Σιγανή βροχή

Στέλιος Πελασγός.
Ποίημα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού που διαβάστηκε στην βραδιά προφορικής ποίησης «Νερό
Ιερό» τον γενάτη του 2014 στον Βόλο

Σιγανή βροχή, μουρμουριστή
Τσικ –τσικ
Σαν την φωνή του κοκκινολαίμη το πρωί
Με τα μικρά της δάκτυλα στο δέρμα περπατά
Στάζει αργά- αργά απ’ τα μαλλιά
Σιγανή βροχή, ποτιστική
Τσικ- τσικ
Σαν την παιδική προσευχή πριν κοιμηθεί
Πηδά από φύλλο σε φύλλο στην κληματαριά
Ταΐζει τα φυτώρια μου γουλιά –γουλιά
Σιγανή βροχή μα κάποιοι μένουνε στεγνοί
Τσικ –τσικ
Μετρούνε από κάθε της σταγόνα ποιος θα πληρωθεί
Τριάντα αργύρια να γεμίσει η τσέπη του δημάρχου και του βουλευτή
Κάτι να μείνει και για της εταιρείας τον διευθυντή

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful