You are on page 1of 74

Naklada GENESIS Rijeka Rikarda Benia 11 tel.

312-355

Za nakladnika Jasmina Kezi

ISBN 953 6752 02 - 6

eljko Antunovi

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA


pjesme

Rijeka 2001

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

SADRAJ pitanja koja ne trae odgovore - 7 klju za sva vrata - 9 isto nam se pie svima - 11 obiteljska idila -12 o ljepoti - 14 budui bjegunac iz raja - 15 patnje je more ogromno - 16 nita osim tuge i tajne - 18 zbog ega treba mi pjesma - 20 svjetiljka - 22 o muzici - 24 glasnici praznih ruku - 26 kroz prozor godine nove gledam - 28 zamisli - 30 adamova molitva - 32 trojstvo ovjekovo - 34 ako se kroz vrijeme vratiti treba - 36 putovanje - 39 bio si, jesi, bie i dalje - 41 ovjek je manjina u svijetu - 43 tri pitanja - 45 licem prema suncu - 46 mudrost putovanja - 47 i kada sve zna - 49 nije krivo vrijeme - 50 molitva - 51 harmonija i melodija - 54

eljko Antunovi

ja i moj ivot - 55 jedna elja i tri greke - 57 i nita drugo i nita vie - 59 svetite ili stratite - 61 natrag ili naprijed - 63 pa idi - 65 duu mi u srcu sahrani - 66 ne brini - 68 ta se to blista - 71 kada bih je vidio - 73

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

pitanja koja ne trae odgovore


Grabiti sve ili ivjeti izvan elja? Gomilati se ili putovati samim sobom? Iz krvi crpiti bol i veselja ili vjeri svojoj biti robom?

Sve ili nita? Tijela zemlji okrenuta ili svetilita praznine u njima, tjelesnim skladom zakinuta i sjajem u oima?

Tijelo ili praznina? Ako je tijelo prazna aa, onda je praznina aa vina

eljko Antunovi

pa kako se opredijeliti ako se zna da se vino boanski ponaa a bez posude ne moe opstojati?

Posuda ili vino? Pitanje je sasvim jasno, ali nije i nevino i nije dilema hamletovska, jer ivot se u vinu oituje glasno, a aa je tek dosada zemaljska.

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

klju za sva vrata


Kako da se jednim kljuem Otvore sva vrata Je li dovoljno tek rei Neka bude Ili se mora staviti neto Od zemlje ili zlata Pred otvor kroz koji elimo ui U neku zgradu U neke ljude U neki osmijeh umirui

Je li za ulazak dovoljna Rije prava Ili se rtvovati mora Neto drugo Ja vjerujem da se svaka Brava Bez iega otvoriti moe Ako se njome bavimo

eljko Antunovi

Dovoljno dugo I ako se njezin otvor I na oblik sloe

Klju smo dakle mi sami Pa i rije ako je prava naa Koja blista u naoj tami Osjeajem svjedoi o svemu I ponaa se kao da je dua Koja vidi svoj put I sebe na njemu

10

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

isto nam se pie svima


Sve e proi I dobro i loe I nee nas mimoii Ovaj ivot i svi oni koji su njemu A da nas ne samelju i ne potroe Sasvim do kraja i u svemu

Sve prolazi I neka je tako Na istoj smo stazi Svi koji smo bili i to nas jo ima I dok naprijed guramo polako Isto nam se pie svima

11

eljko Antunovi

obiteljska idila
esta idilina slika Idilina ako ostanemo Kod oblika I ne odreknemo se sjete Ali ako u nju kapnemo I pomisao na sumnju Slika e se pokrenuti I ii Svojom stazom I pruie nam priliku Da uemo u nju A tamo emo se nai Pred porazom

Oi u oi Sa vlastitom tugom I razoaranjem naih majki Bjeimo rubom Ali i on sam svjedoi Da nije bilo zbivanje iz bajki Premda je ljubav do kraja ostala

12

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

I jo je dovoljno ima Ali ne i idile Djeca su okrutno sebino rasla A ni majke nisu oskudijevale U strastima iz svile

Jedno uz drugo Kao da ih lanci veu A ipak su svaki dan sve dalje Kao da reu veze bliske A ostavljaju vrijeme dugo

I njegove uvijek gladne ralje Da iz asa u as gutaju I sitna razoaranja I ona od brijega I svu alost A da pritom po nemoi plutaju Jer zbog ljubavi Nemaju mogunost bijega Niti pravo na neokrnjenu radost

13

eljko Antunovi

o ljepoti
Otkuda toliko ljepote U rijeima koje o ljubavi zbore Kada su u njezinoj osnovi Sve one strahote Koje se kao vuci i sa ljepotom bore Da se jedan ivotni krug ponovi Ljubiti - oploditi - roditi - ljubiti U tom ciklusu kratkom Ljepota jo krae ivi i tek malo Mjesta za sebe nae I to samo sa zadatkom Da bi se rtvu primamilo I da bi joj smaknue bilo slae

14

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

budui bjegunac iz raja


Cijeli se ivot pripremam Za onaj posljednji korak Pa ipak sve vie strijepim. Nikako nisam siguran Da se ivot, u biti gorak, U trenu moe uiniti lijepim.

Kada govorim o ljepoti Kojoj se od novog ivota nadam, Opet nisam potpuno siguran ta bi to trebalo da mi je na pameti, Osim jednog - da neu da stradam Na prii o raju koji je vjean.

Ve i sama pomisao na to Da me oekuje neto sasvim bez kraja (Ma bile to i najljepe slike iz mate) ini me odmah i naisto Ogorenim protivnikom svakog raja I buduim bjeguncem iz Adamove bate.

15

eljko Antunovi

patnje je more ogromno


ta da radimo Pitanje je esto ivimo kako moemo Odgovaraju mnogi Jer sve je ureeno vrsto I usmjereno vjeto Pa samo umovi ubogi Pokuavaju izmijeniti neto

Moda nam ostaje Da strpljivo ekamo Da sasvim do kraja dotraje ivot ovaj to nas stalno gloe

I da usput uivamo U ljepoti ako nekada doe U naim tijelima Ili u snovima o njima

16

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

Ili nam moda preostaje Kroz patnju da proemo Kao kroz trnicu Na kojoj se naa dua prodaje A pri tome ne smijemo poeljeti nita Jer patnje je more ogromno Pa moramo patiti estoko Da bismo stigli u rijetka pristanita Koja uicima svijetle A plove visoko

17

eljko Antunovi

nita osim tuge i tajne


I kada me dua estoko boli Bol joj nikakva prepreka nije Da se zaboravi i da se nasmije I da nastavi svoje nevolje da voli A tijelo mi bez problema nastavlja U krug da se vrti i da se obnavlja Ali kada tijelo mi tek malo pati Sve drugo se moje u panici povlai I u crno ruho straha i oaja oblai Sve one jo nedoivljene blagodati A dua mi jadna beznaem zatreperi Kao oi tek ustrijeljene zvijeri Samo se u patnji due Uz bol i ljepota stvara Dok je bol u tijelu ona stara Naredba da se obavezno srue Sve pjesme i sve kule babilonske I zaprijee sve staze vasionske

18

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

Tijelo s bolom udrueno ovjekom juri slino tornadu Rui ga mrvi usisava mu nadu I ini da se osjea poraeno Jer od sve one ljepote sjajne Ne ostaje nita osim tuge i tajne

19

eljko Antunovi

zbog ega treba mi pjesma


Zbog ega treba mi pjesma? Odakle dolazi i emu slui ona? Da li je tek jedna od keri nesna Ili se kroz nju provlai vasiona? ta je to to me tjera Da se suprotstavljam svima I da tumaram kroz sebe Do kraja sudbine? Da svuda rijei traim U kojima neega ima, A zatim da ih nagonim U niz da se slau, U ivi lanac, ije e karike skladno da zvone I u isto vrijeme Neto od istine da kau.

20

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

Moram priznati da odgovora nemam Ni na jedno od ovih pitanja I da o pjesmama ba nita ne znam, Osim da su u meni jo od postanja. I jo neto znam, A to je da ih ne stvaram Spomenik da mi budu. U njima sam, kao i u ivotu, sam I svakom stihu radujem se Kao udu. I dok ni sam ne znam ta se u meni zbiva, Mene neka ruka putem nekim vodi, A neki u meni, Od mene nepoznat, plan prebiva I svaka crta njegova Stihom odzvanja. Dua mi vodama beskrajnog ivota brodi I svejedno joj je Da li doista plovi Ili o plovidbi sanja.

21

eljko Antunovi

svjetiljka
Neka svijetli Pa makar i sama Tvoja ili tvoje due Svjetiljka Ne daj da se ugasi uvaj je U zjenici oka Na dlanu Ili u pjesmama Ne dozvoli da je potroe Ni dobre namjere Niti zla monasi Ni kao rtvu najtamnijoj noi Niti kao doprinos najsjajnijem danu

Neka svijetli Pa makar i na grobu Tvome ili tvojih nada Svjetiljka Vjera bilo kolika Suza samo iz tvog oka

22

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

Sanja nevina iz dana roena Neka te ne uplai cvijet uveli Tutanj u tami I gomila godina Ne daj da se ugasi Bar toliko potrudi se Da tamu rasvijetli Jedva vidljivi iak kandila Ili tek siuna kap vina

23

eljko Antunovi

o muzici
Muzika. Odakle dolazi nam ona? Iz nae glave? Zajedno sa svim onim tricama Koje otuda stalno izviru? Ili joj je svemir domovina Pa nije ni u kakvom srodstvu Sa zemaljskim besmislicama? Da li je zbog toga moramo Sluati u miru?

Muzika. To su i samo dva tona Kada zvue zajedno Ili slijede jedan iza drugog,

Naravno, ako imamo dovoljno mate, Ali najee Ona je neobjanjiva spona Izmeu drugog, tananog, svijeta

24

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

I ovog naeg, grubog, Autocesta izmeu Boije I nae bate.

25

eljko Antunovi

glasnici praznih ruku


Nai su snovi Samo oni koje snivamo budni. A sve se ono to kroz no plovi I tumara po naoj dui Raa u drugim svjetovima, Gradei svoj ivot udni Na onom to u nama srui.

I stalno rue, Uvijek iznova pokuavaju Da od sruenog neto svoje sagrade. Zbog toga sanjamo da nas gue Ti uljezi to naim se mrakom vuku.

A jadne nam due oajavaju, Jer ne mogu da se oslobode Tih snova i njihovih grabljivih ruku. Mora se priznati Da ima i onih prijatnih, Koji trag ushienja ostave u nama,

26

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

Ali koji mogu trajati Tek nekoliko trenutaka sretnih I sjetnih u isto vrijeme Pa nam se potom svetiti godinama Sijui lane nade sjeme.

Pitam se esto Jesmo li doista toliko nemoni Da ni trenutak ne moemo mirno poivati. Ili je upravo tama u nama ono mjesto Gdje se dogaaju susreti Glasnika iz svjetova raznih? Pa moda doista moemo biti sretni to glasnici dolaze ruku praznih.

27

eljko Antunovi

kroz prozor godine nove gledam


Kroz prozor godine nove Gledam, Kao kroz sebe, I vidim: Netko e svoje prestii snove I sretan e biti. I dok gledam, dua mi zebe, Hladno joj je od tue sree, Htjela bi preseliti Iz ovog tijela u neko proljee. I tijelo bi ovo radosno htjelo U neko drugo se tijelo zavui I ve bi nasrnulo, hitro i smjelo, Da ga u tome dua ne prijei.

I ini se da e lanac pui I nova e godina ostati nova,

28

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

Jer se sve dogaa u tiini, Bez rijei, U odsustvu njihove magije i snova.

I dok kroz prozor godine nove Gledam, Konano shvatam da nisam Ni tijelo ni dua, A da oni jesu ja I da zato moram da se Predam, Jer sam lanac to ih vee I morau da puknem Ako nestane rijei Ili ne bude nikog da ih slua. Zbog toga pjevam i niem rijei Jednu za drugom A ako pjevati ne mogu, onda bar Jauknem Ili se molim da makar mi dua Ostane sa Bogom.

29

eljko Antunovi

zamisli
Zamisli: pono je. Bolest ili strah te bude. Svjestan si svega, Ali ne otvara oi. ini ti se: progleda li, Pogodie te slike lude. Sluti da beznadan kaos Ispred tebe kroi. Sve ivo u tebi brani Svoje pravo na mir i na sreu, Premda dobro zna da toga Ni za lijek dovoljno nema. Sve elije tvoje od kraja strijepe, A ipak se kreu Ka nekoj toki u kojoj su Konana smrt ili tek njezina sjena. Uzalud priziva Najljepe prizore u svojoj mati. Uas je jai i kao tornado

30

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

Sve pred sobom brie. elio bi vidjeti bar jo jednom Jutro i cvijet u bati Prije nego sve se srui I nitavilo zamirie.

Na kraju, kada ve sve primi kao sudbinu kletu I shvati da otvarati oi I nema nekog smisla, Odjednom vie nije strano I osjea potrebu svetu Da ode sa ove planete I iz njenog besmisla.

Usprkos sklopljenim vjeama vidi: Svjetla u susret ti plove, Bezbrojne nebeske lae to su, A kormilari u njima su due Svih onih to prije tebe su bili I sada bez prestanka slave to se raja, pakla i istilita Zemljinog oslobodie.

31

eljko Antunovi

adamova molitva
Boe moj, Nemoj se obazirati Na moje elje. Ti zna da sam ja tvoj I da smo jedno u biti. Moji su najdalji poeci U tvojoj volji skriti I svaka promjena u meni Tebi je na veselje.

Ja ne znam kuda me Tvoja promisao vodi. Ne znam, a sudbina me ipak Gura sve dalje.

Otuda, usprkos molitvi, U srcu niu elje Pa moj ivot Izmeu molitvi i elja brodi.

32

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

Znam, moj Boe, bar toliko Da ne mogu traiti vie Nego mi odredi kada posla me ovamo, Tebi na slubu. Znam da nemam mnoga prava Pa ni ono na tubu, Ali te molim bar jedno: Daruj mi nadu I uini da die.

33

eljko Antunovi

trojstvo ovjekovo
Nismo mi tako prosti Kako to moda izgleda U nama se svata zbiva Jer tu ivi ak troje Promatra izvana i moe Stei privid nekog reda Ali otkuda red Kada stanar svaki Gura interese svoje

ovjek je brod to sa tri putnika Svemirom plovi I nema ba nikakve anse Da sebe spasi Mogao bi biti ak i sretan Ako se na kraju raspolovi Ali svaki od tri putnika Svoj motor pali A druga dva gasi

34

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

Iz tog trojstva u nama Ne mogu rei svetog Izviru Kao iz nekog vrela Sve nevolje nae I dok se ne oslobodimo Tog partnerstva ukletog Deavae se i dalje Ono to uvijek bijae Tijelo e se od dana roenja Prema smrti kretati I na kraju u zemlju e lei Svijest e due nego u sebi U nesvijesti boraviti Pa e tamo gdje se zatekne I ostati A dua e cijelog ivota Za slobodom eznuti I kada se oslobodi tijela Najzad otputovati kui Bez trojstva u sebi Ne mogu rei svetog Ne bi bilo ni ovjeka Niti onog u njemu Mnotva problema prokletog

35

eljko Antunovi

ako se kroz vrijeme vratiti treba


Ako se kroz vrijeme Vratiti treba Pa makar i samo U jueranji dan Neu Jer prolost nije moj put I nije put do neba U njoj se samo ritam Ponavljanja zbiva A sreu to me je nekada Kroz maglu nosila Ostavljam da se ponekad Provue kroz san I da zajedno sa tijelom U prolosti prebiva Znajui da je uzalud Sama od sebe prosila

36

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

Prolost i jeste Domovina tijela Ona je tek skladite Ali ne uspomena Ve stvari Uspomene su uvijek sa mnom I svakog trena Prolosti izmiu Rastu i podmlauju se A stari Onaj koji vjeruje da je tijelo Vie od odijela Koji se uz prolost vee Ostavljajui da mu odnosi Dio po dio I tijela i svijesti Pravcem suprotnim od ivota

Ja bih da iz sata u sat Idem sve dalje I da svakog dana Bivam netko novi Ali znam Da prije svega moram

37

eljko Antunovi

Napuniti ove ralje Stalno gladnog tijela Kojim se kuju okovi Ali se i nadam Da e zavriti u njima I teror strasti i elja I da se neu raspasti Prije nego to saznam Da e raspad prethoditi Novim svitanjima I da e mi svijest i dua Istim putevima broditi

38

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

putovanje
Je li to ono isto Kao kada noge se kreu Uporno jedna za drugom I u dui zvone isto Dok stopu u stopu umeu I linije meke Iscrtavaju zemljom

Ili za poetak ima Zvuk sidrenog lanca I uzvik Dii jedra A potom dolaze plima Dobar i lo vjetar Bonaca estoka mladost I starost vedra

Ili je to ono to se zbiva Kada doprati te vrijeme Do mee tvoje

39

eljko Antunovi

Pa shvati da te nitko ne poziva Da se vrati A suze nijeme Pune ti grudi I strahom oi boje

Zna kako izgleda Kretati se i morem i kopnom I letjeti Jer to je isto Ali ovo to je pred tobom sada Nepoznato je iskustvu tvom Pa ipak siguran si Da je to putovanje jedino

40

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

bio si, jesi, bie i dalje


Da li to ipak neto znai Kada bez povoda sjeati se pone A gorka tuga te preplavi? Jesu li to oni silni jahai Od kojih ne moe da pobjegne I kroz tebe krenuli ka svojoj slavi?

Posluaj da li ti u krvi etvorostruki topot odzvanja I da li je svakog dana sve jai Pa ako jeste, nee biti prvi Koji ne zna da li to samo sanja Da kraj se blii Ili se doista mrai.

I kraj se blii i doista se mrai, A i jahai e doi na svoje, Ali to ipak nikako ne znai Da si gubitnik prokleti

41

eljko Antunovi

Da ti se zadnji dani broje I da ti se smrt zbog ivota sveti

Bio si, jesi, a bie i dalje Pravi sin oca svoga I treba da zna da smrt ima ralje, Ali je ona tek jedan dio ivota Pa kako ivot dolazi od Boga U svemu ima i neka ljepota.

Ako osjea ljepotu u promjeni, Smrt e umjesto kraja Promjena biti, A ako eli ivot nastaviti Na Zemlji, U Sunca i Mjeseca sjeni, Doista nikakvog razloga nema Da te ponovno ne rodi neka ena.

42

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

ovjek je manjina u svijetu


Sluam kako negdje daleko Gitara svira Osjeam da zvuci mi njeni Donose sjetu I znam da e uskoro u meni Nestati mira Ponovno e me pohoditi Ono udno pitanje Zato je ovjek Manjina u svijetu I zato je alosno Njegovo bitisanje

I kao obino Na pitanje se pitanje vee Pa me zanima Zato mi sjetu izaziva Ba muzika I stihovi Kada ih netko u pjesmu nie

43

eljko Antunovi

I pogled na nekog to negdje usamljen stoji I zato sve to vrsto povezano biva Sa pomisli udnom Da se ovjek u manjinu broji

Moda sva ta pitanja Iz jednog sjemena niu Pa je i odgovor jedan U saznanja viru A kae da vrijednosti prave Svemu opipljivom izmiu I da ovjek Nikada nigdje stigao ne bi Da nije najusamljenije bie U svemiru A uz to jo i manjina U samom sebi

44

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

tri pitanja
Ako tiina svira Da li je netko slua? Imaju li dodira Sile sa vjenosti? Da li se moe dua Odrati i kada je sama Ili je za ivot svjetlosti Bezuvjetno potrebna tama?

45

eljko Antunovi

licem prema suncu


Uvijek kada te tuga zaboli, Okreni lice prema Suncu. Neka se gledaju, isti i goli, I, ne inei nita drugo, Vratie se svome vrhuncu.

Ljepota lica i toplina Sunca U neposrednom dodiru Dvije su karike lanca Koji ivot vee i vodi Zavojitom stazom po Svemiru.

46

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

mudrost putovanja
Za ivot nam Kae se Treba svega Od grijeha do smijeha Od suza do muza Od pada do uspjeha I gotovo da je suvino Nabrajati ega A poto je Zemlja Kae se dalje Izvor obilja Ne bi trebalo biti problema Ispuniti ovjekovu hrpu elja I kada je gluva i nijema

A treba nam U stvari Najvie mudrosti Ali mudrosti putovanja Jer samo ona sadri dovoljno One tihe radosti

47

eljko Antunovi

Koja se dri Ali i na pravo mjesto Upravljenog potovanja Moramo stalno misliti Da smo na putovanju trajnom I da nismo ovamo Tek tako poslani Nego po zadatku I to tajnom

I zbog te tajne O mudrosti putovanja Moemo tek toliko saznati Da je sasvim svejedno Gdje se nalazimo Ako bar nasluujemo Kamo emo stii I da nije vano Da li na elu juriamo Ili nam se ini Da e nas svi prestii

48

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

i kada sve zna


I kada sve zna Isto je pitanje pred tobom I kada se ne da Vrijeme te jednako gloe I ma ta da uini sa sobom ivot tvoj svojim putem poe

I ne preostaje ti nita drugo Nego da se dri vrsto I da se pita hoe li to trajati dugo I jeste li ti i tvoj ivot isto

49

eljko Antunovi

nije krivo vrijeme


Sve tee sa vremenom I starije biva Sve vene sa nevjerom U sjeme se sliva

Nije krivo vrijeme to je ivot kratak Krivo tek je sjeme Jer sadri povratak

I tee vrijeme Pa neka tee To vrijeme obilja i sree Kada nismo u stanju Zaustaviti sjeme I sprijeiti zaee

50

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

molitva
Do sada sam te Boe Za svata molio za sitnice za gluposti Ali i za mnogo toga to mi je potrebno bilo Ubudue e moje molitve Izostati i postati skitnice bez volje i asti Ako mi ne obea Da u bar nekada saznati Sadraj presude Koja me dovede ovamo U ovu naizgled samo I samo po lijepom vremenu lijepu Planetu koja je u stvari Tamnica za due lude Utjelovljene u ljude I osuene na sudbinu slijepu

51

eljko Antunovi

Ti zna Boe da ovo to sam rekao Ipak u ljutnji samo govorim jer znam Da nikako ne mogu Nevjeran ti biti Iako e presuda i dalje Za mene ostati tajna pa te molim da i sam Shvatim poneto od razloga Zbog kojih sam stekao kaznu I bio poslan ovamo

Molim te da me podri Da pokoru izdrim do kraja I da nikada vie ne uem Na vrata zemaljskog raja

Od svega tek slutim Da nisam ovamo doao sam I da nisam svojom voljom

52

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

u ovom zatvoru ili ludnici Proveo cijeli ivotni vijek Pod patnjom i bolom Nego da mi je kao zlotvoru ili ubojici Nareeno da napustim sve to je moje i to mi je dom Da navuem robijaku odjeu to ljudsko tijelo se zove I da se sa bezbrojnim nesretnicima Po Zemlji kovitlam Dok se moja presuda o kazni Izvri Ili opozove

53

eljko Antunovi

harmonija i melodija
Kucanja src Kruenja planet Pulsiranja sunc Pripadaju istom ritmu Ali u njima ponavljanje cvjeta I ona glazba nisu Njihov je znaaj za nebesku pjesmu Kao i tla za ljepotu cvijeta A tlo i ljepota razliito su

Kucanja src Kruenja planet Pulsiranja sunc Od svijeta harmonije mnogo sadre Ali ni to za glazbu dovoljno nije Za glazbu je potrebna i ljepota pokreta U kojoj se promjena jedna na drugu nie I koja otkriva da se pjesma sveta Sastoji od melodije

54

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

ja i moj ivot
Ja i moj ivot jesmo jedno Ali nismo isto Netko od nas vara bijedno A da i ne zna na iju tetu Sve to u meni biva isto Moj ivot u blato uvalja I ostavlja da smiljam osvetu Dok on mi sam nadu obnavlja

Ja sam kao ibica pun elja Jedna se za drugom pali Ali ta mi vrijedi i vihor veselja U ivotu koji sam sebe gui Koji radije ostaje dosadan i mali I spotie se na svakom pragu Nego da vrati slobodu zarobljenoj dui I sam da krene po njezinom tragu

Moj ivot je tamnica moja U njoj mi se loe pie

55

eljko Antunovi

Ne mogu rei da je bez sjaja i boja Ali sve se to sa mnom ne slae Jer dok u njemu adaja mnogoglava die U meni se posljednja uspomena jei Dok on svu nadu u sadanjost polae Sve to je u meni ka budunosti bjei

Moj ivot i ja smo stari rivali A izgleda da nam nije jasno Da smo ipak jedan u drugom uivali Samo onda kada smo jednaki bili I borili se viteki asno Pa e nam shodno tome najbolje biti Kada se konano budemo rastavili Jedan drugog do grla siti

56

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

jedna elja i tri greke


Ne znam koliko sam u pravu to eljom si kvarim ovo vee Da umjesto proklinjanja i molitve Kroz ovu nau tamnicu tiina potee Da nevoljnik svaki u sebe okrene glavu I da bez buke svoje prinosi rtve

Vjerojatno grijeim i zbog elje same Jer elja niti je uzrok Niti se sredstvo putovanja Ona je tek gruda vrele tame Koja slabosti trai da ih patnjom odjene elja je majka i kerka svakog ludovanja I sve se na ovom svijetu raa iz njezine sjene

A grijeim dakako i zbog rijei Zbog ljudske buke koja je i sama ovjek Koja ponekad moe i da izlijei

57

eljko Antunovi

Ali nas najee u tamu odvede Rijei su samo tuge zemaljske odjek Od njih nesporazum svoje zamke prede

I zbog tiine moda grijeim Jer utnja je svojstvena neivoj tvari I tek ponekim biima onim rijetkim Koja nemaju elja a koja tono znaju Da su vjeiti putnici ni mladi ni stari I da su jednako blizu i poetku i kraju

58

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

i nita drugo i nita vie


Na zemlji bi manje nesree bilo Ali i ljepote i radosti takoe kada bi ljudi dopustili da proe Da se ugnijezdi u javi i u snima Istina gola ali i mona kao krilo Da svatko od njih svoju stazu ima Da svaki je ovjek usamljena laa Ali i usamljen putnik u lai i posada A plovidba mu je i sudbina i nagrada I nita drugo i nita vie A sve ono to se izvan lae dogaa Moe bez tete da se otpie Naravno ne i bez aljenja Jer na je privid teatar neprestani U kojem su lae i mornari otpisani A sve se drugo mota po sceni I sva su ljudska ozarenja Upravljena ka eni i njezinoj sjeni

59

eljko Antunovi

A ta je sjena golema A arena i hladna i topla I sadri podjednako mraka i svjetla Opija i hrani kao majina utroba Pa nije udno to vjerujemo Da nieg nema Osim kratkog puta od roenja do groba

60

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

svetite ili stratite


ini mi se da bih se lako odrekao Ba svega u sebi zemaljskog I jela i ljubavi i pia I mirno bih kao pustinjak nevin poao Na stratite Da nema obris tijela enskog Koji u samoj sri mog bia Grade svetite

Nisam siguran da li ljepoti avolu Ili drugoj nekoj neznanoj sili Tek osjeam ih u svakom pogledu Prepoznajem u svakom bolu A ne znam da li elim Da ostanem i ivim u svili A tek potom dopustim da me povedu Ili pak odmah smrti da se veselim

61

eljko Antunovi

A smrt i jeste povod svemu Zbog nje se u meni jo poneto dogaa Pa kada ugledam ensko tijelo Odmah poelim da sam u njemu I zaboravim kuda me put moj vodi Zaboravim da sam samo laa Koja ne plovi kuda bi joj se htjelo Nego tamo gdje e sebe same da se oslobodi

Moda se enskim likom branim Od onog to se kroz mene pribliava A pretpostavljam ta bi to moglo biti Moda elim da se u njemu sahranim Umjesto u smrti A moda upravo u njemu spava Krvnik pravi Koji e duu mi njeno oviti Ljepotom Pa potom bez milosti satrti Gvozdenom petom

62

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

natrag ili naprijed


Znam da svaki me korak Sve blie neemu vodi A znam i da je najcrnji mrak Samo odsustvo vjere Pa me zanima ta moe da porodi Brak izmeu beskraja i mjere Izmeu onog to gledam A to me uporno zakida i rui I onog to nikom ne mogu da odam Jer je to neto tako krhkog tkiva Da je teko ak i mojoj dui U tome neemu njeno da prebiva Teko mi je i sve se tee U svijetu ovom pronalazim Sve manje me za njega vee I ne znam da li e njenost opstati Ostaje mi da padnem ili da porazim Sve ono u to ne mogu vjerovati

63

eljko Antunovi

Vjerujem da znam i put krai Koji me moe brzo odvesti Ne znam da li natrag ali kui Ili pak naprijed u ivot novi U kojem u samog sebe susresti Na alu kojeg ne oplakuju bolovi

64

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

pa idi
Pa na koncu idi (Govorim ti kao da me neto pita) Zadravati te neu Otii kuda si krenula pa vidi Da li se to samo skita Ili na meti ima i sreu

Da te pratim ne mogu Moja me sudbina drugaijeg rodi Ostau gdje jesam I kao suza utjeti u Bogu Vjerujui da me pravim putem vodi I znajui da u njemu usamljen nisam

A ne mogu nikako rei Da mi nije ao zbog rastanka I svega to jo se zgodi Ali u preko svega toga prijei Kao to jelen prelazi preko proplanka Na kojem e metak da ga pogodi

65

eljko Antunovi

duu mi u srcu sahrani


U sutranji gledam dan Kao u prazan list Nita se ne deava Sve to vidim samo je san Koji iskuava da li sam vrst Ili sam samo jo jedna rtva Ali dua mi nee da spava A ne moe ni da bude mrtva

Ne znam ta u da radim A ipak se uporno pitam Kamo u krenuti sutra Kao da samo za to ivim Da bih mogao da skitam Po povrini sebe i planete Ali dua mi ivi unutra I ima svoje puteve I svoje mete

66

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

I ne bi mi bilo teko Izii na kraj sa samim sobom I svojim sutranjim danom Da se ne umijea tvoje lice eli da budem jedno sa tobom A ne zna na kojoj sam strani Ali ako vjeruje Da smrt je kraj svemu Pomiluj me po glavi dlanom A duu mi u srcu sahrani

67

eljko Antunovi

ne brini
Dopusti Da te ponesem Tamo gdje sama Ne moe stii Ne brini Neu ti prii Ostani tamo gdje jesi I saekaj da se uznesem Iz blata Koje nas oboje guta Krenuti moram Pa makar me i dalje Nosili grijesi I srea nastavila Da luta

elio bih Da krene drage volje Sa mnom na putovanje Ne brini Nikakvo znanje

68

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

I nikakva ljubav Od tebe se ne trae Ali ako ti je lake Ostati dolje Ostani Blato mnogima prija Mnogo je onih Koji se i bez strae Uporno dre svojih elija

Ne brini Nee te tai Moj bol I sestra njegova tuga Za tebe sam pripremio Skrovita druga U kojima e voljena biti I gdje e me uvijek Radosnog nai Pa ako ti je dovoljno toliko Moja e laa Mirno otploviti I nee mi biti potreban Vie nitko

69

eljko Antunovi

Dopusti Da te ponesem A ako i ne dopusti Ne mari Jer u meni ve ive Neki stanari Koji na tebe nalikuju slatko Pa kada se blata otresem I krenem Prema nebu Ne brini Putovanje e trajati kratko I zavrie se U starom domu Ili u novom grobu

70

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

ta se to blista
ta se to blista nad gradom Da li je svemirski brod Mjesec u magli Ili dua neka sirota Slobodu sniva Osjeam strane neke tuge hod Netko je negdje sam Bolestan I u raskoraku sa nadom

Neto mi uporno govori Da tvoja dua sanja I da je tvoja tuga nad gradom Da samo ja ih vidim I samo ja se stidim Pred davnim sramotnim padom Koji me i poslije smrti Moje proganja

71

eljko Antunovi

Nakon to si podigla ruke I na moj se zahtjev Sa predanou koja ne cijeli Predala kao vojnik na kraju rata Ja sam te kao najroenijeg brata Koji se voli ali sa kojim se Majina ljubav ne dijeli Iznevjerio sramno I ostavio da sama zbraja muke I premda se zbog toga I sada toliko stidim Da bih ponovno umro od srama Radujem se to osjeam Nadolazee prisustvo tvoje U svijetu ovom drugaija je pjesma I druge su boje A drugaija je i sama Tama u nama Pa se nadam da u moi biti sretan Kada te ponovno vidim

72

BUDUI BJEGUNAC IZ RAJA

kada bih je vidio


Kada bih je vidio Onu pravu to najvie na mene lii Siguran sam da se ne bih dvoumio Dovoljno bi bilo Da joj zavirim u oi Pa da je smjestim U san ili u javu

Znam da sam govorio To isto i ranije I bio uvjeren da je tako Pa ipak sam mnogo puta Do kraja izgorio Jer se pokazalo da ona nije Snu ni nalik A na javi bilo je Zlo i naopako

73