P. 1
Franz Kafka-Unsprezece Feciori

Franz Kafka-Unsprezece Feciori

|Views: 4|Likes:
Published by Pragmaticu
UNsprezece feciori, un frumos roman al lui Kafka
UNsprezece feciori, un frumos roman al lui Kafka

More info:

Published by: Pragmaticu on Feb 03, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2015

pdf

text

original

Franz Kafka

UNSPREZECE FECIORI
Am unsprezece feciori. Primul este foarte puţin arătos, însă e serios şi deştept; dar, cu toate că îl iubesc la fel ca pe toţi copiii ceilalţi, nu-l preţuiesc prea mult. Gândirea lui îmi pare prea simplă. Nu ede nici în dreapta nici în stân!a şi nici în depărtare; aler!ă necontenit în cerc sau mai curând se în ârteşte pe loc în mica sferă a !ândirii sale. Al doilea este frumos, z elt, binefăcut; te încântă să-l ezi în poziţie de scrimă. "i el e deştept dar pe deasupra mai cunoaşte şi lumea; a ăzut multe şi de-aceea până şi natura patriei pare să-i !răiască mai intim decât celor rămaşi acasă. #otuşi, această trăsătură desi!ur că nu se datorează numai $ şi nici măcar în primul rând $ călătoriilor, ci face parte mai de!rabă din firea inimitabilă a acestui copil, pe care o recunoaşte, de pildă, orice om care încearcă să imite artistica lui săritură în apă cu multiple răsuciri, dar totuşi sălbatic controlată. %ura&ul şi pofta imitatorului duc până la capătul trambulinei, dar acolo, în loc să sară, el se opreşte deodată şi ridică braţele în semn de scuză. ' "i cu toate astea (ar trebui să fiu de fapt fericit că am asemenea copil), raportul dintre mine şi el nu este netulburat. *c+iul lui stân! este puţin mai mic decât dreptul şi clipeşte des; doar un mic defect, fireşte, care-i face e,presia feţei şi mai pro ocatoare decât ar fi fost altcum; şi, faţă de ermeticitatea inaccesibilă a firii lui, nimeni nu a remarca cu reprobare acest oc+i mai mic, ce clipeşte des. -u însă, ca tată, o fac. .esi!ur că nu acest defect fizic este ceea ce mă doare, ci o mică anomalie a spiritului său, care-i e caracteristică, o otra ă oarecare ce-i rătăceşte prin sân!e, o anumită incapacitate de a-şi desă ârşi structura ieţii proprii, pe care doar eu o între ăd. .ar, pe de altă parte, fireşte că tocmai asta îl face cu ade ărat fiul meu, căci acest cusur este totodată cusurul între!ii noastre familii şi apare mai mult decât e ident la acest fiu. Al treilea fecior este de asemeni frumos, dar nu e !enul de frumuseţe care-mi place. -ste frumuseţea cântăreţului/ !ura arcuită, oc+iul isător, un cap care are ne oie de o draperie îndărătul său pentru a produce efect, pieptul boltindu-se nemăsurat, mâinile !ata să !esticuleze numaidecât şi re enind cu prea multă uşurinţă înapoi, în &os, picioare care se mişcă afectat pentru că nu pot duce la !reu. "i pe deasupra/ timbrul ocii lui nu e plin; amă!eşte o clipă, îl face pe cunoscător să asculte atent, dar se pierde foarte curând. ' .eşi, în !eneral, toate te-ar ispiti să te făleşti cu un asemenea fiu, totuşi îl ţin de preferinţă ascuns; nici el însuşi nu se âră în fruntea bucatelor, dar nu pentru că şi-ar cunoaşte cum a cusururile, ci din inocenţă. .e altfel, se şi simte străin în epoca noastră; adesea e fără c+ef şi nimic nu-l poate în eseli, de parcă ar face parte din familia mea, dar totodată şi dintr-o alta, care a dispărut pentru totdeauna. Al patrulea fecior al meu este poate cel mai sociabil dintre toţi. Ade ărat copil al timpului său, el poate fi înţeles de oricine, stă cu picioarele pe pământul care e al tuturor şi fiecare om este ispitit să-l salute dând din cap. Poate că, datorită acestei aprecieri

-l îşi urmează calea lui.e aceea nici nu ieşi uşor la capăt cu el. ştiu bine că e destul de insi!nifiant. ca. mai ales în amur!. era atât de insi!nifiant. dezolant. #otuşi nu-i contest o anumită înflăcărare care-l duce până la uitarea de sine. de fapt. 2ă pri eşte străin. . Al şaptelea fecior îmi aparţine poate mai mult decât toţi ceilalţi. . de fapt. deşi ştiu bine că nu e ne oie. căci în ansamblu suferă totuşi de o mult prea mare superficialitate. în fond. şi-o menţine prin flecăreală. cât şi respect faţă de tradiţie. . %ă doar înseamnă să pui prea puţin preţ pe laudă dacă lauzi pe cine a care merită atât de ădit laude. Asta îl face diz!raţios în ansamblu. cu micul său trup atletic $ doar picioarele le a ea. dar care-mi e în aceeaşi măsură nesuferită şi care stă într-o contradicţie măreaţă cu părerea celor din &ur. într-un între! ireproşabil. %el de-al nouălea fecior este foarte ele!ant şi are acea pri ire dulce destinată femeilor. promitea mai puţin decât a înfăptuit. dar a a&uns cu toate astea să se bucure de oarecare consideraţie. dacă lumea n-ar a ea alt păcat decât acela de-a nu şti să-l preţuiască încă ar fi imaculată. nu cade. 1tăpânit de-o suficienţă pe care o înţele!.in păcate. cu căpăţâna lui tare. pe remuri însă mă cuprindea uneori un tremur numai când mă !ândeam la el. şi totuşi simt că mă unesc cu el le!ături paterne strânse. în ciuda unor detalii surprinzător de frumoase. Asemenea !ânduri mă amărăsc la ederea acestui copil. firea lui dobândeşte o oarecare de!a&are. Nu-i e. la rândul lor. 2ărturisesc sincer că nu mă simt prea bine când cine a îl laudă în faţa mea. totuşi.acă e pe punctul de-a pierde se cufundă într-o tristeţe de neîn ins. cum s-a întâmplat una ca asta. cel mai uşor prin zbuciumul elementelor din lumea noastră.ar. -l aduce atât frământare. părerile lui o notă de nepăsare. totuşi. cu toate astea. aproape că n-aş putea răspunde.iz!raţioasă este. Atât de dulce încât uneori mă poate seduce c+iar şi pe mine. nu-i ine prea bine unui om atât de scund ca el. să fie cel mai isător dintre toţi. 4umea nu se pricepe să-l aprecieze. cel puţin după aprecierea mea. . Poate că dez oltarea lui fizică e de ină pentru acest simptom. n-aş rea să fiu lipsit de un asemenea fecior. 3ără a fi bolna $ mai curând se bucură de o sănătate robustă $ se clatină uneori. nu-i înţele!e spiritul de un !en cu totul special. nu-şi a pierde niciodată buna dispoziţie. nu se sinc+iseşte de nici o fată şi. a rupt orice le!ături cu mine. şi fruntea lui. dar se or fi înzdră enit între timp. Poate că ne ino ăţia răzbate. şi le îmbină pe amândouă.a!erez meritele. încât în prezenţa lui te simţeai pur şi simplu sin!ur.acă m-ar întreba cine a. dar care sfârşeşte. Poate c+iar prea prietenos. alţi copii. decât de un burete ud pentru a şter!e toată strălucirea asta suprapământească. roata iitorului n-o a pune în mişcare. dorinţa asta pare că nu rea să se împlinească. #impul a îndreptat multe. 0n tip fără la!ă şi totuşi un flecar. . slabe. fireşte. Prietenos cu orişicine. Al cincilea fecior este dră!uţ şi bun. mi-aş dori să aibă copii. dar acum este atât de departe şi a trecut atâta reme. şi el este cu ade ărat ne ino at. . e mult prea înalt pentru ârsta lui. atât de dătătoare de speranţe. "i a răzbi oriunde a rea. 0nele din aforismele lui îţi ine să le repeţi deseori fireşte doar unele. spintecând aerul ca o rândunică. de altfel. de pildă mâinile şi picioarele. că n-are decât să rămână unde este. Adeseori îmi ine poftă să-l c+em îndărăt. cu pielea şi forma oaselor oarecum stafidită. ziua-n amiaza mare îşi croieşte adeseori drum prin +ăţişul !ândurilor ca prin is. de ce se izolează astfel de taică-său şi ce intenţii are. iar aceştia. fireşte. %el de-al şaselea fecior al meu pare. Aud că e sin!urul dintre fiii mei care poartă barbă. cel puţin la prima edere. propriu-zis. . un nimic. totuşi această însuşire a lui este atât de tonică. . să-l întreb ce e cu el. mişcările lui o anumită libertate. 1eamănă cu unul care sare admirabil. ca fiul meu. ultimul care să ştie cum să folosească acest între!. Poate c+iar prea ne ino at.ar el însuşi este.!enerale. el umblă prin lume de unul sin!ur. dar nare ne oie de a&utor. în pulberea deşartă. 3eciorul al optulea este copilul care-mi dă numai !ri&i şi necazuri. iar dacă dobândeşte superioritatea. în sânul familiei. nu ăd nici un moti pentru asta. ca băiat.

3apt si!ur este că oricine îl ede enind cu un aer solemn ce depăşeşte ârsta lui. totuşi c+iar şi atunci slăbiciunea lui este oarecum fundamentală. 5-ai face semn să tacă. însă. şi oameni pe care îi lasă indiferenţi e. de bună seamă. ia atras puternic cu cu ântul său. dacă le depăşeşte $ lucru ine itabil ţinând seama de în!ustimea lor $ orbele lui de in !oale.teriorul lui.eci pot să fiu. ci anume ce a ce doar pe pământul nostru trece drept slăbiciune.ştia sunt cei unsprezece feciori. poate cel mai slab dintre toţi fiii mei. Apoi eu !ândesc/ 9Ai fi cel din urmă căruia maş încredinţa:. mai curând. dar trebuie să recunosc că părerea celor din urmă este mai demnă de luat în seamă decât a celor dintâi. ca părinte. nu este slăbiciune oare şi faptul dea fi !ata să-ţi iei zborul. fireşte.istă însă. că doară ele duc. care se credeau foarte deştepţi şi care. uneori cu două de!ete duse la !ură $ oricine îl ede astfel îşi zice/ acesta e un făţarnic fără mar!ini.Particularitatea acestui băiat. răstălmăcind întrebările cu o ioiciune răutăcioasă. şi nestatornicie8 %e a cam asemănător prezintă feciorul meu. cumpănit. dar eşnic periată cu !ri&ă. firesc şi bucuros acord cu între! uni ersul. dar numai în limitele sale. %ând stă în această poziţie preferată. . dar înşelător în slăbiciunea lui. desi!ur. este că nici măcar nu porneşte cu !ândul de a seduce. cu bărbia ieşită puţin înainte. măcar. ec+e. 5ar pri irea lui pare să-mi replice/ 9. pare-se. că nu-l bucură asemenea însuşiri. întrucât înseamnă. cu surtucul întotdeauna bine înc+eiat. dacă ai spera că pri irea asta în!reunată de somn te-ar putea obser a. răstit. de pildă. Pe mulţi. în mod ine itabil. 0neori mă pri eşte de parcă ar rea să-mi spună/ 9Am să te iau cu mine. cu pleoapele arcuinduse !reu peste oc+i. tată. s-ar mulţumi să stea toată iaţa întins pe canapea şi să-şi pironească pri irea în ta an sau. concis şi plastic.ar să-l asculţi apoi orbind6 7ezonabil. şi lipsă de fermitate. Al unsprezecelea fecior al meu este delicat. -. te face să întinzi !âtul şi să te ridici de pe scaun. simţeau că le repu!nă e. Pe un părinte. Nu reau nici să contest întru totul acest cusur. din timp în timp poate fi puternic şi ferm. Nu reau să +otărăsc în pri inţa asta eu. un acord care. orbeşte cu plăcere şi nu tocmai rău. şo ăială. cu fi!ura imobilă. cu pălăria nea!ră. după cum îşi înc+ipuiau. cel din urmă:. . la distru!erea familiei.ar nu e o slăbiciune ruşinoasă. Aşa. nici să-l confirm întru totul. să şi-o odi+nească sub pleoapele înc+ise. într-un uimitor. .teriorul său şi cărora cu ântul lui le apare prefăcut. 13<7"5# . Al zecelea fecior al meu trece drept un caracter sincer.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->