TPM/TPV

TPM - Total Productive Maintenance TPV - Totalt Produktivt Vedlikehold (TPU – Totalt Produktivt Underhåll) Total Productive Management Total Productive Manufacturing

Hva er TPM?
TPM står for total produktivt vedlikehold. Med total menes alles involvering. TPM er teambasert og involverer alle nivåer og alle funksjoner i organisasjonen. TPM er et arbeidssett, en måte å jobbe sammen på for å få produksjonen til å produsere jevnt og effektivt uten sløseri, stopp og vrak.

TPM
TPM kommer fra Japan.

TPM er en metode for å bringe produksjonen opp i verdensklasse.

TPM
TPM er satt sammen av elementer fra:
Forebyggende vedlikehold, som i sin tid ble utviklet i Amerika. Totalkvalitet, som er utviklet av Deming. Selvstyrte grupper, som i sin tid ble utviklet av Thorsrud fra Norge.

Standard definisjon på TPM:
TPM er å: Etablere en kultur for hele tiden å øke effektiviteten i produksjonen. Organisere et praktisk system på fabrikkgolvet som forebygger tap før de oppstår. NULL FEIL!! Oppnå null feil gjennom strukturert forbedringsarbeid i overlappende forbedringsgrupper. Involvere alle funksjoner, alle prosesser og alle medarbeidere i en systematisk trinn for trinn forbedringsprosess.

TPM – en kultur for effektiv produksjon.
TPM måler OEE OEE – Overall Equipment Effectiveness. Total utstyrs effektivitet. 100% OEE oppnås dersom maskinen går med designet hastighet uten stopp fra skiftets start til skiftets slutt, og bare produserer kvalitet. (OK produkt)

Hvilken OEE har vi???

Industriklasse Verdensklasse

OEE OEE

30 – 50 % Over 85 %

Tap??
Havarier. Omstilling og justering. Oppstart og nedkjøring. Småstopp og uregelmessig drift. Hastighetstap. Vrak. Problemer på grunn av slitt formverktøy.

Enda flere tap:
Planlagte stopp. Ledelsestap, dårlig planlegging. Unødige bevegelser, feil metode. Dårlig arrangement, dårlig balansering. Manglende automatisering. Unødvendig overvåking og justering. ”Give away”, materialtap Energitap. Slitasje på formverktøy.

De seks store tapene.
TIDSTAP Havarier Omstillinger og justeringer. TEMPOTAP. Redusert hastighet Småstopp og uregelmessig drift KVALITETSTAP. Vrakkjøring Tap ved oppstart og nedkjøring.

Tap i løpet av en arbeidsdag.

Prakk og heft?

Hemmelige ”våpen”.
Visualiseringstavler. Møter, og Ettpunktsleksjoner. (kort opplæring i ett tama av gangen)

Visualiseringstavler
Mål for din gruppe. Gruppens aktiviteter og fremdriften av disse. Reslutatene og fremdriften for de 6 store tap, OEE, og andre målinger som f. eks. vedlikeholdstilkallinger, tid brukt på renhold etc

Visualiseringstavler
Hva som er viktigst akkurat nå (hva er tema), og hva skal man gripe fatt i deretter. Forhold som må vurderes, som havarier eller uavklarte spørsmål. Forbedringseksempler for gruppen eller fra andre grupper i form av ettpunkts leksjoner. Antall og type feil gruppen har funnet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful