Paggalang sa Matatanda

Inihanda ng: Ikalawang Pangkat

Ang lahat ng bata sa simula pa lamang ay tinuturuan na gumamit ng po at opo sa kanilang pakikipagusap sa sinumang nakakatanda.Paggalang sa Matatanda Sinuman na nakakatanda sa inyo ay kailangang igalang. Isa ito sa napakagandang bahagi ng kultura ng mga Pilipino. Ang pagmamano ay isa ring katangi-tanging kaugaliang Pilipino na nararpat na manatiling buhay hanggang sa kasalukuyan. .

Pakiulit na lang ang sinasabi mo o pakisulat na lang. unawain mo sana ako at pagpasensyahan. huwag mo sana akong kagagalitan. kapag dala ng kalabuan ng mata ay nakabasag ako ng pinggan. Kapag mahina na ang tenga at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. . Maramdamin ang isang matanda.Ang Sulat ni Nanay at Tatay Sa aking pagtanda. naaawa ako sa sarili ko sa tuwing snisigawan mo ako. O nakatapon ng sabaw sa hapag kainan. huwag mo sana ako sabihang bingi.

Ang Sulat ni Nanay at Tatay Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. amoy lupa. Amoy matanda. Mahina na ang katawan ko. Natatandaan mo noong bata ka pa? Pinagtitiyagagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Madaling magkasakit kapag nalamigan. . Huwag mo sana akong piliting maligo. huwag mo sana akong pandirihan.

katulad ng pagalalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakad. matanda na talaga ako. pagtiyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Kapag mahina na ang tuhod ko. .Ang Sulat ni Nanay at Tatay Pasensya ka na anak.

Ang Sulat ni Nanay at Tatay Pagpasensyahan mo sana ako kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta pakinggan mo lang ako. . Pinagtitiyagaan ko ang kakulitan mo. Huwag mo sana akong pagtawanan o pagsawaang pakinggan. maghapon kang mangungulit hangga’t hindi mo nakukuha ang gusto mo. Natatandaan mo ba anak nung bata ka po? Kapag gusto mo ng lobo. paulit-ulit mo ‘yong sasabihin.

noong bata ka pa? Pinagtitiyagaan kong pakinggan ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. Walang kausap. kahit sandali lang. Kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. . Pagtanda mo. dala na marahil ito ng katandaan.Ang Sulat ni Nanay at Tatay Pagpasensyahan mo sana kung madalas ako’y masungit. Inip na ako sa bahay. maiintindihan mo rin ako. maghapong nag-iisa. huwag mo sana akong pagsawaang alagaan. Kapag may konti kang panahon magkwentuhan naman tayo. subalit nais kong malaman mo na sabik na sabik na akong makakwentuhan ka. Alam kong busy ka na sa trabaho. At kapag dumating ang sandali na ako’y magkasakit at maratay sa banig ng karamdaman. Natatandaan mo anak.

kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw. At bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. Pagtiyagaan mo sana akong alagaan sa huling sandali ng aking buhay. ibubulong ko sa kanya na pagpalain ka sana… dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama’t ina… . hawakan mo sana ang aking kamay. Tutal hindi naman ako magtatagal.Ang Sulat ni Nanay at Tatay Pagpasensyahan mo sana kung ako man ay maihi o madumi sa higaan. At huwag kang mag-alala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful