Na temelju članka 17. stavak 1., a u vezi s člankom 19. stavkom 3.

Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, br. 158/03, 100/04 i 141/06 ), Vlada Republike
Hrvatske na svojoj sjednici održanoj dana _______ donosi :

ODLUKU O DAVANJU KONCESIJE NA POMORSKOM
DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA
POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI
UZGOJA ŠKOLJAKA I RIBA NA PODRUČJU
POSEBNOG REZERVATA MALOSTONSKOG ZALJEVA
I MALOG MORA

I.
Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba u Malostonskom zaljevu i Malom moru.
II.
Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju označeno je poligonom točaka
izraženih u Gauss krugerovoj projekciji kako slijedi :
ZONA 1
Broj
polja

Ovlaštenik
koncesije

Namjena
koncesije

Broj točaka
koje
zatvaraju
površinu
polja

X

Y

301

Anica Slade

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

64 764 12,00
64 764 52,92
64 765 65,33
64 765 07,00

47 449 51,00
47 449 89,81
47 449 44,18
47 449 17,00

5 356

5
6
7
8

64 769 48,13
64 769 67,95
64 770 36,83
64 770 17,01

47 450 58,40
47 450 97,51
47 450 64,24
47 450 23,11

3 443

104
105
106
107

6 477 439,85
6 477 470,32
6 477 549,60
6 477 519,13

4 744 634,66
4 744 674,30
4 744 613,37
4 744 573,72

5000

302

307

Stjepan
Bukvić

Uzgoj školjaka

Maro
Franušić

Uzgoj školjaka

1

Površina
( m²)

308

309

310

311

312

316

317

318

319

320

322

323

Cvjetko
Matković

Uzgoj školjaka

Ivo
Bautović

Uzgoj školjaka

Cvjetko
Matković

Uzgoj školjaka

Matičević
d.o.o.

Uzgoj školjaka

Petar
Brbora

Uzgoj školjaka

Pero
Radibratovi
ć

Uzgoj školjaka

Mario
Radibratovi
ć

Uzgoj školjaka

Mirna luka
braniteljska
zadruga

Uzgoj školjaka

Pero
Radibratovi
ć

Uzgoj školjaka

Mario
Radibratovi
ć

Uzgoj školjaka

Slobodan
Kunica

Uzgoj školjaka

Niko Roko

Uzgoj školjaka

29
30
31
32

6 477 143,28
6 477 153,73
6 477 204,57
6 477 191,57

4 744 428,26
4 744 439,83
4 744 380,00
4 744 370,41

1214

33
34
35
36

6 477 264,44
6 477 279,39
6 477 374,56
6 477 360,54

4 744 310,19
4 744 322,52
4 744 225,70
4 744 213,03

2599

37
38
39
40

6 477 471,97
6 477 492,09
6 477 567,35
6 477 552,45

4 744 361,05
4 744 376,72
4 744 305,70
4 744 284,55

2724

41
42
43
44

6 477 685,75
6 477 704,90
6 477 828,33
6 477 806,19

4 744 147,52
4 744 168,19
4 744 079,03
4 744 050,70

4907

45
46
47
48

6 477 943,84
6 477 975,00
6 478 040,00
6 478 013,10

4 743 993,00
4 744 033,00
4 743 976,00
4 743 937,85

1968

62
63
64
65

6 478 199,11
6 478 233,18
6 478 311,17
6 478 274,99

4 744 067,34
4 744 101,39
4 744 050,49
4 744 009,07

4820

66
67
68
69

6 478 149,22
6 478 252,15
6 478 198,79
6 478 094,52

4 744 052,95
4 743 988,72
4 743 899,05
4 743 964,85

12 721

70
71
72
73

6 478 296,52
6 478 381,35
6 478 352,00
6 478 274,59

4 743 979,23
4 743 913,48
4 743 868,37
4 743 935,40

5310

74
75
76
77

6 478 558,94
6 478 650,81
6 478 607,31
6 478 534,24

4 743 434,74
4 743 367,40
4 743 341,34
4 743 408,12

4459

78
79
80
81

6 478 650,76
6 478 734,87
6 478 683,75
6 478 574,13

4 743 518,20
4 743 462,10
4 743 378,52
4 743 451,84

5590

86
87
88
89

6 478 808,57
6 478 883,52
6 478 870,92
6 478 793,01

4 743 350,70
4 743 305,25
4 743 273,76
4 743 327,75

2780

90
91
92

6 478 896,44
6 478 985,53
6 478 984,88

4 743 334,51
4 743 310,24
4 743 257,16

1288

2

324

325

326

327

328

329

331

336

337

369

Niko
Maškarić

Uzgoj školjaka

Školjarstvo
Škrabo
Nikša
Škrabo

Uzgoj školjaka

Školjarstvo
Škrabo
Nikša
Škrabo

Uzgoj školjaka

Niko
Maškarić

Uzgoj školjaka

Niko
Maškarić

Uzgoj školjaka

Niko
Konjuh

Uzgoj školjaka

Boris
Radinković

Uzgoj školjaka

Ankica
Šatara

Uzgoj školjaka

Ankica
Šatara

Uzgoj školjaka

Velka
Memunić

Uzgoj školjaka

371 A Ivo Franušić

Uzgoj školjaka

93

6 478 890,29

4 743 273,99

94
95
96
97

6 479 028,40
6 479 129,69
6 479 101,16
6 478 995,92

4 743 394,36
4 743 356,59
4 743 260,95
4 743 268,57

7923

98
99
100
101

6 479 131,12
6 479 219,46
6 479 171,00
6 479 108,63

4 743 326,42
4 743 290,76
4 743 246,00
4 743 258,77

3333

102
103
104
105

6 479 240,72
6 479 326,08
6 479 320,61
6 479 235,25

4 743 316,71
4 743 260,91
4 743 252,54
4 743 308,34

1019

106
107
108
109

6 479 267,21
6 479 369,36
6 479 363,54
6 479 261,40

4 743 331,27
4 743 258,19
4 743 250,05
4 743 323,14

1255

110
111
112
113

6 479 314,57
6 479 400,02
6 479 383,98
6 479 289,69

4 743 376,98
4 743 307,93
4 743 282,75
4 743 353,62

3612

114
115
116
117

6 479 251,43
6 479 322,72
6 479 298,69
6 479 226,02

4 743 630,79
4 743 576,88
4 743 541,46
4 743 590,85

3988

122
123
124
125

6 479 025,00
6 479 121,70
6 479 090,13
6 478 996,78

4 743 850,31
4 743 792,95
4 743 753,53
4 743 811,72

2859

142
143
144
145

6 477 861,00
6 477 973,00
6 477 957,00
6 477 845,00

4 744 676,00
4 744 620,00
4 744 593,00
4 744 649,37

3860

146
147
148
149

6 477 630,61
6 477 652,76
6 477 644,93
6 477 621,68

4 744 884,01
4 744 870,43
4 744 857,01
4 744 872,47

404

280
281
282
283

6 474 799,77
6 474 826,71
6 474 864,89
6 474 834,60

4 746 286,88
4 746 331,50
4 746 301,11
4 746 263,83

2259

288A
290
291
288

6 474 351,00
6 474 438,00
6 474 435,26
6 474 349,16

4 746 864,00
4 746 777,00
4 746 773,40
4 746 860,46

629

3

371 B

371 C

380

381

382

422

424

425

426

Anto
Franušić
Baro

Uzgoj školjaka

Jakša
Mekišić

Uzgoj školjaka

Triton –
trade d.o.o.

Uzgoj školjaka

Dragan
Maškarić

Uzgoj školjaka

Matičević
d.o.o.

Uzgoj školjaka

Igor
Štrbinić

Uzgoj školjaka

Veselko
Karabatić

Uzgoj školjaka

Marinus
d.o.o.

Uzgoj školjaka

Matičević
d.o.o.

Uzgoj školjaka

Uzgoj školjaka
430 A

Ana
Dropulić

501

Stjepan
Bukvić

Uzgoj školjaka

288 B
290 B
290A
288 A

6 474 362,38
6 474 450,28
6 474 438,00
6 474 351,00

4 746 879,95
4 746 791,61
4 746 777,00
4 746 864,00

2248

289
290
290 B
288 B

6 474 374,59
6 474 461,44
6 474 450,28
6 474 362,38

4 746 897,95
4 746 805,14
4 746 791,61
4 746 879,95

2435

324
325
326
327

6 477 490,93
6 477 421,90
6 477 428,22
6 477 497,73

4 743 898,21
4 743 964,75
4 743 971,55
4 743 907,92

999

328
329
330
331

6 477 328,97
6 477 243,86
6 477 250,32
6 477 335,44

4 743 957,05
4 744 029,15
4 744 036,78
4 743 964,68

1115

332
333
334

4 744 056,01
4 744 061,21
4 744 010,42
4 744 002,15

786

335

6 477 293,01
6 477 301,29
6 477 360,98
6 477 354,81

501
502
503
504

6 477 901,00
6 477 956,00
6 477 922,93
6 477 850,03

4 743 792,00
4 743 745,00
4 743 693,78
4 743 736,74

2598

509
510
511
512

6 477 237,56
6 477 305,56
6 477 299,47
6 477 229,11

4 744 188,39
4 744 121,17
4 744 114,90
4 744 179,37

1007

513
514
515
516

6 477 211,49
4 744 161,55
6 477 277,37
6 477 203,35

4 744 161,55
4 744 103,45
4 744 091,67
4 744 150,55

1344

517
518
519
520

6 477 190,81
6 477 258,96
6 477 245,71
6 477 181,43

4 744 134,02
4 744 082,21
4 744 068,95
4 744 123,15

1398

1
2
3
4

6 475 211,00
6 475 253,00
6 475 286,00
6 475 286,00

4 746 059,00
4 746 032,00
4 746 094,00
4 746 121,00

3489

2
3
4
5

6 477 234,00
6 477 296,00
6 477 318,00
6 477 261,00

4 744 587,00
4 744 537,00
4 744 569,00
4 744 612,00

2825

4

503

504

232

221

226

172

173

238

39 A

46 A

333

Niko
Maškarić

Uzgoj školjaka

Petronila
Ficović

Uzgoj školjaka

Nova spona
d.o.o.
Srđan
Antunica

Uzgoj školjaka

Mario Delo

Uzgoj školjaka

Marinus
d.o.o.

Uzgoj školjaka

Maro
Franušić

Uzgoj školjaka

Ivo
Memunić

Uzgoj školjaka

Boris
Radinković

Uzgoj školjaka

Baldo
Štrbinić

Uzgoj školjaka

Davor
Cvjetanović

Uzgoj školjaka

Slobodan

Uzgoj školjaka

10
11
12
13

6 478 709,00
6 478 754,00
6 478 676,00
6 478 619,00

4 743 919,00
4 744 007,00
4 744 060,00
4 743 986,00

14
15
16
17
18
19

6 475 395,00
6 475 335,00
6 475 326,00
6 475 371,00
6 475 337,00
6 475 349,00

4 745 973,00
4 746 008,00
4 745 989,00
4 745 961,00
4 745 970,00
4 745 964,00

1
2
3
4

6 477 738,01
6 477 768,00
6 477 852,00
6 477 824,48

4 743 876,08
4 743 911,00
4 743 845,00
4 743 809,04

5 000

1
2
3
4

6 475 448,16
6 475 510,00
6 475 530,00
6 475 467,00

4 746 385,00
4 746 476,00
4 746 463,00
4 746 373,00

2568

1
2
3
4
5
6

6 477 127,41
6 477 177,44
6 477 199,67
6 477 210,17
6 477 243,52
6 477 188,56

4 744 223,92
4 744 282,93
4 744 256,53
4 744 254,07
4 744 224,38
4 744 169,00

1
2
3
4

6 474 456,00
6 474 488,00
6 474 643,00
6 474 595,00

4 746 509,00
4 746 573,00
4 746 492,00
4 746 439,00

1
2
3
4

6 474 653,00
6 474 657,00
6 474 758,00
6 474 739,00

1
2
3
4

6 479 026,64
6 478 043,00
6 479 089,48
6 479 070,03

4 743 857,34
4 743 885,74
4 743 858,11
4 743 830,02

1
2
3
4
5

6 477 950,00
6 477 992,33
6 478 079,88
6 478 034,00
6 478 040,00

4 743 692,00
4 743 758,42
4 743 704,40
4 743 634,00
4 743 684,00

100
101
102
103

6 478 166,00
6 478 227,00
6 478 203,00
6 478 146,00

4 743 659,00
4 743 635,00
4 743 592,00
4 743 614,00

130
131

6 478 774,40
6 478 853,54

4 743 978,64
4 743 918,12

5

4 746 509,00
4 746 544,00
4 746 490,00
4 746 457,00

9836

1655

6503

11591

4000

1761

4546.57

2 400

3657

Kunica

132
133

6 478 830,48
6 478 747,13

U zoni 1. sukladno Studiji utjecaja na okoliš, dopušteno
godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.

4 743 882,74
4 743 946,06

je uzgajati 0.80 kg školjaka

ZONA 2
341

342

343

348

350

375

376

427

429

Ostriga
d.o.o.

Uzgoj školjaka

Vlaho
Bazdan

Uzgoj školjaka

Nedjeljko
Bazdan

Uzgoj školjaka

Marinko
Miljević

Uzgoj školjaka

Andro
Miljević

Uzgoj školjaka

Mato
Franušić

Uzgoj školjaka

Mirna luka
braniteljska
zadruga

Uzgoj školjaka

Cvjetko
Matković

Uzgoj školjaka

Niko
Jeljenić

Uzgoj školjaka

162
163
164
165

6 475 511,54
6 475 602,85
6 475 475,82
6 475 400,62

4 746 783,55
4 746 707,99
4 746 542,35
4 746 595,23

8810

166
167
168
169

6 475 333,98
6 475 412,45
6 475 407,30
6 475 330,32

4 747 060,15
4 747 023,88
4 747 013,81
4 747 050,02

944

170
171
172
173

6 475 335,84
6 475 414,98
6 475 412,98
6 475 333,83

4 747 077,65
4 747 043,07
4 747 038,48
4 747 073,07

431

190
191
192
193

6 476 466,25
6 476 523,52
6 476 454,23
6 476 389,69

4 748 416,83
4 748 371,89
4 748 292,49
4 748 338,29

8083

198
199
200
201

6 476 229,50
6 476 247,31
6 476 205,48
6 476 177,33

4 748 374,62
4 748 358,23
4 748 316,43
4 748 351,45

1954

304
305
306
307

6 475 167,21
6 475 297,59
6 475 220,73
6 475 101,00

4 746 930,17
4 746 857,25
4 746 741,61
4 746 820,99

19505

308
309
310
311

6 474 935,18
6 475 036,45
6 475 010,00
6 474 926,00

4 746 991,02
4 746 935,64
4 746 878,00
4 746 930,00

2162

521
522
523
524

6 476 606,00
6 476 676,00
6 476 595,00
6 476 525,00

4 748 524,00
4 748 462,00
4 748 365,00
4 748 430,00

11 900

529
530
531
532

6 476 142,00
6 476 182,00
6 476 133,00
6 476 102,00

4 747 806,00
4 747 784,00
4 747 717,00
4 747 739,00

3286

6

505

507

508

509

510

511

513

515

516

517

518

Cvjetko
Matković

Uzgoj školjaka

Josip
Bazdan

Uzgoj školjaka

Cvjetko
Matković

Uzgoj školjaka

Niko
Beatović

Uzgoj školjaka

Niko
Milovčić

Uzgoj školjaka

Mare Zec

Uzgoj školjaka

Pero
Bucanić

Uzgoj školjaka

Stijepo
Grljević

Uzgoj školjaka

Ante
Vatović

Uzgoj školjaka

Anita
Ljuban

Uzgoj školjaka

Niko Ljuban

Uzgoj školjaka

20 A
21 A
21
22
22 A
23
23 A
20

6 475 714,00
6 475 763,00
6 475 773,00
6 475 792,00
6 475 797,00
6 475 746,00
6 475 751,00
6 475 724,00

4 746 885,00
4 746 958,00
4 746 952,00
4 746 937,00
4 746 933,00
4 746 861,00
4 746 857,00
4 746 879,00

25
115
114
26

6 475 848,00
6 475 887,00
6 475 825,00
6 475 808,00

4 747 075,00
4 747 059,00
4 746 966,00
4 746 983,00

3431

28
29
30
31

6 475 956,00
6 476 016,00
6 476 044,00
6 476 004,00

4 746 832,00
4 746 757,00
4 746 828,00
4 746 902,00

6333

32
33
34
35

6 476 622,00
6 476 675,00
6 476 701,00
6 476 645,00

4 748 065,00
4 748 149,00
4 748 134,00
4 748 048,00

2954

36
37
38
39

6 476 671,00
6 476 695,00
6 476 756,00
6 476 736,00

4 748 019,00
4 747 999,00
4 748 089,00
4 748 105,00

3043

40
40 A
41
41 A

6 476 932,00
6 476 940,00
6 476 855,00
6 476 863,00

4 748 056,00
4 748 050,00
4 747 945,00
4 747 939,00

1350

46
47
48
49

6 476 516,00
6 476 568,00
6 476 548,00
6 476 495,00

4 747 902,00
4 747 982,00
4 747 996,00
4 747 920,00

2439

54
55
56
57

6 476 405,00
6 476 439,00
6 476 369,00
6 476 340,00

4 747 785,00
4 747 757,00
4 747 665,00
4 747 689,00

4716

58
59
60
61

6 476 400,00
6 476 393,00
6 476 341,00
6 476 343,00

4 748 119,00
4 748 120,00
4 748 047,00
4 748 041,00

530

62
63
64
65

6 476 397,00
6 476 315,00
6 476 378,00
6 476 459,00

4 748 157,00
4 748 204,00
4 748 280,00
4 748 230,00

9103

66
67
68

6 476 478,00
6 476 499,00
6 476 428,00

4 748 223,00
4 748 212,00
4 748 117,00

2739

7

3899

520

Ivo Butigan

Uzgoj školjaka

69

6 476 410,00

4 748 134,00

74
75
76
77

6 476 454,00
6 476 540,00
6 476 481,00
6 476 398,00

4 748 458,00
4 748 534,00
4 748 591,00
4 748 523,00

9273

78
79
80
81

6 476 432,00
6 476 374,00
6 476 302,00
6 476 370,00

4 748 424,00
4 748 363,00
4 748 436,00
4 748 513,00

9 726

83
84
85
86

6 476 108,00
6 476 166,00
6 476 109,00
6 476 065,00

4 748 131,00
4 748 092,00
4 748 010,00
4 748 044,00

6134

87
88
89
90

6 476 195,00
6 476 157,00
6 476 064,00
6 476 109,00

4 748 228,00
4 748 146,00
4 748 221,00
4 748 296,00

9993

Ante
Vatović

Uzgoj školjaka

Tehnogips
d.o.o.

Uzgoj školjaka

Andro
Miljević

Uzgoj školjaka

525

Vlaho
Čikato

Uzgoj školjaka

95
96
97
98

6 476 171,00
6 476 207,00
6 476 261,00
6 476 219,00

4 748 133,00
4 748 106,00
4 748 199,00
4 748 221,00

526

Andro
Miljević

Uzgoj školjaka

100
101
102
103

6 476 007,00
6 475 998,00
6 475 984,00
6 475 996,00

4 747 982,00
4 747 903,00
4 747 902,00
4 747 983,00

1000

Petar
Glamazić

Uzgoj školjaka

104
105
106
107

6 476 003,00
6 475 994,00
6 476 015,00
6 476 025,00

4 747 880,00
4 747 830,00
4 747 825,00
4 747 878,00

1140

Miho
Kaznačić

Uzgoj školjaka

108
109
110
111

6 476 138,00
6 476 166,00
6 476 207,00
6 476 171,00

4 747 836,00
4 747 823,00
4 747 890,00
4 747 913,00

2970

Mato Štrbe

Uzgoj školjaka

116 A
116
116 B
117 B
117
117 A

6 475 694,00
6 475 702,00
6 475 709,00
6 475 648,00
6 475 641,00
6 475 633,00

4 747 016,00
4 747 010,00
4 747 003,00
4 746 927,00
4 746 934,00
4 746 940,00

122
123
124
125

6 474 593,00
6 474 633,00
6 474 550,00
6 474 509,00

4 747 181,00
4 747 239,00
4 747 311,00
4 747 251,00

7802

200
207
208
209

6 471 415,00
6 471 417,00
6 471 503,00
6 471 582,00

4 748 221,00
4 748 223,00
4 748 341,00
4 748 301,00

13436

521

522

523

527

528

529

531

552

Maro
Franušić

Uzgoj školjaka

Miho
Šimunović

Uzgoj školjaka

8

4779

1949

210

6 471 489,00

4 748 173,00

239
240
241
242

6 472 202,00
6 472 345,00
6 472 368,00
6 472 246,00

4 747 384,00
4 747 321,00
4 747 372,00
4 747 444,00

9615

A
B
C
D

6 472 754,00
6 472 804,00
6 472 731,00
6 472 781,00

4 747 455,00
4 747 432,00
4 747 406,00
4 747 383,00

3000

1
2
3
4

6 471 641,00
6 471 769,00
6 471 692,00
6 471 584,00

4 747 823,00
4 747 756,00
4 747 628,00
4 747 684,00

17626.5
0

1
2
3
4

6 471 940,00
6 471 948,00
6 471 930,00
6 471 847,00

4 747 559,00
4747 514,00
4 747 492,00
4 747 531,00

2 497,00

Željko
Ledinić

Uzgoj školjaka

Ponta luke
d.o.o.
Boris
Franušić

Uzgoj riba

Ante
Mihovčević

Uzgoj školjaka

Jelka
Balović

Uzgoj školjaka

12 A

Obrt Vala
- Snježana
Franušić

Uzgoj školjaka

1
2
3
4
5
6

6 473 000,00
6 473 067,00
6 473 108,00
6 473 105,00
6 473 040,00
6 473 933,00

4 747 371,00
4 747 298,00
4 747 335,00
4 747 281,00
4 747 218,00
4 747 303,00

7368.72

93 A

Obrt Vala
- Snježana
Franušić

Uzgoj školjaka

1
2
3
4
5
6
7
8

6 471 828,51
6 471 751,31
6 471 687,96
6 471 764,12
6 471 759,43
6 471 639,11
6 471 740,76
6 471 839,65

4 748 367,10
4 748 430,31
4 784 352,95
4 748 288,13
4 748 254,92
4 748 350,54
4 748 462,15
4 748 380,76

9941,93

61 A

Jakša
Mekišić

Uzgoj školjaka

1
2
3
4
5

6 474 714,00
6 474 726,00
6 474 641,00
6 474 550,00
6 474 630,00

4 747 113,00
4 747 102,00
4 747 000,00
4 747 079,00
4 747 174,00

11717

44 A1

Mario
Franušić

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 474 871,00
6 474 854,00
6 474 779,27
6 474 811,98

4 746 910,00
4 746 851,28
4 746 898,05
4 746 953,18

4924,78

44 A2

Mario
Franušić

Uzgoj školjaka

1
2
3
4
5

6 474 894,00
6 474 900,89
6 475 015,50
6 474 966,55
6 474 852,18

4 746 915,00
4 746 925,87
4 746 856,89
4 746 766,92
4 746 833,26

11077.3
7

192

Niko Sole

Uzgoj školjaka

1
2
3

6 476 151,20
6 476 218,23
6 476 258,56

4 747 931,12
4 748 077,14
4 748 059,52

14985,5
0

560

2

14 A

94 A

9

4
5

6 476 307,97
6 476 230,25

4 747 986,62
4 747 903,36

197

Ivo
Matković

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 476 321,65
6 476 392,41
6 476 316,93
6 476 252,74

4 748 196,30
4 748 141,45
4 748 045,71
4 748 101,49

14
492,54

208

Stjepo
Grgjević

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 476 512,53
6 476 578,50
6 476 607,07
6 476 547,52

4 748 196,26
4 748 296,36
4 748 278,75
4 748 178,37

4299,69

209

Antun
Milovovčić

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 476 900,42
6 476 912,43
6 476 994,16
6 476 980,27

4 748 350,40
4 748 370,68
4 748 311,95
4 748 293,64

3258,67

211

Roko
Cvjetanović

Uzgoj školjaka

1
2
3
4
5

6 476 998,37
6 477 050,58
6 477 134,44
6 477 125,09
6 476 982,61

4 748 307,70
4 748 271,51
4 748 211,71
4 748 185,02
4 748 284,21

4763,33

212

Niko
Beatović

Uzgoj školjaka

1
2
5
6

6 476 927,15
6 477 025,16
6 476 908,36
6 477 004,87

4 748 262,15
4 748 188,20
4 748 237,84
4 748 156,21

4 257

Stjepo
Beatović

Uzgoj školjaka

5
6
3
4

6 476 908,36
6 477 004,87
6 476 996,05
6 476 899,10

4 748 237,84
4 748 156,21
4 748 142,29
4 748 225,84

2000

Galić
prijevoz
d.o.o.

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 477 045,27
6 477 113,37
6 477 055,69
6 477 000,14

4 748 207,32
4 748 173,95
4 748 090,93
4 748 141,12

6760,56

Cvjetko
Matković

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 475 113,88
6 475 216,60
6 475 184,00
6 475 083,00

4 747 181,58
4 747 125,10
4 747 061,00
4 747 125,00

8000

Anto
Franušić
Baro

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 474 825,55
6 474 891,60
6 474 856,44
6 474 788,13

4 747 388,83
4 747 309,13
474 246,62
4 747 297,59

5828,29

217

Nova spona
d.o.o.
Srđan
Antunica

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 475 871,38
6 475 915,45
6 476 025,21
6 475 985,95

4 746 291,83
4 746 354,83
4 746 289,16
4 746 231,23

218

Mirna luka
braniteljska

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 475 998,84
6 476 072,81
6 476 138,24
6 476 071,48

4 746 361,55
4 746 416,80
4 746 321,77
47 462 273,45

212

213

179

181

10

5000

10
018,48

219

176

524

512

zadruga
Mirna luka
braniteljska
zadruga

Uzgoj školjaka

Ljubomir
Franušić

Uzgoj školjaka

Mato
Vlahušić

Uzgoj školjaka

Ante Slade

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 476 134,28
6 476 014,63
6 476 037,87
6 476 159,38

4 746 116,21
4 746 193,69
4 746 239,60
4 746 165,66

1
2
3
4

6 474 980, 53
6 475 008,00
6475096,00
6475064,10

4 746 758, 71
4 746 811,00
4746 757,00
4746707,88

91
92
93
94
42
43
44
45

538

Cvjetko
Matković

Uzgoj školjaka

150
151
152
153

428

Ante Čagalj

Uzgoj školjaka

525
526
527
528

6 476 104,00
6 476 046,00
6 475 995,00
6 476 050,00

4 748 355,00
4 748 401,00
4 748 345,00
4 748 287,00

6477132,00
6477153,00
6477226,00
6477173,00
6 472 258,00
6 472 342,00
6 472 262,00
6 472 163,00

4748020,00
4748000,00
4748122,00
4748118,00
4 748 805,00
4 748 903,00
4 748 967,00
4 748 878,00

6 476 190,36
6 476 200,24
6 476 154,56
6 476 143,30

4 747 777,10
4 747 770,90
4 747 701,95
4 747 710,42

7362,11

6000

6233

4526
14419,00

1056

U zoni 2. sukladno Studiji utjecaja na okoliš, dopušteno je uzgajati 1 kg
školjaka,odnosno riba godišnje po metru kvadratnom koncesionirane površine.
ZONA 2 USKO
353

354

355

356

Ponta luke
Boris
Franušić

Prihvat mlađi
školjaka

212
213
214
215

6 473 294,71
6 473 367,45
6 473 343,53
6 473 273,59

4 748 183,40
4 748 140,97
4 748 100,82
4 748 142,75

3831

Ponta luke
Boris
Franušić

Prihvat mlađi
školjaka

216
217
218
219

6 472 944,87
6 473 114,34
6 473 066,00
6 472 891,92

4 748 451,51
4 748 274,67
4 748 229,25
4 748 381,03

18276

Mato
Franušić

Prihvat mlađi
školjaka

220
221
222
223

6 472 831,71
6 472 922,86
6 472 874,14
6 472 787,48

4 748 544,88
4 748 477,00
4 748 416,26
4 748 476,61

8714

Ostriga
d.o.o.

Prihvat mlađi
školjaka

224
225
226

6 472 648,00
6 472 736,56
6 472 710,65

4 748 624,90
4 748 565,57
4 748 531,76

4413

11

227

6 472 625,37

4 748 589,95

357

Ostriga
d.o.o.

Prihvat mlađi
školjaka

228
229
230
231

6 472 511,75
6 472 592,16
6 472 565,95
6 472 488,53

4 748 720,25
4 748 663,70
4 748 631,32
4 748 687,88

358

Ante
Franušić
Baro

Prihvat mlađi
školjaka

232
233
234
235

6 472 369,68
6 472 465,92
6 472 452,34
6 472 355,26

4 748 811,26
4 748 754,98
4 748 734,09
4 748 795,57

3952

2591

Mario
Radibratović

Prihvat mlađi
školjaka

134
135
136
137

6 473 427,00
6 473 417,00
6 472 958,00
6 472 960,00

4 747 733,00
4 747 726,00
4 747 983,00
4 747 997,00

535

Ostriga
d.o.o.

Prihvat mlađi
školjaka

138
139
140
141

6 472 900,00
6 472 883,00
6 472 657,00
6 472 673,00

4 748 024,00
4 748 003,00
4 748 132,00
4 748 166,00

536

Mirna luka

Prihvat mlađi
školjaka

142
143
144
145

6 472 634,00
6 472 611,00
6 472 383,00
6 472 402,00

4 748 195,00
4 748 154,00
4 748 277,00
4 748 314,00

11511

Ponta luke
d.o.o.
Boris
Franušić

Prihvat mlađi
školjaka

146
147
148
149

6 472 128,00
6 472 140,00
6 471 963,00
6 471 942,00

4 748 387,00
4 748 420,00
4 748 510,00
4 748 487,00

6649

Jakša
Mekišić

Prihvat mlađi
školjaka

211
212
213
214

6 472 158,00
6 472 151,00
6 472 335,00
6 472 352,00

4 748 413,00
4 748 383,00
4 748 292,00
4 748 326,00

7116

256

6 458 992,79
6 459 007,03
6 459 017,72
6 458 993,41
6 458 965,59

4 751 984,39
4 751 972,42
4 751 889,94
4 751 876,94
4 751 955,93

257
258
259
260
261
262

6 458 823,32
6 458 979,30
6 458 982,47
6 458 963,45
6 458 853,68
6 458 796,34

4 752 799,00
4 752 762,75
4 752 742,34
4 752 698,00
4 752 691,83
4 752 715,43

372

6 462 090,12

4 751 319,18

534

537

553

6424

8464

ZONA 3
363

364

392

Ivica Glavor

Ciplić d.o.o.

Maro

Uzgoj školjaka

Uzgoj riba

Uzgoj školjaka

252
253
254
255

12

3037

14435

Franušić

395

397

398

400

402

403

404

415

418

419

421

Ivo Bautović

Mato Ledinić

Ivo Bautović

Uzgoj školjaka

Uzgoj školjaka

Uzgoj školjaka

Dragan
Herceg

Uzgoj školjaka

Jocko
Božović

Uzgoj školjaka

Braća Lazić

Uzgoj školjaka

Marinus
d.o.o.

Uzgoj školjaka

Mato Ledinić

Uzgoj školjaka

Dubravko
Vukas

Uzgoj školjaka

Stjepan
Bukvić

Uzgoj školjaka

Plankton

Uzgoj riba

373
374
375

6 462 095,71
6 462 142,39
6 462 136,80

4 751 327,47
4 751 296,03
4 751 287,74

384
385
386
387

6 461 924,66
6 461 934,82
6 461 984,98
6 461 975,82

4 751 280,50
4 751 300,23
4 751 279,34
4 751 257,90

963

392
393
394
395

6 461 680,63
6 461 709,00
6 461 762,00
6 461 733,57

4 751 308,56
4 751 351,00
4 751 322,00
4 751 279,14

1236

396
397
398
399
400
401

6 461 753,49
6 461 787,97
6 461 888,58
6 461 863,23
6 461 817,43
6 461 806,00

4 751 419,60
4 751 480,31
4 751 433,06
4 751 379,16
4 751 406,59
4 751 390,38

406
407
408
409

6 461 807,66
6 461 821,87
6 461 915,48
6 461 900,49

4 751 511,10
4 751 536,77
4 751 490,01
4 751 464,16

2692

414
415
416
417

6 461 617,16
6 461 641,57
6 461 716,07
6 461 692,11

4 751 395,64
4 751 447,47
4 751 414,63
4 751 356,89

4960

418
419
420
421

6 461 659,99
6 461 698,66
6 461 777,14
6 461 737,72

4 751 457,38
4 751 518,10
4 751 477,94
4 751 416,11

6376

422
423
424
425

6 461 702,12
6 461 711,40
6 461 789,59
6 461 781,48

4 751 527,43
4 751 546,13
4 751 502,10
4 751 487,34

1684

469
470
471
472

6 457 362,26
6 457 372,68
6 457 463,10
6 457 454,06

4 752 570,77
4 752 646,65
4 752 633,11
4 752 565,57

6624

484
485
486
487

6 457 330,66
6 457 339,47
6 457 424,84
6 457 410,81

4 752 854,29
4 752 893,44
4 752 856,10
4 752 817,48

3642

488
489
490
491

6 457 342,10
6 457 354,13
6 457 448,48
6 457 438,98

4 752 905,63
4 752 924,57
4 752 880,47
4 752 858,85

2 428

496
497

6 457 407,82
6 457 541,60

4 753 468,83
4 753 462,03

13

562

2461

trade d.o.o.

539

541

542

543

544

545

554

555

556

558

Mato
Franušić

Uzgoj školjaka

Ponta luke
d.o.o.
Boris
Franušić

Uzgoj školjaka

Ponta luke
d.o.o.
Boris
Franušić

Uzgoj školjaka

Mirna luka
- braniteljska
zadruga

Uzgoj školjaka

Mario
Radibratović

Uzgoj školjaka

Mario
Radibratović

Uzgoj školjaka

Ivo Bautović

Uzgoj školjaka

Braća Lazić

Braća Lazić

Ante
Prlaguzić

Uzgoj školjaka

Uzgoj školjaka

Uzgoj školjaka

498
499
500

6 457 668,95
6 457 572,18
6 457 416,19

4 753 381,04
4 753 246,29
4 753 365,99

154
155
156
157

6 471 509,00
6 471 342,00
6 471 234,00
6 471 402,00

4 748 698,00
4 748 798,00
4 748 628,00
4 748 525,00

39 637

162
163
164
165

6 471 170,00
6 471 068,00
6 470 964,00
6 471 052,00

4 748 546,00
4 748 409,00
4 748 480,00
4 748 635,00

23806

166
167
168
169

6 470 984,00
6 470 830,00
6 470 730,00
6 470 883,00

4 748 691,00
4 748 795,00
4 748 645,00
4 748 534,00

34366

170
171
172
173

6 470 448,00
6 470 253,00
6 469 856,00
6 470 038,00

4 748 943,00
4 748 719,00
4 749 091,00
4 749 277,00

149 258

174
175
176
177

6 470 013,00
6 469 955,00
6 470 122,00
6 470 170,00

4 748 854,00
4 748 805,00
4 748 678,00
4 748 740,00

15 377

178
179
180
181

6 470 027,00
6 470 013,00
6 470 087,00
6 470 108,00

4 748 700,00
4 748 670,00
4 748 619,00
4 748 641,00

2977

215
216
217
218

6 461 089,00
6 461 133,00
6 461 236,00
6 461 198,00

4 753 159,00
4 753 214,00
4 753 118,00
4 753 067,00

9472

219
220
221
222

6 461 454,00
6 461 529,00
6 461 550,00
6 461 458,00

4 752 790,00
4 752 805,00
4 752 709,00
4 752 692,00

8299

223
224
225
226

6 461 471,00
6 461 579,00
6 461 601,00
6 461 490,00

4 752 601,00
4 752 618,00
4 752 506,00
4 752 488,00

12677

231
232
233
234

6 461 624,00
6 461 729,00
6 461 731,00
6 461 634,00

4 752 181,00
4 752 217,00
4 752 121,00
4 752 098,00

9216

14

34345

559

Braća Lazić

Uzgoj školjaka

235
236
237
238

6 466 280,00
6 466 345,00
6 466 441,00
6 466 388,00

4 750 889,00
4 750 949,00
4 750 864,00
4 750 794,00

11940

1
2
3
4

6 462 030,00
6 462 030,00
6 462 009,00
6 461 999,00

4 751 157,00
4 751 150,00
4 751 160,00
4 751 177,00

228

1
2
3
4

6 457 085,80
6 457 168,70
6 457 152,00
6 457 069,00

4 753 124,90
4 753 069,00
4 753 044,20
4 753 100,00

2996

Ante
Prlaguzić

Uzgoj školjaka

Antonio
Pinčević

Uzgoj školjaka

119

Toni
Rusković

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 457 570,68
6 457 628,25
6 457 653,61
6 457 594,94

4 752 899,75
4 753 004,03
4 752 988,60
4 752 884,53

124

Antonio
Pinčević

Uzgoj ribe

1
2
3
4

6 457 513,94
6 457 523,42
6 457 564,45
6 457 544,52

4 752 409,60
4 752 420,41
4 752 383,59
4 752 371,24

837,20

Antonio
Pinčević

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 457 151,16
6 457 187,22
6 457 277,48
6 457 243,68

4 753 042,96
4 753 096,45
4 753 035,84
4 753 980,45

7125

Braća Lazić

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 461 840,00
6 461 922,26
6 461 872,36
6 461 786,28

4 751 797,11
4 751 717,58
4 751 653,78
4 751 738,47

9406,41

1
2
3
4

6 461 699,21
6 461 750,45
6 461 840,00
6 461 786,28
6 461 782,10

4 751 818,78
4 751 881,46
4 751 797,11
4 751 738,47
4 751 733,90

1
2
3
4

6 458 736,12
6 458 753,65
6 458 781,97
6 458 756,57

4 751 930,59
4 751 943,39
4 751 901,61
4 751 884,31

1312,13

1
2
3
4

6 459 093,55
6 459 147,49
6 459 159,62
6 459 108,15

4 752 075,48
4 752 114,80
4 752 095,25
4 752 060,21

1414,81

1
2
3
4

6 459 979,59
6 460 064,10
6 460 058,71
6 459 973,30

4 751 978,93
4 751 961,18
4 751 936,47
4 751 955,79

2140,92

76

101

101 A

143

144

127

131

134

Braća Lazić

Ivo Bautović

Uzgoj školjaka

Uzgoj školjaka

Antonio
Pinčević

Uzgoj školjaka

Toni
Rusković

Uzgoj školjaka

15

3475

10044,08

168

159

Ante Šerlija

Ante Šerlija

Uzgoj školjaka

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 471 459,57
6 471 554,90
6 471 501,57
6 471 412,58

4 744 567,29
4 749 505,99
4 749 435,36
4 749 507,32

9360,18

1
2
3
4

6 471 830,78
6 471 878,78
6 471 973,53
6 471 925,87

4 749 174,87
4 749 268,82
4 749 201,79
4 749 117,17

11457,78

160

Ante Šerlija

Uzgoj školjaka

1
2
3
4

6 471 925,87
6 471 973,53
6 472 062,05
6 472 014,27

4 749 117,17
4 749 201,79
4 749 139,18
4 749 062,78

546

Tomislav
Dedović

Uzgoj školjaka

182
183
184
185

6470119,00
6470083,00
6470143,00
6470185,00

4748630,00
4748586,00
4748536,00
4748590,00

9913,56

2702

U zoni 3. godišnje je dopušteno uzgajati 1.20 kg školjaka, odnosno riba po metru
kvadratnom koncesioniranog područja.

Snimak stvarnog stanja sa ucrtanim poljima izradit će se prije potpisa ugovora iz točke VIII.
ove Odluke, te će činiti sastavni dio Ugovora.
III.
Koncesije se daju na vrijeme od 15 godina od dana sklapanja ugovora.
IV.
Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje djelatnosti
uzgoja školjaka/riba postojećim uzgajivačima, a prema uvjetima iz lokacijske dozvole klase:
UP/I-350-05/04-01/218 od 31. ožujka 2005. godine, Ureda državne uprave u Dubrovačkoneretvanskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i
imovinsko-pravne poslove.
Ovlaštenik koncesije se obvezuje, da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na
gospodarsko korištenje koristi za obavljanje djelatnosti uzgoja školjaka/riba i to na način i u
opsegu, kako se određuje prema Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94,
57/96, 46/97 – pročišćeni tekst, 76/99 i 48/2005).
V.
Ovlaštenik koncesije je dužan gospodarski koristiti dodijeljeno pomorsko dobro u skladu sa
hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu rekonstrukciju
na dodijeljenom području u redovnoj proceduri ishoditi prethodnu suglasnost davatelja
koncesije.

16

VI.
Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom ni djelomično niti u cijelosti prenositi
na drugog, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
VII.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se
obvezuje da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz
dva dijela:
1) za uzgoj riba
a) stalni dio u iznosu od 0,50 kuna po m² zauzete površine pomorskog dobra godišnje
b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 0,30% od ukupnog godišnjeg prihoda koji se
ostvaruju na predmetnom pomorskom dobru.
2) za uzgoj školjaka i mlađi školjaka
a) stalni dio u iznosu od 0,20 kuna po m² zauzete površine pomorskog dobra godišnje
b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 0,20% od ukupnog godišnjeg prihoda koji se
ostvaruju na predmetnom pomorskom dobru.
Navedena naknada plaća se na sljedeći način:
– stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja ugovora o koncesiji, u roku 45 dana.
Za sljedeće godine naknada se plaća uvijek za tekuću godinu unaprijed do 1. ožujka. Za
godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe naknada se plaća
razmjerno mjesecima korištenja.
– promjenjivi dio naknade plaća se unatrag, u jednom obroku, do 1. ožujka naredne godine.
VIII.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, turizma, prometa i razvitka, da, u roku od
60 dana od dana donošenja ove Odluke, sklopi ugovore o koncesiji pomorskog dobra sa
svakim od ovlaštenika koncesije, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije,
te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost
plovidbe, te ostale eventualne statusne promjene na strani ovlaštenika koncesije.
Ako Ovlaštenik koncesije u roku iz stavka 1. ove točke ne potpiše ugovor o koncesiji
pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa:
Ur. Broj:
Zagreb,

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful