PROIECT DIDACTIC ŞCOALA: Școala cu clasele I-VIII Nr. 2 Vicovu de Sus PROFESOR: Irimiciuc Elena CLASA: a VII-a DATA: 26.03.

2010 DISCIPLINA: Limba şi literatura rom n! TEMA LECŢIEI: "!lin #$ile din %oveste& de 'i(ai Eminescu ) Nunta celor doi tineri. Nunta * +elor TIPUL LECŢIEI: %redare-,nv!-are-evaluare OBIECTIVE OPERAŢIONALE .1 ) s! descrie nunta $etei de ,m%!rat şi nunta * +elor/ .2 ) s! *!seasc! asem!n!ri şi deosebiri ,ntre cele dou! nun-i/ .3 ) s! identi$ice ,n des$!şurarea nun-ii * +elor elemente de ceremonial s%eci$ice nun-ii -!r!neşti/ .0 ) s! sesi+e+e elementele $antastice %re+ente ,n des$!şurarea nun-ii $etei de ,m%!rat/ .1 ) s! comente+e rolul artistic al $i*urilor de stil care individuali+ea+! %artici%an-ii celor dou! nun-i/ .6 ) s! identi$ice ,n $ra*mentul studiat tr!s!turile o%erei e%ice/ .2- s! se e3%rime corect4 clar şi nuan-at4 res%ect nd re*ulile a$late ,n vi*oare. METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE • conversa-ia euristic!4 ,nv!-area %rin desco%erire4 observa-ia4 e3%lica-ia4 lectura e3%resiv!4 cubul4 dia*rama Venn4 re$lec-ia %ersonal!4 e3erci-iul de redactare MATERIAL DIDACTIC UTILIZAT • %orto$oliile elevilor4 $işe de lucru4 manualul4 $işe de autoevaluare4 volume de %oe+ii MATERIAL BIBLIOGRAFIC 1.5oia4 Vistian4 Didactica limbii şi lit !at"!ii !#m$% & %t!" 'im%a(i" şi lic "4 Ed. 6acia4 "lu7-Na%oca4 2002 2.8!curari4 .tilia/ 9 rc!4 :nca/ Sarivan4 Li*ia4 St!at 'ii didactic i%#)ati) 4 Su%ort de curs4 "entrul Educa-ia 2000;4 <ucureşti4 2003 3.:lina 8am$il ) Limba şi lit !at"!a !#m$%* +% 'im%a(i", St!"ct"!i didactic d -c.i- 4 Ed. 8aralela 014 "lu7-Na%oca4 2003

1

DEMERSUL DIDACTIC ETAPELE DEMERSULUI DIDACTIC OB.0 .3 1= >rontal "onversa-ia euristic! .1 . 8oe+ii de 'i(ai Eminescu E%"%3a! a #bi cti) l#! #& !a3i#%al Notarea %e tabl! a titlului lec-iei4 anun-area obiectivelor o%era-ionale >rontal E3%lica-ia "aietele elevilor 8ro$esorul notea+! titlul lec-iei %e tabl! şi e3%lic! elevilor obiectivele o%era-ionale. 2 .2 . 8re*!tirea materialelor des$!şur!rii activit!-ii "orectarea temei %entru acas! >rontal necesare "onversa-ia 'anualele >işe de lucru 'anualul "aietele elevilor Elevii şi %ro$esorul %re*!tesc materialele necesare.1 .2 2= Sensibili+area elevilor $a-! de te3tul literar studiat Individual ?ecitarea e3%resiv! vol. Elevii recit! e3%resiv $ra*mentul din manual al te3tului "!lin #$ile din %oveste& de 'i(ai Eminescu.6 . . OP.m%reun! cu elevii.bserva-ia Ca&ta! a at %3i i 6= . 8ro$esorul veri$ic! caietele de teme4 a%oi corectea+! tema . TIMP CONŢINUTURI FORME DE ORGANIZARE RESURSE PROCE DURALE MI/LOACE DE 0NV1Ţ1M2NT PROBE DE EVALUARE M#m %t #!'a%i(at#!ic EVOCAREA C#! cta! a t m i 2= Veri$icarea %re+en-ei.

Elevii com%letea+! $işele de autoevaluare.2 :utoevaluare Evaluarea %ro$esorului Individual ?e$lec-ia %ersonal! >işele de autoevalua re 'anualul 2= .2 . 8ro$esorul e3%lic! tema %entru acas!: Comentaţi portretul „gingaşei mirese”.3 20= Nunta lui "!lin cu $ata de .m%reun! cu elevii. REFLECŢIA Sistemati+area con-inuturilor :si*urarea $eed-bacAului .2 8e *ru%e Nunta $luturelui şi a viorelei >rontal "onversa-ia euristic! @nv!-area %rin desco%erire Lectura e3%resiv! "ubul ?e$lec-ia %ersonal! E3erci-iul de redactare "onversa-ia 6ia*rama Venn >işele de lucru 'anualul 8ro$esorul le distribuie şi le e3%lic! elevilor sarcinile de lucru de %e $işe #:ne3a 1&. precizând şi figurile de stil folosite.1 E3%licarea temei %entru acas! >rontal E3%lica-ia "onversa-ia 3 . 8ro$esorul notea+! elevii care s-au eviden-iat.2 "omentarea celor dou! nun-i .6 .m%!rat .REALIZA REA SENSULUI .0 . Evaluarea cunoştin-elor :si*urarea reten-iei şi a trans$erului 1= . %e *ru%e Di!i4a! a +%)*3*!ii 8ro$esorul veri$ic! re+olvarea sarcinilor de lucru .2 B= :%licarea cunoştin-elor >rontal 'anualul "aietele Elevii com%letea+! dia*rama dat! cu asem!n!ri şi deosebiri dintre nunta lui "!lin şi nunta * +elor #:ne3a 2&. Elevii re+olv! sarcinile de lucru de %e $işe.1 .1 .

5?F8: N?.Identi$ica-i elemente $antastice4 s%eci$ice basmului .n des$!şurarea nun-ii $etei de .Identi$ica-i . 2 . 2. 1 (Descrie) 6escrie-i nunta lui "!lin cu $ata de . 5?F8: N?. @n care dintre cele dou! nun-i %redomin! aceste elementeG 'otiva-i r!s%unsul vostru. 1 (Aplică) a.e%itetele %rin care sunt individuali+a-i %artici%an-ii la nunta lui "!lin4 b. 2 (Compară) "om%ara-i nunta $etei de .%ersoni$ic!rile şi (i%erbolele %rin carte este descris! nunta insectelor. 5?F8: N?.m%!rat.n$!-işarea şi com%ortamentul mirilor4 atmos$era $iec!rei nun-i etc. 5!si-i asem!n!ri şi deosebiri %rivind: %artici%an-ii4 . 6 (Argumentează) :r*umenta-i c! versurile 16-60 au tr!s!turile unei o%ere e%ice. 5?F8: N?. "e elemente de umor a%ar .n aceast! secven-! a te3tuluiG b.m%!rat şi nunta micilor vie-uitoare.n versurile care descriu cele dou! nun-i: a. 3 (Asociază) Identi$ica-i .m%!rat cu nunta * +elor.n acest %ortretG 5?F8: N?. 0 (Analizează) 1.:NEC: 1 ) >IDE 6E ECE?"I9II 5?F8: N?.n versurile care descriu cele dou! nun-i elemente de ceremonial ti%ice nun-ii -!r!neşti."omenta-i %e scurt rolul artistic al acestor $i*uri de stil.. "um e3%lica-i %re+en-a acestor elemente .bserva-i %ortretul craiului din versurile 23-26.

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful