FIŞĂ DE LUCRU

1Uniţi termenii pentru a realiza comparaţii: râul lacrimi de văpaie fulgii de zăpadă scame sure licuricii CA şarpe cu solzi lichizi vâ !ul u râu evăzu! orii flu!uri de omă! 2Alegeţi o comparaţie şi precizaţi trăsăturile comune de sens ale celor doi termeni. 3Construiţi enunţuri cu două comparaţii. 4Transformaţi enunţurile elimin nd primul termen al comparaţiei şi cu! ntul de legătură. "electaţi enunţurile #n care cu!intele su$liniate au !aloare stilistică de metaforă. Argumentaţi. I a" #pâ ul se preface că$i e se!e şi cere plosca cu apă% &" #e!ea cea mare de via'ă( se!ea adâ că )mi cupri sese sufle!ul% II a" * !re două cre gu'e( har ic( păia +e ul )şi )mple!eş!e plasa% &" La orizo !( păia +e i de lumi ă zvâc esc !ăcu!% III a" De prea mul! aur crapă &oa&ele de grâu% &" * pâ !ecele aces!or mu 'i găseau aur% %dentificaţi şi comentaţi metaforele din următoarele fragmente. ,- ./ 0a&lou măre'( fa !as!ic/ 12ii de s!ele argi !ii * emărgi i!ul !emplu ard ca veci ice făclii/3 4U fir de iar&ă verde( o rază$ călzi!oare1 După o iar ă lu gă şi$u dor emărgi i!( 5pri d u soare dulce ) sufle!ul uimi!/ 6 7- 8e vodă$l zăreş!e călare !recâ d 8ri şiruri cu fulgeru$ mâ ă% * lă!uri s$azvârle mul'imea păgâ ă( Căci vodă o$mpar!e( cărare făcâ d( Şi$ urmă$i se$ deasă( cu vuie! curgâ d( .ş!irea româ ă9 42aică( mul'i !e$au duşmă i! Că eş!i eam &lagoslovi!% U de sapă sapa locul #are di pămâ ! orocul% 5i pămâ ! şi ape mul!e :â !ul s!ă să 'i le$ascul!e; 4Crai &ă!râ ( por i! spre rugă( :i e$ 5murgul de pe mu !e( *mpăr'i d cer i!e$odă+dii <razilor cu &ăr&i căru !e=- Di pu c!ul de vedere$al aerului1> .ame ii su ! păsări emai) !âl i!e(> cu aripi crescu!e ) ău !ru-%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful