NAMA: __________________________

TING: ____________

TARIKH: ___________

BAND 4: Tahu, faham, dan boleh buat dengan beradab. Deskriptor : Megetahui, memahami, menghayati, dan mempraktikkan nilai amanah dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan keluarga dan individu lain. Evidens: B4D2E1: Boleh bersikap amanah dengan pihak lain. 1. Nyatakan tindakan yang akan anda lakukan berdasarkan situasi berikut. Situasi (a) Kawan anda disoal siasat oleh Lembaga Disiplin Sekolah kerana disyaki memancitkan motosikal seorang guru. Pada waktu kejadian itu berlaku, anda kebetulan berlalu di situ dan ternampak perbuatan kawan anda. Kawan anda meminta anda merahsiakan perbuatannya. Anda seorang pengawas sekolah dan mempunyai seorang rakan karib dalam kelas yang sama. Pada suatu hari, rakan karib anda dating lewat ke sekolah dan meminta anda agar tidak mencatat namanya. Tindakan

Saya akan menolak permintaan setiausaha.

(b)

Saya tidak akan merahsiakan hal sebenar/akan bercakap benar.

(c)

Anda seorang pengerusi Persatuan Bahasa Inggeris, setiausaha persatuan ngin meminjam wang persatuan untuk membeli iPad keluaran baharu. Dia berjanji akan memulangkan wang sebaik sahaja dia mempunyai wang.

Saya akan memberitahu ibu tentang temu janji dengan kawan/tidak akan membatalkan temu janji.

(d)

Anda telah berjanji dengan rakan kelas anda untuk menyiapkan tugasan folio di perpustakaan sekolah. Akan tetapi ada diminta oleh ibu anda untuk menjaga adik.

Saya tetap mencatat nama kawan walaupun ada hubungan persahabatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful