You are on page 1of 5

Astronomska navigacija

6. Kontrola devijacije
1. KONTROLA SA SUNCEM ( izlaz ili zalaz) 2. KONTROLA SA POLAROM 3. KONTOLA SA «ABC TABLICAMA»

1. KONTROLA SA SUNCEM ( izlaz ili zalaz)

20,10,1999, Pz = φz

= λz =

u trenutku pravog Sunčevog izlaza izmjereni su azimuti i zabilježeno je vrijeme kronometra. = = T! = S$ = %a& '() *. =
! #

" azimut mag. kompasa " azimut gyro kompasa
vrijeme kronometra stanje kronometra

E ili +

!zračunaj "evija#iju magnetskog i gyro kompasa $ T! = % S$ = ,-" UT =

.=

na "nu strani#e o" tog "atuma

/= & ili S % '/ = ,-"______________ /0 =

va"i se na strani#i o" satnog kuta va"i se sa . na str. ispravka minuta i sekun"a, a pre"znak se gle"a po "eklina#iji,"ali pa"a ili raste i je li N ili S

sa /0 i φz se ulazi u NT 31 i traži se (A) A=

-

2a A 23 $&a#i

4

i $&35a 40*l3.a$i 4&a6ila 7a 6&89 7a9$. Ta5li:a 31

1

S (<9#7a) (>? . 2 . " = = /# = 4 # . A (>? " A / = " . / 2. .rast = 1. . / . 6ar 399 = -. 40&a2$ = 6a& '(( = E. . / . . N (sjeverna) I=LA=A A=IMUT =ALA=A 2@>? . 1. 2.. 0 var 394 go". 0 . A 2@>? " A (>? . 0 .na vr*u NT 31 / = . . -. 4 4 ? = 4 = = = !9 = " 6a& '(( = /KOM = 4 " ! . .. / 5o". 0 5o". -. 0 . 0.+ . 1. . 6ar 399 = -. . . = 2. = 2. . A = (>? .rast = 1. " "evija#ija gyro kompasa . / &P12 var 394 go". + pazit na pre"znak " "evija#ija magnetski kompas 6a& '() = *0.

294 :tabli#a na "nu. " ! iz &. sa SC i φ za"ano. sa min. ! = T! = S$ = %a& '(> *. sa "atumom i 8.5.. na str. i se#.5.-" UT = SC = % 'SC = ______________ SC = % λ = .azimut kompasni . 40&a2$ = 6a& '(( = E.+ .2. KONTROLA AE%IBACIBE SA POLAROM 17.1999. pazit na pre"znak sa SC i φ ulazi se u &. Pz = φz = λz = u trenutku pravog Sunčevog izlaza izmjereni su azimuti i zabilježeno je vrijeme kronometra. = = !9 = " 6a& '(( = /KOM = 4 " .5. = " azimut mag. iz &.5.09. 6a& '(> = *0.-"____________ SC = iz &. kompasa vrijeme kronometra stanje kronometra E ili + T! = % S$ = . + pazit na pre"znak " "evija#ija magnetski kompas 3 .

KONTROLA AE%IBACIBE SA «ABC TABLICAMA» ZADANO 2 A3735 10. B= C= :S. 4 .&! @8. i se#. = 2? )2' E ( E' E ) T! = % S$ = . + -90. PA=IT NA PREA=NAK (POFLEAAT NA ANU S%AKE TABLICE " C se traži tako "a se spustimo "o < i on"a vo"oravno "o broja kojeg smo "obili po računu : = ...5.-"____________ SC = iz &. Pz = φz = λz = u trenutku pravog Sunčevog izlaza izmjereni su azimuti i zabilježeno je vrijeme kronometra.+ . A= . = / 4 = &/ kva"rant : 270.5. " : φ. 4 = &pr. sa "atumom i 8. ! = " azimut mag. C . (=) 4 = =& " iz &.. sa min. iz &./ . :S.3. . . : ?A= tabli#e .1999. kompasa T! = vrijeme kronometra S$ = stanje kronometra %a& '(D *.04.φ .-" UT = SC = % 'SC = ______________ SC = % λ = . S?. i on"a o" tog broja okomito put gore na>emo azimut i vi"imo pravila za azimut na "nu. pazit na pre"znak /= 6a& '(D = *0. 40&a2$ = 6a& '(( = N ili + E.

za"ano.?AB!=?C?) S0 1?D! ! @E&.1EB? D06!F?=!F0 S? S8&=0C ?@E &!F0 !GB?G !B! G?B?G .azimut kompasni . + pazit na pre"znak " "evija#ija magnetski kompas S? (?A= .! = !9 = " 6a& '(( = /KOM = " . 5 .