3.13.

Socijalna politika i zapošljavanje

3.13.8. Javno zdravstvo

1. 2.

Opis prioriteta: Izvršiti usklađivanje s propisima EU iz područja specifičnih grana medicine kao što su presađivanje organa i humana reprodukcija, te donošenje pripisa kojim će se stvoriti pravna podloga za temeljna prava pacijenata u postupcima liječenja. Rezultati ostvareni u 2003. godini:
Opis aktivnosti NPPEU 2003 (broj poglavlja) 6.10.9. Nositelj MIZ Postignuto: NN 121/03

Usklađivanje zakonodavstva:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

3.
Šifra

Zakonodavne mjere predviđene za 2004. godinu:
Zakonodavna mjera Institucija MZSS MZSS MZSS Odgovorna osoba, zvanje Mila Hrabrić Mila Hrabrić mila.hrabric@miz.hr Mila Hrabrić Kontakt mila.hrabric@miz.hr mila.hrabric@miz.hr Tehnička pomoć Financijska sredstva iz proračuna RH

Prijedlog Zakona o o pravima pacijenata Prijedlog Zakona o uzimanju i presađivanju organa u svrhu liječenja Prijedlog Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji

4.
Šifra

Usvajanje acquis communautairea:
Zakonodavna mjera EU acquis s kojim se mjera usklađuje Stupanj usklađenosti s EU acquisem (potpuno usklađeno, djelomično usklađeno, neusklađeno, neprimjenjivo) djelomično usklađeno potpuno usklađeno potpuno usklađeno CELEX broj Trajanje Upućivanje Usvajanje i u proceduru stupanje na VRH snagu II. kvartal 2004. II. kvartal 2004. II. kvartal 2004. II. kvartal 2004. 31995L0046 31998L0079 III. kvartal 2004. III. kvartal 2004. III. kvartal 2004. III. kvartal 2004.

-

Prijedlog Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet Prijedlog Zakona o pravima pacijenata Prijedlog Zakona o uzimanju i presađivanju organa u svrhu liječenja Prijedlog Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji

Direktiva 2001/37/EZ o proizvodnji, reklamiranju i prodaji duhanskih proizvoda Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine, dodatni protokol u svezi presađivanja organa i tkiva ljudskog porijekla Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojansva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine Direktiva 95/46/EZ o zaštiti osoba u pogledu uporabe osobnih podataka i njihova slobodnog kretanja Direktiva 98/79/EZ o in vitro medicinskim uređajima

320010037

potpuno usklađeno potpuno usklađeno potpuno usklađeno

3.13.9. Zdravlje i zaštita na radu 1.
Opis prioriteta:

Donošenje podzakonskih akata radi usklađivanja zakonodavstva sa minimalnim zahtjevima sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu prema europskim propisima 2. Rezultati ostvareni u 2003. godini:
Opis aktivnosti Usklađivanje zakonodavstva: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu Pravilnik o zaštiti na radu pri radu sa zaslonima Pravilnik o zaštiti na radu za osobna zaštitna sredstva Pravilnik o zaštiti na radu pri radu s karcinogenim tvarima NPPEU 2003 (broj poglavlja) 6.10.9. Nositelj MRSS Postignuto: NN 114/03

3.
Šifra -

Zakonodavne mjere predviđene za 2004. godinu:
Zakonodavna mjera Institucija MGRIP MGRIP MGRIP Odgovorna osoba, zvanje Fran Marović pomoćnik ministra " " Tel. 385 1 6169 220 Fax 385 1 6196 518 " " Kontakt Tehnička pomoć Financijska sredstva iz proračuna RH Nisu potrebna Nisu potrebna Nisu potrebna

Nacrt Pravilnika o sigurnosnim znakovima Nacrt Pravilnika o zaštiti na radu za građevine namjenjene za rad Nacrt Pravilnika o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta

4.

Usvajanje acquis communautairea:
Trajanje Upućivanje Usvajanje i u proceduru stupanje na VRH snagu IV. kvartal 2004. IV.kvartal 2004. IV. kvartal 2004.

Šifra

Zakonodavna mjera

EU acquis s kojim se mjera usklađuje

Stupanj usklađenosti s EU acquisem (potpuno usklađeno, djelomično usklađeno, neusklađeno, neprimjenjivo) Potpuno usklađeno Potpuno usklađeno Potpuno usklađeno

CELEX broj 31992L0058 31989L0654 31990L0269

-

Nacrt Pravilnika o sigurnosnim znakovima Nacrt Pravilnika o minimalnim zahtjevima za građevine namijenjene za rad Nacrt pravilnika o zaštiti pri ručnom prenošenju tereta

Direktiva 92/58/EEC o minimalnim zahtjevima za znakove Direktiva 89/654/EEC o minimalnim zahtjevima za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu Direktiva 90/269/EEC o minimalnim zahtjevima za sigurnost i zdravlje pri ručnom rukovanju teretima, pri kojima postoji mogućnost oštećenja kralježnice