You are on page 1of 2

BOLESTI DOJKE

Grupa: Ženske bolesti i stanja

Bolesti dojke mogu se podijeliti u dobroćudne i zloćudne (rak dojke). U dobroćudne bolesti dojke ubrajaju se ciste, kvržice, fibroadenomi, iscjedak iz bradavice, infekcije i ginekomastija. Bol u dojci, ciste, te nedefinirane kvržice često se pojavljuju zajedno i obuhvaćene su zajedničkim nazivom fibrocistične bolesti. Mala je vjerojatnost da su fibrocistične bolesti povezane s opasnošću od pojave raka dojke.
         
Mastalgija Fibroadenomi Iscjedak iz bradavice Infekcije Ginekomastija Rak dojke Karcinoma in situ Duktalni karcinom in situ Lobularni karcinoma in situ Invazivni duktalni i lobularni tumori

Mastalgija
Najčešći dobroćudni poremećaj dojke je mastalgija, bol u dojci. Bol može biti povezana s menstrualnim ciklusom ili pojavom opipljivih cista u dojci, kada se bol može olakšati aspiracijom ciste s iglom. Kod žena mlaĎih od 30 godina nije potrebno raditi citološku analizu aspirirane tekućine (analiza stanica dobivenog uzorka, radi otkrivanja eventualnih patoloških, zloćudnih stanica), no ukoliko je tekućina krvava ili se ubrzano ponovno nakuplja, treba posumnjati na rak u samoj stjenci ciste i u tom slučaju odstraniti cijelu cistu.

Fibroadenomi
Fibroadenomi su dobroćudni tumori koji se najčešće razvijaju kod mladih žena, često i tinejdžerki. Mogu se zamijeniti s rakom dojke, no bolje su ograničeni i pokretni pri opipu. Mogu se odstraniti kirurški u lokalnoj anesteziji, no često recidiviraju.

Iscjedak iz bradavice
U manje od 10% slučajeva iscjedak iz bradavice predstavlja patološki znak Ukoliko je iscjedak krvav uzrok može biti intraduktalni papilom. U postavljanju dijagnoze i lokalizaciji tvorbe pomažu osim palpacije i rutinska ili kontrastna duktografijska mamografija. Ako se ovim pretragama ne otkrije rak dojke, znač i da je uzrok iscjetka vjerojatno dobroćudan. Mliječni iscjedak kod žena koje nisu upravo rodile razlog je za endokrinološku obradu.

Infekcije
Infekcije dojke su rijetke, osim u postporoĎajnom dobu ili uslijed ozljede. Ako se javi u drugim okolnostima, tre ba ispitati eventualne poremećaje, kao i mogući rak.

Ginekomastija
Povećanje muške dojke tijekom puberteta je normalno i obično prolazno, a slične promjene mogu se javiti i tijekom starenja. Može biti jednostrana ili obostrana, a kod oba spola može biti uzrokovana uzimanjem lijekova ili endokrinim poremećajima. Ultrazvukom testisa otkrivaju se tumori testisa koji izlučuju estrogen, a kompjutorizirana tomografija (CT) i magnetska rezonanca (MR) trbuha mogu otkriti eventualne tumore nadbubrežne žlijezde koji luče estrogen. U većini slučajeva nije potrebno liječenje.

Rak dojke
Prisutnost raka dojke u obiteljskoj anamnezi (podaci o bolestima u obitelji) povećavaju rizik nastanka raka dojke (ukoliko se radi o sestri, majci, kćeri). Rizik je povećan i kod žena s postojećim in situ ili invazivnim karcinomom. Povećana je opasnost i kod žena s ranom pojavom prve menstruacije, kasnom menopauzom ili prvom trudnoćom u kasnijoj životnoj dobi (iznad 30.). U više od 80% slučajeva slučajno se otkriva kao kvržica. Nalaz pri pregledu otkriva masu jasno različitu od okolnog tkiva dojke. Uznapredovali oblik karakteriziran je pričvršćenoću za stijenku prsnog koša ili kožu iznad. Ukoliko su zahvaćeni i aksilarni limfni čvorovi (ispod pazuha), te povećanje

Duktalni karcinom in situ Ovaj se oblik pojavljuje u premenopauzalnih i postmenopauzalnih žena. redoviti pregled onkologa (ginekologa). no budući je lokaliziran. Karcinoma in situ Češći je u mlaĎim dobnim skupinama. Ukoliko se ne liječi. U terapiji se još koriste i zračenje. može se u potpunosti operativno odstraniti. IzmeĎu 25 i 35% bolesnica s ovom dijagnozom razvija invazivni oblik karcinoma nakon pritajenosti (nekad i do 40 godina). Ovaj karcinom se u potpunosti nalazi unutar kanalića dojke. ovisno o nalazu). velika je vjerojatnost razvoja invazivnog karcinoma. bez invazije okolnog zdravog tkiva. aspiracija iglom i citološka analiza dobivenog uzorka. najčešće u premenopauzalnih žena. te mamografija i ultrazvuk učestalošću s obzirom na dob (iznad 40. mamografija. mala je vjerojatnost izliječenja kirurškim zahvatom. Za prevenciju raka dojke važan je samopregled. . a današnji postotak od više od 15% učestalosti u SAD-u. opipljiva je masa i često je ograničen na samo jedan kvadrant dojke. Lobularni karcinoma in situ Otkriva se obično slučajno jer ne stvara nikakvu opipljivu masu.supraklavikularnih i infraklavikularnih (iznad i ispod ključne kosti). Invazivni duktalni i lobularni tumori Ovo su najčešći tipovi invazivnog raka. Jednako učestalo se pojavljuju na obje strane. te kemoterapija. Čini 43% dijagnosticiranih raka dojke u žena od 40 do 49 godina. i imaju lošiju p rognozu. oko 90%. svakih 1-2 godine. i 92% u žena od 30 do 39 godina. rezultat je boljeg pretraživanja (skrining) pacijentica. Za postavljanje dijagnoze koristi se biopsija tkiva.