M.

Ilkid HRVATSKO PODUNAVLJE U ANTIČKOM RAZDOBLJU HRVATKO PODUNAVLJE DO RIMSKIH OSVAJANJA Prostor,vrijeme,krajolik,kulturni razvoj -Istočni prostor Hrvatske(Vukovarko-Srijemska i Osiječko-Baranjska županija) -Dunav:granična rijeka Hrv. na istoku (140 km) od Batine u Baranji i do Iloka,važno za rimsko carsto (rimski limes) zbog barbara,1 km širok,dubina 15 m -desna obala Dunava uzvišena-dobar pregled Ilok (Kukcij)-u rimsko vrijeme je bio rimski kastrum,srednji vijek-utvrđeni prostor na povišenom,šumoviti prostor uz niz meandara (ribolov) Lesna Zaravan-desna obala Dunava -prirodni uvjeti za podizanje naselja,zašticeni gotovo sa svih strana,priprodna fortifikacija -jedini priprodni prostori koji omogucuju komunikaciju s desnom obalom dunava(u antičkom razdoblju magistrata) -lov i ribolov (divlje patke) -plovidba uzvodno i nizvodno (dobra komunikacija) Vukovar-jedini hrvatski grad na Dunavu Osijek(Drava)-utječe u Dunav -u antičkom razdoblju stekao status kolonije(Mursa) -poplavan dio,močvare (Kopački rit),na mjestu ušda Drave u Dunav Vinkovci-grad na Bosutu (rijeka a i malo mjesto kod Vinkovaca) Cibalae-municipij -kraj bogat divljači,prostor Spačve-šume kao i u antičkom razdoblju RIM -istražio je granicu (Dunav) -Matija Petar Katančid-prije 200 god se poceo baviti proučavanjem limesa s hrv.strane Disertacija-jedna od prvih studija podunavskog limesa,proučavao je rimske ceste Akvinkum (Budimpešta) Peutingeriva karta-oslikana karta,prikazuje podunavlje,udaljenost svih prostora rimskog carstva Rimske vojničke diplome-najčešdi nalazi (Slavonski Šamac (25 - 30 km), Ilok, Negoslavci) Josip Brunšmid istraživao prije 100 god Spomenici-epigrafski -pismo iz 1916. Poslano u Zg; crtež vojne postrojbe Rimske opeke-pečati onih koji su ih proizvodili Prva legija G.Herkulova Tera sigilata -fina keramika,porculan,import (sj.Italija ,Galija) -ranije razdoblje Rimskog C. -povezuje se s rimskom vojskom Kultni predmeti-zavjetni darovi,brončane figurice,ostruga,komad kopče 1

barbotiranje Vinčanska i Sopotska kultura: -Sopot kod Vinkovaca. lov i ribolov ENEOLITIK(Bakrenodobne kulture) Badenska kultura: sjekira (fragmentirana)-Vinkovci.Daljska kultura) -pokojnike spaljivali.trapezaste sjekire -vrijeme uzgajanja žitarica.sjekire.jezičaste.srpovi .koplja.Vučedol.pokopi u urnama -nekropola u Vukovaru -KŽP pod utjecajem Gala.oblikovana spiralama.obilje živ.najvažnija kultura toga razdoblja -središte Vučedol -bakar u izradi oružja i oruđa-Vučedolska golubice/jarebica: kultna posuda u obliku ptice -vuč.ubodi u obliku šahovskog polja Vučedolska kultura: .pilum.9.amforasti privjesak.kult na prostoru današnje Mađarske -bodež.st) Rimska cesta na području Baranje (10 km) PRAPOVIJEST -plodna zemlja.stoke.sulica. Kuda-iznad rijeke je uzvišena -3 velika naselja.najezda naroda s mora -procvat metalurgije Kasno brončano doba (KŽP.8.uokolo 2 naselja -Pila-uvozen materijal BRONČANO DOBA -miješanje kositra s bakrom (bronca) Rano brončano doba Vinkovačka kultura: (Sava i Dunav)-razvija se od Vučedolske Srednje brončano doba -dorska seoba.najvažniji lokalitet te kulture.pojasni opasadi(1.u središtu je Gradec.strijelica.st BC) -keramika:trbuh posude ukrašen okomitim kanelurama 2 .razvijaju se fibule Daljska kulturna skupina (10.Beograda(današnja Srbija) -lokaliteti: Vukovar i Vučedol (era žita) -keramika poluloptastog oblika.-4.Vukovar -naselja iz prapovjesnog razdoblja -keramika: bikonični profili (stijenke imaju kutni lom).vrijeme Troje.Vučedol Kostolačka kultura: raskošni ukrasi keramike.igle.ukrasi za odjedu (muški rekviziti).svijeta privuklo je ljudske generacije -lokaliteti:sustavno su istraženi(Sotinr kod Vinkovaca)?? Starčevačka kultura: -nizvodno Save.Vojni materijal -pancirna košulja.

otisci konopa(?) DALJ -terakotne figure (prostror Sotina) valovi i konji (znaci da su njih uzgajali).najstariji solarni simbol (?) MLAĐE ŽELJEZNO DOBA (LATENSKO) (300. Podunavlja PLEMENA: 1.Kelti (Gali) su se zaljedivali do Grčke kao pladenici ili pljačkaši. Plada rimskog vojnika na podrucju hrv.vezuje se uz kult sunca.javlja se prodorom nomadskih skupina -figure su služile u kultne svrhe -Kirengrad-središnja Hrv.ratnik s hitonom-strukirani dio (?) -srebrni novac-grčke Drahme -rimski republikanski novac -Augustovi novci iz Sotina -1.tj.vrsni metalurzi.uveli ostrugu u konjaništvu (Kelti) -ukrasni predmeti od jantara (podkraj prapovijesti) -javlja se novac Skordisci (mžd) -keramika na lončarskom kolu -kuju svoj vlastiti novac po uzoru na Kelte Novac: -skordistički novac (područje hrv.Bosutska kulturna skupina (800.između Vinkovaca i Sl.Colapiani.podrijetlom su bili Kelti autohtona panonska plemena RIMLJANI: -uz granicu-kastrumi.pisac-Plinije (Naturalis Histora)-nabraja plemena u južnoj Panoniji Jasi.Kornakati.Amantini.Skordisci)-NE ILIRI! -keramika po prvi put na lončarskom kolu (keramika sive boje).Andizeti.Breuci. Ekvid (konj) –urezan križ unutar kružnice.Broda Kornakati Amantini-oko Srijemske Mitrovice Andizeti-Baranja Skordisci .Belgiti.država (mješavina Kelta i Panonaca.Skordisci Breuci-oko Cibala. BC) -keramika je rakošna:bijela inkrustacija -motivi u obliku slova S -kanelure. BC) Kelti (Gali) -mijenjaju se životni odnosti. Rimski vojni logori/instalacije: Ad Militare-Baranja (današnja Batina) Teotoburgij (Dalj)-konjanička formacija Kornakum (Sotin) Kukcij (Ilok) 3 .a kasnije terakote kao zavjetni darovi -pr.nađeno kultno mjesto sa ostacima živ kostiju.izgubili su kod Delfa. podunavlja) -norički novac (Noričani)-trgovina s predalpskim prostorom Pr. Vratili se u Podunavlje..

Tiberija(20.Rim je dosegao svoj najvedi napredak.9. nastala je Panonija i Dalmacija Panonija se dijeli Trajan na -Superior(gornja) .Inferior (donja) Do Dioklecijana koji je razdijelio Rimsko Carstvo GLORIA EXERCTIUS -Tu su se nalazila Panonska plemena (ne lilirska!) Andizeti.Breuci.Nakon gušenja Batonovog ustanka (Keltskog/Delmatko-panonski rat)9st.dio (vojnici carevi) Dioklecijan: -usljedila podjela od 2 Panonije: Panonia Valeria(Baranja) Panonia Sekunda (JI dio Panonije) Panonia Savia Panonia Prima 4 .Armeniju= Rimski maksimum -ugušen Batonov ustanak (6-9. ugušen.grade se ceste i povečava se vojska Trajan Decije: -podrijetlom iz Panonije -zap. -Panonci su se pomješali sa Keltima.Skordisci (jedini Kelti) -Za vrimene Augusta i njegovog nasljednika Tiberija. Panonik (gornji dio) -Akvinkum (Budimpešta)glavni grad na tom području –Panonija -svakih 15 km neka rimska bojna instalacija -dijeli Panoniju: -Panonija donja (Srijem i Slavonija)-Superior -Panonija gornja( )-Imperior Marko Aurelije: -barbari koji su življeli na lijevoj obali Dunava i razorili Panoniju -sin Komoduma (došlo je do primirja)i tada se panonija počinje graditi i gradi se limes u kamenu i opekama.podunavlju Pilum-najstarije oružje(s ovakvim su ubili Isusa)za vrijeme Augusta.-ih) Trajan: -Skupio vojsku i išao osvojiti dio Dunava.god je formirana provincija Ilirik(donji dio).Iliri nisu zauzimali prostor Slavonije(nego?) -velika količina nalaza iz Rima na hrv.god) -nakon gušenja ustanka.Rim je dosegao do desne obale Dunava i širio se zahvaljujudi savršenoj disciplini i organizaciji vojske.Kornakati. Dio se odvojio (?) Valerijan (utemeljio najvažniju kovnicu u Sisciji) -vratili su zap.Oserijati.Dačane(formirao provinciju Daciju) i u vrijemeTrajana.

nego za ubijanje 5 .više su za prikaz statusa osobe.) RIMSKA VOJNA OPREMA I NAORUŽANJE: -brojni su epigrafski spomenici i javni natpisi koji spominju vojne postrojbe -uz obalu Dunava i oranjem su izbačeni brojni nalazi 1.g Huni i Barbari-rimski porat.njegov brat Valentinijan) -napad Avara -Rim gubi prostor i teritorij= seoba naroda (?) -Jazigi.nedostaje mu donji dio -kratko koplje nataknuto na drveni dio i zakovicama pričvršden.god.carstvo 486.poginio Valent koji je rodom iz Cibalea.a rani su imali jezičak -vjerovatno naoružanje u uporabi 6-9 god (Batonov ustanak) PLUMBATE:bacačko oružje.imali su na kraju olovni završetak SULIC E:naoružanje konjanika (kratka koplja) STRELICE (trobridne) ARTILJERIJA: Katapult (manji Škorpion).Markomani-štite desnu obalu Dunava Romulus Augustus:vrijeme kada je propalo zap.st rimska vlast završila) -Vojne instalacije Ad Militare Kornakum Kukcij(Ilok) -Na Trajanovom stupu prikaz rimske vojske(osvajanje Dacije 107.piramidalni vrh -kasni su imali okrugli dio za nataknit na drvo-tuljac.rim.Ofenzivno oružje: PILUM: standardno naoružanje rimske vojske.bacačko oružje -Najstariji na području Hrv.Projektili MAČEVI: (Gladio/Gladius) -mačevi za pješake(s šiljastim dijelom) -mačevi za konjanike(s dužim i zaobljenim završetkom)-SPATA -mačevi na remenju preko ramena (koristili ih konjanici) VAGINA ili korica mača (često s dekorativnim prikazom) BODEŽI (Pugio): karakteristični za razdoblje principata (rano vrijeme Rima).st rimska vlast je bila na prostoru Podunavlja -vladanje je bilo do Antonina (Trajan) -Dioklecijan (početkom 5.Konstantin Veliki (legalizirao kršdanstvo) -područje Vinkovaca -stakleni predmeti (nedaleko od Đakova) Teodozije(ozakonio kršdanstvo kao jedinu religiju) -razdjelio je carstvo na Zapadno i Istočno Rimsko Carstvo (naše provincije su pripale zap.rimskom carstvu) -napad Huna(378.a od istočnog nastaje Bizant RIMSKA VOJSKA: -4.

v.Vojna oprema: OSTRUGE:nosili ih konjanici. Iako lakša nego lorica hamata.bile su navucene kao cizme) POJASEVI (pojasni jezičci u obliku amfore-kasna antika/4.nacinjen od nekoliko slojeva drva -nosio se na ruci.) KALIGA (sandala/obuca od kože u donjem dijelu okovana s čavlima) -najviše nalaza u Engleskoj i u Kupi (nedaleko od Siska) Radionice tegula: Carske.st) VOJNA PREGAČA CINGULUM(štitnik za muške genitalije/kurac i jaja/penis i muda/mošnja i spolovilo/pišo i loptice/banana i trešnjice/stick i pomponi.od sitnih željeznih i brončanih prstenova)-omiljeni u rimskoj vojsci u 4.u središtu imao umbo. Defenzivno oružje: OKLOPI: Lorika Segmentata (obručasti oklop/željezni obruči povezani kožom)-legionari -Ovaj oklop se sastoji od više čeličnih segmenata koji su međusobno s unutrašnje strane povezani komadima kože.vojne.. Nađeno ih je 14. Ovakav oklop je mogao sadržavati i do trideset tisuda prstenova i biti težak oko desetak kilograma.st poslije Krista -Na prostoru Hrv.2.st-početka 4..a MAMUZE su izmislili Kelti -dijelovi ORME (za pričvršdivanje dijelova konja -1.jedan iz Salone. Diplomi se nalaze sve informacije tog dana (kao dnevnik) -r.st) -PALERE-štitnici za oci konja? -kopita za konja (nisu zabijani u konja.imala izgled majice ili košulje izrađene od metalnih prstenova promjera oko 5-7mm koji su bili povezani u gustu mrežu.diplome su izdavane od sredine 1. Lorika Skvamata (ljuskasti oklop)-nađeno ih dosta na području Podunavlja -Sastojao se od metalnih (željezo ili bronza) pločica koje su izgledom podsjedale na ljuske ŠTITOVI: -na ruci u središtu ima umbo (?)-prihvaca udarac da destabilizira neprijatelja.st za vrijeme cara Klaudija-do 4.ispod obložen slojevima od tankih drvenih ploca 3.a na cijelom području nekadašnjeg Rimskog Carstva oko 1000 6 .a služili su vojsci 2 vrste formacija: Legije (ved za rimske građane) Augzilije(pomocne postrojbe za strance) -u rimskoj v. Lorika Hamata (karičasti oklop. bila je nešto manje udobna a pružala je prilično dobru zaštitu.privatne RIMSKE VOJNE DIPLOME -epigrafska građa od rimske vojske -constitutio (rimska diploma)/konstitucija -natpisi pravnog karaktera (kao osobna/putovnica)koji su se dobivali od države -to su 2 brončane plocice koje se otvaraju kao knjiga -Rimske vojničke diplome su dobivali časno odpušteni rimski vojnici koji nisu bili rimski građani.god ili st? .

Kohorte.g.Cuccium(Ilok) -Rimski gradovi: Mursa(Osijek). Cornacum (Sotin).građanskim pravom (ius civili) -ime provincije u kojoj su bile te vojne postrojbe -ime namjesnika te provincije -zakonska formula (što su vojnici dobili)-rimsko građansko pravo i zakonitost braka jer se simljani vojnici nisu smjeli ženiti -imena dvojice konzula koji su tog trenutka bili na dužnosti -točan dan i mjesec -ime (naziv)vojne formacije u kojoj je služio onaj koji je to dobio -ime zapovjednika te vojne formacije -ime onog tko je to dobio.st poslije jul-kla.pa su dobivali FALERE (medaljone) -Noticia Dignitatum: koji logor i koja je vojska u njemu stacionirana -Rimski vojni logori: Ad Militare(Batina).dinastije (Konjanici) Ala Prima Civium Romanorum (rimskih građana) 1.ime oca i podrjetlo (mjesto) -točno mjesto u Rimu gdje je izložen izvornik (izvadak iz arhive u Rimu) -popis i imena 7 svjedoka koji su jamčili da je prijepis točan i istinit (pečat svjedoka s potpisom) -nekad navedena žena i djeca (djeca i unuci imaju to r.Augzilije -raspoređene su na svakih 10-ah rimskih milja po obali Dunava -neki su bili časno prije otpušteni zbog hrabrosti.none. kohorta Montanaca (nekih brđana) 7 .Vinkovci (Cibale) Ad Militare (Batina) -Kastrum (rimski vojni logor) 1. ili 2.ide) -popis vojnih postrojbi čiji su pripadnici nagrađeni rim.kohorta asturičana (Asturum-s područja Španjolske prebaceni na limes na Dunavu) Teotoburgium(Dalj) Ala Pretoria (Pretorijanci)-elitna formacija koja je služila kasno 1.Izgled rimske vojne diplome: -ime cara i sve njegove časti koje obnaša -određen nadnevak (kalende.Teotoburgiym(Dalj).pravo nasljeđivati) Rimske vojne diplome dobili su oni augzilijanci koji su odslužili 30-25.godina Tekst je uvijek napisan 2 puta (s unutarnje i vanjske strane) Veličina: 15 x 10 cm -Takvih diploma je nađeno najviše na Podunavlju: 2 –Sotin 1-Sava 2-Salona 1-Ilača 1-Grabarija 1-u Sinju se čuva 1-Negoslavci 2-Sisak 1-Umag (selo Ježi) 1-Vukovar 1-Aserija GLORIA EXERCTIUS II -Svaka provincija imala je legiju Ale.

za vrijeme Antonina Pija -kameni žrtvenici ali nisu sacuvani.?U razdoblju principata Ala Sekunda Hispanaca i Aravaka (s područja Španjolske) -julijevsko-klaudijska dinastija Cornacum (Sotin) 2.sudjelovali su u igrama i priređivali turnire: -nalaz koštane kocke i žetona Paradna oprema: -ŽELJEZNE MASKE (Vizir) unutra obložena kožom 1 iz Sotina i 1 iz Osijeka 1 u Njemačkoj (Germania/Rajnski limes)nađena trodjelna kaciga (nosili ih konjanici u vrijeme svečanosti-figurativnog izgleda.smo prema skicama -IOM (podigli Tračani) -Tera Sigelata(bogato ukrašena keramika)dospila u Sotin iz srednje i južne Galije i s područja Italije -nalazi plastike (Venera.ima i ženskih lica=Amazonke)-1 cjelovita -KNEVIDE(štitnik za podkoljenice figurativno dekorirane bogovima) Slavonski Brod (prikaz Marsa-najbogatija) 8 . Srijemska Mitrovica Baranja: -vidi se trasa rimske ceste (10 km) Cesta koja je povezivala rimski limes s Mađarskom.kohorta Dačana-bila je stacionirana do dinastije Severa(na mjestu gdje se nalazi crkva djevice Marije) (ta kohorta ima najviše pecata) -opeke s vojnim pecatima.al ima izvrsno sačuvan rimski gladij (mač) Cibalae (Vinkovci)-municipij za vrijeme Hadrijana -kolonija za vrijeme Kalakale Mursa (Osijek)-Kolonija je viši rang grada od manicipija -Flavijevci (Vespazijan) -Antonini (Hadrijan) -Severi (Karakala) 2 glavne Rimske kolonije s statusom grada na obali rijeke Bosut.nađena je tu i 1 vojnicka diploma 157.bogato dekorirane.tu se vidi i rimska instalacija u blizini al nije jos istrazena -Bakrenjak (novčid-rimski car drži govor) -opeke i tegule-obilježavali pečatom /vojska vršila građevinske radove Rimski vojnici nisu samo čuvali granicu.Merkur) Cuccium (Ilok)-ne zna se koja bi tu mogla bit formacija.

Području.INSIGNIE (znakovlje/ bojni znakovi)nosili ih na vrhu kao simbol neke postrojbe -najveda sramota je bila izgubiti znak -prikazana na Trajanovom stupu u Rimu 1.st -zmaj s krijestom na glavi Cibalae (Vinkovci) 117-138=Status Municipija (grada) za vrijeme Hadrijana 211-217=Status Kolonije Karakala=postaje Colonis Aurelia Cibalae (Valent.tkanina i sve to nabijeno na štap -preuzeli od Sarmata(?)kraj 2. muškarac koji dere kožu ovna. ovanova glava.iz Sotina-znak u obliku zmajeve glave *samo su 2 u svijetu pronađene-Drakostandardi* 2.Valentinijan) -na području Cibala su otkriveni veliki brojevi lončarskih peci=keramika -Kršdanstvo:najtariji mučenik Euzebije Prvi kršdanski mučenik na hrv.iz Niberbibera (Njemačka) STIEG(vojna zastava koju su nosili signiferi) DRAKOSTANDARD(zastava u obliku zmaja)3 dijela:glava od metala. zmije i ribe.kalež-kultni predmet Egipatski i Orijentalni kultovi u Osijeku 9 .smaknut u vrijeme Valerijana Vojnički kultovi iz Murse (?) -religijski kalendar -natpisi posvečeni Jupiteru-6 (IOM -3 slova na početku ara) Jovi Optium Maximum (Jupiteru najboljem najvecem) Carski kult (kipovi/ulice) ? STAROKRŠDANSTVO NA PODRUČJU HRVATSKOG DIJELA PANONIJE -najslabije istražen arheološki horizont -Vojska je dolazila iz udaljenih krajeva-njihove religije-promjene u kultu Otkriveni kultovi na području Murse: Rimska božanstva IOM (Jupiter)-forma na zavjetnim žrtvenicima=kultovi vojske Liber –kultovi vezani uz vojsku? -ima i židova koji su tamo živjeli (Judeizam) Kult podunavskog konjanika: -Sinkretizam(spajaju se elementi različitih religija u jedno) -votivne pločice u središtu je božica s 2 konjanika s lijeve i desne strane -luna i sol (znakovi).-početak 1.

riječ je o kršdanskoj obitelji (“živimo sretni u Boga“) 4. (Milanski edikt)=kršdanstvo postale legalno Biskupije i važniji starokršdanski lokaliteti u Hrv: Crkva sv. -Crkvena Jurisdikcija (?) Siscia (Sisak) -kopča i fibula u obliku ribe-tajni znak kršdana sve do 313.4.Kirim stradao u Sisku (308.st -samo je tu nađen prsten pečatnjak s kristogramom Cibalae (Vinkovci) -mnoštvo keramičkih pedi koje rade tegule -mučenik sv.Kornakum Panonija (hrv.put pojavljuje kristogram -brončana pločica s Kristogramom (XP) i služila je na kacigi kao ukras.Smijer širenja Kršdanstva: -preko Italije (morskim putem u Salonu do Panonije) -preko Akvileje kopnenim putem -preko Grčke. st -tu je nastao kompleks bazena za lječenje rimskih vojnika.no nemamo čvrstih dokaza o djelovanju prije 3.stradao u vrijeme Valerijana -apostoli pohodili Ilirik.2. alfom i omegom (prikazuju početak i kraj) 10 .crkva Pisani literarni izvori. Kršdanski objekt –BAZILIKA s apsidom (4.g.st).preveo je Bibliju On spominje da se Sv.dio)-ni jedna izvorna starokrš.tj Trakije uz Dunav Biskupije i starokršdanski lokaliteti u Hrv: -Dalmacija. Martina(zaleđe Zadra)misa se odrzava vec 1500god.st-prvi mučenik s prostora panonije.god-milanski edikt -riba simbol kršdanstva=njeno grčko ime je kratica za ISBS (isus sin boga spasitelja) Sv.god bačen u rijeku u Pečuhu) i posljedni je mučenik s prostora Slavonije -lampa s Kristogramom H R = X P ili Christos (?) -još jedna lampa od keramike -novac na kojem se 1.Eubezije koji je spaljen u 4.Hrvatska.Jeronim-napravio katalog.st -1.sitni arh.tu su se okupljali prvi kršdani -nađena freska s fragmentiranom glavom sveca i aureolom Štrbinci (kod Đakova) -certisia –lokalitet na raskrižju puteva -starokršdanski grobovi s zabatom (koji ima fresku)-2 košute koje piju vodu i prikaz raja -2 staklene plitice /oslikano staklo ukrašeno zlatnom folijom na dnu.kasnije su tu bile crkve -za vrijeme Marka Aurelija su stradale -obnovljene za vrijeme Konstantina Velikog 4. St -nađena je TRANZENA (rešetke prozora karakteristične za starokršdanske crkve) -SARKOFAG (ali s prikazom ribe!) -natpis s kristogramom.3.sj.Konstantiv Veliki je ima na kacigi -zmija simbolizira pogane Aquae Iasae (Varaždinske toplice) -1.Bosna.nalazi i prije 313.

Herkulova legija)-utemeljio je Dioklecijan 4.oplata iz Imtercise (Mađarska) s nizom biblijskih motiva -Privjesak u obliku ribe -2 plombe s Menorom (sedmerokrakim svijednikom)-židovski 11 .6.pa je legalizirao kršdanstvo (Milanskim ediktom?) Kornakum (Sotin) -10 km JI od Vukovara -pojasna kopča u obliku križa(rano kršdanstvo) -are posvecene Jupiteru (poganski kult) (Crkva Blažene Djevice Marije) -Opeke (LVIMRCX.bogomolja -riba od kosti -fibula s kritogramom -mramorni ulomak s kristogramom -351.tj. Bitka između Konstancija II.st -arhivska građa-žrtvenik (Tračani ga podigli Jupiteru) -Plomba s kristogramom -plomba s prikazom Danijela u lavjoj jami (simbol spasenja) i na relikvijalu iz Novalje -Sarkofag.(kršdanin) i poganinom Magnencijem zato šta on nije htio priznati njega kao legitimnog vladara –prikazan na novcu -Konstantin Veliki usnuo da de pobjediti (kršdanska vizija).Mursa (Osijek) -literarni izvori koje svjedoče o kršdanskoj opdini (koji k?) -izvan gradskih zidina 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful