PSIHOLOGIE ORGANIZAŢIONALĂ - CURS NR.4 Lect.univ.dr.

: ROXANA MAIER

Practici de recrutare şi selecţie de personal • Contextul schimbării organizaţionale • Etapele de realizare ale procesului de recrutare şi selecţie de personal • Elemente ale procesului de recrutare şi selecţie • Utilitatea testelor psihologice în procesul de selecţie .

Capitalul uman este astfel valoros din punct de vedere al potenţialului său de dezvoltare. .Contextul schimbării organizaţionale Practicile de recrutare şi selecţie sunt orientate spre găsirea unor angajaţi ale căror cunoştinţe. aptitudini şi abilităţi se potrivesc cel mai bine cu descrierile cerinţelor unui post specific. Între obiectivele organizaţiei şi cele individuale ar trebui să existe o cât mai bună aliniere.

• Fişele de post • Profilul candidatului .Etapele de realizare ale procesului de recrutare şi selecţie de personal Etapele de realizare ale procesului de recrutare şi selecţie de personal sunt: • Analiza muncii – cu cele două aspecte ale sale: din perspectiva sarcinii (job description) şi din perspectiva ocupantului postului (job specification).

Elemente ale procesului de recrutare şi selecţie • • • • Anunţul de recrutare Selecţia CV-urilor Interviul de selecţie Metode de evaluare (teste psihologice. teste de cunoştinţe) • Formularea ofertei de angajare .

Utilitatea testelor psihologice în procesul de selecţie • Exemplul rezolvat în clasă data trecută • Fişa de observaţie • Interviul de selecţie . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful