ANALISIS PELAJAR / PEKERJA YANG TERLIBAT DENGAN DADAH / INHALEN / UBAT BATUK UNTUK BULAN / TAHUN : JANUARY / 2014

No Negeri Nama Sekolah Nama Pelajar / uru / Pekerja !m Jantina Bangsa Tingkatan Pekerjaan " P #CI " $ % & ' ( ) Jenis Dadah * # C P " Jenis Inhalen Ubat T.Penggunaan Cara Kesan Sekolah S/Sek Jumlah J.Besar Tindakan !# P+T "" Batuk #C T + #I UU T SD "+ PB B S+K *+NTI " P

PETUNJUK L P ! I L "elaki Perm,uan #ela-u Cina India "ain0lain G H ! P anja *eroin #or.in Candu Pil Psikotro,ik Gam Pet ! E T *idu am *idu Petrol #en/uba0/uba #engetar #emikul Ditangka, UU T SD LB PB B Ujian Urin Ditangka, Serah diri "uar Bandar Pinggir Bandar Bandar Sek Henti #asih Bersekolah Sudah Berhenti Sekolah

1 " #1 Tingkatan $0) 1 " #1D $0 D ( 1 1 Pembantu Tadbir 2Kerani 3 2 1 Pembantu Tadbir 4endah $ 1 Pembantu !m 4endah 2Pet.Pejabat3 4 1 Pembantu 4endah !5am 2 !tt / #akmal 3 % 1 Pembantu !m 4endah 2Jaga / Tukang Sa,u 3 # 1 Dan "ain0lain

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful