Autonomous Language Learning – blended learning language courses The Autonomous Language Learning (ALL) project has developed

Blended Learning language courses in four European languages (Turkish, Romanian, Bulgarian and Lithuanian). These courses are now ready for use! Much more information about the courses and how you can access them can be found on the project website at: http://www.allproject.info The courses are designed to be used within existing language schools and institutions. The complete courses with teacher, student and technical guides will allow you to offer additional languages or improve your existing courses. Blended Learning language courses provide the best of the online and offline worlds; online that allows flexibility and dynamism and offline (in face to face sessions) that allow the support of tutors and the motivation of a group of students. Espanol Autoaprendizaje de Idiomas – Cursos Semi-presenciales El proyecto Autonomous Language Learning (ALL) está creando cursos de autoaprendizaje de idiomas en cuatro de los idiomas europeos (Turco, Rumano, Búlgaro y Lituano). ¡ Ya están listos para ser utilizados! Si desea más información sobre los cursos y cómo acceder a ellos, consulte la página del proyecto: : http://www.allproject.info Se han diseñado los cursos para ser utilizados por centros de enseñanza de idiomas e instituciones. Los cursos completos, con profesor, alumno y guías técnicas le permitirán ofrecer más idiomas o mejorar los cursos ya existentes. Los cursos de idiomas que utilizan el sistema Blended Learning combinan lo mejor de los métodos online y tradicional; por un lado la flexibilidad y dinamismo del método online y por otro, el apoyo y la motivación del tutor al grupo de alumnos (clases presenciales). Bulgarian Относно: Автономно езиково обучение – курсове за смесено езиково обучение По проект Автономно езиково обучение - Autonomous Language Learning (ALL) ) са разработени курсове за смесено обучение (Blended Learning) на четири европейски езика (български, литовски, румънски и турски). Курсовете вече са готови! Повече информация за курсовете и за достъп до тях може да бъде намерена на страницата на проекта: : http://www.allproject.info Курсовете са разработени по такъв начин, че да се използват в езикови училища и организации. Цялостните курсове с учител, обучаващи се и технически помагала ще позволят да се предлагат допълнителни езици или ще подобрят съществуващите курсове. Смесените езикови курсове предлагат най-доброто от онлайн и офлайн обучението: онлайн, което позволява гъвкавост и динамика, и офлайн (лице в лице сесии), което позволява помощ от учителя и мотивиране на групата. Romanian r.e. Învăţarea Autonomă a Limbilor Străine – cursuri de limbi străine prin învăţare mixtă În cadrul proiectului de Învăţare Autonomă a Limbilor Străine (ALL) au fost concepute cursuri de învăţare mixtă în patru limbi europene (Turcă, Română, Bulgară şi Lituaniană). Aceste cursuri sunt acum disponibile şi gata de accesat! Găsiţi mai multe informaţii despre aceste cursuri şi despre cum le puteţi accesa pe pagina de web a proiectului, la adresa: : http://www.allproject.info Cursurile sunt realizate astfel încât să poată fi aplicate în şcoli şi instituţii de profil. Cursurile complete, insotite de ghidul pentru profesor şi pentru studenţi vă vor permite să introduceţi în oferta dumneavoastră noi limbi străine, sau să îmbunătăţiţi cursurile curente. Cursurile de învăţare mixtă a limbilor străine vă oferă varianta cea mai bună din gama posibilităţilor online şi offline; varianta online înseamnă flexibilitate şi dinamism, iar cea offline (în cadrul orelor de clasă) vine în ajutorul formatorilor şi contribuie la o mai buna motivare a studentilor. Turkish Özerk Dil Öğrenimi Harmanlanmış Öğrenim Dil Kursları Özerk Dil Öğrenim (ALL) projesi dört Avrupa dilinde (Türkçe, Romence, Bulgarca ve Litvanyaca) harmanlanmış öğrenim dil kursu geliştirdi. Bu kurslar şu an kullanıma hazır! Kurslarla ve kurslara ulaşım ile ilgili daha fazla bilgi proje web sayfasında bulunmaktadır: : http://www.allproject.info Kurslar var olan dil kursları veya kurumlarıyla beraber kullanılacak şekilde geliştirildi. Öğretmen, öğrenci ve teknik destekle yürütülen kapsamlı kurslar size ilave bir dil veya devam etmekte olduğunuz kursunuzda gelişim vaat ediyor.

Harmanlanmış öğrenim dil kursları size çevrimiçi ve çevrimdışı en iyi ortamı sunuyor; çevrimi olarak esneklik ve dinamizm, çevrivimdışı olarak ise (yüz yüze derslerde) öğretmen desteği ve öğrenci grubu motivasyonu sağlıyor. French r.e. Autonomous Language Learning – Cours de langues Semi-Présentiels Le projet Autonomous Language Learning (ALL a crée des cours de langue en apprentissage mixte pour quatre langues européennes: Turc, Roumain, Bulgare et Lituanien). Les cours sont déjà prêts à être utilisés!. En savoir plus sur les cours et pour y accéder, veuillez consulter le site web du projet: : http://www.allproject.info Les cours ont été désignés pour être utilisés par des écoles de langues et des institutions déjà existantes. Les cours complets, incluant le professeur, l’étudiant et les guides techniques vous permettront d’offrir des langues supplémentaires ou améliorer les cours que vous avez déjà. Les cours de langues avec le système Blended Learning fournira le meilleur du monde virtuel et traditionnel; la partie virtuelle donne la flexibilité et le dynamisme et le système traditionnel (tête à tête) offre au groupe d’étudiants le soutien du professeur et la motivation. Lithuanian r.e. Autonominis kalbos mokymąsis mišraus mokymo kalbų kursai Autonominio kalbos mokymosi (ALL) projekto dalyviai sukūrė mišrųjį kalbos mokymosi kursą keturiomis Europos kalbomis (turkų, rumunų, bulgarų ir lietuvių). Šiuos kursus jau galima naudoti mokantis paminėtų kalbų. Daugiau informacijos galite rasti projekto tinklalapyje:: http://www.allproject.info Šie kursai sukurti jau esančioms kalbų mokykloms ir institucijoms. Kursų medžiagoje rasite mokytojo, studento ir techninį vadovus, kurie suteiks jums galimybę papildyti jūsų dėstomą kursą arba pradėti naują kursą, naudojantis šia medžiaga. Mišriojo kalbos mokymosi kursai suteikia puikią galimybę dirbti klasėje ir internetiniame tinkle: internetiniame tinkle mokymasis pagrįstas lankstumu ir dinamiškumu, klasėje- mokytoja pagalba ir bendradarbiavimu su grupės nariais.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.