RASKOŠNE OBLATNE

č
WEB ADRESA KNJIGE RECEPATA

Kazalo
5

7

9
š
11

13

15

16
Š
17
Ž
19

21

23
č
25

27

29
č
31

32
š ž
34

36
č “ č”
38

39
ć
41
š
43

45

47

49

50

52

54

55
ć
57
š š
59

60

61
š
63

65

67

68

70

72

73

75

77

78

79

80

82

TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA
¸
KIKIRIKI OBLATNE!
š
SASTOJCIPRIPREMA
ZA FIL:
šć
ž¸

¸ ¸

ž
ZA KARMELIZACIJU
šć

¸
šć ž

ž
č
ž šć
č
š
šć
š š
ž
š đ

5
č ž
POSLUŽIVANJE
č
ž š
š
č
6
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

KARLSBADER TORTA OD OBLATNI
š č
ć ž
š đ


SASTOJCIPRIPREMA
č
¸
ž¸
šć
ž šć


č ¸
¸š¸
č š
š č

ž šć šć
š
š
š
7
č
ž
š
š
č

POSLUŽIVANJE
ž ž š š
SAVJET

ž ž ž
8
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

PIŠINGER TORTA
đ č š č
ć
ž
SASTOJCIPRIPREMA
ć
ZA KREMU:
¸ ¸¸
ž
šć
č


ZA ČOKOLADNU GLAZURU:
ž
ž šć
ž šć č šć
č š
š
š đ

ž
š
ž
ć

9
č

POSLUŽIVANJE
đ č
ž š
SAVJET
ž ž
ć
10
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

KILERICA
ž
š
š đ č ž

SASTOJCIPRIPREMA
POTREBNO

¸¸¸
šć
¸
FIL
ž¸
šć
ž ¸
č ¸
šć

č

ć
žć
ć –
ć š
ž šć

11
č š ć
đ ć
đ
ž
š ć č
č

ć č
ć

č č “”
“” ž
š
12
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

SARENA OBLATNA

SASTOJCIPRIPREMA
¸¸

¸

¸
¸

¸¸
¸

COKOLADA ZA
PREMAZIVANJE
¸
¸13POSLUŽIVANJE

14
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

MAMINE OBLATNE
č…
š š
ć š ć … č
ć …
SASTOJCIPRIPREMA
ŽUTI FIL:
ž¸
šć

TAMNI FIL:
¸¸
šć
¸ č
¸
¸
ž ž šć
đ đ
šć
č
Ž

ž
ž
š ž

POSLUŽIVANJE
ž č
15
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

ŠARENE OBLATNE

SASTOJCIPRIPREMA
KREMA
¸
šć
¸


č
¸
šć
I JOŠ
¸
šć


č š
šć š
š ć


š
16
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

ŽIDOVSKA TORTA
ć
č č č č
ž ć ž
SASTOJCIPRIPREMA

¸¸
šć

KREMA
ž¸
šć
ž ¸

GLAZURA OD ČOKOLADE
č ¸
šć č
š
ž š

š

ž
šć ž ć
ž

17
ž ¸ ž
ž
č
č

ž
č
ć
ć đ
č š ž
š
POSLUŽIVANJE
ž č
ž
18
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

MAMINE OBLATNE
ž č

SASTOJCIPRIPREMA
¸ ¸
č ¸

¸
šć
šć
¸
¸

šć šć

š š

ć š š

š
č
č
đ
š đ


š
19
Ć ž
ž


ž ć
č š ž
ž ž č
ž ž


š
š

POSLUŽIVANJE
š č


20
VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

KATICA PITA
č ž ž

SASTOJCIPRIPREMA
1. BISKVIT:
¸¸
šć

ž š
2. BISKVIT:
¸¸
šć

ž š
FIL:
ž¸

ć šć š
ć Ž š
š š č
š
č
ž č

ć
č
21
šć

I JOŠ:
¸
č ¸
č ¸

ž ¸


č

š

Ž š šć š


č š

đ
č
ć
č č

ć

ž
ž

ć

č

š ž

č
ć

22
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

LIČKE NAPOLITANKE

SASTOJCIPRIPREMA
¸
Ž
ž¸
š
¸
¸
šč ¸ ¸
¸
¸
Đ
¸¸
šć
¸
ž
¸š¸ ¸ ¸
ž
šč

Ž
Ž
ć
ž šč šč
ž
š
šč šč

ž Đ

č č
č
23
ž¸
č

¸
šč
Ž
¸

š ž
š
ž Č
š š
č

š
š
š
ž
đ ž
đ ž

š
š
ž

POSLUŽIVANJE
Ž

ć ž

š
č

š
ž š
24
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

DUO OBLATNE

SASTOJCIPRIPREMA
TAMNA SMJESA:
¸¸
šć
č ¸

¸
ć
šć
¸š ć ž
ž¸
SVIJETLA SMJESA:

šć
¸
‹› ‹›
šć
č
š ć


‹› ‹›
šć ć

š š ć
š
ž
25

¸š¸
JOŠ POTREBNO:
¸
š ć
POSLUŽIVANJE

26
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

RAFAELO OBLATNE
š
SASTOJCI

PRIPREMA
¸¸
šć

š
KREMA
¸
š š

ž¸
šć
ž
¸ č

šć š č

ž

č
ž
ž č
ć
š ž šć
ć
č

ž
27
RIBANA BIJELA
ČOKOLADA ILI PO ŽELJI
KOKOS

šć č
š
š
š
ž ž

ć č
č ž
ž č
š
č

š
š
š č
č
28
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

OBIČNE OBLATNE
šć …
SASTOJCIPRIPREMA
STARI RECEPT
¸
¸ šć

Č
č šć
š
šć


š ž

š č

šć
č
29
š
čž šć
ć

šćš č

ž
šćž š
ć
30
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

MAMINA OBLANDA SA GRIZOM


SASTOJCIPRIPREMA
¸ ¸

¸


¸ ¸

POSLUŽIVANJE


31
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

OBLANDE SA GRILIJAŠOM I
DŽEMOM OD KAJSIJA
č č š

SASTOJCI

PRIPREMA
SASTOJCI ZA GRILIJAŠ:
šć
¸ č

SASTOJCI ZA FIL:
ž
šć š


š šć
š šć
ž
č š
šć ć
č

š
š đ
š
š čć
ž šć
32
I JOŠ:

ž ¸¸
šć ž ć
ž

š šć
đ ž š

š
ž š

ž
š

ž

ć
ć š ž
ž ž š ć

33
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

SVJETIONIK

SASTOJCIPRIPREMA
TAMNA I SVIJETLA
SMJESA:

šć

¸
¸
šć
ć č
¸
MLIJEČNA SMJESA:

šć

‹› ‹›
šć
š
šć

č
‹›č ‹›
šć
č š
ž š

34
¸ č
¸
¸
GLAZURA:
č ¸
ž ¸
JOŠ POTREBNO:
¸
‹›‹›


š č ž
đ

č
ć
ć
č

ć

čšć
č č


35
VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

KOLAČI “OD ČASNE”
č ž
č ć
č č š ž ć
ć
SASTOJCIPRIPREMA
BISKVITNE KORE:
ž¸
šć

¸¸ – ¸

FIL:

šć
ž¸

Ž šć


č ž


36
¸
ž
ž š
¸
¸

ć

šć š
šć ž

š
š ć

š
“ ”
š ž
ć
“” ščš


š

37
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

POSNE OBLANDE

SASTOJCIPRIPREMA
¸

¸38
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

BEĆAR KOCKE
ć čšć š

SASTOJCIPRIPREMA
FILA I

žđ
šč
ž
č

č

FILA II

šč
¸

žđ č č
ć


č šč š
š
š šć


ć
39
ž
č
FILA III
ž¸
šč
¸

Šć ž
đ đ
ć
č
š

š đ
Č ž
č
š
š
POSLUŽIVANJE
č
ć
š

40
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

JAFFA ŠTANGLICE
š č š
ž č
š š š č š č
ž
SASTOJCIPRIPREMA


šć
č ¸

ž

šć č

ž
ž č ž š

đ š41

š š

č ć ž š
č
š
čšć č ć
ć č
š š
ć ž
ć
42
AUTOR RECEPTA

SAH ROLAT


SASTOJCIPRIPREMA
BISKVIT 1
¸¸


¸
¸

BISKVIT 2
¸¸


¸
¸
43


FIL

¸


¸POSLUŽIVANJE

44
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

FIGARO
š š… š š
ć ž …

SASTOJCIPRIPREMA
FILA
¸
¸¸
šć

KARAMEL
šć
PODLOGA
¸
š šć

š
š
đ
šć

š

45
š
ć


č
ž ž
š ć
ž
ž

č
č šć

č ć ć

ć
ž
ž š
POSLUŽIVANJE

… ž

ž š ć

š š
46
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

SIMONINE DVOBOJNE OBLATNE
ć
SASTOJCIPRIPREMA

šć
žč
Šć

ž

ž š
š
č ć
ž ž

ž ž
č
POSLUŽIVANJE
š

47
š

48
VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

OBLATNE S KAVOM
š
SASTOJCIPRIPREMA
FIL:
¸
šć
ž¸
šć
š

šć
ž ¸
JOŠ POTREBNO:

šć ž
šć š –
šć

ć
ć

š
49
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

OBLATNE SA ORASIMA
č
š č
č
SASTOJCIPRIPREMA
¸
¸
¸
¸
č¸
šć
¸

š č
ć š šć
čš
š č
ć ć
šć

č


50
š
č š
š
čšć š
š
š š
ć
š
č š č
ć
ć
č
č
č
č
POSLUŽIVANJE
č
č
51
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

OBLATNE SA SMOKVAMA....
ž š

SASTOJCI

PRIPREMA

¸
šć
¸
ć šć


žđ
šć
č

¸¸
šć
š šć
ć šć
žđ
šć č

š
šć
đ

ž
šč
52


¸
ć ž
č
POSLUŽIVANJE
š
53
VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

KARAMEL OBLATNE
ž

SASTOJCI

PRIPREMA
¸
šć


Šć
š


ž č

đ

š ć

54
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

CARIGRADSKI PRUTIĆI
č š
č š š
č
š š ć
š č

SASTOJCI

PRIPREMA
¸¸
šć

¸
žđ
ć ¸
č

žđ čćć ć š

ć
55
šć ž č ž
ć
šć ć š
čć
ć
ć –
ć ž
š ž
č đ
žđ
č č
č

ž ć
56
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

GRLAŠ ŠNITE
ž ž šć š

SASTOJCIPRIPREMA
ž¸
šć
ž ¸
č

š ¸

č žšć
š

š đ

č
š š

ć šć
š

57
đž
POSLUŽIVANJE
ž


58
AUTOR RECEPTA

SALAMICE
SASTOJCIPRIPREMA
SASTOJCI

č
¸¸

ć
č


ć
59
VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA
¸
JEDNOSTAVNE OBLATNE

SASTOJCIPRIPREMA
SASTOJCI

šć

¸
¸ ¸š¸
ž

šć
ć
š


č
ž
ž
č š
60
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

KEKS ŠTANGLICE
š č
SASTOJCI

PRIPREMA
šć¸ č
č

š ž šć
č ć
šć
šć

ć

ć
61
ž

ž č ž

ž
ć ć š

č ž

POSLUŽIVANJE
ž š š č
62
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

BADEMASTE NAPOLITANKE DULCE
DE LECHE
č čć

SASTOJCIPRIPREMA
ć


šć

¸
¸š ž

¸š ž

č ¸
ž

š
ć
ć

đ
ž š š
ć š

63
šć ć ć

š ž
ć š
č š
ž

ž

ž

š

č ć č
č


POSLUŽIVANJE
č ž
š ž
64
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

KARAMEL OBLATNE
š č ć
č ć ć ž š

SASTOJCIPRIPREMA
¸

šćš šć


š ž
ž š šš š

65
č
š
POSLUŽIVANJE
ć ž

66
AUTOR RECEPTA

ROLAT SA BANANOM
SASTOJCIPRIPREMA
SASTOJCI

šć

¸ č


ž
šć
č
ž
š
67
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

ROLAT SA KARAMEL KEKSOM I
KOKOSOM
č žć š
ć
SASTOJCI

PRIPREMA
SASTOJCI ZA KARAMEL
KEKS:
šć


SASTOJCI ZA RAFAELO
PREMAZ:
š
šć

š šć ž

ž
šć šć

ž
ž đ ž
š
ž
đ ž

68


I JOŠ
č

ć
ć
đ ž ć
ć ć
š šć š
šć
š š
šć ž ć

đ ć š
š ć
š
š

69
VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

ZAROLANE OBLATNE
ć
SASTOJCIPRIPREMA
ć
¸
¸
šć

ž¸
ž

šć

ž
ž
š čč č ž
š ž
70
š

š
POSLUŽIVANJE
č č
š č š
š
71
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

OBLATNA ROLAT OD SMOKAVA
ć š
SASTOJCIPRIPREMA


šć
č ¸


ž
š ž ¸
¸ š

šć
č

č š
š


š

č č
đ
š
š ć
ž


72
AUTOR RECEPTA

MUCHO, MUCHO FINA ROLADA
…č
ž… ć ć – … ć

SASTOJCIPRIPREMA
BIJELI I CRNI NADJEV
¸¸
šć

¸ ž

¸ č
č
¸
žđ

ž
đ ž
š
žđ

šć č
š
č š
č
ć
73
JOŠ POTREBNO


ž
č
žđ
ž

ž

ž
74
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

ROLADA S BANANICAMA

SASTOJCIPRIPREMA
SASTOJCI ZA DVIJE
ROLADE:
ž¸
šć
¸
č


č
č

Ž šć

ž š
č

ć
ć
đ đ

ž
š
75
ž


č
šć
POSLUŽIVANJE
č ž

76
VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

OBLATNE S BANANICAMA
SASTOJCIPRIPREMA
SASTOJCI
¸

FIL
¸
ž šć

¸

č ¸
šć
č

š


77
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

TROKUTI
ć
SASTOJCIPRIPREMA
šć
¸¸
š č

¸
žđ
ž
¸

šć š č
žđ
ž
ć
ž č
ž
š š

š
78
VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

OBLATNE S COKOLADOM I
LJESNJACIMA

SASTOJCI

PRIPREMA
¸¸¸ ¸¸
¸


¸¸

79
TEŽINA PRIPREME

VRIJEME PRIPREME

AUTOR RECEPTA

BANANKO TROKUTI
ć š š …
SASTOJCIPRIPREMA
šć
č ¸

¸
¸
¸


šć
šć ć

ć
č
š č

č
č

č č
đ
80

POSLUŽIVANJE
ž
ž č
” š
81
TEŽINA PRIPREME

AUTOR RECEPTA

TROKUTI MOJE MAME
ć č č

ž š

SASTOJCIPRIPREMA

¸
šć
č ¸


žđ
ž
¸¸

šć č


žđ
ž ć
đ š
ć
žđ
82
ž ž

ć

č

ž č ž
ć ž ž
č ž
ć žđ
š
š
83
84

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful