Analiza macroeconometrică a impactului ISD asupra economiei Marii Britanii și a Norvegiei Abstract: Proiectul de față este format din

două părți. Prima parte este cea teoretică unde se regăsesc elemente introductive referitoare la cele două țări alese pentru studiu și integrarea lor în spațiul economic mondial. Tot în prima parte sunt pezentate aspecte conceptuale referitoare la investițiile străine directe cum ar fi definirea acestora, tipologia și alte aspecte care țin de partea teoretică a investițiilor. A doua parte reprezintă partea metodologică. Aici este prezentată metodologia utilizată în vederea studierii impactului pe care îl au investițiile străine directe asupra economiilor Marii Britanii și Norvegiei. Această metodologie presupune construirea a două modele econometrice care utilizează o ecuație de regresie liniară simplă de forma y = α + β * x + ε. Fiecare model pornește de la o ipoteză inițială care urmează să fie validată sau nu în urma analizei datelor. În cadrul analizei sunt utilizați următorii indicatori: produsul intern brut, rata șomajului, fluxuri de intrare pentru investițiile străine directe. Scopul proiectului este de a evidenția impactul pozitiv al investițiilor straine directe asupra economiei celor două țări în intervalul 1990-2010 și de a pune în lumină rolul investițiilor străine directe în cadrul economiilor unor țari dezvoltate din Europa precum Marea Britanie și Norvegia. 1.Investițiile străine directe-parte introductivă: Având în vedere scopul acestui proiect de a evidenția impactul pozitiv și rolul investițiilor străine directe asupra economiilor unor țări dezvoltate europene am ales două țări reprezentative acestei categorii. Marea Britanie are o puternică economie și constituie un mare centru financiar. Dispune de numeroase resurse și o agricultură puternic mecanizată. PIB per capita a re o valoare aproximativă de 36,000 de dolari. Economia Norvegiei este prosperă, țara dispune de o gama vastă de resurse naturale fiind a treia țară exportatoare de gaze naturale din lume și a șaptea exportatoare de petrol. PIB per capita are o valoare aproximativă de 54,400 de dolari.
Fluxuri de intrare de ISD în Marea Britanie, în intervalul de timp 1990-2010, exprimate în milioane USD
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

Figura nr.1: Fluxuri de intrare de ISD în Marea Britanie, în intervalul de timp 1990-2010, milioane dolari americani Sursa: construit în baza datelor unctadstat.org;
1

2.000 4. În contrast cu Marea Britanie. 2 . precum și participarea în mod semnificativ a investitorului direct la conducerea companiei respective.1 fluxurile de intrare de ISD în Marea Britanie au cunoscut un avânt puternic începând cu anii 1996-1997 până în anul 2000 când aceste fluxuri au înregistrat o scădere considerabilă datorită crizei economice.000 Figura nr.000 16.2: Fluxuri de intrare de ISD în Norvegia. În cazul Norvegiei evoluția fluxurilor de intrare de ISD este oarecum mai liniară deoarece nu prezintă perioade de vârf și perioade opuse de scădere bruscă.org. sub forma unor investiții pornite de la zero (investiții pe loc gol).000 8.000 2. în timpul recesiunii din anul 2008 fluxurile ISD din Norvegia au atins cele mai înalte cote din cadrul perioadei studiate ceea ce sugerează o independență a statului nordic față de schimbarile în mediul economic din acea perioadă. Interesul pe termen lung presupune existența unei relații pe termen lung între investitor și investiția directă. Tipuri de investiții străine directe: -Greenfield sunt investiții în întreprinderi înființate și dezvoltate de către sau împreună cu investitori străini. în intervalul de timp 1990-2010.După cum putem observa din figura nr. milioane dolari americani Sursa: construit în baza datelor unctadstat.000 6. Fluxuri de intrare de ISD în Norvegia. exprimate în milioane USD 18.Investițiile străine directe-aspecte conceptuale: Definiție: Investiția străină directă este un tip de investiție transnațională care reflectă obiectivul unei entități rezidente într-o țară (investitorul străin direct) de a obține un interes de durată într-o companie rezidentă într-o altă țară (întreprinderea de ISD). Din acest motiv putem considera evoluția Fluxurilor de intrare a ISD în Marea Britanie ca una ciclică cu perioade mari de fluxuri la niveluri ridicate și perioade mari de scădere. După această perioadă investițiile străine directe au cunoscut un nou vârf în anul 2008 ca apoi să scadă din nou în urma recesiunii puternice.000 0 -2.000 10. în intervalul de timp 1990-2010.000 14.000 12.

Cele două modele utilizează o regresie liniară simplă. forța de muncă ieftină sau specializată. Metodologie Pentru a evidenția relația dintre investițiile străine directe și creșterea economică din Marea Britanie și Norvegia.au aceeași societate mamă. ·realizarea cantității necesare piețelor potențiale străine și interne. Entitate asociată: reprezintă o întreprindere în care investitorul străin a dobândit direct sau indirect și deține cel putin 10 % și cel mult 50 % din drepturile sale de vot. ·sporirea producției și a calității produselor în concordanță cu standardele din țările europene avansate din punct de vedere economic. am ales două modele econometrice. Investitori care caută piețe (market seeking): acesti investitori vizează atingerea piețelor locale sau regionale. Tipuri de investitori: Investitori care caută resurse (resource seeking): resursele căutate pot fi reprezentate de resursele naturale. de forma: y = α + β* x +ε y = variabila dependentă α = termenul liber care este o constantă sau intercept β = parametrul variabilei independente sau slope x = variabila independentă În cazul acestui studiu variabila independentă x reprezintă fluxurile de intrare de investiții străine directe pentru ambele modele econometrice. Avantaje pentru țara primitoare: · rolul însemnat în refacerea și restructurarea economiei prin introducerea tehnologiei de vârf și a managementului modern. cel puțin una dintre ele se află sub controlul direct al societății mamă. Întreprinderi surori: reprezintă acele intreprinderi care îndeplinesc următoarele condiții.-Brownfield sunt investiții în întreprinderi preluate integral sau parțial de către investitori străini de la rezidenți. mai mult de 50% din imobilizările corporale și necorporale fiind realizate după preluare. 3. ·accesul la noi piețe. Tipuri de întreprinderi de ISD: Filiala/Sucursala: reprezintă acea întreprindere în care investitorul străin deține mai mult de 50 % din drepturile sale de vot. niciuna dintre ele nu deține sau nu deține suficiente drepturi de vot una în cealaltă pentru a putea fi considerată o relație de ISD. Investitorii care caută eficiența (efficiency seeking): această motivație de a investi este adesea intalnită într-o fază de maturitate a operațiilor unui investitor străin care inițial investește pentru resurse naturale sau piețe și ulterior își consolidează activitatea prin investiții care vizează creșterea eficienței. de obicei aceste investiții se fac în domenii precum producția de bunuri de consum sau produse industriale. 3 . ·stimularea întreprinzătorilor locali și a concurenței. ·dezvoltarea legăturilor "din spate" (legate de aprovizionare da la furnizorii locali) și a legăturilor "dinainte" (legate de marketing). ·crearea de noi locuri de muncă.

3: Rezultatele obținute pentru regresia liniară simplă.175350 5.585768 4.115370 134833.537532859 Standard Error 400303.000024 Intercept X Variable 1 Figura nr.560656217 Adjusted R Square 0. datelor În urma prelucrării datelor ecuația inițială devine: PIB=1169659.808406 1.04+17. SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.073709 17.584585 8.57*ISD pentru Norvegia.785588119 R Square 0. în urma prelucrării datelor pentru Marea Britanie Sursa: construit în baza datelor unctadstat.000094 Figura nr.674835 7.org.534223 P-value 0.4177 Observations 21 Coefficients Standard Error t Stat 1169659.648.044727 22. respectiv: PIB=134648.4: Rezultatele obținute pentru regresia liniară simplă.168.org.748769802 R Square 0.596998625 Standard Error 70385.924055 Intercept X Variable 1 P-value 0.41126 Observations 21 Coefficients Standard Error t Stat 134.000000 0.998698 6.617148693 Adjusted R Square 0. SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.Metodologia de lucru constă în elaborarea unei ipoteze pentru fiecare model iar obiectivul presupune testarea validității ipotezei alese. în urma prelucrării pentru Norvegia Sursa: construit în baza datelor unctadstat.000008 0.80*ISD pentru Marea Britanie. 4 .11+7. Acest indicator sintetizează capacitatea acelei țări de a produce venit în interiorul ei. de regulă un an de zile.573096 3. Model 1 Se pornește de la ipoteza conform căreia investițiile străine directe au un impact pozitiv asupra produsului intern brut al Marii Britanii și al Norvegiei. Formula regresiei liniare simple pentru acest model este: PIB= α + β* ISD + ε PIB=valoarea totală a producției de bunuri și servicii produse de populația unei țări într -o perioadă determinată de timp.

8084x + 1E+06 R² = 0.000 300.000 350.000 INTRĂRI ISD y = 17.000 0 0 50.6171 Figura nr.000 100.000 4.000 PIB 1.000.000 0 -2.3.000 250.000 14.000 12.5: Evoluția PIB corelată cu ISD pentru Marea Britanie Sursa: scatter construit în baza datelor unctadstat.org. De asemenea coeficientul de determinație ilustrează faptul că 56% din variația produsului intern brut al Marii Britanii se datorează variației investițiilor directe.000 1.000 50.000 2.000 250.000 18.573x + 134648 R² = 0.000 INTRĂRI ISD 200. Pentru Norvegia acest procent este de 61% ilustrând o dependență mai evidentă a produsului intern brut față de investiții. 500.000 150. Acest lucru ilustrează creșterea produsului intern brut datorită creșterii nivelului investițiilor străine directe.000 PIB 200. În cazul ambelor țări paramentrul β are valori pozitive astfel ipoteza inițială este validată din 5 .5607 Figura nr.000 500.000.000 y = 7.000 0 2.000 10. 6: Evoluția PIB corelată cu ISD pentru Norvegia Sursa: scatter construit în baza datelor unctadstat.500.000 16.000 8.500.000 400.000 6.org.000 2. Atât în cazul Marii Britanii cât și în cazul Norvegiei rezultatele regresiilor prezintă coeficienți de corelație de 74% respectiv 78% ceea ce ne indică faptul că între cele două variabile alese există o relație foarte strânsă și de același sens.000 450.000 100.000 150.000.

000019 0. Formula regresiei liniare simple pentru acest model este: Rata șomaj = α + β* ISD + ε SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0. Model 2 Se pornește de la ipoteza conform careia investițiile străine directe au un efect pozitiv asupra reducerii nivelului ratei șomajului atât în Marea Britanie cât și în Norvegia datorită relației inverse dintre acești indicatori.600964068 R Square 0.8: Rezultatele obținute pentru regresia liniară simplă.000038 Intercept X Variable 1 t Stat 17. ecuația devine: Rată șomaj=7.799906 0. în urma prelucrării datelor pentru Marea Britanie Sursa: construit în baza datelor eurostat.000000 0. În urma prelucrării datelor.79+(-0. SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.448855063 Observations 21 Coefficients Standard Error t Stat 7.638413807 R Square 0.407572189 Adjusted R Square 0.965991 0. 6 .361157811 Adjusted R Square 0.277393 Intercept X Variable 1 P-value 0.003962 Figura nr.879295 -3.000139 0.488016 16.000006 -3.000019)*ISD pentru Marea Britanie și Rată șomaj=4.001843 Figura nr.268462 -0.000094 pentru Marea Britanie și 0.punct de vedere statistic având în vedere și valorile luate de p-value.327534538 Standard Error 1.852351793 Observations 21 Coefficients Standard Error 4.000024 pentru Norvegia. în urma prelucrării datelor pentru Norvegia Sursa:construit în baza datelor eurostat.323229 -0.96+(-0.615442 P-value 0.376391778 Standard Error 0. 0.000000 0.000139)*ISD pentru Norvegia.7: Rezultatele obținute pentru regresia liniară simplă.

000 18.00 RATA ȘOMAJ 8. 7 .00 0. Aceasta deoarece în cazul ratei șomajului se presupune că are trebui să existe o relație inversă în raport cu investițiile străine directe astfel o creștere semnificativă a ISD să producă o scadere la nivelul ratei șomajului.00 3.000 16.3612 Figura nr.000 8.7999 R² = 0. Faptul că parametrul β are valori negative în ambele cazuri ilustrează că ipoteza inițială a fost validată.În cazul ambelor țări datele relevă o scadere a ratei șomajului datorată ISD.00 5.00 6.000 250. De asemenea coeficientul de determinație are valori de 36% în cazul Marii Britanii. respectiv 40% în cazul Norvegiei.10: Evoluția ratei șomajului corelată cu ISD pentru Norvegia Sursa: scatter construit în baza datelor eurostat.966 R² = 0.000 y = -2E-05x + 7.00 0 50. Din rezultatele obținute putem observa că valorile coeficientului de corelație sunt de 60% pentru Marea Britanie și de 63% pentru Norvegia ceea ce relevă o relație destul de stransă între cei doi indicatori studiați.000 6.00 1.000 10.00 10.00 4.00 2.00 6.12.000 100. 7.00 -2.000 4.000 14.00 0.0001x + 4.00 y = -0.000 0 2.000 INTRĂRI ISD 200.00 2.4076 RATA ȘOMAJ 4.000 150.9: Evoluția ratei șomajului corelată cu ISD pentru Marea Britanie Sursa: scatter construit în baza datelor eurostat.000 INTRĂRI ISD Figura nr.000 12.

488016 16.36 21 0.799905 659 0.78 0.96 stand t stat pvalue 0. observatii 4.58 t stat pvalue 0. Pe de altă parte investițiile străine directe influențează și scăderea ratei șomajului ceea indică faptul că în cadrul țărilor dezvoltate au loc foarte multe investiții de tip greenfield ceea ce ajută la crearea de locuri de muncă.26846 2 t stat 17.00003 8 -3.07 0.277393 0.Tabel centralizator: COEFICIENTI Model 1 Marea Britanie Val coef Er stand coef 1.17 t stat p-value α β 8.92 5.00000 0 0.87 p-value α β 0. observatii 134.0000 94 Norvegia Val coef Er stand coef 134.61 21 COEFICIENTI Model 2 Marea Britanie Val coef Er coef 7.53 0.32322 9 3.57 3. 8 .648. Pe de o parte investițiile străine directe participă la creșterea niveului produsului intern brut cu un procent semnificativ ceea ce influențează nivelul de trai și bunăstarea țărilor.00002 4 1.81 Multiple R R Square Nr.0000 00 0.61 Multiple R R Square Nr.60 0.40 21 0.0000 00 0. 12 7.000019 0.56 21 0.63 0.00184 3 -0. 22.74 0.000006 0.833. Rezultate și concluzii: În concluzie.659.00000 8 0.0039 62 Norvegia Val Er stand coef coef 4.000139 0.9 04 9 17. în urma analizei macroeconometrice efectuate putem afirma că investițiile străine directe au un impact pozitiv asupra economiilor celor două țari studiate.59 4.67 6.169.168.

United Nations Conference on Trade and Development (www.eurostat. World Investment Report. Regional Economic Outlook-Europe. 2010. International Monetary Fund 6. 3. World Investment Report.org/statistics). World Economic Outlook. United Nations Conference on Trade and Development 4. International Monetary Fund 9 . Eurostat (http://epp.europa. Baza de date online. octombrie 2010.eu). United Nations Conference on Trade and Development 5.ec. 2.unctad. octombrie 2010. Baza de date online.Bibliografie: 1. 2013.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful