You are on page 1of 30

• ADHD (eng. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) = deficit pažnje/hiperaktivni poremedaj • termin označava ponašanje djece koja su vidljivo manje usredotočena, nepromišljenija, brzopletija i nemirnija od druge djece • pojava (prednost/smetnja?) koja se uočava posebice kod djece u predškolskoj i osnovnoškolskoj dobi, ali se razvila mnogo ranije

• 1902. g. problem prvi put uočio George Fredric Still • zamijetio problem kod djece koja su bila nepažljiva, hiperaktivna i impulzivna, njihovo ponašanje opisao je kao „abnormalno“ • različiti nazivi kroz povijest: MCD ili minimalna cerebralna disfunkcija, hiperkinetičko-impulzivni poremedaj, hiperkinetička reakcija u dječjoj dobi (DSM II), poremedaj pažnje i hiperaktivni poremedaj (DSM III) te aktualni naziv deficit pažnje/hiperaktivni poremedaj (DSM IV)

impulzivnosti i pomanjkanja pozornosti 2) dominanatno nepažljiv tip . Američke psihijatrijske udruge) • tri osnovna tipa ADHD-a: 1) kombinirani tip . IV.ADHD s impulzivnošdu i hiperaktivnošdu kao primarnim karakteristikama .ADHD s pomanjkanjem pozornosti kao primarnom karakteristikom 3) dominantno hiperaktivno-impulzivni tip . Izdanje.ADHD s kombiniranim karakteristikama hiperaktivnosti.• klasifikacija prema DSM–IV (Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremedaje.

ne posveduju pažnju detaljima ili rade pogreške zbog nemara u školskom uratku.Simptomi 1. često imaju teškode s organiziranjem zadataka i aktivnosti • f. često ne prate upute i ne dovršavaju školski uradak. često izbjegavaju. školski pribor i dr. poslu ili drugim aktivnostima • b. često zaboravljaju dnevne aktivnosti . često se čini da ne slušaju i kad im se direktno obrada • d. ne vole ili odbijaju zadatke koji zahtijevaju trajniji mentalni napor (kao što je školski ili domadi uradak) • g. često ih ometaju vanjski podražaji • i. često gube stvari potrebne za ispunjavanje zadada ili aktivnosti (igračke. Nepažnja • a.) • h. kudne poslove ili dužnosti na radnom mjestu (ne zbog prkosa ili nerazumijevanja uputa) • e. često imaju teškode u održavanju pažnje pri obavljanju zadada ili u igri • c.

upadaju u razgovor ili igru) . često pretjerano pričaju Impulzivnost • g. često pretjerano trče ili se penju u situacijama u kojima je to neprikladno (kod adolescenata ili odraslih može biti ograničeno na subjektivni osjedaj nemira) • d. često imaju teškoda ako se treba mirno i tiho igrati ili obavljati slobodne aktivnosti • e. Hiperaktivnost/Impulzivnost Hiperaktivnost • a. često trese rukama i nogama ili se vrpolji na stolcu ili sjedalu • b. često su u „pogonu“ ili kao da ih „pokrede motor“ • f. često imaju poteškoda s čekanjem reda • i. ustaju sa stolca u razredu ili negdje drugdje gdje se očekuje da ostanu na mjestu • c. često „istrčavaju“ s odgovorima prije nego što je dovršeno pitanje • h. često prekidaju ili ometaju druge (npr.2.

prijevremeno roĎenje. mala poroĎajna težina .Što uzrokuje ADHD? • točni uzroci nisu poznati • vjeruje se da su simptomi povezani s kemijskom neravnotežom u mozgu • u većini slučajeva bitno je i genetsko nasljeĎe • mogući uzroci i biološki štetni čimbenici: majčino pušenje i konzumiranje alkohola za vrijeme trudnoće.

• djevojčice s ADHD-om izražavaju manje hiperaktivnosti i agresivnosti te često pokazuju znakove nepažljivog podtipa ADHD-a koji se teže uočava (zaboravljivost.. anksioznost. djevojčice stres često usmjere i čuvaju u sebi što često vodi do depresije.dječaci uzrokuju više problema na nastavi i više su hiperaktivni • dok dječaci na stres reagiraju tako da djeluju prema van. probleme pri pažljivom slušanju.) • neadekvatno prilagoĎeni alati za dijagnosticiranje ADHD-a kod djevojčica . anksioznosti.• istraživanja govore da 75% djevojčica s ADHD-om ne bude prepoznato • četiri do pet puta više dječaka s ADHD-om nego djevojčica zbog puno uočljivijih simptoma . povlačenju u sebe i sl.. osjećaja krivnje.

ali je mogude ublažiti i kontrolirati simptome koji dovode do poboljšanja odnosa s roditeljima.dijete uči bolje kontrolirati svoje ponašanje. glavobolje. vršnjacima. • terapija ponašanja . aritmiju. srčani i moždani udar • amfetamin i dekstroamfetamin (Adderall) SPADAJU U SKUPINU LIJEKOVA KAO KOKAIN! . npr.„Liječenje“ ADHD-a? • potpuno izlječenje danas još uvijek nije mogude. nesanicu. itd. gubitak apetita. • najčešdi lijekovi: • metilfenidat (Ritalin) – može uzrokovati ovisnost. nastavnicima. tj. imaju nuspojave... poremedaji spavanja. zaštititi se od nepromišljenih radnji i dobro razmisliti što se traži • liječenje lijekovima – stimulansi i antidepresivi • ublažavaju glavne simptome ADHD-a. impulzivnost i nemirne pokrete te povedavaju djetetovu koncentraciju • ipak. kao i vedina lijekova.

a za mene on predstavlja novu muku s njom . teško se koncentrira i brzo odustaje. 1. Primjetila sam da je talentirana za rješavanje jednadžbi (često daje ideje za rješavanje zadatka). ali kada ga zamolim da ponovi.ADHD ili mentalna retardacija? • Prm. 2. Daje krive/smiješne odgovore i prije nego sam dovršila pitanje. Okreće se i traži novu zanimaciju. Mia stalno pravi buku i čini se kao da ne sluša kad joj se obraćam. Uzima tuĎe stvari bez pitanja. Često gubi školski pribor. kaže da ne zna i smije se. Jedva čeka odmor. • Prm. a stara joj vrlo brzo dosadi. Često ustaje s mjesta i penje se na prozorsku dasku iako sam ga tisuću puta upozorila na opasnost. samo kako bi privukla pozornost drugih. Marko teže usvaja nova znanja i nemiran je. Odbija zadatke koji traže trajniji mentalni napor. Inače nije svadljiv. ali zna podignuti glas pri našem natezanju. ali na kraju uvijek pogriješi u predznaku. Ometa druge učenike u tihom radu. Čini se kao da prati moje upute.

• nemar. ne pradenje uputa. skučeni i površni interesi. poteškode sa zadržavanjem naučenog gradiva • istovremeno postojanje obaju entiteta! • problem: smještanje djeteta u okolinu u koju se ne može uključiti • visoki IQ? . nekritičnost u opažanju opasnosti. zaboravljanje dnevnih aktivnosti • nizak IQ: otežano apstraktno mišljenje. teškode s organiziranjem zadataka.

otežano usvajanje novih sadržaja zbog mentalne odsutnosti. potrebno je imati razumijevanja za poteškodu učenika. a u razgovoru s roditeljima saznati što ga motivira . ne snižavati svoje standarde jer tako od njega dobivamo rezultate koji su niži od njegovih stvarnih mogudnosti.podvrsta ADHD-a • deficit pažnje.Hipoaktivnost . • uputa za nastavnika potrebno obratiti dodatnu pažnju na pretjeranu mirnodu djeteta i ne ignorirati problem. emocionalni i socijalni. potreba za što vedim uključivanjem djeteta tijekom sata i otkrivanjem aktivnosti koje ga interesiraju. otežano uspostavljanje motivacije za učenje • osjedaj nesigurnosti i nisko samopoštovanje • otežava sve aspekte razvoja u cjelini: spoznajni.

• ukoliko simptomi traju manje od šest mjeseci i ne ometaju uobičajene dnevne aktivnosti kod kude i u školi • ako se sličnu impulzivnost i hiperaktivnost može zamijetiti kod 99% vršnjaka živahnog djeteta • ukoliko se simptomi hiperaktivnosti uočavaju u samo jednom socijalnom okruženju (kod kude. u školi) jer se kod djece s poremedajem AD/HD-a javljaju bez obzira na okolinu u kojoj se nalazi • nije riječ o hiperaktivnom djetetu ukoliko su simptomi zamijedeni tek od sedme godine života .

• vanjski faktori: neprimjeren nastavni program i nestimulirajuća okolina. zlostavljanje • uputa za nastavnika strpljenje. stalna preventivna reakcija. obiteljska situacija i problemi u odnosu meĎu roditeljima. dijete "uhvatiti" dobre volje i fokusirati se na javne pohvale .

youtube. postaje mu dosadno puno prije nego njegovim vršnjacima •Više od ostalih iskazuje potrebu za aktivnošdu i kretanjem •Zbog slabe koncentracije vršnjaci iz razrednog odjela ometaju ga u radu . zatvorenom prostoru zamara ga i zasiduje.Osnovne teškode u školi http://www.com/watch?v=Dktbd32B6aY&feature=related •Teško se prilagođava rasporedu rada •Teško prihvada i podnosi dugi boravak u školi •Boravak u istom.

Teškoće s pažnjom . sporo se ili se uopće ne može vratiti na zadatak • Zaboravlja dnevne aktivnosti. rastreseno. sanjari • Ne uključuje se u grupne razgovore • Često ima problema sa organizacijom obaveza i aktivnosti -> sklonost pogreškama u školskom radu • Izbjegava zadatke koji zahtijevaju trajniji mentalni napor • Ako ga se prekine u radu. rasipanje pažnje • Pažnja je kratkog trajanja dijete neprestano započinje aktivnost koju ne dovršava da bi započelo novu aktivnost pa se opet vratilo staroj i tako u krug • Ne može se usmjeriti na detalje . ima teškoća i u igri • Odsutno je mislima. gubi pribor potreban za izvršavanje zadaća ili aktivnosti .> ne prati i ne dovršava dobivenu zadaću. svemu “poklanja pažnju”.neselektivna = svi podražaji u danom trenutku su jednako važni.

grabi nove sadržaje na kojima kratko zaustavlja interes . lupa rukama. često ustaje. stalno pomiče noge • Često ustaje od stola. potreba za aktivnošću i kretanjem -> dijete je stalno u pokretu. svugdje je prisutno. vrti predmete. ne pokazuje ni malo opreza. ni od čega ne preže (često se i ozljeĎuje) • Ima teškoća pri aktivnostima koje traže samo sjedenje -> u učionici ne uspijeva duže vrijeme mirno sjediti. vrpolji se. skače ili se penje po namještaju i drugim predmetima. ničeg se ne boji.• Nemir. stalno juri naokolo.

ne uči na vlastitim pogreškama • Problemi s odgaĎanjem odgovora -> istrčava s odgovorima prije nego li je pitanje dovršeno. svaĎa se. ne uvažava zahtjeve roditelja ili učitelja. često plače. nedovoljno sna.Ostale teškode • Česti su poremećaji spavanja -> teškoće pri usnivanju. rano buĎenje (dovodi di psihičke i fizičke iscrpljenosti djeteta i roditelja) • Otpor ograničenjima. zabranama i discipliniranju -> ne sluša i ne prihvaća zadana pravila. nestrpljivo je • Teško odgaĎa zadovoljenje želja. nemiran i isprekidan san. teško se odupire trenutnom iskušenju • Često prekida rad drugih. razgovor započinje u neprikladnom trenutku • Česta je i emocionalna nestabilnost -> niska tolerancija na frustracije. pretjerana osjetljivost na kritike (dolazi do povlačenja i osamljivanja) . ima provale bijesa i netolerancije.

Posljedice -često neugodno školsko iskustvo • Školski neuspjeh je slabiji od intelektualnog potencijala = frustracija za dijete i učitelja • Često doživljava neuspjeh -> kritizira ga se i kažnjava • Vršnjaci ga često izbjegavaju. slabog je samopoštovanja. postaje sve lošiji . nemodan je • Odnos s roditeljima koji ne uspijevaju shvatiti težinu problema. ne prihvadaju i odbacuju • Dijete postaje nesretno.

slike.Kako učitelj može pomodi Ponašanje i disciplina • Urediti razredni prostor tako da se u njemu mogu organizirati različite aktivnosti • Dogovoriti zajedno s učenicima razredna pravila ponašanja kako bi pojasnili očekivanja • Na prikladnom mjestu objaviti raspored razrednih aktivnosti • Pohvaliti i nagraditi učenika za poštivanje razrednih pravila Učenje • Nastavno gradivo podijeliti u manje cjeline • Postaviti realne ciljeve u skladu s mogudnostima • Omoguditi učenje u “malim koracima” • Složene upute rastaviti na jednostavnije i tražiti od djeteta da ponovi kako bi se provjerilo razumijevanje • Prednost dati usmenom ispitivanju • Produžiti vremenske rokove • Pri davanju uputa cijelom razredu stati pored djeteta s teškodama i pri objašnjavanju koristiti njegov pribor • Smjestiti ga u prvu klupu • Na prikladan način istaknuti riječi. pojmove kako bi mu usmjerili pažnju na bitne informacije i činjenice .

izbjegavati davanje negativnih zahtjeva.com/watch?v=Dd62 -eL0JYI&feature=related http://www. pohvaliti ga ako razumije uputu ili zahtjev Nikako • Pretjerano kažnjavati. izdavati naredbe • Upute i zahtjeve iskazati na jednostavan i precizan način -> jasno naglasiti ono što se želi od djeteta.Kako učitelj može pomodi U komunikacijskom procesu • Uspostaviti kontakt očima -> razgovarati gledajudi dijete • Govoriti jasno i razgovijetno. slijediti liniju manjeg otpora http://www.youtube. stalno kritizirati.youtube. ne isticati ono što se ne želi da dijete uradi • Provjeriti je li dijete čulo danu informaciju tražedi da ponovi ono što je rečeno. normalnom jačinom glasa -> nije potrebno vikati.com/watch?v=1rR mrclBRns . odustajati. odbacivati ili izolirati ili • Pretjerano popuštati.

.

povučeno. a neprihvatljivo ako dijete sanjari i ako je hiperaktivno? • Ako se ne mijenja mirno dijete. nečujno.Postoji li uopde ADHD? • Tko odlučuje što je normalno ponašanje. a što nije? • Zašto je društveno prihvatljivo ako je dijete premirno. zašto se u velikom broju slučajeva mijenja živahnije dijete? .

Obrazovni sustav zaslužan za nastanak teorije ADHD-a? .

Uloga lijekova i farmaceutskih tvrtki? .

dok se danas u pretežno sjedilačkog stanovništva pokazuje kao problematičan isti gen povezan s različitim ambijentom dovodi i do različitih rezultata! .• Studija o genima povezanima sa sindromom deficita pažnje i hiperaktivnosti: koristan u razdoblju kada je čovjeku trebala intenzivna tjelesna aktivnost.

• Hiperaktivna djeca dolaze do novih pitanja. odgovora i ideja netradicionalnim načinima. znaju i osjedaju ono što drugi ljudi ne mogu te se mogu okarakterizirati kao vrlo kreativne osobe neograničenih sposobnosti . često vide. čuju.

te djece s ekstremno izraženim simptomima nepažnje. hiperaktivnosti i impulzivnosti čija ponašanja uzrokuju neka oštedenja zbog kojih osoba/dijete ne može samostalno funkcionirati i kojima je za samostalni život potrebna pomod i nadzor .• Jednako tretiranje zdrave djece koja su jednostavno energičnija od prosjeka i čije ih osobine nede kočiti kasnije u životu. hiperaktivnih sanjara ili nadarene djece čiji potencijal okolina ne može dokučiti niti vidjeti.