PIATOK 07.02.

2014
17:00 OTVÁRACÍ CEREMONIÁL
...priamy prenos (na Jednotke: do 19:00)
...priamy prenos (na Dvojke: od 19:00 do cca 20:00)
20:00 cca – koniec ceremoniálu
20:00 DVOJKA: ŠTÚDIO ZOH 2014 (koniec 20:10)
SOBOTA 08.02.2014
09:15 ŠTÚDIO ZOH 2014
09:55 SNOWBOARDING ...priamy prenos: slopestyle (muţi)
10:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:55 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: skiatlon na 15 km (ţeny)
12:30 GBS
12:40 Otvárací ceremoniál /záznam 30 minút/
13:10 ŠTÚDIO ZOH 2014
(13:05 TENIS: FED CUP)
13:15 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 5 000 m (muţi)
15:00 GBS
15:10 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:25 BIATLON ...priamy prenos: 10 km (muţi)
17:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:15 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: súťaţ druţstiev (1. deň)
19:30 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam: moguls (ţeny)
20:50 GBS
21:05 SANE ...záznam: jednotlivci (muţi)
22:00 ŠTÚDIO ZOH 2014 (koniec 22:20)
NEDEĽA 09.02.2014
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
07:55 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: zjazd (muţi)
10:00 ŠTÚDIO ZOH 2014 ...mod: Košec
10:10 SNOWBOARING ...záznam z 1. časti: slopestyle (ţeny)
10:30 SNOWBOARDING ...priamy prenos: slopestyle (ţeny)
11:00 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: skiatlon na 30 km (muţi)
12:30 GBS
12:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
(13:00 TENIS – FED CUP: SLOVENSKO – NEMECKO)
13:00 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 3 000 m (ţeny)
14:50 GBS
15:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:25 BIATLON ...priamy prenos: 7,5 km (ţeny)
17:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:10 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: súťaţ druţstiev (záver)
18:50 GBS
19:00 SKOKY NA LYŢIACH ...priamy prenos: stredný mostík (muţi)
21:00 GBS

21:10 SANE ...záznam zo 4. jazdy jednotlivcov (muţi)
22:10 ŠTÚDIO ZOH 2014 (koniec 22:30)
PONDELOK 10.02.2014
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
08:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: uperkombinácia – zjazd (ţeny)
09:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
09:40 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam zo súťaţe druţstiev (z nedele 09.02.)
10:40 GBS
10:50 SHORT-TRACK ...priamy prenos: 1 500 m (muţi) + 500 m (ţeny)
12:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: superkombinácia – slalom (ţeny)
13:00 GBS
13:10 SHORT-TRACK ...záznam: 500 m (ţeny) + štafeta na 3 000 m (ţeny) + 1 500 m
(muţi) *
14:30 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 500 m (muţi)
15:35 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:55 BIATLON ...priamy prenos: stíhacie preteky (muţi)
17:00 GBS
17:15 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...záznam: 500 m (muţi)
18:30 SANE ...záznam: jednotlivkyne (ţeny)
19:10 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: moguls (muţi)
20:25 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 20:45)
UTOROK 11.02.2014
09:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:00 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: slopestyle (ţeny)
11:00 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: šprint (muţi) + (ţeny)
12:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
12:10 BIATLON ...záznam zo stíhacích pretekov muţov (z 10.02.)
12:55 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: šprint (muţi) + (ţeny)
14:00 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 500 m (ţeny)
15:20 GBS
15:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:55 BIATLON ...priamy prenos: stíhacie preteky (ţeny)
17:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:15 SANE ...priamy prenos: jednotlivkyne (ţeny)
18:30 SKOKY NA LYŢIACH ...priamy prenos: stredný mostík (ţeny)
20:00 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...záznam: záver súťaţe na 500 m (ţeny)
21:00 GBS
21:10 SNOWBOARDING ...záznam: U-rampa (muţi)
22:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
22:20 KRASOKORČUĽOVANIE (do 23:20) ...záznam: športové dvojice (krátky program)
STREDA 12.02.2014
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
08:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: zjazd (ţeny)
10:00 GBS

10:10 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:25 SEVERSKÁ KOMBINÁCIA ...priamy prenos: skoky na lyţiach (stredný mostík)
11:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
11:40 BIATLON ...záznam zo stíhacích pretekov ţien (z 11.02.)
12:20 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam z krátkeho programu športových dvojíc (z
11.02.)
13:20 ŠTÚDIO ZOH 2014
13:30 SEVERSKÁ KOMBINÁCIA ...priamy prenos: beh na 10 km
14:30 GBS
14:40 SNOWBORDING ... záznam (RELIVE): u-RAMPA (ţeny) - 1.kolo
15:30 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 1 000 (muţi)
17:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:10 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: športové dvojice (voľná jazda)
19:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
20:00 SANE ...záznam: dvojice (muţi)
20:30 GBS
20:40 SNOWBOARDING ...záznam: U-rampa (ţeny)
21:10 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 21:30)
ŠTVRTOK 13.02.2013
...* hokej: 13:30 Slovensko – USA
10:45 ŠTÚDIO ZOH 2014 ...mod: Košec
11:00 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: 10 km klasicky (ţeny) – finále
12:30 SHORT TRACK ...priamy prenos: 1 000 m (muţi) + štafeta 5 000 m (muţi) + 500 m
(ţeny) *
13:10 GBS
13:20 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam: slopestyle (muţi)
14:00 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam z voľných jázd športových dvojíc (z 12.02.)
14:40 ŠTÚDIO ZOH 2014
14:55 BIATLON ...priamy prenos: 20 km (muţi)
17:00 GBS
17:15 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...záznam: 1 000 m (ţeny)
18:15 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: muţi (krátky program)
20:00 SANE ...záznam: súťaţ druţstiev (záver)
21:00 GBS
21:15 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 21:35)
PIATOK 14.02.2014
10:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:55 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: 15 km klasicky (muţi)
12:35 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: superkombinácia muţi (slalom)
13:30 GBS
13:40 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam z krátkeho programu muţov (z 13.02.)
14:40 ŠTÚDIO ZOH 2014
14:55 BIATLON ...priamy prenos: 15 km (ţeny)
16:30 GBS
16:40 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: 15 km klasicky (muţi)

17:30 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: muţi (voľné jazdy)
20:00 ŠTÚDIO ZOH
20:10 SKELETON ...záznam: ţeny
21:10 GBS
21:20 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam: skoky (ţeny)
22:00 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 22:20)
SOBOTA 15.02.2014
...* hokej: Slovensko – Slovinsko (9:00)
...potreba zaradiť do vysielania Magazín Ligy majstrov (naberaný v piatok 14.02.) – návrh:
13:50
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
08:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: super G (ţeny)
10:00 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam z voľných jázd muţov (z 14.02.)
10:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
11:00 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: štafeta 4 x 5 km (ţeny)
12:15 GBS
12:35 SHORT TRACK ...priamy prenos: 1.500 m (ţeny) – finále + 1 000 m (muţi)
13:40 ŠTÚDIO ZOH 2014
13:50 MAGAZÍN LIGY MAJSTROV
14:20 ŠTÚDIO ZOH 2014
14:30 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 1 500 m (muţi)
17:00 GBS
17:10 BIATLON ...záznam: 15 km ţeny (zo 14.02.)
18:20 ŠTÚDIO ZOH 2014
18:30 SKOKY NA LYŢIACH ...priamy prenos: veľký mostík (muţi)
20:15 ŠTÚDIO ZOH 2014
20:25 SKELETON ...záznam: muţi
21:20 GBS
21:30 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 21:50)
NEDEĽA 16.02.2014
...* hokej: Slovensko – Rusko (13:30)
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
08:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: super G (muţi)
10:00 GBS
10:10 SNOWBOARDING ...záznam z kvalifik. (20 min) + priamy prenos: board cross (ţeny)
11:10 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: štafeta 4 x 10 km (muţi)
13:15 ŠTÚDIO ZOH 2014
13:30 SKOKY NA LYŢIACH ...záznam z veľkého mostíka muţov (z 15.02.)
14:30 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...záznam zo super G muţov (zo 16.02.)
15:30 GBS
15:40 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:55 BIATLON ...priamy prenos: hromadný štart (muţi)
17:00 GBS
17:15 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: tanečné páry (krátky program)
19:45 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...záznam: 1 500 m (ţeny)

21:00 GBS
21:15 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 21:35)
PONDELOK 17.02.2013
14:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
14:50 SNOWBOARDING ...záznam: board cross (muţi)
15:30 GBS
15:40 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:55 BIATLON ...priamy prenos: hromadný štart (ţeny)
17:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:10 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: tanečné páry (voľné jazdy)
19:20 ŠTÚDIO ZOH 2014
19:25 SKOKY NA LYŢIACH ...záznam (relive): druţstvá (muţi)
21:20 GBS
21:30 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam (30 min): skoky (muţi)
22:00 BOBY ...záznam (30 min): dvojboby (muţi)
22:30 ŠTÚDIO ZOH (do 22:50)
UTOROK 18.02.2013
...* hokej: osemfinálové (kvalifikačné) kolo
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
08:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: obrovský slalom (ţeny) – 1. kolo
09:50 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:00 SEVERSKÁ KOMBINÁCIA ...priamy prenos: skoky na veľkom mostíku
11:30 ZJAZOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: obrovský slalom (ţeny) 2. kolo
13:00 SEVERSKÁ KOMBINÁCIA ...priamy prenos: beh na 10 km
14:00 GBS
14:10 SHORT TRACK (rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe) ...záznam (75 min)
15:10 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 10 000 metrov (muţi)
17:00 GBS
17:15 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:25 BIATLON ...záznam: hromadný štart ţien (zo 17.02.)
18:00 GBS
18:15 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam + priamy prenos U-rampa (muţi)
19:25 GBS
19:40 BOBY ...záznam (cca 45 min): dvojboby (ţeny)
20:25 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 20:45)
STREDA 19.02.2013
...hokej: * štvrťfinále
...kolízia: Basketbal – Euroliga: Košice – Schio (18:00; kom: Plesník)
...kolízia: Liga majstrov (Jednotka – 20:20; osemfinále; kom: Košec, mod: Ţgravčák)
08:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: obrovský slalom (muţi) – 1. kolo
10:00 SNOWBOARDING ...priamy prenos: paralelný obrovský slalom (muţi + ţeny)
11:45 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: obrovský slalom (muţi) 2. kolo

12:45 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: tímové šprinty (muţi + ţeny)
13:45 GBS
14:00 CURLING ...záznam (55 min): semifinále (ţeny)
15:00 GBS
15:10 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:25 BIATLON ...priamy prenos: zmiešaná štafeta
17:00 GBS
17:15 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...záznam (40 min): 5 000 m (ţeny)
17:55 BASKETBAL – EUROLIGA: Košice – Schio (Plesník, Frivalský)
...v prestávke: GBS !!!
20:00 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam: krátky program (ţeny)
21:30 GBS
21:45 BOBY ...záznam (30 min): dvojboby (ţeny)
22:15 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 22:50)
ŠTVRTOK 20.02.2014
...kolízia: Európska liga (Dvojka; 20:50; kom: Košec, mod: Ţgravčák)
08:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
09:00 SEVERSKÁ KOMBINÁCIA ...priamy prenos: druţstvá (skoky)
09:50 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam + priamy prenos: ski cross (muţi)
11:50 GBS
12:00 SEVERSKÁ KOMBINÁCIA ...priamy prenos: štafeta na 4 x 5 km
13:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
13:15 BIATLON ...záznam zo zmiešanej štafety (z 19.02.)
14:45 GBS
15:00 CURLING ...priamy prenos: ţeny
17:45 GBS
18:00 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: ţeny (voľné jazdy)
20:00 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam (45 min): U-rampa (ţeny)
20:55 EURÓPSKA LIGA: FUTBAL (štúdio + zápas /výkop 21:05))
PIATOK 21.02.2014
...hokej: * semifinále
...kolízia: Magazín Ligy majstrov (Košec / Šajdík) /vysiela sa v sobotu 22.02./
...kolízia: Magazín Európskej ligy (Košec / Šajdík) /naberanie ráno, vysielanie – návrh: 21:45/
10:15 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:30 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: ski cross (ţeny)
12:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
12:25 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam: ţeny (z 20.02.)
13:30 GBS
13:45 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: slalom (ţeny) – 1. kolo
15:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:25 BIATLON ... priamy prenos: štafeta 4 x 6 km (ţeny)
17:00 GBS
17:10 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:15 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: slalom (ţeny) 2. kolo
18:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
18:15 SHORT TRACK ...short track - 3 finále

20:10 CURLING ...záznam z finále muţov
21:10 GBS
21:25 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 21:45)
21:45 MAGAZÍN EURÓPSKEJ LIGY
SOBOTA 22.02.2014
...hokej: * o 3. miesto (16:00)
...zaradiť Magazín Ligy majstrov – návrh: 20:00
10:15 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:30 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: 30 km s hromadným štartom (ţeny)
12:15 GBS
12:30 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: slalom (muţi) – 1. kolo
14:00 SNOWBOARDING ...záznam: paralelný slalom (muţi + ţeny)
15:00 GBS
15:10 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:25 BIATLON ...priamy prenos: štafeta 4 x 7,5 km (muţi)
17:10 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: slalom (muţi) – 2. kolo
17:55 ŠTÚDIO ZOH 2014
18:00 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: exhibícia – gala
20:00 MAGAZÍN LIGY MAJSTROV
20:30 GBS
20:45 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...záznam: druţstvá (muţi + ţeny)
21:30 BOBY ...záznam: štvorboby
22:15 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 22:35)
NEDEĽA 23.02.2014
...* hokej: finále (13:00)
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
08:00 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: 50 km s hromadným štartom (muţi)
10:30 ŠTÚDIO ZOH 2014 ...mod: Ţgravčák
10:45 BOBY ...priamy prenos: štvorboby (3. jazda)
12:45 GBS
13:00 VRCHOLY ZOH 2014 – BIATLON + KLAS. A ZJAZD. LYŢOVANIE
14:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
14:40 VRCHOLY ZOH 2014 - OSTATNÉ (mimo krasokorčuľovania)
16:00 GBS
16:15 VRCHOLY ZOH 2014 - KRASOKORČUĽOVANIE
16:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:00 ZÁVEREČNÝ CEREMONIÁL ...priamy prenos do cca 19:30)
19:30 ŠTÚDIO ZOH 2014 ...(záverečné – do 19:50)
PIATOK 07.02.2014
16:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:00 OTVÁRACÍ CEREMONIÁL
...priamy prenos

20:00 cca – koniec ceremoniálu
20:00 ŠTÚDIO ZOH 2014 (koniec 20:10)
SOBOTA 08.02.2014
09:15 ŠTÚDIO ZOH 2014
09:30 SNOWBOARDING ...priamy prenos: slopestyle (ţeny)
10:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:55 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: skiatlon na 15 km (ţeny)
12:30 GBS
12:40 Otvárací ceremoniál /záznam (30 minút)/
13:10 ŠTÚDIO ZOH 2014
13:15 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 5 000 m (muţi)
15:00 GBS
15:10 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:25 BIATLON ...priamy prenos: 10 km (muţi)
17:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:15 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: súťaţ druţstiev (1. deň)
19:30 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam: moguls (ţeny)
20:50 GBS
21:05 SANE ...záznam: jednotlivci (muţi)
22:00 ŠTÚDIO ZOH 2014 (koniec 22:20)
NEDEĽA 09.02.2014
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
07:55 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: zjazd (muţi)
10:00 ŠTÚDIO ZOH 2014 ...mod: Košec
10:10 SNOWBOARING ...záznam z 1. časti: slopestyle (ţeny)
10:30 SNOWBOARDING ...priamy prenos: slopestyle (ţeny)
11:00 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: skiatlon na 30 km (muţi)
12:30 GBS
12:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
13:00 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 3 000 m (ţeny
14:50 GBS
15:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:25 BIATLON ...priamy prenos: 7,5 km (ţeny)
17:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:10 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: súťaţ druţstiev (záver)
18:50 GBS
19:00 SKOKY NA LYŢIACH ...priamy prenos: stredný mostík (muţi)
21:00 GBS
21:10 SANE ...záznam zo 4. jazdy jednotlivcov (muţi)
22:10 ŠTÚDIO ZOH 2014 (koniec 22:30)
PONDELOK 10.02.2014
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
08:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: superkombinácia – zjazd (ţeny)
09:30 ŠTÚDIO ZOH 2014

09:40 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam zo súťaţe druţstiev (z nedele 09.02.)
10:40 GBS
10:50 SHORT-TRACK ...priamy prenos: 1 500 m (muţi) + 500 m (ţeny)
11:55 ŠTÚDIO ZOH 2014
12:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: superkombinácia – slalom (ţeny)
13:00 GBS
13:10 SHORT-TRACK ...záznam: 500 m (ţeny) + štafeta na 3 000 m (ţeny) + 1 500 m
(muţi) *
13:20 ŠTÚDIO ZOH 2014
14:30 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 500 m (muţi)
15:35 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:55 BIATLON ...priamy prenos: stíhacie preteky (muţi)
17:00 GBS
17:10 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:10 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...záznam: 500 m (muţi)
18:30 SANE ...záznam: jednotlivkyne (ţeny)
19:10 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: moguls (muţi)
20:25 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 20:45)
UTOROK 11.02.2014
09:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:00 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: slopestyle (ţeny)
11:00 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: šprint (muţi) + (ţeny)
12:00 ŠTÚDIO ZOH
12:10 BIATLON ...záznam zo stíhacích pretekov muţov (z 10.02.)
12:55 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: šprint (muţi) + (ţeny)
14:00 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 500 m (ţeny)
15:20 GBS
15:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:55 BIATLON ...priamy prenos: stíhacie preteky (ţeny)
17:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:15 SANE ...priamy prenos: jednotlivkyne (ţeny)
18:30 SKOKY NA LYŢIACH ...priamy prenos: stredný mostík (ţeny)
20:00 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...záznam: záver súťaţe na 500 m (ţeny)
21:00 GBS
21:10 SNOWBOARDING ...záznam: U-rampa (muţi)
22:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
22:20 KRASOKORČUĽOVANIE (do 23:20) ...záznam: športové dvojice (krátky program)
STREDA 12.02.2014
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
08:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: zjazd (ţeny)
10:00 GBS
10:10 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:25 SEVERSKÁ KOMBINÁCIA ...priamy prenos: skoky na lyţiach (stredný mostík)
11:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
11:40 BIATLON ...záznam zo stíhacích pretekov ţien (z 11.02.)
12:20 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam z krátkeho programu športových dvojíc (z

11.02.)
13:20 ŠTÚDIO ZOH 2014
13:30 SEVERSKÁ KOMBINÁCIA ...priamy prenos: beh na 10 km
14:30 GBS
14:40 SNOWBOARDING ...záznam (relive): U-rampa (ţeny) – 1. kolo
15:30 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 1 000 (muţi)
17:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:10 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: športové dvojice (voľná jazda)
19:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
20:00 SANE ...záznam: dvojice (muţi)
20:30 GBS
20:40 SNOWBOARDING ...záznam: U-rampa (ţeny)
21:10 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 21:30)
ŠTVRTOK 13.02.2013
...* hokej: 13:30 Slovensko – USA
10:45 ŠTÚDIO ZOH 2014 ...mod: Košec
11:00 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: 10 km klasicky (ţeny) – finále
...kom: Genda
12:30 SHORT TRACK ...priamy prenos: 1 000 m (muţi) + štafeta 5 000 m (muţi) + 500 m
(ţeny) *
13:10 GBS
13:20 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam: slopestyle (muţi)
14:00 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam z voľných jázd športových dvojíc (z 12.02.)
14:40 ŠTÚDIO ZOH 2014
14:55 BIATLON ...priamy prenos: 20 km (muţi)
17:00 GBS
17:15 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...záznam: 1 000 m (ţeny)
18:15 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: muţi (krátky program)
20:00 SANE ...záznam: súťaţ druţstiev (záver)
21:00 GBS
21:15 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 21:35)
PIATOK 14.02.2014
...kolízia: Magazín Ligy majstrov naberanie (Košec + Šajdík) + potrebné zaradiť do vysielania
v sobotu 15.02.
10:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:55 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: 15 km klasicky (muţi)
12:35 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: superkombinácia muţi (slalom)
13:30 GBS
13:40 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam z krátkeho programu muţov (z 13.02.)
14:40 ŠTÚDIO ZOH 2014
14:55 BIATLON ...priamy prenos: 15 km (ţeny)
16:30 GBS
16:40 BEH NA LYŢIACH ...záznam: 15 km klasicky (muţi)
17:30 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: muţi (voľné jazdy)
20:00 ŠTÚDIO ZOH
20:10 SKELETON ...záznam: ţeny

21:10 GBS
21:20 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam: skoky (ţeny)
22:00 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 22:20)
SOBOTA 15.02.2014
...* hokej: Slovensko – Slovinsko (9:00)
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
08:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: super G (ţeny)
10:00 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam z voľných jázd muţov (z 14.02.)
10:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
11:00 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: štafeta 4 x 5 km (ţeny)
12:15 GBS
12:35 SHORT TRACK ...priamy prenos: 1.500 m (ţeny) – finále + 1 000 m (muţi)
13:40 ŠTÚDIO ZOH 2014
13:50 MAGAZÍN LIGY MAJSTROV
14:20 ŠTÚDIO ZOH 2014
14:30 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 1 500 m (muţi)
17:00 GBS
17:10 BIATLON ...záznam: 15 km ţeny (zo 14.02.)
18:20 ŠTÚDIO ZOH 2014
18:30 SKOKY NA LYŢIACH ...priamy prenos: veľký mostík (muţi)
20:15 ŠTÚDIO ZOH 2014
20:25 SKELETON ...záznam: muţi
21:20 GBS
21:30 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 21:50)
NEDEĽA 16.02.2014
...* hokej: Slovensko – Rusko (13:30)
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
08:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: super G (muţi)
10:00 GBS
10:10 SNOWBOARDING ...záznam z kvalifik. (20 min) + priamy prenos: board cross (ţeny)
11:10 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: štafeta 4 x 10 km (muţi)
13:15 ŠTÚDIO ZOH 2014
13:30 SKOKY NA LYŢIACH ...záznam z veľkého mostíka muţov (z 15.02.)
14:30 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...záznam zo super G muţov (zo 16.02.)
15:30 GBS
15:40 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:55 BIATLON ...priamy prenos: hromadný štart (muţi)
17:00 GBS
17:15 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: tanečné páry (krátky program)
19:45 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...záznam: 1 500 m (ţeny)
21:00 GBS
21:15 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 21:35)
PONDELOK 17.02.2013

14:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
14:50 SNOWBOARDING ...záznam: board cross (muţi)
15:30 GBS
15:40 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:55 BIATLON ...priamy prenos: hromadný štart (ţeny)
17:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:10 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: tanečné páry (voľné jazdy)
19:20 SKOKY NA LYŢIACH ...záznam (relive): druţstvá (muţi)
21:20 GBS
21:30 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam (30 min): skoky (muţi)
22:00 BOBY ...záznam (30 min): dvojboby (muţi)
22:30 ŠTÚDIO ZOH (do 22:50)
UTOROK 18.02.2013
...* hokej: osemfinálové (kvalifikačné) kolo
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
08:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: obrovský slalom (ţeny) – 1. kolo
09:50 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:00 SEVERSKÁ KOMBINÁCIA ...priamy prenos: skoky na veľkom mostíku
11:30 ZJAZOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: obrovský slalom (ţeny) 2. kolo
13:00 SEVERSKÁ KOMBINÁCIA ...priamy prenos: beh na 10 km
14:00 GBS
14:10 SHORT TRACK (rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe) ...záznam (60 min)
15:10 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: 10 000 metrov (muţi)
17:00 GBS
17:15 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:25 BIATLON ...záznam: hromadný štart ţien (zo 17.02.)
18:00 GBS
18:15 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam + priamy prenos U-rampa (muţi)
19:25 GBS
19:40 BOBY ...záznam (cca 45 min): dvojboby (ţeny)
20:25 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 20:45)
STREDA 19.02.2013
...hokej: * štvrťfinále
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
08:00 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: obrovský slalom (muţi) – 1. kolo
10:00 SNOWBOARDING ...priamy prenos: paralelný obrovský slalom (muţi + ţeny)
11:45 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: obrovský slalom (muţi) 2. kolo
12:45 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: tímové šprinty (muţi + ţeny)
13:45 GBS
14:00 CURLING ...záznam (60 min): semifinále (ţeny)
15:00 GBS
15:10 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:25 BIATLON ...priamy prenos: zmiešaná štafeta
17:00 GBS
17:15 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...záznam (40 min): 5 000 m (ţeny)
17:55 BASKETBAL – EUROLIGA: Košice – Schio (Plesník, Frivalský)

...v prestávke: GBS !!!
20:00 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam: krátky program (ţeny)
21:30 GBS
21:45 BOBY ...záznam (30 min): dvojboby (ţeny)
22:15 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 22:50)
ŠTVRTOK 20.02.2014
08:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
09:00 SEVERSKÁ KOMBINÁCIA ...priamy prenos: druţstvá (skoky)
09:50 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam + priamy prenos: ski cross (muţi)
11:50 GBS
12:00 SEVERSKÁ KOMBINÁCIA ...priamy prenos: štafeta na 4 x 5 km
13:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
13:15 BIATLON ...záznam zo zmiešanej štafety (z 19.02.)
14:45 GBS
15:00 CURLING ...priamy prenos: ţeny
17:45 GBS
18:00 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: ţeny (voľné jazdy)
20:00 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...záznam (50 min): U-rampa (ţeny)
20:55 EURÓPSKA LIGA: FUTBAL (štúdio + zápas /výkop 21:05))
PIATOK 21.02.2014
...hokej: * semifinále
10:15 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:30 AKROBATICKÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: ski cross (ţeny)
12:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
12:25 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: slalom (ţeny) – 1. kolo
13:30 GBS
13:45 KRASOKORČUĽOVANIE ...záznam (z 20.02.)
15:00 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:25 BIATLON ... priamy prenos: štafeta 4 x 6 km (ţeny)
17:00 GBS
17:10 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:15 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: slalom (ţeny) 2. kolo
18:00 SHORT TRACK ...short track - 3 finále
20:10 CURLING ...záznam z finále muţov
21:10 GBS
21:25 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 21:45)
21:45 MAGAZÍN EURÓPSKEJ LIGY
SOBOTA 22.02.2014
...hokej: * o 3. miesto (16:00)
10:15 ŠTÚDIO ZOH 2014
10:30 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: 30 km s hromadným štartom (ţeny)
12:15 GBS
12:30 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: slalom (muţi) – 1. kolo
14:00 SNOWBOARDING ...záznam: paralelný slalom (muţi + ţeny)

15:00 GBS
15:10 ŠTÚDIO ZOH 2014
15:25 BIATLON ...priamy prenos: štafeta 4 x 7,5 km (muţi)
17:10 ZJAZDOVÉ LYŢOVANIE ...priamy prenos: slalom (muţi) – 2. kolo
18:00 KRASOKORČUĽOVANIE ...priamy prenos: exhibícia – gala
20:00 MAGAZÍN LIGY MAJSTROV
20:30 GBS
20:45 RÝCHLOKORČUĽOVANIE ...záznam: druţstvá (muţi + ţeny)
21:30 BOBY ...záznam: štvorboby
22:15 ŠTÚDIO ZOH 2014 (do 22:35)
NEDEĽA 23.02.2014
...* hokej: finále (13:00)
07:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
08:00 BEH NA LYŢIACH ...priamy prenos: 50 km s hromadným štartom (muţi)
10:30 ŠTÚDIO ZOH 2014 ...mod: Ţgravčák
10:45 BOBY ...priamy prenos: štvorboby (3. a 4. jazda)
12:45 GBS
13:00 VRCHOLY ZOH 2014 – BIATLON + KLAS. A ZJAZD. LYŢOVANIE
14:30 ŠTÚDIO ZOH 2014
14:40 VRCHOLY ZOH 2014 – OSTATNÉ (mimo krasokorčuľovania)
16:00 GBS
16:15 VRCHOLY ZOH 2014 – KRASOKORČUĽOVANIE
16:45 ŠTÚDIO ZOH 2014
17:00 ZÁVEREČNÝ CEREMONIÁL ...priamy prenos (do cca 19:30)
19:30 ŠTÚDIO ZOH 2014 ...mod: Košec (záver)
Zmena programu, ktorý poskytol RTVS, je možná.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful