CHESTIONAR PENTRU SISTEMUL DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

Subsemnatul Nume CNP Prenume Eliberat de La data de Strada Nr. Județ Vă rugăm să completaţi cu litere de tipar formularul de mai jos:

Posesor CI

Seria

Numarul

Adresa de domiciliu Localitate Date de contact Tel. fix Localitate

Z

Z

L

L

A

A

A

Bl.

Sc.

Ap. Cod poștal Tel. mobil

Sect.

Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:

2. A-ți susține o eventuală privatizare a sistemului de sănătate? DA

1. Care este părerea dumneavoastră despre sistemul de sănătate din România? Bună Slabă Foarte slabă NU

Am fost informat că datele și informațiile furnizate de către mine vor fi utilizate pentru informarea mea despre Sistemul de Sănătate din Romania. Mi s-a adus la cunoștință că, în conformitate cu legea nr. 677/2001, am drept de acces și de intervenție asupra datelor prelucrate, ca și dreptul de a mă opune prelucrarii lor și de a cere ștergerea lor. Am fost informat că, pentru exercitarea acestor drepturi ma voi adresa cu o cerere în scris semnată și datată către: SC SALVE CLUB SRL, cu sediul în Bucuresti, Bld. Carol I nr. 76, etaj 6, ap.38, sector 2, sau pe e-mail: office@salvefinance.ro. În cele din urma am fost informat că dreptul meu de a mă adresa justitiei rămâne neatins. În deplină cunoștință de cauză asupra celor de mai sus mă declar de acord cu utilizarea datelor mele în modul mai sus prevăzut. Nr. Operator date personale: 7100/06.12.2007.

3. În eventualitatea unei schimbării în sistemului de sănătate, a-ți dori să primiți informații despre aceasta? DA NU

Semnătura participant la chestionar Data

Consultant

Cod Consultant

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful