You are on page 1of 4

CIKGU SYAZWANI ISMAIL NAMA: KELAS: TARIKH:

B4D2E1-Menyediakan slaid dan menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul melalui aktiviti

1. Arahan: Susun gambar-gambar di atas mengikut urutan yang betul bagi penyediaan sel pipi.

2. Susun langkah-langkah menggunakan mikroskop di bawah dengan betul.

MENGUASAI Tarikh: Tandatangan Guru:

BELUM MENGUASAI

CIKGU SYAZWANI ISMAIL

NAMA: KELAS: TARIKH: B4D2E2-Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan melalui aktiviti

B3D5E1 - Menjelaskan fungsi setiap struktur sel yang telah dikenal pasti bagi sel haiwan dan tumbuhan Padankan komponen sel di bawah dengan fungsinya. NUKLEUS Mengawal semua aktiviti sel SITOPLASMA MEMBRAN PLASMA KLOROPLAS DINDING SEL VAKUOL Menyokong dan memberi bentuk kepada sel. Menyimpan bahan-bahan berguna dan bahan buangan. B3D5E2-Menerangkan persamaan dan perbezaan antara kedua-dua sel Mengawal pergerakan bahan-bahan keluar masuk sel Tempat untuk proses kimia Mengandungi klorofil untuk proses fotosintesis.

MENGUASAI Tarikh: Tandatangan Guru:

BELUM MENGUASAI

CIKGU SYAZWANI ISMAIL


NAMA: KELAS: TARIKH:

B2D1E1-Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel serta memberi contohnya 1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai menggunakan perkataan dalam petak yang diberi:

a) Apakah yang dimaksudkan dengan organisma unisel? Organisma unisel terdiri daripada ______________________ sahaja. b) Apakah yang dimaksudkan dengan organisma multisel? Organisma multisel terdiri daripada ________________________. 2. Isikan tempat kosong dengan menulis perkataan UNISEL bagi organisma unisel dan MULTISEL bagi organisma UNISEL

MENGUASAI Tarikh: Tandatangan Guru:

BELUM MENGUASAI

CIKGU SYAZWANI ISMAIL


NAMA: KELAS: TARIKH:

B1D2E1 -Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia B3D6E1 -Menerangkan fungsi bagi sel epithelium, sel tulang, sel reproduktif (pembiakan), sel saraf, sel darah merah, sel darah putih dan sel otot

SEL DARAH PUTIH SEL SARAF SEL PEMBIAKAN SEL OTOT SEL EPITELIUM SEL TULANG

B3D6E2-Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah sel tisu, organ, sistem dan organisma

MENGUASAI Tarikh: Tandatangan Guru:

BELUM MENGUASAI