TPM – Total Productive Maintenance

12 trinn for innføring av TPM 1.0 Forberedelse 2.0 Introduksjon 3.0 Implementering 4.0 Konsolidering

Forberedelse:
1.0 Toppledelsen annonserer sin beslutning om å innføre TPM Begrunner sin beslutning Allmøte i bedriften Bedriftsavisen kan brukes

Forberedelse:
2.0 Introduksjon og opplæring
Grunnleggende TPM opplæring Eksterne kurs for spesielt utvalgte Planlegge intern opplæring Gruppeopplæring av mellomledernivå Slide shows for alle ansatte

Forberedelse:
3.0 Etabler TPM organisasjon
Styringsgruppe med repr. fra toppledelsen Overlappende smågrupper Ansette en TPM koordinator Spesialgrupper etter behov TPM kontor

Forberedelse:
4.0 Etabler TPM policy og mål
Sett referansepunkt og mål. Forutsi/estimer resultat.

Forberedelse:
5.0 Lag en plan for implementering av TPM
Fra forberedelsesfasen til søknad om PM prisen.

Introduksjon. 6.0 TPM kick off.
Kick off møte i høytidelige omgivelser. Kunder, leverandører og presse inviteters Toppledelsen gjentar sine forpliktelser i forhold til innføringen. Rapportering av prosjektet og planer så langt.

Implementering.
7.0 Etablere et system for effektiv produksjon Innføre system og orden (5 S) og visualisering Etablere noen forbedringsgrupper. (Fokusert forbedring på pilotanlegg) Operatørvedlikehold i 7 trinn på pilotanlegg. Videreutvikle system for planlagt vedlikehold. Etablere et program for utdanning og trening som støtter opp om TPM

Alles involvering 8.0 Etablere et system for tidlig kontroll
av nyanskaffelser, slik at: nyanskaffelser, De er lette å operere. Er lette å vedlikeholde. Raskt kommer i effektiv produksjon.

Alles involvering
Etablere et system for kvalitetsvedlikehold, dvs å overvåke tilstander i produksjon for å unngå vrak. 10. Innføre TPM på kontorene. 11. Etablere et praktisk forebyggende HMS system.
9.

Konsolidering.
12.

Kontinuerlig forbedre produksjon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful