ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES PER AL TREBALL PER COMPETÈNCIES A SECUNDÀRIA Les competències bàsiques a secundària.

Com fer classes i com programar? Modalitat: curs Activitat: 630335 Esdeveniment: Durada: 25 h. (2,5 crèdits) DESTINATARIS: Professorat de secundària. OBJECTIUS: • Presentar pautes de treball per integrar les competències bàsiques dins la programació. • Afavorir la construcció d’un currículum integrat. • Descobrir les estratègies metodològiques presents en les competències bàsiques. • Conèixer models de bones pràctiques i recursos didàctics. • Analitzar eines d'avaluació que podem emprar quan treballem les competències. CONTINGUTS: • Incorporació de les competències bàsiques dins la programació. • Metodologies relacionades amb les competències bàsiques. • Models d’ensenyament, tipologies de treball i metodologies inclusives. • Avaluació de les competències bàsiques. PROGRAMA:
SESSI Ó 1a 2a 3a 4a 5a DATA 27 d’octubre 28 d’octubre 29 d’octubre 2 de novembre 3 de novembre 4 de novembre Fase a distància HORARI I LLOC CEP de Maó de 17.00 a 20.00 h. CEP de Maó de 17.00 a 20.00 h. CEP de Maó de 17.00 a 20.00 h. IES M.À. Cardona de 17.00 a 20.00 h. IES M.À. Cardona de 17.00 a 20.00 h. CONTINGUTS Què són les CCBB. Com fer les classes? Com programar? Formació d’equips de treball per fer una programació. Elaboració de programacions per equips (continuarà fins al dimecres 4). Es combinarà amb breus explicacions sobre: Com avaluar? Els grups cooperatius a l’aula (aspectes pràctics). Recursos per a cada moment de la seqüència didàctica. Pla de millora. El camí entre el somni i la realitat. Eines TIC i dinàmiques de grup.

Places: 12 mínim i 25 màxim

6a

IES M.À. Cardona de 17.00 a 20.00 Com gestionar l’autoritat. Conclusió. h. 4 hores Seguiment de les programacions d’aula. Moodle

Ronda de Balears s/n (IES M.À. Cardona) · 07760 · Ciutadella · Menorca · Tel.: 971384408 · Fax: 971381014 Av. de J.M. Quadrado, 33 · 07703 · Maó · Menorca · Tel.: 971350164 · Fax: 971354938 http://cprmenorca.caib.es · cprmenorca@caib.es

7a

2 de febrer

IES M.À. Cardona Posada en comú de la memòria d’aplicació de 17.00 a 20.00 programacions d’aula i avaluació del curs. h. (SESSIÓ OBLIGATÒRIA)

de

les

METODOLOGIA: Es combinaran les explicacions amb el treball cooperatiu, la feina individual i les dinàmiques de gran grup. Els continguts s’adaptaran a les necessitats i expectatives dels assistents, per tant hi pot haver modificacions. PONENT: Guida Al·lès, pedagoga. CRITERIS DE SELECCIÓ: En el cas que hi hagi més sol·licituds que places, es prioritzarà la participació dels caps de departament i, si és el cas, es farà un sorteig amb la resta de professorat inscrit. RESPONSABLES DEL CEP: Catalina Rigo Pons, assessora de l’àmbit social i lingüístic (a/e crigo@cepdemenorca.cat). Nando Miquel, assessor de l’àmbit científic i tècnic (a/e fmiquelr@cepdemenorca.cat). CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: Per poder participar en aquesta activitat és requisit indispensable poder aplicar amb l’alumnat els continguts treballats al curs dins el termini de la durada de l‘activitat. INSCRIPCIÓ: Fins al dia 20 d’octubre a través de la pàgina web del Portal del personal de la Conselleria d’Educació i Cultura (http://portaldelpersonal.caib.es). La llista d’admesos es farà pública el dia 22 i cal confirmar1 l’assistència o renúncia del dia 22 al 25 d’octubre a través de la mateixa pàgina web. Es recorda que la no confirmació de l’assistència suposarà la pèrdua de la plaça. CONDICIONS DE CERTIFICACIÓ: Per obtenir la certificació els participants hauran d’assistir al 80% de les hores presencials de l’activitat (BOIB núm. 8 -17/01/02, Ordre del 2 de gener de 2002) i elaborar i lliurar una memòria de l’aplicació desenvolupada a l’aula i relacionada amb els continguts treballats en el curs abans de l’última sessió de l’activitat. Aquest curs consta d’una fase d’aplicació a l’aula, per la qual cosa la darrera sessió es dedicarà a la posada en comú de les memòries elaborades pels assistents i l’assistència en aquesta sessió té caràcter obligatori. La inscripció dels participants pressuposa l’acceptació d’aquesta condició.

1

Es recorda que l’assistència a la primera sessió és obligatòria i l’absència suposarà l’eliminació de la llista d’admesos i permetrà l’entrada a altres sol·licituds en llista d’espera.

Ronda de Balears s/n (IES M.À. Cardona) · 07760 · Ciutadella · Menorca · Tel.: 971384408 · Fax: 971381014 Av. de J.M. Quadrado, 33 · 07703 · Maó · Menorca · Tel.: 971350164 · Fax: 971354938 http://cprmenorca.caib.es · cprmenorca@caib.es