Pro memoria: INTEGRALNI INFORMACIJSKI SUSTAV (IIS) U SREDIŠNJOJ JAVNOJ NABAVI

Naručitelj: Vlada RH, Državni ured za središnju javnu nabavu Ured je od svog osnutka bio prisiljen oslanjati se na tradicionalne tehnike komunikacije sa svojim korisnicima, koristeći Excel i Word dokumente za prikupljanje podataka i pružanje informacija o svom poslovanju. Nepostojanje razvijenog sustava za elektroničku razmjenu podataka, poslovnih informacija i transakcija glavna je prepreka poboljšanju poslovanja Ureda i učinkovitosti u odnosu prema korisnicima i ostalim dionicima. Apsolutno je nužno uložiti u IT-infrastrukturu za e-Nabavu koje će pokrivati sve faze procesa nabave i koje će biti integrirane sa sustavima javne potrošnje i proračuna. Izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi u 2013. godini predviđeno je da će Ured predvoditi korištenje novih alata vezanih uz elektroničku dostavu ponuda. Međutim, rad Ureda nije vezan isključivo za fazu provođenja postupka javne nabave odnosno fazu od objave postupka do dostavljanja ponude. Ured se većinom bavi fazama nabave prije i nakon dodjele okvirnih sporazuma/ugovora, koje nisu nužno obuhvaćene u rješenjima sustava e-Nabave koji se uglavnom bavi fazom elektroničke dostave ponuda. Što se naručuje? Integralni informacijski sustav u središnjoj javnoj nabavi odnosno usluge tehnološke i operativne podrške DUSJN koji obuhvaćaju sustav i poslovnu podršku u planiranju, pripremi i provedbi centralizirane javne nabave uključivo i analizu i upravljanje procesom nabave sa državne razine umjesto sa razine pojedinačnih tijela državne uprave, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Direktivom o javnoj nabavi. Najkorisniji dijelovi (moduli) e-Nabave za Ured kratkoročno gledano su: a) Elektronički sustav traženja proizvoda (e-sourcing) b) E-katalozi (u „pre-award“ i „post-award“ fazi; kao alat za prikupljanje potreba korisnika te kao alat za naručivanje; u skladu sa standardima kao što su npr. GS1, UNSPSC i preporukama za interopera bilnost na EU razini, npr. Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL)). c) Integrirani sustav upravljanja javnom nabavom / baza podataka. Osim toga, e-analiza ponuda i e-dodjela ugovora mogle bi značiti procesne uštede za Ured koji bi okvirne sporazume/ugovore mogao dodjeljivati brže i transparentnije nego u papirnatom obliku. Korisnici: 1) Naručitelji: 35 središnjih tijela državne uprave, uključujući VRH, HS, na svim lokacijama RH (ispostave i podružnice), 2) Proširenje na dodatne korisnike, sukladno zaključcima VRH 3) Gospodarski subjekti s kojima će DUSJN i korisnici imati sklopljene OS i ugovore 4) Vlada RH, DUSJN (praćenje narudžbi, realizacije OS, izvještaji)

Ciljevi: a) Uspostava tehnološki modernog, jednostavnog i prilagodljivog sustava središnje javne nabave. Sustav treba Uredu i svim sudionicima sustava središnje nabave pružati podršku kroz cijeli proces središnje javne nabave, uključujući učinkovito praćenje provedbe i utvrđivanje učinaka središnje javne nabave. b) IT infrastruktura za središnju nabavu trebala bi biti platforma za planiranje i izvršavanje nabave koja de korisnicima omogućiti da jednostavno, učinkovito i transparentno upravljaju punim opsegom projekata i aktivnosti, postupcima javne nabave i dokumentacijom za nadmetanje. IT infrastruktura trebala bi omogućiti jednostavnije i brže prikupljanje planiranih potreba korisnika i procjena za svako iduće razdoblje. c) Provođenje i promicanje modernizacije procesa među državnim i gospodarskim subjektima. Ov aj sustav trebao bi potaknuti usvajanje elektroničkog poslovanja u hrvatskom gospodarstvu promicanjem konkurentnosti i produktivnosti na širem tržištu.

Od Vas očekujemo: a) da kroz kratku prezentaciju od petnaest minuta predstavite osnovne karakteristike Vaših informatičkih rješenja u području e-nabave – za predstavnike VRH, Naručitelja, korisnika i akademske zajednice. b) da putem sajamskog predstavljana Vaših tvrtki, koje će biti organizirano na štandovima u Kongresnoj dvorani prikažete rad aplikacija te u neformalnom druženju razmijenite dodatne informacije sa sudionicima „Dana otvorenih vrata“.

Shematski prikaz korisnika IIS Zaključak Temeljni ciljevi uvođenja integralnog sustava za upravljanje procesima u središnjoj javnoj nabavi su brže i učinkovitije planiranje, priprema i provođenje postupaka javne nabave, standardizacija roba i usluga te ubrzanje procesa na temelju educiranih sudionika i primjene standardiziranih procedura.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful