You are on page 1of 33

Teste la Chirurgie, anul V 1) CM In legatura cu guşa sporadica sunt adevarate urmatoarele afirmaţii: a) [x] Crestere de volum a tiroidei b) [x] Normofunctie tiroidiana

c) [ ] Apare la cca 20% din populatia unei one d) [x] Apare mai frecvent la femei e) [x] !e transmite auto omal"recesiv -----------------------------------------------2)CM #n evolutia unei gusi sporadice pot apare urmatoarele complicatii: a) [x] Compresiunea pe structurile anatomice invecinate b) [x] $emoragii interstinale c) [x] %iroidit acut d) [x] $ipertireodi are e) [x] &egenerescenta maligna -----------------------------------------------3)CM #ndicatii pentru tratamentul c'irurgical al unei gusi sunt: a) [x] (fectul tratamentului medical b) [ ] )usa parenc'imatoasa difu a la de*ut c) [x] )uta 'ipertiroidi ata d) [x] )usa nodulara e) [x] )usa suspecta de maligni are -----------------------------------------------4) CM #n functie de situatie pot fi utili ate urmatoarele tipuri de interventii c'irurgicale in tratamentul unei gusi: a) [x] %iroidectomia su*totala b) [x] +o*ectomia totala c) [x] %iroidectomia totala d) [x] +o*ectomia su*totala e) [ ] &isecaia radicala a gitului ,radical nec- dissection. -----------------------------------------------5) C! !cintigrafia adenomului toxic releva: a) [ ] Captare difu a si omogena a trasorului radioactiv b) [ ] Captare difu a dar neomogena a trasorului radioactiv c) [ ] Captare in /ta*la de sa'/ d) [x] Nodul /fier*inte/ e) [ ] Nodul /rece/ -----------------------------------------------6) C! %ratamentul cu iod radioactiv in tireotoxico e are urmatoarele indicatii:

a) [ ] 0oala 0asedo1 b) [ ] Adenomul toxic c) [ ] Asocierea 'ipertiroide " cancer tiroidian d) [x] %irotoxico ele induse de administrarea de 'ormoni tiroidieni e) [ ] $ipertioridii secundare tumorilor secundare tireotrope -----------------------------------------------7) C! Ce medicamente se folosesc in tratamentul tireotoxico ei : a) [ ] Me*enda ol b) [ ] 0iseptol c) [x] Merca olil d) [ ] 2mepra ol e) [ ] Ampicilina -----------------------------------------------8) CM %ratamentul medical adresat tireotoxico ei are urmatoarele o*iective: a) [x] Corectarea tul*urarilor de ritm si ta'icardiei b) [x] 3educerea 'ipertiroidiei c) [x] 4revenirea cri elor tireotoxice d) [x] !edarea centrilor cortico" diencefalo"'ipofi ari e) [ ] Com*aterea 'iperparatiroidismului -----------------------------------------------9) C! +a 25 ore dupa o tireoidectomie su*totala pentru tireotoxico a6 apare: agitatie6 stare prediliorioasa6 ta'icardie " 780 *at9:min6 aritmie6 'ipertermie9 Ce suspectati; a) [ ] 4arali ie a recurenarilor b) [ ] $ipertireo a c) [ ] $ipoparatireo a d) [x] Cri a tireotoxica e) [ ] (m*olie ga oasa -----------------------------------------------10)C! Complicatiile tiroidectomii includ urmatoarele6 exceptand: a) [ ] 4are a de recurent b) [ ] Mixedem c) [ ] Cri a tetanica d) [ ] Cri a tirotoxica e) [x] !indrom exoflatmic -----------------------------------------------11) CM %ireotoxico a pre inta: a) [x] sindrom cardiovascular6 digestiv si neuropsi'ic b) [x] particularitaţi neuropsi'ic6 legate

de etiologie6 varsta6 asociere mor*ida c) [x] suma manifestarilor clinice ai viscerale este consecinte unui exces de 'ormoni tiroidieni d) [ ] suma manifestarilor clinice nu este consecinaa unui excess de 'ormoni tiroidieni e) [ ] toate enumerate sunt false -----------------------------------------------12)CM Manifestarile cri ei tirotoxice includ: a) [x] $ipertermie6 ta'icardie6 'ipertensiune b) [ ] %ermofo*ie6 transpiratii6 pareste ii c) [x] Agitatie6 stare confu ionala6 varsaturi d) [ ] (xoftalmie6 insomnie6 atrofii musculre e) [ ] %oate enumerate sunt false -----------------------------------------------13)C! Care din urmatoarele modificari produse prin compresiunea 'ipertrofiei tiroidiene asupra simpaticului cervical sunt corect expuse: a) [ ] %urgescenta6 ciano a fetei b) [ ] %ul*urari cardio"respiratorii si gastrice c) [ ] <oce *itonala6 afonie d) [x] Mio a6 enoftalmie6 *radicardie6 pto a palpe*rala e) [ ] %ul*urari cere*rale6 lipotimii -----------------------------------------------14)C! Care din aceste afirmaţii sunt corecte: a) [ ] #n tireoidita cronica Haşimoto se evidentia a anticorpi antitiroglo*ulinici şi antimicrosomali b) [ ] =n *oala Basedow se evidenţia a imunoglo*ulinele tireostimulatoare ,+A%!"4. c) [ ] %umorile *enigne tirodiene sunt repre entate de adenom d) [ ] %imoma este o tumora a timusului e) [x] %oate afirmaţii sunt corecte -----------------------------------------------15)C! Ce afirmatie referitor la denumirea adenomului toxic tiroidian este exacta; a) [ ] (ste numit si *oala GravesBasedow

b) [ ] (ste numit gusa Hashimoto c) [x] (ste numit *oala Plummer d) [ ] (ste numit gusa Riedel e) [ ] %oate afirmatiile sunt false -----------------------------------------------16)C! >actorii care declansea a aparitia cri ei tirotoxice sunt: a) [ ] !uspendarea terapiei b) [ ] Agresiuni infectioase sau agresiuni neuropsi'ice c) [ ] #nterventii c'irurgicale insuficient pregatite d) [ ] %oate afirmatiile sunt false e) [x] %oate afirmatiile sunt corecte -----------------------------------------------17)CM Ce afirmatii referitoare la tumorile *enigne ale tiroidei sunt corecte; a) [x] !unt repre entate de adenome6 sunt asimptomatice6 se de volta ?ncet b) [ ] Au de*ut acut cu evolutie rapida c) [x] Metasta area este frecventa si timpurie d) [ ] in @0% din ca uri apar ca noduli /reci/ pe scintigrama e) [ ] in @0% din ca uri apar ca noduli /cal i/ pe scintigrama -----------------------------------------------18)C! 4entru diagnosticul unei gusi maligne preoperator sunt utile urmatoarele examinarii: a) [x] !cintigrama tiroidiana b) [ ] %itrarea in ser a anticorpilor c) [ ] Meta*olismul *a al d) [ ] #ndicii de iodcaptare e) [x] 0iopsie prin punctie aspiratie -----------------------------------------------19)CM 4entru neopla ia endocrina multipla de tip # (MEN1 sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a) [x] (ste compusi din tumori sau 'iperpla ii ale paratiroidelor6 insulelor pancreatice si 'ipofi ei b) [ ] (ste compusa din tumori sau 'iperpla ii ale suprarenalelor6 pancreasului si 'ipofi ei c) [x] in cadrul MEN!1 'iperparatiroidismul este cea mai comuna manifestare ,A0"700%. d) [x] Adenomul 'ipofi ar pare a fi pre ent la aproape toti pacientii cu MEN!

1 e) [x] MEN!1 este o anomalie genetica auto omal dominanta -----------------------------------------------20)C! Ce afirmatie referitor la tiroida cronica Riedel este falsa; a) [ ] )landa tiroida este invadata de tesut fi*ros sclero ant6 dens b) [ ] 4oate insoti alte afectiuni fi*ro ante idiopatice c) [ ] Clinic apare ca o gusa dura6 lemnoasa d) [x] 4acientii pre enta gusa omogena ,nodulara *ine deliminata6 palpator moale. 7B7 e) [ ] !cintigrama cu # evidentia a o captare difu a6 neomogena -----------------------------------------------21) CM Ce afirmatii referitor la tiroidia limfocitara Hashimoto sunt adevarate; a) [x] (ste *oala autoimuna b) [x] Apare predominant la femei c) [x] in serul pacientilor se evidentia a titruri mari de anticorpi antitiroidieni d) [x] 0oala este deseori familiala insotita cu alte afectiuni autoimune e) [ ] Clinic apare ca o gusa dura6 lemnoasa6 compresiva -----------------------------------------------22) CM Ce afirmatii referitor la tiroidita su*acuta de Cuervain sunt false; a) [x] (ste mai frecventa la *ar*ati b) [ ] Apare dupa un epi od de infectie a cailor respiratorii superioare c) [ ] &e*utea a cu fer*a:frison d) [ ] %iroida creste rapid in volum6 dureroasa la palpare e) [x] (ste o forma grava de tireotoxico a -----------------------------------------------23) CM Ce afirmatii referitor la neopla iile endocrine multiple sunt incorecte; a) [ ] !unt sindroame in care la acelasi individ sunt pre ente tumori interesand doua sau mai multe glande endocrine b) [ ] Am*ele forme MEN!" şi MEN!"" au si o componenta tiroidiana c) [x] in formele MEN!" si MEN!"" lipseste componenta tiroidiana

d) [ ] !indromul MEN!"" pre inta trei varietati: tipul #6 B si tip familial e) [x] >eocromocitoma este componenta a sindromului MEN!" -----------------------------------------------24) C! Care din urmatoarele afirmatii referitor la sindromul $ollin%er-Ellison sunt adevarate; a) [ ] !indromul Dollinger"(llison este responsa*il de aproximativ 70% din ulcere duodenale b) [ ] %umora ,gastrinoma. se locali ea a predominant in cefalopancreas6 clinic se manifesta cu ulcer peptic c) [ ] %umora se poate locali a si in ficat6 stomac6 'ilul splenic d) [ ] Aproximativ E0"@E% dintre ele sunt maligne e) [x] %oate cele enumerate -----------------------------------------------25) C! Cea mai sensi*ila si specifica metoda de identificare a pacientilor cu sindromul $ollin%er-Ellison este: a) [ ] %itrarea in ser a anticorpilor antitiroidieni b) [x] &o area gastrinemiei serice c) [ ] Aprecierea -atecolaminelor d) [ ] p$"metria sucului gastric e) [ ] %oate cele enumerate -----------------------------------------------26) C! Ce afirmatie referitor la sindromul $ollin%er-Ellison este falsa: a) [ ] Flcere din gastrinoame sunt de o*icei de marime moderata si mica ,su* 7 cm in diametru. b) [ ] &iareea apare la mai mult de 7:B din ca uri c) [ ] Flcerul peptic este pre ent in A0" AE% din ca uri d) [x] 4acienţii cu gastrinoame au nivele serice ale gastrinei &!!1'(!p%)ml e) [ ] !unt pre ente steatoreea si mala*sor*tia vitaminei!B1* -----------------------------------------------27) CM !indromul $ollin%er-Ellison are urmatoarea triada caracteristica: a) [x] Flcere multiple sau multiplu recidivante6 atipica6 cu evolutie grava si rapida

b) [ ] $iposecretie gastrica cantitativa si calitativa c) [x] C'imismul gastric indica 'ipersecretie *a ala a*udenta d) [x] %umora gastrino"secretoare ,%astrinom. e) [ ] <alorile gastrinei serice sunt mult sca ut -----------------------------------------------28) C! Ce afirmatie referitor la feocromocitom este incorecta; a) [ ] 0oala repre inta 7"E% din maladiile suprarenalelor b) [ ] Are o incidenta maxima intre 20"BE de ani c) [ ] (ste o tumora a celulelor cromafine d) [ ] Mai frecvent se localisea a in suprarenala dreapta e) [x] (ste o tumora maligna -----------------------------------------------29) C! !emnul dominant caracteristic feocromocitomul este: a) [ ] $ipotensiune arteriala b) [ ] $ipertermie c) [ ] %ermofo*ie d) [x] $ipertensiune arteriala e) [ ] #nsomnie -----------------------------------------------30) C! Care din afirmaţii referitoare la tratamentul feocromocitomului este incorecta; a) [ ] (xtirparea tumorii este unica solutie terapeutica b) [ ] )estul c'irurgical tre*uie precedat6 insotit si urmat de tratamentul medicamentos de reglare a tensiunii arteriale c) [ ] !e practica enuclearea tumorii6 re ectia partiala a suprarenalelor sau adrenalectomia totala d) [ ] Manipularea intraoperatorie a tumorii poate determina o cri a 'ipertensiva e) [x] )estul c'irurgical se efectuia a numai pe calea toracica -----------------------------------------------31) CM Caracteristicele timomului: a) [x] (ste o tumora a timusului b) [ ] (ste o tumora a suprarenalelor c) [ ] (ste o tumora a tiroidei

d) [ ] %umora poate fi asimptomatica6 cu semne clinice compresive sau cu sindroame concomitente e) [x] Miastenia in com*inatie cu timom are un prognostic nefa*ora*il -----------------------------------------------32)C! Care din afirmatii referitoare la ta*loul clinic al miasteniei6 la *olnavii cu timoame6 este incorecta; a) [ ] &e*ut acut si decurgere maligna b) [ ] Cri e colinergice sa:sau miastenice c) [ ] &ereglari severe motorice d) [ ] $ipotrofii musculare e) [x] 3espiratie parodoxala -----------------------------------------------33) CM &in sindromul MEN-""# fac parte: a) [x] Carcinom medular multicentric b) [x] >eocromocitomul c) [x] $iperparatiroidismul primar d) [x] $iperpla ia de celule!+ e) [ ] $iperpla ia timica -----------------------------------------------34) C! &in sindromul MEN-""B fac parte6 exceptand: a) [ ] Carcinom medular de tiroida b) [ ] >eocromocitomul c) [ ] )anglioneuroamele intestinale d) [x] #nsulinomul e) [ ] Nervoamele mucoase -----------------------------------------------35)C! !indromul renal in 'iperparatiroidism se manifesta prin urmatoarele6 exceptand: a) [ ] 4oliuria 'ipostenurica9 b) [ ] +itiat a renala9 c) [ ] Nefrocalcino a9 d) [ ] #nsuficienta renala9 e) [x] Atonia ve icii urinare9 -----------------------------------------------36) C! 4entru 'iperparatiroidism sunt caracteristice urmatoarele manifestari6 exceptand: a) [ ] !curtarea intervalului ,- pe E+G b) [ ] $ipotonia musculara9 c) [ ] !indroamele radiculare9 d) [x] 3eflexele osteotendinoase crescute9 e) [ ] !tarile depresive6 astenie9 -----------------------------------------------37)CM Frmatoarele semne clinice

pledea a pentru un 'iperparatiroidism primar: a) [x] !ete6 poliurie6 pierdere ponderala9 b) [ ] Crampe6 fi*rilatii musculare9 c) [x] !la*iciune generala si musculara severa9 d) [x] &ureri in oasele supuse presiunii6 fracturi patologice9 e) [ ] %egumente ingrosate6 depigmentate9 -----------------------------------------------38)CM 4rivind cri a 'iperparatiroidiana sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a) [ ] !e instalea a lent9 b) [x] Apar greturi6 vome incoerci*ile6 dureri acute a*dominale9 c) [x] !e agravea a insuficienta renala cu trecere in coma uremica9 d) [ ] !cade temperatura corpului9 e) [x] 4ot fi 'emoragii gastroinestinale6 edem sau infarct pulmonar9 -----------------------------------------------39) CM Cri a 'iperparatiroidiana impune urmatoarele masuri terapeutice: a) [x] $idratare masiva cu solutie NaCl 06A% ,E00 ml repetat.9 b) [ ] !ol9 &ia epam 260 ml i:m repetat c) [x] >ortarea diure ei cu sol9 >urosemid 50 mg9 i:v repetat9 d) [x] !ol9 $idrocorti oni 'emisuccinati 700 mg9 i:v repetat9 e) [ ] !ol9 4aratireoidini 700 un9 i:m9 -----------------------------------------------40) CM Cri a tireotoxica se caracteri ea a prin: a) [x] $ipertermie6 ta'icardie6 'ipertensiune b) [ ] %ermofo*ie6 transpiratii6 paraste ii c) [x] Agitatie6 stare confu ionala6 v?rsaturi d) [ ] (xoftalmie6 insomnie6 atrofii musculre e) [ ] (noftalm -----------------------------------------------41) CM 4entru diagnosticul unei gusi maligne sunt utile urmatoarele examinarii: a) [x] !cintigrafie tiroidiana b) [ ] %itrare in ser a anticorpilor c) [ ] Meta*oli mul *a al

d) [ ] #ndicii de iodcaptare e) [x] 0iopsie prin punctie -----------------------------------------------42) C! 4entru neopla ia endocrina multipla de tip # (MEN1. nu este caracteristic: a) [ ] (ste compusa din tumori sau 'iperpla ii ale paratiroidelor6 insulelor pancreatice si 'ipofi ei b) [x] (ste compusa din tumori sau 'iperpla ii ale suprarenalelor6 pancreasului si 'ipofi ei c) [ ] in cadrul MEN1 'iperparatiroidismul este cea mai comuna manifestare ,A0"700%. d) [ ] Adenomul 'ipofi ar pare a fi pre ent la aproape toti pacientii cu MEN1 e) [ ] MEN1 este o anomalie genetica auto omal dominant -----------------------------------------------43)CM Ce afirmaţii referitor la tiroidita su*acuta de ,uervain sunt adevarate; a) [ ] (ste mai frecventa la *ar*ati b) [x] Apare dupa un epi od de infectie a cailor respiratorii superioare c) [x] &e*utea a cu fer*a:frison d) [x] %iroida creşte rapid in volum6 dureroasa la palpare e) [ ] (ste o forma grava de tireotoxico a -----------------------------------------------44) C! !indromul MEN-""# nu include: a) [ ] Carcinom medular multicentric b) [ ] >eocromacitom c) [ ] $iperparatiroidi m primar d) [ ] $iperpla ie de celule!+ e) [x] $iperpla ie timica -----------------------------------------------45) C! !indromul MEN-""B include6 exceptand: a) [ ] Carcinom medular de tiroida b) [ ] >eocromacitom c) [ ] )anglioneuroame intestinale d) [x] #nsulinom e) [ ] Neuroame mucoase -----------------------------------------------46) C! Care din semnele de mai Gos sunt caracteristice unei cri e tireotoxice; a) [ ] %egumente uscate6 dermatite

b) [ ] incur*atii femurale6 ti*iale c) [ ] Calcificare ganglionilor *a ali ,pe radiografia de craniu. d) [x] Agitatie6 fe*ra6 ta'icardie e) [ ] !u*tiere ciorticalei si largire canalului medular al oaselor lungi -----------------------------------------------47) CM Manifestarile ce pot fi datorate exesului de 'ormonii tiroidieni in periferie sunt: a) [x] Cardiotireo a b) [x] (nteropatie tiretoxica c) [x] &ia*etul d) [ ] #nsuficienta renala e) [x] $epato a -----------------------------------------------48) CM Manifestarile ce pot fi datorate carentei de 'ormonii tiroidieni in periferie sunt: a) [x] Cardiopatia mixedematoasa b) [x] Artopatii degenerative c) [ ] &ia*etul d) [x] +itia a ve iculara e) [x] &istrofiile musculare -----------------------------------------------49) C! %riada: exoftalm6 tireomegalie6 aritmie este relevatoare pentru: a) [ ] 0oala Hashimoto b) [ ] Cancerul tiroidian c) [ ] )usa endemica d) [ ] tiroidita cronica e) [x] 0oala 0asedo1 -----------------------------------------------50) C! !indromul ocular in *oala 0asedo1 include6 exceptand: a) [ ] !tralucitarea si fixitatea privirii b) [ ] 3etractia pleoapei superioare c) [ ] Convergenta insuficienta a glo*ilor oculari d) [ ] (xoftalmia adevarata e) [x] (xoftalmul -----------------------------------------------51) CM Canalul arterial permia*il ,CA4.6 selectati raspunsul corect: a) [x] CA4 uneste carGa aortei cu artera pulmonara b) [ ] CA4 uneste aorta ascendenta cu artera pulmonara c) [x] in perioada initiala a CA4 oxigenarea sangelui in circuitul mic este

marita d) [x] initial in 'iperten ia pulmonara miofi*rele arteriolare se 'ipertrofia a e) [x] in fa a #<"a a 'iperten iei pulmonare torentul sanguin si sc'im*a directia prin CA4 -----------------------------------------------52) CM Canalul arterial permia*il ,CA4.6 selectati raspunsul corect: a) [x] in ca de CA4 dupa nastere tensiunea sangelui in artera pulmonara este mai mare dec?t ?n aorta b) [ ] pentru CA4 ?n de*ut este caracteristic suflul sistolo"diastolic in pre enta fluxului sanguin unidirectional c) [x] viciul CA4 poate trece din palid in cianotic d) [x] la *olnavii cu CA4 in de*ut are loc 'ipervolemia pulmonara e) [x] in CA46 in lipsa tratamentului c'irurgical6 cele mai severe sc'im*ari in primul rand au loc in micul circuit sanguin -----------------------------------------------53)Intrebarea nr 53! #ntre*areaBC"lectia! C'irurgie <H20779colCa#it"l! Cardiopatiile$"d de #unctare! AB%rad de di&icultate! mediu'uncta(ul! 70Ti)# #e intrebare! 0 sec*ut"r! <9$otineanu CM Canalul arterial permia*il ,CA4. " selectati raspunsul corect: a) [x] oclu ia CA4 poate fi efectuata fara toracotomie b) [x] operatia pe CA4 se efectuea a prin toracotomie cu ligaturarea canalului c) [x] operatia pe CA4 poate consta in sectionarea si suturarea capatului aortal si pulmonar d) [ ] la lic'idarea CA4 in ligatura mai frecvent poate fi antrenat nervul vag e) [x] la ligaturarea CA4 in ligatura mai frecvent poate fi antrenat nervul recurent -----------------------------------------------54) CM &efectul septului ventricular ,&!<.6 selectat raspunsul raspunsul corect: a) [x] in &!< suflul sistolic se propaga pe toata cutia toracica b) [x] viciul din palid se poate transforma

a) [x] toţi *olnavii b) [ ] *olnavii cu 'ipertrofia a ventricului drept c) [ ] *olnavii cu predominanţa steno ei arterei pulmonare d) [ ] *olnavii cianotici e) [ ] numai *olnavii ?n v?rsta de peste 7E ani -----------------------------------------------65) C! Cel mai frecvent defect cardiac congenitale este: a) [x] comunicarea interventriculara b) [ ] comunicarea interatriala c) [ ] persistenţa canalului arterial d) [ ] transpo iţia vaselor mari e) [ ] tetrada >allot -----------------------------------------------66) C! 4ulsul sla* pe artera radiala este caracteristic pentru: a) [x] steno a valvulara aortica b) [ ] coarctaţia aortica c) [ ] canalul arterial persistent d) [ ] steno a mitrala e) [ ] tetrada >allot -----------------------------------------------67) CM Anevrismul aortei ascendente poate fi determinat de urmatoarele cau e: a) [x] sindromul Marfan b) [ ] traumatism c) [x] sifilis d) [x] aterosclero a e) [x] necro a c'istica a mediei Erdheim -----------------------------------------------68) C! Anevrismul disecant al aortei toracice este favori at6 in primul rind6 de: a) [ ] aterosclero a b) [ ] sifilis c) [x] degenerescenta tunicii medii d) [ ] traumatism e) [ ] coarctaţia de aorta -----------------------------------------------69) CM !teno a mitrala poate re ulta din urmatoarele: a) [x] scaderea a de*itului cardiac b) [x] fi*rilaţie arteriala c) [x] em*olie sistemica d) [ ] creşterea a re istenţei periferice e) [x] edem pulmonar -----------------------------------------------70) CM #ndicaţii pentru *I"passul coronarian sunt date de: a) [x] angina severa refractara la tratamentul conservator b) [x] angina in progresie c) [x] infarctul ?n anamne a şi *oala vasculara coronariana d) [ ] infarctul ?n anamne a şi le iune univasculara e) [ ] angina pectorala in regresie -----------------------------------------------71) CM %ratamentul c'irurgical ?n steno a aortica este indicat ?n urmatoarele ca uri: a) [x] c?nd gradientul de tensiune prin valvula depaşeşte E0 mm $g b) [x] c?nd steno a se asocia a cu angina c) [x] cind exista viciu cardiac asociat d) [ ] la toţi *olnavii e) [ ] cind incepe 'ipertrofia ventricului st?ng -----------------------------------------------72)C! C'istul 'idatic pulmonar este o afecţiune: . devin acianotice c) [x] sunt asociate frecvent de lipotimii d) [x] minut volumul circulant in micul circuit sangvin este diminuat e) [ ] atriul sting este suprasolicitat -----------------------------------------------61) CM %ratamentul c'irurgical in tetrada >allot6 selectati raspunsul corect: a) [x] operatia radicala presupune dilatarea arterei pulmonare6 plastia defectului septal cu deplasarea aortei spre ventriculul sting b) [x] operatiile paliative sunt mai efective pana la varsta de trei ani c) [x] mai frecvent in operatia paliativa se restituie anastomo a a.subclavaa" ramura arterei pulmonare pe dreapta d) [ ] in tetrada >allot numarul eritrocitelor este diminuat e) [x] la (C) predomina semne de suprasolicitare a ventricului drept -----------------------------------------------62) CM %amponada cardiaca se traduce prin urmatoarele semne: a) [x] presiune venoasa crescuta b) [x] soc c) [x] minut"volum cardiac sca ut d) [ ] umplere diastolica a inimii crescuta e) [x] tensiune arteriala sca uta -----------------------------------------------63) C! Fn semn radiografic important ?n pericardita cronica constrictiva al constituie: a) [ ] inima mica b) [ ] deplasarea *ron'iei drepte c) [ ] 'ilii pulmonari mai *ogati d) [x] calcificarea pericardului e) [ ] po itia inalta a cupolei diafragmatice -----------------------------------------------64) C! Care grupe de pacienţi cu tetralogia >allot sunt supuse intervenţiei c'irurgicale .mai ales la repaus. a) [x] in plastia defectului septului se aplica surGet incotinuu b) [x] in plastia &!A se aplica suturi punctate c) [ ] electrocardiografia depistea a semne de suprasolicitare numai a camerelor drepte ale inimii d) [x] ventriculul stang ramine su*solicitat e) [x] sc'im*arile morfologice in micul circuit sangvin apar treptat -----------------------------------------------56) CM 4ericardita constrictiva6 selectat raspunsul este corect: a) [x] micul circuit sangvin este antrenat in proces prin comprimarea venelor pulmonare b) [x] ficatul relativ devreme se mareste datorita strangularii venei cave inferioare si a atriului drept c) [x] operatia consta in pericardectromie totala d) [ ] operatia consta in pericardectomie su*totala e) [x] dupa pericardectomie inima se lasa denudata -----------------------------------------------57) CM #nsuficienta tricuspida6 selectati raspunsul corect: a) [x] pulsea a excesiv venele Gugulare b) [ ] pulsea a excesiv arterele carotide c) [x] in ficat6 ca urmare a sta ei venoase6 evoluea a ciro a 'epatica d) [x] apar edeme periferice e) [x] viciul poate fi corectat prin plastia valvei6 ingustarea inelului fi*ros6 aplicarea prote ei valvulare -----------------------------------------------58) CM Coarctatia aortei6 selectati raspunsul corect: a) [x] ingustarea aortei are loc dupa inceputul arterei *ra'iocefalice b) [x] ingustarea are loc distal de artera su*clava stinga c) [ ] singele trece in partea inferioara a corpului prin artera su*clava dilatata d) [x] tensiunea in arterele femorale este micsorata e) [x] plastia in coarctatia aortei consta in exci ia segmentului ingustat cu suturarea termino"terminala sau sutare cu prote a vasculara ori aplicarea prote ei vasculare -----------------------------------------------59) CM !teno a i olata a arterei pulmonare .!#A4.6 selectati raspunsul corect: a) [x] in !#A4 ingustarea poate fi valvulara sau su*valvulara b) [x] in !#A4 trunc'iul arterei pulmonare este dilatat c) [x] in !#A4 tensiunea ?n micul circuit sangvin reflector se mareste d) [ ] in !#A4 gomotul doi pe artera pulmonara este diminuat e) [x] operatia in !#A4 consta in comisurotomie desc'isa6 exci ia surplusului muscular6 aplicarea peticului din material plastic -----------------------------------------------60) CM %etrada >allot6 selectati raspunsul corect: a) [x] se caracterisea a prin ciano a excesiva b) [x] sunt forme care periodic .in cianotic c) [ ] operatia paliativa poate fi efectuata numai dupa varsta de un an d) [x] operatia paliativa poate fi efectuata in primele trei luni de viata e) [x] operatia efectuata in fa a cianogena este neefectiva -----------------------------------------------55) CM &efectul septului atrial .6 care este raspunsul incorect .&!A.

a) [ ] !upuraţia b) [x] 4neumotoraxul spontan c) [ ] $emopti ia d) [ ] Canceri area e) [ ] !indromul compresiv -----------------------------------------------90)C! &iagnosticul diferenţial al c'isturilor aeriene pulmonare se face cu urmatoarele afecţiuni6 except?nd: a) [ ] %u*erculo a excavata b) [ ] Cancerul cavitar c) [x] $idatido a pulmonara necomplicata d) [ ] A*cesul piogen pulmonar e) [ ] 4leure ia purulenta interlo*ara cu fistula *ronşica -----------------------------------------------91)C! Care din investigaţiile enumerate sunt primordiale ?n sta*ilirea diagnosticului de c'ist aerian pulmonar: a) [ ] #nvestigaţia cu radionucli i . pulmonar e) [ ] A*cesul pulmonar -----------------------------------------------85)C! Care din intervenţiile c'irurgicale pentru c'istul 'idatic pulmonar necomplicat este mai frecvent utili ata. a) [ ] 3e ecţia pulmonara b) [ ] C'istotomia cu drenarea a cavitaţii restante c) [x] C'istotomia cu desfiinţarea cavitaţii restante d) [ ] C'istotomiile cu peric'istectomie e) [ ] (c'inococectomia vidioasistata -----------------------------------------------86)CM =n care din urmatoarele situaţii ?n c'istul 'idatic este indicata re ecţia pulmonara. a) [ ] 3uperea ?n *ron'ie b) [ ] !upuraţia c) [x] 3uperea ?n cavitatea pleurala d) [ ] 3uperea ?n *ron'ie cu aspiraţie ?n plam?nul sanatos e) [ ] $emoragia -----------------------------------------------83)C! !emnele radiologice clasice ?n 'idatodo a pulmonara necomplicata sunt: a) [ ] 2pacitate rotunda"ovalara de intensitate solida cu calcificari b) [x] 2pacitate rotunda cu contur şters de intensitate su*costala6 care la examenul radioscopic pre inta mo*ilitate cu mişcarile respiratorii c) [ ] 2pacitate rotunda cu contur şters de intensitate costala imo*ila la mişcarile respiratorii d) [ ] #magina rotunda cu nivel lic'idian ori ontal e) [ ] 2pacitate intensa6 neregulata şi neomogena -----------------------------------------------84)C! &iagnosticul diferenţial al c'istului 'idatic pulmonar rupt ?n *ron'ie se face cu urmatoarele patologii6 except. a) [ ] C'istul 'idatic rupt ?n cavitatea pleurala b) [x] C'istul 'idatic de dimensiuni mici c) [x] $idatido a pulmonara difu a *ilaterala d) [ ] $idatido a pulmonara şi 'epatica e) [x] 0oli concomitente decompensate -----------------------------------------------88)CM Care din afirmaţiile enumerate se refera la c'isturile aeriene pulmonare. a) [ ] +eucocito a b) [x] (o inofilia c) [ ] 0a ofilia d) [ ] +imfopenia e) [ ] Monocito a -----------------------------------------------81)C! Care este cel mai frecvent simptom ?n c'istul 'idatic pulmonar necomplicat: a) [ ] &urerea toracica b) [ ] Frticaria c) [x] %usea d) [ ] >e*ra e) [ ] $emopti ia -----------------------------------------------82) C! Care din complicaţii c'istului 'idatic pulmonar se asocia a cu şoc anafilactic. a viermelui cestod -aenia!echinococcus! %ranulosus se de volta ?n viscerele6 except?nd viscerele: a) [ ] 4orcinelor b) [x] <ulpii c) [ ] 3o atoarelor d) [ ] 2mului e) [x] C?inelui -----------------------------------------------75)C! Care este calea principala de infestare ?n 'idatido a pulmonara primara. a) [ ] C'istul 'idatic cu ruperea ?n *ron'ie b) [x] C'istul 'idatic suportat cu piosclero a pulmonara c) [x] C'istul 'idatic cu steno e *ronşice cu lipsa condiţiilor de reexpansionare a parenc'imului d) [ ] C'istul 'idatic rupt ?n cavitatea pleurala e) [ ] C'istul 'idatic necomplicat -----------------------------------------------87)CM =n care situaţii enumerate ale ec'inococo ei pulmonare tratamentul c'imioterapeutic cu derivaţii *en ilmido olici se practica ca metoda unica.tumorala. d) [ ] !colecşii e) [ ] <e icule"fiice6 scolecşii -----------------------------------------------80)C! Care din indicii enumeraţi ale 'emogramei sunt caracteristici pentru 'idatido a pulmonara necomplicata.granulomul. a) [ ] Calea respiratorie b) [x] Calea digestiva c) [ ] Calea directa prin mucoase d) [ ] Calea directa prin muşcaturi e) [ ] Calea directa prin tegumente -----------------------------------------------76)CM (c'inococo a pulmonara secundara se produce pe: a) [ ] Cale enterogena b) [x] Cale *ron'ogena c) [ ] 4rin mucoase d) [x] 4e cale 'ematogena e) [ ] 4e cale limfogena -----------------------------------------------77) C! =n ca urile de infestare a organismului cu larva -aenia! echinococcus!%ranulosus!plam?nii se afectea a ?n urmatoarele proporţii: a) [ ] E"70% b) [ ] 7E"20% c) [x] 2E"B0% d) [ ] BE"E0% e) [ ] J0"80% -----------------------------------------------78)C! Care dintre cele enumerate repre inta elementele structurale proprie ale c'istului 'idatic pulmonar6 except?nd: a) [ ] Mem*rana c'itinoasa b) [x] Adventiţia c) [ ] Mem*rana proligera d) [ ] !colecşii e) [ ] <e iculele"fiice -----------------------------------------------79)C! +ic'idul 'idatic conţine urmatoarele su*stanţe şi formaţiuni6 exceptind: a) [ ] !u*stanţe al*uminoide b) [ ] )lucide şi en ime glicolitici c) [x] (m*rionul exacant . a) [x] Apar ca urmare a unor antecedente patologice b) [ ] Au ?nveliş *ronşic c) [x] Apar la o v?rsta mai mare d) [ ] !e depistea a ?n sec'estraţiile pulmonare intralo*are e) [x] !e caracteri ea a prin caracterul sc'im*ator al imaginilor radiologice -----------------------------------------------89)C! Care din complicaţiile enumerate ale c'isturilor aeriene pulmonare su*pleurale este cea mai frecventa.a) [ ] Micotica b) [x] 4ara itara c) [ ] 0acilara d) [ ] <irala e) [ ] 4rovocata de proto are -----------------------------------------------73) CM !tarea adulta a viermelui cestod -aenia!echinococcus!%ranulosus traieşte şi se de volta ?n intestinul6 except?nd intestinul: a) [ ] C?inelui b) [x] 2mului c) [ ] <ulpii d) [x] 0ovinelor e) [ ] +upului -----------------------------------------------74) CM !tarea larvara .nd: a) [ ] %u*erculo a excavata b) [ ] (mpiemul ?nc'istat cu fistula *ronşica c) [ ] Cancerul cavitar d) [x] %u*erculomul .oncosfera.

a) [ ] #nvestigaţiile radiologice b) [ ] %oracoscopia c) [x] 4uncţia pleurala cu recoltarea lic'idului pentru examenul *ioc'imic şi citologic d) [ ] #nvestigaţiile cu radionucli i e) [ ] Fltrasonografia -----------------------------------------------95) CM Care din afirmaţiile enumerate sunt adresate pneumotoraxului spontan primitiv . .idiopatic.re ecţia pulmonara6 pleurectomia parţiala6 decorticarea pulmonara6 pleurotoracotomia larga. d) [x] 4iopneumotoraxul e) [x] 4neumotoraxul desc'is cu fistula *ronşica importanta -----------------------------------------------104) C! %ratamentul c'irurgical minor ?n pneumotoraxul spontan include urmatoarele procedee6 except?nd: a) [ ] 4leurotomia tip 0ulau b) [ ] 4leurotomia /minima/ cu drenaG pleural aspirativ c) [ ] &renaGul pleural valvular d) [ ] %oracoscopia cu coagularea *ilelor e) [x] 3e ecţia pulmonara -----------------------------------------------105) C! %ratamentul c'irurgical maGor . este utili at ?n urmatoarele situaţii6 except?nd: a) [ ] 4neumotoraxul recidivant b) [ ] 4iopneumotoraxul c) [ ] 4neumotoraxul cronici at d) [ ] $idropneumotoraxul 'idatic e) [x] $emopneumotoraxul mic -----------------------------------------------106) C! Care este procedeul terapeutic primordial ?n aGutorul medical de urgenţa maGora ?n pneumotoraxul cu supapa. a) [ ] 3adiografia de cadru şi tomografia b) [ ] #nvestigaţiile cu radionucli i c) [x] 0ron'ografia d) [ ] %oracoscopia e) [x] >istulografia -----------------------------------------------102) CM Complicaţiile cele mai frecvente ale pneumotoraxului nere olvat sunt: a) [ ] $emoragie b) [x] (mpiemul pleural c) [ ] Canceri area cavitaţii pleurale d) [ ] %u*erculi area cavitaţii pleurale e) [x] Cronici area -----------------------------------------------103) CM %ratamentul conservator ?n pneumotoraxul spontan acut este indicat ?n urmatoarele situaţii6 except?nd: a) [ ] 4neumotoraxul *enign b) [ ] 4neumotoraxul ?nc'is c) [ ] 4neumotoraxul de volum mic . a) [ ] proto oarele b) [ ] fungii c) [ ] flora micro*iana aero*a gram" . b) [ ] %raumatismul toracelui cu le area pleurei6 arterelor intercostale6 parenc'imului pulmonar .7E" 20%. d) [ ] (xistenţa *olilor asociate e) [ ] !exul -----------------------------------------------97) C! 4ertur*arile respiratorii şi cardiovasculare ?n pneumotoraxul spontan sunt produse primordial de: a) [ ] 4atologia de *a a b) [x] !indromul de compresiune endotoracica c) [ ] &urere d) [ ] 0oli concomitente e) [ ] <?rsta -----------------------------------------------98) C! %a*loul clinic al pneumotoraxului spontan acut este determinat primordial de urmatoarele6 except?nd: a) [ ] >orma patomorfologica b) [ ] Atelecta ia pulmonara c) [ ] Caracterul sc'im*arilor patomorfologice ?n plam?ni d) [ ] >uncţia sistemului cardiovascular e) [x] >uncţia sistemului urinar -----------------------------------------------99) C! Care din semnele enumerate sunt caracteristice pentru pneumotoraxul cu supapa6 excep?nd: a) [ ] &ureri violente b) [ ] &ispnea pronunţata c) [ ] 0om*area unui semitorace d) [ ] %urges'enţa venelor g?tului şi a mem*rilor superioare e) [x] $emopti iile -----------------------------------------------100) C! !emnele radiologice caracteristice pentru pneumotoraxul compresiv sunt6 except?nd: a) [ ] $ipertransparenţa unui 'emitorace b) [ ] &eplasarea pronunţata a mediastinului c) [ ] Cola*area plam?nului d) [ ] &eplasarea semidiafragmului corespun ator spre cavitatea peritoneala e) [x] 0alansarea mediastinului -----------------------------------------------101) CM Care metoda de investigaţie din cele enumerate nu se va efectua imediat dupa momentul acut al pneumotoraxului spontan. principal in de voltarea a*cesului şi gangrenei pulmonare este: a) [x] factorul *ron'ogen b) [ ] traumatismele c) [ ] *oala *ronşiectactica d) [ ] em*oliile septice e) [ ] rasp?ndirea infecţiei din focare purulente din vecinatate -----------------------------------------------109) C! Cau a principala in de voltarea gangrenei pulmonare este: a) [ ] reactivitatea imunologica sca uta b) [ ] v?rsta ?naintata a pacientului c) [ ] *olile concomitente d) [ ] flora micro*iana e) [x] reactivitatea imunologica sca uta şi flora micro*iana -----------------------------------------------110) C! Care flora micro*iana mai frecvent provoaca declanşarea gangrenei pulmonare.mecanismul.c'ilotoraxul.efort fi ic6 tuse.'emotoraxul. -----------------------------------------------94)C! Care din metodele enumerate este metoda de elecţie de investigaţie pentru sta*ilirea aspectului revarsatului pleural . c) [ ] 3evarsatul plevral pancreatogen d) [x] 3uperea a*cesului pulmonar ?n cavitatea pleurala e) [ ] 3evarsatul pleural malign .metastatic. a) [ ] Administrarea oxigenului b) [ ] Administrarea analepticilor respiratori c) [x] %ransferarea pneumotoraxul cu supapa ?n pneumotoraxul desc'is d) [ ] Administrarea cardiotonicelor e) [ ] 3espiraţie controlata -----------------------------------------------107) C! 4neumotoraxul spontan acut se vindica prin medicaţii6 exuflaţii şi practicarea metodelor c'irurgicale minore ?n urmatoarele proporţii: a) [x] 8E"A0% b) [ ] @E"80% c) [ ] JE"@0% d) [ ] EE"J0% e) [ ] 5E"E0% -----------------------------------------------108) C! >actorul etiologic . a) [x] (ste o urgenţa medico"c'irurgicala b) [ ] survine pe le iuni preexistente c) [x] apare *rusc d) [x] de regula6 fara o cau a cunoscuta anterior e) [ ] se depistea a preponderent la copii ------------------------------------------------ 96) CM Care sunt condiţiile principale pentru survenirea pneumotoraxului spontan: a) [x] (xistenţa unui loc de minima re istenţa b) [ ] <?rsta c) [x] #ntervenţia unui element declanşator .b) [ ] %oracoscopia c) [x] #nvestigaţii radiologice d) [ ] 0ron'oscopia e) [ ] #nvestigaţiile citologice şi morfologice -----------------------------------------------92) C! Metoda terapeutica de elecţie ?n tratamentul c'isturilor aerienie supurate este: a) [ ] 0ron'oscopia cu lavaG b) [ ] (lectrocoagularea *ulelor prin toracoscopie c) [x] 3e ecţia pulmonar d) [ ] (xci ia peretelui c'istului e) [ ] &renarea transparietala -----------------------------------------------93)C! >actorul etiologic al revarsatului pleural nesupurativ este6 except?nd: a) [ ] %rauma canalului limfatic toracic .

a) [ ] segmentele *a ale anterioare ale lo*ilor inferiori b) [ ] segmentele laterale ale lo*ilor inferiori c) [ ] segmentele apicale ale lo*ilor superiori d) [ ] segmentele anterioare ale lo*ilor superiori e) [x] segmentele posterioare ale plam?nilor . a) [ ] tusea b) [ ] sindromul de intoxicatie septico" purulenta c) [x] expectoraţia purulenta d) [ ] dispneea e) [ ] sindromul algi -----------------------------------------------115) CM Care sindrom se diminuea a ?n fa a a doua a a*cesului pulmonar acut.preponderent lo*ii superior. -----------------------------------------------112) CM A*cesele de origine *ron'ogenica ?n maGoritatea ca urilor sunt: a) [ ] multiple b) [ ] periferice c) [x] solitare d) [x] centrale e) [ ] *ilaterale -----------------------------------------------113) CM A*cesele pulmonare secundare unor em*olii septice sunt: a) [ ] centrale b) [x] multiple c) [x] periferice d) [ ] solitare e) [x] *ilaterale -----------------------------------------------114) C! Care simptom nu este caracteristic pentru "!/a0a a a*cesului pulmonar acut. a) [ ] cancerul pulmonar forma atipica b) [ ] tu*erculo a pulmonara forma excavata c) [x] c'ist supurat cu fistula *ronşica d) [ ] *oala *ronşiectatica e) [ ] a*cesul mediastinal -----------------------------------------------123) C! Complicaţia cea mai frecventa a a*cesului piogen pulmonar acut: a) [ ] generali area procesului septico" purulent cu a*cese la distanţa b) [x] piopneumotoraxul c) [ ] 'emoragia d) [ ] mediastenita acuta e) [ ] afectarea plam?nului sanatos -----------------------------------------------124) C! Cea mai grava şi periculoasa complicaţie a a*cesului pulmonar acut este: a) [ ] pleure ia seroso"fi*rinoasa b) [ ] pleure ia purulenta c) [ ] pleure ia purulenta cu fistula *ronşica d) [x] 'emoragia profu a e) [ ] medistenita acuta -----------------------------------------------125) C! $emoragia profu a survine mai frecvent ?n: a) [ ] *oala *ronşiectatica b) [ ] a*cesele pulmonare c) [ ] tu*erculo a pulmonara d) [ ] cancerul pulmona e) [x] gangrena pulmonara -----------------------------------------------126) C! =n gangrena şi ?n a*cesele pulmonare acute cea mai frecventa sursa a 'emoragiei profu e o constituie: a) [ ] ero iunile mucoasei *ron'iilor b) [ ] ramurile arterei pulmonare c) [ ] arterele intercostale d) [ ] c?rGa şi aorta toracica e) [x] arterele *ronşice -----------------------------------------------127) C! Metoda verita*ila de determinare a florei micro*iene in a*cesul si gangrena pulmonara este: a) [ ] anali a sputei expectorate b) [ ] anali a lic'idului de lavaG aspirat c) [ ] anali a conţinutului aspirat in timpul *ron'oscopiei d) [ ] anali a frotilui na o"faringian e) [x] anali a materialului prin puncţia transtoracala -----------------------------------------------128) CM Metodele principale de tratament ale a*ceselor şi gangrenei pulmonare sunt: a) [x] corecţia meta*olismului 'idro"salin b) [x] anti*ioticoterapia c) [x] de intoxicaţia d) [x] asanarea locala a focarului purulent e) [ ] imunocorecţia activa -----------------------------------------------129) C! Metoda de elecţie pentru asanarea a a*cesului pulmonar acut este: a) [ ] in'alaţii cu aero oli b) [ ] drenaGul postural c) [x] toracopleuropneumocinte a cu drenare d) [ ] lavaGul *ronşic prin cateterism e) [ ] *ron'oscopia cu lavaG -----------------------------------------------130)C! Metoda de elecţie ?n asanarea a a*ceselor voluminoase cu sec'estre şi intoxicaţie septica pronunţata este: a) [ ] toracopneumocinte a cu drenaG b) [ ] *ron'oscopia . a) [ ] 'emopti ia b) [ ] tusea c) [ ] expectoraţie d) [x] dispneea e) [x] intoxicaţia septico"purulenta -----------------------------------------------116) C! !indromul fi ic caracteristic pentru /a0a!"!a a*cesului pulmonar este: a) [ ] sindromul de 'iperinflatie pulmonara b) [x] sindromul de condensare pulmonara c) [ ] devierea mediastinului contralateral d) [ ] sindromul fi ic cavitar e) [ ] sindromul de revarsat pleural -----------------------------------------------117) C! !indromul fi ic caracteristic pentru fa a a doua a a*cesului pulmonar acut: a) [ ] sindromul de 'iperinflaţie pulmonara b) [ ] sindromul de condensare pulmonara c) [ ] devierea mediastinului contralatera d) [x] sindromul fi ic cavitar e) [ ] sindromul de revarsat pleural -------------------------------------------------------------------118) C! Care metoda paraclinica de diagnostic este mai informativa in /a0a!" a a*cesului pulmonar acut . a) [ ] scanarea cu radionucli i b) [ ] *ron'oscopia c) [x] tomografia asociata cu puncţie transtoracala d) [ ] ultrasonografia e) [ ] *ron'ografia -------------------------------------------------------------------119) CM Cea mai informativa metoda de diagnostic ?n /a0a!a!"" a a*cesului pulmonar acut este: a) [ ] angiopulmonografia b) [x] radiografia de ansam*lu ?n doua proiecţii c) [x] scanarea cu radionucli i d) [ ] tomografia e) [ ] ultrasonografia -------------------------------------------------------------------120) C! #maginea radiologica caracteristica pentru gangrena pulmonara este: a) [ ] condensarea plam?nului b) [ ] sindromul de 'iperinflaţie c) [ ] formaţiunea cavitara solitara d) [ ] imaginea lic'idiana plina *ine delimitata e) [x] opacitatea pulmonara rasp?ndita cu focare de destrucţie :fagure de al*ina: -----------------------------------------------121) C! Cu care forma a empiemului inc'istat diagnosticul diferenţial a a*cesului pulmonar este mai dificil. a) [ ] empiem apical b) [ ] empiem mediastinal c) [x] empiem interlo*ar cu fistula *ronşica d) [ ] empiem parietal e) [ ] empiem supradiafragmal -----------------------------------------------122) C! Cu care dintre formaţiunile cavitare ale toracelui diagnosticul diferenţial al a*cesului pulmonar este mai dificil de efectuat.po itiva d) [ ] flora micro*iana aero*a gram" negativa e) [x] flora micro*iana anaero*a neclostridiana -----------------------------------------------111) C! Care este locali area mai frecvente a a*ceselor pulmonare prin aspiraţie.

?nc'isa. a) [ ] *ron'ospasmul b) [ ] plam?nul de stres c) [x] atelecta iile d) [x] sindromul de ?ncarcare *ronşica e) [ ] *ron'opneumoniile -----------------------------------------------141) C! Cea mai periculoasa complicaţie pleurala ?n re ecţiile pulmonare este generata de: a) [ ] pleure iile purulente b) [ ] fistula *ronşica c) [ ] supuraţia plagii d) [x] 'emoragiile e) [ ] atelecta iile -----------------------------------------------142) C! Metoda primordiala de profilaxie a empiemului pleural ?n re ecţiile pulmonare efectuate pentru supuraţiile parenc'imatoase este: a) [ ] corecţia 'omeosta ei b) [ ] administrarea preparatelor anti*acteriene c) [ ] corecţia starii imunologice d) [x] reexpansionarea plam?nului şi drenarea adecvata e) [ ] in'alaţiile aero olice -----------------------------------------------143) CM Care din urmatoarele afirmaţii6 referitoare la structura anatomica a plam?nilor6 nu este corecta. " ?n 2E "50% ca uri c) [ ] ?nsanatoşirea numai clinica se marc'ea a ?n BE"E0% ca uri d) [x] cronici area procesului are loc ?n E0% din ca uri e) [ ] mortalitatea constituie 7"2% ------------------------------------------------ 135) CM Care din cau ele enumerate conduc la cronici area a*cesului pulmonar.c) [ ] lavaGul *ronsic prin cateterism d) [ ] microtra'eostomia e) [x] toracopneumotomia şi drenarea a*cesului -----------------------------------------------131) C! Care din metodele de 'emosta a practic nu este reali a*ila in 'emoragiile din a*cesele pulmonare. a) [ ] capacitatea vitala " B000"5000 ml b) [ ] capacitatea totala " 5000"EB00 ml c) [ ] capacitatea inspiratorie " 2500"B200 ml d) [x] capacitatea re iduala funcţionala " 7E00 ml e) [ ] capacitatea respiratorie maxima " 728000 ml -----------------------------------------------150) C! Care din indicii presiunii ga elor singelui nu este corect.clinica şi morfopatologica.nd: a) [ ] lo*ul superior al plam?nului drept are trei segmente :7626B: b) [x] lo*ul mediu are un segment :5: c) [ ] lo*ul inferior pe dreapta " E segmente :J6@686A670: d) [ ] lo*ul superior pe st?nga " E segmente :7626B656E: e) [ ] lo*ul inferior pe st?nga " 5 segmente :J686A670: -----------------------------------------------145) CM +ocul de plecare al arterelor *ronşice este: a) [ ] artera pulmonara b) [x] arterele intercostale c) [ ] artera axilara d) [x] artera su*clavia e) [x] aorta -----------------------------------------------146) C! Mucoasa *ron'iilor este tapetata cu: a) [ ] epiteliu alveolar b) [x] epiteliu ciliat c) [ ] me oteliu d) [ ] endoteliu e) [ ] epiteliu pavimentos -----------------------------------------------147) C! 4eretele *ron'iilor are urmatoarele straturi6 except. . a) [ ] ?nsanatoşirea are loc ?n 80"8E% ca uri b) [ ] ?nsanatoşirea definitiva . a) [ ] volumul inspirator de re erva " 7E00"2000 ml b) [x] volumul expirator de re erva " E00 ml c) [ ] volumul re idual " 7000"7B00 ml d) [ ] volumul respirator " 500"E00 ml e) [ ] volumul respirator pe minuta " E000"70000 ml -----------------------------------------------149) C! Care din indicii capacitaţii pulmonare nu este corect.inc'isa. d) [x] toracotomia larga6 asanarea6 drenarea cavitaţii pleurale şi a*cesului e) [ ] re ecţia pulmonara -----------------------------------------------134) C! =n aprecierea re ultatelor tratamentului conservator al a*cesului pulmonar acut6 care afirmaţie nu este corecta. a) [ ] plam?nul st?ng este alcatuit din doi lo*i b) [ ] plam?nul drept este alcatuit din trei lo*i c) [x] plam?nul st?ng este alcatuit din trei lo*i d) [x] plam?nul drept este alcatuit din doi lo*i e) [ ] plam?nul drept are lo* mediu -----------------------------------------------144) C! !egmentele lo*ilor plam?nilor sunt urmatoarele6 except.nd: a) [ ] stratul mucos şi mem*rana proprie b) [ ] stratul muscular c) [ ] stratul su*mucos d) [x] stratul adipos"celular e) [ ] stratul fi*ros"cartilaginos şi adventitia -----------------------------------------------148) C! Care din indicii volumului respirator nu este corect. d) [ ] toracopneumotomie cu tamponament e) [x] re ecţia pulmonara -----------------------------------------------133) C! Metoda de *a a a tratamentului local6 in ca ul rupturii a*cesului piogen sau gangrenos in cavitatea pleurala6 este: a) [ ] *ron'oscopia cu lavaG b) [ ] puncţia pleurala repetata c) [ ] pleurotomia minima . a) [ ] 'emoragiile repetate b) [x] cavitatea restanta asimptomatica c) [ ] progresarea piosclero ei d) [ ] acuti area frecventa a procesului septico"purulent e) [ ] canceri area cavitaţii restante -----------------------------------------------139) C! Metoda de elecţie ?n tratamentul a*cesului pulmonar cronic este: a) [ ] tratamentul medical general b) [ ] *ron'oscopia cu lavaG c) [ ] toracopneumotomia cu drenaG d) [ ] terapia anti*acteriana e) [x] re ecţia pulmonara -----------------------------------------------140) CM Care din complicaţiile enumerate apar mai frecvent ?n perioada precoce la *olnavii operaţi pentru supuraţii parenc'imatoase pulmonare. a) [x] tratamentul consevator ?nt?r iat b) [x] terapia anti*acteriana defectuoasa c) [ ] locali area apicala a a*cesului d) [x] terapia de detoxifiere neadecvata e) [x] a*cesul pulmonar voluminos cu sec'estre6 asanat defectuos -----------------------------------------------136) C! Complicaţia cea mai grava a a*cesului pulmonar cronic este: a) [ ] tu*erculi area cavitaţii re iduale b) [ ] suprainfectarea cu fungi c) [x] amiloido a viscerala d) [ ] 'emopti ia e) [ ] piosclero a cu *ronşiecta ii secundare -----------------------------------------------137) C! Metoda cea mai eficace de diagnostic in a*cesul cronic este: a) [ ] angiopulmonografia b) [ ] scanarea cu radionucli i c) [ ] radiografia de ansam*lu d) [ ] *ron'oscopia e) [x] tomografia şi *ron'ografia -----------------------------------------------138) C! Care din formele evolutive ale a*cesului pulmonar cronic nu vor fi supuse tratamentului c'irurgical. a) [ ] *ron'oscopia cu o*struarea *ron'iei de drenaG b) [x] cola*area plam?nului afectat c) [ ] em*oli area arterelor *ronşice d) [ ] toracopneumotomia şi suturarea vaselor in cavitatea a*cesului e) [ ] re ecţia pulmonara -----------------------------------------------132) C! Metoda terapeutica de elecţie ?n gangrena pulmonara complicata cu 'emoragii repetate şi importante este: a) [ ] *ron'oscipia cu lavaG b) [ ] punctia pleurala repetata c) [ ] pleurotomie minima .

stadiul ###.nd: a) [ ] re ecţia segmentara .nd: a) [ ] spirometria b) [x] scanarea cu radionucli i c) [ ] spirografia d) [ ] spiroergometria e) [ ] pneumota'ografia -----------------------------------------------152) C! >actorii cei mai importanţi ?n etiologia *olii *ronşiectatice sunt: a) [ ] *oala *ronsiectatica preponderent este congenitala b) [ ] factorii ereditari c) [ ] factorul mecanic d) [ ] factorul infecţios e) [x] factorii mecanic şi infecţios -----------------------------------------------153) C! 0oala *ronşiectatica se de volta pe fundalul: a) [ ] piosclerosei b) [ ] pneumoniei cronice c) [x] parenc'imului nesc'im*at d) [ ] emfi emului pulmonar e) [ ] empiemului pleural cronic -----------------------------------------------154) C! >orma anatomo"patologica a *ronşiecta iilor mai frecvent depistate este urmatoarea: a) [ ] dilataţii moniliforme sau varicoase b) [x] dilataţii cilindrice c) [ ] dilataţii sacciforme sau pseudoc'istoase d) [ ] dilataţii ampulare e) [ ] dilataţii mixte -----------------------------------------------155) C! Care strat al peretelui *ronşic este ?nlocuit cu ţesut conGunctiv ?n *ronşiecta iile de voltate definitiv şi ireversi*il . a) [ ] administrarea parenterala a anti*ioticelor b) [ ] administrarea de expectorante c) [ ] corecţia 'omeosta ei d) [ ] terapia de de intoxicare e) [x] asanarea ar*orelui *ronşic -----------------------------------------------165) C! Cea mai eficace metoda de asanare a ar*orelui *ronşic este: a) [ ] in'alaţiile aero olice b) [ ] drenaGul postural c) [ ] lavaGul *ronşic prin cateterism d) [ ] administrarea de expectoranţi e) [x] *ron'oscopia K lavaG *ronşic cu anti*iotici6 anticepsici şi aspiratie -----------------------------------------------166) C! %ratamentul strict conservator a *olii *ronşiectatice este indicat ?n urmatoarele ca uri6 except.nd: a) [ ] corecţia 'omeosta ei b) [ ] terapia de detoxicare c) [ ] de infecţia *ronşiilor şi a cailor aeriene superioare d) [x] com*aterea secreţiei gastrice e) [ ] tratamentul *alneo"climatic -----------------------------------------------168) C! %ratamentul c'irurgical al *olii *ronşiectatice6 ?n funcţie de procesul local6 este indicat rar ?n urmatoarele ca uri: a) [ ] *ronşiecta ii supurate unilaterale b) [ ] plam?n *ronşiectatic complet distrus c) [ ] *ronşiecta ii locali ate *ilateral *ine delimitate d) [x] *ronşiecta ii difu e din copilarie6 mai cu seama *ilaterale6 fara complicaţie e) [ ] *ronşiecta ii secundare6 mai cu seama6 'emoptoice -----------------------------------------------169) C! 2peraţiile radicale ?n *oala *ronşiectatica sunt urmatoarele6 except. a) [ ] stratul mucos b) [ ] stratul su*mucos c) [ ] muşc'ii nete i d) [ ] cartilaGul e) [x] toate straturile -----------------------------------------------156) C! Care este simptomul funcţional dominant al *olii *ronşiectatice.a) [x] 22 ?n s?ngele arterial " J0 mm:$g b) [ ] 22 ?n singele venos " B8 mm:$g c) [ ] 22 ?n s?ngele arterial " A8 mm:$g d) [ ] C22 ?n s?ngele arterial " B@68 mm:$g e) [ ] C22 ?n s?ngele venos " 526E mm:$g -----------------------------------------------151)C! Metodele de examinare ale funcţiei respiratorii sunt urmatoarele6 except. a) [ ] sindromul algic b) [ ] sindromul 'emoptoic c) [ ] sindromul de intoxicaţie septico" purulenta d) [x] sindromul *ronşic e) [ ] fe*ra -----------------------------------------------157) C! 0oala *ronşiectatica afectea a preponderent: a) [ ] lo*ul superior al plam?nului drept b) [ ] lo*ul mediu al plam?nului drept c) [ ] lo*ul superior al plam?nului st?ng d) [ ] lo*ul superior şi mediu al plam?nului drept e) [x] lo*ii inferiori -----------------------------------------------158) C! !indromul fi ic caracteristic pentru *oala *ronşiectatica6 este: a) [ ] sindromul de 'iperinflatie pulmonara b) [ ] sindromul de condensare pulmonara c) [ ] sindromul fi ic cavitar d) [ ] sindromul de revarsat pleural e) [x] sindromul *ronşic -----------------------------------------------159) C! Cea mai frecventa complicaţie locala a *olii *ronşiectatice este: a) [ ] pneumopatiile acute b) [x] *ronşitele acute şi su*acute c) [ ] 'emopti iile d) [ ] pleure iile purulente e) [ ] piosclero ele -----------------------------------------------160) C! =n perioada tardiva a *olii *ronşiectatice complicaţia cea mai grava de ordin general este urmatoarea: a) [ ] a*cesele cere*rale b) [ ] a*cesele 'epatice c) [ ] generali area procesului septico" purulent d) [ ] a*cesele su*frenice e) [x] amiloido a viscerala ------------------------------------------------ 161) CM &iagnosticul diferenţial al *olii *ronşiectatice este cel mai dificil de efectuat cu urmatoarele maladii: a) [ ] *ronşitele supurate fara dilataţii *ronşice b) [x] supuraţiile *ron'opulmonare cronice cu *ronsiecta ii secundare c) [ ] tu*erculo a pulmonara d) [ ] *ron'ocelele e) [x] formele c'istice sau pseudoc'istice ale *olilor congenitale pulmonare -----------------------------------------------162)C! Metoda cea mai eficace de diagnosticare a *olii *ronşiectatice este: a) [ ] angiopulmonografia b) [ ] radiografia de ansam*lu c) [ ] tomografia d) [x] *ron'ografia e) [ ] *ron'oscopia -----------------------------------------------163) C! Care din urmatoarele investigaţii paraclinice dau o informaţie mai *una despre re ervele funcţionale ale plam?nilor.nd: a) [ ] *olnavii cu *oli concomitente decompensate b) [ ] stadiile iniţiale a maladiei6 mai cu seama6 la copii c) [ ] ca urile de afectare a unui plam?n şi al unui lo* sau mai mulţi din partea opusa d) [x] afectarea limitata a am*ilor plam?ni e) [ ] degerescenţa amiloida grava a organelor interne -----------------------------------------------167)Intrebarea nr 167! #ntre*areaJ0C"lectia! C'irurgie <H20779colCa#it"l! Maladiile pulmonare supurative$"d de #unctare! A7%rad de di&icultate! sca ut'uncta(ul! 70Ti)# #e intrebare! 0 sec*ut"r! <9$otineanu C! %ratamentul conservator al *olii *ronşiectatice include o*ligatoriu urmatoarele masuri6 except. a) [ ] scanarea cu radionucli i b) [ ] determinarea presiunei 22 şi C22 in singe c) [ ] testele ventilatorii d) [x] testele ventilatorii pe plam?ni separaţi e) [ ] angiopulmonografia -----------------------------------------------164) C! Care este metoda de elecţie din cele enumerate ?n pregatirea *olnavilor cu *oala *ronşiectatica pentru *ron'ografie..

6 durerea are urmatorul caracter: a) [x] Gung'i toracic b) [ ] durere toracica difu a c) [ ] durere in punct fix d) [ ] durere ?n intercostala e) [ ] dureri ?n spaţiul interscapulo" verte*ral -----------------------------------------------180) C! =n pleure iile colectate6 durerea poarta urmatorul caracter: a) [ ] Gung'i toracic b) [x] durere toracica difu a c) [ ] durere in punct fix d) [ ] durere intercostala e) [ ] dureri ?n spaţiul interscapulo" verte*ral -----------------------------------------------181) C! Care este sindromul fi ic caracteristic pentru pleure iile purulente.nd: a) [ ] atelecta iile b) [ ] pneumoniile c) [ ] ?ncarcarcarile *ronşiilor d) [ ] edemul pulmonar e) [x] emfi emul cervico"toracic -----------------------------------------------173) Care din complicaţiile postoperatorii imediate ?n re ecţiile pulmonare pentru *oala *ronşiectatica necesita reintervenţie c'irurgicala de urgenţa maGora.nd: a) [ ] empiemul pleural b) [ ] 'ematoraxul c) [ ] pneumotoraxul d) [x] atelecta iile e) [ ] c'ilotoraxul -----------------------------------------------172)C! Complicaţiile postoperatorii precoce ale parenc'imului şi *ronşiilor ?n re ecţiile pulmonare pentru *oala *ronşiectatica sunt urmatoarele6 except.nd: a) [ ] tre irea postanestetica tardiva a *olnavului b) [ ] 'emoragia grava c) [ ] şocul de durere d) [ ] *ron'ospasmul e) [x] insuficienţa suturilor *ron'iei -----------------------------------------------171) C! Complicaţiile pleurale postoperatorii precoce ?n re ecţiile pulmonare pentru *oala *ronşiectatica sunt urmatoarele6 except. a) [ ] in pleure iile apicale b) [x] in pleure iile mediastinale c) [ ] in pleure iile diafragmatice d) [x] in pleure iile interlo*are e) [ ] in pleure iile parietale -----------------------------------------------186) C! Care este metoda indispensa*ila de diagnostic ?n depistarea pleure iilor ?nc'istate. a) [ ] flora micro*iana aero*a b) [ ] flora micro*iana anaero*a neclostridiana c) [ ] fungii d) [ ] flora micro*iana anaero*a clostridiana e) [x] flora micro*iana aero*a si flora micro*iana anaero*a neclostridiana -----------------------------------------------178) C! !imptoamele funcţionale principale ?n pleure iile acute nespecifice sunt urmatoarele6 except.nd: a) [ ] durerea toracica b) [ ] tusea c) [ ] dispneea d) [x] *radipneea inspiratorie e) [ ] polipneea -----------------------------------------------179) C! =n pleure iile de difu iune .b) [ ] lo*ectomia6 *ilo*ectomia c) [ ] re ecţia cuneiforma d) [x] decorticarea pleuro"pulmonara e) [ ] pneumonectomia -----------------------------------------------170) C! Complicaţii postoperatorii imediate ?n *oala *ronşiectatica sunt urmatoarele6!except.nd: a) [ ] terapia de de intoxicare b) [ ] terapia antimicro*iana c) [ ] evacuarea revarsatului pleural d) [ ] asanarea sursei septic"purulente primare e) [x] ameliorarea reactivitaţii organismului prin imuni area activa -----------------------------------------------189) C! Metoda primordiala in tratamentul local al pleure iilor purulente acute este: a) [ ] administrarea intrapleurala a anti*ioticelor b) [x] evacuarea revarsatului pleural şi . a) [ ] ultrasonografia b) [x] examenul radiologic :radioscopia6 radiografia6 tomografia: cu puncţia colecţiei şi examenul citologic a lic'idului recoltat c) [ ] scanarea plam?nului d) [ ] angiopulmonografia e) [ ] *ron'oscopia -----------------------------------------------187) C! (xamenul citologic al revarsatului pleural caracteristic pentru pleure iile purulente *acteriene este: a) [ ] predominanta limfocitelor b) [ ] numarul de leucocite in c?mpul de vedere nu mai puţine de E0 c) [ ] numarul de leucocite intre E0"@0 in c?mpul de vedere d) [x] numarul de leucocite ?n c?mpul de vedere 700 şi mai mult6 dintre care 80% neutrofile e) [ ] predominanţa eritrocitelor sc'im*ate -----------------------------------------------188) C! %ratamentul conservator al empiemului acut *acterian include urmatoarele masuri6 except. a) [ ] vi*raţia vocala a*olita b) [ ] matitatea c) [ ] murmurul ve icular a*olit d) [ ] 'ipersonoritatea apicala e) [x] suflul si frecaturile pleurale -----------------------------------------------183)C! %inand cont de locali area pleure iilor ?nc'istate6 care afirmaţie nu este corecta. a) [x] afecţiunile inflamator"supurative ale *ronşiilor şi parenc'imului pulmonar b) [ ] afecţiunile septice din vecinatate c) [ ] afecţiunile septice la distanţa d) [ ] traumatismul toracelui e) [ ] operaţiile toracice -----------------------------------------------177) C! Care flora micro*iana cea mai frecvent decelata ?n empiemul pleural nespecific. a) [ ] ultrasonografia b) [ ] scanarea plam?nilor cu radionucli i c) [x] radiografia de ansam*lu ?n diferite po iţii :de profil6 de faţa6 laterografia: d) [ ] angiopulmonografia e) [ ] *ron'oscopia -----------------------------------------------185)CM #n care forma de pleure ie inc'istata diagnosticul este foarte dificil. a) [ ] pleure ii apicale b) [ ] pleure ii costo"parietale c) [x] pleure ii intersegmentare d) [ ] pleure ii mediastinale e) [ ] pleure ii interlo*are -----------------------------------------------184) C! Care metoda de diagnostic este cea mai eficace in pleure iile purulente acute .perioada iniţiala. a) [ ] atelecta ia b) [ ] şocul de durere c) [x] 'emoragia intrapleurala d) [ ] pneumatoraxul e) [ ] inundaţia tra'eo"*ronşica -----------------------------------------------174)C! !eroasa pleurei este tapetata cu: a) [ ] epiteliu cilindric ciliat b) [ ] epiteliu alveolar c) [ ] endoteliu d) [x] me oteliu e) [ ] epiteliu pavimentos -----------------------------------------------175) C! #n pleura este *ine de voltata: a) [ ] reţeaua vasculara arteriala b) [ ] reţeaua vasculara venoasa c) [x] reţeaua vasculara limfatica d) [ ] reţeaua vasculara arteriala şi venoasa e) [ ] şunturile arterio"venoase -----------------------------------------------176) C! Care este cau a cea mai frecventa a de voltarii pleure iilor purulente nespecifice . a) [ ] sindromul de 'iperinflatie pulmonara b) [ ] sindromul de condensare pulmonara c) [ ] sindromul fi ic cavitar d) [x] sindromul de revarsat pleural e) [ ] sindromul fi ic mixt -----------------------------------------------182) C! Care din semnele sindromului fi ic de revarsat pleural dispar ?n pleure iile colectate.

nd: a) [ ] durerea vie retrosternala la deglutiţie b) [ ] vocea na onata c) [ ] emfi emul su*cutan cervical d) [x] disfagia paradoxala e) [ ] 'idropneumatoraxul -----------------------------------------------200)C!9 Care este cea mai frecventa complicaţie a diverticului $en3er.reexpansionarea plam?nului c) [ ] toracoscopia cu aspiraţia revarsatului pleural d) [ ] *ron'oscopia cu lavaG şi aspiraţie *ronşica e) [ ] cateteri area v1su2clavia cu administrarea parenterala a anti*ioticelor -----------------------------------------------190) C! Metodele tradiţionale de evacuare a revarsatului pleural sunt urmatoarele6 except.nd: a) [ ] regurgitaţiile b) [ ] sialoreea c) [x] sug'iţul d) [ ] disfagia e) [ ] piro isul -----------------------------------------------197) C!9&isfagia paradoxala caracteri ea a prin: a) [ ] tumori esofagiene *enigne b) [ ] cancer esofagian c) [ ] diverticuli esofagieni d) [ ] steno e esofagiene peptice e) [x] acala ia cardiei -----------------------------------------------198) C!9 Care din explorarile urmatoarele poate evidenţia cel mai exact refluxul gastroesofagian. a) [ ] adenomul b) [ ] 'emangiomul c) [ ] fi*romul d) [ ] lipomul e) [x] leiomiomul -----------------------------------------------209) C! !copul esenţial al operaţiei ?n 'ernia 'iatala cu esofagita este: a) [ ] lic'idarea sacului 'erniar b) [ ] inc'iderea orificiului 'iatal c) [x] suprimarea refluxului gastro" esofagian d) [ ] alungirea esofagului e) [ ] reducerea secreţiei gastrice ------------------------------------------------ . a) [x] 'emoragia b) [ ] perforaţia c) [ ] steno a d) [ ] maligni area e) [ ] complicaţiile pulmonare -----------------------------------------------203) C! Mediastinita acuta supurata este determinata cel mai frecvent de ruptura: a) [ ] tra'eii b) [ ] anevrismului aortic c) [x] esofagului d) [ ] a*cesului su*frenic e) [ ] a*cesului perinefretic -----------------------------------------------204) C! Care afirmatie referitoare la diverticulul epifrenic nu este exacta. a) [ ] este insoţit de reflux gastro" esofagian b) [x] este un diverticul de tracţiune c) [ ] se poate confunda cu 'ernia 'iatala d) [ ] poate fi mai mare dec?t diverticulul *ifurcaţional e) [ ] se poate ?nsoţi de alte *oli esofagiene -----------------------------------------------205) C!9 2 disfagie capricioasa6 intermitenta6 accentuata de emoţii6 evoca cel mai frecvent: a) [ ] esofagita peptica b) [ ] reflux gastro"esofagian c) [x] megaesofag d) [ ] cancer esofagian e) [ ] sclerodermie -----------------------------------------------206) C! !teno ele esofagiene postcaustice se caracteri ea a prin urmatoarele6 except. a) [ ] 'emoragia b) [ ] perforaţia c) [ ] maligni area d) [x] complicaţiile pulmonare e) [ ] flegmonul peridiverticular -----------------------------------------------201)C!9Care afirmaţie referitoare la diverticulul $en3er este falsa.nd: a) [ ] sunt multiple şi etaGate b) [ ] sunt excentrice c) [ ] se situea a la nivelul str?mtorilor anatomice esofagiene d) [x] interesea a numai mucoasa e) [ ] se pot ?nsoţi de steno a pilorica -----------------------------------------------207) C! !indromul Mallori!4eiss se datorea a: a) [ ] ulcerului esofagian 'emoragic b) [ ] varicelor esofagiene rupte c) [ ] diverticulului epifrenic cu 'emoragie d) [x] fisurii mucoasei Goncţiunii eso" gastrice e) [ ] 'erniei 'iatale -----------------------------------------------208) C! Care este cea mai frecventa tumora *enigna esofagiana.nd: a) [ ] puncţia repetata b) [ ] pleurotomia minima cu drenaG c) [ ] pleurotomia larga fara re ecţia coastelor cu drenaG d) [ ] pleurotomia larga cu re ecţia coastelor şi drenaG e) [x] toracoscopia repetata cu aspiraţie revarsatului pleural -----------------------------------------------191) CM Metoda de evacuare a revarsatului pleural depinde ?n primul r?nd de urmatoarele situaţii principale: a) [x] cau a pleure iei b) [ ] v?rsta *olnavului c) [ ] reactivitatea organismului d) [x] caracterul revarsatului şi factorul etiologic al pleure iei e) [ ] flora micro*iana -----------------------------------------------192) CM Care cau e din cele enumerate pot favori a cronici area empiemului acut . a) [ ] de infectarea cavitaţii restante b) [ ] terapia cu anti*iotice c) [ ] tratamentul de de intoxicare d) [ ] corecţia 'omeosta ei e) [x] lic'idarea cavitaţii restante -------------------------------------------------------------------- 194) C! 4rocedeele c'irurgicale contemporane in tratamentul empiemului cronic sunt urmatoarele6 except. a) [ ] plom*aGul cu parafina b) [ ] plom*aGul cu grasimi c) [ ] plom*aGul cu *ureţi din material plastic d) [x] plom*aGul cu muşc'i e) [ ] plom*aGul cu *ile de acrilat -----------------------------------------------196) C!9 !indromul esofagian cuprinde urmatoarele semne6 except. a) [ ] este un diverticul de pulsiune b) [x] se locali ea a ?n 7:B inferioara a esofagului c) [ ] se poate rupe in timpul manevrelor endoscopice d) [ ] peretele diverticulului este constituit din mucoasa e) [ ] se operea a numai daca este simptomatic -----------------------------------------------202) C!9 Care este complicaţia cea mai frecventa a ulcerului esofagian. a) [ ] endoscopia b) [ ] esofagomanometria c) [x] tran itul *aritat esogastric d) [ ] scintigrafia esofagiana e) [ ] p$"metria esofagiana -----------------------------------------------199) C!9 3uptura spontana a esofagului se traduce prin urmatoarele semne6 except. a) [x] tratamentul int?r iat b) [x] drenarea insuficienta a cavitaţii pleurale c) [x] flora micro*iana agresiva şi re istenţa la anti*iotice d) [x] reactivitatea imunologica sca uta e) [x] *oli concomitente decompensate -----------------------------------------------193) C! Care este principiul de *a a in tratamentul empiemului cronic.nd: a) [ ] toracoplastia extrapleurala b) [ ] toracoplastia intrapleurala c) [ ] decorticarea pleuro"pulmonara d) [ ] decorticarea pleuro"pulmonara asociata cu re ecţia pulmonara parţiala e) [x] plom*aGul extrapleural cu materiale plastice -----------------------------------------------195) C! Care metoda de plom*aG intrapleural este utili ata ?n ca uri sporadice ale empiemului cronic pleural fara fistule *ronşice.

nd: a) [ ] ?ngustarea conica ?n segmentul cardial b) [ ] dilatarea suprastenotica c) [ ] relieful pliurilor este pastrat d) [x] se asocia a cu reflux duodeno" gastral e) [ ] desc'iderea cardiei ?n gradul #"## -----------------------------------------------220) C! >actorul declanşator ?n cardiospasm este pre entat de: a) [ ] com*ustii b) [ ] refluxul gastro"esofagian c) [x] dereglarile sistemului nervos central şi vegetativ d) [ ] anomaliile de de voltare e) [ ] piro is -----------------------------------------------221) C! +ungimea medie a esofagului este de: a) [ ] 78 cm b) [ ] 27 cm c) [x] 2E cm d) [ ] 28 cm e) [ ] B2 cm -----------------------------------------------222) C! Cali*rul esofagului este ingustat de: a) [x] B str?mtori b) [ ] 5 sfinctere c) [ ] arcul aortei d) [ ] trunc'iul limfatic toracic e) [ ] vena 'emia igos -----------------------------------------------223) C! >uncţia principala a esofagului este: a) [ ] eli*erarea cavitaţii *ucale de secreţiile glandelor salivare b) [ ] lu*rifierea alimentelor cu secretul mucoasei esofagiene c) [x] conducerea *olului alimentar ?n stomac d) [ ] asigurarea eli*era aerul ?ng'iţit din stomac e) [ ] asigurarea producerii vomelor -----------------------------------------------224) CM L)ura esofagului/ este situata: a) [ ] la nivelul verte*rei a ### cervicale b) [x] la distanţa de 75"7@ cm de la marginea anterioara a inci ivilori superiori c) [ ] la nivelul *ifurcaţiei tra'eei d) [ ] la distanţa de 70"72 cm de la marginea anterioara a inci ivilor inferiori e) [x] la nivelul verte*rei <# cervicale -----------------------------------------------225) CM 4entru sindromului Boerhaave ! sunt caracteristice: a) [x] ruptura postemica la nivelul esofagului distal b) [x] mediastinita acuta c) [ ] defectul liniar de mucoasa ?n regiunea cardiala cu 'emoragie d) [x] defansul muscular a*dominal e) [ ] pre enţa ga ului su* diafragm la radiografia de panorama a a*domenului -----------------------------------------------226) CM !emnele radiologice ale acala iei cardiei sunt: a) [x] ?ngustarea esofagului la nivelul sfincterului inferior esofagian b) [ ] ?ngustari segmentare locali ate pe traiectul esofagului c) [x] semnul Lco ii de şoricel/ d) [x] dilatare suprastenotica ?n forma de Lp?lnie/ a esofagului e) [x] lipsa sincroni arii desc'iderii sfencterului inferior esofagian cu deglutiţia -----------------------------------------------227) CM %ratamentul dilatator ?n acala ie este indicat ?n: a) [x] stadiul # al acala iei b) [x] stadiul ## al acala iei c) [ ] stadiul ### al acala iei d) [ ] stadiul #< al acala iei e) [ ] toate ca urile -----------------------------------------------228) CM %ratamentul c'irurgical al acala iei are urmatoarele o*iective: a) [x] cardiomiotomia extramucoasa b) [ ] crurorafia posterioara c) [ ] vagotomia tronculara d) [x] fundoplicaţia e) [ ] re ecţia de esofag -----------------------------------------------229) CM Numiţi mecanismele ce ?mpiedica refluarea conţinutului gastric ?n esofag: a) [x] contracţiile tonice ale sfincterului inferior esofagian b) [x] gradientul dintre presiunea toracica şi cea a*dominala c) [ ] reflexul desc'iderii cardiei la deglutiţie d) [x] ung'iul Hiss e) [x] valva Gu2arev -----------------------------------------------peptic esofagian poate fi asociat cu: a) [x] refluxul gastroesofagian b) [x] 'erniile 'iatului esofagian al .210) C! +e iunile traumatice esofagiene diagnosticate tardiv se tratea a prin: a) [x] excluderea *ilaterala a esofagului6 drenaG mediastinal6 anti*iotice6 plastie secundara b) [ ] anti*iotice c) [ ] sutura6 c'irurgicala d) [ ] gastrostomie e) [ ] esofagoplastie imediata -----------------------------------------------211) C! %ratamentul de elecţie ?n acala ia cardiei consta ?n: a) [ ] *I"pass eso"gastric b) [ ] vagotomie tronculara cu drenaG c) [ ] esofagectomie cu plastie imediata d) [x] cardiomiotomie extramucoasa asociata cu o intervenţie antireflux e) [ ] operaţia Nissen -----------------------------------------------212) C! Frmatoarele circumstanţe pot antrena un reflux gastro"esofagian6 except. a) [x] nu se ?nsoţeşte de le iuni gastrice b) [ ] este secundara ingestiei de alcaline c) [ ] poate evolua spre o steno a esofagiana d) [ ] este secundara ingestiei de su*stanţe acide e) [ ] se ?nsoţeşte de dstrucţia epiteliului -----------------------------------------------214) C! Ce afirmaţie referitoare la acala ia cardiei este exacta. a) [x] presiunea sfincterului esofagian inferior este ridicata b) [ ] se complica frecvent cu diverticulo a c) [ ] varsaturile sunt incoercibile d) [ ] endoscopia este unica metoda care preciaza diagnosticul e) [ ] se asocia a cu tumori extradigestive ------------------------------------------------ 215) C! #n acala ia cardiei persista urmatoarele semne clinice6 except.nd: a) [ ] disfagia frecvent paradoxale b) [ ] rolul declanşator al emoţiilor c) [x] varsaturile frecvente d) [ ] evoluţia capricioasa e) [ ] maligni area posi*ila -----------------------------------------------216) C! #ntervenţia c'irurgicala de elecţie ?n cardiospasm este: a) [ ] esofagogastrostomia b) [ ] vagotomia tronculara cu drenaG c) [ ] re ecţia de esofag d) [x] esocardiomiotomia com*inat cu un procedeu antireflux e) [ ] operaţia Nissen -----------------------------------------------217) C! Metoda curativa de elecţie ?n perforaţia segmentului cervical esofagian este: a) [ ] sonda gastrica cu anti*ioticoterapie b) [ ] regimul de pat cu anti*ioticoterapie c) [x] suturarea defectului6 drenarea mediastinului6 anti*ioticoterapia d) [ ] re ecţia esofagului cu plastie6 folosind colonul e) [ ] plom*aGul endoscopic al defectului -----------------------------------------------218) C! %ratamentul de elecţie ?n acala ia cardiei gr9 #"## include: a) [ ] spa molitice b) [x] dilatarea instrumentala a sfincterului esofagian inferior c) [ ] esofagomiotomia d) [ ] sedarea *olnavului e) [ ] dieta ?n asociere cu neurotropice -----------------------------------------------219) C! Criteriile radiologice ?n cardiospasm includ urmatoarele6 except.nd: a) [x] diverticulul $en3er b) [ ] 'ernia 'iatala prin alunecare c) [ ] gastrectomia polara superioara d) [ ] *ra'iesofagul e) [ ] scaderea presiunii sfincterului esofagian inferior -----------------------------------------------213) C! Care afirmaţie referitoare la esofagita toxica coro iva este falsa.

a) [ ] vagotomia tronculara cu piloroplastie b) [ ] re ecţia gastrica 2:B tip 0ilrot' # . a) [ ] gastroenteroanastomo a b) [ ] re ecţia gastrica 2:B c) [ ] vagotomie tronculara cu operaţie de drenaG gastric d) [x] vagotomie tronculara cu re ecţie gastrica economa e) [ ] vagotomie selectiva proximala -----------------------------------------------250) C! 4entru sindromul cronic al ansei aferente cel mai caracteristic semn clinic este: a) [x] durerile ?n epigastriu6 greţurile6 vomele b) [ ] piro isul c) [ ] anorexia d) [ ] constipaţiile e) [ ] ta'icardie -----------------------------------------------251)C! &upa care din intervenţiile menţionate poate aparea gastrita alcalina de reflux .diafragmului c) [x] *ra'iesofagul d) [ ] acala ia esofagului e) [ ] inva ia de $elico*acter pilori -----------------------------------------------231) CM &iverticulii esofagieni se identifica mai des: a) [x] la *ar*aţi b) [ ] la femei c) [ ] p?na la B0 ani d) [x] dupa E0 ani e) [x] pe segmentul toracic al esofagului -----------------------------------------------232) CM &upa locali are se disting diverticuli esofagieni: a) [x] faringoesofagieni b) [ ] supraaortici c) [x] *ifurcaţionali d) [x] epifrenici e) [ ] cardiali -----------------------------------------------233) CM Numiţi particularitaţile distinctive ale diverticului $en3er a) [ ] este locali at pe peretele anterior la trecerea faringelui ?n esofag b) [ ] este un diverticul tracţional c) [x] presiunea marita şi discordanţa contracţiilor musculare sunt cau ele formarii diverticului d) [x] necesita diverticulectomie e) [ ] poate fi re olvat prin invaginare -----------------------------------------------234)CM 4entru diverticulii *ifurcaţionali sunt caracteristice: a) [x] ruperea ?n tra'ee b) [x] durerile retrosternale c) [ ] defansul muscular a*dominal d) [ ] pre enţa semnului „şnuruirii! %hetelor5 e) [x] mai des au clinica muta -----------------------------------------------235) CM &iagnosticul diverticulilor se va sta*ili prin: a) [ ] tomografie computeri ata b) [x] radioscopia esofagului cu masa *aritata c) [x] fi*roesofagoscopie d) [ ] p$ " metrie esofagiana e) [ ] manometrie esofagiana ------------------------------------------------ 236) CM %ratamentului conservator vor fi supuşi diverticulii: a) [ ] tracţionali b) [ ] epifrenici c) [x] mici d) [x] fara complicaţii e) [ ] asociaţi cu reflux gastro"esofagian -----------------------------------------------237)CM Complicaţiile diverticulelor esofagieni sunt considerate: a) [x] perforaţia6 penetraţia6 'emoragia b) [x] steno a de esofag c) [ ] acala ia cardiei d) [x] fistulele e) [x] cancerul -----------------------------------------------238) CM #ndicaţii pentru tratament c'irurgical al diverticulelor esofagieni servesc: a) [x] complicaţiile diverticulelor b) [ ] diverticulii mici fara complicaţii c) [ ] pseudodiverticulii d) [x] retenţia de mase ingerate ?n diverticul e) [x] diverticulii mari cu retenţie minima de mase ingerate -----------------------------------------------239) CM &ereglarile secundare de motilitate esofagiana sunt apreciate ?n urmatoarele patologii: a) [ ] acala ie b) [x] sclerodermie c) [x] *oala +ha%as d) [x] dia*et a'arat e) [x] pseudoo*strucţii digestive pe fundalul neuro"miopatiilor generali ate -----------------------------------------------240) CM &ereglari primare de motilitate esofagiana sunt definite ?n urmatoarele patologii: a) [x] acala ie b) [ ] sclerodermie c) [x] esofagospasm difu d) [ ] *oala Rendu-6sller e) [ ] reflux gastro"esofagian -----------------------------------------------241) CM Care fenomene produse de perforaţia esofagului formea a triada! #nderson: a) [ ] vomismentele b) [x] emfi emul su*cutan c) [x] polipneea d) [x] contractura a*dominala e) [ ] 'emoragia -----------------------------------------------242) CM Nu se vor aplica protocoalele conservatoare de tratament al perforaţiilor esofagiene: a) [ ] ?n perforaţii de p?na la 25 ore b) [x] ?n perforaţii de p?na la @2 ore c) [x] ?n perforaţii complicate cu mediastinite ce determina starea foarte grava a pacientului d) [x] ?n perforaţii de p?na la 72 ore cu emfi em su*cutanat pronunţat6 cu dereglari respiratorii e) [x] ?n perforaţii complicate cu pneumotorax -----------------------------------------------243) CM9 4erforaţia de esofag va fi apreciata paraclinic prin: a) [x] aer li*er ?n spaţiul retroesofagian b) [ ] aer li*er su* diafragm c) [x] simptomul Naclerio po itiv d) [x] extrava area su*stanţei de contrast ?n spaţiul periesofagian e) [x] 'idropneumotorax -----------------------------------------------244)C! Flcerul Barret este definit de: a) [ ] !caderea p$"lui esofagian b) [ ] +e iuni termice şi coro ive c) [x] Metapla ie prin celule cilindrice de mucoasa gastrica d) [ ] 4erforaţie de corp strain e) [ ] 3eflux gastro"esofagian -----------------------------------------------245) CM9 Care fenomene produse de perforaţia esofagului formea a triada Mac-ler. a) [x ] vomismentele b) [] 'emoragia c) [x] durerea toracica Goasa d) [x] emfi emul su*cutanat cervical e) [ ] disfagia -----------------------------------------------246) CM9 Care fenomene produse de perforaţia esofagului formea a triada Barret. a) [x] dispneea b) [ ] vomismentele c) [ ] diareea d) [x] emfi emul su*cutanat e) [x] defansul muscular epigastral -----------------------------------------------247) C! )astrectomia totala este utila ?n: a) [ ] sindromul &umping precoce b) [ ] sindromul &umping tardiv c) [x] ulcerul peptic recidivant cau at de sindromul $ollin%her!-!Ellison d) [ ] gastrita alcalina de reflux e) [ ] diarea postvagotomica -----------------------------------------------248) C! >recvenţa ulcerului peptic postoperator este determinata ?n primul r?nd de: a) [ ] v?rsta *olnavului b) [ ] vec'imea *olii c) [ ] sediul si dimensiunile ulcerului d) [ ] complicaţii ale ulcerului existente la momentul operaţiei primare e) [x] tipul operaţiei primare -----------------------------------------------249) C! =n urma carui tip de operaţie6 frecvenţa ulcerului peptic recidivant este cea mai mica.

a) [ ] ultrasonografie6 computertomografie b) [ ] angiografie selectiva c) [ ] testul cu secretina d) [ ] do area gastrinei serice e) [x] testele secreţiei gastrice -----------------------------------------------254) C! Flcerul peptic recidivant este cel mai frecvent determinata de: a) [x] alegerea si efectuarea a interventiei c'irurgicale b) [ ] 'iperparatireodism c) [ ] gastrinom d) [ ] infecţia cu Helico2acter!p7lori e) [ ] refluxul duodeno"gastral -----------------------------------------------255) C!9 +a E ile dupa o re ecţie Bilroth-"" *olnavul pre inta su*icter scleroconGunctival6 fe*ra6 dureri severe permanente ?n epigastriu şi 'ipocondrul drept6 greţuri şi varsaturi6 ta'icardie6 leucocito a şi amila emie9 8ocal:! a*domen mo*il cu respiraţia6 dureros şi rigid in epigastriu şi 'ipocondrul drept unde palpator se depistea a o formaţiune tumorala9 (xamenul radiologic pe gol evidenţia a o ona opaca rotunGita şi o ansa dilatata conţin?nd aer9 %ran itul *arietat " nesemnificativ9 (xamenul clinic repetat arata alterarea starii generale9 8a! ce!complica9ie!va!%.nd.nd: a) [ ] diareea b) [ ] irita*ilitate c) [ ] anemia d) [x] vomele repetate e) [ ] somnolenţa -----------------------------------------------257) C! 4entru anemia agastrala sunt caracteristice6!exclu0.ndi9i: a) [ ] gastropare a postvagotomica b) [ ] de'iscenţa *ontului duodenal c) [x] sindromul acut a ansei aferente d) [ ] oclu ie dinamica postoperatorie e) [ ] 'epatita acuta -----------------------------------------------256) C! 4entru astenia agastrala s?nt caracteristice urmatoarele semne6 exclu0. a) [ ] irigoscopia b) [ ] testul urea ic pentru aprecierea Helico2acter!p7lori c) [ ] examenul radiologic *aritat al etaGului superior al tractului digestiv d) [x] examenul endoscopic e) [ ] studierea secreţiei gastrice -----------------------------------------------270) C! 2peraţia de elecţie ?n sindromul $olin%er-Ellison de tip ## este: a) [ ] rere ecţia gastrica de tip "Roux" b) [ ] rere ecţia cu vagotomie tronculara c) [ ] vagotomia tronculara d) [x] gastrectomia totala indifefenr de . a) [ ] sla*iciunile generale b) [ ] ameţelile6 vertiGele c) [ ] eritropenia si 'ipo'emoglo*inemia d) [ ] paliditatea tegumentelor e) [x] creşterea ?n ponderala -----------------------------------------------258) C! Care maladii ale stomacului operat6 ca regela necesita intervenţie c'irurgicala: a) [ ] sindromul <umpin% de grad #"## b) [ ] anemia agastrala c) [x] ulcerul peptic recidivant al gastroduodenoanastomo ei d) [ ] diareea postvagotomica e) [ ] mala*sor*ţia enterogena -----------------------------------------------259) C! Numiţi maladiile stomacului operat: a) [ ] 'emoragia intraa*dominala la #<"a i dupa re ecţia gastrica b) [x] sindromul 'ipoglicemic c) [ ] astenia agastrala d) [ ] anemia postgastrore ecţionala e) [ ] de'iscenţa suturilor gastroduodenoanastomo ei -----------------------------------------------260) C! Numiţi patologiile care nu sunt califivate drept ale stomacului operat: a) [ ] gradul ### al sindromului <umpin% b) [ ] fistula gastroGeGunocolica c) [x] de'iscenţa suturilor carenei gastrice d) [ ] ulcerul peptic al GeGunului e) [ ] pancreatita acuta postoperatorie ?n urma re ecţiei gastrice -----------------------------------------------261) C! Marcaţi *oala stomacului operat: a) [ ] 'emoragia gastrica postoperatorie la a 2 i postoperatorie b) [ ] diareea postvagotomica c) [x] ulcerul peptic recidivant duodenal d) [ ] de'iscenţa *ontului duodenal e) [ ] de'iscenţa suturilor gastroenteroanastomo ei -----------------------------------------------262) C! Care patologie nu este complicaţia *olii ulceroase şi nici a *olii stomacului operat: a) [x] insuficienţa cardiei b) [ ] gastrita *iliara de reflux c) [ ] steno a pilorica d) [ ] fistula gastroGeGunocolica e) [ ] penetraţia ulcerului -----------------------------------------------263) C! 0oala stomacului operat este: a) [x] ulcerul peptic al GeGunului b) [ ] pancreatita acuta postoperatorie c) [ ] oclu ie acuta a ansei eferente prin strangulaţie cu *ride d) [ ] 'emoragia din ulcerul duodenal exclus e) [ ] de'iscenţa suturilor *ontului duodenal -----------------------------------------------264) C! 0oala stomacului operat se numeşte: a) [x] suferinţa ce apare ?n perioada postoperatorie tardiva dupa operaţiile la stomac curative6 etiopatogenice pentru *oala ulceroasa b) [ ] patologie ce se de volta numai dupa re ecţiile gastrice c) [ ] patologie organica şi funcţionale postvagotomice d) [ ] maladie ce apare ?n urma intervenţiilor de drenare gastrica e) [ ] maladie ce apare ?n urma operaţiilor pentru *oala ulceroasa -----------------------------------------------265) C! !indrom postvagotomic este: a) [ ] steno a cicatriciala a gastroenteroanastomo ei b) [ ] ulcerul acut al GeGunului c) [x] gastrosta a d) [ ] gastrita atrofica e) [ ] sindromul <umpin%! -----------------------------------------------266) C! !indrom postgastrore ecţional este: a) [ ] anemia agastrala b) [ ] sindromul cronic al ansei aferente cau at de malrotaţia duodenala c) [x] reflux " gastrita *iliara d) [ ] steno a piloroduodenala dupa suturarea ulcerului duodenal perforat e) [ ] ulcerul peptic recidivant dupa vagotomie selectiva proximala -----------------------------------------------267) C! Cea mai utila ?n diagnosticul sindromului <umpin% este considerata: a) [ ] aprecierea manifestarilor clinice ale maladiei b) [ ] anamne a c) [ ] datele examenului radiologic cu masa *aritata a tractului digestiv d) [ ] examinarii funcţiei de secreţie a H+l!de catre stomac e) [x] testului cu soluţie de gluco a de E0% -----------------------------------------------268) C! !emnul clinic principal a ulcerului peptic recidivant este: a) [ ] piro isul b) [x] durerile epigastrale c) [ ] greţurile şi vome d) [ ] pierderea ponderala e) [ ] constipaţiile -----------------------------------------------269) C! Cu care investigaţie va ?ncepe diagnosticul ulcerului peptic recidivant.c) [ ] vagotomia tronculara cu gastrojejunostomie d) [ ] vagotomia tronculara cu gastroGeGunostomia e) [x] oricare din procedeele citate -----------------------------------------------252) C! Cau a cea mai frecventa pentru apariţia ulcerului peptic recidivant este: a) [x] re ecţia economa a stomacului b) [ ] vagotomia incompleta c) [ ] ramaşiţa unui sector de ţesut a canalului piloric in *ontul duodenal d) [ ] gastrinoma e) [ ] 'iperparatireoidi m primar -----------------------------------------------253) C! (xcluderea gastrinomul la un *olnav ulceroş6 va ?ncepe cu.

faptul ?nlaturari gastrinomei e) [ ] ?nlaturarea gastrinomei depistate -----------------------------------------------271) C! Metoda de elecţie ?n diagnosticul sindromului stomacului mic este: a) [ ] =EG<> b) [ ] *iopsia stomacului c) [ ] pH-metria gastrica d) [x] examenul radiologic *aritat e) [ ] toate cele enumerate -----------------------------------------------272) C! >recvenţa maladiilor stomacului operat este cuprinsa ?n limitele: a) [ ] B " E% b) [ ] E " 70% c) [x] 70 " 2E% d) [ ] 2E " E0% e) [ ] E0 " @E% -----------------------------------------------273) C! &isfagia ?n urma operaţiilor pentru ulcere gastrice şi duodenale este cau ata de: a) [ ] re ecţia ?nalta a stomacului b) [ ] anastomo ita c) [ ] gastrita *iliara de reflux d) [x] denervarea esofagului e) [ ] vagotomia incompleta -----------------------------------------------274) C! !indromul <umpin%!tardiv apare postprandial la: a) [ ] B0 min b) [ ] 7 ora c) [x] 2 " B ore d) [ ] B " 5 ore e) [ ] peste 5 ore -----------------------------------------------275) C! Al*astrul de metilen administrat per os poate fi util ?n diagnosticul: a) [ ] diareii postvagotomice b) [ ] refluxului gastric c) [x] fistulei gastroGeGunocolice d) [ ] gastrinomei e) [ ] sindromului <umpin% -----------------------------------------------276) CM 4entru a sta*ili cau a ulcerului peptic recidivant sunt utile urmatoarele explorari: a) [x] esofagogastroduodenoscopia b) [x] examenul *iopsic c) [x] do area gastrinemiei d) [x] do area calciului seric e) [x] testele de evaluare a secreţiei gastrice -----------------------------------------------277) CM %ratamentul conservator preoperator al ulcerului peptic postoperator recidivant poate include: a) [x] antagonişti $2 b) [x] diclofenac6 cu scop de micşorare a edemului periulceros c) [x] vitamine d) [x] infu ii cu soluţii de aminoaci i e) [x] omepra ol -----------------------------------------------278) CM Cau ele ale ulcerului peptic recidivant sunt considerate urmatoarele6 ! except.nd: a) [ ] re ecţia economa a stomacului b) [x] gastroenteroanastomo a larga c) [x] evacuarea continue6 rapida a conţinutului gastric d) [ ] 'iperpla ia celulelor parietale e) [ ] reflux"gastrita -----------------------------------------------279) CM (numeraţi operaţiile ?n urma carora poate survine *oala stomacului operat: a) [ ] suturarea ulcerului perforat b) [x] re ecţia gastrica tip!Bilroth!" c) [ ] gastroGeGunoanastomo a pe ansa ?ome%a5 d) [x] vagotomia tronculara cu exci ia ulcerului şi piloroplastie tip!<@udd e) [x] re ecţia gastrica cu aplicarea gastroGeGunoanastomo ei pe ansa ?ome%a5 -----------------------------------------------280) CM (numeraţi afirmaţiile corecte pentru sindromul $ollin%er!-!Ellison: a) [x] simptomul dominant este 'ipersecreţia acidului clor'idric b) [x] se manifesta prin 'ipergastrinemie c) [x] poate fi cau at de tumora de celule! < pancreatice d) [x] poate fi cau at de 'iperpla ia celulelor!G ale mucoasei antrale e) [x] gastrinomul poate fi locali at ?n peretele duodenului -----------------------------------------------281) CM $iperaparatiroidismul primar se manifesta prin: a) [x] 'iperclor'idrie b) [x] 'iperacalciemie c) [x] fosfaturie d) [x] adenomato a endocrina multipla e) [ ] osteocondro a a coloanei verte*rale -----------------------------------------------282) CM (numeraţi afirmaţiile ce definesc corect gastrina: a) [x] este produsa de celule )!din mucoasa antrului b) [x] este produsa de celulele & ale aparatului insular pancreatic c) [x] nivelul seric la om sanatos este de E0 " 200 pg d) [ ] nivelul seric la om sanatos este de E00 " J00 pg ) [ ] se aprecia a prin testul de stimulare maxima Ae7 -----------------------------------------------283) CM !emnele radiologice ale sindromului <umpin%!sunt: a) [x] stomac cu forma de ?p.lnie5 b) [ ] refluxul duodeno"gastral c) [x] pasaGul gra*it pe intestinul su*ţire d) [x] diaree peste 7E min de la administrarea masei *aritate e) [x] ?pra2uşirea5 masei *aritate din stomac ?n GeGun -----------------------------------------------284) CM 4entru gradul # al sindromului <umpin% este caracteristic: a) [x] intensificarea pulsului cu 70"7E *atai pe minaM dupa administrarea )lucidelor b) [x] scaderea %A cu 70"7E mm $g c) [ ] ineficacitatea tratamentului conservator d) [ ] capacitate de munca pierduta e) [x] deficit de masa corporala E -g -----------------------------------------------285) CM Cau ele sindromului cronic al ansei aferente sunt: a) [x] steno a ansei aferente b) [ ] gastrosta a postoperatorie c) [x] denervarea duodenului d) [ ] mala*sor*ţia intestinala e) [x] steno a ansei eferente -----------------------------------------------286) CM 4entru sindromul acut al ansei aferente sunt caracteristice: a) [ ] steno a gastroduodenoanastomo ei b) [x] pre inta pericol pentru viaţa pacientului c) [x] apare ?n urma invaginatului ansei aferente d) [x] apare ?n urma cudurii ansei aferente e) [ ] apare ?n urma denervarii duodenului -----------------------------------------------287) CM 2peraţiile utile ?n sindromul acut al ansei aferente sunt: a) [ ] reduodeni area b) [x] rere ecţia cu refacerea )(A pe ansa ?n ?B5 a la 3oux c) [x] GeGunoduodenostomia d) [ ] reversiunea segmentului GeGunal e) [ ] de invaginarea ansei aferente -----------------------------------------------288)CM (numeraţi sindroamele postvagotomice: a) [x] gastrosta a b) [ ] sindromul <umpin% tardiv c) [x] duodenosta a d) [ ] sindromul cronic al ansei aferente e) [ ] sindromul <umpin% precoce -----------------------------------------------289) CM (numeraţi tipurile de mala*sor*ţie postoperatorie: a) [x] gastrogena b) [x] enterogena c) [x] pancreatogena d) [x] 'epatogena e) [x] endocrina -----------------------------------------------290)CM (numeraţi semnele clinice ale mala*sor*ţiei: a) [x] caşexia b) [x] anemia c) [ ] 'iper'idro a tegumentelor d) [ ] 'irsutismul e) [x] steatoreea -----------------------------------------------291) CM (numeraţi factorii favori anţi pentru instalarea diareei postvagotomice: a) [x] secreţie minora de $Cl .

b) [x] dis*acterio a c) [ ] 'ipergastinemia d) [x] dereglarile de motilitate intestinala e) [x] dereglari de meta*olism al aci ilor graşi -----------------------------------------------292) CM (numeraţi cau ele ulcerului peptic recidivant dupa vagotomie: a) [x] secţionarea incompleta a ramurilor gastrice ale nervilor vagi b) [ ] re ecţia economa gastrica c) [x] drenaGul gastric neadecvat d) [ ] 'ipercalciemia e) [ ] 'ipergastrinemia -----------------------------------------------293) CM (numeraţi cau ele de *a a ale ulcerului peptic recidivant dupa re ecţia gastrica Bilroth!"" a) [ ] inva ia cu Helico2acter!p7lori b) [x] re ecţia gastrica economa c) [x] mucoasa antrala re iduala deasupra *ontului duodenal d) [ ] 'ipergastrinemia e) [ ] mala*sor*ţia -----------------------------------------------294) CM (numeraţi operaţiile inutile ?n ca de ulcer peptic recidivant6 cau at de mucoasa antrala re iduala deasupra *ontului duodenal: a) [x] micşorarea dimensiunilor gastroenteroanastomo ei b) [x] reduodeni area c) [ ] re ecţia porţiunii antrale deasupra duodenului d) [x] reduodeni area prin gastroGeGunoduodenoplastie e) [x] reconstrucţia anastomo ei din 0ilrot' ## ?n 0ilrot' # -----------------------------------------------295) CM (numeraţi operaţiile utile ?n tratamentul sindromului <umpin%: a) [x] reversiunea segmentului GeGunal b) [x] gastroGeGunoplastia i operistaltica c) [ ] GeGunoduodenostomia d) [x] reconstrucţia anastomo ei din 0ilrot' ## ?n 0illrot' # e) [ ] rere ecţia su*totala -----------------------------------------------296) C!9 #rigoscopia are o importanţa maGora ?n diagnosticul: a) [ ] )astrosta ei postvagotomice b) [x] >istulei gastroGeGunocolice c) [ ] Flcerului peptic recidivant al gastroduodenoanastomo ei d) [ ] !indromului &umping e) [ ] %oate cele mai sus"enumerate -----------------------------------------------297) C! #n steno a aterosclerotica a arterei carotide interne tratamentul ales consta din a) [x] trom*endarterectomie b) [ ] re ecţie cu anastomo a termino" terminala c) [ ] *I"pass d) [ ] ligaturarea arterei carotide interne e) [ ] administrarea agenţilor antitrom*ocitari -----------------------------------------------298) C! %ratamentul fistulelor artero" venoase consta ?n: a) [x] exci ia fistulei cu resta*ilirea continuitaţii vaselor b) [ ] ligaturarea arterei distale de fistula c) [ ] amputaţia mem*rului d) [ ] ligaturarea venei distale de fistula e) [ ] tratament exclusiv medicamentos -----------------------------------------------299) CM !c'im*arile trofice condiţionate de isc'emia cronica includ urmatoarele: a) [x] caderea parului b) [x] modificarile ung'iilor c) [x] atrofia pielei d) [x] atrofia musculaturii e) [ ] osteoporo a -----------------------------------------------300) C! (m*oliile arteriale se fixea a mai des la nivelul: a) [ ] *ifurcaţiei aortice b) [ ] arterei iliace comune c) [x] arterei femurale comune d) [ ] vaselor cere*rale e) [ ] arterei poplitee -----------------------------------------------301) C! Ce afirmaţie referitoare la particularitaţile maladiei Bur%er este incorecta. a) [ ] se depistea a mai frecvent la *ar*aţi b) [ ] se o*serva ?ntre 20 şi 50 de ani c) [ ] este ?nsoţita de claudicatie intermitenta d) [ ] este ?n raport str?ns cu fumatul e) [x] pre inta o forma deose*ita de aterosclero a -----------------------------------------------302) C! Claudicatia intermitenta6 ca urmare a aterosclero ei avansate a arterelor iliace externe6 este mai eficient tratata prin: a) [ ] simpatectomie lom*ara b) [ ] gimnastica efectuata ilnic c) [x] *I"pass d) [ ] vasodilatatoare e) [ ] re ecţia segmentului afectat cu anastomo a -----------------------------------------------303) C! +a apariţia trom*o ei acute arteriale al mem*rilor contri*uie: a) [ ] cardiosclero a aterosclerotica b) [ ] endocardita septica c) [ ] viciul mitral reumatic d) [x] aterosclero a o*literanta al vaselor mem*rilor inferioare e) [ ] toate cele enumerate mai sus -----------------------------------------------304) C! &ate despre starea arterelor magistrale distal de locul em*oliei putem o*ţine la: a) [ ] capilaroscopie b) [ ] examenul o*iectiv c) [ ] examinare radionuclida d) [x] dopplerografie e) [ ] toate cele menţionate mai sus -----------------------------------------------305) C! 2peraţia de *a a6 efectuata ?n em*olia arterii femurale este: a) [ ] dilatarea roeng'enoendovasculara b) [ ] trom*intimectomia c) [x] em*olectomia d) [ ] profundoplastia e) [ ] *I"passul -----------------------------------------------306) C! >actorul principal6 ce determina tactica de tratament ?n insuficienţa arteriala acuta6 este: a) [ ] v?rsta pacientului b) [ ] gravitatea starii generale c) [x] gradul isc'emiei mem*rului d) [ ] pre enţa oclu iei aterosclerotice concomitente e) [ ] locali area trom*ului sau em*olului -----------------------------------------------307) C! 3esta*ilirea circulaţiei sanguine ?n insuficienţa arteriala acuta al mem*rului este a*solut contraindicata ?n: a) [ ] isc'emia de gr9#a lent progresiva b) [ ] isc'emia de gr9#l* pacientul cu infarct miocardic c) [ ] isc'emia de gr9###a la pacient cu ictus d) [x] isc'emia de gr9###c e) [ ] v?rsta pacientului > 8E ani -----------------------------------------------308) C! Amputaţia ca operaţie de elecţie ?n insuficienţa arteriala acuta al mem*relor este indicata: a) [ ] ?n aterosclero a avansata al vaselor magistrale al mem*relor cu manifestarile incipiente ale trom*o ei acute b) [ ] la pacienţi ?n v?rsta avansata c) [ ] ?n gradul ###* de isc'emie d) [x] numai ?n gradul ###c de isc'emie e) [ ] ?n ca de internare tardiva a pacientului -----------------------------------------------309) C! %erapia conservatoare ?n em*olie acuta arteriala poate fi metoda de elecţie : a) [ ] ?n stadiul avansat al isc'emiei acute b) [ ] la pacienţi ?n v?rsta > 80 ani c) [ ] la pacienţi cu patologie concomitenta grava d) [x] ?n ca de contraindicaţii a*solute pentru tratament c'irurgical e) [ ] ?n pre enţa maladiilor trom*ogene şi em*ologene -----------------------------------------------310) C! (fectul trom*olitic se o*ţine prin administrarea: a) [ ] complaminei b) [x] strepta ei c) [ ] aspirinei d) [ ] 'eparinei e) [ ] solcoserilului -----------------------------------------------311) C! =m*unataţirea microcirculaţiei prin administrarea de -REN-#8 este determinata de: a) [ ] efectul spasmolitic b) [x] efectul antiagregant .

" pirofosfat d) [ ] pletismografie e) [ ] termografie -----------------------------------------------321) C! Cel mai perfect instrument pentru em*olectomie din artera magistrala este: a) [ ] inelul vascular 4olmar b) [ ] vacuum"aspiratorul c) [x] cateterul =o%arti!cu *alonaş d) [ ] cateter <ormia e) [ ] pensa fenestrata -----------------------------------------------322) C! Cea mai frecventa cau a a em*oliei arterelor circuitului mare este: a) [ ] aterosclero a c?rGei aortei b) [x] *oala isc'emica a cordului c) [ ] trom*o a venelor circuitului mare d) [ ] anevrismul aortal e) [ ] anevrismul cardiac -----------------------------------------------323)C! =n diagnosticul oclu iei arteriale acute cei mai informativa metoda este: a) [ ] sfigmografia b) [ ] reova ografia c) [x] aorto"arteriografia d) [ ] pletismografia e) [ ] termografia -----------------------------------------------324) C! 3eferitor la anevrismul arterei lienale nu este adevarata afirmaţia: a) [x] printre anevrismele arteriale viscerale sa ?nt?lneşte cel mai rar b) [ ] este determinat de o*icei de degenerarea tunicii musculare c) [ ] provoaca dureri in 'ipocondrul sting cu iradiere in umar d) [ ] radiografia de ansam*lu poate evidenţia un inel calcificat de anevrism e) [ ] se asocia a cu risc ?nalt de ruptura pe parcursul graviditatii -----------------------------------------------325) C! 2*literarea cere*ro"vasculara afectea a cel mai frecvent: a) [ ] artera meningee medie b) [x] *ifurcaţia arterei carotide c) [ ] artera *a ilara d) [ ] orificiul arterei verte*rale e) [ ] orificiul arterei carotide comune -----------------------------------------------326) C! Anevrismele aterosclerotice periferice se locali ea a cel mai frecvent la nivelul arterei: a) [ ] carotide b) [ ] su*claviculare c) [ ] femurale d) [x] poplitee e) [ ] ulnare -----------------------------------------------327) C! Fn *olnav ?n v?rsta de 80 ani se pre inta cu maladie cardiaca severa si claudicatie intermitenta pronunţata in piciorul drept9 %ratamentul de electie in acest ca este: a) [ ] *I"pasul aorto"femural b) [ ] *I"pasul axilo"femural drept c) [x] *I"pasul femuro"femural d) [ ] *I"pasul aorto"iliac drept e) [ ] simpatectomia dreapta ------------------------------------------------ 328) C! 4este trei ile dupa aplicarea *I"passului aorto"femural la un *olnav de JE ani au aparut melena si scaune lic'ide9 Cea mai pro*a*ila cau a a complicaţiei poate fi: a) [ ] 'emoragia dintr"un ulcer de stres b) [ ] colita ulceroasa c) [x] colita isc'emica d) [ ] fistula aorto"duodenala e) [ ] supuraţia in ona anastomo ei proximale -----------------------------------------------329) C! 4este J luni dupa aplicarea *Ipassului aorto"femural cu grefa de dacron la un *olnav de @@ ani a aparut o tumeficaţie pulsatila in regiunea ing'inala din am*ele p?rti si fe*ra9 4ulsul la nivelul extremitaţilor este normal9 Cau a pro*a*ila: a) [x] infectarea grefei b) [ ] anevrismul venos consecutiv traumatismului intraoperatoriu c) [ ] anevrismul fals determinat de desfacerea suturilor d) [ ] *om*area grefei cu un lumen neo*işnuit de larg e) [ ] limfadenita -----------------------------------------------330) C! 4este 78 ore dupa oclu ia traumatica a arterei femurale pacientul a fost operat si artera refacuta9 &upa operaţie in salon s"a notat ca gam*a din partea traumati ata este dura si extrem de dureroasa9 Cau a cea mai pro*a*ila este: a) [ ] le area neo*servata a venelor b) [ ] reacţia la revasculari are c) [ ] fractura nesuspectata a ti*iei d) [x] isc'emia preoperatorie de lunga durata a ţesuturilor e) [ ] spasmul muscular consecutiv traumatismului nervilor -----------------------------------------------331) C! Cea mai frecventa cau a a trom*o ei acute a arterelor piciorului este: a) [ ] tromangiita o*liternata b) [x] aterosclero a o*literanta c) [ ] puncţia si ceteteri area arterei d) [ ] compresia extrava ala a arterei e) [ ] policitemia .nd: a) [ ] steno a mitrala b) [ ] infarct miocardic acut c) [ ] anevrismul cordului d) [x] anevrismul aortei a*dominale e) [ ] comprimarea arterei su*clavia cu o coasta cervicala adaugatoare -----------------------------------------------320) C! <ia*ilitatea piciorului isc'emi at de origine em*olica se poate aprecia prin: a) [ ] sfigmografie b) [ ] reova ografie c) [x] scintigrafie cu %e AA .nd: a) [ ] durerile b) [ ] lipsa pulsului c) [x] paliditatea tegumentelor d) [ ] paraste iile e) [ ] 'ipotermia tegumentelor -----------------------------------------------316) C! 4entru trom*o a acuta a arterei magistrale a piciorului nu este caracteristica: a) [ ] paliditatea b) [ ] durerile c) [x] edemul d) [ ] paraste ia e) [ ] disparitia pulsului -----------------------------------------------317) C! !indromul isc'emic al mem*relor inferioare include tot6 except.te'netii. metoda de electie este: a) [ ] em*olectomie de urgenţa b) [ ] terapia trom*olitica c) [ ] terapia cu anticoagulati d) [ ] terapia simptomatica e) [x] amputaţia primara a piciorului -----------------------------------------------319) C! (m*olia arterei *ra'iale poate fi cau ata de orice maladie6 except.nd: a) [ ] lipsa pulsului b) [ ] paraste iile c) [x] ulcerele trofice ale gam*ei d) [ ] parali ia inferioara e) [ ] paliditatea tegumentelor şi durerile -----------------------------------------------318) C! #n em*olia arterei femurale6 isc'emie gradul ### .c) [ ] activarea procesului de fi*rinoli a d) [ ] proprietaţi anticoagulante e) [ ] acţiune trom*olitica -----------------------------------------------312) C! &in anticoagulantele cu acţiune indirecta fac parte: a) [ ] 'eparina b) [ ] fi*rinoli ina c) [x] fenilinul d) [ ] trentalul e) [ ] acidul nicotinic -----------------------------------------------313) C! Anticoagulant cu acţiune directa este: a) [ ] neodicumarinul b) [ ] pelentanul c) [ ] curantilul d) [ ] fi*rinoli ina e) [x] 'eparina -----------------------------------------------314) C! =n li area vasului arterial cu 'emoragie pronunţata pericolul principal ?l constituie: a) [x] şocul 'ipovolemic b) [ ] şocul cardiovascular c) [ ] şocul neurogen d) [ ] sindromul de dro*ire e) [ ] decere*rarea -----------------------------------------------315) C! (m*olia arteriala acuta si flegma ia piciorului au simptome comune6 except.contractura piciorului.

a) [ ] re onanţa magnetica nucleara b) [ ] tomografia computeri ata c) [ ] mediastinografia d) [x] examenul morfologic e) [ ] pneumomediastinigrafia -----------------------------------------------343) C! %umorile mediastinului de origine em*rionara sunt urmatoarele6 except.: a) [ ] =n @0"@E% din ca uri toate AAA sunt simptomatice la diagnosticare b) [x] (xaminarea fi icala de rutina şi metodele imagistice permit a sta*ili diagnosticul c) [ ] Anevrismului aortic a*dominal deseori se diagnostic'ea aa ?nt?mplator ?n timpul operaţiilor a*domenale pentru alte *oli d) [ ] 4acienţii deseori pun diagnosticul de sine statator e) [ ] $ipotensiunea şi şocul sunt caracteristice pentru anevrismul aortic a*dominal neerupt -----------------------------------------------337) CM Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la manifestarea clinica anevrismului aortic a*dominal erupt: a) [x] &ureri a*domenale6 şoc şi tumora pulsativa a*dominala b) [x] &urerile sunt avansate6 dar caracteristice şi pentru anevrismul aortic a*dominal neerupt c) [x] &urerile a*dominale nu depind de po iţia *olnavului şi sunt relativ constante d) [x] $ipotensiunea şi şocul nu sunt caracteristice pentru anevrismul aortic a*dominal neerupt e) [ ] #cter -----------------------------------------------338) CM Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la anevrismului aortic a*dominal: a) [x] Creşterea incidenţei anevrismului aortci a*dominal reflecta creşterea v?rstei medii a populaţiei6 ?m*unataţirea metodelor diagnostice b) [x] #ncidenţa anevrismului aortic a*dominal sporeşte cu alte le iuni aterosclerotice c) [x] +a pacienţi cu aneurism femural sau popliteal incidenţa anevrismului aortic a*dominal creşte p?na la E0% d) [ ] MaGoritatea anevrismelor aortice a*dominale sunt simptomatice ?nainte de erupţie e) [ ] Anevrismul aortic a*dominal este asociat cu *oala varicoasa a mem*relor inferioare -----------------------------------------------339) CM Care din afirmaţiile urmatoare este corecta: a) [ ] mediastinul posterior conţine: tra'eia6 esofagul6 nervii vagi6 venele a Igos şi 'emia Igos6 ganglionii limfatici b) [x] ?n mediastinul superior se afla: segmentele proximale ale tra'eii6 esofagului şi timusul6 c?rGa aortei cu ramurile ei6 canalul toracic limfatic c) [x] ?n mediastinul posterior sunt situate: esofagul6 segmentul toracic descendent al aorteiN canalul toracic limfatic6 nervii simpatici şi parasimpatici6 ganglioni limfatici d) [x] ?n mediastinul mediu se afla: pericardul6 inima6 *ifurcaţia tra'eii şi *ron'iile principale6 arterele şi venele pulmonare6 ganglionii limfatici ai *ifurcaţiei tra'eii e) [ ] ?n mediastinul anterior ?ntre pericard şi stern6 sunt situate: timusul6 nervii vagi6 canalul limfatic toracic6 esofagul -----------------------------------------------340) CM Care din metodele de investigaţii enumerate se folosesc pentru aprecierea locali arii tumorilor şi c'isturilor ?n mediastin.nd: a) [x] tumori din ţesutul conGunctiv b) [x] tumori neurogene c) [x] tumori din ţesut adipos celular d) [x] tumori ganglionare e) [x] tumori din vasele sanguine şi limfatice -----------------------------------------------346) CM %umori şi c'isturi mediastinale primitive sunt urmatoarele6 except.nd: a) [ ] c'isturile dermoide şi teratoamele b) [ ] seminoamele primitive c) [x] tumorile *enigne şi maligne din me en'im d) [ ] corioepiteliomul primitiv e) [ ] cordomul -----------------------------------------------344) C! C'isturi ale mediastinului de origine em*rionara sunt urmatoarele6 except.nd: a) [ ] radioscopia şi radiografia ?n doua proiecţii b) [ ] tomografia c) [ ] pneumomediastinografia d) [ ] angiografia e) [x] urografia cistoscopica -----------------------------------------------342) C! Care din metodele de investigaţii enumerate confirma 'istogene a tumorilor mediastinului.AAA.nd: a) [ ] 'ipotermia mem*relor inferioare b) [ ] paliditatea pielei c) [x] trom*ofle*ita migranta a mem*relor d) [ ] dureri in regiunea fesiera la şe ut e) [ ] impotenta -----------------------------------------------334) C! !indromul -a3aiasu nu este caracteri ea a prin: a) [ ] dispariţia pulsului la mem*rele superioare b) [x] dispariţia pulsului mem*rele inferioare c) [ ] grafospasm d) [ ] cefalee6 vertiGuri e) [ ] scaderea vederii p?na la cecitate -----------------------------------------------335) C! 4entru tratamentul c'irurgical ?n sindromul 8eriş! cea mai reuşita metoda va fi: a) [ ] simpatectomie lom*ara b) [ ] simpatectomie periarteriala c) [x] şuntul aorto"femural *ifurcaţional d) [ ] şuntul aorto"femural unilateral e) [ ] trom*ectomia cu cateterul >ogarti -----------------------------------------------336) C! Alegeţi afirmaţie corecta referitoare la manifestarea clinica anevrismului aortic a*dominal .nd: a) [ ] c'isturi me oteliale pleuro" pericardiace b) [ ] c'isturi *ron'ogenice c) [ ] c'isturi gastro"enterogene d) [ ] c'isturi paraesofagiene e) [x] meningocelul -----------------------------------------------345) CM %umori de voltate pe seama ţesuturilor mediastinale adulte sunt urmatoarele6 except.-----------------------------------------------332) C! !indromul 8eriş repre inta: a) [ ] artereta nespecifica *ra'iocefala b) [x] oclu ia aterosclerotica a *ifurcatiei aortei c) [ ] capilaropatia periferica a extremitaţilor d) [ ] trom*angeita migranta e) [ ] oclu ia venei cave inferioare -----------------------------------------------333) C! 4entru sindromul 8eriş!este caracteristic tot6 except.nd: a) [ ] tumori timice b) [x] meningocelul c) [x] c'istul 'idatic d) [x] tumori metastatice e) [ ] maladia $odG-in -----------------------------------------------347)C! Cea mai frecventa complicaţie a c'isturilor primitive mediastinale este: a) [ ] degenerarea maligna b) [ ] comprimarea organelor ?nvecinate c) [ ] 'emoragie d) [ ] perforaţia e) [x] inflamaţia şi supuraţia -----------------------------------------------348)CM 4entru intervenţia c'irurgicala ?n tumorile maligne mediastinale contraindicaţii a*solute sunt: a) [x] metasta ele la distanţa b) [x] sindromul venei cave superioare . a) [x] metodele radiologice b) [x] *iolocaţia ultrasonora c) [x] re onanţa magnetica nucleara d) [x] metodele instrumentale de diagnostic e) [ ] investigaţiile morfologice -----------------------------------------------341) C! 4entru diagnosticarea tumorilor şi c'isturilor mediastinului se folosesc urmatoarele metode radiologice6 except.

a) [ ] supraveg'erea ?n dinamica b) [x] tratamentul c'irurgical c) [ ] tratamentul radioterapeutic d) [ ] c'imioterapia e) [ ] tratamentul com*inat -----------------------------------------------350) C! Cea mai eficace metoda de tratament ?n tumorile maligne neganglionare a mediastinului este urmatoarea: a) [ ] tratamentul c'irurgical b) [ ] tratamentul radioterapeutic c) [ ] tratamentul c'imioterapeutic d) [ ] tratamentul radioterapeutic şi c'imioterapeutic e) [x] tratamentul com*inat: c'irurgical şi c'imioterapeutic -----------------------------------------------351)C! Metoda de *a a . a) [x] %umorile neurogene b) [ ] &ermoi ii şi teratoamele c) [ ] %umorile ganglionare d) [ ] %umorile timusului e) [ ] +imfomul non"$odG-in -----------------------------------------------368) CM Care sunt parţile musculare ale diafragmului: a) [x] +om*ara b) [x] Costala c) [ ] +om*o " costala d) [x] !ternala e) [ ] !terno"costala .nd: a) [ ] calea limfogena b) [ ] calea 'ematogena9 c) [ ] dintr"un focar septic de vecinate d) [ ] mixta9 e) [x] pe cale aerogena ------------------------------------------------ 358) C! %a*loul clinic ?n mediastinita acuta se caracteri ea a prin urmatoarele semne6 except.principala. ?n tratamentul limfoamelor maligne primitive ale mediastinului este urmatoarea: a) [ ] tratamentul c'irurgical b) [ ] tratamentul radioterapeutic c) [ ] tratamentul c'imioterapeutic d) [ ] tratamentul c'irurgical şi c'imioterapeutic e) [x] tratamentul com*inat: c'imioradioterapeutic -----------------------------------------------352) CM (mfi emul mediastinului poate fi provocat de urmatoarele cau e: a) [x] ruptura tra'eei b) [x] ruptura esofagului c) [x] ruptura *ron'iilor d) [ ] ruptura stomacului e) [ ] ruptura pericardului -----------------------------------------------353) CM Care forme ale mediastinitei acute nespecifice sunt primitive.c) [x] parali ia laringiana sta*ila .persistenta.nd: 0 a) [ ] fe*ra BA"50 b) [ ] frisoanele c) [x] icterul d) [ ] durerile retrosternale e) [ ] insomnia6 inapetenţa -----------------------------------------------359) C! &iagnosticul diferenţial al mediastenitei acute se face cu urmatoarele maladii6 except. d) [ ] disfagia e) [ ] sindromul doloric -----------------------------------------------349)C! Care afirmaţie este corecta ?n atitudinea tacticii de tratament a tumorilor *enigne şi c'isturilor mediastinale.nd: a) [ ] lipsa de intoxicaţie septica b) [ ] temperatura normala a corpului c) [ ] lipsa eliminarilor pe dren d) [ ] starea generala satisfacatoare e) [x] tran itul gastrointestinal reluat -----------------------------------------------364) C! Care este cel mai convingator semn clinic şi radiologic ?n mediastinita acuta cau ata de flora micro*iana anaero*a: a) [ ] durerile retrosternale b) [ ] dispneea c) [x] semnele clinice şi radiologice de emfi em d) [ ] disfagia e) [ ] imo*ili area unui 'emidiafragm -----------------------------------------------365) CM Care din sindroamele şi simptomele enumerate sunt caracteristice pentru mediastinita acuta.9 e) [ ] flora anaero*a neclostridiana9 -----------------------------------------------357) C! Caile de infectare a mediastinului ?n mediastinita acuta sunt urmatoarele6 except.aero*a şi anaero*a.nd: a) [ ] 4neumoniile b) [ ] 4leure iile c) [ ] 4ericarditele d) [ ] %umorile mediastinale e) [x] 3elaxarea diafragmului -----------------------------------------------360) C! #ndicaţi metoda cea mai eficace ?n diagnosticul mediastinitelor acute purulente . a) [x] &urerile retrosternale b) [x] &urerile interscapulare c) [x] &isfagia d) [x] &ereglarile respiratorii e) [x] #nsta*ilitatea 'emodinamicii -----------------------------------------------366) C! 0ioptatele ?n ca de tumori ale mediastinului pot fi recoltate prin urmatoarele metode6 except.nd: a) [ ] a*ordul parasternal b) [ ] a*ordul sternal c) [ ] a*ordul dorsal d) [ ] toraco"a*dominal e) [x] a*dominal -----------------------------------------------363) C! Criteriile de ?nlaturare a drenaGului ?n mediastinita acuta sunt6 except.nd:! a) [ ] 0ron'oscopia b) [ ] 4uncţia transcutana c) [ ] Mediastinoscopia d) [ ] Mediastinotomia e) [x] +aparoscopia -----------------------------------------------367)C! Care din tumorile mediastinului mai frecvent sunt locali ate ?n mediastinul posterior .a*cedante. a) [x] mediastinita cau ata de traumatismulmediastinului fara le area organelor mediastinului b) [x] mediastinita cau ata de traumatismul mediastinului cu le area organelor mediastinului c) [x] mediastinita cau ata de trauma mediastinului cu le area pleurei şi plam?nilor d) [ ] mediastinita consecutiv unui focar din vecinatate e) [ ] mediastinita metastatica . -------------------------------------------------------------------354) C! Care din metodele paraclinice de diagnostic ?n mediastinita acuta purulenta sunt cele mai informative. a) [ ] ultrasonografia b) [ ] investigaţiile de la*orator c) [x] metodele radiologice d) [ ] *ron'oscopia e) [ ] pneumoperitoneum -----------------------------------------------355) C! Metoda de elecţie ?n tratamentul mediastinitei acute purulente este urmatoarea: a) [ ] tratamentul de de intoxicare b) [ ] tratamentul antimicro*ian c) [ ] tratamentul de de intoxicare ?n com*inaţie cu cel antimicro*ian d) [x] tratamentul c'irurgical e) [ ] tratamentul fi ioterapeutic -----------------------------------------------356)C! Cea mai frecventa flora micro*iana ?nt?lnita la pacienţii cu mediastinita acuta nespecifica este : a) [ ] aero*a b) [ ] fungii c) [ ] anaero*a d) [x] mixta .: a) [ ] 0ron'oscopia9 b) [ ] (xamenul radiologic ?n 2 proiecţii c) [ ] Angiopulmonografia d) [x] 4uncţia mediastinului e) [ ] (cografia -----------------------------------------------361) C! C'isturile dermoide şi teratoamele mediastinale cel mai des se locali ea a ?n: a) [x] Mediastinul anterio"superior b) [ ] Mediastinul posterior c) [ ] Mediastinul mediu d) [ ] Mediastinul superior e) [ ] Mediastinul inferior -----------------------------------------------362) C! Numiţi tipurile de a*ord c'irurgical ?n mediastenita acuta6 except.consecutiv unor infecţii generali ate.

a) [ ] )astrita cronica b) [ ] Flcer duodenal c) [x] $ernie 'iatala cu esofagita de reflux d) [ ] Cancer gastric e) [ ] &iverticul esofagian epifrenal -----------------------------------------------384) C! Care sunt indicaţiile pentru tratamentul c'irurgical al 'erniei 'iatale. a) [ ] =n po iţie verticala b) [ ] =n po iţie semişe inda c) [x] =n po iţie -rendelen2ur% d) [ ] $ipotonie artificiala a duodenului e) [ ] =n po iţie ori ontala -----------------------------------------------377) C! (numeraţi cele mai frecvente semne clinice ale 'erniei 'iatale prin alunecare: a) [x] 4ero isN dureri retrosternaleN melena b) [ ] &ureri retrosternaleN OelenaN oclu ie intestinalaN vome c) [ ] 2clu ie intestinalaN vomeN pero is d) [ ] 4ero is e) [ ] 4ero isN <omeN Melena -----------------------------------------------378) C! Care vor fi recomandarile pentru un pacient cu esofagita de reflux pe fon de 'ernie 'iatala: a) [ ] 4o iţie ridicata a regiunii cefalice a corpului ?n timpul somnuluiN Administrarea antacidelorN Administrarea Cerucalului b) [ ] Alimentare fracţionata ?n porţii miciN 4o iţie ridicata a regiunii cefalice a corpului ?n timpul somnuluiN A nu se culca posprandial c) [ ] Administrarea antacidelorN Administrarea CerucaluluiN A nu se culca posprandial d) [ ] Alimentare fracţionata ?n porţii miN Administrarea antacidelorN A nu se culca posprandial e) [x] Alimentare fracţionata ?n porţii miciN 4o iţie ridicata a regiunii cefalice a corpului in timpul somnuluiN Administrarea antacidelorN Administrarea CerucaluluiN A nu se culca posprandial -----------------------------------------------379) C! 2 pacienta ?n v?rsta de E5 ani acu a dureri retrosternale şi ?n regiunea epigastrala postprandial 6 disfagie 6 eructaţii9 +a radiografia cutiei toracice ?n mediastinul posterior s"a depistat o formaţiune rotunda cu nivel 'idric 9&upa administrarea contrastului s"a vi uali at porţiunea cardiala a stomacului supradiafragmal9 +e!patolo%ie! suspecta9i: a) [ ] Cancer a regiunii cardiale a stomacului b) [ ] &iafragm relaxat c) [x] $ernie 'iatala d) [ ] $ernie retrosternala +orreI e) [ ] $ernie paraesofagiana -----------------------------------------------380) C! Fn pacient ?n v?rsta de 50 ani acu a dureri retrosternale cu iradiere ?n regiunea scapulara6 eructaţii 6 pero is9 !emnele susnumite se intensifica la flexia anterioara a corpului9 +a *olnav este suspectata 'ernie 'iatala9 Care investigaţii le enumerate pemit de a concreti a diagnosticul. a) [ ] >()&!N C4)3(N p$ " metria stomacului b) [x] >()&!N 3" grafia stomacului ?n po iţie %rendelen*urgN #onomanometrie esofagianaN p$ " metria stomacului c) [ ] 3" grafia stomacului ?n po iţie %rendelen*urgN C4)3(N #onomanometrie esofagianaN p$ " metria stomacului d) [ ] >()&!N 3" grafia stomacului ?n po iţie %rendelen*urgN C4)3(N p$ " metria stomacului e) [ ] 3" grafia stomacului ?n po iţie %rendelen*urgN C4)3(N #onomanometrie esofagianaN p$ " metria stomacului -----------------------------------------------381) C! +a o pacienta ?n v?rsta de E0 de ani *rusc a aparut disfagie acuta ?nsoţita de dueri acute retrosternale9 #ndicaţi cau a posi*ila: a) [ ] Neuralgie intercostala b) [ ] Angina pectorala c) [x] $ernie paraesofagiana strangulata d) [ ] (sofagita de raflux e) [ ] $ernia +orreI -----------------------------------------------382) C! 4acientul acu a pero is6 dureri retrosternale6 dureri ?n regiunea 'ipocondrului st?ng cu iradiere ?n regiunea cordului şi scapulara st?nga9 Mai frecvent apar la flexia anterioara a corpului6 postprandial9 +a examenul radiologic s"a depistat esofagul scurt6 nedilatat9 !u*stanţa de contrast din esofag patrunde ?ntr"o formaţiune semisferica cu pereţi su*ţiri locali ata supradiafragmal6 apoi patrunde ?n stomac vi uali ?nd pliurile pronunţate9 Ce conclu ie puteţi deduce. a) [ ] %ratament conservativ neeficaceN . a) [ ] Acala ie a esofagului b) [ ] $ernie diafragmala Bohdalec c) [ ] Cancer esofagian cu trecere ?n stomac d) [x] $ernie 'iatala prin alunecare e) [ ] $ernie paraesofagiana -----------------------------------------------383) C! 2 pacienta ?n v?rsta de 5B ani acu a la dureri de const?ngere retrosternal 6care se intensifica postprandial şi ?n po iţie ori ontala9 =n po iţie verticala durerile diminuia a9 =n 'emograma " anemie 'ipocroma moderata9Ce maladie suspectaţi.-----------------------------------------------369) CM (numeraţi parţile sla*e ale diafragmului: a) [x] >isura 8arre7 b) [x] >isura Mor%ani c) [x] >isura Bohdalec d) [ ] %riung'ului lui Paimerov e) [x] $iatus aorticus -----------------------------------------------370) CM %a*loul clinic al unei rupturi totale de diafragm include : a) [x] !emnele insuficienţei respiratorii b) [x] !emnele insuficienţei cardiace c) [x] !emnele migrarii organelor cavitaţii a*dominale ?n cavitatea toracica d) [ ] !emnele insuficienţei renale e) [x] !emnele de 'emoragie -----------------------------------------------371) C! Care este distanţa ?ntre suturile aplicate pe diafragm ?n ca de plastie pentru profilaxia 'erniei recidivante : a) [ ] 09Ecm9 b) [x] 7 cm9 c) [ ] 79Ecm9 d) [ ] 798cm e) [ ] 2cm9 -----------------------------------------------372) CM 3uptura posttraumatica de diafragm cel mai des se asocia a cu traumatismul urmatoarelor organe : a) [x] !plina b) [x] >icatul c) [x] (sofagul d) [x] !tomacul e) [ ] Colonul transvers -----------------------------------------------373) C! %a*loul clinic al 'erniei 'iatale prin alunecare include : a) [ ] &isfagie b) [ ] <ome frecvente c) [x] 4ero is d) [ ] Micşorarea ponderei corporeale e) [ ] Nici un raspuns corect -----------------------------------------------374) C! $ernia paraesofagiana pre inta pericol din cau a: a) [x] !trangularii stomacului b) [ ] Maligni arii c) [ ] &ureri precardiale d) [ ] Nici un raspuns corect e) [ ] %oate raspunsurile sunt corecte -----------------------------------------------375)C! 4acientul a fost internat in clinica cu dureri ?n regiunea 'emitoracelui stang6 dispnee care se intensifica postprandial şi la efort fi ic6 de asemenea ?n po iţie ori ontala a corpului6 greţuri6vome repetate care uşurea a starea pacientului9 +a radiografia cutiei toracice sa depistat o formaţiune de volum cu nivel 'idroaeric9 !ta*iliţi diagnosticul : a) [ ] 4neumonie a*scedanta pe st?nga b) [ ] Angina pectorala c) [x] $ernie 'iatala prin alunecare d) [ ] $emotorace pe st?nga e) [ ] $ernia posttraumatica a diafragmului -----------------------------------------------376) C! Care sunt condiţiile necesare pentru diagnosticul radiologic al 'erniilor 'iatale prin alunecare.

a) [ ] F!) organelor cavitaţii a*dominale b) [ ] %C a peretelui a*dominal c) [ ] 3" scopia stomacului simpla d) [x] 3" scopia stomacului ?n po iţie -rendelen22ur% şi >()&! e) [ ] +aparascopia -----------------------------------------------386) C! (sofagita ero iv" ulceroasa poate fi o complicaţie a: a) [ ] Cancerului gastric b) [ ] Flcerului duodenal c) [ ] Cardoispasmului d) [x] $erniei 'iatale prin alunecare e) [ ] )astritei cronice -----------------------------------------------387) C! 4rincipalele le iuni precanceroase care duc la apariţia cancerului rectal sunt: a) [ ] melanoamele cu locali are rectala b) [x] polipii colorectali6 tumori viloase6 rectocolita ulceroasa c) [ ] 'emoroi ii şi fistulele perianale d) [ ] anorectitele nespecifice6 pecteno a e) [ ] prolapsul mucos anorectal -----------------------------------------------388) C! )rading"ul tumoral rectal repre inta: a) [x] clasificarea ?n funcţie de gradul de diferenţiere 'istopatologica b) [ ] clasificarea clinica a cancerului rectal c) [ ] gradul de inva ie tumorala ?n peretele rectal d) [ ] mar-eri *iologici ai cancerului rectal e) [ ] o metoda complementara de tratament al cancerului de rect -----------------------------------------------389) C! Cea mai frecventa forma anatomopatologica de cancer rectal este: a) [x] adenocarcinomul ulcerovegetant b) [ ] adenocarcinomul c) [ ] melanomul malign d) [ ] carcinomul spinocelular e) [ ] ra*domiosarcomul -----------------------------------------------390) C! (xaminarile specifice ?n cancerul de rect sunt: a) [ ] tomografia computeri ata6 citologia exfoliativa b) [x] tuşeul rectal6 endoscopia colorectala6 irigografia c) [ ] ec'ografia pelviana6 determinarea antigenului carcinoem*rionar d) [ ] ec'ografia endoluminala6 limfografia6 arteriografia e) [ ] cromolimfoscopia6 ec'ografia transa*dominala6 citologia exfoliativa -----------------------------------------------391) C! C'irurgia de teritoriu ?n cancerul de rect ?nseamna: a) [ ] extirparea segmentului tumoral al rectului b) [ ] extirparea rectului şi a ganglionilor me enterici inferiori c) [x] ?ndepartarea rectului tumoral sau a segmentului afectat ?mpreuna cu staţiile ganglionare şi ţesutul conGunctiv ?nconGurator d) [ ] limfadenectomie extinsa şi extirparea segmentului de rect afectat e) [ ] exere a tumorii rectale sau a rectului ?mpreuna cu sigmoidul şi colonul descendent -----------------------------------------------392) C! 4rincipala atitudine c'irurgicala6 care se aplica ?n cancerul de rect sunt: a) [ ] crioc'irurgia b) [ ] electroc'irurgia c) [x] amputaţia de rect şi re ecţia rectului d) [ ] recto'emicolectomia st?nga largita e) [ ] re ecţia tumorala cu ra e la er -----------------------------------------------393) C! >actorii in'i*itori ai carcinogene ei cancerului colorectal sunt: a) [ ] alimentaţia vegetala6 vitamina A6 prostoglandinele b) [ ] antitripsina6 acidul folic c) [ ] imunoglo*ulina A secretanta6 'eparina a6 vitamina ( d) [x] seleniul6 retinoi ii6 steroi ii vegetali e) [ ] trom*oplastina tisulara6 complexul vitaminic 06 lipoproteinlipa a -----------------------------------------------394) CM Cancerul rectal se poate locali a la urmatoarele niveluri: a) [x] rectului ampular b) [x] Goncţiunii rectosigmoidiene c) [x] rectului perineal d) [ ] foselor isc'iorectale e) [ ] tecii rectului -----------------------------------------------395) CM 4rincipalele grupe de simptome ?n fa a de de*ut a cancerului rectal sunt: a) [x] scurgerile patologice b) [x] sindromul dureros c) [x] tul*urarile defecaţiei d) [ ] tul*urarile neurologice e) [ ] sindromul *iliopancreatic -----------------------------------------------396) CM Cau ele diagnosticului tardiv cu cancerului rectal sunt: a) [x] evoluţia frusta ?ndelungata b) [x] tergiversarea pre entarii la medic c) [x] superficialitatea examinarii *olnavului d) [ ] raritatea ca urilor de cancer rectal e) [ ] a*senţa investigaţiilor moderne -----------------------------------------------397) CM 4rincipalii parametri6 care stau la *a a tratamentului c'irurgical ?n cancerul rectal sunt: a) [x] locali area le iunii b) [ ] concentraţia sanguina a antigenului carcinoem*rionar c) [x] stadiul *olii d) [ ] re ultatul *iopsiei prin endoscopie e) [ ] determinarea mar-erilor tumorali -----------------------------------------------398) CM Cele mai utili ate procedee te'nice ?n exere ele de rect sunt: a) [x] amputaţia de rect b) [ ] crioterapia c) [x] re ecţia de rect d) [ ] extirparea endoscopica a tumorii e) [ ] exci ia tumorii cu ra e la er -----------------------------------------------399) CM +e iunile precanceroase incriminate ?n cancerul colorectal sunt: a) [ ] diverticulo a colica b) [x] polipii colorectali c) [ ] displa iile vasculare d) [x] rectocolita ulceroasa e) [ ] megadolicocolonul -----------------------------------------------400) CM %uşeul rectal da informaţii referitoare la: a) [ ] tipul 'istologic tumoral b) [x] locali area tumorii c) [x] grading"ul tumoral d) [ ] extensia tumorii la organele vecine e) [ ] grupele ganglionare cu metasta e -----------------------------------------------401)CM #ntervenţiile c'irurgicale cu vi a oncologica ?n cancerul de rect sunt: a) [x] amputaţia rectala b) [x] re ecţia rectala c) [x] operaţia Hartmann d) [x] re ecţia rectala Goasa mecanica e) [ ] colostomia ?n /ţeava de puşca/ -----------------------------------------------402) CM =n etiopatogenia cancerului rectal sunt incriminaţi: a) [x] factorii ereditari b) [x] le iunile precanceroase ale rectului c) [x] factorii alimentari şi de mediu d) [x] factorii iatrogeni e) [ ] afecţiunile 'epatopancreatice -----------------------------------------------403) CM Metodele moderne de explorare ?n cancerul rectal sunt: a) [x] tomografia computeri ata .$emoragii esofagiene frecventeN $ernii 'iatale prin alunecare necomplicate b) [ ] >ormarea stricturilor de origine inflamatorii a esofaguluiN $emoragii esofagiene frecvente c) [ ] %ratament conservativ neeficaceN >ormarea stricturilor de origine inflamatorii a esofaguluiN $emoragii esofagiene frecvente d) [ ] $ernii 'iatale prin alunecare necomplicateN (sofag scurt congenital e) [x] %ratament conservativ neeficaceN >ormarea stricturilor de origine inflamatorii a esofaguluiN $emoragii esofagiene frecventeN (sofag scurt congenital -----------------------------------------------385) C! 4acientul ?n v?rsta de EE ani acu a piro is6 eructaţii6 dureri retrosternale9 4iro isul se intensifica postprandial şi ?n po iţie ori ontala9 Care investigaţii instrumentale sunt necesare pentru confirmarea diagnosticului şi diagnosticul diferenţial cu ulcerul gastric.

b) [x] ec'ografia endoluminala c) [x] citologia exfoliativa d) [x] do area antigenului carcinoem*rionar e) [ ] anuscopia cu lumina laterala -----------------------------------------------404) CM 4rincipalele simptome ale cancerului rectal sunt: a) [x] rectoragiile mici b) [x] tenesmele rectale c) [x] muco itaţile rectale d) [x] sen aţia de corp strain intrarectal e) [x] constipaţia alter?nd cu diareea -----------------------------------------------405) CM Cei mai importanţi factori de prognostic ?n cancerul rectal sunt: a) [x] factorii clinici b) [x] factorii tumorali c) [x] stadiul clinic d) [x] pre enţa metasta elor la distanţa e) [x] do area mar-erilor *iologici -----------------------------------------------406) C! Cea mai informativa metoda de diagnostic a perirectitei acute este: a) [ ] irigografia b) [ ] angiografia c) [ ] rectoromanoscopia d) [x] punţia colecţiei purulente e) [ ] laparoscopia -----------------------------------------------407) C! Metoda de elecţie ?n tratamentul perirectitei acute este: a) [ ] c'imioterapia b) [ ] radioterapia c) [x] desc'iderea şi drenarea perirectitei d) [ ] vitaminoterapia e) [ ] administrarea sulfamilamidelor -----------------------------------------------408) C! Cea mai informativa metoda de diagnostic a perirectitei cronice este: a) [ ] ultrasonografia b) [ ] colonoscopia c) [ ] angiografia d) [x] fistulografia e) [ ] tomografia computeri ata -----------------------------------------------409) C! Metoda de elecţie ?n tratamentul fistulei perirectale este: a) [ ] radioterapia b) [ ] vitaminoterapia c) [ ] anti*ioterapia d) [ ] c'imioterapia e) [x] exci ia fistulei -----------------------------------------------410) C! Cea mai frecventa cau a a fistulelor perirectale este: a) [x] perirectita acuta b) [ ] 'emoroi ii c) [ ] fisura anala d) [ ] coccigodinia e) [ ] pruritul anal -----------------------------------------------411)C! &in simptomele enumerate mai Gos caracteristic pentru fisura anala este: a) [ ] temperatura anala b) [ ] leucocito a c) [ ] incontinenţa de materii fecale d) [x] dereri vii ?n timpul şi dupa defecaţie e) [ ] diaree -----------------------------------------------412) C! Metoda de elecţie ?n tratamentul fisurei anale cronice este: a) [ ] anti*ioticoterapia b) [x] exci ia fisurei c) [ ] radioterapia d) [ ] oxigenoterapia e) [ ] administrarea spa moliticelor -----------------------------------------------413) C! +a 8E% din *olnavi fisura anala este locali ata: a) [ ] la ora 72 b) [ ] la ora B c) [ ] la ora A d) [ ] la ora J si 72 e) [x] la ora J -----------------------------------------------414) C! =n tratamentul 'emoroi ilor intervenţia c'irurgicala de elecţie este considerata: a) [ ] aplicarea ligaturii b) [ ] operatia 4hitehead c) [x] 'emoroidectomie dupa procedeul Milli%an-Mor%an d) [ ] electrocoagularea e) [ ] fotocoagularea -----------------------------------------------415) C! Complicaţia mai rar depistata a 'emoroi ilor este: a) [ ] 'emoragia b) [ ] trom*o a c) [ ] prolapsul nodulilor interni d) [ ] strangularea cu necro a e) [x] maligni area nodulilor -----------------------------------------------416) CM Ce semne clinice pot suspecta pre enţa unei tumori viloase rectosigmoidiene: a) [x] rectoragia b) [x] pre enţa scaunelor gleroase c) [ ] scaune purulente d) [ ] dureri ?n timpul defecaţiei e) [x] crampe musculare determinate de 'ipo-aliemie -----------------------------------------------417) CM 0oala +rohn se manifesta prin urmatoarele semne clinice distinctive: a) [x] diarea b) [x] scaune sanguinolente c) [x] interesea a adultul t?nar d) [x] pre inta adesea le iuni nedureroase e) [ ] mucoasa rectala este congestiva şi 'emoragica fara one sanatoase -----------------------------------------------418) CM Ce afirmaţii referitoare la fistulele perianorectale sunt false: a) [x] sunt supuraţii acute b) [ ] pot recidiva postoperator c) [x] se maligni ea a frecvent d) [ ] este necesara fistulografia e) [ ] tratamentul fistulei anale este exclusive c'irurgical -----------------------------------------------419) CM +a un *ar*at ?n v?rsta de 52 ani se descopera endoscopic un polip rectal pediculat de 760 cm9 Atitudinea ulterioara este: a) [x] clisma *aritata cu du*lu contrast b) [ ] re ecţie anterioara de rect c) [x] polipectomie endoscopica d) [ ] test 'emocult e) [ ] anc'eta genetica -----------------------------------------------420) CM #ntervenţia c'irurgicala ?n 'emoroi ii de gradul ## şi ### va fi indicata ?n urmatoarele circumstanţe: a) [x] ca uri necomplicate b) [ ] sarcina c) [x] anemie severa d) [ ] 'ipertensiune portala e) [ ] cancer rectal stadiu #< -----------------------------------------------421) CM !indromul fisural include urmatoarele semne clinice: a) [x] durere tip arsura la defecaţie b) [x] spasm sfincterian c) [x] ulceraţie a comisurii posterioare anale d) [ ] melena e) [ ] 'emoroid santinela -----------------------------------------------422) CM Amputaţia a*domeno" perineala a rectului se practica ?n urmatoarele ca uri: a) [x] tumoare maligna care se atinge la tuşeul rectal b) [x] cancer ampular mediu c) [x] cancer ampular inferior d) [ ] cancer ampular superior e) [ ] cancer rectosigmoidian oclu iv -----------------------------------------------423) CM >actorii care favori ea a apariţia 'emoroi ilor interni sunt: a) [x] sarcina b) [x] constipaţia c) [x] 'ipertensiunea portala d) [x] tumorile pelvine voluminoase e) [x] cancerul rectal -----------------------------------------------424) C! 2clu ia colica secundara cancerului rectosigmoidian opera*il6 pre entat tardiv se tratea a cel mai *ine prin: a) [ ] amputaţia a*domino"perineala a rectului b) [ ] colostomie st?nga de decompresiune c) [ ] re ecţie anterioara de rect d) [x] operaţia Hartmann e) [ ] cecostomie -----------------------------------------------425) CM 4olipul rectocolic se caracteri ea a prin urmatoarele semne distructive: a) [x] se locali ea a frecvent rectosigmoidian b) [x] reproduce 'istologic glandele 8ie2er3uhn c) [x] poate genera 'emoragie episodica d) [x] este mai frecvent tu*ulos dec?t vilos .

e) [x] se depistea a la su*iecţii ?n v?rsta de peste 5E ani -----------------------------------------------426)CM Ce tumori *enigne colorectale pot fi considerate 'amartoame. sunt distri*uiţi uniform pe circumferinţa rectului e) [x] poarta denumirea de /rectosigm/ -----------------------------------------------432) CM !egmentele ampulei rectale sunt: a) [ ] rectosigmoidal b) [x] superior c) [x] mediu d) [x] inferior e) [ ] anorectal -----------------------------------------------433) CM 4erirectita acuta se divi ea a dupa urmatoarele criterii: a) [x] dupa principiul etiologic b) [x] ?n funcţie de nivelul sediului a*ceselor6 plastroanelor6 fu iunilor c) [x] dupa raportul dintre triectul fistulei şi aparatul sfincterian d) [x] dupa gradul de complexitate e) [ ] dupa timpul trecut de la spitali area *olnavului -----------------------------------------------434) CM =n funcţie de desc'iderea a*cesului perirectal6 se atesta urmatoarele variante de finali are a *olii: a) [x] formarea fistulei rectale . b) [x] de voltarea perirectitei recidivante cu acuti ari ale procesului inflamator c) [x] ?nsanatoşire d) [ ] de voltarea amiloido ei organelor paren'imatoase e) [ ] de voltarea incontenenţei sfincterului o*turatoriu anal -----------------------------------------------435) C! Metoda de elecţie ?n tratamentul fistulei perirectale este: a) [x] exci ia completa a canalului fistulos cu lic'idarea orificiului intern al fistulei b) [ ] *ai de şe ut dupa defecaţie c) [ ] spalarea fistulei cu soluţii antiseptice d) [ ] instilaţii de anti*iotice ?n canalul fistulos e) [ ] microclisme cu ulei de catina al*a6 cu colargol -----------------------------------------------436) CM =n tratamentul fistulelor perirectale se practica urmatoarele te'nici operatorii: a) [ ] sfincterolevatometria b) [x] metoda de ligatura c) [x] exci ia completa a canalului fistulos cu lic'idarea orificiului intern a fistulei d) [x] re ecţia fistulei ?n lumenul rectal cu suturarea straturilor profunde e) [x] incizia longitudinala a fistulei cu modelare a tesutului din ductul fistulos -----------------------------------------------437) C! +ungimea colonului constituie: a) [ ] E0 cm b) [ ] 80 cm c) [x] 7E0 cm d) [ ] 200 cm e) [ ] B00 cm -----------------------------------------------438) C! !ursa arteriala pentru colonul drept este: a) [ ] artera me enterica inferioara b) [x] artera me enterica superioara c) [ ] artera renala dreapta d) [ ] artera ileaca externa dreapta e) [ ] artera ileaca interna dreapta -----------------------------------------------439) C! #nervaţia simpatica a colonului drept provine din: a) [ ] plexul 'ipogastric b) [x] plexul me enteric superior c) [ ] nervii vagi d) [ ] simpaticul lom*ar e) [ ] nici una din cele de mai sus -----------------------------------------------440) CM Care din urmatorii sunt factori de risc pentru cancerul de colon: a) [x] polipo a rectocolonica familiala b) [x] *olile colonice inflamatorii c) [ ] diverticulo a colonica d) [x] colecistectomia e) [x] ureterosigmoidostomia ------------------------------------------------ 441) CM &iseminarea cancerului de colon se poate face prin: a) [x] inva ia de vecinatate b) [x] limfatice c) [x] diseminare 'ematogena d) [x] diseminare lumenala e) [x] diseminare perineurala -----------------------------------------------442) CM Care din urmatoarele explorari paraclinice sunt utili ate pentru diagnosticul cancerului de colon: a) [ ] anuscopia b) [x] irigografia c) [ ] tran itul *aritat d) [x] colonoscopia e) [ ] re onanţa magnetica nucleara -----------------------------------------------443) CM Care din urmatoarele explorari paraclinice sunt utili ate pentru determinarea stadiului evolutiv al unui neoplasm de colon: a) [x] ecografia a*dominala b) [x] tomografia computeri ata c) [x] re onanţa magnetica nucleara d) [ ] (C) e) [x] radiografia pulmonara -----------------------------------------------444) CM Care din urmatoarele constituie complicaţii frecvente ale cancerului de colon: a) [x] oclu ia b) [x] sindromul de mala*sor*ţie c) [x] perforaţia d) [x] 'emoragia e) [ ] septicemia -----------------------------------------------445) CM Care din urmatoarele metode sunt folosite ?n tratamentul cancerului de colon: a) [x] intervenţia c'irrurgicala b) [x] radioterapia c) [x] c'imioterapia d) [x] imunoterapia e) [ ] imunosupresia -----------------------------------------------446) CM Care din urmatoarele constituie o*iective maGore ale intervenţiei c'irurgicale ?n cancerul de colon: a) [x] ?ndepartarea le iunii .tenia coli. a) [ ] sindromul Gardner b) [x] sindromul Peut0-Ce%hers c) [ ] polipo a rectocolica familiala d) [x] polip Guvenil e) [ ] lipom -----------------------------------------------427) CM Ce semne atrag atenţia asupra complicaţiilor ?n *oala 'emoroidala: a) [x] rectoragia cu s?nge roşu declanşata de emisia scaunului b) [x] durerea anala acuta ce apare dupa defecaţie şi persista c?teva ore c) [x] perceperea unei tumori anale de culoare al*astru"violaceu d) [ ] melena e) [ ] fe*ra -----------------------------------------------428) CM #nvestigaţiile o*ligatorii la un *olnav cu patologie a rectului sunt: a) [x] inspecţia vi uala a regiunii anale b) [x] tuşeul rectal c) [ ] pasaGul masei *aritate d) [x] anoscopia sau rectoromanoscopia e) [ ] sfincterometria -----------------------------------------------429) CM 2peraţiile mai frecvent aplicate ?n tratamentul c'irurgical al prolapsului rectal sunt: a) [ ] operaţia Hartmann b) [x] operaţia Aummel-$arenin c) [x] operaţia -irshe d) [ ] operaţia <uhamel e) [x] operaţia Mi3ulit0 -----------------------------------------------430) C! +ungimea rectului6 de la promontoriu p?na la linia anorectala6 constituie: a) [ ] 8"70 cm b) [ ] 77"7B cm c) [x] 7E"7J cm d) [ ] 7@"7A cm e) [ ] 20"22 cm -----------------------------------------------431) CM 4articularitaţile anatomice ale trecerii sigmoidului ?n rect sunt: a) [x] este situata la nivelul verte*rei sacrale ###6 ceva mai Gos de promontoriu b) [x] dispare me oul colonului sigmoidian c) [x] intestinul devine imo*il d) [x] muşc'ii longitudinali .perirectita cronica.

b) [ ] refacerea tran itului colic c) [x] tratamentul complicaţiilor . -----------------------------------------------451) CM Care din urmatoarele fac parte din ta*loul clinic o*işnuit al unui cancer de colon drept: a) [x] anemia b) [x] fe*ra c) [ ] semne de oclu ie intestinala d) [x] tumora palpa*ila e) [ ] sindrom de mala*sor*ţie -----------------------------------------------452) C! &ilatarea toxica acuta a colonului poate sa evolue e ?n urmatoarea patologie: a) [ ] diverticulo a colonului b) [ ] polipo a familiala difu a c) [x] rectocolita ulceroasa nespecifica d) [ ] colita isc'emica e) [ ] colita spastica -----------------------------------------------453) C! &in care complicaţiile enumerate mai Gos nu"i caracteristica pentru colita ulceroasa nespecifica: a) [x] fistulele intestinale interne b) [ ] perforaţia colonului c) [ ] 'emoragia intestinala d) [ ] maligni area e) [ ] dilatarea toxica a colonului -----------------------------------------------454) C! =n tratamentul conservativ al rectocolitei ulceroase nespecifice totul e cotect6 except.nd: a) [ ] 'emoragia intestinala b) [ ] fistulele intestinale interne c) [ ] plastroanele intraperitoneale d) [ ] stricturile intestinului e) [x] polipo a colonului -----------------------------------------------456) C! !c'im*ari ale mucoasei colonului su* forma 5pietrelor!de!pava@5 pot fi depistate la *olnavii cu: a) [ ] colita ulceroasa nespecifica b) [ ] polipo a adenomatoasa familiala c) [x] maladia Cro'n d) [ ] colita isc'emica e) [ ] *oala $irs'prung -----------------------------------------------457) C! (xamenul 'istologic al mucoasei colonului poate depista pre enţa celulelor 8an%hans la *olnavii cu: a) [ ] *oala Hirshprun% b) [ ] sindromul intestinului excitat c) [ ] colita ulceroasa nespecifica d) [x] maladia +rohn e) [ ] colita isc'emica -----------------------------------------------458) C! Metoda de elecţie ?n tratamentul polipilor colonului este: a) [ ] tratamentul cu suc de rostopasca b) [x] polipectomia endoscopica c) [ ] aplicarea anastomo ei de derivaţie d) [ ] re ecţia colonului e) [ ] c'imioterapia -----------------------------------------------459) C! Metoda de certitudine ?n diagnosticul polipo ei adenomatoase familiale este: a) [ ] ultrasonografia b) [ ] laparoscopia c) [x] fi*rocolonoscopia cu *iopsie d) [ ] angiografia e) [ ] tomografia computeri ata -----------------------------------------------460) C! %oate simptomele enumerate mai Gos sunt caracteristice pentru polipo a adenomatoasa familiala6 except.nd: a) [ ] 'emoragia intestinala b) [ ] eliminarea mucusului cu masele fecale c) [ ] anemia d) [ ] 'ipoproteinemia e) [x] ac'ilia gastrica -----------------------------------------------461) C! Ce afirmaţie referitoare la tumorile viloase colice este exacta: a) [ ] sunt pediculate b) [ ] se locali ea a frecvent la nivelul cecului c) [x] se pot transforma ?n adenocarcinom d) [ ] se depistea a la copii e) [ ] au capacitate mica de maligni are -----------------------------------------------462) CM &iverticulita sigmoidiana poate determina urmatoarele semne clinice: a) [x] fe*ra b) [ ] scadere ponderala importanta c) [ ] ?mpastare ?n fosa iliaca dreapta d) [x] anemie e) [x] 'iperleucocito a -----------------------------------------------463) CM Care sunt complicaţiile posi*ile ale diverticulo ei sigmoidiene: a) [x] 'emoragia b) [x] perforaţia c) [x] fistuli area ?n ve ica urinara d) [x] a*cesul pericolic e) [x] steno a inflamatorie -----------------------------------------------464) CM =n cursul colitei ulceroase nespecifice : a) [x] se gasesc emisii gleroase b) [x] se pot ?nt?lni perioade lungi de remisiune c) [x] colonoscopia tre*uie facuta sIstematic la fiecare puseu acut d) [ ] puseele severe se vindeca ?ntotdeauna prin tratament medical intensiv e) [ ] le iunile sunt maxime la nivelul colonului drept -----------------------------------------------465) CM Ce semne clinice caracteri ea a oclu ia prin volvulus de colon sigmoid: a) [x] oprirea completa a tran itului pentru materii fecale şi ga e b) [ ] fe*ra c) [ ] s?nge la tuşeul rectal d) [x] cri e repetate de su*oclu ie ?n antecedente e) [x] meteorism asimetric -----------------------------------------------466) CM Colita ulceroasa nespecifica se poate ?nsoţi de urmatoarele complicaţii: a) [x] artrita b) [x] uveita c) [x] endocardita d) [x] perforaţie e) [x] megacolon toxic ------------------------------------------------ . d) [ ] evaluarea le iunilor 'epatice e) [ ] conservarea unei porţiuni c?t mai mari de colon -----------------------------------------------447) CM Care din urmatoarele metode ?n c'irurgia cancerului de colonau fost introduse ?n ultimii ani: a) [ ] disecţia şi ?ndepartarea ganglionilor limfatici b) [x] suturile mecanice c) [ ] circulaţia extracorporala d) [x] re ecţiile laparoscopice e) [ ] endoscopia intraoperatorie -----------------------------------------------448) CM Care din urmatoarele anti*iotice sunt utili ate pentru pregatirea preoperatorie a colonului: a) [x] cefalosporinele b) [ ] gentamicina c) [x] metronida ol d) [ ] ampicilina e) [ ] cloramfenicolul -----------------------------------------------449) CM Care din urmatoarele principii stau la *a a intervenţiei radicale pentru cancerul de colon drept: a) [x] re ecarea colonul drept ?n ?ntregime .steno a6 perforaţii. b) [x] refacerea tran itului se efectuea a prin ileotran ver ostomie c) [x] concomitent se re eca pediculii vasculoşi şi limfoganglionii regionala d) [ ] refacerea tran itului se efectuea a6 de o*icei6 al doilea timp e) [ ] a*laţia ganglionilor de la originea arterei me enterice superioare este o*ligatorie -----------------------------------------------450) CM Care din urmatoarele medicamente sunt utili ate ca imunoterapie la *olnavii cu neoplasm de colon: a) [x] levamisolul b) [ ] E"fluoruracilul c) [x] 0C) d) [x] corIne*acterium parvum e) [ ] %N> .'emicolectomie dreapta.nd: a) [ ] preparatele anti*acteriale din grupa !ala opirinei b) [ ] 'ormonii steroi i c) [ ] preparatele antidiareice d) [ ] nutriţia parenterala e) [x] anti*ioticoterapia -----------------------------------------------455) C! =n maladia!+rohn pot evalua toate complicaţiile enumerate6 except.tumor nec'rosis factor.

467) CM =n diverticulo a colonului irigografia releva evidenţia a urmatoarele complicaţii: a) [x] dispariţia 'austraţiilor colonului st?ng cu spiculare fina a sigmoidului b) [ ] o*strucţia completa a lumenului c) [x] colon cu aspect 5.n!teanc!de! /ar/urii5 d) [ ] asspect de 5pantalon!%ol/5 e) [ ] aspect de 5pava@5 al colonului -----------------------------------------------468) CM Colectomia ?n diverticulo a colonului este indicata ?n urmatoarele ca uri: a) [x] apariţia fistulelor b) [x] 'emoragie digestiva c) [x] perforaţia d) [ ] a*senţa complicaţiilor importante e) [ ] in ca de diverticulita -----------------------------------------------469) C! 0oala Cro'n şi colita ulceroasa nespecifica sunt *oli inflamatorii care au caractere commune9 Ce afirmaţie referitoare la caracterele comune ale acestor *oli este falsa: a) [ ] predomina la adultul t?nar b) [ ] pot vi a şi colonul c) [ ] se pot asocia cu uveita şi eritem nodos d) [x] pot recidiva dupa colectomia totala e) [ ] se pot asocia cu fisuri anale -----------------------------------------------470) CM !emnele radiologice ale *olii +rohn sunt: a) [x] ileita foliculara b) [x] ulceraţiile c) [x] aero*ilia d) [x] steno ele e) [x] fistulele -----------------------------------------------471) CM Ce semnele clinice se pot ?nt?lni ?n cursul diferitelor complicaţii ale diverticulilor colici: a) [x] fecaluria b) [x] rectoragiile c) [x] contractura d) [ ] constipaţia e) [ ] leucopenia -----------------------------------------------472) CM Caracteristicile principale ale polipo ei adenomatoase familiale difu e sunt: a) [x] transmitere auto omal"dominanta b) [x] maligni area constanta c) [x] necesitatea colectomiei totale d) [ ] necesitatea supraveg'erii rectale atente dupa colectomie e) [ ] maligni area este rara -----------------------------------------------473) CM 4revenirea cancerului de colon se poate face prin supraveg'erea periodica a colonului la persoanele cu risc crescut9 Care sunt su*iecţii cu risc sporit: a) [x] descendenţii parinţilor operaţi de cancer de colon b) [x] *olnavii deGa operaţi de polipi colici c) [x] *olnavii cu rectocolita ulcero" 'emoragica nespecifica cu de*ut ?n copilarie6 evolu?nd de peste 70 ani d) [ ] *olnavii cu constipaţie cronica e) [ ] *olnavii cu sindrom 4eut "Peg'ers -----------------------------------------------474) CM !indromul Peut0-Ce%hers: a) [ ] este forma clinica cea mai frecventa de tumori maligne ce interesea a intestinul su*ţire b) [x] se poate manifesta prin accidente oclu ive c) [ ] maligni area este foarte frecventa d) [x] se ?nsoţeşte de lentigino a periorificiala e) [ ] tumorile sunt desmoide -----------------------------------------------475) CM =n care din urmatoarele *oli se poate ?nt?lni limfogranulomato a: a) [x] *oala +rohn b) [ ] sindromul de mala*sor*ţie c) [x] diverticulo a colica d) [ ] colita isc'emica e) [ ] polipo a rectocolica -----------------------------------------------476) CM Complicaţiile polipo ei rectocolonice sunt: a) [x] anemia secundara b) [x] denutriţia c) [x] oclu ia intestinala prin invaginare d) [x] maligni area e) [ ] perforaţia intestinului ------------------------------------------------ 477) CM #ntervenţiile c'irurgicale mai rasp?ndite ?n tratamentul polipo ei rectocolonice sunt: a) [x] polipectomia endoscopica b) [x] rectocolectomia totala cu ileostomie c) [x] colectomia su*totala cu anastomo a ileorectala d) [x] colotomia cu extirparea onelor polipoase e) [ ] anusul contra naturii -----------------------------------------------478) CM )a ul colonic este compus din urmatorii compuşi c'imici: a) [x] a ot b) [x] oxigen c) [x] dioxid de car*on d) [x] 'idrogen e) [x] metan -----------------------------------------------479) CM >actorii care reglea a motilitatea colonului sunt: a) [x] glucagonul b) [x] somatostatina c) [x] colecistoc'inina d) [x] sistemul nervos intrinsec e) [x] sistemul nervos extrinsec -----------------------------------------------480) CM Care operaţii se practica ?n tratamentul *olii Hirschprun%: a) [x] operaţia <uhammel b) [x] operaţia >oave c) [x] operaţia >venson d) [ ] operaţia Aummel e) [ ] 2peraţia .uenu-Miles -----------------------------------------------481)CM Care investigaţii sunt mai importante ?n diagnosticul *olii Hirschprun%: a) [ ] ecografia a*dominala b) [x] irigografia ?n contrast du*lu c) [x] rectoromanoscopia cu *iopsia mucoasei rectale dupa >venson d) [ ] tomografia prin re onanţa magnetica nucleara e) [x] determinarea reflexului recto"anal -----------------------------------------------482) C! +e iunile anatomo"patologice din stadiile incipiente ale colitei ulceroase nespecifice sunt: a) [ ] infiltrarea cu eo inofile la nivelul criptelor 8ie2er3uhn b) [ ] la inspecţie mucoasa colonica este tapetata de ulceraţii profunde c) [ ] mucoasa ?n totalitate este ?ngroşata d) [ ] mucoasa este atrofiata cu one avasculare e) [x] mucoasa colonica este tapetata de ulceraţii granulare superficiale6 fiind ?n totalitate su*ţiata şi fria*ila cu vasculari aţie *ogata -----------------------------------------------483)C! Cel mai frecvent semn al de*utului colitei ulceroase nespecifice este: a) [ ] scaderea ponderala b) [x] diareea sanguinolenta c) [ ] durerile a*dominale d) [ ] constipaţia e) [ ] le iunile dermatologice -----------------------------------------------484) C! Colita ulceroasa nespecifica este o *oala6 care afectea a primar totdeauna: a) [ ] colonul b) [x] rectul c) [ ] ileonul terminal d) [ ] cecul e) [ ] GeGunul -----------------------------------------------485) C! 4rincipalul drog acceptat ?n tratamentul colitei ulceroase nespecifice6 capa*il sa reali e e remisia episoadelor acute6 este repre entat de catre: a) [ ] derivaţi de sulfsala ina b) [x] corticosteroi i c) [ ] anti*iotice cu spectru larg de acţiune d) [ ] imunodepresoare e) [ ] interferonul *eta -----------------------------------------------486) C! =n serul *olnavilor cu colitei ulceroase nespecifice s"a constatat pre enţa de anticorpi: a) [ ] anti"celule cu mucus din peretele enteral b) [ ] anti"celule fara mucus din peretele rectal c) [ ] anti"celule fara mucus din peretele colonic .

e) [ ] 'ormoni tiroidieni -----------------------------------------------504)CM #munitatea are rol in producerea colitei ulceroase nespecifice prin urmatoarele argumente: a) [x] anticorpii anticelula cu mucus sunt pre enţi? in serul *olnavilor cu colita ulceroasa b) [ ] anticorpii anticelula cu mucus sunt specifici c) [ ] anticorpii anticelula cu mucus sunt constanţi d) [x] la su*iectii cu colita ulceroasa nespecifica s"a constatat un deficit ?n producţia deimunoglo*uline6 ?n special6 a celor din clasa #g) e) [x] fenotipurile $+A"AQ 25 şi 0Q BE sunt mai frecvent corelate cu *oala -----------------------------------------------505)C! Frmatoarele afirmaţii6 privind anatomia patologica din colita ulceroasa nespecifica6 sunt adevarate6 excep.fulminanta. -----------------------------------------------494)C! !imptomele locale ale colitei ulceroase nespecifice sunt cele afirmate6 except. b) [x] acuta . a) [x] suspiciunea sau descoperirea unui cancer de colon b) [x] megacolonul toxic cu semne clare de perforaţie c) [ ] colita acuta fulminanta6 care raspunde la terapia cu corticoi i d) [x] rectoragiile masive6 ce nu pot fi oprite prin metode conservative e) [x] oclu ia prin stricturi colonice -----------------------------------------------503) CM !u*stanţele farmacologice6 care şi"au dovedit eficacitatea ?n colita ulceroasa nespecifica sunt: a) [ ] imunostimulantele b) [x] imunodepresoarele c) [x] corticosteroi ii d) [x] derivaţii ai acidului E" aminosalicilic .nd: a) [ ] anemia b) [ ] fe*ra c) [ ] astenia d) [ ] pierderile ponderale e) [x] 'ipervolemia -----------------------------------------------496)CM Manifestarile extraintestinale .latenta.permanent progresiva.nd: a) [ ] *oala interesea a mucoasa şi su*mucoasa colonului b) [ ] rectul este interesat totdeauna şi extensia se poate face la ?ntreg colonul c) [ ] ileonul terminal poate pre enta semne de inflamaţie moderata şi dilataţie d) [x] le iunile din colita ulceroasa .d) [x] anti"celule cu mucus din peretele colonic e) [ ] anti"celule fara mucus din peretele enteral ------------------------------------------487) C! 4revenţia degenerescenţei maligne ?n colita ulceroasa nespecifica se face pe *a a: a) [ ] decelarii 'emoragiilor oculte ?n scaun b) [ ] explorarilor imunologice c) [ ] explorarilor tomografice d) [ ] explorarilor eco"endoscopie e) [x] examenului *aritat şi colonoscopiei -----------------------------------------------488) C! &intre *olile inflamatorii cronice6 diagnosticul diferenţial al colitei ulceroase nespecifice cel mai frecvent tre*uie facut cu: a) [ ] colitele virale b) [ ] colitele para itare c) [ ] neoplasmul de colon d) [x] 0oala +rohn e) [ ] polipo a rectocolica -----------------------------------------------489)C! Cel mai fidel şi specific diagnostic ?n colita ulceroasa nespecifica este reali at prin: a) [ ] irigografie b) [ ] explorari imunologice c) [ ] explorari *iologice d) [x] rectosigmoidoscopie endoscopica e) [ ] examen copro"para itar şi coproculturi -----------------------------------------------490)C! Colita ulceroasa nespecifica este are etiologie: a) [ ] *acteriana b) [x] necunoscuta c) [ ] virala d) [ ] para itara e) [ ] medicamentoasa -----------------------------------------------491)CM =n patogene a colitei ulceroase nespecifice sunt incriminaţi factorii: a) [x] infecţioşi b) [x] psi'o"somatici c) [x] alimentari d) [x] genetici e) [x] imunologici -----------------------------------------------492)CM Macroscopic pentru colita ulceroasa nespecifica caracteristice urmatoarele particularitaţi: a) [ ] le iuni cu caracter segmentar b) [x] afectarea difu a a mucoasei intestinului gros c) [x] le iunile pot fi locali ate numai ?n rect d) [ ] le iunile pot fi locali ate numai ?n ileon e) [x] afectarea se rasp?ndeţte ?n direcţie proximala -----------------------------------------------493)CM Colita ulceroasa nespecifica poate evolua ?n urmatoarele variante: a) [ ] cronica . c) [x] cronica recidivanta d) [ ] cronica indurativa e) [x] cronica continua . ale colitei ulceroase nespecifice sunt: a) [x] iridociclita b) [x] artritele c) [x] uveita d) [x] eritemul nodular e) [x] artralgiile şi mialgiile ------------------------------------------------ 497)CM Criteriile endoscopice ale colitei ulceroase nespecifice sunt: a) [x] mucoasa cu aspect granulos b) [x] ero iuni şi ulcere de forma neregulata c) [ ] afectarea segmentara d) [x] pseudopolipii e) [x] 'emoragiile de contact -----------------------------------------------498)CM Criteriile endoscopice ale colitei ulceroase nespecifice sunt: a) [x] mucoasa cu aspect neregulat şi granulos b) [x] exulceraţii6 ulcere su*denivelate c) [x] pseudopolipii d) [x] a*senţa 'austrelor e) [x] scurtarea intestinului -----------------------------------------------499)CM Complicaţiile locale ale colitei ulceroase nespecifice sunt: a) [x] 'emoragia profu a b) [x] megacolonul toxic c) [x] perforaţia d) [ ] fistulele viscerale e) [ ] stricturile lumenale -----------------------------------------------500) CM Complicaţiile generale ale colitei ulceroase nespecifice sunt: a) [ ] ileusul b) [ ] a*cesele ?n cavitatea a*dominala c) [ ] tu*erculo a intestinala d) [x] sepsisul e) [x] anemia severa -----------------------------------------------501) CM &atele epidemiologice din literatura universala cu privire la colita ulceroasa nespecifica indica: a) [ ] incidenţa de 500"J00 ca uri noi la 7009000 locuitori b) [x] prevalenţa estimata ?ntre 50"700 ca uri la 7009000 locuitori c) [ ] rectocolita ulcero"'emoragica afectea a ?n general populaţia de rasa neagra d) [x] incidenţa este de 2 ori mai mare la rasa al*a faţa de restul raselor e) [ ] factorul genetic nu pare a Guca un rol preponderent -----------------------------------------------502) CM +a ora actuala6 care din urmatoarele compicaţii ale colitei ulceroase nespecifice necesita un tratament c'irurgical.nd: a) [ ] rectoragia b) [ ] durerile a*dominale c) [x] fe*ra d) [ ] diareea e) [ ] constipaţia -----------------------------------------------495)C! !imptomele generale ale colitei ulceroase nespecifice sunt cele afirmate6 excep.sistemice.E"A!A.

a) [x] divetriculita b) [ ] oclu ia intestinala c) [ ] maligni area d) [ ] 'ernia 8itre strangulata e) [ ] 'emoragia digestiva -----------------------------------------------513) C! #n infarctul intestino"me enteric sunt adevarate urmatoarele afirmaţii6 except. a) [ ] intestinul su*ţire b) [x] apendicele vermicular c) [ ] colonul d) [ ] rectul e) [ ] stomacul -----------------------------------------------519) C! %ratamentul de elecţie ?n tumorile carcinoide intestinale este: a) [ ] radioterapia b) [ ] c'imioterapia c) [ ] com*inarea c'imioterapiei şi radioterapiei d) [ ] c'irurgia urmata de radioterapie e) [x] re ecţia intestinala -----------------------------------------------520) C! !emne radiologice asemanatoare cu cele din *oala +rohn pot fi gasite şi ?n: a) [ ] rectocolita ulcero"'emoragica şi purulenta b) [ ] enterita necro anta c) [x] tu*erculo a ileocecala d) [ ] cancerul cecului e) [ ] actinomico a cecala -----------------------------------------------521) C! Mecanismul cel mai frecvent al oclu iei ?n tumorile intestinului su*ţire este: a) [ ] volvulusul b) [ ] aderenţele c) [x] invaginaţia d) [ ] spasmul e) [ ] mecanismul mixt -----------------------------------------------522) CM %a*loul clinic al oclu iei intestinale include urmatoarele semne clinice: a) [x] durere a*dominala colicativa b) [x] varsaturi c) [x] oprirea tran itului de ga e d) [x] meteorismul a*dominal e) [x] gomote 'idroaerice -----------------------------------------------523) CM (xamenul radiografic pe gol al a*domenului ?n oclu ia intestinala mecanica poate confirma urmatoarele: a) [x] distensia ga oasa a intestinului su*ţire b) [x] nivele 'idroaerice c) [ ] pneumoperitoneul d) [x] aero*ilia e) [ ] ştergerea um*rei psoasului -----------------------------------------------524) CM =n oclu ia intestinala mecanica des'idratarea este determinata de urmatoarele cau e: a) [x] acumulari de lic'id ?n intestin b) [x] pierderea ionilor de sodiu c) [x] varsaturi d) [x] transva area apei ?n cavitatea peritoneala . a) [ ] 'emoragia digestiva b) [ ] perforaţia c) [ ] tumora palpa*ila d) [x] oclu ia intestinala e) [ ] tul*urarile dispeptice -----------------------------------------------515) C! Ce tratament este indicat ?n complicaţiile *olii Cro'n. a) [ ] megacolonul toxic b) [ ] colita fulminanta ce nu raspunde la terapia corti onica c) [ ] oclu ia prin stricturi colonice d) [ ] maligni area e) [x] pseudopolipii colonici -----------------------------------------------509)C! =n diagnosticul diferenţial al colitei ulceroase nespecifice cu *oala Cro'n6 elementul patologic microscopic6 care nu apare deloc ?n colita ulceroasa nespecifica6 spre deose*ire de toate ca urile *olii Cro'n6 constituie: a) [ ] inflamaţia transmurala b) [ ] ?ngroşarea su*mucoasei c) [ ] fisurile d) [ ] creşterea celularitaţii su*mucoasei e) [x] granuloamele tip Piro%ov8an%hans -----------------------------------------------510) CM !inonimele colitei ulceroase nespecifice sunt: a) [ ] 0oala +rohn b) [x] rectocolita ulcero"'emoragica c) [x] colita ulceroasa idiopatica d) [ ] ileita terminala e) [x] proctosigmoidita ero iva -----------------------------------------------511) CM 3olul factorului infectios in etiologia colitei ulceroase nespecifice pare a fi sustinut de urmatoarele argumente: a) [ ] culturile aero*e"anaero*e ale continutului colic in colita ulceroasa nespecifica arata cresteri ale florei colonice b) [x] cresterea titrului anticorpilor anti (sc'eric'ia coli la pacientii cu colita ulceroasa nespecifica c) [x] proliferarea *acteriana este facilitata de anti*ioticele administrate d) [ ] anticorpii anticitomegalovirus au frecventa mult mai sca uta la pacientii cu colita ulceroasa nespecifica e) [x] pre enta agentilor infectiosi la acesti pacienti nu pare a avea specificitate -----------------------------------------------512) C! Care este complicaţia cea mai frecventa a unui diverticul Mec-el.nd: a) [ ] durere periom*ilicala violenta b) [ ] varsaturile c) [ ] stare generala alterata d) [ ] colapsul precoce e) [x] gomote peristaltice 'iperactive -----------------------------------------------514) C! Care este excepţia clinica cea mai frecventa ?n tumorile intestinului su*tire. a) [ ] anti*iotice b) [ ] salo opirina c) [x] tratament c'irurgical d) [ ] metronida ol e) [ ] radioterapie -----------------------------------------------516)C! 4re enţa unui diverticul Mec3el intr"un sac 'ernial se numeşte: a) [x] 'ernie 8ittre b) [ ] 'ernie Richter c) [ ] 'ernie >pie%el d) [ ] 'ernie Mor%an7 e) [ ] 'ernie Gardner -----------------------------------------------517) C! Cea mai frecventa indicaţie pentru tratament operator in *oala +rohn o constituie: a) [ ] evoluţia indelungata a *olii b) [ ] recidiva ordinara c) [x] oclu ia intestinala d) [ ] fistulele externe e) [ ] 'emoragiile digestive masive -----------------------------------------------518) C! Care este locali area cea mai frecventa a tumorilor carcinoide. a) [ ] sindromul de ansa aferenta b) [ ] 'emoragiile ulterioare c) [x] infectarea ansei de ileostomie cu eventuala sa o*strucţie d) [ ] sindromul de mala*sor*ţie cu deperdiţie 'idro"electrolitica e) [ ] oclu ia -----------------------------------------------507) C! Culturile aero*"anaero*e ale conţinutului colonic ?n colita ulceroasa nespecifica: a) [ ] au aratat modificari specifice ale florei colonice b) [ ] au aratat modificari nespecifice ale florei colonice c) [ ] au aratat o creştere a de*itului fecal pentru !tafilococcus aureus d) [x] nu au aratat modificari ale florei colonice e) [ ] nu au aratat modificari ale florei colonice dec?t ?n ca urile cu evoluţie ?ndelungata -----------------------------------------------508)C! Care din urmatoarele complicaţii ale colitei ulceroase nespecifice nu necesita tratament c'irurgical urgent.seamana foarte *ine cu cele din *oala +rohn e) [ ] mucoasa este ?n totalitate su*ţiata6 fria*ila6 cu vasculari aţie *ogata -----------------------------------------------506)C! =n tratamentul c'irurgical al colitei ulceroase nespecifice6 una dintre operaţii este repre entata de catre rectocolectomia totala cu ileostomie tip 0roo-e9 Care este cea mai frecventa complicaţie6 care apare la purtatorii de ileostoma.

e) [ ] pierderea ionilor de clor -----------------------------------------------525)Intrebarea nr 525! #ntre*area75C"lectia! C'irurgie <H20779colCa#it"l! #ntestin su*tire$"d de #unctare! AB%rad de di&icultate! mediu'uncta(ul! 70Ti)# #e intrebare! 0 sec*ut"r! <9$otineanu CM =n em*olia arterei me enterice superioare se gasesc urmatoarele semne clinice: a) [x] semne funcţionale de oclu ie b) [x] semne generale de 'emoragie c) [ ] varsaturi rare d) [ ] meteorism e) [x] tumefacţie mata cu contur şters -----------------------------------------------526) CM Care din urmatoarele cau e pot determina un ileus paralitic: a) [ ] fito*e oarii b) [x] colica renala c) [x] peritonita d) [ ] volvulusul e) [x] supuraţia retroperitoneala -----------------------------------------------527) CM Ce semne radiologice se ?nt?lnesc ?n oclu ia ileala: a) [x] imagine 'idroaerica unica periom*ilicala b) [ ] imagini aerice periferice c) [x] nivele su* forma de arcuri ori ontale d) [ ] contur *oselat e) [ ] distensia cadrului colic -----------------------------------------------528) CM Ce afirmaţii referitoare la infarctul intestinome enteric sunt adevarate: a) [x] ta*loul clinic este dominat de durere b) [ ] durerea porneşte din regiunea lom*ara c) [ ] pulsul este frecvent şi %A este crescuta d) [ ] a*domenul este suplu cu matitate pe flancuri e) [x] la auscultaţia a*domenului nu se ?nregistrea a gomote ------------------------------------------------ 529) CM &iverticulul Mec3el poate sa: a) [x] conţina ţesut ectopic gastric b) [x] determine 'emoragie digestiva c) [x] conţina tumora carcinoida d) [x] determine oclu ie intestinala e) [x] aGunga ?ntr"un sac de 'ernie inguinala -----------------------------------------------530) CM Cele mai folosite operaţii ?n *oala +rohn sunt: a) [x] derivaţii externe b) [x] *Ipas cu excluderea segmentului afectat c) [x] re ecţii intestinale limitate d) [ ] re ecţii ?ntinse de intestin su*ţire e) [ ] colectomie totala -----------------------------------------------531) CM Ce semne clinice nu confirma oclu ia mecanica a intestinului su*ţire: a) [ ] varsaturile precoce b) [ ] a*senţa meteorismului c) [ ] alterarea starii generale d) [x] sindromul Aonin% e) [x] contractura musculara -----------------------------------------------532) CM Ce semne se pot citi pe o radiografie simpla efectuata unui *olnav ?n ortostatism cu sindrom oclu iv.nd: a) [ ] ruptura ?n pleura6 *ron'ii b) [ ] ruptura ?n cavitatea peritoneala c) [ ] fisurarea ?n caile *iliare d) [x] pilefle*ita e) [ ] supuraţia -----------------------------------------------537) C! Ce afirmaţie referitoare la c'istul 'idatic 'epatic este incorecta: a) [ ] adesea este unic b) [x] mai frecvent este situat in lo*ul stang 'epatic c) [ ] serologia pentru 'idatido a este adesea po itiva d) [ ] se poate erupe in caile *iliare6 pleura6 cavitatea a*dominala e) [ ] intervenţia c'irurgicala este o*ligatorie -----------------------------------------------538) CM #ndicaţiile ec'inococcectomiei desc'ise sunt: a) [x] supuraţia c'istului 'idatic 'epatic b) [ ] calcificarea c'istului 'idatic 'epatic c) [x] pre enţa unei fistule *iliare d) [x] situaţia anatomica a c'istului nefavora*ila pentru *olnav şi c'irurg e) [ ] pre enţa ciro ei 'epatice -----------------------------------------------539) C! Cea mai frecventa tumora *enigna a ficatului este repre entata de: a) [ ] lipomul 'epatic b) [x] 'emangiomul 'epatic c) [ ] c'istadenoamele 'epatice d) [ ] leiomioame 'epatice e) [ ] fi*roame 'epatice -----------------------------------------------540) C! Ce afirmaţie referitoare la ec'inococco a alveolara 'epatica este adevarata: a) [ ] se traduce ecografic printr"o imagine c'istica unica b) [x] este transmisa in special prin intermediul vulpilor c) [ ] se ?nt?lneşte mai ales in Moldova si sudul Fcrainei d) [ ] este determinata de (c'inococcus granulosus e) [ ] tratamentul c'irurgical consta ?n capitonaGul c'istelor -----------------------------------------------541) C! Fna din afirmaţiile ce se refera la c'istul 'epatic nepara itar este incorecta: a) [x] are de*ut acut b) [ ] poate fi posttraumatic c) [ ] adesea este asimptomatic d) [ ] puncţia ecog'idata este soluţia optima de tratament e) [ ] pot surveni unele complicaţii evolutive -----------------------------------------------542) C! %ratamentul de elecţie ?n c'istul 'idatic 'epatic este: a) [ ] c'imioterapia b) [x] interventia c'irurgicala c) [ ] terapia actinica d) [ ] 'ormonoterapia e) [ ] anti*ioterapia -----------------------------------------------543)CM 3eferindune la ec'inococco a alveolara a ficatului6 pre entaţi care din afirmaţii sunt false: a) [ ] are o evoluţie lentaR b) [ ] diagnosticul ?nt?mpina dificultaţi c) [x] este o tumora maligna d) [ ] are creştere inva iva şi prognostic sum*ru e) [x] puncţia"lavaG peritoneal este soluţia optima de tratament -----------------------------------------------544) CM =n ca de 'ematom gigant su*capsular6 fara ruptura ficatului pot fi practicate: a) [x] puncţia şi evacuarea 'ematomului . a) [x] nivele 'idroaerice numeroase şi centrale b) [ ] pneumoperitoneu c) [x] distensie ga oasa a unei anse intestinale d) [x] imagini 'idroaerice ?n /trepte de scara/ e) [x] imagine 'idroaerica ?n /omega/ ce ocupa 7:2 inferioara a a*domenului -----------------------------------------------533) CM (nterita tu*erculoasa se manifesta clinic mai frecvent prin urmatoarele semne clinice: a) [x] su*oclu ie intestinala b) [x] tumora a*dominala c) [x] diaree d) [ ] 'emoragie digestiva masiva e) [x] poate mima o apendicita acuta -----------------------------------------------534) CM &ecompresiunea intestinului destins ?n oclu ia mecanica este utila prin urmatoarele efecte: a) [x] reduce isc'emia intestinului b) [x] ?ndepartea a toxinele lumenale c) [ ] facilitea a cicatri area d) [ ] reduce riscul infecţiei plagii e) [x] previne sindromul Mendelso'n -----------------------------------------------535) CM #ntr"o oclu ie intestinala acuta mecanica inalta se gasesc urmatoarele semne clinice: a) [x] accentuarea undelor peristaltice b) [ ] linistea a*dominala c) [x] gomote 'idroaerice d) [x] meteorism e) [ ] aparare musculara locali ata -----------------------------------------------536) C! Complicaţii ale c'istului 'idatic 'epatic sunt urmatoarele6 except.

=EG<>.nd: a) [ ] dureri ?n 'ipocondrul drept b) [ ] pleure ie pe dreapta c) [ ] anemie6 leucocito a6 <!$ crescut sporit d) [ ] episoade diareice di enteriforme e) [x] lipsa manifestarilor clinice -----------------------------------------------562) C! Alegeţi volumul c'irurgical optimal adresat unui c'ist 'epatic nepara itar necomplicat: a) [ ] re ecţia atipica a ficatului b) [ ] re ecţia anatomica a ficatului c) [ ] enucleaţia d) [ ] drenarea externa e) [x] fenestrarea c'istului -----------------------------------------------563) C! Care *oala para itara a ficatului se depistea a cel mai frecvent. b) [ ] (cografia c) [ ] !cintigrafia d) [ ] %omografie computeri ata e) [x] Angiografia selectiva -----------------------------------------------557) C! &upa +ouinaud6 ficatului are : a) [ ] 72 segmente b) [ ] 70 segmente c) [x] 8 segmente d) [ ] @ segmente e) [ ] J segmente -----------------------------------------------558) CM Alegeţi raspunsurile corecte referitoare la sistemele de irigare sanguina ale ficatului: a) [ ] venos ?n sistemul v9cava superioara b) [x] arterial din ramurile trunc'iului celiac9 c) [x] venos ?n sistemul v9cava inferioare d) [x] venos din sistemul v9porta e) [ ] arterial din ramurile aortei ascendente -----------------------------------------------559) C! Alegeţi calea optima pentru a*ordarea c'irurgicala a c'istului 'idatic 'epatic situat ?n segmentul #<"<: a) [x] laparotomie mediana superioara b) [ ] laparotomie mediana inferioara c) [ ] laparotomie transversala la nivelul spaţiului intercostal <### d) [ ] toracofrenolaparotomie pe dreapta e) [ ] laparotomie P/anenştil -----------------------------------------------560) CM Caracteristic a*cesului 'epatic amoe*ian este: a) [x] infetarea cu Entamoe2a!Histol7tica! se produce prin ingestia c'isturilor din apa contaminata b) [x] maGoritatea lor sunt solitare c) [x] peste @E % din ele au ca sediu lo*ul drept 'epatic d) [x] reacţia de 'emaglutinare indirecta este po itiva ?n AE % ca uri e) [ ] sunt asimptomatice -----------------------------------------------561) C! A*cesul 'epatic amoe*ian se caracteri ea a prin urmatoarele6 except. a) [x] evoluţia lenta b) [ ] au indicaţii a*solute pentru intervenţie c'irurgicala c) [ ] sunt mai frecvente la femei d) [ ] frecvent se complica cu fistula *iliara e) [ ] frecvent apare melena -----------------------------------------------547) C! +ic'idul 'idatic al unui c'ist ne complicat are urmatoarele caracteristici: a) [x] este limpede6 incolor6 inodor6 cu densitate de 7008"707E şi p$ J6@"@62 b) [ ] este limpede6 de culoare gal*uie6 cu miros fad6 cu densitate de 707J"7020 c) [ ] este tul*ure6 inodor6 cu densitate de su* 700@ d) [ ] este tul*ure6 al*icios6 inodor6 cu densitate de 7000 e) [ ] este tul*ure6 cu miros de coli -----------------------------------------------548)CM Care sunt principalele efecte adverse ale (sca olului a) [x] leucopenia b) [ ] insuficienţa renala c) [ ] aritmia cardiaca d) [x] creşterea reversi*ila a aminotransfera elor e) [ ] nu are efecte adverse -----------------------------------------------549) C! Complicaţii ale c'istului 'idatic 'epatic sunt urmatoarele6 except?nd: a) [ ] ruptura ?n pleura6 *ron'ii b) [ ] ruptura ?n cavitatea peritoneala c) [ ] fisurarea ?n caile *iliare d) [x] pilefle*ita e) [ ] supuraţia -----------------------------------------------550) CM %ratarea c'irurgicala a cavitaţii peric'istice consta ?n: a) [x] drenaGul cavitaţii peric'istice cu un tu* de dren b) [x] capitonaGul cavitaţii restante c) [x] ?nc'iderea fara drenaG a cavitaţii restante d) [x] anastomo e c'isto"digestive e) [ ] puncţia " lavaG peritoneal -----------------------------------------------551) C! 3e ecţia marginala 'epatica este indicata ?n 'idatido a 'epatica ?n urmatoarele situaţii: a) [ ] ?n toate c'istele 'idatice indiferent de stadiul lor evolutiv b) [ ] ?n c'istul 'idatic supurat cu piosclero a 'epatica c) [ ] ?n c'istul 'idatic 'epatic complicat cu fistula *iliara d) [ ] ?n c'istul erupt ?n cavitatea a*dominala e) [x] ?n c'istul 'idatic 'epatic marginal situat -----------------------------------------------552) C! 4entru a*cesul 'epatic amoe*ian nu este caracteristic: a) [ ] infestarea cu Entamoe2a!Histolitica! se produce prin ingestia c'isturilor din apa contaminata b) [ ] maGoritatea c'isturilor sunt solitare c) [ ] peste @E % din ele au ca sediu lo*ul drept 'epatic d) [ ] reacţia de 'emaglutinare indirecta este po itiva ?n AE % ca uri e) [x] c'isturile sunt asimptomatice -----------------------------------------------553) CM C'isturile nepara itare ale ficatului pot *eneficia de: a) [x] fenestrarea c'istului b) [x] re ecţie 'epatica c) [x] anastomo a c'isto"digestiva d) [ ] devasculari are a igo"portala e) [ ] şunt porto"sistemic transGugular -----------------------------------------------554) CM Care sunt cau ele 'emo*iliei.b) [x] inci ia capsulei şi evacuarea 'ematomului c) [x] evacuarea 'ematomului şi diatermocoagularea onei 'epatice respective d) [ ] drenaGul cavitaţii peritoneale e) [ ] a*ţinere de la orice manevre şi ?nc'iderea cavitaţii a*dominale -----------------------------------------------545) CM 4re entaţi care din afirmaţii6 referitoare la 'emo*ilie6 sunt false : a) [x] colica 'epatica b) [x] icterul c) [ ] 'emoragia ?n tractul digestiv d) [x] 'epatomegalia e) [ ] melena -----------------------------------------------546) C! Care afirmaţie6 referitoare la tumorile *enigne 'epatice este corecta. a) [x] traumatismului ficatului b) [x] tumoarea ficatului in descompunere c) [ ] litia a *iliara d) [ ] sindromul Budd-+hiari e) [ ] sindromul Miri i -----------------------------------------------555) CM Caracteristice pentru 'emo*ilie sunt urmatoarele simptome: a) [ ] colica 'epatica b) [ ] icterul c) [x] 'emoragia in tractul digestiv d) [ ] 'epatomegalia e) [x] melena -----------------------------------------------556) CM 4entru diagnosticul 'emo*iliei pot fi utile: a) [x] (ndoscopia . a) [x] ec'inococo a b) [ ] difillo*otrio a c) [ ] lam*lio a d) [ ] alveococo a e) [ ] amoe*ia a -----------------------------------------------564)CM #ntervenţiile c'irurgicale adresate unui c'ist 'idatic 'epatic pot fi: a) [x] peric'istectomia b) [x] c'istectomie ?nc'isa c) [x] re ecţia ficatului cu ?nlaturarea c'istului d) [ ] fenestrarea c'istului e) [x] marsupiali area .

c) [x] ?ndepartarea componentelor infecţioase ale c'istului . d) [x] tratamentul complicaţiilor e) [x] re olvarea cavitaţii re iduale -----------------------------------------------577) CM Care din afirmaţiile pre entate mai Gos6 referitor la 'emangiomul 'epatic sunt corecte: a) [ ] este cea mai rara tumora *enigna 'epatica b) [x] puncţia acestui tip de tumora este strict contraindicata c) [x] nu are risc de transformare maligna d) [x] intervenţia c'irurgicala este indicata numai ?n pre enţa fenomenelor compresive sau a unui risc 'emoragic ?nalt e) [ ] se supune tratamentului medicamentos cu Al*enda ol -----------------------------------------------578) CM Care din afirmaţiile pre entate mai Gos referitor la c'istul 'idatic 'epatic sunt corecte.20%.ser clorurat 20 %6 etanol A0 %.nd: a) [ ] perforaţia ?n cavitatea a*dominala b) [x] cancerul primar 'epatic c) [ ] sepsisul d) [ ] 'emoragiile din vasele 'epatice erodate e) [x] mediastinita -----------------------------------------------580) CM Ftile pentru diagnosticul a*cesului 'epatic sunt: a) [x] ultrasonografia a*dominala b) [x] tomografia computeri ata c) [ ] reacţia Aa0oni d) [x] scanarea ficatului cu leucocite marcate cu radionuclid e) [ ] puncţia a*dominala -----------------------------------------------581) CM 4entru un a*ces 'epatic nu este caracteristic: a) [ ] fe*ra b) [ ] durerea ?n 'ipocondrul drept c) [x] sindromul 'emoragic d) [ ] sindromul toxico"septic e) [x] claudicaţia intermitenta -----------------------------------------------582) CM %ratamentul c'istului 'idatic 'epatic include urmatoarele6 except.-----------------------------------------------565) C! Alegeţi volumul optimal c'irurgical ?n ca de alveococco a 'epatica: a) [ ] enucleaţia c'istului b) [ ] marsupiali area c) [x] re ecţia ficatului cu ?nlaturarea c'istului d) [ ] fenestrarea e) [ ] fragmentarea alveococcului -----------------------------------------------566)CM Care organe sunt mai frecvent afectate de Echinococcus!%ranulosus. c) [ ] E " fluoruracilul d) [ ] octreotidul e) [ ] verdele de *riliant -----------------------------------------------568) C! Alegeţi metoda optima c'irurgicala adresata unui a*ces *acterian 'epatic: a) [x] puncţia şi drenarea a*cesului su* controlul ecografiei b) [ ] transplant 'epatic c) [ ] 'emi'epatectomia d) [ ] marsupiali area e) [ ] criodistrucţia -----------------------------------------------569) CM Care sunt posi*ilitaţile terapeutice adresate c'istului 'idatic 'epatic calcificat: a) [ ] c'istectomie şi plom*aGul cavitaţii restante b) [ ] puncţiile ecog'idate repetate c) [ ] marsupiali area c'istului d) [x] simpla o*servaţie clinic"ecografica e) [x] enuclearea -----------------------------------------------570) CM C'istul 'idatic 'epatic supurat se manifesta prin: a) [ ] dispnee intensa6 ciano a marcata b) [x] fe*ra6 durere6 frisoane c) [ ] ventilaţie pulmonara compromisa d) [x] stare septica e) [ ] 'emo*ilie -----------------------------------------------571) CM 4entru un c'ist 'idatic complicat cu fistula *ilio'idatica este caracteristica: a) [x] migrarea para itului ?n calea *iliara principala b) [x] apariţia *ilei ?n cavitatea restanta c) [ ] pre enţa lic'idului limpede ?n cavitatea restanta d) [ ] pre enţa lic'idului tul*ure6 v?scos e) [ ] respiraţie paradoxala -----------------------------------------------572) C! Fna din complicaţiile grave ale traumatismului ficatului este 'emofilia9 (senţa acestei complicaţii consta ?n: a) [ ] apariţia 'emopti iei b) [ ] ero iuni multiple a stomacului şi duodenului c) [ ] diminuarea producerii de catre ficat a procoagulantelor d) [ ] trom*o a venei porta sau 'emoragie din varicele esofagiene e) [x] 'emoragie ?n lumenul tractului digestiv din vasele le ate ale ficatului prin caile *iliare -----------------------------------------------573) CM Care din cele expuse mai Gos caracteri ea a a*cesul piogen 'epatic: a) [x] examenul local a*dominal releva 'epatomegalia dureroasa ?n E0 % ca uri b) [x] are incidenţa de 70 şi 7J ca uri la 700 000 internari c) [ ] determina apariţia imediata a insuficienţei renale d) [x] 'emoculturile sunt po itive ?n proporţie de 50 " E0 % e) [ ] drenaGul percutan ecog'idat al cavitaţii a*cesului este contraindicat -----------------------------------------------574) CM %ratamentul a*cesului *acterian 'epatic *eneficia a de urmatoarele modalitaţi terapeutice: a) [x] evacuarea pe cale c'irurgicala a a*cesului cu drenarea lui b) [ ] simpla o*servaţie c) [ ] tratamentul anti*iotic singular de lunga durata d) [x] drenaGul percutan ecog'idat al cavitaţii a*cesului e) [ ] devasculari are a Igoportala -----------------------------------------------575) C! Alegeţi sc'ema optima de tratament adresata a*cesului amoe*ian 'epatic: a) [ ] terapie actinica p?na la operaţie K tratament c'irurgical b) [ ] tratament c'irurgical K terapie actinica dupa operaţie c) [x] tratament specific cu Metronida ol d) [ ] c'imioterapie K tratament c'irurgical e) [ ] tratament c'irurgical cu indicaţii a*solute -----------------------------------------------576) CM 4rincipiile tratamentului c'irurgical ?n c'isturile 'idatice 'epatice sunt repre entate de: a) [ ] simpla supraveg'ere b) [x] inactivarea conţinutului c'istului . a) [ ] sunt cele mai frecvente tumori *enigne ale ficatului . a) [x] pulmonii b) [ ] retina c) [ ] pancreasul d) [ ] sistemul osteo"articular e) [x] ficatul -----------------------------------------------567) CM Alegeţi soluţiile antipara itare folosite pentru prelucrarea cavitaţii re iduale a unui c'ist 'idatic 'epatic: a) [x] formolul6 $222 b) [x] serul clorurat 'ipertonic .mem*rana proligera6 nisip 'idatic6 ve icule fiice. a) [x] ec'inococco a este o oono a b) [x] conţinutul c'istului consta din lic'id 'idatic clar ca Lapa de st?nca/6 scolecşi6 ve icule proligere şi ve icule fiice c) [ ] are risc ?nalt de transformare maligna d) [x] omul repre inta o ga da intermediara oca ionala e) [ ] peretele c'istului are patru straturi -----------------------------------------------579) CM Complicaţiile a*cesului 'epatic sunt urmatoarele6 except.nd: a) [ ] c'istectomie desc'isa b) [x] transplant 'epatic c) [x] laparocente a d) [ ] peric'istectomia e) [ ] tratamentul antipara itar cu o*servari clinicoecografice ?n dinamica -----------------------------------------------583) CM Ce afirmaţii referitoare la 'emangiomul 'epatic sunt incorecte.

a) [ ] se asocia a cu cri e de 'ipoglicemie b) [ ] ecografia nu preci ea a diagnosticul c) [x] este cau a cea mai frecventa a 'ipertensiunii portale d) [ ] apararea musculara in 'ipocondrul drept este sugestiva pentru diagnostic e) [ ] fe*ra poate fi pre enta in 80% ca uri -----------------------------------------------587) C! Care din urmatoarele intervenţii c'irurgicale se complica mai rar de encefalopatie 'epatica.b) [ ] apar6 ?n special6 la femei şi sunt descoperite accidental c) [x] puncţia 'emangiomului este o masura terapeutica necesara d) [x] are risc ?nalt de transformare maligna e) [x] extirparea c'irurgicala are indicaţie a*soluta -----------------------------------------------584)CM %ratamentul traumatismului 'epatic poate *eneficia de urmatoarele metode: a) [x] 'emosta a prin tamponament b) [x] 'emosta a directa c'irurgicala c) [ ] transplant 'epatic d) [x] re ecţia 'epatica atipica e) [ ] laparoscopie6 drenarea cavitaţii a*dominale -----------------------------------------------585) CM (numeraţi consecinţele le iunilor traumatice 'epatice: a) [x] 'emoperitoneum b) [ ] peritonita stercorala c) [x] stare de şoc d) [x] 'ematom intra'epatic e) [x] a*cese posttraumatice piogene -----------------------------------------------586) C! Ce afirmaţie referitor la ciro a 'epatica este exacta.lo* drept6 !J"@"8. a) [ ] drenaGul Qirsungului b) [ ] vagotomie tronculara c) [ ] transplant lienal d) [x] deconexiunea a Igo"portala e) [ ] splenopancreatectomie st?nga -----------------------------------------------593)C! Cau a cea mai frecventa a 'ipertensiunii portale este. a) [ ] scintigrafia 'epatica b) [ ] colonoscopia c) [ ] angiografia supraselectiva 'epatica d) [x] fi*roesogastroduodenoscopia e) [ ] radiografia a*dominala pe gol -----------------------------------------------600) CM Care din explorarile de la*orator sunt utile pentru sta*ilirea gravitaţii 'emoragiei variceale. a) [x] fi*roesofagogastroduodenoscopia b) [ ] radiografia *aritata c) [ ] scintigrafia d) [ ] angiografia e) [x] laparoscopia diagnostica ------------------------------------------------ 592) C! Ce metoda poate fi folosita in tratamentul 'ipertensiunii portale cirogene. a) [ ] pericardita congestiva b) [ ] sindromul 0udd"C'iari c) [x] ciro a 'epatica cu *araG intra'epatic d) [ ] cvadrifurcatia venei porte e) [ ] trom*o a venei lienale -----------------------------------------------594) C! 4entru aprecierea starii funcţionale 'epatice la pacienţii cirotici cu sindrom de 'ipertensiune portala se foloseşte: a) [ ] scorul 3anson b) [ ] indicele Algover c) [ ] scorul Apgar d) [x] criteriile C'ild e) [ ] scorul )lasgo1 -----------------------------------------------595) C! 4acienţii cu sunt porto"cav pot de volta o stare de coma prin : a) [ ] 'ipocalcemie b) [ ] 'iperglicemie c) [ ] 'iperal*unemie d) [x] cresterea amonemiei e) [ ] cresterea timpului de protrom*ina -----------------------------------------------596) C! 2peraţia %anner are urmatoarea indicaţie: a) [ ] encefalopatia b) [ ] ascita refractara tratamentului medicamentos c) [x] 'emoragia prin ruptura varicelor esofagiene d) [ ] 'emoragia prin ruptura varicelor colonice e) [ ] 'emoragia prin ruptura varicelor rectale -----------------------------------------------597) C! Ce afirmaţie referitor la forma pre'epatica a 'ipertensiunii portale este falsa. a) [ ] testele de coagulare b) [x] 'emoglo*ina c) [ ] trom*ocitele d) [x] 'ematocritul e) [x] eritrocitele -----------------------------------------------601) C! Care din manifestarile de mai Gos nu sunt caracteristice pentru 'ipertensiunea portala. a) [ ] ligatura varicelor esofagiene b) [ ] re ecţia esofagului inferior cu anastomo a esogastrica c) [x] tamponament cu sonda 0lac-more6 pituitrina intravenos d) [ ] deconexiune a Igo"portala e) [ ] anastomo a spleno"renala -----------------------------------------------589) C! Care din afirmaţia pre entata mai Gos6 este eronata: a) [ ] ficatul poseda o du*la circulaţie b) [ ] fluxul sanguin 'epatic este de cca 7E00 ml:min sau 2E"B0% din de*itul cardiac in repaus c) [ ] sistemul venos portal leaga 2 retele capilare d) [ ] vena porta se formea a prin unirea: venei me enterice superioare6 me enterice inferioare si splenice e) [x] axul venos"portocaval este *ogat in valve ce determina modificarile presionale ?n tot sistemul venos port -----------------------------------------------590) CM 4entru sindromul 0aumgarten" Cruveil'ier NF este caracteristic: a) [x] de*ut acut b) [ ] recanali area venei porta6 apariţia capului de medu a şi suflu specific la auscultaţie c) [x] emfi em su*cutanat d) [x] coagulopatia e) [x] respiraţia paradoxala -----------------------------------------------591) C! Cea mai sigura şi o*iectiva metoda de diagnostic al 'emoragiilor digestive superioare este. -----------------------------------------------599) C!9 2 *olnava cirotica in v?rsta 55 de ani se internea a pentru 'emoragie gastrointestinala exteriori ata prin vome / aţ de cafea/ şi scaun /culoarea pacurii/9 Ce explorare poate preci a sursa 'emoragiei. e) [ ] anastomo a me enterico"cava -----------------------------------------------588) C! >i*roscopia evidenţia a varice esofagiene gr9 ### care s?ngerea a6 mucoasa gastrica fara ulceraţii9 +a ce metoda de 'emosta a apelaţi mai ?nt?i. a) [ ] anastomo a porto"cava termino" lateral b) [ ] anastomo a porto"cava latero" laterala c) [ ] anastomo a spleno"renala proximala d) [x] anastomo a spleno"renala distala . a) [ ] apare mai frecvent la copii b) [x] determinata apariţia claudicatiei intermitente c) [ ] splenectomia asociata cu omentorenopexie micşorea a presiunea portala d) [ ] este cau ata de anomaliile congenitale de de voltare a venei porta e) [ ] determina aparita 'emoragiei digestive -----------------------------------------------598) C! Cele enumerate mai Gos sunt cau e ale 'ipertensiunii portale6 cu exceptia: a) [ ] sindromul 0udd"C'iari b) [ ] *oala C'iari c) [x] sindrom Dollinger"(llison d) [ ] ciro a 'epatica alcoolica e) [ ] c'ist 'idatic 'epatic gigant . a) [ ] ascita b) [ ] splenomegalia c) [x] disfagia d) [ ] encefalopatia 'epatica .Qarren.

a) [ ] anastomo a porto"cava termino" laterala b) [ ] anastomo a porto"cava latero" laterala c) [ ] anastomo a spleno"renala proximala d) [x] anastomo a spleno"renala distala . a) [ ] omentorenopxie b) [x] şunt porto"sistemic transGugular . a) [ ] anastomo a spleno"renala centrala b) [ ] anastomo a spleno"renala proximala c) [ ] anastomo a omfalo"cava d) [ ] anastomo a porto"sistemica in /$/ e) [x] operaţia !ugiura -----------------------------------------------612) C! Fn *olnav cu 'emoragie din varicele esofagiene pre inta *iliru*ina serica in limitele BE"E0 mmol:l6 al*umina " B0"BE gr:l6 ascita tran itorie6 stare de nutriţie *una9 Ce procedeu de tratament este mai accepta*il in acest ca . a) [ ] evoluţia6 de o*icei6 este severa b) [ ] determina 'emoragia digestiva c) [ ] este consecinţa unui o*stacol in sistemul port d) [ ] consecinţele ei pot fi: splenomegalia6 encefalopatia6 ascita6 'emoragia digestiva e) [x] se micşorea a la administrarea E" ftoruracilului -----------------------------------------------605) CM &upa care din urmatoarele intervenţii c'irurgicale mai rar apare encefalopatia 'epatica. e) [x] anastomi a me enterico"cava -----------------------------------------------606)C! $ipertensiunea portala se caracteri ea a prin urmatoarele semne6 except?nd: a) [ ] splenomegalie b) [ ] ascita c) [ ] circulaţia colaterala a*dominala d) [ ] varicele esofagiene e) [x] silenţiul a*dominal -----------------------------------------------607) C! Fna dintre cele mai informative metode specifice ?n diagnosticul sediului şi sursei 'emoragiei variceale este: a) [ ] irigoscopia b) [x] fi*roesofagogastroduodenoscopia c) [ ] radiografia a*dominala de ansam*lu d) [ ] laparoscopia e) [ ] pasaGul *ariului prin intestin -----------------------------------------------608) C! Alegeţi afirmaţia incorecta pentru 'ipertensiunea portala: a) [ ] splenomegalia se insoteste de 'ipersplenism 'ematologic predominat de trom*ocitopenie si leucopenie b) [ ] cau ele si clasificarea 'ipertensiunei portale se *a ea a pe sediul o*stacolului si raportul acestuia cu patul sinusoidal c) [ ] 'emoragia variceala este complicatia 'ipertensiunei portale d) [ ] presiunea in vena porta6 in mod normal6 este de 70"7E mm $g e) [x] manifestarile clinice ale 'ipertensiune portale apar daca gradientul presional este mai mare de 70 mm $g -----------------------------------------------609)C! Caracteristic pentru sindromul 0aumgarten"Cruveil'ier este: a) [ ] 'emopti ia b) [x] recanali area venei om*ilicale6 apariţia capului de medu a şi apriţia suflului specific la auscultaţie c) [ ] coagulopatia d) [ ] melena e) [ ] disfagia -----------------------------------------------610)C! Complicaţiile 'ipertensiunii portale sunt urmatoarele6 except?nd: a) [x] icterul mecanic b) [ ] rectoragia c) [ ] ascita d) [ ] 'emoragia digestiva superioara din varicele esogastrice e) [ ] encefalopatia -----------------------------------------------611)C! Care din cele enumerate mai Gos6 sunt procedeele de deconexiune a Igo"portala.%#4!. c) [ ] em*oli are transparieto'epatica a venelor esofago"gastrice d) [ ] splenectomie e) [ ] omento'epatopexie -----------------------------------------------613) CM #ndicaţi remediile eficiente pentru reducerea 'ipertensiunii portale.e) [ ] varicele gastro"esofagiene -----------------------------------------------602) CM Condiţiile necesare pentru apariţia ascitei sunt: a) [ ] existenta sindromului de mala*sor*ţie b) [ ] pre enta icterului c) [x] pre enţa 'ipertensiunii portale cronice şi retenţia 'idrosalina d) [ ] pre enţa 'ipertensiunii portale acute asociata cu icter intermitent e) [x] 'ipoal*uminemie -----------------------------------------------603) C! Manifestarile *ioc'imice si 'ematologice enumerate mai Gos caracterisea a 'ipersplenismul autoimun6 cu excepţia uneia9 Numiţi"o: a) [ ] leucocitopenia b) [x] glicemia c) [ ] anemia d) [ ] creşterea complexul imun circulant e) [ ] trom*ocitopenia -----------------------------------------------604) C! Care din afirmaţia6 de mai Gos6 referitoare la 'ipertensiunea portala este falsa.Qarren. a) [ ] cimetidina b) [x] octreotid c) [ ] merca olil d) [ ] E"ftoruracil e) [x] pituitrina -----------------------------------------------614) CM #ncidenţa complicaţiilor cau ate de tamponamentul cu sonda Bla3emora al varicelor esofagiene s?nger?nde varia a ?ntre da 5"A% complicaţii9 Cea mai frecventa dintre ele sunt: a) [ ] ruptura esofagului b) [ ] o*turarea tra'eei c) [x] necro a mucoasei esofagiene d) [x] aspiraţia e) [ ] mediastinita -----------------------------------------------615) C! Caracteristic pentru 'ipertensiunea portala este: a) [x] frecvent apare pe fonul ciro ei 'epatice b) [ ] de regula6 este ?nsoţita de 'iperamila emie c) [ ] de*utea a *rusc d) [ ] pe o radiografie a*dominala simpla apare ansa santilena e) [ ] infarctul enterome enteric este cea mai frecventa complicaţie a ei -----------------------------------------------616) C! 2peraţia cea mai frecvent practicata ?n 'ipertensiunea portala este: a) [x] anastamo a porto"cavala b) [ ] anastamo a spleno"renala c) [ ] deconexiunea a Igo"portala d) [ ] anastamo a me enterico"cava e) [ ] anastamo a omfalo"cava -----------------------------------------------617) C! !indromul de 'ipertensiune portala se caracteri ea a astfel: a) [ ] este ?nsoţita de cresterea presiunei venoase centrale b) [ ] se traduce prin icter progresiv6 prurit c) [x] se poate de volta pe fonul maladiei C'iari d) [ ] se asocia a6 ca regula6 cu ang'ina a*dominala e) [ ] este ?nsoţita de 'ipertensiune arteriala -----------------------------------------------618) C! Caracteristic pentru 'ipersplenismul secundar 'ipertensiunii portale este: a) [ ] 'iperamila emia b) [ ] 'iperleucocito a şi a otemia c) [x] trom*octopenia şi anemia d) [ ] scaderea ponderala importanta e) [ ] 'emoragia digestiva oculta -----------------------------------------------619) CM Sunturile porto"sistemice non" selective sunt repre entate de: a) [x] şuntul porto"cav termino"lateral b) [x] şuntul porto"cav latero"lateral c) [x] şuntul proximal spleno"renal d) [ ] şuntul spleno"renal distal e) [ ] şuntul porto"sistemic transGugular intra'epatic -----------------------------------------------620) C! Ce afirmaţie despre forma supra'epatica a 'ipertensiunii portale .

b) [x] ruptura peretelui esofagian c) [ ] respiraţia paradoxala d) [ ] ruptura vaselor mari intratoracice e) [x] tul*urarile de ritm cardiac6 durerile anginoase .sindromul Mendelsohn.este adevarata.nd: a) [x] icterul b) [ ] 'emoragia variciala esofagiana c) [ ] 'emoragia digestiva inferioara d) [x] exoftalmia e) [ ] encefalopatia -----------------------------------------------624) C! Sunturile porto"cave selective sunt preferate deoarece se complica mai rar cu: a) [ ] ascita b) [x] encefalopatie portala c) [ ] res?ngerare d) [ ] insuficienţa renala acuta e) [ ] sindrom 'epatorenal -----------------------------------------------625) CM (numeraţi cau ele de s?ngerare digestiva ?n contextul 'ipertensiunii portale: a) [x] ruperea varicelor esofagiene b) [x] gastropatia portal"'ipertensiva c) [ ] displa ia epiteliala esofagiana Barret d) [x] ruperea 'emoroi ilor secundari e) [x] ruperea varicelor gastrice fundice -----------------------------------------------626) CM Care din urmatoarele modalitaţi terapeutice pot fi folosite ?n stoparea 'emoragiei din varicele esofagiene rupte. a) [ ] reducerea secreţiei gastrice b) [ ] reec'ili*rarea volemica şi 'ematica c) [x] reducerea 'ipertensiunii portale d) [x] controlul 'emoragiei acute variceale esofagogastrice e) [x] micşorarea riscului de recidiva a s?ngerarii variceale -----------------------------------------------628) CM Criteriile clasificarii C'ild de apreciere a starii funcţionale 'epatice includ: a) [x] *iliru*ina şi al*umina serica b) [x] ascita6 tul*urarile neurologice c) [ ] transamina ele6 ureea6 protrom*ina d) [ ] glicemia6 transfera a e) [x] starea de nutriţie -----------------------------------------------629) CM Care dintre urmatoarele afirmaţii despre şuntul porto"cav reali at ?n ca urile de urgenţa sunt adevarate. a) [x] scleroterapia endoscopica b) [ ] re ecarea esofagului toracic plus esofagoplastie c) [x] sonda >en%sta3en!-!Bla3emore d) [ ] vagotomia cu piloroplastia e) [x] ligatura cu inele elastice -----------------------------------------------627) CM Care sunt o*iectivele tratamentului c'irurgical ?n 'ipertensiunea portala. a) [x] encefalopatia b) [ ] pilefle*ita purulenta c) [ ] a*cesul 'epatic d) [ ] ruptura de splina in /doi timpi/ e) [ ] 'emangiomul 'epatic -----------------------------------------------623)CM $ipertensiunea portala cirogena pre inta urmatoarele complicaţii6 except. a) [ ] afecţiuni pancreatice b) [ ] splenomegalii primitive c) [x] tumori 'epatice d) [x] ciro a 'epatica e) [ ] sindromul 0udd"C'iari -----------------------------------------------633)CM Cau ele principale ale o*strucţiei portale supra'epatice sunt: a) [x] sindromul Budd-+hiari b) [x] pericardita constrictiva c) [ ] trom*o a venei lienale d) [ ] fi*ro a ficatului e) [ ] ciro a 'epatica -----------------------------------------------634) C! 4rin 'emoragie digestiva superioara se ?nţelege: a) [ ] pierderea de s?nge la nivelul tu*ului digestiv b) [x] toate 'emoragiile care provin din 7:B distala a esofagului p?na la ung'iul duodeno"GeGunal c) [ ] pierderea de s?nge din cavitatea *ucala şi faringe d) [ ] 'emoragiile din 7:B proximala a esofagului e) [ ] 'emoragie din intestinul su*ţire -----------------------------------------------635) CM (numeraţi riscurile importante ale aplicarii sondei Blac3emore: a) [x] aspiraţia tra'eala . a) [x] atre ii ale axului venos portal b) [x] fle*ite ale axului venos portal c) [x] trom*o e ale axului venos spleno" portal d) [ ] sindromul 0anti e) [ ] fi*ro a 'epatica -----------------------------------------------632) CM Care din afecţiunile de mai Gos pot cau a o*stacol portal intra'epatic. a) [x] se o*ţine o 'emosta a prompta b) [ ] tre*uie sa fie urmat de transplant 'epatic c) [x] este de preferat şuntul de tip selectiv d) [ ] nu are contraindicaţii e) [ ] mortalitatea postoperatorie este mica ------------------------------------------------ 630) CM 3aspunsul splinei la 'ipertensiunea portala6 indiferent de sediul o*stacolului6 este: a) [x] splenomegalia b) [x] 'ipervasculari are cu creşterea presiunii portale prin 'iperaflux c) [x] 'ipersplenism imunologic d) [ ] ratatinarea splinei e) [ ] apariţia fistulelor arterio"venoase lienale -----------------------------------------------631) CM Care din afecţiunile de mai Gos pot cau a o*stacol portal pre'epatic. a) [ ] are un pronostic favora*il b) [ ] are de*ut *rutal6 cau at de un moment alimentar c) [ ] cavagrafia si celeacografia nu sunt utile pentru diagnostic d) [x] este ?nsoţita de 'epatomegalie dureroasa e) [ ] este asimptomatica -----------------------------------------------621) C! !indromul Budd-+hiari se caracterisea a prin: a) [ ] durere in punctul costoverte*ral sting la palpare b) [x] de*ut acut asociat cu dureri intense epigastrice si 'epatomegalie dureroasa c) [ ] disfagie parodoxala d) [ ] atre ia sau 'ipopla ia venei porta e) [ ] o*strucţia segmentara a venei lienale -----------------------------------------------622) C! Care este cea mai frecventa consecinţa a anastomo ei porto"cave .