Purchasing Managers’ Index

February 3, 2014

PMI rises to 56.4 in January – the industrial economy is
looking strong
 The PMI rose by 4.2 points to 56.4 in January – its highest level since May 2011. All
component indices made positive contributions, with the index for new orders
contributing the most, accounting for over half of the increase in the PMI. The
production index rise by 4.0 points, resulting in a 1.0 point contribution to the PMI.
 The employment index continues to hover around or just under the 50 mark, rising
to 49.1 in January, which indicates that employment growth remains subdued for
industrial companies. This employment index trend suggests that industrial
companies are prioritizing improved productivity. The index for suppliers’ delivery
times rose, landing above 50 for the sixth consecutive month, which is an indication
that the stronger industrial economy has also had an impact on suppliers. The index
for inventories dropped 5.2 points, thereby contributing 0.5 points to the PMI.
 The index for companies’ production plans rose from 62.2 to 66.6 in January. The
fact that the indices for production and new orders are rising and that both have
been above 50 since the beginning of 2013 is likely contributing to companies’
optimistic production plans for the next six months.
 Price pressure from producers remains low and the index for commodity and
intermediate goods prices dropped to 49.8. This index has landed at or just below
the 50 mark for the past six months, which may be an indication that the downward
trend in commodity and intermediate goods prices has hit bottom.
70

Inköpschefsindex
65

PMI

60

(Purchasing Managers’
Index)

Seasonally adjusted

55
50
45
40
35
30

Orensat
Säsongrensat

25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Next publication of Purchasing Managers’ Index: Monday March 3, 2014
Åke Gustafsson, Swedbank Research, +46 (0)70-676 1639
Sebastian Bergfelt, Silf, +46 (0)73-944 6450, professionals@silf.se

1 (8)

2014 Jan. 56.4
2013 Dec. 52.2
Nov. 56.0
Oct. 52.0
Sep. 56.0
Aug. 52.2
Jul. 51.3
Jun. 53.5
May 51.9
Apr. 49.6
Mar. 52.1
Feb. 50.9
Jan. 49.2
dec 44,6
nov 43,2
okt 43,1
sep 44,7
aug 45,1
2012 jul
50,6

Inköpschefsindex
avseende januari månad 2014, fortsättning

PMI-totalt steg till 56,4 i januari från 52,2 i december. Samtliga ingående delindex gav
ett positivt bidrag till månadens uppgång i PMI-totalt. PMI-totalt har nu legat i
tillväxtzonen tolv månader i rad, vilket antyder att återhämtningen inom industrisektorn
vilar på allt fastare grund. Att samtliga delindex, förutom index för lager och
sysselsättningen, befinner sig i tillväxtzonen och företagens positiva produktionsplaner
är tecken på en fortsatt förstärkning av industrikonjunkturen under inledningen av 2014.
Delindex för orderingången steg med 7,9 indexenheter till 62,2 i januari, vilket är den
högsta nivån sedan februari 2011. Orderingången bidrog med 2,4 indexenheter till
uppgången av PMI-total, viket var det största bidraget till månadens uppgång. Delindex
steg för både export- och hemmamarknaden där underindex noteras till 60,4 resp 56,9.
Även för dessa underindex noteras de högsta nivåerna sedan inledningen av 2011.
80

Orderingång
70

60

50

40

30

Orensat
Säsongrensat

20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Index för orderstockarna steg till 58,6 i januari från 52,1 i december. Därmed har index
för orderstockarna legat över 50-strecket de senaste sex månaderna samtidigt som
månadens notering är den högsta sedan februari 2011. Växande orderstockar i
kombination med en stark orderingång ger stöd för en fortsatt uppgång av
industriproduktionen.
80

Orderstock

70

60

50

40

30
Orensat
Säsongrensat
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2 (8)

Inköpschefsindex
avseende januari månad 2014, fortsättning

Delindex för produktionen steg med 4,0 indexenheter till 57,4 i januari, och gav
därmed ett positivt bidrag med 1,0 indexenheter till PMI-totalt. Delindex för produktion
har befunnit sig i tillväxtzonen sedan januari 2013. Detta tillsammans med god
orderingång, växande orderstockar och optimistiska produktionsplaner är indikationer
för en stark industrikonjunktur även framöver.
80

Produktion
70

60

50

40

30
Orensat
Säsongrensat
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Industriföretagens produktionsplaner steg till 66,6 i januari, den högsta nivån sedan juni
2011. En fortsatt uppgång i företagens produktionsplaner ligger i linje med stigande
orderingång och en mer positiv syn på orderstockarna.
90

Planerad produktion
80
70
60
50

40
30

Orensat
Säsongrensat

20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3 (8)

Inköpschefsindex
avseende januari månad 2014, fortsättning

Delindex för sysselsättningen steg med 0,9 indexenheter till 49,1 i januari. Delindex
för sysselsättningen fortsätter att pendla i närheten av 50-strecket, nu för sjätte
månaden i rad, vilket antyder att sysselsättningen stabiliseras inom industrisektorn. En
dämpad sysselsättningsutveckling tillsammans med en bestående uppgång i delindex
för produktion indikerar samtidigt en förbättrad produktivitet.
70

Sysselsättning

65
60
55
50
45
40
35
30
25

Orensat
Säsongrensat
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Delindex för leverantörernas leveranstider steg med 0,5 indexenheter till 55,5 i
januari, vilket är den högsta noteringen sedan juli 2011. Att index för leverantörernas
leveranstider fortsätter att stiga samtidigt som index legat över 50-strecket de senaste
sex månaderna är ett tecken på att konjunkturläget stärks även i leverantörsledet.
Utvecklingen är sannolikt en följd av att index för både orderingång och produktion
legat i tillväxtzonen sedan början av 2013.
80

Leverantörernas leveranstider
70

60

50

40

30
Orensat
Säsongrensat

20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4 (8)

Inköpschefsindex
avseende januari månad 2014, fortsättning

Delindex för lager av inköpt material sjönk till 47,9 i januari från 53,1 i december och
bidrog därmed med 0,5 indexenheter till uppgången av PMI-totalt. Att lager av inköpt
material sjunker sammanfaller med stigande produktion under månaden.
60

Lager av inköpt material
55

50

45

40

35
Orensat
Säsongrensat
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk till 49,8 i januari från 53,3 i
december. Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser har pendlat kring 50strecket de senaste sex månaderna, vilket kan vara ett tecken på att den fallande
råvarupristrenden börjar ”bottna ur”.
90

Leverantörernas rå- och insatsvarupriser
80
70
60

50
40
30
20
10

Säsongrensat
Orensat
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Stigande priser i januari
Antal månader

Sjunkande priser i januari
Antal månader

Koppar

Stål

1

5 (8)

1

Inköpschefsindex
avseende januari månad 2014, fortsättning

Silf / Swedbanks inköpschefsindex - PMI, Säsongrensat
ICI Ingår i ICI

2010

Syssel- Leveranssättning
tider

Övriga nyckeltal

Prognos

OrderOrderingång
ingång hemmaexport mark nad

Planerad
produk tion
närmaste
Import
halvåret

Totalindex

Orderingång

Produk tion

jan

61,7

66,8

70,2

49,6

61,5

48,3

62,3

64,8

62,6

61,2

61,3

69,5

feb

61,5

67,5

65,3

55,0

61,4

53,6

62,7

63,6

64,2

61,3

59,7

68,0

mar

61,1

63,8

63,7

54,9

67,0

50,2

62,3

58,9

60,6

65,7

62,3

69,0

apr

64,0

68,0

66,3

56,6

68,3

46,0

64,0

63,2

62,5

75,0

60,3

77,5

maj

66,0

68,8

71,0

60,1

71,5

50,7

62,6

64,0

64,3

71,0

59,9

73,0

juni

62,4

61,1

66,8

60,3

69,2

50,4

57,4

60,1

60,9

71,0

59,5

73,0

juli

64,2

67,3

72,2

56,3

66,0

51,4

61,4

63,2

63,4

70,0

60,9

72,0

aug

60,6

61,8

61,9

60,5

64,5

52,0

57,4

58,7

59,7

68,5

56,1

72,0

sep

63,3

65,8

67,0

60,3

66,3

52,9

61,4

62,9

62,2

71,0

58,6

70,8

okt

61,8

63,0

63,5

59,0

66,8

47,9

61,6

58,2

61,7

66,0

59,3

72,0

nov

61,3

60,4

64,2

60,2

67,2

50,2

58,9

56,3

58,2

70,8

61,4

72,5

dec

60,2

63,6

62,8

57,1

64,5

55,5

60,5

63,6

59,5

71,0

59,7

74,0

2011 jan

61,5

64,2

64,0

57,7

64,0

51,9

61,9

62,1

60,2

77,0

58,6

70,0

feb

60,9

59,5

65,0

61,1

67,2

54,4

58,8

56,3

58,0

77,0

60,2

71,0

mar

58,6

56,1

61,4

58,3

66,0

52,0

54,7

54,0

54,3

73,8

58,9

71,0

april

59,8

61,5

61,9

57,7

65,0

54,6

58,3

56,9

57,3

74,5

58,5

70,5

maj

56,1

55,4

59,8

54,4

61,0

55,6

52,8

56,4

55,3

63,5

56,2

69,0

jun

52,9

52,3

54,0

51,3

58,1

51,4

52,5

48,8

51,0

60,5

52,2

64,5

jul

50,1

45,4

49,4

53,7

55,4

50,1

46,9

43,4

49,1

51,5

50,4

63,1

aug

48,7

47,0

48,6

50,9

49,1

51,5

48,0

42,3

47,9

47,4

48,5

55,8

sep

48,1

46,5

48,9

50,0

47,5

52,0

48,3

46,2

47,0

47,0

45,8

53,8

okt

49,8

50,5

48,2

50,7

47,8

47,1

48,9

49,1

48,9

39,9

46,8

53,6

nov

47,6

47,1

46,2

48,3

45,6

46,0

47,5

46,1

45,1

42,6

44,5

51,6

dec

48,9

47,0

49,2

49,5

49,9

48,3

48,7

45,1

46,4

42,6

46,5

59,3

2012 jan

51,4

52,0

52,9

48,0

51,0

47,0

49,9

49,0

50,6

50,3

50,3

56,2

feb

50,3

49,5

51,9

48,3

52,6

51,2

48,7

48,5

48,0

52,5

50,6

57,7

mar

50,2

50,5

48,6

49,5

49,3

43,7

50,1

48,6

48,6

55,3

47,9

56,5

apr

50,2

51,2

51,2

46,7

49,3

46,3

52,3

48,3

52,7

52,2

48,6

55,0

maj

49,0

49,2

51,2

46,3

46,9

47,9

51,1

44,9

47,0

45,8

46,5

54,5

jun

48,4

46,4

50,9

46,7

46,8

46,0

50,3

44,1

46,9

44,0

48,5

53,7

jul

50,6

51,2

54,0

47,7

46,9

48,2

52,3

47,3

48,5

38,0

52,4

54,9

aug

45,1

41,1

45,8

45,1

45,1

45,2

43,2

41,3

41,9

41,5

45,5

48,6

sep

44,7

42,1

43,9

43,0

45,2

42,9

41,4

40,0

40,0

42,4

45,3

47,8

okt

43,1

40,1

40,0

43,0

40,4

37,1

37,9

43,2

38,0

39,0

42,3

42,5

nov

43,2

40,0

43,3

39,0

44,7

42,5

42,2

39,0

40,6

43,6

44,1

47,5

dec

44,6

41,3

45,3

40,5

45,3

40,0

43,4

39,0

39,0

48,7

41,4

48,7

2013 jan

49,2

49,7

53,8

40,0

50,4

49,1

49,0

46,8

45,7

50,4

50,5

54,8

feb

50,0

51,0

54,0

45,0

50,0

47,0

52,0

46,0

49,0

47,0

48,0

57,0

mar

52,0

55,0

54,0

44,0

51,0

46,0

52,0

51,0

53,0

46,0

48,0

60,0

apr

49,0

50,0

52,0

42,0

49,0

48,0

51,0

46,0

49,0

37,0

48,0

55,0

maj

51,0

55,0

55,0

46,0

45,0

45,0

50,0

51,0

48,0

41,6

45,0

59,0

jun

53,5

58,5

56,7

47,8

47,8

49,0

54,0

55,7

55,8

42,2

50,6

60,9

jul

51,3

52,1

56,0

44,9

47,8

45,3

50,6

51,1

48,5

44,8

50,2

55,6

aug

52,2

54,5

53,9

48,2

51,2

49,9

52,0

49,1

50,8

48,6

51,4

58,5

sep

56,0

59,9

57,6

51,8

52,7

46,3

57,2

55,5

55,9

47,6

51,5

60,8

okt

52,0

52,5

54,8

47,5

52,6

48,3

52,6

50,6

55,0

46,9

50,6

58,1

nov

56,0

57,1

62,6

50,3

53,3

49,2

51,2

54,2

54,2

49,6

54,3

59,9

dec

52,2

54,3

53,4

48,2

55,0

53,1

52,1

49,8

52,1

53,3

54,1

62,2

2014 jan

56,4

62,2

57,4

49,1

55,5

47,9

60,4

56,9

58,6

49,8

56,0

66,6

6 (8)

Lager

Order- Rå/insatsstock varupriser

Inköpschefsindex
avseende januari månad 2014, fortsättning

Silf / Swedbanks inköpschefsindex - PMI, icke säsongrensat
ICI Ingår i ICI

Övriga nyckeltal
Rå/insatsOrdervarustock
priser

Planerad
produk tion
närmaste
Import
halvåret

Totalindex

Orderingång

Produk tion

2010 jan

59,7

65,0

67,7

47,2

57,9

47,2

61,7

62,3

61,5

59,4

60,1

70,0

feb

62,2

70,0

66,3

54,3

59,4

52,9

65,5

65,0

66,0

60,6

59,8

70,2

mar

62,4

66,7

66,0

54,5

66,0

51,4

64,8

60,3

63,4

66,0

64,2

71,0

apr

66,0

70,0

69,0

58,0

69,2

46,8

66,0

65,0

64,0

79,3

61,7

79,0

maj

67,8

70,8

73,0

62,1

73,0

52,5

64,0

66,0

66,0

74,4

61,6

73,0

juni

65,3

64,0

71,2

63,2

71,8

53,6

60,4

63,7

63,2

72,5

61,6

72,0

juli

60,3

62,1

62,4

56,3

68,2

53,6

58,0

58,4

62,1

70,8

56,8

71,0

aug

63,9

66,3

68,0

61,5

66,7

53,0

60,4

63,4

65,0

69,7

58,7

75,0

sep

64,8

66,2

70,2

61,7

68,7

52,6

61,4

64,0

61,9

73,2

60,3

70,0

okt

60,9

60,5

62,5

58,4

67,3

46,3

58,9

56,6

57,6

65,8

57,9

69,5

nov

58,9

55,9

61,0

59,4

65,3

47,9

55,2

53,1

52,8

67,0

59,7

69,0

dec

56,0

57,6

56,2

54,3

60,5

52,1

55,9

58,3

53,4

67,2

56,6

72,2

2011 jan

59,4

62,7

62,3

54,9

60,6

50,7

61,5

59,6

59,0

75,3

57,3

71,7

feb

61,5

62,2

65,0

60,3

65,0

53,7

61,6

57,4

60,5

76,0

60,3

72,8

mar

59,6

58,6

63,9

57,6

65,0

53,1

56,9

55,1

56,8

74,0

60,8

73,0

apr

61,7

64,3

64,0

58,9

65,8

55,4

60,3

59,0

59,6

78,1

59,9

72,8

maj

57,7

57,3

62,3

56,1

62,9

57,5

54,0

58,4

57,8

66,0

57,8

69,4

jun

55,6

56,1

58,1

54,1

59,9

54,8

55,8

52,4

53,7

61,8

54,0

63,1

jul

45,8

39,0

39,0

53,5

56,9

52,0

43,1

38,1

47,5

50,5

46,0

62,4

aug

51,7

51,3

54,4

51,7

50,7

52,4

50,7

46,6

53,0

47,7

50,7

57,8

sep

49,4

46,8

51,6

51,3

49,4

51,6

48,1

48,1

46,5

48,4

47,1

52,5

okt

48,9

48,1

47,1

50,0

48,1

45,1

46,2

47,7

44,9

38,5

45,2

50,3

nov

45,2

42,6

42,9

47,4

43,5

43,4

43,8

42,9

39,6

39,0

42,6

48,4

dec

44,8

41,2

42,8

46,7

46,0

44,8

44,2

39,9

40,4

37,0

43,4

57,7

2012 jan

49,6

51,0

50,7

45,2

47,3

45,5

49,7

46,9

49,7

49,0

49,3

57,2

feb

51,1

52,4

53,1

47,6

50,7

50,7

51,7

50,0

50,7

52,5

51,0

59,8

mar

51,5

53,3

51,3

49,0

49,0

44,6

52,6

50,0

51,3

56,3

50,0

58,6

apr

52,4

54,4

54,7

48,0

50,3

47,2

54,7

50,7

55,5

56,5

50,3

57,5

maj

50,8

51,3

54,0

48,0

49,0

50,0

52,6

47,0

50,0

49,0

48,3

55,0

jun

51,2

50,0

55,3

49,4

49,4

49,1

53,4

47,5

49,1

45,1

50,6

52,5

jul

46,6

45,8

44,2

47,7

48,7

50,3

48,7

42,2

47,1

37,0

48,4

54,5

aug

48,0

45,0

51,5

45,9

46,8

46,1

45,6

45,3

46,8

41,9

47,7

50,6

sep

45,9

42,1

46,3

44,2

47,2

42,5

40,9

41,7

39,6

43,9

46,6

46,4

okt

42,0

37,4

38,0

42,3

40,5

34,0

40,0

36,0

34,0

37,6

40,5

38,0

nov

40,6

35,6

39,0

37,9

42,6

39,9

38,0

36,5

34,9

40,1

42,1

44,2

dec

40,4

35,0

38,8

37,7

41,5

36,0

38,8

33,9

33,6

44,1

38,0

47,2

2013 jan

47,5

49,0

52,0

38,0

47,0

48,0

49,0

44,9

45,0

49,3

49,7

56,1

feb

52,0

54,4

56,4

44,8

49,3

47,6

55,8

48,6

52,4

48,0

48,6

60,5

mar

53,7

58,7

57,7

43,9

51,0

47,6

55,7

53,0

56,4

47,3

51,0

63,2

apr

51,9

54,4

56,4

44,0

51,0

50,0

54,4

49,3

52,4

41,5

50,7

58,7

maj

54,0

57,9

58,3

48,3

47,6

47,9

52,4

53,8

51,0

44,8

47,2

60,0

jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

56,6
47,3
55,2
57,4
50,8
53,4
47,8

62,5

61,4

50,7

50,4

52,2

57,4

59,6

58,5

43,3

52,9

60,1

46,7
58,6
60,2
49,6
52,3
48,0

46,4
59,6
60,1
53,1
59,2
46,5

45,1
49,3
53,3
46,9
49,2
45,3

49,6
53,1
54,8
52,7
51,2

47,1
54,5
56,9
49,6
48,0
47,3

45,2
51,1
57,4
48,8
50,8

48,8

46,3
53,8
52,9
48,8
52,4
50,8

55,2
60,6
59,5
54,3
56,5

44,1

47,2
55,9
55,4
50,8
48,5
45,7

44,0
49,3
49,3
45,3
46,2

51,2

47,4
51,1
45,9
46,0
46,0
49,6

54,7

61,6

55,4

46,3

52,1

46,6

60,5

55,0

57,9

48,8

55,3

67,9

2014 jan

Syssel- Leveranssät-ning
tider

OrderOrderingång
ingång hemmaexport mark nad

Prognos

7 (8)

Lager

61,6

Inköpschefsindex
avseende januari månad 2014, fortsättning

Silf / Swedbanks Inköpschefsindex (PMI)
– mål och metodik
Historik

Silf (tidigare I&L) och Swedbank AB, publ, (dåvarande Sparbanken Sverige) gör den första gemensamma – interna –
beräkningen av ”Inköpschefsindex” för de fem ingående komponenterna i december 1994. Exakt ett år senare offentliggjordes indextalet för första gången. Förebild för dåvarande
ICI (numera PMI, Purchasing Managers’ Index) var NAPMindex – en av USA:s viktigaste och mest kända konjunkturindikatorer. NAPM-index har funnits sedan 1931 och har
under tiden döpts om till PMI (eller ISM-index).

Deltagare

Omkring 200 inköpschefer i tillverkningsindustrin.

Publicering

Första vardagen i varje månad, kl 0830.

Undersökningsperiod

Jämförelse med föregående månad.

Sammansättning
av PMI (%)

Orderingång (i det egna företaget)
Produktion (i det egna företaget)
Sysselsättning (i det egna företaget)
Leverantörernas leveranstider
Lager (inköpt material)

Övriga nyckeltal
(ingår ej i PMI)

Orderingång export
Orderingång hemma
Orderstock
Leverantörernas rå- och insatsvarupriser
Import
Planerad produktion närmaste halvåret

Mål

Snabb konjunkturindikator
Enkel statistik och lätt tolkning
Statistik med relativt korta publiceringsintervaller
Ständig kontakt med välinformerad yrkesgrupp

Beräkning

Enligt s k diffusionsindex. Positiva förändringar tas fram i procent för de fem delindexarna. Till detta tal adderas den procentuella andelen oförändrade svar multiplicerat med 0,5.
Sedan viktas de olika delindexarna enligt ovan för att komma
fram till totalindex. Inköpschefsindex anger inga aktivitetsnivåer utan månadsvisa förändringar av industrikonjunkturen.
De säsongrensade siffrorna redovisas i första hand.

”Break even”

Skiljelinjen mellan upp- och nedgång i industrikonjunkturen
har – i linje med amerikansk praxis – fastställts till 50. Någon
överdriven exakt tillämpning av denna gräns eller ”neutral tillväxtzon bör dock inte göras. 49,7 eller 50,3 ger inte särskilt
olikartade konjunktursignaler utifrån PM-totalindex.

30
25
20
15
10

Vid framtagningen och analysen av Inköpschefsindex (ICI/PMI) tror vi oss ha använt tillförlitliga källor och
bearbetningsrutiner. Swedbank AB (publ) och Silf kan dock inte garantera analysernas riktighet eller
fullständighet och kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbetningen
därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella beslut även på annat underlag.
Varken Swedbank, Silf eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust
eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i analyser som redovisas i
Inköpschefsindex.
8 (8)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful