‫סיהעולם הקטן לר יוסף ן צדיק‬

‫הועתק‬

‫והוכנס לאינטרנט‬

‫‪www. hebrewbooks. org‬‬
‫ע״י חיים ת ש ם ״ ח‬

» • © • • • • a * ® • •

• •

ft

ft

+ • » • ® • •

• • • • ® *

«

‫בס״ד‬

‫רק ונעבד ע״י‬0‫ס פ ר ז ה נ‬
."‫"יודאיקה אימג' אוצרות התורה בע״מ‬
"‫" שע״י חיים רוזנברג‬0‫נ י ת נ ת רשות ל״היברא בוק‬
.‫להכניסו ל א ת ר ולהפיצו לצורך שימוש אישי בלבד‬
‫וזאת למודעי‬
‫אין רשות לאף א ח ד להדפיסו או להעתיקו‬
‫ב כ ל אופן שהוא או ב כ ל אמצעי שהוא‬
‫בין בחינם בין בשכר בין ליחיד בין לרבים‬
‫ניתן להשיג עותק מ ס פ ר ז ה ועוד ספרים‬
‫ המשולבת‬v v

‫וכן התוכנה‬

1

(• ‫הפוסק‬

‫)בשלוב א ו צ ר‬
:‫אצל‬
‫ב י ת ספריית מורגנשסרן‬
‫ אשדוד‬3620 .‫ד‬.‫ ת‬14 ‫רחוב ר ב א‬
0 8 - 8 6 6 - 5 0 5 9 ‫ פ ק ס‬0 8 - 8 6 6 - 0 8 2 1 ‫טלפון‬
OTZROT HATORAH
THE MORGENSTERN L I B R A R Y
14 R A V A H STREET
P.O.B.3620 ASDOD, ISRAEL
Email- kidoshevpolin@bezeqint.net
This sefer has been provided by
Judaica Image OTZROT HATORAH for individual use only.
All rights reserved by Judaica Image OTZROT HATORAH.
Permission is only granted to Hebrew Books Org.
No Permission is granted (in any form to distribute these books)
to anyone else even if they don't sell them.

‬השם יתעלה ‪H‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ל ב ו ת ‪») M‬׳‬ ‫‪)M om.‬‬ ‫‪12 b.‬‬ ‫‪2)H‬‬ ‫‪H‬‬ ‫ף‬ ‫— ‪.‬ה ש כ ו ר ו ת‬ ‫‪) H‬תאות‪— .‬תהלה לאל‬ ‫‪) P‬״‬ ‫ימצא‬ ‫לבד‬ ‫מתת‬ ‫והחכמים‬ ‫ף —‬ ‫דבר‪—.‬והמתמיה ‪) M‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪om.hebrewbooks.‬‬ ‫—‬ ‫השכל‬ ‫‪vgi. .‬רחוקים‪—.‬שכורות‬ ‫הרודפים‬ ‫להתנצל‬ ‫‪H P om.‬‬ ‫) ו ל ע ש ו תאת‪—.‬ללבות ‪P‬‬ ‫—‬ ‫ה ו ר י ם ‪) P‬וכל‪— .‬בעונותינו‬ ‫‪H‬‬ ‫)‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .‬ה פ ר ט י י ם ‪) M‬שאר‪— .‬‬ ‫ף!‬ ‫(הםתאים‬ ‫ידיעתו‬ ‫מדבר‬ ‫בנוצרים‬ ‫אחר‬ ‫שהדרך‬ ‫—‬ ‫שנוי‬ ‫המבקשים‬ ‫—‬ ‫ולא‬ ‫ששכרותו‬ ‫הטהורים‬ ‫—‬ ‫שהוא‬ ‫תדרשנו‬ ‫וראיתי‬ ‫הדרך‬ ‫‪5‬‬ ‫ובקשת‬ ‫רחוק‬ ‫רע‬ ‫הלבבות‬ ‫‪2 8‬‬ ‫אם‬ ‫הדבקים‬ ‫ללבבות‬ ‫הזה‬ ‫שם(‬ ‫בדעתך‬ ‫ישיגהו‬ ‫‪1 3‬‬ ‫(‬ ‫מצואים‬ ‫‪8‬‬ ‫הבורא יתברך‬ ‫ועבדהו‬ ‫המתמיד (‬ ‫‪7‬‬ ‫מהם‬ ‫(‬ ‫‪5‬‬ ‫למיעוט ( התרים אחריו (‬ ‫(!‬ ‫בקשתו‬ ‫למעלה‬ ‫מכל‬ ‫בעולם‬ ‫שכל‬ ‫‪12‬‬ ‫גו׳‬ ‫ל״ה‬ ‫י׳יא(‬ ‫הטוב‬ ‫אינם‬ ‫בעל‬ ‫ריק‬ ‫אפס‬ ‫האמת‬ ‫אלהי‬ ‫ברא‬ ‫)איוב‬ ‫באמרם‬ ‫והוא דבר ק ש ה ל ה ש י ג ו‬ ‫גדולים‬ ‫כאשר‬ ‫כוונת‬ ‫זה‬ ‫אשר‬ ‫את‬ ‫‪4‬‬ ‫שהמעלה (‬ ‫בדורנו‬ ‫יתחייב‬ ‫יחכמנו‬ ‫‪6‬‬ ‫ידיעת‬ ‫כאשר‬ ‫ההיא‬ ‫גדולה‬ ‫לעבדו‬ ‫בא‬ ‫לבדו‬ ‫(‬ ‫יתברך יחנך האל ה ת ל מ י ד הותיק ( הנעים ‪5‬‬ ‫היא‬ ‫ראוי‬ ‫יגיעה‬ ‫'אותו‬ ‫השמים‬ ‫‪3‬‬ ‫ואמרו‬ ‫כי‬ ‫חיים‬ ‫ת ח ל ת האל (‬ ‫זה‬ ‫אשר‬ ‫בעלי‬ ‫ומעוף‬ ‫ממני‬ ‫שדבר‬ ‫הפשוט‬ ‫משאר‬ ‫שהקדמנו‬ ‫ששאלת‬ ‫נתן‬ ‫האחד‬ ‫ל ל ש ו נו ת ‪.‬‬ ‫—‬ ‫‪ P‬תזניחנו ‪) M‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ף‬ ‫‪ad.‬‬ ‫•במיעוט ‪) H‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪om. .‬‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪st‬‬ ‫) —׳ ‪ .‬מ א מ ר‬ ‫והשני‬ ‫)דיה‬ ‫כתוב‬ ‫א׳‬ ‫עשות‬ ‫כ״ח‬ ‫בתורת‬ ‫ט׳(‬ ‫משה‬ ‫ולא‬ ‫(‬ ‫ממנו‬ ‫תעזבנו‬ ‫‪1 5‬‬ ‫(‬ ‫שום‬ ‫העזיבה‬ ‫ולא‬ ‫‪1 7‬‬ ‫(‬ ‫הזאת‬ ‫‪2 2‬‬ ‫משכרות‬ ‫וירחיק‬ ‫‪1 4‬‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫היין (‬ ‫ומעשות‬ ‫בקשתך‬ ‫ואבטח‬ ‫להשיג‬ ‫שכר‬ ‫הגדולה‬ ‫הנוראה‬ ‫הוא‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ממנו‬ ‫יזניחך‬ ‫‪1 6‬‬ ‫ידבק‬ ‫עניני‬ ‫(‬ ‫ולא‬ ‫הזה‬ ‫הזה‬ ‫‪2 0‬‬ ‫רצונו‬ ‫לעד‬ ‫המקרים‬ ‫והרחוק‬ ‫ובענין‬ ‫ש כ ל ם רהוק‬ ‫הכלליים‬ ‫הוא‬ ‫(‬ ‫דבק‬ ‫הפילוסופים‬ ‫מהבורא‬ ‫לעמוד‬ ‫לאהבתי‬ ‫ית׳‬ ‫על‬ ‫‪2 0‬‬ ‫(מתאות העולם‬ ‫אמרו‬ ‫שאלתך‬ ‫לא‬ ‫יתפרד‬ ‫( מהבורא ית׳ ו ל א היה ל ׳‬ ‫‪3‬‬ ‫‪)H‬והוא‪—.‬השלמה‬ ‫‪) H‬״‬ ‫‪)H‬תניחנו‪—.‬‬ ‫יתרחק‬ ‫וקרוב ל ד ב ר‬ ‫ולא‬ ‫ומאום‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3 9‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫(‬ ‫בקשה‬ ‫שמו‬ ‫ספרי‬ ‫‪2 5‬‬ ‫(‬ ‫בחכמה‬ ‫‪2 5‬‬ ‫וראיתי‬ ‫הפילוסופים‬ ‫ה א ל ה י י ם רצון צורם ע ל י ה ם וראיתי ש א י ן ד ר ך ל מ ש ת ו ק ק‬ ‫‪1 6‬‬ ‫—‬ ‫אעצל‬ ‫(‬ ‫‪)H om.‬‬ ‫‪M p‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ף‬ ‫— ‪.‬עליו‬ ‫אותה‬ ‫‪M‬‬ ‫)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪*6) p‬‬ ‫־‬ ‫הידיעה‬ ‫‪2 9‬‬ ‫(‬ ‫‪-‬‬ ‫— ‪.‬ה ז ה ‪p om‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪**) M H‬‬ ‫‪2 8‬‬ .‬‬ ‫שכרות‬ ‫‪2 6‬‬ ‫דמות‬ ‫להשיג‬ ‫והנפשותהנרדמותתרדמת העצלות ד‪.‬ה ד ו ר ו ת ‪10‬‬ ‫והדרך‬ ‫זו‬ ‫דרך‬ ‫(‬ ‫לזאת‬ ‫דוד‬ ‫ע״ה‬ ‫*ועוד‬ ‫‪. p‬‬ ‫—‬ ‫ז‬ ‫‪.‬‬ ‫— ‪M om.‬ד ע‬ ‫בכתוב‬ ‫יתברך‬ ‫החכמים‬ ‫לדרוש‬ ‫אחריו‬ ‫*שהוא‬ ‫‪9‬‬ ‫ענין‬ ‫זה (‬ ‫האחד‬ ‫מדרך‬ ‫והטוב‬ ‫את‬ ‫ויתעלה‬ ‫ההוא‬ ‫לכל‬ ‫דור‬ ‫שהוא‬ ‫מהם‬ ‫ידיעת‬ ‫‪1 1‬‬ ‫וכמאמר‬ ‫אביך‬ ‫ואמר‬ ‫בעזבנו‬ ‫כי‬ ‫)דה׳׳י‬ ‫שנאמד‬ ‫תעלה‬ ‫ולא‬ ‫והפרטיים‬ ‫‪1 8‬‬ ‫(‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ובכל‬ ‫(‬ ‫ופחות‬ ‫מ כ ל ‪ .‬כמאמר‪—.‬‬ ‫)\‬ ‫‪.‬‬ ‫ערך‬ ‫כי‬ ‫ואם‬ ‫לך‬ ‫התאוות‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪ s.‬מבטא‬ ‫ראוי‬ ‫ל ה ל ל •‬ ‫‪1‬‬ ‫ו ק ב צ ן‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Pom. .org‬‬ ‫ע״י חיים ת ש ם ״ ח‬ ‫תהלה‬ ‫להודות‬ ‫אשר‬ ‫לאלי‬ ‫‪2‬‬ ‫הוא (‬ ‫יחודו‬ ‫האדם‬ ‫והשכילו‬ ‫יותר‬ ‫מלפנו‬ ‫מבהמות‬ ‫ארץ‬ ‫אחר‬ ‫ברכה‬ ‫לפי‬ ‫השלמה‬ ‫והמעלה‬ ‫הזה‬ ‫ואמרו‬ ‫הזה‬ ‫שיש‬ ‫והמבקשים‬ ‫בה‬ ‫שעברו‬ ‫ואף‬ ‫יצטרך‬ ‫שני‬ ‫מה‬ ‫ב״ש‬ ‫עקרים‬ ‫רצונו‬ ‫ועתה‬ ‫שלמה‬ ‫בני‪ .‫והוכנס לאינטרנט‬ ‫הועתק‬ ‫‪www.

‬‬ ‫עצמו‬ ‫שידע‬ ‫גופו‬ ‫הארוכים‬ ‫מתפאר‬ ‫(‬ ‫חיבור (‬ ‫מהחכמה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫( ו]ה[עולם הרוחאני וזאת היא ח כ מ ת‬ ‫קודם‬ ‫זה‬ ‫ועל‬ ‫‪1 8‬‬ ‫לזמן‬ ‫‪5‬‬ ‫הכמת‬ ‫שאחת‬ ‫אל‬ ‫המבטא‬ ‫מרובה‬ ‫ולקחת‬ ‫כן‬ ‫ידיעת‬ ‫ושמתי‬ ‫(‬ ‫והקדמתי‬ ‫כי‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ותכליתן‬ ‫ויתעלה‬ ‫‪1 2‬‬ ‫והיא‬ ‫והשנית‬ ‫חכמת‬ ‫אמתת‬ ‫אפשר‬ ‫ובענין‬ ‫היא‬ ‫טוסיקי‬ ‫תועלתו‬ ‫בחבטות‬ ‫החשבון‬ ‫ללמוד‬ ‫בלמודו‬ ‫למהר‬ ‫הרוחאני‬ ‫החכמות‬ ‫כל‬ ‫ידיעת• ה א ד ם‬ ‫עצמו‬ ‫מה‬ ‫חכמת‬ ‫זה‬ ‫שיצטרך‬ ‫שרצונו‬ ‫ומי‬ ‫והיא‬ ‫ואחר‬ ‫זה‬ ‫לבאר‬ ‫להרגיל‬ ‫והשלישית‬ ‫‪7‬‬ ‫•היא (‬ ‫•לכל‬ ‫כ*א‬ ‫עצמו‬ ‫‪1‬‬ ‫ארבע (‬ ‫מהם‬ ‫—‬ ‫‪.‬ו ה ה ק ש י ו ת ‪8) H‬‬ ‫לאדם ידיעת‬ ‫‪.‬מ י ד י ע ת ‪ .‬‬ ‫ושהוא‬ ‫עולם‬ ‫‪2 3‬‬ ‫אשר‬ ‫יצטרך‬ ‫וכללים‬ ‫‪3‬‬ ‫—‬ ‫(‬ ‫בא‬ ‫( לארבעה‬ ‫הפילוסופים‬ ‫ר׳ל‬ ‫הגבורה‬ ‫ומהיות‬ ‫כאשר‬ ‫האדם עצמו‬ ‫לפילוסוםיא‬ ‫ולמאוס‬ ‫לו‬ ‫לשאלתנו‬ ‫לו‬ ‫כמעלת‬ ‫לזולתו‬ ‫כ נ ש ר י ם וגו׳ ו ק ר א ת י‬ ‫ב ב א ו ר כ ל ל י ם מן‬ ‫בעקביהם‬ ‫ה ג ל י ל י ם ‪Giosse‬‬ ‫״‬ ‫השמור‬ ‫ו א מ ת ת ם והואיל ומנינו מנין ה מ א מ ר ו ת‬ ‫‪1‬‬ ‫ף‬ ‫‪3 9‬‬ ‫(‬ ‫‪2 2‬‬ ‫(‬ ‫‪!0‬‬ ‫מי־־אתי ה ד ר כ י ם‬ ‫לכל‬ ‫מאשר‬ ‫בלשוני‬ ‫יו‬ ‫דמות‬ ‫הכל‬ ‫והצעה‬ ‫‪2 6‬‬ ‫(‬ ‫ידע הכל‬ ‫בחכמה‬ ‫לאמתתי‬ ‫והגענו‬ ‫חולף‬ ‫בידיעת‬ ‫‪ .‬המוכח׳ ‪H‬‬ ‫—‬ ‫‪1 5‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫!‪j‬‬ ‫)‪33‬‬ ‫‪33).‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫שם‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪SE‬‬ ‫‪K‬‬ ‫)‬ ‫‪S1‬‬ ‫‬‫ף‬ ‫‪3‬‬ .‬הגשמי‬ ‫‪1‬‬ ‫ף!‬ ‫—‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ב‪—.‬אליה‬ ‫‪3 6‬‬ ‫האדם‬ ‫עולם‬ ‫קטן‬ ‫לפי‬ ‫הגשמי‬ ‫‪1 1‬‬ ‫( ממנה‬ ‫(‬ ‫ושביל‬ ‫בל (‬ ‫שמידיעתו‬ ‫ה א ד ם נ פ ש ו כי מ י ד י ע ת ו‬ ‫שהיא‬ ‫‪1 0‬‬ ‫זולתו‬ ‫העולם‬ ‫‪9‬‬ ‫התלמיד‬ ‫ומי‬ ‫הפילוסופים‬ ‫כל‬ ‫וקוי‬ ‫(‬ ‫זה‬ ‫לפי‬ ‫ד׳‬ ‫‪3 2‬‬ ‫אמרו‬ ‫הניגון‬ ‫וההקשות (‬ ‫שלא‬ ‫במעלת‬ ‫שראוי‬ ‫שיעזרני‬ ‫(‬ ‫נקרא‬ ‫הענין‬ ‫מיכלתי‬ ‫‪2 8‬‬ ‫(‬ ‫את‬ ‫‪1 3‬‬ ‫הנדסה (‬ ‫והרביעית‬ ‫המובחר‬ ‫לפי‬ ‫והיא‬ ‫השכליות‬ ‫ויקוץ‪.‬‬ ‫—‬ ‫אותה‬ ‫( א ש ם וידעת*‬ ‫בכתוב‬ ‫‪P‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪p‬‬ ‫—‬ ‫‪om.‬‬ ‫ספר‬ ‫‪H ad.‬חבור‬ ‫‪H P‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪20‬‬ ‫)ישעי׳‬ ‫להבא‬ ‫קטן‬ ‫—‬ ‫‪)H‬כאשד‪—.‬‬ ‫פעולותיהם‬ ‫‪om.‬הארבע ‪) H‬‬ ‫‪•) P‬‬ ‫״‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ . — ") H M‬ש י ש ב ע ו ל ם ‪P‬‬ ‫שבזה‪—.‬‬ ‫‪4 0‬‬ ‫כמנהג‬ ‫(‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫מה‬ ‫להשלים‬ ‫‪J‬‬ ‫‪.‬א ב ק ש מ ה א ל י ת ב ר ך ש י ע ז ר נ י ו י ש מ ר נ י ‪ . M‬‬ ‫‪ H ad.‬‬ ‫)‬ ‫‪P‬‬ ‫ף‬ ‫‪ ) H ad.‬פ׳ המינים‬ ‫בו כי‬ ‫ומאתו‬ ‫‪2 9‬‬ ‫(‬ ‫‪3 1‬‬ ‫חבורי (‬ ‫(‬ ‫וכוונתנו‬ ‫ובמיני‬ ‫עולם‬ ‫ומה‬ ‫האלהות‪.‬‬ ‫‪ H‬ף‬ ‫)״‬ ‫‪.‬‬ ‫‪) H M‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪S5‬‬ ‫—‬ ‫‪om. H‬‬ ‫*‬ ‫‪8‬‬ ‫ ‪H om.‬‬ ‫‪) P‬הקטן‪— .‬ש ה י א‬ ‫כמפתח‬ ‫(‬ ‫ידע‬ ‫( נפשו‬ ‫לידיעת‬ ‫(‬ ‫לרדת‬ ‫ואני‬ ‫כ ח ‪.‬‬ ‫— ‪.‬מ ח ט ו א ו י ד ע ת י ובו׳ ‪H‬‬ ‫)‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫זה‬ ‫טובים ומעבדות והגמול‬ ‫ף‬ ‫‪H om.‬‬ ‫ובכל‬ ‫שאלנו‬ ‫‪ . — »7) p‬‬ ‫‪**) H om.‬‬ ‫‪3 8‬‬ ‫מעשים‬ ‫ממיטב‬ ‫חכמת‬ ‫הראוי‬ ‫אליהם‬ ‫מחכמת‬ ‫של‬ ‫‪1 8‬‬ ‫(‬ ‫מאמרות‪.‬ה ע ו ל ל ‪).‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪2 7 .‬‬ ‫)‬ ‫‪30‬‬ ‫הפילוסופים‬ ‫נשוב‬ ‫‪2 2‬‬ ‫—‬ ‫‪25‬‬ ‫הענין‬ ‫) — ‪ .‬‬ ‫ימתחילו‬ ‫קטן‪.‬להשלים‬ ‫‪SL‬‬ ‫ף׳‬ ‫)‬ ‫‪14‬‬ ‫‪om.‬‬ ‫‪«) H om.‬ה ח י ב ו ר ‪)M‬הנדםיה‪—.‬ממנו ‪M‬‬ ‫ב ל ‪ P‬מ כ ל ‪) H‬את‪— .‬‬ ‫‪— «) H‬‬ ‫‪)P‬מהיות‪—.‫‪4‬‬ ‫לייהוד‬ ‫על‬ ‫היא (‬ ‫הארתמאתקי (‬ ‫‪2‬‬ ‫ספרים אלו‬ ‫‪3‬‬ ‫התשבורת‬ ‫חכמת‬ ‫‪6‬‬ ‫התכונה (‬ ‫כל‬ ‫וראיתי‬ ‫המתחיל‬ ‫כוונתי‬ ‫הכל‬ ‫כ״ש‬ ‫שלא‬ ‫‪1 5‬‬ ‫(‬ ‫העולם‬ ‫כי‬ ‫שידע‬ ‫ידע‬ ‫זולתו‬ ‫שבעולם‬ ‫הפילוסופיא‬ ‫עולם‬ ‫הגשמות‬ ‫ית׳‬ ‫‪2 0‬‬ ‫העמוקים‬ ‫איני‬ ‫אין‬ ‫העזרה‬ ‫אשר‬ ‫ל״א(‬ ‫מ׳‬ ‫ספר‬ ‫זה‬ ‫אשר‬ ‫כוונתי‬ ‫(‬ ‫מטבעי‬ ‫ואינו‬ ‫ישמרנו‬ ‫יחליפו‬ ‫(‬ ‫קטן‬ ‫‪3 3‬‬ ‫(‬ ‫הואיל‬ ‫החכמים‬ ‫ה מ א מ ר‬ ‫ה מ א מ ר‬ ‫ה ר ב י ע י‬ ‫הזה‬ ‫‪3 5‬‬ ‫אין‬ ‫בעיקרים‬ ‫לצאת‬ ‫וללמוד‬ ‫עמידה‬ ‫—‬ ‫'‪.‬ף*‬ ‫‪-‬‬ ‫‪om.‬ה א ר ט מ א ת י ק י ‪j H‬חכמת‪— .‬לבאר‬ ‫‪8‬ג‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪3 4‬‬ ‫ה מ ו ר כ ב י ם ח ו ל פ י ם ‪GI.‬״‬ ‫(‬ ‫‪!5‬‬ ‫(‪.‬יעלו‬ ‫‪2 1‬‬ ‫להיות‬ ‫ולא‬ ‫וישמרני‬ ‫חבורא‬ ‫בשבילו קראוהו‬ ‫פ׳ ת כ ו נ ת‬ ‫‪P‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ויאמצני‬ ‫עולם‬ ‫לאהבתי‬ ‫‪1 7‬‬ ‫חק‬ ‫שכן‬ ‫לעצמו‬ ‫ונפשו‬ ‫בשומם‬ ‫דרך‬ ‫האדם‬ ‫להקדים‬ ‫ה ש ל י ש י‬ ‫והעונש‬ ‫)*‬ ‫בכל‬ ‫אל‬ ‫יביא‬ ‫מה‬ ‫ה מ א מ ר‬ ‫אשד‬ ‫זה‬ ‫להשיג‬ ‫ה מ א מ ר‬ ‫העולם‬ ‫מדרדגה‬ ‫*שזה‬ ‫התכוננו‪.‬‬‫‪.‬‬ ‫—‬ ‫(‬ ‫ורשם‬ ‫ידע‬ ‫עצמו‬ ‫החכמה‬ ‫בורא‬ ‫לקוץ‬ ‫בהקדמות והצעות‬ ‫( ושהוא‬ ‫ה ש נ י‬ ‫‪3 4‬‬ ‫אבר‬ ‫החיבור‬ ‫ה ר א ש ק‬ ‫הזה ה ג ש מ י‬ ‫מחטוא‬ ‫יתברך הוא‬ ‫וחלקתי‬ ‫‪3 7‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪1 4‬‬ ‫שיש‬ ‫הקיצור והקרוב‬ ‫אבקש‬ ‫(‬ ‫‪5‬‬ ‫ושמתי‬ ‫הפילוםופיא‪ .‬‬ ‫‪.‬אין ז ה‬ ‫‪*0) p om.

‬‬ ‫‪.‬‬ ‫והריח ‪H‬‬ ‫האדם‬ ‫ב ד כ ת י ב ‪ P‬ו‪.‬ה י א ‪) H‬וחלק‪.‬‬ ‫— ‪P om.‬ונסצ‬ ‫)״‬ ‫ולא‬ ‫‪) P‬י‬ ‫אבל‬ ‫‪ .‬השכל‬ ‫—‬ ‫כה‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪)H om.‬ע ז ר ׳ ‪ .‬‬ ‫השגת‬ ‫הדברים‬ ‫הנפש‬ ‫לא‬ ‫א מ ת ת הדברים‪.‬טי‬ ‫אליה‬ ‫התכוונו‬ ‫ויבטחו‬ ‫בך‬ ‫‪4‬‬ ‫בספור (‬ ‫שאין‬ ‫מ ה‬ ‫כל‬ ‫‪1 1‬‬ ‫חלק‬ ‫ובו‬ ‫‪0‬נ‬ ‫הדבר‬ ‫אשר‬ ‫הנבראים‬ ‫המבטא‬ ‫(‬ ‫נוכל‬ ‫נפשנו‬ ‫מציאות‬ ‫להתנצל (‬ ‫כפי‬ ‫מתוקנות‬ ‫מה‬ ‫ומציאות‬ ‫דבר‬ ‫אלא‬ ‫להם‬ ‫שום‬ ‫כי‬ ‫אפרים‬ ‫אשר‬ ‫קודם‬ ‫הנמצאים‬ ‫השגתו‬ ‫סכל‬ ‫יי‬ ‫מה‬ ‫‪1 9‬‬ ‫לנו‬ ‫(‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫‪°‬־‬ ‫‪1 8‬‬ ‫כל‬ ‫איך‬ ‫ואנו‬ ‫(‬ ‫לפי‬ ‫רבד‬ ‫ראוי‬ ‫ה ר א ש ו ן‬ ‫ה ש נ י‬ ‫מן‬ ‫‪1 6‬‬ ‫היא‬ ‫לפי‬ ‫( *ומי‬ ‫שלא‬ ‫ובו‬ ‫פעולותינו‬ ‫דנה‬ ‫יאין‬ ‫לך‬ ‫מבואר‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ועכשיו '(‬ ‫השכל‬ ‫אצלט‬ ‫*מי‬ ‫שים'‬ ‫וכל‬ ‫שלא‬ ‫מציאות‬ ‫ידע‬ ‫‪2 2‬‬ ‫ידע הדברים‬ ‫‪1 3‬‬ ‫(‬ ‫נאמת‬ ‫עושות '(‬ ‫יתאמתו‬ ‫שכל‬ ‫ובין‬ ‫מכל‬ ‫מצד‬ ‫אשר‬ ‫בנו‬ ‫‪1 7‬‬ ‫(‬ ‫להם‬ ‫לגל‬ ‫על‬ ‫השקר‬ ‫נמצאו‬ ‫מהם‬ ‫אינו‬ ‫הגשמיים‬ ‫לחמשה‬ ‫באיכות‬ ‫אינ׳‬ ‫(‬ ‫והשקר‬ ‫השכל‬ ‫ואיך‬ ‫‪1 0‬‬ ‫האמת‬ ‫האמת‬ ‫אפס‬ ‫המחשבי‬ ‫בהכרח‬ ‫שכל‬ ‫בין‬ ‫ופצר‬ ‫המ־שגות‬ ‫הזה‬ ‫נבדיל‬ ‫*שהשכל‬ ‫‪2 1‬‬ ‫יועילו‬ ‫שיש‬ ‫השכל‬ ‫רואים הבהמות‬ ‫הנבראים‬ ‫זה‬ ‫ובו‬ ‫הוא‬ ‫הסתירה‬ ‫על אמתתש‬ ‫המאמר‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫(‬ ‫‪3‬‬ ‫ב״ח‬ ‫זולתינו‬ ‫נשיג‬ ‫ל ד ב ר י ם אינו ע ו מ ד‬ ‫ופתי‬ ‫‪1 2‬‬ ‫שהחלק‬ ‫על‬ ‫דבר‬ ‫וחלקתי‬ ‫(‬ ‫ה ר ש ך‬ ‫מ ה ק ד מ ו ת‬ ‫והיתרון (‬ ‫הגשמי‬ ‫(‬ ‫קצות‬ ‫ובדירתנו‬ ‫לפי‬ ‫ידיעת‬ ‫‪1 4‬‬ ‫נפש‬ ‫תאותיהם‬ ‫משאר‬ ‫הואיל‬ ‫‪1 5‬‬ ‫עזבת‬ ‫ד‪/.‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫לעולם‬ ‫(‬ ‫‪ :‬ב ד ל נ ו ‪) H‬י — ‪ .-‬ועתה ‪p‬‬ ‫‪)P‬שאין‪—.‬והשקר ‪H P‬‬ ‫׳עושים‬ ‫‪j‬״‬ ‫ף —‪.‬‬ ‫ה נ פ ש‬ ‫הראות‬ ‫‪1 7‬‬ ‫—‬ ‫נמס‬ ‫לו‬ ‫ה ר א ש ו ן‬ ‫והמציאות‬ ‫— ‪.‬‬ ‫המושגות‬ ‫היא‬ ‫בשני‬ ‫מה‬ ‫והריח‬ ‫שנודע‬ ‫והטעם‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫‪2 3‬‬ ‫בעולם‬ ‫היסודות‬ ‫הגשמי‬ ‫מה‬ ‫‪2 4‬‬ ‫שבו‬ ‫הנולדים‬ ‫א‬ ‫‪p‬‬ ‫— ‪. — *.‬נערך ‪H‬‬ ‫)‪om.‬‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫השלשה‬ ‫ה ש ל י ש י‬ ‫מורכב‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫פן‬ ‫ה ר ב י ע י‬ ‫‪5‬‬ ‫ערוך‬ ‫והוא‬ ‫שכל‬ ‫העולם‬ ‫(‬ ‫אליי‬ ‫יי‬ ‫‪2 6‬‬ ‫גוף‬ ‫והמרו‬ ‫(‬ ‫היא‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫איך‬ ‫מ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ף — ‪.‬‬ ‫‪M om.‬‬ ‫ר כ ה לנפש החכמה‬ ‫וקודם‬ ‫‪M‬‬ ‫)‬ ‫‪S1‬‬ ‫)‬ ‫שתבא‬ ‫‪iJ‬‬ ‫‬‫‪IC‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫(‬ ‫‪3 0‬‬ ‫(‬ ‫)‪. — *3‬‬ ‫)‪*8‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪P‬‬ ‫‪om.‬‬ ‫‪.‬בו‬ ‫הוא‬ ‫יי‬ ‫שהם‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪1 5‬‬ .‬ת א ו ו ת ם ‪) P‬״‪.‬‬ ‫ה ח מ י ש י‬ ‫בטבעו‬ ‫ישכל‬ ‫(‬ ‫מן‬ ‫הארבעה‪.‬קצ ות‪—.‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪. H‬ד ב ת י ב ‪H‬‬ ‫‪.‬‬ ‫מחומר‬ ‫ימלטו‬ ‫ימעצפ‬ ‫וצורה‬ ‫ומקרה‪.‬‬ ‫מצד החומר‬ ‫השכל‬ ‫‪H‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪.‬י מ צ א ו‬ ‫‪2 6‬‬ ‫)״‬ ‫א מ ת ת‬ ‫והשמע‬ ‫‪3‬‬ ‫הגשמי‬ ‫ענינים‬ ‫־‬ ‫‪M P .‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫האדם‬ ‫דומה‬ ‫הזה‬ ‫‪2 7‬‬ ‫( מטבעו‪.‬ב ס פ ו ר ־ ‪ .‬ו ע ט ״ ‪) H‬י — ‪ .‬‬ ‫שבעולם‬ ‫שבשני‬ ‫מחשבה‬ ‫היתרון‬ ‫כל‬ ‫בו (‬ ‫אש‪-‬‬ ‫למלאות‬ ‫כל‬ ‫‪8‬‬ ‫נבדלנו‬ ‫כוונתנו‬ ‫מ ס פ ו ר ו‬ ‫(‬ ‫בטבענו‬ ‫להוציא‬ ‫ש פ ך כי‬ ‫‪5‬‬ ‫ד ר ך‬ ‫לא‬ ‫באל״(‬ ‫ה ר א ש ו ן‬ ‫‪5‬‬ ‫ועל‬ ‫והבטח־! ‪(.‬‬‫‪ -‬״*הוא ‪H‬‬ ‫)‬ ‫‪IS‬‬ ‫ף‬ ‫)‬ ‫״‬ ‫‪) P‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪!11‬‬ ‫מצדני‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫י ש ו ב אליי‬ ‫‪.‬‬ ‫הוא‬ ‫הנפש‬ ‫ישיג‬ ‫ההרגשי‬ ‫הדברים‪.‫‪5‬‬ ‫ונבאר‬ ‫שיעדנו‬ ‫‪3‬‬ ‫ככתוב (‬ ‫איטר‬ ‫הכונה‬ ‫י״א(‬ ‫) ת ח ל י ם ‪.‬ ‫ף ע‬ ‫בהרגש‬ ‫יהנך‬ ‫והאחד‬ ‫ההרגשות‬ ‫בשכל‬ ‫פירוש‬ ‫והשכל‬ ‫פועל‬ ‫‪ad.)P‬הבטהון‪—.‬והטעם‬ ‫‪• 1* . -‬ב ש ם ‪.. .‬שנדע ‪P‬‬ ‫ף‬ ‫)‬ ‫‪S0‬‬ ‫ף*‬ ‫‪p om.‬ומיתרון‬ ‫ת ש י ג‬ ‫הבורא‬ ‫החמש‬ ‫‪M‬‬ ‫הזה‬ ‫בכללו‬ ‫‪2 5‬‬ ‫יאין (‬ ‫עמידה‬ ‫‪.)H‬שגוף‪—.‬‬ ‫—‬ ‫באדם‬ ‫מן‬ ‫והמישוש‬ ‫ו כ ש ה ו א ‪Giosse:‬‬ ‫הוא‬ ‫האחד‬ ‫באחת‬ ‫‪2‬‬ ‫— נ פ ש «‪ .‬‬ ‫יודעי‬ ‫ה מ א מ ר‬ ‫לי‬ ‫‪1‬‬ ‫והתקרה‬ ‫הגדול‬ ‫איכות‬ ‫( •נמצא‬ ‫‪2 3‬‬ ‫(‬ ‫שערים‪. — ) P‬ד ה נ צ ל‬ ‫‪)M P‬ואינם‪—.‬‬ ‫שכל‬ ‫!‪2‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪. H om.

.‬ת ש ע ‪•) M P‬‬ ‫— ‪.‬ל‬ ‫_ ‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ה כ ל ל ו ת ‪H G1.‬ש א י ש מ צ ו י י ר ‪ H‬ף — ‪ .‬הגופים ‪M‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫— ידיעת ‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ ‪.‬ב ו ל ם ‪) H‬ולא‪.‬״ !‬ ‫»(‪11‬‬ ‫ו‬ ‫‪B‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ף ‪• -‬בהשגת ‪— ) M‬‬ ‫ ‪*«) P om.‬‬ ‫‪ M‬ף * — ‪. .‬ש ו ש ד ב ר ל פ י‬ ‫‪43‬‬ ‫‪4 5‬‬ ‫‪4 4‬‬ ‫ה מ ד ע היא '( ה ש ג ת ה נ פ ש א מ ת ת ה ד ב ר י ם ו ש ת ק י ף א ו ת ם ב ד ע ת ה ( ו ת ע מ ד (‬ ‫‪-‬‬ ‫מדע ‪ M‬ף‬ ‫‪ . Je‬כ ח ) — • ל ע י נ י נ ו ‪) P‬‬‫‪) P‬׳‪ .‬‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫‪11‬‬ ‫‪.‬ר״ל‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .‬ו ת ע צ ו ר ז ג ׳' *• —‬ ‫הכלית‬ ‫ב ד ע ת ‪«) H‬‬ ‫—‬ ‫‪3 0‬‬ .‬‬ ‫‪21‬‬ ‫(‪1‬‬ ‫‪J‬‬ ‫— ‪ .‬ובהרגשות‪ .‬א מ ר ו ה פ י ל ו ס ו פ י ם *־‪ 1‬ף‬ ‫‪ H‬ף — ‪.‬הימין ‪P‬‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫‪H‬‬ ‫) ‪9‬‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ ‪ . — 9j P om. Richtig• dm-fte seiu‬ה א ד ם‬ ‫‪) P ad.‬ב א י ש י ם ‪ H‬ף׳ —‬ ‫‪ .‬״היא (‬ ‫‪2‬‬ ‫יעל‬ ‫לכולם ‪(.‬להיותו ‪M‬‬‫‪23‬‬ ‫‪LFI‬‬ ‫—‬ ‫‪denfaiis:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫( ‪1‬‬ ‫‪ . behandelt.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫האישים (‬ ‫ד ל ת ־ מקריהם נ כ ו ה צ ב ע • ש ה ו א‬ ‫הדברים‬ ‫בדבר ״כן‬ ‫הטעם‬ ‫כן א מ י‬ ‫הפילוסוף (‬ ‫כלומד‬ ‫הרגש‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ישיג (‬ ‫לא‬ ‫והריה‬ ‫המטעם‬ ‫‪4‬‬ ‫מדע (‬ ‫כ׳‬ ‫‪7‬‬ ‫בהרגש‬ ‫הרגש‬ ‫הרגש האף‬ ‫וכן‬ ‫אינו כ*‬ ‫אם‬ ‫ההרגש‬ ‫הכליות (‬ ‫הראות‬ ‫כאשר‬ ‫בנפש‬ ‫ישיגם‬ ‫‪8‬‬ ‫ש ה נ פ ש ת ש י ג המינים הגבוהים והמינים ה ש פ ל י ם ו י ד י ע ת ה נ פ ש ה י א א מ ת ת ( ‪5‬‬ ‫הדברים וטבעם‬ ‫‪9‬‬ ‫שהוא‬ ‫והמשל‬ ‫רוחאניותיהם ^‬ ‫‪1 0‬‬ ‫שישיג (‬ ‫ה ס פ ר כי מ ה‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ממנו ה ר ג ש ה ר א ו ת ה ו א ה צ ב ע ו ה ת ב נ י ת ודבר ז ה י ו ש ג ( ב א מ צ ע ו ת ה ג ו ו נ י ם (‬ ‫‪1 3‬‬ ‫כ ה הציור א ש ר‬ ‫ותדמה (‬ ‫במוקדם‬ ‫‪15‬‬ ‫צורה‬ ‫‪1 4‬‬ ‫המוח (‬ ‫הצירה ההיא כ א ש ר‬ ‫‪1 0‬‬ ‫תצייר‬ ‫‪7‬‬ ‫ש א י נ ה מ צ ו י ה ( ל פ נ י ו ( ואה׳יכ י פ ק י ד ה ו ‪ ( /‬כ ה הציור ל כ ה ה מ ח ש ב ה‬ ‫הידוע‬ ‫ל נ פ ש החכמה ותהרהר‬ ‫רוהאניותו והוא‬ ‫ה נ פ ש ב ט ב ע ה ד ב ר ה ה ו א וענינו ו ת ש י ג ממנו ‪10‬‬ ‫ה ס פ ר ה ה ו א ה נ ה ה ת ב א ר ל ך כי י ד י ע ת‬ ‫המדע א ש ר ת ח ת‬ ‫‪1 8‬‬ ‫ה נ פ ש ה י א א מ ת ת הדבר ו מ ה ו ת י ו י ד י ע ת ה ה ר ג ש ה ם ( המקרים ו ה ק ל י פ ו ת וזה‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ארע ( לנפש‬ ‫‪2 0‬‬ ‫מפני‬ ‫וארע‬ ‫דקותה‬ ‫‪21‬‬ ‫קליפת (‬ ‫‪2 3‬‬ ‫בריא‬ ‫להיות (‬ ‫לגוף‬ ‫שאינו‬ ‫‪2 2‬‬ ‫הענינים ז ה ו ( א מ ת ת‬ ‫משום פ ג ע‬ ‫מ פ נ י עביו‬ ‫מ ש י ג כי א ם‬ ‫ה ש ג ת ( ה מ צ י א ו ת ההרגשי ויצטרך ההדגש‬ ‫וחולי‬ ‫הדבר‬ ‫ומוכן ל ק ב ל‬ ‫העין ‪15‬‬ ‫המורגש כי‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ש ל א ( ע ל בורי׳ א י נ ה מ ש ג ת הגוונים ע ל א מ ת ת ם כ י כ ש א ד ע‬ ‫בהיותה‬ ‫שנקרא‬ ‫ההול׳‬ ‫כשיגבר ע ל פ‬ ‫‪2 5‬‬ ‫בלשון ערב‬ ‫‪2 0 . — -‬ה י א ‪ )H‬יפקידה•—‬ ‫‪2.‬‬ ‫) י ד מ הלאדם‪—.‬ש ש ב כדז ‪P ad. bald wie fern.‬‬ ‫ן‬ ‫ש‬ ‫ס‬ ‫‪P‬‬ ‫דבר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-)H‬וההרגש‪—.‬ל ה ר ג ש‬ ‫‪3 2‬‬ ‫מוצרך‬ ‫לה‬ ‫‪3 3‬‬ ‫ל ש כ ל ו ה ת ב א ר כי ה מ ע ו ל ה ( א ש ר ב ד ע ו ת י נ ו ה ן (‬ ‫המורגש‬ ‫‪3 1‬‬ ‫ושההיגש (‬ ‫‪3 4‬‬ ‫השכליות כאשר‬ ‫‪35‬‬ ‫יראה ל א ד ם ( ה ל י כ ה ב י ב ש ה בעודו ב ת ו ך ה ס פ י נ ה ו י ה ט א ה ד מ י ו ן ( מ צ ד הדמיון‬ ‫‪36‬‬ ‫ויאמר א מ ת מצי־ ה ש כ ל * ל א מ צ ד ה ד מ י ו ן ( במו ש ב י א ר נ ו א ב ל ה מ ו ש פ ל ו ת‬ ‫ה ר א ש ו נ י ת ל א י ה ט א ׳ ל ע ו ל ם כ מ ו ש ה כ ל יותר מ ן ה ח ל ק ו ה מ ס פ ר מורכב מן‬ ‫‪3 8‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪4 0‬‬ ‫‪3 9‬‬ ‫הזוגית ( ופשוט והשיג ( האדם בשכלו י ד י ע ת ( הכליות ( ובהרגשות ידיעת‬ ‫‪4 1‬‬ ‫ה א י ש י ם א ב ל הדברים ה ר ו ה א נ ״ ם ת ש י ג ם ( ה נ פ ש ה ח כ מ ה ב ע צ מ ה ב ל א א מ צ ע‬ ‫‪4 2‬‬ ‫ש ה י א דומה להם ברוהאנות ו ב ד ק ו ת ( ו א מ ת ת‬ ‫' ] א מ צ ע י ת ‪ [1.‬־שי‪ ) P :‬״‬ ‫‪2‬‬ ‫‪) M‬ג‬ ‫— ‪ .‬התכליות ‪ P‬הכלליות‬ ‫‪.‬שיש ‪P‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ף — ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ד‬ ‫— ? אושתיהם ‪ M‬ף‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪)p‬אותם‪—.‬ד מ ר ‪ P‬ר מ ה ‪1‬ג ףי‪-‬‬ ‫־ _ ‪.‬אמת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ף — ‪ .‬מזוגות‪P 38•— .‬‬ ‫‪) n‬י — ‪ .‬א ל א ‪ M‬ף‪°-‬‬‫) ‪_ .‬‬ ‫אלרמק (‬ ‫תראה‬ ‫( האיסטומכא מרה שהורה‬ ‫הדברים‬ ‫‪2 7‬‬ ‫הדבר‬ ‫א מ ת ת ו כמו‬ ‫הנשמע‬ ‫הרואה ובין הדבר‬ ‫בהיותו‬ ‫כ ו ל ם א ד ו מ י ם וכן‬ ‫יטעם כל המטעמים‬ ‫א ם ל א יהיה ה ד ב ר ( ה מ ו ר ג ש מיכן ל ק ב ל א ו ת ו‬ ‫רהוק מ ן‬ ‫מרים וכן‬ ‫‪2 8‬‬ ‫יושג (‬ ‫ההדגש ל א‬ ‫על‬ ‫ה ש ו מ ע א ו ב ה י ו ת מ ס ך בין ‪20‬‬ ‫ה נ ר א ה דברים א ל ו ה ם מ ו נ ע י ם מ ל ה ש י ג‬ ‫‪2 9‬‬ ‫הדבר‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ב ה ר ג ש ה נ ה נ ת ב א ר ( כי ה ש כ ל * כ מ ו כ ף מ א ז נ י ם ( ‪ .‬‬‫‪ P‬ן! )ל‬ ‫‪2‬‬ ‫‪V1‬מוטעם‪..‫‪6‬‬ ‫־ ה ר ג ש מן‬ ‫ישיג‬ ‫‪1‬‬ ‫מקדה‬ ‫‪.‬ו ה ד מ ו ת ‪ P‬ו ה ת ר א ו ת ‪— 3) M‬‬ ‫ך‪1‬‬ ‫‪ bald wie maae.

‬ה מ ד ע ה ה כ ר ח י ‪P‬‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪3C‬‬ .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מוכרח‬ ‫פנים‬ ‫הברק‬ ‫ההרגשות‬ ‫כל‬ ‫מפורסמות‬ ‫נגד‬ ‫מן‬ ‫כת‬ ‫‪2 2‬‬ ‫אבל השאר לא יחלוק‬ ‫הנה‬ ‫מיני‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‬ ‫ף‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪om.‬‬ ‫—‬ ‫?‬ ‫‪P‬‬ ‫‪H‬‬ ‫ך‬ ‫)י‬ ‫‪P om.‬שיקבלו‬ ‫לדבר‬ ‫לך‬ ‫ו ע ל כן‬ ‫*נאמר‬ ‫) ו מ ד ע ‪1-1‬‬ ‫—‬ ‫בביאורם‬ ‫הגלוי‬ ‫המוכרחי‬ ‫‪ .‬ו א ש ד ‪») .‬‬ ‫ונשמעים‬ ‫( שכופר שהכל יותר‬ ‫להודות‬ ‫*יכפר‬ ‫‪9‬‬ ‫אריםטו׳‬ ‫(‬ ‫ולמופת‪.‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫(‬ ‫הראיה ש כ ת ב ת י‬ ‫‪.‬בדול‬ ‫‪2 1‬‬ ‫—‬ ‫‪) H‬מיני‪— .‬‬ ‫‪.‬הפשוט‬ ‫) מ פ ו ר ס ם נגד‬ ‫הביא‬ ‫הצורך‬ ‫‪P‬‬ ‫‪8‬‬ ‫וכו׳•‬ ‫— • ה מ ו ר ג ש ו ת ‪26) H‬‬ ‫מדע‬ ‫(‬ ‫שהדבר‬ ‫ועלי כן‬ ‫והואיל‬ ‫המופתי‬ ‫‪1 2‬‬ ‫במושכל‬ ‫מפני‬ ‫‪3 3‬‬ ‫הנעלם‬ ‫‪3‬‬ ‫‪) P om.‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪24‬‬ ‫—‬ ‫‪P om..‬‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪M‬‬ ‫ונפרד‬ ‫נבדל‬ ‫‪3 5‬‬ ‫בהם‬ ‫— ‪.‬‬ ‫) ב ש ו ט י ם וב״ש‬ ‫‪.‬ו ש ה ש ל ש ה מ ס פ ר פ ש ו ט ונקראו אלו מפורסמות ויש מ ו ש כ ל ו ת‬ ‫הכת‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫משכיל‬ ‫עומד‬ ‫השכלי כאדם‬ ‫מן‬ ‫שהם‬ ‫‪2 0‬‬ ‫שום‬ ‫לו‬ ‫להאמין (‬ ‫המוכרחי‬ ‫שאינו‬ ‫את‬ ‫מה‬ ‫יצטרך‬ ‫ה ש מ ש או ראות‬ ‫מה‬ ‫‪1 5‬‬ ‫כי‬ ‫שיעידו‬ ‫כי‬ ‫אשר (‬ ‫המדע‬ ‫לכפר‬ ‫נחשוב‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫המדע (‬ ‫דע‬ ‫‪5‬‬ ‫לענין‬ ‫‪4‬‬ ‫זה‬ ‫שראוי‬ ‫ב מ ד ע‬ ‫‪2‬‬ ‫הראי׳‬ ‫‪3*) p‬‬ ‫—‬ ‫‪M P om.‬ל ה י ו ת ם ‪>[ M‬‬ ‫)‬ ‫‪32‬‬ ‫ף* — ‪ .‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫כ׳‬ ‫‪3 8‬‬ ‫גלוי‬ ‫שיתבאר‬ ‫יותר‬ ‫בו‬ ‫ש ל א ר פ ט ו אמר א ר ס ט ו כי ה ח ו ל ק ע ל המורגש ב ח ו ש‬ ‫ל ו ו ב ר ‪=0) H‬‬ ‫‪2‬‬ ‫דבר‬ ‫נקראו‬ ‫עתה‬ ‫אחר‬ ‫מדע‬ ‫• י כ & ד נ ו ‪) H P‬לאדם‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫נבאר ‪P‬‬ ‫)»‬ ‫‪.‬ראיית ‪P‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪M ad.‬‬ ‫צריך‬ ‫בדבר‬ ‫‪8 4‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫(‬ ‫דם‬ ‫המוכרחי וזה היה רצון הפילוסופים ב א מ ר ם מ י ש כ ל ו ת *כלומר ש ה ם מ ו ש כ ל ו ת‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫רוב‬ ‫ע ל המורגשות ב מ ע ל ה הואיל ואנו מ ש ו ת פ י ם ע ם הבהמות כ מ ו ר ג ש ו ת‬ ‫המושכלות‬ ‫מעצמם‬ ‫‪2 1‬‬ ‫( אלו להם מושכלות ראשונות‬ ‫בעצמם‬ ‫באחת‬ ‫מה‬ ‫חכמיה‬ ‫כמין ה מ פ ו ר ס מ ו ת ושבו כ ו ל ם ל ה י ו ת‬ ‫המפורסמות‬ ‫אבל‬ ‫(‬ ‫ונגד‬ ‫המושכלים‬ ‫ה ש א ר 'והמקובלות‬ ‫במין‬ ‫הכיתות‬ ‫המושגות‬ ‫אצל‬ ‫מומחית‬ ‫נכללות‬ ‫הדברים‬ ‫ומקובלות‬ ‫והמודגשות‬ ‫‪2 5‬‬ ‫אשר‬ ‫אותו‬ ‫ההכרה‬ ‫לראיה‬ ‫ובמדע (‬ ‫מחלקיו‪ .‬לאמין‬ ‫ף‬ ‫‪M‬‬ ‫)‬ ‫‪C‬‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪10‬‬ ‫ה ש ל ם ר א ו י ל י מ ד ו ‪G1.‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪M‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪s‬‬ ‫־ ־‬ ‫‪P‬‬ ‫)י‬ ‫—‬ ‫&‬ ‫•להם ‪3) M P‬‬ ‫—‬ ‫וכוי•‬ ‫בת‬ ‫—‬ ‫‪om.‬‬ ‫ברברים‬ ‫‪1 6‬‬ ‫הוא‬ ‫ויושר (‬ ‫(‬ ‫שמיעת‬ ‫הנראים‬ ‫בספר‬ ‫‪1 7‬‬ ‫( מן‬ ‫המושכלים‬ ‫הרבדים‬ ‫מפורסם‬ ‫שהוא‬ ‫‪2 0‬‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫וכן‬ ‫כופר‬ ‫הכופר‬ ‫הרעם‬ ‫‪1 2‬‬ ‫ולא‬ ‫שום‬ ‫כאדם‬ ‫טוביק׳‬ ‫ההלק‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ושהדברים השוים לדבר א ח ד כולם נשוים‬ ‫בו (‬ ‫קול‬ ‫‪1 4‬‬ ‫אותו‬ ‫‪8‬‬ ‫טבעו‪.‬‬ ‫(‬ ‫ואין‬ ‫ף‬ ‫מן‬ ‫—‬ ‫שיהלקו‬ ‫או‬ ‫מקהילה‬ ‫‪2 9‬‬ ‫וישובו‬ ‫למעלה‬ ‫(‬ ‫( והמושבלות הראשונות‬ ‫( מ פ ו ר ס מ ו ת ובני ה א ד ם יקדימו‬ ‫וזאת‬ ‫הבהמית‬ ‫•ונבאר‪.‫‪7‬‬ ‫ע ל ו ת ם ה ט ב ע י ו ת וזה מ ס פ י ק בביאור א י כ ו ת מ צ י א ו ת נ ו ל ד ב ר י ם ו א י כ ו ת ה ש ג ת נ ו‬ ‫על‬ ‫‪1‬‬ ‫ונדבק (‬ ‫אותם‬ ‫‪3‬‬ ‫ר״ל (‬ ‫יוכל‬ ‫אותו‬ ‫אותו‬ ‫ראות‬ ‫ולייסר‬ ‫במדע‬ ‫פשוט‬ ‫‪1 5‬‬ ‫(‬ ‫‪1 8‬‬ ‫(‬ ‫יש‬ ‫יותר‬ ‫עליו‬ ‫‪1 0‬‬ ‫על‬ ‫(‬ ‫הכופר‬ ‫בשום‬ ‫שלמות‬ ‫דעתו‬ ‫או‬ ‫‪1 3‬‬ ‫האדם (‬ ‫ואם‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ככופר‬ ‫וצוד‪.‬חלק ‪P‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‬ ‫‪S3‬‬ ‫—‬ ‫‪ .‬עתה‬ ‫ובארנו‬ ‫חלקי‬ ‫— ‪.‬‬ ‫עתה‬ ‫ומפורסמות‬ ‫מה‬ ‫‪2 0‬‬ ‫הם‬ ‫(‬ ‫שהתפרסם‬ ‫עליהם‬ ‫שהיא‬ ‫המקובלות‬ ‫‪3 1‬‬ ‫(‬ ‫וכן‬ ‫לתת‬ ‫כל‬ ‫בקולר‬ ‫בעצמו‬ ‫הדבר‬ ‫ושהשלשה‬ ‫מספר‬ ‫( ושאר המדעים השכליים‬ ‫אצל‬ ‫עליהם‬ ‫ומושכלות‬ ‫רוב‬ ‫ונעשו‬ ‫כל‬ ‫שהכל‬ ‫אדם׳ כמו‬ ‫ראשונות‬ ‫החמין א ו‬ ‫והמושכלות‬ ‫‪2 8‬‬ ‫מן‬ ‫אצל‬ ‫שקבלנו‬ ‫(‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫הראש־נות‬ ‫המורגשות לפי שהן‬ ‫(‬ ‫ומשכיליה‬ ‫אצל‬ ‫או‬ ‫מינים‬ ‫ארבעה‬ ‫*המושבלות‬ ‫הס‬ ‫ההרגשות‬ ‫החמש‬ ‫פשכיליהם‬ ‫וחכמיהם‬ ‫מחכם‬ ‫הם‬ ‫מורגל‬ ‫מה‬ ‫מהרגש השמע‬ ‫‪3 2‬‬ ‫מורגשות‬ ‫(‬ ‫האמתיות‬ ‫והמפורסמות‬ ‫מבלי‬ ‫ומומחה‬ ‫שזכרנו‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ואין‬ ‫בהן‬ ‫יתבאר‬ ‫להודות‬ ‫‪3 0‬‬ ‫המדע‬ ‫‪Pom.‬קול‪— .‬‬ ‫—‬ ‫מאלה‬ ‫מוירחי‬ ‫( המדע‬ ‫אמתת‬ ‫היא‬ ‫המדע‬ ‫‪3 6‬‬ ‫(‬ ‫—‬ ‫והוא‬ ‫‪. H‬‬ ‫)*מדע‪—.‬דברים ‪M‬‬ ‫וז״ל‬ ‫‪M om.

‬ו א ל מ ד ב ד א ו ת ‪ P‬ף‬ ‫—‬ ‫‪.‬ע ל ‪ .‬פ ׳ ה מ ד ע ה ר א י ה ש ה ו א כ נ ו י ע ל מ ד ע ה ה כ ר ח י ‪ . .‬ו נ ש ל ם ‪1 om. — ") H‬ל כ ך ‪) H‬‬ ‫—‪. 137 emendh-t‬‬ ‫‪ .‬ו ע ל י כן‬ ‫החכמה‬ ‫נפש‬ ‫‪1 9‬‬ ‫( המבטא ה י א‬ ‫‪2 0‬‬ ‫נפש‬ ‫הקרנית (‬ ‫מכרת‬ ‫‪2 1‬‬ ‫והאדר‬ ‫נ‪-‬שיי‬ ‫הואיל• ‪2°‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫היוצא מן' החזה י נ י ע ה ו ( האדם ויחתכהו כ א ש ר י ח ת ו ך ( א ו ת ם‬ ‫א ב ל ' ה נ פ ש ׳החכמה היא‬ ‫ש א ר ב ע ל י חיים‪.‬וההרכבה‬ ‫‪1‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪25‬‬ ‫'‬ ‫‪. .• )-‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪•— ) 0‬׳ ‪ . 1-1‬‬ ‫‪ . P‬ג נ ש ל ם ‪ .‬‬ ‫‪S‬‬ ‫ה ה כ ר ח י ‪. . a.‬שנתבאר‪—.‬י — ‪. a. — 2) p‬ש א ם •• ‪.‬‬ ‫— ‪ scheint ausgefallen.‬ ‫ל ק ו ל כ מ ו ( ת ה י ו ל ו ל א זה ל א‬ ‫קצתם לקצתם‬ ‫היא‬ ‫א ת הרבי הידוע‬ ‫כוונתם• ו ל א יהי׳ צגביץ •אחר‬ ‫נכרי׳ ב ע ו ל ם‬ ‫הזה הגשמי‬ ‫והיי זה ס ב ה‬ ‫‪5‬צ‬ ‫‪-‬‬ ‫ל ה ב י ן בני י א ד ם ק צ ת ם ל ק צ ת ם ו א ח ר י ש ה ת ב א ר ( זה‪ . 0‬מוכיהי‪ .‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11( G1. . H‬‬ ‫י ע ה ו ‪jM .‬ו מ ו ר י ם ע ל י ו ו ה ם ה מ ח ש ב ה ו ה א מ י ר ה ל ב ד‬ ‫‪1 7‬‬ ‫' כ י ה מ ח ש ב ה ' ת ו ר ה ע ל ע צ ם ה ד ב ר י ם ויורה •ע ל י ו (‬ ‫‪1 0‬‬ ‫( ‪!5‬‬ ‫האמירה א ב ל החלק‬ ‫ה ש ל י ש י ה י א מורכב והוא ה ס פ ר והוא מורה ע ל ה א מ י ר ה וזה ל א יהיה מורה‬ ‫ע ל י ו א ב ל הוא מורה‬ ‫על‬ ‫נ ע ש ה המדע‬ ‫ה ש א ר שזכרנו׳ ו ע ל ה כ ל‬ ‫‪1 8‬‬ ‫ב א מ י ר ה והוא האויר א ש ר בו" י ה ג ה ( ה ו א י ל ו א מ ת ת‬ ‫נקראת‬ ‫ה ה י כ ר ‪ " .‬ה מ ו פ ת י ‪Texte‬‬ ‫ד‬ ‫‪ .‬יהגו ‪) .‬ו ב ע ז ר ת ה ב ו ר א ‪— ° ) P‬‬ ‫‪6‬ג‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪) H‬‬ ‫— ‪ . — -•>) . 1v. .• Jahrb.11 a. — ).‬‬ ‫מ ו כ ר ח י ‪) P‬היה‪— .‬מ ו ר י ם ‪ P‬ר׳ — ‪ .‬האמת‬ ‫‪2‬‬ ‫—‪. — ") P‬ה פ ש ו ט ‪ 0‬ה ו א פ ש ו ט ‪P om.Br 11.‬כי ה נ פ ש ה ח כ מ ה י‬ ‫‪2 4‬‬ ‫כשתקיף‬ ‫ונעשית‬ ‫על‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫( הדבר י ד ע ה א ו ת ו * ו כ ש ת ד ע״ א ו ' ת ו ( ת ש י ג א מ ת ת ו‬ ‫ה נ פ ש ל ד ב ר ה י ד ו ע מקום יאבל ל א מקום ג ש מ י ו ל א‬ ‫ת ש כ י ל הדברים‬ ‫גרמית א ב ל‬ ‫‪:‬‬ ‫ש כ ל י ברור ו ת ק י ף‬ ‫הקפה מקומית‬ ‫הקפה שכלית‬ ‫על עלתם‬ ‫הזאת‬ ‫ו ע ל כן נ ע ש י ת ה נ פ ש ל ד ב ר י ם ה י ד ו ע י ם ל ה מקום• ר ו ה א נ י ע ל הצורה•‬ ‫ו ע ל הענין הזה ע ת ה התבאר הענין במציאות הדברים‪.‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ל מ ע ל ה ה ו א בנוי ע ל ה מ ד ע המוכרחי ש א ם ( י ה י ה ( ה מ ד ע ה מ ו פ ת י ( א מ ת‬ ‫‪4‬‬ ‫בנוי ע ל‬ ‫יהיה * ה מ ד ע ה מ ו פ ת י (‬ ‫‪5‬‬ ‫*המדע‬ ‫והתחייב ממנו וכל מה‬ ‫ההכרחי (‬ ‫ש י ת ח י י ב מן ה א מ ת א מ ת כ מ ו ת ו מ פ נ י ש א ם יהי׳ ה ע ק ר צ ד ק ו ש מ ו ה מ ו ק ר מ ו ת‬ ‫המושפלות‬ ‫מ ש ת י ה ם בהכרח יציאה ת ד מ ה‬ ‫בעצמם יעל תנאי המבטא יצאה‬ ‫א ל המוקדמות בצדק ובאמת ע ל ת נ א י א נ ש י ה מ ב ט א בראיותיהם והקשותיהם ‪5‬‬ ‫וכבר‬ ‫בחבורנו א ש ר חברנו ב ח כ מ ת‬ ‫ה ת ב א ר זה‬ ‫‪6‬‬ ‫ואל מדאכראת (‬ ‫מהות‬ ‫ומשם יתבאר למי‬ ‫ה מ ב ט א ו ה ו א י ד ו ע א ל עיון‬ ‫ש י ר צ ה ל ע י י ן בו וכבר‬ ‫‪7‬‬ ‫בכאן‬ ‫התפאר‬ ‫‪8‬‬ ‫ה מ ד ע ה מ ו פ ת י ( ו מ ה ו ת ה מ ד ע ה מ ו כ ר ח י ( ו ש א י ן ביניהם ה פ ר ש ב צ ד ק‬ ‫כ ש ה י ה‬ ‫השגתנו‬ ‫ההקש‬ ‫לדברים‬ ‫התנינו ואחרי א ש ר‬ ‫והראי׳ צ ד ק כ א ש ר‬ ‫נבאר עכשיו א נ ה ימצאו הדברים‬ ‫סדרנו איכות‬ ‫‪9‬‬ ‫כ ו ו נ ת נ ו ( ‪!0‬‬ ‫ובזה ת ש ל ם‬ ‫‪10‬‬ ‫בע״ה׳ (‪. . am Kaude verbessert. emendirt‬ו א מ ת ת ו ‪) P‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪jM‬׳‪.‬המוכרהי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ M om.• Briill a.‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪27‬‬ ‫נשלם• (‬ ‫ח‬ ‫ה ש ע ר ( הראשון אתחיל ה ש ע ר השני‪.‬א ט י ל ה ‪betreffend‬‬ ‫‪ .‬ד ש נ י ף ‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫—‬ ‫‪3 0‬‬ .‬‬ ‫״‬ ‫‪s. Q. vgl. — ) H GI. — j.‬‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1 8‬‬ ‫נ‬ ‫‪ . Ein Passim. .‬‬ ‫ויהי׳ א ז הקול ל ע נ י ן כמו‬ ‫ט ף ויהי׳ היענין‬ ‫‪:‬‬ ‫הי׳ ל נ ו ד ר ך ל ה ב י ן ב נ י א ד ם‬ ‫ש ה נ פ ש החכמה‬ ‫לחברו ל פ י‬ ‫נ ו ש א ה • בקול‬ ‫‪2 3‬‬ ‫. — °-‬יחתכו‪—.‬ד ו א ‪.‬‬ ‫ה ד ב ר י ם ימצאו׳ ב א ר ב ע ה מ ק ו מ ו ת א ו ב ד ב ר י ם ע צ מ ם או ב מ ח ש ב ה‬ ‫‪1 1‬‬ ‫באמירה או בכתיבה ו ה כ ת י ב ה (‬ ‫י רוהאני פ ש ו ט‬ ‫‪1 3‬‬ ‫ת ת ח ל ק‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ש ל ש ה הלקים‬ ‫(‬ ‫או‬ ‫ה א ח ד הוא‬ ‫‪1 4‬‬ ‫( והוא מורה ע ל י ו והיא גוהר ב ע צ מ ו ( ו ה ש נ י ה ו א בין‬ ‫‪15‬‬ ‫ה פ ש ט ה והרכבה ויהיה מ ו ר ה ( ‪ .‬תחלק א ל ‪ ) P . o .‬דברנית‪—.‬‬ ‫‪.‬ב י ן ע צ ם ה ד ב ר ‪ad.‬המאמר ‪ P‬ו‬ ‫‪ H‬ף‪)H Mom.Bran.

‬‬ ‫המוסכמים בחומר ובצורה ו‬ ‫להבא‪ .‬חלף ‪ H‬חלוף ‪ p‬ף — ‪.‬‬ ‫היא‬ ‫ש י ש‬ ‫( ויש מהם‬ ‫‪1 0‬‬ ‫וצורה‬ ‫למין‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הבורא‪ -‬י ת ב ר ך ( כ י‬ ‫התחלה‬ ‫הדברים‬ ‫לדבר‬ ‫המעשיים‬ ‫והמשל בו כמו כ ס א‬ ‫מצורת‬ ‫מ ה ם חלוקה‬ ‫השיגו‬ ‫מ ו ב ד ל‬ ‫‪4‬‬ ‫ממקרה‬ ‫מן‬ ‫(‬ ‫ח כ ר ו וכץ‬ ‫והתהלפם‬ ‫בצורה‬ ‫ונשוב‬ ‫לו‬ ‫ובחום וזה‬ ‫ועוד‬ ‫נאמר ד ר ך‬ ‫צורה‬ ‫והמיץ‬ ‫כאשר‬ ‫השפל‬ ‫בחומר‬ ‫המין‬ ‫וצורה‬ ‫‪1 3‬‬ ‫כי ע ק ר‬ ‫ברוחאני‬ ‫^‬ ‫‪2 0‬‬ ‫דע‬ ‫גשמי‬ ‫‪2 5‬‬ ‫(‬ ‫עצם‪.‬‬ ‫כי‪.‬‬ ‫—‬ ‫‪2 0‬‬ ‫־‬ ‫— • ו ה ח ו מ ר ‪ H om.‬‬ ‫ומטה‬ ‫הראשון‪ .ה‪. — '31) H ad.‬‬ ‫‪'^)P‬‬ ‫— ‪ P om.‬בעזרת ה א ל‬ ‫ש י ע ד נ ו (‬ ‫דרך‬ ‫העליון‬ ‫ב צ ו ר ה‬ ‫ואבאר‬ ‫ובגשמי ונספר‬ ‫זה יועיל‬ ‫(‬ ‫כולם ל א‬ ‫מאלו‬ ‫(‬ ‫במקומו‬ ‫ימלטו‬ ‫ולא‬ ‫ב ק ל ו ת ‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ה ס כ מ ת ם‬ ‫הוא‪•.‬הומר‬ ‫ואיני‬ ‫המעשיים‬ ‫(‬ ‫החומר‬ ‫‪2 4‬‬ ‫סמיכות‪.‬לדבר ‪) H‬‬ ‫מהדומם ואיש‬ ‫‪ P‬ף׳ — ‪ .‬החוטר‪.‬מוסכמים‬ ‫הנמצאים‬ ‫‪8‬‬ ‫מ א מ ר‬ ‫לצורה‬ ‫סמיכות‬ ‫ש ה ם‬ ‫(‬ ‫ה‬ ‫הארבע׳ הוא‬ ‫אחד‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מבארים ־שהנמצאים‬ ‫ה ע ל י ו ן‬ ‫‪1 1‬‬ ‫מהיסודות‬ ‫מקום‬ ‫צ ד ק י‬ ‫ימלטו‬ ‫כי‬ ‫מחומר ‪5‬‬ ‫וצורת כ ל‬ ‫מ מ ל א מקומו י ח ל ף (‬ ‫מופת‬ ‫‪.‬ב‬ ‫קודם‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בחומר‬ ‫ונאמר‬ ‫בחומר‬ ‫‪1 5‬‬ ‫(‬ ‫לך‬ ‫מהות‬ ‫יתברך‬ ‫ב צ ו ר ה‬ ‫ומתחלפים‬ ‫( והואיל והתחייב‬ ‫כ ה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(‬ ‫בלבד לפי‬ ‫החומר‬ ‫הפועל‬ ‫נ ב א ר ם‬ ‫הדברים הרוחאניים‬ ‫‪8‬‬ ‫כ ד ב ר‬ ‫רוחאני‬ ‫‪2‬‬ ‫!‬ ‫*כמו‬ ‫רוחאני‬ ‫‪2 0‬‬ ‫מוחלט א ב ל‬ ‫ו ה ו מ ר ם‬ ‫‪ .‬ו ‪. — • ) H‬‬ .‬ף ‪.‬ש י ת ב א ר‬ ‫— ‪.‬הענין‬ ‫יאמר ד ר ך‬ ‫למין‬ ‫( ‪.‬א ש ר ל ב ש צורת‬ ‫אמתת‬ ‫ולולי‬ ‫החומר‬ ‫הוא‬ ‫יסוד‬ ‫_ ‪.‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫כ ל ו מד‬ ‫ו ה מ ש ל.‬ז ה‬ ‫‪ .‬מורגשים‬ ‫א מ ת‪ .‫‪9‬‬ ‫השני‪.‬‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫במציאות החומר והצורה והעצם והמקרה‪.‬ה ש פ ל ‪*) P‬‬ ‫— ‪. — 3) M‬ף‬ ‫‪3 5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ף‬ ‫‪.‬‬ ‫ה צ ר ו ף‬ ‫—‬ ‫‪3 5‬‬ ‫‪ H om.‬‬ ‫‪)H P om.‬‬ ‫‪J P‬העליון‪— . P‬־— ‪.‬סמיכות‬ ‫דרך‬ ‫ה ד ב ר י ם‬ ‫מתחלפים‬ ‫שהוא‪.‬ה ש פ‬ ‫עכשיו‬ ‫ו ב צ ו ר ה‬ ‫הידוע‬ ‫מחומר‬ ‫לו‬ ‫לחומר א ש ר‬ ‫סמיכות‬ ‫‪1 2‬‬ ‫בחומר‬ ‫זה‪.‬כמו איש‬ ‫‪21‬‬ ‫‪).‬ה ט ב ע ת והעגיל ו ה ע ל ה ה פ ו ע ל ת ה י א‬ ‫מ ל א כ ת‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ומהם‬ ‫שמו‪.‬‬ ‫( הו׳‬ ‫פ ׳ כ מ ו א ד ם־הגלגל•‪0‬‬ ‫י נ ו ‪) H‬י* — ‪ /‬ו נ ד ב ר ‪)P‬והפועל‪—.‬נבדל ‪H‬‬ ‫‪°) P‬‬ ‫‪") H GI.‬‬ ‫לשום‬ ‫דע‬ ‫יאמצך‬ ‫דבר•‬ ‫ושום‬ ‫י ל‬ ‫כשתתבונן‬ ‫וצורה‪.‬הגשמיים‪j H p .‬‬ ‫נרחיב‬ ‫ממלא‬ ‫חומר‬ ‫שהוא‬ ‫וראיה ל ז ה‬ ‫הוא העץ‬ ‫ה ג ש מ ו ת ‪ .‬‬ ‫‪ist walirscli. comimpirt‬‬ ‫שידענו‪—. -‬וי ת ק פ ם‬ ‫— '‪.‬‬ ‫— ‪die gauze St.‬‬ ‫ש א י ש י ה ם ‪.‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ם (‬ ‫בדברים‬ ‫והגשמיים‬ ‫( ‪.‬ושאדם‬ ‫— ‪ .‬־הסכמות‬ ‫‪1‬‬ ‫והעלה‬ ‫(‬ ‫‪0‬‬ ‫—‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫(‬ ‫‪ P‬ף‬ ‫‪.‬זה‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ל (‬ ‫( ו ה ת ק י י‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪ .‬מה‪ .‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(‬ ‫התכלית‬ ‫‪3‬‬ ‫התכליית‬ ‫‪ .‬א ל א‬ ‫הצ‪-‬רוף‬ ‫*מן‬ ‫מתחלפים‬ ‫והצורה‬ ‫ו כ ה‬ ‫בדברים ‪ .‬הצורף‪—.‬הרוהאניים (‬ ‫אומר דבר‪ .‬ה כ ה‬ ‫(‪.‬‬ ‫ר‪—.‬צ ד י ק ו ע ל ‪«) P‬‬ ‫ו מ ת ח ל פ י םבצורה‪—.‬ו א נ י ‪) p‬ד‪ . —.ganze Passus‬כמו•‪1‬‬ ‫(‬ ‫‪ P‬וצורה פי ש נ י א י ש י ם ממין‬ ‫‪ ) M . — 2‬ר ו ח א נ י ם ‪!0j M‬‬ ‫‪ H om.‬שהיינו‬ ‫והחומר‬ ‫‪2‬‬ ‫האחר הוא ש כ ל א ח ד‬ ‫ובכבידות‬ ‫היה‬ ‫מצאנו‬ ‫כלאחד‬ ‫וענינו‬ ‫אותם ל א‬ ‫ש י ס ו ד ם (‬ ‫יסוד‬ ‫הגשמות א ל א‬ ‫ובקור‬ ‫זה ל א‬ ‫והטבעיים‪.‬והצורה א ש א ל ך מ ש ל‬ ‫והגשמיים‬ ‫‪-‬מציאות‬ ‫(‬ ‫חומר‬ ‫הבירו‬ ‫ב ז ה ‪ . »j p‬ף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬ו‬ ‫‪8‬‬ ‫אחד‬ ‫מבעלי חיים‬ ‫‪G1.‬וחומר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪) 0‬י‬ ‫(‬ ‫מדרך פ ר ט‬ ‫הזהב •וצורתם צ ו ר ת ‪ .‬מוסכמים‬ ‫בחומר ומוסכמים‬ ‫הרוחאניים‬ ‫‪9‬‬ ‫ע צ ם‬ ‫‪6‬‬ ‫החומר‬ ‫ג ש מ י (‬ ‫והראיה ש כ ל‬ ‫ע ל (‬ ‫והצורה‬ ‫ו י ש מ ה ם ‪ .‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫כמו‬ ‫— ‪.‬ו נ ש ה עצמי• ‪ '0‬נ ש ם ע צ מ י ‪}H P‬דיפוד‪—. mi!• eiiie Glosse.‬ו נ ע ש ה‬ ‫לבאר‪ .‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ג‬ ‫—‬ ‫הדברים הגשמיים‬ ‫( כמו‬ ‫בזכרנו‬ ‫העצם‬ ‫בדברים‬ ‫לך‬ ‫שאין‬ ‫והמקרה‬ ‫‪.‬והצורה‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫ט‬ ‫‪G‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ • -‬י ה כ ו מ ז ‪'") H om.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫( לפי‬ ‫שביאור‬ ‫כן‬ ‫להתקשט בהם‬ ‫‪ .

‬‬ ‫‪om.‬ודותחלפתמ ‪H‬‬ ‫‪) P om.‬‬ ‫‪) M‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪S‬‬ ‫—‬ ‫ף‬ ‫•הטדה ‪) H‬‬ ‫—‬ ‫צורה‬ ‫ג‬ ‫ף‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫אנשוי‪—.‬‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫‪2 2‬‬ ‫ה ק ד מ נ ו (‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫ש ל א ימצא חומד מבלי‬ ‫‪ad. H‬‬ ‫‪) Hom.‬י — ‪ .‫‪10‬‬ ‫בדברים ה ג ש מ י י ם ‪ -‬א ב ל הדברים הרוחאניים החומר ל ה ם כטו הטין העליון והצורה‬ ‫כמו‬ ‫והעלה ה פ ו ע ל ת‬ ‫המין‪ .‬‬ ‫—‬ ‫‪) H‬י‬ ‫ד ב ר י ם‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪ .‬‬ ‫זה‬ ‫‪M‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫אהצורה‪—.‬ה ש פ ל‬ ‫והעלה‬ ‫התכליית‬ ‫העלה (‬ ‫הצוריית בדברים‬ ‫‪1‬‬ ‫האישים‬ ‫כמו הפרקים‬ ‫וההפרש‬ ‫בהסכמת‬ ‫בחומר‬ ‫‪4‬‬ ‫ובצורה‬ ‫ומה ש נ כ ל ל בענין זה‪.‬‬ ‫ש כ ל הנמצאים ל א ימלטו‬ ‫דע‬ ‫עומד בעצטו‬ ‫בעצמו‬ ‫כאחת‬ ‫אינו‬ ‫או‬ ‫ולא‬ ‫ומן‬ ‫שיהיה‬ ‫בזולתו‬ ‫השוא‬ ‫‪1 2‬‬ ‫(‬ ‫עומד‬ ‫או‬ ‫‪9‬‬ ‫מאחד מארבעה‬ ‫ב ז ו ל ת ו או‬ ‫שיהיה‬ ‫ח ל ק י ם ( או שיחי׳‬ ‫שיהיה‬ ‫עומד‬ ‫לא‬ ‫בעצמו‬ ‫להיות עומד *בעצמו‬ ‫‪-‬‬ ‫ובזולתו‬ ‫‪1 0‬‬ ‫עומד‬ ‫(‬ ‫ובזולתו‬ ‫‪1 3‬‬ ‫( שדבר‬ ‫‪1 1‬‬ ‫( ‪20‬‬ ‫זה‬ ‫בנמצאים כלומר ל ה י ו ת עומד בעצמו ובזולתו לפי שבהיותו עומד בעצמו‬ ‫‪1 4‬‬ ‫אינו צריך לזולתו להעמידו ואם יהיה עומד בזולתו נ מ צ א שאין בו ד י ו ת (‬ ‫לעמוד בעצמו ובביטול זה י ת ב ט ל ג״כ ש י ה ״ ל א עומד בעצמו ו ל א בזולתו‬ ‫שאין זה מן• הדרך ה מ ו ש כ ל‬ ‫ו ל א נ ש א ר מן‬ ‫בזולתו‬ ‫והעומד בעצמו‬ ‫או עומד בעצמו או‬ ‫החלקים ]!־־•[ארבעה כ׳׳א שיהי׳ ‪25‬‬ ‫ה ח ו מ ר והעומד בזולתו‬ ‫הוא‬ ‫‪ 6‬ג‬ ‫‪1 5‬‬ ‫הוא הצורה ש ע מ י ד ת ה ב ז ו ל ת ה ( * ו ה ו א ה ח ו מ ר ( בין ש ת ה י ה רוחאני׳‬ ‫בעצמו‬ ‫או גשמיי׳ ומן הדרך א ש ר הקדמנו ל א נ מ צ א דבר עומד‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫( שלא‬ ‫‪ 8‬ז‬ ‫יהי׳ שום דבר נ ש ו א ( בו ש א ם ל א ת א מ ר בן ת ב ט ל ה ח ל ק ה ש נ י ש ה ו א‬ ‫עומד בזולתו והחומר נ ו ש א והצורה נ ש ו א ה ז ל א יהיה נ ו ש א מ ב ל י נ ש ן י י!(־ ‪80‬‬ ‫ש ז ה מדרך‬ ‫מפני‬ ‫ו ה ת ב א ר זה נ ב א ר ע כ ש י ו ה ה פ ר ש א ש ר‬ ‫הסמיכות והואיל‬ ‫‪20‬‬ ‫בין העצם והחומר כי החומר הוא עצם ב כ ח מפני ש ק ו ד ם ש י ל ב ש צ ו ר ת ו (‬ ‫‪2 1‬‬ ‫*היה חומר והיה מציאותו בכח ואחר ש ל ב ש ( הצורה נ ע ש ה ע צ ם ו נ ע ש ה אז‬ ‫ובכל זה כבר‬ ‫מצוי ב פ י ע ל‬ ‫‪3‬‬ ‫תזה‪—.‬ה מ צ י א ו ת ‪ M‬מ צ י א ו ת‬ ‫‪) P‬בזולתו‪— .‬השוה‪— .‬הקדמתי‬ ‫‪M‬‬ ‫)‬ ‫‪22‬‬ .‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫במציאות ( העצם והמקרה *ומהות העצם והמקרה (‪.‬מ ת ח ל פ י ם ‪)M‬שנאמר‪—.‬‬ ‫ובהתחלפם (‬ ‫‪5‬‬ ‫כמו ש נ י ( ד ל ת ו ת הם ש נ י ה ם‬ ‫מוסכמים שחומר שניהם העץ וצורת ה ד ל ת א ח ת‬ ‫דברים בחומר ובצורה יסכימו ג״כ ב ש נ י‬ ‫הפועלת והעלה התכליית‬ ‫ההיולית והיא ה ח מ ר י ת‬ ‫ה ת ב נ י ו ת והואיל ו נ ש ל ם זה נ א מ ר‬ ‫המוסכמים בחומר ובצורה‬ ‫אבל‬ ‫ההיולית‬ ‫העץ ו ב ע ל ה הצוריית נ ע ש ה העגול ממהר ‪5‬‬ ‫ב ת נ ו ע ת ו ויותר ק ל מן המרובע ו מ ש א ר‬ ‫הדברים‬ ‫בין‬ ‫‪2‬‬ ‫ה מ ח ט ויטבע ו י צ ו ף (‬ ‫הדברים‬ ‫העושים‬ ‫‪1‬‬ ‫העלה (‬ ‫המורגשים הוא ש ב ע ל ה (‬ ‫‪3‬‬ ‫ישקע‬ ‫אשר‬ ‫למינים ה ש פ ל י ם‬ ‫ובין‬ ‫ל ש ת י ה ם וכשיסכימו ש נ י‬ ‫הענינים‬ ‫הדברים‬ ‫הנשארים‬ ‫שמתחלפים‬ ‫כלומר‬ ‫בחומר‬ ‫ה ע ל ה ‪10‬‬ ‫כמו‬ ‫ובצורה‬ ‫ה ד ל ת ו ה ט ב ע ת ש ל זהב שהחומר ה א ח ד הזהב והחומר ה ש נ י עצים וצורתם ג״כ‬ ‫‪6‬‬ ‫מתחלפת (‬ ‫של‬ ‫א ב ל הדברים המוסכמים בחומר ו מ ת ח ל פ י ם בצורה‬ ‫דלת‬ ‫כמו‬ ‫נסרים ו כ ס א ש ל עצים ש ש נ י ה ם מסכימים בחומר ו מ ת ח ל פ י ם בצורה א ב ל‬ ‫ה מ ת ח ל פ י ם בחומר ומםכיטים בצורה כמו שני ד ל ת ו ת ה א ח ד מנסריה ‪15‬‬ ‫הדברים‬ ‫והשני מברזל וכן ש א ר הדברים‪. o‬ו ה י א ‪«) M P‬‬ ‫‪Hande‬‬ ‫‪am‬‬ ‫נ‬ ‫— •בזולתו‬ ‫מ ש ד ‪ H‬נ ש ו א ‪) P‬״‬ ‫‪.‬‬ ‫ה‬ ‫)‬ ‫—‬ ‫״‬ ‫‪6‬‬ ‫‪— 9.‬ז א ת ‪1*y H O‬‬ ‫‪P om‬‬ ‫)‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ .

‬ל ה ת א ח ד ם ‪ Won‬ב מ צ י א ו ת ם *\‪h‬‬‫‪— *1) H‬‬ ‫‪33‬‬ ‫י׳ —‪.‬ה מ ק ו מ ו ת ‪ ) u ad. H om.‬זז >*‬ ‫—‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ההפכים )‬ ‫‪4‬‬ ‫‪SFL‬‬ ‫— ‪.‬צ ו ר ת ‪)P‬בזעלות‪—.‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫ו ה י א י ׳ ( ל ז ה שהצורה‬ ‫(‬ ‫ויקבל החופר מיד צורה א ח ר ת כ א ש ר ה ת ב א ר בבר ביסודות ה א ר ב ע ה‬ ‫ומבואר זה‬ ‫ו א פ ס‬ ‫‪1 4‬‬ ‫כ מ ו ר ג ש ו ת כי‬ ‫ו נ ש אר‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ב ה ס ת ל ק צורת ה ח ו ת ם * נ ש ח ת ה ה ו ת ם (‬ ‫( הכסף כמו שהוא וכן ה ה ק ש ב כ ל הדברים הטבעיים‬ ‫והמעשיים ד״ל ב ט ב ע י י ם‬ ‫הגלגל‬ ‫‪1 5‬‬ ‫כ׳‬ ‫( כ ל מה ש נ כ ל ל ת ה ת ההויה ו ה ה פ ס ד‬ ‫אינו עובד עליו דבר מיה כ א ש ד י ת ב א ר בקרוב א ב ל הדברים ה מ ו ש כ ל י ם‬ ‫כ א ש ר הה׳ * ש ה ו א צ ו ר ה‬ ‫‪1 6‬‬ ‫ז ו‬ ‫( לצומה יתכן ה ס ת ל ק ו ת החיות ו ל ה ש א ר (‬ ‫‪1 8‬‬ ‫הצומח ובן יתכן ל ס ל ק ה צ ו מ ח ' ו ל ה ש א ר‬ ‫ש א י נ ם צומחים ואה־ שבארנו זה‬ ‫בעולם‬ ‫‪1 9‬‬ ‫בהפיטטת (‬ ‫( ה ג ש ם ש ג ש מ י ם הרבה נמצאו‬ ‫נ ב א ר שאין ע צ ם כי א ם‬ ‫‪2 0‬‬ ‫העצם ר א י ה ( ב׳ העצם ה מ ו ח ל ט‬ ‫פשוט‪.‬ה ש ם ‪— ) P om.‬‬ ‫ומקבל (‬ ‫הלוף‬ ‫הסתלק‬ ‫מ ה י ו ת ו ( עצם‬ ‫המרות ו ה ע ת‬ ‫ה פ ר ש בין‬ ‫עצמית‬ ‫שיה״ ה פ ך ע צ ם א ה ר (‬ ‫יעוד ה ת ב א ר‬ ‫והעצם א ל א ה ו א ה י א‬ ‫)‪zu lesen‬‬ ‫שתחת‬ ‫ההוא והצורה ההיא מקרה ב ח ו מ ר‬ ‫תתבטל‬ ‫‪8‬‬ ‫אינו כי א ם ב א י כ ו ת‬ ‫החומר ש ק ב ל הצורה‬ ‫‪11‬‬ ‫עכשיו‬ ‫שההפך‬ ‫בדבר‬ ‫נושא‬ ‫מ ב ל י ( נ ו ש א ה ה פ כ י ם ש ה ם המקרים‬ ‫*שאין ל ך עצם (‬ ‫‪9‬‬ ‫שהצורה (‬ ‫העצם‬ ‫‪7‬‬ ‫ב מ ק ר יו (‬ ‫שהוא‬ ‫ההפכים‬ ‫‪5‬‬ ‫שימצא‬ ‫‪6‬‬ ‫בעצומו כי א ם‬ ‫החומר‬ ‫ו ל ה ש א י ר החוטר מפני ש ה ו א‬ ‫צ‬ ‫הצורה (‬ ‫שאין‬ ‫הצורה‬ ‫*מקדים‬ ‫הקדמה ט ב ע י ת ומזה ה ה ב א ר ( ש כ ל ה נ מ צ א י ם ל א ימלטו מחומר‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫(‬ ‫שתחתיו‬ ‫ונאמר‬ ‫‪('•nell.‬‬ ‫— ‪om.‫‪11‬‬ ‫א ב ל במחשבה‬ ‫‪1‬‬ ‫נוכל‬ ‫לסלק‬ ‫‪3‬‬ ‫וצורה ועצם ומקרה י י‬ ‫‪4‬‬ ‫ב ש ם ( ] ר ש ם ‪[1.‬ג ו מ ק ב ל ‪.‬‬ ‫— ‪ om. H‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪:.‬האישים(‪110‬‬ ‫‪.‬תבאר ‪ H‬ף‬ ‫•מוקדם מן ה צ ו ר ה ‪M H‬‬ ‫—‬ ‫— ‪ P om. — « ) P ad.‬וראיה ‪H‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪ .‬נ׳ — ‪)M om.‬נושא‬ ‫ף‪P om.‬ה ז א ת ד ב ק ה ל כ ל ע צ ם א״כ כ ל ע צ ם רוהאנ׳ פ ש ו ט וכבר‬ ‫ה ס ב ה ש ב ש ב י ל ה אמרו הפילוסופים ע צ ם גשמי ואמרו ע ל האישיים‬ ‫התבארה‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫מ פ נ י מ ה אמרו ן!‬ ‫‪fur den jra‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪.‬כאלו ‪H‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫פ ש ו ט רודאני‬ ‫ש א י ן א נ ו משיגים אותו ב א ח ת מן ההרגשות ה ח מ ש ואין א נ י משיגים אותי‬ ‫כ׳ א ם ב ש כ ל ו כ ל דבר •מאינו נודע א ל א מ ו ש כ ל היא פ ש ו ט ו ל א‬ ‫מורכב‬ ‫ו א ם יאמר א ו מ י א׳׳כ *מפני מה אמרי הפילוסופים ש י ל גיף ע צ ם‬ ‫ודברים‬ ‫‪21‬‬ ‫אהרים‬ ‫‪28‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ש נ כ ל ל י ם ב כ ל ל זה ה ד ב ר ( מ ד ב ר י ( הפילוסופים ע ל האישיים • מ ה ם (‬ ‫‪24‬‬ ‫עצמים (‬ ‫עימדים‬ ‫אינן‬ ‫נ א מ ר ל י כי דברי הפילוסופים‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪3 6‬‬ ‫( כ׳ אם ש ה א י ש י ם (‬ ‫‪27‬‬ ‫בעצמם ש א י נ ם צריכים ב מ צ י א ו ת ם ( ל ז ו ל ת ם‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫יסוד‬ ‫כמי ש צ ו ר ת ( הגוף נ ש ו א ה ב ה י ו ל י ( ש ה ו א‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫במעלת‬ ‫(‬ ‫( המקרים‬ ‫‪2‬יד‬ ‫ובלובש (‬ ‫פשוט‬ ‫‪33‬‬ ‫ן י ב ל ב ש ו ‪ [1. — 5.‬‬ ‫—‬ ‫‪H o‬‬ ‫)‬ ‫‪i‬‬ ‫ב ה ? ו' —‬ ‫‪H‬‬ ‫הצורה ‪ H‬ף‬ ‫ה‬ ‫‪j‬‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫!‬ ‫—‬ ‫ייכן‪—.‬בהקש‪ ) M1)(-‬י• — ‪ . — -‬‬ ‫״‬ ‫‪1‬‬ ‫— • ב מ ק ר ה ‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ף(‬ ‫• ב ט ־ י י ‪»5) p‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪) M‬איגו‪— .‬ו ל ה ש א י ר ‪M M‬‬ ‫—‬ ‫)‪--‬׳‪.‬‬ ‫— ‪om.‬‬ ‫‪ .‬הצורה ה ג ש מ י ת נעימה ב ג ל ל ו ( הגיף מורכב ל פ י ש ק ב ל היסוד‬ ‫הגשמות‬ ‫ה א ־ ך יהרהב והעמק ש א ל ה הם צורת‬ ‫‪3 5‬‬ ‫השלשה‬ ‫‪84‬‬ ‫וכשדבקו (‬ ‫בו‬ ‫־‪:‬בולים‬ ‫‪30‬‬ ‫הנזכרים ה א ל ה ( מ ל א מ ק ו ם ( ובהיותו מ מ ל א מקום ק ב ל‬ ‫המקרים הגשמיים המושגים ב ד‪ . . .‬ומפני‪—.‬ף — • מ ה י ו ת ‪ H‬ף — ‪1 om.‬יחוד‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫) ו ב ש ל י ש ‪ 11‬ו ׳• —‬ ‫‪) P‬‬ ‫—‬ ‫‪SS‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪-~) M‬‬ ‫ ‪ .‬‬ ‫‪X‬‬ ‫—‬ ‫‪.‬ר נ ש‬ ‫ז ‪3‬‬ ‫‪38‬‬ ‫שאר‬ ‫‪39‬‬ ‫( מפני '( ז ה ( אמרנו ש כ ל מה ש נ ו ד ע‬ ‫‪40‬‬ ‫לנו ב א ח ת מ ן ( ההרגשות ה ח מ ש ודא גשמי ומה •מלא הושג א ל א ב ש כ ל‬ ‫הוא מ ו ש כ ל והמדד‪ .‬מ ק ו מ ו ‪) P‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪*> 11 om.‬ו נ ד ב ק ו ‪ P‬ו‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪34‬‬ ‫—‬ .‬‬ ‫־ —‪.

‬‬ ‫‪ H‬כ ש ה א ג ן ‪1‬ג )« — ‪.‬לבונה ה צ ח ה לזולתי ‪) P‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫״‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ארי‬ ‫‪8‬‬ ‫״‬ ‫‪s‬‬ ‫‪9‬נ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫מכל‬ ‫‪2 2‬‬ ‫התנועות‬ ‫בעל‬ ‫‪1 5‬‬ ‫א ח ת ״ ( וכן אינו ל א ק ל ו ל א כ ב ד מ פ נ י ש ה א ב ן ( כ ש ה ע ל ה ו מ ע ו ל מ ו‬ ‫נעשה‬ ‫לומד‬ ‫והגלגל‬ ‫‪1‬‬ ‫לעולם‬ ‫‪3‬‬ ‫כ׳‬ ‫ה פ ש ו ט יותר‬ ‫ק ד מ ו ן מן המורכב ו ע ו ד‬ ‫היה מורכב מן ה ט ב ע י ם ה א ל ה א ז נ ה י ה‬ ‫וטבע‬ ‫‪1(1‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ע‬ ‫‪! s‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪311‬‬ .‬בשהוא ‪— ) P.‬ב ש פ רוכר‪—.שמי‪0( — .‬‬ ‫! ‪ ) H . p‬‬ ‫‪ p‬ף — ‪ H M om.‬ז א ז ת ם ‪ P‬י ־ — ‪.‬רטוב ה ת ג ל ג ל כ ה ק ( גלי הים ואם <הוא( ]היה[ י ב ש‬ ‫התקבץ‬ ‫ואפס התנועה מכל וכל ו ב ה ס ת ל ק ממנו כ ל חמדות ה א ל ה ה פ ש ו ט ו ת‬ ‫ה ס ת ל ק ג״כ ל ה י ו ת‬ ‫שאם‬ ‫מהם‬ ‫מורכב‬ ‫אנו‬ ‫אחת‬ ‫במעלה‬ ‫‪1 7‬‬ ‫האויר ה ו א‬ ‫בתוך‬ ‫כבד ובשובו‬ ‫ה נ א ד ת ח ת המים‬ ‫לעולמו‬ ‫הוא‬ ‫וכן ב ה י ו ת האויר ע צ ו ר‬ ‫קל‬ ‫‪1 8‬‬ ‫נ ע ש ה ( כבד מפני שהוא‬ ‫מוכרה‬ ‫ק ל ש י צ ו נ ו ו ט ב ע ו ל ש ו ב ל ע ו ל מ ו ו ע ל ה ה ק ש היה‬ ‫בעולמו‬ ‫ל א כ ב ד ו ל א ק ל וכבר‬ ‫והעולם‬ ‫ו ע ל כן ד ב ק ה ת נ ו ע ת‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ובשובו לעולמו‬ ‫אין א ה ד מ ה ג ל ג ל י ם‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ב י א ר ( ב י א ו ר ( זה ה פ י ל ו ס ו ף ב ס פ ר ה ש מ י ם‬ ‫‪2 1‬‬ ‫ההקפה ( לגלגל‬ ‫יותר‬ ‫שהיא‬ ‫תמה‬ ‫׳יותר פ ש ו ט ה ורחוקה מ כ ל ( ה פ ג ע י ם כי ת נ ו ע ת ה ה ק פ ה א י ן‬ ‫ו ל א סוף ש כ ל‬ ‫התחלה‬ ‫חלק מחלקיו דינה כדין חבירתה‬ ‫‪23‬‬ ‫ולא‬ ‫‪2 4‬‬ ‫למקום‬ ‫יוכל‬ ‫‪2 5‬‬ ‫צריך‬ ‫׳ מ כ ל ה ל ק ממנו מקום ל ח ב ־ ו ו ע ל כן ה ו א מ ע ו ל ה מ כ ל ה ג ו פ י ם ויותר י•־‬ ‫‪2‬‬ ‫תם ' (‬ ‫׳מבא‬ ‫לה‬ ‫אדם‬ ‫מ כ א ן ה ת ה י ל ה ה ת נ ו ע ה ו י נ ו ח ( ב מ ק ו ם ( א ח ר ו ע ל כן א י נ ו (‬ ‫ו ל א ת ס ת ר ממנו י ד י ע ת‬ ‫נפש‬ ‫הכמה‬ ‫הבורא ית׳‬ ‫ומכרת ומתודע באלהות‬ ‫‪2 7‬‬ ‫כאשר (‬ ‫האלוה‬ ‫ת ס ת ר ממנו ו נ ע ש ה‬ ‫ועצמותו‬ ‫וגבורתו‬ ‫ב כ ת ו ב ו צ ב א ה ש מ י ם ל ך ט ש ת ה ו י ם ו ה ו א י ל וזכרנו ר א ש‬ ‫‪2 8‬‬ ‫הגלגל (‬ ‫דבר‬ ‫כמו‬ ‫ממדת‬ ‫כ א ש ר היתד! כוונתנו ל ק צ ר נ א מ ר ב ט ב ע י ם ה א ר ב ע ה ה נ כ ל ל י ם ת ה ת‬ ‫ה ה ר ה ו ה ה פ ס ד ל פ י י מ ל א היתר‪ .‬קור‬ ‫הכבדים‬ ‫ומה ‪5‬‬ ‫המרות‬ ‫‪9‬‬ ‫עגול‬ ‫שאם‬ ‫ואמתתו‬ ‫‪0‬‬ ‫ובצורה‬ ‫‪8‬‬ ‫היסודות‬ ‫על‬ ‫ה ג ש מו ת (‬ ‫בחומר‬ ‫‪7‬‬ ‫הגלגלים‬ ‫‪5‬‬ ‫שהוא (‬ ‫‪1 0‬‬ ‫*והיא‬ ‫‪4‬‬ ‫תכלית‬ ‫‪1 2‬‬ ‫היה‬ ‫לעשות‬ ‫על‬ ‫כוכבים‬ ‫לו (‬ ‫כן‬ ‫כחק‬ ‫ואם‬ ‫האש‬ ‫‪1 5‬‬ ‫והאויר‬ ‫ו י ן א ם היד‪ ( .‬חב ‪) H‬לד‪— .‬‬ ‫‪)H‬מקום‪—.‬וה־א ט ב ע ה ‪!.‬ף — ‪. bald nacli‬תנועה ‪Genus bald naeh‬‬ ‫‬‫‪)M‬גלנל‪—.‬שיבא ‪) Hom.‬‬ ‫— ‪ . 3‬״ — ‪. — ) M‬הוא ‪ )P‬שהאבר‪—.‬הנמזל ‪ 0‬הנא״ ‪.‬הקפד‪ " ) P om. — -‬פשוט ‪ P‬ף‪— -‬‬ ‫‪.‬־.‬‬ ‫ ‪.‬‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫בעולם הגשמי‪.‬והוא טבעיד‪ M .‫‪12‬‬ ‫עצמים‬ ‫הגשמי‬ ‫ר א ש ו נ י ם ועדיין י ת ב א ר זה כ ש נ ד ב ר ב ע ו ל ם‬ ‫‪1‬‬ ‫שבא (‬ ‫בשער‬ ‫‪2‬‬ ‫א ח ד זה ב ע ז ר ת ה ש ם ( ‪.‬לו ‪ad. — ) 1-1 M .‬הבורא יי שי ‪ P‬הצור י ־ ב ־ ך שמו ‪ 11‬ף׳ — ‪.. — ) H‬אשר ‪) M‬י‪.‬אהד‬ ‫הפילוסופים ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ P‬ף — ‪.‬‬ ‫ה ש ל י ש י ‪.ii‬בדור‪.‬‬ ‫— ‪.‬כל ‪ ad.‬ה כ ו ו נ ה ב כ א ן ל ד ב ר ע ל ה ג ל ג ל י ם ו ד ע ש מ ה‬ ‫שסדרתי‬ ‫*להיות‬ ‫י ס פ ר ת י עניני ה מ ד ע י ם ו א י כ ו ת י ד י ע ת נ ו‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫אותם (‬ ‫ה צ ע ה ל ז ו ל ת ו ( מן ה ה ק ש ו ת ו ה מ ו פ ת י ם ל מ ע ן‬ ‫ב ת ה ל ת חכורי זה‬ ‫כשיעמוד שום אדם‬ ‫נ‬ ‫—‬ ‫‪P‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫) — ‪.‬‬‫‪j H‬‬ ‫‪)P‬הוא‪—.‬באמרם ‪) M‬‬ ‫‪.‬‬ ‫דע‬ ‫שנכלל‬ ‫כוונתנו‬ ‫תחתיהם‬ ‫שגוף‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫הגלגל‬ ‫זה‬ ‫שבי‬ ‫לא‬ ‫כדוריים‬ ‫לרדת‬ ‫‪3‬‬ ‫ומה‬ ‫באמרנו (‬ ‫שיפול‬ ‫הלוף‬ ‫הגופים‬ ‫ימלט‬ ‫מהיותו‬ ‫העולם‬ ‫בו‬ ‫הגשמי (‬ ‫ענין‬ ‫האלו‬ ‫גיף (‬ ‫טבע (‬ ‫חמישית‬ ‫ל מ ט ה כ א ש ר הק א ל ה‬ ‫ושאר (‬ ‫כדורי (‬ ‫‪1 1‬‬ ‫היה (‬ ‫השנים‬ ‫‪13‬‬ ‫ש ה ו א ה ו ם ( היה לו ל ע ל ו ת ל מ ע ל ה ע ר ל א י ן‬ ‫תאמר‬ ‫‪14‬‬ ‫ואע״פ‬ ‫וכל‬ ‫‪.

‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ראיה‬ ‫אפשר (‬ ‫אפשר‬ ‫מקיף‬ ‫א ח ר ת א ׳ ( א פ ש ר למקיף מבלי נ ק ו ד ה כ א ש ר‬ ‫הסמיכות א״כ‬ ‫ל ה מבלי מקיף ש ז ה מדין‬ ‫הנקודה *אי‬ ‫המקיף ‪10‬‬ ‫יהיה ה מ ת נ ו ע ע‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ה ג ל ג ל והנקודה ה ש ו ק ט ת היא הארץ והתחייב מהקדמות ה א ל ו ( מ צ י א ו ת‬ ‫הוא‬ ‫ה ג ל ג ל עם הארץ והארץ עם ה ג ל ג ל והואיל ו ה ת ב א ר זה נ א מ ר מ צ י א ו ת ה א ש‬ ‫‪1 8‬‬ ‫ל א ( יוכל א ד ם ל כ פ ו ר בו ש א נ ו רואים‬ ‫והאויר‬ ‫‪1 9‬‬ ‫א ו ת ו ואי א פ ש ר (‬ ‫הנאד‬ ‫כשנוסחים‬ ‫שימלא‬ ‫ש י מ ל א א ם ל א יכנס לתוכו גוף ל ק ח ת כ ל ח ל ל ו ואין‬ ‫‪1‬‬ ‫ראיה א ח ר ת אלו ל א היה האויר‬ ‫‪.‬מושפלות‪—. -‬ש ל א ‪ad.‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫על‬ ‫או ע ל‬ ‫מופת (‬ ‫‪2‬‬ ‫לסדור (‬ ‫ה ק ש שיחזור‬ ‫‪5‬‬ ‫ידועים א צ ל ו א ו ( מורגשים‬ ‫ימצאם‬ ‫המדעים‬ ‫‪6‬‬ ‫או‬ ‫שקדם זכרם (‬ ‫‪7‬‬ ‫מושכלים (‬ ‫מ א ל ו ו ל א יוכל כופר ל כ פ ו ר ו ל א דוחה ל ד ח ו ת‬ ‫ב ע י צ ו מ ם ( או מחויבים‬ ‫מה‬ ‫‪8‬‬ ‫ש ל א _ירחיק‬ ‫‪9‬‬ ‫*ולא‬ ‫&‬ ‫‪3‬‬ ‫אז(‬ ‫השכל (‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ה ה ר ג ש ( הואיל ו ה ת ב א ר זה נ א מ ר ש ה ג ל ג ל מ ת נ ו ע ע ( ת נ ו ע ת ה ה ק פ ה‬ ‫ו כ ל " ( מ ת נ ו ע ע ת נ ו ע ה כ ז א ת הוא‬ ‫‪1 2‬‬ ‫מתנועע‬ ‫לשוקט‬ ‫סביב‬ ‫התנועע‬ ‫ואלו‬ ‫‪1 3‬‬ ‫!‬ ‫ה מ ת נ ו ע ע ! נ ‪ : :‬ל מ ת נ ו ע ע היה צריך ג׳׳כ ה מ ת נ ו ע ע ה ש נ י ס ב י ב ל מ ת נ ו ע ע (‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ש ל י ש י *וזה ס ב י ב ל א ח ר ע ד ל א י ן (‬ ‫כ״א להקיף סביב‬ ‫‪1 6‬‬ ‫ת כ ל י ת א׳׳כ אי‬ ‫לכל‬ ‫לשוקט‪.‬ה ה ש כ ל ‪)P‬בעצמם‪—.‬המופת‪.‬‬ ‫—‪.‬‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫‪) 0‬־‬ ‫ועדות (‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .‬מ ו ר ג ש ‪») M‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ף• —‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪ 9‬נ‬ ‫‪H‬‬ ‫‪H o‬‬ ‫)‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪ ) H‬י• — ‪ .‬וההרגש‪—.‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‬ ‫‪5‬נ‬ ‫שהיסודות‬ ‫)‬ ‫״‬ ‫—‬ ‫סביב‬ ‫ף‪— -‬‬ ‫‪.‬‬ ‫מצוי ל א‬ ‫הרוח‬ ‫היתד!‬ ‫כי‬ ‫מצויה‬ ‫‪80‬‬ ‫הרוח אינה כי א ם אויר מ ת נ ו ע ע והאויר ר ו ח ( ש ו ק ט ת ואנו רואים פ ע ו ל ת‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫הרוחות ש מ נ ש ב י ן ע ד ש י פ י ל ו ( ה א י ל נ ו ת הגבוהים והרוח ה י א ( ס ב ת ה ל י כ ת‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ה ס פ י נ ו ת ו פ ע ו ל ו ת א ח ר ו ת ש ב א ו ת ( מן הרוח ל א יכפור א ו ת ם ש ו ם ( מ ש ב י ל (‬ ‫ולא‬ ‫כשיחמם‬ ‫י ס ת פ ק עליו־ דבר זה ועוד כי חטים‬ ‫‪2 6‬‬ ‫א ו ת ם ( נ ש ח ת ו ‪20‬‬ ‫החום‬ ‫וחזרו אויר כ א ש ר יתבאר ב ה ש ת נ ו ת היסודות ק צ ת ם ל ק צ ת ם‬ ‫וכבר‬ ‫‪27‬‬ ‫התבאר‬ ‫‪2 8‬‬ ‫מ צ י א ו ת האויר והמים והארץ *כי הארץ ו ה מ י ם ( ל א יכפור ב ם ( ש ו ם א ד ם‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪.‬המתנועע‬ ‫‪) P‬׳‬ ‫‪jH‬המשכיל‪—.‬אם ‪P‬‬ ‫‪ . — « ) P‬ו ה ם ‪P‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .‬ג ו ו ן ו ל א ט ע ם ולא ריח ו ל א ש א ר מן‬ ‫יסודות‬ ‫המורגשים ‪25‬‬ ‫הדברים‬ ‫וראיה ל ד ב ר כי המקרים האלו וזולתם אינם באים כי אם מ ה ר כ ב ת היסודות‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫האלו *כי היסודות ה א ל ו ( ה ם ( גופים פ ש ו ט י ם‬ ‫‪35‬‬ ‫ג ו ו ן ( היינו רואים אותו כמו ש א נ ו רואים כ ל‬ ‫היה‬ ‫ואלו‬ ‫שום‬ ‫לאדר‪.‬‬ ‫‪ .‬מ ר א ה ‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫—‬ ‫‪*) P‬‬ ‫‪)P ad.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 om.‬ג‬ ‫‪H‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫) א ו ת םהחום‪—•.‬ב ה ר נ ש ת ‪H‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ P‬ל* ‪ .)P‬אלה•—‬ ‫‪.‬ל מ צ י א ו ת ו ‪*)P‬ובהרגשת‪—.‬אשר ר ם‬ ‫‪s‬‬ ‫‪.‬לכל‪— .‬שיפלו‪.‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪33) M p‬‬ ‫בתוכה‬ ‫ח ף‪3‬‬ .‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫— •ווה ה ש ל י ש י ל ר ב י ע י ורביעי ל א ח ר ע ד אין ‪ P‬ף‬ ‫—‬ ‫מורכבים‬ ‫‪) H P‬‬ ‫‪. -‬‬ ‫‪H‬‬ ‫)‬ ‫‪S0‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪2‬‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫)י‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫—‬ ‫במים‬ ‫הפשלנו‬ ‫א ב ל אנו רואים האויר והמים אין א ח ד מהם מ ש נ ה ( גוון מן הגוונים‬ ‫ובזה ראיה ברורה‬ ‫) ל ס ת ו ר‬ ‫ההוא‬ ‫*כאשר‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪om.‬שלא(‪0‬‬ ‫א ‪1‬ג‬ ‫הארבעה‬ ‫פ ש ו ט י ם ואינם‬ ‫‪3‬‬ ‫—‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ה מ ג ו ו נ י ם ( וראינו‬ ‫הדברים‬ ‫‪37‬‬ ‫כ מ ו ( כן כ ל הדברים הנראים באותו •הגוון כמו הזכוכית הצבועה ב ש ו ם צ ב ע‬ ‫‪3 8‬‬ ‫הדברים ש ב ת ו כ ה ( נראים כעין צ ב ע הזכוכית וכץ המים אין ל ה ם גוון‬ ‫שכל‬ ‫ש א ם היה ל ה ם ש ו ם גוון היה נראה הגוון‬ ‫‪3 9‬‬ ‫בזכוכית‬ ‫‪P‬‬ ‫—‬ ‫‪4 0‬‬ ‫—‬ ‫‪A‬‬ ‫‪ ) P om.‬ו ע ז ו ת ‪) H M‬״*‬ ‫‪*») H om.‬ג ם ‪jH‬הצביעים•—‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ף׳‬ ‫—‬ ‫— ‪!0) H om.‬שהם‬ ‫‪3 0‬‬ ‫בהרגש (‬ ‫מ ו ר ג ש ו ת א ב ל ה א ש מ ו ר ג ש ת ( ג״כ‬ ‫‪31‬‬ ‫ובהדגש (‬ ‫הראות‬ ‫‪32‬‬ ‫ה מ ש ו ש ואין צריך ל מ צ י א ו ת ה ( ראיה ונאמר עכשיו שאין ל א ח ד מ א ר ב ע ה‬ ‫אלו ל א ‪ .P om.

‬ו ה ד ב ר ה ו א מבואר ‪ .‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪a3‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪37‬‬ .‬‬ ‫‪ P‬ף‪. — -‬מן‬ ‫‪.‬ש ה י ה ( בזד‪( .‬‬ ‫! ‪) M p 0 8‬ד — ‪ .‬‬ ‫‪M‬‬ ‫— ‪)P om.‬‬ ‫‪1 p‬ג ן — ‪ .‬ש ה ו א ז ה ‪) H‬ומ‪— .‬א ש‬ ‫‪.‬ה מ ת ב י ‪ P‬המזוני ‪)H‬רבים‪—.‬ה מ צ י א ו ת י ת כ ן‬ ‫ה ד ב ר י ם 'מן‬ ‫אל‬ ‫המציאות‬ ‫‪3 0‬‬ ‫האפיסה (‬ ‫‪31‬‬ ‫ל ה מ צ י א ע י ל ט י ם רבים כ נ ת א ח ת ש ל א היו נ מ צ א י ם ל ש י ל כ ו ל א פ י ס ה ע ו ל מ י ם‬ ‫ש ה י ו מ צ ו א י ם ו ב ה ש ח ת ס ב ר א זו ר א י ה צ ד ק נ י ת ע ל א מ ת ת דברנו בזה‬ ‫רבים‬ ‫שהיסודות‬ ‫אותם‬ ‫‪3 2‬‬ ‫י פ ש ט ו ( מ ע ל י ה ם צ ו ר ת ן ו י ש ו ב ו ה מ י ם ל י ס ו ד ה פ ו ע ל ב ה ם והחוזר ‪30‬‬ ‫ל ט ב ע ו והנני‬ ‫‪3 6‬‬ ‫נישא‬ ‫‪3 3‬‬ ‫לך (‬ ‫‪3 4‬‬ ‫שעוה (‬ ‫מ ש ל כמו‬ ‫‪3 5‬‬ ‫ממנה‬ ‫שעושין (‬ ‫‪3 7‬‬ ‫צ ו ר ו ת צ ו ר ת ( א ד ם ו צ ו ר ת פ י ל ו צ ו ר ת יונה ו צ ו ר ת נ ץ כ ו ל ם חוטר‬ ‫ארבע (‬ ‫‪) P‬‬ ‫—‬ ‫•הקיום‪.‬‬ ‫‪) M‬‬ ‫— ‪ mineraiiscb. — «) P‬מ ה ‪ M‬ף —‬‫‪'j P‬‬ ‫‪)P‬יקבצוהו•—‬ ‫‪) M‬‬ ‫‪• — • ) P‬באויר ‪ ) H‬ל י ס ו ד ו תהראשונים‪—.‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫המים (‬ ‫אבל השתנות‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ראיה שהמים י ש ת נ ו א ל‬ ‫ה א ש א ל האויר‬ ‫מבואר‬ ‫האויר *והאויר‬ ‫החלמיש‬ ‫שהאבן‬ ‫אל •‬ ‫כשתגוף‬ ‫‪1 5‬‬ ‫את (‬ ‫ה ב ר ז ל ( נ ל ה ץ ה ח ל ק ה מ ו ע ט מן האויר בין ה א ב ן ובין ה ב ר ז ל ו נ ע ש ה‬ ‫‪1 6‬‬ ‫אש (‬ ‫*מפני ש ה א ד ר הוא רטוב הס ו כ ש י ב ש נ ע ש ה ט ב ע ו ח ם ו נ ע ש ה א ש‬ ‫א ך ה א ש כ ש ל א יהיה ל ה דבר‬ ‫מפני‬ ‫כי ה ד ב ר ה ר ט ו ב‬ ‫ל א ו י ר ו כ ש י ר ב ה האויר ה ה ו א ב ר א ש ( א ש ר ע ל ה ד ל ע ת י ש ו ב מ ט פ ט ף‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ונגר‬ ‫ש ב ת ו ך ה ד ל ע ת ‪10‬‬ ‫‪1 8‬‬ ‫שהיא זר (‬ ‫אויר‬ ‫להיות‬ ‫אצלינו‬ ‫ש ת ת ל ה בו‬ ‫האדר ישתנה (‬ ‫אש‬ ‫ויהיה‬ ‫( ‪15‬‬ ‫ל א יהיה ל ה קיום‬ ‫לפי שעולמו ל מ ע ל ה מעולמנו‬ ‫‪1 9‬‬ ‫כאשר‬ ‫ותזון ממנו‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ו ע ל זה י ש ת נ ה‬ ‫אבל ה ש ת נ ו ת הארץ‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫א ל ( המים והמים א ל ה א ר ץ זה יהיה בזמן א ר ו ך ו ב ש נ י ם ר ב ו ת ( מ פ נ י ש ה א ר ץ‬ ‫‪2 2‬‬ ‫ק י מ ה ל ה ת פ ע ל ו ל ה ש ת נ ו ת א ב ל י ת ח י ל ז ה ה ש נ ו י ב מ ל ה ה מ ד י נ י ( ] ה מ ע ד נ י ‪20 [1.‬‬ ‫‪ H om.‬‬ ‫לענין‬ ‫ב ה ש ת נ ו ת‬ ‫ומתחלפים‬ ‫‪5‬‬ ‫ממה (‬ ‫בצורה‬ ‫קצתם‬ ‫היסודות‬ ‫לקצתם‬ ‫ה ר א י ה הברורה ש ה י ס ו ד ו ת‬ ‫‪4‬‬ ‫וכולם‬ ‫מוסכמים (‬ ‫מ ש ת נ י ם ק צ ת זה‬ ‫בחומר ‪5‬‬ ‫זה‬ ‫לקצת‬ ‫ש א נ ו רואים ב ה ד ג ש ו נ ש י ג ב ש כ ל ש ה מ י ם כ ש י ת ב ש ל ו ו י ת ח מ מ ו חזרו‬ ‫‪6‬‬ ‫קטור* וזה דבר נ ר א ה ( והקמור ה ז ה חוזר ל ה י ו ת ע ב י ם ב ה ת ק ב ץ ק צ ת ו ל ק צ ת ו‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ו כ ש י פ ג ו ש בו הקור ו ק ב ע ו ה ו ( ה ר ו ח ו ת ש ב ( * ל י ס ו ד ו ה ר א ש ו ן ( ל ה י ו ת מים‬ ‫והוא‪.‬ג ) — ‪ .‬ראיה ‪ } H om.‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ד״ל ה נ מ צ א ע ל ( ההרים כ ה מ צ א ( ה מ ת כ ו ת ש ה ם מ ת מ ס מ ס י ם וחוזרים ל ה י ו ת‬ ‫‪2 5‬‬ ‫הראיה (‬ ‫מים וכן ה מ ל ח ה נ ע ש ה מן ה מ י ם י ק פ א ויהיה מ ל ח ו ה ו א ע פ ר א ב ל‬ ‫‪2 6‬‬ ‫ע ל ש נ ו י א ל ה ה י ס ו ד ו ת ( ק צ ת זה ל ק צ ת זה ה י א כ ש ת ב ש ל ה מ י ם‬ ‫השכלית‬ ‫ש ל א י ש א ר מ ה ם ט י פ ה ל א י מ ל ט או‬ ‫בשול‬ ‫הרכה ויתחסרו‬ ‫המים‬ ‫כלומר ש ה ל כ ו ל א פ י ס ה (‬ ‫עד‬ ‫‪2 8‬‬ ‫או ש ה ש ת נ ו מ מ ה‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫שאפסו (‬ ‫גוף א ח ר ‪*5‬‬ ‫שהיו להיות‬ ‫‪2 9‬‬ ‫וא״ת ש ה ל כ ו ' ל א פ י ס ה ( מ כ ל ו כ ל * א פ ש ר ג״כ‬ ‫ש י מ צ א ( דבר א פ ם ו ב צ א ת‬ ‫ומן (‬ ‫ה א פ י ס ה אל‪ .‬‬ ‫י — ‪ .‬ש מ נ ה‬ ‫ג‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫״‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪. M‬כ ש נ מ צ אעל‪—. — * ) H P‬ג‬ ‫‪ ) P ad‬כ ש ת פ ג ו שאל‪—.‬ה מ ע ד נ י ‪ .‬ש א ס פ ו ‪) M p‬י‪-‬‬ ‫‪jH am Ramie‬לאסיפה‪—. — ) 0‬מ ש ת נ ה ‪1‬ג ) ^ — ‪ .‬ש י ע ש ו ‪ 11‬ש ע ש ו ‪ • .‬‬ ‫—‬ ‫ ‪ .‬המטר‬ ‫נכר ו נ ר א ה ב ד ל ע ת‬ ‫ודבר זה‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ישתנה‬ ‫‪12‬‬ ‫כמות ‪ .) P‬ה ש ע ו ה ‪p‬‬ ‫‪1 om. Arab.‬תתפשט‪—.‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ושהם‬ ‫עקר ה ה ו י ם ( ו ע ו ד י ת ב א ר זה יותר במקומו הידוע" לו ו ה ו א י ל‬ ‫להיות‬ ‫ל י ס ו ד ו ת גוון כ ״ ש מ ד ר ך ה ה כ ר ח ש א י ן ל ג ל ג ל * א ח ד מ א ל ה ה מ ק ר י ם (‬ ‫ולא‬ ‫ונמנע׳‬ ‫‪2‬‬ ‫ש ל א היתה‬ ‫מזולתם ממה ש ה ם מושגים ב ה ר ג ש ולולי‬ ‫מתחלה‬ ‫הכוונה‬ ‫‪3‬‬ ‫זה ה י י ת י מ ר ח י ב ל ב י ר ד ב ר ( זה א ך א ע ת ק מ מ נ ו ל ע נ י ן החבור‪.‬על ‪ .‬‬ ‫) א י א פ ש ר ש י מ צ א נ״כ‪— .

‬ב ל י ש מ ש ש י ז ר ח ( עליו ורוח‬ ‫‪22‬‬ ‫הזרעון.‬בהכרח ודבק ל ש כ ו ן (‬ ‫ה כ ה ו ת הם ה פ ו ע ל י ם ( א ב ל ‪ . ]ה[אחד אינו ג ד ל בלי מזון‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ו ה מ ז ו ן ( מן היסודות ה א ר ב ע ה כיון ‪20‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ל ד מ ו ת הזן‬ ‫־המזון הוא‬ ‫ולחות‬ ‫ש ת נ ש ב ( בו‬ ‫א ל היסודות ו י ד ע נ ו ( מן י הראיות ה א ל ה ש ה ר כ ב ת ם מהם‬ ‫שישוב (‬ ‫אותו‬ ‫כניזון ו ל א ידמה‬ ‫אלא‬ ‫דבר ל ד ב ר‬ ‫שאמתת‬ ‫ש י א ו ת לו ל א‬ ‫שירחיקהו ויחלוק ממנו והראיה שגופותינו מורכבים מ א ל ו היסודות הוא שניזון‬ ‫‪2 6‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫מן הצמח ונשמנו ג ד ל ב ם ( והראיה ש א ר ב ע ת ן ( מצואין בנו ע ל ה ש ל מ ו ת‬ ‫מן היסודות‬ ‫שאחד‬ ‫המים‬ ‫*ולא‬ ‫‪3 1‬‬ ‫לבדם‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪34‬‬ ‫שהוית כל הווה (‬ ‫מאלה ‪ H M‬ף‬ ‫יכות האחרת‬ ‫י נ ש ב‬ ‫‪2‬‬ ‫‪f‬‬ ‫—‬ ‫‪H‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‬ ‫‪SE‬‬ ‫—‬ ‫‪3 7‬‬ ‫‪0‬׳•‬ ‫‪21‬‬ ‫—‬ ‫‪om.‬ש ל ש ה ‪) 11‬‬ ‫‪) P‬וידעו‪— .‬‬ ‫—‬ ‫ו ע ק ר ־ כ ל ההרכבות‬ ‫‪3 5‬‬ ‫ב ע ו ל ם ה ג ש מ ו ת ( הם‬ ‫‪.‬טבעים‪—.‬ ‫‪ P‬ה ו י ה ‪11‬‬ ‫)‬ ‫‪34‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪. H‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬נ‬ ‫)י‬ ‫‪9‬‬ ‫—י • ה א י כ ו ת‬ ‫‪2 2‬‬ ‫—‬ ‫‪0‬‬ ‫—‬ ‫‪1‬‬ ‫— ‪.‬תא‬ ‫מאלו החומר ה נ ו ש א א ו ת ה נ ש א ר בקיומו‬ ‫שעיין והבין כי היסוד‬ ‫‪5‬‬ ‫בלבשו (‬ ‫מחזיק מקום‬ ‫והעמק ‪ -‬ו כ ש י מ ל א מקום י ת נ ו ע ע‬ ‫‪6‬‬ ‫צורת‬ ‫שהוא הארך‬ ‫הגשמות (‬ ‫‪8‬‬ ‫קור כ א ש ר ד ב ק ה ל ת נ ו ע ה ( חמימות‬ ‫י ש ק ט ‪ .‬ו כ ן י ש ו ב ‪ .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫עצם (‬ ‫‪.‬‬ ‫‪U‬‬ ‫שילבש‬ ‫מקרה‬ ‫‪M‬‬ ‫‪H‬‬ ‫)‬ ‫‪20‬‬ ‫— ‪ .‬הארץ‬ ‫כי‬ ‫הנושא לארבע‬ ‫‪9‬‬ ‫אלה‬ ‫‪5‬׳‬ ‫המבעים (‬ ‫ו כ א ש ר ‪ .‬נחתכות ‪P‬‬ ‫ף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪M om.‬התנועע יתחמם ו ב ש ת ש ל ם ‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫תנועתו‬ ‫‪3‬‬ ‫מים‬ ‫‪2 1‬‬ ‫ל ח ה ו ל א י ג ד ל ‪ .‬הגשמיות ‪ P‬ף‬ ‫‪1 5‬‬ ‫מן‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪ M‬יף —‬ ‫‪) P‬י‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫—‬ ‫‪19‬‬ ‫•בצורתן‬ ‫ף! — ‪ ) M om.‬וו‪ 7.‬ב צ ו ר ה ( הואיל וצורת כ ל א ה ד מהם מ ו ב ד ל ת‬ ‫‪2‬‬ ‫חבירו ‪ .‬מ י ד בסור מ ק ר ה ( א ח ר כלומר‬ ‫מעליו ש ו ם מקרה מן המקרים ׳ ש י ל ב ש מקרה אחר והנה ה ת ב א ר‬ ‫כשהפשיט‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫שנוי א ל ה ה י ס ו ד ו ת ( ק צ ת ם ל ק צ ת ם ונאמר‬ ‫שהם‬ ‫לבשה‬ ‫‪15‬‬ ‫אחרת (‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ע כ ש י ו ( כי הנולדים ה ש ל ש ה (‬ ‫ה מ ת כ ו ת והצמחים וב״ח מורכבים מ א ל ה היסודות ה א ר ב ע ה ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪*) 0‬‬ ‫‪. Man e w a r t e t :‬ו כ י ו ן י ש ו ב‬ ‫)י‪ -‬י — ‪.‬בשוב‬ ‫— ‪.‬ה ו א ‪ H‬סי‬ ‫‪1‬‬ ‫—‬ ‫‪.‬‬ ‫‪)P om.‬ה ש כ ל י י ם ( ‪ .‬ו כ ש ת ש ח ת צ ו ר ה (‬ ‫מצורת‬ ‫ובזה ביאור מ ס פ י ק למי‬ ‫האלו‬ ‫והרחב‪.‬‬ ‫הארבעה‬ ‫לא‬ ‫ת ח ת ה ה ר ה‬ ‫יתכן‬ ‫מה ‪ .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ולא האש‬ ‫ובהתחברם‬ ‫ה א ר ב ע ה ש ה מ ו פ ת י ם ‪ .‬‬ ‫מ א מ ר‬ ‫ש כ ל הגופים ה ט ב ע י י ם הנכללים‬ ‫ל ב א ר‬ ‫ש ה ם‬ ‫ראי׳‬ ‫בהרגש‬ ‫שהצמח‬ ‫מורכבים‬ ‫מורכב מן‬ ‫שהזרעיונים‬ ‫בנפלם‬ ‫מ א ל ה‬ ‫היסודות‬ ‫לארץ‬ ‫היסודות‪.‬ה נ ח ו ת ה ש נ י ם ה נ פ ע ל י ם הם ה ל ח ו ת ו ה י ו ב ש‬ ‫‪10‬‬ ‫ה ל ח ו ת ד ב ק לחמימות והיובש ד ב ק לקרירות ה ו א י ל ( והוא נ א ה לו ונהיה‬ ‫כי‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ממזיגות‬ ‫‪1 2‬‬ ‫האיכיות האלו ק צ ת ם ל ק צ ת ם ( ע ם ( היסוד הגשמי ה מ ב ע י ם ה א ל ה‬ ‫וכשהופשמ‬ ‫מעל‬ ‫‪1 4‬‬ ‫א ח ד מהם‬ ‫‪13‬‬ ‫האיכיות (‬ ‫ק צ ת מאלו‬ ‫*מיד‬ ‫איכות !‪0‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫וזה ח י י ב ( בהכרח ש י ב א ה מ ק ר ה ‪ .‬״ — ‪ .‬א ו (‬ ‫מ ג ד ל אותנו וכן נ ש ו ב ( א ל היסודות ו ז א ת ראיה 'ברורה ו מ ו פ ת י ם‬ ‫נחתכים (‬ ‫ש י נ ו ן‬ ‫ל א יזון‬ ‫הארץ‬ ‫האויר‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ל ב ד ו ‪25‬‬ ‫‪8 2‬‬ ‫הצמח (‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪S1‬‬ ‫— ‪ lesen.‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫א ה ד ל ה ם ש כ ו ל ם ש ע ו ת ו ה ת ח ל פ ו ‪ .‬כשתזרח‪.‬עד ‪M‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫לבדה ‪M‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪)M P‬צורת ׳•—‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 0‬לשקוט‪— .‬ש א נ ו‬ ‫לצמוח‬ ‫רואים‪.‬השלי׳‬ .‬‬ ‫)‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪M om.‬א ן ‪ : Wahrsclieinlich‬א ל ‪) H‬‬ ‫.‬שארבעם‪1-1 ( — :‬‬ ‫‪) P om.‬מהמקרים‬ ‫—‬ ‫‪.‬הפועלות ‪) M‬‬ ‫)‬ ‫— • ב ו ‪11‬‬ ‫• ב נ ל מ ו ת ‪*)P‬הייה‪—.‬‬ ‫בלי‬ ‫‪20‬‬ ‫שתהיה‪.‬ו ה ר א י ו ת ה מ ו ר ג ש ו ת ‪ f n r‬ע ל זה‬ ‫‪3‬‬ ‫)‬ ‫‪28‬‬ ‫להיות (‬ ‫‪36‬‬ ‫היסודות‬ ‫‪— 5) p‬‬ ‫אותנו ל א (‬ ‫לבדו (‬ ‫לבדה ולא‬ ‫‪3 0‬‬ ‫מזון ‪ .‬‬ ‫)‬ ‫‪SI‬‬ ‫'‬ ‫—‬ ‫‪S0‬‬ ‫‪.‬שהוא‬ ‫‪.

‬ני‬ ‫לדברים‬ ‫וביאור זה‬ ‫אל‬ ‫על‬ ‫ו ה ה פ ס ד ‪. — ) M‬נ ה פ ך ‪ 1 H P‬״ — ‪)P om.‬‬ ‫האדם‬ ‫הפועל מפני‬ ‫לתרנגול‬ ‫היא‬ ‫בנח‬ ‫וכהשחת (‬ ‫הנח אל‬ ‫ה א ר ב ע ה ‪.‬ישנם ב א ד ם‬ ‫הם‬ ‫אל‬ ‫הרה‬ ‫הפועל‬ ‫‪1 0‬‬ ‫הויתו (‬ ‫וילבשו צורה‬ ‫היסודות‬ ‫מן׳ ה נ ח‬ ‫הארבעה‬ ‫שבארנו‬ ‫שהפסדתה (‬ ‫חזרת‬ ‫‪7‬‬ ‫בעקר‬ ‫‪5‬‬ ‫הביצה (‬ ‫ויציאתן (‬ ‫שהיסודות‬ ‫השהתה'( לזולתו *והשחתתו‬ ‫‪4‬‬ ‫זה‪.‬‬ ‫הם ‪ )o ad.‬להיות‬ ‫יתחברו‬ ‫ל א‬ ‫נמזגים‬ ‫מ ה ם‬ ‫ו ש ה ם‬ ‫ההוים‬ ‫‪1 5‬‬ ‫מתגוררים‪.‬מזנים ‪ ) H‬י׳ — ‪ . — ) H M‬מן ה ב ה אל הפועל ‪ H‬ף — ‪.‬זה ‪) H‬‬ ‫ד‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪1s‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪N‬‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪i S‬‬ ‫‪SFI‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪S1‬‬ ‫‪M‬‬ .‬‬ ‫‪13‬‬ ‫מלשון ( אשר אני מתגורר עמה )מ״א י־־ז כ׳(‪.‬וייתנו!‪—.‬ה ה פ ס ד ‪ o ad.‬ויציאתו ‪.‬‬ ‫‪.‬הדה ועוד ש א ם אין היסודות ה א ר ב ע ה מ ז ו ג י ם ( בעקר ה ה ר ה יהיו אז מתגוררים‬ ‫מ ת ב ר ר י ם אינם י ב נ ח * נ י א ם ( ב פ ו ע ל ויהיו אז חלקי ה א ש ש ו ר פ י ם‬ ‫‪2 1‬‬ ‫ובהיותם‬ ‫‪2 2‬‬ ‫במורכבים וחלקי המים מצננין ו ע ל דרך זה ה ש א ר (‬ ‫אלא‬ ‫עוד‬ ‫לעלות‬ ‫שנמנע‬ ‫הוא‬ ‫מ נ ל וכל‪ . — j H P om.‬שהםשדתו ‪ H M p‬ף‬ ‫‪.‬ה ד ה ‪ ) P‬״ ‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪• — " ) H P‬התהפכות ‪ H‬ת ח ב ו ר ת ‪• — ) M‬בהאויר‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪ P‬בין המים ]ובין ה א ד ר ‪ [0‬ובין האר״ן ‪o‬‬ ‫ץ‪—.‬להויה‪—.‬‬ ‫אחרת‬ ‫‪11‬‬ ‫הוא (‬ ‫ליסודות ‪ .‬‬ ‫איך‬ ‫מ א מ ר‬ ‫היסודות‪. — »») M‬אלא ‪— ") M‬‬ ‫—‬ ‫‪)HP‬שאר‪.‬ף‬ ‫— •ביצה ‪ 0‬ף — ‪• — *) M om.‫‪16‬‬ ‫ביאור‬ ‫ההויה‬ ‫‪1‬‬ ‫ד ע יחנך הבורא בי הוית הדבר‬ ‫‪3‬‬ ‫לזולתו (‬ ‫הדה‬ ‫והמשל‬ ‫והפסד ־ התרנגול‬ ‫‪6‬‬ ‫הכח (‬ ‫הדברים‬ ‫מן‬ ‫הדה‬ ‫היא • הויה‬ ‫הפועל‬ ‫הראשון‬ ‫לעקרם‬ ‫הנח‬ ‫ויצאו‬ ‫מן‬ ‫נמו‬ ‫‪9‬‬ ‫שהיסודות (‬ ‫*מן‬ ‫באדם‬ ‫בשנוי‬ ‫היסודות‬ ‫בנח‬ ‫ובהשחת‬ ‫האדם‬ ‫הפועל‬ ‫כבתחלה והתבאר נ י ' ה ש ח ת ת‬ ‫לזולתו‬ ‫נמו ׳ ש ה ת ב א ר ונבאר ע נ ש י ו איך י ת ח ב ר ו (‬ ‫אל‬ ‫הפסדת ‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫יצאו (‬ ‫ש ב ו ‪ . — ) P om.‬‬ ‫לם‪—..‬לפי‬ ‫להתחבר‬ ‫היסודות (‬ ‫מן‬ ‫‪2 6‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫זה *הוא ה פ ך ( בעולם 'הזה‬ ‫שביניהם‬ ‫ההסכמה‬ ‫*וכן‬ ‫‪31‬‬ ‫שעולם (‬ ‫המים‬ ‫א ל א ל ה ש ח י ת היסודות‬ ‫‪2 8‬‬ ‫בין‬ ‫‪ 4‬ג‬ ‫‪5‬‬ ‫תחייב ה ת ח ב ר * ( ‪25‬‬ ‫ההוים ו ה א ח ד ה פ ך חבירו ודבר‬ ‫ה א ד ר נתון בין המים ו ה א ש מפני‬ ‫ובין‬ ‫האדר‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ה א י ץ ( נשיבהו‬ ‫ו ל ש ו ב מן ה פ ו ע ל א ל ה נ ח‬ ‫שאין‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ב ח ו ד ם ( ולולי‬ ‫‪3 2‬‬ ‫התחברות (‬ ‫ולא‬ ‫שהיסוד האחד י פ צ ר (‬ ‫ל מ ע ל ה וחברו ל ר ד ת ל מ ט ה ואם יאמר אומר ואיך‬ ‫המים ע ם ה א ש והאדר ע ם ( הארץ בעקרי‬ ‫רצוננו‬ ‫‪23‬‬ ‫‪8 8‬‬ ‫ש נ י ( ההפכים ושיסיר כ ל א ח ד מהם א ת חברו מ ט ב ע ו ל א ( ‪30‬‬ ‫‪3 4‬‬ ‫יהיה א ז ( ה פ ס ד ל פ י ש ל א יגבר ע ל ה ה פ ך כי א ם הפכו וכבר בארנו •שאין‬ ‫‪ .‬‬ ‫ת‪—. — •) H‬יצא ‪) H‬‬ ‫‪ — ) M o‬י ‪ ..‬ו ב ה ש ה ת ת ‪ H‬ו ב ה ש ת נ ו ת‪)P‬־‪.") P‬ולשון ‪)H‬שיתחברו‪—.‬היסודות‬ ‫שיםשיטו‬ ‫*ובזה‬ ‫הפועל‬ ‫שנכד‪.‬‬ ‫צורתם‬ ‫מהם‬ ‫ראיה א מ ת י ת‬ ‫ש ב י ם הם א ל ‪!0‬‬ ‫דבר א ח ד ה ד ה ל ז ו ל ת ו והויתו ה ש ח ת ה‬ ‫‪1 2‬‬ ‫להיות‬ ‫היסודות‬ ‫מהם‬ ‫ההוים ב ע ז ר ת הימם י ת ב ר ך שמו ו י ת ע ל ה ‪.‬ה ה ר ה ש ה מ י ם א ם ל א יתחברו‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫* ע ם ה א ש ( ע ד שיסיר כ ל א ח ד מהם א ת חברו מ ט ב ע ו ( ויהיו המים ל א מים‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ה א ש ל א א ש ל א היה ש ם ה פ ס ד ו נ ש ל א יהיה ש ם ( ה פ ס ד אין ש ם‬ ‫ותהיה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪.‬ה ה פ ך ני א ם באיכיות כמו שהקור יסיר החום‬ ‫והחום יסיר הקור וכן ב ש א ר‬ ‫)*•— ‪ .‬והשחתה ‪0‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪.‬ולא ‪) M‬שתי‪. .‬יתחבר‪—. — !8) M om.‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ד ע יחנך הבורא ש א ל ו ל א היו היסודות נמזגים ל ה ו י ת ( ההוים ל א היה ד ב ר (‬ ‫‪16‬‬ ‫נ פ ס ד ו ל א ה ו ו ה ( ש נ כ ד הסכמנו ש ה ה פ ס ד ס ב ת ‪ .‬‬ ‫‪) M‬‬ ‫*‬ ‫‪ .‬‬ ‫•‪) 0‬‬ ‫‪.

‬‬ ‫הטבעיים‬ ‫ריקם‪.‬‬ ‫כן‬ ‫‪2 5‬‬ ‫(‬ ‫אין‬ ‫ואלו‬ ‫ף — ‪.‬הפסד‪—.‬‬ ‫היסודות‬ ‫וחקרנו (‬ ‫( טבעה שבשנשליך‬ ‫כה‬ ‫(‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫היא* (•‬ ‫מתקומם‬ ‫‪J‬‬ ‫‪M om.‬ענין‬ ‫‪2 3‬‬ ‫זו (‬ ‫בו‬ ‫מתקומם‬ ‫ף —‬ ‫‪u‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ואין‬ ‫ואל‬ ‫סביב‬ ‫ו ה מ ק ר י י ם ‪25‬‬ ‫לבאר‬ ‫‪.‬‬ ‫‪M om.‬כ ש נ ש ל י ך ‪) M‬י‬ ‫‪2‬‬ ‫הריקם‬ ‫הוא‬ ‫‪2‬‬ ‫טבלי‬ ‫שאין‬ ‫דבר‬ ‫זה‪.‬היות‬ ‫סמוך‬ ‫‪) H P‬י‬ ‫‪M‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫דע‬ ‫‪ M om.‬ש ח ק ר נ ו ‪ .‬״!‪) H 9‬י‬ ‫לך‬ ‫שאין‬ ‫בעולם‬ ‫'‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪) H P‬‬ ‫ף‪ .‬אם ‪M‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫שיהיה‬ ‫המקום‬ ‫מתקומם‬ ‫ואין‬ ‫‪1‬‬ ‫—‪1.‬‬ ‫זמן‬ ‫כבד‬ ‫והוא‬ ‫ל א מ צ ע מן‬ ‫הבורא‬ ‫ש ו ד ‪ . — -‬ו ל א מ צ ע ‪11‬‬ ‫)‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪10‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪om.‬ף‬ ‫יותר‬ ‫בהכרה‬ ‫ביאור‬ ‫גוף‬ ‫לו‬ ‫והתבאר‬ ‫כפי‬ ‫היותם‬ ‫•וסביב‬ ‫הטבעית‬ ‫‪7‬‬ ‫האויר ו ה א ש מקומם הידוע ל ה ם והטבעי ה ו א‬ ‫הו׳• ה י ר י ד ה‬ ‫תנועת‬ ‫ותנועתם‬ ‫כי‬ ‫שהם‬ ‫לאמצע‬ ‫האמצע‬ ‫והואיל‬ ‫אם‬ ‫המים‬ ‫והתבאר‪.(84‬‬ ‫שאמתת‬ ‫‪H‬‬ ‫— ‪ .‬שהם‬ ‫הנקודה‬ ‫יותר‬ ‫‪1 5‬‬ ‫(‬ ‫‪1 9‬‬ ‫באמרו‬ ‫(‬ ‫האמצע‬ ‫וסביב ל א מ צ ע‬ ‫מקומות‬ ‫התבאר‬ ‫‪2 0‬‬ ‫(‬ ‫תנועת‬ ‫היסודות‬ ‫איכותם‪.‬‬ ‫( ה ע ו ל ם ב א מ ת ויהיה מ ר ח ק ה * מ ן ה ג ל ג ל ש ו ה‬ ‫מ ק ו ם ל מ ע ל ה מן‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מהו (‬ ‫‪+‬‬ ‫ומצאנו‬ ‫ביסודות‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ל כ ל‬ ‫מקומו‬ ‫בארנו‬ ‫ה מ ש ו ע ב ד וכן דין‬ ‫הקלים‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫למעלה‬ ‫קנה לו‬ ‫ומקומם‬ ‫כאשר‬ ‫הנקודה‬ ‫מקומה‬ ‫ממלא‬ ‫מצאנו (‬ ‫ממנה‬ ‫ונזה ביאור‬ ‫היסודות (‬ ‫מקום ולפי שידענו‬ ‫ידענו מזה שמקומה‬ ‫למעלה‬ ‫עלה‬ ‫לפיכך‬ ‫הגוף‬ ‫העולם‬ ‫ש ז ה דין‬ ‫למעלה‬ ‫לארץ‬ ‫(‬ ‫•שהוא‬ ‫להגיע‬ ‫ולא‬ ‫יושב‬ ‫ההווים‬ ‫במקומות‬ ‫ידוע‬ ‫לאותו‬ ‫העגול ושהיא באמצע‬ ‫*מתנועתה‬ ‫היא‬ ‫ענין‬ ‫הגיף‬ ‫‪. H P‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪..‬‬ ‫מקום‬ ‫אחר‬ ‫אבל‬ ‫ובזמן א ח ר‬ ‫‪5‬‬ ‫ב מ ק ו מ ו ת‬ ‫זה‬ ‫יהיה ה פ ך‬ ‫!‬ ‫‪• -‬נהפך‬ ‫‪7‬‬ ‫‪« ) H P .om.‬ש ל ש‬ ‫האש‬ ‫מן‬ ‫והאויר‬ ‫הגלגל המתנועע‬ ‫הטבעיים‬ ‫ונשאר‬ ‫(‬ ‫כן ‪.‬למטה‬ ‫ולפי‬ ‫*תנועת‬ ‫‪1 2‬‬ ‫ו ת נ ו ע ת ה ‪15‬‬ ‫נגרים ו נ ש פ כ י ם ע ל פגי ה א ר ץ א ב ל‬ ‫וחילוף‬ ‫מקום‬ ‫כי ‪ ..‬מקובצת הלק‬ ‫בלי‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫מכלל‬ ‫הארץ‬ ‫מחלקי‬ ‫אחר‬ ‫דקות‬ ‫מן‬ ‫הארץ‬ ‫שלחית‬ ‫המים‬ ‫ש נ ו י ‪20‬‬ ‫‪1 8‬‬ ‫(‪ .‬במקרה ‪J H‬‬‫״‬ ‫מקום‬ ‫וענינו‬ ‫ריקם‬ ‫*ואם‬ ‫‪JH om.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫— ‪.‬העליה‬ ‫שהתנועות‪ .‬מ ן ה ג ל ג ל ‪ )M‬באמציעות‪—..‫‪17‬‬ ‫אנל‬ ‫האיניות‬ ‫נפשו‬ ‫בעת‬ ‫מספיק‬ ‫כי‬ ‫הגוף‬ ‫נהפך (‬ ‫אינו‬ ‫‪2‬‬ ‫אחרת‬ ‫במקריו (‬ ‫החדה‬ ‫וההפסד‬ ‫‪5‬‬ ‫החדה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ההפסד (‬ ‫ומהו (‬ ‫לגיף‬ ‫אחר‬ ‫בהיותו ע ת ה‬ ‫‪3‬‬ ‫יבאו‬ ‫נשוב‬ ‫זולתו‬ ‫עומד‬ ‫זה (‬ ‫תיכף‬ ‫עכשיו‬ ‫לדבר‬ ‫מ א מ ר‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫דע‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫יתכן‬ ‫מצאנו‬ ‫לגיף‬ ‫הארץ‬ ‫ומנוחת‬ ‫הלק‬ ‫הצמחים‬ ‫ימבאמצע‬ ‫זה‬ ‫בטבור‬ ‫לחלק‬ ‫מכל‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ה א ר ב ע ה‬ ‫צד‬ ‫למטה‬ ‫ו ש י ש‬ ‫הוא‬ ‫נדבר‬ ‫לעולמה‬ ‫את‬ ‫העושה‬ ‫היסודות‬ ‫המקרי‬ ‫האמצע‬ ‫(‬ ‫‪2 1‬‬ ‫(‬ ‫שהיא‬ ‫הנקודה‬ ‫מקום‬ ‫אינה‬ ‫הטבעי כי‬ ‫כן‬ ‫מוכרח‬ ‫(‬ ‫‪1 7‬‬ ‫—‬ ‫וראי׳‬ ‫לפי‬ ‫לך‬ ‫מקום‬ ‫‪1 3‬‬ ‫הנה‬ ‫—‬ ‫•יהיה ‪P‬‬ ‫זר‪.‬מהוא‬ ‫מבלי‬ ‫מקום‬ ‫מתקומם‬ ‫"מבלי‬ ‫מקום‬ ‫ ‪.‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫)‬ ‫מן‬ ‫‪8‬‬ ‫אותה‬ ‫הידועה‬ ‫וצדק הפילוסוף‬ ‫והםוכרהית‬ ‫סברא‬ ‫‪5‬‬ ‫‪)H‬הפילוסופי׳‪—.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫)‬ ‫‪23‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫‪s‬‬ ‫‪*.‬ו י ד ע נ ו ‪— 8) p‬‬ ‫‪J5‬‬ ‫א ח ד‬ ‫וכל‬ ‫הארץ שהיא‬ ‫ה א ר ץ והמים‬ ‫יחנך‬ ‫לשחת‬ ‫שאין‬ ‫מה‪—.‬‬ ‫שמקומו‬ ‫ממנו‬ ‫מלא‬ ‫ע ל היסודות‬ ‫מנוחת‬ ‫ח י י ם ‪10‬‬ ‫בעלי‬ ‫ממנה ולא *יותר מקובצת‬ ‫ל ה ה ו א ה ט ב ו ר והי׳ ה נ ק ו ד ה‬ ‫ש ה א מ צ ע הזה‬ ‫מקומה‬ ‫המשליך‬ ‫המים‬ ‫אותו‬ ‫מקומה יצא‬ ‫•המקרי‬ ‫‪1 4‬‬ ‫( הלק‬ ‫ותחזור‬ ‫בשביל‪ .‬‬ .‬ומה‬ ‫ל ה ל ק יותר ‪P‬‬ ‫מ ג ל ג לשוד‪—.‬באמרם‬ ‫‪*5) H P om.

‬הוא ד ר ך‬ ‫ד ע יחנך ה ש ם‬ ‫‪3 1‬‬ ‫ומצאתי‬ ‫כבר‬ ‫( צריך לעיין ו ל ח פ ש היטב ולחקור‬ ‫תאמין ל א‬ ‫ש א מ ר ד ו ד ע י ה קרובי•ה׳ ל כ ל ק ו ר א י ו‬ ‫בהיותו‬ ‫ראיות‬ ‫‪2 8‬‬ ‫התלמיד‬ ‫עולם‬ ‫‪2 6‬‬ ‫צריך‬ ‫א ח ר ו ת כי‬ ‫יגיעה גדולה ו א ם י ג ע ( ב א מ ת‬ ‫יגעתי‬ ‫ב ת ה ל ת ‪. — « ) P‬נ ל ו ת ו ‪ H .‬‬ ‫‪)P liest‬האומר‪—. — 3) H p‬ף — ‪ .‬‬ ‫תשובתי ‪P‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ • א ז כ י ר ך ‪4-ten F a l l vor dem 3-ten.‬‬ ‫‪ H P‬ף״‬ ‫‪23‬‬ ‫‪hier bis Ende des Capitals fehlt in H .‬‬ ‫‪28) p‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪) P om.‬‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫מבואר‬ ‫מה‬ ‫הבורא‬ ‫ומצאתי‬ ‫אל‬ ‫‪3 2‬‬ ‫מצאתי‬ ‫ו מ ב ק ש י ה ש ם יבינו כ ל ו ה ו א‬ ‫‪39‬‬ ‫היא מבלי‬ ‫‪2 9‬‬ ‫י מ צ א ( כ מ ו וכ­‬ ‫יגעתי‬ ‫ולא‬ ‫שתוכל‬ ‫שיוכל א ד ם‬ ‫מבקש‬ ‫הרביעי‪.‬הספר ר״ל‬ ‫לכל שואל‬ ‫קיום‬ ‫מצאתי א ל‬ ‫ואזכירך‬ ‫הבורא‬ ‫‪3 5‬‬ ‫ואין (‬ ‫משכיל בזה א ב ל‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ולא‬ ‫ו נ ש ל ם ש ע ר זה נ ב א ר אחריו ש ה ע ו ל ם כ ל ה‬ ‫ולא‬ ‫ד ר י ש ו ת ( וחקירות ואחרי‬ ‫החכמים‬ ‫לך‬ ‫( ו א ע ״ פ ש ה כ ל י ‪15‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ואין (‬ ‫אחרי‬ ‫הכלי ויכנס ה א ד ר‬ ‫‪2 1‬‬ ‫אדם (‬ ‫ל מ ט ה והמים מוכנים ל י ר ד ו ב ז ה ( ר א י ה מ ב ו א ר ת ש ה מ ק ו ם מהזיק הגוף‬ ‫‪2 2‬‬ ‫י״יפתח פי‬ ‫משם‬ ‫למקום‬ ‫ראיה‬ ‫‪4 1‬‬ ‫ה ג ל ו ת ו ( אין‬ ‫צריך ראיה‬ ‫וגלוי‬ ‫שרבר זה מורגש‬ ‫ל ב א ־ ו כי ‪30‬‬ ‫שאנו‬ ‫‪4 2‬‬ ‫(‬ ‫לא‬ ‫‪ H P om. Ant'ang . 11.‬ונכנס‪.‬שמצאנו‪—.‬ה ב ה ‪L .‬מ ק ו ם ש ה י ה ‪ 0‬ף — ‪ .‬‬ ‫ש ד ב ר זה מרוב‬ ‫מ ו פ ת ובלי‬ ‫האמן (‬ ‫לא‬ ‫יגעתי‬ ‫הנעים יחנך‬ ‫קרוב ‪ (. H om.‬‬ ‫— ‪ lesen.‬ש ו ם ‪p‬ף׳‪11‬‬ ‫י ‪ P‬ד ב ר ‪)M‬שום‪—.‬יבא ‪H P‬‬ ‫נקב‬ ‫ן‬ ‫‪P‬‬ ‫נ ו ק ב ‪) 0‬‬ ‫״‬ ‫‪0 ad.‬‬ ‫‪wj M om.‬ויהפכהו‬ ‫‪1 8‬‬ ‫י צ א ( ממנו האויר‬ ‫*אשר‬ ‫קטנים‬ ‫בתחתיתו נקבים‬ ‫במים‬ ‫פיו‬ ‫למטה‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ועוד א ם י ק ה‬ ‫ו י מ ל א ה ו מ י ם ויסגור פ י‬ ‫הכלי י פ ה ל א‬ ‫י צ א ו מן‬ ‫המים אפי׳ ט פ ה ע ד‬ ‫נקוב (‬ ‫ושמין‬ ‫ב ע ו ל ם מקום ריקם והואיל‬ ‫‪2 4‬‬ ‫וחילף‬ ‫'התבאר‬ ‫לו‬ ‫עמידה‬ ‫היטב ודי ל כ ל‬ ‫‪2 7‬‬ ‫שאמרו‬ ‫תאמין‬ ‫יגעתי‬ ‫ז״ל (‬ ‫‪3 3‬‬ ‫ומה א ז ה י ר ך (‬ ‫ומידיעת‬ ‫‪3 6‬‬ ‫יתברך (‬ ‫ונמצא ל כ ל‬ ‫*קראוהו‬ ‫‪3 5‬‬ ‫הקטן (‬ ‫מה‬ ‫‪3 4‬‬ ‫יתברך‬ ‫להבין‬ ‫להשיג‬ ‫(‬ ‫האמן (‬ ‫וכבר‬ ‫ולקחת‬ ‫זכרתי‬ ‫מהשכל‬ ‫ו ל מ צ ו א כי ה ו א‬ ‫וגו׳ ו א ע ״ פ ש נ מ צ א‬ ‫‪3 8‬‬ ‫נ ד ר ש ‪25‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫כענין (‬ ‫קרוב‬ ‫( ד ר ש ו ד׳ ב ה מ צ א ו‬ ‫‪4 0‬‬ ‫ס ו ד ( ורמז‪.‬מ ק ו ם ‪ 0‬ף‬ ‫‪ ad‬החיים• —*(‪0‬‬ ‫‪ H ad. — ) P‬׳ — • י מ צ ! ‪) j‬וו«ע‪_ . — 35) p‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪sr‬‬ ‫‪31‬‬ ‫א‬ ‫‪: u‬‬ ‫זר ‪P‬‬ ‫) — ‪)P om.‬במו נלי ‪) H P‬‬ ‫‪13‬‬ ‫— ‪— » .‬ש ה ד ב ר ‪ . P‬ף*‬ .‬‬ ‫‪8‬‬ ‫׳מתקבץ•—‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪.‫‪18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫היינו‬ ‫מוצאים‬ ‫‪2‬‬ ‫לבדו (‬ ‫מקום‬ ‫מבלי‬ ‫‪3‬‬ ‫א ה ד מבעלי‬ ‫‪4‬‬ ‫חיים (‬ ‫שיהיה (‬ ‫מקום או‬ ‫הומר‬ ‫ללא (‬ ‫ש י ה י ה דין כ ל‬ ‫שאין‬ ‫שהאויר‬ ‫לנו‬ ‫יתכן‬ ‫ל ד ק ו ת ם וכן‬ ‫זולתו‬ ‫ל א יכנסו‬ ‫יתכן‬ ‫שם (‬ ‫ואין‬ ‫חיים‬ ‫‪8‬‬ ‫ה ג ו פ י ם א פ ם וזו‬ ‫ללכת‬ ‫יאמר‬ ‫באו־ר‬ ‫)זכה( ( ‪5‬‬ ‫הואיל‬ ‫תשובתו‬ ‫ואמרת‬ ‫‪1 0‬‬ ‫מפני‬ ‫(‬ ‫‪1 3‬‬ ‫כ ג ל י ( הים א ש ר מ ת פ ש ט י ם ו מ ת ק ב צ י ם ומפני‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ובמים‬ ‫בימים (‬ ‫ובאויר כי‬ ‫יתקבצו‬ ‫המים‬ ‫ה א ר ץ מ פ נ י ש ה י א י ב ש ה נ מ נ ע מ ה י ל ו ך ( ב ה ו מ ק ו מ נ ו ‪10‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫וידוע‬ ‫‪1 7‬‬ ‫( לו גוף א ח ר‬ ‫שאם‬ ‫לתוכו מים ע ד‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫האויר א ב ל‬ ‫וכלי • ו י ק נ ה ו (‬ ‫לכעלי‬ ‫בנהרות‬ ‫א ש ר ממני נ ס ע מיד ב א‬ ‫וזה‬ ‫זולתם‬ ‫שיכפור ד ב ר זה ו א ם‬ ‫ונעשה (‬ ‫ההליכה‬ ‫גלוי‬ ‫הצמהים‬ ‫משכיל‬ ‫‪9‬‬ ‫מתקבץ‬ ‫ולא‬ ‫הואיל‬ ‫יתקומם‬ ‫בו‬ ‫כ א ש ר ה ת ב א ר כ ב ר ואין ענין ל נ ו ב א מ ר נ ו ( ש ה ו א‬ ‫‪ 2‬נ‬ ‫(‬ ‫איני‬ ‫לשום דבר ולא‬ ‫ה מ ק ו מ ו ת כ ד י ן ז ה ויהיו א ז‬ ‫מקום ( ריקם א י ך‬ ‫‪1 1‬‬ ‫מן‬ ‫מקום‬ ‫לא‬ ‫אותו‬ ‫‪7‬‬ ‫להוים‬ ‫]דכה[ גדולה שאין ל ך‬ ‫זה‬ ‫והוא‬ ‫ל ה י ו ת דינו דין זה ו א ם כן‬ ‫‪6‬‬ ‫*גוף‬ ‫מתקומם‬ ‫הגוף‬ ‫ימלט‬ ‫המקום(‬ ‫יקח‬ ‫שהעתקנו‬ ‫תיכף (‬ ‫ה א ד ם כ ל י ‪. — 33) p‬‬‫‪ .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪i0‬‬ ‫'‬ ‫‪9‬‬ ‫‪)P‬מענק‪—.‬ש א ם ‪ .‬׳נ שהרבה‪ si. — ) P‬‬ ‫ר א י ו ת ‪)P‬מבלי‪—. und so ist audi Enruna r.‬ק ט ן ‪) P om.‬‬ ‫‪3 8‬‬ ‫‪ ) M‬י — ‪36) p om.‬ף — ‪ .‬שיצא‬ ‫)‪°‬‬ ‫‪H‬‬ ‫—‬ ‫‪w) H p‬‬ ‫— ‪ .‬ד ב ר ‪») H‬‬ ‫ג‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫—‬ ‫)י‬ ‫‪-°11‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪— j‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫•ההילוך ‪p‬‬ ‫—‬ ‫ף‬ ‫— ‪") H P om.

.‬ף‬ ‫ף — ‪) H p om.‬ו ע י ן ע־‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪ H P‬ן»‬ ‫— ‪om.‬ה מ ז כ י ר ! ג )‪om.) 0‬ה ל ל ו ‪ .‬״‬ ‫‪1 om.‬ואמתתו‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ .‬ו ע מ ד נ ו ‪0‬‬ ‫)‬ ‫‪y5‬‬ ‫‪ . p‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ " j‬ו י ז כ ו ראת‪—. M ad.‬ב ר ח מ י ו ‪ .‬‬ ‫‪ ) P‬״ — ‪ .‬א ב ל כ ל א ח ד מ ה ם י פ ס י ד א ת חברו וישכחו מ ט ב ע ו ו י ע ת י ק א ו ת ו‬ ‫ב ל י ל ה ‪ H‬ו ל א ל ל י ל ה ‪ .‬ב ד ב ר י ם ‪om. — 6) o‬‬ ‫‪.‬‬ ‫—‬ ‫‪3‬‬ ‫ף׳‬ ‫ישנה ‪) M‬‬ ‫ד!.‬ש מ ו ע ל ה כ ל ו י ת ר ו מ ם ו י ת ע ל ה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪) M‬ועולם‪— .‬ו ח ס ד י ו ‪). — ») o‬ב י י ם ‪ H‬ו‪ .‬ש ז כ ר ת י כ ב ר ‪ •o‬ב א ר ת י ‪ P‬ה ב ר ת י‬ ‫ח י ה ו א ‪ .‬ב ע צ ם ‪1‬ג ‪ 11‬ףי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ . — .‬והוא‬ ‫ידענו‬ ‫ש ה ד ב ר אינו נ פ ס ד‬ ‫הארבעה‬ ‫שהיסודות‬ ‫‪3 6‬‬ ‫בעצמו ( ולא‬ ‫טשתנים קצתם לקצתם‬ ‫‪8 8‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫י ש ת נ ה ( מצר טבעו‬ ‫והיא‬ ‫מפני ס ב ה ז א ת‬ ‫‪3 9‬‬ ‫כעצום ( העצם הכללי להם‬ ‫י מ צ ו ר ת זה ה פ ך צ ו ר ת ( ז ה ה ו א י ל ואין ח ל ו ף‬ ‫®• כ מ ו ש ז כ ר נ ו ‪ .‬שזכרנו‪ . — ») M‬מ ש ב ב ו ת ם ‪ bis‬ו ה ו א ‪feiiit von‬‬ ‫— ‪ H om. . i n‬ג‬ ‫—‬ ‫ף‬ ‫‪11‬‬ ‫‪H om. — 25) H‬ף‪ .‬בוראיו ‪P‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ף‬ ‫‪ H p om.‬ו ה ש י נ ו י )‪"-‬‬ ‫— ‪ . .‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ף‬ ‫— ‪ . .‬ב ע י צ ו מ ו ‪«) 1-1‬״•‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ . . — -‬ע ל ר ע ת ך ‪) 0‬י• — ‪ . — ») H om.‬ף‬ ‫ג‬ ‫— ‪p om.‬ ‫‪2‬‬ ‫ד‬ ‫‪ — .‬ו י ת ה ל ל‬ ‫—‬ ‫ד‬ ‫—‬ ‫‪.‬‬ ‫‪H‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪AL‬‬ ‫—‬ ‫‪. .‬ו ל ע ו ל ם ל א ‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .‫‪19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ל ע ו ל ם ( ז ה ל א ע מ י ד ה ו ל א קיום ל א בכולו ו ל א ב ח ל ק י ו‬ ‫ראינו ע ד היום‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ל א י ע מ ו ד הקור ו ל א י ע מ ו ד החום ואין ע מ י ד ה ל י ו ם ( * ו א י ן ע מ י ד ה ל ל י ל ה (‬ ‫‪4‬‬ ‫ו ל א לטוב ש ב ו‬ ‫‪5‬‬ ‫*ולא לרע שבו ( ולא‬ ‫לדבר (‬ ‫‪6‬‬ ‫מן הדברים א ב ל‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ראיתי‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .‬א ל י ו ‪>*) p‬׳•‬ ‫‪ IT om. H P‬והעולם‬ ‫‪.‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪LS‬‬ ‫) — ‪.‬יפסיד‬ ‫‪.‬נשתנה ‪) 0‬‬ ‫— ‪om.‬והחםידים ‪M‬‬ ‫‪1‬‬ ‫• ב ה ם מ ן ה ש ב ה ‪s) p‬לו‪— .‬‬ ‫• ש נ ש ת נ ה ‪1‬ג ף״ —‬ ‫‪ .‬ל ד ב ר ( ב ד ב ר זה בקיצור כ ד י ל ה ר ג י ל א ת ( ה מ ת ח י ל ( ו י ז כ ר ( א ש ר ה ו ר ג ל‬ ‫‪ 5‬ככר‬ ‫ראוי לזכרו ב ע נ י ן ז ה‬ ‫ודבר זה‬ ‫‪1 1‬‬ ‫לידע‬ ‫‪1 2‬‬ ‫*העולם הזה ( ומאמתתו ( וכשידע א ת‬ ‫בעולם העומד‬ ‫וישתדל‬ ‫‪1 3‬‬ ‫האדם‬ ‫חווה (‬ ‫•מהוא‬ ‫‪1 4‬‬ ‫( העולם י ש נ א א ו ת ו ( וימאםהו‬ ‫‪1 5‬‬ ‫מנוחת הצדיקים * ו ת כ ל י ת ה ח ס י ד י ם ( *והוא‬ ‫שהוא‬ ‫‪16‬‬ ‫טה ש מ ש י ג י ם הצדיקים וההסידים ( ה ש ג ה שאין ל ה‬ ‫י ש ל ה ם בטחון ב א ל‬ ‫‪10‬‬ ‫מטבע‬ ‫לסבב‬ ‫יתברך‬ ‫‪1 7‬‬ ‫( סוף ו ת כ ל י ת‬ ‫‪1 8‬‬ ‫*להם ז א ת‬ ‫וזאת‬ ‫הסבה (‬ ‫ובזה‬ ‫המרגוע‬ ‫‪ !0‬ו ה מ נ ו ח ה ו ע ל י ה ם נ א מ ר י ב ו א שילום ינוחו ע ל מ ש כ ב ו ת ם ) י ש ע י ה נ״ז ב׳( ו ל א‬ ‫ל א ר ם ה כ ה הזה האלוהי א ל א להעמיד נ פ ש ו ע ל א מ ת ת הדברים ו ל ע ש ו ת‬ ‫יתכן‬ ‫כ ל מ ה ׳ מ י צ ו ה ה ש כ ל כי ה ש כ ל ה ו א ה ע ד ה נ א מ ן אשיר ה ע י ד ה ב ו ר א י ת ׳ ע ל‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ב ר ו א י ו ( ב ר ה מ י ו ( ו ב ח ס ד י ו ( א ש ר רחם ע ל יצוריו י ת ב ׳ וית׳ *יממו ו י ת ר ו מ ם‬ ‫‪2 2‬‬ ‫ע ל ה כ ל ו י ת ה ד ר ו י ת ע ל ה ו י ת ה ל ל ( והואיל‬ ‫נבאר‬ ‫והגענו ע ד המקום הזה‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪ !5‬ה ס ב ה א ש ר ב ש ב י ל ה י כ ל ה ויסוף ה ע ו ל ם ה ז ה ו א ל ת ע ל ה ב ד ע ת ך ( כי ב א מ ר י‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ש ה ע ו ל ם ה ז ה א י ן לו ע מ י ד ה ו ל א קיום ש ר צ ו נ י ל ו מ ר ( ה ע ו ל ם ב כ ל ל ו א ב ל רצוני‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ל ו מ ר ( ה ד ב ר י ם ( ה נ כ ל ל י ם ת ה ה ההויה ו ה פ ס ד * ו ה ו א ע ו ל ם ( ההויה ו ה ה פ ס ד‬ ‫‪2 8‬‬ ‫שכבר‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ז כ ר ת י ( ב ת ח ל ת ה ש ע ר ה ש ל י ש י ש ה ג ל ג ל אינו נ פ ס ד ואינו מ ש ת נ ה (‬ ‫‪3 0‬‬ ‫מ מ ה ש ה ו ט ב ע מרצון ה ב ו ר א י ת ע ל ה ש כ כ ר א מ ר ה פ י ל ו ס ו ף ש כ ל מ ה ש נ ת נ ה (‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫לו ה ש ל מ ו ת ב ב ת א ח ת ל א‬ ‫דינו ודין ה ע ו ל ם א ח ד‬ ‫יכלה עולם הגשמות‬ ‫י פ ס ד ( ה ו א י ל ו ר א ש י ת ו ו א ח ר י ת ו א ח ד א״כ א י ן‬ ‫ו נ ש ו ב ל מ ה ש ה ת ח ל נ ו לזכור ה ס ב ה א ש ר‬ ‫ו ה י א ס ב ה גלויה ו מ ב ו א ר ת ל מ י‬ ‫‪3 2‬‬ ‫ההלוף‬ ‫הוא (‬ ‫‪33‬‬ ‫לפי ('‬ ‫שהדבר‬ ‫שעיין‬ ‫בשבילה‬ ‫שעקר‬ ‫מפני‬ ‫‪3 4‬‬ ‫ההפסד‬ ‫והשינוי‬ ‫ל א יבא‬ ‫עליו ( ההפסד‬ ‫והשנוי‬ ‫מעצמו ו ל א מ ט ב ע ו א ב ל יפסידנו דבר אחר ש א י נ ו‬ ‫מטבעו א ך הפך‬ ‫‪ 25‬ט ב ע ו והוא ה מ פ ס י ד א ו ת ו כמו ה ש ל ג ע ל ד ר ך מ ש ל ש י פ ס י ד ה ו ח מ י מ ו ת ה א ש‬ ‫ותאבד‬ ‫‪3 5‬‬ ‫ח מ י מ ו ת ה א ש מ פ נ י קרירות המים כ מ ו ש ז כ ר נ ו כ ב ר ואחר ש ע מ ד נ ו (‬ ‫ע ל ע ק ר זה ‪.‬ד ב ר ‪ H‬ף־ — ‪ H om. — 8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ) H om.

‬‬ ‫‪.‬ז ה ל א נהיה ה פ ס ד ו ל א ה ד ה כ א ש ר ה ת ב א ר פ ע מ י ם ו ע ל ת ( זה‬ ‫‪16‬‬ ‫ש צ ו ר ת ם אינה מ ת א ח ד ת ביסודם התא‪ .‬‬ ‫‪) P‬־‬ ‫)‬ ‫ש‬ ‫‪3 6‬‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫?‬ ‫‪27‬‬ ‫— ‪.‬האחרון ‪M‬‬ ‫)‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫—‬ ‫שיהיו‬ ‫) ש מ ה מ י ם‬ ‫‪0‬‬ ‫‪p‬‬ ‫ע )™‬ ‫)‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫שהמים‪.‬‬ ‫—‬ ‫והתהפכותנו‬ ‫‪-‬ייודע‬ ‫)‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫ביסודות ו ל א‬ ‫‪P‬‬ ‫‪) H‬י׳‬ ‫ו ק נ תונגרת‪-.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫—‬ ‫ף י — ‪.‬ו ה ה פ ס ד‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪P om.‬‬ ‫י‬ ‫‪5) H‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫—‬ ‫‪P‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ר‬ ‫ומהם‬ ‫והואיל והנפסדים מ ק ב ל י ם ה ש נ ו י ‪ .‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪P om.‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫ל ב א ר בו ש כ ל ( המורכבים יכלו ה ע ל ה ב ה פ ס ד המורכב היא ה ע ל ה‬ ‫מ א מ ר‬ ‫‪1 8‬‬ ‫היסודות ק צ ת ם ל ק צ ת ם וקבול ה פ ו ע ל ק צ ת ם מ ק צ ת ם ( ש א ם ל א‬ ‫בהשתנות‬ ‫‪1 4‬‬ ‫יקבל זה פ ו ע ל ‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪) M P‬אחר‪— ..‬‬ ‫—‬ ‫‪ H‬ל‬ ‫‪1‬‬ ‫—‬ ‫‪.‬עלד‪.‬ה מ ש ת נ ה ‪1) M P‬‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫‪.‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לטבעו‬ ‫‪2‬‬ ‫בעצמו כלומר י ש ת נ ה ה מ ש ת נ ה ל ט ב ע ה מ ש נ ה ( ע ד ש י ו ל ד ו ( מ א ל ו‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫השנויים ( והמזגים ה נ ו ל ד י ם (‬ ‫התבאר'‬ ‫ו ה נ ה‬ ‫ה ש ל ש ה ש ה ם ב ע ל י חיים וצמחים ו מ ת כ ו ת ‪.‬ת א מ ר‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫א ו ת ם דבר א ח ד (‬ ‫שדין ההרכבה ל ע ש ו ת כן התחייב ל י ח ד א ו ת ם ו ל ש ו ם (‬ ‫‪2 5‬‬ ‫בלי הלוף ושנוי *אז ל א ( יהיו היסודות ה א ר ב ע ה ב א ו ת ה ש ע ה * ו ל א הרכיבו ‪20‬‬ ‫‪26‬‬ ‫הרכבה (‬ ‫שההרכבה‬ ‫לפי‬ ‫ה ר כ ב ו ת מ ע ש י וטבעי ושניהם מראים חבור‬ ‫שתי‬ ‫‪2 7‬‬ ‫ל ב ד כי ההרכבה ה א ו מ נ י ת מ ת ג ו ר ר ת ( מ ל ש ו ן ומגרת‬ ‫הנפרדים במקום אחד]ר ?[‬ ‫‪2 8‬‬ ‫ב י ת ה ) ש מ ו ת ג׳ נ״ב( ו ה ט ב ע י ת נ מ ז ג ת נ מ ו ש ה ת ב א ר כבר ו ב ב ט ו ל ח ל ק ז ה ( נ ב ט ל‬ ‫‪29‬‬ ‫ג״כ ש י ה י ו ( ההווים עומדים הואיל ו ל א נ א צ ל ע ל י ה ם הקיום מ א ת ההרכבה ו ל א‬ ‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫נ ש א ר לומר א ל א שההווים נ פ ס ד י ם * מ נ ל ופיל ( ה פ ס ד כ ו ל י ( כ א ש ר ה ת ב א ר ‪25‬‬ ‫שהדת‬ ‫הפסד‬ ‫הדבר‬ ‫והפסדו ה ד ה‬ ‫לזולתו‬ ‫היסודות‬ ‫לזולתו עד שיתעדנו‬ ‫‪32‬‬ ‫וימזגו ( מזג נ ו ל י ויצאו מן ה נ ח א ל ה פ ו ע ל ומן ה פ ו ע ל א ל ה נ ה ויציאתם‬ ‫הנח אל‬ ‫ק‬ ‫שהיסודות‬ ‫יסודות‬ ‫ה פ ו ע ל הוא ] ה [ ה פ ס ד וחזרתם מן ה פ ו ע ל א ל ה נ ח‬ ‫היא ה ח ד ה‬ ‫הווה (‬ ‫ל נ ד שהם‬ ‫בעוד‬ ‫פשוטים‬ ‫בפועל‬ ‫ש ה ם יסודות‬ ‫‪34‬‬ ‫ב כ ל פנים‬ ‫ההווים ( מן היסודות הארבעה‬ ‫‪P‬‬ ‫‪om.‬‬ ‫ממה‬ ‫‪5‬‬ ‫שקדם‬ ‫אשר‬ ‫שהעלה (‬ ‫השתנו‬ ‫בשבילה‬ ‫‪6‬‬ ‫היסודות ש ה ם כאויבים זה לזה ומרחיקים זה א ת זה ובזה ] ה [ מ א מ ר ( ביאור‬ ‫ש מ ה ש י ע ב ו ר ע ל החלק יעבור ע ל ה כ ל ואין רצוני לומר ש כ ל המים ‪5‬‬ ‫אמיתי‬ ‫חוזרים אויר ו ל א‬ ‫‪7‬‬ ‫האדר (‬ ‫כל‬ ‫שכבר‬ ‫מים‬ ‫‪8‬‬ ‫ש ה ה פ ס ד והשנוי י א ר ע ( להם‬ ‫הארבעה‬ ‫שולט‬ ‫שההפסד‬ ‫אמר‬ ‫ע ל היסודות‬ ‫הפילוסוף‬ ‫ב ח ל ק י ה ם ובהווים מהם ב כ ל ובחלק‬ ‫‪9‬‬ ‫א ב ל ־מה שיעבור ע ל ה ח ל ק מ ה מ י ם ( ה א ל ו עובר‬ ‫ע ל הויתם‬ ‫‪10‬‬ ‫גם כן ע ל אותו החלק ה א ח ר ( והואיל ו ה ת ב א ר זה נ ב א ר ש כ ל מה שהורכב‬ ‫‪1 1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מדבר כ ל ה וחולף י כ ל ה ( נם הוא ו י ש ת נ ה ע ל כ ל פנים‪.‬ה ז ה ‪)H‬שנתבאר‪—.‬לקצתם ‪H P‬‬ ‫—‬ ‫‪).‬ה ר ו ח א נ י י ם‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ואין זה מקום לזכור זה ו כ ש י ת ב א ר ( ש ע ק ר ה ה ו י ם ( ו ה נ פ ס ד י ם ( מ ק ב ל י ם השנוי ‪15‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ו ה ה פ ס ד ( י ת ח י י ב ( בהכרח שיהיו ה ה ד ס בעצמם מ ק ב ל י ם השינוי והכליון ה ו א י ל (‬ ‫תאמר‬ ‫שאם‬ ‫דברים או‬ ‫ש ה ם עומדים‬ ‫שתהיה‬ ‫ושרשם נפסד לא‬ ‫קיימים‬ ‫‪2 2‬‬ ‫ההרכבה‬ ‫עליהם‬ ‫אוצלת (‬ ‫ימלט‬ ‫הקיום‬ ‫מ א ח ד משני‬ ‫או ל א ואם‪ .‬ו ת ש ל ם כ ע צ מ י ם ( ] כ ב ע צ מ י ם ‪ [ 1 .‬לא‬ ‫‪2‬‬ ‫הרכבה ‪P‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪*)H‬הוייה•—‬ ‫ף‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪*)M‬ולעשות‪—.‬‬ ‫כלים‬ ‫הצמחים ה ה ו ו ה ( מהם מזוננו ו מ ה ם (‬ ‫ף — ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫—‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ף‬ ‫‪H‬‬ ‫בצמחים‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ M om.HP‬אוסרת‪-.‬בלי‬ ‫—‬ ‫‪P‬‬ ‫)‬ ‫‪M‬‬ ‫)‬ ‫‪ad..‬כי‬ ‫ד‬ ‫‪.‬ראיות‪.‬‬ ‫—‬ ‫רוצה לומר‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪ 0‬ועלה‪— .‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪)H‬תתחייב•—‬ ‫‪ 0‬אלא‬ ‫‪Mom.‬שיולידו ‪M‬‬ ‫ף‬ ‫אלו‬ ‫ש ה ם ‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ומן‬ ‫בהם‬ ‫ף — •אלו ה ש נ י י ם ‪P‬‬ ‫—‬ ‫ל א נהיה מהם‬ ‫ו א ל ו הם ה ר א י ו ת ( שהווים‬ ‫‪35‬‬ ‫ובהם עסקינו‬ ‫‪33‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‬ ‫‪29‬‬ .

‬ה ט ב ע ‪ >H .‬ה ו י ת ה ג ו ף ‪ :‬ו ף ‪8) p om. -‬ו א ח ר ‪21) p‬‬ ‫כ ה מ ש נ ה ׳ ‪ -‬כ ה מ ד ה ה ‪ H geto der Pass-as von‬ע ד ‪ .‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪2‬‬ ‫— ‪ .‬טבעי‬ ‫שיזון ב ו‬ ‫‪. -‬‬ ‫‪ . — *)•P a d .‬‬ ‫‪. — "-11‬‬ ‫‪ p‬ף••‬ ‫*‪7‬‬ ‫‪om.‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫להשלים צרכה‬ ‫( הזן‬ ‫האדם‬ ‫מתנועע‬ ‫‪1 8‬‬ ‫שבעולם‬ ‫וישנהו‬ ‫(‬ ‫( ובגלל‬ ‫הכה‬ ‫באדם היה‬ ‫ושחורה‬ ‫ליובש‬ ‫‪2 0‬‬ ‫שאמתתה‬ ‫( בו ה כ ה‬ ‫הלוף‪ .‬נמצאו ב ו‬ ‫(‬ ‫ראוי ה ו א‬ ‫‪9‬‬ ‫*היות‬ ‫ומהמרם‬ ‫ה צ מ ח י ם ו ט ב ע ב ע ל י חיים‬ ‫והם כח‬ ‫‪a‬‬ ‫הארבעהש ה ם‬ ‫הטבעים‬ ‫וישתנה‬ ‫גלוי‬ ‫ע ל‬ ‫ומבואר‬ ‫ו נ פ ס ד כ ש א ר ההווים ו ש ר ש ו‬ ‫(‬ ‫שאין‬ ‫תהיה‬ ‫ואליהם‬ ‫שהוא‬ ‫והראיה‬ ‫תכליתו‬ ‫ודם‬ ‫ובו ט ב ע‬ ‫‪8‬‬ ‫אע״פ (‬ ‫הרביעי‬ ‫‪1 3‬‬ ‫ודומה ל ו י בטבעו והמרו (‬ ‫נערך א ל העולם הגשמי‬ ‫הגשמי‬ ‫בשיער‬ ‫החמישי‪.‬הלופם‬ ‫הגדולה‬ ‫בעלת‬ ‫במעלת‬ ‫העשבים‬ ‫— י ‪ .‬זכרו‬ ‫‪ . -‬דבר ‪») M‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .‬ומצואים‬ ‫ומלהית‬ ‫בו‬ ‫יאות לטבעי׳ ויצטרך ל כ ה‬ ‫הנזון‬ ‫‪3 1‬‬ ‫( הארבעה‬ ‫אדומה‬ ‫כהות‬ ‫בו‬ ‫מטבע‬ ‫ישתתף עם‪ .‬א ל י ה ם ‪) H‬‬ ‫‪.‬ה ח כ ם • ‪01.‬ביסודות ‪ 0‬ף׳‬ ‫‪J‬‬ ‫ה י ו ב ש ‪. -‬במדד‪) ?.‬‬ ‫‪0. .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫—• ?(‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫בשאר‬ ‫הצומח'ע ל‬ ‫‪J‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪ ) 11 P .‬גם ה ו א‬ ‫‪3‬‬ ‫ידוע (‬ ‫*ולזמן‬ ‫ואיך‬ ‫שדבר‬ ‫‪4‬‬ ‫המתבודד‬ ‫*ית׳‬ ‫בחכמתו"הגדולה (‬ ‫‪5‬‬ ‫שטו‪ . — • ») M‬ה ג י פ ו ‪H .‬שאמתת‬ ‫‪")P‬זה‪—.‬ה מ ש נ ה ‪ ) P‬־׳ —‬ ‫׳ ‪ .‬‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫שגוף האדם‬ ‫לבאר‬ ‫ז‬ ‫*וערכו א ל ( העולם‬ ‫יעדנו‬ ‫כאשר‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ש ה ו א ג״ב ה ו ו ה‬ ‫ההווים (‬ ‫מהם התחלתו‬ ‫התערובות‬ ‫ולחות‬ ‫בכללו‬ ‫־‪1‬‬ ‫קצוי‬ ‫הגוף‬ ‫‪1 9‬‬ ‫אהד‬ ‫(‬ ‫המחזיק‬ ‫המושך‬ ‫שהיו‬ ‫חום‬ ‫‪1 6‬‬ ‫ובמדד‪( . — 9) p‬‬ ‫‪H‬‬ ‫!‪:‬ג‬ ‫— ‪. — ) 1 »a..‬וזכרו (‪.‬שישלב‬ ‫‪M‬־>(‪voran. . —:‬כ ה‬ ‫‪0) o‬״ ‪35) H om.‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שרשנו‬ ‫ולהם (‬ ‫*תעלה‬ ‫זכרו ו א י‬ ‫ל א יכלה ו כ ל‬ ‫ש ל ש לו‬ ‫חזרתנו‪ ••.‬ירחיקד‪.‬ף ׳ •—‬ ‫‪.‬ה כ ה‬ ‫והראיה‬ ‫(‬ ‫‪2‬‬ ‫שהאדםש ל ם‬ ‫יכלול ׳אותם‬ ‫הענפים‬ ‫‪ .‬ו ב ה מ ־ ץ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫הגדולים ('‬ ‫המעכל‬ ‫צומח‬ ‫מרגיש•‬ ‫הכעסני‬ ‫הגידול‬ ‫ו ה ד ש א י ם והוא ' ה ש ע ר‬ ‫‪:i‬‬ ‫‪0. ") P‬‬ ‫^‪)H M om.0‬‬ ‫— ‪) pi P om.‬ובכלל‬ ‫‪ .‬הצמחים‬ ‫ואשיר‬ ‫שישלים‬ ‫ונזון‬ ‫(‬ ‫הפריה‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫רמות כ ל ‪. H‬״"‬ ‫נ‬ ‫בעלי‬ ‫לצמחים‬ ‫הוא‬ ‫‪3 7‬‬ ‫התרחק‬ ‫ואשר‪.‬‬ ‫אבל‬ ‫האדם י ש‬ ‫‪s‬‬ ‫‪29‬‬ ‫(‬ ‫לצמחים‬ ‫באמת‬ ‫החיים‬ ‫‪3 8‬‬ ‫גופו‬ ‫‪2 7‬‬ ‫(‬ ‫ממנו‬ ‫‪ .‬עליו‪— .0‬טבעו‪—.‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫להחזיק‬ ‫(‬ ‫‪29‬‬ ‫ויצטרך‬ ‫‪3 0‬‬ ‫לכה‬ ‫מדהה‬ ‫( ־ הגוף‬ ‫והוא‬ ‫נמצאו ש א ר‬ ‫ומפני‬ ‫(‬ ‫הראוי ל ו‬ ‫הדבר‬ ‫הכהות‬ ‫הדבר•‬ ‫שהוא‬ ‫שאינו ראוי‬ ‫האחרות‬ ‫האלהש ה ם‬ ‫והכה ה ז ה‬ ‫מצויים‬ ‫שהוא‬ ‫מטנו‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫ש ו ם חולק י מפני‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪. — !6‬ג״כ‪—.‬בערך‬ ‫ח י י ם ובו‪ .‬ו‪(.. — ) P om. 1-1‬״ — ‪ .‬ה ח ו ם‬ ‫‪.‬מה‬ ‫לארבעה‬ ‫והוא ‪.‬‬ ‫—‬ .‬י ש ת ב ח ש מ ו ו י ת ע ל ה ‪. . — ?°) H •G‬י ר ח י ק ו ‪) ? . — 3) 1-1‬ההוד• ‪ .‬‬ ‫תנועה‬ ‫והרגש*‬ ‫התאוה‬ ‫•נטו‬ ‫הצמחים‬ ‫&‬ ‫שגבול הה׳‬ ‫כשאר‬ ‫שיש‬ ‫לרוב‪ . -‬אל‬ ‫לטבעו‬ ‫בעולם הזה ש כ ל‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪— °j‬‬ ‫‪) 1‬׳" — ‪ .‬‬ ‫‪.‬כ צ ו‬ ‫שחפץ‬ ‫אפשר ל כ ל‬ ‫במקום‬ ‫הווה‬ ‫ה ת ח ל ה יימ ל ו‬ ‫‪2‬‬ ‫האל (‬ ‫מתחבר‬ ‫ידוע‬ ‫כלייה‬ ‫גדול‬ ‫העצה ורב‬ ‫לדבר כ ל הש ל א‬ ‫נהיה‬ ‫ובזמן‬ ‫*יימתבח‬ ‫ידוע‬ ‫העליליה‬ ‫יכלה ‪.‬ד ה ו י י ם ‪— °) P‬‬ ‫פעולתו‬ ‫טצוי‬ ‫והנה‬ ‫והמזון ו י ש‬ ‫והיא‬ ‫נ‬ ‫ולא‬ ‫( הכה הזה המעכל‬ ‫משולה'לגרת‬ ‫‪ ' ) ' P‬ו ל ז הלהם‪—.‬־ )‪8‬י•‬ ‫‪S‬‬ ‫כה‬ ‫במעלת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3 9‬‬ ‫והחיים (‬ ‫‪2‬‬ ‫מיני‬ ‫האלה‬ ‫האדם ויש‬ ‫(‬ ‫ב­‬ ‫( ובו‬ ‫ממנו‬ ‫יכלול‬ ‫‪ P‬ף‬ ‫‪omji‬‬ ‫ף‬ ‫‪1-1‬‬ ‫‪ .‬־‬ ‫‪3 4‬‬ ‫(‬ ‫‪8 7‬‬ ‫‪ m .‬המדמה הין א ל‬ ‫לדחות‬ ‫קור‬ ‫הזאת‬ ‫מוצרך‬ ‫הדבר• הנמשך ע ד‬ ‫מימנה‬ ‫הדברים‬ ‫הדבר‬ ‫‪2 3‬‬ ‫(‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫לדבר‬ ‫הווה‬ ‫( היסודות‬ ‫(מרה‬ ‫וטבע המתכותובו‬ ‫‪2 2‬‬ ‫קרובים‬ ‫למשוך‬ ‫‪2 6‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫האדם‬ ‫( גדל‬ ‫ומהום א ל‬ ‫הפריה כ י א ם ב כ ה הזן ו כ ה הזן‬ ‫ייצטרך ל כ ה‬ ‫טבע‬ ‫מקור א ל‬ ‫‪1 4‬‬ ‫הוא‬ ‫( ס פ ק לשום משכיל ש י ש בו כ ה‬ ‫‪2 1‬‬ ‫גוף (‬ ‫שהרי ‪..‬ו ש ר ש י ‪— . — .

‬‬ ‫השני‪.‬‬ ‫‪st.‬ף‬ ‫‪. — «») P‬וכדבר‪—. — ) H‬והאלקים ‪ )P‬ההרנש‪—.‬י — ‪ . — « ) M‬וכן ‪— ) H‬‬ ‫וכראוי א ל ה ‪ 0‬וכראוי ב א ל ה ‪) H‬ויש‪— .‬‬ ‫‪—.‬ו מ ן ‪— .‬מצואים ‪ H P‬ף — ה כ ה ו ת תודע נפש התונת? ‪ P‬ף — ‪ P om.‬שרשיו ‪)P‬התבאר‪—.‬‬ ‫ה מ א מ ר‬ ‫מספר ה ע ו ל ם הקטן ל ב א ר בו ל ד ע ת ה א ד ם עצמו ו ש ה ו א ע ו ל ם קטן ולאיזה ‪30‬‬ ‫ס ב ה נ ק ר א ע ו ל ם קטן‪.‬‬ ‫)"כשהוא•—‬ ‫‪H‬‬ ‫‪)P‬הנפש‪—.‬ל ה ‪36) M‬‬ ‫ג‬ ‫‪5‬ג‬ ‫‪8‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫‪H‬‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪1B‬‬ ‫דנ‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫>‪9‬‬ .‬מן ה ב ש ר ‪) 0‬״ — ‪ ) H M P om.‬הזקנה והשיבה ו כ ל ו ת כח זה היא המיתה וכמו ש א נ ו ר ו א י ם (‬ ‫בצמחים ש י ש מי ש י א ר י ך *‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪28‬‬ ‫זמן מ ר ו ב ה ( ויש מ ה ם ( ש ה ו א ב ה פ ך כ א ש ר‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫אמרנו כ ן ( נ מ צ א בבני ארם י ש ( מי ש י א ר י ך ימים ו י ש מי ש ל א יאריך‬‫‪3 2‬‬ ‫ימים* ובראיות א ל ה ( י ת ב א ר כי ערך ה א ד ם ל ב ע ל י חיים ש א י נ ן בני דבור ‪2 5‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪33‬‬ ‫בתנועתו והרגשותיו ו ת א ו ת י ו ( ו ב ל ד ב ר י ו ( והוא ערוך א ל הצמחים בגידולו‬ ‫ושהוא פרה ורבה י ו ש ה ו א מ ט ב ע‬ ‫‪3 5‬‬ ‫העולם הגשמי ו ע ו ד י ת ב א ר ז ה ( ב מ א מ ר‬ ‫ש ה ו א אחר זה ביאור מ ס פ י ק ומה׳ א ש א ל העזר ועליו ת ק ו ת י ‪.‬‬ ‫נפש (‬ ‫ש ק ד ם ו ה ת ב א ר ג׳׳כ היות ה נ פ ש‬ ‫יותר‬ ‫החיות ועוד י ת ב א ר‬ ‫ש א ח ר זה‬ ‫במאמר‬ ‫‪23‬‬ ‫ש י ש ר ש ו ( היסודות ה א ר ב ע ה ולהם י ש ו ב ומהם מזונו ובהם קיומו‬ ‫ושהוא כ ל ה כ כ ל ו ת הצמחים ש ת מ צ א מן הצמחים ש י א ר י ך ימים כמו עץ הזית‬ ‫ויש מהם ש ל א יאריך ימים כ א פ ר ס ק י ן וזה ל ס כ ו ת מ ת ח ל פ ו ת ל א נ ו ב ל ל ב א ר ם ‪20‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ל א ו ר ך ( הדברים בהם זה ה כ ל ל (‬ ‫‪2 6‬‬ ‫ב כ ל ו ת כ ח הזן בהם ו כ ש י ח ל ש (‬ ‫כח‬ ‫‪27‬‬ ‫זה ב א ד ם היא‪ .‬וילך ‪ H‬ף — ‪-‬הכנף ‪M om. ) 0‬‬ ‫‪om.‬מן הזרעונים ‪ 0‬מזרעונים ‪) H p‬י — ‪.‬‬ ‫‪)o‬וכשתחלש‪—.‬‬ ‫‪ M‬תכלל‪— .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫הואיל ובאנו א ל‬ ‫אמר המחבר‬ ‫המקום הזה והקדמנו‬ ‫‪36‬‬ ‫מה ש ה י ה ראוי‬ ‫‪3 7‬‬ ‫ש ל א ( ל ב א ר נ ש י ם כוונתנו ע ת ה‬ ‫ל ה ק ד י ם ( ובארנו מה ש ל א היה א פ ש ר‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪)P‬אומרים‪-.‬ב ד ב ר ו ה פ כ ו ( ב ד ב ר ( ה ח ם ו ב ד ב ר ( הקר ו ז ו ל ת ם ו ל א יזיקהו‬ ‫‪1 8‬‬ ‫דבר מ כ ל זה ואין זה‬ ‫‪2 0‬‬ ‫וישר מ כ ל ב ע ל י חיים ו ה ת ב א ר ( זה במה‬ ‫הצומחת‬ ‫‪2 1‬‬ ‫באדם עם‬ ‫‪2 2‬‬ ‫והתבאר (‬ ‫‪1 9‬‬ ‫א ל א מ ש ל מ ו ת טבעיו א ש ר ב ו ( ו ש ה ו א ( יותר שוד‪!5 .‬‬ ‫‪. — 5) H‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ת )״ — ‪. — 1») M‬‬ ‫•והופכו ‪. — ) H‬כדבר ‪H‬‬ ‫‪ )P om. — ) P‬לתנועתו ‪ P‬ותאותו ‪)H‬אלה‪—.‫‪22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ת נ ו ע ה והרגש ולפי רוב חלוף * ה נ ח ת נ פ ש ה ח י ו ת ( בחי ו ה ת ק ש ר ה‬ ‫אותם (‬ ‫ה ש ע ו ר הזה יהיה ט ב ע אותו החי ש ה נ פ ש ה ו ל כ ת א ח ר מזג הגוף‬ ‫׳בגוף ע ל‬ ‫ועל ה נ פ ש הזאת‬ ‫והארנבת‬ ‫באדם‬ ‫חלימה‬ ‫אמרו הפילוסופים‬ ‫והכבש‬ ‫לא‬ ‫ה נ פ ש החכמה‬ ‫על‬ ‫והארי׳‬ ‫‪3‬‬ ‫עניו ו ה ש ו ע ל רמאי‬ ‫ש י ש מהם גבורים ויש מהם ח ל ש י ם‬ ‫גבור‬ ‫וכל ה מ ר ו ת ה א ל ה מ צ ו א ו ת (‬ ‫* ו נ מ צ א ת האריגה ב ש א ר ב ע ל י ‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫חיים כמו ה ע כ ב י ש ( ונמצא הבנין ב ש מ מ י ת ועוד החיים ב ע ל י כ נ ף ( וההולך‬ ‫על‬ ‫יזון‬ ‫רגליו‬ ‫‪6‬‬ ‫ו ה ו ל ך ( הליכה א ח ת ה ל א‬ ‫במזון א ח ד‬ ‫‪7‬‬ ‫תראה‬ ‫‪8‬‬ ‫ה ב ש ר אינו ניזון בזרעונים ( * ו ל א מ ן ( ה ע ש ב י ם והניזון מן‬ ‫‪9‬‬ ‫העשבים (‬ ‫שאמרו‬ ‫אינו‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ניזון ב ב ש ר (‬ ‫הקדמונים‬ ‫דל‬ ‫היה‬ ‫ואלו‬ ‫שנוי ו ס ת ת ח ל ת‬ ‫ניזון‬ ‫חולי‬ ‫‪12‬‬ ‫וידוע מ ח כ מ ת ה ט ב ע ומהעיון‬ ‫*ומן‬ ‫‪1 1‬‬ ‫כמו (‬ ‫נפסד‬ ‫ע ד ר י ם ל ץ ב׳( ‪10‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫ה ה ר ג ש י ( ו ה א ל ה י ( כי כ ל דבר ל א יזון א ל א‬ ‫‪1 4‬‬ ‫במזון הראוי לו כמו ש ת מ צ א מן ה ע ו פ ו ת ש א ו כ ל י ן‬ ‫שאוכלים א ת‬ ‫הזרעונים‬ ‫היה מזגו‬ ‫בני מעיים‬ ‫ש ה נ י ז ק מן‬ ‫‪14‬‬ ‫א ת ( הברזל * ו י ש מהם‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ה ע צ י ם ( ויש מהם ש א ו כ ל י ם א ת ( הזכוכית והאדם ניזון ב כ ל‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫המזונות ו א פ י ׳ ‪ . — ) P om.‬‬ ‫‪ P‬ף — ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪) M H om.

‬‬ ‫‪) M om. — °) 0‬א מ ר ו ‪ P‬ף — ‪ .‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫—‬ ‫— ‪.‬ז ה א ת ז ה ‪) H‬ל — ‪ . 1.‬‬ ‫— ‪ :‬ה א ד ם ‪ .weg.‬‬ ‫‪SS‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪)o‬והמדע‪—.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪)H ad.‬‬ ‫‪ uad lasst es fmiiei.‬ו ש כ ב ר ‪) H‬י‬ ‫שמידיעת‬ ‫)״‬ ‫האדם‬ ‫‪6‬‬ ‫^ ש כ ד ד י ע ת ‪)M‬הוא‪—. — «) 0‬י — ‪ .‬ה א ח ר ו ן ‪— 6) H P‬‬ . o fogt hmzu‬ואומר‪—.‬י — ‪ .‬שהבין‬ ‫)‬ ‫‪S6‬‬ ‫ח כ מ ה ‪)o‬אומר‪—.‬לידיעה‪—.‬ו ל א י מ צ א ו‬ ‫‪) o‬אינם‪— .‬‬ ‫• ו ה א ד ם ל א י ב א ל י ד י ע ת ו ‪ . — °) M‬ה ז ה‬ ‫נ א מ ד י ש ו ט ט ו ל ב ק ש א ת ‪)P om.‬ובדבר זה ( אמרו הפילוסופים ש ל א יונל‬ ‫לעבוד א ת ע ל ת העלות ( א ל א נביא הדור בטבעו או פילוסוף ידוע כאשר‬ ‫א ת ו ( מן המדע לפי ששאר בני אדם ל א יאמינו מצוי א ל א מורכב כאשר‬ ‫אמר הנביא לישראל ( דרך תוכחה ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות‬ ‫והבחורים בצמא )עמוס ח׳ י״‪ 0‬ועוד כתיב והשלחתי רעב בארץ ל א רעב‬ ‫ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע א ת דברי ה׳)שם( ואמר ( ישוטטו לבקש‬ ‫א ת דבר ה׳* ועוד אמר בפסוק אחר)הושע י״ג י״ג( חבלי יולדה יבאו לו הוא בן לא‬ ‫חכם ( ועוד אמר ( כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו)ישעיה כ״ז י״א(‬ ‫והבינה והמדע והחכמה ( שאמרו הנביאים בפסוקים אלו אינו ( מדע התשבורת‬ ‫ולא זולתו ( מן הדעות ( אלא ידיעת הבורא ית׳ *כמו ש כ ת ו ב ( א ל יתהלל‬ ‫חכם בחכמתו ואל יתהלל גבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאת‬ ‫יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וגו׳)ירמיה ט׳ כיב( ואם יאמר שום אדם איך‬ ‫תאמר שחכמת התשבורת אינה חכמה להגיע ממנה לבורא ית׳‪ .‬י״ט‬ ‫כ״ו> ומבשרי אחזה אלוה ואל יעלה בדעתך כי ידיעה ( זאת ( ת ש ל ם ל א ד ם (‬ ‫‪ 5‬מאין דרישה וחקירה שדבר זה שוא"( ברור מפני ימלא נ ת ן השכל באדם‬ ‫וכה המחשבה לבטלה אלא לעלה זאת והשני ( שהבורא ( ית׳ אינו מורגש‬ ‫ולא יושג ( *ולא יבא האדם לידיעתו ( אלא בשכל אחר דרישות וחקירות (‬ ‫כאשר אמרו על אברהם אבינו ע‪-‬׳ה ד ר ש ( ו ח ש ב ( ו ח ק י ( וכשהבין‬ ‫נגלה עליו הקב״ה ומצאנו הכתוב ששם מ ר ה ( זאת שהיא ידיעת הנוראי יר‪7‬׳‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ !0‬גדולה וחשובה מכל הטובות שעתיד הקב׳׳ה להביא על ישראל כמו (‬ ‫שנאמר ולא ילמדו עוד איש א ת רעהו ואיש א ת אחיו לאמר‪. — « ) M om.] — * ) H P‬ו ע ל ת‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪) H P‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫—‬ ‫‪.‬א ו ת ו‬ ‫ד‬ ‫‪1‬‬ ‫)״‪.‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪1a‬‬ ‫‪ z.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪s‬‬ ‫— ‪ . — •1°) 0‬ז ו ‪)H‬בידיעה‪—. — ) H‬ד ב ר ד‪ . H‬ש ה ש כ ל ‪ P‬ש ב ש ב י ל ‪ .‬ו ה ש ם ‪j P‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪P‬‬ ‫) ד ר י ש ה וחקירה ‪0‬‬ ‫— ‪ ' ) H P om.‬ה ע ל ת ‪ . — 5) 0‬מ ו ש ג ‪ ) P om. — *) P om.‬‬ ‫י ד י ע ו ת ‪*)o‬לזולתו•—‬ ‫‪3‬‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪R‬‬ ‫— ‪ .‬דעו א ת ה׳‬ ‫*כי כולם ידעו אותו למקטנם ועד ג מ ל ם ( )ירמיה ל׳׳א ל״ג( ו ע ל ה ( זאת‬ ‫הי׳ הנבואה נמו שנאמר והיה אחרי נן אשפוך א ת רוחי על נ ל כשר וננאו‬ ‫׳בניכם ובנותיכם )יואל ג׳ א‪ (.‬מ ד ת ‪) 11‬‬ ‫‪ • — ") H om.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪)H‬ומידיעת‪—.‬ואתה ביארת‬ ‫בתחלת החיבור שהתשבורת היא דרך ושביל לחכמה זאת שאמרת עליה שהיא‬ ‫התכלית האחרונה ( ושהפרי הוא העולם הבא ודבריך סותרים זו א ת זו (‬ ‫אומר לו שהשגת ידיעה זו יש נ ה הפרש כלומר ה פ ר ש ( גדול יש בין‬ ‫השגתנו לידיעה זאת * מ מ ן הזה ונין השגתנו אותה נאותו הזמן ש ה נ נ ו א ה (‬ ‫בזמן ההוא חיו משיגים אותה האומה שנאמד ולפניהם נבל ותוף וחליל וננור‬ ‫והמה מתננאים )ש״א י׳ ה׳( ועוד נתיב וישלח מלאנים שלשים ויתנבאו‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪ .‫‪23‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫להשלים מה שיעדנו שכבר ( אמרנו ( ל ה ש כ י ל ( לידיעת ( הכל (‬ ‫לדעת האדם נפשו שמידיעתו ( גופו ידע עולם 'הגשמות ומידיעתו (‬ ‫נפשו ירע העולם הרוחאני ויגיע ממנה לידיעת בוראו כמו שכתוב באיוב‪).

‬ובהקיצה‪—.‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪) o‬וכח‪— .‬‬ ‫—‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪1D‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪)P‬לטבעו‪—.‬הראיות ‪H‬‬ ‫ף‬ ‫‪) MP‬״‬ ‫‪H om.‬התנועת ‪ P‬התאוויות‬ ‫ם ובשערים‬ ‫‪o‬‬ ‫ף*‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫)״‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫—‬ ‫‪Oad.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪35) H P‬‬ ‫_‬ .‬תתחייב ‪) P‬‬ ‫‪") Pom.‬הדרישה ( והעיון ( והואיל (‪ .‬‬ ‫השער הרביעי שגוף ‪ .‬האדם הולך אחר ( נפשו ושהנפש‬ ‫מעולה מהנוף‪.‬הוא'מהגוף‬ ‫)‬ ‫‪20‬‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫—‬ ‫‪J3‬‬ ‫‪AC‬‬ ‫)‬ ‫‪M‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪) o‬באדם‪— .‬מכללם‬ ‫המעלה‪—.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫—‬ ‫‪H‬‬ ‫‪) H M‬י — ‪ .‬‬ ‫הרוחאני אינו דבר מבואר לכל ולא יודה דבר זה אלא המעיין אשר דרש‬ ‫וחקר ופקח השים את עיניו והסיר מסוד‪ ( .‬בידיעתנו ‪ P‬בדמותנו‬ ‫— ‪.‬זה ‪M‬‬ ‫‪M om.‬ודבוק‬ ‫)ו‬ ‫בח ים‪+‬‬ ‫‪0‬‬ ‫_‬ ‫‪28) M om.‬הכתוב‬ ‫)"‬ ‫‪.‬ף —‬ ‫— ‪») Horn.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪34‬‬ ‫החלק השני מתחלק ג״כ *לארבעה שערים ( ‪t‬‬ ‫‪35‬‬ ‫השער הראשון במציאות הנפש החכמה לאדם ( ושהנפש‬ ‫הוא דבר זולתי הנוף ( ונם אינה מ ט ב ע הגוף‪.‬הלה על האומה‬ ‫כרצון ( ‪.‬התנבאו בסיני ( כולם ולולי‬ ‫זה לא הי׳ מוכיחם הנביא ימאמר ישוטטו לבקש א ת דבר ה׳ ולא ימצאו‬ ‫ואף בכל זה אינו ראוי ל כ ל ( אדם לעזוב הדרישה *והחקירה שלא יהיה‬ ‫האדם מתחייב בנפשו לעזוב‪ .‬‬ ‫‪12‬‬ ‫—‬ ‫‪17‬‬ ‫—‬ ‫‪.‬והתבאר זה‬ ‫נשוב לכוונת הדבר אשר שמנו מגמתנו אליו ונאמר אחר שסיימנו‬ ‫מלבאר ( י שידיעת האדם נפשו ( תחייב ( ידיעתו ( לכל ר״ל ( העולם‬ ‫הגשמי והעולם הרוחאני העולם הגשמי כבר בארנו מאיזה דרך הוא האדם‬ ‫דומה ל ו ( בטבעו ( והנהגתו ודבר זה מבואר היטב א ב ל ( ערכו אל העולם‪.‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫—‬ ‫‪A‬‬ ‫)‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪)M om.‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪.‬הבורא ית׳ ומרוב רצונו באומה ההיא היתד‪ .‬ודבוק איבריו זר בזה‬ ‫‪ o‬ש מ ע ו ל ה ‪) H‬י־‬ ‫‪.‬‬ ‫— ‪) Pom.‬העורק ( מעל פניו ומעטים הם‬ ‫האנשים אשר הגיעו לדבר זה אבל רובם הם כמו שאמר הכתוב עליהם (‬ ‫)תהלים פ״ב די( לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו)?( *כי טח מראות נכו׳ (‬ ‫)ישעיה מ״ד י״ח( וראיתי לחלק מאמר זה לשני חלקים‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4‬‬ ‫יני‬ ‫‪)HP‬ברצון‪-.‬‬ ‫(‪00‬‬ ‫‪HP‬‬ ‫ף —‪.‬התאונית *(•‬ ‫השער השלישי בחיות ( ובמות ובשינה וביקיצה (‪.‬ו ה ע נ ק ‪ • — «) M‬י ה י ה‬ ‫‪) M P om.‬למופתים‬ ‫‪o‬‬ ‫)«‬ ‫—‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫השער השני בכחותיו שהם כה החיות והכה (‪ .‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫השער הראשון בגוף האדם והדבק ( אבריו זח בזה ואיך‬ ‫הוא‪.‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪Mom.‬‬ ‫‪3 8‬‬ ‫‪ Pom.‬עובדת א ת הבורא‬ ‫מטבעה לפיכך היו נביאים ובני נביאים כאשר‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫החלק הראשון בגוף האדם '( ולזכור פעם שני׳ ממה שקדם נבר‬ ‫בערך האדם אלי העולם הגשמי ודברים אחרים שנכללים ב כ ל ל ם ( שיצטרך‬ ‫אליהם שהמתחיל ישתוקק למופתים המורגשים וימאס המופתים ( המושכלים‬ ‫לפי שהם אצלו כדבר ז ר ( •לפי שלא הורגל בהם ואף ככל זה כבר בארתי‬ ‫בראיות שהמעולה ( אשר בדעותינו ( הם המושכלות אשר ב ג ל ל ם (‬ ‫נשיג הטוב השלם ומצד השכל יש לנו יתרון על הבהמות וחלקתי חלק זה‬ ‫*לארבעה שערים (‪.‬ל ב א ר ‪)M‬הואיל‪—.‬לארבעה הלקים ובשערים‬ ‫— ‪.‫‪24‬‬ ‫גם המה )ש״א •י״ט כ״א( י והורו הוראות ( שהנבואה •היחד‪ .

‫‪25‬‬
‫‪1‬‬

‫השער השני לבאר שהנפש יודעת ומכרת ושבגללה ( נשיג‬
‫עונש או עונג ( ובגללה נצטווינו ובגללה הוזהרנו (‪.‬‬
‫השער השלישי במציאות העולם ( הרוחאני ושהנפש הזאת‬
‫הפרטית ( היא דבקה בנפש הכולית‪ 1°‬כאשר הגוף הזה נחצב (‬
‫‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫השער הרביעי לבאר שחייב ( האדם חיוב מוכרהי שיחקור‬
‫ויגלה יסודות ( המציאות וידריג עצמו ממדרגה למדרגה עד‬
‫שיגיע למדע האלהי״( ונבאר שבידיעתו ( נפשו החכמה ידבק‬
‫לידיעת ( בוראה (‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12‬‬

‫ועל‬

‫כל‬
‫מחשבותי‬

‫זה‬

‫‪1 4‬‬

‫אשאל‬

‫ל ב ל יחטיאו‬

‫עזר (‬
‫‪1 6‬‬

‫לבי (‬

‫את‬

‫מהאל‬

‫‪1 8‬‬

‫ובכל‬

‫והכל‬

‫שלפ‬

‫ואין‬

‫אדם‬

‫‪2 0‬‬

‫גלוי ל פ נ י ו‬

‫שמים‬

‫(‬

‫חציצה (‬

‫‪1‬‬

‫הראשון‬

‫וישמור‬
‫בהוראה‬

‫י ש לו ‪ -‬ש כ ר‬
‫ולב והוא‬

‫שוגג‬

‫ולא‬

‫כשיהיה לבו‬
‫ל ב ו ת בני‬

‫חוקר‬

‫ל פ נ י כבודו‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ההלק‬

‫‪1 9‬‬

‫מזיר (‬

‫הוא רואה כ ל י ו ת‬

‫‪2 1‬‬

‫מ ס ך ואין‬

‫(‬

‫‪1 7‬‬

‫ש ל א אהיה‬

‫זה י ד ע ת י ש כ ל ה ע מ ל ( ב מ ל א כ ת‬
‫כי (‬

‫‪1 5‬‬

‫שיעזרני‬

‫נ ת י ב ו ת ‪10‬‬

‫‪.‬‬
‫א י כ ו ת הגוף ו ה ר כ ב ת ו ‪.‬‬

‫מהארבעה שעתים לבאר‬
‫‪2 2‬‬

‫‪2 4‬‬

‫‪2 3‬‬

‫ד ע ש כ ל מי ש י ע י י ן ו י ע מ ו ד ( ע ל כ ל ה ד ב ר י ם ( ש כ ב ר ז כ ר נ ו ( ל א י ק ש ה‬
‫עליו‬

‫‪2 5‬‬

‫ל ד ע ת *כי‬

‫נפש‬

‫ולא‬

‫הזה‪.‬‬

‫ב ע ל י גידול ו ל א צ מ ח ו ן ( ש ה נ פ ש‬

‫אלא‬
‫לגוף‬

‫ה א ד ם ( גוף ב ע ל ש ל י מ ה מ ר ח ק י ם כ ש א ר ה ג ו פ י ם ש א י נ ם‬
‫‪2 6‬‬

‫‪2 7‬‬

‫בגוף (‬

‫האדמי כמו‬
‫‪3 5‬‬

‫שתהא‬

‫וגוף (‬

‫‪8 4‬‬

‫‪5 6‬‬

‫שתשפיע‬
‫שאי‬

‫(‬

‫‪2 8‬‬

‫אפשר‬

‫( עליו‬
‫לאש‬

‫נ ש ו א ה בו ו ה י א‬

‫‪2 9‬‬

‫(‬

‫לטבעה‬
‫להמצא‬

‫א ח ת מ א ל ו ה כ ה ו ת ב ע ו ל ם הזה פ ש ו ט ו ת‬
‫מצואה‬

‫היא‬

‫נראה‬

‫‪4 4‬‬

‫שאנו‬

‫‪3 9‬‬

‫(‬

‫‪4 4‬‬

‫(‬

‫ל א יכפור‬

‫‪3 5‬‬

‫מהגוף‬

‫הזרעון (‬

‫הנפש‬

‫פעל‬

‫הצומחת‬

‫‪)H‬נחשב‪—.‬‬

‫‪H P‬‬
‫—‬

‫— ‪,‬מהש״י‬

‫‪0‬‬

‫)י —‬

‫ביארנו‬

‫שכבר‬

‫שאין‬

‫‪0‬‬

‫ה‬

‫*לגוף‪—.‬‬
‫)‬

‫‪sa‬‬

‫והקדמה זאת‬
‫לך מי‬

‫שיכפור‬

‫גידול‬

‫‪.‬האלוה ‪ P‬האלתית ‪H‬‬
‫‪.‬עוד ‪») M‬‬

‫—‬

‫‪.‬בוראו ‪0‬‬

‫—‬

‫)&'‬

‫ל א היה‬

‫‪,‬‬

‫ב ל * " * מזון ו א י ן‬
‫(‬

‫•‪M M‬‬
‫‪ .‬ב ס ו ד ו ת ‪)P‬שחיוב‪—.‬‬

‫‪-‬‬

‫)‬

‫‪13‬‬

‫‪9‬‬

‫— ‪.‬בידיעת ‪) M‬‬

‫‪12‬‬

‫—‬

‫‪1‬‬

‫)‬

‫‪s2‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ P‬ה ע ו מ ל ‪ 0‬ף — ‪..‬מזיק ‪ ) M‬״ — ‪ .‬ל ב ו ‪) M‬‬
‫— ‪ .‬מ צ י צ ה ‪ H om. — » ) P‬כ י ‪ . . .‬כ ב ו ד ו ) — ‪om.‬‬
‫‪20‬‬

‫‪ai‬‬

‫)‬

‫‪4 2‬‬

‫(‬

‫‪2 3‬‬

‫‪ . — ) 11 P‬ד ב ר י ם ‪ ) M‬ש י ע מ ו דויעיין‪—.‬‬
‫— ‪ .‬ל ה ש פ י ע ‪ . — ) o‬ה ג ו ף ‪)M‬צמחים‪—.‬‬
‫‪J8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪o‬‬

‫— ‪ .‬ב ע ו ל ם ‪ad.‬‬

‫)‬

‫‪33‬‬

‫‪2 7‬‬

‫— ‪)M om.‬לקיום‪—.‬‬

‫‪3 2‬‬

‫‪37‬‬

‫ויש‪.‬‬

‫(‬

‫‪ .‬ה כ ו ל י י ת ‪ 0‬ה כ ו ל ל ת ‪ P‬ף — ‪ .‬ב פ ר ט י ת ‪— 5) H.‬‬
‫)«‬

‫‪so O. hingegen H‬‬
‫‪29‬‬

‫שהנפש‬

‫‪4 0‬‬

‫ש י צ מ י ח ‪25‬‬

‫‪3‬‬

‫—‬

‫‪1 9‬‬

‫ה‪—.‬‬

‫שאין‬

‫‪3‬‬

‫—‬

‫‪8‬‬

‫שבידיעת‬

‫האחד‬

‫א ת תבניתו‬

‫אותה מ ש כ י ל כלומר‬

‫ל א יתכן‬

‫והראיה‬

‫‪4 1‬‬

‫רואים‬

‫ש ת ש נ ה אות׳‬

‫ה נ פ ש ה צ ו מ ח ת ו ש ה י א נ ש ו א ה בגוף ולולי מ צ י א ו ת הגוף‬

‫‪.‬ובגללי‪.‬‬
‫‪) 0‬״‬

‫הזה (‬

‫השמן •(‬

‫‪0‬‬

‫‪ 11‬ף —‬

‫‪3 2‬‬

‫ב ל י מזון‬

‫ב ע ו ל ם הזה וכן‬

‫רבים ו ב כ ל ‪ .‬ז ה ש ו מ ר * א ת נ ו ע ו ( ומחזיק‬

‫הקדמה מוכרחית‬

‫(‬

‫נכריה (‬

‫ד ק ה כ ש נ ע ר י כ ה ‪20‬‬

‫בעולם‬

‫‪4 8‬‬

‫זרעונים‬

‫מציאות‬

‫(‬
‫‪3 1‬‬

‫‪3 8‬‬

‫זרה (‬

‫בזרעונים מה‬

‫לפי‬

‫קיום (‬

‫שהיא‬

‫גוף ה א ו י ר וגוף‬
‫‪3 7‬‬

‫שהאש‬

‫הצומחת ל א יתכן היותה בעולם‬

‫וזה (‬

‫הצומחת‬

‫מפני‬

‫‪8 0‬‬

‫כהה‬

‫בעלי‬

‫‪)M‬השמש‪—.‬‬

‫— ( ‪0‬‬

‫‪P‬‬

‫‪j‬‬

‫‪sc‬‬

‫‪M p‬‬
‫— ‪.‬שהאדם ‪H‬‬

‫‪p‬‬

‫‪-) p on:. -‬־•» —‬

‫‪3 6‬‬

‫‪— »6) p‬‬

‫‪ . — ) o‬ה נ פ ש ‪ . — *°) H‬פ ש ו ט ‪— *) p‬‬
‫*‬
‫‪)M‬בזרעון‪—.‬‬
‫*‬
‫‪) H‬אחר‪— .‬‬
‫‪ .‬ה ג ו ף ‪ 0‬ל ג ו ף ‪ . — «) M‬ב ל א ‪ . — **) H om. — «) H P‬א ת נ ו פ ו ‪ P‬א ל נ י ע ‪0‬‬
‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪j‬‬

‫״‬

‫‪3‬‬

‫‪26‬‬

‫שהנפש‬

‫לפי‬
‫בנפש‬

‫צריכה‬

‫הצומחת‬

‫שהאדם‬

‫‪1‬‬

‫לגוף‬

‫שהגוף‬

‫להשלים (‬

‫פעולתה‬

‫‪3‬‬

‫והחיונית (‬
‫‪4‬‬

‫אומר (‬

‫ישלם‬

‫גידול‬

‫הוא דבר ב ל י מ מ ש ו ת והיא מ ת כמו ה א ב ן ו ז ו ל ת ה וידוע‬

‫א י נ ו כן ו ע ו ד י ת ב א ר ז ה ב ש ע ר‬
‫שבאדם‬

‫ולא‬

‫לגוף‬

‫אלא‬

‫הסמוך‬

‫ביאור מ ס פ י ק והנני‬
‫ה ו א מן‬

‫שגוף האדם‬
‫‪5‬‬

‫לזה‬

‫מבאר‬

‫‪2‬‬

‫בזכרנו‬

‫איכות‬

‫הנפש התאונית (‬
‫והרכבתו‪.‬‬

‫הגיף‬

‫הואיל ‪5‬‬

‫ה ג ו פ י ם ה צ ו מ ח י ם ומן ה ג ו פ י ם ה ח י י ם‬

‫‪6‬‬

‫ו א י א פ ש ר ל ה ת ק ש ר כ ה ( ה ח י ו נ י ת ( בו מ ב ל י ה נ ח ה צ ו מ ח ע ל ה ד ר ך ש א מ ר נ ו ש ל א‬
‫‪.‬יתקשר‬
‫לבדו‬

‫הכה הצומח מבלי‬

‫בין‬
‫‪8‬‬

‫שאר‬

‫בקומה (‬

‫החיים‬

‫‪9‬‬

‫טבעו (‬

‫שוד‪ .‬וגוף ז ך ו ד ק (‬

‫‪1 0‬‬

‫זך (‬

‫‪1 1‬‬

‫שתעלה השלהבת‬

‫יהיה‬

‫זך‬

‫וזאת‬

‫גוף ו ע ם‬
‫‪7‬‬

‫אלא‬

‫ראיה‬

‫עכור‬

‫שאר‬

‫‪1 2‬‬

‫קו (‬

‫השלהבת‬
‫האדם‬

‫ט ב ע י ת •שטבע‬

‫היה ל ש ת י‬

‫הגופים‬

‫ממנו ע ל‬

‫תהיה‬

‫האדם מכלל‬

‫ז ק ו פ ה וזה‬

‫בין‬

‫(‬

‫היות‬

‫כמו‬

‫ה א ח ת *להיות‬

‫עלות‬

‫ש א נ ו רואים‬
‫‪1 3‬‬

‫היושר‬

‫(‬

‫העולה ממנו‬

‫לזכות‬

‫שלא‬

‫‪1 5‬‬

‫יותר‬

‫הצמחונים והחיים נ מ צ א‬

‫מיושר (‬

‫השמן‬

‫השמן‬

‫על‬

‫ושוה‬

‫בעודו‬
‫לא‬

‫ואם‬

‫‪0‬נ‬

‫‪1 4‬‬

‫היושר (‬

‫*קו‬

‫ב ע ל י חיים‬

‫משאר‬

‫וצמהונים‪.‬‬
‫ראיה‬
‫׳מגבר‬

‫עליו‬

‫שגבר‬

‫עליו‬

‫שגבר‬

‫ומי‬
‫מפני‬

‫אחרת‬
‫טבע‬
‫טבע‬
‫עליו‬

‫כלומר‬

‫שכל‬
‫‪2 1‬‬

‫הזה (‬

‫זו‪.‬נקרא‬
‫כי‬

‫מהופך‬

‫הגלגל‬

‫יטעון‬

‫טן‬

‫הוא‬

‫הלב‬

‫נאמר‬
‫שני‬

‫איך‬

‫טוען‬

‫אשר‬

‫זאת‬

‫שהם‬

‫לו‬

‫קומתו‬

‫והתרחק‬

‫מן‬

‫הקצוות‬

‫*מן‬

‫השמים‬

‫שהאדם‬

‫‪2 4‬‬

‫‪2 2‬‬

‫(‬

‫לו‬

‫ראוי‬

‫והדבור‬

‫הם‬

‫‪3 2‬‬

‫(‬

‫אותם‬

‫שאינם‬

‫והצמחים‬

‫‪3 7‬‬

‫‪0‬‬

‫) ק י ו הישר‬
‫‪1‬‬

‫—‬

‫—‬

‫ף‬

‫‪) M om.‬הצד‪— .‬‬

‫‪2 6‬‬

‫כנגדם‬

‫—‪.‬המשילוהו‪—.‬‬

‫די ה ג י ד י ם ‪0‬‬

‫)‬

‫המשילו‬

‫השנים‬

‫‪ . — ") 0‬ה ע ו ל ה ‪ad.‬‬
‫—‬

‫‪. ,‬‬

‫‪+‬ד ושר‬

‫‪') H‬נהיה‪— .‬‬

‫עשרה‬

‫טלאים‬

‫‪H P‬‬

‫‪8 4‬‬

‫ואנחנו (‬

‫(‬

‫‪) 0‬‬

‫— ‪ .‬מ ה ם ‪)P ad.‬והמים‪—.‬‬

‫בכלל‬

‫)י‬

‫ף‬

‫כנגדם‬
‫כנגד‬

‫הארבעה‬
‫ג‬

‫‪a‬‬

‫ ‪ .‬ה צ ו מ ח ‪ . — ) H ad.‬ה נ ח‬‫‪1 0‬‬

‫‪P‬‬

‫‪)P ad.‬ורך‪—.‬‬

‫‪1 5‬‬

‫‪P‬‬
‫‪-‬‬

‫)‬

‫‪.‬מפני‬

‫— ‪)M om.‬שנים‪—.‬‬
‫‪8 7‬‬

‫‪3 5‬‬

‫(‬

‫‪.-‬לשלם ‪) M‬‬

‫‪ . — !») o‬ו ד ק‬

‫ף׳ — •זו ‪ H‬ף~‬
‫‪33‬‬

‫עשר‬

‫עמידתו‬

‫ד ם וההרים‬

‫והיסודות‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3 1‬‬

‫האויר‬

‫טבע‬

‫— ‪.‬וצמח ‪) M‬‬

‫״‪s‬‬

‫‪M‬‬

‫ף‬

‫‪2‬‬

‫—‬

‫‪19‬‬

‫—‬

‫‪.‬צומחים‬
‫‪ad.‬‬

‫‪3 2‬‬

‫‪) H M‬ימנו‪— .‬‬

‫‪2 5‬‬

‫והפה‬
‫(‬

‫והם‬
‫‪3 3‬‬

‫אל‬

‫האזנים‬

‫לנוגה‬

‫הגוף‬

‫‪) H P‬לו‪23 - .‬‬
‫‪3 4‬‬

‫&‪a‬‬

‫‪2 9‬‬

‫והמשילו (‬

‫בנוי‬

‫השער‬

‫‪H M‬‬

‫‪3 0‬‬

‫י םעשר‪—.‬‬

‫(‬

‫למעלה‬

‫‪3 8‬‬

‫‪18‬‬

‫‪om.‬‬

‫לב‬

‫הראשונים‬

‫‪ steht H vor‬ע ל י ו‬

‫‪2‬‬

‫‪p‬‬

‫‪2 8‬‬

‫‪2 0‬‬

‫האדם‬

‫( *כנגדם באדם הגידים ( המתנועעים‬

‫באדם‬

‫‪ . — -) M‬ל ה י ו ת ו ט ב ע ‪)H‬קומה‪-.‬‬
‫‪J‬‬

‫(‬

‫שתים‬

‫טתנועעים ‪.‬שהם‬

‫‪8‬‬

‫‪ 0‬ף‪1‬‬

‫נמצא‬

‫והמזלות‬

‫‪s‬‬

‫_‬

‫עקרו‬

‫•‬

‫‪2 3‬‬

‫להיות (‬

‫והירח‬

‫והנחירים‬

‫ונהיה (‬

‫‪15‬‬

‫ומפני ( סבה‬

‫נ ש י ב ה ו ש ב צ ו א ר י ש מ ה ם ה ש ש ה ומנו א ו ת ם‬

‫‪3 6‬‬

‫‪ . — 3) H‬ק י ו‬

‫‪2 6‬‬

‫‪2 0‬‬

‫‪2 7‬‬

‫אותו‬

‫ף •— ‪ .‬ו א ו מ ר ‪ . - *) P‬ה ח י ו נ י ת ‪ . — ) H‬ה צ ו מ ח ת ‪H‬‬

‫‪om.‬‬

‫צמח‬

‫( מן ה ש מ י ם‬

‫שעליהם‬

‫‪.‬שהחוליות‬

‫הולך‬

‫בעצמה‬

‫השמש‬

‫המבטא‬

‫שבשדרה‬

‫יארע‬

‫לעופות‬

‫אבל‬

‫האדם‬

‫המשילו‬

‫וצדק‬

‫והימים ( והנהרות והברכות י ש‬

‫העצמות‬

‫צמח‬

‫האדם‬

‫‪.‬שבתאי‬

‫תאמר‬

‫עשרה‬

‫ולפי‬

‫יארע‬

‫לכל‬

‫ל ד ג י ם וטי‬
‫על‬

‫ש ר א ש ה א ד ם הוא‬

‫ל מ ט ה והיה‬

‫המאורות‬

‫שהם‬

‫לכוכב‬

‫נזקפה‬

‫עלה‬

‫שראימ‬

‫יארע‬

‫]ה[אחרת‬

‫מעקרו‬

‫כאשר‬

‫חיים‬

‫ארבע‬

‫כאשר‬

‫*לפיכך אנחנו‬

‫עשר 'חוליות‬

‫העורקים וגם‬

‫כאדם‬

‫והעלה‬

‫מהופך ומפני‬

‫כנגד‬

‫שמונה‬

‫השדרה‬

‫ה‪.‬‬

‫(‬

‫העליונים‬

‫שנים‬

‫מצאנום‬

‫כך‬

‫(‬

‫והלשון‬

‫במעלת‬

‫אנו‬

‫‪2 5‬‬

‫והעינים‬

‫למאדים‬

‫מאלו‬

‫ממול השמים‬

‫הצר‬

‫‪3 0‬‬

‫‪H‬‬

‫משאר‬

‫יצמח (‬

‫ו ה ת ב א ר זה‬

‫לכוכבים (‬

‫הנבראים‬

‫‪1 9‬‬

‫ה א ד ם פרי‬

‫והואיל‬

‫יהם‬

‫צמח‬

‫ידור‬

‫ביבשה‬

‫במים‬

‫כאימר‬

‫‪1 7‬‬

‫מיושר‬

‫‪1 8‬‬

‫משאו ‪(/‬‬

‫ה א ו י ר ( יעוף באויר‬

‫ש ב כ ל מדד‪ .‬ומדר‪.‬‬

‫העיקר‬

‫ואם‬

‫מבעלי‬

‫מיושר‬
‫חיים‬

‫ה א ד מ ה ידור‬
‫טבע‬

‫שטבעו‬

‫השנים‬

‫שהאדם‬
‫המים‬

‫יותר‬

‫‪6‬‬

‫בעלי‬

‫ש כ ל ־מי‬

‫‪27) o‬‬

‫‪— «) M‬‬
‫‪3 6‬‬

‫‪3 0‬‬

‫‪27‬‬

‫הארבעה‬

‫התערובות‬
‫‪3‬‬

‫חדש"החמה (‬

‫‪5‬‬

‫שבו‬

‫ו ב ר א בו‬

‫בראשו‬

‫*שבע‬

‫שבעה‬

‫בקדקד‬

‫שנים‬

‫הרגשות‬
‫שהם‬

‫והושמו‬

‫עשר‬

‫כ נ ג ד ימי‬

‫ונקב‬

‫‪9‬‬

‫התבאר (‬

‫והנה‬

‫לו‬

‫שרי‬
‫באדם‬

‫וצורתו‬

‫‪!0‬‬

‫בזה‬

‫‪1 2‬‬

‫יותר‬

‫‪1 0‬‬

‫החיים (‬

‫הם‬

‫אלה‬

‫שלא‬

‫(‬

‫אלא‬

‫בני‬

‫י״ב‬

‫שהאדם‬

‫ליתר‬

‫מבטא‬

‫‪1 4‬‬

‫נקבים‬

‫י״ב‬

‫‪1 3‬‬

‫(‬

‫בטבעו‬
‫‪1 5‬‬

‫והשכל‬

‫שהתבאר‬

‫‪5‬‬

‫יש‬

‫מחם (‬

‫זה‬

‫‪8‬‬

‫ונקב‬

‫בשריר (‬

‫חדשי‬

‫ברורות‬

‫חגשמות‬

‫מיושר‬

‫והושם‬

‫האזנים‪-‬והעינים ושני‬

‫כנגד‬

‫ובראיות‬

‫( המדע‬

‫ועכשיו‬

‫השנה‬

‫נקבים בשדים‬

‫בעולם‬
‫יותר‬

‫והם‬

‫נקבים‬

‫נחתכים‬

‫נשאר‬

‫מ ת ו ק נ ת ויפה וזה‬

‫ושני‬

‫חדשי‬

‫העשר‬

‫השבוע‬

‫‪7‬‬

‫במופתים (‬

‫שבארנו‬

‫שאינם‬

‫השבוע‬

‫‪1 0‬‬

‫הטיב‬

‫לארם‬

‫כמו‬

‫לאחור‬

‫כנגד י״ב (‬
‫ושנים‬

‫בראש (‬

‫שינים כנגד (‬

‫‪4‬‬

‫נקבים‬

‫ש ב ע ה ( ימי‬

‫הנחירים והפה והם ש ב ע ה נקבים‬
‫לפנים‬

‫שלשים ושנים (‬

‫‪6‬‬

‫כנגד‬

‫ונקב‬

‫‪1‬‬

‫בפיו‬

‫‪2‬‬

‫ימות‬

‫השנה‬
‫‪1 1‬‬

‫ברור (‬

‫ובדבר‬

‫דבר‬

‫שאיץ‬

‫כנגדו‬

‫משאר‬

‫בעלי‬

‫החיים‬

‫לו ע ל‬

‫שאר‬

‫( שיש‬

‫נבאר‬

‫הצומחת‬

‫הנפש‬

‫‪1 7‬‬

‫החיה (‪.‬‬

‫*והנפש‬

‫השער השני מן החלק הראשון בנפש הצומחת והחיה‪.‬‬
‫אמר‬
‫י!‬

‫הוא‬

‫גדל‬

‫ולא‬

‫התכונתי‬
‫יספיק‬

‫(‬

‫*הנפש‬
‫‪2 1‬‬

‫נפש‬

‫שלא‬

‫ל ה א ר י ך הייתי‬

‫לו‬

‫*צומחת‬

‫‪2 5‬‬

‫הצמחים (‬

‫ומושבה‬

‫‪3 2‬‬

‫התאוות‬

‫היה‬

‫‪m.‬‬

‫כן‬

‫וזה‬

‫ג״כ‬

‫אם‬

‫לסבור‬

‫חכמה‬
‫שוא‬

‫‪3 5‬‬

‫ואז‬

‫(‬

‫הדעת‬

‫על‬

‫שיש‬

‫שיהיו‬

‫)שיחי׳(‬

‫‪3 6‬‬

‫ואומר (‬

‫ובשבילה‬

‫הטבעיים‬

‫]שיחיה[‬
‫צורך‬
‫הנפש‬

‫השתתפנו‬

‫שישלים‬

‫‪— 5) p‬‬

‫‪4 1‬‬

‫(‬

‫הכח‬

‫כשאר‬
‫‪2 6‬‬

‫ואם‬

‫(‬

‫‪2 9‬‬

‫בצמחים (‬

‫והאבנים‬

‫ושאר‬

‫עם‬

‫‪3 9‬‬

‫—‬

‫שעליו‬

‫נפש‬

‫‪3 4‬‬

‫(‬

‫חיה‬

‫הכהות‬

‫הצומחת‬

‫‪3 7‬‬

‫(‬

‫הוא‬

‫הבהמות‬

‫כאשר‬

‫ל ה ש ל י ם ואע״פ‬

‫ויחשוב‬

‫האלו‬
‫כח‬

‫‪2 0‬‬

‫‪o‬‬

‫החיות ‪H P‬‬

‫— ‪!) M om.‬‬
‫)‬

‫‪6‬נ‬

‫התאוה‬

‫כבר‬

‫אמרנו‬

‫בו ה נ פ ש ה ז א ת‬

‫‪L‬‬

‫— ‪ M om.‬ף —‬

‫— ‪ .‬ל מ ו פ ת י ם ‪0) M‬נ‬

‫— ‪.‬וההשכל ‪«).H‬‬

‫‪ f.‬ו ז ו ל ת ה ‪9) H om. p‬‬

‫ולא‬

‫ש ה ו א ממין הנפשי‬

‫‪7) p‬‬
‫‪J‬‬

‫נפש‬

‫( יתאוה האדם המאכל ושאר‬

‫‪8‬‬

‫‪J‬‬

‫— ‪om.‬‬

‫— ‪.‬ליתרת ‪H‬‬

‫— ‪.‬אמרנו ‪) H P‬‬

‫)‬

‫‪14‬‬

‫‪J8‬‬

‫‪2‬‬

‫?‬

‫‪ H‬ף* — ‪ .‬ה ת כ ו נ נ ת י‬

‫ת‬

‫‪3 3‬‬

‫‪34‬‬

‫— ‪ .‬ש ה נ פ ש ‪)M‬שאומר‪—.‬‬

‫‪— « ) M om.‬‬

‫‪M om.‬‬

‫)‬

‫‪23‬‬

‫—‬

‫—‬

‫— ‪.‬והחיה ‪) H‬״‬

‫ה י ט ב ב מ ה ש א מ ר ב ע ו ל ם ה ז ה ר ״ ל ה י ו ת ה ב ג ו ף ‪— J) H GI.‬‬
‫‪2 5‬‬

‫‪ .‬ה מ ג ד ל ‪ ) H‬י•‬

‫גדל‬

‫הנפש הזאת ובהמצא‬

‫• ב ש ד ר ה ‪)p‬בראשו‪—.‬‬
‫‪p ad.‬‬

‫חיים‬

‫‪8‬‬

‫‪3 3‬‬

‫(‬

‫מאין‬

‫‪ . — *) H P om.‬ה ל ב נ ה ‪) P om. — 2) M om. — 3) p‬‬

‫‪1 3‬‬

‫‪.‬הבעלי‬

‫המצייר מה‬

‫הוא‬

‫מאין‬

‫*שכח‬

‫‪4 0‬‬

‫‪) P om.‬ואומר‪— .‬‬

‫ף‬

‫ההרים‬

‫ליצירת‬

‫— ‪ .‬ב צ מ ח ו נ י ם ‪ P om. - *9) H‬נ ו כ ל ‪ . .‬כ ן ‪)z 25‬בך‪28—.‬‬
‫‪»«) H‬־ —‬
‫‪)M om. — ) H om.‬הצומחת‪—.‬‬
‫‪3‬‬

‫בו‬
‫‪2 8‬‬

‫שהאדם‬

‫ל א יהיה‬

‫׳ מ י ד ב ק ( ב א ד ם בבטן אמו‬

‫— ‪.‬פי׳ ה ב ן‬

‫‪-‬‬

‫כח‬

‫צומח‬

‫‪2 7‬‬

‫‪3 8‬‬

‫‪) P‬והוא‪— .‬‬

‫לולי‪— .‬‬

‫יעבור‬

‫שהאדם‬

‫צומח‬

‫כן ( נוכל ( לסבור‬

‫ב כ ב ד ו כ ו ח ו ת י ה ה כ ה הזן ו ה מ ג ד ל ( ו ב ה‬

‫ה ת ב א ר ‪ . . .‬ב ז ה )י‬
‫—‬

‫שראינו‬

‫בהכרח‬

‫בלי נ פ ש צומחת‬

‫יעלה‬

‫לנו‬

‫נפש‬

‫ו ת ה ל ת מה‬

‫‪0‬‬

‫זה‬

‫לפי‬

‫ידענו‬

‫בצמחונים‬

‫ביאור‬

‫(‪.‬‬

‫אחרת‬

‫למציאותם‬

‫‪30‬‬

‫(‬

‫אומר (‬

‫זה‬

‫מספיק‬

‫‪3 1‬‬

‫מאין‬

‫אחר‬

‫‪3 0‬‬

‫מבאר‬
‫‪2 4‬‬

‫ש ו ם עיון‬

‫ככלות‬

‫דבר‬

‫ראיה‬
‫‪25‬‬

‫‪2 2‬‬

‫ג ד ל י ם ( ובביטול ס ב ר א ז א ת תכיר ה א מ ת ו ת ב א ל ה ו ד ו ת ש י ש במציאות‬
‫צומחת‬

‫ויכיר‬

‫היתה‬

‫הנפש‬

‫א ב ל ה כ ל ל הזה‬

‫יעלה ע ל הדעת שהוא גדל‬
‫ואם‬

‫הצומחת ( לא‬

‫מצואה‬

‫החיה‬

‫החכמה‬

‫שיש‬

‫יעבור‬

‫‪2 0‬‬

‫הצומחת‬

‫ב ע ו ל ם ה ז ה ( ולולי י ר א ת י ( ל צ א ת מ כ ו ו נ ת ה ס פ ר א ש ר‬

‫*וכלה‬

‫הגופים‬

‫שמי‬

‫ולולי (‬

‫או‬

‫למי‬

‫הצמחים‬
‫‪20‬‬

‫המחבר‬

‫]ה[נםש‬

‫כבר ב א ר נ ו ( במה‬
‫‪1 9‬‬

‫הצמח‬

‫‪2 3‬‬

‫‪1 8‬‬

‫שקדם על *הנפש‬

‫שבגללה‬

‫‪.‬ומילאתי ‪H M‬‬
‫‪2 7‬‬

‫‪om.‬‬
‫‪3‬‬

‫ף‬

‫‪«) M‬‬
‫‪)H‬הצומח‪—.‬‬
‫‪) M . om. — _»*) H om.‬‬

‫‪3 7‬‬

‫) ו ב כ ההתאוה‪—.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪30‬‬

‫‪— .30) p‬‬
‫‪°‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5) p om.‬‬

‫‪3‬‬

‬צורתו•‬ ‫‪nach‬‬ ‫—‬ ‫‪5 2‬‬ ‫— ‪-‬לאב‬ ‫ידמה‬ ‫‪ H‬אע״פ ־שיצטייר‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ M om.‬׳)‬ ‫שהוא מנדל‬ ‫• ו כ ח י ‪— .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪0‬‬ ‫‪r‬‬ ‫—‬ ‫ף‬ ‫‪P‬־)‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ש ה ו א מ צ י י ר אינו ‪GI.‬בח^—‬ ‫‪)M‬בטבעו‪—.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪SS‬‬ ‫‪ . am.‬אלו ‪M‬‬ ‫י‬ ‫לדבר‬ ‫•הציור‬ ‫‪1 2‬‬ ‫—‬ ‫‪om.‫‪28‬‬ ‫וכוחותיה‬ ‫הזאת‬ ‫‪2‬‬ ‫שהבה (‬ ‫אלא‬ ‫הזה י פ ע ל מ ה ש י פ ע ל‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הפעול (‬ ‫ל ד ב ר ( והנה‬ ‫‪8‬‬ ‫הטיפות‬ ‫‪3‬‬ ‫לדמותו‬ ‫‪6‬‬ ‫ש י ש ל נ פ ש הגדול (‬ ‫התבאר‬ ‫ויותר‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪1 4‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ע ד ש י ש ל ם כל *צורתו ו ט ב ע ו (‬ ‫על‬ ‫בתנועתו‬ ‫וכבדו‬ ‫‪1 3‬‬ ‫משניהם צורת ( האדם ( ‪5‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫ובנקבה ‪ -‬ע ד ש ש י ם יום ( ל פ י (‬ ‫ב א ד ם ל ב ו ומוחו‬ ‫פנים‬ ‫כל‬ ‫ו ע צ ב י המוח‬ ‫ויהיה בזכר‬ ‫ש מ ז ג הזכר יותר חם‬ ‫‪1 7‬‬ ‫מה‬ ‫ותחלת (‬ ‫ה כ ה הזה‬ ‫שיצייר‬ ‫ועורקי ה ל ב ועורקי־ ה כ ב ד ו ה כ ה הזה‬ ‫‪2 1‬‬ ‫אבר (‬ ‫ג׳ כ ח ו ת‬ ‫כה‬ ‫‪7‬‬ ‫ציור (‬ ‫‪1 1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫יום‬ ‫ממהר‬ ‫וכה‬ ‫הגדול‬ ‫ידמה‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ש ה ו א ת ב נ י ת הקו‬ ‫ארבעים‬ ‫הכה (‬ ‫ו ה כ ה ( המצייר י ש ל י ם פ ע ו ל ת ו ( * מ ע ת ש י צ ט י י ר ב ש ת י (‬ ‫ש ה ם ט י פ ת הזכר ו ה נ ק ב ה ]ו[יהיה נוצר‬ ‫ותבניתו‬ ‫ונין‬ ‫לדבר (‬ ‫‪9‬‬ ‫וכה ג ד ו ל ( וכה זן‬ ‫עד‬ ‫ש י ש ה פ ר ש בין‬ ‫בלי‬ ‫ה נ פ ש הזאת‬ ‫‪1‬‬ ‫המגדל‬ ‫וכה‬ ‫הגדול מוצרך‬ ‫הבחרות‬ ‫כ ל ש ה ו א מאבריו ע ד ש י ש ל מ ו י מ י (‬ ‫ל כ ה הזן וכה הזן ירדוף א ת ש נ י ה כ ה ו ת ש ה ם כ ה הציור וכה‬ ‫הגדול מ ת ה ל ת‬ ‫‪22‬‬ ‫ע ד סוף זמן ח י ו ת ו ‪ ..‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫ראיה‪.:‬אשיי‬ ‫‪4 2‬‬ ‫__•‬ ‫*‪9‬‬ ‫‪)H P‬‬ ‫‪: J 3‬‬ ‫שומרת‬ ‫‪P‬‬ ‫‪3 0‬‬ .‬ב ת ‪) H P‬נ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪ M‬פעולותיו ‪P‬‬ ‫‪immi‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫שהוא‬ ‫‪3‬‬ ‫האב‬ ‫ף — ‪ .‬‬ ‫•‪M‬‬ ‫‪•p‬‬ ‫‪1‬‬ ‫) • —‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪3 6‬‬ ‫—׳‪.‬‬ ‫״‬ ‫•צורה‬ ‫‪)P‬יןץיןי‪23.‬ו כ ה הזן מ ו צ ר ך ל א ר ב ע כ ה ו ת א ח ר י ם ו ה ו א (‬ ‫פעולתה]ם[‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ה כ ה ‪ .‬‬ ‫•פעולתם‬ ‫‪) H‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫למה‬ ‫כה ל ש מ ו ר‬ ‫‪) H‬שבה‪— .‬‬ ‫)‬ ‫‪p‬״(‪11‬‬ ‫‪ p‬ף!‬ ‫‪om.‬ה ה פ ר ש ( בין ה י ס ו ד ו ת ה א ל ו ובין ז ו ל ת ם ש ה ם ה י ס ו ד ו ת‬ ‫‪3 4‬‬ ‫ה א ר ב ע ה נ א מ ר א נ ח נ ו ל א אמרנו ש י ש ת נ ו ] ש י ש ת נ ה ‪ [1.‬אס‬ ‫‪K‬‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪s1‬‬ ‫‪°) P‬‬ ‫—‬ ‫‪:R‬‬ ‫‪H .‬‬ ‫דומה‬ ‫—‬ ‫בנפש ‪.‬א ל ( ה י ס ו ד ו ת ש נ ו י‬ ‫‪3 6‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ש ל ם ב נ ו ע ו ( א ב ל ה ו א קרוב ל צ א ת א ל ( ה פ ו ע ל ו ע ם כ ל יזה ה נ פ ש ה צ ו מ ח ת‬ ‫‪3 7‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3 9‬‬ ‫ה י א ה ש ו מ ר ת ( ת ב נ י ת ה ו א ו ח ז ת צ ו ר ת ה " ' ( ה ר א ש ו נ ה ( ב ר צ ו ן ( הבורא י ת ב ר ך‬ ‫‪41‬‬ ‫שהרכיב"‬ ‫שבעוד‬ ‫הטפה‬ ‫ז‬ ‫) — •גידול‬ ‫פי‬ ‫ורותיו‬ ‫‪1‬ג‬ ‫מלישון‬ ‫שיוציא‬ ‫וטבעיו‬ ‫נ‬ ‫)*‬ ‫‪P‬‬ ‫‪GI.‬ה ר א ש ו ן ומהי‪ .‬אחרת ‪.‬י ע ל ה ע ל ה ד ע ת ש ה כ ה ו ת ה א ל ו מ ו פ ר ד ו ת זו מזו‬ ‫והאחרת‬ ‫אחד‬ ‫‪25‬‬ ‫במקום‬ ‫אבל‬ ‫כהות רוחאניות חצובות‬ ‫חיוב‬ ‫מן‬ ‫ש ה ם ב ע ו ל ם ה ע ל י ו ן ו א ם ת ע ל ה ע ל ה ד ע ת ש י כ ה ( הציור אינו‬ ‫ה נ פ ש הצומחת אבל שהוא כה אלקי כ א ש ר‬ ‫שהנפש‬ ‫ו ש ה א ה ת מהן במקום‬ ‫הכהות‬ ‫‪26‬‬ ‫הכוליות (‬ ‫מכה‬ ‫אחר‬ ‫הם‬ ‫‪1 5‬‬ ‫אמר‬ ‫אמור לו‬ ‫גאלינום‬ ‫ה צ ו מ ח ת אין ש ו ם א ד ם ש י כ פ ו ר ב ה ש ה י א כ ה א ל ק י‬ ‫*אבל מדרך‬ ‫הטיפה‬ ‫הנפש‬ ‫שידיד!‬ ‫הצומחת‬ ‫‪2 7‬‬ ‫כה‬ ‫א ב ל הכה‬ ‫אלקי (‬ ‫את‬ ‫המצייר‬ ‫מכה‬ ‫‪2 0‬‬ ‫היא‪.‬בה (‬ ‫‪4 2‬‬ ‫נועה ל ב ל (‬ ‫שם‬ ‫‪M‬‬ ‫‪p‬‬ ‫) ל‬ ‫נופ‬ ‫‪+‬‬ ‫‪.‬ה מ ו ש ך והמחזיק ו ה מ ע כ ל ו ה ד ו ח ה ז א ת ( ה י א א מ ת ת ה נ פ ש ה צ ו מ ח ת (‬ ‫ו ל א ‪ .‬י ס ו ד ו ת ‪ .‬‬ ‫‪8‬ג‬ ‫— ׳‪.‬הפרש‬ ‫— ‪.‬ד ב ר ‪)M‬הפועל‪—.‬‬ ‫‪ais‬‬ ‫—‬ ‫‪om.‬ל ב ד ‪) H‬בו‪— .‬והתחלת‬ ‫—‬ ‫‪) H‬וכל‪— .‬בהכרח‪.-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫—‬ ‫י‬ ‫הפועל‬ ‫בשיני• ‪M‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪M‬‬ ‫—‬ ‫‪H‬‬ ‫‪om.‬הגידול‬ ‫‪)H‬שיצייר‪—.‬‬ ‫}׳‬ ‫בעוד‬ ‫‪*)MP‬‬ ‫—‬ ‫צידד•‬ ‫‪)P‬שד‪. M‬‬ ‫‪.‬‬ ‫• ו ל פ י ‪6) M‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪p.‬והם‬ ‫‪0m.‬ע ל ה ד ע ת ה ו א י ל ו ה ש ת נ ה הזרעון א ל ה י ס ו ד ו ת א י ך י ת כ ן ל ה י ו ת י•־‬ ‫‪3 3‬‬ ‫ממני מ מ י ן ‪ .‬‬ ‫ה ר א ש ו ן‬ ‫‪32‬‬ ‫והאם אבל‬ ‫שיצטייר‬ ‫ייאבד כ א ש ר‬ ‫‪) H p‬־ — ‪ .‬להיות‪.‬והתחיל ‪M P‬‬ ‫)‬ ‫‪p‬‬ ‫)‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪SS) H‬‬ ‫—‬ ‫׳‪.‬שהזרעון ה נ ו פ ל ( בארץ י ש ת נ ה מטבעו ליסודות הארבעה‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫וזהו ה פ ס ד ו א ב ל ל א י ש ת נ ה ל י ס ו ד ו ת ( ה א ר ב ע ה ( ש נ ו י ש ל ם ב כ ל ו מ כ ל (‬ ‫‪3 2‬‬ ‫ל ה י ו ת ‪ .‬‬ ‫‪J‬‬ ‫)‬ ‫•י‪-‬‬ ‫ו ל א ם וזהו‬ ‫‪. . p‬‬ ‫—‬ ‫‪0‬‬ ‫)‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ftigt‬‬ ‫(‪1‬‬ ‫דנ‬ ‫‪P‬‬ ‫‪21‬‬ ‫— ‪..?).‬‬ ‫‪0‬‬ ‫*‬ ‫— ‪m.‬ב פ ע ל ואם ל א י פ ס ד הזרעון ו י ש ת נ ה ( ל א יהיו ממנו זרעונים‬ ‫רבים ו א ם יעלה‪ .‬‬ ‫ו ה ש ת נ ה ‪om.

‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫ב נ ו ף ‪hier‬‬ . -‬ר ק ‪ M‬ף׳!‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪i5‬‬ ‫—‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪ H‬ף —‪) H om.‬מ פ ע ו ל ת ‪ H‬ף — ‪.‬‬ ‫—‬ ‫‪«) M‬‬ ‫‪) H P om.‬הנמצאים ‪ P‬ף‬ ‫תבניתו‬ ‫ה ת ק ש ר ה בו ה נ פ ש החיה נ מ ו‬ ‫התקשרה‪ .‬ב י ס ו ד ו ת ‪) M‬דק‪— .‬‬ ‫״‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪') P‬הוא‪— .‬ועלייתו‬ ‫‪)H‬הנוצר‪—.‬ו ה מ ש י ל ה א ו ת ם ‪ M‬ף — ‪ .‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ M om. — !8. H om.‬‬ ‫—‬ ‫‪.‬פ׳ ז ק י פ ת ו ו ק ו מ ת ו ‪ H ad.‬‬ ‫‪ST‬‬ ‫—‬ ‫שאמרנו ‪— ) H P‬‬ ‫‪s6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪) M‬ל! —‬ ‫— ‪.‬‬ ‫ד ולשם‪—.‬ף‬ ‫— ‪— ) Mra.‬‬ ‫‪) M om.‬הנפש‬ ‫—‬ ‫‪3 7‬‬ ‫(‬ ‫החיה‬ ‫*בלי‬ ‫בגוף‬ ‫שבארנו‬ ‫‪8 6‬‬ ‫(‬ ‫‪3 8‬‬ ‫בגוף (‬ ‫שתדבק‬ ‫‪ . P l&sst‬ף* — ‪) H om.‬ה ש ל ש י ‪ )P om. — **) H‬י ו ל ד ‪6) H p om. — » j M P om.‬ח מ י מ ו ת ה ‪) M‬‬ ‫— ‪ ) H om.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪s1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫— ‪30) M om.‬שוליה ‪) H p‬‬ ‫‪ M om.‬‬ ‫צורתם ‪M‬‬ ‫‪weg. — 27) H p‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪S4‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪) P om.‬תשתנה (‬ ‫השמש‬ ‫והקרב‬ ‫שתפעל‬ ‫לזרעונים אמור לו ש י ש‬ ‫שהוא‬ ‫הצומחת‬ ‫טמון ב נ ח‬ ‫תוציא‬ ‫הרחם‬ ‫‪5‬‬ ‫האדם‬ ‫מפעולות (‬ ‫<מכל מ ה‬ ‫מן ה כ ח א ל ה פ ע ל כמו‬ ‫על לב‬ ‫וזה‬ ‫ב פ ע ל וכן‬ ‫בהיות‬ ‫‪2‬‬ ‫הנפש‬ ‫הנפלאה‬ ‫הכח־אל‬ ‫א ו ת ה והוא‬ ‫הרחם‬ ‫בכה‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ש א ר ב ע ה כ ח ו ת י ש ברחם כמו ש י ש ב ש א ר האברים הטבעיים ו כ ש י ש ל מ ו‬ ‫‪3 5‬‬ ‫וצורתם ( ושלמה‬ ‫יאמר איך ל א‬ ‫— ‪.‬ף‬ ‫— ‪ .‬ותחזיק ‪ M‬ף — ‪.‬ת ש נ ה ‪ M‬ף — ‪ .‬ה ש ל ש י ‪) H‬י — ‪ .‬בזרעין ‪ ) p‬״‬ ‫) — ‪ .‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪om.‬״ — ‪ . — °) H‬שרשנו‪—.‬‬ ‫‪ss‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‫‪29‬‬ ‫האדם‬ ‫בטיפת‬ ‫א ש ר זכרנו‬ ‫הפעל‬ ‫צורת‬ ‫למעלה ודע‬ ‫הדבר•‬ ‫‪3‬‬ ‫הצמחים (‬ ‫השמש‬ ‫‪1‬‬ ‫הקו (‬ ‫שהוא‬ ‫ותכין‬ ‫לצמחים‬ ‫חמימות‬ ‫אותה‬ ‫והוא‬ ‫יותר‬ ‫עוביה‬ ‫דק מ כ ל‬ ‫‪1 0‬‬ ‫מן‬ ‫הארבעה‬ ‫‪1 2‬‬ ‫ועל‬ ‫(‬ ‫‪1 4‬‬ ‫בזרעון (‬ ‫ממיטב‬ ‫& שהם‬ ‫יש‬ ‫היסודות ל א‬ ‫נפסד‬ ‫איש‬ ‫זה‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪1 8‬‬ ‫(‬ ‫גדול ו ד ק‬ ‫נבחר‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫הארבעה‬ ‫הנעשית‬ ‫ממיטב‬ ‫הרותח‬ ‫באלפס‬ ‫אותה מכל‬ ‫בכוחו‬ ‫הרחם‬ ‫המשנה‬ ‫הכח‬ ‫הפועל‬ ‫הדוחה‬ ‫האברים‬ ‫המורכבים‬ ‫חיים‬ ‫יגדיל‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ישתנה‬ ‫ב ש ב י ל ה הי׳‬ ‫והמופת‬ ‫בקרבנו‬ ‫דם‬ ‫לפי‬ ‫שהיתה‬ ‫‪2 3‬‬ ‫והוא (‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ונולד (‬ ‫( מן‬ ‫כאשר‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫לאדם לפי‬ ‫כשיפסד‬ ‫לגמרי‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ששרשנו‬ ‫ובעת‬ ‫הדם‬ ‫‪2 8‬‬ ‫*כשישליכו‬ ‫‪3 0‬‬ ‫יולד ( ע ל‬ ‫ס ב י ב ה כן‬ ‫המחזיק הטיפה‬ ‫(‬ ‫‪3 4‬‬ ‫ויוציא (‬ ‫הם‬ ‫ובהשליס‬ ‫הנתון‬ ‫הזמן‬ ‫ואדומה‬ ‫וזהו ‪20‬‬ ‫משאר‬ ‫הרכבות‬ ‫ממנה מה‬ ‫שיולד‬ ‫קליפה‬ ‫ת ק י ף ‪25‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫ברחם מיד‬ ‫בטיפה‬ ‫הזרעון והיא‬ ‫הטיפה‬ ‫נולד (‬ ‫שיעשה‬ ‫הטיפה והיא‬ ‫ב ט י פ ה מן‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ממנה‬ ‫(‬ ‫הנקראת‬ ‫שליא‬ ‫(‬ ‫המושך‬ ‫הכח‬ ‫‪3 3‬‬ ‫מהנפש‬ ‫‪3 1‬‬ ‫בבטן אמו‬ ‫ויחזיק (‬ ‫(‬ ‫מן‬ ‫תצייר‬ ‫הוציאהו‬ ‫‪3 2‬‬ ‫ושנה אותה‬ ‫הצומחת‬ ‫הצומחת היא‬ ‫להיות‬ ‫‪2 0‬‬ ‫( בדקותו‬ ‫ה נ ו ל ד ( ב ג ו פ ו ת י נ ו ר׳׳ל ה ת ע ר ו ב ו ת‬ ‫‪2 6‬‬ ‫הנפש‬ ‫היסודות‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ההיא כמו ש מ ש כ ה‬ ‫החלק א ש ר‬ ‫שחורה‬ ‫העליון ( א ל‬ ‫הבצק‬ ‫היסודות‬ ‫שהוא‬ ‫שהאדם‬ ‫ומרה‬ ‫הנולד‬ ‫‪1 6‬‬ ‫הצמחים‬ ‫זה‬ ‫נראה‬ ‫ה ו א י ל ( והוא‬ ‫הרכבתנו יותר ד ק ה‬ ‫מ ה ם הדומה‬ ‫עלי! (‬ ‫‪1 3‬‬ ‫(‬ ‫א ו ת ה המזון‬ ‫ה צ מ ח ו ן מזון‬ ‫ולחות‬ ‫ימתפול‬ ‫היסודות‬ ‫( הואיל *ועקר הצמחים הם‬ ‫האדם א ל‬ ‫לרוב‬ ‫ו ה צ מ ח י ם יזונו !‪0‬‬ ‫ל מ ר א י ת העין ל ה י ו ת נ ו מן ה ש נ ו י ( ה ש ל י ש י‬ ‫והכת הזה א ש ר‬ ‫המצייר‬ ‫‪7‬‬ ‫ממנוי השלישי (‬ ‫היסודות‬ ‫והטיפה‬ ‫ל נ ו מן ה י ס ו ד ו ת מ ה ש י א ו ת ל נ ו ו ה ו א‬ ‫הנזכרות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ממנו (‬ ‫(‬ ‫מן‬ ‫יעלה‬ ‫והמשלת אותה (‬ ‫הצמחים ל א‬ ‫ה י ס ו ד ו ת מ כ ל ו כ ל ויורנו‬ ‫‪1 9‬‬ ‫בעלי‬ ‫בטיפה ‪5‬‬ ‫וזולתם ואם‬ ‫תחלת‬ ‫הטפה א ל‬ ‫הצמחים‬ ‫משום דבר אחר‬ ‫והשתנה אל‬ ‫ועילויו (‬ ‫ואם‬ ‫הסבה א ש ר‬ ‫וישתנה הצמחון‬ ‫סוד‬ ‫נ ר א ה ׳מנוי‬ ‫הצמחים ואם יעלה ע ל ל ב‬ ‫ונסתר‬ ‫הכח‬ ‫ו ב ע ל י ח י י ם יזונו‬ ‫מזונותיהם וחמרם איך ל א‬ ‫מזונו‬ ‫מן‬ ‫המורכבים‬ ‫היסודות יגדילו‬ ‫להשיבו‬ ‫הזרעונים‬ ‫בדקות‬ ‫‪4‬‬ ‫חמימות (‬ ‫הצמחים א ש ר‬ ‫שהמתכת‬ ‫ד ק י ם ( ממנה ואחריו‬ ‫כן * ל א‬ ‫ועוד‬ ‫‪8‬‬ ‫הפעל‬ ‫כל‬ ‫אל‬ ‫והזרעון ש ה א ד ם‬ ‫ההרס (‬ ‫מן ה נ ח‬ ‫אל‬ ‫כננד‬ ‫הטיפה א ל היסודות הארבעה‬ ‫ה פ ר ש בין ה א ד ם‬ ‫הארבעה‬ ‫מן ה כ ה‬ ‫בו‬ ‫השמש י בכל‬ ‫יוציאהו‬ ‫הטיפה‬ ‫מוציאה ל כ ל‬ ‫‪9‬‬ ‫והצמחים יותר‬ ‫היסודות (‬ ‫שתנוח‬ ‫חמימות‬ ‫איך‪.

‬מציאת‪—. — *») p‬‬ ‫על‬ ‫(‬ ‫‪3 8‬‬ ‫א מ ר נ ו ( לו‬ ‫ל ת ו כ ו אויר א ח ר‬ ‫ה א ד ם מ י צ י א ת ( ר ם או‬ ‫י כ ב ה ( הרוח וימניעהו‬ ‫‪2‬נ‬ ‫‪3 2‬‬ ‫יאמר‬ ‫יתקבץ‬ ‫‪3 4‬‬ ‫( הפגעים הבאים ע ל‬ ‫שקרה לנר‬ ‫ישאר‬ ‫ע ל ישרו וטבעו‬ ‫הלב‬ ‫אז‬ ‫(‬ ‫אומר‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ישלמו‬ ‫ה פ ש ו ט והקבוץ ואם ל א‬ ‫‪3 7‬‬ ‫שירוב ה ד ם‬ ‫לו ( מה‬ ‫האויר‬ ‫הלב‬ ‫ולא יצא‬ ‫ואם‬ ‫הק״וש (‬ ‫ש ה ח י ( ל א ‪20‬‬ ‫שום ( מכה‬ ‫ל א י צ א ממנו האויר ה ח ם * ו א ם ל א י ת פ ש ט ל א י כ נ ס‬ ‫‪2 0‬‬ ‫*הדם‬ ‫‪2 2‬‬ ‫למעלה‬ ‫‪2 1‬‬ ‫מזג ה ל ב‬ ‫גדול‬ ‫(‬ ‫‪1 9‬‬ ‫זכרנו (‬ ‫‪2 4‬‬ ‫האדם כ ש י א ר ע למוחו ש י ם חולי או‬ ‫‪2 6‬‬ ‫והוא מה‬ ‫שאנו‬ ‫אשר בלב‬ ‫הרוח ( א ש ר‬ ‫אירע‬ ‫ימות‬ ‫כן‬ ‫שאמרנו‬ ‫המתולעי‬ ‫בנפש‬ ‫הצומחת‬ ‫הנפש‬ ‫ש ק ד ם *ויקרה‬ ‫כ ש י צ א מ מ נ ו ד ם ‪30‬‬ ‫א ך מ ע ט ש מ ן וכן‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪)vgi.‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪36‬‬ ‫« — ‪ M om.‬‬ ‫‪— 34) M‬‬ ‫‪)M om.‬גלי ‪anst.‬ויקרהו‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪)M‬ובהתחלתם‪.‬‬ ‫ף —‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫—‬ ‫‪8 9‬‬ ‫‪)H‬יכבהו‪—..‬בגוף‬ ‫‪11‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪ M‬ף —‬ ‫‪1‬‬ ‫בגבור‬ ‫‪1‬‬ ‫‪).‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪) M‬‬ ‫גצ‬ ‫‪ H P‬ף‪ . — -‬נ א מ ר ‪om.‬ה מ ת ‪)H‬ששני‪—.‬ל ה ת ג ו ל ל ‪om.‬ף — ‪ .‬‬ ‫‪) H‬‬ ‫ף — ‪.‬‬ ‫מהרבות‪1 ( — .‬‬ ‫‪.‬וכשיהיה‪—.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫מאמר בנפש החיה‪.‬‬ ‫החיה‬ ‫וכן י ש ל נ ו ל ו מ ר‬ ‫בנפש‬ ‫נשואה‬ ‫בדם‬ ‫בלב‬ ‫הי׳‬ ‫שני‬ ‫רואים ב ל ב‬ ‫החיה כמו‬ ‫הנקי‬ ‫‪1 6‬‬ ‫כיסים‬ ‫‪1 7‬‬ ‫בכיס (‬ ‫מוצאים‬ ‫מהם‬ ‫ובכיס‬ ‫השני‬ ‫הדם‬ ‫לאחר‬ ‫מיתת‬ ‫החי והשני‬ ‫ריקם‬ ‫שימצא לבו‬ ‫רוע‬ ‫מזג‬ ‫או‬ ‫עד‬ ‫ימות‬ ‫‪2 3‬‬ ‫למה (‬ ‫שהמוח‬ ‫הוא‬ ‫מן‬ ‫הבאות‬ ‫ועל‬ ‫‪1 8‬‬ ‫האחד (‬ ‫וזה‬ ‫אנו‬ ‫באחד‬ ‫להפסד‬ ‫פגעי‬ ‫שורש‬ ‫והתחלתם‬ ‫העצבים‬ ‫הבחירה א ש ר הם כמו‬ ‫ואם ל א‬ ‫יכנס‬ ‫*וכשלא‬ ‫יהיה (‬ ‫יתבארו כ ל‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ובעצבים‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪3 9‬‬ ‫‪8 1‬‬ ‫(‬ ‫לא‬ ‫מלפלש‬ ‫לכל‬ ‫*כשלא‬ ‫‪4 0‬‬ ‫לשם‬ ‫יהיה (‬ ‫‪4 1‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪3‬‬ ‫י י ם ‪ H‬ף — ‪ .‬‬ ‫‪ M‬ף* — ‪)H om.P ad.‬‬ ‫‪3 8‬‬ .‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪)HP‬כל•‬ ‫‪1 9‬‬ ‫(‬ ‫)־‬ ‫הפעולות‬ ‫‪2 7‬‬ ‫החזה (‬ ‫ג‬ ‫‪2 8‬‬ ‫ק ר ( ‪-5‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫והשואתו (‬ ‫ימות החי ו ע ל‬ ‫ד ר ך זה‬ ‫‪3 6‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫הרבות ( הדם (‬ ‫( הגוף כמו‬ ‫כ ש י ר ב ה עליו״ ש מ ן ו כ ן י ק ר ה ל א ד ם‬ ‫הרבה מה שיקרה לנר‬ ‫‪b.‬שהי־‪—. — •25) H P‬‬ ‫‪) P‬‬ ‫‪)M‬ותמותו‪—.‫‪30‬‬ ‫הנפש‬ ‫הצומחת‪(/‬‬ ‫א ת זו ו ה ו א‬ ‫אף אנו נשיבהו לפי‬ ‫‪3‬‬ ‫שהנוף מ ת (‬ ‫נמנע לפי‬ ‫ד ק ה והגוף ע ב‬ ‫אדמי‬ ‫ש י ש בו נ פ ש‬ ‫צ ו מ ח ת וע״כ‬ ‫מכחותיה‬ ‫‪6‬‬ ‫*לפי‬ ‫‪7‬‬ ‫להתגלגל (‬ ‫‪9‬‬ ‫הרוח‬ ‫מהיותו (‬ ‫דבר הנפש הצומחת‬ ‫‪1‬‬ ‫שהמציא׳־ (‬ ‫בחסדו‬ ‫( ב כ ל הגוף וימות החי‬ ‫בריותיו כ מ ו‬ ‫תלבישני‬ ‫ו פ ק ו ד ת ך ש ט ר ה רוחי‬ ‫‪1 3‬‬ ‫בפתע‬ ‫בגוף‬ ‫שהוא כה‬ ‫היה‬ ‫הבורא‬ ‫לחכמת‬ ‫האויר והוא‬ ‫נוה‬ ‫הוכיש (‬ ‫‪1 1‬‬ ‫( פ ת א ו ם והנה ה ת ב א ר‬ ‫ויצירת העובר‬ ‫ו ב ע צ מ ו ת וגידים‬ ‫‪1 5‬‬ ‫נםיימהו ( *בביאור‬ ‫אלא‬ ‫החיה‬ ‫מטבע‬ ‫( בכתוב ה ל א‬ ‫) א י ו ב י׳ י׳ וגוי(‬ ‫‪1 4‬‬ ‫הצומחת‬ ‫שבא‬ ‫הי׳‬ ‫ל ה ת נ ו ע ע מ ן ה ד ם והי׳ מ ע כ ב ה ד ם א ת‬ ‫ו ה ת ב א ר עירוב ש ת י ט י פ ו ת‬ ‫ת ק פ י א נ י עור ו ב ש ר‬ ‫עמדי‬ ‫‪8‬‬ ‫חיים (‬ ‫החיה‬ ‫נ ש ו א ה ברוח‬ ‫המים והרוח‬ ‫ה י ם ( ונוח‬ ‫‪4‬‬ ‫ב ע ו ר ק י ם ו ב כ ל ע ו ר ק ו ע ו ר ק י־‬ ‫ו ב ש נ י ה ד ם וזה‬ ‫ד ב ר נ ג ר ממין‬ ‫‪1 0‬‬ ‫להתקשר‬ ‫ה נ פ ש החיה ה י א‬ ‫ב א ח ד הרוה‬ ‫* מ ל ש ו ן כגלי‬ ‫מפלש‬ ‫יתכן‬ ‫החיה‬ ‫סותרות‬ ‫הנותנת לו‬ ‫הנפש‬ ‫גשוא ( בדם הזך א ש ר‬ ‫ל ש נ י דרכים‬ ‫שהדם (‬ ‫והנפש‬ ‫אלו‬ ‫‪5‬‬ ‫והרוח הזה החי‬ ‫ש נ י קרומים‬ ‫יתברך‬ ‫ע ל זה ל א‬ ‫ששתי־(‬ ‫העדות‬ ‫זו‬ ‫כחלב‬ ‫י ת ב ר ך ה ב ו ר א ני!‬ ‫ת ת י כ נ י וכגבינה‬ ‫ת ש ו כ כ נ י חיים‬ ‫והשלמנו‬ ‫והואיל‬ ‫והסד‬ ‫עשית‬ ‫הענין‬ ‫בנפש‬ ‫חחיה‪. — ) K‬מ פ ו ל ש ‪)H‬בהיותו•—‬ ‫‪)H‬נםיימה‪—.‬ף‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪ P‬שזכרנו ‪) H‬הנה• —‬ ‫ש ב י ל י א מ ו נ ה ‪55‬‬ ‫‪4‬‬ ‫יושרו‬ ‫— ‪.‬שנאמר ‪— ) H‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪ )M p‬אחד‪—.— 7) H‬‬ ‫צ י א ‪ • — 1 H‬פ ת ע ‪ .‬נשוי‬ ‫ה ‪ H ais GI.‬‬ ‫ב א ח ד ‪)H‬בנפש•—‬ ‫״‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫•—‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪)P om‬החיה‪—.

M‬ומהתפשטם‪—.‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪st‬‬ ‫‪) M‬‬ ‫—‬ ‫‪:U‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪8) 11 om.‬ואיו )< — ‪.‬‬ ‫ף•׳• — ‪ .‬‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ומפני‬ ‫הפעולות לפי שתנועת ההעתקה‬ ‫אינן (‬ ‫ובו‬ ‫אבל‬ ‫ההדגש‬ ‫(‬ ‫ועכשיו‬ ‫שהיה‬ ‫החפציות ( נמנעות בימעת‬ ‫התנומה‬ ‫כשאר‬ ‫—‬ ‫אחד‬ ‫הפצית‬ ‫מהן‬ ‫‪. G1.‬יסתפק לו‬ ‫‪P‬‬ ‫התנומה‬ ‫‪1‬‬ ‫א ל א שוקטיב‪— .‬י״ — ‪ .‬י‬ ‫‪ * ) H P‬ו ש א ר‬ ‫למקום•‬ ‫זה‬ ‫( בדם אשר‬ ‫להתנשם‬ ‫שמו‬ ‫‪1 5‬‬ ‫( *ותנועת העפעף‬ ‫נעימה‬ ‫העורקים‬ ‫ש ת ה י ה ימם‬ ‫‪.‬‬ ‫נ‬ ‫‪— »*) P‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪GI. -‬ה פ ע ל ‪1‬ג‬ ‫‪1‬‬ ‫)‬ ‫‪29‬‬ ‫) ‪ .‬ט ב ע ו ת ‪ .‬‬ ‫להיות‬ ‫שאחר‬ ‫הנפש‬ ‫שהתקשרה‬ ‫)‬ ‫?׳‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬רקים‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪H‬‬ ‫המוח‬ ‫המתנועע‬ ‫חפצית‬ ‫׳מאם‬ ‫מ ק ו מ ו ( בפעולתו‬ ‫ימות‬ ‫ה ב א י ם מן‬ ‫העורק‬ ‫באחת‬ ‫מקומות‬ ‫החזה‬ ‫בלב‬ ‫אתה‬ ‫מ ח ב ר ת ה א ב ל ( ע ל ת ת נ ו ע ת העורקים ע ל ה ט ב ע י ת‬ ‫החזה‬ ‫והמגדלת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מהן (‬ ‫ו ה ו א י ל ו ה ת ב א ר‪5‬‬ ‫ואם יאמר אומד איך ש מ ת ב ת ח י ל ה ס ב ת ת נ ו ע ת החזה ו ה ת פ ש ט ו (‬ ‫ש ה י א מן‬ ‫התנועה‬ ‫פי‬ ‫‪5‬‬ ‫י ת ק ב ץ ג״כ‬ ‫והתקבצו‬ ‫הפגע‬ ‫להיותן גופות‬ ‫הואיל‬ ‫‪0‬‬ ‫המאורע‬ ‫ועל‬ ‫החיה‬ ‫‪3‬‬ ‫ה נ פ ש החי׳‬ ‫המתנועע‬ ‫הלב‬ ‫שהנפש‬ ‫שדין‬ ‫כשיארע‬ ‫‪2‬‬ ‫לקבל‬ ‫באמתו‬ ‫מכה‬ ‫אלא‬ ‫הרחקתו‬ ‫הגוף‬ ‫המקומות‬ ‫בלב‬ ‫החזקה שהי׳ ת כ ל ה‬ ‫ימיתוהו‬ ‫או ׳(‬ ‫תכונת‬ ‫לב‬ ‫אשר‬ ‫לא‬ ‫הלב‬ ‫ולפי‬ ‫אש‬ ‫החום יארע‬ ‫אותו מ ע ט‬ ‫ף‪ . .‬ומהקבצם‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ P‬ו ׳‬ ‫‪3 3‬‬ ‫(‬ ‫מבלי‬ ‫‪M‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫האדם‬ ‫ף‬ ‫ואם‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫—‬ ‫נ א מ ר לו‬ ‫תנועת‬ ‫רואים‬ ‫והראיה‬ ‫(‬ ‫להיות‬ ‫זה‬ ‫הזה‬ ‫‪3 1‬‬ ‫(‬ ‫שני‬ ‫החזה‬ ‫שההתנשם‬ ‫ו ע ו ד ‪25‬‬ ‫ודבר‬ ‫הפצית‬ ‫ש ל ש ה כחפצנו‬ ‫זה‬ ‫לא‬ ‫מה שאין‬ ‫וזה‬ ‫חפצי‬ ‫לך‬ ‫ו ה ו א י ל ו ה ת ב א ר ש כ ה ו ת ‪3°‬‬ ‫והתבאר‬ ‫צומחת‬ ‫הפעל‬ ‫להתנשם‬ ‫טבע‬ ‫תנועת‬ ‫ימנים או‬ ‫בלב‬ ‫כל‬ ‫הואיל‬ ‫( ושאר ההרגשות‬ ‫הצורך‬ ‫אצלו‬ ‫ויורנו‬ ‫‪2 0‬‬ ‫אין‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫החזה‬ ‫הביא‬ ‫האחר‬ ‫ש א ם לא יתנועע החזה (‬ ‫ש ל א יתכן‬ ‫*והתבאר‬ ‫‪u‬‬ ‫— ‪ . — -‬ה ח י‬ ‫‪P‬‬ ‫)‬ ‫‪25‬‬ ‫— • א ח ד ‪ P‬ף‪"-‬‬ ‫‪) H P om.‬נ ש ו א ה ‪1-1‬‬ ‫(‬ ‫נפש‬ ‫ף‪ • — -‬מ ו כ ר ח י ם‬ ‫‪2 8‬‬ ‫תהיה‬ ‫ואנו (‬ ‫‪B‬‬ ‫יד‬ ‫ישלים‬ ‫ואיך‬ ‫התנומה‬ ‫‪2 8‬‬ ‫בחזה‬ ‫י ת ח י י ב ‪ M‬ף — ‪ .‬ב ש נ ד ב ר ‪ P‬ש ה ד ב ר ‪H‬‬ ‫‪ .‬פעולתו‬ ‫כגון‬ ‫מאורע‬ ‫אחת^‬ ‫תנועת‬ ‫כאשר‬ ‫‪ .‬הבת‬ ‫העתק‬ ‫שום‬ ‫בשיעת‬ ‫מ ה ת נ ש ם רגע או‬ ‫נשואים‬ ‫‪3 5‬‬ ‫)ל‬ ‫(‬ ‫בהם‬ ‫( ועלת‬ ‫חברתה‬ ‫הדגימות (‬ ‫ועל‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫אחת‬ ‫התנומה וכל ה ה ר ג ש ו ת ש ו ק ט ו ת‬ ‫*השקט‬ ‫הרכבתו‬ ‫להמנע‬ ‫פועל‬ ‫בגוף (‬ ‫‪M‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫אומר‬ ‫נפריד‬ ‫שסבת‬ ‫האדם מוצרך בהכרח‬ ‫מהם‬ ‫‪2 4‬‬ ‫מ ע ת י היותנו‬ ‫החיה‬ ‫החיה‬ ‫ונפסק‪— .‬‬ ‫ש ה ם כ ט ב ע א צ ל ו ‪H GI.‬‬ ‫‪H .‬מ פ נ י ש ה ו ר ג ל ב ו‬ ‫‪M‬‬ ‫‪2‬‬ . — ) P‬ו ה ת פ ש ט ה ‪)H om.‬ה פ נ ע ׳ ‪ H‬ף — ‪) H om. .‬‬ ‫התנומה‬ ‫)‬ ‫‪9‬נ‬ ‫— ‪.‬תנועה ‪) H‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תאמר‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫(‬ ‫ת נ ו ע ת העירקים ו ת נ ו ע ת‬ ‫הבא מ ת נ ו ע ת החזה הוא חפצי‬ ‫‪5‬‬ ‫הרגש‬ ‫בחיים‬ ‫בתנועת‬ ‫‪ . — ») M‬א ל ‪ad.‬הרגשיס‬ ‫‪) M‬״ — •אינם ‪2!) H P‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫—‬ ‫‪om.‬במקומו‬ ‫—‬ ‫‪1‬‬ ‫ההרגשות‬ ‫‪P‬‬ ‫‪.‬‬ ‫אלא‬ ‫זולתי‬ ‫שהרגיל‬ ‫שנוכל‬ ‫הנפש‬ ‫ם׳‬ ‫באחד‬ ‫עם‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ל ע י מ ו ת כן‬ ‫כל‬ ‫מקום‬ ‫עד‬ ‫יארע‬ ‫לבדו‬ ‫אחר‬ ‫ונפסד‬ ‫שהדברים‬ ‫טבעית‬ ‫ת נ ו ע ת ו הי׳‬ ‫תנועת‬ ‫לא (‬ ‫( א ב ל ש ת י פ ע ו ל ו ת א ל ו ימהם‬ ‫‪2 2‬‬ ‫ביכלתנו‬ ‫יהיה‬ ‫‪7‬‬ ‫לו‬ ‫לה‬ ‫מוכרחות ( בקיום ( החי ( כתנועת‬ ‫‪2 9‬‬ ‫י ח י ה ‪G1.‬‬ ‫לבדה‬ ‫רואים‬ ‫דבר‬ ‫החי (‬ ‫פ׳‬ ‫נאמר‬ ‫שסמכו‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪2 6‬‬ ‫‪om.‫‪31‬‬ ‫הקור‬ ‫ע ל י ו ׳יכבה ה ר ו ח‬ ‫לרוח‬ ‫מה‬ ‫לנר‬ ‫מעט‬ ‫וכן‬ ‫בלב‬ ‫ועל‬ ‫שיארע‬ ‫כאשר‬ ‫ומהירות‬ ‫שימיתו‬ ‫קרבת‬ ‫נאמר‬ ‫זה‬ ‫יעלה‬ ‫בכבד‬ ‫שכחות‬ ‫אלו‬ ‫נאמר‬ ‫שהרוח‬ ‫החי׳‬ ‫והתנועה‬ ‫האדם‬ ‫ה פ ג ע מן‬ ‫התחדשו ותנועתו‬ ‫שלא‬ ‫הנר‬ ‫כשיקרב לחמימות‬ ‫כל ׳הפגעים‬ ‫פי‬ ‫יכנה‬ ‫ב ק ו ר וכן כ ש י ת ג ב ר ע ל י ו‬ ‫על‬ ‫הם‬ ‫באלו‬ ‫הואיל וגבול‬ ‫‪1‬‬ ‫איש‬ ‫החי‬ ‫מן‬ ‫הפגע (‬ ‫יהייב (‬ ‫זה‬ ‫המרגיש‬ ‫ותחלת‬ ‫‪8‬‬ ‫ה!‬ ‫העצבים‬ ‫‪6‬‬ ‫תנועת (‬ ‫היא‬ ‫בעצבי‬ ‫המוה‬ ‫‪1 2‬‬ ‫לא״הסתפק‬ ‫שיני‬ ‫(‬ ‫עלה‬ ‫אין‬ ‫החזה‬ ‫‪1 6‬‬ ‫התנועות‬ ‫ואין‬ ‫‪2 1‬‬ ‫מהם‬ ‫ואנו‬ ‫(‬ ‫הורגלנו‬ ‫עלוו‬ ‫הכלל‬ ‫(‬ ‫אותה‬ ‫חברו‬ ‫פועלת‬ ‫‪3 2‬‬ ‫(‬ ‫‪.‬תנועת‬ ‫‪p‬‬ ‫)‪•0‬‬ ‫מקומות ‪M‬‬ ‫‪M‬‬ ‫מתנועעי׳‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪*6‬‬ ‫לי‬ ‫)‬ ‫—‬ ‫‪) H‬אחד‪— .‬ל כ ל ‪ ) H‬י־ — ‪ .

‬מקום ‪)M‬הטבעי‪—.‬‬ ‫— ‪) M om.‬‬ ‫ד ע כי ענין הנזק י המוציא ‪(.‬לפנים ‪)P om.‬‬ ‫‪1 om.‬ויוציאהו' מ ט ב ע ו והחים‬ ‫‪3 0‬‬ ‫שהחום הוא המהזירהו‬ ‫עונג ויאות לו ל פ י (‬ ‫יהיה הנזק‬ ‫לנגדו‬ ‫להקו וכן הדין ב ר ע ב‬ ‫‪31‬‬ ‫׳בשינה ובהקצה ובכל הדברים‬ ‫אין העונג מצוי‬ ‫ב א ו ת ה ש ע ה הוא‬ ‫ה מ ז י ק י ם ( אותנו והמענגים‬ ‫החזק ( י תהיה‬ ‫‪32‬‬ ‫ולפי רוב‬ ‫וצמא ‪•25‬‬ ‫אותנו ש א ם ל א‬ ‫העונג והעונג‬ ‫ממין‬ ‫ה ש מ ח ה א ל א ש ה ש מ ח ה ב ב ת א ח ת והעונג מ ע ט מ ע ט כמי שהנזק ג״כ מ ע ט‬ ‫מ ע ט ואל‪.‬ה ז ק ת ה ‪•)P‬המזיק‪—'. — ) P‬גזר ‪1‬ג )‪.‬שיפדהו ‪1‬ג )‪.»)' M‬׳ ״ ‪. .‬‬ ‫‪) M‬ורוב‪: — ) 1-r 6! .'. — w) P wiederiioit‬ויצטנן‪—.‬השמש ‪ P‬ף‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪*).‬‬ ‫יעלה‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫החכמה ת ת ע נ ג‬ ‫שהנפש‬ ‫במטעמים ובמימקים‬ ‫‪3 3‬‬ ‫י ת ש מ ה ו ת א נ ה והנה אני מ ר א ה ( באור ה פ ס ד ס ב ר א זו מפני ש ה מ ת ת האלו ‪so‬‬ ‫‪3 4‬‬ ‫אנו‪ .‬פעולות ‪.‬‬ ‫‪ .‬י ת ב א ר זה א ב ל‬ ‫ובהיכר‬ ‫עכשיו‬ ‫— ‪.‬א מ ד ‪ M. — °‬מועיל‬ ‫‪ om.‬מאד ‪) M ad.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫אותנו מ ח ק ה ט ב ע ־ ( ל י ב ר הוץ ל ט ב ע‬ ‫‪2 5‬‬ ‫וענין העונג הוא המהזירנו ל ה ק ה ט ב ע א ח ר שהיינו בהק היץ ל ט ב ע ( ו ה מ ש ל י<_‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ע ל זך‪ . — ) P‬מהרן‬ ‫'‬ ‫— ‪.— . — »*) H‬ג ) — ‪ .‬באדם ‪ . — > P‬ותמיין ‪ p‬ף! — ‪P om. .‬נ מ ו ה כ ע ס •והפחד והבושה‬ ‫והשמחה‬ ‫‪3‬‬ ‫והיגון ה כ ע ס הוא ת נ ו ע ת‬ ‫‪4‬‬ ‫הדם ו ה ת ע ר ו ב ו ת ( מ ב ק ש‬ ‫הוא ש ת כ נ ס ה נ פ ש‬ ‫‪8‬‬ ‫הרוה מ ב פ נ י ם (‬ ‫‪5‬‬ ‫וזה (‬ ‫להבצר‬ ‫ורגליו‬ ‫ב ב ה מ ו ת ( א ב ל הפחד‬ ‫עד‬ ‫הבושה‬ ‫‪7‬‬ ‫הגוף (‬ ‫שתעזב שטה‬ ‫‪9‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫מאמר בעוננ ובנזק‪.‬ותתנפץ‪.‬‬ ‫‪.‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ה צ ו מ ח ת בגוו? ( ה ת ק ש ר ה בו ה נ פ ש החיה‬ ‫הנפש‬ ‫שאי אפשר‬ ‫נאמד ע ת ־‬ ‫‪2‬‬ ‫ב ש ו ם פ נ י ם ש י פ ר י ד ־ ( מן הגוף נ ח א ה ד מ נ ח ו ת ה נ פ ש ה ז א ת בעיר ש ה ו א‬ ‫חי ו נ ח ו ת ה נ פ ש ה ז א ת מ ה ם פ ו ע ל י ם ומהם נ פ ע ל י ם ה פ ו ע ל י ם ב ת נ ו ע ת העורקים‬ ‫ו ה ת פ ש ט החזה והתקבצו ש ה י א ה נ ש י מ ה ו ה נ פ ע ל י ם ‪ . — 25) M‬ש ה ה ו ל ך ‪ . -‬הוא המוציא ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(‪1‬‬ ‫ ‪ . — -‬להתבאי־ שאחר ה ת ק ש ר ה הנפש בנוף ת ‪/ ) M om. .‬‬‫— •מטבע ‪ P om. — ) M‬הנפש ‪ p‬ף ! — ‪") P om.P om.‬‬ ‫' ‪. .‬מ ש ו ת פ י ם ב ה ן ( ע ם ה ב ה מ ו ת א ב ל ה נ פ ש * ' ה מ ש כ ל ת אינה מ ט ב ע הגוף‬ ‫ו ל א ממנהגו‬ ‫ואין מדין‬ ‫כמו ש ה ו א מ ש ו ת ף‬ ‫האדם‬ ‫‪3 5‬‬ ‫ל ה ש ת ת ף עם הבהמות כ מ ח ש ב ה (‬ ‫אהרים‬ ‫ל ב ה מ ו ת בענינים‬ ‫ועוד‪ .‬‬ ‫ז‬ ‫‪s‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪v‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪I7‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ג‬ ‫‪S1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫]‪S‬‬ ‫‪0‬־‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪3‬‬ .«) P‬זהי ח ר — •והתערבות ‪) H‬י• — ‪.‬חמימות ה ש מ ש ש ה ה ו ל ך ( כנגד ה ח ו ם ( ה ש מ ש יוציא אותו מטבעו‬ ‫‪26‬‬ ‫לחיץ ל ט ב ע ו והחום ל נ ג ד ו ( נזק‬ ‫‪2 7‬‬ ‫אותו ל ח ק ה ט ב ע ( כמו‬ ‫ב א ו ת ה ש ע ה והעוני לנגדו הוא המחזיר‬ ‫‪28‬‬ ‫מ ק ו ר ( ׳ קר ומים קרים וכן ההילך ב ש ל ג ו ב א ר י‬ ‫‪20‬‬ ‫הקר מ א ד הקור יזיקהו (' ‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫)בה׳‪—. — ) P ad.— ') H‬חום‪—. .‬למבפנים ‪1‬ג )י•‬ ‫‪.‬ל ב ה מ ו ת ‪..‬י — ‪.‬־יצטננו (‬ ‫' א צ ב ע ו ת ידיו‬ ‫לפנים (‬ ‫ו ת ש ו ב ל צ א ת ל ש ט ה הגוף כ ב ר א ש ו נ ה א ב ל היגון ו א ל ג ם ( י פ ע ל ו‬ ‫‪1 0‬‬ ‫אבל‬ ‫‪5‬‬ ‫מצוי‬ ‫מחוץ ל פ נ י ב כ א ד ם הבורח‬ ‫לגוף ל ח ו צ ה לגוף ע ם ‪5‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫פ ע ו ל ת ה פ ח ד ל ב ד כי‬ ‫‪1 1‬‬ ‫יפעלו‬ ‫ואלגם (‬ ‫פעולת‬ ‫בזמן ו ע ל זה יתכן‬ ‫‪1 3‬‬ ‫הינפש‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ורב ( מאד (‬ ‫הדבר‬ ‫שבאת־‬ ‫שתשמח‬ ‫וענין ה ש מ ח ה‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ותנפץ (‬ ‫והשמחה ב ב ת‬ ‫האדם‬ ‫ותשפיע שפע‬ ‫ת ה י ה ר ב ה מ א ד ובהיות‬ ‫ויהיה בלי מוסר‬ ‫‪1 0‬‬ ‫א ל א ש ה ע ו נ ג יבא מ ע ט מ ע ט‬ ‫ובפחד‬ ‫ת צ א ה נ פ ש בו‬ ‫ותמס (‬ ‫והיגון ‪10‬‬ ‫כ ש י ת ח ז ק ויהיה‬ ‫ויתכן ש ת מ י ת ה ש מ ח ה א ם‬ ‫ח ל ו ש בבניינו כמו‬ ‫לקראת‬ ‫( ה פ ח ד תהי׳ ב ב ת א ח ת‬ ‫להמית הפחד‬ ‫מוכן בבניינו וטבעו ר פ ה ל ב א ב ל ה ש מ ח ה‬ ‫גדול‬ ‫פעמים‬ ‫‪1 1‬‬ ‫בנפש (‬ ‫האדם‬ ‫תתנועע (‬ ‫מחוץ‬ ‫והי׳‬ ‫אחת באשר‬ ‫שתצא‬ ‫ממין העונג ‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫א מ ר נ ו ( ביגון‬ ‫‪19‬‬ ‫מאותו המין נאמר ע ת ה בעונג' ומה ענינו ש ד ב ר זה י ו ע י ל ( ל ה ב א אם‬ ‫‪20‬‬ ‫ג ו ז ר ( השי‪. .

— *5‬ה י י ‪*)H‬הנפש‪—.‫‪33‬‬ ‫כבר‬ ‫‪5‬‬ ‫בארתי‬ ‫כהדבק‬ ‫ומדרך‬ ‫המניעות‬ ‫היות‬ ‫הגפש‬ ‫אחר‬ ‫התקשר‬ ‫התקשר‬ ‫על‬ ‫להדבק‬ ‫החיה‬ ‫ואחר‬ ‫כן‬ ‫דינה‬ ‫‪4‬‬ ‫ש ת ש ל י ם ( בו‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ש ע ה מוכן ( ל מ ח ש ב ה (‬ ‫ולשכל ( שהוא‬ ‫שאמרנו‬ ‫החכמה‬ ‫הדעת‬ ‫הדבוק‬ ‫שזה‬ ‫א ב ל הוא‬ ‫‪9‬‬ ‫המופרט (‬ ‫דבוק‬ ‫בנפש‬ ‫רוחאני וכבר‬ ‫ה צ מ ח ו נ י ת ע ם הגוף‬ ‫ש א י ן בו נ פ ש‬ ‫צ מ ח ו נ י ת וכמו‬ ‫שישלם‬ ‫ואחר‬ ‫‪5‬‬ ‫גשמי‬ ‫החכמה‬ ‫שתתלכד (‬ ‫כגוף‬ ‫ב ג ו ף ש א י ן בו נ פ ש‬ ‫בצמחונית‬ ‫‪3‬‬ ‫אינו א ל א א ח ר‬ ‫הנפש‬ ‫הצמחונית‬ ‫החיה‬ ‫באותה‬ ‫‪!0‬‬ ‫מהות ההזק‬ ‫ההיה‬ ‫והעונש‬ ‫ב צ מ ח ו נ י ת וזה‬ ‫נאמר ע ת ה‬ ‫‪1‬‬ ‫שהנפש‬ ‫זכרנו זה‬ ‫חיה ׳כמניעות‬ ‫שהתקשרה‬ ‫תדבק‬ ‫החיה בגוף‬ ‫החכמה‬ ‫פעולתה לפי‬ ‫מפעולות‬ ‫אחר‬ ‫נהיה‬ ‫אינו‬ ‫שהיונק‬ ‫החכמה ולא יעלה‬ ‫‪8‬‬ ‫ובנפש (‬ ‫פעמים‬ ‫‪2‬‬ ‫החכמה ת ד ב ק ( בגוף (‬ ‫החיה ש ה ו א‬ ‫יתבאר‬ ‫ועדיין‬ ‫דבוק‬ ‫במקומו‬ ‫לו‪.‪. — *) H‬א ד ם ע ל י ו ‪1‬ג‬ ‫— ‪) M om.‬‬ ‫נפשו‬ ‫החכמה‬ ‫ראוי‬ ‫תהיה‬ ‫שהנפש‬ ‫‪H‬‬ ‫)‬ ‫ג‬ ‫—‬ ‫‪9‬‬ ‫—‬ ‫ולא‬ ‫נוחיותם‬ ‫להיות‬ ‫כן‬ ‫‪2 2‬‬ ‫(‬ ‫הנפש‬ ‫ה ב ה מ ה יותר‬ ‫תמשוך‬ ‫החכמה‬ ‫מענין‬ ‫הספר‬ ‫•תתדק ‪ P‬ף •‬ ‫‪ .‬‬ ‫ה ש ל י ש י מן‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫הראשון‬ ‫ה ח ל ק‬ ‫בחיים ובמות ובשינה ובהקצה‪.‬מ ו ב ן ‪) H ad.‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫( האש‬ ‫ה נ פ ש • מן‬ ‫להיות‬ ‫החסר‬ ‫החיונית ואם‬ ‫‪ .‬‬ ‫במקום‬ ‫ש ל מ ו ת לזולתו ש א ם‬ ‫החיה ו ה י ה (‬ ‫תבא‬ ‫האדם‬ ‫לתועלת‬ ‫הדבר כן אז‬ ‫‪.‬ב מ ח ש ב ה ‪ H om.‬ש ת ת ל ב ש ‪ p‬ף‬ ‫ד ם מ ן ה נ ק פ א י ם ‪P om.‬שתשלם‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪J0‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ומפני זה כ ש ת פ ם ד‬ ‫‪2 4‬‬ ‫) ה מ פ ו ר ש ‪1‬ג‬ ‫—‬ ‫היא‬ ‫הגוף‬ ‫ע ל י ה המציאות ולולי פ ח ד ת י ל צ א ת‬ ‫הנקפאים‪.‬‬ ‫‪IS‬‬ ‫‪11. —•18‬‬ ‫‪) p‬יי• — ‪) H p om.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫^‬ ‫—‬ . -‬קייט׳)‪M o m .‬‬ ‫—‬ ‫‪2 3‬‬ ‫לנפש‬ ‫— • ב נ פ ש ‪1‬ג )• — ‪ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עלת‬ ‫(‬ ‫*יתבטל‬ ‫בביטול‬ ‫העשן‬ ‫דבר‬ ‫לא‬ ‫הואיל ונפימ‬ ‫‪1 8‬‬ ‫והחמור‬ ‫קיימת (‬ ‫בחלוף נ פ ש‬ ‫נמצא‬ ‫(‬ ‫מנפשו‬ ‫אחר‬ ‫להודות‬ ‫—‬ ‫‪om. — 6) p‬ף —‬ ‫.‬שוך‪_ .‬‬ ‫דע‬ ‫נעשה‬ ‫‪15‬‬ ‫האדם‬ ‫הטרה נבדל‬ ‫בארנו‬ ‫וזולתו‬ ‫פעטים‬ ‫כאשר‬ ‫הנקפאים (‬ ‫א״כ‬ ‫העלול‬ ‫עלולה‬ ‫החיות‬ ‫שתתבטל‬ ‫והתבאר‬ ‫החיות‬ ‫בחי‬ ‫ואחר‬ ‫מן‬ ‫בבטולו‬ ‫והתבאר‬ ‫ש ה נ פ ש אינה‬ ‫אינו ראוי‬ ‫החיות‬ ‫הפסד‬ ‫גופם ו כ ש ת ה י י נ ה ( קיימות מהו‬ ‫הזה‬ ‫נפש‬ ‫לתועלת‬ ‫מנפשו‬ ‫‪ 30‬הי׳‬ ‫ז ו ל ת ו והיי‬ ‫שלמה‬ ‫את‬ ‫החכמה‬ ‫יותר‬ ‫מן‬ ‫צריכה‬ ‫ח ס ר ה מן‬ ‫האדם‬ ‫‪2 1‬‬ ‫הנפש‬ ‫ובבטול‬ ‫החיה ׳ ו ת א צ י ל (‬ ‫שיתן‬ ‫ד ם ה א ד ם נ ה י ה מן‬ ‫‪H P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪H‬‬ ‫)י‬ ‫‪2‬‬ ‫•החיינית ‪) H‬‬ ‫)‪ M om. — «) M‬‬ ‫החיה‬ ‫וישתתף‬ ‫תחשוב שאם‬ ‫השוד‬ ‫והאדם‬ ‫קרובים הם‬ ‫ס ב ר א זו‬ ‫משותף‬ ‫החיות ואם ת א מ ר‬ ‫הבהמות‬ ‫האדם‬ ‫( הוא‬ ‫בחיות‬ ‫‪2 5‬‬ ‫הנפש‬ ‫‪ H‬ף‬ ‫ה א ד ם יותר‬ ‫‪2 0‬‬ ‫הנפש‬ ‫החכמה‬ ‫נאמר לו‬ ‫החיונית (י כי‬ ‫הפרד‬ ‫(‬ ‫עם‬ ‫ה ה פ ר ש א ש ר בין ע מ י ד ת נ פ ש ה ב ה מ ו ת‬ ‫שנפש‬ ‫לתועלת‬ ‫שוא‬ ‫שהנפש‬ ‫יתבטל‬ ‫ה ג ו ף א״כ נ פ ש‬ ‫‪1 9‬‬ ‫׳מהבהמות‬ ‫בגידול‬ ‫ובטזון‬ ‫החיות א ב ל היא ס ב ת החיות‬ ‫להפסד‬ ‫האדם‬ ‫לא‬ ‫‪1 2‬‬ ‫( א ל הבהמות כאשר‬ ‫שהאדם‬ ‫‪1 6‬‬ ‫הנפש הנותנת‬ ‫הואיל (‬ ‫‪1 3‬‬ ‫החיות ( ולא‬ ‫ש ה מ ו ת הי׳‬ ‫ש ת פ ר ד מן‬ ‫נבראו‬ ‫( והשתתף‬ ‫הצמחונים‬ ‫כאימר‬ ‫ובגללה‬ ‫החיים ה ת נ ו ע ה ו ה ה ר ג ש *ובזה‬ ‫שהתבאר‬ ‫הנפש‬ ‫העלה‬ ‫החיה‬ ‫ש י ס ת פ ק *עליו‬ ‫קיימת א ח ר‬ ‫לעמידת‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ישתתף עם‬ ‫בגשמות‬ ‫ע ל ו ל מן ה א ש‬ ‫אחר‬ ‫שאמתת‬ ‫ר ב ו ת ואין טי‬ ‫‪1 4‬‬ ‫שהוא‬ ‫‪25‬‬ ‫מ ב ע ל י ח י י ם חי‬ ‫במדות אלו‬ ‫ג״כ ע ם‬ ‫החיות‬ ‫השם‬ ‫עלולים מ א ת‬ ‫ה א ד ם מ ן ה צ מ ח י ם ומן ה מ ת כ ו ת‬ ‫כבר‬ ‫הבהמות‬ ‫‪•20‬‬ ‫יחנך‬ ‫שהחיים‬ ‫הנפש‬ ‫‪1 0‬‬ ‫נ‬ ‫‪ . -‬א ח ר ‪ IT ad.‬י —‬ ‫) נ ק פ א ‪ -‬פ ם ׳ המתכות‪— .

) P‬לדבר ‪. — ) 11 M‬הטבעיים ‪19) H ad.‬‬ ‫עכשיו (‬ ‫ביאור השינה וההקצה‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ף‬ ‫‪p‬‬ ‫שם• ‪11 ( -‬‬ ‫‪• — ) H P om.‬‬ ‫‪ad. — -‬האדם ידיעת ‪. — 23) p‬מהגוף‪—.‬‬ ‫מ פ ע ו ל ו ת י ה ם כמו ש ה מ ו ת ב ט ו ל פ ע ו ל ו ת‬ ‫ה ש י נ ה היא ה ש ק ט הדגשים‬ ‫‪2‬‬ ‫ה ד ג ש י ם ( לגמרי ו ת ו ע ל ת ה ש ק ט ‪.‬‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫הרב״עי•‬ ‫‪2‬‬ ‫מן החלק הראשו‪-‬ן לבאר שהנפש מעולה מן הגוף׳ ‪.‫‪34‬‬ ‫מ ב א ר זה ביאור מ ס פ י ק ו ה נ ה ה ת ב א ר מ ה ו ת החיים ו מ ה ו ת ה מ ו ת ‪. -‬צרכן ‪ )P‬והשתמשותה‪—.‬‬ ‫נפשו ‪ P‬ף‪.‬ף״ — ‪.1‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫* א מ ר ה מ ה ב ר ה ר א י ה ש ה נ פ ש מ ע ו ל ה מ ה ג ו ף ( ה ו א ד ב ר ש ל א יכפור‬ ‫ש ב ש ע ה ש י ח ס י מהגוף ה נ פ ש‬ ‫א ו ת ו שיום מ ש כ י ל ל פ י ש ה ג ו ף מ צ ט ר ך ל נ פ ש י‬ ‫יהיה אז כ א ב ן דומה ו ע ו ד ש ה נ פ ש הי׳ ה פ ו ע ל בגוף ל א הגוף ב נ פ ש ו ר א י ה‬ ‫‪2 5‬‬ ‫לזה‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ה ש ק ט הגוף א ח ר ה פ ר ד ( ה נ פ ש טהגוף‪ 8‬ו ב י ט ו ל ( ת נ ו ע ת ו ל ג מ ר י ו ל א‬ ‫‪2 7‬‬ ‫יתכן‬ ‫‪2 8‬‬ ‫לו (‬ ‫ושבגללה‬ ‫אותה‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ש ו ם ( פ ע ל מ מ ו ם פ נ י ם ויורנו ז ה (‬ ‫‪8 0‬‬ ‫התכון (‬ ‫ככלי האומן‬ ‫והנפש כפועל‬ ‫והגיף‬ ‫ש ה ט ף הולך אחר‬ ‫‪3 1‬‬ ‫פעול (‬ ‫ה מ ש מ ש א ת ה א ו מ ן ׳והפועל‬ ‫בנפש ושהוא‬ ‫כשיעזוב כלי‬ ‫הנפש‬ ‫משמש‬ ‫אומנתו ל א‬ ‫‪11‬‬ ‫ף‬ ‫‪.‬בשום ‪ 11‬ף‪ ) H om. — ) H‬ובעוד ‪ 11‬ף ׳ ‪. — -‬ה ו אבטול•—‬ ‫‪. P‬־ — ‪.‬יעמד ‪.‬‬ ‫‪) P‬‬ ‫‪.‬‬ ‫) הנעימים‪—.‬־נבאי‬ ‫הייתי‬ ‫‪1‬‬ ‫מהות ה ש י נ ה וההקצה‪.‬מהות החיימ ומהו־ המות ‪ad.‬‬ ‫— ‪)'HP om.‬זה• כ ד י ש י ש ק ו ט ה מ ו ח ב ע ת ה ש י נ ה מ פ ע ו ל ת ו‬ ‫ההנהגית‬ ‫בבת‬ ‫וההרגשית‬ ‫כדי‬ ‫א ח ת ו י א ב ד ו החיים‬ ‫‪3‬‬ ‫ש ל א ימם (‬ ‫דוח ה נ פ ש לגמרי ו י ש ח ת‬ ‫‪4‬‬ ‫ו א ם י ט ע ו ן ט ו ע ן ( א י ך י צ ט ר ך המוח ל ש ק ו ט ו ל א‬ ‫נ צ י ך כן ה ל ב ל ש ק ו ט ש א נ ו רואים החי‬ ‫מיד נאמר‬ ‫־מות‬ ‫לא‬ ‫לו ש י ג י ע ת‬ ‫‪5‬‬ ‫ש א ם יעמוד רגע א ה ד מ ל ה ת נ ש ם !‬ ‫‪6‬‬ ‫סמוך למוח־ הואיל (‬ ‫ה ל ב וזולתו‬ ‫‪7‬‬ ‫נמשך‬ ‫מזג‬ ‫הגוף‬ ‫ומן המוח‬ ‫‪8‬‬ ‫ה ע צ ב ש ב ו מ ת נ ו ע ע ה ח ז ה ת נ ו ע ת ה ת ק ב צ ו ו ה ת פ ש ט ו ( ו ע ם ( כ ל זה‬ ‫יעמוד מ ל ש ק ו ט וזה י ת ב א ר‬ ‫‪9‬‬ ‫לך בעמידות‬ ‫אותם העורק‬ ‫אשר יעמיד (‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ה מ ת נ ו ע ע ו ה ג ש י מ ה ג״כ ב י ן ( ה נ ש י מ ה ה ע ו ב ר ת ו ה ב א ה ו ה ו א י ל ו ה ת ב א ר מ ה ו ת‬ ‫שההקצה פעולות‬ ‫ה ש י נ ה ולמותר! נ א מ ר‬ ‫‪12‬‬ ‫הגיף ו ה נ פ ש מ ת נ ו ע ע ת נ ג ד צ ר כ י ו (‬ ‫המעולה לפי‬ ‫ולעולמה‬ ‫‪1 3‬‬ ‫השינה תביט הנפש לעצמה‬ ‫ובעת (‬ ‫ש ה י א ב א ו ת ה ש ע ה פ נ ו י ה מ ע ס ק י הגוף ו ב ה י ו ת ה זכה‬ ‫‪14‬‬ ‫בהירה‬ ‫ההרגשות‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ו ה ג ו ף ( נקי * מ ע ו ב י י ת י ר ת ( ה מ א כ ל‬ ‫ומערבי‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ו ה ש ת מ ש ו ת ם ( בחפצי‬ ‫המזון ו ת ה י ה ה מ ח ש ב ה‬ ‫ה נ ע ש ה בעיכול‬ ‫פ נ ו י ה מן ה ת ו ג ו ת ומן ה א נ י נ ו ת‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫הנפשי ל ד ב ר י ם ה ע ת י ד י ם ( ו ת ש ק ף ( ע ל ה פ ל א י ם ל פ י‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫השלישי (‬ ‫אז תתעורר‬ ‫ש ע ו ל מ ה יותר מ ע ו ל ה‬ ‫מעולם‬ ‫ה ט ב ע והיי יותר מ ע ו ל ה מ ה ט ב ע י ם (‬ ‫שראוי‬ ‫ל ב א ר נ ש ו ב ל ע נ י ן ה ס פ ר ש ש א ל ו ת א ל ו מ ס פ ר י ה ט ב ע א ב ל הוצרכנו‬ ‫‪20‬‬ ‫מה שזכרנו ל ה ש י ג י ד י ע ת‬ ‫לזכור (‬ ‫בתהלת‬ ‫ו מ ה נ ט ב ע י ם הואיל ובארנו מה‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫ה א ד ם ( ע צ מ ו ו נ פ ש ו ( כמו ש ה ת נ י נ ו‬ ‫הספר‪.‬פועל ‪— ) 11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪J0‬‬ ‫‪Ji‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪5‬נ‬ ‫‪1 6‬‬ ‫״‬ ‫‪2‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪31‬‬ . — ) P‬השל שי ‪)H‬מעוב־רות‪—.‬הרוח‪—.‬‬ ‫‪)H P‬עצמו•—‬ ‫‪')M P om.‬ל ה ת ק ב ל ו ה ת פ ש ט ‪ P‬ו ה ת פ ש ט‬ ‫‬‫‪M‬״(‪11‬‬ ‫גוף ‪.. — °) H P‬עד ‪1‬ג ף — ‪ .‬‬ ‫‪et om.‬‬ ‫לפי‪ M ad.

‬שיהיה ‪P‬‬ ‫‪) H‬ל* — ‪om.‬‬ ‫ראיה א ח ר ת אילו‬ ‫היתה ה נ פ ש גוף‬ ‫לא‬ ‫‪18‬‬ ‫הי׳ מ ג י ע ה ( פ ע ו ל ת ׳ א ל א‬ ‫ל ק ר ו ב ממנה כמו שהגוף ל א יגיע פ ע ו ל ת ו לרחוק ממנו‪ .‬‬ ‫)‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫‪H P‬‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪—.‬ו א ם א י נ ה ‪) M‬י>‬ ‫—‬ ‫‪) H‬לקצה‪— .‬‬ ‫ה נ פ ש‬ ‫ביאור‬ ‫‪8‬‬ ‫ה ח כ מ ה‬ ‫‪9‬‬ ‫ו ש א י נ ה ( נוף (‪.‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫הנפש בגוף (‬ ‫היתד!‬ ‫היתד! גם היא גוף ל פ י‬ ‫שאין דבר שיחי׳ ב ת ו ך דבר אחר ל מ ל א ו ת ח ל ל ו א ל א ט ף כמו המים ב ת ו ך‬ ‫והשמן‬ ‫הנאד‬ ‫ותהיה‬ ‫חד‬ ‫בתוך‬ ‫הצלוחית‬ ‫ה נ פ ש בתוכו ל א ימלט מ א ח ד מ ש נ י ענינים או ש ת ה י ה ה נ פ ש במקום‬ ‫מן הגוף •או בגוף‬ ‫שאר‬ ‫שאם‬ ‫*תאמר‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ש י ה י ה ( הגוף מקום ל נ פ ש‬ ‫כולו‬ ‫*ואם ת ה י ה במקום א ח ד מן הגוף היה ‪30‬‬ ‫בשוה‬ ‫‪1 6‬‬ ‫תהיה בגוף כולו ב ש ו ה (‬ ‫הגוף מ ת ואם‬ ‫‪17‬‬ ‫ה י ה ( חסר מן ה נ פ ש כפי‬ ‫מה ש י ח ס ר מן הגוף‪.‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫— • א ח ד ‪5) H‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ו ש א י נ הגוף‪-.‬‬ ‫חסרון בעצמו‬ ‫ה ה פ ס ד והחסרון‬ ‫אבל‬ ‫או כ ש ו כ ן‬ ‫ישיג הכלי‬ ‫בתוך‬ ‫ה ב י ת כ ש י צ א מ ה ב י ת חסד ה ב י ת ונשאר' השוכן כמו ש ה י ה ו ע כ ש י ו ש ה ת ב א ר‬ ‫זה ו נ ש ל ם חפצנו שהתכוונו מ מ ל י ם בכאן החלק הזה ה ר א ש ו ן ו א ת ח י ל בספור‬ ‫החכמה הידועה ל א ד ם והמצואה לו ב ח ל ק ה ב א א ח ר זה כמו ש י ע ד נ ו‬ ‫הנפש‬ ‫& ו מ א ל נ ש א ל העזר־‬ ‫השני‬ ‫ה ח ל ק‬ ‫מן המאמר השני נחלק לד שערים‪.‬א ב ל ה נ פ ש החכמה‬ ‫‪19‬‬ ‫גיע‬ ‫‪21‬‬ ‫נושא‬ ‫‪M‬‬ ‫‪)H‬שאינה‪—.‬‬ ‫) ף‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ראיה ע ל מ צ י א ו ת ה נ פ ש ( החכמה ל א ד ם דבר הוא ש ל א יכפור א ו ת ו‬ ‫‪1 0‬‬ ‫מי ש י ש לו שום ש כ ל מפני ש ה מ ב ט א הוא א ש ר י ש בו ל א ד ם יתרון ע ל‬ ‫‪2‬‬ ‫הבהמות וזה א מ ת וכבר זכרתי זה ב ת ח ל ת הבורי ( ואין א ד ם ש י ס ת פ ק עליו‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ה נ פ ש ( ה ז א ת נהיה ה א ד ם ש ל ם‬ ‫שמפני (‬ ‫ובה‬ ‫ב ע ו ל ם הזה ה ג ש מ י‬ ‫נעשה‬ ‫מכיר וחקרן ועדיין י ת ב א ר זה ביאור יותר ב ש ע ר ה ב א אחר זה ו נ ס פ ר ע כ ש י ו‬ ‫‪5‬‬ ‫שהנפש‬ ‫זולתי הגוף‬ ‫החכמה דבר א ה ר (‬ ‫‪6‬‬ ‫מ ט ב ע הגוף‬ ‫*ואינה ג״כ (‬ ‫ואינה ‪15‬‬ ‫ב ת ו ך הגוף ו ל א חוצה לו א ב ל היא יותר •דבקה בו דבוק דיוקי מדבוק אבריו‬ ‫והואיל‬ ‫זה בזה‬ ‫‪7‬‬ ‫והתבאר ז ה ‪ -‬י ת ב א ר‬ ‫חפצנו‬ ‫מיד (‬ ‫כוונתנו א ש ר‬ ‫ותשלם‬ ‫א ל י ה התכוונו‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫זה‬ ‫ר‬ ‫)‬ ‫״‬ ‫‪.‫‪35‬‬ ‫ישיגה‬ ‫‪.‬‬ ‫גו‬ ‫‪*) p‬‬ ‫_ ‪15‬‬ ‫‪ M‬לקצות ‪H‬‬ ‫‪14) p‬‬ ‫)‬ ‫‪19‬‬ ‫—‬ .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫לגוף ל מ ל א ו ת מקום ולהיות ל ה גוון ו ת ב נ י ת ו ש א ר ה מ ר ו ת ( המחוייבות ל ט ף‬ ‫‪1 2‬‬ ‫ה י ת ה ( ה נ פ ש גוף היתה צריכה ל ד ב ר אחר ש י א צ י ל ע ל י ה החיים כמו‬ ‫ואלו‬ ‫שהטף‬ ‫הואיל‬ ‫מוצרך‬ ‫וישתתפו‬ ‫ובהצטרך ה נ פ ש ל נ פ ש אחרת‬ ‫בענין הגלף‬ ‫והנפש״ ה א ח ר ת ת צ ט ר ך נ׳יכ ל נ פ ש א ח ר ת ואותה ה נ פ ש ל נ פ ש א ה ד ת וזה ע ד‬ ‫‪5‬‬ ‫ראיה‬ ‫‪1 3‬‬ ‫אלו (‬ ‫אחרת‬ ‫‪.‬‬ ‫השער הראשון מן החלק השני במציאות הנפש לאדם ושהנפש‬ ‫זולת הגוף ואינה מטבע הגוף‪..‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ד‬ ‫— ‪om.‬‬ ‫‪)H‬ובאפסי•—‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2) p‬‬ ‫‪) P M om. — 8) p‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫—‬ ‫‪22‬‬ ‫מ א ו ר ע י ו ( ב ב ת א ח ת א ב ל נ ו ש א א ו ת ם ב ז ה ( אחר זה כמו השחור‬ ‫‪4‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫מ ד ע ה ל ק צ ו י ( ה ש מ י ם ו ל א פ ס י ( ארץ ברגע א ח ד ועוד ש ה נ ו ף אינו ‪35‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫) ׳‬ ‫‪)HP‬וףיוךי‪.

‬‬ ‫ר א י ה‬ ‫‪2 8‬‬ ‫לתכלית‬ ‫‪1 2‬‬ ‫הדברים‬ ‫מקרר‪ .‬ג ף• — ‪ M om.‬‬ ‫קים ‪ ) H‬ל ‪JH om.‬‬ ‫‪.ושאת (‬ ‫‪I8‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪30‬‬ .‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪2 6‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫הגופים והואיל‬ ‫להזהירם‬ ‫החוטם‬ ‫‪4‬‬ ‫אינה‬ ‫ל ז ו ל ת ו ו ש י ה י ה ה ש כ ל כמוהו נ א מ ר ל ה ם אין א ת ם יכולים‬ ‫‪1 5‬‬ ‫שהוא‬ ‫ענין‬ ‫גוף‬ ‫הבהמה‬ ‫האדם‬ ‫ו א ם יאמרו‬ ‫נ ד ע מזה‬ ‫במעלה ( זאת מן‬ ‫לאדם‬ ‫יהיה‬ ‫שימצא‬ ‫והואיל‬ ‫החכמה וכל‬ ‫המדברים‬ ‫כהתעכב‬ ‫הגופים ואנו‬ ‫למקרה כזה ל פ י ש ל א מצאנו‬ ‫במחשבה‬ ‫אלו‬ ‫מקרה הואיל‬ ‫שהגוף‬ ‫שיהיה‬ ‫הסכמת‬ ‫ובעל‬ ‫למקרה‬ ‫אנשים‬ ‫הוית‬ ‫בגוף יחייב‬ ‫קיים א ם יאמרו מ מ ה‬ ‫במציאותו‬ ‫ה פ ר ש בין א ד ם‬ ‫במצוות (‬ ‫הירוקה‬ ‫בדברים‬ ‫מקרה‬ ‫שהנפש‬ ‫ו ט ע נ ת האומרים‬ ‫ובין‬ ‫‪1 1‬‬ ‫כוונה (‬ ‫ל ה ם א״כ ב מ ה יודע‬ ‫להסתלק‬ ‫שהנפש‬ ‫ע ל ז ו ל ת ו ואין ל ו י ע כ ב ה‬ ‫שיארע (‬ ‫לחכמה‬ ‫אינה‬ ‫מקרה•‬ ‫הנפש‬ ‫אשיב להם ע ל דרך‬ ‫אינה‬ ‫נבאר אחר זה (‬ ‫מ ק ר ה ב א ד ם ויכפרו‬ ‫אין ל ו ע כ ו ב ו ה ש כ ל‬ ‫ופעמים‬ ‫הטוענים‬ ‫והחמס‬ ‫שהנפש‬ ‫ש ה נ פ ש‬ ‫ס ו ב ר ת ימאין‬ ‫שהשכל‬ ‫זה‬ ‫החכמה‬ ‫*שהנפש‬ ‫‪3‬‬ ‫הגוף‬ ‫ל ב א ר‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫דבר‬ ‫‪2‬‬ ‫בבת‬ ‫ביאור‬ ‫‪5‬‬ ‫הטוב‬ ‫והרע‬ ‫והיושר‬ ‫א ח ת ( י ויורנו‬ ‫ש ה נ פ ש א י נ ה ממין‬ ‫ולבטל (‬ ‫אחר‬ ‫הקור‬ ‫אבל‬ ‫הנפש‬ ‫‪1‬‬ ‫.‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫(‬ ‫בגוונים‬ ‫ואם יעלה במחימבה‬ ‫אנו (‬ ‫שאנו‬ ‫שהנפש‬ ‫‪7‬‬ ‫ולצוותם‬ ‫המרוצצת‬ ‫רואים‬ ‫‪5‬‬ ‫שהמקרה (‬ ‫שהנפש‬ ‫רואים‬ ‫מקרה (‪.‬ומצות—‬ ‫‪*) P‬י‬ ‫‪ P‬ב מ ע ל ת ‪)M‬מהדברים‪-.‬‬ ‫‪ p‬ח )« — ‪ .‬נושאים ‪1‬ג ף‬ ‫‪ M‬ף — ‪1 om.‬ף — ‪. — «») P‬חילוק ‪)P‬וירוקרת‪—..‬גופים ‪.‬י‪. — **) M om. — *3) p om.‬גוף ‪ p‬ף — ‪1 om.‬‬ ‫שכל ‪ P‬ף ! — ‪)H om.‬ש א י נ ו‬ ‫מדות אלו‬ ‫שחרות‬ ‫שהשחרות‬ ‫אלא‬ ‫פעמים‬ ‫ושחרות‬ ‫ואינו נ פ ר ד‬ ‫השכל‬ ‫‪2 0‬‬ ‫המקרה‬ ‫‪2 2‬‬ ‫לבדו‪.‬ג ף — ‪ .‫‪36‬‬ ‫בא‬ ‫שהוא‬ ‫אחר‬ ‫והחום‬ ‫ההפכים י ב ב ת‬ ‫המקרים‬ ‫היא‬ ‫הלבן‬ ‫נושאה אותם‬ ‫והתבאר‬ ‫א ה ה *כמו‬ ‫מזג‬ ‫הכת‬ ‫והיא‬ ‫סוברת‬ ‫טענת (‬ ‫הזאת‬ ‫הרוחאניים‬ ‫מקרה‬ ‫בלי ש כ ל‬ ‫ואין‬ ‫כמו‬ ‫בעל‬ ‫ואז‬ ‫‪1 0‬‬ ‫העין‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫שאין‬ ‫בעכוב‬ ‫ענוב‬ ‫אחרים‬ ‫‪1 7‬‬ ‫מוחלקים (‬ ‫‪1 8‬‬ ‫םלוק (‬ ‫ועוד‬ ‫שמדין‬ ‫רבים‬ ‫מתחלקים (‬ ‫רצוץ‬ ‫ומדות‬ ‫החוטם‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫שיהיה נשוי ע ל‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ב נ ו ע ם ( ואין‬ ‫נועים (‬ ‫אינה מזג‬ ‫הכושי‬ ‫נפרד‬ ‫נאמר‬ ‫ה ס כ מ ת ם ‪15‬‬ ‫ק י י מ ו ת כ ל זמן‬ ‫ה ד ב ק ה בו מ מ ה ר‬ ‫להמשילו‬ ‫‪1 4‬‬ ‫( ב ד ב ר מן‬ ‫השכל‬ ‫העין ו ל א‬ ‫ה ד ב ר י ם ( ‪•20‬‬ ‫שנוכל‬ ‫למצא‬ ‫וההכר ויעלה‬ ‫י ש ח ת ענין ׳ ה א ד ם‬ ‫השכל‬ ‫ר ב י ם ש כ ן חוקו‬ ‫והמבטא מצואים‬ ‫‪2 4‬‬ ‫אחרת‬ ‫בין ב ש מ י ע ה בין‬ ‫רואים‬ ‫וחוקים‬ ‫ב א מ ת ושהוא צריך‬ ‫את כלם‬ ‫וירקרוקת (‬ ‫שבל‬ ‫סילוק ( ה ש כ ל י ש ח ת ענין ה א ד ם ל פ י ש ה ו א עצמי ב א ד ם‬ ‫א ל ו ( היה הכה‬ ‫ב ר א י ה בין‬ ‫ב ה ר ג ש הואיל‬ ‫ויורה ז ה‬ ‫מצות‬ ‫ה מ א ו ר ע ו ת ומיהור ה ה ע ת ק ה ועוד‬ ‫הזה אימר‬ ‫מ ק ר ה היינו מ ש י ג י ם א ו ת ו ב ה ד ג ש כ מ ו‬ ‫מושגים‬ ‫מקרה‬ ‫‪1 3‬‬ ‫ו ה מ ק ר ה ‪10‬‬ ‫בעל‬ ‫מהגוף ו א ת ם‬ ‫הכושי‬ ‫( זאת שכל‬ ‫ויכלול‬ ‫‪8‬‬ ‫הוא (‬ ‫שיאמר ע ל‬ ‫לשום דבר‬ ‫אלא‬ ‫בהקדה‬ ‫שהשכל‬ ‫ואינם‬ ‫מקרה‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ונאמר (‬ ‫בטעימה (‬ ‫מורגשים‬ ‫מאורע‬ ‫ושהנפש‬ ‫שאמתת‬ ‫‪2 7‬‬ ‫ב מ ש ו ש בין‬ ‫לאדם שום‬ ‫מזג‬ ‫המזג‬ ‫לאדם‬ ‫שנשיג כל‬ ‫אלא‬ ‫נשיב‬ ‫היא‬ ‫‪2 6‬‬ ‫(‬ ‫והמבטא‬ ‫והשכל אינם‬ ‫׳ואם‬ ‫שכלו‬ ‫( להם על‬ ‫דברים‬ ‫המקרים הגשמיים‬ ‫והנה‬ ‫מושכלים‬ ‫ופגע יחסר‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫יותר (‬ ‫כסברתם‬ ‫נמזגים‬ ‫יאמרו‬ ‫ויאבד מ כ ל וכל‬ ‫סברתם‬ ‫יותר‬ ‫שהנפש‬ ‫מ א ח ד כמו‬ ‫‪ P‬ף — ‪.‬ב נ ע י מ ה ‪) M‬ל י—‬ ‫•ונוכל ל א פ ר ‪°) P‬י ‪ .‬ט ע ו ת ‪ M‬ף — •לבטל‬ ‫‪. M‬בגועים ‪)P‬מוחלרים‪—. -‬ב י א ו ר ‪)M P‬אנחנו‪-. — ") P‬כוונות ‪)H‬שארע‪—. -‬כמעלות•‪-‬‬ ‫‬‫‪) P‬‬ ‫‪)H‬חילוק‪-.‬א ל ו ה מ ד ב ר י ם ש ה מ ק ר ה ‪) H ad‬ל — ‪ .

— ) p‬ג ) — •חולי ק ש ה‬ ‫‪— ) H‬‬ ‫) א ח דכמו•—‬ ‫‪P‬‬ ‫ה ‪j H P‬או• ‪-‬‬ ‫‪) P‬‬ ‫—‬ ‫.‬ו י ש ו ב ‪ H P om. כגוף‪. — 2«) H‬ף‬‫— ‪ .‬בעלי ׳ ‪ H on.‬ת)״י• ‪ .‬ש ם ‪) H‬י‬ ‫‪ — ) H‬שהתחיל ‪... -‬ד ע י ‪= arab.‬א פ ל א ט ו ן ‪ om.‬ל ל כ ת א ל עיר • ) ק ה ל ת יי ט׳׳ו(‬ ‫‪24‬‬ ‫ה כ ת ו ב לנו מ ב ו א ר‬ ‫וסיוע (‬ ‫ואינו נ ס ת ר‬ ‫‪2 6‬‬ ‫בכתוב‬ ‫וישב ( העפר אל הארץ‬ ‫) ש ם י״ב ז׳(‬ ‫נתנה‬ ‫ר״ל‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ל מ י ש י ש לו ש ו ם (‬ ‫כ ש ה י ה והרוח ת ש ו ב‬ ‫שחלקי‬ ‫יפרה‬ ‫המורכב‬ ‫בינה ש ב א‬ ‫אל האלקים‬ ‫ותשוב‬ ‫הנפש‬ ‫ומלת‬ ‫מי י ו ד ע‬ ‫אשר‬ ‫החכמה‬ ‫‪3‬‬ ‫הבהמה‬ ‫היורדת־ היא‬ ‫‪2 7‬‬ ‫לארץ‬ ‫למטה‬ ‫) ש ם ג׳ כ״א(‬ ‫בכאן‬ ‫‪2 8‬‬ ‫ל ס פ ק ( א ל א ל א מ ת הענין כלומר מי ה ו א ה י ו ד ע זה ו ה ג י ע ש כ ל ו‬ ‫אינה (‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ל מ ע ל ה ז א ת כבר נ מ ל ט ו נ י צ ל ( ויקרה ל פ ת א י ם ה א ל ה ( ב א ל ו ( ה ד ב ר י ם כ מ ו‬ ‫‪3 2‬‬ ‫לאדם אחר ש ש א ל אותו ( אפלאטון‬ ‫שקרה‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫ב ש ב י ל ( המינים ו ת ו ע י ם (‬ ‫‪1 p om.‬‬ ‫— •וסייע ‪*) H‬״ — ‪ .‬־ ‪riciitig‬‬ ‫‪4‬‬ ‫•‪3‬‬ .‬פ ל א י ו ‪1 om.‬ו ב ל י א י ו ק ש י י מ ו ‪ M om. — 30) H‬‬ ‫‪! 3 2‬‬ ‫‪_ _ j‬‬ ‫ק ן!‪.‬ב ש ב י ל ‪ .‬ף —‬ ‫ ‪ .‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ר א י ה א ח ר ת א ם ת א מ ר ו ש ה ג ו ף הוא ע צ ם או כ ל ל ע צ מ י ם כ ס ב ר ת כ ם ה ש כ ל י ת (‬ ‫‪18‬‬ ‫מ ק ר ה נ ה י ה ה ג ו ף ( אז יותר מ ע ו ל ה מ ה ש כ ל ו א נ ח נ ו והם מ ס כ י מ י ם‬ ‫ושהשכל‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ש ה ש ו ת פ ו ת א ש ר בינינו'ובין ש א ר ה ח י ו ת ש א י נ ם ב ע ל י מ ב ט א ה י א ה ג ש מ ו ת (‬ ‫ו ה ח י ו ת ואנו א י ן לנו יתרון ע ל י ה ם א ל א ב ש כ ל ו א י ך י ה י ה ה ד ב ר א ש ר ב ג ל ל ו •‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫נ צ ט ו י נ ו ו ה ו ז ה ר נ ו ( ו ב ג ל ל ו נ ז כ ה להיי ה ע ו ל ם ה ב א ובעבור ע ל י ו נ ת ח י י ב ה ע ו נ ש‬ ‫‪2 1‬‬ ‫הגדול (‬ ‫עם‬ ‫יהיה מקרה אין לו ע מ י ד ה ב ע צ מ ו *ויהיה הגיף א ש ר בו ה ש ת ת פ נ ו‬ ‫ה ב ה מ ו ת ו ש א ר ב ע ל י חיים‬ ‫‪2 2‬‬ ‫בעצמו (‬ ‫בעלי‬ ‫בעל‬ ‫והם כ מ י ע ו ט ש כ ל ם סותרים א ת ד ב ר י ה ם ו י ד מ ה ל ה ם ה ע צ ם ל מ ק ר ה‬ ‫‪2 3‬‬ ‫לעצם (‬ ‫והמקרה‬ ‫נאמר‬ ‫שאינם‬ ‫מבטא‬ ‫עצמות‬ ‫עומר‬ ‫להשכיל לא עצם‬ ‫ואין בהם ש כ ל‬ ‫ולא מקרה‬ ‫ועליהם*‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ע מ ל ה כ ס י ל י ם • ת י י ג ע נ ו א ש ר ל א י ד ע ‪ . — *) H‬ה י א ‪ p‬ף — ‪ . -‬והואיל ‪ . — *) H om. . — ) H‬האלה ‪— ) P‬‬ ‫‪11‬‬ ‫להפסיד‬ ‫‪ . P o m .‬ף — ‪ .‬ו ה ע צ ם ו ה מ ק ר ה ‪ H‬ף‪ .‫‪37‬‬ ‫שהקדמנו‬ ‫במאמר הראשון‬ ‫ובארנו‬ ‫נ‬ ‫היסודות הם (‬ ‫גרמי‬ ‫‪2‬‬ ‫מזה השפר‬ ‫מ ת מ ז ג י ם ונהיה מ ה ם‬ ‫ונאמר אם‬ ‫ה נ פ ש החכמה‬ ‫רצונכם‬ ‫באמרכם‬ ‫והאיכות‬ ‫הנולדת‬ ‫‪3‬‬ ‫מזה (‬ ‫‪4‬‬ ‫המזג נ ה י ה ממנו ה ש כ ל א״כ ה נ פ ש ב ע צ מ ה ה ו א ( הגיף ב ע צ מ ו‬ ‫והגוף מורכב‬ ‫הנמזגים כמו‬ ‫*מאלו היסודות‬ ‫הואיל (‬ ‫ש ק ד ם ביאורו ב מ א מ ר ה ר א ש ו ן‬ ‫‪5‬‬ ‫ה נ ק ר א מ ז ג ‪ -‬הוא‬ ‫ושהאיכות‬ ‫‪7‬‬ ‫שיתחייב (‬ ‫שאתם‬ ‫להם‬ ‫רואים‬ ‫ש ה ש כ ל מקרה ו א ת‬ ‫מאפיסת השכל‬ ‫מקרה‬ ‫לכם מה‬ ‫לומר ד ב ר זה מ ה‬ ‫ש י פ ס ד המזג מישרו‬ ‫נאמר‬ ‫א ח ד מן האברים‬ ‫והוא‬ ‫‪3‬‬ ‫אלא להפסד (‬ ‫ויתחייב‬ ‫שיכריח א ת כ ם‬ ‫וערבובו ב ש ע ה‬ ‫‪8‬‬ ‫ש ז ה ל א יתחייב‬ ‫המוח‬ ‫ה ש כ ל אי׳כ ה א י כ ו ת‬ ‫״‬ ‫לאומר‬ ‫(‬ ‫מזג אבר (‬ ‫ל פ י ש ה ו א כ כ ל י אומן ל ע נ י ן זה ל פ י ש א נ ו רואים ה מ ת י ם מ ח ל י מ ע י י ם ‪10‬‬ ‫מ ה ל י י ם ה נ ק ר א י ם ב ל ש ו ן ע ר ב ס ל ב ב ו א מ י ת ת ם א ז יהיו י ו ת ר ל ב ו ב י ם‬ ‫וזולתם‬ ‫ממה‬ ‫מזה‬ ‫כ ל י מ י ה ם ‪ .. . _ 31‬האלן ‪9) M P bm.‬ג ) ‪.‬ב ס פ ק ‪ H‬ס פ ק ‪ P‬ל — •אינו ‪1‬ג' ‪) 11‬‬ ‫ן‪. — -‬ב ע ל ‪1 s t .‬ויותר‬ ‫שהיו‬ ‫ועיר ש א נ ו‬ ‫ש ה ו א הורג‬ ‫מ ש כ י ל י ם ואין‬ ‫רואים א נ ש י ם‬ ‫יותר‬ ‫לך‬ ‫שלמים‬ ‫*יציאת‬ ‫מ ב ל י חילי א ם י ש ק ו‬ ‫‪1 1‬‬ ‫אותם‬ ‫‪1 0‬‬ ‫מזג (‬ ‫‪1 2‬‬ ‫ש י ע ו ר ידוע מן ה ע ש ב הנקרא ב נ ג ( ב ל ש ו ן ערב והוא ב ל נ י ו ( * ב ל ע ז‬ ‫‪13‬‬ ‫א ה ר י ו ק ש י י מ ו ( יחסר ש כ ל ם ו י פ ק ד ל פ י ש ח י ז ק ע ש ב זה א י נ ו נ ר א ה ‪15‬‬ ‫ובלשון‬ ‫‪1 4‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫כי א ם במוח וכן כ ה ק ר ה ש ו ם פ ג ע א ח ר ( במוח כ מ ו ( מ כ ה או ד ו מ ה ל ז ה ( ‪.‬‬ ‫‪yielleicht‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪s‬‬ ‫ד‬ ‫‪12‬‬ ‫ו‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪C‬‬ ‫״‬ ‫‪15‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬נ‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫> ש‬ ‫‪ 1‬ג‬ ‫ל א‬ ‫בבל‬ ‫‪M‬‬ ‫•והכופרים ‪ ) P‬י• — ‪ .‬‬ ‫‪ » ) u p‬ב ג ש מ ו ת‪1‬ג‪—.

‬סברא ‪ H‬ף‬ ‫‪H‬‬ ‫עת‬ ‫‪j‬‬ ‫״‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫)י‬ ‫‪P‬‬ ‫‪1‬‬ ‫—‬ ‫‪.‬‬ ‫‪J. — ) M‬ב מ ד ב ר‬ ‫‪s‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪u‬‬ ‫)‬ ‫‪ H‬ף‪ .‬‬ ‫ביאור‬ ‫אם‬ ‫בתוך‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫( אמת הדבר (‬ ‫הגוף‬ ‫שתהיה‬ ‫יהיה‬ ‫אינה‬ ‫טכ‬ ‫קרובה‬ ‫הגוף‬ ‫מעבר‬ ‫ש ה נ פ ש‬ ‫אפס‬ ‫‪2 2‬‬ ‫אהד‬ ‫חוץ‬ ‫לגוף‬ ‫(‬ ‫רחוקה‬ ‫או‬ ‫ותהיה כמו‬ ‫אותו‬ ‫טף שאם‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫גוף (‬ ‫‪2 9‬‬ ‫בשני (‬ ‫ו ל א בגוף ו ל א‬ ‫מהקפת‬ ‫‪3 1‬‬ ‫(‬ ‫חוצה‬ ‫הדבר‬ ‫ימתהיה‬ ‫והנה‬ ‫לגוף‬ ‫כמו‬ ‫התבאר‬ ‫אבל‬ ‫‪3 0‬‬ ‫(‬ ‫ל א יימיג‬ ‫הגוף (‬ ‫מקפת‬ ‫‪2 6‬‬ ‫הראשונה‬ ‫ממלא‬ ‫אז‬ ‫ל ג ו ף ‪20‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫( על‬ ‫שהקדמנו‬ ‫( היא דקה מ א ד‬ ‫הגוף ע צ מ ו ויותר ק ר ו ב ה‬ ‫‪2 3‬‬ ‫שק‬ ‫לגוף ( מקרבת‬ ‫קרובה‬ ‫ו ש א ר הגוף‬ ‫לגוף‬ ‫‪3 2‬‬ ‫ימלט‬ ‫רחוקה מהגוף (‬ ‫לקושיא‬ ‫ממה‬ ‫או‬ ‫‪2 1‬‬ ‫תהיה‬ ‫מקופלת‬ ‫‪2 5‬‬ ‫מטבע‬ ‫ואם היא‬ ‫התועלת‬ ‫תהיה‬ ‫וישוב‬ ‫או‬ ‫*אם‬ ‫ישיג‬ ‫ע ב ר אז‬ ‫ש ק לגוף‬ ‫הפנים (‬ ‫ממנו‬ ‫היתה‬ ‫הגוף ( ואינה‬ ‫חוץ ל ט ף ל א‬ ‫וישחת האדם‬ ‫בלבד‬ ‫ו א ם תהיה קרובה לגוף מ כ ל‬ ‫ת מ ל א מקום‬ ‫שאם‬ ‫מהנפש‬ ‫ההוא‬ ‫חוץ‬ ‫ש א י נ ה גוף ו ל א‬ ‫מהגוף‬ ‫התועלת‬ ‫העבר‬ ‫ה ח כ מ ה‬ ‫שהקדמנו‬ ‫אינה‬ ‫לגוף‪. — ) P‬כ ש ב א ‪) P‬י — •והבונה ‪ .‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫שהיא (‬ ‫מקום‬ ‫שאינה‬ ‫*תהיה‬ ‫ט ף ‪25‬‬ ‫לא‬ ‫ו ה ק פ ת ה ל ט ף יותר ד ק‬ ‫‪3 3‬‬ ‫( ח ל ק י הגוף לגוף ואין‬ ‫‪3 4‬‬ ‫ש ו ם כ ו פ ר י מ י ו כ ל ל כ פ ו ר מ צ י א ו ת ה בו ו ל א י ד ע ה ו י ת ה ב ע צ מ ו ו ב ג ו פ ו ו ה ו א י ל (‬ ‫‪3 5‬‬ ‫ו א י נ ה בו כ מ ו ש ב א ר נ ו ] ו [ א י ן ה ט ף‬ ‫שכלי‬ ‫‪3 7‬‬ ‫יתברך‬ ‫(‬ ‫מקומה ( א ב ל ה נ פ ש מקום ל ו‬ ‫‪3 9‬‬ ‫‪3 8‬‬ ‫ש מ ו ( ה א ל ה מ ב ו ר ך ( א ש ד ה מ צ י א ה מאין‬ ‫‪4 2‬‬ ‫‪4 1‬‬ ‫‪3 6‬‬ ‫( א ב ל מקום‬ ‫‪4 0‬‬ ‫להיות (‬ ‫מ ג ד ת ‪30‬‬ ‫‪4 3‬‬ ‫פ ע ו ל ת ו ( ו ל ה ו ר ו ת ע ל מ צ י א ו ת ו והי׳ ה מ ר מ ז ת א ל י ו ( כ ר י ( ש ל א י כ פ ו ר ב ה ש ו ם‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ ) P‬ר ו א י ם ‪1‬ג ף —‪.‫‪38‬‬ ‫והשיבו‬ ‫אמת‬ ‫שאינם‬ ‫א ת ה ( רואה‬ ‫אותם‬ ‫בהם*(‬ ‫ה ז א ת י ש א י נ ה ראויה‬ ‫ה ש כ ל וכן ה כ ת‬ ‫להמשילם לזה‬ ‫שאינו (‬ ‫‪8‬‬ ‫א מ ר ת שהעינים *אימר‬ ‫בשביל‬ ‫יש‬ ‫נמצאים‬ ‫‪1‬‬ ‫לפי‬ ‫‪2‬‬ ‫רואה (‬ ‫אמר‬ ‫אינם‬ ‫א צ ל ך ר־ל העינים‬ ‫עליהם נאמר‬ ‫‪6‬‬ ‫ל א ידעו הבין ו ה ב י נ ה ( ו ה ש כ ל נ ע ד ר מ ה ם כ ה ע ד ר‬ ‫נאמר‬ ‫‪7‬‬ ‫ובהעדר‬ ‫הנפש‬ ‫כפראים‬ ‫במדבר‬ ‫המיתה‬ ‫‪1 0‬‬ ‫במוימכל (‬ ‫ש א י נ ם מודים‬ ‫אפלאטוץ ל א ו ת ו ה א י ש ו א ל ו ( היה‬ ‫םברתם‬ ‫‪1 3‬‬ ‫( היה ראוי ל ה ש ח ת‬ ‫ד ר ך כ ל ט י מ א ונשוא‪ .‬ולולי ‪) M‬‬ ‫•ממדע ‪) H M‬‬ ‫‪2‬‬ ‫—‪.‬‬ ‫‪i2‬‬ ‫‪B‬‬ ‫— ‪ .‬׳ — ‪ .‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ף —‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ H p‬ף‪— 1‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪) P‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪.‬שהוי ‪ )H‬כמו‪—. — °-‬מ ש נ י ‪ P‬ב ש ת י ‪) H‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .‬מ ק ו ר ב ת ‪ H‬ף־• —‬ ‫— • ה ש כ ל ‪) P‬לה• —‬ ‫‪ ) 11 P om. — ) H‬להיותה ‪P‬‬ ‫״‬ .‬א ל א ‪)M‬פעולותיו‪—. -‬מקולפת ‪) P‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪)M‬ואם‪—. .‬‬ ‫ ‪.‬‬ ‫— ‪ .i‬‬ ‫״‬ ‫— • ה מ ו ש כ ל ‪) H P‬י״ —‬ ‫‪s‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫— •כנגדם ‪) H P‬‬ ‫‪)HP‬שהדבר•‬ ‫מ ק ו מ ה ‪ H‬ף־ — •הואיל ‪H‬‬ ‫—‪) H P om.‬ו כ ה פ ר ד ‪ .‬גוף‪—.‬שאני•—‬ ‫•באסיפתו ‪P‬‬ ‫ף — ‪ .‬מ מ ה ‪ )H‬חוסר‪—.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫—‬ ‫‪ P‬ף • — •הקפת‬ ‫י‬ ‫‪) M‬‬ ‫‪SS‬‬ ‫— ‪ .‬א ל א ‪)H P‬פנים•—‬ ‫‪H‬‬ ‫‪ P‬ף‬ ‫‪4 2‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫‪om.‬ף‬ ‫ד‬ ‫נ ו‬ ‫‪.‬אחד ‪H M‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫ף —‪jM om.‬‬‫‪G‬‬ ‫‪6‬נ‬ ‫ף‬ ‫‪11‬‬ ‫‪sa‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪) p ad.‬‬ ‫— ‪P om.‬ויהיה א ז‬ ‫תשוב‬ ‫אל‬ ‫‪1 6‬‬ ‫שנדבר‬ ‫ואני‬ ‫האלקים א ש ר‬ ‫במדע (‬ ‫אומר‬ ‫‪5‬‬ ‫משדים‬ ‫האור‬ ‫ועליהם ( ‪5‬‬ ‫בהיות ה ח ש ך‬ ‫‪9‬‬ ‫ב א פ י ם ת ו ( והם‬ ‫הטוב‬ ‫לנגדם‬ ‫מצוי‬ ‫‪1 1‬‬ ‫(‬ ‫ה ש כ ל מקרה נ פ ר ד או דבק‬ ‫ב ה ש ח ת ה ג ו ף ה נ ו ש א א ו ת ו ל פ י ש ז ה ‪10‬‬ ‫מאמר‬ ‫נ ת נ ה ועוד‬ ‫ש ל מ ה ע״ה‬ ‫רק ובטל באמרו‬ ‫‪1 4‬‬ ‫יתבאר‬ ‫ה א ל ה ו ת והם ל פ י‬ ‫ללמד‬ ‫ש ה ש כ ל אינו‬ ‫‪1 2‬‬ ‫כמו ש א מ ר‬ ‫על דרך‬ ‫בבוא (‬ ‫על‬ ‫‪8‬‬ ‫ובהעדר (‬ ‫לזולתה‬ ‫) י ש ע י ה כ״ה ט ׳ (‬ ‫א ת מי י ו ר ה ד ע ה ו א ת מ י יבין ש מ ו ע ה ג מ י ל י מ ח ל ב ע ת י ק י‬ ‫הגוף‬ ‫לו‬ ‫ל ה ת ל מ ד כ״ש‬ ‫ה מ ש ל והם ב מ ע ל ה אימר‬ ‫אפלאטון‬ ‫ש כ ל ם יותר‬ ‫חסרון (‬ ‫והרוח‬ ‫בעת‬ ‫‪1 5‬‬ ‫(‬ ‫‪1 7‬‬ ‫י ד י ע ת ( הבורא יתברך‬ ‫ד ע ת ם חוקרים‬ ‫ב א מ ת ש כ ת ה ס ו ב ר ת ס ב ר א ז א ת ל א ע ב ת א ת ה׳ ה א ל ק י ם מ ע ו ל ם‬ ‫ו ל א י ד ע ו ה ו ו א י ן ז ה מ ק ו ם ל ב א ר י ו ת ר מ ז ה ו נ נ י ח א ו ת ו ל מ ק ו ם ה ר א ו י ל ב י א ו ר ז ה ‪15 .

) P o m .‫‪39‬‬ ‫ולא‬ ‫כופר‬ ‫ידחה‬ ‫ש ו ם מ ד ה ה כמו‬ ‫ו ר א ה ( א י ך אמר הפילוסוף ב מ ל י צ ת מ ש ל ו בשומו ר ש ם ה נ פ ש שדד׳‬ ‫מתמים לנוף טבעי‬ ‫כלי‬ ‫ורחוק מ ע ו ל ה ומה ש א מ ר‬ ‫ר״ל‬ ‫מתמים‬ ‫‪3‬‬ ‫הבא (‬ ‫שהעצם‬ ‫הואיל‬ ‫שתשתמש‬ ‫חסר‬ ‫היותו‬ ‫‪8‬‬ ‫על‬ ‫הזה הוא‬ ‫ולבריאת (‬ ‫הנפש‬ ‫‪4‬‬ ‫הזה‬ ‫לפי‬ ‫ב כ ח וענין‬ ‫שהיא עצם‬ ‫ה ר ש ם הזה‬ ‫‪5‬‬ ‫נבראנו (‬ ‫החומר‬ ‫ובעבורו (‬ ‫ואמרו‬ ‫באנו‬ ‫גשם‬ ‫טבעי‬ ‫לגוף‬ ‫שום‬ ‫עצם‬ ‫הופקד עליו להנהיגו‬ ‫ש י ר א ה בו‬ ‫ומיטב (‬ ‫פעולתו‬ ‫ולא ישיג אותו‬ ‫הנצחית‬ ‫ולנועם‬ ‫התמידי ולמעלה‬ ‫התמימה ש א י ן ל ה חסרון ו ל א‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫החכמה‬ ‫והנפש‬ ‫והיא‬ ‫המלך‬ ‫הפילוסוף‬ ‫ראוי‬ ‫הגוערת‬ ‫אני‬ ‫להיות‬ ‫כשלש‬ ‫כמו‬ ‫ה מ ל ך ו ה נ פ ש | הי׳ כ מ ו‬ ‫בנפש‬ ‫אתאוה‬ ‫‪1 4‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫( ׳ התאוה‬ ‫נפשות‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ואם (‬ ‫תםרד‬ ‫‪2 2‬‬ ‫כל‬ ‫(‬ ‫נפש‬ ‫‪2 6‬‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫(‬ ‫למה‬ ‫מחברתה (‬ ‫את‬ ‫ועל‬ ‫( זה‬ ‫פני‬ ‫זה א מ ר‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ל י ( ו א י ן !‪5‬‬ ‫עכשיו‬ ‫נאמר‬ ‫דרך כלל‪.‬‬ ‫ג ד ו לוהעונג‪—. — &) H o‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫) — •אמצעי ‪jP‬סכלות‪—.‬״‬ ‫‪) P‬הזד• —‬ ‫) א תפני•—‬ ‫‪H‬‬ ‫‪!4) p om.‬‬ ‫ף — ‪ b .‬‬ ‫‪Si‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪H p‬‬ ‫‪s2‬‬ ‫‪31‬‬ ‫) —‪. . . p .‬ש ב י ל י א מ ו נ ה ‪91‬‬ ‫ף — ‪ P om.‬ו מ ט י ב ‪)H‬ולבדיחת‪—. .‬‬ ‫‪vgi. .‬ל ח ב ר ת ה ‪)P‬תקרא•—‬ ‫• ‪ .‬כ ה ר ף ע י ן מ ל ה ש פ י ע ע ל י ה ם‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪!) P H‬‬ ‫‪ H M‬בראנו ‪p‬‬ ‫)שנאמר‪—.‬‬ ‫‪) H P‬אם‪— .‬אבל ‪— ) H‬‬ ‫• ה ת מ י ד ‪— 36) H‬‬ .‬‬ ‫‪) p‬י< — ‪)P om.‬נבארנו‪—..15) p‬‬ ‫‪ H 0‬לנו ‪.‬‬ ‫—‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪P om.‬‬ ‫‪ ) H om. — »») M‬א ד ם ‪) H P‬י — • ה א ד ם ‪ad.‬‬ ‫‪ M‬ף — ‪ . — ") P‬ממני ‪) P‬למים‪.‬ה ח ו מ ר ‪)H om.‬‬ ‫בי‪— .‬‬ ‫ב נ פ ש ו ת‬ ‫‪2 3‬‬ ‫א ה ת מהן‬ ‫ה ש ל ש •‬ ‫נקראו‬ ‫נשיבהו‬ ‫כל‬ ‫שאלו‬ ‫השכל‬ ‫ש ה נ פ ש ה ח כ מ ה מין ל נ פ ש ו ת ה א ל ו‬ ‫הדבר‬ ‫על‬ ‫נ פ ש והוא‬ ‫שהנפש‬ ‫הנפש‬ ‫נעשית‬ ‫אלא‬ ‫'מקומי‬ ‫שם‬ ‫יאמר‬ ‫‪2 9‬‬ ‫בעצמו (‬ ‫הזאת מוסכמת‬ ‫שכל‬ ‫זה‬ ‫ובשביל‬ ‫שום‬ ‫ויקום‬ ‫אחת‬ ‫הם‬ ‫נפש‬ ‫מאלו‬ ‫כתות‬ ‫לבמה‬ ‫רוחאניים‬ ‫עם‬ ‫‪3 1‬‬ ‫נקראת‬ ‫( י עלוי‬ ‫והשכל‬ ‫(‬ ‫וימשיכהו‬ ‫הממציא‬ ‫הכל‬ ‫ש ר ר ה ויתרון‬ ‫שכלות‬ ‫‪3 2‬‬ ‫(‬ ‫שהחומר‬ ‫לפי‬ ‫ו כ ל ‪20‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫אומר (‬ ‫לנפש‬ ‫הנפש‬ ‫‪3 4‬‬ ‫לשום‬ ‫ה ש כ ל יותר‬ ‫ש ל ו האור‬ ‫מה נקרא‬ ‫ת ו ע ל ת נאמר‬ ‫ו ל פ י זה‬ ‫החכמה‬ ‫כ ש ת ש ל ם ‪25‬‬ ‫שכל‬ ‫מעולה‬ ‫בכה‬ ‫עלוי (‬ ‫ה ת ם והזוהר‬ ‫הבורא‬ ‫הטוב (‬ ‫ואין‬ ‫‪3 0‬‬ ‫לא‬ ‫‪3 5‬‬ ‫ת כ ל י ת ויתן לו‬ ‫א ל ו הניח‬ ‫נ פ ש ו ת כמו‬ ‫ומפני (‬ ‫ש ה ו א יוצא מגבורת‬ ‫ב ו ר א ו ( לאין‬ ‫אשר‬ ‫ה נ ש א ר ו ת נקראו‬ ‫ה ש כ ל בחומר‬ ‫* א ל א ב מ ע ל ה ויתרון וימעולם‬ ‫א ש ר אין עמו‬ ‫וישתבח‬ ‫מינו ו א ם‬ ‫ע צ ם עומד‬ ‫החכמה‬ ‫ביניהם חלוף‬ ‫אמצעות‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ב ז ה ( ובזולתו‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ומפני‬ ‫‪3 3‬‬ ‫השואל‬ ‫ועל‬ ‫הזה‬ ‫ל ט ו ב ה !‪0‬‬ ‫יגיעה ונספר‬ ‫המתאוות (‬ ‫והתבאר‬ ‫ומפני‬ ‫מ ה ן ( ע צ ם ע ו מ ד ב ע צ ו מ ו ( יתן ש ו ם ת ו ע ל ת לגוף ונקראו כ ל א ח ת מהן‬ ‫שיקרא (‬ ‫לו‬ ‫א ח ד והואיל‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫*אחת‬ ‫סבה‬ ‫המשרת‬ ‫‪1 8‬‬ ‫כלי‬ ‫העצם‬ ‫‪1 6‬‬ ‫קצרה (‬ ‫מ א מ ר‬ ‫ישאל‬ ‫חפץ‬ ‫( המים ( ואמנע ממנו ( ל ת ו ע ל ת ש ק ד מ ה‬ ‫המתאוה והמונע דבר‬ ‫*בדרך‬ ‫שוטר‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ונוגש‬ ‫והגענו‬ ‫שהוא‬ ‫ש י ה י ה זה‬ ‫יותר ר א ו י ( ו ש ם נרחיב הביאור‬ ‫*ובכהות‬ ‫סבה לעולם ‪6‬‬ ‫שלמות‬ ‫שום דבר מחסרון‬ ‫זה ב מ א מ ר *הגמול ו ה ע ו נ ש (‬ ‫הוא‬ ‫לעולם‬ ‫כלי‬ ‫ח פ צ ה ו כ ו ו נ ת ה ה ו א י ל ואין‬ ‫שלם‬ ‫מעולה‬ ‫להבדילה ממקרה‪-‬ומה שאמר‬ ‫ע ל ה מ ת מ י מ ת ל א ד ם * ה ו א י ל והי׳‬ ‫‪7‬‬ ‫הגוף (‬ ‫בו‬ ‫ב ע ל חיות‬ ‫הנפש‬ ‫ובגלל הטוב‬ ‫‪6‬‬ ‫להרכבת‬ ‫שבא (‬ ‫‪2‬‬ ‫אחזה אלוה‬ ‫עצם‬ ‫אותה‬ ‫‪1‬‬ ‫ב כ ת ו ב ) א י ו ב י״ט כ״ו( ו מ ב ש ר י‬ ‫הבהיר‬ ‫ית׳‬ ‫תמיר‬ ‫‪3 6‬‬ ‫בלא‬ ‫י ת ׳ ‪30‬‬ ‫(‬ ‫בריותיו‪ .‬‬ ‫‪)H P‬מפני‪—.‬‬ ‫‪ ) H‬ג — ‪ .‬א ח ד מ ה ם ‪ H P‬ף — ‪ .‬ונתבאר‪—.‬ף — ‪ .‬ו ב ע ב ו ר ו ‪ .

‬‬ ‫־‬ ‫‪8) H M‬‬ ‫‪) P‬הזה‪— .‬כוונתו‬ ‫‪H‬‬ ‫)‬ ‫‪t9‬‬ ‫‪H‬‬ ‫)‬ ‫‪27‬‬ ‫‪9‬‬ ‫— ‪.‬ה נ ה ב י א ר ל ך ה כ ת ו ב ה ז ה ‪— «) P‬‬ ‫)מי‪.‬‬‫‪i‬‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ . -‬ו נ ש מ ר ‪ • — ° ) M‬כ ת י ב ‪)H P‬השלמה•—‬ ‫‪p m.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫— ‪. — ) H‬‬ ‫ף‪-‬‬ ‫‪.‬ה ז ה ‪30‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫הואיל ו נ ש ל ם כמנתנו ו ה פ צ נ ו ( ‪.‬וכיו‬ .‬‬ ‫‪M‬‬ ‫— •חכמה ‪P‬‬ ‫‪2‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫וחפצו ‪H P‬‬ ‫—‬ ‫‪j‬‬ ‫‪s2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫אהד‬ ‫שאם‬ ‫מיחל ועור‬ ‫מספיק‬ ‫אבל‬ ‫תרגיל‬ ‫אפשר‪.‫‪40‬‬ ‫הי׳‬ ‫טובו‬ ‫ואתה‬ ‫ה כ ל •חוזר‬ ‫מחיה‬ ‫‪1‬‬ ‫שאינו (‬ ‫לאפיסה‬ ‫א ת ‪ .‬ה צ ר ׳ ה ע י ׳ ‪ • M‬ה צ ר ו ת ע י ן ‪) P.‬ה א ר ץ וכל‬ ‫ש ל מ ה ד׳ ק נ נ י ר א ש י ת‬ ‫בהכינו‬ ‫האלו‬ ‫העושר‬ ‫הרע‬ ‫ואמר‬ ‫שאתה‬ ‫אותם‬ ‫‪3‬‬ ‫הנקפאים‬ ‫בטבעים‬ ‫הנמצאים ב נ פ ש החכמה‬ ‫ומקרה‬ ‫כלו׳‬ ‫ולא‬ ‫כעס‬ ‫להתקשרה‪. .‬במאמר‬ ‫‪3 1‬‬ ‫עכשיו‬ ‫ענוה‬ ‫*במקום הזה (‬ ‫כסיל‬ ‫הרביעי‬ ‫ה ש ע ר ‪ .‬האלו‬ ‫‪.‬באומרו‬ ‫—‬ ‫‪11‬‬ ‫—‪.‬ה ש ע ר ‪M om. p‬ג‬ ‫‪s0‬‬ ‫‪om.‬‬ ‫‪) P‬‬ ‫‪1‬‬ ‫—‬ ‫‪22‬‬ ‫עלת ‪M‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪om.‬והם א ר ב ע‬ ‫מדות‬ ‫האחת‬ ‫‪2 5‬‬ ‫( ו ה ר ב י ע י ת ה ע נ ו ה ו כ ן א מ ר ה כ ת ו ב ‪•25‬‬ ‫משפטו‬ ‫פעלו‬ ‫בקשו‬ ‫לך בכתוב‬ ‫‪2 6‬‬ ‫צדק‬ ‫הזה‬ ‫(‬ ‫‪2 7‬‬ ‫הצדק‬ ‫ונפסוק‬ ‫והם‬ ‫הדברים‬ ‫והענוה (‬ ‫י ת ב א ר זה‬ ‫בקשיו‬ ‫הצדק והענות‬ ‫למי‬ ‫להבא‬ ‫שהוא‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪2‬ג‬ ‫‪H‬‬ ‫—‬ ‫‪-‬סבלה‬ ‫—‬ ‫•המשנות‬ ‫ף‬ ‫— • ה כ ל ‪) H p‬י‬ ‫—‬ ‫‪-‬‬ ‫הגוף‬ ‫ז‬ ‫‪«) P om.‬‬ ‫‪) P‬‬ ‫)‬ ‫— ‪H p om.‬כלם‬ ‫*שכלל בכתוב (‬ ‫אשר‬ ‫עליה‬ ‫ובהיות‬ ‫עליה‬ ‫אורו‬ ‫ש א י ן עמו‬ ‫‪6‬‬ ‫לנפימ‬ ‫‪7‬‬ ‫המשתנות‬ ‫מאז‬ ‫בגיף (‬ ‫ועל‬ ‫ארץ‬ ‫יסד‬ ‫עכשיו‬ ‫העצם'‬ ‫הזה‬ ‫המקדים‬ ‫רוהאני‬ ‫ההפכים‬ ‫עמו‬ ‫נבראו‬ ‫אפיסה‬ ‫ויהיה‬ ‫‪1 2‬‬ ‫הנפש הזאת‬ ‫‪1 5‬‬ ‫הפך‬ ‫(‬ ‫‪1 6‬‬ ‫אלו‬ ‫(‬ ‫מיעוט‬ ‫הנזכרים‬ ‫ולא‬ ‫מן‬ ‫למי‬ ‫החבור‬ ‫בה‬ ‫החכמה‬ ‫נוימאה‬ ‫והיא‬ ‫עצם‬ ‫‪1 1‬‬ ‫( רוחאניים כמו ש ה ע צ ם‬ ‫והטוב‬ ‫המדות‬ ‫ושאר‬ ‫והיושר‬ ‫העין‬ ‫לא‬ ‫‪2 0‬‬ ‫הטיב‬ ‫שוס‬ ‫קבול‬ ‫ימזכרו‬ ‫כל‬ ‫הארץ‬ ‫ענוי‬ ‫א ף ה׳‬ ‫‪2 9‬‬ ‫שאומר (‬ ‫שאינו‬ ‫ביאור (‬ ‫שאינו‬ ‫הסך‬ ‫ה פ ץ בו‬ ‫אבל‬ ‫חייבה‬ ‫יהיו‬ ‫חכמת‬ ‫‪2 2‬‬ ‫כל‬ ‫(‬ ‫דבר‬ ‫ה ב ו ר א ית׳‬ ‫זה‬ ‫ארבעה‬ ‫( ] ל ה צ ל ת ה ‪ [ I .‬‬ ‫‪H‬‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫.‬‬ ‫— ‪« ) M om. .‬להדבק‬ ‫‪3 0‬‬ ‫הזה‬ ‫אשר‬ ‫חסר‬ ‫אז‬ ‫הפילוסופים‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ולא‬ ‫‪15‬‬ ‫הס‬ ‫ה ה ו א ו ה ש ל מ ו ת ה ה י א ש א ם היו‬ ‫אהד‬ ‫) צ פ נ י ה ב׳ גי( ה נ ה‬ ‫ו ה ת ו ח ל ת אי‬ ‫דבר‬ ‫( הטוב‬ ‫וברואיו ( אהד ולא‬ ‫ה ח כ מ ה כמו‬ ‫הפכים‬ ‫‪10‬‬ ‫הנזכרים‬ ‫לאלו‬ ‫ואפיסת העושר בעוני (‬ ‫‪2 1‬‬ ‫אחד‬ ‫הנפשי‬ ‫בשוה‬ ‫נ א מ ר לו ה מ ר ו ת‬ ‫אינם (‬ ‫האלו‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ברא‬ ‫הכנת המקבל ל ק ב ל‬ ‫ת ס ת ר ו ביום‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫(‬ ‫מ ק ר ה אומר כי ר ש ם‬ ‫‪1 8‬‬ ‫האחרונות (‬ ‫שהבורא‬ ‫מקבלים‬ ‫(‬ ‫בשביל‬ ‫‪9‬‬ ‫והחסד‬ ‫‪2 4‬‬ ‫אולי‬ ‫‪8‬‬ ‫החכמה (‬ ‫ה ח כ מ ה ו ע ו ד כ ת ו ב ( ה׳ ב ח כ מ ה‬ ‫והנפש‬ ‫המרע והשנית הצדק ( והשלישית ה ת ו ח ל ת‬ ‫*אבל‬ ‫ר״ל‬ ‫אם יש‬ ‫‪1 7‬‬ ‫באפיסת‬ ‫המדע‬ ‫דרכו קדם מפעליו‬ ‫‪1 4‬‬ ‫בהם ו ת ד ר ו ך ב ה ם תהי׳ ס ב ה ל ה צ ל ת ם‬ ‫בקשייו‬ ‫אני‬ ‫והתערובות‬ ‫‪1 3‬‬ ‫אפיסתו‬ ‫א ת •ה׳‬ ‫שם‬ ‫העין (‬ ‫המתהפכים‬ ‫הנפש החכמה הם‬ ‫המדע‬ ‫הראות‬ ‫מדות‬ ‫חק‬ ‫צרות‬ ‫‪5‬‬ ‫וישפיע‬ ‫והכעס ‪5‬‬ ‫( ואם יאמר א ו מ ר ( ואיך ה נ ח ת * ה ס כ ל ו ת ו ה ע ו ל ה ( והרע ו ש א ר‬ ‫באפיסת‬ ‫*הבורא‬ ‫א׳׳כ‬ ‫נושא‬ ‫המקרים ש ל‬ ‫אבל‬ ‫הזה‬ ‫כל‬ ‫אבל‬ ‫שהם‬ ‫הנבראים‬ ‫לשכל‬ ‫ויאיר‬ ‫אותה‬ ‫כי‬ ‫בהמצא‬ ‫ההפכים‬ ‫המרות‬ ‫אבל‬ ‫שמים‬ ‫מעמיד‬ ‫יאמרו ‪ (.‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪.‬ו ע ל זה‬ ‫ד ו ר ע״ה‬ ‫‪2 9‬‬ ‫—‬ ‫‪om.‬שום אדם ‪ H‬ף‬ ‫— ‪J H om. . -‬כלל ‪ P‬ף‬ ‫ף‬ ‫— •הם ‪) P‬‬ ‫להםלתם ‪P‬‬ ‫‪1 S‬‬ ‫)‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ה ש כ ל אמר‬ ‫שהוא‬ ‫בהכרח‬ ‫*הדומות ל א ל ו‬ ‫אז‬ ‫תשוב‬ ‫אמר‬ ‫שמים בתבונה והואיל והשלמנו מה שהי׳ רצוננו ל ב א ר נ ס פ ר‬ ‫האמתי‬ ‫המקרים‬ ‫עין‬ ‫מ י מ ת ח ו י ם ר״ל‬ ‫הדברים‬ ‫ו ש ם הייתי אני מצוי‬ ‫כונן‬ ‫על‬ ‫צרות‬ ‫כיב(‬ ‫ברא הכל‬ ‫שכלה*(‬ ‫החיה ־‬ ‫) מ ש ל י ח׳‬ ‫שבה‬ ‫הנפש‬ ‫אפס‬ ‫השמים לך‬ ‫‪2‬‬ ‫מקום לחיות‬ ‫להיותם (‬ ‫כמו‬ ‫וצבא‬ ‫שהיה‬ ‫מ ק ו ד ם ‪ .‪01‬״‬ ‫‪M‬‬ ‫ ‪ .‬צ ד ק ‪ )H‬להצלחתה‪—.‬שאין ‪P‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ג‬ ‫‪0‬‬ ‫אבל‬ ‫ד‬ ‫•להיות ‪ P‬ף —‬ ‫—‬ ‫ף‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ה ת ו ח ל ת ו ה ע נ ו ה א י ‪1 om.

‬‬ ‫)‬ ‫‪88‬‬ .‬‬ ‫—‬ ‫) י מ צ אאותו‪—.‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪H‬‬ ‫ם‬ ‫)‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪ )P om. .‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫(‬ ‫בגוף‬ ‫שימצא‬ ‫‪J‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫דינו‬ ‫ז‬ ‫‪ .‬ה ע נ י ן ‪ • — 5) M‬נ ש ו ב ‪« ) H‬‬ ‫—‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪!) p om. — !8‬להיות‪—.‬‬ ‫השלישי*‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫מן החלק‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫— ‪)M P om.‬‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫‪1‬‬ ‫מן החלק השני שהנפש הזאת שזכרנו ( הי׳ מכרת וחוקרת‪.‬‬ ‫‪) H M‬סבת‪— .‬נ צ ט ו ו י נ ו ‪ H‬ף‬ ‫‪) P‬״ — • ל א‬ ‫שהעלה‬ ‫ומצא‬ ‫והצלם‬ ‫את‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪ P‬דין אותו ‪) M‬‬ ‫‪S0‬‬ ‫— •מצד‬ ‫— ‪ . — 9) P om.‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫)‬ ‫‪20‬‬ ‫(‬ ‫והתבאר‬ ‫על‬ ‫הנפש‬ ‫— ‪.‫‪41‬‬ ‫השני‪.‬השני במציאות העולם הרוחאני‪. .‬בפועל‬ ‫שימצא‬ ‫והואיל‬ ‫— • ה כ ה ‪ • — ) M om.‬‬ ‫ד ם שבידיעת‬ ‫‪M‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪«) P‬‬ ‫ג‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪*)M‬לזולתו‪—.‬‬ ‫אותו‬ ‫הדין ע ל‬ ‫השכל‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫הגופים‬ ‫נפש‬ ‫‪3‬‬ ‫החיים‬ ‫אחת‬ ‫עבר‬ ‫‪ p‬ף‬ ‫—‬ ‫‪J‬־‪1‬‬ ‫‪ . P lacuna. — ) H‬ל ו ‪)P‬שיהיה‪—.‬‬ ‫‪)HP‬שאמרנו‪.‬והטוב‪—.‬‬ ‫( ש כ ל ימהדבר שאינו‬ ‫הוא‬ ‫האפשר‬ ‫ושהוא‬ ‫בפועל‬ ‫ל א הי׳‬ ‫השכל‬ ‫בפועל‬ ‫בנפש‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ש א ם יהיה ( ה ש כ ל בנפש‬ ‫( ובעולמה בשוה ו י ת ב ט ל הלמוד וההרגל א ש ר הוא‬ ‫בו‬ ‫‪3 3‬‬ ‫להצלתו‬ ‫נפימ‬ ‫או‬ ‫וחוקרת‬ ‫ההקדמות‬ ‫*ולא בפועל ( לא‬ ‫‪1 6‬‬ ‫שיבחר‬ ‫(‬ ‫מבעלי‬ ‫ברוב • ה ר ג ל‬ ‫בכח‬ ‫ובשביל מה‬ ‫ותקדים‬ ‫ה ש כ ל היו‬ ‫א ז ל א יהיה ע נ י ן ( ל ה ו י ת ( ה א ד ם‬ ‫אז היתד‪ .‬‬ ‫‪w‬‬ ‫תטרד‬ ‫אותו‬ ‫כל‬ ‫(‬ ‫מ מ ל א מקום‬ ‫מקום‬ ‫אחד‬ ‫והמשל‬ ‫ידע‬ ‫שגוף‬ ‫שעלת‬ ‫גוף מן‬ ‫השוד‬ ‫הגשמות‬ ‫‪2 9‬‬ ‫מצר‬ ‫ש‬ ‫דע‬ ‫שכל‬ ‫בעלוליה‬ ‫‪2 6‬‬ ‫מי‬ ‫שידע‬ ‫הגופים‬ ‫בזה * כ א ד ם‬ ‫ידע‬ ‫שהשיג‬ ‫והסוס‬ ‫כוללת‬ ‫‪2 8‬‬ ‫(‬ ‫‪3 0‬‬ ‫הגופים (‬ ‫כל‬ ‫‪2 7‬‬ ‫ידיעת (‬ ‫גוף‬ ‫האדם‬ ‫שהוא‬ ‫דבר‬ ‫נקפא‬ ‫ממלא‬ ‫כ ו ל ם יוכל‬ ‫‪3 1‬‬ ‫מה‬ ‫‪3 2‬‬ ‫ה י ו ת ו ( גוף * ד ן א ו ת ו ה ד י ן ( ע ל כ ל ה ג ו פ י ם ( ו כ ל ( מ ה‬ ‫שהוא‬ ‫בו‬ ‫מצד‬ ‫זה‬ ‫נ ב א ר ג״כ‬ ‫נ ו ף חי דן‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫שידין‬ ‫‪)M‬שיבין‪—.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪) H‬האלו‪— .‬ה נ פ ש ב כ א ן‬ ‫להיות‬ ‫להענש (‬ ‫נמנע להיות ל ה‬ ‫‪1 5‬‬ ‫(‬ ‫הזאת‬ ‫היא‬ ‫מכרת‬ ‫לנפש‬ ‫הבהמות ( • לפי‬ ‫ויוציאהו‬ ‫הנמנע‬ ‫זו‬ ‫‪4‬‬ ‫השכל בנפש לא‬ ‫ה ח כ מ ה ל ע ו ל ם ועוד‬ ‫ולא‬ ‫ולולי‬ ‫הכללים‬ ‫לאחר‬ ‫שיש‬ ‫שהתנינו‬ ‫הזאת‬ ‫‪6‬‬ ‫ש ל א *נצטוו‬ ‫היה‬ ‫בפועל‬ ‫אנו‬ ‫ונתחייב‬ ‫‪8‬‬ ‫שהנפש‬ ‫מעלה‬ ‫אלו (‬ ‫בכה (‬ ‫כל‬ ‫ותוציא‬ ‫שהמעלה‬ ‫לנפשו‬ ‫בנפש‬ ‫לא‬ ‫באמת‬ ‫מושכלים‬ ‫‪8‬‬ ‫ובגללה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ואין‬ ‫ידע‬ ‫רואים‬ ‫ראיות‬ ‫לה‬ ‫שיעמוד (‬ ‫הספר‬ ‫נצטוינו‬ ‫מה (‬ ‫‪!0‬‬ ‫הדברים‬ ‫ש כ ל מי‬ ‫שאינם‬ ‫לדבר‬ ‫‪2‬‬ ‫על‬ ‫מה‬ ‫בתחלת‬ ‫המבטא‬ ‫‪1 9‬‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫הדרך‬ ‫הנה‬ ‫הואיל‬ ‫‪2 0‬‬ ‫הטוב (‬ ‫התבאר‬ ‫ו י ת ר ח ק מן‬ ‫שהנפש‬ ‫הוא‬ ‫והמבטא‬ ‫יודעת‬ ‫הדרך‬ ‫ומכרת‬ ‫ההכר' כ א ש ר‬ ‫זכרנו‬ ‫פעמים‪. — 8) M‬ה ב ה מ ו ת ‪ et om.‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪) H om.‬ש מ צ א ‪ p K‬ף* — ‪M p om.‬‬ ‫‪)H‬תנודד‪—.‬‬ ‫דע‬ ‫החבור‬ ‫&‬ ‫והיא‬ ‫יחנך‬ ‫הבורא‬ ‫והקדמנו‬ ‫בראש‬ ‫תשיג‬ ‫ותלמוד‬ ‫מדבר‬ ‫לאדם‬ ‫ל ב ד ו וידונו‬ ‫הפרט‬ ‫שיקדים‬ ‫לבטלה‬ ‫אבל‬ ‫ללא‬ ‫השכל‬ ‫אל‬ ‫ענין‬ ‫כמו‬ ‫הוא‬ ‫הפועל‬ ‫מקבלת‬ ‫כל‬ ‫אדם‬ ‫ואלו‬ ‫ונזהרנו‬ ‫‪1 1‬‬ ‫לא‬ ‫בכח‬ ‫הוא‬ ‫הראוי‬ ‫*נאמר‬ ‫‪1 4‬‬ ‫לו‬ ‫בפועל‬ ‫ואם‬ ‫שהיה (‬ ‫הוא‬ ‫‪1 3‬‬ ‫אומר (‬ ‫*יאמר‬ ‫‪1 8‬‬ ‫מ כ ו ו ן ל ה ת ל מ ד בו ה א ד ם כ ד י‬ ‫הרע‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫וזה‬ ‫סבה‬ ‫זה (‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ענין‬ ‫בנו‬ ‫הארס‬ ‫ושהוא‬ ‫אמרנו (‬ ‫‪2 8‬‬ ‫החיים‬ ‫אלא‬ ‫החכמה‬ ‫והיא‬ ‫נזכה‬ ‫לגמול‬ ‫המצות‬ ‫שהשכל‬ ‫בכח‬ ‫שצונו‬ ‫‪7‬‬ ‫מהם (‬ ‫אפס‬ ‫ו ל מ ו ד מן‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫*כפי‬ ‫‪1 0‬‬ ‫הכח‬ ‫( היתד‪.-‬תאמר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪om.‬בטי ‪P‬‬ ‫‪1Q‬‬ ‫ף‬ ‫— ‪9) P om.

‬‬ ‫) ה מ ע ל ה בלי ‪0‬‬ ‫‪ « ) M‬מ ן ה נ ו ף ‪— 25) 0‬‬ ‫)‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪*)HP‬המין‪.‬‬ ‫בכחו (‬ ‫~ ‪om.‬‬ ‫‪H P .‬‬ ‫נ‬ ‫<י ‪.‬ה כ ו ל ל ת ‪*) P‬‬ ‫‪5) p‬‬ ‫) ו ב א ובן‪—.‫‪42‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הכולית (‬ ‫בכללה‬ ‫מ פ ל א י גוף‬ ‫עולם‬ ‫ולא‬ ‫רוהאני‬ ‫שהדין‬ ‫מדרך‬ ‫ההוא‬ ‫נ כ ל ל ‪ .‬נ א מ ר‬ ‫שהרגיל‬ ‫היא‬ ‫למינים‬ ‫ישיג‬ ‫‪1 9‬‬ ‫שאמרת‬ ‫הואיל‬ ‫המקבלים‬ ‫אין (‬ ‫ן‬ ‫אמת‬ ‫התכוונו‬ ‫החכמה‬ ‫‪1 6‬‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫נוע עליו‬ ‫שבארנו‬ ‫הגופים (‬ ‫*ולנועים‬ ‫*‬ ‫ואם‬ ‫׳מיש‬ ‫זה כ מ ו‬ ‫אחד‬ ‫אפס‬ ‫אשר‬ ‫בידוע‬ ‫שהנפש‬ ‫צ ח ן .‬‬ ‫•מכהו‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 8‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫חסר‬ ‫א ח ת והוא‬ ‫הנצרך‬ ‫‪) P‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫)‬ ‫‪30‬‬ ‫—‬ ‫‪2 5‬‬ ‫החכמה (‬ ‫‪ P om.‬‬ ‫כ״א‬ ‫בטוב‬ ‫נאמר‬ ‫אהרי‬ ‫ואתה‬ ‫לא‬ ‫הגוף‬ ‫ימנאת‬ ‫‪2 4‬‬ ‫שהעולם‬ ‫הפרדה‬ ‫(‬ ‫הזה‬ ‫ומשפיע‬ ‫טובות‬ ‫בבת‬ ‫ישיגהו‬ ‫ולא‬ ‫האמת‬ ‫שנוי‬ ‫למקום‬ ‫שחדשהו‬ ‫‪6‬‬ ‫‪j p‬‬ ‫— ‪)M om. — ) H om.‬פ ׳ ה כ ו ל ל ת ‪ H ad.‬לאחר‪.‬‬ ‫שדרך‬ ‫דע‬ ‫‪4‬‬ ‫זה‬ ‫עמוק‬ ‫דרך (‬ ‫והשתבשו‬ ‫מאד‬ ‫‪5‬‬ ‫ב פ י ר ו ש ו ו ב י א ר ו ( ]‪ z.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫—‬ ‫‪2 2‬‬ ‫אלמד‪—.‬‬ ‫מאמר במציאות העולם הרוהאני‪.‬‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ולזמן‬ ‫‪.‬ף — ‪ .‬ממינים‪—.‬ש ל א ‪M‬‬ ‫ד‬ ‫‪) H P‬מין‪— .‬‬ ‫‪LFI‬‬ ‫אישים ‪) H‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫למד‬ ‫הוא‬ ‫לעולם‬ ‫ההוא עולם‬ ‫בלי‬ ‫מצטרך‬ ‫העולם‬ ‫לעולם‬ ‫שלם‬ ‫אמצעות‬ ‫‪2 8‬‬ ‫(‬ ‫כמו‬ ‫הרוהאני‬ ‫זה‬ ‫‪2 9‬‬ ‫הוא‬ ‫ולפיכך‬ ‫שעשה‬ ‫ולא‬ ‫יעשר‪( .‬ת ח ת הזמן‬ ‫כנגד‬ ‫הזה‬ ‫העולם‬ ‫היותו‬ ‫והואיל‬ ‫הגשמי‬ ‫עצם‬ ‫‪2‬‬ ‫רוחאני‬ ‫זה‬ ‫והתבאר‬ ‫ושהוא יותר‬ ‫* ל א גוף (‬ ‫נבאר‬ ‫שלם‬ ‫ולא‬ ‫‪3‬‬ ‫לשם (‬ ‫שיש‬ ‫ממנו‪.‬‬ ‫—‬ ‫• ה ה ו א ‪ H‬ה ז ה ‪)M‬המתחלקת‪-. L‬ו ב י א ו ר ו ‪ [ Y i e l l .‬ה ח כ מ י ם‬ ‫בעצתי‬ ‫להניח‬ ‫מזער‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ס פ ר י זה‬ ‫ותחלת‬ ‫אפימר‬ ‫ן‬ ‫מ י‬ ‫ן‬ ‫׳מזה‬ ‫מה‬ ‫לאישים‬ ‫^‬ ‫א‬ ‫תחתיו‬ ‫הסמיכות‬ ‫ואין‬ ‫‪1 2‬‬ ‫הנוע (‬ ‫איש‬ ‫שוד‪.‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫זה‬ ‫‪7‬‬ ‫א‬ ‫ג״כ‬ ‫הוא‬ ‫לו‬ ‫מחכמת‬ ‫במין (‬ ‫( בעצמה‬ ‫השמש‬ ‫שהטוב‬ ‫שהגוף‬ ‫מ ט ו ב ה כן‬ ‫מאציל‬ ‫חסרון‬ ‫לאותו‬ ‫בכאן‬ ‫*במעלת‬ ‫בחירה‬ ‫דברי‬ ‫זה‬ ‫א‬ ‫ואעפ״כ ל א ראיתי‬ ‫בענין‬ ‫ה נ ו ע מן‬ ‫והתבאר‬ ‫להעניימ‬ ‫*והוא‬ ‫מ ע‬ ‫האלו‬ ‫והרשע‬ ‫צריך‬ ‫ואחרי‬ ‫ותימלך‬ ‫‪2 6‬‬ ‫מאור‬ ‫ן א י‬ ‫׳מיש‬ ‫היא מ ת ח ל ק ת‬ ‫ממינים (‬ ‫‪(9‬‬ ‫ן‬ ‫מוכלל‬ ‫והואיל‬ ‫למי‬ ‫‪8‬‬ ‫דבר‬ ‫אליו‬ ‫‪1 4‬‬ ‫כלום‬ ‫שמעלת‬ ‫והניע‬ ‫לאישים‬ ‫שעימר! ‪ . 1‬‬ ‫אבל‬ ‫‪2 2‬‬ ‫( הרוחאני א ח ר‬ ‫מטובות‬ ‫‪*°‬‬ ‫הרגל‬ ‫ברע‬ ‫הזאת‬ ‫השלמות‬ ‫האל‬ ‫השמש‬ ‫האור‬ ‫שכל‬ ‫הואיל‬ ‫לפיכך‬ ‫(‬ ‫יעלה‬ ‫‪1 5‬‬ ‫(‬ ‫והדבר‬ ‫( מלא‬ ‫ונתן‬ ‫בלבך‬ ‫הזאת‬ ‫ומואס‬ ‫‪1 5‬‬ ‫אפשר‬ ‫לזכותו‬ ‫שהנפש‬ ‫לו‬ ‫החכמה‬ ‫תתחלק‬ ‫על‬ ‫ה ג ש מ י וכמו‬ ‫‪2 7‬‬ ‫שהמין‬ ‫ה ז ה מין‬ ‫לקבל‬ ‫ועליו‬ ‫‪2 3‬‬ ‫בנוע‬ ‫כמו‬ ‫בוחר‬ ‫ונאמר‬ ‫מוכלל‬ ‫לנגד‬ ‫‪2 0‬‬ ‫הפושע‬ ‫הזה‬ ‫אמצעית‬ ‫‪o‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫האדם‬ ‫(‬ ‫ולא‬ ‫תאמר‬ ‫לא‬ ‫האיש‬ ‫*מן‬ ‫הזה ו ה א י ש ו ת‬ ‫עצמו‬ ‫ואם‬ ‫שהוא‬ ‫שתכליתה‬ ‫ערוך‬ ‫האמתי‬ ‫ועלת‬ ‫‪2 1‬‬ ‫ההקש‬ ‫עבירה‬ ‫) ת ה ל י ם נ׳ י״ז(‬ ‫בלי‬ ‫ימאינו‬ ‫על‬ ‫כלומר‬ ‫(‬ ‫וכיון‬ ‫בלי‬ ‫איש‬ ‫ה א ל ו מינים ואי‬ ‫מונחים (‬ ‫והעול‬ ‫שיעשה‬ ‫ה ע ו ל ם ר״ל‬ ‫הזה‬ ‫זכותו‬ ‫והישר‬ ‫שבחר‬ ‫שלא‬ ‫כלים‬ ‫נוע‬ ‫כמו‬ ‫‪1 8‬‬ ‫(‬ ‫‪1 1‬‬ ‫שהאיש‬ ‫אחרון‬ ‫במדע‬ ‫‪1. — »°) H om.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫בשוה‬ ‫והניע‬ ‫הזה‬ ‫קדמון‬ ‫והוא מין‬ ‫באישים‬ ‫זולת‬ ‫מצד‬ ‫מהם‬ ‫באדם‬ ‫ימצא‬ ‫זכות‬ ‫הצדיק‬ ‫הבחירה‬ ‫העוזב‬ ‫מוסר‬ ‫ערוכה‬ ‫‪2 5‬‬ ‫מהגוף (‬ ‫לפי‬ ‫כמו‬ ‫(‬ ‫שהבורא‬ ‫ית׳‬ ‫עליו‬ ‫*ולא‬ ‫ולמקרים‬ ‫אחריך‬ ‫העולם‬ ‫חדשו‬ ‫האור‬ ‫צורך‬ ‫כולם‬ ‫‪ • — *) H‬ש ם ‪ H‬ף —‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪30‬‬ . י ן‬ ‫שאין‬ ‫ושלא (‬ ‫ש כ ל מי‬ ‫מנועים‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫מדרך‬ ‫שאומר‬ ‫הקדמונים‬ ‫‪6‬‬ ‫מופנה ממנו‬ ‫בו‬ ‫לדבר‬ ‫׳מלמד‬ ‫הפילוסופים והרחיבו‬ ‫‪5‬‬ ‫‪— 29) H M om.‬‬ ‫לפי‬ ‫‪Op!) 10‬‬ ‫י ן‬ ‫מעלת‬ ‫הנפש‬ ‫א ב ל החלוק‬ ‫‪1 7‬‬ ‫לא‬ ‫המין‬ ‫ולנועים‬ ‫עיון‬ ‫האדם‬ ‫לאו‬ ‫ומצאנו‬ ‫ידע‬ ‫שאי‬ ‫י ה י ה מין‬ ‫ע‬ ‫כמו‬ ‫זה ( ואפ׳‬ ‫מעט‬ ‫ההגיון‬ ‫א מ ת שיאין‬ ‫נוע‬ ‫נועים‬ ‫כפי‬ ‫ואם‬ ‫‪^.

‬ו כ ל ‪ . .‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪8‬י‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫ת ו ע ל ת ו ( ו כ ל זה כ ד י ׳ מ י ר א ה ויבין*‬ ‫ע צ מ ו בהם‬ ‫מ ש ת ת ף עם‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ה א ד ם רק‬ ‫ש ל א גברא‬ ‫הבהמות שיתוף א מ ת י‬ ‫להתלמד‬ ‫וכאשר לא‬ ‫ירעל‬ ‫ף — ‪ o om.‬‬ ‫‪) P‬י‬ ‫‪) P om. ebenso da3 folgende‬ע ל‬ ‫‪)HP om.‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫הרביעי‪.‬כ ל ‪— 6) P om.‬אליו ‪)M‬וכוכבים‪—.‬תכלית ‪ J P‬כ‬ ‫‪. — ) M‬ברייתו‬ ‫‪)P‬מתחלתן•—‬ ‫‪ .‬י‬ ‫) ״ — ‪.‬‬ ‫‪• — ) P‬נאמר ‪1 0‬ג ) י — ‪°) M om.‬הרע‪— .‬ף — ‪ .‬כל• —‬ ‫‪. — } M‬מ ש ם ‪p ad‬‬ ‫רישה‪— . — *) M om.‬‬ ‫) ה נ כ ת ב י ם ‪0‬‬ ‫) כ ד י ‪ .‬לתועלתו ‪) P‬‬ ‫נ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫נ‬ ‫‪I2‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪6‬נ‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪y1‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫‪37‬‬ .‬‬ ‫‪j P o om‬אות‪— . — ) P‬גלגלים ‪ )H‬העולם‪—.. — ) M om.—‬ ‫— ‪ . M om.‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪.‫‪43‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מדבר * ו ל א בתוך דבר (‬ ‫לא (‬ ‫ולא‬ ‫ולא‬ ‫לדבר א ל א להראות חסדו‬ ‫‪5‬‬ ‫ואל (‬ ‫עם‬ ‫‪3‬‬ ‫ו ל א ( בדבר ו ל א ע ל דבר‬ ‫דבר‬ ‫‪4‬‬ ‫וטובו וכהו ל א‬ ‫לצורך שהי׳ צריך (‬ ‫‪6‬‬ ‫י ע ל ה ב ד ע ת ך לומר ה ו א י ל‬ ‫ד ו מ ה לו ש ה ע ל ו ל ד ו מ ה ל ע ל ת ו ב ש ו ם צ ד מ ה צ ד ד י ם א ב ל מ פ נ י‬ ‫‪8‬‬ ‫ממנו בנוהו (‬ ‫הזה‬ ‫לפי‬ ‫ש ה ו א ע ל ת ו ונהיה‬ ‫העולם ההוא ב ע ל‬ ‫תכליתו‬ ‫לפי‬ ‫לאחריתו‬ ‫‪1 0‬‬ ‫יותר (‬ ‫להיות‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ר ו ח א נ י פ ש ו ט ו ע ל זה א מ ד (‬ ‫ושהוא‬ ‫האלקים‬ ‫יעשה‬ ‫«! ו ה א ל ק י ם‬ ‫הוא‬ ‫עשה‬ ‫יהיה‬ ‫שיראו‬ ‫‪1 3‬‬ ‫לעולם‬ ‫מלפגיו‬ ‫שלם‬ ‫שלמה‬ ‫בחכמתו‬ ‫עליו אין‬ ‫) ק ה ל ת ג׳‬ ‫ממה‬ ‫הפעל (‬ ‫בתחלתו‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫תכליתו (‬ ‫ש ה ו א ויותר‬ ‫י ד ע ת י כי כ ל‬ ‫להוסיף‬ ‫וממנו‬ ‫‪1 2‬‬ ‫י״ד(‬ ‫‪7‬‬ ‫שבא‬ ‫ש ה ו א מ ח ו ד ש מ כ ה ה ב ו ר א נ מ צ א מאיץ ברוב ח כ מ ת ו א ב ל אין‬ ‫שאי אפשר‬ ‫אליו‬ ‫והבורא י ת ב ר ך ס ב ת ה ע ו ל ם ו ע ל ת ו ׳ ( ה ו א‬ ‫וההקש (‬ ‫אין‬ ‫תם‬ ‫אשר‬ ‫לגרוע‬ ‫הזה עובר ע ל‬ ‫‪14‬‬ ‫ה ג ל ג ל י ם ( ו כ ו כ ב י ה ם ( ש כ ב ר א מ ר נ ו ש נ ת ן ל ה ם ה ש ל מ ו ת ב ב ת א ח ת וכן ת ד ע‬ ‫‪1 5‬‬ ‫שהטיב‬ ‫‪16‬‬ ‫כלו יגיע א ל י נ ו (‬ ‫הגלגלים‬ ‫מ ש ם ו ה א ו ר ( ולולי ה א ו ר‬ ‫ה י ה ה ע ו ל ם ח ש ך א פ י ל ה ב ל א ש ו ם אור‬ ‫‪1 8‬‬ ‫כל (‬ ‫ה א ר ץ *וכן‬ ‫הטובות‬ ‫!‬ ‫‪1 7‬‬ ‫והחסדים‬ ‫‪5‬‬ ‫זרים הם‬ ‫המגיע א ל י נ ו ( מן‬ ‫ש ה ח ש ך אינו כי א ם צ ל‬ ‫י ש ת ב ח הבורא‬ ‫בעולם הזה‬ ‫‪.‬ומן‪— .‬‬ ‫‪ H P‬ף — ‪P om.‬‬ ‫ה ש ע ר‬ ‫‪19‬‬ ‫מן החלק השני שהעיון ראוי בהכרה וכן ( הדרישה והחקירה״־־(‬ ‫לגלית יסודות הנמצאים (‪.‬ף — ‪.‬‬ ‫‪ • — ) H v‬כ ט ב ע ה ‪)P‬במים.‬‬ ‫—‬ ‫)‪.‬ולא ‪) H P‬‬ ‫— ‪ H om.‬ו ל א‬ ‫מ ה ו ‪• — ) 0‬הפעול‪) H P . .‬‬ ‫‪21‬‬ ‫חיוב העיון ו ה ד ר י ש ה ל א ד ם דבר‬ ‫ה ש כ ל י י ם ו ש ל א יחלוק‬ ‫והמופתים‬ ‫לפי‬ ‫‪2 3‬‬ ‫חלוק ל ש ו נ ו ת ם (‬ ‫ב פ ל ך •מן ה פ ל כ י ם‬ ‫‪2 8‬‬ ‫שתכיר‬ ‫בני הקוטר הרביעי‬ ‫בהמה‬ ‫ו ל א ר א י נ ו ע ד היום ב ש ו ם ע י ר‬ ‫שתשכיל‬ ‫בעלת‬ ‫ולא‬ ‫ש ת ע ש ה אותו ( ולא שתכיר א ת‬ ‫‪2 8‬‬ ‫מ ח י מ ב ה ו ל א ‪25‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ותתרחק (‬ ‫( הרע‬ ‫‪3 0‬‬ ‫מתהלת ברייתה (‬ ‫א ב ל היא ע ל ה ט ב ע ש נ ט ב ע ה עליו‬ ‫‪3 1‬‬ ‫והיא פ ו ע ל ת‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫אימר ע ל י ה ל פ ע ו ל א ו ת ן מ ת ח ל ת ה ( ו ת ש ו ט מ י ם ( ב ט ב ע ה ( א ב ל‬ ‫‪3 4‬‬ ‫ל פ י ש ה ו א ב ע ל ת ב ו נ ה ו י ש לו ל ב א ם ל א י ת ל מ ד כ ל ( זה וירגיל‬ ‫‪3 5‬‬ ‫על‬ ‫יותר מ ש כ י ל י ם מ ש א ר בני‬ ‫‪2 7‬‬ ‫הטוב כ ד י (‬ ‫פעולותיה‬ ‫האדם‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ויותר מ ח ו כ מ י ם ל י ו ש ר איירם ו מ ו ש ב ם‬ ‫ולא‬ ‫ממנו‬ ‫מושבותם‬ ‫מוצאים‬ ‫ואומה‬ ‫ה א ו מ ו ת ‪20‬‬ ‫ת ש ת ד ל לקנות‬ ‫‪2 4‬‬ ‫הכמה‬ ‫ומדינה‬ ‫כל אומה‬ ‫הנכתבות (‬ ‫ל ה ג י ע ל ע נ י נ י ם כ ל א ח ת כ פ י ( ש כ ל ה ו ה ש ג ת ה ו מ ו ש ב ה ( ואויר כ ל‬ ‫מקום ומקום ו ע ל זה נ מ צ א ו‬ ‫אדם‬ ‫שיעידו עליו היא־ות‬ ‫ע ל י ו יצום ח ו ל ק ו א נ ח נ ו‬ ‫ורהוק‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪3 6‬‬ ‫ז ה ( ע צ מ ו ל א יגיע * ל ו כ ל (‬ ‫צריך להרגיל‬ ‫שכל‬ ‫הדברים‬ ‫שאנו‬ ‫רואים א ו ת ו‬ ‫‪ n p‬ף — •צורך ‪H‬‬ ‫— ‪.

‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪)P om.‬ונצחי‪—.‬למציאות הוא הש׳י‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ .‬‬ ‫—‬ ‫) א ו י ר ‪ 11‬ף׳‪— . — ^) M‬רייל ש ל ש ‪« ) 0‬‬ ‫ד ‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪ M‬הוא דבר האמתי ‪P‬‬ ‫ם ‪11‬‬ ‫‪ .‬המערבת‬ ‫ף — ‪)P om.‬אשר‬ ‫‪0‬‬ ‫הוא‬ ‫‪M om.‬ועביו ‪ P‬ועיונו‬ ‫‪M‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ף‬ ‫ף — ‪.‬ד‬ ‫(‪11‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫—‬ ‫יטור והמודח‬ ‫ף׳ — • ו ה ו א ‪o‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אות‬ ‫)‬ ‫‪31‬‬ ‫‪-‬‬ ‫^ —‬ ‫‪.‬‬ ‫‪«) 0‬‬ ‫—‬ ‫— ‪.‬והמפחדת ‪H P‬‬ ‫— ‪M om. .‬‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫)י‬ ‫‪S‬‬ ‫‪20‬‬ ‫— ‪p om.‬‬ ‫ל ב ו ר א ‪)M‬האמתית‪—.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫—‬ ‫‪ . 0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫שלא‬ ‫‪3 4‬‬ ‫מציאותו‬ ‫לבדו‬ ‫בוראו‬ ‫זה‬ ‫ית׳‬ ‫ידע‬ ‫ויעמוד‬ ‫אמתת‬ ‫ושרשי‬ ‫הנצחי ( נדע‬ ‫( הוא‬ ‫‪3 8‬‬ ‫שהוא‬ ‫האמת‬ ‫( המציאות האמת׳‬ ‫‪3 9‬‬ ‫אינו‬ ‫לנו‬ ‫אמת‬ ‫׳מהבורא‬ ‫בעצמו‬ ‫האמת‬ ‫( ב ע צ מ ו ו ע ל כן ׳‬ ‫‪4 0‬‬ ‫א מ ר ו ה פ י ל ו ס ו פ י ם ש ה ר א ו י * ל מ צ י א ו ת ה ב ו ר א ( י ת ׳ ו ה נ ב ר א י ם כ ל ם א פ ש ר י ם וע״כ ‪*°‬‬ ‫דדה‬ ‫רשם‬ ‫‪.‬מ ז ו ‪ 11‬י ס ו ד י ה מ ו ש ג ו ת ‪) P‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכתוב‬ ‫עתה‬ ‫אני‬ ‫‪ o‬־ף — ‪ .‫‪44‬‬ ‫בחלק‬ ‫^ימו‬ ‫וישתדל‬ ‫השכלי‬ ‫שיתגלו‬ ‫*אשר‬ ‫‪5‬‬ ‫אליו‬ ‫יסודות (‬ ‫הסרש‬ ‫והדרך‬ ‫השכל‬ ‫ו ה מ פ ח ת ת ( אותו‬ ‫ועל‬ ‫והשביל‬ ‫להרגל‬ ‫‪9‬‬ ‫דבר‬ ‫שימית‬ ‫אמר‬ ‫כזה‬ ‫תאותו‬ ‫התמידיים‬ ‫החיים‬ ‫‪1 8‬‬ ‫ר״ל (‬ ‫שיש‬ ‫לאדם‬ ‫שבונה‬ ‫שידמה‬ ‫הזה‬ ‫מותו‬ ‫כשירצה‬ ‫‪1 8‬‬ ‫מה‬ ‫לבנו‬ ‫שהן‬ ‫יותר‬ ‫כנגד‬ ‫יסודם‬ ‫כנגד‬ ‫האש‬ ‫המישוש‬ ‫המושגת‬ ‫והרגש‬ ‫כנגד‬ ‫הרגשות‬ ‫‪2 3‬‬ ‫יהי׳ (‬ ‫נאמר‬ ‫מגופו‬ ‫(‬ ‫השמע‬ ‫‪1 5‬‬ ‫(‬ ‫אויר (‬ ‫׳מיתלמד‬ ‫וכשישיג‬ ‫כן‬ ‫מ כ ל מה‬ ‫שיהרגש‬ ‫בטבעו (‬ ‫הגוף (‬ ‫נברא‬ ‫יהיה‬ ‫רצונו‬ ‫זה‬ ‫האדם‬ ‫התינוק‬ ‫היושר‬ ‫והעול‬ ‫*הוא‬ ‫האדם‬ ‫מידיעת‬ ‫גופו‬ ‫ל ך צורך‬ ‫ל ו אין‬ ‫( מ ח ס ו ר ך וכן ה ו א‬ ‫מה‬ ‫‪1 0‬‬ ‫האדם‬ ‫שילמד המורגשות‬ ‫כנגד‬ ‫ארבעה היסודות ( והרגש‬ ‫המים‬ ‫והרגש‬ ‫החלקות‬ ‫והפכו‬ ‫הוא‬ ‫‪1‬‬ ‫הטעם‬ ‫והקור‬ ‫כנגד‬ ‫והחום‬ ‫‪2‬‬ ‫ומתחלק‬ ‫והקיטור‬ ‫באלו‬ ‫תאמר‬ ‫ואם‬ ‫‪1 5‬‬ ‫מה‬ ‫לריח‬ ‫המורגשות‬ ‫והקו (‬ ‫האמת׳‬ ‫‪2 8‬‬ ‫ולריח רע‬ ‫טוב‬ ‫ממין האויר * א ל א‬ ‫‪2 7‬‬ ‫והמשקל‬ ‫ההכר‬ ‫לו‬ ‫ה ר ג ש ח מ י ש י ואין ל נ ו י ו ת ר מ א ר ב ע‬ ‫הקיטור‬ ‫האדם‬ ‫ונבראו‬ ‫המורגשות‬ ‫‪2 1‬‬ ‫והרגש‬ ‫המורח ־ (‬ ‫ויתלמד‬ ‫קטן ודומה‬ ‫הראות‬ ‫ה א ף והוא‬ ‫השמות‬ ‫‪1‬‬ ‫*שלם‬ ‫כמו‬ ‫האייר (‬ ‫האף‬ ‫לומר‬ ‫סבה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לחיות •‬ ‫בצלם ' (‬ ‫ש ב ע ו ל ם ואמר‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫(‬ ‫הקליפות‬ ‫‪2 2‬‬ ‫כנגד‬ ‫בידיעת‬ ‫בין‬ ‫מת‬ ‫‪1 6‬‬ ‫ארבעה‬ ‫שהיא‬ ‫‪2 6‬‬ ‫חסר‬ ‫הוא‬ ‫ועל‬ ‫והם‬ ‫ישיגהו ה ר ג ש‬ ‫לך‬ ‫ותחיו‬ ‫‪8‬‬ ‫המעברת (‬ ‫בטבעכם‬ ‫אז‬ ‫( תמצא בו ( כל‬ ‫האיכות * ה נ ש ו א ה בקיטור‬ ‫‪2 5‬‬ ‫יגלה‬ ‫‪1 9‬‬ ‫והם‬ ‫האדמה‬ ‫הוא היסוד א ש ר‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ב י נ ו ובין‬ ‫‪7‬‬ ‫הבהמה‬ ‫( הלב דבק ב ת א ו ת‬ ‫ב ל מ ו ד ו י ת ב ו נ ן ויעיין ת ח ל ת‬ ‫למתחיל‬ ‫‪2 0‬‬ ‫כאלו‬ ‫ושם בתוכו‬ ‫להרגיל‪ . -‬‬ ‫— ‪«») M om.‬‬ ‫‪om.‬י ס ו ד י כ ל ‪ H‬מ ד ו ת ‪5) p‬‬ ‫‪.‬חקירתו‪.‬עולה‬ ‫—‬ ‫‪) M‬‬ ‫האמת‬ ‫‪0‬‬ ‫—‬ ‫‪8‬‬ ‫אשר‬ ‫הוא‬ ‫ף — ‪. 0‬ף‬ ‫‪°) M‬י‬ ‫?‬ ‫שלו ‪0‬‬ ‫כמו‬ ‫ראו‬ ‫כי‬ ‫אני‬ ‫)‬ ‫‪39‬‬ ‫— ‪.‬ה מ ו ש ג ת ‪ .‬א ש ר ל א ‪ H om.‬ב נ ו ע ו ‪11‬‬ ‫ף‪-‬‬ ‫*‪3‬‬ ‫—‬ ‫‪4 0‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫‪)M‬מציאות‪—.‬ה י א ‪8) p om.‬או‬ ‫‪) p m .‬עצמו‬ ‫קרובות‬ ‫להמית‬ ‫תאות‬ ‫כל _(‬ ‫ש ב ר א ה ב ו ר א ית׳ ו ע ל כן נ ק ר א ע ו ל ם‬ ‫ל צ א ת מן ה ב י ת ל ש ו ם ד ב ר ש ה ר י‬ ‫(‬ ‫אז (‬ ‫ברצונכם‬ ‫האדם‬ ‫נפשו‬ ‫( מכל‬ ‫בית‬ ‫הוא‬ ‫על‬ ‫ל א יהיה‬ ‫ו ל א י ש ל ם העיון ב א מ ת ב ה י ו ת‬ ‫בהפרד‬ ‫בו‬ ‫בו (‬ ‫‪6‬‬ ‫הנמצאים‬ ‫הפילוסוף‬ ‫עד‬ ‫‪1 4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לו (‬ ‫‪2‬‬ ‫*אשר‬ ‫‪3‬‬ ‫נעלה (‬ ‫‪4‬‬ ‫הנהמות‬ ‫ראשון‬ ‫לכל‬ ‫ראשון‬ ‫זה כלומר‬ ‫( ו ה ש כ ל המורכב‬ ‫שהוא‬ ‫כמו‬ ‫‪2 0‬‬ ‫א ש ר בו‬ ‫האדם‬ ‫בטבע‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ידיעת עולם ה ג ש מ ו ת אז ישיג בדקותו ועיוניו (‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ורוב ח ק י ר ו ת י ו ( ב י ד י ע ת נ פ ש ו ה ח כ מ ה י ד י ע ת ה ע ו ל ם ה ר ו ח א נ י ו כ ש י ת ל ט ד וירגיל‬ ‫הרגל‬ ‫עצמו‬ ‫הנמצאים‬ ‫לפי‬ ‫אז‬ ‫נכון‬ ‫וכשיעשה‬ ‫ידע‬ ‫האדם‬ ‫ש כ ל ימה ׳ מ א י נ ו‬ ‫מדרך‬ ‫ית׳‬ ‫אבל‬ ‫האמת‬ ‫‪3 1‬‬ ‫(‬ ‫מצוי או‬ ‫אמת‬ ‫הוא‬ ‫‪3 3‬‬ ‫(‬ ‫‪3 6‬‬ ‫והואיל (‬ ‫]הואיל‬ ‫שלו‬ ‫היה‬ ‫מדרך‬ ‫‪3 7‬‬ ‫על‬ ‫הדברים‬ ‫( ב ה כ ר ח ש ה ב ו ר א ית׳ הוא ה א מ ת ל ב ד ו‬ ‫בזמן מן‬ ‫מצוי‬ ‫הזמנים‬ ‫הסמיכות וכאשר יתכאר‬ ‫‪3 5‬‬ ‫המציאות ( התמידי‬ ‫‪[1.‬‬ ‫‪ P‬האמתות‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫ף‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪p om.‬ל א ש י ה א האויר‬ ‫ו ה מ ו ש ק לוהקול‪—.‬מכל‪—.

‬‬ ‫ונבאר‬ ‫‪.‬א מ ת ת ו‬ ‫‪0‬‬ ‫מעלה ‪) H‬‬ ‫ף‪..‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫מני ד ר ך‬ ‫י״א(‬ ‫והדרישה‬ ‫‪) H‬בה• —‬ ‫מ א מ ר ‪vgi. auch‬‬ ‫ם ‪) M‬וכן• —‬ ‫ב ש ם ומן ה א נ ו ש י ת‬ ‫‪2 7‬‬ ‫ש כ ל מי ש ל א ד ר ש‬ ‫‪1‬‬ ‫הבהמות‬ ‫‪2 5‬‬ ‫׳מהם (‪.‬אין מ ת א מ ת א צ ל ם מציאות‬ ‫— כלומר ‪.‬‬ ‫ואחר‬ ‫מה‬ ‫הדרישה‪. — !9) 1-1 om.‬להםמוך ‪M‬‬ ‫‪ r‬־ ‪.‬מה‬ ‫(‬ ‫הבורא על‪ .‬‬ ‫)‬ ‫״‬ ‫—‬ ‫י‬ ‫)‬ ‫ג‪2‬‬ ‫‪p‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫אשר‬ ‫ה ז א ת ר״ל‬ ‫ש ה ב ה מ ה אין‬ ‫שתשוב‬ ‫רצוני‬ ‫מפר‬ ‫העולם (‬ ‫באמת‬ ‫‪6‬‬ ‫אני‬ ‫‪4‬‬ ‫וביארנו מה‬ ‫מן‪.‬‬ ‫שאין‬ ‫ה ש ל ם וכבר ה ת ב א ר‬ ‫אמתת‬ ‫כה‬ ‫נכבד‬ ‫הזה‬ ‫‪1 6‬‬ ‫מעולה‬ ‫— אך‬ ‫‪£ 7‬‬ ‫‪16‬‬ ‫—‬ ‫‪12‬‬ ‫דעו‬ ‫אותי ‪ H‬ף‬ ‫‪2‬‬ ‫‪»c) H‬‬ ‫‪ .‫‪45‬‬ ‫הוא‬ ‫ל״ב‬ ‫)דברים‬ ‫שאין‬ ‫למקום‬ ‫הזה‬ ‫עכשיו‬ ‫כשירד‬ ‫זכות‬ ‫למלכותי (‬ ‫אדם‬ ‫‪8‬‬ ‫וכל (‬ ‫מכל‬ ‫לומר‬ ‫מצות‬ ‫הקטן‬ ‫המדרגה‬ ‫שאמתת‬ ‫להי(‬ ‫ולמה‬ ‫לצורת‬ ‫שיסיר‬ ‫נפשו‬ ‫מעל‬ ‫כוונתנו ובאנו‬ ‫נקרא‬ ‫האדם‬ ‫עולם‬ ‫מעלת‬ ‫העיון‬ ‫והחקירה‬ ‫יכולת‬ ‫‪9‬‬ ‫המצוי‬ ‫והשלמנו‬ ‫‪6‬‬ ‫אינה‬ ‫מעליה‬ ‫מדת‬ ‫החכמה‬ ‫אין‬ ‫בו‬ ‫לו‬ ‫ונהיה‬ ‫צורת‬ ‫ב פ ש י ע ת ו וקיצורו‬ ‫הנפש‬ ‫קטן נאמר‬ ‫מצואה (‬ ‫להפשיט‬ ‫הצמחים ( והאדם‬ ‫‪5‬‬ ‫החיות‬ ‫ישוב לטבע‬ ‫וישאר‬ ‫‪1 1‬‬ ‫יצילנו מ ב ה מ ו ת ( וישים ה ש כ ל‬ ‫‪1‬‬ ‫]ו[הואיל‬ ‫ה א ד ם וענינו‬ ‫‪1 0‬‬ ‫הימם‬ ‫‪.‬ד ‪ . -‬עליו ‪ M P‬ף‬ ‫‪ M‬ף‪-‬״ — ‪a.‬המדות‪—.‬ו ל א ד ר ש ‪ P om.‬ל מ ד ו ל א ד ר ש‬ ‫‪2 5‬‬ .‬עני־ן ‪H‬‬ ‫)‬ ‫—‬ ‫‪7‬נ‬ ‫*‬ ‫‪2‬‬ ‫‪H ad.‬‬ ‫‪.‬׳ ( )ירמיה ל א׳ לגי( ו ע ו ד כ ת י ב‬ ‫ידיעת (‬ ‫‪ad.‬כ ל י ‪) 0‬ז‬ ‫) ה ו א עולם ‪0‬‬ ‫‪) P‬הוא‪— . .‬‬ ‫אמר‬ ‫מכל‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ימהענין (‬ ‫המחבר‬ ‫ה ע נ י נ י ם ויותר‬ ‫ממנה‬ ‫לעלות‬ ‫הטוב‬ ‫ל ז ו ל ת ה וזה‬ ‫‪2 3‬‬ ‫יימראל‬ ‫לא‬ ‫וכמעט‬ ‫הבורא‬ ‫לא‬ ‫ידעוני‬ ‫(‬ ‫‪1 9‬‬ ‫) ע מ ו ם ה׳ ד (‬ ‫שספרי‬ ‫יתברך‬ ‫דרך‬ ‫לא‬ ‫הטםשות‬ ‫לזה‬ ‫קודם‬ ‫ועוד‬ ‫תוכחה‬ ‫משאר‬ ‫כתיב ונדעה‬ ‫הנביאים מ ל א י ם מזה‬ ‫התבונן‬ ‫ידע‬ ‫אורח‬ ‫מני‬ ‫שהקדמתי‬ ‫נרדפה‬ ‫הענין‬ ‫׳ מ ו ר קרבהו‬ ‫מכירים‬ ‫וחמור‬ ‫השביתו‬ ‫הקדמה‬ ‫לאדם‬ ‫הנזק 'המגיע‬ ‫ז א ת ראוי‬ ‫בעזבו‬ ‫כל‬ ‫והם‬ ‫אחד‬ ‫רעים‬ ‫יותר‬ ‫רחי‬ ‫‪2 9‬‬ ‫דע‬ ‫‪3 1‬‬ ‫׳‬ ‫‪ M‬מצויה ‪P‬‬ ‫—‬ ‫ה ע נ י ן ‪&)H‬מאמר•—‬ ‫את‬ ‫עלינו‬ ‫ישראל‬ ‫קדוש‬ ‫ימנבאר חיוב‬ ‫) י ש ע י ה ל׳‬ ‫העיון‬ ‫(‬ ‫‪S‬‬ ‫ולא‬ ‫הוא‪(-‬‬ ‫‪8 0‬‬ ‫תחלת‪ .‬‬ ‫(‬ ‫מן החבור הנקרא עולם קטן לזכור כללים מחכמת האלהות‪.‬הבהמה (‬ ‫הגרוע‬ ‫ואין‬ ‫ה א ד ם מן‬ ‫שיקרא‬ ‫‪0‬‬ ‫ל״ט>‬ ‫‪3‬‬ ‫שינוי‬ ‫גרוע‬ ‫‪1‬‬ ‫כלומר (‬ ‫הוא‬ ‫‪2‬‬ ‫אני (‬ ‫התמידי‬ ‫בהמה‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫חלקנו ולא יימימהו ( עלינו ( ט ע נ ה‬ ‫(‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.‬ישמחו ?‬ ‫•מדע אלקי ‪) M‬‬ ‫השכל‬ ‫‪)P‬היהודית‪—.‬‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫‪*) M‬‬ ‫‪») H‬׳= — ‪)M om.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ת ח ל ת זה‬ ‫‪5‬‬ ‫—‬ ‫— ‪.‬‬ ‫למד‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪ )HP om.‬שהרי‬ ‫—‬ ‫‪.‬‬ ‫מן‬ ‫כמו‬ ‫יותר ג ר ו ע מן ה ב ה מ ה וזה ה ו א (‬ ‫‪3 2‬‬ ‫הנזק (‬ ‫בעליו‬ ‫ה מ ד ע ( ו ח ק י ר ת ו כ מ ו ש כ ת ו ב סורו‬ ‫*‬ ‫(‬ ‫אבוס‬ ‫) י ש ע י ה א ׳ ג׳(‬ ‫‪0‬‬ ‫ד ב ר זה‬ ‫בעליו‬ ‫מהם‬ ‫ל מ ד הוא‬ ‫מעלת‬ ‫בעזבנו‬ ‫כאלו אמר‬ ‫ואלהיהם (‬ ‫מפנינו‬ ‫לדעת‬ ‫ואמר‬ ‫את‬ ‫שהחמור והשוד‬ ‫ה ח י י ם יכיר‬ ‫שהאדם שלא‬ ‫‪28‬‬ ‫מן‬ ‫‪1 5‬‬ ‫והעידו‬ ‫ויימראל‬ ‫‪2 4‬‬ ‫שאני *אדוניהם‬ ‫בגוף ואינם‬ ‫הטו‬ ‫‪2 0‬‬ ‫(‬ ‫ידבק בנו‬ ‫ובהקשיות •המושכלות (‬ ‫‪2 6‬‬ ‫מצוי‬ ‫ולא‬ ‫בעצמו ( ובו (‬ ‫ה ר ב ה ב ז מ נ נ ו זה ׳ מ א י נ ם מ ח ז י ק י ם מן ה י ה ד ו ת ( א ל א‬ ‫אלא‬ ‫—‬ ‫אליה‬ ‫מדרגה‬ ‫‪2 1‬‬ ‫בראיות הנכתבות‬ ‫קט‬ ‫ידע עמי‬ ‫בתכלית‬ ‫שבארנו‬ ‫ל‪.‬אלהיהם‪— .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫המאמר‬ ‫‪1‬‬ ‫השלישי‪.‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫) ש ם ו׳ ג׳(‬ ‫שהם‬ ‫אחריו פ נ ה ל ה ס מ ך‬ ‫ל ה י ו ת הענין הזה נ כ ב ד‬ ‫א מ ר ה׳ ד ר י מ ו נ י וחיו‬ ‫ה׳‬ ‫שהוא המדע האלק׳‬ ‫( הוא יותר‬ ‫‪1 8‬‬ ‫מ ה ש נ א מ ר כמו ׳ מ כ ת ו ב א ך ד ע ו א ת ‪ .‬מענה ‪) M‬״‬ ‫‪8‬נ‬ ‫שישיגהו‬ ‫‪ • H om.

‬‬ ‫רא ‪H‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫— ‪ .‬בתחלה‪—.‬על‬ ‫‪2 6‬‬ ‫(‬ ‫זה‬ ‫ו ל ל א כהן‬ ‫*בלבד‬ ‫בדבר אחד‬ ‫‪)H K om.‬‬ ‫)‬ ‫‪32‬‬ ‫—‬ ‫— ‪.‬ל ח ז ק ט ע נ ו ת א ב ל י ש וכוי ‪P‬‬ ‫ף‬ ‫‪2‬‬ ‫‪26) M‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫) א ל ו האחרים‪—.‬ש ה ן ‪) P‬עובר‪— .‬‬ ‫‪)P om.‬‬ ‫ך ‪ K‬צרך ‪ P‬צורך‬ ‫( הם טובי‬ ‫מהם‬ ‫ש ה ם ל א עבדו אלהים‬ ‫— ‪ .‬א י ן ‪— « ) M P‬‬ ‫אחד‬ ‫‪25‬‬ ‫—‬ ‫‪H‬‬ ‫‪5 _ .‬בבוראו‬ ‫ף —‬ ‫‪ .‬אחרת‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪4 5‬‬ ‫לעבדו‬ ‫ראוי‬ ‫לאפיסת‬ ‫(‬ ‫)^‬ ‫‪J‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪9‬‬ ‫ף‬ ‫‪2‬‬ ‫— ה מ ת מ י ד י ם בעי׳‬ ‫באמרם‬ ‫אם‬ ‫‪4 6‬‬ ‫(‬ ‫‪) M om.‫‪46‬‬ ‫‪1‬‬ ‫באדם (‬ ‫לנגד‬ ‫שסברתו שהוא‬ ‫עיניו‬ ‫שיפנה‬ ‫פנה‬ ‫אחת (‬ ‫מחשבתו‬ ‫ויצייר‬ ‫‪7‬‬ ‫מוגשמות (‬ ‫משגת‬ ‫שאי‬ ‫נמצא‬ ‫הראות‬ ‫בגוף‬ ‫אור‬ ‫מזהיר‬ ‫מכל‬ ‫חזק‬ ‫והם‬ ‫‪1 1‬‬ ‫(‬ ‫( והס‬ ‫טבעו‬ ‫אור‬ ‫בטעותם‬ ‫וחסרונם‬ ‫מיחד‬ ‫הרהורים‬ ‫•ובנמאס‬ ‫אצלו‬ ‫לישראל‬ ‫ללא‬ ‫שהם‬ ‫‪9 7‬‬ ‫לנו‬ ‫להחזיק‬ ‫(‬ ‫בדבור‬ ‫סברתם‬ ‫‪2 9‬‬ ‫(‬ ‫שהם‬ ‫‪3 0‬‬ ‫טענה‬ ‫במי‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫(‬ ‫דבר‬ ‫אלהים‬ ‫כולם‬ ‫אלא‬ ‫שאינו‬ ‫דרך‬ ‫סברתם‬ ‫שאמרנו‬ ‫‪4 1‬‬ ‫מופנה‬ ‫ף׳‬ ‫ם‪—.‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫הרהורים‪—.‬‬ ‫זה‬ ‫מעולם‬ ‫אחת‬ ‫ה ש מ ש ש ה ו א אור יותר‬ ‫הראשונה‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫‪5‬‬ ‫סוברת‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫ראשונח‬ ‫בחפץ‬ ‫ביכולת‬ ‫‪2 8‬‬ ‫וכת‬ ‫אותה‬ ‫‪1 0‬‬ ‫שאינו‬ ‫חכמים‬ ‫שסברתו‬ ‫שהאומר‬ ‫חפץ‬ ‫(‬ ‫הכת‬ ‫צל‬ ‫הזאת‬ ‫*בשכלו‬ ‫אינה‬ ‫‪2 1‬‬ ‫אמת‬ ‫טענות‬ ‫ובאופני‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫יקבל‬ ‫‪1 5‬‬ ‫או ('‬ ‫(‬ ‫( בעבור‬ ‫והוא‬ ‫שקדם‬ ‫האויר אור‬ ‫כן‬ ‫אחר‬ ‫פאות‬ ‫גיממי‬ ‫שהכת‬ ‫( ד ע ת שהוא אור‬ ‫לזה קבול‬ ‫ואחר‬ ‫עובד (‬ ‫‪5‬‬ ‫ש ש ה ‪ .‬שהראיות‬ ‫‪1 4‬‬ ‫‪ H p‬על‬ ‫‪«)• M‬‬ ‫—‬ ‫‪1‬‬ ‫—‬ ‫‪M om.‬‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫‪4 3‬‬ ‫(‬ ‫על‬ ‫השגתם‬ ‫כמו‬ ‫‪25‬‬ ‫‪s‬‬ ‫—‬ ‫ש‬ ‫םעובדים‪-. ) p‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪4 8‬‬ ‫(‬ ‫‪.‬‬ ‫‪) a‬י* — ‪ .‬‬ ‫כשהם ‪) P‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪su‬‬ ‫)‪—!°‬‬ ‫‪.‬ב ה ו ׳ ‪11‬‬ ‫‪K‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫בחפץ‬ ‫— ‪.‬שאינם‪—.‬‬ ‫ה‬ ‫‪ .‬מהנשמות‪—.‬ואומר‪—.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כל‬ ‫ועל‬ ‫ובעל‬ ‫ידע‬ ‫על‬ ‫במיאום‬ ‫‪P‬‬ ‫עם‬ ‫שאינם‬ ‫תשובה‬ ‫ומואס‬ ‫המורגשים‬ ‫*ומואס‬ ‫גוף‬ ‫למעלה‬ ‫(‬ ‫( לזולתם‬ ‫ויהרהר‬ ‫בו‬ ‫וכאשר‬ ‫‪4 4‬‬ ‫הארץ‬ ‫החשך‬ ‫‪1 6‬‬ ‫('‬ ‫ב מ ח ש ב ת ו ע ל מנהגי אלהיו בדבר א ח ד א ב ל יעברו‬ ‫עובד‬ ‫אומר‬ ‫ולא‬ ‫(‬ ‫והאור‬ ‫‪2 2‬‬ ‫שאלהיו *ירד‬ ‫מחודש‬ ‫וכן‬ ‫מקרה נימוא‬ ‫שמושיו‪.‬ועל ‪M‬‬ ‫— ‪)M om.‬בשביל אותו ‪P‬‬ ‫‪u‬‬ ‫) ש כ ת ו ב‬ ‫‪4 7‬‬ ‫(‬ ‫מחודש‬ ‫הבורא ‪ .‬ב מ ע ל ‪)M‬שהזכרנו‪—.‬עבודות‬ ‫הנמצאים‬ ‫במה‬ ‫( היחידים כ ש נ ע ר י כ ם‬ ‫אלהי‬ ‫אין‬ ‫בעיניהם‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫על‬ ‫‪1 4‬‬ ‫אחר (‬ ‫‪6‬‬ ‫והוא‬ ‫ישיג‬ ‫כבר‬ ‫עובד‬ ‫‪4‬‬ ‫*לדבר‬ ‫מ ש ש‬ ‫שבה‬ ‫אותו‬ ‫דבקים‬ ‫עצמו ולא יתעסק‬ ‫על‬ ‫שהראות (‬ ‫המושג‬ ‫ההמון‬ ‫פחות (‬ ‫שספרגו‬ ‫בהדגש‬ ‫עובד‬ ‫‪8‬‬ ‫לגוף‬ ‫האור וראיה‬ ‫‪1 8‬‬ ‫והוא‬ ‫הגוף‬ ‫עובדים‬ ‫ימלט‬ ‫הנעבד‬ ‫‪9‬‬ ‫כמו‬ ‫והם ב מ ע ל ת‬ ‫לבו‬ ‫בל‬ ‫גוף‬ ‫עמה‬ ‫‪1 3‬‬ ‫כסברתו‬ ‫אפשר‬ ‫אלא‬ ‫אינה‬ ‫*שהוא‬ ‫ע ו ב ד גוף‬ ‫‪3‬‬ ‫ולא‬ ‫‪2‬‬ ‫בהיותו (‬ ‫גוף א ו ש י ה י ה‬ ‫‪H p K‬‬ ‫‪P‬‬ ‫ף* —‬ ‫‪j‬‬ ‫‪sa‬‬ ‫‪")M om.‬בבוראתו‬ ‫‪«) H‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‬ ‫‪48‬‬ ‫—‬ ‫‪30‬‬ .‬‬ ‫—‬ ‫חפץ‬ ‫צריך‬ ‫ף — ‪ .‬רב ויתעלה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4 5‬‬ ‫‪.‬האדם ‪ P‬ף‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫‪4 2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫שהוא‬ ‫בעלי‬ ‫‪)K‬עומדת‪—.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫לנו‬ ‫כתוב‬ ‫א ו ת ו וכן‬ ‫ף —‬ ‫‪ oder‬מ צ ט ר י ‪M‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מה‬ ‫‪M‬‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫וללא‬ ‫הדבור‬ ‫‪) K‬י —‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫*שבא‬ ‫‪M H‬‬ ‫סברתן ‪P‬‬ ‫זה‬ ‫ואין‬ ‫יש‬ ‫חכמת‬ ‫‪8‬‬ ‫ף‪-‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ואלה שזכרנו‬ ‫במשא‬ ‫מורה‬ ‫אמת‬ ‫אלו אבל‬ ‫מחודימ‬ ‫‪ o‬כל ‪H‬‬ ‫שהוא‬ ‫(‪.‬‬ ‫— ‪.‬י ע ל ו ‪) K‬שאין‪— .‬ובאפגי ‪) P‬‬ ‫‪3 8‬‬ ‫‪) H P‬‬ ‫אמת‬ ‫ויעלה‬ ‫במיאוס‬ ‫לא‬ ‫‪4 0‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫( ימיש‬ ‫ובמתן ובאהוב‬ ‫אמר‬ ‫תורה‬ ‫)דודי‬ ‫מאמינים בו‬ ‫והם‬ ‫‪2 4‬‬ ‫באמת‬ ‫רבים‬ ‫ב ׳ ט׳יו‬ ‫דרך‬ ‫‪1 0‬‬ ‫( אצלו‬ ‫ה כ ת ו ב •וימים‬ ‫אמת‬ ‫לטעון עם האנשים‬ ‫מוצאים‬ ‫בספר‬ ‫(‬ ‫שכחו‬ ‫מחודש‬ ‫ג׳(‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ואין‬ ‫*המתדמים‬ ‫בתכלית‬ ‫הסכלות‬ ‫‪3 3‬‬ ‫הנקרא‬ ‫מנצורי (‬ ‫‪3 8‬‬ ‫(‬ ‫ולא‬ ‫בשכלם‬ ‫‪3 9‬‬ ‫(‬ ‫גוף‬ ‫‪4 2‬‬ ‫רוחאני‬ ‫‪3 6‬‬ ‫באמרו‬ ‫אומרים ש א ל ו ה‬ ‫זה ל א‬ ‫עבד‬ ‫יכול‬ ‫ולא‬ ‫במונח‬ ‫הבורא ו ל א בידיעתו‬ ‫(‬ ‫‪20‬‬ ‫( ואני אומר‬ ‫דבר‬ ‫בחיות‬ ‫בעבודת‬ ‫שאינם‬ ‫דבר‬ ‫( שהם‬ ‫והאומר‬ ‫כוונתם‬ ‫הדברים‬ ‫‪3 7‬‬ ‫נפימם‬ ‫ב א מ ר ם חי‬ ‫( תהיה‬ ‫כל‬ ‫‪3 2‬‬ ‫(‬ ‫אבל הם‬ ‫חכמת‬ ‫נאמר‬ ‫הדבור‬ ‫להם‬ ‫‪M‬‬ ‫‪.

‬‬ ‫‪4 3‬‬ ‫הלישות‬ ‫‪4 4‬‬ ‫ו ה ח ל ו ש ( • ל א י ע ש ה דבר ו מ ד ר ך ש ה ו א כ ל י ה נ ח י ש ל נ ו ( פ ו ע ל‬ ‫‪4 5‬‬ ‫וכלי‬ ‫ה ח פ ץ ל ב ר ו א בו‬ ‫‪4 7‬‬ ‫‪4 6‬‬ ‫אומנתו וכשיהיה ל נ ו ( א ו מ ן ( וכלי אומנתו נ צ ט ר ך לחמר * י פ ע ל ב ו (‬ ‫‪48‬‬ ‫יבהמצא (‬ ‫ובהיות‬ ‫ה פ ו ע ל ו ה כ ל י ו ה ח מ ר ע ל כ ל פ נ י ם י צ ט ר ך ל מ ק ו ם י ה י ה בו ה פ ע ל‬ ‫כ ל זה מצוי ל א יתכן בלי זמן ובהיות כ ל א ל ה‬ ‫מצויים ( י הנה העולם‬ ‫‪49‬‬ ‫נ א מ ד ‪ ot om.« ) H P om.‬‬ ‫‪) P‬‬ ‫‪. — 36) p d‬ואין ‪)H‬בעצמותו‪—.‬‬ ‫— ‪ H om. .‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ראיה‬ ‫‪4 0‬‬ ‫א ה ד ת כימיהיה ( הבורא צריך לברוא ז ה (‬ ‫‪4 1‬‬ ‫‪ 25‬ה ע ו ל ם ה י א נ ע ז ר בו ו ה ו א לו כ מ ו ( כ ל י ו מ ד ר ך ה ע ז ר‬ ‫‪42‬‬ ‫יחייבהו ( ]יחייבוהו‪[1.‬‬ ‫ם ב ר ת כ ם ‪ ) M‬ה ח פ ץ ב מ ק ו םהנבראים‪—.‬‬ ‫ב רהעולם‪—. — » ) H P‬בראנו ‪1‬ג)י• — ‪ .‬‬ ‫‪.. — -‬עצמו ב ח ד ו ש ‪)M‬הבורא‪—.‬‬ ‫‪jM K‬פועל‪—. -‬ו ה מ צ א ‪ ) P‬פ ו ע ל י והומר ב ו נמצא‪— . 6‬נ —‬ ‫_‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪) P om.‬נמנע‪—.‬כ ש י מ א פ ה ו ‪)K‬שחכם‪—. H‬והוא‪— .‬ף* — ‪p K om. — • j p om.‬ה ד מ ו ת ‪) P‬ראו‪— .‬‬ ‫*להם‬ ‫נאמר להם‬ ‫א י ך ב ר א ד ב ר ש א י נ ו ח פ ץ בו ו א י ך ב ר א ד ב ר ש ה ו א מ ו א ס וזה פ ו ע ל ה כ ס י ל ו ת‬ ‫‪!0‬‬ ‫ולא‬ ‫י מ ל ט ש י ב ר א א ו ת ה המאיסה בחפץ או במיאום אם ברא המיאוס ב ח פ ץ‬ ‫חפץ‬ ‫ה י ה ב ע ת י צ י ר ת ו ל ב ר א ו ל א מ ו א ס ו א ם ב ר א א ו ת ה ב מ י א ו ס כ ב ר חזרנו‬ ‫‪1 1‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫שהחכם (‬ ‫ל ע ק ר ( ה ר א ש ו ן והוא‬ ‫‪1 3‬‬ ‫לא‬ ‫‪15‬‬ ‫זה כן אז ל א‬ ‫ימימאסהי (‬ ‫ל א י ב ר א ‪.‬כשהיה!(‪11‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪) P‬רעה‪.‬‬ ‫‪ K‬ף — ‪) P om.‬‬ ‫! ‪6) M .‬‬ ‫‪)K‬הטהורות‪-. .‬או ‪. — ) M‬בלי ס פ ק ‪)M‬יצטרך‪—..‬‬ ‫‪)K‬בחמורות‪—.‬א״כ ‪ 11‬ף — ‪. — > 11 ad.‬ל ה ן ‪) K‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪26‬‬ ‫)לא‪_ .‬והחלש‪-.‬‬ ‫‪P‬‬ ‫)« ‪ .‬לו ‪ M E om.‬בבריאותיו ‪) P‬י• — ‪ . .‫‪47‬‬ ‫המחודש‬ ‫החפץ‬ ‫‪3‬‬ ‫בבריאותו (‬ ‫לאחר‬ ‫אם‬ ‫‪4‬‬ ‫החפץ‬ ‫נאמר‬ ‫‪5‬‬ ‫הצטרך (‬ ‫ל ח פ ץ אחר נ״כ (‬ ‫‪6‬‬ ‫למה ל א ברא‬ ‫‪8‬‬ ‫והחפץ ההוא‬ ‫שהוא ברא החפץ *בלא‬ ‫‪7‬‬ ‫הנבראים ( וחוץ מזה' ש י ת ח י י ב‬ ‫במקום ה ח פ ץ‬ ‫להיות הבורא בורא מ ה ש א י נ ו ח פ ץ וזה‪ .‬‬ ‫‪)P. .‬דבר ימאינו‬ ‫סברתכם (‬ ‫אם‬ ‫לחפץ אהד‬ ‫ו י ש ת ל ש ל הדבר ע ד לאין ת כ ל י ת ואם יאמרו‬ ‫הפץ (‬ ‫‪5‬‬ ‫לחפץ אחר‬ ‫יאמרו‬ ‫הן‬ ‫‪1‬‬ ‫להם (‬ ‫‪2‬‬ ‫יצטרך (‬ ‫אם‬ ‫ש ה ו א בורא כ ל ה ד ב ר י ם א ו ' ל א‬ ‫ונאמר‬ ‫נסתר‬ ‫‪9‬‬ ‫הן (‬ ‫יאמרו‬ ‫להם‪.‬לו‪.‬‬ ‫‪) P‬‬ ‫‪ p‬ף — ‪)M om.‬‬ ‫) — ‪ . — " ) H P‬לעקרי‬ ‫‪.‬‬ ‫נ‬ ‫‪6‬‬ ‫ד‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ד‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪S1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪if‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫‪3 8‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪4 7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4 4‬‬ ‫‪4 5‬‬ ‫‪4 8‬‬ .‬‬ ‫׳* —‪.‬ף‪.‬דבר‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ב ר א ( ה ו * כ ל הדברים‬ ‫יהיה (‬ ‫‪1 2‬‬ ‫ואם יאמרו‬ ‫א ז ( א פ ש ר שייברא ז ו ל ת ו ה מ א ו ס ו א ם י ה י ה‬ ‫ה ב ו ר א ק ד מ ו ן ו ל א יבול והם בורחים מ ל ו מ ר‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫שהחפץ‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ק ד מ ו ן י מ ל א י ח י י ב ו ה ו ( ק ד מ ו ת ה ב ו ר א ( והם נ ו פ ל י ם ב מ ה מ ו ר ו ת ( ר ע ו ת ( י ו ת ר‬ ‫מן‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫המהמורות (‬ ‫‪2 3‬‬ ‫*בעצמו‬ ‫‪2 4‬‬ ‫החדוש (‬ ‫ימחפץ ( אחר‬ ‫שיהיה הוא הוא והוא הוא מכל‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫החפץ‬ ‫‪2 7‬‬ ‫הצדדים ובטל‬ ‫עצם ואם (‬ ‫ואם כן הוא‬ ‫מצוי בדבר‬ ‫‪3 4‬‬ ‫עצם (‬ ‫החפץ‬ ‫‪3 6‬‬ ‫ל נ ו ע צ ם ומקרה‬ ‫החפץ ובטל‬ ‫‪3 0‬‬ ‫א ח ר ( ז ו ל ת ו ל א י ה י ה כי א ם‬ ‫‪3 3‬‬ ‫אי‬ ‫או עומד‬ ‫אפימר‬ ‫‪3 7‬‬ ‫ה ע ו ל ם ( נ ב ר א כבר‬ ‫נמצא (‬ ‫‪3 5‬‬ ‫לו (‬ ‫‪3 2‬‬ ‫בעצמו (‬ ‫בלא‬ ‫ומה הדבר‬ ‫‪3 8‬‬ ‫ברא‬ ‫חדושו‬ ‫ק ד מ ו ת ( הבורא יתברך ו ב ט ל היותו בורא ואם‬ ‫‪3 1‬‬ ‫דבר‬ ‫וכשיהיה‬ ‫‪+‬‬ ‫א ח ר ת כ ש י ה י ה ה ח פ ץ ב ל א ( מ ו נ ח ( א י ך יי‪-‬מכילו ש י ה י ה ש ל א‬ ‫ואם ( ראוי ( חדושו בטל‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫שלא ( חפץ‬ ‫‪2 6‬‬ ‫ראיה‬ ‫ימלט‬ ‫‪2 2‬‬ ‫ש ה ם ( בורחים מ ה ם ו ה י א ח ד ו ש ב ב ו ר א ( ש כ ב ר ה כ נ י ס ו‬ ‫הבורא יותר ואם הוא מצוי בדבר הוא מקרה ב ע צ ם ו ד י נ ו (‬ ‫מקרה‬ ‫אשר‬ ‫כדין מ ה‬ ‫ימקדם‪.‬א ח ר‬ ‫‪ P‬ה נ ב י א י ם ‪.‬ה צ ט ר ך ‪ K‬ף — ‪ .‬י ד‬ ‫‪) H M K‬‬ ‫‪)K‬יחייבו‪—. — °) P‬ל ה ם ‪ .

‬החיות‪— .‬‬ ‫מלתחי ‪.‬‬ ‫ל א בחיים‬ ‫‪ .‫‪48‬‬ ‫כ ב ר ומה‬ ‫נמצא‬ ‫המיוחד‬ ‫הדבר‬ ‫ברא‬ ‫אשר‬ ‫ועוד‬ ‫הבורא‬ ‫בחפץ‬ ‫נבאר‬ ‫במקום ־‬ ‫וזולתו‬ ‫לו‪.‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫מחובר‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫מתנשם‬ ‫( במדד! ה ז א ת‬ ‫ו ל א ז ו ל ת ה ‪ -‬ל א א ח ת מן ה מ ר ו ת ה ש ת י ם‬ ‫האבן‬ ‫‪M‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫אין‬ ‫לעולם‬ ‫לא‬ ‫כזב‬ ‫ואמרם (‬ ‫יחייב‬ ‫מזה‬ ‫חי (‬ ‫‪2 4‬‬ ‫אמת‬ ‫אמרנו‬ ‫חמדות‬ ‫לברוח (‬ ‫לו‬ ‫גוף‬ ‫ולא‬ ‫בשאר‬ ‫הגופים‬ ‫אם‬ ‫א נ ח נ ו כמו כן‬ ‫א ם יהיה‬ ‫להם‬ ‫כמו‬ ‫מ ת נ ש ם ומרגיימ‬ ‫‪1 3‬‬ ‫אם‬ ‫כן‬ ‫יאמרו‬ ‫אין (‬ ‫יאמרו‬ ‫י פ ע ל ד ב ר ו ע ל זה‬ ‫לא‬ ‫*וכל‬ ‫יאמרו‬ ‫גם‬ ‫לא‬ ‫הי‬ ‫יודע‬ ‫חמדות‬ ‫נשכיל‬ ‫תאמרו‬ ‫זה‬ ‫אחד‬ ‫חי*(‬ ‫ובטלו‬ ‫באמרכם‬ ‫נאמר‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫שהחי‬ ‫ו ל א *יוכלו‬ ‫ר א י ה‬ ‫לו‬ ‫טעם (‬ ‫א ל א חי‬ ‫גוף‬ ‫‪.‬ג ף‪— .‬‬ ‫‪viii v.‬ה ו א ‪ P‬ש ה ו א ‪— 33j M‬‬ ‫‪ .‬אינה ח כ מ ה ‪K‬‬ ‫לא‬ ‫— ‪ .‬באמרם‬ ‫נאמר• ל ה ם‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪) M‬העולם• ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ss‬‬ ‫‪.‬כן ‪P‬‬ ‫ת )״‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬ג‬ ‫—‬ ‫— ״ מ ו ב ן ‪1‬ג‬ ‫‪25‬‬ .‬ש א י נ ה מ ק ב ל ת א ח ת מ ש ת י ה מ ר ו ת וכן * א ם נ א מ ר‬ ‫ההיא‬ ‫‪19‬‬ ‫*אבל‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ש ל א ימצאו (‬ ‫ימלט‬ ‫יאמרו‬ ‫‪2 8‬‬ ‫החיים‬ ‫‪3 5‬‬ ‫להיות‬ ‫==‬ ‫אין‬ ‫ומרגיש (‬ ‫הגשמות‬ ‫‪1 7‬‬ ‫וכל‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪«) H ad.‬‬ ‫יתחייב‬ ‫ל ת כ ל י ת זאת פועל א ל א חי‬ ‫‪8‬‬ ‫—‬ ‫‪3 9‬‬ ‫‪3 6‬‬ ‫(‬ ‫( ל ק ב ל המדד‪. M‬‬ ‫•'‬ ‫הזאו‪( /‬‬ ‫מ מ ר ד ( ] א מ ר ר ‪ [1..‬‬ ‫‪3°‬‬ ‫ח י ‪ P‬א ל ת ח י ‪) 11‬י•‬ ‫‪ K ad.‬‬ ‫‪S‬‬ ‫( ‪ .‬‬ ‫) ר ׳ ׳ ל ‪ . — «) K‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ד ‪1 .‬ו י ש י ג ‪j P‬מי‪— .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מאמר לבטל סברת האומרים חי בלי חיות ( יכול בלי יכולת יודע‬ ‫בלי מדע וכיוצא בו‪.‬ל ה י ו ת ‪11‬‬ ‫‪.‬‬ ‫— ‪ .‬ל ח י ‪arab. -‬‬ ‫‪) H om.‬ל א ב ה י ו ת ‪ 11‬ב ל ת י ה י ו ת ‪) P‬‬ ‫ל א י פ ע ל ד ב ר ועין א מ ר נ ו ח י‬ ‫‪1‬‬ ‫ף‬ ‫הנפש‬ ‫‪3 8‬‬ ‫‪!5‬‬ ‫( *ר״ל אלצפתי׳ין ( * ב ל ש ו ן‬ ‫שהיא‬ ‫החכמה‬ ‫‪«) H P K om. -‬ל א ב ה י ו ת ‪) H K‬החי‪— .‬״‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪ ..‬ז א ת ‪)H P K‬לפרוכי?—‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫שאינה‬ ‫— •כמו כ ן ל א נ ש כ י ל‬ ‫‪K om.s‬‬ ‫— ‪ .‬שאינה מוכנת‬ ‫—‬ ‫‪20‬‬ ‫המונח‬ ‫המונח (‬ ‫ף — ‪ .‬מ ו ר כ ב ‪ H‬ף! — ‪ ) H om.‬ש ל א ‪ )M‬ואומרים‪—.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫דע (‬ ‫שברחו‬ ‫יכול‬ ‫שהמדברים‬ ‫מדבר‬ ‫שיממים‬ ‫מכל‬ ‫וכל‬ ‫לא‬ ‫דאינו‬ ‫‪7‬‬ ‫לא (‬ ‫זאת‬ ‫אתם‬ ‫מחודש‬ ‫‪1 2‬‬ ‫מורכבו (‬ ‫(‬ ‫לו‬ ‫(‬ ‫טענתם‬ ‫היא‬ ‫ולמה‬ ‫להם‬ ‫נאמר‬ ‫לנגדו‬ ‫רצונינו‬ ‫בחיים‬ ‫אמת‬ ‫אמרם‬ ‫חיות‬ ‫*מרה‬ ‫היא‬ ‫‪2 7‬‬ ‫ערב‬ ‫‪3 0‬‬ ‫(‬ ‫בחיות‬ ‫אבל‬ ‫מן‬ ‫(‬ ‫אחרת‬ ‫ואמרם *אין‬ ‫לא‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫חיות (‬ ‫‪ nr‬ל ס ל ק‬ ‫לא‬ ‫חי‬ ‫ממנו‬ ‫לקבל‬ ‫‪2 3‬‬ ‫שנאמר‬ ‫‪3 1‬‬ ‫על דרך‬ ‫(‬ ‫כזב‬ ‫שאם‬ ‫משל‬ ‫הפכה‬ ‫לא‬ ‫לו‬ ‫ואם‬ ‫‪4 0‬‬ ‫וכן (‬ ‫באמתו‬ ‫ף — ‪M om.‬׳ — ‪ .‬מ ק ב ל ה ח י ו ת כמו‬ ‫חי‬ ‫‪)K‬ימצא‪—. K om. — " ) 1-1‬א ו מ ר ‪) P‬‬ ‫‪ K‬ב א ‪) H‬״•‬ ‫‪29‬‬ ‫— ‪ .‬י‬ ‫—‬ ‫‪1 8‬‬ ‫(‬ ‫ולא‬ ‫מהיות‬ ‫מאמרם‬ ‫ע ק ר או‬ ‫שיהיה‬ ‫יהיה‬ ‫איך‬ ‫שלא‬ ‫‪2 5‬‬ ‫(‬ ‫בורא‬ ‫יקבל‬ ‫אץ‬ ‫‪2 6‬‬ ‫יקבל‬ ‫לא‬ ‫‪2 9‬‬ ‫שהוא‬ ‫‪3 3‬‬ ‫(‬ ‫‪3 2‬‬ ‫מלת‬ ‫( ‪ .‬‬ ‫בחיים‬ ‫בשבילה‬ ‫‪3 7‬‬ ‫ק ב ‪1‬נ‬ ‫האלו‬ ‫רצוננו‬ ‫( *אחר שאינו מקבל המיתה נאמר‬ ‫נאמר‬ ‫שהגוף‬ ‫המות נאמר להם כ ש ל א‬ ‫עליה שאין לה שנים ל א יתחייב ( ל ה י ו ת ה‬ ‫ה‪— .‬‬ ‫— ‪ om.‬א ם ‪) M‬י*‬ ‫היא‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪) P om.‬י ה י י ב ו ה ‪ .‬‬ ‫וזאת‬ ‫״‬ ‫) — ‪ .‬שהמת‬ ‫ה ג ש מ ו ת ה מ י ו ח ד ת לו ו ל א יוכלו ל פ ר ו ט‬ ‫פירכא‬ ‫הי‬ ‫מה‬ ‫שהם‬ ‫בעצם‬ ‫‪6‬‬ ‫האומרים (‬ ‫להם‬ ‫יותר‬ ‫מה‬ ‫רע‬ ‫ויושג (‬ ‫‪9‬‬ ‫מן‬ ‫נאמר‬ ‫‪1 4‬‬ ‫וזאת‬ ‫‪8‬‬ ‫פועל‬ ‫אחר‬ ‫פועל‬ ‫אלא (‬ ‫נבדלים‬ ‫המיוחדים‬ ‫אבל‬ ‫<מנאמר‬ ‫בחיים‬ ‫מחודש‬ ‫‪1 1‬‬ ‫מספר‬ ‫ו ת ח ל ת מה‬ ‫לתכלית‬ ‫במה‬ ‫בדבר (‬ ‫בזה‬ ‫‪5‬‬ ‫יטפופד‬ ‫לתכלית *זאת‬ ‫אמרנו חי‬ ‫מחובר‬ ‫אירע‬ ‫‪3‬‬ ‫ונפלו‬ ‫אותו‬ ‫להם‬ ‫כפי‬ ‫שאירע‬ ‫בחפץ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫~‬ ‫‪. .‬ס כ ל ה ‪ K‬א מ ד ו ‪ P‬א מ ר י ן ‪ 0‬א מ ת ‪1‬ג ‪) H : hingegen‬‬ ‫(‪11‬‬ ‫טענתם‬ ‫‪S‬‬ ‫‪j‬‬ ‫ג‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-'°) M om. . .‬‬ ‫שהמת‬ ‫—‬ ‫ף‬ ‫‪4 1‬‬ ‫על‬ ‫(‬ ‫ענין‬ ‫שיתכן‬ ‫‪M P om.‬‬ ‫‪3 4‬‬ ‫(‬ ‫יתחייב‬ ‫לא‬ ‫‪2‬‬ ‫— ‪H om.‬ו ג ף — ‪ -‬ה א ו מ ר ‪.‬ואם‬ ‫רצונכם‬ ‫להם‬ ‫אומרים‬ ‫מצד‬ ‫לפי‪. L.‬‬ ‫משולשת‬ ‫‪ ) H P‬י — ‪ .

H‬ש פ ת חיותו ‪ausgefallen. H ad‬ה ד ב ררבה‪—. -‬דד׳‪— . -‬ה ב ו ר א ‪— ) M om.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫והואיל‬ ‫המאכל שמא‬ ‫והצריכו (‬ ‫‪2 7‬‬ ‫יצריכהו א ל ה מ ש ג ל ואז יהיה * ב ד ב ר ד ב ה ( גדולה א ב ל ק צ ר דבריו ב ת א ו ת‬ ‫‪20‬‬ ‫המשיל‬ ‫ה מ א כ ל ובו‬ ‫לשאר‬ ‫‪2 8‬‬ ‫למקום (‬ ‫ש ה ם מוצרכים‬ ‫ה ת א ו ו ת ו א ם יאמרו‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ואודכ (‬ ‫‪3 0‬‬ ‫מודים ל כ ם (‬ ‫‪32‬‬ ‫ב ה ם חיות * ה ם חיים והם מתאווים נ ז ו נ י ם (‬ ‫מצטרך לפי ‪ . Audi‬ש ה ם פצוי ‪ H‬שמצטרפים ‪ M‬מצטרפים‬ ‫‪. Es ist ein Wort vor‬שהיותו ‪) H P‬‬ ‫‪ zu lesen. .‬מצטרפים ‪ .‬ק ו נ ה ( מעצמים *קדמונים ה ח כ מ ה ( והחיות ו א ו ת ם הדברים י ו ת ר ( ראוים‬ ‫‪1 4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ב ש ל מ ו ת ממנו א ו ש י ה י ו ( ה ט ח ת עומדות ב ז ו ל ת ם *יהיו א ז מקרים ל ע צ מ י ם (‬ ‫שהקנו‬ ‫‪1 5‬‬ ‫א ו ת ו ( המדות האלו ת מ צ א שהדרכים שנאחזו בהם האנשים האלו‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 10‬ל ד ר ו ש ולחקור ה ס ד ר כ י ם ( מ ש ו ב ש י ם ומעורבים מדרכי ה ט ע נ ו ת ו ה ה ט ע א ו ת (‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ו ח כ מ ת הדבור וזה ל ס י ש א י נ ם מ ש כ י ל י ם ד ר ך ה ה ג י ו ן ( ו ש מ ו ש‬ ‫סיססטאניר‪( .‬והנה‪—. -‬זאת‪ . — 1 1‬נאמר ‪ .‬‬ ‫— ‪.‬ההתנשס ו ה ה מ ש פתאוים וניזונים ‪lesen:‬‬ ‫>‪ in dor Bedeutung eiuge8tehe1‬שחיותו ‪.‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ה מ ו פ ת ה א ם ת י ש ה נ ס ו ג אחור מ ד ר ך זה הוא נ כ ל ם * ו ה ו א י נ ע ( ל ב ט ל ה כמו‬ ‫ש ז כ ר א ב ו י ע ק ב בספרו‬ ‫המכונה‬ ‫ש ז כ ר ש א י נ ו צריך‬ ‫אלמנצורי ב ע ת‬ ‫‪2 1‬‬ ‫וכן‬ ‫‪2 2‬‬ ‫א מ ר א ל ו היה צריך היה מ ת א ו ה *ואילו היה מ ת א ו ה ( היה ב ו ר א ( ה מ א כ ל‬ ‫‪ 15‬קודם ל ז ה‬ ‫מאין‬ ‫ת ע ת ו ע י ם שאין' ל ה ת ב ו נ ן‬ ‫ת כ ל י ת ו כ ל כיוצא בזה מדברי‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ב ה ם הואיל‬ ‫‪24‬‬ ‫ו ל א ( ה ש י ג ה ד ע ת ו יותר מזה ו ל א ז כ ר ( ש י ש ב ע ו ל ם כמה‬ ‫‪25‬‬ ‫דברים ש ה ם מ צ ט ר כ י ם ( ל ז ו ל ת ם‬ ‫והמקום ל נ ו ף ר י ל‬ ‫ואינם מ ת א ו י ם כמו הגוף‬ ‫נופי האבנים. auders Bran a. — ) 11 .‬בעצמם)‪— 6) M om.‬יהיה זה מקרה לעצמם ‪.‬א ש א ל ‪om.‬‬ ‫‪) 11‬י• ‪.‬‬ ‫‪) H‬י — ‪ M om. s.. o. . — 6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ל — ‪.‬‬ ‫‪ M on.‫‪49‬‬ ‫‪1‬‬ ‫להיות (‬ ‫התבניות‬ ‫מרובעת ולא ש א ר‬ ‫שהיא‬ ‫‪8‬‬ ‫ש א י נ ה ( אדומה ל א יתחייב להיות‬ ‫נאמר‬ ‫אין ל ה ת כ נ י ת‬ ‫שחורה‬ ‫וכן‬ ‫‪2‬‬ ‫אם (‬ ‫‪4‬‬ ‫ל ב נ ה ( ו ל א <מאר‬ ‫או‬ ‫*ולא טבע‬ ‫הגוונים שאין ל ה ש ו ם גוון והבורא ית׳ אינו מ ק ב ל ט ב ע ה מ ו ת‬ ‫‪6‬‬ ‫החיות (‪. oder es ist vielleicht‬‬ ‫‪ st.‬‬ ‫‪) H‬י״ — ‪.‬הייתי‬ ‫‪35‬‬ ‫‪)H‬היית‪—.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ H P a‬ף — ‪.‬סופטניאה ‪ . — *) M om.‬לא ‪) H P‬י* ‪ .‬‬ ‫ראיה א ח ר ת ל א ימלטו א ל ו חמדות ש ם ב ר ת ם ש ה ם ל א במונח שיהיו‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫עומדות‬ ‫‪7‬‬ ‫בעצמם א ו (‬ ‫‪8‬‬ ‫בזולתם א ם (‬ ‫‪10‬‬ ‫יהיו ע ו מ ד ו ת (‬ ‫‪9‬‬ ‫בעצמם‬ ‫הנה (‬ ‫‪1 1‬‬ ‫הוא‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪ . a.‬ולסלק ‪ K‬ו ב ס ל ק ‪c)M P‬לי‪—.‬‬ ‫•בתשובת ‪11‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪ 2‬נ‬ ‫‪N‬‬ ‫נ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪J8‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪38‬‬ .‬י־‬ ‫‪ ) P om. — ) P om. ו ז ו ל ת ם‬ ‫ה צ ר י ך למקום‪. — ") M‬הפקר ‪ ) H ad. — ) K‬ש ה ם ‪ ) K ad.‬‬ ‫— ‪1 p om.‬הדםיונים החכמים ‪ ) M‬״ — ‪)M om.‬ד ב ר י ם ‪.‬ויגע ‪ ) H P‬״ ‪. .— ?8) H P‬‬ ‫— ‪ lasst sich erki&ren. .‬א ו ‪ . 147.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬ל —‬ ‫‪.‬‬ ‫— ‪.‬ז ף״ ‪.‬עומדים ‪)K‬או‪—.‬שאינו‬ ‫א י נ ם גופים חיים ו א ל ו‬ ‫‪3 1‬‬ ‫היו חיים היו מתאווים נ א מ ר ( ל ה ם אנו‬ ‫ש ה י א החיות ש א י נ ו‬ ‫ש א ל ו הגופים‬ ‫לדברים אחרים‬ ‫שאמרתם‬ ‫שהגופים‬ ‫שיש‬ ‫וכשיהיו ע ל ו ל י ם ב ע ל ה ה ז א ת‬ ‫‪3 3‬‬ ‫מתאוה‬ ‫‪34‬‬ ‫שחיותו (‬ ‫ל נ ג ד ך חיות‬ ‫‪3 6‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫‪ 26‬ה ה ת נ ש ם וההרגש *ולולי זה ל א ה י י ת ( מ כ נ ה ל ו ( החיות ב ס ל ק ( הצורך‬ ‫ממנו ועדיין י ת ב א ר •זה כ פ י‬ ‫‪3 8‬‬ ‫ויתן ל י ד י ו ת ( ש כ ל טי‬ ‫ה ש ג ת נ ו בע״ה ומאתו א ש א ל העזר‬ ‫‪3 7‬‬ ‫שיעזרני (‬ ‫ש ב ט ח עליו ל א נ כ ל ם ואחר ש ב א נ ו א ל המקום‬ ‫‪3 9‬‬ ‫הזה טן הביאור ו ה ט ע נ ו ת ש ע ל י ה ם נ א מ ר א נ ח נ ו (‬ ‫‪4 0‬‬ ‫ב ת ש ו ב ו ת ( מה שישיג‬ ‫דעתנו‪.‬כ ן‬ ‫ף‬ ‫‪ j vieiieitht zu‬״ — ‪p om.‬טתאויפ )י׳ — ‪ . — ) M‬שהיו‬ ‫‪ .‬שתהיה ‪) H P K‬י‬ ‫‪d‬‬ ‫‪. — » ) P a w‬דבר ‪ P‬ף* —‪.«) M‬אותם ‪H P‬‬ ‫‪. -‬הגיון ‪ ) H P‬י — ‪.

-—.‬ולא נמנע מ כ ל צ ד ( ‪ .‬‬ ‫שיאה‪:‬‬ ‫הדברים‬ ‫לעמוד‬ ‫האדם‬ ‫‪1‬‬ ‫אותם‬ ‫י ש לו לחקור‬ ‫עליהם מן‬ ‫שהם‬ ‫העלה היסודית‬ ‫והעלה הצוריית ו ה ע ל ה ה פ ו ע ל ת‬ ‫‪2‬‬ ‫היסודית (‬ ‫ל ח ו ת ם כמו ה כ ס ף‬ ‫לחתום‬ ‫בי‬ ‫*שום‬ ‫דבר (‬ ‫‪7‬‬ ‫אלא (‬ ‫התנינו‬ ‫בעת‬ ‫מהן (‬ ‫שהוא‬ ‫השיג‬ ‫כל‬ ‫עלת‬ ‫‪1 0‬‬ ‫היציקה (‬ ‫הנמצאים‬ ‫דבר‬ ‫באלו‬ ‫הדבר (‬ ‫אין‬ ‫מעלותם‬ ‫העלות‬ ‫שהוא‬ ‫ה ע ל ו ת ומי‬ ‫ההוא‬ ‫ומה‬ ‫‪9‬‬ ‫דרך‬ ‫הטבעיות‬ ‫התכלית והעלה ‪5‬‬ ‫והתכלית‬ ‫‪6‬‬ ‫ידיעת‬ ‫עליהם‪.‬ו ל א באיזה מקום‬ ‫ד ב ק י ם ב נ ב ר א י ם ש י ש ל ה ם ‪20‬‬ ‫כל‪.‬לא‬ ‫שהראיה‬ ‫יביטו‬ ‫ו מ ע ש ה ידיו‬ ‫למציאותו‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫פעולותיו נבאר הדוש הדברים ו ה צ ט ר כ ם ל מ ח ד ש ו נ ה ב ר ( אליו מ ה‬ ‫הוא‬ ‫מצד‬ ‫ש י א ו ת לו‪.‬־‪H‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ H‬ף~• —‬ ‫‪om.‬ה ד ב ר ‪• M‬‬ ‫אעלה‪—.‬ואת‪.‬ף —‬ ‫‪.‬א ו ת ו מי ש ל א י ד ע ו ו ב מ ה ( ה ו א ק ר ו ב ל ע ו ב ד י ו‬ ‫לידיעתו‬ ‫והתחבול‬ ‫פועלו‬ ‫מציאות‬ ‫היא מ צ ד‬ ‫בהכרח כמו‬ ‫) י ש ע י ה מ׳ כיו(‪ .‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪J 6‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪ .) H‬ג ‪5‬‬ ‫‪.‬ב י ד י ע ה •‪ K‬מ י ד י ע ת ‪.‬עצם‬ ‫‪3 0‬‬ .‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫)‬ ‫‪i‬‬ ‫פ ׳ מ ל ש ו ןאס‪ ad.‬י ת ב ר ך אינו‬ ‫ו ל א א?ך הוא * ו ל א ב ש ב י ל ‪ . .‬דרך ‪ .‬הבאות‬ ‫עיניכם‬ ‫יתברך והשביל‬ ‫על‬ ‫ה מ פ ע ל יורה‬ ‫ו ר א ו מי ב ר א א ל ה‬ ‫ה׳‪..‬א ל א א ם הוא וזאת‪ ..‬‬ ‫אמר‬ ‫בל‬ ‫המחבר‪.‬מ ז ה החיבור‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ימלטו (‬ ‫וביארנו‬ ‫מעצם‬ ‫שאין‬ ‫ומקרה כמו‬ ‫לעצם‬ ‫‪2 7‬‬ ‫( ספוק‬ ‫— ־‪.‬אין‬ ‫‪2 0‬‬ ‫הדבר (‬ ‫אמות‬ ‫ש י ד ע ‪ .‬היא‬ ‫החקירה‬ ‫על‬ ‫ל ש א ו ל ‪.‬ה ס כ ל ו ת ו ש ם א ו ת ם מ י ט ב ה נ ב ר א י ם ו ה ם‬ ‫שהסיר השם‬ ‫‪1 8‬‬ ‫מ ש א ר ברואיו א ב ל ל ה כ נ ס א ל ת ו ך ה י ם ה ג ד ו ל ( הזה אין ש ב י ל ‪ .‬הוא ע ל ת‬ ‫פעולות‪.‬‬ ‫— ‪) H K om.‬יוכל ל ש ו ט ב ש פ ת ו ה נ ב י א י ם והחכמים ה מ פ ו ל פ ל י ם (‬ ‫ואין‬ ‫‪1 2‬‬ ‫מ ל ב ם ם נ ו ר ( ] ס ג ו ר ‪ [1.‬ו ה ת ב א ר זה נ ח ב ר ‪P‬‬ ‫— ‪ .‬ה ח ק י ר ה ‪ -‬ל כ ל‬ ‫‪4‬‬ ‫עלה (‬ ‫הדרכים‬ ‫שהם‬ ‫ולהשיג‬ ‫ואין (‬ ‫וכשיתקיים‬ ‫ראוי‬ ‫שבקש‬ ‫* ש א י ן לו‬ ‫שביל‬ ‫לידיעתו‬ ‫בשום דבר‬ ‫שאין לו‬ ‫‪1 0‬‬ ‫( ש א י נ ו נ ו ד ע ב ש ו ם פ נ י ם ו א ח ד מן ה ח כ מ י ם א מ ר ב מ י ט ב מ ל י צ ת ו‬ ‫ידיעת‬ ‫שאין מעבר ל ש פ ת ו‬ ‫הבורא ב א ח ד מספריו א מ ר ש ה ו א ים‬ ‫‪1 1‬‬ ‫י ש ו ב לקצותיו א ב ל ‪ . K : .‬ו ה א פ ש ר מ י ד י ע ה ( ז א ת הוא ב ס פ ו ר ( מדותיו ופעולתיו‬ ‫מ מ נ ו * ו ה נ מ נ ע מימנו‬ ‫הבאות‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ומזה‪ .‬‬ ‫— ‪Mom.‬מ ה ה ו א ו ל א א י ז ה ד ב ר‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ו ל א ‪ -‬ב א י ז ה זמן הוא ש כ ל הדברים האלו‬ ‫הוא (‬ ‫ע ל ו ת א ב ל הוא שאין לו ע ל ה‬ ‫‪ . — 18) p om K‬ף! —‬ ‫) ו ל א •איזה‪—.‬י ת ב א ר ל ך‬ ‫ממנו (‬ ‫ידיעת העצם‬ ‫פשוט מכל‬ ‫ההוא‬ ‫ראוי‬ ‫ש ה ב ו ר א ‪ .‬‬ ‫‪.‬ל ש ו ם‬ ‫סגולתו‬ ‫נברא ולא‬ ‫שהשגת‬ ‫ל ח ש ו ב בו‬ ‫ידיעת‬ ‫‪1 4‬‬ ‫העצם‬ ‫ה ר א ש ו ן אי‬ ‫‪1 5‬‬ ‫א פ ש ר מכל‪.‬פעל‬ ‫*והתבאר‬ ‫והואיל‬ ‫עליו‬ ‫שואלין‬ ‫כלומר א ם הוא ועל‬ ‫‪2 1‬‬ ‫אמתתו‬ ‫לא‬ ‫א ב ל ‪. M H K om.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫מאמר ( בהדרש הדברים*‬ ‫ד ע יחנך‬ ‫שהקדממ‬ ‫‪2 6‬‬ ‫(‬ ‫‪2 4‬‬ ‫האל (‬ ‫במאמר‬ ‫‪B‬‬ ‫־‪11‬־) — ‪ . E‬‬ ‫‪ st.‬דבר‪.‬ש ה ק ד י מ ו ‪1‬ו• ף‬ ‫‪2‬‬ ‫ף — •ובמה ‪• M K‬‬ ‫— ‪)H.‬הבורא‪—.‬‬ ‫ועלת‬ ‫‪3‬‬ ‫והפועלת‬ ‫שהדברים ‪ .‬ו נ א מ ר ע ל‬ ‫ראו‬ ‫ה ׳ י״ב(‬ ‫)שפ‬ ‫פעולותיו‬ ‫שנאמר‬ ‫שמציאות‬ ‫בכל‬ ‫ש א ו מרום‬ ‫הרשעים‪.‬הצורה ‪ P‬ף — ‪ .‬מספור ‪j .‬עליו מ ה הוא‬ ‫‪1 8‬‬ ‫ה ו א ( ‪ * .‬ו ל א י ז ה ‪ M om.‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫צד‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪*..‬ה י ס ו ד ו ת • ‪ P om.‬ידועים‬ ‫ע ל ה התקיים ב ו‬ ‫שספד‬ ‫‪5‬‬ ‫באחת‬ ‫‪8‬‬ ‫שכבר‬ ‫הארבעה (‬ ‫נמצא ‪.‫‪50‬‬ ‫מאמר באיכות ידיעת הבורא ית׳ ומאיזה דרך יקרב האדם לידיעת‬ ‫בוראו יתעלה זכרו‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫שכל‬ ‫הדברים * ל א‬ ‫ה ר א ש ו ן ‪ .. — ) H‬ף •‬ ‫‪P K‬‬ ‫‪) M P‬י — • ה ב ו ר א ‪)H‬מהם•—‬ ‫ג‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ) M‬״ — ‪— !0).‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ p om. T‬ציור ‪ P‬ס ב ו ר ‪)H‬המפלפלים‪—.-om.‬‬ ‫— ‪ .

dass liier a u s g e f a i i e n :‬‬ ‫"‬ ‫הרבוי‪—.‬א ח ד ‪ ) P‬׳ —‬ ‫•בגוון ‪ zu erg-. — ' > Bran a. — ) P om. — ") v‬מ ש מ ש ‪ . -‬גמורה ‪ ) M ad. — 2‬״!‪_ ) p ..‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ראיה (‬ ‫בטול‬ ‫על חדוש המחודשים‬ ‫התנועה תכף בא‬ ‫‪9‬‬ ‫ראיה * ג ד ו ל ה וגמורה (‬ ‫נ מ צ א קודם‬ ‫ולא‬ ‫‪8‬‬ ‫השנון (‬ ‫‪7‬‬ ‫המקרים ( ‪. a.‬אחדים ׳ ‪) H‬׳״ — ‪. 11‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪:!6‬‬ ‫מאמר ( שהבורא לא יתכן להיות יותר מאחד‪.‬בלי(‬ ‫עצם ‪1‬ג )‪— -‬‬ ‫‪ om. a.‫‪51‬‬ ‫‪1‬׳‬ ‫‪5‬‬ ‫בלי‬ ‫‪2‬‬ ‫מ ק ר ה ו ל א ] ל [ מ ק ר ה ( ס פ ו ק כלי ע צ ם ה ו א י ל וחוק‬ ‫שהוא‬ ‫ימלט אחד‬ ‫נ ו ש א המקרים ו ל א‬ ‫וע״ז קצרנו ל ב א ר ו פ ע ם ש נ י י ה‬ ‫מהם מחברו‬ ‫ולשנות אותו‬ ‫העצם (‬ ‫ומשם‬ ‫מהאישים(‬ ‫תדוש‬ ‫בן‬ ‫והואיל והדבר‬ ‫לא ימלט‬ ‫‪4‬‬ ‫מאחד‬ ‫ע נ י ן זה‬ ‫ש ל א קדם‬ ‫מ ש נ י ע נ י נ י ם * א ו ש ל א י מ צ א ו המקרים ק ו ד ם ל ע צ ם ( א ו‬ ‫‪5‬‬ ‫שלא‬ ‫*‬ ‫ק ד ם א ת ה מ ח ו ד ש י ם מ ח ו ד ש כמוהו‪..‬משני ‪ P‬שני ‪ ) M‬י — ‪ .‬״ —‬ ‫ש ל א ‪.‬ף י —‬ ‫‪2 u 1.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪) H P‬ל — ‪. — ) 1‬עשיו ‪ r‬ועכשיו ‪ 11‬ף — ‪ M om.‬והם ‪ 11‬זהזא‬ ‫‪e >s..‬המקריים ‪ .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3 0‬‬ . O. ]48 erg•. 31‬י! ) — ‪.‬מאמר‬ ‫‪ . 285‬־‪1e1n‬״‪ .‬‬ ‫כבר ה ת ב א ר ב מ ה ש ה ק ד מ נ ו ש ה ו א ע ל ת ה נ ב ר א י ם ו ב א ר נ ו ש י ס ו ד ה ש ו ת פ ו ת‬ ‫‪8 6‬‬ ‫היהדות (‬ ‫‪38‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫ויסוד ה ח ל ו ק ה ר מ י ( ש א ם י ה י ה ( ה ר מ י י ס ו ד ה ר מ י היה צ ר י ך ל ה י ו ת‬ ‫‪ M ad.‬או ‪ M‬ף‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪J:i‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ז‬ ‫‪5‬‬ ‫‪|S‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ac‬‬ ‫אותן<‬ ‫>ג‬ ‫— ‪ . Attributo‬ט ! ‪ ^ 0 £‬ר ב ו י ח ) ‪ • -‬ה י ם ו ד ו ת ? ה י ח י ד ו ת ח ‪ M‬ף•• —‬ ‫‪A .‬ש י מ צ א ו ‪•j) M om. — ) 11‬ש ל א ימצאו ‪ st.‬ף‬ ‫‪11‬‬ ‫‪.‬ו ל א‬ ‫ל ה ם וכן‬ ‫על‬ ‫הדבר‬ ‫בא‬ ‫תכף‬ ‫ימלט‬ ‫חדושם‬ ‫על‬ ‫התנועה‬ ‫הגשם מאחד מהם‬ ‫‪1 0‬‬ ‫שאר המחודשים‬ ‫‪1 1‬‬ ‫האחרים (‬ ‫‪1 2‬‬ ‫ר א י ה ( ע ל ח ד ו ש ה ד ב ר י ם וכן ל א יעבור ש י ה י ה הגוף כ׳ א ם ( מ מ ש ש‬ ‫‪1 8‬‬ ‫ובזה‬ ‫( קצתו‬ ‫או ש י ה י ה מ פ ו ר ד ח ל ק מ ח ל ק ו ב ש נ י ] ו ב ש ת י ‪ [1-‬ה מ ר ו ת * ( ה א ל ו ה ו א‬ ‫‪1 5‬‬ ‫מחודש‬ ‫ואין א ח ר (‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫גשם '(‬ ‫ש ת י ( ה מ ע ל ו ת ה א ל ה ש ל י ש י ת א״כ א י ן ל ך‬ ‫‪165‬‬ ‫מורימם‬ ‫שלא‬ ‫מגוון ( ו נ ו ש א ש א ר המקרים ה ג ש מ י ים וכן א י ן ע צ ם * ר ו ח א נ י‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ישא‬ ‫!‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לקצתו‬ ‫]ה[מקריס ה ר ו ה א נ י י ם ו א ם ל א ו אינו ע צ ם ( ש כ ב ר ה ק ד מ נ ו ב מ א מ ר ה ר א ש ו ן‬ ‫שמציאות‬ ‫והתבאר‬ ‫י*‬ ‫ובזה‬ ‫העצם ולא קדם אחד מהם‬ ‫חברו‬ ‫ה ע צ ם ע ם ה מ ק ר ה והמקרה ע ם‬ ‫מ מ ה ש ה ק ד מ נ ו ע כ ש י ו ( מ צ י א ו ת המקרים ו ב ה כ ר ח ש ע מ ם (‬ ‫הדוש‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫ד ב ק ( ל מ ח ו ד ש מ ח ו ד ש א״כ כ ל ה ע ו ל ם מ ח ו ד ש ו ה ו א י ל ו ה ת ב א ר‬ ‫העצם‬ ‫שכל‬ ‫שהוא‬ ‫מחודשי ל א‬ ‫‪2 3‬‬ ‫*אלא שיהיה (‬ ‫נ ש א ר לנו‬ ‫‪2 4‬‬ ‫המחדש נפשו (‬ ‫הוא‬ ‫או‬ ‫ש ח ד ש א ו ת ו זולתו ו נ ח ת ו ם ע כ ש י ו ע ל כ ל זה ב ת כ ל י ת הקצור‪.‬גמורה ‪ M‬ף — ‪ .‬ה מ צ ו ת ‪ . — -‬אין ‪ K‬אם ‪• — *«) 11‬הפעול‬ ‫‪ ) U‬י• ‪• -‬והמציאות ‪ M‬והמצי׳ ‪ 11‬ף••‬ ‫‪11‬‬ ‫— ‪. — «) P‬מקרים ‪) M‬י — ‪.‬עצמו ‪ x‬ף‪.‬פ ע ל ‪) M‬״׳• — ‪.‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫שהדבר לא‬ ‫מאמר (‬ ‫‪2 6‬‬ ‫יברא עצמו ל א‬ ‫‪2 8‬‬ ‫ימלט הדבר (‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ש י ה י ה מצוי ב ש ע ת פ ע ו ל ת ו א ו ( א פ ס א ם (‬ ‫באותו‬ ‫‪2 7‬‬ ‫היה א פ ס‬ ‫ה פ ו ע ל ( או‬ ‫אין לו מ צ י א ו ת‬ ‫ה ע ת ומה ש א י ן לו מ צ י א ו ת ל א י פ ע ל דבר מן ה ד ב ר י ם ו א ם ה י ה מ צ ו י‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫כ ב ר ה י ה ב א ו ת ו <מעה פ ע ו ל ( ו ה ס ת פ ק מ מ צ י א ו ת ו נ פ ש ו ( ה ו א י ל ו ה מ צ י א ו (‬ ‫‪33‬‬ ‫והורו (‬ ‫זולתו‬ ‫המחדש‬ ‫הפועל‬ ‫הראיות‬ ‫הדברים צריכים למהד<מ ונחקור‬ ‫<מכל‬ ‫‪3 4‬‬ ‫א ו ( רבים ה ו א י ל ו ה ת ב א ר ‪ .‬ה ה ש ק ט ‪. 97 meint.‬ף — ‪s:>) M om.‬ד ב ו ק ‪) 11‬י־ — ‪ . s.‬ף י ‪.‬ל נ ו מ צ י א ו ת‬ ‫הזה א ח ד‬ ‫עכשיו אם‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ה ע צ ם הקדמון‬ ‫ה ד ב ר י ם י ת ב ר ך <ממו‪.‬ש ע מ ד י‪.‬הראיה‬ ‫שהם‬ ‫ובטול ה ש נ ו ן‬ ‫ע ל ה ת ח ד ש ם ביחד‪ . — ) M‬ש י ה י ה ‪ p ad. 0. emendirt‬א ל א ‪• Es geniigl• audi‬יהיה‬ ‫— ‪ . — ) Briill a.

— -‬י‪ .‬ו ה א ח ד י ם ו ד ה ח ש ב ו ן * ה ו א י ו צ א‬ ‫*האחי‬ ‫וכץ‬ ‫אצל האחד‬ ‫ב ש כ ל להיות‬ ‫שהוא‬ ‫ה ר א ש ו ן בהכרה והיא‬ ‫שהיא‬ ‫יסתלק‬ ‫החשבון‬ ‫יציאת‬ ‫מקיף‬ ‫החשמן‬ ‫באחד‬ ‫האחד‬ ‫ואין‬ ‫מענין‬ ‫‪9‬‬ ‫צ ד והיותו‬ ‫אותו‬ ‫מכל‬ ‫ולא‬ ‫יסתלק‬ ‫תקנת‬ ‫האחד (‬ ‫ה ח ש ב י ם וחקו‬ ‫‪ 0‬נ‬ ‫יסוד‬ ‫‪0‬‬ ‫האחד‬ ‫‪7‬‬ ‫בהסתלק (‬ ‫בדבר‬ ‫שייסוד‬ ‫‪5‬‬ ‫ה ח ש ב ו ן ( כי ‪5‬‬ ‫אחר‬ ‫החשבון‬ ‫תקנתו‬ ‫אבל‬ ‫‪8‬‬ ‫הדבר‬ ‫שמטנו (‬ ‫‪1 1‬‬ ‫יבנה ־‬ ‫‪1 2‬‬ ‫הדבר הוא ז ו ל ת י ( ה ד ב ר ו ב ה י ו ת ( ה א ח ד מ כ י ן ( ה ח ש ב ו ן הוא י ס ו ד ם ( ‪ * .‬ש ט מ נ !‬ ‫‪1 4‬‬ ‫‪1 8‬‬ ‫י ב נ ה ( ]ו[התהייב ( בזה ל צ א ת ה א ח ד‬ ‫והקפת‬ ‫החשבון‬ ‫הוא‬ ‫החשמן‬ ‫האחד‬ ‫לעמוד ־אלא‬ ‫על‬ ‫‪2 3‬‬ ‫*עלת‬ ‫החשבון (‬ ‫שהחשבון‬ ‫‪2 4‬‬ ‫בשיום‬ ‫אותו‬ ‫באחד‬ ‫הואיל‬ ‫זה נהיה‬ ‫‪3 1‬‬ ‫בעצמו‬ ‫(‬ ‫מצוי‬ ‫והאחד‬ ‫הוא‬ ‫שהיו‬ ‫שנים‬ ‫כבר‬ ‫מ ו ס כ מ י ם כמו‬ ‫חלשים‬ ‫‪4 2‬‬ ‫מוסכמים‬ ‫(‬ ‫אי‬ ‫מכל‬ ‫(‬ ‫שאמרנו‬ ‫(‬ ‫האלוה‬ ‫‪4 8‬‬ ‫ויצא‬ ‫הואיל (‬ ‫ואין‬ ‫הפועל‬ ‫והימני‬ ‫פ ע ל קצתו נאמר ל ו‬ ‫פעולתי‬ ‫‪4 5‬‬ ‫ו ז א ת היא‬ ‫(‬ ‫מדה‬ ‫שיזכרנו‬ ‫‪4 4‬‬ ‫לבדו‬ ‫שנים‬ ‫(‬ ‫‪3 9‬‬ ‫דיצאן‬ ‫‪4 0‬‬ ‫לא‬ ‫ימלט‬ ‫‪2 6‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫(‬ ‫אז‬ ‫אחד‬ ‫ממום‬ ‫שיהיה‬ ‫התחייב‬ ‫*העולם פועל‬ ‫‪4 1‬‬ ‫לא‬ ‫פעל‬ ‫שהוא‬ ‫כלום‬ ‫המדה‬ ‫קצת‬ ‫הפעל‬ ‫‪4 7‬‬ ‫יכולת להשלים‬ ‫‪4 8‬‬ ‫עליו (‬ ‫גאלינוס (‬ ‫‪2‬‬ ‫לק‬ ‫‪«) M om. -‬ק‬ ‫ף‬ ‫— • פ נ י ם ‪33) 11‬‬ ‫—‬ ‫‪:l‬‬ ‫!‪ 1‬ף‪2‬‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ה ע ו ל ם מ ש נ י ה ם ‪)P‬הסכמה•‬ ‫‪1‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪P K om.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‬ ‫פ‬ ‫ף‬ ‫נ‬ ‫‪25‬‬ ‫) —‬ ‫— ‪— 30) p om. liest‬ע ל ו ת ‪M‬‬ ‫‪om.‬ש י ס ו ד ם ‪) H‬מענין‪— .‬‬ ‫‪ )M‬ממגי•—‬ ‫והוא‬ ‫‪. — 39‬‬ ‫— ‪ .‬ל ה ם ‪11 K‬‬ ‫)«‬ ‫—‬ ‫‪ om. — -‬ש ד ב ה ‪P‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ל ‪M‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪ .‬ה ו א א ה ד ‪ P‬ה ו א ה ו א ‪) K‬י — ‪ .‬‬ ‫הפועל‬ ‫חיץ מן‬ ‫שהאחד‬ ‫ולא‬ ‫‪ .‬ה א ח ד ‪\1‬ן )‪38) H P I om.‬‬ ‫‪0) M‬״־ ‪<.‬ו ה י ו ‪) •M‬‬ ‫)‬ ‫‪i5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪M om. K‬‬ ‫—‬ ‫‪. — -‬ו א ח ר ו ן‬ ‫‪2‬‬ ‫•שהדבור ‪M‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪) M‬י•‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬י‬ ‫ב ע צ מ ם ‪•JO‬‬ ‫קרומים‬ ‫(‬ ‫מצוי‬ ‫( ו א ם י ע י מ ו שיניהם י ה י ו ( א ז‬ ‫אומר‬ ‫‪M‬‬ ‫שענין‬ ‫לא‬ ‫‪3 5‬‬ ‫יעל‬ ‫ירבה‬ ‫ועוד‬ ‫האחד‬ ‫יהיו‬ ‫האחד‬ ‫(‬ ‫‪!5‬‬ ‫‪4 0‬‬ ‫בקדמון‬ ‫יאמר‬ ‫(‬ ‫( ש ה ם ה ל ו מ י ם ה ו א י ל ואין ב א ח ד‬ ‫אמונת‬ ‫׳מהחשבון‬ ‫שהרמי‬ ‫ואם ישתנו‬ ‫והאחד‬ ‫לכנותו‬ ‫בו‬ ‫בעצם‬ ‫‪3 4‬‬ ‫משונים ל א‬ ‫ואם‬ ‫‪2 8‬‬ ‫הם‬ ‫קדמונים שהקדמון‬ ‫ענין‬ ‫ונהיה‬ ‫עלולותיו‬ ‫הוא‬ ‫ר״ל‬ ‫‪3 0‬‬ ‫מהם ( זולתי ה א ח ר‬ ‫מהם‬ ‫ממרת‬ ‫(‬ ‫כנגד‬ ‫הרמי‬ ‫המספרים‬ ‫וככל‬ ‫ובהיותם‬ ‫העולם‬ ‫ועוד‬ ‫והיחיד‬ ‫יהיו (‬ ‫‪3 8‬‬ ‫אחד‬ ‫והימני חלשי‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ואינו‬ ‫האמתית‬ ‫ש ה ם נ ע ז ר י ם י ל א יהיו‬ ‫פעל‬ ‫(‬ ‫אותו‬ ‫בבילס ואם‬ ‫פנה‬ ‫‪3 0‬‬ ‫אהד‬ ‫אבל‬ ‫‪3 3‬‬ ‫ואי ( א פ ש ר‬ ‫מחוברים‬ ‫אהרון‬ ‫עצמו‬ ‫דינו‬ ‫ב ע צ מ ו ונהיו‬ ‫‪3 2‬‬ ‫לכל‬ ‫(‬ ‫‪1 0‬‬ ‫אחד‬ ‫«חדים‬ ‫ורמי‬ ‫שתכה‬ ‫זה‬ ‫ההסכמה (‬ ‫פועל‬ ‫אצל‬ ‫מספר‬ ‫בפעל‬ ‫פנה‬ ‫׳מתהלת‬ ‫ע ל ת כ ל זוג ו פ ש ו ט א ״ כ ה נ ה (‬ ‫דינו‬ ‫ה א ח ר מצוי‬ ‫או‬ ‫שניהם (‬ ‫ימאין‬ ‫‪: ! :‬‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫המספרים‬ ‫‪2 7‬‬ ‫אינו רק‬ ‫והאחרון (‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫בכל‬ ‫ש ז ה יחייב‬ ‫‪8 7‬‬ ‫לפי‬ ‫פנים‬ ‫האחד‬ ‫הוא‬ ‫צד‬ ‫‪2 1‬‬ ‫ראשון‬ ‫והאחד‬ ‫ההוא (‬ ‫. p‬‬ ‫נ‬ ‫ף‬ ‫‪ .‬׳‪1 1‬ג )יו•‬ ‫_‬ ‫• ב ל י ט ו כ • ן! )‪ .‬הוא‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪S‬‬ ‫—‬ ‫‪st.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫•'‬ ‫האו•—‬ ‫— ‪ .‬וזולתו‬ ‫ף‬ ‫האחד‬ ‫ג‬ ‫‪ .‬‬ ‫לא‬ ‫דבר אינם‬ ‫ל א יהיה ( ה ל ש‬ ‫(‪ .‬ף‪ . -‬״‬ ‫ולא‬ ‫(‪2‬‬ ‫‪ .‬ש ה ת ח י י ב ‪) P‬י־ — • י ב נ ה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪) M‬ופנה‪— .‬ב כ ל ‪) K‬אז‪— . — ^) H K‬א ת ה א ח ד ‪ ) H‬י‬ ‫נ‬ ‫‪ .‬‬ ‫י י צ א ן ‪! M‬פעולה‪— . 0.‬א ח ר ‪ P‬ף — ‪ . — !8‬ע ל ‪) P‬י*‬ ‫י‬ ‫‪-‬ל‬ ‫א‬ ‫—‬ .‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫‪— • -) M‬‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫‪n‬‬ ‫>‪0‬‬ ‫)‬ ‫״‬ ‫‪K‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫האחד‬ ‫‪.‬בחשבון‬ ‫‪p‬‬ ‫)‬ ‫‪Q‬‬ ‫הוא‬ ‫הזאת‬ ‫פעל‬ ‫‪om.‬ע ל ת ו ‪ K a.‬ו א ח ר ע ל ת ו ‪ ) P‬־ — ‪ .טבעו‬ ‫ואם‬ ‫החשבון (‬ ‫הוא‬ ‫מכל‬ ‫*ומכל‬ ‫ה א ח ד וכן ב א מ צ ע ו ת ו‬ ‫בעצמו מזוגות ו פ ש ו ט י ם ו ה א ה ד‬ ‫נקרא‬ ‫ועל‬ ‫אהד‬ ‫הראשון (‬ ‫מורכב‬ ‫את‬ ‫לכל‬ ‫( מענין החשבון‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ואחריתו‬ ‫‪2 0‬‬ ‫האחד‬ ‫כן‬ ‫*האחד‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ומחסדי ( ושיהיה זולתי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪H om.‬שאמר‬ ‫‪) P ad.‬ו ב ה י ו ת ו ‪) M‬״‬ ‫‪5‬נ‬ ‫‪H ad.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫עצל ‪. a.‬יסתלק‬ ‫—‬ ‫) — ‪ .‬‬ ‫‪30‬‬ ‫החכם‬ ‫ף‬ ‫ף‬ ‫‪11‬‬ ‫‪st.‫‪52‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ה ר ב ו ׳ ההוא ע ל ת ( רבוי * א ח ר ו ע ל ת ו ‪ 1‬ר ב ו י א ח ר ( ו י ש ת ל ש ל ה ד ב ר לאין ת כ ל י ת‬ ‫אפשר‬ ‫ואי‬ ‫הבורא‬ ‫שלא‬ ‫ואינו‬ ‫לעמוד‬ ‫עובר‬ ‫וממנו‬ ‫יתחיל‬ ‫כטבע‬ ‫ה ח ש ב ו ן ומחקו‬ ‫בהסתלק‬ ‫שתקנת‬ ‫לפי‬ ‫בעצמו‬ ‫ע ל ת הרמי‬ ‫‪4‬‬ ‫יקדים א ו ת ם ( הואיל‬ ‫שנים קדומים ש ה א ח ד‬ ‫ו א ל י ו ת כ ל י ת ו ה ו א י ל ] ו ה ו א י ל ‪ [1.‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‬ ‫‪H‬‬ ‫״‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫•אותו ‪K‬‬ ‫‪.‬ה ר א ש ו ן ‪ ) P‬׳‪ ) M P K om.‬ממנו‬ ‫—‬ ‫‪P‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ף — ‪ P om.

‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ר (‬ ‫מאט‬ ‫לבאר ׳מהבורא י ת ב ר ך אינו דומה ל א ח ד מברואיו א ל ו היה‬ ‫דומה לדבר מן הדברים היה ב ע ל א י כ י ת ׳ מ פ ר ט ה א י כ ו ת ש י א מ ר ב ה זה כזה‬ ‫זה דומה לזה והאיכות דבר‬ ‫‪0‬צ ב י ח ד ו א ל ו‬ ‫דומה‬ ‫היה‬ ‫‪2 7‬‬ ‫שרם (‬ ‫מוסכמים‬ ‫נ ש ו י ב ע צ ם וכבר ב א ר נ ו ח ד ו י מ ה ע צ ם ו ה מ ק ר ה‬ ‫*לדבר‬ ‫‪2 8‬‬ ‫ובשאר (‬ ‫‪2 6‬‬ ‫באותו‬ ‫הדברים‬ ‫שהם‬ ‫דבר (‬ ‫‪2 9‬‬ ‫משתנים (‬ ‫היו שיניהם‬ ‫מתדמים‬ ‫ו כ ש י ש ת ת ף ל א ו ת ו דבר‬ ‫ויהיה ע ל ה ב א ו ת ו הדמיון *כבר ש ת פ ו ב ה כ ר ח בחדוש׳ א ו ת ו ד ב ר ו ת ה י ה ע ל ת‬ ‫‪30‬‬ ‫א ו ת ו ה ד מ י ו ן ( בשיניהם ש ו י ם ו ת ה י ה ל ו ע ל ה ו ב ה י ו ת ל ו ע ל ה ח ד ש ה בו ש ו ם‬ ‫דבר‬ ‫‪3 1‬‬ ‫ש פ ע ל ה א ו ת ו ס ב ה א ח ר ת א י ( ה ו א ב ע צ מ ו ח ר ש ת ו וכבר ב א ר נ ו ש ה ו א‬ ‫‪5‬צ ע ל ת כ ל‬ ‫דבר ואין לו‬ ‫שהיה פועל‬ ‫ע ל ה אי׳כ ל א י ד מ ה ל ו ד ב ר מ ן‬ ‫הדבר‪ .‬‬ ‫כלו (‬ ‫עושה‬ ‫‪1 2‬‬ ‫ה מ ס פ ר א י נ ו כ א ח ד ה א ל ה ו ת ( ש א ח ד ה מ ס פ ר ( יימ בו רבוי ויחייבוהו‬ ‫‪1 3‬‬ ‫והכפל‬ ‫הוא‬ ‫אבל יחוד ( האלהות‬ ‫בעצמו‬ ‫נפרד‬ ‫וכל א ח ד‬ ‫‪1 4‬‬ ‫נ פ ר ד ‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ב ע צ מ ו ( ה ו א א ח ד מ כ ל צ ד א״כ א י ן א ח ד א מ ת י זילת.‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪30‬‬ ‫_‬ ‫ן‬ ‫‪) H P‬‬ ‫(‪11‬‬ ‫‪ P‬ויתחייב‪— .‬כשנבאר ‪ P M‬כ ש נ ס פ ו ר ‪ K‬ד — ‪ . — 0) M om.‬כ ח ‪)P om.‬‬ ‫‪) M K‬י• — ‪.‬‬ ‫•'‬ ‫תניס‪.‬התבוננת ‪) H‬‬ ‫— ש י ד י ע ת ‪)M‬לםפוק‪—.‬ל — ‪!. — *) H P‬ח ש ך ‪ .20) p‬ף* — ‪')H om. — ) P‬ג‬ ‫‪— 8) M‬‬ ‫—‪.‬בספור ‪ ) P‬׳• — ‪.‬ש ו י םמוסכמים‪—.‬ל פ י ש כ ל א ח ד‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ז ו ל ת ו ( א ם י ה י ה א ח ר ‪ . — j‬ל פ י ‪ ) M om.‬‬ ‫‪11) M‬‬ ‫‪ ) M om. — « ] K‬ה א ל ה ו ת ‪)M K ad.‬יגור ‪ .‬לזולתו ‪ H ad.‬‬ ‫‪) H‬‬ ‫‪ u p om.‬ה ב ו ר א ‪ post‬א י ן ‪ H a d .‬האלוה‪—.‬״ — ‪. ‪ * (.‬‬ ‫‪)HP om.‬מהלבינו‪—.‬‬ ‫‪) K‬‬ ‫‪1 om‬ג ‪ .‬‬ ‫ד‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫״‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪IS‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪a‬‬ ‫!‪0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪37‬‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫‪1‬‬ ‫*‪4‬‬ . K om.‬אז ‪P‬‬ ‫) ' ו ל אהסופר‪—.‫‪53‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שיהיה בימי פ ר ע ה כ ש א מ ר ׳ מ ה ד ב ר (‬ ‫הוא בורא‬ ‫הטובות‬ ‫תכלית ופועל הרעות פועל ה ח ש ך (‬ ‫מ ה ם ד ב ר י מ ל א ע ש ה ה ש נ י ה פ כ ו ויימ‬ ‫‪4‬‬ ‫ל ה ש י ב ע ל ס ב ר א זו מן ה כ ת ו ב‬ ‫ימלום‬ ‫‪3‬‬ ‫הטוב והאור ( בלי‬ ‫והרע לאין ת כ ל י ת ולא ע ש ה א ח ד‬ ‫לנו‬ ‫ה א ח ד אינו‬ ‫‪2‬‬ ‫פ ו ע ל ש נ י ה פ נ י ם ובורא‬ ‫ש א מ ר ( יוצר א ו ר ו ב ו ר א השיך‬ ‫ובורא ר ע א נ י ה׳ ע ו ש ה כ ל א ל ה‬ ‫) י ש ע י ה מ״ה זי(‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫האלוהי' ( י מ ב ר א ת י כ ל ם *ואמרנו ב ש ב י ל ה ב ו ר א ( א ח ר‬ ‫בעל‬ ‫׳מהכמות‬ ‫כמות‬ ‫‪1 0‬‬ ‫כימנספר (‬ ‫‪8‬‬ ‫מקרה (‬ ‫וכל‬ ‫בעצם‬ ‫אין‬ ‫עצם‬ ‫אני הוא ‪5‬‬ ‫כוונתנו‬ ‫מהודימ‬ ‫שהוא‬ ‫ו נ ב א ר זה‬ ‫ה מ ד ו ת א ב ל רצוננו היחוד ה א מ ת י ׳ מ ה ו א ע צ מ ו ו ע צ מ ו ה ו א י ת ב ר ך‬ ‫‪1 1‬‬ ‫׳מאחד‬ ‫החלוק‬ ‫‪9‬‬ ‫נח (‬ ‫‪5 . — y u P‬ו ה ש א ר ‪ ! M. — -) P om. — 3) M‬ה ד ב ר ‪ M‬ף‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ . H M‬מקרהו‪—. ..‬מ צ ד מ ן ( ה צ ד ד י ם ה ו א דבוי מ צ ד א ח ר ( ו א ל ה י נ ו‬ ‫‪15‬‬ ‫כ ב ר ה ת ע ל ה מ ן ה א י כ ו ת ומן ה כ מ ו ת א ל א ע ל ד ר ך ה ק ר ב ת ה ל ש ו ן ו ה ת ב ו נ נ ו ת ' (‬ ‫האדם‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ו א י ן מי‬ ‫ל ק צ ת מדותיו‬ ‫שיניע (‬ ‫‪2 1‬‬ ‫ולא לספור (‬ ‫‪2 2‬‬ ‫דקותו י מ ד ע ו ת (‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ק צ ר ו ט ה ש י נ ו ו ל י מ ו נ ו ת ה מ ד ב ר י ם מ ל ה ב י נ ו ( כ י נ ע ל ה ע ל ה כ ל ו נ פ ר ד ‪16‬‬ ‫החכמים‬ ‫על‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ה כ ל כ כ ת ו ב ( ויברכו ש ם כ ב ו ד ך ומרומם ע ל כ ל ב ר כ ה ו ת ה ל ה ‪.‬בעל‪— <°) H P * — .‬‬ ‫‪ .‬ואמרו ש ב ש ב י ל ש ה ב ו ר א ‪1 om.‬‬ ‫‪) H‬י — ‪.‬חלף הדבר‬ ‫כמו ש ה ס פ ר‬ ‫הדברים‬ ‫ועוד ל פ י‬ ‫הוא ח ל ף הסופר והבנין ח ל ף‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫הבונה ל א י ס פ ר ו א ת הבורא ב ס פ ו ד י ( ה מ ח ו ד י מ י ם ש ה ב ו נ ה א י נ ו הקיר ו ה ס ו פ ר (‬ ‫א י נ ו הנייר והדיו‬ ‫ומקרה וא״כ‬ ‫ואלו היה‬ ‫היה הוא ע ו ש ה‬ ‫‪3 4‬‬ ‫הוא ע צ ם ( ומקרה‬ ‫והדבר‬ ‫לעצמו‬ ‫ל א היה יכול לברוא ע צ ם‬ ‫אינו ע ל ה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪87‬‬ ‫שיהיה‬ ‫והם‬ ‫ה ו א ( • ל א ע צ ם ו ל א מקרה הואיל‬ ‫‪3 8‬‬ ‫להויתו לפי ש ה י ה '‬ ‫‪3‬‬ ‫(‬ ‫ונבראיו הם ע צ ם ומקרה והואיל‬ ‫‪4 0‬‬ ‫‪39‬‬ ‫נבראים *שיהיה ה י א ( הבורא ( ואם הם ב ע ל י ( ת כ ל י ת ש י ה י ה הוא‬ ‫‪4 1‬‬ ‫יתברך (‬ ‫מ א י ן ת כ ל י ת וכן ׳ מ א ד ה מ ר ו ת ו מ ה ׳ מ ב א ר נ ו ב ע נ י ן ז ה ד י ‪.‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ .‬ז ו ל ת יהבורא‪—.

‬‬ ‫ד ע י ח נ ך הבורא ש א ם יהיה צ ר י ך י צ ט ר ך ב ת ה ל ה ל מ י ש י ב י א ה ו ו י ש י ם‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אותו מצוי בראיה י ש כ ל מצוי א י א פ ש ר מ מ צ י א ו ת מ י ו ה ד ת ל ו ( ומרה שיסופר (‬ ‫בה כמו ה ת ב נ י ת וההטיטה א ש ר ב צ ל ם ש ה ו א מוצרך ל א ו ת ה מ ל א כ ה ש י צ ק ה‬ ‫בו ה צ ו ר ף וציירה בו המצייר‬ ‫‪5‬‬ ‫הצלם (‬ ‫הוא‬ ‫וכן‬ ‫וכל ימן‬ ‫‪0‬‬ ‫מוצרך‬ ‫למקום (‬ ‫‪7‬‬ ‫ה ק ד מ ו נ י ( ע ש י ר מ כ ל ז ה וכן‬ ‫ת ע ר כ ו לוי ה פ ס ל נ ס ך ה ר ש‬ ‫א מ ר הנביא ו א ל מי תדמיון‬ ‫וצורף ב ז ה ב י ר ק ע נ ו‬ ‫‪8‬‬ ‫יאמר אומר אנהנו ל א נ א מ ר (‬ ‫עושים‬ ‫רבים‬ ‫דברים‬ ‫ש ל א תמצא אותה‬ ‫ש י מ ל א א ו ת ו וזמן‬ ‫צורה ל א נ מ צ א‬ ‫ש י ת נ ו ע ע בו א ב ל ‪5‬‬ ‫נסתייע‬ ‫) י ש ע י ה מ ׳ י״ח י׳יט(‬ ‫ש ה ו א מצטרך למי‬ ‫במועילנו‬ ‫בם‬ ‫א ל ומה דמות‬ ‫ואם‬ ‫ש י ב ר א אותו כמו שאנו‬ ‫ו ל א ב ר א ה ע ו ל ם ל ב ט ל ה וריק‬ ‫א ב ל שמאי•( ב ר א ו ל מ ו ע י ל ל ו נ א מ ר ל ו א ם י צ ט ר ך ל ד ב ר ש ב ר א ה ו א חסרון י"‬ ‫בעצמו *ולא יוכל‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ה פ ר ש ג ד ו ל בינינו ו ב י נ י ו (‬ ‫ל ב ר א א ו ת ו ( ובזה י ש " (‬ ‫‪1 3‬‬ ‫שאנחנו נתקן המאכל ו ל א נוכל ( להוציאו מן האפיסה למציאות כמו ׳ ש י פ ע ל‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ה ו א פ ע ו ל ו ת י ו י ת ב י ך ו א נ ח נ ו א ו ר ג י ם ה ב ג ד ואין בנו י כ ו ל ת ל ה מ צ י א (‬ ‫אחר שהיה א פ ס ואם‬ ‫מצטרך‬ ‫ברא העולם‬ ‫למועיל‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ל ע ו ל ם א ו ש ה ת ח ד ש ( בו ה צ ו ר ך א ׳‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ל א י מ ל ט ש ל א יהיה‬ ‫העולם‬ ‫‪1 3‬‬ ‫לו (‬ ‫העולם נ מ צ א (‬ ‫‪1 8‬‬ ‫שישו‬ ‫‪11‬‬ ‫ל א י מ ל ט א ו שהיה* (‬ ‫‪1 9‬‬ ‫( אם יהיה ( מצטרך לעולם‬ ‫ע ט ו מ א ז וזה יביא‬ ‫‪1 5‬‬ ‫להאמין קדמות‬ ‫ושאינו מ ח ו ד ש ואם בראו ה ע ת ש ה צ ט ר ך אליו ו ל א בראו קודם לכן‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫ז ה •ורה ע ל ה ל י ש ו ת מ מ נ ו ק ו ד ם ל כ ן ו מ ה ( ש ה י ׳ ח ל ו ש ( ל ע ש ו ת ו ב ש ו ם‬ ‫ע ת ל א נאמר ש ה ו א בראו‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ש ה ת ח ד ש ( ־ בו‬ ‫או‬ ‫ב ע ת אחרת ואם‬ ‫ה צ ו ר ך ה ת ח ד ש בו ל א י מ ל ט‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ה ח ו ם בגוף א ח ר הקור ו ה ת נ ו ע ה א ח ר ה ש נ ו ן (‬ ‫בהתחדש‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ו א ם כ ן יהיה א* ( נ ע ר ך א ל ה ח ר ו ש י ם ו כ ל ( נ ע ר ך ל ה ד ו ש י ם מ ח ו ד ש כמו‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ש ב י א ר נ ו *או ש י ה י ה ( ז ו ל ת ו ( ה ו א ( ה ד ש ב ו ויהיה א ז ה ו א ( א י נ ו ק ד מ ו ן‬ ‫על כל‬ ‫ושהוא‬ ‫האמת‬ ‫פ נ י ם וכבר‬ ‫התבאר‬ ‫‪3 1‬‬ ‫שהקדמון (‬ ‫‪3‬‬ ‫ע ש י ר ב ע צ מ ו ו ה ו א ־ ( ל ב ד ו ראוי‬ ‫אינו‬ ‫לדבר מן הדירים‬ ‫מצטרך‬ ‫לעבוד מ כ ל הנעבדים שהוא‬ ‫‪3 3‬‬ ‫על‬ ‫‪3 4‬‬ ‫ע ש י ר ( ויכלם צ ר י כ י ם * א ל י ו ש ה ם צ ר י כ י ם ( ל ב ו ר א ש י ב ר א ם ו מ נ ה י ג ‪'°‬״‬ ‫שינהיגם ו ע ל כן התחייב ל ו ה ש ב ח והזמרה והעבודה ונקיות ה ל ב ל א ל לבדו‬ ‫ש א מ ת ת טהרת‬ ‫יתברך ש מ ו‬ ‫ה ו א ואין צ ד י ק‬ ‫באמת‬ ‫א ל א הוא‬ ‫‪3 5‬‬ ‫הלב (‬ ‫לעבוד באמת אלא‬ ‫ש א י ן ד ב ר ראוי‬ ‫ע ש י ר י ב א מ ת ו ז ו ל ת ו מ צ ט ר ך אביון ח ס ר‬ ‫שהוא‬ ‫‪37‬‬ ‫‪3 6‬‬ ‫ו ש ה ו א ה נ כ ב ד ( ב א מ ת וזולתו נ ק ל ה ו ע ל ז ה י ב ר ר ו ( א ל י ו ה ל ל ב ו ת‬ ‫‪38‬‬ ‫] ל ב ב ו ת ‪ [1.‬ה ו א ‪. H P om. .‬‬ ‫'‬ ‫ר‪—.‬‬ ‫‪)H P K‬שקרטון‪—.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫—‬ ‫‪ ) K‬״ — •מה ‪ .‬׳‪ . S.‬אל ה מ ק ו ם ‪ M‬ף —‬ ‫‪.«°) r‬ויתברך ‪ y p ad.‬‬ ‫‪ .‬כ ל ה נ מ צ א י ם כ מ ו ש א מ ר א פ ל ט ו ן‬ ‫‪4 0‬‬ ‫במנהגיו (‬ ‫‪3 9‬‬ ‫י ש ת ב ח ( ש מ ך ‪30‬‬ ‫‪4 1‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ה א ל ה י ם ׳ א ש ר כ ל ה ט ב ע י ם ל נ ג ד ך ( י ב ר ר ו ( ויטהרו ל ב ם ו א י ן א ח ד מ ה ם מ ו ר ה (‬ ‫‪) H P om.‬א ל ו ‪)M‬לבאר•—‬ ‫‪ .‬נ י ד ע ‪ )M‬ובינו‪—.‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ד‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ו א‬ ‫‪2S‬‬ ‫א ז‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫‪35‬‬ . — 11) H M om. — ) K om. — -) p‬‬ ‫‪!.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪ M‬ד — ‪.‬‬ ‫‪) M om H P‬הוא‪— .‫‪54‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מאמר (‬ ‫הצורך ממנו והיותו עשיר‪.‬א ו ‪ K‬ף!‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪ ) M om.‬למועילו ‪)K‬להוציא‪—.‬־ ׳ ‪— 39‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪!)M Pom. — !-‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫ת ח ד ש ‪j M‬שיהיה‪-. a. — -‬ו ל א ‪' ) M‬־ — ‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪) K‬או‪— .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לסלק׳ ‪(. vgl.‬‬ ‫‪ M‬ף״ ‪ . 300. — 0) H om.‬‬ ‫‪)M‬נכבד•—‬ ‫‪11‬‬ ‫יברדו‬ ‫—‪P /‬‬ ‫‪.‬כמו ‪ passt besser vor‬א ב ל ויו׳ ‪Passus‬‬ ‫‪) M‬׳‪132.‬״‪10‬ג ף — ‪. A. 0. ) M‬ה י ה‬ ‫‪ M‬ף ! — ‪ .‬אליך‪—. -‬ה ו א ‪) K ad.‬‬ ‫‪— ) M‬‬ ‫‪)H‬נצלתו‪—. audi Kaufmann a.‬שיספור ‪ P‬ף — ‪ .‬אז י ה י ה ‪ M‬ל ׳ — ‪ . ) M om.‬ה ה ש ק ט ‪)P‬התחדשה‪—. — «>) p om. Der gauze‬ה ק ד מ ו ן ‪) H P‬י —‪.

5‬‬ ‫בשום פנים לפי‬ ‫‪46‬‬ ‫הבורא‬ ‫השמענו (‬ ‫מ ל ת קודם ו מ ל ת א ח ר א ל א ( או ק ו ד ם זמני או ק י ד ם ( מקומי וכן‬ ‫המאמר‬ ‫שעות‬ ‫‪3 3‬‬ ‫ו ב ר ו א י ו ( ל א ע ת ו ל א גבול ו ל א הקשי‬ ‫ש א י ן בין ־(‬ ‫ו ל א ד ב י ק ו ל א ה פ ר ש ו ל א ‪3°‬‬ ‫— ‪ . .‬‬ ‫ ‪.‬‬ ‫*מאמר‬ ‫ומגע‬ ‫‪4‬‬ ‫ע ד ה ע ת ש ב ר א ם ה ו א י ל והיה ת מ י ד ( מ ט י ב ח פ ץ ( ב ט ו ב ה ו ב ח ס ד‬ ‫‪5‬‬ ‫נאמר‬ ‫והתבאר‬ ‫עשיר‬ ‫ברא‬ ‫‪2‬‬ ‫לרוב נדבתו וחסדו ו ל א (‬ ‫‪3‬‬ ‫שהוא‬ ‫הוא‬ ‫העולם‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ש מ ל ו ת ( א ל ו הם מ ח י י ב ו ת ה ז מ ן ( * ש א נ ו א י ן א נ ו ( מ ב י נ י ם בשימענו ‪20‬‬ ‫כמו‬ ‫שיום מ ד ב ר אומר ק ו ד ם כ ך ו א ח ר כ ך או‬ ‫‪3 2‬‬ ‫כן‬ ‫אנחנו א ם (‬ ‫‪3 4‬‬ ‫לאחרים‬ ‫‪3 5‬‬ ‫ע ל מ ל ת א ח ר בך ע ל‬ ‫זה‬ ‫‪3 6‬‬ ‫בעינו (‬ ‫ההקשי‬ ‫פ ל ו נ י ו מ ת י נ ב נ י ת מ ד י נ ה זו ת ה י ה ה ת ש ו ב ה בזמן כ ך‬ ‫‪3 9‬‬ ‫‪3 8‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫כאומר (‬ ‫קודם‬ ‫‪4 0‬‬ ‫•־׳‪ -‬א ח ר זמן כ ך ( ו ה ו א י ל ו ה ת ב א ר ז ה ( הזמן * ל פ י ‪ .‬ה׳ ת ף — ‪ .‬ובוראיו ‪ M om.‬ז ה (‬ ‫ה ו א י ל ורשים‬ ‫הגלגלים‬ ‫הזמן‬ ‫מנין‬ ‫התנועית‬ ‫‪41‬‬ ‫*באישיו‬ ‫אימר‬ ‫מתי‬ ‫היה‬ ‫כך‬ ‫*או‬ ‫זמן‬ ‫מסולק‬ ‫ינועע‬ ‫‪4 2‬‬ ‫א ש י ר ( בו כמו ׳ מ ה ג ל ג ל ה ג ד ו ל ( י ת נ ו ע ע ב כ ל‬ ‫באפיסת‬ ‫אותם‬ ‫הגלגל‬ ‫עימרים‬ ‫וארבע‬ ‫‪4 3‬‬ ‫ה ק פ ה א ח ת ש ה ו א יום ו ל י ל ה וכשילא יהיה לנו ז מ ן ( כשיום ע נ י ן ל א‬ ‫‪4 3‬‬ ‫‪4 4‬‬ ‫‪4 4‬‬ ‫י פ ו ל בו ל ו מ ר ( ל א פ ו ד ם ( ו ל א א ח ו ר (‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ) P‬״ — ‪')M p om.‬‬ ‫מן‬ ‫שוא‬ ‫הפץ‬ ‫הפנים‬ ‫ואח״כ‬ ‫הפץ‬ ‫שזכרנו‬ ‫ושהמדות‬ ‫‪26‬‬ ‫מ ר ו ח ק ו ת ( ממנו ופירוק ק ו ש י א ז א ת ש ה י א מ ק ד מ ו ת ה י צ י ר ה ה ו א‬ ‫האלו‬ ‫‪2‬‬ ‫שתשמע‬ ‫וזה‬ ‫מה‬ ‫‪2 8‬‬ ‫ש ל א נולדה ה פ ע א ה י ( זאת א ל א מ מ א מ ר ( האומר קורם כך ואהר‬ ‫‪2 9‬‬ ‫כך‬ ‫כפי‬ ‫אהד‬ ‫מסוגרים‬ ‫תכל׳ית‬ ‫חפצו ואם נאמר ש ב ר א אחר‬ ‫בעצמו‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫בדבר‬ ‫מ מ נ ו ( ואומר‬ ‫ברא‬ ‫לזה (‬ ‫השגתנו•‬ ‫‪/‬‬ ‫עמוק ומלים‬ ‫‪1 5‬‬ ‫שספר ( *קצת‬ ‫נאמר‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ב ח פ ץ‬ ‫הרחיבו‬ ‫*וכל ז ה ( ב ד ב ר (‬ ‫שהוא‬ ‫הסמוך‬ ‫(‬ ‫‪1 2‬‬ ‫דעתו‬ ‫בשער‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬א ח ר ‪ M‬ף‬ ‫ןן )‪_ 39‬‬ ‫‪.‬״ — ‪.‬ף — ‪.‬ד י ה ו י ‪ ) 11‬׳‪24) H p om.‬מאמו­‬‫‪ K‬ך• — ‪ u om.‬ף•• — ‪ .‬׳•‬ ‫• — ‪) P om. M‬״ל• — ‪ .‬בענין ‪ P‬בפינו ‪. — -‬‬ ‫‪)P‬מרוחקים‪—. K‬שפפת‪—. .‬יחייב‪—.‬א י ש י ו ו א ש ר ‪ ! K‬־ ו ‪ .‬זה‪.‬מאמר ‪)IT om.‬‬ ‫‪ M‬ף ׳ — ‪ .‬א ח ד ‪— « ) K‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪A : i‬‬ ‫‪s‬‬ ‫!‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ויןו‬ ‫< ו ן ז ח‬ . . p om. _ 4‬י! ף‪_ 4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫לם‪— . — « ) H‬ל י ׳ — ‪ .‬אנו‬ ‫‪ K om.‬ה ש מ ע ת נ ו ‪.‬אין אנו ‪ P om. — '•") M‬ואם ‪ !! P‬ף׳׳ — ‪. — ) X om.‬‬ ‫‪ ) M‬״ — ‪.‬‬ ‫‪" ) H P‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪) H p‬שאין‪— . — j P ad. .‬ש מ ל ו ת ‪ .‬באומר תאמר ‪) P‬י — ‪.‬ברא (‬ ‫‪24‬‬ ‫ש ד ב ר זה י ב ו א ( ממנו או שילא‬ ‫או ש ל א ה י ה י יכול קודם וזה‬ ‫‪25‬‬ ‫דהוי (‬ ‫היה ‪(. — . — " ) M • — .‬ואחר בך )י‬ ‫ג םזמן•—‬ ‫— ‪ P om.‬‬ ‫‪ H‬ה א ח ר ‪)M‬שברא‪—.‬ח י ד ו ש ה ק ד מ ו ן ו ש נ י ה ם ש ו א (‬ ‫הואיל‬ ‫השכל‬ ‫ירהיקם‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ו ב ר י א ת ו מ צ ד ע צ מ ו ו ע צ מ ו מ א י ן ת כ ל י ת * ש א י ן לומר ב ר א א ח י ש ל א‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪.‬ז ז )י — • ת ש ו ב ת י ‪ M‬ף — ‪>) K om.‬אלהים‪—.‫‪55‬‬ ‫בעצלות‬ ‫והואיל‬ ‫ולא בבטלה‬ ‫‪1‬‬ ‫ל ד ב ר א ח ר ו א ם י א מ ר אומר ל מ ה ע כ ב ‪. — 4) I I om. — -) H P K‬ל א ‪) H om K‬ג‬ ‫‪ M‬ו‪ . — ) P om.‬מלברא '(‬ ‫‪4‬‬ ‫הנבראים (‬ ‫‪6‬‬ ‫לו ה נ ה (‬ ‫מבוארת‬ ‫תשובתך (‬ ‫‪5‬‬ ‫ד ע כי‬ ‫מי‬ ‫הפילוסופים‬ ‫‪1 4‬‬ ‫שאם‬ ‫לקדמות‬ ‫הזה (‬ ‫תמיד‬ ‫שהם‬ ‫לאין‬ ‫‪1 7‬‬ ‫כל‬ ‫חולקים‬ ‫לא‬ ‫מצאנו‬ ‫‪1 6‬‬ ‫בשער‬ ‫ברא‬ ‫כפ־‬ ‫השגת‬ ‫אבל‬ ‫התחייב‬ ‫שלא‬ ‫ש א י ( א פ ש ר לברא מאין ח פ ץ‬ ‫‪1 9‬‬ ‫החפץ (‬ ‫קדמות‬ ‫אנו‬ ‫והוא‬ ‫‪1 0‬‬ ‫העולם‬ ‫החרוש‬ ‫מכניסים‬ ‫‪1 8‬‬ ‫רוצה לומר‬ ‫ש י ב ר א ( דבר ש א י נ ו‬ ‫‪20‬‬ ‫ח פ ץ בו ומן ה צ ד ה א ח ד ( י ת ח י י ב ( ק ד מ ו ת ה ח ד ש ומן ה צ ד ה ש נ י‬ ‫יחייב‬ ‫והנכון‬ ‫בעיני‬ ‫‪2 1‬‬ ‫] י ת ח י י ב ‪ [1.‬ממנו ק צ ת ‪)M om.‬בדבור‬ ‫‪ ) ' H P pen.‬ק ד ם ‪ .‬ה א ל ה י ם ‪ P om.‬ל ב ר א ‪ .

om.‬‬ ‫אלא‬ ‫בדברים‬ ‫שהם‬ ‫הזה‬ ‫שתכלית‬ ‫הקו‬ ‫השטח‬ ‫הקרם‬ ‫הואיל‬ ‫הקו‬ ‫ותכלית‬ ‫‪2 6‬‬ ‫בתכלית‬ ‫‪2 7‬‬ ‫( *ולא‬ ‫‪2 9‬‬ ‫בעלי במות‬ ‫בשום (‬ ‫החלקים‬ ‫שראשי‬ ‫הם‬ ‫והקוים‬ ‫את‬ ‫מקיפים‬ ‫‪3 0‬‬ ‫השטח‬ ‫ו ת כ ל י ת ה ג ש ם ה ש ט ח י ם וכן הזמן ד ב ק ל ג ו ף ה ג ל ג ל כמו ה צ ל ה ד ב ק (‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫ל ג ו ף ( ויאימר בו ת כ ל י ת ו ק צ ה ( כ ל ו מ ר‬ ‫ומ­‬ ‫שס׳יף הזמן כ ך ו ת כ ל י ת ו כך‬ ‫‪3 3‬‬ ‫שהוא‬ ‫י ו צ א ( מדין זמן ומדין מקום ומדין מ ד ו ת כ ל ה נ ב ר א י ם אין נ ו פ ל בו‬ ‫‪3 4‬‬ ‫תכלית‬ ‫ו ל א ל א ( ת כ ל י ת ה ו א י ל ואינו מ ק ב ל א ח ת מ ש ת י מ ד ו ת‬ ‫ו ה נ ה מ צ א נ ו כ ת ו ב אין חקר ל ת ב ו נ ת ו‬ ‫תאמר‬ ‫אינו אמור א ל א כ נ ג ד ה ס כ ל י ם‬ ‫או‬ ‫חיוב‬ ‫‪7‬‬ ‫שהחפץ‬ ‫אבל‬ ‫הואיל‬ ‫ש ל א יאמרו‬ ‫ש י ש ל מ צ י א ו ת ו ת ח ל ה או ס י ף א ב ל‬ ‫‪37‬‬ ‫שיש‬ ‫לו‬ ‫מקיף‬ ‫ב ע ל ת כ ל י ת ל פ י ש ה ש כ ל ^ אינו‬ ‫לו‬ ‫‪.‬‬ ‫ח כ מ י ם ‪ ) H‬וגבול‪— ..‫‪56‬‬ ‫‪1‬‬ ‫דבר מן ה ע ר כ י ם ( ו ה ס מ י כ ו ת כ מ ו ש ב א ר נ ו פ ע מ י ם‬ ‫ואם‬ ‫אומר‬ ‫‪2‬‬ ‫ה ח פ ץ ( וקיימת אותו מה ‪ . P‬‬ ‫‪J S‬‬ ‫—‬ ‫‪om.‬‬ ‫)‬ ‫—‬ ‫‪) H om.‬‬ ‫‪.‬אמתתו‬ ‫—‬ ‫‪ .‬‬ ‫ח‬ ‫״‬ ‫‪om.‬בלא‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪) P‬בנוף‪— ..‬שהסבל ‪.‬דבק(‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪H P ad.‬‬ ‫‪H M K‬‬ ‫—‬ ‫‪ M‬ף‬ ‫)‬ ‫‪H‬‬ ‫‪H‬‬ ‫שם ‪.‬י‬ ‫‪2‬‬ ‫‪IS‬‬ ‫‪..‬‬ ‫—‬ ‫‪H P‬‬ ‫ו‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪M K om.‬‬ ‫‪.!K‬מקום•—‬ ‫וכנת‬ ‫ף״‬ ‫— ‪.‬‬ ‫שאין‬ ‫הנמות‬ ‫ראוי‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 3 .‬אמת ‪H‬‬ ‫ל מ ה ב ר א ק ו ד ם ולמד‪ . -‬ש א י ן וכוי‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪om.‬הספרים‬‫!‪9‬‬ ‫‪K ad.‬א ח ר‬ ‫‪1‬ג‬ ‫‪— •"j‬‬ ‫‪H P K om.‬ה ו א‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫‪om.‬‬ ‫)‬ ‫‪3‬נ‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫— ‪ .‬א ת ה מ כ ח י ש א ת המדברים‬ ‫וחייבת‬ ‫‪3‬‬ ‫ברא‬ ‫יאמר‬ ‫א ת ( הנבראים‬ ‫‪4‬‬ ‫ושמו (‬ ‫בחפץ‬ ‫אותו‬ ‫‪5‬‬ ‫לומר כן ש ה ו א י ל ו ה ו א ( יכיל ע ל‬ ‫עלינו‬ ‫‪0‬‬ ‫מקום ( החפץ א ב ל‬ ‫הנבראים‬ ‫כלי‬ ‫יצירת‬ ‫אנו אומרים‬ ‫באמרם ש ה ו א‬ ‫אומן‬ ‫אמרנו‬ ‫החפץ‬ ‫היה‬ ‫שהחפץ‬ ‫מחודש‬ ‫אבל‬ ‫יכול‬ ‫לברא‬ ‫אינו מ ח ו ד ש ש א ם היה‬ ‫היה ראוי ל ה כ נ י ס ה ח ד ו י ע ב ע צ מ ו ו א ם י א מ ר א ו מ ר ( ה ו א י ל ו ס ב ר ת ך‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מכל‬ ‫קדמון ה י א ( דבר א ח ר ז ו ל ת י ה ב ו ר א י ת ׳ או ה ו א ה ו א (‬ ‫‪1 0‬‬ ‫נ א מ ר לו ש ה ח פ ץ אינו זולתו ב צ ד מן ה צ ד ד י ם ו כ ן ( א י ן בו מ ד ה‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ב כ א ן ס ו ד דק ל א י ת כ ן ( ל ג ל ו ת ו ו ל א זה מקום‬ ‫לעמוד‬ ‫‪1 2‬‬ ‫על‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ל ב א ר ו ומי‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ש ם ( יעמוד‬ ‫‪1 8‬‬ ‫ש ד ב ר זה א י נ ו ( מ ע נ י ן חבור‬ ‫והואיל‬ ‫זה‬ ‫‪2 4‬‬ ‫(‬ ‫שאין‬ ‫לומר‬ ‫ראוי‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ב ל א‬ ‫שאין ת כ ל י ת וקצה‬ ‫דע‬ ‫מין‬ ‫ממיני‬ ‫הקו‬ ‫שני‬ ‫הלקים‬ ‫לו‬ ‫שראוי‬ ‫(‪.‬ושמת‬ ‫‪om.‬‬ ‫שאם‬ ‫לקבל‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ף‬ ‫‪p‬‬ ‫—‬ ‫‪3‬‬ ‫—‬ ‫‪ .‬‬ ‫—‬ ‫‪om. — .‬‬ ‫)‬ ‫״‬ ‫ו‬ ‫— ‪ .‬כללי‬ ‫—‬ ‫‪H‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ד‬ ‫‪j‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪K‬‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫‪1‬‬ ‫ף‬ ‫כ ך ‪) P‬ענין‪— . .‬‬ ‫בעל‬ ‫‪M K‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪r‬‬ ‫— ‪.«5‬מ ש א ר‬ ‫ ‪.‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪st.‬בן דקלים ‪P‬‬ ‫הבור זה‬ ‫ף‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫‪H om.‬העודפים ‪M‬‬ ‫— •מקדם ‪H‬‬ ‫ף‬ ‫) « ‪ .1‬‬ ‫זה‬ ‫‪3 5‬‬ ‫ת כ ל י ת *או‬ ‫מה * ש א מ ר ו‬ ‫‪3 8‬‬ ‫אינו (‬ ‫ושאר ממתיו‬ ‫אלו‬ ‫אמרנו‬ ‫ואם‬ ‫גבול (‬ ‫‪1‬‬ ‫החכמים ' ( * מ ט ב י ל ו‬ ‫על ידיעתו‬ ‫קצרה‬ ‫אבל‬ ‫‪3‬‬ ‫הדעת‬ ‫‪4 0‬‬ ‫ע ד מ א ד וע״כ אמרו ש ה ו א אין לו ת כ ל י ת ל פ י ש כ ל מקיף'• ( כ ו ל י (‬ ‫ומעולה‬ ‫וכל מוקף פ ר ט י א ב ל ה י א נ ע ל ה מ כ ל מ ד ה‬ ‫יתעלה‬ ‫מכל ־תושבהה‬ ‫עילוי ג ד ו ל אמן‪.‬‬ ‫—‪.‬ו ב י ‪) K‬״ —‬ ‫ח )‪ .‬‬ ‫ד־ — ‪ .‬ת כ ל י ת ‪1-1 P‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‬ ‫‪5‬ו‬ ‫‪:‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪27‬‬ ‫—‬ ‫‪M‬‬ ‫‪-‬י‪ .‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ף‬ ‫‪P om.‬א ח ו ר ‪.‬‬ ‫—‬ ‫לאמור‬ ‫‪M ad. -‬ש ה ו א ‪) M‬י‪— -‬‬ ‫'•‬ ‫‪28‬‬ ‫י ‪.‬שאמרנו‬ ‫‪.‬‬ ‫מה‬ ‫שאין ש ם ( לא‬ ‫ו ל א א ח ר ( מ פ נ י ס ל ו ק הזמן והמקום נ ד ב ק אחריו מ ה‬ ‫א ם גוזר ה ש ם י ת‬ ‫מאמר‬ ‫אמתת (‬ ‫והתבאר‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫שירצה‬ ‫‪1 7‬‬ ‫על‬ ‫*לומר ל מ ה ל א ברא קודם או ל מ ה ל א ב ר א א ח ר כ ך (‬ ‫קודם (‬ ‫משתנית‬ ‫א מ ת ת ( זה וזולתו יעיין ב ס פ ר ב נ ד ק ל י ם ( או ס פ ר י ם א ח ר י ם מן‬ ‫ה ח כ מ י ם ( המחוברים ב ע נ י ן זה‬ ‫שאמרנו‬ ‫צד‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫שאר (‬ ‫כמו‬ ‫( בו‬ ‫( ישתב׳‬ ‫תכלית‬ ‫‪2 8‬‬ ‫(‪.‬ב ש ב י ל ואינו‬ .‬‬ ‫)‬ ‫‪8‬‬ ‫‪. -‬ב ע ל ‪ P‬ל ו ‪K‬‬ ‫‪.

‬מגוף‬ ‫‪.‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫—‬ ‫ף‬ ‫‪!) p‬ב —‬ ‫‪LC‬‬ ‫היסודות‬ ‫‪j p‬‬ ‫‪1‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪om.‬מדבר‪— .‬‬ ‫‪) M P‬ל»‬ ‫‪.‬והמקום ד ב ק י ם ל ג ו ף ו מ ש י ג י ם‬ ‫עפ‬ ‫המדינה‬ ‫היד‪ .‬‬ ‫‪3 9‬‬ ‫‪ om. -‬מ א ד ‪)K .‬נ״ל‬ ‫— ‪om.‬‬ ‫‪0‬י•‬ ‫‪4 8‬‬ ‫דע ישמרך‬ ‫‪. K‬‬ ‫)‬ ‫]ג‬ ‫— ‪.‬ובי‬ ‫הפרק‬ ‫תשובתו‬ ‫ה ח י ( ה מ ד ב ר ו ה ב ד ל נ ו א ו ת ו בזה מ ש א ר ה ד ב ר י ם ומי שיאין לו‬ ‫‪2 6‬‬ ‫*בעל‬ ‫איך‬ ‫בארנו‬ ‫‪1 5‬‬ ‫חחי (‬ ‫היא‬ ‫והוא ה ד ב ר ( א ש ר ב ג ל ל ו נ ה י ה ה ד ב ר ש א ם‬ ‫שבגללה (‬ ‫‪6‬‬ ‫האדם‬ ‫‪1 2‬‬ ‫נהיה (‬ ‫והפרקים‬ ‫הוא‬ ‫הקומה‬ ‫‪1 3‬‬ ‫יהיה לו‬ ‫שואלין‬ ‫הרחבות‬ ‫לקוח‬ ‫תשובתו‬ ‫ששואל‬ ‫ממינים‬ ‫‪3‬‬ ‫הואיל‬ ‫האדם‬ ‫ל פ י ש ה ו א לקוח ממקרה הדבר כ א ד ם‬ ‫למוד‬ ‫והגבול‬ ‫‪7‬‬ ‫המבטא‬ ‫ל־נ‬ ‫‪2‬‬ ‫כמה הוא ( ולא איך הוא‬ ‫‪:‬‬ ‫‪M‬־ף*‬ ‫)«‬ ‫—‬ ‫— ‪ .‬או היום כ ך וכך מן הזמן ו ז מ נ ו (‬ ‫‪3 9‬‬ ‫ה מ ק ו פ ל ( עליו הוא‬ ‫‪40‬‬ ‫מ א ת ( ה ש נ י ם ו ס ו פ ם כלומר סוף ז מ נ ו ( וכבר בארנו‬ ‫יספיק‬ ‫כ ל ביאור זה• ישיתבח‬ ‫השיגה‬ ‫לחכמתו‪.‬מ מ ל א ‪20‬‬ ‫‪3 4‬‬ ‫* ש מ ל ת מ ת י ( ת ח י י ב ( זמן‬ ‫היום‬ ‫במלת‬ ‫ע ל י ו ב א י ז ה מקום‬ ‫‪31‬‬ ‫תחלת‬ ‫‪H‬‬ ‫ולא‬ ‫ו י ה י ה ( א ז גוף ונהי׳ א נ ח נ ו יהוא שיוים וכן אין ל י מ א ו ל ב ש ב י ל ו א י מ ת י‬ ‫הוא‬ ‫—‬ ‫דמות‬ ‫ה מ ד י נ ה ה ע ו ל ם ב כ ל ל ו ואם יעבור ע ל י ו ל ש י א ו ל א נ ה ה ו א‬ ‫מקום‬ ‫‪.‬ע ר ב י י ש וכוי‬ .‬‬ ‫‪ M‬מקופל ‪P‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪6) p‬‬ ‫ד‬ ‫‪M‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪1‬׳‬ ‫‪n‬‬ ‫^‪2‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫_‬ ‫> כ א‬ ‫‪) M‬׳‬ ‫)‬ ‫‪.‬שנים ‪K M‬‬ ‫יצירה בלשון ה ק ד ש ובלשון‬ ‫)‪'--‬‬ ‫ף‬ ‫הרכבת‬ ‫‪om.‬א ב ר ע ה ‪M om.‬כשישאל‬ ‫)י‬ ‫‪2‬‬ ‫—‪.‬וממנו‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ )M om.‬‬ ‫׳מבין (‬ ‫‪.‬‬ ‫‪S‬‬ ‫הפרש‬ ‫ף‬ ‫‪8‬‬ ‫‪26‬‬ ‫_‬ ‫>‬ ‫)!‪3:‬‬ ‫באמרנו ‪K‬‬ ‫)‬ ‫‪Si‬‬ ‫‪.‬םוהד‬ ‫‪.‬כמה ‪M‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫התמימה‪.‬‬ ‫‪1 P‬ג‬ ‫‪18‬‬ ‫ו < •‪1‬‬ ‫— ‪.‬מתיך•—‬ ‫‪P‬‬ ‫ן!‬ ‫נ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪j‬‬ ‫״‬ ‫‪M‬‬ ‫‪-‬בהןי‪1‬ג‬ ‫— ‪.‬חדשוהו ‪M‬‬ ‫—‬ ‫‪M‬‬ ‫ף‬ ‫‪P‬‬ ‫‪«) H‬‬ ‫בגללו‬ ‫ביניהם (‬ ‫—‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫‪M om.‬ה ת ח י י ב ‪)M‬שטתי‪83—.‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪ P‬ף‬ ‫‪.‬‬ ‫דע‬ ‫ש כ ל ה ש ו א ל מ ה ה י א שיואל ג ב ו ל ה ד ב ר‬ ‫ופרקים ו כ ל ד ב ר‬ ‫שיש‬ ‫גבול‬ ‫לו‬ ‫‪4‬‬ ‫י•‬ ‫קדמוהו ( ותקנו טבעו כאומר‬ ‫הוא‬ ‫מחודש‬ ‫הוא‬ ‫‪5‬‬ ‫הוא (‬ ‫*מה‬ ‫והמין (‬ ‫ה מ ת ( וכן ה ר ו ש ם ל ק ו ח מ פ ר ט י ם ומקרים ו י ש א ל ו‬ ‫׳מהוא‬ ‫נשיבהו‬ ‫‪8‬‬ ‫בעל‬ ‫הצפרנ־ם (‬ ‫ה ח כ מ ה והמוסר ו מ ה‬ ‫‪9‬‬ ‫וכן (‬ ‫לו‬ ‫שייצ‬ ‫‪1 0‬‬ ‫אין‬ ‫ובעל‬ ‫מקרים‬ ‫‪1 1‬‬ ‫שואלין עליו ל מ ה (‬ ‫על‬ ‫כבר‬ ‫המתממת‬ ‫׳מהלמות (‬ ‫תמימית‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫נ ה י ה * ש ז ה דין ה ע ל ה ה ת מ י מ י ת (‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ב ג ל ל ו א י ז ה ( דבר‬ ‫‪2 2‬‬ ‫הוא (‬ ‫כ ש י ש א ל ו ( ב ש ב י ל ו איזה‬ ‫שהאדם (‬ ‫הזקופה‬ ‫המקבל‬ ‫׳מהוא‬ ‫מחודש‬ ‫מ ע נ י ן ה ע ל ה !‪0‬‬ ‫תהיה‬ ‫‪1 4‬‬ ‫לו (‬ ‫עלה‬ ‫אחר (‬ ‫קודם‬ ‫ממנו‬ ‫כמו ש ז כ ר נ ו כ ב ר וכן אין‬ ‫ששאלה‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ע ל הרושם‬ ‫איך‬ ‫‪1 7‬‬ ‫מ ח ד ש ( ש י ח ד ש ו ואז יהיה ד ב ר (‬ ‫זאת‬ ‫היא‬ ‫הי מן החיים‬ ‫בשביל‬ ‫הוא‬ ‫‪2 4‬‬ ‫אין ש ו א ל י ן ע ל י ו ב א י ז ה דבר ה ו א וכן אין שיואלין‬ ‫הפך‬ ‫‪2 5‬‬ ‫הוא‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ה ו א ( מקומו הקרוב‬ ‫ומקום‬ ‫‪2 7‬‬ ‫המקיף‬ ‫אליו‬ ‫‪2 8‬‬ ‫אותו‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ומקום‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫הבית (‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫מ א ה שנד‪ ( *.‬ל ו ‪.‬ונהיה‬ ‫‪ . -‬שאמרנו‬ ‫‪35‬‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫—‬ ‫‪1s‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪P‬‬ ‫ב ר א ‪M G1.‬י] ‪H‬‬ ‫‪4 9‬‬ ‫‪)P‬הבורא‪—.‬‬ ‫—‬ ‫‪49‬‬ ‫השוטר (‬ ‫‪52‬‬ ‫בלימון ע ר ב יימ‬ ‫—‬ ‫‪8 5‬‬ ‫כ א מ ת ו ( א י מ ת י היה פ ל ו נ י ( נ א מ ר לו‬ ‫‪37‬‬ ‫י־‪ 2.‬ל פ ל ו נ י ז‪1-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ H‬יהיה‬ ‫)‬ ‫ף> י ‪ .‬הלא‬ ‫— ‪M om.‬מחודש ‪K‬‬ ‫ף‬ ‫‪.‬ויש‬ ‫שהוא‬ ‫* ש מ ל ת א י ן ( ת ח י י ב מקום כ א מ ר נ ו ( א ן ( הוא פ ל ו נ י ( י א מ ר ב ב י ת‬ ‫והבית‬ ‫‪.• 48) M .‬‬ ‫‪4 4‬‬ ‫מאמר‬ ‫‪4 1‬‬ ‫אותו‬ ‫‪4 2‬‬ ‫ובהסתלק מ ד ת (‬ ‫‪4 3‬‬ ‫הגדול (‬ ‫שימו‬ ‫פעמים שהזמן‬ ‫הטף (‬ ‫גבול‬ ‫שאין‬ ‫הבורא‬ ‫מן‬ ‫ואין‬ ‫לתבונתו‬ ‫‪4 5‬‬ ‫ל ה ו ד י ע שיברא הברואים ל א מ ד ב ר ו ל א ב ת ו ך ( דבר ו ל א‬ ‫(‬ ‫‪4 7‬‬ ‫‪4 6‬‬ ‫דבר * ו ל א ב ד ב ר ( * ו ל א ל ד ב ר ( ו ל א ע ל ד ב ר ‪.‬ה ש ל מ ו ת ‪ M‬ף*‬ ‫‪) P‬חי• —‬ ‫‪M‬‬ ‫שמלת‬ ‫היא‬ ‫אבדאע (‬ ‫‪2 1‬‬ ‫—‬ ‫‪O‬‬ ‫מלת‬ ‫‪5 0‬‬ ‫יצירה‬ ‫‪5 1‬‬ ‫ומלת (‬ ‫‪) H P‬ל — ‪ .‬ה ח י י ב ‪M‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ) H P‬אהד‪— .‬‬ ‫כשאמרנו‬ ‫‪.‬ן״•‪.‬ב י ת‬ ‫‪H om.‬‬ ‫ף‬ ‫‪5‬‬ ‫)‬ ‫‪19‬‬ ‫—‬ ‫‪) P‬יי• — ‪ .‬המקובל‪—.‬מתת ‪P‬‬ ‫ף‬ ‫יצירה‬ ‫— ‪H om.‫‪57‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מאמר (‬ ‫ולא‬ ‫ל ב א ר ש א י ן ראוי ל ש א ו ל ב ש ב י ל ו‬ ‫ל מ ה הוא ו ל א א י ז ה ד ב ר הוא ו ל א א נ ה ה ו א ו ל א מ ת י הוא‪.‬שהמין ‪H P K‬‬ ‫‪) M P om.‬נאמר ב ו‬ ‫)«‬ ‫—‬ ‫— ‪ . — .‬איך ‪H‬‬ ‫לן ‪P‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪) H‬׳"׳‬ ‫— ‪.‬זמנם‬‫‪M‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪P‬‬ ‫ף*‬ ‫‪M‬‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫— ‪.

‬חכמי ה י ש מ ע א ל י ם ובו׳ ‪) K‬י• — ‪.‬‬ ‫ש ל א נ ש א ר ( לנו לומר‬ ‫ש ה מ צ י א ו לטובתו וחסדו וחכמתו וממה ש ב א ר נ ו יראה ל כ ל ב ע ל ש כ ל‬ ‫‪4 7‬‬ ‫ש ה ע ו ל ם ש ל ם כ מ ו ש ר א ו י ל ה י ו ת ל א פ ח ו ת ו ל א יותר׳ ש ה י ת ר ו ן ה י א ת ג ב ו ר ת ( ‪?>0‬‬ ‫הדבר‬ ‫ל מ ע ל ה מ ן הראוי * ו ה ח ס ר ו ן‬ ‫‪4 8‬‬ ‫הראוי‬ ‫ה ו א ק צ ו ר מ ן ה ר א ו י ( א״כ‬ ‫הוא‬ ‫יצירה בלשון הישמעאלים היא ‪ P‬אבראע ‪ M‬א ב ד ע א ‪ K‬ף — מציאת ‪) M‬‬ ‫‪ H K‬ף —‪.‬וכוי‬ ‫—‪.‬וגי׳כ ‪ ) K‬ה צ ר י ך ‪ 11‬ף‪— .‬אליו ‪ H‬ה ד ב ר ‪)P‬נערך‪—.‫‪58‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הארבעה‬ ‫מן‬ ‫ק צ ת ם ב ק צ ת ם ויציאת ( הדבר מן הכה א ל ה פ ע ל‬ ‫הביצה‬ ‫לשון‬ ‫הנקראת‬ ‫אבל‬ ‫‪. — « ) X ad.‬‬ ‫‪)M‬ועלה‪—.‬ל י ד ו ע‬ ‫‪ z‬ח מ ח ו ד ש ‪)M‬בתבונתו•—‬ ‫‪!) p‬׳• — ‪.‬כאן ‪ M‬ף — ‪.‬ש מ ח ש ב‬ ‫‪ad. K‬י•־׳ — ‪ .‬נשואים ‪) M‬היו‪— .‬בלא ‪) 11‬יי• — ‪ .‬‬ ‫‪SS‬‬ ‫‪4 3‬‬ ‫״‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4 2‬‬ ‫ך‬ ‫‪46‬‬ .‬‬ ‫דבר‬ ‫כלי‬ ‫הוא‬ ‫האומנות‬ ‫‪2 9‬‬ ‫לכלי‬ ‫‪1 8‬‬ ‫בהכרח‬ ‫הוצרך (‬ ‫‪30‬‬ ‫ל ה ו מ ר וזמן ואז י ה י ה ה ז מ ן נ ב ר א כבר * ו כ ן ג ״ כ ( א י ן ל ו מ ר ש ב ר א ב מ ח ש ב ה‬ ‫‪81‬‬ ‫ש נ א מ ר א ת מ י נ ו ע ץ ויבינהו‬ ‫ובעיון (‬ ‫‪3 2‬‬ ‫ש מ ח ש ב ה ועיון א י נ ם ( כ״א ל ה ו צ י א •‪20‬‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪3 6‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫ה ד ב ר ש א י נ ו מובן ו י ד ו ע ( ו ע ם כ ל ז ה ה מ ח ש ב ה ( מ ח ו ד ש ת ( ב ע צ ם ש ה מ ח ש ב (‬ ‫בדבר וזולתו‬ ‫מהשב‬ ‫‪3 8‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫א ב ל ה ב ו ר א י ת ע ל ה ב ר א ברואיו ב ל י ( ע י ו ן ו מ ח ש ב ה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3 9‬‬ ‫ו כ ל י ( ובלי ד מ י ו ן ( ו ע ו ד ש א י ן ל ו מ ר ש ב ר א ל ד ב ר ש ה ד ב ר י ם ה נ ב ר א י ם ה י ו (‬ ‫אז‬ ‫‪4 1‬‬ ‫ע ל ה ( מ ת מ מ ת ל א ו ת ו דבר‬ ‫אותו‬ ‫הואיל ונבראו ב ג ל ל א ו ת ו דבר‬ ‫להיות קדמון כמו ש א נ ו אומרים‬ ‫יוכן‬ ‫הדברים‬ ‫‪42‬‬ ‫וזה‬ ‫ידחה‬ ‫ש נ ע ש ה ה ד ל ת ל ס ג ו ר ה פ ת ח וכן ש א ר‬ ‫‪4 4‬‬ ‫‪4 3‬‬ ‫א ם יהיו ( הדברים נ ב ר א י ם ( ע ל דבר‬ ‫הדבר‬ ‫היה (‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ההוא‬ ‫‪4 5‬‬ ‫נ ה י ה ( כמו־ י ס ו ד ל נ ו ח ע ל י ו ה נ ב ר א י ם ה נ מ צ א י ם ו כ ל ז ה ח ל י ש ו ת וכבר ה ס ת ל ק‬ ‫כל‬ ‫זה מהבורא י ת ׳‬ ‫אלא‬ ‫ו ה ו א י ל ובארנו ־כל ז ה נ א מ ר‬ ‫‪4 .‬‬ ‫‪1 om.‬‬ ‫‪**) 11 K‬‬ ‫‪>P‬בראו•—‬ ‫— ‪)P om. — * ) K‬י ש א ל ‪) M‬‬ ‫‪X‬‬ ‫ד‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2 6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪M5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬כבר‪—.‬כדבר‪—.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫— ‪om.‬אן ‪1‬ג )י׳ — ‪.— «) H‬אמתת‬ ‫‪ — *°) M om.‬י‬ ‫ראוי לומר ‪)H ad.‬‬ ‫‪ . — ") P ad.‬ה י ה‬ ‫ו ל ל ה מ ל טלהיות‪—.‬דומיון ‪ 11‬ף>• — ‪• — ) P om.‬גייכ ‪) K ad.‬‬ ‫‪ ) M‬י• — ‪.‬‬ ‫‪) M‬י• ‪ .‬יתברך ש מ ו ו י ת ע ל ה זכרו ‪ M‬ף —‪.‬מ ק ו ם ‪ ) M‬כ יבראו‪—.‬‬ ‫—‬ ‫‪) H om.‬באמת הויה‬ ‫‪2‬‬ ‫מלת‬ ‫בלשון • חכמים (‬ ‫‪4‬‬ ‫ה י ש מ ע א ל י ם היא מ י ו ה ד ת א צ ל ם ל פ ע ל הבורא * י ש ת ב ח‬ ‫‪5‬‬ ‫יש‬ ‫שהיה‬ ‫מאין כ ל ו מ ד זה‬ ‫שם‬ ‫ולא‬ ‫יחשוב ש ו ם א ד ם שאמרנו אין שרצוננו ( * ב ש ב י ל‬ ‫‪6‬‬ ‫קירוב ל ה ב י ן ה ק ו ר א ש א י ן ל א י ן מ צ י א י ת כ ל ל‬ ‫לשון‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫שום (‬ ‫שאם‬ ‫לבד ‪5‬‬ ‫דבר‬ ‫‪8‬‬ ‫אין‬ ‫כן (‬ ‫אחד‬ ‫יותר‬ ‫מהם‬ ‫מחברו‬ ‫ראוי ל י צ י ר ה‬ ‫ה ת ב א ר ש א י ן ל ו מ ר ש ב ר א ד ב ר מ ד ב ר ( ו כ ן א י ן ראוי ל ו מ ר‬ ‫בתוך‬ ‫שברא‬ ‫ש א ם ת א מ ר ש י צ ר כ ת ו ך ד ב ר ה ד ב ר ה ה ו א ל א י מ ל ט ש ב ר א ו ( ‪10‬‬ ‫דבר‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫או‬ ‫ואם‬ ‫בכלי (‬ ‫‪1 6‬‬ ‫והזמן מ צ ו א י ם ה ר י (‬ ‫המקום‬ ‫‪1 7‬‬ ‫מ צ ו י כ כ ר וגם ל א ה י ה ( ב כ ל י ל פ י ש ה מ ק ו ם ה ו א‬ ‫הכלי ההוא קדמון א ו‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫לדבר (‬ ‫‪2 2‬‬ ‫ז ה מ מ נ ו כ ל ו מ ר ח ל י ש ו ת ו צ ו ר ך וכן א ם‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫וכן א ם ב ר א ם ( ב ד ב ר (‬ ‫‪2 7‬‬ ‫שמסתייעים (‬ ‫הכלי‬ ‫שהקדמון‬ ‫הבורא נ ע ז ר ( בו ל ב ר א בקרבו ה ד ב ר י ם ו ז ה‬ ‫בהם‬ ‫בשום‬ ‫העולם‬ ‫והיה‬ ‫צד‬ ‫ח ד ש * א ם הוא קדמון ל א יהיה כלי לדבר ח ד ש‬ ‫היה ( פעול אליו ולא נ צ ר ך (‬ ‫נ ע ז ר בו‬ ‫לא‬ ‫‪1 3‬‬ ‫בזמן א ו ב מ ק ו ם (‬ ‫חדש‬ ‫עושהו‬ ‫‪1 2‬‬ ‫הנה (‬ ‫ולא‬ ‫אין‬ ‫יש‬ ‫ש א ם ה י ה ב ו ר א דבר מ ד ב ר ה י ה ראוי ל ה י ו ת ה ד ב ר ה ה י א (‬ ‫קדמון *ואם היה ק ד מ ו ן ( ל א היה‬ ‫‪1 1‬‬ ‫שמו ( ואמתת‬ ‫‪9‬‬ ‫היה אין והיה י ש‬ ‫כל‬ ‫‪3‬‬ ‫אבדאע (‬ ‫ז ה א צ ל ם הי׳ מ צ י א ו ת (‬ ‫אז‬ ‫כ צ א ת התרנגול‬ ‫האומנים‬ ‫כל‬ ‫וכשיהיה‬ ‫‪2 6‬‬ ‫ברא‬ ‫( זה‬ ‫דהוי (‬ ‫שבבר‬ ‫בריאותיו‬ ‫עם‬ ‫נופל‬ ‫‪2 8‬‬ ‫נצרך (‬ ‫עשיר‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ואלם‬ ‫תחת‬ ‫(‬ ‫היה‬ ‫ה ס ת ל ק ‪!5 . M‬נעזור ‪ H‬ף» — ‪.‬‬ ‫‪") P‬‬ ‫ג ף‪• — -‬לעזור ‪ .‬ג ) י — •הגדלת ‪ P‬ב ת נ ב ו ר ת ‪ .‬בשום ‪• — ) K‬כונתינו ‪ P‬ש ר צ ו נ ו ‪ M‬ש ר צ ו בנו ‪.‬‬ ‫־ •י״י׳* ־ ) — ‪. -‬ש ב ר א ד ב ר מ ד ב ר‬ ‫‪ M‬ף׳ — ‪ .

‫‪59‬‬ ‫השלמות‬ ‫ש ל ם כמו ש ר א ו י ל א ב ת ו ס פ ת ו ל א ב ג ד ע ו ן ו ל א יעבור‬ ‫ו פ ע ל הבורא‬ ‫שיהיה‬ ‫ה ע ו ל ם ח ס ר ש ו ם דבר מ מ ה ש ה ו א ו ל א י ת כ ן ל ה י ו ת ו י ו ת ר ש ל ם מ מ ה‬ ‫שהוא‬ ‫שלא‬ ‫ש ל א י מ ל ט החסרון ה ה ו א‬ ‫או‬ ‫או מ ס ב ל ו ת ה פ ו ע ל א ו מ כ י ל ו ת ו‬ ‫‪1‬‬ ‫היה יכול ל ה ש ל י מ ו ו ל א י ת כ ן לומר ש ו ם דבר מ א ל ו ה ד ב ר י ם ( ב ב ו ר א וכבר‬ ‫״ התבאר ממה שאמרנו שאין ל ש א ו ל‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ע ל ה ב ו ר א ע ל ד ב ר מן ה ד ב ר י ם א ל א (‬ ‫‪4‬‬ ‫י ש לו ( מציאות שהי׳ ה ש א ל ה אם ישנו כלומר ע ל א מ ת ת המציאות‬ ‫אם (‬ ‫‪5‬‬ ‫ה ו א י ל ואי א פ ש ר ז ו ל ת זה * ב ד ב ר מן ה ד ב ר י ם ב ש ו ם פ נ י ם ( ו נ ח ת ו ם ע נ י ן זה‬ ‫בזכרון‬ ‫‪6‬‬ ‫ה ש ג ת נ ו ( ועליו‬ ‫חמדות כפי‬ ‫‪7‬‬ ‫בטחוננו‪( .‬‬ ‫בהפרת חלוף‬ ‫‪.‬ובר‬ ‫‪1‬‬ ‫— ‪11( 7M P om.‬ל ע ו ל ם ‪)P‬פעולות‪—.‬מצאו ‪H‬‬ ‫‪ H‬ף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ח‬ ‫‪j‬‬ ‫‪28‬‬ ‫)‬ ‫‪S2‬‬ ‫—‬ ‫‪om.‬ב ה י ו ת ‪ P‬ב ר א ו ת ו ‪1-1‬‬ ‫‪19) H om.‬נקרא זג‬ ‫—‬ ‫‪K om.‬‬ ‫—‬ ‫‪.‬‬ ‫המחבר‬ ‫אמר‬ ‫הקדמונים‬ ‫רוב‬ ‫‪9‬‬ ‫מלשום (‬ ‫ברהו‬ ‫מדחי מיראתם‬ ‫לבורא‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫‪ 10‬מ ל ש ו ט א ו ת ו נ ו ש א מ ד ו ת ש ה י ו שימים א ו ת ו מ ס פ ר ו מ ס ו פ ר ( א ו מ ר ( ו א ם (‬ ‫ע ל השים ה ו א י ל ו ע צ מ ו ח ל ו ף כ ל ה ע צ ט י ם ־ ‪ -‬כ ן מ מ ת י ו ח ל ו ף כ ל ה מ ר ו ת‬ ‫תעיין‬ ‫‪1 4‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫•מימכל (‬ ‫‪1 7‬‬ ‫השטש‬ ‫ו ל א יוכל א ו מ ר ( לומר‬ ‫זולתם‬ ‫‪is‬‬ ‫עד שיהיה‬ ‫ה מ ע ו ל ו ת הם ז ו ל ת ו ו ל א ה ו א (‬ ‫האמת‬ ‫והטוב‪.‬עין‬ ‫ף‬ ‫‪2‬‬ ‫ה א ד ם ‪«) K‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬שוא‬ ‫—‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1 9 .‬‬ ‫ף‬ ‫‪3‬‬ ‫—‬ ‫‪om.‬‬ ‫—‬ ‫‪P‬‬ ‫‪n‬‬ ‫נ‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫‪1‬‬ ‫— ‪.‬ש ש כ ל ו ן!‪— 25).‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פ‬ ‫בשום ‪ — ) P‬לומר ‪M‬‬ ‫—‬ ‫‪.‬‬ ‫ף‬ ‫‪ .‬ב ש ו ם ד ב ר מן ה פ נ י ם ‪ H M‬פ נ י ם‬ ‫‪*)M‬פעולתו‪-.‬ף — ‪— ) H cm. -‬כ ח ם ? ‪)M‬מענין•—‬ ‫‪n‬‬ ‫ף‬ ‫— ‪«) P om.‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫— ׳ ‪ .‬ו א ח ר כן ה ס ת כ ל ו ( ו מ צ א ו (‬ ‫וקראוהו ה כ ם ה ־ א י ל ו ל א יעבור ע ל י ו כ ס י ל ו ת‬ ‫התקון‬ ‫‪3 4‬‬ ‫יהיו‬ ‫מן‬ ‫מציאותו‬ ‫׳ מ א י נ ו חלשי וקראו א ו ת ו גכור‬ ‫‪0‬‬ ‫ולהבין‬ ‫‪2 5‬‬ ‫המדע‬ ‫‪1 8‬‬ ‫שמדותיו‬ ‫האמתי‬ ‫כהיותו ( כנגד‬ ‫ה ו א ע צ מ ו ו ע צ מ ו ה ו א י ( י מ ל א י פ ר ד זה מ ז ה * ש ה ה פ ר ד ה ה ל ו ף ו ש נ ו י ( א ב ל‬ ‫היחוד‬ ‫יע‬ ‫‪1 5‬‬ ‫כ ל א ד ם י ת ע ל ף בו כ א ש ר י ח ל ש ה ע י ן (‬ ‫‪1 6‬‬ ‫אור (‬ ‫פעולותיו (‬ ‫ימבארנו‬ ‫בלי מתוקנות‬ ‫שאינו‬ ‫ומצאוהו‬ ‫ואחיכ עיינו‬ ‫וקראוהו‬ ‫סכל‬ ‫פעולותיו (‬ ‫׳ מ א ם י פ ו ל בו ס כ ל ו ת‬ ‫בשכלם‬ ‫צדיק‬ ‫בתכלית‬ ‫כמו‬ ‫ו מ צ א ו ה ו עשייר‬ ‫‪3‬‬ ‫ואינו צ ר י ך לעול*• (‬ ‫הואיל‬ ‫‪3 6‬‬ ‫ס כ ל ב ד ר ך ( ה צ ד ק מ פ נ י זה ה ת ח י י ב א צ ל ם ימם צ ד י ק ו ל פ י ׳ מ ר א ו ה ו‬ ‫ואינו‬ ‫עשייר ואינו מ צ ט ר ך ו ב ר א ה ע ו ל ם ה ז ה כמו ש א נ ו רואים‬ ‫‪38‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫א מ ר ו שי הו א מ ט י ב‬ ‫‪4 0‬‬ ‫‪3 9‬‬ ‫ה ו א י ל *ודבר ז ה ( מ ע ו י י ן ( ב ה ם ( ל ק ר ו ת מ ט י ב ל מ י שיהוא ע ל * ה ע נ י ן ה ז ה (‬ ‫ף — ‪ p om.‬ל ח כ מ ת הבורא ית׳ ת כ ל י ת ב ד ע ת נ ו ה י ה א ז‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪24‬‬ ‫קצור (‬ ‫בנו‬ ‫‪2 6‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ב ח כ מ ת ו ר ״ ל ( ש י ש כ ל נ ו ( דבר נ ב ר א ( ב ת כ ל י ת ו א ם ח כ מ ת ו היתר‪.‬ו מ ס פ ד ‪°) P‬‬ ‫א ו ת ם כ ל א ד ם ו י ח ל ו ש ע י ן ב ו כ א ש ר ‪) p‬אם‪— . P‬י( ‪3 1 1 0‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫ף‪— -‬‬ ‫ה ש ת ב ל ו ‪m.‬בטחוני ‪M‬‬ ‫אומר‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3 9‬‬ ‫השנויים ‪P‬‬ ‫‪22‬‬ ‫)׳‬ ‫‪ . — 18) H om. -‬השגת ‪H‬‬ ‫‪) H I‬י‬ ‫)‬ ‫ה ו א י ל ‪ 11‬א ו מ ר י ם ‪P‬‬ ‫‪U‬‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫— ‪ .‬שהפרידה ‪K‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪H M P om.‬‬ ‫‪) P‬וכו‪— .‬האור‬ ‫)‬ ‫‪P‬‬ ‫‪LC‬‬ ‫‪ ) II‬״ —‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪)H o‬האמתי•—‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪) H‬היצור‪— .‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪°‬‬ .‬‬ ‫ל ת כ ל י ת ואנו ב ע ל י ת כ ל י ת‬ ‫הי׳ גם ה ו א ב ע ל ת כ ל י ת * ל ב ע ל‬ ‫‪2 7‬‬ ‫תכלית (‬ ‫‪2 8‬‬ ‫וזה שיוא א ב ל א י מ ת ה ש ג ת ה א ד ם ל מ ד ו ת י ו ע ל דרך ש א ו מ ר ( ה ב י ט ו ל פ ע ל‬ ‫ישתבה‬ ‫הבורא•‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ומצאוהו (‬ ‫ולמדו‬ ‫הפעל‬ ‫‪3‬‬ ‫וא־ור כן ה ס ת כ ל ו ב ז ה‬ ‫המצוי‬ ‫אדם‬ ‫להכיר‬ ‫וכל זה בלימון בני‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫ש א י נ ו ח ל ש ‪ ( .‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫• ה ט ו ב ה ד ? ‪*°) H‬‬ ‫—‬ ‫— ‪.‬‬ ‫(‬ ‫‪2 0‬‬ ‫האמתית (‬ ‫והיכולת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫כמו‬ ‫היה אשיר ל א ל ו ה ה א מ ת י ל א י ש כ י ל מ מ נ ו ה א ד ם יותר מ מ ה ש י ת ר א ה‬ ‫ש א מ ר ה פ י ל ו ס ו ף א ל ו היתר‪ .‬‬ ‫— ‪.‬ותמצאוהו ‪P‬‬ ‫)‬ ‫‪29‬‬ ‫‪H‬‬ ‫)‬ ‫‪S3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪) M‬וזה‪— .‬‬ ‫י‬ ‫‪•) P‬‬ ‫—‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫‪ .‬לשום‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מאמר ( במדות הבורא‪.‬‬ ‫‪.

‬ה א מ ת י ת מ ל ה ע צ ם‬‫‪) n‬‬ ‫‪)K ad.‬‬ ‫— ‪om.‬ו ש ה ש ל מ ו ת ‪)H M K‬יאותו‪—.‬האמתי•—‬ ‫‪) H P‬‬ ‫יהיו•—‬ ‫‪ H p‬ף‬ ‫‪)K ad.‬רחמן ועקר כ ל זה ל ה ת ל מ ד מ כ ל פ ע ו ל ו ת י ו ( כ מ ו ש ז כ ר נ ו ו י ד ע ה מ ב י ן (‬ ‫‪8‬‬ ‫לבורא במנהגותיהפ אינם‬ ‫בחבורי ז ה ש כ ל ה מ ר ו ת ה א ל ו ש ס מ כ ו ה נ ב ר א י ם (‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫כ״א ל ה ק ר ב ת ה ל ש ו ן ו ל ה ש כ י ל ו ל ה ב י ן ‪ . was 11ns selir fraglich erschehit.‬‬ ‫‪. 149‬ף — ‪.‬ל כ ל לרחם עליהם‬ ‫ברואיו‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קראוהו‪ .‬מפעולותיו ‪ H K p‬ף‬ ‫* — ‪ .‬וכבר ב א ר נ ו ( ב ה י ו ת ( ע צ מ ו י ק ד מ כ ל‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ה ע צ מ י ם כן מ מ ת י ו י ק ר ו ת מ כ ל ה מ ר ו ת ואין מ ד ו ת י ו ח ו ץ ( מ ע צ מ ו ו ל א ( ע צ מ ו ‪5‬‬ ‫זולת‬ ‫ממתיו‬ ‫שום‬ ‫דמות *ולא‬ ‫שהתבודד‬ ‫ד ב ר מן‬ ‫שום כסיל‬ ‫א ב ל מה שאנו מספרים (‬ ‫‪1 2‬‬ ‫הכתוב (‬ ‫ו ע ל זה א מ ר‬ ‫‪1 3‬‬ ‫*אלהים חי (‬ ‫הפילוסוף‬ ‫בו ה ו א‬ ‫יותר א מ ת ל ס ל ק‬ ‫דבר כ ל ו מ ר ( ‪ .‬לחייב ‪ .‬וראוי ‪)H‬לפי‪—.‬‬ ‫‪) M‬‬ ‫—‬ ‫‪.‬והשם‪—.— ~ ) H‬שכלם ‪)M‬גם‪—.‬ה נ ב י א י ם ‪)H‬המעיין‪—.‬שום‪.‬‬ ‫ ‪ .‬האמתי ‪) P‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪1u‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪S‬‬ ‫דנ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪S1‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪3 8‬‬ ‫‪A 3‬‬ ‫אמת‬ ‫‪44‬‬ .— >11‬ל׳י —‪. P‬‬ ‫— ‪ . _ u) M‬ל א ל חי‬ ‫ף‬ ‫‪om.‬‬ ‫‪ Briill a.‬‬ ‫‪) H P‬‬ ‫— ‪)M om.‬‬ ‫‪ M‬ואין מציאותו‬ ‫‪ j P om‬ו א י נ ו מצויאותו‪—.‬ש ת ו ף ‪em en dirt‬‬‫‪) II‬‬ ‫‪ ) P‬״ — ‪.‬‬ ‫ ‪ . — ') H 0111. — *") H‬א מ ר ה ‪M K‬‬ ‫‪.‬ואין ‪) K‬י — ‪ .‬ב ה י ו ‪ M‬ף — ‪om.‬‬ ‫רות ‪ H‬ו ה י ש ו ת ‪• — ) P‬תורה ‪ .‬באמרנו ב ש ב י ל‬ ‫אותם‬ ‫הם מ ד ו ת י ו‬ ‫ת מ י ד י הקיום והוא ש א ו מ ר‬ ‫החיוב‬ ‫ה׳ כ ל ו מ ר קיומי ה ת מ י ד י ‪10‬‬ ‫מן ה ב ו ר א‬ ‫הבורא ש א י נ ו‬ ‫‪1 4‬‬ ‫מ ל ח י י ב ( לו‬ ‫ס כ ל יותר נכון מ ל ו מ ר‬ ‫‪1 6‬‬ ‫* ש ה ו א ח כ ם וכן ב א מ ר נ ו‬ ‫טעות (‬ ‫נ ק י י ם בו ח י ו ת ש נ א מ י ן‬ ‫ו ע ו ד חי א נ י נ א ם‬ ‫‪1 5‬‬ ‫שום‬ ‫הדברים‬ ‫שום‬ ‫אבל‬ ‫שאם לא‬ ‫‪1 1‬‬ ‫מות (‬ ‫עליו‬ ‫‪9‬‬ ‫שנוי (‬ ‫בהם ולא יחשוב‬ ‫‪1 0‬‬ ‫בו‬ ‫א ב ל ז ה ב א מ ת יחוד א מ ת י‬ ‫ולא‬ ‫ל א י כ נ ס בו‬ ‫‪8‬‬ ‫ולא‬ ‫ש א י נ ו מ צ ט ר ך יותר נכון מ ל ו מ ר (‬ ‫שהוא עשיר‬ ‫‪1 7‬‬ ‫א ם ( נ א מ ר ב ש ב י ל ו ש א י נ ו ה ל ש יותר נבון מ ל ו מ ר ש ה ו א גבור ב ש ב י ל‬ ‫*וכן‬ ‫‪1 8‬‬ ‫הסבה‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ש א מ ר נ ו מ פ נ י ש כ ש נ א מ י ן ש ה ו א ( ב י ה ד ו ת ו ה ו א ה ש ל מ ו ת ה א מ ת י ת ( ‪15‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫שזולתו א י נ ו ( ש ל ם התחייב בהכרח ש י ה י ה הוא מ ת ב ו ד ד ב ש ל מ ו ת ולא‬ ‫וכל‬ ‫‪2 1‬‬ ‫יהיה ה ת ב ו ד ד ו ב ש ל מ ו ת ע ד ש י ה י ו ה מ ר ו ת ה ה ם ב ע נ י ן ש ל א י ו כ ל ו ( ה מ ס פ ר י ם‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫לספר (‬ ‫אותם ו ל א ( י ש כ י ל ( המשכיל‬ ‫שבארנו‬ ‫ק ו ד ם זה ה ל א ת ר א ה ש כ ל א ח ת מן ה א ו מ ו ת ת ס מ ך לו מ ד ה ו ת ו צ י א‬ ‫לו‬ ‫א ו ת ם כמו‬ ‫ש מ ש כ י ל א ו ת ם כמו‬ ‫ש ם כ ל א ו מ ה ו א ו מ ה כ פ י ה ש ג ת ש כ ל ה ו מ ז ה ה צ ד א מ ר נ ו ש ה מ ד ו ת ה א ל ו ‪20‬‬ ‫השאילו‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ש ט ו ת ה ק ר ב ה ל ש כ ל ם ( ובאור ל ת כ ו נ ת ם כ ל א ח ד‬ ‫להם האנשים‬ ‫‪2 6‬‬ ‫מ ה ם כ פ י ( ש כ ל ו ו מ י ט ב ת ב ו נ ת ו כמו‬ ‫שאמרנו‬ ‫‪27‬‬ ‫ו ר א ו ( ש ו ם ג ש מ י נ ק ר א ב ג ל ל ה פ ע ל ה ה ו א ב ש ו ם ש ם ס מ כ ו הם‬ ‫מפעולותיו‬ ‫ל ב ו ר א כמו כן ה ש ם‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫מ מ ת י ו ית׳ * ל א י א ו ת ו ( לזולתו‬ ‫ההוא א ב ל ב א מ ת‬ ‫‪3 0‬‬ ‫והשלמות (‬ ‫א ש ר ב ה ה ת ב ו ד ד ה י א מ צ ו י ה לו ב ל ב ד ה ו א י ל * ו א י ן מצוי א ת ו ( ‪::5‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫על‬ ‫ש ה ם בהיותם‬ ‫רואים פ ע ל‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫ד ר ך ( ה א מ ת ( א ל א מדרך ה ס מ י כ ו ת ( לדבר ו ר ש ם ( ה א מ ת הוא מה‬ ‫‪3 6‬‬ ‫‪3 5‬‬ ‫ש ה ו א וע׳׳כ ל א מ צ א ו (‬ ‫‪3 9‬‬ ‫האמת (‬ ‫‪4 4‬‬ ‫האמתית (‬ ‫‪3 7‬‬ ‫ה פ ל ו ס ו פ י ם ש ם ( ש י א ו ת ( לו מ ן ( ה ה ו א כ ל ו מ ר ‪.— ) M‬‬ ‫‪ )H K‬וא״כ‪—.‬חיות‬ ‫—‬ ‫‪ P om. o.‬‬ ‫) ש י א ו ת ו ‪) 11‬י —‬ ‫_ »( ‪11‬‬ ‫‪.‬יאודו ‪— J8) H om.‬ס מ י כ ו ת ו ‪ H‬ף״ — ‪ . a.‬‬ ‫‪4 0‬‬ ‫מדרך‬ ‫‪3 8‬‬ ‫האמת (‬ ‫‪4 1‬‬ ‫וע״כ א מ ר ם (‬ ‫דיל ה ע צ ם ה א מ ת י‬ ‫‪42‬‬ ‫ההויה (‬ ‫כלומר ש ה ו א‬ ‫האמתית‬ ‫א מ ת ומדותיו‬ ‫‪4 3‬‬ ‫והישנות (‬ ‫אמת שנאמר‬ ‫‪ n K‬ף — ‪. — ) M om.‫‪60‬‬ ‫ה ו א י ל י וראו‬ ‫ועוד‬ ‫א ו ת ו רב • ח ס ד ל כ ל‬ ‫ועיניו‪ .‬‬ ‫‪ st. s.‬ושלא‪—.‬‬ ‫‪.

‬ולא ‪ H‬וכל ‪P‬‬ ‫‪ H‬שזכרנו ‪j M K‬‬ ‫ו אותו מ מ ה ש א פ ש ר לנו ל ד ע ת ‪jP‬שהזהירנו‪—.‬‬ ‫‪ .‬אותו ואחי׳כ ל ה ש ל י ם רצונו ציונו והזהרנו‬ ‫‪ ) H‬ל — ‪ P om.) M P.‬‬ ‫ד‪—.. P om.‬‬ ‫‪ H‬ף — ‪.‬‬ ‫‪)H K om.‬מ ה ‪ K‬ח ף? — ‪)M om.‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫החלק‪.‬ש ה ם ‪ M K‬ף — ‪ .‬‬ ‫והזהרנו ‪) H‬י• — ‪ .‬האחד (‬ ‫והחלק‬ ‫בעבודה ובעברה‪. — ) H‬ע ם ‪ H K‬ד — ‪ .‬‬ ‫!‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫״‬ ‫נ‬ ‫‪IC‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫‪3‬‬ .‬ל — •הראשון הוא• ‪ P‬ף״ — ‪.‬ף — ‪.‬בקשתנו ‪ st.‬והעונש‪—.‬בל ה ד ב ר י ם וכל ה מ צ ו ת ‪K ad.‬ל ב ד ‪ M‬ף — ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫*המאמר הרביעי ( מכלל העבודה והעברה‪.H ad.‬הבורא א ם ל א ו‬ ‫אליו‬ ‫‪2 0‬‬ ‫*ולמדנו‬ ‫ה ש ל י ש י ‪ .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫דע‬ ‫‪5‬‬ ‫בו כ ל ל מ ן ה ע ב ו ד ה ‪5‬‬ ‫אחי ש ה מ א מ ר הזה לבדו ( יחדנוהו לזכור (‬ ‫‪6‬‬ ‫והעברה והגמול ( והעונש‪. — .•') K‬‬ ‫‪) M‬י — ‪ p om. . K‬ואם‪— .‬וצובר‬ ‫א ו ת ו ו א ח ר כ ך ‪ .‬‬ ‫‪30‬‬ ‫דע‬ ‫העברה‬ ‫וע״כ‬ ‫אחי‬ ‫ש א מ ת ת העבודה וענינה ל ה ש ל י ם ה ע ב ד מ צ ו ת אדוניו וענין‬ ‫ה ס ך זה והוא הכופר‬ ‫בחסדי אדוניו והממרה‬ ‫דברו ב ס ת ר א ו ב ג ל ו י‬ ‫‪3 7‬‬ ‫ת ש ל ם ע ב ו ד ת ‪. .‬‬ ‫אמר‬ ‫‪7‬‬ ‫מידיעת (‬ ‫מה‬ ‫ה מ ח ב ר ה ו א י ל ו ה ק ד מ נ ו מ ה ש ה י ה ראוי ל ה ק ד י ם ב מ א מ ר ו ת ה ש ל ש ה‬ ‫שיהיה‬ ‫שראינו‬ ‫מועיל בדרך הזה‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫ממה (‬ ‫‪1 7‬‬ ‫שרמזנו‬ ‫שהתכוונו‬ ‫ששוא‬ ‫הקצור ועם היאור‬ ‫במאמר הזה‪.‬‬ ‫(‬ ‫‪35‬‬ ‫החלק האחר ( שהוא ראשון מן המאמר הרביעי בזכרון‬ ‫•הזכיות והעברות (‪. — *) P om.‬ה ד ב ר י ם ‪ H‬ן — ‪.‬‬ ‫‪3j -P‬׳ — ‪. — ) M‬וגם נ ת ח י ל ‪.‫‪61‬‬ ‫רה׳ א ל ק י ם א מ ת ה ו א א ל ק י ם חיים ו מ ל ך ע ו ל ם )ירמיה י׳ י׳( ו ה ו א י ל ו ה ש ל מ נ ו‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ענין זה נחתום בכאן המאמר ה ש ל י ש י מן החבור ו נ ת ח י ל ( ב מ א מ ר ( הרביעי‪.‬‬ ‫) ה ו אאמת‪-.‬ף — ‪om.‬ע״כ ‪ .‬‬ ‫)״ — ‪.‬‬ ‫פ׳ דיל ה ע ו ש ה פ ע ו ל ו ת ה ט ו ב ו ת א ו ה ב ה י ו ש ר ומואס ב ר ע ה ו א יזכה ‪j 11 G I .‬והגמול‬ ‫והעונש‪.‬מ ז ה החבור‬ ‫עליו (‬ ‫שתחלת‬ ‫ממה‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫ש א פ ש ר לנו‬ ‫ממנו‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫ורמז ש ה ו א מ צ ו י‬ ‫היינו‬ ‫‪1 9‬‬ ‫כל (‬ ‫ש ה ז כ ר נ ו ( ]שהזכ־רנו ‪* [1.‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ה ש נ י בגמול‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫הטוב ( ובעונש ( ואמתתם‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ל ז ה ( מ מ ה ( ש י א ו ת לו וידבק מ א ב ל הסבה א ש ר‬ ‫מ ה ש נ ס מ ו ך ‪20‬‬ ‫וכל‬ ‫ב ש ב י ל ה ה ק ד מ נ ו לזכור‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ש ה י א ( פ ע ל ה ז כ י ו ת וכן ה ע ב ר ו ת ע ל ה ג מ ו ל ה ט ו ב ו ה ע ו נ ש ש ה ז כ י ו ת‬ ‫העבודה‬ ‫‪3 1‬‬ ‫והעברות הם הסבה ועלה לגמול הטיב ( או ל ע ו נ ש ש ש ו א הוא שיזכה לגמול‬ ‫‪8 2‬‬ ‫טוב‬ ‫‪3 3‬‬ ‫א ל א הזכאי (‬ ‫‪5‬‬ ‫או ש י ע נ ש * א ל א החייב ( ועכשיו אני מ ת ח י ל בבאור‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫) ל ז ה הגמולהטוב‪—.‬ש י ד ע נ ו‬ ‫‪— ) M‬‬ ‫ח ז י ק ת נ ו מד‪• — ) P .‬ב ב ק ש ת נ ו ‪) M om.‬ממאמר ‪.‬אל החיוב ‪M‬‬ ‫‪ K‬ף —‬ ‫• ו מ ח ש ב ה ‪ ) K‬ו ג םהעברות‪—.‬בידיעת‪—.‬־ן‬ ‫‪8‬‬ ‫הבורא יתברך כפי מ ה‬ ‫‪9‬‬ ‫קודם ל ז ה א ם הדבר * ה ז ה מ א ת ( ‪ .‬לזד‪— 37).‬והוא להגיע‬ ‫רצונו א ו פ ר י ( י * ה ר ח ק ת נ ו‬ ‫‪1 5‬‬ ‫יהיה פרי *בקשתנו‬ ‫ברור ה ו א‬ ‫שיעדנו (‬ ‫לדבר‬ ‫זה‬ ‫בענין‬ ‫אם לא‬ ‫‪1 8‬‬ ‫מודיעים (‬ ‫״‪1‬‬ ‫ית׳ ומה (‬ ‫ש א י נ ו רצונו‬ ‫‪1 0‬‬ ‫מן (‬ ‫להשלים מה ש י ע ד נ ו (‬ ‫‪1 4‬‬ ‫הבורא‬ ‫* ש ה י ה ראוי ו כ פ י מ ה (‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪0‬נ ו ב ר ו ר ג ״ כ ( י ש ל נ ו (‬ ‫לרצ‪.‬‬ ‫‪. — .‬ל ה ש ל י ם צויו ו ל ה ז ה ר מ מ ה ש ה ז ה י ר נ ו ( כ מ ו ש כ ת ו ב‬ ‫ה ד ב ר ו ת ( א נ כ י ה׳ א ל ק י ך‬ ‫וכפי•‬ ‫מה‬ ‫במאמר‬ ‫לדעת‬ ‫בעשרת‬ ‫ו ש י ש ש ם ב ו ר א ו א ח ״ כ צרבו‬ ‫‪24‬‬ ‫והזהירנו ( וחלקתי מאמר זה ל ש נ י חלקים‪.‬ט ו ב ‪ M‬׳) ‪ .‬שאמרנו ‪ M om.‬הבורא י ת ׳ א ל א ב ל ב נ ק י ו ב מ ח ש ב ה ( ט ה ו ר ה ו א ם ‪30‬‬ ‫לא‬ ‫‪1‬ג)& — ‪ .

— -‬‬ ‫‪) n‬׳‬ ‫‪2‬‬ ‫—‬ ‫‪ st.‫‪62‬‬ ‫יהיה‬ ‫בענין‬ ‫בפיו‬ ‫שלום‬ ‫ובשפתיו‬ ‫אינו‬ ‫אחר נ מ ש ל‬ ‫את‬ ‫ולבו'רחק‬ ‫כבדוני‬ ‫ואינו (‬ ‫ונשתעבד למצותו (‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫וכמוסד (‬ ‫זולתו‬ ‫ידין‬ ‫‪1 2‬‬ ‫וחסדו‬ ‫זו (‬ ‫שההודאה (‬ ‫מנעים‬ ‫אלינו (‬ ‫כמו‬ ‫למטיב‬ ‫חסד‬ ‫שספרנו‬ ‫הענין‬ ‫ומזה‬ ‫בדעת‬ ‫הכסילים‬ ‫כשלא‬ ‫יעשה‬ ‫‪1 8‬‬ ‫הרעה (‬ ‫מכלל‬ ‫בני‬ ‫(‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ ‫ל ש ו ם כריה‬ ‫‪2 1‬‬ ‫בכל‬ ‫את‬ ‫ומצאנו‬ ‫העולם‬ ‫אדם‬ ‫הזה‬ ‫בכלל‬ ‫וכללוהו‬ ‫ולא‬ ‫שהם‬ ‫טבעה‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫ותאותה‬ ‫בהמה‬ ‫שהזהירונו ( מ ע ש ו ת ד ב ר‬ ‫מעל *והנה הוא‬ ‫‪2 4‬‬ ‫(‬ ‫אלא‬ ‫לטובתו‬ ‫וזהו (‬ ‫אמתת‬ ‫‪1 5‬‬ ‫נהנה‬ ‫שאומרים‬ ‫שהאדם‬ ‫טוב‬ ‫את‬ ‫שיש‬ ‫(‬ ‫כמו‬ ‫שיעלה‬ ‫גמול‬ ‫‪2 0‬‬ ‫(‬ ‫גופה‬ ‫באמרם‬ ‫זה‬ ‫עזבו‬ ‫תעשה‬ ‫ולא‬ ‫תזיק‬ ‫לגמול‬ ‫אותה‬ ‫כל‬ ‫הנהנה‬ ‫בשעתו‬ ‫והוא‬ ‫צריך‬ ‫ל ה ו ד ו ת ע ל י ו *וכן ב ת נ ו מ ה ב ש ע ת ה ג ״ כ ( כמו ש ב א ר נ ו ב מ א מ ר ה ש נ י ש ב ת נ ו מ ה‬ ‫‪2 6‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫במקצת‬ ‫‪2 7‬‬ ‫(‬ ‫תועלת‬ ‫גדולה‬ ‫והנאה ויש‬ ‫עליו‬ ‫לא‬ ‫שום‬ ‫דבר‬ ‫הרגשותיו‬ ‫אלא‬ ‫אוכל‬ ‫באדוניו‬ ‫גדול‬ ‫מגולה‬ ‫‪3 2‬‬ ‫על‬ ‫מ א כ ל ו ואינו‬ ‫ואעפ״י‬ ‫כמו (‬ ‫מלכי‬ ‫יעשה‬ ‫שנאמר‬ ‫‪3 3‬‬ ‫הוא‬ ‫הבורא‬ ‫ויש‬ ‫‪3 0‬‬ ‫(‬ ‫אלהי‬ ‫יכולת‬ ‫קצת‬ ‫להחזיק‬ ‫‪3 6‬‬ ‫בהתעסקי (‬ ‫האלהים‬ ‫‪3 8‬‬ ‫(‬ ‫המקרים‬ ‫ושוכן‬ ‫אדון (‬ ‫זולתו‬ ‫(‬ ‫ואדוני‬ ‫*ומלך‬ ‫ה א ד ו נ י ם ‪ ) .‬‬ ‫כסותו‬ ‫במלא‬ ‫>*‪•-‬‬ ‫שאינו‬ ‫( ‪ .‬וי א ל צ ו ר ך ‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫שהוא‬ ‫‪3 1‬‬ ‫ב ב י ת ו כמו ש ע ו ש ה ה ע ב ד‬ ‫‪2 9‬‬ ‫י ת ׳ ובין‬ ‫מהם‬ ‫— ‪.‬וביסוד ‪ M P‬והוא ביסוד ‪K‬‬ ‫אליו‪. M‬‬ ‫‪2‬‬ ‫—‬ ‫‪ . — ) P‬ז א ת ‪K‬־ ף —‬ ‫״‬ ‫ושתיה‬ ‫* ש י ה נ ה בו ל מ ו ע י ל ו (‬ ‫‪15‬‬ ‫—‬ ‫כאכילה‬ ‫עוד‬ ‫לעשות‬ ‫ויטיב לו‪ .‬ף — ‪ .‬להם‬ ‫ואני‬ ‫‪1 3‬‬ ‫בשער‬ ‫תבין‬ ‫לא‬ ‫שלמדנו‬ ‫בנועם (‬ ‫שהמציאנו‪:‬‬ ‫א״כ ב א מ ת ש ע ז י ב ת‬ ‫המכעיס‬ ‫שום‬ ‫היא‬ ‫‪9‬‬ ‫ועושה‬ ‫ובשכל‬ ‫הכפירה‬ ‫‪1 0‬‬ ‫)ירמיה ט׳‬ ‫כ ״ ט י״ג(‪ . — 35) 1‬י‪ 6 1‬מ א מ ר‬ ‫השכל‬ ‫—‬ ‫•לבדו‬ ‫‪.‬וע׳׳א‬ ‫ועזיבת ההודאה לו‬ ‫‪6‬‬ ‫לכולם (‬ ‫שהשכל‬ ‫ממני‬ ‫ארבו‬ ‫)ישעיה‬ ‫מ ו ש ג כ״א ב ש כ ל‬ ‫‪2‬‬ ‫אותו‬ ‫זה‬ ‫רעהו‬ ‫‪1‬‬ ‫נודע‬ ‫לאדם‬ ‫ידבר‬ ‫שמהניף‬ ‫ובקרבו‬ ‫א ת חברו‬ ‫ישים‬ ‫ו מ ת כ ס ה ממנו כמו‬ ‫ח׳(‬ ‫שנאמר‬ ‫‪30‬‬ .‬ו ש ו ם ‪ ) H P‬״ — ‪>0) M om. -‬המטיב ‪M‬‬ ‫בו‬ ‫שיעשה‬ ‫‪3 9‬‬ ‫ף׳ —‬ ‫קרוב‬ ‫לזה‬ ‫‪3 7‬‬ ‫ש י ג מ ו ל ל ו ט ו ב ה ע ל ‪ K‬ש י ג מ ל ג מ ו ל ו כ ר ‪«) H‬‬ ‫‪A‬‬ ‫שהוא‬ ‫ודומה‬ ‫ואין‬ ‫‪3 4‬‬ ‫ף‪P om.)P om‬ונועם‪—.‬‬ ‫בשעתה —‬ ‫ויתנהג‬ ‫—‬ ‫בעבודתו‬ ‫ד — ‪.‬‬ ‫‪vgi.‬׳‪.‬האדון ‪ M‬ף‬ ‫לדבר‬ ‫‪ P om.‬ו ד ע ‪)P‬בהתעסק‪—.‬ב א ו ר ב ש ע ת ו ‪om.‬ו ה נ ה ו ‪ *) M‬׳ — ‪)K om.‬שהזהרנו‪—.)H P om.‬א י נ ו ‪ .‬מסבבים ‪P‬‬ ‫— ‪ .‬ד ב ר י ם י׳ י״ז(‬ ‫החיים (‬ ‫ובהטריהו‬ ‫ולא‬ ‫‪8‬‬ ‫אלא‬ ‫מלאכתו‬ ‫‪-‬למצותיו ‪ M‬ף‬ ‫)‬ ‫(‪11‬‬ ‫‪K ad.‬‬ ‫מהאדונים‬ ‫הפרש‬ ‫בורא ה כ ל ואדוני האדונים כולם‬ ‫החולפים‬ ‫‪3 5‬‬ ‫בו‬ ‫בו‬ ‫‪.‬ה מ ל כ י ם ‪-‬ואין מ ל ך ב א מ ת א ל א ה ו א ש ש א ר ה א ד ו נ י ם * ה ם מ ת נ ד ב י ם‬ ‫עבדיהם‬ ‫לעבדו‬ ‫מירון‬ ‫ל ו ב ש כ״א‬ ‫ש י ש בין‬ ‫ומפורסם‬ ‫אלא‬ ‫בוראו‬ ‫‪2 8‬‬ ‫ובריקם (‬ ‫‪!5‬‬ ‫מן‬ ‫(‬ ‫ל ה ו ד ו ת ע ל כ ל ז ה וכן ב ה ש ת מ ש ו‬ ‫‪10‬‬ ‫מעשה‬ ‫'כשלא‬ ‫לבורא‬ ‫באור‬ ‫על‬ ‫העושה‬ ‫ותענוגי‬ ‫הנה‬ ‫‪2 2‬‬ ‫ברכה‬ ‫‪1 7‬‬ ‫שכל‬ ‫שהבהמה‬ ‫‪2 3‬‬ ‫צורך (‬ ‫ה ע ב ר ה ואינו‬ ‫הוציאו‬ ‫הבהמות‬ ‫לשום‬ ‫היא‬ ‫הכפירה‬ ‫ולא‬ ‫‪1 9‬‬ ‫!‪:‬‬ ‫בשכל‬ ‫ממני‬ ‫‪1 1‬‬ ‫' ללא‬ ‫‪5‬‬ ‫בו‬ ‫שאין‬ ‫‪1 4‬‬ ‫* ש י ג מ ו ל לוי'‬ ‫עליהם‬ ‫השלמת‬ ‫החכמים‬ ‫בלא‬ ‫העבודה‬ ‫רעה‬ ‫‪3‬‬ ‫וכיסוד (‬ ‫‪8‬‬ ‫הצורך‬ ‫טובו‬ ‫ית׳‬ ‫וההכחשה (‬ ‫ממנו (‬ ‫היא‬ ‫‪1 6‬‬ ‫ולא‬ ‫ראויה‬ ‫אחר‬ ‫היכר (‬ ‫עוד‪.‬שהבורא‬ ‫ית׳‬ ‫‪:‬‬ ‫בפיו‬ ‫מציאותו בו נעבוד‬ ‫וכשידע‬ ‫אפיסה‬ ‫הסתלקות‬ ‫*שום‬ ‫משיב‬ ‫זולתי‬ ‫(‬ ‫הבורא‬ ‫ולמנעים‬ ‫שעזיבת‬ ‫טובה‬ ‫הנני‬ ‫(‬ ‫על‬ ‫וכתיב‬ ‫ש ה י א מעניני העבודה‬ ‫‪7‬‬ ‫ההודאה לו ע ל‬ ‫שאין‪.‬ר ק‬ ‫‪.‬‬ ‫‪N0‬‬ ‫—‬ ‫ף״‬ ‫‪3 7‬‬ ‫‪ .‬־ ׳‪.‬ומובדל ‪) P‬‬ ‫‪.‬והוא—‬ ‫‪28‬‬ ‫—‬ ‫‪3•) P‬‬ ‫‪om.‬‬ ‫ל לו ל א טובה ולא‬ ‫)‬ ‫״‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫ב ת נ ו מ ה‬ ‫— ‪.‬ו ה ו א מ ל ך ‪ M‬ף••‬ ‫‪3 M‬ף —‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪. — ») M‬א ל י ו ‪p K‬‬ ‫ ‪ .‬ו ל א ‪) M‬נ‬ ‫ף‬ ‫ש ה ו ר א ה ‪'9) H‬‬ ‫• ב ש ע ה ‪ .‬‬ ‫‪) M‬‬ ‫להמיתו‬ ‫ו ע ו ד ( שהאדון כ ל מה‬ ‫ד‬ ‫‪.‬ו ר י ק ם ‪ H‬ו ב ר י ק י ם ‪ K‬ו ב ר י ק ן ‪) •P‬‬ ‫—‬ ‫‪ .‬ו ב מ ו ס ר ‪M p‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫רעה‪—.‬ההודאה ‪ P‬שהודאת ‪M‬‬ ‫— ‪ .‬שיפנה לו למועיל ‪) P‬‬ ‫‪:I9‬‬ ‫‪2 f i‬‬ ‫(‬ ‫ולכלותו‬ ‫‪ .‬‬‫‪ P‬וכוי‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪2‬‬ ‫— ‪.

‬העבירו ‪p‬‬ ‫‪) M‬מאד‪— .‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4 3‬‬ ‫המקדש‬ ‫לאכול־ בשר‬ ‫ל א ‪ .‬בהם ׳־‬ ‫— •יחד‬ ‫‪s8) p‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ M‬ף״ — ‪ .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫—‬ ‫‪ st.M o‬שיהיה‪—.‬בין ה מ ק ו מ ו ת ‪) E P‬‬ ‫—‬ ‫בראם‪.‬‬ ‫שבראם‬ ‫במאמר‬ ‫ואם‬ ‫אותם‬ ‫מטובתם‬ ‫‪ .‬‬ ‫אפים ורב‬ ‫‪1 8‬‬ ‫מיני‬ ‫יותר‬ ‫העונשים‬ ‫הזדון ( והעברה ע ל כ ל פנים נחבר אליו מ ה ש י א ו ת‬ ‫וםברתך‬ ‫שהם‬ ‫ה׳‬ ‫והסירו‬ ‫ושאר‬ ‫ועסקנו‬ ‫‪8‬‬ ‫ח ו ק ר ל ב כ ו ח ן כ ל י ו ת ) י ר מ י ה י״ז י ׳ (‬ ‫יותר‬ ‫‪.‬אליו ‪P‬‬ ‫ה ה י ה ר צ ו ן הבורא‪— . -‬ותעלומינו‬ ‫)״‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪H p‬‬ ‫‪35‬‬ ‫—‪.‬‬ ‫‪ M‬ף*־ — ‪ ..‬‬ ‫‪).‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫)‬ ‫‪SI‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪M‬‬ ‫•הצורך‬ ‫‪1 4‬‬ ‫לברא‬ ‫ה נ ב י א י ם ‪20‬‬ ‫(‬ ‫‪3 1‬‬ ‫תשובתו‬ ‫(‬ ‫מ‬ ‫! ‪H P‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)״‬ ‫‪3 5‬‬ ‫הצורך ממנו‬ ‫אותםי לטובתם‬ ‫‪.‬‬ ‫(‬ ‫‪4 1‬‬ ‫‪3 8‬‬ ‫(‬ ‫‪ ) M‬״ — ‪P om.‫‪63‬‬ ‫מעסקי‬ ‫•‬ ‫העולם‬ ‫ולולי‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ‫הוא‬ ‫במו‬ ‫לא‬ ‫מאפיסה‬ ‫חרישה‬ ‫היה‬ ‫וזריעה‬ ‫מתחסד‬ ‫תמידי‬ ‫בקיומו‬ ‫למציאות‬ ‫ונתן‬ ‫עליו‬ ‫ושוד‪.‬היא ‪K‬‬ ‫(‬ ‫‪1 7‬‬ ‫באמת‬ ‫ו‬ ‫עובדים‬ ‫ש א ם היינו י ו ד ע י ם ל מ ה ב ר א ם א ז היינו י ו ד ע י ם ל מ ה ה ז ה י ר ם וצוום‬ ‫לטובתם‬ ‫באותו‬ ‫‪1 6‬‬ ‫אותו‬ ‫ההכרה‬ ‫לשכל‬ ‫ואסור‬ ‫‪3 2‬‬ ‫ויותר‬ ‫( ובארנו * מ ה ש ה י ה רצוננו ל ב א ר‬ ‫שהבורא‬ ‫מה‬ ‫לכבד‬ ‫ממה‬ ‫‪2 1‬‬ ‫(‬ ‫*בין‬ ‫'והצאן‬ ‫*שאלתך‬ ‫לך‬ ‫וכן‬ ‫‪3‬‬ ‫*שאנו‬ ‫‪5‬‬ ‫הצרכים‬ ‫לכבד‬ ‫‪1‬‬ ‫ממה ‪( .‬מ מ נ ו ‪••) M‬‬ ‫או‬ ‫לטובתם‬ ‫אינו בורא *ואם ה ו א ב ו ר א‬ ‫חסרון‬ ‫— ה ח ל א י ם ובו׳‬ ‫״‬ ‫פנים‬ ‫שהקדמנו‬ ‫‪. .‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪a‬‬ ‫או‬ ‫ש ל א ימלט‬ ‫לרעתם‬ ‫*או‬ ‫— ‪om. -‬לטובתם‬ ‫ח‪j‬לטובתם‪—.‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪4 2‬‬ ‫(‬ ‫מכל‬ ‫מלהיות‬ ‫— ‪..‬או‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫— •תשובתי‬ ‫ף‬ ‫שדרה‬ ‫ף‪.‬‬ ‫ף‬ ‫‪— 5) H I P‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪)H‬והייסורין•—‬ ‫‪B‬‬ ‫‪.‬ף‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫השלישי‬ ‫לרעתם‬ ‫‪4 0‬‬ ‫ואם ל א היה‬ ‫ב ש א ר ‪ H P‬ף — ‪.‬‬ ‫‪x‬‬ ‫השבת‬ ‫( ל א ישיגהו צורך‬ ‫( ל א ו או‬ ‫‪ .‬ר צ ו ן‬ ‫‪2 9‬‬ ‫)‬ ‫‪K‬‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪SI‬‬ ‫‪3 6‬‬ ‫(‬ ‫יכול‬ ‫‪2 0‬‬ ‫)ביאר‪.‬‬ ‫ף ( ‪+‬‬ ‫ולא‬ ‫מצותיו‬ ‫הארץ‬ ‫ק צ ת מן‬ ‫ואם‬ ‫*העת‬ ‫(‬ ‫‪1‬‬ ‫לכבד‬ ‫מהמקומות‬ ‫שאר‬ ‫מאחד‬ ‫והטענות‬ ‫ושהוא‬ ‫ולא‬ ‫הארנבים‬ ‫חסד‬ ‫)‬ ‫מ‬ ‫ואינו (‬ ‫‪1 4‬‬ ‫א ו ת ו ‪10‬‬ ‫( מ ה היתד‪ .‬‬ ‫ף‬ ‫‪om.‬‬ ‫היכול לברא‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪8 0‬‬ . — .‬ל א ‪H.‬הוציאהו ‪ K‬הוצאתו ‪H M‬‬ ‫—‬ ‫‪1 9‬‬ ‫( והוא‬ ‫( או שבראם לא לטובתם ולא ל ר ע ת ם שכבר ה ת ב א ר‬ ‫במה‬ ‫ולא‬ ‫יותר‬ ‫ממנו‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4 1‬‬ ‫‪) M‬‬ ‫— ‪1.‬כ ו ו נ ת ה ב ו ר א י ת ׳ וצרכו לצוותי א ו ת נ ו מ צ ו ת א ו מ ר‬ ‫ולרעתם יחד‬ ‫במופתים‬ ‫‪.‬ימלט‬ ‫) מ ה מ י נ י ם ׳־! מהמטעמים‪)M » •— .‬ב י ח ד‬ ‫‪K‬‬ ‫— ‪ .‬שאלת בתהלת ‪M‬‬ ‫‪«) H om.‬מ ה ה ל ק י ‪) H‬ואם‪— . P K‬ה ח ל יי ם ו ה ע ו נ ש י ם‬ ‫‪om.‬החסידים‪—.‬שבראםלטובתם‪)P‬בהיות‪—•.‬ל ט ו ב ו ת ם‬ ‫‪M‬‬ ‫‪.‬‬ ‫—‬ ‫ף‬ ‫)‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪p‬‬ ‫—‬ ‫‪M om.‬‬ ‫הואיל‬ ‫והמכות‬ ‫ועלומותינו (‬ ‫עובדים‬ ‫כמו‬ ‫שעזיבת‬ ‫שנאמר‬ ‫(‬ ‫‪1 2‬‬ ‫בעבדיהם‬ ‫‪1 1‬‬ ‫יצרנו‬ ‫אותו‬ ‫אנו‬ ‫‪2 0‬‬ ‫הרגישו‬ ‫הכתוב' אני‬ ‫מכעיסים‬ ‫בהם‬ ‫‪9‬‬ ‫המזון‬ ‫שאומר‬ ‫שאנו‬ ‫עוד‬ ‫חסדו‬ ‫בתכלית‬ ‫אם‬ ‫(‬ ‫מהם (‬ ‫‪30‬‬ ‫‪11( K‬‬ ‫‪27‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪ st.‬לו‬ ‫ואין‪—.‬ל״ף‬ ‫ת‬ ‫וכל‬ ‫‪8 9‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫(‬ ‫עשיר‬ ‫הלישות‬ ‫כמו‬ ‫‪2 6‬‬ ‫עשיר‬ ‫‪2 5‬‬ ‫צריך‬ ‫אינו‬ ‫לצוותינו‬ ‫מחלקי‬ ‫חלק‬ ‫(‬ ‫כמו‬ ‫( אנשים‬ ‫כמו‬ ‫משה‬ ‫המטעמים‬ ‫החזירים‬ ‫(‬ ‫לרעתם‬ ‫‪4 3‬‬ ‫(‬ ‫מארבעה‬ ‫‪3 3‬‬ ‫מסיר‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫ישיגהו‬ ‫חסרון‬ ‫ער‬ ‫שיצא‬ ‫וחקותיו‬ ‫‪2 4‬‬ ‫(‬ ‫כמו‬ ‫הזמן‬ ‫הקדושה‬ ‫ובית‬ ‫ע״ה‬ ‫ושאר‬ ‫רבנו‬ ‫( ולמאוס‬ ‫והארנבות‬ ‫לאו‬ ‫קצתם‬ ‫וכיוצא‬ ‫כמו‬ ‫בהן‬ ‫‪P‬‬ ‫ף‬ ‫עלומותינו‬ ‫‪P‬‬ ‫)‬ ‫לברא‬ ‫‪1 5‬‬ ‫—‬ ‫‪K‬‬ ‫‪H p‬‬ ‫‪om.‬‬ ‫בסלוק‬ ‫‪9‬‬ ‫‪H K p‬‬ ‫ף‬ ‫לטובתם‬ ‫אם‬ ‫יכול‬ ‫ף — ‪ M om.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לנו (‬ ‫‪1‬‬ ‫או‬ ‫‪2‬‬ ‫סחורה (‬ ‫ית׳‬ ‫והבורא‬ ‫ב ש י י ר ה ( או• ב ש א ר ה ד ב ר י ם‬ ‫‪3‬‬ ‫אין‬ ‫לפניו‬ ‫שנהיה‬ ‫החיים‬ ‫והעושר‬ ‫לו צורך וחסרון ( ו ל א שנוי‬ ‫או‬ ‫שלא‬ ‫ללא‬ ‫נהיה‬ ‫צורך‬ ‫‪4‬‬ ‫הוציאנו ־(‬ ‫אבל‬ ‫‪6‬‬ ‫ממנו‬ ‫אלא‬ ‫אלינו (‬ ‫‪5‬‬ ‫חייהם‬ ‫והענישום‬ ‫כמו‬ ‫חסדם‬ ‫והחליים‬ ‫שאנו‬ ‫‪1 0‬‬ ‫להכרית‬ ‫והבורא‬ ‫(‬ ‫יודעים‬ ‫והוא‬ ‫רואה‬ ‫ולא‬ ‫כמו‬ ‫העונש‬ ‫מהם‬ ‫ית׳‬ ‫יודע‬ ‫שאין‬ ‫אלא‬ ‫והאםורין (‬ ‫‪1 5‬‬ ‫וטובו‬ ‫ואחר‬ ‫שהקדמנו זאת התחלה‬ ‫הוא‬ ‫העבודה‬ ‫ארך‬ ‫(‬ ‫אומר‬ ‫יאמר‬ ‫מן‬ ‫ולא‬ ‫שאר‬ ‫מזה‬ ‫לדברים‬ ‫והמועדים‬ ‫וכן‬ ‫וכן‬ ‫לכבד‬ ‫‪2 7‬‬ ‫והסירים‬ ‫השורים‬ ‫אנשים‬ ‫(‬ ‫בתחלה‬ ‫יצירתו‬ ‫ליצירת‬ ‫חוץ‬ ‫היה‬ ‫מקום‬ ‫ש‬ ‫‪.‬‬ ‫עת‪.‬א ו‬ ‫ף‬ ‫( יכול לברא‬ ‫‪I‬‬ ‫*אינו הוא‬ ‫‪M ad.

— ) H‬ש ל א ‪?) M‬‬ ‫‪ K ad. — ) P‬ט ו ב ‪)K ad..‬‬ ‫ה ה ו א ‪ .‬‬ ‫) — ‪ .‫‪64‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הבורא (‬ ‫אותם‬ ‫‪2‬‬ ‫שהבורא‬ ‫לברא דבר‬ ‫באמת‪-‬היכול (‬ ‫ל ר ע ת ם י ו ת ר מ ט י ב ת ם ג״כ א י נ ו ב ו ר א‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫והפכו•‪•.‬ש נ ב א ר‬ ‫בקרוב‬ ‫הבורא ית׳ וא״ת ה י ת כ ן ש י ז כ ו ל ש כ ר ט ו ב מבלי‪ .‬‬ ‫‪) M‬לא‪.‬‬ ‫‪b1‬‬ ‫—‬ ‫‪ .‬ועשיית‪—. — 8) p -‬ף — ‪) P om.‬‬ ‫‪')H p‬לעולם‪—.‬‬ ‫‪4 4‬‬ ‫ממנו‬ ‫שבקש‬ ‫עולם‬ ‫בשבילו‬ ‫‪4 5‬‬ ‫מ מ ש ל ( רב ( ע ל ( הנמצאים‬ ‫‪4 6‬‬ ‫כפי‬ ‫‪4 7‬‬ ‫מ ה •מחייבה ח כ מ ת ה ב ו ר א י ת ׳ ואחייב נ ב ר א ה ו א ( ב א ח ר י ת ם ל ד ע ת ( ש כ ו ל ם‬ ‫‪4 8‬‬ ‫*נבראו‬ ‫‪4 9‬‬ ‫‪5 1‬‬ ‫‪5 0‬‬ ‫ב ג ל ל ו ( ו ב ר א ( ג ד ת ו ( כ נ ג ד כ ל ה י צ י ר ה ל ה י ו ת ל ו ז ה ( ל ה ת ע ו ר ר ‪25‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ולהתבונן‬ ‫בעזרת‬ ‫ולעיין (‬ ‫‪5 3‬‬ ‫להיות ( לו סבה ל ה נ צ ל ולהמלט כמו‪ . — ) M‬ג ו ף ‪ .‬‬ ‫שיתי ה מ ד ו ת כ מ ו ש ל א‬ ‫או‬ ‫‪9‬‬ ‫הרע (‬ ‫הפעל"(‬ ‫ל א יבחרהו‬ ‫תועלת‬ ‫יסכל (‬ ‫‪2 2‬‬ ‫יצרם‬ ‫ה ט ו ב וע״כ‬ ‫‪1 6‬‬ ‫לטובתם‬ ‫סתירת (‬ ‫שם‬ ‫תאמר (‬ ‫‪8‬‬ ‫הטיב א ל א לפי‬ ‫לא‬ ‫שהוא ('‬ ‫שמנעו (‬ ‫לברא‬ ‫ולרעתם‬ ‫י ש ל י ם א ת כ ל הטוב ואין‬ ‫‪2 7‬‬ ‫מ פ ע ו ל ת ( ח כ ם ו ב ה ש ח ת ס ב ר א ז א ת ( ת ש ח ת ג׳יכ ש ב ר א ם ל א ל ט ו ב ת ם‬ ‫ולא‬ ‫‪2 8‬‬ ‫לרעתם ש א ז תהיה יצירתם‬ ‫ובהשחת‬ ‫לבטלה (‬ ‫אלו החלקים ה ש ל ש ה נ ש א ר החלק הרביעי‬ ‫‪3 0‬‬ ‫לטובתם‬ ‫‪3 1‬‬ ‫ו ל א ( ל ש ו ם צורך שיהיה‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫התבאר (‬ ‫שצויו (‬ ‫להם‬ ‫‪5‬‬ ‫ולהיותם‬ ‫האדם‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ו ה ח כ ם ( ל א ‪. j P‬לרעתם ו ל ט ו ב ת ם ‪6) H om.‬שצוינו‪— .‬י כ ו ל ל ב ר א‬ ‫‪7‬‬ ‫אותו‬ ‫מעשות ׳( ק צ ת‬ ‫בורא‬ ‫ויכול‬ ‫אותם‬ ‫ל ט ו ב ת ם ו ל ר ע ת ם *בשוד‪ .‬והיו ל ו ־מונעים‬ ‫‪6‬‬ ‫פעולתו ( ואם‬ ‫דויד‪ .‬‬ ‫להעניש‬ ‫מי ש ל א יתחייב‬ ‫שאנחנו‬ ‫להעניש לפי‬ ‫*לא‬ ‫ש ל א י ז כ ה וגם ל א‬ ‫לדעתנו‬ ‫תענוג‬ ‫השכר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪. — **) K Pom.‬אז ל א יהיה ‪o‬‬ ‫‪d. — ) P om.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪)M‬שיהיה‪-.‬‬ ‫‪ K‬ובבראו׳ ‪ M‬ף* — •והשלם‬ ‫— ‪ j M om.‬״ — ‪ . P‬נ‬ ‫י ת כ ן ‪ ) H‬גם‪— .‬ל ב ט ל ם ‪) M‬‬ ‫‪)H P‬החכם‪—.‬לרעתם ואם‬ ‫תאמר‬ ‫כ א ח ת ( זה י ל א י ת כ ן ( להסכים מפני‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫יתכן‬ ‫‪2 1‬‬ ‫ועומד ( ביחד ואם‬ ‫בטף ( יושב‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ל ט ו ב ת ם א ז ( * ל א יהיה ( ש ם דבר רע ואס יצרם ל ר ע ת ם ל א יהיה‬ ‫ש ו ם טובה ואם‬ ‫שבראם‬ ‫יאמר‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ב ק צ ת ( הדבריס‬ ‫לטובתם‬ ‫‪2 5‬‬ ‫בקצתם‬ ‫נאמר לו כשיהיה ש ם שום *רע ל א (‬ ‫‪2 6‬‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ו ל ר ע ת ם ( בשוד‪.‬ה ת ב א ר‬ ‫(‪0‬‬ ‫ם ‪ ad..‬כל‪.‬כ א ח ד ‪.‬‬ ‫‪)M om.‬וחכם (‬ ‫שבראם‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ש ל א ידע‬ ‫הרע‬ ‫למשוך‬ ‫‪1 5‬‬ ‫לא"(‬ ‫א״כ ל א‬ ‫לדחות‬ ‫הרע ע ל ‪5‬‬ ‫הפעל‬ ‫נזק‬ ‫הרע‬ ‫והוא‬ ‫עשיר‬ ‫בראם ‪.‬אין בורא ‪*) P‬‬ ‫‪P K‬‬ ‫מנעו ‪ ) P‬ה ו איכול•—‬ ‫ב ש י ‪ M om..‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪5‬נ‬ ‫‪S‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪J7‬‬ ‫‪SX‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪AU‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪SD‬‬ ‫‪aa‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3 8‬‬ ‫‪4 2‬‬ ‫ע ת ‪) H‬ד* — ‪. — ) K‬ס ת י ר ו ת ‪) M‬זה‪— .‬‬ ‫‪M om.‬‬ ‫‪ K om.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪52‬‬ ‫‪4 9‬‬ ‫‪P‬‬ ‫— ‪) 11 p om.‬־ — ‪ . M‬י — ‪ .‬ב ג ל ל ו נ ב ר א ז‪-‬נ‪j‬לרעתם‪—.‬‬ ‫!עומד‪—.‬א ו ח כ ם ‪)H‬הפעל‪—.—. H P m .‬‬ ‫‪ M‬ש צ ו ו ת ו ‪) p‬י• — ‪ .‬מ ה ‪55) P‬‬ .‬‬ ‫‪) M‬‬ ‫‪ .‬יפעל‬ ‫המצות‬ ‫בהם‬ ‫לו (‬ ‫‪3 5‬‬ ‫היה (‬ ‫אמתי‬ ‫שבראם‬ ‫‪3 2‬‬ ‫והואיל‬ ‫לטובתם‬ ‫תהו‬ ‫והוא‬ ‫וריק ‪15‬‬ ‫והתבאר (‬ ‫הטוב‬ ‫להשיג‬ ‫זה‬ ‫האמתי‬ ‫‪3‬‬ ‫ב נ ו ע ם בעולם * ( ה ב א ו ה ת ב א ר ב ב א ו ר ז ה פ נ י ם א ח ר י ם ש י צ ר‬ ‫‪3 7‬‬ ‫כדי ל ע ש ו ת מצותיו‬ ‫‪4 0‬‬ ‫‪3 8‬‬ ‫ו ז ה היד‪ .‬מ צ ו ת א ש י ב ך‬ ‫‪5 5‬‬ ‫‪5 4‬‬ ‫יהיה א ז ( מ ד י ן ה ח כ מ ה ל ת ן ש כ ר ט ו ב מ ׳ ( ]ל מ י ‪[J.‬ב ע תבראו‪—.‬ואם‬ ‫‪3‬‬ ‫ה ו א י ל ‪.‬ח פ ץ ה ב ו ר א ב ב ר א ו ( א ת ה א ד ם וזהו‬ ‫ו ז א ת היתד‪ .‬נ ב ר א ו‬ ‫‪r‬‬ ‫‪19‬‬ ‫— ‪.‬ו ל ה י ו ת ‪ K‬ף״‬ ‫‪!il‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪— • «> p‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫כ ל ‪ .‬ה כ ו ו נ ה ב ב ר י א ת‬ ‫הגשמות‬ ‫‪3 9‬‬ ‫ו ע ש י י ת ו ( מ צ ו ת י ו כ ד י ל ת ן ל ו ש כ ר ( ׳ ש ה ו א ( ‪20‬‬ ‫‪4 1‬‬ ‫הטוב (‬ ‫את‬ ‫האדם‬ ‫‪4 2‬‬ ‫ז ה ( •נברא‬ ‫ובשביל‬ ‫‪4 3‬‬ ‫כפי מ ה ש ה ו א מצוי ונתן ל ו‬ ‫מד‪.‬פ ע ו ל ו ת י ו ‪ • — *) P K‬מ ל ע ש ו ת‬ ‫) ל ו ש י צ ד י ב ס ו א ס בראם‪— .‬מ מ ש ל ת‬ ‫— ‪K om.‬נ א מ ר ׳ מ י צ י ר ת ם ( ל ר ע ת ם ה ו א‬ ‫פעל‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ופועל‬ ‫הרע‬ ‫כ ש י ה י ה ( יבול ע ל ה פ ע ל ה ט ו ב ל א י ב ח ר‬ ‫הפעל‬ ‫‪1 2‬‬ ‫או לצרכו‬ ‫לפעל (‬ ‫‪ 3‬נ‬ ‫יצטרך‪ .‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ייו‬ ‫‪) p‬״׳ — ‪ ) FI om.. — 26) p‬בקצתם‪~..

1‬‬ ‫כל ‪(.‬אלא‬ ‫‪P‬‬ ‫‪.‬המצוות ובהקים‬ ‫‪9‬‬ ‫רצין‬ ‫מוכרח‬ ‫זאת‬ ‫לרוב‬ ‫איך‬ ‫אין‬ ‫הורנו‬ ‫דרכיו (‬ ‫להשיג‬ ‫הנועם‬ ‫‪1 5‬‬ ‫פעל *(‬ ‫זאת‬ ‫אשר‬ ‫אפיסה‬ ‫ועם‬ ‫‪.‬ק י י מ ת ‪)M‬מצותה‪—.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ד־‬ ‫—‬ ‫‪H I‬‬ ‫ף‬ ‫‪P‬‬ ‫ף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫—‬ ‫מ כ ו ל ם ‪••7) 0‬‬ ‫‪.‬נאחזים‪.‬אזהרה ‪) K‬‬ ‫‪S3‬‬ ‫)‬ ‫״ב‬ ‫—‬ ‫‪ 5‬־‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪15‬‬ ‫—‬ ‫‪in) K‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫—‬ ‫הקודמת‬ ‫סוד‬ ‫והראשונה‬ ‫מפני‬ ‫בבראימית‬ ‫‪6‬‬ ‫—‪M P om. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫אצל‬ ‫דק‬ ‫‪4 6‬‬ ‫(‬ ‫מכלם‬ ‫—‬ ‫וענין‬ ‫‪4 7‬‬ ‫(‬ ‫הזמן‬ ‫(‬ ‫‪4 1‬‬ ‫עם‬ ‫(‬ ‫השכל‬ ‫‪4 2‬‬ ‫מצדנו‬ ‫‪4 3‬‬ ‫אותה‬ ‫דק‬ ‫ולא‬ ‫ית׳‬ ‫‪4 8‬‬ ‫מצות‬ ‫שבת‬ ‫‪.‬‬‫‪. — 28) K M om.‬ל ר ב חכמתו ורב רחמנותו ‪) K‬״ —‬ ‫‪H 0‬‬ ‫ן‬ ‫ ‪ .‬‬ ‫)‬ ‫שהיא‬ ‫‪4 4‬‬ ‫בא‬ ‫נתבונן‬ ‫‪) M om.‬ההכרחי ‪H P‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪SI‬‬ ‫‪ .‬ב ו ד א י ו ‪) H‬זו‪— .‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪K ad.‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪P‬‬ ‫)‬ ‫‪20‬‬ ‫— ‪J M om.‬‬ ‫ל ר ע ת ו ו א ת ה אומר שיצר היצירות ל ט ו ב ת ם נ ש י ב ך ימלא י ת ח י י ב (‬ ‫האדם‬ ‫לרב‬ ‫אחר‬ ‫ונועמו (‬ ‫ל ה כ ע י ס ו ויתחייב ל ה ע נ י ש ו ל ע ו ל ם ה ב א‬ ‫להכעיס‬ ‫על‬ ‫ההוא‬ ‫ובעשיית‬ ‫שעתיד‬ ‫היה‬ ‫להמציא‬ ‫וחסדו (‬ ‫אותנו‬ ‫והנעימות‬ ‫שהטוב‬ ‫התורה‬ ‫תכלית‬ ‫‪3‬‬ ‫טובו‬ ‫‪4‬‬ ‫אלינו‬ ‫‪5‬‬ ‫מה‬ ‫הראיות‬ ‫האמתיות‬ ‫‪3 8‬‬ ‫‪3 7‬‬ ‫וציני ל ט ו ב ת נ ו ( י מ ל א יהיה מ ד ר ך ה ח כ מ ה ( ל ה ש י ג‬ ‫שהוא‬ ‫( המעלה והטוב‬ ‫‪2‬‬ ‫מחלקי‬ ‫חלק‬ ‫נאחז‬ ‫ואינו‬ ‫במצות‬ ‫סבת‬ ‫‪5 9‬‬ ‫אלו‬ ‫המצור‪.‫‪65‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הטוב (‬ ‫נאמין (‬ ‫•מהטיב‬ ‫אימר‬ ‫אלינו‬ ‫לא‬ ‫*וא״ת‬ ‫׳‬ ‫‪r‬‬ ‫יתם‬ ‫‪1 4‬‬ ‫שבראו‬ ‫(‬ ‫את‬ ‫סברא‬ ‫הבורא‬ ‫‪1 9‬‬ ‫(‬ ‫‪2‬‬ ‫שהוא‬ ‫‪2 3‬‬ ‫•מהוא (‬ ‫עונש (‬ ‫כי‬ ‫שהרשע‬ ‫וא ת‬ ‫‪1 0‬‬ ‫הזה‬ ‫‪1 1‬‬ ‫מפני‬ ‫אז‬ ‫‪2 6‬‬ ‫לא‬ ‫על‬ ‫את‬ ‫היה (‬ ‫‪1 2‬‬ ‫( למה ברא אותו‬ ‫יודע‬ ‫זה‬ ‫חומס‬ ‫טובו‬ ‫פועל‬ ‫הטוב‬ ‫הפעל‬ ‫הבורא‬ ‫‪1 3‬‬ ‫( וידמה (‬ ‫עבדו‬ ‫שיש‬ ‫‪2 7‬‬ ‫כך וכך‬ ‫יוכל ל ל כ ת ש ם‬ ‫וחסדו (‬ ‫ובכל‬ ‫‪3 2‬‬ ‫( ולא‬ ‫י ש ת ב ח אינו‬ ‫לברא‬ ‫כלי‬ ‫‪2 8‬‬ ‫אותו‬ ‫‪3 3‬‬ ‫הזהרה (‬ ‫אם‬ ‫‪2 5‬‬ ‫*על‬ ‫(‬ ‫פרסה‬ ‫‪2 9‬‬ ‫פעל‬ ‫את‬ ‫שהיה‬ ‫רימע‬ ‫בו‬ ‫שהתחלנו‬ ‫'הרשע‬ ‫ג״כ‬ ‫את‬ ‫( *או‬ ‫ההכרח‬ ‫ודומה‬ ‫לפני‬ ‫למחר‬ ‫מיתה‬ ‫בכל‬ ‫והוא‬ ‫חייבה‬ ‫אבל‬ ‫‪1 5‬‬ ‫(‬ ‫חכמתו‬ ‫בשור!‬ ‫שזה‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫בשכלו‬ ‫ח ס י ד וזה‬ ‫‪3 4‬‬ ‫להיות‬ ‫לבאר‬ ‫טוב‬ ‫החסיד‬ ‫ע ל י ה ם ה ט ע נ ה י ו ת ר ח ז ק ה כ מ ו ש נ א מ ר ) י ח ז ק א ל ב׳‬ ‫למה‬ ‫פעל‬ ‫בדעתו‬ ‫והוסיפו (‬ ‫ו א ם י ח ד ל ו כ י ב י ת מ ר י ה מ ה ו י ד ע ו כי‬ ‫‪2 1‬‬ ‫( ש ת י פ ס י ע ו ת ה ל א יהיה ה ע ו ש ה‬ ‫שברא‬ ‫דרכי‬ ‫להפסיד‬ ‫הטוב‬ ‫תהיה‬ ‫חמס‬ ‫(‬ ‫למטיב‬ ‫להעניש‬ ‫לא‬ ‫היה‬ ‫והראיה‬ ‫כן‬ ‫‪1 7‬‬ ‫לפי‬ ‫תתחייב‬ ‫בימיה ואע׳׳פ‬ ‫ולמדו‬ ‫(‬ ‫•מכר‬ ‫ולא‬ ‫עושה‬ ‫כמו‬ ‫תשמישו‬ ‫‪1 8‬‬ ‫ואם‬ ‫ה ר ע ואין לו ב ז ה עון מ פ נ י‬ ‫‪2 4‬‬ ‫בקולר‬ ‫והחכם‬ ‫לתת‬ ‫ואמר ( *לו‬ ‫(‬ ‫ההכרח‬ ‫א ת ברואיו (‬ ‫יהיה מדין‬ ‫עימיית‬ ‫‪3 1‬‬ ‫ובהרגשותיו‬ ‫מ כ ע י ס ש ז ה דין‬ ‫מכריח‬ ‫שהיה‬ ‫שיכעיסהו (‬ ‫‪2 0‬‬ ‫הצדק‬ ‫מהלך‬ ‫(‬ ‫שלא‬ ‫שהיה‬ ‫הבורא‬ ‫בשעה‬ ‫מוכרח‬ ‫ימנתן‬ ‫התשובה לרוב‬ ‫ר ח מ נ ו ת ו ( ע ל עבדיו‬ ‫והמה א ם ישמעו‬ ‫ה׳(‬ ‫נ ב י א היה ב ת ו כ ם והואיל ו ה ש ל מ נ ו ענין זה‬ ‫אותם‬ ‫צוה‬ ‫‪3 5‬‬ ‫וזכינו‬ ‫(‬ ‫‪3 6‬‬ ‫הזהירנו‬ ‫בדעת‬ ‫‪1 6‬‬ ‫ש ה י ה יודע *הבורא‬ ‫בשעה‬ ‫הרע‬ ‫פלונית‬ ‫מעימה‬ ‫‪*°‬‬ ‫‪7‬‬ ‫אחריו‬ ‫נ‬ ‫הבורא (‬ ‫שבהיות‬ ‫כמוכרח‬ ‫בעיר‬ ‫אם‬ ‫טוב?(‬ ‫תמידי‬ ‫נוכל ל ה ש י ג אותו נ ש י ב ה ו בעימיית‪ .‬‬ ‫‪.‬ש א ׳ ׳ כ ‪ P‬וא״כ ‪n) H‬‬ ‫‪— 27) H om.‬‬ ‫‪ M om.‬‬ ‫והמקום וביוצא‬ ‫מפני‬ ‫בהם‬ ‫כולם‬ ‫יוצאים‬ ‫מדרך‬ ‫ואם‬ ‫השכל‬ ‫הקצור‬ ‫*‬ ‫‪ . — 9) H om.‬ה ח כ מ י ם ‪)M‬לטובותינו‪—. — « ) M om.‬‬ ‫המצוד‪. — -) P‬ו ה ט ו ב ‪!) H p‬‬ ‫— ‪ .‬התחדש ‪P‬‬ ‫*הקודמת‬ ‫התקיים (‬ ‫‪«) K‬‬ ‫‪M Pom.‬ה נ א מ ן ‪ .‬והיא‬ ‫‪ ) M ad.‬והוסיף לו ‪P‬‬ ‫‪3 6‬‬ ‫‪) M‬אותנו• —‬ ‫‪'j‬‬ ‫ם )״ — ‪ .‬זד‪— .‬״‬ ‫הראשונה‬ .‬ף* — ‪P om.‬ש י ה י ה‬ ‫‪1 6‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫עושה‬ ‫‪H‬‬ ‫‪.‬‬ ‫נאמר‬ ‫המצות‬ ‫‪4 5‬‬ ‫עומדת‬ ‫ואשא‬ ‫(‬ ‫ולא‬ ‫עקרה‬ ‫לך‬ ‫שהם‬ ‫מצד‬ ‫אותם' (‬ ‫אחד‬ ‫‪4‬‬ ‫היות *המצוה‬ ‫אנחנו (‬ ‫ההיא (‬ ‫שהיא‬ ‫‪H om.‬ב ס י ו מ ה ‪ )P‬בראו‪—.‬העונש‬ ‫‪3 7‬‬ ‫לה‬ ‫—‬ ‫‪3 0‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫—‪)P om.‬‬ ‫—‬ ‫מצוה‬ ‫ועלתה‬ ‫שאין‬ ‫‪4 9‬‬ ‫ש ק ד ו ש יום ז ה‬ ‫‪S‬‬ ‫ף״‬ ‫אחת‬ ‫כימלא‬ ‫(‬ ‫מהן‬ ‫א ח ת 'והיא‬ ‫— ‪ .‬ח ס ד ו ו ט ו ב ו ‪•) K‬‬ ‫‪8‬נ‬ ‫שאנחנו‬ ‫בשבילה‬ ‫וקיימת (‬ ‫משל‬ ‫‪) P‬״ג — ‪ M om. — « ) 1-1‬‬ ‫*‬ ‫‪5‬‬ ‫ד — ‪.‬שברא אותו ‪K‬‬ ‫—‬ ‫ף‬ ‫)‬ ‫‪U‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ף — ‪ .‬ל מ צ ו א ‪) P ad.‬‬ ‫ה ת ק ד ש ‪ M‬י ת ק י י ם ‪K om.‬חסדו וטובו ‪H‬‬ ‫שאין‬ ‫במצוד‪.‬יח יב‪—. -‬י — ‪ .‬ף‬ ‫‪— 23) M m .‬יאמר ‪ M‬אמר‬ ‫‪.

‬על כל‬ ‫את‬ ‫מעשה‬ ‫בתחלת‬ ‫‪:‬‬ ‫ה׳‬ ‫‪1 0‬‬ ‫הבא‬ ‫חלק‬ ‫וממין‬ ‫) ד ב ר י ם ו׳ כ ״ ד כ״ד‪ 0‬ו י צ ו נ ו ה׳ א ל י ל ע ש ו ת ' א ת כ ל ה ח ו ק י ם‬ ‫אלקינו ל ט ו ב לנו כ ל‬ ‫(‬ ‫השבת‬ ‫לעולם‬ ‫הבא‬ ‫בימדות וכרמים‬ ‫אצלנו‬ ‫הימים‬ ‫ביום‬ ‫טובים‬ ‫בעולם‬ ‫( שיזכרנו‬ ‫השאר‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫לא‬ ‫ה ש ב ת מ ע ש ה ה ע ו ל ם ה ב א וכן י מ א ר‬ ‫‪2 0‬‬ ‫מה‬ ‫אם‬ ‫שיאכל‬ ‫מעשים‬ ‫שאין‬ ‫ביום‬ ‫שהאדם‬ ‫מה *שהפאירנו בנביאים (‬ ‫כן‬ ‫הימני‬ ‫בעולם‬ ‫הבא‬ ‫עשה‬ ‫ובמצות‬ ‫כמו‬ ‫ל א יהיה לו‬ ‫תמיד‬ ‫אחד מהם‬ ‫המקום‬ ‫הבא‬ ‫הכין‬ ‫‪1 9‬‬ ‫אבל‬ ‫בנו‬ ‫‪1 2‬‬ ‫לו ( בורא‬ ‫השכת‬ ‫לעולם‬ ‫בוראה‬ ‫ומחדש ונטה לעבודתי מיד (‬ ‫לעולם‬ ‫האדם‬ ‫שום דבר‬ ‫המצות‪ .‬יאבל‬ ‫(‬ ‫מ ה ק פ ת ה נ פ ש לגוף‬ ‫צוד‪.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪ad.‬ה נ ש מ ע ו ת‬ ‫בנים‬ ‫(‬ ‫על‬ ‫‪1 1‬‬ ‫*שיש‬ ‫ל א יכין‬ ‫הבורא הזכיר‬ ‫הארץ‬ ‫‪1 0‬‬ ‫אומתנו (‬ ‫ס ע ו ד ה ליום‬ ‫יהיה לו‬ ‫‪1 8‬‬ ‫נדע‬ ‫שהשבת‬ ‫ההול‬ ‫‪7‬‬ ‫כילה כלומר‬ ‫‪8‬‬ ‫תגדל (‬ ‫עבודת‬ ‫וכשנדע‬ ‫ף״‬ ‫—‬ ‫‪K‬‬ ‫ט ו ב ה‬ ‫‪ad.‬ופירש‬ ‫ב ך‬ ‫כי‬ ‫רייך‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ .‬נברא•‬ ‫האלה ליראה א ת‬ ‫‪.‬א ת ‪ .‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪3 4‬‬ ‫השלם‬ ‫(‬ ‫ונשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬ומה‬ ‫מ כ ל‬ ‫הי‬ ‫‪.‬העולמים‬ ‫להם‬ ‫על‬ ‫וכן‬ ‫בגלל‬ ‫׳מהבורא‬ ‫הבהמות הוא‬ ‫‪.‬והנעימות ה מ צ ו א ו ת‬ ‫הנשמעות‬ ‫שוס‬ ‫וקדוש‬ ‫משל‬ ‫הוא‬ ‫הנבואה‬ ‫שהוא‬ ‫נכבדת‬ ‫•כמו‬ ‫שזכרנו‬ ‫כבר‬ ‫והשכליות *בהר‬ ‫בני‬ ‫‪ttffifij‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫נ ש מ ו ר ‪ .‬ט ף‬ ‫‪-‬‬ ‫תהיה‬ ‫*‬ ‫והיתרון‬ ‫בני‬ ‫אסור‬ ‫‪K‬‬ ‫‪P‬‬ ‫ה ש כ ל‬ ‫‪om.‬ליוס‬ ‫—‬ ‫)"‬ ‫•‬ ‫‪—.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫)‬ ‫ו‪..‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪M‬‬ ‫••‬ ‫‪.‬שהתעסק‪.‬‬ ‫ה א ו מ ו ת‬ ‫)‪30‬‬ ‫ף•‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ad.‬‬ ‫‪—.‬הלב‬ ‫‪3 5‬‬ ‫‪.‪om‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫)«‬ ‫— י‪.‬מ ע ו ל ה‬ ‫‪om.‬ועוזב‬ ‫‪K‬‬ ‫‪2‬‬ ‫—‬ ‫ויכיר‬ ‫‪) M‬טובות‪— .‬ל ע ל ה‬ ‫לנו‬ ‫הוא המכעיס הבורא ית׳‬ ‫הטרידו‬ ‫‪3‬‬ ‫המאמר‬ ‫שיש‬ ‫ונאמר‬ ‫מנפשו'ויותר‬ ‫ב ל ו מ ר ' א מ ו נ ת נ ו‬ ‫‪.‬‬ ‫—‬ ‫‪T‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫ח‬ ‫‪.‬שיכיר‬ ‫)‬ ‫‪31‬‬ ‫‪K‬‬ ‫)ל‬ ‫‪2‬‬ ‫—‬ ‫)‪35‬‬ ..‬מ ח ו י י ב ת ועזוב (‪ .‬שהזהירנו‬ ‫‪ 0K‬׳‬ ‫שבחר‬ ‫בארץ‬ ‫בימכל‬ ‫‪32‬‬ ‫‪01.‫‪66‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שהיצירה‬ ‫שבו‬ ‫נ ש ל מ ה בו * ו ב ן‬ ‫כ ל ת ה היצירה כמו‬ ‫ויצא מכלל‬ ‫הארץ‬ ‫‪1‬‬ ‫בו (‬ ‫בשצוה‬ ‫ש נ א מ ר כי‬ ‫מצוה‬ ‫‪2‬‬ ‫ושנה *בשמירתו‬ ‫ש ש ת ימים‬ ‫נאמר (‬ ‫את‬ ‫ע ש ה ד׳‬ ‫לעילת(‬ ‫ואת‬ ‫השמים‬ ‫‪4‬‬ ‫שני עקרים גדולים א ח ד מהם ש נ ד ע ש ה ע ו ל ם (‬ ‫זאת‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫נברא מ ח ו ד ש והוא סוד ד ק ( והודיעו הבורא י ת ׳ להמון ו ל ט ף ( כמו ש נ א מ ר ) ש מ ו ת‬ ‫‪5‬‬ ‫י״ג י״ד> בי י ש א ל ך ב נ ך וגי ו א מ ר ת א ל י ו ב ח ו ז ק י ד ה ו צ י א נ ו ה׳ מ מ צ ר י ם מ ב י ת ע ב ד י ם‬ ‫*האומה‬ ‫להיות‬ ‫‪9‬‬ ‫שהעולם (‬ ‫והעקר‬ ‫‪1 4‬‬ ‫בימי (‬ ‫וכן‬ ‫מחודש‬ ‫השני‬ ‫הדבר‬ ‫*לא‬ ‫ןהוא (‬ ‫בל‬ ‫‪1 3‬‬ ‫שאם‬ ‫ערוך‬ ‫(‬ ‫אותנו‬ ‫ארץ‬ ‫שהיא‬ ‫הרבה וכבד‬ ‫‪1 6‬‬ ‫מה‬ ‫הזה‬ ‫(‬ ‫ישראל‪* .‬ותגדל‬ ‫נ‬ ‫־כי‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪ .‬ו ל א‬ ‫‪K‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)*‬ ‫—‬ ‫ףי•‬ ‫—‬ ‫‪om.st.‬ה א ד ם‬ ‫‪-‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪P‬‬ ‫)ל‬ ‫ב ח ד‬ ‫!‪j‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪P‬‬ ‫—‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ו ב ח ר‬ ‫‪0‬‬ ‫(‬ ‫ומעולה (‬ ‫ש א י ן י צ ו ר ך ( י ל ז כ ר ם ו ה ו א י ל ‪*5‬‬ ‫הספר‬ ‫‪.‬‬ ‫‪om.‬‬ ‫‪K‬‬ ‫ף‬ ‫‪st..‬והנה‬ ‫)‬ ‫‪P‬‬ ‫ף‬ ‫‪1 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‬ ‫״‬ ‫‪1 8‬‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Mom.‬‬ ‫‪ b‬מ א מ ר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ף • • —‬ ‫‪1‬‬ ‫)י ־י—‬ ‫יבנו‬ ‫‪ .‬ל ע ש ו ת ו ג ו ׳ ( ה נ ה בזה ה פ ס ו ק ( מ י‬ ‫שני‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪p‬‬ ‫) י•‬ ‫‪-‬‬ ‫אדם׳ כמו‬ ‫מקיף‬ ‫כ א ש ר‬ ‫מענין מה‬ ‫מדרך‬ ‫התבאר‬ ‫ף‬ ‫‪3 7‬‬ ‫אותו‬ ‫‪K‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪om‬‬ ‫‪P‬‬ ‫ג ד ו ל ה‬ ‫‪P‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)שהוא‪.‬שהאדם‬ ‫]ו[נאמר‬ ‫ממקרה העולם הכלה‬ ‫—‬ ‫‪H‬‬ ‫•ונכבדת‬ ‫)‬ ‫‪H‬‬ ‫‪..‬ב ו ר א ו ל א‬ ‫‪3 8‬‬ ‫וידע (‬ ‫ש ה ו א קרוב ל ו יותר‬ ‫‪) P‬כשצוה‪— .‬א ו ת ה‬ ‫והיצר‬ ‫‪2 9‬‬ ‫(‬ ‫אחרים‬ ‫( נשוב לענין‬ ‫ונועם‬ ‫‪1 5‬‬ ‫הרבה‬ ‫‪2 2‬‬ ‫וצדקה‬ ‫על‬ ‫כל‬ ‫‪3 3‬‬ ‫הימכל (‬ ‫—‬ ‫‪2 6‬‬ ‫ל א ד ם ש י ש לו‬ ‫‪2 7‬‬ ‫על‬ ‫ב ג ל ל ם ודברים‬ ‫ממה‬ ‫(‬ ‫מחלקי‬ ‫( ׳ מ י ש לו ד ע ת י ש כ י ל ( ט ו ב ת‬ ‫השכל‬ ‫היי ל נ ו י ת ר ו ן‬ ‫ש י א ו ת לו‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫מכל‬ ‫הזה‬ ‫בני האדם‬ ‫בימכל *ומצד‬ ‫הארץ‬ ‫ה מ א מ ר דיותו‬ ‫‪3 2‬‬ ‫המשיל‬ ‫ה א ב ו ת ‪ .‬‬ ‫שום‬ ‫—‬ ‫‪2 8‬‬ ‫(‬ ‫הבהמות‬ ‫שזה‬ ‫‪. י•‬ ‫‪P‬‬ ‫י—י ׳ ‪ .‬החסיד כ ש י כ י ר ( ‪ .‬ולקח‬ ‫מספרים‪.‬‬ ‫•‪K‬‬ ‫ה א מ ו נ ה‬ ‫—‬ ‫‪"j‬‬ ‫—‬ ‫)‪.‬‬ ‫אלהיך‪.‬‬ ‫ל ט ף‬ ‫ה נ ב י א י ם‬ ‫ף‬ ‫‪p‬‬ ‫• ב ש מ י ר ת ו‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪) H‬והבינה‪— .‬אבל‬ ‫׳מאנחנו‬ ‫‪3 1‬‬ ‫עכשיו‪'.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪ad.‬״‬ ‫על‬ ‫הפועל‬ ‫הטוב‬ ‫‪om.‬‬ ‫—‬ ‫‪Nur‬‬ ‫‪p.‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪.‬תמיד‬ ‫‪om..‬ע״ה‬ ‫ישראל ‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Mom.‬ושאר‬ ‫על‬ ‫ו פ ר ט ( לנו‬ ‫כל‬ ‫הטובות‪ .‬לד‪ad.‬לו‬ ‫‪.‬‬ ‫הענין אינו‬ ‫שכבר‬ ‫דבר‬ ‫ב כ ב ו ד‬ ‫.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ש מ י ר ת ו ‪! :‬‬ ‫‪) P‬כולה‪— .‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪H‬‬ ‫במקום‬ ‫בזולת הבורא‬ ‫‪3 6‬‬ ‫על‬ ‫האומות (• שנאמר‬ ‫הצטוה‬ ‫הזה‬ ‫ש ה ע ב ו ד ה ‪ .‬‬ ‫‪H‬‬ ‫)‪6‬‬ ‫—‬ ‫.‬‬ ‫)‬ ‫‪ .

‫‪67‬‬

‫כמו ש ב א ר נ ו במאמר ה ש נ י ו ה ש ל י ש י וכמו ש כ ת ו ב אחור וקדם צ ר ת נ י ו ת י מ ת‬
‫עלי‪ .‬ב פ י ך ) ת ה ל י ס קל׳׳ט הי‪ (.‬ועוד כ ת י ב שויתי ה׳‬

‫ט״ז‬

‫לנגדי תמיד ) ש ם‬
‫‪1‬‬

‫חי( ו כ ש ל א ימרוד א ת ל ב ו ד ב ר ממצוקי ה ע ו ל ם ו ה ב ל י ו ( א ל א במד‪*. .‬שיעמיד‬
‫‪2‬‬

‫עצמו ויסייע א ו ת ו ( ע ל ע ב ו ד ת בוראו וישער‬
‫‪8‬‬

‫>־ ל ו‬

‫‪4‬‬

‫אותה ( בתכלית‬

‫ימצא (‬

‫נ ע י מ ו ת אלקיו‬

‫‪5‬‬

‫ויותר ( מ כ ל‬

‫הרבוי‬

‫לאדוניו (‬

‫הבורא‬

‫‪7‬‬

‫והעירהו (‬
‫‪9‬‬

‫׳מיגיע ל מ ע ל ה ה ז א ת הואי ה מ ש ו ב ח‬

‫נעימות‬

‫‪6‬‬

‫ש ע ש ה עמו שהזהירו וציוהו ע ל עבודתו‬

‫ית׳ ש ה נ ע י ם‬

‫לבקש (‬

‫ומשתעבד‬

‫וחסדו‬
‫‪8‬‬

‫רצונו‬

‫לו‬

‫ומי (‬

‫תמיד בסתר‬

‫‪1 0‬‬

‫ובגלוי ו ה ס ת ל ק ו ( ממנו ה ת א ו ת ה ג ש מ י ו ת ו ה ב ה י ר ו ת " ( ה ר ע ו ת והוא ב כ ל זה‬
‫הענין אוהב א ת בוראו‬

‫אל‬

‫ש ה ש פ י ע עליו כ ל הטובות ה א ל ה ו מ ש ת ד ל ל ה ד מ ו ת‬
‫‪1 2‬‬

‫פ ע ו ל ו ת י ו ה ט ו ב ו ת כפי כ ה ו וא״ת‬

‫קדמון ( ואתה א מ ר ת שאין לו דמות‬

‫תמידי‬

‫‪1 4‬‬

‫ישיגהו ספור או ד מ ו ת ש ו ס‬
‫‪1 5‬‬

‫לפעולותיו (‬

‫שהוא‬

‫דבר (‬

‫פ ע ל ה ט ו ב ( והרע ל פ י‬

‫נשיבך ל א‬

‫מן הנבראים‬

‫אמרנו‬

‫אבל‬

‫שהעצם‬
‫*להדמות‬

‫אמרנו‬

‫הטוב ל ע צ מ ו והחסד והנדיבות ואנחנו נ ב ח ר (‬
‫‪18‬‬

‫ששכלנו‬

‫‪19‬‬

‫מורכב‬

‫‪1 6‬‬

‫עושה‬

‫‪1 7‬‬

‫לפעל‬

‫א י ך ( ידמה‬

‫‪13‬‬

‫מחודש‬

‫ל נ צ ח י ‪10‬‬

‫ה ו א ( בוחר‬

‫‪20‬‬

‫הטוב‬

‫‪21‬‬

‫תוציאנו‬

‫ותאותינו‬

‫‪28‬‬

‫ה ר ע ויש ע ל י נ ו ( ל ע ז ו ב ( ה ר ע ו ת ( ו ל ע י מ ו ת ( ה ט ו ב ו ת ש כ ן אוהב ‪15‬‬
‫‪2 8‬‬

‫‪25‬‬

‫‪24‬‬

‫אדונינו י ת ב ר ך ( ל ע ש ו ת הטוב ו ל מ א ו ס ה ר ע ( כ מ ו ( שכתוב‪ -‬ע ש ה ‪ :‬צ ד ק ה‬
‫ו מ ש פ ט נ ב ח ר לה׳ מזבח ) מ ש ל י כ״א ג׳( וכץ אמר הפילוסוף א פ ל ט ו ן ש ל ש ה‬
‫דברים ה ם נאים ל ה מ ו ן ש י ד ע ו א ו ת ם ויזיק ל ה ם א ם ל א ידעו א ו ת ם ה א ח ד‬
‫מ ה ם ש י ש ל ד ב ר י ם ממציא והוא׳ א ה ד ו ש כ ל‬

‫הדברים‬

‫תחת‬

‫עזרתו‬

‫>* מצותו והשני ש ה ב ו ר א ההוא ל א י ס ת ר ממנו ד ב ר בין ר ב ל מ ע ט‬

‫ותחת‬

‫והשלישי‬

‫‪26‬‬

‫ש ל א י ת ר צ ה ל א ד ם בהקריבו ק ר ב נ ו ת א ב ל י ת ר צ ה א ל י ו ( ב ע ש ו ת ו מ ע ש י ם טובים‬
‫כמו ש כ ת ו ב ) ש מ ו א ל א׳ נדו‪.‬כיב>‪ ,‬ה ח פ ץ לה׳ ב ע ו ל ו ת וזבחים כ ש מ י ע ב ק ו ל ה׳ *ועוד‬
‫כ ת י ב ה נ ה ׳ממוע‬
‫העבודה‬
‫‪ 5‬צ‬

‫מזבח • ט ו ב ‪ ) .‬ש ם ( כי בעימותו• המעימ־ם• ]ה[טובים‬
‫‪27‬‬

‫השלמה‬

‫ל ד ב ר י ם בורא‬

‫ת?מלם‬

‫‪28‬‬

‫ה ג מ ו ר ה ( א ב ל מה ש ק ד ם להזכיר ׳ מ י י מ ( ל ד ע ת ש י ש‬
‫‪2 9‬‬

‫ש ה א ד ם א ל ו ( ע ש ה כ ל ה מ ע ש י ם הטובים ימבעולם‬

‫ומנהיג‬
‫‪30‬‬

‫‪32‬‬

‫‪3 1‬‬

‫ו ל א י ד ע א ת ה ב ו ר א ( ב ש ז ה ( ה ו א ( כ א ח ד מעובדי ה צ ל מ י ם ו ה פ ס י ל י ם והוא‬
‫דומה‬

‫*בעבדו‬

‫ב מ נ ח ה ודורון‬
‫*ומינו והוא‬
‫ונותן‬

‫‪3 4‬‬

‫‪3 3‬‬

‫א ת ( הבידא כ א ד ם שהתכוון * ל ל כ ת ל מ ל ך ( מן המלכים‬
‫והוא אינו‬

‫מכיר א ת‬

‫‪36‬‬

‫מתכוון (‪ .‬למלך‬
‫‪39‬‬

‫‪3 8‬‬

‫לו ( המנחה (‬

‫‪35‬‬

‫ה מ ל ך •ואינו‬

‫יודע ( שמו ולא‬
‫‪3 7‬‬

‫ומדבר ע ם א ח ד מן ה ש ר י ם‬

‫והוא סובר ש ה ו א‬

‫המלך‬

‫מנהגו‬

‫א ו ( ' העבדים‬

‫* ה ל א ת ר א ה ש ה מ ל ך אינו ‪30‬‬
‫‪4 1‬‬

‫‪40‬‬

‫‪ .‬מ ש ב ח לו פ ע ו ל ת ו ו ל א מ נ ח ת ו ( ואע״פ שכוונתו ל א היתד‪ .‬כ״א ל מ ל ך ( *בן‬

‫— •ומצא ‪ M P‬ף — ‪.‬שמסייע עצמו ויעמיד אותו ‪)o‬והכלה‪—.‬‬
‫— ‪.‬לעשות ‪) H p‬י — •והעירה ‪. — «). M‬ויורה ‪)K am. p‬אותו‪—.‬‬
‫‪)M ad.‬מי‪—.‬‬
‫— ‪.‬ובהשתלקו ‪ M p‬ז ה מ ת ל ק ‪"jH‬תמיד‪-.‬‬
‫— ‪. — « ) H om. — !) M om.‬ואיך ‪)K‬והפדות‪—.‬‬
‫מות לפעולותינו ‪P‬‬
‫‪— «) M‬‬
‫נו ‪• — > M om. — *») H‬טוב ‪ ) M‬־ — ‪.‬נבאר‬
‫‪ ) H‬״ — ‪.‬הרע ‪)P‬את‪—.‬‬
‫ל א ה ו באת‪—.‬‬
‫‪ st.‬העטרה ‪) H K om. p‬י* ‪) H om. — ) H P om. -‬־•‬
‫*‪3‬‬
‫‪)M‬העבודה‪—.‬‬
‫‪. — ) M P‬שוד‪ H K* ,‬שזה ‪. — ) P‬בוראו ‪) K‬״ — ‪.‬האלו ‪. — » ) H‬יש ‪p‬‬
‫ה ס ל ך ‪ scheint richtiger, nur ist‬ל ב ל ב ל ה מ ל ך ‪om. — ' ) P om.. — *) M‬‬
‫— ‪.‬ופינו ‪ M om. P om.‬ו —‪.‬את ‪lalsch. — •s) K o ad.‬‬
‫— ‪.‬פן ‪H ad.‬‬
‫‪ X ad.‬סן ‪38) H a d .‬‬
‫ל א אינו פעולתו ולא וכוי ‪. — ) M‬המנוחה‪)H ,‬את• —‬
‫פעולותיו ‪ H‬ה נ ה תוכל לראות בראיה ברורה שאינו יודע לו פעולותיו ולא מנהגו ‪P‬‬
‫‪.‬תובל לראות בראיה ברורה ש ה מ ל ך אינו מ ש ב ח אליו‪ ) M ad.‬״ — ‪.‬פעולתו ‪st.‬‬
‫‪2‬‬

‫‪*) H‬‬
‫‪*) 11 K P‬‬
‫‪*)HIP‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1 2‬‬

‫‪J‬‬

‫‪8‬נ‬

‫נ‬

‫‪1 7‬‬

‫‪2 1‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪26‬‬

‫‪a8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪:t‬‬

‫‪SI‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3 0‬‬

‫‪I 0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪S J‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3 9‬‬

‫‪68‬‬

‫אפילו‬

‫האדם‬
‫והטובות‬
‫ידע‬

‫עשה‬

‫זולתו‬

‫ו ל מ י ' ה ו א יעובד‬

‫טובים‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫ישתבח (‬

‫הבורא'‬

‫מקור‬

‫אותו *ירחק‬

‫נשיבך‬
‫'ליה‬

‫כ ל ה ט ו ב ו ת ואין‬

‫‪1 3‬‬

‫(‬

‫‪1 8‬‬

‫זה‬

‫‪1‬‬

‫ואהבת‬

‫‪1 9‬‬

‫ב ט ב ע ה ( ' *וכן‬

‫לחלישות׳‬

‫הנפש‬

‫כלומר‬

‫;טוב‬
‫מודה‬

‫'אותו‬

‫והיא'‬

‫‪2 1‬‬

‫הכסיל'‬

‫לזה‬
‫‪2 0‬‬

‫תביאהו‬

‫האנושית‬

‫המודחקות‬

‫‪2‬‬

‫אם‬

‫יודע‬

‫היה‬

‫העקר‬

‫‪1‬‬

‫ה נ פ ש • החכמה ‪ -‬הנה‬

‫זה‬

‫ח ו ל ה ״ ו כ ן ימי‬

‫( ואע״פ‬

‫אינו‬

‫שזה‬

‫‪3 4‬‬

‫(‬

‫כ ס י ל והיה‪-‬״זאז‬

‫ח ת ב א ף עכשיו‬

‫העבודה‬

‫(‬

‫והתענוגים‪ :‬גם‬

‫שתחלת‬

‫‪? 5‬‬

‫‪1 5‬‬

‫(‬

‫י ת ע ל ה ׳ולדעת‬

‫ופרושה‪-‬הוא‬

‫להשתעבד‬

‫הסבה ל מ ע ש ה שבחכמה ובמעשה ת ש ל ם‬

‫•והמעשה‬

‫מ ע ל י ו ׳־עול׳ ׳האיםר‬

‫הם " ה מ ש ב ר י ם‬
‫‪2 8‬‬

‫‪2 7‬‬

‫הגדול‬

‫ה ט ב ע ‪0•.‬צ‬

‫‪3 1‬‬

‫(‬

‫ימן‬

‫‪29‬‬

‫שיביגללה‬

‫העבודה ׳בחכמה‬

‫‪3‬‬

‫נבריא״‪:‬האדם‬

‫‪33‬‬

‫‪3 5‬‬

‫‪3‬‬

‫מן ה ר א ש ו ן א ל ' (‬

‫י מדוב‬

‫השיני‬

‫'הימניים‬

‫הקשה‬

‫עוביו‬

‫והגלותו 'והראיה‬

‫להשיג‬

‫נ ו ע ם ^העולם‬

‫׳(הבא ו א י ן‬

‫העבודה י ואץ‬
‫‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫‪:‬׳חכוליים ^(‬
‫— ‪om,.,‬‬

‫נברא•‬

‫ל מ ע ש ה ( " כ״א‬
‫כ״א"‬

‫־לא""הי׳‬

‫‪ .‬ש ה ו א ' • ‪ £‬׳ ' )‪6‬‬

‫התבאר‬

‫ב־חכמה‬

‫בחכמה‬

‫‪,‬‬

‫— ; ‪ .‬י ת ' ו י ש ת ב ח " ! ! ‪• X ' o m .‬ף — ׳ ‪ : .‬ל א ‪ H -‬ף‬
‫‪1 3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬יתך‬

‫‪1‬‬

‫‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪*.‬ידעו‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪p‬‬

‫;‬

‫‪1‬‬

‫)י‬

‫‪21‬‬

‫‪3‬‬

‫‪P‬‬
‫ך‬

‫^‬

‫‪m‬‬

‫"‬

‫* ‪M‬‬

‫‪:‬‬

‫‪ K‬י)‬
‫;‬

‫הורנו•'׳? ה ו ת נ ו‬

‫; ה ב ר י א ת ו ' ‪)' p‬־ו«• —‪H om.‬‬
‫׳••‬

‫‪£‬‬

‫א ת ל ב ו ‪ :‬ל ף ? ‪ 0‬־ א ת י ל ב ו ע ל זה"׳‪)-E‬י•‬

‫"—‪:‬לאדוניו{ •?‪6‬‬

‫ש ו ן ‪ %‬ףיי• — ‪0 M 6m.‬׳׳•"— ‪) H om.‬כל‪— -:‬‬
‫מ ף*•‬

‫‪J 1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ : -‬ש ‪ 0‬י • ‪— . : )•:M‬‬

‫‪ K‬־ ‪ ) H‬״ ‪ — .‬־'‪:‬יטו א ל ‪ ) P‬־•־^־ ‪ .‬ו א פ כ ן ‪ M -‬־ ׳ ו ג פ ה ן ‪ ) • P‬״‬

‫— ‪ .‬ש ה ו א ‪*)K‬לאבלו‪—.‬‬
‫‪2 0‬‬

‫‪ .‬א ת ‪ a d .‬׳ ‪3) K‬‬

‫ו מ י ס ו ד ו ת ‪ .‬ה ט ו ב ו ת ‪) H‬י‬

‫‪) ' M om. — -) P‬‬

‫נ‬

‫‪)P‬היוו*ינו•‬

‫הראימון‬

‫ב ת ע ר ו ב ת י ‪ M‬י)" •• ‪.•-'-‬שהוא ‪—..!4) M p‬‬

‫‪ H‬ל ו ז ה ‪ ) - P‬ל כ לשיש‪—.‬‬

‫—‬

‫‪42‬‬

‫י ד ע ( ־ ־ ה ד ב ר י ם ‪3°.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ ) ' M‬נ פ שוגויה‪—'.‬‬

‫‪3‬‬

‫ד‬

‫( יהבראתו‬

‫‪4 1‬‬

‫(‬

‫— י • ו י ה י ה ׳ נ&מן* ב י ו ו ז ר ' •יופעל‪ :‬ג״־ה ־־‪K 6m. M 01*.‬־ ‪. j H‬‬

‫‪ .‬ה מ כ ו ו צ ו ת ‪ . — °) H‬־ ה ת ע ר ו ב ת ‪H‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4 0‬‬

‫במעשה‬

‫הכוליי‪-‬וכ״שי י ד י ע ת ׳ ה ע צ ם‬

‫_ ‪ .‬ב פ ע ו ל ו ת י ו ‪. P‬ף — ‪ M O M ,‬ף י‪ . "^-‬י ר ח י ק מ נ ק ו ד ו ת ה ר ו ס ^ ד י ׳‬

‫—י •יתאוה ‪P‬‬

‫לא נברא‬

‫אלא‬

‫א״כ״עבת‬
‫החכמה‬

‫‪.‬״"‪.‬יי״‬

‫־‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫י—‪.‬תחלת‬

‫‪20‬‬

‫— ‪) p p m .‬ג׳• — ‪) H om.‬״<׳•‬
‫;‬

‫‪) P‬׳—‪.‬ונם‬

‫‪3 0‬‬

‫להתלמד"‬

‫‪5‬‬

‫‪ E‬י)‬

‫‪34‬‬

‫ל ' — ‪ .‬ב מ ע ש ה ‪ ) H P :‬י — ‪ .‬א ל ‪-‬השני‬
‫‪4‬‬

‫יי‬

‫‪A S‬‬

‫"י‬

‫^‬

‫לו ‪::‬המציאות‬

‫בגלל החכמה ׳מהאדם‬

‫•ובגללה‬

‫ה נ צ ח י י ם והוא" ל ד ע ת י ה מ צ י א ו ת‬

‫‪) H P‬־‬

‫השניים (‬

‫ד ר ך ״ ל י ה ש י ג ‪ -‬ד ב ר יזה‬

‫‪3 9‬‬

‫דרך‬

‫;‬

‫ועלת' המצאו‬

‫עליו הנמצא‬

‫‪3 6‬‬

‫ו כ ל מה‬

‫ו נ ע ש ה לוי הענ־ין ע מ ו ק‬

‫‪58‬‬

‫שהאדם‬

‫שהיא‬

‫*והמקרים‬

‫מ ה י ש י י צ א 'מן״ •הימני" ל ר א י מ ו ן ^ (‬

‫ד ק ו ת ו ויכל'‬

‫לרוב‬
‫אלא‬

‫בהם׳ ע ל ( " "העצמים‬
‫‪7‬‬

‫שיעלה‬

‫‪2‬‬

‫‪2 3‬‬

‫יש‬

‫‪1 7‬‬

‫( אליכם' א ס י ר י ( ה מ י ת ה נתקו‪-‬מוםיריכם (י׳בחכמה!'׳ (‬

‫‪3 2‬‬

‫‪3 4‬‬

‫ף;‬

‫ועם‪*.‬כל‬

‫לו‬

‫וכשידע‬

‫שהי& (‬

‫‪1 0‬‬

‫ה ו ת ר ו ( ‪ ] .‬ה ו ת ו ו ‪ [ ! .‬בו (''המקרים•־ ה ר א ש ו נ י ם ' ו ה ע צ מ י ם ה ר א ש ו נ י ם ׳ ל ה ו ר ו ת‬

‫'ולהתלמד ('‬

‫]—י‬

‫‪1 4‬‬

‫שי&בת־ •זה ׳•לפי•‪-‬‬

‫• ש ת ר א ה מיי • • ש א י צ ט ו מ כ ת ו‬

‫לעיבוד ' א ו ת ו ' ו ע נ י ן‬

‫י ועל‪ .‬זה י א מ ר ‪ .‬ה פ י ל ו ס ו ף ל א‬
‫והנה‬

‫‪1 2‬‬

‫(' המאכל'ולא י ד י ך ( *לבו‬

‫ההוא‬

‫והחכמה‬

‫שישי‪:‬לנו‬

‫הכסיל‬

‫אמדנו‪.‬שיש‬

‫;‬

‫‪2 6‬‬

‫"וע״כ‬

‫‪:‬‬

‫החיה ('־אשד לו"‪:‬אשר‬

‫והאיכיות‬

‫א י ל ' א ד ו נ י ו ( א ״ כ ׳ ה ח כ מ ה הי׳‬

‫הנפשי‬

‫אנו‬

‫ה ט ו ב י ם •י ה י א ' ה ח כ מ ה ‪ -‬ש ב ח כ מ ה ‪ -‬י ג י ע י ל ב ו ר א • ה כ ל י‬

‫המעשים‬

‫‪-‬‬

‫אם‬

‫ה פ ע ל ' הזה־ ע ל ג ב ו ר ת‬

‫י״ ה ע ב ד‬

‫הטונניות ׳( ו א ״ ת‬

‫רואים‬

‫( • ה כ ס י ל ה ז ה י מ א ס המיטעמיים‬

‫ה מ ת א ו ה כמו‬

‫' ׳ ש כ ב ד ו חלש" ל א י ט ו ש י ע ל‬
‫פעל‬

‫ה א מ ת י זולתו‪-‬ומי ש ל א‬

‫דרך‬

‫הנצוח י ובארנו•‬

‫־הגוף'המוכנות (‬

‫זה (‬

‫פ נ י ם ׳־•שהבורא ‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1 6‬‬

‫׳בתערובות (‬

‫בראו‬

‫האדם ‪ :‬מעשים‬

‫יתכן׳ ב ש ו ם‬

‫‪7‬‬

‫ה ח ס ד י ם ומיסוד‬

‫וברא‬

‫ל פ ע ו ל ו ת י ו ( הטובות כמו ה ר ח מ נ ו ת *וגמילות׳ ־ ה ח ס ד (‬

‫והאלנ‪£‬‬

‫‪1 5‬‬

‫לעשות‬

‫ארץ‬

‫‪1 0‬‬

‫ז ה ' א ל ^ " ( מחויל ש י * ה נ פ ש‬

‫אין‬

‫*לה‬

‫‪4‬‬

‫טוב ע ל‬

‫‪8‬‬

‫הכעס‬

‫איך (‬

‫נשיבך‬

‫הזה י ש ת ד ל ל ה ד מ ו ת (‬
‫‪1‬‬

‫ייתכן‬

‫שלא (‬

‫מנקודת‬

‫״הפדים ודרך‬

‫ולא‬

‫ע ו ש ה ׳ א ת • כ ל י א ל ה ומי‬
‫‪2‬‬

‫הריקים (' וא״ת‬

‫ל א יידע (‬

‫הוא (‬

‫ולמי‪'.‬הוא‬
‫‪1‬‬

‫ה ו א ' ' כ א ח ד ימן‬
‫והוא‬

‫ידע‬

‫כל‬

‫ו ה ח ס ד י ם ויהיה‬

‫הבורא‬
‫‪7‬‬

‫המעשים‬
‫נאמן‬

‫הטונים‬

‫ביותר‬

‫שבעולם‬

‫ובעל‬

‫וכל‬

‫גמילות‬

‫הצדקות‬

‫והתפילות‬

‫׳‪.‬דזמל‪-‬לייס‬

‫‪43yp‬‬

‫‪69‬‬

‫יתקדש*‬

‫ה א ח ר ו נ ה כ מ ד ע ונחקור ע כ ש י ו‬

‫ש מ ו ז א ת ה י א הכוונה‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫ב א מן ה ח כ מ ה ואין * א ד ם ש י ס ת פ ק (‬
‫‪3‬‬

‫הרע ל א יבא ( א ל א‬

‫שהפעל‬
‫הדברים‬
‫י־‬

‫לבצע‬

‫הטוב‬

‫לאהוב‬

‫ל ס כ ל ו ת ש ה ו א נ ט ר ד מן ה ח כ מ ה א ב ל י ש מ ן‬

‫רעים כ ש י ס מ כ י ( ל א נ ש י ם ו ט ו ב ל נ ג ד א נ ש י ם א ח ד י ם‬
‫לא‬

‫להשיג‬

‫מ צ ד • היותו‬

‫המבוקש‬

‫להגיע‬

‫דבר‬

‫אחד (‬

‫‪6‬‬

‫ויורנו‬

‫מדרכיו‬

‫טוב‬

‫‪5‬‬

‫לאחד (‬

‫כמו‬

‫שהאנשים האלה‬

‫ל א נ ד ב ק ו בו א ל א‬

‫לאהוב‬

‫מצד‬

‫עצמו‬

‫כלומר‬

‫בידיעת‬

‫הטוב‬

‫שהוא‬

‫מה‬

‫שראוי‬

‫ונשאר‬

‫האמתי‬

‫שבאר‬

‫לנו ל ב א ר‬

‫*והאחד‬

‫הפילוסוף‬

‫האמתי‬

‫פעמים‬

‫ונלכה‬

‫והיא‬

‫א נ י ה׳ ע ו ש ה ח ס ד מ ש פ ט ו צ ד ק ה‬
‫)ירמיה‬

‫ה׳‬

‫בצדק‬

‫ט׳‬

‫וכו׳ )דברים ל ב ׳ ד׳(‬

‫משפט‬
‫מהם‬
‫‪9‬‬

‫אלה‬

‫ומקורם‬
‫(‬

‫גי( ו א מ ר ב י ד י ע ת מ ד ו ת י ו כי‬

‫ואמר‬

‫שבקשתי‬

‫כי‬

‫באלה‬

‫מכם‬

‫לא‬

‫חפצתי‬
‫דבר‬

‫כמו‬
‫כלומר‬

‫ש כ ל מ ד ו ת י ו צ ד ק ומיימור א י ן‬
‫הצדק‬

‫י‬

‫נאם‬

‫אחר‬

‫ש נ א מ ר הצור ת מ י ם פ ע ל ו כ י כ ל‬

‫ע ו ל ה ו ע ו ד י ש לנו ע ק ר שיני ג ד ו ל והוא‬

‫כי‬

‫דרכיו‬
‫באחת‬

‫* ש ה ח כ מ ה תורה‬

‫‪1 5‬‬

‫על‬

‫‪1 0‬‬

‫הצדק (‬

‫ו ש נ י ה ם יורו ע ל ימני עקרים ג ד ו ל י ם א ח ר י ם ( שיחם ה ת ו ח ל ת ו ה ע נ ו ת‬

‫ה ם כ ל ל מ ד ו ת ה נ פ ש ה ח כ מ ה ואין א ת ה‬

‫עבודה‬
‫‪ -JO‬ד‬

‫ב׳‬

‫בארץ‬

‫זהו מ ה‬

‫יעמדו הנבראים כולם‬

‫האמתי‬

‫הטובות‬

‫הוא‬

‫‪1‬‬

‫באורחותיו ) י ש ע י ה‬
‫כלומר‬

‫והטוב‬
‫עקר‬

‫‪0‬‬

‫כ״ג(‬

‫ה מ ע ש ה הטוב‬

‫‪4‬‬

‫הטובים ש ה ם‬

‫ויותר‬

‫לו ש י ב א מן ה ח כ מ ה (‬

‫ש ת מ צ א זה ב ב ע ל י הנימוסים‬
‫או ל ת ג ב ו ר ת‬

‫איזה מעיצה‬

‫‪1 2‬‬

‫שאינו‬

‫‪1 3‬‬

‫נכלל ( בכלל ארבעה אלו (‬

‫‪1 1‬‬

‫מ ו צ א שיום * ח ס ד ו ל א ׳ מ ו ם (‬
‫*כמו‬

‫כ ל ענוי ה א ר ץ א ש ר מ י מ פ ט ו פ ע ל ו ב ק ש ו‬

‫ב׳ ג׳(‬

‫ובשביל‬

‫מוימך‬

‫פ ס ו ק י ם רבים מן ה ת ו ר ה ו כ ל ל י ם (‬

‫‪1 4‬‬

‫שיכתוב (‬
‫בקשו‬

‫צדק‬

‫ענוה‬

‫ש ל א אאריך ומפחדתי ל צ א ת מכוונתי ש ה י א‬
‫‪1 5‬‬

‫רבים ה נ א ו ת י ם‬

‫בקשו‬

‫)צפניה‬

‫הקיצור‬

‫הייתי‬

‫זה‬

‫ואמר‬

‫לענין‬

‫‪16‬‬

‫את‬

‫‪18‬‬

‫‪1 7‬‬

‫הפילוסוף במהות העבודה שהענין העבודה *הוא לזכור ( ה א ל י ה ( וזכרונו (‬
‫הוא‬
‫«‬

‫‪1 9‬‬

‫ל ה ר א ו ת ה צ ד ק ( ש ה ו א מ ד ת ו ולהודות ה א מ ת ש ה ו א בדבור‬
‫‪2 0‬‬

‫ו ב ל ש ו ן ו ב ה ר ג ש ו ת ( וראוי ל מ צ ט ד ק ל ד ע ת מ ד ו ת י ו ו ש מ ו ת י ו י ש ת ב ח ל א י מ י ד ע‬
‫‪2 1‬‬

‫אישי‬

‫ה ש מ ו ת ( ה מ ו ג ש מ ו ת ה מ ו ר ג ש ו ת ב ל ב ד מ ב ל י • מ י ד ע ה ע נ י נ י ם •הרוחאניים‬
‫‪2 2‬‬

‫שיורו‬

‫‪2 3‬‬

‫ע ל י ה ם ה מ ל ו ת ( ה ה ם ( וימיחייב לו ה י ח ו ד ה א מ ת י ׳ מ ה ו א א ח ד ה א ל ה ו ת‬
‫‪2 4‬‬

‫ואחד‬

‫ב מ ס פ ר י ו ( א ח ד ה א ח ד י ם ו ה ע נ י ן ב כ ל זה ל ה ר א ו ת‬

‫הטובות‬
‫‪m‬‬

‫ובמעיצה‬

‫שחיוב הצדק הוא‬

‫האלהות‬

‫להודות‬

‫והאמונה כילה‬

‫‪2 5‬‬

‫ה צ ד ק ( להודות ה ע ב ד העבודה לאדוניו וימימלא‬
‫‪2 6‬‬

‫ה צ ד ק * ו ז ו ל ת ו מן‬

‫לו כ ל‬

‫‪2 7‬‬

‫לפי‬

‫יעמדרך‬

‫חובותיו‬

‫וחוקותיו‬

‫‪28‬‬

‫׳ מ א ח ד מ ה ם ל ה ו ד ו ת ו ל ש ב ח ( נ ע י מ ו ת י ו ( ו ע ל י ז ו ( היתד! ר ח מ נ ו ת ה ב ו ר א‬
‫יתברך‬

‫ל ש ע ב ד אותנו‬

‫בארץ‬

‫ה ע ק ר י ת אימר ל כ ל היצורים‬
‫מצרים‬
‫הוצאתי‬

‫מצרים‬

‫ולפדות‬

‫אותנו‬

‫‪2 9‬‬

‫ש נ א מ ר ( וזכרת‬

‫כמו‬

‫)דברים טו׳ טר> ואמר כי לי בני י ש ר א ל‬
‫אותם מארץ‬
‫‪3 0‬‬

‫ובהדמותו (‬

‫מצרים‬

‫נהי(‬

‫)ויקרא כה׳‬

‫ואמר‬

‫כדי‬
‫כ׳‬

‫לזכור‬

‫עבד‬

‫עבדים‬

‫העבדות‬

‫היית‬

‫בארץ‬

‫הם‬

‫אשר‬

‫עבדי‬

‫ב ה ד ב ק ה א ד ם ל צ ד ק ‪35‬‬

‫ל מ ד ו ת י ו )ירמיה כב׳ ט ׳ ׳ ( דן דין ע נ י ואביון א ז ט ו ב ה ל א ה י א‬
‫‪J‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ . - -) P a d . 3‬ה נ ס ש י ס פ ק ‪) M‬‬
‫‪)M K‬אלא‪—.‬‬
‫‪.‬לנגד‪)M ad.‬יביא‪-.‬‬
‫— ‪ .‬ו כ ת י ב ‪ H ' P‬כ כ ת י ב ‪ • — ) M‬ל ה י ח י ק ‪ M um. —. 7) M‬ף — ‪ .‬ל א ח ר ‪5) M‬‬
‫א ר ב ע ת אלו ‪ K‬ף — ‪.‬שאינם ‪) M P om. — ) 11 om. — ) M om. — ) 11‬׳•־‬
‫‪. — ) 11‬אלו ה א ר ב ע ה ‪H‬‬
‫‪)M‬שנאמר‪-.‬‬
‫‪ )M P om. — nj p‬ובכללים‪—.‬‬
‫ ‪ M om.‬ן — ‪.‬ונם זכרונו ‪ K‬ד — • ה א ל ה י ם‬‫‪. — ) M‬ובהרגשותיהם ‪) M‬‬
‫‪ H K‬ף — ‪ P om.‬ף‪• — -‬המעלות ‪)P‬המדות‪—.‬‬
‫פר‪—.‬‬
‫— ‪ .‬ל ש ב ח ו ל ה ו ד ו ת ‪. — ) 0‬וזולתו ש ח י ו ב מן ה ט ו ב ו ת ה ו א חיוב ה צ ד ק ה ו א וכוי‬
‫ ‪.‬נועמו ‪) 11 0‬ל‪-‬‬‫‪ .‬ו ב ה ד מ ו ת ‪ H P‬ד — ‪ .‬ש ב ת ב ‪ H‬ף — ‪.‬כן ‪) 11‬‬
‫‪s‬‬

‫‪12‬‬

‫ו‬

‫‪1‬‬

‫‪G‬‬

‫‪SJ‬‬

‫‪2 5‬‬

‫״‬

‫‪1 5‬‬

‫‪S0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪u‬‬

‫‪9‬נ‬

‫‪2 2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪20‬‬

‫‪2‬‬

‫‪23‬‬

‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫א ה ר ת *וכן א ם י ש ע ב ר ה יותר ר ע ה מ א ח ר ת ( נ ש י ב ה ו‬ ‫ממצוה‬ ‫‪20‬‬ ‫מוזהרת‬ ‫מצד מצות‬ ‫‪2 1‬‬ ‫אין ש ו ם מ צו ה ש ה ו ז ה ר ע ל י ה יותר מ מ צ ו ה ז ו ל ת י מ צ ו ת ( ה ב ו ר א‬ ‫המצור‪( ..‬‬ ‫‪°) M‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪K‬‬ ‫ח‬ ‫ף״‬ ‫‪6‬‬ ‫)!‬ ‫—‪om.‬‬ ‫‪2 6‬‬ ‫מפי‪ .‬ושיכלה ‪M‬‬ ‫) ‪ .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫—‬ ‫— ‪.‬מכל• —‬ ‫—‬ ‫‪.‬הגבורה‬ ‫‪2 7‬‬ ‫ע ל י נ ו ח ו ב ה ל ע ש ו ת ( מ צ ו ת ( ה א ד ו ן וכן להיזהר מ ן (‬ ‫אמרו רבותינו הוי זהיר במצוד‪ .‬ק ל ה כ ב ח מ ו ר ה‬ ‫‪28‬‬ ‫אמר )במדבר‬ ‫העברות‬ ‫כי‬ ‫טו׳ לאי(‬ ‫של‬ ‫הפר‬ ‫י י ן ש י ה י ה דבר ג ד ו ל בין ש י ה י ה ק ט ן והוא ג ד ו ל מ כ ל‬ ‫‪2 9‬‬ ‫דבר ה׳ בזה‬ ‫ויש‬ ‫ועל‬ ‫ש א י ן א ת ה יודע מתן‬ ‫מצות ובזדון (‬ ‫זה‬ ‫שכרן‬ ‫ו א ת מ צ ו ת ו ‪so‬‬ ‫דבר‬ ‫‪3 0‬‬ ‫שבעולם‬ ‫‪81‬‬ ‫ל ה י ו ת הדבר ע ל ה ע נ י ן ( הזה ה י א י ל ׳ואין ל ך מ צ י ה ( ש א י ן • ב ה ( דבר ה׳‬ ‫‪82‬‬ ‫ולא‬ ‫—‬ ‫‪.‬‬ ‫ש ב ת ומילה ק ו ד מ ו ת ( י‬ ‫‪2 2‬‬ ‫תדע לך שמצות‬ ‫יתברך‬ ‫א ב ל מ צ ד הדברים ב ע צ מ ם‬ ‫למצות‬ ‫ל א ת ח ר ו ש ב ש ו ר והמור יחדיו א ב ל מ צ ד ( ה ב ו ר א י ת ב ר ך א י ן מצור‪.‬המשיל‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .‬־קראו‬ ‫—‬ ‫‪om.‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪15‬‬ ‫)‬ ‫‪1N‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪om.‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪) K‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪H‬‬ ‫בזדון‬ ‫‪.‬‬ ‫הזמן‬ ‫‪8‬‬ ‫להביאו לפניו‬ ‫אם י צ א (‬ ‫כרצונו ו מ צ א ה ו‬ ‫וחמלתי‬ ‫כאשר‬ ‫כ ח פ צ ו יכניסהו ל ב י ת ו ‪ .‬ש א י נ ה ‪) 11‬״־•‬ ‫‪.‬ל מ ל מ ד ל ה ת ל מ ד ו ל ח ו ס ר ( ז מ ן י ד ו ע ו כ ש י כ ל ה (‬ ‫ש נ ת ן 'לו ל ה ת ל מ ד בו צוד‪.‬‬ ‫‪) M o‬מצוד‪.‬‬ ‫‪om.‬ו ל ק ח ו לו ל ב ן חורין ש נ א מ ר‬ ‫יחמול‬ ‫עליהם‬ ‫א י ש ע ל בנו ה ע ו ב ד א ו ת ו ) מ ל א כ י ג׳ י״ז( ו א ם י מ צ א א ו ת ו ח ל ו ף‬ ‫הרחיקו מ ע ל נ פ ש ו ו מ א ס בו הבן‬ ‫שהפץ‬ ‫שהם‬ ‫הם הנבראים החיים‬ ‫מ ה ‪10‬‬ ‫מבחר‬ ‫‪9‬‬ ‫ה נ ב ר א י ם כמו ש נ א מ ר ו ת ח ס ר ה ו מ ע ט מ א ל ק י ם ) ת ה ל י ם ח׳ ז׳( ו ה מ ל מ ד ו ה מ י י ס ר (‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ה ם ( הימים ש מ א צ י ל י ם ע ל י ו ה נ ס י ו נ ו ת ו ה ע ו נ ש י ם ו ב י ת המוסר הוא ה ע ו ל ם הזה‬ ‫‪1 2‬‬ ‫ה נ ת ו ן לו ל ה ת ל מ ד ולחוסר בהם ה ם ( ימי חייו וארמון ה מ ל ך הוא‬ ‫והזמן"(‬ ‫העולם‬ ‫‪1 3‬‬ ‫הבא‬ ‫‪1 4‬‬ ‫לתוכו א ל א‬ ‫שאינו ( נכנס (‬ ‫שזכה‬ ‫מי‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ה ז ה ( ‪!5‬‬ ‫וכן * ה ד ב ר‬ ‫בתורתנו‪ .‬‬ ‫) ק ו ד מ ת‬ ‫‪S‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫•האמת‬ ‫‪1 2‬‬ ‫כ ב ד ‪)H‬ויחשוב‪—.‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ק ו ד מ ת למצור‪ .‬ו ה ע ו ל ם‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ M‬ףי•‬ ‫ף‬ ‫‪om.‬והמוסר‬ ‫‪1‬‬ ‫ף‬ ‫יו ‪M‬‬ ‫—‬ ‫‪) M‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫—‬ ‫‪33‬‬ ‫‪M om.‬דבר‬ ‫דב‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫בזדון ‪P‬‬ ‫—‬ ‫ף‬ ‫‪P‬‬ ‫‪H‬‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪.‬עם‬ ‫ברואיו‬ ‫)י‬ ‫‪ad.‬ימצאנו‬ ‫—‪M om.‬‬ ‫בענין‬ ‫‪2 0‬‬ ‫פ ר ק ( א ם י ש א ל ש ו א ל ה י ש ש ו ם ע ב ו ד ה או‬ ‫יותר‬ ‫מצוד‪.. M ad.‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫ותשוב ‪M‬‬ ‫)‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ M‬ף‪2‬‬ ‫—‬ ‫‪H‬‬ ‫)‬ ‫‪2B‬‬ ‫‪.‬כי‬ ‫‪.‬כמו‬ ‫שבארתי‬ ‫‪2 5‬‬ ‫שכולם‬ ‫למעלה‬ ‫‪24‬‬ ‫מצור‪( .‬‬ ‫‪) K om.‬‬ ‫לספר‬ ‫‪1‬‬ ‫ש ת כ ל י ת הפילוסופיא ש י ד ע הבורא ית׳ ש ה ו א ה א ל ו ה ה א מ ת י ( א ה ד‬ ‫ואומר‬ ‫צ ד י ק מ ט י ב רחמן הנון ל ע ב ד י ו ו ש א ר מ ד ו ת י ו ה ט ו ב ו ת וזהו ה מ ד ע א ש ר‬ ‫נצהי‬ ‫‪2‬‬ ‫א ל י ו ה פ י ל ו ס ו פ י א א ב ל פ ר י ( ה פ י ל ו ס ו פ י א ו ה מ ע ש ה ה ב א מ מ נ ה ויורה ‪5‬‬ ‫התכוון‬ ‫‪3‬‬ ‫עליה‬ ‫‪4‬‬ ‫הוא ל ה ד מ ו ת ב פ ע ו ל ו ת י ו כ פ י כהו ו א ז ( י ז כ ה ל ק ב ל ה ש כ ר ה ט ו ב ( ש ד ב ר‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫זה ה ו פ ש ל ( ל א ב ‪ .‬‬ ‫‪.‬רחמן ש מ ס ר ב נ ו ‪ .‬הדבר ‪) M‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪om.‬‬ ‫הדעת‬ ‫!‬ ‫ק״מ יי ג> ו פ ס ו ק י ם רבים כמו א ל ה‬ ‫יתהלים‬ ‫נרצה‬ ‫שנאריך אם‬ ‫מהם‪.‬י־׳"• — ‪ .‬ה ק ד ו ש ה ע ל ה מ נ ה ג ה ז ה ה ל א ת ר א ה ש ה ב ו ר א י ש ת ב ח ש מ ו נ ק ר א‬ ‫ע ל פ י ש ע ו ש ה צ ד ק וכן נ ק ר א ו ה צ ד י ק י ם ב ש ם זה‬ ‫צדיק‬ ‫‪1 6‬‬ ‫שם‬ ‫ונקרא‬ ‫‪17‬‬ ‫שמתנהג (‬ ‫)ויקרא כ׳ כוי( ו ה י י ת ם ל י ק ד ו ש י ם‬ ‫דברתי‬ ‫חסיד ע ל‬ ‫ב ח ס י ד ו ת ו ה ח ס י ד י ם ג ״ כ ( ו ע ״ כ צונו ל ה ד מ ו ת לו כמו ש נ א מ ר‬ ‫‪1 8‬‬ ‫כי ק ר ו ש‬ ‫‪1 9‬‬ ‫שכבר (‬ ‫א נ י ה׳ ו א ח ש ו ב (‬ ‫בענין זה מ ה ש ר א י ת י ש ה ו א מ ס פ י ק ו מ ו ע י ל ל מ ע י י ן בו ונדבר ע כ ש י ו ‪°‬צ‬ ‫שני‪.‬‬ ‫‪3 4‬‬ ‫פ ק ו ד י ( ה׳ ו ד ב ר ( ז ה ( ש ו ה ב כ ל ו ל פ י ש י ד ע הבורא ית׳ ש ט ב ע ה א ד ם‬ ‫‪5) M‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪p‬‬ ‫—‬ ‫‪H‬‬ ‫)י*‬ ‫‪»°) M om.‬ס פ ר י ? )׳‬ ‫— ‪.‬ולהתופר‬ ‫‪H‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ף‬ ‫‪1) H‬ב —‪M om.‫‪70‬‬ ‫א ו ת י נ א ם ה׳ ו ד ו מ ה לו י ד ע ת י י י י ע ש ה ה׳ דין ע נ י מ ש פ ט אביונים‪.‬דבר‬ ‫‪) M K‬‬ ‫‪0‬‬ ‫—‬ ‫ו ב פ ש י ע ה ‪ ) K .‬ו ה ד ב ר‬ ‫‪K‬‬ .‬ובפשיעה‬ ‫—‬ ‫ב ש ם ז ה ‪K‬־‬ ‫‪) P‬י‪-‬‬ ‫‪2.

‬ח כ מ י ם‬ ‫‪)M‬הסכמה‪—.‬כסיפורינו‬‫‪) H om.‬‬ ‫ ‪ .‬ב ש ב י ל ‪ p‬ף — ‪ M om.‬ה ע ב ו ד ה ל ה ש ׳ י ת ׳ ל פ י ש ה ו א ע ש י ר ( ב א מ ת ה א ל ו ה ע ל ד ר ך ה א מ ת וראוי‬ ‫לעבדו‬ ‫אתה‬ ‫עלי‬ ‫ב ש ב י ל ע צ מ ו כמו ש א מ ר ה פ י ל ו ס ו ף‬ ‫למי‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ש ש א ל אותו באיזה ד ב ר (‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫י צ מ ח מ כ ל מ ה ש ח נ נ ך ( הבורא מן ה ח כ מ ה ה ש י ב ש א נ י ע ו ש ה ( * ה ר א ו י‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ברצון ל א ב מ א ס ר ה ת ו ר ה ( ל א כמו ש ע ל ה ב ד ע ת • ( ה כ ס י ל י ם ב א מ ר ם‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫<־ נ ע ב ו ד ( א ו ת ו ל ה ח ז י ק לנו ט ו ב ה ו ש ל א ׳ יסיר ח ס ד ו יממנו או‬ ‫זאת‬ ‫‪2 6‬‬ ‫ה י א ( כ פ ר נ ו ת ב ב ו ר א א ב ל יימ‬ ‫לנו לעבדו לפי שראוי מדרך הימכל‬ ‫‪2 7‬‬ ‫וחייב‬ ‫*על‬ ‫ש י ת ן ל נ ו ממון‬ ‫יסכימו‬ ‫מדרך ה א מ ת ל ע צ מ ו ( ויאות לו ש א ם כל הנבראים‬ ‫א ח ת מן ה ט ו ב ו ת ש ה ט י ב ע מ נ ו או־ ע ם א ח ר מ מ נ ו ל א‬ ‫לשיבהו‬ ‫יימיגו כ ו ל ם מן‬ ‫‪2 8‬‬ ‫ל ש ב ח ו ( כ ט י פ ה מן הים ה ג ד ו ל וכן יסברו ה ה מ ו ן ב ע נ י ן ה י צ ר ה ט ו ב‬ ‫הראוי‬ ‫>׳ והיצר ה ר ע ׳ מ ה י צ ר ה ט ו ב ה ו א מ ל א ך ‪ -‬ה ו ל ך ע ל ‪.‬ף — ‪om. — ) M‬ד ב ר י ם א ל ה ח ) — ‪ . — *) H om.‬‬ ‫— ‪ M om. — ••") M‬מ א ח ת שנ• ‪ M‬ף‬ ‫‪ K‬ה ח כ מ ה ‪ st.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ב ת ש ו ב ה‬ ‫‪3‬‬ ‫ה ב א ה מן ה נ פ ש * ב נ פ ו ל מ מ נ ה (‬ ‫ענין ה ת ש ו ב ה ה ח ר ט ה‬ ‫‪4‬‬ ‫ועון ו ת ב א ב ת כ ל י ת ה ח ר ט ה מ ת נ פ ל ת ל פ נ י א ד ו נ י ה כ ע ב ר ש מ ס ר נ פ ש ו (‬ ‫הטא‬ ‫בין ידי אדוניו ורואה ש א י ן לו ש ו ם ע צ ה‬ ‫חסדו‬ ‫א ל א ל ה ת נ פ ל לפני‬ ‫ועם‬ ‫‪5‬‬ ‫כ ל זד‪ . — -‬ר ו צ ה ו ע ו ש ה ‪ K‬ף‪-‬‬ ‫= ‪.‬ש ה ו א מוכרח ו א נ ו ס ע ל א ו ת ו‬ ‫י!‬ ‫אותה‬ ‫ה מ ע ש ה וכבר ד ה י נ ו ס ב ר א ז א ת ו ב ט ל נ ו‬ ‫שהחכם‬ ‫אימר‬ ‫יתעלה‬ ‫כל‬ ‫‪35‬‬ ‫פעולותיו‬ ‫צ ד ק א י נ ו מכריח ו ל א א ו נ ס ע ל ד ב ר מ ד ב ר י ה ע ב ו ד ה או ש י י ם ב ר ו (‬ ‫בימני (‬ ‫הימין‬ ‫‪34‬‬ ‫א ל ו ש ה ם • רואים כ ל פ ע ו ל ו ת י ו הן ט ו ב והן‬ ‫‪35‬‬ ‫זכיותיו ( ואשר ע ל ה ש מ א ל כותב‬ ‫כותב‬ ‫ר ע ואימר‬ ‫וזאת‬ ‫העברות‬ ‫על‬ ‫רעה‬ ‫דבר‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫שיבקש‬ ‫ש כ ל מי‬ ‫שמתחרט‬ ‫‪9‬‬ ‫סליהה (‬ ‫וכפרה (‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ש ל א יחשוב‬ ‫מהבורא‬ ‫‪12‬‬ ‫וימיעבור (‬ ‫ל ו ( • א ו ת ו ' עון‬ ‫‪1 3‬‬ ‫חטאו‬ ‫ית׳‬ ‫על‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 4‬‬ ‫כ ע ב ד נ ק ל ה ונבזה *ואחייב ל ק ב ל ( ב נ פ ש ו ש ל א יוסיף ל ע ו ל ם ל א ו ת ו (‬ ‫‪1 5‬‬ ‫מעשה‬ ‫הלב‬ ‫‪1 6‬‬ ‫בארבעה תנאים אלו (‬ ‫ת ש ל ם ( ה ת ש ו ב ה ה א מ ת י ת ו ע ק ר זה ו ש ר ש ו‬ ‫הטהור ו ה מ ח ש ב ה ה נ ק י ה מ כ ל ה ד ב ר י ם כמו ש ה ק ד מ נ ו * ש ה ל ב ה מ ת ע ס ק‬ ‫‪1 7‬‬ ‫בזולתי‬ ‫אותו‬ ‫‪7‬‬ ‫מ ע ל ו ת י ה ( ש י ת נ ח ם ואח״כ ש י ע ז ו ב ח ט א ו ( ל פ י‬ ‫ואינו‬ ‫כעבר‬ ‫שאמר‪.‬יסברו‪—.‬מ ע ש י ה ‪ 0‬י) — ‪. — -‬ב ע ב ו ד ‪) H‬דעת‪— .‬יי — ‪ .‬במאםי ‪ M‬כ מ א ו ס ה ת ו ר ה‬ ‫ע ל ‪) K‬זז‪— .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫נ ד ל עוני‬ ‫מ נ ש ו א ‪ . — ) M o‬‬ ‫הראוי עלי ולא ‪ K‬ברצון עלי ל ל כ ת בנימוס ה ת ו ר ה ‪ P‬ף‪ ..‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪lG‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬נ‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3 3‬‬ . — 8) p‬י‬ ‫— ‪)n om.‬ב א ו ת ו‬ ‫'‬ ‫‪1‬‬ ‫— ‪1 (.‬ימין ה א ד ם והיצר ה ר ע ש ט ן‬ ‫‪2 8‬‬ ‫ה ו ל ך ( ע ל יד י מ מ א ל ו ו ה ת ש ו ב ה ע ל י ה ם‬ ‫ומזיק‬ ‫ימלא ת מ ל ט סברתם‬ ‫זאת‬ ‫‪2 9‬‬ ‫מ ש נ י ( פ נ י ם או ש י א מ ר ו ׳ מ ה ב ו ר א ה פ ק י ד אשיר ע ל הימין לרמוז ל ו‬ ‫מאחת‬ ‫‪3 0‬‬ ‫הדרך‬ ‫‪3 1‬‬ ‫ה ט ו ב ואימר ע ל ה ש מ א ל ל צ ו ו ת א ו ת ו ( ע ל ה ד ר ך ה ר ע א ״ כ ( א י ן ל ג מ ו ל‬ ‫‪3 2‬‬ ‫־ ה ט ו ב ו ל א * ל ע ו נ ש ענין ה ח כ מ ה ( ]חכמה‪ [1.‬לו ‪ .‬‬ ‫מאד‬ ‫‪11‬‬ ‫ף‬ ‫פוריה ‪ P‬ף — ‪ .‬מצווים א נ ח נ ו ע ל י ה מן ה ת ו ר ה ו נ ש נ ה * ס פ ו ר ה ב ס פ ר נ ו ( ו מ ד ר ך ה ש כ ל‬ ‫שכן‬ ‫מצי נ ו בקין‬ ‫‪6‬‬ ‫ותחלת‬ ‫ע ו ז ב אינו מ ת ח ר ט‬ ‫י המפייס מאדוניו (‬ ‫‪10‬‬ ‫ואח״כ‪. — ) H ad.‬‬ ‫ועושה ‪ ) 0‬י —‬ ‫‪am.‬ל ו ‪ . soiist wie im Text‬במאסר ‪ st.‬ו נ ת כ פ ר י לו‬ ‫בשביל‬ ‫התשובה‬ ‫‪1 8‬‬ ‫ה א ל ( ע ו ש ה עון גדול ומי ש ה ו א ח ו ט א ו ע ו ש ה ת ש ו ב ה וחוזר ו ח ו ט א (‬ ‫ח ט א ע ל י ו נ א מ ר ו א ת ז נ י ת רעים רבים )ירמיה ג׳ א׳( א ב ל נ ק י ו ת ה ל ב ה א מ ת י ת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫היא‪ .‬ף‪ .‬‬ ‫ף — ‪)M om.‬‬ ‫‪. — ) H om.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫? ף‬ ‫‪ H‬ל ע נ ש ו בעון מפגי ‪ p‬ף״ — ‪) H om.‬אדוניו ‪) 11‬״‬ ‫ש ה ל ב בזולתי ה ד ב ר י ם ‪ ) P‬״ — •תשלום ‪ .‬האלה‪. — ) P‬א״כ ש י ק ב ל ‪ P‬ף — ‪.‫‪71‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫רע (‬ ‫והוא חסר ו ש א י א פ ש ר להם ימלא יכעיסוהו (‬ ‫להורות‬ ‫חייבה‬ ‫ורחמיו‬ ‫חכמתו‬ ‫ל ה ם דרך ה ת ש ו ב ה ‪.‬מחילה"‪—.

‬‬ ‫הבורא‬ ‫או רע‬ ‫‪.‬‬ ‫—‬ ‫‪1 4‬‬ ‫‪om.‬‬ ‫שהוא‬ ‫( ע ל ה ע ב ר ה ׳ מ כ ב ר ב א ר נ ו ‪30‬‬ ‫להעניש‬ ‫ר ע וע״כ‬ ‫שהוא‬ ‫ואמו‪/‬תם‪. — *) M om.‬‬ ‫ב ש כ ר ‪ Vieiieicht richtig:‬ה ש כ ר ב נ פ ו ל ‪ £ P‬ב ש כ ר ‪ ) ' H‬״‬ ‫!־! ‪ ) P om.‬בגמול‬ ‫ך‬ ‫—‬ ‫‪. ל פ י‬ ‫הגמול‬ ‫השכר‬ ‫‪1 9‬‬ ‫(‬ ‫‪. . — '.‬‬ ‫בענין‬ ‫המאמר‬ ‫ידיו ב י ן‬ ‫‪") H‬‬ ‫‪J‬‬ ‫הגמול‬ ‫*טוב‬ ‫התגמול‬ ‫הטוב‬ ‫( ה ב א ׳מאין‬ ‫אבל‬ ‫האדם‬ ‫והואיל‬ ‫‪1 5‬‬ ‫(‬ ‫ובארנו‬ ‫השני‬ ‫*השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫הטוב‬ ‫‪2‬‬ ‫והשלום ‪ ( -‬ו י ש‬ ‫לשלם‬ ‫ובין‬ ‫והעולם‬ ‫‪2 2‬‬ ‫*שכר או‬ ‫מפעל‬ ‫‪2 4‬‬ ‫(‬ ‫והעונש ה ו א‬ ‫הפרימ בין‬ ‫הבא.‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫(א ל א ע ל‬ ‫תגמול‬ ‫נקרא‬ ‫אהרון‪ .‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫‪£‬‬ ‫— ‪. — *) P‬ה י צ ר ‪ • — ) M‬ש י נ י ע ‪ .‬שלא‪— .‬׳מיפצא ט ו ב‬ ‫ד ע יחנך‬ ‫הבורא' י ת ׳‬ ‫משתתפים‬ ‫שקדמו‬ ‫‪. .‬‬ ‫הגמול‬ ‫ואם‬ ‫‪ K‬א צ ל ם ‪ .‬‬ ‫שנאמר כי יצר ל ב‬ ‫ושניהם‬ ‫לטובתו‬ ‫האדם רע‬ ‫וביצר‬ ‫'לקוחה‬ ‫שהוטבע בו כמו‬ ‫) ב ר א ש י ת •ח׳ כ ״ א (‬ ‫ביי צ ר ל ב‬ ‫והמודיע‬ ‫ממנו‪. — ' ) P‬י) — •‬ ‫‪K‬‬ ‫י‬ ‫והעבודה והעברה‬ ‫דרישה ל א‬ ‫ואמר א ם‬ ‫יזניחך ל ע ד כ ל ו מ ר‬ ‫בעולם הזה‬ ‫בבאור‬ ‫אלקי‬ ‫ה׳ ו כ ל‬ ‫והעונש‬ ‫ד ר ש ו נ י ‪ . *) H‬ו א ש ר ‪ H‬ף‬ ‫‪9‬‬ ‫—‬ ‫•שענין‬ ‫שאין ד ר ך‬ ‫מפעל‬ ‫העולם ה ב א ב י ת‬ ‫אצל‪—.‬‬ ‫ה ח ל ק‬ ‫ושניהם‬ ‫נקיות ה ל ב‬ ‫שכן‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫גמול טוב‬ ‫יימלם ל ך‬ ‫כלום‬ ‫תדרימנו‬ ‫מן המאמר הרביעי בגמול ( ובעונש (‬ ‫‪2 1‬‬ ‫יצר‬ ‫‪5‬‬ ‫רע‪.‬ז ה ‪j P ad.8‬‬ ‫( * ע ל העבודה• והעונש ]ש[הוא גמול ר ע‬ ‫ב ת ח ל ת זה‬ ‫יתברך ש ו ס‬ ‫ימצא ל ך‬ ‫‪20‬‬ ‫הימני‪.‬ש י ד ע ‪ — ) M‬ל פ י ‪ M om.‬שכר'‪) £‬‬ ‫‪19‬‬ ‫)‬ ‫‪I0‬‬ ‫‪K‬‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫‪ . — 2sj‬י‬ ‫‪2‬‬ ‫— ‪.‫‪72‬‬ ‫אינו‬ ‫שהבורא‬ ‫הוא ש ל ם‬ ‫יודע ע ד‬ ‫יותר‬ ‫‪1‬‬ ‫שיודיעוהו‬ ‫ועד ( שיגיעו ( אליו‬ ‫עליה‬ ‫מ ל ת יצר היא‬ ‫האדם‬ ‫וטבע‬ ‫והואיל‬ ‫השכל א ש רנתן לו‬ ‫התאות‬ ‫באדם‬ ‫שמשבר (‬ ‫קודמת‬ ‫מן החבור ה ז ה א ב ל‬ ‫׳מיגיע‬ ‫לתכלית‬ ‫ונסיים‬ ‫מבין א ם‬ ‫אביך‬ ‫עכשיוח ל ק זה‬ ‫*שזה‬ ‫ועבדהו‬ ‫‪1 0‬‬ ‫(‬ ‫לא"( ישלם‬ ‫כלומרב ק ש‬ ‫‪1 2‬‬ ‫אמר ב ל בש ל ם‬ ‫תעזבנו‬ ‫יכול‬ ‫ובנפש‬ ‫ודומה ל ו‬ ‫להתקיים‬ ‫זה נבאר‬ ‫דורימ ד׳‬ ‫מבלי‬ ‫יםתר מן‬ ‫‪1 3‬‬ ‫( העולם‬ ‫‪1 4‬‬ ‫( כ ד י ‪.‬‬ ‫ביצר ס ו ב‬ ‫אמתת‬ ‫‪2‬‬ ‫הדבר‬ ‫אותו‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪22‬‬ .‬‬ ‫‪^ .") H om.‬המשבר ‪) H‬‬ ‫‪G‬‬ ‫— •לפעול‬ ‫‪ P‬ש א ם ל א '‪ 0‬י מ א ס ‪) H‬״ — ‪ .‬י‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫—‪.‬ל מ ה‬ ‫‪2 5‬‬ ‫(‬ ‫מה‬ ‫ונקרא‬ ‫ימיסע‬ ‫‪2 6‬‬ ‫(‬ ‫‪s‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‪11‬‬ ‫‪) H‬‬ ‫— • ‪ .‬הנה א מ ר לו‬ ‫ואמר ל ו‬ ‫ומניאם ( ה ל א‬ ‫גופו כ מ ו‬ ‫אצלי (‬ ‫והיצר ה ר ע‬ ‫מקטנותו‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הטוב הוא‬ ‫‪5‬‬ ‫פתחנו בו החבור ש ה ו א אומר ( ו א ת ה‬ ‫ועבדהו ב ל ב ש ל ם‬ ‫מחשבות‬ ‫כ׳׳ח‬ ‫הגדול‬ ‫אינו‬ ‫האדם רע‬ ‫מנעוריו‬ ‫ופעל (‬ ‫שתאוותיו בו‬ ‫לגדול‬ ‫יצירה‬ ‫שנוצר‬ ‫‪7‬‬ ‫השכל‬ ‫כלומר‬ ‫שצריך‬ ‫כלומר‬ ‫היצר‬ ‫‪9‬‬ ‫הפסוק א ש ר‬ ‫אביך‬ ‫מנעוריו‬ ‫לימכל ל פ י‬ ‫מן‬ ‫נוצרים א ״ כ‬ ‫אותם‬ ‫השכל‬ ‫‪3‬‬ ‫יצר (‬ ‫ולבחור בין פ ע ל‬ ‫‪6‬‬ ‫הגרועות‬ ‫רע‪.‬ל נ ו ‪M‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪ ) ' P‬כ ל ו מ ר ‪.‬ע מ ו ס ה ׳ ד י ( ז ה ה ו א‬ ‫לעד‬ ‫עד‬ ‫יזניחך ל ע ד )דיה 'א׳‬ ‫העבודה ו ע ל‬ ‫ואמר ל ו ש ל א‬ ‫‪1 6‬‬ ‫לקבל‬ ‫הימני‬ ‫השכל‬ ‫‪!0‬‬ ‫ידיעת הבורא ש כ ן א מ ר ד ע א ת אלקי‬ ‫ידיעה ז א ת כ י‬ ‫חפצה‬ ‫׳מכן‬ ‫מתעסקים בו‬ ‫לבבות‬ ‫תזניחנו‬ ‫ואה״כ צוהו ע ל‬ ‫לבבות‬ ‫ואם תעזבנו‬ ‫החלק‬ ‫( מבלי‬ ‫תראה‬ ‫שאמר‬ ‫במאמר‬ ‫דורש‬ ‫הם‬ ‫התאוה‬ ‫׳מלמה בני ד ע א ת‬ ‫בזה ה פ ס ו ק ענין התימובה‬ ‫שנאמר כי כ ל‬ ‫העונש א מ ר‬ ‫מוצרך (‬ ‫שאנחנו‬ ‫הפצה כי כ ל‬ ‫ימצא ל ך ו א ם‬ ‫כ ס ו ש נ א מ ר א ך ד ע ו א ת ה׳‬ ‫מחשבה‬ ‫שבארנו‬ ‫‪8‬‬ ‫מתחזק בו ו ל א‬ ‫ובנפימ‬ ‫תדרשנו‬ ‫ט׳(‪.‬שכר‬ ‫הגמול ו ה ע נ ש ה ו א גמול‬ ‫ד‪..‬ומואס ‪) P‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ ) -P om.‬וחיו‪ ).

‬‬ ‫‪ M om. — 15) H ad.‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2 6‬‬ ‫‪2 7‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3 3‬‬ ‫‪. — 7) M om.‬העולם‬ .‬‬ ‫‪11 M‬‬ ‫— ‪ ) M om.‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫ופן א ח ר ( ש ה א ד ם ( א ש ר ב ע ו ל ם ה ז ה ל א י א נ ה ל ו‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫אחר ( שיעשה‬ ‫‪3 2‬‬ ‫ט ו ב או ר ע א י ן ( פנים לשכרו ו ל א ( ל ע נ ש ו ש כ ב ר אמרנו ש ה ש כ ר ו ה ע ו נ ש‬ ‫תגמול ועד כאן‬ ‫‪3 3‬‬ ‫עונש (‬ ‫‪3 4‬‬ ‫הנה התבאר ש ה ש כ ר והעונש ש ה ם ב ע ו ל ם ( ה ב א ואם יאמר אומר‬ ‫הנה מצאנו‬ ‫ולהיטיב‬ ‫ל א היה‬ ‫פנאי‬ ‫ש י ע ש ה בו‬ ‫פעל‬ ‫ל ת ן לו ש כ ר‬ ‫טוב או‬ ‫‪3 5‬‬ ‫להעניש (‬ ‫התורה‬ ‫הצדיק בעולם‬ ‫‪3 6‬‬ ‫ל ר ש ע ע ל זכות ש נ פ ל ה מ מ נ ו ( כדי‬ ‫חטא‬ ‫הזה ע ל‬ ‫ש נ פ ל ממנו‬ ‫שילך כל אחד מוצל האחד‬ ‫‪3 7‬‬ ‫בשכרו הטוב והאחד ל ע נ ש ו הנה ש כ ר ועונש בעולם ה ז ה ( נאמר לו ש ה ר ע ה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ P‬ף — ‪. oder es‬ואין ‪ .‬‬ ‫מ א מ ר‬ ‫ש א י‬ ‫ל ב א ר‬ ‫א פ ש ר‬ ‫להיות‬ ‫ולא‬ ‫עונש‪/‬‬ ‫ה ז ה‬ ‫ב ע ו ל ם‬ ‫ש כ ר‬ ‫ל א‬ ‫‪7‬‬ ‫ד ע ש ל א י ת כ ן ז ה ( ל ה י ו ת ב ע ו ל ם ה ז ה ו ה ו ר א ת • ד ב ר זה ש א נ ו ר ו א י ם‬ ‫הכופרים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫והמכעיםים ( להם הטוב והמזל ( וחסידים צ ד י ק י ם ( * י מ צ א א ו ת ם (‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪ 2‬נ‬ ‫נ ז ק ( ו פ ג ע וזה ה פ ך ה י ש ר ו ע ו ל ה ( ש כ ב ר ב א ר נ ו ש ה ח כ ם י ת ׳ נ ע ל ה מ פ ע ל‬ ‫כלום מזה ופנים אחרים‬ ‫ולא‬ ‫‪1 4‬‬ ‫שהשכר‬ ‫‪1 5‬‬ ‫והעונש *יעמדו ל ע ו ל ם ( אין להם‬ ‫‪1 6‬‬ ‫קצה והעולם הזה (‬ ‫כליון‬ ‫‪1 7‬‬ ‫נוסעת וטובתה ורעתה ( כלה‬ ‫בכל ( מה שבו‬ ‫וסר כמו ש ב א ר נ ו ב מ א מ ר ה ר א ש ו ן מ ז ה ה ס פ ר ‪.‬‬ ‫—‬ ‫‪.‬ו ת ח ל ת זה נ ש א ל ל נ פ ש ו ת י נ ו‬ ‫‪5‬‬ ‫להיות (‬ ‫היתכן‬ ‫‪6‬‬ ‫בעולם הזה ש כ ר או ע ו נ ש א ו ( ל א יתכן‪.‬ע ל י ו ‪1‬ג‬ ‫‪0!:‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ף — ‪. — ) 11‬השנה‪— .‬שיעניש ‪K‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ש ת ע נ י ש ‪) 11‬׳"• —‬ ‫‪.‬‬ ‫) כ ייש‪—.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫‪ . wie‬‬ ‫ש י ם ‪ ) M‬א ולו‪—.‬‬ ‫(‪11‬‬ ‫‪) P‬‬ ‫‪ j M ad.‬קראו ‪ M‬ף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ M p‬ף — ‪.‬ה ח ל י י ם ל א י ה י ו (‬ ‫ש א ם הרבה בהם המרגיל‬ ‫במאמר השני‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ב ה ם חזרו ח ל א י ם ו י צ ט ר ך ל נ ו ח מ ה ם ( ב א כ י ל ה ב מ ש ל כ ש י ר ב ה מ מ נ ו ה א ו כ ל‬ ‫יולד‬ ‫‪2 0‬‬ ‫באיצטמכותו הלי‬ ‫תענוגו‬ ‫‪2 1‬‬ ‫הנקרא *בלשון ע ר ב (‬ ‫‪ [1. — ) 1. — !9) H‬ו ט ו ב ת ו ורעתו ‪ ) 11‬״‬ ‫ב מ ה ‪)H om.‬א ה ד ‪ ) M K‬ש ה ע ו ל ם ‪— .‬ו ת ה י ה‬ ‫ת כ מ ה ( ]ת כמה‬ ‫ה ר ע ב ש ה י ה חליו קודם ל כ ן ונקיים ב ז ה ה ק ש מ ו פ ת י ע ל זה ה ס פ ו ר‬ ‫‪2 2‬‬ ‫יותר ע ו נ ג ה ו א י ו ת ר (‬ ‫א ם יהיה כ ל מ ה ש ה ו א‬ ‫כ ל מ ה ש ה ו א יותר ע ו נ ג ה ו א יותר‬ ‫ובהכרח אין‬ ‫הגשמית‬ ‫‪2 3‬‬ ‫טוב ( אבל‬ ‫העונג‬ ‫טוב העונג ט ו ב א ב ל אין‬ ‫ט ו ב א ב ל ב א מ ת אינו ב ש ו ם ע נ י ן ט ו ב‬ ‫שכר‬ ‫העולם ה ב א‬ ‫אינו‬ ‫‪2 4‬‬ ‫התענוגות (‬ ‫מן‬ ‫כלום כמו ש ב א ר נ ו פ ע מ י ם למי ש י ש לו ש ו ם ה ג ע ה ( מ ש כ ל ועם י‬ ‫‪2 5‬‬ ‫כ ל זה ש כ ר‬ ‫עומד ע ל‬ ‫העולם הבא‬ ‫וענין א ח ד אין לו שנוי‬ ‫תכונה א ח ת‬ ‫‪2 6‬‬ ‫ל ש ו ם ( ענין א ל א בהיות‬ ‫ו ל א ס ו ף ו ל א ‪ .‬כ ל י ה ו ה ע ו נ ש כמו כן ו ל א י ת ח ל פ ו‬ ‫‪2 7‬‬ ‫א ח ד מהם טוב ו ה א ח ד ( רע‪.‫‪73‬‬ ‫אליו א ב ל ב א מ ת קדמון הוא ל ע ו ל ם הזה ש ה ע ו ל ם‬ ‫‪1‬‬ ‫ובמעלה ע ל העולם ' ה ג ש מ י ועל‬ ‫‪2‬‬ ‫אשר‬ ‫אליו ואחר‬ ‫נסע (‬ ‫‪3‬‬ ‫שיאות‬ ‫זה ק ר א ו ה ו (‬ ‫א ש ר ספרנו ע נ י ן‬ ‫העליון קדמון ב מ צ י א ו ת‬ ‫אומתנו‬ ‫ה ב א והוא‬ ‫העולם‬ ‫ה ש כ ר והעונש־ נחבר אליו מה‬ ‫‪4‬‬ ‫ל ע נ י נ ו ( ו ד ו מ ה ( ל ו ‪ .‬‬ ‫ופנים אחרים‬ ‫הם‬ ‫מנוחות‬ ‫המנוחות‬ ‫שהנועם‬ ‫זמניות‬ ‫והתענוגים‬ ‫א ש ר בעולם הזה‬ ‫מחליים‬ ‫‪18‬‬ ‫שארעו‬ ‫כמו ש פ ר ש נ ו‬ ‫אינו טוב ע ל ה א מ ת א ב ל‬ ‫ש א ם ל א יהיו‪ * .‬ב ש ו ם ‪. — 8) K ad.‬נ — ‪) M om. — ) M‬ו ה צ ד י ק י ם ו ה ח ס י ד י ם ‪ P‬וצדיקים‬ ‫‪9‬‬ ‫״‬ ‫‪ 2‬נ‬ ‫‪*) H om.‬הבא‬ ‫‪23‬‬ ‫זג')די• — ‪ . — ^ ) M om.‬צ‬ ‫‪1 6‬‬ ‫ו ב על האמת‪— .‬‬ ‫— •צר ‪ — ) H‬מ צ א א ו ת ם ‪ H‬מציאותם ‪ . ansgefaiien.‬ת מ כ ה ‪ 0‬הכמה‪— .‬ף — ‪om. °) 11‬‬ ‫‪ . — j K‬מ ס ו ד ם ‪Wort.‬לענין ‪)p‬נדע‪—. — ) p‬בהם‪—.

‬‬ ‫‪) K‬י‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ om.‬הרחמנות ‪H‬‬ ‫—‬ ‫‪5‬‬ ‫יי( ‪11‬‬ ‫—‪om.‫‪74‬‬ ‫‪1‬‬ ‫י ר ו ץ ( מ ר ו צ ת ה נ ע י מ ו ת ש ה נ ע י ם ב ה ע ל ע ב ד י ו במו נ ע י מ ו ת ו ב ר א ו ת‬ ‫לצדיק‬ ‫‪2‬‬ ‫העין ו ש א ר‬ ‫ההרגשות ונעימותו (‬ ‫‪3‬‬ ‫רחמנות (‬ ‫עונותיו‬ ‫ממנו י ת ע ל ה‬ ‫כמו‪.‬ג ) ״‬ ‫בהתפידם‬ ‫ף — ‪ .‬ה נ ט ו ל ‪) p‬״׳ —‬ ‫—‬ ‫כ ש צ ו ה ה ב ו ר א ית׳ ש ח י ט ת ה ב ה מ ו ת‬ ‫‪AA‬‬ ‫‪2‬‬ ‫— ‪ ..‬שתהיה‪—. Es durfte‬ע ם מ מ ו נ י ‪«) P‬‬ ‫) ״ — ‪ .‬ו פ נ י ם א׳ ? פ נ י ם א ח ר י ם‬ ‫‪21‬‬ ‫)חמה‪.‬‬ ‫‪.‬הוא‬ ‫‪ad‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪LFI‬‬ ‫‪.‬ל ה ם‬ ‫‪H ad.‬‬ ‫‪) p‬לו‪— .‬נ א מ ר ‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫א ב ו ת י ה םאבל‪—.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫— ‪ .‬״ת‬ ‫)‬ ‫)״‬ ‫‪°) n‬י —‬ ‫‪) M‬י* — ‪1 om.‬ו נ ע י מ ו ת ‪ M‬ף — ‪ .‬י ר ו צ ו ‪ M‬י)‬ ‫‪ zu \esen‬כ ע ם מ מ נ ו ‪ .‬‬ ‫‪st.‬‬ ‫‪2!:‬‬ ‫ף‪— -‬‬ .‬‬ ‫— ‪.‬ל ה ם ז כ י ו ת א ב ו ת י ה ם ש נ א מ ר ל א ה ב י ו ל ש ו מ ר י מ צ ו ת י ‪.‬י(‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪) M‬״ — ‪ .‬בין ש י ה י ה ל ט ו ב או ל ר ע‬ ‫מהם‬ ‫ב ע ו ל ם הזה‬ ‫ואם‬ ‫י א מ ר אומר‬ ‫׳ * ה ל א מן ה י ש ר ש י ג מ ל ו‬ ‫שנה‬ ‫ע ב ד א ת בוראו מ א ה ש נ ה‬ ‫ש נ ה ( י וכן ה ר ש ע א ם‬ ‫‪1 2‬‬ ‫אותו מ א ה‬ ‫ה ל א ה ו א מן ה י ש ר‬ ‫ומקיש‬ ‫אם הצדיק‬ ‫ואין א ח ד‬ ‫הכעיס מאה‬ ‫ש י ע נ ש מ א ה ש נ ה נ א מ ר לו ש ה ו א מ ק ש ה ב ש ו א‬ ‫ב מ ה ש א י נ ו ה ק ש ש א ו ת ו ה ע ו ל ם א י ן בו זמן ש א ם יהיה בו זמן יהיה־‬ ‫‪1 3‬‬ ‫בו מקום ו א ם יהיה‬ ‫׳ ו ל א יהיה‬ ‫לנו (‬ ‫זמן ומקום א ו ת ו‬ ‫‪1 4‬‬ ‫עולם (‬ ‫העולם ההוא‬ ‫ה ע ו ל ם וזה ה ע ו ל ם א ח ד בעינו‬ ‫עולם מ ע ש ה‬ ‫ת ג מ ו ל ו ל א זה‬ ‫א ב ל יהיה‬ ‫ה ו א וזה א ח ד ‪.‬‬ ‫—‬ ‫‪.‬הנקרא ‪M‬‬ ‫)‬ ‫‪5‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪!S‬‬ ‫)‬ ‫‪)M om.‬‬ ‫‪4‬נ‬ ‫— ‪.‬שיגמלו אותו‬ ‫‪.‬ל ו ז ה ‪) K ad.‬ר ו א ה ז מ ן ‪5) P‬׳‬ ‫— ‪) H om.‬‬ ‫‪3 0‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫מ א מ ר ( ב ס ב ר ת ה מ ד ב ר י ם ש ה ב ה מ ו ת ו ה ט ף ( י ג מ ל ו ( א ו ת ם וזה ז כ ו ר (‬ ‫בספר‬ ‫‪3 3‬‬ ‫ה י ד ו ע ( א ל מנצורי נ א מ ר ‪ ' .‬שאמר‬ ‫יתעלה‬ ‫בחיים‬ ‫‪4‬‬ ‫ו פ ע ם יהיה זה ל ו‬ ‫יעקב אבינו‬ ‫ובעושר‬ ‫ושאר‬ ‫‪5‬‬ ‫לזכרון (‬ ‫ע״ה ב ע ב ו ר ה‬ ‫הטובות‬ ‫ופעם יהיה (‬ ‫ש נ א מ ר קום‬ ‫למהול‬ ‫אל‬ ‫עלה בית‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ו ש ב ש ם ) ב ר א ש י ת לה׳ א׳( א ב ל ה ה ט ב ה ל ר ש ע * נ ו ע ם מ מ נ ו ( ש ה ו א מ מ ת י ן ע ל י ו (‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ו מ נ ע י ם ע ל י ו ע ד * ש י ש ו ב ו ת ה י ה ( ה ט ע נ ה ע ל י ו א ז ( יותר ח ז ק ה ו ה ש כ ר ו ה ע ו נ ש‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫הוא‬ ‫תגמול (‬ ‫ת מ י ד י ( א י ן לו כ ל י ה ‪.‬וזה ‪H‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ף‬ ‫‪8‬‬ ‫שירבה ‪p‬‬ ‫—‪.-‬נענש ‪M‬‬ ‫ע ל עוונות ‪ad.‬י ד ו ע ‪>M‬יגמול‪—.‬לו‬ ‫—‬ ‫‪sem.‬עמול ‪) M‬‬ ‫)‬ ‫‪s‬‬ ‫‪27‬‬ ‫— ‪.‬י• — ‪ .‬זכות‬ ‫‪M‬‬ ‫<‪11‬‬ ‫‪M om.‬לו ‪P‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ופן‬ ‫שיענש‬ ‫אחר (‬ ‫אחר‬ ‫ויהיה‬ ‫לא‬ ‫היה‬ ‫ה מ א ה ישנים‬ ‫הרשע‬ ‫יעבור‬ ‫אלו‬ ‫הצדיק‬ ‫טוב‬ ‫או‬ ‫ממנו‬ ‫ואינו‬ ‫שיבא‬ ‫אפשר‬ ‫בנועם‬ ‫שלא‬ ‫ואם‬ ‫מאה‬ ‫יענש‬ ‫אליו‬ ‫ישאל‬ ‫שגה‬ ‫ימלט‬ ‫‪1 6‬‬ ‫ולא‬ ‫יגמל (‬ ‫הגמול‬ ‫שואל‬ ‫לא‬ ‫לשארית‬ ‫או‬ ‫ויהיה‬ ‫אפם‬ ‫העולם‬ ‫וזה‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ואם‬ ‫כל‬ ‫האדם ( רשע‬ ‫ימיו ו ע ש ה ת ש ו ב ה זמן מ ו ע ט ל מ ה יזכה ל ש כ ר ט ו ב וכן ה צ ד י ק ש ע ב ד בוראו‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪18‬‬ ‫* כ ל י מ י ו ( ומרד זמן מ ו ע ט ל מ ה ( י ת ח י י ב ע ו נ ש נ ש י ב ה ו ה ב ו ר א י ת ׳ אינו‬ ‫‪1 9‬‬ ‫*רועה הזמן ( ולא‬ ‫וכן‬ ‫זולתו‬ ‫אבל‬ ‫צ ד ק ת הצדיק ל א תצילנו‬ ‫רועה‬ ‫הלבבות‬ ‫ביום פ ש ע ו‬ ‫ביום ש ו ב ו מ ר ש ע ו ש ה ד ב ר י ם הולכין א ח ר‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ולא כוונת ה כ מ ה (‬ ‫לתשובה‬ ‫ת ש ו ב ה ואינו נ ע ל ם מ ש ו ס י א ד ם‬ ‫‪2 2‬‬ ‫לתת‬ ‫הרשע‬ ‫ורשעת‬ ‫יראה‬ ‫לא‬ ‫בה‬ ‫יכשל‬ ‫ח ת י מ ת ן ו א ם ל א ו ל א יהיה ענין‬ ‫והיא בהיותה‬ ‫שהבן‬ ‫שנאמר ו ד‬ ‫ללבב‬ ‫אמת‬ ‫לישא‬ ‫ראוי‬ ‫בעלי‬ ‫פני‬ ‫‪2 2‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫ה נ ע נ ש ( ב ע ו נ ו ת ה א ב ח מ ס ( וכן‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪23‬‬ ‫אמר (‬ ‫ל ה ם ש כ ר ט ו ב ( ע ל ז כ י ו ת ( א ב ו ת י ה ם ו א ם י א מ ר אומר ו ל מ ה‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ב ת ו ר ה ) ש מ ו ת כ׳ ה׳( פ ו ק ד עון א ב ו ת ע ל ב נ י ם וג׳ נ א מ ר לו ז ה ( ב א ח ו ז ה ב נ י ם עון‬ ‫אבותיהם‬ ‫‪26‬‬ ‫וזה־ (‬ ‫ש נ א מ ר ) י ש ע י ה םה׳ זי( ע ו נ ו ת י כ ם ו ע ו נ ו ת א ב ו ת י כ ם יחדיו א מ ר ד ׳‬ ‫ש א מ ר ל ש נ א י ר״ל המכעיסים־‬ ‫‪2 7‬‬ ‫כמו ש ה ב נ י ם (‬ ‫*בהתמירם‬ ‫־‬ ‫על‬ ‫‪8 8‬‬ ‫(‬ ‫זכיות א ב ו ת י ה ם י ז כ ו ר ‪ .‬‬ ‫ף‬ ‫‪.

‬א ן ‪ad. .‬‬ ‫‪.‬בשביל‪—.‬סבתם— ' ‪M‬‬ ‫‪) M on.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‬ ‫‪18‬‬ ‫—‬ ‫ ‪.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‬ ‫מנ‬ ‫הבהמה‬ ‫‪)M om. .‬ה ב ו ר א כ ל ו מ ר ל ה ז י ק‬ ‫ולא‬ ‫יצוד‪.‬‬ ‫פנים‬ ‫שתהיה‬ ‫אהרים ל א ימלט‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ממה ( שיתכן‬ ‫הבהמה‬ ‫‪15‬‬ ‫השכר‬ ‫בו‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ו ה ע ו נ ש או ל א י ת כ ן *בו • ז ה ( א ם י ת כ ן בו ש כ ר ו ע ו נ ש ה נ ה ( זה כיעור‬ ‫‪2 0‬‬ ‫אותם‬ ‫צוד‪.‬‬ ‫כמו‬ ‫‪1 0‬‬ ‫שעשה‬ ‫את (‬ ‫וחמס‬ ‫שלא‬ ‫הגמול‬ ‫שהוא השכר ( והעונש לפי שהם‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ה א ד ם ואם‬ ‫אפם‬ ‫ל א יתכן‬ ‫הנה‬ ‫ה ש כ ל וההכר‬ ‫בה‬ ‫הגמול‬ ‫נמנע מהם‪.‬שצוה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪H‬‬ ‫ח )«‬ ‫~״‬ ‫‪2‬‬ ‫— ‪ .‬־<(‪1 1‬‬ ‫)‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫ף — ‪.‬נהנה ‪K‬‬ ‫—‬ ‫‪3‬‬ ‫'‬ ‫ף‬ ‫• ו י ת ב ר ? ‪a!1.‬‬ ‫— ‪ M om.‬‬ ‫ד מ ו ת ה ח י ו ת ו ל ה א ב י ד חייהם׳ ( ו ה ב ה מ ו ת ל א י ה ט א ו וזה ח מ ם • ב ר ו ר ‪• .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪J1‬‬ ‫בכלל ‪M‬‬ ‫‪5‬‬ ‫־ ‪.‬וליוף ‪11( om. — *) H‬ש א י נ ו ‪ K‬ף — ‪ .‬והווק ‪) M‬‬ ‫) — ‪. — ••) M‬‬‫‪22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬בשבילם ‪ .‬כ ש י ע ב ו ר בחוק ה ב ו ר א י ת ב ר ך ש י ז כ ה מ ב ל י ( פ ע ל ש י ע ש ה‬ ‫העבד‬ ‫&‬ ‫בלי‬ ‫בלי‬ ‫זכות‬ ‫שום‬ ‫‪21‬‬ ‫ואינו (‬ ‫זכות‬ ‫‪1 9‬‬ ‫ג״כ י ע ב ו ר ( ש י ע נ ש ב ל י חיוב ו כ ש י ג מ ו ל ב ז כ ו ת ו ב ע ו נ ש‬ ‫וחיוב‬ ‫מובטח‬ ‫אין ענין‬ ‫הצדיק‬ ‫להזהרות‬ ‫לו‬ ‫להרע‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ולא *ענין‬ ‫לעבודה ( ולעבדה‬ ‫להטיב‬ ‫בתכלית‬ ‫והרשע‬ ‫וזה‬ ‫לו‬ ‫הכיעור ו ה ח מ ס ו ל א ראינו ל ז א ת ה ת כ ל י ת ב ה מ ה ש ת ש כ י ל ותכיר ה ט ו ב ש ת פ ע ל‬ ‫אותו ולא הרע‬ ‫ועונש‬ ‫י*‬ ‫ש ת ת ר ח ק ממנו‬ ‫שהשכר‬ ‫‪2 2‬‬ ‫אומד א י ן ( אנו א י מ ר י ם ש כ ר‬ ‫ואם יאמר‬ ‫ו ה ע ו נ ש ה ת י י ח ד בו ה א ד ם‬ ‫‪2 3‬‬ ‫א ב ל גמול אחר מיוחד ל ב ה מ ו ת‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ו ל ט ף ( נ א מ ד ל ה ם * ל א י מ ל ט ( גמול זה מ א ח ד מ ש נ י פ נ י ם או ש ה ו א ט ו ב‬ ‫‪25‬‬ ‫במינו או‬ ‫לגמול‬ ‫אלא‬ ‫רע במינו (‬ ‫לו ר ע ע ל‬ ‫א ם הוא רע‬ ‫ההזק‬ ‫א י ן ל ך יותר כיעור ויותר ה מ ס‬ ‫במינו‬ ‫ו א ם ה ו א ט ו ב במינו ה ש כ ר ג׳׳כ ט ו ב ו ל א י ת ח ל פ ו‬ ‫ברוב ו ב מ ע ו ט וכן ה ד ב ר ב ט ף ש ה ם א י נ ם ע ו ש י ם כדי‬ ‫‪ .‬נ ה י ה ‪M‬‬ ‫— ‪.‬א ו ת נ ו דבר‬ ‫זאת‬ ‫ש נ ע נ ש עליו‬ ‫זה‬ ‫שהעושה‬ ‫י ת ע ל ה מזה‬ ‫מעונש נאמר‬ ‫ו א ם יאמר ש ה ג מ ו ל א ש ר ה ו א גומל ל ה ם ת ע ש י ר א ת ה פ ו ע ל‬ ‫לו ה י ג מ ו ל הבורא א ת ה נ ר צ ה ו א ת ה נ ח מ ס ו ל א י ע נ י ש א ת ה ר ו צ ח א ם י א מ ר‬ ‫‪1 0‬‬ ‫ש ז ה צוד‪ ..‬א ז ‪ .‬ש נ צ ט ו י נ ו‬ ‫א נ ה נ ו ל ה ש י ג ש כ ר ט ו ב נ א מ ר לו‪ .‬‬ ‫‪.‬ף••‬ ‫שיזכו‬ ‫ז‬ ‫‪H‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫לשכר (‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫‪U‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪I0‬‬ ‫‪J‬‬ ‫ף — ‪.‬‬ ‫— ‪)M om.‬מבעל‪— .‬על‬ ‫להם‬ ‫פעולתם‬ ‫י ש ל ה ע נ י ש ו ויהיה ה ו א מצור‪ .‬הולך ע ל דרך הצדק‬ ‫]‪richtiger‬‬ ‫‪3‬‬ ‫או א י נ ו ( ה ו ל ך ע ל ד ר ך ה צ ד ק א ם יאמרו ב צ ד ק ל ה ש י ג ב ז ה נ ט ו ל כ מ ו ‪ .‬שכר‬ ‫העב •‪-‬ה‬ ‫ז‬ ‫‪1‬ג ) י‬ ‫ח))־‪.‬שכר‬ ‫‪«) M‬‬ ‫‪2‬‬ .‬שתזכה ‪.‬נצחיה׳‬ ‫— • ב ג ל ל ו ‪1‬־‪1‬‬ ‫‪M om. — &) K 11‬י ס פ י ק ‪ .‬‬ ‫‪1 8‬‬ ‫פ נ י ם א ח ר י ם ‪ .‬‬ ‫את‬ ‫פנים‬ ‫א ח ר י ם א פ ש ר שיזון‬ ‫הבהמה ההיא ר ש ע ו ל א י מ ל ט מ א ח ד‬ ‫מן‬ ‫‪7‬‬ ‫משני‬ ‫‪m‬‬ ‫א ת הבהמות י ולא‬ ‫להרוג‬ ‫האדם‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫פ נ י ם או ש י ז כ ה ה ר ש ע ב ג ל ל ( ה ב ה מ ה ש ת ז כ ה ( ‪ .‬‬ ‫את‬ ‫ל ח מ ו ס א ו ת ם חזרנו ל ק ו ש י א ה ר א ש ו נ ה ש ה ו א מ צ ו ה א ת ע ב ד י ו ל ה ש ח י ת‬ ‫‪.. vicUfiiclit.‬ה י ע ש ה בנו ב פ ע ל הזה ה ו א י ל ! ה ב ה מ ו ת הן ב ע ל י‬ ‫‪4‬‬ ‫מ נ ו ה ה יותר ממנו ויותר ט ו ב ו ת ואם יאמרו ש ז ה אינו עובר ע ל ד ר ך ה צ ד ק ו י ס פ י ק (‬ ‫״‬ ‫‪5‬‬ ‫דבה ו ש ו א לערוך‬ ‫לדברן (‬ ‫היזק ל ב ה מ ו ת‬ ‫החמס‬ ‫והמס‬ ‫ה ע ו ל ה ל ב ו ר א י ת ב ר ך ויחייב ל ה ם א ם יהיה‬ ‫ש י ע נ ש ו ‪ .‬ש ה ר י‬ ‫‪1 0‬‬ ‫גופו נ ב נ ה (‬ ‫‪1 1‬‬ ‫מ מ נ ה או ש ת ע נ ש ה ב ה מ ה ב ג ל ל ( ע ו נ ש גוף ה ר ש ע ( ע ל ס ב ר ת ם ה נ ש ח ת ת‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪1 4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ו י ת ב ט ל גמול ה ב ה מ ה ( ו ד ב ר י ה ם ח ל ו ף ( ס ב ר ת ם ( ו י ת ח ב ר ע ל ב ה מ ה‬ ‫שני‬ ‫אחת‬ ‫עונשים‪.‫‪75‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ו ה י ז ק ם ( ה נ ה י ה ( ד י ר זה א צ ל ו‬ ‫א צ ל ם ‪ [ V i e l l .‬‬ ‫—‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫— ‪.‬לדבר‬ ‫— ‪.‬הבהמה‪—..

‬‬ ‫‪0) II om‬נ — ‪) H om.‬ף — ‪•.‫‪76‬‬ ‫ט ו ב א ו מי‬ ‫על‬ ‫יורה‬ ‫׳'אותו‬ ‫להזיק ל ה ם‬ ‫הביאו‬ ‫כלומר‬ ‫סכלותם‬ ‫מ ו ג ש ם ועדיין‬ ‫כפי דעתי‬ ‫ולהטיב ל ה ם‬ ‫שאינם‬ ‫והשגתי‬ ‫והעונש א ב ל הם‬ ‫‪1‬‬ ‫אספר ל ך‬ ‫והאל‬ ‫משכילים‬ ‫אח״כ ואין זה‬ ‫השכר‬ ‫מ פ ע ל ח כ ם וזה‬ ‫ואח״כ‬ ‫ה ת ש ו ב ה ( ע ל זה כולו‬ ‫סוברים‬ ‫בזה‬ ‫אומר אני‬ ‫יעזרני‪. — 6) M‬א י נ ו ג ו ף‬ ‫‪)M om‬סברתכם‪—.‬ה •‪ JM ad.‬‬ ‫מ א מ ר‬ ‫שסוברים‬ ‫ב א ו ת ם‬ ‫השכר והעונש מוגשם‪. — c) M‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪M om. — ) II‬י — ‪ .‬ואומרים‬ ‫שאינו‬ ‫כמו‬ ‫יומין‬ ‫אותו‬ ‫שמגשימים‬ ‫בעולם‬ ‫הגוף (‬ ‫ועתיק‬ ‫שיחייב‬ ‫בענין (‬ ‫עונש‬ ‫והתענוג והנזק * ע ל‬ ‫יהיה‬ ‫בדברים‬ ‫אליה‬ ‫הדבר‬ ‫‪20‬‬ ‫להתעסק‬ ‫ח ו מ ת א נ ך ובידו א נ ך והרבה‬ ‫הרבה כמו‬ ‫ה ת ע נ ו ג * ו ה ע ו נ ש ואין‬ ‫והקרירות‬ ‫צריך‬ ‫לזמן‬ ‫שידין‬ ‫ב ד נ י א ל )ז׳ ט י (‬ ‫חמום אבל‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ההוא א ב ל‬ ‫יותר‬ ‫והטענות‬ ‫אותו‬ ‫וחסרון‬ ‫מופלא‬ ‫ס כ ל ו ת ם ונשוב לכווגה אימר‬ ‫נעשה ממה‬ ‫להיות‬ ‫הארץ‬ ‫מעת (‬ ‫) ע מ ו ס ז׳ זי( ו ה נ ה א ד ׳ נ צ ב ע ל‬ ‫אותו‬ ‫יותר‬ ‫יאמר‬ ‫משבחה‬ ‫אומר‬ ‫ה ע ו ל ם אין ל ה ם מ ס פ ר כ״ש‬ ‫ו א ל ה ה ם המון ב נ י‬ ‫בגלוי• ו ס פ ו ר‬ ‫ישיגהו‬ ‫שיכתוב‬ ‫ה ש כ ח ה ע ל ‪!5‬‬ ‫החייב ו א ם‬ ‫ויהיה היום‬ ‫אותם‬ ‫בענין זה מ ן‬ ‫יאמרו מ ה‬ ‫סברתם‬ ‫‪8‬‬ ‫ב ד ב ר ש ל א יועיל' ו נ ע ז ו ב‬ ‫יומין‬ ‫ויזכה א ת‬ ‫סברתם (‬ ‫הזמנים‬ ‫ויחלוק‬ ‫ידיע ו ז ה ( דין‬ ‫שמתו‪ .‬‬ ‫הנמלים‬ ‫את‬ ‫השכר‬ ‫וצמא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1 9‬‬ ‫(‬ ‫ל פ י ‪35‬‬ ‫‪0 H‬‬ ‫‪ unci mit Punkton‬ל א ב מ ק ו ם י ד ו ע ו ב ז מ ן י ד ו ע מ ן ‪ ausgefaiien. — 18) K om.‬‬ ‫ו כ ש י צ ט ר ך ל ז ה ויחייבו ל ו‬ ‫סברתם ( שמא‬ ‫ואילך ( עד‬ ‫‪10‬‬ ‫גוף ע ל כ ל‬ ‫יכול ל ד ע ת זכיותיהם ועברותיהם ע ד‬ ‫ישכח‬ ‫לגופים‬ ‫שהבורא‬ ‫‪5‬‬ ‫ובזמן‬ ‫ויעניש א ת‬ ‫ממה שישיג‬ ‫ועברותיהם‬ ‫אחר‬ ‫לזה‪.‬ע ם הגיף ו י ש י ם ב ה ם כ ח הזכרון ויזכור כ ל א ח ד מ ה ם‬ ‫ש ע ש ה בחייו קודם‬ ‫פנים‬ ‫מגשימים‬ ‫יחשב•‬ ‫השכר‬ ‫‪0‬ו‬ ‫‪15) H‬‬ .‬‬ ‫אומר ועזרי מ ע ם ה׳ ש י ח י י ב ל ה ם ל פ י ז ה ה מ ו נ ח‬ ‫פנים‬ ‫הבורא ית׳‬ ‫בהם‬ ‫ה נ פ ש ‪ .‬תשש‪—.‬‬ ‫י דע‬ ‫והעונש‬ ‫ש כ ל ל מן‬ ‫ההמון‬ ‫חפינקםים‬ ‫ויפתח‬ ‫שיתתרכב בהם‬ ‫מבינים‬ ‫‪3‬‬ ‫ויאמרו?( ש י ש ש ם *זמן‬ ‫בריותיו‬ ‫מה‬ ‫שאינם‬ ‫דברי‬ ‫ידוע ומקום (‬ ‫שבהם‬ ‫וספרים‬ ‫הנביאים‬ ‫ידוע‬ ‫זכיות‬ ‫האנשים‬ ‫‪4‬‬ ‫וזה ( * ל א‬ ‫יחנה‬ ‫אחרים‬ ‫בספר ה כ ל והם‬ ‫ידוע‬ ‫במקום‬ ‫ש ה ו א אינו‬ ‫מחייבים לו‬ ‫‪6‬‬ ‫השכחה‬ ‫ש ל א ישיג לו‬ ‫שכחה‬ ‫נאמר ל ה ם ע ל‬ ‫‪7‬‬ ‫מכאן‬ ‫מזה ש א ם‬ ‫אותם‬ ‫יאספו‬ ‫כפלי‬ ‫בדם מי‬ ‫בספור‬ ‫‪1 1‬‬ ‫כ פ ל י ם מן‬ ‫(‬ ‫‪1 2‬‬ ‫הזכאי‬ ‫שיטעוץ‬ ‫׳מעברו‬ ‫מתחלה ואם‬ ‫רמיו‬ ‫ד‪/‬ירסין‬ ‫כאלו הוא‬ ‫ועתיק‬ ‫חשבון‬ ‫זה ו ב ה כ ר ח יסברו‬ ‫ו מ י ש י כ נ ס בו‬ ‫והקצוות‬ ‫הזוקן‬ ‫‪9‬‬ ‫הקושיות‬ ‫שכתוב‬ ‫יתב וכל‬ ‫הזוקן (‬ ‫י כ ל ה וכן‬ ‫אינו נצחי ו ל א קדמון‬ ‫למי ש י ש לו ש ו ם ש כ ל א ב ל‬ ‫והעונש‬ ‫*שלא‬ ‫דבר אחר‬ ‫החמימות‬ ‫‪1 8‬‬ ‫( מן‬ ‫ימלט‬ ‫ויהיה‬ ‫העולם‬ ‫ישוב‬ ‫ואם‬ ‫עמנו‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪1 5‬‬ ‫שתשש‬ ‫והדבר‬ ‫מה‬ ‫השכר‬ ‫ואולי‬ ‫(‬ ‫באתי‬ ‫הייתי‪ . — «) 11 a‬‬ ‫‪8‬‬ ‫)‬ ‫מ‬ ‫ה ‪)1-1‬יי‪—.‬ס ב ת ם ‪verselien.‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫או‬ ‫מעונש‬ ‫התענוג‬ ‫‪2‬‬ ‫יתיב י‬ ‫נסתר‬ ‫חזק‬ ‫יספיק‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪25‬‬ ‫(‬ ‫ונעלם‬ ‫( והעונש רעב‬ ‫ולא‬ ‫ו ה ו א — ל י ה ‪ v i e i i .‬מ א ר י ך‬ ‫חזה‬ ‫התכוונו‬ ‫הוית ע ד‬ ‫הענין‬ ‫נ א מ ר ל ה ם ה מ ש י ל ו הענין‬ ‫באמת‬ ‫מה‬ ‫אין‬ ‫כוחו ש נ א מ ר‬ ‫(‬ ‫זה‬ ‫מבואר‬ ‫<מיהייב‬ ‫אכילה‬ ‫ומי‬ ‫כץ‬ ‫‪1 6‬‬ ‫להם‬ ‫וכן‬ ‫ושתיה‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪1 7‬‬ ‫יותר‬ ‫‪)H‬בתשובה‪. ist vor‬ף — ‪ M om.‬‬ ‫‪ ) M K om.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫— ‪} n om.‬משנברא‬ ‫כולם ל א ת ש א‬ ‫מ ה ימישיגם‬ ‫הרבה (‬ ‫שאמר‬ ‫שהאנשים‬ ‫שיכלו ע ל‬ ‫הגרמים‪.‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫— ‪?.

‬ב א ‪). — ^) H‬ובכלל‪.‬‬ ‫ל א ‪\1e11eicht‬‬ ‫.‬‬ ‫פ ע ו ל ת ו וכוונתו‬ ‫והאיש‬ ‫אלו‬ ‫ב ז ו ל ת ו ( ר ׳ ל קיומו‬ ‫ואותה‬ ‫שהשלים‬ ‫א ת הנגר‬ ‫הלא‬ ‫‪1 6‬‬ ‫הנפש‬ ‫לבדו‬ ‫בעולם הזה‬ ‫אלא‬ ‫אומר ה ל א‬ ‫נאמר‬ ‫כלום '( ב ל י‬ ‫‪2 4‬‬ ‫האבן‬ ‫נאמר לו כבר א ת ה‬ ‫ושאין‬ ‫שהם‬ ‫ל ז ו ל ת ו ו ב ה י ו ת ז ה כץ א י ן (‬ ‫וזה ת כ ל י ת‬ ‫‪0‬‬ ‫לעונש‬ ‫‪3 1‬‬ ‫הבגד ו ל א‬ ‫‪3‬‬ ‫זרה (‬ ‫אם‬ ‫כמו‬ ‫יש‬ ‫ושיענש‬ ‫‪2 1‬‬ ‫הנפש‬ ‫חפצה‬ ‫ובעונג (‪.‬לא‪— .‬ויתחייב ל ה ם ז ה (‬ ‫מתמירים‬ ‫תחת‬ ‫לנעם‬ ‫התענוגים‬ ‫השכר‬ ‫‪3‬‬ ‫הזה (‬ ‫שיהיו‬ ‫ה ג ש מ י י ם ויהיה‬ ‫‪1‬‬ ‫בעולם הבא‬ ‫מקדה‬ ‫בעץ‬ ‫להענישו‬ ‫בעיניך‬ ‫ונגר‬ ‫האיש‬ ‫אבל‬ ‫הפתי‬ ‫( ה מ ע נ י ש * א ת הנגר ש ה ו א עוימה כהוגן א ב ל ה מ ע נ י ש א ת ה מ ע צ ר‬ ‫ה ו א מ ש ו ג ע מ כ ל ב נ י א ד ם ו א ם יאמר ש צ ר י ך ל ה ע נ י ש הנגר וכליו בידו נ א מ ר לו‬ ‫‪5‬‬ ‫נ ו כ ל ‪ M‬ו‪— . — 4} K H‬ף — ‪ K om.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫א צ ל מ י ש י ח י י ב ‪)H‬אבל•—‬ ‫‪2 8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫נ‬ ‫‪ K ad.‬‬ ‫‪ .‫‪77‬‬ ‫ש ק ד ם וכן ש א ר‬ ‫הנזק‬ ‫‪2‬‬ ‫והעונש‬ ‫יסברו‬ ‫‪s‬‬ ‫שנכלל‬ ‫שהזמן‬ ‫עובר‬ ‫הזמן‬ ‫ו ע ת י ד ו כ ל מי‬ ‫זולתו‬ ‫שהוא‬ ‫אליו א ל א‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לגוף ש ו ם‬ ‫עוננ או נזק‬ ‫׳מאין ל ה‬ ‫‪1 4‬‬ ‫הגוף (‬ ‫מתענוגי‬ ‫הגוף‬ ‫כלום‬ ‫ענין ו א ם‬ ‫יאמר‬ ‫(‬ ‫שיתחייב‬ ‫‪2 5‬‬ ‫חכמה‬ ‫( להם‬ ‫בעולם הזה הם‬ ‫פנים‬ ‫‪2 7‬‬ ‫׳מהנפש‬ ‫השחרות‬ ‫מוגשם ל פ י‬ ‫תשוב‬ ‫הנפש‬ ‫השוא‬ ‫‪3 2‬‬ ‫במנרה ( עד‬ ‫המעניש‬ ‫שהכופרים‬ ‫והשכל‬ ‫לנגד‬ ‫(‬ ‫לעולם‬ ‫א נ י רואה א ת‬ ‫‪3 3‬‬ ‫( תשיג‬ ‫(‬ ‫‪1 8‬‬ ‫לגוף צורך‬ ‫הגוף‬ ‫ואין‬ ‫‪1 9‬‬ ‫מורה‬ ‫להמצא‬ ‫ולא‬ ‫נאמר‬ ‫להרכבת‬ ‫לו‬ ‫(‬ ‫לו‬ ‫הנפש‬ ‫( בשכל אלו הטפשים *אבל‬ ‫מתעדנים‬ ‫‪2 8‬‬ ‫סברתם‬ ‫ההיא‬ ‫ואוכלים‬ ‫וימותים‬ ‫‪3 1‬‬ ‫ואשא ל ך מ ש ל‬ ‫הואיל‬ ‫תשוב‬ ‫ולימני‬ ‫מקרח‬ ‫ואין ל ו‬ ‫ב ע צ ם במו‬ ‫האדמימות ל א‬ ‫ובהשחת‬ ‫הטפשים‬ ‫לענינו‬ ‫‪2 9‬‬ ‫לעולם ל א‬ ‫מציאות‬ ‫אדמימות‬ ‫לעולם‬ ‫‪3 0‬‬ ‫(‬ ‫הנפש‬ ‫(‬ ‫מפני‬ ‫לשכרולא‬ ‫ה ר א י ת נגר‬ ‫היותר‪. — ) H‬גוף‬ ‫‪2‬‬ ‫ף — ‪.‬ף — ‪) M om.‬ף — ‪ .. M am Rande:‬״ ‪) 0‬‬ ‫‪ .‬ ‫‪E‬‬ ‫— ‪")M om.‬ב ה‬ ‫ד‪2‬‬ ‫— •ובעונש ‪M‬‬ ‫‪) £ ad.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫‪M K‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪ K‬ה ע ו נ ש ‪.‬שיענש‪—.‬‬ ‫מקרה ע ל‬ ‫לעונימ ל פ י‬ ‫מכה‬ ‫ורצה ש ו ם ־ א ד ם‬ ‫המעניש א ת ה מ ע צ ד מי ה ו א‬ ‫השכר‬ ‫סברתם‬ ‫שהיא‬ ‫במעצר‬ ‫הבנה‬ ‫לאיתו‬ ‫ע נ י ן ל ס ב ר ת ם ו ל א ע ק ר ויהיר‪.‬‬ ‫‪ " Text.‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪5‬ג‬ ‫‪.‬‬ ‫‪) M‬‬ ‫—‬ ‫— ‪ ) M om.‬״ — ‪ . H om.‬כ ל ו ל נ פ ש ו א ם יאמר‬ ‫לנפש‬ ‫וכן ( ל א‬ ‫הטעות‬ ‫(‬ ‫הנפש א ל א‬ ‫יצטרך‬ ‫‪2 0‬‬ ‫אומר‬ ‫‪2 2‬‬ ‫חח‬ ‫העיונים (‬ ‫(‬ ‫‪6‬‬ ‫הנפש‬ ‫אותו‬ ‫הנפש ולא‬ ‫שהשכר והעונש‬ ‫ע ם ה ט ף כוונת‬ ‫והעונש‬ ‫( זה‬ ‫לו‬ ‫לאין‬ ‫מה‬ ‫מספר‬ ‫מוכן (‬ ‫כוונה‬ ‫משתמשת בה‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫זולתי מה‬ ‫וכשתתבונן‬ ‫החכמה היא‬ ‫ש א י ן ל ו חיים מאין‬ ‫נכנסה בך‬ ‫‪ 20‬מ ה‬ ‫ובגלל‬ ‫‪1 7‬‬ ‫‪1 3‬‬ ‫ה ע ק ר ה ז ה צ ר י ך ג״כ‬ ‫בזה ימאמרת‬ ‫י‬ ‫אבל‬ ‫וחולף (‬ ‫ואם‬ ‫שכל (‬ ‫שנים ע ד‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫תהיה ב ו‬ ‫העונג ( והנפש‬ ‫א ם יהיה ע ל‬ ‫יאמר‬ ‫כשלא‬ ‫בשום עקר‬ ‫אלפים‬ ‫בהברה‬ ‫סברתם‬ ‫בזמן • ש ע ב ר ה ו א‬ ‫הראשון כ ל ה‬ ‫ותעזוב‬ ‫‪1 5‬‬ ‫יימיג‬ ‫ואם‬ ‫חוקה‬ ‫להוריש (‬ ‫הפסד‬ ‫דבר ( ש י ש‬ ‫אומנות וכלי‬ ‫והשלים‬ ‫פועל‬ ‫בנעם‬ ‫הנוף הוא‬ ‫ככלי‬ ‫ע ד כלות־ צרכה‬ ‫שהוא‬ ‫הנעם‬ ‫כסברתם *כי‬ ‫אראה‬ ‫כ ל ה ו ל ו היה זה‬ ‫ב ע ת י ד והנה‬ ‫מן ה ה פ ס ד‬ ‫‪1‬‬ ‫בנעם‬ ‫הוא‬ ‫ההוא‬ ‫להם‬ ‫ההוא (‬ ‫‪4‬‬ ‫בעולם‪ -‬ה ז ה שוד‪ .H‬מכילת• —‬ ‫ה ע ו נ גוהנופש‪—.‬‬ ‫—‬ .‬‬ ‫״מ‬ ‫‪2‬‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫—‬ ‫ף‬ ‫ף‬ ‫— ‪29) M om.‬‬ ‫מ צ י א ו ת ו וקיומו‬ ‫׳מתתבטל בבא‬ ‫לא‬ ‫תפעל‬ ‫ש ה מ ק ר ה ל א יימוב ל ע ד‬ ‫בעצמו א ב ל‬ ‫קיום‬ ‫לברה‬ ‫‪2 3‬‬ ‫שהנפש‬ ‫בהכרח‬ ‫שהוא‬ ‫‪1 0‬‬ ‫(‬ ‫‪2 6‬‬ ‫ממכר‬ ‫אחרים‬ ‫לשלם שכר‬ ‫ל ש כ ר או‬ ‫לנגד‬ ‫‪1 1‬‬ ‫בה‬ ‫(‬ ‫זה ר א ה‬ ‫הגוף ע ם‬ ‫לגוף‬ ‫שישיגם‬ ‫‪9‬‬ ‫הזוכה או ה נ ע נ ש ת‬ ‫להמצא‬ ‫להעתק‬ ‫מכוונת (‬ ‫הפעל‪ .‬זכה‬ ‫‪m‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪1 8‬‬ ‫‪) E‬יי‬ ‫‪2‬ף — ‪M H om. — » ) H om‬ב מ ק ר ה ‪ H‬ףי• — ‪) M om.‬‬ ‫) ו ה ו ל ך ‪) 0‬י ־— •ועתיד• —‬ ‫‪1 3‬‬ ‫‪) M o‬זה‪— .‬ל ה ו ר ש ‪ H om.

‫‪78‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ו מ ה הרצון‬ ‫בגוף‬ ‫‪3‬‬ ‫א ב ל יחייב ל ה ם ( ל ה י ו ת ה ע ו ל ם *הזה ו ה ע ו ל ם ( ה ב א ש ו י ן‬ ‫‪4‬‬ ‫מכחישים‬ ‫והטבע‬ ‫ו מ צ ד זה‬ ‫בהם ה ט ע י ת עד•‬ ‫נבנם‬ ‫‪0‬‬ ‫ש ס ו ב ר י ם ( א ו ת ו מקום ג ש מ י‬ ‫ועונש‬ ‫‪8‬‬ ‫ה ז ה ב ל ב ד וזה ח ל ו ף ( ה ת ו ר ה‬ ‫ששמו‬ ‫ואם‬ ‫א ב ל הם‬ ‫‪5‬‬ ‫ואומרים ש ה ש ב ר ו ה ע ו נ ש ב ע ו ל ם (‬ ‫האנשים‬ ‫יש‬ ‫ב ה ע נ י ש ( ה מ ע צ ר ואיני ד ב ר מ ר ג י ש ב ט ו ב ו ל א ב ר ע‬ ‫‪2‬‬ ‫בן ה מ ש ל‬ ‫מעלות‬ ‫ומקומות‬ ‫‪7‬‬ ‫*יאמר‬ ‫הלא‬ ‫אומר (‬ ‫לשכר‬ ‫בין‬ ‫יהיה‬ ‫‪9‬‬ ‫יתרון ב ש ו ם ( פ נ י ם ו ל א ( ב ט ו ב ו ל א ב ר ע א מ ת ע ל ד ר ך זה ל א א ב ל‬ ‫‪10‬‬ ‫ביניהם‪.‬‬ ‫ף‪-‬‬ ‫— ‪.‬־חדו.‬‬ ‫‪ ad.‬לגוף‪.‬‬ ‫)י —‬ ‫‪J‬‬ ‫• ו ב ד י ם ‪11‬‬ ‫—‪.‬ה ב ג ד י ם ‪ 11‬י־‬‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫—‬ ‫?>‬ ‫‪.» H‬‬ ‫‪M om. .‬‬ ‫ה ש כ ר‬ ‫‪1 3‬‬ ‫בארנו ב ח ל ק ה ש נ י * מ ן ה מ א מ ר מ ה ש ה י ה נ א ה (‬ ‫כבר‬ ‫המקום‬ ‫בזה‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ו ע כ ש י ו אומד ש ה נ פ ש ה ח כ מ ה ב ה י ו ת ה ע ל ה ע נ י ן ש ס פ י נ ו בזה ה ס פ ר פ ע מ י ם (‬ ‫והורגלה ונוסדה ו י ד ע ה ו ע ש ת ה ב ה פ ר ד ה מ ג ו י ת ה ת ת מ י ד ת מ י ד ו ת נ צ ח י ב ע ו ל ם‬ ‫‪1 6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫העליון וזהו ( נעימותה ו ג נ ה ( ו ש כ ר ה והוא ה ד ב ק ה בעולמה ו ת ש ו ב ת ה ליסודה‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ותאיר‬ ‫יתברך בלי א מ צ ע ו ת ז א ת היא‬ ‫באור ה א מ ת י ה נ א צ ל מ א ת ( ה ב ו ר א‬ ‫‪1 8‬‬ ‫ה נ פ ש ה א נ ו ש י ת וזהי ה ג מ ו ל ע ל מ פ ע ל ה ה ט ו ב ו ת ה י ה ( ב מ ע ל ת ה ע צ מ י ם‬ ‫תכלית‬ ‫הרוהאניים ה ע ל י ו נ י ם ש נ א מ ר ) ז כ ר י ה ג׳ זי( ו נ ת ת י ל ך מ ה ל כ י ם בין ה ע ו מ ד י ם ה א ל ה‬ ‫‪1 9‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ש ש ו א ( הוא ל ה י ו ת מ ה ל כ י ם ( א ל א ל נ פ ש ב ל ב ד ש ל א י ת כ ן ל ה מ צ א ה ט ף (‬ ‫‪2 2‬‬ ‫ע ם ה מ ל א כ י ם ב ש ו ם פ נ י ם כמו ש ע ל ה ב מ ח ש ב ת ה ס כ ל י ם ו ע ו ד ( ) ש ״ א כ״ה ב״ט<‬ ‫‪2 2‬‬ ‫והיתד‪ .‬״‬ ‫‪.‬דגות‬ ‫‬‫‪ad.‬״* — • ב פ ר ו ש ‪1‬ג ב פ ר ו ש *‬ ‫—‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2 2‬‬ ‫לפי‬ ‫‪!14 d.‬ ‫— ‪) M om.‬תחיית‬ ‫שבילי‬ ‫אמונה‬ ‫‪Vgi. .‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ר<‬ ‫‪-‬‬ ‫י״יים ‪•> M‬״״ —‬ ‫נ‬ ‫—‬ ‫)‪6‬נ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫יובלו‬ ‫)‬ ‫‪23‬‬ ‫—‬ ‫ ‪ .‬‬ ‫ב א מ ת ת‬ ‫מ א מ ר‬ ‫והעונש‪.‬יתרון בהתיחד נ פ ש ו ת ם בעולם העליון לפי זכותה ועכירתה ( ע ל‬ ‫‪1 1‬‬ ‫היפנים א ש ר י ת ב א ר בקרוב ו א ם יאמרו ש א נ י מ כ ח י ש‬ ‫ב ת ח י י ת ( המתים לגמרי‬ ‫עקר ג ד ו ל מן ה ת ו ר ה נ א מ ר ל ה ם א ב ל א נ י‬ ‫ממה‬ ‫ומכחיש‬ ‫ש א ת ם • מ ק י י מ י ם א ו ת ה ויותר א מ ת ויותר מ ב ו א ר‬ ‫‪1 2‬‬ ‫בפרשי (‬ ‫מקיים‬ ‫ואבאר‬ ‫זה‬ ‫זה‬ ‫יותר‬ ‫המאמר‬ ‫בסוף‬ ‫ס ב ר ת י בזה‪.‬רבות‬ ‫)‬ ‫‪K ad.‬י א מ ר ו ‪H‬‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫— ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)י‬ ‫‪om.‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪2 9‬‬ ‫י כ ל ו ( ספורם ב ק ל ל ה ל א ה י ו ( • מ ג י ע י ם ל א ה ת מ א ל ף ע ל ד ר ך ' ‪ .‬ש ב י ל י א מ ו נ ה )״‪ • — -‬ש ש ו א ל ‪31‬‬ ‫‪ 1 om.‬‬ ‫‪ • K om.‬ג יי'׳ — • ש ה ד ר י נ ם ‪11‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪M om.‬‬ ‫״‬ ‫—‬ ‫‪2‬‬ ‫‪) M om. .‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪) n‬״‬ ‫)י‬ ‫—‬ ‫‪.‬לא ‪K‬‬ ‫)‬ ‫ה‬ ‫ף‬ ‫—‬ ‫— ‪.‬נ פ ש א ד ו נ י צרורה בצרור החיים א ת •הי א ל ה ״ ו ע ו ד ( ו ה מ ש כ י ל י ם יזהירו‬ ‫‪2 3‬‬ ‫כזוהר הרקיע ו מ צ ד י ק י הרבים כ כ ו כ ב י ם ) ד נ י א ל י״ב גי( ו ל א י ת כ ן זה ב ע ו ל ם ה ז ה (‬ ‫‪2 3‬‬ ‫כמו ש ח ש ב ו א ו ת ם ה ט פ ש י ם ו מ כ ח י ש י ה ש כ ל ו ה ז כ י ו ת ל נ פ ש ( כמו ה מ ל ב ו ש ה נ א ה‬ ‫‪2 4‬‬ ‫ו ה ע ב ר ו ת ל ה כמו ה ל ב ו ש י ם ( ה צ ו א י ם א ש ר ת ל ב י ש ה נ פ ש כמו ש נ א מ ד ו י ה ו ש ע ח ״‬ ‫ל ב ו ש ב ג ד י ם צ ו א י ם ) ז כ ר י ה ש ם ג׳( ונאמר ב ע ת ה ס ל י ח ה ו א מ ר י ש י מ ו צ נ י ף ט ה ו ר ע ל‬ ‫ר א ש י זהו מ ש ל ל ל ב ו ש ל א ד ב ר א ח ר ואומר ר א ה ה ע ב ר ת י מ ע ל י ך ע ו נ ך ו מ צ א נ ו‬ ‫‪2 5‬‬ ‫*העולם‬ ‫הבורא י ת ב ר ך מרוב ר ח מ נ ו ת ו ב י ש ר א ל ש ה ד ר י כ ם ( ל ה ש י ג נ ע י מ ו ת‬ ‫‪2 0‬‬ ‫ש ה י א ה נ ע י מ ו ת ( ה א מ ת י ת ו ה מ ע ל ה ה א מ ת י ת ש א י ן ב ע ו ל ם הזה‬ ‫הבא‬ ‫כ ל ל כמו ש ב א ר נ ו‬ ‫‪2 7‬‬ ‫שהנעימות‬ ‫פעמים (‬ ‫וטובתה רע‬ ‫ש ל ה יגיעה‬ ‫נעם‬ ‫באמת‬ ‫והיותה מ ו ת ו ר פ ו א ת ה חולי וימי ב ה מ ת ה ז ק נ ו ת ו ע ש ר ה ד ל ו ת ו א ם כ ל כ ע ל י‬ ‫‪2 8‬‬ ‫חיים‬ ‫ובאמת‬ ‫י•‬ ‫נאמר‬ ‫ע ל העולם‬ ‫בשום‬ ‫‪.‬ו ע ב י ר ו ת י ה ‪ K.‬‬ .‬אומר‬ ‫‪) II om.‬מ ש ל‬ ‫—‬ ‫הסהר לנקיים ו ע ת הרשיעים (‬ ‫—‬ ‫‪) M om.‬ו ע ב י ו ת ה !‪) 1‬״י‬ ‫— ‪.‬‬ ‫—‬ ‫)‬ ‫‪S‬‬ ‫‪30‬‬ ‫שהוא בית‬ ‫‪— *) II‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪)II‬בעונש‪—.

‬ב ת ש ו ק ה ‪— j M‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪s‬‬ ‫נ‬ ‫ג‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪. — -‬בגויתה ת ף — ‪ . — 6) M‬ף — ‪.‬ף — ‪.‬‬ ‫״ —בשמחתה(‪1-1‬‬ ‫‪ M om.‬ג(‪1-1‬‬ ‫‪ . K‬ף — ‪om.‬מ ע ש ה ‪ M K o.‬בגדים ‪) H‬‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫‪M‬‬ ‫‪N 0‬‬ .‬ו כ ל ‪ . -‬ו ל ה ב ל ‪ K‬ף‪.‬‬ ‫‪ )11‬ירוצו‪—. hmgegeu 11‬ף — ‪.‬מאור הבורא‬ ‫— ‪.‬נ מ ש ל ‪ H om.‬‬ ‫נ ש א ר ה ‪ . — p s‬ל פ י ‪0 M‬׳ — ‪ .‫‪79‬‬ ‫א י נ ם א ו ה ב י ם ל ע מ ו ד בו ו ע ל כן ה ו א ל ה ם כ ב י ת ה ס ה ר א ב ל ש מ ו‬ ‫שתקיים‬ ‫אותו דרך ו ש ב י ל ל ה ש י ג טוב‬ ‫‪1 .‬יוםיף ‪ M‬ף — ‪om.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪O‬‬ ‫\ \ )אלא‪_ . .‬ןןלוףיס‬ ‫‪7) £‬צ‬ ‫_‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ . — ) 0‬ש ת ו כ ל ל ש ו ב ‪ )u‬תרגיש•—‬ ‫שבו‪—. .‬‬ ‫‪) K‬י>'~ — ‪ .‬‬ ‫י•‬ ‫העולם‬ ‫שהוא‬ ‫האמתי‬ ‫‪2‬‬ ‫האמת (‬ ‫ואין‬ ‫הבא‬ ‫הטוב‬ ‫והכבוד‬ ‫ו ה מ ע ל ה ה א מ ת י ת ו ה נ ע ם ה ת ם ו ה ה ו ד והזיו ש ל א י ס ו ף ( ו ל א י כ ל ה‬ ‫‪3‬‬ ‫מיתה (‬ ‫אחריו‬ ‫‪1‬‬ ‫ו ל א יגיעה א ב ל פריו ה מ א ו ר ה א מ ת ה נ א צ ל מהבורא .‬מ ס ו ב ב ת ) ‪ .‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪J.‬נאסר ‪ K‬ף‬ ‫—‬ ‫‪.‬הריץ‬ ‫‪ ) M‬״ — ‪ H om. — 26) I I‬‬ ‫‪.(‬ ‫ה א מ ת י ב ל א ת כ ל י ת כמו ש נ א מ ר מ ה רב ט ו ב ך א ש ר צ פ נ ת ל י ר י א י ך ) ת ח ל י ם לי׳א‬ ‫כ׳( וזה ש ב ק ש מ ש ה ל ד ע ת ב א מ ר ו הראני נ א א ת •כבודך ו נ א מ ר לו א נ י א ע ב י ר‬ ‫כ ל ט ו ב י ע ל פ נ י ך ) ש מ ו ת ל׳יג י״ח י״ט( ואין‬ ‫ה ת א ו ה ו ה ס כ ל ו ת והעורון‬ ‫לתגבורת‬ ‫א ת האלהים‬ ‫אומר ויחזו‬ ‫זה‬ ‫לגלות‬ ‫מקום‬ ‫ע ל ב ע ל י זמננו זה‬ ‫וישתו‬ ‫ויאכלו‬ ‫וכן‬ ‫‪5‬‬ ‫כלומר‬ ‫יותר‬ ‫נמצא‬ ‫בעוד (‬ ‫מזה‬ ‫הכתוב‬ ‫האור‬ ‫שהתמידו‬ ‫‪6‬‬ ‫^‬ ‫‪7‬‬ ‫ההוא כאלו אכלו ו ש ת ו ש ל א מצאנו דבר ל מ ה ש נ מ ש ל ( הנועם ההוא למי (‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ש ל א ה ד י ן ( ש כ ל ו א ל א ב א כ י ל ה ו ש ת י ה כמו ה ס ר י ס נ א מ ר ( ) ? ( • א ו ה ט ו מ ט ו ם‬ ‫ש ל א י ד ע ל ע ו ל ם ט ע ם ה ב י א ה והרוצה ל מ ש ו ל לו ה נ א ה ז א ת מ מ ש ל א ו ת ה‬ ‫‪1 0‬‬ ‫‪i b‬‬ ‫ל ו ( ב ש א ר ה ה נ א ו ת ו א נ י א ב א ר ל ך מ ז ה מ ק צ ת ^ פ י מקום ע י ו נ ך ד ע‬ ‫שכל‬ ‫ד ב ר מן ה ד ב ר י ם ו כ ל נ מ צ א מן ה נ מ צ א י ם י ש ת ו ק ק ל י ס ו ד ו א ש ר מ מ נ ו‬ ‫חוצב‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫כ מ ו ה א ב ן כ ש י ש א ו ( א ו ת ה ו י ע ר ה ( ב ה כ ר ח מן ה א ר ץ י ש ו ב ל מ ק ו מ ו ל נ ק ו ד ת‬ ‫‪1 3‬‬ ‫ה א ר ץ ב ש מ ח ה ( ל מ ק ו מ ה ו ב ה ג י ע ה ל מ ק ו מ ה ת ש ק ו ט ואין ל ה מקום ראוי ל נ א ו ת‬ ‫ל ה יותר‬ ‫מ מ נ ו וכץ‬ ‫הרוחאניים‬ ‫‪15‬‬ ‫הדברים‬ ‫ירצו ( להתייחד‬ ‫לעולמם‬ ‫האויר (‬ ‫בעולם‬ ‫ו ה ג ש מ י י ם ש א י ן דבר מן ה ד ב ר י ם י א ה ב‬ ‫‪ *°‬ל ת כ נ י ת ו ה ע פ ר‬ ‫והרוח‬ ‫האדר‬ ‫‪14‬‬ ‫וכן ה ה ק ש‬ ‫לעפר‬ ‫העליון‬ ‫תשוב אל‬ ‫ו י ת ק ב צ ו וכן‬ ‫והאויר‬ ‫בשעת‬ ‫לאו י ר‬ ‫הגמול‬ ‫האלקים‬ ‫כמו‬ ‫ישוב‬ ‫וכן (‬ ‫העצמים‬ ‫שנאמר‬ ‫וישוב‬ ‫א ש ר נ ת נ ה וכן‬ ‫בכל‬ ‫להתרבות ויתפרד‬ ‫ב ש ע ת המיתה‬ ‫‪1 6‬‬ ‫הנמצאים‬ ‫כל‬ ‫הרוחאניים‬ ‫אבל‬ ‫תבנית‬ ‫ישובו‬ ‫העפר לארץ כשהי׳‬ ‫כמו זה מי י ו ד ע רוח ב נ י א ד ם‬ ‫‪1 7‬‬ ‫ה ע ו ל ה ה י א ל מ ע ל ה ו כ ש ל א ת ר ג י ל ( ה נ פ ש ו א י נ ה י ו ד ע ת ו ל א ה ש ל י מ ה הכוונה‬ ‫א ש ר ב ג ל ל ה נ ב ר א ת ל א תהיה אז פ ש ו ט ה ורוחאגית כדי ש ת ש ו ב‬ ‫‪5‬צ ש א י נ ה‬ ‫היופי‬ ‫אליו ואינה‬ ‫משתוקקת‬ ‫‪1 0‬‬ ‫יודעת אותו *וגם‬ ‫‪1 3‬‬ ‫(‬ ‫לעולמה‬ ‫‪2 0‬‬ ‫* ש י ש ב ו ( מן‬ ‫מה (‬ ‫‪21‬‬ ‫ת ר צ ה ו ת ש ת ו ק ק ל ע ו ל ם הזה ו ה ו א ( כמו א ד ם ש ב א‬ ‫והשלמות אבל‬ ‫מ ן הדרך ׳ ו ל א י ד ע • ל ש ו ב בו‬ ‫‪2 2‬‬ ‫והנפש‬ ‫ל ע ו ל ם הזה‬ ‫בתשוקתה (‬ ‫נמשלת‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪2 3‬‬ ‫ל ג ו י ת ה ( ו ד ו מ ה לו ר ׳ ל ל ע מ ו ד ב ע ו ל ם ה א ד מ ה ו ה י א ת ש ת ו ק ק ל כ ע ס ו ל ע ו ל (‬ ‫‪2 6‬‬ ‫‪2 5‬‬ ‫ו ל ת א ו ת ו ל ה נ א ו ת הגוף ו ב ה פ ר ד ה מ ג ו י ת ה נ ש א ר ה ( ע ל ה מ ח ש ב ה א ש ר מ ת (‬ ‫‪2 7‬‬ ‫האדם ס ל ה מסובבת‬ ‫עליה (‬ ‫בסובב ה ג ל ג ל ש ל א י ק ב ל א ו ת ה ע ו ל מ ה ו ל א ‪30‬‬ ‫‪2 8‬‬ ‫י ת כ ן ל ה ל ש ו ב א ל י ו ( ל פ י ש ט מ א ו א ו ת ה עונותיה ויכביד א ו ת ה הגוף והיא‬ ‫מסובבת‬ ‫בהקפת‬ ‫הגלגל‬ ‫בשיירה ו ש ב מדרכו‬ ‫מתמדת‬ ‫וכשהגיע‬ ‫ומיודעיו ל א נ ת כ ן ל ו ל ה ג י ע‬ ‫‪2 9‬‬ ‫ו נ ש א ר אונן ו כ ו א ב ת מ י ד ל ע ו ל ם בלי מ נ ו ח ה א י נ ה ל א ע ם הגיף ה ו א (‬ ‫אליהם‬ ‫‪2 9‬‬ ‫שהיא‬ ‫באש‬ ‫היסודית‬ ‫ל מ ק ו ם קרוביו‬ ‫ו ה י א ב מ ע ל ת מי‬ ‫שיצא‬ ‫רוחאנית ולא בעולמה היא ( לפי‬ ‫שלבשה‬ ‫‪3 0‬‬ ‫ל ב ו ש י ם ( צ ו א י ם ט מ א י ם ‪35‬‬ ‫‪ H‬ף — ‪ .‬י ׳ ‪om.‬‬ ‫( ‪a‬‬ ‫ן‪].‬‬ ‫) ‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫_ '‪.

‬‬ ‫— ‪.‬ו ת א כ ל ‪M 11‬‬ ‫)״ —‬ ‫ף‬ ‫— ‪ .-.‬עם‬ ‫בפגרי ה א נ ש י ם ה פ ו ש ע י ם בי כי ת ו ל ע ת ם ל א‬ ‫והם ע ו ד ם בחיים‪ .‬ף!‬ ‫ת‬ ‫ואותם‬ ‫ב ש ר ) י ש ע י ה סיו‬ ‫לראות ולהודות‬ ‫לרשע‬ ‫.‬‬ ‫עובד‬ ‫את‬ ‫אלקים‬ ‫בוראם‬ ‫‪ o‬ו ט ר ו ף ‪-.1 11‬‬ ‫— ‪ . מ ל א כ י ג׳ י״ח( ועוד‬ ‫‪13.‬ל כ ל‬ ‫‪18‬‬ ‫‪z.‬ו ה צ ד י ק י ם ח י י ם (‬ ‫העובד‬ ‫את‬ ‫לאמור דעו‬ ‫כ״ד( זה כולו‬ ‫ואשם לא‬ ‫ושבתם‬ ‫אחיו‬ ‫א ת ה׳ זה‬ ‫‪) H‬ד‬ ‫‪om.‬‬ ‫עיינך‬ ‫־‬ ‫אבל‬ ‫סברתי‬ ‫אני‬ ‫על‬ ‫אומה‬ ‫ג ד ו ל ה וחזקה‬ ‫‪7‬‬ ‫והחסידים (‬ ‫בתחיית המתים לפי‬ ‫שהיא‬ ‫זאת‬ ‫ש ה י ת ה ע ז ר ת הבורא י ת ע ל ה ‪'°‬‬ ‫אומתנו‬ ‫ו ה א ב ו ת ו ה נ ב י א י ם ו כ ל מי‬ ‫התחייב‬ ‫הצדיקים‬ ‫להחיות‬ ‫ש מ ת ב ג ל ו ת ע ל יהוד ה ש ם י ת ׳ ה י א‬ ‫‪8‬‬ ‫ל ש כ ר ( ה ע ו ל ם ה ב א ואה״כ יהי׳ ל י מ ו ת ה מ ש י ח ו ל א ימות א ה ד כן כמו‬ ‫ילך‬ ‫שאמרו‬ ‫לפי‬ ‫רבותינו ז״ל מ ת י ם ש ע ת י ד הקב״ה ל ה ח י ו ת ש ו ב א י נ ם חוזרים ל ע פ ר ן‬ ‫ש י ש לנו ע ל‬ ‫‪9‬‬ ‫הבא‬ ‫והעולם (‬ ‫סברת התורה‬ ‫המשיח‬ ‫בימות‬ ‫ש ל ש מ ד ר ג ו ת ה ע ו ל ם הזה וימות ה מ ש י ח‬ ‫י ע מ ד ו ה א ב ו ת ‪ . -‬ונם ה ע ו ל ם‬ ‫‪ M .‬‬ ‫‪oben s. ! .‬‬ ‫‪) K om.‬‬ ‫ותאכלם(‬ ‫ת כ ב ה והיו‬ ‫דראון‪ . — *) K‬ל א‬ ‫)! —‬ ‫‪77.‬בחיים‬ ‫לאשר‬ ‫עליהם‬ ‫כאשר‬ ‫יחמול‬ ‫איש‬ ‫מתו‬ ‫ימותו‬ ‫ויסעו‬ ‫לשכר‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪9‬‬ ‫)״ — ‪ .‬״‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫‪o‬‬ ‫ף׳‬ ‫בין‬ ‫‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪u‬‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫‪3 5‬‬ .‬י ט ו ‪vrio‬‬ ‫‪— 3) H‬‬ ‫‪3‬נ‬ ‫‪0a‬‬ ‫שנאמר‬ ‫העומד‬ ‫שלא‬ ‫‪.‬והנביאים ו ה ח ס י ד י ם ל ר א ו ת‬ ‫‪10‬‬ ‫בנועם‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫ה ש ם ק ו ד ם ( כ ל ה מ ת י ם וקודמין ל ע מ ו ד ( ל כ ל מי‬ ‫אוכלים‬ ‫אכילה‬ ‫שעבדו (‬ ‫‪1 3‬‬ ‫ואינם‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ו ש ו ת י ם א ב ל יהיו כמו ש ה י ה מ ש ה ע״ה ב ה ד‬ ‫בזמן ( ההוא ( בלא‬ ‫ל נ פ ש ו כן י ה י ה‬ ‫האור‬ ‫א כ ל האור‬ ‫‪J 5‬‬ ‫ה ה ו א ה י ה חיים‬ ‫המשיח‬ ‫בימות‬ ‫‪1 4‬‬ ‫ה א מ ת י ( ש נ א מ ר יהי׳ ל ך ה׳ לאור ע ו ל ם ו א ל ה י ך ל ת פ א ר ת ך ) י ש ע י ה ם׳ י״ט( והנה מ­­‬ ‫מ צ א נ ו מ ש ה רבנו ע״ה ש ה י ה ב מ ע ל ת ה מ ל א כ י ם ה ת א ו ה ל ר א ו ת א ת ה א ר ץ והכנםו‬ ‫‪1 5‬‬ ‫ל ת ו כ ו ל א היה ל א כ י ל ה ו ל א ל ש ת י ה ו ל א ל ה נ א ה א ח ר ת ב ל ת ן ( ש נ א מ ר א ע ב ר ה נ א‬ ‫ו א ר א ה א ת ה א ר ץ ה ט ו ב ה )דברים ג׳ כ״ה( וכזה יהיו א ב ו ת י נ ו ב ע ת ת ח י י ת ם ו ה ר א י ה‬ ‫‪16‬‬ ‫ע ל זה ש י ו ס ף ה צ ד י ק ה ז ד ק ק ב ע צ מ ו ת י ו ו ג ו י ת ו ( ש נ א מ ר פ ק ו ד י פ ק ו ד א ל ק י ם‬ ‫ועוד‬ ‫אתכם‬ ‫אמר‬ ‫הקב־׳ה יכול‬ ‫קברו‬ ‫למושכו‬ ‫א ל קבר‬ ‫אותי‬ ‫ממצרים‬ ‫אבותי ואם יאמר‬ ‫אומר ה ל א הי׳‬ ‫ג ד ו ל בין‬ ‫היותו ב א ד מ ת‬ ‫נ א מ ר לו ש ה פ ר ש‬ ‫ק ו ד ש ובין היותו ב א ר ץ ט מ א ה וההוראה ע ל זה ש ל א י ח ד ש ל נ ו ש ו ם מצוד!‬ ‫בימות‬ ‫ולא‬ ‫מד‬ ‫ה מ ש י ח ל פ י ש ה ם כ ו ל ם ב ד ר ך ה ת ג מ ו ל וקבול ה ש כ ר ויהיו בו ש נ א מ ר‬ ‫עוד‬ ‫ילמדו‬ ‫בעובדים‬ ‫התולעים‬ ‫תמות‬ ‫רעהו ו א י ש‬ ‫איש את‬ ‫נפשותם‬ ‫ו ב ר ש ע י ם ירכיב‬ ‫ש ג א מ ר ייצאו וראי‬ ‫ו ר א י ת ם בין‬ ‫צדיק‬ ‫כתיב‬ ‫וחמלתי‬ ‫‪11‬‬ ‫—‬ ‫וד‬ ‫אותו‬ ‫) ש ם י״ז>‬ ‫‪ .‬‬ ‫בגויתם‬ ‫‪1 7‬‬ ‫האש‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫—‬ ‫‪H om.‬ל מ נ ו ח ת ה והם‬ ‫ונטרד‬ ‫קודם זה‬ ‫ו ה י א ב ע נ י ן ז ה ( כראוי ל ד ב ר‬ ‫‪4‬‬ ‫ו נ ג ד ש ממנו וכמי ש נ צ ט ד ע א ו ש ה ת נ ג ע‬ ‫אותו‬ ‫ש ל א ילוו (‬ ‫א ה ל ו ויברחו ממנו ילדיו ו ע ל זה נ א מ ר ו א ת נ פ ש א ו י ב י ך י ק ל ע נ ו ב ת ו ך‬ ‫ה ק ל ע <ש״א כ״ה בייט( ו ת ב ק ש ל ה פ ר ד מ ע צ מ ה ואין מ ב ר י ח א ו ת ה מ ע צ מ ה ‪5‬‬ ‫יתשאר‬ ‫עולם‬ ‫מ ת ב י י ש ת ו כ ו א ב ת ל ע ו ל מ י • ע ד כמו ש כ ת ו ב ב ע נ י ן הגמול א ל ה ל ה י י‬ ‫ויהיו מ ת מ י ד י ם ש א ר י ת‬ ‫ו א ל ה ל ח ר פ ו ת ל ר ר א ו ן ע ו ל ם ) ד נ י א ל י״ב בי(‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ימי ה ע ו ל ם ל נ צ ח נ צ ח י ם ז ה ו ( כ פ י הכוונה א ש ר ה ת כ ו ו נ ו ו י ש בו די ל מ ק ר י ם (‬ ‫ע ד ש ת ת ח ז ק א ה ד זה ב ע ז ר ת ה ב ו ר א ‪.‬וטריפות‬ ‫‪M om.‫‪80‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ל א י יתכן‬ ‫לה (‬ ‫ה מ ע ש י ם הרעים‪ .‬ל מ ק ו ם ‪H E‬‬ ‫—‬ ‫לא• עבדו‬ ‫ע ל בנו‬ ‫— ‪. vgi.‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪J‬‬ ‫—‬ ‫•בלתה ‪K‬‬ ‫‪ad.‬שיעבדו‬ ‫— ‪ .‬‬ ‫‪H‬‬ ‫ף‬ ‫ת י‪.‬ש ב א ר נ ו‬ ‫‪2‬‬ ‫כאדם‬ ‫‪3‬‬ ‫ש ה ל ך לארמון ה מ ל ך בנבלות ו ט ט ף (‬ ‫ולמעלה‬ ‫מתי‬ ‫כף‬ ‫ל ה ג י ע ‪ .‬ה ז מ ן‬ ‫‪ K‬ף<‬ ‫— ‪om.‬י ז כ ו ‪ 0‬י ק נ ו ‪11‬‬ ‫ף‬ ‫‪) X‬לשס‪— .

1 nach‬עלוו ‪ st.‬והתקפם ‪ Z. — S. . 1 1.‬וההפסד ‪.‬ההווים ‪S. Z. 3 Z. 2‬כשיחזור ‪ Z. — «) K ad.‬ונהנים ‪) K‬י — ‪. . 43 Z. . 1.‬התחברות ‪— S.‬‬ ‫‪. 24 1. 23 1. .‬‬ ‫‪] . u.‬‬ ‫‪) st‬ו(אין ‪ . 38 Z.‬הקדימן ‪) M‬י״ — ‪ .S. 10 Z.‬‬ ‫‪. — S.‬‬ ‫‪. 6 1. 4‬והעוגג ‪ erg [1. 48 Z.‬שור ‪ st. 1 Z. 32 Z. 33. 31 Z.‬שדבר ‪.8— .‬־‪. — S. — o) II 0111. 29 I.‬הרגשות ‪nach‬‬ ‫‪. .‬להיות מזון אל הצמח ]הצמה[ מגדל וכוי‬ ‫‪. 29 Z.S.‬״ ‪.‬ו[אין‬‫‪. 14 Z.‬הוא ‪ st. 26 koimte auch vorgesohlagen werden :‬‬ ‫— ‪. 27 1.‬החיים‪)><11‬י• ‪.8— . 13 Z.‬ועטרותיהם ב ר א ש י ה ם כ מ ל א כ י ם ‪. 17 1. — S. 20 1. '30 1. -‬‬ ‫‪«) 11‬‬ ‫ ‪. 5 v. 17‬הטוב ‪ . — S.‫‪81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ילנעם הקיים ( ויםעו כולם לעולם הבא לטוב ( התמידי ויחזו(‬ ‫נעם יוצרם המתמדת לטובו הנצחי ( ובעולם הבא ( אשר אנו מבארים‬ ‫אמרו רבותינו ע״ה עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה‬ ‫ורביד! אלא צדיקים יושבים ( ומתענגים ( מזיו השכינה *ונאמר ברשעים‬ ‫נשמת רשעים ( משוטטת בעולם ואין להם מנוחה ( ונאמר בצדיקים אור‬ ‫זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה כלומר שהם הקדימו ( פועל הטוב והוא‬ ‫כמו *האור הזרוע"( להם שזרעו בכאן ויאספי אותו ( להבא זהו מה‬ ‫שנמצא אצלנו בכוונה זאת ונחתום מאמר ( זה בדבר ( שהקדמנו בתת‬ ‫הודאה ושבח ותהלה ( לאל האמת הרבה כראוי לכבודו‪.-‬״ — ‪ .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ידידים‬ ‫שיר‬ ‫אתן‬ ‫לאלי‬ ‫עזרני להשלים דברי חמודים‬ ‫ישלח לעמו השדודים‬ ‫מלאכיו עולים ויורדים‬ ‫זה לזה מצמידים‬ ‫לחזק ידי משה הכבדים (‬ ‫‪16‬‬ ‫ת ם‬ ‫ונשלם ס פ ר‬ ‫נד‪[. — S.‬הזה ‪ 1.‬‬ ‫‪ st.‬יסודות ‪ erg. 31 1. — S.‬הבורא‬ ‫‪ . 42 Z.‬״ ‪S.‬ראשונה ‪Z.‬‬ ‫‪22 1.‬‬ ‫ ‪].‬ו!״‪.‬שני ‪.‬וכלי ‪ st.‬רוח‬ ‫— ‪. Z. 38 1. 2 Z. 23 st. 17 Z. 1.‬רחוק ‪S. . 21 I. Z.‬הוא‪7. 23 1.‬וההכמים ‪ . 5 1.‬הנה«ש ‪1.. 12 1. 35 Z.‬שתנוח ‪27 Z.‬שוד‪ . 6 1. 17 1. . — S. 6 Z. 3 1. 4 1.S.‬ואמ־ו ב נ ש מ ת ר ש ע י ם ש ה י א‬‫— ‪nm. 31 1. 14‬שנוי ‪ st. — S. 16 Z.‬עליו‬ ‫— ‪.‬הקרנית ‪. 5 Z.‬הגוף ‪. Z.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬נ‬ ‫‪Bericlitigimgen und Erganzungen.‬כלי ‪1. 21 1.‬עולם‬ ‫הקטן‪. 22 1. — S. Z.‬והעונש ‪. — S. 27 1. Z.S.‬ל ה מנוח ‪ 11‬ף — ‪. 36 Z.‬גמולי ‪.‬בדברים ‪I. Z .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. Z.‬היא ‪. — S. Z. 29 1.‬‬ ‫ובהתהברם ‪— S. 9‬הוא ‪. 44‬הדרישה ‪].‬‬ ‫‪11‬‬ ‫)י(‬ ‫‪. — S.‬אדם ‪. 28 Z.‬‬‫‪'1) M‬‬ ‫ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ . Z. 31 1.‬נשוא ‪ 1. — S. 26 Z. Z. 20 1. [1. mit 0‬הדבר‪11.‬שהם ‪. — ) II om. 20 Z.‬הדברים ‪ .‬‬ ‫‪0) Das‬י ‪) M 0111.‬ד ב ר ‪M‬‬ ‫‪Oedicht iindet sich mir in II. 20 1.‬ההיד‪S. letzte Z.‬והפסד‬ ‫‪.

Pressburg.Dmck von Adolf Alkaiay & Sohn. .

‫־ ה העולם הקטן לד יוסף ן צדיק‬ .

Die Philosophie des Josef Ibn Saddik. S. dass die folgende Note sich bis auf das mit dem Zeichen versehene Wort erstreckt ). da ‫ ע׳ ה ק ט ן‬sicherlich "falsch ist und am richtigsten ‫' ה ע ו ל ם ה ק ט‬D sein diirfte. Ich habe ‫ ם׳ העי ה ק ׳‬als Titel vorgesetzt. Doktor. 66 60 ) Die Litteratur iiber Ibn S. MP p ‫ם׳ ע׳‬. 2 Z. H ‫ם׳ ע׳ ה ק ׳‬. dass es ‫ הזאת‬oder ‫ בו‬heissen muss. a. 5 ff. wie S. 30 vorkommt und wie Maimuni citirt. ebenso im Buche selbst S. Der Uebersetzer lasst sich dergleichen Ungenauigkeiten auch sonst zu Schulden kommen. . und Dr. bei Steinschneider a. 23. vgl.XIX ‫הדרך הזה שיש בה‬. 0. Ein Sternchen im Text bedeutet. kann jeder leicht selbst ersehen. — Der Titel des Buches variirt in den Handschrifien: HM ‫' ע ו ל ם ה ק ט ן‬D. 20 Z. P ‫ם׳ ע׳ ק ט ן‬.

habe ich nicht angemerkt. ist sehr nachlassig geschrieben. Ebenso verandert er S. weiches gegen Ende defect ist — die Varianten reichen bei mir bis S 72 — hat mit M . wie er ‫ ־‬auch sonst fiir einen weniger gebrauchlichen Ausdruck einen gelaufigeren setzt. s. p. 34 ‫ב ש ב י ל ה מ י נ י ם‬ ‫והכופרים‬ mr ‫ ה מ י והנופים‬. einige Stellen ausgenommen. zu streichen und als Glosse anzusehen ist. ‫כ מ ו ה א ב ן יעל ד ר ך מ ש ל ש א ם נ א מ ר ב ש ב י ל ה ש ה י א א י נ ה‬ ‫סכלה‬ ‫ ל א יתחייב להיות‬. ebenso S. Ueber Oxford habe ich gar kein Urtheil. S. Ein ganz sonderbarer Verstoss ist S. 1 Z. denn auch die Bedeutung . B. Grammatische Ungenauigkeiten. B . . wenn man auch zunachst an das Gegentheil denkt. z. habe ich immer mit ‫ א‬geschrieben. das ihm durch Cusari II.. von denen ich annehmen musste. 2 und Maimuni gelaufig war. 49 Z. ob es nicht im Sinne von ‫ ס כ ל ה‬zu nehmen ist. habe ich auf sich beruhen lassen. z. denn fast die Mehrzahl derselben besteht nur in einer solchen sinniosen Umstellung der Wortfolge. Abschreiber zur Last fallen. S. dass S. aus dem mir zu Gebote stehenden handschriftlichen Material einen lesbaren Text herzustellen. 18 einen langeren Passus. das in M und H bald mit. konnte jedoch von vornherein nicht darauf rechnen. 24 hat K anstatt der oben besprochenen LAA: ‫ ח כ מ ה‬. 8 65 05 ) Ebenso sei nachtraglich bemerkt. S. 35 Z. bald ohne ‫ א‬geschrieben steht. indem ich es dahingestellt sein lasse. 5 Z. die Worte willkurlich umzustellen. als ob der Schreiber es darauf abgesehen. 16 Z. die nichts Charakteristisches haben. 8 ‫ה ה ש ק ט‬ mr ‫השכון‬. 31 z. 46 Z.XVIII herabgemindert. zum Theil schon aus dem Grunde. 13 ‫ק ד מ ו ת‬ ‫ ה ב ו ר א‬in ‫ ק ד מ ו ת ה ע ו ל ם‬. ‫רוחאני‬. P. 15 ‫ ה מ ת כ ו ת‬mr ‫ ה נ ק פ א י ם‬. weil mir zu eigener Anschauung und Vergleichung nur zwei Handschriften zur Verfiigung standen. S.unwissend" fiigt sich in den Zusammenhang. 38 Z. wo ich die Mehrzahl der Handschriften entscheiden liess. dass sie dem Uebersetzer selber und nicht dem. der gar nicht dorthin zu gehoren scheint ). wenn es auch hie und cla gute L A A erhalten hat. da die Varianten nur sparlich sind und diese den Eindruck machen. Blosse orthographische Verschiedenheiten. alien Anspruchen zu geniigen. S. Ich habe mich bestrebt. aber mit Unrecht. Der Schreiber verstand unter ‫מ י נ י ם‬ Sectirer und fugte hierzu das sinnverwandte ‫ כ ו פ ר י ם‬fiir den seltenen Ausdruck ‫נועים‬. 17: ‫ה מ ו ש פ ל ו ת ד& האמחיות‬ irrthiimlich in den Text aufgenommen wurde und eher mit H. 45 Z. Anstatt der ihm unverstandlichen Worte wahlte der Schreiber ein Beispiel. 29 habe ich ‫ ש כ ל ו ת‬in den Text aufgenommen gegen das gewohnlichere ‫ ס כ ל ו ת‬. In zweifelhaften Fallen habe ich M zu Grunde gelegt. 4 ‫ ש כ ל ה‬gegen ‫ ס כ ל ה‬. 37 Z.

sehr viele richtige L A A erhalten. zu vergleichen und die '•Varianten zu verzeichnen. Zu gleichem Danke bin ich Herrn Dr. in auffalliger Weise Der Miinchner Handschrift ein vvenig nachstehend. dann haben sie ja implicite das Leben Gottes dem Leben anderer Wesen gleichgesetzt. dass eine Neuausgabe des Mikrokosmos sich der'Muhe lohnen wiirde.XVII 62 Es erubrigt uns noch. die im Anfange und in der Mitte defect ist — die Varianten beginnen bei mir S. die er sich aus Codex Oxford No. von dieser aber vielfach abweicht. der so freundlich war. weil sie sonst nicht von der Voraussetzung ausgehen konnten. dass bei ihm. so hat M . verzeichneten Ms Uri 78 ist. H = Hamburg. 408. u2 63 J Ich beniitze die Gelegenheit. S. 0 = Oxford. Die Beschaftigung mit der Psychologie Ibn S. 64 . a. ) Vgl. Der Schreiber des Kaufmann'schen Ms. mir die Varianten. Ich babe fiir die vorliegendeAusgabe dieMiinchnerHandschrift 65 und von der Hamburger Stadtbibliothek Ms. Hof. Doktor in Bruchsal verpflichtet. weil er nicht begehrt. Steinschneider a. Da es sich dort offenbar um die im Buche Jesira genannten Seelenthatigkeiten handelt. Ausserdem war Herr Rabbiner Camerini in Parma so freundlich. mit der sie mir die Handschriften zur Verfiigung stellten. a. ob sie nicht eine Abschrift des von Steinschneider a. Der Hinweis auf den Jesira-Commentar Saadia ist zu streichen.'s ) iiberzeugte mich. wofiir ich ihm hiermit meinen besten Dank ausspreche.. ) Ich bezeichne die Handschr. aber dafiir gleichmassig. der Verwaltung der konigl. und die Zuverlassigkeit desselben wird dadurch 63 64 vcrstiindlich. S. Hingegen stimmt sehr haufig M mit der Handschrift K iiberein. war offenbar ein Gelehrter. zu berichtigen. um ein Versehen in meiner Arbeit. die er selbst aus einer Handschrift Kaufmann's sammelte. P = Parma. die nach dem Hamburger Codex angefertigt ist. 0. Was den Werth der einzelnen Handschriften betrifft.und Staatsbibliothek Miinchen.. namlich das Leben als Beweisgrund gellend machen. durch die Anfangsbuchstaben: M = Miinchen. 53 verglichen ). Jahresbericht 1898. verschlechtert sich jedoch. dass Gott nicht bedarf. ist Ms Hamburg. H und M sind gar nicht mit einander verwandt. der zuweilen eigenmachtig seine Vorlage emendirte. 1170 hat anfertigen lassen und die Varianten. 26 — und von der ich nicht vveiss. Ich freue mich. ungefahr von der Mitte angefangen. Die Worte ‫ וכשיהיו עלולים‬sind dem Arabischen nacbgebildet und bedeuten einfach: wenn die Gegner dies. mit dem Bediirfen ein Begehren verbunden sei'n musste. Einiges iiber die Handschriften ) zu bemerken. mir zur Verfiigung zu stellen. wie auch der Verwaltung der Hamburger Stadtbibliothek meinen aufrichtigsten Dank aussprechen zu diirfen fiir die Freundlichkeit. 0. Die Ps)‫׳‬chologie bei den jiid. 35. weil bei anderen iebenden Wesen Bediirfen und Begehren unzertrennlich verkniipft seien. wenn er bedurfte. K = Kaufmann. die dortige Handschrift 1174 mit der Jellinek'schen Ausgabe. Religionsphilosophen.

" Was dann folgt isi noch weniger 01 1 . Das Pradikat ist an erster s telle mit ‫ ב‬versehen. iibersctzt: . Der Uebersetzer schliessl sich auch hier der arabischen Construction an. dass die Korper in denen Leben ist.20: ‫ והוסיפו ה ז ה ר ה‬richtig und dem Arabischen nachgebildet gegeniiber ‫ ו ה ו ס י ף ל ו‬. was offenbar eine Verbesserung sein soil. Die Worte ‫ ה ם ח י י ם‬sind offenbar corrumpirt und wir mochten lesen: ‫ה ה ת נ ש ם ו ה ה ר נ ש מ ת א ר ם‬ ‫וניזונ״ם ובו׳‬. Liegt vielleicht die doppeite Uebersetzung eines Wortes vor und ist ‫ נאמן‬zu lesen in der Bedeutung: Eunuch.cingestehen" vorher ausgefallen und der Sinn ist klar. die glcichfalls fiir den Sprachgebrauch des Uebersetzers charakteristisch ist und wegen der cigenthiimlichen Missverstandnissc. besondcres Intercsse verdient. 11 ‫ כ מ ו ה פ ר י ם נ א מ ר‬. nicht: nachdem wir diese Einleitung vorausgeschickt. meint Ibn S‫ ״‬da nicht immcr mit dem Bediirfen ein Begehren verbunden sei.it den Worten ‫ י כשיהיו ע ל ו ל י ם ב ע ל ה זאת ובו׳‬Kaufmann. Jahrbiicher IV zu 147 emcndiri und iibersetzt: ‫[ ו ה ם‬1. indem ein Begehren nach ihr in ihr nicht vorhanden ist. mit Begehren sich ernahren. Text des B. Das ist ganz unverstandlich. dies gelte bloss von lebloscnDirigen. 363)? ) vgi.. B r i i l l . Im Uebrigen bedarf nur ‫ שחיות‬einer Verbesserung. won!!• K ‫ ה ה ת ה ל ה‬hat. die dazu beitragen konnen. bediirfen."Wir gestehen.. auch s. 13: ‫ ו א ח ד ש ה ק ד מ נ ו זאת ה ת ח ל ה‬. Diese Art der Beweisfiibrung sei falsch. als Ursache verursaeht sind. 63 Z. begehren und sich ernahren. aber falsch ist. S. [ניזונים ובר שחיותו לננרך ] ל נ ג ר‬ . wie s. N . 67 gestrichen werden. Ecclesiasticus v. und die Worte bedeuten: nachdem wir dies als Einleitung vorausgeschickt. in welchem Sinne das "Wort bei Sirach •vorkommt (vgl. den jiingst wicder aufgefundenen hebr.. 61 in dieser VVcisc wiedcrgegebcn hat. 270. Peters S. iiber den Nameti des Uebersetzers Aufschluss zu geben. dass die Korper in denen Leben ist. d. 1: ‫א ב ל ה נ ו ף אינו ב ה פ ך ל ג ו ף א ח ר א ב ל‬ ‫וה ה נ ו ף יהיה ה פ ך נ פ ש ו ב ע ת א ח ר ת‬. dass hingegen bei Iebenden Wesen thatsachlich Bediirfen und Begehren mit cinander verbunden scicn. und das dem Leben entgegengesetzt ist.. Die Missvcrstandnisse beginncn rr..XVI der Uebersetzer zuweilen auch die arabische Construction nachzu• ahmen suchte. welches drei Handschriften haben und das lediglich ein verfehlter Verbesserungsvcrsuch ist. Warden sic •aber • bestehen durch jene Ursache. h. welchcr bewciscn wollte. ohne z u begehren. 47 polemisirt Ibn S. Wortes (manifestus. [so wurden sie sich nicht ernahren]. und leben. 77 Z. und fiihren nur noch eine langere Stelle an. so i^t •1u crwidcrn: ‫ א מ ר ל ה ם אנו מ ו ד י ם שהגופים שיש ב ה ם חיות ה ם חיים ו ה ם מ ת א ר ם ניוונים‬: ‫ו כ ש י ה י ו ע ל ו ל י ם ב ע ל ה זאת שהיא ה ח י ו ת שאינו מ צ ט ר ך ל פ י שאינו מ ת א ו ה ש ה י ו ת ו ל נ נ ד ך‬ ‫היות ה ה ת נ ש ם ו ה ח ר י ש ו ל ו ל י זה ל א ה י י ת מ ב נ ה ל ו ה ח י ו ת ב ם ל ק ה צ ו ר ך מ מ נ ו‬. Wir• kimnen nicht alle hierhcr gehorigen Beispiele aufzahlen. das [der Speise] nicht bedarf. wie ja beispielsweise auch der Kaum des KiJrpcrs und der Korper des Raumes bediirfe. welches in Beseelung und Empfindung besteht. ‫ נבארנו‬die doppcite Bedcutung des arab. dass er dem hebr. gegen Josef Albasir. weil er sonst auch begehren musste. 61 z. durch ein Leben. disiinctus l u i t ) vindicirte. wenn sie cben durch das Leben. ganz so wie es im Arabischen in negativen Satzen zu geschehen pflegt ). zu denen sie Veranlasung gegeben.Wir geben zu. Wolltc man aber einwenden. — Ganz dunkci ist auch S. vielleicht ist ‫ ש מ ת היותו‬zu lesen oder es ist ein Wort in der Bedeutung . und dem cntsprechend muss auch A.dass Gott bediirfnisslos sei. 15 z. Attributcnlehre S. ‫ה ם חיים ] מ צ ט ר כ י ם‬ ‫[ חיות ה ה ה נ ש ם ] ל א היו ניזונים[ ו ל ו ל י זה ובו׳‬1 ‫מ־־״אוים . Ebenso ist S.

^ ^ I ^ ' . wie: sich durch alle Wirkungen erstrecken. p ‫י ת א ו ה ל א ב ל ו‬ hat. wofiir die andere LA ‫ ה ר י ץ‬lautet. indem er ‫ ישגל א ל ח י ז‬durch ‫ יטריר ה ג ב ו ל‬iibersetzt. moram traxit. ?‫ ידי‬konnte im Sinne vom arab. 51. 73 Z. 29 ‫ש ה ע ל ה ׳ ת ט ר ד‬ ‫ ב ע ל ו ל י ה‬. 71Z. S. auch S. 8 Z. 37 Z. dasselbe bedeute Seelenwanderung. 2 ‫ויתחייב ל ה ם ו ה ל ה ו ר י ש‬ [H ‫ ן ל ה ו ר ש‬. ist offenbar dem arabischen nachgebildet. 58 59 bedeutet ). universalis et. Auch was voraufgeht. 8: ‫ ת ע ש י ר א ת ה פ ו ע ל מ ע ו נ ש‬. 20: ‫אינו ר ו ע ה‬ ‫ הזמן א ב ל ר ו ע ה ה ל ב ב ו ת‬ist offenbar Uebersetzung des arabischen Rticksicht nehmen. ein mutazilitischer Kalam. 66 z . 11.gleichfalls das Wort auffallend anwendet. 39 Z. so dass nichts ubrig bleibt. S. woftir in der' hebraischen Bedeutung des Wortes gar keine Ankniipfung liegt und was nur nach dem Arabischen erklart vverden kann. wo 6Ja* (j‫״‬Lo. ob nicht derselbe das arab. Hier giebt ‫ יאנה‬in seiner gewohnlichen Bedeutung keinen Sinn. weil die Handschriften von einander abweichen. 72 Z. 23. 50 ) Vgl. wo ‫ ל ה ת ע ש ר‬gleichfalls in dieser Bedeutung vorkommt. als auch in Verbindung mit y t . 27: ‫ש ה א ד ם א ש י ב ע ו ל ם‬ ‫ ה ז ה ל א י א נ ה ל ו א ח ר ש י ע ש ה ט ו ב א ו ר ע‬. als die folgenden Formen. S. weil arab. als anzunehmen. 52: ‫ונבאר בי מ מ ש פ ט ה צ ו ר ך‬ ‫שנכנס ב ר ע ואם נ ת ע ש ר מ מ נ ו ב ט ו ב י ס ת ו ם ס ת י מ ת ה צ ו ר ך‬. # ^ L o diese doppelte Bedeutung hat (Freytag. einer anderen Bedeutung von Jo entsprechen. Als zweifelhaft. consuetudinem rei nactus est ). 60 ) Vgl.‫ י ת ן‬lesen. C ) . 14: ‫ו כ ן מ י ש כ ב ד ו ח ל ש ל א י ט ו ש ע ל ה מ א כ ל‬ ‫ ו ל א ידין ל ב ו ל ו‬. einer Sache iiberheben. 77 Z. Der Sinn von ‫ נ ת ע ש ר‬ist jedoch durch den Zusammenhang ldar und bietet keine Schwierigkeit. = adegit ad rem invitum genommen werden. fiir welche Bedeutung auch im hebraischen Sprachgebrauch sich Ankniipfungspunkte flnden lassen. wo H M ‫ נבארני‬statt ‫ נבראנו‬haben und wo es bei der Eigenart des Uebersetzers zweifelhaft ist. das in der vierten Form sowohl reich machen. Frankl. 75 z. Schliesslich sei noch erwahnt. es istgenommen in der Bedeutung des arabischen ^ 1 = tardavit. Mors et successio haeredum. In seiner bekannten Bedeutung jedoch giebt dasselbe gar keinen Sinn. wo Samuel Ibn Tibbon . 6. die in der Jellinek'schen Ausgabe zum Theil nicht zum Vorscheinkommen: S.XV S. !•y^'-i . und um so rathselhafter ist das Wort ‫ ל ה ו ר י ש‬. wo jedoch H K fur ‫ ידין‬. 11 ‫הדין‬. S. dass r 60 58 ) VgL Moreh I. uniibersetzt lasst. Ebenso befremdlich ist S. Filippowski. quae fit integra manente et indivisa haereditate. in der Bedeutung befreien. semper observanda ist ). ed. Y . Das Auffaiiigste ist s. sei noch angefuhrt s. Vgl. auch ‫ ה ת ח ל ו ת ה נ מ צ א ו ת‬. was so viel heissen soil. Aber selbst diese lassen sich noch immer eher rechtfertigen. ist dunkel. = regula coiistans. Ebenso konnte S. weichen Passus Fr.

‫ צ פ ת ו ץ‬s. obhi ‫ ט‬1 a>v TO ‫ן‬1‫־‬/‫ ן‬x0|uuv. 145. 17. wenn auch die Anwendung eine verschiedene ist.. 18 (nicht ‫ ח מ י ה‬Jellinek. Unter den von Steinschneider (Hebr. Bd. 30. Attribl. das jedoch durch die Handschriften verwischt wurde. 409) aufgezahlten Arabismen sind am auffalligsten ‫ מ ת ק ו מ ם‬S. ‫ א ב ד א ע‬s.XIV thumlichkeiten auf. sind gewisse Arabismen in der Uebersetzung. 271 A. Fiir die Richtigkeit dieser Erklarung spricht theilweise eine Stelle bei Themestius in seiner Paraphrase zur Physik. Ungefahr in demselben Sinne. gemeint jedoch ist. 4 6 z . 55 z . 7. Ausfuhrlicher seien erortert folgende zwei Stellen. 20. 30 z . dass keines von beiden auf dasselbe A n wendung finde: ‫כ מ י ה א ב ן ע ל ד ר ך מ ש ל ש א ם נ א מ ר ב ש ב י ל ה ש ה י א מ ל ת ח י‬ [M ‫ א מ ת‬. dass er arbeitsam sei. ‫ א ל ג ם‬s. 71 Z . ‫[ ל א י ת ח י י ב ל ה י ו ת מ מ ר ד‬H ‫ א ל ת ח י‬. Uebers. dass der Uebersetzer viele Worter unverandert beibehalt. 12 z . nachlassig. halt Mose Narboni fiir den Uebersetzer. behaupten wir keineswegs. 30 S.. 9. ed.a\ TO fa\ca. wie das letzte Beispiel. Es sind ‫ ר מ ק‬S. 00 auv3TC‫־־‬cxt 00 ‫ ק«ן‬i(p <ov TO ‫ן‬1. zed TO KOIZOV.‫ י‬I? " ‫ ׳׳‬W othr^rfi ‫< ]י‬n:ocp«G1<. mineralisch. Dahin gehort erstens der Umstand. p ‫]היא ח י‬ Das erste Wort soli nach Kaufm. S.. dass nicht nothwendiger Weise ein Subject von zwei entgegengesetzten Attributen eines besitzen muss. 45 wird gesagt. und es muss vielmehr heissen ‫ = ה מ ע ד נ י‬arab. sind auch die Worte bei Ibn S. Im Deutschen lasst sich der Gegensatz nicht genau wiedergeben. dass die Verneinung eines Pradicats nicht soviel wie das posilive Gegentheil sei.. S. S. 409. Spengel. Ein arabisches Wort ferner. X V ) . 11 u. er sei [nicht nachlassig. 4 z . 26 z .‫ ןד‬ot'xaiov. Charakteristischer noch fiir den Uebersetzer. S. da es wohl moglich sei. p ‫ א מ ר ו‬. als die unverandert heriiber genommenen arabischen Bezeichnungen. vermuthet Nachum ‫ ה מ ע ר ב י‬als Uebersetzer. Doch sind wohl alle L A A falsch. L A A lassen sich zur Noth erklaren.c. Steinschneider. liegt nach unserer Meinung vor r JV ‫י‬ s. ‫ א ל ת ה י‬gelesen werden = LgxJi. 35 z . wo das arabische Wort zweifelhaft ist. wenn wir vom Steine sagen. Hebr. S. ‫ ג ו ה ר‬s. ‫ מ ע ד נ י‬. ‫ נועה‬s. die achte Form von = barbatus evasit. und ‫הכמה‬ S. ‫םר‬ s. . jy>! = pullulantern habens mystacem. 0 ‫ ] א מ ר ץ‬. sed barba carens. ‫ ןו‬axiprp'.p6v. 52. S. Es ist jedoch nach unserer Ansicht an erster Stelle zu lesen ‫ מ ל ת ח י‬und an zweiter ‫ א מ ר ד‬. 1 4 . wo M 11 ‫ ב מ ל ח המדיני‬e s t . h. 6 z ‫כנג‬ 14. das zweite 0 = ‫ד‬ d. selbst ‫ ה מ ד י נ י‬im Gegensatze zum folgenden ‫ ה מ ל ח ת ע ש ה מ ן ה מ י ם‬. 25. 30. einen Raum einnehmend = ^ * Z * und ‫ ד י ו ת‬. zu verstehen. Uebers. 15. 23.

p. fiihren. S. • ) Mikr. Ethik und Eschatologie Ibn S.tptXoaocp'lc?^ iy. als Anhanger der Lauteren bezeichnet. indem er Ibn S. 6 Xa^cav air/jv 0(10!0)0)9-5 ‫ב‬1‫ע‬ y. Vgl. Was den griechischen Ursprung. alle weitlaufigen undschwierigen Untersuchungen vermeiden und Defleissigt sich einer popularen Darstellungsweise.a~a x dvfrpoVici. 376. . S.'s. vgl. opiojioQ xyjc . Die Handschriften. an wclchen das Buch gerichtet sei. 3 : ‫ש ת כ ל י ת ה פ י ל ו ם ו פ י א‬ ‫שה ה ב א ט מ נ ה‬1‫ א ב ל פ ר י ה פ י ל ו ם ו פ י א והמי‬+ . Fiir ein naheres Eingehen auf den In halt ist hier nicht der Ort. Noch eine dritte Definition der Philosophic findet sich beilaufig im Mikr.. 65 Z 10. will den Leser auf dem kiirzestenWege zumZiele. 39. •mit Mikr. Sa: oXkoc. Den neuplatonischen Standpunkt Ibn S. ‫׳‬w Tcoppco a o i r f i T3X‫׳‬0JC Xo^. a. 3. . S. der Philosophic] ‫ו א ו ת ו ת פ ע ו ל ו ת י ה‬ ‫ נ פ ש ו כ פ י ה ר א ו י‬. ‫ כ י ב ב י י צ ח ק‬. betrifft. ‫[ ש י ד ע ה א ד ם‬scii. 56 Capitel 4. Das Buch zerfallt in_vier Abschnitte. Die Uebersetzung.V) i‫״־‬:!. 47.[3av1'. Mose sei der Name des Schiilers. das.-.ebenso Batlajusi.u. X V . zion das. hingewiesen wird. S. Im Einzelnen dies darzulegen.a‫^־־‬a0jv. Die Uebersetzung des Mikrokosmos. Zion a. Der dritte und vierte Abschnitt enthalt die Theologie. 375 •u. ‫שידע‬ s. . S. 2 Z. ein Abriss der Psychologie.XIII 55 als Selbsterkenntniss definirten ). was ferner dort gcsagt wird zur Frage. Kaufmann. an erstcrcr.(). weist gewisse Eigen57 55 ) Mikr. wahrend der zweite. Pinsker. von denen der erste die Grundbegriffe der aristotelischen Physik enthalt. • ‫ה ב ו ר א ית׳ ש ה ו א ה א ל ו ה ה א מ ת‬ ‫כהו‬ ‫כפי‬ ‫בפעולותיו‬ ‫להדמות‬ ‫עליה הוא‬ ‫ויורה‬ entspricht ganz Aifarabi.28. vgl Scholien der Berl. Durch die Selbsterkenntniss gelangt der Mensch auch zur Gotteserkenntniss. Ibn S. Akad. zu Arist. 53: Als Selbsterkenntniss definirt die Phiiosophie auch Ibn Ezra. wiirde uns zu weit fiihren. 6 8 Z . Kaufmann. Stelle in einer eigenthiimlichen Auffassung.. . hinaus es keine hohere Stufe zu erklimmen giebt und durch die wir der wahren Giuckseligkeit theilhaftig werden ). Eine andcre Definition der Phiiosophie S . 13.'s hat Maimuni bereits richtig charakterisirt. Attributenlehre. 43. dass der Uebersetzer Mose hiess. vgl v. worauf auf Theaetet. 352 u.. wo die Phiiosophie ‫ ח כ מ ת ה ח כ מ ו ת‬genannt wird.• iiber die.. .‫׳‬juvo<. ed. 46 57 . . Hingegen glaubt Reifmann. 35. S. wie denn eine Verahnlichung mit Gott moglich sei. S. 519. S. deren Urheber bisher nicht mit Sicherheit ermittelt werden konnte ). 255 A. und identificirt diescn mit Mose Ibn Tibbon.. 176.. Magazin V. Dies entspricht der Aristotelischen Definition der Phiiosophie als £7cia‫־‬c7. vielfach neuplatonische Anschauungen wiedergiebt.). 121 und die Lauteren an vcrschiedenen Stellen S. die Lauteren. * • ‫׳ י" י‬ ) Aus der letzten Zeile des Schlussgedichtes in der Hamburger Handschrift schliesst Jellinek.• S.

Ebenso haufig kchrt der Gedanke bei den Lauteren wieder. Ebenso ‫ מ ו ס ר י ה פ י ל ו ס ו פ י ם‬. 24: ‫ו ה מ ז ל ו ת השנים‬ ‫ ע ש ר ב מ ע ל ת שנים ע ש ר ח ו ל י ו ת‬. a 54 ) Mikr. Chr. dass ein Misstrauen gegen die Phiiosophie in gewissen Kreisen schon damals bestand. Jahresbericht des judisch-thcol. vgl. welche das Forschen als etwas Unniitzes. . MO. 129 A. ‫י־‬°) S. a. S. 254.XII Viele gewisse aggadische Aussprtiche wortlich auffassten und dadurch zu allerlei Irrthilmern gelangten ). die Pflicht des Nachdenkens und Forschens. a. 1 u. 457. beitragen. S. wie er zur Zeit Maimuni's sich kund thut. Seminars zu Breslau 19C0. 48 Z. Im Ausspinnen des Verglciches zwischen dem Menschen und dem Universum ist eine Uebereinstimmung nicht vorhanden. 13. betont Ibn S. S: ‫ו ע ״ כ נ ק ר א‬ ‫ע ו ל ם ק ט ן ו ד ו מ ה ל א ד ם ש ב ו נ ה ב י ת ל ב נ ו ושם ב ת ו כ ו מ כ ל מ ה ש ב ע ו ל ם ו א מ ר ל ו אין ל ך‬ ‫ צ ו ר ך ל צ א ת מ ן ה ב י ת ה ז ה‬.. 53. aber die Einleitung J. vgl. wird die Seele daran ermahnt. Jahresbericht a. S. Die Selbsterkenntniss schliesst die Erkenntniss des Alls in sich ein ). Denen gegenuber. a. will Ibn S. 48 49 50 ‫ג‬ 1 52 Wodurch aber gelangt der Mensch zur Erkenntniss? Durch Selbstbetrachtung.woher auch der Name des Buches — er spiegelt in sich die irdische und intelligible Welt ab ). weshalb auch die Philosophen die Phiiosophie 53 54 4H ) S.'s noch nichts zu verspiireri war. S. Auch den grossen Werth der Selbsterkenntniss betoncn die Lauteren in einer Unzahl von Stellen. Auch Hermes. S. vgl. Ucber das Alter der Anschauung von Mikr. schliessen. Hier jedoch crfolgt die Mahnung mehr im Hinblick darauf. ) Aus dem Stillschweigen des Verfassers will Beer. B. 21: ‫ועזוב ר א י ת ה ק ר א י ם ב מ צ ו ת ד ו ד ל ב נ ו ו ע ת ה ש ל מ ה בני‬ ‫ דע את אלהי אביך ועבדהו‬. S. 43. 11 u. D. m 51 2 ­‫ ) י‬Vgi. S. Moses Ibn Ezra Zion II. Besonderes Gewicht wird gelegt auf 1. in den Tagen Ibn S. " ) S. Der Mensch ist ein• Mikrokosmos ‫ ־‬.. namentlich der antropomorphistischen Vorstellungen iiber Gott. wofiir er zahlreiche Schriftstellen beibringt ). wenn nicht gar als etwas Schadliches betrachten ). An das Beispiel vom Konigc.. 47. 2. dass sie die Erkcnntnisse in sich triigt. 296 und sonst. Die Lauteren S. 120. S. 0. 163. z. Gegen dieses Misstrauen muss bercits Saadia Em. Cusari v. dass sie nicht aus sich selbst herauszutreten brauche. 10 die Philosophic in Schutz nehmen. 101 A. 96. 28. Zur Beseitigung dieser verkehrten Ansichten. meine Psychologie bei den jiidischen Religionsphilosophcn des Mittelalters. S.'s zu seinem Buche ‫ א מ י נ ה ר מ ה‬belehrt uns. 22. ) S. S. erinnert iheilweise Mikr. 09. 70. Morch III. 0. ebens-0 die Lauteren S. 2 Z 12 und sonst an "sehr vielen Stellen des Buches. Monatsschrift b4. dass von einem Gegensatz zwischen Religion und Phiiosophie. 9 )> welcher Schriftvers nach dem Zeugniss Jehuda Halewi's die classische Beweisstelle der Karaer war ). nur hie und da in wenigen Einzelheiten. 186.

363 hingewiesen wird.. 43.49. S.op. haben vom Judenthum bloss den Namen und vom Menschen bloss das Aeussere ). Wir horen von solchen. hat mit Cusari II. die ihn als Licht verehren und von solchen. .. Eine Vergleichung zwischen dem dritten Abschnitt des Mikrokosmos mit einzelnen Stellen in den Herzenspflichten offenbart eine gewisse Aehnlichkeit nicht bloss im Gedanken. 21.‫ ש ע י הבחינה‬C. " ) S.TV. ) Vgl. 7 und Lautere Briider. dass 43 44 45 46 47 Gerechtigkeit nennt. den Cusari Jehuda Halewi's gekannt und benutzt habe ). 48 11. S. 46 u. S. y . ‫ ף‬Mikr. 1. 02 ‫־ן‬£ &‫־‬u>v ‫־‬fivo. Die Tendenz des Mikrokosmos. Es mag dies die aussere Veranlassung gewesen sein oder gehort bloss zur Einkleidung. 30. iiber Lohn und Strafe ). 41 42 Capitel 3. haben Viele falsche Vorstellungen iiber das Jenseits.A..c. verfasste seine Schrift auf Wunsch eines Schiilers. 22. einem grosseren Leserkreise zu niitzen. befleissigt haben. Q } X0>~•?‫־‬cp‫׳‬. 66) und Mikr. ferner . weil sie in ihren Gedanken sich gar nicht mit Gott beschaftigen und ganz in ihren weltlichen Interessen aufgehen ).oooo'/joc/. S. der ihn um Aufschluss bat iiber einzelne Ausspriiche der Philosophen betreffend das hochste Gut und die sittliche Vollkommenheit. sondern auch in der Ausdrucksweise ). ob •9-SJJLIC d'fv/. 43. Viele.vzhdv. 2 (ed. 25.w. seine Zeit als leerer an Geist als alle vorangegangenen Zeitalter ). das. Jellinek 97) und Mikr. Neben diesem herben Urtheil im Allgemeinen werden an anderen Stellen einzelne schadliche Ansichten und Meinungen besonders namhaft gemacht und getadelt.6v~‫׳‬. ‫ ) י־‬Ibid. vgl. Ibn S. Z. sicherlich hatte Ibn S. 08 Z. 1 J1 42 4 4 r 46 . S. dass Ibn S. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir. die Absicht. S 22. 2 nichts zu schaffen. 2. 44. 4 u. die selbst dieser Classe nachstehen. woraut zuerst Jellinek (S. S.Weit mehr begrtindet erscbeint die Annahme einer Bekanntschaft mit Bachja. ) Mikr. \>:q ‫׳‬p!i. Hingegen ist gar kein Anhaltspunkt vorhanden fiir die Behauptung. 9 (ed Jellinek.. nach denen jeder Vernunftbegabte streben und die auf Erden so schvver erreichbar sein sollen ). Wie iiber Gott. ) S. Gleich nach den erwahnten Eingangsworten bezeichnet Ibn S. 74. heisst es anderswo. ohne Phiiosophie unci Vernunft. 43 Z. worauf es dann im weiteren Verlaufe des Gesprachs heisst: E'. ‫ ־‬°) S. worauf ZDMG. a i ~avzs‫־‬lMC zaftapui d. besonders ‫ ש ע י הייחוד‬C. die •sich Gott als Korper vorstellen. VII) hingewiesen hat.aB‫׳‬3T.

Phadon 82. S. Leben und Tod gebe. 20: ‫ ) ו ה ח כ מ ה ו ה מ ע ש ה ה ם ה מ ש ב ר י ם מ ע ל י ו ע ו ל מ א ס ר ה ט ב ע‬.24. S. vgl. der Gedanke von der Nothwendigkeit der Selbsterkenntniss. 0. Auch Hermes a. 156 und Guttmann a. S. Chija entlehnt ist. b. S.. vgl. Femer Mikr. die sich der gemeinen biirgerlichen Tugend. a. wenn wir an eine auffallende Anschauung bei Abraham b. Wir kommen dieser Quelle vielleicht naher. 73 A. 10. Der Gedanke. vgl. das Gegentheil Tod. lasst sich zwar bei Plolin nicht nachweisen und ist scheinbar im Wesen des Neuplatonismus nicht begrundet. S.‫ ) ח כ ם וחסיד‬.'s ist der Ursprung bei Plato zu suchen. die Gesundheit der Seele sei die Weisheit. Die weite Verbreitung des erwahnten Ausspruches spricht dafiir. ) Mikr. die gleiche Richtung verfolgt. ebenso Em. 201 wo die glei und offenbar Abraham b.‫ ה ב ס ורשע‬. 1 und ‫ כ ו כ ב י י צ ח ק‬. wie es denen ergeht. 5. 5. von der Wiedererinnerung. s. siucki. 19 u. lm Namen der Weisen fiihrt er den Gedanken aus. die Krankheit Unwissenheit. ed. wo nach der vorhergegangenen langeren Erorterung die Frage aufgeworfen wird. 122 ‫ ש ב י ל י א מ ו נ ה‬a und Es.. 64 ‫[ מ י שיש ל ו ד ע ת י ש כ י ל ט ו ב ת שני ה ע ו ל מ י ם‬Deut. Bd. die man Besonnenheit und . b. lasst sich als vvahrscheinlich hinstellen. 66 z . Chajim. 39 40 33 ) Vgl. Attributenlehre. mit dem Ibn S. die. 132. Die Phiiosophie des Salomon Ibn Gabirol.. dass es auch fiir die Seele Gesundheit und Krankheit. dass die Erkenntniss und die That den Menschen von der Fessel der Natur befreien (Mikr.Lebensquelle" Gabirol's. 25 S.'s. dass er Einer Quelle entstammt. Leben sei die Frommigkeit und sittliches Handeln. Fiir die Anschauung A.. Guttmann. IX. die Anschauung vom Mikrokosmos. S. Kaufmann. Ausser der Uebereinstimmung in gevvissen Grundfragen sprechen fiir eine Bekanntschaft Ibn S/s mit Saadia's Emunot einzelne exegetische Aeusserungen ). ) Dahin gehort die Lehre von der doppelten Materie. Auch die Kenntniss der . O. Die Ause'inandersetzung bei Abr. 43.96: ‫כ ן א ו מ ר ה ח כ ם מ י ה י ו ד ע וכוי ה ו א א מ ת ל ש ת י ה נ פ ש ו ת‬ ‫ ש ה ן כ ן ב ל י ס פ ק ר ו צ ה ב ו כ י מי ש י ע מ ו ד ע ל זה כ ב ר הגיע ו י נ צ ל‬. der sich ganz in der namlichen Form bei Gabirol. warum erst die Vereinigung von Erkenntniss und That den Menschen von den Fesseln der Natur befreie und ihm die Riickkehr in die intelligible Welt bahne.3s Verfasser haufig zum Kalam hinneigt. 39 legt auf die That viel Gewicht. wie weitiaufig auseinandergesetzt wird. erinnern. Chbildet gleichsam den Commentar fiir den Ausspruch Ibn S. findet. kehrt aber so haufig wieder. 2. a. 25] ‫הנה. S. 42 A . 35 z . 6. s. nachweisen lasst ). Ch. Chija ‫הגיון ה נ פ ש‬. Kaufmann. 30: ‫ו ע ו ד כ ת י ב מי יודע ד ו ה בני א ד ם וכר ו מ ל ת מ י יודע ב כ א ן אינו‬ ‫ל ס פ ק אלא• ל א מ ת העניין כ ל ו מ ר מ י היודע זה והגיע ש ב ל ו ל מ ע ל ה ה ז א ת כ ב ד נ מ ל ט ו נ צ ל‬ und Saadia Em. Lebensquelle I. da die beigebrachten Parallelen zum grossen Theile Gedanken betreffen. Dem entsprechend unterscheiden sich auch die Menschen nach ihrem Tode und zerfallen in vier Klassen a9 40 (‫ אויל ורשע‬. die dem Platonismus von Haus eigen und daher bei alien Anhangern desselben von vornberein zu erwarten sind ). wenn auch entscheidende Beweise hierfilr nicht vorhanden sind. ב ז ה ה פ ס ו ק‬. hinsichtlich der Riickkehr in die intelligible Welt sich ungleich verhalten. vgl. 340 A . dass man selbtverstandlich an eine Entlehnung gerade aus Gabirol nicht zu denken gendthigt ist.‫ א ו י ל וחסיד‬. Studien. S.

2 ist offenbar Uebersetzung von ‫^•*•—י‬-O. 523. beruht auf einem Irrlhum. wahrend Ibn S. 140 und sonst. ‫ )יי ׳‬Mikr. beachtenswerth ist.'s nimmt sich daher aus wie eine eigenthiimliche Interpretation der Theologie. S. gehort ferner die sogenannte Theologie des Aristoteles. 178. Der Vergleich zu'ischen Mikr. wobei der Unterschied zvvischen der Theologie und Ibn S. S. Die Theologie des B. Dies namlich bedeuten die Worte: ‫ ה מ ח ש ב ה מ ח ו ד ש ת ב ע צ ם‬. auch Kaufmann. P. wo der 36 37 Lauteren £*iaJl S. Die Darstellung Ibn S. Die Spuren des Albatlajusi. Wenn es in der Theologie heisst. sagen will. Zu den neuplatonischeir Schriften. 39. Keine sicheren Anhaltspunkte haben wir fiir die Beniitzung des Buches de causis. abgesehen von der vvahrscheinlich aus der Theologie stammenden Bemerkung. dass das Nachdenken erst auf den untcren Stufen des Seins sich findet. wo ein Satz aus diesem Buche citirt wird. Theologie. zahlreiche Beweise aus dem zweiten Abschnitt des Mikrokosmos. trotzdem ‫ ב ע צ ם‬etwas aui'fallt. dass das Nachdenken eine Veranderung im denkenden Subject voraussetze. Was die Beniitzung einheimischer Quellen betrifft. S. Attributenlehre. welcher eine Beniitzung Batlajusi's vermuthungsweise ausspricht ). lasst sich voraussetzen und ergiebt sich iiberdies aus Mikrokosmos S. 58 Z. will nichts bedeuten. 3 und Ball. dass Gott nicht durch (Jeberlegung und Nachdenken schafft ). 76). Dass die Welt ein Gcfangniss der Schuldloseu und ein Paradies der Schlechten sei (Mikr. das bei den Lauteren haufig ist. 56 u. S. ) Vgl.. dass das Nachdenken selbst erschaffen ist. als ein Ausspruch Muhammeds mitgetheilt. Kaufmann. da ein• Uebergang von 'einem Gegenstand auf den anderen stattfinde. 138 u. Kaufmann.'s enthalt. J. 319 A.. 34 A. so nennt der Verfasser auffallender Weise keinen seiner Vorganger. 750. Vgl. welcher die Psychologie Ibn S. 21 Z. 35 Z. 2 ibid. sondern ‫ ה נ ב ר א י ם‬heissen soli. Dafiir sprechen. Dass er das Buch ‫ יצירה‬gekannt. da die• Vergleiche der Gottheit mit der Eins sehr haufig sind. Abschnitt des Mikrokosmos. da es nicht ‫הנביאים‬. S. s. 8. S. . 3.. 18 A. Ganz anders zeigt sich der Einiluss auf die Ausdrucksweise bei Bachja. und vollends fehlt jeder Grund fiir die Annahme Kaufmann's.1 37 .IX woran man einen ungefahren Massstab hat. II. Doch ist ein Einfluss desselben auf den Verfasser nicht wahrzunehmen. Anders verhalt es sich mit Saadia. ‫ל ב ו ב י ם‬ S. S. mit dem sich jedoch manche Uebereinstimmung namentlich im IV. wenn man nicht den Text ganz umgestalten wilt. 168. 519. 1. wird von den Lauteren. 41.. vgl. ‫ ה נ ו ל ד י ם‬fiir die zusammengesetzten Dinge — 0 w \ j j ^ bei den Lauteren S. inwieweit auch sachlich die Abhangigkeit • des Einen grosser ist als die des Anderen. so heisst das. dessen Richtung er zwar im Allgemeinen ferne steht. die der Verfasser gekannt zu haben scheint. Auch der Beweis A. vgl. S. 523. wozu aber keine Veranlassung vorliegt. 125 und sonst. 56: ‫וכן ג״ב א ן ל ו מ ר ש ב ר א ב מ ח ש ב ה ובעיון ובו־ ש מ ח ש ב ה ועיון‬ ‫אינם כ ״ א ל ה ו צ י א ה ד ב ר שאינו מ ו ב ן וידוע ועם כ ל זה ה מ ח ש ב ה מ ח ו ד ש ת ב ע צ ם ש ה מ ח ש ב‬ ‫ מ ח ש ב ב ד ב ר ו י ו ל ת ׳‬.

S. wahrend die Lauteren. schliessen. 530. dieselbe verrath sich vielmehr in einzelnen speziellen Ztigen. worin man ihren Namen erblicken . 83 ) Vgi. Auch sollen hier die vielen Abvveichungen hervorgehoben vverden. als ob die Lauteren Brtider einen iiberwiegenden Einfluss auf den Verfasser ausgeiibt hatten.VIII Vermuthung nahe. C. bei den Lauteren sehr haufig i d a i J i j ^ i .wollte. dem Zusammenhange nach das nicht bedeuten kann ). wobei der Umstand zu beriicksichtigen ist. S. dass eine ganz beslimmte Richtung gemeint sei. 538. dass auch das Intelligible aus Materie und Form zusammengesetzt sei. allein man empfiingl nicht den Eindruck. und Bachja zeigt. S. Doch lasst sich gerade bei dem Umstande. Gleichwohl hat es trotz vielfacher Uebereinstimmung nicht den Anschein. Auch in einzelnen minder wichtigen Lehren zeigt sich diese.f. fiir welche der Verfasser ausdrucklich auf Empedokles als Quelle hinweist. ) Mikrokosmos. l Z. dass Ihn S. ‫ מ א ס ר ה ט ם ט‬. das Gegentheil c Lauteren. 32 33 34 30 32 ) Reifmann. dass nirgends eine directe Anspielung auf den Namen der Lauteren sich findet. von einigen wenigen Ausdriicken abgesehen ). der sich hinsichtlich der Beeinflussung von Seiten der Lauteren zwischen dem Verfasser. s. an die Seele ed. Ferner findet sich auch die wichtige Lehre vom Willen. ausdrucklich das Gegentheil behaupten. Bardenhewer. lasst sich dies bei Ibn S. 21. die alien Neuplatonikern eigen sind. beitritt. 22. ) Wir crwahnen ‫ ת ר ד מ ת ה ע צ ל ו ת‬. welchen Punkt wir jedoch hier nicht erschopfend behandeln konnen ). Wahrend bei Letzterem dieser Einfluss schon im ganzen Ton der Darstellung und in einzelnen Ausclrucksweisen zum Vorschein kommt. wahrend die Lauteren offenbar das Gegentheil lehren ). kennt diese Ansicht. weil es dann eine ganz sonderbare'Gegenuberslellung wiire : Die Lauteren und die Weisen. dass gar keine astrologischen Elemente sich im Mikrokosmos finden. wahrend die Schriften der Lauteren davon voll sind. S . Verschiedenheit. welcher Ansicht auch Ibn S. S. Wir wollen daher nur noch im Allgemeinen auf den Unterschied hinweisen. Mikr. Magazin V. Z. In erster Reihe ist nicht zu fibersehen. bei den 34 35 . S. 39. 35 findet in den Woiien: ‫וראיתי ש ה ד ר ך ל ז א ת‬ ‫ ה י ד י ע ה וכר ל ע מ ו ד ע ל ס פ ר י ה פ י ל ו ס ו פ י ם ה ט ה ו ר י ם ו ה ח כ מ י ם ה א ל ה י י ם‬einen Hinweis auf die Lauteren. wird gclehrt !‫תנועת ה ח ז ה הפציר‬. 539 und sonst. da ‫ה פ י ל ו ס ו פ י ם ה ט ה ו ר י ם‬ S. 20.. 29. bei den Lauteren nicht. die trotz mannigfacher Uebereinstimmung sich vorfinden. Mikrokosmos. S. Hierher gehort auch die von Plotin stammende Lehre. 28. 1. dass die Richtung eine gleiche ist. eine solche Abhangigkeii weniger aus der Uebereinstimmung in gewissen allgemeinen Satzen. 7: ‫מ צ י א ו ת ה ח ו מ ר ו ה צ ו ר ה ב ד כ ר י ם הרוחאניים והגשמיים‬ Auch Hermes Trismegistos. nicht behaupten. 211. aus den Schriften derselben un mittelbar geschopft habe.

findet sich gleichfalls anonym Bachja S. 43. dass Gott allein nothwendig existirend. Unter den ersteren sind nun vor Allem zu nennen die Schriften der Lauteren Brtider. lasst sich auf Alfarabi zuriickfuhren ). Von manchen Aeusserungen lasst sich die Herkunft auch nicht annahernd ermitteln ). Attributenlehre. 28 29 30 C. II. 20: ‫והזהרו מן ה ת א ו ו ת כי ה ל ב ב ו ת‬ ‫ ה ת ל ו י ו ת ב ת א ו ת ה ע ו ל ם ד י ע ו ת ם ר ח ו ק ו ת מ ה א ל ר ס ונשא‬. 103: ‫שראו מ ד ו ת‬ ‫ר ב ו ת מבני א ד ם ו מ צ א ו ם ד ו מ ו ת ל מ ד ו ת ה ב ה מ ו ת כ מ ו שרואים א ו ת ו ענו כ מ ד ת ה צ א ן ורע‬ ‫ ב מ ד ת החיות ורעבתן כ כ ל ב וקל כעוף והדומה לזה‬. wenn auch die Benutzung derselben nicht ausdrucklich von ihm bezeugt wird.‫ מ ו ס ר י הפילושופים‬. 1 Z. 17: ‫ו א ל ו ה י ת ה‬ ‫ ל ח כ מ ת ה ב ו ר א ת כ ל י ת ב ה ע ת י נ ו ה י ה אז ק צ ו ר ב ח כ מ ת ו‬findet sich ebenso anonym ‫ מ ו ס ר י ה פ י ל ׳‬. S. wird anderwarts Sokrates in den Mund gelegt ). S.. 57 Z. 333 A. ‫ ה ת ו מ ה‬jedoch diirfte ‫ צ ד ק‬und ‫ מ ד ע — ח כ מ ה‬entsprechen. Kaufmann. S. 11) von Pythagoras: £ju‫׳‬-JiJl ^ j ^ o J 0 U A J ) ^JZ LciSLi s^)yA S. nicht ohne Einfluss waren.Loewenthais. 57. m 31 . Die letzten Worte sind eine fehlerhafte Uebersetzung des urspriinglich arabischen Textes. 20 Z. Bemerkenswerth ist auch Emunot V I . Hierbei werden wir der besseren Uebersicht halber die externen Quellen von den Schriften judischer Religionsphilosophen unterscheiden. ihrem Geiste nach fern von Gott. 278 23 !j^-ota y^JUJf ^3y^ ^CKJJ) bya-CcJ ^ U i ) \ J ^ y ^ ‫ ׳‬2 ) Vgl.28 d: ‫ואמנם ס׳ ה ע ו ל ם ה ק ט ן ש ח ב ר ר׳ י ו ס ף ה צ ד י ק ל א ראיתיו‬ ‫א ב ל אני י ד ע ת י א ת האיש ו א ת שיחו ו ה כ ר ת י ע ר ך מ ע ל ת ו ו מ ע ל ת ס פ ר ו בי ב ל י ס פ ק הנד״ינ‬ ‫בו מ נ ה ג ב ע ל י ה ת א ר י ם‬. S. ) Vgi. 28) vgi. so dass wir die Cardinaltugenden in der namlichen Weise wie bei Ibn S. Eine Priifung der im Mikrokosmos niedergelegten Ansichten bestatigt das Urtheil Maimuni's. ed. vgl. alles Andere bloss moglich existirend sei. ) Der Ausspruch des Philosophen Mikrokosmos S. (H. ed. Kobez 11. Hier heisst ‫־‬es: ‫ו ב ל י ס פ ק מנהנו מ נ ה ג א מ א ן א ל צ פ א‬ vgl. welche ihren Begierden nachgehen. von denen wir mit gutem Grunde annehmen diirfen. J. Ausser den erwahnten vom Verfasser selbst namhaft ge‫־‬ machten Philosophen und Schriften miissen wir diejenigen Quellen zu eruiren suchen.VII dass diejenigen. 42 Z. XIII. 204 bis auf Ibn Sina hinabzugehen. Die Aeusserung der Philosophen S• 21 Z. dass die Ursache der Ursachen nur der Prophet oder der Philosoph verehren konne. Low. der Seminarbibliothek 92. dass sie auf I. 11: ‫א ל ו ש ל מ ה ח כ מ ת ה ב ו ר א ב ת כ ל י ת ה ד ע ו ת ה י ה זה ק צ ו ר‬ ‫ ב ח כ מ ת ו‬. ZDMG. seien (S. 111 ergiebt. Die Bemerkung der Philosophen S. Fast dasselbe berichtet Sahr. 18 A. der Ausspruch (S. man braucht nicht mit Kaufmann. Alfarabi's philosophische Abhandlungen. welcher in dem bereits erwahnten Briefe an Tibbon den Verfasser als Anhanger der Lauteren Brtider bezeichnet ). 491. 3 iiber die verschiedenen Charaktere erinnert an die Lauteren Brtider 471. Diet. ed. 14. 1. S. vor uns haben. Die Theologie des B. s. 31). wie sich aus der anderen Uebersetzung Cod. Dieses Urtheil legt die 31 zu sein. 22).

Die Unterscheidung der Philosophen zwischen ersten und zweiten Substanzen (S. auT'^v avBs/. die dem Aristoteles unterschobene Schrift de causis.auf Plato zuriickgeht ). Es scheint ‫ ה ל י ל‬corrumpirt .Philosophen" nicht immer dieselben zu verstehen.1 27 3 6 ' Kvopswc. ^~*v Ov^-ljkJk 25 ) Republik IV. dass Jemand einerseits von der Begierde angetrieben. ed. S. Jellinek S. dies xibersieht und Rosin. sispov o. dass wir diese Wiedergabe der vier Cardinaltugenden auch anderwarts . 98 ‫ש ב י ל י א מ ו נ ה‬ d. Monatsschrift 1854.«‫׳‬. obgleich Beer. Dass iibrigens Ibn S.. ebenso von Mokammes. ‫ מ ד ע‬die platonischen Cardinaltugenden sind.ic1)a‫׳‬y. ‫־‬/‫ן‬0 x i c 6 os. in seiner Skizzirung der Ethik Ibn S. 37 Z.‫ק ח שרשי הענוד‬ ‫ ה ת ש ו ב ה ובו‬. evav-'ojc. Die Ethik des Maimonides.v. Die Worte ibn s. 2 25 26 27 23 ) Im Namen des Aristoteles wird der Ausspruch mitgetheilt von Bachja ed. gelangte. Es bedarf keines besonderen Beweises. Zuversicht.VI 23 Ziehen ) und dass die wahre Einheit und das wahre Gute identisch seien (S. so ist es gleichfalls von a v o p a ' a verschieden. cqovToc. ed. wo es in der Antwort des den Kranken heisst: ‫ עם ע ל י ה ת ו ח ל ת ו ה ת ק י ה ו ה ו ס ף ע ל י ה ם ה ל י ל ג׳‬. Was ‫ ת ו ח ל ת‬. 98 von Gott: vX-£>‫־‬l^». 38 und 67.Sterbet freiwillig und lebet Eurer Natur gemass" gleichfalls in einer Quelle Plato zugeschrieben ist ). andererseits wiederum zuriickgehalten wird. vgl. betrifft. S. dass ‫ צ ד ק ת ו ח ל ת ענוה‬. durch wie vielerlei Zwischenkanale getriibt. S. vgl. 72 A. Dass jedoch nicht immer Aristoteles gemeint sei. wenn auch eine gewisse Verwandtschaft sich annehmen lasst. dass der Ausspruch des Philosophen (S. Barden- hewer S. ‫ ח ת ו מ ה עם ורדי ה ח כ מ ה ו ת ן ה ב ל ב מ כ ת ש‬. Was ‫ ענוה‬betrifft. vgl. Dieter. und der Ausspruch (S. so beruht die Uebertragung vielleicht auf einer unrichtigen Auffassung des arabischen 5J‫״‬s. der Ausspruch. 52. 163.Ich begehre das Wasser und enthalte mich desselben" wahrscheinlich. Mikrokosmos S. Aristoteles 1116 a 2: ooazXsac. 26 ) Ibn Sina. 67 Z. Orientalische Phiiosophie.tj aJxoo too o t i t l i v t o . geht aus der als Beleg citirten Schriftstelle hervor. Auffallend sind • die Bezeichnungen ‫ ענוה‬und ‫ ת ו ח ל ת‬fiir aojcppoauv-/] und c‫׳‬. Ebenso sind unter . dass ihm der urspriingliche Sinn des Wortes ganz abhanden gekommen ist. 42 Z. die vier Cardinaltugenden der Philosophen sind platonisch ). ) Vgl. selbst ‫ ענוה‬sagen wollte und wir es nicht etwa mit einer fehlerhaften Wiedergabe seines Uebersetzers zu thun haben. i-ict ‫־‬0 Ttislv. hingegen im Musterstaat Alfarabi's. wird der Ausspruch als Ansicht vieler Alten mitgetheilt und erklart.. das sowohl Zufriedenheit wie Demuth bedeuten kann und in der ersteren Bedeutung sich einigermassen dem griechischen aw<ppoa6v7] nahert.xsi ‫׳‬0. Um so bemerkenswerther ist es. ed. tua^sp 97]p‫׳‬0v. Kaufmann: Die Theologie des Bachja Ibn P. die platonische Ansicht zu Ibn S.. S. ‫־‬/. 5): . linden. 439 wird die Existenz verschiedener Seelenvermogen daraus erwiesen. Hoffnung. und man kann daraus ersehen. Mehren III. 82.'s jedoch: ‫א פ ש ר ל ה ד ב ק ה צ ד ק והענוה‬ ‫ ל מ י ש ה ו א כ ס י ל ו ל א ל מ י ש א ו מ ר שאינו מ י ח ל‬erwecken den Verdacht. 72. als Beispiel ist das Trinken gewahlt: OoxoDv si' 1i0~c.vopc‫׳׳‬z. 32) ist aristotelisch. . geht daraus hervor. 15): . 2.v ‫־‬1 iv ab~?j s'. 9) *). ‫־‬2i ) Vgl.. 9 Z.:\bq %dv~a •(dp cpop3I‫׳־‬7.'s die Wurzeltugenden Ibn S.'s nicht hervorhebt.

Auf die Polemik Ibn S. der Verfasser des Buches Mansuri (S. TO . 37 Z. dass die Seele die Entelechie des Korpers (S. Aristoteles ist wahrscheinlich auch gemeint unter dem Philosophen. welcher ein Werk iiber den Dualismus verfasst haben soli. 26 Z. a. Zuweilen ist unter dem Philosophen schlechtweg Aristoteles zu verstehen. 0 . dessen Ansicht. dass das sogenannte gestaltende Seelenvermogen eine gottliche Kraft sei (S. 17 d) Galenus. B . 18) mitgetheilt wird ) und dessen Name auch (S.‫־‬/• ‫״‬acav z'. 31) in Verbindung mit der Ansicht des Bardesanes iiber den Dualismus genannt zu sein scheint ). 58 Z. 3.'s gegen diesen Vertreter des Kalam. wie hinsichtlich des ersten.der Philosophen" betrifft. Attributenlehre. dass Saadia Emunot (S. TVV 0 k l TO JJL330V.des Philosophen" oder . 231. Oxford ‫ ב ל י ט ם‬. S. die angefuhrte Stelle zutrifft. 239 A. 200. 11) behauptet. auch Akhbar al Mothana genannt. dass in Bezug auf Gott die negativen Attribute den positiven vorzu20 21 22 7| ‫׳‬0J alodrpzKc. das Ganze aber beruht nach Steinschneider bei Kaufmann a. Aristoteles de Coelo I c. ist hier nicht der Ort einzugehen. 81 A . ) Die L A A weichen von einander ab. so lasst sich ihr Ursprung nicht immer feststellen. Beer. 2) sei ). ) Vgl. identificirt diesen Namen mit Balothi. Kaufmann.336U. 21 fiihrt diese Ansicht des Galenus an.V Ansicht im Buche de coelo und de mundo angefiihrt. 22) ).-A. r/jv 0 1 22 ) De anima 412 a 4.vai ‫־‬7 v a 7 d . j Aristoteles. 36 ed. ) De coelo 268 a 2 2 : avcq ‫־‬/. dass den Spharen nicht die Eigenschaft der Leichtigkeit und Sehvvere zukomme ). der bloss die L. ‫ ב ל י ט ו ם‬vor sich hatte. r ^ oopav TV‫־‬V uiv d r . S. Monatsschrift 1854 S. h ‫־‬00 ‫־‬Lfjy. dass ein solcher Ausspruch des Aristoteles verbreitet gewesen zu sein scheint. 15 Z.. 18 19 e) und f) Der eben genannte Bardesanes und Abu Jakob. hinsichtlich des zweitcn Beispiels dasselbe zu bemerken. wahrend drei Handschriften Galenus haben. Beachtenswerth ist auch. welcher (S. ‫־‬woraus hervorgeht. 6 TWV X‫׳‬Z‫׳‬K S7. post.T { 17 18 19 20 21 ( ‫י‬ JJ. dass die Sinne nur das Einzelne erkennen ). Was die anonym citirten Satze im Namen . Und dennoch scheint der angebliche Ausspruch des Aristoteles mit der angefiihrten Stelle im Zusammenhang zu stehen. 44 u. und was ‫ מ ו ש כ ל‬betrifft. Ihm gehort die Ansicht (S. Slucki) in gleichem Sinne sich ausspricht. da die Hamburger Handschrift die Randbemerkung hat: ‫י ד ל ש ל א ד ם ט ר וכר ה ח ו ל ק ע ל ה מ ו ר ג ש ובו׳ ראוי לייסרו ב ש ו ט י ם וב׳יש ב מ ו ש כ ל‬. ) Auch Jehuda Halewi Cusari V. hat die Handschrift der Hamburger Stadtbibliothek ‫ ב ל י ט ו ס‬. An. 4 Z.C‫׳‬. vgl. 50 Z. 231 auf einer falschen Voraussetzung.. Hier hatte also Aristoteles Gelegenheit gehabt.3‫&־‬V r> a'a&Tpu und sonst. 2 3 9 A. wie auf sein Verhaltniss zum Kalam im Allgemeinen. 3). 47). dass die Bewegung eine dreifache (S.

‫.wird ). a. zu ziichtigen. dXX r v d7cop7j3e‫׳‬. S.1st Plato. von dem (S. 35 Z. ?! tp'. da‫"־‬die Finsterniss nichts anderes als der Schatten der Erde sei ). der einzig sei und dessen Leitung und Regierung Alles unterstehe. .ax07:eTv. dessen Antwort an Antisthenes iiber die Ideen (S. r TOUTO ozap S'. iiber diese Schrift Steinschneider. 7cc‫׳‬pa0)‫־‬ uivooc.ce1 1(‫־‬01. Epinomis. 17) dessen angeblicher Ausspruch:. noch S.. O'J { cppoyrt'Csiv o. ) Scholien der Berliner Akademie zu Aristoteles p. frsouc. und betreffend die Opfer Vgl. 10 Z. ed. 34) mitgetheilt. 8) berichtet wird. und dass schliesslich drittens das Wohlgefallen Gottes nicht durch Opfer. 48. um sie auf diese.dxspov ‫ן‬7 yj. Die Quelle dieses Ausspruches . dXXcr'iv 0\ ~. b) Plato. ‫־ ן‬76 o‫־‬6‫־‬spov ov‫־‬a. oiov-ai.i)7rtpv. ferner (S. fiir welches wir in den echten Schriften Plato's keinen Anhalt gefunden haben und das wahrscheinlich aus der unechten Schrift Plato's iiber die Gesetze stammt ). ohne dass Arist. Nur zwei Dinge nennt Sahr. de legibus X .al vjyjsnc.v&p. 20) als seine 12 13 14 15 16 Ixcmov irav. wenn sie dieselben wisse. exijieXsl.IV die sublunarische Welt ohne das von den Spharen zu uns gelangende Licht ganz flnster ware. 51 if. 7^0'jpvoc. wo zu einer solchen Aeusserung G : legenheit geboten ist.‫וכוי והשני‬ ‫בהקריבו‬ ‫לאדם‬ ‫יתרצה‬ ‫ממציא‬ ‫שלא‬. Auch ein angebliches Gebet Plato's wird (S.. Zur pseudepigraphisohen Litteratur. ‫ ןד‬a'.lv -[dp dicopoovc6<.jJLuD7]. sich thatsachlich in diesem Sinne ausse .. 65 Z. diejenigen. 12 die von der Theologie ) V g i . zlp~\doaxo ixtuv 06xz Xdjov dcp‫־‬/jxsv cvcaov. ‫י‬ 15 t ) Vgl.‫־‬00Qsivai 00310. dass erstens alles Seiende einen Urheber habe. 105 a ‫׳‬3: 03 oat c l icav z p o p h r ^ a 0002'1c‫׳‬za«v friaiv !•jc‫׳‬. 288 (H. 160 wiedergegeben werden durch ‫יכבי ב א ר ה ח כ ם ז ה ב א צ ר ו כ יאין ב א ו ת ו ע ו ל ם צ ל‬. sondern durch gute Handlungen erworben werde ). IT. Zum Ausdruck ‫ ב י ן ר ב ל מ ע ט‬vgl. oOoat.ev &v X I ~ ‫־‬tuv X6700 osojjiviov xal JJ. 198. S. 13 14) ‫ש‬ ‫ג׳ ד ב ר י ם נ א י ם ל ה מ ו ן ש י ד ע א ו ת ם ו י ז י ק ל ה ם א ם ל א י ד ע ו א ו ת ם ה א ח ר ב ה ם ש י‬ ‫יסתר ממנו ד ב ר בין ר ב ל מ ע ט והשלישי‬ ‫טובים‬ ‫מעשים‬ ‫בעשותו‬ ‫יתרצה‬ ‫ההוא ל א‬ ‫קרבנות א ב ל‬ ‫ ש ה ב ו ר א‬. a1uxpu>v sial ‫׳‬9so‫׳‬ 0‫יל‬/ rftxov r xtuv ‫גן‬6‫ץ‬5{<31 01‫׳‬z(pep6vT(0v. e:va1 •/. ~d‫־‬£pov ‫־‬.i)v 1 t . und schadlich. ‫־‬1jt«v . die bildlichen Kreise. Ferner wird (S. 885: {koo<. ‫ ־‬s y.asp‫׳‬:<. 900: wc.־‬ov‫־‬30c. vgl. 66 a 46. S. Lautere Br. welche die sinnlichen Wahrnehmungen bezweifeln. 16 ) W i r haben einen solchen Ausspruch in der Topik nicHt gefunden. dass zweitens dem Schopfer weder Grosses noch Kleines verborgen sei.aid vdaoo.afr^asu:!. ‫לדברים‬ Denseiben Ausspruch •im Namen Plato's fuhrt Batlajusi an. 0. . ot 01 r. 125). wohl aber konnen wir auf eine Stelle verweisen.TCOV ‫־‬00/_ f r f o ' u i v Q : . sie sich in Unkenntniss iiber dieselben befinde. 981. er habe im Buehe der Logik empfohlen. wenn. c) Aristoteles.1. 01 j1. xoXdasw.7| xoXocaao)!. Kaufmann a.pc‫׳‬.1 TWV ‫• ׳‬ipuuv 'ao'/MV. 30) erwahnt. S. Weise von ihrem Zweifel zu heilen ).Drei Dinge seien fiir die Menge niitzlich. 5 Z. Kaufmann S. Topik I. 52 Z. vgl. z<j«co‫־‬a ‫־‬00s i'p‫׳!־‬ov c‫׳‬.

O.nvo‫׳‬T<. . 0TU. der Sprache bediirfe.u. 354: J. . '10 denjenigen empfiehlt. Die Quelle fiir beide ist Plotin IV. denselben ebenso gut von dort entlehnt haben kann.jivov. w i e aus Sahrastani s. dass j0 11 10 ) Vgl. Diet.25). wahrend die Spharenseelen thatsachlich der Sprache nicht bediirfen.a\ ‫־‬7HV 7rav x. A . 41 Z. Es ist dies nicht unwichtig hervorzuheben.49: ‫( זה‬namlich in der intelligiblen Welt) ‫ואין שם‬ ‫ה ד ב ו ר כי ה נ פ ש כ ע היא נ י א ת ע ל ה ג ו נ ה ת ד ב ר ל נ פ ש ה א ח ר ת ד ב ו ר רוחני ל א‬ ‫ י צ ט ר ך ל כ ל י ו ל א ל צ י ר ו ף ו ל א י צ ט ר ך ל א ו ת י ו ת ה מ ב י א י ם לעניינים ו ל א א ל ה נ ע י מ י ת ובו׳‬.K‫׳‬.ai l-g^Ltf u\>!3 . a) Empedokles. •") Vgl.8: Tip ovok 07] cp<. S. . indem er die vegetative Seele als Schale der animalischen bezeichnet...ai o‫־‬Iokv ok zpu‫־״‬6v o:‫׳‬ok z£z'. iv oupavw• . um sich verstandlich zu machen.at . 54 Z.a3. dass die Seele nur in der niederen Welt.ihm entlehnt sein mag ). n 93) hervorgeht. Die Worte ji?(j‫״‬5\Jb [namlich die Seelen] o i y i i sind eine Uebersetzung von Plotin V. 3. so ist dem Menschen die Mittheilung nur durch die Sprache moglich. Dahin gehort die Bemerkung (S. Kaufmann a. . Ebenso behauptet er im Allgemeinen. •/(jqoWai VOIJL‫׳‬3‫־‬S:OV sv uiv vorjT/p 0032c. 4 Z. wie gelaufig die Anschauung von der Schale spater in der Kabbala wird.. 6J3T£ xavzuyyj •K'hxa y. indem wir die von ihm mit Namen angefiihrten Philosophen und Schriften der Reihe nach vorfiihren. zy. Derselbe Gedanke findet sich auch bei den Lauteren. oo'jp. .Ill Capitel 2.a‫־‬a 0' syotisa. von Aristoteles stammt. uk'La ‫־‬ptv e i i z i h a k \ w tocov ixsivo epfiu. 262 (H. welche an eine gleich lautende Aeusserung des Empedokles erinnert und von . und ebenso die Aeusserung (S.S. dessen Schriften der Verfasser S. . obgleich der Gedanke selbst. dass das Niedere die Schale fiir das Hohere sei. Quellen des Josef Ibn Saddik. ?<׳‬. die von Kaufmann in seiner Schrift: Studien iiber Salomon Ibn Gabirol abgedruckten Fragmente von Pseudo-Empedokles S. Wir erwahnen zunachst -die vom Verfasser selbst bezeugten Quellen. 12). a. so dass Ibn S. denn er gebraucht dasselbe auch bei der Unterscheidung der Seele. 12). wo sie fremd sei.o: S3». dass die Sinne nur die Schale der Dinge erfassen. wenn man bedenkt. scheint das Bild von der Schale Empedokles besonders gelaufig ge‫־‬ wesen zu sein.-1 ok x‫׳‬z9«pov ‫׳‬770v atuaa xal olov o‫־‬f&a/.6 Z. 16. Auch die'Bemerkung (S. vgl. ed. die sich iiber das Geheimniss des Willens besser unterrichten wollen. Spuren der Beniitzung von pseudoempedokleischen Schriften lassen sich auch sonst nachweisen./‫־‬T‫. 4 . dass die Sinne nur das Einzelne wahrnehmen. diirfte aus Empedokles geschopft sein ). ./^w*. 42: ‫והחושים י ש י ^ ו א ו ת ס‬ ‫ ה ק ל י פ ו ת א ב ל ה פ ש ו ט ו ה נ ס ת ר ל א ישיגוהו‬.

und irgend ein Einfluss desselben lasst sich nicht nachweisen. Bei dieser Gelegenheit sei jedoch erwahnt. vni) scheint Mikrokosmos S. der Verfasser des Schebile Emuna. den Mikrokosmos. Ueb. dass er um 1070 geboren sein muss. die Vermuthung Jellinek's (Einleitung S. 65 der Hamburger Stadtbibliothek. dass Josef ein Schiiler des um 1094 versiorbenen Isaak Albalia gewesen sein soli. Jellinek VIII ff. dem Ausdruck nach aus Mikr. nicht viel studirt. ist Maimuni in seinem bekannten Briefe an Samuel Ibn Tibbon. 8 9 s ) Aus dem Umstande. nicht verfasst zu haben. VI A. wie es scheint. sondern ‫ ח כ ר‬des erwahnten Isaak genannt. 50. Uebers. Auch Jedaja Happenini in seinem •bekannten Sendschreiben an Salomo ben Aderet beruft sich auf J. und seine Schrift. Ein langeres Citat aus dem Mikrokosmos findet sich ferner bei David Kimchi in seinem Commentar zur Genesis. 12a b. Hebr. widerlegt durch die Bemerkung. 20 zu citiren.II . ) D i e Naehweisungen fiir obige Daten vgl. Mikr. s. S.ab. Nur in Bezug auf ‫ מ א מ ר ה ש כ ל‬ist zu bemerken. Folio lO. Endlich beniitzt der anonyme Commentar zum ‫ שיר היהיר‬C. 14a. 408 A.Sonst sind iiber das Wirken und Leben Josef's keine Nachrichten auf uns gekommen. 63 entlehnt zu sein scheint. dass derselbe den Mikrokosmos starker beniitzt. dass sein Geburtsjahr um 1070 anzusetzen sei. dass es sich dort um Pseudo-Josef handelt. S. Rodelheim 6b. 3). Auch der Mikrokosmos wurde. 53 u. wie bereits 'Steinschneider (Hebr. so hat bereits Steinschneider. 32b) und Meir Aldabi. dass im ‫( ש ע ר ה׳ ה ח ד ש‬ed. Auch Isaak Ibn Latif in der Einleitung zu seinem ‫( ש ע ר ה ש מ י ם‬Luzatto ‫ ב ת ו ל ת ב ת יהידה‬. •der dem Konige ein Geschenk bring en will. dem eine unechte Schrift iiber Traume unterschoben wurde. welcher den in der genannten Schrift mehrfach erwahnten ‫י ו ס ף ה צ ד י ק‬ mit unserem Josef identificirte. der es nennt. Ibn S. wenn auch der Sache nach •das Beispiel gelaufig sein mag. allein. werden. Von seinen philosophischen Schriften ist das genannte Buch iiber Logik bisher nicht aufgefunden worden. 13a. Auch sein Geburtsjahr lasst sich nicht mit Genauigkeit ermitteln. 54 ). 408. Ibn S. 9 . als es• nach den Angaben bei Jellinek scheint. Constantinopel 3a) das Beispiel von dem Manne. der den Mikrokosmos haufig wortlich citivt. ohne den Konig zu kennen. Eine talmudische Schrift scheint J. Ferner haben den Mikrokosmos mehrfach beniitzt der Verfasser des ‫ מ א מ ר ה ש כ ל‬an mehreren Stellen (ed. Der Erste. 276) bemerkt. S. Was das ‫ פתרון ה ח ל ו מ ו ת‬von Salomo Almoli betrifft. auf den wir noch zurikkkommen. wird er an der betreffenden Stelle bei Ibn Daud nicht Schiiler. den Irrthum Wolf's. beruht auf einem Irrthum ). schliesst Jellinek.

58. so vgl. Abraham Ibn Daud. als ausgezeichnet durch seine grosse Gelehrsamkeit und Frommigkeit' ). Zunz. 2 3 4 5 6 7 x ) Sein voller Name lautet Abu Omar Josef B. preist ihn in seinem Geschichtswerke als synagogalen Dichter.־־‬ ‫ק־ינית צ ד י ״‬. Litteraturgeschichte der synagogalen Poesie. ein jiingerer Zeitgenosse. Mit diesen beiden war Josef Ibn Saddik befreundet und wechselte mit ihnen Gedichte ). Er wurde in Cordova 1138 zum Hichter ernannt und bekleidete dieses Amt bis zu seinem im Jahre 1149 erfolgten Tode. ‫ה ש ל ם‬ S. Sehr anerkennend aussem sich iiber seine Dichtungen Charisi im Tachkemoni ) und Menachem de Lonsano ). Egers S. Was Ibn Ezra betrifft. Saddik Alkortobi (Joch. Auch religiose Poesieen verfasste Ibn S.Capitel 1. Leben und Schriften des Josef Ibn Saddik. Ebenso anerkennend spricht er iiber ihn an einer anderen Stelle. 118 u. H.‫י ב ת י ק ף ה ר ר י עד יעתיק ומי מ ר ה י מ ת י ק ו ב ע ת ישחו ב ל בנות השיר תר־ממ. Ausser unserer Schrift verfasste Josef noch ein Buch iiber Logik. 6 unter dem Titel ‫ א ל עיון ו א ל מ ד א כ ר א ת‬erwahnt. No. ferner S. Brody. ein Huldigungsgedicht Jehuda's bei seiner Abreise aus Cordova S. °) Pforte 3 ‫ורבי י ו ס ף בן צ ד י ק ב ר ו ח ע י ר ו י ק ר ע קרעים מ פ ר ק ה ר י ם מ ש ב ר ס ל ע י ם‬ . ) Mehrere von den mit dem Akrostichon Josef versehenen Gedichten im spanischen und afrikanischen Machsor werden w ahrscheinlich ihm gehoren. si ‫כ י ל ם ח ב מ י ם גדולים וקדושים ו מ ה ד ק י ם ידי י ש ר א ל ב ש י ר ו ת ו נ ה מ ו ת‬ ) Ein Gedicht Josef's an Jehuda Halewi ist abgedruckt Luzatto ‫ ב ת ו ל ת ב ת ״חידה‬S. wo er ihn in Gemeinschaft mit Abraham Ibn Ezra und Jehuda Halewi ) nennt. e 3 4 5 r 7 . die in die verschiedenen Ritualien iibergegangen sein mogen ).. das er Mikrokosmus S. 12. 216.'s ed. 41. 229b). Diwan ed. Neubauer 75 ‫חבש בן ח כ ם גדול ופייטן יירא ש מ י ם‬. 184. 18. Ausdrucklich ihm zugeschrieben werden: Meora "*‫ ל י איר קדיש‬und Reschut ‫יעל א ר ו ב ה‬ ‫ צ י ר י ב ״‬. ‫ )י‬Ste Jadot 137 b. 1 Ueber die Lebensumstande des Josef Ibn Saddik ) haben sich nur diirftige Nachrichten erhalten. 5. S. ) ibid. s. ‫׳ ה ק ב ל ה ף‬c d . mehrerc Gedichte Jehuda Halewi's an Josef im Diwan Jeh.

.

BRESLAU Diuck von T h . S c h a t z k y . .Der Mikrokosmos des Josef Ibn Saddik Von Dr. 1903. Horovitz. Neue Graupenstrasse 5. S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times