Numele şi prenumele

:

Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul I
Nr. 1
I. Se dă textul:
„Soarele bătea pieziş în hanul Ancuţei, scânteind geamurile zăbrelite. Lăutarii se sculaseră din
cotloanele lor şi-şi sticleau dinţii. Ancuţa cea sprâncenată aţâţa iar focul în covrul vechi de spuză; noi,
gospodarii şi cărăuşii din Ţara-de-Sus, ne uitam numai cu coada ochiului la oalele goale înşirate pe lângă
proţapuri. Dar scripcile şi cobzele încă n-aveau cătare. Şi nici comisul Ioniţă de la Drăgăneşti nu-şi începu
povestea pe care o aşteptam. Căci pe şleahul Romanului se vedea venind un călăreţ, învăluit în lumină şi-n
pulberi.
Înspre munţi erau pâcle neclintite, Moldova curgea lin în soarele auriu într-o singurătate şi-ntr-o linişte
ca din veacuri şi câmpurile erau goale şi drumurile pustii în patru zări, iar călăreţul parcă venea spre noi de
demult, de pe depărtate tărâmuri. Şi cum ajunse drept la han, coti, căci aici îi erau sorţii să se oprească îşi
scoase pălăria de pâslă neagră şi ne pofti la toţi bună-ziua şi noroc bun.
Era om ajuns la cărunteţă, dar se ţinea drept şi sprinten pe cal. Purta ciubote cu tureci nalte ş-un ilic de
postav tivit cu nasturi rotunzi de argint. Pe umeri, ţinută numa-ntr-un lănţujel, atârna o blăniţă cu guler de
jder. Avea tolbă de piele galbănă la şold. Obrazu-i smad cu mustăcioară tunsă şi barbă rotunjită, cu nas
vulturesc şi sprâncene întunecoase, arăta încă frumuseţă şi bărbăţie, deşi ochiul drept stâns şi închis îi dădea
ceva trist şi straniu.
Cum coborî de pe cal, zâmbind cu prietinie şi privindu-ne cu ochiu-i limpede şi albastru, comisul Ioniţă îl
cunoscu şi se şi repezi din locul lui, înălţând braţele şi strigând cu voce mare:

− Oare mă-nşel? Nu eşti dumneata prietinul meu Neculai Isac, căpitan de mazâli?
Zâmbetul călăreţului pieri şi ochiu-i crescu, rotund şi aţintit.
− Da, răspunse el cu voce moale şi blândă. Eu sunt Isac. Acuma te cunosc şi eu. Dumneata eşti comisul
Ioniţă, de la Drăgăneşti.
Cu mare plăcere văzui pe cei doi oameni îmbrăţişându-se. Şi tovarăşii ceilalţi erau mulţumiţi de asta. Şi
ochii Ancuţei se înduioşară.”
(Mihail Sadoveanu, Fântâna dintre plopi – fragment, vol. Hanu Ancuţei)

1. Despărţiţi în silabe cuvintele:

8 puncte

singurătate=
scânteind=

frumuseţă=
albastru=

2. Explicaţi cum s-au format cuvintele:
înşirate=

Ţara-de-Sus=

8 puncte

3. Demonstraţi în enunţuri omonimia cuvântului vin:
6 puncte
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. Găsiţi câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în text:
6 puncte
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. Analizaţi sintactic şi morfologic predicatele din enunţurile de mai jos:
20 puncte

a) Opera este scrisă de Mihail Sadoveanu
b) Comisul Ioniţă îşi amintea întâmplări din tinereţile sale.
a)................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... ........................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................ ortografie 3p....................................................... .................................................. ......... ...................................................................................................... ................................................................ Se acordă 10 puncte din oficiu Succes!!! ......................................... ....................................................... 6 puncte …………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................... .............. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................prezentarea succesiunii întâmplărilor la care participă personajele ............................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. punctuaţie 2p................................................................................................................................................................................ ......................................respectarea fidelităţii faţă de text ................................ ........................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 puncte …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… II........................................... .................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................b)................................................................................................................................................................................................ În compunere veţi avea în vedere: ..............………………… 7.................................................................................................................................................................................................................................................................................. Rezumaţi în 15 – 25 de rânduri acţiunea povestirii „Iapa lui Vodă” de Mihail Sadoveanu...................................... 6....................... vocabular adecvat 3p............................................................................................................................................................. aşezare în pagină şi lizibilitate 2p ................................desprinderea ideilor principale ..................................................................................... ........................................................................................... .................................................................................................... ............. ................................................................................................................................... coerenţa textului 3p..............respectarea convenţiilor legate de redactarea unui rezumat 30 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte În ceea ce priveşte redactarea se vor acorda 14 puncte pentru: unitatea compoziţiei 1p........................................................................................................................ Precizaţi modul predominant de expunere din fragmentul cuprins în chenar................................................................................... .......................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................... ........................................ Precizaţi două trăsături ale genului epic prezente în textul dat............. .................................................................................................................. .......................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

...................................................................................... căpitanul de mazâli o vedea....... 4........................................ asfinţi soarele în munţi şi se întinse umbră peste valea Moldovei şi asupra hanului...... în neagra fântână a trecutului.. 6.............................................................................................................” ( Hanu Ancuţei – .................................. Focul se stânsese......................... b) Premiul a fost acordat de către juriul concursului............................ aşa-i................... Se dă textul: .......................... Târziu....................………………… ................. 5.............................................................................................................................................. Şi căpitanul Isac s-a ridicat din locul lui...... demult....... cetitorul de zodii.................. s-a aprins iar focul........................ Găsiţi câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în text: 6 puncte ..... a prins pe Ancuţa de mână ş-a cerut..Numele şi prenumele: Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul I Nr............................... am rămas tăcuţi şi mâhniţi................................................................................ tot fudul..................... gospodarii şi cărăuşii din Ţara – de – Sus................ ................ Noi...................................... Obrazul drept........ Demonstraţi în enunţuri omonimia cuvântului vie: 6 puncte . ..... ................ comisul Ioniţă de la Drăgăneşti..................................................................... Fântâna dintre plopi” de Mihail Sadoveanu) 1..... mare şi neguros.......... 6 puncte ………………………………………………………………………………………………….................................... parcă era încleştat şi pecetluit pe totdeauna într-o durere.............................................. vin vechi în oale nouă..... ..................................................... neclintit şi cu capul plecat. Iar ochiul cel viu...................................................................... Explicaţi cum s-au format cuvintele: numai= 8 puncte îndrăznit= împovărat= 8 puncte neclintit= 3.................. întări..... Ancuţa cea tânără grăi: − Tot aşa îmi povestea şi mama .................... 2 I.............................. asta-i o întâmplare din vremea noastră............................................................................................. Precizaţi modul predominant de expunere din fragmentul cuprins în chenar............................................................................... la înserat.................. boţit spre ochiul stors........................... pentru sine şi pentru soţi............................ Analizaţi sintactic şi morfologic predicatele din enunţurile de mai jos: 20 puncte a) Daniel se gândea la vacanţele din anii trecuţi..................... S-a dărâmat ca toate ale lumii… Cu toate acestea............... a)..................... Sta împovărat în locul lui.................................................... ........ Ţiganii ceilalţi doi au fugit şi s-au mistuit în codru..... despre întâmplarea asta........................................ Numai comisul Ioniţă mormăi ceva şi se uită cu fudulie în juru-i......................... Am îndrăznit şi eu să ridic glasul într-un târziu............................................................................ Când îşi sfârşi căpitanul Neculai istorisirea........... − Da......................................... ................. ş-am întrebat : − Mai este în fiinţă fântâna cu cei patru plopi ? − Nu mai este…a răspuns încet moş Leonte........................................................................................... Despărţiţi în silabe cuvintele: istorisirea= întinse= 2................ b)....... privea ţintă în jos................

.......................................................................................................................................................................................... ................................................. vocabular adecvat 3p.................................................................................................................................... Alcătuiţi o compunere de 15 – 25 de rânduri în care să caracterizaţi personajul principal al povestirii „Iapa lui Vodă” de Mihail Sadoveanu...... ............precizarea a două modalităţi de caracterizare a personajului ........................................... secvenţe sau citate semnificative din operă puncte .............................................................................................................................................................................................prezentarea relaţiilor dintre personajul caracterizat şi celelalte personaje din operă 4 puncte 4 puncte 4 4 puncte În ceea ce priveşte redactarea se vor acorda 14 puncte pentru: unitatea compoziţiei 1p.................................................………………… II..................................................................... ........................................................... 30 puncte În compunere veţi avea în vedere: .............................. aşezare în pagină şi lizibilitate 2p ......................................................................... coerenţa textului 3p................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... punctuaţie 2p....................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................. ...................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................... ........................................................................... ....................................... Precizaţi două trăsături ale genului epic prezente în textul dat............................................................................................................................................................. ortografie 3p..................................................................................evidenţierea a cel puţin două trăsături fizice sau morale ale personajului ................................................................................................................................................................………………… …………………………………………………………………………………………………............. ........... ............................................................................................................................................ ......................................................................................................................................... 6 puncte …………………………………………………………………………………………………..............evidenţierea trăsăturilor prin referire la două scene........................................... ............................7....................................................................................................................................................................................................................................................... .................. ................ ........................................................................................................................................................................................................ ...........

Se acordă 10 puncte din oficiu Succes!!! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful