Nr.

22

Iulie 2007

UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI TINERII

Educaţia şi tineretul sunt domenii în care Uniunea Europeană nu are competenţe directe, ci adoptă acţiuni de sprijin şi de coordonare a acţiunilor statelor sale membre. Uniunea Europeană nu intervine în conţinutul programelor din învăţământ, ci vizează crearea un spaţiu european al educaţiei prin dezvoltarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice şi prin încurajarea schimburilor între actorii europeni din acest domeniu. Uniunea are, în acest sens, ca obiective principale: - reducerea la jumătate, până în 2010, a celor cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, care abandonează studiile după primul ciclu universitar; - intensificarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice, precum şi creşterea numărului parteneriatelor dintre instituţiile de învăţământ; - integrarea noilor tehnologii ca obiect de studiu şi, în special, instituirea unei diplome europene pentru competenţe de bază în tehnologia informaţiei; - studiul limbilor străine şi integrarea dimensiunii europene în învăţământ; - armonizarea ciclurilor de studii universitare. PRO MOBILITATE În ceea ce priveşte mobilitatea, Uniunea Europeană urmăreşte eliminarea obstacolelor lingvistice, economice, academice, fiscale sau administrative. Recunoaşterea diplomelor Principiul recunoaşterii academice a diplomelor are la bază acceptarea, de către un Stat Membru, a validităţii unei diplome obţinute într-un alt Stat Membru. Recunoaşterea diplomelor este operaţională prin Sistemul European de Transfer de Credite (ECTS), oferă studenţilor posibilitatea de a-şi continua pregătirea universitară şi/sau profesională într-un alt stat european, fără să fie penalizat. De altfel, Comisia Europeană sprijină Procesul de la Bologna, care vizează crearea unui spaţiu european al învăţământului superior până în 2010. Această iniţiativă interguvernamentală reuneşte 36 de ţări europene, care urmăresc armonizarea structurii cursurilor universitare. Mai multe informaţii sunt disponibile la adresa http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html Studiul limbilor străine Uniunea Europeană îşi încurajează cetăţenii să înveţe alte limbi europene. Studiul altor limbi este util pentru mobilitatea profesională şi pentru cea personală în cadrul pieţei interne, permiţând şi mai multe contacte culturale şi o mai bună înţelegere reciprocă. Astfel, UE promovează nu numai cele 23 de limbi oficiale1, ci şi folosirea limbilor minoritare sau regionale (cele care nu sunt limbi oficiale, dar sunt vorbite de până la 50 de milioane de oameni din Statele Membre). Detalii despre activităţile UE în domeniul învăţării limbilor străine sunt disponibile la adresa http://europa.eu/languages/en/chapter/14
În prezent, sunt 23 de limbi oficiale în Uniunea Europeană: bulgara, ceha, daneza, engleza, estoniana, finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, olandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola şi suedeza.
1

html şi la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.proiecte de mobilitate.anpcdefp. plasări). mobilitatea şi iniţiativele destinate tinerilor. sprijinind parteneriate şi proiecte şi efectuând analize ale necesităţilor în acest domeniu. necesare dezvoltării profesionale. cum ar fi parteneriate între şcoli pentru proiecte de învăţare în comun sau parteneriate ale organizaţiilor responsabile cu educaţia şcolară. site: www. . nr.Serviciul European de Voluntariat. . care sprijină înţelegerea reciprocă între tineri şi angajarea activă. schimburile. pregătind participarea tinerilor la viaţa democratică.Tineret pentru Europa. . 133. . 040205 Bucureşti.europa. diseminarea bunelor practici şi a inovaţiei. într-o ţară parteneră. . cum ar fi schimburile de elevi şi de cadre didactice.proiecte de parteneriat.htm. Următoarele tipuri de activităţi pot fi sprijinite prin Erasmus: . care promovează cooperarea între factorii de decizie cu privire la politica în domeniul tineretului. . Această componentă include proiecte şi din ţările vecine ale UE. formare profesională. Se acordă sprijin pentru proiecte care se încadrează în următoarele componente: .Uniunea Europeană şi tinerii PROGRAME COMUNITARE PENTRU TINERI TINERET ÎN ACŢIUNE Programul Tineret în acţiune (2007-2013) urmăreşte să dezvolte printre tineri un simţ de răspundere. precum şi la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. în funcţie de activitate.europa. prin abordarea deschisă a problemelor globale. Informaţii suplimentare despre programul comunitar Comenius se găsesc la http://ec. calităţii şi parteneriatului între entităţi locale sau regionale. . site: www. schimburile de experienţă sau crearea de noi cursuri sau curricula.proiecte multilaterale care urmăresc diseminarea şi promovarea celor mai bune practici.reţele care urmăresc dezvoltarea educaţiei. urmărind să dezvolte înţelegerii de către tineri şi cadrele didactice a diversităţii culturilor europene şi să sprijine dobândirea de către tineri a unor competenţe de bază. acţiune care sprijină organizaţiile de tineri active la nivel european să promoveze dezvoltarea schimburilor.Sprijin pentru cooperarea politică în domeniul tineretului. cursuri de formare profesională pentru cadrele didactice etc. participare civică şi implicare activă la nivel local. în scopul instruirii • 2 . acţiune derulată de mai bine de zece ani.eu/education/programmes/llp/comenius/index_en. 133.ec.mobilitatea studenţilor (studii.măsuri însoţitoare. • Mai multe informaţii sunt disponibile la adresa: http://eacea. care urmăreşte să dezvolte solidaritatea între tineri. urmărind să sprijine crearea unui spaţiu european al învăţământului superior şi să consolideze contribuţia învăţământului superior şi a învăţământului profesional avansat la procesul de inovare. în acest sens. precum şi altor actori din domeniul tineretului şi al educaţiei informale. Calea Şerban Vodă. sprijinind. în special la nivel transfrontalier. parte a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii. pentru a întări cooperarea interregională. . Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 13 şi 30 de ani. care urmăreşte consolidarea participării civice active a tinerilor. Comenius sprijină următoarele tipuri de acţiuni: . a schemelor de formare profesională şi de informare pentru tinerii lucrători. toate acestea în cadrul unor activităţi caritabile sau non-profit. pentru încadrarea lor în muncă şi pentru manifestarea unei cetăţenii active. interes faţă de ceilalţi. indiferent de durata cursului de calificare şi inclusiv studiile doctorale. naţional şi european.Lucrătorii tineri şi sistemele de sprijin. nr. de iniţiativă. a cadrelor didactice şi a altor persoane angajate în instituţiile de învăţământ superior.ro ERASMUS Programul Erasmus (2007-2013). acoperă învăţământul superior şi învăţământul profesional şi formarea profesională de nivelul al treilea.ro • COMENIUS Programul Comenius (2007-2013) face parte din Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii şi acoperă educaţia preşcolară şi şcolară. precum şi proiecte de stimulare a inovaţiei. de mobilitate şcolară. angajarea activă şi înţelegerea reciprocă.anpcdefp. Proiectele pot fi individuale sau colective..Tineretul în lume. precum şi a personalului întreprinderilor. care au domiciliul într-una dintre ţările participante la program sau.eu/youth/index_en. 040205 Bucureşti. Calea Şerban Vodă.

proiecte multilaterale. în vederea adaptării la nevoile naţionale sau prin dezvoltarea inovaţiei şi bune practici. Comisia Europeană şi Guvernul Poloniei. măsuri însoţitoare. • Informaţii suplimentare despre programul comunitar Leonardo da Vinci se găsesc la http://ec. economie. Informaţii suplimentare despre programul comunitar Erasmus se găsesc la http://ec. cum ar fi „reţelele tematice Erasmus”.reţele tematice de experţi şi organizaţii care activează pe teme legate de învăţământul profesional şi formarea profesională. Calea Şerban Vodă. site: www. .be • Institutul Universitar European din Florenţa Institutul a fost creat în 1972 de către statele membre ale Uniunii Europene pentru a contribui la dezvoltarea patrimoniului cultural şi ştiinţific al Europei. nr. 133.eu/environment/greenweek/home. experimentare şi schimbul de bune practici.html şi la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. 133. site: www. . În 1999. 040205 Bucureşti.html • SPRIJIN PENTRU STUDIUL DISCIPLINELOR PE TEME COMUNITARE Comisia Europeană sprijină.parteneriate pe teme de interes comun. un campus secundar la Natolin. Candidaţii trebuie să posede o diplomă de studii universitare în drept.europa. 040205 Bucureşti. programe intensive multilaterale. Calea Şerban Vodă.anpcdefp. reţele multilaterale.anpcdefp. dezvoltarea instituţiilor.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en. . economie sau ştiinţe politice şi sociale. precum şi sprijin pentru instituţiile organizatoare şi instituţiile gazdă.măsuri de însoţire. în Belgia.html şi la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.ro LEONARDO DA VINCI Leonardo da Vinci (2007-2013) face parte din Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii şi urmăreşte dezvoltarea tehnicilor de predare/învăţare pentru toate persoanele implicate în educaţie şi formare profesională. a fost stabilit printr-un acord trilateral. proiecte multilaterale.ro GREEN WEEK Tinerii pot participa la concursurile lansate de Comisia Europeană în pregătirea evenimentului "Green Week" (Săptămâna Verde) care are loc anual la Bruxelles. Programul Leonardo da Vinci poate finanţa următoarele tipuri de activităţi: . organizate de consorţii ale instituţiilor de învăţământ superior şi reprezentând o anume disciplină sau o temă care atinge mai multe discipline.mobilitate. Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul Colegiului www. încheiat între Colegiu. Colegiul are ca principală locaţie Bruges. cu accent pe inovaţie. unde se fac studii pe teme de integrare europeană: • Colegiul Europei din Bruges s La Colegiul Europei pot fi urmate studii pe o perioadă de un an.Uniunea Europeană şi tinerii - sau predării.europa. întotdeauna în prima parte a anului. în Polonia. 3 . . la sfârşitul căreia se poate obţine un master în următoarele domenii: administraţie şi politică. organizaţiilor care furnizează sau facilitează accesul la educaţie şi formare profesională şi încurajarea cooperării europene în educaţie şi formare profesională.eu/education/programmes/llp/leonardo/index_en. nr.coleurop.europa. prin programul Jean Monnet. o serie de instituţii de învăţământ din Europa. ştiinţe juridice. Tema concursurilor şi posibilităţile de înscriere sunt anunţate pe site-ul dedicat acestui eveniment http://ec. pentru a asigura calitatea aranjamentelor de mobilitate. precum şi aplicarea conceptelor Declaraţiei de la Copenhaga. în special cele care vizează îmbunătăţirea sistemelor de formare profesională prin transferarea inovaţiei.

eu/education/programmes/ajm/index_en.înfiinţarea de centre de excelenţă Jean Monnet.într-una din cele patru discipline prioritare: drept comunitar. Detalii la adresa www. creată din iniţiativa Comisiei Europene. politici. Milano (Italia) şi Varşovia (Polonia).cife. regionalism şi transformarea structurilor societăţii contemporane. destinate studenţilor-cercetători din toate statele membre ale Uniunii Europene. consultaţi: http://ec. Subvenţiile acordate în cadrul proiectului Jean Monnet reprezintă o cofinanţare pentru: . organizează conferinţe. în Olanda.Uniunea Europeană şi tinerii IUE desfăşoară cicluri de studii pe o durată între un an şi trei ani. Sediul principal al EIPA este la Maastricht. dar are sedii şi la Luxembourg. Pentru mai multe informaţii despre acţiunea Jean Monnet. integrare politica europeană şi istoria procesului de construcţie europeană.europa. prin care judecătorii.it • Institutul European de Administraţie Publică (EIPA) din Maastricht EIPA organizează seminarii şi cursuri de instruire legate de UE (proceduri de decizie.crearea de catedre Jean Monnet şi Jean Monnet ad personam.iue. accesaţi www. Barcelona (Spania). Pentru mai multe informaţii. pot dobândi o cunoaştere mai largă şi mai profundă a diferitelor aspecte de drept european. federalism. funcţionarii.eu Acţiunea Jean Monnet Acţiunea Jean Monnet "Studii universitare de integrare europeană". avocaţii. cu sediul la Trier. jucând astfel un rol de observator.eu • Academia de Drept European din Trier Academia de Drept European. Site-ul EIPA: www. integrare economică europeană. .). La catedra Jean Monnet predau sau ţin conferinţe personalităţi din Uniunea Europeană. încurajează universităţile şi alte instituţii de învăţământ superior în introducerea de noi studii din domeniul integrării europene. . înfiinţate de către Ministerele Educaţiei din ţările care fac parte din reţea. cursuri lingvistice şi de instruire.eipa. vizite de studiu. în Germania. şi din unităţi naţionale.era.sprijin pentru reţelele naţionale ECSA (ASCE – Asociaţia de Studii privind Comunitatea Europeană) sprijin pentru tinerii cercetători şi pentru activităţi de informare şi cercetare având ca subiect Uniunea Europeană. Site: www. precum şi cursuri online. cadrele didactice şi alte persoane care se confruntă cu aspecte juridice în munca lor. seminarii. colocvii pe teme legate de unificarea europeană şi mondială. ştiinţe juridice sau ştiinţe politice şi sociale.int • Centrul pentru Formare Profesională Europeană din Nisa Centrul derulează cursuri. Centrul Robert Schuman din cadrul Institutului Universitar European este un centru de studii aprofundate în ştiinţe sociale. licenţiaţi în: istorie şi civilizaţii. o atenţie specială fiind acordată celor legate de construcţia europeană. ştiinţe economice. seminarii. în Franţa. Are un program de studii aprofundate. legislaţie etc. 4 . Reţeaua EURYDICE este compusă dintr-o unitate europeană. din perspectiva federalistă. consacrat studiului problemelor la nivel european.program de studii de scurtă durată în domeniul integrării europene. Sediul este la Nisa.html REŢELE COMUNITARE DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI EURYDICE este o reţea de informare cu privire la sistemele şi politicile naţionale în domeniul educaţiei. lansată de Comisia Europeană în 1990.crearea de module europene . .

anpcdefp. precum şi în cadrul altor evenimente sportive din Uniune. Comisia Europeană a adoptat Cartea albă privind sportul.cnred.Uniunea Europeană şi tinerii În cadrul reţelei EURYDICE sunt elaborate şi publicate analize cu privire la organizarea sistemelor educaţionale. de exemplu în Declaraţia Consiliului European de la Nisa din decembrie 2000. Site-ul EURYDICE: www. vizitaţi site-ul www. precum şi o orientare strategică cu privire la rolul sportului în UE. călători şi efectua stagii de voluntariat în Europa. etaj 3. actualizate periodic.eurodesk. Site-ul Eurodesk www. şi a beneficiat de sprijin din partea Direcţiei Generale pentru Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene.europa.nicolai@eurodesk.europa. În toate statele afiliate au fost înfiinţate centre care oferă consultanţă autorizată şi informaţii cu privire la recunoaşterea academică a diplomelor şi la echivalarea studiilor efectuate în altă ţară. nr. 040205 Bucureşti Tel.62.ro Pentru mai multe informaţii despre ENIC-NARIC. Reţeaua Eurodesk este coordonată de Eurodesk AISBL.Detalii despre programele comunitare în domeniul educaţiei şi tineretului: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Calea Şerban Vodă. pentru a marca rolul social şi economic sporit al sportului în UE.org Reţelele ENIC-NARIC au fost create pentru a îmbunătăţi sistemul de recunoaştere academică a diplomelor şi a perioadelor de studiu efectuate într-un alt stat membru al reţelei. sportul este vizat indirect în cadrul altor politici comunitare: educaţie. Anul 2004 a fost Anul educaţiei prin sport.00. În România. nr.Portalul European pentru Tineret http://europa.eu/youth/ . studia. care furnizează informaţii despre programe europene de finanţare şi oportunităţi de a lucra. sănătate (dopaj).eu/education/index_en. regionale şi locale.07. 1189 www.: +40-21-405. studii comparative cu privire la teme specifice de interes comunitar şi anchete pe teme de actualitate din domeniul educaţiei.42 Telverde: 0800 80 YOUTH Persoana de contact: Mihaela Nicolai.html Mai multe informaţii . Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul Comisiei.eu/sport/index_en. Tel.eu Eurodesk România Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) Calea Şerban Vodă.ro 5 .63. audiovizual.europa. S-au desfăşurat următoarele tipuri de activităţi: reuniuni şi manifestări.00.eu EDUCAŢIE PRIN SPORT Uniunea Europeană a subliniat în repetate rânduri importanţa funcţiei sociale a sportului.eu/ploteus/portal/ .Legături spre instituţii şi organizaţii europene din domeniul educaţiei http://ec.enic-naric. activităţi de voluntariat în cadrul Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de la Atena din 2004. 405.Site-ul Direcţiei Generale pentru Educaţie şi Cultură a Comisiei Europene http://ec.net/ Eurodesk este o reţea de centre de informare naţionale. e-mail: mihaela.eurydice.html . concursuri la nivel european. interior: 1498. instituţia abilitată este Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. 133 040205 Bucureşti www. la adresa http://ec. asociaţie cu sediul la Bruxelles. campanii de informare cu privire la valorile educative ale sportului. Deşi nu există o politică a Uniunii Europene în acest domeniu.: +40-21-201. 133.edu. prin programul TINERET/YOUTH. Cartea are la bază o serie de consultări şi oferă o privire de ansamblu asupra stadiului actual. În luna iulie 2007.