You are on page 1of 16

1 TAJUK URL Kumpulan Puisi Kanak-Kanak

http://www.itbm.com.my/catalogue/buku/kumpulan_puisi_kanakkanak_pesanan_pendeta/ SINOPSIS Artikel ini menyediakan beberapa puisi untuk kanak-kanak yang mengandungi nilai-nilai murni yang perlu dicontohi dan satu pendekatan yang mengajak kanak-kanak mencintai dan mengenal negara dan persekitaran

2 TAJUK URL SINOPSIS Kata Tanya http://ongpeihui.blogspot.com/2011/11/sjkc-jabi-segamat-johorslideshow_29.html Artikel ini membincangkan tentang penggunaan kata tanya dalam kehidupan seharian.

3 TAJUK URL Teknik Mengajar Membina Ayat http://ilhamkuselalu.blogspot.com/2011/04/teknik-mengajar-membinaayat-tahun-3.html Artikel ini mengenai teknik mengajar membina ayat yang mudah.

SINOPSIS

4 TAJUK URL SINOPSIS Hari Kemerdekaan Malaysia http://www.arkib.gov.my/pengisytiharan_kemerdekaan_tanah_melayu Artikel ini membincangkan tentang kemerdekaan Malaysia, bagaimana, dan bila kita memperoleh kemerdekaan.

5 TAJUK URL SINOPSIS Penjodoh Bilangan http://woosuelian042458.blogspot.com/2011/11/penjodoh-bilangan.html Artikel ini mengenai penggunaan penjodoh bilangan yang digunakan untuk membilang benda, orang, binatang dan tempat.

6 TAJUK URL SINOPSIS Kata Nama http://woosuelian042458.blogspot.com/2011/11/kata-nama.html Artikel ini mengenai penggunaan kata nama am dan kata nama khas yang digunakan untuk manusia, haiwan, tumbuhan, benda dan tempat.

7 TAJUK URL SINOPSIS Kata Sendi http://woosuelian042458.blogspot.com/2011/10/kata-sendi.html Artikel ini mengenai penggunaan kata sendi yang betul.

8 TAJUK URL SINOPSIS Kata Adjektif http://cutie0928.blogspot.com/ Artikel ini mengenai kata adjektif yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, binatang, tempat dan sebagainya.

9 TAJUK URL SINOPSIS Kata Arah http://woosuelian042458.blogspot.com/2011/11/kata-arah.html Artikel ini mengenai penggunaan kata arah yang betul iaitu digunakan selepas kata sendi untuk menunjukkan arah sesuatu tempat.

10 TAJUK URL Simpulan Bahasa http://belajarsimpulanbahasa.blogspot.com/2011/10/senarai-simpulanbahasa.html Artikel ini mengandungi senarai simpulan bahasa dan maksudnya.

SINOPSIS

11 TAJUK URL SINOPSIS Permainan Tradisional http://tradisional-bib.blogspot.com/ Artikel ini mengenai jenis-jenis permainan tradisional yang terdapat di Malaysia

12 TAJUK URL Zat Makanan http://megi-rahman.blogspot.com/2010/02/zat-makanan-dan-fungsinyabiologi.html Artikel ini mengenai zat makanan dan fungsinya.

SINOPSIS

13 TAJUK URL Cara-Cara Menjaga Kebersihan Diri http://zaidatisalleh.blogspot.com/2012/12/cara-cara-menjagakebersihan-diri.html Artikel ini mengenai cara-cara menjaga kebersihan diri yang betul dan kepentingan menjaga kebersihan diri.

SINOPSIS

14 TAJUK URL SINOPSIS Ayat Tunggal http://fatimawati.wordpress.com/tatabahasa/ayat-tunggal/ Artikel ini mengenai ayat tunggal yang mengandungi 1 subjek dan satu predikat serta penggunaannya yang betul.

15 TAJUK URL SINOPSIS Himpunan Cerita Kanak-Kanak http://ceritakanak.blogspot.com/ Artikel ini mengandungi himpunan beberapa cerita kanak-kanak yang dapat dijadikan tauladan.

16 TAJUK URL SINOPSIS Kebaikan Menabung http://semerahtinta.blogspot.com/2012/07/kebaikan-menabung.html Artikel ini mengenai kepentingan menabung untuk masa hadapan.

17 TAJUK URL SINOPSIS Lagu Kanak-Kanak (Lagu Tiga Kupang) http://www.youtube.com/watch?v=SZ2RtVjcLlc Laman ini memaparkan video yang menarik bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik

18 TAJUK URL Temasya Sukan Tahunan http://yanghuatan.blogspot.com/2012/07/contoh-karangan-5-temasyasukan-tahunan.html Artikel ini menyediakan maklumat mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan ketika Sukan Tahunan

SINOPSIS

19 TAJUK URL SINOPSIS Kisah Lebai Malang http://ceritarakyatmalaysia.blogspot.com/2010/07/lebai-malang.html Artikel ini menyediakan cerita rakyat Malaysia iaitu Lebai Malang yang dapat memberikan pengajaran dan nilai-nilai murni.

20 TAJUK URL SINOPSIS Jiran Baru Saya http://www.slideshare.net/BintuRazali/karangan-pendek-jiran-baru-saya Artikel ini menyediakan teks dan murid menjawab soalan berdasarkan petikan.

21 TAJUK URL SINOPSIS Tanda Baca http://cikguanitahashim.blogspot.com/2012/11/tanda-baca.html Artikel ini mengenai tanda baca yang digunakan untuk menentukan keberkesanan penyampaian mesej bertulis. Terdapat pelbagai tanda baca dan kegunaannya.

22 TAJUK URL SINOPSIS Kata Ganda http://cikgusurayabukhari.blogspot.com/p/kata-ganda.html Artikel ini membincangkan tentang penggunaan kata ganda yang digunakan pada kata dasar yang diulang atau digandakan seluruhnya.

23 TAJUK URL SINOPSIS Kata Seru http://limpolin.blogspot.com/2011/11/contoh-contoh-ayat-kata-seru.html Artikel ini membincangkan mengenai penggunaan kata seru yang betul dan bersesuaian.

24 TAJUK URL SINOPSIS Demam Denggi http://ms.wikipedia.org/wiki/Demam_Denggi Artikel ini mengenai punca berlakunya demam denggi dan langkahlangkah pencegahan yang dapat diambil.

25 TAJUK URL SINOPSIS Kata Perintah http://tatabahasabm.tripod.com/tata/kprintah.htm Artikel ini mengenai cara penggunaan kata perintah yang digunakan untuk menunjukkan arahan.

26 TAJUK URL SINOPSIS Ayat Penyata http://ciklinkhamis.blogspot.com/2012/10/ayat-penyata-tahun-2.html Artikel ini menyediakan beberapa soalan mudah yang berkaitan dengan ayat penyata.

27 TAJUK URL SINOPSIS Kata Majmuk http://woosuelian042458.blogspot.com/2011/10/ayat-majmuk.html Artikel ini mengenai pembentukan kata majmuk dan penggunaannya yang betul dan sesuai.

28 TAJUK URL Penanda Wacana http://megawatitatabahasabahasamalaysia.blogspot.com/2011/12/pena nda-wacana.html Artiel ini membincangkan tentang fungsi penanda wacana mengikut pengunaan ayat yang sesuai.

SINOPSIS

29 TAJUK URL Himpunan Karangan Autobiografi http://celotehcikguwawa.blogspot.com/2013/04/contoh-karanganautobiografi.html Artikel ini mengenai contoh karangan autobiografi yang dapat dijadikan contoh bagi membimbing murid membina karangan autobiografi.

SINOPSIS

30 TAJUK URL SINOPSIS Kata Kerja http://ongpeihui.blogspot.com/2011/11/kata_30.html Artikel ini menenai penggunaan kata kerja yang sesuai.

31 TAJUK URL SINOPSIS Perayaan di Malaysia http://kebudayaan.blogspot.com/ Artikel ini memaparkan jenis-jenis perayaan yang disambut di Malaysia mengikut kaum masing-masing.

32 TAJUK URL Peraturan Sekolah http://br2608.wordpress.com/2010/05/20/peraturansekolahdisiplinketerti banpelanggarandan-hukuman/ Artikel ini mengenai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi di sekolah.

SINOPSIS

33 TAJUK URL Suasana di Pasar Malam http://upsr.net/show.php?n=1109306&nS=13209&t=Suasana_di_Pasar _Malam_by_Hema_Sivabalan.html Artikel ini mengenai situasi-situasi yang berlaku di pasar malam.

SINOPSIS

34 TAJUK URL SINOPSIS Pantun Kanak-Kanak http://sulekmoi.blogspot.com/2012/04/pantun-kanak-kanak.html Artikel ini mengandungi himpunan pantun kanak-kanak mengandungi nilai-nilai murni yang perlu dicontohi. yang

35 TAJUK URL SINOPSIS Imbuhan Awalan dan Akhiran http://bmlatihan.blogspot.com/2011/10/bm-tahun-3-latihan-imbuhanawalan-and.html Artikel ini menyediakan latihan-latihan mudah untuk mengajar imbuhan awalan dan akhiran.

36 TAJUK URL SINOPSIS Pelancongan di Langkawi http://ms.wikipedia.org/wiki/Tempat-tempat_menarik_di_Langkawi Artikel ini mengenai tempat-tempat yang menarik di Langkawi.

37 TAJUK URL SINOPSIS Pengangkutan di Malaysia http://ms.wikipedia.org/wiki/Pengangkutan_di_Malaysia Artikel ini mengandungi maklumat tentang jenis-jenis pengangkutan yang terdapat di Malaysia.

38 TAJUK URL SINOPSIS Kebersihan Gigi http://www.hd.co.id/tips-sehat/kebersihan-gigi Artikel ini mengenai langkah-langkah menjaga kebersihan gigi dan kepentingannya.

39 TAJUK URL Aktiviti Gotong Royong http://pbmsmkadeputra.blogspot.com/2013/07/kebaikan-amalangotong-royong.html Artikel ini mengenai kebaikan amalan gotong royong dalam kehidupan seharian.

SINOPSIS

40 TAJUK URL SINOPSIS Faedah Menyertai Aktiviti Kokurikulum


http://panitiabmskbt.blogspot.com/2012/05/karangan-fakta-faedah-menyertai.html

Artikel ini mengenai faedah-faedah menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah.

41 TAJUK URL Faedah Bersenam http://funcrayons.blogspot.com/2011/09/kerangka-karangan-faedahdan-kebaikan.html Artikel ini membincangkan tentang faedah dan kebaikan bersenam.

SINOPSIS

42 TAJUK URL Ayat Majmuk http://cikgujiesayang.blogspot.com/2012/12/ayat-majmuk-ayat-majmukialah-ayat-yang.html Artikel ini mengenai ayat majmuk iaitu ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat-ayat tunggal disambungkan dengan menggunakan kata hubung.

SINOPSIS

43 TAJUK URL SINOPSIS Suasana di kantin sekolah http://aisahibrahim.blogspot.com/2012/04/kantin-sekolah.html Artikel ini mengenai suasana di kantik sekolah.

44 TAJUK URL SINOPSIS Imbuhan Apitan http://zaifulzanirisham.blogspot.com/2011/12/imbuhan-apitan_05.html Artikel ini mengenai penggunaan imbuhan apitan yang betul.

45 TAJUK URL SINOPSIS Bunga Kebangsaan Malaysia http://cmslib.uum.edu.my/m2012/index.php/malaysia?layout=edit&id=23 Artikel ini mengenai sejarah Bunga Raya yang dipilih sebagai bunga kebangsaan Malaysia.

46 TAJUK URL Kebunku http://pendidikankhaskampungjawa.blogspot.com/2012/12/peralatankebun-fungsinya.html Artikel ini mengenai peralatan kebun dan kegunaannya.

SINOPSIS

47 TAJUK URL Haiwan Peliharaan Saya http://aimaasyilah80.blogspot.com/2011/05/haiwan-kesayangan-sayakarangan-sekolah.html Artikel ini mengenai contoh petikan karangan haiwan peliharaan.

SINOPSIS

48 TAJUK URL SINOPSIS Makanan di Malaysia http://makananistimewanegeri2dimalaysia.blogspot.com/ Artikel ini mengenai makanan-makanan istimewa yang terdapat di Malaysia.

49 TAJUK URL SINOPSIS Kata Nafi http://ohcikguyaa.blogspot.com/2012/04/latihan-kata-nafi.html Artikel ini menyediakan latihan-latihan mudah dengan menggunakan kata nafi yang bersesuaian.

50 TAJUK URL SINOPSIS Kata Penguat http://tatabahasabm.tripod.com/tata/kpenguat.htm Artikel ini mengenai definisi kata penguat dan penggunaannya yang betul dalam ayat.

51 TAJUK URL SINOPSIS Kata Pemeri http://tatabahasabm.tripod.com/tata/kpemeri.htm Artikel ini membincangkan tentang kegunaan kata pemeri yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat.

52 TAJUK URL Langkah-Langkah Keselamatan di Jalan Raya http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/keselamatan/7024-langkahlangkah-keselamatan-dijalan-raya.html Artikel ini membincangkan langkah-langkah dan menjaga keselamatan di jalan raya.

SINOPSIS

53 TAJUK URL SINOPSIS Tarian di Malaysia http://tarianmalaysia29.blogspot.com/ Artikel ini memberikan maklumat mengenai jenis-jenis tarian yang ada di Malaysia.

54 TAJUK URL Kitar Semula http://puterilabkpt4033.wordpress.com/kepentingan-amalan-kitarsemula/ Artikel ini membincangkan tentang kebaikan amalam kitar semula.

SINOPSIS

55 TAJUK URL SINOPSIS Lagu Kanak-Kanak (Bapaku Pulang Dari Kota) https://www.youtube.com/watch?v=Opm0on-656o Video ini memaparkan lagu kanak-kanak yang sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

56 TAJUK URL SINOPSIS Kata Hubung http://kutunjukkuajari.blogspot.com/2012/11/makna-kata-hubung.html Artikel ini mengenai penggunaan kata hubung yang sesuai.

57 TAJUK Kata Seru

URL SINOPSIS

http://tatabahasabm.tripod.com/tata/kseru.htm Artikel ini menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai penggunaan kata seru yang bersesuaian dengan ayat.

58 TAJUK URL SINOPSIS Kebaikan dan Keburukan Komputer http://upsr.net/show.php?n=1102364&nS=13552&t=kebaikan_dan_keb urukan_internet_kepada_masyarakat_by_nurul_syahirah_misnan.html Artikel ini mengenai kebaikan dan keburukan penggunaan komputer dalam kehidupan seharian.

59 TAJUK URL SINOPSIS Kata Aktif dan Pasif http://tatabahasabm.tripod.com/tata/aktifpasif.htm Artikel ini membincangkan tentang penggunaan ayat aktif dan ayat pasif yang betul.

60 TAJUK URL Sinonim dan Antonim http://liunyuktsuid053630.blogspot.com/2012/11/antonim-dan-sinonim1.html Artikel ini mengandungi contoh-contoh soalan mudah mengenai penggunaan kata antonym dan sinonim yang betul.

SINOPSIS

61 TAJUK URL SINOPSIS Cita-Cita Saya http://www.sjkc.com.my/school/sch/opus-wen-one.aspscid=2120&id=105.html Artikel ini mengandungi contoh karangan yang baik mengenai cita-cita.