ასოციაცია ,,ჩვენი სახლი - საქართველო“

ფონდი ,,ნატახტარი“
პროექტი „იზრუნე მომავალზე“
სტატისტიკური ანალიზი
2012 weli

მიზანი

მცირე საოჯახო ტიპის სახლებსა და დიდ
ინსტიტუციებში მცხოვრები მოზარდების
დახმარება, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის
მომზადების პროცესში
2012 წლის მარტიდან 16, 17, 18 წლის მოზარდების შესახებ
18 მცირე საოჯახო ტიპის სახლიდან და 5 დიდი
ინსტიტუციიდან ინფორმაციის მოძიება-დამუშავება.
პირველ ეტაპზე ჩაერთო 58 აღსაზრდელი, ამჟამად
ჩართულია 72

მოზარდების სტატისტიკური მონაცემები
რეგიონების მიხედვით
საქართველოს რეგიონები

პროექტში ჩართული მოზარდების
რაოდენობა

დასავლეთი ( ბათუმი, ოზურგეთი,
ხონი, ზესტაფონი, ზუგდიდი,
ჩხოროწყუ)

22

ქართლი (ქ. ხაშურის მს სახლები
ხცისი,გორი, კასპი, )

17

თბილისი, ქვემო ქართლი- (გალავანი,
ნორიო, კოჯორი, წეროვანი, წილკანი,
რუსთავი)

17

კახეთი (თელავი, ვარდისუბანი)

16

სულ ჩართულია

72

პროექტის ძირითადი მუხლები

ადმინისტრაციული ხარჯი

ფსიქოლოგიური სამსახური
10%

მოზარდების მომსახურება
43,3%
46,7%

72 მოზარდის მომსახურება
მომსახურების დასახელება

მოზარდების რაოდენობა

პროფესიული სასწავლებლები
(ხელობის შესწავლა)

23

გზის ხარჯი

32

პროფესიული ხელსაწყოების,
ინვენტარის, წიგნების შეძენა

8

სტაჟირება

17

მართვის მოწმობა

3

საგნებში მომზადება

36

23 მოზარდის პროფესიული
განვითარება
მომსახურების დასახელება

მოზარდების რაოდენობა

ინტერნეტ ტექნოლოგი, ვებ დიზაინი

8

ავტო შემკეთებელი

6

მზარეული

2

მასაჟისტი

1

სტილისტი

2

დურგალი

1

კოსმეტოლოგი

2

ტყავის დამუშავება დიზაინი

1

36 მოზარდის საგნებში
მომზადება
საგნის დასახელება

მოზარდის რაოდენობა

ინგლისური

11

მათემატიკა

9

ქართული

7

რუსული

6

ქიმია- ბიოლოგია

1

ისტორია

1

უნარები

1

2013 წელს მოზარდების სტატისტიკური
მონაცემები რეგიონების მიხედვით
საქართველოს რეგიონები

2012 წელი მოზარდთა
რაოდენობა

2013 წლის მოზარდთა
რაოდენობა

დასავლეთი ( ბათუმი, ოზურგეთი,
ხონი, ზესტაფონი, ზუგდიდი,
ჩხოროწყუ)

22

27

ქართლი (ქ. ხაშურის მს სახლები
ხცისი,გორი, კასპი,
)

17

24

თბილსის, ქვემო ქართლი(გალავანი, ნორიო, კოჯორი,
წეროვანი, წილკანი, რუსთავი)

17

43

16

20

72

114

კახეთი (თელავი, ვარდისუბანი)
სულ ჩართულია