You are on page 1of 9

RPT Tahun 5 Pendidikan Islam/grbandito

Tahun 2014

8
17-21
2-3

FebJan

1
/

10 - 6 9
2

3
10

Jan
24-28
Feb

- 13
Jan 17
3-7
Mac

4
11

- 20
Jan 24

10-14
Mac

7455
-1-1

118 75

93
56

20 -1
13 -1)

(
53 -2150-14

64 -54

(
20-1

-

88 -51

6 -1

77
-21

(
(
( ,45 -7

/

111 -1

- 27
30
Jan /

12

17-21

Mac
6
3-7

/
Feb

/
(

227 -112

Rancangan Pengajaran Tahunan


7
www.jqafsksulaiman.blogspot.com
10-14

Feb

RPT Tahun 5 Pendidikan Islam/grbandito


Tahun 2014

:
13

31Mac
-4
April

14

15

7-11
April

14-18
April

16
21-25

Mac 30 - 22 1
69 - 46

24 1

. /
) (

60-25

11-1

) .
/
(


34-12

20-1

)
/
(

30-21
30-1

Rancangan Pengajaran Tahunan


www.jqafsksulaiman.blogspot.com

RPT Tahun 5 Pendidikan Islam/grbandito


Tahun 2014

April

17

28
April
Mei 2

18

5-9
Mei

19

12-16
Mei

20
19-23
Mei


)
(

.
62-31

)
(


73-63
31-1

)
(


8 -1-/


11 -1

Rancangan Pengajaran Tahunan


www.jqafsksulaiman.blogspot.com

RPT Tahun 5 Pendidikan Islam/grbandito


Tahun 2014

26-27
Mei

21

:
22
16-20
Jun


7 -1Mei - 15 Jun 28
14 -8

Rancangan Pengajaran Tahunan


www.jqafsksulaiman.blogspot.com

RPT Tahun 5 Pendidikan Islam/grbandito


Tahun 2014

23

24

25

26

27

23-27
Jun

30Jun4
Julai

7-11
Julai

14-18
Julai


21 -15


9 -1


15 -10

10 -1

20 -11

Rancangan Pengajaran Tahunan


www.jqafsksulaiman.blogspot.com

RPT Tahun 5 Pendidikan Islam/grbandito


Tahun 2014

21-25
Julai

28
30
Julai
1
Ogos

29
4-8
Ogos

30

11-15
Ogos

Rancangan Pengajaran Tahunan


www.jqafsksulaiman.blogspot.com


4 -1
:

7 -5
:


-
8 -1


RPT Tahun 5 Pendidikan Islam/grbandito


Tahun 2014

31

18-22
Ogos

32
25-29
Ogos

33
1-5
Sept

Rancangan Pengajaran Tahunan


www.jqafsksulaiman.blogspot.com

5 -1
:2 -1
5 -3
:

RPT Tahun 5 Pendidikan Islam/grbandito


Tahun 2014

34

8-12
Sept

:
35
29
Sept -3
Okt

36
30
Sept
Okt 4

37
7-10
Okt


8 -1

:

-

September 21 13
15 -9

19 -16

76-58 :

Rancangan Pengajaran Tahunan


www.jqafsksulaiman.blogspot.com

RPT Tahun 5 Pendidikan Islam/grbandito


Tahun 2014

38
13-17
Okt

39
40
41
42
43

147-128:20-22
Okt

27-31
Okt

3-7
Nov

10-14
Nov

17-21
Nov

Nov- 1 Jan 22

Rancangan Pengajaran Tahunan


www.jqafsksulaiman.blogspot.com