You are on page 1of 44

, l ~ , - - ;   ;

\
t";' ~  
t\:2j' ,i
7 ;   ~  
"I
~  
ELECTROTERAPIA
Definltie: Electroterapia studiaza utilizarea, actiunea diverselor
forme de energie electrica asupra organismului uman in scop
terapeutic.
FOrl11C de curent electric, folosite terapeutic:

Continuu (galvanic);
• 
De joasa frecventa;
• De medic frecvcnta;
• De lnalta frecvcnta; 
• Energie radiant luminoasa (fototcrapia);
• Terapia cu camp magnetic;
• Lascr-ul;
TERAPIA CU AJUTORUL CURENTULUI
CONTINUU (GALVANIC)
Definitle: Prin curent electric se intelcge 0 deplasarca de sarcini
electrice (clectroni) de-a lungul unui conductor.
Curentul galvanic (Galvani-fizician Italian care a studiat
curentul continuu).
Conductorul electric-este corpul prin care poate trece un
curent electric continuu.
Clusificarea conductorilor electrici:
De graduJ 1 -sunt reprezentati de metalc, Prin accsti
conductori curentul electric trece fara sa produca reactii
chimice.
De graduJ 2 -sunt reprezcntate de solutiile clcctrolitice, de
acizi, baze saruri, in care trece curentul electric produce 0
electroliza,
J  
De gradul 3 -sunt conductori gazosi prin care curentul
electric nu trece.
Metode lieproducere a curentului continuu
Metode chlmlce -elementul clasic de producere a curentului
continuu prin metoda chirnica 11 reprezinta pila lui Volta. Pila 
lui Volta este fermata din 2  placi metalice (Zn si Cu) care se /
introduc lnrt-un vas eu J-I2S04.
Solutia de l-J2S04 va clisoeia in ioni de l-l+ ~     radicali SO-2.
Acesti ioni reactioneaza eu ionii de Zn si Cu. Astfel  se produce
o  eliberare de ioni eu semne diferite ce se acurnuleaza  la  nivelul
electrozilor deterrninand 0 diferenta de potential electric.
Surplusul de electroni negativi de la catod trece printr-un fir
metalic Ia anod pentru restabilirea echilibrului ionic. Aceasta
scurgere intr-un singur sens constituie curentul continuu.
Metode mecanlce -reprezinta transferul energiei mecanice
a unui motor In energie electrica (dinamul) ~     convertizorul
electric care transforrna curentul alternativ in curent electric
continuu prin intermediul energiei mecanice de rotatie.
Metode termoelectronlce -Jarnpile  sau tuburile  electron ice
si  diode. Acestea sunt formate dintr-un anod si  un catod
reprezentate de spirale. Sensul deplasari e' este dinspre spirals
spre placa, '( 
Propletiltiite flzlce ale curentulul contlnut
lntensitate si timp. 1ntr-un sistem de axe cartezian, pe axa
r.rizontala rnarcarn tirnpul si  pe cea vcrticala intensitatea. In
~   rnctie  de aceste variabile, curentul continuu poate fi reprezentat
, stfel:
Curent continuu:
2
j  
•  Ascendent 
•  Descendent 
•  Variabll 
•  Intrerupt 
Care la randullui  poatc fi: 
• 
Constant, 
t@) 
• 
Ascendent, 
• 
Descendent, 
• 
Variabil, 
Aparatura pentrufoloslrea curentului contlnuu
Partile componente sunt:
.:.  Sistem de alimentare de la retea-format din: 
•  Stecher, 
•  Cordonul, 
•  Intrerupator. 
.:. 
Dispozitivul de redresare al curentului -format din: 
•  Convertizor, 
 
•  Tub semiconductor. 
•:.  Aparat de reglarea intensitati -format din: 
•  Potentiornetru, 
•  Comutatorul  pentru forma de current galvanic, 
•  Aparatul de masura al intensitati, 
•  Miliampermetru. 
•:.   Sis/ernul de racordare cu bolnavul-iotvaei din: 

J  
•  Borne, 
•  Cabluri, 
•  Electrozi 
Efectele flzlco-chlmlce ale curentului contlnuu
Elect termlc -reprezinta  producerea  de  caldura  la  trecerea 
curentului  printr-un  conductor  care  opune  0  oarecare  rezistenta 
mai  este  numit  siefectul Lenz Joule. Energia  electrica  care  se I
transforma  In  energie  calorica  se  mascara  In jouli,      este  direct 
proportionala  ell  rezistenta  conductorului,  eu  intensitatea  la 
patrat      eu timpu1. Caldura produsa  se  masoara  prin  calori. 
Q(calori)=R(ohmi)xI(alnperi)xT(sec.)xO,24 
Efect lumlnos:
•  Conductor 
• 0 anumita  rezistenta  supusa  curentului  electric 
aflat  intr-un  anumit  mediu  gazos  sau  vid  produce 
lumina. 
Efectul termoelectronlc -consta In  erniterea de  eleetroni  la 
incalzirea unui  filament  aflat  intr-un  spatiu inchis. 
Efectul magnetic -Curentul continuu  deterrnina  In  jurul 
conductorului  prin  care  treee  un  camp magnetic  ce  deviaza  acul 
busolei,  Fenomenul  este  cunoscut  si sub  numele  de  inductie I
electromagnetica si stu  la  constructia  electro-motoarelor, \ 
aparatelor de tratament si aparatelor de  masura. 
Electrollza -efectul curentului  asupra lichidelor siin  functie 
de  cornpozitia lor  chirnica  se  numeste  sidlsociere electroliticii
sunt  supuse:  electroJize,  acizi,  baze  si saruri, 
Electroforeza -efectul  curentului  asupra  solutiilorcoloidale 
ce  atrag  sarcini  electrice  pozitive  sau  negative  in  functie  de 
natura  substantelor.  Astfel  deplasarea  particulelor  spre  anod  se 
4  
;,  Afectiuni din sfera absterica-ginecologicd: vaginite, 
ragade  rnarnelonar,  echirnoze  vulvare  postpartrum,  amenoree; 
);.- Afectdri ale stdrii generale: la  bolnavii  surrnenati 
dupa  boli  infectioase  consumptive,  carente  alimentare,  la 
bolnavi  anemici,  inapetenti,  cu  pierderi  ponderale,  unele  cazuri 
de insomnii. 
Contraindicatiile ultravioletlor 
Tuberculoza pulmonata activa,  neoplaziile, casexiile de 
orice  cauza      inanitia, cardiopatiile decornpensat,  insuficienta 
cardiaca,  ateroscleroza In stadiile avansate,  insuficiente  hepatice 
    renale,  nefrite  croniee      severe,  tromboflebiteIe,  hipertiroidia, 
diabetul  zaharat,  pacientii nervosi     iritabili,sarcina,  tulburarile 
de pigrnentatie, hipertensiunile arteriale  consecutive 
pigrnentatiei. 
.. 
85 

1. Fizico-chimice-ce foloscsc  unitati fizice ale altui tip de 
energic in care se transforrna  energia radianta, 
2. Biologice-iu care se apreciaza doza critem sau biodoza. 
Biodoza-reprezinta minim neeesar pentru aparitiacelui mai 
slab eritem actinic  la un anumit  bolnav   care dispare dupa24h 
folosindu-se  0  anumita lampa aplicata  la 0  distanta  fixa de 50 
cm. 
Pentru determinarea biodozei se folosesc dispozitive  numir-: 
biuduzimetre prevazute  cu orifiei ce se descopera  succesiv in 
C' ) 
timpul expuneri  la ultraviolcte  la un interval de catc  I  min. 
Cu  ajutorul  biodozimetrului  se pot evita dozele mari cc 
produc arsuri sau cele mici ce sunt  ineficiente. 
Indicatlile razelor ultraviolete 
I.  Dermatologie:  psoriazisul,  aencea,  alopecii,  eieatrice 
cheloide,  cczeme,  furuneule,  dcgeraturi,  herpes  zoster,  lupus 
vulgaris, ulcere cutanate, micoze cutanate,  piodermite. 
II.  Pediatrie:  rahitismul,  spasrnofili,  surerinte  respiratorii 
(astum bronsic), debilitate  fizica, craniotabes. 
III.  Reumatologie:  artritcle  reumatoide,  artrozcle, 
pcriartritcle,  nevralgii,  sindromul  algoneurodistrofic, 
reurnatisrnul  abarticular, 
IV. Alte afectiuni: 
)0> Sindroame neurovegetative: hipcrsimpaticoatorL , 

sindroame  spastice viscerale; 
)0> Une/e tulburarii enducrine: hipertiroidiile  usoare, 
menopauza,  unele tipuri  de obezitate. 
)0> Une/e afectiuni din sfera ORL: faringo-arnigdalite, 
rinite, otite externe; 
)0> Afectiuni stomatologice: parodontopatii,  stomatite, 
gingivite; 
numeste  anaforeza   deplasarea  catre  catod  se  numeste 
catoforeza.
Actlunlle biologlce ale curentului contlnuu
Din  punet  de  vedere  elcctro-chirnic  si  al  gradului  de 
eonductabilitate  chimica,  eorpul  uman  este  considerat  ea  un 
conductor  de  gradul 2  (  un clectrolit  format  din  saruri  dizolvate 
in  mcdiul  lichidian,  apa  reprezentand  70%  din  greutatea 
corpului), 
Acest mediu electrolitic  este neornogen avand  grade difcrite 
de  eonduetibilitate,  deci  nu  poate  fi  strabatut  uniform  de 
curentul  electric,  astfel  strueturile  tisularc ale  corpului ornenesc 
pot fi: 
Gradul I tie conductibilltate foarte butti -(sangelc,  limfa, 
corpul vitros, lichidul ccfalo-rahidian). 
Gradul JJ buni conductor! -(glandelc  sudoripare,  muschii, 
tesutul celular subcutanat, organcle  interne). 
Gradul JJ riiu conductorl -(lcsutul  nervos, adipos,  glandele 
sebacee si oasele). 
Gradul IV foarte riiu conductorl -(parul si epiderma) 
Aplicarea curentului asupra organlsmulul uman deterrnina: 
......
1. Efecte polare -care  se  produe  la  nivelul  electrozilor 

aplicati pe tesuturi. 
 
2. Efecte lnterpolare -se  petrec  in  interiorul  organismului 
intre cei 2 electrozi. 
1. Efecte polare -rezultatul  electrolizei  cu  produeerea  de 
acid clorhidric  la anod si 0  baza la eatod. 
Aeestc  efecte  depind  de  ealitatea  electrodului  (forma, 
dimensiunile,  cornpozitia  chirnica),  calitatea  curentului    de 
J  
84  5  
proprietatile  organismului  (de  starea  tegumentului, 
conductibilitatea  tesutului)    de  reactivitatea  generala  a 
organismului.  Tn  cazul  supradozarii  intensitati  curentului 
continuu se produc  efecte polare  extreme (arsuri  si necroze). 
2. Efectele interpolare -au  adevaratul  rol terapcutic, 
determina rnodificari  fizico-chirnice tisulare generate de trecerea 
curentului continuu. 
Costand  In: 
•  Procese de electrol izri,
•  Ionoforeza, 
•  Electroosrnoza, 
•  Modificari  de  potential  de membrana, 
•  Modificari  de excitabilitate neuro-rnusculara, 
•  Efecte  termice, 
•  Efecte  de  inductie  electromagnetice, 
•   Modificari  ale  compozitiei  chimice  ale 
tesutului. 
Efectele flzlologlce ale curentulul contlnuu
I.Actiunea curentului continuu lIS1'/Jra fibrelor nervoase
sensitive
I
Receptori  senzitivi  din  tegument  lnregistreaza  la  aplicarea 
curentului  continuu  0  senzatie  de  furnicatura  ce  creste 
proportional  ell  intensitatea  catre  lntepaturi  fine,  la  arsura  si 
durere.  Dupa  cateva  sedinte creste  pragul  sensibi Iirati tacti Ie si 
dureroase  obtinandu-se  actiunea  analgetica,  ea  se  produce  la 
polul  pozitiv    se  numeste  anelectrotonus.  La  polul  negativ 
se  produce  catelectrotonus--realizat  prin  depolarizarea  si
cresterea  sensibilitati  In  timp  ce  la  anelectrotonus  membrana 
celulara  se  hiperpolarizeaza  scazand  excitabilitatea.  La 

... 
Aceasta  ia nastere in urma bornbardari  cu electronii  ai 
polului  pozitiv  care devine  incandescent ernitand astfel  radiatii 
luminoase.  Proportia de  ultravioJete  la aceste  larnpi este  mica. 
Se pot folosi  electrozi  de carbune  mineralizati  care  sunt 
alcatuiti  din carbune de retorta  acopcriti  cu 0 pulbere  metalica, 
Flacara dintre  electrozi  da 85%  din  radiatiatotala,  Se obtin 
spectre  de radiati  propri  metalelor folosite. 
Lampile cu arc voltaic  sunt inlocuite ell lampile ell mercur 
ee sunt  mai  putin  costisitoare    se  manipuleaza mai  usor.  Se 
Impart In 3 grupe  In functie  de  presiunea mercurului, 
y Liimp] ell presiunc /lu.!(/ie-care emit  radiati i Ie
mercurului, 
  Lamp. cu prcsiune marc saufoartc OUtre-care  emit 
radiatia  mercu-rului  si alte  radiati,  Cu cat presiunea este  rnai 
mare eu atat alte radiati sunt  mai  multe. 
  I.ampilc CII prcsiunejoasa-cerc emit  ultravioleteeu 
presiune  de 230  mili  mieroni. 
Cele  medi sunt cele  mai folosite,  mai pot  fi intulnite:  ldmpi
Cll hidrogen, xenon, cadniu si tunxten.
Tehnica de  aplicare a  ultraviolctelor 
terapcuticc 
Sensibilitatea  la ultraviolete este diferita de  la orn la om,  de 
regiunea  corpului,  de vdrsta,  de diferite  alte afectiuni  coexistente 
  de  sensibilitatea individuala a bolnavului. 
Aplicarea ultravioletelor poate  fi:
,.  ( lcncrula
, l.ocalii.
MetodeJe de rnasurarc a radiatiilor  ultraviolete  pot fi: 
83
j
IV.Actiuneaasupraresplrattei,
Suntinfluentateschimburilegazoaseprinmarireacantitati
deoxigenabsorbitiarpecalereflexamiscarilerespiratoridevin
maiample mairare.
V.Actluneaasupraaparatuluidigestiv.
Crstesecretiagastricaacida,crestesecretiasalivara
pancreatica,crestemotilitateagastrica intestinala.
VI.Actiuneaasupraglandelorendocrine.
,
Stimulareaglandelorparatiroideaurolin metabolismul
calcic,cresteactivitateapancreasuluiendocrincurolin
stabilizareaglicemiei seproducmodificarifunctionalela
suprarenale,hipofiza,gonade timusul.
VII. Actiuneaasuprasistemuluinerves.
In specialasuprasistemuluinervosvegetativprinscaderea
tonusuluisimpatic crestereaparasimpaticului.
in generalculoarearosieareactiunestimulantalabolnavi
depresiviiarculoareaalbastraareactiunesedativalabolnavi
hiperexcitanti,
Aparatelepentruultraviolete
Inpracticamedicalasefolosesccasursapentruultraviolete:
;,. Arcelectric
Larnpilecumercur
Lampilecuarcelectric-aucaprincipiudeproducere
ultravioletele.
. intre2polidecarbunesaumetaliciaiunuicircuitelectric
situatila0 anumitadistantaunuldecelalalt formeaza0
descarcareelectricasubformaunuiarcstralucitor,
intensitatilemicise produce catelectrotonus, iar la intensitatile
rnari se produce anelectrotonusuri, iar la intensitate medic se
produceechilibrareaanelectrotonusului.
2.Ac(illnea curentului  cO/lti,IUII asU/Jra fibre/or  nervoase
11totoril 
Se produce 0 scadere a pragului de excitatie a fibrelor
motori cand folosim polul negativ ea electrod activ. Cresterea
brusca a intensitati curentului ea scaderea intensitati
(0) (' curentului deterrnina0 contractie musculara prompta, Aceasta
actiuncesteutilizataintratamentulmuseulaturii.
..t Actlunea  curentulul  a....iupra  silstemII/Iii     cetttrulrr: 
Curentulcontinuuproduce:
• Diminuarea reflcxelor la .aplicarea curentului
descendent
• Cresterea excitabilitati la aplicarca curcntului
ascendent.
Lanivclulorganelordesimt:
•   Reactii  vizuale  -scnzatii luminoase sub forma
de puncte, bastonase sau ccrcuri colorate in
galben. .
•   Reactii uuditive-zgomote  in urcchi, ameteli,
rotireacapuluispredreaptasaustanga..
(
• Reacli.ile,  gustative-un  gust mctalic
corespunzator la polul negativ, un gust acru la
polulpozitiv.
4. Sistemui vegetativ vazomotor 
Curentulcontinuuare0 actiunehiper-emianta, Initial estc0
scurta perioada de vazoconstrictie urrnata de 0 hipercmie
determinata de vazodilatatie reactiva, astfel se obtine critem
cutanat crestereamoderataatemperaturieutanate.

82 7 
Aceste fenomene se produc la nivelul vaselor superficiale
cutanate cat si lacelor musculare profunde si dureaza citeva ore
dupa intreruperea aplicari, Se realizeaza astfel 0 inbunatatire a
vascularizatiei in regiunile de aplicare a curentului continuu.
Circulatia superficiala creste sub 500(Yo iar cea profunda cu
300%. Asfel rezulta rolul biotrofic at curentului continuu prin
inbunatatirea nutritiei tisulare precum si actiunea rezorbtiva a
edemului local.
.s. Actiunea asupra slstemului vegetativ
Sistemul nervos vegetativ reactioneaza in constant si
individual in aplicarea curentului continuu. Regiunea cervicala
si dorsals superioara este zona specifica pentru influentarea
sistemului nervos vegetativ laapJicareacurentului continuu si se
numestegulerul scerback.
6. Actlunea asupra slstemulul circulator.
Curentul galvanic descendent-accelereaza afluxul sancvin
din mica circulatie spre inima. Aceasta reprezinta circulatia de
lntoarcere a sangelui venos din plarnani si membrele superioare
spre inirna,transportasange arterial catre postal.
Curentul galvanic ascen(lent--accelereaza circulatia
venoasa de ]a extremitatea membrelor inferioare si organele
interne catre inima, favorizeaza transportul sangelui arterial
catre plarnani si extrernitatile superioare accelereaza viteza
sangeluivenos delainima laplamani,
Indlcatllle $1 contralndlcatille curentulul contlnuu
INDICA TIl:
Afectiuni ale sistemului nervos:
• Nevralgii, nevrite, nervul schiatic, plexul
brahial, nervii intercostali, nevralgii dentare.
• Occipitale.
8
4·. Mctabolismul protcic-estestirnulat cataboJismul dupa
carecresteeliminareadeN,Psi s.
5.Mctabolismu] mineral-in deosebi accentuarn pevitamina
D crestecalcemiasi fosforemia.
Scadeeliminareacalciului. EsteIlllbunatatita absortia
calciului Intesuturi si de lanivelul intestinal.
Nivelul sancvin alCasi Pcrescutfavorizeaza depunerea
cestora incpifizeleosoase.
.. )
Formarea vitaminei Dseobtinedin provitamineleD
inactiveceseactiveaza subactiunearazelor ultraviolete. Exista
maimulte provitamineD:
y l'rovitumina l)] SlIlI !o!Jislerolul-provine din
colesterolul ingerat si seforrneazaIncantitateacea mai mare
fiinddepozitataIntegument.
  l'rovitctmina })4-provinedindeshidra-colesterol.
y Provitamina D-provine din endosterol.
Sediul de alcatuire a vitaminei D este stratul eornos. Rolul
vitaminei D este important in rahitisrn, tetanie, spasmofiJie,
lactatie si schimbareadentitiei.
II. Actiuneansupraelementclorsnncvine.
Ultravioleteleau rolinprocesul de hernatopocza. Creste
numarul Icuco-citelor   seimbunatateste formula leucocitara.
Este influentata: coagulabilitateasancvina, procesele
imunologice   seade concentratia colesterolului sancvin.
III.Actiuneaasupraeirculatiei.
Este influentataatdtcirculatiasuperficialaprin actiunea
directa acalduri cat  circulatia profundaprinmecanisme
neuro-vegetative.
Intimpul starieritematoasecreste pulsul, scade tensiunea
arteriala   creste debitul cardiac eu ]0%.
81

Maipoateexistapigmentatie naturalapatologica(inboala
• Ale femuro-cutanatului.
adissbazedoj)pigmentatie medicamentoasa,
• Parezc, paralizii(paraliziile flasce ale
Absentapigmentului melanicscgasesteinalbinism
membrelordediferitecauze)
Vitiliga.
• Afectiuni ale organelor de simttotoscreloze,
Rolul  biologic  al pigmentului melanic 
conjunctivite,iritesclerite)
~ Producehipertrotiastratuluicomosavandrol
• Sindroame asteno-nevrotice de suprasol icitare
protector fatadesupraancalzireatesuturilor.
(distoniineurovegetative)
~ Stirnulezacrestereaparului.
1;' "  
,   ~ I  Afectiuni ale aparatului locomotor:
~ Areroltermorcglator prindeclansarcasudoratici ,
• Rcurnatismclc inflamatori ~ i degenerative
).- Stimuleazaactivitatca pieli.
(artritcartrozc)
~ Arerolantiinflamatormaialesfatadestatilococi. • Sechc1elepost-traumatice.
Afectiuni ale aparutului cardio-vascular:
•  Tulburari circulatori perifericc (boala
Rayrnaoud, arteritele, flebitelc in faza subacuta
saucronica)
Efectele fiziologice ale  ultravloletelor
•  Tulburari vazomotorii cerebrale (in cadrul
hipertensiuniiarteriale)
I. Efectele asupra  metabolismelor:   Afectiunii dermutologice:
I.Marescprocesc1eoxidative dinorganism- metabolismul  Acneea

bazalinitialcresteapoiscadeajungandu-se launechilibru.

Cicatricecheloida
Acest metabolismscade lapersoana caredominaactiunea (2)
Eczeme
simpaticului ~ i crestelaactiuneavagului. 

2.Echilibruldido-bazic-se produceacidoza dupacareapare  •
Hernetoarnesuperticiale
oalcobazaprelungita.

Ulcereaftome
3.Metabolismul glucidic-initial glicemia~ i glicozuriascad
CONTRAINDICATIILE: 
proportional cuintensitatea iradieriatat lapersoanele normale
Grice afectiune care produce 0 Icziunc a intrcgritatii
cat~ i ladiabeticiapoicrescdar tarasaatingavalorile initiale,
tegumentului , supuratiile, alergii de diferitc etiologi, uncle
Crestedepunereadeglicogeninficat~ i intesutulmuscular
eczeme, in cazul T.B.C-ului cutanat, ncoplasmelor cutanatc in
curolimportantincrestereaperforrnantelorsportive.
stadiiterminalc,instarilecaseptice,
80 9 
~  
1
Modalittu! de aplicare terapeuticii ale curentulul contlnuu 
l.Galvanizarea  simplii  (ell  ajutorul  eleetrozilor  sub  forma 
de placi  de diferite  dimensiuni) 
2.   Baile galvanice 
3. Ionoforeza SOli  ionogalvanizarea 
1. Galvanizarea simplA. 
Electrozii  sunt  placi  metaliee  din  plumb  laminat  de  diferite 
dimensiuni  In  functie  de  regiunea  de  aplieare    efectele  de 
polaritate. 
in  mod  obisnuitau forme  dreptunghiulare cuprinse intre  50-
800crrr'. 
In forme  speciale: 
•  Punctiformi-ui  forma  de ochelari 
•  Special pentru gulerul scerback 
In functie de efectele  terapeutice putem  avea: 
Pentru efect analgezic-tu: dimensiune  mica    pozitiv. 
Aplicarea pe diferite regiuni: 
•  aplicarea  trunsversala  - Electrozii  sunt  asezati
de 0  parte  side alta a  regiunii  de tratat. 
l
•   aplicarc  longituninala  - Cand  electrozii  sunt 
plasati  la distanta  unuJ de celaJalt. 
Este  obligatoriu  folosirea  stratului  hidrofil  intre  eleetrod  si 
tegument  pentru  prevenirea  arsurilor,  care  trebuie  spalat  dupa 
fiecare  utilizare. 
Intensitatea  curentului-r-cnie  este  strans  legata  de 
sensibilitatea   toleranta tegumentului,  de evolutia  afectiunii,  de 
2. Iradierea  cu ultraviolete deterrnina  eliberarea in tegument 
a unor peroxizi  lipidici  ce sunt  raspunzatori  de producerea 
eriternului. 
J.  Ultravioletele actioneaza asupra  tegumcntului  eliberand 
uni steroni  eu actiune  vasoactiva   in  consecinta producerea 
eriternului. 
4. Ultravioletele actioneaza asupra  tegumentului 
determinand  eliberarea unor  prostaglandine cutanate si'in 
consecintaformarca unor  glande  diferite  de eritem. 
5.  Ultravioletele antreneazaunele  reflexe  neuro-vegetative 
prin stimulare  hipotalamica ce  indue 0 vasodilatatie sirnpatica  si
eu producerea eriternului  prin  absortie crescuta de  ultraviolete. 
Modiflcdrile histologice din eritemul actinic 
1. Cresterea stratului  cornos  de  la nivelul tegumentului. 
2. Edern  intr- siextra  celular  'in  epiderrn. 
3.  Datorita  debitului  sancvin  ereseut  determina si0  labilitate 
capilara  ell migrare  leucocitara, 
4. Se produc  modificari  degenerative ale eelulelor stratului 
bazal din tegument   inlocuirca progresiva a celulelor alterate 
prin  proliferarea stratului  cornos  siprin ingrosarea stratului 
epidermic. 
"'1
5.  Regcnerarea  epidermului  este  insotitadepigmentatie prin 
cresterea  continutului  de pigment  melanic  celulelc  Malpighi. 
Pigrnentatia  melanica  apare  In mod natural  dupa  expunerea 
la scare,  la ultra  violetele  artificiale,  la infrarosu    se produce 
prin transformarea propigmenti-lor In pigrnenti. 
Activitatea pigrnentatiei  sub actiunea lumini  naturale  poate 
fi rapida  prin  iradiere  eu  ultraviolcte direct  sau 0  pigrnentatie 
tardiva  cand  apare  dupa  eritemul  actinic. 
10 79  
..... 
I
 
.'.:: .J 
 
     
   
'd  Gradul 1- apare pe 0  suprafata mica tegurnentara, se 
f:l 
produce lent dupa 4-6h, are 0  tenta rozacee este usor sau deloc 
     
    puriginos, dispare in  1-3 zile, exfolierea este putin evidentiata   
     
nu lasa  urme.
     
. :k 
Gradul 11-apare dupa 0  perioada de 4-6h dupa expunere,
!. ,j  inrosirea este evidentiata cu tenta rosu-viu, da 0  senzatie 
·:i 
dureroasa mai accentuata in functie de regiunea expusa. Da un 
'! 
prurit moderat, persista roseata 3-4 zile, exfolierea cutanata 
;j 
   
dupa 1-2 saptamani.  

Gradul III-eritemul depaseste cu mult suprafata cxpusa, 
1  arc 0  tenta rosu lnchis spre violaceu,cu aspect de arsura   
' 1  edem. Da un prurit dureros, contactul cu lmbracamintea este 
I  

insuportabil, poate sa apara in 2h    persista cateva zile.

"'1
Pigmentatia apare a-4-a zi sub forme de puncte rosi cafeni
:'  1 
ee se extind si dureaza mai multe saptarnani. Exfolierea este
":J 
rnarcata    masiva apare in a-15-a zi    este urrnata de formarea
" "J 
:.{ 
unor cruste. 
Gradul IV-producerea edemului    exudatului pronuntat 
:)\ 
produeerea flictemelor.  Flictemele se rup usor    necesita 
protejare eu pansament. Are culoare rosu  cianotic, tegumentul
i
.,.1 
  este edematiat si dureros. Exfolierea este  masiva    se produce

dupa 20 de zile. Pigmentatia este inhibata aparand zone 
, 'j 
., 
 
depigmentate inconjurate de halou pigmentar. 
ij 
'i
:j 
 
Modalitiiti de  producere a  eritemului actinic 
"I 
Sunt cunoscute 5 ipoteze: 
:j 
'j 
1. lradierea cu ultraviolete determina eliberarea unor  
!  substante vasoactive ca: histamina    acetil-colina ce produc

.J

vazodilatatie    in consecinta cresterea puteri de absortic a  
'J 
razelor ultraviolete producandu-se astfc1  eritemul actinic.

', 

'1 
" 1 
:'1
"    
   
':1  78 
' J 
,;j 
: /
 
marimea  electrozilor  si  de  durata  aplicatiei.  Scnsibilitatea 
tegumentului este variabila in functie de regiunea  anatomica, 
Durata-este de aprozimativ 30 de  minute. 
Numarul si ritmul sedintelor-s-estc variabil  cu 
diagnosticu!.  in  general  se  folosesc  8-10  sedinte  in  afectiuni 
acute si 12-20  sedinte in afectiuni cronice. 
Pozitiu bolnavului-r-uv timpul  sedintei trebuic  sa  fie in  cea 
/...........
i ':  l 
:.....:.•    
antalgica    depindc si de functia regiuni tratate. 
2. Baile galvanice: 
Sunt indicate pcntru  tratarca  unor rcgiuni  intinsc sau  chiar  a 
intregului  corp.  in  aceasta  modalitate  se  cornbina  atat  actiunea 
curentului  continuu  cat  si efcctul  termic  al  apci,  fiind 
mijlocitoare intrc electrod si tegument. 
Densitutea curentului-este redusa  micsorandu-sc riscul de 
arsura la intensitatea aplicata. 
Baile galvanice se inpart in: 
• Purtiale sau -l-celulure
• Generate sail stengcr.
Bulle partlale:
Sunt alcatuite din: 4 cadite de portclan conectatc  la clectrozi 
.           
("  ') 
 
   
, Ol>
au reprezentare pe un tablou de cornanda. 
4-celulare  sunt  2  pentru  membrele  superioare  si  2  pentru 
membrele inferioare. 
De pe tabloul de cornanda putcm  realiza cornbonati  diferite 
ale electrozilor in functie  de efectele urrnarite. 
ex: pozitiv  pentru  membrelc  superioare  si  ncgativ  la 
rnembrele inferioare rezulta curentul descendent. 
Indictullle blii/or partlale:
•  Nevralgii, 
11 
...
•  Atralgi, 
•  Mialgi, 
•  Paraliziile flasce, 
•  Tulburari  circulatorii. 
Durata unei se(lin(e-este intre  10-30  min.  Si ritmul  de 
aplicare  este zilnic  sau  la 2 zile,
Numarul de ,}'ellin/e-este de 10-15 sedinte, 
r,\¢ml
~ b   ~
BAile generaIe. 
Sunt  formate  dintr-o  cada  prevazuta  cu  8 electrozi  fixati  In 
pereti cazi, 
Sensul curentului-r-este dirijat  de  la  un  panou  de  cornanda 
In multiple  variante: 
•  Descendent 
•  Ascendent 
•  Transversal 
•  Sau  chiar  in diagonals. 
Intensitatea curentului-r-esce mai  mare  decat  cea  de  la  baile 
partiale  . 
Durata-r-l i-Bi) min. Ritmul  una  la  2-3  zile totalizand  6-12 
sedinte.
(
Actiunea: se  bazeza  pe  efectul  termomecanic  al  apei,  pe  efectul  ' 
curnetului  continuu  cat  ~ i pe  efectul  chimic  cand  se  foloseste 
ionizarea. 
3.Ionizarea. 
Reprezinta  procedura  prin  care  introducern  In  organism  cu 
ajutorul  curentului  continuu  diferite  substante  rnedicamentoase 
care  au 0  actiune  farrnacologica. 
12
3. Radiatiilc ultrnvioletc-care au  landa 400-10 milii micron;
si care  pot f la randul  lor de 3 feluri: 
0) Ultruviolctelc 4
1
1sail I sunt  numite  ~ i cele  lungi cu  landa 
400-315 milii microni eonstituie spectrul  eel  mai abundent din 
lumina solara, 
h) Ultravioletele 1J S(/1/ II se mai numesc  ~ i mcdi si  au 
landa 315-280 milii microni acestea  sunt  emise  de  lampile  cu 
mereur. 
c) {ill ruviolctc (' S(/II III se  mai numesc  ~ i scurtc eu  landa 
sub 280 milii microni si care sunt  produse  prin  descarcari 
electrice  In vapori  de  mereur. 
Radiatiile sub 250 milii microni sunt  cele  ITIai penetrante. 
Efeetele  biologice  ale ultravioletelor 
Acestea  sunt  explicate prin  mecanisrnele  produse  In celulele 
epi-dermice  la nivelul  terminatiilor nervoase  senzitive si la 
nivelul  vaselor  sancvine  ale corionului. 
Eritemul actinic suu  ultraviolet 
Este  un  fenornen  fotochimic  ce apare dupa  expunerea la 
ultraviolete  fiind  urmat de  pigrnentatie  apoi  de stergerea si
exfol ierea derrnului. 
Eritemul  produs  de  ultraviolctele seurte-apar In primele  6h 
dupa expunere, atinge  un  maximu  de  intensitate  la cateva  ore  se 
sterge,  In 2 pana  la 4 zile  pigmentatia este  putin  intensa,  bronzul 
dureaza 2-4  saptarnani  ~ i apoi  urmeaza 0  deshuamare slaba. 
Eriternul produs  de  ultravioletele  mijloci-apar dupa  4-8h  de 
la expunere,  ating  un  maxim  dupa 3-4 zile,  pigmentatia este 
intensa are 0 tenta  ararnie,  dureaza  8-10 zile, 
Dupa  intensitatea eritemului  putern avea  mai  multe grade: 
77 
J  
8.Polarizarea-reprezintadependenta intensitatirazelorde
luminareflcctata fatadeorientareaplanului deincidenta.
Propagarea lumini
Serealizeaza dupa2teori:
I. Teoriacuantica saufotonica-cesustinecaluminaeste
emisa~ i absorbita incantitati discontinu deenergie.
2.Teoriaclectromagnctica-conforrncareia luminaeste0
vibratiesinusoidalatransversalacesepropagainvidcu300 m
m/sec., inspatiulacestaradiatiileconstituie uncampelectric~ i
uncampmagneticaflate perpendicular unulpecelalaltpe
directiadepropagare.
Radiatiilcclectromagncticcsecaracterizeazaprin:
);> Lungimea de undd,
);> Frecventa reprezentata de numarul de vibrati pe
secunda,
;.. Perioada de limp,
);> Nutndr de unde pe em.
Radiatllleluminoase folosite in cadrul
fototerapiei
1.Radiatiile infrarosusaucaloricc-care aulungimeade
undacuprins 760-50 mili microni, accstcanuinpresioneaza
ochiul,suntemisedeacelasi surseca~ i razelevizualcadicade
corpuriincandescente descarcarielectriceingaze.
Potfievidentiate prinfotografiesauprinmetodc
fotoelcctricc~ i termicc.
2.Radiatiilevizibilc-sunt undeluminoasccarcau landa
cuprinsa 770-390 mili microni contincele7benziceforrncaza
culorile.
Sinonime la ionizare:

Ionoterapia,

Ionoforcza,

Galvanoterapia,

Electoionoterapia,
Principiul general al ionizari: sc bazeaza pe disocierca
E
.-" electrolitica a diversclor substante mcdicamcntoase si
"/ '>' ,1
'. c:.,"
transportarca anionilor -   ~ i a cationilor (+) sprc elcctrozi de
semncontrarincarcarile lorclcctrice.
Cu solutia continand ionul mcdicamcntos sc inbiba stratul
hidrofil de sub clectrodul activo De aici accsta migrcaza prin
tegumentul intact prin orificiile glandelor sudoripare ~ i scbacec
sprcpolulopusajungandin interiorulorganismului deundesunt
preluati de reteaua limfatica ~ i circulatia sancvina supcrficiala,
ajugandincirculatiagencrala,
Dovada patrunderii in organism a ionilor tcrapcutici cste
rcgasirealorinurina,
Ioni usori migreaza mai rapid, iar ioni grei migreazd mai
incet.
Substantcle cu greutate rnoleculara foartc marc nu se pot
disocia,ramanandintegumentdarfara sa-lstrabata.
lonizurea depinde de:
€S'
I"
• Greutateaanatornicaaionilor;
• Cantitatca~ i concentratia lorinsolutio;
• Puritateasoluticiutilizatc(apadistilata);
• Intcnsitatca curcntului-cu cat intcnsitatca cstc
mai marc,cantitatea de ionitransporta]i cstc mai
mare.
• Marimeaclcctrozilor.
76 13 
Durata procelluri-este de aproximativ 30  min. 
La efectul farmaco-dinamic al solutiei medicamentoase se
adauga si efectul analgezic al curentului continuu.
Particularitati de  actiune ale  ionoforezei: 
•  Efect local 
•   Efect de tlepozil-realizat de acumularea
substantelor farmacologice introduse la nivelul
electozilor.
•  Efectul de patrundcr eptlna III  stratul cutunat 
   0 actiune reflexa cutii viscerale la
nivelul dermatoarnelor.
Este posibila dozarea precisa a substantelor
medicamentoase aplicate.
Se pot obtine efecte bune eu cantitati foarte miei de substante
medicamentoase evitandu-se tractul gastro-intestinal.
lnconvenientele ionizari: 
Din cornponenta bipolara a medicamentului actioneza numai
acea components influentata de semnul polului respeetiv. Viteza
de migrare a ionilor este diferita,
Tehnica  de  aplicare. 
Diferenta dintre ionizare si galvanizarea simpla consta
numai in inbibarea stratului hidrofil in solutie medicarnentoasa
in loc de apa,
Pentru eficienta maxima polul activ trebuie sa fie mai rnic
decat eel pasiv
f>o/III activ-este dependent de incarcarea electrica a solutiei
medicamentoase si anume:
Substante incarcate pozitiv se vor pune la polul pozitiv si se
numesc cationi. 
14
Deflnitie:  Reprezinta utilizarea energiei radiante luminoase
asupra organisrnului.
Energia radianta luminoasa poate fi:
  Naturale
  Artificiala
Cea artificiala fiind data de iradierea corpurilor incalzite.
Propienitile fizice ale fototerapiei
l , Propagarca energici-se face dupii 2 teori:
  Teoria emisiuni cuantica
y Teoria electromagnetica,
2. Vitcvn dl' propagare In vid estc de 300mii m/sec.
3. Reflex in IUlnini-rcprezinta reantoarcerca din mediul din
care provine, raza reflectata fiind In acelasi plan ell raza
incidenta astfcl incat unghiul de reflexie este egal eu unghiul de
incidents.
.:t.   lumini-reprezinta deviatia sufcrita de raza
Iurninoasa la treccrea prin suprafata dintre 2 medi eu densitati
diferite.
Raza refractata nu este In acelasi plan eu raza incidenta
astfel incat unghiul de refractie este diferit de unghiul de
incidenta.
5. I.ipxu pcrturb.uici reciproce-se observa In cazurile de
intersectie a 2 raze ficcaredintrc ele propagandu-se independent.
(). lntcrtcrcnta-estc fenomenul de compunere a undelor
Juminoase eu aceiasi directie de propagare rezultdnd benzi
luminoase si intunecate.
7. I)ifrnc\ia-fenornenul de curbare a traiectoriei lurninoase
In regiunea urnbrei geometrice.
---...
75
~   Afectiuni reurnatisrnale: de tip degcnerativ ~ i  
inflamator cronic, 
~   Afectiuni post-traumatice,  fraeturi,contuzi,  entorsc, 
algoneuro-distrofi, in  anumite posturi vicioase,  seolioze sau 
deformari ale piciorului. 
2. Afectiuni dermatologice:
~   In  cazul cicatricelor cheloide,  
~   Ulcerele trofice ale mernbrclor,  @ , ~ ~     : , : ~  
,  
\  ...  ,tI,  
~  
3. jn afectiuni ale tesutului de colagen:
Fibrozide, dcrmatomiozite,  rniozita, retractia aponevrozclor 
palmare de  tip dupuztren. 
4. jn afectiuni neurologlce:
~   Nevralgi,  nevrite  se  prefers  ultrasunetul  eu 
impulsuri, 
~   In afectiunile zonei zoster, 
~   In distrofia musculara periferica, 
~   In  sindroamele  spastice  ti  hipertone  de  cauza 
piramidala  i   extra-
piramidala. 
4. jn afectiuni circulutorii:
~   Arteriopati obliterante  @i  ( 
~   In  boaia Raynaoud. 
5. jn afectiuni ale organelor interne:
~   Dischinezia biliara,  
~   Constipatia cronica de tip spastic.  
Fototerapia (Energia radiantA  luminoasi) 
74 
Substante incarcate negativ se vor pune la polul ncgativ si 
se numesc anioni.
Ex: la anod aplicam metale curn ar fi:  Li, Cu, Zn, Ca 
radicalii metalelor, diferiti alealoizi: histamina, cocaina, 
stricmina, morfina, atropina pilocarpina. La  eatod vom pune: 
halogen, clor, brorn, iod radieali acizi. 
Solutiile folosite se fac de preferinta eu apa distilata. 
Concentratia in ioni trebuie sa tie eat mai mica pentru ca 
disociatia elcctolitica este eu atat  mai puternica eu cat  solutia 
este mai diluata, 
Indicatii: 
•  Sindroame neuroastcnicc 
•  Insornniile 
•  Spasmofilia 
•  Sindroame rnigrenoase, 
Ex:  Calciu este  utilizat  ea  sedativ  al  sisternului  nervos  in 
migrene, spasmofilie. 
Magncziu in  migrenc  vasculare,  status  post  accident 
vascular cerebral. 
CURENTII DE JOASA FRECVENTA 
Vor  avea  frecventa  cuprinsa  intrc  50() impulsuri/sec-S
impulsuri/min.
Curenti  de  joasa  frecventa  se  obtin  prin  intrcrupcrea 
curentului  continuu eu ajutorul unor metode de  reglarc rnanuala 
sau electrica obtinandu-se  inpulsuri clcctricc cc sc succcd ritmic 
avand in  general un cfect excitator. 
Acestc inpulsuri pot fi: 
15 
•  ..";ingulare, 
•  ..Sau in serie 
In general curenti ell impulsuri de joasa frecventa se
caracterizeazaprin:
1. Forma     amplitudinea inpulsului; 
2.  Prin frecventa  inpulsurilor; 
3.  Durata inpulsurilor; 
4.  Durata pauzei dintre  inpulsuri; 
J.   Din punct de  vedere al formei inpulsurilc potfi: 
• Dreptunghiulare,
• Triunghiulare,
• Trapezoidale,
• Sinusoidale,
• Derivatedin celede mai sus.
Din curentul eu irnpulsuri dreptunghiulare se pot obtine
formele derivateprin:
• Modificareaplatoului superiorsau inferior;
• Princrestereasau descrestereaintensitati;
• Variatia duratei inpulsului si apauzei
0) Inpulsul dreptunghiular-se caracterizeazaprin:
•   Frontul ascendent-cere este perpendicularpe
liniaizoelectrica,
•   Platoul orizontal-ceie este paralel ell linia
izoelectrica
•   Frontul  descendent-cere  este perpendicularpe
linia izoelectrica
Conrrnindicatiileultrasunetului
I.  Contraindicatii  gcncralc-curn  sunt:
    Afectiuni cutanate infectioase si inflamatori si eu
tulburari desensibilitate,
.,. Tulburari de coagulabilitateaCUJTI estc hemofilia,
;,.. Fragi Iitatieapi lare,
" In starile generalealterate,
    Incazul existentei unei tubor,
    In T.I3.C-uJ activ,
" In starile febrile de difcritectiologi,
'y 1nreurnatism articularacut,
., In insuficientacardio-circulatorieelltulburari de
ritm,
";; In trornboflebite, trornboze si varice,
" In calcifiereaperetilorvasculari.
2.  Contrnindicati:  speciale-nuse vaapliea direct pe:
y  Maduvasicreier,
    Zona splinei,
    Zonahepatica,
    Zona plarndnilor, 

Zona cordului,
    Zona marelorvase,
    Zona decrestere osoasa,
Indicatiileterapeuticeale ultrasunetului
I.  I.a  nivclul  1I1)((rl1/IIllli locomotor: 

]6  73
De subliniat ca nu se aplica in cazul suferintelor
cardiace.
2. Aplicarea segrnentara lndirecta-epucatra se cfectueaza in
zonele paravertebrale corcspunzatoare radacinilor ncrvoase
medulare iar raspunsul il obtinern la distanta,
Ex: Pentru membrele superioare aplicatia paravertebrala se
face in zona C3-TI iar raspunsul se obtine la nivelul umarului,
antebratului, bratului     maini.
Pentru membrul inferior aplicatia se face pe marginea
inferioara     cxterna a sacrului pe articulatia sacro-iliaca sau
paravertebral lombar     toracal inferior, iar raspunsul se obtine
la nivelul soldului, coapsei, gambei ti piciorului.
Atentiel Nu se aplica procedura mai sus de nivelul C3, loc
uncle se afla prelungirea craniala a maduvei spinari,
3. Aplicatii reflexe pe zonele derrnatoamelor reflexe-
(dermatomul=zona tegumentara inervata de un anumit nerv
periferic).
4. Aplicatli reflexe la distanta pe ganglionii simpatici-este
de preferat folosirea ultrasunetului cu impulsuri.
Ex: Aplicam ultrasunetul cu cap emitator mic in camp fix la
nivelul ganglionilor simpatici inghinali     obtincm vazodilatatie
arteriala la nivelul gambei.
Avem     unele aplicatii speciale:
Aplicarea ultrasunetului in regiunea hipofizarA-deterlnina
inhibarea selectiva a functiei glandulare.
Exista posibilitatea asocieri concomitenta a ultrasunetului
ell curentul diadinamic cand actiunea eelor doi curenti se
potenteaza reeiproc obtinandu-se dureri si contraeturi
musculare.
Aparatul se numestc Sanodin sau Sonodinator.
72
Frontul ascendent-corcspunde cresteri brustc a intensitati
curentului.
Frontul dcsccndcnt-corespunde scaderi bruste a intcnsitati
curcntului.
b) Inpulsurile triunghiu/are-se caracterizeaza prin:
• Anularea platoului,
• Fronturile ascendcnte,
.,......,.'.
;;').' I
(7
   
• Fronturile descendente,
Pot avca 0 durata mai mare sau mai mica forman un unghi
mai mare sau mai mic rata de linia orizontala a timpului.
Cu cat durata impulsului este mai lunga, Cll atat panta cste
mai plina, Cu cat durata inpulsului este lTIai scurta, panta este
rnai abrupta,
c) Inpulsurile trapezoida/e-rezulta din combinarea
impulsurilor triunghiulare     dreptunghiulare. Pantele
aseendente si descendente pot fi mai line line sau abruptc,
liniare sau curbe.
d) Inpulsurile stnusoidale-roo: avea panta ascendenta de
forma convexa putand corespunde unei functi matematice
~   exponentiale,
Curentul faradic .
Este obtinut din curentul continuu cu ajutorul unui inductor
~     este format dintr-o curba neregulata in care undclc pozitive eu
valori crescutc alterneaza eu unde negative.
Proprietatifiziologice
- stirnulare a cxcitabilitatii ncuromotorii;
17
j
- actiune trofica; 
- actiune vasomotorie. 
Indicatii
- hipotrofii  musculare de  inactivitate (in afeetiuni  
posttraumatiee)  
- stadii  ineipiente ale arteriopatiilor si venopatiilor periferice.  
Curenti de joasa frecventa ell imputsuri  sunt  folositi in 
terapie pentru: 
l.Electrostimularea musculaturi striate normoinervatc.
2. Electrostimularea musculaturii total denervate.
1. Electrostimularea musculaturii striate normolnervate.
Folosirea acestor curenti  Cll  impulsuri  realizeaza 0 
adevarata electro-girnnastica musculara. 
Se bazeza pe actiunea de excitare a impulsurilor electrice 
asupra substraturilor excitabile: muschii si fibrele nervoase. 
Se realizeaza printr-o descarcare electrica a mernbranelor 
celulare numita      depolarizare.
Musculatura striata, scheletica normal inervata-raspunde la
impulsuri eu durata relativ scurta si frecventa relativ rapida in 
jur de 30Hz.
Efectul lie contractie-sc obsine la 0 durata de 0.1-5 mili sec.
$ifrecventa de 40Hz. \
Aceasta actiune  tetanizanta sau de contractie  maxima  se 
rnentine atata timp cat eurentul strabate rnuschiul,
Sunt  folosite  In general urrnatoarele  forme  de curent: 
• Curenti dreptunghiulari mici, 
•  Trenurile de  impulsuri, 
18
general  un numar de 6 pana  la  ]5 sedinte. 
Recomandari
• apl icatia de ultrasunet  sa nu fie urmata  imediat  de alta 
procedura; 
• nu se recomanda  succesiunea masaj-ultrasunet sau ultrasunet-
rnasaj; 
• nu se aplica  ultrasunet si roentgenterapie pe aceeasi  regiune; 
• ultrasunetul  poate  precede  kinetoterapia; 
• uneori  se recomanda  terapia combinata ultrasunet-curenti 
diadinamici.
Aplicatiile ultrasunetului co  actiune reflexa 
I . .-1/)/iccuiu scgmcn/a1'(I di rccui
2. Aplicatia scgmcntara indirectii
3. Aplicinli rcflcxe jJe zoncle dermatoamelor rcflexe
.i Aplictt!ii rcflcxe !1I distant« IJe r;ontf!;lioni simpatici
I. Aplicatia segmentara directh-realizeaza pe cale neurala 
de-a-Iungul  nervilor  periferiei  sau de-a-Iungul  arterelor mari eu 
actiune  de plexuri  simpatice insotitoarc. 
Se bazeaza  pe principiul  masajului  reflexogen  se aplica  In 
sens caudalo-cranian  avand  urrnatoarele trasee: 
Se incepe  sub  marginea  inferioara  a sacrului,  urrneazf 
ascendent  pe partea exterioara a articulatiei sacro-i Iiace, apoi 
sub creasta  i Iiaca spre  lateral      fata posterioara a marelui 
trohanter,  apoi se ascensioneaza paravertebral  lombar entre 
apofiza  spinoasa T3,pe  marginea  externa  a marelui dorsal  pana 
la marginea  inferioara  a toracelui. 
LJa  nivelul  musculaturi  cervicale  diminua  dupa cateva 
rniscari circulare  ale capului  ernitator, 
71
-j
Deoarecepropagareaultrasunetuluisefacenumaiinmedii
solide   lichideestenecesarcaintreproiector   tegumentsal1U 
existeniciunstratdeaercearputeasaopreascatransmiterea
undelorlategumentul bolnavului,pentruaceastaestcnevoiede
uncontact perfectintresuprafataemitatoare   tegumentcarese
realizeazafolosindu-seunstratdegel,uleisauapa,
Tratarnentelesepotefectuaaplicandcapulemitatorin2
modalitati:
1.Princontactdirectasuprategumcntului-folosindu-se
,
I
· 
vaseIna sauCrCITIC.
2.AplicareacapuluiemitatorIndistanta-cand scintcrpune
unstratde apa lntreemitator   tegument.
incontactdirect-capulemitatorseplirnbapetegumentprin
intermediulgeluluisaualaltuiunguent,taraaseapasaprea
tare,insenscircularsauliniarinfunctiederegiuneadetratat,si
eu0  vitezafoartemica
Estefoarteimportantca ernitatorulsapastrezeuncontact
perfecteutoatasuprafatategumentului   safiementinutin
pozitieverticalaeuacesta.
Trebuieevitateincursaemitatoruluitoatezonelecu
proeminentcosoaseprecum   regiunilevascularizate.
Aplicarcindirecta-prinintermediulapeisc folosesteatunci
candavemdetratatextrernitatianatomicccumultesuprafete
neregulate   eumulteproerninenteosoase.
Intr-obaiecaldutaseintroducemanasaupieiorul bolnav
inpreunaeucapulemitator,Sevorexecutamiscari lenteIiniare
saucircularela0 distantadeaproximativ3emfatadetegument
avandgrijaeasuprafataemitatoaresafieparalelacu
tegumentul.
Durata sedintelor esteingeneralde2-5minutepentru0  zona.
Pentruarticulatiilemarisepoateajungela6-10min.
Ritmul sedlntelor estezilnicsauladouazile,efectuandu-se an
70
• CurentimodulatideIungaperioada,
• Curentifaradici,
• Curcn]incofaradici,
aufrecventade50Hz duratadeunimpulsestcde1/11 in. si pauza
dintreimpulsuride19mili sec. 
rifectelefiziologlce-ssuv: 
    j (   •  Excitator,
'-""  , 
•   Vazomotor producand0 vazodilatatic
prelungita,
• Trofic,
•  Antialgic, 
•  Revulsiv incazuluneivazodilatatimaximo
2. Electrostimularea museulaturitotal denervata 
in accstcazseobtineunraspunsselectivlastimulareaprin
impulsuriexponcntialedelungaduratacupantadecresterc
lentasaufoartelerna,
Folosireaexcitariselectiveeu astfelde impulsuri poateduce
laobtinereacapacita]idecontractiernusculara,
Formedecurenticepotfi  folositi:
  ( 
., 
•   Curenti cu  inpulsuri trapezoidale-sutw folositi
instimulareadiferitelorgrupemusculare.
•   Curenti cu  inpulsuri triunghiulare-cu  Ironturile
decrestereliniaresauexponentiale.
•   Electrostimularca -previneinstalarcaatrofiei
musculare.
Nuestc0  metodaderecuperareinsineciprcgateste
initiereakineto-terapieirecuperatorie.
19 
Tratamentul- eu acesti curenti trebuie  instituit  precoce  la 
7-10 zile  de la denervare. 
Curentii diadinamici 
Sunt derivati din  curentul  sinusoidal  de 50Hz care  a suferit 
o serie de  modificari. 
Cu ajutorul  unci  Iarnpi redresoare se obtine mularea  fazei 
negative ceea  ce determine formarea  unui  curent  de 50liz ~  
sinusoidal.
Din aceasta cu ajutorul unei duble  diode se obtine  un curent 
de 1()()}lz ~   sinusoidal.
Ambele forme  de curent  mentionate tree  din categoria 
curentilor altemativi in categoria curentilor ell irnpulsuri, 
deoarece nu  mai au faza  negativa. 
Forma acestor inpulsuri pozitive-este curba ~   sinusoidal 
cu 0  durata de 0, ()1 sec.
La curentul cu  impulsuri de 501-lz  intervin  si pauze  de  0,0 I 
sec. In  timp  ce la eel de  100Hz impulsurile se succed  tara  nici 0
pauza nefiind  un curent alternativ. 
Semnul curentului-se rnentine tot timpul  pozitiv  ceca ce
variaza,  fiind  doar  intensitatea care  creste in  mod ritrnic de  la 0 
la 0  valoare  maxima  si apoi  descrie  0  curba  sirnetrica  eu cea  a 
valorilor ascendente ajungand din  nou  la valoarea o. 
Aceste impulsuri  se repeta  de 50 sau  100 de ori/sec., 
frecventele  fiind constante neputandu-se modifica. 
In functie de felul  in care se pot combina diversele 
posibilitati de succesiune si de modulare  a inpulsurilor descrise 
se pot obtine urrnatoarele feluri de curenti diadinarnici: 
crescuta  ~   creste  metabolismul  celular local. 
3.  J ..     intl'nsittqi  mnri  de  peste  O,X W/C111 

apar  modificari 
ireversibile.
~   Se  poate  produce  eritem,  petesi  si flictene 
tegumentare 
~   In  tesutul  eonjunctiv  apare  0  vazodilatatie 
ell hiperemie 
~   La  nivel  050S  apar  edcme  hemoragice  si
chiar necroza  ososa. 
Aparatele pentru ultrasunetclc tcrapeutice 
Sunt alcatuite  din: 
1. Generatorul de inaltdfrecventd,
2. Cablullle racord,
3. Traducator sau emltdtorul de ultrasunet care transmite
unda ultrasonica .>'i 0 receptioneazd pe cea reflectaui.
4. Sis/en-lui de redresare si de transformare a curentului,
5. Circuitul oscilant ell triode,
6. Circuitul rezonator ell condensator variabil,
7. Cristulul plezoelectric-cere este  intercalat  111 cdrnpul 
condensator atlat  in capul  traductorului. 
8. Cordonul de alimentare de la retea ell curent alternativ.
Tehnica de aplicare 11 ultrasunetului terapeutic 
La tehnica de aplicare a acestor proceduri vorn urrnari 
rnanipularea carnpului ernitator simanevrarea aparatului. 
Undele  ultrasonice sunt  proiectate din capul  crnitator In 
linie dreapta  sub  forma  unui  fascicul  perpendicular pe suprafata 
de emisie  a  localizatorului. 
20  69  
     
'- ;. ' l
·  , 
;; .j
.:  
·
.!\{ 
     
Fenomenul invers de transformare a variatiilor de potential 
';1 
electric prin  intermediul cristalelor de quartz se numcste erect 
'>' :,:; ' 

;0::  piezoelectric  indirect ceca ce produce ultrasunetul.
:' ;'' 1
'  ..  
  ,-j 
· ·.'l 
 
;.  '':; 
';: 
Actiun!  biologice ale ultrasunetului
".1 
 
" ' 1 
' ..  1. La intensitati mici de 0,1-0,4  W/cm  patrati-in acest caz se 
; ;; 
produc modificdri biologice minime si reversibile.
,    'j
i i "
"::'1 
  Creste permeabilitatea  membranelor celulare, 
  .j
j

;   

   
l
);0  Se  produce 0  activare moleculara, 
' I

' , "j  );>  Crcste activitatea de respiratie cclulara, 
.'  " 
. ,j 
J    Sunt activati ferrnenti  glicolitici, 
':"1  );>  Desfacerea macromoleculelor glucidice 

  Sunt  activate  procesele  oxidative    efectele

reducatoare  (creste  continutul  grupelor  sulfhidric  din:  ficat, 
creier    miocard)
' , 'j
;j 
' 1  );>  La nivel  tergumentar  se  produce  0  eliberarc  masiva
'.  
de mastocide cu eliberare secundara de histamina.
' j 
;1  );- Datorita  cresteri  permeabilitati  celulare tegumentare 
·  
"',: 
se  produce  
:. j  
difuziunea  unor  substante  terapeutice  ceca  ce  se  numeste 
' J 
·   
sonoforcza. 

'- l
·.i 

2.  La intensita]i  mcdi  de  0,5-0,7W/cm  patrati  se  realizeaza 
· ., 
efectefizico-chimice si biologice maxime sl reversibile.

',: oj 
'  ;" 1

);>  Se produce 0  hipertermie tegumentara 
j
.1 
);>  Se  produce  efectc  fibrolitice  prin  actiune  de  rupere 
  fragmentare tisulara 
"  
' ) 

,.  Se produce  fragmentarea macromoleculelor  
       

);>  Se  produce  hiperemizarea  membranelor  printr-o
':j 
vazodilatatie
;} , 
' ,:. J
68
<:1 
.  ,'   
       
.J 
1.Monofazat fix.
Este 0  forma asemanatoare  cu cea a curentilor sinusoidali, 
panta asccndenta este la fel ca la curentul sinusoidal dar panta 
descendents nu cade simetric ci ea descrie 0  curba lenta 
exponentiala, ajungand la 0 In timp dublu fata de curentul Y2
sinusoidal acoperind astfel si perioada de pauza ajungand la 
valoarea 0 la baza impulsului urmator. 
Durutu unui itnpuls-esvc astfel de 20  mili sec.  iar pauza nu
co,
cxista.  Intensitatca varfului  impulsului este constant aceiasi.
-.:..-
2.Difazatul fix
Rezulta din suprapunerea  a 2 curcnti monofaza]i cu un 
decalaj de jumatate de perioada. 
Varfurilc impulsurilor sunt asernanatoarc, lnsa intcnsitatea 
nu mai ajinge la 0 ea  ramanand la un anumit nivel; astfel reziltf 
o curba ascmanatoarc cu cca a unui curcnt continuu peste care 
sc suprapun  100 de impulsuri de forma Y2 sinusoidala. 
3.Scurta perloada 
La intervale regulate de  I sec. sc alterneza brusc 
monofazatul de 50 impulsuri/sec. cu difazatul de  100 impulsuri 
/sec. 
Se poate creste  durata pcrioadelor de impulsuri de la  I  la  10 
sec. 
  '1>  
<:» :....
4.Lunga perioadii
Este 0  forma speciala de suprapunere a 2 curcnti de 50 
impulsuri/sec. 
Un curent monofazat  fiz de 50 impulsuri-peste care, cu un 
decalaj de Y2 perioada se adauga in mod lent (modulat) tot un 
curent de 50 impulsuri modulat. 
21 
Din aceasta  suprapunere  rezulta un eurent asernanator CLl cel 
difazat. 
Durata rnodulatiei  de crestere a fazei a-2-a este de 0,5 sec., 
durata perioadei  constante (platoul)  este variabila intre  I si 7
sec. 
Descresterea  este de  1,5 sec. alternanta intre monofazat  si
difazat se face lntre 3 si  10 sec. 
5.Ritmul sincopat 
Alterneaza  la intervale  de  1 sec. monofazatul  eu pauze de 
aceiasi durata, 
Pr/ne/palele efecte ale eurentului diadinamic
J. Analxetic-difazatu) perioada lunga
2. Iliperelnitlntli-difazatul, perioada  lungasi perioada 
scurta 
3.   eu 501--lz  eu 0 intensitate  la
valoarea prag. 
Monofazatul-efeet excitator, creste tonusul  muscular, 
actioneaza ca un  adevarat masaj  profund electric,  evidentiaza
zonele dureroase  din cadrul  neuromialgiilor reflexe.  Actioneza 
vazoconstrictor  tonifica  pereti arteriali. 
Difazatul-are  actiunea  cea  mai antialgica-ridica pragul 
sensibilitati  dureroase.  Imbunatatirea  circulatiei arteriale prin 
inhibarea simpaticului. 
Este indicat ca forma  introductiva in celalalte  aplicati analgetice. 
Perioada scurta-are un efect excitator tonicizant,  actioneaza
ea un masaj profund mai intens, are 0 actiune vazoconstrietoare 
de unde reiese rolul rezorbtiv eu actiune rapida asupra 
22 
Actiunea asupra musculaturi striate si  netcde 
!-{f III/1S('II!U/",.U hiller/unit-produce scaderea  tonusului 
muscular,  iar la mnsculaturu 1IIroj7C(I-realizeaza tonifierea. 
De  eele  mai  multe  ori  se  urrnareste  efectul  anti-spastic 
deeontracturant  muscular  si de relaxare generala. 
Metodele de  producere a  ultrasunetului 
I.  Prin procedce  mccanice-prin  ounerea in vibratii  a unei 
lame rnctalice de anumite dimensiuni  sau vibratiile unui 
diapazon. 
2.  Prin  mctodc  magneticc-bazate pe  principiul  schimbari 
dimensiuni  supuse unui proces de magnetizare periodica  ell 
ajutorul  unui curent alternativ. 
3.  Procedcul  riezoclcctric-eonsta III  proprietatea unor 
cristale taiate in  anumite  sectiuni de a se comprima  si dilata daca 
sunt supuse  la variati  de potential electric. 
l'roccdcul  piezoelectric-so foloseste  cristale  ca cele de 
quartz, turmalina,  blenda si titan de bariu. 
In general  un cristal  are 0 axa optica longitudinala notata eu 
.a" 3 axe electriee  care unesc muehiile si sunt numite si axe 
piczoclectricc  3 axe  mecanice care unese mijloacele  fetelor 
opuse si sunt notate ell "y"'. 
Lama taiata  din quartz trebuie sa  aiba suprafete 
perpendicularc  pe  axa  electrica a cristalului.  Prin cornprirnarea 
suprafetelor lamei  de quartz astfel  taiate  apar  sarcini electrice pe 
fetele perpendicular  pe axa  electrica. 
Acelas fenomen  se Intatnpla atunci cand se exercita 0
tractiune de-a-Iungul axei mecanice "y". 
Daca executa 0 tractiune  pe axa electrica vorn obtine 
schirnbarea polaritati adica efectul  mecanic poate f transformat 
In efeet electric  prin fenomenul  piezoelectric. 
67 
J  
Miorelaxante,  
Hiperemiante,  
Tonifiante,  
Neuro-musculare,  
)- Excitate de sistemul nervos.  
Gradul de excitabilitate neuro-rnusculara este in raport cu.
amplitudinea vibratiilor ultrasonice. .
La amplitudini mici se obtin cfecte sedative, iar la
amplitudini rnari actiuni de stimulare excitare.
Durata joasa are un rol important in obtinerea efcctelor
urrnarite.
Sunt influentate de catre ultrasunet toate sistcmele
aparatcle organismuJui.
Actlunea ultrasunetelor asupra sistemului
nervos central, sistemului nervos pcriferic
,i sistemului neuro-vegetativ
Sunt primele care receptioneaza undele vibratori ale
ultrasunetului raspunde in fuctie de dozare prin cfccte de
excitatie sau inhibitie de sedare sau stimulare de modificare a
pragului de excitabilitate neuro-rnusculara ca de echilibrarca
sistemului nervos vegetative
Actlunea asupra aparatului cardio-vascular
Ultrasunetul actioneaza in deosebi asupra circulatiei
periferice realizand efecte vazomotori de vazodilatatie artcriala
tonifierea elementelor, contractiile din peretii vcnelor si
vaselor limfatice favorizand rezorbtia edemclor exudatelor.
Este stimulata viteza de circulatie periferica,
Sunt usurate schimbarile nutritive si gazoase din tesuturi
actionand asupra troficitati acestora.
66
hernatoamelor si a edemelor post-traumatice sau din staza
periferica,
Perioada lunga-are un cfect putcrnic analgezic
miorelaxant, acest efect este persistent timp mai indclungat, arc
dcasernenca un efect anticongcstiv. Este indicat in starisle
durcroase profundc si persistcntc.
Ritmul sincopat-are un efect excitomotor pronuntat de unde
c"·',·
( ..
..
I
rezulta actiunea sa de gimnastica rnusculara irnportanta. Este
indicat in atoni musculare postoperatori cu musculatura norrno-
inervata. .
Indlcatllle 
A. Afcctiuni ale aparatului locomotor:
l.Starile posttraumatice-concluzjile, entorsclc, luxati
rcccnte folosim difazatul apoi perioada scurta,
2.intinderile muscularc.
3.In diferite rcdori arucularc-incepem eu difazatul
apoi continuum eu perioada scurta si terrninam eu pcrioada
lunga, Aiei fae exceptie fracturilc sau rupturile ligamcntare sau
musculare.
B. Afectiunile reumaticce: Artrozc, artrite, in diferitc
mialgii, in manifestari articulare (epicondilitelc, entezite), in
 

....'J
r:
r diferite periartrite, nevralgi cervico-brahiale sau sciatiee.
IncepcJn eu continuum eu perioada scurta
terminarn cu perioada lunga,
C. TulburAri circulatori periferice: Boala Raynoud, in
arteriopatiile obliterante, varicele, stari dupa degeraturi arsuri.
D. Aplicatlile segmentare: Pe zonele reflexc eu patologic
neurovegetativa
In colecistopatie, in migrene, in ulcer.
23
J
Modal/fliti de apllcare a curentllordiadinamici
Aplicatiile  se  fae: 
1. Aplicarea direct pe  punctele dureroase:  Se folosesc 
electrozi  de  plumbmici rotunzi  sau chiar punctiformi. 
Electrodul  negativ-este asezat direct  pe  locul  dureros 
Electrodul  pozitiv-este asezat  la 2-3 em.  distanta. 
2.  Aplicarea transversalii:  0  folosim  la nivelul 
articulatiilor mari,  a zonelor musculare ale  membrelor salt 
trunchiului.  Aici  folosim  electrozi  plati, ell  rnarirni diferite, 
corespunzatoare regiuni  de  tratat,  Electrozii sunt  egali  intre  ei. 
3.Aplicarea longttudinala:  Se foloseste  de-a-Iungul  unui 
nerv  periferic. 
Electrodul  pozitiv-este mai  mare  iar, 
Elctrodul  negativ-este mai  mic  si se aseaza  pe  loeul dureros. 
4. Aplicarea paravertebrala:  Pentru  radacinile nervoase, 
putem  avea  in acest  caz  atat  aplicarea transversala cat  0 
aplicare  paralela cu  cotana.  Se folosesc  electrozi  plati cu: 
Electrodul  negativ-asezat pe locul  dureros, 
Electrodul  pozitiv-fiind egal  ca  rnarime. 
5. Aplicarea gangliotropA:  Se foloseste  la nivelul 
ganglionilor vegetativi.  Folosim  electrozi  miei,  punctiforrni: 
Electrodul  negativ-fiind situat  la nivelul  ganglionului 
respective 
6. Apllcatla mioenergeticA:  Aceasta urrnareste tonicizarea 
musculaturi  normoinervate. 
Electrodul  pozitiv-este mare,  este  indiferent  se       la 
loeul de ernergenta a nervului  motor. 
Electrodul  negativ-este punctiform  si se aseaza  la nivelul 
placi  neuromotori. 
24 
Efectele fizice  ale ultrasunetelor 
I.  lIcctu]      propusa de aparat  se transmite 
din aproape  In aproape  rnoleeulele  fiind puse In rniscare eu 0
frecventa  egala  eu cea a emitatorului  aparatului. 
2.  Efectu]  termic-o  parte  din  energia ultrasonica  se 
transforrna In energie  calorica aceasta se obtine  prin absortia 
energiei  ultrasunetului  de catre  mediile  neomogene eu degajare 
irnportanta de caldura  si prin  freearea  particulelor mediului de 
separare  a 2 straturi  cu densitati  diferitc. 
.1. l.Icctu de c.rvitntic-reprezintii producerca de  goluri  in 
interiorul  lichidului  tranversat.  In tcrapie  trebuie  sa  evitarn 
aceasta  propietate. 
il. lIcctu]  de  di i'lI/.i une-reprezinta cresterea pcrmeabi litati 
rnernbranei celulare. 
Efecte chimice ale  ultrasunetului 
"  Oxidarea,
Depolarizarea,
);.- Reductio .yi alterarea structurilor
Substante chi/nice.
Efectele fiziologice  ale  ultrasunetului 
Acestea depind  de: 
)J.- Frecventa  arnplitudinea oscilatiilor, 
Durata  de aplieare, 
,  Reactivitatea organismului. 
Se obtin  urmatoarelc efcctc  fiziologice: 
ji; Analgctice,
65 
J  

frecventa a  ultrasunetului  din  camp continuu  si  cand trebuic  sa 
.tinem seama  de  forma  ~ i durata  impulsului, durata pauzei ~ i de 
frecventa intercalari radiatiilor respective. 
Propietatlle fizice ale  ultrasunetelor 
Limita superioara de de perceptie a sunetului de catre 
urechea umana este de circa 20 mii oscilatii/sec.
Vibratiile mecanice-ce depasesc aceasta limita se numesc 
ultrasunete,  ' 
Landa ultrasunetelor  cste foartc mica  i prczinta variati in 
functie de natura mediului strabatut (gaze, lichidc sau solide). 
Aplicarea ultrasunetclor pe un co,.p-produce un transfer 
mare de energic prin alternarea starilor de presiune rcalizate. 
Transferul de energie ultrasonica-aplicata ~ i masurata in 
wati (W)/cm patrati defineste intensitatea ultrasunetului. 
Aceasta reprezinta  un parametru inportant in cadrul terapiei. 
Propagarea ultrasunetului-se realizeaza in  linie dreapta sub 
forma unui fascicul de raze. 
Propagarea depinde de felul  i forma sursei de produccrc dc 
cuplare cu mediul in care se propaga ~ j de frecventa (eu cat 
frecventa este mai marc eu atat  penetrarea este mai mare), 
Propagarea ultrasunetului poate fi  modifieat de: 
)- Dimensiunea mediului strabiitut (mare sau mica) 
)- De supra/alaacestuia (neteda sau rugoasa) 
~ De forma mediului i de structura acestuia
(omogena sau neomogena), 
Viteza de propagare a ultrasunetului-esie 0  constanta  i are 
o valoare medie in tesutul umande 1501n/sec.  calculandu-se prin 
produsul dintre landa  i frecventa. 
(  .. . . ~ ~ \ -   - •...•,  r • .-"
co>  . 
r:

Tehnlca de apllcare a curentului diadinamic
In  primul rand trebuie  sa avem: 
1. Aparatul generator de curent diadinamic-care estc 
format din: 
•  Sistcrn dc alimcntarc (priza, stecher, cablu) 
•  Sistcm de rcdrcsarc ~ i rnodularc (dioda, Iampile) 
Pe tabloulaparatului avem:
•  Un potcntiornctru 
•   Un cornutator-pentru diferitelc formcle ale 
curentului diadinamic. 
•   Osciloscop-prin care vizualizam formele 
curentului diadinamic, 
•  Comutator-pentru schimbarea polaritati 
•  Ccasul 
•  Miliampermcntru-pentru  masurarea intcnsitati, 
•  Sistemul de racordare cu bolnavul (cabluri si 2 
,elcctrozi) 
2. Pacientul-trebuic sa fie asezat cornod pc 0  canapea de 
lemn si ell  regiunea de tratat descoperita  i la lndcmana. 
Electrozi -sunt asezati pe zona durerosa prin intermediul 
compreselor hidrofile, bine umezite, 
Aparatul va avea la inceput potentiornetrele la O. 
Intensitatea se cresteprogresiv la un nivel eorespunzator 
efeetului urrnarit:  analgetic sau dinamogen. Pe parcursul 
sedintei trebuie crescuta intenstatea pentru mentincrea senzatiei 
de vibratie nedureroasa, senzatie care seade prin acomodare. 
64   25 
- ~
Se incepe  cu difazatul  fix totdeauna  intensitatea sa nu  ).- Inflarnatii  si  congesti  clin  procesele  infectioase  si 
atinga  pragul  dureros (valoarea minima  a intensita]i  care  neinfectioase. 
produce  0  contractie  rnusculara) si crestern treptat  intensitatea 
y Peate  fi apl icat  la  orice  varsta  la  0  arie  mare  de 
datorita  instalari  fenomenului  de acomodare. 
afect i uni .
In general  dura/a proceduri este  de 4-8  min.  daca depasirn 
.,.  Scurteaza timpul  de  vindecare  in  multe  afectiuni . 
aceasta duratase dirninua  eficacitatea analgetica. 
y Reduce  consumul  de  medicamente. 
Daca  avem  mai  multe  regiuni  dureroase ce  impun  aplicarea 
proceduri, durata acesteia trebuie  scazuta cu cfite 1min. la
.,  Cornbate  rapid  durerea. 
rl\)?1   

fiecare  noua  procedura in  cursul  aceleasi  sedinte. 
. .-
.,.  Poate  fi tratata orice  regiune  a corpului.  
In cazul  actiunilor vasculotrope si neurotrofe se  poate  
.,.  Pacientul  nu trebuie  dezbracat. 
mentine  0  durata  mai  indelungata de 20-30min. 
';- Nu  produce  discon fort local  si genera l. 
Ritmul sedintelor-esu: determinat de stadiul  afectiuni daca 
';- Pacientul  nu trebuie  neaparat  supravegheat. 
intensitatea dureri  este  mare  aplicarn  de 2 ori  pe zi, daca  este 
mai  mica  1 procedura pe  zi. 
Nurnarul  sedlntelor-pentru actiune  analgetica sunt  utile  8-10 
Ultrasunetelc 
sedinte consecutive eventual  cu 0  pauza  de  7-10  zi Ie dupa  care  
se reiau. 
Ultrusunetctc folsite  /11  temple:  
Desi  acestea  se  pot  folosi  atfit  in  medicine  cat  si  in  alte 
In scop  dinamogen  putem  folosi  peste  10 sedinte.  
c1omenii .  
In  rnedicina  putern  avea:  ecografia  folosita  ca  metoda  de 
Alteforme de curentl de joasli frecventii CII  actlune 
investigatie,  rneloterapia, stomatologie si in domeniul  alimentar. 
antlalglcii 
Ultrasunetele  au  0  frecventa  de  800-1000  KHz  si  landa 
egala cu  1)<7 /11/11 ,
I . Curentul  faradic  neofaradic 
Ultrasunetul este  folosit in: 
2. Curentul trabert  l.Cfimp  continuu-cand  uncia  ultrasonica  este  longitudinala 

3. Curentii stohastici 
neantreruptf  avand  0  actiune  continuua asupra  mediului
4.  Electropunctura 
rcspcctiv  cu  producerea  unui  micrornasaj  tisular  profund  si  cu 
5.T.E.N.S (stimularea electrica nervoasa transcutanata).  efect  terrnic  important. 
2.Ciimp  discontinu-cand  avern  0  intrerupere  ritrnica  cu  0 
anumita 
26  63 
• • _  • • -. , . __ . " _  • •_. _  . __.•• , . _  .  _  ••• • • _ _ _ _ , . _"  • • _  . , ,  _  '.'  _  " _  _ . • ,.  C " _  _ '"  _  , _ •._ •.•• • • _
_ J  
Efectele fiziologice a diapulsului , 
J. Arnelioreaza procesele de osteoporoza posttraumatice. 
2.  Accelereaza procesul de calusarein cazul  fracturilor. 
..l. Accelereaza rezorbtia hematoamelor. 
4.  Au actiune rezorbtiva a proceselor inflamatorii.  
..,.  Pot reduce panli la disparitieedemul tisular.  
6.  Accelereaza  cicatrizarea  plagilor  prevenind  reducand 
cicatrici cheloide. 
7.  Grabeste vindecarea arsurilor. 
8.  Favorizeaza cicatrizarea si vindecarea ulcerelor varicoase 
precum si a ulcerelor peptice, 
9. Realizeaza topirea calcifierilor din bursite  tendinite. 
JO.Diminua si combat spasmele musculaturi netede. 
Se  obtin rezultate  foarte  bune  bune  1n  urmatoarele 
afectiuni: 
Stari post-traumatice ale partilor moi in deosebi la genunchi 
siuurnar, In algoneurodistrofi post raumatice,  In bursite si in 
tendinite, 
Rezultate bune  satisfacatoare se obtin in: 
»Artroze activate 
»Poliartrite. 
Avantajele diapulsului 
Nu  produce  efecte  calorice  locale  astfel  lncat  poate  fi
aplicat in: 
62
Curentul faradic  neofaradic 
Curentul faradic-este reprezentat printr-o curba neregulata 
In care denivelarile cu valori negative mici alterneaza cu cresteri 
mari  bruste ale valorilor pozitive. 
Curentul faradic se obtinedin curentul continuu, 
transformarea realizandu-se cu ajutorul unei bobine de inductie.  ' 
Aceasta bobina consta din 2 bobine: 
(!0)  • !)rimtlr(i-care este de dimensiuni mici nurnita 
inductor  este fermata dintr-un miezde fier pe care sunt 
infasurate spire groase dar in numar mic. 
• ..Secundara-cese este mai mare  in care patrunde 
bobina prirnara, 
Diferentele intensitatilor pozitive  negative sunt date de 
inegalitatea dintre vitezele de intrerupere  de inchidere a 
circuitului. 
Dezavantajele curentului faradic: 
•  Irnposibilitatea dozari intensitati  curentului 
•  Neregularitatea impulsurilor 
•  Manevrarea rudimentara a aparatelor de obtinere 
a acestui curent. 
Astfel sa creat 0 noua forma de curent numit neofaradic. 


 
I
Caracteristicile curentului neofaradic: 
1. Nu  se mai produc trecerile bruste de la valori pozitive la 
cele negative. 
2.  Intensitatea poate f reglata cu precizie. 
3.  Frecventa  este  de  50J-Iz,  durata  impulsurilor  este  de 
min., durata pauzei este de  19ms. 
Principalele efecte: 
1. Efectul analgetic
27 
J
2. EJectul excitomotor 
3.  EJectu! vazomotor 
a)  vazoconstructor-ciuui durata este scurta 
btvazodilatator-cssvi durata este lunga 
4.  Efectul troflc  
5..Efectul rezorbtiv  
Indicatli: 
•   In afectiuni musculare. ale aparatului locomotor 
•   in  afectiuni ale sistemuJui nervos periferic. 
•   hipotrofii  musculare  de  inactivitate  (in  afeetiuni 
posttraumatice) 
•   stadii  ineipiente  ale  arteriopatiilor  si  venopatiilor 
periferiee. 
Contraindlcatiile: 
•   in  paralizia spastics 
•   In oriee spasme  contractii musculare 
•   In atrof  musculare ell degenerescenta 
•  In atrof  musculare insotite de hipersensibilitate 
Cnractcristici:  impulsurile triunghiulare. 
Curentli trabet 
Curen'[ii  dreptunghiulari care realizeazaun adevarat masaj 
eu impulsuri excitabile obtinandu-se astfel un putemic  efeet 
analgezic si hiperemiant. 
. Curentli stohastiei 
Se caracterizeaza prin prezenta unor stimuli neregulati ce 
reduc reactiile de adaptare sau de  obisnuinta crescand astfel 
efectul analgezic prin ridicarea pragului dureros. 
28 
inalta frecventa  pnlsatilii san dlapulsul  . 
Frecventa  tnalta  de  27,12  MHz  landa  de  11m durata  unui 
impuls este de  65  miu/sec.  pauza dintre  impulsuri este de 25  de 
ori  mai  mare  decaf durata impulsului. 
Frecventa impulsurilor este dozata in 6 trepte. 
Puterea aparatului generator este cuprinsa lntre 293-970W. 
Durata  mare  a  pauzei  in  raport  cu  durata  impulsului,
6@f\1) 
genereaza  eject  caloric  ce  se  disperseaza  pand  la  disparitie  si 
astfel efectele biologice au 0  durata mai lunga. 
Frecventa impulsurilor este calculata astfel ea fieeare 
impuls care urmeaza sa cada pe un efeet biologic persistent. 
Dispersarea  efectului  caloric  deterrnina  lipsa  efectelor 
hipertermice locale. 
Ernitatorul  aparatului  poate  fi  aplicat  peste  imbracaminte, 
aparate  gipsate,  pansamente,  elemente  metalice  de  contentie  eu 
exceptia stimulatorului cardiac. 
Modul de actlune a  dlapulsulul 
Campul electromagnetic realizat influenteaza miscarile intra 
extra-eelulare  determina  echilibrarea  pompelor  de  sodiu,  din 
celulele  dereglate  in  stare  de  depolaraizare  partiala  deterrnina 
astfel refacerea potentialului bioelectric al membranelor. 
f:

..i\.' '1 
'''}D;:'i'
.. .. L .. ,:.• 
Stimuleaza procesele anabolice celulare  tisulare creste
<: 
fluxul sancvin perifericprin hiperemie ceea ce duee la cresterea 
oxigenari locale eu rol in vindecare. 
Influenteaza  procesele  de  regenerare  a  tesutului  nervos. 
Stirnuleaza hematopoeza. 
Influenteaza  cresterea  infiltratiei  Ieucocitara,  Favorizeaza 
formarea colagenului in procesele reparatori tisulare. 
61 
J  
I. .Apllcare in camp condensator-introducerea bolnavului
directincarnpulrezonatorintrecele2placialearmaturilor
condensatorului.
Arrnaturilecondensatorilorsuntizolateincapsuledesticla
saucauciucconstituinddefaptelectrozi.
Ineazulelectrozilordemetalizolatidesticla,acestiasunt
rigizi senumescelectrozi Schliephake.
Acestiasuntforrnati dintr-un·disc metalic lie lmm, grosime

sieumarirnidiferiteIndiametrufiind:mari, mijloci si mici
(172-130-85-42).
Capsula izolatoare-eie 0 piesadinebonitapecarese
gasestedispozitivuldefixareaelectroduluipreeumsi fisade
racordareellcablul.
Fatacarevinesprebolnavestedinsticlasiseinsurubeaza
lapiesadeebonita,
Acestielectrozipotavea formespecialepentruutilizarea
inregiunileaxilare(formaprisma),
Acestielectrozise fizeaza lanistebratesausuporturi ce Ie
oferaposibilitateaaplicarilorladistantadetegument.
Acestesuporturisunt din material izolantavand mai multe
articulatiiceIeconferamobilitateaIntoatedirectiile,
1. Apllcarea In climp electrozi flexibili
 
cesuntacoperitideuncauciucvulcanizat. r02JJ
Potaveaaspectuluneiplase $i cordon flexibi/ eonstituitdin
sarrnedeCupestecaresevulcanizeazaunstratdecauciucde6-
8mmgrosime.
Acestiapotfi aplicatidirectpetegument,directperegiunea
detratat.
Electropunctura
. Facepartedinmetodeledereflexoterapieactionandpe
puncteledureroasereflexe.
T.E.N.S.
Folosestecurentiellimpulsuridreptunghiularedejoasa
frecventacaresuntfurnizatideaparatemieialimentatelabateri
saulapriza,Frecventaeste IS-500Hz,durataimpulsurilor0,05-
0,5ms.Folosescelectrozimariatezatiindreptulpunctelor
dureroase.
Elemente dejlziologie generald ale electroterapie/
electrodiagnostlculul
Iritabllitatea-reprezinta eapacitatea celulelor vi de. a
reactionalaunanumitstimul.
Exeitabtlltatea-reprezinta transmiterea mai departe a
stimulului de catre celulele si fibrele nervoase, aceasta este 0
reactiesecundaraatesuturilor.
Pentruadeclansa0 excitatiestimulultrebuiesaaiba:
• lntensitaterninirna precisa nurnita intensitate
prag.
• lJntimprninimpentruprovocareaexcitatiei,
Stimuliellvaloarepestepragdetermina0 reactiecarese
propagaeaundadeexcitatiecepoatefimasurata ladistantade
loculdeexcitatie, Stimululcuvaloareasubpragare0 actiune
limitatalocala,
Intensitateacuvaloarepeste pragastimuluiluinuduee la0
crestere a raspunsului ceea ce reprezinta /egea totu/ sau nimic
daraceasta legeestevalabila numai pentrureactia unei singure
celule.

60 29 
Daca  stimulii  electrici  excita  mai  multe  sau  mai  putine 
celule  dupa  valoarea  intensitati  ~   suprafata  stirnulata,  atunci  se 
produce contractie  rnusculara mai puternica sau mai slaba, 
Potentialul de  membrana de  repaus 
In repaus procesele chimiee ti fizice din membrana celulara 
se afla lntr-o stare de echilibru. 
,.
Stimularea-produce 0  transformare  periodica a stari de 
eehilibru determinand 0  serie de procese fizice ~   chimice. 
La nivelul membranei celulare Na+  ~   K+  sunt repartizati 
in concentratii diferite de 0 parte ti de alta a membranei. 
Na+: -in exterior avem 145mEq/1
-fn interior avem 12mElJ/1 si avem un raport de 
aproximativ  12:1. 
K+: -/ll exterior-tmliq/I
-in intertor-l Simliq/l ~   avem  un  raport  de  aproximativ 
f:3N. .
Prin  mecanism de pampa care  este  consumatoare  de 
energie,  rolul  principal  avandu-l  ionul  Na+ se  realizeaza  un 
transfer ionic ~   anume: 
Na  poate  fi expulzat  extracelular,  K  patrunde  intracelular 
printr-un transpot pasiv. 
Retinerea  concentratiei  mai  mari  de  K  'in  interiorul  celulei 
se  datoreste  unui  potential  de  aproximativ  85  mV  intracelular 
intretinut de pompa de Na 
Datorita diferentei de concentrtie a eelor 2 ioni de la nivelul 
membranei  celulare atlate  in  repaus  se  realizeaza  0  diferenta  de 
tensiune numita potential de membranasau de repaus.
Directia de polarizare a membranei celulare este  pozitiva in 
exterior ti negativa in interior. 
30 
10. In afectiuni dermatologice: in  furuncule, in panaritii sau 
hidrosadelita, 
11. in afectiuni endocrine: dereglari hipofizare  ~   tiroidite. 
Valoarea terapeuticA a  undelor scurte 
Au actiune prioritara fata de alte proceduri termice. 
Au 0  actiune adjuvants  fata de alte proceduri. 
Au  0  actiune  permisibila  adica  se  pot  asocia  eu  alte 
proceduri fizicale. 
Contralndlcatille undelor scurte 
In  supuratii,  in  diferite  manifestari  acute  reumatice  de  tip 
autoimun, in  procese neoplazice, in  hemoragii,  in  hemoptizii,  in 
hemoragiile  din  uleerele  gastro-duodenale,  in  existenta 
stimulatorului cardiac, in situati de sarcina. 
Tehnlea de aplicare a  undelor scurte 
Spre deosebire de tehnica de aplicare a curentilor de joasa ~  
medie frecventa in care era nevoie de un contact direct intre 
electrozi ~   tegument, la undele scurte electrozi nu se aplica 
direct pe tegument.  . 
Aparatele de unde scurte sunt alcatuite din 2 circuite: 
iQJ ~
~ Circuitul generator
~ Clrcuitul rezonator
ce trebuie sa intre in rezonanta unul cu celalalt,  Pacientul intra 
in circuitul rezonator. 
Acesti  curenti de lnalta frecventa se pot aplica fie in: 
~ Cdmp inductor fie in
~ Cdmp condensator
59 
J  
3. Dozele II au actiune antispastica.
4. Doza IV • eu 0 durata scurta are actiune
revulsiva,
Indleatll terapeutice ale undelor scurte
1. In afectiuni ale aparatului locomotor: afectiuni
reumatice acute degenerative in sechele posttraumatice.
2. in afectiuni ale sistemului nervos:
)- , Sis/ernul nervos peri/eric: nevralgiiic,
meurornialgiile, nevrite,
pareze, paralizii.
)0 Sistemul nervos central: sechele de poliomielita,
,sechele dupa
meningite si mielite.
3. In afectiuni digestive: in diferite spasme csofagicnc,
spasmele gastro-intestinale, in diferite dischinezi biliare de
diferite cauze, in diferite sindroame aderentiale, dupa interventii
chirurgicalc si chiar in constipatia cronica,
4. In afectiuni cardio-vasculare:tulburari eireulatori
pcriferice: arteriale venoase; arteriopatii pcriferice, in
degeraturi.
5. in afectiuni pespiratorii: bronsite cronice, sechelc  
pleurezi, in pleurite, astm bronsiclnsa in perioada dintre crize.
6. In afectiuni urogenitale: hipertrofia de prostata,
pielonefrite, pielocistite, diferite colici nefritice.
7. in afectiuni ginecologice: anexitele, parametritele.
8. In afeqiuni oftalmologice: orjelet, iridociclitele
eheratite.
9. in ofectiun! stomatologice: gingivite, stornatita, in dureri
postextractii dentare, in diferite abcese peridentare sau
granulom.
58
Potentialul de actiune a membrana
1.Dcpolarizarea.
Variatiile potentialului de membrana din cursul excitatici
prin diferiti agenti chimici si fizici reprezinta potcruialul de
actiunc.
Membrana celulara stimulata devine perrneabila pentru Na
declansandu-se un flux ionic dinspre exterior spre interior.

Curentul de intrare a ionului de Na
eurentului de iesire a K.
atingand intensitatea
in dcpolarizarc prin cresterea permeabilitati mcmbranei
eelulare stimulate pcntrul ionul de Na partea cxterna devine
negativa, iar partea interna devine pozitiva,
Stimulul prag sau de excitatie reduce potcntialul de rcpaus
eu 15-20mV ceca ee determina UI1 potentil critic de aproximativ
65/11 Vee detcrmina dcclansarea potentialului de actiunc,
Intensitatea minima necesara declansari excitatiei pcntru
pragul de curent continuu se numcste r eobaza.
2.Rcpolarizarea.
Reprezinta initierea proeeselor de revenire la potentialul de
membrana.
Sc produce astfel:
 
.•,,, ..J, "
• Inactivitatea transportului ionuJui Na spre interiorul
celulei, cu reducerea brusca a conductantei rncmbranei pcntru
Na+ revenirea fluxului Javaloarea de repaus,
• Concomitcnt creste permeabilitatea membranei celulare
pentru K+ care iese din celula eu un flux crescut in intensitate
ceea ce duce Ia restabilirea valori de repaus.
• Modificarile de potential care au loe
depolarizari repolarizari reprezinta de fapt
potential de membran
in tirnpul
adcvaratul
31
j
3.Restitutia 
Incepe  odata  eu  incheierea  procesului  de  repolarizare  a 
membranei  celulare. 
Cu  ajutorul  pompei  active  Na-K,  Na  excedentar  iese  din 
celula  iar  K  intra  In  celula  pann la  atingerea  potentialului  de 
repaus  de  aproximativ 85mV. 
Tn  timpul  depolarizari  membrana  este  incapabila  sa  mai 
reactioneze  la  alt  stimul  reprezentand  perioada  refractara 
absoluta  (pragul  stimulului  este  foarte  ridicat  nu  mai  poate  f
depasit), 
Dupa  depolarizare  se  instaleaza  perioada  refractara  relativa 
ce  permite  ca  0  excitatie  locala  ell  intensitate  scazuta  sa  poata 
declansa un  nou  potential  de actiune. 
Electrotonusul 
Reprezinta rnodificarile caracteristice fizice  si  fiziologice 
produse in  timpul  procesului  de excitatie fiind  deterrninat de 
sensul  curentuJui  astfel: 
• La polul ncgativ-vom  avea  catelectrotonus
• 
La polul  pozitiv-vom  avea  anelectrotonus.
t.Catelectrotonus 
Se produce  la inchiderea  circuitului.  Cresterea excitabilitati 
tisulare  la catod  este  datorata depolarizari  prin  sarcinile negative 
ale eleetrodului. 
Excitantul  minim  necesar produceri  stimulari actioneaza la 
o intensitate minima. 
Intr-o  depolarizare extrema si de durata se produce: 
•  Blocajul  depolarizari  sau 
Caracteristici de  dozare a  undelor scurte 
DOZA  I  - este  egala  cu  doza  utermief  san  ..ece  si
corespunde  la 5-10H/.
Aceasta doza  nu  produce  nici  0 senzatie  fiind  sub  pragul  de 
excitatie termica. 
DOZA  II  - este  doza  (purina  caldura) 
corespunde  la aproxirnativ  35 T'V.
·"'·  ...    't 
Aceasta  doza  produce  0  senzatie  de  caldura  abia 
perceptibi lao 
DOZA  III  - este  dnza  termicii  care  corespunde  la  75-
J(){) 1V.
Aceasta  doza  produce  0  senzatie  de  caldurii  evidenta  dar 
suportabi la.
DOZA  IV  - este  doza  hipcrrcrmicii  corespunde  la  1J()-
250H/.
Aceasta  doza  produce 0  senzatie  de caldura puternica  uneori 
greu  suportabi la.
Pentru alegerea acestor doze trebuie sa  tinern seama de 
urrnatoarelc aspecte: 
J. in stadiile acute-vom folosi  totdeauna: 
»: l iozc!« rcci (I)
,. 1)O:.':Clc 01ip:o!e1" nice (II)
eu  0 durata  scurta  de  3-5  min. in  scri  scurte  cu  ritm  zilnic  sau 
la 2 ziJe. 
2. in stadiile cronice-vottv folosi: 
, Dozcl« tcrmicc (III)
Y Dozclc lJi/)e1'!CrI11icC! (11')
Cll  0  durata  prelungita  de  20-30 'nino in  serii  de  cate  12 scdinte 
in ritm  zilnic  sau la 2 zile. 
J  
32  57  
I
2. Actiunea asupra circulatiei-se produce  0  hipercrnic
activa atat prin actiune locala cat prin actiune rcflexa.
3. Actiunea asupra sistemului   anU111C: 
y  Asupru sistcmului nerves cc ntrul-ei«: un  cfcct 
sedativ  actionand
asupra hipotalamusului.
" Asupra sistemului nerves periferic-ctesu:
cxcitabilitatea, crestc
viteza  de conducerc, scade reobaza  scurtcaza cronaxia. 
4. Actiunea asupra musculaturii:
scadc tonusul muscular
rclaxeaza rnusculatura antagonisui
lmbunataccste circulatia locala.
5. Actiunea de crestere a capacitdti imunologica a
organismului.
6. Actiunea asupra glandelor endocrine.
Efcctclc terapcutice ale undelor scurtc
J. Efcct hipcrctnizant
2..,1 C" i tine analgct iCll
3. tniorclaxunt si antispustic
4. Efcc! lie act ivarc I11el abo!ic(/
Undele scurte produc cndotcrrnie nemijlocita eu erect
remanent (de lunga durata) de 48-7211.
56
• Blocajul de oboscala sau
• Dcprcsie catodica,
2.Anclcctrotonus.
Sc produce la intrcruperea circuitului si se realizeaza 0 
scadere a excitabilitati tisulare, se obtine un  efect
hipcrpolarizant, adieu  cresterea sarcinilor pozitive la exteriorul
membranei, ceca ce deterrnina 0  ingrcunarc a aparitiei excitatiei,
Intr-un anelectrotonus puternic se produce abolirea
cxcitabilitati sau blocajul anotic de hiperpolarizare.
Elcctrodiagnosticul
Prin electrodiagnostic lntelegcm ansamblul metodelor de
diagnostic bazate pc utilizarea curentilor electrici.
Exista 2 mctode de clectrodiagnostic:
1. Electrodiagnostic prin stimulare-care se bazeaza pe
raspunsurile date de organism  la diversi stimuli electrici.
2. Electrodiagnostic prin detectie-ce reprezinta detcctarca
studicrea curcntilor elcctrici produsi de tesuturi,
Ex. Elcctrocardiograma (E.K.G), electroencefalograrna
(E.E.G), clcctrorniograma (E.M.G).
Principiile electrodiagnosticului prin stimularea
cu curent galvano-faradic
Excitarea cu impulsuri a unui nerv  sau a unui muschi
sanatos produce 0 contractie musculara brusca nurnita si secusii
/1111.\" CIIIIIr ii.
33  

a)  Daca ncrvul cstc sectionat total: 
Excitarca  capatului  pcriferic  al  ncrvului  ell  un  curent 
continuu  sau faradic  IlU  produce  nici un raspuns. 
Daca  excitam  direct  muschiul nu  mai  raspunde  la excitatia
faradica  111 schirnb  raspundc  la  excitatia  galvanica  printr-o 
contractic lcnta,
Accasta  cste  ITIai vizibila daca  asczam  clcctrozi la  cclc  2 
capetc  ale  muschiului.  Accasta  sc  nurnestc 
totu!«.
b)  Daca ncrvul cstc  sectionat partial: 
Excitabilitatca  ncrvului  cstc  pastrata  pentru  curcnt  galvanic 
sau  faradic,  dar  contractia rnusculara  obtinuta  cstc diruinuatii ca 
amplitudine. 
Curcntul  faradic  detcrmina  un  raspuns  brusc,  curcntul 
galvanic  dctermina  un raspuns  global hetcrogcn: 
" Fibrclc denervate tnuscularc-vct da  0  contractic  lcnta 
eu un prag 
de  excitatic mai  scazut. 
Fibrclc muscularc sanatoase-vct reactiona  brusc  sub 
forma  sccusei  musculare, 
Astfcl  Ia 0 ITIai mica  intcnsitate a  curcntului  galvanic 
obtincnl nII Inai 0 contractic  111 ica  nUmita  i n:u c (ic (tc
 
Daca  excitam  un  muschi  la  pragul  de  excitatic  obtinem  0 
contractie corespunzatoare valori  prag. 
Marind  aceasta  intensitate  de  2-3  ori  rata  de  valoarca  prag 
contractia  se  va  mcntine  tot  tirnpul  cand  trccc  curcntul  prin 
rnuschi accasta se  numcste  clcctrotonusfiziologic.
In  cazurilc  patologice,  acest  electrotonus  sc  obtine  la 
intensitati  Inuit apropiate  de  valoarea  pragului  sc  numeste 
Unde scurte 
Acestc  unde au actiune elcctrolitica  electrochimica  nu 
produc  fenomcne  de polarizarc.  Aceste  unde nu provoaca 
ezcitatii neurornusculare. 
Au efecte  caloricc  de profunzime tara a produce  Insa leziuni 
cutanatc,
Penetratia tisulard si efectullor caloric dcpind  de: 
.,  Frccvctua curcntului anumc:  creste  odata  ell 
cresterea  frccventci,
'» Constuutclc clectrice ale tesuturilor-si anume:  ell 
cat  frccvcnta  estc  mai  mare  curcntul  trece  prin  tegument  iUra al  ' 
lcza prin incalzirc. 
Tcguntcn! III cstc 0 cotnbinutie de rezistente si
clI/JtIC;liJ{ii-astfel incdt  penetratia  undelor  scurte  se  face  prin: 
vase, canalc  sudoripare,  stratul  cornos  va f izolator. 
Acestc  unde tree  prin aer ca  un curent de conductie 
dezvoltand 0 energie terrnica, 
Tree  prin  membrane  ca  un  curent  de  deplasare  cu  un 
COnSUITI  redus de  energie  si  strabat  rnediul  sancvin,  acesta  fiind 
un bun conductor electric. 
Actiunille fiziologicc ale  undclor scurte 
1. Actiunea asupra metabolismului:
Crcste  nccesarul  de  02  de  substrat  nutritiv 
tisular, 
Creste  eataboJismul, 
"
Stimulcaza  rnetabolismul  local  In  zona  lor  de 
J  
aplicare, 
34  55  
pauza de aproximativ 50 or; 111(1; /ungii pcntru reancarcarca
condcnsatorul ui.
Inlocuirca eelatorilor eu triode detcrrnina produccrca
oscilatiilor de arnplitudini egale tara pauze eu frccventa
crescuta intrc 10-100 lvlHz prCCUITI si eu landa scurta astfel se
obtinc undcle scurte.
Principalele propietatli fizicc ale curcntului de inaltil
frecventa
I. Frccvcntufoartc marc
2. l.utula csu: dcscrcscatourc de la hcctornetri la mctri,
dccirnctri ccnti-metri i.
3..\'e produc fenomcnc ctlj)(lcilive-adicfl acesti curcn]i
strabat usor eondcnsatori putand actiona in circuit dcschis.
4. /Jroduc [c nomelie induct i anurne cu cat frccvcnta
este mai mare variatia carnpului inductor cste 111ai rapida Iorta
electromotoarc de inductie cstc ITIai ridicata,
5. Produc cncrgic   anU111C: intr-un camp
electromagnetic de inalta frecventa encrgia clcctrica sc
transforrna in caldura conform lcgi lui Joule: Q = K X 1
2
X R x
T.
Accste unde incalzesc puternic corpurile metalice prCCUI11 si
solutiilc clectroliticc.
6. Efcctpclicular-si anumc in mcdiile mctalicc omogcne cu
rczistenta mica, acesti curenti de inalta frecvcnta sc propaga la
suprafata.
Acesti curentii de analta frccventa transmit In rncdiul
inconjurator la
distantc foarte mari, unde clcctrornagnetice de aceiasi Irccvcnta
eu curentul generator.
54
electrotonus !J(Jt%Kic-este intalnit de regula in bali musculare
primitive.
Tehnica efectuari clectrodiagnosticului cu
ajutorul curentului galvano-Iaradic
Trebuie cunoscuta:
r: Anatomia rcgionald,
,. Topografia nervilor
r: Teritoriul tnuscular
Corespunzator acestora:
, Jf'i:iologiu iniscarilor
,. Actiuncujiecarui tnuschi in parte
r: Notiunca lie ncurofiziologie .)'i neuropatologie
Trebuic sa localizam punctcle motorii precum punctele de
cxcitatic al nervului respective
Puttctclc l1101orii=proectia pe piele a locului uncle nervul
patrunde In muschi.
Trebuie sa avem aparatul care produce eurcntul galvanic
faradic
Electrodul activ eu care facem cxplorarea este rnic de I
aproxirnativ 3C/11 jJi'ilrllli pentru muschii mari si de 1-2cm
patrati pentru
muschii mici.
Elcctrodul indiferent este rnai mare. Uneori se foloseste 0
distributie bipolara cand ambi electrozi sunt mici se aseaza la
ccle 2 extremitati ale muschiului.
Pcrsoana care executa investigatia trcbuie sa stea confortabil
cu mana stanga sa manevreze aparatul iar eu mana dreapta sa
foloseasca clectrodul activ explorato.
35
Subicctul  de  investigat trebuic  sa  fie relaxat,  asezat 
confortabil  si la 
lumina, 
Explorarea  propriu-zisa:  se  inccpe  ell cxplorarea  Iaradica 
apoi  eu 
cca galvanica. 
Se  cxamincaza  mai  Intfii  ncrvul  apoi  muschiul,  Sc 
cxamincza intfii 
partea  sanatoasa si apoi  eea  bolnava. 
Toate  rcactiilc  sc  observa  la valoarea  prag  al  stirnulului.  Sc 
tine  searna  de  particularitatile  patologicc  ale  tcgumcntclor 
prccum  de cvcntuala contractie rnusculara. 
Explorarea faradicii-se face  monopolar,  elcctrodul 
indiferent  estc  asezat  intre  umeri  pentru  rncmbrul  superior 
lombar  pcntru rnembrele inferioarc. 
Elcctrodul ncgntiv estc cc] activ, acesta se ascaza pc punctul 
de  elcctic  a  nervului  si  apoi  pe  punctul  motor  al  muschiului 
corcspunzator pc  partea  sanatoasa. 
Marini  voltaju'  pana  la  pragul  de  excitatic  iurcgistram 
valoriJe,  se  repcta  acciasi  operatic  pe  partea  bolnava  si obtincm 
urmatoarcle posibilitati: 
1.  Daca  voltajul  estc  mai mic  pc partea  bolnava  dccat  pc cea 
sanatoasa sc  nurneste  hiperexcitubiiitute.
2.  Daca  voltajul  estc  egal  atat  pe partea  bolnava ca  pc cca 
sanatosa inregistrarn  0 reactle normalii.
3.  Daca  voltajul  este  mai  marc  pe partea  bolnava  obtinern  0 
ItipoexciIIIbiiiIate.
4.  Daca  nu  obtinem  nici  0  contractie  rnusculara  sc  numestc 
inexcltabilitate fanullcii.
Acesti  curenti  sunt  produsi  de  un  circuit  oscilant  in  care  sa 
introdus  un scanteietor sau eclator. 
Curentii de inaltdfrecventa se clasificd astfel:
1. Uudcle scurte-cete au frecventa de 27,12 MHz landa  de 
11,1'1.
2. .!i·ecvelJ{£1jJulslilil/i suu   frecventa 
eu undcle  scurte  simple. 
3. Uudclc dccimctrice-ctue la randul  Ior pot  fi: 
Lungi
Scurte (microundet
.i Ultrusunctclc-ctuc au  frecventa  cuprisa 800-1000 Kllz si 
landa de 1,87  /1Ul1.
Prlncipiul de  functionare a  acestor aparate 
Sc bazeaza  pe fcnomenul  de descarcare a unui  condensator 
atunci  cand  difercnta de  potential  dintre  arrnaturile acestuia 
invinge  rezistcnta stratului de aer cuprins  intre  ele. 
Scanteia care  apare  la nivclul  scanteictorului  se cornpune  de 
fapt  dintr-un  nurnar  rnare  de  scantci  care  strabat  diclectricul  in 
ambele  scnsuri  asernanator unui pendul. 
Durata-csu: extrem  de  scurta  de  domeniul  rnilionimilor  de 
secunda. 
Bobina-tcsncesci: condensatorul  prin  autoinductie  in  sens 
invcrs  ca  la producerea scantei, 
Prin  descarcari  sueeesive  intr-un  sens  in  celalalt 
intcnsitatea  curentului  seade  la  0  undele  avand  amplitudini 
progresive  descrescatoare  pana  la  amortizare  urrneaza  apoi  0 
J  
36  53  

,I 

:" 

j
 
Durata Scdintclor
In general se indica durate de 15-20 de minute, in prima
parte facandu-se 0  aplicatie de tip manual, iar in cea de a doua
de tip spcctru.
..
"i
Nurnurul Scdintclor
Este variabil dupa reactia pacicntului. Sant cazuri in car
sant suficicnte 6-8 sedinte si altele in care sc ajunge 1'1 14-16.
Aplicatiilc sc pot face zilnic sau la doua zile.
Indicatllle terapeutlce a curentului interferentlal
Tulburari trofice tisulare, artritc, periartritc, artroze,
disfunctii circulatori vcnoase, edcrne limfaticc, cclulite, diferitc
dischinczii ale organelor abdorninalc si din rnicul bazin.
• stari posttraumatice
• artritc
• pcriartrite

• artroze
 
;;
• spondiloze, discopatii
j  • nevrite, nevralgi i 

• arteriopatii obliterante an stadiul I si II

;1.

• anexitc, metroancxite

• dischinezii biJiare
'j  • atonii intestinale postoperatorii

• incontineta vezicala
A..... .....
CURENTII DE INALTA FRECVENTA
Sunt curcnti aJtcrnativi eu limita inferioara de 100 mii Hz

landa de 3K,n, iar limita superioara este de 300 Mllz si landa de
1111.
,-. 52
,'J

.,
Electrodiagnosticul prin electrostimularc
Cuprinde 3 metodc:
I. Testul galvanic ill excitabiiitiiti
2. Testul faradic til excitabitltiui
3. Curbii intensitate pertlmp (lIT)
In toate metodele se folosesc stimuli din dorneniul joasei
•.':.'..:.
frccvcnta  si  se  bazeaza pe  actiunca caracteristica de excitarc a
irnpulsurilor clectrice din acest domeniu asupra substraturilor
excitabilc:
r: [esutul muscular
r: Fibrclc ttcrvoase
Prin stlntulurea electricii se produce depolarizarea
mcmbranelor sub-stratului excitat; fiecare membrana 111 functie
de tipul eelular avand 0  anurnita frecventa de depolarizare
optima pentru valoarea prag a stirnulului.
1.Curentii dreptunghiulari
Sunt produsi prin cresteri descresteri bruste ale intensitati
curentului obtinute la deschiderea inchiderca circuitului.
Curcntii dreptunghiulari eu frecvente tetanizante produc
contractii tnusculare tetanice.
Aeeste efecte pot fi: anulate prin modularea impulsurilor in
intensitate, durata si ritrnicitate.
Astfel sc obtine un curent corespunzator conditiilor
fiziologice ale contractiei musculare creindu-se posibilitatea
unei electro-gitnnastlei musculare.
37
__J  
Indicatii:
  Atoni   atrofi musculare de difcrite cauze dar
normoincrvatc,
;, Hipotonia rnusculaturi spateJui din scolioze   cifoze,
y In prcvcnirea aderentclor interrnuscularc,
intramusculare   peri-
y Tcndinoasc.
Dcaserncnea sc foloscsc pcntru obtinerca cfcctelor rclaxantc,
In contractura rnusculara rcflexa obtinandu-sc ameliorarca
dureri.
Contrulndlcatii:
  In paralizia spastica
  In spasme musculare de diferite cauzc
  In musculatura total sau partial dcncrvata.
Musculatura normal inervata-raspunde la stimuli elcctrici
eu dcclansarca brusca (irnpulsuri dreptunghiularc)
Lola stimuli a carer intensitatc creste lent sub forma de panta
(impulsurile triunghiularc si trapczoidalc).
Muschii normoinervuti (lurtial-nu J11ai raspund datorita
fcnorncnului de acornodarc, la fel   fibrelc nervoasc scnzitive
integrc prezinta fcnorncnul de acornodarc la stimuli eu panta I
lcnta,
Musculatura total dcnervata-raspunde sclcctiv la
stirnularca prin irnpulsuri cxponcntiale de lunga durata eu panta
de crcsterc lcnta sau chiar foartc lenta deoarccc dcgcneresccnta
nervoasa a dus la pierderea capacitati de acornodare a
rnuschiului; eu cat cstc ITIai lungi; durata impulsului eu atilt cstc
111ai )jna panta de crestere.
Astfel curcntii Cit iuipulsur! trapczoidulc au fost utilizati  
la stimularca muschilor eu grade difcrite de denervate.
38
Corectia distantei:
Exista cazuri an care eleetrozii nu pot fi plasati la
distanta egaJa antre ei. Uncle aparate sant prevazute eu un
"cgalizor de distanta", care perrnite folosirea intensitatii optime
neccsarc in conditii de buna toleranta,
Tchnica De Aplicarc
In practica se foloscsc doua tehnici de aplicare: statica si
dinamica.
In tchnica statica, electrozii se mentin in tirnpul procedurii in
acelasi loe si asupra lor se exercita 0 presiune constanta.
Elcctrozii clasici sant de tip placa, introdusi antr-o textura
urneda. Ei sefixcaza eu benzi elastice sau cu saculeti de nisip.
Sc mai foloscsc si elcctrozi tip "pernita' si elcctrozi tip
"vacuum".
In tehnica dinarnica sau cinetica se utilizeaza doi
electrozi de tip "manusa", care se aplica pc manile asistentului.
Ccilalti doi elcctrozi sant fixi.
Alcgcrca Frccventci
Frecventa constanta:
Aceasta rnodalitate rnai poarta nurnele de "manual" si
perrnite alegerea unci frecvente fixe antre 0 si 100 Hz, in functie
de efcetul dorit.
Frecventa variabila:
Mai poarta si numele de "spectru" si permite 0
modulatie a curentului de interferenta crescatoare si
descrescatoare an 15 secunde antre anumite limite:
- speetru 0-10 Hz
- spectru 90-100 Hz
- spectru 0-100 Hz
51
J
.;.;:;
s1-) 

-; 
cfcctcle  excitatorii  adica  stari  de  relaxare  altcrnand  cu  stari  de
\'1

stimulate. 
,. 
. "
.J
Dcascmcni  obtincm  0  rcglarca  a  tonusului  pcretilor 
vasculari,  0  hipcrcrnic  activii  a  vasclor  profundc,  sc  obtinc

rezorbtia  edemclor  a  exudatclor  post-traurnatice,  produce  un 
';:;
micro  masaj  activ  de  profunzimc  a  musculaturi  striate  cu  erect 
benefic  si In contractiilc  muscularc. 
f ••'.
'.::
La  orice  aplicarc  a  curcntilor  interfcrcntiali  sc  urrnarcstc 
crcstcrea  pragului  durcros,  cfcctul  stimulant  neuromuscular 

.
influcntarca sistemului  nervos  vcgctativ. 

Intcrferenta plana:

Sc  foloscsc  patru  clcctrozi ,  calc  doi  asczati  an  crucc 
.' rJ
pcntru  ficcarc din  cci  doi  curcnti  care  realizcaza  intcrfercnta.  an 
,,'
'-j
mijlocul  patratului  format  de  cci  patru  electrozi  se  atla  zona  de 

tratat .  Efcctul  se  produce  numai  an  planul  an  care  sc  ana 
electrozi i,


Interfercnta spatiala:

Pcrmite  prin  adaugarca  unui  al  trcilea  circuit  ca  efectul

'!.;
sa sc  produca  an mai  rnulte planuri.  Electrozii  folositi poarta 


nurnclc de electrozi  stclati 
 

Vectorul interferential:

Pcntru  a  nu  exista  directii  prefcrentialc  de  cxercitarc  a 

cfectului  s-a  inventat  un  dispozitiv  care  rcalizeaza  0  rotatir 

<:; 
pcriodica  cu  450  a  vcctorului  principal  de  actiune.  an  acest  I-

... ..;
toatc  directiilc  din  spatiu  sant  excitate  succesiv  cu  acceasi 

intensitate.
I:::
:\ 


Interferentu dinamica :
..
<:
',1
"
Estc  0  modalitatc  de  retire  a  vectorului  de  actiunc  Cll 

360

la  ficcare ciclu ca  un radar. 
.50 

Curenti cu intpulsuri triunghiulare sunt  mai  frccventi 
utilizati  la  stiumu-larea  sclcctiva  a  muschilor  scheletici  afcctati 
prin lczarca nervilor  pcriferici . 
Stimularea  cu  impulsuri  triunghiulare  previne,  francaza 
incetinestc  instalarea  atrofiei  musculare denervate. 
2.Tcstul faradic al excitabilltatl 
Foloseste  curentul  faradic  care  este  reprezentat  printr-o 
curba  neregulata  in  care  denivelarile  mici  cu  valori  negative 
alterneaza  cu  cresterile  mari  ale  valori  pozitive  cu  un  timp 
scurt. 
Importanta  accstor  curentii  consul  In  actiunea  lor  excite-
rnotoric asupra  sistcrnului  neuro-muscular. 
Accst  cfect  exci{o-1110{01' este  dat  de  impulsul  de  mare 
intensitate  si  scurta  durata  fiind  receptionat  in  special  de  fibrele 
nervoase  motori  din  rnuschi  si  placile  neuro-motori  In  cazul 
rnuschilor norrnoincrvati. 
Frecvcnta  trebuie  sa  nu  depaseasca  40  impulsuri/sec.  altfel 
rnuschiul  intra in stare  de contractie tetanica, 
3.Curba lIT
Are avantajul  aprecierilor cantitative precise  ale proceselor 
de denervarc, 
....."
. /' 
Permitc  aprecierea cantitativa a procesului  de reinervare. 
Se  poate  stabili  parametri  optimi  ai  impulsurilor 
triunghiulare utilizati  in tratarea  paraliziilor fflasce. 
Determinarea  curbei  liT se  face  in  tehnica  bipolara 
(electrozi  de  marime  egala  sunt  dispusi  la  capetele  rnuschiului, 
catodul  fiind  asezat  distal  in  toate  cazurile  In  care  nu  exista 
raspuns  paradoxa I adica,  intensitatea  curentului  la  anod  sa  fie 
mai mare decat  intcnsitatea  la catod) . 
39 
J  
In  cazul  raspunsului  paradoxal  sc  invcrseaza  catodul  eu 
anodul. 
Datcle  obtinute  in  rnasuratorile  facute  pentru  curba  l/T  sc 
tree intr-un  grafic eu scari  logaritrnice. 
Pc  ordonata  f  ind  trecuta  intensitatea  rnasurata  in  111 i Ii-
ampcri,  iar pc abcisa fiind  trccut tirnpul in  mili-sccunde. 
Masuratorile  sc  fac  folosind  irnpulsuri  drcptunghiulare  cc 
VOl"  da  C.I.D.  (curba  eu  irnpulsuri  dreptunghiulare)   
rnasuratori eu  irnpulsuri triunghiulare  ce vor  da  C.l.l'.  (curba  cu 
impulsuri triunghiulare). 
Tehnica propriu-zisa de  obtinere a curbei liT 
1.  Sc  selecteza  irnpulsurilc  dreptunghiularc  cu  durata  fixa 
de  1000 de mili sec. si pauza lntrc  2000-3000 de mili sec. 
Cu elcctrozi  asezati  pe muschiul de explorat  se creste trcptat 
intcnsitatca pana  la obtinerca contractiei  minirnc. 
Valoarea  accstei  intensitati  (in  mili  amperi)  cu  care  sc 
obtine  accasta  contractierninima  se  nurneste  rcolia:«   sc 
notcaza pc grafic. 
2.  Se  scurtcaza  apoi  durata  irnpulsului  711 succcsiunca: 
500tTIs,  400111S,  300111S,  200111S,  100Ins  masurdndu-se  de  fiecarc 
data  intcnsitatca  care  produce  contractia  minima.  Toate  valorile 
se tree pc grafic.  \ 
Se  obscrva  ca  la  scadcrca  duratei  irnpulsurilor  valoarca 
intensitati  curentului  care  produce  contractia  minima  ramane  eu 
tirnp  egal  eu  valoarea  reobazei.  Ceca  ce  reprczinta  0  portiune 
orizontala a C.I.D. 
La  0  anumita  durata  a  irnpulsurilor  pcntru  obtincrea 
contractiei  rninirnc  cstc  nccesara  0  intensitatc  111ai  marc  dccat 
valoarca rcpbazei, 
40 
Efcctclc: 
  IJl1 frecvente mici de sub J() JJz-curentul are 0  actiune 
cxcitornotorie, 
'"  IJlI frecvetuii mijlocie intre 12-50 llz-eu intensitatca 
subliminara  se  obtine  actiune  decontracturanta  si vasculotrofica 
prCCUlTI  si  actiune  de  inhibarc  a  simpaticului  si  stimulare  a 
vagului. 
  IJlI frecvente raplde intre 80-100 llz-obtinem un efect 
analgetic. 
Actiunea excitomotorie-otcevce contractii  museulare  pe 
musculatura 
hipotona dar normoinervata. 
Regalarea vegetativd-inlatura disfunctiile  vegetative  ale 
organelor  interne. 
Curcntul de medic  frccvcnta  fiind astfel  indicat si in dureri 
toracicc anginoase, in tahicardiile  paroxistice si constipatiile 
spastice. 
2.  Modalitatca  de  aplicare  "SPECTRUM"·avem  frecvcnte 
variabile. 
Efcctclc: 
  illtre 0-10 Ilz-tiInp de  15 sec,  cu 0  frecventa  variabila 
liniar,  crescator    dcscrescator  obtinem  0  excitatie  asupra 
nervilor  motori, 0  adevarata  girnnastica rnusculara eu indicatii in 
hipotoniile  musculare  de  de  inactivitate  in  redorile  artieulare 
post... traumatice. 
  La o tnodulutie spectrun intre 90-100 IIz-timp de  15 
sec. se obtine  un cfect  analgetic. 
  IJlI o 111(}{I',111I(ie spectrum intre 0-10 Hz tirnp  de  15 
sec.  sc  produce  0  alternata  ritrnica  a  efeetelor  inhibitori  cu 
49  
_J  
 
 :\, 
7J

,  Curentul 

de  medic  frccventa  eu  cu  modularca 
.
frecvcntci eu repctitie  a trenurilor  de  irnpulsuri.  .:::A

 
,.  Curcntul  de  medic  frccvcnta  dublu modulat 

2.  Aplicarca curcntului interferential.

In zona  de intalnirc  a eclor  2 curcnti eu  frecventc difcritc  se

.
produce un camp  electric  numit si cilllll} interfcretuiul.

':'''t:.1 
Dircctia  amplitudinca  curcntului  de  intcrfcrenta  se 

\',  rnodifica  repctitiv  avand  Joe  0  amplitudine  0  scadere 

 

disparitia  totala  a intensitati. 
:;,] 
Trccerilc  de  la  amplificarc  la  anularc  sunt  lentc.  Oscilatia 

intensitati  de intcrferenta  variaza progrcsiv intre  0-1 ()O/Iz,

-:':'
f,-:-:
::,;
Caracteristicile curentului interferential 


Curcntul  interferential  rezulta  din  cci  2  curen]i  de 
::r.
 
medic  frecventa  care  ii notam  I.  1

cu  arnplitudini  constantc 
:?J

dar eu frccvcnte difcritc. 
1'"
..... ,...
,-\' 
I,

Rczultatul  este  tot  un  curent  de  medic  frecventa  dar  eu 
amplitudinc  variabila  in  functie de dircctia  considerata. 
-:'
 
.
-:
, Frccventa  de  variatie  a  amplitudini  estc  egala  eu  difcrenta 
dintrc  frccventa  eclor 2 curenti  I.  si 1
2


Modularea  intcnsita]i  prclungcste  efectul  de  stirnulare  a 
curentului  de  medic  frecventa  prevenind  astfel  instalarea 
fcnorncnului de acomodare. 
AVel11 2  rnodalitati  de  aplicare  a curcntului 
interfcrcntial. 
1.  Modalitatca  de  aplicarc  "MANUALA"-consta  in  alcgerca 
unci frccvcnte  constante  intrc  O-lOOHz. 
48  
Din  accst  punct  curba  liT devine  ascendenta  pe  rnasura  ce 
tirnpul tinde sprc zero. 
3.  Determinarea  cronaxici-cronaxia  reprezinta  durata 
impulsului  eurcntului  drcptunghiular  eu  intensitate  egala  eu 
dubJu rcobazei. 
Cronaxia se detcrmina  in 2 rnoduri: 
a)  Pe  graficul  curbei  liT se  traseaza  0  dreapta  paralela  eu 
abcisa  la  valoarca  curentului  egal  eu  dublu  reobazei,  iar  la 
punetul  de  intersectie  se  duce  0  perpendiculara  pe  axa  timpului 
unde se va obtinc  valoarea  cronaxici. 
b)  Prin  detenninarea  directa  pe  paeient:  in  timpul  ridicari 
curbci  liT sc  fixcaza  valoarea  de  vdrf a curentului  egal  eu dublu 
reobazci. 
Durata  irnpulsului  fiind  foarte  redusa  apoi  se  mareste 
treptat  tirnpul pana  la obtinerea contractiei  minime. 
Durata  irnpulsurilor  corespunzatoare  contractiei  minirne 
reprczinta cronaxia.
4.  Se  traseaza  C.l.rr.  in  aceleasi  conditii  ea  si pentru  C.l.D. 
Durata frontului  de  descrestere se alege  la zero. 
5.  Sc  deterrnina  eoeficientul  de  aeomodare  notat  eu  alfa  si
care  reprezinta  raportul  dintre  intensitatea  eu  impulsuri 
triunghiularea  ell  durata  de  1OOOms  si  intensitatea  eu  impulsuri 
drcptunghiulare  eu  aceiasi  durata  pentru  valorile  care  produe 
contractia  minima. 
Alfa  cste  la  rnuschii  sanatosi  eu  valori  intrc  2,5-6.  Lirnita 
inferioara a cocficicntului  alfa este 2-3.  Scaderea  alfei sub  limita 
inferioara  indica  0  denervate purtiulu- Scaderea  sub  valoarea  I 
a coeficicntului  alfa indica 0 denervare totuld.
Deterrninarea  coeficientului  alfa  deoarece  reflecta  leziunea 
incipicnta a  nervului. 
41
j
Forma curbei liT este dcscrisa 111ai sus, cste variabila
pcntru sistemul muschi-nervi intact.
La muschlul total denervat-cvtoe IFf cstc dcplasata la
dreapta si 111 sus datorita cronaxici crescutc a fibrclor muscularc.
La muschiul partial dcncrvat-C.I.D. c.I..'-I'. sunt situate
in pozitie intermcdiara lntrc rnuschiul sanatos eel total
denervat.
Partea stanga a curbei liT da informati asupra nervului
motor partea dreapta asupra stari fibrelor rnuscularc,
Afectarea nervului-sc rcflecta prin scadcrea coeficicntului
de acornodarc al fa.
Pentru optimizarca parametrilor alcsi pentru
clcctrostimularca tcrapcutica sc detcrrnina       pentru
rnuschiul corespunzator sanatos, Accasta cstc nurnita clinutliui.
Sc traseaza pe grafic 0 dreapta aproapc tangenta la curba
climalizei.
Suprafata dctcrminata intrc accasta drcapta      
reprczinta domeniul intcnsitati duratei cc poatc f ales pcntru
excitarea muschiului bolnav folosind impulsuri triunghiularc,
Pauza dintre impulsurile triunghiulare sc alcge de cateva ori
mai marc decat durata irnpulsului.
CURENTII DE MEDIE FRECVENTA
Sub aceasta dcnumire intclcgem 0 categoric de curenti
electrici, altcrnativi sinusoidali cuprinsi intrc curcnti de joasa
frccventa cei de lnalta frccventa .
Lirnitclc sunt intre /(J() -/()() (}()()   in tcrapcutica se
foloscsc frccvcntc intre 5 (J(J() si I () O()O u:
42
frccvcnta tara a modifica intcnsitatea, rezultatele sunt mai
constante de durata, Acesti curentii fiind bine suportati de
bolnavi.
Curcnti de medic frecvcnta eu lunga perioada si cei
suprarnodula]i provoaca contracti musculare puternicc si
dureroase.
2. Efectul trofic-se obtine eu un curent de medic frecventa
de 1()()()() Jlz.
Sc constata 0 lmbunatatire a rezultatelor favorabile daca se
asociaza si eu ultrasunctul.
Tot eu 1"01 trofic cste si actiunea vazomotorie ce deterrnina
hipcrernia sau in uncle cazuri rezorbtia,
3. Efectul de stlmulare asupra musculaturi scheletice-
provocand contractii musculare puternice reversibile si bine
suportate.
4. Efectul de stimularc asupra musculaturii netede-in
cazul hipotoniei rnusculaturi organclor interne.
S. Efectul asupra sistemului vegetativ prin stimularca
vagului-curentul de medic frecventa provoaca contractii numai
pe rnuschiul norrnoinervat.
Intensitatea pcntru producerca contractiei trebuie sa fie eu
atat ITIai mare cu cat frecventa este mai mare,
La muschi dcnervati-nu se obtine nici 0 contractie
rnusculara indifercnt de frecvcnta sau intensitate.
Modalitati de aplicare terapeutlca a curcntului de medie
frecventa
1. Aplicarea unui singur curent de medic frecventa
I' osi biii1ii(i:
, Aplicarea curcntului de medic frecvensa pur
,. Aplicarea curentului de medic frecventa redresat
47
Ncgutivitate« localii .\'(/11 primara-i.» stimuli  de  medic 
frccvcnta  eu 
intcnsitatc  sub  limita  dupa  trcccrca  unui  anumit  nurnar  de 
perioade  sc  produce  0  descrcstere  a  potcntialului  de  rcpaus  a 
mcmbranei  cxcitatc, 
!l czislell{u CII(lIl1t1tll-CStC rnult  scazuta  la  media  Irccvcnta 
ceca cc 
pcrrnite  0  aplicare  ncdureroasa  astfel  lncat  putCI11  folo 
intcnsitati  mai rnari obtinandu-se  pcnetrati  111ai  rnari in tesuturi. 
Rapiditatea schitnluiri directiei curentulul uitcrnativ tie
medic
ji-cCren(ll-ditninua riscurile  clcctclor  clcctroliticc  de  la  nivcl 
tcgurncntar  ceca  ce  determine  0  crcstcre  a  tolcrantei  la  loeul  de 
aplicat. 
Contractlit« muscuiarc obtiuute ell tucdi« ./i·('CI 'CI1(tl -sunt:
putcrnicc, 
rcvcrsibilc,  binc suportatc,  ncdurcroase. 
Accasta  sc  datorestc  unui  erect  de  blocaj  la  nivelul 
rcccptorilor    fibrelor  ncrvoase  pcntru  durcrc    prin  cxistcnta 
fcnorncnului  incrucisari  pragului. 
in  acest  fel  sc  obtine  declansarea  fara  durerc  a  contractici 
musculare  tctanice  prCCUJ11    actiunca  inofensiva a eurcntului  de 
medic  frccventa  a rnuschiului  cardiac. 
Efcctele fiziologicc ale  curentului de  medic freeventii 
1.  Efcctul  analgetic- sc  obtine  eu  ajutorul  curentului  de 
medic  frccvcnta  de  baza  sau  eel  modulat  eu  scurta  pcrioada  la () 
frccvcnta de 500/ l.:
La  0  durerc  intcnsa  sc  inccpc  ell  scurta  pcrioada  eu  0 
frccventa  de  300-500  Hz,  tirnp  de  10-) Smin.  si apoi  sc  reduce 
Fiecare  perioada  a  curentului  sinusoidal  produs  de  aparat 
are 0  durata  foarte scurta  egala  cu (J,2-0,1111ili sec.
Aparatul  care  produce  curentii  de  rnedie  frecventa  poarta 
numele  invcntatorului  Nemctron.
Reprezentareu graficii a  accstor  curenti este  la  fel  eu  cca  a 
curentuluialtcrnativ  sinusoidal  de  Ia  retea,  deosebirea  constand 
nurnai  in  frecvcnta  lor dcoscbita, 
Instituirca  ritrnica a pauzelor intr-un curent de medic 
frecventa  cu  intensitatea constanta determina fragmentarea 
sacadata  a acestuia intr.. un adevarat tren  de  impulsuri, 
Prin  variatia  ritrnica  a  intensitati  curentului  ti  prin 
intcrcalarca  unor  pauzc  ritmice  de  0  durata  variabila  se  pot 
obtinc  mai  multe  forme  de  curenti  de  medic  frecventa   
anU111C: 
1. Curentul de medle frecventii de bazd -estc  eel  eu 
amplitudinc  constanta in  care  varfurilc  maxime  ale  intensitatilor 
pozitive  respectiv  negative  sc mentin  la un niveI constant. 
2. Curentul modulat cu lungi; perloadd -cste  accla  la  care 
arnplitudinea  maxima  a  oiscilatiilor  variaza  de  la  0  perioada  la 
alta crcscand  de  la 0 pana  la 0  valoare  anurnita, 
Ficcare  modulatie  de  acest  fel  ea    pauza  care  0  urmeaza 
poate  sa  dureze  de  la  1-5 sec. 
3. Curentul modulat cu scurtd perloadd -variatiile 
intensitati  fiecarci  pcrioadc  si pauzele  lor  se  succed  cu  0  viteza 
ITIai  mare de 20,  30- J 00 de  modulatii/sec, 
La 0  modulatie de  SO/sec.  aceste  trenuri  de  unde  modulate 
dureaza  0,01sec.  si sunt  urmate  de 0  pauza tot de 0,01  sec. 
Fiecare  din  aceste  trenuri  de  unde  cuprind  un  nurnar  de  50-
100  oscilatii  sinusoidalc  de  cate  0,2-0,1  rnili  sec.  in  rapor  cu 
frccvcnaa  de baza de  5.000  sau  10.000Hz. 
J  
46  43  
Forma  pantci  de  crestere  a  intcnsitati  fiecarci  modulati III 
parte cstc  exponentials. 
4. Curentul modulat cu scurtd perioadd supramodulat
cu lungd perioadii sau curentul dublu modulat, scurta
perioadii + lunga perloadii suprapuse .. estc  un  curent  de  medic 
frecvcntacu  scurta  pcrioada  in  care  trcnuri le  de  impulsuri  de 
scurta  perioada  ell  arnplitudini  diferitc  crcscand  sau  des-
crescandc in  limitcle modulatiei  eu lunga pcrioadii. 
Aceste  4 tonne fundarncntalc  de  curenti altcrnativi  de 
medic  frecventa  pot fi dublatc  printr-un curcnt de  medic 
Irecventa sinusoidal  rcdrcsat. 
Accstui  curcnt  ii lipsestc  faza  negativa  dcvcnind  astfcl  un 
curcnt  continuu  eu  impulsuri  de aciasi  frecvcnta  ell a  formci din 
care deriva, 
Diferenta  consta  in  transformare curcntului altcrnativ
sinusoidal  111 eurent  eontinuu  eu  irnpulsuri sinusoidale  redrcsatc 
care poseda uncle caractere ale curentului  eontinuu. 
o  alta  varianta  terapeutica  estc  utilizarca  eurentului  de 
medic  frccventa  111 dispozitivclc intcrfcrcntialc culic«
incrucisarca in (csut urilc     a  2  circuitc  de  curcnt  de 
medic frecvcnta dar cu diferitc frccvente. 
Aceasta  se  realizcaza  prin  aplicarca  a  4  clectrozi  In jurul 
rcgiuni anatomice  de tratat. 
Elcctrozi  sunt  asezati la  fel  ca  pentru  galvanizarca 
I.'
transversala  lnsa  sunt  racordati  In  paralcl  sau  incrucisati  cate  2 
la ficcarc circuit In parte. 
Difcrenta de frccvcnta intrc  cole 2 circuitc  cste 111 general de 
I ()() i111/)/II. ".' IIri/.vec. 
44  
Actiunile biologice ale curcntului de medic frecventa 
Spre deosebire  de curenti  de joasa frecventa  la care  fiecare 
impuls  estc  urrnat de  0  excitatie,  ceca  ce  se  numeste  principiul
exciI (If iiI()I· si11Cf·OJJe.
La  curentul  de  medic  frecventa  aparitia  excitatiei  fibrelor 
ncrvoase  mielinice  este  posibila  numai  dupa  0 surnatie  de 
oscilatii  de  medie  frecventa  ceca  ce  reprezinta  efectul sumatiei
tc1111)()ra!e.
Pcntru  realizarea  aeesteia  eurcntul  de  medic  frecvcnta 
trcbuie  sa dcpaseasca  anurnit  prag  de  intensitate  si un  anumit 
tiIII puti I. 
Titnpul util-esu: eu atdt mai  mie cu cat  intensitatea prag  este 
111ai  marc. 
Prelungirea  tirnpului  peste  timpul  util  este  nesrnnificativa 
pcntru  dcclansarea excitatiei. 
Cu  cat  creste  frecvcnta  curentului  eu  atdt  creste  numarul 
perioadclor neccsare  pcntru declansarea unei  excitati. 
Aceasta crestere nu este  liniara ea avand 2 maxime.
Excitatla upolarii sau 11lllbijJo/llrii-Excitatia poate  fi
produsa  la oricare  dintre  eei doi  poli si concornitent  daca ei sunt 
aplicati  simetric. 
Impulsurile  de  curent  alternativ  trebuie  sa  aiba  0  forma 
exact simetrica, 
Curentul  de  medic  frecventa trebuie  sa  fie  rnodulat  111
amplitudine  adieu  sa apara  si sa dispara  lent  la cateva  pcrioadc. 
Frccvcnta trebuie sa  fie peste  lOO.l-lz. 
Curba IIT-exista la  medic  frccventa  eu  precizarea  ca 
pragul  de  excitabilitatc  corespunzator  unci  intensitati  dublci 
reobazei cste 111ai  mic dccat  la curenti reetangulari. 
45 
j