You are on page 1of 2

Bumi Dan Alam Semesta 6.1: Sistem Suria 1.

Jasad-jasad dalam Sistem Suria ialah: (a) Matahari (b) 9 Planet (c) satelit-satelit semulajadi (bulan) (d) Aster id (batuan besar) (e) Mete r id ( batuan !ecil) (") # met Matahari 1. Matahari ialah Pusat Sistem Suria. $. Semua %lanet dalam Sistem Suria beredar men&elilin&i matahari. '. Matahari ialah satu-satun(a bintan& dalam S(stem Suria. ). Matahari men&eluar!an caha(a dan haba !e%ada semua jasad dalam Sistem Suria. *. Matahari ju&a ialah jasad terbesar dalam Sistem Suria.

# met 1. # met ialah !etulan ais+ &as be!u dan debu (an& beredar men&elilin&i Matahari. $. # met tida! men&eluar!an caha(a. ,amun+ ! met a!an bersinar dan membentu! e! r (an& %anjan& a%abila berada berde!atan Matahari. '. -!uran e! r ! met b leh menca%ai sehin&&a berjuta !il meter %anjan&n(a. ). . nt h ! met ialah ! met /alle(. *. # met /alle( b leh dilihat di Bumi setia% 06 tahun se!ali.