0referatgradi

BUCULEU ANAMARIA, GRADINITA NR. 12 TG.

-MURES MODALITĂTI DE DESFĂSURARE A ACTIVITĂTILOR MATEMATICE ÎN GRĂDINITĂ, ÎN ALTERNATIVA STEP BY STEP Activitatea matematică prop !e co!ti! t ri care "i #aci$itea%ă copi$ $ i acce& $ $a $ mea &tii!te$or e'acte, pri! i!terme(i $ operati !i$or i!te$ect a$e. )e!tr a a* !+e "!&ă aici, tre, ie p &e ,a%e$e +-!(irii a,&tracte, "! a&a #e$ "!c-t copi$ $ &ă &e poată a!+a*a "!tr- ! (emer& &tii!ti#ic.L cr $ ce$ mai +re e&te, (e&i+ r, +ă&irea &trate+iei corecte &i e#icie!te pe!tr pre&co$ari. Me!ti!erea i!tere& $ i copii$or "! tot timp $ activitătii matematice, pe!tr & ,iect $ prop & e&te c at-t mai +re (e rea$i%at c c-t copiii & !t mai mici, &i (eci ate!tia $or e&te mai i!&ta,i$ă. E&te c !o&c t #apt $ că , !a (i&po%i.ie a copi$ $ i &tim $e%ă i!tere& $ $ i pe!tr ceea ce "i e&te (at &a cer t (e e( cator, mări!( "! ace$a&i timp at-t +ra( $ (e receptivitate a c !o&ti!te$or pre%e!tate c-t &i ( rata pe!tr care &e #i'ea%ă "! memoria $ i . Matematica / (i&tractivă0 are (rept &cop atra+erea copii$or pe!tr &t (ierea ace&tei (i&cip$i!e "!tr- ! co!te't atractiv &i i!e(it. 1,iectiv $ prioritar a$ ace&teia e&te &ă o#ere copii$or e'perie!ța ti$i%ării te2!ici$or &i $im,a* $ i matematic "! &it atii practice acce&i,i$e $or . Copiii "&i co!&tr ie&c c !o&tii!te matematice ( ra,i$e &i ti$e &i "&i (e%vo$tă compete!ta matematică pri! acti !ea (irectă a& pra $ mii "!co!* rătoare. Ei i!teriori%ea%ă &i reco!&tr ie&c ace&te c !o&tii!te pri! i!terme(i $ e'perie!te$or co!crete ce ti! (e viata (e %i c %i. 3! c r& $ (e%vo$tării timp rii a co!cepte$or, ,a%e$e matematice &e & prap ! c m $te a$te (ome!ii (e c !o&tii!te, mai a$e& $im,a* $ &i $o+ica. 3! perioa(a copi$ăriei &e pot (e#i!i opt co!cepte matematice 4 ● Corespondenta unu-la-unu imp$ică (i&tri, irea !or o,iecte "!r (ite "! core&po!(e!ta ! ia c ce$ă$a$t,ca (e e'emp$ o pră*it ră pe!tr #iecare copi$ , &a o per!ă pe!tr #iecare pat. ● Ordonarea imp$ică capacitatea (e a p !e $ cr ri$e "!tr-o or(i!e, mai "!t-i ( pă mărime 5(e $a ce$ mai mic $a ce$ mai mare6 &i apoi ( pă ! măr. )e!tr a #ace acea&ta, ! copi$ tre, ie &ă rec !oa&că ! mera$e$e &i &ă #ie capa,i$ &ă $e atri, ie o ca!titate7 ● Număratul imp$ică recitarea pe (i!a#ară a ! mere$or "! or(i!e &i (e a&eme!ea, capacitatea (e a ră&p !(e $a "!tre,area /C-ti80, /C-te80 ● Calculul pe!tr &cop ri$e ace&t i c rric $ m e&te proce& $ (e a( !are &i &că(ere a&a c m e #ăc t $a mo( $ co!cret . ● Clasificarea imp$ică capacitatea (e &orta o,iecte$e ( pă "!& &iri 5 e'. c $oare, #ormă, etc. 6 ● Măsurarea e&te proce& $ (e +ă&ire a ! măr $ i (e !ităti &ta!(ar( (i!tr- ! o,iect. ● Comparatia , "! matematică , imp$ică capacitatea (e a &ta,i$i (acă ! o,iect e&te mai mare, mai mic &a e+a$ ! $ c a$t $ pri! mă& rare. ● Geometria pre& p !e rec !oa&terea #orme$or și a mo(e$e$or. ● Tiparele sau modelele repetabile &ta,i$e&c re$atii "!tre !ităti$e matematice .)ri! i!terme(i $ ace&tora copiii pot &ă (etermi!e re$atii "!tre (iver&e e$eme!te , &ă rea$i%e%e co!e'i !i &i &ă #aca +e!era$i%ari &i e&timări. )ri! "!te$e+erea co!cepte$or $e+ate (e tipare copiii vor o,&erva repetarea &i +ra( $ $or (e +e!era$i%are.

1

(i!ti că% ti .a%ă $e+ate (e core&po!(e!ta ! -$a. 9oc ri$e &imp$e c *etoa!e co!#ectio!ate (e e( catoare 5 care imp$ica ! mărarea *etoa!e$or &i p !erea "! core&po!(e!tă a (e&e!e$or6 &i *oc ri$e (e ma&ă 5 care imp$ică ! mărarea / mi&cari$or0 pe p$a!&ă. E( catoarea poate ame&teca pătrăte$e$e &i apoi &ă $e (ea ! i copi$ &ă $e reor(o!e%e. ca$c $. ! meratie.apoi. /10 pe prima treaptă . prec m &i +eometrie.i&! ite . A$te +ra#ice vor p tea repre%e!ta m-!căr ri pre#erate .! . Timpul: copiii pot co!&tr i i!&tr me!te &imp$e (e mă& rat timp $ ca (e e'emp$ ! cea& c picăt ri . Geometria : o e'ce$e!tă activitate pe!tr (e&coperirea proprietăti$or #orme$or +eometrice e&te p$a!&etă c c ie (i! $em! #ăc tă (e e( catoare . comparare. ie #ăc tă (oar c (oi &a trei copii o(ată. ! măr $ (e copii care poartă o a! mită c $oare poate #i trec t "!tr. vor #i "!vătate pe mă& ră ce copiii ma!ip $ea%ă o. ! e'emp$ 4 o c tie c !a&t ri poate #i &ortată "! +r p ri ( pă #ormă. C ie$e mici & !t "!#ipte pe * mătate "!tr-o 2 .-MURES Ace&te co!cepte (e . ie & prave+2eată pe!tr a evita acci(e!te$e. Ordonarea 4 &cări$e 5trepte$e6 pre%i!tă o e'ce$e!tă oca%ie pe!tr a a* ta copiii &ă "!vete copiii &ă p !ă $ cr ri$e "! or(i!e ( pă ! măr. !ă pe!tr ace&t proiect . &a mă& ra $a pa!to#i.1 &tic$ă tra!&pare!tă (e p$a&tic e&te #oarte . o activitate poate #i (e%vo$tată p$a&-!( ! mere$e "! or(i!e rc-!( &cări$e. ace&ti !a&t ri ro&ii & !t rot !%i06 Măsurarea : activităti$e o. Ca$c $ $ poate re%o$va a(e&ea o pro. Copiii pot #i apoi "!c ra*ati &ă (e&crie criterii$e (e c$a&i#icare . 3! orice %i (ată. #o$o&i!( trepte$e. c %i$e "!&orite comparate c %i$e$e "!!orate. c$a&i#icare. E( catoarea #ace o +a ră mică "! # !( $ &tic$ei &i a+ată &tic$a (ea& pra ! i a$t co!tai!er care &ă a( !e picăt ri$e.ă !a8 6 1rice activitate (e &ortare poate #i #ăc tă "! ca(r $ !ei activităti (e ca$c $ a( !ă!( (o ă &et ri (e !a&t ri. c $oare. Stic$a poate #i ti$i%ată . .! +ra#ic.ăieti c ! măr $ (e #ete (i! c$a&ă.! $ mai mare 5 / L ati toti !a&t rii mici (i! c tia c !a&t rii ro&ii.iecte$e (i! me(i $ "!co!* rător.$eme$e p &e (e copii. Calculul 4 e'ercitii$e (e a( !are &i &ca(ere &imp$e pot #i i!tro( &e pri! m $te activităti %i$!ice o. i!tro( cem copi$ $ "! re$ații $o+ice 5/ Ace&ti !a&t ri ro&ii & !t pătrati.$emă co!cretă ri(icată (e copii 5 / De c-te pră*it iri mai avem !evoie pe!tr ca toti copiii &ă ai.iecte co!crete &i re%o$vă pro. &a timp $ c-t &e *oacă #iecare copi$ c o a! mită * cărie. &a (-!( $a o parte ! &et (i!tr. &a mărime. A$te activităti (e mă& rare i!c$ ( compararea "!ă$timii copii$or c &em!e pe perete &a compararea +re tăti$or ti$i%-!( c-!tar $ . U! a$t +ra#ic ar p tea compara ! măr $ (e .a&tri06 A* t-!( copii &ă c$a&i#ice (i! !o !a&t rii co!#orm ! i atri. Uti$i%-!( pătrăte$e c ! mere. Comparatia 4 rea$i%area +ra#ice$or co!&tit ie ! mo( (e a com. Copiii pot a$e+e ! ! măr &i &ă-$ a&e%e pe treapta potrivită. t.BUCULEU ANAMARIA. etc. pe!tr activităti o. C-ti a mai răma&806 Clasificarea 4 activităti &peci#ice (e c$a&i#icare . t (i#erit. mă& rare. or(o!are. %i$e (e !a&tere. 5 Ace&ti !a&t ri & !t ro&ii7 aceia & !t a$. &p !-!( "! ce mo( !a&t rii & !t a&emă!ători &a (i#eriti. Numeratia are &e!& ! mai c-!( e&te ap$icată !or o.i&! ite. ca mome!t $ (e trecere $a a$tă activitate . /20 pe a (o a. GRADINITA NR. &i tre. a!ima$e (e ca&ă. Acea&tă activitate tre. La i!terva$e re+ $ate 5(e pre#erat &c rte (e ! mi! t6 ea &i copiii !otea%ă &i marc2ea%ă c-t (e m $tă apă &-a &c r& .i&! ite (e +ătit co!&tit ie ! co!te't !at ra$ pe!tr i!tro( cerea mă& rării.i!a ! meratia &i ma& rarea pe!tr a #ace comparatii matematice co!crete. #o$o&i!( o tavă c c-te o ca!ă pe!tr #iecare atri. ! mărarea p !cte$or ! i %ar &a ti$i%area ! i titire% c ! mere 6 pot #i am %a!te pe!tr copii &i ti$e "! "!tărirea co!cept $ i (e ! meratie.U! ca$e!(ar &ăptăm-!a$ ar p tea #i tra!&#ormat "!tr! +ra#ic pe!tr vreme . 12 TG.

ca . /A$ c-te$ea vapora& a p$ecat8 0 .ITATE Toate ce!tre$e (e "!vătare (i! &a$a (e +r pă o#eră oca%ii pe!tr "!vătarea matematicii. /Să pictăm !ori0. (e e'emp$ .e (e #a&o$e. Tre. m $t.a!ii (e * cărie o#eră e'perie!ța ti$i%ării $or pe!tr ca$c $ $ &imp$ . ie &ă e'i&te ! ! măr & #icie!t (e cărti c ima+i!i c ! mere. copiii pot e'perime!ta co!&tit irea !or #orme variate . Ace&ta o#eră o a$tă po&i. etc. /)$i!.i$itatea (e a-&i #orma co!cepte matematice "!tr. ● Centrul pentru alfabetizare.e!%i$e e$a&tice o#eră po&i.BUCULEU ANAMARIA. Compararea +re tătii !i&ip $ i ( c cea a !i&ip $ i &cat. o $ pă pe!tr #iecare copi$. GRADINITA NR. revi&te. Cartoa!e$e (e o ă &a c tii$e +oa$e (e . p ti! etc. c-te &-a &c # !(at80 . Copiii "&i pot crea proprii$e porto#o$ii. ! copi$ #o$o&e&te = creioa!e. ● Centrul pentru nisip si apă. ap$icatii matematice pe teme variate 5/Ca tă c $oarea perec2e0 .iecte (iver&i#icate. a$ (oi$ea. capace (e $a &tic$e./ :$ori pe!tr mama0.)$a!&eta c c ie (e $em! &i . &coici. mac2ete. )e!tr a co!&tr i ceva c a* tor $ * cării$or copiii "&i vor #o$o&i ac itatea vi% a$ă &i m-i!i$e. o /carte c &o$ tii0 5caiet pe!tr !otite6 pot a( ce ! p$ & (e #armec &i (i&tratie pe!tr copii.! mo( (i&tractiv. E'emp$e (e *oc ri4 / C-te o. &tampi$e &i eve!t a$.Sa *oc $ (e-a / ma+a%i! $0 !(e materia$e$e #o$o&ite4 o. Be!%i$e e$a&tice (e (i#erite c $ori permit "!trepătr !(erea &i compararea #orme$or. / Acvari $ c pe&ti&ori0 . /Ba$oa!e pe!tr priete! $ me 0. /Cer $ "!&te$at0.Sarci!a (i(actică 4 +a&irea m $timi$or c ce$e mai m $te< p ti!e e$eme!te. /Te ro+ &ă-mi (ai prim $. /1ra& $ me 0. !a&t ri. pietrice$e & !t i(ea$e pe!tr ! meratie &i c$a&i#icare. me pe (i#erite teme "! care &ă &e re+ă&ea&că e$eme!te &i co!cepte matematice.! poate #i "!tărită "! *oc $ /De-a ca&a0. . pe!& $e-c $ori pe!tr pictat co$i (e 2-rtie care $ crea%ă "! ace$ ce!tr . materia$e (i! !at ră .Core&po!(e!ta ! -$a. 1rice o. recipie!te (e (i#erite #orme (ecorative . Ca$c $ $ &imp$ poate #i i!tro( & . (e e'emp$ 4 păp &i-pat ri .iect &a pro( &. 9 cării$e ma!ip $ative vor #i #o$o&ite (e către copii "! mo( i!(ivi( a$. /Me&eria& $ &i !e$te$e &a$e0.om. apa &i !i&ip $6 a po&i.$oa!e$e. ● Centrul activitătilor artistice. /De-a (etectivii/ Materia$e$e pe!tr ace&t *oc & !t #i&e$e (e $ cr .oa!e & !t e'ce$e!te co!tai!ere pe!tr acea&tă activitate.Rea$i%area (e co$a*e. ● Centrul pentru joc de rol . &a cești (e ca#ea pe!tr /mămici0. c ! mera$e c$are. +ă$et te. co!#ectii. /:$ t ra& $0 etc. etc. /Acvari $0.! 7 (e e'emp$ . 12 TG. ma&i!a (e "!ca&at .i$itatea pe!tr "!tărirea core&po!(e!tei ! -$a.-MURES p$a!&etă pătrată pe!tr a #orma o +ri$ă . c-te creioa!e #o$o&im c totii8 )roiectarea !ei activităti poate i!c$ (e +eometria. cărtice$e.Co!&tr im ca&te$e (e !i&ip0 / Bărc te (i! co*i (e ! că0. +o$.:o$o&i!( .iecte p$ te&c. La ace&t ce!tr &e pot (e&#a& ra a&t#e$ (e *oc ri $o+icomatematice "! care copiii c a* tor $ materia$e$or (ate 5 $opăte$e.i$ităti at-t pe!tr ! mărat c-t &i pe!tr +eometrie.e!%i e$a&tice trec te pe ( pă #iecare c i. ti$i%-!( #orme$e &i &a.oa. / Ba$o!a&e (e &ăp !0. &imp$e &i c ima+i!i i!tere&a!te pe!tr ! mărat. Materia$e pe!tr *oc ri$e ma!ip $ative4 = . Ump$erea &i +o$irea !or varietăti (e recipie!te (e (i#erite mărimi o#eră copii$or e'perie!ta co!cepte$or (e mă& rare &i comparare. >Centrul cu jucării manipulative/ de masă. vapora&0 . a$. INTEGRAREA MATEMATICII 3N ALTE CENTRE DE ACTI.

BUCULEU ANAMARIA. . /Reteta pre#erată0. Ca&te$ $ (i! pove&ti. Ro. /"+ur&le "m&'" .iecte.'-u-&r&. va #i o ima+i!e c = că!i &i o p !+ă (e #ăi!ă. $i!e (e pe pie&e &a (iver&e ! mera$e. e +"'-)ru+)&e +u . GRADINITA NR. Ele'# M&9#&. 56 T7RGU MUREȘ BIBLOGRAFIE: Muș#)# B"+"ș.' #+)&>&)2ț&le "*l&0#)"r&& &' 0r2 &'&ț2.$oc ri$e a = mărimi.L">&'e-+u %5?@. E'emp$e (e *oc ri4 Ca&a mea. De e'emp$ . ! mera$e$or &a ima+i!i$or. = +ro&imi. /"+ur&le e re+"'-)&)u&re # &m#0&'&l"r %!u11le. cătari i&c &iti.ote$ $. Stra(a. Eleme')e &-)r#+)&>e . P&e-e m#0'e)&+e +"l"r#)e. Cartier $. Ace&te *oc ri &o$icită o. Bu+ureș)&. 8"r#ț&u C. Gra(i!a c #$ori.' 0r2 &'&ț2. A(ă +-!( &i $ -!( c i&oare copiii "!vată ce "!&eam!ă / mai m $te (ec-t0 .i$ităti pe!tr crearea (e co!&tr ctii4 c$ă(iri. a$ trei$ea 6.&ervarea. 12 TG. = c $ori. A . P&e-ele le0" -#u Du!l" o#eră !e! mărate po&i. S)e! *< S)e!. )arc $. C#)#l#'". .. / mai p ti!e (ec-t0 . copiii ! mără c i&oare$e c ! mere car(i!a$e 5 ! . timp $ !ece&ar proce& $ i (e +ătit &a (e copt etc. Co!&tr ctorii a! $ i. (acă reteta cere = că!i (e #ăi!ă. (e ima+i!i. (oi. M#)er&#le % *l"+ur& . Tre! $. E &)ur# C"m!#'&#. 9oc $ c ace&te materia$e co!tri.i$itatea &ă e'perime!te%e re$atii$e matematice &i +eometrice $a ! !ive$ i!t itiv. pot ti$i%a #orme$e +eometrice pe!tr a (a #ormă pră*it ri$or &a &a!(@ic2. Set $ (e . M2r0ele +"l"r#)e.-MURES C . trei6 &a or(i!a$e 5prim $.$oc ri (e co!&tr ctie o#eră po&i. /De&ert $ (e$icio&0. copiii a po&i. Numerele „ e !" e#$% pătrate$e a tipărite pe e$e ! mera$e (e $a 1 $a 1?6 D"m&'"(ur& % o#eră oca%ia pe!tr a p !e "! core&po!(e!tă #i+ ri &a mo(e$e +eometrice ca &i pe!tr a ! măra . ri$e / !i#i'0 & !t ti$e pe!tr activităti$e (e ! mărare &i mă& rare. 4 Ce')rul m#)er&#lel"r e +"'-)ru+)&& .i$a păp &ii.ri$or &i pot ca$c $a c-te pră*it ri poate m-!ca #iecare copi$. Sm#r#' # Fl"re#' %6::.. E u+#ț&# !e')ru ș)&&'ț2 . /"+ur&le L"))" imp$ică i(e!ti#icarea c $ori$or. /$a #e$ (e m $te ca0. a&t#e$ ei "!vată ! mera$e$e car(i!a$e &i or(i!a$e &i (i#erite mo( ri (e (i&p !ere a c $ori$or. pot ! măra mi&cări$e. ri$e prec m c . a$ (oi$ea.Copiii pot ! măra i!+re(ie!te$e pe mă& ră ce & !t a(ă +ate "! ame&tec. compararea.. Se #ormea%a co!cepte matematice. potrivirea.. T2*l&)ele !er3"r#)e -& +u&-"#rele -u!"r) e &3er&)e +ul"r& . ie $a #ormarea co!cepte$or matematice. t r! ri. etc. = #orme. ve2ic $e &i a$te o. E &)ur# =#ru'# B&-)r&)# A. ●Gătitul. Li!ia #erată. (e c $ori. /Sa$ata (e #r cte0. E'emp$e (e *oc ri4 /S !tem . A(ăpo&t ri pe!tr a!ima$e. Copiii "!&iră măr+e$e (e (i#erite c $ori pe o ată. u' *r#' e u+#ț&"'#l e -u++e-.E &)ur# D& #+)&+2 ș& Pe #0"0&+2.. Bu+ureș)& V&"r&+# Pre # %6:::. Mo. E( catoare$e pot copia retete c mă& ri$e repre%e!tate "! ima+i!i.. &a potrivirea ! măr $ i (e .i$itatea copii$or (e a-&i #ace proprii$e mo(e$e. Gara* $. /Sa$ata (e $e+ me0 Î')"+m&) e : BUCULEU ANAMARIA GRĂDINITA NR. pot avea #orme #oarte (i#erite &i pre& p ! potrivirea (e #orme +eometrice.

a$.mi-e tr p $ Si-am ve!it &ă-mi ca t $oc $ Tr&u'09&ul. S !t cam m&+.BUCULEU ANAMARIA. (oar trei co$t ri are Al*#-)ru e a $ i c $oare Su*)&re &i cam mare e&te D . căci !-am m-!cat Si-! ca&a mea e am i!tratC R")u' &a +er+ e mă ! me&c Si 0#l*e' ca ! &oare &tră$ ce&c. a$. Su*)&re pe o $at ră Loc $ me "$ ca tăC Dre!)u'09& & !t. !2)r#) mă c2eamă M#re & !t B(e .a&tră. GRADINITA NR. 12 TG.ă&trie.-MURES VERSURILE( MI/LOC EFICIENT PENTRU ACCESIBILIAAREA ACTIVITĂTILOR MATEMATICE R"-u & !t. &i 0r".ca o c tie Al*#-)r2. !ă &eamă. Su*)&re & !t.

!C UNU(I &oare$e pe cer. Bi!e e $a &oare DOUĂ aripi ( ce-! %.a care-o-mpi!+e C-te roate are8 %u'#. o * cărie. Nicio(ată ! +re&e&c La ! mătătoareC Roa. :iecare (i! căței )atr $a. :ac ! cerc c-t ! i!e$. ca. (e pe-ac m vă &p ! 4 E meca!ic #oarte .i!a $ i G2eor+2ită Care. 12 TG. Iar apoi #ac ! pătrat Si o roată & .-MURES .e%i $oc $ $ i !(e mai e&te. ) ! o roată mai mic tă S . U! (rept !+2i p ! pe&te e$.e are.or Rata %.BUCULEU ANAMARIA. TRACTORUL )e o #oaie (e 2-rtie A&tă%i e am (e&e!at U! tractor. :$ t ră tri#oi $ TREI :r !%e mi&cătoare. pătrat Gata mer+em $a aratC LOCOMOTIVA :ac (i! cerc ri patr roate U! (rept !+2i p ! pe&te toate A$t (rept !+2i (rept ca o &tivă Co& $ (e $ocomotivă. Cartea ce o pă&tre% ca !o ă E . De+ete-& $a m-!ă CINCI M-!a-i ca o #$oare . GRADINITA NR. rătoare. C -! creiom (e co$orat.

:$ t ra& $ ce$ p$ap-!( Aripi c-te o #i av-!(8 %!#)ru. 3! mă! &ă &a ciorap C-te (e+ete "!cap8 %+&'+&. F . Tricic$eta $ i A!(rei C-te roate are8 %)re&.-MURES C-te &coarte are8 % "u2. GRADINITA NR. 12 TG.BUCULEU ANAMARIA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful