You are on page 1of 24

Page: Roll of Successful Examinees in the MASTER MARINER LICENSURE E AMINATI!

N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 N a m e

2 of

25

AP!L!3ISTA, R!LAN4 3ARCIA 2 0ALLE5A, &!$N 0ER6IC PARRE7AS * 0ALTA5AR, &!'S'L AN4RA4E . CEPE4!5A, RAN4!L/ ANUNCIA4! 5 CERNA, C$ARLIE ALU4! 8 CRIS!ST!M!, &!SEP$ 0ITALAC 9 4EL!SA, RIC! 3ALARIANA : 3ALIT!, RE3IE A0A! ( $ARTILL!, &!E 6INCENT M!NTA7! -+ &USTINIANI, P$ILIP AN4RE# CUST!4I! -LI5A, RELLIE &R $EC$AN!6A -2 NAPALIN3A, &!$N 6LA4IMIR !RTI5 -* NUE6AS, &!NI/ER C!RMER! -. !MANI!, MAR; ESPARA3!5A -5 PARE&A, R$INE RI5A4A -8 RA7!&A, /ELI RE' III 6E3A -9 SARIN!, R!NNIE CA0ER -: TAM!NAN, CARMELIN! &R PI4!R N!T$IN3 /!LL!#S""""""""""""""""""""""

Page:

* of

25

The follo<ing a=e the Successful Examinees in the MASTER MARINER LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE #ho o>te% to su?mit a Ce=tificate of T=aining an% a Ce=tificate of Assessment in Shi> Simulato= an% 0=i%ge Team<o=@ ASS0TB Cou=se Se12 No2 N a m e

A0UCA', 0ERNA0E EMPUERT! 2 ATIEN5A, 6IR3ILI! PULILAN * 0AC!L!N3AN, ALA4IN AM!RIN . 0ALUCAN, REST' 0ATA"AN!N 5 0ENEMERIT!, R!' LA0RA 8 0IR!3, /ER4INAN4 NATI6I4A4 9 4ACAL, CEPRE6$ER A4LA!N : 4ALI4, SAN4' SANC$E5 ( 4AN3AN, ALE&AN4R! M!RALES -+ 4E 3U5MAN, 0RAN4! /RANCISC! -4EL!, E43AR4! CAR4ENAS -2 4U3!S, 3IELE ES LI0UTAN -* 3ALAN3, 4AR#IN 0ULA!N3 -. $IN3PIT, RE CL'4E 0ALATER! -5 LASACA, RICAR4! &R 3A;! -8 L!N3&AS, CIELIT! R!SALES -9 MA0AN!, E4SEL TAMPUS -: MA4ANL!, RI5AL4! &R &A0!NITE -( MEN4!5A, &IMM' 0ALLA 2+ MINA, S$ANE MAN5! 2MIRAN4A, MIC$AELCE/ MANALILI 22 M!NTE&AR, &EREMIA$ 0ERNAL 2* PA3SAN3$AN, RU0NE' LA0A! 2. PASILAN, &!EL CASINILL! 25 PA5, 3I!6ANNI 4E LIMA 28 PI4LA!AN, MAR; 4EL!S SANT!S 29 CUIMSIN3, ;ARL 4E TER CUIT! 2: RE/U3IA, MEL0IN MAN3!MA 2( R!L4AN, R!4ERIC; 0ELARMIN! *+ R!SETE, R!NEL LU *SA0!RNI4!, 4ARR'L SESE *2 SA0U4, C$RIST!P$ER /EMENTERA ** SANC$E5, R!0ERT! 4EL3A4! *. SARIN3AN, E PE4IT! 0ANT!T! *5 SE0ASTIAN, 4ENNIS 3A0RIEL *8 TA&!NERA, &!LL' 4E LA CURA *9 TAM!!', MURP$' 4A'A3 *: TIRA, 0ALLI3I A3NANA'!N &R 4EL R!SARI! *( TU0!N, ARN!L4 TU0!N .+ 6AL4E5, $ERMAN MUR!4A .6AR3A, 4!NAL4 MALAIT .2 'A4AN3, CASTR! ATTIN3 N!T$IN3 /!LL!#S""""""""""""""""""""""

Page: Roll of Successful Examinees in the C$IE/ MATE LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 2 * . 5 8 9 : ( -+ --2 -* -. -5 -8 -9 -: -( 2+ 222 2* 2. 25 28 29 2: 2( *+ **2 ** *. *5 *8 *9 *: *( .+ ..2 .* .. .5 .8 .9 .: .( 5+ N a m e A0REA, 4ENNIS STA TERESA ACE4ERA, RAM!N NIL! ACE4!, 3IL0ERT CAMAN3E3 A4!0!, R!LL' SALL!MAN A46INCULA, ELMER 6ILLANUE6A A3A4, ANICET! 6ENTURA A3PALSA, ARN AL4#IN AC!STA ALARCI!, R!EL NITURA AL/ANE, R!4!L/! &R PRA3ALE ALI3ANTE, 6ICENTE ERNALE LARR!5A AL!N, R'AN RE' 4ESPI AMA4A, R$IN! ALPIN AMPA', ARIS MA0INI AN4RES, PRAN4' IAN LINSAN3AN AN3, ANT!N &AN T!L!SA AN3ELES, L!UIE PERE5 APLACA4!R, AR#IN 0ULAN ACUIN!, AL6IN MANLI3UE5 ARA!"ARA!, ARIEL SA3ARIN! ARELLAN!, E4#IN SARMIENT! A6ILA, CLI// RIC$AR4 MAN3LAPUS A'ALA, 3ERR' &R ASTILLAS A'U'AN3, CELS! &R PASCUA 0AC$AR!, &ULIUS CINC! 0ACSA, &UN"&UN R!SALES 0A4A&!S, &A'RAP$ 3A4IAN! 0AL4!, IR6IN 0E4R! 0AL4!SAN!, #ILMER ARPA 0ANATE, &ER!ME CATA&A' 0A!N, AN3ELIT! &R SANT!S 0ARICUIT, MANSUET! 0ULA0!S 0ELAN4!, R!NAL4 CAE3 0EL3IRA, 4!NAL4 0A'LAS 0ISNAR, R!SELLER 3ARCIA 0!CATE&A, PAUL 6IR3ILI! &R MACUIRAN 0!/ILL, &E//RE' 0AAR4E 0!NCALES, &!$N 0RIAN 0USTILL!S 0UAR!N, 0RIAN TIAM5!N 0ULATA!, MARL!N 0AU5!N 0URA"A', R!NNIE PANA3UE 0USTAR3A, CESAR &R 0ALUCA CA0A7ER!, $ARM' 6ALER! CA0A7ER!, PETER NEIL MACA4AN34AN3 CA0RERA, MAR; ANT$!N' MEM!RAN4! CALA0AN!, &!$N AL4RIN CA4A6I4! CALIN3ASAN, /ER4INAN4 ASPECT! CAL6A, &AC!0 L!PE5 CANCUE, 4$EC; SES! CAP!NP!N, &!N"&!N CAMPAN3 CARAN4AN3, 3RE3 CALIN3ASAN

. of

25

Page: Roll of Successful Examinees in the C$IE/ MATE LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 552 5* 5. 55 58 59 5: 5( 8+ 882 8* 8. 85 88 89 8: 8( 9+ 992 9* 9. 95 98 99 9: 9( :+ ::2 :* :. :5 :8 :9 :: :( (+ ((2 (* (. (5 (8 (9 (: (( -++ N a m e CASI0U, 6ICENTE 'REL MAN3IL!3 CASPILL!, AL/RE4! 4I6INA CASTILL!, 0R'AN CAL4ER!N CASTILL!, RE'NANTE SA3UR!S CASTILL!, S!NN' A4A' CATIPUNAN, RENE CAC$UELA CA', MAR; ALLAN ALAN! CE0UAN!, MAR6IN CE0LAN! C$IU, EMMANUEL ACASI! C$UA, #ILLIAM &R &IMENEA CLAR!S, &!SE &R ANIRE CLA6ITE, &ULIUS LE!P!L4! C!LIS, /RANCIS RE' M!NTIL4E C!M0ALECIR, ERN' LE'NES C!NE&AR, &U6IL SA&!NIA C!CUILLA, &E!//RE 0AR0AR!NA 4ALIN34IN3, IAN 4AR#IN RESUELL! 4ANILA, &ERR' MERCA4! 4ARR!CA, CRISANT! ALUM0R! 4E 3U5MAN, ART$UR 6ILLANUE6A 4E 3U5MAN, &E//RE' SANT!S 4E LE!N, &E//RE' LA3RIMAS 4E LE!N, R!4RI3! &AM!RALIN 4E MESA, ANT!NI! &R MAR3ELIN! 4E 6ILLA, MARCEL! 4E 6ILLA 4E0ALUC!S, ANT$!N' TA3AL!3!N 4E&A4ENA, RENAT! &R CUILITIS 4EL MUN4!, 0ERNAR4 RECAL4E 4ELA /UENTE, ALE IS SA'C! 4EL!6ER3ES, &!NEL RULL 4IA5, 3IN! /ANT!NIAL 4IU, REI3I ILLUSTRISIM! 4!NA'RE, &A'MAR CA7A 4!TE, MARL!N LAM0ATIN 4UCANES, E6ERAR4! TE&ER! 4ULA', 4!NAL4 TACI!N3 4UMA3UIN, &ULIUS &U0INAL 4', NARCIS! &R 'ARS! EC$ICA, E4U6I3I! &R NARISMA ESIC;, 4!NN' CAL! ESPA7!LA, 3E!R3E &R ALE3RE ESPIRITU, 3UIL PATRIC; 3RE3!R' M!L4E ESTE0AN, 4ANIL! &R 0ESANA ESTRA!, MIC$AEL TE6ES ESTRELLANES, &AMES ANTICUINA EUR!PA, !SCAR ERIC; 4IAM!N!N /AN4I7!LA, RE'NAL4! /A&ARILLI /ERNAN4E5, $ENR' !4IAMAN /ERNAN4E5, RITC$IE PARE4ES /ETALC!, &$!N /!RMENT!

5 of

25

Page: Roll of Successful Examinees in the C$IE/ MATE LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 -+-+2 -+* -+. -+5 -+8 -+9 -+: -+( --+ ----2 --* --. --5 --8 --9 --: --( -2+ -2-22 -2* -2. -25 -28 -29 -2: -2( -*+ -*-*2 -** -*. -*5 -*8 -*9 -*: -*( -.+ -.-.2 -.* -.. -.5 -.8 -.9 -.: -.( -5+ N a m e /LAMIAN!, &!&! ESPARA3!5A 3A0A'ER!N, &!E' C!STALES 3ALICIA, LE!CA4I! SALI6I! 3ASPAN, &ERR' CRIS 'U 3EL0!LIN3!, RA'M!N4 SA0UTANAN 3ELLA, MIC$AEL 3LARA3A, &!SE MARIA ESMERAL4A 3!RTA'!, L!U0ERT &!$N PALMA 3RANA4A, C$RIST!P$ER &!$N 4ALI6A 3RA6ELA, C$RIST 5AL4' 3AR!LACAN 3UTIERRE5, 0R'AN CALMA $ALA3!, $ENR' SERI7! I0ALLA, AL0ERT &!$N SURIA3A I4!R!T, &UNE MAT$E# CUIMP! INAC, RIC$AR4 MACANAS IN!', !LI6ER S!RS!NE &AMAN4R!N, 3A/RE TA3LE &APS!N, MIC$AEL EUSE0I! &A6ILL!, R!0ERT PUT!N3 &IMENE5, NI7! CAMIL! &!LIPAS, &U4E RA6LENE SIRA' &UACALLA, R$EAN $ERNAN4E5 &UMA4IL, TA&I LALL' &UN3C!, 3ENESSIE 0ANSUEL! ;A0A'A!, ;URT U' LA0ARES, &!EL CA0I3AS LASALA, !LI3AR 4EP!T! LASIN, &!SELIT! &R S!T! LAU4E, AP!LINAR &R ALMEN4RAS LAURELES, 3LENN ANCIR! LI0A!, /REN5 ALLEN PANTANILLA LI&AUC!, RE'M!N4 3ERER! LIN3A'A, C$ARLST!N A0AP! LINSAN3AN, ALLAN TE!4!R! LITERAL, 3AR#IN C!R!NA4! L!M0RI!, AL0ERT! &R MACASA L!PE5, /RANCIS IAN LE'RITA L!CUIAS, &E//R' L!REN! LU0AT!N, ARIEL SANTE LUCA7AS, MAR; TIM!T$' LUMAMPA! LUM0RE, ANT!NI! III MAL4!S MA4ARIM!T, EL3EAN 0URTAN!3 MA4ERA, CRISANT! /AMINIAN! MA4RI4, 0R'AN 'MANA MA4RI3AL, 0REN&!L/ 6ILLA6ER MA3AN3!, STE6E 0R'AN /ESTIN MA34A4AR!, R!4NE' MAR; 4I!N35!N MA3S!M0!L, 4E! PANALI3AN MA3TI0A', 4!N ALE IUS 4!L!R MA3T!T!, E4#IN SANT!S

8 of

25

Page: Roll of Successful Examinees in the C$IE/ MATE LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 -5-52 -5* -5. -55 -58 -59 -5: -5( -8+ -8-82 -8* -8. -85 -88 -89 -8: -8( -9+ -9-92 -9* -9. -95 -98 -99 -9: -9( -:+ -:-:2 -:* -:. -:5 -:8 -:9 -:: -:( -(+ -(-(2 -(* -(. -(5 -(8 -(9 -(: -(( 2++ N a m e MA3ULLA4!, ER#IN PARC!N MALLARE, &E//RE' 3UE6ARRA MAN4APAT, R!0ERT AN4RE# III CASTR! MAN3APIS, ERNEST! &R C!R4ETA MAN3LIN!N3, A0NER TUMULA; MANSUET!, R!0ERT! SALA MARAPA!, R!MUL! &R C!MP! MARATAS, CLAR; $ERRERA MARC!, MARCIAL SALA5AR MA'!, &IESEL SARCEN! MA'!L, RE'N!L4 3ALLAR4! ME&AR!, NEST!R &R SARMIENT! MEN4I3UARIN, AN4RES S$ERL!N LUMI4A! MERCE4ES, R!4EL MA4ARAN3 ME7E5, CIRLE! NATA0I! MIRAN4A, R!MMEL PATAM MITRA, AN3EL &R R!NCAL M!&ICA, EU3ENE T!LE4! M!LINA, ALE AN4ER SER6I4A4 M!LINA, RE' CASE7AS M!NESIT, E43AR4! &R TU3!N!N M!NTER4E, 4A6E CA0RERA M!NTER!LA, R'AN LUCER! M!RALES, AL4#IN E3!NI! M!RALI5!N, 6INCENT ALCANTARA MURALL!, &!SELIT! 4EL R!SARI! NAM!C!, ELI5!N4! MURIN3 NAPARAM, 6ENER !C$A6ILL! NA5AREN!, RA'MUN4 S!RIA NE4ULA, IR#IN ALIPIN NENIAL, RAMIL MAS4! !0LE/IAS, /RANCIS L'N4!N RA7!LA !LAIRE5, RIC;'NELL MACA4AN34AN3 PACATAN3, PER AL"!S PA4IN, ARIEL L!5AN! PA3AL, AR6IN 4I!NS!N PA&IM!LA, 6ICT!RIN! $U/ALAR PALAPAS, &UMEL 3A6I!LA PALASI, NIC;S!N M!LAN3 PANUNCI!, SAMUEL 6AAL PARC!N, NELS!N &R 3UA4ALUPE PARRE7!, PAUL! 4ECUILLA PASA4ILLA, S'R! 0ASEA PA'AS, ARIEL 0ER3!NIA PELAE5, 3ERS!N 0UER!N PELIPC!, &ER!ME TURLA PERE, AU3UST! &R !RTI5 PERE5, 6ICT!RI!US RE' SANS!N PER!&A, LUE4 LUTER! PE7AL0A, RIC; &A'S!N ENCARNACI!N

9 of

25

Page: Roll of Successful Examinees in the C$IE/ MATE LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 N a m e

: of

25

2+PISI3, RIC$AR4 PERE5 2+2 P!RTILL!, 6IC 0R'AN CACERES 2+* CUIM0!, R!0INS!N R!A 2+. RA3UIN4IN, &!NAT$AN 3RACIAS 2+5 RI/AREAL, &!SEP$ CE4ILLA 2+8 R!3ACI!N, C$ARLT!N LISCAN! 2+9 R!MER!, EARL CAESAR 'PARRA3UIRRE 2+: R!SARI!, R!4RI3! &R C$UA 2+( R!SETTE, R!LAN4! &R 4!LL!S! 2-+ RU3A, S$IEL4EEN CUINT! 2-SALINAS, AR6IN PLANTA 2-2 SAMS!N, R'AN !LU0ALAN3 2-* SAN PE4R!, LE! &!$N AN4RES 2-. SANTILLAN, MIC$EL /L!RES 2-5 SANT!S, &!EL MARLAN3 2-8 SANT!S, &UANIT! &R LA'A 2-9 SARMIENT!, RE'NANTE AL/!NS! AR0!LLENTE 2-: SAR6I4A, &$!N RE' R!MA3UERA 2-( SILI, 4ENNIS TARNATE 22+ SIL6ELA, ARNEL C!/RER!S 22SIRI0AN, R!4!L/! R!0ERT! SU'AT 222 SIS!N, MIC$AEL SIS!N 22* SU3ATA"!N, &UANC$! SA0I4ALAS 22. SU3URAN, 3LENN TRAIN 225 S', 3E!R3E &R !LMILL! 228 TA0ES, EL6IN 4I5!N 229 TACAN3, &ET$ER TA'!NE 22: TALINES, MACARI! &R CUI&A4A 22( TAN, LAM0ERT! III U' 2*+ TARUC, MAR6IN PERALTA 2*TA7A&URA, AL 3RACIAN! PEPIT! 2*2 T!LARESA, &!$N &E//RE' P!NTERAS 2** T!MEL4EN, PATRIC; LUCER! 2*. T!N3A#AN, ER#IN LAUR!NILLA 2*5 T!N!30ANUA, T$!MAS 6ELASC! 2*8 T!RCULAS, P$ILIP 3RUTA 2*9 T!RRES, MIC$AEL E6I4A 2*: T!RRES, #ILS!N A3SALU4 2*( 6AL4E5, MA3LE! 0ALA3A 2.+ 6ICENTIN!, &!SE REN#IL 4ELA CRU5 2.6ILAR, MARL!N PERME&! 2.2 6ILLA0ER, &ULIUS A4ECER 2.* 6ILLA&IN, 6INCENT ALE&AN4R! 2.. 'A7E5, #INL!6E MARTIN 2.5 5ARAIN, CRIST!P$ER 5ULUETA N!T$IN3 /!LL!#S""""""""""""""""""""""

Page:

( of

25

The follo<ing a=e the Successful Examinees in the C$IE/ MATE LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE #ho o>te% to su?mit a Ce=tificate of T=aining an% a Ce=tificate of Assessment in Shi> Simulato= an% 0=i%ge Team<o=@ ASS0TB Cou=se Se12 No2 N a m e

ACUPINPIN, &!SE NI7! 3ARCIA 2 0ETITA, MAR; TU3A4E * C!TE&!, 6IC MARL! MAN4AP . 4E 3U5MAN, &!$N !LI6ER MA3PA'! 5 4ELA CRU5, MAR; ANT$!N' SE0ASTIAN 8 4E5A, REMIL 3IL4!RE 9 ELEA5AR, &!6ENCI! &R 0AL0UENA : ESP!RAS, R!MAR ASTURIAS ( 3A3AN, #EN4ELL 6ILLETA -+ 3ALUE3!, ERNMAR CA0A0AN -3AL6E5, ARIES 0ELL MARU -2 MACAPA3!N3, AN3EL RAMA -* MA4RAN3CA, AR4EN0!URN M!NTES -. N!3RA, &!ANNIE CUER0! -5 !N3UTAN, RUEL MA'!R -8 PE7ARAN4A, &!&! ALCERA -9 RAPAL, 0!NI/ACI! NA0!N3 -: SERRAN!, LARR' SI0'A -( S!LANTE, R!LL' 0ACUILL!S 2+ 6ILARMIN!, R!NNEL 3L!RI 26ILLAN3CA, RAN4!L/ $!L3A4! N!T$IN3 /!LL!#S""""""""""""""""""""""

Page: -+ of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 2 * . 5 8 9 : ( -+ --2 -* -. -5 -8 -9 -: -( 2+ 222 2* 2. 25 28 29 2: 2( *+ **2 ** *. *5 *8 *9 *: *( .+ ..2 .* .. .5 .8 .9 .: .( 5+ N a m e A0ANILLA, &!$N AL0ERT ANSELM! A0ELLA, /RANCIS CARL! 4!IT A0ILA, &EREMIE C!L!CAR A0!0!, T!N' L!5AN! A0!LENCIA, MAR; SANT!S A0!N3, 3ENIE 4A6E PA'!4 A0R!T, ERNAN !N4A' A0ULENCIA, &E//RE' NACU A0U'A0!R, 6IN3 0!' ;A0RISTANTE ACA0AL, &I00S#N PA4UA ACENAS, N!RMAN CUIPANES ACIER4A, RU0EN PA3A! ACIERT!, ;ARL 4UN4EE SU3UITAN A4ALIM, N!RMAN 0ALI!LA A4AT!, 3& A4RIANNE R!0LES A3APIN, MIC$AEL LAURENTE A30AL!, R!MMEL /ERNAN4! A30!N, /RANCIS RA' 4U0RIA A3!N!', C$ARLES SALU4ES A3UILAR, PATRICI! RE/E ALALIM, $ALLE' 4EN!STA ALARC!N, 4!NAL4 AL/UENTE ALCANTARA, LE 6ALIENTE CASTR! ALCANTARA, MEL 0ALMES ALESNA, SI4NE' 4EL R!SARI! ALI3, R'AN SAMPA'AN ALMEL!R, &!EL SEPTIM! ALMERIA, NI7! REN5EL PICUE AL6ARE5, &!$N A4RIAN &IA! AL6ARE5, RAN4' PRA4! AL6ERI!, SANTIA3! &R 0!CA! AMANTE, C!RNEL &ESS T!NI4! AMITA, AL6IN P!N4E6I4A AMP!N3AN, R!0ERT MA3ISTRA4! AMSALI$, MAR&!CEL A3!NIA ANATEN, &!$N 3ERAL4 ESC!0AR ANC$ETA, MIC$AEL R!L4AN AN4AL, $AR!L4 CATACUI5 AN4!, RA' AN3EL! CLARIN AN4RES, NI7! TA4E! AN3ELES, REST' 0ANTICUE ANUNCIACI!N, 3LENN TUMAM0AC APIA3, CLENT E6AN AUMAN AP!LINARI!, PETE AL!'SIUS 0AN3!' ARANETA, &AMES LU5A ARA5!, C$RIST MAR 3A43!4E AR0I!L, 0LINT5 LLIE0NI NI7! NU7E5 ARCE3A, PAUL &!$N MARU4! ARCILLA, $ARL$IM CA0A$U3 AR4I4, &!//RE' 0A3SIT

25

Page: -- of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 552 5* 5. 55 58 59 5: 5( 8+ 882 8* 8. 85 88 89 8: 8( 9+ 992 9* 9. 95 98 99 9: 9( :+ ::2 :* :. :5 :8 :9 :: :( (+ ((2 (* (. (5 (8 (9 (: (( -++ N a m e AR4I5A, 4AR'L L!N3A;IT ARELLAN!, MIC$AEL MARA6ILLA ARI3A4AS, AN4RES &R CAIT!R ARI5ALA, MAR; LEE ARI4I4!N ARNEST!, &!6EN C!RP!RAL ARP!N, !LI6ER L!L! ARCUER!, A0E3AIL SARMIENT! ARSUA, STANLE' 4ENSIN3 ASTURIAS, MATT C$RISTIAN LUM0A ASUNCI!N, !LIM !4!7! ATIEN5A, 3IAN MIL! AUN3!N, 3ERAL4 ESP!NILLA AUSA, 3ENER A6E, MAR; 6AR3AS A'U0AN, 3IL0ERT 3UERTA A7ES, ELENIT! III RE'ES 0A0AS, /L!NAR4 &!S$UA &UAN 0ACA0IS, &UN4E !6ILLE 0ACEA, PAUL &!$N !UAN! 0ACCUIAN!, C'RIL 0ALI4! 0ACUS, R!NAL4 !CA 0A4A&!S, AMIEL LA3RIMAS 0A4ILL!, &A' RUEL C!RALES 0A3UI!, MAR; &$ES!N $AN4UM!N 0ALAIS, IAN CESAR ARP!N 0ALA&A4IA, REM0ERT! &R 4ECENA 0ALA&A4IA, S$ER#IN LIN3AT 0ALASA0AS, &!E' AL0ERT LU4!6ICE 0ALATA'!, &U4'0E 0ALER!S 0AL4!MAR, MAR; #EN 0AR!N 0ALI3ASA, N!ELEN AL6ARE5 0ALILIN3, &AIME E4USMA 0ALLA4A!, SA4AM 0AL'AN3 0ALLE3!, RENE &R 0ACCA' 0ALLESTER, MAR; ANT$!N' $ERNAN4E5 0ALTA5AR, LAUR! &R AL4!CENTE 0ALURAN, &UNE MAR; 0A3UI! 0AN4A"A', 0ENS!N SALAM! 0ANICUE4, /RIT5 3ERAR4 4ELAMAR 0APTISMA, $ENRIS!N P!TES 0ACUIAL, NELS!N &R A0CE4E 0AR0AS, &!$NRE' CANA'A 0AR0EC$!, R!0ERT 0R'AN PERNIA 0ARC!, E4#AR4 PAUL CAICLIAN 0AR4E, #ILLIAM A0U'!3 0ARE&A, CAL6IN &A' PARALE 0ARRETT!, ALE IS SAN &UAN 0ARRI!S, 3E!R' 4EMIN3!' 0ASARTE, RE33' 0!$!L 0ASA'A, #IL/RE4! MALI3"!N

25

Page: -2 of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 -+-+2 -+* -+. -+5 -+8 -+9 -+: -+( --+ ----2 --* --. --5 --8 --9 --: --( -2+ -2-22 -2* -2. -25 -28 -29 -2: -2( -*+ -*-*2 -** -*. -*5 -*8 -*9 -*: -*( -.+ -.-.2 -.* -.. -.5 -.8 -.9 -.: -.( -5+ N a m e 0ASC!, LU3IL R!MARATE 0ASILI!, R!N AN3ELU NAC!R 0ASIT, MAR; &!MAR 3UERRA 0AUTISTA, &!$N SERNAN C!RRE 0A'0A', &!$N RAMIL LLAN!S 0A'!NA, PEE#' LAPAST!RA 0A'!TLAN3, RE'NANTE ENAL 0E0IT, &!/REI ALE&AN4R! 0E4UA, AN3EL! &R CUI&AN! 0ELLE5A, &!SE CARL! SALES 0ERNALES, RIC;' E3LIANE 0I3TAS, &ERR' MAPA 0IN!'A, R!NAL4 3RE3!RI! 0INTU4AN, CUINNI!NES 0UMI4AN3 0I!SAN!, AL0ERT! 4UMAN3CAS 0IT!IN, M$ART ISAIA$ TAN 0ITUN, CLE'4EE 0ALUSCAN3 0I7AS, NIEL C$RIST!P$ER CUINTILLA 0!LA7!S, L!R4 #ALL' 0ALLENTES 0!LI6AR, REN! 0ELTIAR 0!N4A4, ;E6IN /RANCIS SAN &!SE 0!!N3ALIN3, PAUL! MAS!C!L 0!RAIS, NAT$ANIEL 0I! 0!R&A, NIC! /RE4ERIC; N!3!' 0!R&A, R!N SE4/RE' 0ELAR4! 0!RNILL!, R!4ILL! &R 0ACALAN4! 0!RR!ME!, 0R'AN ALNAS 0!TAL!N, CARL! NI7! 0R!N 0REI5, ;IM &!S$UA L!REN5! 0RIN3EL, R!3ELI! AL6ARA4! 0RI!NES, 0EN$UR MAA"'!N 0RI!NES, MIC$AEL AN3EL! 0U0!S, ;RIST!P$ERS!N MIRAN4A 0U4A', 3RILMAR 0UTAL!N 0UENA6ENTURA, &A'S!N 3ALICIA 0U/ETE, ERR!L R!4UL/! 0U3AS, REINER AL0ERT ELAURIA 0ULALACA!, N!EL &UNI! 0ULLIN3AN, &A#!RS;I C!N4A'A 0UR3!NI!, PAUL R'3EL 3AMI4! 0USAN!, N!EL 4ELA T!RRE 0UTA'A, R!NIT! M!LLENA 0U7E, A4RIAN M!RTEL CA0ANA, R!NAL4! SALA'! CA0ANILLA, MARI! RIC! &R CA0AL!N3A CA0ILLA, 5AM 0A'L!SIS CA0ILL!S, LE!#EN &IS!N CA0INUM, R!EL 4A$AN CA0RAL, EMMIL MAR MA30!! CA0RERA, &ERIC$! PA'!'!

25

Page: -* of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 -5-52 -5* -5. -55 -58 -59 -5: -5( -8+ -8-82 -8* -8. -85 -88 -89 -8: -8( -9+ -9-92 -9* -9. -95 -98 -99 -9: -9( -:+ -:-:2 -:* -:. -:5 -:8 -:9 -:: -:( -(+ -(-(2 -(* -(. -(5 -(8 -(9 -(: -(( 2++ N a m e CA0RERA, PAUL AR6EE 3A6ILAN3!S! CA0U$AT, C$ARLIE R!4RI3UE5 CA0USCA0US, MAR6IN P!RCINCULA CA4UN3!3, L!I4 ANT$!N' CAP!' CA3UITLA, MAR6IN !LAN CA$ANAP, 0UENA6ENTURA &R CR!4UA CALA#!4, 3LENN PALACI!S CAL4ER!N, P$ILLIP MARCEL! CALIS, MAR4' AC$I6AR CAM0A, C'R!N CRU5 CAMI3UIN3, &ELS!N LIRA5AN CAMP!SAN!, 4EN EMERS!N CUNANAN CAN4A6A, LL!'4 ;E6IN CASTR! CAN33AT, CL'NT!N AN!SAN CANLAS, R!N REU0EN 4E LA R!SA CANT!S, ARN!L4 CRIS RAMIRE5 CAPA0LANCA, RE'N'L LU;E R!4RI3UE5 CAPALI$AN, N!R0ERT! &R MARIN4UCUE CAPIRAL, &AMES ;ENNET$ 4!MIN3! CAP!CUIAN, $ER0ERT S!M!RA' CAR0!NEL, &EST!NI RE'ES CARIN3AL, &UL MAR MA30U$!S CARIS!, MARC! !LI6AR CARRE!N, RIC$AR4 SAM!NTE CASAS, ALE IS &AMES LAPININ3 CASIL4!, &ULI! &R CANTILLER CASPE, AN3EL &R 6ILLE3AS CASTILL!, &AN IR6IN SENECI! CASTILL!, &EREMIE MIRAS CASTIN!, R!MMEL PANTILL! CAST!L!, L!U MARI M!S! CASTR!, RAMIL 4A$U'A CASTUL!, E4#AR4 &A4ER CATALU7A, &AC!0ER L!PE5 CATU0I3, ISA3ANI $ISULA CA'A0'A0, &!NAT$AN 0A3UI! CA7AS, ARNEIL &ULIUS ACUE CENTILLAS, 3E!MIL MILLAN CENTILLAS, 3E!R3E MILLAN CERIAC!, RAMEL 6ILLARIAS CESAR, 5EUS L!PE5 C$UA, C$RIST!P$ER A6ILA CLARETE, &ULIUS NARIT CLAU4I!, RA4IE NIC!R CLAU4I!, R!I4IMAR 6ITU3 CLEMENTE, MARL!N TA0I!S CLIMAC!, EL0RIC; &A' &ACINT! C!0RE, NATANIEL ARA7E5 C!LARINA, &!$N ;E6IN MARCUE5 C!LLAMAT, NIC!LAS 0RAC$!

25

Page: -. of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 2+2+2 2+* 2+. 2+5 2+8 2+9 2+: 2+( 2-+ 2-2-2 2-* 2-. 2-5 2-8 2-9 2-: 2-( 22+ 22222 22* 22. 225 228 229 22: 22( 2*+ 2*2*2 2** 2*. 2*5 2*8 2*9 2*: 2*( 2.+ 2.2.2 2.* 2.. 2.5 2.8 2.9 2.: 2.( 25+ N a m e C!L!S, CARL ;E6IN PUNLA3A! C!LUMNA, &A'CIE PAEL! M!&ICA C!MIA, MAT$E# MEN4E5 C!NSULTA, AL0ERT! I SARA0IA C!RCIN!, &!ENIPER &!6ES C!R4!6A, ALE&AN4R! &R SALA5AR C!RNELI!, PERR' C!LAR C!RPU5, TRISTAN &!$N MANIE3! C!RTES, MAR; ;RISTIANE 6ERAN! C!'!CA, RA'M!N4 CER!S CRIS!ST!M!, RE'NAN MANRICUE CRIST!0AL, MARL!N 6INARA! CRU5, ALE&AN4R! R!LL! CRU5, ALLAN /A&AL!N3A CRU5, AN3ELICUE 4E MESA CULTURA, C$RISTIAN 0ARRIENT!S CURIMA!, AL NEIL LECUIN 4ACUM!S, RE' &IMENE5 4A4!R!S, MAR; &AL0UNA 4A34A3AN, MAR; C5AR PALAPU5 4A3!M0!', R!MMEL PALA! 4ALI4A, MAR; NIC; NA$IL 4ALISA', AL4RIN TESIC! 4AMIAN, ARIES EMER3ENE NE! 4AN4AN, 4ENNIS 4E LE!N 4ARCA, EU3ENE AST$R! 6ILLELA 4A6E, R!0IN NEIL MU7!5 4A'A, M!N R'AN A0CE4E 4E 4I!S, 4ENNIS 6ENTURA 4E 3U5MAN, ELM!R &!$N AN4RES 4E 3U5MAN, /L!RANTE &R RUI5 4E 3U5MAN, &ERIC PERE5 4E 3U5MAN, MAR; ANT$!N' $ECALE 4E 3U5MAN, MI3UEL ARN!L4 6ASCUE5 4E LE!N, &A'S!N LA3RIMAS 4E L!S RE'ES, RA'MUN4 &AS!N 3ALINA4A 4E LUNA, E4UAR4S!N CA7ALITA 4E RI6ERA, &AS!N MISTICA 4E R!SAS, &!MER PI5ARRA 4E R! AS, MAR; C$RISTIAN 0ERNAR4! 4E SIL6A, 4ENNIS 6ILLENA 4E 6EAS, MAR; ANT$!N' 4E LEM!S 4ECLAR!S, &!EL /ERNAN LUM!N3S!4 4EIPARINE, 4AN&IE CAL4!5A 4EL /IERR!, E4UAR4 3!N5ALES 4EL MUN4!, C$RISTIAN ESTRELLA 4EL PILAR, MAR; AR4IE 6ILLENES 4EL PINT!R, &!E' CLARI4EL RE'ES 4ELA CRU5, 3E!6ANI S!RIAN! 4ELA CRU5, MAR; ANT$!N' /RANCISC!

25

Page: -5 of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 25252 25* 25. 255 258 259 25: 25( 28+ 28282 28* 28. 285 288 289 28: 28( 29+ 29292 29* 29. 295 298 299 29: 29( 2:+ 2:2:2 2:* 2:. 2:5 2:8 2:9 2:: 2:( 2(+ 2(2(2 2(* 2(. 2(5 2(8 2(9 2(: 2(( *++ N a m e 4ELA CRU5, RENN' R!SS MA4LAN30A'AN 4ELA 6E3A, RE &R 6ILLAR 4ELANTE, &ENNI/ER MA3LAN3IT 4ELLA, EMETERI! &!$N 0UMATA' 4EL!S RE'ES, M!NTE /RANC! 4EL!S RE'ES, R!3ER !N4E 4EL!S RE'ES, R!NAL4 C!R!NEL 4EL!S SANT!S, RE'M!N4 TA0!C! 4ETAL, SAN4' T$E!4!RE PARC! 4ETU'ATU, NELCAR &R AR! 4IA5, &AMES C$RIST!P$ER PERE3RIN! 4IMAIN, RA'M!N4 0ARRIENT!S 4IMAS, 4!NAL4 CASI! 4I#A, LUC;' ;IN3 ALINA 4!L!R, E'MAR4 ESC!S!RA 4!L!RES, &A'"MAR N!RTE 4!MIN3!, 'C$! &ERIEL CAE3 4!REM!N, &!$N ISI4!RE /L!RES 4!S4!S, RIC$IE MA3LUNS!4 4UCA', &ULIT! PASICARAN 4ULIN, ARIST!TLE 0ACU4 4UMA3PI, MIL6IC &!$N 0ALAN 4UMA'ACA, ELMAR CLERI3! 4UMLA!, 4ANREE /AL3UERA E3I4!, TAM' 3!RRES E3UIR!N, ERIC SERRA ELNACIN, &AC; 0ACERRA EN!PIA, 0RIAN &AP!LE ENRICUE5, &!$N &E//RE' CAMP!RE4!N4! ER!N3A, RALP$ E/RENS!N SITC$!N ESA3A, &U4E &ARA0E ESCA0!SA, ER#IN L!NT!C! ESCALA, NARCIS! SA'SIS ESCANER, 6ICENTE S!L!M!N ESC!0I4!, R'AN UR3ELL! ESC!T!, RAN4' LLE3! ESTE0AN, AL4RIN MARCEL! ESTER!N, ELEA5ER ENCARNACI!N EST!RCUE, C$RISTIAN PAUL ESCUTIN ESTRA4A, &ESSAR &AMES SA0ITSANA E6ALLE, MIC$AEL 4!NIS E ILE, RE3IMAR AMPAR! /ALLER, PATRIC; L!RA /AN4I4A, 6$AN NU7E5 /ARI7AS, &ESSIE &AMES C!R4ETA /ARR!, CARLIT! RULLAN /E3I, &ERIC! TA'!R /ERNAN4E5, IAN 4A6E 0A'L!SIS /ERRERAS, MANUEL MAMA#AN /IEL, ;ENNET$ MARS$AL ALMA4IN

25

Page: -8 of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 *+*+2 *+* *+. *+5 *+8 *+9 *+: *+( *-+ *-*-2 *-* *-. *-5 *-8 *-9 *-: *-( *2+ *2*22 *2* *2. *25 *28 *29 *2: *2( **+ ****2 *** **. **5 **8 **9 **: **( *.+ *.*.2 *.* *.. *.5 *.8 *.9 *.: *.( *5+ N a m e /LAMINIAN, 6INCENT PARA4ILL! /L!RES, L!UIE &USTIN ESTER!N /L!RES, MELCRIS RA/AEL /!NTANARES, /RAN; /!R4 MAN5AN! /!RTA4ES, MAR; ;ENNET$ 3ALAR!SA /RANCISC!, R'AN R!3ER 4!MIN3! 3A0RI4!, NIEL $ARR' CA7A4A 3ALA0!, C$ARLES A4AM 3ALA3ATAN 3ARCES, ESMERAL4! &R 6EL!S! 3ASPAR, C$RISTIAN MEN4!5A 3ASPAR, RIC$AR4S!N &IMENE5 3A'!N, &!NAT$AN 0!NA 3E!3RA/!, 0R'AN 4A'LE MERCUITA 3ER!M!, &!NAT$AN ;ER#IN TI0!R 3ER!NA, MARC LESTER 4E6EN!SA 3IMENA, REINAL4! &R CARTA3ENA 3IM!TEA, LE!NAR4 APA! 3L!4!6E, &!$N CARL! CUIM0! 3L!RI, &ULIAN PAUL L!RIC! 3!, MIC$AEL E4CEL C!RTE5 3!3!, 4UN$ILL $AM!T 3!ME5, ALLAN RA' LA3ART!S 3!N5A3A, UL'SSIS CA0! 3!N5ALES, CARL STE6EN ANACLET! 3!N5ALES, MARC! &'S!N CARRERA 3!N5ALES, R!0ERT! PAL!NP!N 3!N5AL6!, ARNEL MANSI0AN3 3!R!SPE, MAR; ANT$!N' /RANC! 3UE6ARRA, &!NAT$AN 0!NI/ACI! 3UIA!, &!SEP$ R!3IE REME4I! 3UILLAN!, &ENSEN A3UILERA 3UIT!NES, 3UATIER 0ELARMIN! 3UL/!, &!ENIL! !SEAS MARA7!N 3UTIERRE5, &$AN ALLEN TAC4ERAN 3U'A3!N, R!ME! CUA4RA $AC$ER!, 3UILLERM! &R S!N3CU'A $A&AS, A4RIAN !CENAR $ALLE3A4!, ESTE0AN II PARA3AS $ERM!S!, &!NAS PINT!R $ERNAN4E5, &!SELIT! TA73I $UMINI3, &!NEL 3ATUNAN $USSIM, MAR&AN SANUL I0ASC!, R'AN &AMES A4!RIN! I4MILA!, E4MER 'A0ES ILET!, &!$N ER#IN 6ICT!RIA IMPERI!, AR6IN 0R'AN PIELA3! IMP!RTANTE, &U6ERT MA3N! &A0UEN, ELEA5AR TA0UL4AN &AC!0A, &!NAR4 URA3 &A4!C, RALP$ LESTER S'

25

Page: -9 of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 *5*52 *5* *5. *55 *58 *59 *5: *5( *8+ *8*82 *8* *8. *85 *88 *89 *8: *8( *9+ *9*92 *9* *9. *95 *98 *99 *9: *9( *:+ *:*:2 *:* *:. *:5 *:8 *:9 *:: *:( *(+ *(*(2 *(* *(. *(5 *(8 *(9 *(: *(( .++ N a m e &ALMAANI, AL"NA&AL LARI7! &AM!LIN, #ILMER 3UM0AN &ERESAN!, 6INM!R LAUR!RA &INAN3, A4RIAN MAPACPAC &!M!C, &!$NRE' 5ULITA &!SE, &!UR4AN MA3AT &!6EN, &ARELL RAN4ALL LI0AN &UARE5, /R!ILAN A7!SA &UMA#I4, 3IN! 4E LA T!RRE &UNTA4!, &AMES 0!N 4E LA MAR &UNTILLA, ;ENNET$ MANCILLA &USA', &ULIUS LA0EN4IA ;IUNISALA, 6ICENTE &R 3ALUP! LA0A4AN, LE!& MI;;! 4A$ILAN LA0AN, MAR; ANT$!N' SE4R!ME LA0RA4!RES, RE' LAN4 C$IN LACASAN4ILE, 6IR3ILI! &R $ILA4! LAC$ICA, LE!NAR4 AM0IT! LA4RA, 3IL0ERT LE!NA LA3A&IN!, RAM!N &R C$IN LA3ARNIA, #ALTER &UNE LE3ARA LA3TAP!N, $ERNANE &R EST!C$E LAMATA!, R!0ERT! &R LAPAST!RA LAPICER!S, 4!6ER ARE6AL! LAPI5, R!NAL4 PACAL4! LAURE, REC$IE 4E T!MAS LAURESTA, 4ARREN LA6ENTE LA6ILLA, &EREMIA$ M!3AT! LA'ASAN, RE' ASENTISTA LE3ASPI, CELESTIN! CATARIN LE&AN!, NIC; &!$N /ELICIAN! LEM!NCIT!, $ARR'0!N 4ELA CRU5 LE!RNAS, RALP$ PANT!&A LEP!N, &A'PEE CU'!S LETRER!, /RANCIS ARMA4A LIC!MES, &!SE ATACA4!R LILAN3, ;IR0' EMEL! LLENA, RAN4' R!N!L! L!PINA, AL6IR MUTIA L!S!RATA, &!R3E SARMEN LUARE5, ASLEE PAUL CURR! LU0AN3, &EREMIAS 0ARR! LU0AN3, MARI!N RA' MAL!N3 LUC$A6E5, !MAR ARIAS LU4'A#AN, I6AN RE' ALARC!N LUM!R, AL6IN P!3ATA LUMUSA4, R!NAL4 4E 3RACIA LUTA!, R!ME! CUIR!L MAATA, &!$NATAN CASTILL!N MA0ASA, R!3ELI! &R TAM0!N3

25

Page: -: of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 .+.+2 .+* .+. .+5 .+8 .+9 .+: .+( .-+ .-.-2 .-* .-. .-5 .-8 .-9 .-: .-( .2+ .2.22 .2* .2. .25 .28 .29 .2: .2( .*+ .*.*2 .** .*. .*5 .*8 .*9 .*: .*( ..+ ....2 ..* ... ..5 ..8 ..9 ..: ..( .5+ N a m e MA0UN3A, MAR; ANT$!N' I3NACI! MACAL!N3, &ERAL4 NAMIT MACAPA"AR, SALMAN &A4E 0!L!N3AITA MACATAN3A', &ULIEUS R'AN LA0!N3 MACAT!L, &ACINT! III SA'RE MACMAC, &!S$UA 0ARRERA MA4EL!, T$!MAS RA' M!SEN4E MA4ERA5!, RAN4' MATRE MAESTRA4!, ELIE5ER PASC! MA3"AMP!, 0ASILI! 3LENN LA3A$IT MA30ANUA, R!4NE MAR LACSINT! MA30ANUA, R!NNIE 4AEL MA30AT!, ELLAR4 0ERT 3ERASMIA MA33ULIN3, NIC;S!N ;!TAN3 MA3$AN!', E4#IN 4AC!L MA3N!, ERIC;S!N MANALASTAS MA3PANTA', AL6IN C!NTRERAS MA3PANTA', &!$N PAUL! CUE6AS MA3SIN!, ER#IN 6ILLANUE6A MA3UEN, MARL!#E CAESAR SI0A'AN MA$ILUM, &E!NAL4 0ATA3A MA;INAN!, &E//RE' 0A3AU0 MALA'AN, RIC$AR4 ERNE MAL0AR!SA, &!SE &R !RCULL! MALI3AT, MAR6IN NIEL! MALL!, 3ARR' 3ARA' MAMARIL, 3!4/RE' MAN3A!AN3 MANAL!, 3ER!ME ACLA MANAL!, $AR!L4 4I5!N MANAL!, N!RMAN &A' 0!NCAT! MAN3A$AS, RE'N!L4 MERCA4! MAN3C!, MIC$AEL APA4 MAN3;IT, 3IL TAMPUS MAN3LICM!T, C$RIST!P$ER PIMENTEL MAN3U0AT, C$RISTIAN &!SEP$ TUMA;A' MANIE3!, PAUL #ILLIAM 0ARRA MANSUET!, &!EL RE0!T!N MACUERA, ELMER ASUNCI!N MARASI3AN, C$ARLES &R CUM0IS MARA6ILLA, MIC$AEL /AUSTIN! MARC!S, AIL!U /ALA3NE MARIAN!, EREL U4ANI MARTELIN!, RAN4' CRU5 MARTINE5, TIRS! &AS!N 3A4IAN! MARTURILLAS, &ULIUS NI3EL 0ERSE MAR5AN, R!N/ER&!$N 6ILLARU5 MATAL!TE, &E//RE' 4!0L!N MATIC, ALE IS MIRAN4A MATN!3, ENRICUE PANIS MATURAN, &!0ERT 4A4AP

25

Page: -( of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 .5.52 .5* .5. .55 .58 .59 .5: .5( .8+ .8.82 .8* .8. .85 .88 .89 .8: .8( .9+ .9.92 .9* .9. .95 .98 .99 .9: .9( .:+ .:.:2 .:* .:. .:5 .:8 .:9 .:: .:( .(+ .(.(2 .(* .(. .(5 .(8 .(9 .(: .(( 5++ N a m e ME4RAN!, AL0ERT! I6 3UARNES ME4RINA, MAR; 3E/ERS!N LIM ME&!S, &!$N C$RIST!P$ER CERSE MEL3A5!, ;E6IN &!SEP$ NILLAMA MEN4E5, RAMSE' &!SE MEN4!5A, &AN MIC$AEL TECS!N MEN4!5A, 6ICENTE &R ENRICUE5 MERCA4!, #IL/RE4! &R MIRAN4A MEREL!S, ;ENNET$ AN4RE# LIP!RA4A MESIAS, /RAN;L'N ARANA MI3UEL, R!4ANTE MA7ALAC MILITANTE, &UNRELL 6ELE5 MIRA4!R, RE'NAL4 NA6I4A MIRAS, MAR; &!$N M!RA4A MISCALA, &U6IN &A' MAL!L!T MIT!, !LI6ER PARCUTELA M!LARTE, 3E!R3E 4E L!S SANT!S M!NE4A, MAR; R'AN M!N5!N M!NSALU4, 4A AERR!L MACALINTAL M!NTAR4E, AL6IN ICARAN!M M!NTA7E5, RALP$ RIC$AR4 P!SA4AS M!NTECAL6!, R!EL 4ECENILLA M!RAL4E, &!NAI4 AR!C$A M!RALES, MARL!N ME&IA M!RALES, RAP$ 6INCENT ESCULTURA M!REN!, 0EN&IE CA7ETE M!SCUE4A, &A'S!N MALC! MUSIC!, ;ENT &ERAR4 &ASAREN! NACI!NAL, ;ENNET$ L!UR4 IAN MAULI!N NALAS, 4!NNIE MAR; PE4RI7A NAN!L, 0R'C! 0LANCIA NA6ARR!, IAN ANT!NI! NA6ARR!, I6AN 0A7A3A NA6ARR!, MAR; ANT$!N' 4IMA'AC'AC NA6ATA, 4ENNIS NAM!CA NA5I, RR'6IC PA3ALIN3 NERI, &ERIC$! #ENCESLA! NETURA, ALE NU/A0LE NIER6A, EL0ERT CEPE N!'NA', ER!LE 0E3INIA NU7E5, &A'6IN M!RTEL !0LI3AR, C$ARLES R!' 4IA5 !CAMP!, ALLC$RIST $ERRERA !C$EA, ARN!L4 SALL!MAN !C!N, NEIL PATRIC; RI6ERA !CSILL!S, /RANCISC! &R S!RIAN! !CTA, ;ARL! 6ELASC! !/RANCIA, T!MAS M!LINA !LAER, MAR; &$!N#EL0ERT 3A'LA#AN !LAES, RAM!N &R CA0A'A!

25

Page: 2+ of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 5+5+2 5+* 5+. 5+5 5+8 5+9 5+: 5+( 5-+ 5-5-2 5-* 5-. 5-5 5-8 5-9 5-: 5-( 52+ 52522 52* 52. 525 528 529 52: 52( 5*+ 5*5*2 5** 5*. 5*5 5*8 5*9 5*: 5*( 5.+ 5.5.2 5.* 5.. 5.5 5.8 5.9 5.: 5.( 55+ N a m e !LAI6AR, P!R/ERI! SALAUM !LARITA, CRIS6EN 3EN!SAS !LI6A, 0R'AN 3AS!LASC! !MAM!S, NARCIS! TAMPAR!N3 !MERE5, &!NAT$AN &!$N PICAT! !R4ENA, 6AN CLINT!N /RANCIA !R/ELIA, /ELI5AR4! TIA4 !R3EL, &E//RE' ALTARES !RIAS, ARN!L4 0U!T !R!5C!, L!6EN4ER AMATE !RTE3A, T!MAS TANTAN !RTI5, &!$N C$RIST!P$ER CAMP!S PACA0IS, R'AN LA0ACLA4! PAC$ES, &$!MARIE /L!RES PACSA, AR3IE ALCUIN! PA44A'UMAN, 0!' 3E!R3E ASI44A! PA4ILLA, LE!NIL CUILLA PA4ILL!, L!R4 &A'CEE !0IEN PA4IN, R!MUL! &R L!5AN! PA4I!AN, A0EL EMIN3A PA4RI3!, !SCAR &R NARCIS! PAEL, ERIC 6ILLACARL!S PA3ARAN, &ULIUS ANT$!N' LA4RA PA3ARI3AN, 0RI 0ALTA5AR PA3LINA#AN, MELLAN CA0RAL PA3UI!, R!NNEL ALARC!N PA3UNTALAN, &UNETEN MASCULIN! PA&AR!N, 0R'AN ;IR0' LUCA7AS PA&AR!N, 6ER0EN AS!CUE PA&ULAS, MIC$AEL ;ENT N!6EL! PALASPAS, &A'6EE MELR!4 /ERNAN4E5 PALENCIA, &!EMAR MARIAN! PALERM!, MAR6IN $E5!LE PALILI!, RIC$AR4 CAMP!SA3RA4! PALINES, &!$N MIC$AEL 3ARCIA PAL!N3PAL!N3, LEE 0IR!N4! PAN3AN, #ILLIAM &R 3ELERA PANIS, R!5EL EMNAS PANUNCIAR, RENE A0!UT PACUI0!T, MILLER TRA3! PAS!CUIN, &!MAR PA3A4UAN PATAN3AN, LL!'4 0LANC$E SUM!N!4 PATAN!, MIC$AEL &!$N CA0RERA PATULILIC, CIPRIAN! &R CALIM0! PAUL', AL&!N 4ARCA PA5, &!$N E4NAN ESTRELLA PA5!N, ERNEST! &R PA3$U0ASAN PE4RAL, R!NNEIL PATRIC; 0AT!MALACUE PELI3R!, &AMES IAN 3IENTE PENTENI!, 4E TER ME4A4!

25

Page: 2- of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 55552 55* 55. 555 558 559 55: 55( 58+ 58582 58* 58. 585 588 589 58: 58( 59+ 59592 59* 59. 595 598 599 59: 59( 5:+ 5:5:2 5:* 5:. 5:5 5:8 5:9 5:: 5:( 5(+ 5(5(2 5(* 5(. 5(5 5(8 5(9 5(: 5(( 8++ N a m e PERE5, PAUL! ESPARES PERE5, R!NAL4 NIE5 PER&ES, C$RISTIAN CATAUSAN PERNIA, MAR; AN3EL! /ETE5ANAN PERSIA, 4ANIEL CESTINA PESPES, 6ALENTINE 4AN3;I# P$!4ACA, &!$N C$RIST!P$ER 6ALEN5UELA PIAN!, A0NER RICATS!N4A PIMENTEL, LA#RENCE SA4ILI PINE4A, L!IS 6ELASC! PIN3!L, N!RIEL SA0ARIC!S PIT!3!, /RE4ERIC; MA3CAMIT PL!ME4A, ARIEL &!SEP$ LAMERA P!0LACI!N, $AN5 3E!R3E 4E LA CRU5 P!C4I$!N, MARI! CUMA$LEN3 P!NCE, P$ILIPP !LI6ER MARIN P!N4E6I4A, R!' 0'R!N ESTRELLA P!SA4AS, MAR; SEL4RES PRE&!LES, MISAEL MA3ALS! PRINCIPI!, MIC$AEL AN3EL! E'AC PR!$I0I4!, MAR; TENA PUCTI, &ERR' A3UINAS PU3!', CARL &!E' TUMAMP!S PU3!', &!EL 0A'!N"!N PURA, SI4NE' LA#RENCE NU'4A PUSTA, MART$!N RA' SAC! CUI0!4, 3INNE' R$' 3ASCUE CUI&AN!, AR6IN &AMES CUER4A CUILAT!N, LL!'4 CASTILL! CUIM, CELE4!NI! &R ISA0EL! CUINT!, &A'S!N RIE3! CUIR!3, S$!&I MA3RI7A CUITE6IS, &!$N 3RE3!R' CA0I4A RA0', &A'S!N PALMER! RA3ASA, 4ENNIS 4!MASI3 RAMIRE5, &EREMIA$ NELS!N MANTE RAMIRE5, ;IR; /ARSUN4 MERMI4A RAM!S, 4E TER L!REN5! RAM!S, IR!N CRIST!P$ER $U6ALLA RAM!S, RA'S!N &AN R! AS RAM!S, R'AN L!PE5 RANA, ARC$IME4ES /A0IAN RAPATAN, R!3IE M!N4ER! RAPITA, ALE AN4ER NIE0LA RAP!SA, &!NAT$AN PETER ALE&! RA6I4AS, &!EPET 4APAR RA'MUN4!, &!$N CARL! SAN &!SE RA5!N, R'AN PRA4E5 RE0L!RA, RA'MUN4 CELE0RA4! RE0UTA, CERIAC! &R ME&!'

25

Page: 22 of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 8+8+2 8+* 8+. 8+5 8+8 8+9 8+: 8+( 8-+ 8-8-2 8-* 8-. 8-5 8-8 8-9 8-: 8-( 82+ 82822 82* 82. 825 828 829 82: 82( 8*+ 8*8*2 8** 8*. 8*5 8*8 8*9 8*: 8*( 8.+ 8.8.2 8.* 8.. 8.5 8.8 8.9 8.: 8.( 85+ N a m e RECA7A, MIC$AEL R!SALES RE3INI!, &$!N CARL! R!0LES RELA!, R'AN ARENA REMILLETE, 0R'AN AN4RE# SAL6A4!R REM!RERAS, NA5ARET$ MIANE REN4!N, R'AN PAL!M! RIATE, &ENSEN LA3UN!' RICAL4E, 3LENN PICUER! R!A, C$RISTIAN PAUL 4ELA CRU5 R!0LE, &A4E MANL' MANISAN R!0LES, 4AR'L 6I5ARRA R!0LES, RAMIL $I4AL3! R!4RI3UE5, EARL 4!ANE NE0RIA R!3A, RIC$AR4 /UENTES R!M0L!N, 6IR3IL /ERRER R!SALES, &EME/ER SU0RI! R!SARI!, &A'RAL4 /L!RESCA R!SC!, S$UMR! !M!' R!SETE, R'AN EMERS!N UR0AN! SA0AN4AL, MARL!N LE!N!R SA&!R, 4AR'L EC$E6ARIA SA;URAI, &UNIC$I TAM0IS SALA4IN!, MAR; 0R'AN ELEUTERI! SALA5AR, PAUL ANT$!N' ARRIES3A4! SALES, &ULLIUS &$A4 RE'ES SALES, MAR; &!SEP$ SE6ILLA SALINAS, &$!NAS ENRICUE5 SALU4, &AMES !RLAN /ERNAN4! SAL6I!, SUMA;#EL 0ARACUEL SAM!N3, 4ANIEL RACUEL SAMU44IN, AL"RAI'AN CELIS SANC$A, 3IAN CARL! A0A4IE5 SANC$E5, E 5UR 4I34I3AN SANC$E5, &AS!N &AMES 4ECUI7A SANC$E5, MIC$AEL MARC 4E 3U5MAN SAN4!6AL, &AN R!NNEL $ERNAN4E5 SANT!S, PAUL ALISNA SARSA0A, A4RIAN TALINES SASIL, E4S!N !34!L SECILLAN!, I6AN LLENAS SE3UIN, &!SEP$ S!RIAN! SE6ILL!, AN4RE# RI6ERA SE7ERES, RAINIER MAR; 4ELA CRU5 SI0A', 4AREL CATAMP!N3AN SIM!RA, CL!'4 NACI!NALES SISTUAL, #ILLIAM !LAN! S!LS!L!', &ILS!N SULCUIAN! S!M0RAN!, EMERS!N 3UN! S!M0RI!, PA!L! PAST!LER! S!RIS!, SA0AS A6ENI4!

25

Page: 2* of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 85852 85* 85. 855 858 859 85: 85( 88+ 88882 88* 88. 885 888 889 88: 88( 89+ 89892 89* 89. 895 898 899 89: 89( 8:+ 8:8:2 8:* 8:. 8:5 8:8 8:9 8:: 8:( 8(+ 8(8(2 8(* 8(. 8(5 8(8 8(9 8(: 8(( 9++ N a m e S!RNES, AN4RE# LUN3CA' S!TE!, R!NIE CAIN3LET STA CRU5, CARL! 0ATACAN SUMA4IA, NILE NAN4ELL ERA SUMA3PAN3, 4!MINIC 0AR4A SUMASTRE, MEL6IN &R 4ALA3#AN SUMILE, NIEL CLAR; 0INARA! SURALTA, RANIL! MARCUE5 TA0AN3, AL4EN 3U5MAN TA0ILIN, /RANCIS &!$N 4ENIE3A TA0L!, LE! &AMES RA0A7! TACAN3, LAR' PA'USAN TA4IPA, S$ER#IN PERE5 TA3ASLIN3, AL6IN MANTILL! TA3U/A, NELS!N R!4RI3UE5 TA3UILIN3, 0R'AN RA4A TALES, /L!'4 ANNIS!N S!LITE TAM0IS, &U4$EL AM0E TAN, ;IM AN4REI CATALLA TAN, MAN4E CARL! PI4AL TANC$IN3C!, MIC$AEL A0I7! TAN3P!S, LER/RAI4' 4IC4ICAN TE, CELS! &R ME4I!4IA TE!PE, ;E6IN CUINN C!SE&! TE6ES, C$RIS LESTER 6ER!CIL TIEMP!, P$ILLIP 3LENN TIM0AL, RE 6AR3AS TINA', R!4EL ANTINER! TIN3S!N, &A'S!N 0A'!T TIR!L, $ANS &R PEPIT! T!LENTIN!, R!NAL4 ALLAN 4UN3CA T!MARSE, EL' SULTAN T!RRES, MAR; 3IL PACALA T!RRES, 'E/TER &E//ERS!N SU3UITAN TRI0IANA, SA$ANI RE' CAMAC$! TUA5!N, &AMES E4IS!N 0U0AN TUMALA, &!$N EARL 4ULA' TUMAM0AC, TE44' MALA0UET TUMITIT, LIM0ERT PINILI# TUN3UL, R!NAL4 0AUTISTA UN4A', ELMER 6ILLAR UR4ELAS, &!E' 4E PE4R! U', ALE A3UINAL4! U', MI;E ALMERI ;EN 6ENTURA 6AL4ERAMA, LE! 0AN4I!LA 6AL4E5, R'AN 3A#AT 6ALENTIN!, &ERR' &R SARTE 6ALEN5UELA, MIC$AEL T!MA3AN 6ALLENT!S, RE' 6ER3ARA 6AN5UELA, LE! &A' 4I5!N

25

Page: 2. of Roll of Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE $el% on &ANUAR' 2( ) *+, 2+-. Release% on /E0RUAR' 5, 2+-. Se12 No2 N a m e

25

9+6ELAR4E, ;EIRUL/ MIRA 9+2 6ELASC!, REU0EN &AMES PARA4! 9+* 6ELA'!, &A'"AR 4IAC!MA 9+. 6ELI3ANI!, NI7! 0AT!L0AT!L 9+5 6ENTA&AR, LE!NAR4 LEE 0ALLESTER!S 9+8 6ER3ACER, $ARLIE 4!NCILL! 9+9 6ER3ARA, 4!N4!N CASTILL! 9+: 6IERNES, C5AR NI;;I A3PAL5A 9+( 6ILLA/L!R, &!SE SAL6A4!R I6 '!LA 9-+ 6ILLALU5, AN4' PAT /L!RES 9-6ILLANUE6A, 4ANN' II LUCER! 9-2 6ILLANUE6A, &!E/RE' 0AL"UT 9-* 6ISA'A, C$RISTIAN &UAN 9-. 6ISTA6ILLA, RE' CRISANTTI PARC!N 9-5 #EE, &UNE L!U4IE PALARCA 9-8 'A4A!, $ENR' 4ACASIN 9-9 'LANAN, R!0ERT &R 4ELANTAR 9-: 'UM!L, ART$UR 3UILLENA 9-( 'US!N, MARL!N 3AR0! 92+ 5AM!RA, 4A6EUIN E44 6ELE5 925AM!RAS, 4ENNIS P!&AS 922 5!LETA, C$RISTIAN LL!'4 MACUN! N!T$IN3 /!LL!#S""""""""""""""""""""""

Page: 25 of The follo<ing a=e the Successful Examinees in the !2I2C2 ANA6I3ATI!NAL #ATC$B LICENSURE E AMINATI!N " #RITTEN P$ASE #ho o>te% to su?mit a Ce=tificate of T=aining an% a Ce=tificate of Assessment in Shi> Simulato= an% 0=i%ge Team<o=@ ASS0TB Cou=se Se12 No2 N a m e

25

ASANT!R, ANT$!N' $ERUELA 2 C!RTE5, L'NN LE4I/ CRU5 * MARANAN, &!6EL ALMAR MACATAN3A' . MILLAN4!, MAR; C$RISTIAN PAN3ANI0AN N!T$IN3 /!LL!#S"""""""""""""""""""""" Manila, Phili>>ines /E0RUAR' 5, 2+-.

Recommen%ing A>>=oDal:

JAIME D. AQUINO Chai=man 0oa=% fo= Ma=ine 4ec@ !ffice=s

APPR!6E4:

TERESITA R. MANZALA Chai=>e=son