,2MKlt I[N:SnIUm[N!

lA'~IIIIN GIBUS:

AplIl~ieallOnS:

~nstru m'BntattCm cables, have a w,id,e range of usage in IP I"IDD8SS oon~l"Io~ and data processes j' in itinah]!gl 81!'1d digital ,siglnall~ralnSmlSs.il[J iii. Fac:torie:lh Ireiinell'les'i JlIBtrochemica'lpl!a nits! plower plElul'lts. natural gas mlii ngl plants etc, make lJp,~h.B gBneral~alll'eas that t~e5'8 ,c:ab~es are used.

Basic: Ibbli'ellia~ilmns: 5CR;EEIN IN'G

PiMF [Psm:n

]IMF [lSCFll

(S,~] mS1m'll

[C:)

CuB

IIR:~JIO'URI NO! SWA

SWB

STA

5HEAn~ II NSULAiID:N V

H [lS:2JH /lHRFR ll.Ei[]H jfHNCJ

Y [cD [P\fC(ojlj

H [tjl [1.S2JHUm

Vv

yy

Yw

LSF

3G

2'1'

2)(

2G ,91 DllIEIIIII ... [:1

liI:fFIIRI!NIE~E, :SIANDAIiI'D1S: lliElEn:S:

Malin C:onsbl'luc:~ional PrOIJ8rttOO

Il11sulatlo n i31nd S;~e81~h M;llIterIllI~ ;~rnlplerties, CornG u:[;:tor Prllj]lerti es

Flame Tests

Fire IRes,ista nit rests

Llnnit~rlg Ox-ygen Iindex (~[JIIJ Smoke [Jlensity lests Corrosivel SllIS lMeasLlremEmt Oil R1ssistant

Aliphatf,D I~yr.lrocarbon IReslista nt

II nstru mentation Cables I 2M,IKAB*

IPs lr in t~'e .m.etalfuil [fndillldlJa~ shielding) Triple in the metali foil rifLd~vidua'l shierdfn~J I~vera II 5~ieldi~g

Tinned Ic:oppler wire bra idlngj Oapper tsp e

IRolJind galvanized steel wlr'l81 8lrm[Jlur (lMin. d~illTflEltElr [l.90 rrrnl C:ov,erage lra~e 95+51% IGall/is n lzed slis,s'l wire bra tdl n~1 ~.M~n. diarnElre:r O.3,[] mm] Cover,s,tQ,B rate 751 + 2% [~ouble S~EH:! I tape armoUi r, cov,erage lra~e 1 (] 0%

PVC

:1Hi'al'[J glen wee, H~me retalid,ant

UV, Oi~ Bind Aliph8~ii[; Hydrocarbon resiSE8nt PVC

IlHial'[Jglen free flame ret8lr~alnt OIL, MU!DI, FUElII'E!sistBnt compollmd IReinmrced P\ilD sneaitjrn

l!Double layer PVlDs!h eath

I~'aat rtBsis,tant PV'C: sheath r91Jf(:l IlGnrW s:mnke fume PVC (lEG 61 nS:41 IEIPR

IPE

XLPE

Si:lh::oln Il'ubber

Ci l'Iotillt. Integrity

VII][ 108415,,, VOlE 0816" BS 5,30B palrt41 va BS !laOs, part ,2, EN·5[J2B8~7, NF M 87'~202

lEN 50a,gO~2 ~21123126'/29/22 /21 : HII] 21.1 .S4 : ViI]E 0207 ; 88 76·5,5 IIEt: 60[l92~3:59 liB: 60228:, VDE 1]295, 8S 636:0, H ~Ji 38:3,

IIIEC 60332~ 1, ~ ~c: 61],3 a2~.3 ~24, (BS 41066 part. 11 &31, lEN ~:m:2 86·:2·4 IIIEC 15013:31, BS 6,387 IC, W, Z, ~N e;02[]O

IENIS'~ 45:89" rs 1 111152

liB: 151 03ll, 13$ 76,22, ~N e;02B:8, HI!] IS06 IIIEC 60754·2, 88 6425. EN 5021[3}'

IIIEC 60811

'NF 1M S,7 ~2D2

lRoHS

RE~Y(St)Y RE-2Y(St)Y RE-2X(St),Y

(CU/PVC!OSCR/PVC) (CU!PiE!OSCR!PVC) {CU!XLPE!OSCR!PVC}

ICDlnsilrUlclio'l1I Oonductor ~nSl!.llaitiolfil Oore Co~ltl rs

Commllnication [-:ore L8y~Up

Separator

[J~efailll Shielding Sheath

Reference Standsirds

Piar nJ 8 nnealed s~randed IDO pper wiresi nEe 2'281. HD 383!, 88 63130, VIDE 0295 !C~ali'5i 2J PVC: [EN 510290·2' I VlO:E 02017 Vl1], IPE NDiE 021]7 2V1111 or XUP',E

Pair B!lackNI/hite, numbered

r riple 8~acktWhiteiRed. ~umbered

n '510'. mm-h(l: ['l,E i''1'''''ul!;otQ.II i1I'f>!;ong- Q (~r -''''r-~''''''~ ene r'I"ir CI' ·t";,~r,~ ",~"r~sJI

u, ,l\!!.Jr '" "., ,Y ~u, ... , Y.. ... ~U" m.. e ~!'~",n on ....... il.. .,~"e """y.e

Pa irs/triples in layler'S are sbranded tcg eth'8r wli~h 1i:he commull1lkati,[J III I::ore., Polyestierr tape

AL -PES [fjpe (wl~h 7x~ .30 mm ~n ned copper drain wimll

UV I'IElsis:E8nt, Flame rtetardant PVC lENi5[12YO ·,2/ VOE 0207 YM1/WlID ;21 .. 1.8:4 11M1), IBI~l,ck or Biljl8' (RAl5011:6,jl I[other Ic(]~lors urm~ request] 851 531018 part1, lPart2; EN 5[128 8~ 7': VDE 08:15

lieclhnlieall,ilndl [1~elCllli'iciill~ P:rro,PleMies, (2lrlln

IGirlss Semliollli mmml2J 0,,:510

C[mduc,tor (lGu] (strandedll 7:d130 mm

~ns~laltlo~ Thiickness (nam.mm) I] .40

ICionduct[lf RrBsistance (max., 0Jkm) 3rs.

ViR Raltio [mad 25j.J'H{ o

D.l':5i 7xOl.37 mm [1,41(1

24.5, 25.u:W Q

1.00 7xO.43 mm 101.40

18.1 ,2~5JlHl 0:

1.,301 7>:0.49 mm 0.51]

14 .. 2 40pW 0

'.,5iO 7:<0.52' mm 0.5,1]

11,2'.1

40pHf Q

,2.5101 7:xO.67mm 10.601

7.41

60J:,lH! Q

I~]perating V(Jl~age 300\/ I 501] V

rest \Ibl~age CoreiOorB 2001] V Oore/Screen 1 [II] a 'V

ICia pa ll:ijtiElncE! U300 Hz) m;Eix. nF/JIIm PVC .llns:ullla~ion :.17 0 PE Iml!J~at~Qn: 8:5 XlPE ~nsulaJtion :8:5 GaJp~CJitance v,ahJIE!:S may i rU:fIB>BSe by 20,% UI P to 4 pairs.

ICa:pa c:~t(;mC:E! UnbElli.mDe,d (maxJ 50[lpF I 50 [1m

~millllaitiol1 Re5i!j~ant (min, 1M. (bikliFd PVC:: 1 em PE: 5,[100 XLPE:. ·5 [lOO

r empefaitu re Ra~g B' PVC an d PE: fi~ed ~.3 [l°G .• , + 70°[:.,

.XIlFE fil'<ed ~J [I~[i + 80°C,

7.S X Ga D,l'e dis mster

Miin.28,%

lEG 18[13m:!~11 i lEG S,[l33 2~S~,2 2 [iCAl ~A)" (BS 4(]S,B p,art1 &3). EN 5026'6~2~2 ASTMI No, 2 oil 7 [I~C 4 hours,

Min. E!e~dingl R'81d ius Uixe~] ~!XY'g'B:nJ Indl8'X

'Flalme Testis

n I Res~sEtince (16C BOB11U

dw'ing Inst8JUaticma5°'C., + 50~C

owing inst8Jnationa5~~I + 500111::

RoHS

~(lOF D[)~rSl j CABLE CtIJBLE WEIGHT

PAm N UM SER! [:ROSS 6ECl10tIJ • [JlAMffiIFI I COFlPER WEI:t:;HT IIP[ )[pl: I NSm.AllmN

(mm2) [nnmJ(:!!: j%l tKgtKm) [K!I1Krn)

0.5'D mm2' 50¥1[)1]501-X 50¥I[)O!502-X SO¥i[)[1504-X SO¥I[)OSOB-)( SO¥'[)I]S10-X 50¥I[)O!S12-X SO¥i[)[1516-X SI]¥I[)OS,2'D-)( SI]¥'[)O:5,2'4-)(

0.75 mm~ 50¥I[)OS01-X SI]¥I[)0802-)( SO¥1[)(lS04-X 50¥I[)080B-X SO¥'[)OB10-X SI]¥I[)08:12-)( SO¥'[)0816-X 50¥I[)082'O-)( SO¥'[)082'4-X

1.00 mm2 51]i¥n1 0 01 ~X sewm 002~X 51]i¥i[) 1 0 04~X SI]Y01 0 OB~X

5(]I¥01 01 O~X sovm 012~X Mlnn QI1 Ei~X SI]Y01 o:;m~x

1:.:2;(0 . .501 2x2xO . .50 4~2x(t50 8x2x(15D

10)l2xl150 12x2xO .. 5 [) 11[b:2xll.50 2[lx2xD.5 [) 24x2xl1.50

1x2:dJ.75, ,2)!2xO} 5, 4:<:2xO.75 ,Bx2xO}5,

11Ox2x1175, 12x2xD.75, 16>:2xI175, 2[lx2xD.75, 24x2x1175,

5.5[1 7.3:0 9.00

11.40 13.100 13.5[1 15 .. 30 17'.16,0 18..180

14 2,s:

46 8:3

102 125 162 2(]O 2401

LIS 75 11110 18101 2210 25101 3210 405, 4810

5.,BO 7.60 a.,BO

12.90 14 .. 40 15 .. 00 17'.100 18.5[1 21.30

20 38 6,7

125 154 1B2 242 3DO 3601

54 8:5. 1310 23101 2910 33101 431 53.2' 6610

II nstru mentation Cables I 2M.lKAB*

,NO.Of GOi4:E8/ I CA!3'UE _ _ . I CAE!lf~I{3Hr

PART NUMBER OFlOS6 SECTIONI DIAMrnR I 00 PPER WElsm I PE, XlJE INSUllAlrmN

[mm2) (mmllL± 5%) [KgiKml lKglKmI

1.3D mm2! 50~01301-X SO)('I[l1 302-)( 50¥01304~X 50¥1[)1 308-.)( 50~0131 O-X Smrm312-)( 50¥01316-X 50¥1[)1 32'0-)(

1.!5'D mm;!' 31]¥lm5m~X 5Q¥:01502~.X ~[]¥I[) ~ 504~X 50Yn150B~X ~1]¥lm 31 O~X 5Q¥:01312~X ~[]¥I[) ~ 516~X 50Yn15.20~X

1x2x1 .. 30 2x:2>:1.3D 4x2x'l .. 3[1 9x:2>:1 .. 30

11[)x2x1 .. 30 112x2x1 .• 3 [1 16cx2x1 .. 30 21[1x2x1.3 n

11x2x1.50 2>:2x1.501 4x2x1.50 8iX2x1.5Qi

11 i[)x2x1 .5 n 41,;2)(2x1 .50 116>:2x1 .5 n 20x2x1,5,g

llhe cab'IIElI wer,glht can be sl ight!ly higher in IPV'C im,l,ul~a'ted ver.siol1l.

X: She!3th IColors ([I:8Iu8, 1 :Black, :2: QrtllYJ Y: InsulabionJ 1ype [iQ:IPVG, 2:PE" 4;XIJIE)

·~x2x1.0Q EL3[] 25 '01
2x2:x.11.[](] 8.:2,[1 48 1010
4x2x.1.0Q 10.7[1 87 1610
8x2x11.[](] 1 :3.16[1 165 28'0
110.)(2x1 nu 15.16,[1 ,205 3510
41;lx2x1 .00 11:L30 245 44110
16,;<2x1.001 18.70 322 3410
2(]x2x1., []O ,;;1'1 .DO 4001 EiBB 7'.00 ~VU) 12.40 15 .. 180 17..50 1B.·50 2'1 .e 50 23.180

7.301 9.701 12.60 15.70 18.:80 19.16[] 2'2.,20 ,2'5 .. 50

30 72
50 124
1111] ,215
2108 3B51
,260 42101
3:101 525,
4101 704
51101 86101 ,33 IS,S 125 ,238 29.3 3:52 ·465 5180

7Si 130 2,2'2 3!BO 4991 38B 7'7,2'

1,.1]101

I)!. Please conta,c,t cur sales dept.fllrbne 2 .. 5 mm2.

* ,lijH ICroSS 5:8Jctions a,re also. avai~abl'etriple versions! there is black. PE shea~h,ed vers[cmtoo. PI'ease contact ow' sales dept, for detaillE!ij j·nfllrmalticm.

lRoHS

RE~Y(St)Y-PIM f I T~M,F RE-2Y(St)Y~PiMF / T~MP RE-2X(St),Y-PiMJ: l TiMF

(CU/PVC/PSCR(TSCR}/OSC!R/PVC) (CU!PE)PSCRHSCR)!OSCR/PVC) (CU!XlPIE!PSCR(TSCR}!OSC:frVPVC)

ConS!irUlcUmn IQondUll::tor IlnSlLllatiol1ll ICore C(1l~IQ rs

~ndivJdua'l ,separ,sltor Iindiv~dua I Shielding IComml!.lnication IQore .Lay~up

Separator

'[]~erailli Shielding Sheath

'lReferer:llCe 5itano,Blrd:S

Plain IEIlme,al,ec :stra nded copplsr W'II~B:S nEe 22'8" HID 383, 88 1B3GO!. VDE 10295 Class 2} PVC (lEN 50290 ~21 VDE 0207 yJ1]i. PE (ViD E 0201 2'111 n lOW KlPE

Pair BIBckiWbite, nu nnbs:r,l:!,d]

T ri pl'e 8.IB!CkJWhi~~Rled, numbered

PI[J'I'yester ta PiE!

.Al ~IPE5I t;a~e l[wIth 0.6[1 mm tinned Icoppell' drniml wi rE'lJ

llSD mm~ XIPE iml,lLIiated, era ngE! [f~r more than ~me !~illr or ~niple cilblfiS)

5hieldBd Pair.s/Tr~pl!es in ~ayers ,al~e :stranded together wi~hr the ClQlmmuni~a~ion core P(]lyes:~Ew tape

Al~PEStapei I[with 7xO.3:0 mm tfnnoo copper drain wtre)

UN reSil'sta lilt, Flame rets t:'Id1all1it PVC [Eri\l 50290 ··2 i VOlE O!20 7 YM1/HD :2 ~ .4 .S4lM n I B~ack ur IBlue [AAL 50 15) [(Ii~h6lr c~l~rn upDn I'IElqu E$~l, 85.5308 palrt1i, part2; lEN 5D,2'BB~7; \JOE 10811 S

lieclhnlieall,ilndl [1~elCllli'iciill~ P:rro,pleMies, (2lrlln

IGirlss Semlioli11 mmml~J 0.510

C[mdUCltor (lGu] (strandedll 7:<01.30 m m

~nSl]laltlorrn Thliickness (nam.li1ilm) [1,40

lCionductor R!Bsistance (ma:dlJkml 36

ViR RaltiD [mad 25#111 o

10.1:91 7xD.37 mm [1.410

24.5, 25j...1ii"V o

2.!!iJiO 7~O.67 mm 0.160

7.41

6O]JH/ O~

",.001 7>:114·3 mm 0.40

18.11 25;~1"V n

1.90' 7xO.49 mm 0.51]

14 .. 2 40pI"V c

1.:910 7:dJJ3,2 mm 0.5.[1

t2.1 40lUWO~

I~]perating V(Jl~age 3DO\( l 50[1 V

rest \'bl~age C:ore/Co.I'lB: ~m 00 V Gore}Screen 1 [I~Ol V

lCia pa ~ijtalncE! U300 Hz) m:ax. nF~ PVC: Insullati[ln: 22 [I IPE Insulaltion: 115 >tJlLPlE II ~S'U lation; 11 15 Galpa:cjtancevalulf3s may· ~n crease by 20% up ttl' 4 pairs;.

ICa:pa c:~t(;mcE! Unbarli.mDe,d (milKJ 500lpF I 500 m:

~millliaiticm Re5i!j~ant (min, 1M. (bikliFd PVC: : 1010 PE:5 [I~Ol XlPE: 5[100

r emperait!J re Ra~g B' PVlCla ~d PIE :fi\l:ed ~30gi[:.", ... + 7 O~C,.

XlPE filxed ~3[1glL:.", •.. + ~90°[l'i

7,.5 x Cable diameter

Min. 29%

lEG B0332:~1. IIEG 603a2"3~2,2: [CAl·A), [18S 40B'S part 1&3:1. :EN 5D2IBB,.,2~2 ASTM No 2: oil 70gC 4 h ol!.lrs

Min. Bendingl R'81d ius Uixe~] ~!X~g'Bnl Indl8'X

'Flame Testis

[]'iI Res~sEtince (16C 160iB11U

dt:J ring i nstE]i!a'tion·5i)1[l .. , + 5DoC

dIU ring i nstana~ion·5~[l .•. , + 5DoC

RoHS

II nstru mentation Cables I 2M.lKAB*

W!4(lOF D[)Rr:SI' CABlLIE I CABLE. WEIGHli

PART N UM 8ER I moss SECl1DN mAJMHER: OOPP.ER WEG HT I ~E. :dPE INSULATION

_ (m.:m~_} _ (mml]li[:!:fi,%) r~~ ~)

0.!5'0 mm2 5(]'¥2'05[12~X 5(]Y2U!504~:X 5(]Y,2:0508~X 5(]Y2051 D~.x 5(]')(2'0512~X !)CN2'0516~X

5(]1¥2'05,20~X !)I]V2'05.24~X

0.1!5 mm2 5I]'¥2'0802~X !)I]V2'0804~X 51])(2'0808~X !)CN2'081 O~X

5(]1¥2'0812~X !)I]V2'0816~X 51])(2'OS.20~X !)CN2'08 24~X

1.00 mm2 51])(2'1 002~X !)CN2'~ I] 04~X 5I]1¥2'<1 0 08~X !)I]V2'~ 01 O~X 51])(2'1 012~X !JI]V2'~ 01 Ei~X 5(]Y210.2'4-X

2x2)10.5D 4:<2)'10 •. 501 8x2)'/0.5D

1IJrx.2)'10.501 12x2l!'10 .. 30

16,>:2ll'J0.5D 20x2l!'10.3D

24x2>'J0.5D

2>:2>'J0 . .75 4x2ll'J0.ni 8x2l!'10..75

~ (]!X2ll'J0. ni 12>:2l!'1D . .75 16,x2>'JO.ni 20x2l!'J0.75 24x2>'JO.ni

2x2x1J10 4x2x1.001 8>:2x1.1]0I

.~ (]!X2x1 J]O 12x2x1.001 16,>:2x1.001 24;.:2x1.001

INO.OF CORES! I CABlE lICAB~E WEism

IPARli' ~UMBER GPJOSS SHTI'[OIN ILl!AMffifl I COPAEF! 'W[1G~l P,E. XLPE IIN!SULAll0N

(mnnl~ I[ mm) (:!:5%:~ (~gll~ml1 I[ I<~Kml

I 1.3'0 mm!
B.:2fJ 35 88 50¥21302~X 2x2x.11.S0 11 .00 65 '150
1115[1 58 11J8 5!]Y21. 3[14~.x 4;-:2x 41.S(] 14.2[1 120 250
13.151 105 230 5(]¥21308~X 8x2x11.30 17JfJ 280 4:251
15.0[1 1310 275: 5!]Y,2131 O~X 1D~2x1 .. 30 ,2:0.7[) 28:8 542
15.90 1~3 325 50Y21312~X 12>:2x1 .. 30 ,2'1 .. ,50 340 6,21
18.,2[1 20,2' 4:2,9 51]¥2'1316~X 18iX2x1.30 ,2'4.451 ·455, BOO
19.90 2~,2' 5:20 51]Y21 a24~.X 24>:2x1.30 ,2'9 .. 80 680 1 .1S(]
,2"1 .:80 3(],2' 619
1.!5'D mll1J~
san 45 ·~O5 51]Y21502~.X 2:<2x1 .5[1 1t.10 72' t351
11 .90 17 1':75 51]¥2~ 504~X 4x;2>:1 .5[1 14.50 135, 2S5i
14.70 1510 300 50Y21508~X 8x2x1 .. ~[1 18 .. ,50 25:9 4751
17'.lO[} 1810 373 51]Y2'131 O~X 1(]~2x1.50 ,2'1 .20 31;8 !:iSS
1B.30 2~15 44[1 51]Y21312~X 12>:2x1 .. 50 ,2'2.10 3810 6:812
,2'1110 2810 5.50 5(]¥2~ 516~X 1B!X2x1.50 ,2'5.,30 50.2' B75i
.2'1 .90 3510 EilEl,2 50Y215,2(]~.X 20x2x1 .. 5(]1 ,2'8 .. 00 625 1 .1 [I(]
,2'4.10[} 4~91 780 50Y2'15 2!4~X 24:>:2x1.50 3,1 .80 7510 1 .,301] 9.4[1 12.40 15.351 11.50 19.10 ,2'2.10[} ,27.20

54 91S 185 225 27.2' 31310 5319

~'151 2102 34[1 415 51[1 67[) 970

lIhs cab:I'E!' wei:glht can be sl'ighb1y highlE!r in IPVI[l ins,ul~a'ted versiorll. X: 5 heath ,[loh:lrs m Blue. 1: Black, ,2'; IGra/y]

Iii: IPh318se conta:~:t (lliJI r sales deptJor the 2.5 mm?

!I t\!U iCnJiSS s;81ctions an:! alisr[J1 8i\l'8i~8bl~s triple versions [TiMFJI.~here is OilS ck FIE :shBs~hed \l'e~ion too. Pie8s~e ~[)ntact our S8 ~e!l d'E!pt.~or detailed il'lli'O rmstion ..

lRoHS

RE~Y(St)YSWAY RE-2Y(StJYSWAY RE-2X(St),YSWAY

(CU/PVC/OSCR!PVC/S:WA./PVC) (CU!PE!OSCR!PVC!SWA!PVC) (CUIXLPIE!OSCR}PVC!SW'A/PVC)

IliDnsllrUicl~mn 'Condulctor IlnsllJlliEltioll1l ICore C(lI~IQ rs

[iommunic8tion IGore tay~up

Separ,aWr

'[]'verall I: Shielding ~nner Sheath A~mClur

Sheath

'Remrem::e Sitand,Blrd:s

Plain arm8is'lll3d ,B~ra II'Ided COppll3ir wilres [lEe 228, HD:a 83, SiS 1631BO! VDE 0295 Class 2) PVC (IBN 50290 ~2 I VDE []2fl7 YI1 ), PE (VOE 0207 21"114) or ~LPE

Pair Blcu::k/'Nhilte, numbered

T ri.pl'B! 8Itll::~hite!Aed, numbered

[t 5f.] :mm~ XLPE Insulattorl" orange' [for more than ens: pa,i r' 0 r 'triple taMes) Pairsjtriples, in layers are stranded together with the commLlnicBtion ICOII"i8. PDlyes,~er ts pEl

Al ~IPESt:a~ie hwith 7xO ,.30 mm tin ned Co,ppBir drain wJI'iElll PVC, 8J!lck (\fO,E 0201' YMllH[lI2~1.1 ,84 IM4 J

Round Ql8,livaniZlsd slteelwire [Min, Dlametllr 119 [) mmJ

urv res+sta nt, Flame rets rda II'It PVC ,[E~ 50290-2' I VOlE 02117 YM 1M!] 2.1.1 ,SlI lM U I 8~ack 0.1'" IBlue ['AJU 5iH 5) ~Iotht'r rol'ors Upll n requestJ ass 3:08 pSlrt 11, part:2; lEN 5l]'2B8~7;. V1[] E 08115i

lieclhnlieall,ilndl [1~elCllli'iciill~ P:rro,pleMies, (2rlln

IGirlss Semlioli1l mmml2J D.!910

C[mdUCltor (lGu] (strandedll 7:d130 mm

~ns~laltlo~ Thiickness (nam.mm) 1140

IConductor R!Bsistance (mi3L:(, 0Ji;n) 318,

ViR Raltio [mad 25J1H{ Q

01.115

1 ,,!BIO 7;dl52' mm 1],50

t2 .. ,

40lUHln

1.01DI 7x(].43Imm 0.401

18.1 ,251JHI Q

1.,90 7>:0.49 mm O.5(]

14 .. 2 40pHl c

2.50 7xO.6,7 mm 0.60

7.41 sQuwn

7>:0 . .37 mm

0.40

24 .. 5 25}1H1 :Q

I~]perating V(Jl~age aODV 15 [II] V

rest \Ibl~age Co rilE/Delre 20[10 V OorelScreen 1 00 [I V

ICap9il:ijtalnCB U300 Hz) m;ax.nF/illm PVC:~nsul!aitiorrd 70 PE Insu~ation:B5 XLPE Insula~C1n::SS Capaai1tance V,E!~IJJB:S may if]n:rCiiase by 20,% IUP~DI 4 IP!air~.

ICa:pa c~t(;mce Unb8lli.mDe,d (maxJ 500pF I 50 [1m

~millllaitiol1 Re5i!j~ant (min, 1M. (bikliFd PVC: : 11 DO PE: 501[11] XLPE: ·5·01] 01

remPBrillitlllre FiarllgE!' PVlClalilid PiE: bed ~ao°c + 7[1°0,

.xUP:EfiXil3d ~ao°c , .. , + EmoC,

1 01 x Gaib I'e d~8mlE!ter

Min. E!e~dingl R'.Bld ius Uixe~] [locyg'Bn Indl8X

'Flaim!! Testis

n I Res~sEtince UEC SOB11 )

during i nst8Jl!ation·S~C .. , , + Sl]cC

owing i ml·tana~ion·S~[l .. " + 50°C

MI~n .. 29%

IIEe 1603 3:2~ 1, IEC 6.033 2~S~;2~2 ('ClAJ·AJ, (as 41] 66 Ipallt 1 sa). EN 51[)26'S~2~2 ASTM N(], 2 oil 70~C 4 hours

RoHS

I NCUJF DOHES/ Ic:t\BU I tABLE. WEIGHT

PAR:T NIUM !:IER CROSS SECm)~ iOI~AMEJER [:OPiPER: V!iIEIGHf PIE. XIflE INSU.LA1l0,N

(roW]1 I[mm) h5%1 I[ ~~) ![I"stKm)

0.5'0 mm2 5rJY40~501-X 50¥40502-X 5rJY4D504-X 50Y 40:508-.)( 5rJY4[J~51 O-X 50¥40512-X 5rJY 40516-X 5(]Y4D:5,2:O~X 5(]Y4D52'4~X

0.J5 mm2' 5rJY40801-X 50Y 4Da02-X 5rJY40804-X 50¥40a08-X 5rJY408:10-X 50Y 4Da:12-X 5rJY408:16-X 50¥ 4082'O-X 5rJY 4082'4-X

1x2xU.50 2x2xO.50 4x2xO,51(] 8x2>'J0i.50

"1 Ox2xD, 50 12x2xO.50 "1 Bx2xD.50 2Cb:2xOl.50 24.x2xO.50

asa 111.515 13.510 1S,.50 17'.80 1B .. 50 .2'1.em ,2'2.'1[1 ,25J[)

14 26 46 :9a

102 12S '1B2 2(][I

240

205 28101 375 525 ens 6601 94101

11.[105 1: .3:DS

II nstru mentation Cables I 2M.lKAB*

N.D.(]F ~ORES! CA!3:UE C.ABlfWi~IGI4IT

PAIn INU MEIER DROSS SECTION I DI~MmR ODIPPER WEISHir I p£, )(UJE IMSULAllON

[1111 m2) (mmJl[ ± 5~J [K~m)c (11<iQ/~]1

1.DO mm2. 50Y41001-X SOY 41 D 02-X SO¥41004-X SI]141 D 08-X 50¥41 01 O-X SOY 41 012-X SO¥41016-X 51]Y4'1 (][20~X

1x2x1.0[) 2x2K1.00 4x;2>:1,i[I[J a);2x1.cm

1 Ox2;(1 ,00 12x2K1.00 16x2>:.1,00 2(h:2x1.00

1 [L20 13.10[1 15.·50 19.:20 2'1.80 .2~2.,8[1 ,2'5 .• S0 ,2:B .. O[)

1i1h.B ~lb~I'B VllE!tglht CF!n be sl ig ntiy higher in IP~C inSiUl~a'ted ver.sh:m. X: Sheath rr::[I!m~s m: 8luel, 1: 81ack, ,2'; Gr~]

225 3401 47101 7'35

11165 20S

95101 ~. ,[l05 11.405 11.S2!]

24S 322 4(][)

1Ix2xO.7'5 81.801 ,2'0 22101 1ix2x.1.50 11 .,50 33: 29101
,2):2)'>[1. 75, 12.50 3:8 33101 5Cnt41502~X 2x2x1.50 14.40 BS 43101
4x2xD.7'5 14.60 6,7 4401 50141504-)( 4>:2x.1.51] 17'.:20 1251 600
,9>:2;.0,[1.75, 1 B.OO 1'.25 65101 5CW41308-X 8x2x1.50 ,2'1 .90 238 11.10[111
"1 Ox2x!O. 7'5 .2U.OO '154 84101 51]141311J~X 10:<2x.1.50 ,2'5 .. 80 293: 4: .S:5(]
12x2>'JOt.75 ,2'0.70 18.2 8m 5[]Y41512~X 12x2x1.50 .2'1'.cm 3.52 ~1.5102
"16x2xD.7'5 .2'3.1S0 242' 1 .150 50141516-)( 16:<2x.1.50 3.0.60 465: 4: .:81 n
20x2xO.75 ,2'5 .. 50 30[J 1 .35[] 50Y415;;m-x 2(h:2x1.5(]i sasn 580 2.120
24x2x!O.7'5 .2'9.,1[) 3BO 1 .IS50 'If Pl'elsse contaG~ cur sales ~8pt.for· the .~ .. ·3:0/.2'.501 mm?! cross :secttrll1l, SIA ,s,rmoulI'ed end Er]p~e\iers:i!ons .. ,II 18lflll,:k PE ~healtlrn Sidl or PE inner sheathE!~ type also available ,.

lRoHS

RE~Y(St)YSWAY- PiMI f/TIM f RE-2Y(StJYSWAY- PIM f/TIM F RE-2X(St)YSWAY~P~M IF{n,MI F

(CU/PVC!PSCRnSCR)/OSCR/IPVC/SWA!PVC}1 (CU/PEjPSCR{lSCRl!OSCR!PVC/SWAJIPVC) ~CUIXLPE/PSCR(T5CR)/OSCRJIPVCJSWA/PVC)

lC:onsliru!ct~l!Im I~[lnduct[lr ~nSiI!JI8itiol1l I~[lre Co~I(I rs

~ndiv~dluI81 SeparalWr ~ndiv~d UI8 I Shielding 1~[lmml!Jnic8tion ID[lre ,L!!y~up

Separator

I~]veralll Shielding ,~nner S hea:th AlI'muur

Sheath

Refere~,[:e Stand,alrd:s

IPJailn ,8 nm!EI~ed s:trnndeo l[:op~lell' w~r8s; (lEe 228, HD 383., 198 fJ.360.VOIE 01295 GI'as:], 2J 'FIVC (EN S[]2'90 r2 / VDE 0207 'lt11], IPE (VOte 0207 ,21fI 111 or XLPE

Ps ilr 8,1 ack/White, nlJlmbslf'isd

Triple 81,ack/White/Red, numbered IPo~yestle r tape

AL~PES t8'pe (wlth 0.60 mm tinned oopper drain wire)

0.501 mm2 XlLPIE' insulote,d, orange (for m~l'ie then e ns pair ,or triple Cilbll~-sl

Shielded Pairs/T riples ~n laiyers i3n~ !,:!,tralnded together with the communicaitiol1 CD ra IPCI~yestl8 r tape

AL ~ PES ta.pe [wfr~h 7:ri[],30 mlll'l tinnecl copper dlralnwire.1 PV[l, IBla,ek IMJE 0207 lfM~ IHO ~21.1.s4 liM'U

lRou nd galvanized steel wi re (IMr n, Diam,Bter [U30 rnml

IUV resistant, Plame rettlrdtmt PVC [EN: !5029~ ·21 \,OE 0207 YM t{H 0 211,1 ,S~ TM11) 'I B~a.r:k 011' Blue [RAt SO 15J [other eolm'5 !ilIlDrl req!lJl6!;st~ 18S 5,80.8 perrl, part2:; EiN 50288:~ 7: VDE 0815

lieclhnlieall,ilndl [1~etCllli'iciill~ P:rro,pleMies, (2rlln

IGirlss Semlioli1l mmml2J 10.5101

C[mdUCltor (lGu] (strandedll 7xCl'.31J mm

~nSl]laltlorrn Thliickness (I'IQm.mm) 0.4101

ICionductor R!Bsistance (mai(, OJl;nI3:S

ViR Ra,tio [mad 25~HJ o

0,,75 7:d137 mm n.sn

24.5 25Jj'Hf Q

ill.D'DI 7:<01.43 mm [1.40

18.1

25jJH/ Q

1.,90 7>:0.49 mm 0.50

14.,2 40pHl c

1.5'0 7'.:<.0.52 mm [I.!5'O

12.1 4(]jJW o

,2.9'0 7)(0.67 mm, [1,6'0

7,4.1 SOpWQ

I~]perating V(Jl~age aOOtV I 51][1 V

rest \'bl~age C[lre/Col'iB 21]100 V [lore!Scrl3en 10010 V

ICia pa ll:ijtiElnce U300 Hz) m;Eix. nF/JIIm PVC Insu!atton: 22[1 PE Insul9i~I(1n.: 115 XUPE ~nsliiaitiorl; 115 Capacitan'l::e l.I'81~ules may inclI'ea,se by 2[1% Ulp to 4 pia irs.

ICa:pa c:~t(;mc:e UnbElli.mDe,d (maxJ 500pF I 501] m

~millllaitiol1 Resi!j~ant (min. M .OxkmJ PVC : 1 00 PE: 51]00 XLPE: 500 [I

rempBraitlw,e Ra~gB' PVlClarid PIE: n)led -30°1::" + 7!]OC .•

XLPE fixed -3D~c:., +9QPC,.

1 0 x Gable diame~8:r

Min. E!e~dingl R'81d ius Uixe~] ~Jl!x~g,sn Indl8'X

'FlalmE! Testis

n I lRes~sEtince (160 BOiB11U

during i nst8J1!8tion·5~C .. , + 51]°1::

owing i n8tElna~ion·5~[l .. " + 50°C

Min. 290Al

~EC: B03S,2'g 1, tEe 60S:32·,3:~2:2 I[CAr~ro. [BS 4066, part 1 &3;.1. IEN~ 5(],2'66-12'~2 ASTM No :2 Di~ 70fC' .4 hous

RoHS

NCUJF DOHES/ GABLE I 1 tABLE. WEIGHT

PAR:T NIUMElER I CROSS SECm)~IDIAMETER [:OPiPER: V!i,EIGHf PtE. XIflE INSU.LA1l0,N

(mm2ll _ (mm)L±~%l I[.~) 1[~~IT1)

0.5'0 mm2' 50¥'60~502-X 5(]YSD504-X 50VBDS08-X 5(]Y'SI]S10-X 50¥'60~S12-X 5(]YS[J:516-X 50VBDS2'D-X 5(]Y60524~X

0.J5 mm2 5(]~S0802~X 5(]Y60804~X 5(]V'S080B~X 5(]Y608,1 D~X 5(]~S08;12~X 5(]Y608;16~X 5(]V'S082U~X 5(]Y608 24~X

~1.DD mm2 5(]V'S1 002~X 5(]Y6'1 n a4~X 5(]~S'1 OOB~X 5(]Y6'1 01 O~X 5(]V'S1 Ql12~X 5(]Y6'1 016~X 5(]~S'1 02U~X 50Y6'1 !]2:4~X

2x2x)[1.51C1 4x2:dJ.50 &2x)[1.50

~Ox2;dJ.50 ~2x2xl1.50 1IBx2:dJ.5D 20x2x)[1.5101 24x2:tJO.50

,2>:2>'10.75 4x2:tJO.75 8~2>'10.75

10x2:tJO.75 ~:2x2>'1[l75 11Sx2:t10.7S 20~2)'/0.75 24x2:tJO.75

,2x2x1.00 4x2:<1.010 8~2x1 ,DO

10~2:<1 ,00 1 :2x2x1 ,00 11Sx2x1.00 20tl:2x1,,00 24x2x1.00

1,2'.20 35 315
1'4.81] 58 4S[)
~I:S:,OO 1015 6012
21.0(] 130 811
2:2',00 t53 904
24.20 202 t.D1(]
2:S:.00 252 104m
30.50 3012 1.1S,9(] 1;,3.50 H.D!] 1:SI.50 2.2'.50 24.0(] 27.5(] 2SI.5(] 3.2'.01]

4.5 n 150 180 215 28[1 350 419

345 4:810 7:95 SSO

'~ .080 1.S2(] '~ ,7S0 2.,2'50

t3.8(] S4 385
17.01] 9B 540
21.0(] 18,5 902
24.20 225, 1.110
25.8(] 272 '~ .:3.52
281.81] as,[) '1.nn
31.0(] 450 '~ .:8:80
35,.81] 518 2.480 lihe calb'll8: wei:glht can be sl'ig h't:1y higher in IPV[~ in5U1~aited versiol1. X: 5he,ath [lo!ors. m: Blue, 1: Black I 2': GraiY)

II nstru mentation Cables I 2M.lKAB*

NDJ]F ~ORES! I CABiUE I CABlfWi~IGI4IT

PAIn INU MEIJER DROSS SECTION Dl~MEiI'ER OOIPPER WEISHiI" pt, )(UJE IMSUlJiHON

[1111 m2) (mm~ [± 5%,) U::'£i!ml (IKiQlKm]1

1.30 mm2, 50¥'61302-X 5(]YS1304~X 50)('613iQ8-.X 51])(6131 O-X 50¥'61312-X 5(]YS1316-X 50)('61 32'O-X 51]YI61 a24~X

2x2x1.301 4;'!l2x1.30 8x2x1.30

1.Qix2x1.3a .~ :2x2;.;1 .301 161<2>:1.301 20>:2x1.301 24>:2:-:1.SOI

:2x2x1.5Q 4>:2:-:1.501 8\1:2x1.5Q

1 (Jix2x1.501 12x2x1 .. 5Q 16x2x1.501 20x2x1.50 24x2x1.501

;t Please contac.t 0 u r sales ~ept.for the 2. 5,0 mm~C!~oss 5ie~~ion. STA. armoured an dlbriple versions. !!; IBI~' -k PE' ·-,~''''a: it~ c d'; - . PE. i - r~ ha·t~ - .I h.1 ssls - v~ ·Ia· bl-

.y[; '. s~ I", ... Bi. or . .nne :U:l Ii! e~ ",pe ",o;;![1 a. ",I. .8.

1.!5'D mmi! 5(]~S1502~X 51]Y'l615[14~X 5(]~S1 ,508~X 50),,'l6'1 :51 O~X 5(]~S1512~X 50iY'l61516~X 5(]~S1.52n~X 50),,'l61 :5,2:4~.x

"$,20. S,5 4'60
~81.40 t2[) 655,
24,7'(] 230 1.1m.
2:s:.BO 288 1 .e 57'0
301.30. 340 1.705
a.3,BO 455 2,10110
35',81] 5'70 2 . .52(]
a:8:.70 a8.0 2.~812(] 110i.OO 72 470
20.50 135 :8:1 n
25.00 258 1.150
281.0(] 818 1.1B,2(]
30.DO agO 1.'710
Sil50 502 2.118
SIS.50 625 2.10,80
41O.2(] 7.5[) 3.10182 Y: Ilnsul~ati(m ry~e m:pvc. 2:PE. 4:X[F,E)1

lRoHS

RE~Y(St)YSWBY RE-2Y(StlYSW BY RE-2X(St)YSWIBY

(CU/PVC/OSCR!PVC!SWIB/PVC) (CU/IP.E!OSCWPVC!SWB/PVC) (CUIXLPEJ06CR!PVClSWIB!IYVC)

IliDnsllrUicl~mn 'Condull::tor IlmillJlliEltioll1l 'Core C(!l~IQ rs

[-;ommunication IGore tay~up

Separator

'[],vera,ll: Shielding ~nner Sneath A~mClur

Sheath

'RefereWllce Sitana,!!rrd:s

Piain an[n eailled sera rtded CopplE!r w~res nEe 22,B, HD 383. ElS [6360, VDE 0295 Class 2) PVC [E~ 60290·2 I ViDE 0207 Y~11! PiE WDE 012 []7 2Y11} or >tILPE

Pair EJ,lla,ckjWhite, mJJ mb t!r'iE! d

Tri pll BJ EM[81[;klWhit~Rled, numbered

0,5[1 m[rn{XLPE insulla·ted, omm g:e (fu:r mDl'le '~hal'l one pair or u{pl'e c-a'blieSJ PairsJ~r~p~E!s lin ~ayers iB'r'i8 strali1ded together 'With the commU[nic8tion core. pi]]yes;~er ta p E!

.Al~P.ESta~,e: [wi~h 7x[] .. 30 mm wlnned CCl,pper d'r.Diin wire]1 pvt, Black NOE []i207 YM11/IHD 21.1.S~ fMU

Gtlivanized stael W:iIf'\81 braiding (Min. DiDi[lnmll'W 0 .. 30 mm, C01.ilIlr.a,Q8 R'Bibe 75%)

Utv res·jstant, Flame ret8rd8~t IPVC fEN 50290 ·21 VDE 01207 YM·1JHD 2.~. ~ .S41MU, B~ack or IBlue [RAl Sll15J [ctJhsr clll~rn UJP[1n requ.~s~l 85 ~53.o8 pa[l't11, pa[rt2; EN 50:28B~7; V1[]~ 10811 S,

lieclhnlieall,ilndl [1~etCllli'iciill~ P:rro,P,eMies, (2lrlln

IGirlss Semlioli1[ mmml2J I~Ui[D

C[mduc,tor (lGu] (strandedlJi 7:<0. 30m Ifl

~nSl]laltlorrn Thliicknl3ss (I'IQm.mm) [1.4(1

[[:onductor RrBsistance (ma:dlJkml 36

ViR Raltio [mad 25;UiH/ o

0.J5 7'XlO.37 mm 0.4[1

24.5 2:5pH{ 0.

1.0101 7xl143 mm 10.401

18.1 ,2'SpHl Q

1.:3:0 7':d),.4:9 mm 115.0

~4.2 40juHlQ

1 .. 9iO 1xO.52 mm 0.511]

1J,2'.1 40j!.iH/Q

2.5'0 7':\10.61 mrn [I.em

7.41 60iJ:WO:

I~]per!ating V(Jl~age 31]tO~ /501[1\1

rest \Ibl~age [lore!Co.I"iB 201[10 V [lore/Screen 1IJD 0 V

I[:a P1.H:ijtitllncE! [[IBO 0 Hz) m:1lx. nF~ PVC InsullatiDn: ~7i[) FIE Insula~l(J mB5 XIlPiE. [I nSiJ I'BlLiol'l: B 5, [lL:a pa citance values mary increase by .20% uptn 4 pairs.

I[:a~pa c:~ta[ncE! UnbEIli.mDed (milKJ SDOpF I 5,00 rn

~milllla!tiol1 Re5i!j~ant (min. 1M. (bikliFd PVC : 1 DO PE: 50[1[1 XLfE: 5[100

remperait!J re Rang 13' PVC: and PE : fixed ~,3[1~C ...... + 7I]QC~ XlPEfixed ~3:0@C ..•.... + 91]~C, 1 (] x Gable d~ametE!r

Min. E!1I3~dingl Raid ius Uixe~] ~Jl!xY'g'Bn Indl8'X

'FlamE! Tests

n I Res~sttlnCB (16C BOB11U

during insta Il,ation ~5,OC +.5 [I~[:

during in:sta Ilation -5,gC ...•.. +.5 [I!;ll[l

Mkt 29%

lEe 6033 2~~ 1, IIEG 603a2·~a~2,2' [CAl~tlJ, [ISS 4I1618 part 1 &3i). lEN 5(]'2'66.·2i~2 A5TM No 2' oil 70gC 4 hous

RoHS

NCUJF DOHES/ GABLE tABLE. WEIGHT

PAR:T NIUM !:IER I CROSS SECm)~ liD IAMETER [:OPiPER: V!i,EIGHf 1 PtE. XIflE INSU.LA1l0,N

.(mIWll (mm)(±S'%l I[~) H:::stKffi)

0.!5'D mm2 5(]Y5,0501 ~X 5(]Y5U502~X 5(]Y5,0504~X 5(]Y5U5108~X 5(]Y5U51 O~X 5(]Y5U512~X 5(]Y5,0516~X 5(]Y5U5,2:O~X 5(]Y5,052'4~X

0-"5 ·m-.-2 _.~~ _ .. m

5rJY5,1J801-X 5(]¥5U802-)( 5(]Y50804~X 5(]Y5U808~X 5(]Y5081 ()~X 5(]Y508;12~X 5(]Y50816~X 5(]Y508 20~X 5(]Y5082'4~X

11 x2xQi. 5(] 2x2xOi.5(] 4x2xQi.5(] 8x2xOi.5(]

11 Ox2:dJ . .5[1 1,2'X2x[l.5[1 116.x2:dJ . .5[1 20x2x[l.5[1 24,x2:dJ . .5[1

1x:2xOJ5 2:t2xDJ5 4x2xO.75 8x;2xOJ5

U1x2ld175, 12'X2x[l}5, 111Bx2:dJ J 5, 2,Qx2x[l J 51 24.x2ld175,

8 .. sa

1! 0.. 7D t2',,85 115,.501 '17.[10 17.:80 2(].[I0 211.S0 23.70

g,(]O 11,.00 '13.5,0 17.1[10 19.70 2(].[I0 22.5,0 24.1[10 2lH3JO

14 28 46 aa

1 (],2' 125- 1B,2' 2lUI

17[1 23'0

840 SS[)

441[1 550 6:58

2410

75[1

2(] 38 67

125 154 18,2' 24.2' S(]O SBO

13S 200 275, 445, 48fJ 540 7011 855, 9SS

llh.8: cab~I,e we[g,ht min be 81 ig h~ly highl€!r in lpv,[i im311U1~at€d versicm. X: Shea~h Colors UJ:E!llI€. 1 :E!lack. 2;GraryJ

II nstru mentation Cables I 2M,IKAB*

NDJ]F ~ORES! CABLE I CABlfWi~IGI4IT

PAIn INU MEIER DROSS SECTION I DLWiETE~ OOIPPER WEISHiI' pt, )(UJE IMSUlJiHON

[1111 m2) [mm) (::!:; 5%l: [KgtKml (lJ<;glKm]1

1.00 mm2 50V5,1 om FX 51]~5,1 n 02~X 50Y5,'1004FX 51]')(5,1 n 08~X 50V5,1 01 O~X 51]~5,1 (]i12~X 50Y5,'1 (]J16~X 51]')(5,1 (][20FX

11:<2x1.001 2>:2x1.0101 4>:2x1.001 8x2x1.00

10x2x1.0[) 1,2:>:.2:<'1.0 n 1,6x2x1 .0 n 2,ox2x'1.0 n

11>:2:<1,501 2:<2>:1.50 4x2x1.50 B;(2x1 .. 5[)

11 0)(2x1 .5 [I 1.2)(2x1.50 1I,6,)\2x1.5[1 20)(.2x.1.5 [I

Iii: P,I'BIBse contai~~ (l'1JI1i' sales ~ept. for- the 1.3:0 I ,2.5101 mm?! crnssseeti C1ln" STA ,81r:mo ulI'ed end tr~p~eversii,C1 ns;. ;1. IBlsl&k PE ~he8ith8d or PE inner sheathed type als[I av,sil8ble.

1.!5'O mlllJ! 51l'¥5,15iQ1 ~X ~[]¥5~ 5'02~X 50¥5,1504~.x 5(]YS1 !5'08-X 5(]Y5,1510-X 5(]YS1 !512-X 5(]Y5,1516-X 5(]YS1 !5,2'O-X

9.7[) 111.'90 14.2:0 18.100 2(]J.l0 2'11.180 24.10 25.'90

141.100 taso 16.5,0 21!.00 23.-80 25.10 2B.-8[] 30,m

Y: InsulatiJon lype UJ: PVC:. 2: !lE, 4: XLPEI

,2'5 48 ,87

165, 2(]S, 24S 822: 4(]O

33; 66- 125, 2aa 293 35.2' 465, 580

147 217 305, 488 57[1 69,3; 85'0

1].[10101

1710 25'EJ 41110 68(1 845, ass

.~ .,22(]

1.440

lRoHS

RE~Y(St)YSWBY-IP~M IF/T~M,F

RE 2"Y"·"(S'.*')'y,"S<W:S-Y' 'P"M-' -'FIT'1 'M', ",'F'

--' _', Il" ' __ .c., 1-, m ',,' ,,' :1,'","

RE-2X(St)'YSWnY~PiM F /T~M IF

(CU!PVC!PSCR(lSCRJ!OSCR!PVC/SWB/PVC) {CU!PIE!PSCR(TSCR}!OSClR!PVC!SWB/PVC) (CU!XLPE!PSCR(TSCIR)lOSCR!PVClSWIB!PVC)

ICOIDslrUJe:IEom l[:ondlJlctor ~mmlaltioll1l ,[:ore Cnfnrs

Iindivldua'i Separator ~ndiv~dual ,shielding I[:ommunicatiolil [:ore tay~up

Sep;;mator

[]rvera:11 Shielding ~nner Sheath Armour

Sheath

Reference Sitand,I;lIi'd's

Plain anne'1!~ed :stmmded copper wlres nEG 228, HI) aB:3. BS 5:360, VDE []295 Class 2) PVC lEN ,5@290 ~2 I VDE [1207 Y11], PE (\/UE 0201 2Vm or XUPE

Pair 8Ia:c'~~ ite I' numbered

T 1'\1.11'1'13' Bla:eilqWhite/Red, nu mb ered

Pn~yester tap e

Al~PIES, taplE! (with 116'0 mmtinned co~pfir du<ain wir,e)

0. SO m1l112' XLPE ~ns'U'lla'ted, Im'''i31il 9;8 I(for n1m8 thsn (In E! parr or triple: cables)

9h j'eM,ed Pairs/T rl p!I'EliS il1llByers ariEl stlr-ali1 dedi together wi~h the !l:nm mru nh::ation core Po~yester tap e

Al~PIESt:aplE!' (wlth: 7xO.3@ mm tinned copper drain wire) PVG, B~ack (VDE O,2~7 YM1/HD 21.1.64 'TM 1 )

Ga~vani~Bd s:teel wJre braiding (Min. me me!~BIi' 0.30 mm, CQVerB.ge Fi',s!l:ie 15%J

UV reS'lstanlt, Flame retl;lll"O anlt :PVC (lEN 50290 ·2 I \lUI:: 1Ji2~7 YM1IHD 21.1.54 TM n B:[.BCk o:r IBlue [RAL 501 5) [ather CO~OT'S upen r8~llest] BS 5308 pa rt ~. paln2: EN 5n2aB~ '7 ; VlCJ:1: 018"1. s

lieclhnlieall,ilndl [1~etC,lli'iciill~ P:rro,PleMies, (2rlln

IGirlss Semlioml mmml2J 1iI~9iO

C[mduc'tor (lGu] (stranded]1 7xo..3 [I mm

~ns~laltlo~ Thiickness (nam.mm) 0.41]

l[ionduct[lr RrBsistance (max., 0Ji;n) 316

ViR Ftaltio [mad 25J.iHf o

101.]'51 7x113:7 mm 10.40

,2'4.5 ,2:~l"Vn

1.00 7xO.43mrm [1,41[1

1B.1 .25f.J~'1 Q

1.,3:0 7:d14,81 mm 115,0

14.2 4DlltH/ o

11.501 7>:1152 mm 01.31]

12.11 4QuI"VQ

,2.5101 7x(U17 mm OJ;!O

7.41

SD;fJHI o

I~]per,ating V(Jl~age 31010V I 5 m V

rest \Ibl~age CO'i"e/I[i[lre ,2.0j]O V [lore!Screen 1 000 V

IGa pa ll:ijtiElncE! U300 Hz) m~x .nFIkm PVC ~nsll.llaltioWil :2'20 PE ~ mHJll1Btion: 115 XILPE Ilnsu~ati[m :115, [la pa clltalnce values may ~~Icrease by ~mom up to 4 pai~s. l[ia~pa c:~talncE! UnbElh.mDed (milKJ 500pf I 50[lm

~millllaltiQI1 Re5i!j~ant (min, 1M. (bikliFd PVC: 1 0 [I PE: ,5000 XLPE: 5010 [I

remperaltm"e Ra~g B' PVC ,8 nd PE : f1XiBdI ~30fC , ... + 7[)~C.

X~PIE i)/Bdl ~30QC , , .. + S [lolli,

110 x C8bl e dia mlel~er

Min. 29%

IIEe B03 32~ 1, IIEG 1603 32~a·12'2 (GAT ~A]. (BS 4(] S6 ~81r't 11&3)1, EN502S,16~2~2. ,A8TIv1 N'[]I 2 oil 7 O~C 4 hours

Min. Bendingl R'8,d ius Uixeol lCI!X~g'Bn l!lolex

'FlalmE! Tests

n 1 Res~SEtmCe (16C IBOiB11U

during i~st811,t!ti[ln • 5,QI[: ..• , +5 [)O[l

during insta Ilation ~5,OjO ... , + .5[)~[l

RolHS

NCUJF DOHES/ I GtlBU tABLE WEIGHT

PAR:T NIUM !:IER I CROSS SECm)~ IDlllllMEIiER [:OPiPER: V!i,EIGHf PtE. XIflE INSULATION

(miWll (mm)~::!: 5%1 I[~) I[ KstKffi)

D.!5'D mm2 5(]V,805m:!~X 5(]Y80.504~X 5(]V,8050B~X 5(]Y80:51 O~X 5(]V,so.512~X 5(]Y80.51B~X 5mr,8052'O~X 5(]Y80524~X

0.J5 mm2 5mr,80802~X 5(]Y80804~X 5I]YB0808~.x

5(]¥S081 []~X 51l'¥B0812~X

5[]Y8[]81 ax 51]'YB08 2n~.X SI]¥B08:24~X

2J!2xO.5[) 4,x2xO.5[1 8Jl2xO.5[1

1 (]x2xiOl. 50 12x2~O.50 1Bx2~D.50 21:Jix2lfJO.50 24>:2xiOl.50

2x2xO.75 4:-;2>:.1].75 Bl!';2):1].75

~l]x2xo.75 12x2~01.13 ~6~2)l'J0l.75 20x2~0l. 73 24~2xO.75

1 '1.:8[1 3:5 2:00
14.DD 5,8 ,2:65
17.0[1 105 480
19.'7D 1S0 S05
21.0[1 153 16'10
,23.4[.1 ,202 755
25J[) ,2'52 ,8B!]
28.4[.1 ,3'[12 1.[)SO 12.:S,[) 4S ,2'85
15.D[) 77 3,2(]
17'.~O 150 485
,21 ][J 181] 18143
22.80 ,2'15 7~m
,26 .. 1010 :280 :942
;;1'8.00 g50 1.048
S;CUS,o 419 11.26101 2:<:2'x.11 .[10 1 3.00 54 ,25(]
- - - - 4x2x11 .00 1 6 .. 100 98 an]
5[]¥B1 004~X
51l'¥81 (mB~X 8x2x1 .00 2[].00 , B5 5,](]
- - - - - ~ I]x2x1 JJD ,23..100 ,2'25 7B(]
5[]YB1 D1 []~X
- - - - 1 2x2x1 .00 24.00 :2'72 .832
5{]1YB1 {]11 2~X
SI]¥81 011 6~X ~ 6~2x1 .00 ,2'1.,5[1 ,3B(] 1 .[l4~
51l'¥B1 02'O~X 2(h:2x1 .00 29.00 45(] 1 .1 95
51]'(81 024~X 24.~2x1 .IJD 3:2.,5[1 .~,3B 11 .46:8 11MB: naIJ:IIB we[;glht CBn be 51'i9 htly highar in ]PVC inSUI~a,ted versio~. X: Sheath Colors m: Blue, 1: Black ,. :2: Grill\1Ji

II nstru mentation Cables I 2M.lKAB*

NDJ]F ~ORES/ MBLE C.ABlfWi~IGI4IT

PAIn INU MEIER DROSS SECTION [I!IWElER OOIPPER WEISHil" I p£, )(UJE IMSULAllON

[1l11r1i12) l(mmH±5~~ [KgtKml (iK;glKm]1

1.30 mmi! 5mf813102~X 51]~8'13[14~.x 5(]~,813iQ8~X 51]iV8131 O~X 5(]~81312~X 51]~8'131B~:X 5m(,813,20~X 51]iV81 a24~X

2x2x11.3:0 4:<2')( 11.3:0 Bx2x41.3:0

1 (]x2:<1.S0 12x2x1.30 1Bx2x1.80 2(],x2x1 .. S0 24>:2:<1.80

2x2x11.5,o 4x2'x.11.5,0 8x2x.11.5n

11]~2:<1.50 12x2:<1.50 16x2x1 .. 30 21]~2x1.50 24>:2:<1.50

'If PI'e:8se contaG~ cur sales ~8pt.for' the 2.S0 mm2 CfI[HIS se~tion, Bll!.. armoured iBl'ldl triple versions., .) IBlslek PE s;hesltil'1 e,dl or PE inner sheathE!~ type also available ,.

1.!5'O mmi! 5mf,81502~X 51]iV815[14~X 30y,s1.'508~)( Sm{81 S 10=.)( :JOYB1 a12~X 51]¥,s1516=X 30Y.s15.2'O~)(

14.7[) 165 ,2'9(]
18.0[) 120 43D
2'2JO ,2~aO 741]
2S .. 5[) ,2'B8 :902
27 .. 50 .34(] 11.[)30
3:1.0[) 455 11.801
3:3.S[) 5,?O 11.5491
·3,B .. 5[) 16BO 11.750 15.01[1 72 315
18.,2[) 185 5,[)1]
2'3.50 ,2'58 790
;;l'6.0[J ,318 929
21.BO 380 1 ,098
3:2.10[1 ~O2 1 .·380
3:4.00 10,25 1 .16[12
3:8.100 750 1 .923 Y: Insulatii[]'Ullype (0: PVC, ,2: PE, a: XLPE)

lRoHS

RE~Y(St)y{,(j) RE-2Y(St)Y(o) RE-2X(St)Y(o)

(CU!PVC/OSCIR/PVC(o)} (C U/PE/OSC RjPvc{a)) (CU!X1P:E!OSCR}PVC(o))

Ph:1lin annealed strBliid edl (;opperwires (me: ,228, HIlI] ::Hl13, !3!S tB3S[l, VDE 0295 [;!tlSS 2) PVC [EN 5029[] ·2 I VD.r 0207' vm" IPE (VD~ D.2ll/ ;2'1'11] nr XLPE

Pair 181alclqWh lEe, I1Hmbered

lriph3 I8lalcMNhlte/R:ed, nlJmb'6rB~

D..5[1 mm2XIPE '[ncSy'latBd. (H'ang'B Uor more than one pair or uiple '[:8iDles) Pairs/tni;pls's in Ilayers are stral1ldsdl bOQlethell' Wlrt~ the c!Omnmmi;oatton core .. Pol~El:stE!rtaPI3

AL~PES tape [witih 7);)~1.ao mm tinned copper d~ail"lllrll1re]

UV, oil ilind aliphat~e nydlr-m~arbon lI'e-sisool1t,Wame retardant Nl8R!PVC' B!lack or IBlue (R'AL 51]151 lo:~her colors upDn r,e~u eg~l

BS 33[18 !P'iiHt1, pa rt2: EN ,5 02aa~ 7 ;VDE 1]815

IC'Dnslruc:t~mm I[:ondwntor ~nSILllaltiollii [:ore C'O:lnrs

l[:ommlJJnitation [:ore Lav~up

Sep~ma:tQr

'~lVeralU Shielding :Sheath

1iecflni~tall,ilndIElelC1:Fjcal~ P:rrlll\penies (20~m]1

IGrross Secli'Dn Ilmlm~J ID.50

[-:ondLllctor ([;uJ (str-anaedlll 7xD. ao mm

~nslJ.lllaJtiol1 Tl1'ickness; (mnm.mmJ 0.40

[:onductor Fil'B:sistance (m8l;d1/kmls,a

UIR Raltio (mad ,2'~HJ Q

101.J5 7:dL37 mm 01.41]

:24.5 ,2'5:uHl Q

11.0101 7xD.43 mm 10.401

18.1 ,2:5~HJn

11.31111 '7>:0.49 mm 0.51]

14.2 4[)}1H1 o

1 .• 50 7xO.52 mm D.51]

1i2','1

40J.lHl ~Q

2.,51111 7xO.167 mm IlSD

7.4~! BO~HI D

1~]pE!ra~ing VlOl~age3:00V I SOO V

Test Vo,I.~age [loratCore 200 [I V [;or~IScreen 1 01] [I V

ICa,pEJClltalnce U:IO [J Hid max. nF/klm 'PVC Insulatiun: 1710 IPE ~nsulaition:85 XILPE Ins!JJ~,ation: 85 Cap:acita nels Vf.lhJ8S, may incrst]s'.E! by~[I% up to 4 pa~Ni,

ICa pa ll:ijlt9InC:E! Unb~la IfICied (ma~J 5,01] plF I 5 [Jl]m

~nSll]laitiol1 Resis~~ant (min. M.flxkml PVC:1 DO PE: 510101] XILPE: 51]1010

T emperilit!JJ.~E! Rang 8' PVC and IPE : bBd~40fC: +7[1gC,

XLPE bBd~~m1JC + S [101[:,

7 . .5 x Cable diame~er

Min. 27%

II Eel 601332·1 , II BL: 603:a2~3~24 O::Ar~'IL:J" (8S 4018,6 part 1 sa, EN 5D2B6-2~4 ASTM INo :2 Dil' 90fG 168 heurs (7)\24J

Al'iphaltic Hydroca1rb on Resista'nt NF 1M 87 ~202

Min. 8endi ngl Bad i us (fixed] OX~l!'131l Indls!l<

Halme IestJj

[J i'l Resist8m:e (lEe B01311)

~ www.2mkab.com

diU rim~ inI8taIiBitio~-So,C + 51]~C

dwi~g i n!sti':lllaitio~ -5~C + 51]°C

RoHS

II nstru mentation Cables I 2M.lKAB*

I NCUJF DOHES/ CABLE 1 tABLE. WEIGHT

PAR:T NIUM !:IER CROSS SECm)~ [)IAMIEmR [:OPiPER: V!iIEIGHf PIE. XIflE INSU.LA1l0,N

(mm211 rllllm) (:!:J%l I[~) I[ KstKffi)

NDJ]F ~ORES/ MBLE 1 C.ABlfWi~IGI4IT

PAIn INU MEIER DROSS SECTION [I!IWElER OOIPPER WEISHir I pt, )(UJE IMSUlJiHON

[1l11r1i12) I[mmH±~~ [KgtKmJ. (Jl!CWKm]1

D.!5'D mm2 511)(1005101 ~X 5 41 Y[lo.502~X 511 )(100504~X 511 YI[)o.5108~X 511V10o.51 O~X 5 41 Y[l0512~X 511)(100516~X 511 YI[)05,2:O~X 511 V1005214~X

0-"5 -m-.-2 _.~~ _ __m

511 ¥1[)0801-X 5 T~I'i[lIJ802-X 511)(100804~X 5 41 Y008[18~X 511)(10081 O~X 511 YI[)08;12~X 511V100816~X 541 YOOe 20~X 511 )(10082~4~X

1.00 mm2 5r~m(]01-X 5111[11 002-X 511¥1[11 n 04-X 511¥1[I1 008-,)( 5r~(m010-X 5111[11 012-X 511¥1[11 01S-X 51111[11 0210 • .)(

1.30 mm2
1lt2x(] . 50 5 .. 5D 114 4S 511Y[l131(11 FX .~ X2IX.11.S0 7,DO 3(]1 72
2x2:x(].5U 7.30 ,2'8 '751 511 Y[l13f.12~X 2>:2x1.801 9 .. 410 SO 124
4:t2:xO.50 RO[) 46 110 51IY[l13(14FX 4)(:2'x1.3:[) 12.4D 111 n 215
8x2xO.5U 1'1 .4·D ,SS 180 511 ¥1[J13[18~.x 8x2x1,30 15..18D 20B 365
1 Dt(2)10. 501 1:3.0D 11102 220 51IY[l1312~X 12>:2:<1.,301 1B .. 50 31D 525
12x2ll'JO.50 13.5D 1J,2:5 2510 51IY[l1316F;)\ 16;'(2x1.30 ,211 .50 410 704
16,x2xO.50 15.,3D 11182 J2D 51IY[l13,20~X 2(]1I:2x1,3D 23.S.D 51[) SSO
2l"l:d~,ll'JO. 501 17.18[1 200 405
24x2)10.5D 18.18[1 240 480
1.5'0 mmi;!'
1Ix2xO . .75 5.:8:0 2D 54 51IY01.:501 FX 1x2'x11.S0 7.,3[) 33: 75
,2x2:dl75, 7.160 38: ,as 511¥01.502~X 2x2x1.50 9 .. 70 66 130
4x21x.O.75 9.:8:0 67 1310 511 Vn1 :5[.I4FX 4x2x1.50 12.1S[) 112:5 222
8x2:d1.751 12.80 11,2:5 23:0 511'M"[I1.508~X Bx2x,1.50 15J'[) 238 aeD
1 Dt<2liJO. 7:5 14.40 1154 290 511'i/lH 31 O~X 10~2x1.50 18.8[) 2:93 4:99
'12x2,ll'JO. 75 15.0,[1 1182 33:0 511Y:01312~X 12x2x1.eiO 19J61[) 35,2 388
1 6,:(2)10.75 H.OD 242 431 5 T11'l[H 516~X 1B;x2x1.50 ,212.20 4163 772
21]x2ll'JO.75 1B.5D 3[10 53:2 511 yI[)15.20~X 2Qx2x1.~O ,215.,5[) aBO 1.001
24x2xO.7:5 2'1 .,3D 31S0 SSD 1.1<2x1.0[l S,·3D 25 B1
2x2x1JJO 8,20 48 1[1[1
4x2;::1.0[l 111m 87 160
:SiX2x1.IJO 13.160 11165 280
1 O!X2x1 J10 15.SD 2105 350
t2x2x1 . .DO 16 . .30 245 410
1 Bx2x1 . .DO 1 B,m 3.2'2 540
20.;.:2x1 . .oOl 21.100 4'00 668 The oBb'I'8i weIglht can be sligh~ly higher in IPV[l iflsull!a'ted ver.sio~. X: Shea~h ICo!or~ ([):Blue, 1 :Black,. 2:lGr$Yl

Y: Insulatiorllype (I[): PVC. 2: PE, 4: XLPE)

~ 11P1.61i3Se conta:ct Q'lH" sales deptJor the 2.,5 mmll,

.!), A!1,lcrt1!Ss S!EH::t!ons ~re BlsQ'itlv[lilla b,l:ebriple v,ell'Sions. Piease contact our sr1Ill:oo d'Ei!,pt.

lRoHS

RE~Y(St)Y{,ol-IP'~MIF / TliM f RE-2Y(StJY(o)~P~M,:F I Ti.Mf RE-2X(St)I¥(O)-Pi,MF / TmM.F

(CU/PVC/PSCR(TSCR)/OSCR/IPVC(,o,)) (CU!PE!PSCR{lSCR)/05CR!PVO(o)) (CU/XLP'EIPSCR(TSClR)/OSCRiIPVC(,().))

ICiDnstlruct~liIm [ionducltor IlnStllaltiol1l [iore Co!lo rs

~ndiv~diU'~1'1 Separator ~ndivlio u'a I Shielding [iommllnication [lore Lay-up

Separ'iil'tOr

[],verall Shielding Sheath

Plain am'M3aled str,anded copper wires U~C 22>8, HOI aBa. BS B3'60. 'IDE 0295 Class ,21 PVC: (EN 50290 ~21 V[lE [l2t07 vm ~ IPE (VOlE 02(J17' 2'V11 n or XUPE

Pair IBlac!VWlhli:te. numbered

'T rip!:e IBlaoKM/ih ite{Red,. n u m bared

Po~vester·ta,p e

.Al-PIEStape! (with 0.6[1 mm tinned GDppali' drail'll wire)

0, 5,0 mm~ XLPEiins ull!:l~ed ~ Or,Eifi 98: [~l1r more main OnElllair n r trip!e cables}

Sih'iiS:lolsd Paill's{Tripll'es in Ilayers are strandedtolgethler witihi~l1e C{)lml'll1lwlll:cation core P'oilvesi~er·ta,p e

At-PIES tapis! (with 7):0.30 mm tinned oopper drain wir.eJ

UV, oil and alliph'i:1tic hyd ~Otalrb(m res;ista rlt, fila me ~e:tardant INIB1R/PVC:

EJI'ack (J r ,Blue mAL 501 5] I[other co1c.rs u pon request] I3S 53m3 pa r~ 1., palr~2: EN 5m~BB-7; VOE DB 115

1iecflni~tall,ilndIElelC1:Fj!C,ill~ P:rrlll\penies, (20~m]1

IGiross SeclilDn Ilmlml~ J 0.!5,0

l[:ondLllctor (OuJ (str-anaedlll 7x!O.30 mm

~nslJ.lllaJtiol1 Tl1'ickness; (mnm.mmJ 0.4[1

I[:onductor Fil'B:sistance rm8\.'(. OAml as,

:VIR Raltio (mad 2.5p Ht' Q~

10.1'51 7x(].3:7 mm 0.40

24 .. 5 2'5!JH/ Q

UlIO 7';(01.43 mrn 0.4'[1

18.1

25iJiff D

1,,30 7xO.4:9 mm 115[1

114.2 4i01J..iH{ Q

1.5'0 7xOl.52 mm [1.5[1

12.1 4~:hI1 o

2'.51111 7xD.1S7 mm 0I.S0

'7.411 6Q;uHl Q

I~]pera~ing V{]l~age 30 O'V I .500 V

Test VoII.~age Gore/Oa ~e 20 [10 V Gore/Screerl 1 010 [I V

ICa,pEH;ijt9lnce U:IIJ [J Hid max. nF/k!m PVC: II n5'U I!etion: 2,2[1 PE Insulati:cm: 1'11S XLPE Insulatimi:1'15 Ca[p,adta rtc,e: values ma.y im::reas!E! by ~2:O% up EO 4 pairs.

ICa pa il:ijulnce Unb~18l1'1Ded (ma~J 50 OpF J SCOrn

~nS[]laltiol1 Resis'~ant (min. M. Q>;km) PVC: :'1 0 a PE:5 [100 XlPE: 500[1

T emperilit!JJ,~E! Rang 8' PVC Clnd PE: fi>;edl ~40gC + 7 [I~C~

XlLPIE. ti~e:dl ~40°C .•.. , •. + 81[1o,C,

7 .. 5 x CBlb liE! drs mlE!ter

Min. 2'7'%

lEG IS,[lS32~1, lEG B[la32!aa~:24 [CAl-G), 1[8540166 pl8rt 1"Sm, EN S[l2IS6~2·4 ASTM No 2: oil S [1°C '168 ho Uirs (71<241

Al'iphaltic Hydrocalrb on Resista'nt NIF M 87 ~12'[l2

Min. Bendi ngl Bad i us (fixed] OX~l!'131l IndlE!)(

Halme IestJj

[J i'l lResist8m:e l[ I EC l~mB11 1]1

~ www.2mkab.com

dudng iinstallh3~ion ·51°[L. + 5,Q~[l

dudng iinstall:l:a~ion ·510.[: .. , + 510~C

.RoHS

II nstru mentation Cables I 2M.lKAB*

I NCUJF DOHES/ CABLE tABLE WEIGHT

PAR:T NIUM !:IER CROSS SECm)~ [)IAMIEmR [:OPiPER: V!iIEIGHf PIE. XIflE INSULATION

(mm211 rllllm) (:!:J%l I[~) I[ KstKffi)

NDJ]F ~ORES/ MBLE C.ABlfWi~IGI4IT

PAIn INU MEIER DROSS SECTION [I!IWElER OOIPPER WEISHir l p£, )(UJE IMSULAllON

[1I11r1i12) I[mmH±~~ [KgtKmJ. (Jl!CWKm]1

D.!5'D mm2 1.30 mm2
511V2U502~X 2x2:d150 8,,2[) 35 88 511Y213102~X :2:>:2x1.,30 11.(][) 6S 1510
5 41 Y2:0.504~X 4x2)([) ,50 1[15'0 58 1a:8 511 Y213[14~.x 4>:2x1.3D 1,~t2[1 t20 25[1
51iV2:050B~X 8~2~[I.50 13.1151 105 23:(] 51IY,213iQ8~X :8~2x1.S0 17.7[1 23[) 4.2:5
51IY.2:O:51 O~X 11 1Oll:2)'iO., 5101 1S..cm 13[1 2'75 511Y2131 O~X 110~2x1 .. 3D ;2['1'7[1 288 542
511V2U512~X 11 ;2x2;d150 15"S[) 153: 325 511V21312~X t2x2x1.30 :211 ,,5[) S41[) tS.21
5 41 Y2:0.516~X 1i6~2)'i~150 18.20 2m? 429 51IY21316~:X 1181:1:2:<1.30 ;2:4 .. 451 4551 sao
51iV2U52'O~X 2~2ld150 19"S[) 252 :52(] 51IY,213,2:4~X 24x2:<1.,310 ;29.80 B81[) 11.150
511 Y2:05 24~X 24x2)'iO.,5101 2:1 .. 80 8l]2 B19 1.15'0 mm!!
2x2x(].75 9.JO 45 1105 51IV,21502~X ,21>:2>:1 .50 11 ,,11[) 712 1515
4x2)(1175 11 ,.S[J n 1175 511 Y215[14~X 4x2:<1.50 14 .. 50 1351 2S5
.sx2xO.75i 14..7,[J 130 :3'[)(l 51IY,21.'508~X .8x2x1 . .50 18.50 2!)8 473
- - - - - 17'J][1 ~8[1 373 511¥,21 S1 O=X 101>:2:<1 .. 510 1211 .2[1 318 585
·~·lOix2:dl75
11 :2x2xJ[l7~1 18.30 2151 440 511Y,21 012=)( t2:x2x1 .. 50 12'2,410 380 682
11 ex2:d17~1 12.0,.110 28[) 55[~ 511Y21516=X ~ 101>:2:<1 ,.510 12.5.310 5012 8.75
20~2~[l7~ 1211 .90 330 662 51IY,215.2IO=X 2101x2x1.510 laROO 6251 1 .11l(]
24x2xO,75 124.(m 419 781] 51IY215,24=X 24>:2:<1.510 ,3,1 .80 nm 1Jl.SI](] 0.15 mm2 51iV2:0802~X 511 Y.2:0804~X 511¥20808=)( 511){:;mS1 O~X 51i¥20812=X 511 )(2'O81 B~X 511¥2082'Q=.)( 511){2'Q8:24~X

:2>:2:<1.1)01 9,4[1 34 1115
4x2x1.DO 12.4'0 96, 2m2
8x2x1.00 15.351 1851 340
11 IOix2x1, u 01 16.20 2251 411]
11 :2x2x1. 001 19.410 272 ,510
16iX2:<1, (]O 1212.(m 36[) 6i71]
24x2x1J1O 1211,2,[J 33B 917(J 1.00 mm2 511¥21 002=.)( 511){211 004~X 51i¥21 cms=x 511){21 011 O~X 511¥21 {]I12=X 511){211 D16~X 5T1(21024=X

lln,a ~a!b:IIB WE!tglht c,an be sl'ig h~ly higher in P\I'I[; im;ul!ated vercsiolil. It: Sheath IColor,s ([I: 8lue, 1: Black! 2'.: GralY]

Y: Insula~im"llype (1[1: PVCI1 .2: PE, 4: XLPEl

!!- lPl'.EN3se cont{l;ct, 01:111' sales; deptJorth,e 2.3 mm:2,

* .A!1111C:rn:ss .8iBJ::tions alre al:1l'1Ji alvai~a bl'ebriple versions. Please contact our sa:l~es d Biplt.

lRoHS

RE~Y(St)YSWAY(o) RE-2Y(StJYSWAY (01)1 RE-2X(St),YSWAY (0)

(CU/PVC/OSCIR/PVC!SWA!PVO(o)) (CU/PIE!OSCR/PVC!SWA!PVC(o)) (CU/X1IPEIOSClR!PVC!SWNPVO(o))

IC'Dnstlruc:l~mlll I[:ondulctor .~ns~la.tio~ 'Gore Color's

I[:ommllnicatiorn ICore Lay-up

Separator

[1cver.aH Shielding ~nner 5 h.eaUn Armour

Sheath

Plain anl118aled :strand~ed copper wires (lEe 2:28. HI) 383, 1136 6;360. VOtE 0295 Glaiss 21 PVC (EN 5[]2c90 ~21 V[lE 0207 ':(11], fiE (VD~ 0207 .2YIU Of' XIJIE

Pair 181a(; k/Wh lEE! i' nUll'll osred

1 rlp'llB 18Ia;olqWlh[Ee/RBd, mJ mlb E!~6d

0.0.0 mm~XIJIE IlI'Is·ullated. oll"alnlg.E! ![fiQr morethan lone pair or triple cables] Pairsitripl~8:S 111 Ilayer.s ere str,a.n dle~toget~er witJhl~he com m'U n~cation core. Po~yesterta~ e·

At-P,ES,tape hM1th 7xD,ao mm tinned to~ll'el" drain wir.el

PVC, B~ack (ENI S029[J -21 VOE 0207 YrVll1 tHO .21 .. 1.84 TM1] Round 9 a'lv8lnized steeiwire [Min. Oiamet.e r 0.90 mm]

UV, oil and aliphatic hyd FOC81rbon rEls'lsta nt. name' Ir'iEltardant N:BRlPVe EHBCk [I r .Blue [RAL 5(15) [o~hllr cll~llrn upon l'Ie~u:esU

8·5 53 OSps rt~, pa,rt2: EN 5:02 88~ 7; V[lE 0815

1ieill!hn~callliandl EI~e£1nrillal~ Plrrlil,peniesi ':2DOC)

ICrrmlss Section (m[m~J 0.5'0

Conductor n::u] (stralldlldl]1 7.xOl. 30 m m

~ns[Lllaltio[nl Th~cknlf!ss (nom.mml 0 .. 40

'Condu,ctor R'i3!iiistance [mB1XJ)lkrn) 36

'[)R Raltie (max.) 25jJ;~ (1

10.Jl51 7xO.3:7 mm 0.40

24.S 25pH/O

1,,100 7x0..4:3: mm (140

1,8.1

25J1W o

1",30 7;.:0.49 mm l151(]

414.2 40J1Wfl

111.501 7xl1521nnm 10.50

12.1 40pH/ 0

2.!50 7x!llB7 mm o.sn

7.41 BO)UHlO

[]Iper-ating Voltage 30 [)V /51010 V

Test Vic,lbge C:ore/CtlJ',e 200[J V Co.~B1ScreE!n .~ oem v

[:apa.!Zl~talnce I[H(]C1'lfId mru::.f1'Fjkm PVC ~n!sulation: 1'7[) PE Insulati,!:llli'l:B5 .N![JpEllnsu~ation:851C:apacit8InDe values may irmrease by .20% up to 4 pairs.

C:8·pa.c:~tBnce Urlbal~u"lc6dl h'flEl.:<J sa OpF I 500m

~ns~laltio[nl Resistant (min. M .nx~mJ PVC: : 1 co PE:5 [lOO X~P{: sooa

femperaiWf'l8! Ra~g 8' PVC: and FIE : fixed -40~C .. , + 7 [J~t,

XlPE fi>:!ed -40~(; 4" ~S[[J~t,

11] x Gable o'iameter

Min. Elel1di ngl Ral~ i us (fi.xedl '[](Xyg'8r'1 Indle·);

'Flalm€! rests

,[]11 R€s~stance (I EC IEiO.B111ll

AI i:piha,tic Hydrocalrlb on Resistant

~ www.2mkab.com

during instaiJillltion ~5o,[; .. , ... , .. 4" 5,0°[: dtu ringinstali~ation -5~[:,.,., .. + 5UC[;

Min. 27%

lEe 60332-1. lEG 6'0332-3-24 [CAl~[:J, (BS 4D66 tP'g'!t 1&.3]1, EN ·5[)2B6-2~4 ASTM No ,2' oil S DOC 16B hou.rs [7x241

NF M B7-2[12

RoHS

I NCUJF DOHES/ PAR:T NIUM !:IER CROSS SECm)~ (mm211

CABLE tABLE. WEIGHT

[)IAMIEmR [:OPiPER: V!i,EIGHf I PIE. XIflE INSU.LA1l0,N

[mmU±.J%l~) 1[~stKIT1)_

rO.5'D mm2'

,

511 Y40~5'01-)(

51 ¥ 405'02-X 511 ¥ 405104-)( 511 ¥ 4U5'08-')( 5W4D~51 0-)( 51¥40512-X 5W40516-)( 511 Y4D5,2:O~X 511Y4052'4~X

0.J5 mm2' 5W408'01-)( 511 ¥ 40802-X 5W4D804-)( 51¥40808-X 5W408:10-)( 511¥40S,12-X 5W408:16-)( 51 ¥ 4082'[I-X 511 ¥ 4082'4-/1:

1. x2xQl.5(] 2x2:xQl.50 4x2xOl.50 8x2;(01.50

11I[Jx2~[).5[1 1: ,2'x2;d15[1 1116x2x[)'50 20x2:d150 24x2xO ,50

b2xO.7'5 2x2xJ175 4x2x!O.75 B;t;2xf175

1: Ox2x[)'15, 1: ,2x2>,>~1. 75, ~116x2~[)'15, 20x2>,>~175, 24x2x[)'15,

9.510 114 2D5,
111.515 :2~B 280
13.510 46 375.
16.510 8:3 52S
17.BO 11102 6D5,
1 S,.5i[] 11,2'5 660
211.60 11162 94'0
22.70 21010 111105
25.70 240 1.305 9.BO 2(] 22[1
12.5iO 38 aao
14.60 8.7 440
18.[10 11,2'5 65'0
2(]JJO 115·4 841[}
20..70 1:92 9011
23.60 242 1.15,(]
2!5.5i[] 30[1 1.35,0
29.10 3160 1i,!650 1i1h.E! Mlb~I'8' WEltQlht (:F!n be sligh~y higher in IP~C inSiUl~a:ted ver.sh:m. X: Sheath Colors ([I: Blue, 1: Black, ,2': GralY]1

II nstru mentation Cables I 2M.lKAB*

NDJ]F ~ORES! r MBLE t C.ABlfWi~IGI4IT

PAIn INU MEIER DROSS SECTION [I!IWElER OOIPPER WEISHi\' I pt, ){[PE IMSUlJiHON

[m m2} 1[:mmJJ±5%:~ [~gMmJ (IK'W~]I

1.0D mm2 511¥41001-X 511¥41 D 02-X 511Y410D4-X 511Y41 D 08-X 511¥41 01 O-X 511¥41 012-X 511Y41016-X 511Y4'1 (][20~X

1x2x1J]1OI :2>:2:<1.0.01 4>:2>:1.0101 8x2x1.00

11 Ox2x1 .0 [) 11 :2'X2>:1.,.0 0 115x2x1.DO 20x2x1J][)

1.!5'D m mi!

511141501 ~X 1x;2x1.50

311Y41502~X 2:<:2>:1.5[1

511 y 415104-)( 4X;2x1 .5 [J

511Y 413108-)( Bx;2x1 .50

511Y41311J~X 1 Ux2x.1.S0

311Y41512~X 12x2.x.41.50

511141516-)( 16x2x.1.50

31IY415;;m-x 20x2Ix.41.50

111,2(] 13.00 1S.51(] 19.20 211,9(] 22.BO 2~5,'9(] 28.JJO

111.5,(1 14.40 17.,20 211.:90 25.S0 27.[10 311S0 32.~,O

25 48 87

11165 2105 245 a2'2 400

33 66 t251 ,2'38 ,2'93 3:52 465 ElBI]

25'0 34'[1 470 7351 85'0

~ .00:5 ~ • .4D~5 t5,20

290 430 600

1 .. 1]01 41.:3:S0 11.5,02 11 . .810 2.120

;t Please contact our sales dept. for the~ .. 3:0 /2'.5101 mm,:il cross, Sl8cti:oln. 5TA armoured and tr~p~8Jver5!iiQn8. !!; There ls black PE sheathed lj'EH'Sion too ..

lRoHS

RE~Y(St)YSWAY(o)-,PIM F(nM F RE-2Y(StJYSWAYh))~P[M F /n M, IF RE-2X(St),YSWAY( (1)1- Pi.M f ITi M f

{CU!PVC!PSCR(fSCR)!OSCR!PVC/SWA!IPVC(tH) {CU'/PIE/PSCR(TSCR}/OSCIR/PVC/5WNPVC{o)) (CU/XlPE/PSCR(lSCR)/'OSCR/PVC/5WA/IPVC(o))

IC:DnstrU!ct~IiI:1iI IConductor ~n511Iartior~ l[Jore C'o!lo rs

Iindivjdua'i Separator ~ndiv;idua I Shielding [:ommlLlnioation ICore .Lay~up

Sepi:mator

[],ver9111 Shielding Iinner S health AtmOllJr

Sheath

PIa i rI alnnealed s~randed co pper wires, nee 2~2S:. HI] 383, as 6315'0, VIDE 02S'5mass 2), PVC [EtJ 510291]·2' I \110 E 0207 vm ~ PE (VOE 0207' 2¥11] or X1PE PalirBlack{Whiite., numbered

lIlriple BlaciVlNnliIOO/Red." In ulmbered

Polyes~ef' tape

Ai-PES tape I[with O"6~ IlI'Im tinned ,aClppe~ draiml wired

0., ~O mm2.XIPiE irllsulated, orange (to r rnllr8t~9n one~ pBiror tri,pte Ci3itJr~s]i

Shielded lPafrs;l1riples in laVI8r6 are sbranded tOQ'Blthl8r w~th the communicabllQ 11 Dore Poly:es~eli' tape

At ~ PES tape (wi~~ 7l{1130 mm binned cDIP~er drain wire)

PVC., Black (IBN 50290 -2 I 'IDE [1207 YM11{HD 21.1.54 1M"1) ROll rid gahr,atnized Sti8,Bil w~re I[ Mi n. Diameter 119 [I mmJ

UV, oHa nd aliphatic ihrydrm::arbon 1f'i8sis;tant, Harne retalrdalnt NIBR1PV[; Slack or BI'uE! I[ ~Jl!l 51lt5} [other 'COIlar'S IJ!fOn mquest~

88 5308 part1, part2; EN 5028 8-7; VOE 018:15

lIellllhn~call, ,andl EI!ecitli'~llal~ PIl'IiI,Pll!!rties, (20~iI1l)

ICIi'GISS SeclilDIi1I Imm~) D,.!5ID

Conductor (CuD (stranded!]1 7:d1.30 mm

IlnsllJlaltiOlrll Thiickness; (rmm.mmJ [lllO

'Condw:ltor R'Mis:tance [nn:[IX, OikmJ as,

ViR Raltio (max.J 25pHlI 0

01"J5 7xO.37 mm (140

24.,5 25jUwn

1.1010 7:d14,3 mm 1l4[J

'~8.1

25pHI o

1,,30 '7xO.49 mm 1.151]

114,,2 4iQJJHI Q

1.!!iiD 7.XJO,52' mm 0.50

12.1

4CJ;I1HI o

21.51iJ1 7xl167 mm or.SO

7.411 SIDpI"VCl

1[]lpenating VoJtage 300V I 500 V

rest Vtoll'tage Core!lCio,~e 21OiO(] V Core/Scrn8,en 1 0 [J(] V

'C:apa,c:iit~moe uJlJn NZ) m,8X. nF/iIm PVC 1'lI1sullation ~2 2!Q PE Insu!at[on: 11151 XLPE Insulat[olll1: 1~,5 Cap'8'Clita 1'111:18: values mary increase bV ,2'0% up to 4 pairs.

[:8 pa [lbllnOe UnbalallUi8!dl lmax.l 50 [}pF I 50 Om

IIm:mh3ltiolrl Resistant (min, 1M. QyJkm) PVC: 1 co PI~: SOlDO XlPiE: 5CmO

lemperalttWfl Range PVC: end PE : fixed -4QPC , .. + ](fC,

.xm.ptE fixed ~4QPC ". +90QC,

1 01 x C.ab:118' d'i,ameter

MIn. 27'%

lEe 1603.:3 2-1i. lEe 6 [133 2-3~:2 4. [ICAl-G), U3S 4066 pa n 1,&3) ~ EN 5,02 66-2~4 A5TMi No2 oil 81~Jl'; n,B hours I[7x24)1

NIF M 8'7 ~,2'O2

during r nstanation~5g[: .. , , + 5(]°C:

au I"inginst~nation -5~[: .. ,,, + 51]0[:

Min. Benld i n 91 R'ad i us (fixed] '[]~yg,e 11 IndI8'>:

Halme Tests

O'il Res~stance I[ IBe: IEU]B111]1

AI i p1naltic Hydrocal~b on Resistant

~ www.2mkab.com

RolHS

I NCUJF DOHES/ CABLE 1 tABLE. WEIGHT

PAR:T NIUM !:IER CROSS SECm)~ [)IAMIEmR [:OPiPER: V!i,EIGHf PtE. XIflE INSU.LA1l0,N

(mm211 rllllm) (:!:J%l I[~) I[ KstKffi)

0.5'0 mm2' 511 ¥'6D~502-X 51 YSD504-X 511 ¥'60508-X 51j~S1]51 O-X 511¥'6D~512-X 51YSO:516-X 511 ¥'6052'O-X 511YB0524~X

0.15 mm2 511 Y180802~X 511YB0804~X 51IY'8080B~X 541YBOS,1 D~X 5WI808;12~X 51IYB08;16~X 51IY'8082U~X 541 YBOS 24~X

1.0D mm2 511Y'81 (]02~X 541 YB'1 n a4~X 5W16'1 (]OB~X 511 YB'1 01 O~X 511Y'81 Ql12~X 541 YB'1 016~X 5W16'1 02U~X 511YB'1 02:4~X

,2:x2~[)'50 4x2:dJ.50 Sl<2xD..5[)

~Ox2:dJ.50 1,2x2~O.50 116x2:dJ.SO 20Ix2~[)'50 24x2:t1[).,50

2x2;.:0.75 4x2~[j,75, 8~2xiO.75

110x2:t1[)]5 ~,2x2xa.75 1IS~2:t1[)., 75 20~2)/[j. 7 5 24x2:t1[).,75

,2x2x1.(]O 4x2:<1.00 8x2x1,,(]O

10x2x1.fJI0 ~ ,2x2x1 ,00 11Sx2x1.DO 2Ox2x1,OO 24x2x1 ,.00

t2.20 3:S 315,
14.80 5,s 430
1::8:.00 1[J5 60.2'
21.00 130 8111
22'.00 153 804
24.20 :2'[12 1.0110
2:8:.00 :2'52 1.4011
301.51] ,302 11.,690 t150 H.OI] 1~l51] 2:2.51] 24.0(] 2'7.51] 291.51] 8:2.01]

45 n 15(] 1S(] ,2'15 ,2'S(] 3,s(]

419

345 490 795 SS(]

1.(]:S.O 1.S,20 1.7,SO 2.2.50

'~ am 54 385,
H.OI] 96 54[1
21.0(] 185 902
24.21] ,2'25 1.11D
25.8!] ,2'72 1.352
2~l81] ,36(] 1 J[)1
81.0(] 450 '1 .. 880
35.81] SS8 2.480 l1h e C'ab:I,E!1 wei:glht can be sl'ig ht~y higher in IPV[l iI'lSlull!a'ted ver,!:liol'll. X: Sheath [lolors ([I: Blue, 1: Black;. 2:: Grary J

II nstru mentation Cables I 2M.lKAB*

NDJ]F ~ORES! I MBLE 1 C.ABlfWi~IGI4IT

PAIn INU MEIER DROSS SECTION [I!IWElER OOIPPER WEISHir' 1 pt, )(UJE IMSUlJiHON

[1I11r1i12) I[mmH±~~ [KgtKmJ. (Jl!CWKm]1

1.30 mm2, 51IY61302-)( 511¥'S1304~X 511 )('613108-.X 511Y61310-X 51IY61312-)( 511¥'S1316-X 511 )('61 32'0-,)( 511 )('61 a24~X

2x:2:x1.,3 D 41<:2x.'1 .3D Bx2x.1.·JD

'~Ox2x1.30 t2x2x1.30 '116>:2:<1 .310 20x2x1.310 24>:2x1.301

,2):2x1.50 4>:2x1 .. 50 ,8:x2x1 .5[1

1 Ox2x1.501 1,2x2x1.50 1&2:.:1.501 2Ox2x1.50 24>:2x1.501

'If IP,I~e:8se conta,G~ OlJ Ii' sales ~8pt.for' the 2.S0 mm2 cress se~tion, Bll!.. armoured IBl'ldl~riple versions., .) There is black PE sheathed V,E! rs~on too ..

1.!5'D mm2 511 Y'81502~X 511 Y'615[14~X 511)(181 ,508~X 511)('[51 :51 O~X 511Y'81512~X 51IY'll1516~X 511)(181.52n~X 511 )('[51 :5,2:4~.x

t5.20 191.40 24.7'0 28:.80 301.30 33.80 35.BO 88:.70

1 am 201.50 25.D(] 281.0(] aO.D(] 83 .. 50 i3ISi.5(] 40.2(]

Y: Insulfjt.ion Iype [O:PVC, 2:PE; 4::XUPf)

65 120 2'30 2'88 ,340 455 5,70 ISiBO

72 185 ,2'58 3,18 381] 502 18;25 750

4f.m 655 1.101 1.5710 1.7'05, 2,1]1110 2.5210 2'.920

470 B~O 1.1510 1.620 1.7710 2.111;8 ~2.B80 3.08,2'

lRoHS

RE~Y(St)YSWBY(tH RE-2Y(StlYSW BV(o)' RE-2X(St),YSWIBY(o)

(CU/:PVC/OSCR!PVC!SWIB/PVC(o),] (CU/PE/OSOR!PVC!SWB/PVCRH) (CU/XLP'E/OSCR/PVC/SWIB/PVC(o)')

IC:Dnslrulc;l~o:m 'Conductor ~ns~laitiol1l ICore Colors

ICommll.lnication [lore L8y~Up

Separator

I~]veralll Shielding Iinner S ~e8,th All'mour

Sheath

Plain annealed stll'andedl copper wires (I Be: ,228. HD :3 93. 8S 'E;31~m!. V[)E 0295 Class 2) PVC [EN 5029[l -21 VDE 0207 1fI1 ]1, FIE (\I[] E 02017211 n lor XLPE

Pair Black,IWhitJs, numbered

lll'ip~18 BlackIWhitJefRed, F1ll1mbered

0.5[1 mm~ XLPEi f1.stll'I,sted!, I[] ralllQ,e [fOil' more tha n 'tine pair o:r triple cables) PClir5/tr~pre:s illl layers are stll'alr:ldB:dI~[Jlgleth.er wi~h th BJ curnmLmi:cat~Qn core. Poly,e<stert;i:I~le

AL~PES tape (with 7xO.30 mm tinru::d co~per drnin wil'le)

PVC, Black [ENi 502!90 ~21 VDE 0207 YMt~D 2"1.1.84 TIM1l

88 [vtlni,)8idsteel wire b raiding (Min. [)iamewr 0 .. 30 mm, GI!!I'IIllrnge F!at.e 75%) IJV, oil and aliphatic. hyd:r,[J c·arbo~ll'eSistBnt. ilame W'letardant N 8R/PVC Black 0 r Blue [RAIL 5(]1151 [other celers U pillll re~u:estJ

8:S 53 DB pB rt1 ,pa rt2: EN 5 [)28B~ 1; VDE 08'15

1iI!c!hn~lllalll iandl fl!elc:lli'jlll\ill~ IPIrrm:p,erlie:s: (20~JI

1C!Ii'05S Section (mlml~J I.S'D

IConductor (lGuJ (stranded)1 7xO.30 mm

,~nsulaltioln Th~ckness: (nem.mml [I,4U

IConductor R'8sistance (maoc. QikmJ 36

UR Raltio Imay;.J 25j1iW n

IIiI.l'!!iJ1 7x(]i.37 mm U41[)

24,5, 251lHl Q

1.010 7)'JO.43 mm 0.40

18;.1 25;1WQ

1.301 7:<0.49 mm 0.50

14.2 4[1pKf o

1.5'1lJ 7x.O.52 mm. a.50

12.1 40j1iHln

2,,910 7:d18,7 mm RSO

7.41

60lUI-lf Q

[~'parating Vo.ltage 31]OV /50 [I V'

fest Vo.l:tage [:ore/COI'lB2CJO[l V Cilre!SC'I'1EN3n 11]O[J V

[~apa cfj,ttllnce umo Hz] max,,11 F/km PVC: ~.nsutation: 17 [l FIE Insulati!olrl: 85)IJPE II'nsul!ation :.8 51 Ga pia citalrlc€I values mary il1lcrease by 21]% up to 4 pairs.

ICapa c~itance IJ nbalanced (maxJ 51]OpF I 51IJOm,

,~ns~laltiolrn Resistant (mi~l M,Q)i)km) PVC : 11]10 FIE: .5 [lI]O X!lFE: scm

femperaiWf'l8! Rallg e' P'lICa rid PE :~xed -41[l~C: e e <. > > +7 [If1[;,

_v._LP~ "::v ~ rI "'1,1['I~f'! ~u[']IO°r'

J'I I;; 111}i,iE!~ -"'IU 1,.0.".» T.\:) 1I.o!

11] x Cable oliame&elr M.in.27%

IEC s 0332-1. ~EC 610332'-3-24 [CAI-[;], (85 4066 IP'tilrt 1 &'3)1, EN 5026<6-2-4 ASTM No ,2' oil SOo(: 168 hours (7)(24J

AI'iphaltic Hvdroca,~b em Resista'nt NF M87 ~:2[12

Min. Bendingl Ra'~ius ('fixed] 1[](Xyg'8r'1 Inol8'x

'Flalme lests

o i'l Resistance I[ I EC l~mB11 1]1

~ www.2mkab.com

dIU ring r I1stai!a'tion -5°[: ...... + 51]0])C

A~·i~-·-11 e , ~t<i'li;:i'~·O- 59r'L Sf!Of"!

u",lln:;, In",· ~ !j~~1 n .• 11.0 T . U i,.o

RoHS

I NCUJF DOHES/ CABLE I tABLE. WEIGHT

PAR:T NIUM !:IER CROSS SECm)~ [)IAMIEmR [:OPiPER: V!i,EIGHf PtE. XIflE INSULATION

(mm211 rllllm) (:!:J%l I[~) I[ KstKffi)

D.!5'D mm2 511Y5,05D1 ~X 5 41 Y5U502~X 511 V5,0504~X 511Y5U508~X 511Y5U51 O~X 5 41 Y5U512~X 5W5,0516~X 511 Y5U5,2:O~X 511 Y5,052'4~X

0.J5 mm2

511 ¥5U801-X 51iY5U802-)( 511Y50804~X 541Y5U808~X 5W5081()~X 511 Y5U8;12~X 511Y50816~X 541 Y5U8 20~X 5W5082~4~X

1.x2xO.5[) 8 .. 9101 114 ·~2f.l
,2x2:d15[1 1110 .. 7101 2:8: '17[1
4.x2xO.5[) 11,2' .. 85 4!6 23'0
8x2:x(].SO 115,.501 ;83 840
1 Dx,2xll.5 [I 417.,001 1l]2' a80
12lt2xO .. 5[1 117.8101 '125, 44[1
16x,2xO .. 5[1 20.001 '1 B2~ 5:51('.1
,2'[Jlt2xO .. 5 [I 21.501 2(]O 6:58
,2'4x;2xO.5 [I 23.701 2410 7.50 ·~x2:xf].75 2:(2)11175 4~2'x(].75 8x2:X1175

1 [lx;2xI175 12lt2x0.75 16x2x0.75 ,2'[Jlt2xO. 7 5 ,2'4x,2xO. 7 5

SJ.l(] 111.0101 113,.5101 117.0101 119.7101 20.,DD 22: .. 5101 24.0101 218 .. 9101

2'(] as 67

'125, '154 '18.2' 24,2~ a(]o aBO

135, 200 275 44S 48'[) 540 7011 855, 9915

1ihe Mlb~I'8' WEltQlht (:F!n be sligh~y higher in IP~C inSiUl~a:ted ver.sh:m. X: Sheath Colors ([I: Blue, 1: Black, ,2': GralY]1

II nstru mentation Cables I 2M.lKAB*

NDJ]F ~ORES! MBlE C.ABlfWi~IGI4IT

PAIn INU MEIER DROSS SECTION I [I!IWElER OOIPPER WEISHiI' I p£, )(UJE IMSULAllON

[1l11r1i12) I[mm}{±~~ [KgtKmJ. (Jl!CwKm]1

1.00 mm2 511Y5,1 om FX 511Y5,1 (]02~X 511¥5,'1004FX 511Y5,1 (]08~X 511Y5,1 01 O~X 511 Y5,1 (]i12~X 511¥5,'1 (]J16~X 511 Y5,1 (][20~X

1x2x1 .. (]O 2:x2x1.rm 4x2x1,(]O Bx2x1.(]O

10x;2x1.100 12:<2x1.1010 1Sx;2x1.DO 21llt2x 1 .1010

~x2x11.5{1 2:<2>1.11. ~;O 4x2x11.~:m 8x2x11.511]

Ulx2xtS[I 12x:2:<1 .,5,0 16x2xtS[I ,2 01<2;.:1. S,D

II- ,PI ease conta,ct. QUIl' sales: dept.fnrtne t. 3.0 I ,2.510 mm2 cross: :seQti~o'n, S:rA ,6111"mo Ulll'ad emd trtpl!e versi10'fi'l5:. *' There is black Pie sheat~ed vle,l"S~on ten,

1.!5'D m mi! 511¥5,15iQ1 ~X 511¥5~ 5'02~X 511 ¥9,1504~.x 511YS1 !5'08-X 511Y5,1510-X 511YS1 !512-X 511Y5,1516-X 511YS1 !5,2'O-X

8,.i'(]i 411.9101 114.201 41,8.00 2[1.,010 21.BIOI 24.~0I 25,.90

411.l10 11:3,.,5101 1110.501 21.0101 2~; .. BO 25,.~O 2;8..BOI 30..701

25 48 87

'16,5, 205, 24S 32,2! 4(]O

33 616; 125, 2a,s 2Sa 35:2' 46,5,

5.8'0

147 217 90S, 488 57[1 683:

B5f.1 ·1,.D[m

1710 25'[) 41110 B8'll 845, BSS

1.22,[1

1.440

----- ---

lRoHS

RE~Y(St)YSWBY(tH- P~M F/TIM f RE-2Y(StJYSW BV(o)'~·Pi.M f ITIM f RE-2X(St)'YSWlBy(,o)-P~M.F /TiM,F

{CU!PVC!PSCR(lSCR)/OSCR!PVC!SWB/IPVC(l].)) (CU/PE/PSCR(TSC R)/OSCRjIPVC/SW BjPVC{o)) (CU/Xt!PE/PSCR{TSCR)/OSCR/PVC/SWIB/PVC(o))

IGanstru'G:I~1iI11I i[:onductor Iinstliaitiolfl IGore C\:l~or'S

~ndiv~d ua I Separa:oor ~ndiviid ua'l Shielding ICommunication I[:ore ,Lay-up

Separa.tor

1~]ver.aIU Shielding .~nn€r Sheath Armour'

Sheath

Pia in i3lnnealed stranded Icopper :wires (lEG 2'28:. HO 383,. :BS 6313'0, VUE 028,5 CI'a,Sis: 2] PVC: [EtfJ 5029[] "2' I VO:E 02017 vm, PE (\IDE 01207 2YI1 J 0.1' XLPE

Pi3lir BlacWWhioo" numbered

Triple Black{WhiOOfAed, numbered

Polyl8st8'r tape

AL-PES "';l'-" [ .~Ii. r i!:lO . -cc ''1j--:d C " ~ .11', '1'1 . ~-. "]1 ._ __ ~Yp" WJ~I'~ I)J,!..I mm !.'mUL.QJlper u. SL_ wre

0.50 mm~ XUPIE il1lSulated, orange (fo r mcr-ethan one pair or tripre OO:bres~

Shielded P,tl'irs/IDriples in layi8l1's are strandedtoglBther with the communicatlon core Pol~s~er tape

AL ~ PES tape [wi~n 7.dt30 mm tin ned CDpper drain \nrire]1

PVC, !Black. (E~ 5029'0"2' I \IDE 02Dj' '{M 1MD 2'1.1U34 fM1 }

[3'i3~vanized steel wire braiding [Min. Diameter O.3{J mm, Cov,ewage Rate: 7.5%) UV, oi II ,a rid alipha~l'c hydrocarbon 1'18sisJtant ,Harne reta.~dalnt NIBRtPVC Black or' BI ue r~'A~ 5015) [Dt!her calors upDn ri!QUtEtS1~l

88 5308 part1! j)rart2; EN 50289-7; \rDE 0:8:15

lIellllhn~calll ,andl EI!ecitli'~llal~ PIl'IiI,pll!!rties, (20~iI1lJ

ICIi'GISS SeclilDlil1 Imm~) O.!510

Conductor (CuD (strandedl]1 7X!D .. 31O mm

IlnsllJlaltimll Thiickness: (mnm.mml O.4U

[;ondw:ltor R,stlis:tance [mtIX. Oihld as,

ViR Raltio I[ma:d 25pW o

01"J5 7:d137 mm l140

24.5 25J111{ Q

ium 7xOl.43 mm 0.410

18.1

2SplHV Q

1.,30 '7>:0.49 mm 115(]

114 .. 2 4iQJJHI 0

1.!5'0 i'X!O.52 mm 0.50

1:2.1 40p~VO

::l!~.50 7xO.67 mm 10.601

7.411 160pWO

.[~'perating Vo,ltBge 30 []V I ,500 'V

rest Vto,l'tage Conl/Oo~e 2000 V [:[lre/Screen 1 00 n V

'C:apa.c:iit~noe uJlJn NZ) m,ax. nF/iIm PVC II ns u ~ation: 2,~'D PE IlnrslJlat~[ln :115, XLPE Irlisulati'[],n: 11 5 Ca,p'scita Il'I[N3: values mary increas:e bV 20% up to 4 pairs.

[:8 pa IZlbllnoe Unbalallu:sd (ma)(J 50 OpF 150 Om

Ilmmiaitiml Resistant (min. 1M. Q:rJkrrd PVC :1 DO PtE: 5CmD XLPE: 5rCU::m

lemperalttw'8 Rarilge PVC arid PE : fiX'ed-40IllC + 10PC',

XLPiE fixed~40°C: + 90fC',

10 x C:ab1le diameter

Min. 27%

lEG B03S2-1l.~EG S03a2~3-24 [CAHJ). (BS 4066 p'art 1,&31, EN5[12BB-2-4 ASTMI No 2 oil 8IY'[: 168 hours (7x24)1

NFM B7-i2U2

Min. Benld i n 91 Rlard ius (fixed] []~.yg811 Inol8'):

Halme Tests

Oil Res~stance (1Be: fmB111]1

AI i p'naltic Hydrocal~bon Resistant

~ www.2mkab.com

du ring r nstanatirm -5Q[: •••••••• + Sooe:

duringinstBUation -5~[: + Sooe:

RoHS

I NCUJF DOHES/ I CABLE I tABLE. WEIGHT

PAR:T NIUM !:IER CROSS SECm)~ . [)IAMIEmR [:OPiPER: V!i,EIGHf PtE. XIflE INSU.LA1l0,N

(mm211 rmllll) (:!::5%1 I[~) I[ KwKm)

D.!5'D mm2 511V80502~X 5 41 Y80.504~X 511 V,8050B~X 511 Y80:51 O~X 511V8o.512~X 5 41 Y80.516~X 511 V,8052'O~X 511Y80524~X

0.J5 mm2 511 V,80802~X 511Y80804~X 51IVB0808~.x 511¥B081 O~X 51iYB1J812~X 511 Y80S,1 B~X 511¥BIJ82U~X 511¥B08:24~X

2x2xO.SO 4x2xO.50 8x2xO.50

1 [)x2xD.S 0 12x2xo.50 16x2xD.SO ,2 [)x2xO .SO 24.x'2xD.SO

2~2xl175 4x2'x(]. 7 5 8x2x[J}~,

10x2xl1.7~, 112x2xOJ~, 16J<2xo..75, 2 [lx2x[l.7~, 24.x2>:0..7 s

1.00 mm2

511V,s1 (]02~.X 2x2x1.00

511¥81 004~X 4:>:2:<1.flO

51iY81 [m8~X Bx2x1,DO

511Y81 011 O~X 1 [)x2x1.0[)

511¥Bm12~X 112x2x1,00

511¥81 D16~X 16x2>:1.0[l

51iYB1 02,[]~X 2 [)x2x1 ,0[1

511 V81 024~X 24.x2>:1 .0 [)

11.:80 35, 200
14.00 58: 265,
17.00 10,5 430
19.'1'0 1801 50S,
,2'1.00 153 aU)
,2:3,,40 20:2' 755,
,25J[) 252 881[)
,2B,,4[) 310:2' '1.1060 12..:80 4S 235,
15.0[) 77 32[J
T/' . .eiO 1301 48~,
,2'1 . .71[} 1801 Ei4E!i
22.8[1 21,5 7'410
,2'ELlO[) ,2801 94,2
,~RIOO 3301 1.04:8
J.[JJ3[) 4191 11.260 1 3.10[1 34 251[)
1 ELlO[l 96 37~i
,2'11100 1 8,~ 570
,23..I0[) 22,5 7'6'0
,24.100 272 85,2'
,2'1.50 aBOI 1 .1J4~;
,2'9.100 4301 1 .193
a2.5[) ~,3B 1 .. 468 llh.s: calb~I,e we[grht c,an be 81 ig h~ly highJ€lr in 1P\f1[i im311U1~a;t€d versicm. X: She:a~h Colors UJ:E!llI€. 1 :E!lack. 2'; GralYJ

II nstru mentation Cables I 2M.lKAB*

NDJ]F ~ORES/ MBLE C.ABlfWi~IGI4IT

PAIn INU MEIER DROSS SECTION [I!IWElER OOIPPER WEISHir' I p£, )(UJE IMSULAllON

[1I11r1i12) IrmmH±5~ [KgtKmJ (1ItCwKm]1

1.30 mm2 511V813102~X 511 Y8'13[14~.x 511V813iQ8~X 511¥8131 O~X 511~81312~X 51IY8'1316~:X 511~813,20~X 511 ¥81 a24~X

2X12>r1.30 4.:<;2X'1 .. 3:0 BX12x1.S0

10x2x1.J[) 12,>::2>:1 .,3 n 16:x2x1 .J n 20'x:2>:1 .,3 n 24x2x1.J[)

,2>:2x1 .. 5D 4>:2:<1.50 Bx2x1,3'O

110x2x1.50 112x2x1 ,5 u 116x2x1,5[1 20x2x.1 ,J [J 24x2x1,50

Iii: IPh318se conta:~:t (l'1:I1i' salem dept. for' the 2.S0 mm2 tr'iOSS sE!~~ion ,SlA tlrmoured sin dl triple versions .. ;1. There is black PE sheathed Visrsion too"

1.15'D mmi! 51IY,81502~X 511 ¥815[14~X 51IYH1.'508~X 311V,s1 S 1 O=X 511y,s1 a12~X 511¥,s1516=X 51Iy.s15.2'O~X

14JO 6-5, 290
18.0[) 1201 430
,2'2JO 2301 740
,25,.5[) 288 9(]2'
,27 .. 50 3;401 1.0,3[1
3,1 .. 0[) 45,5 1.,.301
3,3.S0 5,701 1.549
3,6 .. ,50 680 1 .75[1 15.0[) 72 31] S,
18.:20 13:5 500
,2'3.50 258: "90
aaon a1B 92:91
,2'7'.8[1 880 1.098
,32.0[1 5U2. 1.3810
.34.00 S25 1.602'
,3,S.O[) 7301 1,.925, Y:llns,t1~a:tion fype U]:PVC:.2:PE, 4:XlIP'EJi

lRoHS

RE-2Y(St) IH RE-2X{St)1 HI

(CU/P.E!OSClR!LSZ 1-1') (CU!XLPE/OSCR/LSZH)

IGonsllru!ct~olll I~onductor ~nSl.llaltiolil [:[lre C'Q:lo.rs

P~8 i n annealed strsnded clIJpper wire!l; (lEe 2'28:. HD 383, 18S 63S0,ViD:E 029<5 el~s.s, 2'] PE (ViO.E 021II' 2YII U ,or XLPE

PaJ r B!ac~hitiEl, numbered

friple B~acWWhlbe1fr1ed, numbered

[1.50 mnt ,XiILPE ifllsulated, orange (fu r more thon one pc"" er triptB ca'bte.sll PBirs/triples in layers are stranded to'~E!rthll3r w~th the tommui'llica~icm core. Polvesl:!er tape

AL~PES tSlpe tlj!;li~h 7:1([130 mm tinneo ciJllper dr.[lin W'irell

~Iall:ogen he f,lame retardant CiQmpOUflIG lH FFB IllS:lHllEOH,liFRNCJ (lEN 50:290 ~21 'IDE ~:;;H)7 HM2, ISS 7E1!] 5 trs 1 I LIS3] , Black, BlllLle H~A!L 5015J [other c[Dlm-s I!IIp[)n reQuestl

8S 53018 partl" part2; EN 50288~7: VOE OS,15

l~omml!.lnic8tion 1~[lrB L!!y~up

Separ,a:tQr

O~E!r8111' Shielding Sheath

Tielll!hn~ca[I' ,andl EI~elCtli'h:al~ Pll'liI,periies, U10~m)

ICims! Sel!i~~IDII1I Imlm~J 0,,:510

l[Jonduc,tor feu] (stral'ld9dlll 7:d13D mm

~nslLlI8itlmil Thfckm:!Ss [I'I(1m.fI1m~ CL40

l[Jondm::tor Rle,sistance [mDIX,~) 361

MR R81tiO (max.l 25J1H/ Q

III.:J5 '7x[l"J7 mm 114[]

24.5 25flW:O

tum 7)(0.43 mm 0,,4101

18.1

25$lHl 0

iIl.30 7x(]i.49 mm 0.50

1~L2: 41]plHlj Q

~1.5IDI 7xO.S2 mm 0.,501

12.1 4[JJ:jH/ 0

21.501 7x(].67 mm 01.60

7.411 B[JpH/ 0

Operating \fo'itage aOlDV 15 [J[] V

rest Vl[J,l'tage COlr~ejGore 20[J(] V [;ore{Screen 1 oao V

1[:8 pa [l~t8InGe I['ElIJ n Hz} mm;:.I1Fjkm 85 C:ap:acitanoe \!'·8Itl!.leS; may increalse: by :2 [)% up to 4 pairs"

1[;8 pa c~tam:e lJirrlbflh:M'Ioad (max.]1 50[JpF ! 50 Om

~ns~laft!ol1 Resistant (min, IM- Q~km} 5001]

Temperaitul'le Rarng e PEnxed .,30°[: ..... ". + 70~C, XllP\Efixed·,3(J~C:.""" .. + eo~c. ~. 0 x Cable dfa meter

MI~n. 34%

IIEG IBOa a2-1, lEG 10,03.32-3-:2'2 (IGAT -AJ. U38 40 5El ~art1 &3}, EN 50266-2-2 IIEG 161 O~:4,BS: 7622 i' lEN 5U268, riD 606

IIEG 16U7 54-2, SlS 6425. EN 510267

ASTM No 2 oil nrl~ 4 hours;

duri rig inst.allabrorl -5°G ... " .• + 50fC dur[ng installabi:o nl -SoC .. "" .• '*" 50DC

Min. Benld i ngl R'E9ldi us Uh:edl OXY9,erl Ind,8'x

Flame Jests

Smoke D€~sity

[:orros~'Ve Gases lMeastirement Oil Resistance I[ I Be 'BOB11]1

~ www.2mkab.com

RoHS

II nstru mentation Cables I 2M.lKAB*

I NCUJF DOHES/ CABLE r

PAR:T NIUM !:IER CROSS SECm)~ [)IAMIEmR [:OPiPER: V!iIEIGHf CABlJEWEI [3:HT

(mm211 rmm)( :!::5%1 I[~) (KgtKml

NDJ]F ~ORES! MBLE I

PAIn INU MEIER DROSS SECTION [[I!IWElER OOIPPER WEISHiI' GABLE WE!SID

[mm2) Irmm}{±5~ [KgtKmJ (Kgjkml

D.~5'D mm2 52Vi00501 ~X 52Y[l0.502~X 52Vi00504~X 52Y[l0.508~X 52V10051 O~X 52Y[l0.512~X 52Vi00516~X 52Y[105,2:O~X 52Vi0052'4~X

D-". 5 -m-.-2 _ •. ,~ _ _om

52¥I[)0801-X 52¥1[)1J802-X 52Vi00804~X 52Y[10808~X 52Vi0081 ()~X 52Y[108;12~X 52Vi00816~X 52Y[108 20~X 52Vi0082'4~X

1.00 mm2 52¥I[)1(]01-X 52YI[)1 D02-X 52¥1[11 n 04-X 52¥1[)1 D08-X 52¥1[)1010-X 52YI[)1 012-X 52¥1[11 01S-X 52YI[)1 02'O-X

1.3D mm2
~x2xl15,1] 5.501 14 48 52Y[l131(11 FX 1:.:2x1 ,30 7J]o 301 75,
2)'.2xO.5[1 i.SO 2:8: 78 52YI[l13f.12~X ;2>:2x1.3D SAl] 60 128
4x2xO.5[1 SI.DO 46, 113 52V[l13(14FX 4x2x1 ,30 12.4(] 1m 222
8)'.2xO.5[1 1 1.4(]1 Em 1BB 52Ym308~.x 8x2x1.3D 1,5.6(] 20:8: 375
1 Ox2.x:O. 50 ~3.[)O 1(],2 228 52Y[l1312~X 12x2x,11.30 1 B.. 51] am 535
12x2xO.51] ~3.50 125 216(] 52ym316F;)\ 16x2x1.30 21.51] 4101 718
16x2x:O.50 ~ 5.30 16,2 329 52V[l13,20~X 20x2.x.1.30 23.S(] 51~O 882
20x2xO.50 1 i.S(]I 200 422
24x2x:O.50 18..60 2401 494
1.!5'D mmi;!'
1x2>l[).7S 5.S0 201 56 52Y01.:501 FX 1x2x1.50 7.JD 33 78
:2x2;.<R7S 7.6101 38 88 52Y01.502~X 2x2:X.1.510 8.7D 616 136
4x2)1D.,75. 81.801 67 135 52VO'1:5ICI4Fj( 4x2x1.S0 12.S0 125 230
- - - -
:S:x2)l[t7S 12.90 125 244 52YU1508~X 8~2x1.50 t5.7(] 238; 400
1 Ox2x:O. 75 ~4.40 154 2.95 32yl[) 131 O~X 1 (h:2x11.51] ~ B.EI(] 293 515
12x2xO.75 15.[)(]1 18,2 340 52Y:01312~X 12x2x1.5Q '~9U)1] 3~,2 395
16x2xO.75 ~ 7.00 24,2 43'1 32¥m516~x 16x2x11.5Q 22.2Q 465 785
20x2xO.75 18:.50 aoo 538 52Yn15.20~X 20x2x.1.EiQ 25.3Q 51801 11JJ21O
24;.:2x:O.75 21.30 3601 670 h;2x11.m] 2x2:x11.[10 4x2x11.[10 8x2:x11.[.10

1 (]X2x1. DO 12x2x 11. [10 16x2;( 1. [)O 20x2x 11. [10

16 •. 301 B.2JJ ~O,7'O 13.60' ~5.60 116,30' 1:117'0 21.[10

25 48. 87

165 20.S 245 322 4001

em 1[15 17D 295 ,358 42JJ SSD 6,85

Y: Insulabionlype [O:IP,t, 2:XLPEJ

!!- lPl'.EN3se cont{l:ct, 01:111' sales: deptJorth,e :2.3 mm:2,

* AiIIIIC:rniSs .8iEH::tions alrE! als'iJI a,vai~a bl'ebriple versions. PleasE! contact our sa:l~es d B;pit.

lRoHS

RE-2Y(St) IH - Pi,MI f/Ti M f RE-2X{St)1 H-PiM F/TmM:F

{CU/PE/PSCR(TSCR}/OSClR{lSZH) {CU/XLPE!P5CR(lSCRl!OSCR!LSZH)

IConslrulclio:m IConductor ~ns~lt]tiol1 Core Colors

IlndivJdua.1 Separator ~ndivJdu81 Shielding ICommll.lnication ICore Lay~up

Separator

I[]~eralll, Shielding Sheath

lPilitiin snnea lied strslnded copp B r wi res [lEe: 22B, Ho 3B3. BS, 83:90, VDE [J295 Olass 2J PE [EN :5 02:90 ·21 VDE 0207 2Yl1 J or XlPIE

Pair BIf.II::WWh~e, numbered

T r~p~e IBlackllNhiite/Red r Inumbered

IPI!J I:yes:t.er ta,!)e

Al ~IPES tap E! [witt. 0.60' mm tinn l'ld c!l!Ipper drain wire]

O. SO rn 11'l~ XlPE insulated, ora II'IQle [for more than olle pair or triple cablle*l]

Sh~E!~ded Pairs/Triples; 11'1 ~alyers, erestrs II'Ided together with t~e communication CQre !PI[J I:yester ta pe

AiL ~IPES tap e [witt! lXiO.30 mm tinned CDpJler drain INireJ

lIi,allogBJI'I free flame rets rda,nt cQm~mlLlnd [HFFR II\.:SZH/lSOH/FANCl (EN,5 []290 ·21 VDE 0207 HM2, BS 765!61 ll'S1 ILTS31, !Black, BllJI!! (:F!Al5015) I~Uler I[)[liorn upmllll'eq!lallsU

ISS .53:0:8 part 1, part2'; lEN 5(]t2Bg~7; V~IE oa 15J

TielClhn~mall,andl EI!ecitli'hl'al~ Pll'liIlplE!rlies, (21r'CJ

IKesll Imml.11 10.5101

Conductor [Cu) Cstl'\andedJ 7.xD. ~:O mm

Ilfl!:mlaitioll1l Thiickness [nom.mmJ '0 .. 40

Conductor R'e£listance [nni:IX, QjkmJ a:6

ViR Raltio (max.J 25pllt a

IDI.1!5 7xl1.3,7 mm 0.40

:2'4,5 125J1H1 0

~1.DID1 7xO.48 mm 10 .. 4101

1B.1

215~H/ Q

11,,301 7xO.49 mm iOI.5CJ

14,2 4fjpHl 0

iI.5'0 7xJOi.52 mm ~150

12.1

40J1lW o

12.510 7.x(Ji.67 mm 0,1:;'0

7,41

60plfV Q

[~Iper-ating \lie ltoga a:oOlv I so 0 v

rest Vbl'tage [;orelCo~ 200[} V i[i[lre/Screen 1 DOlO V

ICapa c~t~mGe mUI] Hz] rnsxn F/kru 1'~ ,5 C1!Ilp.8cit1H'u::IE!: ~alues may increas:e by ,2:0% up to 4 pair's.

[:13 pa !Z:~tam:e LJnbalal~u;ed (ma)(J 500pF I 5 [It] m

~nSl.llaitlo~ Resistant (min, M. Q1Jkm) 5UO [I

femperaltU['1E1 .Rang 8' FIE b8d -3OfC ....•. + 1i[J~(~,

XLPE ba,d: -30fC ...... + 9 O~iC,

1 rJ x Cable diameber

Min. BenlQingl R'8ldlus [bed] If1I.i.-,~. Indl~'x

~xyg .. 11 __ . _ ...

flaim€! Tests

Smoke DeU1sity

[~orros~\1e Ga5ie.s Measurement 01'1 Res~stance 1[1 Be: IEiIJB1 n

~ www.2mkab.com

durJ~'g ~nstallaJtj(m -5°[: + 50°0

d UrJl1!9' ~nstalli3Jtlol1 -5°[:, •.... + 51]°[:

Min. a4°Al

.~EC 60aa2!·1.I!EL: 6013:32· 3:-2:2 mAJ-.AJ, [BS 4 [)6B part 1 &3}~ lEN! 5r]2'66·21-2 ~EC 61 [134 ,I BS7 622. ENS 026 R :HD 60'6

IIEG 607'54-2 ~ :8516425,1 EN 5,1]267

ASTM No 2 oi~ 70FC 4 houlrs

RolHS

I NCUJF DOHES/ 1 CABLE I

PAR:T NIUM !:IER CROSS SECm)~ . [)IAMIEmR [:OPiPER: V!iIEIGHf CABlJEWEI [3:HT

(mm211 rllllm)( :!:J%l I[~) [[{glKmJ

0.5'0 mm2' 52¥20!502-X 52¥20504-)( 52¥2'05'08-X 52¥21]510-X 52¥20!512-X 52¥2051 6-X 52¥205,2'O-X 52Y2:D524~X

0.J5 mm2 52V2:D802~X 52)(2:0804~X 52V2!080B~X 52)(2:D8,1 O~X 52V2:D8;12~X 52)(2:08;16~X 52V2!082U~X 52)(2:D8 24~X

1.0D mm2 52V2!1 (]02~X 52)(2'1 n a4~X 52V2!'1 (]OB~X 52)(21010~X 52V2!1 Ql12~X 52)(2'1 016~X 52V2!'1 02:4~X

2112xO.S[) 4}!2x[J.5 [I Bx2xO.S[)

10x2xO.50 '12x2xO.5(] 1 Bx2xO.5(] 20x2xO.5(] 24x2xOl.5(]

,2x2:d175 4.x2xOJ51 :S;x2lt10,. 7 5

'10x2xOl.75 '12x2xD.75 '16;.:2xOl.75 20x2~D.75 24x2xOl.75

,2'x:2x1 .0'[1 4)t2X'1 .00 8x:2x1.00

'1 0;.:2x 1. CO 12x2x1.0(] '16x2x1.00 24x2x1.0(]

8.2[1 35, SO
11150 58 14(]
13.15 11105 ,238
15.0(] 1130 295
.~ S.Sr] 115,3 ,342
1 S,.2(] 202 455
'~ 51<.9(] 25,2 552
21.BG 302 16<64 ELlO 45 10S
11.9G 77 184
14.7(] 1i 50 315
17J)(] 1180 379
18,.3D 215 449
20.1G 2,SO 563
21.90 350 678
24J)(] 419 792 9.40 54 12(]
12.40 SB ,208
1.5.35 1i.85 348
f7.50 2,2!5 44(]
HUG 272 5,22
22J)O 31S0 BB5
2'7.2D 53.8 8195 X: Sheath [lolors, ([): Blue, 1: Black;, 2:: Gr13iY, a: Orsll'lge]

II nstru mentation Cables I 2M,IKAB*

NDJ]F ~ORES! I MBLE

PAIn INU MEIER DROSS SECTION [I!IWElER OOIPPER WEISHi\" I GABLE WE!SID

[mm2) I[mmH±~~ [KgtKmJ. (K~l

I)!. Please contact (J'lH' sales; dept.fllftne 2 .. 5 mm2.

* tiJH ICroSS seetens airel also avai~a'bte:triple v,ersions .. Please contact our saltes ds:pt.

1.30 mm2. 52)(21302-)( 52Y21304~X 521,21308-.)( 52Y21312-X 52)(21316-)( 52Y21324~X

'1.5'0 m'mI2. 52¥21.502~X 52Y21 :5[14~.x 52V21508~X 52Y21512~X 52¥21 ,51 B~X 52Y21 :5,2:4~.x

2:<2'x.1.30 4;,<2x1.30 8)1;2x1 .. 'J [)

12x2x1.30 16x2x1.3(] 24x2x1.30

2x:2x1 .. 50 4x2x1.5[) 8x:2x1 .. 50

12x21<1.50 1 Bx2x.1.50 24;.:2](.1.50

11.[)O 14.20 17.7'0 21.50 24.45 2S'.BO

'11.10 '14..5(] '1R5(] 22.10 25.30 81.8(]

Y: Insulatlc'n Type (O:.PE, 2:XlPE]

65 11,2'0 2~[) 34[} 45,5 BS[)

72 113;5 2SB 3.80 5102 '75<0

154 2S0 444 640 8:41

1.1~95

158 ,2'75 488 1899 8:89

1,3.3.[1

lRoHS

RE-2Y(St) IH SWAlH RE-2X{St)1 HSWAH

~CU/PElOSC:R/LSZHVS:WA/LSZH) (:CU!XLPE/OSCR!lSZH!SWNlSZH}

ICDnslirulct~I!I:1'iI I~onductor ~nSllJlaitiol1l 1~[Ire C(]~I(I rs

I[;ommllnication I[;ore Lay-up

Separ,ator

Overall I' Shielding ,~nner Sheath Armour

Sheath

Plain ann!e8~ed .str,8ndled copper wires UEC22,s, HD 3:99, BS B3t6(]J, VILlE [J295 Class ,2) PiE [EtIJ 5029.0 ~2 IVlDE 02(]r7 ,2111 1]1 1[Jlr XlPE

Pair 8h:u::MNhite, numbered

1 rlp'I'8 BlackiWhite!f.led, numbered

(l50 mm~XIJIE line ul1ated, oral1 ge (fulr m~lI'\e than one ~air IDr ui,ple cabfes;l Pairs!tri p~es il1 Ilayers i31'i8: str,andledtogether wi~h~h,e communication core. Poiyester tap B'

AL ~PiES, tapa fwi~h 7l'i1~l SO rnm tinned Il:Q;p~er draifl wirel

Haloge:nfreeHalme retarGsnt compmmd [HFF'AASZH/l.SOH/FIRNCl (EN 5,~290 -zt VDE 10207 HM2 BSiB55 mrS1)tTS31, B~8Gk Round Q'ahU31f1lzI8G steel wire [Min. Diameter' O.9(] IiI'Im~

HalogE!nfreeH8lme retarn,snt compmmd LHFFR ttSZffi\l;SOHlfBNCJ [EN 5029~ ·2/ V10.E n2~7 HM2, I3SiB~,5 nS1/ [WS:3:), Blsck, Blue (RAL 5015] [other celers U~~1'1 requElst]

SS 5.308 parE.1, p8111't2; EN 5m!88~'7:; ViOlE OB~5

1iechn~l!lall, ,andl (r,eGlli'i(lal~ iJIIrCl,perliers ~20F111:)

lC!ross SemlioQ (mml~J 10.51DI

,Gonduc,tor Uld (manded] 7x(]'.30 mm

~nSl]laltiorn Th~ckm3ss (Ilom.mm) ICJ. 401

Conduc,tor R1esistance [msx. 0lkm13:6

,bIR Raltlo {max.] .25tJHl 0

10.1'91 7>:0.37 mm 10.40

,2'4,,5

.2:5$.1H/ Q

111.0101

1.3101 7xO.491mm 10.501

14,,2

4DpH! o

'11.501 7>:0.5,2 mm 0 .. 50

12.1 4[1pHlO

:2.5101 7x(].67' mm O .. BD

7,41

IO,QpH/ Q

[1,401 18.1 2~HJO

'~pE!rating Voltage aoo\l' /5Cm V

fest Vo,l:tage ICore,tCore 2000V Core/Screen 1 [1010 V

Ita pa c~ltanoe I[ao [J :iFlzJmax. nFjllGm .85 [:a pa citarlce values may increase bV ,20% up to 4 pairs,

ICapa cfj,t~lInce Unbalalrlced [maxJ 5UI]pF 15 [10m

~nSl]laitlo~ Resistant (min. M. Q1Jkm) 50(] 0

femperSltU['1E1 .Ra~g e FIE fixed -3cre +7 [J~G,

XIPE fi>l€·d -3ItrC + 9,[1~[:,

12 x Cable diametlsi['

Min,3:4%

~E~ 610332-1 ~ II Be: 60332-3:-22 n:AT~.ro, [BS 4[1616, palr~1 &3 L EN 50,26B·,2'~2 ~E[l 61 [134, ss '7622, EN50268, HI[) 80S,

~E[l 60754~2, ISS 164251, EN 5U287

ASTM INo :2 oill 70~C 4 hours

dllMingl in5:talla~Q:rI -5°[: + 50ec:

d~filngl ins:tallab1an -5°C .. ,." a e. + 50°0

Min. BenlQingl R'adius (bed] If'iI.(···"t- Indlg,>:

!l.IIxyg",11 __ '"

Flalme Tests

Smoke De~:sit'y

ICorrosive Gas;s:!! Measl!.lrement n I Res~sttlnce (150 BOB11U

~ www.2mkab.com

RoHS

I NCUJF DOHES/ I CABLE I

PAR:T NIUM !:IER CROSS SECm)~ . [)IAMIEmR [:OPiPER: V!iIEIGHf CABlJEWEI [3:HT

(mm211 rllllm)( :!:J%l I[~) [[{glKmJ

D.~5'D mm2 52Y40501~X 52Y40.502~X 52Y40504~X 52Y40.508~X 52Y4o.51 O~X 52Y40.512~X 52Y40516~X 52Y405,2:O~X 52Y4052'4~X

0.J5 mm2 52¥40801-X 52Y40802-)( 52Y40804~X 52Y408[18~X 52Y408;1 ()~X 52Y408;12~X 52Y40816~X 52Y40820~X 52Y4082'4~X

1 ,;t2x(]. SO 2x2x(].SO 4:t2:x'o.5,o B:t2x(].5,0

1D:t2x'o.5,0 12x2:xllSO 1 B:t2x'o. 5,0 ,2Ux2xO.5,0 2'4:t2x'o.5,0

tx;2x1175 2x:2xD.75 4:t2:x(]. 7 5 B:t2x(]. 7 5

10:t2x'o.75 12:(2x0.75 1 B:t2x'o. 75 ,2:Dllt2:xO.75 2'4:t2x'o. 7 5

BI.S!] 11,55 13:,510 18,,510 17 .. 80 18,.5[1 ~21.,61O 22~..70 ~2S..71O

14 2:8: 46,

as

10:2 125 162 2001 240

210 2,89 385 5.2~9 S,25 6.78 91515

11.105,5 1.405

9.8[1 20 22'4
12.50 38; 340
14.,610 67 4S5
18,010 125 708
gOJ]lO 154 8.40
2[),70 182 S28
~23:.,61O 242 '1 .. 2S(]
2S,.5[1 3001 '1.470
~29.,1ilO 3;601 1.7,2(] X: Shea~h Colors UJ:E!llI€. 1 :E!lack. 2;Grary. 3:0ralngeJ

II nstru mentation Cables I 2M,IKAB*

NDJ]F ~ORES/ MBLE

PAIn INU MEIER DROSS SECTION [I!IWElER OOIPPER WEISHir' GABLE WE!SID

[mm2) I[mmH±~~ [KgtKmJ. (K~l

1.00 mm2 52Y41 DQ1 FX 52Y 4'1 n 02~X 52Y41 D04FX 52¥ 4'1 n 08~X 52Y41(]110~X 52Y 4'1 (]i12~X 52Y41016~X 52Y 4'1 (][20~X

1.x:2X'~ .100 2x:2'x~ .[10 4x:2x~ .[10 8.:<:2)( ~ .[10

1[):t2x~ JJO 12:t2'x1.1LI0 16:t2x1 . DO ,2D.x;2x1.[10

1x2x~:.5,Q 2:<:2)(4' .510 4lt2x~.5,Q Rlt.2'x.1 ,5.0

1 Ox2>:1 .e 5 [I 12x2>:1,5[1 16x2>:'1.·5 [I :201!2x1 .·5·[1

Y: ~nsulatnon ~ype [O:PE~2 ;XlPEJ

1.!5'D mll1J! 52)(415m~X 32Y41502~X 52)( 41504~.x 52Y41 !508-X 52Y41510-X 52Y41 !512-X 52141516-X 52Y41 !5,2'O-X

11 I[). 210 1:3Um 115, ... 510 11tl20 2'1,.910 22 .. 80 2S ... 91O 28.,(]O

111.510 114.,410 17,.210 2'1.90 2S.BO :27.DO :30.60 32.510

2!5 48 87

165 20,5 245 322 4001

33 B6, 125 238: 29.3 S:52 46'5 580

:2514· 3512 488 745 8,90

1,'(]'85 1,55.5 1,.680

299 442 6,2'5

1.0121 1.4SD t.l602 1.S18D 2.220

lRoHS

RE-2Y(St) IH SWAlH - Pi.M f/TiM F RE-2X{St)1 HSWAH-IP'iM IFITrnM,:F

{CU/PE/PSCR(TSCR}/OSClRllSZ H/5WAlL5l 1-0 {CU/X:lPE/PSCR(lSCR)/OSCR/LSZH/SWA/l.SZIH)

IC!DnsllrUIi:'I~m:m I[:onductor ~nsllll8!tlOI1l I[:ore Cn:lo rs

~ndiv~d'U'ajl Separator ~ndiv;id'U'al Shielding ,[:ommlLlnination iCore .Lay~up

:8epara:tor

,[]rver13111 .Shieldin.g '~nner Sheath Armour

Sheath

P~a i 11 ellnnealed s~randed !1:i(Jplper wires: m~c 2'281, HD 383, ss B3SH, VielE 02B5 CI\a,Si8; 2'JI PE (lEN 50:290 -2 I 'IDE @2H7 2Y,I11) or XlPiE

Pa [r8Iac!VWhite. nlLlmbered

iliriple '9laclVWhltteIRed! nu mben'e~

Polyl€s~e'rtape

AL -PES talpa [wi~h ~160 mm t~nned CQJlper d'r.ail'l wire]1

,0.510 mrrf >llPiE: i~sulatE!d, orange (fur more than one' pi8~r !!Dr triP~E! c:8hres]

Shielded IP,a~r~riples in layers alre stranded together wJth the communicaJbinnl [iIOire Poly-estell' tape

AL~PES tape I[with 7xO.3~ mm tinned l['Jopper drailill wire)

Hall~ogen Wei13 flame roB'tardant cDmpDu~d (H FFR: ILSZU1JltSi[JIW!FRNCl (IGN502S0 ~2 I VDE ~2[]7 ~M2, ,BS 7 S5 5 us 1jlT531, 8!a ok RrnJ.lI1Id galvaln [zed sbEl,al w~re 1M in. mflmet~r O.!9{]1 mmi]'

Hall~ogen trel8 flame roBtardant compou~d (H FFR: ILSZHJllEiOH/tFRNC'~ (18N .0(ll290 ~2 I '\JDE. 10207 HM2 , BS 76,55 mS11 ~TsaJ, Black! B~ue (RA15015J [o~her cDIDrs uiltUlI l'IeQl! est]1

8853108 part1! piElrt2; EN 50288-7; '\fDE O:f.3,15

1ielll!hn~calll,andl EI~e£1:li'illal~ Plli'liI,penies (20~lla

IGrals! Section Imlm~J 0.50

IOonductor (CuJ (strandedll '7xO.a [) mm

~nslllartiol1 ThlicM185S (llsm.mmJ 0.40

IOonductor Rl'Bsistance [max.O/km} as

'[)R Raltio lmax.l 25li1W :0

D.J5 7>:0.3,7 mm 01.40

:24 .. 5 25pHl o

1.100 7x0.43 mm [1.40

18.1 251JH/O;

11,.31111 '7xD.49 mm 0.50

14,2 4![)}1H1 o

1..50 7xo..52 mm 0.50

112,1 4fJpK/Q

2'.501 7>:0..1617' mm D.S(]

7.411 Sfl}1H1 0

[]Iper-ating Voltage a OOV I 5,00 V

Test Vic,lbge Oor,ej[!ore :2 DOD V Core/Scrnetn 1 m:lI] v

[:8 pa !Zl~talnce I[H(] CJ'liId m:ax. nF/illJnrn1115 CllIpacita n[l!B values ma:y irmreas!8: bV ,2'[1% up to 4 pair'S,

C:apa,c:ijtalnoe LJ r1b;:lIainoe,d (maxJ ,5fJO~:F I 500m

~n~;lLlh\lItimll Resistant (min, M. O~km)5fJOO

femperaltu r,B Ralilg 8i

P:t bed -30QC ,. + 70ot,

)WiPE n:re,d ~30fC " + 90QC,

112 x I[:a b~e dialmeter

Min,. 34%

~~C 8Q332-1, IIEG 6033:2~3"22 (CAJ~A], U3S 41086 p'art1 &3]1, EN 5,02JS,B~2~,21 ~~c: 610134, BS 7'E~,22, IEiNIS[]'268, HD 60B

~EJC: BII75a-2', BS 6425, EN 5026,7

AS1fM N CI 2 om 7'1]0[: 1I hours

Min. 8elilll]i ng R'.a1d'ius (iimdl ,1]~'8:nl Ino'Bfx

Halme Tests

,smoke De['lsity

C:orros~ve GOSies iMeastirement I~TI Res~stl3lnce (18[:; I5U811111

~ www.2mkab.com

diU nlilg i n!stallaltiolil -5°,e., + 51]°C

dlJ r1li1g [In!stailalti(m~5~[:, + 51]0[:

RoHS

I NCUJF DOHES/ I CABLE I

PAR:T NIUM !:IER CROSS SECm)~ . [)IAMIEmR [:OPiPER: V!i,EIGHf CABlJEWEI [3:HT

(mm211 rllllm)( :!:J%l I[~) [[{glKmJ

D.~5'D mm2 52VS0502~X 52Y6o.504~X 52VIS050B~X 52YSO:51 O~X 52V'So.512~X 52Y60516~X 52VIS052'O~X 52YS0524~X

0.J5 mm2 52VIS0802~X 52Y60804~X 52Y60808~.x 52){'6081 O~X 52Y60812~X 52){'6081 B~X 52Y608 2n~.X 52¥'S08:24~X

1.00 mm2 52Y61 (]02~.X 52)('81 004~X 52Y61(m8~X

52Y61 (]I12~X 52)('81 016~X 52Y6102n~X 52)('81 o.24~X

2x:2xD.SO 4lt2xD.SO Bx:2xD.SO

1, IOix2lt1[). 5101 1,,2x2)1[t50 1ISiX2lt1[) • .5D 20x2)1[) .. 50 24x2lt1[).5D

2x(2)(0.75 4:t2x.o.75 8x;2xQ.75

~Ox2:dl]'5 1 :2x2:d175, ~ IOiX2>'J[). ],5 2Dx2:d17.5,

2x;2x~ .00 4:(2x~ .1[)0 8x;2x~ .00

10x2x1Jm t2x2x1J10 1 16iX2x1Jm 20~2x1J]O 24x2x1Jm

12,,2[1 35 ·3,18,
14.8[1 58 45(]
18.0[) 1015 161 (]I
,2'1,.0[1 ~J[) :85(]
,22,,00 153 ~8IBO
,2:4,2[1 2012 1.0em
:28.0[) 252 1.4:9'1
~[I,5[1 802 1.74.0 13.:50 45 36,2
17,.0[1 n 5[)2
1R3'O 1 enD :8:40
,2'2.50 ~8[) 97(]
,2'4.0[1 215 1 .(]'85
,2'7',3[1 28[) 1 .52[1
,2'9.3'0 3JD 1.,73,0
,32.00 419 2.2~'[] 13.,80 11.00 ,2~1.0[l ,2!4,2,o ,2:3,80 ,29.80 31.0[1 35 .. 80

54 96 tS,5 2:;;m 272 360 4JD 538

aS8 340 902'

1 .. 1110 1.:382 1.71~ 1.9,80 2 .. 381]

X: Sheath IColors. UJ: Blue, 1: Black, 2:: GraIY, 3: Orcmge]

II nstru mentation Cables I 2M.lKAB*

NDJ]F ~ORES/ MBLE

PAIn INU MEIER DROSS SECTION [I!IWElER OOIPPER WEISHir' I GABLE WE!SID

[mm2) I[mmH±~~ [KgtKmJ. (K~l

1.30 mm2 52¥S13102~X 52YI5'13[14~.x 52Y'S13iQ8~X 52YI5131 O~X 52¥S1312~X 52YI5'1316~:X 52Y'S13,20~X 52YI51 a24~X

2x;2):1.3,o 4x,2x~ .3:0 B:<:2x1.3,o

m~2:<1,,3D 1':2x2x1,30 1IS~2x1.30 20;.:2x1.3D 24x2:<1.,3D

2x2x1 .. 501 4>:2:<1 .. 50 8~2x1.50

~O~2x1.50 1:2>:2:<1.501 ~6~2x1 .. 30 20:.:2:<1,30 24>:2x1.5Qi

Y: Insulfjtijon Iype [Oi:PIE, 2:XLPEJ

1.!5'D mmi! 52Y'S1502~X 52YI515[14~X 52Y'B1.'508~X 52¥~B1 S 1 O=X 521$1312~X 52)(161516=X 52Y'B15.2'O~X

15,.20 19 .. 40 ,2'4.70 ,2'8..8[1 3[130 ·~S..8[1 35 .. 80 38,.7[1

1 Ei .• OO ,2[1.5[1

zs.on a9.00 auen ,33..50 ,3EL50 ilU.20

65 1,2[1 23[1 288 34[1 455, 57[) 680

72 1,35, 2J8 318 38,[)

5012 625 75[)

4B(] 1885 1.131 1.6,70 1.8[)5 2.110 2.I6S0 3.130

49(] :850 1.2~:m 1J5iO 1 .. 8,90 2.2,28 2 .. 83:0 3..262

lRoHS

RE-2V(St)HSWBH RE-2X(St) H SWB H

(CU/PE/OSCR!LSZH/SWB!lSZH} (CU!XLPIE!OSCR!IlSZH!SWIB!LSZHj

ICDnslirulct~I!I:1'iI I~onductor ~nsllJl8itiol1l 1~[Ire C(]~I(I rs

I[;ommllnication I[;ore Lay-up

Separ,atQr

Overall I' Shielding ,~nner Sheath Armour

Sheath

Plali n annealed strand,sd oopper wires (lifO 228. HD 383, BS 163610, VIDE 102915 mass 2'} PE nmE 0207 ,2lrl n Oil' XLPE

Pa~1I' IBI2IclVW1hIte, numbered

iriple IBlaICl~hi~e!Fled i 111 u,rn b'E!lI'ed

[) .5[1 mm4 XL!P,[ ~rJ5u~ated, o:rang€~ (for' mQrethan Oml!!: pair Dr tri~le ,Q8ibles) Pal~rs/trlp'I€'S in iay,e:rs are stran~'8doo g,et~'e r wIth the' commuI11catioIO core. Polves~ell' tape

AL~ PES ~ape (with 7xO.30 mm tirm~d 'DDpper ~rain wfrEilJ

Halogen ~f'i8i8' 'fl'a me If'ietardcmt compoun dl (IHffFl tLS2HJtSmtlFR~C:] I[ EN 502910 ~2 I VDE 1Ji2@7 H M2, 138 79\5,5 nsursa, IBla:ck G:a IVfllflized :steel wire birtliding [Milm" D!iamBtll'f O.3,~ mm, OOVElMg e IRate 75%)

Halogen ~r'i!!ie 'fi'ame Ij,etardant compoundl (IHffR IlSZjlitSm·~FR~CJ I[EN 502910 ~21VDE 0207 !-1M2. BS 7655 llS,~JlTg3J, Black, I8lue [RAl 50151 [o~hi!r clliors U POri requ estl

BS 53'08 ~,aIt1 • Ipi8lrt2: EN ,5 [)28 8~ 7: VOE (],s15

TielClhn~mall,andl EI!ecitli'hl'al~ P:I'IiI,p'E!rlies, (21r'CJ

ICirrols!; 5emti'DIilI I~: mm~) IO.SID

Conductor [Cu) Cstl'\andedJ 7xO.30 mm

IlfI!:mlaitioll1l Thiickness; fn[Dl'Il.mI'llJ 0,410

Conductor R'e£lis:tance [nn[IX, QjkmJ3:6

ViR Raltio (max.J 2SplFV Q

0.]'51 7xlOl.37 mm D.4f.1

24.5, 25p1Fl]lrJ.

1.00 7.:<.01.43 mm D.4!O

1B.1 25pWO

1.1'0 7itO.IllSI mm IJ..SD

14.2

41.].fJI~V o

11.501 7x11S2 mm 01.50

12 .. 11 4DpI"V o

;2.5101 7xO.67 mm [J,60

7,41 ISOpH/ Q

[~Iper-ating \lie Itoga 8001\1' I scm »

rest Vbl'tage 'Core/Cortll 2(]OO V Core/Screen 1 ODD V

ICapa c~t~mGe UJI] [J 'Hd rnsxn F/kru 85 C:ap~Git8nce v,ahjls:s mav im:fle.1!Se by 20,% 1lI Pi ~[J14 lOairs;.

[:13 pa !Z:~tall1ce LJnbalai~u;ed [max.) SOOpF I 5,o(] tlIiI

~nSl.llaitlo~ Resistant (min, M. Q1Jkm) SUO [I

femperaltU['1E1 .Rang 8' PEfI!Xed -,3 [)~[: .•. '" + 71]°[:."

XLPE ff~ed _.3[16[: ...... + 90°[:,

12 x Cable diameoer

Min. 34%

~E[; 610332'-1 • llH~ 601332-3-22 I[CAt·A), [86 4[16101 part 1 SaL lEN 5r]2'Ei6 ·,2-2 ~EC 61[134, 13,8 71622, EN502BB, H[JI 606

~EG 610754-2. ISS '64:2S,. EN 50267

ASTM No :2 Dill 7101°C 4 hm.lrs

Min. BenlQingl R'adius [bed] I[]~yg,e 11 Ind,€,>:

Flalme Tests

Smoke DeU1sity

[-:orros~\1e Ga5ie.s Measurement 01'1 Res~stance tl Be: IEiIJ,B1 n

~ www.2mkab.com

during insta~llation -5cC ....•. + S[l~C: during insta!~atiCln -5°e .. , .•. + 5[1f1]C

RoHS

I NCUJF DOHES/ 1 CABLE I

PAR:T NIUM !:IER CROSS SECm)~ . [)IAMIEmR [:OPiPER: V!iIEIGHf CABlJEWEI [3:HT

(mm211 rllllm)( :!:J%l I[~) [[{glKmJ

D.~5'D mm2 52V5,05D1 ~X 52Y5U502~X 52V5,0504~X 52Y5U508~X 52Y5U510~X 52Y5U512~X 52V5,0516~X 52Y5U5,2:O~X 52Y51052'4~X

0.J5 mm2 52¥5U801-X 52Y5U802-)( 52V50804~X 52Y5U808~X 52V5081 ()~X 52Y5U8;12~X 52V50816~X 52Y5082D~X

1x;2xl15,o 2x,2xO.,5[) 4x2:dl.5U 8x2:x(].5U

1 [b2:xD.5[) 12~2:xD.,5[) 16x2J;D. 5 n 2 [J~2:xO.5 n 24x2:>;D. 5 n

1x2x(].75 2;(:2;.:0.75 4;.;;2xl175 8x,2xO.75

1 [)x2J;D.75 12x,2:x0.75 16x2:>;D.75 ,2 Dx,2:x0" 7 5

8".90 10][)

12.8.5 15.5[) 17.00 17.S,[) :2:0.0[) :21.5[) :2::3JO

14 28 46 sa

102 125 162 ,201]

~240

9J][) 11.00 1a.5[1 17.0[) 19.7[1 :2:0.0[) ,2'2.50 :2:4.0[)

201 3:8: 67

'125, 154- 182 ,2~42 aDO

X: Sheath 'Dolors. UJ: Blue. 1: Black I 2': Gray~ :3: Orange]

126 177 :2'42 3.54 424 465 5,88 1699 :85(]

14(] 2'05 ,2:88 458 1615 ro5(] ;8011 8105

II nstru mentation Cables I 2M,IKAB*

NDJ]F ~ORES! r MBLE

PAIn INU MEIER DROSS SECTION [I!IWElER OOIPPER WEISHir I GABLE WE!SID

[mm2) I[mmH±~~ [KgtKmJ. (K~l

1.00 mmi! 52V5,1 om FX 52Y5,1 n 02~X 52Y5,'1004FX 52Y5,1 n 08~X 52V5,1 01 O~X 52Y5,1 (]i12~X 52Y5,'1 016~X 52Y5,1 (][20~X

1x2x1 . .oD 2>:2:<1 .. 1]101 4x2x1 . .oO 8x2x1.0101

1 [)l(:2x1 .IOI[) 12,x;2x-1 .1010 16.;<;2>:1 .D[) ,2 [lx;2X'1 .1010

tx2x11.5C1 2x2'X~ .50 4lt2x~ .50 Bx2'x11.5,(]

1 [lx:2x1.5[l 12:<2>:1 .• 50 16x:2x'1.5[l :2 [1:<2>:1., 5 0

Y: InsulaJojo:f]J Iype [Oi~PIE. 2:XlPEl

1.!5'O mll1J~ 52¥5115m~X 32¥5~502~X 52¥511504~.x 52YS1 !5'08-X 52Y5,1510-X 52YS1 !512-X 52Y5,1516-X 52YS1 !5,2'O-X

:!l7(]1 11.9101 114.20 11,8.(]D 2,0 . .00 21.BD 24.1!0 25,.9101

411.1:]01 11 :3:,,5101 116 .. 501 21.001 2a .. BD 25,.101 2.8.BD 30 • .7101

,2.5 48 :8:7

16:5 2:D!5 ,24!5 322 400

33:

B6 125 238 2~9a :3S2 4B!5 5,80

155 ,2'41] 350 541] 1665 :8:D5 !8185

11.150

19(] ,2'9[] 474 788 'S13(]

11,[149 11.3.S(] 11,620

lRoHS

RE-2Y(St) IH SWB ,H.-Pi M F(nM F RE-2X{St), HSWB H,~PrnM,F/Tj,M, r

(CU!PE/PSCR(TSCR)!OSCR/IlSZH/SWB/LSZH) (CU!XllPE!PSCR{l"SCR)!OSCR!LSZH/SWB!LSZIH)

ICDlnslrulclio:1lI eondUictor ~nsl!.llaltiol1l Gore Coilors

~ndiv~dua'i Separiflloor ~ndiv~dua'i ,shielding ICommll.lnication IGore L8y~Up

Separator

I~]veralll Shielding Iinner S hea.th Armour

,sheath

Plailll,snnsal'sdls:trsinded copper wil"l8:s (IBe: ,228. HD 383, IBS '63IBO" '\IDE 0295 [;lass 2) PE £VOlE 02117 2111] o r XLPE

P,sir 8Itu:~hite, numbered

Tdple Black/WhitelRed, numbered

li='ioll;Yest.er taipe

AL~IPB9 ta~!e (wftJh 1[l.BO mm ~hmed Ii:lilp,per Ora11'11 !i'lfire]

0.50 m m2 XlPE insulaJted I orange nor more than omle pa ir er tri~le CCi~le~d

Shie~ded Pairs)Triples: in ~aryern ,8f1'1E!strslnded tOQetherwiththe commllJnicatiollll[;Q,I"I! lPi[JIl~ester tSli)(:!

AiL~IPES tape (with 7x1130 mm tinned co~per dmin wi.,e)

1~,B!logefi free flame retardslnt compound (Hf~RfLSZHJlSOHlfHNCl (EN 60290 ·:U '\IDE 10207 HM2, BS 78551 LTS"1/UB3I, E!:Iack lGalvalnized s~ee'l Wfl1'e bra idi n QI (Mfn. Diameter 1130 mrn, Cowrage Rate 75%]

Ha:[Q g,en free ftame rete Wldalnt ~![]Im,p Olund U1FRA /LSZH/LSQJ1lIFR N[:1 (EN ,51~2,90 ·,21 VDE 0207' HM2' , !35i 65,5 ILlS1 IlTS3t IBla:ek, B:.liLJe U%A)L 5'0151 lother 'colors upon mqWle;fit~

188530 a part 1, part2'; ,ENI 50288 ~7: V[)IE DB 15

1iechnr~lllall, ,and! t]e~!llI'j(lal~ iPrm,perli:e:s: lIME]1

lC!ross Semliolll (mlmlzJ 101.50

'CondUCltor I[CuJ (stranded) 7>:0. JU mm

~nSl]laitlorrn Th~ckm3SS [nom.mlllla O.4(]1

'CondUCltor RI8'sistance [ma):;.DJilmri) ,36

MR Raltlo (ma~ :2'5},1H/ n

D~J5 7:.:[1.37 mm 0,40

24.5

25 UfO -iJ.l! w --

1,,001 7>:0.43: mm 1140

nu 25jUH! 0

1..3:0 7;.:10.49 mm O.511J

~4.2 41~WQ

~1.501 7,)(.0'.52 'mm [1.501

12.1 41Jj1H!n

2.5:0 7XlOJJ7 mm 0..610

7',41

IlClJJHI Q

'~:perating Vo'ltage ,3 [lOV / 51]0 V

Test V;o,l:tage GoreJGore :2 [11]0 V C(l:~~Screen1i O[lG 'II

[:a pa c~ltanCE! Irao 0 :IFIzJm,ax. nF~m 115 CapacHtance v,atUles .m:ay increase Ib~ 20% up to 4 paIrs,

ICa pa cijtanCE! Unbalalrloed (maxJ5 [lOp F I ,5 DOm

~nS:l!]latjoln Resistant (min, M. n~km)5 [11]10

Temperaltu roe Rang e' PE

XlPE

Min, Bend i 1191 R'a,~jus [~xedJ 1~!X.ygle.l1 InoI8'>:

Halme Tests Smoke DeW1:!'lity

ICorrosive Gas;es lMea5Jl!.lrement ml ResisEEmce (16(; BO;B1IU

~ www.2mkab.com

ftxed~3(n; + 70fC.

fixed·3(]oG +80fC.

dUfing il1sta Il'ation ·5iDIC .. , .... " + SUOt dUlI'lng il1:staJ I atian ·51~rC,. ,.,. 7" S,[Ifit

12 x [:alble diame'ter lMin.~4%

mt 6r]3132~1.!. me S(]'332-,3·-22 (CAT-A)', U3S 4'066 pa:n Ui3J ~ EN 5,0266-2·2 IIBG 61[184, BS 7B22, EN5D2B8, HD BOB

IIBe B(]!754·2'i as 16425, EN 5021S7

ASliM No 2 lali I 71]QC 4 hm.J rs

RoHS

NCUJF DOHES/ CABLE

PAR:T NIUM !:IER I CROSS SECHD~ 1 . [)IAMIEmFI COPiPER:V!i,EIGHf I CABlJEWEI [3:HT

(mlil¥ll rnnm)( :!::5%1 I[~) (K~J

0.5'0 mm2' 52YBO!5102-X 52Y80:5104-)( 52¥905108-X 52Y8D:51 0-)( 52¥BO:512-X 52Y,80:516-)( 52¥B052'O-X 52Y80524-)(

0.15 mm2 52V80802~X 52¥80804~X 52V8080B~X 52¥B08:1 O~X 52V808:12~X 52Y808;16~X 52V8082U~X 52YB0824~X

1.00 mm2 52V81 (]02~X 52YB1 n a4~X 52V8'1 (]OB~X 52YB'1 011 O~X 52'18'1 Ql12~X 52Y81016~X 52V8'1 D2'O~X 52YB'1 024~X

,2x2~o.50 4x2:dJ.50 :S:X2~o.50

1,lOx2:dJ.50 1, ,2:x2~o.50 116:x2:dJ.50 2Qx2~o.50 24x2:dJ.50

,2x2)'i[).75 4x2)l[).7 5· ,Bx2x[)'75

1 Ox2:d.l.7 5 1,2x2:d175 ~'16x2~[).7 5, 2IOx2)'i[)..7 5, 24x2~tl.75

,2x2x1 . (]O 4x2x1.(][J 8~2x1.0(]

10ix2x1.(]O t2x2x1 .0,0 ~'16x2x1.fm 201x2x1 ,,(],o 24x2x1.fm

11.80 35 225
14.DO 58 2915
17.[m 11105 475
19.,70 11 ao 575
21.[m 115<3 67[)
23.4(1 2102 B4[)
25.70 25<2 1.010
28 .. 410 3102 1.151[1 12.,810 15.Im 17.:5,0 2.1.'7[1 22.,810 2'Ei.OO ,28.(] 0 30.8,0

45, n 115,0 11,810 215 280 35,0 419

255, aS5 535, 6915 B3[)

HIm 1.'H38 11.40:8

13,(]0 54 275,
16,.00 96 415
2[).,(]0 11,85 B06
23.1,]0 2,2:5 B2[)
,24.1]0 272 912
27.510 3160 1j45
29.(]0 45.0 1,.29'5
32.510 53:8 1.648 X: She!3th IColors U): Blue, 1: Black, :2: GrtllY ' 3 :Or~lIngeJ

II nstru mentation Cables 2M.lKAB*

NDJ]F ~OFtE5! MBLE

PAIn INU MEIER I DROSS :SECTION I [I!IWElER OOPPER WEISHir I GABLE WE!SID

rnnm2} l[mmH±5%~ U(gft(m] (K~J

1.30 mm2, 52Y913D2-)( 52YB1304~)( 52Y913D8-.)( 52Y8131 0-)( 52Y~3"1312-)( 52Y81316-)( 52Y9132'O-)( 52Y81 a2'4~X

2>:2x1.310 4>:2>:1.310 :8>:2>:1.310

'~Ox2x1.3D t2'x2x1.30 ~16x2>:1.30 20x2x1.310 24x2>:1.3D

,2x2x1.510 4>:2:<1.50 8x2x1 .. 5[)

111Jx2x1.510 .~ ,2x2x1.5D 116>:2x1.510 20x2x1.5D 24>:2x1.510

Y: InsulatJQ:n Iype [O:PiE, 2:XLPEJ

I)!. Please conta:ct O'UJ[' sales ~ept, for'the 2.5.0 mm2 C~OISS section. SlAt. armoured ,andlmiple versions.

1.5'D mmil' 52~81502~X 52Y815104~X 52~81 ,508~X 52YB'1 :51 ex 52~81512~X 52Y81516~.x 52V,81 ,52n~X 52YB'1 :5,24~.x

14..710 18.00 22..710 ,2'5 .• 510 ,2'7' .. :510 31.GO ,33.90 36 .. 5'0

15 .. 00 19..21[) 23..510 ;26.Cm 27..80 32.Cm 34.00 38.Cm

165 1,20 23,0 2.88 340 45<5 ~570 S.80

72 113:5 2S8 318 380 ~5102 B.2~5 75,0

305 470 B1[) 9192

t.13:0 1.41'1 1J[)5 2 .. 10150

345 540 8S[) 8195

11.19:8: 1.58101 1.78,2' 2.1B5

lRoHS

RD'~Y(St)Y ... Bdi RO,-H (St) H .. ,. Bd

'(VIDE 081 S)

lP~aln alnnealed sbrandlEld ,ei(] pper wires: (lEe 2'28" HI] 383, ISS 63130, ViCJ:E 029 5 C~a8l!i 2 l !PVC or HaloQIE!n fl'eeHame retal"da nit Icam[.]iQ ulnd [HFFiR/LSZH/LSOIifR:NC]

1., P,air Sfu:e/R,sd 3. Pair G,reent8~Qwn

2., Pair GrayNellJ[]'w d. Pail' l3~aclq'\lVhibB~

Twol ceres twisood toa pall" f20pJ:tch 1m]!, eath bu~dl.Elllard up with 4 pallrs, each bundle is. wrapped by In umbered or (:oloriBo polvesbell' '~ape .

.Lay~up 8uln dl!es ~aid~up [til laiyers:.

:Separ,ator Polvesbell' tape

[JiVerilH .shielding AL~PES t~pe I[with 7xO.3~ mm ttnned ID[lpper drain wire)

Sheath R'[]I~¥(St)Y:, .Bd UV rossis:tant, Flame Instardant PVC (VOE (J.,2@i YM 1MO 21. ~ .S4 TM n Gil'ay tRAiL 70(] m Dr B~ue (RAt 5011 !5,JI [Dther clJllors upon reqWII;S:~~

Rn-I·USt}H ... Bdl~laloglen free flame retam'dant oompound [HFFRllSZHl~SO~Nm [ENI.51l290 ..;2/ V[)E 0207 HM 2', BS 713,55 LTS1/LTS:3J' Gray IRA!. 700m or Blue [RAt 50115] ['Ol~h er co!lo rs upo n request]

Refere~lCe SitanO,E!II'ds 'IDE 01815

I[:onductor

'~nsllll8!tiollil I[:ore C'O:io.rs

.8undl:e

1iechnl~l!latl,iJnldll.l!eclli'jlC\ill~ P\rrm:p1ul1les, (2UFE)

IGross 5elli~ion (mlm~) 01,,501

[!onductor (1(:;1]) (stratrldeui]1 7>:0.3 D mm

[;ondm::tor Rie:5is:tance rm[l1xJljkrnJ 36

[]'perilting Voltage (max.]' rest ~[]lltage

[:a.pa rAtalm::e I['Em n !Hz) max. nF{lkJm [~a pa c!tance Unbalanced (mal<. JI ~nslllaltiolliJ Resistant (min. M .Qx~mJ fempera:W fie Rang e

Min, Bernldi ngl R'adius UlxedJ '[]'xY'glerl Ind,€'x

Flame lests

Oi'l Resistance I[ I Be: IEiOiB11]1

'1.0101 7x1l43 nrnm 1B.1

smv

D[]lr~C:ore 1 ODD V UJI]

2 [10p~F 1111[10m 100

fi>l8~, -3ClfG"" ..•. + 7[1'1!1G. d:iJrJngl installatijon -5°C .. ,". ,. T 50°C

7.5 x Gable diameDetr

PV(:: Min. 2'9%, H FFR: M~n. 34%

me 603,32·,'" ~EC 6(J,332-J-22 (CAT-A]. es 4066 ~art 11,&3), EN 5[J2'C)iJ-2,",2 A5mM N10 2 10 it 7'(r~c: 4. hours

l[;orB/Screen 1 D(]D V

[:8 pa cita rite '\,iIalues maiY il1lcrease by 2(1% up, to 4 pairs.

RoHS

II nstru mentation Cables 2.M.IKAB*

RIE -¥(St)'Yv RE~2Y(St)Yv RE~2X{St),yv

Plain anllealed str,iilnded copper" wires (ill8C 228, HD 3813, es 6as.Q, VDIE 0.295, Class 21 PVC: (EN5,~29(]1 .,21 VDE.0207 Vl1 J, P;S ['!JOE (l12~7 2]11 J or .xIUPE

Pair B~acWWhibBi, numbered

lnip:I'B: 8IaciWViJi1fte/R'sd, nu mb arlsd

113,0 mm~ XLPE r rlS'l~ I,ated, (] r-al1lg,ei OOIi' mOire than one: pair Dr tri~!e r.Bl~!es) Pair,s/trtp!l:es in 'Iayern are strand El,dl~o gle~h BlI" wilth~hls' l[jommun icati [lIn core. Po!yestertap e

.AL~PIES:tape hfllith 7:<0.3'11 mm tinned copper d~r.n wlr,eJ

Urv ll'es~st8lnt. F!a,m e retardant P'VlC (fIN 50291J -2 I 'IDE [12m YMI1/H[I 21..1$4 1M 1', tihicbe:sg VDE @S:1'fl, telll 2'1!. ERack or !Blue [RAt 50~ 5) I[other CIl~!lrSi u,pon l'\e~118st]

139 3,3 DB pa rt1 ,pa rt2: EN J [J28B~ 1: \IDE l]S1::5: VOlE (}B1 6,

IC:llInlSiI~IiI(lti:Dn IDlJnducbo!'

II ns'uilation IDore Colors

100m munir:ation 00 r,e Lay-up

Sepaill'ator

l[]vEmall Shielding Sheathl

IReference Standards

liBllhmi:cal iiJm.d IEII,ell~rimalll PflDpe'FliilEls ~:2:0~C:1

E11i'1iI,s!i15e:cliolOI IfmmlJ 10.510

GQfldw::~[]r (Ou) [stranded] 7xO.3l] mm

IllI1slu I!ation Thickness, (mnTl.rnmll [l.410

GQflduc~or R.esisEtinGe I[max, O/kml 3:8

IliA: R:sfi:io hnax.J 2SSlHl Q

0lJ5 7x[].J7 mm 114D

24 .. 5 25jUW o

'1.0101 7x1143 mm 10.401

1B.1

,2'5111"V c

11.301 7xl149 mm 0.50

14 .. 2 4~1"V 0

l,,!§ID 7:t10.5,2' mm D.SO

t2'.1

4lOjuH/ Q

,2.510 7xO.S7 mm [l.BO

7 .. 41

BDSlHl Q

It] P Elrat~ng 'Voltaige aClDV I 5(] u V

TestVolltage [:ore/CI]Nl:2'O(] OV ICore/Screen 11 [100 'V

lC'apalr:lta nee (:I~mo HiJ max. nF/km PVC: Insu~at[;on: 1710 P,E: II'nsIUI~a'tjon: 851 XIJIE Insuli3ibl(]:m85 Ga pa'Dita rllJEli values ma~ increaslB by ,2'0% up to 4 pal~r

Cap'adtaIilDE!: llnbslanced [mIB!>:J ~OOpF /50(]nriI

II nsul~ationResistalnt [mln. M, O)(krnl PVC:: 1 01] PiE:: 50[1[1 XLPE.: 5;[](] 0

Temper,iiltUNli 'Range PVC: and 'PE :fl:red~3(]"C: _ ,+70rc,

XLPE flxed~31]°C _, + 90°C,

1 CI x Cable diamebsJ'

lMin .8endi~g Radius (~~dl l[]xyge,i1 ~nde~

IF!ams: rests

dunil1'Q ~nstanaltiol1~3°C:." + 50°(:

d Ulnilng ~nstanaltiol"l ~3°C:." + 511]°(:

M~n. 29%

~EC: B03a2'r 1,.IEC 603:32-3,~22 mA.T~.AJ, [BEl 4066 pa,lI't.11&3), EN 5mN)6~2~,:;l' ASTM No 2 Di~ lODe 4 hcu rs

Please ,contact our sales dept far tne d@uble sheathed YY versitm.

Please ,eont~(]t Our s!lies DMt. for the PiMFlIJMF vemiOH and !lFJiI1Il:Il!Iretl rSWtl, g,W8J ioI'erni[ll'l.

Hre Kab ® Hre Resistant II nstru rnentati on Cables

lRoHS

RE-,2IC(St) H ... C~ FE 1 8,0 PH '90 (CU/SII/OSCR/IlSZH FIE HJO PH 90}

IC'DlnslrUic:t~llI,m l[:ondutDtor '~nslllla!tioilil I[:ore C'O:lo.rs

Plain anr1lil3aled stranded copper wires U~E: 228, HI] 383, ~S B3BU, ViClE 02!3t5 '[;~'88 2']1 Silicon Rubber [HD 22'.1, 85 7B!J~ EI2l

Pair IBlar!k/Wh ite, numbered

lnilJ:le 18lackf,Nh ite/Ried, I'm m blared

Pair,sjtr:iJ1iI'M in II,ayers am stranded together,

. ,

PolyestertalJlB!

AL~PIES tape (with 7xo.:m liI1l1iltinned copp er drnin wire)

Halogen 'free name ret:arn,lItn:t, compolJ nl~ I[Jt-lPFR/iUSZHjMiOI-)fFRN[:J (ENI 5 []291] -:2/ V[lE. 02(]7 IHM2, i3S 76,55 ~iI"S 1/ LlI'S8.l1, Stack, 1!Blue [00 om 5l" i[]r-angl8' [o~her coku"'8 u,pon request]

138 5,3 [IS 'pa rt1, pa ~~2: EN ~ 02.s8~ 7: VOlE 09 ~ s

tay~up :8epar,a'tor ,[]rver13111 ,Shielding :Sheath

1iE!c[bnl~ll:a[I,and[ EI~elC,lricla~ Prlll;perties, 12UI"IC)

IGross Section Imlmr~J 101.501

IConductor (IOu] (stranded]1 7x(] .30 mm

I[:onductor R,esistance rm8l.'(, ~lS 6

tift Raltia (mad :2 5,\UHI c

10.1'[51 7xO.37 mm 2~4.5 2'51lHl Q

1.!OO 7x[l..431 mm 11,8.1

25J.1Hf o

~.3'D 7'.;(01.49 mm 14..2' 4(]Pl~ Q

11.501 7xl152 mm 12.11 41QuHf Q

2.1510 7)10,67 mm 7.41 60lUWQ

1~]ipE!ra~ing Vol~age 5 [II] V

rest \llio'I:~age IlJo,re/Core 2000 V C(J~B/Streen1 000 V

[iapa c:~t(UICE! ICBO IJ Hz.) max. nF/i<!m 815 lL;apa li:it9lnaevalues may il1lcreasE! by 20% Uj] to 4 pair,s.

IGa pa cijtalnC:E! IJ]lnb~lanoed (maxJ ,5 [Jl]pF I :5 [10m

~nsIll18rti(m Resis'~ant (min, M. r.b~lrnr}) S [II]

r emperaitu,~e Rang B! bBd -30°C ....•. + S [1"(:, during Ii n stalll!ation -51~(:' ..... + '9D°C:

Min. 8e~,dingl R'81~ius njxe~] 1 [I x Calble diameter

I~]xm,en Indlex Min. 3 4%

'Flame Tests [IBO 603:32-1, iEC SI]332~3~22 mAT-A)" 1[13S 40BBparu; 11,&.3:). EN 5,Q2,EiB-2-2~

Smoke DeW1sity IIBe: 611034, SS 7622, EN 5026:8~ HD 160B,

ICorros~e Ga5;es Meas,~.lremE!nt [IBC S(]i54·2, BS 8425, EN 5[12167

[HI Resistance nE[: BUrEI'1 U A9]M [No :2 loJI 7(]gC .4 hOIJ rs

IRre R!esisml'iltTests II ~[: B(]'3:31I, B:9 6381 e, w. z., EiN 502(]O Pi~ 9C1 [more thalli 2,0 mm table diam~te;r £N 51[]S62' ~5 appliooble-)

RoHS

Fire Resiistant lnstru mentation Cables Fi re Kab®

RE-2IG{St) H-P~M IFIT~M.F ... ell

FE 11 80 PH 90 (CU!Si/IPSCR{JSCR1!OSCR!lSZiH FE l' 80 PH 90)

ICll!ln5truc,1~Dn I[:onduc~or Iln5&JI~ation l[Jore Co~o:rs

~ndi~idru,a:1 Separ,stor Iindividuall Shielding

. Lay-up

Separ.ator

I[],verall Shielding Sheath

Reference Standards

Plain anl118aled stral1 died copper wires (lEO 2:29, H[I 383, BS 133:60, \IDE [J295 Glass ,2J Silicon Rubber (19 D 22.1 ,BS '7655 812)

Pair BlacWWhite, numbered

'1 ~~'1'8 'BlacMNhi,te/Red" nlu m b ered

Polyester tap e

At -PiE8tape [w~h [I.SO mm ti~ned C(l~,per ~rainr wire·] S~ i€~dI8d Par[rs{!' riirP~I,e's in layers are s~rand,edt()g,et~,eJ' . Pulyestertap 8:

At-PiES tape [wi~h f.x:O.3D mm tinned ,oop',per ~raln wire]

Halogel1 free Ha m e retardal1t compoundl HiPfR ILS:ZH/LS[lHIFR~Cl I[ 6N 50290 -2 I \iDE 0207 HM2 . BS 7B,s5 us 11 ~iI'Sa,ll, Slack. Blue n~Al sm 5J! Grange [o~her cDIDrs. Ullcm ",equaS'~l

ElS 5.30B pa rt1. j pa rt2; EN 502:8:8-7: voe 0815

Jiecihnrieal,anld 1:I'eiC'lli'imra:~ liIiroipeili'lfli,es ~l:!llIfC:~

IGlli'oisiS Sectiolill I(mml~) D.~§'D

I[;onductor [[full 1[~;br.ilrnd~dJ ixO.3D mm

I[;onductof RI8sistance {max, O/km) 86

VA R:afl:io [max,} 25JJ,HI O~

0.15 7xO.3,7' mm :2:4,.5 !2'~WO

1.1111111 7xJO.43 mm '18.1

25Ji~1 O~

1..a:o 7:d14:8 mm ~4.2 40pHfQ

11.501 7>:0.5,2 mm 12 .. 11 40}1H1 c

2,,;§IO 7:d187 mm 7.41 BJOIJJHfQ

'~pE!rating Vo~ltage 3(].Q V

Test Vo~ltage Core!Cnl'\B 2QIO n V Core/Scree~ 1lJiD [I '\l

ICapa citaJIDe Hmo Hlzl max. LlF/km 13.0 Capaclta nrC's values may increas,e by ,2.[1% up to 4 pa'i II'S,

[:13 pacitanoe Unbal11a need [m~.l 50 DpF I 500m

~n!iul!ati(m lRes~st~mt (rn[n. M.~~m'J a(].Q

Temper,atUlI"IB Range!

Min. Bend~ng Fi',ad~us ffb:ed~ I[]t<yglsn Indlsx

Flam.e Tests

Smoke Density

ICorrosIvE! GiJlfH~lS Meas'lJlrement I[]H 'Res[,starnoe m;~ 16@B111

Fire R"esistant lests;

fiXied ·:m~c .. , ... + 9@~C. during instaUat[ on·5~C .•... , + S []~[:

1 (] x Cable d~ameter

Min. 34%

lEG 603a2~~, IIEG 603ag~~3~2,2' '[C'Ar~A), [18S 4[1I3i6, part 1&31" lEN 31]26B~;21~2 lEG 6,1034, IBS 762:2, EN .~[j216,8" H[JI scm

lEG 6 0154~2, BS, 6425L, EN 50,267

ASTM No ,21 oil 7DD[: 4 ~ ours

lEG 60331, 89 18,9:87 c , W, I, EN ,5 [J20[) p~ gl] tnareti1an 20 mm caWe diameter EN 50362: is OIpplr~ble)

AirJno!.lred Fil'leiKa6 RE.2mS:TJ HSWAH·F!iM FfflMF. ,.Olart~ i11'1e1KaIf RE·2[;~snHSWBH·PfMF/flMF ..• CI 'lersiilrl lire arSD in I::IIU' prndlU::~OIll NlIIIDE!.

Hre Kab ® Hre Resistant II nstru rnentati on Cables

lRoHS

RE~2X{St)IH .... C~ FE180 PH 120 (CU/MGT-XlPE/OSCR!LSZH IFE1,s0 PH 1 2fH

IC·DlnslrUic:t~llI.m [:[lnductor '~nsllll8itiollil [:[lre C'O:lo.rs

tay~up :8epl:mator ,[]rvert!111 .Shielding :Sheath

Plain anl1lEl!8led :str,anded copper wires [lE[: 22H, H 0 saa, B5 6i3H~, V[lE [12,95 Class ,2) Miroa tape +'XlLPlt

Pair Black/Vlihi~e, numbered

Tliipl Ell EnackIWhi~alRed, numbered

Pairs/tr[p~es r~l~ayers are strandsd toget~er. Po~yestertifl;P e

.,oJA;liEStape (wJthi 7xO.3,~ 111'1 m tinned ropp elf' drain wi ral

Halogelnfreenalme retan],(flln;t compolmd '(HPFR jlSUI,IiLSOHfi=\ANGJ [HIJ 5029[]·21 I VID E n2~J7 HM2, 8S 7!55·!) LTS1 I usn , 8,I,ack, 81ue Uil:AJL 5,(115), Ora rlge [other colors up 0111 r&Juest~

8,S 53 08 part~, pa'n2: EN ~n2aa~ 1: VOlE OB~ J

1iE!c[bnl~ll:a[I,and[ EI~elCllricla~ Prlll;pllu1ies, IIOI"IG)

IOVIISS Section Im[mr~J 101.501

i[iond!JIctor r[Cu) (s~r·am:led) 7x(] .30 mm

r[:onductor R,esistance (m8l.'(, ~lS 6

tift Ftaltio (mad :2 5,\UHI c

0.J5 7'll'JO.37 mmr 24.5 25pHVQ

11.001 ·7x0.43 mm 18.11 25}.1W n

1.:3:0

7)10 .. 49 mm 14.2 40lUH/Q

UitD 7xO.52 mm 12.1

4D}J/H/ Q

2.5iO 7x[).S,7 mm 7.4~ squHfn

,~]ipera~ing Vol~age (maxJ 1 [JOD V

rest \llio'I:~age liJolre/Core ,2:[)(] OV Cura$Screen 1 [I(]OI V

[:apac:~tarncE! (800 Hz] max.r1F/km 8:5 Capacitance v,slllUJ,es may i'[i'lCr'leaS6 by 20% IUp~O 4 Ipiairs.

IGa pa cijtarnc:e IJ]lnb~lanoed (rmaxJ .5 [)(]pF I :5 [10m

~nsIll18rti(m Resis'~ant (min. M, OxkmJ5 [100

remperilitU,f~e Rangs! bBd ·30°C +S[lC(l, dliJwi~g instailaltill~-51°C +'90"[i

Min. 8e~,dingl R'81~ius (fixed) 1 [I x Garble diameter

I~]xm,en l!lolex Min. 3 4%

'Flame Tests IIBO 603:32-1, iEC S(]·332~,3~22 mAT-A),. 1[13S 40BBparu; 11,&.3:). EN 5U2,EiB-2-2~

Smoke DeW1sity IIBe: 611034, SS 7622, EN 50126:8, H~' 61]6

ICorros~e Ga5:es Meas,urement IIBe S(]i54·2, BS 8425, EN 5[12167

[HI Resistance I[ 18C: BUS11 U A9]M INo :2 loJI 71]gr: 4 hours

II te B(]'3:31I, B:9 6381 e, 'IN. t, EiN 5D2(]O Pi~ 12101 (rmoroe Ilhan 20 mm nahle dlanneter IEM 50<382 is a~Jllinablel

RolHS

Fire Resiistant lnstru mentation Cables Fi re Kab®

ltD] RE-2XfSt), H-PiM F IT~M IF ... C~ IFE1 80 P'H12 0 (CU/MGT~XLPE/IPSCRnSCR)fOSCR!LSZH FE1801 !PH 1210)

ICianstruc:lio1ll I[:onductor ~ns~laitiol1 [:ore C(]~ors

~ndiv~dua]1 Separ,ator ~ . d·'A ciS. h· -Ilf ~n IV~uIUi3.· JILlng

.Lay-up

Separ,ator

[]cveralll Shielding Sheath

P~ain ann.ealiled stna r1ded copper wires (lEe 2'28:. HD 38:3., ISS 63130. VOlE 0,295 Glass 2) Mi = .~- -+vIII"'I~'

. ",tEl ~ap6 , A!!.n;;

Pair EHackfWhite, numblElred

Tr' Jlc. B:I,~C"III~'hit,-.l,?cd n mberQd

__ Ip.,,,, _ !;l J\I ~~ ,1iB'J!i1~ •. ,U __ , ' ,'"

Po Iyes]terta pie

AiL-PES tape' I[wim 0.60 mm t1nne,d Clapper drain wired

8 ~[erd]ed Pairs!Tr[p~e5 inl1ayers are :str]and~ed togethler. Po Iyes,ter ts ~Ie

Al-PEStape (m~h 7:d130 mm tinne~ CCJl~er dnalin wire]1

u~~ - Ie .f.. - -Ham -.:> 't;" .... ell c n(t I ~ c c· . j'. . d ~IL.lF'F" .(II C"V'ii c:!OI..!l ~N C) t~~ 502.80 ," '1!, I VOlE n'''Il''II7· I1M"I I~·S· 7'6 .. 115' I TII:"1/1 'JS3) n~.(llg8n u·88.. ..e r~ !;l!l\,o!cl... GOmp[!JU~L ~n, ITfl JI..QI;.Il!{1"oo;I !l!IfiFL H';, . .,':;; ,_ ~/:I.!I IlL .. ~, I.:!) "" . 1.10;;1 I., .'.,]

B!aek. 8~ule (RAJ. 50115]. Orang a hJ11ier OOIDI'S upcm J'eCJ~e;st~

BS 530:8: part 11 • part2: lEN 50288·7; V(lE OB11S

1ielllhnl[ma~, ianld t!l~ec!tll'illliill~ Pirolpeni1es ~:21l1I'1CI'

ICIi'OSS Semliolill I(mml~) 11.50

Conductor leu) (strandedlll 7:<0. ao m m

IGonductor Rls;sis;tance [m,[lk'(, O!l!:rn) 38

VfI Raltio hWlID:J 25p1~ 0

101..15 7>:113:7 mm 24.,5 25}JHln

11 .• 001 7xO.43 mm 18 .. 11 25jUHI o

11.301 7>:D.49 mm 14 .. 2 40flHl o

1.5101 7.xD.52 mm 12.1 4(]PIHlJ o

2.!§iO 7xO.67 mm 7.41

60juHi o

I]'perating \fo:ltage [ml8!X J 11J10 [I V

lest Vbl'tage [:ore/Cor-e ,2[]1] IT) V CnralScreen110[](] V

Ca pa c:~talnD8( U3(lO 1Hz] ,max. nF/km 1 ~.5 GBI~'i3Cjti3 n!!:'8: values: may increBS'8' by ,2 [1% up to 4 palll"S.,.

Ca pa citalUlne U'lnlbal!a need (ma)(J 50lO'pF I 5nO m

Ilnsulaltiol1 ~esistant (min. 1M.0000mJl~OO [I

Iempera:WII'\B: Ral1lQI8ifloced ~30DG ... , ... + ~9i[JD[:, OIlJ r1l1lg r nstanatiol1~5I€1C ... , .,. + 9i[Jr:I[:

Min. Bendiingl R,adlil~:5 (~i),\edl 11] x Cable diameter

1[]~vg]EH1 Indlsx M~n. 34%

Flame Jests ~Ee: 60133,21~ 1 , .IIE[: BOS:32~S,~22' I(CAT~AJ, I[B8 41[186, palrt 41 &;3)]] EN 5102 66~2~2

Smoke Del1sity IIEe: B 1 034, BS 71622, EN5 [)28 8,] H ~ BOIS

[:[lrros~~e Gases Measulrement IIEe: 607'54,-2, 8S 164251, EN 5[1267'

Oi'l Rest<stflnoe U8C 16~B'1 1)1 ASTM No 2' oil 70IJC4 he urs

Fire R!esist:al'llt lssts. ~Ee: 601331, SiS 6887 [:'] W, Z, EN 502(] [I PH·~ :2 [I (mOI1E! ~n 20 mmma'b!e diameter .EN503G2 is app~nablel

Airmo!.!red Fil'leiKa6 RE.2']tl(S[J H15WAH·lPiMffflM p, .1'.:1 and FireKaS RE·;2X(sTJ H:SWI3H·IPlMffflM F,., tJl 'lersillrl lire arsn in I::IIU' pmdlu::IDIDIII Nllllaf!.

Hre Kab ® Hre Resistant II nstru rnentati on Cables

lRoHS

RE-3IC(St)H(tH' ..... CI~ FIE l' BO PH 120 (CU!MGI-EIPR/OSCR/LSZH(O) If:E 180 IP.H 120)

IGanstlrU!c:t~l!Im I[:onductor IlnSlllaltiOlrn IGore Co!lo rs

L8y~Up Separator Il]veralill Shielding Sheath

Plain annealed str',i)ln d:ed copper wires (lEe 2:28, HD 38:3, lEIS: 8·360; VOlE 01295 Glass: 2) M'i catarpa 4- EPR

Pair IBlac~h ita ,. numbered

lrdp~I'8: IBlac.~hiteJRed, rnw'llben-e:d

Pairs/tri p'I'e~ in layers are stranded to~et~er. PolyestertBp 8:

AL~PiES tape hMth 7:d130 lII1lTl tilltmed copper' dli'lllin wir,el

HalllgerlW,e8 Ha me lI'etBrd,i:I[nlt, liJi'l ,and fuel resis~i:mt CiClmpound (H FF~: II.SZHIlSiO iffFlNC) llH 0 ;22.1 EMS ,[Ind Ei5! lEe BO[]812·359 SHF2, Cenecl11c 50284 EI1101 ... EI1 04) 8],2Ick, Blue [RAIL 5m 5] I' Orangle. (ci~her CIlIIlI'S upon I'\equ es~ll BS 53[18 part1 ,P'S rt2: ENS [I28:8~ 1: VOE 08tS

1ielC~n~l!la~1 ,anldl Eh;!(ltl/hliill~ P\III!1:perlii:es, ~'2ME) Gross Sectioll1l Ilm[m~J

[!onductor leu) (strall'ld!lIi]1

[";ondut,tor Rle'Sis:tance (milx.:O/ikmJ,

~R R8itiO tmax.l

'l]'pE!nating Vo'ltage [m{il)iJ fes:t Vo,l:tage

I[:a,pac~tanoe [[BO 0 Hz} m!Elx. nFtlkJm I[:apaoijtalnce Unbalancedl (maxJ ~nStllaltiol11i Resistant (min, IM- O~kI1I1) femperalWl'ie Rang 8'

Min. Bendi n 91 R'ald i us Ulxed] 1[l~ygl€1"I Inole>:

Flalme Jests Smoke O€trn:sity

IGorros~\le Gasies iMe3slIrement

I[]lubef' Sheathl Chemica I: Resistance IrE I: 60911)

D.~5D

7'.xlO. aD mm as 25p~D

umov

CorefQo ~e 20 [)I] 'if Gore/Screen .~ cmo 'lI

SI] [~a,pa citairiCEl values maiY il1crease by .20% up to L!. pairs.

51] DpF I 51]Om

scm

0.151 7xl13:7 mm ,2:4.5 ,2'~WQ

1.5'0 7xO.52 mm 12.1

M"Il .• ,'I!JI'jn ·'tUf'lllc~ ~.~:

2' .. ,50 7xO.Sii mm 7.41 BO}1WC!

iI.OD

1.310 7:d14:8[ mm 14.2 t40~Hln

7.ltJD.43 mm 18.1

25pW o

FlL'<€d ·4[1°[:,., ... + ~moc, 1 I] x Cable diameter

Min. 34!%

lEG 6[)3a2-~. lEG 6033.2'-3-2,21 [CA1·Al. [,EIS 4066 part 1 &.3:J. BN 50266,·2-2 lEG 6,1 []34, ISS 762,2', EN5U258. HD B0I6

lEG 6 [)7 54-2 i as 64,2'5 ~ IE[\IJI 502'67

IRiM 90:2' oil immersion test.: 1 SB hours at 1 (]OfC I IRM 9(],3 fuel immer5ion~est: 1 S,S hours at 7'DPG • Noxa'll!': acid and Sodium hydroxid'8 solution immershlrl tests: .~ [6,8 he urs at 2~rC.

lEG 60331" IBS [013:87 C~ W, Z, EN 5>02[11] PH 1.20 tmoreman 2{J mm cabl~ ditl~e'ter EN 5fJS62' is app'l!earJle)

RoHS

Fire Resiistant lnstru mentation Cables Fi re Kab®

,e' RE-3G,(St)H(o)-PiMf.rriMF ... C~ FE1' 80 PH 1120 (CU/MG'~EIPRlPSClR(TSCR}/OSCIR/lSZH FE180 PH 120)

CI!lI1lS~!I1'U:Glialn Condlu a,tor' Insulabiol"l Core O[JII'Or'S

Indivi.d'1lJ8Ii SepaMtur Individmli~ Shielding L81Y~Up

Separaroo r

Overall SM!!!din~ Sheath

Piain fmn eeled stra nded copper wires (lEI:: 2:28, riD 383, IBS 6360. VUE 0I29S IDlass 2l M~ca '~ape + IEPR

Pair' BI'ackl\lVhite, numbsred

Tripi e 13.1 ack/'WhitelRed, numbered

Po~yesitf!r' tap e

.Al ~PIESta~e (WJth o.SO IIIlm tr n~ed oo~p EW drain wilie)

S h f8:ldedl P8~rs!T ri p,I:B,S in Isyers are str.EmdBdl~[J!gletih er. Polyester' tap e

,Al ~PIE:Sta~el (wIth 7xO.:3~ IIIl m ti naed ropp er drain wire)

Halo!)lsn freefli:llme retardant, 1[J,il,snd fuel resisti:mt compound (HFFR II.SZH/lSiDHlfRNC]I[HD 22.1 EMS ,antlIEl5, lEe 80092· 359 SHF2, Genflec 50264 EI1 01 ... EI1 (4) BlilI~k, I3fUi8 (iRAl 5015;], Ona nglEl ~other 1::010"'5 lI~OIl req!U9st] as 5~08 pal~t 1, p~r~2: EN 5,Q:288~7; VOlE 0'815

Te,cihnica'II,andi EllfH~IF;ilC'ill Plli'm!pler1~esi (2lfl]1 Cl'lDS$ Sl.n:t~illln Imlm>t)

Conductor' U:;ull[;s:~ralild'ed)

Conductor R'esistal1lce [max..QJl.1ml

LIFt IRafijo (maxJ

0.5'D D.J5

7'.xO.30 mm 7x[) . .37 mm

36 24.5

25;UW Q 25J.1HI o

1.00 71(0.43 mm 1B.1

25;ur~ o

1.·30 7>:0.4:9 mm ~i4.2 40J1HfQ

1.50 7xO.52 mm 11;2'J 4'D)1H1'Q

,2.5101 7xO.S7mm 7.41

EiD$1H1 0

Oper,a:ting VOllitage hnaxJ 1 00[1 V

lest Voltagel Gore!C:ore 20101[1 V [;ore/Screen 1 ODD V

Gapacrt:ance 03011] Hz) max. nF/kim 1201 Capaciitance v,a!llu8:s may ~M~81aSe by 20% u pto .4 p,airS!.

Capacitance: Unbalanced 1[:ma~J 50DpF I 5,00 m

Insulabion Ri8.sis:tant I[ min. M. Qxkm) 500

lemperabu roe R:angl3:fi,xed ~4'[)~C: ..• , .. + :90°[;" durlrlg installation -5Q[; ,.,.,. + 9(]fC

Min. Blend'~r1g R'a d:[urs (fiX!edl 1 0 x Cable diame~e f'

Otxy,g:en Ind'ex M~n. 34.%

Flame lests ~EG 6'033.2'-1, IIEG 603m~·~a-22 mAT-Ali. [BS 4'066, palr~ 1&31, EN 5[1266·2·2

Smoke I[],ensity lEG 61034, 138 7622. EN .5026B,! HI[] 606

Gorrosi!(l€ !Gases Measurement ~EG 607'54-2, B5 16425" EN 5,0267

Oute~ Sheath Chlsmics.l1 Rif!sis;~8nce [EC BOB 11) ~R:M '8102 oillim rm:!W'S[[]ln test: 168 hours a& 1 [)(]~c: • IIRM 90S '~ulell ~m ml8:r'StOn test: 168. hours Sit 7 [J~ Nm~a~ic Bctdl slfld S'c dtum hydroxide solution immeW'sion tests: 168. hours ~t2:3!;>C.

Fire Res~st8 nt Tests ~EC: 6'0:331, S.S 63,8 7 C~ W, Z, EN 5[120 [I Pi~1120 (IIIWr,~ thsn ,20 mm cllbre diann~ter lEN 50062 is apJllicab1~1

Airmo!.!red Fil'leiKa6 RE"'3mSU HSWt\H(jJ,) ·PiMFmMF. J::lan~ Fifl~J<ab ~E·3i3,[snIHsWBHm)· PJMFmMF;.J::~ Ilersiilrl lire arSD in I::IIU' !lmdlU::~OIll NlIIIDE!.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful