You are on page 1of 1

RESUMEN CURRICULAR DATOS PERSONALES APELLIDOS: NOMBRES: CDULA DE IDENTIDAD: NACIONALIDAD: LUGAR DE NACIMIENTO: FECHA DE NACIMIENTO: ESTADO CIVIL:

TELFONO: DIRECCIN: Lugo Duven Joel Luis V-14.054.333 Venezolano Nueva Esparta 23/ 11/ 19 !oltero 0414-"5 .21.21 / 02"#-931.14.34 $alle %onzalo &e !ilva 'anz. 1" N( 15 )D104 )r*. +ntonio Jos, &e !u-re. !an .,li/-Esta&o 0ol1var ESTUDIOS REALIZADOS CURSOS REALIZADOS EDUCACIN DIVERSIFICADA Ele-tri-i&a& +uto2otriz. 6N$E. Nueva Esparta 7rin-ipios 08si-os &e 'otor. 7uerto La $ruz-E&o. Li-eo !i23n 4o&r1guez. !an .,li/ +nzo8tegui. Titulo Obte i!o: 0a-5iller en $ien-ias 7rin-ipios 08si-os &e +ire +-on&i-iona&o. 7to. La $ruz Ele-tri-i&a& 08si-a. 7uerto La $ruz EDUCACIN SECUNDARIA 7rin-ipios 08si-os &e Di9eren-iales. 7uerto La $ruz 6nstru2entos : 'e&i-i3n. 7uerto La $ruz !iste2a &e +ire +-on&i-iona&o &e !tratus $5ero;e-4+'. Li-eo $e-ilio +-osta. !an .,li/ Valen-ia-E&o $ara*o*o Titulo Obte i!o: $erti9i-a&o &e E&u-. 08si-a 7rin-ipios 08si-os &e 6n:e--i3n. 7uerto La $ruz 7rin-ipios 08si-os &e <rans2isiones. 7uerto La $ruz EDUCACIN PRIMARIA 'ane=o &el D40 666. 7uerto La $ruz E.0. 'er-e&es 7ropert. !an .,li/ !iste2a El,-tri-o 7L 2000. Valen-ia Titulo Obte i!o: $erti9i-a&o &e #to. %ra&o !uspensi3n> Dire--i3n> +2ortigua-i3n : $au-5os. Valen-ia !iste2a &e $arga <rail 0lazer <D?!. Valen-ia E"PERIENCIA PROFESIONAL E#$%e&': <aller J@.4E C'%(o: +:u&ante 'e-8ni-o Du%')i* : 15/ 01/19 al 2 / 03/ 199" E#$%e&': %)+A+N+)<?> $.+. C'%(o: <,-ni-o 'e-8ni-o Du%')i* : 05/ 02/ 1999 al 2"/ 09/ 2000 E#$%e&': VE'+B C'%(o: <,-ni-o 'e-8ni-o Du%')i* : Junio 2001 E#$%e&': !?)C6 DE %)+A+N+> $on-esionario $5evrolet C'%(o: 'e-8ni-o &e 1ra. Du%')i* : 5 'eses E#$%e&': <aller J5onn: C'%(o: <,-ni-o 'e-8ni-o Du%')i* : 1"/ 0"/ 2004 al 20/ 03 / 2005