1.11.a dn .reda

PRIJEDLOG Na temelju članka 30. stavka 2.

Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 101/98, 15/00, 117/01, 199/03, 30/04 i 77/09), a u vezi s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju provedbenog plana Programa gospodarskog oporavka od 6. svibnja 2010., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj donijela

ODLUKU o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o fiskalnoj odgovornosti

I. Osniva se Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o fiskalnoj odgovornosti. II. Imenuju se članovi Radne skupine u sljedećem sastavu: 1. Ivana Maletić, državna tajnica u Ministarstvu financija– predsjednica 2. dr.sc. Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija - član 3. Vesna Orlandini, glavna državna rizničarka u Ministarstvu financija - član 4. Ivana Jakir-Bajo, ravnateljica u Ministarstvu financija - član 5. Stanko Kršlović, ravnatelj u Ministarstvu financija - član 6. mr.sc. Niko Raič, ravnatelj u Ministarstvu financija - član 7. Bernardica Rubčić, načelnica Sektora u Ministarstvu financija - član 8. mr.sc. Ivana Radeljak, načelnica Odjela u Ministarstvu financija - član 9. Branka Grabovac, načelnica Sektora u Ministarstvu financija - član 10. Hana Kaznačić, stručna suradnica u Ministarstvu financija – član 11. mr.sc. Sanja Mađarević Šujster, glavna ekonomistica Svjetske banke za Republiku Hrvatsku – član 12. dr.sc. Željko Lovrinčević, viši znanstveni suradnik u Ekonomskom institutu, Zagreb – član III. Po potrebi, a na poziv predsjednika, u radu Radne skupine mogu sudjelovati i drugi stručnjaci za pojedina područja.

IV. Radna skupina izradit će Nacrt prijedloga zakona o fiskalnoj odgovornosti do 15. listopada 2010. godine. V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA Jadranka Kosor, dipl. iur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful