PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR DAN KAJIAN LUAR GEOGRAFI 1.

0 PENDAHULUAN Kajian Luar merupakan salah satu komponen penting dalam disiplin geografi Teori yang dipelajari di dalam kelas dimantapkan lagi melelalui kerja praktikal di lapangan. Di samping itu ia akan meningkatkan pemahaman pelajar tentang aspek Alam Sekitar Fizikal dan Alam Sekitar Manusia yang saling berkaitan. Pelajar akan dibawa ke lapangan untuk menjalankan kajian luar. Oleh itu Program Lawatan Sambil Belajar dan Kajian Luar ini perlu dijalankan bagi meningkatkan lagi prestasi calon yang mengambil mata pelajaran geografi terutama dalam peperiksaan STPM. 2.0 RASIONAL 2.1 Potensi pelajar yang memgambil mata pelajaran Geografi di Tingkatan 6 adalah sederhana. 2.2 Terdapat dikalangan pelajar yang mengambil mata pelajaran geOgrafi di tingkatan 6 tidak mempunyai asas dalam mata pelajaran geografi di peringkat SPM. 2.3 Mata pelajaran geografi merupakan mata pelajaran pilihan utama pelajar di tingkatan 6. Oleh itu kajian luar ini wajar dilaksanakan bagi membantu meningkatkan prestasi calon tersebut. 2.4 Boleh menyumbang kepada peningkatan prestasi pelajar yang mengambil mata pelajaran Geografi di peringkat SPM dan peringkat STPM

3.0

OBJEKTIF 3.1.1 Pelajar boleh membuat perbandingan antara teori yang dipelajari di bilik

darjah dengan keadaan sebenar di alam nyata melalui pemerhatian dan kerja praktikal di lapangan 3.2 Pelajar dapat kemahiran dan pengalaman untuk mengumpul maklumat sekunder daripada pelbagai sumber 3.3 Pelajar mendapat kemahiran untuk memperolehi data dan maklumat melalui pemerhatian, pencerapan, pengukuran, soal selidik dan temu bual di lapanngan 3.4 Pelajar mendapat kemahiran untuk menganalisa data dan maklumat yang diperolehi semasa kajian di lapangan dan mengambarkannya dalam bentuk jadual dan gambarajah. 3.5 Pelajar mebdapat kemahiran berkomunikasi, bekerjasama, mengurus dan mengelola tugasan berkumpulan 3.6 Pelajar dapat mentafsir, mensintesisikan, dan merumus data dalam bentuk penulisan yang berformat dan teratur 3.7 Memupuk semangat pelajar cemerlang dan boleh berjaya di kalangan pelajar Tingkatan 6

4.0

SASARAN 4.1 Pelajar Tingkatan 6 Bawah yang mengambil Geografi. seramai 41 orang dan 3 orang guru pengiring 4.2 Pelajar Tingkatan 6R yang akan mengambil mata pelajaran Geografi dalam Peperiksaan STPM tahun 2010

5.0

TEMPAT LAWATAN & KAJIAN LUAR / PENYELIDIKAN 5.1 5.2 5.3 Lumut Taiping Pulau Pinang

6.0

TARIKH/ KEMUDAHAN PROGRAM (CADANGAN) 6.1 6.2 6.3 6.4 Tarikh Lawatan : 13 –15 November 2009 ( Jumaat, Sabtu dan Ahad) Tempat Penginapan : Lagend In Taiping Pengangkutan : Bas Sekolah Senarai Program adalah Seperti dalam jadual senarai aktiviti yang dilampirkan

7.0

ANGGARAN PERBELANJAAN 7.1 Perbelanjaan Sewa Bas Bayaran Penginapan Lain-lain JUMLAH 3 x RM 800.00 2 x RM 900.00 RM 2400.000 RM 1800.00 RM 100.00 RM 4300.00

7.2

Punca Pendapatan Bayaran daripada ahli rombongan 44 x RM97.73 RM 4300.00

8.0

SENARAI GURU PENGIRING 8.1 8.2 8.3 ASRIS BIN ALI (PPPS DG 44) (PPPS DG 44)

SHAMSINAH BINTI SALLEH

NORGAYAH BINTI BINTI MAT SAGAP (PPPS DG 44)

9/0

PROGRAM / SENARAI AKTIVITI 9.1 Seperti dalam Jadual Senarai Aktiviti yang dilampirkan

……………………….. (ASRIS BIN ALI) Penolong Kanan Tingkatan 6, SMK Khir Johari, 35900 Tanjong Malim

Tarikh :

28 September 2009

………………………………...

…………………………

KERTAS CADANGAN

PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR PENYELIDIKAN DAN KAJIAN LUAR GEOGRAFI STPM

TEMPAT: TAIPING & PULAU PINANG TARIKH : 13 – 15 NOVEMBER 2009

PERSATUAN GEOGRAFI SMK KHIR JOHARI 35900 TANJONG MALIM

PROGRAM / SENARAI AKTIVITI (Cadangan)

Nama Tempat dan Masa 13 November 2009 (Jumaat) 1. Bertolak dari Sekolah 2. Lumut - BERNAS S.Perak - Pantai Lumut - Kajian Pantai 3. Lagend In Taiping - Daftar Masuk - Makan Malam - Perbincangan 14 November 2009 (Sabtu) 1. Sarapan Pagi 2. Pulau Pinang - USM - Pusat Pelancongan B.Bendera 3. Ke tempat Penginapan -ke Taiping 15 November 2009 (Ahad) 1. Kajian Alam Sekitar - Ekologi Tasek - Hutan Bakau - Pencemaran Industri 2. Bertolak Balik Ke Tg Malim - Bandar Ipoh 3. Tiba di Sekolah

Tarikh : dari / Hingga

Tempat Kediaman

7.30 Pagi

5.00 Petang

Legeng In Taiping

7.00 Pagi Legend In Taiping

8.00 Pagi

………………………….. (ASRIS BIN ALI) Guru Pengiring

UNDANG-UNDANG LAWATAN SEKOLAH 1957
1. 2. 3. 4. 5. Nama Sekolah : SMK KHIR JOHARI, 35900 TANJONG MALIM

Nama Pengetua: PN NORAINI BTE YEUB SIDI Nama Guru Yang Mengetuai: Nama Guru yang membantu: Tujuan Lawatan : EN ASRIS BIN ALI ZAINAB BITI AHMAD i.) ii) Lawatan Sambil Belajar dan Membuat Kajian Luar Geografi Mengetahui perlaksanaan Pembangunan Putrajaya Memahami dan mengetahui kesan pembangunan Mengkaji ekoloji Pingir Pantai Memupuk semangat pelajar cemerlang dan boleh berjaya melalui kajian luar geografi Purtajaya Port Divkson Melaka No Pendaftaran : WDL 545

iii)
iv) v) 6. 7. 8. Tempat Lawatan: Jenis Kenderaan: Jadual Lawatan i) ii) iii) Bas Sekolah

Nama Tempat dan Masa

Tarikh : dari / Hingga 7.00 Pagi 10.00 – 4.30 petang

Tempat Kediaman

1 Jun 2009 (Isnin) 1. Bertolak dari Sekolah 2. Putra jaya - Perbadanan Putrajaya - Taman Warisan - Bandar Purtajaya 3. Daftar Masuk Penginapan 4 Makan malam 2 Jun 2009 ( Selasa)) 1. Sarapan pagi 2. Pusat Penyelidikan Peikanan Pusat Ternakan Penyu Melaka -Agro pelancongan Sg udang – 3. Pusat Pelancongan Melaka - Bandar Bersejarah Melaka 2. Balik Ke tempat Penginapan P.Dickson

Glory Beach Resort Port Dickson 6.30 petang 8.00 10.00 malam 7.30 pagi 10.00 pagi Glory Beach Resort Port Dickson 7.30 malam

3 Jun 2009 (Rabu) 1. Kajian Pantai - Ekologi Pantai - Cerun Pantai - Pencemaran merin - Hakisan Ombak 2. Bertolak Balik - Bandar Seremban / Nilai 3. Tiba di Sekolah
……………………………… (ASRIS BIN ALI)

7.30 pagi- 10.30 pagi

2.00 tegahari 7.00 / 8.00 malam

A Nama

Nama dan Keterangan Guru yang dibenarkan mengutip / membelanjakan wang Jawatan PPPS DG 44 PPPS DG 41 No K/Penegenalan 581104085239 Alamat SMKKJ Tanjong Malim SKMKJ Tanjong Malim

ASRIS BIN ALI 2.ZAINAB BINTI AHMAD B. PUNCA KEWANGAN Punca Pendapatan a. b.

Bayaran dikenakan kepada setiap ahli rombongan Bayaran daripada ahli rombongan menurut senarai ahli dalam boring RM 95.00 x 44 (Murud dan Guru)

RM

95.00

RM 4180.00 RM 220.00

c.

Lain-lain punca JUMLAH

RM4400.00

Perbelanjaan a. b. c. Sewa Bas Bayaran Penginapan Lain-lain JUMLAH 3 x RM 850.00 2 x RM 900.00 RM 2550.00 RM 1750.00 RM 100.00 RM 4400.00

BIL

NAMA

NO K/P

ALAMAT