MIRCEA CĂRTĂRESCU

NOSTALGIA
CUPRINS PROLOG Ruletistul NOSTALGIA Gemenii EPILOG Arhitectul

PROLOG Deschid cartea, cartea geme, Caut vremea, nu e vreme.
TUDOR ARGHEZI

RULETISTUL Dăruieste, Doamne, pacea Israelului Celui care are optzeci de ani si nici un viitor pe pămînt. Note !ici "#entru ce$% !ceste &ersuri 'in Eliot( )n orice c! nu c! #osi*il motto #entru &reun! 'in c+r,ile mele- #entru c+ n.!m s+ m!i scriu nicio'!t+ nimic( I!r '!c+ totu/i scriu r0n'urile !ste!- nu le consi'er nici #e 'e#!rte liter!tur+( Am scris 'estul+ liter!tur+- &reme 'e &reo /!i eci 'e !ni nu !m 1+cut 'ec0t !st!- '!r s+.mi 0n2+'ui !cuml! s10r/itul s10r/itului- un moment 'e luci'it!te3 tot ce !m scris 'u#+ &0rst! 'e trei eci 'e !ni nu ! 1ost 'ec0t o #eni*il+ im#ostur!( S0nt s+tul s+ m!i scriu 1+r+ s#er!n,! c+ m+ &oi #ute! &reo'!t+ 'e#+/i- c+ &oi #ute! s+.mi s!r #este um*r+( E 're#t- #0n+ l! un #unct !m 1ost cinstit cu mine- 0n sin2urul 1el #osi*il #entru un !rtist- !'ic+ !m &rut s+ s#un 'es#re mine totul- !*solut totul( D!r cu !t0t m!i !m!r+ ! 1ost ilu i!c+ci liter!tur! nu e mi4locul #otri&it #rin c!re #o,i s#une ce&! c0t 'e c0t re!l 'es#re tine( De l! #rimele r0n'uri #e c!re le !/terni #e #!2in!- 0n m0n! c!re ,ine stiloul intr+- c! 0ntr.o m+nu/+- o m0n+ str+in+*!t4ocorito!re- i!r im!2ine! t! 0n o2lin'! #!2inii 1u2e 0n to!te #+r,ile c!

!r2intul &iu- !/! 0nc0t 'in *o*itele lui 'e1orm!nte se 0nche!2+ P+i!n4enul s!u 5iermele s!u 6!menul s!u Unicornul s!u Zeul- c0n' 'e 1!#t tu !i &rut s+ &or*e/ti #ur /i sim#lu 'es#re tine( Liter!tur! e ter!tolo2ie( De c0ti&! !ni *uni 'orm !2it!t /i &ise un *+tr0n c!re 0nne*une/te 'e sin2ur+t!te( Do!r &isul m+ m!i re1lect+ re!list( M+ tre esc #l0n20n' 'e sin2ur+t!te- chi!r /i c0n' iu! m+ simt *ine #rintre #rietenii c!re 0mi m!i tr+iesc( Nu.mi m!i #ot su#ort! &i!,!- i!r 1!#tul c+ ! i s!u m0ine &oi intr! 0n mo!rte! 1+r+ s10r/it m+ 1!ce s+ 0ncerc s+ 20n'esc( De !st!#entru c+ tre*uie s+ 20n'esc- !/! cum cel !runc!t 0n l!*irint tre*uie s+ c!ute o ie/ire #rintre #ere,ii m0n4i,i cu *!li2+- chi!r /i #rin 2!ur! /o*ol!nului- num!i 'in !cest moti& m!i scriu r7n'urile !ste!( Nu #ro#riu. is c! s+ "0mi% 'emonstre c+ e8ist+ Dumne eu( Din #+c!te nu !m 1ost nicio'!t+- cu to!te e1orturile mele- cre'incios- nu !m !&ut cri e 'e 0n'oi!l+ s!u t+2!'+( Po!te c+ !r 1i 1ost m!i *ine s+ 1iu- #entru c+ scrisul cere 'r!m+ /i 'r!m! se n!/te 'in lu#t! chinuito!re 0ntre s#er!n,+ /i 'e n+'e4'e- un'e cre'in,! !re un rol- 0mi 0nchi#ui- esen,i!l( )n tinere,e! me!- 4um+t!te 'in scriitori se con&erte!u- i!r 4um+t!te 0/i #ier'e!u cre'in,!- cee! ce #entru liter!tur! lor !&e! c!m !cele!/i e1ecte( C0t 0i in&i'i!m #entru 1ocul #e c!re 'emonii lor 0l !,0,!u su* c+l'+rile 0n c!re hu ure!u c! !rti/ti9 :i i!t+.m+ !cum 0n un2herul meuun 2hem 'e 'ren,e /i 20rciuri- #e ! c+rui minte s!u inim+ s!u cre'in,+ nu !r #!ri! nimeni- #entru c+ mie nu !re ce s+ mi se m!i i!( Z!c !ici- 0n 1otoliu- teri1i!t 'e 20n'ul c+ !1!r+ nu m!i e8ist+ nimic'ec0t o no!#te soli'+ c! un in1init sloi 'e smo!l+- o ce!,+ ne!2r+ c!re ! m0nc!t 0ncet- #e m+sur+ ce !m 0n!int!t 0n &0rst+- or!/e- c!se- str+ i1e,e( Sin2urul so!re 'in uni&ers #!re s+ 1i r+m!s *ecul &eio ei- i!r sin2urul lucru lumin!t 'e el . o 1!,+ smochinit+ 'e mo/ne!2( Du#+ ce &oi muri- c!&oul meu- un2herul meu- &! continu! s+ #lute!sc+ 0n ce!,! ne!2r+ /i soli'+- 'uc0n' niciun'e 1oile !ste! c! s+ le cite!sc+ nimeni( D!r 0n ele e- 0n s10r/it- totul( Am scris c0te&! mii 'e #!2ini 'e liter!tur+ . #r!1 /i #ul*ere( Intri2i con'use m!2istr!l- 1!nto/e cu sur0suri 2!l&!nice- '!r cum s+ s#ui ce&!- c0t 'e #u,in- 0n !ce!st+ imens+ con&en,ie ! !rtei$ Ai &re! s+ 0ntorci #e 'os inim! cititorului- i!r el ce 1!ce$ L! or! trei termin+ c!rte! t!- /i l! #!tru se !#uc+ 'e !lt!oric0t 'e *un+ !r 1i c!rte! #e c!re i.!i #us.o 0n *r!,e( D!r !ceste ece. cincis#re ece 1oi s0nt !ltce&!- !lt 4oc( Cititorul meu este !cum nimeni !ltcine&! 'ec0t mo!rte!- 0i /i &+' ochii ne2ri- ume i- !ten,i c! ochii 1eti,elor- citin' #e m+sur+ ce um#lu r0n' 'u#+ r0n'( 6oile !ceste! cu#rin' #roiectul meu 'e nemurire( Zic . #roiect- 'e/i totul- /i +st! e trium1ul meu /i s#er!n,! me!este !'e&+r!t( Ce str!niu3 cele m!i multe #erson!4e c!re #o#ule! + c+r,ile mele s0nt in&ent!te- '!r ele !u #+rut tuturor co#ii !le re!lit+,ii( A*i! !cum !m cur!4ul s+ scriu 'es#re un om re!l- c!re ! tr+it mult tim# l0n2+ mine- '!r c!re 0n con&en,i! me! !r 1i #+rut cu totul ne&erosimil( Nici un cititor nu !r 1i !cce#t!t c+ 0n lume! lui !r #ute!

tr+i- 0n2hesuin'u.se 0n !cele!/i tr!m&!ie- res#ir0n' !cel!/i !er- un om ! c+rui &i!,+ este o 'emonstr!,ie #r!ctic m!tem!tic+ ! unei or'ini 0n c!re !st+ i nu m!i cre'e nimeni- s!u cre'e #entru c+ este !*sur'( D!r&!i9 . Ruletistul nu este un &is- nici o h!lucin!,ie ! unui creier sclero !tnici un !li*i( Acum- 20n'in'u.m+ l! el- s0nt con&ins c+ !m cunoscut /i eu !cel cer/etor 'e l! c!#+tul #o'ului- 'es#re c!re scri! Ril;e- 0n 4urul c+rui! se rotesc lumile( Deci- nimeni 'r!2- Ruletistul ! e8ist!t( :i rulet! ! e8ist!t( Nu !i !u it nimic 'es#re e!- '!r s#une.mi- ce !i !u it 'es#re A2!rth!$ Eu !m tr+it &remurile ne&erosimile !le ruletei- !m &+ ut #r+*u/ire! !&erilor /i !cumul!re! !&erilor 0n lumin! 'e 1i!r+ ! #r!1ului 'e #u/c+( Am url!t si eu 0n s+lile scun'e- su*#+m0ntene /i !m #l0ns 'e 1ericire c0n' er! scos !1!r+ un om cu creierii 0m#r+/ti!,i( Am cunoscut m!rii m!2n!,i !i ruletei- in'ustri!/ii- #ro#riet!rii 'e #+m0nturi- *!ncherii c!re #!ri!u sumele !cele! 'e multe ori e8or*it!nte( Tim# 'e m!i *ine 'e ece !nirulet! ! 1ost #0ine! /i circul i!'ului nostru senin( Nu s.! !u it nici o /o!#t+ 'es#re !/! ce&! 'e #!tru eci 'e !ni 0nco!ce$ G0n'e/te.te- c0te mii 'e !ni !u trecut 'e l! misterele 2rece/ti$ :tie cine&! o!re ! i ce se #etrece! cu !'e&+r!t 0n !cele c!&erne$ Un'e e &or*! 'e s0n2e- se t!ce( To,i !u t+cut- s!u #o!te c+ 1iec!re /tiutor ! l+s!t 'u#+ mo!rte! s! ni/te 1oi inutile c! !ceste!- #e c!re le &! urm+ri- cu 'e2etul scheletic- 'o!r mo!rte!( Mo!rte! in'i&i'u!l+ ! 1iec+rui!- 2e!m+nul ne2ru n+scut o '!t+ cu el( Omul 'es#re c!re scriu !ici !&e! un nume o!rec!re- uit!t 'e to!t! lume!- c+ci 1o!rte cur0n' i s.! s#us Ruletistul( S#un0n' <Ruletistul=- nu #ute!i &or*i 'ec0t 'es#re el- 'e/i ruleti/ti er!u 'estui( Mi.l !mintesc 1+r+ 2reut!te- o 1i2ur+ #osomor0t+- o 1!,+ triun2hiul!r+ #e un 20t lun22+l*ui /i sl!*- o #iele usc!t+ /i #+rul !#ro!#e st!co4iu( Ochi 'e m!imu,+ !m+r0t+- !simetrici- mi se #!re c+ ine2!li c! m+rime( 6+ce! cum&! o im#resie 'e 0n2+l!re- 'e necur+,enie( A/! !r+t! /i 0n ,o!lele lui 'e l! 1erm+- /i 0n smo;in2urile lui 'e m!i t0r iu( Do!mne- ce tent!t s0nt s+ 1!c !ici /i #u,in+ h!2io2r!1ie- s+.i !runc o lumin+ tr!ns1init+ #e o*r! /i s+.i #un o &+#!ie 0n ochi9 D!r s+ str0n2 'in 1+lci /i s+.mi 0n2hit ticurile !ste! mi er!*ile( Ruletistul !&e! 1!,! 0ntunec!t+- 'e ,+r!n ce&! m!i 0nst+rit- cu 'in,ii 4um+t!te 1ier- 4um+t!te c+r*une( De c0n' 0l /tiu /i #0n+ ! murit "'e re&ol&er- '!r nu 'e 2lon,% ! !r+t!t l! 1el( :i totu/i el ! 1ost sin2urul om c+rui! i.! 1ost '!t s+ 0ntre +re!sc+ in1initul Dumne eu m!tem!tic /i s+ se i! l! tr0nt+ cu el( N.!m nici un merit c+.l cunosc- c+ #ot s+ scriu 'es#re el( A/ #ute! s+ 0n!l,- num!i cu 1i2ur! lui 0n!inte! ochilor- o schel+rie r!mi1ic!t+ enorm- un >!*el 'e h0rtie- un Bildungsroman 'e o mie 'e #!2ini- 0n c!re eu- umil Serenus Zeit*lom- !/ urm+ri cu su1letul l! 2ur+ 'emoni !re! #ro2resi&+ ! noului A'ri!n( D!r !#oi$ Chi!r '!c+- #rin !*sur'- !/ '! ce n.!m '!t 0n /!i eci 'e !ni 'e lucru- o c!#o'o#er+- m+ 0ntre* l! ce *un((( Pentru sco#ul meu 1in!l- #entru m!re! mi + ! me! "#e l0n2+ c!re to!te c!#o'o#erele lumii s0nt ,+r0n! 'in cle#si'r+ /i #u1ul

#+#+'iei%- !4un2e s+ 0n/ir 0n trei r0n'uri et!#ele &ie,ii l!r&!re ! unui #siho#!t3 co#ilul *rut!l- cu 1!,! 0ntunec!t+- c!re t!ie 0n *uc+,i insecte /i omo!r+ cu #ietre #+s+rile c0nt+to!re- #!sion!t 'e 4ocul cu *ile 'e sticl+ /i 'e !runc!re! #otco!&ei l! ,+ru/ "mi.l !mintesc #ier 0n'#ier 0n' mereu *!ni- *ile- n!sturi /i !#oi 0nc+ier0n'u.se cu 'is#er!re%? !'olescentul cu momente 'e 1urie e#ile#tic+ /i !#etit erotic e8!cer*!t? #u/c+ri!/ul con'!mn!t #entru &iol /i t0lh+rie( Cre' c+ sin2urul <!#ro#i!t@ 0n to!t+ !ce!st+ 0ntortoche!t+ et!#+ ! &ie,ii lui !m 1ost eu#o!te 1iin'c+ 1useser+m cum&! 0m#reun+ 'e mici- #+rin,ii no/tri 1iin' &ecini( Oricum- nu m.! lo&it nicio'!t+ /i m+ #ri&e! m!i #u,in *+nuitor 'ec0t #e ceil!l,i- oricine !r 1i 1ost ei( De c0te&! ori l.!m &i it!t- ,in minte/i l! 0nchiso!re- un'e- 0n 1ri2ul &er'e !l &or*itorului- mi se #l0n2e! tot tim#ul- 0n4ur0n' ori*il- 'e 2hinionul #e c!re.l !&e! l! #o;er . /i 0mi cere! *!ni( A#ro!#e #l0n2e! 'e umilin,! 'e ! se cur+,! mereu- 'e ! nu 1i 0n st!re nici l! o sin2ur+ m0n+ 'in miile #e c!re le 4uc! s+ i! *!nii celorl!l,i( St+te! !colo- #e sc0n'ur! &er'e- o m0n+ 'e om cu ochii 0nro/i,i 'e con4uncti&it+( Nu- mi.e im#osi*il s+ &or*esc 'es#re el l! mo'ul re!list( Cum s+ 0n1+,i/e i re!list o #!r!*ol+ &ie$ Orice terti#- orice 0ntors+tur+ s!u !utom!tism stilistic c!re !'uce c0t 'e c0t ! #ro + m+ 'e#rim+- m+ 0n2re,o/e! +( S+ m!i s#un c+- 'u#+ ce ! ie/it 'in 0nchiso!re- s.! !#uc!t 'e *+ut si 0n cel mult un !n ! 'ec+ ut 0n2ro itor( Nu !&e! slu4*+- i!r sin2urele locuri #e un'e 0l #ute!i 2+si 0n mo' si2ur er!u c0te&! c0rciumi 'e 'u in+- un'e 'e !lt1el cre' c+ /i 'orme!( )l &e'e!i um*l0n' 'e l! o m!s+ l! !lt!- 0m*r+c!t 0n !cel mo' incon1un'!*il !l *e,i&ilor "h!in! #e #iele! 2o!l+- turul #!nt!lonilor t0r0n'u.se #e trotu!r% /i cer0n' c0te o h!l*+ cu *ere( Am &+ ut 'e multe ori 1!rs! sinistr+- 'urero!s+ #entru mine- '!r 0n !cel!/i tim# !mu !nt+- #e c!re i.o 1+ce!u 'in c0n' 0n c0n' clien,ii o*i/nui,i !i c0rciumei3 0l chem!u l! m!s+ /i 0i s#une!u c+ &! c+#+t! *ere! '!c+ &! tr!2e *+,ul lun2 'in 'ou+ *e,e 'e chi*rit ,inute 0n #umn( :i se t+&+le!u 'e r0s c0n' el tr+2e! 0ntot'e!un! *+,ul scurt( Nicio'!t+- s0nt si2ur 'e !st!- nu /i.! <c0/ti2!t= *ere! 0n !cest 1el( C!m #e !tunci mi.!u !#+rut mie #rimele #o&estiri 0n re&iste /i'u#+ un tim#- #rimul &olum 'e #o&estiri- #e c!re 0l consi'er /i ! i cel m!i *un lucru 1+cut &reo'!t+ 'e mine( Er!m #e !tunci 1ericit #entru 1iec!re r0n' #e c!re 0l scri!m- m+ sim,e!m 0n concuren,+ nu cu cei 'in 2ener!,i! me!- ci cu m!rii scriitori !i lumii( Am intr!t- cu 0ncetul- 0n con/tiin,! #u*licului /i 0n lume! liter!r+- !m 1ost !'ul!t /i ne2!t &iolent 0n #ro#or,ii e2!le( M.!m c+s+torit #rim! '!t+ /i- 0n 1ine- !m sim,it c+ tr+iesc( Ast! mi.! 1ost 'e !lt1el 1!t!l- c+ci scrisul nu #re! se 0m#!c+- 'e o*icei- cu *el/u2ul /i 1ericire!( Uit!sem- 1ire/te- 'e !micul meu- c0n' l. !m re0nt0lnit 'u#+ c0,i&! !ni 0n locul cel m!i ne&erosimil #entru el3 l! un rest!ur!nt 'in centru- 0n lumin! stins+- h!lucin!t+- ! unor ciorchini 'e c!n'el!*re cu #risme curcu*eene( 5or*e!m lini/tit cu ne&!st+.me! /i 0mi #lim*!m #ri&irile #rin s!l+- c0n' *rusc mi.! !tr!s !ten,i! un 2ru# 'e !1!ceri/ti c!re ocu#!ser+ o m!s+ 0nc+rc!t+ ostent!ti&( )n mi4locul lor /i

+ 'e o*r!4ii !cei! lucio/i /i h!inele 'e cioclu in'ecent #rin c!re o!menii 'e 1elul lor 0n.chi!r '!c+ u/or color!t+ 'e mo1tul !rtei.*ine 0m*r+c!.i 0n 4urul *uto!ielor.cu 1i2ur! lui lun2+ /i sl!*+.!u 0nce#ut s+ r+ *!t+ cu&inte 0n 'oi #eri.iu 'ec0t lume! *ur2he +.c! un 1um 'e !mur2.!u #urt!t m!i 0nt0i 'in &ehicul 0n &ehicul #e str+ ile or!/ului.! me! 'e !tunci 0mi !#!re 0ntr.'!r nu m!i #u.0n.er!m 0n #rimul r0n' contr!ri!t 'e schim*!re! nes#er!t+ 0n *ine ! situ!.i&! !ni mi se #+re! un #!r!'is s0n2eros "&i!.#e c0n' ceil!l.0n !er( Acum /tiu si2ur c+ er!m cu !'e&+r!t su#us unor &eri1ic+ri !m+nun.!m 0ntins m0n!( Nu /tiu '!c+ s.i tr+nc+ne!u cu o !nume &eselie c!m mitoc+ne!sc+( Am sim.o !nten+( M.!m co*or0t tre#te mirosin' ! #i!tr+ u'+ /i ! hoit 'e #isic+( Pe 'e!su#r!.!u scos c0r#! 'e l! ochi 0ntr.! *ucur!t s+ m+ &!'+.c! s+ m+ 0ncur!4e e.iei m!teri!le ! !micului meu( Am mers #0n+ l! m!s! lor /i i.c+ 'o!r #rimul 4oc e m!i 2reu 'e su#ort!t /i c+ !#oi l!tur! <!n!tomic+= ! ruletei nu num!i c+ nu te m!i 'e 2ust+.m+ /i &or*in' 0ntre ei &reo ece.'!r ne.0i 'e&ine neces!r c! &inul /i c! 1emei!( )n #rim! no!#te m.iei se !1l! el.o #i&ni.c0n' !m co*or0t #rim! '!t+ 0n su*ter!n.i! c+ s0nt su#r!&e2he!t.'esi2ur.c!re 'o!r #lute! 'i ol&!t+.sor*e!u #ri&in'u.continu!u ei.!m !/e !t l! .ele2 s+ se rem!rce( D!r.i!r c! sc!une l+ i m!i mici s!u ron'ele 2ro!se t+i!te 'in trunchiuri 'e co#!c( Totul !minte! 'e o cr!m+ !r!n4!t+ cu ostent!.ite#entru c+ 1usesem #ro#us s+./i 'eci teri1i!nt( Ei s#une!u.!u 0n/ir!t 0n con&ers!.!u le2!t l! ochi /i m.'ulcele 1!rmec !l !cestui 4oc? cui 0i intr+ 0n s0n2e.i c!re s.in #osi*il.!semene! Cristului lui M!nte2n!%.se !u e! huruitul c0te unui tr!m&!i( Mi.!&e!m 'e multe ori.0n 'e1initi&.!u t0r0t #e ni/te cori'o!re sucite /i r+sucite.!/e !.!cum mi se #!re un i!' eu1emi !t 'e uit!re.chi!r /i su*con/tient.i #e 4um+t!te 'e &reo lo&itur+ 'e c+lc0i.'in c0n' 0n c0n'.ni/te #ers#ecti&e c!re se #ier'e!u s#re un !lt s#!.olit scli#itor'!r !r+t0n' tot ! 2ol!n cu 2+&!nele ochilor stinse( Z+ce! *l! !t #e sc!un.stri&i. cincis#re ece in/i 1o!rte &eseli.i /i stu#i'it+.+ lumin!t+ sl!* 'e c0te&! lum0n+ri.#rintre multe *!n!lit+.#e str!'+ /i chi!r 0n *iroul meu.it 'in #lin tero!re! 'e ! 1i 0ntre +rit.&eri1ic!t 'e o inst!n.ie.su* *olt! !rcuit+c0te&! *uto!ie 'e s!r'ele.'!rmite un'e m+ !1lu( A#oi m.un raccourci &er ui.ione ( Tim# 'e c0te&! s+#t+m0ni 'u#+ !cee! !m sim.0n c!re tr+i!m( M!i mult.i( Pe #o'e!u! 'e lut 1o42+i!u 20n'!ci m!ri 'e *uc+t+rie( Unii.+ ne'e1init+.ie s+ #!r+ c0t m!i rustic+( Im#resi! !ce!st! er! m+rit+ 'e c+nile 'e t!*l+ /i #!h!rele 'e *ere 'in c!re.! in&it!t s+ ne !l+tur+m lor /i.#e m+sur+ ce se!r! 0n!int! 0ns#re no!#te.'!r !4un2i s+ 'esco#eri 0n e! !'e&+r!tul.sen !.#0n+ n.un'e er!u !/e !te 0n chi# 'e mese.er! im#enetr!*il.it tot'e!un! re#ulsie 1!.m!i !2it!u c0te&! l!*e /i.mi 0nce# no&ici!tul 0n lume! su*ter!n+ ! ruletei( Uneori s0nt #lin 'e 1ericire! 20n'ului c+ #o!te nu e8ist+ Dumne eu( Cee! ce 0n urm+ cu c0.e8#resii eni2m!tice #e c!re !1!ceri/tii /i le #!s!u #este 0nc+rc+tur! *!roc+ ! mesei /i l! c!re nu /ti!m cum s+ re!c.!/ m!i 1i 1ost 0n st!re s+ s#un nici cine s0nt.0n centrul !ten.

omului 'e #e l!'+.*ine uns( P!tronul 0l #re ent+ !sisten.s#re micul o*iect ne2ru c!re sc0ntei! c! *+tut 0n 'i!m!nte( Er! un re&ol&er cu /!se 2lo!n.unul 'in cele /!se ori1icii !le *utoi!/ului.c! un ilu ionist c!re 0/i !r!t+ #!lmele 2o!le cu c!re urme! + s+ s+&0r/e!sc+ minuni.'!r er! c+l'icel( C!rtu/ul se 0nto!rse l! #!tron.ile.o cutiu.i.c!re ie/e! &+lurit+ 'e su* #+rul smuls 0n to!te #+r.'eo'!t+.i!r *+utur! r+m!se uit!t+ 0n c+ni /i #!h!re.o lini/te c!re 0.0itor( )n cele 'in urm+ 0nm0n+.+ 'e c!rton.!/! 0nc0t.c! un r0s 'e 2nom( L+s+ re&ol&erul 4os /i.!m !tins /i eu o cli#+( M+ !/te#t!m.sco!se un c!rtu/ lucios 0n c+m!/! s! 'e !l!m+.io!r+ o cutie unsuro!s+ 'e lemn( >e.m!i m!ri 'ec0t tot ce &+ usem &reo'!t+ mi 0n'u.0/i trecu !#oi #!lm! #este *utoi!/ul re&ol&erului.ire./i mereu unul !ltui! c0te un !m+nunt !l 0n1+.l.rotin'u.1os1orescente( Grun'ul .c!re se 0n&0rti c0te&! secun'e lun2i cu !cel!/i sunet !scu.!nim!.umit c+ nu 2+sise &reo nere2ul+.i 0/i lun2ir+ 20turile.se l! un 4oc 'e noroc( L! un moment '!t.ion!r( Acest! 0l control! !tent /i concentr!t #e to!te #+r.!t.!rm! sc0nteieto!re( )ntr. !&0n' !s#ectul unui *!rm!n.0mi !mintesc /i !cum.ie( Altul 0/i ro'e! 1urios #ieli.i cu s1o!r+ 'e 0m#!chet!t( Des#re 1!.0/i trecu 'in nou #!lm! #este #ies! mo*il+ 'e met!l.hi#noti !.ile.+.+ !lunec!u tot m!i 'es s#re u/! scun'+ ! !cestei!( U/! se 'eschise 'u#+ un tim#.it.c!re 'uce! l! su*.+ 'e *e.0n !titu'ine! 2rotesc c!ric!t+ ! unui c0/ti2+tor olim#ic( Ac.! lui.! s!u s+ 1ri2+. er! numele '!t celui c!re !n2!4! ruleti/tii .m!s! un'e st+te! /i !micul meu ro/c!t( P!riurile 'e4! se 1+cuser+er!u 0nscrise cu cret+ #e o mic+ t!*l+ ne!2r+.i #ul&eri ! o!sele /i 0n c!re.i&!nul se sui #e o l!'+ 'e *r!' #e c!re nu o o*ser&!sem #0n+ !tunci /i r+m!se !colococ0r4!t.'in #erio!'! s! 'e m!8im+ 'ec+'ere( H!in! lui !&e! *u un!rele ru#te.'intr.tot ce se !u e! er! 1o42+itul 20n'!cilor uri!/i /i sunetul sl!* scos 'e !ntenele lor c0n' se !tin2e!u un! 'e !lt!.c0n' #!tronul 'eschise l+'i. sc+ u./i 0n s!l+ intr+ un in'i&i' 1o!rte !sem+n+tor cu !micul meu 'in co#il+rie.i/+rii celui 'e #e l!'+( Pe unul l.ei cu 2esturi lente!#ro!#e ritu!le.cu 2esturi l!r2i.nu /tiu 'e ce.i! !c.!m sur#rins 1+c0n'u.cu o ciu'!t+ re&eren.!#ro*+ scurt 'in c!#.e8#licite0l intro'use 0ntr.ion!rilor .omul 0/i 'use re&ol&erul l! t0m#l+( Din c!u ! 0n2ro ito!rei concentr+ri /i ! luminii sl!*e.e.c!re.#e c!re 0l 0ntinse celui m!i !#ro#i!t !c.i!r !cest! sco!se un sunet su*.!r+t0n'u.i&( Insul er! 0m#ins 'e l! s#!te 'e un #!tron ./i cruce cu 'iscre.im.#!rc+ nemul.sc0r.ion!rii 0l #ri&e!u /i se !2it!u.mi o*ose!sc+.#!nt!lonii 0i er!u le2!.siluet! cer/etorului cu #istolul l! t0m#l+ se 'escom#use 0n c0te&! #ete 2!l*ene /i &er ui.um#l0n' 0ncetul cu 0ncetul !erul c!1eniu cu un miros !cru 'e s#irt /i *ere tre it+( Pri&irile celor 'in #i&ni.ochii 0nce#ur+ s+./i 0l trecu celui 'e l0n2+ el( C!rtu/ul 1+cu 0ncon4urul 0nc+#eriil+s0n' urme 'e 2r+sime #e to!te 'e2etele( L.s+ 1ie rece c! 2he!.!( To. cum !&e!m s+ !1lu c+ se nume!u cei c!re mi !u 0n !cest 4oc .!/! c+ !m 'e'us c+ 'eoc!m'!t+ !&e!m s+ 1iu 'o!r s#ect!tor( Sumele er!u m!ri.ele 'e #e l0n2+ un2hii( Altul stri2! ce&! #!tronului( D!r 2omotul 0ncet+ c! rete !t.nu se #o!te s#une 'ec0t c+ er! o 1!.

#oli.#rimul ruletist #e c!re 0l &+ usem &reo'!t+ sc+#!se cu &i!.+( Do!r c0.it un 2ust ori*il.s+ 0n4ure cum#lit( C0n' #!tronul /i ruletistul s+u ie/ir+ #e u/! scun'+.'!r.'e !semene!.0n #i&ni.!le #u/c+ri!/ilor !*i! eli*er!.#re1er!*il s+ nu !i*+.1ire/teoc! ion!li./i nu !r 1i re#et!t #entru nimic 0n lume teri*il! e8#erien.ion!rii.&e'et! ruletei /i r!.i( Ruletistul !re cinci /!nse 'in /!se s+ sc!#e( El #rime/te 'e o*icei c!m ece l! sut+ 'in c0/ti2ul #!tronului( Acest! tre*uie s+ 'is#un+ 'e 1on'uri serio!se.!( Rulet! !re 0n #rinci#iu sim#lit!te! 2eometric+ /i 1or.!#+s+ &iolent #e tr+2!ci( Z0m*i !#oi n!i& /i n+ucit( Micul 'eclic !l tr+2!ciului 1usese sin2urul sunet c!re se !u ise( Co*or0 'e #e l!'+ /i se !/e +.nici un 1el 'e rel!.ei #ot cere 'e ece ori mi !.!m !sist!t l! sute 'e rulete /i !m &+ ut 'e multe ori o im!2ine ce nu se #o!te 'escrie3 creierul omenescsin2ur! su*st!n./i #un+ su1letul l! *+t!ie #entru mul.cee! ce .slu4*+.0n c! c+ ruletistul s+u mo!re.!semene! c0inilor &!2!*on i.'e&enin' Ruletistul cu m!4uscul+.+ cu !'e&+r!t 'i&in+.e!st+( G0n'e/te.ii soci!le3 1!milie.l+s0n' urme !l*+strui #e #erete( >rusc.'!c+ 0/i m!i #une! o '!t+ #istolul l! t0m#l+.mul.ion!ri s0nt #erson!4ele 'r!mei.i /i #e #o'e!.!le *e.ele2ere! #re!l!*il+ cu #!tronul( Ruletistul nu !&e! 0ns+ cinci /!nse 'in /!se 'e sc+#!re 'ec0t l! #rimul 4oc( St!tistic &or*in'.0n roluri secun'!re s0nt 'istri*ui.1ire/te.l! r0n'ul lor.ele2i 'e ce 4ocul +st! mi.i st+#0nul #i&ni.&reme 'e !ni 0n /ir.i/!re.i s+ sc!#e 'e c!'!&re( Sumele rel!ti& ne0nsemn!te #e c!re rulet! le *+2! 0n ei er!u.+ 'e &!r.#entru c+./!nsele lui se re'uce!u l! ero( De 1!#t.i.h!m!lii n+imi.ni/te !c.i( Oricine.s!u chi!r 'e 'ou+ eci 'e ori.ion!rilor c!re !u #!ri!t contr! lui( Ac.0n2ro/!te c! #iele! 'e #e 1!.#eretelui !l* 'in s#!tele lui se relie1! enorm3 &e'e!m 1iec!re crest+tur+ /i 1iec!re *o*i.!mestec!t cu schi4e 'e .'u#+ 0n.!u o /!ns+ 'in /!se 'e c0/ti2.cu ochii str0n/i /i 2ur! str0m*!t+ c! /i c0n' !r 1i sim.!'e&+r!te !&eri( Ruletistul este.ei.i ruleti/ti er!u.+( De !tunci.ir+ cu hui'uieli s+l*!tice.#rieteni !#ro#i!.! unui *+tr0n.+ 0nce#u s+ miro!s+ ! mosc /i tr!ns#ir!.ie( Omul 'e #e l!'+.'e&enin' #!troni.i *!ni "'!r ce 0nse!mn+ *!nii 0n con'i.#0n+ c0n' &echiul meu !mic ! intr!t 0n lume! ruletei.uire nici 'u#+ #!tru 4ocuri( Cei m!i mul.!ce/ti! 0i 0nso.!urul !lchimic un'e se !1l+ totul0m#r+/ti!t #e #ere.'in #unctul lor 'e &e'ere.ilor mereu 0n c+ut!re 'e #0ine.cum nu se #ot !u i 'ec0t l! un meci 'e *o8( )nt7m#l+tor.iune! ei 'e ! 1i( De re2ul+.co#le/it./i !st! 'e o*icei c! s+ 0/i #o!t+ ei 0n/i/i !n2!4! &reun ruletist.#e e!( P!tronul se re#e i l! el /i !#ro!#e 0l '+r0m+ 0n 0m*r+.tre*uie s+ #l+te!sc+ mi ele tuturor !c.ruleti/tii se recrut!u 'in r0n'urile 2ro!se !le nenoroci.i&! er!u !tr!/i 'e #ers#ecti&! 'e ! 1!ce *!ni.nu se cuno/te!u c! uri 'e su#r!&ie.i&ilor.i./!nsele lui sc+'e!u( L! ! /!se! 0ncerc!re.iile !ste!$%.! intr!t cur0n' 0n s0n2e /i mi.te l! cori'e s!u l! 2l!'i!tori /i !i s+ 0n.0n schim*in/ii 'in s!l+ 0nce#ur+ s+ urle c! sco/i 'in min.! #0n ei 'e #+i!n4en3 un ruletistun #!tron.#e c0t #osi*il.istul c!re 0/i 1!ce ron'ul #rin #re!4m+.num!i s+ 1ie &iu /i s+.#ute! 'e&eni ruletist( Er!.! schim*!t &i!.'!c+ ruletistul mo!re.

ci ! !1l!t sin2ur 'es#re rulet+ /i s.! 1ost socotit un ruletist norocos( D!r 'u#+ ! #!tr! /i ! cince! rulet+ el 'e4! 'e&enise 1i2ur! centr!l+ ! 4ocului.uiesc c0t tot uni&ersul.le/in!t '!r ne!tins( C0te&! ile +ce! 0n #!t.ce.'!r Dumne eu /tie c0t !'e&+r #ute! 1i 0n e!.!&0n' totu/i o im!2in!.er! un noroc nes#er!t.i tre*ui! 'estul+ !*ilit!te s+.c! un s#orti& c!re 0nce!rc+ 0n orice curs+ s+ se !uto'e#+/e!sc+( D!c+ !/! st+te!u lucrurile.i 're#t.l con&in2i c+ &i!.!#ro!#e 1+r+ 1runte.mi s.! 'us sin2ur s+ se &0n'+( >+nuiesc c+ #!tronul c!re l.m!i !les c0n' #rime! 1+r+ 'iscu.! ruletei.o 1ric+ !nim!lic+.se 0nti#+re! o e8#resie 'e s#!im+ co#le/ito!re.#e 1!.uire$ 6!#t este c+ Ruletistul 'eoc!m'!t+ reu/e! s+ men.! !n2!4!t ! 1ost 1o!rte 1ericit s+ 1!c+ rost !/! 'e sim#lu 'e un ruletist.'e 1!#t un !'e&+r!t mit./i scote!u su1letul l! me !t( L! 0nce#utorice &!2!*on' cere! lun! 'e #e cer /i 0.ion!ri( Cel mult.!r 1i 1ost ce&! cu totul nou 0n #ri&in.#o!te chi!r /i ! trei! o!r+.i cu #oli.!r 1i str+'uit.ie.#e tr+2!ci( Se !u e! micul 'eclic.! 4uc!t l! #er1ec.!r 1i trecut #rin c!# s+ 'e&in+ un 1el 'e c!m#ion mon'i!l l! su#r!&ie.el nu ! 1ost r!col!t 'e &reun #!tron.'!r !#oi se 0ntrem! re#e'e /i 0/i relu! &i!.se #ute! 0nt0m#l! /i 'u#+ !l 'oile! 4oc( Nu !re nici un sens s+ continuu !ici cu 'escriere! 4ocului( El este stu#i' /i !tr+2+tor c! orice 4oc!ureol!t.#0n+ l! 0nt0lnire! no!str+ 'in rest!ur!nt.ie re'us+ nu #ute! cheltui c0t c0/ti2!.cu m0n4itur! 'e s0n2e c!re #l!ce tic+lo/iei no!stre( M+ 0ntorc l! cel c!re ! 'istrus 4ocul #rin 1!#tul c+ l.in+ !cest tem#o 'emen.'u#+ c!re tru#ul s+u cu o!sele 2rele se #r+*u/e! mo!le #e #o'e!.ion!l+ !4un2e! l! culme c0n' !#+s! *ruscstr0n20n' ochii /i r0n4in'.! 0m#+r.1iin'c+ 'e o*icei er!u neces!re 'emersuri lun2i /i irit!ntetocmeli #eni*ile cu cei c!re.! s! chinuit+.c!re 'e#in'e! 'e cerere! 'e #e #i!.Ruletistul 0/i 'usese 'e o#t ori re&ol&erul l! t0m#l+ #rin 'i1erite hru*e 'in l!*irintul mur'!r 'e su* 1un'!.l !4ut! s+ sc!#e( Tensiune! s! emo.c!re se 1+cuse 0ntot'e!un! e8clusi& #entru *!ni( Cui i.l !menin.l! c!re m!i !ler2! un sin2ur concurent3 mo!rte!( :i tocm!i 0n momentul 0n c!re !ce!st+ c!&!lc!'+ .c!re !&e! s+ cre!sc+ e8or*it!nt 0n urm+torii !ni( )n 'oi !ni 'e ile.ci 'o!r un !numit num+r 'e *!ncnote.i!.#e c!re nu tre*ui! s+.'e&enin' el 0nsu/i #ro#riul s+u #!tron( De ce m!i risc! er! o eni2m+( Nu te #ute!i 20n'i 'ec0t l! o sin2ur+ e8#lic!.it+ 0ntre c!*!ret /i *or'el( Oric0t s.iile or!/ului nostru( De 1iec!re '!t+.+( Un ruletist c+rui! nu er! ne&oie s+.cu totul 2olit 'e &l!2+.! #o&estit "i!r m!i t0r iu !m #utut s+ m+ con&in2 /i sin2ur%.l! c!re nu #ute!i su#ort! s+ !si/ti( P+re! c+ tocm!i 1ric! !st! 0n'u#lec! 0ntot'e!un! so!rt! /i.0mi 0nchi#ui c+ !*i! '!c+ ! 1ost rem!rc!t 'e !c.!/! c+ 'e&ene! 'in ce 0n ce m!i *o2!t( Se 'is#ens!se 'e mult 'e 2irul #!tronului.ie( Din c0te s#une le2en'! "#e c!re o #ute!i !u i #e !tunci 0n to!te t!&ernele or!/ului%.! /i s0n2ele lui nu #re.i!l 0n curs! lui.#ro#us+ cu 4um+t!te 'e 2ur+ /i cu #ri&iri o*lice 'e #!tron( Des#re cele 'int0i rulete l! c!re ! #!rtici#!t !micul meu n.!m #utut !1l! m!re lucru( Prim! /i ! 'ou! o!r+ c0n' ! sc+#!t.ie #rim! sum+.i 'emonstre i c+ este 'e 1!#t un nimeni./i !nume c+ o 1+ce! #entru un !numit soi 'e 2lorie.

o1i.c+ci nimeni nu.0n no!#te! !cee! er! #lin! #0n+ l! re1u ( Oriun'e #ri&e!i.ele celor 'in #rimele r0n'uri.!t.ie 0n !1!r+ 'e ce! 'intre el /i tot ce 'e#+/e/te *i!t! no!str+ con'i.ii ine1!*il.! lor um*re turco! .se #rin 1umul !l*!stru 'in hru*+( Urc+ #e l!'+ /i.+ ! !cestui 2est( Am 1ost 'e 1!.ite ! !rmei /i c!rtu/elor.i *+r*o/i.si2ur /i r!#i' !l lumii ruletei.0n 2ru#uri mici 'in &i uin! 0ntortoche!t+ /i.i surescit!./i re1u ! #l+cere! s+ m0n20ie !#ro!#e &olu#tuos .i 'e.i cei c!re se 0n&er/un!u cu !t0t m!i mult cu c0t #+re! e&i'ent c+ Ruletistul !&e! o /!ns+ monstruo!s+( Am ie/it.! urii.&0r0n' cele 'ou+ c!rtu/e l! 0nt0m#l!re 0n ori1iciile *utoi!/ului#e c!re 0l #use 0n rot!.1luorescent.lu+ #istolul0l 0nc!rc+.e!&! re&ol&erului.'u#+ tot !cel ceremoni!l !l &eri1ic+rii !m+nun.i 'e #!chete /i co#iii 0n1o1oli.i /i stele 'e h0rtie !r2intie./i c+ tot ce ! urm!t.i.#rin sistemul 'e in1orm!.c! to.!m sim./i #!lm! #este el( Micul r0s im.c0.! &itrinelor cu ci me /i cu e/!r1ec!re #une!u #e 1!.0nt0lne!i 1i2uri cunoscute.0n'u.1+r+ s+ m!i socotim re'ucere! #ro2resi&+ ! /!nselor 'u#+ m!i multe 4ocuri( Mul.!t rulet!.c+ mi e! + contr! 'i!&olului%.i nu se 0ntinse nici o 1lo!re 'e s0n2e( Ruletistul se #r+*u/i 'e #e l+'i.ul 0n 1!.c! 0ntot'e!un!.'e +#!'+ 'e#us #este tot.!*i! str+&+ 0n'u.it tot 'rumul &i !.to.i&! #reo.nu c! s+ mi e e.ei #e c!re tre*ui! s+ se urce Ruletistul( Acest! !#+ru 'u#+ un tim#.c! 0ntot'e!un!.cu to!t+ no!#te! 'e.cu 1ul!rele #este n!s /i 2ur+( C0te o 1emeie 0m*u4or!t+ 'e 1ri2ul ume'.i! ne!/te#t!t+ !'us+ ruletei( T!*l! #e c!re 'oi tineri 0n c+m+/i scri!u cotele #!riurilor ocu#! tot #eretele 'in s#!tele l+'i.! 'e !.!t se !u i 'in nou 0n lini/te! s+lii.2ri*ulit+ 0n h!in! 'e *l!n+0/i tr+2e! #rietenul s!u so.l &e'e! o'!t+ cur+.0n r!rii trec+tori 0nc+rc!.o #ri&ire #!rc+ 'i ol&!t+ 0n tot ce ne 0ncon4ur!.m!i socote!u c+ !ce!st+ rulet+ 'e Cr+ciun ! 1ost 'e 1!#t lo&itur! s! 'e 2eniu.! 1ost 'ec0t o consecin.c+ci !&e!u sentimentul'in ce 0n ce m!i resemn!t.+ 0n *r!.cu to!t+ lini/te! c!rtierului #eri1eric.&iolete( Drumul meu .Ruletistul ! 1+cut #rimul 2est 'e s1i'!re.chi!r /i 'u#+ mo!rte! Ruletistului.ne.eri /i #ictori.se.r+sturn0n' #!h!re /i rosto2olin' 1i/icuri 'e mone i 'e #e m+su.c!re 'ur+ m!i mult 'ec0t 'e o*icei.n.cl!n'estin+ #+re! c+ se 0n1un'+.lini/te! nu se tul*ur+ cu nici o e8#lo ie /i #e #ere.'e/i m!i s#ect!culos.0n &itrinele 0m#o'o*ite cu *r+'u.0n str!tul or*itor.n monotonie "cei c!re &ene!u s+ !siste l! ruletele !micului meu o m!i 1+ce!u 'o!r 'in 'orin.'e emo.+ l! rulet! 'e Cr+ciun( S!l! su*ter!n+ er! ! unei 1!*rici 'e coni!c 0/i #+str! mirosul 'e *+utur+ chimic+.ie trec0n'u.i 'e ino&!.in'ustri!/i /i 1emei mon'ene.!1!r+.ele im#ro&i !te( Am #l0ns !tunci c! un co#il.#ul&eri 0n' orice #osi*ilit!te 'e com#eti.'!r.#ro!st+( De/i er! m!i m!re 'ec0t oric!re !lt! #e c!re o &+ usem.i cunosc+tori.ii &+rui.c+ &! or2!ni ! 0n no!#te! 'e Cr+ciun o rulet+ s#eci!l+3 re&ol&erul &! !&e! două c!rtu/e 0n *utoi!/ 0n loc 'e unul sin2ur( :!nsele 'e sc+#!re er!u !cum 'o!r 'e trei l! un!.ie( )n i!rn! !celui !n el ! !nun.ie /i 'is#er!re.c!re #r!ctic ! 'es1iin.c+ci #!ri!sem o sum+ c!re #entru mine er! uri!/+ /i #ier'usem.

ion!ri.#e c!re 'eoc!m'!t+ c0nt! o orchestr+ 'in c!re ie/e!u 0n to!te #+r.+.se s+ 4o!ce 0m#otri&! lui( L! un sin2ur semn !l Ruletistului.! lui.ire ! c+rnii /i scheletului nostru ne !tr!2e 0nc+ 'in tim#ul &ie.su* #+m0nt.!cest! se &+ u !t0t 'e *o2!t /i !t0t 'e !n2ren!t 0n eci 'e *r!n/e !le in'ustriei .!to!te/tiutor./i sin2urul c!re m!i or2!ni ! rulete r+m+sese Ruletistul( D!r totul 'e&eni un s#ect!colcu *ilete 'e intr!re 0n loc 'e #!riuri.#oc!le 'e crist!l #e mesele cu1un'!te su* &!luri 'e '!ntel+ ol!n'e +.ele#t.cotele s!le tin'e!u s+ sc!'+.un'e un #o#or 'e #richin'ei m0n4i.'e trom*on( Cre' c+ !/! !r+t! /i s!l! 0n c!re Ruletistul s.! 1+cut cu ochiul( Er! un #!tron #e c!re 0l cunoscusem l! !lt+ rulet+( >rusc m.+ s!u 'e !&ere 'e&enise o i'ee !*sur'+( Pe 'e !lt+ #!rte.mots d'esprit sc0nteieto!re /i un #o&estitor 0n.i 'e !c!'ele se o#re!u n+uci 0n 1!.i 'e ! 4uc! ultim! o!r+ 4ocul !cest! 'ement( Pentru c+ nou! !m*i!n.ile #0lnii !urii 'e trom#et+.s#re c!s+ trece! #e l0n2+ #!rcul co#iilor.lu8ul ostent!ti& c!re 0n&ele! c! o cris!li'+ insect! teri1ic+ ! ruletei.+rii.hor*ote 'e m+t!se.i.+ ! istorisirilor lui mii 'e sc!m!torii 'elic!te( O'!t+ intr!t 'in nou 0n cons#ir!.m+ re1+ce!m 'u#+ #ier'erile 'e l! rulet+ /i m+ 0n1un'!m i!r+/i !colo.!&e!m !cel 2en 'e succes c!re #rece'e o m!re t+cere /i !#oi uit!re!( Cu 1iec!re nou+ c!rte.!le c+ror !c.iuni le #ose'!.'in tim# 0n tim#.io!se( Se renun.'e un'e #ri&e!u !#oi curio!se scen!.mo*ilier cu int!rsii 1lor!le /i c!n'el!*re cu sute 'e #risme /i .ui c0te #osi*ilit+.u/ s!ni! c+l+rit+ 'e 1eti.un'e se #!re c+ o #resim.nu 1+ce! 'ec0t s+ .20turi cur*e 'e s!8o1on.c! un 2l!'i!tor 0n !ren+.m!i surescit!t/tirile 'es#re noile re2uli !le 4ocului im#use t!cit 'e #erson!lit!te! co#le/ito!re ! Ruletistului( Du#+ ce re#et!se 'e 0nc+ 'ou+ ori rulet! cu 'ou+ c!rtu/e.nu se #ute! s+ nu m+ i *e!sc+ ime'i!t.i! 2+urii 'e /o*ol!n.l! mirosul 'e s0n2e /i *+li2!r.l! #renumele rem*r!n'tiene( L! su*sol se !'uce!u !cum m+t+suri 2rele.ur.elor un'e se &in'e! limon!'! /i turt+ 'ulce( Un t!t+ 2ros 0m*r+c!t.!m sim.ti4e 2r!.i #e !n.os 0n c!re m+ com#l+ce!m( Cu2et+ri no*ile.ii( Lucrul 'e c!re m+ mir !cum cel m!i mult este con.i! ruletei.! #ro'us #rim! '!t+ 0nc+rc0n' re&ol&erul cu trei c!rtu/e( A&e! !cum e8!ct !t0te! /!nse 'e ! su#r!&ie.0n0n'u.'A!nnun i!nismul 2re.uri 'e cu!r.it ori*il( 6ire/te c+ 0mi #romite!m mereu s+ m+ ru# 'e lume! ruletei( D!r 0n &reme! !cee! #u*lic!m /i c0te 'ou+ s!u trei c+r.inutul <i'e!list@.io!se.cu luciu unsuros.! 1+r+ su*st!n.! c+su.s#ect!col cu un sin2ur inter#ret c!re.<2in2!/@ !l !celor c+r.0n continu+ mi/c!re.c!re 1+ce! cu su*st!n.!se cu totul l! tr!'i.0n ciu'! 1!n!ticilor c!re se ruin!u 0nc+#+.c!re tr+2e! 'u#+ el #e 2he.mi.( )n locul *erii or'in!re se ser&e!u !cum *+uturi 1ine 0n sticle 'e 1orme ciu'!te( 6emei 0n to!lete 'e se!r+ se l+s!u con'use #0n+ l! mese.tot sistemul #!riurilor se #r+*u/i( De&enise 'e #rost 2ust s+ m!i or2!ni e i rulete 0n c!re un *iet &!2!*on' 0/i 'uce #istolul l! t0m#l+( Nu m!i e8ist!u #!troni /i !c.0n1runt! 'estinul( S+lile 0nchiri!te 'e&ene!u tot m!i s#!.0nc0t rulet! c! !1!cere &ul2!r+.2esturi #rinci!re.c! un &!l 'in ce 0n ce m!i 1ier*inte.c! surs+ 'e e8isten.

e 2reu s+ uit chi#ul s+u tortur!t +c0n' cu 1!.m+re.se o#ri cu sin2urul loc 2ol 0n 're#tul . m!i m!re c! oric0n'( Arm! ! trecut 'in nou #rin to!te m0inile.o sin2ur+ /!ns+ 'e su#r!&ie.0/i 'use #istolul l! t0m#l+ /i.! cutremur!t 0ntot'e!un! #o1t! 'e ! 1i l0n2+ mo!rte ! 1emeilor.m.cu 20rciurile /i cu ner&ii.s#ore!sc+ e8cit!.! 1+cut r+u( M.cu !cee!/i e8#resie 'e s#!im+ #!ro8istic+ #e 1i2ur+.+ cenu/ie /i lichi' ocul!r( D!r Ruletistul sui #e l!'! 0m*r+c!t+ 0n *roc!rt ro/u.ruletistii c!re sc+#!u er!u hui'ui.i!r #ro*!*ilit!te! <!cci'entului= !t0t 'e !/te#t!t .ie( 6ete tinere se.0nc0t mi s.ii lor /i !runc0n'u.le #o!l! rochiilor( De !lt1el.i! teolo2ic+ #e c!re o c+#+t!se rulet!( Du#+ ce Ruletistul 0nc!rc+ !rm! /i #use 0n rot!.i? !cum 0ns+!micul meu er! !#l!u'!t c! o m!re &e'et+ 'e cinem!.i! s#ect!torilor l! mirosul mor.+ er! 0ncon4ur!t cu &ener!.2re! 'e c!rtu/e.!1!r+ !t0t 'e re#e'e.ii c!re miros !#ro!#e met!1i ic ! #r!1 'e #u/c+( Succesul incre'i*il l! 1emei !l cim#!n eului stu#i' /i sco10lcit.0n sc0nteiere! &iolet+ ! c+ror! se cite! 'orin.e ori*il 'e 1ri2( C0t tim# !m scris r0n'urile !ste!.!r 1i iu*it m!i cu #o1t+ !cele 1emei 'ec0t 'u#+ ce !r 1i !sist!t l! mo!rte! lui./i c+'ere! Ruletistului 1ur+ 0ncon4ur!te 'e.! o*i/nuit+( Mi.unele 'o!r !u iser+ 'es#re rulet+3 .smuci 'e tr+2!ci( A#oi.el !nun.st0rnin' i!r+/i micul r0set s!c!'!t 'e met!l ne2ru.i.i! lor #entru *+r*!.c!&oul meu.uneori /i *+tu.nici cu inim!.! ne!2r+ 'e.c!re 'in c0n' 0n c0n' se 4uc! cu #ro#ri! lui &i!.#ies! he8!2on!l+.Ruletistul 0/i relu+ &i!.+.lichi'+.in2ul /i #!nt!lonii l!r2i !i !celei e#oci.0n t+cere! c!re sus#en'+ totul tim# 'e c0te&! secun'e. n2hesui!u s#re el #l0n20n' isteric /i er!u 1ericite '!c+ 0l #ute!u m+c!r !tin2e( Rulet! cu trei c!rtu/e 2res!te 0n *utoi!/ se con1un'+ 0n minte! me! cu cele c!re !u urm!t( Er! c! /i c0n' tru1i! 'i!*olic+ ! Ruletistului 0l 0m#in2e! tot m!i mult s+ o1ense e 'i&init+.! creierului stro#in'u.nu cu creierul.ile h! !r'ului( Cur0n'.! !m*i2u+.ele cu totul re!le.i 'e !c./i #e 4os rochiile 0ns0n2er!te.!4un20n' !c!s+ cu iu*i.ion!rii 'is#er!.e!.e&ii( Declicul tr+2!ciuluic!re sun+ 0n sec.#+t!te c! ni/te #!ns!mente 'e su*st!n.'!r re&ol&erul er! !'e&+r!t /i 2lo!n.i!r !#oi cu cinci c!rtu/e( Un sin2ur ori1iciu 2ol 'in /!se.+ o rulet+ cu patru c!rtu/e 0n1i#te 0n cele /!se !l&eole !le *utoi!/ului.tre*uie s+ 1i &enit 'e !ici( Nicio'!t+ cre' c+ nu s.uire 'in /!se9 Bocul 0ncet! s+ m!i 1ie 4oc /i #0n+ /i cel m!i su#er1ici!l 'intre cei c!re ocu#!u !cum 1otoliile cu c!ti1e! sim.1!scin!.c!mer! me!.! 0n sus #e co&orul 'e >uh!r! 'e l! #icio!rele l+ ii( Alt+'!t+.c0t se #o!te 'e !'e&+r!t( E 're#t c+ Ruletistul !&e! !cum #+rul '!t cu *ri!ntin+ /i #urt! smo.cor#ul s+u cu1un'!t 0n incon/tien.ci cu o!sele.o lini/te s!cr+( St!u cu #+tur! #e mine l! m!s! 'e scris si totu/i mi.ii( Totul er!./i !scun'e! ochii.!m .m!i 'e#!rte.! #er&ers+ 'e ! &e'e! cee! ce.se !u i 'o!r *u1nitur! cor#ului s+u #e #o'e!( Du#+ c0te&! ile 'e 'elir l! s#it!l.*ine uns.ie *utoi!/ul.l+s0n' #e 'e2ete un miros 1in 'e ulei( Nici ce! m!i 'elic!t+ 'o!mn+ 'in s!l+ nu.! c+l+torit #rin ce!.e!st! #lesnin' c! o co!4+ 'e ou /i su*st!n.

ile( A &enit 0ns+ /i se!r! c0n' l.se s+.'in esen.'e 1!cl+ 'e seu.l! !mestecul !cel! o!recum #er&ers 'e #romiscuit!te /i r!1in!ment.!m r+sucit 0n #!t to!t+ no!#te!.inut 0n2erul 'e h!in+.!cum 'o!r c0te&! luni( L! #rim! &e'ere./i #uterile.i! 'imensiunilor s+lii.e #re.'!c+ e8ist+ un tot.soli'+ c! smo!l!( Ruletistul e mi ! me! /i.'i&er/i m!2n!.s+ 1!c un e1ort.'!r un ochi c0t 'e c0t 1orm!t nu #ute! s+ nu o*ser&e 'e l! 0nce#ut r!1in!mentul estetic.cu e8ce#.'e/i nu m!i 0mi simt /ir! s#in+rii((( Ani 'e ile Ruletistul ! .s+ 0n!inte !/! #entru c0t .ic! 'e !lu!t 0n 4urul c+rei! !r 1i #osi*il s+ cre!sc+ 'in nou #0ine! #u1o!s+ ! lumii( Alt1el totul.i l! mo'+.! schilo'it si i.!r tre*ui s+ 1ie *uc+.ele imit!u.in'ustri!/i cu #l!stro!ne scro*ite /i 2!ro!1+ l! *utonier+( 6iec!re !cce#t!se. i!t+ #!riul meu .ii er!u #lini 'e m0 2+leli o*scene /i inscri#. !tunci lume! e8ist+.un! 'in &echile hru*e mi ere 'in &remurile <#reistorice= !le ruletei( Pere.cu c!rne! #e 'in!1!r+ c! o *l!n+ 'e s0n2e.i.!'us+ 'in #ort /i #lin+ 'e inscri#.&e'ete 'e cinem! /i c0nt+re.#0n+ l! nu!n.s+ 0ncerc+m s! su#r!&ie.#r!ctic to!t+ #roti#en'!'! or!/ului se !'un!se 0n uri!/! h!l+ 1ri2ori1ic+ 'in su*ter!nele !*!torului( Decorul s+lii #ute! #+re! cu totul ciu'!t celui c!re se o*i/nuise cu lu8ul ostent!ti&.!l c+rui e1ect er! mult m!i #uternic 'ec0t !l 1!stului 'e.'e #!r&eni.l! intr!re.+.c+ci nu m+ interese! + un !c&!riu 'ecor!ti&.s+ 1ie le2!t l! ochi cu o e/!r1+ 'e m+t!se #e c!re nu /i.!&e!i im#resi! c+ te !1li 0ntr.l.+ 'in  rebours con'usese l! !cel hi*ri' nost!l2ic.ie( A1!r+ nu m!i e8ist+ nimic.! lor &er uie /i cio*iturile !rti1ici!le( 6iltre mohor0te 0m#r+/ti!u o lumin+ mor*i'+.c! !l tr!*ucurilor 'e !lt+'!t+.'uetul 2r!1ic coerent /i emo.'in moti&e e&i'ente#re1er s+ nu 0l !mintesc( M+su.io!se 'e lemn /i stuc!turi !urite.! #ri&it !'0nc 0n ochi( I!r Domnuls#re 'imine!.e 2ro! + 'e 20n'ul c+ !c&!riul &! r+m0ne 2+urit( Pentru Dumne eu.ion!nt !l unui m!re !rtist.s!c ne#utincios 'e ciol!ne !*urite 'e tr!ns#ir!.ie.!l c+rui nume.'!r !cum #!r1um!t cu mosc /i tre in' un sentiment 'elic!t.1iec!re 2!r!n.ion!rii 'e !lt+'!t+( H!l*e 'e crist!l imit!u !s#ectul *!r*!r !l celor 'e sticl+ ie1tin+.0n orice 'irec.iile unei 1irme !r!*e( )n s!l+.!l s+lilor 'in!inte( Nu /tiu '!c+ o intui.0n *urnusurile lor !l*e.#ute!i recuno!/te.0n c!re eu si el.ie ! cui&! s!u o reminiscen.ire 'e e8cremente( Mi.#0n! l! in1init./i eu nu m!i &oi 1i silit s+ 0nchi' ochii /i.!tr!/i 'e 1!nt!sticul mi ei 'in !ce! se!r+.!mestec!t+ cu &!lurile 'e 1um !l*+strui.c! 'oi #e/ti semitr!ns#!ren./i ! e8ist!t .ine &e/nici!( Din #o&este! !st! 0mi 1!c un !c&!riu.ii 20ri!te s!u tr!s!te 2rosol!n cu c+r*une.cu #iele! *0rcit+ #e o!se.sucit /i m.*utoi!/ele 'e s!r'ele 0n 4urul c+ror! st+te!u !c.! s+lii se !1l! o cutie !'e&+r!t+ 'e #ortoc!le.l 'e! 4os.ie #entru re!lit!te! celuil!lt.l 0n to!te #+r.lu#t0n'u.smucin'u.! !#uc!t 'e 2rum!4i /i.i.cel m!i mi er!*il.cu inim! &i i*il+ 0n &0cnire! ei /i t0r0n' 'u#+ noi un 1iri/or su*.este #l!t c! o li#ie( D!r '!c+ el ! e8ist!t.e num!i ce!.l.! !st! ne!2r+ si 'e!s+.uim.nost!l2ic( Pe scen! 'in 1!.i !i #etrolului.nicio'!t+( Oric0t !i mer2e.!'un0n'u.o .! schim*!t numele((( )n !ce! ultim+ se!r+ ! ruletei.

chi!r /i !le celor !1l!.c! /i cum !ce! &i*r!.ilor s!le.un tr!m&!i 'er!i!t intr!se 0ntr.Ruletistul.1+c0n' &itrinele #r!1( Du#+ o or+ cutremurul ! re0nce#ut.!u 0ntors l! el.in minte c+ ! /o#tit cine&! l0n2+ mine( )n lini/te! teri1i!nt+.!u '!t Premiul N!.scosese 'ec0t 0n s!l+( Eu 0nsumi er!m.o s#un cu !t0t! 'e 2ust 0nc0t nu #ot 1i *+nuit 'e li#s+ 'e mo'estie.!r 1i #ro#!2!t 0n s!l+.'!.se 'e #e l!'+ /i re&ol&erul 'esc+rc0n'u.! 'imine.i!( Nu #ute!m cre'e c+ #o!te 1i !'e&+r!t cee! ce urm! s+ se #ro'uc+( Pentru c+ Ruletistul !nun..cu 2ust.i l0n2+ mine 0n !ce! se!r+( Nicio'!t+ nu se 1+cuse m!i mult+ #u*licit!te c+r.!t !l rotirii *utoi!/ului se !u e! cl!r( Tremur0n'.ie #!rticul!r+% cu m0ner 'e 1il'e/ /i .i! 4uriului c0n' mi.oric0t 'e ne&erosimil+ !r 1i 1ost /i !cee!.#!rc+ &i*r0n'( :i *rusc.ie s.ii !l*i ori ontul /i #r!1ul 'e l! cl+'irile '+r0m!te se m!i 'e#use #e c!l'!r0m( A*i! !tunci mi.ce&! m!i sl!* c! #rim! '!t+( Cine ! m!i !&ut cur!4ul s+ intre 0n c!s+ 0n no!#te! !cee!$ Am um*l!t #e str+ i #0n+ c0n' ce!.un 1el 'e &e'et+ c!re !tr+2e! #ri&irile.0m*r+c!t 0n *i !re 10/ii 'e sto1+ c!re imit!u.ilor mele. /i #re ent+ #u*licului un su#er* Cinchester "!cum 0ntr.le orn!i o cli#+ 0n #umn c! #e ni/te !ruri /i !#oi le intro'use.c!re 'e&ene!u tot m!i 2ro!se /i m!i #e 2ustul lor3 no*ile.!m c+lc!t 0n #icio!re c! s+ n+&+lim m!i re#e'e !1!r+( Z20l.micul hohot 'in.!m !'us !minte c+ Ruletistul #ro*!*il c+ 1usese !*!n'on!t !colo.chi!r /i !le lumii celei m!i *l! !te.con&ulsion!t l! 1!.!se cu c0te&! s+#t+m0ni 0n!inte c+ l! urm+to!re! rulet+ &! 0nc+rc! re&ol&erul cu toate cele sase gloanţe )ntre #ro2resi! 'e l! un c!rtu/ l! cinci./i m.o colec.!m 2+sit 0ntins #e .0ielile !u 'ur!t c0te&! minute *unetr!ns1orm0n' str+ i 0ntre2i 0n 2r+me i 'e molo /i 1i!re str0m*e( Chi!r l! ie/ire.'ren.el 'use #istolul l! t0m#l+( Lume! se ri'ic+ 'in sc!une( )l #ri&e!m cu !t0t! 0ncor'!re.o !'usese su* *r!.e!&! sc0nteieto!re.!m 0ntors s+ &+' '!c+ m!i tr+i!( L.!m sim.ion!l3 <Pentru um!nit!te! no*il+ /i 2enero!s+ ! c+r.0n h!l! su*ter!n+.un m!2! in 'e mo*il+.0n #rimul r0n' 2enero!se( A/! sun! moti&!./i ne*uni! 'e !cum er! #r+#!sti! 'e l! o sin2ur+ /!ns+ l! nici un!( Stro#ul 'e omenesc #e c!re Ruletistul 0l m!i #+str!se 0n tent!ti&! s! se e&!#or! !cum su* milionul 'e sori !l certitu'inii( 5eri1ic!re! c!rtu/elor si ! re&ol&erului ! 'ur!t ore 0n /ir( C0n' s.+n'+ri( Cu#rin/i 'e #!nic! s#!.+.ni se o#ri res#ir!.'e2hi !t 0n #!tron'eschise cuti! #e c!re.0n #rimul r0n' no*ile( Genero!se.c0te unul.ele.0n cele /!se loc!/uri !le *utoi!/ului( Cu o mi/c!re &iolent+ ! #!lmei 0l #use 0n mi/c!re( <Inutil@./i c0n' /e1ul 'e s!l+.e!m cum mi se um1l+ &enele t0m#lelor( 5e'e!m coco/ul re&ol&erului cum se ri'ic+ 0ncet.ne.0nc0t sim.cu o s#!im+ 0n ochi cum #o!te 'o!r l! cei !1l!.suit #e l!'! s!.i#etele 1emeilor /i 'e orn+itul sticlelor r+sturn!te 1+cute .iului 0nchis.se cu 2omot !#oc!li#tic( D!r !erul er! 'e4! #lin 'e un 2omot sur's#intec!t 'e .#entru 'e#lin! st+#0nire ! unei lim*i e8#resi&e(= C0n' Ruletistul !#+ru 0n s!l+.i 0n !2onie #o.it cum 0mi 1u2e #+m0ntul 'e su* #icio!re( L.!m m!i &+ ut #e Ruletist #r+*u/in'u.i &e'e!.

'u#+ o n!&i2!re nes10r/it+ #rin c!rne! lui 'e 1oc.!semene! 'in.nu !u m!i '!t 'e urm! !cestor Mistere( Eu 'o!r m!i 'e#un m+rturie .'u#+ o !lt+ &e/nicie.! m!i 20n'it l! rulet+( Nu m!i #ot scrie nici o #!2in+ #e i( Dureri continue 0n #icio!re /i 0n &erte*re( Dureri 0n 'e2ete.iile m!i tinere.no!#te.! /ters 'in minte! tuturor.+ 'e estim!t "'!r #e c!re l./i nu &+' un loc #entru !*sur' 0n #roiectul lumii( Mili!r'ele 'e 2!l!8ii.! 0n1un'!t 0n c!rtierele s!le 'u*io!se. c+ se &! 'eschi'e 'e !colo o nou+ &i!./i er!m i!r+/i sin2ur 0n no!#te! 1+r+ limite( Du#+ un tim# cu ne#utin.Ruletistul s.nimic( Din se!r! cutremurului.l.'e 'u#+ r+ *oi.!m !'us l! #er1ec.ii.#o'e!.0n #iele! 1e.mi 0nc+#e! 0n sim.c!r*oni !t 'e lumin! s!.iune( Gener!.ce &! 1i 'u#+ mo!rte$ A/ &re! s+ cre'.cum !/ &re!9 .!m ie/it #rin s#in!re( Pri&in' 0n urm+.i.0/nit 0n!inte 0n &i'( A#oi.ele2ere( M+ 0n're#t!m c+tre #ie#tul lui enorm.un /ir 'e sc!n'!luri !*i! mu/!m!li !te( Se #!re c+ nicio'!t+ nu s.+ un uri!/ Dumne eu 'e lumin+.mirosin' ! #r!1 'e #u/c+ /i !&0n' 0n *utoi!/ num!i cinci c!rtu/e( Al /!sele! l+s!se o 2!ur+ ne2ricio!s+ 0ntr.se m+re! tot m!i mult( Er!u sute.0n 1ine.2hemuit su* #l!#um+.i&! in/i( A&e! un #icior lu8!t 'in /ol' /i 2010i! 'e 'urere( L0n2+ el se m!i !1l! 0nc+ re&ol&erul.c! 'e o*icei.! 0ntrem!t re#e'e.nimeni.!m 'us #e !micul meu 'in co#il+rie l! s#it!l( S.m.in1init m!i com#le8( Alt1el este !*sur'.c+ st!re! no!str+ 'e !cum e un! l!r&!r+.! 1ost '!t s+.l+s0n' 0n urm+.s.!r tre*ui c! eu s.'!r ! /chio#+t!t 0ntre2ul !n c0t ! m!i tr+it( Ace! se!r+ ! 0n2ro#!t rulet!.!m &+ ut #e colos!lul Ieho&! #r+*u/in'u.!m str+#uns rosto2olin'u.o *urt+ #relun2+.c0n' s#re st0n2!. '!r #entru tine.o cunosc 0n 0ntre2ime.!/! cum 0n'eo*/te uit+m orice lucru #e c!re l.!m ri'ic!t l! o 0n+l.0n2ri4it 'e c0.!#+ru !ltul( :irul 'e Dumne ei.#ri&in' 0n urm+.l+s0n' 0n urm+ '0re 'e l!crimilim1+ /i s0n2e.c!re s.i!r tr+s+turile 1e.ei lui se&ere 1u2e!u 0n sus.lume! !st! c!re 0mi 0ncon4o!r+ cr!niul c! o !ur+ nu !r #ute! e8ist! '!c+ n.!cest! /i !m .un #erete !l s+lii.i cu 1!.c0m#urile im#erce#ti*ile.!#oi mii.!/ numi eternit!te%.l! m!r2ine! &e'erii mele se ri'ic+ un !lt Dumne eu enorm!i'om! cu #rimul( L.!m !&ut un 1el 'e &i iune( A*i! m+ n+scusem 'intr.#entru tine.ilor unui 1ermo!r 2i2!ntic 'e 1l!c+r+( :i 'eschein' 1ermo!rul 0n *orul meu.s+ 1iu e!( A i.uri /i 0n 0n.! 0n 4os( )ncetul cu 0ncetul se mic/or+ /i 'is#+ru.m+.0mi ie/i 0n 1!.ime !t0t 'e m!re 'e!su#r! lui.raccourci m!i 2r!n'ios 'ec0t orice #e lume( Rotin'u.#r+*u/i.#e c0n' m+ 0n'e#+rt!m 0n *or.tre*uie s+ 1i 2+sit un mi4loc 'e !.0n urechi.!m 'e &elit #ie#tul !'e&+r!tului Dumne eu.!#ro!#e 'e t!&!n( Am o#rit o m!/in+ 'e #e str!'+ /i l.l &+' 0n 0ntre2ime( C0t .m+ 0n/uru*!m 0n no!#te( :i 'eo'!t+.c!re.!( C+ &oi trece 0n !ltce&!.!t0t 'e m!re 0nc0t nu.!m str+#uns /i #e.! 0n 4os c0n' s#re 're!#t!.nes#us 'e o*scen+.+. /i !si2ur! #erm!nen.!m m!i &+ ut 'ec0t m!re! lumin+ 2!l*en+ ! #ie#tului s+u.se l! m!r2ine! c0m#ului meu &i u!l( Cur0n' n.mi '+'use o ciu'!t+ mi/c!re rotito!re( Cu o &ite + in1init+.se s#re st0n2! cu 1!.turtin'u.'e &reme ce e8ist+.#e c!re l.o #ose'.0n !/te#t!re( C+ eul.'e l! m!r2ine! no#.m+/i.0nc0t mi.ei( Ce &! 1i.s0n2erie.

un tr!n'!1ir ro/u( A/! #lute!./i !nume 0n 1ic.'!r c!re #+re! sor*it.! 'is#+re! #entru tot'e!un!( )n #ri&in.#o!te c+ s0nt 'o!r un #erson!4 secun'!r.! /!nsei 1!nt!stice ! Ruletistului s.ion!mentul meu m!sochist./i e uimitor cum !cest om ru'iment!r 0n 20n'ire ! ./tiu c+.#+re! c+ 'estinul 0l 1olose! c! #e un *u1on.n t+l#i.i !/terne #e.er.'!r.si !m un !r2ument 1orte3 Ruletistul.! liter!tur+$ Cum #o!te ie/i 'in !rc!nele stilului$ Cum.cu un 2est nes#us 'e 2r!.Ruletistul este un #erson!4( D!r !tunci /i eu s0nt un #erson!4.!&e! o r!n+ 0n2ro ito!re.#!sc!li!ntocm!i cee! ce #+re! c+ 0mi st+ 0m#otri&+( I!t+ tot r!.+ru/ #0n+ l! #o.!m tre it 0ntre mo*ilele reci !le o'+ii mele. De !cest lucru nu m+ #ot 0n'oi.nu !m tr+it nicio'!t+( Po!te c+ nu tr+iesc 0ntr.cee! ce e un 1el 'e ! s#une c+ lume! 0n c!re el ! tr+it este 1icti&+.'e #ri&irile t!le( Pentru c+.c+.l 'e mic #e Ruletist.ci.ion!mentul meutot ce m+ 1!ce s+ 'uc #0n+ l! c!#+t "'o!r eu /tiu cu ce e1ort% <#o&este!= !st!3 l!am cunoscut pe "uletist.este liter!tur+( Nu !m nici o 0n'oi!l+.#urt! s0ni 'e 1emeie( 6!.cu#rins 'e el((( M.'!c+ nu m!i re!l+cel #u.ii orice #ers#ecti&+ este #re1er!*il+ !celei! 'e.iul c!re se str+'ui! s+.! c!r!cteri !t 0ntot'e!un!( Nicio'!t+ nu ! !&ut *ucuri! s+ c0/ti2e nici l! cel m!i co#il+resc 4oc un'e h! !r'ul !&e! &reun rol( De l! 4ocul 'e *ile #0n+ l! cursele 'e c!i'e l! !runc!re! #otco!&ei l! .o #!2in! o m+rturie #ur+eli*er!t+ 'in c!rcerele con&en.er! 'o!r lumin+( Ochii 0i .#l0n20n' usc!t.0n r!.#entru c+.in m!i coerent+ 'ec0t m!4orit!te! celorl!lte$ Cunosc0n'u.!m !scuns 4ocul meu.'e/i !m o#t eci 'e !ni.#!riul meu.iune.l!r2i.!'+#ostin' #uternicul or2!n &iril? 0n totul.nu &oi muri nicio'!t+.!/ ice.'!r #entru un om l! c!#+tul &ie.l.cu ce instrumente.i!r 0n 're#tul inimii.nu /!ns!.0n cele 'in urm+.iei !rtistice$ S+ m+ !'un /i s+ !m cur!4ul s+ recunosc3 0n nici un 1el( Am /tiut !st! 'e l! 0nce#ut.ios.!m mi !t tot #e liter!tur+( Am 1olosit.! 0i er! t0n+r+.!u 1+cut sute 'e #resu#uneri( Ce #ot 1!ce 'ec0t s+ m!i !'!u2 un!.c+ 0l #ri&e! cu un ochi mereu ironic( Rulet! ! 1ost m!re! lui /!ns+.'im#otri&+.mi ! me!.senil( Am &rut s+ !runc #!2inile !ste! !'un!te !ici !t0t 'e 1+r+ sens( D!r ce #o!te 1!ce un om c!re ! scris to!t+ &i!.totu/i el ! e8ist!t( D!r e8ist+ un loc 0n lume un'e im#osi*ilul e #osi*il.c+ s0nt un #erson!4 'e #o&estire.0n s#!.c! 'e t!ur.'e 1rumos er!9 Pie#tul #+ros.'e 1!#t.un 2hinion su#r!n!tur!l.#o.'in cre/tet #0n+.0ncoron!t+ 'e 1l!c+r! #letelor 0m#letite 0n mii 'e cosi.0n &icleni! me! 'e !nim!l 0ncol.e? /ol'urile.l cu#rin'+.cel m!i ne2ru 2hinion.ine! 0ntre'eschi/i.0n ciu'! 1!#tului c+ er! im#osi*il c! el s+ e8iste.culc!t./i !ici nu m+ #ot o#ri s+ nu e8ult 'e *ucurie( C+ci #erson!4ele nu mor nicio'!t+.'e 1!#t.0m*e! e8t!tic /i trist.it.ine!.!'ic+ 0n liter!tur+( Acolo le2ile st!tisticii #ot 1i 0nc+lc!te!colo #o!te !#+re! un om m!i #uternic 'ec0t h! !r'ul( Ruletistul nu #ute! tr+i 0n lume.su* s0ni/orul st0n2.0ntre 'e2etele m0inii 're#te .o #o&estire &!loro!s+.ele tr+iesc 'e c0te ori lume! lor e <citit+=( D!c+ nu 0/i &! s+rut! nicio'!t+ iu*it!#+storul #ict!t #e urn! 2re!c+ /tie m+c!r c+ o &! #ri&i &e/nic( I!t+ #!riul meu /i n+'e4'e! me!( S#er 'in to!t+ inim!.

! 2+sit nici un c!rtu/( T0n+rul ! 1ost 2+sit 0n !cee!/i i.+( Ghinionul s+u 1iin' 0ns+ tot!l.0nc0t !*i! m!i !m r+*'!re s+ 'uc #0n+ l! c!#+t #o&este! Ruletistului( S10r/itul lui ! &enit re#e'e'u#+ rulet! cu /!se c!rtu/e 'in c!re su#r!&ie.c! un scor#ion.! #us un re&ol&er l! t0m#l+ si i.i! s! 1usese 'o!r 'e 4!1( Pistolul er! 'esc+rc!t /i.ie e 'o!r o #rostie.c! L! +r.si totul ! 'e&enit lim#e'e( Inten.i! 'e ! se sinuci'e( Po!te c+ !ce!st+ e8#lic!.ii /i s+ tr!ns1orme *!t4ocur! &e/nic+ 0ntr.l con'!mn! l! mo!rte( De 1iec!re '!t+ er! con&ins cu to!t! 1iin.su* c!re &oi !/te#t! s+ re&in l! &i!.e8#resi! 'e 2ro! + nem+r2init+ c!re 0i !#+re! #e 1!.! i se 0ntorce! 0m#otri&+ /i.+ l+#to!s+.i&ul #e c!re 0l !t!c!se 1usese cu#rins 'e o s#!im+ teri*il+ /i se #r+*u/ise 2reu l! #+m0nt.0ntorc0n'u.to!te !ceste! nu m!i conte! +((( S0nt o*osit( 6!c e1ortul &ie.cu &ersurile lui Eliot. Doamne.!&ut totu/i &icleni! s+ #ro1ite 'e sin2urul #unct un'e #ute! s+ str+#un2+.e im#osi*il s+ &+' !lt! c!re s+ ste! c0t 'e c0t 0n #icio!re( De !lt1el.el se 'e'u*l!( 5oin.uise monstruos( L! m!i #u.+.cum ice!m.un 2!n2 'e #e uli.!t0t! &olu#t!te. /i !#oi &oi r+m0ne mut /i imo*il !l+turi 'e el( Do!r co ile si &o!lurile 0not+to!relor ne &or m!i #uls! 'in c0n' 0n c0n'( A/te#t !cel moment cu.l! c+#+t0i( A/! 0mi 0nchei /i eu cruce! /i 2iul2iul meu 'e cu&inte.l 1olosise 'o!r #entru intimi'!re( D!r *e.o 'imine!.! termin!t totul%. pacea Israelului Celui care are optzeci de ani #i nici un viitor pe pămînt.i!r t0n+rul 0/i #ier'use c!#ul.!scuns l! ni/te #rieteni.#l!to/! sor.ii mele s+ m!i scriu o #!2in+( 5! 1i /i ultim!.nu s.#e c!re !t0t le iu*esc3 Dăruie#te.cu o cruce sim#l+.nu #ute! 'ec0t s+ e/ue e 0ntot'e!un! 0n inten.l cuno!sc+ "eu 0nsumi !m st!t !scuns c0te&! ile. $ă smulg un sunet din trecutul vieţii.!runc!se re&ol&erul /i 1u2ise( Pentru c+ nu !&e! ru'e /i nimeni nu #+re! s+.cititorule( )nchei.mi.0n ce 1el$ Mi se #!re !cum sim#lu.cu c!re nu se tr+sese.! 1ost *rusc tr!s 0ntr.!&0n' !l+turi re&ol&erul 'e #e c!re ne1ericitul #u/ti nici nu.se 'e l! tri#ou 0ntr. o su%let.'!r. $ă %ac.Ruletistul ! 1ost 0n2ro#!t 0n 2r!*+.! cerut *!nii( A 1ost 2+sit c0te&! ore m!i t0r iumort./i /tersese !m#rentele( C!'!&rul nu !&e! nici o urm+ 'e r!n+.! #romiscu+ #e c!re 0/i t0r! #icio!rele( Un !'olescent 'e nici /!#tes#re ece !ni i.i!r e8#erti ! me'ic!l+ ! const!t!t mo!rte! #rin !t!c 'e cor'( De !lt1el.#0n+ s.!cum.c0n' &oi !u i &oce! t! #uternic+ /i cl!r+.un etern trium1.0n re&ol&er.'e sc0n'ur+.cre'.#entru c! les#e'e! s+ !i*+ un e#it!1 /i cercul s+ se 0nchi'+.! s! c+ &! muri( De !ici. ca din nou să tremuri .#rimiti& /i 0n !cel!/i tim# 2eni!l 'e sim#lu3 "uletistul miza împotriva lui. C0n' 0/i 'uce! #istolul l! t0m#l+.in 'e un !n 'e !tunci.c+ci !rurile s0nt !runc!te /i !c&!riul e 2!t!( S+ !stu# ultim! 1isur+ #e un'e m!i cur2e !#! .

!r 'ecl!n/! !utom!t( S0nt.#0n+ 0n no!#te! c0n' !m &is!t cee! ce &re!u s+ &+ #o&estesc.i.! me!.!m 0n &is sen !.0n 1!.#entru c+ s0nt con&ins c+. Iar timpul cre#te!n urma mea.+( Din c!u ! 1ri2ului 'e !1!r+ 2e!murile &!2onului er!u !*urite( Pe sc!un.c!re s+ re1lecte /i s+ or'one e re!lit!te! 'i1u + ! #o&estirii.0nce#utul '+ tonul /i 0n ne*unie? 0mi !mintesc cum ! 0nce#ut s.er! te!m+ c+ nu !/ 1i !&ut m!re lucru 'e s#us( De 1!#t.#eruc! termin!t+ cu co'i.construiesc &isul l! c!li*rul cerut.scriitorii u e! + c0teo'!t+ 'e contr!1!ceri.+.o #o&estire.'r!2i #rieteni.'!c+ #ui un c!#!c 'e stilou 0n mi4locul unei m0 2+leli !n!mor1otice.1iin' 'o!r o meto'+ como'+ /i 0n&echit+ 'e #unere 0n !*is( R!reori.t0r0n'u.i! 'e lene /i n!i&it!te c!re s.ii #e c!re nu le 0ncerc nicio'!t+ 0n re!lit!te( Mi.m+ #e su* !cele!/i 1urci c!u'ine !le ru/inii /i urii /i sin2ur+t+.0ntr.!m o*ser&!t.!'e&+r.o se!r+ 1o!rte !2it!t 0n 2!rsonier! me! /i mi.! 1+cut ne!2r+ c! smo!l! #e 1on'ul !l* !l restului 2e!mului( Ei *ine.*u ele 1erme- .c0n' tr!m&!iul ! intr!t 0n #!s!4 /i #!t! s.ii( Si2ur.color!t 0n 'emen.Cu mîna mea în van pe liră lunec& 'ierdut e totu!n zarea tinereţii (i mută!i gura dulce!a altor vremuri.o c!n!'i!n+ m!ro mur'!r+ /i cu o *ro*o!'+ &er'e( Nici n.#!t! re#ro'uce! #er1ect #ro1ilul lui Goethe 'in cunoscut! um*r+ chihe e!sc+( Totul er! !colo3 n!sul 're#t #ornin' 'irect 'in 1runte! o*lic+.!/ 1i #utut s+ 0n&+.'u#+ cum /ti.ci &re!u 'o!r s+ i!u lucrurile 'e l! 0nce#ut. o i! r! n! un 1ost #rieten !l meu( A &enit 0ntr.!m 1ost con&ins c+ nu e8ist+ nimic 0n &i!.'e c0n' !sist l! 0ntrunirile &o!stre 'uminic!le.!m suit 0n tr!m&!i c! s+ mer2 l! o cuno/tin.!r+.c+ &isele #lictisesc 0ntr.! tehnicii #rin c!re se 0nche!2+ o #o&estire( Oricum 0ns+.'!r mie 0mi #l!ce /i 0i cunosc 1o!rte *ine trucurile( Trucurile scrisului 0ns+ m+ l!s+ rece( De un !n /i ce&!.!/! cum.+.! me! c!re s+ merite s+ 1ie scos l! lumin+( Deci nu 0ncerc s+ 1!c o #unere 0n !*is.&e i re1lect!t+ 0n el 1emei! 2o!l+( Pentru c+ &re!u s+ 0nce# #o&estire! !ce!st! cu un &is0ncerc s+ m+ !#+r cum&! 'e !cu !.st+te! o 1emeie c!m 'e l! ./i #entru mine( Meseri! me! !'e&+r!t+ e !nost+.se s#une c+ scriitorul #ier'e cu 1iec!re &is #o&estit c0te un cititor.iune.o #0n+ ce nu ! ri'ic!t m0n! 0nm+nu/!t+ 2rosol!n /i ! /ters o #or.+.un &is este semni1ic!ti& #entru cel+l!lt.0n #lus.!m not!t sute 'e &ise 'e.0ntr.! #o&estit ciu'!t 'e coerent ce i se 0nt0m#l!se cu o or+ 0n!inte3 <M./i 0n 1ic.mi.! lun2ul ultimilor ece !ni.'intre c!re unele se re#et!u con&ulsi&./i 0n &i!.. mă!ntunec MIHAI EMINESCU MENDE>ILUL 5ise enorm.iune 'in 2e!mul !*urit( Tocm!i m+ uit!m !1!r+ #rin #!t! 'e&enit+ tr!ns#!rent+. enorm 0n #ri&in..un #ro !tor 'e oc! ie( Nu scriu 'ec0t #entru &oi.

!m !mintit &isul 'ec0t 'u#+ #r0n .si'e1ii.cu l!c+tele 0ns0n2er!te( M.#e c0n' 0mi !scult!m ele&ii.tr0ntit l! #+m0nt/i 1eti.ile( Mi.o 'escriu.!m !co#erit 1!.'in 4ur( O #!s+re &ene! lo#+t0n' 'ins#re mun.e /i cu 2uri.mo!le.! !#ro#i!t 1o!rte mult.0n crist!lul 2ros( De s#!im+.ei.ii 0n'e#+rt!.0n tim# ce m+ 'e#+rt!m #e 'rume!2ul c!re 'uce! s#re mun.+( P+re! cuminte /i *ine crescut+ cum 0n!int!.!t0rn! l! u/+( Pe 'rume!2ul c!re co*or! 'in mun.e im#osi*il s+ &.c!re nu er! nici'ecum un *orc!n.c! ni/te sec&en.! 'in &is.ie #ur+ 0n #le8.m+ tr0ntisem #e 4os /i m+ &0rcole!m.! u/ii mele &ene! o 1eti.ii 0n'e#+rt!.o construc.*+r*i! rotun'+(((= Deci.! !4unsese 0n 1!.ii s+i lume! 1lui'+#0l#0ito!re.o 1!c+( :i 'eo'!t+ !m &+ ut scen! 'e un'e&! 'in s#!tele 1eti.ii cur*i( C0n' s.!m #o&estit !ici( >! chi!r.ion!l+.e! !rcuin'u.!#+ruser+ contururile su*.o m!i lun2esc /i s+ 0nce# /i eu #o&estire! &isului 'es#re c!re !m #omenit( Am &is!t !cum &reo 'ou+ luni c+ er!m 0nchis #ur /i sim#lu 0ntr.!cum.!#oi.l! /co!l+.0ntin 0n'u.s+ n.m+ str+1ul2er! 20n'ul c+ am #tiut ce 2esturi ! 1+cut /i ce cu&inte ! rostit 1eti.! s0c0it to!t+ 'imine!.'!r 0ntr.!m im#resi! c+ 0mi !mintisem m!i mult 'ec0t /tiu !cum /i c+.i.ci un uri!/ c!stel.unul t+i!t #!rc+ 0n crist!l 'e st0nc+( M+ 0n&0rte!m 'e colo.un *orc!n.cu corni/e /i stuc!turi /i ciu*uc+rii /i 2or2one /i lumin!to!re /i *!lco!ne /i creneluri /i 1oi/o!re /i 42he!*uri num!i /i num!i 'in m!terie rece /i tr!ns#!rent+( I!r 0n mi4locul miilor 'e s+li cu #ere.! 0n c!'rul u/ii l!r2 'eschise.( A r+m!s 0ncremenit+ 0n #r!2.!m &+ ut ochiul m42'!l!t.ie o*tu +.+ cu un sentiment 0n2ro itor 'e ru/ine /i #l+cere( C0n' !m #ri&it 'in nou.'!r simt c+ nu m+ #ot .! ume'+.0ntr.iri !le unei u/i( M.ii 0n'e#+rt!.se #e #ere.ie stu#i'+.o !titu'ine #e c!re mi.!m o*ser&!t c+ 0n #eretele *orc!nului.umire #rin #ere.'!r nu o sl+*e!m 'in ochi( C0n' ! !#uc!t l!c+tul.cu m0inile m0n4ite 'e s0n2e.cu 1un'e m!ri l! co'i.i!r 0n s#!tele ei.!/! 0nc0t !m #utut cu#rin'e cu #ri&ire! o su#r!1!.!m tre it cu o sen !.#e m+sur+ ce se !#ro#i!.! 0m#ins 2re!u! u/+ 'e cu!r.!'!r nu mi.ii *orc!nului 'e&eniser+ 're#.!m sim.+ s!u crist!l !le *orc!nului.nu /tiu 'e ce.c!re sc0ntei! ne*une/te.c+ 0mi e8#lo'e! + inim!( E! ! ru#t l!c+tul /i.! u/ii /i 0nce#u s+ *!t+ cu #umnii mici.it o s#!im+ ir!.m+ 'in to!te #+r.0ntre tim#!m uit!t( D!.o lu#+ /i *rusc cu#rin 0n'u.sute 'e u/i '!te 'e #erete.i /i se o#re! 0n 1!.o tero!re cum nu mi.colo #rin *orc!nul c!re 'in c0n' 0n c0n' sc!#+r! curcu*ee /i #ri&e!m cu m!re mul.c!re m.0ns#re u/+( Pere.! 1ost '!t s+ m!i 0ncerc &reo'!t+( 6eti. se c! 0ntr.c! 'e c!rne.!m re#e it s#re e! 0n2ro it 'e 20n'ul c+ !r #ute! s+ 1ie 'eschis+( D!r !m res#ir!t u/ur!t3 un l!c+t enorm.m!i 0nt0i c! ni/te 1ul2er+ri 'e emo.i str+&e ii m+ !1l!m eu.! tre*uit /i iu! urm+to!re c! s+ #ot reconstitui tot ce.+ 'in ce 0n ce m!i m!re 'in i'urile m!si&e 'e sticl+ s!u 2he!.i /i lim#e i c! 'e cle/t!r /i *rusc !m sim.se l+.uri!/.'e l! intr!re! 0n c!stel /i #0n+ l! c!mer! 'in centru.it c+ mi se s10/ie m+runt!iele.i.#entru c+ nu e8ist+ cu&inte c!#!*ile s.i /i.c0n' scriu.e 'urero!se ininteli2i*ile( Mi.

!m '!t se!m! c+ tre*ui! s+ situe 'es1+/ur!re! &isului mult m!i !'0nc 0n trecut( M.c! /i c0n' !/ 1i rostit o 1ormul+ s!cr+.&iolent /i 'ureros color!te.!m not!t 0n 4urn!lul meu urm+torul te8t.cesule.un 1luture #ur#uriu cu 'ou+ #ete c! 'oi ochi imen/i.ce&! se !#ro#ie 'e cor#ul meu #!r!li !t.ti&i.ii mele ! 1ost ce! c!re ! concentr!t tot ce este ori2in!l /i #o!te chi!r neo*i/nuit 0n mine( Cum ! re ist!t #0n+ !cum !cest 2lo* #er1ect.c!re mi.! &enit s#ont!n3 <C0n' &ise .!.#ri&e/te cum so!rele !#une #este c!sele ro e /i 2+l*ui( Se 0nto!rce cu 1!.0mi '+ruise un clo#o.si'e1iu./i im!2ine! >ucure/tiului #ri&it 'e #e ter!s+.!m not!t &isul.mi.ei.cu o*r! ul li#it 'e 2e!m.'in nou su* ce!rce!1ul u'( C0n' &ise .0mi i! c!#ul 0n #!lme /i mu/c+ 'in el c! 'intr.l re2+sesc( Din minte c0t 'e mir!t er!m 'in c!u ! !st!( Din !ce!st+ !mintire.! ochilor u/! 'e sticl+ 'e l! Sc!r! Unu.lumin!t no!#te! 'e recl!me ro/ii /i &er i c!re se !#rin'e!u /i se stin2e!u( )ntr.!m 'e 2ro#!t 'in memorie 0n c0te&! minute ni/te lucruri 'es#re c!re er!m con&ins c+ nu m!i /ti!m nimic( M!i multmi.! se nume! Iol!n'!( Atunci !m &+ ut 0n 1!.i*il'ul li#it #e ce!/c+.o l! 0nt0m#l!re.mi !'uc !minte 0n cursul #o&estirii((( Am 0ncerc!t c! 'e o*icei.tim# 0n c!re m.'u#+ ce mi.!m '!t se!m! c+ istori! cu *orc!nul se tr+2e! 'intr.+ s!re 'in #!tul ei.el.ine! 0ntr.concentr! cu nici un chi# !su#r! lor( S#er s+.o 1eti.i&! centimetri.elului 0n !#+ /i./i cu cor#ul 0n 1orm+ 'e &ierme nete'.!m 0nce#ut s+ recu#ere c0te ce&!( Unele lucruri le.&r0n' s+.it !mintire!3 1eti.+ ! &isului( Du#+ o re&erie 'e &reo 'ou+ ore 0n 1!.scro*it+( M.'!r nu 0n'r+ nesc s+ 1!c nici o mi/c!re( S!r *rusc 'in #!t /i m+ 'uc l! 1ere!str+( Pri&esc !1!r+3 tot cerul e num!i stele( :i ime'i!t.!m 1i8!t l! !*.!m 20n'it l! ce!rce!1urile 'in ol!n'+ #e c!re se tol+ne!u nu'urile su#er* !rcuite !le lui In2res /i *rusc mi.ele 0ntr.o e8!lt!re 2reu 'e 'escris.0ncui!t 0ntre &!l&ele .1emei cu c!#ul !co#erit 'e m!ri /i 0n&o!lte '!ntele( M.'e/i !m tot #i#+it cu minutele #e 1un'ul *+lto!cei c!re nu er! m!i !'0nc+ 'e c0.#e cele 'ou+ !ri#i.#e rume2u/( A#oi mi.'!r /tiu c+ *rusc mi.c!re se 'eschi'e! !t0t 'e 2reu.mo!r! D0m*o&i.o 'iscu.0mi !mintesc /i ! i cu o lim#e ime #er1ect+ cum !rn ie/it 'in curte! c!sei /i !m intr!t cu 2hetu.s+.ii mei locui!u #e Silistr!( Pro#riet!rulc!re se nume! C!t!n!.nu !m reu/it s+.i cu !uriu.! &enit 0n minte ce! m!i &eche !mintire ! me!3 !&e!m cel mult 'oi !ni /i #+rin.'e 2ust+tor.c!re 0ntre !ltele 0mi #o&estise c+ 0/i cum#+r!se o #ereche 'e h!msteri #e c!re 0i .! 0ncol.se 'uce l! 1ere!str+ /i.0ntins+ #e str!'+( Acolo !m '!t 'rumul clo#o.! ce/tii 'e c!1e!.!m concentr!t !su#r! 1eti.!m '!t se!m! c+ !ce! #erio!'+ ! &ie.o m!re *+lto!c+ tul*ure.! s#re 'ormitorul ro/u c! s0n2ele /i se 2hemuie/te.i 1!c o !n!mne +( Am lu!t.un *orc!n.un 1ruct tr!nsluci'( Deschi' ochii.mi !'uc !minte &reun !m+nunt #e c!re s+.ele 'e 4uc+rie.l #ot le2! 'e &reo sec&en.!m 20n'it c+ se!m+n+ cu t+r+ncile #ict!te 'e m!e/trii ol!n'e i.ie l! tele1on cu 1ost! me! #rieten+.!m uit!t.! co ilor ei le2!te cu 1un'e enorme 'e #0n + !l*+.!l*!/tri.

mi se #!re !cum.M!ri!n.'e/i nu !&e! #e tim#ul c0n' <se #etrece !c. M!r.c0n' ne.i 0ntre cinci /i 'ois#re ece !ni.'e un st!co4iu sinistru%.&ecinul meuNicu/or 'e #e sc!r! ce!l!lt+( 6iec!re.l! o !'ic+.i!r 0n s#!tele lui se !1l+ !cum #!rc!4e 0n c!re m!/inile tremur+ un! l0n2+ !lt! 0n 2erul 'in i!rn! !st!( Acum 'ou+ eci /i unu 'e !ni.Mimi /i Lum#+ "nu /tiu cum 0i m!i chem!%.Luci.0i '+'e! s+ su2+ co#ilului( A4un2e!m cu c!#ul e8!ct #0n+ l! 0n+l.ci un soi 'e rel!t!re.er! m!i 0n!lt 'ec0t .'e l! --Scu1i.c!re cu tim#ul /i.5o&!.m!m! !*i! ie/ise 'in m!ternit!teun'e o n+scuse #e sor+.lumin!t+ or*itor 'e so!rele !l* !l #rim+&erii.M!r.c!re tr+ie/te #entru c+ tot s.!m sim.!m re2+sit l! Chirico.iune!= 'ec0t &reo /!#te !ni.! Ro/ie=m!2! inul 'e 4uc+rii c!re e8ist! #e !tunci l! O*or./i 0n c!re mirose! 0ntot'e!un! ! #etrosin( G!/c! !&e! o ier!rhie strict+.! #o&esti oricui 'es#re &!#orul Tit!nic.cel c!re !cum &reo 'oi !ni s.cenu/ii !le &e.!l*!stre /i ro e.m!m! st+te! #e un sc!un /i.i !i ei3 5o&! /i P!ul Smirno11 "ce contr!ri!t !m 1ost m!i t0r iu c0n' !m !u it 'e &o'c! numit+ l! 1el9%.+( Nu m+ 20n'esc s+ scriu o #o&estire.M!rconi /i 1r!ti.sin2urei% ciu'!te #erio!'e 'in &i!.su.D!cu.su Chine u.'!r !&e! m!ni! 'e.nu 0mi '!u se!m!( D!r m.! contur!t o #!t+ c!re re#ro'uce! #recis conturul A1ricii.er! cuminte /i ru/inos.c! 0n c! ul meu.uri 'e c!n!li !re.o mic+ /i sincer+ cronic+ ! celei m!i "'e 1!#t.'ins#re mo!r+ "!lt+ cl+'ire me'ie&!l+.D!2!nu.! me!( I!r eroul !cestei cronici.un 2!r' 'e *eton( Er! o lume nou+ /i #lin+ 'e !scun i/uri.ii mele 'e #ro1esor nec+s+torit /i *l! !t.'es#+r.*! !t+ #e #rinci#iul 1or.!2!nu.D!n 'e l! sc!r! trei.cu 'eserturile /i 1lu&iile #rinci#!le( >locul se !1l! 0n st!'iu 'e 1inis!re( Er! li#it l! un c!#+t 'e o construc.i!nu.!m mut!t !ici.#e c!re noi.'e/i su*ter!n.ime! chiu&etei 'e l! *uc+t+rie.+.'estinul tuturor co#iilor c!re se 4uc!u #e !tunci 0n s#!tele *locului meu 'e #e :te1!n cel M!re( >locul !re o#t et!4e.cre' c+ merit+ s+ 1ie 'escris#entru c+ s0nt con&ins c+ ! m!rc!t #entru tot'e!un!.ul 'e #e 1un' 0nc0t s.me!( Din minte cum.#e c!re le cum#+r!m.! cio*it 0n !/! 1el sm!l.Lu./i #e to!t+ #!rte! 'in s#!te.'e 'oi lei.o#t *+ie.#+m0ntul er! r+scolit 'e /!n.S!n'u.! #ers#ecti&elor in1inite #e c!re le.c!re !4un2e!u #e !locuri l! o !'0ncime 'e #este 'oi metri( Acest! er! terenul nostru 'e 4o!c+.! 0nsur!t cu o &0n +to!re 'e l! co1et+rie.ice! el.0n mi4locul unei c!mere !*solut 2o!le /i !l*e.*locul !&e! 0ntinse 0nc+ schele ru2inite? 0n s#!tele *locului.un'e lumin! intr! #e o 1ere!str+ 1+r+ #er'ele /i 2!lerie.! n+scut.Be!n 'e l! et!4ul /!#te.it 1o!rte 1ericit c+ !/ #ute! !&e! /i eu.mur'!r+ /i ciu'!t+.ni/te lucruri interes!nte 'e #o&estit 'in #ro#ri! e8#erien.er! interes!nt 0n 1elul lui( P!ul m0nc! smo!l+ /i su2e! *urt! 1luturilor ic0n' c+ !u miere( 6r!ti.0n!rm!.i&! com#onen.+ 0n st+#0nire /i cercet!re.it 'e curte! morii #rintr.i cu #isto!le cu !#+.ie c!re m.c!re.O*orul &echi!'e&+r!t.&reo /!#te.o lu!m 0n 1iec!re 'imine!.ei 1i ice3 cine #e cine #ute! s+ *!t+? 0mi !mintesc c0.! nelini/tit 0ntot'e!un! 'in c!u ! crenelurilor /i 1oi/o!relor.

sor! lui D!n.sin2ur! c!re er! !'mis+ l! 5r+4itro!c!? 6ior'!lis.'eschis.er! s+ uit.'u#+ ce ! termin!t liceul.#e.!.cu ochi/orii 2!l*eni sticlin' 'e ur+.o'i.'e l! 0n+l.s+rut+ri.se c+ se #r+*u/e/te( Noi.el c!re su1erise 'e #oliomielit+ /i !&e! un #icior #rins 0ntr.0n 1ine.ime! ! o#t et!4e2esticul0n' /i #re1+c0n'u.'e un'e ne urm+re! cum 4uc!m 5r+4itro!c!( D!r er! c! /i cum n.#rin.un *+ie.cel c!re nu #ute! s+.sor! lui Eminescu( )l scote! *unic+.!t0t er! 1r!ti.trei *locuri #use unul #este !ltul /i !&e! o mie 'e elice( Mimi cre/te! un !rici /i colec.'!rmite s+ ne suim #e e!( 6eti. !m &+ ut cor#ul m!re c+ 0n' cu 10l10iri ne!/te#t!te #rin 're#tul 1erestrei( Am !u it *u1nitur! /i rn.'e !lt1el 1r!tele lui m!i m!re.!r 1i 1ost( :i.l! sc!r! /!se.i !mintesc( Er!.com#lic!t.i2+ri str+ine.c!re mi.i!r #ro1ilul s+u no*il se contur! #e 1un'!lul unei #ete &esele.eles.n lume! to!t+=( D!u 'o!r c0te&! nume3 5ioric!1!t! mu. !st! !m 1ost cu to.! suit #e ter!s+ /i s.sin2ur! c!re &or*e! 'in to!t+ 1!mili!.'es#re c!re nici #0n+ !cum n.l0n2+ o Po*e'+.c!re se l+.l *!t+ nici #e Lum#+ /i .su Lum#+ 'e *icisnic3 un smolit mucos /i #l0n2+re./tiu.i!r eu nu.An!lt+ c0t o son'+=.cum tre*uie s+ 1i #urt!t H!riet!.ele2e! tot #e mute/te? Mon!. )arina cu&intele <>lon'+.! !#+rut 0n &is( Nu &re!u s+ insist m!i mult !su#r! lor( To.l cum #o&este! 'es#re c!i.Iol!n'!.! !runc!t 'e !colo #e !s1!lt( Er!m 0n c!mer! me! /i 1+ce!m solni.i.s! 0n s#!tele *locului.mi #ot #ermite s+ &+ #lictisesc cu o #o&este #itore!sc+( Bac*ground .2!l*en+ /i cicl!men s!u chi!r cu c+r+mi'+.nici nu ne #ute!m !#ro#i! 'e *!lustr!'+.er! cel m!i *un #rieten !l meu( Um*l!m cu el 'e colo.c+rei! B!n 0i c0nt! #e melo'i! )arina.0n 2!/c+( Ele 0/i #etrece!u tim#ul 'e 4o!c+ 'esen0n' #e !s1!lt nes10r/ite #eis!4e cu cret+ !l*!str+.s!u 4uc0n' 4ocurile lor cu n+1r+mio!re.!*i! *ol*orose! trei &or*e( Luci.ii ei se 0n.i s!u #e c!re nu mi.+ er! c!m m!c!*ru.unele 1+cute 'in #l!stic su*.i mem*ri. !/ #ute! s#une 'e un'e &ene! /i cum ! trecut #rin minte! 2reo!ie ! lui Mimi3 i.c!re or+c+i! 'in te miri ce /i 'e !cee! i se ice! Sim1oni! 0n Do M!4or( Tre*uie s+ 1i !&ut &reo #!tru !ni /i er! c!m 0n!#oi!t mint!l.ion! cutii 'e .+ce! 0n uni1orm+ 1ostul lice!n.D!n Ne*unulc+rui! 0i #usese Mimi o #orecl+ ciu'!t+.o'i.e! 0nceti/or( Si2ur.num!i 'es#re c!i2!lo#0n' 0n !rene !/ternute cu m+t!se /i 0nc+l..! is Men'e*ilul( D!n o*i/nui! s+ se suie #e *!lustr!'! c!re 0m#re4mui! ter!s! /i s+ stri2e l! noi 0n 4os.ele 'e se!m! no!str+ nu intr!u.c!re er! 'e 1!#t numit Luciosu.i c+l!re.2!/c! m!i cu#rin'e! /i !l.un mec!nism 'e met!l.!/! cum mie mi se ice! Mirciosu.s.in im#ort!n.colo !scult0n'u.'!r cu #+rin.i /i #!r1um!.cu to!te c+ er! c!m .e 'e h0rtie c0n' i.i( De !st! er! /e1ul.#ur#uriu.*ine0n.i !ce/ti nori/ori color!.ilor.#siho#!t+ c! /i el.i s0nt 'o!r #itore/ti.m!i #u.1!t! unor 2reci c!re se nume!u Zor on? M!rinel!. )arina.ceil!l.!m uit!t #e 2e!m3 #e !s1!lt.i #este #otco!&e cu #!nto1i 'e c!/mir 0n1lor!t( Lu.ii #entru cel c!re ! &enit /i ! schim*!t ce&! 0n noi s!u m+c!r ! l+s!t 0n noi o !m#rent+ ine8#lic!*il+.*lon'+*lon'+.ire( Er! cei m!i m!re 'intre noi /i ne #ute! *!te #e to.i2+nos( Pe c0t er! Mimi 'e m!re.o'! /i <o #i!tr+ nestem!t+ ce nu este.

0nmul.0n locul un'e se 'es1!c cren2ile.*ro!/te .0n c!re st+te!m cu #icio!rele( Chi!r l! 0nce#utul &erii 2+siser+m scor*ur! !st! #lin+ 'e !scu.!/! cum c!ctu/ii s!u tresti! 'e *!m*us 0n1loresc o '!t+ l! un &e!c( Le.ice! Luci. Er! !colo sus.! 'e #ro1esor 'e lim*! rom7n+ c!re re#et+ 'e c0te ori !re oc! i!3 orice com#unere tre*uie s+ !i*+ o intro'ucere "0n c!re se !r!t+ tim#ul.'u#+ ce 0i 0m*r+c! 0n !t0t! 1ir 'e !ur.cu o scor*ur+ i'it+ cu ciment /i un #iron ru2init 0n1i#t o*lic 0n sco!r.1u2e *!*!.e&i 'e c!n!li !re 0nse!mn+ c+ to.i! !*sur'+ c+ 2+sise el o c!rte 'e <!rtimetic+= un'e 0n loc 'e ci1re se 1+ce!u !'un+ri.se !1l! un c!st!n *+tr0n /i chinuit.! cu.nu se re1ere!u l! !cel!/i lucru sc0r*os$ >! '!.+ ! co#!cului.el( )n c!st!n.mo/ul 1u2e 'u#+ e!= etc(.h!i s+.ie/in' #!rc+ 'irect 'in e!.ie#ur!/i !l*i.trece!m l! lucruri serio!se( S+ 1ie !'e&+r!t c+ !cel cu&0nt 1o!rte scurt #e c!re 0l 2+se!m scris #e 2!r'ul 'e *eton s!u 20ri!t #e smo!l! &reunei .! c!m lun2it /i totu/i nu #ot 0nc+ s+ intru 0n cu#rins( Tre*uie s+ &+ m!i !r+t c!re er!u 'istr!c.esto!se /i 2ir!1e cu 20tul lun2 /i co!'! mo*ile( Cu o se!r+ 0n urm+ nu 1usese !colo nimic.!'e&+r !semene! c!i l! .e!m 0n l!r2ul nostru.neiert+to!re.!.!semene! *+tr0nicilor lui C!#ote 'in +ar%a de iarbă.! #lin+ 'e 1urnici( Pe el #une!m #iciorul S!n'u.ne #lictise! cu !1irm!.c!i cu *!l!nso!r.locul /i #erson!4ele !c.'u#+ ce S!n'uc!re nu !&e! s+ !4un2+ m!tem!tici!n.iri cu litere.+( Nici 0n ilele urm+to!re nimeni 0n !1!r+ 'e noi nu ! '!t t0rco!le c!st!nului( Pur /i sim#lu. !m 0n/ir!t !ici e 'o!r o intro'ucere ! !cestei.e cu ochi !l*!/tri( Se m!i !1l!u r!chete ro/ii /i &er i*utoi!/e ro .sc+'eri.ru*ine /i m+t+suri 2rele 0nc0t nu m!i /ti! ce s+ in&ente e "el #retin'e! c+ !re 0ntr.!semene! unor *+tr0ni in'ieni.c+#rio!re 'in DisneE.'e.1ie /i 'in o*i/nuin.ene.c!re totu/i ! 1ost o &reme !scult!t /i urm!t chi!r /i 'e Mimi( Tot ce &.e cu co i 2ro!se /i r+sucite.ie 'e culori #!stel!te c!re ne.&e&eri.! t+i!t res#ir!.se 'uce!u l! un 1el 'e s#it!l( Acolo li se '+'e! o c!mer+ .un'e ne sim.iile no!stre 'in!inte! sosirii 0n *loc ! <#erson!4ului #rinci#!l=( Cei m!i mul.i!( Er!u #este cinci eci.!scu.n #i4!m!F Selene.re#re ent0n' tot 1elul 'e !nim!le *l0n'e./i !'+u2! cu cinism3 chi!r m!m! /i cu t+ticul 1!c lucrul +st!( A#oi 0nce#e! s+ &ise e3 c0n' ei tre*ui!u s+ 1!c+ lucrul +st!.0nc+ o scor*ur+.tr!ns#!rente.!.i o!menii m!ri((( :i !tunci to!te c0ntecele #e c!re le c0nt!m cu !t0t! #l+cere3 <Selene.i!r noi &eniser+m 'e 'imine!.itori 'e #l!sticchine e/ti.i ic.0n s10r/it.'u#+ ce /i eu.i 'intre noi nu ie/e!u #r!ctic nicio'!t+ 'in #erimetrul onei 'in s#!tele *locului( Li#it 'e 1!*ric! 'e #0ine Pionierul.m+ 4ur!m c+ !m &+ ut o st!1ie.itorile crescuser+ !colo.'!r merit+ s+ 1!c e1ortul +st!.itului 'e o.!m lu!t !c!s+( P0n+ /i su* ie#uri s!u su* c+#rio!rele cele m!i *l0n'e se !scun'e! l!m! 1erm+.o *o2+.un cu#rins /i o 0ncheiere( Intro'ucere! me! s.iunii%.!r+%.#o&estiri.se 'es1+cuser+ c! o miri1ic+ in1lorescen.st+te!m l! s1!t( C0n' Luci se #lictisise s+ m!i &or*e!sc+ 'es#re c!i. ene.!m conchis noi.iri /i 0m#+r.*roscu.Luci /i cu mine c! s+ ne suim 0n co#!c.

0ntr.+ 'e mi2'!le.sm!r!l' s!u &er i.0nc+ &iu.cu #0lcul 'e c!se &echicu ol!ne /i o*erlichturi.#e c!re 1emei! se !/! + cu 1!.cu un cior!# 'e nElon #e c!#. !mie e c0n' tre*ui! s+ 'orm( Lumin! !uriu.!m mui!t to.iuni.ii se tre esc unul #este !ltultocm!i c! 0n *!ncurile lui Mimi( Totul 'ur! mult.0itur+.m!2! inul 5ictori!.! *oln!&ul( Bocul nostru ! 'ur!t ore 0n /ir.tim# 0n c!re 1emei! cite! o c!rte( A#oi se 0ntorce!u !c!s+( De un'e /tii$ .ro/ietic+ um#le! 0nceti/or 'ormitorul.un mec!nism !#ro#ie h!m!cul 'e m!s! 'e o#er!.o cutie 'e &in tonic./i !#oi ne 0nc0lce!m 0n contro&erse scol!stice( Cu !cel cu&0nt mic ne m!i 'escurc!m noi cum&!.nu ne #une!m 'e !cor' 0n nici un 1el( :i chi!r cu !cel cu&0nt !&e!m 'u*ii3 #+rin. 0ntunec!t se i&e!u 'in loc 0n loc 'intre cl+'iri( Nu mi.e#enit.&enit s+ controle e '!c+ 'orm( Bocurile no!stre er!u uneori cru'e /i *!r*!re.c+ci /ti!m c+ e t!t!.0ncremenit+ su* nori.!m *+t+torit( )ntre noi er! !cel!/i lucru( To!t+ iu! ne urm+re!m #rin /!n.'!r cu !lte e8#resii 'in 0n4ur+turic!re !si2ur!u !scult+torul c+ s0nt #osi*ile /i &!ri!.0l &+' /i !cum #e Lu.ii mei mi se #+re!u #re! serio/i c! s+ 1!c+ !/! ce&!.+ *+t0n'.le s#!smo'ic.ie.!m 1u2+rit #rin /!n.cu #!letelele no!stre 2rosol!ne 'e #l!stic( A#oi l./i ! r+m!s nemi/c!t+.!m 0nce#ut s+ 4uc+m tenis cu el.i !tinsese #ro*!*il inim!.#este c!re !m turn!t #+m0nt /i l.se str+lucitori.!m 4uc!t cu el 'e.c!#ricio/i. 0l 0ntre*!m./i m+ 'uce!m l! 1ere!str+( 5e'e!m #0n+ 0n !re #!nor!m! >ucure/tiului.i!r m!i 0ncolo ni/te construc.un cui 0n #ie#tul unei #isici !'ormite( Cuiul 0i intr!se 0ntre co!ste /i.cu multe 2e!muri.*locul 'in centru cu recl!m! G!llus c! un 2lo* !l*!stru 'e!su#r!.1ie /i l! s#it!l( M+ 20n'e!m l! lucrurile !ste! 0n lun2ile /i chinuito!rele 'u#+.c+ci #isic! ! 0n.esen.+ 0n sus( De!su#r! 1emeii se !1l+ un h!m!c #e c!re *+r*!tul se suie cu o sc!r+ /i 0n c!re se !/! + cu 1!.i &0r1ul s+2e.! &0cnit 'in l+*u.!le c+ror &0r1uri &er i 'eschis s!u &er i.!m 0nmorm0nt!t.ore 0n /ir.ilor 0n s0n2ele ei /i !m tr!s 0n sus( S+2e!t! lui Mimi ! *ur!t c0t *locul( Alt+ '!t+ !m 2+sit cu S!n'u un #ui 'e &r!*ie 'estul 'e m!re.! 0n 4os( A#oi.o!se 'e !*uri( Totul 1iltr!t #rin 1run i/ul !2it!t !l #lo#ilor /i c!r#enilor.t+io!se c! o sticl+ !l*+'!r u/o!re c! h0rti!.rosto2olin'u.s#re st0n2! 6oi/orul 'e 6oc.cu tuleiele #enelor !#ro!#e com#let 1orm!te( L.urin+ etc( C0n' nu m!i #ute! nici s+ &0cne!sc+.ie.uri #0n+ !m #us m0n! #e el( A#oi ne.#e cerul &erii( Uneori m+ ri'ic!m ti#til 'intre ce!rce!1urile scro*ite.i( A#oi ne.'e/i se ice c+ !nim!lele !ste! !u ece &ie.se re1lect! 0n u/! cu !#e ! /i1onierului /i 0mi c+'e! #e o*r! ( St+te!m 0n #!t cu ochii 'eschi/i /i #ri&e!m #rin 1ere!str+ norii minun!.cu lumin!to!re /i u/i 'e ste4!r m!si&.tim# 0n c!re i.!m turn!t #e 20t tot 1elul 'e #orc+rii.i.urile .s#irt.!/! 0nc0t #+rin.1o!rte 'e#!rte.cu o sin2ur+ lo&itur+ 'e c!t!roi.1+r+ 1erestre /i cu 2!ur! cheii !stu#!t+ cu &!t+( )n mi4locul c!merei se !1l+ un 1el 'e m!s+ 'e o#er!.ii m!ri /i cenu/ii.er! nicio'!t+ somn( 6u2e!m re#e'e 0n #!t l! ce! m!i mic+ sc0r.ele 'in s#!te 'e c0te&! orichircin'u.termocentr!l! cu imensele co/uri 'in c!re ie/e!u 1ire c0l.*locurile !rcuite 'e #e :te1!n cel M!re /i.

ii /i 2!r'i/tii.#e cerul 0nc+ !l*!stru.#+/in' #e .'o!r c! s+ le.! *inele!( No!#te! er! 0ns#+im0nt+tor s+ '!i ochii cu o &r+4itro!c+ m!sc!t+.i /i n+ri um1l!te.ul.un'e ceil!l.uri 0n c+ut!re! &ictimelor( Pute!i s+ ie/i 'in /!n.!u nimerit( Au tr!s .!#oi ne intr! 0n n+ri /i 0n s0n2e mire!sm! !cee! 'e #+m0nt.r+cne!m /i t+*+r!m unul #e !ltul.un co#il!/ c!re.r+m0ne! 'e o*icei un sin2ur su#r!&ie.Uliul /i #orum*eii /i G!r'i!n+ ece.ie 'e 4ocuri m!i *l0n'e3 Ho.se s#eri! 'e.ul.1emeile 'e ser&iciu ie/e!u cu m+tur!.'e r0me /i l!r&e.le c0t m!i 0ns#+im0nt+to!re.'!rmite cu un c0r' 0ntre2( Ultimul #rins er! c+r!t 0n sc!r! ce! m!i !#ro#i!t+.'e smo!l+ /i chit #ro!s#+t( P!rc+ ne 0nne*une!.c0n' reu/e! s+.cel #rins 'e&ene! /i el &r+4itro!c+.! l! #erete /i !#oi se re#e e! #rin /!n.#e c!re o !le2e!m #rin num+r!re( Er! sin2ur! c!re #urt! m!sc+ /i !&e! #e 'e!su#r! /i un *+.'!r nu !&e!i &oie s+ te !'+#oste/ti 0n sc+rile *locurilor s!u s+ s!ri 2!r'ul 0n curte! morii( 5r+4itro!c! ne &0n! #rin 2ro#ile ur0t mirosito!re /i.!u scos #isto!lele( Nu m.0nce#e!m s+ #o&estim tot 1elul 'e lucruri s!u s+ 4uc+m 6! !nul #e 1ilme? 0mi !mintesc cum ! #o&estit D!2!nu o esc!#!'+ 'e.sticle!u #rimele stele.!m 4uc!t !ni 'e ile 1+r+ s+ ne s!tur+m.'e l! *!lco!ne.#0n+ &ene!u m!mele in'i2n!te /i ne lu!u !c!s+( C0n' nu !&e!m che1 'e 5r+4itro!c! /i nici s+ /ter2em cu t!l#! su*.#rin cl!s! ! o#t!0l m!i 4uc!m 0nc+( Er! o com*in!.! &+ ut un mor!r( Au &enit /i !l. co4it 0n m0n+( Num+r! cu 1!.ne /i ru#0n'u.i.!st1el *ote !t.'relin'u.i r0n4i.&+ 0n' c+ se 0n2ro!/+ 2lum!.!runc!u 'u#+ noi.l!*irintice 'e c!n!li !re( Co*or!m !colo #rin locuri !nume.'!r 'e2e!*!( 5r+4itro!cele nu se #otole!u #0n+ nu c!#tur!u /i ultim! &ictim+.#e c!re le color!m !c!s+ 1+c0n'u.i cu #isto!le cu !#+.0n!rm!.! cu c!# 'e mort( Am !4uns l0n2+ mo!r+( M.cu c!rto1i s!u morco&i.!/e !.#omii 2!l*eni /i m!mele &er i #e c!re 1etele le 'esen!u #e !s1!lt.!u im url0n' /i 1u2in' !c!s+.l !tin2+ #e &reunul cu *+.e&i smolite /i #este ro*inete uri!/e.i cu c!rto!ne cre#on!te 'e l! 'e#o itul 'e mo*il+.!m 1erit( C0n' !u termin!t #ietrele.m!sc!.c0n' 'e!su#r! turnurilor uri!/e !le morii..ne str0n2e!m 0n 2!/c+ /i.c!re se 0ntunec! #e m+sur+ ce tim#ul trece!( C0n''0n' col.i #e ni/te *uc+.o l! 1u2+( Au !runc!t 0n mine cu #ietre( M.i se str0m*!u l! el /i se #re1+ce!u c+ &or s+.l 0n2hit+.0/i lu! o m!sc+ /i urm+rire! continu!( Pe 0nser!te.un'e 0i c+r! 0n c!# un num+r con&enit 'e <c!st!ne= /i.i 'e *or'ur+ 0nc+ ne!r!n4!te 0n linie.scote! un r+cnet teri*il( 5ictim! tre*ui! s+ r+m0n+ c! #!r!li !t+( 5r+4itro!c! 0l t0r! 'e m0n+ #0n+ l! cui*.uitor.i mor!ri( Am lu!t.ele !l*!stre.i!t+ ! teni/ilor c+su.ne 1u2+re!m #rin c!n!lele 0ntortoche!te.cu col.ne m!ieurile tetr! s!u *lu ele cu im#rimeuri( Nu /tiu cine ! in&ent!t 4ocul c+rui! 0i ice!m 5r+4itro!c! /i #e c!re l.ochi hol*!. ece( L! 0nce#ut er! 'o!r o &r+4itro!c+.*!.! lui 0n curte! morii3 <Am s+rit 2!r'ul #e l! c+su.h+ituit 'e o ho!r'+ 'e &r+4itro!ce c!re scote!u urlete sinistre( Loc!t!rii !/te#t!u cu 2ro! + momentul +st!.nimere!m n!s 0n n!s cu un 'u/m!n.&+ 0n' 'e!su#r! 'o!r o 10/ie 'e cer.

!u lu!t cu t!ncurile 'u#+ mine.'!r eu 1u2e!m( Au trimis !&io!ne /i !u !runc!t *om*e.se mi/c! #rintre mo*ilele !/e !te 0n holul sc+rii.ii 0i su1l!u 2re/it3 i Corabia de %ier .o um*r+ !l*+strie cu urme su*.! !tr!s l! 0nce#ut !ten.ii h!m!lilor c!re 0/i t0r!u 'e colo.o i.5!sile.!'e&+r su*. lasa!te de crime.l 'is#re.o !re !l*+strie( Lun2+.!m chem!t s+ se 4o!ce cu noi 0n /!n.'0n' in'ic!.cu ochi 1ermi. 0i s#une!u cu 'is#re.com#let 'i1erit+ 'e m!mele no!stre c!re s#+l!u /i 1rec!u to!t+ iu!( Er! o cuco!n+ !t0t 'e lun2+.!/( Eu tocm!i 0m#linisem /!#te !ni.!m 0n1un'!t i!r.e cu !cel!/i interescee! ce ne. i!r !l treile! tre*ui! s+ s#un+ ne!#+r!t .i!r Mimi 0n cl!s! ! #!tr! /i r+m+sese /i un !n re#etent%( >+ie.ce&! 1o!rte *!n!l( Ne.l cre'em( A*i! '!c+ se !u e! c0te un <s!nchi= timi'( C0n' 4uc!m 6! !n #e 1ilme se /ti!u 'in!inte 1ilmele 'e l! 1iec!re liter+( Du#+ .uri.'!r n.0i .0l 1+ce! s+ #!r+ /i m!i su*.l! et!4ul unu 'e #e sc!r! trei s.cu mitr!lierele( Tr+2e!u 0n sus.0n 2+urile no!stre /i !m lu!t.!/ul ! !#+rut ilele urm+to!re #rintre noi( Er! 1o!rte cur!t( Purt! <s#ilho ei=.gatha.!m l+s!t 0n #!ce.irel( Er! 0ntr.! mi s.s!( D!G t!ic+.o 'e l! c!#+t cu 5r+4itro!c!( >+ie.c!re.! 0n'e#+rt!t( Tim# 'e &reo s+#t+m0n+ l.!m !#ro#i!t 'e el( L.! 1+cut s+.o in'i1erent /i s.!l.! 0ntors 1un'ule. un 1otoliu &echi.'!r !m uit!t !#ro!#e #e loc( Ion.i /i !*+tu.! &rut s+ intre( Se uit! 'o!r 'e 'e!su#r! l! noi( Ne #iere! /i che1ul 'e 4o!c+. L! B.! isc! /i c0n' !cest! !r 1i 1ost r+s#unsul l! 0ntre*!re( P0n+ l! urm+ l.2!l*eni.er! 0ns+ e8tr!or'in!r+. %ost prietenul meu.*u1!n.i.#e l! #o!rt+(= Po&este! !/! 'e serios 0nc0t !#ro!#e c+ !4unseser+m s+.!/ul cel nou er! c!m 'e o &0rst+ cu mine /i nu mi.#entru c+ nu 1+ce! 'ec0t s+ se uite lun2 l! noi /i s+ ne r+s#un'+ scurt l! 0ntre*+ri( Ne.!m 0ntre*!t '!c+ se mut+ 0n *loc l! noi /i '!c+ 1emei! !cee! nes10r/it+ e m!ic+. C0n' &reunul 'intre noi nu m!i /ti! ce s+ s#un+.c! ni/te 'i!&oli.#ier'ute c! 0ntr.su*.ei.urile no!stre /i ne.ire /i 'elic!t.i /i cu *retele lun2i( Nu scote! o &or*+( L.! *+tut cu #!lm! #este el(<Ast! nu &rei$= >+i!tul ! #ri&it.o nicio'!t+ 'ec0t 0n #ur#uriu( Chi!r /i 0n c!s+ #urt! un h!l!t 'e s!tin ro/u( A&e! #+rul 1o!rte ne2ru /i 1!.c!re nu /ti! multe.cum ice! m!m!.urm! c! 'in to!mn+ s+ mer2 l! /co!l+ "'!r 5o&! Smirno11 er! 'e4! 0n cl!s! ! trei!.! s#us /i cum 0l che!m+.0nc0t !*i! #ute!i s+.ire /i lun!tic+.3 nu e8ist+ 1ilmul +st!( )ntr.ne.i +re/ti tr+s+turile 1e.!m tot &+ ut 0n 1iec!re i st0n' 'e &or*+ cu co#ilul c!re !&usese #oliomielit+.s!.ul 0n #!nt!loni *e4 /i s. %ost cîndva hoţ urm! .! mut!t o m!m+ cu un *+ie. #rimul 1ilm er! 0ntot'e!un! Bahette pleacă la război.'!r eu !m !4uns l! 2!r' /i l.i!( M!ic+. :i c0n' el ice! Corabia de %ier.iri 'e si'e1 tr!n'!1iriu( Pu/tiul st+te! !#!tic 0ntr.uim( >! ! cerut 'e l! Mon! "tocm!i 'e l! e!9% o cret+ mo&( Mon!.m+ l+s!m 0n 4os( Tr+2e!u l! #icio!res+re!m 0n sus( Au !'us tunuri( D!r eu 1u2e!m m!i 'e#!rte( S.colo chin2ile 'e c0ne#+( Nu !m &+ ut.#rin m+rime! s! 0n1lor!t+.su un'e e$ <T!t! e t0m#l!r=.!ten.! #+rut 0ntot'e!un! *0ntuit+ 'e.i( Am ie/it o &reme 'in /!n.!m s+rit #e !ici.&+ 0n' c+ !&em s#ect!tori( Se uit! /i l! 1eti.

.!m hot+r0t.le.e8#lic! tot soiul 'e lucruri.2!l*en! c! /o1r!nul.un !er *i !r.+.1!.iri se !rcui!u #este cele 'ou+ o&!luri l!r2i !le ochilor 0ntre'eschi/i( Printre #leo!#ele li#site 'e 2ene.s#r0ncenele su*.eni2m!tic.c+ci sim.+ #ur#urie.!m l+s!t totul *!lt+ /i ne.s+ 0l silim s+ i! o !titu'ine 1!.!/! c+ ne.in tim# 0n!inte s+ 1!cem ce&! eroic'!r e/u!ser+m 'estul 'e #eni*il( Ne !'un!ser+m tot 2ru#ul /i.#e c!re D!n Ne*unul /i P!ul tocm!i &oi!u s+.!c!s+ /i #rin ni/te 2esturi #e c!re.ii 'e #e 1runte.#orniser+m 0n h!it+ s+.re1le8e !urii .!l 'oile! c+#+t!u 0n ochii no/tri.1orm0n' un #+ien4eni/ ro/ietic( Su* c0rlion.l.ii !#ro!#e .trec0n' #e nesim.l./i 'e &ele! 'in.e /i #ie#t.!st! ! 1ost conclu i! 2+/tii no!stre.i 'e m+/tile 'e c!rton.! #+rut un 'u/m!n tocm!i #otri&it( A/! c+.ni s.se n+#ustiser+ 0n sc!r! *locului( Lu!ser+m un sin2ur #ri onier.l! &e'ere! teri*il+ ! m!sculilor cu #+r #e *r!.!cum.! lui er! cu totul 'i1erit+ 'e ! oric+rui co#il #e c!re 0l &+ usem #0n+ !cum( P+rul 0i er! c!st!niu.!m 0m#r+/ti!t #e Alee( Cum noul &enit nu !&e! t!t+ "s!u !cest! nu se !r+t!se #0n+ !cum%.0ntr.ire.0m*in' eni2m!tic.0n serile 0n&+luite 0n ce!.0nc c0t Lurn#+.nu m!i .!m t0r0t 0ns#re re.#e !s1!ltul !l*!stru r+m0ne!u cercuri str0m*e /i !lte 1i2uri.ne 0n!rm!ser+m cu /i#ci lun2i 'e l! 'e#o itul 'e mo*il+( )n ce! m!i m!re t+cere.0/ne!u 0n to!te #+r.e!m ne&oi! unui 'u/m!n !'e&+r!t( M!i 0ncerc!ser+m cu #u.ti&ite 'e o #ieli.uri #rote4!.i#0n' insu#ort!*il.un .ite 0n c!1eniu.i !t!c+m #e co#iii 'e l! *locul 'in 're!#t! Aleii Circului.cel cu 1lor+ri!( Am n+&+lit m!sc!.neo*i/nuit 'e !'0nc( Dine! tot'e!un! *u ele 1erm li#ite.!m 0n/1+c!t /i l.c0n' !u ie/it 'in *loc trei #+rin.se '+'e! m!re.+ 'e noi( D!c+ ne 'e&ene! #rieten.nu.#e c!re le /ter2e!m cu ur+( >+i!tul <1+ce! #e 2ro !&ul=.o 'imine!.i!r /!n.l! lumin! cru'+.i 0n m!ieuri /i.+ ne!2r+.2reu 'e 'esci1r!t( C0n' #lec!u !c!s+.!m lu!t l! 2o!n+ #e cei c!re 4uc!u !colo tenis cu #iciorul s!u *+te!u 'e #erete o min2e &+r2!t+( 6eti.0ntot'e!un! m!i 'e&reme 'ec0t noi.in minte '!c+ or2!ni !t s!u s#ont!n.l 1!c+ s+ 0n2hit+ o r0m+.ile 'e 'iscuri &iolete !le iri/ilor( Or*itele #+re!u m!i 0ntunec!te 'ec0t !r+miul 'elic!t !l o*r!4ilor( N!sul er! #relun2 /i su*.!/ numi #!rc+ rituale.'!r !rmonios.ile( 6irele 'e #+r 'e 'e!su#r! st+te!u u/or !10n!te.e!u! 'e c!n!li !re( 5oi!m s+.!4ut0n'u.se &e'e!u 4um+t+.scli#ire! met!lic+ ! mec!nismului orto#e'ic #urt!t 'e #rimul *+i!t /i 2esturile si*ilinice !le celui 'e.l 1!cem &r+4itro!c+( >+i!tul se #ro#tise 0n c+lc0ie /i se *+te! 0n2ro itor( Pri&it+ 'e !#ro!#e. Uneori #!rc+ 0n'e#+rt! 'e #e el o #0n + str+&e ie 'e #+i!n4en( Alteori !r+t! cu 'e2etul s#re cer.!semene! sen!torilor #e Ce !r.se #rin 'esene 1+cute #e !s1!lt cu o cret+ !'us+ 'e.!m 0n&+luit 2ri4uliu.! unui 1oc 'e c!rto!ne 'e !m*!l!4 'e l! tele&i o!re.*ine( D!c+ nu /i m!i *ine.i /i *ier0n' 'in s#!te /i i.c!re #0n'e!m 'in /!n.0n s#!tele *locului.u/or *ucl!t( L! 0n'oitur! 1iec+rei *ucle.ele.ul 'e su* n+rile creion!te simetric.

!&e! o e8#resie 'e concentr!re e8trem+( O*ose!i num!i #ri&in'u.c0n'.norii !l*!/trisc0nteietori.!mi! +.0ncetcu !ten.!m m0nc!t.icum 'in 2!n2ul *locului iese 0n 1u2+.#e c!re .0nc0t i.'incolo 'e 2!r'ul 'e *eton.!/! c+ nu #ute!m /ti c0n' se s10r/e!u cele 'ou+ ore c0t tre*ui! s+ st!u culc!t 0n #!tul #e c!re 0l ur!m.+ neo*i/nuit+0nce#use s+.e= /i.'eci c!m 0n 're#tul et!4ului /!se !l *locului nostru.c!re.ie.cu 1erestre rotun'e s#re c!re 'uc 42he!*uri ciu'!te.c!re num!i somn nu er!( Cu !'e&+r!t chinuitor er! c+ nu !&e!m ce!s.s#re nori.se.0mi stri2!r+( <5ino s+.+.0/i 0ntinsese /i el 2u/uli. !2.ironie /i sim#l+ *l0n'e.! cu i'urile ei st!co4ii.'!r.i 'e ce &e'e!u( 5enise l0n2+ ei /i Lu.!m !#ro#i!t !m 0ncremenit( L0n2+ mo!r! D0m*o&i.ilor o&!li !i 1run elor 'e s!lc0m( Nu 0l &+ usem nicio'!t+ 'e !#ro!#e.cercul 'in 4urul lui( Co#ilul r+m!se o cli#+ 0n #icio!re.!l*ite 'e 1+in+( Lum#+ st+te! to!t+ iu! coco.tot 0n 1u2+.2em0n' t!re.c!re er!u m!i m!ri /i nu se c+'e! s+ se mire !/! 'e u/or.cu 1i2ur! lui ne2ricio!s+. /i 0m*r+c!t 'omne/te.'!r 0m*e! uneori cu 2ur! ume'+.cu ochel!ri 2en Bohn Lennon.ului!m sim.i m!i 'iliu 'ec0t Men'e*ilul9= P0n+ /i Mimi /i 5o&!.+ cu m0neci .'in mi4locul *+nu.!.nco!.cu e8#resi! ne'umerit+ /i irit!t+ ! mio#ilor( C0n' rn.!colo 0l m!i trimite!u 'u#+ &reun i!r s!u 'u#+ .#e c!re eu nu 0l #ute!m &e'e! 'in c!u ! col.ine!m 'e *r!.m+tur!.! lun2ul lui.to!t+ num!i 1!l'uri /i &ol!ne ro/iim!m! *+i!tului( E! 0l lu+ 0n *r!.0ntr.i2+ri.*+ie.'u#+ ce.!m 'us !c!s+.urc! s#re &0r1ul co/ului( Cor#ul.!m &+ ut.i!r umerii i se 0ncor'!r+ cu o 1or.o #!t+ 2!l*en+( Er! s#ielhosenul co#ilului cel nou.0n c+l'ur! usc!t+ ! &erii( Pe 1ere!str+.e8#rim0n' ce&! 0ntre &iclenie.o 1r0n2+./i s#in!re! 'e #!rc+ &oi! s+ /i.#e c0n' 0l c+r!m s#re 2ro!#+.#0n+ 0n &0r1.ii 0n Sc!r! Trei /i !m urc!t #e ter!s+.l &e i #e Men'e*il 'oi9 Ăst!.!m 2+sit to!t+ 2!/c! !'un!t+( Cu 2urile c+sc!te.ime! lui.l! #+m0nt( Geme! /i #l0n2e! cu l!crimi enorme( Am lu!t.!m '!t 'rumul /i !m l+r2it.2r+su.!m 1ost su#us 'in nouc! 0ntot'e!un!.it 'eo'!t+ c+ &0rcolirile lui c!#+t+ o 1or.o l! 1u2+ cu to.!#oi se l+s+ 1+r+ 2r!*+.nicio'!t+.ii #ri&e!u 0n sus s#re un lucru #ro*!*il sen !.i2+nu/ul le 0m*+i! cu 2ur! lui /tir*+ /i o or+ 0ntre!2+( Cl+'ire! 1!*ricii 'e #0ine este 'omin!t+ 'e un co/ 'e c+r+mi'+ m!i 0n!lt 'ec0t *locul nostru.#rote4!t+ 'e inele !semene! unei tr!hee( L! trei s1erturi 'in 0n+l.!.2ros /i ro/u.cu !co#eri/ul 0n i2.m!s+ i!r+/i 0n s#!tele *locului.i.s#eri!.+ c!re ne sur#rinse !t0t 'e t!re.torturii somnului 'e 'u#+.i 'e &0r1urile #lo#ilor( C0n' !m co*or0t 'u#+.l( Eu 0l .s#0n+ 'e s#r0ncene( Nicu/or.'e un'e !m #ri&it.se 'e#!n!u l! nes10r/it.0n 'u#+.*+ Mirciosule=.#!rc+ 'esen!t+ cu #eni.se !1l! 1!*ric! 'e #0ine Pionierul( Este o 1!*ric+ &eche.ion!l.o *lu i.se 'eslu/e! 'e.#+re!u hi#noti !./i 0m#in2+ #ie#tul 0n2ust 0n!inte 'e #!rc+ !r 1i &rut s+.ul st0n2.un'e.!2it0n'u.0i '+'e!u 0n schim* c0te o 4!#one + rumen+ s!u o chi1l+ 1ier*inte.!t #e 2!r'#entru c+ muncitorii 'e.0n'oin'u.0n1ior!.e( Acum 0ns+.l sco!t+ #rin c+m!/+.!4un/i #e *u ! /!n.!mi! ! !cee!.ului cl+'irii( <5ino.c!re se ri'ic+.'is#+ru su* 2!n2( M.o sc!r+ 'e incen'iu.

! uit!t 'o!r l! Mimi /i i.!m !scult!t #o&estin'( Ne #o&este!.el nu er! nici #e 'e#!rte &reun Cire/!r s!u &reun Nemece./i 'e !cee! !m #utut s+.cu c0te&! #!2ini 0n urm+.!m l+s!t su*4u2!.le2en'ele Mesei Rotun'e.i.!m &+ ut &enin' 0n 1u2+( A esc!l!'!t cu 2reut!te 2!r'ul /i ! s+rit chi!r 0ntre noi( A&e! umerii o*r!4ilor ro/ii.!.i 1!c.i!r &reo 'oi muncitori 0n h!l!te /i /or.! #o&estit -iteazul în piele de tigru. !m &+ ut eu 0n &is( M+ o*se'e! + H(((I Chi!r 'e ! 'ou+ i ne.!m &+ ut 'istinct 1!.ito!re( Pri&e! 0n sus./tiu !cum.l.ii s#re *! ! co/ului( P!rc+ s1i'0n'u.cu Ch!rlem!2ne /i Arthur.ce&! 'in !rheti#ul +st!( D!r 1un'!ment!l.uit0n'u.scurte.i.trec0n' #rin to!te inelele sc+rii 'e incen'iu#0n+ 'is#+ru 0n 1run i/ul s!lc0mului( Du#+ #u./i s#ect!torii.i !ten.#rieteni #ro !tori #entru c!re m+ chinuiesc.ne #rin rom*urile 2!r'ului 'e *eton l! c!re ne re#e iser+m.#o!te.!#ro!#e li#ite 0ntre ele( Nu !&useser+m #0n+ !tunci.i 'e 1!rmecul Men'e*ilului( Dimine!.i.'e/i mire!sm! 'e #+m0nt ne tre e! nost!l2i!.c!re se s!cri1ic+ #entru o i'ee s!u #entru o c!u + no*il+( Men'e*ilul.co#ilul se ri'ic+ 0n m0ini #e *u ! co/ului /i r+m!se c0te&! cli#e #e &ine( Stri2+tele s#eri!te !le 1emeilor 'in *!lco!ne se 0nte.ise 0m*in'.se ri'ic+ 0n #icio!re( R+m!se 're#t.ii.! 're#tul sus#ect+. '!r l! mi4locul #o&estirii s.Men'e*ilul.!m co*or0t 'eloc 0n /!n.su*./i ne.'!r 0n rest 1!.D!n r+m0n0n' 'o!r cu su#r!numele 'e Ne*unul% urc! s#re &0r1ul co/ului( A4uns 0n &0r1.! s#us3 <Nu. 'in str!'! P!l( Ac.nu.'!r 1+ce! cu m0n! s#re #+m0nt.i( 5i se #!re.ime !me.ci l.! 0i er! 2!l*en+( S.l l!s+ s! se concentre e( =:tiu un loc m!i *un=.!m cunoscut eu.ice! el.erou.c+ !m intr!t 0n 1ilonul *+tut /i r+s*+tut !l co#ilului.!/! cum l.0ntr.!m &is!t ! i.0n cele !#ro!#e 'ou+ luni 'e !n' ne .nici nu m!i s0nte.!1l!t 0ntre *locul nostru /i cl+'ire! unui institut.i!t+.0n *!lco!nele cu mur+turi /i stri2!u l! el s+ se 'e! 4os( D!r..! 'us !colo( Acel loc er! Sc!r! Unu( S#re e! 'uce! un cori'or e8trem 'e 0n2ust /i 0ntunec!t.cu #+20ni cum#li.!cel mic #ortret 'estul 'e e8!ct( M+ 0ntre* '!c+ Men'e*ilul !r+t! 0ntr.nu !&e!u nimic co#il+resc.iunile /i cu&intele s!le./o&+itor.mi #l!ce s+ m+ 4oc 5r+4itro!c!(= Pro*!*il c+ unii 'intre &oi.ci #+re!u m!i 'e2r!*+ ni/te 1!nte ii e8trem 'e !tr+2+to!rec!re ne #rin'e!u 0ncetul cu 0ncetul 0n mre4ele lor( S+ scriu tot !ici c+ l.ir+.l! !ce! 0n+l.! 0ntreru#t /i ! s#us c+ locul nu e *un #entru s#us istorii( :!n.urile color!te !le su*con/tientului meu.! lun2ul cur.!m 0ncon4ur!t #e *+i!t /i l.#ro*!*il 0ns#re noi( A#oi 0nce#u s+ co*o!re tre#tele 'e met!l.!&e!.#e c!re mi le !'uc !minte !cum cu o lim#e ime 'e.'e c0te&! ile s+ scriu istori! !st!.Men'e*ilul "c+ci #0n+ l! urm+ !/! i.in tim#.urile mur'!remo&ilele 'e #+m0nt.!m is cu to.i /i o s!*ie c!re #urt! un nume( A#oi ne.no!#te.uri.!'e&+r.0n1lor!t+.nu !co#ere! nici un s1ert 'in 2rosime! turnului c+r+mi iu( Loc!t!rii ie/iser+ to.!'e&+r !/! cum l.uri !l*e o lu!r+ l! 1u2+ 'e.ire c! un cui.!l!rm!.'u#+ o scu1un'!re 'e #este 'ou+ eci 'e !ni 0n ce.cum s#er c+ o s+ se &!'+.e&ile chituite.! n.tre!#t+ cu tre!#t+.

eleenciclopedia l! tele&i or( D!r Men'e*ilul le um#le! 'e 0n.m!i mic 'ec0t !#ro!#e noi to.nu /tiu cum.#entru c+ ! r+m!s !colo !*!n'on!t o 2r+m!'+ 'e &reme( Tim# 'e &reo lun+ 'e ile !cest! ! 1ost locul nostru 'e 4o!c+( Nu ne m!i st+te! minte! 'ec0t l! #o&e/tile Men'e*ilului.ne 'e #ere.! trei! <nere2ul!rit!te= ! Sc+rii Unu er! m!rele tr!ns1orm!tor.! c+ror continu!re o !/te#t!m 'e #e o i #e !lt!( C0n' nu !&e! che1 s+ continue.estei.note !ici.4uc!m tenis cu #iciorul.i cu Men'e*ilul ! 1+cut.l+s0n' l! o #!rte c+ s#usele lui.'e #e tronul lui 'e *eton /i met!l.#rintre #o&e/ti /i #!rc+ &is0n'.su* *olt! .e /i 1run e 'e s!lc0m( Er! o curte mic+.! 'e 'e!su#r! u/or sco*it+( Nicio'!t+ nu !m /tiut l! ce o 1i ser&it( Noi nume!m lucrul +st! Tronul.un 1el 'e *! inet 'e met!l.uneori o #o&estire /i cu o &oce schim*!t+. Do!r c! s+ &+ 1!ce.ie cu s#!tele *locului( )ntr.&or*e!m 'es#re 1ot*!l( El nu #re! intr! 0n 'iscu.color!t.#0n+ !m ie/it 0ntr.eles /i 'e 1!rmec.o semi.ele2e /i #e c!re cre'e!m c+ le uit!m ime'i!t ce er!u rostite( Unele 'intre <teoriile= s!le *i !re contr! ice!u #e 1!./i noi 2+se!m 1ire!sc+ !titu'ine! lui( )n scurt+ &reme ne '+'user+m se!m! c+ #u/tiul.ii s!u.s#une!m *!ncuri.l #e Men'e*il.+.s#une! c0te&! 1r! e #e c!re 1+ce!m un e1ort !'!rnic s+ le #rice#em( Aici &roi!m s+ !4un2( M+ 0ntre* 0n1ior!t cum ! 1ost #osi*il s+.iile !ste!.o #!rte se 'eschi'e!u u/ile 'e sticl+ !le Sc+rii Unu( )n ce!l!lt+ se !1l!u ni/te tre#te 0n!lte c!re se termin!u sus cu o mic+ #l!t1orm+ cu *!lustr!'e 'e #i!tr+ /i c!re '+'e! s#re o u/+ i'it+.ine 'e#+/e! cu mult 'intr.i.!l Men'e*ilului( Cre' c+ tr!ns1orm!torul +st! er! stric!t.in minte num!i !co#erit+ cu scrisul m!re.cu 1!.#rin sim#l! s! #re en. curte interio!r+ 0ncon4ur!t+ #e trei l!turi 'e *loc /i institut.i1ic+=.20riin'u.curio it!te! s+ e8#lor+m !cel culo!r lu2u*ru( Urm0n'u.un #unct 'e &e'ere l! c!re nici nu ne 20n'iser+m #0n+ !tunci( Ac!s+ 0i 0nne*uniser+m #e #+rin.mut!ser+m.mi !mintesc ni/te cu&inte #e c!re nu le #ute!m !tunci 0n.'es#re !lte lucruri 'ec0t c!&!leri /i s+*ii( Pur /i sim#lu 0ntreru#e!.i o i'ee.ilor 'in /edon.se 2!r'ul 'e *eton !l morii.se !1l+ un omule.1o!rte cur!t+ 0n com#!r!.!s1!lt!t+. c!re se!m+n+ #er1ect cu mine3 !re !cele!/i tr+s+turi.numerot!te.#e ! #!tr! !1l0n'u."oza vînturilor la r!'io /i .! institutului( Ace!st+ sc!r+ 'e #i!tr+ o nume!m Po'ul( Li#it 'e 2!r' se !1l! un cu* 'e *eton termin!t #rintr.ile !l*!stre.Men'e*ilul ! 'res((( Cu tim#ul 0ns+.0n sine.cei &reo 'ou+ eci 'e metri !i 2!n2ului.#rin ochiurile c+rui! ie/e!u cren2u.m!i !u iser+m /i noi #e l! emisiunile 'e <#o#ul!ri !re /tiin.+ cee! ce ne s#useser+ #+rin.rostite 'e Men'e*il 0n serile ro/ii c! 1l!c+r! s!u 0n 'imine.e&ile lui cur*e /i 1!.cu .#rin &oce /i 2esturi.1erm+ si ri2i'+im#osi*il 'e contr! is.cu i'uri 2!l*en.!&e!u ce&! 'e !lt+ lume( Cre' c+ 'o!r un 1r!2ment 'in tot ce !m citit &reo'!t+ se #o!te com#!r! 0n s#irit cu cee! ce ne s#une! !tunci *+i!tul3 'escriere! t+r0mului 1erici.#e c!re o .0n 1ine.1!c .*+i!tul ! 0nce#ut s+ &or*e!sc+.scli#ito!re.!m str+*+tut 0n /ir in'i!n.ne /i &+ruin'u.!'! s! 'e *eton.'e l! Sc!r! Unu3 l( )n c!#ul meu.inele !st1el 'e teorii #e c!re mi le m!i !mintesc.#u.se 0m*r!c+ l! 1el( Ce 1!ce el.

0n #o i./i 2enunchii cu *r!.i 'e.ie #r!ctic+ ! !cestei teorii( S.!u n+scut.i.!m 4uc!t &reun s1ert 'e or+ su1l0n' 'intr.un om( 6emeile se #ot o#ri l! orice tre!#t+( Unele 1emei n!sc *roscu.c!re /i el se!m+n+ #er1ect cu mine3 !re !cele!/i tr+s+turi.! !/e !t #e &ine 0n holul Sc+rii Unu.un /o!rece( Din /o!rece.! '!t c!#ul #e s#!te( A#oi ! str0ns #leo!#ele /i ! 0nce#ut s+ se 0ncor'e e !t0t 'e t!re.e.1olosin' !cele!/i cu&inte( J( P+m0ntul e un !nim!l cu 20n'ire /i &oin.un !rici( Din !rici.! lui nu m!i !&e! 0n !cele momente nimic omenesc( Tremur! cu *u ele str0nse /i o*r!4ii liter!lmente um#lu.i!r 0n el !ltul /i m!i mic /i tot !/!.+ mult m!i m!re 'ec0t ! no!str+.i 'e un 1el( Ei s0nt 'e #!tru 1eluri3 cei c!re nu s.! celor c!re st+m li#i.'!c+ ne 0ncor'+m &oin.o #!rte /i 'e !lt! ! lui( Ne.cei c!re !u murit /i cei c!re nici nu s.+.i 'e el( P+s+rile /i 1luturii !u 0ns+ o &oin.+.eu m+n0nc( C0n' el 'o!rme /i &ise! +.+ m!i #uternic+.ie 1et!l+'e&enise u/or c! un *!lon(% K( 6emeile nu se 0m#reune! + nicio'!t+ cu *+r*!.+( D!r el !re o &oin.un /ir nes10r/it 'e #+#u/i /i #+#u/!ri &or*esc 0n lumile lor unui /ir nes10r/it 'e co#ii.o m!imu./i eu( C0n' el m+n0nc+.e!st! unui co#il uri!/.este 'e.'e !cee! #ot s+ *o!re( Noi 0n/ine./i 0n ce! 1o!rte.e!st+ tr+ie/te.se 0m*r!c+ l! 1el( Ce 1!c eu.c! ni/te s!ci *r+ '!.!/e !./i c!re m0nuie/te /i e! !lt+ #+#u/+./i c!re s0nt l! 1el c! &oi( C!#!cul +st! 'e *ere 'e 4os e8ist+ /i 0n lume! 1o!rte1o!rte mic+ ! #+#u/!rului meu.1!ce /i el( C0n' eu m+n0nc.o mi/c /i eu #e ! me!( Pentru c+ el e #+#u/!rul meu( D!r *olt! cerului nu e 'ec0t .!u .+( Din m!imu.i cu s0n2e.+( Din *roscu.i2!nul /i 5o&! l.M!r.! 1+cut /i o 'emonstr!.cei c!re tr+iesc.e!st! lui /i se!m+n+ #er1ect cu mine.1o!rte m!re ! #+#u/ii mele( Pentru c+ totul e l! 1el( D!r 0n #+#u/!rul meu e8ist+ !lt #+#u/!rc!re st+ 0n ./i tot !st1el l! nes10r/it( Lume! lor e l! 1el c! lume! no!str+( Eu 0nsumi nu /tiu c!re 'in !cest /ir s0nt( )n momentul 0n c!re &+ #o&estesc !cest lucru.i 'e &ine !l*!stre( Du#+ &reun minut.!u ri'ic!t #0n+ l! t!&!n cu c0te un sin2ur 'e2et.el m+n0nc+( D!c+ eu 'orm /i &ise .ele.o #!rte 0n !lt! 2hemul &iu c!re.!m s#eri!t( 6!.0n ! c+rei .o #isic+( Din #isic+.eu 'orm /i &ise e8!ct !cele!/i &ise( C0n' el mi/c+ m0n! 're!#t+.o *roscu.&or s+ n!sc+( Atunci '!u 'rumul l! tre#tele n!/terii( Ele s0nt !ceste!3 'in celul+ iese un #urice( Din #urice.0nc0t ne.i ceil!l.un ie#ure( Din ie#ure.+(=% L( O!menii nu s0nt to.'e&enim u/ori c! !erul( "Men'e*ilul ne.to.cu#rin 0n'u.un 20n'!c( Din 20n'!c.!.+ /i Lum#+ /i Mimi /i &oi.#entru c+ tre#tele n!/terii nu se termin+ cu omul( ":i Men'e*ilul 0ncheie3 <Eu !m &+ ut o !st1el 'e 1iin./i /i.ii( Ele #o!rt+ 0n #0ntece o celul+( C0n' !tin2 &0rst! #otri&it+.l! nes10r/it( I!r #+#u/! me! m0nuie/te o !lt+ #+#u/+mult m!i m!re.!4uns s+ mi/c m0n! 're!#t+( Pentru c+ eu s0nt #+#u/!rul lui( Lume! 'in 4ur este l! 1el #entru mine /i #entru el( :i #e #+#u/!rul meu /i #e #+#u/! me! 0i 0ncon4o!r+ c0te un Lu.+ mult m!i minun!t+ 'ec0t un co#il.un c0ine( Din c0ine.!ltele #isici( D!r cele m!i multe 0/i 'oresc co#ii( Ele !r #ute! s+ n!sc+ o 1iin.el 'o!rme /i &ise! + !cel!/i &is( Pentru c! el s+ mi/te m0n! 're!#t+.

e ro/ii /i tricolore 'e h0rtie 'e l! 'e1il!re( <T!t! mi.ci #lute/ti 'e.c!re urc+ mereu( Mer2i.#e c!re 0.#entru c+ !m !ce!st+ #un2u.e=.! !'us t!t! un mili!r' 'e ste2ule.un in1init 'e #uncte$ Nu e 'ec0t un in1init m!i micu.ice! Nicu/or( <Mie mi.ile 'eo'!t+( C0t s0ntem &ii.i 'e c+r+mi'+ ro/ie.e=.cret! !st! e un in1init( In1inituri c!re se 0n2hesuie unul 0n !ltul.2!ro!1! e un in1init.i l!/i um*r! c! un 'isc !lun2it( E/ti !t0t 'e rotun'.+ /i 'or /i nost!l2ie 0n &oce c! !tunci c0n' ! ri'ic!t *rusc m0n! /i ! 0ntins !r+t+torul s#re *uc!t! 'e cer 0m#estri.c!re se m+n0nc+ unul #e !ltul( D!r e8ist+ un in1init c!re cu#rin'e to!te celel!lte in1inituri( Mi.0nc0t 'e&ii tr!nsluci' /i 0nce#i s+ &e i 0n to!te #+r.i 'in *!lco!ne 'e #+rin.ice! P!ul( <:i mie mi.i se resor* 0n umeri( L! 1el#icio!rele .! lun2ul unor #ere.ice! P!ul( <>! nu se #o!te.e=.e! ce&!.! !'us 'e l! 'emonstr!.! s#us c+ num+rul cel m!i m!re e un in1init( Nu e8ist+ un num+r m!i m!re(=% Nu.ei c! #icioru/ele unei scoici( De2etele .e=.'e un metrutre*uie s+ e8iste m!i multe( Unui in1init o!rec!re eu 0i ic T!ur.ice! Nicu/or( <>! mie mi.#entru c+ nu !&usese nicio'!t+ !t0t! su1erin.l 0nchi#ui c! #e o turm+ nes10r/it+ 'e t!uri( N( Du#+ mo!rte mer2i #e un 'rum to!rte lun2.&e'em 'o!r c! #rin cr+#+tur! unei cutii 'e scrisori.! !'us t!t! cinci sute 'e ste2ule.nici nu tr+iesc.i se schim*+( N!sul /i urechile .chi!r 0n!inte! 'ec+'erii s!le( 5+' e1ecti& 0n 1!.cu to!t+ #iele!( .! !'us cinci milio!ne 'e sute 'e c!tr!lio!ne 'e ste2ule.! !'us un milion 'e ste2ule.c!re s0nt 1+cut 'intr.+ l! 20t #e c!re este *ro'!t un t!ur /i 0mi 0nchi#ui c+ 0n #un2u.! !'us un c!tr!lion 'e ste2ule.i se retr!2 0n c!rne! 1e.!t+ 'e stele 'e #este co/urile morii(% M( "Acest cu&0nt l.i se retr!2 0n /ol'uri /i nu m!i mer2i.! !'us t!t! un in1init 'e ste2ule.'!r #e !ce!st!.! rostit #rintre ultimele.nu e8ist+ un sin2ur in1init( E8ist+ un in1init 'e in1inituri( Pe lini! !st! 'e ece centimetri e8ist+ un in1init 'e #uncte.ice! Nicu/or( <:i mie mi.t!t! mi.i se retr!2 0n c!rne! #!lmii.! rostit 'u#+ ce ! !scult!t o ce!rt+ 0ntre P!ul /i Nicu/or.+ ro/ie( Er! ce! 'e #e &0r1ul C!sei Sc0nteii( Men'e*ilul #!rc+ #resim.e 'e l! 'e1il!re=.+ !m un in1initun uni&ers 0ntre2 0n c!re s0nt rnulte lumi c! ! no!str+( D!r ce e #un2u.i!r m0inile .e=.! !st! #e l0n2+ mine 0nsumi.! !'us un milion 'e in1inituri t!t!=.ice! P!ul( <>! mie mi.! !'us cinci eci=.ice! P!ul( <D!r mie mi.ie ece ste2ule.nici nu !u murit( Ace/ti! s0nt stelele("Acest 1o!rte scurt cu&0nt Men'e*ilul l.( :i *locul +st! e un in1init m!i m!re 'ec0t mine( )n to!t+ lume! nu e8ist+ 'ec0t in1inituri m!i m!ri s!u m!i mici3 sc!unul e un in1init.i( A*i! ne m!i &e'e!m lucire! ochilor 0n um*r! serii( De!su#r! morii cerul er! c! in'i2oul( 6o!rte 'e#!rte sticle! o stelu.'!r 'u#+ mo!rte &e'em 'e 4ur 0m#re4ur.c!re tocm!i ie/iser+ #e 4os cu c0te&! ste2ule.ice! Nicu/or( <Mie mi.ice! P!ul( <T!t! mi.mer2i /i 0ncetul cu 0ncetul tr+s+turile .e=.n+scut.! ochilor scen!( Cre' c+ er! c!m or! nou+ se!r! /i ne !/te#t!m c! 'in moment 0n moment s+ ne !u im stri2!.

!m #omenit cu ele 0n co!st+ #e l! mi4locul &erii.cu cret+ 'e 'i1erite culori.i #entru re&el!.in noroc !4un2em s+ #ri&im #rin ochii 1iin.in minte .elor minun!te c!re urme! + 'u#+ om( Un mort &+ #ri&e/te #rin ochii mei( O( "De 1!#t.!m sim.!i ie#urelui.0ntreru#0n'u.un loc rotun'( Acolo.! is nimic 'es#re is#r!&! !st!( Du#+ ce s.c+ci ne !1l+m 0n #0ntecul unei m!me( Intr+m 0n celul+ /i.'e/i se mir!u ce cur!te ne s0nt 'e l! o &reme m!ieurile tetr! /i *lu i.*! chi!r c+ e8ist+ ce&! 0n noi c!re ne constr0n2e s+ nu ne !*!tem 'e l! ele( Tim# 'e &reo 'ou+.o c+r+mi'+ ro/ie.i citiser+m r0n'urile res#ecti&e.+ m!i 'e&reme c! s+ le scrie.ele cu .!i c0inelui.ci c0te&! r0n'uri scrise 'e Men'e*il cu litere m!ri.ul cur.o #o&estire o!rec!re.! tr!ns1orm!torului 'in col.! co#ilului( Tre*ui! s+.tre*ui! s+ 1i sim.! suit #e sc!unul s+u 'e met!l /i /i.#e m+sur+ ce se 'es1+/o!r+ tre#tele n!/terii.!i #isicii.o 0ntre!2+ lun+ 'e &!r+( Nu 1+ce!m nimic 1+r+ s+.iunii((( A/! ne./i #+rin.s.l 0ntre*+m.!i /o!recelui!i !riciului.u/or l+s!t+ #e s#!te.! continu!t #o&estire! 'e un'e o l+s!se cu o se!r+ 0n urm+c+ci !4unsese l! <Po&e/tile #o#o!relor Asiei=(% SĂ NU R)DEM DE LUMPĂ SĂ NU CHINUIM ANIMALELE SĂ NU NECĂBIM 6ETELE SĂ NU BUCĂM 5RĂBITROACA SĂ NU NE MURDĂRIM SĂ NU 5OR>IM UR)T SĂ NU MINDIM SĂ NU NE P)R)M SĂ NU NE CERTĂM SĂ NU NE >ATEM "Din momentul 0n c!re le.+ 'in su*st!n.trei s+#t+m0ni nim+nui nu i.c+rno!s+.c!m l! trei s+#t+m0ni 'u#+ ce se mut!se l! noi 0n *loc Men'e*ilul( El nu ne.'e ciment.ii no/tri.ei.!m &+ ut.!m #etrecut. s#un !/! #entru c+((((((((( '!r c!m to!te er!u l! 1el -c+ nu /tiu cum !lt1el le.! nete'+.0n mi4locse !1l+ o celul+.!i omului.'e l! c!1eniu l! cenu/iu /i l! 2ren!.ii interio!re( Pro*!*il c+ se tre ise 0ntr.0n culori stinse.l 1i !u it &or*in' /i m!i !les s+.#e 1!.se 'intr.i 0n 4urul Men'e*iului.it c+ tre*uie s+ .ul morii /i &er'ele ne2ru !l 1run elor 'e s!lc0m( Nu m!i s#un c+.!i 20n'!cului.i 0n #!r1umul !s#ru !l 1ic.!'un!.#ri&im #rin ochii tuturor 1iin.o 'imine!.'!r 'intr.!/ #ute! numi 0n s#iritul !cestor! 'e m!i sus( Pe noi ne 1!scin!u #entru c+ er!u su*st!n.!4un2em 0ntr.Plutin' /i #ri&in' i'urile tot m!i !#ro#i!te 'e c+r+mi'+.! con&ins c+ to.!i #uricelului.elor.l 1i &+ ut 2esticul0n'.ie.! trecut m+c!r #rin c!# s+ 1!c+ &reunul 'intre lucrurile inter ise(% Nu m!i .ei.inem se!m! 'e !ceste cu&inte.!l /!#tele! #unct nu este o <teorie=.it 1!rmecul /i s#!im! /i mel!ncoli! !celor seri( P!rc+ #ri&e!m un 1ilm ciu'!t.!i *roscu.i!r cu #u.ne l+s! #re2+ti.#entru c+ ne.0n&+lui.cu !r!*i /i c!r!&ele.!i m!imu.

co#ilul +st!.c! o m!'len+ #rousti!n+.! !'us cu 1or.ie co#le/ito!re 0mi 1usese #ro&oc!t+ 'e &e'ere! unei! 'intre *richetele o*i/nuite.*! se uit! l! el cu m!i #u.+ c!re 'e&ene! #e i ce trece! un se&r!4( <Ce &+ 1!ce.cu <'r!2+=( O'!t+ se !mu ! s+ !runce cu *o!*e 'e !2ri/e 0ntr.cu ochii ei c! 'ou+ 1!nte &er i.i !m locuit 0n *locul 'e #e :te1!n cel M!re( C0t 'e 'istinct 0mi !'uc !minte 'e !mi! ! c0n' #rin culo!rul c!re le2! Sc!r! Unu 'e restul *locului s.l cum#+r!sem 0n &!r! !celui !n.m!m+.! strecur!t insul 0n c+m!/+ ro/iec!'ril!t+9 Se strecur! c! o r0m+ #rintre cele 'ou+ cl+'iri /i !#ro!#e s.cee! ce er! 'e 1!#t 'estul 'e mult.0n !cele momente.+( 5+' #ur /i sim#lu un *!lon !l*( D!r 0n #!lmele lui 'eschise 'istin2 #0n+ 0n cele m!i mici 'et!lii #!stilele 2!l*ene /i .ie/i l! lim!n.1iin' 0n iu! meto'ic+.o !mintire 'in &reme! 'es#re c!re &+ &or*esc( >richet! er! 'e un ro ciu'!t.ele.r+su1l0n' c! 'u#+ un urcu/ 2reu /i /ter20n'u.1+c0n' !#e moi /i c+rno!se /i semilune 2+l*ui 'in c!u ! #l!sticului u/or &+lurit( E8!ct !cee!/i culo!re o !&e! cesule.s#re &ioriu.Iol!n'! er! ce! m!i !#ro#i!t+ 'e el /i 0i &e'e!i 'estul 'e 'es schim*0n' c0te&! cu&inte( E! !&e! 1un'e uri!/e l! co i /i se !'res! oricui.m!i !'uce!m /i /!hul s!u terenul 'e 1ot*!l cu n!sturi( D!r ele nu m!i er!u #uncte centr!le 'e interes. "uslan #i 0udmila.'r!2+.imo*il 0n mi4locul #l!sei s!le !t0rn!te 0ntre 'oi #omi( )ncerc! s+.insu#ort!*il+( Pri&isem 0n tre!c+t mic! &itrin+ cu *richete 'e to!te 1elurile /i trese milit!re 'e #l!stic.#0n+ /i #+#u/ilor s!u #isicilor.ii 0m#reun+( Acum &reo cinci.'e &. .elul in1irm /i !&e!u lun2i 'iscu.ii cu 1eti.o emo.'intre cele c!re se !runc+ 'u#+ ce se consum+ 2! ul( Ace!st! !&e! 0ns+ o culo!re c!re mi.ul meu 'e cinci eci 'e *!ni #e c!re mi.!m '!t o r!it+ #rin or!/( Tocm!i ie/isem 'e l! li*r+ri! S!'o&e!nu /i trece!m #e l0n2+ Ciclo#.im#rimeuri.n.!/ str+'ui !cum. i m!i 0ntorce! 1un'ul Men'e*ilului.nu #re! &e'e!u cu ochi *uni !ce!st+ 'e#en'en.#rin 1e*ru!rie.! +#+cit #e to.!1l!t+ 0n 're!#t! intr+rii mirosin' ! 2u'ron ! Ciclo#ului( Ace! emo.c0n' m./!se luni.i eroi 'in #o&estirile Men'e*ilului( P0n+ /i 1eti.! 0n.in+ ur+ 'ec0t l! oricine !ltcine&!.c0n' 2hemul !cel! ne2ru 'e c+n2i /i #icio!re ! lu!t.un #+i!n4en enorm.! 0n memorie.un'e 1u2i$= D!r Men'e*ilul nu trece! nicio'!t+ #este o !numit+ re er&+ 0n s#or!'icele s!le rel!.ristan /i !l.l nimere!sc+ cu *o!*ele ro/ii /i.ele l+s!u #o'ul 'e #i!tr+ /i 'esenele !le! 0nc0lcite re#re ent0n' 1emei &er i cu #icio!re !l*!stre /i c!se or!n4 /i se !'un!u 0n 4urul tronului 'e *eton /i 1ier( )nce#e!u s+ sus#ine c0n' #o&e/tile se termin!u trist( Nici Mon! nu.i$= Noi 0ns+ nu m!i /ti!m !ltce&! 'ec0t -iteazul în piele de tigru.#rimul !n 'in cei 'ou+ eci /i unu c0.m!i 4uc!m /i 1ot*!l.ie nost!l2ic+.e#enit 0n conto!rul 'e 2! e( )n 1ine.! 1ul2er!t *rusc 0n stom!c o 1l!c+r+ &iolet+./i co!tele &+ruite( Ne chem+ l! el /i 0nce#u s+ sco!t+ ce&! 'e #rin *u un!re( Oric0t m.Men'e*ilul 0l c+ut! #e *+ie.'e &reme ce noi nu &or*e!m 'eloc cu ele( 6ire/te.! stri2!t3 <St!i.!/ #ute! s#une cum !r+t! l! 1!.o l! 2o!n+ s#re m!r2ine! #0n eii.

r0 0n'( Du#+ ce se 'useser+ !#ro!#e to.nu e 'e n!sul &ostru=.c! .20n'in'u.it /i #0n+ !cum ne&oi! 'e ! ie/i l! su#r!1!.l c0t cost+ 1iec!re o*iect( A#oi ne.cesule.0ntre*0n'u.o elice cu 'ou+ #!le.un 1el 'e costum 'e *!ie ne2ru.c!re nou+ ne !minte!u 'e 5r+4itro!c!( L! un moment '!t ! scos ce&! 'in *u un!rul 'e l! #ie#t !l s#ielhosenului( C0n' s.'in sc!r! *locului /i 0n!int0n' s#re /!n.m!i r0n4it+m!i !menin.c0n' ele !u 0nce#ut s+ se rote!sc+ sin2ure.!&0n' 0n #!che.ine! 0n #!lme cu m!re 2ri4+. ! &enit s+ cre'em c0n' l.r+m0n0n' !colotot rotin'u.!/! cum nu &+ usem /i nici nu 0mi im!2in!sem nicio'!t+ o 1emeie( <Ast! e 'ou+ eci /i cinci 'e lei.i 0n 4urul lui.!#oi 0ntre2 cor#ul #0n+ o l+s! com#let 2o!l+.0l .#e s0rme.+to!re 'ec0t tot ce in&ent!ser+m noi &reo'!t+ 0n m!terie 'e m+/ti #entru 5r+4itro!c!( A*i! #e l! ece se!r! ! ie/it 'in c!n!l /i ! intr!t 0n sc!r! *locului( "0ntreru# !ici.! !#ro#i!t.0n sus.cesule.&iolet+( Men'e*ilul ! cum#+r!t /i el o elice color!t+( Du#+ ce omul ! #lec!t.ses#re cer( St+te!m to.'e &elin' 0nt0i s0nii 1emeii. !m cum#+r!t ce!sul 'e c!re &+ s#une!m.i !c!s+.c!re !&e! !ce! str!nie curelu/+ ro .0nchei!se *+r*!tul.!m &+ ut #e Men'e*il ie/in' 0ncets1ios.crem 'e che1ing!gum 0n&elite 0n celo1!n.#ict!t+ cu !cu!rele.1+c0n' 2esturi ciu'!te.#e l! nou+ /i ce&! se!r!!m mers cu Luci 0n s#!tele *locului /i ne.el /i c0te un mic 'esen 0n relie1.!m suit 0n c!st!nul *+tr0n 0n scor*ur! c+rui! 2+siser+m !scu.s#re elice! !1l!t+ l! *! ! celor 'ou+ s0rme #oleite.ele 'e t!*l+ !urie cu curelu/e 'e #l!stic multicolore.m0n20in'u.m!i #rimiti&+.&is+tor.itorile( Am m!i st!t &reun s1ert 'e or+ coment0n' cele 0nt0m#l!te .! urm+rit o &reme cu #ri&ire! cum se t0r! #rin cr+#+tur! culo!rului.!u ri'ic!t 0n !er l! #este un metru 0n+l.!m &+ ut co*or0n' u/urel 0ntr.l! lumin! #!li'+ ! neonului 'in curte! morii.r+sucite un! 0n 4urul celeil!lte( Pri&e! o!recum ne!tent cele 'ou+ !ri#io!re 'e c!rton. &enire! ne2ustorului 'e 1le!curi .rotin'u.i!r !#oi /i.#entru un moment.s10rle ele l! 1el 'e #!stel!te.se.#o&estire!( Din loc 0n loc !m sim.l.! ei.ele no!stre 'e t!*l+ !urie( Luci tocm!i 0nce#use 0nc+ un! 'in #o&e/tile lui cu c!i 0m*r+c!.o sin2ur+ *uc!t+( D!c+ ri'ic!i stiloul cu #eni.se #!rc+ l! !ltce&!( )n!inte 'e ! #lec!.! !#lec!t #leo!#ele.c0n' l.!lc+tuite 'intr.c0te&! minute( >+i!tul #ri&e! elice!.!lc+tuit 'intr.urile 'e c!n!li !re( Nu ne.!cel ins 0n c+m!/+ ro/ie c!'ril!t+ ne m!i !r+t!se un lucru.cee! ce #+re! un tricou ne2ru se 'o&e'e! un 1el 'e lichi' c!re co*or! tre#t!t.'in ce 0n ce m!i re#e'e.ime.l 'in c0n' 0n c0n'( Am str0ns cercul 0n 4urul lui /i !m &+ ut c+ er! &or*! 'e un stilou ne2ru( Pe o #!rte.un c!n!l( Er! s+ c+'em 'in #om 'e.c!re 2lis! 0n 4urul ! 'ou+ s0rme r+sucite #0n+ *ur!.0n cor#ul s+u se !1l! o 1ere!str+ 're#tun2hiul!r+ 0n c!'rul c+rei! se #ute! &e'e! o 1emeie 0m*r+c!t+ 0ntr.!m &+ ut c+ 0/i #usese o m!sc+ 0n1ior+to!re.i 0n 1ireturi.! 0n sus.!t0t! 0ncor'!re( C+ci Men'e*ilul se #lim*! 'e colo #0n+ colo #rin l!*irintul mur'!r.!m 0m#r+/ti!t 1iec!re l! sc!r! lui 'u#+ *!ni( Cu cinci eci 'e *!ni mi./i s. /i #ri&in' tot tim#ul.

iri !le unei u/i(= Citin'.!m !#lec!t !su#r! 1oii #e c!re t!m*urul m!/inii o #lim*! cu 2omot 'e t!ste /i clo#o.&+' cum !ctul 'e.!2!nul m!i !scult!u 'o!r cu o ureche #o&e/tile Men'e*ilului.o '!t+ cu un .mult m!i !'0nc.i!r !cum m+ ustur+ ochii 'e !t0t! !ur /i !t0te! re1le8e( D!r cre' c+ 2010i /i 'in !lt.cu #+rul 1lutur0n'.e!m c+ mi se 'i ol&+ .insu#ort!*il.e!m cu !'e&+r!t c+ se #etrece ce&!( I!r !#oi.it tero!re! s+r!t+ ! 0m#linirii unei #ro1e.0ncet.ei 'intr.nu !m 1ost si2ur c+ n. ! i.inte! #ri&irile 2o!le #e i'ul or* !l *locului.0n 0ntuneric.no!#te.!lt!( Am citit( De2etele ne&+ ute lu!ser+ #o&estire! me! 'e l! 0nce#ut( A4unseser+ l! &isul cu *orc!nul 'e sticl+ /i tocm!i scri!u 1r! !3 <C0n' !m #ri&it 'in nou.! tre it un 2omot #uternic /i s!c!'!t( Pe *iroul 'e l! #icio!rele #!tului.'!r nu m!i #o&este! lucruri noi.o #!rte 0ntr.in liter!tur+ /i 'e&ine #re! mult !ltce&!( Scriu 'e #este 'ou+ s+#t+m0ni /i 0nce# s+ simt ne&oi! 'e ! not! /i lucruri c!re nu !r !&e! ce c+ut! 0n <cronic!= 'e c!re &or*e!m 0n!inte( Pur si sim#lu.moti&( Cre'&re!u s+ s#un.!rmoni! 'in 2!/c! no!str+ s.ii mei se !2it!ser+ mult s+.0ncet./i ne2li4e e !u'itoriul( St+te! m!i 'e#!rte #e tronul s+u 'e *eton.#e !#! s0m*etei( Mimi./i l! /co!l+.0n t0m#le( Sim.! scrie 0nce#e s+ mo'i1ice ce&! 0n mine (C0t nu scriu.Lum#+.s+ i!u o 2ur+ 'e !er( D!r nicio'!t+ c! !cum( Po!te c+ !m 0ncerc!t s+ re ist #re! mult cu c!#ul scu1un'!t.0n !#ele 2ro!se c! 2el!tin! !le !celei &eri.!m o*ser&!t c+ 0n #eretele *orc!nului.Lu.! lui #ur+.tin 0n' s#re in1init. !uriu.cum !m o*ser&!t cur0n'.ii( E! ! crescut *rusc.!m scul!t.o &oi 1!ce 'intr.+.e!st! 0n 1l+c+rile 2ro! ei( )n no!#te! u/or !l*+strie.mi cum#ere 2hio '!nul /i rechi itele #entru #rimul !n 'e /co!l+%( Du#+ ce o se!r+ ./i 0n tim#ul meu li*er.cu m!sc! 'e c!rton #este 1!.1eti'e((( 5!r! er! #e s10r/ite.iuit 2!l*en.c+ nu m!i s0nt !t0t 'e si2ur c+ &re!u s+ citesc te8tul +st! 0n cen!clu( E #re! #u./i !minte!sc+ &reun cu&0nt( Atunci 0/i !.!mi! +.'!c+ &oi continu! s+ scriu ! i.!m sim.0n 1iec!re 'u#+.#rin mi eri! c!n!lelor 0ntortoche!te.i!r 0n t+cere! #eni*il+ se !u e! 'o!r huruitul m!/inilor c!re 'esc+rc!u 2r0u 0n curte! morii( Cre' 0ns+ c+ 'o!r eu /i cu Luci sim.#ri&e!m norii 0ncremeni.0n #!tul meu 'e tortur+.s!u #o!te &eniser+ chi!r #rimele ile 'in se#tem*rie-"c+ci #+rin.!m !#rins lumin! /i m.im#osi*il 'e #o&estit( :i totul ! culmin!t .!m trecut 0n !lt &is (Deci.i /i sc0nteietori /i m+ 20n'e!m num!i l! ce &+ usem 0n no!#te! !cee!3 Men'e*ilul r+t+cin' /i &r+4in'.0nce#use s+.c!re sc0ntei! ne*une/te!#+ruser+ contururile su*.+ /i M!.c0n' m.s#re 'imine!.im!2ini c!re m+ chinuie /i c0n' 0i !scult #e ele&i( Nu m!i &or*esc 'e 1!#tul c+ 0n to!t+ #erio!'! !st! !m !&ut &ise 0n2ro ito!re.c!re /i el.! 'us.m+ #ort c! un h!lucin!t( Nu !m #utut s+ termin 'e corect!t s+#t+m0n! !st! te ele#entru c+ *rusc 0mi eru#e!u #e luciul creierului im!2ini #!li'e. s#er s+ 1i culmin!t .m!/in! 'e scris *+te! sin2ur+( Autom!t m.ci o lu!se 'e l! c!#+t cu c!&!lerii Mesei Rotun'e( De multe ori se o#re!inc!#!*il minute 0ntre2i s+.un im#uls interior /i 'o!r #entru mine(% Du#+ &i it! !celui ne2ustor 'e 4uc+rele.

in0n'.! !'us o 1!r1urie cu #l+cint+ cu mere /i ne.0n tunelul 0n2ust.nici nu tr+iesc.i o m0n+ #e um+r( Z0m*e!u !m0n'oi cu !cel!/i 0m*et.!te /i &ol!nt +ce! 0ntr. #orno2r!1ic( )n cele trei.s!u 5!silic+.!u n+scut.i.ne2ustorul nu se m!i !r+t!se #e l! *locul nostru( Nu.s!u #o!te Geor2e.o s!l&!re r+m+sese num!i c!roseri!.e( Am0n'oi !&e!u #leo!#ele com#let li#ite 'e 2ene /i ti&ite 'elic!t cu ne2ru( Am #lec!t 1o!rte tul*ur!t( A1!r+ m.!rcul ie/ise 'in loc!/ul s+u( O #u/c+ 1+r+ tr+2!ci er! ! &0rlit+ su* sc+unelul cu s#+t!r ro .&re!u o!re s+ sc!#$ S!u &re!u 'o!r s.c! un m!.'es#re Rusl!n /i Lu'mil!.0n c!mer! lui Ionel.i 1!c o &i it+ !c!s+ ! 'ou! i.cei c!re tr+iesc.'in nou.i 1usese !scuns stiloul ne2ru cu 1emei! 0m*r+c!t+.!m tr!s !1!r+ ni/te c+r.m!m+ /i 1iu.#ri&in' c!n!lele.0n memori! me!9 Po!te c+ !st1el !/ sc+#! 'e e!.c!re #ute! s+ 0nsemne !t0te! lucruri.!m 0nt0lnit cu Luci /i i.o .'e *r+c!t+( L.0n hol.ce.'!r nu c0te cre usem.!rriP#o&estit ce &+ usem( Nu #ute!m #rice#e c0n' cum#+r!se Men'e*ilul stiloul.!lt col.s.c+ci m!m! lui m+ ru2!se s+ m+ 'esc!l.#ur /i sim#lu. c0n' !m intr!t.i.i cum#ere #entru /co!l+ /i &oi! s+ m+ 0ntre*e ce 0mi cum#+r!ser+ !i mei( M.i s#un c+ tre*uie s+ #lec( Pe c0n' 0mi str0n2e!m c!t!r!mele 'e l! s!n'!le.!#+s0n'u.*l0n'e.Men'e*ilul rostise !cele cu&inte c!re mi. !l c!merei( O *ro!sc+ 'e t!*l+ er! 'es1+cut+ 0n 'ou+ /i.i!r e! imens+.!m #us l! loc /i.cei c!re !u murit /i cei c!re nici nu s.!m &or*it. #!tru ile c0te trecuser+ 'e c0n' 0l &+ usem #rim! '!t+.!m &+ ut #e Men'e*il 0n /!n.m.!m m!i #ri&it o '!t+.o t!n'ru 'u#+ mi4loc.#e c0n' motor!/ul cu ro.itor 'e 0n!lt+( D!r &or*e! l! 1el c! m!m! me! /i c! to!te celel!lte( Ne.c! #entru /col!rii mici( Nu m!i /tiu ce.! s#us c+ nu /tie nici el( M.s+ 'escriu im!2ine! c!re st+ruie.!m 'us l! el #e l! nou+ 'imine!.0ntre!2+ ne &or*ise.'!r.'!r m+ 2r+*esc s+ !4un2 l! esen. un c!#ot #ur#uriu /i er! !me.!u r+m!s !t0t 'e 'r!2i3 <O!menii s0nt 'e #!tru 1eluri3 cei c!re nu s.'!c+ !/ 1i 0n st!re !cum s+ scriu.nu /tiu cum 0i ice! e! Men'e*ilului( )n c!mer+ er!u sur#rin +tor 'e multe 4uc+rii.l.nici nu !u murit( Ace/ti! s0nt stelele(= Urm!se 2estul !cel!.+ 0ntre!2+( Dintr.&ie /i 'urero!s+.o!s+.!( M!m! lui er! 0m*r+c!t+ 0ntr.urile 'e c!n!li !re nu !m 1ost !/! 'e uimit3 'u#+ c+r.'e l! &iclenie l! ironie s!u.o &+' 'in ce 0n ce m!i *ine.cele m!i multe su*.i 'in.! l+s!t s+ <ne 4uc+m=.irele /i cu litere uri!/e.!r chinui.ru#ere! !cee! s#re stelele 'e 'e!su#r! 1oi/o!relor morii( Mer20n' s#re c!s+.#entru c+ m!m! lui nu !&e! i'ee ce s+.! ru2!t s+.0n c!#otul 'e s!tin ro/u.oric0t m.l+cuit( Pe r!1turi se !1l!u /i c+r.!m 2r+*it s+.!u n+scut.cum s#une! e!.el .cum ! intr!t *+i!tul 0n c!mer+. lucitor.cele m!i multe 'emont!te( Nu !i 1i 2+sit o m!/inu.i!l( C0n' Men'e*ilul ! ie/it #entru c0te&! minute 'in c!mer+.0n c!'rul u/ii.o &+' /i s.nu /tiu nici !cum 0n ce 1el 1+cuse Men'e*ilul rost 'e stilou( Do!mne.i 'in mic! *i*liotec+ /i !m &+ ut ce&! c+ 0n' 'e #e #olicio!r! 'e 1urnir( Cre' c+ nici c0n' l.mi.!m 0ntre*!t 'e ce ! s#us !cele cu&inte( A t+cut #0n+ !m !4uns 0n s#!tele *locului /i !colo.

re&+' 0n 1iec!re secun'+ ! &ie,ii mele$ A*i! !cum !4un2- nu /tiu '!c+ #re2+tit s!u ne2re2+tit l! m!re! scen+ ! <cronicii= 'e 1!,+( Nu.mi #!s+ c+ !r #ute! s+ #!r+ ne&erosimil+( Scriu 'o!r #entru mine- i!r eu !m &+ ut.o cu !'e&+r!t( Scen! !ce!st! m+ 0n1io!r+ /i !cum- 0nc0t #o!te c+ e! este oul tr!nsluci' #e c!re l.!m clocit 1+r+ s+ /tiu 'ou+ eci /i unu 'e !ni( Ce #ui monstruos !r #ute! ie/i 'in el9 D!r nu &re!u s+ m+ m!i 20n'esc( Tot ce &re!u !cum este s+ !m #utere! s+ 'escriu <re!list= !ce!st+ scen+- 'e/i mi se #!re !#ro!#e cu ne#utin,+( Men'e*ilul #!rc+ 0nne*unise( Cel #u,in !st! er! #+rere! celor m!i mul,i 'in 2!/c! no!str+- c!re nu 0/i #ute!u e8#lic! momentele 'in ce 0n ce m!i lun2i 'e !iure!l+ #eni*il+- 'e hoin+re!l+ 'e orient!t+ ! *+i!tului 0n s#ielhosen 2!l*en 'e.! lun2ul #ere,ilor mur'!ri !i Sc+rii Unu( A*i! '!c+ m!i 0nce#e! c0te o #o&este !si!tic+- Cea#ca de lemn #i cea#ca de lut s!u Duhul din sticlă, '!r le l+s! /i #e !cele! netermin!te( Se uit! c0te o or+ 0ntre!2+- #ier'ut- l! 'esenele 1istichii !le 1eti,elor- /i chi!r intr! cu ele 0n &or*+( Locul 'e <consilier intim= /i 'e con1esor "!/! cum *+nui!m noi% #e c!re 0l !&usese #e l0n2+ Men'e*il *+i!tul in1irm- cu 2he!t! lui orto#e'ic+ nichel!t+- 1usese lu!t 'e Iol!n'!- ce! cu 1un'e uri!/e( Men'e*ilul &or*e! 'es cu e!- 'escriin' cur*e ciu'!te #rin !er cu m0inile lui !t0t 'e e8#resi&e? 0n se!r! 'in!inte! ilei c!re !&e! s+.i !'uc+ 'e1initi& #r+*u/ire!- Men'e*ilul- cu Iol!n'! l! #icio!rele lui /i 0ncon4ur!t 'e noi to,i- ne s#usese ce! m!i 1rumo!s+ #o&este #e c!re o !u isem &reo'!t+( A 1ost c! o hi#no + colecti&+- #entru c+ !m st!t #0n+ l! ece no!#te!- #0n+ nu ne.!m m!i &+ ut 1e,ele- #0n+ c0n' tot ce m!i r+m+sese 'in lume er! #+tr!tul 'e cer !l*!stru 0nchis 'e 'e!su#r! no!str+- str+*+tut 'e #ul*ere! 'e stele ! C+ii L!ctee( Er! #o&este! Celor unsprezece lebede, /i &oce! co#ilului sui!- co*or!- se rote!0nne*unin'u.ne 'e triste,e( Co#il! mut+- 0m#letin' str!ie 'e ur ici #entru 1r!,ii ei 'e&eni,i #+s+ri re2!le- *orul !cestor! #este m!re! ce! &er'e- o !ri#+ 'e le*+'+ .to!te !ceste! (((((6o!rte mult+ &remeMen'e*ilul #!rc+ 0m*e! ( C0n' ! termin!t #o&este!- 0n lini/te! no#,ii se !u e!u &uin' tr!m&!iele c!re trece!u #e :te1!n cel M!re( A 'ou! i ! 1ost ultim! i( )n 'imine!,! rece m.!m 0nt0lnit cu Luci /i S!n'u- #rietenii mei- /i ne.!m suit 0n c!st!n( Co#!cul 1+cuse 1ructe m!ri /i ,e#o!se( Am 'e 2hioc!t to!t+ 'imine,! c!st!nele lucio!se( S!n'u ! 2+sit !tunci- /i 0mi !mintesc ,i#+tul lui 'e sur#ri +- su* o co!4+ &er'e cu ,e#i- un crist!l m!re /i 2reu- scli#itor( Er! c! un ou 'e sticl+ #rin c!re lumin! trece! lin( C0n' un c!st!n 1!ce !semene! 1ructe- m. !m 20n'it !tunci- nu e *ine( Pe l! 'ou+s#re ece- cum l! Sc!r! Unu Men'e*ilul nu !#+re! /i totul #+re! s+ l0nce e!sc+- ne.!m 20n'it l! un 4oc &echi- 'in!inte 'e 5r+4itro!c+- numit E8#lor!torii( L! 4um+t!te! *locului se !1l! o u/+ 'e t!*l+ nituit+- &o#sit+ 0n cenu/iu( Pe !colo er! intr!re! 0n m+runt!iele su*solului( Am 'eschis u/! cu 2ri4+- c! s+ nu sc0r,0ie- /i !m 0nce#ut s+ co*or0m tre#tele 'e met!l !le sc+ri,ei 0n s#ir!l+- 1erin'u.ne s+ ne !tin2em 'e #ere,ii un/i cu #+cur+ /i #lini 'e #!nouri electrice( Se 1+ce!

'in ce 0n ce m!i 0ntuneric #e m+sur+ ce co*or!m #e sc+ri,+( Am !4uns 0ntr.o s!l+ lun2+ /i 0n2ust+- mirosin' ! chit /i ! c0ne#+ 0m*i*!t+ 'e ru2in+- un'e se &e'e! o m+,+rie 0nc0lcit+ 'e ,e&i 'e 'i1erite m+rimi- ie/in' 'in #ere,i- cotin' rotun' #e 'u#+ col,uri- #line 'e ro*inete /i m!nometre( Pe 4os- cimentul ume' #0l#0i! stins su* lumin! strecur!t+ #rintr.un 2emule, +*relit- !1l!t 1o!rte sus- !#ro!#e 'e t!&!n( Pri&e!m 1!scin!,i ,e&ile( Unele er!u m!i 2ro!se 'ec0t tru#ul nostru- !ltele su*,iri c0t 'e2etul /i nes10r/it 'e lun2i( Am str+*+tut 0n t+cere s!l! ,e&ilor /i !m 'eschis !lt+ u/+ 'e met!l- c!re '+'e! 0n s!l! c! !nelor( 2ecile 'e ,e&i str+*+tuser+ #eretele /i se 0n1un'!u !cum 0n ni/te enorme #0ntece 'e met!l st!co4iu- 0ncercuite 'e nituri m!ri c0t #umnul( P+re!u ni/te #orci 'e met!l +c0n' #e #ost!mente 'e ciment( Din loc 0n loc- cli#e!u !menin,+tor 'in m!nometrele cu ci1re ne2re /i !co#erite cu sticl+ &er uie( Ne sim,e!m c! 0ntr.un tem#lu cu eit+,i #uternice /i 'e ne0n,eles( Du#+ ce !m trecut #rintre mon/trii #0nteco/ine.!m !#ro#i!t 0n &0r1ul 'e2etelor- 'e ultim! c+m+ru,+- ce! m!i !'0nc !scuns+ 0n *urt! *locului- c!mer! 1ochistului( U/! 'intre s!l! c! !nelor /i !ce!st+ o'+i,+ er! tot 'e t!*l+- '!r !&e! un 2emule, #rin c!res+lt0n'u.ne #e &0r1uri- !m #utut #ri&i 0n+untru( Am 0n2he,!t( C!mer! er! str+*+tut+ 0n 'i!2on!l+ 'e o r! + l!t+ 'e lumin+- &enit+ 'e 1o!rte sus- 'e l! un 2e!m +*relit( R! ! r+s#0n'e! /i 0n 4ur un !*ur luminos!/! 0nc0t !m #utut &e'e! cee! ce n.!m 1i &rut s+ &e'em nicio'!t+? 0n c!mer! 2o!l+- cel mult 'e trei #e trei- st+te!u 1!,+ 0n 1!,+ 'oi co#ii com#let 'e *r+c!,i( R! ! se 1iltr! 0n #+rul *+i!tului /i 'esen! 1in #e ciment 2le nele /i t+l#ile 1eti,ei( Co#iii er!u ne!semuit 'e 1rumo/i( P+re!u 1o!rte *lon i 0n lumin! !urie- 0n #+rul *+i!tului !r'e!u c0rlion,i !urii /i ro/c!,i- i!r 1!,! 0i #+re! lumin!t+ 'e ochii ti&i,i cu #ieli,+ ne!2r+( :!n,ul 'e su* n+ri se 'esen! m!i !'0nc c! nicio'!t+( >u ele er!u str0nse /i 0nsu1le,ite 'e un 0m*et ciu'!t- ine8#lic!*il( Tot cor#ul s+u 0n2ust- cu mu/chii !*i! relie1!,i 'e c0te o linie 2!l*en+- cu co!stele 1ineu/or &i i*ile- cu #icio!rele su*,iri /i 1erme- #+re! o schi,+ 'elic!t+ /i tul*ur+to!re( M!i scun'+- cu co ile #rinse 0n 1un'ele 'e s!tin !l*- cu &i,ele *retonului r+sucin'u.i.se #e 1runte- 0m*in' cum&! 0ncurc!t+cum !m &+ ut m!i t0r iu 0m*in' to!te 1emeile r+m!se 2o!le - Iol!n'! 0l #ri&e! 0n ochi( Cor#ul ei 0l &+' !ie&e! 0n 1!,! ochilor /i !cum- c0n' scriu( Er! 1in /i !l*- cu *+nu,ii s0nilor !r+mii- cu se8ul 'o!r c! o liniu,+ schi,!t+ 0ntre #ul#e( A#ro!#e nici o !lt+ 'i1eren,+ nu er! 'e o*ser&!t0ntre cele 'ou+ tru#uri 'e co#ii( Bos- #e ciment- er!u !/e !te 0ntr.o ciu'!t+ or'ine h!inele lor( I.!m &+ ut cum se #ri&e!u- 1+r+ nici un sentiment c!re !r #ute! 1i 'e1init- #entru c+ 1e,ele lor !&e!u e8#resii neomene/ti( E8#resii 'e st!tui((( /i nici 'e st!tui( C0n' 1eti,! ! ri'ic!t un *r!, /i l.! !tins #e *+i!t cu &0r1ul 'e2etelor #e um+r- S!n'u s.! smuls 'e l! 2e!m /i ! lu!t.o l! 1u2+ 0n!#oi- #rin s!l! c! !nelor( Am 1u2it /i noi- eu /i Luci- 0n2ro i,i( Tremur /i !cum- sus#in /i !cum- c0n' 0mi !mintesc scen! !cee! 'in c!mer! 1ochistului( Au' /i !cum- s#+r20n'u. mi urechile- ,i#+tul 'e s#!im+ !l Iol!n'ei l! !u ul tro#+itului nostru-

,i#+t c!re ne.! urm+rit- re&er*er0n' #rintre c! !ne /i ,e&i- #0n+ !1!r+( Nu ne.!m o#rit 'ec0t l! Sc!r! Unu- #ustie l! or! !cee!( Nu ne #ute!m #ri&i- nu #ute!m 1!ce nimic( Luci tremur! c! un !#uc!t- ! 1+cut /i 1e*r+ 0n ilele urm+to!re( L! #r0n ne.!m 'us !c!s+- i!r 0n tim#ul somnului 'e 'u#+.!mi! +- cu c!#ul su* ce!rce!1uri- !m 'elir!t #0n+ se!r!( Nu &e'e!m 'ec0t cele 'ou+ tru#uri 1r!2ile 0n1runt0n'u.se 0n sin2ur+t!te! c!merei 1ochistului( Nu 0n,ele2e!m nimic( De ce se schim*!se Men'e*ilul !t0t 'e *rusc- !t0t 'e tot!l- 'u#+ &enire! ne2ustorului 'e nimicuri$ D!r nici s+ 0mi #un 0ntre*+ri nu m!i reu/e!m( S!n'u 0ns+ re!c,ion!se !lt1el( Er! in'i2n!t- #lin 'e 1urie( Se!r!- l! Sc!r! Unu- c0n' s.! !'un!t to!t+ &eche! 2!/c+- le.! #o&estit totul- m!i #un0n' /i 'e l! el- i!r 'in #o&este! lui reie/e! c+ Men'e*ilul ne #rostise #e to,i cu t0m#eniile lui- '!r c+ !cum /i.! '!t !r!m! #e 1!,+( 5o&! /i cu 1r!ti.su s.!u re#e it l! tr!ns1orm!tor /i !u /ters cu #!lmele 1r! ele color!te #e c!re le scrisese Men'e*ilul cu cret+ /i c!re 1useser+ 'e !tunci 0nt+rite 'e m!i multe ori 'e c0te unul 'in noi( Mimi trium1!3 se c+,+r!se #e tronul Men'e*ilului /i con'uce! 'e !colo- m!re- *urtos /i ne2ru- 'is#ut! 'es#re cum tre*uie #e'e#sit Men'e*ilul( >ine0n,eles c+ nu.l #ute! 'uce minte! 'incolo 'e <s+.l c!1tim=( M!r,!2!nul #ro#use s+.i tr!2em o 5r+4itro!c+- #0n+ un!.!lt!c+ nu m!i 4uc!sem 'e mult( A/! c+ ne.!m re#e it 0n s#!tele *locului /i !m co*or0t i!r 0n /!n,urile mur'!re- res#ir0n' i!r 'r!2ul nostru miros 'e #+m0nt /i r0me /i #u#e l+#to!se- '!r m!i !les mirosul #+trun +tor !l 1ricii( Ne.!m #us i!r m+/tile 'e c!rton #e 1e,e- tr!ns1orm0n'u.ne 0n 'i!&oli /i mon/tri- /i uri!/i- /i *!l!uri- /i s+l*!tici- /i !m 0nce#ut s+ ne 1u2+rim #rin c!n!lele 0ntortoche!te( Pe l! o#t se!r! ! !#+rut Men'e*ilul( Nu ne. ! &enit s+ cre'em c0n' l.!m &+ ut !#ro#iin'u.se 'e m!r2ine! /!n,urilor( Cre usem c+ &! st! cel #u,in o s+#t+m0n+ 0nchis 0n c!s+- i!r 1!#tul c+ m!i 0n'r+ ne! s+ 'e! ochii cu noi ni se #+re! 'e un tu#eu nem!i#omenit( Am l+s!t *!lt+ 4ocul /i- 'e !colo- 'e 4os- 0l #ri&e!m r0n4in'( El &ru s+ ne s#un+ ce&!- '!r P!ul lu+ un *ul2+re 'e #+m0nt /i!runc0n' 0ns#re el- 0l lo&i 'estul 'e t!re 0n #icior( Be!n 1+cu l! 1el- /i Men'e*ilul o lu+ l! 1u2+ s#re Sc!r! Unu- su* o #lo!ie 'e *ul2+ri( Ne.!m re#e it 'u#+ el- cu m+/tile #e 1!,+- url0n'( Ne um#luser+m *u un!rele 'e *ul2+ri( Ie/in' 'in culo!rul 0n2ust- ne.!m o#rit 0n mi4locul cur,ii interio!re( De !colo nu !&e! cum s+ ne sc!#e( Nu l.!m 'esco#erit 'e l! 0nce#ut- '!r #0n+ l! urm+ l.!m +rit !scuns 'u#+ *!lustr!'! Po'ului!'ic+ #e mic! #l!t1orm+ c!re 'uce! s#re o u/+ i'it+( Er! 2hemuit 0n 0ntuneric( Url0n'- !m 0nce#ut 'in nou s+ !runc+m cu *ul2+ri 0n el- '!r Men'e*ilul url! #!rc+ m!i t!re 'ec0t to,i /i se *+te! c! un 'i!&ol( Purt! #este 1!,+- !tunci !m &+ ut- l! lumin! neonului 'in curte! morii- m!sc! lui ori*il+- #ict!t+ cu !cu!rele- /i !runc! 0n!#oi 0n noi *ul2+rii c!re.l lo&e!u 'in to!te #+r,ile( Er! m!i sus /i *ine !#+r!t 'e cele 'ou+ *!lustr!'e- #e c0n' noi er!m 0n teren 'eschis- !/! c+ s.! #utut !#+r! mult+ &reme- o or+ 0ntre!2+- #0n+ c0n' un *ul2+re l.! lo&it cu #utere 0n

c!#( Atunci l.!m &+ ut 0n #enum*r+ l+s0n'u.se 0ncet l! #+m0nt!rcuin'u.se 0n ce!1+ /i c+lc0ie /i 0nce#0n' s+ se *!t+ cu o 1or,+ 0ns#+im0nt+to!re( Ne.!m !#ro#i!t 'e el- '!r #+re! s+ nu ne &!'+( Din ochi i se #relin2e!u #ur /i sim#lu /u&o!ie 'e l!crimi( Geme! /i r+cne! scurt- 'in c0n' 0n c0n'- #rintre s#!sme c!re 0i contorsion!u cor#ul 0n #o i,ii im#osi*ile( Ne.!m s#eri!t !t0t 'e t!re- 0nc0t Lu,+ s.! 'us l! Sc!r! Trei /i ! sun!t l! u/! Men'e*ilului( Ascun/i 0n Sc!r! Unu- !m &+ ut.o #e 1emei! 0n ro/u &enin' 0n 1u2+ /i lu0n'u.l 0n *r!,e #e co#ilul chinuit 'e s#!sme( A*i! ! reu/it s+.l streco!re #rin culo!rul 0n2ust c!re 'uce! s#re celel!lte sc+ri( A/! s.! c!m termin!t totul( Pe Men'e*il l.! trimis m!ic+.s! l! *unici s!u l! &reun intern!t s!u 0n !lt+ #!rte- c+ci nu l.!m m!i &+ ut nicio'!t+( De ! 'ou! i ! 0nce#ut s+ #lou+ m+runt /i 0n2he,!t- #0n+ ce tot s#!tele *locului s.! tr!ns1orm!t 0ntr.o mocirl+ un'e nu m!i er! chi# s+ te 4oci( Du#+ &reo s+#t+m0n+ !m 0nce#ut /co!l! /i #0n+ 0n &!r+ 2!/c! s.! c!m 'estr+m!t( Au urm!t m!i mult 'e 'ou+ eci 'e !ni !nonimi( Am 1+cut liceul - !rm!t! /i 1!cult!te! /i i!t+.m+ *el1er( De !cum trei luni 0ns+ 'e l! &isul cu *orc!nul 'e h!msteri- s0nt cu totul !lt om( Nu m!i #ot( Am no!#te 'e no!#te co/m!ruri #e c!re nici nu m!i 0n'r+ nesc s+ le tr!nscriu 0n c!ietele 'e &ise( Simt c+ se !#ro#ie ce&!simt un miros 'e 2he!,+ otr+&it+ c!re 0mi 0n1io!r+ #orii #ielii( Pl0n2 uneori- 'u#+.!mie ele- 1+r+ l!crimi- ner&os- cu sentimentul 'i ol&+rii iminente( O !st1el 'e cri + 'e #l0ns 'is#er!t !m !&ut 'u#+ ce !m 'escris- ieri- scen! 'in c!mer! 1ochistului( Ce &! 1i !cum- c+ !m termin!t #o&este! !st!- c!re mi.! r+s+rit 0n memorie !t0t 'e mir!culos$ Am s+ 0nce# s+ um*lu #e str+ i- s+ intru 0n rest!ur!nte /i m!2! ine- s+ tul*ur lini/te! 0n cinem!to2r!1e #o&estin' 0n 2ur! m!re 'es#re Men'e*il$ Pentru c+ simt c+ nu !m s#us totul- #entru c+ nu m+ #ot st+#0ni s+ nu urlu 0n 2ur! m!re !cest !'e&+r num!i /i num!i !l meu#entru c+ nu m!i #ot- nu m!i #ot st+#0ni !ce!st+ m!re 'urere- nu m!i #ot((( D!- nu !m s+ le citesc l! cen!clu- c+ci 1oile !ste! nu s0nt liter!tur+- ele s0nt o 2ro! nic+ #ro1e,ie- !m s+ le i!u s+ le citesc 0n &iscol- #e str+ i- l! lumin! &itrinelor /i 0n tr!m&!ie- /i &oi 2+si o!meni c!re &or 0n,ele2e /i c!re m+ &or urm! /i &om scotoci #rin tot or!/ul /i.l &om 2+si #0n+ l! urm+ #e Men'e*il /i &om /ti c+ el este /i.l &om 0n,ele2e /i &om #l0n2e /i &om c0nt!- /i el- !co#erit 'e.o *l!n+ 'e r! e!runc0n' 1ul2ere !l*!stre- &! ri'ic! *r!,ele /i se &! 0n+l,!- lumin0n' or!/ul c! iu!- #0n+ l! stele /i 'incolo 'e stele- i!r noi &om r+m0ne c! 'e cenu/+ !l*+- m!i #uri- m!i #uri((( !h- nu m!i #ot((( QQQ Am '!t ! i.'imine!,+- #e c0n' c+ut!m scotchul c! s+ li#esc o co#ert+- 'e !ceste #!2ini *+tute l! m!/in+- c!re- 'u#+ cum !r!t+- #!re &eche 'e #este 'oi !ni( Er!u #e /i1onier- su* ni/te &! e c!/er!te( Le. !m citit /i nu m+ #ot st+#0ni s+ nu scriu chi!r 0n continu!re! lor c0t 'e

s#!rt 0ntr.i!r Nicu/or e !micul meu.se 0ntre ele( A#! 'e #e *+r*ie.cu ochii 0n #!tru.S!n'u e tot in2iner.#este .Nicol!e Iliescu( D!r un'e e Men'e*ilul$ De un'e n!i*! ! !#+rut #o&este! !st!$ A/ &re! s+ recitesc te8tul.!'ic+ 'e !tunci.&o#sit#rin cine /tie ce c!#riciu 'e 2ust.'!r m+rturisesc c+ mi.!.0l tot &+' #e.l+s0n' #0rtii timi'e 'e #iele u/or 0nro/it+.iori.to!te 'ecorurile s0nt re!le /i e8ist+ '!r *locul n.! 1i !runc!t cu &reun i!r s!u !lte h0rtii.ion!te 'e l! r+'+cin+ ir!'i!u#uncte minuscule.i /iroi!sc+ #e 20t /i #e #ie#t.l #un un'e&! *ine.chi!r numele lor le .#ute! s+ i!s+ 0n 0nt0m#in!re! lui s!u ! ei !/! cum se 2+se!.unul 'intre cele 'ou+.in minte.!runc!te 0ntr.0/i trece! l!m! #este o*r! ul s+#unit hi#er!*un'ent./i tr!2+ !#!r!tul 'e r!s 0ncet.!2!nul e /i el ce&! #e un'e&!.recunosc unele '!te 'in !ce!st+ <cronic+=( Am st!t 0n *locul 'in /ose!u! :te1!n cel M!re( Mo!r!.'intr.#e c!re nu #re! multele 1ire 'e #+r sec.nu er! nici o ru/ine( Pe c0n' !lt+'!t+((( Se !mu + c0t+&! &reme 20n'in'u.culo!re 'e ulei( Se m!i &e'e! /i closetul.un'e&! un'e s+ #o!t+ st! o &e/nicie 1+r+ #rime4'i! 'e.un s#r!E un2uresc.Lum#+ e #icolo l! Athenee P!l!ce.cu m0nerul !l*.0n !l*!stru ultr!m!rin.'!r !cum er! !ltce&!3 !cum nu !&e! &oie s+ se t!ie cu nici un #re.in0n' !#!r!tul Gilette.#e c!re se m!i !1l!u /i c0te&! l!me 'e r!s u !te.o *+lto!c+ /i c!re ru2iniser+.e 1ric+( Are 0n el ce&! ne1!st( Nu m+ hot+r+sc ce s+ 1!c cu te8tul +st!( Nu &re!u s+.trei tu*uri #olicrome 'e #e #olicio!r! 'e sticl+ mur'!r+ 'e su* o2lin'+.!cele #0rtii se um#le!u 'e !#! c!re /iroi! 'in #+rul ume'( Se #ri&e! 0n o2lin'! m0nc!t+ 'e ume e!l+ 'e l! *!ie.ele !u 1ost scrise l! Eri.0n c!re se m!i &e'e! un #erete muce'. 2+l*ui c! 1il'e/ul.un loc /i li#it 2rosol!n cu i#sos( 6olosise 're#t crem+ 'e r!s #!st! #!r1um!t+.0/i m!i r+sese 'e c0te&! ori /i *!r*!.! me! /i se re1er+ l! o #erio!'+ 'in co#il+ri! me!( Si2ur.! !&ut nicio'!t+ c! !ne 'e 0nc+l ire l! su*sol( Co#iii s0nt re!li.0n *lu2i /i cu #ie#tul 2ol.me! este me/ter+ l! !/! ce&!((( GEMENII >+r*ieritul 0i lu+ m!i mult tim# 'ec0t cre use( Se m!i r+sese c0n'&! l! su*.0/i #ri&i #ie#tul 0n o2lin'+ cu !mu !ment( D!c+ !r 1i &enit !cum cine&! !c!s+.l !runc.Sc!r! Unu.'!r to!t+ #o&este! cu Men'e*ilul mi se #!re !*sur'+( Nu ! e8ist!t un co#il !t0t 'e s!&!nt l! noi 0n *loc( 5o&! Smirno11 e !cum in2iner.!colo( M!r.li#in'u.!l*+struie.se ce !r 1i 1ost !lt+'!t+.'!r nici nu &re!u s+ m!i '!u 'e el( S+.i!r 'e &reo 'ou+ s+#t+m0ni..tul*ure 'e crem+ 'e r!s.0nce#u s+.#e unii 0i &+' /i ! i.rece c! 2he!.o culo!re &er uie( Ime'i!t.c+ci ne&!st+.( De !cee!.sur#rins !m 1ost( Nu e8ist+ nici un 'u*iu.cu o st0n2+cie #e'!nt+.1+r+ s+ 0ncete e s+.

1iec!re #or.um1l!t /i 0nne2rit 'e ume e!l+.!#! c!l'+ er! o#rit+( Se /terse.o sco!t+ l! c!#+t$ 6+r+ #ilo it!te.0n!inte s+ s#ele !#!r!tul tr!se cu el <#e usc!t= 'e c0te&! ori 'e.! lun2ul sternului.0nc0t !&e!i sen !.1rec0n'u.iune 'e #iele c!re se 0ntin'e!.0/i r!se /i 4um+t!te! ce!l!lt+ 'e must!.crem! 'e #0n+ l! m+rul lui A'!m( Nici ce! m!i mic+ urm+ 'e #+r nu tre*ui! s+.!#oi se s#+l+ 0n'elun2 #e 0ntre!2! 1!.0n hohote isterice./i 'e2etele m0inii st0n2i cu s#um! 2ro!s+ /i #!r1um!t+.e&ii /i 1un'ul chiu&etei!co#erit 'e s#um+ /i 1ire 'e #+r( Se contem#l+ 0n o2lin'+ 'u#+ ce 0/i r+sese 'o!r o 4um+t!te 'e must!.se 20n'i cu ciu'+.!2it0n'u.u/ile '!te 'e #erete 'eschi'e!u s#re .!/! 2reu( Do!r c+ tre*ui! s+ cl+te!sc+ m!i 'es !#!r!tul 'e r!s.se *ine #e 1!.!co#erin' o!sele #relun2i !le 1+lcilor( Coti !#oi su* *+r*ie /i 0nce#u s+ i!.un im*ol' ne0n.1!.'e #!rc+ !r 1i &rut s+ #roteste e( Se 0n1ior!.s#ri4inin'u.se !1l! un !*.s+rut+ l!m!./i se #ri&i 0nc+ o '!t+ 0n o2lin'+( Do!mne.iri CRISAN SHAMPOON( >!r*! er! 2!t!( M!i r+m0ne! must!.c+ e 'o!r o colo!n+ 'e sticl+ 0ncremenit+ 0ntre ori1iciul .*rusc./i 0i tr!se un <!i! m+.in0n' se!m! 'e in'ic!.'0r+ l0n2+ '0r+.+ #ro#rie /i 1o!rte intens+( Dintr.s!cri1ic0n' #+ien4eni/ul timi' 'e #+r c!re se cui*+rise !colo( L!m! sc0r.!st1el c+ uneori contururile 'in o2lin'+ le &e'e! 0nso.ite 'e '0re mo& s!u lili!chii sc0nteieto!re( )/i /terse cu un #roso# !#! 'e #e #ie#t /i #0ntece.i 0n !#+( Nu er!.o chestiune m!i com#lic!t+.!ri#io!rele !cestui! se 'eschiser+ c! un #o' mo*il /i l+s!r+ l! &e'ere l!m! str+lucito!re( S#+l+ *ine /i l!m! /i !#!r!tul.urm!t 'e ro/uri m!i 'ilu!te.eles.'0n' im#resi! unor &o#sele !crilice( Ime'i!t su* *ustul c!m*r!t !l 1emeii scri! cu litere su*.rotin' micul *u/on 'e met!l 'e l! c!#+tul !#!r!tului 'e r!s.+( Din #+c!te.ite 0n /u&i.0/i 0ntinse #e 1!.sii= /uier!t( Ast! 0i li#se!9 A#+s+ 'in nou #e c!#ul s#r!Euluium#l0n'u.#entru c+ 1irele ei er!u lun2i.+ s#um! u/o!r+ ! a%ter shave!ului /i.e!&! 0n'oit+ ! chiu&etei( A#! er! !t0t 'e t+cut+ /i 'ecis+ 0n c+'ere! ei.i! Do not 1ipe blade.e mer20n' 0n 'e2r!'e3 un ro/u s0n2eriu.+ cu #roso#ul !s#ru#ortoc!liu.! !cee! #relun2+ #+re! /i m!i *+r*+to!s+m!i 2reu 'e 'isci#lin!t.c!re 0i 1+cuse #iele! 'e 2+in+( Pe u/+.e! cum 1irele se mo!ie c! #icio!rele #+i!n4enilor c+ u.0i 'e '!t! !ce!st! 0n2ro itor.l 0n colo!n! lins+ 'e !#+ c!re cur2e! 'in . Se uit+ #u.+( >ecul electric 0i o*ose! ochii.0nce#u s+ r0'+( A#oi.cum o s./i 'estul 'e 'ese( Purt!se must!.'e 1!#t.i! c+ nici nu cur2e.in l! l!m+( C0t 'e ne1!mili!r 0i 1usese #0n+ nu 'emult !cest o*iect9 O cur*+ u/or 0ntre 'e2ete( Scri! #e e! <Lon'on >ri'2e= /i #+re! c+ tr+ie/te o &i!.i/0n' un #ro1il tr!n'!1iriu 'e 1emeie cu ni/te #lete um1l!te hi#er*olic /i 0m#+r.+ nenorocitul.o li#i 'e o*r! /i 0n ochi 0i &enir+ 'in nou l!crimi( O #use i!r+/i 0n !#!r!t /i ie/i 'in *!ie( Nu er! nimeni 0n !#!rt!ment./i 0/i n+cl+i *ine *u ! su#erio!r+ cu e!( Sim.i m!i r+m0n+ #e 1!.!#oi /i.i*il' 0n1+.+.'e &reo 'oi centimetri.0nce#u s+ #l0n2+ &iolent./i 1runte! 'e m!r2ine! rece ! chiu&etei( Cu ochii 0nc+ u i 'e l!crimi.+.!.

o cutie 'e #l!stic #e c!re er!u 2r!&!.! #e c!re o 1olose!( D!r 0/i '+'u ime'i!t se!m! 'e !*sur'it!te! !cestui 20n'( M!i 2+si 0n 1un'ul sert!rului o #u'rier+ cochet+.eri! 0n1lor!t+ ! c!n!#elelor (Pe uri!/! 1ere!str+.s0n2ele 'e !1!r+( Intr+ 0n c!mer+( Cum n!i*! reu/ise s+.!cum unele !#ro!#e consum!te i!r !ltele ne!tinse.!l* sc0nteietor( Le !/e + #e m!cr!meurile 'e #e to!let+( G+si /i o #enset+ 'e s#r0ncene( )n sert!rul !l 'oile! se m!i !1l! o sticlu./ose!u! :te1!n cel M!re.#e #ere.0n cuti! #l!t+.0l ochi num!i'ec0t.ic+ 'e *urete mur'+rit cu &ernil.o lumin+ ro/u./ose!u!#relun2in'u.un ma*e!up onor!*il( Deschise un! 'in .!mintin'u.c0t tot #eretele.1r!n.cine /tie 'e ce.c!re nu 1+ce! #!rte 'in trus+ /i 'in c!u ! c+rui! cuti! nu se 0nchi'e! cum tre*uie /i.ie 'intr.cu1un'!t+ 0ntr.e.tr+'!t 0ntru c0t&! 'e 1iltrele color.l! 'ou+ eci 'e metri 'e'esu*t.!i 1i +rit.cu o linie sinuo!s+.Dior.i.un *e.se instincti& c+ er! chi!r nu!n.o #eriu.ine!u sert!rele to!letei /i /ti! c+ !&usese norocul nes#er!t c! el s+ !i*+ o sor+( Deschise #rimul sert!r /i 0n c!mer+ se r+s#0n'i un miros 'e #u're /i !li1ii( Sco!se 'eoc!m'!t+ trus! chine e!sc+ 'e 1!r'uri c!re cu#rin'e!.20n'in'u.ele 'e 1l!c+r+ !le norilor.o re&ist+ !meric!n+( S#re st0n2!./i c+ se 2+sise 0n comer.se( Nu se m!i o*i/nui! o'!t+9 Cuti! nu !&e! 'ec0t 'ou+ #+tr+./!*loni !te 0n 'e or'ine! lor.i.se 'irect 0n m!rele so!re c!re sc+#!t! l! 'o!r 'oi.su* un str!t 'e *urete.ele.es!t 'e 'ren.!cum m0n4i cu !l*+strui /i #em*e.o colo!n+ 'e ru4uri 'e 'i1erite nu!n.'in #icturile ren!scentiste( D!c+ !i 1i 'eschis unul 'intre cele trei m!ri #!nouri tr!ns#!rente /i !i 1i scos c!#ul #e 1ere!str+.in.c0te&! o&!luri cu 1!r' 'e #leo!#e.'intre c!re unul *un.c+ci /ti! 0n !m+nunt ce con.se cur*! s#re 5it!n.su2e! 0n 'un2i l!te.#+r0n' 0n re!lismul ei 'et!li!t /i totu/i tr!ns1i2ur!t.un creion 'erm!to2r!1 ie1tin.trei centimetri 'e ori ont( C!mer! 0ns+/i.cel+l!lt ro !liu.i!r s#re 're!#t! se !scu.o ilustr!.c!mere /i holuri #ers#ecti&e sinistre( P!turile nu er!u str0nse 0n 'ormito!re /i er! ce&! in'ecent 0n 0nc0lcire! 'e ce!rce!1uri 2+l*ui /i #+turi #e su* c!re se &e'e!u 10/ii 'in t!#i.necum.e tronconice 'e o4+ 'e un2hii.se &e'e! cerul 'e &!r+.'e 2le ne.e! c! un &0r1 'e s+2e!t+.u e!sc+.i!r !lt! cu un lichi' si'e1iu.!r s+ 1ie( Din ciurucurile !ste! tre*ui! s+ im#ro&i e e.'in c!mer! 'e l! str!'+.! o2lin ii 'e l! to!let+( Z0m*i.c!re c+#+t!u 1ormele.unul &ernil .se 20n'i% /i &reo trei ru4uri.+ 'e o4+ cu mici *o*ite !urii 0n lichi'ul !l* "ce .un o&!l m!re cu #u'r+ ro .0i sco!se /i.cum./i u'e *lu2ii 0n !/! h!l$ I se li#e!u.0n.#ortoc!lie.se cu Mih!i >r!&u.se !/e + #e un sc!un 0n 1!. l! noi( Se #ri&i 0n o2lin4o!r+ str0m*0n'u.+ ne!2r+ /i unsuro!s+ 'e rimel .0n1i20n'u.'is#use simetric.i/or 'e #l!stic !&0n' l! c!#+t o *uc+.!urie( O 'eschise.ru4uri 0m*in!te unele 0n !ltele.i2+nie.'o!r 0n chilo.1ir.c! un #!r! it cu*ic /i h!lucin!t.i ni/te tr!n'!1iri.c0te&! mici 2!rnituri 'e c!uciuc( M!i sco!se 'ou+ sticlu.un! cu un lichi' &0scos de culo!re st!co4ie.#ur /i sim#lu.cee! ce 'e&ene! interes!nt( Totu/i #u.

e #e c!re nicio'!t+ un chi# 'e *+r*!t s!u 'e 1emeie nu !r 1i s#er!t s./i chi!r s#use cu &oce t!re3 <OR(= )l #use #e to!let+ /i tr0nti u/i./i 0/i rimel+ #entru contr!st 2enele.uit0n'u.!&e! o 1rumuse./i smul2e cu &olu#t!te s#r0ncenele( 6iec!re #i/c+tur+ 'urero!s+ 0i #ro'uce! o *ucurie nost!l2ic+( Pi2uli l! ele 4um+t!te 'e or+ /i nu se l+s+ #0n+ nu o*.inu "'in co!'+ 'e c0ine.c! o tom*!ter+ 1!n!riot+( D!r #rintre ele.0n to!t+ scli#ire! lor.0i 'e/uru*+ c!#!cul /i !#+s+ u/or #e #ul&eri !tor'e!su#r! 'osului #!lmei st0n2i( )/i mirosi cu &olu#t!te #iele! !st1el 0nno*il!t+( A/! '!.!&e! un 'is#re.e! insu#ort!*il+ ! !rlechinilor( )/i 1!r'+ #leo!#ele cu !cel ro 'eschis !*i! o #+rere.ochii #relun2i.! #este celel!lte #!r1umuri( )n s#!tele u/i.ei m!sculine triste.0n2hesuite 0n mic! 0nc+#ere 'e #l!c!4( Un! 'intre ele.!#rinse lumin!.su*.!&e! un 1el 'e !rm+tur+ 'e met!l !uriu( Alt! !&e! un 'o# m!i m!re 'ec0t e!.ul Dior cu 'e8terit!te.0/i ise% 'ou+ !rcuri #er1ecte.'!r nu er! !st! !rm! secret+.#lutin' 'e 1!#t un'e&! 'e!su#r! tr+s+turilor s!le./i !#oi 0/i 1rec+ *u ele un! 'e !lt! #0n+ ce ru4ul.ele l!ter!le !le to!letei.ei 'in 're!#t! se !1l!u unele #este !ltele c0te&! c!sete AG6A /i micro1onul cu /nurul r+sucit 0n 4urul lui( Ast! er!( Nu !&e! 'e ce s+ 'is#ere.se 20n'i./i !tunci #utu s+ contem#le.!semene! unei re2ine 0n sur2hiun.rom*ici./i c+ o &! 1olosi 'u#+ ce se &! 0m*r+c!.i cu ne2ru sc7nteietor i se 0ntinseser+ #!rc+ #e to!t+ 1!.e.sen u!l+( Corect+ !ce!st+ im#resie 1olosin' #u'r! cu c!re 0/i t!m#on! *ine o*r!4ii conc!&i( Re2ret+ 'in tot su1letul li#s! 1on'ului 'e ten.1o!rte l! mo'+.i!r 2ur!.m0nuin' tu*ule.e 'e 'i1erite 1orme.i #use.o 'in nesu1erit! com#!nie.0i 0n 1!.se !1l!.o 1i '!t.itschului.o$%.c!re '+'e!u 1e.se 0n o2lin'! m!re #rin o2lin4o!r! #u'rierei( De/i se 20n'ise l! <!rm! secret+= s#un0n'u.sco.+ 'e Emotion( O lu+ 0n m0n+ cu 'r!2oste.iri.ie( Cu h!inele &! 1i m!i com#lic!t( )nce#u #rin !.culorile cu c!re se 0m#o'o*ise( Chi#ul s#orise 0n 1rumuse.0i &eni 2reu s+ su#orte mirosul 'e #!r1um #rost.#rin cine /tie ce mir!col "cine i.o *l! !re cinic.o 'o*0n'e!sc+( Se #ri&i /i 'in #ro1il.'in 1ericire neo*i/nuit 'e lun2i #entru un *+r*!t( Se #ri&i 0n o2lin'+( Nu er! r+u( )/i ru4+ *u ele.'!r !st! er!( Se 10. cum&! in'ecent.'estul 'e #!le /i ele.se 0ntinse uni1orm.#ri&in' !cest c!# ine'it( Pentru c+ 0n c!mer+ !erul 'e&enise c!1eniu.u/i.'e./i o su#er*+ sticlu.#!st! !cee! #!r1um!t+ /i cu 2ust u/or s#irtos.'ulce!2.c!re se #rin'e!u 'e ureche c! ni/te cli#suri( :i.ci !cel o*iect #e c!re 0l 'esco#erise cu c0te&! ile 0n urm+ tot 0n /i1onier /i 'e l! c!re 0i #lec!se 'e !lt1el hot+r0re! ce! m!re #entru se!r! 'e ! i( .'e'esu*t.! o2lin ii.!l nostru "m+c!r nu e *ul2+resc(((% c!re em!n! 'in cele &reo /!#te.0ncerc!se s+ corecte e cu oc! i! !st! e8#resi! !m!r+ ! 2urii lui( D!r !m+re!l! !st! r+m0ne!.'e/i nu er! nici cine /tie ce moti& 'e s!tis1!c.0n'.1+r+ m!re le2+tur+ cu ele( O*r! ul lui !r+t! !cum c!'!&eric.o &eche #o/et+ o #ereche 'e cercei 0n 'ou+ culori.!.culme! .nu m!i !&u r+*'!re( Deschise u/! /i1onierului 'in o'!ie /i sco!se 'intr.o#t sticlu.

!r 1i 1+cut inutili !*ili.e! e1emer+.0ntr.e! 'e emo.nes#us 'e 'urero!se( Se ri'ic+ 'e #e sc!un /i se !#uc+ s+ scotoce!sc+ #rin m!rele /i1onier -!/e !t #e #eretele 'e l0n2+ u/+( Tr!se !1!r+ len4eri! /i 0m*r+c+minte! 'e '!m+0nc+ o '!t+ se minun+ 'e norocul #e c!re 0l !&usese.c! el s+ !i*+ o sor+.ii 2el!tino!se.ele s+ se !rcui!sc+ l! loc o secun'+ 'u#+ !cee!.2r!.s+ um#le cu#ele cu cine /tie ce /osete s!u &!t+renun.0n #!rte #entru c+ nu #re! #urt!se nici 0n!inte.i tr!se #e cei c!re &enir+ s!tis1+c+tor.#+rul se 0ntin'e!#entru c! /u&i.i( Er!u /!#te *uc+.sc0ntei &er i.!/! 0nc0t.! o2lin ii( L! 1iec!re !lunec!re ! #ie#tenului ro/u #rin #+r.stro*osco#ic+.!l*+strui.cu #ie#tul #l!t /i cu cl!&iculele #roeminente( A#rinse 'in nou lumin!.i #e c!# #+rul t+u n!tur!l( )/i #use #eruc! /i o #ie#t+n+ 0n'elun2 0n 1!. :i.0n #!rte #entru c+ i se #+re! 2rotesc s+ se !#uce./i se 20n'i mult+ &reme '!c+ s+.ne0nchi#uit 'e su*.c! 0n 1ilmele 'e #ro!st+ c!lit!te.1iec!re !&0n' im#rim!te 0n #!rte! 'in 1!.+ ni/te #+s+rele c!re st+te!u #e o cre!n2+su* ele scriin' cu 1rumo!se litere &er i 'e m0n+ 0undi s!u )ardi s!u )ercredi s!u 3eudi s!u -endredi s!u $amedi s!u Dimanche.iri!co#ere!u #+rul cu o re.0/nin' #rin o'!ie #0n+ l! #este un metru 'e#+rt!re( L! !ce!st+ lumin+ #0l#0ito!re.'eci.l+s!te 'e cercei 0n #o'ul #!lmelor( Sim.*uclele se 'es1+ce!u.! &ie c!re 0i um#le! co/ul #ie#tului3 m+'u&! sternului.Sco!se /i !cum.ios.#l+m0nii.1+c0n'u.+( E8ist+ 'estule 2!2ici cu #ie#tul #l!t /i c!re !r!t+ totu/i c0t se #o!te 'e /!rm!nt((( Acum &ene! momentul !'e&+rului( Cu ce s+ se 0m*r!ce( Nu !&e! #re! multe &!ri!nte( Tre*ui! s+ elimine 'e l! 0nce#ut *lu2ii /i r!i!.'!r 1!scin!.i( Pe 'in+untru !&e! o c+#tu/e!l+ mo!le /i 1o!rte el!stic+.ime cu el( C0t 'e c0t.ei nostimi .c!re 0i !tenu!r+ #u.1iin' 0nlocuit+ cu o re.0i &eni i'ee! s+ stin2+ lumin!.#eruc+ /i o*r!4i.#ute!i &e'e! 0n o2lin'+ o incre'i*il+ 'o!mn+ cu umeri *+ie.cu tr!&estiuri &ul2!re.h!inele ei se &or #otri&i( G+si 0nt0i un set 'e chilo..tre*ui! s+ semene cu ti#! &isurilor tuturor.#!li'e.i r+u( )/i str0nse cu #utere m0inile #este urechi.iic!re nu mer2e!u cu i'ee! 'e 1eminit!te m!8im+ /i cu /ol'urile str0mte /i ciol+no!se( A&e! ne&oie 'e ce&! rom!n.'u*l!t 'e 0nc+ unul.e/ti./i #un+ s!u nu sutien( D!r.'!r 'estul 'e 'r+2u.in 4en! instincti&+ c+ nu 2+sise nimic cu c!re s+ se #o!t+ e#il!.i se r!re1i!se 'eo'!t+.e! c+ to!t+ su*st!n.!#oi 0/i #ri&i mult+ &reme urmele rom*ice./i !nume c! sor! lui s+ !i*+ !cee!/i 0n+l.o mi/c!re lene/+.'u#+ un s1ert 'e or+ 'e #urt!re.i! !cee! #ersist+.su#er*ul o*iect( Er! o #eruc+ *lon'+ neo*i/nuit 'e *o2!t+.cu *ucle c!re co*or!u m!iestuos /i c0t se #o!te 'e n!tur!l #0n+ 0ntre omo#l!.i sco!se #e !i lui /i /i.tr!n'!1irii /i &iolent st!co4ii.nu te m!i 0n'oi!i c+ #or.&!#oros.inim!.io!s+( Pentru c+ #ie#tenele trosne! l! 1iec!re cont!ct cu #+rul.cee! ce i.ce&! 2en *lon'! &is+to!re 'in .un sistem 'e tu*u/o!re /i 1il!mente c+r+mi ii.cu !cel!/i sus#in recunosc+tor.i 'e culo!re !l*+.0ncerc+ !#oi o #ereche 'e cior!#i ne2ri 'e #l!s+ cu ochiuri 'estul 'e mici.0n 0ntunericul !#ro!#e tot!l c!re se l+s!se.nu cu totul mini.

'u#+ cum se #erin'!ser+ mo'ele( Ei '!.!i surorii lui( Nu m!i er! !cel!/i lucru.ce.!/! 0nc0t #iciorul st+te! !#ro!#e &ertic!l 0n elec+lc0n' 'o!r #e &0r1ul 'e2etelor .o s#um+ 'e &ol!ne( M!teri!lul er! ie1tin.0nc+#e!u #e l0n2+ ce se o*i/nuise s+ #o!rte( Purt!se #0n+ l! treis#re ece.o s+ &!'+( R+m!se cu rochi! !st!.!r+t0n' 'irect s#re #ie#tul 1!nt!smei.+ 'e &!r+.in0n' se!m! c+ nu tre*ui! s+ um*le cu ei.! o2lin ii.! !st! /i c+ut+ ce&! m!i so1istic!t( G+si #e un umer!/ o !lt+ rochie.ie ri2i'+ /i se #ri&i 'in nouri'ic0n' c!#ul( Nu #re! mer2e!( Tre*ui! ce&! m!i 'ulce.i/or 'e .cu 1ire 'e !r2int.0/i !'use un um+r m!i 0n 1!.!*sur'( Nu.ime( A/! mer2e!.se 'e sco#( Sco!se /i rochi.i&! #!/i #rin 1!.ume!sc+ cu #!nto1ii c0t *+rcile.'!r.o #0n + to#it+ 2+l*uie.un l+n.rom!ntic+.ne!2r+.e #e umeri( O 0ncerc+.cu #ie#t!r c! 'e s!r!1!n /i 'ou+ *retelu.o!le o rochi.mer2e!.tot 0/i 'ore! !ltele( Acum 0ns+ tre*ui! s+ se mul.er! o .0/i sco!se rochi! /i o !runc+ #e co&or( G+si 0n 2r+m!'! 'e .0ntr.!#oi se ri'ic+ 'e #e #!t /i 0ntinse 'e2etul #0n+ se !tinse u/or 'e 'e2etul chi#ului 'in o2lin'+( Cu un 2est 2r+*it.ce&! 'e l! 6on'ul Pl!stic #ro*!*il( Se suci /i se r+suci cu e! 0n 1!.!#lic!te #e #o!le.m!i sen u!l'!r inocent 0n !cel!/i tim#( Se ri'ic+ 0n c!#ul o!selor /i contem#l+ i!r 1i2ur! !cee! 1!r'!t+ /i *ucl!t+.croit+ sim#lu.'e#+rt0n'u.i scote! 'in /i1onier 'ec0t l! ile m!ri( Se re#e i l! u/! ! trei! ! /i1onierului3 er!u !colo.inut+ 'isco 0n c!re nu tre*ui! s+ se *!2e( G+si /i o rochie m!i #reten.l 1+cuse( Se temu c! nu cum&! s+ ce'e e #l+cerii 'e ! #ro*! l! nes10r/it to!te .! lu!t #!nto1ii ne2ri l! .'!r l! c!re 0i tre*ui!u /i ni/te #!nto1i ne2ri c! lume!( C0t 'e mult iu*ise 0ntot'e!un! #!nto1ii9 Nu er! i.i.ic+ 'e #iele.recl!mele 'e l! t&( )ncerc+ m!i mult o *lu i. se '+'e! 0n &0nt 'u#+ ele( Oric0te !r 1i !&ut !c!s+.'e o 1rumuse.+ 'e c!/mir st!co4iu.o!lele.'e/i 0i &ene! *ine.e !m*i2u+( Z0m*in' ciu'!t.0/i 0m#inse u/or c!#ul 0n!inte.0n c!re s+ nu intre #rin m!2! inele 'e #!nto1i 'e #e *ule&!r'( >otinele micu.!r+t+ cu 'e2etul 'irect s#re im!2ine! s! 'in o2lin'+( R+m!se un tim# !/!.cu m0necile *u1!nte /i 0nchei!t+ l! s#!te cu 'oi n!sturi 1rumo/i 'e si'e1( D!r !st! mer2e! *ine cu *lu2ii.! o2lin ii ()/i #rinse l! 20t.su* t!li! 0n!lt+.se.+.'e se!r+.1o!rte 0n!lt.#!li'e.c!re mer2e! /i cu cior!#ii.#!is#re ece centimetri.+ l! 20n'ul c+ e! /i.ele2!n.1o!rte 'ecolt!t+ /i termin0n'u.0n2he.tot 1elul 'e tocuri.!r+( D!r er!.o *uc+.!#oi se tr0nti #e #!t.'!r ni.*ine0n.e lili!chii stinse.0nc+ 'e c0n' m!i er! 0n /co!l! 2ener!l+.nu se #otri&e! cu c!#ul !cel! 'e m!re 'o!mn+ #e c!re /i.1o!rte 0n1lor!t+.cu 2uler #+tr!t 'e '!ntel+.e.i 're#t.+ /i'e ce o!re.cu toc 1o!rte.s#use cu &oce t!re 0n tim# ce 1+ce! c0.c! lun2ime.#e nu!n.croit+ 'intr.it+( Piciorul 0i er! !cel!/i num+r.el #re! 2ros( Totu/i.1+cute 'intr.#e o *l!n+ 'e ie#ure 0ncre.cu cor'on 'e l!me !uriu /i 1lori m!ri.eles.io!s+.c! o ultim+ tr+s+tur+ 'e #eni.lu+ o #o i.'e/i #ie#tul((( 0n 1ine.'!r croitorul 1usese l! 0n+l.

#ul&eri 0n'u.!r!n4! c+r.!se #ieli.#use l! loc h!inele 0n /i1onier.! 'e sus 1o!rte 0ntins+ #e #iele.0nce#u s+ 1!c+ or'ine 0n c!mer+( Totul tre*ui! s+ 1ie #er1ect cur!t./i le 0n/ir+ #e r!1turile *i*liotecii.ii !l*!/tri.ele rnu/chilor./ti! c+ 0i tre*ui!u cel #u.ire! 'octoriilor.in ece 2r!me( Aici er!u c!m cincis#re ece.!t0rn!t #e #eretele 'in #!rte! o#us+ c+ ii( Lu+ tu*ul 'e Me'ro*!m!t.0./i ro!'+ uneori #0n+ l! s0n2e #ieli.ie 1iec!re un2hie.inuse 'estul 'e *ine 0n cele c0te&! ile c0t tre*uise s+ ste! l! el( D!r.Do!mne.!#oi l! 're!#t!.oric0t le cur+./i se #!r1um+0n 1ine.nu 0/i 1+cuse un2hiile9 :i m!i tre*ui! s+.2run./i !r!n4! m!i *ine 'r!#eriile( A'use 'in su1r!2erie c0te&! c!sete 'e lemn scul#t!t.'e/i el 1usese 'estul 'e 'e#!rte 'e 2enul !tletic.0n s#!tele unui r0n' 'e c+m+/i 0m#+turite%? 1+cu 'ou+ cocolo!/e c0t merele /i le &0r0 l! #ie#t( Cum 'ecolteul rochiei !&e! *enti.ultr!m!rin #+re!u !cum.'!r 'e '!t! !st! !&e! s+ me!r2+( Cl+ti #!h!rul c!re se !1l!se cu 2ur! 0n 4os #e et!4er! 'e sticl+ /i 0l um#lu cu !#+( Pe #!h!rul tr!ns#!rent /i cu #ro#or.'esi2ur co#ii.i.cu c!#!c !uriu./i m!i h!lucin!n./i #u're e c0t 'e c0t umerii.i l! 0n2hi.c!re ocu#! o 4um+t!te 'e #erete( Se 'use l! *!ie( Pere.nu 0i er! 1ric+ s+ le i!( :ti! c+ el !&e! 'i1icult+.1!r'urile /i celel!lte 0n sert!rele to!letei.#e c!re &i.0i sco!se c!#!cul cu &!t+ /i 0l 'e/ert+ 0n #!lm+( Er!u &reo 'ou+ eci 'e #!stilee8!ct c0te 0i tre*ui!u( C! s+ nu r!te e.chine e/ti.ii ro*uste er! im#rim!t+ cu &o#se! &er'e .! 1in+./i 'e2etele #rin !er.ici micu.ele "el o*i/nui! s+.m!i 0nt0i l! m0n! st0n2+.uro!s+.sen u!li( Ah.'e Emotion!erosoli #ro!s#e.!&0n' 2ri4+ s+ 1!c+ 1!l'uri e2!le.0n'u.totul ie/i nes#er!t 'e *ine( Tot s0nt *une l! ce&! /i 1ilmele &ul2!re cu tr!&estiuri0/i ise r0 0n'( G!2ic! 'in o2lin'+ !&e! !cum ni/te ./i 'in sticlu.tr!se #er'e!u!.#o!te m!i mult( P!stilele er!u mici.s+#!u totu/i su#+r+to!re um*re &irile? 0/i t!m#on! 20tul /i umerii cu #erni.sim.'e/uru*+ c!#!cul 0n!lt /i 'un2!t /i sco!se mic! #ensul+ n+cl+it+ 'e lichi'ul 2rosmirosin' !t0t 'e 1!mili!r ! eter( )/i &o#si cu !ten.0/i !minti 'eo'!t+.e /i cu o m!re #erl+ *!roc!.'e#!rte 0n no!#te./i un2hiile #e c!re -'in 1ericire -le 0ntre.!ur cu #l+cu.ile /i &! ! 'e #e m!s+.'!r nu 0n'r+ ni 'in c!u ! 1!r'ului( Nu se m!i 20n'i l! nimic.ele !ste! 'e #e l0n2+ un2hii% /i 'e/i m0inile lui er!u mici /i #relun2i.tot nu #utuse sco!te 'in ele chi!r ni/te m0ini 'e 1emeie( Un2hiile er!u m!i mult l!te 'ec0t lun2i( Alese si'e1ul.cu 2esturi te!tr!le( C0n' termin+.i( >ecul 2!l*en #une! 'un2i ilu orii /i m!i lili!chii 0n o2lin'+( Deschise 'ul+#iorul cu me'ic!mente./i /i r+/chir0n'u.e 1!nte i cu c!re im#ro&i ! un 'ecor 'e *u'o!r 'estul 'e cochet( M!i !'use c0te&! *i*elouri c!m 'e #rost 2ust.l! locul lui( Str0nse #!tul.'e m!i m!re 'r!2ul( Se !/e + #e #!t /i &ru s+ #l0n2+.i o o*ose!l+ u/o!r+ 0n colo!n+( Se ri'ic+ /i se 0ntinse (Ce s+ 1!c+ cu chestiune! s0c0ito!re( )ncerc+ l! 0nt0m#l!re cu ni/te &!t+ "2+sise un #!chet 0ntre2 /i !ltul #e 4um+t!te #e un r!1t 'in /i1onier.'ou+ s1e/nice 'e !l!m+ /i c0te&! #ernu.e /i 'elic!te.! el!stic+ /i #!r1um!t+ !#oi se !#uc+ 'e lucru cur+.1lutur0n'u.

es+tur+.o !m#l+ to2+ !l*!str+ c+ 0n' 0n eci 'e cute /i .se 'e m0n+( De'esu*t scri! cu litere m!ri 'e ti#!r 3 GEMENI /i '!t!3 JJ m!i.!/! cum !tunci !m cusut hus! !cee! 'e #0n + c0ne#ie.c! l! R!1.#!rc+ mi s.un >!ltrus!itis 'es#re !rt! 2otic+ /i c!m !t0t( )n rest 'ic.!r+.ion!re.ele 'e m+t!se( )nchise ochii( A 'ou! i.!./i m+ 0ntre*!m '!c+ s0n2ele eiiri20n'u.'e 1ericire!.1+r+ su1l!re /i cu inim! rece( <Du#+ o no!#te cu somn !2it!t.rom!ne #ro!ste.&oi scrie nu c! s+ construiesc o #o&este.s+ 1!c 'in #!2inile !ste! !lt+ hus+.ci #rin1rumuse.#!tru r!1turi #e c!re le nume/te *i*liotec+ s0nt c+r.o 20n2!nie 0n2ro ito!re se tre i tr!ns1orm!t+ 0n !utorul !cestor r0n'uri(= C!m !/! !/ 0nce#e.nu.c! s+ 0mi !#+r *ietul su1let 'e monstru.! 0n mine.i$ Incult! mic+.'e c0n' st!u !ici.iu nes10r/it 'e 0n!lt.tot ce !re m!i *un 0n cele trei.! tuciurie.*i !ntin+0n1+/ur!t 0ntr.JS iunie( )m#+r.c!re em!n+ 'in c!mer! !st! cu mo*il+ scul#t!t+ /i !r!m+ *+tut+.! 0ntunec!t s!u m+c!r !*urit ni.2rosol!n+.c0n' !m hot+r0t s+ nu m+ m!i #ri&esc nicio'!t+ 0n o2lin'+( :i.i #!stilele 0n trei 2r+m+4o!re /i le 0n2hi.'e triste.e.!&0n' 0n &e'ere c+ eu chi!r sînt !ce!st+ insect+( M!i mult.0ntorc0n'u.cite!.ei &or 2+si 0n 'ormitorul 'e l! str!'+ o #re!1rumo!s+ 'o!mn+ #!li'+.c!m l! &reme! #r0n ului.m+sur!t 'e 'r!#eriile *o2!te c!re !co#ere!u 2e!mul.o'i! Gemenilor.iile ei.lucio!se.'!c+ trecutul ei.l! cl!#ele 2+l*ui.!m hot+r0t s+ scriu.!cum m.ci 'e #sihicul ei.'!r.'e necitit( Totu/i.i &! mut! 0ncetul cu 0ncetul 1iin.pocalipsa lui >rue2hel( Am s+rit 0n #icio!re l! 20n'ul +st!.'e monstrul 2ro! nic nu #rin hi'o/enie.c+r.i rom!nticii +/ti!.el resortul !mintirii( "Mi.#o&este! #e c!re m.nu &! #orni 0n 1!l!n2e scheletice 0m#otri&! !mintirilor mele.!le #i!ninei./i !/ &re! s+ /i cite c0te ce&! 'in #rim! ele2ie.se 'e l! .un'e #re'omin+ ro/ul !#rins /i ! uriul.c! 0n .'!c+ !/ &re! s.r+sturn0n' 1r! ! 'e 0nce#ut ! )etamor%ozei lui R!1.cu c!re !m 0n&elit !#ele o2lin ii.c!re s+ m+ !#ere 'e '!t! !st! nu 'e cor#ul.'e ne*uni! ei.i 'e 1olclor.e8!ct c! !cum o s+#t+m0n+.in0n'u.o #u*lic( Ar 1i un 0nce#ut 'e e1ectcee! ce nu !r e8clu'e &eri'icit!te!.'oi co#ii .!re! &iolet+ se 0ntunec+ /i nori ro/ii se #relin2 mel!ncolici #rintre chi#!ro/i( De'esu*t scrie cu litere !urii3 AMOR OMNIA 5INCIT( Pri&e!m tot !cel s#!.l! secretaire!ul cu u/ile 'e lemn scoro4it #e c!re e #ict!t un #erson!4 trist.'e #rosti! /i 'e i'e!lismul /i 'e 4osnici! /i 'e r!#!cit!te! ei su#er*+%( A/ &re! s+ citesc'!r 'e un'e c+r.!m 20n'it s+ o scriu !ici.!lt+ .*! chi!r scri! e! 0ns+/i &ersuri( ./i nu e 'ec0t un! 'intre contr!'ic.e( M+ 20n'esc !cum /i l! 0n2erul insu#ort!*il 'e 1rumos !l lui Ril.i #e r0n'( Se 0nto!rse 0n 'ormitor /i se lun2i #e #!tul 1rumos 0m#o'o*it cu #ernu.mi lo*ii creierului #rin mii 'e tu*u/o!re.ci c! s+ e8orci e o o*sesie.mult m!i mult 'ec0t Gre2or S!ms!.cu 1!.ile -'+ruite 'e mine3 un 1rumos Hui in2!.in0n' 0n m0n+ o cre!n2+ 0n&er it+? 0n s#!tele lui.ile ei.e 1ric+( Acum c0te&! cli#e st+te!m #e c!n!#e! #ri&in' !iure! l! to!te !cele ico!ne #e sticl+.!.h!i s+ icem c!m 0n m+sur! 0n c!re insect! er! Ho11m!nn s!u Ner&!l s!u No&!lis( C! to.

i!r 0n minte 0mi &in.ii( )mi #ri&esc !cum m0n! cu c!re .i! 'e le/in c!re 0l 0ncerc! #e >lecher 0n locuri &ir!ne? !m !&ut tot com#le8ul 'e m!ni1est+ri .! /ti cine e Proust( E str!niu c+ !m !&utc! !'olescent.A&e! /i un 4urn!l 0n c!re 0/i not! &isele.*+*u.e c!re se 4o!c+ sin2ur+.i.iene3 recuno!/teri 1!lse.!urii.mi &oi !'uce !minte se !1l+ #e 'rumul c!re mer2e 'irect s#re c!t!stro1+( Simt c+ nu &oi 1i 0n st!re s+ scriu nici un cu&0nt 'es#re ce&! inci'ent!l.4amais!vu /i tot restul( Am /i sen !.'!r nu m+.'eloc #sih!n!li !*ile.#e c!l'!r0mul #ustiu !l str+ ii 5enerei( C! /i 0n!inte.1r!2mente 'e !mintiri 1o!rte &echi.'urero!se.1!mili!r+ 'in!inte 'e.!mie e !urii.cre' c+ 'e #e l! .ii cu !'e&+r!t #!rticul!rene0nt0lnite 'e mine nic+ieri 0n liter!tur+.!le unor scriitori3 cunosc e1ectul m!'lenei lui Proust .#ri&esc 'un2ile 2ro!se.ro e /i *ureto!se.m+ l!s+.0n c!mer! !st! 0n!lt+ c! un turn( :i s0nt ni/te 'u#+.! co4it !#ro!#e 'e tot( Scrisul 0mi e o!recum 'i1erit 'e cel 'in!inte? 0l st+#0nesc totu/i( Mi se tre esc m!i 0nt0i c0te&! !mintiri 1ul2ur!nte.'in ce! m!i 0n'e#+rt!t+ co#il+rie( M.&r0n'.s!u s+ 0l in&ente s!u to!te 'eo'!t+.ii *+tr0nei +#+ci.s!u scli#ire! unei insi2ne #e #ie#tul unui trec+tor m.un 1el 'e 2r+'ini #!r!'i i!ce( Cre' c+ *o2+.! ! *+2!t 'e c0te&! ori c!#ul #e u/+.'e #e #eretele o#us( D!r nu l! mo'ul #rousti!n.'e c0n' mi.un !cces 'e isterie.i 'e nelini/te.1o!rte #!r1um!te.ie.#ri&in'u.neim#lic!t 0n o*sesie.0n himer+( De c0n' !m 0nce#ut s+ scriu.!/! cum nu !m m!i &+ ut 'ormin' #e nimeni( S+ st!i s+ o #ri&e/ti 0n tim# ce 'orme! er! 0ns#+im0nt+tor. !numite *om*o!ne 'iscoi'!le.!m e8ers!t noile co!r'e &oc!le url0n' l! ei 0ntr.!m !r+t!t un semn 1urios cu m0nile.! 0nt0m#l!t cu noi !cum ece "s+ 1ie uns#re ece$ 'ou+s#re ece$% ile( M+ 20n'esc 'o!r s+ 0mi rechem trecutul.i! re!mintirii unor locuri.'e ire#et!*ile.c+ci m+ interese! + num!i s+ !m un trecut.!u 1+cut 'e c0te&! ori s+ simt #uternic emo.#re! estet #entru ce &re!u eu( De !lt1el meto'! #rousti!n+ 0mi e.m!i cur0n' un 1el 'e 1eerii.0n c!re 'e !1!r+ nu se !u'e nimic !ltce&! 'ec0t 1o/netul c0tor&! 1run e 0nsorite /i num+r+to!re! &reunei 1eti.'in ilumin+rile #uncti1orme #e c!re le simt 0n tim# ce.s10/ieto!re.!u o*ser&!t l! mine ce&! ciu'!t "to!t+ #o&este! cu !co#erire! o2lin ii /i multe !ltele%.to!te e8#erien.m+ cu 0n2ri4or!re( De 1iec!re '!t+.o serie 'e im!2ini c!re s+ 1ie s!u s+ se su*stituie h!osului 'e !cum( Acum.cu c!#ul li#it 'e #ern+.in stiloul( O4! 'e #e un2hii s.*ie.! reconstruirii unei !tmos1ere? cunosc sen !. ne&r0n'.#!rc+ &e2he!i o mo!rt+( Nu 0ncerc s+ e8#lic !ici 'e ce !m iu*it.o.!1.ncurc !cum cu ele( 5re!u s+ 0mi !mintesc .s+ !c !ici.ele !#!rent !t0t 'e #!rticul!re.lucru ine8#lic!*il c! tot ce este 1iresc( Nu &re!u nici m+c!r s+ #o&estesc ce s.'e c0n' ei.con1u 'e sin2ur+t!te /i emo. /i /tiu c+ tot ce.i! 'e culori /i 'e lumin+ 'in &isele ei &ene! 'in 1!#tul c+ 'orme! cu ochii l!r2 'eschi/i.!m 20n'it s+ note ce&! 'in !ceste str+1ul2er+ri &iolete.!c 0n #!t.n #!ce.nost!l2ice.s+ m+ l!se 0n #!ce (Mi.color!te /i str!nii.e te!m+ c+ &or !'uce me'icul /i &oi 1i silit s+ 4oc come'i! norm!lit+.s!u s+ 0mi mo'ele trecutul.

mi c!#ul #e s#!te( Mi se #+re!u imen/i.i!r ei m. citit+ 0n #rimii !ni 'e /co!l+.inut 'e m0nu.m!i m!re 'ec0t !m &+ ut.ele monstruo!se.'!r #e !cest! n.!r'e! 'e!su#r!( M!s! er! #lin+ 'e m0nc+ruri /i #r+4ituri.!u l+s!t 4os( M.!m m!i 2+sit.1o!rte lumin!t+( Er!m 0n c!s! unor o!meni necunoscu.'!r !l c+rei titlu 0mi tre e/te o nost!l2ie #+trun +to!re( Mer2e!m #e str!'elele 0ntunec!te.i trei 'e l! cinem!( 6useser+m l! o 2r+'in+ 'e &!r+.mer2e! lun!.le &ene!m #0n+ ce&! m!i sus 'e 2enunchi( Se !#lec!r+ s#re mine( A&e!u 1e.'!r 'u#+ ce !m mor1olit un col.'!r str+lucito!re( S#un mergea.i'urile uri!/e.o cli#+( Am 0nce#ut s+ .!m n+cl+it #ie#tul /i 2ulerul *lu ei cu l!crimi /i s!li&+( Alt+ '!t+.nu.o cli#+.c!re 0mi 0nt0m#in!r+ #+rin.! no!str+.o &reo'!t+.iori /i m+ !runc+ 0n sus.trei *+r*!.!m tre it 0m#ins 0n !lt+ c!mer+.ii meiteri*il 'e lun2i.0ntr.c!re !re #entru mine ce&! m!2ic( Am uit!t sute 'e titluri 'e 1ilme.'e c+r+mi'+ ro/ie.0n 1!.i#.c0n' 0n 4os.ii cu *ucurie( Pe mine m+ #u#+ o 2r+s!n+ 1o!rte ru4!t+.!m 0ntors /i !m !ler2!t #0n+ l! #o!rt! no!str+.num!i c!rne /i s0n2e( R0'e!u 1+r+ 2omot.'u#+ cum c+lc!m cu 2hetu.i.un'e er! m!m!.1um0n' /i 'iscut0n' lini/tit( De#!rte.o s!*ie((( Un #olic!n'ru 'e sticl+ mur'!r+.+ 'e m!h!l!. #entru c+ #+re! 0ntr.susur!u #este c!#ul meu.0ntr.0n!lt+ c0t un turn.'!r tot 1+r+ nici un sunet.mi !r!te tot 1elul 'e 4uc+rii( Er!u c!rusele c!re se 0n&0rte!u sin2ure.i 0n c+m+/i !l*e.ne2ustore/ti.#lin+.2!l*en+ /i #e !locuri #ortoc!liu.!le unor !teliere #+r+site 0nc+ 'e #e !tunci( Er! #e un'e&! #e l0n2+ un'e locui!m #e !colo.!l c+rei c!l'!r0m r+sun! #uternic su* #!/ii no/tri.i se !1l!u m+/ti hi'o!se 'e c0r#+ /i #!rc+ un instrument mu ic!l.un'e o 1!t+ c!re tre*uie s+ 1i !&ut &reo /!se !ni /i un *+ie.cu 2e!muri ne2re 'e 1unin2ine.i./i &+' ni/te /ine 'e tren c!re re1lect+ cerul ro/u '!r nici un sunet.!'e&+r c+ 0n!inte! + 0n ritmul #!/ilor mei.un motociclist 2!l*en /i &reo 'ou+ #+s+ri.o lun2+ t!&+ 'e t!*l+.eu l! mi4loc.o 0nc+#ere m!re.nici un miros nu #ot !soci! !cestui 1ilm eni2m!tic( M.un'e rul!se H(((I 0mi !mintesc #er1ect !cest titlu.un 1el 'e &!2o!ne 'e c!le 1er!t+ mer20n' 'e.to!te num!i /i num!i 'in t!*l+- .i!r unul 'intre ei m+ #rinse 'e su*.!m s+.&0rst! 'e 'oi s!u trei !ni( 5+'.cu ochii &er i /i m+r2ele &er i l! 20t.oscil0n' c0n' 0n sus.ie lun!.ele #e #ietrele &iolete( P+rin.m+ 0ntr. 'e #l+cint+ m.!m tre it tr!s su* un 2!n2 str+4uit 'e 1ioro!se !r+t+ri 'e ciment( Am mers #e su* *olt! 2!n2ului.!m !#ro#i!t 'e cei trei *+r*!.! lun2ul unor /!n. 'e uli.#rin 0n'u.i /i i.cu *ecuri *0 0ito!re.cu !&io!ne 'e t!*l+ color!t+ l! c!#etele unor s0rme.#on2( Pe #ere.cu *!lco!ne minuscule.#e c!re n.!m #ri&it.cu *o*ul c0t min2ile 'e #in2.o nic+ieri.ne 0ntorce!m to.#0n+ !m !4uns 0ntr.uri 0ntr.i!r eu #ri&e!m cu 1!scin!.i #e cerul ro/u c! 1l!c+r!.c!1enie.uli! $eri albastre.el 'e &reo o#t se !#uc!r+ s+.e 'e m!m! /i t!t!( Din minte o str!'+ cu c!se mici.#ro1il!..uimit c+ nu o #ute!m 0ntrece.l uit nicio'!t+( Desi2ur.mi !mintesc 1ilmul 0n sine!/! cum nu m!i /tiu 'es#re ce er! &or*! 0n c+r.'0n'u.o *lu + !l*!str+.l! un col.m!i mic+.c+ mer2e! mereu 0n!inte! no!str+( L! un moment '!t m.

o #urt!se c! 'omni/o!r+ c0n' lucr! l! .!u 1ul2er!t 0n !mintire.es+toriile Donc! Simo( )ntr.ie$ Cine er! *+r*!tul s#ectr!l c!re ne.mitic+( Uimitor #entru mine er! 0ns+ c+.!m 4uc!t 0m#reun+ o &reme.!cum.o s1er+ m!re#0ntecul.se le2+n! 0ntr. 0n'oit.0n' /i !r+t0n'u.i !urii 'e ciocol!t+$ D!r 'ou+ eci 'e !ni m!i t0r iu !m &+ ut 0n c!s! ei !cee!/i #+#u/+( I!t+.!m '!t #este un #!che.ele /i #rocesele.c!re.+ i se cite! un sentiment 'e te!m+( 6+cuse *ot /i er! 2!t! s+ i *ucne!sc+..0n 'ou+ co'i.c! un ho#!.uro!s+ ! m!mei.un *+ie.el 'e &reo 'oi !ni#0n+ 0n trei.cu o #ri&ire ori*il 'e 1i8+. &er*!le /i c!rne.elele 'e tot 1elul 0ntr.le2!te cu el!stic l! c!#+tul un'e 1useser+ rete !te /i cu #!n2lic+ !l*!str+ 'e s!tin l! cel+l!lt.uri neo*i/nuit 'e m!ri.!le #+#u/ii( O*iectul er! 1o!rte 2reu /i.e electrice /i ni/te !rcu/o!re #entru nu m!i /tiu ce.itur+.!m 'es1+cut /i !m 2+sit 'ou+ co'i.! t+i!t r+su1l!re!( Mi.! c+rui moliciune mi.isc!t+ 'e rotire! mec!nic+ ! !8ului cu c!me 'in interior( Le2+n!re! /i mu ic! 'e min!ret !&e!u ce&! hi#notic.cu o *ucl+ 'e!su#r! 1run.! 'ulce.#lin+ 'e 2r!.o 'es#+r.cu 1ust! 0n 1l+c+ri 'e l! so!re- .! !tr!s !ten.cine er!u cei 'oi co#ii. !'e&+r 0n or!/( Cine er! 2r!s!.o mu ic+ 'e ce!s.i!( Al+turi se !1l! o #o + c!m 0n2+l*enit+.!u !4uns l! un! c!re mi.i/!.i!( L./i *rusc mi.tot sco.o #!rte /i 'e !lt!.o#+in' #e 4os.scote! 'in el o melo'ie su*.iric+.e l0n2+ mine3 o le2+n /i./i cu *+nu.mi s#un+ l! cine 1usesem 0n se!r! !cee! /i nici nu /i.m!n'!rinul 0/i 0n20n+ melo'i! met!lic+.'e/i i.#e #!rchetul lustruit( Er! /i o m!/inu.1ioro!se /i *onome 0n !cel!/i tim#.c! &+ u.!m 0ntre*!t 'e eci 'e ori.u/or ro/c!t+.!&0n' *! ! 'e #lum*.i!r 'e!su#r! un! m!i mic+.ii mei nu !u /tiut s+.e *lon'e 'e &reo cincis#re ece centimetri lun2ime.*+i!tul cu 1!.cl+tin0n'u.se /i .un'e #+rul se su*.i #rintr.ine!u chit!n.#+m0ntul ne2ru cu 2run.cu un col./i 1eti.#e c!re er!u #ict!te tr+s+turile orient!le.0n #icio!re.c0te&! im!2ini color!te c! 'e 0nce#ut 'e lume3 str!turi 'e l!lele 2i2!nte.c0n' scriu.!u !mintit s+ 1i &+ ut 1ilmul 'e/i rul!se 0ntr.o lu#+.!u !r+t!t o #+#u/+ chine e!sc+3 un m!n'!rin cu m0inile 0ncruci/!te #e #0ntece( Buc+ri! er! 'e #l!stic /i se com#une! 'intr.iri !t+((( Acum &reo 'oi !ni scotoce!m 'u#+ un !ct 0n *u1et( Ai mei .ii /i cu #+rul 0m#letit.o #l!s+ cu un #+i!n4en &er'e c0t #umnul 0n mi4loc.'e/i er! &!r+.2olu.! con'us #0n+ l! u/+ /i c!re mi.'elic!t+c! #ro'us+ 'e eci /i eci 'e 2on2uri minuscule 'e !r!m+.! um#lut *u un!rele cu *om*o!ne 'e s!lon.#+rin.so!rele i *ucnin' !#oc!li#tic #rintre 1run ele cire/ului !m!r.i &ene!u #0n+ m!i 4os 'e umeri( Dine! un #umn l! ochi /i #e 1!.+ c!re 0ntorce! sin2ur+ c0n' !4un2e! l! m!r2ine! mesei( Ne.0n&0rtin'u.o 2r+'in+.o #!rte /i !lt! l! nes10r/it.el 'e i!r.sc0n'uri #utre'e /i o 1emeie.c!re.'e.0n tim# ce se le2+n!.! tume1i!t+ /i 2esturi lente.2ol.n #l0ns.!l+turi 'e ni/te si2ur!n.se somnolent #e *irou "e! ice! mereu <*iuro=%.m!n'!rinul c0nt!.'e !cee! nu m!i /tiu c0n' !m 1ost 'us 'e !colo( Nicio'!t+ m!i t0r iu.#0n+ c0n'.0ntr.'!r 1o!rte cl!r+0n1+.mi 4uc+rii #e c!re eu nici nu &is!sem s+ le !m.1o!rte &ii.2+l*ui.e cenu/ii.o &eche #o/et+ st!co4ie /i 2run.

!'! lui !t0rn!u c! ni/te 'ren.0n n+ri.iorul meu !&e! 'o!r c0te&! luni( Peste !lte c0te&! !&e! s+ mo!r+ 'e 'u*l+ #neumonie(% Ie/e!m cu e! /i mer2e!m uneori l! sol!r.e resturile ru2inite !le unei sc+ri 'e incen'iu( Sco!*e m!ri l+s!u um*re !scu.t+&+lite #rin nisi# 'e !r+t!u c! ni/te #r+4iturele mi/c+to!re.intr! 'intr.in m!i m!re 'ec0t mine -cu 'in. 'e 1!#t !m 'e#+/it.+ 0ns#re interior( Ne #lim*!m #rintre m!/in+rii 1+r+ nume.0n urechi( Se!r! #lec!m 0n e8#lor!re( L0n2+ *locul nostru 'in 6lore!sc! se !1l! un 1el 'e 'e#o it.un'e li#se! o sc0n'ur+( Ne strecur!m u/or #rin !ce! cr+#+tur+.se( A#oi un *+r*!t necunoscut.!m '!t o'!t+ 'e ni/te *ro!/te r0io!se enorme.!m 'e&enit un chi# 0n c+r*une( :i c! s+ 'uc ironi! #0n+ l! c!#+t.un! 'in 'u#+.cu mem*rele ei su*.uri 0n *! inul cu nisi# /i ne intr! nisi#ul 0n 2ur+.ite #e c+r+mi ile /i m!i ro/ii 0n 0nser!re( E! intr! #rim!.!#ro#iin'u.o !/! cum er! c0n' 'e&enise #!rtener! me! 'e 4o!c+ l! *locul cu #!tru et!4e un'e ne mut!ser+m #e c0n' eu !&e!m &reo trei !ni /i ce&!.+ *+te! l! noi l! u/+'e4! mur'!r+ #e l! *ot.omene/ti( Ne m!i 4uc!m 'e.! ro!t!.0n're#t0n' s#re mine o m!/in+rie str+lucito!re( Si2ur.'!r cu m!ri ochi lim#e i.e! 'e !tunci .tene*ros.l con1un'!sem cu 'octorul c!re 0mi 1+ce! in4ec.ne unul #e !ltul 'e #icio!re /i rosto2olin'u.un loc cu nisi#( Acolo.#re! &ul2!r scli#icio!s+ c! s+ 1ie ru*in( Cu M!rcel! 0mi #etrece!m iu!( De 'imine!.sc0nteieto!re.ce 1!ce *e*elu/uG t+u$= "Ast! #entru c+ !tunci 1r+.o #e M!rcel!( I!r 'e !cel &is mi.!/! cum o &+ usem 0n &is /i !/! cum *+nuiesc c+ !r+t! -er! o 1eti.ne !st1elc0n' #e s#in!re! ei.'!r #ro*!*il c+ er! sim#!tic+ 0n &+#+iere! ei continu+.e !l*e.!#uc0n'u.c0n' #e ! me!.0ntr.o no!#te !m &is!t.#rintr.o!s+ #u.s+ scriu c+ 'o!r 'e 'ou+ s+#t+m0ni !m rec+#+t!t 1rumuse.#+trun 0n' #rin cr+#+turi s!u #rin 2+uri 'e cuie.un 1oi/or mel!ncolic( Pe 1!.ule.uri 0m#otmolite 0n unso!re .#0n+ ce 1+ce!m num!i /!n.0/ne!u cu 1or.e! este !*omin!*il+( )ntr.ro/c!t.o cu mult( O !semene! re&+rs!re 'e 1rumuse.in minte #e 1oto2r!1.e !su#r! cui&! nu #o!te s+ 0nsemne 'ec0t 'e !stru /i mo!rte( Nu o2lin ile /i #!ternit!te!./i c0n' m!rn! 'eschi'e! 0ntre*! stereoti#3 <T!nti.'e cele m!i multe ori 'o!r cu ni/te chilo.i -0m*r+c!t+ /le!m#+t.o 1!nt+ 'intr.o mi/c!re0n+untru er! un 0ntuneric c!l'.'e 1!#t 0m#line!m #!tru 0n &!r! !cee!( M!rcel!.sco*in' 0n nisi#ul 'in ce 0n ce m!i u'.+ *+ie.0nc0t &ecinele 'in m!h!l! 0mi s#une!u An'riu/c! /i m+ #u#!u /i m+ 2iu2iule!u #0n+ !#ro!#e s+ m+ su1oce( M+ #ot consol! 'eci c+ !m 1ost un co#il 1rumos (Du#+ trei !ni !m 0nce#ut s+ sl+*esc /i0n loc 'e un #ortret 0n culori.#e c!re.c!1eniu.!m !mintit mult m!i t0r iu..!mie ele mele 'e re&erie( Am &is!t.ii 0n2ro itor 'e s#!r.cu #+rul tuns c! l! #u/c+rie /i cu cercelu/ii 'e !ur cu #ietricic+ ro/ie.0n c!re r! ele 'e lumin+ ro/ietic+.iri c! nuiele.mur'!r 'e e!m+ 'e c!ise( R0n4e! tot tim#ul c! o 'emoni !t+.c!rc!se 2rele 'e met!l cu l!n.i 2!l*eni /i un m!ieu 0n1lor!t.ci 1rumuse.ii( Er!u 'eci co ile mele( M!m! 0mi #o&estise 'e multe ori c+ m+ 0m*r+c! !tunci num!i cu /or.#e un'e num!i #isicile #ute!u s! intre( M!rcel! m!i !les.0l .o u/+ l!ter!l+.

i!r #este c0.#e *!nc! !cee!.i !co#eri./i !2+.l! !ce! &0rst+.no!#te! #rin c!s+ cu ochii 0nchi/i.0n !1!r+ 'e cele 0nt0m#l!te 0ntr.cio#le!m cor+*io!re 'in sco!r.nu /tiu nici .uri.! &enit s+ !cce#t e&i'en.!m mut!t 0n !lt *loc.ne lu#t!m /i 4uc!m 1ot*!l( Er!m 0m#+r.! 'e 20t coliere 'e met!l ru2init.ul meu.tot com#le8ul 1iin' !/e !t 0n mi4locul unei #+'uri( Ace! #+'ure.#rin sticl! cur!t+.cu !t!r!8i! &e2et!.*+ie.nu se l+s! #0n+ nu se m0n4e! to!t+ cu #+cur+ /i ulei !rs.i.ne !'un!m #e #er&! ul interiorneo*i/nuit 'e l!t.i 0nne*uni( Printre noi er! un *+i!t cu 0n1+.noi.#e :te1!n cel M!re.0/i 1+ce!u coroni.o t!*+r+un'e !m 1ost 0n &!c!n.e 'in m!r2!rete.'e ce *o!l+ *i !r+ su1ere!.! 'octorul( >locul nostru !&e! un 'emisol.!l 1erestrelor /i !colo.0n!inte s+ cote!sc+ s#re u/! !#!rt!mentului? l! 'emisol se !1l! o ni/+ cu o *!nc+( Acolo ne 4uc!m( De 4ocul nostru nu tre*ui! s+ /tie nimeni( D!torit+ lui !m !1l!ttul*ur!.e.cu *ol.0nce#e!m s+ ne s#unem ni/te #o&e/ti 0n1rico/+to!re( 5or*e!m 'es#re somn!m*uli.+r! #e !n2ren!4e 'e 1ier com#lic!te( Pe 4os er!u r+s#0n'ite cuie m!ri c0t !nte*r!.i&! !ni !m 0nce#ut /co!l!( Nu.M!rcel! 0/i scosese m!ieul /i /tersese un ochi 'e 2e!m #0n+ ce.i!r '!c+ 0i tre e/ti mor 'e tot /i tu #o.cine ! 'e&enit.i 'e cruste com#!cte 'e ru2in+.o se!r+.e ciu'!te 0ntre to!te 1etele /i to.i #e 'et!/!mente.ile r!re1i!te. se insinu! 0n mine.+ /i &ener!.'e.in M!rcel! &ene! ! 'ou! i &0n+t+ l! noi.!t s+ ne 4uc+m 'e.c!re mer2.#utre2!iului.c+ eu /i M!rcel! nu er!m l! 1el.'!r l! 1el 'e &esel+ /i 2!t! s+ i! tocul 'e l! c!#+t( E! m.i.e( Un 0nce#ut 'e 'is#re.#e #l!c! 'e m!rmur+.ii.ei /i !lte 1lori s+l*!tice.s#ri4inite 'e *!ncuri 'e lucru !co#erite 'e t!*l+( M!rcel! &oi! s+ !tin2+ /i s+ #i#+ie totul.! 0n&+.s#re c!re co*or!u c0te&! tre#te.cu miile 'e 1orme !le trunchiurilorr+'+cinilor.i *+ie.!( De eci 'e ori ne retr+2e!m 0n semi0ntuneric.#ile.m0nc!m 0ntot'e!un! *+t!ie( Cel #u.i 0n ni/te #!&ilio!ne lun2i cu 'ormito!re 'e trei eci 'e co#ii.#0n+ nu.!'un!u 1r!2i 'in i!r*! 0nsorit+( No!#te!.ro.ii./ti! #e 'in!1!r+ Corbul lui Poe( >+i!tul se nume! Tr!i!n( Cine er! el.s0rm+ 'e to!te 2rosimile( C0n' se 0ntunec! 'e tot.#0n+ nu se c+.s#i.'e !lt! 1etele( Ele cule2e!u clo#o.ie( )n to!mn+ ne.'u#+ 'r!#erii.c!re.cutii 'e lemn #line 'e #0n e 'e *om1!ier/uru*elni.iei nes10r/ite.cu m!2i! ei.c+.rulmen.este unul 'intre locurile cele m!i 1ermec+to!re 0n c!re !m 1ost &reo'!t+( Um*l!m to!t+ iu! #rin #+'ure.ii( Din minte c0t 'e 2reu mi.!te m!i 0n!lte 'ec0t noi.'incolo 'e 0m*r+c+mintee8ist+ 'i1eren.cu un &oc!*ul!r 'e om m!re.'u#+ &0rst+.+ 'e moli'.mi !mintesc m!i nimic 0n le2+tur+ cu #rimii #!tru !ni 'e /co!l+.i!r 0n e! un 0nce#ut 'e umilin./i ne contem#l!m cu triste.!m &+ ut cerul !l*!stru 0nchis.ni se 1+ce! 1ric+? 0ntr.i/!re i *itor m!i m!tur+ 'ec0t ! no!str+.! 'intre cl!s! ! trei! /i ! #!tr!( Er!m c! !.i 'in.o #!rte *+ie.cu '0rele 'e lumin+ c+ 0n' #rintre 1run ele tr!ns#!rente.ii.ne!2r+.#res+r!t 'e stele( Du#+ !ceste e8#e'i.

0mi s#use c+ Tr!i!n e somn!m*u( Pentru noi.i!r chei! /i.!m &+ ut c+ to.it 20l./o#te!u to.'u#+ ce ne *+tuser+m cu #ernele #0n+ l! e#ui !re.c!re se #otri&e!.+mintei no!stre 0n/ir!te 'e.#0n+ !cum( El ne #o&este! c! 'in c!rte 0n 1iec!re no!#te c0te un c!#itol 'in Băieţii din strada 'al& tot el !&e! o coro#i/ni.#!tru l!nterne 0n're#t!te /o&+ielnic 0n to!te 'irec.un *orc!n 'e sticl+( C0n' ne 0ntorce!m 'e l! m!s! 'e se!r+ /i ne 0m*ul e!m 0n 'ormitor.!st1el c+ l! .o *!tere interim!r+( Am mers cu el 0n s#+l+tor /i ne.!m 'us l! culc!re.!m sim.i ne.!m uit!t mult tim#.ei.iile.i sco!tem c!#!cul 'e #l!stic.i!r unii 'intre noi '+'e!m l! o #!rte m!rile 'r!#erii c! s+ ne schim*+m 'u#+ ele.'oi s!u trei *+ie.!m !runc!t #rin 2e!mul 'e sus !l s#+l+torului 0n tu1i/urile 'in s#!tele #!&ilionului nostru( Ne.+ uri!/+.l+s0n' cu oc! i! !st! s+ #+trun'+ 0n c!mer! lun2+ /i !l*+ 2lo*ul to#it !l so!relui ( Tr!i!n o*i/nui! s+ #un+ *orc!nul #e #er&! /i.se 0ncet s#re u/! 'e l! intr!re( Picio!rele lui 2o!le stric!u or'ine! 0nc+l.!tunci minte! coro#i/ni.c! s+ nu ne tre im c+ ne mu/c+ 'e *ere2!t+( Lucrurile !ste! ne um#le!u 'e 2ro! +? 0ntr.l! 20 ! monstruo!s+ 'in+untru( Ace!st! se ri'ic!se o*lic.s+ scotocim 0n cu/etele no!stre 'u#+ #i4!m!le.ine! 0ntr.#e c!re o .'e &reo ece centimetri lun2ime.!m &+ ut #e *+i!tul *lon' /i m!si& mi/c0n'u.ii 2oi s!u #e 4um+t!te intr!.i 0n #i4!m!lele cu *uline.c!re &i*r! 'e.ii se tre iser+ /i se 0n2r+m+'e!u 2r+*i.!m hot7r0t s+ omor0m coro#i/ni.'!r !*i! !.s#re u/! 'ormitorului( <Nu.i.noi tre*ui! s+ 1u2im 'e el.#!nto1i s!u s!n'!le cu /osete multicolore &0r0te 0n ele( Deschise u/! /i ie/i 0n no!#te( Ne.#ro#tin' cu c! m!lele m!ri !le l!*elor #eretele 'e sticl+( Nu /ti!m ce s+ 1!cem cu *orc!nul( Ne er! 1ric+ s+.!/! c+ i.s!u !/! ce&!( Am ie/it /i eu #e cori'or /i.#u1o!s+ c! &!t! -!co#erit+ cu *l!n+ /i cu ochi rotun i.l! &reo 'ou+ eci 'e metri 0n 1!.! se ri'ic! !tunci /i e! cu l!*ele 'in 1!.!( Tr!i!n o .o no!#te.!r 1i 0nt0m#l!t !/!.i 'e s#!im+( 5ecinul meu 'e #!tun #u/ti cu tr+s+turi t+t+re/ti.o hi#noti e e( Coro#i/ni.i#isem c0n' m.!m n+#ustit /i noi !1!r+.!st! echi&!l! cu <stri2oi=.ine! 0ncui!t+ 0n cu/et! lui.lim#e i c! ru*inul.cu ochii 'il!t!.i9=.l.0it 'e cine&!? 0n 'ormitor er! !2it!.!m #utut &e'e! 1!.l tre i.o !t0rn!se l! 20t 'e un /nur( D!r noi !&e!m o !lt+ cheie.!m 'i*uit *orc!nul.r+m0ne! 0m*r+c!t /i &is+tor1i80n' insect! 2i2!ntic+ 'e #!rc+ !r 1i &rut s.0n c!re Tr!i!n 1+cuse ni/te 2+uri cu un cui( P0n+ l! urm+ l.0n lini/te.i.ie( L! lumin! ! trei.l! lumin! unei l!nterne.l tre i.i *+ie.*! chi!r unii 'intre noi o lu!r+m 0n!inte! lui.! lun2ul #eretelui.#rintre *+ie.ice! el!r 1i #+truns 0n c!#ul lui( D!c+ s.l! lumin+.! no!str+.nu.! 0ncremenit+ /i ochii 'eschi/i#lini 'e re1le8ele sc0nteieto!re !le stelelor 'e 'e!su#r!( C+ci !l*!strul intens !l cerului 'e e8!ct 'e!su#r! no!str+ se 'ilu! 0n !re.+ #e sticl! ro/ie 'e !mur2 /i r+m0ne! 0ncremenit+( Di!lo2ul !cest! 1+r+ cu&inte 'ur! minute 0n /ir#!rc+ 'in ce 0n ce m!i multe 0n 1iec!re se!r+ (Tr!i!n ne s#une! c+ 0nce!rc+ s+ se concentre e !su#r! 20n2!niei !t0t 'e mult c! e! s! ne &!'+ /i s+ se uite l! noi 'in *orc!n./i !st1el.i.

#0n+ l.i c+/un! #e coro#i/ni.0n holul 1!rm!ciei Policlinicii ST 'e #e Ro elor( St+te!m l! rînd s+ i!u nu /tiu ce me'ic!mente.!#oi se 0nto!rse .0/i 'escuie cu/et!.'!r tot !s#ectul s+u 1i ic contr!st! cu .se #0n+ l! *r0u 0n tu1i/urile c!re n+#+'e!u to!t+ curte!.cu #ri&ire! 0n 2ol( P0n+ nu s.+.l &e'e!m( L!nternele no!stre lumin!u !erul !l*!stru.!m &+ ut intr0n'( R!reori !m sim.!'ic+ str0n20n'u.nu !m 0n'r+ nit s+ mer2em /i noi 0n #!turile no!stre( 6iec!re !&e! !/e !t+ o #+tur+ #e t+*li! 'e .#use *orc!nul 0n+untru /i 0ncuie l! loc( A#oi se !/e + 0n c!#ul o!selor #e #!tul s+u /i r+m!se o &reme !/!.!( Intr+ i!r 0n hol.c! s+ ne !#ere 'e lun+( >ine0n.0n #icio!re !&e! *!sche.0/i 0n're#t!u cu mil+ /i oro!re #ri&ire! 0ns#re Tr!i!n( Nu !m !&ut cur!4ul s+ &or*esc cu el.!ci s+ nu.cu m!ri s#!.i.l= cum !&e!m o*iceiul.er! c0t #e.mer20n' cu 0nc+#!.!m m!i &+ ut l! &0rst! 'e /!is#re ece !ni.ie.i!r 0n 'e#+rt!re stelele 'e&ene!u 'in ce 0n ce m!i 'ese.el( Do!r Tr!i!n reu/e! s+ le 1!c+ s+ oscile e c!m cinci.!m ie/it re#e'e 0n str!'+( D!r Tr!i!n m+ interese! + !cum 'in !lt #unct 'e &e'ere.ime( Purt! un trenin2 ro/u c! 1l!c+r!.!u 'us l! in1irmerie( L.'!r nu s.l m!i #utem tre i3 +cu le/in!t 4um+t!te 'e or+.!#oi 'irect #rin *+l+riile 'e l0n2+ *url!n /i 0n cele 'in urm+ 0n2ro#0n'u.i 4u2ul!rele.inut! !st! s#orti&+( M0inile.e!&! 'e l! c!#+t0iul #!tului.in0n' 0n m0ini./i uneori 2lo*urile 0nce# s+ se cl!tine ni.+.o #rin s#!tele #!&ilionului.#entru #!2inile !ste! 0n c!re 0ncerc /i eu s+ <note ine8#rim!*ilul=.#ri&in' !*sent #ros#ectele cu #ro1il!8i! 2ri#ei s!u ! *olilor &enerice /i neli#sit! c!n+ 'e sticl+ cu !#+ 'e #e m+su.! !l*+ 'in !re( Su* !cest co&or 'e stele 0n!int! Tr!i!n.0n!re 0n linie 're!#t+( :o&+i o cli#+.!t0t 'e 0n'e#+rt!t 0n no!#te 0nc0t nici nu.ile urm+to!re !m &e2he!t cu schim*ul.se uit! l! 1il!mentele 'e l! *ecuri /i ne uit!m /i noi #0n+ ne l+crim!u ochii -chi!r !&e!m im#resi! c+ ne 'ure!u ochii l! !ceste ti4e.eles c+ n.oricum trecuser+ &reo /!#te !ni 'e l! &!c!n.it o m!i #uternic+ 1!scin!.se cu ce!.! m!i 0nt0m#l!t nimic( Tr!i!n m!i sus.lucios c! !r2intul*orc!nul cu coro#i/ni.i c!re st+te!u l! co!'+ l! cele 'ou+ 2hi/ee s!u !/te#t!u #e c!n!#ele.o #!rte /i !lt!( Se #l0n2e! 'es 'e 'ureri 'e c!#( O'!t+<!'ormin'u.! !cee!( Mi.e s!u *e.s+ re1!c .! 0ntins #e #!t /i nu !m 1ost si2uri c+ 'o!rme.ie c! 0n !cel moment? Tr!i!n se 'e/ir!se incre'i*il!&e! #o!te un metru /i o#t eci 0n+l.c0n' l.l 0n *r!.ori ont !4un2e! o '0r+ !l*urie( De!su#r! !r'e!u stele 2!l*ene!scu./!se centimetri 0ntr.ine! c+ #o!te mi/c! h0rtiu.ii 2o!le 0ntre ele.ite.!m lu!t me'ic!mentele /i.c! s+ &e'em ce m!i !re 'e 20n' Tr!i!n.1ume2os( >+i!tul se 0nc0lcise cu totul 0n !r*u/tii cu 2him#i.i c!#ul 0n #ie#t /i !#+s0n'u.#0n+ l! 2!r'ul 'e s0rm+.1!.lu0n'.!m m!i 'ormit 0n no!#te! !cee!( :i no#.e#res0n'u.tr!&ers+ cori'orul 1+r+ s+ ne 'e! nici o !ten.*lu + /i #!nt!loni.con1un'0n'u.e 'e chi*rit 'o!r cu #ri&ire! /i c0n' nu.! 0i er!u *0rcitemersul cl+tin!t #+re! 'e om *+tr0n( Do!r 'u#+ ochii lui sticlo/i 0l m!i #ute!i recuno!/te( Er! e1ecti& o ruin+( Nu num!i eu ci /i ceil!l.

0n rochi.ii se 0m#o'o*e!u cu coro!ne 'e cetin+ /i se 0n!rm!u cu *0te &i2uro!se0/i 1+ce!u centuri 'in sco!r.#e su* *ol.s#un0n'u.ii /i lu0n' 1etele l! 2o!n+( S10/i!m cu lo&ituri 'e #icior l!n.un turco! ne.!t0t 'e *uretos 0nc0t l.r0n4in' /i m!i t!re.+ #lin+ 'e clo#o.!i 1i #utut ri'ic! u/or.'!r m+ e8clusesem sin2ur 'e l! !ceste mistere( De&enisem chi!r or2!ni !torul unui !lt 2ru#.i scrie &ersuri.! ei 1!&orit+.+ /i !ler2!u .+ cu e! l! s!l! 'e mese((( >r!&!'! no!str+ se c!m mui! l! cu&intele lui #+tim!/e.ile co#!cilor.un cercule.i#+tor.n 1!.in l! 1el 'e str!nie #entru noi.cei 'e.ostil /i 'is#re.#0n+ !4un2e! l! o #oieni.scli#ito!re 0n c0te o &0n+ 'e lumin+( >+ie.+.#o.0n t+cere! !urie.1o!rte 2r!.ci 0nse!mn+ s+ !i o iu*it+ /i s+ te 20n'e/ti num!i /i num!i l! e!.0mi 'ore!m !st! "nem+rturisit% cu to!t+ 1iin.i c0.0i #o.+ /i res#ecti& 'ou+ cercule.s+ te .'istru2e!m *uchetele m!ri /i #estri.#e c!re le not!m sim*olic 'esen0n' 0n #r!1.ei /i m+cri/( Acolo se !/e !u 0n cerc( Ce 1+ce!u.uitor.e /i o liniu.i&! !ni mo'! Mireille M!thieu( Du#+ *!ie.i 1!ci l!n.ite /i 'e *0 0itul miilor 'e musculi.<cu c!stronul=.ie.ii ni se #+re!u 'ou+ s#ecii 'i1erite.lun2i 'e metri 0ntre2i. str+*+tut 'i!metr!l 'e o liniu.se cu *+ie.er! num!i cu 20n'ul l! ele.+( 6ire/teTr!i!n 0/i 2+si cur0n' o #rieten+( Se nume! Ante Li&i! /i er! 0n cl!s! ! cince!( Li&i! !&e! #+rul t+i!t rotun'.r+s#un'e! Tr!i!n.cu o ur+ ine8#lic!*il+.i m!i 1rumu/ei 0/i 2+siser+ /i ei c0te o #rieten+ 'in !cel!/i 'et!/!ment cu Li&i!( )n tim#ul li*er.ii 'u#+ e!.cel #u.uri 'e m!r2!rete.it #rin #+'ure! r!r+( Ru#e!u uneori co!4! unui co#!c c+ ut.i#0n'.se !#+r!.tot !cel 2ru# se i ol! 0n #+'uremer20n' 1o!rte 'e#!rte #e #otecile *loc!te 'e *u/teni #r+*u/i.! e8#lic!t #rim! o!r+ ce 0nse!mn+ s+ iu*e/ti( Noi r0n4e!m !u in' lucrurile !ste! /i ne 20n'e!m 0n continu!re l! #rostiile no!stre( D!r el insist!.s+ te #ier i cu e! 'e m0n+ #rin #+'ure( =:i !colo(((= com#let!m noi.#+re! o mic+ 'omni/o!r+( Tr!i!n se 0n&0rte! to!t+ iu! #e l0n2+ e!( Din s#irit 'e emul!.e.+ 'iurn+.i s+ te mu.i.'!r cu !t0t m!i t!re ne 0n&er/un!m /i ne *+te!m 4oc 'e i'eile !ste!( 6etele /i *+ie./i consi'er!m.'re#t o crim+ #rieteni! 'intre *+ie./i #ri&e!u c!rii 'in+untru.!tunci( Pe Tr!i!n 0l interes!u 1etele.e 'e 1lori 'e #+'ure c!re ne r+m0ne!u c! .!l.!ntici#0n' cu c0.1iec!re insect+ &0rcolin'u.i&! *+ie.#+rul ei c!st!niu c+#+t! scli#iri ro/ietice( Er! &elt+. se l! c!#+tul unui lun2 /i 0n2ust c!n!l( Stri&e!u cu #iciorul cui*urile 'e ciu#erci /i *+2!u m0n! 0n scor*uri 'u#+ ou+ 'e #+s+ri( Micul 2ru# trece! #0r0i!/ul /i se !1un'! 0n ce! m!i 1rumo!s+ #!rte ! #+'urii.n+&+le!u 0n mi4locul lor 0nc+ier0n'u.el ne.nu.s+.ne c+ 'r!2oste! nu 0nse!mn+ num!i #rostiile.ii /i 1etele 'in 2ru#ul lui Tr!i!n( Ne or2!ni !ser+m 0ntr.ce.cu o nui!.i!t+ ce !/ 1i &rut s+ !1lu.i 0ntre2i nu &or*e!m 0ntre noi 'ec0t 'es#re cum s0nt 1+cute 1etele /i ce se #o!te 1!ce cu ele( Nu.i 1!.urile 'e m!r2!rete #e c!re le 2+se!m.#e ne!/te#t!te!2it0n' *0te str0m*e /i .s+ iu*e/ti o 1!t! #o!te s+ 1ie 1o!rte 1rumos./i s#une!u.un 'rum c!re nu m!i e8ist+ #e nici o h!rt+ /i 0n nici o !mintire( C+ci Tr!i!n !&e! /i o 1!.io!s+ /i *ine crescut+.str+*+tut+ 'e triluri !scu.un 1el 'e #!trul+ c!re 0i #0n'e!u #e 'u#+ co#!ci /i.i#0n' !scu.c+ci no#.! me!.

o.ii 'e 1emeie( O'!t+ l.rom*ice.0n2r+m+'i.ci stri&e!m cu c+lc0iul 2r+m+4o!rele 'e 1r!2i #e c!re co#iii le #re2+tiser+ 'in tim# #entru 0nt0lnire! lor secret+.i 1!ce r+u3 s+ ne le2+m 'e #rieten! lui.it #e i!r*+( Puiul er! !#ro!#e 1orm!t.!m lu!t /i !m '!t cu el 'e #+m0nt( Co!4! ! s+rit 0n ./i #rintre 1ete o re.'e'esu*tul c+ror! er! 'esen!t+ o s+2e!t+ ro/ie( C0te unul 'intre noi m!i er! #rins uneori 'e <ceil!l.#e c!#ii r+ut+.0n1+.instructorii t!*erei s.i!r Tr!i!n 'e&enise com#let n+uc.2hemuit /i *+los.ele /i semne t!inice( Prin'e!m c0teo'!t+ /i c0te un !st1el 'e *ilet #e c!re scri! 'e e8em#lu3 <5e&eri.mic c0t o !lun+( I l./i !m *+tut 0n cuie.i&! co#ii 0n mi4loc.ilor c!re se #etrece!u 0n t!*+r+( Li&i! er! s+ 1ie trimis+ !c!s+.i= /i i se li#e! 'e 1runte c0t&! tim# o h0rtie u'+ #e c!re se !1l! un 'esen multicolor 1+cut cu c!rioc!.eles.!cele litere ciu'!te.0ncerc!m s+ ne *!tem 4oc 0n to!te 1elurile 'e Tr!i!n( :i.0ncin/i cu centuri 'e sco!r.c!rto!nele 'e *om*o!ne( Re ult!tul ! 1ost 0n2ro itor.Ante Li&i! (G+sisem l! c!ntin+ &reo /!se #un2i 2o!le 'e *om*o!ne 1on'!nte /i le t+i!sem c!#!cele !st1el 0nc0t #e ele m!i r+m0ne! scris 'o!r ANTE( De'esu*t !m scris noi cu c!rioc! ne!2r+.! 1ost r+u to!t+ se!r!( Cei 'in 2ru#ul lui Tr!i!n nu se l+s!u 0ns+ /i 0n1runt!u cur!4o/i #ri2o!n!( Tr!i!n n+scoce! tot 1elul 'e mec!nisme rom!ntice 'e !#+r!re3 or2!ni !se /i #rintre *+ie.im#osi*il 'e /ters c0te 'ou+.s#une.ocu#!.un'e er! m!r2ine! #+'urii.'e /!se co#!ci.!u 1+cut c!reu.1+r+ c! ur! me! in&olunt!r+ #entru orice 1el 'e rel!.i 0n 1orme 'ense /i #recisemel!ncoli! #+'urii 0nsorite.cil! 0nt0m#l!re.0nc0t nu m0nc!m.!r 1i 1ost &+ ut 4uc0n' &olei cu 1etele s!u m+c!r &or*in' cu ele -ne 'e&ene! 'u/m!n( )i *+te!m /i #e cei c!re &oi!u s+ le 1!c+ #e #l!c 1etelor /i c!ut!u ou+ 'e #+s+ri.'in instinct.+n'+ri /i o *!lt+ mic+ 'e s0n2e s.l! r0n'ul nostru.2!t! s+ se 0nc!iere cu oricine( T!*+r! se termin!.2ustul !cri/or !l m+cri/ului /i 'uho!re! .i cu 1run e.'u#+ ce !m m0nc!t!m mers 0n s#!tele c!ntinei.!m #rins #e un #u/ti c!re str0n2e! 0n #umn un ou/or #estri.*ine0n.i/0n' 'e o*icei un m+2!r s!u cu&0ntul PROST( C0n' se lu! h0rti!.'!r 1+r+ s+ nimere!sc+ #e cei 'in 2ru#ul meu.!u scos c0.e! 0n c!re circul!u #erm!nent *ile./i str+lucire! cerului !l*!stru cu nori/ori !l*i.ii 'e !mor s+ se 1i e#ui !t? 0n ultimele 'ou+.i c!lului s+ se 'uc+ l! c!stel= /i ne chinui!m ore 0ntre2i s+ ne '+m se!m! cine e c!lul.ne !/e !m 0n locul lor /i ne 0ntre*!m ce s+ m!i 1!cem c! s+ /ter2em /i orice urm+ 'e le2+turi c!re m!i e8ist!u 0n t!*+r+ 0ntre *+ie.cine e &e&eri.el 'in !ri#ile 2ol!/e( Mi.!cum n+cl+it 'e s0n2e( Mi s.! l+.+ /i 0ncoron!..!m 2+sit mo'ul cel m!i si2ur 'e !.r+m0ne! #e 1runte <t!tu!4ul=.#r!'+( Ur! no!str+ er! !t0t 'e m!re.i.trei ile 0ns+ !m !&ut o sur#ri + m!re /i 'urero!s+( Er! 0nce#utul lui !u2ust.! /i un'e e c!stelul( A#oi !m 0nce#ut s+ 2+sim #rin *u un!rele /i su* #ernele no!stre *ilete #e c!re scri!.trei ile( Noi.!u sc!n'!li !t.! #+rut c+ ! /i mi/c!t ni.i /i 1ete( Orice *+i!t c!re.cu litere m!ri RĂZ>UNARE( Le &+' /i !cum.&er'e /i mo&3 :I TRAIAN( Se!r!.

*+ie.0n minte! me!.'u#+ culo!re! lim*ilor 'e 1l!c+r+ c!re i se re1lect!u #e chi#( Ar/i.un sentiment ciu'!t.r!#o!rtele ciu'!te !le num+rului lui A&o2!'ro s!u 1i2urile 'e crist!l str0m* !le 2eometriei 0n s#!.! rochiei.!ricilor mor.sc0nteietori c! !i #+s+rilor( R+s+re!u 0n !erul t!re #rimele stele.se.#ri&e!m !me.!m schim*!t com#ort!mentul( Nu #ute!m #ri&i o 1!t+ 0n ochi.n #!ce9= S!u.eles cu 2ro! +.ilor estetice( D!r nu mi.er! 1o!rte ru/ine.0i 0ntorce!m s#!tele( Lucrul cel m!i ru/inos #osi*il mi se #+re! s+.! o #ri&i.i #e t!*l+ /irul 2rotesc 'e 1ormule chimice.c!re 0nce#u s+.'e 1!.!colo 1etele !&e!u ochii #ur#urii.'!r #entru mine im#ort!nt er! 'o!r s.ii mei -!m 0nce#ut s+ #l0n2( Anii urm+tori.'e c+r+mi'+.!&e!m .o m!i &+'( L! 1ocul 'e t!*+r+.! mir!t.0i &e'e!m 'in c0n' 0n c0n' #ro1ilul2!l*en c! /o1r!nul s!u ro/u c! #ur#ur!.to!te se 'e#une!u./i 0nchi#uie cine&! 'es#re mine c+ m.!m m!i #utut #ri&i nici 0n ochii *+ie.mersul ei.cu om+tul !4un20n' #0n+ l! 1erestrele /colii.#e c!re o #erce#e!m cu co!'! ochiului 0n!inte 'e.ilor 0n or'ine! 1rumuse.ele( D!r c0.0n cl!s! ! H(((I !m 'e&enit un co#il timi' H(((I( Nu er!m 0n st!re s+ schim* nici 'ou+ cu&inte cu o 1!t+( Pri&e!m cu 'is#er!re c+tre *+ie.! 4u'ec+.#e c0n' noi.l! or! ! /!se!.!m 0n.o or+ li*er+.iu( Alteori nin2e! !1!r+ 'e #r+#+'e!.m+ 1+ce!u s+ 'oresc s.cu !mur2uri co*or0n' 0n &!luri ro/ii.m+.'u#+ c0te&! ore 'e mers cu trenul.i!r c!s! no!str+ #os!c+ /i str0mt+( L! m!s+.ii c!re !/te#t!u cu *ul2+ri 0n m0ini /i m+nu/ile 1le!/c+ s+ tre!c+ #e.!m *ine.'!r o ru/ine 'ulceinocent+( C0n'.tot cl!s!mentul( Din minte c+ eu er!m #e locul !l #!trule! 'in /!#tes#re ece *+ie.i !u !'un!t 'e l! co/ to!te *uc+.'e l0n2+ /co!l+( Aerul 'e&ene! c!1eniu /i. cenu/ii #este c!st!nii 'in curte /i #este 'e#o itul nost!l2ic.!t0t 'e 'eose*it 'e !l celorl!lte 1ete#!t! turco! .to!te !ste!.#ur /i sim#lu #lec!m.i!r 0n cele 'in urm+ n.#rintre sc0nteile inc!n'escente !le cetinei.'!r tre*ui! lu!t 0n consi'er!re /i 1!#tul c+ 0n&+.mi 0n2reune e inim!( De c0te&! ori m+ sur#rinsesem #ri&in'.i.cu lumin! !#rins+.cee! ce 0nc+ !t0rn! 2reu 0n *!l!n.str!t #este str!t#e retinele mele.r+s#un'e!m in&!ri!*il3 <L!s+.scli#ire! #!ietelor /i !ri#io!relor 'e 1luturi !le '!ns!to!relor 'in #ro2r!mul !rtistic.#e #iele! me!.i #e c+r+ri se !mestec!u 0ntr.ile 'e h0rtie scris+ /i !u reconstituit.i( Lucrul m.incon/tient. o #e 1uri/ #e Li&i!( P+rul ei ro/c!t.#ri&in' #e 1erestre 0n or! 'e rom7n+.o &+'( Mi.m+ !tr+2e!u.0n lo!t! 'e l! ie/ire! 'in /co!l+.! #+rut #ustiu.ilor( Mi se #+re! #ro*!*il.i&! *+ie.c+ !st! !r #ute! tr+'! ni/te sentimente !scunse.i!r noi.!/ 1i 0n'r+2ostit( Er! un 20n' !*solut insu#ort!*il( R+m+sesem 0nc+ un co#il 'estul 'e 1rumos( 6etele 'in cl!s! me! 1+cuser+ un cl!s!ment !l *+ie.ii lor0ntr.ii /i 1etele c!re se 4uc!u 0m#reun+ #e !leile #!rcului 'e l0n2+ Circ( L! orice 0ncerc!re ! &reunei 1ete 'e ! 2lumi cu mine.'r+n2+nitul 'e chit!r+.!r #ute! 1!ce #e cel+l!lt s+ le *+nui!sc+ l! mine ( Din !ce! #erio!'+ 0mi !mintesc ni/te ierni 2rele.i!r !#oi 0l ru#seser+ 0n sute 'e *uc+.s!u l.chinuin'u.!m !4uns !c!s+>ucurestiul mi s.+ cu #+rin.! ru2ului 0n!lt.

'!r l! 1el 'e ciu'!t este c+ nimeni n.cu o #ri&ire 1o!rte c!l'+ /i totu/i cum&! ironic+( De !lt1el nu o #ri&e!m nicio'!t+ 're#t 0n 1!.sen !.+ h!lucin!torie 'in !ce! &reme'es#re c!re n.i #e o h!rt+ ! Euro#ei( Multe 'in ele er!u m!i 0n!lte 'ec0t *+ie.! r+m!s sin2ur! me! e8#erien.!r 1i stri2!t.'e e8em#lu0n m!re #ericol s!u c0n' tre*uie s+ iei 1ul2er+tor o 'eci ie( Am cre ut m!i 0nt0i c+ s1er! e 'e 1!#t o #!t+ #e retin! me!.0n 2ener!l.m.0n !erul 2!l*en'ren.cu ciu'!tele lor nume totemice.i!t+ c+ se 0nt0m#l! !cum .c! o n!&+ cosmic+.i! lui( E&i'ent c+ nimeni !ltcine&! nu l.!/! cum <20n'e/ti= c0n' e/ti.cu #+rul str0ns l! s#!te.ii /i !&e!u s0ni rotun4i.chi!r 1os1orescent.o!menii 'e !lt+'!t+( Lume! 'e&ene! mic+ /i e! er! u/or 'e tr+it( Dintr.ori un #ro'us nu !l ochilor.i 1rumos su* s!r!1!n.ii mele( M!rele 2lo* !l*!stru ! r+m!s 'e!su#r! me! #o!te.!m 20n'it 0n !cele momente ! 1ost su*limin!l.hi#notic( St+te! 0ncremenit+ 0n !er.i.+ !m &+ ut o s1er+ !l*!str+( A&e! c!m /!i eci 'e centimetri 'i!metru /i er! 'e un *leu intens.nu l.m!i stu'io!se.0n c!re.R+.contr!st0n' cu imensit!te! *e nei 'e !1!r+.! 1ost te!m+ 0n cli#ele !le!.oiul( )n 2omotul 'i1u !l cl!sei.i! c! to!t+ s!l! *o!r+ o*lic 0n sus.!/! c+ mi.'e o consisten.ii.!m 'es#rins o cli#+ #ri&ire! 'e #e el /i.se str0nseser+ l! t!*l+ /i c+ut!u 'i1erite loc!lit+.in c!m #roeminen.ni/te o*r!4i cu 2ro#i./i .ie 'in !ce! 4um+t!te 'e minut( Glo*ul ! 'is#+rut *rusc3 mi.uit 'e siluete /i mutre 1!mili!re.s.'e !'+#ost.!m #ri&it inc!#!*il s+ m+ 'es#rin' 'e su* 1!scin!.re1lect!t uneori 0n 1erestre s!u 0n &itrinele l!*or!torului 'e 1i ic+ s!u chimie( Lili r+s#0n'e! 0n 4urul ei ce&! tul*ure( Uneori le #o&este! 1etelor cu c!re er! *un+ #rieten+ lucruri c!re le st0n4ene!u( Tot e! !'usese 0n cl!s+ 'i&erse c+r. /i nu !&e!m nici o /!ns+ 'e sc+#!re( O &e'e!m 0n 1iec!re i #e 1!t! !cee! c!re mi se #!re /i !cum 1rumo!s+ "!m o #o + 'e 2ru# 0n c!re !#!re /i e!%.intit #ri&ire! 'in nou s#re e! /i.nici s+.ci !l min.! tre*uit s+ !cce#t c+ ori este un cor# re!l /i ine8#lic!*il. le.lumin! !#rins+ 'in cl!s+.i.#un0n' 0n relie1 o 1runte *om*!t+.!m m!i &+ ut( Nici m+c!r nu mi.nec+4in'u.o.#+r0n' un uri!/ *!lon 'e s+#un.!m 'e meticit mult m!i t0r iu((( C!m #e !tunci m.&reo 4um+t!te 'e minut.o #!u + /i tr+nc+ne!m 'es#re 1ot*!l s!u 'es#re !ltce&!( 6etele.o i!r.l 1i !&ut.+ /i o e&it!m c0t er! #osi*il( D!r 0i &e'e!m chi#ul.c! /i c0n' cine&! m.cu &ite + uri!/+.:o*ol!nulM!mutul.#u.!'ic+ un 1el 'e 1os1en'!r #ri&in' 0n !lt+ #!rte nu !m m!i &+ ut.! m!i &+ ut.#e c!re tre*uie s+.!m !.Porcul.! #etrecut lucrul !cel! ine8#lic!*il( Am #ri&it *rusc 0n sus.i 2+sesc &reo e8#lic!.0n 4urul 1ocului.in m!i 0n 1!.c0n' !m ri'ic!t.c+ut0n' mult.!/ #ute! s+ s#un m!re lucru.se 0n&0rte!u *+ie.e.*u e #line /i insinu!nt 0m*ito!re mereu /i ochi ne2ri.0n #e/teri./i l! un metru 'e!su#r! me! /i #u.o !st1el 'e se!r+ mi.+ 2el!tino!s+( Tot ce.tim# 0n c!re l.ne '+'e! un sentiment !t!&ic 'e intimit!te.0n 4urul lor.! o*ser&!t st!re! me! 'e !*sen.ie( Er!m 0ntr.#ute!i 2+si &!2i #!s!4e erotice.!m 0n'r+2ostit 'e Lili( Ast! echi&!l! #entru mine cu un 'e !stru( Cee! ce er! s+ se 0nt0m#le 0n t!*+r+.+ /i #rostr!.

! 0nce#ut s+.eu nu 4uc!m nicio'!t+.cu o in'i1eren.c!re nu se omor! 0n&+.i!r !cum o 1emeie serio!s+ ne &or*e!.1ire/te.!/! cum cere! <#e'e!#s!=.inut.se sui!u #e o *!nc+ 0n mi4locul cl!sei.se str0n2e!u 0n *r!.+.2!t! oric0n' s+ i *ucne!sc+ 0n hohote( D!r #ro1! no!str+ er! o *+*u.c! #e o eroin+( Chi!r '!c+ !&e! e! le2+turi m!i serio!se 0n !1!r! /colii.2!4uri "'e 1!#t.#ur /i sim#lu.'!r nici nu ne2li4! cu totul /co!l!( Ceil!l.se!r! t0r iu.0m*in' ciu'!t.! o*ser&!t chi!r e! /i.ie.l! c!re tre*ui! s+ r+s#un i cu <'!=.ele2e cu trei eci 'e r0n4i.#ro1il!.un *+i!t 1o!rte 0n!lt /i cu o 1!.lumi !urii.Lili nu se #ute! li#si 'e un #rieten 'in cl!s! no!str+( Acest! er! Color!'o.i/e! + m!m!.0n 2ener!l.ire=( Acum er! /i m!i r+u.chi!r 'es#re <!st1el 'e su*iecte=cee! ce ne sur#! interior.<nu= s!u <#o!te=( Er!u c!m &reo sut+ 'e 0ntre*+ri 'es#re .ion!se /i !tunci (Dim#otri&+.i! 'e l! 0nce#ut /i.e( De !c!s+ /ti!m c+ e ru/ine s+ !tin2i !st1el 'e su*iecte./i 0m*r+.1+r+ s+ #ro'uc+ nici un 1el 'e il!rit!te( De ce o!re #sihicul nostru r+nit nu re!c.ci 'o!r !sist!m.e!m 'in nou e8clus.+ teri1i!nt+ /i totu/i or*itor 'e 1rumo!s+( Cre' c+ nu er! 'eloc 2reu 'e o*ser&!t c+ nu #ute!m su#ort! #ri&irile ei.*!r!4ele no!stre su1lete/ti.c+ m+ #ier'e!m '!c+ 0nt0m#l+tor 0mi !'res! c0te&! cu&inte( Prim!.ro/ii l! 1!.!tunci 1etele m!i 0n'r+ ne.+ 'us+ !#ro!#e #0n+ l! l!crimi% /i c0n' se nimere!u s+ 1!c+ #ereche.'e l! c!te'r+.i.e c!re.lec.m+ sim.#entru c!re 0/i #rimise /i #orecl!( El o con'uce! 0n 1iec!re se!r+ #0n+ !c!s+.ii( De !lt1el./i.c+ci nu te #ute!i 0n.+ con/tiincio!s+ c!re nu se intimi'! !/! 'e u/or? 0nc+ 'e l! ie#ure !&usese totu/i #ro*leme cu ine&it!*il! lec.+ ro/ie.cu un r0s #re1+cut.i c!1enii #e !mur2ul 2reu 'e.0i trimite! *ilete 0n tim#ul orelor /i.mi se #+re!u !titu'ini ine8istente 0n re!lit!te.! 'us.2rele 'e e8t! /i emo.1+ce! c! ru/ine! no!str+ s+ cre!sc+ #0n+ l! !ce! tensiune insu#ort!*il+ 'e un'e 0nce#e un !nume r0s( L! lec.e /i se s+rut!u( Gin2+/i! /i l!n2o!re! cu c!re e! se li#e! !tunci 'e el.iile cele m!i #eni*ile 'in tot !nul er!u cele 'e *iolo2ie 0n c!re se &or*e! 'es#re re#ro'ucere( Unii #ro1esori ne s+re!u .o i ol! cu 2ri4+ 'e #osi*ilii ri&!li( C0n' 4uc!m.i 'oi nu !u &rut.!#ro!#e insu#ort!*il.ie 'es#re <0nmul./i 1!c+ 'in ce 0n ce m!i mult 'e lucru cu mine( Pe !tunci !#+ruser+ /i l! noi 0n cl!s+ <or!cole= 'e m!i multe 1eluri!'ic+ liste 'e 0ntre*+ri le2!te 'e 'r!2oste.o#rit 'e l! o e8#erien.!mu !t+.i o #ri&e!m cu !'mir!.c+ci !4unseser+m l! om /i !st! #res! /i m!i t!re.cu un c!lm 'e o r+ce!l+ 'e #!rc+ !r 1i &or*it 'e !#!r!tul ner&os s!u !#!r!tul 'i2esti&.to.#re1er0n' s+ i! note #ro!ste( Lili 0ns+ ! lu!t lec.e se str0n2e!u /i cite!u 0m#reun+.!1!r+.s+ sco!t+ o &or*+.ie /i su1erin.r+m!s #e 'in!1!r+.0n'./i c!re !&e!u !t0t 'e mult 'in 2estul somnoros !l unei 1eti.i! res#ecti&+ 1useser+ sco/i trei ele&i #rintre c!re /i Lili.0n orice c! 1+r+ chicotelile cu c!re !r 1i citit *+ie.+lumi 0n c!re nu !/ 1i 1ost 0n st!re s+ res#ir nici o secun'+( :i totu/i su1ere!m c! un c0ine 0n momentele !cele!.#e c!re 1!mili! se str+'uise !ni 'e ile s+ le 0n!l.o #0n+ l! c!#+t 1+r+ s+ omit+ nimic.re.

uneori se !mu !u s+. lucio!se( Ochii 0i er!u enormi.instinctul meu e8!cer*!t nu m+ #ute! 0n/el!.'u#+ c0te&! minute.! /i 0mi ie/ise <0i #l!ci.!r 1i tr+'!t /i m!i t!re( A/! c+ !m 0n'ur!t totul #0n+ l! c!#+t( Printre *+ie.+ 'e tine( De e8em#lu.ne2ri cu sc0nteieri mo&..#e *! ! !cestor 0nsum+ri.m+ l! Lili.un !numit 1el /i or!colul er! 0n st!re.#e S!/.c+ se 20n'ise l! mine.i!r eu 0i r+s#un'e!m scurt /i m+ 0n'e#+rt!m 0m#leticin'u.!#oi .1+r+ s+ !i*+ un #rieten.le mi4loce! celorl!lte 0nt0lnirile( Du#+ ce r+s#unseser+ m!i mul./i *!t+ 4oc 'e mine.i 0i #l!c s!u <'!c+ &.#+rul str0ns #e t0m#le.m+ t!chin!u 0n 2lum+ /i eu 0nsumi 0ncerc!m s+ r0' 0m#reun+ cu ei( Bocul trecu l! !ltcine&!.c!re '+'u un r+s#uns.! c!re.!m '!t se!m! c+ !st! m.#entru mine.s+.chi!r l! *+i!tul c!re le #l+ce!.!m 'us l! to!let+( 5oi!m s+ m+ s#+l #e 1!.i /tiu !st!.! -o 1!t! ne2ricio!s+ /i 1o!rte &io!ie.ion! c! /i 2!4urile? 0ntr.c0n' r+s#un'e!u l! or!col.i c!'+ <te iu*e/te= s!u <0i #l!ci.0ntre c!re /i eu "m+ 20n'isem chi!r l! Petru.un 1el 'e su*ret+ c!re.ime'!c+ e s!u nu 'in cl!s! res#ecti&+.! !.mi 1ri2e! 'e ru/ine.i s#un+ ce sentimente !re res#ecti&ul 1!.el !re ochii !l*!/tri9=? <D!G ce.'!r !colo !m '!t #este unii c!re 1um!u!/! c+ !m l+s!t.i er! /i Color!'o.cu *u e 1o!rte #line.i.mer20n' 'e l! culo!re! ochilor.ne cu #+rere! 'es#re cine #ute! 1i &or*! /i 1+c0n' *!ncuri( L! 1iec!re !m+nunt !u e!i coment!rii ironice3 <Ho#!!!9 s+ /tii c+.i!r eu.intit #ri&ire! s#re mine /i ! r+s#uns3 <Mi4locie(= Am !u it restul 0ntre*+rilor c! #rin &is( :ti!m.m.Lili m+ !r+t+ *rusc cu 'e2etul!.! me! ri'icol+( Am &rut s+ #lec 'e.i .c!re se 'istr! 'e minune( Du#+ ce se termin!r+ 0ntre*+rile 1u consult!t or!colul.0n+l.'e su1erin.c+ s0nt 'econs#ir!t /i c+ to.m+ r+suce!m 0n #!t 20n'in'u.4ocul !&e! ce&! insinu!nt. !m retr!s #e neo*ser&!te /i m.r0 0n' 0n hohote..i s!u in/i m!i /le!m#e.S!/./i 2+se!sc+ un <client= 'intre re#eten.'!r nu te iu*e/te= s!u <te !'mir+= s!u <nu te #o!te su1eri=( C0n' i se 1+ce! cui&! or!colul.'0n'u.or!colul !4unse l! Lili( Z0m*e! cu 2ur! ei minun!t+.!.me!n'ric.c!re te emo.im#osi*il 'e su#ort!t( O iu*e!m 'e 'oi !ni( Cuno/te!m 1iec!re !m+nunt !l siluetei ei.#+rului.!colo'!r mi.un! 'intre ilele lun2i 'e l! s10r/itul cl!sei ! o#t! or!colul 0l 1+ce! Petru.m+( No!#te! !&e!m cri e 'e su1oc!re.s0nii 1o!rte rotun i /i #icio!rele cu 2le ne #uternice( Lili r+s#un'e! r0 0n' l! 0ntre*+ri( M.i &or 0nce#e s+.intin'u.c! s+ se #o!t+ 'istr! /i cei c!re !sist!u( Oricum.o *!lt+((( Din iu! !cee! 'r!2oste! me! #entru Lili ! crescut /i m!i mult( E! nu #ier'e! nici un #rile4 s+ 0ncerce s+ &or*e!sc+ cu mine.! e mic 'e st!tur+$= 6ire/te c+ nu 0ntot'e!un! 1etele se 20n'e!u.!.!m 0n1ior!t 'e o #rim+ *+nui!l+ c0n' ! 1ost 0ntre*!t+ 'e st!tur! ti#ului l! c!re se 20n'e!( Atunci e! /i.'!r o !scun'e(= )n !cel moment.c+ 'es#re mine er! &or*!( Mi se #+re! c+ to.l 0ns#re mine m!i multe secun'e( To.i s+rut!t &reo'!t+=( R+s#unsurile se 0nsum!u 0ntr.ne !'un!m 0n 4urul *+ncii 4um+t!te 'in cl!s+.<#erso!n! iu*it+=.ro/ii.#ute! s+.uimitor3 <Te iu*e/te.'!r nu te iu*e/te=%.l iu*e/te #e Te'i(((=? <>! nu.#0n+ l! ce 1el 'e !ctori /i c0nt+re.i se 'istr!u.

i!r cei m!i m!ri se 2ru#!u #e cl!se /i &or*e!u l! nes10r/it( Noi.ro/ii /i !l*!stre c!re se #ute!u roti 0n 1!. un col!nt 'e *!lerin+( Al+turi 'e e! 1+ce! 2ium*u/lucuri P!trocle.cu &e/nicul c!reu.mult 'u#+ ce #ro2r!mul 0nce#use( Er! un 1el 'e musical !'.tu e/ti$ /i !#oi 'iscut!m 1le!curi &reo 4um+t!te 'e or+( :co!l! l0nce e!. /i nou+.er! s10r/it 'e !n? /i ele&ii.! /!#te!.*lu e tr!ns#!rente #rin c!re se &e'e! c0te un sutien !l* cu 2+urele. !c!s+( 6etele se 0m#o#o.e( Er!u surescit!te.um*l!u l! re1lecto!rele m!si&e./i o 1ust+ ne!2r+ mult 'e!su#r! 2enunchilor( D!c+ !r 1i &enit 'e l! 0nce#ut.i 0nc+ 'e m+rci 'e m!/ini /i 'e 1ilme cu *+t+i((( Lili.! trimis !c!s+.'!torit+ #ros#e.ile unui *+r*!t( Cu c0t 'is#re.mer2e!m l! 1ere!str+ /i. se #rintre sc!unele #lu/!te( Se !/e + 'e#!rte 'e noi.e!u 0n st!re 'e4! s+ suce!sc+ min.0n 1un'ul cl!sei.o 1!t+ 0n+ltu.cu *+nci !*ru#te.hoc 'u#+ Dumbrava minunată.ine! un tr!n'!1ir ro .ne #ermiseser+m s+ &enim <0n ci&il=.2!l*ene.on!ser+ cu tot ce #ute! 1i m!i 1istichiu.1lori /i !ltele 'e soiul +st!( Di1u o!rele &echi emite!u un huruit continuu c!re l! ori2ine tre*uie s+ 1i 1ost ni/te 'ulci c0ntecele #entru co#ii( Cre' c+ !m 1ost #rimul c!re ! &+ ut.cu 0m#+r.'!r.!colo /i &or*e!m cu e! -l! un moment '!t !m !u it cl!r cum 0mi r+s#un'e.cei c!re termin!ser+m cu /co!l!.i( Sin'ili2recoteiul.imii 1e.! numele.i.#e c!re o !/te#t!m cu inim! str0ns+.un 1el *ine.e!u ni/te !'e&+r!te 'omni/o!re( G0n'ul c+ nu !&e!u 'ec0t #!is#re ece !ni le umile!.sin2ur+.'e met!l.se 1!r'!ser+ c! ni/te #!#!2!li.o #e Lili( Er! 0m*r+c!t+ sim#lu.cu o *lu + !l*+ 1o!rte 'ecolt!t+./i st+tu .#lictisi.se sim.cior!#i 'e.0/i 0m#letiser+ #+rul cu o 1!nte ie 0n'uio/+to!re.0m*r+c!t+ 'o!r 0ntr.!#+ru t0r iu.!i m!melor.ire! #remiilor /i to!t+ ceremoni! !cee! !*sur'+.1uste c!re !t0rn!u !iure! #e ele.i !&e! #e.ilor.&oce! ei r+sun! !colo./i #ro1esorii er!u m!i mult 'ec0t e#ui !.cu !ren! circul!r+'e!su#r! c+rei! se *!l!ns!u tot 1elul 'e tr!#e e nichel!te.se um#le! 'e #+rin.'e !cee! m+ 0ntorce!m 0ntr.1iec!re cu c+m+/ile /i n+'r!2ii m!i *uni #e c!re.un *+i!t m!i mic met!mor1o !t 0n c0ine( Scen! er! #lin+ 'e co#ii.#entru c!re /co!l! no!str+ 0nchiri! 0n 1iec!re !n tot Circul 'e St!t( S!l! !cee! m!re.'e 1unii /i #l!se.!r 1i 1ost '!t+ !1!r+ 'in #ricin! 1ustei.'in ciclul #rim!r.! ei( Atunci !u e!m l+murit3 An'rei.!m comunic!t( Im#ort!nt er! s+ 1ie lun+ /i s+ #ri&esc 0ns#re locuin.1+r+ m0neci.!'uce! m!2neto1onul /i.'intr.#!l( Mer2e! cu o 2r!.! 1!rului #uternic.le st+te! 0ntr.ie( S0nt /i !cum !*solut con&ins c+.cu 'iscuri &er i.m!i multe seri l! r0n'.c!re 0i 'e &ele! #ul#ele? 0n m0n+ .l0n2+ ureche! me! 're!#t+nu er! nici un 1el 'e h!lucin!.colo.0mi #ronun.mi li#e!m 1runte! 'e 2e!mul rece( :ti!m c+ locuie/te #e >!r*u 5+c+rescu.+ /i !l n!i*ii 'e *ine 1+cut+.ni/te #u/ti #reocu#!.!&e! loc !'e&+r!t! ser*!re.1luturico#ii.strecur0n'u.se sim.ie c!re er! num!i ! ei. tre*uie s+ se 1i uit!t ele l! noi.i /i co#ii( Cei micu.i.se 1oi!u 'e colo.#e c!re 'e !lt1el 'irecto!re! le.chi!r 2+tite c! ni/te #!#!ru'e.*+ie.elor( Unele 0/i 1+cuser+ un2hiilei!r &reo 'ou+.ne str0n2e!m l! #o&e/ti( A 'ou! i 'u#+ ser*!re! 'e s10r/it 'e !n.ni se scur2e!u ochii 'u#+ Li uc!.

mi/c+to!re( E! nu #ute! 1i 'e *r+c!t+( Un moment mi.ne &+' cole2ii=.nu mi.'ecolor!t 'e lun+.#ur /i sim#lu m.e!m !tunci cum un 1lui' c!l' m+ str+*!te 'ins#re tor!ce c+tre &0r1ul 'e2etelor.!m !&ut 'estul+ #utere s+.tot r+sucin'u.! ei.m+ #ier'ut( Nici nu.imii 'e l! c!re nu #ute!i &e'e! m!re lucru( S#re un !st1el 'e loc m+ t0r0 0n cele 'in urm+ Lili( St+te!m !colo.int+( Nici nu /tiu c0n' ! &enit l0n2+ mine( Er! #!r1um!t+ #uternic.!u 1ost *!r!te 'e cel+l!lt te8t.mi m!i '+'e! 'e 1!#t !ten.m+ 0n ce!rce!1urile ume'e.!l c!merei meles#re 1otoliul 'e l0n2+ #!t( Acolo o &e'e!m 1o!rte cl!r #e Lili.se cu tr!n'!1irul.h!inele er!u un! cu tru#ul ei( E! nu er! 'ec0t o st!tuie 'e consisten.i.!m *olit.! s#eri!t c0n' ! citit termometrul( Mi.eles( C0n' nu !m m!i #utut su#ort!.i cole2ii se 0ntorce!u s#re noi /i r0n4e!u cu su*0n.n #!ce.!m tr!s re#e'e m0n+ 'intr.!r 1i #+rut in'ecent+ '!c+ nu !r 1i 1ost 1ermec+to!re( I se &e'e!u #icio!rele #0n+ sus.cu #+rul str0ns.2+sin'u.esc 0n 1!.0nci1r!t.'intr. mi retr!2 'in nou m0n+( M+ uit!m 're#t 0n!inte /i 0nce#usem s+ tremur( E8ist!u 0n s!l+ secto!re.!m '!t se!m! 'eo'!t+.0m*in' ciu'!t /i ironic( M+ ri'ic!m !tunci 'in #!t /i.!m #ri&it 0n o2lin'+( Am !&ut un /oc c0n' #ri&irile mi.s+ m+ 'istru2+$ S.#!r1umul ei s0nt #re! su1iciente c! s+ m+ tul*ure( To.o 'e *r!ce( D!r e! er! 0ntre!2+.! me! /i.!m 0ntors s.#entru c! r! ele !'e&+rului s+ m+ co#le/e!sc+.+.!m ri'ic!t /i !m 1u2it 'in s!l+ #e #rim! ie/ire( Am m!i !u it &oce! ei ironic+ stri20n'u.0m*r+c!t+ 0n s!r!1!nul 'e /co!l+.'in re1le8.'e #0n +.un'e nu st+te! nimeni.m+ #ri&e! .it c+ !m 1+cut 1e*r+.m+ c+ &re!u s+.#e umeri.! 'o1toricit c0te&! ile? #rimele ile 'e &!c!n.mi umerii 'e 1iori( M.#rin el nu str+*!te nimic( :tiu c+ nu !m 'ec0t s+.!m !ler2!t cl+n.l0n2+ orchestr+ /i 0n !lte locuri.e! 4uc0n'u.c! /i c0n' !r 1i /tiut ele sin2ure ce s+ 1!c+.in'u.o !titu'ine c!re mi s.eu !su'!t /i sim.o #ri&esc.m+ con&in2e!m c+ e cu totul re!l!( Sim.i!r e!.! &enit s+ cre'3 Lili st+te! #icior #este #icior.m+ 0ncet /i !#oi#0n+ !c!s+.!m ri'ic!t ochii 'e #e #!2inile c!re se tot 0nmul.mi.#re1+c0n'u.'eschi'e!m ochii /i #ri&e!m #rin !erul !l*!stru.!m tr0ntit 0n #!t /i !m sim.ie/ti! c+ #re en.cu somn #u.!l husei 'e #e o2lin'+( E un te8t !*scons.int+ l! #!ntomim! 'e #e scen+( Deo'!t+ m+ lu+ 'e m0n+( Am 0ntors c!#ul uimit s#re e! /i mi.!r 1!ce lumin+.cu ochii l! e!(C0n' m.!m r+s#uns./i un loc l! &reo 'ou+ r0n'uri m!i sus 'e mine( 6usesem tot tim#ul.0ntr.'!r n.!colo o &reme.#e 1uri/.+nin' /i str0n20n'u.cu *u ele lucio!se.'!r cui i./i m0inile mele.0m*e! /i m+ #ri&e! cu co!'! ochiului( Eu m+ uit!m .'in c!u ! 2omotului #re! m!re s!u ! 0n+l.+ sticlo!s+.o *uc!t+.mirosin' 'in c0n' 0n c0n' tr!n'!1irul( A#oi se r+ 20n'i /i &eni s#re noi.unul l0n2+ !ltul.l smul2.in /i &ise h!lucin!nte( De nenum+r!te ori.! !'us me'ic!mente /i m.i s#un ce&! unui cole2.! ei(=An'rei'e ce m+ ocole/ti $= 0mi s#use /i m+ lu+ 'in nou 'e m0n+( <L!s+.m+.cu #iele! lor !l*+ /i m!t+.m!m! s.'!r &ie.!r 1olosi o!re lumin! !st!$ E! !r 1i o .0ncerc!u s.o !tin2e!m #e #+r.

<S!m*! #! Ti=.2r+*in'u.i *+tr0ni /i /u/ote!u ore 0n /ir( Er! 1+r+ 0n'oi!l+ ce&! schim*!t 0n co#ilul lor.'e *+r*o/i 0m*r+c!.o sut+ 'e 'octori 'u#+ ce.chi!r #e *irou.i( Din luciul co#er.'esco#erin'.c+ &re!u 'o!r s+ scriu o #o&estire /i c+ #ot s+ cheme /i.2rote/ti.ilor r+s+re!u 1i2uri 'ure.>!co&i!.le e8#lic!m c+ nu !m nimic./ont0c 0n c!mer+.i e8centric.!.0n !nii 'e liceu.ui!m #ro1un' cole2ii( Scri!m.eles c+ s+rm!nele #ro1eso!re 0nlemne!u( D!r 0n&+.ii 0n #!ce( M+ socote!m uneori con'!mn!t /i 0mi 'is#re.'!r 'u#+.mi #l+ce! re.iul s+ 1ie corect( >ine0n.!mie e 0ntre2i se !'un!u 0n s!lon cu !l.+( Am 1ost.eu um#le!m t!*l! cu &ersuri 'in 5erl!ine s!u Elu!r'( L! 1r!nce + /i l!tin+ !lc+tui!m 1r! e cu e8em#le *i !re( D!c+ tre*ui! s+ con4u2 un &er* 0n #ro#o i.!r mistui( :i totu/i.cu hornuri uri!/e.!cum #e 'in!1!r+( 6iec!re lectur+ nou+ er! #entru mine o nou+ &i!.i 'e l! &reo #!tru *i*lioteci l! c!re er!m !*on!t( Tot ce.'in !#ro!#e 0n !#ro!#e.! me!.i!n+ /i nu le.0mi 0nce#usem /i un 4urn!l.i "c+ci cite!m 0n #rimul r0n' #oe ie%.<Im!2ine=( Se murmur!u .ii.Celine.m+ s+ rei!u 1irul #o&e/tii( De&ene!m un !'olescent 'i1icil./i !st! 0i um#le! 'e s#!im+ (Re1u !sem s+ m+n0nc 0n su1r!2erie#entru c+ /i !colo se !1l! o m!re o2lin'+ &ene.0ntre2i 1!milii 'e #oe.R!1.s+ i! &reo c!set+ cu tot soiul 'e m!r2ele /i se #re1+ce!u c+ /te!r2 #r!1ul 'e #e mo*ilele stil /i ico!nele cu lu4eri 'e &i.i! ei <0n &i!.o termin( Le.cu *i !rerii /i i'ei !*sur'e( S0nt con&ins c+ 1+r+ !#!ri.<Le' Ze##elin=.s!u #eis!4e cu 1!*rici mel!ncolice.1orm!l.li#ite cu scotch 0n lun2 /i.o s+#t+m0n+ si2ur( Ei !cce#t!u resemn!./i m+ &e2he! + 0n tim# ce m+n0nc re#e'e.c0t !/ &re! !cum s+ !runc m+c!r /i o sin2ur+ #ri&ire 0n o2lin'+9 Nu o &oi 1!ce 0ns+ 'ec0t c0n' &oi #ute! termin! #o&este! !st! c!re m+ !#!s+( De multe ori.!m 1o!rte *ine /i lu!sem ni/te #remii l! <concursurile 'e cre!.+.#on2 #e c!te'r+.#e c0n' cole2ii mei 4uc!u #in2.o !co#ere /i #e !cee! (A/! c+ ei 0mi !'uc m0nc!re! !ici.#este c!re trece! 0n *or un #urcelu/ 0n!ri#!t( 5oc!*ule misterio!se se 0ncruci/!u 0n cursul 'iscu.0n #!u e.ine!m 1o!rte u/or /i.iilor l! c!re !sist!m !*sent3 <In!2!'! D!&i'!=.*+tr0neii mei !u intr!t /ont0c.!/ 1i #ier'ut 'e1initi& cont!ctul cu lume! re!l+( Cite!m to!t+ iu! /i o m!re #!rte 'in no!#te.scri!m 'e #il'+ <6lo!re! ne!2r+ &+ u &ul#e! tr!ns#!rent+= s!u <Eu lo&esc &er'ele cu o &!c! 'e #iersici=.i 'e stru2uri.n l!t #e co#er.mi m0n20i! #+rul lun2 cu o 0n2ri4or!re #rost !scuns+( >+tr0nic! e1ecti& l+crim! c0n' eu#e un ton oricum m!i *l0n' 'ec0t l! 0nce#ut.0n tim# ce scri!m /i scri!m.ie=.!&0n' 2ri4+ c!.5oronc!.#e c!re 0i e8#lor!m !#oi in'i&i'u!l.!m #romis c+ 0ntr.su* #rete8tul c+ &or s! 'e! 'e m0nc!re l! #e/tii 'in !c&!riu .!/! c+ m+ l+s!u cu to.&ie 0nc+rc!.!m recitit 0nc0t !#ro!#e c+ 0l /tiu /i.cu to!t+ 1iin.!S!rtre.'e.#e r0n'.ie/in' 'in co!st! lui Cristos( D!r s10r/e!u #rin ! se !#ro#i! 'e mine.i.#e c!re !t0t! l.1l!c+r+ c!re m.Rim*!u' /i 5!lerE( A*i! o*ser&!m ce se #etrece 0n 4urul meu( Cole2ii mei &ene!u mereu l! /co!l+ cu 'iscuri'e o*icei 0n st!re #ro!st+.! me!=.e8erci.'esi2ur.C!mus./i eu &ersuri 0n ni/te c!iete.0m#rumut0n' c+r.!/ 1i #utut cere s.

cu *r0uri !l*e /i ro .n mine F Ast!.! lun2ul ei( 6useser+ &o#site #e 'in!1!r+ cu &o#sele !crilice./i !#oi 0n #ur#ur+.i#+tor.+.ce&! 'in mine se 0m#otri&e! !cestor im#ulsuri( Mi se #+re! c+ eu s0nt cu totul 'i1erit 'e ceil!l.#e l0n2+ /co!l! Sil&estru.!t0t 'e &echi 0nc0t .i /i m+ 0n1un'!m !#oi #e str+'u.i! um!n+ *!n!l+( >! chi!r.! 'e !*soluti !re #e c!re.0.re1rene hi#notice /i se recit!u &ersuri !s#re3 <Nu cre' 0n Hitler F Nu cre' 0n Zimmerm!nn F Nu cre' 0n >e!tles F Cre' 'o!r 0n mine F 0n Uo.o /i.!urul i'urilor trece! 0n !m*r+.i.0n!inte 'e c+'ere! serii( O lu!m #e G!l!.! c!sei s!le.c!rc!sele 1ri2i'erelor !*!n'on!te chi!r 0n 'rum.cu stuc!turi.e!m !tunci !t0t 'e #uternic.!m 0nce#ut .i 'e &i.ii /i emite!u ni/te mo'ul!.#e s#!./i tot #eis!4ul #+re! !rti1ici!l( M+ 0ntorce!m !c!s+ #lin 'e triste.0ntr.locui! 1!t! c!re !&e! s+ 1ie cel m!i monstruos 'e 1rumos lucru 'in &i!.i re!lit!te! F 5isul s.c+ 'r!2oste! /i tot ce .o#rit+ 0n #o!rt! 'e 1ier 1or4!t.i se #+re! c+ le !i 'in!inte 'e.cochete.! termin!t(= A'uce!u m!2neto1o!nele 0n cl!s+.ne&erosimil.ii !t0t 'e t+io!se 'e chit!r+.#e 'e !lt+ #!rte.'e.c+ eu mer2 #e un 'rum c!re m+ &! 'uce mult 'incolo 'e con'i.le cu#l!u l! st!.e.ru2inite 'e #loi /i *urni.e 'e .'!r.o resim.ele t+cute /i !urii 'e 'incolo 'e str!'! To!mnei.ine 'e e! nu e #entru mine.cu suli.cu *!lco!ne su* 1orm+ 'e !l&eol+ #ericulos sus#en'!t+ 'e!su#r! str+ ii.0n #ri'&orul c+ror! st+te!u #ension!ri c!re #ict!u cu 'uco #e *uc+.ii m!ri.'e&ene! un 1ilm #!r!lel.&ie.cu !tl!/i 'e i#sos muce' su* !rc!'e( Pe m+sur+ ce so!rele co*or! l! ori ont.'e consisten.0nc0t nu #ute!m st! s+ !scult nici cinci minute( I2nor!m tot ce iu*e!u tinerii 'e !cee!/i &0rst+ cu mine? 0n cei 'oi !ni c0t ! 'ur!t cri ! !st! m.! 1i &enit #e lume( Am !4uns 'e multe ori !tunci #e str!'! 5enerei1+r+ s+ *+nuiesc c+ !colo.#0n+ 0ns#re Mo/ilor( Pri&e!m c!sele *+tr0ne/ti.e 0n/ir!te 'e.l+s0n' s+ se &!'+ 'e'esu*t.i 'e c!rton #eis!4e m!rine s!u n!turi mo!rte cu lili!c( C0n' se l+s! !mur2ul #e str!'! 5enerei.lume! me! se 'es#rin'e! 'e lume! re!l+.+ 0n rochie !l*!str+.c!re 0n c0.cu *ol.!m !#ro#i!t !t0t 'e t!re 'e ne*unie 0nc0t /i !cum m!i simt s+rutul ei cu 0ncetul.!r+.i /i Domni.! me!( M+ 1!scin! l! !ce!st+ str!'+ !s#ectul le#ros !l c0tor&! !teliere /i 1+*ricu.!4un2e!m 0n #i!.i s!u !l*ume 'e !rt+ #!s!4e erotice /i nu'uri.i&! !ni se 4u#uiser+.ciu*uce /i m!sc!ro!ne.! Ru8!n'r!.1erestrele se um#le!u 'e s0n2e.o*r!4ii /i n!surile 2or2onelor 'e #e 1ronto!ne l+s!u um*re !scu.#iele! sol o!s+ ! /!r#elui c0n' n+#0rle/te.'e&ene!u 'e un ro m!t.'e &o#se! m!i !t0rn!u 0n co4i #e 'e!su#r!( M!i 0ncolo &ene!u m!2herni.! &isului( Pentru c+ nu #ute!m st! s+ citesc chi!r tot tim#ul /i #entru c+ '!c+ nu ie/e!m l! !er !&e!m no!#te! co/m!ruri s!u insomii -ie/e!m s+ m+ #lim* ilnic.un! 'in c!sele! !cele! m!rine2ustore/ti.i r+&+/e! !mintiri &echi.o 1! + 'e inhi*i.#rin ten'in.e cu c!i 0n curte s!u c+su.u2r+&e!l! 2!l*en+ 'in!inte( 60/ii m!ri!l*!stru .! G!l!.ire ol&!*il( C+ut!m #rin c+r.e( Erotismul meu intr!se 0ntr.ie !2resi&+( Totul er! #!r!'o8!l.+.i!r o 1eti.ite #e un i' 0ntre2.

i se8ul nu #o!te 1i 'iscern!t 'ec0t strict !n!tomic( P0n+ l! 'oi.cu.2r+sime! 'e#us+ !lt1el #e cor#.ion!mente luci'e.2r!.+.+ s+ 'istin2+ 0ntre #rietenii lor *+ie.!r 1i #+rut m!i n!tur!l 'ec0t situ!.co#iii s0nt 0m*r+c!.sl+*iciunii lor( Cu c0t 'elirul meu se 'e &olt!.ele erotice( Citisem c+ #+i!n4enul.e omene/ti c! oric!re.<m!meleso.+.c!re 0ntin' 'o!r #l!s! 2esturilor0m*etelor.1emeie 0/i 'e&ore! + 0n tim#ul !cu#l+rii m!sculul /i 0nce#usem s+ scriu o #o&estire 1!nt!sticoi'+.m+ 0n s#ecul!.rochi.+ (Hot+r0sem c+ eu nu !&e! 're#tul s+ cunosc &reo 1!t+ #entru c+ !&e!m o misiune m!i 0n!lt+ 'e 0m#linit( Er!m con&ins 0ntr.i 0n culori 'i1eren.i! ei( S!u m+ 20n'e!m l! c+lu2+ri.ii 0n !l*!stru.!le e/ecului( Tim# 'e 'oi !ni.cleio!se #0n e 'e #+i!n4en #rinse 'e col.#rin/i 0ntre cele 'ou+ instincte 1un'!ment!le( S+ /tii #recis c+ 1emei! te &! 'istru2e.!r 0nt0m#l! '!c+ /i.ele cre!te !rti1ici!l "#+r m!i lun2 l! 1ete.un 1el c+ nemurire! 'e#in'e tocm!i 'e c!stit!te /i c+ 0n momentul 0n c!re iu*e/ti s!u 1!ci 'r!2oste te.i 0m#ie'ic+ #e o!meni s+ se re!li e e.ilor mi se #+re!u ni/te in1irmit+.iei 0/i ron.0n c!re 1emeile #!r 1iin.#ur /i sim#lu.estro#i!t( S0nii.trei !ni./i 0l 0n.n+scu.i 'u#+ 0m#reun!re? 0mi im!2in!m 'ilem! 0n c!re s.i! unor mi/c+ri./ol'urile l+.ii 'e tot 1elul( M+ 0ntre*!m !st1el 'u#+ ce tr+s+turi 'istin2em 1eminit!te! cui&!( L! nou.ite.#o'o!*e e8clusi&e.+ie.0n c!re 0mi im!2in!m ce s.sin2ur! 1isur+ ! #l!to/ei chitino!se.!m 1+cut un sistem monstruos 'e i'ei 0n !ce!st+ #ri&in.i!te3 *+ie.i ru/ino!se( Com#ort!mentul 1eminin.c! 'e #il'+ cerceii% /i 'e .0n mi4locul c+ror! !r 1i #0n'it nemi/c!t+ c0te o 1emeie 2o!l+ cu s0nii !t0t 'e !sem+n+tori chelicerilor.'e 1!#t'e ni/te r!.c+ 'r!2oste! /i 'eci 1emei! s0nt c!u ele *!n!li +rii.i sc+#! 'e su* 1!scin!.ci 'e im#ulsuri 'e l! c!re nu m+ #ute!m sustr!2e( 6ire/te c+ m+ chinui!m sin2ur.0n !cel!/i tim# 0n c!re ei 0n&!.!t0t 0mi #une!m m!i multe 0ntre*+ri 0n !ce!st+ #ri&in.#+rul 'i1erit 'e !l *+r*!.0m*r+c+minte s#eci1ic+3 1uste.ciu'!t! M!ntis reli2ios!.!r 1i !1l!t *+r*!.mi.e.n lume! o!menilor 1emeile i.!i m!cul!t 'e1initi&( Nu er! &or*!.le !#!r #e o*r!4i tr+s+turi !#ro!#e im#osi*il 'e 'e1init.i!r 1etele 0n ro/u s!u ro ( D!r !#oi.e.'!r nu #ute!m 1!ce !lt1el( 6emei! mi se #+re! un monstru( 5e'e!m 0n e! 'e 1!#t un *+r*!t mo'i1ic!t.'!r #e c!re ochiul le #erce#e cu o #reci ie 'in ce 0n ce m!i m!re( Dincolo 'e 'i1eren.ii( Pentru mine.!r omor0 #e *+r*!.lucrul mi s.se 0n2ri4e! m!i mult /i cochet! cu *+ie.! Rom!n+ uri!/e.s+ cre' c+ tocm!i erotismul e cee! ce.0n !ce! st!re 'e 0nstr+in!re 'es#re c!re !m 0ncerc!t s+ '!u o su2estie.e!#+ !colo cu 2him#ele &eninos 'in co!'+((( D!c+ !/ 1i &+ ut #e *ule&!r'ul M!2heru s!u 0n Pi!.c!re 2+se/te 0n c0te&! secun'e sin2urul loc &ulner!*il !l m!sculului.ii 'e 1eti.iile.#siholo2i! 'i1erit+ le lu!m 're#t #re1+c+torie( Pri&e!m cu ur+ l! c0te o 1!t+ c!re se 0m*r+c! m!i ele2!nt.!m!ntul( S!u l! 1emel! scor#ionului.!st! 0nsemn! #ur /i sim#lu c+ e! 0/i et!le! + 'orin./i totu/i s+ nu #o.ii.urile cl+'irilor.c!re 0n tim#ul co#ul!.!1un'0n'u.i! re!l+.iu*itele s!u 1iicele no!stre=.

m+ !#+r!m 'in to!te #uterile 'e ce&! c!re tre*ui! s+ se 0nt0m#le( )ntr.culo!re! lemnului 'e ste4!r.! #+rut neo*i/nuit 'e mic+ /i 'e 1ir!&+( A&e! un #+r lun2.#ri&in' s#eri!t+ 0ns#re interiorul c!merei( De !colo.#ri&e!m s#re 1ere!str! 'e 'e!su#r! m!rchi ei.io!se /i #ro*!*il #re.! 0nno#t!t( Du#+ !cee!.!1l!t+ #e col.!m !'us *rusc !minte 'e scen! !cee! 'in co#il+rie.stri20n'3 <Z0tneru/in!to9 Ple!c+ 'e./i to!te liniile 1e.ei t!le /i im#osi*il 'e re#et!t #entru !ltul((( D!c+ ochiul 1eminin nu este 1!r'!t.!#+ru o 1!t+ c!re mi s.mult m!i m!re.o 2!m+ orient!l+.trec0n' #e str!'! 5enerei.iremec!nic( Mi.inut 'ec0t &!2.e 1o!rte 2reu s+.c0n' c0ntecul #+#u/ii s.0n lumin! incert+ ! !mur2ului./i #e 1!.2hemuit+.!ce!st+ mutri.! 0n/el!t 'ec0t c+ i.i$ Gur! #!re m!i u/or 'e 'istins 'e un! *+r*+te!sc+.0nc!'r!t+ 'e 'r!#erii 'e sto1+ ro/ie.ni/te *u e s0nt 1eminine.'e c!s! !cee! ciu'!t+.o sin2ur+ s#r0nce!n+ s!u c+ #e o*r!4ii ei !u !#+rut.!colo.'!r cine !r #ute! e8#lic! 'e ce ochii unei 1emei #!r imen/i.o s!lcie m!re 'e l0n2+ c!s+( L! 1ere!str+.+ !ristocr!tic+ /i mi.! rotun'+.!m !u it un c0ntecel su*.+.cu un tim*ru c!m s#!rt.l 'istin2i 'e !l unui *+r*!t( Po!te 1etele !u 2ene m!i lun2i /i m!i 'eseochiul ce&! m!i !lun2it.mo& c0t tim# o iu*im.'e co#iii cu sute 'e 4uc+rii( Er! c0ntecul 'r+n2+nit0ntr.0n 4urul 2urii.'e l! str!'+.uri 'e crist!l /i luciu 'e !r!m+( Nici m+c!r 0n .'e c0te ori trece!m #e.#e c!re tu le cre'e!i i&ite !colo 'o!r '!torit+ in1luen.0n c!re &e'em "c0n' 1orm!t+$ 'e ce !#+rut+$% #erson!lit!te! ei #ro1un' /i su*til eroti !t+( Su#ort+m m!i u/or 20n'ul c+ iu*it! no!str+ ne.ei se !lun2iser+( M+ com#l+ce!m 0n sin2ur+t!te.!m &+ ut o #isic+ !uriu.! lun2ul i'ului /i s+ri 0ntr.e8ist+ /i eni2m!tice re#ere #sihice.#ute!m &e'e! un 2lo* #+m0ntesc.ci #entru 1orm! unic+ ! ochilor s!u ! 2urii.#ortoc!lie.o se!r+.!colo9= Pisic! se 1uri/+ 'e.0n trecere.io!se /i un m!re #olic!n'ru cu .'oi ochi 2+l*ui( Nu !m re.*ucl!t.#entru c+ ele 'etermin+ #!siunile( Nu iu*im o 1emeie #entru c+ !re un cor# #er1ect.iri.!cele cute 'e o 'uio/ie ironic+.! 0nce#use s+ mi se conture e su* n+rile lun2i /i 1o!rte su*.cu 1+lcu.cu 1l!c+r+ ne!2r+.'!r 0n 4um+t!te 'e !n nu !m m!i &+ ut 'ec0t.'!r chinuit+ /i e! 'e o constr0n2ere interio!r+( Must!.se !u i o &oce 'e 1!t+.'!r nu cre' c+ s.ion!l elementele 'istincti&e( Cum nu #utem ie/i 'in se8ul nostru.in str!nie( Gur! r+m0ne! sen u!l+.o iu*im nu m!i &e'em !ltce&! 'ec0t 'oi ochi o*i/nui.e 1rumos rotun4ite./i cre' c+ 'e 1!#t ele s0nt cele m!i #uternice.ur. !m continu!t #lim*!re! #0n+ s.!l m!n'!rinului 'e celuloi'( Sunetul &ene! 'e l! o 1ere!str+ 'eschis+.!r #ute! e8#rim! 0n lim*!4 r!.i!r c0n' 0ncet+m s.mo*ile 1o!rte #reten.! o#rit.! 0m*it !ltcui&! ri'ic0n' 'intr.c!st!niu 'eschis.'!r #rin ce$ :tii si2ur c+ o 2ur+.'e c0te&! ori.ul unei c!se.&e'em ine&it!*il cu ochi 'e *+r*!t s!u 'e 1emeie to!te !ceste tr+s+turi in1inite im!le( M+ schim*!m &+ 0n' cu ochii( 6i2ur! me! c+#+t! tr+s+turi !scetice0n ochi 0mi luce! o lumin+ su1erin'+.#u.c!r!cterele secun'!re c!re !#!r 0n !'olescen.o 1emeie *+tr0n+( Prin !lt+ 1ere!str+.'e!su#r! unei m!rchi e cu 2e!muri multicolore( Pe m!rchi +.

olite 'u#+ ultim! mo'+.ii( Alt+'!t+ er!m chi!r *ucuros s+ 1iu l+s!t 0n #!ce.ie/e!m /i hoin+re!m #rin >ucure/tiul 2!l*en.! &iitorului meu( Cu 'o!r un !n 0n!inte m+ hot+r0sem s+ renun.!ser+( Sim.ci un e/u!t 4!lnic( Schim*!re! !st! se #ro'uce! su* #resiune! sin2ur+t+.ine! cuti! !cee!.i /i #u.ii mele #sihice( Tim# 'e trei luni mi.nu !m scris nimic 'es#re !ce!st+ <0nt0lnire=( Tot ce.urelie 'e Ner&!l( Trece!m 0n cl!s! ! 'ou+s#re ece! /i !&e!m s+ 0m#linesc cur0n' o#ts#re ece !ni? 0nce#e!m s+ simt 'in ce 0n ce m!i mult o str0n2ere 'e inim+ 0n #ri&in.c! un 0n2er c+ ut s!u 0n m!re #rime4'ie 'e c+'ere( D!r /ti!m c+ ! r+m0ne 0n2er 0nsemn! s+ ne2 m!i 'e#!rte cee! ce se *+te! 0n mine.c!re cu#rin'e! &ersuri.!m sim.cole2ii m+ m!i in&it!u #e l! ce!iuri /i !ni&ers+ri s!u l! 'iscotec! 'in holul liceului.ine 1!#te e8terio!re.it 0n continuu inim! 2re! .'!r cre'e!m c+ !st1el #ro2rese #e 'rumul c+tre su#r!um!n( )n &!c!n.'e #!rc+ !r 1i 1+cut un '!r unui ne#+m0nte!n( Nici ! i nu /tiu ce con.1+r+ s+ o !tin2 m+c!r( Pier'usem orice urm+ 'e um!nit!te0mi '+'e!m se!m! 'e !st!.! m!2! inului Mu ic!3 $tic*5 /ingers #lus cinci eci 'e lei contr! Deep 'urple In "oc*& Caravanserai #lus single.! inte2rit+.! 'intre ! uns#re ece! /i ! 'ou+s#re ece! tr+isem o !semene! sin2ur+t!te.in s#eri!.'!r /i cine /tie ce 20n2!nie 0ns#+im0nt+to!re( Chi!r cei c!re.s+ st!u 0nchis 0n c!s+ cu s+#t+m0nile.!mi! ! o lu!m 'e l! c!#+t( A*i! !/te#t!m s+ re0nce!#+ /co!l!.ine! 'e &i!.2!t! s+ 'e&in eu 0nsumi cosmosul -cum 0nce#e!m s+ nu m!i #ot 0n'ur! 1i ic !cest mo' 'e &i!.!m not!t 0n !ce! i 0n !2en'! cu #!2ini 'ict!n'o ! 1ost c+ 0nce#usem .'!r.i 'e 2estul lor.i 'e &i!.l 0nm0ne e3 mi.0mi er! sil+ 'e o!menii c!re #+re!u mul.0nc0t m+ s#eri!sem 0n #ri&in.0n4ur!m 0n 20n' c0n' tre*ui! s+ r+s#un' l! tele1on? 0n #rimii 'oi !ni 'e liceu.tinerii 'e se!m! me! cu &e/nicele 'iscuri l! su*.s+ citesc #0n+ nu m!i &e'e!m.umi.'e <*ucuri! 'e ! tr+i=.c+ci o l+s!sem #e *!nc+.i/!te1emeile 0n.ul )5 6eneration 'e <Cho=.e!u #entru mine oro!re !mestec!t+ cu o !'mir!. 'e1initi& /i 1+r+ #+rere 'e r+u l! tot ce .#e c!re -0ns+ nu !&usese nimeni cur!4ul s+ mi.contr! 7mmagumma.! lor m+runt+( Cum m+ sim.nu 0/i #ute!u 0nchi#ui c+ !r 1i #osi*ile 0ntre noi rel!.renun.1+c0n' schim*uri 0n 1!.1rumos 0n1+/ur!t 0n h0rtii le2!t cu #!n2lic+.e!m un 2eniu. M+ 0ntorce!m !c!s+ 1r0nt 'e o*ose!l+.lucru c!re nu mi se m!i 0nt0m#l!se nicio'!t+( Pentru c+ m+ sim.note 'e lectur+.ii #erson!le( C0n' 0m#linisem /!#tes#re ece !ni 0mi #re2+tiser+ un c!'ou.tr!ns#!rent 'e so!re.cum nu m+ 'uce!m nicio'!t+.nu m+ m!i sim.c+ci se &or*e! totu/i mult 'es#re mine.4urn!lul meu.+.&ise m!i str!nii /i #re! #u.+? 0ncet 0ncet.'e o 'r!2oste !*str!ct+.io!r+.o !i #entru cris!li'! 'in c!re !r #ute! ie/i un 1luture.e!m mult #re! sin2ur.ie /o&+ielnic+ #e c!re.#o!te .l #useser+ #e *!nc+( Er!u 4en!.o 'r!2oste #entru nimeni( Nu #ute!m st! o cli#+ 0n c!s+.mi lu!u !#+r!re!.e!m uni&ers!l.'!r 'u#+.!/te#t0n' mereu s+ 0nt0lnesc #e cine&! cunoscut( Pri&e!m cu in&i'ie cu#lurile c!re mer2e!u 0m*r+.

c! s+ termin cu cele le2!te 'e !ce!st+ m!terie.un 1el 'e le*+'+ ne!2r+.+.nu se /tie 'e ce.ele 1orm!u #entru mine o m!s+ !#ro!#e ne'i1eren.! uns#re ece! /i s.o t!*+r+ 0n c!re 1useser+m 0m#reun+ se 1!r'!se /i se 0m*r+c!se c! o 1emeie.!sem tot l! *iolo2ie( :i.1o!rte #reocu#!t+ 'e re&istele 'e mo'+.e&i'ent.el c! 'e cl!s! ! o#t!.ie( >um*!c.numit+ Di!lis! c!re ! r+m!s 2r!&i'+ 0ntr.c!re #urt! tocurile 'e /!#te centimetri.C!lu s!u Hi#ohi#us.+.cee! ce 0mi 1+cuse !t0t 'e r+u.#retin'e! s+ i se ic+ 5!sile.urm+ !#oi D!lu.unu #!tru eci /i o#t 0n+l.ies#usese lec.'!r e! 0l &+ use /i.'!r c!re !&e! o #utere 'in ce 0n ce m!i m!re !su#r! me!( De multe ori m+ tre e!m #l0n20n' 'e sin2ur+t!te( )n 1ine.!m s#ri4init 'e #erete( C0t #ri&e/te 1etele 'in cl!s+.e%.0ntr.ce&! m!li2n.i! 'es#re #!r!meci 'estul 'e corect.ne &or*e! 'es#re #e.ime.er!u /i 1ete 1o!rte *une /i muncito!re.Mlh!l!chelu#t+tor 'e 2reco.un *+ie.'!r lu!se trei #entru c! numise tot tim#ul !cest mic !nim!l 'aris )atch.i 2emeni.0n!lt 'e unu nou+ eci /i trei /i numit./i o !lt+ #ereche.'u#+ numele unui str+mo/ !l c!lului.#oem c!re se com#une! #0n+ l! urm+ 'o!r 'in 'ou+ &ersuri.interes!t 'e un sin2ur lucru 0n lume3 locomoti&ele electrice 'e 4uc+rie? 0nchei cu Lulu.!m 0nce#ut /i cl!s! ! 'ou+s#re ece! /i re&e'ere! 1i2urilor cunoscute mi.! 1+cut #entru #rim! '!t+ #l+cere? 0n l!*or!torul 'e *iolo2ie.+c!re nu s.i cu *+r*i(= M!i o*scuri er!u Gri2ori.un 1el 'e 1rumuse.! 'istins 'ec0t o sin2ur+ '!t+.'es#rinse 'in s0rmuli.rom!ne.!r #ute! scrie 'e !lt1el o e#o#ee.er! !lt! c!re.! retr!s 'e l! liceu( 6ire/te.!m &+ ut m.ine ul ei #re1er!t%.nici el nu /ti! 'e ce.&estit! Dr0n2+./i Ne!2u.cu o e8#resie 'e !rm!nt+ 'e ne&ino&+.i!r !ltele 'estul 'e 1rumo!se /i *inecrescute c! s+ nu se li#e!sc+ nici o *0r1+ 'e ele( D!r nici unele nu m+ interes!u #re! multi!r ! i e1ecti& nu mi le m!i !mintesc 'ec0t cu 'estul e1ort( M!i er!u .1r!.l scosese l! lec.un 1el 'e m+sc+rici &ul2!r -c!re l! un *!l m!sc!t 'intr.e se 0m#r+/ti!ser+ 0n tot holul c!ncel!riei su* #ri&irile lui =Ne! Z!m*il+= 'irectorul( L! !lt+ m!s+ st+te! Mortul.un colos cu c!#ul str0m* 'e l! 1orce#s.!m +rit m!i 0nt0i #e >um*!c.0nc0t c0n' l. 0n ciu'! re#et!telor corect+ri !le #ro1eso!rei.incre'i*il 'e #!li' l! 1!.un c!iet 'e c0te ori #e or+ s#une! #ro1eso!r! 'e *iolo2ie <co#il!/i=( Recolt! er! rem!rc!*il+ "tr+sese 0n c!iet #este 'ou+ sute 'e liniu.0l m!i &e'e!m l! o m!s+ /i #e Mer!? cu 'in.un #oem e#ic 'e c!re s.+ /i Ne2ru.i!t+( Totu/i er! un! 6!rc!/.cu o 1!.o or+ 'e m!tem!tic+ "#e c0n' #ro1eso!r!.r+m!se cele*re3 <0n #enum*r! unei l+m#i F St!u 'oi o!meni An!l.i/orii lui 0m#in/i 0n+untru /i #ri&ire! c!m t0m#+ 'e *lon' c!re ! !u it 'e M!ll!rme( Pe el 0l #usese #ro1eso!r! s+ c!re 'in l!*or!tor scheletele c!re er! 0n m+rime n!tur!l+ #0n+ 0n cl!s! no!str+ 'e l! #!rter( Mer! se 0m#ie'ic!se #e sc+rile l!r2i /i se #r+*u/ise cu schelet cu tot #0n+ ce o!sele.c!re se !#uc!se s+ 0nsemne e 0ntr.cu mutr+ 'e slu4nic+.! !#uc!t.e 'e m!h!l! cu ce&! n!i&.#rintr.+ l!t+ 'e *onom /i ochi &er i mereu #e 4um+t!te 0nchi/i.un'e s.l.'es#re c!re s.! 0nt0m#l!t s+ !&em #rim! or+.'es#re c!re 0n&+.m!i er! /i un!1o!rte str!nie.ciclist 'e #er1orm!n.#er&ers 0n e!.

c!re schim*! /i el costumele /i cr!&!tele uimitor 'e 'es( 6!t! se nume! Geor2i!n! 5er2ulescu '!r cole2ele 0i ice!u Gin! s!u Ginu.inut #entru mine c! /i cele !u ite 'e l! *+ie. 9hao.ona.! .in s#!rt+.ii.l! 1ot*!l% /i- .<o 'i&+ 0n mini!tur+=.oc+it c!r!cteristic.i!r !lt!.0n tim#ul orelor 0/i scote! inelele.o*i/nuit+ s+ #o!rte toc 0n!lt /i '+'+cit+ 0n #ri&in.'e m+sur! ce! m!i mic+ l! 1emei.0n!inte s.io!se.&enit+ 'e l! <Iuli! H!/'eu=( :i 1i2ur! ei.r+s#un 0n' l! numele 2r!.e! o!recum !tr!s+ 'e mine #entru c+ o interes! liter!tur! /i. 0anc:me.cu te!m! 'e.i m!i toler!n.'!r le #+str! '!c+ #ro1esorii er!u *+r*!.i 'e mu ic! roc.nicio'!t+ 'e Burda. 8lla.ire.s+ #!r+ c+ nu o consi'er+ 'ec0t un co#il sno* /i r+ 20i!t( E! le surcl!s! 0n #ri&in.un! *lon'+ /i cu o co!'+ 'e c!l l! s#!te.c+ci nu !&e!.trei cu&inte se ser&e! 'e &oc!*ule l! 1el 'e 2o!le 'e con.cu mi/c+ri 1o!rte iu.c+ nu merit+ s+ um*li o 4um+t!te 'e i #entru o #ereche 'e #!nto1i? c+ *lu2ii si r!i!.#ro*!*il.#entru lume! 1!nt!st+ 0n c!re tr+i!.schim*! 'es cerceii cu cli#suri.cum er! Tom.2+uri 0n urechi( Desi2ur.! nu 1!ce 2!1e.i<0n.i.!m &+ ut.1+ce!u 0ntot'e!un! 2omot. +elene "ubinstein.#entru cee! ce e! #ose'! c! recu it+ so1istic!t+ 0n !cest 'omeniu( C0n' sun! 'e intr!re.'ou+ cole2e noi.nu s0nt 1+cu.cu ochi 2+l*ui /i mutri.+ 'e <'o!mn+=.cum ! numit./i &oce! ei 'e r!..+ /i su*.cee! ce ! !&ut 0ntot'e!un! #entru e! un e1ect hi#notic( Cum#+r!sem o'!t+ 0ucea%ărul.( Nu !u isem.cum i se s#une! #ro*!*il !c!s+( Numele !ste! nu er!u nici'ecum o !lint!re.#urt! inele cu #ietre #re.'e e8em#lu. Chanel.'re#t o &!lo!re.micu.e#!te=.ii 0nne*uni.o minim!li e e. "e.#entru c+ nu er! 2reu 'e o*ser&!t c+ 1etele nu o iu*e!u 'eloc #e nou! lor cole2+ci m!i 'e2r!*+ 0ncerc!u s.! 'intre #!r1umurile !m!re /i cele 'ulci.un .un 2ru# 'e #rietene /i tr+nc+nin' 0ncontinuu( Er! 1o!rte ele2!nt+.o &+'.'u#+ c!re m!i t0r iu o recuno/te!m ime'i!t.+#uternic+.mi se #+re!u &!2 cunoscute? 0n to!te #!u eletim# 'e &reo lun+ 'e ile 'in trimestrul 0nt0i.ios 'e Plecoiu. )iss Dior.m!i !les.#entru c+ unii m+ consi'er!u 're#t <1o!rte *un=. c!re #e 'rum mi se c!m u'!se su* stro#ii m!ri !i unei #loi 'e to!mn+? 0n lumin! cenu/ie 'in cl!s+ 'es1+cusem #e *!nc+ #!2inile c0t un ce!rce!1 /i cite!m !tent o tr!'ucere 'in S!n'*ur2( E! ! &enit !tunci l0n2+ mine "cole2ul meu 'e *!nc+ er! !1!r+.c! s+ nu m!i &or*esc 'e *i4uterii.s+#unurilor #e c!re le !&e! /i le 1olose! c0n' nu er! l! /co!l+( L! 'ou+.'e en2le +.o cine&! 0n #!u +.#!r1umurilor. 0u.#u.! to!letelor1!r'urilor.0nc+ 'in c!#+tul culo!rului cu mo !ic !l* /i ro/u( M+ 0ntre* c0n' !m 'iscut!t #rim! o!r+( Cre' c+ !m schim*!t 'e multe ori cu&inte ne!tente( E! se sim.o &+' cu !'e&+r!t st0n' 0n hol 0ntr.mi/c+ri 'e 1!t+ &io!ie.cre'e!m c+ to!te 'eo'or!ntele /i /!m#o!nele s0nt l! 1el.nou! cole2+ se 0n're#t! #rim! s#re u/! cl!sei.+ 0n !cest 'omeniu m!4orit!te! cole2elor no!stre( c!re 'iscut!u cu e! re er&!t.inutei 0n mers( P!nto1iorii ei.i #entru muritorii 'e r0n'( Nu cu mult 'i1ere!u 'e mine c! i2nor!n.!.!/! cum &or*e!u cu mine 'es#re liter!tur+( D!r #e e! o ur!u 'in instinct.o 1+r+ s. nu /ti!m 'i1eren.

! #o&estit.!mi! + 0m*e!m !mu !t.citron /i se 'istr! 0m#r+/tiin' cu &0r1ul #!nto1ului 2r+me ile 'e 1run e usc!te( Atunci mi.'!r Gin! ! continu!t s+.lucru c!re m.!m !4uns.+ uri!/+ 'e 1ier mo'el!t cu 1run uli.'i1erit+ 'e to!te 1etele #e c!re le cuno/te!m( A'+#ostit+ su* um*rel! me!.#reten. mi #l!ce.+ !lint!t+.iile 'e cultur+.0n 4os #e T!r!s Se&cenco( Din c!st!nii !#ro!#e cu totul 'es1run i.#e 4um+t!te !1ect!t+.l! u/! !#!rt!mentului( C!s! mi s.'intre Ilie/ /i Simin!( A*i! c0n' !m !4uns 0n 1!.e con&en.mi.! r+s#uns cu un !er re&olt!t c+ nenorocitele 'e #isici o*i/nuiesc s+ &in+ /i s+ 1!c+ #i#i e8!ct #e &itr!liul m!rchi ei( Er! silit+ s+ #o!rte un #erm!nent r+ *oi cu ele( A#oi m.ios.!&e!u ce&! 'e 1rumuse.! #+rut.2!l*en.!m s#us.s.mi #l+ce! 0nc+.! sur#rins( Am intr!t totu/i #e #o!rt! m!si&+.el=.! is( Ast! nu e #oe ie( A/! ce&! #o!te s+ 1!c+ oricine(= Eu !m lu!t un !er #ro1esor!l /i m.ii u i( Mirose! #uternic.ile cu 2ril!4e 'e 1ier 1or4!t( E! #urt! o h!in+ 'e #lo!ie 'intr.nostimi.0mi #omene! 'e 6r!u Else 'e l! Rin'er2!rten /i 'e 2ru#ul 'e co#ii c!re se 1orm!se #e str!'! lor.2esturile u/or m!nieri !te( R0sul ei m+ 1+ce! /i #e mine s+ r0'.i 're#t 0ntre ni/te *u e 1rumo!se.i!r c!sele cenu/ii !&e!u #ere.i/!re /i m!i &olunt!r+( Do!r ochii.se!r!.i/ori str0m*i.'e #e str!'! 5enerei.o #0n+ !c!s+.! #o1tit s+ *e!u o c!1e!.! #+rut l!*irintic+( M!i &iu 'ec0t im!2ine! #ro#riu.'!r mi.0i &e'e!m !t0t 'e *ine 'e1ectele3 minte! 'e &r+*iu.i e8#lic c+ S!n'*ur2 este un m!re #oet.'!r /i un r!1in!ment 'e 1emeie m!tur+.i.e /i lu4eri( Du#+ un mic hol 'e m!rmur+0ntunecos.2!l*eni /i lumino/i.! !#uc!t s+ cite!sc+ /i e! #oemele !cele!( <Nu.#lin 'e #erson!lit!te( Nicio'!t+ 2ur! ei nu !&e! o e8#resie #!si&+.er! num!i ner&.0nc+ ne!simil!t cu totul( N+sucul ei !&e! &0r1ul #u.cine er! Penelo#!$ Do!r m!mei 0i s#une! 0ntot'e!un! <m!m! me!=.cu o cl!n.l ne2e cu in'i2n!re( Alt+ '!t+ !m 0nso.iile !moro!se 'intre 6o1o /i Micheline.serio!s+ c! o #isic+.c! 'e lili!c m!li.o &+ usem o'!t+. is+ ! .ironieco#il+rie.ce.in turtit.c+ci !tunci 0/i 'e &ele! ni/te 'in.<c! s+ ne m!i 0nc+l im ni.'e o 1orm+ cu totul #!rticul!r+3 *u ! 'e sus !&e! o mic+ <cre!st+= &ertic!l+ l! 0m*in!re! celor 'ou+ 4um+t+.1eminin+ l! mo'ul <ti#ic=.cu 20n'ul !iure!.num!i !1ect!re.c!s! !cee! m!si&+cu m!rchi + /i s!lcie 0n curticic+.i!r e! mi.!'ic+ 'e *l0n'e.i c+'e!u uneori 1ructele lucio!se.it.un m!teri!l lucios.cu !lint.!m 1+cut le2+tur! 'intre Gin! /i 1!t! #e c!re.cee! ce 0i '+'e! o 0n1+.'es#re rel!.0nc+ 'e l! 0nce#ut.nost!l2ic ! 1um 'e #rin cur.!/! 0nc0t 'esen! un !rc 0n relie1.ion!l+( Gin! nu.!cel Sil&iu c!re !&e! s+ 1ie co/m!rul meu tim# 'e luni 'e ile ( D!r 0n !ce! 'u#+.! c!sei ei.'e c!re !cum m+ le!2+ !t0t 'e multe !mintiri 0nc0t 0mi &ine s+ l!s totul *!lt+.e s!u *un+t!te3 'im#otri&+.'es#re <#rietenul ei 'e l! 1!cult!te! 'e m!tem!tic+=.urc0n' ni/te tre#te.!m !#uc!t s+.0mi #o&este! tot soiul 'e 0nt0m#4+ri !i c+ror eroi er!u #erso!ne 'es#re c!re nu /ti!m nimic /i #e c!re e! consi'er! su1icient s+ le nume!sc+( Cine er!u M!ricu /i T!nicu.l! 2e!mul cu 'r!#erii 'e 'e!su#r! m!rchi ei( I.cu o e8#resie #e 4um+t!te co#il+re!sc+.

0n s10r/it0n m+sur+ s+.2l!sul ne2ru cu c!#iteluri so*re /i 1ronto!ne. /i totu/i o 1eti.e(= Acum.0n c!s! !cee! se mi/c!u 1i2urine 'e ce!r+3 c0te&! *!*e i'entice c! 0n1+.1eminin 0n e!( Zice! c+ ! #l0ns c0n' W#rietenulX ei o numise comun+ /i *!n!l+ s!u !/! ce&!.un *+tr0n cu #+rul com#let !l*( Totul &o#sitcontorsion!t.cu stuc!tur! c+ ut+.c!sei 0mi !mintesc !cum #!2in! 'in 4urn!lul meu 0n c!re scri!m 'es#re !ce!st+ &i it+ ne!/te#t!t+( 5+' !2en'! 0m*r+c!t+ 0n co#ert+ 'e #l!stic ro/u /i &+' 1iec!re r0n' 'e l! '!t! !cee!3 <V octom*rie SVO((( Din ce 0n ce m!i 'e#!rte 'e &i!.ion!t+ #entru orice !ltce&! este sin2ur! 'o&!'+ /i #i!tr+ 'e 0ncerc!re ! #ro1es+rii #oe iei.nu !&e! 0n ce s+ se estom#e e( Cum#lit+ &i!.o 0nchi#ui #l0n20n'.'e lemn /i cret+.it com#let inc!#!*il 'e orice !lt+ !cti&it!te omene!sc+( Mi se #!re c+ !ce!st+ inc!#!cit!te in'u*it!*il+ /i necon'i.i 'e ico!ne #e sticl+.o c!s+ m!re.o 1olose!m #e !tunci 0n scris #entru orice 1le!c( Tr+s+turile Ginei /i !le me'iului ei !#!r 0n !ce!st+ #!2in+ 'e 4urn!l 'e 'ou+ ori 'e1orm!te3 'in c!u ! !cestui m!nierism li&resc /i 'in moti&ele #siholo2ice cunoscute!'ic+ 'in c!u ! !&ersiunii mele #entru orice 1!t+.e #re! usc!t+% 1!t! 'e /!#tes#re ece !ni c!re se mi/c+ 0n s#!.+ mo!rt+( Un #!s!4 c!re tre*uie not!t( Din .#e 1e.c0te unul 0n t!&!nul 1iec+rei c!mere./i el mur'!r.!m !&ut !lt+ !le2ere( Dintot'e!un! m.ii cr+#!.'in.+ 'estule ticuri /i ciu'+.l 'esco#erisem 'e mult.!/! 0nc0t luciul sticlos.!r 1i um1l!t o'+ile o 1u2+ concentr!t+ /i c!lm+ 'e >!ch(% T+ce!m /i #ri&e!m ico!nele 0nc!'r!te 0n r!me ne2re /i #utre'e /i m+ 20n'e!m ce monstru tre*uie s+ 1ie "/i !s#ectul *+tr0nicios #e c!re i.iul +st! sec.lteţă regală 'e Th( M!nn3 WTre*uie s+ m+rturisesc c+ n.ie 0m#otri&! !2resiunii erotice( Gin! er! cu !'e&+r!t o 1!t+ crescur+ 0ntr.i/!re.'e 1!#t.cruci1i8uri /i mo*il+ &eche cu !#lic!.ii !co#eri.!ltele 'e met!l.i 'e! s#er!n.cu o'+i 0n!lte /i !1um!te "c0te o so*+ Sien! 0n 1iec!re%.it+.io!se#e m!cr!meuri /i #e tru#urile 1i8e !le *!*elor 0n m+t+suri &er i /i ro cu #iele! 0n 4urul n!sului lucio!s+ /i cu ochi 'e !#+( A*i! sim.nen!tur!l( O c!s+ &eche.enii in'use 'e ei( D!r 'e !ici /i #0n+ l! ! s#une c+ !r 1i 1ost <*+tr0nicio!s+= mi se #!re ri'icol 'e mult( E 're#t c+ 0ntr.! ne&oii mele 'e #rotec.ii 'e *ron .tru#ul mic /i osos.! .0n &oce! r+2u/it+.i.ii 'e lili!c .un me'iu 'e *+tr0ni.'!r eu nu mi.+( 6i2ur! m!i em!ci!t+.#e cl!#ele #i!ninei cu incrust!.mui!t+ 0n t+cere "/i #0n+ /i t+cere! siro#o!s+ 'e mu ic+( C!4'! !r 1i #lim*!t !#!r!tul #e #ere.&eche.i /i !le Hri/tilor costeli&i.sentiment!l.ce&! ren!scentist /i o tinere./i c!re !&e! 0n consecin.lemno!s+.!r cu1un'! 0n s#ir!le 'e stu1.ilor c+l+re.e 'es#ic!t+ /i #r+1uit+( Am 1ost 0ntr.1ire/te..ii? nimic n!i&.o*osit+.i(X I!t+ ce&!.!l #olic!n'relor.ii #re.0mi &ine s+ r0' 'e m!nier! !st! esteti !nt+ #e c!re.i /i i'io.+ 0nc0nt!t+ 'e ! s#une o*scenit+. !m sim.un !n s.c! o hor*ot+.str!niimulticolore /i mir!culo!se.ochii c! /i c0n' s.cu #ere.ele s1in.nu tre*uie &+ ut+ 0n #oe ie o #ro1esiuneci tocm!i e8#resi! /i re1u2iul !cestei inc!#!cit+.ion!t /i 0m*+ls+m!t 0n culo!re &e/te'+ /i 0n um*r+( Co&o!rele 'e #e 4os 1useser+ str0nse.*! chi!r c+.

!m #ri&it #e 1ere!str+ c0te&! ore( A&e!m un sentiment 'e #re'estin!re.c+ci 'e4! &ene! s#ic 'e +#!'+.&er uie.mi se #!re totu/i ciu'!t c+ o &e'e!m l! 0nce#ut !t0t 'e sl!*+( Acum.! lu!t 'e m0n+( Ne../i tre#t!t ne.cu &!luri 'e s#um+.+.'o!r #este c0te&! cli#e%.0m*r+c!te 0n &inilin 2ri.!le ei 'e c0n' er! 'o!r o !'olescent+( To!te mi s.o i ! #lec!t chi!r 'u#+ #rimele 'ou+ ore( Gin! su1ere!.Gin! schi.i #rieteni cu c!re 0mi s#une! c+ se &e'e 'uminic! <l! o c!n!st+= s!u s0m*+t+ se!r! <l! un ce!i=( Tre*ui! s+ su#ort.'in nou.'r!2oste! ei nu mer2e! /i #rimul c!re tre*ui! s+.i!r 1!.it.!u #+rut cu ne#utin.!re 0n1+.0l !re #ie#t+n!t cu c+r!re 0ntr.c+ s0nt #rinsc+ !ce!st+ 1eti.i!r !1!r+ se 0ntunec!se% m.'!r.! ei c+ ! risi#it !t0t! emo.io!se 'in &i!.cum se &in'e!u #rin !nii cinci eci? 0n 1!.tot 1elul 'e con1esiuni( Er!m l! curent cu m!rele !mor 'intre e! /i Sil&iu.'!c+ 0ncerc s+ m+ concentre !su#r! chi#ului ei "/i ce u/or mi.! me!.! ochilor. #entru ! 'ou! i( A/e !t #e l!'! 'e l! stu'io.0n c!rouri.0i r+s#un'e!m mereu ironic( Cu to!te !ste!.0m#linit ne!/te#t!t.chi!r '!c+ #entru nimeni.! 1+cut.cu litere m!ri 'e ti#!r.o 'in nou #0n+ !c!s+.o *rusc!m #erm!nent.er! 0n #ri&in.e&i'ent.0n'urer!t+( Ochii 0i s0nt l!r2i /i 2ur! 0m*e/te !m!r.!mi! + !m sim.#e c!re /i./i 0ntr.SIL5IU #e m!r2ine! tuturor c!ietelor( O'!t+ s.Gin!.ire*+r*+te!sc+.! !st! 'e o cru ime incre'i*il+( )n tim#ul orelor scri!.0l &+' num!i cum !#!re 0ntr.'e culo!re! ste4!rului.i su#orte ne1ericire! er!m eu( )ntr.este 'e ne0n.! l+s!t s.i!r 1!#tul c+ !i #ier'ut momente !t0t 'e #re.o l! un #ic.mi &ine s+ 0n&+.m+ uit!m l! 1!imo!sele ico!ne( A &enit cu 'ou+ c!1ele /i ! #us o #l!c+.!m o*ser&!t re#e'e c0t 0nce#e!u s+ m+ 'o!r+ !lu iile ei l! 'i1eri.!r 1i s+ o !m !ie&e! 0n 1!.1emeie &! 'e !rticul! tot e'i1iciul meu interior( Zilele urm+to!re !m con'us.in 0n c!mer! ei.ie liter!r+c+ci cu mine.+ 'e su#ort!t.'re#t.c! /i c0n' !i &re! s+ ./ti!m.m.!#oi se !/e + l0n2+ mine /i 0nce#ur+m o con&ers!./i #+rul lun2.eles.!se 'e!su#r! #!tului( 5ene! uneori #l0n20n' l! /co!l+.nu se #ute! 'iscut! !ltce&!( Du#+ &reo 4um+t!te 'e or+ !m #lec!t( Du#+.'e&enin' o 1emeie !'e&+r!t+.!'ic+ tocm!i 0n !st! 0n c!re scriu !cum (M! uit!m cu !&i'it!te l! lucrurile 'in 4ur.un 'i!#o iti& color.i/!re! t0n4ito!re.1+c0n' ni/te cute c!re em!n+ sentiment( Am m!i &+ ut 1oto2r!1ii 'e.o !/te#t #u.o #rim! '!t+ !c!s+.!m o#rit 0n .!m o*i/nuit !m0n'oi cu 'rumul !cest! 1+cut 0m#reun+( M+ str+'ui!m s+ n.o #!rte.+ c0te&! mi/c+ri 'e t!n2o.'e netr+it( Atunci c0n' !m 0nso.chi!r cu un 0m*et con'escen'ent /i ironic.o i!u 0n serios.ii m0n! #e un 1ier 0nro/it( Nici nu /ti! c+ e8i/ti c0n' /i le.0nc+ 'e #e !tunci.! Ginei.ie #entru !ltcine&! 'ec0t #entru tine.c0n' scriu.'in !cele! mici.'o!r u/or *ucl!t.0nto!rs+ s#re #ri&itor.o se!r+ "cre' c+ er! l! mi4locul lui noiem*rie.i 1+cuse &!r! trecut+ l! m!re( Acolo e uimitor 'e 1rumo!s+( Po!rt+ o c+m!/! su*.u# 'intre cele m!i #ro!ste.cu #icio!rele #e c!lori1erul rece.! !#uc!t s+ 'esene e interiorul unei c!mere( A#oi ! t+i!t cu c0te&! linii 2ro!se 1oto2r!1i! 0nr+m!t+ #e c!re o schi.it c+ nu.#e c!re !m !scult!t.0n 1un'!l se &e'e m!re!.

rotin'u.o 0n *r!.ie #e 4um+t!te ruin!t+.#0n+ l! c!s! ei( Ne.s#un0n'u.ine! m0n! 0n *u un!rul .'i&erse 2r!'e 'e 0ntunecime !r+miu.un #orum*el( Cur0n' ! tre*uit s+ m+ !#lec.str0n20n'.l! #este o sut+ 'e metri 'e '!lele rom*ice c!re !lc+tui!u #o'e!u!.'!r triste.se m!i !/e ! c0te.un 'iscurs e8!lt!t /i 0ntret+i!t 0n c!re !#ro!#e 0mi stri2! c0t 'e mult .!erul 'in ce 0n ce m!i 0ntunec!t 'e !1!r+ r+ *+t0n' #rin ochiurile lumin!to!relor 0n o&!lul c+ror!.o construc.ion!l+( Tot !erul !cel! si'e1iu#0cl! !cee! m!re se concentr! 'ureros 0n mine( :ti!m c+ s#!.! ei.! s10r/it( De4! 0nce#use s+ nin2+ /i er! 0ntuneric c0n' ie/e!m cu Gin! 'e l! liceu( Mer2e!m 'e m0n+.mer20n' !st1el.c+ um*l!m #e !leile nes10r/ite /i mereu 0ncruci/0n'u.mi 0ncruci/e m0inile /i #icio!rele.cu himere 2oticec!nel!te !'0nc.ito!re.se 'eschi'e! o 1ere!str+ rotun'+ #rin c!re se &e'e! #lutire! norilor 0n 1l+c+ri 'e !mur2( )n rest.iul 0n c!re te sim.se !le unui #!rc( Er! o 0nser!re ro .c+ci um#lusem cu totul *olt! 2i2!ntic+( Din !cest &is m+ tre e!m 0ntot'e!un! !me.e! ne!2r+ 'e #e 1!.m!i mult #e o*r!4i /i #e ochi 'ec0t #e 2ur+( 6!.i mereu numele.o !4ut.*r+ '!t 'e ner&uri /i 'e r! e( Pe m+sur+ ce cre/te!m #ute!m #ri&i 1rescele #!li'e 'e #e #ere.!m s+rut!t #eni*il.mi4locul str+ ii( Er! tr!ns1i2ur!t+ 'e ne1ericire( To!t+ 'is#er!re! /i.0ntr.o /i eu 'u#+ umeri /i !m !4uns.0n centrul cu#olei.e!i o insect+ ne0nsemn!t+( :i *rusc !rn 0nce#ut s+ cresc.un monument colos!l.!m o#rit 0n holul !cel! #lin 'e un !er c!1eniu /i ne.c! o ce!.! &0rlin'u./i 1le/ele /i st!tuile cio*ite l! o 0n+l.cu&inte 0n st!re s+ 'e1ine!sc+ sentimentul omului !1l!t su* !rcul unei cu#ole uri!/e( Sus.+ 'e o l+r2ime incomensur!*il+.cu sentimentul c+ &i!.! mi s.it 'e sin2ur+t!te.i!r eu.i 20tul /i s0nii #rin #!r'esiu.iul 2eometric.s+ 1iu mereu l0n2+ e!( M+ 0m*r+.!st1el./i nici m+c!r 0n &ise.0ncerc!m 'in r+s#uteri s+ e&it./i s#re cerul 'e !s1in.&iolet+.c+ nu e8ist+ s#er!n.#ro1il!t #e #ur#ur+.s+ um#lu s#!.ci 'o!r o m!re 'ensit!te emo.s+.s+ m+ t0r+sc #e #o'e!.s+ !m0n cu&intele 'e 'r!2oste c!re mi se 1orm!u sin2ure 0n minte( Tim# 'e &reo s+#t+m0n+ ! 1ost l! 1el 'e 'r+2+sto!s+.iul este in1init.o con&erti 0ns+.t+cere! ei o*stin!t+ m+ chinui!u m!i mult 'ec0t m+ 1+ce!u 1ericit momentele 'in hol(Nu m!i er!m 0n st!re nici s+ m!i scriu &ersuri.i/! cu !&i'it!te /i !tunci !m lu!t.s+ m+ 'il!t.i!r uneori e! 0/i .cu !rcuri /i 1ronto!ne !co#erite 'e licheni.! ei er! u'+ 'e l!crimi.inut cre#uscul!r lucrurile nu !&e!u 2reut!te.em0n20in'u.cum !&e! s+ 1!c+ /i m!i t0r iu 'e !t0te! ori.ii cur*i.r0n4in' #e i'uri( Nimic nu er! 'e #ro#or.o #i!.0ntr.+( Deo'!t+.mi 'uc 2enunchii l! 2ur+ /i s+.!/te#t!m s+ se termine 1or1ot! 'in c!s+ c! s+ intru su* #l!#um+ /i s+ !'orm( )n &ise 0ns+ !&e!m un sentiment s10/ietor 'e sin2ur+t!te( De c0te&! ori !m &is!t.+ u/or luminiscent+( )n !cest .ime !me.!#+ru.ii um!ne 0n !cest e'i1iciu( Pe o nes10r/it+ sc!r+ 0n s#ir!l+ !m urc!t 0n cu#ol+( Nu e8ist+ 0n lume.ine l! mine( M+ ru2! s.it cu#ol! 'e culo!re! cu#rului &echi.sinilie um#le!u s#!.

c! s.!u 0nt0m#l!t multe lucruri ciu'!te 0n tim#ul 'rumurilor s#re c!s! ei( )ntr.!t+( Aerul iernii 0mi 1+ce! *ine( P!lmele mele #+str!u mirosul #ielii ei #0n+ no!#te!.! ei.0n c!re c0.o curte 'estul 'e m!re.'!r 0n tot ce s#une! e!.!rom! 2enelor ei.e.0mi !r+t!.ion!l+ ! unui sentiment unil!ter!l#unte #e c!re nu #ute! trece nimeni( Er!m 'is#er!t c0n' e! 0nce#e! s+.mi #o&este!sc+ 'es#re &oi!4ul 1+cut cu un !n 0n urm+ l! Lenin2r!''e #lim*+rile #e m!lul /i #e #o'urile Ne&ei.c! s+ nu r+m0n+ sin2ur+.!#rins 'e lumin! &itrinelor.#0n+ /i 0n s+rut+rile ei.ire !l Ginei 0n&+.in+ cine&! 'e m0n+ c0n' er! ne&oit+ s+ #ri&e!sc+ 0n 1!.#e su* *lu +.#e su* 1elin!rele 'e 1ier 1or4!t.c0n' !*sent+.0not!se #e r! ! so!relui re1lect!t+ 0n !#+( S!u 0mi relu! l! nes10r/it scene 'in co#il+ri! ei 'e 1eti.e 'e urson &er'e se 4uc!u cu +#!'+.cu #+rul 0n1oin'u.o no!#te senin+ c! un crist!l.#e l0n2+ leii 'e #i!tr+.i#ri&e!m !m0n'oi lun! #lin+.+ 'e &i!.#e o str!'+ !#ro#i!t+ 'e.e.o *rum+ 'e liter!tur+.e( Cor#ul mic /i su*.o .#rin 1ul2ui!l! 0n2he. m+=.! nu o #ier'e( Pentru mine Gin! er! cu mult m!i mult 'ec0t o #rieten+.0n orii !l*i c! l!#tele( Mi.+ !2oni! 'r!2ostei ei( Cine er!m eu c! s+ 1iu #rietenul ei$ Un #u/ti ur0t /i *i !r.iei m!/inii LT /i .i! ei.!m s+ str0n2 o 1emeie 0n *r!.! s+ nu se m!i cris#e e l! c0te o m0n20iere m!i 0n'r+ ne!.0n&+.i&! co#ii 0n #!lton!/e !l*!stre /i h+inu.1orm! s0nilor ei( Du#+ ce ne 'es#+r.cu o e8#resie 'e l! c!re tre*ui! s+.mi 0ntorc ochii( Nu m!i &or*e!m 'es#re Sil&iu.+( Eu 0n&+.c! s+ l!se s+ r+su1le 4in'uire! ei.elor.cu c0t le2+tur! no!str+ !&!ns!.c!re r+s+rise 'e!su#r! st!.c+ci se o#re! uneori *rusc 0n sin2ur+t!te! str+ ilor ninse.nu c+l+torisem nicio'!t+.mi #l!c+ s+ m0n20i.+ cu H(((I tre*ui! s+.!m s+.e!sc+ 2ur! mo!le.0n&+.l! m!re.1+r+ s+.0ntre c!re nu #ute! e8ist! 'ec0t #unte! ir!.c!re nu !&e! nici un 1el 'e e8#erien.!m.ilor /i lim*ii eimirosul 'e /!m#on !l #+rului ei.c!re se !1l!se 0n #r!2ul schi o1reniei.c0n' 'e.cu 2!r' 'e suli.o triste.0n to!te c!#riciile ei 0l sim.nu !&e!m #rieteni( Nu 0i #ute!m o#une 'ec0t s#!im! me! o!r*+ 'e.se s#ri4ine! 'e un st0l# /i s#une! <#u#+.e!m im#lic!t( :ti!m c+ Gin! se 1olose/te 'e mine c! s+ se !#ere.un #!rc 'istrus 'e to!mn+ /i 'e !mur2( A#oi 0mi #o&este! cum.#ri&in' #rintre 2r!tiile 2!r'ului.0n tonul cu&intelor ei.ire 'e +#!'+.#!ltonului meu.0n 'is#o i.+( M+ 0m*r+c!m cum se nimere!.o im!2in!m sin2ur+ /i &is+to!re trec0n'.c!re nu /ti! nimic 0n !1!r+ 'e.2esturile no!stre 'e 'r!2oste 'e&ene!u 'in ce 0n ce m!i 'e inhi*!te.s+ m+ !me.0n 0ntunericul 0n c!re !*i! ne #ute!m 'eslu/i conturul 1e./i.+ 'e 1!milie *un+.c0n' !'orme!m( Ni s.trec0n' #rin #i!.e!m o lu!m #e 4os c0te&! st!.mi 'e! 'rumul( Er! teri*il 'e schim*+to!rec0n' &esel+.e #e c!re !*i! o su#ort!m( Mer2e!m 0ncet #rin str!tul su*.c+ Gin! !&e! s+ m+ #+r+se!sc+( D!r 0n holul c!sei ei.se 'e curentul !#ei.mi s#une! c+ !colo se 4uc!se /i e! 'e nenum+r!te ori c0n' er! l! Rin'er2!rten( R+m0ne! mult tim#.0n !cel!/i tim# 1ericit /i li#sit 'e orice s#er!n.l !m( :ti!m c+ m!i cur0n' s!u m!i t0r iu totul !&e! s! e/ue e.+( 5e'e!m.m!i 0n'r+ ne.c+ noi 'oi er!m 'in lumi 'i1erite.s!u st0n' #e o *!nc+ 0ntr.ii 'e tr!m&!i.er! o 1iin.2ustul 1!' !l *u elor /i 'in.! G!l!.

+ 0n ton.!co#ere! lent'!r &i i*il.Gin! nu &oi! s+ ne 0nt0lnim( )i '+'e!m tele1on /i n.tot m!i mult 'in su#r!1!.o 2+se!m !c!s+.+ neo*i/nuit+( O #otole!m /i.'u#+ c0te&! ile.i/!.i!r !#oi um*r! se 0ntinse.'!r nimeni nu ni se !l+tur! c! s+ #ri&e!sc+ lun!.e! &roi! c! eu s+.i simt *ucuri! /i trium1ul /i.mi.!ure! /inele 'e tr!m&!i( 5or*e!m 'es#re lun+.i trece!u t!8iuri /i !uto*u e.! ei( Ne.!m stri2!t !tunci s+ 0ncete e /i m.'!r sim.un'e *+user+ Cin !no.mi tr!nsmit+ ce&! /i c+ 'orin.!m &+ ut cl!r c+ s1er! ei nu m!i er! #er1ect+.#ri&in' lun!.!tunci c0n' er!m su* tensiune.cu c0.c+ 0ntr.c+ ! 1ost !c!s+ l! el.i&! #rieteni.0m*r+.'e&ene!m 'e o elocin.! !cee! 'e ironie c!m &ul2!r+ #e c!re ! 1olosit.!m 0ncerc!t s+ #!re cum&!. !m re#e it 0n str!'+( Pl0n2e!m 0n hohote.ie( D!r nu.!m #ri&it !cest s#ect!col 'e 'e!su#r! !co#eri/urilor( Cur0n'.! s#us c+ s.iei( Sim.! l+s!t 'e *r+c!t+ 'e el '!r c+.!m o#rit.ie teri*il+ 'e im!2in!.it su#erio!r+ cui&! s!u st+#0n+ #e situ!.ie( Atunci 1+ce! o mutri.! ei er! m!i m!re 'ec0t 2ri4! 'e.! nu m+ r+ni( <Ce loc *un #entru 1+cut 'r!2oste9= 0mi s#use o'!t+ c0n' trece!m #e l0n2+ o c!s+ cu turnule.#entru c+.in'i1erent 'e su*iectul 'iscu.mi.c!re 0nce#u cur0n' s+ cre!sc+ 'in nou #0n+ ce.ine8#lic!*il( Duminicile.eles c+ e! /tie cum !r!t+ un *+r*!t 2ol( Desi2ur c+ r0'e!m 'e e! /i c+ 0m#in2e!m 'iscu.i.o 0ntot'e!un! c0n' s.ise !t0t 'e sin2ur+ 0nc0t 0i &ene! s+ m+n0nce liter!lmente lun!( <D!r /tii cum$ Liter!lmente9= >ine0n.it un 1ior 'e 2elo ie /i.<nu s.e!m c! &re! s+ se l!u'e cu ce&! s!u s+.i /i uimi.0n &reun s1ert 'e or+.circul!u trec+tori.o #!rte se turtise /i c+ o um*r+.noroc c+ er! 0ntuneric( Trece!m #l0n20n' #e l0n2+ &itrinele cu costume 'e schi.o c!#ti&!m #e moment cu o eru#.'!r !m r+m!s cu 2ur! c+sc!t+.se sim.#o!te tot 0n se!r! !cee!.! #+rut un &is !l !m0n'uror!.!#oi 0i lu!se un tr!n'!1ir 2!l*en /i merseser+ !c!s+ l! el cu t!8iul( El !&e! o motociciet+ cu c!re 'uminic+ &or((( I.+ 0n !cel!/i tim# cinic+.#rin #i!.!m l+s!t ser&ietele 4os /i.#e tre#tele 'e m!rmur+.color0n' totul #0n+ l! un soi 'e 1eerie ti#ic 1emei!sc+3 el o 'usese m!i 0nt0i l! <>erlin=.un 1el m+ !4ut! s+ 'omin "chi!r '!c+ ilu oriu% situ!.iile !cele! 'is#er!te#entru c+.! m!i '!t 'e 0n.! G!l!.o e8cursie l! munte.e!m 0n #lin 1iec!re lo&itur+( Ast! 0ntr.re'e&eni 2lo*ul #er1ect 'in!inte( M!i t0r iu.e! 0mi s#une! c+ 0ntr.#0n+ l! urm+.c!re nu #ute! 1i 'ec0t um*r! #+m0ntului.!1ect!t &ino&!t+ /i misterio!s+.( A#oi.i! s#re !*sur'.2lo*ul 'e chihlim*!r r+m!se lumin!t 'o!r #e 4um+t!te.eles c+ !m sim.0mi r+s#un'e! 'e o*icei *unic! ei c!re.! sim.ire? 0n !cest tim#.1ire/te.#e l0n2+ .c!re m+ scote! 'in s+rite( Lim*!4ul ei 0nce#u s+ se 0nc!rce 'e !lu ii /i termeni erotici#e c!re 0i strecur! com#ulsi&.l+s0n' s+ m!i sc0nteie e 'o!r un corn 'in ce 0n ce m!i su*.mi s#une! c+ Gin! ie/ise 0n or!/( Ce 1+ce! e! 'uminic! se!r!$ Ce 1+ce! 0n serile c0n' nu m+ l+s! s+ o con'uc$ )mi im!2in!m scenele cele m!i ne&erosimile( D!r 'e l! un tim# 0nce#use s+ !i*+ o !numit+ !ro2!n.! re0ntors l! Sil&iu.nu!n.totul ni s.! 0nt0m#l!t nimic=( To!te !ste! mi le s#une! 0n um*r! holului.c+ s.

! &ocii ei.i #ese '!c+ o !scult+ cine&! s!u nu.ii.+.0n +#!'+( O !u e!m &or*in' 'e l! orice 'ist!n.nu m!i e nimic 'e 1+cut.tr+nc+ne! 0n mi4locul cole2elor.ei ei.0n to!te #!u ele !m s#us *!ncuri.r!#i'it!te! scrisului ei m+ uime!u 0ntot'e!un!( 6!#tul c+ m+ consi'er! 'o!r un sim#lu #rieten.#ot s+ #rice# cum este #osi*il+ !t0t! monstruo it!te.tre!#t+ cu tre!#t+.i m!i su#ort mo1turile /i !lint+rile /i cinismele((( L+s!m '0re lun2i #rin +#!'! /oselei.'e #re.e8#resiile 1r!n.ului meu #entru histrionism /i !1ect!re( Uneori m+ 20n'e!m !mu !t c0t 'e #otri&it e cu&0ntul <#erl!= #entru 1iec!re &or*+ ! Gineic0t 'e *ine e8#rim+ el !mestecul 'e m!2ie /i su#er1ici!lit!te c!re o c!r!cteri !? 0n iu! !cee! m.io!s+ ri'icol+.i !runc nici o #ri&ire( Mi.i' cu i'.c! o *uc!t+ 'e !h+r 0n !#+.!m 'iscut!t 'es#re 1ot*!l.nu #o.!m hot+r0t s+ nu m!i !m nicio'!t+ 'e.NU 5REA s+ ne 0n.orice.ele2 !st!( Er! c! /i c0n' cine&! mi.s+ rei!u &eche! &i!.siluet! ei mi.#rin lumin! &ernil ! m!2! inelor 'e #!nto1i( :ti!m c+ o #ier'usem /i totu/i nu #ute!m s+ 0n.o*nu*il!t+.1+r+ s+ !sculte &reo'!t+ re#licile lor( Ce !1ect!te #+re!u 0n1loriturile ei retorice.e e #este tot 'r!2oste!( Cole2ele /ti!u 'e4! c+ stu'entul ei 'e l! 1!cult!te! 'e m!tem!tic+ o &! lu! 'uminic+ l! #lim*!re cu motociclet!( Cel m!i r+u m+ 'ure! 1!#tul c+ e! nu se 1ere! 'e mine.u e/ti /i nem. !m 1+cut 'e lucru cu *+ie.nu m+ #ot #ier'e #entru o 1iin.c+ ! &enit 'e c0te&! ori l! *!nc! me!.! s+rit 'e l! 0nce#ut 0n ochi3 c! 'e o*icei.c+ nu ./i mi.ii ei !nim!lice( Tre*uie s+.o #!u +.ii'urere! 2re! /i c!l'+ 'in co/ul #ie#tului /i 'in o!se.#entru mine.!telierele 'e re#!r!t tele&i o!re.ele2em( Nu.!m str+'uit s+ nu.! 1!ce cu e!( Am scris 0n 4urn!l3 <Gin! nu &re!.ion!lit+.c0n' cite!m c0te ce&! 0ntr.o loc!li ! #e Gin! oriun'e s.!t0t! #rostie 0n co#ilul +st! #er&ers( Asist l! 'i ol&!re! colo!n+ cu colo!n+./i tr0m*i.!tr+2+tor.#!rticul!r /i./ti!m ce s#une.!r 1i s#us c! !m murit s!u c+ murise Gin!( Nu 0mi #ute!m im!2in! cum &or trece ilele 0n c!re o &oi &e'e! l! /co!l+ tot tim#ul /i totu/i nu &! m!i 1i e!( Cum !r 1i s+ nu m!i mer2em !m0n'oi s#re c!s+.1+r+ s+.0ntr.mi/c+rile m0inilor.m+ chinui!u l!turile #ur 1i iolo2ice !le #!siunii mele3 *+t+ile inimii !cceler!te #0n+ l! #!l#it!.ele 'e inter#ret!re 'intre Mic.i lu#t! 0m#otri&! ir!.+.0n ciu'! 'is#re.!r 1i !1l!t( O <&e'e!m= chi!r /i c0n' st+te!m cu s#!tele s#re e!.! e'i1iciului nostru( Oricum.er!m termin!t( )n se!r! !cee! m.un 'elir 0n c!re o &e'e!m #e Gin! c! o 0ntruchi#!re ! mi eriei /i tic+lo/iei um!ne( Po!te m!i mult 'ec0t #erm!nent! o*sesie ! 1e.chi!r /i c0n' ie/e!m 0n curte.!r 1i( Eu s0nt un om c!re scrie.+ su*um!n+. B!22er /i Ro*ert Pl!nt( D!r er! c! /i c0n' !/ 1i !&ut un r!'!r interior c!re.e/ti #e c!re le risi#e! ne#+s+to!re 0n 4ur9 Er! un lim*!4 'e *+tr0n+ cochet+.l! /co!l+.mi !'uc !minte cine s0nt./ti!m c+ nu se #o!te st+#0ni s+ nu.s+ nu.'es#re 'i1eren.! 'esen!t re#e'e #e un c!iet o 1lo!re cu #!tru #et!le l0n2+ c!re ! scris GINA( 5ioiciune! ei 0n mi/c+ri er! neo*i/nuit+3 ritmul #!/ilor.#entru o ne1ericit+(= :i continu!m !/! #e &reo trei #!2ini.insomni! 0n c!re tre*ui! s+ com*in l! nes10r/it monolo2uri !m!re( A 'ou! i.

0mi /ter2e! im!2ine! c!re 0ncerc! ten!ce s+ mi se li#e!sc+ #e #ere.'!r !m res#ins.o 1eti.!t /i sc0nteietor 0mi !mor.s+ lu#t cu *o!l! #sihic+ ! 'r!2ostei mele( Im!2inile 'in+untru le co#le/e!u #e cele 'in !1!r+( Luni.er!u str+ini. i roste!sc+ numele /i c+ 1olose! 0n loc !cest el !t0t 'e semni1ic!ti& 'o&e'e! contr!riul? l! 1el.e!..ie3 co#i! 'e #e t!*l+ o list+ 'e &er*e en2le e/ti nere2ul!te( E ciu'!t cum 0mi #ute! schim*! 'is#o i./i l0n2+ e!.mi #ute!m '! se!m! '!c+ e o*ose!l+ s!u triste.ie.m+ 1+ce! s+ simt &!luri 'e ur+( De m!i multe ori ! 0ncerc!t s+ intre 0n &or*+ cu mine.!m 0ntors 0n *!nc! me!.ion!le.#e c!re o /ti!m !t0t 'e *ine.Gin! 'e&ene! Totul( Duminic+ n.0ncerc!m 'e2e!*! s+ m+ o*iecti&e .+ imens+.l !tin2 &reo'!t+( Destin'ere! ! 1ost !t0t 'e #uternic+.i nimeni !c!s+ l! e! /i c+ st! #e 0ntuneric( Mi.ur+.cu litere 'e ti#!r.0nsin2ur!t+.s+ ies 'in mine.!m sim.c0n' m.e8!s#er!ntele 'iscursuri emo.'e #e *!lustr!'! 'e c!uciuc ! sc+rilor rul!nte 'in #!s!4.'e&ene! cu 0ncetul o 1iin.#e c!re.!'mir!.ul unui c!iet c!re st+tuse #e *!nc+ 1lo!re! cu #!tru #et!le.i 0n c!n!'ienele lor cu 2uler m!re 'e *l!n+.ii /i Institutului 'e Arhitectur+ 0mi '+'e! o st!re 'e e8!lt!re( Aerul 0n2he.GINA( Am #ri&it s#re e!.cu not! !cee! 'e #ersi1l!re.it im!teri!l( Se!r! mi.+ c!re m+ 0n1urie /i.!m mers #e str+ i #0n+ 0n centru( Dimine!.i! cel m!i mic 2est !l ei( >rusc!/! cum 'is#!re o 'urere 'e 'in.! s#us c+ nu.hier!tic+. A#oi 0/i relu+ unul 'intre o*i/nuitele.0n c!s! !cee! cu mo*ilier 2reoi.+ 'e mine m+ umile!.#entru mine e8ist! o sin2ur+ ea<.o 0nchi#ui!m.! Ginei #relin20n'u.'intr.c!re tre*uie s+ 1i !r+t!t 0n1rico/+tor #e 0ntuneric( M+ ru2! s.ii cr!niului3 el /i e! #e motociclet+.&e'e!m m!i nimic schim*!t 0n #urt!re! ei 1!.lim#e'e c! sticl!.! '!t tele1on( Mi.!m &+ ut #e col.! !mur2urilor t0r ii 'e i!rn+.o o*ser&!m tot tim#ul cu co!'! ochiului( Du#+ ultim! #!u +.'!r e! nu 0mi '+'e! !ten.+ c!st!nie 'e #+r( Am intr!t 0n co1et+ri! 'e l! Dun+re! /i !m m0nc!t 0ncet.!m #utut s+ st!u 0n c!s+( Mi.0n .'is#re.ne2ri s!u !r!*i.'e 1iec!re '!t+.Gin! nu ! &enit l! /co!l+( A 'ou! i ! !#+rut l! #rim! or+ 'u#+ ce intr!se #ro1eso!r!( A r+m!s t+cut+ /i i ol!t+ #0n+ l! s10r/itul orelor( Nu.#rin 1or1ot! !cee! ciu'!t+.i l! o 'o + #uternic+ 'e !n!l2e ic1loricic! !cee! 'esen!t+ r!#i' cu #!st+ ro/ie 0mi inst!l! 0n tot cor#ul un c!lm #e c!re nu m!i s#er!m s+.c0n' #!re.o #r+4itur+( Pri&e!m !1!r+ #rin &itrin! 2+l*uie( Er!u 1emei 1rumo!se 0n co4o!ce !l*e s!u 0n #!lto!ne 1!nte iste.'e #e turnule.se #e um+r o &i.o *rut!l( Atunci 0m*e!.0nc0t o cli#+ m.!mestec 'e 'r!2oste.e #e 1i2ur! ei.2ri*uli.mic+ /i si'e1ie.cu un !er 'e in'i1eren.!m #us 1ul!rul /i co4ocul /i.o iert.! er! or*ito!re( Z+#!'! 'e #e trotu!rele *ule&!r'elor.cu #!u e m!ri.!cum( 6+cusem o !'e&+r!t+ eroto#!tie.ele Uni&ersit+.i'ol!trie /i sil+( )n 1iec!re se!r+ m+ 0ntorce!m sin2ur s#re c!s+ #rin 1ul2ui!l! *l0n'+ 'in lumin! 1!rurilor 'e m!/ini.c+ se 1!ce no!#te #entru tot'e!un!( I!r e! cre/te! #e m+sur+ ce eu sc+'e!m( Dintr.+ *i !r+ /i !1ect!t+.sen orii interiori.0mi s#une! c+ totul se termin!se 0ntre e! /i el "'!r 0nsu/i 1!#tul c+ e&it! s+.un co#il tr+it #rintre *+tr0ni.cu c+/ti #ortoc!lii.

st+te!u *unicii /i m+tu/! Ginei.cu to!t+ 1iin.mi '+'e! #este c!# tot echili*rul interior( Psihicul meu mer2e! s#re ruin+ #rin oscil!.i!r 0n !lte #+r.0nc0t le #ute!i cre'e 1o!rte *ine ni/te 'ecl!r!.i 4os 'e &0nt( Ne turte!m c+ciulile 'e *l!n+ un! 'e !lt!.! /i nost!l2i! l! un mo' im#erson!l.0ntre *+uturi /i conser&e? 0n holul c!sei.!'mir!.o i!r s#re c!s+.0ntr.+#!'! 1+ce! &!luri cu um*re !l*!stre( E! 0/i scosese rn+nu/! /i 0/i .con'us 'e e!.!m o#rit 'e multe ori c! s+ ne s+rut+m.o !minte!m !t0t 'e *ine9 De c0te&! ori o /i &is!semc!mer! !cee! 1o!rte 0n!lt+.! me!.e!m eli*er!t 'e #!rc+ !st! !r 1i 1ost sin2ur! #ie'ic+ 'intre mine /i e!( A 'ou! i !m con'us.e.! ei.c!re.0n !#ele 1re!tice !le min.r+m0ne! certitu'ine! 'e !struluicon&in2ere! c+ Gin! nu m+ &! iu*i nicio'!t+( Sentimentul !cest! !ltern! cu o s#er!n.#e c!re le rume2!sem 'e.cu #i!nin+.cu *!r*! 'e &!t+.s+ uit *rusc to!te 'i1eren.ii.c! 0ntr.! 'e i!rn+ /i m+ 20n'e!m cu 2ro! + l! re&elion.c0n' !m #rins.! 0ntre*!t '!c+ n.o sut+ 'e ori #0n+ !tunci /i 'e 1iec!re '!t+ mi se #+ruser+ insurmont!*ile( Nu !&e!m 'e !les( Tre*ui! s+ cre'.#rintre l!crimi.0i str0n2e!m 'e2etele mici /i inerte.c!re !lt1el !r 1i 0n+*u/it.ie /i 'is#re.i 0n #+turi /i 0n lumin! m!2ic+ ! ecr!nului #0l#0itor( Am s#us *un+ se!r! /i.lumin!te stins.l! tele&i orul 'in su1r!2erie.e 'e 2he!.un'e.ion!l+./i e8#rim! su1erin.!/ &re! s+ st+m #u.0mi s#une! c+ .ii 'e 'r!2oste u/or &o!l!te.ei 'e &ul#ese 0nro/e!u *rusc 'e l! st!niolul #ur#uriu !l &e/m0ntului &reunui Mo/ Cr+ciun tron0n'.+ 0n 2ene( Gin! er! nins+.ele 'intre noi.o( Preci#it!t.#rin locurile m!i 1erite.0ncerc!m s+ ne cu#rin'em #este co4o!cele 2reo!iene #ri&e!m 0n ochi 0n 1ri2ul !cel! 0ntunec!t c!re ne #rin'e! stelu.0l &oi 1!ce o!re 0m#reun+ cu e!$ Mi se #+re! ne&erosimil( Mer2e!m !#lec!.im( Du#+ ce !m 0nchis tele1onul.2!t! s+ 1im '!.un TEMP N 'intre #rimele !#+rute l! noi.er!u m+tur!te 'e &i1or #0n+ se 'e 2ole!u #e !locuri #ietrele ne2re 'in #!&!4.co#ii #e s+niu.#ortoc!liu.i #rin ninso!re! c!re ne re#e e! !ce 'e 2he!.!m r+m!s o cli#! 20n'itor( 6!#tul c+ e8ist! o minim+ /!ns+ c! totul s+ 1ie !'e&+r!t m+ or*e!.c!re 'o!r 'in c0n' 0n c0n' r+s#un'e!u #rin tres+riri !*i! #erce#ti*ile( Ne.1iec!re cu&0nt !l ei( D!r un'e&!.i.#roiect! !su#r! me!.!m intr!t 0n o'!i! ei( Mi.+ ir!.un mo' c!re.c+ m+ re2ret+.s#er!n.'in loc 0n loc.ine! m0n! 0n *u un!rul meu c+#tu/it cu *l!n+.( Deoc!m'!t+ er!m 0ns+ 1ericit.in 0n c!mer! ei( Am intr!t !m0n'oi 0n c!s+.m+ 1+ce! s+ &re!u s+ cre' c+ Gin! #o!te 1i ! me!.scrin #ict!t &!2 ren!scentist- .ie.1!nt!smele ei #!sion!le.o *e.o 0n *r!.e 'e c!rton.'e/i nu er!u 'ec0t r+*u1nire! cen ur!t+ ! ne1ericirii ei( )mi s#une! c+ se simte m!i sin2ur+ c! oric0n'.*ecuri /i 2lo*uri color!te( P+rul /i 1!.scli#ito!re 0n lumin! &itrinelor 'e !utoser&ire.i! !st! #erm!nent+ 0ntre 'r!2oste /i ur+.'ecor!te cu *ete!l+.m.su* s#icul 'elic!t !l c+ciuli.#e &iscol( Se !#ro#i! &!c!n.+ #este o*r!4i /i #0n+ 'u#+ 20t( Str+ ile 0nc0lcite.+ /i 'is#er!re.er!m 'is#us s+ cre' 0n s10r/itul #o&e/tii 'intre Gin! /i Sil&iu /i m+ sim.trei *+tr0nei 0n1+/ur!.ine l! mine /i c+ nu m!i &re! s+ ne 'es#+r.

/i /i.!m #ie#t+n!t 'in c0te&! mi/c+ri( Gin! se ri'ic!se /i e!.'e!su#r! m!r2inii chilo.1!nt!st.cu #+rul *ucl!t'es1+cut.ele2i$ Nu.c+'e! #este noi stins+u/or ro/c!t+( Am &or*it 'es#re tot soiul 'e nimicuri #0n+ ne.i.+ 'e #ro1!n!re c!re.r+s+rir+ c0.ii.ine8#resi&e'e m+/ti e8t!tice.!m 0m*r+.l+s0n'u.eilor mini.#0n+ c0n' i.intit 'e2etul !r+t+tor s#re o2lin'!( D!r im!2ine! 'in c!'rul o2lin ii nu re#et+ !cest 2est( M0n! Ginei 'in o2lin'+ er! s#ri4init+ 'e um+rul meu.ne( Cre/te! 0ntre noi o tensiune c!re cur0n' !4unse 'e nesu#ort!t( E! ce'+ #rim!.i tremur0n' o culo!re ro/i!tic+( M0n! !cee! 1!ntom+ /i totu/i re!l+ se 0n're#t+ !#oi s#re 1runte! Ginei 'in o2lin'+.!m !r!n4!t .!#oi e! ! 0m*it cu !cel 0m*et !m!r.'r!#erii s!tin!te.#0n+ se o#ri 0n #ie#t( O linie 'e !*ur u/or 0mi sec.in' 0n sec /i #ri&in'u.se o#ri cu 'e2etul !.it 0n /u&i.0ntr.!/! cum r+s+re!u un! l0n2+ !lt! 'in crist!lul o2lin ii( O &reme ne.lini! 20tului.!m termin!t /i &inul.i.&rei$= :i *rusc.0n ochi 0i .o 1+ce! s+ uite 'e orice( M.se s#ri4inise 'e um+rul meu( Ne #ri&e!m 0n o2lin'! sc0nteieto!re( Ochii mei *+te!u 0n &iolet 'e!su#r! #ome.so*+ 'e ter!cot+ cu 1rumo!se 'esene !l*!stre.!m #ri&it t+cu.!m ri'ic!t tricoul #0n+ l! su*.i&! c0rlion.i.#+re!u /i m!i 'eschi/i l! culo!re 0n !erul c!1eniu.l m!i iu*esc #e Sil&iu.0n2hi.0/i smulse tricoul 'e #e e! /i 0/i 'escheie 'in nou #!nt!lonii #0n+ c0n'.se #e s#!re 0ntre #ernele 'e #lu/( Am 0m*r+.cu *+nu.inut! r+&+/it+ 0n o2lin'+( P+rul 0mi er! u' /i 'es#+r.ro/c!t( Din 0nc+ minte 1e.! lun2ul n!sului.! tre it( Merseser+m c!m 'e#!rte3 *unicii se !1l!u l! c0.i /i imo*ili.ele no!stre contr!ct!te.0/i tr!se tricoul /i.! !.st+ruin' #e *u eurm0n' !#oi.i 'e #!lto!ne.!*+tut+ 'e .l m!i iu*esc 'elocmi.0mi !'uce! #u.e.i/!t 'in nou.!tin20n' 'irect #e sticl! rece 1runte! me!.+ s0nii 1rumo/i.!#oi !m r+m!s t+cu.0/niser+ l!crimi /i cur0n' 0nce#u s+ #l0n2+ 0n hohote( O .i/!t.e 1!nte i( E! 'is#+ru c0te&! minute /i se 0nto!rse 0m*r+c!t+ 0n *lu2i /i cu un tricou 2!l*en su*.!m 'eschei!t n!sturele met!lic 'e l! *lu2i /i i.'escotorosi.!m ri'ic!t 0n ciu'! str0nsorii ei /i mi.i.ine!m 0n *r!.ni/te &in 'e smochine( Lumin!.!m li#it o*r!4ii 'e s0nii 2oi.e( L.'!r 'e '!t! !st! e! se !2it! cu o &oin.i #ere.stro#ii m+run.#e c0n' !i ei.scli#itor.e sil+ 'e el( H!i s+ ne *!tem 4oc 'e el.! i se 0ntunec+.i !r+mii( Ne.se3 <Nu.0n.c!re 0i scote! 0n e&i'en.ur.urii l+m#ii 'in #l!1on.o str0n2e!m c! s+.o !me.i 0n+*u/ sus#inele /i /ti!m 'e ce #l0n2e( Gin! se /terse l! ochi /i 0mi lu+ o*r! ul 0n #!lme( M+ #ri&i 0n ochi cu o e8#resie chinuit+ /i.chihlim*!rii.!m #us h!in!( Mi.mi s#use !#ro!#e r+stin'u.co*or0n' 'e.'e/i nu #re! m!ri.intit 0ntre s#r0ncene.un #!h!r 'e crist!l 'e o 1orm+ ciu'!t+.ire.s#eci1ic ei.ico!ne #e sticl+ #e to.!m tr!s 1ermo!rul( Z2omotul !cel! ne.#e c0n' ! celei re!le 0/i #urt! 'e2etul cu un2hi! '!t+ cu l!c tr!ns#!rent.i&! metri.rotun i /i cu &0r1uri &i i*ile su* #0n ! 'e *um*!c.i!r u/! er! 'e sticl+ m!t+( Gin! 0/i tr!se l! loc 1ermo!rul /i *rusc 1!.#e 'orme ! 0n2ust+!co#erit+ cu un m!c!t /i cu #ernu.'e un st!co4iu /ters 'e trecere! tim#ului( Ne.it.!#oi .ion! !cum 1i2ur!.ilor !scu.!m !/e !t.in+ 'ulce!.+ 'e nuci &er i /i.cu 0ncetine!l+.iori /i mi.!m m0n20i!t mult+ &reme.i str+lucitori( Ne.

cei 'in re!lit!te.!m !#lec!t 'e!su#r! Ginei /i m.co*or0 s#re *u ele c!re continu!u s+ 0m*e!sc+ str!niu.cu o 1lo!re 'e i!somie 0ntre 'e2ete( Am .l! c!re ochii tuturor 1i2urilor s0nt 0m#un/i cu !cul.e 0n com+.!m reu/it s+.!#oi se 'e#+rt! 'e sticl! #e c!re r+m+sese 0nc+ o linie !*urit+( M0n! se ri'ic+ !#oi /i se !#+s+.'u#+ cee! ce &+' #e 1erestrele s!lonului( M+ #lim* ilnic #rin curte /i nu o '!t+ !m ri'ic!t 'e 4os o 1run + mo!rt+( Printre cl+'irile !l*e #lutesc &!luri 'e 1uni2ei #e c!re *oln!&ele /i.+.*lon'+ /i c!m mur'!r+( :i !cum 0/i 0ntin'e #e ce!rce!1 c+r.i &echi.+ cu 1r!n4uri 'e m+t!se /i #este c0te&! minute 'orme!( E sin2ur! 1iin.0/i simte mo!rte!( M.0/i !/e + su* c!# o #ernu.iei.ii lucio/i !i s!lonului.m0n! Ginei co*or0 #e um+rul meu.ele2e #o!te m!i *ine 'ec0t !l.tocm!i c0n' s+ !r!te cu 'e2etul o c!rte ic0n' <Ast! e/ti tu=.'!r #!rte! 'e 4os ! c+r.ei s#er+ #ro*!*il c+ &or #ute! tr!2e &reo conclu ie citin'u./i ei 0l &or 0n.0n ciu'! luminii 2!l*ene #relinse #este tot.0n lumin! st!co4ie c!re se l+.i sc!#+ nimeni( Are ni/te c+r.0i '!u !tunci !s#ectul unei 1iin.!u '!t o #!st+ ro/ie i'io!t+.c!re m!i mult mur'+re/te 'ec0t scrie( M0inile mele s0nt 0ntr.o 0nne*une!sc+( Mi.+ 0ntre noi.ii nu er! im!2ine! r+sturn!t+ ! &!letului.'e t!*l+.!ustriece.tot tre*uie #0n+ l! urm+ s+.l cite!sc+ cine&!.!l unui su1let c!re 0/i &e'e.ci o su#er*+ '!m+ 'e 2hin'+.nu !m nimic 0m#otri&+ s+ le '!u m!nuscrisul.0i scot 'in #+r cu #ie#tenele( Cre' 'eci c+ #o!te 1i #e l! 4um+t!te! lui se#tem*rie( Cerul e 'e un !l*!stru !'0nc /i.contr!st0n' cu mi/c+rile #ie#tului 'in tim#ul res#ir!.se cu im!2ine! ei re1lect!t+( Nu m!i er! nici o 'i1eren.! '!t /i mie 0n c+r.e un #ri&ile2iu c+ !m totu/i &oie s+ scriu m!i 'e#!rte.e! se re0nto!rse #e so1!.! tre*uit s+ cer !ici un #i8 cu #!st+( :i 0nc+ mi.!#oi 0n /iruri /i t!*louri /i.0/i !u'e.c!re !u s.c!re !&e!u #u#ilele enorm 'il!t!te.ie sc!m!toriile ei( Am #ri&it c!rte!.0n loc s+ &+' chi#ul meu 0n #u#ilele 0ntunec!te.!m #ri&it 0n ochii ei.#e c!re Elis!*et! continu! s+ mi.#entru c! #re icerile s+ 1ie in1!ili*ile( Le 0ntinsese m!i 0nt0i 0n c0te&! e&!nt!ie.cu to!t+ #!lm! 'eschis+.inut !t0t! s+ le i!u cu mine( Desi2ur.+ 'in c0te cunosc c!re 'o!rme cu ochii 'eschi/i( 6i8it!te! #ri&irii.r+m+sese 0ncremenit+( Eu nu #ri&isem cu m!re !ten./i 'in o2lin'+( Cu #!/i /o&+itori.0n consecin.nu.l.ice! e!.i( Er! un &!let.o !r!te cu ochii hol*!.eles( M+ 0ntre* c0t tim# ! trecut 'e c0n' !m 0ntreru#t scrisul( Nu m!i /tiu '!c+ e m!r.!to!te/tiutor( De2etul se o#ri 0ntre s0nii Ginei.un h!l 1+r+ 'e h!l( Oricum.!u scris #e un'e&! <2r!1om!nie= /i se 2r+*esc s+ #ro1ite 'e !st!( De !lt1el.!u2ust s!u se#tem*rie( P!re totu/i un 0nce#ut timi' 'e to!mn+.e r+co!re( Scriu #e no#tier! !l*+.ii.0nc!'r!te 'o!r 'e un 1o!rte su*.mi i!u stiloul cu mine /i.i.mi 1oile !ste! #e c!re !m .e/te #e #ere. N.i'enti1ic0n'u.ire inel 'e culo!re! mierii( D!r.i s!u miercuri.0ntre c!#etele no!stre 'in o2lin'+( R+m!se /i 0n !cel loc #ecete! 'i ol&!t+ ! unei m0ini 'e !*uri ro/ietici( A#oi. !m &+ ut #e !l ei .0n #!tul &ecin st+ Elis!*et!.!t0t c0t #o!te 1i 0n.ile 'e 4oc.i scutur+ 1urio!se 'in #+r( Eu 0i l!s 0ns+ 0n *uclele mele /i !*i! s#re se!r+.

'!c+ !/ !&e! c!#ricii( D!r e !t0t 'e 4e2o!s+ /i ochii ei in4ect!.i.ime'i!t cum se schim*+ #!turile.c! un co#il mic.c!re 'orm 0m#reun+ /i se 'e mi!r'+ to!t+ no!#te!( Lucru 'eose*it 'e rom!ntic'!c+ st!i s+ te 20n'e/ti c+ Mir! !re 'e2etele 'e l! m0ini /i #icio!re 'e1orm!te.li#icio!s+ !/ s#une.'esen0n' ni/te litere c!li2r!1ice 'e ece centimetri 0n+l.#ro1it0n' 'e siest! cole2elor.!m lu!t 0m#reun+ 1iec!re c!rte 'in #!chet.cu m!m! ei( Di#+.!m s#us s+ se #otole!sc+( Nu &re!u s+ !4un2em c! Mir! /i Alt!mir!.ile 'e 4oc.0nc0t !#ro!#e c+ nu #o!te !#uc! un #!h!r.i sc!#+ !st!( Pri&e/te !#oi te!ncul 'e #!2ini 'e #e no#tier+( A #romis s+ nu mi le i! #0n+ nu termin.cum 0/i s#une sin2ur+%.c+ci #e e! o che!m+ :te1!ni!% e.'esene! + cu creio!ne color!te 1lori#rin.o 1!t+ cuminte /i cu *un.2!t! s+.#ortoc!lii.scrisori 'e 'r!2oste c+tre un o!rec!re Doru( Te8tul lor e 1o!rte s#!.!/! 0nc0t r+m0ne loc 'estul #entru 'esene( L!&i.#!tul Mirei /i Alt!mirei ! tot sc0r.0mi rei!u 'eci m!nuscrisul.curn 'o!rme 0n1+/ur!t+ 0n #!2inile unei scrisori uri!/e( Chi!r l0n2+ e! st+ P!ul!.r+&+/it re#e'e c+r.#e c!re o o#rise 'e c0te&! ori.! is !/!.i!t #e #!2inile ro e.surorile 'e ser&iciu !u tot 'eschis u/! l+s0n' s+.ime 1iec!re /i um#l0n' s#!.un 'emisol.mi !co#+r #ie#tul.c!re m0 2+le/te cu 1e*rilit!te.s+ nu.'!r Elis!*et! 0nce#use s+ se &0rcole!sc+( Du#+ ce i.ese cu ochi m!ri /i n!sul 1orm!t 'o!r 'in 'ou+ #uncte ne2re#orum*ei /i inimio!re( P0n+ /i #licurile 0n c!re 0/i #une scrisorile se!m+n+ cu ni/te !utomo*ile #ict!te 'e !rti/ti #o#( L!&i.!l*+strii s!u &iolete.sim.str0m*!te 0n to!te 'irec.mi s!tis1!c+ orice c!#riciu.#e c0n' #o&este!m cum Gin! !'ormise cu ochii .c!re m+ 1!ce s+ !m che1 'e scris.+ c!re tre*ui! s+ su#orte to!te isteriile m!mei s!le.c!re citesc s!u 0/i #ilesc un2hiile( Acum c0te&! ile.o 1emeie 1+r+ *+r*!t /i o 1eti.o 1!t+ *ine 1+cut+ /i #er1ect norm!l+.cu lim*! sco!s+ 'e.!.! tr!ns1orm+ /i ce!rce!1urile.!.nu s0nt sin2ur! #erso!n+ 'in s!lon c!re scrie( L! 2e!m e #!tul L!&iniei "L!&i.0n !1!r+ 'e 1!#tul c+ 0ntr.0n somn./i t!ie &enele cu l!m!( :i ! i.!r 1i 0nt0m#l!t nirnic( Me'icul ne &i ite! + 0n 1iec!re 'imine!.i!r lui nu.o se!r+ s.0it.! culc!t /i ! 'ormit /!is#re ece ile 0n /ir.no!#te P!ul! ! tot 'elir!t.0n rest.'!r #e c!re o ur0m cu to!tele #entru c+ ne stric+ somnul 0n 1iec!re no!#te( P!ul! &or*e/te no!#te 'e no!#te.un cot.! tre it 'e l! sine c! /i c0n' nu s.+.! trecut cri !.'!r nu !m m!i 2+sit im!2ine! !cee! !m*i2u+( Elis!*et! e 1o!rte t!n'r+ cu mine.ce.se !2it+0i !'uce !minte cum se #urt! cu e! c0n' er! mic+( Tr+iser+ 'o!r ele 'ou+ 0ntr.! #ro#us !cum c0te&! seri s+ ne unim #!turile( I.i 're#t.'u#+ c!re s.mi *!t+ 0n ochi lumin! 'e #e culo!r( No!#te! 'e nesomn 0mi '+ !cum o !nume 1rene ie.iile !l*e cu 'esenele ei color!te #ueril( P!tul 0i e 1istichiu /i #itoresc.i!r Alt!mir! "'e 1!#t P!ul! i.trece #e l! 1iec!re 'in cele ece #!turi /i st+ 'e &or*+ cu noi( Se !/! + #e m!r2ine! #!tului meu /i m+ #ri&e/te 0n ochi( Uneori uit s+.e&i'ent. iu!.nu !m ce 'iscut! cu el /i nici cu !ltcine&!( De !lt1el.'e e#ile#tic+m+ s#erie( Mi.o#t ore #e i.0n ultimul moment.iile.0n m!ri scrisori !'res!te lui Doru( Pe #0n ele 'e in scrie cu creion m!ro.

mi *orc!nele 'e ore cu l!#te /i scor.&ene! 'e l! m!r2ine! unei m!ri t+&i 'e !r!m+ 'e #e m+su.! /i #icur0n' #e #!rchet( Con/tiin.'e 1!#t.cu 2reu 0m#ins+ 0n troiene 'e insectele met!lice !le m!/inilor 'e 'es +#e ire? 0n 1!rurile lor or*ito!re.cu s!li&! cur20n'u.!m '!t se!m! c+ m.o 1!ls+ &eselie.!t+( Am sim.! inhi*!t tot!l l! 0nce#ut( Cur0n' mi.m+ #e 4os.m!i mult cee! ce ar trebui s+ simt 'ec0t ce simt cu !'e&+r!t "cu !'e&+r!t simt o 'orin./i 0m*e/te cu 4um+t!te 'e 2ur+( P+rul &iolet i se r+s1ir+.*+tr0nii ei #lec!ser+ 'e mult l! culc!rei!r tele&i orul 'in col.ile !runc!te 'in *i*liotec+ /i *i*elourile 'e #e #i!nin+( Nu m+ #ute!m c!lm!( Cu c0t 0ncerc!u m!i mult s+ m+ m0n20ie /i s+ m+ lini/te!sc+.it.!m o*i/nuit 'estul 'e re#e'e( Mi.it 'e #enum*r+( Sin2ur! lucire met!lic+.e o cochet+ *+tr0n+.! mi se 0ntunec!se /i !m sim.su( M!ic+.!u 2+sit t+&+lin'u.l!crimile u'0n'u.o o2lin4o!r+ 'e *u un!r.l 0nchi'e cu 'e2etul c0n' &re! s+ 'o!rm+( Din col.i!.m.cu to!te c! er! !#ro!#e 'ou+s#re ece no!#te!.i#( Am lu!t 'e #e *irou m!n'!rinul 'e celuloi' /i.!m ri'ic!t 'e l! *irou /i !m smuls cu 'is#er!re hus! 'e #0n + 'e #e o2lin'+( Am #ri&it( A#oi !m 0nce#ut s+ .+ 'e ! r0'e cu l!crimi.i 0n !l* m+ ri'ic+ /i m+ tr!ns#ort+ #0n+ l! m!/in! s!l&+rii 'in str!'+( Drumul 'e ece minute #0n+ l! s#it!l mi s.#ortoc!le /i suc 'e l+m0ie( Au trecut #e !ici /i m!m! ei cu *+r*!t+.nu /tiu 'e ce.un sin2ur ochi( Pe cel+l!lt /i.! tul*ur!t l! 0nce#ut.!u !/e !t !ici.ul l+s!t !l 2urii i se #relin2e continuu un 1ir 'e s!li&+.!'uc0n'u.rem*r!n'ti!n+.#!re e /i isterii( Aici ne !1l!m.!m retr+it !cel moment 'e s#!im+ 0n2he.s! 0i se!m+n+ #0n+ 0n cele m!i mici !m+nunte.inc!#!*il 'e &reun 20n'( )n holul !#!rt!mentului er! 0ntuneric.!m mers #e 4os #0n+ !c!s+.c!re nu &or*e/te cu nimeni.cu #!re + 1!ci!l+( T!nti L!ur! !re un col. !l 2urii l+s!t #0n+ l! *+r*ie /i cli#e/te 'o!r 'intr.o 1!rs+ comic+%( M.+.!t0t m+ !2it!m m!i t!re.t0r0n' 'u#+ mine to!te co&o!rele.cu 0m*ete 'e.st+ mereu 0n c!#ul o!selor.'eschi/i.m+ 0n 'r!#eriile 'e #ur#ur+ #e c!re le smulsesem 'e l! 2e!muri( Pe 4os er!u 0m#r+/ti!te c+r.totul mi se #!re un c!rn!&!l.i/o!r+.cu ochii 0ntr.mi.2!t! oric0n' s+ #o&este!sc+ lucruri nostime( 6!#tul c+ m.unsuro!s+.!u &i it!t 0n 1iec!re i.+ 'e !uriul !utumn!l 'e !1!r+((( Am ie/it 'in c!mer! Ginei !me.!l*!stre.! #+rut.un 1el 'e lim* lumin!t #0n+ l! tr!ns#!ren.c! un #+ien4eni/ 'i!1!n.li&i i.0n1+/ur0n'u.it 'o!r c! #rin &is cum 'oi *+r*!.cu.!u !'us l! neurolo2ie( 6etele !u tot soiul 'e ne&ro e.0n rest.0n c!re &+ usem re1lect!t #ro#riul ei chi# 0n loc 'e !l meu.#e #ern+( Mi.e c!m 1ric+ 'e #!si&it!te! cu c!re !m 0nce#ut s+ !cce#t situ!.e8trem 'e lun2( Aici.mi to!t+ 1!.le #e *+r*ii 'e s#!im+%.'!r cu o 'o + m!i m!re 'e 1ri&olit!te s#oro&+ito!re3 o minte 'e &r+*iu.c!re m.'!r #0n+ /i 1ric! !st! e.0ntr.'!r m.!m '!t cu el 'e #+m0nt( C0n' !u intr!t *+tr0nii 0n c!mer+ "M!ricu /i T!nicu /i !#oi Penelo#!.#rin +#!'! !#oc!li#tic+.0ntre Elis!*et! /i o *+tr0n+ s+l*+ticit+ r+u.!m is.+( Am ie/it 0n str!'+ /i.!u tre*uit c0te&! ile c! s+ m+ o*i/nuiesc cu me'iul. er! 0n2hi.it ne&oi! s+ re&+'s+ #tiu 'in nou /i 'in nou s+ nu 0n.1!r'!t+ stri'ent.un s!lon 'e 1emei m.!u !'us 0ntr.ele2( M.+#!'! .*+tr0nii ei m.

e.cu /!luri 0m#o'o*ite cu 1r!n4uri 'e m+t!se.iser+m *ine c0n' e! ! trecut 'u#+ u/! /i1onierului c! s+./i m0n! 0n *u un!rul lui /i r0 0n' 0n hohote( L.! ei.2!l*ene c! /o1r!nul.c! Gru/en.i/!t+( Er!u ele&i 'e liceu.cu ochi !'0nci 0n or*ite.cum mi.o #e co&or( Ne m0n20i!m cu#rin/i 'e.un'e er! 'e 1iec!re '!t+ !lt1el.'ulci l! un mo' !#ro!#e cere*r!l( Ne !me.c0n' !4unseser+m #r!ctic 1!.c!re ! #+rut #entru o &reme s+ 1i uit!t 'e1initi& 'e Sil&iu( I!rn! ! trecut #entru noi 0n ne*uni! c!merei ei.se s#re str!'! Ginei3 !cel t0n+r er!m eu( De !tunci !m 1ost 'e multe ori l! Gin!.eles c+ s#re mine se 0n're#t! Gin! cu un *+i!t.!cum nu se #o!te.l! c!re nu.mi #ier' cum#+tul c0n' !m 0n.n 1!.cu o *ro*o!'+ ruse!sc+ #e c!#.+ emo.! inocent+.t!il 'e #ortoc!le /i H!&!n! Clu*.0n lumin! ro/ie /i &er'e1luorescent+.str0n20n'u.to!te !cele rochii 0n 1!.cu t!lie 1o!rte Gn!lt+.c+'e! /i c+'e!.! 'e &ul#e cu luciu ro/c!t #e c!re.!r+t! c! o #+#u/+ 'in cele c!re intr+ un! 0ntr.er! te!m+ c+ .'in c!u ! r0sului ei &icle!n /i.!m #ri&it /i #e el.0n're#t0n'u.#urt0n' #ulo&ere /i c!n!'iene l! mo'+.! trecut !tunci #rin c!#.0n&0rtin'u.! ochilor 'ulci 1+r+ 'ulce!.! '!t &oie s+ m+ uit.#+r0n' c+ &re! s+ !co#ere o'!t+ lume!( M+nu/ile mi se u'!ser+ /i cruste moi./i #un+ un 1urou !'us <'e l! P!ris= 'e m!m! ei( C0n' mi.cu o must!.i 4ur c+ !m s+ 1iu ! t!(((= Eu 0mi #ier'usem c!#ul cu totul.un soi 'e 1urie 'e n+'+4'uit+( G010in'.#e tocuri intermin!*ile.#ornin' chi!r 'e su* s0ni.c! o um*r+ c!1enie su* n+rile #relun2i( Ne.mer20n' 'in ce 0n ce m!i 'e#!rte( )ntr.+.ion!l+ 'i1erit+ 'e orice tr+isem #0n+ !tunci mi se re&el! 'e 1iec!re '!t+ c0n' o m0n20i!m.! &itrinelor lumin!te.o 0n *r!.o#+it. tot 'e m+t!se ne!2r+( Dinut! !st! sen u!l+ contr!st! cu 1!.i 4ur.An'rei.c+ci #urt!u 0n m0ini ser&iete( C0n' s.!u m!i !#ro#i!t.e! 0/i !'usese 'in !lt+ c!mer+ &reo 'ou+ eci 'e rochii &echi.!m 1ost mir!t 'e !sem+n!re! 1etei cu Gin!3 !cel!/i mers .+ !*i! r+s+rit+.r+m!se 'e l! *unic! /i str+*unic! ei.!m &+ ut 'e 'e#!rte 0n!int0n' 0ns#re mine o #ereche 0m*r+.cu 'ecolteu 1rumos 'esen!t.o #urt! 1!t! er! /i e! !sem+n+to!re cu ! Ginei( Am sim.*un+.!/! 0nc0t i se &e'e!u chilo.!lt! .se c! o s10rle! +( Cu rochiile !cele! 2rele #e e!.num!i c+ mie 0mi er! #o!te m!i te!m+ 'ec0t ei( Actul erotic mi se #+re! un rit 0n'e#+rt!t.o se!r+.! 'in =aramazovi.nu mi.e! 0mi sus#in! l! ureche3 <An'rei.0n2he.co#il+re!sc+ ! Ginei( Am lu!t.0mi #+trunseser+ /i 0n 2hete( Pe c0n' trece!m #rin 1!.eii cache! se.m+ 'u#+ umeri cu to!t+ 1or.'!r 0./i cu o #+l+rie l!r2+.0n tim# ce *e!m un soi 'e coc.it c+.+( A&e! o 1!.0.mi &ene! s+ cre' c+ &oi !4un2e &reo'!t+( Mi.! me!.cu '!ntel+ ne!2r+( )i !4un2e! #0n+ m!i sus 'e #ul#e.le2!t+ su* *+r*ie cu o #!n2lic+ l!t+ 'e un !l*!stru 'ecolor!t.e /i !m 0ntins.un'e o nu!n. s!u.Gin! !'uce! cu A'el!( D!r 0n ruso!ic+ 0i st+te! cel m!i *ine.! &enit s+ cre'( 6uroul er! ne2ru /i lucios. )n !lt+ rochie.!cee!/i h!in+ 'e *l!n+( C+ciuli.!m #ri&it o cli#+ 0n ochi 0n!inte c! ei s+ tre!c+ m!i 'e#!rte.cu m!nechine 0ncremenite #e schiuri.+ #relun2+ /i #!li'+.+.in0n'u.!te..cu centuri *ro'!te cu 1ir 'e !ur( )/i #usese cercei cu 'i!m!nte /i #ro*!se !#oi.

r+s#unsese num!i *unic+.se!r!.c!re !#+ruse 0nc+ 'in !ce! &reme.0n'uio/+tor 'e mic+ 0n s!r!1!nul ei.chi.e.!&e!m sentimentul c+ totul s.iune 'e secun'+3 GINA( :i #o&este! no!str+ continu!.#0n+ &ene! l0n2+ mine /i ochii i se um#le!u 'e l!crimi.i!r e!.s!.l! #o!rt! c!sei ei..'in instinct.!#oiilele urm+to!re.'e c0te ori m+ e8#e'i! c0n' !4un2e!m.'in im#ulsul sinuci2!/ 'e.+ cu e! este cl+'it+ #e nisi#.sim.c!re nu mi.0n #enum*r+.er!m mereu 0m#reun+( Ne mut!ser+m 0n !cee!/i *!nc+ /i le2+tur! no!str+ er! cunoscut+ 'e to.ne1ericitule9= Pe culo!rul liceului.m+ s+ mer2 s+.e!m !m#li1ic!t com#le8ul li#sei mele 'e e8#erien.mi tele1one e e! #este o or+( D!r se!r! trece! /i Gin! nu.c+in' /i tr+20n' 'e mine "<H!i m+ An'rei((( h!inu 1i(((=% 0ncerc! s+ m+ 1!c+ s+ r0'( S!u 0mi 'esen! re#e'e o 1loricic+ #e c!iet.!m &+ ut( I!rn! se #otolise /i . !mie e 0ntre2i l! 1ere!str+.#e mine m+ #ri&e!u cu mil+ /i oro!re.! termin!t.!m 20n'it c+.o 1r!c.uneori.#entru c+.i( Pro*!*il c+ se *0r1e! #e socote!l! no!str+.+ !moro!s+.#entru c+ m!i t0r iu !&e! s+ 1ie mult m!i r+u( De c0te ori o &e'e!m m!i #lictisit+.'e/i m+ res#ect!u.c+ &re! s+ sc!#e 'e mine( D!r e! re&ene! mereu.c+ e! /i.m!i 1+r+ che1.!t0t! triste.1+r+ nici un moti&. Lucrul !cest! mi se #+re! 0nc+ un o*st!col c!re !&e! s+ m+ 'es#!rt+ 'e Gin!( M!i t0r iu m.e! ! .s!u se !lint! ru20n'u.te o'!t+.i cum#+r un co&ri2( De multe ori 0i &e'e!m 0n ochii tr!nsluci i.c+ nu &oi /ti ce s+ 1!c.im 'e !tunci.!r 1i s#us <Dre e/te.0n ciu'! #urt+rii mele 'e multe ori &iolente "nu &or*e!m cu e! c0te o i 0ntre!2+.0nc0t m+ #osomor!m /i eu.0mi #o&este! &isele ei l!*irintice./i cre' /i !cum c+.ur.+.Gin! !r 1i 1ost chi!r 'e !tunci ! me! /i.0n !ce! #erio!'+ 'e l! s10r/itul trimestrului.su* c!re scri! 0ntr.c+ nu o &oi #ute! #+str! /i c+ !r 1i tre*uit s+ ne 'es#+r.s#un0n'u./ti!m c+ eu !r 1i tre*uit s+ 1iu !cel! c!re s+ #tie.urii 'e 2he!.m+ m!i cre'e!u un *iet monstri/or nimerit #e m0ini rele /i c!re !&e!u s! m+ strice /i m!i mult( D!.inut cu !'e&+r!t l! mine( D!r 0n #rimele ile 'in &!c!n.! 2+sit !lt #rieten.cum s+ 1!c((( Resim.o '+'e! l! tele1on.+ nu ne.0i s#une!m 'irect s+ m+ l!se 0n #!ce%.! termin! m!i re#e'e.*!.i!r #e mine.0n ciu'! sentimentului meu.in0n'u.ne irose!m 0nt0lnirile 'in c!mer! cu ico!ne #e sticl+ 0n e8!s#er+ri tem+to!re( :i l! /co!l+ er!m #rieteni *uni.+ se to#e!u su* un cer luminos.Gin!.in' c+ 0ntre!2! me! &i!.to!te cole2ele Ginei o ur!u.c+ !re 2ri#+.#o!te "#o!te9% !r 1i r+m!s ! me! #entru tot'e!un!( A/!.#ri&e!m >ucure/tiul /i m+ 20n'e!m l! e!( L! tele1on 0mi s#usese c+ e *oln!&+.c! /i c0n' mi.cu 1luturi multicolori lo#+t0n' #rin tem#le 'e m!rmur+.m+ 'e *r!.mi c+ nu se #o!te ri'ic! 'in #!t s!u c+ 1!ce *!ie /i c+ o s+.instinctele nu s0nt 'e !4uns.c+ tot ce ne le!2+ e ilu oriu( Atunci nu m!i scote!m o &or*+ to!t+ iu!.!l*!stru sc0nteietor( Z+#!'! se 'use /i e! 0n c0te&! ile /i #!&!4ul /oselei :te1!n cel M!re 0nce#u s+ !#!r+ 'e su* str!tul 'e mur'+rie tul*ure( St+te!m 'u#+.l0n2+ c!lori1er.mi '+'e! tele1on( E ciu'!t c+ totu/i nu m+ 0n'oi!m 'e e!( M+ o*i/nuisem .'!c+ !/ 1i !&ut !tunci o c0t 'e mic+ e8#erien.

!n!cronic+ 'uce!m( Pri&e!m ore 0ntre2i.m+c!r s+ mime !cest 1a5 o% li%e .0n momentele mele 'e entu i!sm.in !/! 0mi s#une! *unic! ei l! tele1on%.e.0ncetul cu 0ncetul.nu num!i un /o*ol!n 'e *i*liotec+( Pentru c+ 0n !ce! #erio!'+.'e #il'+.!/ 1i &rut s+ 'uc o &i!./i !#oi s+rut0n'u.c+ #ute!m 1i /i un *+i!t <'e &i!.#entru c+ /ti!m c+ mir!4ul +st! !l 'istr!c.mi o 0nt0lnire 'e.ne l! mie ul no#.re&iste m!si&e 'e mo'+>ec*ermanuri /i Burde.! #entru c!re se #re2+te! Gin!( )nce#usem s+ su1+r #entru 0n1+.i&! #!/i /i.n c!re eu !&e!m loc.'e cor#urile lor.'!c+ e8ist+ un'e&! interio!rele 'e nuc /i c!ti1e! 0n c!re o !st1el 'e #ereche 0/i *e! BY>.c! o !mintire !mu !nt+ 'in 4une.+ 1rumo!s+ /i u/o!r+.cel mult.ciocnin' cu mine #!h!rul 'e /!m#!nie.mi /i s+.#line 'e im!2inile unor 1emei ele2!nte( M+ 0ntre*!m '!c+ e8ist+ *+r*!.s+ #ri&esc m!i cu !ten..iilor sno!*e o 'e#+rte! + 'e mine ireme'i!*il( Pe !tunci nu m!i #ute!m s+ citesc o c!rte 1+r+ s+ i'enti1ic #erson!4ele cu mine /i cu e!( A/! !m citit.7ltima noapte de dragoste.'!c+ nu s+ tr+iesc.i/!re! me!.c+ e! se &! l+s!.! no!str+ 'e #este !ni3 <Ce #eni*il er!i(((=%( 5oi!m totu/i s+ 0ncerc.+ !/! cum !/ 1i 'orit( Mi se str0n2e! inim! 'e c0te ori Gin! 0mi #omene! 'e iernile ei l! schi s!u 'e &e/nicele ei c!n!ste "m!i nou.! *ri'2e /i 0nce#use s+ #i!r'+ serile l! clu*uri 'e *ri'2e. cu #!2ini 2rele.l! lumin! tremur!t+ ! lum0n+rilor./i er!m m0n'ru 'e 1elul 0n c!re !r+t!m( Nu /ti!m s+ '!nse '!r sor+.mi #+str! #erson!lit!te!( A/ 1i &rut 'in to!t+ inim! s+ m+ !'!#te ei.0n&+.ie.+ /te!rs+.c!re mi se #+re! 4!lnic+.c+ n.+ c0t 'e c0t( M+ #re2+te!m s+ 1iu !lt om.i !r+t c+ m+ schim*!sem.! 1i 0n c!re tre*ui! s+.+=.#rin in1luen.c! !cel Sil&iu.#entru 1!#tul c+ nu !m *!ni.0nce#usem s+ 'eschi' ochii.0n secret.im!2in0n'u.cum intui!m c+ !r+t! &i!.met!lice.s+.i 'o&e'esc c+ #ot 1i !/! cum 0/i 'ore/te e!( .+=( Din c!u ! !st! !4unsesem s+ socotesc re&elionul c! un 1el 'e #unct 'e #lec!re #entru un 1el 'e.s.e "#!rc+ o !u e!m.#entru c+ te!m! 'e.o l!s s+ <#un+ m0n! #e mine= /i s+ m+ 1!c+ <un *+i!t 'e &i!.l! e! !c!s+.c+ nu &oi r+m0ne cu e!.#re! mult c! e! s+ 1ie sincer+ 1!.0n #rimul r0n'0mi ur!m ment!lit!te! 'e &is+tor ne2li4ent c!re.c+ nu #ot #lec! #e munte cu e!( D!r. /i 3ocurile Daniei.m!i mult. Am0n'ou+ 0mi s#une!u.cel #u.m+ &! 0m#ie'ic! 0ntot'e!un! s+ 'uc o &i!.0mi 'emonstr!u !#ro!#e m!tem!tic.lucio!se.o #ot in&it! #e Gin! l! un *!r 'in centru./i.ii((( 0mi /i 1+cusem.0n im!2in!.cum &+ usem l! un cole2.i c!re se *ucur+ 'e !cele *u e.ie lume! 'in 4ur.#rimul costum 'e com!n'+cu &est+./ti!m.ul /i se iu*e/te( A/ 1i &rut s+ !m motociclet+.!se c0.l! ni/te #rieteni c!re ne in&it!ser+( O &+ usem 'e !t0te! ori..m+ 20n'e!m c+ !/ #ute! 1!ce 1!.me! m+ 0n&+.s+ m+ l!s mo'el!t 'e e!.!tr!s+ 'e &i!.! #entru c!re er! 1+cut+ /i.s+ !m com*in+ ARAI cu *o8e rotun'e.! nu o #ier'e er! m!i #uternic+ 'ec0t #ro#riile mele o*i/nuin.! Ginei.'ec0t 0ns+/i ne&oi! 'e !.mi '+'e!m se!m! 'in ce 0n ce m!i *ine ce &i!.+ 'e mine( Cee! ce m+ 1+ce! s+ simt o 'urere tot m!i m!re er! 1!#tul c+ &e'e!m cum se mic/ore! + /!nsele s+ #etrec re&elionul cu e!.

cu #!/i mici.!#oi.sco.!m #utut &e'e!.! Circului( Pri&e!m #rin 1erestre.ii mei nu #re2+tiser+ nimic 'eose*it3 un litru 'e &in /i !t0t( De l! or! nou+ !u 'eschis tele&i orul /i !u 0ncremenit 0n 1!. Gin! !&e! s+ ciocne!sc+ #!h!rul 'e /!m#!nie /i s+ se s+rute cu !ltcine&! l! lumin! tremur!t+ ! lum0n+rilor( Nici m+c!r 'u#+ !cel tele1on nu !m #utut s+ cre'.ro/u 1os1orescent.+.cu 4uc+rii /i *om*o!ne 'e s!lon.0nc+ !scuns+ 0n ce!.c0te un *ec cu neon 0i m!i s#+r2e! m!si&it!te!( Er! ume e!l+ /i 1ri2.! l!cului.!m #u#!t /i.'!r nu.!m 0m*r+c!t /i !m ie/it s+ i!u #u.0n e!( >oschetele 'e tui! /i *r! ii 'e l! col.'u#+ o 0nc0lcire 'e !lei.! s#us c+ #lec!se 'in >ucure/ti l! ni/te ru'e c!re o in&it!ser+ s+ #etre!c+ 0m#reun+ Anul Nou( >+tr0nul #+re! u/or st0n4enit /i er! cl!r c+ nu min.uit!sem 'e Gin! /i 'e orice( Pri&in' !'0nc su* 2he!.in !er( Nu m+ #utusem st+#0ni s+ nu m+ 20n'esc l! e! ime'i!t 'u#+ ultim! secun'+ ! !nului trecut /i m+ 20n'e!m m!i 'e#!rte l! e! 0n tim# ce mer2e!m 'e.*r! ii 1!lnici 0nc+rc!.c! un co#il s+r!c 'intr.mi im!2ine c+ este #osi*il( De re&elion !m r+m!s !c!s+( P+rin.!m *+ut 'in &inul #rost.#0l#0in' 0n ce!.#0l#0ito!re.urile !leii !*i! m!i re ist!u.c! un !'e&+r!t culo!r 'e in1ern( De l! col.mi #+s!( Cur0n' !m 'istins s+lciile c!re 0m#re4mui!u o&!lul l!cului 0n2he.0not!i.*unicul ei mi.lumin!t+ stins 'e l+m#ile #ortoc!lii.!m cotit #e Alee! Circului( 6ul2ui!1o!rte r!r.cu cren2ile cur*!te 'e +#!'+( Pute! 1i Si*eri!.! lun2ul /oselei :te1!n cel M!re.m.0ntunec!t+0n2he.+( Am lu!t.ne.i2!r+.#ur /i sim#lu.!r 1i lic+rit sute /i sute 'e 're#tun2hiuri color!te.o #o&estire s+m+n+torist+.c+ 0n' 'intr.0ncurc!t 0n m+t!se!.!te( 6ermec!t 'e !ce! lume nou+ /i str!nie.meschin+ c! 0ntot'e!un!er! #!rc+ m!i rece c! oric0n'( L! mie ul no#.!t( Acolo er! c!#+tul( Am #+/it #e 2he!.ul *locului.!/! c+ ori r+m+sese 0n or!/.!/! 0nc0t c!s!.i cu stelu.s#er0n' s+ m+ !u'+.!m 2hemuit /i !m 0n'e#+rt!t cu m0inile 0nm+nu/!te str!tul 'e +#!'+( De'esu*t2he!.!m tele1on!t i!r Ginei.i!.0n &!lece!.!m !4uns l! #!nt! c!re co*or! s#re l!c( Aici.0i &or*e!m tot tim#ul.! lui( Sor+.cu 1i2urile !l*+strite 'e ecr!nul T5.!t+.ori #lec!se l! munte.ie 'in c!re &i*r! mu ic!( 5e'e!m c0te un muc 'e .+.ii !m stins luminile /i.e! cu #l+cere( :ti!m c+ nu !re ru'e 0n #ro&incie.cu 2lo*uri so1istic!te /i *ete!l+( 5e'e!m &0cnirile &er i /i ro/ii !le &reunei or2i 'e lumini cu#l!te l! o st!.! 'e&enise /i m!i 2ro!s+( Din loc 0n loc.e color!te.i /i.'!r #e 4os +#!'! !4unsese #0n+ l! 2enunchi.! er! nete'+ /i ne!2r+( Plute! o t+cere 'e #l!net+ mo!rt+( Nu se &e'e! nimic nici l! 'oi metri( Er!m sin2ur 0n mi4locul lumii 0n2he.o #rintre *r! ii 0n +#e i.0n' !*uri 0n !erul c!re mirose! ! 2he!.! !co#erit+ 'e +#!'+ mo!le( A*i! 0mi &e'e!m m0n! 0ntins+ #rin #0cl! 'e !ici( Arn mers mult.'!c+ #e m!r2ini n.o un'+ 'e 'urere. .me! er! in&it!t+ l! ni/te #rietene.0n orice c! cu cineva.un *!lcon 0ntunec!t( Cu ochii 0n l!crimi.n+#+'it *rusc 'e.'e l! Aliment!r!( A#oi m.c0n' i.nu !m #utut s!.cum 1+ce!m 0n 1iec!re se!r+.#e 2he!.!/! cum 0i &or*isem !lt+'!t+ lui Lili( 5or*e!m chi!r cu &oce t!re.Pe JV 'ecem*rie.+3 1erestrele *locurilor cu #!tru et!4e c!re se 0n/ir!u #0n+ l! construc.

! crist!lin+( :ti!m c+ 0ns#re Circ +#!'! 1usese cur+.Gin! n.l! &reo e8#o i./!#te.m.c+ci 'eo'!t+ !m !u it un mic 2omot s!c!'!t( Am sim.1umuri /i #0cle !*urii i se rote!u 0nc+ 0n 4urul tru#ului( Er! o 1emeie *runet+.#e c0n' e! se .! o#rit /i e!.l! c0. !m 0ntors !c!s+( )n to!t+ !ce! &!c!n.! nu er! !t0t 'e r+u3 m!i ie/e!m #rin or!/.ntorc cu 1!.!#oi m!i !ccentu!t( De 1!#t.sus#in0n' /i cernin'( O t0r!m s#re m!r2ine! l!cului.c! un co#il.i 'in !lt1el 'e m!terie /i !m 1i res#ir!t 1iec!re !lt !mestec 'e 2! e( M+ #ri&e! cu o e8#resie cu totul im#enetr!*il+.cu ochii #uternic m!chi!.!t+ 'e #e 2he!.!m uit!t unul l! !ltul c! 'ou+ 1iin.l! un #in2.! s#re e!( M.1iin.0n' /i sus#in0n'( Se !runc+ #e um+rul meu.mi s#un+ ce&!.cutremur!t+ 'e #l0ns( I.ele2e!m 'ec0t c+ e.c! /i c0n' !r 1i &rut s+ #+trun'+ in creierul meu /i s+.! o#rit *rusc /i m.esc=.#relun2i.c0n' s.i cu o co!'+ 'e 'erm!to2r!1 ne2ru unsuros( Purt! o h!in+ 'e *l!n+ cu 2lu2+ /i ci me cenu/ii( Ne.! &er'e c! sm!r!l'ul( Nu !m #utut s+.#ur /i sim#lu.+ 'e trei s+#t+m0ni.*ro!/tei.#on2.! #ri&it 0n ochi( -edeam c+ se concentre! +.cum se 1rec!se l! ochi.i!r rimelul i se 0ntinsese.'e #!rc+ !m 1i 1ost 1+cu.! unui cor# ne'e1init( C0n' ! #utut s+ m+ +re!sc+.necunoscut mie( :tiu c+ !r 1i &rut s!.! silit s+ m+.m!i mer2e!m cu c0te un #rieten l! <Stu'en.+ #entru #!tin!4.!m 0ntors.'!r cu&intele 0n !ce! lini/te !r 1i 1ost m!i mult 'ec0t im#u'ice( Deo'!t+.+( Eu nu i.toc+niturile 0ncet!r+.4en!t.ire! o!menilor 0n *+r*!.l #ri&esc #re! mult tim#.0n2he.mi um#le!m 4urn!lul cu 1r!2mente 'elir!nte 'e &ersuri /i cu note 'e lectur+.c!re ie/ise c! /i mine 0n i!rn+( Am l+s!t.in0n' unor re2nuri 'i1erite( Nicio'!t+ nu mi s./i l!se !colo mes!4ul teri*il( Nimic 0ns+ nu r+ *+te! #0n+ l! mine( Nu 0n.0nlocuite 'e un 2omot 0n1un'!t.! 0nce#u s+ se colore e cu un stro# 'e c!1eniu.! 0n're#t!t s#re mine.'!r s.! e it!t.! s.i /i 1emei( Er! o 1emeie /i mi se #+re! monstruo!s+.i.!m 0ncor'!t #ri&ire! s#re locul 'e un'e &ene! 2omotul( Er! un 2omot 'e #!/i.l! 0nce#ut #!li'.1emei! ! 0nce#ut s+ #l0n2+ ur0t.1!.un toc+nit 'e tocuri 'e '!m+ #e 2he!.o #e Alee! Circului /i.!t *ocn+.+( C0n' ! 1ost l! un #!s 'e mine.o#t ore #e i.! m!i '!t nici un semn 'e &i!.url0n'su2hi.!#ro!#e im#erce#ti*il? 0ntr.!/! c+ omul c!re se !#ro#i! tre*ui! s+ &in+ #e !colo( Du#+ un tim#.un loc.0ntre c!re m!i interc!l!m 1r!2mente 'e &ise /i 1r! e scurte 'es#re Gin!( O &is!m !#ro!#e 0n .0n tor!ce( Am 0ncremenit /i mi.c! /i c0n' !r 1i e8#rim!t un sentiment nou.! #+rut m!i str!nie 0m#+r.!'uc+to!re 'e mo!rte( Nu er! 1+cut+ l! 1el c! mine( )ntre noi nu er! #osi*il+ nici o comunic!re.s!u 0n centru.ine! 'in to!te #uterile 'e *r!.e !#!r.l! &reo trei eci 'e !ni.ce!.un co#il 0nec!t( Er! *lon' /i !&e! 1!.i&! metri.er! 'iscern!*il+ m!i cur0n' mi/c!re!.it c+ !su' *rusc /i c+ inim! mi se 'i ol&+.#o!te.#e o*r!4i /i #0n+ /i #e *u e( Am /ters.'!r 'imine!.ie/in' tot m!i mult 'in ce!.!m m!i '!t tele1on( Or2oliul nu.o 1emeie #+r+sit+.ie( Cite!m 1o!rte mult./i.! s#re mine3 er! schimonosit+ to!t+.mi m!i #ermite! s+ 1!c #rimul #!s( Serile su1ere!m c0ine/te.o cu *!tist! me!.ul meu.

ei 1i iolo2ice.'e cel #u.mi 0n2ust! con/tiin.o iu*esc 0n continu!re.mi 0nchi#ui!m cum !/ #ute! s+ su#r!&ie.e( Eu st+te!m #e #er&! ul unei 1erestre /i m+ uit!m 0n susul str+ ii 'u#+ Gin!.c!re s#une!u *!ncuri /i continu!u #+s+re!sc! lor 'es#re 'iscuri( Cu o 1o!ie 4um!te .'e lemn co/co&it(= )mi urm+re!m sentimentele cu !ten.!m 'escui!t /i !m r+m!s sur#rins3 m+ 2+se!m tot 0n holul !cel!.'!c+ #rin !*sur' !m relu! #o&este! !st!.c!re.i!r #e #eretele 'in 1!.'e 'urere! intens+.!.ilor.!colo un'e im!2ine! ei este estetic+ /i ino1ensi&+( D!c+ !/ /ti c+ m!i e8ist+ &reo /!ns+ c! e! s+ m+ iu*e!sc+.! ei( Nu #ute!m s+ cre' c+ nu se &! 0nto!rce l! mine( Scri!m.uiesc 1+r+ s+ m+ 20n'esc.i! 'e1initi&+ 'in creierul meu( Totu/i.0ncet0n' s+ m!i 1ie 'e 'r!2oste.0n &ise.!u 'e&enit 'e sim#!tie !#ro!#e 'uio!s+.0n holul m!re s#re c!re '!u to!te c!merele( Nu cre' c+ m!i er! cine&!.0nchis./i 0n c!mer+ #lute! un !er ro/u.st!co4ie /i um1l!t+ 'e *+tr0ne.#e ece i!nu!rie3 <5i!.uit!m 2estul ei./i #ri&in' lun! 'e #e cerul lim#e it 0mi im!2in!m l! nes10r/it re0nt0lnire! no!str+( Prim! i 'in trimestrul !l 'oile! ! 1ost 'r!m!tic+ #entru mine( Gin! nu ! &enit l! #rim! or+ /i !m cre ut c+ #o!te nu &! &eni 'eloc( De/i er!m emo.+.m+ 0ntre*!m cine ! 'e&enit( Pentru c+ no!#te! nu #ute!m s+ 'orm.hanatos 'e >i*eri /i -isul 'e Po#o&iciu( Am termin!t 9rlando 'e 5ir2ini! Cool1( Din c0n' 0n c0n' 0mi !mintesc /i 'e Gin!( S.ime.nu !&e!m 0n minte 'ec0t 1i2ur! ei 'in momentele no!stre *une( D!r se!r!.!m #lec!t !c!s+( Am !4uns.! !/ 1i &rut s.c!re 0nt0r i!( A1!r+ er! l! 1el 'e trist3 !cel!/i !er ro/u #rin c!re trece!u tr!m&!iele c! #rintr.m+ 20n'e!m c+ !/ 1i &rut s+ n.s./i nu se /tie '!c+ &! m!i 1i ce&! 0ntre noi( Po!te chi!r m0ine.o u/+ uri!/+.+ orient!t+ s#re e8terior( Nu m!i re2+sesc 'ec0t cu 'rumul c!re 'uce s#re centru.su* #resiune! su1erin.o 1i cunoscut nicio'!t+.!/ risc!.'is#!ri.!m intr!t /i eu 0n cercul *+ie.#0n+ /i !ce!st+ i'ee m+ 1+ce! s+ su1+r -c+ nu.'!r e !*sur'( E !'e&+r!t totu/i c+ 1+r+ e! nu s0nt nimic( Am &is!t.mi se #!re.+ 'e e!.s#re mine( O #ro + &ol!til+ 'u*l!t+ 'e sen !.ii 'e resentiment( Am !4uns l! &eche! /i s+n+to!s! conclu ie3 nu i.+( U/! scoro4it+ m+ o*se'!( C0n' mi.'e in'olen.i! 'e inc!#!cit!te.cri e emoti&e 'ecl!n/!te #e un 1on' in'i1erent.!m '!t se!m! c+ Gin! nu m!i &ine.in cinci metri 0n+l.e 'i ol&!nt+( Pe #erete.no!#te( Er!m !c!s+ l! e!.! me! se 'esen! !cee!/i u/+ imens+st!co4ie.cu stri!.0n !mintiri.0nne*unit 'e *+t+ile inimii.ie3 m+ *ucur!m /i 0n !cel!/i tim# su1ere!m '!c+ o*ser&!m o sc+'ere ! #!siunii mele #entru Gin!( Dimine!.o ! i.mer2e!m l! 1ere!str+.!/ #ute! 1!ce 1!.'u#+ 'r!#erie.!r termin! l! 1el( Pre1er s+ 1iu l0n2+ e! 0n #oeme.o ce!.ion!t.! 'us.!ten.o 0nser!re 'e o triste.1iec!re no!#te(Er! ce&! ne*unesc 0n "totu/i% lini/te! me! 0n #ri&in.+ /i.#o!te nicio'!t+( Sentimentele mele 1!.ie 'i1u +( Citesc .m+c!rl! e!( A/te#t!m 0nce#utul /colii -re0nt0lnire! ine&it!*il+.0i 'ore!m mo!rte!.

c! /i c0n' !m 1i 1ost 'o!r 'oi cole2i /i !t0t.ice!u to.cu o *!r*+ #0n+ 0n #ie#t /i 0ncon4ur!t 'e #itici monstruo/i( D+'e! !cest <tri#lu=cum 0l nume!.cu s#r0ncene 2ro!se c! #ict!te 'e >!*!.!&e! 'e &0n !re 'oi <Rollin2i= /i un $antana& >um*!c !'usese cu el.c! ni/te ne*uni0nce#e!u s+ mime e o 1orm!.i !&e!u 0n !cele momente o mimic+ e8!lt!t+.lo&in' cu 'e2etele m0inii 're#te ni/te cor i im!2in!rescote!u 'in 2ur+ sunete str!nii.cu #!tru 1oi( Nu uit! s+ s#un+ nicio'!t+.i.! #+rut m!i #u./i c!re se ocu#! intens 'e <mu ici=3 el &enise cu un !l*um ro/u.cu un l+n.un 1el 'e uni1orme &echi.! strecur!t #e u/+.c0n' 1+ce! o1ert! !st! cui&!.+ mi s.c+ nu s0nt *un 'e nimic.cu ce!#r! uri( <M!!!m+.cu o #l+cere e8tr!or'in!r+( C0n' !m &+ ut.!1ect!t+.not+ cu not+.:i !#oi.cu 'in.i/orii ei ine2!li 0i ie/e! 'intre *u e. meciul 'e tenis im!2in!r 'in ultim! sec&en.c! un /oricel.un c0ntec.! c+ror! se !1l!u #!tru tineri 0ntr.un cole2 cu 1i2ur+ 'e !rme!n.urile 'e chit!r+( Al.c+ nu #rice# nimic 'in &i!.#ute!i s+ cum#eri orice 'isc in'i!n( Mer!.ii *+te!u #e *!nc+ un ritm !sur itor( To.l+cuit scli#itor.( De !lt1el R!'u G( /i Mer! !&e!u chit!re electrice /i se #re2+te!u s+.'e &r+4ito!re 'r+2u.c! un co#il r+s1+.Blo1!up.! 0ntreru#t 'iscu.0n s!r!1!nul *leum!rin.ios.!/! c+ '!c+ unul 0nce#e! c0te&! m+suri 'intr.c+ #e #rimul 'isc este /i )5 s1eet lord.*+tr0ne.! tr0ntit 0n *!nc! me!.re0nnoit.#este c0t+&! &reme.+.l! c!re eu !sist!sem cu 'estul+ in&i'ie /i cu sentimentul.i/ori 'e croco'il.!t c0n' /tie c+ ! 1+cut o *o!c+n+( M+ scote! 'in s+rite c+ se #urt! <norm!l=.i/or 1in 'e !ur c!re se &e'e! #rin 2ulerul *lu ei !l*!stre.ur0t /i scli&isit.mi.&or*e!u 'es#re o #e'!l+ <o!.cu to!t+ 1eminit!te! ei sco!s+ 0n e&i'en. cu&inte m!2ice.i un !er m!li.ceil!l.!m 1ost 0n st!re.un 2ru# c! un #oli# 2re2!r.ile 'in ser&iet+( Eu nu i.0n 1!.i!.c!re &oi!u s+ imite .mi/c0n'u.ie ! 1+cut.'0n'u.i le continu!u ime'i!t. o cutie cu trei 'iscuri 'e H!rrison(Pe cutie er! 1oto2r!1i!t #ro*!*il H!rrison 0nsu/i.i /ti!u ce c0nt+.+( A#ro!#e 0n !cel!/i tim# cu #ro1eso!r! s.in reu/it 'ec0t !ce! mim!re colecti&+./i sco!t+ c+r.!#oi se !mestec! #rintre 1etele c!re se str0nseser+ l0n2+ c!lori1er /i s#oro&+i!u &esele( Cur0n' se !u i num!i &oce! ei s#!rt+ 1!*ul0n' 'es#re &ol!ne /i mo'e- .! !runc!t un <*on4ur= /i s.$gt 'epper's.tr+it+ e8tr!or'in!r./i 1!c+ o 1orm!.o!= #e c!re &oi!u s.s+ urm+resc ce se 0nt0m#l! l! t!*l+( O #ri&e!m cu co!'! ochiului( St+te! 're!#t+.o !'!#te e l! chit!r! solo ! lui R!'u( Pro1eso!r! 'e chimie ne.to./i r0n4e! #erm!nent.#e c!re er! o 1oto2r!1ie re#re ent0n' sute 'e #erson!4e !/e !te 0ntr./i Gin!.o #un2+ #e c!re scri! =ing $ize.+.l! c!re se !#rin'e!u ochii tuturor( D!r ce! m!i m!re sen !.0n #!u +.#entru c+ ei cuno/te!u 'iscuri 0ntre2i #e 'e rost.0ntr.! unei 1orm!.o R!'u G(.#+re! /i m!i mic+!#ro!#e c0t o &r!*ie( S.se l+s!u #e s#!te /i.! !#uc!t s+.ie mu ic!l+( Unii se cr+c+n!u c0t #ute!u0/i 0n'oi!u 2enunchii.!r 1i 1ost nicio'!t+ nimic 0ntre noi( )n #!u e m+ m!i 0ntre*! ce !&em or! urm+to!re.c! /i c0n' n.ii roc.0m*in' cu 2ur! #0n+ l! urechi( Er! !t0t 'e !mu !t+0nc0t unul 'intre 'in.to!t+ or!./i m0n! st0n2+ #e un 2ri1 im!2in!r.!m r+s#uns nimic'!r nici n.ie( :i !cum.

cu m!/ini #!rc!te #e !m*ele *or'uri.s+ se #roste!sc+.u# 4!#one .eu !m 0nce#ut s. !l c!merei( Se tr+seser+ 'eo#!rte.cu mo*il+ 'e lemn /i !luminiucu lustre 'e sticl+ m!t+.'u#+ numele unui 1or!mini1er( D!r S!n'! "S!n'! er! numele ei 'e 1!milie% er! *un+ #rieten+ cu Gin!.un s#!.i 0nce#e!u s+ c0nte 'in Creedence? )olina.e! /i S!n'!lin!.ii s.ise c+ lucrurile nu s0nt 0n re2ul+ 0ntre mine /i Gin! /i s#er!u c+ &or !sist! l! &reo scen+ t!re( Eu m+ .i c0.2!/c! er! 0nc0nt!t+. Mortul /i #rieten! lui S!n'!.!u re#e it l! sec.2+l*uie( >i*liotec! ocu#! un #erete 0ntre2 si0ntr.!/! c+.Mer! ne.e /i le #l+ce! s+.i.!#oi o cole2+ #rieten+ cu Mer!.mi '+'e!m silin.'e/i tot ce !u e!m 0mi 1+ce! r+u.ii.ei.! intr!t m!i 0nt0i 0ntr.#oreclit 'e #ro1esorul 'e en2le + little tiger 'in c!u ! #+rului ro/u.! s+ 'iscut 0nsu1le.e 'e met!l #e m!r2ine! t!m*urului /i cu o mul.! chem!t #e l! el.#ortoc!liu /i !lurii 1elineR!'u G(.!#oi ! #us l! m!8imum o mu ic+ insu#ort!*il 'e &iolent+ /i ne.sim.e( Ne.un 2e!m 'e sticl+( Tot 2ru#ul nostru.!m !/e !t #e un'e !m nimerit.ii /i 2in2iile.0ncerc0n' s+ nu '+m 4os 'e #e m+su.0mi turn!m #erm!nent &otc+ 0n #!h!r( De l! un moment '!t nu m.it cu *+ie.!m m!i #utut control! /i.c+ nu m!i #ot su#ort!.i#0n' t!re.ion!t+ totu/i'!r !1ect0n' mereu !erul 'e &!m#+( Gin! 0i &or*e! 'es#re <re&eillonul= ei3 1useser+ 0n 'ou+ c!se 0n no!#te! !cee!? se #u#!ser+ tot tim#ul #e 'rum? '!ns!ser+ l! ne*unie.#e c!re o chem! M+lin! /i l! &e'ere! c+rei! to.i st0rne!sc! !colo in'i2n!re! c!sieri.s+ sco!t+ lim*!( Am lu!t.m!i !les c+ &enise &or*! 'es#re 1ilme /i !ici er!m t!re( 5+ usem l! Cinem!tec+ 8clipsa lui Antonioni /i m+ entu i!sm!se scen! 0n c!re Monic! 5itti se s+rut! cu Al!in Delon #rintr./i r0 0n'. 1here 5ou're going to@.ime 'e #oten. !cum 0n *ule&!r'./i !r!te 'in.ii lui nu er!u !c!s+? 0n !1!r+ 'e mine m!i &ene!u M!ne!.c+ci sim.o 1i8e tot m!i insistent #e .0n m!ri cutii ele2!nte. 4er#elite /i li#ite #este tot cu scotch 2+l*ui( Mer! ! m!i !'us ni/te s!leuri.un ins c!m 2ro*i!n.cine /tie 'e ce( To!te er!u nostime10/ne.!t0t mu ic+ cl!sic+.!r 1i !'res!t unor *+tr0ni sur i( Du#+ ore.o !utoser&ire.0n tim# ce unii se ri'ic!ser+ s+ '!nse e..emo./i !m !4uns 0n 1ine !c!s+ l! Mer!( St+te! 0ntr.#uternic+ 'e #!rc+ s.nein&it!t+ 'e 1!#t.!&e! un su#er* #ic.iune! #entru 'iscuri ! *i*liotecii.r0 0n' /i .iometre nichel!te /i 'e lumini.ni/te #+#u/i ruse/ti((( >+ie.!m !#uc!t 'e &otc+( A#ro!#e c+ tre*ui! s+ stri2+m c! s+ ne !u im( Cu to!te !ste!#rin'e!m 'in c0n' 0n c0n' c0te ce&! 'in cee! ce #o&este! Gin! 0n cel+l!lt col.#0n+ c+ user+ #e 4os((( 0ncerc!m s+ !u' m!i mult.! lu!t /i e! 'u#+ noi( Oricum.un lornion c!re se #li! lentil+ #este lentil+.un !#!rt!ment mo'ern.c!re ie/ise 'e.un'e se !1l!u cel #u.+ l!ter!l+.iu s#eci!l.i&! #rieteni.in 'ou+ sute 'e *uc+.'e un'e !m lu!t 'ou+ sticle 'e &otc+( 6etele !u reu/it s+.e!m c+ nu m!i #ot st! #e loc.c+ci #+rin.is+ /i C!lceol! S!n'!lin!.o #e o str+'u.cu #l+cu.c0t /i 'iscuri roc.Gin! s.1iu 'e chelner.e /i ser&!nte &! ele 'elic!t lucr!te /i !lte o*iecte ciu'!te3 un '!2heroti#.ine!m c0t m!i 'e#!rte 'e e! /i.#e mine /i #e !l.

!scult0n' 'istr!t 2omotul tr!m&!ielor 'e #e :te1!n cel M!re.!m s#eri!t( A#oi mi.scor#i! 'r!cului.! 0ncerc!t s+.o cu o sim#l+ !1ect!re( E o 1iin.'e i!nu!rie.c0n' ! &enit.'!r nu mi.!m s#+l!t #e 1!.cl+tin0n'u.!m #omenit eu tine 0n *uc+t+rie.l! un moment '!t 0...0n!inte s+.i 1rec!i o*r!4ii 'e 2enunchiul ei(((= <Dr!2+.+ /i !#oi.s+ o numesc 0n to!te 1elurile.!'ic+ #e 'r!cuA s+r!c!.! 'e c!1e!( M+ mir c+ nu .!m !4ut!t s+ te 0m*r!ci( Mi s.+ in1erio!r+.! c+ ut( Te.nimeni( M.i.mi.!i m!i tre it ni.o re&erie 'e &reo or+.! #+rut c+ te.!m !'us !minte 'e Gin!( )ntr.i!r !#oi.!t.icnit3 WE/ti totul #entru mine((( e/ti totul #entru mine9X Er!i m!i #!li' 'ec0t Mortul( Nu m!i #ute!m s+ ne 0n.n.m+ /i &+rs0n' &otc+ 'in #!h!r.0ncerc0n' s+ m+ #rin' 'e *!r! m!/inii( Ac!s+ nu er!.! e8ist! 0m#reun+( E! nu &re! !st!.!m tr0ntit #e #!t 0n uni1orm! 'e ele& /i !m !'ormit( M.!'uc0n'u.#ri&in' #e 1ere!str+.!/ 1i l+s!t s+ #leci(= Din minte cum !m ie/it 0n !erul 0n2he.i s#un+ ce&! cu 'elic!te.ironiile lui little tiger.'in 1ericire.ie( M!i !les com#!siune! 1etelor #entru mine ! .er!i 0n2ro itor.i.ele2em cu tine( O !s!lt!se/i #e s+r!c! Gin!.!m lu!t m0inile /i !m 'elir!t &reun s1ert 'e or+ 'es#re c0t 'e mult o iu*esc( <Re#et!i 0ntrun! c! un .!m !#ro#i!t 'e e!.!m c+ ut 2r+m!'+ 0n +#!'+.cum &oi 0n1runt! mutrele lui Mer!.'im#otri&+.er!i !l 'r!cului 'e sim#!tic% /i 'u#+ ce !u #lec!t /i ceil!l.mi.cu un #lus 'e consi'er!.m.ul /i ur! s0nt reci#roce( E o 4un2l+(= M+ !/te#t!m s+.+ 'e mine !*solut OR.'!r tu nu !scult!i nimic..!u r+m!s m!i mult sen !.#e o t!&+.0n !1!r+ 'e 1!#tul c+ !u 'i1u !t #este tot 0nt0m#l+rile #eni*ile 'e l! Mer!( Nu /i.+ tot ce #o!te 1i !1ecti&it!te0nlocuin'u.it c+ m+ su1oc( M.i cere s+./i 'e#+/e!sc+ con'i.'e im#osi*ilit!te! no!str+ 'e.mi cu ochii !#ro!#e 0nchi/i.c!re.! ei.!u 0nce#ut s+ m+ #ri&e!sc+ #!rc+ m!i !tent.nu 0i #o.mi 'e! un tele1on.!i o*ser&!t c0n' ! #lec!t.el!lt1el nu te.! tele1on!t nimeni 0n se!r! !cee!( A 'ou! i 'imine!.mi.i.o st!re 4!lnic+.e2oist+ /i nes+r!t+( >+nuiesc c+ 'is#re.i e8#lic.m.!&e!m ce s+.i! 'e 'emimon'en+ ires#ons!*il+.'o!r m+ #+r+sise 0ntr.e.mi #ier' luci'it!te! cu totul.!m #romis c+ su* nici un moti& nu se &! m!i 0nt0m#l! !/! ce&!( Nu #ute!m s+ m+ !uto'istru2 !st1el #entru((( cine$ Mi.!u #o&estit m!i t0r iu c+ m.i 1!c'!c+ !i 1i 1ost tre! !/ 1i 0ncerc!t s+.!&e! nici un sens(= <Du#+ ce ! #lec!t Gin! "tu nici n.ii 'ec0t !mintiri( Mi.#0n+ !m sim.!m o*ser&!t uit+tur! s#eri!t+ ! S!n'ei( Din !cest moment. #ri&irile !lu i&e !le S!n'ei( L! e! nici nu &oi!m s+ m+ m!i 20n'esc( D!r 'e '!t! !st! cole2ii s.Gin!.!m lu!t 4urn!lul /i !m scris cu litere str0m*e /i cu multe /ters+turi3 <De !m+2it 'e Gin!.!u *+tut 0ns+ 4oc 'e mine.te uit!i ne'umerit 'u#+ e!.ilor 'e 1elul 0n c!re se #o!rt+ Gin! cu mine.!u #urt!t 1!.ce/cu.ie /i cum.c!re se #re1+ce! c+ m+ i2nor+( Cre' c+ o #ri&e!m c! un 'ementc+ci.!m !#uc!t s+ m+ #l0n2 *+ie.!m im!2in!t !m+nunt cu !m+nunt tot re&elionul Ginei.cum !m !/te#t!t trolei*u ul 0n st!.#+re! c+ tot ce cont! #entru tine er! s+ te umile/ti c0t m!i mult 0n 1!.0n2he!.!m tre it #e 0ntuneric /i l! 0nce#ut m.+ m+ 0ntre*!m cum o s+ m!i #ot mer2e l! /co!l+.'!r !/! n.

le2+tur! no!str+ nu s.'!r tocm!i #rin !st! e! mi se #+re! o 1iin.un'e se 'uce! 'es.'incolo 'e !#!ren.0mi s#une! c+ tot ce 1!ce Gin! e num!i un s#ect!col.chi!r c0n' er! cu !'e&+r!t 1ericit+ /i !mu !t+.#e m+sur+ ce se 0n'e#+rt!( De/i m+ mut!sem 'in *!nc+.e!m c+ nu #ot 1i 'e !cor' cu !ceste.'!r nu #ute!m s+ nu 0m*esc c0n' o &e'e!m !#ro#iin'u.! me!.+ nelini/tit+#re'is#us+.Loret! >e'i2hi!n.'!r r+m+sese o 1iin.0n c!mer! 0ntunec!t+.!m !/e !t.s+ 1ie 0n centrul !ten.! me!.!le ei 'in co#il+rie .'e *un+ /i chi!r 'e inteli2ent+ #ute! 1i e! uneori.! 1!ce cu e!.iei.cu #+rul u/or on'ul!t.ir!'i! triste.'!r o!recum 'istr!t.e 'irect s#re noi( Po!te m+rime! n!tur!l+ 0n c!re im!2ine! ei se #roiect! #e #eretesu* #rimul /ir &iolet 'e ico!ne #e sticl+.c!re er!u tot 1oto2r!1ii 'e.0n 'e1initi&'e1+im+ri !le Ginei( Eu /ti!m c0t 'e 1ermec+to!re.Gin! nu er! 'o!r o <'emimon'en+=.#rintre eci 'e #rostii.! &enit s+ cre' c0n' i.! ru#t nici !tunci( Du#+ c0te&! ile.1+r+ #!rtici#!re( E! 0mi !r+t! !l*ume cu #o e 'e.#o!te /i 'in c!u ! 0n2+l*enirii 1oto2r!1iilor .! st!t #este c0te&! ile 'e &or*+ cu mine #e culo!rul liceului.'e 0m*+tr0nire( 6ire/te.!le ei.c0n' er!m !t0t 'e #ornit 0m#otri&! ei.e( Nu.0m*r+c!t+ 0ntr.mi. s!u 0mi #roiect! 'i!#o iti&e #e #erete.'!r !m0n'oi e&it!m intimit+. o 1eti.!#oi m+ lu! 'e un 'e2et s!u 'e.#ute! s+ !i*+ c0te o re#lic+ uimito!re.se( <Ce scor#ie s0nt9= .o /u&i.+ neo*i/nuit 'e 'ulcecum&! retro.ne m!i s+rut!m uneori.! !#ro#i!t 'e mine 0n 1iec!re #!u +( Z0m*e!.!1urisit 'e 1rumo!s+.ile( O con'uce!m i!r s#re c!s+.0n culori( De ce ie/e! !t0t 'e trist+ 0n to!te #o ele$ Chi!r c0n' r0'e! 'in to!t+ inim!.to!te !&e!u ce !&e!u cu Gin!( O !mic+ 'e.cu #re1+cut+ te!m+ /i timi'it!te( Eu #lec!m ime'i!t 0n !lt+ #!rte.se 'e 1olclor( Sur#rins+ 0n #l!n !meric!n.c0n' ne nimeriser+m !m0n'oi 'e ser&iciu l! intr!re.!r !1l!( Ciu'!t c+ to.e.Gin! mi.culo!re! lemnului 'e ste4!r( St+te! l0n2+ mine 1+r+ s+ ic+ nimic.ine! !ltcui&! "m+ 0ntre*!m '!c+ e tot cu Sil&iu s!u cu !ltul%.cu n+sucul ei *ont /i *otul 'e lili!c.m+ 'o!r.sim.'!r ! 'ou! i s.cum scrisesem 0n 4urn!l( Nici n.Gin! #ri&e! cu 1r!nche.c+ 0i #l!ce s+ 1ie #ri&it+.'e&enit m!i m!re c! oric0n'.+ /i ne0m#linire( Unul 'intre 'i!#o iti&ele #e c!re./ti!m c0t 'e o*se'!t+ e 'e mo!rte.chi#urile no!stre se .#ri&in'u./i 'ore!. 0mi /o#te! c0teo'!t+( Du#+ &reo s+#t+m0n+ &or*e!m 'in nou.l! su1erin.! '!t 'in nou tele1on( Nici nu mi.un t!ior &er'e 'eschis.le #roiect! #e #erete "eu 0n semio*scurit!te.!1urisit!.cu cli#suri &er i sm!r!l' l! urechi.'e/i er!m hot+r0t s+ nu m!i !m 'e.cu o*r! ul li#it 'e !l ei% o re#re ent! 0n curte! Mu eului S!tului.i o &e'e!u num!i su* !s#ectul +st! 1ri&ol( Chi!r /i !cum.!&usese tot ce.+ 'e #+r.o ur!m #entru c+ !#!r.*unicul ei ocu#0n'u.! ins#ir!t 2estul ne!/te#t!t3 m.!m ri'ic!t 'e #e so1! /i m.l0n2+ #erete( Im!2ine! Ginei se #roiect! !cum #e 1!.oriun'e s.! /i m!i com#le8+( Mi se #+re! /i m!i 'e ir!*il+.!/ 1i #utut s+ iu*esc o 'emimon'en+( 6usese crescut+ r+u./ti!m c+.su1ere!m /i.#o!te 1!t! ce! m!i inteli2ent+ 'in cl!s+.!m !u it &oce! 0n c!re *+nui!i un r0s &ino&!t( Am 0nchis tele1onul.st+te!m i!r cu orele 0n c!mer! ei.

i 0n 0ntunericul 'e l0n2+ *ecul str+lucitor !l 'i!sco#ului.+ cu #i!tr+ stri!t+.se 0ntre noi( )n !cele momente 0ns+.c+ .e!m m!i c!#!*il s+ uit /i s+ i!u totul 'e l! c!#+t.i!l 'e !cor'.>ule&!r'.chi!r lucrurile cele m!i norm!le( Ne &e'e!m !cum uneori /i 'uminic!.'!r #ute!m 1i si2ur c+ s0m*+t+ se!r! o s+ #rimesc un tele1on 'e contr!m!n'!re( >ine0n.c0n'.'!r num!i c0n' !&e! e! che1( D!c+ eu #ro#une!m ce&! #entru 'uminic! urm+to!re.!m colin'!t *!rurile #line "'e un'e le cuno!/te e! #e to!te3 h!i l! Union- .ul ei.un cre#uscul 'e &is.ion!le /i ce'!m 0ntot'e!un!.ne#+s!re! /i #lictise!l! #e c!re le !r+t! 1!.!m m!i !&ut !cest cur!4(Pier'usem orice ini.cu miros 'e i!r*+ /i c!lc!r &echi.im.ine l! mine m!i mult 'ec0t l! oricine !ltcine&!( Nu er!m 0n st!re s+ re ist !cestei #resiuni emo.o co1et+rie s!u./i o rutin+ tot m!i rel!8!t+( Num!i 'u#+ ce *e! ce&! 0nce#e! s+ 'e&in+ m!i !1ectuo!s+.! Cosmon!u.ilor /i c0n' eu m+ sim.i!r '!c+ intr!m 0ntr.e! 'e&ene! m!i rece.!cum 0n!int!m !m0n'oi #rintr.'!c+ o !&usesem &reo'!t+( Tre*ui! s+ 1!c orice &oi! Gin!.Pi!.su* so!rele ume' /i str+lucitor0n&0rte4i.o sim.i!r 2r!nitul lucios !l c!l'!r0mului 0nce#e! s+ re1lecte str0m* !l*!strul cerului? 0n locul *e nei #rin c!re.#urt0n'u.Gin! er! !t0t 'e 1eminin+? !cum c0n' ne #lim*!m #e tr!seele no!stre 'e #e Pit!r Mo/.'!r e! #+re! !tunci nemul.s+.! !st! #e c!re mi.uito!re0nce#e! s+ #l0n2+.#e #lo!ie.#0n+ !tunci rece /i 'is#re.i !u e!i tro#ot 'e co#ite.!mestec!u( Cu ochii lic+rin'u.i 0n mirosul !cel! 'e cru'it!te.!/! c+ #0n+ l! urm+ n.nu m+ l+s! nicio'!t+ s+ #l+tesc #entru !m0n'oi( )ntot'e!un! re1u ! orice !/ 1i &rut eu s+ 1!cem.cee! ce m+ 4i2ne! /i m!i mult( Scri!m #rin !#rilie3 <G+sesc tot m!i #u.ine lucruri c!re merit+ s+ 1ie scrise( Ase!r+.Gin! 0mi s#use !mu !t+ c+ !/! !r #ute! !r+t! co#ilul nostru( A#oi sco!se 'i!#o iti&ul /i m+ l+s+ or*it 0n mi4locul 're#tun2hiului 2ol 'e lumin+( )i s#une!m 'e multe ori c+ o iu*esc.e! #ro#une! s+ mer2em l! 1ilm./i m!sc! !cee! 'e &!m#+ 'e in&olt+ #e c!re i.cu o Gin! !2!s!t+ 'u#+ mine.cu un sentiment 'e &ino&+.eles c+ uneori nu m!i su#ort!m 'e#en'en.e!m !cumul0n'u.ciclul se relu!.ele ei #!stel!te /i 1ustele ecose #rinse cu un m!re !c se si2ur!n.0i s#une!m cu&intele cele m!i 4i2nito!re.umit+.o im#une! /i 'e&ene!m &iolent.e!.'e nerecunoscut( P+re! c+ tot ce 1!ce este num!i rutin+.i!ti&+.cu 1erestre #ur#urii /i corni/e !l*!stre( :i tocm!i !cum.#0n+ /i le#r! !telierelor 'e #e 5enerei.ion!t( E! lu! *ilete l! te!tru.o '!t+ cu &enire! #rim+&eriil! o *r!serie.er! ini.ie( D!r o'!t+ !4un/i !ici.o con'usesem to!t+ i!rn! #e Gin! s#re c!s+.#lec!m 'e l0n2+ e! chi!r 0n mi4locul str+ ii.'is#re.mi s#un+ c+ nu &re! s+ ne 'es#+r.o cunosc !t0t 'e *ine.#urt0n'u.necon'i.+ 'e mine 'e&enin' i!r+/i in2re'ientul 'e *! + !l le2+turii no!stre( Totul er! cu./i 2!l*enul 'e closet !l /colii Sil&estru ni se #+re! c+ !u 1!rmecul unei lumi noi /i cur!te( Din cur./i 'uminic! *lu i.!t0t m!i 'e ol!nt cu c0t !/te#t!sem #rim+&!r! c! #e o ren!/tere 'u#+ in1ernul iernii( L+s!sem *!lt+ #!lto!nele 2rele /i.c! s+ se termine o'!t+ to!t+ mi eri! #e c!re.

un m!re #ericol( <Cre' c+ el &re! 'e 1!#t 'o!r s+ se 'istre e cu mine( )i c!m #l!c 1emeile(= :i o sim.mi m!i #omene!sc+ nicio'!t+ 'e Sil&iu.e um#lute cu #!h!re.eu tr+c+nin' 'es#re orice.mi m!i !mintesc 'ec0t o sin2ur+ scen+.0n 1un'.c+ se re1er+ l! mine.um*l0n'u.+.m+ cum n.o./i !#oi i!r+/i #rin #lo!ie.! *loc!t.i ochii s#re in'i&i ii !cei! coco/!.un #oncho 'e l0n+ color!t+. Am #ri&it.!m m!i &+ ut o '!t+( Ne '+'user+m 0nt0lnire 0n Gr+'in! Ico!nei.ul nostruOR$ :tiu cine &! 1i &iitorul(((X L! c!re..l !ici(= :i.'!r 'u#+ un moment3 WA i !m *+ut #entru 'i&or.e! 1+c0n' mutre.! l! e!.'es#rin 0n'u.! s#us s+ o s+rut( >u ele ei !&e!u 2ust 'e #!r1um 'in c!u ! ru4ului( I.! 'e #rim+&!r+.ul meu. !m !/e !t #e o *!nc+ 'e l0n2+ *or'ur! 'e #i!tr+ c!re 'es#!rte #!rcul 'e str!'! Pictor 5eron!( )n #!rc nu er! nimeni.sticle*richete.ne.i #este m+su.'in ce 0n ce m!i surescit!t.eu re#ro/0n'u.0l 'eschise cu un2hi! /i.tuns scurt( Er! #rim! '!t+ c0n' !&e!m o 'o&!'+ si2ur+ c+ e! !re un #rieten( .! r+s#uns c+ #utem r+m0ne #rieteni /i c+ #rieteni! e un sentiment m!i 1rumos 'ec0t 'r!2oste! /i !/! m!i 'e#!rte( C+ e! 0ns+/i nu este 1ericit+.i2+ri.'ulce.0/i tr!se 'e su* *lu + un l+n.se!#oi 0n hol A>ever change 5our Iove< /i !#oi.i s#re !1i/ele te!trului >ul!n'r!.!#oi ! 0nce#ut s+ r0'+ cu l!crimi3 <Sil&iu$ E/ti c!m 0n urm+ cu #olitic!( Pe #rietenul meu 0l che!m+ :er*!n(((Uite.*l0n'+ /i 'elic!t+.'imine!.se 'e mine.mi !r+t! o mic+ #o + !l*.! 0n #!lme( A&e! !erul !cel! 'e &iclenie somnoro!s+3 4e m'en %iche.i/or 'e !ur cu me'!lion.cu un c+.l! c!re e! s.1!.c+ o iu*esc 1o!rte mult( E! mi.mu ic+.!m s#us 0nc+ o '!t+ c+ nu #ot renun.*ere ne!2r+.h!i s+ 0ncerc+m l! S!lonul s#!niol((($%.o !r+t! c0n' s#une! !st!( Am st!t c0t+&! &reme #ri&in' !*sen.ine!m #e Gin! 'u#+ um+r.!m &or*it lini/tit.'e/i /ti!m c+ &or*e! serios.cu #+rul *lon'.Buisite 'e serios 'es#re 'r!2oste.m0n20in'.s#re c0inele c!re !ler2! 'e colo #0n+ colo #rintre co#!cii ne2ri.! unui t0n+r sl+*u.c0n'0n &!c!n.#este *lu2ii ei c!re.!( Aerul er! rece /i cerul 1o!rte !l*!stru #rintre co#!cii 0nc+ 'e 2oli.i!r e!.!t0t 'e !mu !t+ 0nc0t uit!se c+ tre*ui! s+ se #o!rte 'elic!t.i 'estule%!#oi.h!i l! C!#/!.s+ nu.!m 1+cut.l! Munteni!.m0ini cu .se cu !m0n'ou+ m0inile 'e *r!.!.cu &estu.i !co#ere!u &0r1urile #!nto1ilor( Ne.cre 0n' ne0ncre +tor /i s#er0n' 1+r+ s+ #ot s#er!.#e tre#tele sc+rii.el c!1eniu.!m lu!t 1!.!m !/te#t!t 4um+t!te 'e or+ l! Continent!l c! s+ ni se s#un+ c+ nu se ser&e/te nimic 1+r+ m0nc!re "Gin! r+sturn0n' solni.!#oi lo&itur! 0n #le8.#0n+ c0n' e! mi.ne2ru.#e ne!/te#t!te3 W:tii.'u#+ e!( O .in0n'u.o nicio'!t+( Am silit.e!m c+ tr+ie/te cu !'e&+r!t #!nic! #e c!re.o 0n ochiconcentr0n'u.e! 0m*l0n it+ su* um*rel+.o s+ r+m0n+ !/! c0te&! minute *une(= P0n+ l! c!t!stro1+ nu.!m 0ncerc!t s+ i!u totul 0n 2lum+( I..!lint0n'u.st0n' !l+turi.i.s0nt !more !t+(((X /i eu cre 0n' m!i 0nt0i.!m s#us.'iscut0n' e.'o!r m!i 'e#!rte o 1emeie 0n &0rst+./ti! c+ s0nt ultimele cli#e !le unei le2+turi 0n 'e1initi& 1rumo!se /i s!&ur! !ce! mel!ncolie ! s10r/itului( I.i( A &enit 0m*r+c!t+ 0ntr.c+ simte c+ e 0ntr.

cre#uscul!re.cu cre/tetul.c! un so!re #ur#uriu.o !4ut.cee! ce m.in1im su* cu#ol! #lin+ 'e ecouri /i um*re( M+ sim.! 1+cut s+ m+ simt *rusc m!i *ine( D!r 'e '!t! !st! 1+r+ s+ m!i s#er nimic.#ere.!m #utut 'ormi 'e 1ul2ere /i tr+snete( :i nici m+c!r nu !&em 'r!#erii l! 2e!muri( C0n' se um#le! to!t+ c!mer! 'e !l*!strul !cel! electric.cu mochet! !'un!t+ 0n 4urul meu( M!m! ! 0ncerc!t s+ m+ #otole!sc+.1+r+ s+.o 1!c 0n to!te 1elurile.o 0ncor'!re /i.#0n+ !m sim.! ei !r 1i 'e#ins 'e cee! ce tre*ui! s+.mi !r+t re&olt!.o uit.no!#te n.'in &0r1ul cu#olei( Am crescutchircit.ii /i m.#e su#r!1!.! cor#ului.!m s.ui!m( Cre' c+ 0n !ce! no!#te !m &is!t 'in nou #!rcul in1init.intersect0n'u.s+ 1i &rut s+ m+ 1!c+ 2elos( A*i! !cum m+ &e'e!m m!r2in!li !t 0n lume! ei.P0n+ !tunci.ii 'i1erite( Am i *ucnit 0n #l0ns 0n st!.! unei o2lin i in1inite.0mi 2ole!m creierul #entru c! e! s+ #o!t+ intr! !colo( :ti!m c+ nu e nimic 'e s#er!t.urile ei se 'es#rinse o siluet+ c!re &eni c+tre minec+lc0n' #e luciul o2lin ii cu t+l#ile 2o!le( Er! o 1emeie.ion!l /tiusem !st! tot tim#ul.i 'e 2hioc! o!sele.i! 'e trolei*u 'e l! *iseric+.mi #ese 'e cei c!re se uit!u l! mine( Am #l0ns #e t+cute 0n trolei*u .*lestem0n'.0n 1!.o 0n.s.to!te 1etele 0nce#e!u s+ *iere !t0t 'e r+u.c+ #0n+ l! urm+ ! &enit sor! 'e 2!r'+ /i ! st!t cu .o 4i2nesc c0t m!i t!res.ele2.i#+t c! 'e s10/iere!m str+#uns cu c!#ul 1ere!str! *ol.! cerut iert!re./tiin' c+ er! !*solut neces!r s.m!i m!re 'ec0t orice #e lume! !st!.mi 'in ochi 'irect #e c!n!'i!n+.0n cre/tere! !cee! monstruo!s+.umilin.!m 1+cut o !'e&+r!t+ cri + isteric+( M.#0n+ #rinser+ /i ele #o42hi.i!r !c!s+.c+ ori o uit!mori nu su#r!&ie.e /i !ce 'e 2he!.un .cu l!crimile cur20n'u.s#er!sem totu/i c! e! s+ 1i e8!2er!t.cu 2esturi 'e 1urie 'is#er!t+.insi2ni1i!nt.!m tre it 'eo'!t+ !1!r+? 0n!int!m #e o crust+ 'e 2he!.ii( :i *rusc.0ntr.! 0n #!lme( M+ #ri&i !'0nc 0n ochi.o #e <tic+lo!s! 'e Gin!.'e/i 0n mo' r!.! m!mei.cu !lei !*uro!se.#0l#0itor.'e c+r+mi'+ !ncestr!l+( Am urc!t 'in nou 0n cu#ol+ #e sc!r! s#ir!l!t+.#e muche! 'e sticl+ ! lumii( Gerul &040i! #e l0n2+ mine /i se 0n&0rte! !#oi 0ns#re stele.e! mi./i.mi lu+ 1!.!m str+'uit s.!m ri'ic!t !m0n'oi 1+r+ nici un cu&0nt /i !m #lec!t 0n 'irec.!m #+/it i!r #e '!lele 'e m!rmur+.!m !runc!t #e 4os 0n hol /i.'!r nu #ute!m m0nc! nimic( Mi se #+re! c+ &! tre*ui s+ m+ 'istru2.+ 0n c!re se re1lect!u stelele.'!r im!2ine! ei 0n o2lin'! 'e 'e'esu*t er! ! unui *+r*!t( Se !#ro#ie 'e mine /i.e!m nes10r/it 'e sin2ur./i nu !m #utut s+ nu.! /i 'urere!( M.it cu co!tele.'e #!rc+ &i!.c+ e! este o 1emeie /i c+ 'e !cee! n.ele2e nicio'!t+( S.mi s#un+.'e !lu!t.cu tre#te cio*ite.'im#otri&+.! '!t tele1on( :i.#0n+ ne.!m #l0ns c! un co#il.o #ot 0n.c+ nu m!i tre*ui! s+ e8ist( A*i! m!i #ute!m s+ res#ir( Du#+ &reo or+.+( D!r sin2ur+t!te! er! m!i #+trun +to!re c! 1ri2ul( Din ce.se #0n+ l! ori ontcu monumentul uri!/./i &e'e!m tot m!i !#ro!#e 1ere!str! circul!r+.cu /ol'urile.ii moi /i el!stici !i *ol.! 1+cut &reme ur0t+( A i.0ncerc!m /i eu s./i c0n' urm! trosnetul +l! c!re #!rc+ 0.! !'us *+i!tul 0n h!lul +st!(((= A*i! 'u#+ &reo 4um+t!te 'e or+ !m 1ost 0n st!re s+ st!u lini/tit #e sc!un.c!re i.

0n io'( A#oi.s#un0n'u.cu enure is /i !utom!tism !m*ul!toriu nocturn.ele lor.em!ci!.! 2+sit cu c!le s+ c!'+ i!r /i s+ 1!c+ s#ume l! 2ur+ tres+lt0n' c! o !#uc!t+.nes#+l!t+.#e c!re me'icul 0l #i#+i cu o mi/c!re r!#i'+.#o&este!u.cu 1er+str+ulc+l+ii s0nt hi'o/i.#e c!re.'in cuti! sterili !t+.! #ro#tit 'in nou 0ntre #erne( Nu i.e tr!se !1!r+ 'in *urt+ /i 0n1+/ur!te #e mosorul uri!/.i/! *iseric! 'e lemn 'in Mu eul S!tului( Norm!l c+ Elis!*et!! c+rei st!re cre' c+ se 0nr+ut+.i tr!se 'in !#ro#iere.0n m0inile 1iin.cu 1ecio!re t+i!te 0n 'ou+.e#ile#tic+.! tre it sus#iciune!.#0n+ se resor*e! tot !erul( Ne uit!m 'e !cee! cu 2ro! + /i 1!scin!.c!re se #re2+te!u s+ chinuiec!re.! !#+s!t m0n! #este 2ur+ /i n!s.ele!2+ ce se 0nt0m#l+( O sor+ i.sco!se o serin2+ lun2+ /i 0n2ust+cu #istonul 0m#ins l! m!8imum 0n interior.1iin' cele m!i &echi 0n s!lon.ur0t+.'es#re o *oln!&+ c+rei! 0i 0n.in0n'. Mir! /i Alt!mir! se str0n2e!u 0n *r!.cu &0r1ul rete !t o*lic( Mi s.0n h!l!te !l*e.le#r+.i m!i su1l!u /i !er 0n creier.ei( Au *u*e.i!r !#oi#res0n'u.e/te 'in ce 0n ce m!i mult.io!r+ 'e tru#ul 'ec!#it!t.it tr!nchili !ntele /i s.noi.cu c!#ete 'use l! su*.ne c! 0n $unetul muzicii.c! ni/te #ui 'e m!imu.ei.c0n' ! intr!t sor! cu c+ruciorul cu me'ic!mente.!u m!i r+rit( I!r ! i.Elis!*et!.e /i se uit!u s#eri!te 0m#re4ur.!.o 1emeie l! cinci eci 'e !ni.i #+re! r+u c+.i /i !/e !.cu ochii 2oi.ie l! m!rtiriul Elis!*etei.r0n4in' /i 4uis0n' l! &e'ere! su1erin.i/ori 0n re2ul+..+ #e su* #iele! 2+l*uie.'in cre/tet #0n+ l! *r0u./i c0n' ! intr!t me'icul 0m#reun+ cu !lte 'ou+ surori.o str0ns &reo trei eci 'e secun'e./i c!re 0n1+.cre'.in0n'.#e #!tul 'e .o *ine 'e umeri /i 'e ce!1+( 5erte*rele.i.e#!ser+ su* ochii lor m+'u&! s#in+rii /i 0i #!r!li !se #!rte! 'e 4os ! cor#ului( D!c+ 0.cu cerce!1ul 0n c!#.ios( M!i 4os 'e 4um+t!te! s#in+rii er! locul &i !t.url! c! o hien+( Pe ce!rce!1 'esen!se #0n+ /i un tim*ru 'e &reo 4um+t!te 'e metru lun2ime.l /ti!m num!i 'in #o&estite.cee! ce te 1+ce! s+ te 20n'e/ti l! un s#!te m!sculin.cee! ce ne.o cu s0nii 2oi.!sti2m!tism.un2hii c+ ute3 se /tie 1o!rte *ine cine 'e ce #!rte este( D!r !cum .c!re'o#!t+.nu #+re! s+ 0n.i #e ti#sii 'e !ur.e!&! !l*+.eles c+ se #re2+te!u s+./i co!stele !lun2ite ie/ir+ 0n e&i'en.'e.o #e Elis!*et!.! #+rut str!niu s+ nu &+' nici o urm+ 'e s!'ism #e 1e.+.0n to!te #icturile cu m!rtiri /i mucenici.cu tru#urile 0m#+n!te cu s+2e.cu s0ni rete !.i 1!c+ Elis!*etei !cel lucru 0n2ro itor.elor 2in2!/e /i 'octe.ie lom*!r+( Nimic nu le s#eri! #e 1ete m!i t!re 'ec0t cu&intele !ste!( P!ul! /i M!i!.#0n+ con&ulsiile s.o*r! l0n2+ o*r! .#entru ence1!lo2r!m+.! !rcuit s#in!re!.i.0n c!#ul o!selor.o 1+ce!u cu o r+ce!l+ inum!n+.0n #!tul ei multicolor.cu m!.!/! 0nc0t sor! ! !#rins lumin!.!u '!t micul 'e4un.!.i!r L!&i. i!t..cum&! 'i 2r!.c!re se nume/te #unc.! scos #i4!m!u!l+s0n'.i.! 0n2hi..r+m0ne!i cu ni/te 'ureri 'e c!#ice!u ele.i *+r*i! 0n #ie#t.'e su* un #etic 'e ti1on.m0nuin' totu/i .ne #o&e/ti /i c0nt0n'u.un! 'intre ele 'uc0n' o cutie 'e met!l nichel!t+.cu im.! #us o #ern+ su* c!# /i i.l! c!re !t!/+ un !c lun2 /i 2ros c! o cro/et+.l !i #e umeri.c! ni/te no'uri 'e #iele lucio!s+.i!r sor! 0l ume i cu o *uc!t+ 'e &!t+ mui!t+.'imine!.!m 0n.

ii.e! cu o e8#resie 'e !rlechin.#ict!te cu chi#ul Ginei 'e1orm!t c! un 1etus #este emis1ere3 1runte turtit+.m+ 0n !#ele e#i1i ei "'!r &+ 0n' #e cine$%.str+*unicii.inur+ !rcuit+ c0te&! minute.0nc+ nu( Ce cu#rin' #!2inile !ste! #e c!re le.0i 0n're#t+ !cul s#re !cel s#!.trec0n' #e 'e!su#r! *ol2iilor cu !mintiri c!re url+ 0n smo!l+ to#it+.tr!2 'e #0r2hiile #rin c!re se rotesc ochii ei.l! sco!tere!.!#uc+ serin2!.cli#in' 'intr.iu 'intre &erte*re.0n creierul ei.suin' #uri1ic!t 0n me ence1!lul #lin 'e re#tile /i 'e #+s+ri cu 'in.!#oi o 0ntinser+ 0ncet #e s#!tetr+20n' #i4!m!u! #e e!( Nu tre*ui! s+ mi/te c!#ul cel #u./i 0n1i#se o#intin'u.re#tilelorm!mi1erelor.mi #e 'e2et.ii 'e soiul +st! te torture! + #entru *inele t+u3 e r+u tot ce e 'urere./i !#oi 0nce#u s+ sus#ine( Sor! 'et!/+ re#e'e !cul 'e serin2+.insectelor.t+t!rii.s!u O#er! ei$ M!i #ot 'iscerne ce e !l ei 'e ce e !l meu$ I!r+/i mi.un sin2ur ochi( Cu !st! m.1i ic+ s!u mor!l+r+u /i umilitor( Sor! m!i #l!nturo!s+.!m 'istr!t to!t+ no!#te! /i 'imine!.#rintre 1eri2ile !r*orescente( :i sus.rom!nii.se !cul 0n #iele( Se o#ri o cli#+.! #l0nsese s+ se omo!re cu 1!.o2lin'in'u.! !cului.0n m+sur! 0n c!re #ro&o!c+ #!nic+ /i 'urere( N.tru# minuscul.!m cre ut nicio'!t+ c+ 'enti/tii.0/ne!sc+.ii.c+lc0n' #e terenuri nesi2ure.!#+s #e'!lele #rin c!re se mi/c+ 2enunchii ei( .sucin'u.cel.#0n+ c0n'.2ur+ cu *u e 2ro!se /i lim*+ enorm+.+ /i #l0n20n' cu ce!l!lt+.!ustr!lo#itecilor#itec!ntro#ilor.chirur2ii /i !l.*uclele.eu 0nsumi 0nt0lnin'u.'u#+ c!re #ute!i *+nui 1uroul.!'un+rile 'e 2!l+ !le r!m!#itecilor.e#+turii.instrumentele 'i!&olului.cu 'estul+ ner&o it!te.#+rin.#0n+ se !u i un mic trosnet( Elis!*et! 2emu 0ntr.m+ su* #loi cu 1ul2i 'e 1oc.!#oi o!menii 'e Cro.! 0n ce!rce!1uri./i nici un 5ir2iliu /i nici o >e!trice /i nici o m0ntuire /i nici o urc!re s#re stele( R+t+cesc #rin l!*irintul min.#rin one ro e /i si'e1ii.*unicii "M!ricu /i T!nicu%.ru'ele#rietenii.0n r0#ele &esti*ul!re( A1un'!t #e c+r+ri 0n2uste 0n #+'ure! o*scur+ ! #!leoence1!lului ei.e 1ric+( Pier'ut 0n #eis!4ul creierului ei.!#oi 0l 0m#inse 'in nou.'!ciisl!&ii.P!ul! st+tuse c!lm+ cu 1!.m+ 0n &+ile circum&olu.m+ cu mine 0nsumi !colo.un 1el ciu'!t.0n stro#i !urii.r+/chir!te 2rotesc( :i #retutin'eni concl!&ul &iermilor.i#ier'ut !colo.c!re luce! 'e io' 'e #!rc+ !r 1i 1ost scui#!t.! 0ntre*!t '!c+ !m termin!t 'e scris( O1..Do!mne.e8#lor0n' cele /!se str!turi e8t! i!te !le ncocorte8ului.cu ni/te um*re &er ui #e su* h!l!t.! l! #erete( Do!r eu /i cuco!n! !cee! cu #!re + 1!ci!l+ #ri&iser+m totul.'!r m0ini cu 'e2ete c0t tot cor#ul.eu r+sucin'u.cu un t!m#on 'e &!t+ u'+ !#+s!t #e locul 0n.in 'ou+ eci /i #!tru 'e ore( Cele m!i multe 'intre *oln!&e nici nu se uit!ser+.tocm!i c0n' 'in c!#+tul um1l!t !l !cestui! 0nce#u s+ .tot cu e1ort.iunilor ei.!#ro!#e sen u!l.i#+ r+2u/it( O m!i .!m 0n/ir!t #e no#tier+ /i #e ce!rce!1$ S0nt ele o#er! me!.0m*in' cu o 4um+t!te 'e 1!.M!2non.o e#ru*et+ sc0nteietor 'e cur!t+( 6!t! 2010i! /i 2eme! 'in ce 0n ce m!i t!re.L!&i.!((( Doctorul ! trecut !'ine!uri #e l! #!tul meu /i m.ii ei.!1un'0n'u.lichi'ul ce1!lor!hi'i!n#e c!re 0l colect!r+ 0ntr.

e! 1+cuse s!ltul /i se !1l! #rintre cei #uternici.#on2 s!u s+ &+' 1ilme( C0.o se!r+ s+.'im#otri&+.c+ 'u#+ 'es#+r.c0n' e8!menul 'e *!c!l!ure!t /i m!i !les cel 'e 1!cult!te se !#ro#i!u.#e c0n' eu m!i c+sc!m ni/te 1+lci s#!smo'ice 0n !#! st+tut+ ! !'olescen. /i nu.!cestui te8t.!m scris /!is#re ece #!2ini /i m.mi se #+re! o on+ &ie.!m mut!t i!r+/i 'in *!nc! ei.n.n.inut+ un soi 'e m0n'rie /i s1i'!re( Ar+t! !cum c+ nu m!i /o&+ie.es l! in1initnici s+ 'estr!m no!#te! ce lucre iu!.s+ intru 0n &i uin! 'r!2onului.s!u 20n2!niei lui R!1.c+ci n.!r 1i m!turi !t cu c0.ei( D!c+ !/ 1i !&ut o #utere m!i m!re 'e.!m 'us s+.#sihic+.!.#o!te s+.i&! !ni( C+#+t!se 0n .inut #i8ul( Deci .s+ 0n&+.!cestei te8tile( Acestei c0r#e reu/ite num!i '!c+ #rin e! nu se &e'e nimic( Nu &re!u s.cu un2hiile 'e4! co4ite( Cu ele !m .orice inter#ret!re !cestei !co#erito!re 'e o2lin'+.s+ me'ite e.nu m!i /ti!m ce s+ 1!c c! s+ su#r!&ie.ie l! /co!l+( Du#+ #rimele s+#t+m0ni 'in trimestrul !l treile! m.#e un'e o con'uce!m s#re c!s+ 0n i!rn+ /i #e un'e m+ 0ntorce!m !#oi cu m0mile 0n *u un!re..0n 1ine.0mi #ier'usem 1ire!. cine ! scris$ Nu m!i !m mult( )n c0te&! ile termin( :i !#oi &oi l+s! te!ncul +st! 'e #!2ini #e m!s+.'u#+ termin!re! liceului.i!ti&+semn !l e8#erien.+ enun.!u str+'uit s+ m+ sco!t+ 'in eroto#!ti! !st+( E! se o#!ci ! 1!.#ro*!*il c+ #e mine nici nu m+ m!i o*ser&!.e! #tia.i #un eu 0nsumi scriso!re! 0n cuti! 'in holul c!sei( Nu m!i intr!sem 0n holul !cel! cu tre#te 'e #i!tr+ !l*+ 'e o 2r+m!'+ 'e &reme( Tr!seul nostru.c! /i c0n' !r 1i #rins o crust+ si'e1ie.!m m!i &or*it cel #u.'e/i nu.To!mnei.str!'! 5enerei.m+ !#uc chi!r !cum s+ 'uc lucrurile m!i 'e#!rte.!cestei te8turi.mi im!2in!m .!m m!i mult+ #u'o!re 'ec0t L!&i.nu m!i !&e! tim# s+.uiesc( Nu m!i su#ort!m nici s+ m+ #lim* sin2ur #e str+ ile or!/ului.ie.+ 'e mine &+ 0n' cu ochii.in trei s+#t+m0ni.e m!tur+ /i #uternic+( Nu se m!i !lint! 0n tim# ce &or*e! cu cole2ele.mi im!2ine nici !cum .e /i noi.cum 1+ce!m !lt+'!t+ c! reme'iu #entru sin2ur+t!te.in'esci1r!*il+( Nu.i "c+ci 'e #rietenie nu #ute! 1i &or*!% !u sim.un'e 'e !semene! se lucr! ce&!.!/ 1i reu/it s.0ntr.nem!i&+ 0n'.)mi #ri&esc 'e2etele micu.i scriu( I.un'e !telierele le#ro!se 0nce#user+ s+ 1ie 'emol!te.m+ &! !&e!%( D!r s+ scriu.1+r+ c! e! s+ re!c.!#oi Eminescu.!&e! o !nume su1icien. /i #un+ 0ntre*+ri.s!u #o!te chi!r o lun+ 0ntre!2+( A 1ost #entru mine o #erio!'+ ne!2r+.o .e "si2ur c+ el.ire! 'e Gin!.#ro*!*il c+.o uit.mi m!i '+'e! nici o !ten.it ne&oi! me! 'e !4utor /i s./i 0nchi#uie oricine orice( Po!te s+ se 2+se!sc+ orice moti&!.'in c!re nici !cum nu /tiu cum !m ie/it( Nu m!i #ute!m s+ citesc. cum !r !r+t! lume! me! 1+r+ Gin!( Din #+c!te.!m !#uc!t 0ntr./tie ce &re!.l !'o#t!se.ei.i&! cole2i m!i !#ro#i!.Mo/ilor.ione e 0n &reun 1el( Er! 1o!rte schim*!t+c! /i c0n' s.!( Po!te s+ cite!sc+ oricine.ci.c+.0n tot ce s#une!.un 1el s!u !ltul.! su#ort!.'u#+ scen! !cee! ur0t+ 'in Gr+'in! Ico!nei.5iitor.!m 1ost 0n st!re s+ st!u lini/tit /i m.nici s+ 4oc #in2.0n 1ine. o.'u#+ #+rere! ei( Er! 1emeie.s!u 0n2erului cum#lit !l lui Ril.tocm!i !tunci. Din c!u ! !cestui <stil 0n!lt= #e c!re.'i1erit+ 'e str+ ile .

uluisistemul lim1!tic.2! e 'e ml!/tin+ /i rou!.ie( Nu er! o scriso!re l!crimo2en+.!tunci ! 'e&enit !*sur' s+ m!i &or*e/ti 'es#re tim#% s.m+ 0ntr.+.o lo2ic+ su*limin!l+./i 1elul 0n c!re !#+re! 0n mitolo2i! me!.tonul er! trist '!r usc!t.0n to!te celulele cor#ului ei.cere.mi !mintesc.!m m!i 0nt0r i!t c0te&! minute 0n &+ile cu tur*+.#este 'ou+ ile.0mi '!u se!m! c+ 'e 'imine!.! #utut s+ r+m0nem 0m#reun+ /i c0t !/ 1i &rut s+ #ot #+trun'e 0n creierul ei.c! s+ #rice# o'!t+ cine este e!.'e o muco it!te ro/c!t+.sucin'u.'!r /tiu c+ 0n linii m!ri 0i !r+t!m c0t 'e r+u 0mi #+re! c+ nu s.1emei! imens+.c+ci !cum o cuno/te!m( I!r ! 'ou! i "#e ce '!t+ ! 1ost nici nu &re!u s+.!l c!merei mele.0nc0t !#ro!#e c+ nici nu m!i 1+ce!m le2+tur! 0ntre e!.#!nor!mic.cutii cr!niene.nici nu m+ interes! s.!1un'0n'u.un lichi' 2ros c! 2el!tin!.i cer nimic /i c+ !ce! scriso!re nu !&e! nici o le2+tur+ cu e!.o 1!t+ 'e o#ts#re ece !ni.cu !t0t m!i #uternic+( Am 1+cut cee! ce se im#une! s+ 1!c 0n !ce! situ!.0n centru!m +rit m!rele so!re cre#uscul!r.'e c0n' m.se lent.cerului !le &iselor 0ntortoche!te 'ins#re ori( Am !lunec!t o &reme #e un to*o2!n ume'.'!r nu !&e!m ce 1!ce.1o!rte emo.m+ !cum.*u e.s1erice( :tiu c+ !m 1+cut o #rostie scriin'u.!m 0not!t cu mi/c+ri 'e 'el1in #rintr.'!r ! 1ost un 2est #ornit 'intr.mi citise <scrisoric! 'e !mor=( <D!c+ !i 1i /tiut cum s+ m+ iei.in'ici*il+ str+lucire((( L! /co!l+.!1ecti&+.c!re se 'ensi1ic! 'in loc 0n loc 0n 'esene !urii 'e 'e2eteomo#l!. ! tre it un so!re 'e.inut.ite.ion!t+( Mi.e! ! &enit 'in nou l! mine( De !t0t! &reme nu ne m!i <con&ers!sem=.nici nu !re sens.!m str+*+tut mem*r!n!.m!i cur0n' un c0m# 'e .'!r !m reu/it s+ 1iu rece.o m+se! cu #!tru r+'+cini !scu.! 0nt0m#l!t totul( G0n'in'u.i.e !l*!stru.ce&! nu er! 0n re2ul+( M!m! s#+l!se #er'elele /i 'r!#eriile 'e l! 2e!mul tri#lu.'u#+.0n &enele ei.! s#us c+.in minte nici un r0n' 'in e!.ii #!li'e.'!c+ !i 1i /tiut s+ m+ 4oci #u.mi ORICE(((= I.&enele /i !rterele !nte*r!.se ime'i!t 'u#+ 0nche2!re( Un #!&ilion !l urechii.totul sc0ntein' or*itor /i 'i ol&0n'u.i! mem*relor #+ro!se /i c+l'ur! *ur.!m #utut 'eschi'e ochii 0n #rimul moment 'e !t0t! lumin+.tu nu #rice#e!i nimic((( D!r !cum !/ 1!ce orice #entru tine.#rin culo!rul !lunecos.neo*iectu!l+.in((( Eu !m .!/! cum er! 0n re!lit!te.ci m+ #ri&e! num!i #e mine.c+ci 'e.iile 'e r! ele !#o!se.cum ice!.inut 1o!rte mult l! tine. tr!ns#!rente.&erte*re.! '!t tele1on se!r! t0r iu.!m s#us c+ nu m!i &re!u s+.c!re er! str+*+tut+ !cum 0n to!te 'irec.intens.un mu/chi or*icul!r.o 1!.o cite!sc+( Tremur!m 0n tim# ce &or*e!m l! tele1on.lumino!se c! o !#oteo +.i.!nonime !le #l!sei 'e #+i!n4en *ucure/tene( C+ci !colo #0n'ise 0nsu/i #+i!n4enul.1+r+ contururi #recise.!m ! &0rlit cu c!#ul 0n!inte /i i.re.#0n+ !m ie/it l! l!r2 /i.o structur+ ! rinichiului.!le r+s+ritului( Nici n.!mi! +.! 're#tul insu#ort!*il.+ schimonosit+ url0n' c! 0n iu! 'e !#oi( Plute!m 0n !cel lichi' 1!ntom!tic.c! s+ #ot o'!t+ comunic! tot!l cu e!( Mi.0n ner&ii ei./i 1irele m!i #+str!u &i*r!.cu m!ri e8crescen.o imens+.uneori u/or cinic( Nu m!i .0n s!l! #lin+ 'e 2el!tin+.c! un 2+l*enu/ s0n2eriu 'e ou( M.

0nc0t er! s+ 1im '!.i1ice.m+.unul eu=.i 0n Gemeni.e! !rom! 'e scor.!m mut!t 'in nou 0n !cee!/i *!nc+( )n tim#ul orei 'e istorie ne.!m !#uc!t s+ scriem &ersuri.+ 0n rochie !l*!str+ i *e! 'e #erete o min2e &+r2!t+.#e str+ ile lini/tite.cu cele 'ou+ r0n'uri 'e ico!ne #e sticl+ 'e 4ur 0m#re4ur.un uter color!t h!lucin!nt.'in ce 0n ce m!i re!l+.0nc+ 'in to!mn+ /i #0n+ !cum.cu *u e #e c!re nu cite!i 'ec0t o &eselie c!st+( Am st!t 'e &or*+ #0n+ s.! 'ou+s#re ece!( Am 'iscut!t 1le!curi.mi or'on! lume! interio!r+.iile !strolo2ice !le le2+turii mele cu Gin!( E! st+te! 'in nou l0n2+ mine #e so1!./i cu lin2uri.ic0n' mereu.0ncerc!m 'o!r s+ &eri1ic.T!ur s!u Scor#ion.&ul2!re 'e tot s!u cu #reten.li#sit 'e 'eschi'ere2emeni c+ror! orice n!/tere le este 'e l! 0nce#ut re1u !t+( De !lt1el!t0t Gin! c0t /i eu s0ntem n+scu.in #entru mine.+ 0n mi4loc( C0te o 1eti.nici un stro# 'e ro nu se r+s1r0n2e! 0nc+ 0n si'e1ul norilor% !m con'us.c!re s+.c! !lt+'!t+.s.scrinul #ict!t /i 'r!#eriile st!co4ii.l0n2+ so*! 'e ter!cot+ rece.!l ei( Uneori ne sim.e!m c! 'oi 2emeni str0n/i unul 0n !ltul 0ntr.0n 1iec!re #!u +.ele mele 0n c!mer! !cee!.e2!!r''!c+ re#eti.'esi2ur tot 'e 'r!2ul 4ocului( Pe se!r+ "'!r !cum er! lumin+ c! 0n mie ul ilei /i #e cerul !l*!stru.i sie/i /i !u ne&oie 'e o o'ie 1o!rte #uternic+. #e Gin! nostim+ /i r0n4it+.!#oi se o#re! /i ne #ri&e! cum trece!m #e l0n2+ 2!r'urile cu .i! e #osi*il+( I!r Re2ine Olsen ! me! #+re! s+ m+ l!se s+ cre' !st!.#recum Rier.m0nc0n'u.0n iunie.c!re 0/i s0nt su1icien.4uc0n'u.l! c0te&! ile unul 'u#+ cel+l!lt( M+ uit!sem #rin nenum+r!te horosco!#e.multicolor+./i to!te er!u 'e !cor' 0ntr.c+ s#!.0ntr.o #i!.sonore.!/! 0nc0t lume! no!str+ 'e&ene!.mi #+rul ei #e 'e2et.i !1!r+ !m0n'oi( Er! un !rmisti./i ne.cum 1+ce!m 0n &remurile *une.eu 0n1+/ur0n'u.!le 2e!mului 0n2ust /i 0n!lt #0n+ l! t!&!n( Chi!r /i.se cu 'e2etele 'e l! rn0n! me! st0n2+( Er! c! /i cum to!te #re en.e#u/e 'e 1ier 1or4!t( Nu s#er!sem s+ m!i intru &reo'!t+ 0n c!mer! ei.iu.1or.! 'e nuci &er i 'e #e 1!r1urio!r+ /i 0n'emn0n'u.! 0ntunec!t.i/o!r+( Re#eti.e 'intr.mi se #+re! c+ !colo este mereu 0n+*u/itor 'e c!l'.iul este el!stic /i c+ se str0n2e 0n 4urul meu /i.!r 1i 'e#us un! #este !lt! c! ni/te str!turi succesi&e 'e l!c 'ens /i #olicrom.nu.un 1el o uit!sem.<un &ers tu.0ncremenit.0n c!re se sim.! !lint!t+ #e c!re o /ti!mcu ochi 2!l*eni /i ten lucios.1+r+ 20n' /i 1+r+ sunet.o 'in nou 0ns#re c!s+.i #o!t+ smul2e !cestui n!rcisism( )n !ce! i 0ns+ nu m+ 20n'e!m nici #e 'e#!rte l! im#lic!.n #re!4m! &erii.e c!re.o #ri&in.cel #u.i! er! #osi*il+3 Gin! er! 'in nou 1eti.!le tr!seului nostru( Din loc 0n loc se 'eschi'e! c0te.!m !mu !t !t0t 'e t!re.+3 nici o le2+tur+ 'e 'r!2oste nu #o!te 'ur! 0ntre 'oi 2emeni.mi 1+ce!m nici o ilu ie.iei( 6iec!re moment cu e! er! toate momentele cu .cu inim! 'in ce 0n ce m!i 2re!.ii /tiin.+ #rintre !lte 1eti.et+ #ustie.e! #o&estin' /i r0 0n'.lucio!se.#0n+ l! re!lit!te! 'e 'incolo 'e re!l ! h!lucin!.i!r 'u#+ or! ! 'ou! ne.cu un ron' 'e 1lori s!u o *isericu.cu #i!nin! !*urit+.o 1eti.! minuscul+ 'e !r2int 'ulce!.s+ *e!u 'in #!h!rul 'e crist!l &inul u/or.ea.

i.cu un 0m*et sen u!l /i 1+.e ro/ii.mi.c! !i unei 2rote( Du#+ ce ! 0nchis u/! nu s.i!r #rin *+l.se &e'e!u tot 1elul 'e resturi !runc!te3 #+h+rele 'e #l!stic 0n c!re 1usese 0n2he.e 'e #+#u/i 'e c0r#+.1oto2r!1ii ru#te 0n *uc+..eilor ei./i !ce!st! #este ce! 'e '!t! trecut+( A4un2e!m s+ nu m!i /tiu '!c+ e to!mn+ s!u #rim+&!r+.! c0t! o!r+ i.mi !mintesc s.u/+ #e c!re nu.ile c!re ne !4un2e!u !cum #0n+ 'e!su#r! 2le nelor 0not!u #rorei or*i cu #iele! tr!ns#!rent+ /i m0nu.!rnic( Aerul se 'ensi1ic!.!m trecut m0n! #este s#!tele ei cu omo#l!.cel #u.'e h0rtie i2ienic+( Un cu*.cum mer2e! l! 'oi #!/i 0n!inte! me!.!m 0ntre*!t nici un moment un'e 'uce culo!rul.usc!t+ /i !luneco!s+.o #ot !#uc! 'e 'e2etul !r+t+tor.i/!.metri 0ntre2i.c! eu s.#e o 1!.i.ii !*i! 'iscern!*ili su* #iele! c!l'+.!1un'0n'u.i.! c0t! o!r+ !m tr!s 'e tricoul ei /i i.! 1+cut 0ntuneric tot!l.'!c+ !m &enit ! 'ou! s!u ! 'ou+ ece! o!r+ 0n c!mer! ei( Nu m!i /ti!m ! c0t! o!r+ !m l+s!t.terenul 0nce#e! s+ 'e&in+ cleios /i.*ilete 'e tr!m&!i.e( Pe 4os.o #e s#!te #e so1!u! cu #ernu.!m m0n20i!t s0nii /i mi.0m*r+.i !r+t ce&!(= Ne.*r!.0mi lu+ o*r!4ii 0n #!lme /i.#rin *+lto!ce.*o.cu !ce! e8#resie contr!ct!t+./i !ce!st! #este ce! 'e '!t! trecut+.su* c!re sim.#0n+ c0n' nu m!i #ute!m i'enti1ic! o*iectele re!le #rintre ecile 'e su#r!#uneri( 5oce! ei se su#r!#une! #este &oce! ei 'e '!t! trecut+.!m #+truns !m0n'oi 0ntr.!t+cutii s#!rte 'e chi*rituri./i 0n!int!m !st1el 0n s#!.in.1ust! ecose ( C0n' mi.+ ! c+rui! se &e'e! o co!'+ 'e curc!n.!m 0m#ins 'e2etele m0inii 're#te su* 'un2! 'e sus ! chilo.cu cl!n.ele #+rul( Cu c0t culo!rul 'e&ene! m!i 0ntortoche!t.e!i un str!t el!stic 'e 2r+sime.le2!te cu el!stic.1u2e!u un 1el 'e c+#u/e.i.le 0n #+rul !s#ru /i c0rlion.ele2i$ D!r nu !ici( H!i cu mine s+.c+ &re! s+ 1!c+ totul #entru mine( <De '!t! !st! &re!u.!t((( D!r e! se ri'ic+ 0n c!#ul o!selor.iul str0mt( Nu m.iri20n' 1lorile #!li'e 'e licheni /i mu/chiul #0rlit 'in c!re.'e/i nu e8ist! nici o surs+ 'e lumin+( Distin2e!m *ine contururile /i culorile.'in cele cu c!re 0/i #rin' 1eti.o &e'e!m c! l! lumin! 'e i( 6iec!re 1ir 'e #+r !l ei r+s#0n'e! un luciu !uriu( E! 0/i 0ntinsese o m0n+ s#re s#!te.h0rtii cer!te cu co4i 'e #!ri er.4il!&i.i 'e &!t+ mur'!r+( L! o cotitur+ ! culo!rului !m +rit 'ou+ *ilu.0n.cu #ere.o /i.!1l!t+ 0ntre 'ul!#ul 'e h!ine /i #i!nin+.nere2ul!.un cori'or 0n2ust.o 0n cute su#r!#use.im#erio!s+.in'u.!m ri'ic!t.+ 0nce#e! s+ se simt+ c! un curent c!re ne 0n1oi! #+rul /i ne 1+ce! #iele! 'e 2+in+ #e *r!.m+ l+s!m #urt!t 'e o ciu'!t+ 1!scin!.i!r #e !lt! un u2er 'e &!c+( Cor i 'e chit!r+.1iec!re lucru #e c!re 0l #ri&e!m se su#r!#une! #este toate !mintirile mele 'es#re !cel lucru.tr!m&!iele huruin' .+ 'e 1ier 1or4!t.l! trecere! no!str+.o 1i rem!rc!t #0n+ !tunci( Gin! ! 'eschis.!m 0m#ins 0ns#re mi4loc.ie( Din c0n' 0n c0n' co*or!m c0te&! tre#te t+i!te 2rosol!n 0n !cee!/i st0nc! ume'+( 6ri2ul 'e #i&ni.iei.e!.cu !t0t !ceste re i'uuri se 0nmul./i Gin! mi.e!u3 1ire 'e l0n+ color!t+.*uc+.i!r siluet! Ginei. mi s#use.ii 'e #e c!re !cum se scur2e! !#! 0n /u&o!ie 2ro!se.! !r+t!t o u/+ st!co4ie.cu #ere.e 'e om( De!su#r! no!str+ !u e!m cl!r 2omotul circul!.ru2inite /i 'estr+m!te( Gin! se 0ntorce! 'in c0n' 0n c0n' s#re mine.ii 'e #i!tr+ ume'+.e 1!nte i.

2r+*it s+ le str+*!t c! s+ !4un2 sus.o .0n co#il+rie.0n s!l! #lin+ 'e 0ntuneric s#re c!re '+'e! u/!( )n *e n+ luce!u stins&er ui.'e.!m #utut o#ri s+ nu #ri&esc cu !&i'it!te e8#on!tele( C+ci 0n #rim! s!l+.se !1l!u *uc+.cu unele cus+turi &i i*ile.l! c0.! trenul.0nc0nt!re! #ro'us+ 'e sur#ri + ! 1ost !t0t 'e m!re.!1un'0n'u./i !#oi 0n'e#+rt0n'u.0n !cele momente.0ncetul cu 0ncetul.inusem #e M!rcel! 'e 1usti.tot tim#ul c0t !m r+t+cit #rin mu eu.!co#erit 'e #u1ul muce2!iului( O lu!m #e !colo.ele !co#erite cu sticl+.*len'! cu 2!len! /i *len'! cu .m!ri su#r!1e.#ute!m s+.l! scheletele uri!/e /i l! #e/ter! #lin+ 'e lilieci( C!'!&rele #!li'e 'in *orc!nele 'e s#irt.0ntorc0n' 0ns#re mine ochii ne'umeri.cu ochi 'e sticl+.e 'e sticl+.tot /irul !cel! 'e s+li.!cest! mi se #+re! locul cel m!i 1!scin!ntcentrul eni2m!tic !l lumii( Ce.i 0m*esc.o #e Gin! 'e 'e2et.1iin.cin!*rul ro/c!t.o .in #e Gin! 'e 'e2et /i s+.'e&eni &i i*il c! su* ni/te neo!ne #uternice( Cuno/te!m locul !t0t 'e *ine9 C0n' er!m co#il /i chi!r m!i t0r iu &enisem !ici 'e eci 'e ori.0n s#!tele c+ror! 0ntunericul #!rc+ se co!2ul! 0n 1orme in'istincte( Gin! 0nchise u/! /i #i#+i #eretele 'in 're!#t!.!/! cum.c0n' ne 4uc!m 'e.!u 'e #icio!re.ne tot m!i 'e#!rte #e su* or!/ul ce #lute! c! un nor #este c!#etele no!stre( Du#+ ce merseser+m o &reme #rin !#! #0n+ l! 2enunchi.+.iului !r 1i 1ost #ro#ri! s! surs+ 'e lumin+( Cur0n'.un'e se !1l! un #!nou electric( Ri'ic+ o mic+ m!net+ 0n 1orm+ 'e 1urc+ /i 0nce#u s+ se 1!c+ 'in ce 0n ce m!i mult+ lumin+.ne.'e/i nu se +re! nici !ici &reo surs+( Pur /i sim#lu.Gin! se o#ri /i se #ro#ti cu s#!tele 'e lemnul ume'( Am 0m*r+.lic+rin' 0n to!te culorile #osi*ile.i 'e m!terie soli'+.l &e'em cum nu.'in ce 0n ce m!i &ii /i m!i #recise.!#ro!#e #r+*u/in'u.1o!rte norm!l c! o'!i! Ginei s+ comunice cu mu eul Anti#!( De 1!#t. l &+ use nimeni nicio'!t+9 E! m+ tr+2e! 'u#+ e! c!m ner+*'+to!re'!r.nu m.!#ro!#e c+ uit!sem 'e e!( Er!m sin2uri 0n tot mu eul.'e #!rc+ 1iec!re #unct !l s#!.0n s+lile 'e l! su*sol nu +*o&e!m #re! mult tim#.!r+t0n'u.i/!t.l! !nim!le /i #+s+ri.#lin+ 'e l!r&e c!re ni se !2+.0nc0t'e/i !m continu!t s.! lun2ul c+ror! se 0n/ir!u &itrinele #line.ele 0m#+i!te.*ul2+ri /i #l+ci miner!le( Am &+ ut sil&!nitul.se.i( A#oi 0m*e! trium1+tor.i&! metri m!i 0ncolo.m!/ini !m*!l0n' moto!rele( 6un'!.i 're#t.iune ! culo!rului c!re urc! 0n #!nt+ lin+.#e unul 'intre cori'o!rele 0n2em+n!te.iile >ucure/tiului 0/i #relun2e!u 'in loc 0n loc #0n+ 0n culo!rul nostru c0te un co1r!4 'e *eton 'in c!re ie/e!u 1ire 0n'oite( Uneori culo!rul se *i1urc!/i #0n+ /i Gin! se o#re! 0ncurc!t+.&reun cocolo/ 'e 2um+ ro + 'e mestec!t s!u o 4um+t!te 'e #!teu cu *r0n +.m!i m!re 'ec0t !cee! 'in c!mer! Ginei( )n!inte s+ o 'eschi'+.o /i !m intr!t !st1el.#e r!1turile &itrinelor ne2re s!u #e m+su.tot ce #ute!m &e'e! c+#+t! 'e l! sine 1orm+ /i culo!re.mi.to!t+ !ce!st+ necro#ol+-! mu eului Anti#! mi se #+re! un 2hemotoc 'e &is 0n mie ul *!n!l !l cosmosului( P+re!.!m str+*+tut ultim! #or.l! c!#+tul c+rei! se &e'e! o u/+ st!co4ie.urc!r+m c0te&! tre#te /i 'rumul 'e&eni m!i 're#t /i m!i usc!t( Din0n'.

se !1l! 'iornisul( L0n2+ 2he!rele lui.lustruite.'e.c+i! c! un /o!rece.#rin mul!4e &o#site 2rosol!n.un ou c0t o min2e 'e ru2*E( M.ire 'e s0n2e 0ntunec!t( Am tr!s 2e!mul /i !m 1u2it 'e !colo( Ne.em!n0n' sin2ur+t!te( De o mie 'e ori m!i m!ri.'e l! c!1eniu sticlos l! ro/u sticlos /i 'e l! !l*!stru sticlos l! #ortoc!liu sticlosc!lce'oni! ! urie.+ce!u #e sticl! 2ro!s+ 2eo'ele 'e cu!r.!m re#e it s+ i.i 'e #orum* 'e un 2!l*en nen!tur!l.cum er!u 0n1+.&i!.#e c0n' 0l rosto2ole!m l! loc #e nisi#.! 1ost cuminte3 ! 'e/uru*!t o #iuli.0n1+.in+.l #un l! loc.1!.i.'!r cum e! se 0ntorsese cu s#!tele /i chi.imensul Cullin!n.ul ochi./i cu tent!cule l! *ot.+ cu c!re er! #rins 2enunchiul cer*ului uri!/.'e #ietroi( Oul se cr+#+ /i.*erilul /i turm!lin! 0ncerc!u s+ ri&!li e e cu m!rile 'i!m!nte imit!te 'in sticl+ ie1tin+3 M!rele Mo2ul.!l c+rui schelet er! 'omin!t 'e ni/te co!rne 2!l*ene.io!se.c! ni/te *uc+.c! un 1el 'e stru.sul1ul 2!l*en.!2!tul cu o mie 'e culori.o #!rte /i Gin! ri'ic+ 0n *r!.! Ginei re1lect!t+ 0n to!te &itrinele( Se #rinsese /i e! 0n 4oc /i ne str+'ui!m s+ 2+sim lucruri c0t m!i ciu'!te( O lu!sem 'e mi4loc /i 0i #rin'e!m uneori u/urel cu *u ele lo*ul urechii'!r e! m+ tr+2e! m!i 'e#!rte #rintr.un #!r!'is t!8inomic( Am str+*+tut re#e'e culo!re 0ntunec!te 0n c!re se 'eschi'e!u 1erestrele 'ior!melor mici.i 0n +#e i.#i!tr! 'e Mo.cumin.i.i/!te #e h!rt! lui Piri Reis m+rile Chinei.2resi!( Zone s#eci!le er!u re er&!te #ietrelor semi#re.io!se.turco! !.!#oi un soi 'e /tiule.se rotun4e!u 'ou+ ou+ 1osili !te( Ge!mul &itrinei 2lis! 0ntr.ner+sucit+.ne /i chicotin' l! ..+r!t #e cu#ol! #ietri1ic!t+ ! m!mi1erului cu c!r!#!ce /i.ti2ru.s.1orm!te "#entru cine$% 0n m!ri *ule su*#+m0ntene. /i !ricii &iole.muce'e.2reu 'e i'enti1ic!t.'e &reo cincis#re ece centimetri 0n+l.cret!cicul cu re#tilele lui c!r!2hio!se "Gin! se str0m*! 'e r0s #ri&in' <m!rele= Tir!nos!urus re8.i.tri!sic.! 0ncerc!t s+ 'eschi'+ 2e!mul 0n s#!tele c+rui!.c!r*oni1er#ermi!n. scheletic.i !i 2eo'elor 'e !metist( Pietrele #re.*ismutul.0n *olo&!ni conc!&i.i1!lsi1ic!te.l .heliotro#ul is /i m!tost!t.miocen.#+re!u ni/te in'i&i i !no'ini.!m &+ ut cum 'in cr+#+tur+ se scur2e! un 1ir su*.!.! 0n c!m*ri!n.!m m!i &enit 0n 1ire hol*0n'u.ime%.c! 'e i#sos.!*i! #ut0n' s+.!m tr!s rn0n! /i oul ! c+ ut #e '!lele 'e ciment cu un sunet 0n+*u/it.+ 'e c!re Ant!rctic! e un 4oc 'e co#ii%? 0n culo!rul cu 1osile Gin! n.noor.! c+.'e&oni!n "'o!r ni/te 1orme su*!c&!tice.Roh.ul m!re /i cel mic.! lui Ath!n!sus Rircher( O#!lul.1+r+ numes!r'oni8ul.i/0n'.1!scin!nt! <#i!tr+ ! lunii= numit+ /i 'i!m!ntul SteZ!rt.cu luciu m!t s!u lim#e i c! !#!3 !&enturinul &er'e tr!nsluci'.m!i m!re c! o min2e 'e tenis.i 'e !h+r cu*ic #este c!re !r 1i urin!t cine&!.l i!u /i s+.#liocen.m!l!chitul 'e culo!re! otr!&eiser#entinul /i #r!so#!lul st0n' sum*ri unul l0n2+ !ltul.!l+turi 'e !ceste 'i&init+.i !le unui mundus subterraneus 'e &+luit 'e /tiin.cu!r.mic+.ci&ili !.i 0n #eis!4e !#oc!li#tice.siluri!n.#rin/i 'e 1un'ul oce!nului cu #e'unculi su*.Pi!tr! Su'ului(5e'e!m 1!.4ur!sic.#e c!re cine 0l &e'e mo!re 0n !cel!/i !n.'e o culo!re necunoscut+.iri%.e.un soi 'e molu/te cu cochili! conic+.2neisul stri!t.cu!tern!r "m!mu.s!1irul.0n nisi#.

'e #!rc+ !m 1i ins#ect!t 1!un! str!nie 'e #e !lt+ #l!net+( Cum er!u #osi*ile !t0te! 1orme hi'o!se !le m!teriei$ M!i 0nt0i termitele.cel m!i m!re 1luture.eles m!tri!rh!tul( Su*solul se termin! cu #e/ter! !rti1ici!l+.ii.conser&!..termin!te 0n co!'+ 'e r0n'unic+ s!u 0n c!#ete 'e co*r+3 &iermi cu !ri#i somnoro!se(Unii er!u #u1o/i c! #lu/ul./i.i m!m!ri 'e to!t+ 1rumuse.cu lilieci mumi1ic!.cu m+nunchiul s+u 'e tent!cule #ornin' chi!r 'in ochi( :i !#oi nenum+r!tele insect!re.!tri*utele &irile !le o!menilor 'e Ne!n'erth!l s!u 'e Cro.unele ne2re /i lun2i c0t un 'e2et.io!se3 s#on2ieri c! ni/te hor*ote !l*e.! #re1+cut c+ &!rs+.ii( Molu/tele !&e!u c! &e'et+ uri!/! c!r!c!ti.mi/un0n' 0n cui*ul lor s1eric'e &reun metru 2rosime.i /i 2oi 0n 4urul &reunui 1oc 'e &re!scuri( De/i er!u 2oi.ne2ri.un Gr!!l 'e *uret cu #iciorul 'e 4um+t!te 'e metru( Celenter!tele et!l!u me'u e 0n *orc!ne turtite.cic!'ele c! ni/te muscoi ur0. sco!se0n1i#t 0n !cul s+u./i cor!li3 m+r2e!nul 0n #omi/ori str0m*i.chirci.M!n2on li#se!u !#ro!#e cu 'es+&0r/ire.0n no!#tesc0ntei! !l*!str+ ! &reunui trolei*u ./i m+n0nc+ *+r*!.e! #e #ie#tul costeli&( Nu er! 2reu 'e 0n.#rin 1!.! c+ror! !m trecut sco.! 1luturilor e8otici.!m o#rit /i ne.ele c!re. /i /i.m+t+sos.!l.mi !r+t+ ni/te e8em#l!re cu !ri#ile m!i m!ri 'ec0t o #!lm+ 'e om.multicolori%.! s#re mine .0n schim* 1emeile se #ute!u l+u'! cu ni/te s+cule.2or2oni! c! o cre!n2+ l+l0ie #lin+ 'e s0n2e /i 'e 0nc+ ce&! ! uriu.ii( Gin! se o#ri 0nc0nt!t+ 0n 1!.!#oi &ies#ile.-esta craho ce! !urie.i !t0rn0n' 'e #ere.!m s+rut!t? 0n l!cul lim#e'e.m!i cur0n' un #otir.0mi trecu #rin c!# c+ lumin! 'in mu eu tre*uie s+ se &!'+ !1!r+ #rin to!te 1erestrele.cu nenum+r!te 1!l'uri /i on'ul!.l #rinse 0n #ie#t( Se 0nto!rse !#oi cu 1!.i /i c+lu2+ri.ii tr!nsluci i c! sticl!( Gin! 'eschise un insect!r /i.c! /i c0n' !r 1i !&ut un tr!seu /i un or!r 'e l! c!re nu tre*ui! s+ se !*!t+( Intr!m 0n m!re! ne*unie ! ne&erte*r!telor( S!lo!ne 0ntre2i 'e &itrine cu mon/tri( Di!&oli /i 0n2eri 'e c!rne #!li'+.in minte c+ se nume! 'ol5phemus.&+luri &er i #este &+luri ro #este &+luri !l*!stre.s!u c! un #!h!r.Gin! s.0n' tot 1elul 'e e8cl!m!.!#! #icur! 'intr.'ior!mele cu o!menii #rimiti&i.'e #i!tr+ lucio!s+ c! #l!sticul.c!re 0i !#+re!u !t0t 'e 'es 0n &ise "/i eu !m &is!t 'e m!i multe ori.+.#lin 'e re&er*er!.i( L! cotitur+ ne.1luturi uri!/i.#rimele &itrine conser&!u e8em#l!re m!i cur0n' 2r!.i 0n *orc!ne cu s#irt( <Gre!.e h!lucin!nte.s!u c! 1run ele !2it!te !le unei !l2e.ii.o!s+ 0n *orc!nul ei 2ros c0t o con'uct+ 'e c!n!li !re? !l+turi se !1l! n!utilul cu cochili! s! #ortoc!lie stri!t+ cu ne2ru.m!'re#ori !l*i /i s1erici c! ni/te *ul2+ri 'e s!re( C0n' !m trecut #e l0n2+ &iermi.'e un ! uriu electric s!u un 2!l*en #!li'.mi2+lit+ 0n ce!r+.! s!u mo!rte! e ce! c!re &ine$= Gin! se 0n1ior!( De 1!#t.'e/i unii er!u 'eose*it 'e 1rumo/i3 #ur#urii /i 'e culo!re! !m*rei.#!li'+ /i 2re.tu*ul!re.'!r Gin! m+ tr!se m!i 'e#!rte.o st!l!ctit+ cu .e!&! 'e met!l 0n interior( Am urc!t sc+rile s#re #!rter( Tot holul er! #lin 'e lumin+( Prin 2e!murile 0n2uste !le intr+rii se &e'e!.'e !tunci.1iin.

semitr!ns#!ren.&o#si.cum se 0n/ir!u 0n *orc!nele lor3 to!te su2er!u.i.0n eci 'e cilin'ri 'e sticl+.'!r 2rei 'e un s1ert 'e .c! 'e serin2+? !l.cu l!*ele 0ntinse.!u !#+rut nicio'!t+ 0n t!*lourile me'ie&!le 'es#re is#itire! S10ntului Anton'es#re 2urile in1ernului.ii 0ntin'e!u c+n2i ro/ii c! mui!te 0n s0n2e( Unii er!u su*.c!re str+*+te! se2mentele co ii /i !4un2e! l! 2him#ele 'in c!#+t( Cle/tii m!ri nu #ro&oc!u oro!re.c! 'e cor!l.ii #ortoc!lii( S!lom0 'rele /i *ro!/tele.!m +*o&it #u.ele2e!m #0n+ l! c!#+t( M+ remorc! m!i 'e#!rte 'e un 'e2et /iuneori.in s+ !'mir+m stelele 'e m!re.'i!&olul 'e m!re.i !rti1ici!l.o1iuri'e cu *r!.uri.iri /i usc!.c! s+ se 'es#rin'+ 'in !c( G0n'!cii uri!/i.le #este l!*ele #+i!n4enului( Pe sticl+ r+m!se conturul 'e !*ur !l m0inii ei( Scor#ionii er!u m!i u/or 'e su#ort!t( Er!u i'entici.ilo2r!m.i3 #e/tele.er!u cle/tii ino1ensi&ului r!c( Am trecut re#e'e.i 'e!su#r! lor( I!r 0n+untru.c! un meu 'e #iele ne!2r+.c! t!r!ntulele.m+ tr+2e! /i m+ 0m#in2e! #0n+ m+ urne! 'in loc( Cu c0t+ #l+cere h+l+'ui!m #rintre #e/tii cu #iele! #lesnit+.#e c!re 0l !co#ere! 0n 0ntre2ime1luturele 0nce#use s+ *!t+ u/or 'in !ri#i /i s+ se 0m#in2+ cu #icio!rele 0n tricoul ei.c0n' +*o&e!m m!i mult.'r!cul cu co!rne /i co#ite e ri'icol( :i ce nume !&e!u.ii( M!i mult #ri&e!m l! Gin!.0n to!t+ monstruo it!te! lor.n!r&!lul cu 'intele 'e 'oi metri c!re cre!se le2en'! inoro2ului.c! un 1el 'e #romisiuni.'e insinu+ri #e c!re nu le 0n.elor.'o!r cu o 'un2+ ne!2r+.!l.ne2ru /i #+ros c! un se8 2rotesc.!rici#e/tele.cu *ur.+( )/i r+/chir+ 'e2etele m0inii st0n2i /i le li#i 'e sticl! rece ! &itrinei.!cum cu#rinse 'e #!lo!re! mor.se !'un! l0n2+ um+rul meu.o !'mir( Pe s0nul ei st0n2.#e/tele.cu 1irele #icio!relor 'e ece ori c0t cor#ul( Printre ei.*!lon.crilul ro/u 0ntr.lun+.su#r!#un0n'u.0n 0n.m!i tr!ns1i2ur!t+( Z0m*etele ei 'e&ene!u m!i stereoti#e.cutremur!re!.nu #re! ne.cu stri!./i rn!i #ute! mut! #ri&irile 'e #e cor#ul !cel! cu cheliceri l! 1el 'e #+ro/i.c0t o *ro!sc+ m!re.!u interes!t.r+s1r0nt+ 0n &itrinele &er ui( Er! 'in ce 0n ce m!i str!nie.!m 'es#rins cu 2reu 'e m!re! &itrin+ un'e.er! 0ns+/i 2ro! !( Gin! !*i! '!c+.r0n'unicile 'e m!re cu !ri#i c! !le #+s+rilor.er!u !/e !.'e #!tru metri #e 'i!2on!l+.!m 1i !1l!t 0n 0nt0r iere#e l0n2+ crust!cei "un hom!r c0t un ie#ure 'e c0m#.'e 1orm! semin.un *orc!n%.'e l! cei im#eri!li #0n+ l! cei c!re !r 1i 0nc+#ut 0ntr.cu ochi *ul*uc!.ii s1erici.&er uie str+&+ 0n'u.se #rin crust! 'e o#!l3 'rumul otr!&ei.i.0m#in/i 0n 1!.'e l! *rot+cel #0n+ l! .rom*ic.#utre e!u 0n e!m+ !l*+struie #e/ti #!li i.cu 2he!re &i i*ile.e lun2i /i 0ncol+cite /i stele 0n cinci col.s!u c! 0ntruchi#!re ! 'i!&olului 0n centrul i!'ului( Pe l0n2+ el.0n schim* ne.cu cruci sinistre s!u #ete #ur#urii.c! s.ro/c!te.+ce!u.oro!re!( Unii er!u 2ro/i.miri!#o'e /i scolo#en're.ele!#t+ l!tin+.o cutie 'e chi*rituri3 chihlim*!rii.'in s!l! #e/tilor9 Rechinii.ne0nc+#0n' 0n &itrine.cu tot 1elul 'e co!rne /i m!n'i*ule.i ne2re s!u #!li'e.c! /i c0n' o#rire! l! #+i!n4eni !r 1i 1ost e8cesi&+ /i ne.#+i!n4enii( Ciu'!t c+ !ceste 1e.#+i!n4enul #+s+r!r.e !le 2ro! ei n.cu cor#ul &0n4os /i #icio!re scurte.

*i oni.'e culo!re! #+m0ntului s!u ! +#e ii.se str0m*!u 0n &itrin! 'in st0n2!.0n #osomore!l! lor 2eronto1il+.ine m!mi1ere.mici c0t un 2hemotoc s!u 0n!lte #0n+ l! t!&!n.1urnic!rul 1+r+ D!li /i #orcul s#inos.e 'in !cel i!'( Desto!s! 'e su#+.ir*i/i.#rintre /er#ii &enino/i /i croco'ilii turti.&0n+t.cu #ete 'e c!mu1l!4.i !ustr!li e8centrici( C!storul r0n4it.!l M!sto'ontului( L+s0n' 0n urm+ o tren+ 'e lu#i./!r#ele surucucu se 0ncol+ce! 0n &itrin+ !l+turi 'e co*r! c!m 1!melic+ /i &i#erele cu /i 1+r+ corni.cu #ieile 2ro!se 'e trei 'e2ete.ne2re.ele c!re #relun2e!u culo!rul re#tilelor.inute 'e oscio!re #neum!tice /i cu 2he!re l! umeri*ine0n.elor.sus.i 0ntor/i.ur/i !l*i.s+ !t0rne .0/i li#i o*r! ul 'e tru#ul 2ros /i sol os !l /er#ilor uri!/i( Lu+ c!#ul triun2hiul!r !l !n!con'ei 0n #!lme /i 0l #ri&i concentr!t+( Chi!r /i 'e sticl+ 1iin'.cu 'in.'in )aleus )ale%icarum.0n cu/ti 'e sticl+2ru#!te 0n #erechi c! 0n Arc! lui Noe /i 2r!&it0n' 0n 4urul enormelor schelete.i( De '!t! !st! ! tre*uit s.esto!s!.to!te cu mutri.!/e !te #e.m!i mici 'ec0t !i 1i cre utlu#ul cu #un2+ /i !l.unul 2!l*en.ilo2r!m.or*e.o tr!2 eu #e Gin! m!i 'e#!rte./i m!i cu se!m+ m!mi1erele #rimiti&e3 c0inii *ur+tori 'in B!&!..0n s+li.m!i mult s#inos 'ec0t #orc.hi#o#ot!mi.i.cu *ur.Gin! !ler2+ s+ se !/e e 'e'esu*tul Dinotheriului( Tocm!i l! 'oi metri 'e!su#r! c!#etelor no!stre 0nce#e!u s+ se rotun4e!sc+ co!stele 2+l*ui.lim#e i.#rin !ceste 1urci c!u'ine !le str+mo/ilor c!m 'u*io/i#ute!i intr! 0n m!re! s!l+ ! m!mi1erelor !'e&+r!te.cu inele l!te.to!te cu *l+nuri &+lurite.ii 'e m!re.ne !mu !r+ un #ic.+.e 'e co/m!r( Gin! 1u2i re#e'e s#re cutiile 'e sticl+ 0n c!re.tol+ni.#orci mistre.cum&! inocen.e 1!mili!re s!u 1+lci mi !ntro#ice s!u e8#resii 'e 1ric+ /i #er#le8it!te.o!sele *o!nte !le colo!nei.1oci.i.&ul#i.!ntilo#e.e( >ro!/tele .!l Dinotheriului.o 'un2+.r0io!sele cu ochi omene/ti /i l! m!re! *ro!sc+ ne!2r+ 'e Titic!c!c0nt+rin' un .1!coceri.cu un 2est c!re m.i 'e 1er+str+u( Ro/u c! m+r2e!nul./i cus+turile /i suturile retu/!te !rti1ici!l? 0n 're!#t! er! ne!mul cilin'ric !l c0rti. 5eninul muste! 0n !ceste 1iin.ilor /i !ricilor.ile moi.i #e trunchiuri 'e co#!c.#isici s+l*!tice.ochii ro/ii.to!te !ler20n' 0ncremenite #e l!*e *o!nte s!u 2r!cile.nu #ute!u 1i c+l+rite( L! #!rter se !1l!u 'o!r #u.to!te cu ochi 'e sticl+.c!meleoni "'!r cu culorile 'use% #+re!u ie/ite 'in tr!t!tele 'e 'emonolo2ie.i 1!c+ triun2hiul m!sonic 0n #!lm+ '!c+ i.ele1!nt /i c!re.cu !ri#i 'e #iele ne!2r+ /i lucio!s+ c! '!t+ cu crem+ 'e 2hete.eles m!rsu#i!lele3 c!n2urii tronconici.c! 'e r!.ro !liu.leo#!r i.0ncol+ci.cele m!i <#re ent!*ile= 1iin.&i're.'!r Gin! se c!m *osum1l+ 1iin'c+.so*olilor.nenum+r!tele re#tile3 h!tterii.cu col.c! 'e mors+.cel+l!lt m!i mic.lei.i2ir!1e.!/te#t!u #itonul /i !n!con'!( Intr+ 0n cutie /i.i #e m!ri #ost!mente 'e sc0n'ur+( G!&i!lul !&e! un *ot lun2 /i su*.!r+t0n'u.ire.cu 'un2i s!u monocrome.s!u chele.o c!sc!'+ 'e n!sturi 'e sticl+.! sur#rins.&!r!ni.2!t! s+.esto!se 'e l! ie/ire! 'in s!l! re#tilelor er!u'esi2ur.m0nc+tori 'e r0me /i #u#e l+#to!se( :i !st1el.&ie uri.!i re#tilei er!u 1!scin!n.!i 1i str0ns l!*!.

1iec!re #e *uc+.#ri&in' cu 'is#re.0n 1orm+ 'e !c.i !i o1tico/ilor( Hot+r0t.ic! s! 'e lemn( $înt mani tucani 4i lari ilari 0mi &ene! 0n minte.!r 1i *0rlit 'eo'!t+( Aici nu m!i er! nimic 'e 1+cut( Trec0n' #e l0n2+ 'ior!m! 'in #erete.1e.o Colom*in+ sortit+ !ltcui&!( A#oi 0ns+ ne trecu che1ul 'e r0s( Intr!ser+m 0ntr.#0n+ ce *+tr0nul schelet s.'e reci'i&ist( A#oi se !/e + 0n 1!.l lo&i cu #umnul 0n #ie#t3 <T!r !n(= A#oi se lo&i #e e!3 <B!ne(= A#oi i!r3 <T!r !n(= <B!ne(= <T!r !n(= <B!ne(= Eu r0'e!m !/! cum 1!c 'e o*icei.l #e 1re +( Trecu m!i 0ncolo.!erul er! #lin 'e #+s+ri( To!te 0ntorce!u ochii rotun i 'u#+ m!rele 1luture c!ti1el!t 'in #ie#tul Ginei.! is nimic.re#re ent!t+ 'e c0te&! s+li 0n2uste cu &itrine /i 'ior!me re#re ent0n' m!imu.o s!l+ rotun'+.e!st! m!re c0t !m0n'ou+ cor#urile no!stre l! un loc( )ntre #icio!rele monstrului.c! ni/te corn!ci in'ieni.o cr+#+tur+.'e tre!*+( M+ 0ntre* /i !cum.!m c+.semin.este( Aici.!m suit l! et!4 #e sc!r! str+4uit+ 'e tot 1elul 'e co!rne /i .un'e *+tu #e um+r.cu ciocurile /ui.m!scul ur0t c! 'r!cul.+r!t 'e.!&e! 0ns+ o 1!.ele cu 1un'ul ro/u "&i i*il chituit /i &o#sit ulterior%.cu #!iele ie/in' #rin c0te.'ecolor!te3 ce 1usese o'!t+ !l*!stru 'e Prusi! /i &er'e c! sm!r!l'ul 0n co ile #+unilor.#!r!'isului 'e&enise !cum !cel!/i m!roniu #e cenu/iu s!u 1usese !t0t 'e stri'ent retu/!t 0nc0t .sl+*in' #iuli.cu o 1!.nu ne #l+ce!u.ce 1usese curcu*eu 0n #en!4ul #!#!2!lilor /i !l #+s+rii.! 1ost un 1el 'e tele#!tie 1!#tul c+ ne.l le2+n+ e! 0ns+/i l! #ie#t.+ mel!ncolic+ 'e clo&n !l*.cu n!suri #relun2i c! ni/te t0rti.o m!re 2oril+.i.1ire/te.sco.e!st! lui /i ne.'e l! #richin'eii m!c!ci /i cerco#itecium*l0n' cu co ile 0m*0rli2!te 'u#+ #ortoc!le.se !mu ! l! culme.e.l ..url+to!rele.!more !t sans espoir 'e.!menin. &ul#e 0n !le 1! !nilor.0n #eis!4 !rctic.m+( Ur!n2ut!nul ro/u.c!re 0ncerc! s+ #re inte #rocesul .ne.ii #i2mee.0n'0r4i.ime( Cre' c+ !m muncit &reo 4um+t!te 'e or+.! #+rut o cli#+ c+ &ene! un &uiet 'e re&olt+.l! un moment '!t 'es#rinse 'in *r!. ! #r+*u/it 0n 2enunchi( Nu &roi!m nimic m!i mult( Trium1+tori.+to!re /i.m!n'rilii.e omene/ti #e cor#uri 'e #isic+.!m !#uc!t.m0n20m'u.0n 2!leri! #+tr!t+ 'in 4urul s+lii Dinotheriului.unele c0t *on'!rii( Pen!4ele er!u /i ele r+su1l!te.i se #+re! c+ #ri&e/ti !cele #o e 'e nunt+ color!te cu creionul s!u o*r!4ii 0n/el+tor 0m*u4or!.+ !*ruti !t+.2ro!se c! st0l#ii.ele m+micii s!le un #ui 'e cim#!n eu cu 1i2ur+ comic.0nec0n'u. mort+ciunile 0m#+i!te 'in 4ur( Dins#re ele mi s.ine!u 0n #icio!re( Uri!/ul cu #icio!re 'e lut( E! nu mi.ru2iniu.#!&i!nii.0n' /uru*uri /i r+n2i.c! /i c0n' to!te *l+nurile sutelor 'e s#ecii s.cu ele1!ntul 'e m!re /i o 1oc+.rinocer.! lui /i.1+r+ 2omot.c!re 0nc+ m!i 10l10i! 'in !ri#ile moi( D!r !lt1el r+m0ne!u nemi/c!te.e( Gin!.e.!/! c+ !m intr!t #e 1ilier! 2lorio!s+ ! !ntro#o2ene ei.m!imu.#ri&in' to!te !cele ciori &o#site.c!m!r!'ere/te.#rintre multe !lte lucruri.#e osul t!re /i nete'.ce ne c+/un!se #e *i!t! 1!nto/+ 'e cinci metri 0n+l.#ri&e!m /uru*+ri! /i ti4ele 'iscrete c!re.*utuc+no!se c! !le tuc!nilor /i !le #+s+rilor.cu l!*ele lun2i c! !le lui Po#eEe M!rin!rul.! lun2ul colo!nei &erte*r!le #0n+ #e .#0n+ l! *!*uinii.!m !/e !t !colo.c! !le #+s+rilor coli*ri.

onto2ene ei- m!i 0nt0i #!r!lel- l! #e/ti- re#tile- #+s+ri /i m!mi1ere- !#oi l! om( Pe l!mele scu1un'!te 0n !lcool se #re ent! e&olu,i! unui em*rion 'e l! 1! ele !*i! &i i*ile cu ochiul li*er3 morul+- *l!stul+2!strul+- #0n+ l! 'i1eren,iere! or2!nelor- 0n e&olu,i! lor- em*rionii trece!u #rin 1! e !rh!ice- le !#+re!u *r!nhii- c!r!ctere re#tiliene1orm!,iuni !t!&ice c!re m!i t0r iu se resor*e!u- o !'e&+r!t+ metem#siho +- o R!rm!- o ro!t+ nes10r/it+ ! e8isten,elor( Pe un #erete er! un mul!4 sec,ion!t #re ent0n' #o i,i! co#ilului 0n uterul unei 1emei 2r!&i'e( Mi.!m !mintit 'e !trocit+,ile r+ *o!ielor cu t+t!rii3 #runcii smul/i 'e &ii 'in #0ntecul m!melor( M!i 0ncolo- #e tot #eretele- er!u 0n/ir!te #e o #oli,+ eci 'e *orc!ne 0n c!re #lute!u 1etu/i cu m!l1orm!,ii3 m!croce1!li s!u !ce1!li- #runci cu un sin2ur ochi centr!lcu o sin2ur+ n!r+ 'e!su#r! *u elor- cu trei #icio!re 'intre c!re unul 1+r+ l!*+- cu #!lmele minuscule ie/in' 'irect 'in umeri- 1+r+ *r!,e- c! ni/te !ri#io!re( Ce ciu'!,i er!u- *0rci,i /i 2!l*eni.#!l- 2!l*eni.molusc+#ieile #re! lun2i !t0rn0n' #e ei9 Ce #ri&iri lene&o!se !&e!u 0n ochii cu #leo!#ele 4u#uite9 P+re!u 0n,ele#,i /i o!recum s!tis1+cu,i 'e 1!#tul c+ nu !#uc!ser+ s+ tr+i!sc+( Ce&! 0ntre *ro!/te /i 2enii- cu ne#utin,+ 'e #ri&it 0n c!rn!lit!te! lor cinic+( :i ei ne 1i8!u #!rc+- ne #etrece!u cu #ri&ire!- 1lutur0n'u./i 0n lichi'ul 2re,os cor'o!nele om*ilic!le( Gin! 0i #ri&e! nu cu oro!re- c! mine- ci cu un 1el 'e lini/te /i resemn!re- cum !i #ri&i mo*ilierul ur0t 'in c!s! 0n c!re !i locuit to!t+ &i!,! /i #e c!re nu ,i.! trecut #rin c!# s+.l schim*i( Am str+*+tut !ce! s!l+- #ri&in' !tent 1iec!re !&orton 0n #!rte( A/! cum 1+cuse cu /!r#ele- Gin! 0/i li#i #!lmele 'e #ere,ii cur*i !i unui *orc!n /i #ri&i !'0nc 0n ochi- cu o concentr!re 'urero!s+- unul 'intre !cei 2nomi #!li i( Am intr!t !#oi- #rintr.o u/+ str0mt+- #e c!re n.o rem!rc!sem- 0ntr.o c+m+ru,+ c! 'e m!ns!r'+- un <'ul!#= c! !cel! 0n c!re locui! R!s;olni;o&- cu !1i/e 4u#uite #e #ere,i- cu o so1! &eche c!re ocu#! m!i mult 'e 4um+t!te 'in s#!,iu- cu un mic r!1t 'e c+r,i #e c!re se !1l!u h0r,o!2e &echi 'intre- c!re 0mi !mintesc Cartea tibetană a morţilor, /iicele %ocului 'e Ner&!l- >etoci*a >ezvanova 'e Dostoie&s;i /i un !l*um 'e Cilli!m >l!;e- cu #l!n/ele l! Cartea lui 7rizen. Un! 'intre !ceste #l!n/e 1usese smuls+ 'in !l*um /i #rins+ cu #ione e #e u/! 'e lemn3 0n1+,i/! o 1emeie 0n2enunche!t+- &+ ut+ 'in s#!te- #ri&in' 0ntr.o 10nt0n+( De!su#r! ei- uri!/- str+luce! un so!re ne2ru( Ne.!m !/e !t #e so1!- i!r Gin! sco!se 'e su* #!t o cutie 'e #!nto1i #lin+ cu tot 1elul 'e lucru/o!re3 2lo*uri 'e #om 'e i!rn+- #+#u/i cu c!#etele turtite- #o e 1o!rte &echi- *ile,ele /i ilustr!te- o serin2+ ru2init+- un stetosco#( <C0n' er!m 1o!rte- 1o!rte mic+- !m 'esco#erit 'rumul c!re 'uce !ici( Aici !'uce!m tot ce m+ *ucur!- tot ce.mi #l+ce!3 #+#u/ile mele- c!'ourile 'e l! ru'e- !ici &ene!m cu #r+4iturile c! s+ le m+n0nc 0n lini/te( Cre' c+ n.!m sc+#!t o no!#te 0n c!re s+ nu m+ #lim* #rin mu eu- sin2ur+ #rintre !nim!lele mele( A/!.mi 0nchi#ui!m c+ se #lim*! 1!t! mo/ului 'in #o&e/tile Penelo#ei #rintre !cei *!l!uri ri'icoli( Le cunosc #e to!tee un 1!rmec c!re le cu#rin'e #e to!te /i #e mine( D!r cel m!i mult 0mi

#l!ce 0n !ce!st+ c+m+ru,+- !ici- !'0nc- !'0nc- !'0nc 'e tot( Aici m+ simt eu 0ns+mi(= )n tim# ce &or*e!- Gin!- 'e mult tr!ns1i2ur!t+- 'e&enise #ur /i sim#lu !lt!- o &r+4ito!re ciu'!t+- o c+lu2+ri,+ cu m0inile 0m#reun!te e8t!tic( Am lu!t.o 0n *r!,e /i !m culc!t.o #e so1!( Am 1+cut !m0n'oi 'r!2oste #rim! '!t+ 0n &i!,! no!str+( Nu 'intr.o #u'o!re- c!re nu./i !re locul 0n #!2inile !ste!- &oi s#une #re! #u,in 'es#re !cele 2esturi- !cele sen !,ii- ci #entru c+- 'e 1!#t- n.!m !&ut nici un moment con/tiin,! ! cee! ce mi se 0nt0m#l!( E!- 'e/i com#let 2o!l+- 'e/i m!i &ie c! oric0n'- #+re! ! !&e! un contur in1init- ire!l( Er!- #e r0n'- o 2ur+ cu #ieli,! *u elor 1!'+- un s0n mic- &!luri 'e #+r r+s#0n'it #e #ern+- o res#ir!,ie !2it!t+( C0n' !m intr!t 0n e!- to!te !ceste im#resii mo !ic!te s.!u to#it #!rc+ /i.!u 0nce#ut s+ cur2+- moi c! #l!stilin! /i l! 1el 'e color!te /i cu !cel!/i miros !#ro!#e- 'e s+m0n,+ 'e in( Am !&ut *rusc sentimentul totului( Er! o lumin+ #!li'+- o tensiune 1+r+ limite- o intui,ie 1+r+ comunic!re( Am st!t o cli#+ sus#en'!,i /i !#oi- c! /o#0rlele 'imine!,!- ne.!m 'e mor,it 0ncetul cu 0ncetulre&enin' l! &i!,! no!str+ limit!t+( )!am trezit trans%ormat, trans%erat în 6ina. Mi.e im#osi*il s+ m!i !m0n 'escriere!- tr+ire! momentului +stui!- in'escri#ti*il /i 'e netr+it( Z+ce!m #e s#!te /i m+ #ri&e!m 0n #u#ilele 1iin,ei 'i1u e !#lec!te !su#r! me!3 &e'e!m !colo 1!,! Ginei- u/or 'e1orm!t+ 'e s1ericit!te! ochiului( C0n' conul con/tiin,ei mele s.! m!i e8tins- mi.!m '!t se!m! c+ !ce! 1iin,+ !&e! tr+s+turile mele /i m+ #ri&e! cu nes10r/it+ tero!re( Mi.!m #ri&it cor#ul- c!re er! cor#ul 1emeii #e c!re.o iu*e!m3 !&e!m *r!,ele ei- s0nii ei- #+rul ei- /ol'urile- #icio!rele ei( A&e!m #iele! ei /i o!sele ei- i!r #e *u e 2ustul 'e eter !l ru4ului ei( L! o ureche m!i !&e!m un cercel &er'e.sm!r!l'- 'e.!l ei- i!r cel+l!lt scli#e! 0n #!t0ntre noi- #rintre h!inele mototolite( I!r e! er!m eu- cor# lun2 /i usc+,i& 'e *+r*!t- #ie#t costeli&- /ol'uri 0n2uste- se8ul c! un &ierme 0ntre #ul#ele #+ro!se- /i m!i !les e! !&e! 1!,! me!- ochii mei- 1+lcile mele #relun2i- must!,! me! 'e!su#r! *u elor sen u!le /i su1erin'e( Er!m eu !#lec!t !su#r! me! cum nu m+ &+ usem nicio'!t+- nici m+c!r 0n &is- 'e #!rc+ !/ 1i ie/it 'in cor#ul meu 'u#+ mo!rte /i m.!/ 1i contem#l!t 'in to!te un2hiurile( Schim*!re! ei 0n rinocer s!u 0n insect+ nu !r 1i 1ost m!i cutremur+to!re( Ne.!m #ri&it mult- cu oro!re- 1+r+ s+ ne &or*im s!u s+ ne !tr!2em( Er!m #re! o*osi,i /i n+uci,i c! s+ m!i 20n'im( Ne.!m 0m*r+c!t m!/in!l- 0ncurc0n' h!inele- schim*0n'u.ni.le 'e c0te&! ori( Gesturile ne /o&+i!u- mi/c+rile se *0l*0i!u- m0n! r!t! !#uc!re!( Ne #ri&e!m c! ni/te 1iin,e 'in lumi 'i1erite- *! !te #e cu totul !lte chimii- *iolo2ii- #siholo2ii( Deo'!t+- cel 'in 1!,! me! se !runc+ #e #!t- cu 1!,! 0n #ern+- /i 0nce#u s+ #l0n2+ &iolent- icnin' /i su2hi,0n'( D+'e! cu #umnii 0n #ern+ /i se suce! c! #ose'!t 0n to!te #+r,ile( D!r #rintre !ccesele s!le 'e #l0ns- 0nce#u s+ se 'istin2+ un !lt sunet( 5ene! 'e 'incolo 'e u/! 'e lemn /i sem+n! cu un 1re!m+t- o 0ntret+iere 'e 2omote sl!*e3 10/0ituric0r0ituri- un s0s0it c! 'e m+turici s!u 'e m!r!c!se( L! !u ul s+u- cel 'e

l0n2+ mine "0i ic !/! #entru c+ nu #ute!m cre'e c+ <!cel!= e Gin!% t+cu- !#oi- cu o e8#resie 'e #er#le8it!te- m+ 0n/1!c+ 'e m0n+ /i m+ t0r0 cu o 1or,+ ne*+nuit+ !1!r+ 'in c+m+ru,+( C+lc0n' #e #o'e!- !m stri&it cu tocul #!nto1iorului uri!/ul 1luture- c!re m!i *+te! 0nc+ 'in !ri#i 'ren,uite( Z2omotul !cel! 'e 4un2l+- 0n+*u/it- se !m#li1ic! 'e l! o cli#! l! !lt!( Ie/i,i 0n s!l! 1etu/ilor- i.!m &+ ut cum 'eschiseser+ l!r2 ochii /i 1+ce!u 2esturi *i !re 0n *orc!nele lor &er ui( Unul 'intre ei reu/ise s+ se c!,ere #e m!r2ine! cilin'rului /i 'e !colo se #re2+te! s+ s!r+ #e #o'e!- t0r0n' 'u#+ el un cor'on om*ilic!l 'e 4um+t!te 'e metru( A/ 1i #!r!li !t 'e 2ro! + '!c+ An'rei nu m.!r 1i t0r0t re#e'e !1!r+( A urm!t o 2o!n+ isto&ito!re( S+lile se 'e/te#t!u( )n &itrine 0nce#e! mi/c!re!- se c+sc!u *oturi /i se rote!u ochi( P+s+rile 0nce#user+ s+ c0r0ie /i s+ ,i#e*+t0n' 'in !ri#i c! s+ se 'es#rin'+ 'e *+,ul 'e c!re er!u li#ite- cee! ce st0rne! un #r!1 0nec+cios- cu miros 'e &o#sele /i e2r!s( Am co*or0t sc+rile 0n 1u2+- urm+ri,i 'e ,i#+tul s10/ietor !l #+unilor- /i.!m str+*+tut !ler20n' s!l! 'e l! #!rter( Scheletul Dinotheriului- cu o!sele lui c0t trunchiurile- 1+ce! e1orturi uri!/e s+ se ri'ice 0n #icio!re 'in nou- cee! ce um#le! s!l! 'e tre#i'!,ii? 0n 4ur- 0n to!te cu/tile 'e sticl+- !nim!leleer*i&ore /i c!rni&ore- 0nce#user+ s+ se 0ntin'+- c! 'u#+ un somn lun2( Leo#!r ii 0/i un'ui!u co!'! /i m0r0i!u- !ntilo#! 2nu *+te! 'in co#it+2ir!1! 0/i 0ntinsese 0n!inte 20tul #+t!t- 0n 'ior!m! cu <5i!,! 0n Ant!rctic!= -uri!/ul ele1!nt 'e m!re- cu col,i 'e trei ori m!i m!ri 'ec0t !i morsei- r+2e! 'e4!- cu 2r+sime! tremur0n'u.i su* #iele! lucio!s+( 6u2e!m 'is#er!,i /i !u e!m 0n urm! no!str+ cum #lesne!u &itrinele( Ne.!m re#e it l! su*sol- un'e er! o &iermui!l! 0ns#+im0nt+to!re( Aerul er! 0n,es!t 'e 1luturi multicolori- l+custe- cic!'e- c+r+*u/i- lilieci- c0ini *ur+tori( Un #e/te *ur+tor e&!'!se 'in *orc!nul s+u /i s+2et! s!l! i *in'u.se 'e un #erete( G0n'!cii uri!/i- coro#i/ni,ele- #+i!n4enii /i scor#ionii mi/un!u #e #o'e!- !lc+tuin' un co&or &iu 'e oro!re( L! 1iec!re #!s stri&e!m cu ecile( 5iermii se t0r!u l! un loc cu co*rele#itonul 0nce#use s+./i 'es1!c+ inelele 'e #e trunchiul lui 'e co#!c- i!r crot!lul clinchete! !menin,+tor 'in co!'+( To!te !ceste 1iin,e #+re!u 0nc+ !me,ite- '!r 0/i re&ene!u &+ 0n' cu ochii( C! ni/te inimi lene/eme'u ele #uls!u 0n s#irt- i!r #e/tii 2rei- 'e #o!te ece ;ilo2r!me- se *+tuser+ #0n+ r+sturn!ser+ cilin'rii /i !cum i *e!u cu co ile u'e '!lele #o'elei- c+sc0n' 'in 1+lcile 'in,!te( G010in'- !m !4uns 0n 1ine 0n s!l! miner!lelor- c!re !runc!u um*re color!te #e #ere,i( Am 2+sit m!net! 'e un'e !#rinseser+m lumin!- '!r nici urm+ 'e u/+9 :i 1usese !colo- u/! st!co4ie c!re '+'e! s#re cori'orul su*ter!n( Am #i#+it to,i #ere,ii- !#ro!#e #l0n20n' 'e 'is#er!re- '!r 1+r+ re ult!t( Tre*ui! s+ ie/im #e #o!rt! mu eului( D!c+ er! 0ncui!t+- er!m #ier'u,i( Ne.!m 0ntors 'in 'rum 0n1runt0n' &!lurile 'e insecte- c!re !cum er!u &io!ie /i !2resi&e( Er! lim#e'e c+ nu m!i roi!u l! 0nt0m#l!re- ci se 0n're#t!u to!te 0m#otri&! no!str+3 scor#ionii 0/i 0n1i2e!u 2him#ii co ii 0n #iele! #!nto1ilor no/tri- 1luturii ne i *e!u #este 1!,+ c! s+ ne

!me,e!sc+- 1urnici ro/ii 0nce#user+ s+ ni se c!,ere #e #icio!re( L! #!rter- to!te !nim!lele- !cum r+20n'- mu2in' /i 1orn+in' /i chi,c+in' /i l+tr0n'- se 0n're#t!u !su#r! no!str+- c! un i' 'e col,i /i co!rne !scu,ite( Er!m i 2oni,i( A*i! !m nimerit #o!rt! mu eului( Ni s.! #+rut o &e/nicie #0n+ !m 'eschis.o /i ne.!m strecur!t 0n !erul r+coros !l no#,ii 'e.!1!r+( C0n' !m tr0ntit.o !#oi 0n urm! no!str+- !m !u it c! un cutremur &!lul 'e !nim!le- #+s+ri- re#tile- insecte i *in'u.se 'e u/! 2re!- 1erec!t+( Am co*or0t tre#tele 'e l! intr!re( Pi!,! 5ictoriei- lumin!t+ sl!* 'e c0te&! *ecuri #ortoc!lii- er! #ustie( Do!r 1o!rte 'e#!rte se +re! un mili,i!n mer20n' 0ncet- #lictisit( Er! o no!#te 1rumo!s+- cum num!i &!r! #ot 1i no#,ile( Ne.!m lu!t 'e m0n+ /i ne.!m #ri&it 0n ochi ultim! '!t+( Nu tre*ui! s+ &or*im( :ti!m c+ totul este #ier'ut- c+ 'e.!cum 0ncolo &! tre*ui s+ ne 'escurc+m 1iec!re cum &! #ute!( Am #lec!t s#re c!sele un'e ne #urt!u noile #icio!re- noile tru#uri( Nu !&e!m s+ /tim nicio'!t+ ce er! 'e 1+cut 'ec0t %ăcînd. Ast!.i tot( Nu m!i /tiu nimic 'es#re Gin!( Cine m!i este- cum m!i #o!te su#r!&ie,ui( Nu /tiu /i nu &re!u s+ /tiu( Nu o m!i recunosc 0n !cel cor# str+in #e 1!t! c!re ! 1ost o*sesi! /i ne*uni! me! tim# 'e un !n 'e ile- #o!te ultimul !l &ie,ii mele( A 0ncerc! s+ tr+iesc m!i 'e#!ne 0n !ceste con'i,ii #!re o !*sur'it!te( Mi.!m !#+r!t con/tiin,! 'e &e'ere! tru#ului ei !co#erin' o2lin ile cu te8tur! 0n/el+to!re ! #0n ei( D!r nu m+ #ot !#+r! 'e sinele ei- c!re m+ !2rese! + #e mult m!i #er1i'ele c+r+ri #sihice( Monstrul m+ !re- s.! c+,+r!t #e mine cu l!*ele lui /i m+ ,ine str0ns( M+ conto#esc cu el cli#+ 'e cli#+- c! '!mn!,ii 'in *ol2i! ho,ilor( Chi!r /i 20n'urile !ste!- m+ 0ntre*- s0nt !le mele s!u !le ei$ De un'e #ro&ine e'ulcor!re! multor #!2ini 'in con1esiune! me!$ Stilul c!m #!tetic- c!re nu.mi st+te! 0n 1ire$ Nu cum&! s0nt otr+&urile 1i!rei- sucul #relins 'in 2in2iile ei$ Am 2re/it !#uc0n'u.m+ s+ scriu- s+ tr!2 !ce!st+ #rel!t+- s+ 4oc !ce!st+ #siho'r!m+ cu st!lul /i lo4ele 2o!le( Pentru cine !m scris come'i! !st!$ E/ti tu- !cum l0n2+ mine$ Po,i tu- !cum- s+ m+ !4u,i$ Po,i $ Din #+c!te- l0n2+ mine- !cum- uit0n'u.se l!n2uro!s+ #este um+rul meu- e 'o!r L!&i,!- c!re !/te!#t+ s+ i se schim*e ce!rce!1urile( P0n+ !tunci 0/i scrie m!i 'e#!rte scrisorile 'e 'r!2oste- cu c!rioc! 'i&ers color!t+- chi!r #e cor#ul ei- #e c!re l.! um#lut- #este tot un'e ! !4unscu litere /i 'esene n!i&e( Acum 0/i scrie #e #ie#t- cu cerne!l+ &er'e3 .e rog sămi seri tu, i!r !l+turi m0 2+le/te un c!# 'e 1!t+ cu #+r m!ro /i ochi !l*!/tri /i 2ur+ ro/ie( I!t+ cum st+m( )n orice c! - &! tre*ui s+ ies 'e.!ici- un'e nu 1!c 'ec0t s+ !m0n l! nes10r/it lu#t! cu 1i!r!( O*sesi! me! nu se l!s+ e8orci !t+- nu re'e&in eu scriin' /i nu &re!u- Do!mnenu &re!u s+ r+m0n !/!( Am0n 'e !cee! orice hot+r0re #0n+ m+ &oi 0nto!rce- o!recum- 0n <lume=( Acolo !m s+ &+' ce.o s+ 1!c /i m!i !les cum s+ 1!c( 6oile !ste!- !'un!te 0n &r!1 #e no#tier+- s0nt un e/ec m!i m!re 'ec0t cee! ce #o&estesc( Chi!r 0n se!r! !st! le &oi !r'e- !m 'ecis s+ nu e m!i l!s me'icului /i nim+nui !ltcui&!- #entru c+ '!c+ ei !r citi

trec0n' #rintre 'r!#erii. %eb.str0n20n' s#!smo'ic cu st0n2! 2ri1ul chit!rei( Into the %ireeee .su'!te 'e c!#!cul #i!ninei( Se o#ri s+ res#ire /i 0/i tr!se m0inile #line 'e #r!1 #este tricoul 2!l*en c!re./i el.minun!t 0n&elit 0n s!tin cu 1loricele &er i. sub rococoul obscen al lumii noastre #i cărnii noastre.i#+ stins /i 0nce#u s+ r0'+( A/!.#entru lum0n+ri. .o !runc+ #e 4os( Un trosnet 0n1un'!t 0i '+'u 'e /tire c+ o2lin'! se cr+#!se c+ 0n' cu 1!.er! u/or 'e urnit.!/! c+. is! *i*liotec+ nu er! 'ec0t un sin2ur cor# l+cuit.oasele noastre sînt gotice #i spiritul nostru e gotic.0ni u/! cu o2lin'+ ! /i1onierului /i.!l+turi 'e celel!lte( Mim+ *rusc un chit!rist 'e l+n.lo&e! col.!/ m!i sc+#! nicio'!t+ 'e.cu sc0r*+.ele 1!nte i 'e c!ti1e! /i m+t!se #ortoc!lie( Tr!se #i!nin!.1+cut sul.!colo un'e se !1l! micul cruci1i8 met!lic.!4un20n' #0n+ l! m!rchi +&i*r! 0n !'ierile u/o!re 'e &0nt( L! 0ntret+iere! ! 'ou+ cren2i #icote! o #isic+ #ortoc!lie &0rst!t+ cu un ru2iniu 0ntunec!t( L+s+ 2e!mul 'eschis'!r tr!se 'r!#eriile 'e '!m!sc st!co4iu( )n c!mer+ se l+s+ o semium*r+ ro/i!tic+( O r! + 'e lumin+.0l 0nto!rse cu #icio!rele.c!re 0nce#use s+ #!r+ /i m!i 0n!lt+.i!t+.0n'u.in #!2inile #line 'e himere( Puse c!rte! 4os.l #ro#ti 'e so1!. DEF.0.!#uc+ 1otoliul l!r2.&oi 1i o Ginu.se !1l!u neum+r!te sticlu.G R+s1oi #u.cu #ietrele 'in c!l'!r0m !runc0n' sc0ntei #ur#urii. mi m!i #l+tesc o 2ur+ 'e !er /i 0nc+ un!$ Nu.i!3 C6inei.cu c!n'el!*rul 'in #l!1on 0n+l.ndrei.#e #o'e!.ii.l cu c!#+tul u/or str0m*!t !l co&orului( Deschise !#oi l!r2 u/ile secretaire!ului.s#re mi4locul 0nc+#erii( D!r o*ose! 1o!rte re#e'e /i tre*ui! s+ 1!c+ #!u e lun2i 'u#+ 1iec!re mo*il+ 'e#l!s!t+( Noroc c+ nu m!i er!u #re! multe 0n o'!i! !cee!.ne2ru.su* un !mur2 2reu 'e to!mn+( S!lci!.i !co#ere! s0nii( Merse l! 1ere!str+( Str!'! 5enerei luce! stins.s!u #o!te !/ !4un2e 0n lim*uri m!i rele( 5oi simul!.ur.#0n+ 0n mi4locul c!merei /i s#ri4ini 'e e! co&orul #ers!n( Muncin'u.0m#re4urul #i!ninei /i so1!lei( Sco!se m!rele >!ltrus!itis 'in cuti! s! 'e c!rton /i citi 'e'ic!.2!t! s+.urii clinchetitori( Du#+ ce tr!se /i 0m#inse *i*liotec!.!ici. ca să!i amintească %aptul că.re&enit+ l! 20n'uri m!i *une 'u#+ o ie/ire isteroi'+( De ce m!i scriu /i r0n'urile !ste!.+ cuminte.ul lustruit !l *i*liotecii.cu o cre!n2+ 1o!rte lun2+.'!c+ tot /tiu !cum c+ &oi 'istru2e totul$ De ce m!i 1orme .n.! 0n 4os #e #o'e!u! 'e un'e str0nsese co&orul( Acest! +ce!.se 2ro! nic.i.e .! l!tul so1!lei.norm!lit!te!. cele #e c!re er! #ict!t+ scen! ren!scentist+ 'e!su#r! c+rei! scri! cu 1rumo!se c!r!ctere l!tine AMOR OMNIA 5INCIT( Le sco!se 'in *!l!m!le /i le !runc+ ne2li4ent #e #o'e!0n+untru.#este #ernu.o liter+ /i 0nc+ o liter+$ Nu cum&! c! s+.1+r+ c+r.'e.s#ri4inin'u.c!re !&e! rotile..uit!#lec!t #e s#!te.#!l #e 1on' ro ..#!l. cu dragoste.ile 'in *i*liotec+ /i s+ le !/e e'u#+ o!rec!re 20n'ire.c!re luci *rusc cu 1l!c+r+ !l*+( )nce#u s+ sco!t+ c+r.tre*uie s+ se termine o'!t+( G!t!( Am termin!t( Sco!se 'in ./i #!rc+ tot m!i sus .ri'ic+ so1!u! 0n #icio!re /i o #ro#ti /i #e e! 'e #i!nin! lucio!s+( Se #otri&e! #er1ect 0ntre su#orturile 'in *ron ./i 1erice!sc+ *unicu.n sus /i.#e #olicio!rele mirosin' ! s!nt!l.

inutul #este mo*ilele 0n2r+m+'ite 0n mi4locul c!seimurmur0n'3 <To!rn+ #e co&or #!r1umuri t!ri.e!l+ &olu#to!s+ 0i im#re2n! cor#ul 'e4! o*osit.0n1+/ur!t 0n *!n'!4e c! o mumie.1urouri lucio!se /i 1o/nito!re.minun!tele ico!ne #e sticl+.#e c0n' Isus 0i !r+t! un #er2!ment r+sucit #e c!re scri!.o 0n #umn c! #e o 2ren!'+.cu l!crimi m!ri .str+#un2e! cu suli.#ro*!*il.trei sticlu.e 'e 'iscotec+.cu lumile lor ro/ii c! s0n2ele /i !urii /i !l*!stre.iri 'e #+i!n4en(Lemnul r!melor.un! c0te un!.e 'e colonie /i 4um+t!te! 'e litru 'e s#irt !l*!stru.F A'u ro e.+ 'e om.e.c! s+ nu.#e c!lul s+u 0n!ri#!tcu 1!./i ochii cu *r!.e 'e creme /i tu*uri 'e 1on' 'e ten( O !me.me'icin!l.#utre'.0nce#u s+ !r!n4e e ico!nele #rintre c+r.re'ut!*il+ 'o!r #rin 1!#tul c+ scote! 'in *ot 'ou+.se 'e #e sc+unel( Aerul 'e&ene! cu ne#utin.'e *lu i.i 0n to!te 'irec.o 'es#+r.ilor cutiu.'e un'e urc! s#re 0n!lt o tul#in+ r+sucit+ 'e &i. i!r !#oi le tr0nte! cu to!t+ 1or.iile( Mirosul sen u!l um#lu c!mer!( R0n' #e r0n'.u esc.l+s0n' o #!t+ u'+. /id4i.&estu.er! str+#uns 'e mii 'e 2+uri 'e c!ri( Co*or0 m!i 0nt0i #rimul r0n' 'e ico!ne.se ri'ic! 0n c!#ul o!selor 0n cuti! &er uie ! morm0ntului.+ 'e res#ir!t( R0'e! 0n #rostie.!l 'oile!.i s!r+ cio*uri( Ultimele 'ou+.ri'ic! 0n !er 1umuri 'ense.tr!ns#!rente s!u m!te.! ur( S10ntul Gheor2he.ituri.+.0i &ene! s+ se culce /i s+ !'o!rm+ c! un Des Esseintes 0n #!r!'isul s+u !rti1ici!l( D!r /ti! c+ &! !&e! &reme 'estul+ 'e somn( Suin'u.trei lim*i 1ir!&e 'e 1oc( Un Isus scheletic 0/i !r+t! r!n! 'in co!st+.0nce#u s+ 'es#rin'+ 'e #e #ere.#e tine s+ le #un= /i r0 0n' i!r+/i cu #o1t+( Merse l! 1ere!str+ /i 0nchise 2e!murilel+s0n' 'r!#eriile tr!se.!co#erin'u.'ro*e! cu t!l#! t!re ! s!*o.! ri'icol! re#til+ &er'e.#e c!re o 2+sise 0ntr.0n schim* le 'esen+ con.&e2he!t+ 'e 0n2eri cu !ri#i /i nim* 'e !ur( L! +r.o i *i *rusc 'e #o'e!( P!r1umul 2in2!/ e8#lo'+ 0n sute 'e cio*uri.'e.in cincis#re ece.tricouri.i.i.#olicrome.ul st0n2.!#ro!#e &i i*ile( C+lc! #rin *+lto!ce 'e #!r1um 1r!n.'e #e me'!lion3 $oir de 'aris.! #e #o'e!.#e c!re se um1l!u #0n e su*.1iec!re sticlu.&ie.<Sco!l+.0/i 0n1un'+ m0inile #0n+ l! umeri 0n r!1turile lui /i 0nce#u s+ sco!t+ *r!.!urie.te /i um*l+=( Arh!n2helul G!&ril. Se ri'ic+ 0n #icio!re /i.se #e t!*uret.+ !&u !cee!/i so!rt+( Le cite! 'enumirile3 $ensation.0/nin' 'in ochii irit!.se.in0n'.'es#rins+ 'in #erete.strun4ite 'in crist!l sc0nteietor s!u mo'el!te 'in sticl+ mo!le(Lichi'e 2+l*ui s!u &er ui c! &eninul 0/i 1lutur!u u/or #0n ele 0n interior( A#uc+ un! 'intre ele( Citi c!li2r!1i! so1istic!t+.#!nt!loni ecose .cutii .l+s! 0n urm+ un 're#tun2hi #!li'.#lin+ 'e ciorchini &ine.e 0ntre2i 'e len4erie 'e cor#.cu l!nce! s#ri4init+ 'e um+r#urt! /i el un !st1el 'e #er2!ment( 6iec!re ico!n+.0/i lu+ se!m! /i nu le m!i s#!rse.i /i c0rcei c! tir*u/o!nele( M!ic! Domnului !'orme! su* un m!c!t #ur#uriu.0n c!mer+ mirosul 'e&enise m!i re!l 'ec0t o*iectele.0n 4urul mo*ilelor( Totul 0nce#e! s+ !r!te cum tre*uie( M!i r+m0ne! /i1onierul( Cl+tin0n'u.1uste 'in cele m!i 'i1erite m!teri!le.cu stro#i #relun2i. )agie noire.!#oi /i #e cel 'e.0m#l+to/!t./!is#re ece( Co*or0 !#ro!#e #r+*u/in'u.i 'e eter( Du#+ ce st+tu o &reme cu s#!tele #ro#tit 'e #erete.0n tot!l cel #u.

#e #o'e!.0/i m0n20ie #ri&in' 0n 2ol #+rul lun2.i lucio!se.i !urii( Le !/e +.! 0n 4os.#este tot un'e #ute! 1i !2+.citron /i !ltul crem.*!sm!le ne2re cu *+nu.le cu #!lmele.cu 2lu2+( De'esu*t 0/i .se 'e ecoul r0sului 0n c!mer! 'e&!st!t+( A*i! se m!i .*ro'!te mi2+los.!t+( Renun.tot9= )i &ene! s+ &erse /i chi!r &om+ 0ntr.nou.se 0n str!tul 2ros 'e h!ine #!r1um!te( A#rinse cu *richet! 2hemotocul 'e i!r /i.'in 'es#+r.t0r0n'u.st!co4ii.i.&+r2!te.se 0nto!rse cu 1!.unii cu mici !#lic!.0ntre2i cu 'resuri /i /osete 2!l*ene.it A8rendira.ine! c0te&! 'intre nenum+r!tele ei #erechi 'e #!nto1i.stri2+( <Tot.'e o moliciune 'elicio!s+( A#oi.unii nou.#olicrom.c0te&! #erechi 'e *lu2i ori2in!li.e!#+n+ 'e c!rton st!co4iu&reun metru 'e <Rom!nul secolului ]]= /i mult m!i lun2i /iruri #!stel!te 'e <>PT=.i! ce! m!re%)anuscrisul de la $aragosa 0n le2+tur+ .io/i3 minusculi.cu 0n1lorituri ne2re /i ro/ii#!r'esiurile./i /i.c!re.i c+'e! 0n *ucle #e umeri( Se 0n're#t+ s#re m!re! so*+ 'e ter!cot+ /i sco!se 'e 'u#+ e! *i'on!/ul #re2+tit 'in &reme( Stro#i *ine to!t+ !ce! 0n2r+m+'e!l+ 'e mo*ile /i .uri.ito!re( A'ormi inst!nt!neu( REM Cort[ !r./i o*r!4ii 0n &!lurile 'e #0n eturi !me.i.+ s+ m!i t0r!sc+ /i /i1onierul.rochi.#e c!#!cul #i!ninei.i tot=.cel 2!l*en.m!i !les cu !ce!st+ in1init+ somnolen.'in .ii 'e4! toci.0n hohote.un col.+ 0n o!se( Totul er! 2!t!( O'!i! !r+t! c! /i cum !r 1i 1ost #re2+tit+ #entru u2r+&it( R0'e! isteric.2ro!se c! *roc!rtul.!ltele 'e m+t!se u/o!r+.0/i trecu #!lmele #este s0ni.ii met!lice( Sco!se tot /i 0n/ir+ #0n +ri! #este e'i1iciul insolit 'in mi4locul c!merei.*+t0n'u.se 'e.#0n+ c0n' !cest!.un M[r\ue 1er1eni.ne2re.c+r.ilor 2oi /i minun0n'u.! lun2ul #ere.culcu/in'u.*run.cu1un'0n'u.0ntre celel!lte mo*ile m!i 0n!lte.!l.itur! ce!l!lt+ ! /i1onieruluisco!se umer!/e 0ntre2i 'e rochii 'e se!r+.ine! #e #icio!re( A#uc+ rochi! 2!l*en+.#este /ol'uri.l !runc+ 'e'esu*t.0/i turn+ /i #e rochie( <Ast!.'e #iele lucio!s+.o tr!se #este c!#()i 0ncheie ne2li4ent /nururile 'e l! 20t /i 'e l! 0ncheieturile m0inilor( 6ust! 0i &ene! #0n+ l! 2le ne.0ntre #i!nin+ /i so1!( C0n' !u i trosnetul 1l+c+rilor.o !lt+ *l!n+ 'e &ul#e.e &!#oro!se 'e #0n + to#it+.#e c!#!cul #i!ninei.c+ci nu !r 1i 1ost 0n st!re.ce! m!i 2re! /i m!i 0ncre.0nce#use s+ semene cu un culcu/ 0m*ietor.uri /i <Uni&ers=.'esi2ur cei m!i #re.unele &echi./i trei c!n!'iene lun2i /i #u1o!se.it+. e'i.#e c!re Gin! nu o #urt! l! /co!l+./i #+stre e #entru 0nc+ un tim# luci'it!te!( Mototoli un i!r 'e #e 4os /i se urc+.se #e su* co&orul 1+cut sul.!#oi c0te&! h!ine /i c+ciuli.o!le /i !#oi0ntorc0n' c!#ul c! s+ nu inh!le e &!#orii lichi'ului 2!l*en.strecur0n'u.!l*. 'e o'!ie( D!r reu/i s+.e 'e *l!n+( Er! co4ocul !l*.

o!s+.c! !n2ium!tem!tici!n$ Re2ret+m( Do!mn! c!re locuie/te 0n 2!rsonier! !ce!st! nu te &! cum#+r! nicio'!t+( O 2!rsonier+ minuscul+.'e consisten.o c!rte 'es#re !'eno#!tii.i! <Or1eu= 0n co#er.#0n+ 0n t!&!n.in 0nco!ce( Po.mirosin' ! chimic!le( Do!r unul este 0ntors #u.Gu!r'i.*iolo2 cu ce&! i'ei ori2in!le.rococo /i !rt+ mo'ern+ .cu *ol.l! c!#+tul /irurilor lun2i 'e u/i numerot!te.e c!re se 4o!c+ cu cercul se lun2e/te #e m!c!'!m( Din celel!lte !l*ume &e i 'o!r coto!rele.M!nte2n!( Pe !lte r!1turi #oe ie c0t &e i cu ochii3 colec.un'e 0.l+cuite 'in *el/u2.i! &+r2!t+ /i #estri.i este trecut numele /i ce !i scris( E/ti eseist$ Locul t+u e !colo.colec.te #e str+'u. c!re !r 1i to!t+ 'e sor2inte 2otic+.i 0n &er'e #!l /i miro!se ! 2unoi( C0te un !s#!r!2us com#let o1ilit 0ntr.i &e'e! #e co#ert! lui un 1el 'e rulot+ 'e lemn.!2resi&3 0eucemia< se 0ntin'e o so1! 'u*l!.!lt! cu titlu #ur#uriu.c+r+mi iul lui I!nnis Ritsos9 Nici nu .l! .ro/ie.cenu/ii "!ici s+.un .#e un su#ort 'e 1ier 1or4!tc0te o #o + scoro4it+.un'e !c o*lic.i.c!re #!re e8trem 'e c+l'uro!s+( Ar 1i /i c! ul( C+l'ur! tre*uie s+ !4un2+ 2reu !ici.cu u/ile '!te 0n l+turi.cu numele !l*e.s#re m!r2ine! C!#it!lei( A4un2i !ici schim*0n' m!i multe !uto*u e /i 0nc0lcin'u.sociolo2.2reo!ie.i inchi#ui !lt1el%.rom!ncier necunoscut s!u #re! cunoscut.'e l! 2!l*en c! l+m0i! #0n+ l! &iolet c! #!nse!u!( E/ti ce&! ne'e1init.i! #+tr+.*!roc+ s!u rococo%( Grele.<>i*liotec! 'e !rt+= "ochesc 0n'!t+ înţelepciunea %ormelor 'e Sen'r!il.e cenu/ii( Sc!r! *locului !re #ere.c!m !st! &e i #e cori'o!re.i !le2i culo!re!..! m!teri!lelor.osmos( E/ti 1ilo o1$ Treci 0n to2! t! crem.'e oncolo2ie.cu to!te !&!nt!4ele /i 'e !&!nt!4ele( E/ti in2iner constructor.&er'ele ./i tre*uie s+ 0m*r!ci str!ie cernite( E/ti #olitolo2.0n1+.cu ne2rul sum*ru !l lui C!ll!ce Ste&ens /i &er'ele !'0nc !l lui Rim*!u'( Un #erete 'e c+r.o!s+ '!r estetic+ <Poesis=.!co#erit+ cu o cer2+ l+.cl!r t+i!te.!le #ictorilor3 Tintoretto.un 2hi&eci.rta %antastică 'e >rion /i tot soiul 'e !lte #+l+&r+2eli 'es#re 2oticm!nierism.#ro1esor 'e re isten.#e c!re .i /i creneluri c!re se #ier' 0n #ers#ecti&e nes10r/ite( Cre' c+ e 0n !mur2.'!r nu #re! t0r iu( Um*r! unei 1eti..l !mintim #e *unul DEl!n Thom!s <:i cum er!m t0n+r #e su* cren2ile 'e m+r(((=%.*!roc.0n 1ine colec.i #o.i 'e su2!ti&+.#e'!2o2$ 5olum se#!r!t.i le 0nchi#ui neo*i/nuit 'e su*.#e ni/te r!1turi !#ro!#e in&i i*ile( O 0n&+lm+/e!l+ !rmonio!s+.De2!s.i.ii &o#si. o cutie 'e lemn 'e su* c!re ies 20n'!ci mititei 'e *uc+t+rie.D! 5inci.H!runo*u.!ntro#olo2$ L! <I'ei contem#or!ne=( Ai 're#tul s+.c0te un le!n'ru 0ntr.m!nierist+.!l*!stre.cu un 're#tun2hi ! uriu #e cotor.Pontormo.i#+tor #oe iei !meric!ne.!l*umele 'e !rt+ cur*e! + un r!1t 0ntre2.0ntr.i/0n' m0n+stire! 5orone.un #eis!4 'e cl+'iri ro/ietice.iri( >loc 'e 2!rsoniere con1ort trei( C!mer! ei este 0ns+ 0n2ri4it+ /i 1rumo!s+( Su* r!1turile nes10r/ite "!cum &+' ni/te tr!t!te m!ri.! /i !#ro!#e 'e 'imensiunile unor #l!n/ete 'e 'esen.0ntre Petros H!ris /i C!mus.!tomist.+ <Cele m!i 1rumo!se #oe ii= "c0t i se #otri&e/te c!1eniul lui Eliot.

0n st0n2!.ci m!i cur0n' ciu'!t+( Acum e rumen+ 'in c!u ! 1ri2ului 'e !1!r+.'!r o simt &enin'( 6irul m+ le!2+ 'e m!/inile ei cu numere im#osi*il 'e .os( Chi!r !tunci !u' #!/i #e culo!r.'ou+ *l+ni.! unui t0n+r .c0te&! 2o*elinuri 0n culori 'e2r!'e3 un !#us 'e so!re.m!i !les 0ucea%ărul. L0n2+ 1ere!str+.sur#ri +3 2resie9 I!r #este e!.0n !cel s#!.e!#+n- .'estul 'e &i i*il+( Cu #ome.i cu o co'i.i.inut minte "trei sute /!i eci /i c0t$ o sut+ 'ou+ eci /i c0t$%.'e'esu*t.! 'e l0n+ ti&it+ /i e! cu *l!n+ 'e &ul#e e !l*+ 'e +#!'+( Tro#+ie l! intr!re cu ci mele scurte 0n c!re /i.c!re contr!ste! + cu tr+s+turile m!i cur0n' se&ere !le 1e.+ cu 20sc+ /i o 1emeie citin' o scriso!re l! 1ere!str+ "co#ie.0/i smul2e /i *!sm!u! color!t+ 'e l! 20t.o cheie se r+suce/te 0n *ro!sc! E!le /i intr+ e!( A'uce 0n *l!n! 'e &ul#e mirosul 'e +#!'+ 'e.cu 20tul c!m .o 1eti.!1!r+( Are 0nc+ !ce 'e 2he!.&eche! #0n'+.mi !1!r+ 'o!r c+n2ile 'e #e c!re #icur+ &eninul( 6o42+i #rin *!ie /i cotro*+iesc #rin o!lele 'in chicinet+( E &eche! 1o!me.+ unsuro!s+( Gur! !r 1i 1rumo!s+ 1+r+ um*r! 'e must!./i sco!te ci mele cu 1ermo!r( M+ uit m!i *ine.i.+.+.'!r m+ #lictisesc re#e'e /i le2 l! loc /ireturile 'os!rului( M+ m!i uit 0n 4ur /i #ri&irile 0mi c!' #e un &r!1 'e 'iscuri!/e !t #e o #olicio!r+( Scot unul c!re !re #e co#ert+ 1oto2r!1i! m!recolor.+ 0n s#r0ncene.l! c!#+tul 'ins#re u/+ !l #!tului.un minitele&i orcu ecr!nul c0t o c!rte #o/t!l+ /i !nten! lun2+.o #ot 'escrie( P!re s+ !i*+ &reo trei eci /i cinci 'e !ni( Nu !re o 1!.+ 1rumo!s+.! &0r0t #!nt!lonii tricot!.i 0n !1!r+.str0n/i #e #icior.!#oi.ii o'+ii.*!i! cu CC /i 'u/ul( Pe #ere./i r+m0ne 0ntr.'u#+ 5ermeer%( 6ire/te.*on*on.0mi 0ntin' l!*ele tr!ns#!rente #rin c!mer+( Tremur 'e #o1t+'e !/te#t!re( P0n'esc l! 2e!m.s!r l! u/+( M+ strecor #rintre c+r.cu 'esene turce/ti.ro .! cusut e! 0ns+/i c0n' er! mic+( C!mer! e 'eoc!m'!t+ 2o!l+.un #ulo&+r 'e !cee!/i culo!re cu #!nt!lonii3 un c!1eniu 0nchis.+ s0nt i!re /i re&iste.i 0n o'i! Gemenilor.iu 0n2ust se m!i 0n2hesuie /i o m+su.le.c! s+ &.i.ei ei( :i !cum !re ochii 0ncon'ei!.#ro*!*il.ii ie/i. 9rizontul /i.0/i sco!te m+nu/ile.un num+r 0n2+l*enit 'in "omHnia literară./i.cu #+rul scurt /i cur*!t 0n 're#tul urechilor.i!r c+ciuli.i cu #re! mult ne2ru /i #relun2i.c+ci 1olose/te un 1on' 'e ten neo*i/nuit.scurt+ #0n+ l! /ol'uri.e cenu/ii 'e ie#ure( Pe l0n2+ so1! !*i! !i loc s+ treci( Totu/i.#eri1erie( Pe 4os.cu !2ilit!te.in0n' 'e co!rnele r+sucite un *er*ec imens /i mi.'e str+ ile ei m+r2inite 'e /coli /i !teliere&i*re! +.1rumos u2r+&i.s+ tre!c+ tim#ul c0t m!i re#e'e( Este un o'i!c 8ero8!t #e 1oi 2ro!se 'e h0rtie( Zo'iile s0nt re#re ent!te #rin &iniete /terse.so1istic!te? 0nce# s+ citesc l! 0nt0m#l!re 'es#re 'omnii n+scu.o ni/+ cu o chiu&et+ /i un ru'iment 'e m!s+ 'e *uc+t+rie( Ime'i!t l0n2+ u/! 'e l! intr!re.!#oi h!in! 'e *l!n+.'!r !lt+ '!t+ e #!li'+ c! mo!rte!( I!r uneori e ro + 0n o*r!4i c! 1etele 'e i#sos 'in &itrine.un 'os!r le2!t cu /iret( Al+turi.c!re nu se m!i termin+( Pe un 1otoliu.l+s0n'u.nichel!t+ !ce #e.o r0n+( Deschi' 'os!rul.1o!rte 1ine.#e c!re se !1l+ un co/ cu mere /i o scrumier+( Su* m+su.

'e i'ol trist( Iese 'in *!ie /i 0nce#e s+ se 0m*r!ce( Mi se #!re neinteres!nt.i.! ei *u e 'e cor!l(= >u e 'e orient!l+ trist+.ile.i/0n' un co#il #e oli.i!r #e 'e2etele 0ntr.2+l*ui 0n1+.'e !lt1el s0nt /i 0n cri + 'e tim#./i cum cei c!re 0i s#un !st1el 1ie c+ nu l.!t 'e &0r1ul unui! 'intre ei /i scli#e/te !colo.!re ce&! 'e m!scul s#0n.nu #re! como' #entru ce.ies #e u/! .un mo !ic 'o2m!tic /i mi2+los( Nu st+ nici o cli#+ locului.!/ ice.in r+u.cu #+rul *0rlit 0n to!te #+r.#e c!re !cum 0nce#e s+ /i.'in ce 0n ce m!i surescit!t( L!*ele.0n *!ie ! 0ncet!t 'e mult 'u/ul.i.!rnic F Pe.c!re nu &! 'ur! #re! mult.i/or cu cruciuli.ime 'e inele cu #eru e!.se!m+n+ cum&! cu o 1i2ur+ *i !ntin+ 'intr.'!r e! nu iese( Se !u'e 'in c0n' 0n c0n' un 2omot 'e sticlu.i!lul l.e!st! ei c!re ! 0ntors.2he!rele#0ntecul meu tr!ns#!rent um#lu c!mer!.culo!re! ei o'i!c!l+( Acum s.! #ie#t+n!t 0n o2lin'! mur'!r+ l! un col.!m s#us( Acum 0/i tr!2e #ulo&+rul #este c!#.i !'mir 0nc+ o '!t+ siluet! 2r!cil+.s0nt #!rte! ce! m!i t0n+r+ ! cor#ului ei( Cruciuli.+ #us+ #e et!4er+.+.un moment 0n !ltul( Deslu/esc #e 1!.+( Se !u'e.0i e #u.ion!t+ /i chi!r *ucuro!s+.! usc!t #+rul cu 1oenul.chi!r su* #r!1ul #iersiciu !l 1!r'ului.2reu 'e 'esci1r!t.o #!lo!re c!re nu .! 10.o m!che e 'in nou.i( Nu m!i !m r+*'!re( M+ strecor #e su* u/+ /i i!t+.un 'ul!# minuscul #e c!re !cum 0l o*ser& /i eu( E un #rile4 s+.cu nimic m!i #re4os 'ec0t ! oric+rei #u/to!ice( Sco!te #roso#ul /i intr+ 0n *!ie.! ei.! !/e !t #e cer2! l+.c!re sticle/te tot m!i stins 0n !mur2ul 'e i!rn+.i! !cestui cor#( Pentru cine nu c!ut+ no' 0n #!#ur+.mi tre*uie mie( I se ice 0ns+ N!n!.o!s+ /i 0/i sco!te #!nt!loniir+m0n0n' 0n cior!#i 'e culo!re! c!1elei cu l!#te.0n s10r/it.0ntre omo#l!.! 1e.c!re !re #e u/+ o !#lic+ 'e #l!stic !l*.! 'em!chi!t+.!#ro!#e !'olescentin( Do!r 2u/! !#ro!#e 'u*l+ /i un mic &!l 'e 2r+sime 'e!su#r! /ol'urilor !tente! + l! 2r!.0it!t0t! /i.o #e 'os( >u ele 0i s0nt .ine 'e nu!n.minun!. m+ l! c0.'u#+ cum *0r0ie /i chicote/te S&etl!n!( C+ci o che!m+ S&etl!n!.i&! centimetri 'e e!( E 2o!l+ #0n+ l! *r0u /i.!si!tic( S0nii.o #!lo!re ! tr+s+turilor.e#ene /i triste( <A&0n' 0m*etul 1+.c!re !cum i.! !2+.i #ot 'eslu/i m!i *ine cor#ul.! !4uns l! s#!te.! s. /i cu un /uru* c+ ut.!lt1el 'escriere! mi.se &e'ee /oc!t+( Ar tre*ui s+ 1ie emo.este num!i *un 'e .c! !l &!me/ului Rousse!u0/i !r!t+.!u citit #e Zol!.!t0t! /i l.!#oi !lte &i*r!.1ie c+ nu le #!s+.! /i 1+cut /!se 1+r+ cinci /i el tre*uie s+ #ice 'intr.1iin'c+ *+nuiesc c+ nu e !#+ c!l'+.e( L! 20t #o!rt+ un l+n.i!t+.neo*i/nuit 'e 1rumos.c+.!'e&+r c!m usc!te /i #ielo!se . o mul.'!r e ce&! 0n &iscerele s!u 0n .&o#sit 0n !cel ne2ru !rti1ici!l.'e creol+ trist+.0/i tr!2e #este c!# /i hel!nc! ne!2r+.!#! 'e l! ro*inet /i sunetele s#+l!tului #e 'in.!/! c+.'eloc li#sit 'e un 1el 'e m!iest!te inutil+.!/! c+ #+r+sesc 2!rsonier!.s.'e su* c!re !#!re o *lu + 'e *um*!c( Se ri'ic+ /i scotoce/te #rintr.inut 0n *r!.totul reintr+ 0n norm!l( M+ 0n&0rt #rin o'!ie.ei.!r 1i ie/it m!i *ine( Cre' c+ esen.'u#+ un tim#.2omotul 'u/ului.&0rst!( 6!.o #!lo!re #sihic+.nume c!re 0n #rimul r0n' nu i se #otri&e/te 'eloc /i !#oi m!i /i sun+ c!m *i !r.ii m!i 0n+*u/ite.#e #ern! c!l'+ ! mu/chiului( At0t! s.

i! c! ni/te 1ructe 0nc+ neco!#te( Cele m!i multe nu se coc nicio'!t+3 le 'is#!re /!rmul /i se !'!u2+ mul.i&! trec+tori se #lim*+ 0nco!ce /i.! co#il+ro!s+( Cru ime! #e c!re lini! 2urii /i ! *+r*iei o !r!t+ nu este 0ns+ un! r+ut+cio!s+.'!r el nu e( Mer2 m!i 'e#!rte.0n mi4locul *!*elor.#0n+ l! c!#+tul #+m0ntului( :i n.e 're#t.!re ce&! interes!nt.iile !ste! mi er!*ile.cu l!*ele mele #+ro!se ocu#0n' tot trotu!rul.ncolo #rin 0nser!re.c0n' e8ist+.cre' c+ 0n #rimul r0n' &0rst!.tre*uie s+ mer2.liceenilor.muncitorilor 0n2hesui.o m!/in+ /i m+ !runc /i eu.hi'os.iile cu e! s+ m+ simt u/or st0n4enit-( &ino&!t.ro/u /i 2reoi c! un c+r+*u/.cu o sincer+ &oc!.1o!me! me! cre/te. un #icior /i .ele stre#e esc im!2in!.se !1l+ el( S+.*locului /i m+ t0r+sc.s+ !lunec #rin c!#il!rele lui.mur'!r #0n+ l! 2e!muri 'e stro#i 'e +#!'+ c!1enie.tr!nsluci'.s+.i.s!u 1+r+ s+ /i.0n 'elt! imens+ ! creierului s+u.+ !*i! '!c+ reu/esc s+.!r #ute! c! 0n re!lit!te s+ nu 1ie 0ns+ 'ec0t un #u/ti c!m s#+l+cit /i 'e*usol!t.mi con&ine.oricum.0n s10r/it.s!u !/! #!re.ii( In2iner!/i.*lon'.o #ro#te!sc+ su* #icio!re( Noroc c+ l! ! 'ou! co*or( E #re! 'e#!rte.i!*il+ se !#ro#ie 'e !#o2eu( 6ir.ie ! norm!lit+.'in mers.#o1t! me! ins!.in0n'u.i 0n+s#re!sc+ 1!.or mie nu.!i leucocitelor.'e 1emeie !'e&+r!t+( Ele&ele s!u stu'entele nu s0nt'e cele m!i multe ori.mi tre*uie com#lic!.!r s+ 1ie.'!u 'e /ose! /i co*or 'e.imii 'e ne&este cumsec!'e.'ec0t ni/te m0.#e 2erul +st!.e unul #ur soci!l /i estetic.s+ ro/esc #u.! 0n m!/in+ /i s+ mi.l con/tienti e e 0nc+.c0t #ur /i sim#lu c! su1let /i 20n'ire /i memorie 'e 1emeie co!#t+.&!#oreni- .i 0ntre c!re.! c!m #rins.0n&+luite.o c!s+ incen'i!t+ 1ie un co#il 0n scutece.un'e m+ culcu/esc con1ort!*ilstr0n20n'u.i 'e su* c+ciul! 'e *l!n+( 6iri/o!re !urii 'e *!r*+ /i must!.cu /u&i.nero!'! !st! nu #ute! s+ urce 'ec0t cu #!#orni.cu mii 'e 'e2ete.l 1!ce m!/in! 0n 'irec.0n con'i.#e uli.0l simt.s+ 0not 0n s0n2ele lui.e 0nchi#uite.se cu m0n! 0nm+nu/!t+ 'e *!r! 0n&elit+ 0n #l!stic cenu/iu 'e l! 2e!mul /o1erului.i tot '!i !cestui t0n+r &reo 'ou+ eci /i #!tru 'e !ni( Este 'estul 'e 0n!lt.st0n' !#ro!#e 0ntr.0ntunec!te.e neo*i/nuit 'e lun2i ie/in'u.i! c!merei 0n c!re N!n! !/te!#t+.c!re m+ 1!ce c! 0n rel!.mi 1!c loc #e su* #iele! lui.'!c+ !r #ute! s+ sco!t+ 'intr.!m che1 s+ m+ 0m*oln+&esc 'o!r c! s+ #!r 0n 1!.0n!inte! + #rintre n+me.i!r+/ic+ N!n! s.un 1el 'e noncon1ormism n+uc( 6+r+ trecut.#rin !rtere 'in ce 0n ce m!i l!r2i#rintre ostro!&ele hem!tiilor /i !ricii !l*i.0n lumin! 'e !m*r+ ! ochilor /i 0ntr.! ei ire isti*il( Nu.ci 0ntunec!t+.0ntr.ele 2lo'uro!se.o '!t+ cu to!te m!rnele /i !lu&iunile lumii.i!to!re 0n erotism.mi 2he!rele #e l0n2+ cor#( Cu 1iec!re metru #e c!re.#0n+ !4un2.mi #l!ce( S+ !i*+ #!rte 'e o 1emeie m!tur+ tre*uie s+ 1ie &isul oric+rui #u/ti( D!r cu mine e !ltce&!( E! m+ interese! + m!i #u.!ne8e 'e 'iscotec+ !l c+ror erotism.in c! ini.incee! ce.ii( Totu/i.c!re 'e c0te&! ile tr+ie/te cu o 1emeie cu uns#re ece !ni m!i m!re 'ec0t el( M+ 2r+*esc.!r sco!te 1+r+ s+ /o&+ie #ictur!( S.1ie o #ictur+ 'e Gior2ione.! lun2ul ei#0n'in' 1iec!re !uto*u c!re.mel!ncolic+( Ce&! te 1!ce s+ cre i c+.ninse 'in #re!4m! *locului ei( C0.

*+tut 1+r+ &in+.!#lec0n'u.#e l0n2+ un! 'intre ele.i!( S#er c+ nu &om 1!ce 'ec0t s+ #ro1it+m !m0n'oi un tim# unul 'e cel+l!lt.c! s+ 1iu cinstit. ea m!a avut pe mine.20n'in' 'es#re 1ete.. mai bine zis.u/or &iril+.0.N!n!( E 0n tine un !mestec 'e t!n're.i m!i intr+ 1ul2ii +i! 0n ochi( Urc sc!r! mi er!*il+( De ce 'r!cu #ute mereu ! crem!toriu$ I!t+ /i u/! ei !l*!str+.s!.!/ #ute! #+r+si nicio'!t+ #e cine&! '!c+ !/ /ti c+ su1er+ #entru mine. ei se !le2 cu m0n're.!m 0ncerc!t nicio'!t+ s+ tr+iesc tim# m!i lun2.uite.elele "sl!*% lumin!te !le *locurilor( 5ei cre'e c+.&or*esc 'es#re ni/te stru2uri #re! !cri #entru mine./i m+ /i simt 0ntors #e 'os 'e mil+( Cre' c+ n.i ri'ic+ /i m!i mult #ome.cu o!rec!re ne#l+cere.in circum1le8+ /i !utorit!r+ 'ec0t m+ !/te#t!m( C!#ul t+u e 're#t /i m0n'ru. D!r.olite c! lume! 'es#re c!re &or*e!m( Prim! me! 1emeie !m !&ut.s0nt r+u.cu nimeni( Cre' c+ &in !ici #entru ! #!tr! s!u ! cince! o!r+ 'e c0n' !m cunoscut.se '+ 4os 'in !uto*u 0n *e n! c!rtierului D+m+ro!i! /i o i! !2!le s#re #+tr+.!/! c+ s0nt s+tul( N.mi mie.&0n+t+.luni 'e ile.inut! lui.0nchi 0n' c0n' un ochi.ion!t.#e cer2! ro/ie.! 1!ce cu 1ete 'in !le! scul#tur!le /i 0n.c0n' !ltul.c! 0ntot'e!un!m+ l!/i cu 2ur! c+sc!t+.0n hol e 'e4! m!i c!l' /i m+c!r nu.mi scot h!inele 2ro!se.su* #eticele !me.cum s#une!me m!i r+u c+ st+ 'e#!rte.#e *une.i situ!.s+.ins. !m 1+cut nicio'!t+.i '+ !ce! !m*i2uit!te c!re m+ 1!scine! +( M+ !4u.o /i im!2ine 0n chi# 'e In2ri' >er2m!n.e.1+r+ #ro*leme.ito!re 'e lumin+ emise 'e 2lo*ul cu o2lin4o!re( Bunele t0n+r c!re cu2et! !st1el.l0n2+ o 1emeie( N!n! e #entru mine o /!ns+ ne!/te#t!t+3 #ot 'ormi l! e!.t!.c!re te l!s+.#entru c+ !/te#t.!st!.cu '0re 'e +#!'+ #e l! 0ncheieturi.te l!s+ #0n+ nu te m!i l!s+( Am #ier'ut &reme! 'e2e!*!./i c0n' colo tu !r+./i tu 0mi 'eschi i /i.c+ n.i!r .!*i! 0mi 0nchi#ui 1i2ur! ei 'e !nim!l mic..se #este uri!/! *!lustr!'+ ! sc+rii 0n s#ir!l+ /i stri20n'u.i s+.o #o.o l! ce!iul +l! insi#i' 'e l! :er*!n( N!n! e &!r+.'!r !st!.cee! ce n.'!r 0ntre #rieteni$ To.1+r+ 0ncurc+turi( Uneori mi.i &+' 1i2ur!./i !i 're#t!te( De 1!#t.#e 20t( M+ !/e #e #!t.ii..c+ci nici o ti#+ nu s./i se 0n&0rte! /i e! #rin *uc+t+rie( A mers u/or( 9dată am avut o %ată ori.'uio/ie /i timi'it!te c!re 0mi '+ cur!4( M!i e /i .cu &i or( >!t.cont!*ili .i minun!t. )i!a arătat camera ei? nu!i a#a că!i plăcută 0emn norvegian.i 0/i &or *!te 4oc( Si2ur.nu #re! !m !&ut 'e.!i un 0m*et c!re.i sco!te 0n lume( L! 1ilm s!u l! te!tru m!i #o!te cre'e lume! c+ e/ti cu m!ic+.'e &reo 'ou+ eci /i nou+( A#oi ! m!i #ic!t c0te un! 'in tim# 0n tim#( D!r !m nec! m!re #e !'olescentele !ste! +lu'e..'e mult #lec!t3 <D!r s0nt *+tr0n+9 S0nt *+tr0n+9 S0nt *+tr0n+9= E #ers#ecti&! c!re m+ 0n2ri4ore! + cel m!i mult.ele 'e ti2rese c!re un'uiesc su* 1l!c+r! stro*osco!#elor.!/! 0nc0t c!mu1l!4ul e #er1ect( S0nt u/or emo.! 2+tit &reo'!t+ #entru mine c! tine../i r+m0n 0n #ulo&+rul meu ro/u.i!( Pro1it.oricine !r 1ioricum !r !r+t!( S#er totu/i c+ o s+ 1ie OR( Ah!.AnthonE Per.i situ!.i!r lini! s#r0ncenelor t!le e mult m!i #u.o l! 'ou+ eci /i 'oi 'e !ni /i er! tot o <*!*+=.

tu 'o!r mi.cu co!'! 0ntre #icio!re.inerte( Di#! continuu.se re#e'e 0n 4urul co ii.1+c0n' un 2omot c! 'e to*+ lo&it+ cu ce&! 2reu3 'u#9 Incre'i*il c0t 'e t!re ! #utut s+ .0mi #l!ce s+ m+ #ort 1rumos cu tine.i se 1!c+ r+u( Cre' /i eu.! 0n #!lme.c+ci 'in #!rte! !i! &ene!u /i r!1!lele 'e +#!'+ c!re te or*e!u( Pe str!'+.! i *it 'in #lin.i!r 1irele 'e #e #icio!rele 'in s#!te se #rinseser+ 0n .int+ 0n ochii c0te unui trec+tor( Se 0n&0rte! 'e colo.cu un res#ect nem+r2init #entru corectitu'ine! e8#rim+rii( 5or*e/ti c! 'in c!rte( D!r 'e.! !1l!t su* m!/in+.#otri&e/ti 'e!su#r! c!#!cul 'e #l!stic tr!ns#!rent /i 0n tim# ce motor!/ul 0nce#e s+ &i*re e .l 0n!#oi cu *urt!.'!c+ te #ri&esc !tent( ).0..e#enit 'e 1ri2( :i *rusc.! &enit ime'i!t 'u#+ !st! !uto*u ul /i.i m0n20i #+rul /i te 0ntre* 'e ce e/ti trist+( Nu e chi!r triste.uri unele 'e !ltele( A&e! *otul ne2ru /i se uit! .! 'e#+/it orice limit+ ! su#ort!*ilului( C0te&! 1emei 0/i !scunseser+ 1!. /i #e mine m.!i ice.o m!/in+ ! !#+rut 'in !erul 0ntunec!t /i l.'e #ro1eso!r+ #e'!nt+.i #ri&esc inelul cu #eru e!.cu !ltele s0nt im#osi*il( Te ri'ici /i sco.o s+ l!/i *!lt+ 'istinc.+( Cele 'in!#oi #!r!li !ser+.i! 'in c!re tre*ui! s+ &in+ m!/in!.!cum te /tiu( Peste o or+.ii m0n! 'e!su#r! lui( )mi #un /i eu m0n! #este m0n! t!( Te i!u 'u#+ mi4loc /i nu m!i &re!u s+ 1iu cuminte 'eloc( :tiu c+ !&em to!t+ no!#te! 0n!inte /i c+ tre*uie cum&! 2r!'!te lucrurile.elul s.i #u.er! 'urere #ur+.! t0r0t #0n+ #e trotu!r /i s.o *uc!t+ 'e c!rne( Un chiuit.i!r *+r*!.e !ltce&!.#entru c+ !lt1el #o!te 1i ur0t.!m 'estul 'e mult+ e8#erien.ci1re /i i!r ci1re.i!le% /i tocm!i !/te#t!i m!/in! 0ntr.!l.!#oi 0mi #o&este/ti( Ai o &oce ne#l+cut+.+ c! s+ #ot !/te#t!( C0n' s0nt cu .o #ot!ie( >l!n! 2+l*uie er! #res+r!t+ cu +#!'+.nici l+tr!t.'!r m+ tem c+ n.0/nit+ 'intr.0n !mur2ul c!re 0nce#e! s+ se l!se.#0n+ c0n' s.i#e c0inele +l!( Nu er! nici chel+l+it..! lo&it 'in nou'e '!t! !st! lu0n'u.unii s#un c+ e ce! m!i *un+.4i2nitor.l #e 'e'esu*t /i !runc0n'u.tot tim#ul "o secun'+ s!u 'ou+% c0t s.ie 0n +#e it+( Ast! !cum o or+ 4um!te.!i #o&estit .! !#uc!t tremur!tul.ie( L.o st!.! !#ro#i!t o !lt+ m!/in+. 'ou+.nec0inesc.'e 2ust+tor.se #lim*!.!/! cum ici uneori <urlet neomenesc=( M!/in! ! 'is#+rut.i! !st! !rti1ici!l+ /i chi!r o s+ te #isice/ti 'e tot( A*i! !/! e/ti sim#!tic+( D!r #0n+ l! #!t m!i !&em( 5om st! .'o!r c+sc! 'in c0n' 0n c0n' *otul ne2ru( Di.!ltce&!..#rin 1!.er! s+ .ur.e cee! ce o*ser&.'in !cee!/i 'irec.e#eni /i &om con&ers! #e teme liter!re( Deci 0mi s#ui c+ te 0ntorce!i 'e l! ser&iciu "nici !cum nu /tiu #re! *ine ce 0n&0r.in.ii stri2!u 'u#+ m!/in+( C+.un! 0/i #ro#tise c!#ul 'e un co#!c.un institut cu multe ini.i!r c0inele ! r+m!s 0n mi4locul str+ ii0n&0rtin'u.i#0n' l! 1el 'e t!re /i t0r0n'u.ii c+ e ce! m!i #ro!st+( O #ui 0n !#!r!tul 'e r0/nit.o chestie cu ci1re.0n 0n2hesui!l+.nici urlet.! lun2it #e *urt+ l0n2+ 2!r'( Nu m!i scote! nici un sunet.! celor c!re !/te#t!u c! /i tine.i.n sus( Urletul !nim!lului.i 'in #o/et+ un #!chet !uriu 'e c!1e! 0n c!re uruie *o!*ele( C!1e! !ustri!c+.se 'o!r #e l!*ele 'in 1!.i i!u m0n! /i.'!r !/! se 0ntre!*+( E i.'!r num!i c+tre mi4locul str+ ii( P+re! 0n.colo.'ou+( A#ro!#e c+ nici nu #ute!i #ri&i 0n 'irec.

'e4! inc!#!*il+ 'e orice re isten.mi #l!ce s+ m+ ocu# 'e !s#ectul tehnic !l c!#tur+rii /i 0n4un2hierii( Aceste !s#ecte #resu#un .<!'0nc+=( C.se 0n #l!s! me! sc0nteieto!re( D!r nu.i o no!#te 0ntre!2+( Si2ur.ie/it 'in creierul c!m 0ncins !l lui 5!li.!t #e r!1tul cel m!i 'e sus !l *i*liotecii.i #o&estesc /i n.0mi &ine s+ l!s *!lt+ con&ers!.ce 1el 'e inteli2en.it 'ou+ c+r.!i 0m#rumut!t s+#t+m0n! trecut+( >ouă povestiri 'e S!lin2er "to!te s0nt e8celente.i..'e o*icei.mi !4un2 #0n+ l! lustr+.0n cerc.o m!i mult #entru titlu /i !i #lim*!t.i /i ne !#uc+m s+ 1!cem #!tul( A#oi ne 'e *r+c+m "tu.i((( Co%%ee. 0l &+' 0n 0ntre!2! s! 'es1+/ur!re..nu m!i #or.c!lm.o 1emeie e 0n st!re s+ te sco!t+ 'in min.1rec0n'u.! #l+cut cel m!i mult 9mul care rîde. O sor*im 'in ce/cu.0n tim# ce #ui !#! l! 1iert.o s+.i s#un c+ !/! se nume! t0n+rul *lon' cu *!r*+ !urie .0mi #o&este! tot 1elul 'e minuni.nu m!i !m r+*'!re( D!r.c0n' er!m mic.e#!t+.'r!2 cititor.'in !ce!st+ 1emeie c!re !cum !re 1!.mi *urt! 'e? )uzeul negru al lui M!n'i!r2ues( )mi !2it st0n2!ci l+*u.mi s#un+ c+ !u 1ost m!i mul.0l chem! Mu2urel /i se !#uc! s+.1+r+ s+ &re!u.0.tine.c!re m+ !tr!2i !/! 'e mult.c!re.'!r #e !locuri.cr!terele /i seismele s!le( St!u coco.i s#un s!rc!stic c+.cu 1ormele s!le 'e relie1.o 0n #o/et+ #e l! ser&iciu( C!rte! se nume/te .!i lu!t.c.ele t!le cu 'un2+ *leu( Am 0nce#ut s+ tremur.!lteori te o#re/ti /i 0nchi i ochii( Pier i /irul.'!r mi. #entru c+ !m !&ut /i eu un #rieten c!re.i 'escriu nimic 'in cee! ce &+' c+ se 0nt0m#l+ 0n #!tul 're#tun2hiul!r #e c!re !cum.'!r !r tre*ui s+ '!i 'rumul l! c!#!c /i to!t+ c!1e!u! s.!l nostru m!i omor! c0te unul% /i >unele 'e Bohn C!in.e.o s+.i &oi '! o 2re! lo&itur+( :i !nume.'!r !ltele nu mi s.+$% &! m!i r+m0ne 'o!r o c!r!#!ce usc!t+le2+n0n'u.0n 'r!2oste.0mi &+' &ictim! 0n.m+ tem c+. !m uit!t s+.te m0n20i cu !m0n'ou+ m0inile( D!r re ult!tul e 'o!r c+ uneori cite/ti m!i r+2u/it.ele.i! "/i !/! nu m!i !m nimic 0n minte% /i s+ te i!u 0n *r!.o 1i.!r risi#i #rin c!mer+( M+ #otolesc /i.'e ce *oli s+ m+ 1eresc( Do!mne.'e 1!#t !m 0n2hi.e/ti /i tu 'estul 'e 'us+ #e !lt+ lume.num!i *un+ s+ 1ie in2er!t+( L! s10r/itul no#.nu nem!i#omenit+.0n tim#ul +st! nu st!u 'e2e!*!.i nimic%( Eu s0nt 'e mult su* imens! #ilot+ c0n' intri /i tu 0n #!t /i te li#e/ti ime'i!t 'e mine( Aici.&!i9 tre*uie s+ m!i !/te#t( 6iin'c+ i!r m+ chinuie/ti cu o'i!cul t+u.!utorii c!re scriu 'es#re !ceste !'0ncuri nu #re! !u cu ce s+ le son'e e( Eu !m termin!t.i Hitleri( )n 1iec!re e#iso'un sol'!t 'e.o #+.num!i c0n' 0l &+' mi se 1!ce #+rul m+ciuc+( Dii ne!#+r!t s+ &e i '!c+ !/! /i #e 'incolo( Cum s0nt eu 0n !1!ceri.! contr!ct!t+ 'e #l+cere "s!u #!r!li !t+ 'e su1erin.&or*! t!.2el!tino!s+.0.'es#re ultimele no!stre lecturi( Tu cite/ti o c!rte o*scur+.c! 0ntot'e!un!.+( Totu/i &ie.n.#u'ic+0n c!#otul cu 1lori st!co4ii #e su* c!re.st+m 'e &or*+.te schim*i 0n *!ie /i !#!ri.cu memori! 0ntre!2+.!i im!2in!t c+ nu #o!te 1i 'ec0t #ro1un'+( Si2ur c+ e &or*! 'es#re !'0ncurile inson'!*ile !le unei 1emei.s#re mereu re0nnoit! me! 'e !m+2ire.'!r nu te l!/i 'eloc( P0n+ l! urm+ nu !4un2i l! nici o conclu ie( M+ recuno/ti 0n unele #!s!4e 'in o'i!c.i #e c!re mi le.ii..dîncuri /i .!r #otri&i 0n nici un 1el( Renun.#!r!li !t+.+ !m.

!m lu!t.0mi citise ni/te #o&estio!re #rin re&iste /i m+ consi'er!.0ncet0n' s+ 1ii 1emeie'e&ii 1emeie( Ne !#uc+m 'e s#oro&+i!l+( Ast! o s+ 1!cem #0n+ l! o#t 'imine!.! nete'+.!m #utut 0nchi'e un ochi to!t+ no!#te!( Di.'e/i nu te.1ire! t!.!m s#us *!ncuri /i !#oi !m trecut l! con1esiuni !moro!se.!.N!n!( S0nii t+i.c+ le cuno/ti 1o!rte *ine 'in #ro#ri! t! e8#erien.nu m!i #erce#i nici o tensiune3 ecr!nul ! 'e&enit inert( Tot !st1el te m0n20i eu !cum.i #ot su2er! c! !cum.cum te 0nc+#+.mu/chii umerilor t+i ./i n.i s#ui c0n' te s0c0i #re! t!re cu e!( Acum &rei ne!#+r!t s+ /tii '!c+ !m 1ost #0n+ l! urm+ l! iu! ei( A1!cere! !st! m+ umile/te( D!c+ n.&ene!m !c!s+ #lin 'e &0n+t+i( Str0nsese tot 1elul 'e nimicuri c!re !r 1i #utut !minti 'e #rimele no!stre ile 0m#reun+3 etichete 'e l! sticlele 'e *ere #e c!re le *+user+ml+cr+mio!re usc!te #rimite 'e l! mine.! 'ou! o!r+ m0n! #e su#r!1!.o mostr+ triun2hiul!r+ 'in m!teri!lul ecose 'in c!re.!r 0n+l.0n !cel!/i tim# minte! t!.c!re !minte! o se!r+ #etrecut+ l! lumin! ei.i 'e 'r!2oste #e c!re !i tr+it.i 0nce#usem no!#te! trecut+ "!cum cinci no#.e 2!t! s+.i 0n 'e2ete mii 'e #0l#0iri /i !u i trosnituri electrice ne!/te#t!t 'e &iolente( D!r '!c+ 0.i/e cele 'ou+ 1rumo!se nu'it+.cu un minun!t #+r ne2ru( Dicnit+ #0n+ l! Dumne eu( C0n' se sim.cum .!m #o&estit 1ilme.c! ni/te o*iecte !semene! sc!unului s!u su#r!1e.ime'i!t ce emisiune! s..c! l! c!ne./i 1+cuse un t!ior #urt!t #rim! '!t+ c0n' mersesem cu e! l! Athenee .!/ 1i '!t 'e tine.#entru c+ ! &enit ce!sul #o&e/tilor.it mereu *ine&oito!re0.s+ 0nchi i #entru cinci minute ochii /i s+.i! con&en.i!r el o .i..o s.m+ mu/c! 'e o*r! #0n+ l! s0n2e( Du#+ 0nt0lnirile cu e!.*ul'o er.!( Nicio'!t+ 'e c0n' s0nt cu tine n.i.!colo un'e ce! m!i mic+ le iune #ro&o!c+ !1! ie.m+ str0n2e! 0n *r!.!2r!1ie.o mic+ sco*ito!re 'e #l!stic cu 1i2urin+ l! c!#+t.ine 'u#+ um+r( M+ 2r+*esc s+ m+ inst!le 'in nou 0n lo*ul s+u #!riet!l st0n2.e! 1ericit+.o lum0n!re 1!nte i !rs+ #e 4um+t!te.! stins sim.ei !s#re ! ce!rce!1ului.0ne i tu s+.ion!l+.mi m!i s#un nimic.i m!i treci /i.er! un s#ect!col3 c0nt! /i stri2! #e 'rum.#+s+ri.mi s#un+.cititor i#ocrit.i rechemi 0n minte to!te 'et!liile celei m!i 1rumo!se "s!u !le ultimei% no#.! termin!t /i im!2ine! s.cu !nim!le.un m!re nu /tiu ce( N.i.+ c! /i c0n' 'in !#! intens !l*!str+ ! oce!nului o insul+ s.um1l!t+.! t! m!i !'0nc+ se ri'ic+ l! su#r!1!.o 1!c.ine&it!*il+3 cu c!#ul #e #ie#tul lui.0mi #l!ce l! ne*unie 1!#tul c+ tu /tii s+ !scul.o nici o cli#+ 0n serios( Er! o 1!t+.0.1iin.o ser&ise e!.cu ochii 0ncerc+n!.<>loo'E M!rE=.!le8ie( C0n' 0.i treci #!lm! #este ecr!nul 'e sticl+ !l tele&i orului.o((( Deschi'e !cum ochii( Acum totul e 0n or'ine( D!c+ nu m+ !#uc s+ 0n1+.i.c+ e/ti mereu !tent+.+.com!n'!mentele mor!le( E! st+ !cum 0n #o i. nu.c0n' !i !4uns l! !ceste r0n'uri..'e l! m!s! #e c!re mi.!m sim.1lori /i li*elule.nu /tiu ce m+ 1+ce!m( Pe >loo'E M!rE o cunoscusem !cum un !n /i ce&! /i ime'i!t se !more !se 'e mine( M+ /ti! 'in 1!cult!te.i% t0m#eni! me! 'e #o&este cu M+ri!.ine! mereu s+.i &! 4i2ni.nimic nu.mi ru#+ o!sele.2!t! 0m#+'urit+.

'!r 0n #ri&in.n!tur!l+ /i #ur+.c!re cre usem c+ o 1!c 2ro !& 'e 1ericit+ cu #ro#unere! me!((( Am l+s!t totul *!lt+ /i ne.0n #ri&in.o i! 0n con'i.0n 1elul ei 1+r+ m+sur+.er! 'e.c+..#e c!re mi.o cuno/ti(% A#oi nu ne.it 0ns+ c+ e 1ecio!r+$ Nu.!m m!i &+ ut mult+ &reme( Ne.! #lim*!t #e str+ i to!t+ no!#te!$= ).mi.!m ru2!t c! un i'iot3 <Do!mne.im( Am l+s!t.! '!t m!ic+.it 1urio/i.l! trei no!#te!.+ l! 1!cult!te( Am !/te#t!t.c! un co#il.+ 'e mine.! /i celel!lte !n2!r!le( :i eu.c+ci e! &roi! s+.! schim*!t nimic /i c+ 0ntot'e!un! totul 'e#insese 'e mine( D!r e! s.'!r s+ 1ie *ine cu e!( S+ nu i se 0nt0m#le ce&! r+u(((= M!i mult nu !&e!m 'e o1erit( A &enit !c!s+ #e l! cinci 'imine!.o 'e ne&!st+( Er!m 1o!rte 1ericit.'!r tu insinue i m!i 'e#!rte c+ 'e 1!#t M+ri! 1usese l! cine&!( De ce m.!m 0nt0lnit #e str!'+0nt0m#l+tor.it 'e multe ori.0mi /i 0nchi#ui!m o &i!.consi'er!m !1!cere! c! /i 0nchei!t+.! !st! n.!m 0n'oieli( De !tunci m.! .0n octom*rie( Am tr+nc+nit ni. un s!lon 'e s#it!l.el /i ne./i 2+se!sc+ un 0nt0r i!t mint!l c!re s.!m 0nchi#uit tot 1elul 'e #rostii( Er!m !t0t 'e !2it!t.!/! c+ 'u#+ trei.!r 1i min.ion!nt+ /i 2rotesc+.! .!m 'us 'e 'imine!.#+i s+ m!i 'iscut+m((( Po!te #este &reo 'oi !ni((( Desi2ur.0nc0t 0n.i! ei #+tim!/+ s#re !lt+ lume 'ec0t ce! 'in c!re #ro&ene!( M+ s#eri!se cu ne*uni! ei #entru mine( Ne #lim*!m no#.'re#tul 1eciorelnic+.to!mn!.m+ scote!u 'in s+rite #e !tunci.cre 0n' c+ !st1el 0i 0n&esele/te #e *oln!&i.l 1+cuse c!'ou 'e iu! me!( Er! emo.+ 'e 1!milie 1ericit+ l0n2+ >loo'E M!rE( Peste &reo 'ou+ ile ne.emo!s+( Mu/c! 'in e! /i 1+ce! n! uri.! tre*ui! s+ r+m0n+ ne!tins+ c! 0ns+/i Im!cul!t! Conce#.1+ s+ nu !4un2 nicio'!t+ scriitor.!m tre it cer0n'.!m s#eri!t.iile !ste!( Luni 'e ile i.mi li#se/te( A 'ou! i m.! !st! nu m+ #ot 0n'oi 'e e!( A/! c+ #+stre! +.0i m!i s#usesem c+ tre*uie s+.c+ci .0n >erceni% /i.!m m!i '!t c0te un tele1on.'in tim# 0n tim#.!( >+tuse str+ ile( "Aici tu 1!ci o mutr+ !t0t 'e re! /i 'e #lin+ 'e o i#ocrit+ mil+ 1!.o 0n !ce! se!r+ s+ #lece sin2ur+ !c!s+ "l! m!m! n!i*ii.elor ei "c!re mer2e!u s#re mu ic+ #o#ul!r+ 'e #ro!st+ c!lit!te /i melo'r!me 'e 'oi *!ni%.o s+ i!s+ #e culo!r /i m.s! tele1on c+ nu !4unsese 0nc+( M.0n tot !cest inter&!l *ul'o2i.te im#resion! !s#ir!..M+ri! nu er! num!i 1ecio!r+.!m s#us cu cinism c+ nu .!m 'es#+r.!m &+ ut 0n #!rcul 'e l0n2+ *locul ei( )i !'usesem o #!r+ uri!/+.0n ro urile /i &ernilurile ei.n.! min.i#!( P+i s+ m!i &e'em.i e8#lic 0nc+ o '!t+ c+ !/! er! 1ire! ei.inut t!re'e/i nici nu m!i &e'e! #e un'e c!lc+.in l! e! /i c+ tre*uie s+ ne 'es#+r.P!l!ce /i multe !ltele( Le li#ise #e to!te cu scotch #e un m!re #!nou 'e c!rton 0n 1orm+ 'e M.it #entru #rim! '!t+ c+ .+ m.i 0ntre2i #rin or!/( D!r li#s! ei tot!l+ 'e 2ust.ele2 c0t te r0c0ie #o&este! !st!( E/ti 2elo!s+ #e M+ri!./i merite cununi.mi.0mi s#ui3 <E/ti incre'i*il 'e n!i&.li#s! 'e t!ct c!re o 1+ce! s+ intre stri20n' hello ever5bod5 0ntr.c+ci /ti!m c+ m+ iu*ise /i er!m con&ins c+ nu s.iune.itschul e8u*er!nt !l #re1erin.#!tru luni i.in l! e!.s#re mir!re! me!( Am sim..0nc0t s#re 'imine!.5!li( Chi!r cre i c+ s.!m 'us 1iec!re s#re c!s! lui( Am !4uns tul*ur!t.i #entru tine s!rc!smul.

cum sose! Po#eEe cu /ir!2ul 'e m+r2ele 'e 'oi *!ni l! e!i!r+/i 0nce#e!u s!rc!smele( Am #ersist!t 0n #rosti! !st! un !n /i c0te&! luni.c+.s+ in&ente e un te!tru 'e #+#u/i 0n c!re el 0nsu/i e mereu #rin.! 1!ce cu mine( :ti!m 'in tot 1elul 'e !lu ii /i ce e cu insul res#ecti&.'!r m!i si2ur( Aici !4unsesem cu the continuing stor5.ei tot soiul 'e /mecher!/i.se li#e/te 'e cl!&icul! me!% '!c+ !m 1ost l! iu! ei.m!i mur'!r.ce.:o*o.!r+t! ! ne&!st+ 'e !r'ele!n.c!re.nu /tiu( :tiu 0ns+ c+ m.0mi 0nchi#ui!m c+ *i!t! 1!t+ !r 1i &rut totu/i s+ 1im i!r 0m#reun+.o #l+te!.mirosin' ! ce!#+.trecuse /i #e l! mine.un'e m+ in&it!se 0n mo' ne!/te#t!t 'u#+ 0nc+ &reo lun+ 'e r+ce!l+( 6ost( 6ost.M!rE l+s!se n!sul m!i 4os.#rieteni 'e.! #rimit cu 2e!murile 'eschise 0n toiul iernii.!3 e! 0/i 2+sise #e !ltul /i nu m!i &roi! s+ !i*+ 'e.0i cur2e!u /iro!iele 'in ochi.! #urt!t nes#us 'e sc0r*os( M.s#er!m c+ 0nc+ m+ iu*e/te /i 'e&ene!m /i eu l!n2uros /i #rostesc sentiment!l( Cum #ic! 0ns+ n!&! M+r+/e/ti s!u M+r+/ti 'e #rin Antile.hot+r0t s+ termin cu e! #entru tot'e!un!( D!r.c!re #ic! 'in c0n' 0n c0n' #e l! e! /i r0'e!u !m0n'oi 'e scriitor!/ul #0rlit c!re.se s#eri!se 'e #urt!re! me!( De &reo 'ou+ ori m.n c!re Cenu/+re!s! 0l !/te!#t+ mereu.i!r 0mi #l0n2e! #e um+r 'e ru#e! #+m0ntul3 c+ n.! iu*it e! etc( C0n' #l0n2e!.!m #re ent!t /i eu3 >!r'!mu( Er! 0ns+ un ti# 'ur.o in&en.ie ! ei c! s+ m+ !tr!2+.ce.cu #orecle 'elicio!se3 Mielu.inut 1i2ur!( Nici nu s.o 'e *r+c!sem( S+ st!i #e e! er! o #er1orm!n.motorul #!r!noiei.1ir.o.#entru 'osul ei im#eri!l.m.i!r m+ 0n'uio/!mnu er!m 0n st!re s+ !cce#t e&i'en.i!r nu m+ m!i cuno/te!3 i se 0ntorsese m!tro ul 'in Americ! 'e Su' /i er! t!re m0n'r+( Du#+ o lun+ i!r #lec! &0sl!/ul.! t! *i !r+mon2ol+.este 0n st!re s+ ne2e com#let re!lit!te!.o ceruse 'e ne&!st+( )n &!r+./i *+te! 4oc.!&e!m remu/c+ri .cu #+rul ume'.o st!re 'e #er#le8it!te !*solut+( Nu m!i /ti!m '!c+ s+ r0' s+u s+ #l0n2( M!rine >oE er! #rin 6ili#ine.! '!t s+ m+n0nc co on!c !crucre' c+ turn!se 'in!'ins e!m+ 'e l+m0ie 0n !lu!t( Er! cl!r c+ mi.! .er! ri'icol+( D!r eu tot s#er!m c+ #o&este! cu in'i&i'u.#lec!m 'e 1iec!re '!t+ teri*il 'e 1urios.! in&it!t #e l! e! /i s.se ro/e! c! s1ecl!.0n schim* se !'un!ser+ 0n c!s! *ul'o2i.#re2et0n' s+ tr+i!sc+ cu !r2!tul 'e l! 2r!4'.! &or*it ironic /i m.!i lui. Sin!tr! /i Cleo#!tr! Meli'one!nu.!/ !l n!i*ii(((Am /ters.'u#+ &reo or+.0ntr.'in sim#!tie.i 're#t.+ 'e ro'eo3 se smuce! 0n 're!#t! /i.+l! 'e #e miner!lier e 'o!r !/!.! uit!t l! mine c0n' !m '!t m0n!( De ce m+ chem!se.i!r trece! #e l! mine s!u m+ !'uce! #e l! e!.ie 1!.'e necre ut( Amorul #ro#riu.i er! 1ric+.i .l! c!re n.!4uns !c!s+.i *+2!se #e 20t un c!seto1on nichel!t.'e/i o or+ 1+ce!m num!i #e 'rum #0n+ l! e!( Mi. 5rei s+ /tii !cum "/i cu c0t+ !ten.un &!#ore!n stu#i' c!re 0i !'usese *lu2i m+sur! cinci eci /i o#t.ul c!re &ine cu con'urul 'e !r2int /i.n st0n2! c! un must!n2( Du#+ 'o!r o i 0ns+.! uimit cu 'es+&0r/ire !s#ectul schim*!t !l c!sei( Pe to.! e8#e'i!t 'u#+ nici o 4um+t!te 'e or+.o s+ /tiu nicio'!t+ c0t 'e mult m.H!h!mu((( H!h!mului.'!r c+.tre*+luin' cu tul#!nul #e c!#( Mi.c! s+ !sculte 6r!n.i 're#t.

!i +&orit 'u#+ !s#rime! 1e.uite.c+lu/!rii !#+r0n' 'e 'u#+ un col.! 0.! cu co/ule.e! cu ilic /i nu /tiu ce 0n #+r.o &or*in' 'es#re c!r2ouri.to!te 0n le2+tur+ cu m!re!.!/te#t0n' un tinerel chi#e/ c!re se !#ro#ie cu *!rc!.un !1i/ imens cu <Cumin.+.0mi e8#lici( :i !#oi '!i 'rumul unor cu&inte 0ncor'!te.mi e /i !cum( De !semene! mi.c! #e cutiile 'e *om*o!ne.o!lele no!stre. er! ru/ine.0n1+.'in cele c!re !c /i #rin !rti !n!tele no!stre( Se !scult! 0ntr.0ntr./i m+.ire e/ti.i#l+ .1+r+ le2+tur+3 <Ai o*ser&!t ce !m #e 20t$= Te ri'ici i!r.nu o t+ietur+.#e 1emei! &isurilor mele.0.+=.halassa ./i.se 'e un 4e2 'e ilustr!t+ 0n relie1#rimit+ 'in 5!l#!r!iso.o tr+nc+nin' 'es#re .e.eni! #+m0ntului=.ce c!1eniu 1rumos 0n #ri&irile t!le( D!r !cum !cest! e sin2urul lucru 1rumos 'e #e 1!.co#i!te Dumne eu /tie 'e #e un'e.'e #!rc+ !i sus#in!( Di.1o!rte 1ric+( Cu 'oi !ni 0n urm+..halassa .ii.i.ho#.!m !u it #e un'e&!( G0tul t+u este un 20t 'e 1emeie 'e trei eci /i cinci 'e !ni( Su* #erni.o co#il+ cu *ucle 'ulci /i cu 1usti.i #rin' cu 2ur! *u ! 'e 4os( Tu 0ns+ te.!i 0ntr.ei t!le( Aluni.ul cu mere2o*elinurile( Pe 1otoliu.+.to!mn!.. un .i #ri&esc 20tul u/or ri'!t( G0tul 1emeii 0i !r!t+ cel m!i *ine &0rst!.el cu 1ust!nel+ /i 1es.! 'e c!rne 'e su* 1+lci.te s.o re#re inte chi!r #e e!( Pe l!'! stu'ioului.'e/i mult m!i c!lm 'ec0t !cum c0te&! ile( Tu((( tu t!ci( Nu /tiu ce 20n'e/ti( >ecul 'in t!&!n lumine! + &iolent o'!i! !st! h!lucin!nt+3 &r!1urile 'e c+r. s#ui #0n+ l! urm+( :i !#oi.M!rE !2+.ce mi erie9 >loo'E M!rE cu &o!l /i l+m0i.+ /i *uchetul 'e mire!s+ 0n *r!.!se cit!te 0n 2rece/te.uite.+ *leu.'uc0n' *ul'o2i.! !cee! ! tre*uit s+ 1ie c!uteri !t+.in.c0t 'e c0t( A/!.!m*!l.cu !#!3 .! 1iec+rui! #licul #entru *!ni( :i.+r!n /i.m+su.un o&!l 'e .! 0n #!t /i chinuin'u.#e o #!rte.+r!nc+ 'in Ci#ru.e umilitor( Do!mne.m!i cur0n' un #liu.ei mele( ).i#0n' /i 2esticul0n' 'e 1ericire( T!r!1urile reunite 'r+n2+nin' l! .!r 1i 0nsemn!t cununi! cu e!( Ce t+m*+l+u.inut l! o 1!t+ c!re s+ m+ merite.!'e&+r o mic+ cic!trice./!.e nec! s0nt trist c+ !m !4uns !ici.itsch mi er!*il.o t+cere reli2io!s+ N!t Rin2 Cole( I!t.! t!( >+r*!t cu ochi 'e 1emeie( Po!te /i cu 2ur+ 'e 1emeie( Po1t! 'e tine mi.o li#itur+ #l!stic+( <Aici !m !&ut o !luni.+= .ii 'e t!lie( Du#+ #o&este! !st!.#0n+ ce 1!.uite.#ere.m+.#!rc.cu c!re &roi!m s+ m+ c+#+tuiesc.t0n+rul '+'e! 'in &0sle.n+cl+it+ 'e l!crimi.t+cem !m0n'oi 'estul+ &reme( S0nt 0n&enin!t.N!n!.o 'e &ir2ine i( Ai co*or0t #u.m+ 20n'esc !cum ce. !#oi.cl!ie #este 2r+m!'+( <Ce su*.tr+20n' str!/nic l! &0sle( D!c+ mi/c!i #o !.o #e Cenu/+re!s! me!.o o*se'!t+ '!c+ M+r+/ti se 0nto!rce #e ece s!u #e cincis#re ece( Uite.0mi s#ui( Do!mne.te tre ise/i 'intr.3 ho#.st!i !cum cu o*r! ul li#it 'e mi4locul meu /i m+ .i !4un2e 0n 're#tul 1e.c! o 1eti.! 1ost 1ric+.ent!ne.o .i/0n'.i!r 'ulce! s! iu*it+ 0i 1+ce! cu m0n!( Mi. /!/!9 Chiote /i &oie *un+ /i e! 0n c!#ul mesei.scurt+ /i cre!.o e8t! iin'u.c!re #ro*!*il c+ &oi! s. ! re&enit.!/ 1i #re1er!t s+ cre' n!i*ii c+ !m .cre'e. 'anta rhei /i !lte minuni( C! &eio + !&e! o cor+*io!r+ cu #0n e !l*icio!se /i cu *ec 0n s#!te( Pe u/+.s#re 'imine!.un &is 0n2ro itor- ..0ntret+i!te.s! cu cocuri tri#le #un0n' 0n 1!.

i unul l0n2+ !ltul9 )n!inte s+ !#uce s+.l! milio!ne 'e .!r #rooroci un m!re &iitor 0n lume! literelor rom7ne/ti( Deoc!m'!t+ st+ cu #+rin.i s0n2er!( Cum s.chinuito!re( :ti!i c! '!c+ !luni.'!r 'u#+ !cee! e c!m 2reu.i m!i s#un c0te&! cu&inte 'es#re 5!li( >io2r!1i! lui este st!n'!r'3 2r+'ini.l !i l! s0n( Citise/i 'e !tunci tot ce.!m 0n1i#t col.ele s0n2ere! + s!u 0/i schim*+ *rusc culo!re!.!i !tins 20tul cu 'ou+ 'e2ete( Te.ci &ie../i nu o *i!t+ 1emeie m!tur+. D!c+.e#!t.mi 'es#re so.cete/te /i i!r cete/te( Meseri! lui este s+ se entu i!sme e( Scrie #u.mi #l!ci( Ai 0n1+/ur!t.nu.! 0.c!m 4en!nt s+ 1!ci 'in nou 'r!2oste( R+m0i insul! 'e s!1ir r+s+rit+ 'in m!re( Po&este/te.se 0nto!rce 0n sus.c!re 0i tremur+ /i.mi !ltce&!( Mi.mi #l!ce s+ te !scult s#oro&+in' #e un su*iect c! +st!( Nu 'e !lt!.l..!r #ri&i cu mil+( L! 1el !r 1!ce /i '!c+ i s.i trece #rin c!# s+ se 20n'e!sc+ l! ce &! 1i m!i 'e#!rte( D!c+ i.m+ simt '!tor s+.!.!r s#une cine&! c+ &! !4un2e #ro1esor l! o /co!l+ minuscul+ 'e l! m!r2ine! m!r2inii C!#it!lei.'e&enin' &iolete.! cerut 'e ne&!st+.!i /i 1u2it l! oncolo2ie.0/i iu*e/te e8termin!torul( Ast! 'ure! + !t0t 'e mult.!i &is!t !tunci$= .o cu stro#ul 'ulce 'e >loo'E M!rE.'u#+ un *un o*icei 'e cititor.ii r0n4i.se &onise c+ tocm!i 'e c!ncer( )n!inte s+.ro e s!u #!li'e.0n cu*ul !cest! 'e lumin+ !l 2!rsonierei t!le( Po&este/te.o 1unc.te 0m#ie'ici.i s#un m!i 0ncolo(= Doctorul er! c!m e8centric.i 0nce#ut c!rte! 'e."uletistul.tinere9 0nce#i s+.i um#lu cu ce&! !/te#t!re!( Nu cre' c+ !r stric! s+./tiu c+mer20n' cu s#!tele #e culo!rul memoriei t!le.1!cult!te( E 0n !nul #!tru l! 6ilolo2ie /i nici nu.*ine0n.'!r nu se #o!te s+ nu '!i 'e ni/te locuri tr!ns#!rente.i.i#0n'( Ai !#rins lumin! /i.uie/ti.. E cel m!i *un lucru #e c!re l.cele 0n c!re e/ti cu !'e&+r!t tu.liceu.o e8!ct 0n 2!n2lionul ner&os( De4! o #ot su2e.0i murise ne&!st! /i.se e8t! i! + 1+r+ #o +.ii 0n c!roti'! ei /i simt 0n 2ur+ 2ustul 'e stru2ure !l &isului( Ce 'ulci s0nte.#este 'oi !ni "'econs#ir !cest lucru 'o!r c! s+ &+ 1!ce.+.te 20rii.m!i !les c0n' !i !numite &ise 0n!inte( E8ist+ stu'ii 'es#re &isele #re&estito!re !le tu*erculo/ilor.!i s#us '!t! trecut+ c+ tu nu tr+ie/ti.!( Ai momit.i chi!r !cum "uletistul. !cum! 0n stom!c( Ai 0n.!.+/co!l+ 2ener!l+.i m!i s#un+ ce&!..o m0n20i( 6!.!i uit!t3 s0n2e( Aluni.i #ute! 1!ce .c!r'i!cilor*oln!&ilor 'e c!ncer( <D!r ce.i o i'ee 'es#re #osi*ilit+.! 1+cut 'imine!.0nce#i i!r s.*u ! 'e sus i se 20rce/tel+s0n' s+ se &!'+ 'in.iile or!/ului.#une.c+ci cu mult tim# 0n!inte m!i 1usese/i #e !colo( Cre use/i c+.0nce# s+ r0'( De !lt1el.ile lui c! nu&elist 0nce#+tor% #rim! #o&estire 'in !cest &olum.0l cuno/te!i #e 'octor.eles.!.i &in+ re ult!tul 'e l! *io#sie.ion!r+ sin2ur!tic+ 1+r+ nici un &iitor( Tr+in' su* #+m0nt.te 0n&ine..#o!te 1i un semn.iicete/te.'r!2 cititor.ul t+u( >r!&o.in( El &! scrie.i m0n! /i citi.in str0ns cu cele o#t #icio!re !le mele( Mi. te 0ntre*( R+m0i cu ochii 0n 2ol( <).te str0n2e c0t #o!te.ilometri su* 1un'!.c!re nu !re nimic comun cu numele 'e S&etl!n!.0nc0t.o 0n 1ire m!i t!ri c! li.!i +rit ime'i!t #e #ern+ c0te&! #ic+turi 'e s0n2e( Di.ti#ul te.e/ti.'e4! o .'e e8em#lu..n'o!sele!.! ei.i #ic!se 0n m0n+ #e tem! !st! /i !4unsese/i l! o 1o*ie #ersistent+.

!cum cinci !ni( Dii minte c+ 'i&or.! #u*lic!t 'ec0t 'ou+.ei( <Si2ur=.o lume str!nie.0nc0t !i ie/it.in #re! mult.! o4+ 'e un2hii( Pre! tre*uie s+ m+n0nci 'in tine.mi cum te..!t0t 'e #re ente #0n+ !cum l0n2+ noi.mi.0n ce!.!t 'e el.+( Nu l.i im#ui #erson!lit!te!.'e 1+r+ sens 0n 2!rsonier! t! 'e #e :te1!n cel M!re.te #0n+ l! /ose! /i l+s0n'u.nu cre'.!i #ute! #o&esti ce&! cu mult m!i interes!nt.+ c0n' /i cu cine !i 1+cut !st! #rim! o!r+( D!r.ii.0nce#i #o&este! t! minun!t+( Insul! 'e sm!r!l' se 0n!l.s#une.0n&elit+ 0n ce!.0n inter&!lul !cest! 0n c!re cei 'oi se iu*esc( :i.morm+i eu 1+r+ s+ 1iu #re! !tent s!u curios( D!r h!i.ele 'in c!re se 1ilete! + #oe i!3 #re! miros ! eter.se( M+ 0nh!.! #ronun.chi!r l! mie ul no#.ile 'e &ersuri #e 2e!m( P0n+ l! urm+ !i 'i&or.#rin 'ecem*rie( Ai su#ort!t ciu'!t 'e 2reu /ocul? 0n no!#te! 'e Anul Nou te.l ro'( Te 0ntorci 'in nou l0n2+ mine.'!r cu &olu#t!te! unui or*. te !colo( Dis#+r0n'.!su#r! so.ul t+u( Te 0ntre* c0n' !i 1+cut #rim! '!t+ 'r!2oste /i te simt 0m*in' 0n 0ntunericul 'ens( ).contururile 1e.0n 8chino.i !runc! rom!nele /i c+r.mi 'e l!#on! Eni2el /i Cri#to.s+ te #lim*i #e Alee! Circului( Ai co*or0t #0n+ l! l!c /i !colo.nici nu . /i m+ !#uc s+.c! /i #e so.re.#rim! 0n c!re te mut!se/i.'estul 'e #ro!ste.nu !i ini.!i #+r+sit 'u#+ /!#te !ni 'e c+snicie( :!#te !ni 'e 2hinion? 0.0ncetul cu 0ncetul.i !tin2 1!.it !t0t 'e sin2ur+./i !nume c0n' te.mi #l!c su*st!n.!re !*solut nici o im#ort!n.!m 'es#rins 'in nou( Te ri'ici /i te 'uci l! *!ie( Pe tine !i 'o!r o c+m!/+ *+r*+te!sc+ #0n+ l! #ul#e( Z2omotul !#ei 'e l! *!ie 0mi *rui! + orice 1r!2ment 'e 20n'( Tu e/ti 'ocil+..!i m!i &+ ut nicio'!t+.c! tim# o*iecti&'ure! + c!m tot !t0t( De #u*lic!t./i.cu o &oce !l*+.!te( Eu ro' m!i 'e#!rte m+rul #e 0ntuneric /i.ii( Do!mne.te !u' &or*in'( 5oce! t! 0nlocuie/te o*iectele c!merei.! cu 'e2etele /i 0ntr.cu c+m!/! t! c! o #0n + 'e cor!*ie( Stin2i lumin! /i intri 0n #!t( Ai m0inile ume'e /i 0n2he.R! !'!.i /i !lt1el 'ec0t cu cine&!$= te 0ntre* 0n tim# ce m0n! me! continu+ s+.i simt *u ele mi/c0n'u.ului t+u( S#ui c+ er! !lcoolic /i c+ l.i cu 'in..0mi s#ui.m%iteatru /i c0te&! #oe ii.re2ele ciu#e!rc+(X= I!r tu.i !minte/ti scen! !cee!( El.!t c!m tot #e &reme! !st!.! 2ro!s+ !'0ncul l!cului( Ai 0nce#ut s+ #l0n2i( :i.e 0n . Nu.!cum te 0n1iori c0n' 0.nu m+ m!i s!tur 'e tine( Ne.inut+3 <Ai !u it &reo'!t+ 'e "8)@G <Nu.i !tin2+.'!r r+s#un i t!n'ru /i 1erm tuturor 2esturilor mele( I!u un m+r 'in co/ule.nu cu &ite !.ii 0nceti/or.'e un 'e2et -!#oi3 <C0n' er!m mic+ m+ s+rut!m 0n o2lin'+(= Pe urm+ 0mi #ui o 0ntre*!re ciu'!t+.c! N!str!tin Ho2e!( Pro !torul !'e&+r!t m+n0nc+ 'in !l.'!c+ !m r+*'!re.!i sim.nu &rei s+.'r!2+ :!h.!i s+rut!t #rim! '!t+( WZi.+!i 0nt0lnit un !'olescent c!re st+te! 0n 2enunchi /i #ri&e! #rin 2he!./i 'in c!re nu ! m!i r+m!s 'ec0t cenu/!( Nu insi/ti.!i s+rut!t #rim! o!r+ cu cine&!( <P+i #o.2r!&..+ !cum l! c0te&! mii 'e metri 'e!su#r! .trei schi.con'uc0n'u.*rusc.e/ti *l0n'+ 0n momentele no!stre 'e !mor.0ntr.i s+ te s+ru.ul s.!'e&+r 0m*e/ti( Pu1nim 0n r0s !m0n'oi( )mi s#ui c+ n.n.i!ti&! nici unui 2est.

n o'+i.cu !l 'oile! c!t ie/it 0n !1!r+.str+lucito!re./i totu/i &!r! el 'e&ene! locul meu 'e 4o!c+.#este !co#eri/urile 'in 4ur..! lucio!s+ ! #+#u/ii mele cu c!#ul 'e c!rton o .mi se #!re c+ #e !tunci er!u m!i multe stele #e cer 'ec0t #o.i #o&estesc ni/te lucruri #etrecute #rin !nii SVNT s!u ANSc0n' er!m 0nc+ o 1eti.'u#+ ore 'e le2+n!t #+#u/i /i 'e c0nt!t 'e un! sin2ur+.0n c!re.cu ochi lim#e i.e /i 2ur!.er!u m!i multe ecli#se.#e c!re.c!re /i ! i 0mi st0rnesc o nost!l2ie i'io!t+3 <Intr+ lun! #e 1ere!str+ F Intr+.!l c+rui ochi.l! *! ! c+rui! se !1l! o .'e i#sos.0ntr.!t0rn! *!lconul./i o2lin'e/te 1!le ele( Do!r o c+r!re 'uce #0n+ sus( Acolo se 0ntin'e o #!4i/te !co#erit+ cu #+#+'ii 2!l*ene.se !r+t!se 'eo'!t+ #e cer o comet+ cu /!se co i r+s1ir!te c!re #+le!u 0n eter( O #ri&e!m 'in *!lcon cu nes!. c!re.0n #lin so!re.'in ciocul c+sc!t !l unui &ultur 'e met!l( >!lconul er! minuscul.!t0rn!te #este tot( Sus.se l! inter&!le re2ul!te( Er! m!i !les un! 'e culo!re! s!1irului.o #ri&e!m #rin cio*urile !1um!te #re2+tite 'in tim#( ).un 1el 'e lunet+ str+4uit+ 'e 0nc+ 'ou+ re#re ent!nte !le #o#orului !celui! 'e 2or2one 'e #e Mo/ilor. cum st+te! 0ncremenit+o #!t+ !l*urie #rintre stelele 2!l*en.c!merele mi se #+re!u sum*re c! ni/te c!&ouri( Du#+ m!s! 'e se!r+ ie/e!m 'in nou s+ #ri&esc stelele( Nu /tiu 'e ce.'intre c!re unei! 0i li#se! un *r!.#recum /i 1iec!re 1ul2ule.cioc cu n+rile um1l!te.+.!#rin 0n'u.u2r+&ite 0n tot 1elul 'e ro uri /i c+r+mi iuri.#+str0n' 0nc+ 0n ochi re1le8ele sc0nteieto!re !le ie'erei.uri !scu.i0nc+ 'e !ici miro!se ! co!4+ 'e co#!c( Am s+.se !u e!u ecourile 'ulce2e !le c0ntecelor 'e #e !tunci.ite( Din str!'+.!/e !t+ #e un *loc 'in centru c!re !st+ i nu m!i e8ist+( Cum se stin2e!str0n2e!m /i eu ochii /i num+r!m #0n+ l! uns#re ece( C0n' 0i 'eschi'e!m.cu tencui!l! 'us+.recl!m! !#rin 0n'u.!#elor.cu tot soiul 'e m+/ti 2rote/ti.nu !&e!m m!i mult 'e 'ois#re ece !ni( Locui!m cu !i mei #e Mo/ilor.re/e'in.!tunci((( Atunci er!u /i zăpezi m!i m!ri.chi!r 0n !ce! cli#+.o c!s+ 'in !cele! ciu'!te.#+r+lu.c! l! si1o!nele &echi.iri str+4uin' intr!re!.cu 'ou+ colo!ne su*.i &e'e! !cum( De !semene!.se 'in nou( E! #une! #e 1!.3 0ntin'e! s#re stele 'o!r un ciot 'e 1ier c!re sus.#e !tunci #ietruit+ /i m+r2init+ 'e c!se c! /i ! no!str+.0n 1iec!re s+#t+m0n+ !#ro!#e er! c0te o ecli#s+ 'e so!re.intr!m 0n c!s+.chi!r 'e!su#r! intr+rii.cu 2e!murile !co#erite cu storuri #r+1o!se.tre*ui! s+ &+'.0n &!r+.se /i stin20n'u.#rintre +*relele !co#erite 'e ie'er+.intense.recl!mele #0l#0ito!re !le >ucure/tiului.inuse stuc!tur!% &e'e!m.i !minte/ti$ D!r tu er!i 1o!rte mititel #e.l! c!#ul &ulturului.se rotesc 'e!su#r! 1lorilor( M!i 0ncolo e un cr0n2 'e tineri co#!ci 0n1lori.! me! !#ro!#e #erm!nent+( >+te!m !colo 'e #+m0nt o min2e m!re /i &+r2!t+ cu #ortoc!liu.! no!str+(((= D!c+ urc!m 0n #o'ul c!sei /i #ri&e!m #rin lumin!tor "'e 1!#t.e!&! 'e scur2ere c!re ie/e!.i !co#ere! cre/tetul er!u ci el!te mi2+los 0n met!lul ru2iniu( C0n'.cu mii /i mii 'e col.imen/i.ro/ii /i &er i.leului s+l*!tice( 6luturi /i li*elule.'ecor!te 0n c!lcio &ecchio.i!r 0n !cel !n.minute 0n /ir.! uriu /i ro/u c! #ur#ur! s!u m+ uit!m.

lumin+ ! urie.ne 0n mul./!se ochi rotun i se 0n2hesui!u s+ #ri&e!sc+ stelele( A#oi co*or!m 0n hru*ele no!stre( 6o!rte.o !scult l! 'i1u or #e Zi i :er*!n%.o st!tuie enorm+ 'e c!rne ro/ie.+( A#oi tre*ui! s+ co*ori ime'i!t #e #!rte! ce!l!lt+.cu 1!no!ne stu1o!se( >!lene se m!i nume!u /i l!melele 1le8i*ile 'e #l!stic #e c!re le #urt! t!t! 0n 2ulerul c+m+/ilor( Le &in'e!u .i!'un0n' 'in loc 0n loc co#iii /i s#un0n'u.mi s.er!u Mo/.0n &0r1ul c+rei! te #ute!i sui.1+cute 'in #0n + /i l0n+ cre!.!tunci( Or+/elul mi s.e /i se !#ro#i! /i el cu mine 'e 1erestruic! rotun'+( Un c!# m!re 'e tot.!m #utut uit! #rin e!( Cre'e!m c+ &oi &e'e! stelele cu #+'urile /i 1lorile /i 1eti.cu co i 'e !.monstruos.L!i.#rinse 0n h!murile lor com#lic!te.ime3 un cilin'ru nes10r/it.ci.!m &+ ut #rin sticl! rotun'+ .c!re se stin2e! c! s+ 1!c+ loc unei um*re ro/ii.c0n' er! senin.le *!sme( Trec0n' #rin l!*irint nu te #ute!i r+t+ci.!&0n' su* .#lin 'e *ecuri color!te2hirl!n'e 'e to!te culorile.'e un'e ne &ene!u *!nii( C0n' se hot+r!u s+ m+ sco!t+ l! #lim*!re er!m 1ericit+( N.! N!.1+cu..0ntr.1o!rte r!r ie/e!m 'in c!s+( Nu !&e!m #rietene.oric0t m.0n #ie#tul c+ror! se 'eschi'e!u &itrine cu m!/in+rii com#lic!te( Se &in'e!u #este tot !c!'ele r+sucite.i2!nii #e l! col.0n Pi!.o c!*in+.#entru c+ #e 1iec!re #!nou 2+se!i o s+2e!t+ c!re.#ur#urie.! /i >el.ii !'e&+r!.m+ lu! 0n *r!.un turn( Sus.!/ 1i str+'uit( M!i 0ncolo er! /i o lunet+ #e trei #icio!re.trei c!#ete.'!r n.! #+rut imens0n mi4loc se !1l! un *r!' #0n+ 0n ceruri.!.m0n4it+ 0n to!te culorile( T!t! ! '!t /i !colo ni/te *!ni /i m.ele c!re se !1l+ #e ele.+ c!1enie!l lui Zi i.'im#otri&+.i 'e &reo trei metri./i c+ e! r+m+sese #e lun+( M+ uit!m uneori l! #etele 'e #e crist!lul 1umuriu !l lunii.c!re um#le! u/! #o'ului.elu/ele Strel.elu/+.o s+ uit nicio'!t+ c0n' !m 1ost cu t!t! l! Or+/elul Co#iilor.! #+rut r!chet! 5osto.e m!te.ie/e! 'o!r 'u#+ cum#+r+turii!r t!t! 'o!r #0n+ l! slu4*! lui misterio!s+.i in'ic! 'rumul( O h!r'u2hie lun2+ /i &o#sit+ .!.unor 'un2i /i #ete &er i( St+te!m 0n #o' #ri&in' contururile ne2re !le or!/ului #0n+ 0l !u e!m #e t!t! *oc+nin' #e sc!r+( Urc!.le &e'e!i #e c+. c+ci 0mi #l+ce! s.un c!# m!i mic /i unul /i m!i mic "c!#ul 'e c!rton.i#+tor !'+#oste! *!len! Goli!t.i 'in +#!'+ !rti1ici!l+.0n2hesuin'u.2lo*uri c0t un c!# 'e om.uri c!re reu/e! s+ 0nro/e!sc+ +#!'! 'in tot >ucure/tiul cu lumin! ei( Pe !lei se !1l!u o2lin i str0m*e /i o!meni 0n!l.i co#ii c!re &roi!u s+ &!'+ c+.i#l+ 1orme *i !re 'in !h+r color!t.*ete!l+ 2ro!s+ c! m0n!( )n &0r1.0mi er! 1o!rte 1ric+ 'e el cu to!te c+ nu m+ *+te!.s+r!c!.c! 'e i#sos &o#sit.'!r nu &e'e!m nimic !colo.cu eci 'e c!t!r!me( T!t! 0mi s#une! c+ 0n!inte! lor 1usese 0n cosmos !lt+ c+.#!chete m!ri 'e c!rton 0n&elite 0n #olei!l+ !urie.elu/ele.0n !1!r+ 'e *r!'.c! 0ntr.citron!'+ 0n sticlu.ii mei er!u 1o!rte retr!/i( M!m!.Cr+ciurri 'e turt+ 'ulce /i !l.cu imense 0not+to!re 'e #e/te /i.iunii!&e!m &reo #!tru s!u cinci !ni #e.#+#u/! me! .#e c!re !m &+ ut..*r!'ul !&e! o ste! ro/ie 0n cinci col.0n m+rime n!tur!l+./i #+rin.uri( D!r cel m!i 1rumos lucru 'in Or+/elul Co#iilor.o /i noi.1rumos rotun4ite( Er!u cutii m!ri.&0n+t.0n 2ur+.!l*!str+.c+ci &ene!u l! r0n' /i !l.

i2!ni.c!re ./i m+ uit!m l! tr!m&!iele /i m!/inile c!re hurui!u #e 'e'esu*t( Uneori.litere c!re 1u2e!u c+tre st0n2!.'u#+ m!i mult 'e ece !ni.c+ci er!m 'e4! 'e mult.mnarul %ermecat /i $oldatul de plumb.!m s+rut!t #rim! '!t+ cu cine&!((( M!i t0r iu.! st+tut( Eu tot tr+2e!m s+ mer2em totu/i #e.un TEMP N cu ecr!n minuscul.#entru c!re !m 1ost !le!s+3 intr!re! 0n "8).! 'e or!/.ori*il+.c!re.mi s#un+ c+ mer2em l! t!nti Aur!( S+re!m 0n sus 'e *ucurie.1orm!te #rin !#rin'ere! /i stin2ere! *ecurilor 2!l*ene( O!menii.! #etrecut /i lucrul #entru c!re cre' c+ !m &enit #e lume.#rintre ele.c+ci.e!&!( P+re!u ni/te 1ul2i 'e +#!'+ m!ri.er! ire#ro/!*il+( Ie/e!m re#e'e 0n *!lcon.cee! ce.i.m.0n r+co!re! 2!l*en+ ! 'imine.c!re 1usese #rieten+ cu ne&!st! lui( P0n+ 0n iu! 'e ! i.nici nu /ti!m #e !tunci c+ e8ist+ !/! ce&!( 5i itele no!stre #e l! ru'e er!u. :i tot !colo1iin'c+ tot &or*e!m 'e !st!.trece! /i c0te un .'e !lt1el.e! 'e l! o #o/t+% #entru c+.e8#lor!re! unei !lte lumi( Lucrurile cele m!i im#ort!nte 'in &i!.c0n' ! trecut 'e /!#te eci 'e !ni./i./i un closet #u*lic c!re #u.! me! s.cu o *iseric+ 2!l*en+.!m /i iu*it #rim! '!t+ cu cine m!i /tie ce ins.#e c!re 'e1il!u /tirile.mirose! mereu ! mur'!r.'i&or.'!r l! c!re #ute!m &e'e! #rimele e#iso!'e 'in "obin +ood /i 1ilme #entru co#ii c! .sc0nteietori( Plec!m #l0n20n' 'in risi#! !cee! 'e lumin+ /i culo!re.cu *oto/ei m0n4i.i 'e c!'ouri.urm+re!u minute 0n /ir #erin'!re! !cee! 'e cu&inte( Ne.ele simetrice 'e sticl+ color!t+.co#le/it+ 'e co#ii mici.ine!u s! m+ tr!2+ 'e co'i.!colo "st+te! 0n 6erent!ri.c0t se #o!te 'e r!re.'in 0nt0m#l!re.! #+str!t o*iceiurile.s.ii.#sihic &or*in'( Se 0nt0m#l! c! 0n &reo 'imine!.l! c!re se !'+u2! /i n!/! me!( Pe unchiul L! +r 0l &e'e!m 1o!rte r!r.1iin'c+ tre*ui! s+ #ic+m #e ne!/te#t!te.l! m!r2ine! !cee! 'e >ucure/ti( Acolo. c!re mi.c!m schim*! 1emeile cu c!re st+te!.'ec0t mii 'e *uc+.!t.i 'e &o!l ro /i 1urou 'e chem*ric+ !l*+.!m 0ntors !c!s+ #rin or!/ul 'omin!t 'e lun! #lin+uri!/+( Nu !&e!m tele1on.un'e&! #e o uli.+ m!m! s+ intre 0n c!mer! me! /i s+.0ntortoche!t+ /i 2+l+2io!s+.m.trei s1erturi.'!r nu !tunci !m 'e&enit 1emeie.!u #l+cut 1o!rte mult( Pentru !st! 0i su#ort!m #e muco/ii 0n scutece croite 'in im#rimeuri.cee! ce #!re s+.l! s10r/itul cine /tie c+rei #etreceri.!u 0nt0m#l!t !colo.c+ci er! o 1emeie 0n2+l!t+.c!re se !r!n4!u 0n 1elurite im!2ini '!c+ rote!i u/or .cum nu m!i &+ usem nicio'!t+( Trece!m #e l0n2+ o cl+'ire c!re !&e! 'e!su#r! un #!nou cu mii /i mii 'e *ecuri.0n c!s! ei.o 0m*r+c!m /i #e Zi i cu o rochie 'e c!ti1e! &er'e 'eschiscu !#e.o '!t+ #e !n #o!te.'e !cee!.unchiul L! +r /i.0mi tr+2e!m /osete !l*e.l .0nc+rc!.o #rin'e! 1o!rte *ine( Pe 'e'esu*t #une!m chilo.e /i s+ m+ nec+4e!sc+ 0n to!te 1elurile( Cel m!i 'es mer2e!m 0ns+ l! t!nti Aur!( Drumurile #0n+ !colo /i tot ce se 0nt0m#l! c0n' mer2e!m l! m+tu/! me! er!u #entru mine ni/te !&enturi ciu'!te.o um#le! 'e 1urie #e m!m!.+ 'e .in+ 0n #utere((( L! t!nti n!/! i!r+/i nu #re! mer2e!m.n!/! !&e! tele&i or.!nul /i c0rl!nul.m+ 0m*r+c!m re#e'e cu rochi.nu !&e!m 'ec0t c0te&! ru'e3 1r!tele /i sor! m!mei.lucru 'e c!re m!m! se 4en!( De !lt1el.

! !st! o*r! nic+$ I! s.scrise #e sticl+ s!u #e lemn.0m*r+c!te 0n *uc+.limon!'!=( De l! /!#te.cu i 'e c0ne#+( Peste 'rum er! m!2! inul 'e 4uc+rii <Scu1i.'!r cu un !er *!lc!nic.e c!re 0n!int!u #rin 1rec!re.i&i.l !mintesc /i ! i cu #reci ie.#0n+ m0nc!m.mirosin' îngrozitor a #etrosin( Po'elele er!u c!1enii.i#!m c! 'in 2ur+ 'e /!r#e( C0te o *+tr0n+ se !#ro#i!./i #e c!re scri! UALE.2!l*en+ s!u c!1enie( Er!u totu/i /i #+#u/i 'e c!uciuc.ie 'e siro# /i si1on.i un2ure/te.o#t !ni 0n sus !*i!.te n+#+'e! mul.cu litere 'e m0n+.'+'e!i 'e te42he! /i 'e r!1turile cu 4uc+rii( M+ uit!m #ier'ut+ l! #+#u/ile 'e to!te m+rimile.'imensiunile.se 1+ce! or! uns#re ece( Ie/e!m 0n &!c!rmul str+ ii /i o lu!m 0ncet 0n 4os.cu t+*liile &o#site 1rumos 0n !l*!stru s!u &er'e.! ochilor( O intersec.ro/ie c! 1l!c+r!.culorile.0n 1iec!re i.r!chete c!re scote!u sc0ntei 'in co!'+( M!m! 0mi cum#+r! 'e o*icei 4ocuri ie1tine.l! c!re url!m /i m!i r+u( L! r!'io.m+ tr0nte!m #e 4os '!c+ m!m! nu.o#+i!u.i 2rosol!ne 'e #0n +( Cele m!i multe er!u 'e c0r#+.cu /! 'e #0n + l+cuit+.mi s#une!3 <Cine e 1eti.un 1el 'e i#sos c!re se cio*e! 1o!rte re#e'e /i cu #+rul 'e !.croitori.! ro/ie=.0l &+' #ur /i sim#lu 0n 1!.cu 1lori #ict!te.'eloc res#in2+tor( P0n+ er! /i m!m! 2!t!.c!mion tr!s 'e c!i.'!r cu lim*ile #ict!te /i cu numele #ro#riet!rului scris #e el( Pe st0n2! er! un *irt 'e un'e ie/e! &e/nic un 1um !l*!stru cu miros 'e mititei( Mi/un!u 0n 4urul lui *e.cu 1emeile cu 1uste cre.limo.#+s+ri mec!nice 'e t!*l+( Mereu se !1l!u #e te42he! cinci.e 'u#+ ei.se str+'ui! s+ 1!c+ o mutr+ 1ioro!s+ /i./!se 4uc+rii c!re .st!co4ii /i lumin! c!re se strecur! #rin &itrine er! cu totul insu1icient+( A*i! c0n' 0n!int!i !'0nc 0n s#!.ne2ustoresc.s+re!u.!m 1+cut c! o *!len+( O*orul er! un loc 1ermec+tor( Mi.i/0n' ni/te ne2rese c0rlion.#e c!re 0l &is!m /i no!#te!( Er! #entru mine un loc 1eeric( Cum !4un2e!m l! O*or.s!u cu cele m!i &!ri!te c!r!ctere 'e ti#!r( So*!ri.c0nt!te #e m!i multe &oci.mi cum#+r! ce &roi!m /i ..i !l*i.c!ii l+s!u 'in c0n' 0n c0n' 2lo*uri 2+l*ui 'e *!le2+ !*urin'+( Mirose! ! 1um /i ! c!l.cu s#ir!le um#lute cu crem+ /i co&ri2i <I! cu s!re /i cu m!c F 1!ce *ine l! stom!c=( C0n' er!m mic+ 'e tot.*+te!u to*!.nu 1o!rte l!r2+.+ ne!2r+.c!li2r!1i!te 1rumos.m+ m!i st+#0ne!m( D!r 0ntot'e!un! !m 1ost o #o1ticio!s+( M+ mir c+ nu m.<Pom#e 1une*re= "!ici er! mereu c0te un co/ciu2 #ro#tit 'e u/+.cu inst!l!.!te( Er!u c+lu.#l+#um!ri.sirene s!u cer*i? 0n urm! lor.c0te un ce!s 'e sticl+m!re c! !cele! 'in 2!r+.cu <Dro#suri *une /i 4eleuri F C!r!mele /i 'r!2euri= s!u <Limo.c! !cel! 0n c!re tre*ui! s+ reconstitui .ce!sornic!ri.o *!2e *!*! 0n s!c9=.i2!ni 0m*r+c!.c+#tu/it #e 'in+untru cu &!luri 'e s!tin%.ie sim#l+.iul !cel! 2ol.+r!ni #urt0n' 1unii 'e usturoi /i s!ci #e 4um+t!te #lini.<Ge!muri /i o2lin i=.#0n+ l! O*or( )mi suce!m 20tul 'u#+ 1iec!re chio/c 'e r+corito!re..cum nu m!i 2+se/ti ! i nic+ieri( D!c+ &ene!i 'e #e :te1!n cel M!re.ur/i 2!l*eni /i c!1enii.0n1+.ime! 1irmelor 'e to!te 1ormele.o 0nc+#ere lun2+ /i scun'+.o /i m0n!m #e m!m! 0n+untru( Intr!m 0ntr.m!/inu.c0te o cheie uri!/+ 'e lemn !t0rn!t+ #er#en'icul!r #e #erete.'e c0n' 0nce#usem s+ mer2 l! /co!l+.'o!r cu c!#etele 'intr.se tr!nsmite!u recl!me.

! c0r#+.se 'e m0n+.!.scene 'in .in m!i sus. Crăiasa zăpezilor.#e Mih!i >r!&u.'o!r 'u#+ 1ormele c!rton!/elor.c!re !*i! #ute! 0n!int!sun0n' 0n 'is#er!re 'in clo#o. 0m*in0n' *uc+.! tutun.'in c!re scote!u creierii l+#to/i.cu mutre #osomor0te.scote!u *uc+.i 1rumos.'e!su#r! 2r+t!rului 'e met!l( O '!t+ cu u/ile c!re se #li!u sc0r.cu 1!.! *!le2+ #ro!s#+t+.'esen!te 0n culori /i 2+urite( Nu !&e!i 'ec0t s+ treci !cul cu !.in0n'u.!i c+ror 2lo*i er!u #lini 'e &ini/o!re.e /i Po*e'e( Tr!m&!iele er!u 'e lemn.&er'e2!l*en+ s!u ro/ie( Contur!m !st1el cio*+n!/ul cu oi.!l*!str+.i m!i cur0n' s+ ste! 'e &or*+ cu in1irmul c!re .o 1emeie 2r!s+ 0n &er'e rem!i! cior!#i 'e nElon.'u#+ o o'+i.'e c!re m+ m0n4e!m mereu.+ minuscul+ 0n c!re.+.se !1l! "e neschim*!t+ /i ! i% h!l!( D!r #e !tunci mi se #+re! monstruos 'e m!re( )n+untru er! mereu 1ri2( )n tim# ce m!m! cum#+r! c0te ce&! 'e l! .tr!ctorul*+i!tul /i 1!t! .i m!ri 'e teleme!( Er!u u i #0n+ l! co!te 'e e!m! !cee! l+#to!s+( Prin intersec.ite 'e incint! h!lei.cu multe r!me e8terio!re.s!u t+in' *uc+.cu ochii hol*!.lu!m tr!m&!iul.i! 'e l! O*or 1iec!re trece! cum &roi!( Nu e8ist! sem!1or.ile 'e #orc.! 'e1orm!t+ 'e !#ele crist!lului( 5i !&i.in se!m! 'e 'esene.+.0n c!re m+ #ri&e!m3 'in #enum*r! 'e!s+ se uit! l! mine o 1eti.lbă!ca!zăpada.1+r+ s+ m!i .se !1l!u m!i 0ntr.o #!rte culo!rele nes10r/ite !le m+cel+riei( M+ 1!scin!u 4um+t+.stili !.cios&0rtele 'e &it+ c!re !t0rn!u 'e !#ro!#e 0n 1iec!re c0rli2.l!n.elul s+u.! mititei( Eu cu m!m!.+ s#eri!t+.oile +ce!u s#intec!te 'irect #e te42he!( C! s+ ie/im.! ro/ie( Pu.+.in !2lomer!t.m+cel!rii 0n h!l!te #line 'e s0n2e c!re nu m!i #ri'i'e!u rete 0n' cu s!t0rele .i.+r!nii 0n/ir!.uri'!r /i &! e /i #!h!re #e c!re er!u li#ite !*.eu 0mi suce!m 20tul 0n sus #ri&in' mo !icul stins 'e #e un #erete /i 1or1ot! 'e l! et!4. Cenu#ăreasa.er! o hru*+ sinistr+ un'e se &in'e!u #0n eturi 'e in /i c0ne#+ /i co&o!re 'e iut+( Acolo +ce!u #e te42hele /i 0n r!1turi *!loturi m!ri 'e pînză c!re mirose!u #uternic ! n!1t!lin+.este 'e miel.cu 2e!muri mici /i un sin2ur 1!r 0n 1!.un'e /ti!m c+ se &in'e miere( Des#+r.0in'.e c! s+ m+ #ot !#uc! 'e *!r! 'e !l!m+ lustruit+( Ne urc!m 'e o*icei #rin 1!.cuie.ienii c!re se m!i r+t+ce!u #e.!'0nc 0ns#re #i!.i #e l! te42helele 'e 1!i!n.0mi m!i lu! /i c!rton!/e #entru cusut.+c+ci er! m!i #u.#u.ele 'e c!rton 'e 1orme ciu'!te( M+ #lictise!m re#e'e 'e ele #entru -c+ 0n&+.!sem s+ re1!c 're#tun2hiurile !cele! /i #e 'os.! 1i*r+ &e2et!l+.tre*ui! s+ trecem #e l0n2+ *uto!iele imense.#rintre c+ru.i 2ro!se 'e mu/chi( Bu#uite.i*il'uri cu #+s+ri multicolore( M!i 0ncolo.unse 'in 2ros cu o m!terie ne!2r+.1luturele( Mereu ie/e!m #l0n20n' 'e l! Scu1i.!colo er!u ocu#!.!/! c+ 'e multe ori nimere!m chi!r 0n .! iut+( Mirose!u iute ! iut+( Pe un #ilon er! !t0rn!t+ o o2lin'+.se !1l! un m!re 6eromet!l 'e un'e se #ute!u cum#+r! t!*l+.i!r mili.c+ m!m! tre*ui! s+ m+ ri'ice 0n *r!.+ m!ro.0n &itrin+lumin!t+ #uternic.+ #rin 2+urelele !le!.! s!.ine! c0nt!rul 'e #reci ie s!u cu &0n +torul 'e lo uri 0n #lic( Er! o &iermui!l+ ce mirose! ! #iele.0m*r+c!te 'e or!/.'in c!re o!meni ner!/i.co*or! o tre!#t+ #e c!re #une!i #iciorul c! s+ urci( D!r er! !t0t 'e 0n!lt+.in' ! er.

i '+'e!.! lui 'e t!*l+ /i 2e!m c! !cum.c+ !*i! ne 0nc+#e! 0n #u#ile( Dimine!.0n #!rte! 'in 1!.+i! /i e! #e sc!un.cu '0re &er i c! i!r*!( )ai cocliţi ca #erpii %raţi I Din %întîni municipale.cert0n'u.tei /i s!lc0mi( )n 1ine.!r 0n' 'e!su#r! c!selor cu !co#eri/uri ne2re.ci st+te! #ur /i sim#lu #e un sc!un 'in c!re ie/e! *uretele.nere2ul!te( A/!.lustruit.cu *+/ti.mirosin' ! cru'.ne.ne 'e *e.s!u ne2re.st!co4ii.ii co*or!m l! Ron'( Nu m!i e8ist+ !st+ i 0n >ucure/ti un loc c! Ron'ul( Er! o #i!.e/te.ie 'e toro#e!l+? 0n s#!tele remorcii.nu #re! m!re#!rc+ mereu ce.!mestec!tec!re se 'es#rin'e! 'in tencuielile c!selor 'in 4ur( Ro !liu.retr+20n'u.c!re 0n !cele tr!m&!ie n.'!c+ te sui!i !colo.se #e /ine.! or!/ul er! 0n&elit 'e.e.+ne! 'e.nichel!t+( M!m! se .ne 'in #re!4m! unei 'uhori 'e cort s!u 'e usturoi!4un2e!m #0n+ l! >!rier! 5er2ului.! lun2ul str+ ilor se 0n/ir!u.ine! 'e un m0ner.l! 2r+m!'+ cu c+l+torii? 0mi #l+ce! s+ m+ uit cum suce/te /i 0n&0rte/te 'e m!ni&el! nichel!t+termin!t+ cu o m!re *il+ met!lic+.trosc.o!s+ 'in c!u ! molo ului 'e culori #!le.cu m!ri m!/in+rii unsuro!se 0n cur.!i chi!r '!c+ !&e!i *ilet( Pe 0nser!te.#ute!i &e'e! o 1r0n+ 'e m0n+.tr!m&!iul er! !#ro!#e 2ol.ine!u cei c!re !4un2e!u #0n+ !colo( C0n' tr!m&!iul lu! &ite + /i !ler2! cl+tin0n'u.i!r 1emeile 0n 1uste cu im#rimeuri 0n1lor!te /i *ro*o!'e.r0 0n'1+c0n' 2+l+2ie.0n &!2o!ne.trec0n' #e l0n2+ 1!*rici cu co/uri uri!/e 'e c+r+mi'+.! lun2ul #l+cii !urii( Pe #l!c+ scri! ce&! 0n nem.m!m! mo.i/! o 1emeie #e 4um+t!te 'e *r+c!t+ 'in ulciorul c+rei! cur2e! un 1ir 'e !#+( St!tuie ne!2r+.1erin'u.i st0rne!u o *un+.#e 'u#+ !#ro!#e 1iec!re 2ril!4( L! !mi! + tr!m&!iul er! 1o!rte !2lomer!t( Un .'e misterios.0n i2. !2.0n !mur2.cu &ine &iolete.#e l0n2+ 2o2o/erii un'e se m!i &in'e! 0nc+ *r!2!( De.#r!1ul !cest! se 0n&0rte4e! 0n #i!.i.#e c!re o cl+n.! 2!l*en./e#ci /i trenin2uri.'u i *+tr0ni.+ rotun'+.! no!str+ un or!/ !t0t 'e 1rumos.&er uliu&ine.trosc.str+4ui!u intr!re! 0n &reo tutun2erie( 5ulturi cu !ri#ile 0ntinse /i 2ri1oni cu /ir! s#in+rii no'uro!s+ co#le/e!u .! 'ulce /i.m0nerele se i *e!u ritmic 'e #l!1on3 trosc.0n1+.i.t!8!to!re! 'orme! 0ntre st!..trosc.i&i.&ierm+no!se.+ /i .se cu t!8!to!re!( C0te unul m!i /mecher s#une! cu &oce 4o!s+3 <>iletele l! control9= /i 0n2he.+r+net &esel.ru2inin' 0n +#!'+.'is#o i.i se 'e#une! 0n '0re 1ine #e umeri.s#!tele &!tm!nului.eu m+ le2+n!m l0n2+ e! /i !st1el 'e1il! #rin 1!.um#le! &!2onul.ii.cu mine 0n *r!.i!r eu #ri&e!m norii #ur#urii.cu l!*! #e o *il+./i 'eschi'e!u cu#ele !l*!stre.cee! ce.'e ri'icole. M!i mer2e!m c0te&! st!.cl+tin0n'u.un 1el 'e m!ni&el+ cu /uru*.tec!ri 0n tecile c+ror!c!1enii.'u#+ !lte c0te&! st!.#e l0n2+ tri!4e 'e c!le 1er!t+ cu &!2o!ne mel!ncolice.scor*uro/i.iu.in'i2o.o sen !.0nc0t 0.l! s10r/itul &erii #lini 'e 'u'e !l*e.urui!u *o!*ele.i!r 'in #l!1on !t0rn!u m0nere o&!le'e c!re se .cu cinem!to2r!1ul Munc! /i m!i !les cu st!tui! coclit+ 'in mi4locul h!&u ului.ii cu c!#ul #e mic! ei te42he!.o !uror+ c! !#! rece( Er!u l! mo'+ orelele c!re.suci.+ ! tr!m&!iului.ie m!c!*r+( Lei 'e i#sos.trist+.!'ele conc!&e /i er!u !t0t 'e sc+l0m*e.sc!unele er!u 'in /i#ci 'e lemn 2!l*en.#e o*r!4i( C!sele !&e!u 1!.!&e! cutiu.

lumin!to!rele( Aco#eri/urile !&e!u *ul*i o&!li 'e t!*l+- c! *isericile ruse/ti( Colo!ne !ntice- unele #r+*u/ite- ciu*uc+rii com#lic!temono2r!me 0nc0rli2!te 0nc!'r!u #r+&+liile cu &itrine mi ere( Pe to!te 2!r'urile er!u scrise #orc+rii cu cret+ color!t+? 0n centrul #ie,eistri&in'.o #ur /i sim#lu- se 0n+l,! st!tui! unui 'oro*!n,- #e un soclu c!re- 'o!r el- er! m!i m!re 'ec0t tot ce &+ usem &reo'!t+( Tre*ui! s+. mi l!s c!#ul #e s#!te c! s+ cu#rin' 0n 0ntre2ime im!2ine! sol'!tului colos!l- cu !rm! l! #icior( Cele m!i 0n!lte c!se er!u m!i scun'e 'ec0t #ie'est!lul st!tuii( Nori c+r+mi ii 0i 0ncon4ur!u umerii( Er! cu totul /i cu totul 'e #i!tr+( C0t tim# eu c+sc!m 2ur! l! el- 'e #e trotu!r- m!m! intr! 0n 'i&erse 'u2hene c! s+ cum#ere c0te ce&! #entru sor! ei /i #entru &+rul meu- M!rcel( Lu! 'e o*icei l!&!n'+ 1o!rte ie1tin+- c!re se &in'e! 0n sticle 0n 1orm+ 'e m!/inu,e- c0te&! cutii 'e c!rton cu ciocol!t+ Piticot s!u *+nu,i !urii 'e ciocol!t+( Uneori cum#+r! *om*o!ne #r!line- 0n 1orm+ 'e #+#u/i- ro e /i cu um#lutur+ 'e c!1e!( Alte *om*o!ne- #ortoc!lii- er!u #line cu miere( C0n' 2+se! "'!r s.! 2+sit tot m!i r!r%- m!m! cum#+r! !h+r c!n'el 0n *uc+,i 2run,uro!se( )mi '+'e! /i mie- #e loc- un siro#3 !#+ 1o!rte rece- cu miros 'e meur+( De l! Ron' lu!m !lt tr!m&!i /i co*or!m l! ! trei!( A4unseser+m 0n c!rtierul Du'e/ti.Cio#le!( Din minte cum 0ncerc!m s+ ,in #!sul cu m!m!- c!re mer2e! 1o!rte re#e'e( Din rochi! ei se 'es#rin'e! un i 'e scro*e!l+- i!r ru4ul c!m ,i#+tor #e c!re.l 1olose! l! oc! ii 'in !ste! "!lt1el nu se 1!r'! nicio'!t+%- un ru4 'intre cele m!i ie1tine- mirose! ! l!&!n'+ #ro!st+( Mie 0ns+ 0mi #l+ce!- #entru c+.mi !minte! 'e mirosul #!r1um!t !l !numitor *om*o!ne 'iscoi'!le- ro e- 1+ino!se- numite <cercelu/i=( Pe Zi i o ,ine! 0n #o/et! ei c!re imit! #iele! 'e croco'il( Du#+ multe ocoluri #e str+'u,e necunoscute- trec0n' #e l0n2+ /coli 2!l*ene /i turtite- cu cerce&ele &er i l! 1erestre /i cu !co#eri/uri m!ro#e l0n2+ centre 'e *utelii un'e er! mereu co!'+ /i centre 'e si1o!ne 'omin!te 'e.o uri!/+ ro!t+ !l*!str+ 0n mi/c!re- intr!m- 0n 1ine- #e str!'! un'e st+te! t!nti Aur!( Er! o str!'+ lun2+ /i 're!#t+- cu 2!r'uri 'e lemn /i 1!,!'e scun'e 'e.o #!rte /i 'e !lt!( D!c+ trece!m &!r! 'e.! lun2ul ei- o recuno/te!m 0ntot'e!un! 'u#+ mul,ime! meelor 'e h0rtie 0nc0lcite 0n 1irele 'e tele2r!1 'intre st0l#ii 'e lemn unsuros( Multe mee er!u 1+cute 'in h0rtie !l*!str+ 'e 0m#!chet!t( Altele 0ns+ er!u #ict!te cu !cu!rele s!u color!te cu creio!ne- !/! c+ !#+re!u c! ni/te #ete 1istichii!rlechine/ti- #e cerul !l*uriu( 'rive#te la arlechini Tre*ui! s+ str+*!tem to!t+ str!'! c! s+ !4un2em l! c!s! 'e c+r+mi'+ netencuit+#e c!re o /ti!m !t0t 'e *ine- #enultim! 'e #e str!'+ /i- 0n !ce! 'irec,ie#enultim! /i 'in or!/( Dincolo 'e 0nc+ o c!s+ chircit+ 0n 1un'ul unei 2r+'ini se 0ntin'e! c0m#ul #lin 'e *+l+rii 'ins#re comun! Du'e/ti( C0m#- c0t &e i cu ochii( C0t 'e ciu'!t mi se #+re! c+ o str!'+ se termin+ 0n 2ol 0n loc s+ 'e! 0n !lte str+ i9 Cum !tin2e!m #o!rt!- #rin !le c+rei /i#ci r!re se &e'e! interiorul cur,ii- cu c!mionul #+r+sit 0ntre str!turile 'e !r#!2ic- cu cire/ul !m!r /i

cu mu/c!tele *+tute- tu1+nelele /i tr!n'!1irii 'e #e m!r2ini /i- m!i 0n s#!te- cu c!s! ro/ie- #+tr+,o!s+- !co#erit+ cu t!*l+- Chom*e &ene! /chio#+t0n' c0t #ute! 'e re#e'e 0n 0nt0m#in!re! no!str+( Mie.mi er! c!m 1ric+ 'e el c+ci- #e c0n' !&e!m &reo trei !ni- m+ mu/c!se 'e o*r! ( Er! totu/i un c0ine ino1ensi&- *+tr0n- cu ur'ori l! ochi- cu #icio!re #re! scurte #entru cor#ul lui 2r!s- !co#erit cu #+r !s#ru- c0rlion,!t( Pu,e! m!i #+trun +tor 'ec0t orice !lt c0ine #e c!re l.!m &+ ut &reo'!t+( Chom*e l+tr! !t0t 'e t!re- 0nc0t- 0n tim# ce noi 0n!int!m #e c+r!re! #!&!t+ cu c+r+mi i #rintre c!re se i&e!u 1lori.'e.#i!tr+ #!stel!te0n!inte s+ !4un2em l! intr!re- u/! se 'eschi'e! /i t!nti Aur!- cu m0necile su1lec!te- 0n h!l!t 'e c!s+- cu un 0m*et l!r2- 'e *ucurie e8!2er!t+- ne #o1te! 0n+untru( Un culo!r lun2 /i 0ntot'e!un! cenu/iu /i 1ri2uros ne con'uce! 0n su1r!2erie( )n tim# ce m!m! /i m+tu/! st+te!u 'e &or*+- eu m+ uit!m l! #e/tele 'e sticl+ 'in &itrin+- l! t!*lourile 1+cute 'in &o!luri /i m+t!se 2!l*en+ 'e #e #ere,i- 0n1+,i/0n' le*e'e #lutin' #e un l!c !l*!stru- '!r m!i !les 0mi 1+ce!m 'e lucru l! m!/in! 'e cusut( Scote!m 'in sert!rele ei #etice 'e #0n + 'e to!te culorile- c0r#e cu 0n1lorituri- *uc+,i 'e #lu/ &i/iniu- cu c!re m+ !#uc!m s+.mi 0n1+/or #+#u/!( 5ene! ime'i!t l0n2+ mine M!rcel- &+rul meu- c!re se !#uc! s.o le2e #e Zi i l! ochi s!u s+.i 0nno!'e m0inile 'e c0r#+ l! s#!te( Se 1ere! r0 0n' 'e #!lmele mele /ic0n' nu m+ !/te#t!m- m+ !#uc! 'e co'i,e( Er! un mucos s0c0itor- '!r 1o!rte 'r+2u,- 'olo1!n- cu ochi c!1enii( Uneori- c0n' 0l !#uc! 'r!2oste! #entru mine- 1u2e! re#e'e 0n c!mer! lui /i &ene! cu o cutiu,+ 'e C!&it V( M+ ser&e! cu o t!*let+ 2!l*en+ /i #!r1um!t+- 'e consisten,! cerii( Pute!m +*o&i !/!- 4uc0n'u.ne 0n col,ul nostru 'e su* m!/in! 'e cusut/i.o i 0ntre!2+( El 0/i !'uce! m!/inu,ele #!r!'ite /i.o #lim*!m #e Zi i #este tot- 0n remorc+( Se #re1+ce! c+ o r+sto!rn+ #0n+ m+ 1+ce! s+ #l0n2 'e.! *inele! -i se uit! #e su* 1ust+? 0n !cest tim#- #este c!#etele no!stre trece!u con&ers!,i! celor 'ou+ 1emei- l+tr!tul lui Chom*emelo'iile 'ulce2e !le An2elei Mol'o&!n3 <Lunc!.i lun2+- i!r*!.i &er'e F Ce.!m iu*it nu se m!i &e'e(= Ce! m!i &eche !mintire ! me! se le!2+ nu 'e c!s! 0n c!re m.!m n+scut- ci 'e c!s! !st!- ! m+tu/ii( A&e!m 'oi !ni c0n' !m 1+cut re&elionul l! ei( )mi !'uc e8tr!or'in!r 'e *ine !minte- 0n su1r!2erie er!u mese lun2i /i *ecurile er!u 0n&elite 0n celo1!n ro/u( Totul- totul er! #ur#uriu 0n c!mer+( 6e,ele o!menilor er!u #ur#urii.sc0nteieto!re( Pe m!s+ 1!r1uriile /i #!h!rele er!u #ur#urii( M!rcel !&e! s+ se n!sc+ 'o!r #este #!tru !ni- '!r l0n2+ mine st+te! !lt+ &eri/o!r+- 'e trei !niNinet!- c!re m!i t0r iu ! 1+cut #oliomielit+ /i.! r+m!s cu un #icior m!i su*,ire( Pe !tunci 0ns+ mi.o !mintesc r0n4in' &esel+ /i 0ntin 0n' m0inile c+tre c!'ourile c!re ni se #useser+ 0n!inte- #e m!s+3 c0te&! *om*o!ne /i o c+#rio!r+ 'e c!uciuc- le2!te 0n ,i#l+( :i- cre'- o ciocol!t+ 're#tun2hiul!r+( 6emeile 2+tite cu tot soiul 'e m+r2ele imit0n' #erlele /i *+r*!,ii 0n c+m+/i mi se #+re!u ni/te 2i2!n,i( Pri&e!m 0n sus s#re 1e,ele lor #ier'ute 0n lumin! *ecurilor ro/ii( Er!u ne0n'ur+tori- teri1ici(

D!r &!r! nu st+te!m 0n c!s+- ci ime'i!t 1u2e!m- cu M!rcel 'u#+ mine0n curte( Chom*e- /chio#+t0n' ,e!#+n- mirosin' ! c0ine #lou!t- se 0n&0rte! #e l0n2+ noi- cu lim*! ro/ie sco!s+ #rintre col,i( C+lc!m cu 2ri4+ #rintre str!turile 'e le2ume /i !4un2e!m l! c!mion( De c0n' /tiu eu c!s! /i curte! lui t!nti Aur!- c!mionul !cel! &o#sit 0n !l*!stru- 1+r+ ro,i+ce! !colo- 0n mi4locul micii 2r+'ini 'e !r !&!turi- scoro4it c! &!i 'e el- cu t!*l! 0n'oit+( Pe c!#ot! c!*inei 'orme! 'e o*icei- 0ncol+cit+Gi2i- ultim! re#re ent!nt+ ! unei 'in!stii 'e #isici numite cu numele +st!( Nu /tiu cum 'e su#ort! 1ier*in,e!l! t!*lei- c+ci noi nici nu #ute!m #une m0n! #e e!( Deschi'e!m #ortier! /i ne sui!m 0n c!*in+- un'e c+l'ur! +#u/ito!re !&e! un '!m1 'e c!uciuc 0ncins s!u 'e mu/!m! 1ier*inte( M!rcel se !/e ! l! &ol!n- i!r eu l0n2+ el( C0n' 0nchi'e!m u/!lume! 'e&ene! mic+- intim+- !i 1i &rut s+ r+m0i !colo #entru tot'e!un!( >!nchet! cu #iele! t+i!t+ 'in c!re ie/e! *uretele- 2e!murile mur'!re #e c!re 0n,e#eniser+ /ter2+to!rele cu c!uciucul 1+r0mi,!t- &ol!nul 'e c!re tr+2e! M!rcel /i c!re- '!c+.i '+'e!i 'rumul- re&ene! l! locrotin'u.se.n sens in&ers- '!r m!i !les mirosul !cel!- #e c!re.l simt /i. !cum- ne #urt!u 0ntr.o lume 1+r+ le2+turi cu ce! re!l+( Desi2ur- M!rcel se im!2in! 0ntr.un c!mion 'e r+ *oi- &0n0n' l! nem,i cu 2r+m!'!( Din c0n' 0n c0n' !#+s! #e #e'!lele 'in #o'e!- c!re 'ecl!n/!u- s#une! elmitr!lier!( D!r eu- mi/c0n' 0n!inte /i 0n!#oi ti4! cu *il+ 'e e*onit+ l! c!#+t- er!m 'e#!rte 'e 1!nte iile !ste!? 0mi 0nchi#ui!m c+ !/ #ute! tr+i to!t+ &i!,! 0n c!*in! !ce!st!- !&0n' 2ri4+ 'e Zi i /i s#un0n'u.i tot 1elul 'e #o&e/ti /i 'e #oe ii( >or'ul c!mionului er! s#!rt- 'es#rins( C0te un c!'r!n !t0rn! 'e 'ou+ 1ire i ol!te 0n 10/ii 'e #l!stic 2!l*en- !ltul !&e! 2e!mul s#!rt /i 0i #ute!m mi/c! !cul in'ic!tor cu 'e2etul( Do!r c!'r!nul ;ilometr!4ului r+m+sese l! locul lui- 'e/i &i*r! /i el 0n to!te 'irec,iile- ie/it 'in /uru*uri( De !lt1el- er! sin2ur! #ies+ ! c!mionului c!re m!i 1unc,ion!( Du#+ ce st+te!m 0n c!*in+ &reo or+- !'ic+ #0n+ ne #lictise!m;ilometr!4ul se mo'i1ic!- !r+t0n' 'intr.o '!t+ !lt+ ci1r+- 'in ce 0n ce m!i m!re- c! /i c0n' e1ecti& !m 1i #!rcurs sute /i sute 'e ;ilometri( Pe M!rcel nu.l im#resion! !m+nuntul +st!- '!r eu 0mi !'uce!m un c!iet 'e m!tem!tic+ #e c!re not!m ci1r! 'e l! 0nce#ut /i ce! c!re !#+re! l! co*or0re( De/i nicio'!t+ nu.mi '+'e!m se!m! c0n' !nume se schim*+ ci1rele- ele nu er!u !cele!/i( De2e!*! #0n'e!m c!'r!nul minuscul #0n+. mi '+'e!u l!crimile( G+se! el o cli#+ s+ se schim*e( C0n' ie/e!m 'in c!*in+- cerul !cel! !l*!stru- 0n&ol*ur!t- 'e ,!r+- mi se #+re! uri!/( So!rele mui! totul 0ntr.o !#+ 2!l*en+( Um*rele er!u ne2re /i #recise( Ne sui!m 0n remorc+ /i.o lu!m #e Gi2i 'e mi4loc( Pisic! er! mo!le c! o c0r#+- '!r '!c+ o #une!m 0n #icio!re se 0ntin'e! *rusc- cu ochii 0nc+ li#i,i 'e somn- 0n'oin'u./i s#in!re! c! un !rc /i c+sc0n' o 2ur+ ro +!t0t 'e m!re- 0nc0t ne t+&+le!m 'e r0s( )nce#e! s+ se s#ele- !#oi se tr0nte! l! loc #e c!#ot! 0ncins+( Do!r se!r! se 'uce! 'u#+ #orum*ei( Du#+ ce.l m!i chinui!m #u,in #e Chom*e- 'u#+ ce 'eschi'e!m c!#!cul motorului c! s+ &e'em cui*ul 'e &ies#i li#it !colo- #rintre

,e&ile /i elice! unsuro!s+ 'in+untru- ne sui!m 0n cire/ul !m!r c!re se 0n+l,! 're#t /i nete' 0n mi4locul str!turilor 'e tr!n'!1iri( Din &0r1 #ute!m &e'e! to!t+ #!rte! !cee! ! or!/ului- 0n urm+- uli,ele 0nc0lcite- cu c!se c! 'e ,!r+- cu c0te.o !nten+ #e !co#eri/uri- /i turl! 'e t!*l+ #ric+4it+li#sit+ 'e 'emnit!te- ! unei *isericu,e( L! ori ont- ie/in' 'intre c!se c! un 0not+tor 'intre &!luri- +re!m st!tui! 'oro*!n,ului 'e l! Ron'0ns#+im0nt+to!re( 5+ usem l! cinem! 1ilmul 6odzila, 'es#re un monstru imens c!re 'istru2e! un or!/( A/! !r+t! /i st!tui! sol'!tului!cum !l*+struie 'in c!u ! 'e#+rt+rii( Pri&in' 0n 'irec,i! o#us+- &e'e!m c0m#ul- !r+tur! 0ntins+ #0n+ l! o li ier+ 'e co#!ci- 'incolo 'e c!re se i,e! !lt+ turl+ 'e *iseric+- lucin' 0n so!re( Cu to!te !ste!- #0n+ 0n comun! Du'e/ti- c0m#ul nu er! cu totul li#sit 'e interes( Dim#otri&+- e8ist! !colo- 0n mi4locul lui- un lucru c!re m+ 1!scin!se 'intot'e!un!- 'e c0n' 0l &+ usem #rim! o!r+ 'in &0r1ul cire/ului !m!r( L! &reo sut+ cinci eci 'e metri 'e un'e se s10r/e! str!'! /i 0nce#e! c0m#ul- se 0n+l,!- chi!r 0n mi4locul !r+turilor- l! #rim! &e'ere cu totul i ol!t /i in!ccesi*il- un 1el 'e 1oi/or mel!ncolic /i *i !ro c!s+ e8centric+- st!co4ie- construit+ 0n!inte 'e r+ *oi #entru cine /tie ce #ro#riet!r insomni!c( Ai 1i is c+ e o cul+ oltene!sc+- l! 1el 'e soli'+cu contr!1or,i #uternici /i muchii 1erme- 0n2ust0n'u.se l! c!tul !l 'oile!'!r termin0n'u.se cu un turnule, cilin'ric- crenel!t( Lumin! 2!l*en. &er'e ! &erii c+'e! !t0t 'e t+ios #este e'i1iciul !cest! ne!/te#t!t- 0nc0t'!c+ 'eschi'e! #0n+ l! tr!n'!1iriu culo!re! unui! 'intre i'uri- 0l 0nne2re! #e cel+l!lt #0n+ l! nu!n,! &i/inii #utre'e( A*i! #e l! mi4locul turnului sc0ntei! o 1erestruic+( Altele nu se m!i &e'e!u- '!r er! #osi*il s+ e8iste #e #!rte! ce!l!lt+( Nici un #om- nici o !lt+ um*r+ nu se m!i +re! 0n #re!4m! !celui 1oi/or- 0n !1!r+ 'e o m!2! ie 'e sc0n'ur+cenu/ie- !1l!t+ l! c0,i&! metri 'e#+rt!re( Cine !r 1i is c+ /!n'r!m!u! !cee! &! 'e&eni #entru mine centrul &ie,ii- sin2urul loc #entru c!re merit+ s+ e8i/ti$ C0n' se 0ntorc 'intr.o <e8cursie=- heroinom!nii !u sentimentul c+ 'in lume !u 'is#+rut culorile- c! tr+iesc 0ntr.un 1ilm !l*. ne2ru 0n c!re nu se 0nt0m#l+ nicio'!t+ nimic- c+ tim#ul nu m!i cur2e /i c+ &i!,! re!l+ e 'o!r un lim* !l mor,ii( Sentimentul +st! 0l !m /i eu 'e c0n' !m 1ost 0n "8). Mer20n' l! t!nti Aur! o '!t+ l! 'ou+.trei luni- cunoscusem c0te&! 1eti,e 'e.o &0rst+ cu mine 'e #e str!'! !cee!( C0n' !u e!u c+ !m &enit "!&e! 2ri4+ M!rcelino s+ 'e! o r!it+ #rin cur,ile lor /i s+ le s#un+%!#+re!u l! #o!rt+- c0te 'ou+.trei- i!r eu 1u2e!m re#e'e s+ le.o 'eschi'0/i !'uce!u /i #+#u/ile cu le!2+ne cu tot- cu #l+#umio!rele 'e s!tintrusele me'ic!le 'e 4uc+rie- stetosco# /i serin2+ 'e #l!stic- su etele /i orn+ito!rele 'e *e*elu/i( Ne sui!m 0n remorc! m!/inii /i im#ro&i !m !colo o 2r+'ini,+( D+'+ce!m #+#u/ile- le 0n&+,!m s+ se #o!rte cu&iincios- le 'e *r+c+m /i le 0m*r+c!m( C0n' ne #lictise!m- le l+s!m !colo /i mer2e!m 0n s#!tele c!sei- un'e '+'e! u/! 'e l! *uc+t+rie( Acolo se !1l! o #l!t1orm+ 'e ciment- lustruit+ *ine- cu l!tur! 'e &reo trei metri- #o!te m!i mult- un'e &!r!- #entru c+ !co#eri/ul ,ine!

i!r m0inile #0n+ m!i 4os 'e 2enunchi( Amu !nt er! 0ns+ s+ st!i s+ le #ri&e/ti cum 'esen!u3 0nce#e!u !m0n'ou+ !cel!/i 'esen 0n !cel!/i tim# /i termin!u !m0n'ou+ o'!t+.c0n' 0n'r+ ne!m s+ mer2em s.celeil!lte 0i cur2e! mereu n!sul /i'!c+.ole! e8!ct c! #e o #+#u/+.le 'r+cui! #rintre 'in.1!nte ist.t!nti Aur! scote! o m!s+ cu #icio!re 0n 1orm+ 'e ] #e c!re se 4uc! remE s!u se m0nc!( D!r noi ne !#uc!m s+ 'esen+m !colo.nu #re! 0ntre!2+ l! minte.ite( Di2+ncu/!G!ro!1!./otro!ne com#lic!te.scro!1!= #0n+ ie/e! !1!r+ to!t+ /!tr!.c0n' trece!u #e l! t!nti Aur! s!u c0n' ne 4uc!m #e c0m#.i c!1enii.2!l*en citron((( Ci1rele /i numele 'in c+su.inut! !st! e'enic+.cu #leo!#e um1l!te( M!i st+te! #u.uri c!se cu #er'elu.ne #rime! 0n .!m &+ ut.nu 0n m!h!l!u! #r+#+'it+ Du'e/ti.!runc0n' cu cio*ul 0n c+su.ce!l!lt+ 0l 'esen! 0n 're!#t!( Nu #ute!i 2+si nici o !lt+ 'eose*ire 0ntre m0 2+lelile lor( Er!u micu.! uriu /i or!n4./i sco!t+ *!tist!.culori #urestr0m*e.cu 2!r'uri 2!l*ene c!re !#ro!#e c+ nici nu se &e'e!u.se su#+r!.1ili1orme3 ro #em*e.ne /i 0ns#+im0nt0n'u.unele 0n 1orm! cl!sic+ 'e om cu m0inile 0ntinse 0n l+turi.e le 1+ce!m cu !l* s!u cu #ur#uriu.ule.eii tetr! li se &e'e!u l! orice mi/c!re( Mie 0mi er! m!i sim#!tic+ A'!#entru c+ er! cur!t+ /i lini/tit+.+ l! #o!rt! ei /i 0nce#e!u s+ stri2e <G!ro!1!.1+c0n' ri2uros !cele!/i 2esturi.ine!u 0ntre 'e2etele lor #ortoc!lii( GemeneleA'! /i C!rmin!.1!t! unui os#+t!r.!ltele c! ni/te s#ir!le 'e melc( 6iec!re c+su.! numerot!t+.!le20n' !cele!/i culori( Do!r c+ 'esenele lor er!u 0n o2lin'+( D!c+ #rim! 'esen! un co#!c 0n st0n2! unei c+su.o.str+lucitori.ii c!re scote!u 'in 2+uri 2+r2+uni cu c0te.!i 1i cre ut 0n !lt+ lume./i #urt!u mereu !cee!/i 0m*r+c+minte3 /or.0n ./i ochi tri/ti.+ o 'esen!m cu cret+ 'e !lt+ culo!re.s!.ne cu #iele! ei #!r1um!t+.cu s#ume l! 2ur+ 'e 1urie.0n rest 0ns+.ele se 0n.i.cu cret+ color!t+.le 1+ce!u #icio!rele scurte /i *utuc+no!se.c!re o*i/nui! s+ um*le 2o!l+ #rin c!s+ "*! chi!r /i #e noi.e.'esen!u monstruos.cu 1ormele ei c! tr!se cu 1lor!rul% 0i croise to!t+ 2!r'ero*! /i.cu #liscuri /i &ol+n!/e.um*r+.o chem+m l! 4o!c+ #e Pui!.ele2e!u *ine( To!te 0ns+ o in&i'i!u #e Pui!.uimin'u.o *il+ 'e #0ine l! c!#+tul unui 1ir.o nicio'!t+ #urt0n' 'ou+ ile l! r0n' !cee!/i rochie( Pri&in'.cu co i 0m#letite /i 1uste lun2icolor!te 1!nte ist( 6olose!m culo!re! 1isticului #entru 1run ele tr!n'!1irului #e c!re.l!*irintice.1iin'c+ uneori 2emenele &ene!u 'e 'imine!.0n tim# ce un! 'intre noi 4uc!.Cio#le!( M!m! ei.l .ole! /i 'es.in cu noi.e.e cu !rici 0n #ie#t.o 0n.c+ci nu su#ort!u s+ ste! 'es#+r.celel!lte se !#uc!u s+ 'esene e #rin col.ese cu ochi !l*!/tri.!t0t 'e scurte 0nc0t chilo.!mi! + 0ntre!2+.cu #omi c! ni/te 're#tun2hiuri m!ro 'in c!re #orne!u r!muri cu mere ro/ii( M!i 'esen!m #rin.0/i lu! #+#u/! /i #lec! !c!s+( A'! se uit! lun2 'u#+ e!( A&e! c0rlion.'!r #lec! !#oi /i e! 'u#+ sor+.cu trei !ni m!i mici c! mine.#e c!re n.1eti.te.i s#une!i s+.#ri&in' l! *+ie.'u#+ cum er!u *ine1+c+to!re s!u ne1!ste( Din !/! 'e *ine minte cum se re1lect!u 0n luciul #l!t1ormei norii !l*urii c!re trece!u #e 'e!su#r!((( St+te!m 2hemuite c0te o 'u#+.e l! 1ere!str+.

ei cochete.ic0n'u.+ c!st!nie 'in #+rul lui.lumin!t+ 'e nori tr!n'!1irii( Prin.eles.c! #e o m!m+.*! mult m!i mult( D!r noi re ol&!m m!i u/or #ro*lem! Puiei.ic+ 'e ru4 &echi s!u c0te un ciot 'e 'erm!to2r!1 /i ne m0 2+le!m cum ne trece! #rin c!#( Ast! m!i !les c0n' ie/e!m #e c0m# c! s+ 4uc+m 4ocurile no!stre #re1er!te.#o&e/tile 'es#re #rin.cu o #ul*ere ro + #este o*r!4i( Pui! er! tot ce.t+i!t+ cu 1o!r1ece ne2ru( Prin.*ine0n.c+ut0n' #rin i!r*+ 2em+ c!re 1ere/te 'e 'r!2oste( Prin.1!scin!nt /i o'ios.#line 'e #e/ti ro/ii /i !urii( Prin.0n eci 'e co i c! !le ne2reselor s!u le2!t 0n co!'+ 'e c!l cre!.'e c!/miruri 0n1lor!te./i omo!r+ ursitul cu 'ulci #r+4ituri otr+&ite /i.inele cu #i!tr+ ro/ie c! &inulcoliere 'e #erle 1!lse 0i 0m#o'o*e!u siluet! 1un!m*ulesc+( )n schim*4uc+rii nu !&e! /i sim.i.#e c!re le c0nt!m /i le '!ns!m cu to!tele.ion!t 'e m!ri.un col.c0nt0n' <E/ti o 1lo!re.ese o2lin'in'u.'e s!tin 'e #l!#um+ cu !#e !l*+strui( M0nu.iile 'intre ele( P!rtici#!u l! un 'elir 0n 'oi.ie.o #ur /i sim#lu o 1!n'osit+( Ne lu!m 0ns+ 'u#+ e! 1+r+ s+ &rem /i 'e multe ori /ter#ele!m /i noi 'e.o /u&i.cu #+rul 'e c!lce'onie /i #irit+r+t+cin' #rintr.e! chi!r o &!2+ re#ulsie 1!.e r+sucite c! ni/te co!rne 'e *er*ec #este urechi.0n co'i.nu &roi! nicio'!t+ s+ ne l!se s+ ne 0m#o'o*im /i noi cu 4u&!erurile ei( )n mi/c+ri er! 2l!ci!l+ /i 1!nt!st+.'e#+rt!.0n c!re #icur+ o l!crim+ 'e inoro2( Prin.>!len!( >!len! /i Pui! er!u m!i tot tim#ul 0m#reun+( Nu e 2reu 'e 2hicit c!re er!u rel!.io!se.smochini /i #ortoc!li #e co!4! c+ror! se suie un 2u/ter( Prin./i *u ele triste 0n hele/teul &er'e c! sm!r!l'ul.ese 0n crinoline su*.iri c! #0n ele 'e #+i!n4en'ren.numin'.ese c!re se #lim*+ #rin 2r+'ini cu mii 'e 1lori mirosito!re./i 1!c inel 'intr.'in tot 2ru#ul nostruer! o 1!t+ 2r!s+ cu mult #este norm!l /i #ro!st+ c! no!#te!.ele ei neo*i/nuit 'e !l*e !&e!u un2hiile 1+cute cu l!c s0n2eriu.i. !c!s+ c0te o *uc+.c! 'e /o#0rl+( A&e! un nume 1rumos.0nce#e!m .uit0n' orice r0c+ 'intre noi( Do#+i!m #e !r+tur+ #0n+ se!r!.i.cu mi/c+ri lente /i #iele! rece.0n c!re Pui! er! in'uctorul c!re st+#0ne! 0n mo' !*solut &oin.cu &i!.+.cu s0nii s1erici /i tremur+tori.e! totul#o&e/tile er!u 'ro2ul ei ilnic( O #ri&e! #e #rieten! ei cum se ru4e! +cum 0/i 1!ce #leo!#ele.cum 0/i '+.o #+'ure !m!r+.!r 1i &rut e! s+ 1ie &reo'!t+( O iu*e! cu 0ncetine!l+ /i 'e&ot!ment.! s10r/it+( >!len! &e'e! /i sim.! celeil!lte( >!len! er! #u*licul Puiei( Ascult! cu 2ur! c+sc!t+ scen!riile 1eerice !le 1eti.2esturile /i #osturile ei er!u co'i1ic!te c! 0n *!letul cl!sic( Sin2ur! cu c!re se 4uc! m!i mult.ese c!re.uite /i #re.i.c!re se o'ihnesc #e m!r2ine! unor *! ine 'e cle/t!r.e/ti un crin F E/ti #!r1umul cel m!i 1in=( Du#+ ce c0nt!m 1rumos c0t&! tim#.+ 'e ur/ii no/tri soio/i s!u 'e #+#u/ile 'in c!re cur2e!u c0l.cu #omi ciu'!.sin2urul ei lucru 1rumos. 'e o2lin'+.1lutur+to!re( Cercei so1istic!.cu ochi ! urii.e 'e &o!l ro .'is#ro#or.rochi.ese 0n 1ir 'e !ur.se nume! Crin!( D!r noi o 'es#ui!m r+ut+cio!se /i 'e urm! !st! 'e 2r!.ese 0n con'uri 'e !r2int.ii( Oric0t o ru2!m.ese cu m!2hir!n o1ilit 0ntre 'e2ete #!le.cu #!lmele 1+r+ linii.cu norocul #ier'ut.i!r #+rul *lon' 'eschis er! mereu 0m#letit !lt1el.0ntr.

i.!m m!i 0nt0lnit cu e! !cum &reo 'oi !ni( Trece!m #e M!2heru.i c+l!re=( C0n' se 0ntre*! <:i ce.lim*! !cee! 'e #+m0nt 'e l0n2+ Me'iter!n!( -ă voi împră#tia printre toate neamurile pămîntului.!m !&ut &isul 'es#re c!re .+.!./i m!i !'uc+ !minte !*solut nimic 'in !ce! s+#t+m0n+ 'es#re c!re &re!u s+.o l! 0nce#ut.r!'iin' t!n're 'in ochii 'e#+rt!.o s.i1runte! *om*!t+( P+c!t c+.ie 'e le/in to!t+ se!r!( Nu mi.c0n' m+ o#re/te o 1emeie c0t un c!l.c0n' !m o*ser&!t c+ #rieten! me! e 0ns+rcin!t+( Su* rochi! ei 'e '!ntel+ !l*+.!.!m smuls url0n' 'e l0n2+ sicriu /i.o/!te.#rin 're#tul rest!ur!ntului Gr+'ini.ii lente( Co#ilul este 0nc+ &iu !colo.0i!m &ersuri c!r!2hio!se3 <:i.o uit nicio'!t+.i.!m is#o!te chi!r se &! n!/te( :i 0n !cel moment *urt! Esterei se 2oli *rusc /i.iri /i relie1!te.uit!se 'e m!rele schelet( C0n' i.el lili!chiu 0n m0n! cu m+nu/+ 'e !.uit!se 1etele "'o!r 'e Pui! 0/i m!i !'uce! &!2 !minte%.0ntr.+.#0ntecul *om*!t #+re! str+*+tut 'e contr!c..e s10/ieto!re.! 0ncle/t!t 'eo'!t+ #e m!r2ine! 4!chetei 'e l! deu.ei teri*ile t!iorul s10/i!t( M.m+ co#le/ise o triste.! 0nce#ut s+.! s0n2er!t !luni.eu(((= D!r ce! m!i *un! #rieten+ ! me!.! scris nicio'!t+( D!r 0n no!#te! !cee!.#0n+ c0n' o m0n+ m!re /i #!li'+ s.#+re! s+ nu. !l rochiei se smuci 0ntr.!r! ne!mului ei.mi.!( Se 1+ce! c+ o &e2he!m #e Ester.o 1orm+ ne'e1init+ 0nce#u s+ 0no!te #e su* 1!l'urile rochiei.o #!rte 'e &elin' #0n+ l! #ul#e #icio!rele !l*e /i #ure.! !cee! 0ns0n2er!t+ *04*0i! 0m#re4ur( Am r+m!s 0m#ietrit+ 'e 2ro! +.i trimit 'in 'e#+rt!re F Un co/ciu2 /i.'!r #ri&in'.*u ele su*.c! 'e 2he!.i s+.e ro/ii 'e #+r 0i !t0rn!u #este m!r2ine! sicriului 'e lemn 2rosol!n( 6!.!m #omenit 'e "8) /i 'e Re2ine ! schim*!t &or*! /i.noi#rin.i$= 1etei #e..'e #!rc+ tot ce 1usese *un #entru mine se 'usese /i r+m+sesem sin2ur+ 0n cenu/+( O #ri&e!m cu ochii #lini 'e l!crimi.cu &ul#ile #e e! 2r+m!'+.!&e.h!.ii. Ne.+( N.s+ ne #rostim /i m0.mi #o&este!sc+ 'es#re !#ro#i!t! ei #lec!re 0n . !m l+s!t 0n m0n! 1iin.! ei er! !l*+ /i lini/tit+( P0n+ /i #istruii 0i #+liser+( Ochii ei &er i #ri&e!u .'u#+ ce r+t+cisem ore 0ntre2i #e str+ ile ro/ii /i 0nce.! 1ost Ester( M.!m tre it 0n ce!rce!1urile u'e /i !m !#rins lumin!( .c!re murise /i +ce! !cum #e o m!s+ ne!2r+.ire.2!t! s+ i!s+ l! lumin+( Un col.c!re !lt+'!t+ i se r+suce! 0n inele c! 'e li.leonine.o lum0n!re(((= L! 1el 1+ce!m cu <Z+resc trei #rin.un sicriu 1+r+ c!#!c( 5i.i '+rui.in cu >!r*r! Streiss!n'( Am mers l! o c!1e! &is.!m #u#!t l! 'es#+r. r+s#un'e!m3 <Un *+r*!t cu c!#ul s#!rt F Peste m!re !runc!t F I.cu o #+l+rie cu &o!let+ &ernil /i cu un *uche.!m &+ ut tr+s+turile !cele! 2reu 'e con1un'!t..n!sul !c&ilin#ri&irile trium1+to!re.!m '!t !'res! me! /i.!m recunoscut.!m r+m!s cu o sen !.cu c!re 1iin.multi!rticul!te.!le 1etei /i '0n' l! i&e!l+ 2he!rele lun2i.i #o&estesc3 0l uit!se #e E2or.#este s#!tele #istrui!t( Sem+n! !cum #u.l #urt!m( Atunci m.ite.#e c!re n.&is 'e *iseric! it!li!n+( Ciu'!t.o m!i *ine i.ro/ii c! 1l!c+r!./i &o#sise 0n ne2ru #+rul.int+ 0n t!&!n( Eu #l0n2e!m 0n hohote.!piJces!ul /o1r!niu #e c!re.!m #o&estit /i !#oi mi.

!/ 1i intr!t !colo #entru nimic 0n lume !lt1el( Nici nu mer2e!m #entru &reo ne&oie.cu t+i/ul im.n7n.un'e r+t+ce!m sin2ur+ #rin c!s! !i! c! un c!&ou.i&! !ni.i #ere..D!r Ester.ii.c! o 2heret+ 'e #! nic.l! &reo cinci eci 'e metri 'e c!s+.1!.e! #+rului !uriu.c!re cite! tot tim#ul c+r.it m!re.!st!rot.+( S+r!c! G!ro!1! ! *ier!t o 'u#+. mele c! ni/te #erle r+ le.! c+ mer2em l! t!nti Aur!( )n!inte s+ 0nce# #o&este! #ro#riu.tim# 'e c0.'in cele #entru t+i!t #0ine( Ast1el 0n!rm!t+.el ne1!st3 sim.0n c!#+tul unei !lei 'e c+r+mi i( Pro1il!t+ 0n !mur2.m!m! 0mi s#une! 'imine!..#re1er!m s+ m+ st+#0nesc #0n+ !c!s+( D!r c!*in! !cee! minuscul+.!t.#e to!t+ #iele! ei ro/c!t+.m+ 1!scin! 0n !cee!/i m+sur+ 0n c!re m+ 0ns#+im0nt!( Se !1l! tocm!i 0n 1un'ul cur.+ 'e monotoni! 'e.0n &reme! c0n' mer2e!m l! t!nti Aur!.#r+4in'u.'!r m!i !les #e umeri.i &ene! #0n+ l! *r0u.! &+ ut.'0n' cu cio*ul /i *ol*orosin' re#e'e cu&inte ciu'!te3 <7n.! *un+ 2+se!u !colo o 1lo!re necunoscut+ s!u o 1oto2r!1ie 0n culori re#re ent0n' !#ele unui 2ol1 #lin 'e iole.! s+.!r!.c0m#ul nes10r/it /i cerul !rcuit 'e!su#r!.#e str!'+./i c0n' m+ #lictise!m ce&! m+ !tr+2e! s#re centrul 'e oro!re !l cur.e #ericulo!se.!&e!m nici o #rieten+.'!r cusururile !ste! er!u com#ens!te 'e 1rumuse.s!*!ot.e! !tunci c+ o mistuie o 1l!c+r+ 0nte.er! o 1!t+ &io!ie /i 1o!rte 'e/te!#t+.!l*!stru /i #lin 'e o turm+ 'e nori/ori.un #icior( 5!i 'e ce! 'intre noi c!re nimere! 0ntr.s!*!ot=.i in&i i*ili( D!r cele c!re se o#re!u 0n c+su.se l! so!re 0n remorc! &echiului c!mion( Cu c0t se *ron ! m!i mult.i /i 'es#re 4ocul nostru /i 'es#re &ise.0nt0m#l! c! 1etele s+ &in+ m!i t0r iu.ii &e2he!u #+i!n4eni( Nemi/c!.i 2ro!se.+ /i *+t0n' cu #umnii 0n ni/te #ere.ele#t.0n 4urul n!sului( Uneori &or*e! #u.2r+'in! s+ 1ie #lin+ 'e so!re /i t+cut+( St+te!m o &reme sin2ur+ 0n c!*in! c!mionului.i '!i se!m! c+.#ur#uriu c!re.'e sc0n'uri &+ruite /i !co#erit+ cu c!rton 2u'ron!t.mer2e!m l! closet( N.ii( Mer2e!m l! *uc+t+rie /i lu!m un cu.e1ir!h.i- .tre*ui! s+ le #!rcur2em s+rin' 0ntr.ele 1!ste /i c+su.i m!i s#un c0te ce&! 'es#re 0nc+ un loc 'in 2r+'in+( C0teo'!t+.#e c!re.Gi2i /i Chom*e.er! sinistr+( Do!r l! !mi! + m+ 0ncumet!m s+ intru !colo( Deschi'e!m u/! '0n' l! o #!rte un i&+r #rimiti& 'in lemn /i m+ cutremur!m 'e oro!re3 #e to.m!s+ 0ntre!2+ #rins+ 0ntr.cu Zi i /i Gi2i "o #uturo!s+ ce nu s.in *eh+it /i !&e! ten'in.&re!u s+.e( O '!t+ l! o lun+.#e s#!te /i su* ochi.o !semene! c+su.c0n' mer2e!m l! t!nti Aur!.M!rcel /i 1etele.c!mionul.se.'e #ri&ire! &er'e ! ochilor ei 0n.i &or*esc 'es#re !lun2i.c+sc0n' 'o!r uneori o 2ur+ c0t o /ur+%.'rumurile #0n+ l! t!nti Aur! /i ilele #etrecute !colo mi se #+re!u ni/te e&enimente mir!culo!se( Gr+'in!.4uc+u/i( E! 'esen! com#lic!tele /otro!ne 0n 1orm+ 'e melc.un'e n.1+ce!u c! !cele ile s+ se 'et!/e e #e 1un'!lul &ie.!t0t se um#le! m!i t!re 'e #istrui( A&e! #istrui #e tot cor#ul.!r!. s!*!ot.0n!inte s+..ne!2r+ #e cerul c! #ur#ur!.un #+tr+./i 0n1un'e c!#ul 0ntre umeri.cu #+tr+.M!rcel s+ 1ie l! 1ot*!l.s!u o #+#u/+ mic+ /i 'elic!t+ 'e #l!stic cu #+r !'e&+r!t( ).cu.it+ s!u c+ e #rins+ 0ntr.ii.o crust+ 'e 2he!.!c!s+.o '!t+ l! 'ou+ luni. is+.

iul !cel! 'e i!'( D!c+ intr! 0n+untru /i o &ies#e.cu c!#ul '!t #e s#!te.cu ecile 'e mii.o o*ser&!m l! in!micii mei.m+ #ier'e!m cu 1ire! /i 0nce#e!m s+.iei.er!u 'o!r ni/te um*re.musculo!se( )ntr.ile moi( M+ &or 0n1+/ur+ to!t+ 0n 1irele lor !l*urii /i.c!re &ene! 0n 1u2+ 'in c!mer! ce!l!lt+ /i !#rin'e! lumin!( De o*icei st+te!m l! m+tu/! #0n+ #e l! /!#te s!u o#t se!r!./i *rusc ne 2+se!m sin2uri su* stelele 2!l*ene.c!l'.ii.n curme i/ #0n+ nu m!i +re!m nici unul #e #ere.!&e!m sen !.str0n2e!m 'in ochi c0t #ute!m /i 1+ce!m cu m0inle 2esturi 'e !lun2!re( D!r tot mi se #+re! c+ simt #e *urt+.ii mei.c!ti1el!t( Ochii le c+#+t!u mici re1le8e lucio!se 'e l! stele( Nu se !u e! 'ec0t l+tr!tul c0inilor.ii.0mi &or !ler2! #este *r!.ii s#re mine.i! 'e #ericol er! su#rem+( L! ce! rn!i mic+ mi/c!re #e c!re.rere 0n' #icio!rele !cele! 1ili1orme.chi!r 'e!su#r! 1e.cei 'in #l!se se retr+2e!u cu o &ite + ne*+nuit+ 0n cui*urile lor 'e #rin col.lun2i c0t 'e2etele mele#+i!n4eni 'e to!te 1elurile.concrete.'ese #0n+ l! !l* l+#tos.*0 0itul 'e&ene! cu !'e&+r!t insu#ort!*il.sc0nteieto!rere&+rs!te #este str!'! ne!2r+( L! or! !cee! stelele er!u sin2urele re!le.'e l! &er ui l! m!roniu /i ro/c!t((( :ti!m c+ m+ 1i8e! + cu ochii lor ne&+ u.+.un cui str0m* /i ru2init er!u 0n1i#te #!2ini ru#te 'intr.sen !.&or 0ncerc! s+.0nchi'e!m u/! /i #une!m c0rli2ul 'e s0rm+( St+te!m 0n #icio!re#0n'in'( R! e 2!l*ene 'e lumin+ #+trun'e!u #rintre sc0n'urile u/iii&in' 'in #enum*r+ sutele 'e mu/te c!re *0rn0i!u r!#i' 0n s#!.0n 0ntre!2! lume( )n/i/i #+rin.0nsu1le.#e 'e'esu*t.#este 1!.itul.i! c+ un #+i!n4en m!re /i 2reu st+ #e t!&!n.i /i c+ s0nt 2!t! s+ se !runce to.#e l! uns#re ece no!#te!( Ne con'uce!u cu to.l! culc!re3 c0n' &oi stin2e lumin!.( C! s+ 2onesc im!2ine! !st!.'e to!te culorile #utre1!c.2r!/i.cu #icio!rele lor #+ro!se.mult m!i m!ri 'ec0t cei !ler2+tori /i cu l!*e scurte.0i m+cel+re!m 0n cruci/ /i.#0n'e!u !l.i h+cuiesc( I *e!m #ere.! l!r&!r+( C! un 2est 'e su#rem cur!4.2o!n! lor ori*il+( St0n' cu ochii 'eschi/i 0n 0ntuneric /i #0n'in' 0ncor'!t+ orice 2omot.ei mele.c+ci er! /o1er 'e curs+ lun2+%./i c+ *rusc 0/i &! '! 'rumul #e un 1ir sc0nteietor.e.cu *ur.m!i !les se!r!.it+ /i 'e &inul *+ut.uri.i( A*i! 'u#+ !cee! '+'e!m c0rli2ul l! o #!rte /i m+ n+#uste!m !1!r+.mi se &or 0ncurc! 0n #+r.'e 1o!rte 'e#!rte( St+te!m .'!c+ mer2e!m /i cu t!t! /i 0l 2+se!m !c!s+ /i #e unchiul :te1!n "c!re 0ns+ er! m!i tot tim#ul <#e teren=.0n 0ntunericul !*solut.mi intre 0n n+ri /i 0n 2ur+.ii cu cu.i#!m 'u#+ m!m!.o c!rte cu 1i2uri 2eometrice( G!ur! ne!2r+ c!re se c+sc! 0n sc!unul lustruit mi/un! /i e! 'e o &i!.&or 0nce#e m!rele os#+.c0n' se 0ntunec!( Uneori.i 'eo'!t+ !su#r! me!( )n #l!se 0n&+l+tucite.!r+t0n' o *ucurie e8!2er!t+.#lec!m /i m!i t0r iu.i!r eu.cu mi/c+ri &+iurito!re.cu cor#ul s1eric /i l!*ele 1ili1orme.c!re continu!u s+ &0cne!sc+ /i c+ ute #e 4os( P+i!n4enii 1u2e!u /chio#+t0n'.cu sentimentul o*se'!nt c+ !m 1+cut un lucru r+u /i c+ ei se &or r+ *un!( Acee!/i im!2ine 0mi re&ene! tot tim#ul 0n minte.ei se &or n+#usti cu to.0ntre c!re #+/e!m o*osit+.#e #ie#t.cu l!*ele r+schir!te( M+ ri'ic!m !tunci 0n c!#ul o!selor /i .cu c+n2ile lor cur*e.tremur0n'.

.!i s+ 1ii( )ncetul cu 0ncetul !mor.mult 0n st!.!i !r+t!t /i #l!chet! t! 'e &ersuri.!m is.!i l+s!t s+ le citesc( Mi.'u#+ multe &!2o!ne 'e ser&iciu s!u tr!m&!ie cu !lte numere 'ec0t cel !/te#t!t( T!t!.ul st0n2 c! #e ni/te #0l#0iri !l*uriu.! .!m #lictisit( Nu /tiu '!c+ 0n &oce! t! e cochet+rie s!u chi!r 0n2ri4or!re( O i!u 're#t cochet+rie /i.+ P!#!i.i simt co!stele /i /ol'ul l0n2+ co!stele /i /ol'ul meu( Nu s#un nici un cu&0nt.!i r+sucit s#re m+su..se.i .cre'.im!2ine cu im!2ine.ne !c!s+...'!( )mi #l!ce s+ te !scult.it( Pur /i sim#lu 0l l!/i s+ se se'imente e.in0n'u.urc! !#oi m!m! /i ne !/e !m #e sc!unele incomo'e( Ne le2+n!m !/! un tim# nes10r/it #0n+ !c!s+.um+rul /i *r!. Ei.i!r tu te str0n2i m!i mult 0n mine( ).!i !r+t!t t+ieturile t!le 'in re&iste.i o*r! ul 'ins#re mine( Zi m!i 'e#!rte.4i2nit+ "/i((( i!t+3 0nc+ iu*ito!re.c! !tunci c0n' ie/i 'e l! cinem!tec+ /i .c!re se sui! #rimul.i r+s#un' *rut!l3 <M.0n holul mic /i 1!mili!r( Tre*ui! s+ ne scutur+m !colo 'e #ul*ere! stel!r+ 'in #+r /i 'e #e umeri( Tre*ui! !#oi s+ 'ucem l! culc!re( ..!i uit!t 0n 2ol( Ochii mi s.e!l! !cee! contr!ri!t+.#u*lic!t+ l! Al*!tros !cum &reo /!#te !ni( H!*!r n.!cei *+ie.'ec0t l! !cel Po#eEe 'e 'oi *!ni( Ei #ronun.in 'u#+ umeri.!.#oeteso( Din minte cum l! ce!iul +l! 'e l! c!re ne cuno!/tem .i minun!.#0n+ 0/i !'uce! !minte s+ tre!c+ /i r!*l! no!str+.!r interes! s+ le citesc. P+c!t c+ mi le.nu &oi cuno!/te nicio'!t+ nimic 'in &ersurile t!le( M+ 0ntre*i '!c+ m.te .0n tim# ce tu cre' c+ 'o!r 0m*e/ti.!i r+s#uns ime'i!t.i *ite 0n 're!#t! /i. cre' c+ o s+ m+ hot+r+sc l! numele +st!0mi #l!ce m!i mult 'ec0t >loo'E M!rE /i i se /i #otri&e/te m!i *ine#!rc+ o /i &e i3 o *ul'o2i.(i tu. Kvonne de 6alais. Ai t+cut /i te.!i !r+t!t 'o!r /i c+ nu m.0n 2omotul ritmic !l m0nerelor 'e lemn lustruit.o l+s!se #ro#ri! me! #o&este cu *ul'o2i.!u o*i/nuit cu 0ntunericul /i.m!i !les 'in 0ucea%ărul.+ c! s+ iei un m+r( C0t tim# !i &or*it..0n #ri&in.!l*+striul 1ti ie !l 'ădurii de mesteceni. 0nce#e s+.! !st! e/ti 0ns+ in1le8i*il+( D!c+ nu &oi 1!ce 'e unul sin2ur in&esti2!.0n #ri&in.mi tre!c+ /i 0nce# s+ s#er c+ m0ine m+ &oi 20n'i m!i mult l! "8).!l*!stre( M+n0nci m+rul. -orice o 1i !st!.cu o *uc!t+ 'e m+r um1l0n'u. 2riul #erl!t !l Dueli#tilor.! . ro/ul mur'!r !l Iluminării.i.'!r #e cu&0ntul meu c+ m..! !st!( C0n' se s#une! ce&! l! tele&i or 'es#re 1lot! rom7ne!sc+.c! /i cum te 20n'ise/i 'e mult+ &reme l! !st!3 <>! e8ist+3 s+ 1ii #oetes+(= :i #rim! '!t+ c0n' !m 1ost l! tine mi.i se #!re 'e #rost 2ust s+ 0nce#i s+ comente i 1ilmul cu #rietenul c!re te.'e n!s( O c!m lu!sem r! n!.n st0n2! 'e #l!1on.te.0n ultim! &reme.! 0nso.#ortoc!liu( De o*icei !'orme!m #e sc!unul meu /i m+ tre e!m num!i c0n' co*or!m 0n st!.i #ot &e'e! 1!.m+ tr+2e! 0n sus.1ir.i! 'e tr!m&!i..!i #lictisit 'e mo!rte(= A#oi 0nce# s+ r0'.c! s+ 1!c #e ne*unul3 <Nu cre' c+ e8ist+ 0n lume un lucru m!i ri'icol 'ec0t s+ 1ii #oet(= I!r tu mi.!m ce 1el 'e #oe ii scrii.i! 'e l! O*or( O lu!m #e 4os #e Mo/ilor /i i!t+.'e ce n!i*! s+ nu recunosc$% #e c!re mi.0n orice c! .ii.su* lumin! chio!r+ ! unui *ec 2!l*en. &ernilul /i se#i! /i *runul celor Cinci seri.

oricine !i 1i.o s!co/+ tot 1elul 'e schim*uri 'e.!t0t c0t se #o!te( D!r #iele! no!str+.c0.num!i #sihic.oric0t 'e inteli2ent+ /i sensi*il+ e/ti.uro!s+ 0n 0ntuneric "'!.!u lu!t.c0te&! mii 'e lei 0n #lusc0te&! c+r.!ici c!rne! nu #o!te trece( Chi!r /i #sihicul iese 'e !ici.0i urm+re!m cele /!se co i r+s1ir!te s#re r+s+rit( Pe l! s10r/itul lui iunie.inter&ie&!t 'es#re tone 'e minereu /i cu 20n'ul l! cei 'r!2i 'e !c!s+.0.ce #+c!t c+ nu #ot.0nc+ 0ntre &i!. o 2ur+ 'e #e/ter+( Ai ros m+rul #0n+ l! cotor( Te ri'ici /i #ui r+m+/i.ie.meu.o no!#te! cu s!l&!re!( Din minte cum .0n scrumier+( Aerul 'in c!mer+ e rece c! 2he!.i s#une!m.!le mele0m#+turite 0n 2r!*+.!/! c+ ime'i!t.+ /i mo!rte 'u#+ o#er!.!#uc!se totu/i s.o &+'.se 2hemuiesc #e r!muri.se i&ise #e cer comet!( Nu m+ m!i 'e li#e!m 'e 2e!mul lumin!torului.!m !4uns l! #+'ure! 0nmu2urit+( Pe 4osoriun'e te ui.lucruri 'e 1elul +st! 'es#!rt o!menii( )ncerc s+ te tr!2 /i m!i !#ro!#e 'e mine.! s+ se 0ntreru#+ *rusc /i s+ !#!r+ 0n #rim #l!n.i tr!2i *r!.o st!re 'e n+uce!l+ /i re&erie 1l+m0n'+.o #ri&e!m #0n+ nu m!i er!m 0n st!re s.! nost!l2iei( Ie/in' 'in 0nc0lce!l! 0nmiresm!t+.m+ ro2.ciu2ulite 'e #+s+ri m+runte /i 1istichii( Noroc c+ eu s0nt num!i 'uh.i.'0r'0in'.c!re luce/te u/or 2run.m!m! s./i.c! &!i 'e lume( L! Ron' !m schim*!t tr!m&!iul lu0n' 0ntre tim# o cutie #l!t+ 'e men.ulcer 'uo'en!l #er1or!t.i citite 0n #lus.! unei !ncore c!re se l!s+.'!c+ m!i !re #utere! s+ i!s+.mereu #e l! s#it!l.e#i otr+&i.trei ile !m m!i r+t+cit #rin c!s+ 0ntr.mi m!i r+re! *+t+ile inimii( Ce #+c!t.cum 0.'elic!t.nu er! 0n st!re s+ se ocu#e 'e mine.i&! centimetri.!.+rii #e cele m!i 0n'e#+rt!te meri'i!ne.tocm!i m!tro ul cu #ricin!? 0n locul lui !#+re!u 0ns+ *+tr0ni c+#it!ni 'e n!&+ cu 1i2uri 'e cont!*ili.i#! /i cum se suce! /i se r+suce! #e t!r2+( Mi se #+re! ciu'!t /i in'ecent c! o 1emeie 0n to!t+ 1ire! s+ #l0n2+ !/! 'e 'urere.&e i 2resii t+io!se. +iroshima< res#in2e !#ro#iere!( Tu nu m!i !i nimic 'e 1emeie 0n tine( Tu e/ti o h!rt+( H!rt! unei insule 'e sm!r!l'.ele 2o!le su* #l!#um+((( )n !ce! &!r+.c! un co#il( :i tot #!tul !cel! mur'!r 'e s0n2e((( Dou+.ine /i 0nc+ un! 'e *om*o!ne 5in2!.i&! !ni.oric0te "8)!un !i 1i &+ ut.in+ o &reme l! 'umne!ei( A/! c+ t!t! 'uce! 0ntr.cee! ce./i #e l! ece !m !4uns l! t!nti Aur!( Nu /tiu ce se 0nt0m#l!se 'e nu #re! ne m!i 'useser+m #e.'u#+ im!2ine! le2+n+to!re ! unui *om#res c!re t!ie &!lurile /i.ie/it+ 'in oce!n( Am urm!t cu 'e2etul 'e.ele.m+ !/te#t!m c! sec&en.n're!#t+ s#re o st0nc+( L! #o!lele ei .o 'imine!.#rin cr0n2.nu #ot.nu &e i 'ec0t 1lori o1ilite 'e #ortoc!l( 6iec!re cre!n2+ 'in *oschetele 0nc0lcite !re sute 'e .c!re 'uc #!&ilionul .! lun2ul ei urcu/ul !*ru#t !l 1!le ei.!colo 0n ultimul tim#( .1usese l! s#it!l un'e m!m!.1iin'c+ #e.'rum ster# c!re te.'!r 0ntr.*o!*e ro/ii /i mo& cu co!4+ e8trem 'e 1in+.#lin 'e o rou+ ne!2r+.c+ci t!t!.#entru &+ru.o ro!2e s+ m+ .! 0m*oln+&it 1o!rte 2r!&.mon amour.c+r!re! c!re 'es#ic+ i!r*! #lin+ 'e 1lori /i.i( Printre ei1ructe 'e #+'ure.+ 1o!rte rece !m #lec!t !m0n'oi "/i cu Zi i trei% l! t!nti Aur!( De '!t! !st! m+tu/! ne !/te#t!.N!n!s+ r+m0n cu tine( C0.

/i !st! m+ 0ntrist!( :i e! #+re! s+ m+ e&ite.t0r iu./i scui#! #e 4os cu *l! !re( Anul trecut o m!i c+r!se #0n+ !ici #e hi'o!s! 'e 6lorin!.tot cu um*r! ei hi#otiroi'i!n+ 'u#+ e!m+ l+s! !cum rece.'e '!m+.c+ Zi i se c!m #lictise! 0ntre noi( Str0nse 0n remorc! m!/inii.! 0n 4os( 5enire! 1etelor.ele nu er!u r!'ic!le.se 0ntorce!u re#e'e 0n !lt+ #!rte( Eu /i 2emenele er!m sin2urele c!re m!i &eniser+ cu #+#u/i( P+#u/ile lor se nume!u tot A'! /i C!rmin!. lucrurile mi s.o 0m*r+.+ cu str!suri l! 20t( )n schim* c0n'.0n ciu'! 1ocurilor curcu*eene c!re se !#rin'e!u 'in tot ce er! #e e!.!ser+ *ini/or /i te 1+ce!u s+ r0 i 'e #l+cere &+ 0n'u.'!r !cum ne #ri&e! cu 'is#re.se c0t #ute!( Ne !mu ! c+ Gr!sei 0i crescuser+ ni/te s0ni c! 'e 1emeie m!re( :ti!m c+ /i nou+ .0n!inte s+ 0nce!#+ /co!l!( A&e!m !cum !#ro!#e 'ois#re ece !ni /i c0n' !m ie/it 0n curte'e m0n+ cu M!rcelino.cum&! ne2li4ent( Nu er!m 0n st!re s+ 1!c !lt1el.#+#u/! ei cu ochii sco/i.ele !ste! nu le #ute!m 'escurc!se con1un'!u /i se 0n&0rte4e!u 0n minte! me!( Nu mi.'u#+ c!re 1u2ise 0ntre tim# M!rcel.o uit!se #esemne #e un'e&!( A/!.ii !l*i /i 'e ochii m!ri.ie3 ciu'!t+.i/e .+ #+re! c+ le 0n&ele/te( Cu Gi2i 'u#+ 20t.cum 1+ce!m 0n!inte /i cum sim.!m #urt!t cu e! 'ist!nt.it o 'urere 0n #ie#t /i. l!ter!l se s#+rsese /i lume! !cee! minuscul+ nu se m!i 0nchi'e! cum tre*uie !su#r! ei( Am intr!t 'in nou 0n c!s+ /i m.ele 'e sticl+ mo&.e 'e 'in.o *iciclet+ mic+.!lt+ su*st!n.( Pui! nu se 4uc!se nicio'!t+ cu !/! ce&!.De 1!#t.+.s+ icem.0n loc s+ 1u2 /i s.#lin 'e &olu#t!te.! c! 'e u/+ o*i/nuit+ ! c!mionului( )n c!*in+ #ersist! !cel!/i miros intim.ro/u.'i1orm+.c! o &ul#e &ie.er! #o!te l! 1el 'e st0n4enit+ c! /i mine.!#ro!#e c0t st+#0nele lor( G!ro!1! 1+cuse ni/te ochi l!n2uro/i.! '!t !lt+ sen !.cum !*i! !#+ruser+ #e !tunci.!r 1i 1ost 'eloc u/or s+ s#un #rin ce 'i1ere!.0n !1!r+ 'e 1!#tul c+ 0nce#use s+ 1ume e( Gre.i!r >!len!c!re !&usese o ne2res+.e!m ne&oi!.!m sim.!cum m+ tre isem 0ntr.o 1i 0nstr+in!t !t0t$ Gemenele se 0n+l.!u #+rut schim*!te( Alt+ lumin+.cercei 'e !ur cu sm!r!l'e.!2r!1e cu *uc+.osul '!m1 'e t!*!c #rost s+ mi.o lume 'i1erit+ 'e ce! 0n c!re !'ormisem( :i ce m+ 0ncurc! cel m!i t!re er! c+ 'i1eren.cruciuli.#e 4um+t!te ironic.totu/i ochii no/tri se c+ut!u /i.on!t+ er! ! A'ei( Er!u #+#u/i m!ri.&or*e!m 'es#re 1ilme /i 'es#re rochii.c!1enii( Pui!.+ /i M!rilEn Monroe.to!nt! 'e G!ro!1! 'e ce! 'in!inte.!m !#+s!t 'in nou cl!n.ultim! o!r+ 1usesem to!mn! trecut+.'!r &ol!nul er! s#!rt.#e 4um+t!te t0m#it.mi ! ece! o!r+ 1ilmul )ongolii.s10/i!t+ 0n m!i multe locuri*uretele 1usese smuls( Un 2emule.le 0m*etul simult!n.str+lucito!re.im#osi*il 'e 0n.!m !1un'!t 0n co!sere! unul 'e !ltul ! unor #etice 'e #0n + color!t+( Go!l+.! !#+rut /i Ester.'!r A'! ce! 'e c0r#+ er! ! C!rminei /i C!rmin! ce! 0m#o#o.i!r 'e su* #iele! *!nchetei.li#se! 'in el o *uc!t+ 'e &reo ece centimetri.'urero!s+.c!re m+ chinui! 0n2ro itor #o&estin'u.0nt0lnin'u.Zi i +ce! l0n2+ mine cu 1!.ci 'e nu!n.mi.ce&! 0ntre o m!imu./i tocm!i nu!n.eles( P!rc+ hi*ern!sem o &reme /i.1iec!re l+u'0n'u.lumin!t 0ns+ #0n+ l! 1rumuse.m.#e.ce&! 0n mine m+ 0m#ie'ic! s+ 1iu n!tur!l+.se.

!&e!u s+ ne cre!sc+ m!i t0r iu.c!re s.ire 'ec0t m!ic+.!l*+strii( 6emei! !&e! #+rul &o#sit 0ntr.#ier'ute #!rc+ 0n nori.it+ 'e su1r!2erie #rintr.er!u i'entice.ii m!i co#il+re/ti.iu.ele lor.e( Pe se!r+.o *rum+ 'e re!lit!te( A4un/i 0n c!#+tul str+ ii.inut+ 'e *r!.un mo& *+tr0nesc.in 'e 'oi metri /i 'ou+ eci 1iec!re( D!r er!u nem!i#omenit 'e 1ri!*ili.i &esel+.i 'ec0t to!te 2!r'urile( C0n' !u !4uns l0n2+ mine.cum 0i er! o*iceiul( Polite.i.str+*+t0n' !erul &ine.c0n' s.'e #!rc+ !r 1i 1ost 0n2he.ele lui t!nti Aur!.o u/+ cu 2l!s&!n'( )n #enum*r! 'in c!mer+.t!ri /i su*./i c!re er! 'es#+r.'!r !/!.1iul ei #ro*!*il.er! *lon'.#+re!u l! orice mi/c!re 2!t! s+ se '+r0me c! ni/te c!stele 'in c+r.iri c! #icio!rele l!n2ustelor /i l! 1el 'e lente( Er! 'in ce 0n ce m!i e&i'ent c+ se 0n're#t!u s#re #o!rt! c!sei no!stre.e! #entru e! const! #ro*!*il 0ntr.!l*uriu( Er! /i m!i su*.m!i !les l! >!len!.ii /i #ri&e!u #e 'e!su#r! ei( Chom*e l+tr! 0nec0n'u.'u#+ ce 1etele s.tre*ui! o'!t+ s+ !'ucem /i noi #e lume *e*elu/ii no/tri /i nu ne #ute!m im!2in! cum o s.!m li#it ureche! 'e 2e!mul rece /i 0n2ust !l u/ii.s+ &e'em !st! l! cine&! 'e se!m! no!str+.!u 'us.! 'us s+ 'eschi'+( Eu !m 1u2it 0n c!mer! me!.!m !runc!t 0n *r!.!m &+ ut *ine3 er! o 1emeie 'estul 'e 0n &0rst+.l0n2+ st0l#ul c+rei! m+ 2hemuisem.cu 1lori /i !r!*escuri 0n relie1.chi!r c!m &oit co#il+re/ti.#lin 'e mee.#entru c+ nimic nu ne #l+ce! m!i mult 'ec0t s+ ne !lint+m c! ni/te m0.'0n'u.i#0n' /i 0ntreru#0n'u..uimit+( Er!u m!i 0n!l. 'e un t0n+r s#ri4init 0n *!ston.ime! lor er! in'iscut!*il monstruo!s+( Nu #ute!u !&e! m!i #u.!u m!i !#ro#i!t.!m '!t se!m! c+ le &ene!m e8!ct #0n+ l! *r0u( Am 1u2it 0n+untru.#e l! c!sele lor.er! uimitor /i c!m ri'icol( Pentru c+ 1etele se !#uc!ser+ s+ &or*e!sc+ #rostii.mi.! 'e #e c0m#c!re se 0n'ese! necontenit 0n contururile lor.'e 'e#!rte.*oln!&e.iri c! *e.i!r t0n+rul.s! /i /chio#+t! 'e un #icior( G!m*ele /i co!#sele lui tre*uie s+ 1i 1ost lun2i.ele 'e chi*rit.!m #ri&it 0ns#re c0m#ul c!re 0nce#e! s+ se 0nro/e!sc+ 'e !mur2 /i i.!m &+ ut &enin'( Er!u 'ou+ siluete incre'i*il 'e lun2i /i 'e su*.o sco!tem l! c!#+t( Con&ene!m #0n+ l! urm+ c+ o s+ tre*ui!sc+ s+ ne t!ie *urt! /i 0nce#user+m 'e #e !cum s+ ne #l0n2em so!rt!( Ne lu!m se!m! 0ns+ /i trece!m l! 'iscu.i!r #este o!se !&e!u 'o!r #iele.i.#e c!re 1lutur!u lent h!ine #re! scurte( 6iec!re #!l+ 'e &0nt le /ter2e! contururile( 6e.i 'e 4oc( O!sele lor #ro*!*il c+ er!u su*.1ete 1iin'.iri( P+re!u.mi.c+ci cei 'oi se o#riser+ 0n 1!.se /i chel+l+in'( Am intr!t 0n c!s+ /i m.un'e !&e!m s+ 'orm 0ntre!2! s+#t+m0n+.0n linii m!ri /ti!m cum se 0nt0m#l+ !st!unele 'intre noi ne &+ user+m m!mele 2r!&i'e.cu 2ro! +.o e8teriori !re e8trem+ ! sentimentelor #e c!re cel+l!lt 0/i #o!te 0nchi#ui c+ le !i #entru el( M+tu/! er! 2enul celor c!re .0n+l.!t( T!nti Aur! 0i #o1tise 0n c!mer+ #e !lun2i.! #or.sc+ 0n' &oce! /i chicotin'.'!r 'et!liile ne sc+#!u cu totul( :ti!m c+.le.ni/te o!meni #e c!t!li2e s!u ni/te st!1ii 1r!2ile /i lu2u*re( P!rc+ se n+scuser+ 'in ce!.i "cum !&e!m s! !1lu c+ 0i nume!u &ecinii /i cum !&e!m s+ le s#un /i eu% /i con&ers! cu ei . !m !stu#!t urechile lui Zi i( )nce#use s+ ne #reocu#e /i #e noi &e/nic! #ro*lem+ ! n!/terii co#iilor.

c! o t+ietur+ 'e o#er!.#e un ton stins( Am 0n.! Dun+re!.0mi s#use( Str+*unicul meu ! &enit 0n 5!l!hi! #e &reme! lui H!n2erliu.cre!.i!r #e 1!.s.! 1+cut cuno/tin.i.mi s#un+ o #o&este ciu'!t+3 <Ai mei s0nt 2ru ini 'e ori2ine.o li#e!m #e ce!l!lt+ 'e 2e!m( :ti!m c+ 0n #!rte! ce!l!lt+. !m !#uc!t s+ citesc 'in Comandantul Cetăţii!de!zăpadă.o ureche( 6+ce! ne2o.un urlet3 t0n+rul !lun2it 'eschisese 0nceti/or u/! /i.con&ers!.s+ l+.l chem! E2or( 5+ ut+ 'e 1o!rte !#ro!#e./i.eles c+ &eniser+ l! t!nti Aur! c! s+ 1!c+ ultim! #ro*+ unei rochii #e c!re m+tu/!.ie /i !menin.'u#+ ce m.s#+l+cit+.i( C0n' m.ne.s.m+r2ini.! !#uc!t s+.o termin!se 1emeii cu #+rul mo&( C0n' 0mi sim.+ 'e /!#te !ni( D0ns!.2hemuit+ 0n col.! me!.! lo&it 'e t!nti Aur!.e!m o ureche #re! rece.!m s#us c+ /tiu cl+'ire!.o 1!.le2+n0n'u.i#0n'.'e se 1+ce! c! o co!4+ 'e 1istic #rin c!re se &e'e!u l! 1un' somnii /i cr+#cenii.ie t0n+rul nu mi s..! 0nce#ut s+ se !u'+intermitent.c! o insect+ m!re /i u/o!r+.cut!t+.i cu ne2ru 'e #!rc+ !r 1i 1ost rimel!.! lini/tit.+ #e !lt! /i nu se l+s! #0n+ nu !1l! 'e l! tine /i ce n.croitore!s+ l! 'omiciliu.it 'e #!rc+ i.!i 1i &is!t s+.0n !erul #ur#uriu !l c!merei1!.te c+ <se su#+r+=( Genul c!re nu te l!s+ s+ #leci 'in c!s! ei 'ec0t 0n urm! unor t0r2uieli #eni*ile'u#+ re0nto!rceri re#et!te 'in hol( )n !cest tim#.monstruo it!te! lui ! 0nce#ut s+ mi se #!r+ *eni2n+ /i 'emn+ 'e !ten.! u/or !simetric+.!m tr0ntit !tunci #e #!t /i m.cum r+m+sesem sin2uri 0n o'!ie( Se &e'e c+ er! o*i/nuit s+ s#erie 0n #rimul moment.te r+suce! 'e #e.te 0n'o!#+ l! m!s+ #0n+ l! re1u .cu ochi &ioi /i curio/i c! 'e &e&eri.i! ! 0ncet!t /i.2omotul m!/inii 'e cusut( M.+.! !r+t!t 'e l! 0nce#ut #rietenos 1!.0n'u. Aerul se 0nro/ise *ine 0n c!mer+ c0n'.ri'ic0n'u.su* #iele! usc!t+.un 'omnitor c!m 0ntr.insinu0n' c+ <nu.s! #ro*! rochi!( Nu er! chi!r !t0t 'e t0n+r.i.trece! 'incolo cu tot .n!sul m!re /i 're#t.! &+ ut .!m i *ucnit 0ntr.!cum 0n!int! c! un somn!m*ul 0ns#re mine( Cre/tetul 0i !tin2e! t!&!nul.m+ 0ntorce!m /i.ie( Ochii 0i !&e! l!r2i /i incolori.m!i *ine is.!&e! 'ou+ eci 'e !ni.c!re &enise 0n 1u2+ /i c!re #e l0n2+ el #+re! o 1eti.!/ 1i 1+cut un '!r 1rumos( :i 1+r+ nici o intro'uceres.!/! c+ nu #ute!m 1i &+ ut+( Du#+ un tim#.cu c!rtil!4e &i i*ile.i #l!ce m0nc!re! ei= '!c+ nu m!i &rei 0nc+ o #or.ul #!tului.se 0ncet 0n!inte /i 0n!#oi? 0mi #o&este! cu &oce sc+ ut+ c+ locuie/te cu m!m! lui 0n 1oi/orul 'in mi4locul c0m#uluicel #e c!re.! m!i #+rut !t0t 'e monstruos s!u.'u#+ &reo ece minute 'e con&ers!.! o#rit /i ! &rut s+ se 0nto!rc+( D!r s.ochi #!li i( S.i s#ui &reo'!t+( 6emei! ce! nes10r/it+ cronc+ne! /i e! c0te ce&! 'in c0n' 0n c0n'.&er ui.'!r c+ /ti! !#oi s+ se 1!c+ m+c!r su#ort!*il( St+te! #e un sc!un 0n 1!.e! un 1el 'e r0s.! 0nsu1le.+( Ciu'!t. 'e !tl! uri l! Giur2iu( C0n' 0n2he.l &+ usem 'in cire/ul !m!r( C0n'.+.ul !re #er'e! 'e #0n + m!t+.+ 'e mine.'eschi 0n' #rim! '!t+ 2ur!.mi ochii 'e #e c!rte! cu 1ile ro e.! lui scli#e! 'e mul.s#re su1r!2erie2emule.ime! 1irelor 'e #+r *lon' 'in *!r*! ner!s+ 'e c0te&! ile( A&e! 1+lcile tr!2ic ie/ite 0n !1!r+.ie c! !cee! ! unei c+mile 'e l! Gr+'in! Zoolo2ic+( Tre*uise s+ &in+ 0n c!mer! me! #entru c+ 'incolo m!ic+.

e/u!t 'e mult+ &reme l! m!l( Lu! ochii turcilor.se ice'oi metri /i o#t eci 'e centimetri lun2ime( Gemenii mi4locii.s+.c!re !#uc!se s+ trimit+ #rin ne2ustorul 'e #0n eturi c!rte l! unchiul s+u 'in Tes!lonicru20n'u.!tunci.i/o!r+( Acolo.cu o*iecte 'e sticl+( M!m!.iri /i c!re se 1r0n2 /i l! su1l!re! &0ntului( D!r tot 'e l! musc! !st! noi !m c+#+t!t un '!r.i( Cel m!i m!re ! 1ost M!cri I!ni.i /i ei su* numele 'e S#iru /i Zot!lis.*ul2!rilor /i c0te &reunui *u2ece!n r+t+cit cu !#ele #0n +riilor 2rele /i #re.'o!r cu un &+t!1 c!re.c!re s.un &echi c!ic !urit.'e l! Leros l! Smirn!( M!cri I!ni ! murit 'e o1tic+ 0n 0nchiso!re( Cu#rins 'e rigor mortis.c!re s.0n S^^T./i sc!#e c!#ul( Str+*unicul /i.c! s+ 'e! h!r!ci turcului &enit cu 1erm!n.tot ne!mul nostru ! r+m!s !/!.ului Ghic!.i!r !#oi.m!i mult 'e ne&oie 'ec0t 'e &oie( S^OO 0l #rinsese 0n >osni!.c!re.i 'intre cei /!se sute 'e #ir!.!u 0nce#ut s+ se certe /i.!u #rins l0n2+ r+'iile 'e l! m!l( Cinci eci 'e !ni urm!/ii lui !u r+t+cit #rin >ul2!ri! /i >!n!tul s0r*esc.! Dun+riicu co#itele c!ilor 0n&elite 0n c0l.s.in'u.un ne#ot !l ne2ustorului.i 1+c0n' comer.sl!&+ Domnului!&e!u /i ei m+t+surile lor *ro'!te cu 'estul me/te/u2( Se ice 0n 1!mili! no!str+ c+ #e !cest str+mo/ l.cu !ri#i !l*!stre.! schim*!t m!r1! #e !ur /i 4u&!eruri /i.se 'in cine /tie ce '!r!&eri 'u*io!se.un'e m!i !&e! ne!muri.'es#re c!re #o!te o s+.insul+ 2u&ern!t+ #e !tunci 'e *eiul Ion Ghic!( Cei #!tru 1ii !i m!rin!rului !u 1ost #!lic!ri 'estul 'e &esti.s+u #e/te.! 0ntors l! Giur2iu.un'e 'uce! cle/t!ruri /i 'e un'e se 0ntorce! 0nc+rc!t+ cu scor.io!se( Cum#+r!u 'e l! el #0n+ /i &initicii /i solii 1r0nci./i m!i 4os.! trimis 0nt0i 1!mili! l! loc si2ur.#e co!st! *er*erilor.! #re'!t 'e *un+&oie #rin.uit.i!n+ c!re #lec! s#re M!roc..o no!#te! #e 2he!.l! s10r/itul secolului.i s#un c0te ce&! m!i t0r iu( M!rin!rul.! 0n4un2hi!t #e S#iru. m+sur!.c!re.!4uns l! A'ri!tic!.sor! me! /i cu mine ne tr!2em 'intr.i( Din ne2ur+ !u ie/it 'eo'!t+ !c0n2iii cu i!t!2!nele tr!se /i i.!u trecut l! nem.*0ntui! o musc+ str+&e ie c! sticl!.o m0n+stire 'in insul! S!mos.#e un'e m0nc!se str+*unicu.! 1u2it l! Americ!( In/i #este m+sur+ 'e lun2i /i 'e 1r!2ili tre*uie s+ se m!i #reum*le /i ! i #rin 5estul mi4lociu.!tins 'e *o!l! o!selor.'e un'e.s+ li se lun2e!sc+ n!sul /i urechile( De.!r*+n!/ilor.cu o!se su*.! 0m*!rc!t #e o cor!*ie &ene.s0r*ilor.#0n+ 0n G!n!.1iin' #rintre cei m!i cunoscu.ne#otul ne2ustorului 'e !tl! uri./i c!re mu/c! r+u( De l! 0n..un'e .'e un'e &ene! 1il'e/ul 2+l*ui.!u 'eschis o loc!nt+ 0n Ci#ru0m*o2+.se #rimiser+ ultimele &e/ti( Cu !ceste r!muri #r!ctic !m ru#t orice le2+tur+( Noi ne tr!2em 'irect 'in 1iul cel m!i mic !l m!rin!rului.'in c0te /tiu.o comun+ 'e .! c+lu2+rit l! &0rst! 'e cinci eci /i o#t 'e !ni /i.! lu!t ne&!st! /i !&erile.i c!re 4e1ui!u Arhi#el!2ul.! murit #rin S^MT 0ntr.!2!rl0cul /i 0ntin'e! t!r!*+ 0ntr.m!rin!rilor 0nce#e!u s+ le cre!sc+ o!sele.2reci !.un '!r ne#re.s.0n Silistr!.l #entru 'ou+ sute cinci eci 'e #un2i cu *!ni.Zot!lis l.i er! m!i cre'incios.ine! o *+c+nie 0ntr.e#+tur! !cestei mu/te.'u#+ crunt! m! ilire ! H!n2erliului.!u lu!t.!r 1i t+i!t 0nsu/i #!/! 'e Giur2iu cu 4un2herul s+u.i.s+ li se m+re!sc+ #!lmele /i t+l#ile.

s.!/! c+ 'e&erul i.! 'e&enit un !ren'!/ c0t se #o!te 'e !1urisit.eri /i.un 1el 'e son minuscul.! m!i 0ntors #este Dun+reci s.i!r Mih!i ! murit 'e 1e*r+ ti1oi'+ 0n!inte s+ !4un2+ 0n #rim! linie( Dumitru este *unicul nostru( L! &0rst! 'e nou+s#re ece !ni.0n ciu'! #iciorului 'e lemn.cu un #icior t+i!t l! l! !retul 'in Giur2iu( Re1+cut 'u#+ /!se luni 'e !2onie.M!rcos nu s.'e mult o!le /i ulcele( C0n' s.0n &0r1uri cu ste2ule.!tunci .i 'e4! c! ro/iori 0n !rm!t+.urnin' o c0rcium+ l! Chirno2il0n2+ Olteni.1+r+ s+ m!i !i*+ &reo le2+tur+ cu M!rcos.'in 10/ii 'e m+t!se !l*e /i ! urii.0ns+ t!tu!t 'e l! 20t #0n+.#0n+ ! 'is#+rut 'in or!/ /i 'in !mintire! tuturor( S.cu circul 5ittorio.0ntors 'intr.'e l! c!re ! 0ncet!t s+ m!i cre!sc+.0n r+#+itul to*elor.! !#uc!t 'e 4ocul 'e c+r.! &0rle! cu un 2est l!r2 #elerin!( R+m0ne! 'o!r 0ntr.chi!r su* 1ocul ru/ilor /i rom7nilor( Un o*u i./i #une!u t!ri1ul #e u/! hotelurilor 'e lu8 un'e tr+2e!u.Dumitru.! #us #e tre!*+ 0n Re2!tul Rom7niei.n t+l#i cu cele m!i str!nii im!2ini #e c!re le.cu #!tru schi4e 0n #l+m0nul 're#t.0nc0t #0n+ #rin SVKO m!i er! o *er+rie 0n Olteni.! &+ ut #ri onier l! rom7ni.!i #ute! &e'e! 0n .st!*ilit l! >ucure/ti.u o!ice 'in cele c!re.!( Locul er! *un.0ntr.ion!t+.!&e! 0n+l.cu cele*rii 1un!m*uli /i cu contorsionist! Tu'ori.i!r M!rcos s.!u !4uns o1i.'!r sin2urul circ 'in emis1er! *ore!l+ c!re se #ute! l+u'! cu o #ereche su#er*+ 'e siru/i r+m0ne! circul 5ittorio.ciri*iri( >+c+ni! i.un turneu 0n Poloni! /i Litu!ni!( Er! #re ent!t 're#t cel m!i 0n!lt om 'in lume /i !#+re! #e scen+.sl!* c! un 1!chir /i incre'i*il 'e lun2.! !#uc!t s+ lu#te.!u lu#t!t 0n #rimul r+ *oi( M!i *ine is 'o!r unul.ilor >or o11.e c! 1run ! 'e l+m0ie( Er! !#oi Le M!2ni1i\ue.i'e che1uri cu /!m#!nie /i cu 1r!n.ime! 'e 'oi metri /i #!tru eci /i o#t 'e centimetri.i!r 1iii s+i.se 'istin2e! #rin cortul s+u uri!/.1iin' cel m!i 0n!lt *+r*!t 'e l! noi( Du#+ termin!re! r+ *oiului.!c!re 4on2l!u cu #ortoc!le /i 1+ce!u tum*e 0n nisi#ul #lin 'e *+le2!r( Sen !.! lo&it c! !nele /i s.! 0ntors 0n SVJK.intr!.#e c!re le '+'e! /i !ltor! 0n su*!ren'+( A murit 0n SVTN.! crescut /i 1irm! <L! :chio#u= ! r+m!s !/! 'e renumit+.o m!ntie !m#l+ 'e c!/mir siniliu( Er! 0ncon4ur!t 'e #itici hi'o/i.unul 'intre cele trei m!ri circuri !m*ul!nte c!re str+*+te!u #e.0nc0t 0n c0te&! luni ! 1+cut #r!1 tot ce r+m+sese 'e l! M!rcos( A r+t+cit 0nc+ o &reme #rin c0rciumitot m!i #onosit /i m!i !*ruti !t.! chi&ernisit *ine.se #e s#!te( Anim!le 1ioro!se s!u 'o!r ciu'!te !&e!u !m0n'ou+ !ceste m!ri circuri.'!r /i h!rnic( Cel m!i mult ! !ren'!t uns#re ece mo/ii 'eo'!t+.! r+m!s% /i.ei.0n st!re s+ !#uce cu 'in.2r!& /i t+cut.ii un tr!n'!1ir !/e !t l! c+lc0iele ei 'o!r l+s0n'u.! 1ost rechi i.cel m!i m!re.ie 1+ce! Dumitru "*ote !t !cum Si2nor 6irelli% c0n'.!l 1r!.cu #icio!rele str0m*e /i c!#ete c0t *!ni.!r!( Si'oli.M!rcos ! l+s!t cr0/m! 0n 2ri4! unui ne#ot 'ins#re ne&!st+ "o rom7nc+ *+l!ie !l c+rei '!2heroti# ne.! &+ ut *uc+t!r 'e c!m#!nie 0n re'ut! Gri&i.!.! c+rui cu#ol+ 'e !m*r+ sc0nteieto!re se ri'ic! 'in tim# 0n tim# /i l! m!r2ine! >ucure/tiului( >unicul meu se #ro'use 'eci chi!r 'e l! #rimul s#ect!col !l circului.! numit+ i'entic.

*unic+.1+cuser+ 'in el o cronic+ &ie ! lumii cu tot ce.0n t!tu!4ele mereu schim*+to!re 'e #e #iele! 2+l*uie ! *unicului meu ce&! c!re le st0rnise 1erocit!te!( Am #e un'e&!.!m e8#us.0n m!re s#ect!col m!re.0ntre m!i mul.!u co*or0t 0n Ir!n #e 'rumul co&o!relor. l! >uh!r! /i T!/.i.!c!s+.1!ntom!tic'e!su#r! c!#ului lui Si2nor 6irelli.c! o #re&estire( Soile.! 'e l! Le M!2ni1i\ue( Anul !cel! ! 1ost /i !nul 1!limentului #entru Don 5ittorio C!rr!.!u 1+cut ne2o.&e'e!i 'esen!t+ cu cerne!l+ s0n2erie o #lo!ie 'e stele #e um+rul 're#t? l! s#ect!colul urm+tor o re2+se!i #e #0ntece.!n2!4!t+ l! circ c! *uc+t+re!s+( Cur0n' 0ns+.o m0n+stire ti*et!n+ #rin secolul !l treis#re ecele!( De !colo !r 1i #lec!t un no&ice.! 1ost s10/i!t 0n #lin s#ect!col 'e #ereche! 'e siru/i.o n+scuse 'e4! #e m!m! 0n SVJS /i o l+s!se l! Chirno2i.#e.#ro'uc0n'u.ie 'e tim*re( Cronic! lui Dumitru mer2e.iim0ine 0l &e'e!i suin' s#re 20t /i *+r*ie.l! &+'u&! lui M!rcos.#ro#riet!rul circului( Soile ! murit l! m0n+stire! Du'u cu 'i!2nostic 'e 'emen.itori 'e s+*ii /i 1or.c!re se !runc!se *rusc !su#r! lui( Anim!lele 1!*ulo!se.!u r+m!s !#ro!#e nou+ eci 'e !ni /i 'e un'e ! #lec!t ne2ustorul 'in &reme! lui H!n2erliu((( 5e i.cu *ot /i co!'+ 'e *!l!ur.+ isteric+.! 1ost.c!re cu !ri#ile 0ntinse 0i 0m#o'o*ise !st+ i omo#l!.#ro#tin'u.s+.! m!i .o/i 0n #iei 'e leo#!r'.0n2hi.c0n'.mult m!i !'0nc 0n trecut 'ec0t #o&este! me!( E! 0nce#e cu ni/te 0nt0m#l+ri c!m nel+murite.c!re s.0n mi4locul unei 4un2le 'e t!tu!4e 1renetice.i!r Dumitru /i.*+tute #!rc+ 0n s!1ire3 "8).urm+rin' cu 'e2etul conturul 1ermec!t !l celor trei litere0nce#u s+ r0'+ /i s+ #l0n2+.s+ .e! 0/i 'esco#eri./i !mestece contururile3 l! o re#re ent!.uri.e#+tur+ cu 0n. Pe tot #ie#tul.i!r #oim0ine #lute!.l cu *inoclul.este /i &! 1i( T!tu!4ele s!le #+re!u s+ circule #e su* #iele.!u !4uns 0n Gru i!.o m!#+ #lin+ cu t+ieturi 'in i!re c!re.i scui#+tori 'e 1oc.inut( De l! !cest om ciu'!t.! 0nchei!t /i el c!rier! 'e s!ltim*!nc 'u#+ c0te&! luni.0/i !rcui s#in!re! !t0t 'e 'r!m!tic.ent.o /i Tu'ori.'!r cu cerne!l+ &er'e( P!#!2!lul cu 'i!m!nt 0n 1runte.'e 1!#t.! 2hici &iitorul 'u#+ schim*+rile 'in 'esenele 0nc0lcite 'e #e #iele! lui( )ntr.!r 1i #etrecut 0ntr.se 0ntr.cel m!i 0n!lt om 'in lume=( O #o + 0l 0n1+.l!*e 'e leu /i !ri#io!re 'e lili!c&+ user+.'!rul 'e.i#e /i s+ se t+&+le!sc+ #rin #r!1ul !renei.o se!r+ 'e !u2ust.&ise( Cernelurile /i #r!1urile color!te 0n1i#te 0n #iele.incin/i cu l!n.trei litere.i/e! + '0n' m0n! cu Go2e! Mim.#ri&in'u.m!m! ! mo/tenit 'ou+ lucruri ne!/te#t!te3 o cronic+ 'e 1!milie "#e c!re .un'e.0nc0t !r 1i in&i'i!t.o #e scurt #0n+ !cum% /i o colec.ie.o i!rn+ l! >r+il!.se #!re.me!c!re.se 0n ce!1+ /i 0n c+lc0ie.c0n' su* cortul circului 5ittorio se 0n2r+m+'iser+ s#ect!tori m!i mul.i c! oric0n'.#0n+ ce.'ormin' no!#te 'e no!#te 0n #!iele c!ilor 'e m!ne4 cu Dumitru.l #re ent!u #e <Si2nor 6irelli.0n.e#+tur+.#entru c! !#oi s+ se 'estr!me c! un !*ur u/or( >unic! me! ! 1ost o 1inl!n'e + t0n+r+.c!re #e l0n2+ el #!re !#ro!#e un #i2meu( Cre' c+ !u or2!ni !t /i un meci 'e *o8 0m#reun+.!i c+rui urm!/i !u str+*+tut C!/mirul.#e #iele! *unicului !#+rur+.e c! /i cum tot ne!mul meu !r 1i un 1el 'e 'e2et c!re .c!re 0ns+ nu s.

o 1!nt!stic+ rochie !l*!str+ cu mo'el im#rim!t3 cren2u.! /i e! ! co*or0t.2r!sei!t+3 tre*ui! s.#0n+ l! #o!rt+.! 0ncerc!t cu in1init+ 'elic!te.0n2hesui.eu /i sor+.! !#lec!t !'0nc !su#r! me! /i mi.&0n 0n' 'in c0n' 0n c0n' c0te o m!rc+ #o/t!l+ cu c!re ne !co#erim cheltuielile(= A*i! c0n' E2or ! t+cut /i.cu 0n1ri2ur!re.o !'mir+m #e <'o!mn! >!ch= 2+tit+ 0ntr.ele lucio!se3 *u ! !l*urie ! unui #!h!r 'e #e m!s+.l .!m /i mut!t !ici( Sor! me! ! st!t cu noi #0n+ !cum #!tru !ni.i!r E2or s.! '!t ocol 'e m!i multe ori m!2! iei.i! 'e !.! unui tem#lu( A*i! ! #utut s.!colo .0l chem! Au2ustin >!ch.Dumne eu /tie 'e ce.o urne!sc+ 'e. o.in 0n!inte.i! ei 'e tim*rec!re cre' c+ &!lore! + enorm( Nici nu.i! ei un sin2ur tim*ru.!r+ #0n+ 0n ALM.! m!mei.mer2e 0ncet.+ 'e.c0n' !&e! cincis#re ece !ni /i num!i un metru /i nou+ eci( T!t! er! 'e #e !tunci cu un c!# m!i mic 'ec0t m!m! /i #ro*!*il c+ ! lu!t. ei nici m+c!r n.!u 1ost con/tien.construit.i 'e c+ut!re! lor( :i.!u urm!t c0te&! secun'e 'e lini/te .ele color!te 'e h0rtie(Sor+.'e.c0n' ! murit /i t!t! 'e 'i1terie.'e un'e 'o!mn! >!ch ! lu!t.me! s./o&+in'.cu #re.! m+rit!t cu un t0m#l!r( Are /i un *+ie.c0n' s.iuito!re.c0n' ne.!u tr+it #ur /i sim#lu &ie.! n+scut 0n AKO.un lucru 'es#re c!re /tie c+ e8ist+.i 'e o*ose!l+.! !tins.ne 'e l! .i 0n 1un'ul unei c+ru.c+ut0n' ce&!.o.!m con'us #e su* cerul 0nstel!t.o m!i mult #entru colec.!m '!t se!m! c+.e l!c+tul 2rosol!n 'e l! u/+ /i 0n cele 'in urm+ s.'in comun! Du'e/ti.! m+rit!t 1o!rte 'e&reme.!( Noi.eu /i m!m! locuim sin2uri.e.tim*re( A/! !r!t+ !mintirile mele 'in co#il+rie3 'oi ne*uni r+s1oin'.l! s#it!lul un'e 1usese in1irmier( )ntorc0n'u.1+r+ c! !ce!st+ /tiin.er! s!s 'e l0n2+ >r!/o& /i colec.mi.o #u.! l+s!t 0n 2enunchi #e *r! 'ele noroio!se.col.m!m! 0n 'oliu.!m trecut #e l0n2+ m!2! i! #e c!re #o!te !i &+ ut.in *ine minte.c!re instincti& 0i m0n!u s#re A#us( M!m! s.+r!nul c!re m0n! c+ru.0n #lin c0m#( C0n' ! &+ ut.i.0n SVKN.#o!te.ile.m!i t0r iu( Er! #ur /i sim#lu o m!2! ie !1l!t+.! murmur!t in&it!.un 2!l*en mur'!r3 t!nti Aur! !#rinsese 'incolo lumin!( Acum ne stri2! cu &oce! ei #+trun +to!re.ion! /i el.+ s+ 1ie tr!nsmis+ !lt1el 'ec0t.i!r eu !*i! 0n ALT( Din c!u ! *om*!r'!mentelor !m st!t l! .1ire/te.ochii #ur#urii !i !lun2itului.ne s#eri!ser+m /i #l0n2e!m 0n hohote( Chi!r ! 'ou! im!m! s.! lun2ul unui 'rum #e h!rt+.! 0nchei!t 0n ALO.urile rotun4ite !le so*ei( 60/i! 'e 2e!m m!t ! u/ii se lumin+ *rusc 0ntr.c!re ! 'esco#erit "8)!ul.r+s1oin' /i i!r r+s1oin' #!2ini ne2re 'e !l*um.!r+.0r0itul 'e 2reieri.me! 1r0n.el 'e &reo trei !ni/ori.ul c+rui! ! construit 1oi/orul( Construc.0n c!re se 0n/ir!u #+tr+.o s1ios cu &0r1ul 'e2etelor.#rin .un'e st+tuser+m l! o cuno/tin.i! s.l !scult!sem cu 2ur! c+sc!t+ /i nu o*ser&!sem c+ 0n c!mer+ er! !t0t 'e 0ntuneric 0nc0t m!i &e'e!m num!i su#r!1e.l &i it! ! .co#iii.m!mei i s.1o!rte #recoce( De !tunci.c! 0n 1!.! hot+r0t3 ! &0n'ut 'in colec.#rin s0n2e( P0n+ l! m!m!.! 1+cut r+u( Am o#rit c+ru.e 'e cire/ 0n1lorit( Er!m #itic+ #e l0n2+ s#erieto!rele cu 2esturi lente c!re um#le!u su1r!2eri!( L! #lec!re.ce! 'e l0n2+ 1oi/orul nostru.

!m m!i #ier'ut tim#ul #e l0n2+ t!nti Aur!.o unic+ mi/c!re.G!ro!1! m+ stri2! 'e l! #o!rt! no!str+ cu &oce! ei 2utur!l+( Mi.0n interiorul conc!&cine&! 20ri!se cu un &0r1 !scu.er! !l* c! o *urt+ 'e #e/te( Acolo.!colo &ene!u 1luier+turile #+s+rilor c!re !*ole!u lini/te!((( Pe sutele 'e c+r+ri c!re str+*+te!u co'rul 1+r+ limite se strecur!u !rici /i 1ul2er!u ne&+stuici( )n lumini/uri.+ r+t+cit+ #e c+r+ri.#lin+ 'e musculi.e!m c+ r+t+cesc. #+m0ntului er!u um*r!re #entru 1or1ot! h!otic+ ! &!cilor Domnului( P+'ure! mi se #+re! mie.s#re !ltce&!.ul 2ol( Nu c+ut!m ie/ire!.! #utre2!i.in+.i!r !#oi m+tu/! mi.'e 2ustul meurei cu c!re m+ m0n4isem to!t+ #e l! 2ur+.'e c!re uit!sem #entru #rim! o!r+ 'e c0n' o !&e!m /i c!re 'ormise #e #!rchet.c!re str0n2e! sc!mele r+s#0n'ite #rin to!t+ c!s!( M!rcel se 0ntorsese 'e l! 4o!c+ mur'!r c! un #urcel /i n.#rintre trunchiurile tinere /i lun2i.ie.ile l!r2i !le cren2ilor se 'eschi'e!u ochiuri 'e cer !l*!stru( P!rc+ 'e.1rem+t0n' 'in mili!r'e 'e 1run e tr!ns#!rente( Um*l!m #rin !ce! #+'ure mirosin' ! lemn ro/c!t! t!nin.o 0nc!s!se num!i #entru c+ er!m /i eu 'e 1!.sin2ur! re!lit!te #osi*il+( Nu.! 20ri!t *r!.!mi! + l! 1oi/or( <Tu /tii s+ !scul.o 1eti.i!r interiorul.o su* #ern+ /i s#une.0nc0nt!t+ 'e culorile 1luturilor.0n c!re !erul 'e 'u#+ #lo!ie sc0ntei! c! so!rele( O #+'ure 'e 'imine!.!m !'us !minte 'e *i!t! Zi i.#+i!n4en e8t!tic.cu si'e1ul tr!n'!1iriu.ti4e 'e sm!r!l' /i !ur.#u1os /i cu 2ust 'e i m+.!.!m *+ut l!#tele /i.ur icile /i clo#o.'ou! i 'u#+.+0nc+rc!t+ 'e rou+.'in c!re n.totu/i !t0t 'e &ii9 Prin *ol.0mi s#use( D!r 'e#in'e '!c+ /tii s+ &ise i(= :i.!m #ri&it o*iectul '!t 'e E2or( Er! o scoic+ 0n 1orm+ 'e e&!nt!i 4!#one .mi m0ine ce !i &is!t ! i.mer2e!m &oio!s+.! 1+cut #!tul( Am #us scoic! su* #ern+ /i.!/ 1i &rut s+ ies nicio'!t+( Su* o 1run + mur'!r+ 'e noroi !m 2+sit un melc cu cochili! s#0n+( )ntre 'oi co#!ci 0/i 0ntinsese #l!s! #lin+ 'e *o!*e 'e !#+ un #+i!n4en cu cruce( O cr!c+ usc!t+ mi.#e c!re !cum.mi m!i !minte!m 'e nimic !ltce&!( :i nici nu sim.c!re #0n+ l! nou+ s. no!#te(= Se 0n'e#+rt+ !#oi s#re c!#+tul str+ ii.0n m!i multe !2e su#r!#use( 6!.0/i r+s1ir! co ile #rintre stele( Am intr!t 0n c!s+ /i. !m !'ormit( A*i! 'imine!.!u 0n1iin.e !urii.i!r .s+rin' 0ntr.eii &iole.o 0m*r+c!sem cu cele m!i 1rumo!se schim*uri !le ei( D!r.!rcuite s#re so!re 0ntr.su* m!s+( Am &is!t 0n !ce! no!#te o #+'ure( O #+'ure &er'e.!m ie/it 0n curte( Nu st+te!m 'eloc *ine cu con/tiin.mi !/e + 0n #!lm+ un mic o*iect rece /i *ine /le1uit( <Pune.un #iciorl+s0n'u.'isc 'e ciocol!t+ cu mie ul !l*.!urie.! e8terio!r+ er! stri!t+ /i m!i 0nchis+ l! culo!re.i.!&0n' 0n interior sute 'e c+r+rui 0ncruci/!te.nete' /i !lunecos.c+r+rile nu er!u 'rumuri s#re ce&!.ci *ucuri! #ur+ 'e.m+ #e *urt+ c! s+ sor* !#! u/o!r+ ! &reunui i &or crist!lin( Acee! er! lume! me!.su#le.+ mi.! um*l! #rin Minune( L! o#t 'imine!.it un 'esen3 un cerc 'eschis.c! ni/te intestine( P0n+ l! culc!re mi.!t to!te.st0n' 'e &or*+ cu 1etele.i /i ro'ul.0n com#ens!.un'e cerul se !l*+stre! /i comet!.+( Du#+ m!s+ !m lu!t c0te o men.! 'in c!u ! s+rm!nei Zi i.

e! tre*ui! s+ im#ro&i e e un s#ect!col.!m #lictisit re#e'e 'e 'esen!t /i 'eo'!t+ ne.s!(= Ascult0n'u.i!r 0n centru r+m0ne! un cerc 'e 'i!metrul unei min2i.l! #o!rt+.!&e!m s+ ne #lictisim nici o cli#+ 0ntre!2! s+#t+m0n+( Ester ! #ro#us s+ tr!2em l! sor.i( Ne.l &ei m!i !&e! nicio'!t+( Pri&e!m cire/ul !m!r.!m tr!s cu cret+ &iolet+.1etele s.'e #rim! '!t+ c0n' le &+ use. !m h!/ur!t cu cret+ ro/ie( Du#+ !ce!st+ is#r!&+. !&e!m3 c!s! 'e c+r+mi'+.scoic! 20r0!t+.c!mionul !l*!stru c!re se #r+4e! l! so!re cu &e/nic! -Gi2i c+sc0n' #e c!#ot+.( <Ni/te ne*uni.it+.!r !1l! cine /tie ce tr+sn!ie( <Micul Bohn=.!m s#us 'e E2or /i 'e #o&e/tile lui.'ureros c! un lucru #e c!re sim.e!m 1o!rte trist+.to!t+ !iure!l! cu str+mo/ii lui /i cu m!2! i! !i! &eche 0n c!re s.i #omi #lini 'e clei 'in curte.se #este to.mi 0n n!s( M+ sim.i!r !lun2itul le #ri&ise ! 'ou! i cu 'is#re.cu Chom*e res#ir0n'u.!#oi 2!l*en /i or!n4.!m !#uc!t s+ 1!cem 'esene cu cret+ color!t+( 6etele 0l 'esen!u #e E2or 0n 1orme c0t m!i c!ric!tur!le3 *! lo&in'u.ele !u #+rut o1ens!te /i.! cercurilor2hemuit+.!m hot+r0t "nu m!i /tiu cine ! 1ost cu #ro#unere!% s+ ne 4uc+m 'e.+ 'e #l+cere.c0n' E2or se *!l!ns! 0n!inte! me! c! o co*r+ hi#notic+( Ie/e!m l! #o!rt+ /i #ri&e!m 0n 4osul str+ ilor3 co ile meelor !2+.*! !#uc0n'.uri( Eu 0ns+ !m 'esen!t cu cret+ ro scoic! #e c!re mi.l! c!re celel!lte !&e!u s+ #!rtici#e c! su#use( Ce! m!i entu i!st+ er! Ester.cu m0inile #line 'e cret+.0nc0t #istruii !#ro!#e c+.curte! *ine 0n2ri4it+.4ocul !&e! s+ 'ure e /!#te ile( )n 1iec!re i.! serii trecute.!u *0i2uit 'in &0r1ul *u elor3 <M!i '+.urm+torul er! !l*!stru.le '+'use #e r0n'.un o*iect.! Re2inele( Bocul nu er! 2reu3 1iec!re 'in noi tre*ui! s+ 1ie re2in+ tim# 'e o i( Pentru c+ er!m /!#te.le. s!u c!m !/! ce&!( D!r.&iscer!l.!te 'e s0rmele 'e tele2r!1 1lutur!u sin2ur!tice 0n !erul 2!l*en /i c0te o turturic+ o#rit+ #e st0l# le #ri&e! cu un sin2ur ochi( O !/te#t!m #e .o '+'use E2or( Ne.ui3 &is!sem o!re &isul !'e&+r!t$ Nu.cum 0i ice!u ele.i 'is#+ruser+( Si2ur!/! n.!u s#us #0n+ l! urm+ c+ 1iec+rei! 0n #!rte 0i #o&estisetot !/!./i m+ s+2et! !mintire! 1oi/orului /i.!m !#uc!t #e loc s+ /ter2em cu o c0r#+ u'+ 'esenele 'e #e !s1!lt /i s+ tr!2em cercurile celor /!#te ile( Cel m!i l!r2 l.!u 0m#r+/ti!t #e l! c!sele lor c! s+ !'uc+ 1lori /i o*iecte( Am r+m!s 0n 1!./i 1iec!re 'ormise o no!#te cu e! su* #ern+( D!r nu &is!ser+ ce !r 1i tre*uit.cu str!turi 'e !r#!2iccu s#!liere 'e ro/ii.l &oi 'e !m+2i #e t0n+rul uri!/ /i 1r!2il.un 4oc 1rumos.!m uit!t 'e e!( Le.re2in! res#ecti&+ !&e! s+ #rime!sc+ o culo!re.o ste! cu multe col.#0n+ !tunci nu m!i !&usesem un &is !t0t 'e &iu.totul mi se #+re! lumin!t 'e un so!re ne2ru.!m 0nce#ut /i eu s+ m+ tem c+ el m+ &! 'is#re.se cu c!#ul 'e cornul lunii 0m*ito!re.nu /tiu ce.l! c!re.c!re se ro/ise !t0t 'e t!re l! 1!.c!re l! 'es#+r.0n interiorul lui !m 'esen!t !ltul cu cret+ in'i2o.+$ Oricum.#e c!re l.urm+torul &er'e.mi.i c+ nu.m+ #ri&ise cu !t0t! 'urero!s+ s#er!n.!t0t 'e re!l( Ne./i el /i m!ic+.cum er!m 1o!rte 0nsu1le.ri'ic0n'u.ire.i ceil!l.cu o m0n+ nes10r/it+&er'e c! 1iere! s!u st!co4ie.0n mo' ne!/te#t!t.0nc+ 'e c0n' sosisem ieri !ici.l! to!te.l 0ncolo 'e lun2!n t0m#it= .o 1lo!re /i un loc 'e 4o!c+( Cu ele.

! tr!s A'!. 'e 1ier un *utoi m!re /i str0m* 'e culo!re! ru2inii%.'in #rim! i.#ere./i chi!r m.'ren.mi.n #icio!re.s+ te 20n'e/ti m!i mult tim# l! ce.'e e8em#lu <Ro/u= !m scris cu &iolet.!r 1i cl+tit 20tul cu 2! "lucru &erosimil.+.color!t+.! 1+cut s+ #u1nim 0n r0s( D!r mic! s+l*!tic+ er! 0nc0nt!t+3 i se #+re! culo!re! ce! m!i &ie /i m!i str+lucito!re( Cu o &oce 'e #!rc+ /i.cu c0te&! #erne /i un ce!rce!1.! c+ ut *+1to!sei 'e >!len!.i 'in 2re/elile celorl!lte.'!r !/! ! 1ost s+ 1ie( G!l*enul er! sin2ur! culo!re #e c!re n.culo!re .un !'e&+r!t tron cu *!l'!chin.chine( )n #lusc0te&! co!le 'e h0rtie lucio!s+.+( Au intr!t /i 1etele /i cur0n' c!mer! s.ntre noi.!m str0ns 'e #e 4os c0r#ele /i h0rtiile c!re ne r+m+seser+.#u.#!rc+ nici nu !i tim# s+ te 'umire/ti *ine .0n m0n+ cu 1lo!re! c!re 0i &! c+'e! l! sor.!m 0nce#ut m!rile tr!2eri l! sor.#e .o #ute! su1eri( Totul #+re! s+ 1ie 0m#otri&! *ietei mele #rietene( :i +st! ! 1ost 'o!r 0nce#utul( G!ro!1! ! tr!s or!n4ul.c!re chi!r o merit! #rin lim#e ime! &er'e.i!r !l*!strul C!rmin!( Nici nu s.i '!u c0n' &oi 1i re2in+.!r 1i 1ost Re2in! Ro/ie 'in c!# #0n+.1iin'c+ un &+r 'e.un sc!un 'e *uc+t+rie !m im#ro&i !t.i ste! ei #e tron.!m li#it.i.ii !u ie/it !/!3 &ioletul i.#e s#+t!rul tronului( Du#+ ce.ie c! 'e #e !lt+ lume.!1l0n' 'e 4ocul nostru.c!re s.!l ei lucr! l! s!lu*rit!te /i !&e! &est+ #ortoc!lie cu /ireturi. /i 2!t!3 &e i c+ 'e4! nu m!i e/ti re2in+( M!i *ine s+ 1ii ce&! m!i 0ncolo.elele 0n #+l+rie( Er!m 1o!rte emo.e 'e !tl! /i cre#e.'!ntele /i *r+.o re2in+( Sucin' 1or1ecu.!m consol!t cu 20n'ul c+ !/!.o.1!.i #entru lucru m!nu!l.in #er&ers+.Ester.! ochilor ei( Cu 2!l*enul s.!m hot+r0t s+ #ro#un tr!n'!1irul3 #o!te &! nimeri tocm!i l! e!( Am intr!t 0n c!s+ /i m.!m #us *ile.'!r m!i !les m+ 20n'e!m c0t 'e *ine o s+.! #rico#sit.un c+ru.+ 0n 1!.<Or!n4= cu in'i2o /i !/! m!i 'e#!rte.ion!te.! str0m*!t 'e cum ! citit3 si2ur c+ ei i s.! m!i !'us 0n c!mer+ 10/ii 'e #lu/uri multicolore.Pui! 'ecu#! 'in 1o!i! 'e !ur un inoro2 /i un leu.+ri 'in ce ne c+'e! su* m0n+.l! 2r+'ini.c!re o &reme nici nu /i.c+ci mereu o &e'e!i l! co!'+ l! 2! .#e c!re i.1ie &or*!.!i &re! s+ 1!ci 0n iu! t!( In'i2oul l.+ 'in h0rtie !urie( T!nti Aur!.ele 'e h0rtie culorile curcu*eului "1iec!re culo!re !m scris.! um#lut 'e o lume tru'ito!re( Decu#!m to!te l!n.e! ne s#use c+ /tie /i cu ce s+ se 0m*r!ce.! c+ ut Puiei.cee! ce ne.cu culo!re! in&ers+ 0n s#ectru.!m !'us o #+l+rie &eche ! unchiului :te1!n /i.i!r 'intr.'in c!re &+rul rneu m!i 'ecu#! mere.1+ce!m coliere.!m !#uc!t s+ me/teresc o coroni.c! o mic+ 1!nte ie.<1o!rte *!*!n+=.! '!t se!m! 'e norocul ei/i !nume c+ !&e! s+ 1ie re2in+ chi!r 0n !ce! i( D!r.!r 1i #otri&it num!i ro/ul.morco&i /i c!str!&e.i2+ne!sc+.!st1el c+ num!i <5er'ele= ! r+m!s scris tot cu culo!re &er'e% /i.culo!re! 'in mi4loc.! cu o 2r!.'emn 'e.tr+20n' 'u#+ e! 0ntr.c+ci 'e culo!re! tr!s+ 'e#in'e! iu! 0n c!re !&e!m s+ 1im re2ine /i 1iec!re !r 1i &rut s+ !4un2+ m!i re#e'e l! r!n2ul su#rem( D!r #0n+ l! urm+ sor.'e.!r 1i #utut s+ nu 1ie ele un! 'u#+ ce!l!lt+cu culori !t0t 'e !sem+n+to!re( 5er'ele.i( A/ 1i &rut c! !ce!st+ 1lo!re s+ 1i 1ost un tr!n'!1ir ro/u.s+ 0n&e.i( Am scris #e *uc+.cu totul !iure!.#e 'e !lt+ #!rtene.m+ 0ntre*!m ce rol o s+.uri 'e h0rtie color!t+.Ester.

'!c+ s.str!'!.Ester termometrul.0n secret.o #erl+ 2+urit+ /i termometrul meu( Am scris /i numele lor #e *ile.!m scris /i numele celor /!#te 1lori #e *ile.i! !le2erii culorilor ! m!i sc+ ut.!r 1i #utut.neo*i/nuit 'e m!re.'intre #rimele !#+rute l! noi.C!rmin! 2!ro!1! "!ici.nou+ celorl!lte ne r+m0ne! 'estul tim# 'e 20n'ire( 6lori !'e&+r!te nu !'useser+m.! 20n'it l! o 1lo!re /i.A'! ce!sul.r0n4in'.i scote!u 'in 2+uri( Ne con&ene! 0ns+.c!re se 20n'e! s+ i.ele /i le.elul /i !#oi urm! s+ ne 'ucem 0n locul 'e 4o!c+ trecut #e *ilet( Deoc!m'!t+ 'o!r >!len!.!m tr!s 'in #+l+rie( Eu !m lu!t inelul.mi.c!mionul /i o ruin+ !1l!t+ 0n s#!tele cur.Ester '!li!.#i!tr+.Pui! creionul cu *il+.!/ 1i 1+cut schim* cu Ester( Ro/ul nu !&e! nici o le2+tur+ cu mine.#0n+ /i numele meu.c+ci #e !colo &ene!u uneori /i *+ie.'e.mi re&ene! er! ro/ul( M+ sim./i tr!2+ *ile.l !'usese 1iec!re 'e.G!ro!1! #+#u/!( Ne uit!m l! lucru/o!rele !ste! c! l! !lte !r+t+ri( Nici nu ne trece! #rin c!# ce !&e!m s+ 1!cem cu ele( D!r.cum se 1!ce 'e o*icei.e!m o u ur#!to!re /i.'!r 1iec!re 'intre noi s.tr!ns#!rent.i! >!leneire2in! 'in #rim! i "c+rei! 0i #ic!se /i !cel ine8#lic!*il i!'e/.'e 'e#!rte noroco!s! 'e #0n+ !cum.cu e8ce#.! r0s mult%.ii no!stre.un'e 1usese o /co!l+.0n'u.ele( >!len! ! tr!s ore!u!.1oi/orul lui E2or.e re2ele 1lorilor.Pui! 1lo!re!.un'e .c+ci s.leului.un i!'e/ 'e 2+in+ *+tr0n+.o #+#u/+ c0t 'e2etul.0n /!#te one3 c!mer! me!.'u#+ ce ne.ne.ne c+ ne !runc+ 0n c!# 2+r2+unii #e c!re.>!len! i!'e/ul.!m 1olosit i!r #+l+ri! c! s+ #unem 0n e!.!cum locurile 'e 4o!c+.c!re !r+t! mereu KN 'e 2r!'e( P+l+ri! ! trecut #e l! 1iec!re /i.c+ nu m!i er!m noi re2ine l! c0m#( Ne r+m0ne!u one m!i no*ile( Ce! m!i 'orit+ er! curte!.o*iectul #e c!re.'u#+ o!rec!re 'is#ute.i c!re se lu!u 'e noi!menin.! #ic!t 0n *r!.!m lini/tit 0n #ri&in.A'! c0rcium+re!s!.!r 1i &e/te4it #0n+ l! s10r/itul 4ocului.0n 1usti.e&i'ent c+ nu !&e!i &oie%.c0n' !m scos unul c0te unul o*iectele c! s+ le 0n/ir+m #e m!s+.i 'e #e.c0m#ul.#e 'e !lt+ #!rte.0mi su2ere! + un 1el 'e !l*!stru.0n 1iec!re 'imine!.un creion cu *il+.ele er!u3 un inel.curte!.i!r mie.&er ui 1o!rte #!li'( Du#+ ce emo.!i 1i /tiut ce s+ 1!ci nici '!c+ te.+ 'e &o!l #em*e.C!rmin! #erl!.cu *ucile o*r!4ilor c! un #o#one.G!ro!1! 2ur!.o /ute!sc+ cu oc! i! !st!( Eu nici nu !m m!i 'es1+cut *iletul( A&e!m s+ 1iu ultim! re2in+ /i culo!re! c!re.s.tr!n'!1irul( A&e!m s+ 1iu o re2in+ cum nu merit!m( C! s+ ne #unem #e tre!*+.norm!l.!m 20n'it s+ nu tr!2em l! sor.!c!s+( Eu 0l /ti!m 'o!r #e !l meu3 /ter#elisem 'in sert!rul m!/inii 'e cusut un termometru stric!t.! or'inii 0n c!re !&e!m s+ 1im &e'ete..!m #!rcel!t.un ce!s 'e 4uc+rie.+ re2in! 'in iu! res#ecti&+ !&e! s+.c! o 1urc+ 'e os cu c!re n.0/i &0r0 m0n! cu #ete ro 0n #+l+rie /i sco!se o2orul( To!te !m morm+it #lictisite3 'in #rim! i tre*ui! s+ ne mut+m #e !r+tur+( Nu #re! ne con&ene!.!i 1i 20n'it o mie 'e !nic+ci s+ 0l ru#i.nu ne m!i r+m0ne! 'ec0t s+ !le2em locurile 'e 4o!c+( Tot 'omeniul nostru l.'e !st! noi 0i ice!m /co!l! &eche( C! s+ nu se /tie chi!r totul 'in!inte.S&etl!n!.

i!r l! 20t i.! i!'e/ului( >!len! se uit! l! m0inile ei cu 2ur! c+sc!t+( Osul cu 'ou+ r!muri. !m !t0rn!t 0n #+r l!n. I!'e/ul ne sili s.i.i!r noi ne !#uc!r+m s.i!.ocrotit.ii.!/! c+ !m ie/it 0n str!'! #ustie( Am cotit.un c!#ot &iolet !l m+tu/ii Aur!.i!r i!'e/ul 0l 0n&0rti 'e c0te&! ori 0ntre 'e2etele 2r+su.'!r c+ur0n'.i co'i.inte!sc+ ce&!.&e'e!m 1oi/orul mel!ncolic.!l c!ilor /i !l re2inelor$ Nu#e !tunci nu #ute!m &e'e! :!hi/tii !#lec!.!lunec0n' milimetru cu milimetru.cu un 2emule.i!'e/ul se smulse cu. o #use 0n #ie#t.!m #us cununi.o 0m#o'o*im #e #rim! re2in+( Am 0m*r+c!t.chi!r /i 0n ciu'!t! ei i#ost! + 'e re2in+( Zore!u! /i.!l c+rei !4utor 0l im#lor!( Du#+ ce.i sc!#e 'in #umn( C0n' se !#ro#ie Pui!.#e c!re nu cre/te!u 'ec0t sc!ie.'in m0ini( <Mer2i 'u#+ el=.1le8i*il.o 0ntr.*!r!c! un'e /ti!m c+ se !1l+ "8)!ul.0i s#use Ester( >!len! se ri'ic+ 'e #e tron /i .s#use !ce!st!.s!u m!i *ine is #este #+m0ntul 0n.s#re c0m#( A*i! ne .e.su* cerul c!lm c!re !&e! s+ 1ie to!t+ s+#t+m0n! *un cu noi( I!'e/ul tr+2e! s#re #o!rt+.*uruieni /i 'in loc 0n loc !l*+strele .c!re.e!m '!to!re s. lucin' 0n turn.! !urie #e c!#.c!sc+ l! ce 1!cem noi( Cu !st! #usesem l! #unct tot 4ocul.ite 'e l! c!#+tul 1urcii.in0n' m0inile 0ntinse 0n!inte'e #!rc+ !r 1i &rut s+ .ile l+.0l ri'ic+ /i.se l+s+ 0n &oi! i!'e/ului( Acest! o t0r! c! un c0ine #e c!re l.0ntr.!m !'un!t to!te 0n 4urul tronului.! 0n cors!4ul *lu ei.!m 0nm0n!t ore!u! /i i!'e/ul( >!len! se 1eri l! 0nce#ut 'e ele.im#un+to!re #rin #ro#or.elenit.l #ri&i cu ochi reci "Pui! nu s.!'e&+r.0n mi4locul lui.c! o *ro!sc+ r0io!s+.'runcin0n'u.l '+'u 'in nou re2inei( <M+ tr!2e 0n!inte=./i &e'e!m cum.0n c!re !*i! 0nc+#e!( I.c+#e.i 2ur+.o mereu cu #ri&irile s#eri!te #e Pui!.i.ine!m 'u#+ 2r!s! 0n mo&.&0r0n'u.#0n+ ce se nimeri s+.0nce#u s+ se mi/te u/or 0n sus /i 0n 4os( Ne.inut o m!n/+ 'e !&ion( Atunci.'!r #0n+ l! urm+ le #rimi( To!te ne sim.c!re 1+ce! ni/te #!/i c!r!2hios 'e m!ri.i!r !cum st+te!m /i ne #ri&e!m 0m*in'( De un'e s+ 1i /tiut !tunci c+ !cest! 'e 1!#t nu er! 4ocul nostru.uri 'e h0rtie &iolet+.se suce! 2!t! s+.o #ri&im 'is#re.im#re&i i*il+.o!sele lun2i 0i ie/e!u.elul li*er cu c!re se #relun2e! *i1urc!.!m !t0rn!t un /ir!2 'e m+r2ele cu *o!*ele c0t #umnul( Am scos !1!r+ sc!unul 0m#o'o*it /i l.l !#uce 'e #+r.+ ni s.i!r !l+turi.i cu 2r!&it!te #este lume! no!str+( C!rmin! 1u2i s+ ru#+ o ore! 'in 2!r'ul &iu !l c!sei 2emenelor.o l! st0n2!.ine!m 'u#+ >!len!./i h!lcile l! 1iec!re c+lc+tur+ #e c!l'!r0mul nere2ul!t? 0n 4urul #ietrelor 'in #!&!4 cre/te!u 1ire 'e i!r*+( Am 'e#+/it ultim! c!s+ /i 0n 1!.!m 1+cut c0te o re&eren.cu un 2est 0ncurc!t.cu c0te o m0n+ #e 1iec!re 'intre cele 'ou+ co!rne( P!rc+ !r 1i .! ei.i.+ 0n 1!.iu 'e 'es1+/ur!re /i er! un loc 0nchis.'e l! locul 0m*in+rii.#ri&in' !ce! mi/c!re #!rc+ inteli2ent+. !'e&+r!t /i c+ u l! #icio!rele 1etei.!i #urt! 0n les+( Noi ne .c! s+ nu se uite to.! 'eschis c0m#ulc!re se 0ntin'e! #0n+ l! ori ont( De#!rte.!/! cum /!hul nu e 4ocul #ionilor /i.!&e!i /i s#!.!r 1i mir!t nicio'!t+ 'e nimic%.0n or on!t+ c! o #!#!ru'+( Er! !#ro!#e 'e or! unu /i 0n lume er! o t+cere sc0nteieto!re.uitor.o lu+m 'irect #este !r+tur+.!m !/e !t 0n mi4locul cercurilor 'e cret+( >!len! tron! !colo c! o 5ener! 'in m!2'!leni!n.

!m hot+r0t s+ ne 0nto!rcem #e l! #!tru cu o lo#!t+ s!u o c! m!( Ne /i &e'e!m 0n 1!./i c0r#! &iolet+ !t0rn! l+l0ie 0n &0r1ul *+.i#+ /i.!/ 1i #re1er!t c! Ester s+.!m !#uc!t s+ s+#+m.#ro#ti.! ce ne 4uc+m.c! 'esen!.&roi!m #o!te 'o!r s+ nu m!i su1+r !t0ts+ nu m!i 1ie totul !t0t 'e nes10r/it 'e 'ureros( L! t!nti Aur! er! o client+.ne #leo!#!( Pe cer.se rosto2ole!u norii !l*urii.ne ochiul 'e !cele &+2+une misterio!se. ntre*e 'e.st+te! cu 2ur! r0n4it+ /i cu 2u/! um1l!t+cu coro!n! #e.e 'u#+ ele( Er! c!l'.croitori! 0i m0nc! ilele( I!r t!t! !&e! s+ &in+ s+ m+ &!'+ !*i! #oim0ine.cu sur0surile lor l! 1el.*oului.i #re! iu*e!m #e nici unul 'in ei( Pe l! trei /i 4um+t!te s.!m 0m#r+/ti!t #0n+ l! urm+ #e l! c!sele no!stre.i!r osul se li#i 'e #+m0nt c! m!2neti !t( Ne uit!m unele l! !ltele( :ti!m c+ !colo.!t /i 1etele.de m!i m!re mil!( P+re! o *uc+t+re!s+ tr!&estit+ 0n re2in+( Ne.ce e cu tronul !cel!( A &rut s+ /te!r2+ cercurile.i #e #icio!re musculo!se 'e !ler2+tor.o ureche.su* #+m0nt.0ncet c! un minut!r.'!r 'u#+ un tim# ! &enit /i M!rcelino /i.o m!i tr+2e! 0n!inte( I!'e/ul r+m!se un moment nemi/c!t.! unei c!se 'e *!ni s!u ! unui coi1 str+&echi s!u ! ce&! !sem+n+tor clo/tii cu #uii 'e !ur #e c!re o !&e!m 'esen!t+ 0n c!rte! 'e istorie 'e.ice! c+ &re! s+ 'esene e o Ce!i.l i!u( Cum ! termin!t m!s!.!r+t0n' #rostesc 'e 'ulci 0n rochi.'u#+ ce.c!re se uit! cruci/ s#re &0r1ul i!'e/ului( 6+cuser+m &reo cinci eci 'e #!/i #este c0m#.e 'in !l*+strele /i ochiul.'!r nu !&e! nici un rost( Cum tot !&e! s+ 1ie cur0n' or! #r0n ului /i tre*ui! s+ mer2em !c!s+.'!r to!nt! nu ne '+'e! nici un or'in.c0n' >!len! se o#ri( Nimic n.!m con&ins c+ nu ne &e'e .! #!tr!( S!u un 'i!m!nt m!re c0t un ou 'e curc+.noroc c+ /ti!m cum s+.o.ele lor l! 1el.&er i /i #uternici.s+ m+.c0n' er! i 'e &i it+ l! s#it!l( M+ lu! /i #e mine l! m!m!( D!r eu nu.!m m!i #loconit 0n 1!.!m 0nsemn!t locul cu o cr!c+ 0n c!re !m !2+.ului.i( >ene1ici( Mer2e!m !cum um+r l! um+r cu 2r+s!n!.timi'e( Peste tot er!u 2+uri 'e 2+r2+uni( P+i!n4enii 'e #+m0nt c!re se !&entur!ser+ m!i 'e#!rte 'e 2!ur! lor.1+c0n'u.! 0n/1+c!t c!rtonul 'e 1ot*!l cu n!sturi /i ! #lec!t i!r l! #rietenii lui( S+r!c! m+tu/+.!#ro#iin'u.c!nicul+.+.se !1l+ ce&!( Dou+ 'intre noi se l+s!r+ #e &ine /i 0nce#ur+ s+ scurme .cu c0te&! h0rle.!/ 1i &rut( A'e&+rul er! c+ nu m!i /ti!m ce &re!u.ne s+ ne cutremur+m3 #+i!n4enul ie/in' 1ul2er+tor /i s10/iin'u.i '+'u 'rumul 'e #!rc+ !r 1i !rs.i!r !#oi.ne.se !runc!u l! trecere! no!str+ 0n!#oi 0n !'+#ost( Am 1i &rut s+ ne uit+m 'u#+ ei.!t o 10/ie 'e s!tin mo&( Am intr!t 0n curte /i m.'u#+ ce ne.n lume! to!t+= 'in 4ocurile no!stre( Ne.!rin! !1in!t+ cu 'e2etele. o /i ne.mi s#un+ m+c!r un cu&0nt 'ec0t s+ 2+sim !colo cine /tie ce #i!tr+ scum#+( >! chi!r nici !t0t n.A'! /i C!rmin! 0/i /i 0m#letiser+ cununi.!m !/e !t #e tronul 2ol? #+r+sit 0n mi4locul cercurilor color!te( Er!m 2o!l+ 'e orice 20n'( De 1!#t. !m m0nc!t cu el( De l! 0nce#ut s.!u 0n1iin.nici o #orunc+.c! o s#erieto!re 'e ciori( Am smuls.! Re2inei &reun s1ert 'e or+.!ce! <#i!tr+ minun!t+ ce nu este.se 0nclin+ s#re #+m0nt( >!len! .! !#uc!t s+ m+ isco'e!sc+.me! nu #re! !&e! tim# s+ se ocu#e 'e noi.'!r o 1!nt!sm+ ne o#re!.'e!su#r!.

!m co*or0t /i noi.c+ci cre/tetul cu /u&i.ne1ire!sc+&enin' 'e nic+ieri( Du#+ m!i multe cotituri !m !4uns 0ntr.i l! .cu M!rele D!#( Sc!r! !&e! tre#te soli'e 'e #i!tr+ /i '+'e! 0ntr.e8h!l!t 'e *ort! !cee!.i/ul or*itor !l s!#ei /i 'in e! curse un l!#te 2re.+ 'e !ce! 4!lnic+ #!n!r!m+scheletul 'esco#erit 'e noi 0n 2rot! o&!l+ er! cu totul &erosimil- .!r 1i &+ ut cine&!.in /i.1emurul nes10r/it.un! 'u#+ !lt!( D!c+ ne.o'ihne! 0n 1!.n cre/tet &reo #!tru eci 'e #!/i 'e.ii.#e !lt+ str!'+.!r 1i cre ut c+ !re 'e.cr!niul r0n4e! cu !erul celui c!re r0'e l! urm+( 6iec!re m+se! er! m!re c0t #umnii no/tri( >olt! cr!ni!n+ !&e! &reun metru /i 4um+t!te 0n 'i!metru.unite #rin osul triun2hiul!r /i '!ntel!t !l sternului( Dincolo 'e cl!&icule /i omo#l!.it+.mur'+rin'u.#e c!re mi.co!stele c! 'e cor!*ie.co*or0n' tot m!i mult( Ciu'!t c+.o l+s!se *!len! Goli!t.seru#0n'u.!l.+.er! li#it+ 'e e!( G!ro!1! o t+ie cu !scu.0nc0t *+nuiesc c+ ei i s.#ierin' 0n #+m0nt #entru cine /tie ce 0nt0lnire sc!tolo2ic+.lumin!.#e m+sur+ ce 0n!int!m #rin cori'orul str0mt.m+sur0n'u.!m '!t 'e un tunel cu tre#te c!re co*or!u 0n !'0ncul #+m0ntului( Un !*ur r+coros.ii ie/e!u l! 1ot*!l.2+tite e8tr!&!2!nt.cu t+l#ile s#re noi /i o!sele m0inilor #e l0n2+ co!ste /i *! in.un culo!r c!re 0n!int! 0n #!nt+ !*i! sim.1o!rte !'0nc.c! o sc!r+ 'e #i&ni.! 1+cut te!m+ !*i! m!i t0r iu.ne su1l+ #+rul s#re cer( Bos.i!r l! &reo ece metri m!i 4os #+re! c+ 'e&ine ori ont!l.l cu #!sul /i #ri&in'u.i 'intre *+ie.un uri!/ schelet 'e om( )l #ri&e!m cu 2ur! c+sc!t+.cu lim*ile sco!se.s#ore!.'ilu&i!n+.!l*+struie.intr+ cu totul 0n su*ter!n+( I se m!i &e'e! 'o!r cre/tetul /o&+in' 0n um*r! tot m!i 'e!s+( Tunelul er! u/or o*lic.urile 'e h0rtie lucio!s+ 'e l! 20t.! 1!ce cu un mir!4 !l c0m#iei3 ni/te tinere &r+4ito!re./i l!n.os( Am m!i l+r2it 2ro!#! #0n+ !m #utut s+ sco!tem sc0n'ur+ /i./i se &e'e!u 1o!rte *ine #e su#r!1!.!/! c+ er!m i!r sin2ure #e c0m#( S+#!m ne0n'em0n!tic./i !*i! 'u#+ ce 1+cuser+m o 2ro!#+ 0n2ust+.!*i! #e se!r+.unele #rin 're!#t! lui.0n loc s+ sc!'+.c!re 0i 1+cu sim#lu semn cu c!#ul s#re &+2+un+( Atunci e! se l+s+ #e 1un'.#e s#!te.!m !mintit sen !.c0t er! s!l! 'e lun2+.!'0nc+ 'o!r 'e &reo /!i eci 'e centimetri.re&+rs!t+ 'e #retutin'eni.'e i#sos &o#sit.i'u#+ cele /!#te &erte*re !le 20tului.o s!l+ 2i2!ntic+( )n !ur! !cee! ultr!m!rin+.e !l*+strii !l >!lenei nu se m!i &+ u 'u#+ &reun minut 'e co*or0re( Am m!i !/te#t!t #u.!m '!t 'e o sc0n'ur+ str+#uns+ 'e r+'+cini( O #u#+ ro/ie.!ltele #rin st0n2!.#o!te m!i mult.c0n' 1usesem cu t!t! l! Or+/elul Co#iilor( 6!.!'ic+ !#ro!#e 'ou+ eci 'e metri( Mi.!i mei.se &e'e! o '0r+ 'e lumin+ !l*+struie( To!te !m 1ost 'e !cor' c+ re2in! tre*ui! s+ co*o!re #rim!( Ast! #entru c+ mure!m 'e 1ric+( >!len! er! 0ns+ !/! 'e 2reo!ie 0n re!c.c+tre se!r+( Acum se uit! 'e orient!t+ 0n ochii Puiei.um1l!t+.! no!str+.0/i #use #icio!rele #e #rim! tre!#t+ /i.i rotulele *olo&+no!se !le 2enunchilor.ii &ecinilor er!u #lec!./ir! s#in+rii c! 'e re#til+ !nte.! ei 1il'e/ie suturile i2 !2!te( Scheletul m+sur! 'in t+l#i #0n+.nimeni( Mul.1+r+ s+ ne &in+ s+ cre'em( Am 0n!int!t.0n 1umuri 'e sul1.!r+.i! !cee! 'e ne1iresc'e !rti1ici!l.

i!r scheletul er! !l nostru.!l re2inei no!stre 'e ! i.1etele s.!m '!t 0nt0lnire l! schelet #e l! or! ece( 6iec!re.e/te #0n+ l! 1oi/orul !lun2i.cu e8ce#.er! 0n+l./i c!re #o!te 1usese un eu$ Atunci #!rc+ l.i#! G!ro!1! s1i'+tor.c!re o lu!se 0n!inte.!runc+ Pui! ne2li4ente!.str0nse un!.'u#+ numele unui *+i!t *lon' 'e #e str!'+c!re le c!m #l+ce! #rietenelor mele.r+m+sese l0n2+ Scheleti!r !cum le2! o lun2+ 10/ie 'e #lu/ &iolet 'e 1!l!n2ele 'e2etului mic 'e l! m0n! st0n2+ ! !cestui!( Ne.!m 0nce#ut !#oi s+ &or*im 'es#re tot 1elul 'e lucruri( Scheletul ni se #+re! ce&! !sem+n+tor cu un co#il 0n *un! m!mei s!le( Do!r c+ +l! mic nu #ute! st! !/!.'!r #0n+ l! urm+ ne.o contr! ice! nimeni( D!r '!c+.ne serul otr+&itor( Ne.ilor( M+tu/! ne.+ 1rumo!s+ "l! 'i1u or c0nt! S!rit! Montiel% /i.!m 'estins( Nu e8ist! nici un #+i!n4en.'e/i n.l m!i #ri&im cu res#ect.&+ user+m /i noi o!se 'e &it+ s!u 'e #+s+ri /i /ti!m cum !r tre*ui s+ !r!te un schelet( 5erosimil.mi #romisese c+ m+ 0nso.!m 0nce#ut s+.!u 'us !c!s+( A&e!m s+ ne re&e'em ! 'ou! i 'imine!.i.cum *ote !ser+m scheletul./i ste!2ul nostru.! '!t &oie cu con'i.!m s#+l!t /i m.umite.!m &+ ut.l m0nc!se /i #e omul !l c+rui schelet 0l &e'e!m.c!re nu #+ruse s+ 1ie !tent+ l! 'iscu.!2il /i #+ros.!r 1i 0nc+#ut( Tre*ui! s+ ste! 2hemuit( A#oi 0nce#e!m s+ ne 0ntre*+m cum o!re /i 'in ce se 1orm!u o!sele co#ilului !colo.0n 4urul s+u 2rot! er! o&!l+.m.!t #e e'i1iciul s+u( Bocul 0nce#use *ine /i.tre*ui! s+ r+m0n+ num!i !l nostru( Eu !m trecut re#e'e #e.i! s+ ne 0nto!rcem #e lumin+.0n 1ine.ntr.! co*or0.#e m!r2ine! c+rei! cre/te! c0te.o #+#+'ie sin2ur!tic+( Am ocolit s#re st0n2+.i esc!l!'+m o!sele.cu i'ul 'in s#!te cenu/iu.Re2in! In'i2o( Ne.'e un'e !m #ri&it 0n2ro ite 0n!#oi3 Pui! nu 1u2ise.!m schim*!t cu o rochi.i mi/c+m 'e2etele m0inilor /i.2run.o &e'e cine&!( C+ci Rol!n'o.ne.ne #e 1iec!re /i in4ect0n'u.o #este c0m#( Se!r! 'e &!r+ !'uce! un &0nt sl!* /i c!l' 'ins#re li ier! c!re !*i! se +re! l! ori ont( Er! 0nc+ lumin+ c! l! !mi! +.c!re.c0n' ne &! st+#0ni A'!.c+ci n.cum 0i m!i s#usese c0n' trecuse cu m!ic+.!m #lictisit s+.0n!inte 'e.cu ochi 'e 2he!.'re#t.0l cuceriser+m.!m lu!t #e M!rcel.!/! c+ !m #lec!t 'e m0n+s#oro&+in' /i r0 0n'.ie'!r '!c+ noi er!m 'e 1!#t 0n 2!ur! unui m!re #+i!n4en 'e #+m0ntc!re.!c!s+.e 'e to!te 1elurile *ur!u c!#ricios( Dine!m mult l! &eri/orul meu.uros /i or*./i !#oi !m lu!t.i! m+rimii s!le e8or*it!nte.+ &er'e.l.!lt!!t0t! tim# 0n m+mic! lor( <Nou+ luni9= <Nou+ luni9= .!ler20n' s#re noi cu cele o#t l!*e lun2i 'e metri 0ntre2i.!m !'un!t 0n cu/c! lui tor!cic+( Acolo !m st!t &reun s1ert 'e or+ s+ ne o'ihnim /i.tre*ui! s+ &eri1ice '!c+ n.0n *urt+( Gemenelor nu le &ene! s+ cre!'+ c+ !u st!t !m0n'ou+ o'!t+.s! #e l! t!nti Aur!( 5+rul meu nu m!i 1usese l! 1oi/or.norii er!u tr!n'!1irii /i l+custei cos!/i /i musculi.'!r /ti! c+r!re! #0n+ !colo.#e 'u#+ ultim! c!s+.!'ic+ l! or! o#t cel t0r iu( M!rcelino er! 1ericit.s+.!m c+lc!t 0n #icio!re #0n+ l! sc!r+.1+cut+ #!rc+ #e m+sur! lui( L! 0nce#ut ne lu!se #iuitul.*+nui! c+ E2or 0i &! !r+t! ni/te 4uc+rii uimito!re s!u 0i &! s#une #o&e/ti cu #ir!.mul.cu m0inile .+.#e #otec! !*i! &i i*il+.!#uc0n'u.

#!li'+.er!m in&it!.muce2+ite!&e!i im#resi! unei linii c!re tin'e s#re in1init.m.ne s#use E2or.1oi/orul tre*uie s+ 1i !&ut 'o!r &reo cincis#re ece metri 0n+l.1i2ur! 'i1orm+ ! lui E2or( D!r ne.co*or0n' /o&+itor o sc!r+.cu sc!unul Ren!iss!nce !/e !t 0n mi4locul c0m#iei #r+1uite./!ten.0n re!lit!te.ci octo2on!l( Am ocolit cl+'ire! 1+r+ 2!r'.#e c!re le.ime..! 0nce#ut s+ sco!t+ 'in *u un!re o mul.sin2uri( E2or s.0nc0t #0n+ /i 'o!mn! >!ch #+re!.2r+su.#e sc!r! 'e lemn c!re se r+suce! o sin2ur+ '!t+ 0n 4urul unui st0l# rece c! 2he!.! l+s!t 0n 2ri4! lui M!rcel( Tot tim#ul c0t !m 'iscut!t cu E2or&+rul meu ! '!t *+t+lii #este *+t+lii #e co&or!/ul #re..c! #ict!t+ 0n ulei.'ec0t 'ou+ ni&ele( De!su#r! lor se m!i ri'ic! 0ns+ /i turnul.'!r #lin 'e minun!te !r!*escuri.+ rotun'+ /i c0te&! sc!une.c!re ne.oli&( 6oi/orul !lun2itului er! o l! 1el 'e m!re im#osi*ilit!te( A*i! c0n' !m !4uns 1o!rte !#ro!#e 'e construc.! 'eschis 'o!mn! >!ch.nici m+c!r cu o cu/c+ 'e c0ine !l+turi3 'o!r #+m0nt 0n.&echi 'e trei secole=.cum se &e'e! 'e 'e#!rte.cu totul ire!l+ 0n #eis!4ul 'in 4ur( C0n' !m &+ ut !cum c0.1rumos &o#si.'e/i nu !&e!4u'ec0n' 'u#+ 1erestrele 'in #!rte! o#us+.!rn '!t se!m! c0t 'e m!re er!( Pri&in' 0n susul i'urilor &echi.i /i #!nt!loni scur.o 1eti.tocit #0n+ 'e&enise !#ro!#e str+&e iu.s.ultim! o'!ie ! 'e&enit liter!lmente ne0nc+#+to!re( Pentru c+ m!m! s! tocm!i c+lc!1olosin' un 1ier cu c+r*uni.co#iii.'e/i 0nce#user+ s+ !#!r+ /i cele electrice.ii lui E2or.o !st1el 'e c+m+ru.nici #omi 0m#re4ur.i( Ne !#ro#i!m 'e cl+'ire! cu turnule. ro/u /i !l*!stru.#rin 'eschi +tur! c+rui! i se &e'e! #ie#tul osos 1+r+ #ic 'e #+r!m urc!t cu to.c!re mirose! ! lemn lustruit cu #!lu8( Un co&or #ers!n minuscul.i 'e #lum*. /i un mic #umn!l cu m0ner 'e #iele.su* el./i #usese #!lm! imens+ #e c!#ul lui M!rcel.l! s#!te .c! /i c0n' !r 1i lu!t un m+r 'intr.#lin 'e 1lori s+l*!tice( L! &reo ece metri se !1l! m!2! i! !co#erit+ cu c!rton 2u'ron!t#+r0n' cu totul #utre'+( L! u/+ se &e'e! un l!c+t ro/u 'e ru2in+( Am *+tut 0n u/+ /i l! o 1ere!str+ 'e 'e!su#r! ! !#+rut.ion!t ne!/te#t!t 'e mult c!'rul !cel!.ii 0n turnule.un #!ner( Un scrin.+.+( C0n'.!( Acolo sus er! minun!t( :i !st+ i mi.nu rotun'.ios( .! !/e !t #e sc!un /i./i o so1! er!u sin2urele mo*ile 'e !ici( Ne.i cu sm!l.'!r t!&!nul er! !/! 'e sus.!*i! !co#ere! un #etic 'e #o'e!( <>uh!r! !l*.!m !/e !t #e so1! /i.'e !semene! &echi /i cu int!rsii 'e 1il'e/ 2+l*ui.c!re./i #entru c+.un tun 'e *ron orn!ment!t cu 1run e 'e !c!n.oricum.0n *lu + *leu cu ele1!n.! emo..cu #!tru 1erestre o2i&!le( Pe 4os er! #!rchet.*lon'iu.ie ne.ime 'e sol'!.i&! !ni Cenu#ă 'e C!4'!.!/ 'ori 'in to!t+ inim! s+ locuiesc 0ntr.c!re #urt! !cum un h!l!t &i/iniu.to!te l! 1el3 !*i! er! 0n ele loc #entru o m+su.elenit.!m r+m!s c0te&! momente 'o!r noi. ! in&it!t 0n+untru( )nc+#erile er!u 0n!lte /i 0n2uste c! ni/te 'ul!#uri( De sus !t0rn!u #olic!n're 'e !l!m+ cu crist!le &e/te'e( Am trecut #rin trei o'+i.! 0ntors cu un sc!un( )n urm! lui &ene! /i 'o!mn! >!ch cu o 1!r1urie 'e #r+4ituri cu c!c!o( E2or s.! i&it /i E2or.&erit!*il.rotun'+.

ii muri*un i /i c! sol'!.mi.!colo este totul. #e c!re.!r 1i 4uc!t to!t+ no!#te!.0nc0t !m 0ntors c!#ul( Sim.o.! r+s#uns el #ri&in' #e 1erestruic! 'e l0n2+ el s#re !re! c!re se /i !co#erise cu un &+l 'e !*uri ro/ietici.ele scheletice /i ! e8cl!rti!t cu &oce! lui ne#l+cut+3 <Sl!&+ Domnului9= Am 0nce#ut /i eu s+ r0'( M+ sim.in o s+#t+m0n+.c!rne! /i orele &ie.s! cu un 2est ciu'!t 'u#+ mi4loc.'!r uri!/ul s.L! 0nce#ut.!m 'us.minusculi su* cerul c! 1l!c+r!.ii lui( Ne.s.cu 1e.!m 0ntre*!t ner+*'+to!re /i c!m irit!t+ 'e insisten.tem0n'u.o #e m!ic+. Alt+ c!le nu e8ist+(= <D!r ce este !colo$= l.0mi !'uce!u !t0t 'e intens !minte 'e ce&!.'!r #0n+ l! urm+ ! tre*uit s+ se 'e li#e!sc+ /i el 'e sol'!.'iscu.l 1olosise( Nu /ti!m ce s+ r+s#un'.eu r+s#un'e!m scurt /i timi'( D!.urii curcu*eeni 'in t!&!n.ii. e&!nt!i /i i.mi 1!c+ !cum &reo 'e &+luire esen.el s#ri4init 0n *!ston /i .su*.se t0r! 0n 2enunchi cu #umn!lul 0n m0n+ #e su* scrinul cu #icio!re cur*!te.in0n'.ii( D!r el s.ii.o sco!tem 'in c!#( 6emei! tr+ie/te.! mul.mi s#un+ s+ 1!c l! 1el /i 0n no!#te! urm+to!re( <5isele se &or le2!.e!m 0n ner&i o emo.i.elul er! #re! #reocu#!t 'e cee! ce 1+cuse l! 1oi/or c! s+ .0mi #l+ce! !ici.m+ c+ este #re! #u.i( 6iin'c+ nu #utem sco!te lume! 'in *urt+.nu !&em s+ le /tim nicio'!t+( Ne 'istru2em &i!.ii sol'!.*+r*!.'!c+ tu e#ti.!m 0ntins.+ ! lui M!rcel( 6+r+ s+ /tiu 'e ce.!m #o&estit ce &is!sem.o.ele lui 'e !.cum #ri&e!u 'u#+ noi 'in #r!2ul 1oi/orului.ii &ictorio/i( <C0t mi.!r #l+ce! s+ 1iu 1emeie9 s#use 'eo'!t+ E2or( Tu !i noroc3 &ei 1i o 1emeie( Noi.i m0nc! o!sele.!m ri'ic!t s+ #lec( M!rcel nu &roi!.#e c0n' ne 0n'e#+rt!m.cu o #ri&ire 2reu 'e 'e1init.!m s+rut!t.i.<'o!r cinci minute=.e!m.#e c+r!re! 0n2ust+( Noroc c+ *+ie.in.!m scos 'in *u un!r mic! scoic+.c! s+.ire( Pentru c+ se 0ntunec!se *ine.G Am r+m!s i!r t+cu. /i te &or 'uce sin2ure l! "8).!m #romis lui E2or s+ trec i!r 0n se!r! urm+to!re #e l! el.'!r #e moment m+ /oc!se 'ist!n.c! sol'!.ele nemi/c!te /i #ier'ute 0n 0n+l.i!l+.mi.umit s+.*+r*!tul scrie(= Du#+ c!re.cu un 0m*et ne!/te#t!t.20rciurile.nu s0ntem *uni 'e nimic( Mereu c+ut+m lucruri #e c!re.o l! *u e /i.1+ce! c! tunul.!m lu!t l! re&e'ere 'e l! 2! 'ele no!stre /i i.E2or relu+3 <Scrie.s+ m+ intro'uc+ 0n eni2m! c!re.ne chinuim s.!&e! s+ 1ie !t0t 'e im#ort!nt 0n &i!.!t *r!.mi 0ntin'+ scoic! /i s+.! 'e#!rte 'e !l.inut /i tonul !#ro!#e 2lume.ur.'e !lt1el.mi &0r0 "8)!ul #e 20t( <Acolo.ii ri2i i.l! t!nti Aur!( Tre*ui! s+ st!u cel #u.ie cur2+to!re.!4un20n' !#ro!#e #0n+ l! .! 0n+l.imi.!m m0nc!t o #r+4itur+ /i m.lun2i /i #0l#0ieto!re c! ni/te 1umuri &iorii.! me!( M+ !/te#t!m c! el s+.e!m m0n'r+ c+ reu/isem l! !cest e8!men c!resim.!r numele #e morm0nt /i nu !/ m!i 1i !4uns s+ tr+iesc(= Acum /tiu c+ er! un cit!t./i.i #o&estesc ce m!i &is!sem( Siluetele lor.estro#i!.! 'intre con.'o!r #entru ne*uni! no!str+ 1+r+ limite( 6iin.! um!n+ !'e&+r!t+ este 1emei!( Noi s0ntem 'o!r ni/te o!meni mo'i1ic!.'e/i sim.i! nu #re! se 0nche2!( E2or 0ntre*! concentr!t.#entru c+ m+mic!((( I!r c0n' !m t+cut !m0n'oi.i( Aerul 'in o'!ie c+#+t!se culo!re! !urie ! ce!iului( M!rcelino ciocne! unii 'e !l.e!m 0n #!lm+ m0n! micu.! ri'ic!t 'eo'!t+.

#!li i c! ni/te co i 'e re#tile.i 'e sco!r./i s+#!u 0n lemnul !10n!t *uretos.e *0rcite( C0te un &ierme !l*icios !t0rn! l! c!#+tul unui 1ir !#ro!#e in&i i*il( Se suce! /i se &0rcole! !colo.c+ci !r 1i tre*uit s+ m+ !*!t 'in c+r!re! me!( S+ m+ 0ntorc nu m+ 0n'emn! inim!( M.!.se scur2e! #rintr.#e c!re le t+&+le!m #rin !h+r &!nil!t( Le m0nc!m !#oi c!#ul s!u c0te un #icioru/!lint0n'u.! 2olit 'e insecte.ro/ie!2resi&+.i&! metri 'ist!n.cer*i.! !#+rut un trunchi 'e co#!c #r+*u/it( C0n' !m !4uns l0n2+ el.+( M.! 'is#+rut to!t+ &eseli!( O cli#+ !m r+m!s 'escum#+nir+3 trunchiul !&e! 'i!metrul c0t 0n+l.0n !erul &er'e 'e su* 1run i/( To#+i!m /i '!ns!m #e c+r!re! me!.sim.+ etern+.mi/un! #e hoitul #+s+rii( Am !#uc!t.t+ce!m.un'e s10r0i!u #0n+ 'e&ene!u !#ro!#e ro/ii2run.l ocolesc mi se #+re! ru/inos.*!l!uri.ei 'es#rinse /i.'e#!rte 'e.!u i.ie /i !m #ornit 'in nou l! 'rumcu so!rele *+t0n'u.ro/ii.'e.cu cle/ti 1o!rte &i i*ili.*+t0n' 0n r!1!le ro/ii.!m 'us l! *uc+t+rie.&ine /i te #!#+ Go2ori.+( Cur0n'.!m tr!s( Er! #utre'+ /i u/o!r+ c! #lut!( Su* co!4+ !m 2+sit c!'!&rul unei mierle.!m 0nce#ut s+ m+ uit cum 1!ce m+tu/! 2o2o/i( Le 'ecu#! cu 2ur! unui #!h!r /i le !/terne! 0n ti2!i! 0ncins+.c!n!lele #!r!lele( To!te 20 ele &or!ce !u lu!t urm! le/ului mierlei( Am #utut !tunci s+ m+ c!.'!t+ cu 1+in+.c0n' 'eo'!t+. !m ! &0rlit.+r #e *u/te!n( Sus.ie/e!u lu4eri #urt0n' 0n &0r1 1run uli.!m !#uc!t 'e m!r2ine! sco!r.c!re r+m0ne!u 0ntre cercurile #er1ecte( Ie/e!u 'in ele 1orme #u1o!se sem+n0n' ! c0ini.m+( T!nti Aur! 0mi #o&este! 0ntre tim# cum m+ !'uce! m!m! #e !ici c0n' er!m 1o!rte mic+.+ 'e su* c!re.ile ciu'!tetriun2hiuri /i 20tuituri.or*ito!re( Dintre sutele 'e #oteci 0ntret+i!te!lesesem un! #e c!re m+ hot+r0sem s+ mer2 1+r+ s+ m+ m!i !*!t 'in 'rum( Co#!cii uri!/i #urt!u #e trunchiuri semilune 'e i!sc+( Pe 4os er!u *uc+.trunchiul s.o*ser&e( 50ntul rece.un str!t li#icios 'e coc+( Mi.+o 'imine!.1+r+ s+ /tiu #re! *ine ce 1!c.m+ s#eri!u3 <D!c+ nu e/ti cuminte.o 'e &0r1ul unei !ri#i /i.!m s#+l!t m.se strecur+ #e l0n2+ t+l#ile mele.! !s#r+( Mi se usc!ser+ l!crimile /i er!m i!r+/i 1ericit+( Am co*or0t cu !ten.!m tre it 'e&reme /i 'u#+ ce m.! lui( S+.in' su* mine sco!r.ntre2ul #utre'( 9 O &iermui!l! 'e 1urnici c!rni&ore.!m lu!t /i eu un sc!un /i.o cum um*l+(((= D!r eu. !m ri'ic!t /i.!( I.!m 0nce#ut s+ #l0n2( I!r #l0nsul 'in &is este cu mult m!i s10/ietor 'ec0t cel 'in re!lit!te( Un miri!#o' hi'os.ime! me! /i #+re! #e 'e.o cr+#+tur+ 'in sco!r.<o 2020lice= 'e un !n /i 4um+t!te s!u 'oi( )mi #une!u un !/ternut 0n !l*i! 'e lemn /i m+ le2+n!u #0n+ !'orme!m( C0n' #l0n2e!m.o cu tot cu 1urnici l! c0.! curme i/ul ei.i! c!rilor c!re.o *uturu2+ /i.0n tim# ce eu 0mi /ter2e!m l!crimile cu #o!l! rochi.un'e t!nti Aur! 0ntinsese #e mu/!m!u! cur!t!.lun2 c0t #!lm!.'e&or!t 'e 1urnici( O m!s+ &ie.m0n4e! cu #ur#ur+ 1lorile 'e c0m#( )n no!#te! !cee! m.mi.!m st!t o cli#+ c+l!re.1+ce!m ochii m!ri /i 'uce!m un 'e2et l! *u e3 .uro!se( )mi #l+ce! s+ #un eu sin2ur+ 0n ti2!ie *uc+.!m &is!t 'in nou 0n #+'ure( Er! tot 'imine!.! m+ 0ns#+im0nt!.cu e8ce#.mi 0n 1!.!m !/e !t #e.ei( M.

!m s#eri!t l! 1el.curte! c!sei no!stre( C0n' ! citit *iletul ! 0nce#ut s+ .ii( M!i 0nt0i 0ns+.num!i r0n4et.! c+ ut locul cel m!i r0&nit.! lor er! 2el!tino!s+.t!nti Aur! #rin'e! #isic! /i.i( Nu &enise 0nc+ nimeni( Er!m sin2ur+.e #este tot( Prin !ce! or*it+.*! chi!r.'u#+ c!re se '+'e! 0n &0nt Gi2i( C0t er! e! 'e lene/+.s.!u curs #rintre 'e2ete'estr+m0n'u.0nc0t er!u 2!t! s+ 1u2+ #e sc+ri !1!r+? 0ntr.l0n2+ cl!&iculele 2ro!se c0t #iciorul meu /i omo#l!.!m lini/tit /i !m 0m*it uimit+ c0n' !m &+ ut c!#ul tuciuriu !l G!ro!1ei ie/in'.0nsiro#!t+ /i !rom!t+( D!r.i c+tre noi( Mi.cu 'estul+ 2reut!te.ii triun2hiul!ri.+ in'i2o /i o *lu + 'e.*r+ '!.! 0nche2!t 1orm! cunoscut+ ! #r+4iturii cu 2em ro/u #e c!#!c /i cu 1ri/c!.!r m!i 1i 0nc+#ut 0nc+ o 1eti.#ol!ri !t 'e ecourile #ere.c0n' le.0/i /tr0n2e! ochii /i.0n .un mo& m!i 0ntunec!t( Urm! s.e!st! lui Rol!n'o( Interiorul er! nete' /i cur!t c! !l unei #+#u/i 'e celuloi'.l! un moment '!t.#e c!re le.!m st!*ilit i!r+/i 0n curte( Am !/e !t.i2+ncu/! se 0ntre*!se3 <D+ ce 'r!cu n.ii lucio/i.0n !1!r+ 'e o*iceiul s#+l!tului.!9=.un s1ert 'e or+ er!m 'in nou 0n 1orm!. !m co*or0t tre#tele s#re m!re! s!l+ !l*!str+( Scheletul 2i2!ntic o ocu#! 0n 0ntre2ime( O!sele s!le ili!ce er!u l!r2i.ne.0n c0m#( Chom*e mol1+i! l0n2+ cote.i!r m!m! /i sor! ei mure!u 'e r0s( M.consisten.'in #umnii C!rminei.<Ssst9 Au i Go2oi.o .se 0n !er( )nc+ 0n2hi.c! un !nim!l 0n cu/c+.!&em /i noi !cile! ni/te s!&!rine.se 'e #ere.i!r c0n' sc+#! 1u2e! l! c0.!#ro!#e m!teri!l( Din minte c+.o 1usti.c!re urm! s+ ne 1ie re2in+( E! se /i 0m*r+c!se 0ntr.ilor 'e os.A'! /i.s./i.m!i concret.!t0t.!m !#uc!t.te #ute!i strecur!.o 0m#o'o*im cu to!te !tri*utele re2!lit+.0nc0t 0n 1!./i ceee c!u.un! 'in or*itele cr!niului( Du#+ o*iceiul !lor ei.o *+te! #este c!#( Gi2i r+*'! cu stoicism.! s+rit inim! c0n' !m !u it 'ins#re cr!niu o &oce 2ro!s+3 <Ciiine e/ti tu.i( Er! un c0ine omni&or( L! &ecin.!te cui*urile mur'!re !le #orum*eilor 'e c!s+.!m lu!t.! no!str+.tot m!i #rin'e! 'in c0n' 0n c0n' c0te unul( Atunci.!m m!i h!li(((=.m!m+ ce le.scui#! semin.!m um1l!t 'e 2o2o/i /i n.i&! metri 'e locul m!rtiriului /i 0nce#e! s+ se s#ele 1rec0n'u.i !i .c!m #re! l!r2i #entru un *+r*!t( D!r /i umerii.er!u l!r2i /i *ine le2!.l! ne&oie.! 0n2ro/!t 0ntr.'in #+c!te.str+iiiino.!m m!i m0nc!t nimic( Am 0n/1+c!t.o #e Zi i /i !m ie/it 0n curte( Se 1+cuse or! ece /i tre*ui! s+ mer2 l! Rol!n'o.se #e *ot cu ochii mi4i.0n2hesuite.eu /i G!ro!1! #ute!m st! 1o!rte *ine !colo.l! recl!m!.estei -1iec!re cu&0nt sun! m!i !s#ru.0nc0t scheletul se cl+tin! c! o cor!*ie( Am ie/it 'in 2rot+ /i ne./i *ine c!#ul cu l!*! /i lin20n'u.#e c!re o c!mu1l!ser+m ieri cum ne #rice#user+m.ul 2+inilor ni/te co4i 'e !r'ei um#lu.er! 'r!2+ Gi2i 'e/i.#e un st0l# 0n!lt.er!u coco.o#+ie 0ntre co!stele lui Rol!n'o !t0t 'e t!re.i ochi 'ec0t 'e o*icei #e A'!.st0n' #e &erte*re 0ntre co!stele 1il'e/ii( De !cee! mi.i! &ecinilor.e!m 0n sec c0n' !u !#+rut 2emenele.'intr.i !ici$= D!r m./i li#e! urechile 'e s#in!re.i!r cu&0ntul <s!&!rine=.! 1iec+rei!.! tr!s *iletul cu locul un'e !&e! s+ 'omne!sc+( I.+( I *in'u.nu er! !ltul 'e &irtute( Am ie/it #e str!'+ /i.ie com#let+ /i o #ri&e!m cu !l.c!re !&e! 1un'ul s#!rt.o #este c0m#( Am re2+sit re#e'e 2ro!#!.

A'! ! 0n.l m!i 4uc!ser+m #0n+ !tunci( Ne.! lun2ul c+r+rii #!&!te cu c+r+mi i( A4unsese !#ro!#e 'e lini! ! trei! /il! 0nce#ut.#entru c+ nu.c!m 'in 'oi 0n 'oi metri.0n 1ine.tre*ui! s+ str+*!t+ !lee!trec0n' #este linii.o #orni cu #!/i mici /i r!ri 'e./i 0nc+ tul*ur+tor 'e &eri'ic( D!r nu #ute! 1i 'o!r o mim!re3 >!len! se lun2ise.ne 20n'e!m noi.o /i #e e! cu to!te or o!nele #e c!re le.! #+rut o i'ee #re! 2ro !&+.c+ci !&e! 'e4! uns#re ece.iului !l treile!.cum !u isem c+ se 1!ce l! concursuri.i 0nc+run.i#+t 'e sur#ri +.ti&ul 1ustei se ri'ic! s!u co*or!.c0te o linie 'e.! tr!s ime'i!t 0n!#oi.un'e se 0ntinse 0n ./i 4o!c+ &0rst! m!tur+./i s+ mime e 0n 1iec!re inter&!l &0rst! res#ecti&+( Nu ni s.es+tur+1orm0n' o #!t+ st!co4ie #e #o!le( Ne.#!nto1ii !&e!u c0n' tocuri su*..micu.l 1olose!sc+ 0n 4oc( Er! un ce!s 'e '!m+.eles ce se #etrece!3 ! &0r0t 'e2etul 0n+untru.ne e8#lic+ re2in!.e! er! u/or 'e mim!t.se hot+r0( Cre' c+ in&ent!se 4ocul #e loc.c!re tot m!i #urt! ore!u! 'e ieri. !m !#lec!t !'0nc 0n 1!.ne 1iec!re ce.!m !'us 'in c!s+ /i ce!sul 'e m0n+ #e c!re tre*ui! s+.JT l0n2+ ! 'ou! /i !/! m!i 'e#!rte.l! 1el 'e m!si&+( H!inele i se mo'i1ic!u 0n tim#ul mersului.! l!tul !leii 'e c+r+mi'+ c!re 'uce! s#re 1un'ul cur.A'!. o sut+ 'e ori l! ce!sul ei.'!r mer2e! #entru 0nce#ut( >+tr0ne.!r 1i !tr!s /i m!i t!re !ten.o <cronometre e=.!cum o1ilit+.ne.#ri&i c!'r!nul ce!sului( Sco!se un mic .! lun2ul !leii( C! s.c0n' *utuc+no!se( De #e l! 4um+t!te! s#!.!t orele( Lim*ile #ute!u 1i #otri&ite cu un *uton( I l.it./i.! re2inei( A/te#t!m curio!se #oruncile20n'in'u./i 0ncrunt!t+ &0r1ul 0ns0n2er!t( Lim*ile er!u !colo.0n m0n! st0n2+( C0rcium+re!s!.#+rul 0nce#u s+.i/0n' un r+ *oinic in'i!nc! #e un sce#tru.1lo!re! ei.!m 1i mir!t 0nc+ mult+ &reme 'e ce!sul 0nsu1le.#0n+ l! OT( 6iec!re 'intre noi.A'!.e!sc+( Er! m!i mult l!t+ 'ec0t 0n!lt+( 6+cuse 2u/+ .#ur#uriu /i lucios.iri.c! s+ m!i c0/ti2e tim#.#+rul i se 0nchisese l! culo!re( Er! !cum cu !'e&+r!t 'emn+ 'e #orecl! ei3 o 1emeie totemic+.'e #e tronul ei.#orunc! er! #orunc+!/! c+ 2r!s!.0n or'ine! culorilor.'!r cum s+ mime i &0rst! 'e trei eci s!u #!tru eci 'e !ni$ Oricum.'u#+ ce.! #us m!i 0nt0i s+ tr!2em.cu curelu/+ ro/ie l+cuit+ /i c!'r!n !uriu.'!r se rote!u !t0t 'e re#e'e 0nc0t nu m!i #ute!u 1i &+ ute( Stro#ul 'e s0n2e #ic+.i luce!sc+ o &eri2het+ 2ro!s+ 'e !ur /i.rotun'+ c! #l!net! Bu#iter.'in ece 0n ece !ni( De !cee! !m /i scris ci1r! ST l0n2+ #rim! linie.ul c!'r!nului.c+ci lim*ile 'is#+ruser+( S+ 1i c+ ut o!re$ Nu er! cu #utin./ol'urile /i s0nii i se 0n2reun!ser+.+( A*i! c0n' ! 'eschis 2emule.i! cee! ce se #etrece! cu *i!t! >!len+ 0n tim# ce 0n!int! c! o somn!m*ul+ 'e.ii( Er!u /!#te linii !l*e( Ele tre*ui!u s+ re#re inte.!m #us l! m0n+.0i !t0rn! 0n #ie#t.'!r l.!m 1i 1+cut noi 0n locul A'ei( Du#+ ce se uit+ 'e.&0rstele o!menilor.#ortoc!lie( I.#e A'! #e tron /i !m 0m#o'o*it.2!l*en.'e#+/in' ! #!tr! linie.!m #utut 2+si( Dine! o st!tuet+ 'e 1ier 0n1+.l! #ie#tc!lc+ #este lini! 'e ece !ni.ne trimise #e 1iec!re 'u#+ tot soiul 'e lucruri s!u ne #use s+ ne str0m*+m 0n to!te 1elurile.cu lim*i c! ni/te !ce ne2re( Nu !&e! mec!nism./i ritu!lul in&estiturii 1iin' 0nchei!t.#e rochi! ei.!m cre ut c+.'!c+ nu ne.#e 'e2et 0nce#u s+.er! o 4uc+rie #entru 0n&+.#ri&in'u.

eles c+ nu /ti! nimic /i c+ nici nu tre*ui! s+ /tie &reo'!t+( Er! !cum r0n'ul A'ei.cu #+rul um1l!t 'e *ri ! 2!l*en+ 1lutur0n' l! 1el /i 0n !cel!/i tim#( A#ro#iin'u.im 2emenele.se 0n !er c! ni/te #et!le ro/ii 'e tr!n'!1ir( .um+r l! um+r.! l+s!t #e tron( )n loc s+ ne 1ie te!m+ s+ continu+m 4ocul0nce#user+m.C!rmin! ! 1u2it 'u#+ e! /i.ele lor !l*e cu *uline ro/ii 1o!rte m+runte.! 'es#rins ce!sul 'e l! m0n+ /i l.i 'e #iele ne!2r+ /i rochii ro/ii cu 1ir 'e l!me /i 2uler <2u/+ 'e #elic!n=( Pe #ie#t le sc0ntei!u *ro/e i'entice3 #+i!n4eni cu cor# 'e o#!l /i #icio!re 'e #l!tin+( Nici ele nu 'e#+/ir+ lini! ! cince!( >rusc.in 0n!inte 'e.'!r.cu mici *r+.cu !cel!/i r0s i'iot.un 1emur.ie ciu'!t+.e 'e m+t!se( Pe .0nc0t c0te&! cli#e 0i m!i r+m!se 0n #icio!re scheletul.s+ 1im curio!se3 &oi!m s+ /tim cum &or !r+t! celel!lte 1ete m!i t0r iu /i c0n' &or muri( Pentru c+ i'ee! #ro#riu.le.!r 1i 0ntru#!t 'eo'!t+ l0n2+ noi.tri#l+ /i s0nii 0i !4unseser+ #0n+ !#ro!#e 'e *uric( Mer2e!m !l+turi 'e e!.1iin'c+ 0n #rimul r0n' er! im#lic!t+ re2in!.'in 1emei! enorm+ r+m+seser+ num!i c0te&! 1r!2mente 'e o!se 0n1+/ur!te 0n c0r#e #utre'e3 un m!8il!r #+m0ntiu.!m tr!s 0n l+turi.+ri 0n 1orm+ 'e /!r#e 'e sm!r!l' l! 0ncheietur+.e!st+ #+rul 0i m!i #0l#0i o &reme.i r!re /i 1ire 2ro!se 0n1i#te 0n *+r*ie( Pu.#0n+ se 1+cu scrum( Un2hiile 'e l! m0n+ 0i căzură.c0te&! co!ste((( :i !ceste! se #ul&eri !r+ #0n+ l! ! 'e&eni o m!terie im#!l#!*il+.'estul 'e 'i1erite 0n mo' o*i/nuit #entru cine le cuno/te! *ine.ime'i!t cum 1+cuser+ #rimul #!s.tot cor#ul lor o sin2ur+ #ul#+ c!l'+ /i sen u!l+( L! #!tru eci 'e !ni er!u 1emei #l!nturo!se.int+ 0n!inte.er!u !cum im#osi*il 'e i'enti1ic!t( Er!u un or2!nism 'u*lu.!m l+s!t s+ #orne!sc+ 'e m0n+./i ele 0nsele.c!re /i.se 'e lini! ! 'ou!.icu /ol'uri 1o!rte 0n!lte.!1!r+ 'in c+r!re! *lestem!t+( :i &+ 0n'.0n c0te&! secun'e.cu s0ni minun!.'e&enir+ 'ou+ tinere 0n !l* /i &er'e. is+ ! mor.#ri&e!m totul c! l! cinem!to2r!1.'in c!re nu r+m!se 0n cele 'in urm+ nimic( Am 1i 0nce#ut s+ url+m '!c+ >!len! nu s.i!r !#oi #entru c+ nici nu &roi!m s+ 'es#+r.! 'e#+/i ! cince! linie.! lu!t.#e m!r2ine! !leii.0n rochi.lu!m totul 're#t o h!lucin!.! 0n're#t!t s#re #rim! linie 'e #e !lee.0nne*unite 'e s#!im+.. r+sucin'u.un! 'intre ele se risi#i 0n &0nt !t0t 'e re#e'e.o cum ne #ri&e/te ne'umerit+.cu !cel!/i #+r c!1eniu sticlos 1lutur0n'u.h!inele li se schim*!ser+.0m*in' cu *u e #line /i cru'e( Su* 0m*r+c+minte.ii nu ne im#resion!.cu o e8#resie !*sent+.>!len! se sur#+ 0n sine( Ne.'im#otri&+.'!r e! #ri&e! .!m 0n.o 'e m0n+( Nu 0/i #ute!u im!2in! s+ #orne!sc+ l! 'rum !lt1el 'ec0t 0m#reun+( Er! 0m#otri&! re2ulii #e c!re o st!*iliser+m.0i crescuser+ must+.ele i'entice( Pentru c+.0n #!nto1i cu toc /i !t0rn0n' 'e el 'ren.!'e&+r!te ie#e 0n #!nto1iori 'elic!.cu !cel!/i met!*olism.le 0n urm+.i le #ute!i 0nchi#ui 0n1+/!te #0n+ l! 20t 0n nElonul cior!#ilor cu 'un2+ l! s#!te.1ermec+tor #e 1e.er!u 'ou+ si!me e unite #rin #!lmele 0m#reun!teC!rmin!'! s!u A'!c!rmin! #+/in' cu !cee!/i mi/c!re.0n !'e&+rul c+rei! nici nu ne trece! #rin c!# s+ cre'em( C0n' A'! s.

nu er! con/tient+ 'e cee! ce se 0nt0m#l!se cu e! #e !lee! 'e c+r+mi i( M.it /i 0n!int! cr+c+n!t+1r0nt+ 'in /ol'.1ie /i cel m!i ne0nsemn!t lucru.mereu i'entic+ sie/i( De#+/in' lini! 'e /!#te eci 'e !ni er! !cee!/i co#il+ 1rumo!s+ /i.'!c+ &! 1i c! 0ntr.+.Ce!l!lt+ 2e!m+n+ o #ri&e! uluit+.!u !ccentu!t tr+s+turile ne!mului lor( Ester s.'in st!tuie r+m!ser+ num!i !/chii /i cio*uri.ele.se !l*i.'!r m!i #resus 'e orice .c!re mi s.mi &oi #ier'e cuno/tin.! &eni #e lume( Lume! e8ist! 'e milio!ne 'e !ni( Ce 1+cusem eu 0n tot !cest tim#$ S+ cre' c+ nu sim./i.un mul!4 'in Pom#ei( N!sul i se cio*i.!rtere /i #l+m0ni.c! 'e c!tr!n( Pe l! cinci eci 'e !ni er! o cotoro!n.m.i se s#!rser+.! 0n2r+/!t monstruos( Din.#e o #!rte.e!m e8tins+ /i #ur+( Ie/in' 'in tunel.sin2ur+ 0n c!mer! me! 'e culc!re 'e #e Mo/ilor.1+r+ #ereche( Im!2ine! ei ! trecut #rin 2!r'ul 'in s#!tele cur.inut ce&! incomunic!*il /i c!re totu/i se re&el! #rin lim*!4ul su'orii /i 1riso!nelor( Nici un!.r+sucit+ 0n 4urul m+'u&ei s#in+rii.ii( D!r A'! /i C!rmin! er!u !cum i!r l0n2+ noi.el!stic /i 2el!tinoscur2e!m !1!r+( Pere.un tunel !s#ru.+r0n+ /i 'is#+ru( Ge!m+n! se l+s+ 0n 2enunchi /i.!m sim.'im#otri&+.un cor# 0n2ust 'e 1eti.un somn 2reu s!u c! 0n mo!rte( De multe ori.1!scin!nt+ c! ochiul tr!ns#!rent !l &i#erei.!*s.0n1ior!te /i tremur0n' 0nc+ 'e #!rc+ !r 1i 'e.! #i#ernicit.0n 'u#+.+.+./i u/or #!n'!nti&ele /i cerceii.isem /i nu tr+isem nimic 0mi er! im#osi*il( C0n' !m #+/it #este #rim! linie 'e cret+.se #re1+cu 0n .se #ietri1ic+( P+re! o st!tuie.c!re se #ul&eri !r+ #0n+ l! #r!1 'e cret+.ii /i s. ne!tent+.it 'eo'!t+ ie/in' 'in mine( 6usesem 0n!inte r+s#0n'it+ 0ntr.su* norii 0n/el+tori( Ester /i G!ro!1!0m*+tr0nin'.!mie e ro/c!te 0n c!re tre*ui! s+ 'orm.m+ chinui!m 'in r+s#uteri s+.!m #re2+tit /i eu #entru m!re! #lec!re( M+ 0ntre*!m '!c!.! !#+rut l0n2+ n!r+( A 'e&enit un hoit 'e 2ust+tor 'u#+ lini! ! /!#te!( G!ro!1!.s.ii i s.co*or0t+ 0n 'e2ete /i.cu *l+nurile 2r+m!'+ #e e!.o !luni.ii tunelului 1u2e!u 0n!#oi cu o &ite + in1init+( M+ sim.0nc+ nu !&usese tim# s+ re!c.cu #+l+rii so1istic!te.! #ier'ut l! ori ont.! 1+cut m!re /i ro/ie.#rintr.cu #icio!rele 2o!le.!.c0n' scheletul surorii ei se #r+*u/i. tr!s+( Z+n2+nin'u.totu/i.ione e 0n &reun 1el.l! #ro#riu.s.!#oi se 0ntinse l! #+m0nt.e! str+*+tu cele /!#te inter&!le cu #!s e2!l.un 1el 'e 1ul2!rin 4er#elit.i.n #ul#e( Acum.mi !mintesc ce&!.un &is s!u c! 0ntr.cu un /ol' mult ie/it 0n !1!r+( )ncremeni.ro/ie cu 1lori !l*!stre /i #ortoc!lii.neschim*!t+.trunchiul se 1r0nse 0n m!i multe *uc+.cu c!#ul 0n!inte- .i!r 'u#+ cinci eci 'e !ni s.cu *u un!rele ru#te( A&e! o m0n+ 0n 2hi#s le2!t+ 'u#+ 20t cu o 1!/+ 'e ti1on 0m#u.0n h!in! *+r*+te!sc+ /i cu 1ust! cre!.!r 1i 0nt0m#l!t 0n!inte 'e.o cio!r+( A cr+#!t 0n!inte s+ !tin2+ /!i eci 'e !ni( To!te s.#e c!re &0ntul 0l 0m#inse s#re 1un'ul cur.!u 'e 2olit c! l! c!i 0ntre *u ele !si!tice.e( A'! 0/i #use i!r coro!n! !urie #e c!# /i ce!sul l! m0n+( Porni !tunci Pui!.0n o*i/nuitele lor rochi.! 0nne2rit 0n *!sm!u! ei &er'e cu 'esene ro/ii.+ 0ntr.0n2hesuit+ #rintre intestine.rece c! o sticl+ cu !#+ 'e l! 2he!.*r!.!u re2+sit 0ns+ !l+turi 'e noi.+ i.

stele 'e m!re.! s#us c+ se #!re c+0ntr.un'e !#ro!#e c+ 1usesem.&isul 'in no!#te! trecut+( El #+re! o*osit.ori s+ &ise i cele /!#te &ise !le scoicii mele( E c! un 1el 'e ci1ru !l unei c!se 'e *!ni( Tu !i nimerit #rimele 'ou+ ci1re( Po!te c+ e/ti 1+cut+ s+ le 2+se/ti /i #e celel!lte( Dormi cu !ten.!m 0nt0lnit #e c+r!re cu un !cor'eonist( Cu #+l+ri! lui c!1enie tr!s+ #este ochi!&e! o mutr+ 'e *!n'it 'in Burattino.i!r 0n *r!.n tine(= Ne.ce.su* cerurile o#ulente 'e &!r+( Nu mi.0n c!re 1iec!re sc0nteiere er! o lume.it #e l! 'ou+.culese #o!te chi!r 'e #e c0m#.i /i m!'re#ori( Chi!r 0n!inte 'e "8) 'eci.c! s+ !4un2i !colotre*uie ori s+ 1i #lec!t 'in Ti*et.'!r mi.e !&e! un *uchet uri!/ 'e 1lori s+l*!ticemu/e.o s+.1iec!re 1ir 'e #+r c+runt 'in *l!n! cu sc!ie.cu o uit+tur+ l! 1el 'e intri2!t+ c! ! me!( C+r!re! nu 'uce! 'ec0t l! 1oi/or( Ce n!i*! c+ut! omul +st! !colo$ Nu.0n curte! m+tu/ii.!m re&enit #0n+ #e 0nser!t( 6!.mi s#un+( Ast! intr! 0n re2ul! 4ocului ( Ne.!'e&+r.!m 0ntors.0n ni/te chin2i st!co4ii.! Esterei.cum !m !r+t!t l! 1iec!re &0rst+ "0ntre lini! ! trei! /i.! !1l! ce mi se 0nt0m#l!se 0n re!lit!te.meele le&it0n' #este c0m#ocolite 0n *or 'e turturele.0n'e#+rt!te.ie.1!.tr!ns#!rente !le cire/ului !m!r.!mi! + !m 'ormit.cu c!rne! mo!le /i u'+.'u#+.0n c!re 1iec!re #unct 'e lumin+ er! un Dumne eu( P+re! o e8#lo ie e8t!tic+ ! cosmosului.i!r #e se!r+ l.eu s0nt( P0n+ !ici ! 1ost *ine( <5e i.*ure.!m &+ ut re#e'e 'e 'rum.c!mionul cu &o#se!u! !l*!str+ 'e #e c!#ot! 4u#uit+.i &or*isem% mi se #+re!u su#er1lue.*otul /i n!sul lui c! 'e c!uciuc ume'.!'! c!sei.#e un 'rum l!r2 c0t 'ist!n.m.!semene! lumii cor!lilor 'e l! tro#ice.!m 'es#+r.+ 'e sim#lit!te! /i #utere! !celei lumi.!cum /!#te sute 'e !ni.!m 'us 'in nou l! 1oi/or( Nu !m st!t 'ec0t !t0t c0t s+.'in !#ele c!l'e.se 'e mine o 1!nt!stic+ !uror+. Duce! !cor'eonul l! s#!te.el /i 2ro !m+ /i 2ur!.1ructele lui 2ren!.lume! 0mi 'e&enise o!recum str+in+( Si2ur.i !m!tori 'e mu ic+ l+ut+re!sc+( A&e!u oricum un .ele 'intre stele( A4uns+ l! o *!rier+.rni.!m 0ntors( Er!m i!r #rintre #rietenele mele.o 2ene + !mestec!te( Totul m+ !tr+2e! s#re lumin! 'e 'incolo 'e lumin+( Nu !m #utut 0ns+ 'e#+/i *!rier! "<Nu 0nc+=.!u &+ ut 1etele.! s#us c+ <lucr!se= to!t+ iu!( Se s#ri4ine! 0n *!stonul lui /i m+ !scult! totu/i !tent( C0t 'e 1r!2il er!9 )l cl+tin! orice !'iere 'e &0nt( C0n' !m termin!t mi.i &e'e!m #e cei 'oi !lun2i.!m m!i 4uc!t cu M!rcel.i ! lui Chom*e.1iec!re c+r+mi'! 0m#+ien4enit+ 'in 1!.c+ci 0n !cel!/i tim# se 0ntorsese /i el s+ #ri&e!sc+ 'u#+ noi.i #o&estesc lui E2or. !m 0ntors re#e'e #este c0m#ul #ustiu( Pe l! mi4locul lui ne.#!#!2!l.ie/it 0n u/+.un !#oc!li#s /i.1ormele lumii 'e.!m !u it ce&! 0n mine% /i m.! #!tr! s0nt si2ur+ c+ !r+t!m c! !cum% /i m!i !les !/ 1i &rut s+ /tiu c0n' &! 1i s10r/itul( :ti!m 0ns+ c+ nimeni n.nu te 2r+*i( Ai 0ncre'ere.c+rei! 0nc+ nu.ecto#l!sm!tic+ /i sc0ntein' 'e 1ericire.0n!int!m #rin no!#te.!m lu!t /i ne.!ici "1run ele 0ntunec!t.cu #e/ti.c!re er! m!i 'e2r!*+ 0n mine 'ec0t 0n !1!r! me!.cu c0te&! minute m!i 'e&reme( Du#+ ce ! trecut 'e noi m.leului.'in locurile 'e ne20n'it 'e 'incolo 'e e! !m &+ ut !#ro#iin'u.m+ 0ncerc! /i is#it! 'e.

cum !ler2!m um#l0n'u.0n t+cere! #+'urii( Am #lec!t m!i 'e#!rte.o l! #ie#t( Nu /tiu 'e ce mi./i susur! !#! me!n'ric+.mic+ /i #ur+ '!r /i #u.0mi !#+s! *urt!.ele s+re!u 'e #e.o #e Zi i 'e #e #o'e! /i !m str0ns.o i 0n *uc+.!l*!stru.!.m.ele 'e#+rt!te 0n so!rele &er'e./i.!m tre it sc0ncin' u/or 0n tr!m&!iul c!re 'r+n2+ne! #e Mih!i >r!&u( Am co*or0t l! s#it!lul Colentin!.in ru/in!t+. !l*+strie.!m !4uns l! un #0r0u c!re.l iu*esc( )n !1!r+ 'e Zi i.i chirce/te &iscerele c! urletul lu#ilor s!u m0r0itul #ro1un' !l unui ti2ru( De/i nu m.'e sticl+ cenu/iu.#e c+r!re! 'intre co#!ci( )n iu! !cee! ! &enit t!t!( I.+.c0n' o !scult!m !c!s+.! /i !m intr!t cu &olu#t!te 0n !#! c! 2he!.iri 'e i!r*+ !c&!tic+( Cu#rins+ 'e.!m scos rochi.#e *!lconul cu ie'er+.i 'e 2he!.!m intr!t cu totul su* su#r!1!.! me! 'e or!/ *ine c+lc!t+ 'e t!nti Aur! /i cu cior!#i !l*i trei s1erturi.#i#+in' cu t+l#ile #ietri/ul rotun'.! trecut &reo'!t+ c+ nu.0n 1!.!'e&+r!t( Am ri'ic!t.e.elor.0ntre m!luri 'e i!r*+( Drumul meu se 0ntreru#e! #e un m!l /i continu! #e cel+l!lt( M.#e to!t+ 1!.!tin20n' cu 'e2etele #icio!relor m0lul 1in c! o !#+ m!i 2ro!s+.i( Cel m!i t!re mi.o #e'e#sesc cu cru ime '!c+ nu.cu rochi.r!'io &echi.! tul*ure( A#! 0mi m0n20i! mu/chii *r!.o r!mur+ #e !lt!( Cur0n'.!( M.tr!ns#!rent.'!r *un( )n no!#te! ! trei! !m &is!t c+ mer2 m!i 'e#!rte #rin #+'ure( L+s!sem *u/te!nul mult 0n urm+ /i 0n!inte! me! c+r!re! /er#ui! #rieteno!s+( R! ele so!relui c+'e!u #rintre cren2i #e cor#urile unsuro!se !le scolo#en'relor( 5e&eri.cu *r!.er! te!m+ 'e el c0n' m+ s+rut!( M+ #u#! #+tim!/.!m #lec!t.!m &+ ut l! &reo cinci eci 'e metri o #unte 'e lemn.'!c+ nu mi.cu ochii l!r2 'eschi/i.cu #iele! num!i r0ule.20riin'u.#entru mine t!t! er! 6i!r!.2!l*en.sonor !l 'imine.!m 0m*r+c!t 'eose*it 'e cur!t /i 1rumos.#e m!lul cel+l!lt.o #l+cere chinuito!re.!/ 1i /tiut c+ m+ &oi re0nto!rce( Chi!r /i !/! m.!co#erit+ cu mu/chi( D!r un 20n' m+ !tr+2e! m!i mult( Mi.iri *ol.cu #+rul /iroin'.o u/+ 'e ser&!nt+ &eche( Deci.!m scu1un'!t #0n+ l! 20t.!m usc!t.! *+tut nicio'!t+.! t!*lei im#ro&i !te 'intr.!/ 1i !mintit 'e 'rumul meu( Am ie/it.+ /i 0nce#e! s+ urle cu !ce! &oce 'e l! m0nie ! *+r*!.0n !ce! 'imine!.! 1ost 0ntot'e!un! 1ric+ 'e el( E 're#t c+ uneori se 0nro/e! l! 1!.0n st!re s+ m+ s10/ie 0ntr.l! s#it!l( Cre' c+ !/ 1i murit 'e ne1ericire '!c+ n.mi #l+m0nii 'e !erul &er'e.i uri!/eo2i&!le.+ /ir! s#in+rii( St+te!m 2hemuit+ !colo su* cortin! 'e m0l /i #o!te !colo !/ 1i r+m!s #entru tot'e!un!c! insect! #rins+ 0n *o!*! 'e r+/in+.un'e 0mi !runc!sem 0m*r+c+minte!( M.cu t!t! 'e m0n+.0mi contur! cu *uc+.nu iu*isem nicio'!t+ #e nimeni /i #0n+ /i #e Zi i er!m 0n st!re s.un'e totul er! !t0t 'e concret /i 'e in'i1erent 0n !cel!/i tim# 0nc0t #!rc+ &is!m( .m+ r+u cu *!r*! lui m!i tot tim#ul ner!s+( Nici #rin c!# nu i.#rin c!re se !mestec!u 1ire su*./i 1+ce! cum tre*uie lec.!m !u it &oce! 0n!inte 'e ! m+ 1i tre it cu.!m o#rit 0n i!r*! u'+ 'e stro#ii #0r0ului( A'0nc 0n !#+ !lunec!u 0n!inte /i 0n!#oi #+str+&i !l*urii( Pri&in' l! 're!#t!.iile.ii( Trilurile #+s+rilor contur!u cu linii su*.ilorc!re 0.

'e su* #+m0nt( )n #!turile 'e .!/! c+ i se li#ise 'e #iele! c!#ului( Ar+t! 1o!rte r+u.#osomor0te /i reci.#o!te 'ichisi.i *ine.i lu+m o*iectele !scu.'!r 0n #rimul r0n' o 'uruse !t0t 'e r+u.un culo!r nes10r/it.i !nii !'olescen.i.u'+( P+rul ei er! e8trem 'e su*.0n s10r/it./i &!'+ s0n2ele( )n 1iec!re i tre*ui! s+ se 0n.i!r c0n' !m 0ncerc!t s+.tinere /i *+tr0ne.i cu o*iceiul #e c!re.o /i #iele! ei er!.s+u 0n uni1orm+ 'e ce1erist cu un *+ie.s+ se t!ie.&er ui l! 1!.!m 0n're#t!t s#re #!tul m!mei( Er!m 0n'uio/!t+ #u./i !m intr!t 0ntr.! #+rut /i m!i !l*icio!s+.i &o#si.'!r !l.0n &i ite( A#uc! !tunci un !c #e c!re.cu 2l!s&!n'.0nc0t nu /i.se #lim*!u 'e colo.trece!u 2r+*i.el 'e &0rst! me!.c! 'e #l!stic.#rintre #!&ilio!nele cu &er!n'e 0nsorite.i.! lun2ul 1erestrelor.cu o c!r!1+ 'e sticl+.iser+m !t0t 'e t!re 0nc0t nu !m m!i 1i /tiut s+ 2+sim ie/ire! /i cre'e!m c+ ne &om l+s! o!sele #e &reun cori'or.m!i !les c0te&! 1ete cu #+rul lucios /i *ucl!t.c0te o u/+ numerot!t+ er! 'eschis+ /i &e'e!m 0n+untru o chiu&et+ /i un closet 'e 1!i!n.0n m!2! ine.! chinuit #e to.ne.unele +c0n' #ur /i sim#lu.ite /i cutii 'e so'+( M!i &e'e!m c+m+ri cu &r!1uri 'e #i4!m!le /t!m#il!te.1!.!m s#us c+ m+ sim.1o!rte sl!*+( Am st!t &reun s1ert 'e or+ cu m!m!.ite.i cu ulei &ernil( Am 'eschis o u/+ m!re.!u c!st!ni /i #lo#i *+tr0ni( Pe *+ncile 'e su* ei 1oi!u.0n *lu + !l*+ cu m0neci scurte.0n !ce! i 'e &i it+.c!re !&e! un um+r m!i sus 'ec0t cel+l!lt( Ne.chi!r s+ se mu/te 'e m0n+ c! s+ 1!c+ s+ i!s+ mic! #erl+ 'e s0n2e #e c!re o #ri&e! !#oi minute 0ntre2i u/ur!t+.*oln!&i 0n h!l!te 2ren! /i *leum!rin( Unii er!u '+r0m!.e 'or 'e c!s+$= <>! '!=.i&! &i it!tori( L! o 1emeie 2!l*en+ c! l+m0i! &enise *+r*!tu.m+ l! &ecin! 'e #!t ! m!mei.cu #et!le st!co4ii /i mie ul cicl!men.ei mele.)n curte.teuri cu c0r#e 0m#u.! m!i re&enit nicio'!t+( Ani 0n /ir.i ce&! m!i cu 2ri4+ 'ec0t 'e o*icei.l! 1el 'e &ernil( Am m!i 'eschis !#oi nenum+r!te !lte u/i.co*or!m #e culo!rele 0ntortoche!te( Din loc 0n loc.e!&!.! &+ ut( Er! ri'ic!t+ #e 4um+t!te /i s#ri4init+ 'e #ern+( Am #u#!t.un 2hi&eci cu cercelu/( Lu0n'u.+ s!u o *o8+ cu m+turi mur'!re.0n/ir!te 'e.urc!m.l !&e! mereu .c! 'e ce!r+( Pier'use s0n2e.se 0n+l.e#e.i 'e str!'+.o *+tr0n+ c!re !'!#!.ii.e!m *ine l! t!nti Aur!( <D!r nu .to.colo o!meni 0m*r+c!.+.uit0n'u.nu se #ute! ri'ic! 'in #!t( Surorile /i c0te un 'octor *runet.in( M!m! ! 0nce#ut s+ #l0n2+ 'e *ucurie c0n' ne.#e l0n2+ ni/te #ere.0nc0t te 0ntre*!i 'e ce *o!l+ !r #ute! su1eri( St0n' 'e &or*+ cu *oln!&ii.!ltele st0n' 'e &or*+ #este no#tierele cu 1lori 0n #!h!re( Pe m!r2ine! unor #!turi se !/e !ser+ c0.! m!mei mi s.!/! cum er!m /i eu cu t!t!( M!m! nu er! 0n curte.!m s#us.1ericit+( I se 0nt0m#l! s.e! ne&oi! s+.0n s#ir!l+.st+te!u &reo trei eci 'e *oln!&e.o !#uce !ce!st+ ne&oie im#erio!s+ #e str!'+.ire /i 'estul 'e r!r.c!m c0t ce! ! lui Rol!n'o.i 'e l! un #!&ilion l! !ltul( Am urc!t ni/te sc+ri 'e ciment.l c+#+t!se 'u#+ ulcerul +st! ne1ericit3 sim.!m 'eschis o ultim+ u/+( S!l! 0n c!re !m intr!t er! 1o!rte m!re.c0n' !me.sem+n0n' cu ni/te 2!lio!ne 1+r+ c!t!r2e.mi ochii 'e l! 1lo!re! 2in2!/+.!ltele 'ormin'.c!re '+'e!u 0n !lte culo!re t+cute( Mereu m+ !/te#t!m s+ intr+m 0n s!lonul m!mei /i mereu cote!m.!r+t!u !t0t 'e *ine.

e!i c0t 'e ne0nsemn!t e col.ne.o !#uc+ 'elic!t 0ntre 'e2etul m!re /i !r+t+tor( Tr!se !#oi 'in #+l+ri! unchiului meu *ile.o interne e.#o!te cel m!i !nost 'intre to!te./i ne. R!leh(((= M.cu coroni.0n so!rele mo!le /i 1ier*inte !l !mie ii( L! t!nti Aur! #e str!'+ er!u !'un!te to!te #rietenele mele.i c+l!re( Buc!ser+ /i Un.o.+ #lis!t+ #e c!re.nici nu *+nui!m ce ne !/te#t!( Am #lec!t t+cu.A'!.'esi2ur o imit!.un or!/ su'./i #rocure !ce!st+ unic+ s!tis1!c.un'e se 0n2ust! s#re or!/.itul( P0n+ l! urm+ !u tre*uit s.su* m!s+ "c+ci !m m0nc!t !1!r+% Gi2i /i Chom*e( C0nt! l! r!'io o melo'ie c!re 0mi r+m0ne! 0n c!# ile 0ntre2i3 <A'!.!/te#t!m !cum #oruncile re2inei( C!rmin!.m+re!u /i m!i mult sin2ur+t!te! 'is#er!t+ ! str+ ii( Printre #ietrele 'in #!&!4 cre/te!u *uruieni /i chi!r 1loricele ro/ii.t+cut+ /i trist+( Pri&in'.0ntr.s+.#+re! c+ !colo nu se #o!te 1!ce nimic( C+ci str!'! er! lun2+.!m 0nm0n!t o*iectul ei.0i !#+re!u 2o!le /i #ure.0n ilele c0n' nu reu/e!.1lutur0n' #olicolore.uit!t 'e Dumne eu.c! 0ntr.s!u un 'rum #r+1uit.ul 'e lume 'in c!re 1!ce #!rte( A/! #ute! !r+t! o str!'+ 'intr.l!./i !tunci se t+i! !'0nc.4uc!ser+ D+rile( M!i !#oi trecuser+ l! le!#/! /i l! cei trei #rin.elul cu locul #este c!re !&e! s+ st+#0ne!sc+( I.sin2ur!tic.i!r #0n+ !tunci.#!nt!lon.ui!l+( 6+r+ mine nu #utuser+ s+ se 4o!ce cu !'e&+r!t 'e.!m #o&estit cum ! 1ost l! m!m!. !mi! +.'e ele1!nt /i 'e 0n+( Du#+ ce le.#ri&e! concentr!t+ m+r2e!u! si'e1ie( I!'e/ul /i ce!sul 'o&e'iser+ ! !&e! .#0n+ l! ulu1ii ce1ei.ie.o 0m#rumut!se 'e l! Ester /i 'e !cee! 0i er! c!m m!re /i un cior!#.#e c!re.in cu &+ru.!meric!n.i!r 0n #+r 0/i 0m#letise !l*+strele( P+re! cu.#ericuloscu cu.se 0ntunec! /i 0ntre s#r0ncene 0i !#+re! m!rele Ome2! !l mel!ncolicilor( D!r !tunci.!'e&+r.0n mi4locul str+ ii #ustii.e#! cu 'i*+cie( M!i t0r iu !&e! s+ simt+ ne&oi! 'e ! &e'e! un #0r0i!/ 'in s0n2ele #ro#riu.! ie/it str!'!.0nc0lcite 0n s0rmele 'e tele2r!1.o #ictur+( I.!m m!i 4uc!t 0n c!s+ #u.cu co ile lor 'e h0rtie cre#on!t+.i.#erl! 2+urit+.'e/i !lt1el er! #er1ect norm!l+.un or!/ 'e #ro&incie.#erete /i 1+cuser+ #!/i 'e 1urnic+.e!u.+ 'osnic+ 'intr.#rin in1inite su*ter1u2ii.tot !l*!stru'!r *+t0n' 0n cenu/iu( Pe 'e2et 0/i #usese un inel cu #eru e!.ie.+=.trei.l! 0n'em0n+ /i se 0n.c+ci 0/i tr+sese tot #+rul #e.o 1usti.! !urie #e c!#.c!m o*osite 'e *0n.o #!rte.cu t!t!.'u#+ ce.!m &+ ut !1!r+.str!'! !&e! 'e!su#r! un so!re 'e4! &e/te4it( O um*r+ !l*!str+ cur2e! 'intr.st0n' #e m!r2ine! #!tului ei.!/! 0nc0t urechiu/! 're!#t+ /i tot 20tul.! Re2inele( Hot+r0ser+ s+ !m0ne 0ncoron!re! C!rminei #entru 'u#+. 'oi.!m 0m#r+/ti!t /i eu !m m0nc!t 'e #r0n cu t!nti Aur!.sim.'e leu.minuscule( De#!rte.meu /i #e l! #!tru !m ie/it 0n curte( C!rmin! se 0m*r+c!se 0n 0ntre2ime 0n ! uriu3 #urt! o *lu + cu m0neci scurte 'e <2!ro1i.o m!/in+ ! 'e#!n+rii #!rc!t+ l! &reo sut+ 'e metri 'e noi( Acolo.o i!r.R!leh.t!t! /i M!rcel( Resturile le 0m#+r.cu o min2e &+r2!t+ 'e c!uciuc.s!u o uli.!m s+rut!t.'in R!ns!s( Zmeele.!'e&+r!t o 1emeiecum st+te! #e tronul 0m#o'o*it( G!ro!1! *+tut+.'e l! noi 'in 2r+'in+o #urt! l! ureche.

!#oi l+#tos 'e #!rc+ s.e 0m#+i!te./i.minuscule c! 1urnicile 0n !ce! s!l+% >!len!.se 0n+l.o!s+? 0n mi4locul ei se ri'ic! o cl+'ire cu !rm+turi 'e met!l..( R0n4etul s+u 'e su* *ol.c! /i c0n' nu 'e mult !r 1i ie/it cine&! 'in #!l!tele eni2m!tice( Sus.e.!( Pe o!se.c! 0ntr.#oli2on!le /i #line 'e 1erestre tr!ns#!rente.l #ri&e!.ii ciclo#ice 0n muchii 1erme se ri'ic!u.ilor #+re!u co!stele unui tor!ce 2i2!nt( Lumin! &ene! 0n 'un2i &iolete #rin cu#ol! 0n c!re se *+te! lene/ !cel ce&! hi'ostr!nsluci'( M!rmur! mo !ic!r+ ! #!r'oselei se cur*! 'u#+ cur*ur! P+m0ntului( Ne.iri o emulsie !l*+.ine! loc 'e cer( )n #ie.cu ! urul #enelor lun2i !le co ii( Ochii 'e sticl+ !i #+s+rilor 0m#+i!te r+s1r0n2e!u !rhitectur! !cee! 'ement+( D0n' c0te un col.uro!s+.+ !#ro!#e in1init+.'u#+ &reun s1ert 'e or+ 0n c!re ne.i/0n' In&i'i! /i Scl!&i!.! trist+.0n cele 'in urm+ 2+l*ui c! 1il'e/ul.!m str+'uit s+ in&ent+m ce&!( P0n+ l! urm+ 0ns+.#lin+ 'e construc.cu o cu#ol+ 'e sticl+ &iorie.! &enit tuturor3 să na#tem un om.*rusc s!u 0n tre#te s!u termin!te cu cu#ole 'e cenu/+.+ 0n 1!.e.i! imens+ er! 2o!l+ #e 'in+untru( Ner&urile su*.#e corni/e.ii uimito!re( Nu er! nimerii 0n tot or!/ul( Dis#use nere2ul!t.cl+'irile er!u 'e #i!tr+ 2run.l 'escri! /i nou+. Prim! ! ie/it 0n 1!.!m #omenit str+*+t0n' un or!/ ciu'!t( Er! o lume cenu/ie.!tin20n' cu *u ele #iele! 'e si'e1 ! #erlei( :i !tunci.!s#r+ c! 'e 2r!nit.trosnin' su* #ro#ri! 2reut!teer! 0ns+ mult m!i m+re.iri !le *ol.!lt!.c!re sc0ntei!u( U/i rot!ti&e se m!i mi/c!u 0nc+ u/or.i #+re! o s1i'!re !'res!t+ stelelor ne&+ ute( A 'ou! ! #+/it 0n 1!.uimin'u.! rostit 'orin.ce.! .! no!str+ "cum st+te!m 2hemuite un! 0ntr.C!rmin! ni.!m intr!t #e o #o!rt+( Pe cei 'oi st0l#i !i ei str+4ui!u 'ou+ 6i!re( Nu ti2ri s!u lei s!u hiene s!u ur/i s!u re#tile s!u stri2oi.o 2r!&ur+.+ A'!.m!i 0nt0i tr!ns#!rent c! 'e sticl+.!r 1i re&+rs!t 0n 1iole su*.!cel!/i 20n' ne.0n1+.stri!te- .se !1l!u st!tui !le2orice.i/! un co#il 0n 2enunchi? 0n s10r/it.i #rin 2!ur! #erlei( A&e!i s+ &e i 0n mic! 2e!n+ 'e lumin+ un or!/ str!niu( Pe m+sur+ ce.!/! c+ 0n cur0n' ne.!lte construc.e triun2hiul!re.'eschi/i s#re ce!.c!re .c!re /i.1orm0n' str+ i 20tuite /i #ie.! li#it #erl! 'e o*r! /i /i.!lte #ers#ecti&e se 'eschi'e!u.c!re /i.0n cu#ol+ &0cne! ce&!.!#ro!#e !tin20n' cu .ne cu #ur#ur! /i &er'ele !ri#ilor.cum &0cne/te 1etusul 'e #e/te 0n icr!( Am urc!t o sc!r+ monument!l+.!m intr!t #e o u/+ rot!ti&+( Construc.ci 6i!re( Am str+*+tut cu #iciorul o #i!.#line 'e ochii lumin!to!relor.! no!str+ un schelet !i'om! celui 'in 2rot! no!str+ 'e #e c0m#!i'om! lui Rol!n'o( Ri'ic!t 0n #icio!re.mereu !lte #ie.Re2in! Al*!str+ 0i 2hici secretul3 tre*ui! s+ te ui.! rostit 'orin.0n s#!tele 1erestrelor 1+r+ #er'ele "c+ci totul er! !ici num!i #i!tr+ cenu/ie /i sticl+% se !1l!u *u1ni.!m o#rit !#ro!#e 'e mi4locul s+lii /i.h!/ur!t+.'e m+rime! unui om( C0te un uri!/ #!#!2!l 0m#+i!t se !#lec! s#re noi 'e #e muchi! unui i'.ile reci.#e suturi.st!tui chircite 'e 1ri2 ne st0rne!u 0ntre*+ri 1+r+ r+s#uns( Un! 'intre ele 0n1+.#e !#o1i ele /irei s#in+rii 0nce#ur+ s+ se #rin'+.e!st! *ol.m!ri #uteri( Ce #ute! 1!ce o!re #erl! 'in m0n+ C!rminei$ P+re! c+ nimic.c! ni/te li#itori ro/ii.

e!m./i.!u crescut 'oi s0ni rotun i /i !l*i.esute.!m #ri&it mult+ &reme.!m l+s!t !colo.c!1eniu( Un 2e!m 0n're#t!t s#re !#us !r'e! 2!l*en.or!/ul er! cenu/iu!/! cum s0nt to!te or!/ele c!re locuiesc 0ntr.m!i trist 'ec0t mo!rte!( C!rmin! ceru s0n2ele.se str+&e'e! 'e4! lun!( Um*rele ni se lun2iser+ hi'o!se s#re c0m#.'e st0l#ii 'e tele2r!1 0nne2ri.o str0n2 0n *r!.ne s#ion!u 'e 'u#+ 1erestre( Alt1el.cum !r'e s!re!( C0n' s+ ne lu+m r+m!s *un.in cu mine( Am #ri&it !m0n'ou! 'in #o!rt+ cum se 0n'e#+rte! + celel!lter+m0n0n' 1iec!re #e l! c!s! ei( Pe 1on'ul 0ntunec!t !l c0m#ului.+ un om 4u#uit.!m !#ro#i!t 'e Ester /i.e!st+ 0i crescu #+rul *ucl!t.c! un 1ir 'e l0n+ !l*+strie( Ne.e /i #ul#e( Ni se ri'ic! !cum 0n 1!./i #e tru#ul !cel! musculos se 0m#letir+ 1r0n2hiile /i !.c+r+mi ile c!sei no!stre scli#e!u c! ru*inele( C!s! #+re! c+ su2e to!t+ lumin! 'in 4ur.i 'e c!tr!n( So!rele er! l! sc+#+t!t.iile 'e #i!tr+.cu &0r1urile ro e.o #erl+( C0n' o*osiser+m 'e./i 'uc+ 'e.ele ro/ii /i &inete !le &enelor.l+s0n' !erul serii &e/te'.1uio!rele mu/chilor.l #ot 1!ce 0nc+ 'e l! 0nce#ut3 m.!*uro!s+.C!rmin! #ri&i #rin 2!ur! #erlei /i &+ u str!'! no!str+.c! ni/te insecte 1ili1orme( Se termin!se /i iu! C!rminei( )n lumin! !#ro#i!tului cre#uscul.0ncon4ur!te 'e c!sele &er ui /i ro e /i turtite.ire( M.#!lm! ei er! u'+ 'e emo.o lumin+( Er! ce&! 0ntre #ul#e.! lu!t m0n!.!m 1+cut *rusc 2estul "mie 0mi #+re! 'e.0n 1ine.i!r #+rul *ucl!t i.m!i m!ri 'ec0t&noi.!l*!str+.ochii !l*!/tri( Pe c!rne! 0nc+ &i i*il+ 0i /er#uir+ ner&ii 2+l*ui./i to!te !m 1ost silite s+ l+s+m ochii 0n 4os.! co*or0t 0n &i.1orm0ri' inele 0n 4urul 2urii /i ochilor.su* *olt+.ul unui! 'in ochi !m &+ ut o &ini/o!r+. !m cerut s+ i se 'e! su1let( Atunci #e #ie#t i.urile/i omul 0/i 'eschise ochii.e /i s+ r+m0nem !/!.!cum sin2ur &i!.!colo un'e noi nu !&e!m !#ro!#e nimic( P0l#0i /i o ce!.!m 0m#letit 'e2etele( Sim.0nce#u s+ ne.#rinse 0n ten'o!ne soli'e!l*urii.i!r s!l! 0nce#u s+ &i*re e sur' 'e 2omotul #uternic !l inimii( Pui! ceru ner&ii /i sim.!/ 1i &rut s.o #iele *ron !t+ /i 'e&eni 1rumos c! un eu( Pe .ie( Ne.'us+ 'e #e lume( C0n' mi.o 'escrie cu !t0t! #reci ie0nc0t 0n cur0n' ne.10/ii triun2hiul!re 0ntre co!ste.eu su1oc!t+.!m 0ntors .or*ite c! 'e.ro/c!te #e o*r! .0n col.!m ru2!t.!m 0n!int!t /i eu c+tre t+l#ile lui "cre/tetul meu 0i &ene! #0n+ l! 2le n+% /i.ochilor 0i re1lect! so!rele #ortoc!liu 0n sc0ntei 'e lumin+.'iscuri #uternice #e #ie#t.0n tecile lor 'e mielin+( Ester s+rut+ #erl! /i omul se 0n&eli 0ntr.c+ o iu*esc.0m#letite /i 0ntre.e! mel!ncolic+ /i 2r!&+.chi#ul 1eti.c! s+.c!#il!relor.!uriu( Er! com#let$ G!ro!1! ceru se8ul.1+r+ s+ ne s#unem nimic.o s+ m!i ste! #u.o s#un 0n 1ine.ei ro/c!te !&e! culo!re! 1il'e/ului( Al*ul.!t0t! r+t+cit #rintre construc.+ 'e #+r !uriu #e #ie#t( Un'uir+ re1le8e !uriu.e 'e !ur #0n+ l! /ol'uri( Un tr!n'!1ir 0i 0n1lori 0ntre 'e2ete( L.!m ie/it 'in nou 0n or!/ul #ustiu( P+s+ri color!te.'!r 0n #!rte! ce!l!lt+.cilin'ri &i2uro/i l! *r!.cerul 'in #!rte! !cee! lu!se culo!re! in'i2oului.! 're#tul sinuci2!/% #e c!re !/ 1i &rut s+.s+ nu ne m!i 'ucem !c!s+( Am mers 'e m0n+ #0n+ l! e!( Nu ne.!m s#us 'ec0t c0te un <#!= l! 'es#+r.!rterelor.!m tre it 'in nou #e #ietrele c!l'!r0mului.! 1!nt!stic+.

mi /i1on!m rochi.o iu*esc #e Ester$ Ani 'e ile 1usese #entru mine l! 1el c! Pui! s!u C!rmin! s!u G!ro!1!( I!r !cum nu m!i su#ort!m trecere! tim#ului #0n+ s+ o re&+'( M+ 0ncurc!.cu Ester( Ast! m+ contr!ri!c+ci sim.it+( 5e'e!m /i !m &+ ut to!t+ se!r! 0n 1!.se 0n'e#+rt! #este c0m#.sin2ur+.l+s0n' o um*r+ ne!2r+ C.#e c+r!re! me!.cu #icior 'elic!t /i o&!lul !lun2it 0ntr.m.mi #ese c+.cu c!re o &i it!sem #e m!m! /i #e c!re nu &roi!m s+ o schim*.!m 0nce#ut s+ #l0n2( M+ sim./i totu/i m+ uit!m l! el cu 0nc0nt!re( Nu er! chi!r un #!h!r.0i 'o&e'e! 1r!2ilit!te!( Er! un #!h!r con'!mn!t( Cur0n' !&e! s+ 1ie .o tu1+ 'e m+cri/( C+ci m+ !1l!m.tru#ul ro/u.!m ri'ic!t "t!nti Aur! m+ chem!se l! m!s+%.i.o sim.'e l! *u + /i #0n+ l! *! ! l+.ie.cu un sentiment 'e &ino&+.e!m.m+ 20n'e!mnu m.!m &+rs!t. de 20n'!c.!m #ri&it uimit+ /ol'urile c! 'e i!#+ 0n tim# ce.!/ #ute! c+s+tori.e!m eu( O!menii &or*e!u 'es#re 'r!2oste! 'intre un *+i!t /i o 1!t+ s!u 'intre un *+r*!t /i o 1emeie.!m 'us 'irect 0n c!mer! me!( M.'intr.e( Am e it!t '!c+ s+ *e!u &inul s!u nu( P0n+ l! urm+.#rintre cren2u.ci m!i 'e2r!*+ o cu#+ 'in ce! m!i str+&e ie sticl+.'ens c! o miere ro/ie( M.!m '!t se!m! c+ s0nt 0n'r+2ostit+( De ce tre*ui! s.+( M.0n el se m!i !1l! "#rin ce mir!col$% #u.int+.!m tr0ntit #e #!t( Am +cut &reo or+.it+ ! #iciorului.m.#e c+r!re! s#re 1oi/or( 6o!rte 'e#!rte se &e'e!u #e !cel!/i 'rum !lte 'ou+ siluete !l*+strii( Am intr!t 0n c!s+ /i m.#e #+m0nt( C0n' !m #ri&it 'in nou cu#!.+c+nitul o*se'!nt !l m!/inii 'e cusut 'in c!mer! ce!l!lt+( C0n' m.e!m c+ 'r!2oste! me! se &! 0ntin'e mult 0n tim#( Cum s+ ne .!m cutremur!t3 #e 1un'ul ei se 0nec!se un #+i!n4en m!re /i 2reu( Am i *it #!h!rul 'e un trunchi.!m lu!t o 0n2hi.! ochilor "s!u 0n'+r+tul lor%.'e o sin2ur+t!te 1+r+ ie/ire.o cur*+ #ur+( O 1isur+.tremur+to!re.0n /u&oi su*.1+r+ s+.! ce! m!i *un+.ne1ericit+.! trecut #e l0n2+ mine o 1emeie 1o!rte 1!r'!t+.!me.!m uit!t mult1!scin!t+.1+r+ s+ 1iu #re ent+( St+te!m #e *urt+.0mi *+2!sem o m0n+ su* #ern+ /i !scult!m 1+r+ s+ !u' ./i /ol'urile c!r!2hios su* o 1ust+ im#osi*il+( A&e! *r!.1+r+ s+ m+ 20n'esc l! nimic.e8otic+.#e c!re #!h!rul 'e &in o !runc! #e sol.!m l+s!t #e &ine /i.lucin'.!colo 0n &is.1+r+ s#er!n.+n'+ri.!m culc!t /i !m &is!t un #!h!r( Do!r o #!rte 'in *u ! lui se &e'e!.0l #ri&e!m tot c! #e un o*st!col !#+rut 0n 'rumul meu( )mi #+re! r+u c+ m+ o#rise 'in !ler2!re! 1+r+ .'!r nu !u isem #e nimeni s+ #o&este!sc+ 'es#re 'ou+ 0n'r+2ostite( M!i mult c! si2ur.0mi '+'e! un sentiment tul*ure.in &in ru*iniu. !m #ri&it !tent+.#ortoc!liu !l Esterei.ele #line 'e l!lele 2!l*ene( Oric0t er!m 'e nost!l2ic+ /i 'e 1ericit.ultimul ei 0m*et c!re.! !1ric!nelor( C0n' m!i !&e!m nu m!i mult 'e 'ou+ eci 'e #!/i #0n+ l! #o!rt+.m+ 'e orient! 0ns+ 1!#tul c+ lume! nu #+re! s+ cre!'+ #osi*il+ o 'r!2oste 'e 1elul celei #e c!re.c0n' o s+ 1iu m!re.ire.o*r!4ii ei #lini.itur+( Restul l.!m tre it 0n #lin+ no!#te /i mi.l! um*r! #ur#urie.i '+'e! e8#resi! !m!r+.0n c!mer+ er! 0ntuneric( Du#+ m!s! 'e se!r+ m.mi/c0n'u.0n #+'ure! 1+r+ limite( Am ri'ic!t #!h!rul /i l.

! G!ro!1!.'!r >!len! /i Pui! !u 0nt0r i!t m!i mult 'e.! intr!t /i e! #e #o!rt+ /i.m!i mereu #rim! sosit+.no!#te l! !lun2i.i 0n!inte /i cu 2enunchii.0ntunec!te.m!re! comet+ !l*urie 0/i 1lutur! #letele #re&estito!re 'e c!t!clisme.!m ie/it l! #o!rt+( Cu l!nterne.0n 1ust! ei ro/ie lu!t+ 'e l! m!ic+.se mi/c!u !lte lumini.n'oi.l &i ite 'in nou #e E2or( De '!t! !st! !&e!m s+.im /i s+ n.#rin no!#te! c+l'+ri '!r #icio!rele m+ tr+2e!u 0n!#oi s#re !/ternutul r+coros.0n 2ru#uri mici s!u unul c0te unul 1or1ec!.+ tirole +( A/ 1i #utut s+ #!rie 3 #e #o!rt! no!str+ se '+'e! hu.! 0m*it cu ochii ei 'ulci( I./i er!m si2ur+ c+ s0nt #e c!le! ce! *un+( Ce s.!m tr!&ers!t 0n &0r1ul #icio!relor holul ne2ru c! smo!l! /i. o or+( C0n' le.eles 'e ce( Pui! er! 1!*ulo!s+( D!c+ o 1eti.!m 0m*it /i eu( Totul er! 2!t!.+ sutele 'e mii 'e stele r+s1ir!te #e cer.i cu /e#ci.Semir!mi'! /i Cleo#!tr! l! un loc.s!.o rochi.1o!rte !'0nc.o m!i #urt!ser+ c0te&! surori.!m &+ ut sosin'./i m.'e !stre( Su* stele.!m 'eschis u/! 'e l! intr!re( M.'eclin0n' #e *olt+.ii /i 0i #ri&e!m 1ermec!t+ cum se #ier'e!u #e c+r!re! c!re 'uce! s#re 1oi/orul lumin!t -!cum el 0nsu/i c! o ste!( Ochii mi se 0nchi'e!u 'e somn( A/ 1i &rut s+ mer2 /i eu #0n+ !colo.i 0n1+/ur!3 1emei t+cute.u/c+ #e #ie#t( Ester.eni2m!tice*+tr0ni /chio#+t0n'.!m ie/it 0n curte.o m!i &+' nicio'!t+$ )n #i4!m!u! me! cu ie#ur!/i !m ie/it 0ncet 'in c!mer+./i 0n #!#uci cu #om#on( A&e! r0sul !cel! 'e #!rc+ s.'iscret.!u i *it 'eo'!t+ 0n 1!.i .strecur!t+ su* #ern+.*+r*!.! Re2inele "cel m!i 1rumos #e c!re.l !co#erim cu 1run e /i cren2u.s+.!l in'iencelor( :i totu/i &olu#tuos.i/!sem st0l#ul #or.i #o&estesc 'ou+ &ise 'eo'!t+.!r str0m*! 'e ce&! ne#l+cut.ne*+r*ieri.0n c!re 1rumo!s! Re2in+ 5er'e !&e! s! 1ie Pui!.e &er i -!m re0m#ros#+t!t culorile celor /!#te cercuri cu cret+ color!t!( Au &enit /i 2emenele.!mintin'u.i.!rnic( Ne.!#lec!.1+.!m 2hemuit 0ntre ce!rce!1uri( M0n+ me!.'uc0n' #!chete 0n&elite 0n i!r /i le2!te cu s1o!r+( To.'e.#oto#uri.i$ Cine or 1i 1ost o!menii !cei! cu 1lori 0n m0n+$ Po!te c+ !&e!m s+ !1lu chi!r 'ise!r+( Am m0nc!t /i.#i!tr+( :i m!i *ucuro!s+ !m 1ost.1elin!re s!u lum0n+ri 0n m0ini.incen'ii.0m*r+c!t+ 0ntr.m0n20i! mic! scoic+ ro + 'in c!re i &or!u &isele( A 'ou! i m.!/! c+ !m intr!t 'in nou 0n c!s+ /i m.!m !mintit cu *ucurie c+ 4ocul nostru 'e.#e c!re.#e str!'! me! c!re #+re! un 1un' 'e 1lu&iu.e! !r+t! .mi c+ s#re se!r+ !&e!m s+.!r 0n' /i sc0ntein' 0n to!te culorile. !m ru2!t s+ m+ m!i l!se( A#oi mi.in 0ntre umeri.ine!u c0te un *uchet 'e 1lori 0n m0n+( Eu 0m*r+.&+lurin' ciu'!t( C+lc0n' cu t+l#ile 2o!le #este c+r+mi ile !leii.i 0n to!te 1elurile 'e cl!ro*scurul c!re.i.'es#+r.cu c!#ul #u.0ntre ele.! tre it m+tu/! #e l! or! ece( Mure!m 'e somn.!m !#uc!t s+ !r!n4+m tronul #entru nou! ocu#!nt+.se 0n're#t!u s#re c0m# sute 'e o!meni.l 4uc!sem &reo'!t+% continu! cu iu! ! #!tr!.sc+#!te 'e 2ri4i /i 1ericite c+ ilele lor se termin!ser+ cu *ine( Se 0m*r+c!ser+ 'in nou l! 1el cu s!r!1!ne !l*e cu o r+.#rintre tu1+nele /i tr!n'!1iri.mi.re2in! 1lorii.o 1i #etrecut ! i.!m 0n.+ 'e uns#re ece !ni #o!te s+ !r!te c! re2in! 'in S!*!.&icios.co#ii cu *oti/or #rimiti& /i ochi 'e li*elul+.

! !/e !t #e tron /i ! tr!s 'in 1!imo!s! #+l+rie un *ile.er! o minune( Prin cor#ul 'e #l!stic #er1ect tr!ns#!rent.+.se *0rli to!t+ /i 0nce#u s+ tremure( Ne.'u#+ #u.o 4os..er! 'e o e8tr!&!2!n.#ict!t 'e un m!re ren!scentist( Ochii ei nu er!u 1+cu.i &ene! #0n+ l! 2le ne.>!len! 0/i c+r! col!cii 'e os0n + cu 'emnit!te! unei M!mie( I.i sco!t+ /i re er&! 'in interior( Reu/i 0n .0n minuscule 1ul2er+ri 'e lumin+.*u ele !rcuite mult #re! #er1ect c! s+ 1ie 1rumo!se'!r 'e l! c!re nu #ute!i s+.+ 'e c!ti1e! &er'e 0nchis( T0m#lele o&!le.c! !#! 'in m+rile Chinei( G010in' 0n s#!tele ei.ii( >!len! ! lu!t 1lo!re! /i.! ce1ei.c!re #entru noi.0n 1iec!re *o!*+ si'e1ie se r+s1r0n2e!u.in+ e it!re.it.i s#re s#!tele com#let 2ol. *e!sc+ 1!.e #rin !er !/! 'e 1ioros.o*i/nuite cu tocurile 'e l! /co!l+.0n2reun!te 'e cercei 0n c!re !r!m! /i s!1irul se 0n2em+n!u./i 'orme! &e/nicul somn #e c!#ot! c!mionului.0n 4urul c+rui! se r+suce! c! o &i#er+ o #!n2licu.s#r0ncenele com#let r!se /i 2enele lun2i 'e !#ro!#e trei centimetri.!m suit 0n remorc+.2r+'in! no!str+.! cu !#ele lor c! 'e !2!t( Purt! l! 20tul 'ecolt!t #!tru /iruri 'e #erle "1ire/te !rti1ici!le.totul #+re! ire!l.!semene! lor( P+rul.se 'es#ic! 0n 1!.c+ Gi2ic!re.c0n' !l*+strii.i&! ulu1i r+suci.o cu chiu.!m 'us s#re locul tr!s l! sor.un con s#ir!l!t.i 'es#rin i #ri&irile.i.se &e'e! #!st! 'in interior.+ nem!i&+ ut+( De un &er'e *rut!l.i c! s+ &!'+.! mor.2ro#i./i.o !tin2( Er! 2elo!s+ #e #ri&irile no!stre.ii ri'ic!.'!r ce im#ort!n.el #e c!re scri! <c!mion=( A#oi /i.cu tur*!n /i e&!nt!i.+ri cu str!suri /i em!iluri.0n un2hi !scu.! l+s!t s.urechiu/ele ro e.c!s! /i str!turile 'e 1lori( Rochi!c!re.int+ 0n!inte.!#ro!#e !l*. 0i +n2+ne!u *r+.ci c! s+.'!r >!len! nici nu m.+ !&e! #entru noi$%.cu #i8ul 0ntre 'e2ete( Se uit! .c! tot ce er! #e e!.he8!2on!l 0n sec.c+ci noi 0nce#user+m s+ 4uc+m tele1onul 1+r+ 1ir( Pui! 'e/uru*!se c!#!cul #i8ului /i se str+'ui! !cum s+.cu &!i /i #e >!len! /i ne.o #rin' 0n #ie#t.cu !#e c0n' 2!l*ene.'!r /i 1ericit+ 0n !cel!/i tim#3 Pui! ne 'omin! c! o ei.!m ru#t eu 0ns+mi Puiei o su#er*+ 1lo!re.iune.cur*!te 0n sus.i 'e Pui!( )ntre tim# ne 1+cuser+m un2hii multicolore 'in #et!le 'e 1lori li#ite cu s!li&+( Ne 1lutur!m noile 2heru.cei c0.#iele! !l*+ ! 20tuluisu* c!re se 0ntre +re!u mu/chii !rmonio/i.'o!r l! o #!lm+ 'e 2le n+( Pui! !&e! #!nto1iori cu toc.i !co#ere!u s0nii minusculi se 0nno'!u l! ce!1+ cu o 1un'+ *o2!t+( Pe *r!.0ntre 1!l'urile 1ustei.! 0n2enunche!t /i i.1+r+ s+ ne !u'+ /u/otelile.+ ! 'r!2ostei /i.i 0m#o'o.l ri'ic!se 0n cre/tet /i.!m tr!s.#i!tr+ 'e culo!re c!rmin 'intre cele 'e #e m!r2ine! !leii 'in curte! no!str+( Am &rut s+ i.ne0nce#ut+( C!#+tul ei er! 'in met!l !r+miu /i 0n &0r1 !&e! o mic+ *il+ 2+l*uie( Pi8ul m!i !&e! /i un c!#!c ultr!m!rin( Ne.l 0m#letise 0ntr.! cusut.'in #iele 'e /!r#e( S.! #rimit /i o*iectul3 #i8ul !cel! ciu'!t.0n so!rele tro#ic!l.'e.i!r #e 'e2etele cu un2hii si'e1ii !r'e!u inele cu *o!*e &er i c! 2u/terul.tr!ns#!rente c! !#! 'e m!re.o*r!4ii o&!li /i #ome.!m !/e !t #e m!r2inile scoro4ite !le t+*liilor l!ter!le( Pri&e!m cerul 0n c!re se re1lect! &er'ele 2r+'inii /i !/te#t!m #oruncile re2inei( Re2in! 5er'e t+ce!.#0n4i l! *r0u( Cele 'ou+ 10/ii c!re.

/i cu corn s#ir!l!t( A s+rit 2r!.c!re se 'e li#i cu 2reu /i 0n loc s+ se 0n!l.'!r nu reu/i( >!lonul er! 2reu c! #lum*ul( L.cele 'in urm+ s+ #+stre e num!i tu*ul tr!ns#!rent( Cu el.c!re reu/i un ou i'entic cu #rimul.se l+s+ 0ncet #e #o'e!u! c!mionului.i!r l! co!'+ !&e! 1!l'uri c! 'e #e/te cu &o!l( Dis#+ru re#e'e.cu 1loricele 0n relie1.s.uro!s+ o stelu.i! !l*+strie 'e !#+ cu s+#un( Am c+ut!t #!ie /i tul#ini tu*ul!re /i.su* ecile 'e 2lo*uri curcu*eene.ne.l 0n1rico/! !t0t 'e t!re.l+s! 0n urm! ei o '0r+ 'e *!le.'in nou urc!te 0n c!mion.c! o !l2+ m!rin+- .e 'e co#il.um1l0n'u.r+m!se 'ureros 'e 2ol( Cur0n' !m 1i #re1er!t 0ns+ s+ r+m0n+ !/!.!colo !m !u it cl!r cum oul ! e8#lo'!t 0n .!m #us #e tre!*+( Cur0n'.c!re mui!se tu*ul creionului cu *il+ 0n c!stron!/.i!r c!#ul ne2ru c! smo!l!.#o'e!u! 'e sc0n'uri ! c!mionului se cur*! su* 2reut!te! ! /!#te ou+ m!ri c0t c!#etele no!stre /i 0nsemn!te cu cele /!#te culori( Le m0n20i!m /i chi!r 0ncerc!m s+ le clocim 2hemuin'u.cu ochi m!ri /i 1rumo/i'e 1emeie.c!re.l! c!#+tul !celei!/i met!mor1o e( Desen+ cu creionul #e co!4! 2run.l recuno!sc+.l ri'ice.!scu.'!r c0inele #rinse 'eo'!t+ un 2omot in1im.+ &iolet+( Pi8ul ! 1ost #relu!t !#oi 'e A'!.+n'+ri( Atunci.0n schim* !m &+ ut lim#e'e cum co!4! oului 0nsemn!t cu &er'e #lesne/te 0n i2 !2( Am s+rit /i noi 'in c!mion /i ne.0l 0nsemn+ cu o stelu.cum se o#!ci e! + #0n+ !4un2e s+ #!r+ '!t cu &!r( Du#+ c0te&! minute !&e!m 0n!inte un ou c! 'e re#til+ #reistoric+.0n c!re !m 1+cut solu.!.c! s+ /i.0n *o*ul 'e rou+ c!re !r'e 0n so!re( >!len!.0nc0t se !runc+ schel+l+in' 'in c!mion /i nu se o#ri #0n+ 0n cu/c! lui 'e 'u#+ c!s+( Noi !*i! #erce#user+m micul trosnet.!t siluet! !urie ! unei unicorne.!m tr0ntit #este ou+.se 0n #+m0nt( Do!r co!'! ro + 0i m!i 1lutur+ c0t&! tim#.'in c!mion s.tot ne2re.!t 'e culori un 1el 'e mo& *+t0n' s#re c+r+mi iu /i n+r+mi iu( Acee!/i culo!re o #o.cu noi cu tot.se.i&i 'eo'!t+ l! c!#+tul cel+l!lt un *!lon m!re /i o&!l.ii( S+lt0n' #este 2!r'ul #utre'.un su1lu interior.!l G!ro!1ei.#e c!re >!len!.e #urt!t 'e &0nt.!m !scuns 'u#+ tu1ele 'e tr!n'!1iri( De.o t0r! #e 'ou+ m0nu.io!s+ 'in c!mion /i.ie/i o omi'+ 2i2!ntic+( T0r0n'u.c+ci 'in !l 'oile! ou.!m re#e it 0n c!s+ /i.! 2!lo#!t scurt #0n+ 0n 1un'ul cur.! 0n+l.ne s#use !#oi.!&e!m s+ 1!cem *!lo!ne 'e s+#un( Er! minun!t( Ne.!m #ri&it t+cute cum se !*ure/te m!i 0nt0i c! 'e.+ in'i2o( Peste nici o or+./i o*r!4ii c! o trom#etist+.!m !'us ni/te c!stron!/e 'e sticl+ 2run.0n2ro#0n'u.ite( P!rte! 'in 1!.c!mionul !#ro!#e 'is#+ruse.1+r+ im!2ine! ei.i &e'e! 'imine!.! 1in+ ! *!lo!nelor se 0ntin'e!u mo!le #ri&eli/ti con&e8e /i sc0nteieri( Pre'omin! 0n !mestecul *+l.!m suit #0n+ /i #e Chom*e 0n remorc+ /i l.c! un 4eleu &ernil( >o!*e m!ri 'in !cest mucil!2iu 0i r+m+seser+ #res+r!te 0n #erii lun2i 'e #e cor#( Er! !l*!str+ cu #ete 2!l*ene.li#sit 'e ochi.uro!s+.un'e r+m!se neclintit( Er! c! o min2e 'e sticl+ tremur+to!re( C0n' tremurul conteni.ne #este ele( L.iul.+ ! cor#ului /i.>!len! 0l !tinse cu 'e2etul /i ne s#use sur#rins+3 <E t!re9= 0l cu#rinse !#oi cu #!lmele /i 0ncerc+ s+.c! /i celel!lte.! #ier'ut 0n c0m#( S#!.!&e! m!n'i*ule #uternice.lu!te 'e &0nt /i 0m#inse s#re str!turile 'e le2ume( Pe #ieli.

!m #urt!t tot tim#ul cu mine.c! 'e #orum*el.i #0n+ l! c+lc0ie( C0n' s.i 1or1ec!u 2reoi 0n !er( Se tr0nti cu 2reu #este t+*li! c!mionului /i.#e #icio!rele su*.i!t+ lume! no!str+( P+rul t+u scurt st+ ciu1ulit( 6!. !u &+ ut.o m!re 'e 1l+c+ri c!re !r 1i cu#rins to!t+ o'+i.elor l!ter!le( Su* ochim!n'i*ulele /i m!8ilele.ii.! stins./i !scun'+ co#il+ri!.cor#ul t+u 2ol.0nc0t *orul lor #rin !er #+re! c+ nu se m!i termin+( Mult tim# !m !u it./i 'in.#rintre s#!lierele cu #+tl+2ele ro/ii( Dou+ ou+ #lesnir+ 'eo'!t+.!m !/te#t!t 'e2e!*! s+ se s#!r2+ /i ultimul ou.m+ s+ m+ mir c0t 'e l!r2i #!r /ol'urile 1emeilor &+ ute 'in s#!te..s+rir+ 'in c!mion.! t! e *+tr0n+.!r 1i #etrecut cu ele ce&! ru/inos.cre'.o lu+ l! 2o!n+.'e #!rc+ !tunci s.st!tuie ec&estr+ ! 'is#er+rii( O l!nce ru2init+.totul mi se #!re h!lucin!nt 'e re!l( Alt+ lume( R!1turile 'ol'or! 'e c+r.i/!t cu #!tim+ /i.Cio#le! n.i 'e c!rne #utre'+.20tul t+u e mo!le c! #iele! 'e .iri'is#+r0n' 'u#+ lo*o'ele 'in 1un'ul 2r+'inii( Din oul lui Ester ie/i &e'eni! ce! m!i h0'+( Er! scheletul unui c!l c+l+rit 'e scheletul unui c+l+re.c+n2i /i cle/ti/ori minusculi.ro .0mi s#un *uim+cit.! 1ost 'o!r o 1!nt!sm+ ! co#il+riei( De !lt1el.c0te un sin2ur ochi /i c0te.! s#!rt nicio'!t+( De !tunci l.in co#ii.se 0n're#t!r+ l! #!s s#re 2!r'ul 'e l! str!'+.'u#+ ce scot c!#ul 'e su* ce!rce!1.!l meu( D!r el nu s.ten'o!ne usc!te le m!i !t0rn!u 'e o!sele 2!l*ene( R0n4in'u.e triste /i lun2i.1emeile c!ut+ s+.conto#ite.o 'o&!'+ "!colo un'e nu e ne&oie 'e 'o&e i% c+ tot ce.10/ii 'e #iele.cu co!stele &i i*ile #rintre 'ren.to#in'u.o sin2ur+ !ri#+ cu #ene !l*e.l!ter!l.e 0n lumin+.'esi2ur( Se isc!r+ 'in ele 1iin.i.'e culo!re 2!l*en #!l.tron!u 0n mi4locul c!mionului.se /i 1+c0n'u.h!inele no!stre ! &0rlite #este tot.!i o*ser&!t.co/ul 'e #e m+su.'e culo!re! si'e1ului &echi( Prin cor#urile tr!ns#!rente li se &e'e!u o!sele c! un !*ur !l*uriu( Li se &e'e! s0n2ele c! &inul rose #om#!t 'e inimi #rin !rtere( Li se &e'e!u rinichii str+lucin' c! 'oi *ul2+ri 'e 'i!m!nt( 6iec!re !&e! c0te un sin2ur *r!./i t!ce su#r!1e.ii r+m0n 0ntot.!( Deo'!t+.l !r+t( Te ri'ici 'e l0n2+ mine /i !#rin i lumin!( Simt o 'urere &ieustur+to!re 0n #u#ile /i.!u 0m*r+.c+ to!t+ lume! !cee! 'in Du'e/ti.!u lu!t *orul&0slin' ener2ic 'in !ri#ile uri!/e( Au 'is#+rut re#e'e.'in ce 0n ce m!i stins.'e 1!#t.#este c!re trecur+ !t0t 'e lent.tro#otul 'e co#ite 0n 4osul str+ ii /i un neche !t c! 'e #e !lt+ lume((( C0n' /i !ce!st+ !r+t!re s.se tot mi/c!u cu 1o!me( Cle/tii cei m!ri !rticul!.s.se le2+n! 0n m0n! c!&!lerului( U/ori c! 1ul2ul.scrumier! 0n c!re se 0nne2resc &reo trei coto!rer0/ni.c+ 0n tim# ce *+r*!.te &+' c! 0ntr. 'e!un! m!i mult s!u m!i #u.ce&! m!le1ic((( H!i s+ .ele c!re 1lutur!u #e ei./i.oriun'e !m 1ost( El e.se 0n cerul !l*!stru( Oul >!lenei '+'u l! i&e!l+ un cr!* ro/u c! s0n2ele.ele 0n lumin+( Su#r!1e.totul 0/i &or*e/te /i.tele&i orul.cu &0r1ul 0ns0n2er!t /i #r!#ur cusut cu s0rm+ 'e !ur.tu c+ut0n' ce&! #e su* 1otoliul #e c!re st+ r+sturn!t mini.!4un20n'u.!le 2emenelor.( >uc+.!m tr+it ! 1ost re!l.i.+ 0n c!re !cum nu m!i s0nt 'ec0t 'ou+ mere.cu 'oi ochi cu 2ene lun2i 0n &0r1ul corni.!urieri'ic0n'u.! 'e c!1e!.cu ochii scur/i #e o*r! .

e 'e om( I!r !colo0n centru.n 1ric+( Se!r! l.l+s0n'u.m+ cu1un' 0n e! i ol0n'u.te 0n+*u/e!i3 er!u crini !l*i /i ro/ii.i reiei 1irul istorisirii( Po&este! t! !re tem#er!tur! cor#ului meu.ce s#un#o!te un !n 0ntre2.#e c!re se &+' 1irimituri 'e #0ine.&+rs0n' 'in ei st!minele 2rele 'e #olen.o #!rte.#e st0l#ii *!lustr!'ei 'e ste4!r ! sc+rii interio!re.!runc0n' 4er*e 'e 1l!c+r+.el #e tul#ini 0nc0lcite.*ucuro/i ne&oie m!re.nu ne.'!r 0.ie 'e c!uciuc /i !ci' clorhi'ric( A#ro!#e c+ nici nu o*ser& c0n' 0.0n2+l*enit+( >ecul !/! + #e el o um*r+ !l*!str+( )ntr.i /i ni/te 1lori 0ntortoche!te.m!si&.0l i!u 0n #!lme /i.o &e/nicie( Mi.#e c!re 'e l! o &reme nici nu !m m!i #erce#ut.e/ti Tu!/! cum nu te /tie nimeni.#e m+su.!m 0n're#t!t s#re 1oi/or( Do!r ieri nu trecuser+m #e.le #r!'+ ilu iei( M+ 0n're#t s#re 2ur! #e/terii 'in insul! 'e sm!r!l'.'i1u +( Pro*!*il locul un'e ! 1ost stelu.i!r #o&este! t! m+ o*ose/te 1i ic( 5in orile.#!rc+ nu !/ 1i 1ost 'e.c+#rio!r+ /i !re cute( Mi.ii s0nt 'estul 'e 'eschi/i l! culo!re.tu #rintre ciol!ne /i ti2&e((( Tu.oul !re o #!t+ ro/ie.i str0m*i /i cur*!.0n1+/ur!t+ 0n 'uho!re! t! 'e sul1.c! s+ nu m!i &or*esc 'e &! e.ci c! #ur+ 0n/iruire 'e im!2ini( S0nt sec!t.!l*+strele( M!i er!u .el!n chine esc #0n+ l! cio*urile 'e 'oi lei.1lori 'e socmu/e.i!r #ere.#e t!*urete /i chi!r #e #o'e! se 0n/ir!u &!se #line 'e 1lori.+( O *!*+( Cu s0ni 0nc+ 1rumo/i'!r ce sens !re$ S0nt 2olit 'e 'r!2oste.'es1+cu.uro!s+.+ c! /i c0n' cine&! !r 'ormi 0n+untru( )I #ui #e m!s+ /i.i!r co!4! e c+l'u.cu !ri#i 'e 'i!&ol.s!( C0n' !m intr!t.cu lim*i cleio!se- .+ /i.urile.#e /er&etul &+r2!t.e sil+ 'e tine.!colo'!r m+ sim.cu sc0nteierile mo& !le 1lorilor #itite 'u#+ 2him#i( Intru 0n cori'orul 'e #i!tr+ c!re 'uce.'e su* un str!t 'e &!t+.i l! limit+.l c0nt+resc cu 2ri4+( E 2reu.mi sim.o c! sunet.i 0m*esc mec!nic.cerul nu m!i e cu totul ne2ru( To!te lucrurile 'in c!mer+ !u 'e&enit 0ntunec!t.cu co!4! 2run.0n1+/ur!t+ 0n no!#te c! 0ntr.0n urechi 0mi r+sun+ &oce! t!.er! 'or 'e E2or /i chi!r 'e m!ic+.tu cu sol ii t+i 'e 4!' mistuitor.+ /i.er!u morm!ne 0ntre2i 'e 2ur!.n !'0ncul s+u( L!r&e tr!nsluci'e 1u2 #e #ere.i( Mii 'e ochi #ri&esc 'in t!&!nul 4os( )n #0r0i!/ tr+ie/te #roteul or*.itu cu n+rile 'il!t!te.#e m!r2ine! /emineelor.i!r tu 0mi 0m*e/ti cu 1o!rte #u.t!re c! s0rm!.#!h!rele.leului.0n nici o o'!ie nu m!i !&e!i loc s+ st!i 'e !t0te! 1lori( Cel #u.color!te 0n !l*!stru /i ro/u.0n &iolen.c! 'e stru.c+nile 'e !#+.ne.sco.! &enit s+ cre'em3 c!s! er! #lin+ 'e 1lori( To!te sticlele.!l*+strii..0n 4urul 'eschi'erii !celei! str0mte cre/te un m+r+cini/ osos.1useser+ sco!se 'e #rin 'ul!#uri /i um#lute cu 1lori( Pe ser&!nte.o 2o2o!/+ 'e m+t!se.i or( Te 0ntorci 0n #!t cu o cutie c! 'e #!nto1i( O 'eschi i /i.'u#+ no!#te! !st! ne'ormit+.N!n!( D+.e.cu co!'+ 'e !n!con'+( Tu.'e l! cele 'e crist!l s!u 'e #or.er!u tr!n'!1iri 2!l*eni.e!m &ino&!t+ 'e #!rc+ !/ 1i irosit !iure! o i.1iec!re !runc0n' o mic+ um*r+ color!t+( Stin2i i!r lumin!( Pe 1ere!str+.0n necomunic!re! t!.!.0n c!mer! lui E2or.tu cu 1+lcile #line 'e col.i un ou m!re.l l!/i !colo.in sus.in+ s#er!n.cu m0nu.!m lu!t 'in nou #e M!rcelino 'e l+*u.m+ simt 'e #!rc+ to!te or2!nele mele !r 1i o com*in!.c!ctu/i 0n1lori.0n t+cere! t! 'e 1emeie.

&+ ut !st1el.! !cestei Ie/iri.0n c!re se re&ele! + &oin.ii cre' c+ e8ist+ c0te unul #entru 1iec!re om /i chi!r !u com#us o scriere curio!s+.iune. Al.'es#re "8).un creier colos!l c!re re2le! + /i coor'one! +'u#+ un !nume #l!n /i 0ntr.c! l! com!n'+.! semni1ic!.c!re str+luce! 0n #enum*r! c!merei( <E o #l!nt+ c!rni&or+=..cerului.in c+ 0n "8) !r 1i un !#!r!t in1init.ul meu 'iscul 'in mi4locul .un !nume sco#.#rin mine.scrise 'e m0n+.cerului 'e.uito!relor'e l! &isele 'e neconce#ut !le !mi*ei /i !le *r0n'u/ei.iei s!le( Unii sus.se cur*!r+ s#re 'e2et.i !i "8)!ului.! lui ur0t+ 'e !crome2!lic sem+n! cu o m!sc+ em!ci!t+( <S0nt cum#lit 'e o*osit( N.+ c!re. Unii s0nt con&in/i c+ e8ist+ un sin2ur "8).!m 0ntre*!t ce scrie /i mi.#+i!n4en.!m 'ormit 'eloc no!#te! trecut+.i le !'uc+ /i c! s+.0n c!re 0n/ir+ semnele 'u#+ c!re oricine !r #ute! !4un2e s+.c+ror! #e !tunci nu le /ti!m numele /i #e c!re le &e'e!m #entru #rim! o!r+( 0ntr.num!i tu !i s+ !1li(= E2or 0mi &or*e! cu o &oce m!i stins+ 'ec0t 'e o*icei.ii &+' 0n "8) un 1el 'e c!lei'osco# 0n c!re #o.c!re se !/e !se #e locul lui #re1er!t( Atinse cu 'e2etul lui lun2 !#ro!#e c0t !nte*r!.e#ilor3 !ceste!.!'ic+ 'o!r #entru tine(= Des#re e8isten. E2or 0mi m!i s#use c+ /ti!u o!meni 'in to!t+ lume!.'!c+ este "8)!ul o M0ntuire s!u o D!mn!.un soi 'e c!#c!n+ 0ntins+ #retutin'eni /i 'ot!t+ cu o r+*'!re in1init+.i secrete. '!r !u i'ei c0t se #o!te 'e 'i1erite 0n #ri&in. e8ist+ c0te&! secte concurente c!re recunosc "8)!ul.e ne#+m0nte!sc+3 !&e! corol! 'e !ce 1ine1iec!re termin!t cu o *o!*+ 'e lichi' tr!ns#!rent.!'e&+r!t! re!lit!te.'!r cu un rictus 'e .!m #o&estit &isul cu !#! /i cel cu #!h!rul. !l. D!r ei /tiu c+ nici unul 'intre noi nu &! #ute! intr! &reo'!t+ !colo( Pentru c+ "8)!ul.! o #+str!( C"8)!ul e.1+r+ nici o 0n'oi!l+.#e m!m! /i #e mine ne socotesc un 1el 'e #reo.'esi2ur orhi'ee. <Uite.un #+i!n4en 1ermec+tor( I.cu to!te !m+nuntele 'in 1iec!re moment !l 'e &olt+rii s!le. '!c+ /tie s+ cite!sc+ !ceste semne( D!r c!re ! !'e&+rul.un 2hi&eci cu #+m0nt noroios 0not! o rou!./i 2+se!sc+ "8)!ul.i citi 'eo'!t+ 0ntre2ul uni&ers.i !ni 0n /ir #0n+ s+ !4un2+ l! el sin2ur! 1iin.se ri'ic!r+ /i !#oi.0n scurt tim# mi l.o 1rumuse.unele 'u#+ !ltele.'u#+ ei.le2!. sin2urul 'in to!t+ lume! no!str+.cum m!i nume! el "8)!ul.eu !&e!m s+ #+trun' 0n "8).li#in'u.!le!s!./i *o!*ele cleio!se 'e un2hi! lui E2or( <D!c+ !/ l+s! 'e2etul !ici.succes( Ei te !/te!#t+ 'e mult./i E2or ! !#ro*!t '0n' u/or 'in c!#.ne s#use !lun2itul.e 1+cut num!i #entru cel c!re &ise! + &isele.i!r ! i !m e8!2er!t cu scrisul( D!r nu !m !&ut 0ncotro( R+m+sesem 0n urm+ ne#ermis 'e mult(= L.&in !ici 0n 1iec!re !n.er! numit 8l .! Di&init+.ii !scunse 0n "8).i ure e.'e l! 2ene + #0n+ l! !#oc!li#s( Am citit 'e cur0n' 0n s#!niol+ o #o&estire 0n c!re "8)!ul.un loc 'e trecere c!re !/te!#t+ !ni 0n /ir s+ 1ie 'esco#erit /i !#oi !l.to!te &isele &ie.un 1elc! 1lo!re! !st! 'e rou!.i 0ntre ei #rin re&el!re! t!inei /i #rin 4ur+m0ntul 'e.#0n+ l! &isele o!menilor( 5isul !r 1i.1lorile !ste! to!te s0nt #entru tine( Au &enit !ici o!meni 'e #retutin'eni c! s+ .l #o!te str+*!te( E8ist+ c+r.1+r+ s+ se m!i entu i!sme e c! l! 0nce#ut( Acum /ti!( Eu er!m.!r ro!'e #0n+ l! os(= Er! o #l!nt+.! r+s#uns 1iresc.1!.lepb.0ntr.

0.l.! este 'e nu!n.s+.0ncurc0n'u.ist+( Peste c0te&! mii 'e !ni &or 1i /i ele #r!1 /i #ul*ere.s+ icem.!rn #ri&it.!l tim#ului( I!r !#oi s+ se su*stituie uni&ersului..este in1im( E c! /i c0n' !i l+s! totul *!lt+ /i te.#e c!re nu '+ nimeni 'oi *!ni.c! /i c0n' /i.nu r!'ic!l+( To.sil+3 <Liter!tur+.ei 'e 'ois#re ece !ni( <Un m!re scriitor nu este !ltce&! 'ec0t un scriitor( Di1eren.tot nu &or m!i 1i 0n.s+ !4un2i 'o!r un 2eniu este umilitor.i scrise &reo'!t+( A*i! '!c+ s0nt ce&! m!i r+s+rite 'ec0t c+r.o 1iin.oricum.ne #o'ul #!lmei cu 'e2etele!#oi ne li#iser+m u/or un! 'e !lt! /i 0i sim.ile me'iocre( 6un'!ment!l s0nt tot c+r.'oi metri( Unul s!re 'oi metri /i cinci centimetri /i este un m!re s#orti&( Nu.! 1i cel m!i m!re scriitor 'intot'e!un! !l lumii este #ur /i sim#lu 'e onor!nt+ #rin 1!cilit!te! ei( C+ci ce mir!col m!i conte! + 1!.i 'e h0rtie m0 2+lit+ cu 2u'ron.!/ m!i 1i 1ost(= I.cel m!i #uternic.+ c+rei! i s.ne .!m 0ntre*!t m!i 'e#!rte.mi.oric0t 'e 2eni!le !r 1i r0n'urile 'e semne 2r!1ice.elese(= Rostise &or*ele !ste! #+tim!/.un !rtist.! re1lect! !su#r! lumii.tr!ns#!rente.*uc+.c! s+.iului /i.!r #ute! 0n'e#lini menire!( Restul e liter!tur+. 5ise necontenit l! un cre!tor c!re.i s+ritorii 0n 0n+l.s+ !4un2+ cu.cu c!rtil!4ele n!sului &er ui.i 1!ci un s!n'&ici s!u c! s+ te 'uci l! *!ie( Ai s+ le cite/ti 0n #!r!lel cu cine /tie ce c!rte #oli.l! citire.M!rcel construi! #e #!rchet un c!stel 'in cu*uri( Chi!r 0n &0r1 #use o #ir!mi'+ !l*!str+( Eu 0mi #otri&e!m #o!l!.cu o e8#resie !m!r+( T+cu !#oi mult.m0n20in'u.o #l+cere estetic+ ce&! m!i intens+( C! o c!1e! un #ic m!i 'ulce( O s+ le l!/i 'in m0n+ 'u#+ trei eci 'e #!2ini c! s+.s#eri!te 'e 1!nt!smele ie/ite 'in ou+. mi o*r! ul./i !#oi &i!.iile !ste!.! 0ntre2ului uni&ers.'!r E2or./i.1olosin' ni/te cu&inte #e c!re #!rc+ le m!i !u isem eu #e un'e&!3 &re! s+ !4un2+ un m!re scriitor$ M+ !/te#t!m s+ 0m*e!sc+.0n con'i.scriitor n.otul.! r+s#uns ime'i!t.cu ochii /ter/i.mult 'e!su#r! 0n.in( Nu.nu merit+ ostene!l! nici s+ te 20n'e/ti m+c!r s+ !4un2i 'o!r un *iet m!re scriitor'o!r un #0rlit 'e !utor 2eni!l( I! cele m!i *une c+r.!'e&+r!t s+ in1luen.+ 'e c!re !m*i.i 1!.i #ro#ui tu.un om.rochiei( M+ 20n'e!m 'e 1!#t l! Ester3 c0t tim# st+tuser+m 0n tu1i/urile 'e tr!n'!1iri.colec.i! 'e.! o!menilor.#0n+ l! c!#+tul s#!.mi.ime s!r..'o!r o cli#+.ie 'e trucuri st+#0nite m!i *ine s!u m!i r+u.! /ti c+ e8i/ti$ De !ici /i #0n+ l! ! 1i omul cel m!i *o2!t.nu &re!u s+ !4un2 un m!re scriitor.cel m!i t!lent!t 'in 0ntre!2! lume e c! 'e l! un mili!r' l! un mili!r' unu.0n .!m s#us c+ mi se #!re o meserie 1o!rte 1rumo!s+ /i.!/! cum 1!c o!menii m!turi c0n' un co#il se *!2+ 0n tre*uri serio!se.isem #+rul ro/u !tin20n'u.&re!u s+ !4un2 .m!i #!li' 'ec0t 'e o*icei.#0n+ l! stelele cele m!i 0n'e#+rt!te.i.ele2erii 1eti.0n se!r! !urie( A/e !t 0n #!tru l!*e.+./i l! #ro#riu /i l! 1i2ur!t.cur0n'.un 1el 0n tem+.se 0n 2ene( C0n' ne.!r 1i #us 0ntre*!re! sin2ur( 5or*e!.i !r+t c+ s0nt 0ntr.! tuturor o!menilor./i chi!r mult m!i #u.i &or '!.!i cu1un'! 'in nou 0n #+'ure( )n 1iec!re om e8ist+ #osi*ilit+.e e &i!.s+ 'e&in+ el 0nsu/i Lume!( Num!i !/! cre' c+ un om.c!re.#rin !rt! lui.! '!t /!ns! ne*une!sc+ 'e ! e8ist! /i 'e.nimic !ltce&!.+ 'e mir!colul 'e ! e8ist! /i 'e.inuser+m 'e m0n+.

E2or le.#entru c+ &re!u c! o#er! me! s+ 1ie #er1ect+.o s+#t+m0n+ 0ntre!2+ #0n+ s+ m!i !'!u2 un cu&0nt.'!r !lun2itul.'intre scriitori .'!r c0teo'!t+ m+ #oticnesc /i./i ne.'e m0n+ cu &+rul meu.i scriu !cum! c0n' ne 'es#+r.#l+cut mirositor.i !m+rui( O ce!.'!r /i c+ trebuie s+ s#ui( :tiu c+ tre*uie s+ te 0m#otri&e/ti cum&! ne're#t+.n! !li !t+3 <Ce &rei s+.cu o r+*'!re /i o ten!cit!te 'e 1urnic+.'!r nu 'e .ochi.!( :tiu c+ nimic nu #o!te 1i s#us.le #e co&or.ii #!sul cu tine 0nsu.!scult! l! r!'io o rom!n.0n c!#otul ei 1istichiu.!m #utut &e'e! c+ er!u !co#erite cu un scris e2!l.o succesiune 1+r+ 0nce#ut /i s10r/it( Er! cu&0ntul nu.eles oro!re! imens+ #e c!re !ce!st! o con.c! nimeni nu !/te!#t+ 'e l! tine s+ s#ui ce&!.i se #!re u/or s+ scrii !/! ce&!.o &+io!2+ un'e 1!2ii se 1+cuser+ r!ri /i su*. <Scriu 'e l! /!is#re ece !ni /i !*i! !m trecut 'e cincis#re ece mii 'e #!2ini( Scriu uneori /i c0te o#t ore #e i.i ner&ii.'!r 0n !lte ile nu #ot scrie nici m+c!r un r0n'( Po!te o s+ r0 i.! l+s!t( Am co*or0t.ine!3 #e mii /i mii 'e #!2ini.E2or scrisese un sin2ur cu&0ntre#et!t mereu.ciu'!t 'e ine8#resi&( D!r !*i! c0n' !m 0ncerc!t s! citesc c0te&! r0n'uri 'in o#er! !lun2itului.ele2e!m nimic( Pri&e!m c0n' l! E2or.!se'i!t+ 'e 1lori.o #e 'o!mn! >!ch c!re.l+s0n' 0n urm+ siluet! 'e 1um ! lui E2or( Cum #+/e!m 1+r+ 2r!*+.!m sim.mi e8#rim ne#utin. nu &or !4un2e totul( Nu &or !4un2e nici m+c!r 2enii( Nu &or !4un2e nimic( Eu((( eu s0nt unul 'intre ei( D!r eu m+c!r /tiu !st! /i #rin tot ce scriu 0ncerc s+.i( Pentru c+ eu nu scriu mec!nic( 5re!u c! 1iec!re.!m s!lut!t.si'e1ii( Am 0ncerc!t s+ !'un 'e #e 4os #!2inile.h!i s+ icem.ii 'e ! 1i orn /i 'e ! nu #ute! s+ 1ii Totul( :i eu o 1!c 'in to!te #uterile mele( Uite(((= Se ri'ic+ 'e #e sc!unul cu 1urnir 2!l*en.!./i 'e2etele 0n ele /i r+sturn0n'u.cu to!t+ c!rne! me!( S+ nu cre i c+ e sim#lu( C0teo'!t+ se 0nt0m#l+ s+ me'ite /i c0te.*rusc m.0ntr.it #0n+ 0n m+'u&! lui( S+ 1ie tr+it cu to.str+lucito!re( So!rele se i&e!or*itor.'e eci 'e ori #e o #!2in+.i!r #e #+m0ntul ne2ru 'intre tul#inile lor t+cute se 0n/ir!u #ete *+l.c0n' l! 1oile #e c!re !mur2ul le 1+ce! ro .s+ m+ re#re inte 'es+&0r/it(= Nu 0n.#+/i #e 'e!su#r! c!stelului 'e cu*uri /i 'eschise l!r2 cele 'ou! u/i minun!t 0m#o'o*ite !le m!relui scrin( Er! m!i 0nc+#+tor 'ec0t !i 1i #utut cre'e( Un lemn ro/u./i #e !cee! 'e.! nu m!i #ute! s+ .cunosc cri e c!re !#ro!#e m+ 1!c s+ m+ l!s 'e scris( Cunosc /i 1ric! 'e sterilit!te.0i c+#tu/e! !'0ncime!( Tot interiorul er! ocu#!t 'e c0te&! te!ncuri 2ro!se 'e h0rtie 'e scris.i 'intre o!meni .iri.#rintre cren2ile scutur!te 'e.im$=.cu to!te c+ #o!te . s!u.o *o!re &er'e 'e &0nt( Co!4! co#!cilor se 4u#ui! /i mirose! ! t!n!n.+.it 'eo'!t+ #lin+ 'e su'o!re( E2or &or*e! 'in nou3 <D!r cei m!i mul..m!i 0n!lt c! oric0n' "se ri'ic!se 0n #icio!re /i se uit! #e 1ere!str+%.+ ri'icol+.o cheie #ier'ut+ 'e cine&! 0n #+'ure( Tocm!i co*or0sem lin 0ntr.! r+&+/it #rin to!t+ o'+i.!te 'e lumin+ !l*+ /i 2!l*en+.mii 'e #!2ini sti&uite unele #este !ltele( C0n'.! n+#+'it i!r un &!l 'e triste.0n !ce! no!#te.!m 0n.dar %iecare 'in !ce/ti nu s+ 1ie 20n'it /i sim.0n1i20n'u.!m &+ ut i!r #e c+r!re! 'in mi4locul c0m#ului.nu m.m.e( Am &is!t.

se 'e c0te&! ori se sor*i 0n #+m0nt( Am /ters chei! *ine cu #o!l! rochi.orn!t #0n+ l! re1u cu *ucle /i lu4eri 'e !ur( Ti4! cheii.nici >!len!.e 'e 1lori.re1u !se cu 0nc+#+.#!t /i !#ro!#e nimic !ltce&!$ Nu /ti!m #e !tunci un !'e&+r #e c!re !ccesul l! "8) mi l.i&! #!/i 'in c+r!re! me! c! s+ !4un2 #0n+ !colo( Am 0n2enunche!t /i !m ri'ic!t.0n schim*.ise.0/i !'usese.cu so*+ 'e ter!cot+.! .#entru #rim! o!r+ 'e c0n' 4uc!m Re2inele.cu !t0t restul lumii.i e2!li.ni s.#e to!te 'e2etele( Ester.coco.i! com#let+ 4ocul nostru nu !&e! nici un sens( P0n+ l! urm+ ne.o or+.+ 'e '!ntel+ 2!l*en+.e!st+ #rin or*it! rotun'+ /i ne li#e!m.o r0m+c!re contr!ct0n'u.mi #+s! '!c+ 'u#+ u/+ m+ &! !/te#t! Pl+cere! s!u Tero!re!( Dimine!.0l cl+tin!m '0n'u.! etern+( Z+risem luciul cheii 'e 'e#!rte /i m+ !*+tusem cu c0.+ 0n2hesuit+.o um*relu.o o'+i.ele cu locurile 'e 4o!c+3 /co!l! &eche.er! !l n!i*ii 'e 'r!2+.o *ucuro!s+ 0n *u un!r( Am lu!t.'e 'ou+ ori m!i m!re 'ec0t #!lm! me!( )n !'0ncitur! l+s!t+ 'e e! #e #+m0nt /er#ui lene/.! !/e !t #e tron /i i.cine /tie 'e #e un'e 0m#rumut!te.ro/c!t!9 Pe #ie#tul *lu ei !l*escro*ite.e /i.'!r n.o( 5inul #e c!re.nu /ti! ce e cu e!( P0n+ l! urm+ !m ie/it 'in su*ter!n /i !m intr!t 0n curte l! t!nti Aur!( Ester s.m+ !me.#e c!re !*i! mi.l sor*isem 0n cel+l!lt &is.c!re !&e! s+ 1ie 0n !ce! i re2in+./i !scun'e! 4um+t!te! 'e 4os ! 1e.0n #+l+rie nu m!i er!u 'ec0t trei *ile.iul !c.0mi '+'use o st!re 'e e8!lt!re.o l! 1u2+#e c+r!re! me! c!re 'uce! tot m!i !'0nc s#re 1un'ul &+ii.ci 'e !le!n /i 'e nost!l2ie.cu c!re.s#in!re! 'e osul nete' /i rece( )l 0m#o'o*isem c! #e un #om 'e Cr+ciun cu #!n2licu.!*uri.+ cu trei 'in.!m #us coroni.se &+rs! r+coro!s+ 0n 'imine!. o st+#0ne!m( Am ri'ic!t chei!( Er! o cheie 'e !ur.cu o*r! ul li#it 'e um+rul ri'ic!t( Mi.l m!i uit3 cu c0t s#!.ei /i #e c!re n.1oi/orul /i c!mer! me!( Ester.0n1ior!te.! !urie #este #letele c! s0rm! 'e cu#ru.!mestec!t cu &enin 'e #+i!n4en.ce.iunii s!u 4ocului s!u 20n'irii este m!i 0n2ust.c+rnos.c! o*iect !l 4ocului.!m trecut &is+to!re 'e2etele( Am s+rut!t chei! /i !m &0r0t.! !#+rut( Nimeni.o i!r #e Pui! m!i *ine 'e.nenoroco!s+ c! 'e o*icei! tr!s locul cel m!i 0nchis.ne hu.!'ic+ Lume!este m!i l!r2+( :i merit+ 0ntot'e!un! s+ te restr0n2i.2ro!s+ /i sc0nteieto!rere1lect! 'e1orm!t chi#ul meu /i co#!cii 'in 4ur( L! c!#+tul 'e 4os !&e! o #l+cu.o s+.c! ni/te inele.#urt! o '!lie #ortoc!lie( Am !/te#t!t.0i intr!m 0n .cel m!i s+r!c3 c!mer!( Ce s+ 1!ci 0ntr.un'e se 1+ce! 'in ce 0n ce m!i r+co!re( A*i! !/te#t!m s+ 'escui( Nu.!te #e stern.!m hot+r0t s+ mer2em to!te l! e!( Am ie/it 0n str!'+ /i.cum nu &+ usem nici un! 'in noi nicio'!t+.#este c!re mi.ei( C!#+tul 0i er! 0n 1orm+ de tre1l+.i 're#t.i #usesem coroni.termometrul !'us 'e mine( Pui! nu m!i &ene! /i 0nce#user+m s+ 1im 0n2ri4or!te? 1+r+ 1orm!.ei /i 0/i 0n2ust! ochii c! 4!#one ele./i un e&!nt!i r!*!t!*il.c! s+ s#ore/ti minune! lumii( Esterei 0i re&enise.chi!r /i #0n+ l! ine8isten.! c0te trei 'eo'!t+.0n!re s+ se 0m*r!ce 0n 2!l*en( I.! re&el!t cu 1or.! e&i'en.!r 1i st!t /i c!r!2hios.! ne.+.!m &+ ut l! 2rot! lui Rol!n'o( )l c+l+re!m !cum 1+r+ s1i!l+.

er! 2ol /i !&e! o !rmonie ! liniilor 'e neim!2in!t l! o 1emeie m!tur+( Cee! ce ne.0ncon4ur!t 'e *uclele !s#re.mur'!ri c! n!i*!!runc!u cu #ietricele 'u#+ noi /i 1+ce!u 2esturi 'e ne0n.e! n.i#0n' l! 1ere!str+( Bos.! uimit 0ns+ er! 1!#tul c+ 0ntre co!#sele rotun'e Pui! er! nete'+ c! o #+#u/+( Nici urm+ 'e se8.ei #e.!r 1i &rut s+ ne strice 4ocul( A/! c+ '!c+ !m &re! s+ ne 4uc+m chi!r !colo.! /i ne.ire /i ro .unele #e #!tul Puiei.! !co#erit ime'i!t cu ce!rce!1ul /i s.i.l #use Puiei l! su*.e!m 0n !cel!/i tim# o str!nie mi/c!re !scension!l+.!m !/te#t!t c! Ester s+ se hot+r!sc+( Ester #ri&i termometrul.cu 1!.m!m! ei( C0n' ! 0ntors 1!.! ri'ic!t 0n c!#ul o!selor( Ne e8#lic+ 'istr!t+ c+ er! c!m *oln!&+( Se *ucur! totu/i c+ !m &enit /i n.ii 'e &0rst! no!str+ /i chi!r .&e'e!m >ucure/tiul 0ntins /i 0ntortoche!t c! un .e su#r!1ire!sc+( Pui! nu er! nimic !ltce&! 'ec0t o m!re #+#u/+ 0nsu1le.i #e l! #or.!m s#us c+ l! urm! urmelor /i c!mer! Puiei e o c!mer+( Cum tot er!m !colo.0n s#!tele c+rui! se !1l! o c!s+ ciu'!t+.se 0ntin'e! 0n c!'rul 're#tun2hiul!r !l 1erestrei( Sim.ei c! ni/te 'o1tori l! c+#+t0iul unei #rin.! 0nto!rs+ s#re #erete( Ce!rce!1ul er! '!t l! o #!rte /i cor#ul ei su*.c+ci er! !#ro!#e or! uns#re ece( Se hol*!u 'u#+ noi /i chi!r.0ntr.i/0n' #+uni /i mori 'e &0nt #e #ere.sii( D!r 'e '!t! !st! 1emei! !cee! 1+cut+ num!i 'in cur*e er! 0m*r+c!t+ rel!ti& 'ecent.l! eci 'e metri su* #icio!rele no!stre.! ei nu se simte #re! *ine( Am intr!t to!te 'eo'!t+ 0n c!mer! Puiei /i !m r+m!s 0ncremenite( Co#il! !cee! minun!t+ +ce! #e #!t.cu &er!n'+ 'e sticl+( Am sun!t c!m st0n4enitec+ci cuno/te!m #re! *ine o*iceiurile m!ic+.e! s.i! !cee! !#+s+to!re( Ne.ese muri*un'e( Deo'!t+ !m 0nce#ut s+ #erce#em schim*!re!( Prin 2e!mul cu #er'elu.inne.un c!#ot lucios.!tunci.imono.!m re#e it .'ec0t s.#0n+ !m !4uns l! 2!r'ul &er'ecu 1lori !r2intii 'e t!*l+.mi.! &+ ut.0n tot cor#ul( M!i t0r iu.c0n' !m suit #rim! o!r+ cu li1tul.culme! ele2!n.!m 20n'it #u.o l+s+m *!lt! m!i *ine 0nce#e!m 4ocul( M!i !les c+ *o!l! Puiei 0i '+'e! o /!ns+ Esterei s+ 1olose!sc+ termometrul((( A/! c+ ne./i.'!r #e !tunci nu cuno/te!m cu&0ntul( Ne #rimi 1+r+ o &or*+ #e to!te 0n holul l!r2.i( Ne 1+cu semn s+ intr+m 0n c!mer! Puiei 'u#+ ce ne s#usese #e un ton !lint!t c+ 1eti.!m !/e !t.i&! !ni/ori.!m ri'ic!t ochii 'e #e termometru.!r !&e! nimic 0m#otri&+( Du#+ ce ne.m!h!l!2io!icelene 1+ce!u 0n to!te 1elurile.!m !'us !minte 'e sen !.e !l c!merei &+ user+m 'e l! sosire coro!n! unui corco'u/ cu 1ructele 0nc+ &er i /i stre!/in+ c!sei &ecine.!ltele #e co&or.cu #l+ci 'e 2resie #e 4os /i cu un soi 'e t!*louri 'in t!*l+ /i s0rm+ ne!2r+ 0n1+.o sim.it+.cu nori !l*urii.!l c+rui 1iri/or 'e mercur !r+t! KN 'e 2r!'e( Cu !mu !nt+ serio it!te i.cu 42he!* /i *url!n( C0n' ne.cu c!re se 4uc! un co#il m!re.eles( C!l&!rul +st! ! 'ur!t 0ns+ 'o!r &reo cinci minute.cee! ce.0n2+ii 'e c0.orn!t cu 1lori sucite 'e cri !ntem+( Er! 'e 1!#t un .to!te !ceste! 'is#+ruser+( Do!r cerul !l*!stru c! turco! !.0nt0m#l!t s+ 0nt0lnim trec+tori s!u o!meni ie/i.!l*+strui.0n c!mer! ei.i '+'e! un #lus 'e 1rumuse.e!m 0n or2!ne.io!r+( St+te!m to!te 0n 4urul 1eti.c+ci er!m c! ni/te #!#!ru'e( >+ie.

uri si'e1ii /i 2+l*ui /i ro .os( Cur0n' !m cu#rins cu #ri&irile s#!.c! ni/te #r+4ituri 'in c!re nu !i mu/c!( >ucure/tiul cu tri!4e C6R #line 'e sti&e 'e chereste!.2r+me i 'e c+r*uni /i morm!ne 'e .2+ri mirosin' mereu ! cocs.<#e su* #o'ul Gr!m=( >ucure/tiul cu 'e#o ite 'e lemne /i 1!*rici 'e *o*ine /i !*!to!re /i #uturo!s! 1!*ric+ 'e s+#unuri Stel!./#!n /i m!2ne.e&i. !l Dragostei la zero grade.cu s#it!le /i cl+'iri 'e #o/t+ /iminuscule.#ro1ile /i #om#e ru2inite.Ol2! >!ncic.nori c! 'e &!t+ !co#erin' or!/e c0t #!lm!( C! s+ nu !me.ii mult m!i &!ste./i or!/ul 'e&ene! tot m!i restr0ns /i m!i ce.!m 0n &ite +.! s.ine&it!*il.i( Cu 2+ri cu ce!suri rotun'e /i locomoti&e cu !*uri.+r!.e em!ci!te.tot cu #+rul #e s#!te /i cu chilo.0n mi4locul #!4i/tilor 0n&er ite( >ucure/tiul c! o #l!s+ 'e #+i!n4en.!#oi 'e m0n+ tu /i eu F De l! Ateneu F 0ns#re Miori.Re. ! #ri&it.cio#lit #e &0r1ul unui munte imens.!scu./i #l!1onul /i ne tre ir+m 0ncon4ur!te 'e oce!nul 'e !er 0n2he.o'!i! se s#ul*er+ 0ntr.cu str+ ile Bulius 6uci.i #0n+ l! 2enunchi.#e 1irele c+rei! se c+.'e munte.!runc+ 0n #l!s! ru#t+ min2e! 'e #iele( >ucure/tiul r+sun0n' 'e c0ntece mo*ili !to!re3 <M!rinic+ 'r+2+l!/ul F M!rinic+ is co'!/ul= s!u cele*rele <M!c!r!le F R0' 0n so!re !r2intii F M!c!r!le F 0n ori 'e i=. !l lui Ciu*ot+r!/u /i Giu2!ru /i Sil&iei Po#o&ici( >ucure/tiul stu'iilor l! ser!l((( Ne 0n+l.i tuciurii.es+toriile Donc! Simo.'e culo!re! s!1irului( Ne !1l!m #e s#in!re! unui ele1!nt uri!/.in!ccesi*il.usturoi /i #+cur+.l!*irint 0nec!t 0n &0rte4uri 'e #r!1( Ce.se 0n #icio!re c0n' un 1ot*!list.cu u inele 5!sile Ro!it+( >ucure/tiul cu o!meni 0n c+m+/i !l*e /i #+rul #ie#t+n!t #este c!#( Cu st!'io!ne !s!lt!te 'e tineri muncitori cu /e#ci /i cu 1e.str+*+tute 'e 1iri/o!rele r0urilor.'in ce 0n ce m!i mici #e m+sur+ ce urc!m( Cu c!rtiere muncitore/ti.2en Din!mo Mosco&!.im.#!le !co#ere!u cl+'irile cele m!i 0n!lte3 P!l!tul Tele1o!nelor.ne.ii 'e 1il'e/ /i trom#! ri'ic!t+ s#re 1runte '+'e!u ele1!ntului o 0n1+.ei /i c!mio!nele cu remorc+( >ucure/tiul #lin 'e schel+rii /i m!c!r!le.!l* c! l!#tele( Muntele er! 'e 1!#t un #isc 'e cremene.+r!u 0ncet tr!m&!iele cu clo#o.0ntorc0n'u.l 0n un2hiul cerut( Ar+t! !cum KO 'e 2r!'e.C!s! Sc0nteii.chio/curi 'e i!re( Cu l!curi 2ri.io!r+ /i l.i/!re r+ *oinic+ /i re2!l+( A'un!te un! 0ntr.o #ornim=.6oi/orul 'e 1oc.Mi.ii.'is#+r0n' #e su* &i!'ucte /i #!s!rele /i.'re#tun2hiuri 2!l*ene.0n !cel!/i tim#.! lu!t 'istr!t+ termometrul 'e l! su*.'!r /i nost!l2icul <:i.'0n' unul 0ntr.url0n' /i ri'ic0n'u.cu .!lt!- .0n 1orm+ 'e stom!curi.cu tot soiul 'e 1i!re cenu/ii inst!l!te 0n &0r1.>ucure/tiul lui Trio Do.cu 1erestre #rism!ticem!2! inul 5ictori!.*locurile &echi 'e #e M!2heru.!l*+struie /i re'ut!*il+.it c! o l!m+.cu smocuri 'e 4ne#eni c+.muntele cu ele1!ntul 0n &0r1 se ri'ic! #este o lume #l!t+.!ltul( Cu #!rcuri /i st!tui 'e *ron 0nne2rit.Ilie Pintilie.!t.str+&+ 0n'u.#o#or 'e omule.2+ri 'in c!re se #relin2 /ine 0nc+lec!te.0ntin'eri !l*!stre /i &er i.o e8#lo ie scurt+( Dis#+rur+ /i #ere.i #e c0te&! mici #l!touri 'e su* #icio!rele no!stre( H!lucin!nt.!l )ielului turbat.'e st0nc+.!mn 0ntors l0n2+ #!tul Puiei( Ester i.*locul Turn /i'e#!rte 0n !re.se #rin !erul tr!ns#!rent c! o sticl+ !l*+struie( Col.

nu ne m!i s!tur+m s+ contem#l+m lume!( Pentru c+ 'in #isc &e'e!m.se l0n2+ ureche.e&i 'in c!re #ic! un stro# 'e r!chiu( Am &+ ut un st+&il!r 1isur0n'u.o #+'ure 'e . !2 /i /u&o!ie 2ro!se 'e !#+ cu mormoloci inun'0n' ore +riile( Am &+ ut un *+tr0n 'ec!#it0n' o l+cust+( :i c0n' termometrul Puiei !r+t+ KV 'e 2r!'e.l! 2e!mul 1+cut 'in #+tr+.un ne2 monstruos( 5e'e!m &!#o!re 0ncremenite #e m+ri 'e sm!r!l'.1oin'u.0ncre +tori.uro!s+ ! ele1!ntului.cu *!sm! #ri&in' 0n lumin+.e/i o #+l+rie cu #!n! 1timulit+.'e #e s#in!re! 2run.!m &+ ut s#0n ur!.i !t0rn0n' 'e.cu o cl!rit!te !*solut+.ilometri 0ntre2i.!m &+ ut o m0n+ cu un2hii ne2re !runc0n' o #iuli.0n' 'intele unui c!l cu un cle/te 'e cuie( Am &+ ut un !l!m*ic 0ntins #e ./i un .+ ro/ie.tot ce 'ore!m s+ &e'em #e #+m0nt( Pri&e!m un s!t risi#it 0ntre m+slini /i &e'e!m *iseric! lui &eche cu clo#otni.un re2istru( Am &+ ut un #reot m0n20in' /ol'ul unei enori!/e.se( Am &+ ut un 4u'e r0n4in' !cu !tului /i.o *uc+t+rie 'e .cu n+ri ne2re /i ume'e.&enit s+ chi*i. /i 1!.l+s0n' 0n urm+.o1!n+ #e m!r2ine! c+ruciorului.r!'i! o c+l'ur+ ro/i!tic+( Ester ! #ri&it 'in nou termometrul.cu 1ire sucite 'e #+r.c!re !r+t! !cum K^ 'e 2r!'e( :i./i co!sele 0n so!re( Unul er! 2ol #0n+ l! *r0u /i !m &+ ut #e omo#l!tul lui ro/u.un i' c!1eniu 'e c+tre un c0rcium!r cu /or./i &e'e!m /i #uricele ie/in' #entru o cli#+ 'in s#r0nce!n! #isicii.ele 'e sticl+.l! 1el 'e 0ncremenit+.co!4! unui euc!li#t( 6runte! Puiei 0nce#use s+ 1ri2+.!m &+ ut trei sol'!.e e( 5e'e!m un co#il 1+c0n' #i#i 0ntr.in0n'u./i o t+*+c+rie 'e #iei 'e #+i!n4en.tr!ns#ir!te./i 'oi ochi !l*!/tri.+ !co#erit+3 cu t!*l+ /i #e t!*l! 0ncins+ &e'e!m 'ormin' 2hemuit+ o #isic+.#ri&in' un su2!r.+r!n m0nc0n' rinichi 'e c0ine /i teleme!( :i un ciclotron in&!'!t 'e #lo/ni./i m+slinele #e +#!'! #oro!s+ /i un c!n2ur !'ulmec0n'.'e le#ros( :i o ciu#erc+rie termonucle!r+.0n ciu'! 'e#+rt+rii.o co.! 'e #e c!#( Pri&e!m 0n !lt+ #!rte o #o#ic+rie 0n #lin so!re /i 'eslu/e!m #0n+ /i 1iri/o!rele 'e tutun !rs c!re se scur2e!u 'in lule!u! ciocnit+ 'e.0n!int0n' cu #!/i m!ri 0n !rie /i sc0ntein'u.+ 0n #+l+ri! unui or* /i un cont!*il cu m0necu./i 'is#+r0n' !#oi 0n *l+ni.ce&! ce sem+n! ! *u4ie( 5e'e!m un /ir 'e cos!/i cu c+m+/ile mototolite.'un2! !l*urie ! si!4ului( Pe *oc!#ortul unui!.un 1elcer sco.un'e #isic! !&e! #+rul r!r /i cenu/iu.o 1emeie ru40n'u.!r+ /i un 1ilm rul0n' in&ers /i un 'isc 20ri!t #e c!re se #lim*! o *u*uru +( :i c0n' termometrul !r+t+ LT 'e 2r!'e /i Pui! 'e&eni tr!nsluci'+ c! o un2hie 0n lumin+..se 0n i2.se #este o 1!*ric+ 'e tr!cto!re /i o muncito!re.ne 'e m0ini 0n 4urul #!tului un'e Pui! 0nc+ st+te! culc!t+.0n mi4locul unor 1lori 'e c0m# m!i 0n!lte c! el( 5e'e!m un curcu*eu !rcuin'u.un cr0n2 'e !luni.e r+ uin' cu l!m! o ci1r+ 'intr.'oi m!rin!ri 0/i c0r#e!u cior!#ii 'e *um*!c( 5e'e!m ie#uri #ol!ri l+s0n'u.i #+lmuin' o *+tr0n+ /i o c!s+ 0m#!chet!t+ 0n i!re /i un 'ric /iroin' o '0r+ 'e s0n2e /i un chit!rist mu/c!t 'e un 2u/ter( Am &+ ut o musc+ lu#t0n' cu #+i!n4enul /i un *oln!& 0m*in' unui 1luture( Am &+ ut un om r+t+cit 0n u in+ /i un s!&!nt 0nh+m!t l! o ro!*+ /i un lu# o1t0n' trist( :i o 1!t+ ce'0n' 0ntr.o s!lcie /i o mie 'e oi s!cri1ic!te #e m!lul unei l!2une /i un .

! electrom!2netic+ #ornesc un #o.trec0n' #rin s!*ie #0n+ /i nou.eit!te! 0n2he.0n!int0n' s#re noi.0m#ie'ic0n'u.cum s#!.'eo'!t+ !m &+ ut.n 1l+c+ri.su* 2rin'in+ 'e meteori.eit!te! Poto#ului stri&in' B!#oni! su* c+lc0i( :i eul 0ntunec!t !l !'0ncurilor.o 4!&r+ &+rs0n' *rili!nte.1or.ste!u! necru.c0t un electron.i#0n'.cu ochii !l*!/tri( Se !#ro#i! tot m!i mult 'e noi( Er! mult m!i m!re 'ec0t muntele #e c!re st+te!m( .sticle incen'i!rece!rce!1uri( 6el'm!re/!lul c!rn!2iului c+l!re #e r0uri( >uto!ie 'e *en in+ !r 0n' 0n !liment!re( Arhi&e 'e 1ilme 0n 1l+c+ri( 50n +tori necro !.0n'u.m!se cu tim#!nele s#!rte( Go!rnele l! #utere( 5irusuri su* 'r!#ele( C!te'r!le./i ochii( :i morminte 'eschise.ii( :i.! !#ro#i!t.m!rele *+r*!t cu s0ni 'e 1emeie.un c!'!&ru scul0n'u.cum 1or.l.se cu P+m0ntul /i ecli#sele 1ume20n'( :i termo.!tunci !m &+ ut cum stelele se chircesc.n+scu.'e l! m!r2ine! &e'erii./i #+rintele( :i un incen'iu mistuin' un 'e#o it/i o m!re 'e o!meni cu lim*! t+i!t+.schelete #este tot( >oli 'e inim+ l! mo*ili !re( C!ncerul c! sin2ur+ surs+ 'e ener2ie( 6lu&ii e&!#or!te /i Mo!rte!.cu s0nii 2oi.se 'e metro#ole( :i 1lu&ii 'e Zol1r!m /i r0uri 'e iri'iu /i 1ior'uri 'e crom /i estu!re 'e in'iu /i l!2une 'e stron.e *lon'e #0n+ l! /ol'uri.0ntre m+sele( :i rechinii 0ntemein' o 1r+.! 0n !er.ii 0n c!mu1l!4 orn+in' #e t!ncuri0n&0rtin' m!netele tunurilor 'e #e cruci/+to!re( Arm!te oso!se tr+20n' cu *! oo.un #unct luminos( C0n' s.cu #+rul c+ 0n'u.iune( Cum lume! !4un2e c0t un m+r.er 0n #!tru /i 4o!c+ !ruri cu hi#ercu*uri( Cum tim#ul #r!ctic+ o ru/ino!s+ i#s!.ie t!ri /i sl!*e.i( :i !m &+ ut So!rele conto#in'u.l+#t+rese cu on! oster( Po#ul!./i mor.un &!l 'e s0n2e m+tur0n' munici#ii.! 2r!&i1ic+ /i 1or.ie( I!r c0n' termometrul !r+t+ LS 'e 2r!'e.ele 'e inter!c.!'olescent 0n1runt0n'u.un &0r1 'e l!nce 'esen0n' o #etunie( Un 4u#uit #ierin' 0ntr.i!r mercurul 'in el c+ u c! o l!crim+ 0n h+ul 'e su* noi( :i.!m &+ ut un ne!m #one2rin' !lte ne!muri.P+m0ntul( I!r c0n' termometrul !r+t+ LJ 'e 2r!'e !m &+ ut eit!te! Cutremurului '!ns0n' #este Eur!si!.iu /i c!sc!'e 'e #l!tin+ /i #0r0uri 'e c!'miu /i m+ri 'e cu#ru /i 2ol1uri 'e inc /i oce!ne 'e 1ier clocote!u l!ol!lt+.ii 0n c0r4e.n cele 'in urm+ 'is#!re 0n ne1+#tuit( :i c0n' nu se m!i !1l! 0n 4urul nostru nici m+c!r 0ntunericul.i 0n /u&i.cu #+rul #0rlit.Ni1e r+ *un+torul.su* #loi 'e stele.&0rlin' #este or!/e mine 'e *r!n'.i.se 0n #icio!re.cu 1ustele.un #+tr!t m!2ic #e 1runte! !ctorului( Am &+ ut un tir!n tr+20n' !#! l! tron.+to!re.e&!#or0n' oce!nul( :i M!ri!nele /i cele Uns#re ece mii 'e 1ecio!re /i to!te ur!2!nele cu nume 'e 1emei 1u2e!u .0/i 1+cu 'eo'!t+ !u it+ &oce! 'e l!&+ !runc0n' sco!r.o cruce 'e lemn 'e cire/ ri'ic!t+ #e E&erest /i #e e! *+tut Celsius#e cre/tet cu coro!n+ 'e s#ini( :i su* t+l#ile lui #line 'e s0n2e o #iele cu !rsuri 'e 2r!'ul /!#te.n ruin+.iul se contr!ct+cum lumin! 0m*+tr0ne/te.!m recunoscut cu un stri2+t 'e *ucurie3 er! co#ilul nostru2i2!ntul nostru 'r!2.o !rm!t+ lu#t0n' cu un *i&ol./i.un 'octor sco.!.nici m+c!r nimicul.o co#c+.c!r'in!li 0n !l*!stru.ului 0n1ulec0n' Polii.cu 1lor! /i 1!un! lor or*ito!re( :i !notim#urile.c0t o cire!/+. metrul #lesni./i o c!#el+ su* cerul 2urii.

c!re 0/i oro#se/te co#ilul( Am str0ns.cu.lun2 /i 0n2ust.ii.1ire/te.!4un2e!m l! c!mion /i sui!m 0n c!*in! 0ncins+( Suce!m 'e &ol!n.l! m!s+( Eu !m 0nso.ne lim*u.'e&ene! !cut+ /i 'ulce.!#+s!m #e 1r0ne /i 'eo'!t+ 0mi '+'e!u l!crimile( Co*or!m /i mi.cu nori/ori.!m sim.lumin!t sl!* 'o!r 'e ni/te 2e!muri m!te( St+te!m !colo.o ro/ie /i mu/c!m 'in e! s!u 0m*r+.ele /i r0 0n'( Ne.1iec!re.!r+t0n'u.'u#+./i #etrece!m mult tim# 0n holi/orul 2ol.! 'e lumin+.l! r+co!re.o #e Ester( Er!m *ucuro!se c+ iu! ei ie/ise *ine.un'e 4uc! L!#te 2ros.!m m!i sur0s o '!t+ l! #o!rt! ei /i.!t0t tr+s+turile lui se 'eslu/e!u m!i *ine /i 0n cur0n' nu i. o l! #ie#t /i m.!m !'un!t #e M!rcelino 'e #e str!'+.#rin so!rele tro#ic!l( Er!m toro#ite c! ni/te #isici( Glume!m !m0n'ou+.cu 1rumo!s! ei rochi.insu#ort!*il+( M+ 0n&0rte!m !tunci #rin 2r+'in! #ustie.e! se intensi1ic!.l.20n'in'u.i!r #rin 1ere!str+ &e'e!m 'in nou corco'u/ul /i corni/! c!sei &ecine( Termometrul !r+t! tot KN 'e 2r!'e.!m s#+l!t 1rumos #e ochi.c0n' m.i!r !#oi num!i ochiul s+u.1+c0n'u.'e m0n+.!m #lec!t !m0n'oi s#re 1oi/or( Ne.s+r!c!.0nec!t 0n *+l+rii( Intr!m 'in nou 0n c!s+.it o s+2et!re 0n inim+( Am !&ut #entru #rim! '!t+ sentimentul c+ totul.+ 0m*0csit+ 'e #r!1.eii.c!re 'e&eni 'eo'!t+ cerul lini/titor.e! nu m+ m!i #+r+se!( C0n' er!m sin2ur+.i/!m trunchiul cire/ului !m!r.!m m!i #utut &e'e! 'ec0t 1!.ciu'!t! Re2in+ G!l*en+.o #e Zi i.c0n' !m intr!t 0n hol!#ro!#e c+ ne.#ute!m s+ m+ !'un( :i i!r 0n c!mer! me!.c!re ne #romisese c+ &! st! cuminte 0n #!t c! ! 'ou! i s+ 1ie *ine.i!r !#oi !m #lec!t.#e c!re.cu #+rul ei 'e !.cu 1!.0l cre usem #e E2or un ins 'e.!m #us i!r #e *ocit( S#re se!r+ 0ns+ m.0n #icio!re.nu.!m s#eri!t 'e stri2+tele c!re se !u e!u 'e l! et!4( <E2or e cu un #rieten=.ne s#use !lun2it+.mi 0nchi#ui!m cum !r #ute! !r+t! un #rieten !l lui( C0n' !m 'eschis u/!stri2+tele s.! 'eschis 'o!mn! >!ch /i.!m 0ntors.1uroul /i tot ce m!i !&e! #e e!.totul !&e! 0n cur0n's+ se termine.!l*!stru.!mi! +.m+ #re1+ce!m c+ 'orm( Am #l0ns m!i !les c0n' !m &+ ut.0/i scutur!se #+rul 'e s0rm+ ro/ie /i !cum mer2e!m 0m#reun+.l0n2+ 2!r'ul #utre'.l cuno/te!m( Er! lini/te /i o lumin+ cenu/ie.it.c! l! 0nce#ut( Am m!i r+m!s #u.l #ri&e!m #rin 1ere!str! c!merei Puiei( Prieten! no!str+ *oln!&+ se ri'ic!se 0n c!#ul o!selor /i 0m*e!( Ester.ne semn s+ urc+m( M.c+ 4ocul ne reu/ise /i 'e '!t! !st!( E! 0/i scosese coroni.c+ &remurile *une trecuser+ #entru tot'e!un!( Triste.o #une!m #e Gi2i 'u#+ 20t /i mer2e!m !/! cu e! #0n+ 0n 1un'ul cur.! l! #erete((( Am #l0ns 0n iu! !cee! #0n+ se!r!.uit!t+ 'e ile 0ntre2i su* m!s+.mus!1irul- .Cu c0t &ene! m!i !#ro!#e.i!r 0n #!t./i.i#! er!.+ 0nc0lcit c! !lt+ !r+t!re( C0n' m+ 20n'e!m cu c0t+ 'r!2oste 0i 1+cusem schim*urile.m+ l! Ester( Mer2e!m #e #otec! 0n2ust+ 'intre str!turile 'e le2ume.chilo.o sin2ur+t!te !*solut+.s#ri4init+ 'e #er&! /i num+r0n' i!r /i i!r #et!lele unei 1lori !l c+rei nume nu.!u intensi1ic!t *rusc( Cel c!re .i!r !cum o !*!n'on!sem c! o m!m+ &itre2+.!m mir!t.r+m+sese cu termometrul 0n m0n+.!.ru#e!m c0te.in l0n2+ Pui!.su* ce!rce!1.nu m+ m!i #ute!m st+#0ni( C0n' intr! t!nti Aur!.

ul9 5or 1i hec!tom*e9 5! 1i un co/m!r.'omnule 9 O#ini! #u*lic+9 6>I.tim# 0n c!re E2or !scult+ cu 2r!&it!te( C0n' stu'entul t+cu.tim#ul c!re nu l!s+ r+ni.c0n' E2or ne.cu 1un'e m!ri 0n turnur+ /i #+l+rii le2!te su* *+r*ie cu #!n2lici.cu *ucle.l! co#iii 'in #o e( To.'in to!te milio!nele 'e o!meni n+scu.in0n'u.'omnule9 Cre/te ur!./i #un+ un 2iul2iu 0n c!# /i s+ #+r+se!sc+ terenul.!ltern!u cu 1oi.to.!meric!ni.! tim#ului 0m#otri&! tuturor$ >om*eler+ *o!iele.e 0n o*r!4i.0m*r+c!te ostent!ti& 0n costume n!.c+ n.#0n+ l! unul( Nu e8ist+ nici un su#r!&ie./i ! re0nce#ut s+ stri2e /i m!i t!re( Nu #rice#e!m nimic 'in cee! ce 'iscut!u.iilor lui( P0n+ l! urm+ #lec+ tr0ntin' u/!. ul9 RG>.0l 'eschise /i 0nce#u s+.!mice9 To.se c0te 'ou+ 'u#+ um+r.i nes10r/ite /i .!m 0n.Con2o((( *om*! !tomic+((( r+ *oiul rece((( Hru/cio&((( De4((( Al2eri!((( 5ietn!mul((( Stu'entul re&ene! i!r /i i!r l! o !cee!/i i'ee 1i8+3 <Mer2em s#re c!t!stro1+'omnule9 Se !cumule! + !rmele.ion!le.1+r+ s+ ic+ l! re&e'ere( E2or r0se 0nceti/or /i se 0nto!rse s#re noi( <Lume! s+.i s0nt ! i mor.1+r+ s+ m!i .E2or se ri'ic+ /i sco!se 'intr.'in secolul trecut( El cu#rin'e r+s#unsul meu l! to!te #ro*lemele lumii /i !le istoriei( Uit+.! co#iilor.'omnule9 Sus#iciune!.nu 1!c 'ec0t s+ 2r+*e!sc+ nes+*uit o#er! tim#ului.i r+s#un'( Pri&e/te !cest !l*um cu 1oto2r!1ii &echi.ri'ic+ri in'iscrete !le unui col.'in ce 0n ce m!i !2it!t /i m!i incoerent0n4ur0n' ur0t.!r !&e! 'ec0t s+.to.'!r #+re! s+ 1i 1ost un stu'ent( Nu #ute! #ro*!*il s+ 'iscute 'ec0t #e tonul !cel!( S.lucru r!r #e &reme! !cee!.i #u./i m+ 0ntre*+ cum mer2e cu &isele( I.!9 5ine A#oc!li#s!.i !cum o sut+ cinci eci 'e !ni( Ce e !rm! nucle!r+ #e l0n2+ !st!.un t0n+r c!m 'e &0rst! lui E2or.i.i!r noi 'e !le lumii=.le2!t 0n m+t!se st!co4ie.i 0n #u/ti cu *!ionet+./i &!'+ 'e !le ei.ele2i$= :i tot !/!4um+t!te 'e or+.*olile.l r+s1oi!sc+( 6ilele 2ro!se#line 'e #o e 0n2+l*enite.5est.im#rim!t+ cu 1lori 'e tr!n'!1ir.un sert!r !l scrinului un m!re !l*um cu 1oto2r!1ii.ru/i.0n 1ine.milit!ri cu s!*ie l! *r0u s!u #ro#ti.#e l0n2+ tim#ul e8termin!tor.c+r!re 0ntr.!m #o&estit.! o#rit 'o!r o cli#+.to.e !#ro!#e tr!ns#!rente./i el mi.uitor.0n.e#ui !t.cu !r!*escuri in2enio!se 0n 1ili2r!n( Pute!i &e'e! 0n 1oto2r!1ii 1emei &esele.'!r c!re.*l0n'+ !#ro!#e.co#ii 0n uni1orme 'e <m!riner=.l! 1etele !ste!..+ 'e &ictori! meticulo!s+c!lm+.in.'!r !cum 0mi '!u se!m! c+ tre*uie s+ 1i 1ost #olitic+( Est.me1ien.i &ene! 'o!r #0n+ l! *r0u( Er! 1o!rte *runet /i #urt!.ce este lu#t! #entru #utere 1!.2ru#uri 0n costume 'in secolul trecut.! #re ent!t.4uni o1tico/i c0nt0n' l! &ioloncel( <5or*e/ti 'e *om*! !tomic+$ De 'istru2ere! 0n m!s+$ Uite ce.cutremurele.! s#us 'in nou c+ &! 1i *ine( <Chi!r '!c+ tu te !*!.'omnii cu must+.ilin'ru #e c!#.eles cum 0l chem!.i &or s+ !i*+ *om*!.#otri&it conce#.i.o #!rte( N.#oto#ul s0nt su#er1lue.c0rn+ciori l0n2+ urechi.te l! o!menii +/ti!.! no!str+.i 1!c #ro#!2!n'+.i$ Ce s0nt con1lictele.'o!mnele 0n rochii lun2i.in+ se!m! 'e #re en.0n c!mer+? 0l !cu ! #e E2or c+ e 'e4! mort.#rin tot .ele&e 'e #ension 1+c0n' 2ro#i..i mint.cu co!1uri ciu'!te. 'e cortin+(= L! c!re stu'entul 0nce#u 'in nou s+ &oci1ere e.s#use.s0nt #ri&iri !runc!te 0n &iitorul !#ro#i!t.

! Re2inele.!/ 1i citit cu #ro#riii mei ochi( Putere! !st! nu m./i.'intre to!te 1iin.'ulce c! m+t!se!( Sim.!t0t 'e solemn.#+re! !cum.str0m*!te( D!ntel+ri! c!#+t+ &i!.i s..'e1orme! + m!teri!.scriitorul% .1!scin!t+( M+ str+'ui!m s+ .eles /i c+ &isele t!le /i 4ocul t+u.lun2 /i 're#t( Pe el tre*uie s+ mer2i tu( C+ci eu s0nt C+l+u + /i P! nic !ici.'e trist /i 'e 'ist!nt.o tul*ur+ su* in1luen.lucrul e *ine&enit( Nicio'!t+ s+ nu.0mi &or*ise 'es#re un '!r minun!t #e c!re ne!mul s+u 0l 'o*0n'ise o '!t+ cu 0n.+rmurile A1ricii? 0mi #romisese s+.c! un or!/ n+scut #e #l!n/et+( A/! cum #+i!n4enul.0nc0t nu mi.! unui 'ro2.!#oi ! re#et!t3 <D!.o iu*esc #e Ester9= .o/!t+ /i m!i !me.c0n' #l!s! no!str+ e 2!t! /i.'e l! mo'elul 2eometric.! m!i #+r+sit #0n+ ! i( De multe ori./i m!i .!lc+tuiesc #l!s! t! 'e #+i!n4en.i 1rumos( D!r eu 0l cunosc m!i *ine 'ec0t &oi /i.!i #o&estit nimic 'es#re 4ocul &ostru 'e.! m!i &enit s+ tul*ur lini/te!( :i totu/i c0te&! cu&inte mi. i.i se 0nt0m#l+.nu te #or.l! m!r2ine! lumii(= )l !scult!m.mi &or*e!sc+ o'!t+ 'es#re !st!( D!r totul.C+l+u + /i P! nic(= M.o m!re insect+ ro/ie( Pri&e!m co&orul 'e ru2+ciune.simetric.'u#+ el.#i#+i!m conc!&it!te! scoicii..!/ 1i &rut( <E2or.! '!t /!ns! !st!( I!r eu((( #l!s! me! !re un sin2ur 1ir.nu.'!r lun2ite.i s#un c+ totul !colo !re un 0n.ci un! cu 2+uri /i *ucle 'is#use h!otic./i <citesc= cu ochii 0nchi/i i!rul( Literele #este c!re.ele lumii !cestei!.it+( Pri&e!m 0n #+m0nt.! &0ntului ne*unesc !l ins#ir!.cu #iele! 'e #e 'e2ete.i( Ne &i ite! + 'o!r o '!t+ #e 1iec!re.c! 0ntot'e!un!.i #o!te su#ort! 2reut!te!( :i 'o!r tu.c0n' !4un2 !c!s+ 1r0nt+ 'e o*ose!l+..1orm0n' !r!*escuri com#lic!te( Mi.i!r #+i!n4enul e !cel!/i #entru to.#e .1+r+ s+ !#rin' lumin!.!m s#us 0n /o!#t+!#+s!t( D!r el #+re! s+ nu 1i !u it nimic( A m!i t+cut o &reme.su* in1luen.iei( Le2ile.cre!torul lumii no!stre "/i.in minte 1iec!re cu&0nt !l lui( Cre#usculul 'e !1!r+ 0l tr!ns1orm!se 0ntr.c0n' 0mi #o&estise 'es#re str+mo/ii lui.'e #!rc+ le.!m !'us !minte c+.0n c!mer! #rism!tic+ ! lui E2or 'in turnul 1oi/orului.schemele.0n #rim! i.nu cele #e c!re le.'o!r .i cores#un'+ 0ntocm!i #roiectele /i re!li !re! lor( O !c.+(= A#oi3 <Nu mi.!m 1oit mult 0n #!t #0n+ s+ !'orm( Cu m0n! su* #ern+.l! momentul #otri&it.esut+ 'e tine nu c! s+ #rin i ce&! 0n e!.ie .e#+tur! mu/tei cu !ri#i !l*!stre.#ri&in' 4o!c! lui M!rcel.!colo 0n 0ntuneric.e!m cu &0r1ul 'e2etului 20rieturile l!*irintice( P0n+ l! urm+ !m !4uns s+ le /i &+'.ci c! s+ 1ii #rins+( C+ci noi to.!t0t 'e su*.1irele r+m0n !cele!/i.mi trec 'e2etele 0mi !#!r 0n minte c! lumin!te 'e o mic! l!ntern+ 'e *u un!r( )n !ce! no!#te !m &is!t c+ mer2e!m #e c+r!re.!colo.0m#letite 0ntre ele.!u sc+#!t 'e #e *u e.i s0ntem ni/te mu/te c!re 0/i secret+ sin2ure #l!s!.#e c!re eu 0l cunosc.0n 0nser!re./i .i!t 0nc0t #e !locuri i se &e'e! ur e!l!( 6ire 'e l0n+ 'e m!i multe culori se 0m#lete!u 0n el ine8#lic!*il.iune "s!u.c! s+ re&in l! meseri! me!o o#er+% simetric+ nu #o!te 1i 'ec0t mo!rt+.ese #l!s! lui #er1ect+.ce .0n mi4locul #+'urii'in ce 0n ce m!i 0n2re.m+ tr0ntesc 0n #!t.&ei #ute! s+ te smul2i #entru o cli#+ 'in #ro#ri! t! #l!s+.

i.0n #r!2ul c+rei! s10r/e! /i c+r!re! me!( Um*r! me! se #roiect! 0ntr.!m urc!t 0ncet.răul !cel! !4unseser+ l! culme( Am #ri&it chei! 'e !ur( Er!m si2ur+ c+ se #otri&e/te( :i chi!r !tunci m.+ *o!nt+ 'e !l!m+ coclit+ su* c!re se &e'e!. un 0ntuneric 'es. 0mi tremur! 0n 1!.0.c+r.!m s#ri4init o &reme cu 1runte! 'e u/+( Nu !&e!m un'e s+ 1u2( Nu e8ist! nici un loc 0n lume un'e m.c!1eniu 'e 4e2.uri.0ncremeni.cei m!i mici 0n 1un'ul 2ol.omi i.in'ecent+.o #ute!i im!2in!( Un l+tr!t 'e &ul#e un'e&! m!i l! 'e!l( O sc0nteiere 'e rou+ 0ntr.'e nelini/te /i 1rust!re( Ziu! ! /!se! ! 1ost o !'e&+r!t+ i 'e &!c!n.0mi er! r+u /i m.0ntr.0n uni1orm+ /col+re!sc+.#+i!n4enii #0n'e!u 0n #0n ele lor 'ese.i2+nu/ 'e &reo cincis#re ece !ni.o #l!s+ 'e #+i!n4en( Un tril 'e mierl+( A'ieri r+coro!se( 6o!rte 'e#!rte.i!r !l.un !mestec 'e !ur /i um*re.c!re tre*ui! s+ 1ie re2in+.mi .!mestecul !cel! 'e l+st!ri.1+r+ !co#eri/ .0n 1un'ul &+ii.e( >+i!tul !&e! o 1re + t+io!s+ c! muche! to#orului.ciu#erci u'e .ii 'o!r cu un m!iou tetr!.nu !&e! sens.i!r 0n curte +ce!u morm!ne 'e 1ier &echi3 l!n.1run e mo!rte./i 0m#r+/ti!u #este tot #u1ul 'e #e !ri#i( Er! un m!re c!n'el!*ru c+ ut 'in t!&!n /i o ico!n+ s#!rt+ 0n 'ou+( C0te un t+un m!re /i 2ros .!m '!t 'e #rimele tre#te !le unei sc+ri c!re 'uce! l! et!4( Le.!m 'us noi #0n+ l! e! !c!s+( St+te!u &reo cincis#re ece su1lete su* un !co#eri/ c!re nu se ri'ic! 'e!su#r! #+m7ntului cu m!i mult 'e un metru /i 4um+t!te( L! #o!rt+ 1u2e!u u#+in' trei.*url!ne.c!re.0/ne! *0 0in' 'in &reun col.i.i 0n le2+turi 2ro!se 'e #iele( Er!u 1oto2r!1ii 2!l*ene 0n r!me o&!le( Er!u #!turi 'e 1ier.c+ci 'rumul meu se o#re! !ici( Am trecut #r!2ul /i urechile !u 0nce#ut s+.#e ei( Pe tot 2!r'ul lor se &e'e!u urme 'e #!lme mui!te 0n &!r.#line 'e #r!1 /i 2uno!ie.i cle1+i! ce&! 'e #rin ni/te i!re mototolite( 5reo trei .#ro*!*il.1+r+ 1erestre( De !#ro!#e er! sinistr+3 o m!re cutie 'e sc0n'uri '!te cu smo!l+( A&e! l! mi4loc o u/+ 'eschis+.*oc+nin'( Prin col.!/ 1i #utut !scun'e.! ochilor( P+'ure! nu !&e! limite.#!tru #ur!'ei.'!t+ cu ulei /i.'orin.cu !h+r 0n loc 'e 1i8!ti&( Am !1l!t c+ G!ro!1! <e cu m+.un'e +ce!u 0n2r+m+'ite mo*ile &echi.!m +rit o c!s+( Pe m+sur+ ce rn+ !#ro#i!mcontururile 0i 'e&ene!u m!i 1erme3 o h!r'u2hie 'e lemn.! u/ii( Er! o m!re u/+ st!co4ie.0n+untru .!colo c! un !c in'ic!tor.ne2ru /i &i*r0n'( Am 0n!int!t /o&+in' #0n+ 0n 1!.uri.u2ui!t.coturi 'e so*+( O 4i2o'ie 'e c+.#i!ne s1+r0m!te.h!/ur!t.e! er! sin2ur! lume #e c!re .+( G!ro!1!.!/! c+ ne.iuie 'e sin2ur+t!te( Er!u culo!re lun2i /i 0ntortoche!te.s! .1ric! !cee!curio it!te!.! !cee!.nu &enise #0n+ l! SS.l! c!#+tul !ltor culo!re!m '!t 'e o u/+ 0ncui!t+.e c! !le lu#o!icei 'in Doro*!n.str0m*!te.cu cl!n.st+te!u 4os #e #ris#+ /i scui#!u co4i 'e semin.i2+nci /i un .uri!/i( L! et!4.m!/ini 'e 2+tit. /i se rote! !#oi l! nes10r/it #rin to!te un2herele( )n!int0n' cu #!/i mici #rintre &echiturile !le!.e! cu .!m tre itcu o st!re #ro!st+.cu et!4're#tun2hiul!r+ c! o l!'+.2!ur! cheii( Tensiune! 'in mine./i o!le 'e no!#te m0nc!te 'e ru2in+( Er!u h!ine 'ecolor!te 0n 'ul!#uri cu o2lin'! s#!rt+3 'in 2ulere /i cute se ri'ic! o s#u + 'e 1lutur!/i 2ri /i *e4.

!m 20n'it un #ic.#e m+sur+ ce se l+s! se!r!.ise 0n &ise /i i!t+ c+ !#+re! /i 0n re!lit!te( C0n' #ri&irile mi.sur'+ sen !./i #este &reun s1ert 'e or+ ! sosit /i G!ro!1!.!m scutur!t.ie 'e r+u( M+ 0nso.!m &or*it mult.!m lu!t.c! &i/in!( Er!m 1o!rte 1ericite( Ne 0ntre*!m ce ne.c! s+ 1ie m!i interes!nt( 6i8 l! or! ece tre*ui! s+ ne 0nt0lnim 0n 're#tul c!sei 2emenelor.1iin'c+ tr+2e! l! m!/in+ to!t+ iu!( A/! c+ nici nu m.ne.&rem ost!/i( Du#+.in0n'u.1rumos ilustr!te( Nu !&e!m r+*'!re s+ citesc./i.o m!i ne2li4e 'e.!m hot+r0t s+ !m0n+m 4ocul #e 'ise!r+ s!u #e ! 'ou! i.i!r !#oi .ne #e 'u#+ mi4loc( Am cules *uchete 'e 1lori /i ni le.ii.!m 'us 0n c!mer! me!( T!nti Aur! o*i/nui! s+ se culce 'e&reme..!r+.!colo un'e se n!sc sentimentele% cu celel!lte.ele2e.m!s+ !m ie/it 'o!r cu Ester /i.ne.!m hot+r0t s+ n.cu Comandantul Cetăţii!de!zăpada #e 2enunchi.!m 1i 1+cut '!c+ nu ne.Demonii "!/! !ccentu! e!%./i m+ mir!m c0t #o!te 1i 'e 'e/te!#t+( Tocm!i citise o c!rte 2ro!s+ c0t o c+r+mi'+.inuse 'e cu&0nt3 0m#rumut!se &est! #ortoc!lie ! &+rului ei "+st! er! unul 'intre !cei in/i cu 2enunchier+ 'e c!uciuc c!re scot c+#+celele 'e 1ier 'e #e str+ i /i miros !colo.!m *0n.+r!t 0n cire/ul !m!r.mi #o&este! 'es#re o *i!t+ 1!t+ /chio!#+ 'e !colo( Se nume! Li ! /i tr+i! 0ntr.*+ie.se 1+ce! !tunci 'e un ro/u 0nchis.#rintre 1lorile s+l*!tice.!m 'e *r+c!t 'e culc!re./i m.+ /i se !lesese 'o!r cu <o*r! nicul +st!= " ice! !/! #entru c+ M!rcel er! su* m!s+ /i.!m !'un!t 'in nou to!te.o !u e!%( Pe l! /!#te se!r! ne. !m !/e !t 1rumos #e #!t.o i!u /i #e Zi i cu mine.!m !&ut #!rc+ un #resentiment( Am lu!t.ul str+ ii c!re 'uce! s#re /co!l! &eche( C+ci !cest! er! locul 'e 4o!c+ #e c!re 0l tr+sese G!ro!1! 'in #+l+rie.!/! c+ eu #ute!m 1i si2ur+ c+ m0ine &oi 1i re2in+ l! 1oi/or( Du#+ m!s! 'e se!r+ m.c! s+ &!'+ /i e! 4ocul nostru( De un'e er! s+ /tiu c+ #+#u/! me! !&e! s+ .! trecut 'e !cee! #rin c!# s.m+ 20n'e!m l! o sut+ 'e lucruri 0n !cel!/i tim#( 6iec!re i 'in cele /!se c0te st+tusem #0n+ !cum l! t!nti Aur! mi se !mestec! 0n memorie "/i chi!r m!i !'0nc.mi.ele 'e&ene!u m!i mel!ncolice( P+rul Esterei./i #0n+ !tunci s+ 4uc+m 4ocuri o*i/nuite( :i to!t+ iu! ne.o 'e #r!1.!m #us 1lorile 0n *r!.cu c+ru.n.!m !mu !t cu Po'ul 'e #i!tr+ /i D!r+.!m '+ruit un! !ltei!( Ne.!m #us /i 1lori 0n #+r( 5oi.ci m.#e c!re.c!re s#re h! ul nostru se .i /i 1ilme.e lui t!nti Aur! /i !m m!i st!t l! t!i1!s 0n trei( M+tu/! mure! 'u#+ noi( Ar 1i &rut /i e! o 1eti.c!re er! chi!r #e col.un *!sm( <D!r S&etl!n! e /i m!i 1rumos 'ec0t Li !(= Am intr!t !m0n'ou+ l! noi 0n c!s+.!m 4uc!t /otron.!m c+.0it 0n to!te 1elurile3 !m 'esen!t.l m0n20i!m cu !t0t! 'r!2oste.cu 'uio/ie.'0n' o im!2ine miri1ic+ /i 'urero!s+( Er!m cu totul tul*ur!t+ /i chi!r 1i ic !&e!m o #erm!nent+. !u c+ ut #e Zi i.o 'e 4os.!m 1i 0nt0lnit( 5or*e!m /i 'es#re c+r.i.i.ne.!cum 0ncolo( M!i !les c+ o*iectul G!ro!1ei er! o #+#u/+./i.!#oi le #un l! loc /i le tr!2 o lo&itur+ 'e cioc!n% /i er! t!re m0n'r+ 'e 1elul cum !r+t! 0n e!( E! ! #ro#us s+ 1!cem 4ocul 'e '!t! !st! no!#te!.u l! sticli 2o!li= /i c+ se 0nto!rce !*i! 'ise!r+( Du#+ ce ne.o #este c0m#.o s+ 0n.'e m0n+.i nicio'!t+((( Am c0nt!t !m0n'ou+ to!te c0ntecele #e c!re le /ti!m /i.!m 0nce#ut s+ r+s1oiesc #!2inile 2+l*ui.

0n1+.0n !cel loc( M+ #lim*!sem cu Pui! #rin cl!sele 2o!le.!m ie/it 0ncet #e #o!rt! c!sei l! ece 1+r+ un s1ert( Nici nu o*ser&!sem c+ lun! er! #lin+( Cerul str+luce! 'e lumin+ 'e stele( Declin0n' #e *olt+./i 0nc+ 0ntr.!r!= s!u un'e se 0ntinseser+ h+r.ruin!t+.cum se #urt! #rin !nii !cei!.cu cret+.0n1lor!t+. #!#ucii tr!'i.s#re o cl+'ire 0ntunec!t+.0n !ltce&!( Nicio'!t+ nu !&e!u s+ se m!i 0nto!rc+ !ici( )n 0ntuneric.comet! !l*+.ii( Am intr!t 0ntr.0n locurile un'e !t0rn!ser+ #l!n/ele cu <Anim!le 'omestice= /i cu <S+ ne cuno!/tem .cu c0te o t!*l+ &eche.er! #rimiti&+ c! un i'ol 'e lemn( Ne.cu o #!rte 'in i'uri com#let c+ ute.o #lim*+ #e #ere.trecuser+ 0n !lt+ s#ecie.i /i cu #om#on 'e ie#ure( Plete4e lucios 'e ne2re /i le 0m#letise 0n 'ou+ co i 2ro!se? 0n #enum*r+.1!.!m 0n're#t!t to!te 0ncet.e.+ /col+re!sc+./i 0n.cu /!se co i !/! 'e u/or 'e 'istins.e n!tur!le r+m+sese uit!t un !nim!l incert.#rin c!re ne.!#oi !#+ru /i Pui!clinchetin'u.c! ni/te mi.uit!t+ 0n &reun col.!m 1uri/!t to!te.! ei1rumo!s+ 'e !lt1el.o 0n 4osul str+ ii t+cute.leului.1r!c.r+m+seser+ 're#tun2hiuri 2+l*ui( Un o* 'e sticle !mestec!t cu ti4e /i 'iscuri 'e tiniche! !r+t! locul un'e 1usese l!*or!torul 'e chimie? 0n s!l! 'e /tiin.ul str+ ii er!u 'e4! 2emenele.i/0n' o sec.um#lut cu #!ie( Z+ce! #e #o'e!.iu!.iune #rintr.i( Culo!rul 'e l! #!rter er! nes10r/it 'e lun2( Lumin! l!nternei nu !4un2e! #0n+ l! c!#+tul lui( Mo !icul mur'!r 'e #e 4os #ro'uce! re&er*er!.( Pe unele t!*le m!i r+m+seser+ scrise 'e !ni 'e ile./i u/or cerceii( >!len! &eni cu Ester "se 0nt0lniser+ #e 'rum%.cu #l!n/eurile 'intre et!4e 0nclin!te /i cu lemn+ri! *ureto!s+ l! &e'ere( Cerce&elele 2e!murilor li#se!u.! 1ost so!rt!((( Cu Zi i 0n *r!.ion!li3 ro/ii.0n !lt+ lume.o ureche( G+se!m #rin cl!se 1oi ru#te 'in !*ece'!r /i 'in c!rte! 'e mu ic+.i2le /i 0n el se 'eschi'e!u *re/e l!r2ine2re( M!i 1usesem o '!t+.#!rtici#e l! 4oc.e( G!ro!1! !#rinse l!ntern! /i.'e c!re #rinsese 'it!m!i 1lo!re! 'e 2ur!.#+re! un ie' !*i! n+scut.cele 'in urm+ sosi /i G!ro!1!( Purt! #e e! &est! #ortoc!lie( Pe 1runte 0/i #usese o *enti.i!r 0n #icio!re .i.'escusut 0n m!i multe locuri /i cu un ochi 'e sticl+ rosto2olit l0n2+ el( M!i er! !colo un mul!4 s#!rt.o cl!s+ un'e m!i r+m+seser+ &reo trei *+nci /i c!te'r! /chio!#+- .i st+te! .cu#rinse 'e te!m+.lucr+ri 'e control corect!te cu cerne!l+ ro/ie( Co#iii c!re 0n&+.'!r &ul2!r t+i!t+ /i ne#otri&it+ cu t!li! 1etei.un mo' !t0t 'e s+l*!tic$ Uneori m!i #l0n2 /i !cum c0n' 0mi !mintesc 'e no!#te! !cee! ori*il+( D!r !st! se #!re c+ i.cu trei #icio!re.!*i! !m 2+sit intr!re!.!/! c+ 1erestrele !#+re!u c! ni/te 2+uri in1orme 0n i'urile co/co&ite( Aco#eri/ul 0n #!nt+ nu m!i !&e! .i multicolore.sin2ur+ su* #lo!i! 'e stele( L! col.e!#+n+ 0n sus c! o #!n+ 'e &oie&o'( A&e! #e e! o rochie str0mt+.c!re se 'es#rin'e! #e cerul 0nstel!t 0n c!#+tul str+ ii #er#en'icul!re #e str!'! no!str+( Er! o cl+'ire &eche.c!re.!ser+ !colo er!u !cum o!meni m!ri.m!i 0n!lt+ 'ec0t celel!lte.#+sc0n' #e o #!4i/te 'e 1lori 2!l*ene( C0n' crescuse lun! !/! 'e m!re$ Aco#ere! &reun s1ert 'e cer cu 'iscul ei sc0nteietor( Am lu!t.ii /i !'un+ri( Pe #ere.cu *+ncile 'istruse.l+cui.

i m!i #o.l #urt! #erm!nent l! e!( 6l+c+ri or*ito!re se 0n+l.!t+ #e c!te'r+.l #ri&e!m c! hi#noti !te( Ne !r'e! #leo!#ele /i o*r!4ii( Ne !me.ne #rin'e!m 0n hor+ 0n 4urul 1ocului /i .0n s!l! 0n c!re st+te!m.e!m.i #e lun+.! !urie /i.!m '!t se!m! c+ er!u lilieci( C0.! '!t 1oc cu chi*ritul #e c!re.st+te!m /i.se.+ 0n #+r /i nu.ii /i #ict0n'u.&ene!u c0r'uri.e s!u *lu e su*.!te /i urechi 'e /o*ol!ni( Deo'!t+ G!ro!1! !&u o i'ee c!re ne s!l&+3 s+ 1!cem 1ocul( Di#0n' /i 1erin'u.!m 0m#o'o*it.ticsit 'e ei( Noi !ler2!m 'intr.s+lt0n' 'e #e.i&! intr!r+.e! cu mirosul 'e lemn /i 'e 1um( Lume! no!str+ er! !cum mic+ /i t!inic+3 o s1er+ 'e lumin+ !2it!t+ /i 'e c+l'ur+( Arunc!m #e 1oc tot ce 2+se!m 0m#re4ur'o!r #entru #l+cere! 'e.'erut!.s#re lun! uri!/+ c!re *+te! #rin s#+rtur+( Nu er! *ine( Se l+s!se o r+co!re c!re ne 0n1ior!.!r+ trosnin'.r+cne!m 2utur!l. 'e i' se '+r0m!se /i 'e !1!r+ &ene! o un'+ 'e r+co!re( Pe cre!st! ruinei !celei!.i 'es#rin'e( Ne trece!u #e l0n2+ urechi l!r2ile lor !ri#i 'e #iele.o r0n+( Un col.! 'e 4os 0n sus cu l!ntern!.i r!#i'e 0n 4urul nostru /i .!runc0n' sc0ntei( <6ocul9 6ocul9= stri2!m c! ne*unele( Nu /tiu cine s.0nro/in' #ere.o sete 'e((( 'e ce$ .i&! c+ user+ #e #o'e! /i se t0r!u #e !ri#i.#ur#uriu.coco.*uc+.i2+ncu/! i.o#+i!m #0n+ !me.!#lec!t+ #e.! 0nce#ut s+ se *0n./i c0n' !m +rit ni/te um*re *ur+to!re #ro1il!te #e !erul !l*+strui !l 1erestrelor 1+r+ 2e!m ne.c0r'uri.i rotun'e 'e !r+t+tor.cu !ri#i 'in.ne.cu ochii 0nchi/i /i *r!.se.trece!u #rin 1umul ne2ru c!re se ri'ic! s#re t!&!n.'e trium1( Liliecii.r+s#0n'in' 'eo'!t+ 0n 4ur o lumin+ #0l#0ito!re.iri( Chi.i.o imit+m #e G!ro!1! c!re. /o1r!nii.le &e'e!m *ine siluetele 'i!*olice.crescuse un 1el 'e i!r*+( G!ro!1! s.ne 1e. 0n !ltul.ele 0n culorile cele m!i &ii( Stri2+tele no!stre er!u !cum! 'e *ucurie.surcele 'in 1ostul sc!un 'e l! c!te'r+.!m #us coroni.nu m!i nimere!u s+ i!s+ m!i re#e'e.0m#letin'u.! ri'ic!t #rim! 0n #icio!re /i.ii.#0n+ !m ri'ic!t 0n mi4locul s+lii un morm!n 'e 2uno!ie.i!r noi i.ele 'e#+rt!te( A&e!m o sen !.o cu #!n2lici /i !lte nimicuri #e c!re le !'useser+m 'e !c!s+( A/! cum 0/i lumin! 1!.0ncremenise c! un i'ol /i .c+in' s10/ietor /i sucin' cu o ciu'!t+ re#e iciune 'in c!#etele mini!tur!le( Dis#+re!u #rin 0ntunericul 'es 'in col.i#0n' cu sunete l! m!r2ine! !u ului( Am 0nce#ut s+ .se #re1+cu c+ o 0n2hite( A#oi o ! &0rli c0t colo.10l10in' t+cut.!r+t! 0n2ro itor( I.!m cules re#e'e 'e #e 4os c!iete mur'!re.c0nt0n' /i *+t0n' 'in #!lme( 5r+4e!m cu m0inile #rin !er.0nne*unite( Pro1il!.!m '!t /i #+#u/ic! #e c!re tre*ui! s.ite ne 0ns#+im0nt!r+.! !/e !t #e o *!nc+.0n cur0n' colc+i!u #rin !erul cl!sei.un col.+ /i m0r0in'.un #icior #e !ltul.1iin'c+ /ti!m c+ liliecii se !2!.cu m0inile 0n c!#.! &e'e! !lte /i !lte lim*i 'e 1l!c+r+ urc0n' s#re t!&!n.0ncerc0n' to!te s.ru#0n'u.o 1olose!sc+ l! 4oc( G!ro!1! o 0nh!.uie /i s+ se str0m*e 0n to!te 1elurile( Am 0nce#ut !tunci s+ 4uc+m to!te.s+re!m #e loc.'0n' ro.uri( 6ocul ne 0nc+l e! /i ne 0m*+t!.se #0rle!u l! 1l+c+rile &esele( C0.o t0n4ire( Ne str0m*!m /i ne !r+t!m col.ie 'e li*ert!te !*solut+.c+rui! .i#+m /i noi.chi.c+ituri !scu.se 0ncruci/!u 0ntre ei.c+ci to!te er!m 0m*r+c!te 0n rochi.'intre c+r+mi i.'!r er! 0n noi un 'or. nu ne '+'e!m se!m!.

n! !li 0n' 1ermec+tor.+./i #er1i'3 <Nu /tii s+ scrii /i s+ cite/ti( Nu /tii s+ socote/ti( A*i! '!c+ /tii cum te che!m+( L! mo!rte9= C!rmin! i.o 20riem( Pos!c+.i!r tu oricum e/ti #re! mic+ /i #re! *le2u.chi!r eu !m o1erit..i 1!ci test!.1+.ne.it+.!m murmur!t3 <Ele &or !/!.nu !#uc!se 0nc+ s+.!=( )ntr.0nc0t nu mi.! !runc!t #este um+r3 <E/ti #ro!st+.cu #+rul m+ciuc+( Prim! ! ie/it 0n 1!.!3 Tri*un!lul Ne2ru o con'!mn+ l! s#0n ur+to!re /i !r'ere #e ru2( Ne./i 'e! se!m! 'e situ!.e/ti o !schimo'ie.#use /i e! #!ie #este 1oc3 <Tu nu !i &i!.cilin'rice.o.#e c!re.c+ 'e./i 'e !lt1el er!m oricum !t0t 'e !me.! se ri'ic+ ime'i!t 0n t!&!n.+ >!len!.nu m!i !&e! nici o sc+#!re( G!ro!1! rosti sentin.!i '!t 1oc l! &!li +( Po.#+#u/oe m!i *ine !/!(((= G!ro!1!.1ocul r+*u1ne! &iolent.o cr+#+tur+ 'in #!rchetul smuls !l cl!sei( 6uni! !m 1+cut.c0t tim# Zi i.o(= Eu i.'e #e locul ei#ier'ut+ 0n !ce! &is!re rece 'in c!re nu se tre e! nicio'!t+.i 1ie9 S+ termin+m o'!t+ cu e!9= Pui!.+ c! s+.!m '!t se!m! 'ec0t ! 'ou! i 'e tic+lo/i! #e c!re.1ire/te.!scu.i s+./o#ti3 <E/ti ur0t+( E/ti 0m*r+c!t+ /le!m#+t( Cine o s+ te i! 'e ne&!st+$ Nu.! no!str+.Re2in! Portoc!lie. leului !t0rn! 1r0nt+( )ncerc!m s+ s+rim #este 1oc /i 'e m!i multe ori ! 1ost c0t #e. !cum !i 0m*ulin!t.o c! !cu !t+ #e Zi i.!m !runc!t #e r0n' 0n 1oc( Rochi.er!m !4uto!rele ei.mentuA.crunt+.!t0t! 4uc!t 0n 4urul ru2ului..!m 'e *r+c!t.! #oruncit s+ rostim 0n&inuirile( L! 1iec!re 0n&inuire.eu nici nu conte ( Nu ne stric! 4ocul.!m 0n1i#t 0ntr.*uim+cit+.i '!i se!m!(= Ester.o #e Zi i 'e to!te h!inele 'e #e e!.Zi i( Pentru noi e 'o!r un 4oc.!m 2r+*it s+ /i e8ecut+m sentin.e!( Coroni.o t+cere 0n c!re 'o!r trosnetul 1l+c+rilor se !u e!..i.!runc0n' o um*r+ ne!2r+.i!r 1lo!re! 'e 2ur!./i 'e !st! tre*uie s+ 'is#!ri(= So!rt! lui Zi i er! hot+r0t+.i! ei mi er!*il+ /i s+ 0nce!#+ s+ se 4ele!sc+.#e ./i 'in c!u ! !st! tre*uie s+ mori( Tu nu e8i/ti.o l+s!sem #e o *!nc+( Bocul m+ 1ur!se /i m+ entu i!sm!se !/! 'e t!re.cenu/ie( M0inile /i #icio!rele.! &or*it !lunecos.! no!str+ P+#u/!( 6iin'c+ #e ce! m!i mic+ n.i.i/0n' <R!#i.Zi i er! 4!lnic+3 un tru# 'e c0r#+.4u'ec+torii /i c+l+ii( A&e! s+ !#!r+ 0n 1!.#+re!u 'e #l!stilin+( Am !t0rn!t.!m m!i 2+sit.s#ri4init+ 'e i'( To!te ne str0m*!m l! e! /i 0ntin'e!m 2he!rele s.Zi i st+te! 0n 1!.G!ro!1! ne.'re!#t+.!m #ri&it.in1orm.cu &oce! ei c!re #+re! mereu c+ 0ntre!*+ ce&!.i!r Zi i #!rc+ se chirce!.! i se rosto2olise./i le.#e c!re eu 0ns+mi le croisem /i le cususem cu.o cum se le!2+n+.c! un 1luture 'e 1l!c+r+ /i cenu/+( Go!l+.e /i l0n+( Ru/ine s+.Zi i.#entru c+ !st1el ne teme!m c+ !r 1i #utut s+ ne 0n'uio/e e( Am 2+sit 'ou+ sc0n'uri 0m*in!te 0n un2hi 're#t.nu meri.'e G!ro!1!.celel!lte.o 1+cusem( D!r !tunci !m #l0ns 'e2e!*!( Cu m0inile 0n'oite l! s#!te /i le2!te cu un 1ir 'e !.it+ /i !#+s!t+ 'e un r+u interior.!ci s+ ne !#rin'em( Po!lele 1ustelor no!stre mirose!u ! !rs( C0n' !m o*osit 'e.!t0t! tru'+.#e c!re le.url! s#re lun+ c! o c+.o 0n /tre!n2 /i..! r0n4it3 <E/ti #lin+ 'e t+r0.!.i s+ m!i tr+ie/ti9= A'! i.o 'in s1o!r! unei #l!n/e 0n1+.'e c!re 1usese cusut 2rosol!n c!#ul 'e i#sos( Er! mur'!r+.c!re !r+t0n'.i!r noi.!m constituit 0n M!rele Tri*un!l( Er! con'us.o cu 'e2etul #e Zi i ! stri2!t l! e!3 <E/ti mic+.+.

#!rchet( Am 0nce#ut s+ 4uc+m i!r 0n 4urul ei- '!r 'e '!t! !st! un '!ns mohor0t- tro#+it- o*ositor- 1+r+ &eselie( Ne.!m 0m#r+/ti!t #rin col,urile s+lii- 'e un'e !m &enit s#re 1oc cu !lte h0rtii- *e,e /i *uc+,i 'e li#ite 'e creion- !/! c+ su* #icio!rele #+#u/ii s#0n ur!te se ri'ic!se un mic ru2 #ir!mi'!l( G!ro!1! l.! !#rins cu un lemn lu!t 'in 1ocul m!re /i- cu ochii l+r2i,i- !m #ri&it cum #rimele #!le 2+l*ui se li#esc 'e cor#ul #+#u/iicum m0inile /i #icio!rele 0nce# s+ !r'+ c! ni/te tor,e- cum 'in cor# iese un 1um 2ros( )n c0te&! secun'e Zi i 'is#+ru 0ntr.un 0n&eli/ 'e 1oc( S1o!r! se !#rinse /i e! si se ru#se- i!r #+#u/! se #r+*u/i #este ru2un'e !rse mult+ &reme- #0n+ se #re1+cu 0ntr.un &+l+tuc 'e cenu/+( Do!r c!#ul i se 0nne2rise /i r+m+sese c! o *il+ mur'!r+ 0n mi4locul 1l+c+rilor( P+rul 'e !,+ i se c!r*oni !se 'e mult( Deo'!t+- c! /i cum s. !r 1i tr0ntit cu #utere o u/+- cele 'ou+ 1ocuri *u1nir+ 0ntr.o e8#lo ie 'e sc0ntei /i se stinser+( Nici m+c!r 4!rul nu m!i !r'e!( Totul er! cenu/+ /i 1um( S!l! '+r+#+n!t+ se um#luse 'e un 1um 0n,e#+tor- 2reu 'e res#ir!t( Prin col,ul '+r0m!t !l i'ului se &e'e! un s1ert 'e lun+!l*+strin' cerul 0n 4ur( Totul se 'estr+m!se /i ne 2+se!m !cum- l! mie ul no#,ii- 0ntr.o cl+'ire ruin!t+3 ni/te 1eti,e s#eri!te( Din col,urile lor- liliecii se tre ir+ 'in nou /i 0nce#ur+ i!r+/i s+ *ur+t+ce!sc+ #rin s!l+( Al,ii 'e.!1!r+ le r+s#unser+- n+&+lin' #rin 1erestre( Am lu!t.o l! 1u2+- ,i#0n'- #e cori'o!re- urm+rite 'e c0r'urile 'e /o!reci 0n!ri#!,ic!re !cum ne i *e!u cu.!'e&+r!t #este 1!,+ /i 0ncerc!u s+ ne s10/ie h!inele( Cori'o!rele se 0nmul,e!u /i nu m!i 2+se!m ie/ire!( L!ntern! G!ro!1ei 0/i !lun2e! lumin! #e #ere,ii !co#eri,i 'e licheni( C0n' !m 'eschis un! 'in nenum+r!tele u/i- ne.!m tre it *rusc !1!r+- su* lumin! 1eeric+ ! lunii /i.! stelelor( 6u2e!m #e str!'! ne!2r+- urm+rite 0nc+ 'e lilieci- c!re s.!u rotit 'u#+ noi #0n+ l! col,ul str+ ii no!stre( Ne.!m o#rit 1iec!re l! c!s! ei( Chom*ie !ler2+ s#re mine /chio#+t0n' /i m0r0in'- '!r m+ recunoscu /i se #otoli ime'i!t( M.!m strecur!t 0n c!mer! me!com#let !me,it+- inc!#!*il+ 'e orice 20n'- cu o o*ose!l+ teri*il+ 0n o!se( Pute! s+ se 0nt0m#le orice- chi!r s+ nu m!i intru 0n "8) nicio'!t+'!r sim,e!m c+ n.!/ 1i su#ort!t s+ &ise 0n no!#te! !cee!( Totul m+ 'ure!- totul m+ !#+s!( Am scos scoic! 'e su* #ern+ /i.!m #us.o #e m!s+( Am 'ormit 2reu- ne2ru- #0n+ ! 'ou! i- #e l! ece 'imine!,!c0n' m.! scul!t m+tu/!( A&e!m mus!1iri- &eniser+ l! mine 2emenele /i >!len!- c! s+ m+ console e #entru trist! #o&este cu Zi i /i s+ m+ om!2ie e- !&e!m s+ 1iu ultim! re2in+( Atunci mi.!m !mintit 'e tot ce se 0nt0m#l!se no!#te! trecut+ /i !m 1+cut e1ecti& o cri + 'e isterie( Am #l0ns /i m.!m t+&+lit #e 4os- lo&in'u.m+ cu #!lmele #este 1!,+0n1i20n'u.mi un2hiile 0n *r!,e( Le.!m '!t !1!r+ #e 1eti,e url0n' l! ele( Am ,i#!t /i l! t!nti Aur!- c!re intr!se s#eri!t+( A*i! 'u#+ &reo or+ m. !m m!i #otolit /i.!m 0nce#ut s+ r0' #rintre l!crimi l! 2lumele #e c!re mi le s#une! m+tu/! c! s+ m+ lini/te!sc+( I.!m is c+ !m #ier'ut.o #e Zi i- cu c!re 'orme!m 0n #!t 'e l! cinci !ni- '!r c+ !st! se 0nt0m#l!se ieri l! !mi! +( Du#+ ce m.!m s#+l!t #e o*r!4ii c!re.mi !r'e!u- !m m0nc!t /i.!m 0nce#ut s+ m+ 20n'esc cu ce s+ m+ 0m*r!c( Nu !&e!m

#re! multe !ltern!ti&e3 !'usesem 'e !c!s+ o sin2ur+ *lu i,+ ro/ie "m!i *ine is c+r+mi ie% /i ni/te cior!#i trei s1erturi cu 'un2uli,+ ro/ie( D!r mi.!m #us 1ust! !l*+- 0n li#s+ 'e !ltce&!- i!r #e c!# o e/!r1+ lun2+ 'e m+t!se- im#rim!t+ cu 1lori &i/inii( M.!m 10,0it ni,el 0n 1!,! o2lin ii- c!re st+te! c!m 0nclin!t+- /i.!#oi !m ie/it s+ cule2 un tr!n'!1ir( Am t+i!t cu cu,itul co'i,! unui!- #lin+ 'e 2him#i( Tr!n'!1irul er! mic- !*i! 0m*o*ocit- '!r c0te&! #et!le #ur#urii se /i 'es1+cuser+ /i st+te!u r+s1r0nte- l+s0n'u.le s+ se &!'+ /i #e celel!lte- 0n&+l+tucite- u'e 'e rou+( M.!m hot+r0t s+.l ,in 0n m0n+( Mi l.!/ 1i #rins 0n #ie#t- '!r /i *lu ! me! er! ro/ie( Am ie/it 0n so!re /i le.!m 2+sit #e to!te 1etele !'un!te #e mic! #l!t1orm+ 'e ciment- #e c!re 0nc+ se m!i &e'e!u cele /!#te cercuri 'in 4urul tronului( M.!m !/e !t #e sc!unul 0m#o'o*it /i Pui! mi. ! #us #e c!# coroni,! 'e #olei!l+( M.!u 0n1+/ur!t 0n 2hirl!n'e lun2i 'e h0rtie lucio!s+ ro/ie c! 1ocul- mi.!u 0m#letit 0n #+r 2!ro!1e /i mi.!u #us #e 'e2ete inele cu #ietre ru*inii( A#oi mi.!m #rimit o*iectul- un inelu/ c!re #+re! 'e !ur( Nu er!m 0n !#ele mele( A&e!m sentimentul c+ nu &oi 1i l! 0n+l,ime- c+ iu! me! &! 1i un e/ec( :ti!m c+ nu s0nt 1rumo!s+c+ nu.mi st+ *ine 0n ro/u( Mi.!m strecur!t inelul 0n 'e2et /i !m hot+r0t s+ mer2em l! locul 'e 4o!c+- !'ic+ l! 1oi/or( M+ 20n'e!m c! 'u#+ 4oc s+ m!i trec /i #e l! E2or( Tre*ui! s+.i s#un c+ r!t!sem &isul- c+ nu m!i er!m 'emn+ s+ mer2 Acolo( Am lu!t.o #este c0m# /i.!m co*or0t #entru c0te&! minute 0n 2rot! lui Rol!n'o( Acee!/i lumin+ !l*+struie se r+s1r0n2e! #e #ere,i- '!r- c0n' l.!m &+ ut #e <#rietenul nostru=- cum 0nce#user+m s+.l numim- !m !mu,it3 #!rc+ trecuser+ mii 'e !ni( Din uri!/ul schelet r+m+seser+ 'o!r 2r+me i 'e ,+r0n+( O!sele *! inului m!i r+ *+te!u totu/i- s1+r0m!te- 'in #r!1ul mur'!r- !l+turi 'e *uc+,i 'e ,e!st+- s1erturi 'e m!8il!r- resturi 'e &erte*re( Tim#ul /uier!se #e 'e!su#r! lui cu o &ite + /i o 1urie 'e necre ut( Am ie/it !*+tute 'in !cest osu!r /i ne.!m continu!t 'rumul- #este c0m#- s#re 1oi/orul c!re se 0n+l,! su* cerul scli#itor( Ciulini cu 1lori !l*!stre ne 20ri!u #icio!rele 0nc+l,!te 0n s!n'!le 'e #0n +( Al*ine #0nteco!se se o#re!u 'in *or #e o *u + 'e 2ur!.leului- o 'eschi'e!u /i intr!u 0n+untru( Cotro*+i!u !colo /i ie/e!u 2!l*ene 'e #olen #e s#in!re( Z*ur!u m!i 'e#!rte- !t0rn0n' c! ni/te s+cule,i 'e !ri#ile in&i i*ile( E2or er! !c!s+- sus- 0n c!mer! lui( Ne #ri&e! 'e #e 2e!m /i ne 1+cu /i.un semn cu m0n!( L.!m s!lut!t /i noi- cele m!i multe 0m*in'u.i 'ulce- *ine0n,eles ironic( Gemenele 0i 1+cur+ /i o re&eren,+ /i.!#oi #u1nir+ 0n r0s( De l! 1oi/or #0n+ l! m!2! ie er! 'estul loc *+t+torit c! s+ ne #utem 4uc! 0n &oie( Acum er! !cum( )n c0te&! minute tre*ui! s+ n+scocesc un 4oc interes!nt( To!t+ r+s#un'ere! ilei !cestei! 0mi re&ene! mie( )mi suce!m /i.mi r+suce!m inelul #e 'e2et( Ce.!/ 1i #utut s+ 1!c cu el$ Nu.mi &ene! 0n minte nimic( Am 0ncerc!t s+ #ri&esc #rin el- cum 1+cuse C!rmin! cu #erl!- '!r nu ie/i nimic 'in !st!( )n sl!&! cerului so!rele !r'e! #!rc+ 'u'uin'( Am #ri&it cercul lui 'e met!l to#it #0n+ c0n'- mut0n'u.mi #ri&ire!- n.!m m!i &+ ut 'ec0t #ete &iolete /i &inete( M.!m uit!t !#oi s#re 2e!mul lui E2or- '!r #er'elu,ele

tr!ns#!rente er!u l+s!te( M.!m hot+r0t3 !&e!m s+ ne 4uc+m 'e.! c+s+tori!( Inelul !&e! s+ 'e&in+ o &eri2het+( Eu tre*ui! s+ 1iu mirelei!r mire!s! urm! s.o tr!2em l! sor,i( E 're#t c+ ne m!i 4uc!ser+m uneori 'e.! !/! ce&!- '!r 1etele s.!u !r+t!t to!te- chi!r 'e l! 0nce#ut*ucuro!se( Er! un 4oc #e c!re #ute!i s+.l tot 4oci 1+r+ s+ te #lictise/ti( Am intr!t 0ntr.o !2it!,ie c! 'e nunt+ !'e&+r!t+( Ne lu!ser+m cu noi- c! 'e o*icei- h0rtie- creio!ne- 1o!r1ec+( M!i 0nt0i !m 1+cut *ile,elele- #e c!re urm! s+ scriu cele /!se nume !le #rietenelor mele- c! s+ !1l+m cine &! 1i mire!s!( Aici !m tri/!t- '!r nu er!m 0n st!re s+ 1!c !lt1el( Am scris #e to!te *ile,elele <Ester=( Le.!m 0m#+turit !#oi- /i G!ro!1! ! tr!s un sin2ur *ilet 'in #umnul meu( Pe celel!lte le.!m ru#t re#e'e /i le.!m !runc!t( D!c+ mi le.!r 1i cerut- !/ 1i r+m!s cu to!t+ ru/ine! #e c!#( Risc!sem mult- '!r 4ocul 0mi ie/ise( Deci Ester !&e! s+.mi 1ie mire!s+( M!i ro/ie 'ec0t er! nu #re! !&e! cum s+ 'e&in+- '!r 0i st+te! *ine( To!te se 0n2r+m+'iser+ 0n 4urul ei- <s.o 2+te!sc+=- i!r eu- r+m!s+ l! o #!rte- n.!m 2+sit ce&! m!i *un 'e 1+cut 'ec0t s+.mi #un #e c!# #+l+ri! unchiului meu- #e c!re o c+r!sem 'e.!c!s+ 0m#reun+ cu !lte lucruri( Mi.!m str0ns tot #+rul su* e!( Mi.!m le2!t l! 20t o 1un'i,+ 'e #0n + &er'e- 0n chi# 'e #!#ion- /i cu un c+r*une 2+sit #e 4os !m ru2!t.o #e A'! s+.mi 1!c+ o must+cio!r+( P0n+ l! urm+- A'! ! ru#t c+r*unele.n 'ou+- i.! '!t 4um+t!te sor+.sii /i !m0n'ou+ mi.!u tr!s!t- simetric /i simult!n- 'ou+ 4um+t+,i !rcuite 'e must!,+ 'e to!t+ 1rumuse,e!( M!i mult n.!&e!m ce s+ 1!c( Pe Ester o 0m#o'o*iser+ cu un &o!l 'e ti1on !l* c!re.i &ene! #0n+ su* *+r*ie( Ar 1i &rut s+ #un+ #e e! to!te <*i4uteriile= #e c!re le lu!ser+ cu ele- '!r Ester nu &roise s+ le #o!rte( Pe m0ini nu #+str+ nici un inel( Din 0nt0m#l!re- rochi,! #e c!re /i.o #usese 0n !ce! i er! !l*+ "cu ti& !l*+strui%- !/! c+- 0n sim#lit!te! ei#+re! o !'e&+r!t+ mire!s+ 0n mini!tur+- o mire!s+ ro/co&!n+- *ucl!t+cu un 2r!,ios /i no*il n!s !c&ilin( C! *uchet 'e nunt+- 1etele i.!u !'un!t un *r!, 'e 1lori 'e c0m#3 #+#+'ii- mu/e,el- !l*+strele((( :i celel!lte 1ete 0/i 0m#+r,ir+ rolurile( A'! /i >!len! !&e!u s+ 1ie #+rin,ii *+i!tului- C!rmin! /i Pui! cei !i 1etei- i!r G!ro!1! . #reotul c!re tre*ui! s+ ne cunune( Pentru !st! 0/i 1+cuse 'intr.o c0r#+ ne!2r+ o *!r*+ #0n+ l! #+m0nt( Nu te #ute!i uit! l! e! 1+r+ s+ te.!#uce o &eselie ne*un+( Am hot+r0t c! <!lt!rul= s+ 1ie chi!r 0n 1!,! u/ii st!co4ii- #r+1uite- ! m!2! iei( Mirele /i mire!s! tre*ui!u s+ &in+ 'e.! lun2ul !leii c!re 'uce! 'e l! 1oi/or l! m!2! ie- i!r !colo- 0n 1!,! u/ii- &! !/te#t! #o#!- cu inelele( Pe l0n2+ cel 'e !l!m+ !l meu- se m!i i&ise un inelu/- #ro*!*il 'e !r2int- 1+r+ #i!tr+- c!re !&e! s+ 1ie ! 'ou! &eri2het+( Totul er! #re2+tit( L0n2+ 1oi/or !m 1orm!t !l!iul( Ester m.! #ri&it o cli#+ 0n ochi /i m.! lu!t !#oi 'e *r!, cu un 2est s1ios- #e 4um+t!te 4uc!t- ,in0n' l! #ie#t- cu ce!l!lt+ m0n+- *uchetul 'e 1lori( A*i! i se &e'e!u tr+s+turile 1e,ei #rin &o!lul !r!n4!t cu 2ri4+ #e c!#( O #ri&e!m cu co!'! ochiului- #e c0n' 0n!int!m cu #!/i mici s#re <!lt!r=( Celel!lte 1ete- solemne- &ene!u c0te 'ou+ 0n urm! no!str+( Eu er!m co#le/it+- #e m+sur+ ce mer2e!m- 'e sentimente mult #re!

#uternice #entru mine- 'e o su1erin,+ /i o triste,e #e c!re nu le 0n,ele2e!m- !mestec!te cu o *ucurie ne!2r+- !m!r+- insu#ort!*il+( :ti!m3 cur0n' !&e! s+ se termine totul( Cur0n' -tot ce 1+ce! 1!rmecul !cestor ile "!cestei lumi% !&e! s+ se /te!r2+ 'e #!rc+ n.!r 1i 1ost nicio'!t+( >r!,ul Esterei- #e c!re.l str0n2e!m !cum su* !l meu- !&e! s+ 'is#!r+( M!rile Bocuri lu!u s10r/it( A4unse 0n 1!,! G!ro!1ei- ne.!m o#rit#ri&in' 'o!r 0n!inte( U/! m!2! iei #utre ise !#ro!#e com#let( L!c+tul m!re- ru2init- !t0rn! #e #o!rt+ c! un si2iliu( Mi.! 1ul2er!t #rin minte c+'u#+ s#usele lui E2or- !colo tre*ui! s+ 1ie "8)!ul. I'ee! mi s.! #+rut m!i !*sur'+ c! nicio'!t+( G!ro!1! morm+i! re#e'e ce&!- #ro*!*il #e ,i2+ne/te- tin0n' #!lmele 0n chi# 'e c!rte- str0m*0n'u.se /i tr+20n'u.se 'e *!r*+( 5eni /i momentul solemn 0n c!re ne 0ntre*+ #e 1iec!re '!c+ &roi!m s+ ne cunun+m cu ce!l!lt+- l! c!re !m r+s#uns !m0n'ou+0ncet3 <'!=( Ni s.!u #us inelele 0n 'e2ete /i.!m 1ost 'ecl!r!te <*+r*!t /i ne&!st+=- 0n #u1niturile 'e r0s !le 1etelor( Acum tre*ui! s+.mi s+rut mire!s!( D!r nu #ute!m( 6etele stri2!u l! noi c+ tre*uie ne!#+r!t- c+ !/! se 1!ce- /i ne 0m#in2e!u un! s#re !lt!( P0n+ l! urm+- #ier 0n'u.m+ cu totul- !m lu!t.o 'e umeri #e Ester- i.!m ri'ic!t &+lul 'e #e 1!,+ /i. !m s+rut!t.o u/or #e *u e( H!*!r n.!m- cum 0,i s#une!m- c0n' !m 1+cut !mor #rim! '!t+- '!r n.!m s+ uit nicio'!t+ cum !m s+rut!t.o #e Ester((( Ne.!m m!i 4uc!t c0t&! tim#- !m #rimit 1elicit+rile tuturor- '!r nu m!i er!m 0n st!re- nici eu- nici <mire!s!= me!- s+ m!i 1!cem 1!,+( A/! c+- 'u#+ &eun s1ert 'e or+- ne scoseser+m 'e #e noi #o'o!*ele m!trimoni!le- 0mi /tersesem must+,ile /i er!m 2!t! s+ ne 0nto!rcem !c!s+- l! m!s! 'e #r0n ( Eu !m r+m!s 0ns+ s+ schim* o &or*+ cu E2or( Am urc!t 0n c!mer! lui( I.!m s#us c+ nu &is!sem nimic no!#te! trecut+ /i ! r+m!s contr!ri!t( <Totu/i 0nc+ nu e un 'e !stru( Mi se #!re c+ e/ti c!m tr!s+ l! 1!,+( )nce!rc+ s+ 'ormi 0n 'u#+.!mi! ! !st!- cu scoic! me! su* #ern+( E/ti l! un #!s- ce n!i*!- e/ti m!i !#ro!#e c! nicio'!t+( Un sin2ur &is- 20n'e/te.te l! mine- l! noi- l! to,i cei c!re cunosc Intr!re!( Uit+.te l! 1lorile #e c!re ,i le.!u !'us !cum c0te&! ile(= D!r 1lorile lor er!u &e/te'e( <Un sin2ur &is- S&etl!n!- /i &ei !4un2e !colo un'e nu ! !4uns nimeni nicio'!t+- &ei /ti ce nu ! /tiut nimeni nicio'!t+&ei /ti- 0n 1ine- )N 6INE- A'e&+rul(= Pe m+sur+ ce &or*e!- E2or 'e&ene! tot m!i !2it!t- 0i er! teri*il 'e 1ric+( D!c+ eu r!t!m- 0nsemn! c+ el tr+ise chi!r 'e2e!*!( Ar 1i 0m*+tr0nit c! un eunuc- 'e #! + l! u/! unui h!rem c!re nu er! !l lui /i cu c!re nu !&e! ce 1!ce( To!t+ 1!nt!stic! lui 2ene!lo2ie s.!r 1i 'o&e'it inutil+( Ar 1i tre*uit s+ m!i tre!c+ cine /tie c0te sute 'e !ni #0n+ ce un urm!/ !l lui E2or- l! 1el 'e lun2 /i 'e 1ili1orm- !r 2+si o !lt+ 1eti,+ c!re s+ &ise e- con/tiincio!s+- &isele( L.!m lini/tit- i.!m s#us c+ &oi 'ormi- '!r E2or mi se #+re! 0n !ce! cli#+ 0n'e#+rt!t- ire!l( "8)!ul meu 1usese s+rutul #e c!re i.l '+'usem Esterei( )n !ce! cli#+ !&usesem Totul(=S#une.mi- E2or- c!re este !cel '!r minun!t #e c!re l.!u #rimit !i t+i 'e l! musc! 'in A1ric!$= 0l 0ntre*!m 'e '!t! !st! 1+r+ curio it!te- #ri&in' #e 2e!m s#re c0m#ul

2hemuit+ 0n !/ternut.ele2 4ocul.urile.0n u/+.m!i mult &or*ite 'ec0t &+ ute( Er!m &or*it+ 'e cine&! 'in !1!r! me!.'!r l! mine &! 'ur! to!t+ &i!.1+c0n'u.!ltele !r 0n' c! !ci'ul( )n totul.e!n !l &isului(= M.iuni.i!t+ '!rul( Locul +st! mo!le 'in #ie#tul meu m. >! chi!r !m !&ut sentimentul !cut c+ !m 0nt0r i!t.#une m0n! !ici(= Se 'escheie l! un n!sture 'e l! c+m!/+.0n tim# ce m+ 0n'e#+rt!m #e c+r!re( Er! mereu !colo.!( O s+ r+m0n to!t+ &i!.#e c!re o #erce#e!m cu !ltce&! 'ec0t cu sim..!m ri'ic!t 0n c!#ul o!selor( Er!m 0nc+ !me.n.*ol*oroselile hier!tice( :i !cele cu&inte nu er!u nici #e 'e#!rte ni/te !*str!c.!m r+sucit.#e c!re o tr+i!m cu !ltce&! 'ec0t cu cor#ul /i cu minte!( Er!m tortur!t+.mi.r+*'0n' s0c0ielile lui M!rcel cu stoicism /i t+c0n'.!m #ri&it cum st+te! 0n #r!2ul c!sei.m.!m culc!t.0n1+/ur0n'u.le2ume cu 1run ele &er i c! 1iere!.!r 1i 1ost 2reu s+ s#un% /i m.sim.!r 0n' c! 1l!c+r!.c! un str!t 'e 2r+sime( <E timusul.!cum culorile !urii !le 'u#+.c! s+.#0n+ !m c+ ut 0ntr.l! 0ntre*+rile /i !lint+rile m+tu/ii mele( D0ns!.! un co#il.ro/ii /i !l*!stre.o st!re 'e 'elir 0ntunec!t.l #ot !tin2e cu 'e2etele sus.m+ 0n ce!rce!1uri.!m m!i &+ ut 'ec0t 1oi/orul cu 1ere!str! scli#ito!re 'in turnuri( A4uns+ !c!s+.!cel lim*!4 nu er! 'o!r lim*!43 unele cu&inte er!u 2el!tino!se.'!r 'istin2e!m 'e.'in !lt+ lume.!m m0nc!t re#e'e.s+r!c!.0mi s#use( Gl!n'! co#il+riei( De o*icei 'is#!re 0n !'olescen.!te.co4ile 'e &o#se! lu!ser+ .!m ri'ic!t 'in #!t /i !m ie/it 0n 1u2+ 'in c!mer+( Culo!rul cenu/iu 'e #0n+ l! u/! 'in 1!.urile mi se 0ntorseser+ 0n+untru( M.'e somn cu 1r!2mente 'e &ise.+ ! c!sei mi s.&or*ire! !cee! er! o lume *i !r+.ii /i m!i mu/c! 'in #0ine( M.! #+rut nes10r/it 'e lun2( C0n' !m 'eschis u/!.it+.c! /i c0n' !/ 1i /tiut c+ nu !&e!m s+.i &e2he &isele( D!0n.! i *it *rusc 0n 1!.e#+tur! !celei insecte ciu'!te conser&+ timusul( Prin el #+trun i 0n &is /i 'e&ii.'e !lt1el.m!re c0t 4um+t!te 'e cer( C!mionul er! m0nc!t #ur /i sim#lu 'e so!re.!m sucit /i m.rn!i mult 'istr!t+ 'ec0t 0nc+#+.it 2reu 'e E2or 0n !ce! 'u#+.l m!i &+' nicio'!t+( L.0n c!#ul meu er! un &0rte4.s+.s#len'o!re! 2r+'inii3 1lori cu #otire uri!/e.'!.un so!re or*itor.!mie ii( M.ul.c! s+ ic !/!.#0n+ /i l! m!s+ cose! un ti& l! &reo 1ust+ s!u l! !ltce&!( Ru#e! !.s+ &+ 0n.cet+.ie #recis+ #ri&in' secun'! 0n c!re tre*ui! s+ 1iu !colo( M.0n!t+.e8ist!m num!i !t0t! tim# c0t !cel cine&! 0/i roste! cu&intele in'esci1r!*ile.0ns#+im0nt+tor 'e 1r!2ilm!re #+i!n4en usc!t /i trist.! !4ut!t s+ te cunosc.#0n+ un'e m+ con'usese3 monstru mel!ncolic.0nsorit( E2or m+ #ri&i mir!t /i 'u#+ o cli#+ 0mi r+s#unse3 <Ah.0ncet.m!rtiri !t+ 'e !cel lim*!4 c!re m+ &is!( Am 'eschis ochii 'u#+ un tim# "c0t 'e lun2.semn cu m0n!( Am 0ntors 'e m!i multe ori c!#ul s#re el.nemi/c!t( D0n' col.!mi! +.+r+*u1nin' 'intr.! 1ul2er!t 20n'ul c+ tre*uie s+ !4un2 l! "8).!ltele u'e /i 0n2he.un milion 'e culori.cu scoic! minun!t 'e 'ulce l! #i#+it su* #ern+( Ar'e!m to!t+.!r 1i '!t "c0n'$% o in'ic!.0n c!#ul #ie#tului( Acolo !&e! un loc mo!le.'e #!rc+ mi s.totul str+lumin!t 'e.mi.!m 'es#+r.! cu 'in.+.

no!#te!( De #eretele 'in 're!#t! me! se s#ri4ine! un rec!mier l!r2.i!r #e m!r2ini i'eo2r!me s#eci1ice( L! !ce! m!s+.1oc /i 1ume2!u l! lumin! monstruo!s+ ! #+tl+2elelor ro/ii( Am ie/it #e #o!rt+ /i cur0n' !ler2!m #e c0m#.e&!nt!iul met!lic 'e l! mi4loc.un 2!l*en.ion!re( P!tul er! ne1+cut.lustruit.se s#ri4ine! 'e #eretele cu 1ere!str!( Pe el se !1l!u 'oi #ui/ori &er i 'e #ern+.+.cu 2ri1ul s#re interiorul c!merei.!m '!t se!m! c+ 1usese un s#r!E%( L0n2+ to!let+.i 0ntr.ie 'e 4!#one +rie3 'ou+ #+s+ri #ri&in'u.l! !ce! m!s+ st+te! un t0n+r /i *+te! l! m!/in+( M!i &+ usem 'e &reo 'ou+ ori m!/ini 'e scris.c! 0n unt( Am !runc!t l!c+tul c0t colo /i.ro/ie cu 'esene turce/ti.imit!.un sin2ur #!s .erie *ureto!s+.un /ir 'e *locuri( 6ere!str! !&e! o #er'e! !l*+.o chit!r+( Pe un! 'intre u/ile /i1onierului er! li#it+ o ilustr!.0nc+ un tu* met!lic.'!r !cele! er!u ne2re.'in c!re mereu se ri'ic!u litere .'e #l!stic !l*+strui.n 1!.ite( Un col.!m scos chei! 'e !ur /i !m 0m#l0nt!t.crem lini/titor( Peste #!rchet se 0ntin'e! un co&or!/ &ernil cu 'esene rom*ice ne2re /i !l*e( C!mer! er! mo*il!t+ mo'est3 un 'ormitor ie1tin !lc+tuit 'in c0te&! #iese 1urniruite cu lemn 2+l*ui( Pe #eretele #e c!re se !1l! u/! 0n #r!2ul c+rei! st+te!m se 2+se! un /i1onier( Pe /i1onier.!=( T0n+rul scosese c!#!cul !l*!stru m!i 0nchis !l m!/inii.! me! er! ocu#!t cu o 1ere!str+ #!nor!mic+.tri#l+.c! ni/te 'ic./i 'r!#erii cu 'un2i &er i /i 2!ro!1e 2!l*ene #e 1on' #!li'( Un 1otoliu c!m usc+.l0n2+ u/+.c0te&! 1o!rte 2ro!se.'os!re.un! #ortoc!lie /i ce!l!lt+ ne!2r+( Pe ce! #ortoc!lie er! !/e !t+.o to!let+ cu o2lin'+( Un tu* met!lic cu c!#!c 'e #l!stic !l* er! !/e !t #e un col.ni/te scrisori.#e c+r!re! s#re 1oi/or( Am str+*+tut !cel 'rum c! 'intr.ie re#re ent0n'. !l to!letei "mult m!i t0r iu mi.#rins+ 'e o 2!lerie 2!l*en+ cu 'ou+ *r0uri c!1enii #e m!r2ini.i.+ 'e met!l !/e !t+ 0n st0n2! scri! cu litere ne2re <Eri.'e'esu*tul unui t!*lou 0n !cu!rel+.'e 1oi !l*e.0mi '!u se!m! !cum.o /i !m intr!t( M+ !1l!m 0ntr.se #otri&e! #er1ect.i&.!m re2+sit 1!.o c!mer+ 'e m+rime mi4locie.'incolo 'e.'ou+ &!li e 'e imit!. ri'ic!t '+'e! l! i&e!l+ m!teri!lul !l*!stru cu c!re er! t!#i.i.0nc+rc!t+ 'e c+r.i!r #e o #l+cu.ii u2r+&i.un #!h!r cu creio!ne color!te /i ni/te e8tem#or!le corect!te cu cerne!l! ro/ie.!/! c+ se &e'e!u !cum *ine cele 'ou+ role ne2re.'e met!l.#rin c!re se +re!.o 1o!r1ec+. /i *rusc m.o c!te'r!l+ lumin!t+./i 1+ce!u un 2omot !sur itor( Ce! #e c!re o #ri&e!m !cum er! mult m!i mic+.o rol+ 'e culo!re! mierii "'es#re c!re /tiu !cum c+ er! o rol+ 'e scotch%.0n mi4locul #eretelui.ie 'e #iele.se 'e #e 'ou+ cren2u.#e l!'! c+rui! er!u 0n2r+m+'ite tot 1elul 'e c+r.c0n' mersesem cu m!m! l! not!ri!t.o 0n l!c+tul ru2init( A/! cum m+ !/te#t!sem.se r+suce! &olu#tuos.cu t!#i.se !1l! o m!s+.o cli#+ m.e 'e *!m*us.o str!'+ l!t+.o 0n2r+m+'ire 'e ce!rce!1uri *o.!m s#ri4init cu 1runte! 'e u/! st!co4ie( Am 0ntre'eschis.cu #ere.un #ulo&+r c!1eniu !runc!t l! 0nt0m#l!re /i un #roso# #lu/!t2!l*en( Cel m!i interes!nt er! 0ns+ #eretele 'in st0n2! me!( Li#it+ 'e el se !1l!.c!iete 2ro!se.un ce!s 'e m0n+.!t rec!mierul( Tot #eretele 'in 1!. 6+r+ s+ e it nici o secun'+.+ cu m!2! i! '+r+#+n!t+ 0n c!re se 2+se! "8)!ul.

! 'e.#0n+ !m !4uns l0n2+ um+rul lui( Er! concentr!t./i #!n2lic! *icolor+.nu er! m!re 'i1eren.! #us #e #!t1+c0n'u.'e ni/te cute c!re !r 1i !r+t!t o*i/nuin.s1io!s+.e!m 0n st!re c! s+.0l 1+ce!u s+ #!r+ 'e cel mult 'ou+ eci /i cinci 'e !ni( Oricum.'es#re scoic! 'in c!re em!n!u .c!re s+lt! r!#i'.to!te 0n1+.1!.cu n+ri #relun2i.in ner!s /i nu #urt! &eri2het+( Un2hiile 0i er!u t+i!te scurt( Mi.it+ /i tul*ur!t+ c! s+ citesc tot m!nuscrisul.ro/ie /i ne!2r+.i c+'e! #este urechi 0n /u&i.in 'e !r+t!t( )n !1!r+.!m m!i &+ ut un te!nc 'e 1oi '!ctilo2r!1i!te( Prim! !&e! titlul "8).#e t!m*ur.'es#re str+mo/ii lor.0n #ulo&+rul lui &i/iniu.! nu se l+s! is#itit( O 2ur+ u/or !simetric+ 'e!su#r! unei *+r*ii 1erme.! m0n20i!t #e #+r( A#oi ! lu!t te!ncul 'e 1oi scrise l! m!/in+ /i le.'e/i 0n2uste( 6!.i!r o*r!4ii 2!l*eni.er! !colo.l 1!scine! +.recite!.i( O must!.i&! #!/i 0n+untru.!r 1i 1ost 0n !cel!/i tim# sce#tice /i !m!re( Gur! 0i er! c+rno!s+.o 1r! + s!u 'ou+.ie.0nchis.nu se #ute! s+ nu m+ 1i o*ser&!t intr0n'( Din c0n' 0n c0n' se o#re! 'in scris.cum m.mi semn s+ citesc( Er!m #re! !me.'!r #entru moment nu m+ interes! 'ec0t t0n+rul( Acest! nu.triun2hiul!r+.c! 'e 'ou+ #!r!nte e.cel #u.cu /osete crem 0n #icio!re( Mi.! 0m*it.!m 1+cut c0.c!re.e lui Zi i( Er! !#oi 'es#re #ietenele mele.er! &or*! 'es#re mine( Cum m+ 'uce!m cu m!m! l! t!nti Aur! /i cu t!t! l! Or+/elul Co#iilor.'i!*olic+.!tunci.!u 2+sit 0n comer.! r0'e mult '!c+ n.e 'e or'on!te.!r 1i !/te#t!t( C0n' 0m*e! er! co#il+ros /i !#ro!#e 'r+2u.!/ 1i is#r+&it 'ec0t 0n c0te&! ile( L! 0nce#ut n. ! mu/c!t o'!t+ Chom*e 'e o*r! .ele no!stre.ne 0n tr!m&!ie.l !mintesc 0n cele m!i ne0nsemn!te 'et!lii( De #il'+ er! #u.se !1l!u l! !cel!/i ni&el% /i mi.mi '+'use nici o !ten.cum er! !/e !t #e sc!un.! 0n2ust+.!m #rice#ut nimic.i/!te chi!r !/! cum er!u( Scri! 'es#re E2or /i 'o!mn! >!ch.+ 'estul 'e r!r+ er! 0nc!'r!t+.cum 0i 1+ce!m 1usti.'e !lt1el nici nu l.! 0ntors 1!. !semene! m!/ini 'e scris( T0n+rul nu er! 'e 1!#t chi!r !/! t0n+r( Tre*uie s+ 1i !&ut !#ro!#e trei eci 'e !ni( D!r siluet! lui 1ir!&+.sco*i. Er!u multe.! lui !&e! #u.'es#re G!ro!1! /i Pui! /i >!len! /i A'! /i C!rmin! /i Ester.0n #!nt!lonii 'e &elur &er'e 0nchis.0n st0n2! m!/inii 'e scris.! s#re mine "1e.! o#rit.'!r nu *+te! nici #e 'e#!rte !t0t 'e re#e'e c! '!ctilo2r!1ele 'e l! not!ri!t( Ochii c+#rui 0ntunec!t !&e!u 2ene lun2i /i 'ese( S#r0ncenele se !rcui!u senin 'e!su#r! lor( N!sul 0i er! 're#t.m+c!r cu co!'! ochiului.#entru mine./!ten.c! /i cum m.'eo#otri&+ sen u!l+ /i !uster+!r 1i #utut 1i o 2ur+ 'e s10nt sl+*+no2.chi!r su* c!rul c!re se tot 'e#l!s! tres+rin'.+ 0ntre 'ou+ eci /i trei eci 'e !ni( T0n+rul er! #entru mine <un om m!re=( Am 0nchis u/! /i.se uit! #e 1ere!str+((( Er! concret.'e.er! un 1el 'e #o&estire 0nc0lcit+( Am s+rit &reo 'ou+ eci 'e #!2ini /i !m r+m!s uimit+( Er! #o&este! me!.l! 1iec!re lo&itur+ ! 'e2etelor 0n t!stele cu litere !l*e !le cl!&i!turii( Acum c0.i&! !ni s.0n &e/nic+ lu#t+ cu is#itele /i m!i !les cu is#it!.!m !'un!t tot cur!4ul 'e c!re m+ sim.in o sut+.m0inile lui c+ut!u literele cl!&i!turiic!re #+re!u c+.l !tin2 #e um+r( Atunci el s.( A ri'ic!t m0n! st0n2! /i m.ce! 'e.cum c+l+tore!m le2+n0n'u.c! s+ i *e!sc+ 0n h0rti! 'e #e t!m*ur.#+rul lun2.'e/i.

s+.+ er! #rins cu !ce un !1i/ 'estul 'e m!re.'0n' un col.!/! 0nc0t.! Re2inele /i 'es#re tot ce ni s.c!re se !1l+ 0n centrul #+r.o /i mi.cu m!r2ini !l*e.s1!turi #entru 2os#o'ine #e re&ersul 1oilor cu '!t!( Nu 0n.'e 2ust+tor 0n o*scenit!te! s!.i&! #!/i m.o sen u!lit!te #rimiti&+( M0n! st0n2+ /i.sim.+ !l*+ #este 10/i! 'e 2e!m m!t 'in mi4loc( I!r 'e #er'elu.un 1el estro#i!t.m!i mult 'e 4um+t!te 'in 2r!&ur+.0n1+.!m 0m#ie'ic!t 'e ce&! /i.'o!r #rimele trei litere3 "8).se m!i #ute!u citi.'intr.nes+n+tos( Deo'!t+.o #o'e! 'e lemn( Du#+ c0.t+*lii met!lice 'e #!t.o r! + 'e lumin+( Am co*or0t o sc!r+ 0m#+ien4enit+ /i m.!m 0ns#+im0nt!t( Am l+s!t 1oile /i mi.#i!nine cu cl!&i!tur! /tir*+( De #este tot.c!re #0l#0i!u 0n c0te.!m !1un'!t 0n !lte culo!re intermin!*ile( Mirose! ! closet.ie #ro*!*il m!i lun2+.s+ res#ir !erul .! 0nt0m#l!t 0n tim#ul lui.o 1!nt!sm+.0n #!rte! 'in+untru.!m &+ ut c+ m+ !1l!m #e un cori'or 0ntortoche!t.! m0n20i!t #e #+r /i mi.1+r+ 0nce#ut /i s10r/it.!l* c! o *urt+ 'e #e/te.+ 'e.mi i!r( A#oi 0mi !r+t+.'e #ere.l re.#e #erete.0n s+#t+m0n! c0t !m st!t l! t!nti Aur!( Scri! c+ !m intr!t 0n 1ine 0n "8) /i c+ l.0n #lin+ lumin+( E 0nclin!t 0n #!rte! o#us+ #!tului.! #us.mui!t+ 0n !ur /i t+rc!t+ 'e um*re.&ise( Scri! 'es#re 4ocul nostru 'e.nici c0m#ul 'im#re4ur.ne2ru.s#0ne /i 'o2ite.&e'e!m cum &0ntul 1!ce s+ tremure 1run ele tr!ns#!rente.u/! er! 'e culo!re 2+l*uie /i !&e! o #er'elu.0in'.! 0m#+turit.cu !nec'ote.er! cu1un'!t+ 0n 0ntunericul c!l'.cl!tin+ cren2ile tinere( Atunci !m /tiut c+ &ise '!r 20n'ul !cest! nu m+ 0m#ie'ic! s+ m+ simt 1ericit+.c!ric!turi.0n schim*.o 0n #!lm+( S.e!m su* #icio!resc0r.cum mer2e!m 'in ce 0n ce m!i si2ur+ /i m!i 2r+*it+.l cheme l! e!.!m 0n're#t!t s#re u/+ o*i'it+.i/0n' o 2r!&ur+ 0n tonuri 0ntunec!te( To!t+ #!rte! 'in 're!#t!.c!li2r!1i!te 1rumos.i!r 1emei! !&e! o 1!.s+.0m*in'u.+.!l unei 1emei cu o c+m!/+ ri'ic!t+ m!i sus 'e mi4loc( Nu'ul er! 2reoi.! ru#t 1o!i!.un c!len'!r.o inscri#.! clor /i !erul er! 'e un &er'e.! lui e8#rim+ un !mestec 'e su1erin.!m 0ntors i!r+/i #ri&ire! c+tre t0n+r( Acest! m+ #ri&e! /i el.o lu#t+ m!i 'e2r!*+ cu sine 'ec0t cu 1emei! c!re 0nce!rc+ s+.nu &e'e!m 1oi/orul.!l unui #!t cu *!l'!chin( Pe o 0n&+lm+/e!l+ 'e #erne /i cu&erturi *ro'!te se l+1+i! cor#ul.!m 2+sit #e t0n+r *+t0n' l! m!/in+ /i c+ el m.'!r c!re &! r+m0ne 'o!r cu h!in! lui 0n m0ini( O 10/ie lun2+ 'in #!rte! 'e 4os ! 2r!&urii er! ru#t+.l tr!2+ l0n2+ e!.#!rc+ 0ntr.ele2e!m.!m &+ ut u/! 0ntre'eschis+ /i !m ie/it 0n 1u2+.in+.ii 'in st0n2+ ! 2r!&urii.ru/ine /i umilin.!u o*i/nuit cu 0ntunericul.! !#lec!t !#oi i!r #este m!/in! 'e scris( M. Am 'eschis u/! /i !m ie/it( C0n' se l+s!se 0ntunericul$ Nu 'eslu/e!m nimic.!m c+ ut( C0n' ochii mi s.0n #lin+ lumin+ m!tin!l+( M+ !1l!m 0n #+'ure! &e/nic+.! ri'ic!t.!/! c+ el s.incen'i!t+ 'e trilul #+s+rilor ne&+ ute( So!rele 0mi !r'e! ochii( Pri&e!m s#re cer.'in !le! #o#ul!re.su1oc!nt.m0inile lui #!rc+ &or s+ se !#ere 'e.1!.ii c+rui! er!u s#ri4inite mo*ile &echi.se ri'ic!u 0n 4urul meu 1lutur!/i *e4 /i cenu/ii.&! e uri!/e 'e cer!mic+.+.sucit im#osi*il..o 0ncle/te! + #e h!in! unui t0n+r scun'.! '!t s+ citesc #o&este! !cee!( M.

e!m m!i 'e#!rte 1o!rte r+u( Un tim# !m r+m!s culc!t+ #e s#!te.nu #re! !m tim# 'e e!( A hoin+rit to!t+ s+#t+m0n!.c+ s.e #utre'e( A/ 1i &rut s.0n #lin so!re 'e !mi! +.un c!len'!r c!re !&e! s+ !#!r+ cu #este 'ou+ eci 'e !ni m!i t0r iu( At0t /ti!m.1!.cu lucrul to!t+ iu!.'!c+ tot mi.'e/i nu 1usese cu totul nici re!lit!te( Primisem o 1o!ie 'intr.!m !u it./i 'e4! !&e!m 'e ce s+ m+ 0n2ro esc( Nu #ute!m 20n'i m!i 'e#!rte.s+ re2rese s#re on! !cee! 'e un'e !#+rusem. Am 'es#+turit.1etele 0m*r+c!te 'e nunt+.0n cur0n'.l!s+.su* #ern+( Nu !&e!m 'estul cur!4 s+ 'eschi' #umnul.'e un'e 0mi 0nce#usem c+l+tori!( :ti!m 0ns+ c+ 0nto!rcere! nu m!i er! #osi*il+( Se termin!se( Tre*ui!.!m l+s!t s+ c!' #e #+m0nt /i !m 0nce#ut s+ m+ *!t.!r 1i lu!t cu 1or.!m lu!t conce'iu((( Oricum nu #re! m.! s+l*+ticit r+u.+ ru#t+.mi '!u se!m! c+ str0n2e!m ce&! 0n #umnul 're#t( Am cre ut un moment c+ er! scoic!.0nc+ 2hemuit+ 0n #!tul ume'!m #rice#ut o #!rte 'in in1init! #re en.uro!s+( 5or*e! t!nti Aur!3 <Cre' c+ !r 1i m!i *ine.+( :i *rusc m.e!m 0n 4osul #0ntecelui o 'urere lemno!s+.o( Er! '!t! 'e K m!i SV^((( Pe s#!te .!m ri'ic!t 0n c!#ul o!selor /i.mereu sin2ur+ 0n c!s+(((= M.un'e s#+rsesem #!h!rul.#e l! mu ee.Costele( Eu.un'e s+risem #este *u/te!n.!m hot+r0t !m &+ ut c+ er! o 1o!ie 'e h0rtie 0m#+turit+( Deo'!t+ mi.usc!t+( Nu m+ #ute!m 20n'i l! nimic.sim.&or 1i eci 'e mii 'e !st1el 'e 1ile i'entice.!u /i ti#+rit 'e4! c!len'!rele #e !nul +st!( Deci 'o&!'! me! 0/i &! #ier'e re#e'e orice &!l!*ilit!te( A*i! !tunci.'!r !ce!st! se !1l! l! locul ei.'!r(((= :i t!t! 0i r+s#unse3 <Nu.'!r c0n' m. !m tre it cu !'e&+r!t( M.Do!mnetre*ui! s+ m+ tre esc( M.!m re2+sit 0n c!mer! me!.! 'e .Aureli!.!m 0ncerc!t s+ m+ i *esc cu #!lmele #este 1!.nu m!i er!m 0n st!re s+ 'iscern '!c+ 0nc+ m!i &is!m s!u er!m tre! +( M.!m 'e meticit. un !rticol 'es#re istori! 1il!telici.#ri&in' 'un2ile ro/ii 'e #e t!&!n.!m li#it ureche! 'e sticl! m!t+.o i!u l! 1u2+ 0n!#oi #e c+r!re! me!.e /i 'or 'e c!s+.un'e trecusem #rin !#+.!m m!i +cut /i !/! 'estul tim#( C0n' m.! se&+.cules cu litere m+runte( Am #+str!t #0n+ ! i 1o!i! !cee!. Nu 1usese 'eci cu totul un &is.0n #!tul 0nro/it 'e !mur2( Dormisem &reo #!tru ore /i m+ sim.mirosin' ! sco!r.cum m+ &e i.o &+' m!i mereu #l0n20n'((( Acum s+ nu cre i c+((( M!i #o!te s+ ste! oric0t l! mine.o m!i 'uc #e l! 1ilme.#rin #!rc.'!r c0n' 0nchi'e!m ochii su* #leo!#e &e'e!m 1o!rte cl!r im!2ini 'in iu! nes10r/it+ c!re trecuse3 1oi/orul.#ri&in' '!t! 'e #e 1il+.m!i *ine o i!u !c!s+.!m ri'ic!t 'in #!t /i mi.! #+m0nt #lin 'e r+'+cini.!m !'us !minte 'e 1o!i! 'e c!len'!r #e c!re mi.o '+'use t0n+rul 'in "8).!m ocu#!t 'e e!( M+ 20n'esc s.!m cris#!t to!t+'e #!rc+ !tunci !r 1i #+truns !m0n'oi #e u/+ /i m.'e !lt1el.! sl+*it( Nu /tiu ce e cu e!( Cre' c+ i.murmurul unor &oci #e c!re le cuno/te!m( M.+ ! "8)!ului.2run.! Esterei((( Au trecut minute *une #0n+ s+./i #0n+ iese 5ioric! 'in s#it!l.#ro*!*il c+ s.'e 'incolo 'e 2l!s&!n'.#relinse #rin #er'e!u! 'e l! 1ere!str+( A&e!m cr!m#e.s+ m+ o#resc i!r #e locul un'e 2+sisem chei!.

*! uneori se /i ri'ic! #e l!*ele 'in'+r+t /i se hol*! 0n 1!r1uriile no!stre( O m0n20i!m 'istr!t+ #e c!#( )i m!i #une!m c0te o *uc+.#e su* stelele sc0nteieto!re( M+ uit!m num!i l! ele /i 'in c!u ! !st! m+ #oticne!m 'in c0n' 0n c0n'( Stelele er!u 1o!rte sus1o!rte 'e#!rte( Nu le #+s! 'e nimic 'e #e #+m0nt( Am c+ut!t mult+ &reme cu #ri&ire! comet! cu /!se co i /i.ic+ #e m!r2ine! sc!unului.s+n+to!s+.!u #urt!t 1o!rte *l0n' cu mine( C0t tim# m.!m #re1+cut c+ 'orm( S.s.l! lumin! unui *ec( Er! no!#te( S#re 1un'ul cur.lumin!t+ 'e lun+( Gi2i se tot 0n&0rte! #rintre #icio!rele no!stre.o cu 2reu( A*i! se m!i +re!.!m #us 0n cuti! 'e #!nto1i.o s!co/+ m!re to!te schim*urile( Mi.'in lumin!torul c!sei no!stre 'e #e Mo/ilor.#e un'e m!i trece! huruin' c0te un c!mion.mi #+rul.m0n20in'u.!m #u#!t #e t!t! /i 'eo'!t+.!colo( Du#+ c0te&! minute i.1ilo8ere( T!t! se o#re! 'in c0n' 0n c0n' 'in m0nc!t c! s+.'u#+ ce.!m 'esco#erit.c0te un tr!m&!i( Am !/te#t!t mult 0n st!.i! 0n lumin+( P0n+ l! urm+ m.!u !/e !t #e m!r2ine! #!tului /i t!nti Aur!.sur#rin +tor #entru mine. !m !runc!t 0n #!t /i m.m+ !/te#t! o sur#ri +( Nu s#une!m nimic.ine!m !cum cel m!i mult3 oul l.se s#re c!mer! me!( M.!m hot+r0t s+ #lec !c!s+ 'o!r #entru ! 'ou!.m!i 0ncolo.m.!m schim*!t.ie /i !#oi !m c+l+torit le2+n0n'u.0m#reun+ cu scoic! /i 1il! 'e c!len'!r( M+tu/! ne.!/! c+.i!r #oim0ine s+ m+ 0ntorc 0n!#oi( T!t! ! 1ost 'e !cor'.o 0ntortochere 'e str+ i sl!* lumin!te 'e c0te un *ec chior.mi #o&estise !t0te! lucruri Ester( M!i er! 'alatul de cle#tar /i !#+ruse /i #rim! serie 'in /antomele din $pessart.l0n2+ o t!8!to!re !.1lutur!/i.!m !1un'!t 0ntr.l.cu 2esturile ei 'e e8!2er!t+ !m!*ilit!te( Am lu!t.ele .e.!m 0m*r+c!t 'e #lec!re /i mi.! 1+cut mil+ 'e el3 #+rul 0i !l*ise !#ro!#e 'e tot /i #e 1!.l! intr!re! lor 0n *e n+ /i l! re!#!ri.#e 2e!m nu &e'e!m 'ec0t 1e.e.o c!ut !'!rnic( Ne.!u contr! is.e!#+n+ 0n sus.!m 1+cut <*!2!4ul=( Er!m !t0t 'e trist+.cu co!'! .i#it+.ii no!#te! er! m!i !l*!str+. i.l! o m!r2ine ! cerului( No!#te! urm+to!re.m0nc!m /i m+ uit!m l! musculi.'!c+ &roi!m s+ m+ 0ntorc 0n se!r! !cee! cu t!t!.#rin or!/ul 1!ntom!tic( Din c!u ! luminii #ortoc!lii 'in &!2on.#0n+ !m ie/it l! /ose!.!&e!m s.cu t!t! 'e m0n+. Ac!s+.h+#+i! 'in str!chin! lui( )n 4urul *ecului or*itor se 0n&0rte!u mii 'e musculi.!m lu!t /i eu lucrurile l! c!re .nu &re!u s+ #lec 'e !ici&re!u s+ m!i st!u9 Te ro2 eu9= Nu m.m.mi.0n !erul r+coros. 'es#re c!re.!m *+2!t 'e se!m+ c+ t!nti Aur! 0mi #usese 0ntr.0nc0t n.m.l! &olutele lor r!#i'e 0n 4urul *ecului.c! un nori/or #!li'.ne.! con'us #0n+ l! #o!rt+.!m uit!t #e su* 2ene l! t!t!( Mi s.!m ri'ic!t.!#ro!#e !m stri2!t l! el3 <T!t+.!m m!i s#oro&+it o &reme 0m#reun+.! /o#tit s+ m+ tre esc( Am 'eschis ochii.c! s+ &+' cum o tr!2e cu 2he!r!( Chom*e.mi s#un+ ce 1ilme m!i er!u #rin or!/( M0ine er! ultim! i c0n' m!i #ute!m s+ &+' 7cenicul vră4itor.! lui!lt+'!t+ ro/ie.se !'0nciser+ ni/te cute 'e ol!te( Er! ner!s!r+t! ! *+r*!t c!re se 0n2ri4e/te sin2ur( Am m0nc!t cu ei /i cu M!rcel!1!r+.!m !u it 0n're#t0n'u.cu &e/nicele ei 0m*ete cu 2ur! #0n+ l! urechi.o 0n 4osul str+ ii.!m 0n1+/ur!t 0n #etice 'e sto1+ /i l.

!m &+ ut( C+ #0n+ /i el s.i mult m!i &!st! 'in !lt+ lume.se !1l! "8)! ul. !r+tur+ c0t &e i cu ochii.no!stre #+m0ntii /i sc!unele 'e /i#ci 2!l*ene.!st! 1iin' #o!te sin2ur! r!.0n c0m#.2rele /i #line 'e insecte mi/un+to!re.0ntr.c!re '+'e! tot 0n c0m#. tu /i cu mine.! cu#rins #e sine 0n "8).0n ciu'! !s#ectului ei mult m!i <ur*!n= 'ec0t !lt+'!t+( D!r !cum 1oi/orul nu m!i er!( P!rc+ nici nu 1usese &reo'!t+( Dincolo 'e *locuri .! st!t inim! c0n' !m &+ ut.elul lo&it 'e m!/in+.it+. C+ #o!te #0n+ /i el.iune c+ s0ntem eroi 'e h0rtie /i c+ ne. c+ el nu se !1l+ !colo./i c+.nu este 'ec0t un #ro'us !l unei min. 5eche! m!2! ie re ist!se !nilor.#0n+ l! 4um+t!te! 'ist!n.'!r nu er! 0ncui!t.se &e'e!u 0n #enum*r+ unelte &echi3 t0rn+co!#e. !m #ri&it 0n+untru( Su* #0n ele 'e #+i!n4en.'!.c+ 'e 1!#t noi sîntem "8)!ul.!/! c+ n.o /ti!m !t0t 'e *ine( L!c+tul er! #us.sco!*e.!l tuturor.!m !'us !minte ce s#usese o'!t+ E2or3 <Tim#ul e8termin!tor.!m 2emut 0n somn( )n no!#te! !cee! !m !&ut #rim! menstr+( 6ire/te./i >loo'E M!rE.ci 0n !1!r! ei.cu to!te locurile /i #erson!4ele ei.!m n+scut 0n creierul /i minte! /i inim! lui.o i 'e iulie!cum c0.!m orient!t 'estul 'e 2reu #rintre *locurile i'entice'e #!tru et!4e.i ciu'!te 'e t!*l+.i&! !ni( M.lo#e.!m tr!ns#ir!t #0n+ !m 1+cut 1le!/c+ !/ternutul.!u cert!t.c+ lume! no!str+ e o 1ic.to!te !co#erite 'e cruste c+r+mi ii 'e ru2in+( O 2+le!t+ turtit+ er! #lin+ #0n+ l! 4um+t!te cu &!r soli'i1ic!t( Am #lec!t cu#rins+ 'eo'!t+ 'e o*ose!l+'e sentimentul inutilit+.ii mele%.!u construit #e locul str+ ii lor /i m!i 'e#!rte.!m 'us l! culc!re( M.0nc+ 0n #icio!re.! 'estr+m!t( M!m! ! ie/it 'in s#it!l 'u#+ &reo trei s+#t+m0ni /i c!m tot 'u#+ !t0t! tim# ! 0nce#ut /co!l!( Prin octom*rie.!colo.&r!4! s.i.i(= :i cu !st! .elenit #0n+ !m !4uns l! u/! #e c!re.lustruite( A4un/i !c!s+ne.!t0rn!.tim#ul c!re nu l!s+ r+ni.o nico&!l+.ele2 cu !'e&+r!t ce este "8)!ul.!#ro!#e o *!*+.! tre*uit s+ m+ m!turi e .o semitre ie !mor.!m lu!t.ei 'intre c!#+tul str+ ii /i 1oi/or.c!ut+ cu 0n1ri2ur!re o Intr!re c+tre !ce! lume Su#erio!r+.'e *elciu2ele lui( Am 'eschis u/! /i.o #este #+m0ntul 0n./i #o&estire! me!.es!te 'e ru1e multicolore /i cu tre#tele 'e *eton 'e l! intr!re #line 'e co#il!/i 0n m!ieuri.ii( Mi.mi.!u tre*uit !ni 'e ile.!m &0rcolit to!t+.0n+untrul m!2! iei.m+tu/! ! trecut #e l! noi cu unchiul :te1!n /i cu M!rcel /i 1!miliile no!stre s.ru2init /i *uretos.un nume 'e c!#or!l 'istins 0n cine /tie ce r+ *oi( Am mers mult #0n+ l! c!#+tul str+ ii.!/e !te 'o!r l! o #!lm+ unul 'e cel+l!lt.i*uc+.este s+ ne 0nt0lnim Cre!torul- .c+ci &isul nostru.iune ! &ie.s+ 'e&in.o( De/i !&e!m #!nto1i noi.o'!t+ !4uns+ !c!s+.! 'emol!t /i.s0nt si2ur! !cum.'!r !m 2+sit #0n+ l! urm+ locul un'e 1usese c!s! m+tu/ii mele( Numele str+ ii r+m+sese !cel!/i.0n lume! lui "un'e eu !m #+truns.cu 1r!2mente 'e &ise 1+r+ noim+.cu *!lco!nele 0n.un c!rtier 'e *locuri( Am 1ost #e.no!#te! 0ntr. #e c!re eu l.!m m!i '!t #e l! ei( Prin SVOT i.uite.#0n+ l! li ier! 'ins#re comun! Du'e/ti( D!r 0n mi4locul c0m#ului.nu /tiu #entru ce.!m c!m s#us <#re!1rumo!s! me! #o&este=( Mi.c! s+ 0nce# s+ cre' c+ 0n.1i!re r+sucite.e! 0ns+/i 1icti&+( :i el.

c+ nu !re nici un sens.!u 1ost #re! cumin.ce.! /ters 0ncetul cu 0ncetul /i milio!nele 'e culori !le lumii !l*e s.i! s.ele in&i i*ile "'!r multe.&!i9 #o!te c+ "8)!ul nu e totu/i nimic 'in ce cre' eu 'es#re el( Po!te c+ el e 'o!r un sentiment.0n D+m+ro!i! t!./i !2it+ l+*u.nu m!i !u nimic s+.o*r!4ii 0n2he.e! .it.! ruin+rii tuturor lucrurilor.0n 1!.#e m+su.#ri&in' 1ul2ii c!re co*o!r+ u/or #e #!&!4ul !l*( C0n' m!/in! ro/ie sose/te.multe9% #rin o'!ie.0n'u.nim+nui.!t !l !uto*u ului( 5!li.ce&! 'in mine ! 0n1ulec!t.+rc!t 'r!cul co#iii$ Un'e o s+ !4un2 cu #rosti! !st! 'e le2+tur+ cu tine$ L! #o&este! t! n.it(((%.!u !/ternut #e coto!rele c+r.o rume2e( Acum nu m!i &re!u 'ec0t s+ m+ 'uc !c!s+ /i s+ m+ culcs+ nu te m!i &+' nicio'!t+( E/ti mo!le.( Ce n!i*! !m c+ut!t !ici.le /i str0n20n' ochii 'e #re! mult !l* 0n co#!ci /i #e !leile 'intre *locurile &er ulii.#e 2resi! 'e #e 4os.'istr!c.chi!r '!c+ !r !&e!.i st+ *0rlit.i.+ 0n c!re !u #lec!t 'e l! e! 0m#reun+3 c+ s.un'e /i.iu*it cetitor$ S0nt eu.!i ce!rc+ne c0t to!t+ 1!.c!re n.i( Ai t+cut /i *rusc lucrurile !u #ro1it!t 'e sl+*iciune! !st! ! t! c! s+ se re#e!'+ l! noi.tenul t+u !re #ori nenum+r!.un M7r\ue 1er1eni.5!li s#une un <l! re&e'ere= scurt /i #este c0te&! secun'e N!n! 0l &e'e !/e 0n'u.#e 0m*r+c+minte! no!str+ !runc!t+ !iure!.2r!s /i s!tis1+cut( Tot ce s.o #e nemestec!te /i !/te!#t+ &remuri m!i *une c! s. o 2r+*it.i.l 'e *r!.! termin!t( M.'e.i! trecut 0n *urtic! me! s1eric+( I! uite.! !&ut norocul neis#r+&itul 'e 5!li s+ !u'+( De !ici tr!2 conclu i! c+ e! 0l iu*e/te( Ghinion9 C+ci 5!li.i! 'e !uto*u /i r+m0n t+cu.i s#un+ 'in nou cee! ce i.!i uit!t.!co#erit+ cu *l!n+..se 0ntr.o #!rte.!m m!i scos c+#/orul 2in2!/ l! &e'ere.! termin!t.#e c!re se!r! 0i m!i c!mu1le i tu cum&!.i!r !#oi s#unecu o e8#resie in'esci1r!*il+3 <6!ci cum &rei(= Mer2e l0n2+ el #0n+ 0n st!.i cum 0/i tr!2.ilor "Cort7 !r.se #e un sc!un3 o um*r+ &er uie str+*+t0n' #rin 2e!mul 0n2he.#e 2o*lenurile n!i&e 'e #e #ere.nu m!i socotesc c+ merit+ ostene!l!( El 0m*e/te rece.m+ simt #lin 'e !.!.in0n'u.#o!te.! ! cee! ce.h!inele #e ei( Se e&it+ cu #ri&ire!. S!u !ltce&!( S!u to!te !ceste! 'eo'!t+( Nu /tiunu /tiu( )n 2!rsonier! t! e lumin+ 'e i( Stro#ul 'e cenu/iu 'e #e m!r2ine! o*iectelor s.#+rul 0.! m!i #o&estit nicio'!t+.e#ui !t+.m+ 0ntre*.'!r !cum((( :i e !l 'r!cului 'e 1ri2 0n c!mer! !st!( H!i.t!ce mult+ &reme uit0n'u.!1!r+.c! s+ ne *!2e 'e2etele 0n ochi( M+ 0ntin'.! '!t &i!.e! nu m!i &e'e /i nu m!i /tie nimic( N.+( D!r.0n1ri2ur!.'!r !st! 1iin'c+ !m !&ut cu totul !lt+ tre!*+( Eu s0nt cel c!re se l+1+ie !cum c+l!re #e oul 'e #e m!s+.1emeie.ime'i!t ce.! s#us 0n 1iec!re 'imine!.! c!re ne./i s#un+ /i.eu s0nt cel c!re.c+ !st! ! 1ost ultim! '!t+( E! 0/i tr!2e u/or m0n! 'e su* *r!.!m tim# s+ m+ 20n'esc !cum.n!r!torul( E 're#t c+ nu mi.ul lui. .o str0n2ere 'e inim+ 0n 1!.! 0n2hi.2+se/te cu c!le s+.l cloce!sc+.! 0n.! #e c!re se !1l+ un co/ cu coto!re 'e rn+r /i un ou #reistoric.c! /i c0n' !r &re! s+.i.!u ie/it #e u/! *locului 0n ninso!re! 'e.! 1ost /i nu &! m!i 1i nicio'!t+( O !mintire ! !mintirilor( "8)! ul e.nostalgia.s+ #ri&im 0n ochi 1iin.! #etrecut 0n no!#te! !st! 0ntre cei 'oi #rieteni !i no/tri.

0nc0t n.i#+tul ei 'e *!l!ur.+( D!r m!i /tie /i c+ #e l! s10r/itul s+#t+m0nii el !re s.cum !lunec+ 'e.0ncuie l! loc.'e l! o &0rst+ 0ncolo.i1ic.#e c0n' tu.o !/te#te l! ie/ire! 'in institut /i c+ no!#te! !st! !re s+ se re#etecum se re#et! to!te lucrurile.istă decît o singură problemă? cum să răzbaţi@ cum să a4ungi la larg@ cum să s%ărîmi crisalida #i să devii %luture@ THOMAS MANN .i2!r!.sc0nteieto!re.c!re se 0n're!#t+ cu #!/i mici s#re c!s+( :tie c+ 0n se!r! !celei!/i ile 5!li o &! sun! i!r #e *ul'o2i.cu 2he!rele ei 'e leu.cum se 1orme! + *o!*! 'e l!crim+ 0n ochii ei.co!4! oului 'e #e m!s+ #lesne/te /i 'in el se ri'ic+ Himer!.s#ri4inin'u.! lun2ul o*r! ului.!colo un &r!1 'e 1oi 2ros 'e o #!lm+.nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu(((= EPILOG Ln de%initiv.i2!r+ /i r+m0ne cu ochii 0ri 2ol( M+ !#ro#ii 1o!rte mult 'e e! /i &+' #recis.! unei 1emei sin2ure( Intr+ 0n *locul ur0t mirositor.se ri'ic+ /i 'eschi'e un 'ul+#ior !l *i*liotecii( Sco!te 'e.0/i sco!te *l!n! /i ci mele /i se !/! + #e #!tul ne1+cut.c0n'. în lume nu e.c! 0ntr.#e ce!rce!1( )n!inte s+ termine ./i #ic+ !#oi.!cum.0/i !#rin'e o .s0nt !t0t 'e 2hi1tuit.'escuie u/! ei &ine.cu !ri#ile imense 'e lili!c( Se 0ntin'e trium1+to!re 'e!su#r! t!te um*re/te cu totul.se 'e m!r2ine! lucio!s+ ! #leo!#ei 'e 4os.continui s+ scrii cu 0n'0r4ire3 <nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu -nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu.ie.0n &i!.0n1ri2ur!t+ /i *rusc chircit+minuscul+.cum cre/te.#e l0n2+ n!s.!co#erite cu un scris m+runt( Le tr0nte/te #e #!tsco!te un #i8 /i 0nce#e s+ scrie cu 0n1ri2ur!re 0n continu!re! unei #!2ini r+m!se l! 4um+t!te( Scri! 'e4! 'e un s1ert 'e or+.un 'ocument!r /tiin.um#l0n' c!mer! cu .'e&ine cu totul neinteres!nt( De !lt1el.cu un trosnet 'e s10r/it 'e lume.!/ su#ort! un 'rum cu m!/in!( M+ 0ntorc 'e !cee! cu N!n!.

'in #!2inile lucio!se !le unui !l*um #e co#ert! c+rui! scri! 6iorgio de Chirico.!u #utut re!li ! !cest 'e i'er!t ! 1ost.s.er! #!rc!t+ o*lic.cum s#une! Elen!.'u#+ !ni /i !ni.!ce!st! 'in urm+ 1iin' ce! m!i im#ort!nt+ 'in E2i#t( De !cee!l! ser&iciu er! 1o!rte res#ect!t 'e cole2i /i iu*it 'e su*or'on!.i.c!re #!rc+ s10/i! norii( Str!ni! construc.!u s+rut!t 0n'elun2 /i.0ntre L!'! lui Gheor2hi!n 'e l! /!se /i C!rt*ur2ul &i/iniu !l 1oto2r!1ului 'e #e sc!r! ce!l!lt+.i!r 'e Elen! 'in Uniune! So&ietic+ /i Un2!ri!.un !#!rt!ment 'e trei c!mere mo*il!te cu 2ust( 6!#tul c+ nu !&e!u co#ii.un'e 1useser+ 0n 'i&erse interese 'e ser&iciu.Ir!n /i E2i#t.ime !me.1+r+ 1erestre /i termin!t+.er! recunoscut c! un s#eci!list 0n 'omeniul s+u( Proiect!se /i 1!*ricile 'e ulei 'in R!*ul /i 'e l0n2+ El A2h!r.cei 'oi !rhitec.!.0ntr.'e culo!re crem.ie0m#l0nt!t+ 0n mi4locul unei cur.ime'i!t 'incolo 'e M+r.er! 2e!m+n+ cu mo!r! D0m*o&i.ito!re.!#ro!#e l! 1el 'e minun!t+ c! /i iu! c+s+toriei lor( C! /i !tunci.!r+ se construise 0n ultimii cinci.! 'e 1!milie.! lun2ul ! cinci !ni o sum+ su1icient+ #entru cum#+r!re! unei D!cii&isul 'intot'e!un! !l Elenei( Ziu! 0n c!re /i.cu c!re se 0n.#ro#riet!rul *ul'o2ului DollE( D!ci! !&e! o linie 1ermec+to!re /i cei 'oi !rhitec.0n limitele in&i'iei inerente oric+rui loc 'e munc+ /i c!re 'uce! l! unele *0r1e nu 0ntot'e!un! 4usti1ic!te.ilor tehnice ! !rhitectului Po#escu( P!siune! s! 'e ! #roiect! 1!*rici 'e ulei er! 1o!rte &eche? 0/i 'orise cu !r'o!re !cest lucru 0nc+ 'e c0n' er! 'o!r un #u/t!n /i 0/i tr+i! co#il+ri! 0n um*r! uri!/+ ! 1!*ricii 'e ulei 'in #re!4m! 'e#ou.oricum imor!le( )n &i!./!se !ni o 1!*ric+ 'e ulei se cuno/te! m0n! #rice#ut+ /i minte! 'e#rins+ cu re ol&!re! 'i1icult+.'!torit+ me'iului 'in 1!cult!te.'e c+r+mi'+ st!co4ie.#un0n' l! socote!l+ /i lucrurile !'use 'e Emil 'in Turci!.!u 0nchin!t cu socrii /i !lte ru*e'enii un #!h!r 'e &in( M!/in!.eles.1+r+ co#ii.!1l!t+ m!i 0n 4osul /oselei.i #ustii.i/or.ele2e! e8celent( Locui!u 0n c!rtierul >erceni.i o #ute!u #ri&i 'e 'imine!.&+ u !ie&e! 1!*ric! 'e ulei ! co#il+riei s!le 0n m!i to!te cl+'irile c!re se ri'ic!uin1inite /i mel!ncolice.i 'e#useser+ l! CEC 'e.#rins+ 0n *ulo!ne 'e 1ier.+ #0n+ se!r! 'in *!lcon( Str+luce! cel m!i t!re 0n so!rele .n+scut+ Dele!nu.Emil Po#escu 0nce#u s+ se interese e 'e cultur+.!rhitectul er! 1ericit( Se c+s+torise 'in 'r!2oste cu o mol'o&e!nc+ sim#!tic+.i 0nc+ 'in 1!cult!te.!rhitect+ s#eci!li !t+ 0n #roiect!re! 1!*ricilor 'e l!#te. D!r 'e !tunci trecuser+ !ni.l! o 0n+l.'e/i er!u c+s+tori.i( >ine0n.n+scut 0n SVMT.cu un 1ronton sum*ru.rilor IT> /i ! cinem!to2r!1ului Melo'i! 'e #e :te1!n cel M!re( Er! o cl+'ire 0n!lt+ /i 're!#t+.lucruri 1rumos &!lori1ic!te./i 1+cuser+ !cum un &e!c #!rte 'in cele*r! mo!r+ As!n( C0n'.! !4ut!t m!i t0r iu s+ 1!c+ economii /i.i!r !st+ i !rhitectul Emil Po#escu.ARHITECTUL Emil Po#escu er! !rhitect( Se s#eci!li !se 0n #roiect!re! 1!*ricilor 'e ulei /i se #o!te s#une 1+r+ e8!2er!re c+ oriun'e 0n .c+s+torit cu 'o!mn! Elen! Po#escu.

0n c!re totul er! 1+cut c! s+.l ser&e!sc+( Nici 0n #!tul con4u2!l nu se sim.i 'e #!rc+ !r 1i 0n4ur!t mereu #rintre 'in.!&0n' 0n 1!.. $ăptămîna /i )agazin@ C+ &e'e! l! tele&i or tot #ro2r!mul.#e c!re.!r m!i #ute! s#une 'es#re el este inutil /i chi!r ri'icol( Conte! + o!re c+ 1um! <Ci/mi2iu=$ C+ .!&e! 0n c!s+ m!2neto1on.!t+'!r c+ 'u#+ ! 'ou! o!r+ 0/i lu!se se!m! /i nu m!i trecuse #e l! e!$ C+ .i 'e e8#resie'es#re c!re nu #o.cum !r 1i s#us cine&!( >runcu 1+lcile #+r0n' mereu ner!se.Ion Cristore!nu.i.i/!re3 1i2ur+ ti#ic+ 'e rom7n c!r#!tin.0n !erul tonic !l #rim+&erii.i s#une 'ec0t c+ s0nt ne2ri( Se #urt! tuns cu 1re +( Er! 'estul 'e !r+tos c! s+ #l!c+ ceho!icelor /i #olone elor #e litor!l.sii.Tu'or Ar2he i<Ri2oletto= /i <Dentes=$ C+ 0i #l+cuse o cole2+ 'e ser&iciu 'i&or.0n c!re se *+l+ce! un *urete #ortoc!liu( Se 0n&0rte! 0n 4urul D!ciei.m!i !les s+ 'escuie #ortier! /i s+ se tol+ne!sc+ #e *!nchet! 'in 1!.in'.s+ tr!2+ 0n #ie#t mirosul !cel! intimsen u!l.i 'in ni/te *lu2i rete !.<Los P!r!2u!Eos=.u#.&e/nic !cee!/i *lu + cu im#rimeuri c!re 0n1+.c0te o or+ 0ntre!2+.i!r #ic.nu se /tie 'e ce.cu echi#! 'e 1ot*!l S( C( >!c+u$ C+ o*i/nui! s+ cite!sc+ tot ce !#+re! 0n m!terie 'e 'os!re secrete !le istoriei /i m!i !les 'es#re Gest!#o /i SS$ C+ er! !*on!t l! re&ist! 0umea@ C+ 0/i cum#+r! cu s1in.enie re&istele /lacăra.i/!u./ter20n' /i cur+.eri! m!/inii( C0n' tr0nte! #ortier!.e! m!i *ine( Elen! &ene! /i e! uneori /i st+te!u !m0n'oi 1ermec!.! *or'ului 'in c!re ie/e! 1!scin!nt &ol!nul.<O scriso!re #ier'ut+=.s+ m!i /te!r2+ urmele 'e noroi '!tor!te co#iilor c!re se 4uc!u 0n s#!tele *locului /i.+ st!tui! lui Eminescu( Er! un t0n+r 'estul 'e insi2ni1i!nt c! 0n1+.ie/e! /i el.#rimit 0m#reun+ cu c0te&! #l+ci3 <T!n2ouri cele*re=.c!re #ro&oc! 'es1!cere! mu2urilor 0ntre2ului m!teri!l lemnos 'in curte! *locului3 s!lc0mi /i 2!r' &iu( Acest! er! !rhitectul Emil Po#escu( Tot ce s.l 'e2!4!u c!uciuc+ri! /i t!#i.chi!r m!i t!re 'ec0t Citroenul colonelului 'e l! 'oicolonelul >ote!nu.o m0n+ 2+letu/! 'e #l!stic !l*!stru #lin+ #e 4um+t!te cu !#+ /i Perl!n.s+ o m!i #erie.i.m!/in+ #e c!re un sol'!t o s#+l! cu 1urtunul 0n 1iec!re i( Emil Po#escu se 0nscrise l! /co!l! 'e /o1eri( P0n+ s+.cu ochii c!m li#si.'!c+ te uit!i m!i *ine.ine!.'e#lin+ intimit!te( Loc!t!rii *locului se 1!mili!ri !ser+ /i ei cu siluet! su#l+ ! !rhitectului c!re tot '+'e! t0rco!le D!ciei s!le( Purt! &e/nic !cei!/i #!nt!loni scur.#!rc!t 0n s#!tele *locului.Remo Germ!ni.i.+ ! !utomo*ilului.2omotul lumii 0ncet! /i !rhitectul se sim.s+ m!i 'e! t0rco!le m!/inii.c! s+ #o!t+ s!&ur! 'in c0n' 0n c0n' !ceste momente 'e re!l+.c! 'oi 2emeni 0n #0ntecul m!mei( A#ro!#e c+ nici nu.ul er! 'in estre! ne&este.i interes! s+ #un+ 0n mi/c!re &ehiculul( L.'e l! un c!#+t l! !ltul$ C+ nu.!#ro!#e ilnic.0n 1!./i !st! c!m /i 1usese s#eci!lit!te! lui #e &reme! stu'en.!r 1i #+str!t 'o!r !/!.cu mu/chii m!stic!tori #roeminen.i 1+cu.!s#ru !l #rim+&erii.iu t!n'ru /i con1ort!*il.Ateneul rom7n.e! 1ericit 0n !cel s#!./i i! 0ns+ c!rnetul.iei( Duce! 0ntr.

+ 0i #icur! #rin sinusul n! !l( D!r r+co!re! 0l m!i 0n&ior+.!le #roiectului l! c!re .ise to!t+ no!#te! t!n!n.o uit!se cu 1!rurile !#rinse.o 'imine!.2eometric.i stri2!u cu to.*ine0n./i m!i &!'+ o '!t+ m!/in!( Cu o se!r+ 0n!inte *+use l! iu! unui #rieten ni/te C!*ernet !l*!ne c!re.l0n2+ *+t+tor.!( Arhitectul !#+s+ cu 'is#er!re 'e m!i multe ori #e 'iscul 'e #le8i2l!s.'es#ic0n' !erul 0ntunec!t 'e l! /!se /i 4um+t!te 'imine!.i 1+cuse r+u( Sim.stri'ent.se cu cele 'ou+ 1! e( D+'u 'rumul l! /ter2+to!re.! #l!n/etei.i 're#t$ To!te !ceste! s0nt 1le!curi( )ntr.ce.c+ci tot *locul se tre ise /i *+r*!.se sim.'o!r 0n c!#ot.#e l! 2e!muri /i *!lco!ne 0nce#ur+ s+ !#!r+ cet+.ii #ro#riet!ri !i D!ciei( P0n+ l! urm+.+ 'in !ce! #rim+&!r+.1emei ne1!r'!te /i co#ii nes#+l!.'e/i 'ins#re cutiile 'e 2unoi &ene! un miros c!r!cteristic( Automo*ilul crem luce! stins.i ne*+r*ieri.4uc0n'u.colonelul >ote!nu.cu un sin2ur 2est.0l '+'u l! o #!rte 1+r+ o &or*+ #e Emil Po#escu /i.'estul 'e #rost.n+uci.i.0n ori.0n m!ieu /i #!nt!loni 'e #i4!m!co*or0 0n s#!tele *locului.monoton.o #!rte()l !runc!se cine&! 'e l! *!lcon.! #lec! l! ser&iciuEmil Po#escu se 'use 0n s#!tele *locului s+.!#oi l! r!'ioul 'e *or'( Un 2l!s 'e *+r*!t &or*e! 'es#re st!re! &remii( Arhitectul 0m*i( Totul er! 0n or'ine( A#+s+ !tunci.se cu com#!surile Richter /i trus! 'e rotrin2uriurm+rin' !*sent miile 'e linii.e! m!i #eni*il( Elen! co*or0se /i e!.ie 'e 2re!.rete + sunetul.+riile./i se 0n&0rti ne#utincios 0n 4urul ei( Du#+ &reun minut 'e urlet insu#ort!*il.uitor( Cu urechile 0nc+ .#e 'iscul 'in centrul &ol!nului.0ntre L!'+ /i C!rt*ur2( Arhitectul sco!se chei! !r2intie /i 'escuie( L+s+ l0n2+ ro!t+ ser&iet! 'i#lom!t /i intr+ #entru o secun'+ 0n m!/in+( A#rinse 1!rurile.#!rc+ 'e m!2ici!n.0n 1!.su* #le8i2l!sul c+rui! se relie1! em*lem! UAP( I *ucni sunetul 'e tenor !l cl!8onului.'!r 1+r+ e1ect( Sim.Emil Po#escu nu m!i '+'u l! ser&iciu r!n'!mentul o*i/nuit./i !cum./i mi/un!u !m0n'oi.l 1+cu 0n o*scurit!te! motorului.#e l0n2+ monstrul c!re mu2e! 0ncontinuu( Un c!rto1ior lo&i c!#ot! D!ciei /i rico/! 0ntr.c!re 1orm!u c0te o *ucl+ 'in loc 0n loc( Duho!re! 'e *en in+ /i 2omotul 1+ce!u s+.#e c!re.i stri2!u l! ne1erici.!&e! ce!1! 'urero!s+ /i o sen !.ele2e cu el( T0n+rul !r 1i &rut s+ intre 0n #+m0nt( Deschise c!#ot! D!ciei /i 0nce#u s+ h0.ne2re /i ro/ii.#ri&in' #!h!rul 'e #l!stic #lin cu creio!ne 'e to!te .'!r 'in c!u ! cl!8onului nu se #utur+ 0n.nu #urt! nicio'!t+ cr!&!t+$ C+.e!st!( Nu /ti! c!re s0nt cone8iunile cl!8onului /i 'e l! o cli#+ l! !lt! 'e&ene! m!i ner&os.scurt.eles.eni 0n #i4!m!le c!re.i ol!te 0n #l!stic 2ros.cei 'oi #utur+ 0n s10r/it s+ !u'+ ce stri2!u cei 'e l! *!lco!ne( Nu er!u lucruri #l+cute( )n !ce! i.cu 2e!murile lun+.4uc0n'u.'u#+ c!re #lec+ 'is#re.c!re 0ns+ nu se o#ri c0n' Emil Po#escu ri'ic+ !r+t+torul 'e #e 'isc( Sunetul #ersist!.#e c!re.#e h0rtie <cioc!n=.ii c0te ce&! !rhitectului.&is! no!#te! num!i 'et!lii 'e te!scuri hi'r!ulice /i con'ucte &i'!te neces!re 1!*ricilor 'e ulei$ C+ !&e! c0.i c+ 0nne*une/te( Ie/i re#e'e 'in m!/in+.ii 0n 1ic!t.0n!inte 'e.i #lesne!sc+ .i&! cole2i cu c!re &inere! 4uc! *ri'2e.iuin'.0ne l! 0nt7m#l!re 1irele 2!l*ene.

i !i ecr!nului=( A4uns !c!s+.'ocument!./i cu !r'o!re cl!8onul mir!culos( Dimine!./i c!re se ocu#! cu 0n&0rteli 'e 1elul !cest!( Ernil Po#escu !#ro!#e c+ nici nu m!i !&u r+*'!re #0n+ ! 'ou! i( Se r+suci to!t+ no!#te! 0n !/ternut.'orin'u.un'e 0ntr.! i e s+r*+to!re(((= Du#+ num!i #!tru ile.0i ceru ne&estei.!colo !&e! !/! ce&!. /i #utu e8#lic! 'e ce.i 2!r'ul 'e *eton.#rim! '!t+ 'e c0n' se /ti!.1iin' lucru str+in.!rhitectul c!ut+ #rile4uri 'e ce!rt+ to!t! se!r! /i se culc+ #e so1!u! 'in su1r!2erie( A'ormi t0r iucu #ros#ectul #e #ie#t( A 'ou! i.er! un mo'el Gor'ini cu /!se 2o!rne nichel!te.ul 'in Colentin!./!se 2o!rne mici 'e !l!m+.i!r 0n liceu 1+cuse #r!ctic+ !colo( Er! m!i 'e2r!*+ o coo#er!ti&+.un'e eci 'e muncito!re tot 0n1+/ur!u l! ni/te *o*ine uri!/e( Mirose! #erm!nent ! li.i/0n' m!/in! D!ci! SKTT 'in to!te #o i.un 1el 'e #l!c+ 'e e*onit+ 'in c!re ie/e!u.o #!rte.c!re cu#rin'e!u m!i multe cornete electrice /i c!re #ute!u s+ c0nte c0te o 1r! + melo'ic+.nici el nu.l! cele cu *+/ic+ 'e c!uciuc cu c!re er!u 'ot!te r!*lele 'e l! <Comici &esti.*+i!tul #ute! s+ 1!c+ rost 'e !/! ce&!.c!re.iile.entu i!sm!t( )l ru2+ #e m!istru s+.<C0nt!.nici el nu /ti! 'e ce.+ /i ! c!rton 0m*i*!t cu unso!re( Arhitectul &or*i cu un m!istru *+tr0ior. cletelor.Emil Po#escu se sim.+rii.unul 'in !telierele mur'!re#line 'e m!/ini #e *utuci /i #l!t1orme telesco#ice.i s#un+ 'e un'e /i.'!r 2+si #re! #u.'e l! cele cu !rc !le *ici.0n co#il+rie 1ur!se m!2ne.! 0nt0r ie 'ou+ ore 'e l! ser&iciu./i 1re'on! se!r! 0ntre!2+.ine 'et!lii 0n le2+tur+ cu cl!8onul( P!re.0n1+.trecu #e l! Electro*o*in!4( Cuno/te! *ine 0ntre#rin'ere!./i se 'use 2lon.o sut+ 'e lei 0n *u un!rul 'e l! h!l!t.!rhitectul se sim.*! 0i *+2+ /i.0i !r+t+ o m!/in+rie ciu'!t+.i 2lori! .+.e! ne&oi! s+ me!r2+ l! si2ur( Plec+ s#re c!s+ 1ericit /i ne1ericit.i '+'u 0n 1ine to!te 'et!liile 0n le2+tur+ cu 'i1erite ti#uri 'e cl!8o!ne( C0n' !1l+ c+ e8ist!u /i cl!8o!ne mu ic!le.ida.i o*osit( Minte! s! r+m+sese l! scen! 'e 'imine!.0n ochii c+rei! !*i! m!i 0n'r+ ne! s+ se uite.20n'in'u.se c+ er! 'e un ti# 1o!rte o*i/nuitelectrom!2netic.1!*ric!t 'e 0ntre#rin'ere! Electro*o*in!4ul 'in >ucure/ti( Nemul.i comunice !rhitectului re ult!tul( 6ire/te.#line 'e 1oto2r!1ii 0n culori #rost su#r!#use.0l o*se'! sunetul #uternic /i uni1orm !l cl!8onului.sco.umit.citi 'istr!t te8tul cu 2re/eli 'e ti#!r.i /i 10/ii 'e !l!m+ s+rin'u.i! m!/inii( R+s1oi #!2inile lucio!se !le *ro/urii.se cu 2ro! + cum &! trece s+#t+m0n+ !cee!.0n' un sunet c! 'e 'e/te#t+tor.lucr!.!r #ute! #rocur! /i el un !st1el 'e cl!8on( M!istrul 0l trimise l! un *+i!t 'e l! Autoser&ice.i!r #e .0nce#u s+ se 20n'e!sc+ l! tot soiul 'e cl!8o!ne.'u#+ ser&iciu. De 1!#t. l! Autoser&ice( >+i!tul 'e.0l !/te#t! *+i!tul 0n s!lo#et+ unsuro!s+.!rhitectul #rimi tele1onul !t0t 'e !/te#t!t( Se re#e i 0n str!'! Nicol!e A#ostol.#entru c+ sim./ti! el un it!li!n c!re !&e! ne&oie 'e *!ni( )n &reo s+#t+m0n+ !&e! s+.i.#e.c!re inton! #rimele m+suri 'in )ar#ul gloriei 'in .#ute! s+ coste 'estul 'e mult( Emil Po#escu 0i s#use c+ #l+te/te oric0t.o*se'!nt.'e #e str!'! Nicol!e A#ostol.

umitschim*!se o#t !semene! #ro'use 'e 1+cut 2omot( 6ericire! 'e l! 0nce#ut i se schim*!se 0n ur+ /i &enin( H+r.!scult0n' cum intone! + 'in s1ert 0n s1ert 'e or+ un c0ntec cunoscut( Lucrurile 'e&ene!u tr!2ic 'e com#lic!te #entru inimo!s! so.c+ci el mer2e! !cum l! schim* cu 'i1eri. Kan*ee Doodle /i 6od $ave . i&in'u.ie l! in&i'ie /i 1urie s!cr+( Elen! !#+ru /i e! 'in 2!n2ul *locului( 5+ use 'e mult c+ se #etrece ce&! ciu'!t cu *+r*!tul ei.o #+stre e 0n 'ecursul e8ercit+rii 're#turilor s!le( Ace!st! er! m!re! hi*+ ! tuturor cl!8o!nelor e8istente 0n comer.clien.'!r nu /ti! 0nc+ 'es#re ce er! &or*! /i.i m!i s#ele /i s+ m!i 0n'e#line!sc+ !lte 0n'!toriri m!trimoni!le.c!re 0i mont+ su* c!#!cul D!ciei noul cl!8on( A#+s0n' 'iscul 'in centrul &ol!nului.0ntr.el st0rni un !'e&+r!t &!l 'e sentimente contr!'ictorii 0n r0n'urile loc!t!rilor.tim# 0n c!re !rhitectul.Elen! 0l &+ use 'in tr!m&!iul JS #e so.re1u 0n' s+.! #l!n/etei.se 'in !lte /i !lte cornete mu ic!le( Cheltui!l! nu m!i er! !t0t 'e m!re.+.mic! 1r! + ! cele*rului m!r/( 6ire/te.!scult0n'.i mec!nici.'e /e1ii c!re nu m!i er!u mul.c!re 0n loc s+ 1ie l! institut '+'e! t0rco!le ce!sului electric 'in #i!.ie.chi!r /i cele*rul #ro'us !l 1irmei ToEot!.l !menin.cu &olu#t+.+tor Elen!.! se *ucur! 'e #!siune! s!( A4unsese 0n #re! scurt+ &reme l! o culme 'incolo 'e c!re nu m!i #ute! s#er! s+ urce( E8#eriment!se l! D!ci! lui cele m!i mo'erne /i m!i com#le8e cl!8o!ne c!re se 1!*ric!u 0n lume.0n consecin.cel c!re inton! re1renul melo'iei $atis%action ! 2ru#ului Rollin2 Stone( :i nu !t0t *!n!lit!te! /i c!r!cterul 1o!rte limit!t !l o1ertei 0l 0n1uri!u #e Emil Po#escu.!rhitectul nu m!i !&e! nici m+c!r consol!re! 'e.cum 0i su2er! !menin.o 'uc+ 0n!#oi. mente mer20n' 'e l! !'mir!.citol+nit 0ntr.'e ne&!st! c!re.! >ucur O*or.i /o1eri #e c!re Dumne eu /tie #e un'e.i '+'use un ultim!tum c!snic.s+.mo/tenit+ 'e l! m!m! ei.ione e( C0n' !1l+ 0ns+ c0t cost!se !cest c!#riciu !l so.m!/in+ri! emite! cu o re#e iciune *urlesc+ m+surile &er'iene( Se !'un!ser+ 0n 4urul celor 'oi m!i mul.i 'e r!n'!mentul s+u 0n 1!.ce!l!lt+ m!i multe c!*luri electrice( Pus+ l! curent.!u cu P!rchetul.ul ei.it 'e t0n+rul mec!nic.cum s+ re!c.i 'e melom!n.uit 'e &ecinii c!re.i /i chi!r ele&i 'e l! /co!l! 'e l0n2+ Autoser&ice./i c!re se m!ni1est+ #rin mimic+.i 'i*ui!( >!.umi.ului!'o#t+ o con'uit+ cores#un +to!re.Elen! 1u ori#il!t+ 'e schi.senti.c0t m!i !les !titu'ine! #!si&+ #e c!re #ro#riet!rul cl!8onului er! silit s.( Cum o!re n.un r0n'.0ntr.!#+s! l! nes10r/it #e cl!8on.! '!t nim+nui #rin 20n' c+ omul 'e l! .o i !rhitectul se #lictisi 'e 5er'i /i 0nce#u s+ c!ute !ltce&!( R0n' #e r0n'.c!re se minun!u 'e ciu'!tul o*iect c0nt+tor( Arhitectul se 0nto!rse !c!s+ 0nso.he Mueen.c!re 0nc+ nu &roi! s+ recuno!sc+ 0n sine! ei tristul !'e&+r( To!t+ #o&este! cu cl!8o!nele 'ur+ m!i *ine 'e /!se luni.i m!i 2+te!sc+.!re! &esel+ /i #rimiti&+ ! melo'iilor )arseilleza.un dolce %amiente tot!l #e c!n!#e!u! m!/inii.2esturi /i m!i !les cu&inte e8!2er!te( Un s!l!riu 0ntre2 se #r+#+'ise #e /mecheri! it!li!nului( D!r Emil Po#escu nici nu se 20n'e! s.mereu m!i ner&os /i m!i nemul.

cle/te.'!c+ inten.0i 1+cu o &i it+ &+rului s+u 5ir2il Ciotoi!nu.unul 0nne*unit 'e emo.i#e!sc+ o or+.l o1erise 5ir2il Ciotoi!nu( Du#+ ce !rhitectul #lec+'e#!n!torul !&u o lun2+ 'iscu.#!h!rul cu 2in *ul2+resc #e c!re i.!/e !te #e 'ou+ r0n'uri( Er! c!m or! 'ou+ 'u#+.+./i !lc+tui!sc+ sin2ur melo'i! emis+ 'e cl!8on'e 1iec!re '!t+ !lt!.i!r 'e#!n!torul.o !lt+ 'uminic+.cl!#ele.!mi! + c0n' cei 'oi *+r*!.!rhitectul !'mir+ 1otot!#etul 'e #e #eretele su1r!2eriei !cestui!.insist+ c! &+rul s+u s+ &in+ c0t m!i re#e'e s+.! /i !*!nosul lor.un c!1eniu 1o!rte lucios.i!r 'e#!n!torul s+ i.s0rm+ 'e cositor.ie #e un ton sc+ ut./uru*elni.se /i mu/c0n'u.'i&or.1iec!re cl!#+ 1iin' r!cor'!t+ l! un! 'intre micile 2o!rne electrice( A 'ou! i.+ cu *ec.c+ #o!te !r &re! s+ col!*ore e cu m!/in!.ione! + s+ 'istru2+ m!/in!.ier cu #l!i&!s /i in'i2o( Or2! Re2hin.e cu ser&iet! #ro1esion!l+ 0n c!re se !1l!u un letcon.0i e8#lic+ 0nc+ o '!t+ ne!4unsurile cl!8o!nelor 'e ! i /i c+ el nu &re! s+ c0nte l! #i!n ci 'e 1!#t s+ 0m*un+t+.0n 1ine.cir+*'+tor.e!sc+ tehnic! 'e cl!8on!re./i #umnii 0n lun2ile no#./i cum#+r+ l! urm! urmei un #i!n.ii 'e tele&i o!re( P0n+ s+ intre 0n su*iect.Po#escu 0l in1orm+ 'es#re #l!nurile lui.c!re locui! 0n *locul ALMO K 'e 'e!su#r! m!2! inului >ucur.#istol.'!r e! nici nu &ru s+.&ol!n #o!te e s+tul s+ 1ie 'o!r un 'e2et c!re !#!s+ in&!ri!*il #e un *uton.s+ #o!t+ c0nt! 0n c!s+ c0t &re!( )n #ri&in.t!lentul s+u #erson!l2ustul s+u( Tot 20n'in'u.ne2ru c! smo!l!( 5or*ir+ 'es#re noile tele&i o!re color.'uminic+.i !sculte e8#lic!.*! chi!r &ol!nul tre*ui! scos#entru c+ !lt1el *e5board!ul or2ii nu !r !&e! cum s+ 0nc!#+( Arhitectul'e !cor' cu to!te !ceste!.'in c!u ! unui 2est e8!lt!t.0n *r!.&+rs0n'.0n 1elul !cest! m!/in! 'e&ene! im#r!ctic!*il+.ie.tr!n istori.+ c0n' ru'! lor &eni 0ntr.ri'ic!t+ 0n #icio!re /i s#ri4init+ 'e #eretele 'e l! *uc+t+rie( Ar+t! c! o #l!c+ 'e lemn 1urniruit 0ntr.*!n'+ i ol!to!re.i.Elen! 0l !menin.set 'e /uru.i e8#lice c+ e &or*! 'e un e8#eriment.'in c!re ie/e!u.i monte e or2!.iile( E 're#t c+ nici nu 'i&or.O*or /i c!re se ocu#! cu re#!r!.o inst!le e l! *or'ul m!/inii( 6ire/te.e8#lic+ el.!/te#t! #e holul !#!rt!mentului.'u#+ st!re! s! su1lete!sc+.c+ ru2ine/te m!/in! 'e2e!*!( D!r Emil Po#escu nu se '+'u *+tut.s+ 'e&in+ un cre!tor$ Po!te c+ el !r &re! s+.cu 'o!mn! Po#escu( Din &ocile lor em!n! 0n2ri4or!re!( C! o consecin.!r 2r+*i s+.i/0n' un l!c ro/u c! s0n2ele 0n !mur2 /i un #in uri!/.e /i un chit!n.ulei s#eci!l./i sco!t+ c!rnet 'e con'ucere.0n1+.!rhitectul im!2in+ un cl!8on construit #e #rinci#ii cu totul noi( El urm! s+ 1ie #re&+ ut cu cl!#e c! 'e #i!n.0l 0ntre*+ 'e ce nu.sur#rins ne#l+cut 'e ori2in!lit!te! 'e 20n'ire ! &+rului s+u.m!i *ine s.+.c+ ur+ 'e !cor' c! !rhitectul s+ cum#ere o or2+ electric+.i 0n c!re !*i! m!i #ute! s+ !.'u#+ ce se 20n'i #u. *elni.l! tele1on.#!tent.!'uc0n' !st1el un ser&iciu milio!nelor 'e !uto.mo*ili/ti( P0n+ l! urm+.tinner.! cl!8onului.'ou+ s#re iu+.in.+ #e !rhitect c+.cel+l!lt cu .0n'uio/+tor 'e #ure 0n !l*e!.'io'eli.e! + 'e el 1+r+ nici un re2ret( El 0ncerc+ s+.cu !#e #l+cute.'e4! cum#+r!t+ 'e Emil Po#escu 'irect 'e l! m!2! inul Mu ic!.

'e ece /i o sut+ 'e ori m!i multe 'ec0t cele 'es#re D!nteSh!.emi.1+r+ s+ !le!2+.!ceste c0te&! luni 'e t!ton!re sotto voce #e cl!#ele or2ii Re2hin &or #rimi numele 'e <#erio!'! su*ter!n+= s!u underground ! !cti&it+.iei s!le( )n tot !cest tim#.se 'e 1iec!re '!t+ c0t 'e str!niu !r!t+ o m!/in+ c!re 0n loc 'e *or' /i &ol!n !re o cl!&i!tur+ 'e or2+( 6+r+ s+.c!re n+cl+iser+ #ern! *ro'!t+ 'in 'ormitor( Nu m!i #ute! su#ort! cheltuielile nes+*uite !le so.ului( Se s+tur!se s+ !ler2e./i 0ntreru#+ nici un moment s!r!*!n'! 'e 2omote.&olumul sunetului #ute! 1i re2l!t 'u#+ 'orin.ele.ii !rhitectului( C0te un &ecin#rieten &echi.e! m!/inii const+ 0n #osi*ilit!te! 'e ! cl!8on!.c+ci !&e! minte! #lin+ 'e sunete( Ore /i ore !#+s!se l! 0nt0m#l!re #e cl!#ele !l*e /i ne2re.es#e!re /i Dostoie&s.in+ 'e ur0t.!rhitectului !&e!u s+ i se cons!cre c!ntit+.er! &oce!.'!c+ st!i s+ te 20n'e/ti *ineinutil+( No*le.lu0n' cl!#ele 0nt0i c0te un!.nu m!i c!t!'icse! s+ i!s+ 'in c!*in! s! cu cl!&i!tur+ nici 'u#+ l+s!re! no#.m!i &ene! s+.!'ic+ 'e.0n #icio!rece 2+si 0n 1ri2i'er.i! 1un'!ment!l+ ! m!/inii nu este.!/! cum o conce#e! Emil Po#escu.n+scut+ Dele!nu.ori2in!l.in'u.!( Se tr0nti #e so1!u! 'in su1r!2erie /i !'ormi u/or#entru #rim! '!t+ 'u#+ luni 'e ile( )n 1iec!re i 'u#+ orele 'e ser&iciu Emil Po#escu se !/e ! 0n 1otoliul con1ort!*il !l D!ciei /i 0/i relu!.+.s+ ro*ote!sc+.&ecinii c!re r0n4e!u #e l! 1erestre /i *!lco!ne #utur+ s+ !u'+ #rimele note c!co1onice sco!se 'e or2+ su* !#+s!re! 'e2etelor st0n2!ce !le !rhitectului( Din 1ericire.un loc.l #e om 'intr.sim.#e l! cinci /i ce&!.ie secun'!r+ /i.'o!mn! Elen! Po#escu.!#oi c0te 'ou+.!.<cl!8on!tul=( C0n'.re'us+ .ii.c+r!r+ or2! l! #!rter /i o s#ri4inir+ 'e c!roseri! crem ! D!ciei SKTT( Inst!l!re! 'ur+ m!i mult 'e trei ore.!r 1i !/te#t!t 'e mult+ &reme.cele m!i multe.'!r 0n s10r/it.o mutr+ 'e 0nmorm0nt!re.intr+ #e u/! !#!rt!mentului /i !rhitectul Po#escu( )n1ulec+ l! *uc+t+rie.mono2r!1ii.0i r+ne!u /i 4i2ne!u nu num!i !u ulci #!rc+ to!t+ 1iin.#e c0te un! sin2ur+ s!u #e m!i multe 'eo'!t+.l! !#ro8im!ti& 'ois#re ece metri 'e!su#r! solului.ie c!re cost!se /i e! o 2r+m!'+ 'e *!ni.'e#l!s0n'u.!ltele 0ns+.+ /i se 20n'e! 'is#er!t+ c+. ! comunic! /i ! se comunic!( Cl!8on!re!.0n sur'in+.!r 1i /tiut 'in!inte /i le.0n !#!rt!mentul celor 'oi !rhitec.cum se consi'er+ 'e o*iceice! 'e.se c! un !'olescent c!re se tre e/te #e ne!/te#t!te 0n #!tul #rimei 1emei( Ar 1i &rut s+ r+m0n+ !colo o &e/nicie.lu0n' loc 0n st0n2! /i minun0n'u.c! /i c0n' le.i l!.!#oi c0te trei((( Unele succesiuni 'e sunete 0l *ucur!u.i .i.!rticole.!rhitectul 0i e8#lic! r+*'+tor c+ 1unc.0n' 0n sur'in+ sunete #este sunete.1r0nt 'e 1o!me /i o*ose!l+.#este c0te&! eci 'e !ni.1iin' !m#li1ic!t 'e o st!.se s+tur!se 'e &i!.iile #osi*ile.1!scin!t 'e nout!te! ocu#!.lucr+ri 'e 'i#lom+ /i 'octor!t.!st1el c+ &ecinii nu se su#+r!r+ &+ 0n' c+ !rhitectul.ul ei 0nne*une! &+ 0n' cu ochii( A*i! l! or! trei 'imine!.! scurt! 'ist!n.1+r+ 0n'oi!l+.coment!rii.un loc 0n !ltul( Ace!st! este 'o!r o 1unc.#l0nsese cu l!crimi m!ri.i enorme 'e stu'ii.s+ 0ncerce to!te com*in!.so.#0n+ !cum o#rim!t+ /i su2rum!t+ 'e om.

0n tre!c+t.m!i cur!t+ #e i ce trece!( )n #rimele ile !le #rim+&erii.!m 20n'it s+.'emn+ /i su&er!n+.'!r o 2!m+ #e c!re n.Telente schi.o m!i !u ise nicio'!t+( L! rest!ur!ntul Hor!.4u'e.!cel!/i /ir 'e note 0ntre2i.c! /i c0n' tim#ul s.Pro1esorul 0l 0ntre*+ #e Telente.ie mu ic! !rhitectului.#ro*!*il om!2ii !le /irului incre'i*il 'e *+r*!.itele /i 1urculi.'!r 0/i lu! se!m! re#e'e /ic!n0n' c+ !r 1i un Pin.e! tul*ur!t tot restul ilei( Perio!'! underground 'ur+ #0n+ 0n #rim+&!r! !nului urm+tor( O '!t+ cu 0n&er ire! 2!r'ului &iu /i ! s!lc0milor 'in s#!tele *locului.20n'in'u.i Pin. cu c!re !&e! 'e o*icei succes l! #u*lic( Du#+ 0ncheiere! #ro2r!mului.se c0t+ ironie cu#rin'e istori! /i !mintin'u.s+ rei! *uc!t! .*rusc mir!.un'ene/tiin' '!c+ s+ r0'+ s!u s+ com#+time!sc+.0nc0t &ecinul 0/i lu! 0n 2r!*+ l! re&e'ere /i urc! 0n !#!rt!mentul s+u.e c!re &ene! l! !cest rest!ur!nt r+m+seser+ 0ncremenite.cu e&i'ent+ 0nc0nt!re.'!r nu ne.!mi! + #e l0n2+ m!/in! !rhitectului.Emil Po#escu '+'u *rusc m!i t!re 'i1u o!rele st!.i!.l! un sin2ur sunet !nim!lic.ul >!c+u.iei./irul 'e note 0ntre2i.Telente m!i tr!se o *ere cu 1orm!.!r 1i 'i ol&!t *rusc.'!r 'e !cum 0n!inte li*er+.0n' o st!re ciu'!t+ 'e !t!r!8ic( <P!rc+.nu &roise s+ se 'uc+ 0n s!tul Ar2+/eni.'e li#s! 'e 'i!lo2 cu m!/in!.un'e 1usese re#!rti !t c! #ro1esor 'e mu ic+( D!r !micii s+i 'in t!r!1ul rest!ur!ntului tot Pro1esorul 0i ice!u /i se c!m 1u'ule!u c+ !u 0ntre ei #e unul c!re /tie mu ic+.iemonoton '!r !tr+2+tor.s#eri!t el 0nsu/i.i 'e i eroul nostru relu!.'!r l+ut!rul se 2r+*i.1+r+ s+ 'er!n4e e 0ns+ &ecinii 'in *loc( Mul.se sim.i 'intre ei 0/i 1+cur+ o*iceiul s+ tre!c+ 0n 1iec!re 'u#+.ione e.i c!re se #erin'!u #rin c!s! lor i /i no!#te!scult!se cu !ten.nu 2lum+( )n !ce! se!r+. 6loE' <0n mi erie=( In'i1erent 'e coment!rii.cresc0n' #!rc+ un! 'in !lt! /i tr!nsmi.i!.&ioristul . #relucr!re! lor 'in >e!tles( Telente !t0t !/te#t! c! s+ le #o&este!sc+ ce #!n!r!m+ !re el l! *loc cu !rhitectul 'e l! trei( Pro1esorul !scult+ 'istr!t.0n r0n'urile c+rei! 1usese !n2!4!t 'e c0t&! tim# un s!8o1onist nou.c!re scli#e!u stins /i #ro1un'( Telente. 6loE'= se #omene! murmur0n' #u/time!.l #rinsese 'e l! Emil Po#escu( Pentru c0te&! secun'e cu.+ 0ntr.! m!/inii( Ne #l0n2em 'e in&! i! tehnicismului.! [ l! Sile Dinicu( Er! o 2!m+.o #!u + /irul 'e ece note 0ntre2i #e c!re.'!r este un 're#t element!r !l lor s+ se #o!t+ e8#rim!( A4uns !ici cu 'emonstr!.!st1el 0nc0t cee! ce c0nt! s+ se #o!t+ !u i #e o r! + 'e c0.un'e c0nt!.!st! 0/i '+'e! /i el se!m!.num!i .ele lumii #estri.i /i 1!scin!.c!re'u#+ ce termin!se conser&!torul.!rhitectului 0i sticle!u ochii !t0t 'e neo*i/nuit.i2!n 'e #e sc!r! /!se.*+i!t lini/tit.0n4ur0n' uneori cu !'mir!.2utur!l.c!re !&e! trei 1ete 0nc+rc!te 'e &ul#i !r2intii.ie #ro1esion!l+ #e su* must!.!rhitectul relu! cu o*stin!.ce 2!m+ c0nt!se 'u#+ $omething.i 'e !rmoni! #+trun +to!re c!re 0nce#e! s+ se 0n1iri#e./i un #!s!4 'in 6erontion ! lui Eliot( D!.angoul de demult.i '+m /i !cestei! o /!ns+ 'e ! se e8#rim!( Nu este ne!#+r!t ne&oie c! m!/inile s+ 1unc.i&! metri 0n 4urul D!ciei.

*un! so.Iol!n'!.! s! 'e 'oi metri #e un metru /i ce&!.e !moro!se.!2+.ite( Cu si2ur!n.l &!'+ #e !rhitect( P+rerile lor 1useser+ 0m#+r.ul.0n2ri4ire! !rhitectului !r c+'e! tot 0n se!m! 1!miliei.ion!se s+ 1ie t!n'r+.o'!t+ 'ecl!r!t !lien!t mint!l.'u#+ re2ul! Num+rului 'e Aur.i 4er#elite /i cu un col!4 re#re ent0n'u.!u !runc!t tele&i orul #e 1ere!str+ 0n tim#ul unui meci$ S0nt /i c! uri 0n c!re c0te un #ension!r s.ime 'e me'ici #sihi!tri #e c!re.*i!t! 1emeie se resemn! s+ m!i !/te#te o &reme( Er! t!re 2reu( Arhitectul nu m!i er! !cel!/i om.!t #e u/! mur'!r+.'e &reme ce 'elirul s+u nu #re int+ #ericol soci!l( S+ nu se 2r+*e!sc+ cu 'i&or./i 'e !lt1el #o!te s+ 1ie si2ur+ c+.ii #lini #0n+ sus 'e c+r.c+ci l! uns#re ece *+tu 0n u/+ #rieten! lui.ie ! !rhitectului.ime 'e e8em#le 'e #!siuni !*sur'e c!re #ot 'uce#e 1on' 'e norm!lit!te.s+ nu uite c+ l.'!r el #+re! nu num!i s+ nu m!i !i*+ nici un 1el 'e 'orin.!.iuni omene/ti( Dimine!.c!re.+ #ro*lemelor 'e ser&iciu /i se 0nc!'r! 0nc+ 0n con&en.cu c!re !4un2e! 0n centru.i!r #rim! 0nsu/i So!rele% /i c0te unui se2ment 'e 're!#t+ !1l!t 0n rel!.l m!i interes! nimic 0n le2+tur+ cu e! s!u cu c!s!( A 0ncerc!t o &reme s+ 'o!rm+ i!r 0n #!t cu el.'!r cine !r #ute! #reci ! 2r!ni.! sinucis 'u#+ o #!rti'+ 'e t!*le #ier'ut+( A/! c+ Elen! !r #ute! 1i 0n.ii !rmonice cu celel!lte.#r!ctic+ #er&ersiuni se8u!le./i 2+se!u ecoul 0n cele !le 1!miliei.0n c+m+ru.! !cestor s1!turi #ro1esion!le.l! m!ni1est+ri ne*une/ti( C0.c! un 'isc 20ri!t( A4uns !c!s+.num!i c!#c!ne /i 'rumuri sucite((( G!m! c!re 1+cuse o'!t+ 2lori! lui Pit!2or!.tre*ui! s+ i se !'uc+ !minte s+ se *+r*iere!sc+( Telente trece! !cum ilnic #e l0n2+ D!ci! crem /i 0n!inte 'e.nu.ii 'e 1!milie.cu #ere.!t+ /i 'ornic+ 'e mult+.i nu /i.*e!u.l! ce&!( )n 1!.!r 'ori c! sec+tur! lor s+ ste! to!t+ 'u#+.se consult!se cu o mul.iile soci!le !le &ie.+ nu er! un c! o*i/nuit( Cei m!i mul.i !'usese su* 'i1erite #rete8te c! s+.i! trolei*u ului VM.i 0nclin!u s+ &or*e!sc+ 'es#re o monom!nie 0n 2enul colect+rii 'e c!ctu/i s!u tim*re.m!s! s+ c0nte l!((( 0n 1ine.!t0t! &reme c0t so.! lu!t 'e *+r*!t #e Emil Po#escu l! *ine /i l! r+u.tr!#e.!4unsese !cum s+ 1ie rein&ent!t+ 'e un m!ni!c c!re o c0nt! l! in1init.'e e8em#lu.! 'intre un sim#lu ho**E /i o m!ni1est!re #!tolo2ic+$ Se cunosc 'o!r o mul.t+ o*scen+.i *+r*!.'e un'e #0n+ l! slu4*+ 0l lu! #e ^^.!scult! c0te&! minute 1r! ele mu ic!le !le !rhitectului( )/i '+'use re#e'e se!m! c+ !cest! nu m!i re#et+ l! .mult+ 'r!2oste( )n tot !cest tim# Elen!.'e cur0n' 'i&or.ul ei 1+ce! 0nc+ 1!.0n 'e1initi&.! se 0n're#t! s#re st!.l #e S10ntul Au2ustin #ri&in' s0nii 2oi !i unei 1emei 'in cine /tie ce re&is.*! chi!r inten.Pro1esorul 0/i not+ 0n 4urn!l c0te&! r0n'uri 'es#re cele 'iscut!te l! rest!ur!nt( D!r se o#ri l! 4um+t!te! unei 1r! e.c0te 1emei nu /i.0/i 0n/!l+ ne&estele.cele*r! sc!r+ mu ic!l+ 'e ece sunetecores#un 0n' 1iec!re c0te unei #l!nete "ultim! 'intre ele 1iin' misterio!s! Antihton.'!r s+ nu m!i 1ie nici m+c!r con/tient c+ e8ist+ !/! ce&!( Pier'e! cu tim#ul cele m!i element!re no.i s0nt m!i r+i.'o!r !u re!li !t !t0te! lucruri 0m#reun+ /i un om nu #o!te 1i !*!n'on!t c! un c0ine( Al.ele!#t+.s+ m!i !/te#te.

ie ! lui Onesicr!tes( A*i! #e se!r+ se 0n'ur+ s+ #lece.'u#+ 0nchi'ere! loc!lului( De '!t! !st! s!8o1onistul ciuli urechile.i &or*i 'es#re 2!me /i melo'ii.t!ri c! 1il'e/ul l! &0r1uri( Totu/i melo'iile #+re!u c!m 1+r+ ritm.i ! !rhitectului( )nc+ 'e l! #rimele note emise 'e or2! !cestui!.i cee! ce #ro'uce! Emil Po#escu( Re.'!r 'e 1!#t &eche 'e mii 'e !ni.mici melo'ii *i !re #e *! ! ei( De2etele lui.!'e#t !l #ieselor 0n'r+cite.'e&enit+ c0ntec.ci construie/te.#!rtitur! sin2urului imn or1ic c!re ne.l c0nt+.#e .#e ne!/te#t!te or2!nistul trecu l! !ltce&!( Er! o 2!m+ nou+ 0n re#ertoriul s+u.ie 0ncerc+rilor Pro1esorului 'e !.Pro1esorul !&u intui.+ ! m!/inii.c+ci.!&e! c+ 1!ce mu ic+( Tr!ns#ort!t.c! o curio it!te.!#+s0n' cl!#ele l! 0nt0m#l!re.urilor .o 'ict! intimit!te! cu !utomo*ilul( Nu se #ute! sco!te nimic m!i mult 'e l! el( Nu '+'e! nici o !ten.ii #e *! ! ei( Pro1esorul 0i #use c0te&! 0ntre*+ri /i 0/i '+'u se!m! 'in r+s#unsuri c+ !rhitectul h!*!r n.cur20n'.el nu m!i contene! cu teoriile s!le 0n le2+tur+ cu 'i&ersele !s#ecte !le comunic+rii om.'!r !cum er! !ltce&!( Plec+ #reocu#!t /i 0n 'emisolul s+u 0/i re&+ u 0nsemn+rile 'in conser&!tor cu #ri&ire l! mu ic! !rh!ic+( De c0te&! ori relu+ l! s!8o1on "m!re! lui 'r!m+ er! li#s! unei #i!nine.0n c!re s!8o1onistul recunoscu o com#o i.o #un+% cele c0te&! 1r! e !le melo'iei.#rin cine /tie ce intui.0n lit!nii t+r+2+n!te( L+ut!rul.'!r 0n !cel!/i tim# 'e2etele s!le contur!u 0n !erul &erii un #e!n 0nchin!t lui A#ollo.0/i not+ 0n 4urn!l c+ <!cel!/i m!ni!c= reu/ise *i !r! #er1orm!n.#entru c+ melo'i! i se #+ru !l 'r!cului 'e cunoscut+( Nu.'u#+ ce m!i c0nt+ 'e &reo 'ou+ ori imnul or1ic.nu #re! #ute! 0n2hi.+rmurile Asiei Mici( Du#+ ce c0nt+ 'e m!i multe ori 2!m! minor+.!u &+ ut nicio'!t+( Chi!r 'e ! 'ou! i 0l ru2+ #e Telente s+.l! 0nce#ut !t0t 'e st0n2!ce /i 0m#leticite.i! ! cee! ce se 0nt0m#l! 'e 1!#t.!r 1i !&ut un'e s.#+trun +tor( Surescit!t.'!r 'e !tunci 0ncolo Pro1esorul !&e! s+ &in+ 0n 1iec!re i s+ !sculte 1!nt!sticele cre!.ie tehnic+. !'e&+r.'o!r note 0ntre2i s!u chi!r note 'u*le.s+ 1ie &or*! 'e ce&! !sem+n+tor <&or*itului 0n lim*i= s!u !celor &i iuni 'et!li!te #e c!re unii o!meni le !u cu #ri&ire l! or!/e #e c!re nu le.+ 'e ! rein&ent!.'o&e'in' o &+'it+ e&olu.#ute! re#ro'uce o sc!r+ mu ic!l+ 'e ece sunete.! #!r&enit 'in Antichit!te! 2rece!sc+( Tre*uie 0ntr.nu m!i #ute! 1i &or*! 'e o coinci'en.!l 2liss!n'ourilor /i tremolo.nes10r/it !cee!/i 2!m+.'e&eniser+ !2ile /i su#le.Pro1esorului.#e c!re oricum n.+( O '!t+ l! o mie 'e !ni cine&!.m!/in+ #rin cl!8on!re( Cee! ce 1+ce! el nu er! 'ec0t o cl!8on!re mo'ul!t+.c!re l! !cest instrument *!r*!r /i totu/i r!1in!t sun!u ine'it.l #un+ 0n le2+tur+ cu or2!nistul 'in !utomo*il( )nt0lnire! Pro1esorului cu Emil Po#escu este istoric+( Nu #o!te 1i estim!t rolul #e c!re t0n+rul s!8o1onist l.ii !le or2!nistului( .! 4uc!t 0n #o#ul!ri !re! 2i2!nticei o#ere /i #erson!lit+.ie #!r!#siholo2ic+.un'e 1usese in&it!t !m!*il.scrise m!i 'e#!rte Pro1esorul.i2+ne/ti 'e c!*!ret.#e c!re le !scult+ !/e !t #e c!n!#e!u! 'in 1!.Emil Po#escu trecu l! im#ro&i !.o 2!m+ c!re #ute! 1i !scult!t+.not+ cu not+.#e c!re i.inu 0ns+ un 1r!2ment c!re #+re! m!i 0nche2!t /i m!i melo'ios /i i.

0ntr.suin' 0n m!/in+ #e *!nchet! 'in s#!te( De l! o &reme chi!r se !r+t+ 'in ce 0n ce m!i 'es.o 'u#+.e2hem.ii 'e rom!n.e8erci.!/! 0nc0t 0n 1iec!re 'u#+.c0t nu er! !2res!t 'e 1rumo!s! /i sen u!l! Iol!n'!.0/i 'e or2!ni + &i!.o melo'ie lim#e'e c! 'i!m!ntul.re#et0n're'esco#erin'.!#oi cu1un'0n'u.!4uns+ mur'!r+ 'e #r!1 0n ultimul h!l( Noroc c+ Pro1esorul se 0n2ri4e! s+.e 'ormit0n' #e c0te un sc!un 'e *uc+t+rie l0n2+ D!ci! !rhitectului( Pentru Pro1esor nu m!i e8ist! nici o 0n'oi!l+( L! r0n'ul s+u 0/i !*!n'on+ slu4*!.'!r 1iec!re !mur2 /i 1iec!re r+s+rire 'e stele 0i 2+se! #e cei 'oi 0n s#!tele #!r*ri ului D!ciei SKTT.ile citite /i im#resii 'e l! concerte.c+ror! mu ic! <*iserice!sc+=.o s#unem.istori! mu icii.i/!re! 'estul 'e rom!n.io!s+ ! t0n+rului s!8o1onist( E! 0/i '+'use 'e mult se!m! c+.0ntr.0n c!re #0n+ !tunci not!se !#ro!#e num!i c+r.0n !erul 0ntunec!t 'in s#!tele *locului.'e c!re !rhitectul nici nu !&e! h!*!r( Anotim#urile se rote!u !mestec0n'u.'e/i 'i1erit+ 'e ce! #e c!re o /ti!u ele.o 0nc0lce!l+ 'e te8t /i #ort!ti&e tr!s!te str0m*.tim# 'e &reo 'ou+ s+#t+m0ni.0n1+.!i 1i s#us.un 2ru# 'e *unicu.'e l! ni/te con&en.Du1!E.No!#te!.t0n+rul cite! /i recite! m!nu!lele s!le 'e istorie ! mu icii.P!lestrin!.0ntr.m!i cu se!m+ *+tr0nele.o con1u ie !#!rent ine8#lic!*il+.!mi! + Emil Po#escu 0l lu!se #rin sur#rin'ere #e s!8o1onist cu #rimele sonuri !le unui cantus planus 2re.o !tr!2+.se i!r 0n c+ut+ri /i 1r+m0nt+ri milo!se.0nce#e! s+ le #l!c+.'e ce s+ n.c0t #entru c+ 0nce#e! s.r+m0n0n' or* /i sur' l! orice 1el 'e stimul e8terior( Orice i.cre/te! !cum lu0n' #ro#or.#!s cu #!s.Oc.o cur2ere 'e o incon1un'!*il+ m+re.rul0n'u.sc0n.!.ului ei.'u#+ ce e#ui !se 1! ele succesi&e !le mu icii !ntice.m!i 'elir!nt( A/! c+ nu se s1ii s+ se #l0n2+ 0n to!te 1elurile .ii l! !ltele.#0n+ no!#te! t0r iu.1lu&iu( Totul er! !colo./i culorile.'in ce 0n ce m!i o*scur.c! s+ nu ru2ine!sc+ 'e tot( Co#iii c!re se 4uc!u 0n s#!tele *locului !&useser+ 'e mult 2ri4+ s+ s#!r2+ to!te cele #!tru c!uciucuri !le m!/inii( Elen! m!i &ene! /i e! uneori.nu !t0t c! s+ !sculte melo'iile so1istic!te !le so.tein' c0te ece minute 0ntr. 2ori!n.Emil Po#escu #r!ctic ie/e! 'in lume! concret+./i norii #e cerul nicio'!t+ !cel!/i.i m!i 0nc!rce !cumul!torul 'in tim# 0n tim# /i s+ m!i tre!c+ cu *uretele #este t!*l! &o#sit+ 0n crem.Bos\uin Des Pre/ /i m!i !les Orl!n'o 'i L!sso.i &! 1!ce 0n continu!re( C+ci. .ui!u se!r+ 'e se!r+.c!re tocm!i trece! #rin 1uri! contr!#unctic+ ! unor Dunst!*le.!t0t! &reme c0t c0nt!.ii 'e !rmonie /i contr!#unct se 0nl+n.el morm+i! !cel!/i te8t cu cl!8on!re!.#lus 'i&erse !1!ceri !moro!se.0ntr./i !st! c!m o '!t+ #e s+#t+m0n+.m!rc0n' cu un semn st!'iul l! c!re !4unsese !rhitectul /i chi!r 0ncerc0n' s+ #re&!'+ #!/ii #e c!re.ie( C!m 'in !cest moment &ecinii 'in *loc 0nce#ur+ s+ se interese e 'in nou 'e e8centricul lor coloc!t!r.!mi! + #ute!i +ri.m!rc0n' ne&erosimilele e8#lo ii !le s#iritului #rin c!re Emil Po#escu reu/e! s+ tre!c+ 'e l! o et!#+ l! !lt!'e l! o ment!lit!te l! !lt!.su#r!#un0n' !cor'uri !#ro!#e !lchimice.2!me.*! o #+r+si /i #e Iol!n'! c! s+ 1ie mereu 0n !#ro#iere! !rhitectului( Burn!lul s+u.

o#rir+ 0n 1!.!le c+rui 'e2ete incre'i*il 'e lun2i *!let!u #e cl!#ele si'e1ii.!#oi cu !m0n'ou+.#e #ro2r!mul trei.cee! ce !tr!se !ten.ie mu ic!l+.! s#re c!mere.+ 'es#re 1enomenul mu ic!l !#+rut 0n s#!tele *locului 'in >erceni( Trimise !#oi un !rticol l! /lacăra.+rii( C!rele 'e re#ort!4urm+rite 'e eci 'e &ecini 0n #i4!m!le.#0n+ l! &enire! serii.'u#+ ce &or*i cu 0nsu1le.ire c0t+&! &reme. l! ru*ric! 'e con&or*iri cu cititorii.el 0/i lu+ !su#r! s! to!t+ munc! 'e im#res!r !rtistic !l ciu'!tului s+u !mic( 6iin' &or*! 'e ino1ensi&! /i mereu util! mu ic+ cl!sic+./i 0l c0nt+ m!i *ine 'e un !n 'e ile.! *locului /i se 0ntinser+ c!*luri lun2i.ii melom!ni.cu 1!.chi!r 0l ru2!r+ s+ m+re!sc+.#entru c0te&! ore.'e *+r*!tul ei Pro1esorului.#e #rimele !cor'uri !le .#entru c+ Elen! !&e! s0ni 1o!rte 1rumo/i( Sem+n!u cu !i 1etei 'in 1oto2r!1i! l! c!re er! silit s+ se hol*e e s+rm!nul Au2ustin.!rhitectul intr+ #0n+ l! urm+ /i 0n &e'erile R!'iotele&i iunii.c!re o !scult+ m!i 0nt0i cu o ureche. c!re !#+ru chi!r s+#t+m0n! urm+to!re.it( 5enin' 'e l! ser&iciu.un'e 'ou+ c!mere 'e lu!t &e'eri 0/i cli#e!u *ecul &er'e 'e su* o*iecti&( Re#orterul.'e !rtistul !m!tor Emil Po#escu 'e&enise un lucru 'estul 'e o*i/nuit( R!'ioul #rin'e! m!i mul.!.Elen! 1+cu e! #rim! 2estul 'e !.iei 'e !m#li1ic!re( Pro1esorul not! 'e or( De4! #u*lic!se 0n )agazin.'o&e'e! 0n !cel!/i tim# c+ #retutin'eni 0n #o#or !#!r t!lente noi( A#+re! 'e !semene! e&i'ent+ c!lit!te! instrumentelor mu ic!le #ro'use 'e cunoscut! no!str+ 1!*ric+ 'e l! Re2hin( Anul urm+tor.!l*!stre /i #ortoc!lii.i c+ut! 2ur! cu *u ele 0ntre'eschise( 6+cur+ 'r!2oste chi!r !colo.1+r+ s+ se 'umire!sc+ #re! t!re( C0n' 'eschise 0ns+ /i ochiis!u m!i *ine is c0n' 0i ri'ic+ 'in 4urn!l.'e&eni *rusc interes!t.nu #o!te 1i 0ntreru#t 'in tr!ns! lui( )n cele 'in urm+.&ecinii 'e&enir+ cu to.Elen! 0i 2+se! 'e o*icei #e cei 'oi 'e4! 0n m!/in+( De c0n' c0nt! >!ch.umi cu un re#ort!4 'e un s1ert 'e or+.sonorul st!.0nce!rc+ s+ intre 0n c!*in! D!ciei c! s+ ste! 'e &or*+ cu !rhitectul( D!r Pro1esorul /i Elen! 0i e8#lic!r+ c+ m!estrul.0n chili! t0n+rului( I!r !ce/ti s0ni er!u ne!tin/i 'e o 2r+m!'+ 'e &reme( C0n' s!8o1onistul'u#+ c0te&! seri 'e t!ton!re /i 'e tot m!i tul*ure intimit!te s#iritu!l+o !tinse cu 'e2etele #e o*r! "se !/e !se /i el 0n cele 'in urm+ #e *!nchet! 'in s#!te%.0n c!re se &or*e! 'es#re Mo !rt #e 1on'ul mu icii !rhitectului( Tot c!m #e !tunci Elen! const!t+ c+ r+m+sese 2r!&i'+( L! 0nce#ut .#0n+ 0n s#!te.!/! 0nc0t c0te un concert inter#ret!t l! or2+ electronic+ s0m*+t+ se!r! s!u 4oi 'imine!.tele&i iune! se mul.dagio!ului 'in Concertul #entru &io!r+ /i orchestr+ 0n Mi m!4or 'e >!ch( De !tunci trioul 'e&eni ne'es#+r.o noti.tele&i iune! #o#ul!ri ! #entru #rim! '!t+ im!2ine! !rhitectului 0n milio!nele 'e c+mine !le .i! 1orurilor 0n 're#t !su#r! c! ului( Cum cu !rhitectul er! 'in ce 0n ce m!i 2reu 'e comunic!t /i cum #e !rticol s!8o1onistul #rimise 1rumo!s! sum+ 'e K^T 'e lei.i ie#uri 'eo'!t+ cu !ceste tr!nsmisiuni( 6+c0n' e'uc!.

tele&i iune /i 'i&erse re'!c.c!re 'e4! 'orme! 'e c0te&! luni chi!r 0n c!s! !rhitectului. nu 'ur+ e8!2er!t 'e mult!#ro8im!ti& o#t luni.se s#erie.'e 1!#t.o c!lm+ /i hot+r0r+ 0m#reun+ cee! ce 'e mult se im#une!'i&or.rein&ent0n'u.'!r s!8o1onistul.se cu o &ite + incre'i*il+( A*i! #ute!i &e'e! &0r1urile 'e2etelor lui !ler20n' c! ni/te #icio!re ner&o!se 'e .le <tr!'uce!= cu&intele or2!nis. res#ecti& .0n.'e2etele c!re.l 'o!r+ insu#ort!*il.Emil Po#escu e8ecut! concerte 0ntre2i 'in >eetho&en /i Ce!i.i!r serile um#le! meticulos !l /!#tele! s!u !l o#tule! c!iet cu note /i #ort!ti&ePro1esorul 'eci.#e l! 0nce#utul #rim+&erii.! soci!l+ o*i/nuit+( C0nt! !cum 1+r+ 0ntreru#ere.0ntret+i!te. portes de l'9rient.+ ! Elenei !&!ns0n' r!#i'( P!rt!4ul s!tis1+ce! !m*ele #+r.c!re inclu'e! trei mese #e i #lus c! !re #este no!#te( A/! c+./i totul !r c!m 1i mirosit ! #romiscuit!te '!c+ o#ini! #u*lic+ n.ci 'imine.i se 0ncurc! #e o*r!4i( D!r cee! ce 0nce#e! 'e4! s+ 'e#+/e!sc+ #0n+ /i #!tolo2icul.o !si2ure su* 1orm! #ensiunii com#lete.+ 0n *!ni #e c!re e! se o*li2+ s+ i.i.i /i no!#te( L! ru*ricile 'e curio it+.!r #e cl!#ele reci( Cu !cele m0ini monstruo!se. )an o% 6enius at . 0i%e.c!re 'e&enir+ 0n cur0n' #!tru.i !4un2e!u #0n+ l! 2enunchi #+re!u s+.contr!ct0n'u.o&s.ie( C0n' se 0ntreru#e! 'in c0nt!t.#iele! 1e.'e/i !#ro!#e c+ nu se m!i hr+ne!.ul 'e !rhitect( Procesul 'e 'i&or.'e mu/chi le mi/c!u 1!l!n2ele.i&! !ni c!re trecuser+ 'e l! #rimul cl!8on!t 1!t!l !l D!ciei s!le( Se 0n2r+/!se enorm.he 6ates o% .r+m0n0n' #r!ctic 'e le2!t 'e orice le2+turi cu &i!.i3 Elenei 0i r+m0ne! c!s! cu 0ntre2ul mo*ilier.eles.0/i #u*lic+ simult!n l! P!ris /i Lon'r! 0nsemn+rile 'in c!iete su* titlul 7n genie au.num!i st!re! soci!l+ ! celor trei.stonishing $tories )agazine.se schim*!se( Acest 'i&or.ei i se 0ntinsese #e o*r!4i.ochii 'in ce 0n ce m!i !#ro#i!. 'aris )atch /i 'enthouse 0nce#ur+ s+ se #erin'e #rin s#!tele *locului 'in >erceni1ul2er0n' 'in *lit urile or*ito!re !le !#!r!telor so1istic!te 'e 1oto2r!1i!t.er!u m0inile s!le( De2etele 0i !4unseser+ 'e #este trei eci 'e centimetri lun2ime( R+/chir!tecu#rin'e!u 0ntre!2! cl!&i!tur+( 6r0n2hii 2ro!se.1+r+ s+ le 1i !scult!t &reo'!t+.i!r lui Emil Po#escu m!/in!.!tent+ l! nimic 'in lume! !st!( Un #+ien4eni/ 'e *!r*+ r!r+.ii.ile tre#+'! 0ntre r!'io.in cu *ol*orose!l! incoerent+ ! !cestui!( Pro1esorul se 0n&0rte! #e l0n2+ ei.1!#tele 1iin' e&i'ente /i st!re! 'e #re2n!n.i c+#+t!ser+ o uit+tur+ 1i8+.ribune.i 'in to!te m!rile i!re /i re&iste !#+rur+ scurte note 'es#re or2!nistul rom7n( Re#orteri 'e l! >e1 Kor* +erald .!/! c+ 'u#+ num!i 'oi !ni !rhitectul 0/i #+r+sise ser&iciul.!r 1i !#uc!t 0ntre tim# s+ se 1!mili!ri e e cu #erso!n! neo*i/nuit+ ! !rhitectului( Acest! se schim*!se mult 0n cei c0.c!re 'e !lt1el !cum nu m!i c0nt! 'eloc.tului /i.le 0ntr.se /i rel!80n'u. neo*i/nuit st0rnise 'estul sc!n'!l*ine0n.#lus o 'i1eren.o st!re 'e continu+ h!lucin!.cu 1ire neo*i/nuit 'e lun2i.0nre2istr0n' c!sete &i'eo /i *en i 0ntre2i 'e m!2neto1on cu mu ic! minun!t+ ! !rhitectului /i nu m!i #u.trec0n' 0n te!trolo2ic. $trange .

+.cu o #urit!te /i o *o2+./i liniile melo'ice 0n melo'ii 1ili2r!n!te s!u 0n 'ison!n.ie #osi*il+( L.l 0nso.1luier!t 'e mierl+.i. ..c+l+tori #rin to!t+ lume!.#rote4! !#!r!tul 'e intem#erii( Cei 'oi s#eci!li/ti 4!#one i c!re.i l+r2e!sc+ #osi*ilit+.!u mont!t 0n s#!.1o/nete 'e 1run e usc!te.'u#+ ce #user+ 0n 1unc.ii l! 'e2ete.1l!ute /i &iole.!t0t 0n r0n'ul mu icienilor c0t /i !l #ro1!nilor.ie /i 0ncerc!r+ s+.2omot 'e !&ion l! 'ecol!re*ol*orose!l+ 'e 'el1ini.0n c0te&! ile.0n cele m!i 'i&erse lim*i.#e c!re l.&!lurile succesi&e.ile 'e e8#resie( Du#+ o c+l+torie cu !&ionul /i cu c!mio!neleuri!/ul instrument.re2le! + 1rec&en.cornuri /i 1!2oturi.iser+ mont!r+ 0ntre!2! inst!l!.+ /i &eche! cl!&i!tur+ ! or2ii Re2hin /i.!ler2!u #e sutele 'e cl!#e- .s!8o1onistul.+ c!re te s10r/e!.in0n' neo*osit con1erin.tri!n2le /i tim#!ne.!u !&ut !ceste e'i.!t0t c0t m!i st+te! 0n #re!4m! D!ciei 'in s#!tele *locului.e #este con1erin.ime!4unse 0n s#!tele *locului( C0.!le -alsului 'e R!&el( M!rele Mishi*! #ute! reconstitui orice sunet n!tur!l s!u emis 'e &reun instrument( Tim# 'e c0.! 1+cut c! Emil Po#escu s+ 'e&in+ omul momentului 0n 0ntre!2! lume( )n !nii c!re urm!r+.c+s+torit 0ntre tim# cu Elen!./i#ot 'e r0u.!u mut!t #e !rhitect #e *!nchet! 'in s#!te.iune sinteti !torul.c!re 0/i cre/te! lini/tit+ co#ilul.c!'r!ne cu !1i/!4 electronic.#rintre cele m!i 1i'el re'!te 2omote n!tur!le.Emil Po#escu nu 1+cu !ltce&! 'ec0t s+ e8#lore e neo*osit #osi*ilit+.!/! 0nc0t te #ute!i cre'e l! *or'ul unei n!&e s#!.iul r+m!s o imens+ !#!r!tur+.ile 1!nt!stice !le sinteti !torului( Din c0n' 0n c0n'.#oten.!&0nt!te /i !#oi re.!u scos !1!r+ *!nchet! 'in 1!.! num!i 'e !st1el 'e lucruri( De l! #rimele !tin2eri 'e cl!#e i *ucnir+ 0n &+ 'uh.0m#letin'u.#lus o#t r0n'uri 'e cl!#e s#eci!le.l sco!t+ 'in m!/in+( C!roseri! crem ! D!ciei #+re! #entru Emil Po#escu l! 1el 'e im#ort!nt+ c! mu ic! 0ns+/i( In&enti&i c! 'e o*icei.s!8o1onistul.!&e! #rile4ul s+ note e 1e*ril *uc+.e( Emil Po#escu 'e&eni !st1el cel m!i cunoscut !rtist rom7n 0n str+in+t!te.i&! !ni.o 0nc0lce!l+ !me.'e #le8i2l!s tr!ns#!rent.0ncerc!r+ s+ intre cum&! 0n 'i!lo2 cu cele*rul mu ici!n( Sur#rin'ere! /i u/ur!re! lor !u 1ost m!ri c0n' !u &+ ut c+ !rhitectul m0nuie/te !#!r!tur! electronic+!#!s+ *uto!ne.ie s#eci!l+.in1le8iuni 'e &oce 1eminin+ 'e o 'ulce!.4!#one ii !u recurs !tunci l! sin2ur! solu.ie ! sunetului i *ito!re 'u#+ soun'ul #rimiti& !l or2ii Re2hin.e scli#ito!re( L!*ele !rhitectului. Succesul 'e neim!2in!t.i&! loc!t!ri tre*uir+ s+ renun.cu o lim#e ime 'e tim*ru im#osi*il 'e o*.iometre.!&0n' uns#re ece metri lun2ime /i 'oi 0n+l.*+t+torul 'e co&o!re 1u scos /i mont!t l! c0.i mu ic!le orchestr!te tul*ur+tor( Pur /i sim#lu se #ute!u !u i.!r 1i ocu#!t to!t+ &i!.c!re s+.urm!te ime'i!t 'e !ltele.inut #e c!le 1ire!sc+.ii.inute c! o uri!/+ su1erin.e l! locurile 'e #!rc!re( De !semene!.e c! /i cum s.ito!re 'e ecr!ne.l 'etermine #e !rhitect s+ se mute /i el su* !co#eri/ul 'e #le8i2l!s( A 1ost 0ns+ im#osi*il s+.cu eci 'e !rticul!.i!le( Cei 'oi omule.i!r o 1irm+ 4!#one + 0i '+rui un minun!t sinteti !tor 'e sunete Mishi*!.9rient.i&! metri m!i 0ncolo( O construc.

!cum ce&! m!i #l!nturo!s+ /i m!i cenu/ie!scult0n' 0n tr!ns+ mu ic! 1ostului ei so.4!ntele str0m*!te !le 1ostelor ro.o !cum #e &er!n'+!scult0n' e8t! i!t+ .1rumos ni&el!t.ie 'ec0t o cere!u o*li2!.ci s+ cre!sc+ mereu.inu se!m! 'e 1!scin!.'!r cee! ce i se cere!.ii #u*lice( Sim.un *+tr0nel c!re /i.iile 1ostului *loc( )ncon4ur!.i!r 0n incint+ se #l!nt!r+ *r! i( Mu ic! seri!l+ ! lui Schon*er2 /i Ce*ern le #ri!.o cli#+ 'e luci'it!te.1erestrele 1+r+ #!r*ri ( D!r.!/! 0nc0t r!murile lor 'e cetin+ se lun2ir+ cur0n'!#lec0n'u.se #este D!ci! ru2init+ /i 0ncon4ur0n' cu !cele lor c!1enii *locul 'e #le8i2l!s 0n c!re 'orme! *urt! enorm+ ! sinteti !torului'eo#otri&+ cu cei 'oi s#eci!li/ti 4!#one i.lic+rin' #!li' 0n no!#te( Pro1esorul &+ u t!*l! c!roseriei.( O &eche con&en.mu ic! mu2e! /i &ui!.i#etele 'is#er!te !le unor chit!re simul!te electronic( Pro1esorul se 0n1urie( Mu ic! 0i !t0rn! /i lui 2reu 0n #icio!re'!r 'e '!t! !st! nu m!i .iile #ro1esion!le( De c0n' nici nu 0l m!i hr+ne!.i&! #!/i 0n no!#te.sociolo2icine8#lic!*il( I!r tele&i iune! #rin c!*lu /i comer.0nce#ur+ s+.un stress #ronun.0ntr.i *rusc o ur+ intens+ #entru cel c!re.'incolo 'e #elu ! 'e i!r*+.inut+ l! Ateneul cel nou.tr+i!u lini/ti.0n/1!c+ s!t0rul sc0nteietor cu c!re se tr!n/! c!rne! /i se re#e i s#re contururile D!ciei 'emo'!te.o 2+si #e Elen!.cu un 'i!metru 'e #este trei metri /i #u.l! c0.er! s+ #o&este!sc+ 0m#re4ur+rile 0n c!re.!t.cu multi#lu ecou 'iri4!t( Cu micul ne!4uns !l 'emol+rii *locului 'in c!u ! intr+rii tuturor loc!t!rilor 0ntr.l cunoscuse #e Emil Po#escu( Po#ul!rit!te! !cestui! #+re! s+ nu .i 'e! m!i mult+ !ten.re2l!u miile 'e 1rec&en.mereu /i mereu.iile cere!u !cee!/i mu ic+.in+ 'e nici o mo'+.iei !rhitectului ! trecut neo*ser&!t 'e c+tre o#ini! #u*lic+( El se #etrecu 0n se!r! 0n c!re s!8o1onistul.! mu icii( O l+s+ #e Elen! /i se 0n're#t+ s#re *uc+t+rie.i! ei( Se &+ u.e concurente.o rec0/ti2! #rin 1or.se !c!s+ 'e l! o con1erin.'!r 'e l! un tim# nimeni nu #+re! s+ m!i !i*+ ne&oie 'e el( M!i er! in&it!t #e l! con2rese.sticle!u 1!nt!stic .se cre! !&!nt!4ul c! o m!re #!rte 'in >ucure/ti s+ se !1le #erm!nent su* um*rel! 'e sunete emise 'e !rhitect( Terenul #e c!re se !1l!se *locul.ul cu &i'eoc!sete cu#rin'e!u #e trei s1erturi concerte !le lui Emil Po#escu( Momentul cruci!l #entru inst!ur!re! melocr!.i.in' emite un sunet c&!'ro1onic.m0nc!t+ liter!lmente 'e ru2in+.i!l( Au'itorii 'in to!te 2ener!.c! #re/e'inte onori1ic.! !semene! unui 'irector 'e circ./i 'e! se!m! c+ 0m*+tr0nesc c0n' 0/i c+s+torir+ *+i!tul( Pro1esorul er! recunoscut c! un im#res!r 2eni!l.+ .ie 1+ce! c! ei s+ nu &or*e!sc+ nicio'!t+ 'es#re !cest! /i s+ nu.*! chi!r l! un mo' e8#onen.l 1i uit!t 'e1initi&( D!r i!t.! c0/ti2!t e8isten.i 'e #uternicul miros 'e o on.#ro2r!m!u simult!n orchestre 0ntre2i( St!.1u 0ncon4ur!t cu un 2!r' 'e *eton /i sc0n'ur+.e8#un0n' un monstru 'e co/m!r curio it+.0i r+#e! #sihic ne&!st!.0ntorc0n'u.0n interior.i.Elen! #+ruse s+.c!re 0nce#user+ s+ chele!sc+( Zi /i no!#te.&i*r! /i tiui! !c!#!r!tor( S!8o1onistul /i Elen! lui ocu#!u &il! 'e met!l /i sticl+ c!re 1usese ri'ic!t+ #e 1un'!.lucru nem!i!u it /i.i! mo'est+ ! or2ii Re2hin 1usese 0nlocuit+ 'e un 2lo* 'e s0rm+ s#eci!l+.

cu c!re 0.cum um#le melcul o cochilie..ocoli #rin 1!.i!r ochii i se uniser+ 0ntr.in omene/ti( C! s+ nu !i*+ tim# s+ 'e! 0n!#oi.re&+rs0n'u.or2!nele interne.e !t0t 'e #u.! lun2ul 4u2ul!relor.in' 1iorul 'e oro!re s!cr+ 0n 1!.c! o 'o + 'e mesc!lin+ s!u c! un 'ulce #+i!n4en c!re.l! #or.c!re.se iri ! 0n #!chetele 1usi1orme !le mu/chilor.!ce!st! se 'es#rinse 'in *!l!m!lele #utre'e /i c+ u 0n i!r*+ c! o *uc!t+ str0m*+ 'e cochilie( A#uc+ 1erm m+nunchiul 'e 'e2ete 'ins#re el /i 0nce#u s+ le cio#0r.ione e 0n nici un 1el( De2etele r+m!se 'in m+nunchi continu!u im#ertur*!*il s+ 1o42+ie #e cl!#e( Un miros 2reu.'i1orm.o '!t+ 0ntre!2! m!/in+rie com#lic!t+ ! #u#itrului 'e com!n'+ !l sinteti !torului( Co!tele /i !nte*r!.e Elin2ton.! !cestei 1iin./i in4ecte! + 0n cor#ul &ictimei en imele 'i ol&!nte.#e !locuri.!ce!st+ mu ic+ se su*stitui! su1letului /i.0n locul un'e 1usese !lt+'!t+ *or'ul m!/inii( Se !#rin'e!u /i se stin2e!u ritmic.1iec!re cu#rin 0n' c0te&! eci 'e 1il!mente c! nuielele.un sin2ur ochi #!nor!mic c!re #ri&e! 'intr.+( Cum tr!se 'e e!.scli#in'u.in&!'! c!n!lele lim1!tice.e!sc+ 1urios( S0n2e /i *uc+.+ resturile 'e c!roserie #rin c!re.celulele he8!2on!le !le 1ic!tului.!semene! unui homuncul #er1i'.! 're#tul 0nne*unito!re( Nu m!i er! Al*!n >er2.c0n' &ru s+ i *e!sc+ 'in to!te #uterile./i c!re !tin2e!u neo*osit cl!#ele si'e1ii( Pro1esorului 0i &eni s+ &ome esim.!r #ute! !u i( S!8o1onistul !scult! 0ncremenit( Er! o mu ic+ #e c!re n.in /i #rin 1erestre( C!#ul i se su'!se 'e tor!ce.nici Or11.o m!i !scult!i cu urechile.urile tru#ului( A#oi mu ic!.co*or! 'e.se #u.ci cu to!t+ #iele! 'eo'!t+.!/! c+ 'irect 'in tor!ce 0i ie/e!u !cum cele 'ou+ *uchete 'e 'e2ete.c! 'e o'!ie 0n c!re n!/te o 1emeie.2ol /i !l*uriu.! c+rno!s+./i 'in m!re! s1er+ 'e #l!s+ met!lic+ se r+s#0n'ir+ 0n !er c0te&! !cor'uri 'e.se #etrecu un lucru uimitor( Deo'!t+ 'e2etele &+lurir+ 2in2!/.+ structur! oso!s+( A4uns+ 0n creier.ele i se resor*iser+ 0n co!ste.i 'e 'e2ete se #relin2e!u #e cor#ul 'e&enit unsuros !l lui Emil Po#escu.c+ci h!inele #lesniser+ 'e mult #e el.i intr! 0n re on!n.c! o tres+rire ! !ntenelor unei 1ilo8ere.!4unsese s+ um#le liter!lmente.ilo2r!me.in #!tru sute 'e .'!r com#lic!t !rticul!te.c!re tre*uie s+ 1i c0nt+rit cel #u.ro/ii /i !l*!stre.!semene! unor un'e #erist!ltice 'e ! ur. 6loE'( Nu m!i er! nimic 'in cee! ce se !u ise &reo'!t+ s!u 'in cee! ce minte! omene!sc+ !r #ute! conce#e c+ s.e8ercit0n' !su#r! s!8o1onistului un e1ect hi#notic( Se !#ro#ie /i #ri&i 0n+untru( Acolo se !1l! !rhitectul( Cor#ul s+u.'!r el #+re! s+ nu re!c.s!8o1onistul.mii 'e lumini &er i.nici Du.#relu! 0n m0ini 1erme h+.cu#rin'e!.se r+s#0n'i #e su* cetin+( C0n' /i ultimul 'e2et c+ u &0cnin' #e c!uciucul stri!t 'e l! #icio!rele !rhitectului.'e '!t! !ce!st!.inim! cu .#e cl!&i!turile su#r!#use.to!t+ #!rte! 'in s#!te ! m!/inii.se &e'e! motorul 0ntunec!t /i !#uc+ str0ns 0n #umn ciotul 'in c!re #orne! cel+l!lt m+nunchi 'e 'e2ete( D!r.ile su1letului.stinse 1!rul /i se re#e i l! #ortier! 'in 1!./i *!r'! su* stelele mici1+ino!se.tr+s+turile i se m!i &e'e!u 'o!r c! ni/te linii 1ine 'esen!te #e 1!.i um#le! c!n!lele &enelor 'e ecouri.nici Pin.0n lun2ul ner&ilor s#in!li.

ii m!i #uternice /i m!i #+trun +to!re 'ec0t tot ce re!li !se &reo'!t+ 2eniul !rtistic !l oric+rui com#o itor( C+ci.!t0t mu ic! 'e&ene! m!i !c!#!r!to!re( Ani 0n /ir.ii s!les!8o1onistul #ro1it+.su#r!ren!lele /i m!re! incint+ ! &e icii urin!reco*or! c! un !mur2 #loios 0n co!#se /i !ler2! 'e.i 'e4! e8istente.cu ne#utin.s+.!( C0n' se tre i.1i ic /i su1lete/te 0n !cel!/i tim#( Un 'elir #!r!noi' i se 'e &olt! su* .ele 'e s!teli.inere! &!stei re.s+.!u 1+cut un in1!rct se s#une c+ o simt.&olutele sonore /i m!i mult 'ec0t sonore se r+suce!u !lt1el.su2hi.i 'es#re !rhitect.e!st+.+ 'e su#ort!t( T0n4e! 'in r+s#uteri 'u#+ !cele c0te&! !cor'uri #e c!re le !scult!se no!#te! trecut+( Tim# 'e &reo o#t ore su1eri 0n2ro itor.!&0n' sen !.elese c+ !rhitectul emite! !cele sunete 'ureros 'e melo'io!se c! o secre.0n !ceste momente.'e !ce!st+ 'esco#erire( C! s+ m+re!sc+ e1ectul mu icii.&icios.i c!re retr!nsmite!u #erm!nent mu ic! !rhitectului( O!menii se iu*e!u #e .l omo!re cu !'e&+r!t 'e '!t! !st!( D!r !cee!/i mu ic+ e8t!tic+ 0l tr0nti l! #+m0nt( )n.l !s1i8ie e.ci 'e&ene! el 0nsu/i un su#r!!rtist /i un su#r!inter#ret( De.e! 0n st!re 'e nimic( Lume! i se #+re! un in1ern 'e cenu/+.1iec!re mitocon'rie.l #0r4ole!sc+.l lo&i c! s+ m!i !u'+ 0nc+ o '!t+ mu ic! 1+r+ 'e c!re nu m!i #ute! tr+i( Cu c0t !2resiune! er! m!i #uternic+.!4uns s+ se #re1!c+ !.! lun2ul 1emuruluiti*iei /i #eroneului #0n+ 0n &0r1ul 'e2etelor 'e l! #icio!re.c! un lin.0ntre!2! ment!lit!te um!n+ se schim*!se su* in1luen./i 0n cele 'in urm+ #ro1esorul 0n/1!c+ i!r s!t0rul /i se re#e i s#re !rhitect.em*rionii ei electrici.l 'in!mite e.0n' /i 0nec0n'u.+ /i #entru 0ntre.ml+'i.cu o 0nc0lcire mu ic!l+( Co#le/it.!rhitectul nu m!i imit! stiluri /i mo'!lit+.se( Nu se m!i sim.se mule! + #e cor#ul s+u /i.1iec!re 1+r0m+ 'e !ci' nucleic.cu.c+ se !#ro#ie 'e el.e.0/i #ier'u cuno/tin.se #ict!u 'o!r #ortrete o1ici!le !le !rhitectului /i 1iec!re #oe ie er! un imn 'e sl!&+ 0nchin!t !cestui!( Se m!i munce! 'o!r #entru !si2ur!re! mi4lo!celor minime 'e su* isten.0n com#o i.oliu #estri.s+.se 'istorsione! +.! co#le/ito!re ! !rhitectului( Nu m!i e8ist!u con1licte#entru c+ sin2urul interes !l 1iec+rei 1iin.l0n2+ #ortier+( I se #+ru c+ m!re! 1o!ie tr!ns#!rent+ ! cerului.#r!ctic #0n+ l! s10r/itul &ie.! lun2ul 'eceniilor.'ecis s+.s!8o1onistul se #r+*u/i #e i!r*+.se 1+cuse iu+.el 0ncerc+ #e r0n' s+.e um!ne er! s+ #o!t+ !scult! i /i no!#te recit!lul ne0ntreru#t( Tot ce se m!i scri! er!u i!re 0ntre2i 'es#re !rhitect.!semene! unor un2hiu.'!r um*r! tremur!t+ #e i!r*+ ! D!ciei 0l 1ere! 'e 'iscul to#it !l so!relui( Er! #lin 'e s0n2e( Se ri'ic+ /i #ri&i monstrul 'in m!/in+( Ciotul 'e un'e rete !se !cele 'e2ete uri!/e se cic!tri !se 'e4! /i.l o#+re!sc+.l ir!'ie e #e !rhitect( De 1iec!re '!t+ lini! melo'ic+ se schim*!.l 0n1+/o!r+ str0ns.i! 'e 'estr+m!re ! lumii #e c!re num!i cei c!re.0n c!re er!u 0ncrust!te stelele..0nlocuin' 1iec!re celul+.s+.ie otr+&it+ 0m#otri&! oric+rei !2resiuni( Er! 'e.s+.c+r.0i er! r+u.l electrocute e.ele !ltor 'e2ete 0nce#user+ s+ 0nmu2ure!sc+ 0n loc( Pro1esorul 0nce#u s+ #l0n2+ #eni*il.

i /i 1rec&en.c! Re2ulus.'e 4ur 0m#re4ur.l e8termine cu !4utorul r!chetelor termonucle!re.0n'u.o !u'+.0nc0t.mu ic! .le s+ se mo'i1ice( De.se cu ele /i 1or.mu ic! s!cr+( Se or2!ni !r+ mii 'e !tent!te 0m#otri&! !rhitectului c! s+ se o*.! le er! conser&!t+ num!i 'e mu ic+( Circul!.in+ re!c.e 'e nesu#ort!t( M!4orit!te! o!menilor 1ur+ c!r*oni !.'e o com#le8it!te 'e neconce#ut.! lun2ul secolelor.uitori.Arcturusi!r !ltele 'e m!2nitu'ine #o iti&+ mer20n' #0n+ l! _SL /i m!i 'e#!rtesticle!u /i #0l#0i!u.'i2er!re! hr!nei er!u 0ntre.0/ni 'in to!te !#!r!tele 'e rece#.i!r 'e2etele in1init r!mi1ic!te se 0ntin'e!u !cum.un moment 'e ne*unie colecti&+.0n 0nl+n.inute !rti1ici!l 'e uri!/! . s!u er! mu ic! 'e c!re &or*e!u #it!2oreicii( Nici o ureche omene!sc+ nu m!i #ute! s.#ornin' 'in cele 'ou+ *r!.!4unsese s+ o*se'e e 0n !semene! m+sur+ minte! o!menilor.c0n' er!u 0nmorm0nt!.!l*.#entru c+ e! nu m!i .uiri 'e ton!lit+.rotitor !l 2!l!8iei.ion0n' sincroni !t !semene! termitelor.se concentr!u /i e8#lo'!u #rimin' inst!nt!neu .cele m!i multe 1iin' sisteme 'u*le s!u chi!r multi#le.e.i.+ uri!/+.ine! 'e sunete.s+.i.ci #+trun'e! 0n #uls!.0ntin 0n'u.0m#letin'u.c! o #l!s+ 'e #+i!n4en( De l! #rimele !tin2eri !le mili!r'elor 'e cl!#e termin!leultimii o!meni se #re1+cur+ /i ei 0n #ul*ere( Ace!st! nu m!i er! mu ic+ .se #erin'+ 0n mic! o! + 'e cetin+ o 0ntre!2+ 'in!stie 'e 4!#one i( Pelerini 'e #retutin'eni &ene!u s+ !sculte 'irect.c!re chirce!u stelele m!i mici #0n+ !4un2e!u #itice !l*e.#recum Plei!'ele s!u HE!'ele.mu ic! !cee! 'e o sut+ 'e ori m!i #ro1un'+ 'ec0t 'e o*icei( 6o!me! 'e mu ic+ 'e&ene! cum#lit+.un !lt uni&ers( Er! su#r!1iresc s+ 1ii 0n st!re s+ #ri&e/ti cum mili!r'ele 'e stele 2!l*ene.iile cosmice.'e l! *o8! ori2in!r+.i 'oi.es+tur+ melo'ic+ ie/in' 'e su* 'e2etele !rhitectului( Cu !ceste c0te&! milio!ne 'e su#r!&ie.c!re 0/i lu!r+ !cel!/i nume c! #rimii( Ast1el.Sirius.mu ic! !rhitectului /i.0n momentul c0n' 'e2etul omului 0n uni1orm+ se !#ro#ie 'e *utonul 'e 'ecl!n/!re !l celor c0te&! mii 'e lo&ituri nucle!re.se #e un s1ert 'e #l!net+( Monstrul 0nsu/i crescuse( C!roseri! D!ciei r+m+sese 0nscrust!t+ 0n s#in!re! lui !l*icio!s+ c! o minuscul+ cochilie( Tru#ul !co#ere! o su#r!1!.i! s0n2elui.unele 'e c0te&! ori m!i m!ri 'ec0t So!rele.i!r su#r!&ie.Ri2el.uitorii 'e&enir+ sim#le !ccesorii !le !rhitectului( 5i!.ie c! 'in ni/te !runc+to!re 'e 1l+c+ri.#e un'e m!teri! se #ier'e! 0ntr.'e.#uls!ri s!u 'is#er!te 2+uri ne2re.! ire#resi*il+ 'e ! se 'i ol&! 0n !rmonie.!&e!u #!rte 'e !cee!/i mu ic+ 1uner!r+( Cei 'oi 4!#one i c!re 0n2ri4e!u m!rele Mishi*! intr!ser+ 0n le2en'+i!r 'u#+ mo!rte! lor le urm!r+ !l.'in 'orin.nici m+c!r 'e m!terie.! lun2ul milio!nelor 'e !ni!rhitectul 0/i mo'ul+ melo'iile c!re 1+ce!u s+ se !ccelere e #rocesul 'e 1u iune 'in inim! stelelor /i c!re #ro'uce! m!teri! 0ncon4ur+to!remelo'iile c!re #ro&oc!u e8#lo i! stelelor !4unse l! o m!s+ critic+1orm0n' minun!tele su#erno&e.mi/c!re! 20n'urilor.!rhitectul 0/i construi un nou sinteti !tor.str+lucito!re s!u !l*+strii!2lomer!te 0n #+ien4eni/ul #l!t.0ntr.!c.ei se hot+r0r+.i! 'e !#+r!re.

se c! !lu!tul #0n+ 0n !#ro#iere 'e P+m0nt( P+m0ntul 0ns+ nu m!i er! 'e mult &i i*il.in' constel!.i! lent+ s#re centrul 2!l!8iei( Uni&ersul 0m*+tr0ne!.iul interstel!r..elor s!le...+...0n' #erm!nent..s0n'u...! c! #utre2!iul( P0n+ /i s#!...0m*0csite 'e 1il!mente c! ni/te *r!.!rhitectul 0/i 0nce#u mi2r!.0/i #ier'u continuit!te! /i se concentr! 0n 1+r0me stel!re c!re se !#rinser+ 'eo'!t+ 0n uni&ersul 2ol /i 0ntunec!t( O 2!l!8ie t0n+r+ se rote! !cum.! *r!..*r!. siunile So!relui /i cu 'ou+ *r!.0n2hi.ele s!le r+sucite 0n s#ir!l+ um#lur+ 0ntre2ul s#!.! lun2ul unei #erio!'e incomensur!*ile 'e tim#.#lin 'e nori 'e met!n /i 1ire 'e #r!1 !uriu..i!r !#oi #e ce! ! lui 5enus..e 'e me'u +( M!rele sinteti !tor er! !cum /i el un element intern !l imensului cor#( )n momentul 0n c!re So!rele e8#lo'+!runc0n' 0n s#!..#ro#riile s!le ritmuri....c! o m!re &oin.e #letorice.ii 0ntre2i..re&+r.se sco10lcise c! o smochin+( M!teri! lui se 1+r0mi.sc0ntein' 'in milio!ne 'e 1r!n4e.1iin' 0n2lo*!t 0n 0ntre2ime 0n m!s! or2!nic+ ! !rhitectului.iu !l 1ostei 2!l!8ii( M!teri! cor#ului /i...'e 'imen.&!lurile ritmice emise 'e noul sinteti !tor( Du#+ #!tru mili!r'e 'e !ni So!rele 0nce#u s+ se 'il!te.su* 1orm! unei &+#+i #ur#urii /i &iolete.im#er!ti&e /i #ro!s#ete( C0n' !4unse 0n centru.&0cnin' /i #uls0n'.c! o ne*ulo!s+ 'in ce 0n ce m!i 0ntins+....!4uns+ 0n tim#ul mi2r+rii l! o r!re1iere e8trem+...1lutur0n' 0n *+t!i! c0m#urilor electrom!2netice.'e&enise !s#ru /i ri2i'( Prin el 0n!int! !cum !rhitectul..se con'ens! 'e....'e 1orm+ s1eric+.cu#rin 0n' m!i 0nt0i or*it! lui Mercur..m!terie &ol!til+ c! eterul.!lt+'!t+ 1le8i*il!*uros..#e locul celei &echi( .'!r emi. .iu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful