SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG LUMPUR

26060 KUANTAN
PAHANG DARUL MAKMUR
No. Telefon
: 09 - 534 1011
No. Faks
: 09 - 534 3209
Emel
: cba4014sktl@yahoo.com.my

REKOD PERLAKSANAAN PBS TAHUN 2014
MATEMATIK TAHUN 2 BERLIAN
NAMA GURU: ________________________________
BIL

1

BAND

BAND 1

EVIDENS

B1 D1 E1 (a)
B1 D1 E1 (b)
B1 D1 E1 (c)
B1 D1 E1 (d)
B1 D1 E1 (e)
B1 D1 E1 (f)
B1 D2 E1 (a)
B1 D2 E1 (b)
B1 D2 E2 (a)
B1 D2 E2 (b)
B1 D3 E1 (x)
B1 D3 E1 (÷)
B1 D3 E1 (=)
B1 D4 E1 (RM50)
B1 D4 E1 (RM100)
B1 D5 E1 (3D)
B1 D5 E1 (2D)

BENTUK
INSTRUMEN

KELAS: 2 __________
TARIKH
PERLAKSANAAN

CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG LUMPUR
26060 KUANTAN
PAHANG DARUL MAKMUR
No. Telefon
: 09 - 534 1011
No. Faks
: 09 - 534 3209
Emel
: cba4014sktl@yahoo.com.my

REKOD PERLAKSANAAN PBS TAHUN ______
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU: ________________________________
BIL

2

BAND

BAND 2

EVIDENS

B2 D1 E1 (a) i
B2 D1 E1 (a) ii
B2 D1 E1 (b) 1
B2 D1 E1 (b) 2
B2 D1 E1 (b) 5
B2 D1 E1 (b) 10
B2 D1 E1 (b) 100
B2 D1 E1 (c)
B2 D1 E1 (d)
B2 D2 E1 (a)
B2 D2 E1 (b)
B2 D2 E2
B2 D3 E1
B2 D4 E1
B2 D5 E1
B2 D6 E1 (a)
B2 D6 E1 (b)
B2 D6 E1 (c)
B2 D6 E1 (d)
B2 D7 E1 (3D)
B2 D7 E1 (2D)
B2 D6 E1 (b)

BENTUK
INSTRUMEN

KELAS: 2 __________
TARIKH
PERLAKSANAAN

CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG LUMPUR
26060 KUANTAN
PAHANG DARUL MAKMUR
No. Telefon
: 09 - 534 1011
No. Faks
: 09 - 534 3209
Emel
: cba4014sktl@yahoo.com.my

REKOD PERLAKSANAAN PBS TAHUN ______
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU: ________________________________
BIL

3

BAND

BAND 3

EVIDENS

B3 D1 E1 (1d)
B3 D1 E1 (2d)
B3 D1 E1 (3d)
B3 D1 E2 (1d)
B3 D1 E2 (2d)
B3 D1 E2 (3d)
B3 D1 E3 (x)
B3 D1 E3 (÷)
B3 D1 E4 (sifir 2)
B3 D1 E4 (sifir 5)
B3 D1 E4 (sifir 10)
B3 D1 E4 (sifir 4)
B3 D1 E4 (bahagi 2)
B3 D1 E4 (bahagi 5)
B3 D1 E4 (bahagi 10)
B3 D1 E4 (bahagi 4)
B3 D1 E5
B3 D1 E6
B3 D2 E1 (puluh)
B3 D2 E1 (ratus)
B3 D3 E1 (lorek)
B3 D3 E1 (tulis)
B3 D4 E1 (lorek)
B3 D4 E1 (tulis)
B3 D4 E2
B3 D5 E1 (jam)
B3 D5 E1 (minit)
B3 D5 E2 (hari-jam)
B3 D5 E2 (jam-minit)
B3 D5 E3 (a)
B3 D5 E3 (b)
B3 D5 E3 (c)
B3 D6 E1
B3 D6 E2 (bentuk)
B3 D6 E2 (bilangan)

BENTUK
INSTRUMEN

KELAS: 2 __________
TARIKH
PERLAKSANAAN

CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG LUMPUR
26060 KUANTAN
PAHANG DARUL MAKMUR
No. Telefon
: 09 - 534 1011
No. Faks
: 09 - 534 3209
Emel
: cba4014sktl@yahoo.com.my

REKOD PERLAKSANAAN PBS TAHUN ______
MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU: ________________________________
BIL

BAND

4

BAND 4

5

BAND 5

6

BAND 6

EVIDENS

B4 D1 E1
B4 D1 E2
B4 D1 E3 (sifir 2)
B4 D1 E3 (sifir 5)
B4 D1 E3 (sifir 10)
B4 D1 E3 (sifir 4)
B4 D1 E4 (bahagi 2)
B4 D1 E4 (bahagi 5)
B4 D1 E4 (bahagi 10)
B4 D1 E4 (bahagi 4)
B4 D1 E5 (+ wang)
B4 D1 E5 (- wang)
B5 D1 E1 (+)
B5 D1 E1 (-)
B5 D1 E1 (x)
B5 D1 E1 (÷)
B5 D1 E2
B6 D1 E1

………………………………………
GURU PENTAKSIR PBS/KSSR MT
SK TANJUNG LUMPUR,KUANTAN

BENTUK
INSTRUMEN

KELAS: 2 __________
TARIKH
PERLAKSANAAN

CATATAN