1

Begreper

Begreper innenfor vedlikehold
Maintenance - Vedlikehold Kombinasjon av alle tekniske, administrative og ledelsesmessige handlinger under livsløpet til et element med hensikt å beholde den, eller gjenopprette den tilstand der den kan utføre det nødvendige. Merknad: Se også definisjonene av forbedringer og modifikasjoner. Availability – Tilgjengelighet Evnen til et element for å være i en tilstand for å utføre en ønsket funksjon under et gitt tidsintervall, forutsatt at de nødvendige eksterne ressurser er gitt. Merknad 1: Denne evnen avhenger av kombinerte aspekter av pålitelighet, vedlikeholdsvennlig og vedlikehold support. Merknad 2: nødvendige eksterne ressurser, annet enn vedlikehold ressurser, ikke påvirker tilgjengeligheten av elementet. Reliability – Pålitelighet Evnen et element har for å utføre en ønsket funksjon under gitte forutsetninger for et gitt tidsintervall. Merk: Uttrykket "pålitelighet" er også brukt som et mål på pålitelighet og ytelse kan også defineres som en sannsynlighet. Preventive maintenance - Forebyggende vedlikehold Vedlikehold utført ved forhåndsbestemte intervaller eller i henhold til fastsatte kriterier, med hensikt å redusere sannsynligheten for svikt eller nedbrytning av funksjonen av en vare. Scheduled maintenance - Planlagt vedlikehold Forebyggende vedlikehold utføres i samsvar med fastsatt tidsplan eller etablert antall enheter i bruk Corrective maintenance - Korrigerende vedlikehold Vedlikehold utføres etter at feil er funnet og er ment å sette et element i en tilstand der den kan utføre en nødvendig funksjon Up time – Oppe tid Tidsintervall der et element er i en oppe tilstand Down time – Nede tid Tidsintervall der et element er i en nede tilstand

Time to failure – Tid til feil

2

Begreper

Total varighet av driftstiden for et element, fra det øyeblikk det er i orden, til svikt eller fra det øyeblikk av reperasjon til neste feil. Time between failures – tid mellom feil Varighet av driftstid mellom to påfølgende feil på ett objekt Mean time between failures – Sannsynlig tid mellom feil Matematiske forventningen av reparasjonstid Life cycle cost – levetidskostnad Alle kostnader generert i løpet av livsløpet til elementet Merknad: For en bruker eller en eier, kan levetidskostnaden inkludere kostnader knyttet til anskaffelse, drift, vedlikehold og avhending.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful