You are on page 1of 71

Opflgning p indsatser p Skovvejen

- revideret jan. 2014

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Indhold
Brn, unge og familier ........................................................................................ 3
Opsgende kontakt/ forldreinddragelse ........................................................................ 3 Familiecafe (indsatsen afsluttet 31.12.12) ....................................................................... 7 Netvrk for kvinder p barsel/orlov - bent hus (indsatsen afsluttet 01.07.13) ................... 9 Brn-, unge- og familiearrangementer .......................................................................... 12 Sport p tvrs........................................................................................................... 16 Sommerferieaktiviteter (indsatsen afsluttet 31.12.13) .................................................... 20 Venskabsfamilier (indsatsen afsluttet 31.12.13) ............................................................. 24 Fdre for ro .............................................................................................................. 26

Naboskabet ..................................................................................................... 29
Det frivillige liv .......................................................................................................... 29 Sociale netvrk for voksne ......................................................................................... 34 Velkomst for nye beboere ........................................................................................... 39 Miljindsats ............................................................................................................... 42 Tryghed i boligomrdet (indsatsen afsluttet 31.12.13) .................................................... 44 Graffiti og hrvrk ud af Skovvejen (indsatsen afsluttet 31.12.13) ................................. 47 Opkvalificering og uddannelse af beboerdemokratiet/ejendomsmester .............................. 50

Beskftigelse og uddannelse ............................................................................ 53


Opkvalificerende uddannelsestilbud .............................................................................. 53 Lommepengeprojekt ................................................................................................... 55 Juniorpdagoger (projektet nedlagt 01.01.13) .............................................................. 59 Skovvejen i job .......................................................................................................... 61

Samarbejde p tvrs ....................................................................................... 63


Samarbejde og netvrk (indsatsen afsluttet 31.12.13) ................................................... 63

Image og branding .......................................................................................... 66


Styrket Image ........................................................................................................... 66

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Brn, unge og familier


Opsgende kontakt/ forldreinddragelse Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge og familier Forldreinddragelse At skabe et tillidsfuldt forhold mellem forldre og personale i institutionerne At forldrene fr viden om arbejdet i de lokale forldrebestyrelser At ge forldrenes engagement og viden i forhold til deres brns daginstitutions-, skole-, klub- og fritidsliv At bevidstgre forldre i forhold til ansvar for brnenes skole, fritid og frden i boligomrdet og kvarteret som helhed Juni 2012 Min. 10 % af familierne har haft et hjemmebesg. Juni 2013 Min. 50 % af familierne har vret reprsenteret ved forldremder. Juni 2015 Min. 5 forldre har det sidste r bidraget aktivt i en aktivitet for omrdets brn. Dec. 2015 Der har i 2015 vret kontakt til mindst 25 % af brn og familier i afdelingen, der har behov for det (ikke mlbart). Familier fra Skovvejen (iflge KS 2010: 51 familier) 2011-2015: kr. 200.000 Indsatsen supplerer indsatsen i Skovparken, som udlber i 2013. Brnehaven Tusindfryd, Vuggestuen Nordstjernen daginstitutionen Nrremarken, Dronning Dorotheaskolens SFO Dyrehaveskolens SFO, foreninger i omrdet, Kolding Kommune, boligsociale medarbejdere Skovparken April 2011 Mde med brnehaven Tusindfryd Juni 2011 Mder afholdt med henholdsvis Nrremarken og Dyrehaveskolens SFO Juli 2011 Status Aug. 2011 Hjemmebesgene pbegyndes i brnehaven Tusindfryd Sep. 2011 Opflgende mde med daginstitutionen Nrremarken Okt. 2011 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til LBF Nov. 2011 Opflgende mde med Dronning Dorotheas SFO Nov. 2011 Opflgende mde med Vuggestuen Nordstjernen Nov. 2011 Forldremde om uddannelsesmuligheder Dec. 2011 Der er etableret samarbejde med de nrliggende institutioner og det opsgende arbejde er pbegyndt Jan. 2012 Delevaluering og status Feb. 2012 Samarbejdsmde med Familieafdeling Nord April 2012 Samarbejdsmde med vrige parter i forldreinddragelsen Juli 2012 Delevaluering og status Sept. 2012 Planlgning af dialogmde vedr. sprog og frskolebrn Okt. 2012 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til LBF Nov. 2012 Plan for evaluering af indsatsen pbegyndt Nov. 2012 Delevaluering af indsatsen i Brnehaven Tusindfryd samt planlgning af indsatsen i 2013 Nov. 2012 Samarbejdsmde med Familieafdeling Nord Nov. 2012 Dialogmde vedr. sprog og frskolebrn Dec. 2012 Planlgning af dialogmde vedr. skolestart Jan. 2013 Delevaluering og status Feb. 2013 Dialogmde vedr. skolestart

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere

Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Aktiviteter

Status

Marts 2013 Dialogmde vedr. studievalg April 2013 Plan for slutevaluering foreligger (Skovparken) Juli 2013 Delevaluering og status (Skovparken slutevaluering) Aug. 2013 Slutevaluering af forldreindsats (Skovparken) Sept. 2013 Dialogmde vedr. skolestart Okt. 2013 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til LBF Jan. 2014 Status og delevaluering Jan. 2014 Rammer for den fremadrettede indsats foreligger Okt. 2014 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til LBF Okt. 2015 Selvevalueringsskema udarbejdes og indsendes til LBF Nov. 2015 Slutevaluering Personale frikbes i de lokale institutioner til at tage kontakt til forldre til brn bosiddende p Skovvejen, hvor de forklarer forventninger til forldrene i forhold til deres engagement i deres brns institutions-, skole- og fritidsliv. P.t. er fokus for forldreinddragelsen: I brnehaven Tusindfryd afholdes der hjemmebesg, hvor personale frikbes til at gennemfre 3 hjemmebesg 2 timers varighed. Tema ved frste mde: generel samtale med familien Tema ved andet mde: opdragelse Tema ved tredje mde: skolestart Planlgning og koordinering af dialogmder: Sprog og frskolebrn Skolestart Studievalg I vuggestuen Nrremarken afholdes cafaftener. I Dyrehaveskolens SFO afholdes hjemmebesg, hvor der tales om det gode sprog. 01.07.11 Pernille Hansen Der har vret afholdt indledende mder med henholdsvis Tusindfryd, Nrremarken og Dyrehaveskolens SFO. Hjemmebesgene pbegyndes i Tusindfryd i august 2011. Grundet strukturelle ndringer i Nrremarken (fremover vuggestuen Nordstjernen) samt Dyrehaveskolens SFO (fremover Dronning Dorotheas SFO) afventes pbegyndelsen af forldreinddragelsen indtil det viser sig, hvad ndringerne frer med sig, bl.a. i forhold til antal brn fra omrdet. 01.01.12 Pernille Hansen Dansk Flygtningehjlp har afholdt forldrekursus om uddannelse i Ambassaden i november. Her kunne forldre hre om de forskellige uddannelsesmuligheder for deres brn. Da DFH stod for arrangementet kendes ikke det eksakte antal af deltagere fra Skovvejen. Der har vret afholdt opflgende mde med Dronning Dorotheas SFO. Da SFOen ikke har brn indskrevet fra Skovvejen, vil forldreinddragelsesprojektet ikke blive ssat i indevrende skoler. Der har vret afholdt opflgende mde med vuggestuen Nordstjernen. Pt. ventes der p et udspil til en samarbejdsaftale fra vuggestuen, s forldreinddragelsen kan sttes i gang i 2012. Brnehaven Tusindfryd har pbegyndt hjemmebesgene. Der er indskrevet 10 brn fra Skovvejen, hvoraf 8 har modtaget et hjemmebesg i 2011. Der er gennemfrt 8 hjemmebesg svarende til at 80 % af afdelingens brnefamilier der er tilknyttet den lokale daginstitution har modtaget hjemmebesg. 15,7 % af afdelingens brnefamilier har modtaget hjemmebesg.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt samarbejdsmde mellem socialrdgiverne fra Familieafdelingen Nord og de boligsociale medarbejdere. Der har vret afholdt koordineringsmde mellem de vrige parter i forldreinddragelsen (reprsentanter fra BUF og de enkelte daginstitutioner) og de boligsociale medarbejdere. Forldreinddragelse i de lokale institutioner: Strategien for forldreinddragelsesindsatsen i Brnehaven Tusindfryd er blevet delevalueret i jan. 12, hvor det blev besluttet at fortstte hjemmebesgene og dialogaftener (fx om skolestart). Derudover forsges der i 2012 at stte fokus p hjtlsning i hjemmet, hvor forldrene blandt andet inviteres med p biblioteket. Brnehaven Tusindfryd har 7 brn indskrevet fra Skovvejen pr. 30.06.12. Der har i perioden januar til juni 2012 vret gennemfrt 6 hjemmebesg (svarende til 85,7 %), 1 er planlagt og 1 har takket nej til besg. Pga. glidende rgang er der flere brn, der har fet tilbudt hjemmebesg end der er indskrevet dags dato. Ud af 6 potentielle forldrepar har: 3 forldre har deltaget i dialogmder. 3 forldre har deltaget i forldremder. Vuggestuen Nordstjernen vil pt. ikke deltage i projektet grundet ndring i brnesammenstningen efter strukturelle ndringer i efterret 11. Flere af de indskrevne brn kommer nu fra andre dele af Kolding. Dronning Dorotheaskolens SFO har pt. ingen brn fra Skovvejen indskrevet, hvorfor projektet ikke er opstartet. 01.01.13 Pernille Hansen Der har vret afholdt et dialogmde vedrrende sprog og frskolebrn, hvor PPR, Biblioteket, Sundhedsplejen og den lokale vuggestue og brnehave hver forklarede vigtigheden af sprogudviklingen. 29 forldre deltog fra omrdet, 9 familier fra Skovvejen. Strategien for forldreinddragelsesindsatsen i Brnehaven Tusindfryd er blevet delevalueret i dec. 12, hvor det blev besluttet at fortstte hjemmebesgene og dialogaftener (fx om skolestart). Derudover fortsttes fokus p hjtlsning og udln af bger i institutionen 1 gang om ugen. Brnehaven Tusindfryd har 10 brn indskrevet fra Skovvejen pr. 31.12.12. Der har i perioden juli-december 2012 vret tilbudt 6 hjemmebesg. 4 besg er gennemfrt (svarende til 67 %), 1 er planlagt og 1 har takket nej til besg. Ud af 9 potentielle forldrepar har: 9 forldre har deltaget i dialogmder. 4 forldre har deltaget i forldremder. 9 forldre deltog i fllesspisning. 8 forldre har benyttet sig af udln/vejledning af bger mere end 1 gang. Dronning Dorotheaskolens SFO har pt. 1 barn fra Skovvejen indskrevet, men vedkommende har endnu ikke modtaget hjemmebesg vedr. Det gode sprog. 01.07.13 Bente G. Hansen Der har vret afholdt dialogmde vedr. studievalg i samarbejde med Ungdomsskolen og UU. Der deltog 4 forldrepar. Tusindfryd har gennemfrt 5 hjemmebesg i 1. halvr 2013

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

fokusomrde har vret skolestart. SFOen har gennemfrt 0 hjemmebesg i 1. halvr 2013 med fokusomrde det gode sprog. Tusindfryd har efter dialogmdet sprog og frskolebrn oprettet et bibliotek som 6 forldre regelmssigt benytter. 83 % af forldrene til brn i den lokale skole har deltaget i skole/hjem samtale eller forldremder. Der er gennemfrt 5 hjemmebesg svarende til 50 % af afdelingens brnefamilier tilknyttet den lokale daginstitution. 5 forldre har deltaget i forldremder, svarende til 83 % af afdelingens brnefamilier tilknyttet den lokale skole. 01.01.14 Pernille Hansen Der har ikke vret gennemfrt hjemmebesg i den lokale SFO, da der ikke er nogen brn fra Skovvejen tilknyttet SFOen. Der er afholdt dialogmde i samarbejde med Tusindfryd vedrrende skolevalg. 5 forldrepar fra deltaget. Tusindfryd har gennemfrt hjemmebesg ved 5 forldrepar (ud af 12 forldrepar) i 2. halvr af 2013, svarende til 42 % af afdelingens brnefamilier tilknyttet den lokale daginstitution. 3 forldrepar har deltaget i dialogmder og forldremder svarende til 25 % af afdelingens forldre tilknyttet den lokale daginstitution. 4 forldre benytter jvnligt biblioteket i Tusindfryd. Indsatsen er forankret pr. 1. januar 2014. Forankringen er som flgende: Tusindfryd vil gennemfre 1 hjemmebesg pr. barn i de 3 r de gr i institutionen Tusindfryd vil fortstte sin deltagelse i kaffe-kagedagen Der vil vre bibliotek i institutionen i 2014 Der vil vre fllesspisning i institutionen i 2014 med forldrebestyrelsen som arrangr. Der har juni 12 vret gennemfrt 14 hjemmebesg svarende til, at 82 % af afdelingens brnefamilier tilknyttet den lokale daginstitution har modtaget et hjemmebesg. Der har vret gennemfrt 24 hjemmebesg hos 39 familier i projektperioden. Det svarer til, at 62% af familierne, tilknyttet den lokale daginstitution, har modtaget et hjemmebesg. Det skal dog bemrkes, at der ikke bliver noteret familienavne ved hjemmebesgene. Derfor kan flere af hjemmebesgene godt have vret ved samme familie. Andelen i procent er derfor vejledende. Der har juni 13 deltaget 12 forldre ud af 25 forldrepar i et forldremde svarende til 48 % af familierne tilknyttet den lokale daginstitution. Der har i hele projektperioden deltaget 15 forldre ud af 37 mulige, svarende til 41 %. Her er samme forbehold som i ovenstende; at antallet af familier er vejledende. Indsatsen i daginstitutionen Tusindfryd er afsluttet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Familiecafe (indsatsen afsluttet 31.12.12) Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge & familier Familiecaf At tilbyde kvinder et forum, hvor de kan mde andre og styrke deres sociale netvrk udenfor egen etniske gruppe At styrke trivslen i boligomrdet At kvinderne fr information om relevante samfundsforhold At der har deltaget mindst 1 kvinde fra Skovvejen pr. halve r Kvinder der er p orlov eller af anden grund ikke er p arbejdsmarkedet Familiekonsulent fra familierdgivningen Nord Boligsocial medarbejder Familierdgivning Nord, Kolding Kommune, boligsociale medarbejdere Skovparken Juni 2011 Delevaluering af indsatsen og tilrettelggelse af fremtidig indsats Juli 2011 Status Jan. 2012 Status Juni 2012 Delevaluering af indsatsen og tilrettelggelse af fremtidig indsats Juni 2012 Der foreligger en plan for forankring af indsatsen Juli 2012 Status Okt. 2012 Mde angende fremtidig indsats Jan. 2013 Status Jan. 2013 Indsatsen afsluttet Aktiviteten er en igangvrende aktivitet i Skovparken. Oplysning om muligheden for deltagelse til beboerne p Skovvejen. 01.07.11 Bente G. Hansen Der er fortsat ingen familiekonsulent tilknyttet, hvorfor den kommunale boligsociale medarbejder forsat fungerer som stedfortrder for Familieafdelingen. Senest har problemet vret drftet med lederen af familiekonsulenterne i juni mned. Familiecafen besges stabilt af i gennemsnit 6 beboere pr. gang. Kvinderne der kommer i cafen er overvejende danskere og somaliere, som bor i omrdet. Der har vret besg af familiekonsulent 1 gang pr. mned. Der har vret udarbejdet aktivitetskalender, men kvinderne har fravalgt de foreslede aktiviteter, da de primrt har behov for socialt uformelt samvr. Det ansls at mellem 10 og 12 forskellige kvinder har deltaget i cafens tilbud. Der er en stabil gruppe af brugere af tilbuddet, og der er i gennemsnit 6 brugere af familiecafen pr. gang. Der er pt. ingen deltagere fra Skovvejen. 01.01.12 - Bente G. Hansen Der er en stabil gruppe af brugere af tilbuddet, og der er i gennemsnit 6 brugere af familiecafen pr. gang. Der er pt. ingen deltagere fra Skovvejen. Der arbejdes fortsat p hvervning af mdre fra Skovvejen. Der er pt. ingen mdre fra Skovvejen, der deltager i familiecafen. 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen Det har desvrre ikke vret muligt at f tilknyttet en familiekonsulent til indsatsen. Der blev udarbejdet et program for halvret med forskellige aktiviteter, som havde til forml at henvende sig til den oprindelige mlgruppe for

Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Familiecafen, mdre med mindre - og skolesgende brn. Vi har under vores evaluering af indsatsen i juni 2012 mttet erkende, at vi ikke har formet at tiltrkke en ny stabil gruppe af den oprindelige mlgruppe til Familiecafen. Den mlrettede indsats for at opn flere brugere fra den nskede mlgruppe har ikke haft den nskede effekt. Der er lykkedes at opn kontakt til flere forskellige kvinder, men gruppen af de stabile brugere er undret ligesom brugerne fortsat primrt er kvinder udenfor mlgruppen. P denne baggrund er der taget beslutning om at nedlgge Familiecafen i den nuvrende form. Der er fortsat et kommunalt nske om at lave en indsats for den oprindelige mlgruppe til Familiecafen, hvilket der vil blive arbejdet p til efterret. Familiecafen besges stabilt af i gennemsnit 8 beboere pr. gang. Kvinderne der kommer i cafen er overvejende danskere og somaliere fra omrdet. Det ansls at ca. 29 forskellige kvinder har deltaget i cafens tilbud.

Der er en stabil gruppe af brugere af tilbuddet, og der er i gennemsnit 8 brugere af familiecafen pr. gang. Strstedelen af den stabile gruppe falder udenfor mlgruppen for indsatsen og Familiecafen nedlgges derfor. 01.01.13 Vivi O. Andersen Der har vret afholdt mde med Kolding Kommune, der er pt. ikke ressourcer til en indsats. Der har ikke deltaget beboere fra Skovvejen i indsatsen. Indsatsens indhold har ikke afspejlet det oprindelige forml. Derfor afsluttes indsatsen. Projektet er afsluttet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

Netvrk for kvinder p barsel/orlov - bent hus (indsatsen afsluttet 01.07.13) Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge og familier Netvrk for kvinder p barsel/orlov - bent hus At etablere tilbud for kvinder p barsel At ge trivslen i boligomrdet At understtte og styrke kvindernes sociale netvrk i og udenfor egen etniske gruppe At fastholde kontakt til det danske samfund for kvinder af anden etnisk baggrund, der er p barsel/orlov At ge forstelsen af brns behov og opvkstvilkr At ge kvindernes viden om det danske sundhedsvsen samt at lre kvinderne at bruge samfundets og lokalomrdets stttemuligheder Opstart af min. 2 grupper pr. r Deltagelse af 5-10 kvinder pr. gruppe Deltagelse af i gennemsnit 5-10 kvinder pr. gang, heraf 2 fra Skovvejen Mdre fra boligomrdet Skovparken/Skovvejen (ca. 20 mdre) Pt. er det helhedsplanen i Skovparken, der frikber personale. Det vurderes lbende, hvorvidt og hvor meget helhedsplanen fra Skovvejen skal bidrage konomisk til frikb af sundhedsplejen. Den kommunale boligsociale medarbejder indgr desuden som ressource. Sundhedsplejen, boligsocial medarbejder Skovparken, den kommunale boligsociale medarbejder Juli 2011 Status Aug. 2011 Delevaluering af indsatsen. Tidsplan for fremtidig deltagelse Jan. 2012 Delevaluering og status. Tidsplan for fremtidig deltagelse Juli 2012 Status Aug. 2012 Delevaluering af indsatsen Aug. 2012 Tidsplan for fremtidig deltagelse Sep.2012 Delevaluering og forankringsplan for indsatsen. Der er aftalt mde om ny forhandling af kontrakt. Okt. 2012 Ny kontrakt for 2013 indget Jan. 2013 Status Juli 2013 Status. Forankring foreligger. Aug. 2013 Slutevaluering (Skovparken) Frikb af sundhedsplejerske til at afholde bent hus for mdre 1 gang ugentligt. Udbredelse af kendskab til tilbuddet. 01.07.11 Pernille Hansen Der har vret afholdt bent hus 1 gang ugentligt. I perioden fra jul til pske var tilbuddet godt besgt af mellem 6 og 10 mdre pr. gang. Efter pske, hvor projektet Bydelsmdre startede op (i samme tidsrum) har der vret mellem 1 og 4 mdre pr. gang. Kvinderne er af forskellig nationalitet. Det har vret uhensigtsmssigt, at tilbuddet har vret i samme tidsrum som bydelsmor-projektet da en del af mlgruppen sledes ikke har haft mulighed for at deltage i begge tiltag. I alt 15 kvinder har deltaget i bent hus. Der har i gennemsnit deltaget 5 kvinder pr. gang, 2 kvinder fra Skovvejen. Der har i alt deltaget 15 kvinder. 01.01.12 Pernille Hansen Der har vret bent hus 1 gang ugentligt. Deltagerantallet har vret meget svingende, alt fra 2-8 mdre. Mange af mdrene fra sidste halvr er p vej ud p arbejdsmarkedet/ i uddannelse igen. Der skal derfor gres et ekstra arbejde med at

Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

rekruttere nye mdre. Der har i gennemsnit deltaget 4 pr. gang heraf 2 kvinder fra Skovvejen. Der har deltaget i alt 14 kvinder. 01.07.12 Vivi Obbekjr Andersen Der har vret arrangeret et forlb p 3 gange med fokus p mad til smbrn og praksismadlavning som en del af sundhedsindsatsen. Forlbet var en stor succes med mange forskellige deltagere. Sundhedsplejen har udarbejdet en tlf. liste og sender fast en sms rundt fredag morgen med en pmindelse om bent hus. Dette har dog ikke i gennemsnit givet flere brugere til bent hus arrangementet. Det er blevet drftet om der skal arrangeres flere forlb med forskellige temaer. Noget kan tyde p, at den generation af mdre der er lige nu, eftersprger dette. I frste halvr af 2012 har mellem 1-13 mdre besgt tilbuddet pr. gang, heraf 3 fra Skovvejen. I frste halvr af 2012 har i alt ca. 18 forskellige mdre benyttet tilbuddet. Kvinderne er af forskellig nationalitet. 01.01.13 Vivi O. Andersen: Der har igen i dette halvr vret arrangeret et forlb med fokus p mad til smbrn og praksismadlavning, som en del af sundhedsindsatsen. Der deltog henholdsvis 10 og 7 mdre. Sundhedsplejen sender fortsat sms ud hver fredag morgen for at minde mlgruppen p muligheden for at deltage i bent Hus aktiviteten. Der har vret bent hus 15 fredage i 2. halvr af 2012 i Caf 43 i tidsrummet kl. 10.00 12.00. I andet halvr af 2012 har mellem 3 11 mdre besgt tilbuddet pr. gang, heraf 2 fra Skovvejen. I andet halvr 2012 har i alt ca. 20 forskellige mdre benyttet tilbuddet. Kvinderne er af forskellig nationalitet. 01.07.13 Vivi O. Andersen: Der har vret endnu et forlb p 3 gange med fokus p mad til smbrn og praksismadlavning, som en del af sundhedsindsatsen. Der deltog henholdsvis 10, 8 og 10 mdre. Sundhedsplejen har fortsat med at sende smser via en liste over mlgruppen dagen fr mdedagen. Listen har i lbet af det 1. halvr af 2013 bestet af 32 forskellige mdre Den er pt. p 24 mdre. Der har vret bent hus 20 gange i 1. halvr af 2013. I frste halvr af 2013 har mellem 5 14 mdre besgt tilbuddet pr. gang, heraf 2 fra Skovvejen. I frste halvr af 2013 har i alt ca. 20 forskellige mdre benyttet tilbuddet. Kvinderne er af forskellig nationalitet. Der er udarbejdet en forankringsplan, hvor sundhedsplejen har forpligtet sig til at fortstte med bent hus 1 gang om mneden i boligomrdet. Der vil efter sommerferien ikke lngere deltage boligsociale medarbejdere i bent hus arrangementet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

10

Der har i gennemsnit deltaget ca. 6 kvinder pr. gang, heraf 2 fra Skovvejen. Indsatsen er forankret og afsluttet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

11

Brn-, unge- og familiearrangementer Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Brn, unge og familier Brn-, unge- og familiearrangementer At styrke de sociale netvrk i afdelingen At naboskabet styrkes At der rligt afholdes 2 arrangementer srligt mlrettet brn og unge. At der rligt afholdes 2 arrangementer srligt mlrettet familier. At der i gennemsnit er engageret mindst 3 frivillige fra afdelingen pr. arrangement. Brnefamilier: 51 Brn og unge mellem 0-17 r: 89 (KS 2010) 2011-2015: Familiearrangementer: Der er afsat kr. 100.000 til indsatsen Evnen til godt naboskab i helhedsplanen, der ogs dkker en miljindsats, tryghedskampagne, velkomst for nye beboere samt oversttelse af husordenen. Brne- og ungearrangementer: Der kan trkkes midler fra aktivitetspuljen til brn og unge p kr. 150.000. Ejendomsfunktionrer, boligsociale medarbejdere, afdelingsbestyrelsen, klubber og institutioner i omrdet Marts 2011 Fastelavnsfest Maj 2011 Sommerfest Maj 2011 Kaffe/kage-dag Juli 2011 Status Sep. 2011 Eid-fest Dec. 2011 Julehygge Dec. 2011 Id-dag for brn og unge Jan. 2012 Status Feb. 2012 Fastelavn Juni 2012 Kaffe/kage dag Juni 2012 Skt. Hans Juli 2012 Status Aug. 2012 Eid Sept. 2012 Sommerfest Sept. 2012 En dag i Skoven Dec. 2012 Julehygge/julefrokost Jan. 2013 Status Feb. 2013 Fastelavn Juni 2013 Kaffe/kage dag Juli 2013 Status og delevaluering Aug. 2013 Sommerfest Sept. 2013 Eid Nov. 2013 Julehygge Jan. 2014 Status og delevaluering Jan. 2014 Rammer for fremadrettet indsats foreligger Nov. 2015 Slutevaluering Afholdelse af arrangementer 4 gange rligt med fokus p inddragelse af frivillige. 01.07.11 Pernille Hansen Der har i perioden januar til juni 2011 vret afholdt 2 familiearrangementer og 1 brnearrangement. Der har deltaget 1 frivillig beboer. Der er afholdt fastelavnsfest i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben og boligafdelingen Skovparken. Der deltog ca. 200 brn i fastelavnsfesten. Der har vret afholdt sommerfest for Skovvejens beboere i maj 2011. Der deltog cirka 40 beboere. En frivillig beboer stod for planlgning, indkb og udfrelse.

Mlgruppe

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

12

Der er afholdt kaffe/kage dag. Der er afholdt 3 planlgningsmder i forhold til familiedagen. Der deltog ca. 400 brn og voksne i familiedagen.

01.01.12 Pernille Hansen Der har vret arrangeret iddag for brn og unge i dec. 2011. Der kom desvrre ingen til arrangementet. Dette vurderes blandt andet at skyldes, at der allerede nu findes mange aktiviteter i omrdet, som Skovvejens brn og unge deltager i. Der vil forsges med et lignende initiativ, nr beboerhuset str frdigt. Der har i perioden juli til december 2011 vret afholdt 1 familiearrangement og 1 brnearrangement. Der har deltaget 5 frivillige beboere. Der er afholdt Eid fest i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben og boligafdelingen Skovparken. Der deltog ca. 400 brn og voksne. Der var 2 frivillige fra Skovvejen. Der er afholdt julehygge for Skovvejens beboere. 1 beboer tog initiativ til arrangementet og hjalp til med alt det praktiske. Yderligere 2 beboere hjalp til p dagen. Der deltog ca. 12 beboere. Frivillige 2011: r Arrangement 2011 Sommerfest Kaffe-kagedag Eid Julehygge Antal frivillige 1 Ingen frivillige 2 3

01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt 1 familiearrangement og 2 brnearrangementer. Der er afholdt fastelavnsfest i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben og boligafdelingen Skovparken. Der deltog ca. 200 brn i fastelavnsfesten. Der er afholdt kaffe/kage dag. Der er afholdt 3 planlgningsmder. Der deltog ca. 400 brn og voksne. Der var 1 frivillig beboer p dagen. Der er afholdt Skt. Hans i samarbejde med Brnekontakten og Juniorklubben. Der deltog ca. 60 brn. 01.01.13 Pernille Hansen Der har vret afholdt 1 brnearrangement og 3 familiearrangementer. Der har vret engageret 19 frivillige ved arrangementerne, svarende til knap 5 frivillige pr. arrangement. Der er afholdt eid i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben og helhedsplanen fra Skovparken. Der deltog ca. 400 brn og voksne. Der var 5 frivillige fra Skovvejen p dagen (bagning og ballonklovn). Der er afholdt sommerfest for Skovvejens beboere. Der deltog ca. 20 beboere. Arrangementet var arrangeret af 2 frivillige beboere og p dagen var der yderligere 2 frivillige. Der er afholdt En dag i Skoven, et kulturarrangement i forbindelse med Initiativaftalen, hvor Sigurd Barrett underholdte for omrdets og Koldings borgere. Der var 6 frivillige fra Skovvejen p dagen. Derudover sidder der 2 beboere fra Skovvejen i styregruppen for kulturindsatsen. Der er afholdt julehygge/julefrokost. 4 frivillige stod for arrangementet. Der deltog 15 beboere.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

13

Frivillige 2011-2012: r Arrangement 2011 Sommerfest Kaffe-kagedag Eid Julehygge 2012 Kaffe-kagedag Eid Sommerfest En dag i Skoven Julehygge

Antal frivillige 1 0 2 3 1 5 4 6 4

01.07.13 Vivi O. Andersen Der har i 1. halvr af 2013 vret afholdt 1 familiearrangement og 1 brnearrangement. Der har deltaget 3 aktive frivillige beboere til arrangementerne. Der er afholdt fastelavnsfest i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben og boligafdelingen Skovparken. Der deltog ca. 150 brn og voksne i fastelavnsfesten. Der er afholdt kaffe/kage dag. Der deltog ca. 350 brn og voksne. Der var 3 frivillige fra Skovvejen p dagen (bagning og ballonklovn) Der er afholdt 3 planlgningsmder. 01.01.14 Vivi O. Andersen Der har i 2. halvr af 2013 vret afholdt 2 familiearrangementer og 1 brnearrangement. Der er afholdt eid i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben og boligafdelingen Skovparken. der deltog 450-500 beboere p dagen. 3 frivillige fra Skovvejen deltog. Der er afholdt sommerfest, hvor 25 beboere deltog. 5 frivillige stod for arrangementet. Der er afholdt julehygge med 17 voksne og 5 brn. 5 frivillige stod for arrangementet. Frivillige 2011-2013 r Arrangement 2011 Sommerfest Kaffe-kagedag Eid Julehygge 2012 Kaffe-kagedag Eid Sommerfest En dag i Skoven Julehygge 2013 Kaffe-kagedag Sommerfest Eid Julehygge Antal frivillige 1 0 2 3 1 5 4 6 4 3 5 3 5

Der har i projektperioden vret afholdt 10 familiearrangementer svarende til 3 arrangementer pr. r. Der har i projektperioden vret afholdt 7 brnearrangementer svarende til 2 arrangementer pr. r. Der har i hele projektperioden vret 42 frivillige i forbindelse med et brne-, unge- og familiearrangement, hvor der bruges

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

14

frivillig hjlp. Det svarer til 3 frivillige pr. arrangement. Der har vret 11 unikke frivillige i forbindelse med et arrangement. Kaffe/kagedag, fastelavn og eid er forankrede ved lokale samarbejdspartnere.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

15

Sport p tvrs Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge og familier Sport p tvrs At brnene skaber netvrk i og omkring boligomrdet At brnene deltager i en fritidsaktivitet At mngden af hrvrk og graffiti mindskes At skabe forstelse for vilkrene i det frivillige foreningsliv At etablere samarbejde med foreninger Der er afholdt mindst to sportsarrangementer pr. r Der har vret aflagt klubbesg 2 gange pr. r Der deltager mindst 10 brn fra afdelingerne Skovvejen og Skovparken til hvert arrangement. Der er etableret aftaler med det etablerede foreningsliv i kommunen om ad hoc deltagelse i klubregi. 25 % flere af afdelingens brn og unge er sluset ind i det etablerede foreningsliv i 2015 set i forhold til 2011 (ikke mlbart). Juli 2011 75 % af forldrene i fodboldklubben har sagt ja tak til en samtale vedrrende deres brns fritid. Dec. 2011 Trningen i fodboldklubben har ikke har vret afbrudt pga. uro fra brn hvis familier, har deltaget i forbindelse med forldreinddragelsesprojektet. Min. 2 forldre som har vret kontaktet gennem forldreinddragelsesprojektet har hjulpet til i forbindelse med fodboldtrningen. Dec. 2012 Der er etableret aftaler med det etablerede foreningsliv i kommunen om ad hoc deltagelse i klubregi. Brnefamilier: 51 Brn og unge mellem 0-17 r: 89 (KS 2010) 2012-2015: Integration mellem afdeling og foreningsliv: kr. 20.000 Sportsarrangementer for brn og unge: kr. 60.000 Klubtimer til Ambassaden: kr. 60.000 Kolding Kommune, Brnekontakten, Junior- og Ungdomsklub i nromrdet, boligsociale medarbejdere Skovparken, Ambassaden, politi, Munkevngets fritids- og idrtsforening (MFI) April 2011 Der er etableret samarbejde med MFI om foreningskultur og hjemmebesg er pbegyndt Juni 2011 Startundersgelse blandt Dyrehaveskolens brns tilknytning til foreningslivet gennemfrt Juni 2011 Flgegruppemde MFI Juli 2011 Status Aug. 2011 Delevaluering, prioritering og justering af hjemmebesgene fra MFI Nov. 2011 Ny aftale indget med MFI for perioden frem til juni 2012 Jan. 2012 Status 2012 Der er etableret aftale om ad hoc deltagelse i klubregi April 2012 Tur i svmmehallen Juni 2012 Fodboldturnering Juni 2012 Mling af brns tilknytning til foreningslivet Juli 2012 besg i golfklub Aug. 2012 Delevaluering, prioritering og justering af hjemmebesgene fra MFI

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

16

Aktiviteter

Status

Okt. 2012 Sportsarrangement Okt. 2012 Klubbesg Dec. 2012 Gokartturnering Dec. 2012 Klubbesg i bowlinghallen for pigeklubben Jan. 2013 Status April 2013 Plan for slutevaluering af MFI April 2013 Rollespilsbesg Juni 2013 Sportsarrangement Juli 2013 Status og delevaluering Aug. 2013 slutevaluering af forldreinddragelse i MFI Aug. 2013 Klubbesg fra KFUM Okt. 2013 Sportsarrangement Jan. 2014 Status og delevaluering Jan. 2014 Rammerne for fremtidig indsats foreligger Nov. 2015 Slutevaluering Ivrksttelse af fritidsaktiviteter til brn og unge, primrt drenge i alderen 6-15 r. Introduktion til det lokale klub- og idrtsliv og samarbejde med det etablerede foreningsliv. Flles sportsarrangementer med Skovparken og andre aktrer, som de unge selv er med til at foresl.. Forldreinddragelsesindsats i samarbejde med MFI med henblik p at ge forldrenes forstelse for og kendskab til vilkrene i det frivillige idrtsliv 01.07.11 Pernille Hansen Der har vret foretaget en indledende startmling af, hvor mange brn fra Skovvejen, der deltager i en fritidsaktivitet. Via hndsoprkning har de brn, der gr p Dronning Dorothea skolen, svaret p, hvor mange der gr til en fritidsaktivitet. Af 6 brn gik 2 af dem til en fritidsaktivitet, dvs. 33 %. Der deltager 30 brn til fodboldtrning pr. gang i MFI. Der er lavet 10 hjemmebesg eller samtaler med forldre i klubben, heraf 4 fra Skovvejen. Dvs. 33,3 % af forldrene har sagt ja tak til en samtale vedrrende deres brns fritid. Det har vret vanskeligt at motivere forldrene til at tage imod hjemmebesgene. Det afsatte timeantal er sledes ikke blevet brugt, men nr fodboldtrningen starter igen til september, vil hjemmebesgene blive taget op igen. Det er hbet, at forldrene i starten af ssonen vil vre mere motiverede. 01.01.12 Pernille Hansen Efter delevaluering af indsatsen i MFI blev det besluttet at ndre indsatsen til flles forldremder i klubben, da klublederen ikke havde succes med hjemmebesg. Der har deltaget 15 brn pr. gang, 5 fra Skovvejen. 9 forldre har hjulpet frivilligt til trning, heraf 1 fra Skovvejen. Der har ikke vret afbrudt trning pga. uro. 01.07.12 Pernille Hansen Det er besluttet p styregruppemde, at der ikke vil arbejdes p en ad hoc deltagelse i foreninger. I stedet vil fokus fremadrettet vre at f klubber og foreninger op i omrdet, s brnene kan stifte bekendtskab med forskellige sports- og aktivitetsforeninger. Der har vret afholdt en tur til svmmehallen i psken i samarbejde med Juniorklubben og Brnekontakten som en del af pskeferieaktiviteterne.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

17

Der har vret afholdt sportsturnering i glidefodbold og i menneskebordfodbold med efterflgende Skt. Hans med snobrd over bl. Arrangementet blev arrangeret i samarbejde med Brnekontakten, MFI og Skovparkens Juniorklub. Der deltog ca. 60 brn fra omrdet. Der har vret foretaget en undersgelse af, hvor mange brn fra Skovvejen, der deltager i en fritidsaktivitet. Via hndsoprkning har de brn, der gr p Dronning Dorothea skolen, svaret p, hvor mange der gr til en fritidsaktivitet. Af 10 brn gik 5 af dem til en fritidsaktivitet, dvs. 50 %. MFI har afholdt 3 mder i klubben. Der har i gennemsnit deltaget 5 forldre ved hvert mde ud af 30 mulige forldre. Der har i alt vret 10 forldre til stede ved trning. I gennemsnit har der vret 1-2 forldre pr. gang. Forldrene hjlper til med trningen og har fungeret som dommere. Fremadrettet vil der forsges at skabe mere kontakt til forldrene ved indmeldelse i klubben. Der har ikke vret afbrudt trning og det vurderes af klublederen, at der er sket en ndring af adfrden. Brnene mder stabilt op til trning. 01.01.13 Pernille Hansen I samarbejde med Juniorklubben har der vret aflagt besg og trning i golfklubben i 2 uger, hvor 4 brn fra omrdet deltog. Der er afholdt gokartturnering for Juniorklubben. Der har vret tur til bowlinghallen for den lokale pigeklub. Der har i perioden ikke vret frikb af klubleder fra MFI, da foreningen ikke har haft overskud til at indg i et samarbejde omkring forldreinddragelsen. Denne indsats slutevalueres sammen med de vrige forldreinddragelses indsatser. Der har i 2012 vret afholdt 3 sportsarrangementer for brn og 2 klubbesg. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der har vret afholdt en aktivitet med rollespil i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben og boligafdelingen Skovparken. Der deltog ca. 25 brn og unge i aktiviteten. Der er indledt et samarbejde med KFUM og Brnekontakten om at stte fokus p atletik. Der har vret afholdt 1 sportsarrangement i 1. halvr 2013. 01.01.14 Pernille Hansen Der er afholdt 1 sportsarrangement med deltagelse fra 60 brn og unge. Der har vret afholdt et forlb p 3 gange vedrrende atletik i samarbejde med KFUM- idrt, Brnekontakten, boligforeningerne AAB og Boligselskabet Kolding. Der har vret 30 forskellige brn med i projektet, heraf 5 fra Skovvejen. 21 brn fik en medalje, fordi de havde vret stabile brugere af projektet. Der deltog mellem 15 20 brn pr. gang. Der var ogs 2 forldrepar, som var med som tilskuere. 25 forldre ud af 30 mulige forldre har juli 2011 sagt ja tak til en samtale vedrrende deres brns fritid i MFI. Det svarer til, at 83 % har sagt ja tak til en samtale.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

18

10 forldre har december 2011 hjulpet frivilligt til trning, heraf 1 fra Skovvejen. Der har december 2011 ikke vret afbrudt trning pga. uro. Der har i projektperioden vret afholdt 3 sportsarrangementer og 4 klubbesg, svarende til 1 rligt sportsarrangement og 1 klubbesg. Der har i gennemsnit deltaget ca. 10 brn pr. arrangement.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

19

Sommerferieaktiviteter (indsatsen afsluttet 31.12.13) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan Brn, unge og familier Sommerferieaktiviteter At brnene skaber netvrk i og omkring boligomrdet At brnene fr nogle positive oplevelser At mngden af hrvrk og graffiti mindskes. Mindst 10 brn fra Skovvejen har rligt deltaget i sommerferieaktiviteterne. Mngden af hrvrk er faldet i 2015 sammenlignet med 2011. Brn og unge fra Skovvejen (iflge KS 2010 udgr de 7-17rige 48 brn og unge) 2011-2015: kr. 25.000 Kolding Kommune, Brnekontakten, Juniorklubben, Ungdomsskolen, boligsociale medarbejdere Skovparken, Ambassaden Maj 2011 Koordineringsmde vedrrende planlgning af sommerferieaktiviteterne med Brnekontakten, Juniorklubben og boligsocial medarbejder fra Skovparken Maj 2011 Planlgning af sommerferieaktiviteter Juni 2011 Sommerferieaktiviteter opstarter Aug. 2011 Status og delevaluering Juni 2011 Sommerferieaktiviteter Okt. 2011 Efterrsaktiviteter Dec. 2011 Sommerferieaktiviteter er planlagt og drftet med kommunen Jan. 2012 Status Feb. 2012 Vinterferieaktiviteter April 2012 Tur til Dyrepark for MFI Maj 2012 Planlgning af sommerferieaktiviteter Juli 2012 Status Juli 2012 Sommerferieaktiviteter Aug. 2012 Status og delevaluering Okt. 2012 Efterrsaktiviteter Jan. 2013 Status Maj 2013 Planlgning af sommerferieaktiviteter Juni 2013 Sommerferieaktiviteter Okt. 2013 Efterrsaktiviteter Aug. 2013 Status og delevaluering Jan. 2014 Status og delevaluering af indsatsen Jan. 2014 Rammer for fremtidig indsats foreligger Nov. 2015 Slutevaluering Planlgning af sommerferieaktiviteter for omrdets brn. Brnekontakten og Juniorklubben str for den daglige gennemfrelse af aktiviteterne. 01.07.11 Pernille Hansen Sommerferieaktiviteterne er koordineret og planlagt i samarbejde med Skovparkens boligsociale medarbejder, Brnekontakten og Juniorklubben og igangsat juni 2011. Idet der er nok konomiske midler til sommeraktiviteterne, er det blevet besluttet p styregruppemdet for Skovvejens helhedsplan i maj, at pengene herfra i stedet kan bruges til vrige ferieperioder. Fra marts 2011 er der lavet et skema til registrering af udgifter til hrvrk. Der registreres: antal hndelser med hrvrk antal arbejdstimer brugt til genopretning udgifter til hrvrk og graffiti

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

20

Opgrelse over hrvrk fra marts til juni 2011 Antal hndelser med hrvrk: 15, heraf 5 indbrud/indbrudsforsg, 2 graffitihndelser. Udgift i forbindelse med genopretning: kr. 29.790. Antal arbejdstimer brugt til genopretning: ingen timer, da genopretningen er udfrt af eksterne parter. 01.01.12 Pernille Hansen Sommerferieaktiviteterne er blevet evalueret. Der har deltaget 20-25 brn fra Skovvejen i sommerferieaktiviteterne. Der har vret afholdt aktiviteter i efterrsferien i Brnekontakten og Juniorklubben. Opgrelse over hrvrk fra juli til december 2011 Antal hndelser med hrvrk: 7 hndelser, hvoraf der ikke har vret indbrud eller forsg herp. Udgift i forbindelse med genopretning: kr. 27.550. Antal arbejdstimer brugt til genopretning: 0. Genopretningen er udfrt af eksterne parter. 01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt aktiviteter i vinterferien i samarbejde med Brnekontakten og Juniorklubben, hvor der ud over aktiviteter i klubberne ogs var en tur i svmmehallen. Der har vret afholdt tur for brnene i MFI til Dyreparken i pskeferien, hvor 5 brn fra Skovvejen deltog. Sommerferieaktiviteterne er koordineret og planlagt i samarbejde med Skovparkens boligsociale medarbejder, Brnekontakten og Juniorklubben og igangsttes juli 2012. Der har det sidste halve r vret flere forsg p at brnde miljhusene ned samt at delgge de opsatte kameraer, hvilket ogs har medfrt en hj pris i forbindelse med genopretning. Antal hndelser: 9, hvoraf de 3 har vret indbrud eller forsg herp. Der har vret 1 graffitihndelse. Antal timer p genopretning: 5 Udgift i forbindelse med genopretning: kr. 118.010 inkl. moms. 01.01.13 Pernille Hansen Sommerferieaktiviteterne er evalueret. Ud over at der har vret bent i Ambassaden hver dag, har der vret arrangeret forskellige ture og grillaftener med familier. Der har deltaget ca. 20 brn i alt fra Skovvejen i lbet af sommerferien. Som del af sommerferieaktiviteterne har der vret arrangeret tur til golfbanen i 2 uger. 4 unge fra omrdet deltog. Der har vret afholdt efterrsaktiviteter i Brnekontakten og Juniorklubben for omrdets brn, som holdt bent hele ferien. Opgrelse over hrvrk fra juli-december 2012: Antal hndelser med graffiti og hrvrk: 6, heraf 2 indbrud/indbrudsforsg Antal timer brugt til genopretning: 1.5 Udgift i forbindelse med genopretning: 11.400 kr. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der har vret afholdt vinterferieaktiviteter i samarbejde med Brnekontakten og Juniorklubben her deltog der mellem 35 og 40 brn pr. dag.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

21

Der har deltaget 15 forskellige brn/unge fra Skovvejen i vinterferie aktiviteterne. Sommerferieaktiviteterne er koordineret og planlagt i samarbejde med Skovparkens boligsociale medarbejder, Brnekontakten og Juniorklubben og igangsttes juli 2013. Opgrelse over hrvrk fra januar-juni 2013 Antal hndelser med hrvrk: 4 Antal timer p genopretning: 0 Totale omkostninger til genopretning: kr. 9800,01.01.14 Pernille Hansen Sommerferieaktiviteterne er blevet evalueret. Der har deltaget ca. 30 brn og unge fra Skovvejen i sommerferieaktiviteterne. Opgrelse over graffiti og hrvrk i perioden juli-december 2013: Antal hndelser med hrvrk: ingen Antal timer p genopretning: ingen Totale omkostninger til genopretning: ingen Dvs. der intet hrvrk eller graffiti har vret det sidste halve r. Indsatsen er forankret i de lokale institutioner. Derfor ophrer indsatsen som en selvstndig indsats i Skovvejens helhedsplan.

25 20 antal hndelser 15 10 5 0

Udviklingen i antal hrvrk p Skovvejen

2011

2012

2013

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

22

Udgift i forbindelse med genopretning


150.000 100.000 50.000 0 2011 2012 2013

I forhold til udviklingen i antallet af hrvrk i omrdet er der en klar nedadgende tendens. Antallet af hndelser er faldet fra 22 hndelser i 2011 til 4 hndelser i 2013, svarende til et fald p 82%. Udgiften til genoprettelse er ogs faldet betydeligt i 2013 set i forhold til 2011. Med en udgift p 57.340 kr. i 2011 til en udgift p 9.800 kr. i 2013. Det svarer til et fald p 83 %. Der har i gennemsnit deltaget ca. 24 brn og unge i sommerferieaktiviteterne pr. r. Tallet har vret stabilt i hele projektperioden med en mindre stigning i 2013 set i forhold til 2011 (fra ca. 22 til 30 brn). Indsatsen er afsluttet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

23

Venskabsfamilier (indsatsen afsluttet 31.12.13) Indsatsomrde Indsats Forml Brn, unge og familier Venskabsfamilier At skabe en get kulturforstelse, tolerance og integration i afdelingen At skabe netvrk mellem familier af anden etnisk baggrund end dansk, bosiddende p Skovvejen og danske familier Dec. 2012 Der har deltaget 2 familier i projektet. Dec. 2015 10 familier har vret involveret i projektet. 1/3 af de familier der deltager i projektet har anden etnisk baggrund end dansk. Familier bosiddende p Skovvejen (KS 2010: 51 familier) 2012-2015: kr. 75.000 Dansk Flygtningehjlp (DFH), Lejerbo Kolding, institutioner i omrdet, boligsociale medarbejdere Skovparken, Familieafdelingen Feb. 2011 Mde vedr. indgelse i samarbejdet mellem DFH og Lejerbo Marts 2011 Samarbejdsaftale indget med DFH April 2011 Information er udarbejdet i samarbejde med DFH. Folderen er blevet uddelt i opgange, i institutioner, klubber og den lokale skole Maj 2011 tur til Legoland for frivillige i projektet Juli 2011 Status Jan. 2012 Status Feb. 12 Annoncering i dagspresse efter frivillige Marts 2012 Flgegruppemde Juli 2012 Status Aug. 2012 Information uddelt Sept. 2012 Koordineringsmde med Lejerbo Kolding og DFH Okt. 2012 Fllesarrangement Nov. 2012 Koordineringsmde med Lejerbo Kolding og DFH Dec. 2012 Fllesarrangement Dec. 2012 Delevaluering af projektet Jan. 2013 Status Marts 2013 Lejerbo Kolding har forankret sin indsats i DFH Juli 2013 Status og delevaluering Nov. 2013 Indsatsen forankret i DFH. Indsatsen afsluttet. Jan. 2014 Status og delevaluering Familier med anden etnisk baggrund end dansk bliver matchet med en etnisk dansk familie. De mdes i det omfang de involverede familier nsker og kan drfte alt fra brneopdragelse, skoleliv, voksenliv og hvad de ellers har brug for. Oplysning om projektet til beboere og samarbejdspartnere. Dokumentation af projektet. 01.07.11 Pernille Hansen Der er i marts 2011 indget samarbejdsaftale med DFH, der i forvejen har et lignende projekt krende i samarbejde med Lejerbo i boligomrdet Munkebo. DFH vil tage sig af matchning af familier samt hvervning af frivillige danske familier. Der vil desuden afholdes fllesarrangementer for de frivillige fra begge boligomrder. Der er blevet uddelt information rundt i boligomrdet og til relevante institutioner. Der er dog ingen, der pt. har meldt sig til projektet. Der har vret afholdt en tur til Legoland med deltagelse af 43 personer. Da ingen endnu har meldt sig til projektet fra Skovvejen, var der heller ingen herfra der deltog p turen.

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

24

01.01.12 Pernille Hansen Der er blevet udarbejdet en folder, der henvender sig til etnisk danske familier. 1 beboer fra Skovvejen deltager i projektet og er blevet matchet gennem DFH. 01.07.12 Pernille Hansen Der deltager 2 beboere af anden etnisk baggrund i projektet. Den ene er matchet, mens den anden venter p en venskabsfamilie. Der har vret annonce i den lokale presse, dette gav n henvendelse. I perioden har der ligeledes vret rettet henvendelse til Pdagogseminariet i forsg p at hverve danske unge til projektet, men p.t. har der ikke vret nogen respons. Det har vist sig svrt for DFH generelt at hverve danske familier til projektet. Samtidig har projektet heller ikke den helt store appel til beboerne p Skovvejen. 01.01.13 Pernille Hansen Brochure om projektet er uddelt til nye beboere og til interessenter i boligomrdet. Der deltager 3 beboere af anden etnisk baggrund i projektet. Den ene har vret matchet mens de vrige 2 venter p et match. Det matchede par mdes ikke mere grundet sproglig barriere. Der har vret arrangeret 2 fllesarrangementer: En fllestur for alle tilknyttet projektet til S og Blt. 18 havde tilmeldt sig og 15 deltog. En tur i teateret til juleforestillling 01.07.13 Vivi O. Andersen Der har i 1. halvr af 2013 vret forsgt et match, men matchet holdte ikke. Beboeren, der nskede en venskabsfamilie, har via sit arbejde selv formet at skabe sig et netvrk. Der er sledes ikke forsgt at lave et nyt match. Lejerbo har forankret indsatsen under DFH. Det fremadrettede samarbejde forstter mellem BSK og DFH. 01.01.14 Pernille Hansen Indsatsen er forankret under DFH, hvor projektet fortstter undret. Beboere fra Skovvejen har derfor stadig mulighed for at blive tilknyttet en venskabsfamilie. Yderligere indsats er ikke ndvendig. Der har deltaget 3 beboere af anden etnisk baggrund end dansk i projektet. 2 familier har vret matchet. Indsatsen er afsluttet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

25

Fdre for ro Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Brn, unge og familier Fdre for ro At skabe strre tryghed i boligomrdet Beboernes flelse af utryghed er faldet med 10 % i 2015. Minimum 15 fdre har deltaget i projektperioden. Der er fundet 1 frivillig kontaktperson. De frivillige Fdrene har get mindst 1 dag om ugen i projektperioden. Fdrene til brn bosiddende p Skovvejen (KS 2010: der bor 51 familier p Skovvejen). Derudaf kan man dog ikke udlede, at der er tilsvarende antal fdre, men tallet kan bruges til pejling af antallet i afdelingen). 2011-2015: kr. 50.000 Politi, SSP-medarbejdere, HOTSPOT, Kolding Kommune, boligsociale medarbejdere Skovparken, Natteravnene Juni 2011 Indledende mder afholdt med koordinator og frivillig fra natteravnene i Skovparken Juli 2011 Status Okt. 2011 Infomde om natteravnene afholdt Dec. 2011 Infomde om natteravnene afholdt Jan. 2012 Status April 2012 Infomde om natteravnene Juli 2012 Status Okt. 2012 Mde ang. samarbejdsaftale med koordinator for Natteravnene Nov. 2012 Koordineringsmde med de frivillige fra Natteravnene Dec. 2012 Samarbejdsaftale med Natteravnene foreligger Jan. 2013 Status Juli 2013 Status og delevaluering Jan. 2014 Status og delevaluering Nov. 2015 Slutevaluering Hvervning af frivillige Fdrene De frivillige frdes i lokalomrdet for at skabe get tryghed. Tryghedskursus for frivillige 01.07.11 Pernille Hansen Pt. er natteravnene i omrdet ikke aktive. Der har vret afholdt mde med henholdsvis koordinatoren af natteravnene i Skovparken samt med n af de frivillige natteravne med henblik p en koordinering af de to indsatser. Desuden arbejdes der tt med den lokale HOTSPOT medarbejder. Resultatet af besvarelserne p utrygheden i Naboskabsundersgelsen 2008: N Meget Trygt Hverken Utrygt Meget trygt eller utrygt Er det trygt 108 6% 56 % 18 % 17,5 % 4 % eller utrygt at bo i det omrde? Er du tryg 107 8% 60 % 18 % 10 % 4% eller utryg ved at bo i dette boligomrde?

Mlgruppe

Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

26

01.01.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt et infomde om natteravnene i samarbejde med de eksisterende natteravne, den kommunale opsgende medarbejder og den boligsociale medarbejder fra Skovparken i forsget p at hverve nye frivillige, da der ikke er nok frivillige natteravne i omrdet og for at f beboere fra Skovvejen med. Det lykkedes at skaffe to nye frivillige; den ene er beboer fra Skovvejen. Indsatsen involverer ikke kun fdre, men beboere generelt. Der er dog stadig ikke nok frivillige til at pbegynde indsatsen igen, s de frivillige vil sammen deltage i arrangementer i den kommende tid for at se om flere melder sig. Der er 6 frivillige natteravne, heraf 1 fra Skovvejen. 01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt mde med natteravnene i april 12, hvor potentielle frivillige kunne komme. Pga. uroligheder i boligomrdet har natteravnene siden starten af maj get aktivt rundt i omrdet mindst 2 gange om ugen. Det har ikke vret muligt at hverve nye natteravne, en tendens de ser gldende for hele byen. Natteravnene deltog p kaffe-kagedagen. Der er 6 frivillige natteravne, heraf 1 fra Skovvejen. Natteravnene har get mindst 1 gang om ugen i omrdet. Der er en fast kontaktperson tilknyttet indsatsen. 01.01.13 Pernille Hansen Der har vret afholdt mde med koordinator for Natteravnene i Kolding om en samarbejdsaftale. Der har derudover vret mde med de frivillige. De er aktive mindst 1 gang om ugen. Den boligsociale projektleder informerer dem lbende om arrangementer i omrdet, hvor de ogs har deltaget. Det vurderes fra alles sider at vre svrt at engagere frivillige i projektet, men de nuvrende frivillige har godt gpmod og vil gerne fortstte. Information om Natteravnene uddeles som del af velkomstpakken til nye beboere. Dette har skaffet 1 ny frivillig. Der er 7 frivillige natteravne, heraf 1 fra Skovvejen. Natteravnene har get mindst 1 gang om ugen i omrdet. Der er en fast kontaktperson tilknyttet indsatsen. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der er pt. ingen frivillige fra Skovvejen, der er aktive i Natteravnene. Grundet manglende ressourcer er der ikke gjort tiltag for rekruttering af nye frivillige. Natteravnene er fortsat aktive i omrdet. Der er 6 aktive natteravne heraf 0 fra Skovvejen, da den frivillige fra Skovvejen er rykket ned til byens natteravne. Natteravnene er aktive 2 gange ugentlig i omrdet. Der er tilknyttet 1 fast kontaktperson til projektet. I maj mned blev der lavet en ny naboskabsundersgelse p Skovvejen. Mlingen p tryghed viser flgende:

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

27

Fig. Er du tryg eller utryg ved at bo i dette boligomrde? Antal besvarelser 107 59 Meget trygt 8% 22 % Trygt 60 % 47 % Hverken eller 18 % 14 % Utrygt 10 % 12 % Meget utrygt 4% 5%

2008 2013

Undersgelsen viser, at flere fler sig meget trygge. Der er dog stadig 17 %, der fler sig utrygge/meget utrygge og 14 %, der er hverken eller. Det skal tages in mente ved mlingen fra 2013, at undersgelsen blev gennemfrt samtidig med lokale optjer med rockere, der kan have influeret p besvarelserne. Der er derfor stadig et behov for fokus p trygheden i boligafdelingen. 01.01.14 Vivi O. Andersen Der er fortsat ingen frivillige fra Skovvejen, der er aktive i Natteravnene. Der har ikke vret afholdt tiltag for at rekruttere nye frivillige i 2. halvr af 2013. Natteravnene er fortsat aktive i omrdet. Planen om at g 4 gange om mneden holder dog ikke. Det bliver kun til 1 gang om mneden. Der er pt. 5 aktive natteravne heraf 0 fra Skovvejen. Der har i projektperioden vret tilknyttet 8 forskellige frivillige til indsatsen, heraf 2 fra Skovvejen. Der er tilknyttet 1 frivillig kontaktperson til projektet. Natteravnene har i hele projektperioden get 1 gang ugentligt med undtagelse af sidste halvr af 2013, hvor det kun har vret en gang om mneden. Antallet af utrygge/meget utrygge beboere er steget med 3 % i 2013 sammenlignet med i 2008. Antallet af trygge/meget trygge er steget med 1 %.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

28

Naboskabet
Det frivillige liv Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Naboskabet Det frivillige liv At inddrage og engagere Skovvejens beboere i helhedsplanen At naboskabet bliver styrket Der er skabt kontakt til minimum 30 % af beboerne p opstartsseminaret. Der er oprettet minimum 5 arbejdsgrupper p opstartsseminaret. Der er fremkommet minimum 10 nye ideer p opstartsseminaret. At mindst fire andre interessenter har deltaget til opstartsseminaret. Sept. 2013 Der har vret igangsat mindst 6 aktiviteter eller arrangementer af beboere. Sept. 2014 10 frivillige har deltaget i en eller flere aktiviteter i det forgangne r. Dec. 2015 Fraflytningsprocenten er faldet med 5 % i forhold til i 2011. Alle beboere i afdelingen (KS 2010: 717 beboere p Skovvejen) 2011: Opstartsseminar: kr. 20.000 Midler til indsatsen kan evt. hentes fra aktivitetspuljen til brn og unge (2011-2015: 100.000 kr.) samt aktivitetsmidlerne til ldre (2011-2015: 100.000 kr.) Afdelingsbestyrelsen, boligsociale medarbejdere fra Skovparken, mfl. Jan. 2011 Velkomstmde med boligsocial medarbejder og beboerne afholdt April 2011 Idmde afholdt for de voksne beboere Maj 2011 Sommerfest afholdt Juni 2011 Krolf opstartet Juli 2011 Status Sept. 2011 Tur til Bazar Vest Okt. 2011 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til CFBU Nov. 2011 Opstart af gturshold Nov. 2011 Julehygge Dec. 2011 Tur til Den Gamle By Jan. 2012 Status Feb. 2012 Opstart af beboercaf 2 gange ugentligt April 2012 Keglingtur Juli 2012 Status Juli 2012 Opstart af Krolf og petanque Aug. 2012 Opstartsseminar Aug. 2012 Opstart af banko Aug. 2012 Opstart af dart Sept. 2012 Opstart af caf for kvinder Sept. 2012 Opstart af caf for kvinder og brn Sept. 2012 Afholdelse af sommerfest Sept. 2012 Afholdelse af En dag i Skoven Sept. 2012 Afholdelse af Frivillig Fredag Okt. 2012 Afholdelse af Frstehjlpskursus for de frivillige Okt. 2012 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til CFBU Nov. 2012 Afholdelse af kvindeaften Dec. 2012 Frivilligkaffe Dec. 2012 Afholdelse af julehygge/julefrokost Dec. 2012 Afholdelse af flles juleaften Jan. 2013 Status

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

29

Aktiviteter

Jan. 2013 Opstart af New Age Kurling April 2013 Pskefrokost Juli 2013 Status og delevaluering Aug. 2013 Sommerfest Okt. 2013 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til CFBU Nov. 2013 Julehygge Nov. 2013 Julefrokost Dec. 2013 Frivilligkaffe Jan. 2014 Status og delevaluering Jan. 2014 Rammer for fremtidig fremadrettet indsats foreligger Okt. 2014 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til CFBU Okt. 2015 Selvevaluering udarbejdes og indsendes til CFBU Nov. 2015 Slutevaluering Opstartsseminar for beboerne hvor de orienteres om helhedsplanen, og hvor beboerne selv kan komme med ideer til aktiviteter i omrdet. Afholdelse af fllesmder i lbet af hele projektperioden. Beboerdrevne aktiviteter og arrangementer.

Status

01.07.11 Pernille Hansen Der har vret afholdt velkomstmde. Der deltog 10 beboere. Der har vret afholdt idmde. 10 beboere over 35 r deltog svarende til 4,5 % af beboerne. Der fremkom 3 ider: ture, krolf samt sundhedsfremmende tiltag. Krolf er startet op, de vrige aktiviteter forventes i gang i efterret. Det er p styregruppemde blevet besluttet, at et egentligt opstartsseminar skal vente, til flleshuset str frdigt. Der er afholdt sommerfest med ca. 40 deltagere. 1 frivillig beboer stod for arrangementet. 4,5 % af de voksne beboere har deltaget i idmde. Der er fremkommet 3 ider. 1 er gennemfrt (krolf) og der er lavet plan for gennemfrelse af de to vrige ider (tur og sundhedsfremmende tiltag) til efterret. Der har vret 2 frivillige beboere i perioden. Aktivitet Krolf Sommerfest Antal frivillige 1 1

01.01.12 Pernille Hansen Der har fra juli til december 2011 vret igangsat 3 arrangementer og 1 aktivitet p foranledning af frivillige beboere. Det vil sige, det er en eller flere beboere, der har ytret nske om en aktivitet og som derefter har vret med til gennemfrelsen af aktiviteten. Den boligsociale medarbejder sttter op om aktiviteterne i det omfang, det vurderes ndvendigt. Der har vret afholdt en tur til Bazar Vest i rhus. Der deltog 19 beboere. 2 beboere stod for afholdelsen og tilmeldingerne. Der er opstartet et gturshold. Beboerne mdes hver mandag kl. 13 og gr en tur. Der afsluttes med kaffe i beboerrdgiverlejligheden. Der deltager 4-5 personer pr. gang Der er afholdt et julehyggearrangement. Der var 3 frivillige p dagen. Der deltog ca. 12 beboere. Der er afholdt en tur til Den Gamle By i rhus. Der deltog 7 beboere fra omrdet, men kun 1 fra Skovvejen. Krolfholdet er lukket ned for vinteren.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

30

Frivillige ved vrige arrangementer: Der er afholdt Eid fest, hvor der var 2 frivillige fra Skovvejen. Der har fra juli-december vret 8 frivillige beboere. Aktivitet Gturshold Ture Eid Julehygge Antal frivillige 1 2 2 3

Fraflytningsprocenten i 2011: 117 (ud af 475 boliger) fraflytninger svarende til 24,6 % 01.07.12 Pernille Hansen Gtursholdet gr stadig 1 gang om ugen. De er efter eget nske begyndt at g sammen med gtursholdet i Vrestedet i Skovparken, s de nu gr ca. 10 personer pr. gang. Der kommer i gennemsnit 2 pr. gang fra Skovvejen, i alt er ca. 6 beboere aktive p holdet. Der er igangsat en beboercaf 2 gange ugentligt. Om mandagen kommer der i gennemsnit 10-15 beboere fra omrdet, mens det om onsdagen er mere svingende. Her kan der komme fra 2-10 beboere. I alt har der vret ca. 25 beboere fra omrdet i cafen. Beboercafen er opstartet i den gamle projektlejlighed, men siden juni er det nye beboerhus bygget frdigt, hvilket gr rammerne for aktiviteten mere optimal. Derfor hbes der ogs p at se et endnu strre engagement i forhold til cafen. Der er 2 frivillige fast tilknyttet beboercafen. En beboer har forsgt med en flles keglingtur, men pga. manglende tilslutning blev turen aflyst. Der har deltaget 1 frivillig beboer p kaffe/kagedagen. Efter at beboerhuset str frdigt i juni 2012 er der kommet mange nye nsker til beboeraktiviteter. Derfor vil der det kommende halvr opstarte banko, dart, krolf- og petanqueklub, kvindeklub og caf for kvinder med brn. Dette ses som et udslag af den lbende dialog, der har vret med beboerne. Det er derfor besluttet p styregruppemde, at det ikke er ndvendigt med et opstartsseminar, da beboerne allerede er vel informerede om mulighederne for sociale aktiviteter i helhedsplanen. Der er fra januar til juni 2012 igangsat 1 ny aktivitet af 2 frivillige beboere. Der er forsgt med 1 arrangement. Aktivitet Gturshold Beboercaf Kegling Kaffe/kagedag Frivillige i alt Antal frivillige 1 2 1 1 5

01.01.13 Pernille Hansen Der er opstartet 5 faste beboerdrevne aktiviteter: krolf- og petanqueklub, banko, dart, caf for kvinder og caf for kvinder med brn. Der har vret afholdt 4 enkeltarrangementer af frivillige beboere: sommerfest, kvindeaften, julehygge/julefrokost og juleaften. Afholdelse af 2 fllesarrangementer i omrdet: Eid og En dag i Skoven Der har vret arrangeret 3 arrangementer for de frivillige: Frivillig Fredag, hvor frivillige fra de almene boligomrder blev fejret. Der deltog 7 fra Skovvejen

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

31

Frstehjlpskursus for frivillige. Der var 3 tilmeldte fra Skovvejen Frivilligkaffe, hvor frivillige fra Skovvejen var samlet. Her deltog 17 frivillige.

Fraflytningsprocenten 2012 er p 23,4 % (111 ud af 475 boliger). Fraflytningsprocenten er faldet fra 24,6 % i 2011 til 23,4 % i 2012, dvs. 1,2%. Antal frivillige ved aktiviteter og arrangementer i 2012: Aktivitet Gturshold Beboercaf Kegling Kaffe/kagedag Eid En dag i Skoven Sommerfest Kvindeaften Julehygge/julefrokost Juleaften Krolf- og petanque Banko Caf for kvinder Caf for kvinder og brn Natteravnene Frivillige alt Antal frivillige 1 4 1 1 5 5 2 1 4 2 1 3 1 1 6 38

01.07.13 Vivi O. Andersen I 1. halvr af 2013 har de frivillige stet for flgende aktiviteter: Beboerdrevne aktiviteter: banko, dart, caf for kvinder og caf for kvinder med brn, beboercaf og gturshold Der er startet en ny aktivitet i perioden: New age kurling. Der har vret afholdt 2 enkeltarrangementer af frivillige beboere: Pskefrokost og en onsdag i Beboercafen med brunch. Antal frivillige ved aktiviteter og arrangementer i perioden fra d. 01.01 til 01.07 2013: Aktivitet Gturshold Beboercaf New age kurling Kaffe/kagedag Pskefrokost Banko Caf for kvinder Caf for kvinder og brn Dart Natteravnene Frivillige i alt Antal frivillige 1 4 2 3 2 4 1 1 1 5 22

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

32

01.01.14 Vivi O. Andersen Der har i 2. halvr af 2013 vret afholdt sommerfest og Eid ud over de aktiviteter, der lbende er i gang p Skovvejen. Antal frivillige ved aktiviteter i lbet af 2. halvr 2013 Aktivitet Gtursholdet Beboercafen Banko Caf for kvinder Caf for kvinder med brn Dart Sommerfest Eid Natteravne Julehygge Julefrokost Frivillige i alt Antal frivillige 1 5 8 1 1 1 5 3 5 5 5 45

Der har sept. 2013 vret igangsat 9 aktiviteter og 10 arrangementer af frivillige beboere (I perioden septemberdecember 2013 har der vret afholdt yderligere et arrangement). Der har i projektperioden vret 45 frivillige, heraf 33 unikke frivillige. Fraflytningsprocenten 2013 er p 26,7% (127 ud af 475 boliger). Der ses en stigning i fraflytningen fra omrdet set i forhold til 2011 (fra 24,6 % til 26,7 %). Tallet er gldende bde for familieog ungdomsboliger. Ser man udelukkende p fraflytningen fra familieboliger ses et mindre fald (fra 19,8% til 19%).

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

33

Sociale netvrk for voksne Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Naboskabet Sociale netvrk for voksne At styrke netvrkene blandt de voksne beboere i afdelingen og i omrdet generelt At fremme det frivillige engagement blandt beboerne Mindst 10 % af mlgruppen har rligt deltaget i Vrestedet i 2011-2013. Indsatsen har bidraget til mere netvrk i omrdet. Der har vret afholdt minimum to aktiviteter om ret for ldre i 20122015. De ldre beboere har vret inddraget i processen og vret med til at vlge hvilke aktiviteter, der skal ssttes. Minimum 10 beboere har deltaget i besgs- og motionsven i projektperioden. De voksne beboere i omrdet 50+. Iflge KS 2010: 181 personer 2011-2013 Vrestedet: kr. 40.000 2011-2013: Sundhedsindsats: 40.000 2011-2015: Opsgende arbejde, besgs- og motionsven: kr. 100.000 2011-2015: Aktiviteter for ldre og enlige: kr. 100.000 ldrerdet, ldresagen, Kolding Kommune, frivillige foreninger, boligsociale medarbejdere Skovparken, Vrestedet, Frivilligcenter Kolding, Afdelingen for Sundhedsfremme Jan. 2011 Aktivitetsplan udarbejdet for Vrestedet Marts 2011 Der har vret afholdt sundhedsdag i Skovparken/Skovvejen Juni 2011 Aktivitetsplan udarbejdet for Vrestedet Juni 2011 Motionsven er opstartet i samarbejde med Kolding Selvhjlp, Frivilligcenter Kolding Juni 2011 Krolf opstartet Juli 2011 Status Sep. 2011 Aktivitetsplan udarbejdet for vrestedet Sep. 2011 Tur til Bazar Vest Okt. 2011 Sundhedsdag afholdes for henholdsvis mnd og kvinder Nov. 2011 Gturshold opstartet Dec. 2011 Tur til Den Gamle By Dec. 2011 Skovvejens beboere har fet tilbud om deltagelse i Vrestedet Jan. 2012 Status Dec. 2012 Delevaluering af besgs- og motionsvensordningen Feb. 2012 Opstart af beboercaf April 2012 Keglingtur Juli 2012 Opstart af Krolf og petanque Juli 2012 Status Aug. 2012 Planlgning af temadag Aug. 2012 Opstart af banko Aug. 2012 Kontakt til ldresagen vedr. besgsvensordning Sept. 2012 Opstart af kvindecaf Sept. 2012 Samarbejde med Besgstjenesten vedr. besgsvensordning Aug. 2012 Aftale om igangsttelse af Zumba Gold Okt. 2012 Temadag vedr. tilbud til ldre Nov. 2012 Temadag vedr. tilbud til ldre Dec. 2012 Planlgning af New Kurling Dec. 2012 Aftale om igangsttelse af Zumba Gold Dec. 2012 Juleaftenarrangement Jan. 2013 Status, slutevaluering af Vrestedet samt evt. viderefrelse Jan. 2013 Opstart af zumba

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

34

Aktiviteter

Status

Jan. 2013 Opstart af NewAge Kurling April 2013 Pskefrokost Juli 2013 Status og delevaluering Sept. 2013 Hjerteforeningen Sept. 2013 Digitalisering Sept. 2013 EDB grundkursus Okt. 2013 Zumba afsluttes. Forankringsplan foreligger Nov. 2013 Julefrokost Jan. 2014 Rammen for fremtidig indsats foreligger Jan. 2014 Status og delevaluering Nov. 2015 Slutevaluering Hvervning af frivillige til Besgs- og motionsven Understttelse af det opsgende arbejde i afdelingen i samarbejde med fx ldresagen og/eller ldrerdet. Understttelse af de frivillige i Vrestedet Beboeraktiviteter Hvervning og sttte af de frivillige Frikb af zumba instruktr 1 gang ugentligt i perioden januar til oktober 2013 01.07.11 Pernille Hansen Der har i marts vret afholdt sundhedsdag for kvinder i samarbejde med Skovparken og forskellige aktrer inden for sundhed fra Kolding Kommune. Ca. 15 beboere deltog fra Skovvejen. Det er i juni 2011 aftalt med Kolding Selvhjlp, at deres motionsvensordning i Skovparken udvides til Skovvejen. Hvis dette viser sig at vre en succes, vil der arbejdes p at udvide ordningen. P.t. har ingen gjort brug af tilbuddet. Information fra Vrestedet bliver omdelt p Skovvejen. P.t. har ingen deltaget p cafdagene, men er der specielle arrangementer ssom foredrag m.m. mder beboere frem. Der er opstartet 1 aktivitet for ldre af en beboer: Krolf hold fra juni 2011. Der deltager i gennemsnit 7 beboere. 01.01.12 Pernille Hansen Der har fra juli til december 2011 vret igangsat 1 aktivitet og 4 arrangementer for ldre Tur til Bazar Vest i rhus. Der deltog 19 beboere. 2 beboere stod for afholdelsen og tilmeldingerne. Opstart af et gturshold. Beboerne mdes hver mandag kl. 13 og gr en tur. Der afsluttes med kaffe i beboerrdgiverlejligheden. Der deltager 4-5 personer pr. gang Tur til Den Gamle By i rhus. Der deltog 7 beboere fra omrdet, men kun 1 fra Skovvejen. Der har vret afholdt 2 sundhedsdage for henholdsvis mnd og kvinder i samarbejde med Skovparkens helhedsplan og forskellige aktrer inden for sundhed fra Kolding Kommune. Der deltog ca. 4 kvinder og 2 mnd fra Skovvejen. 2 beboere fra Skovvejen har fra juli til december deltaget i cafdagene i Vrestedet i Skovparken. Der har deltaget 20 beboere i Vrestedet svarende til ca. 11 % af mlgruppen. Der er tilknyttet en motionsven til afdelingen, men der er ingen beboere, der har benyttet sig af ordningen.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

35

01.07.12 Pernille Hansen Der er ingen beboere, der benytter sig af motionsvensordningen. At der findes en motionsven i afdelingen str beskrevet i velkomstfolderen og hnger som opslag. Der vil derfor forsges i det kommende halvr at lave en plan for, hvordan motionsvensordningen skal forlbe, s den vil blive benyttet af flere. Gtursholdet gr stadig 1 gang om ugen. De er efter eget nske begyndt at g sammen med gtursholdet i Vrestedet i Skovparken, s de nu gr ca. 10 personer pr. gang. Der kommer i gennemsnit 2 pr. gang fra Skovvejen, i alt er ca. 6 beboere aktive p holdet. Ved at gtursholdet er flyttet over i Vrestedet, benyttes cafen ogs af disse beboere, hvilket har skabt et strre netvrk p tvrs af omrdet. Der har i perioden vret 6 forskellige beboere, der har benyttet sig af Vrestedet, svarende til 5,5 % af mlgruppen. Ydermere kommer der jvnligt beboere fra Skovvejen ved specielle arrangementer i Vrestedet, blandt andet ved blodtryksmling og andre sundhedsrelaterede emner. Der er igangsat 1 ny aktivitet (beboercaf) af 2 frivillige beboere samt forsgt at arrangere et arrangement. Der er beboercaf 2 gange ugentligt. Om mandagen kommer der i gennemsnit 10-15 beboere fra omrdet, mens det om onsdagen er mere svingende. Her kan der komme fra 2-10 beboere. I alt har der vret ca. 25 beboere fra omrdet i cafen. Beboercafen er opstartet i den gamle projektlejlighed, men siden juni er det nye beboerhus bygget frdigt, hvilket gr rammerne for aktiviteten mere optimal. Derfor hbes der ogs p at se et endnu strre engagement i forhold til cafen. Der er 2 frivillige fast tilknyttet beboercafen. En beboer har forsgt med en flles keglingtur i april 12, men pga. manglende tilslutning blev turen aflyst. 01.01.13 Pernille Hansen Gtursholdet gr stadig 1 gang om ugen. Der kommer i gennemsnit 2 pr. gang fra Skovvejen, i alt er ca. 6 beboere aktive p holdet. Der har i perioden vret 6 forskellige beboere, der har benyttet sig af Vrestedet, svarende til 5,5 % af mlgruppen. Ydermere kommer der jvnligt beboere fra Skovvejen til sundhedsarrangementer i Vrestedet. Beboercafen har bent 2 gange ugentligt. Der er 4 frivillige tilknyttet cafen. Der kommer i gennemsnit 10 beboere pr. gang. Der er igangsat 2 nye aktiviteter (banko og kvindecaf) af frivillige beboere. Der er ca. 40 deltagere pr. gang til banko og 20 kvinder til caf. Der er afholdt to arrangementer for ldre: o En temadag for ldre, hvor der var besg fra ldresagen, Biblioteket, Idrt for Alle og Frivillig Kolding. Derudover var der besg fra Brndkjrs Frivilliggruppe, der demonstrerede New Kurling. Dette var en succes blandt de fremmdte og vil derfor blive planlagt som aktivitet p Skovvejen i det kommende r. o Juleaften. To frivillige beboere har arrangeret juleaften for Skovvejens beboere. Der er indget samarbejde med Besgstjenesten vedrrende Besgsvensordning p Skovvejen. Indtil videre er 1 beboer tilknyttet ordningen, men er ikke blevet matchet endnu. Information om ordningen benvnes i velkomstfolderen. Der er som del af motionsvensordningen blevet besluttet p

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

36

styregruppemde at starte zumba op. Der er indget aftale med IFA, der sender en instruktr. Mlet med zumbaundervisningen er, at der efter endt forlb i november vil vre flere beboere, der samlet vil deltage i motion, enten i beboerhuset eller i forening andetsteds. 01.07.13 - Vivi O. Andersen Gtursholdet gr stadig 1. gang om ugen. Der kommer nu ca. 4 pr. gang fra Skovvejen. I alt er ca. 8 aktive p holdet. Der har i perioden vret ca. 6 forskellige beboere, som har benyttet sig af Vrestedet i Skovparken. Beboercafen p Skovvejen har fortsat bent 2 gange om ugen. Der er 4 frivillige tilknyttet cafen. Der kommer i gennemsnit 8 pr. gang. Cafen har lavet et brunch arrangement, hvor der deltog 28 beboere, bde fra Skovvejen og Skovparken. Til banko deltager der i gennemsnit 38 beboere pr. gang. Der er i alt 79 medlemmer. 5-7 frivillige str for aktiviteten. I Kvindecafen deltager der i gennemsnit 23 beboere pr. gang. 1 frivillig str for aktiviteten Til Dart deltager der i gennemsnit 9 beboere pr. gang. 8 frivillige str p skift for aktiviteten. Til New age kurling deltog der 1-2 pr. gang, hvilket betd, at aktiviteten blev lukket ned igen planen er, at starte aktiviteten op igen til efterret. 2 frivillige stod for aktiviteten. Til Zumba deltager der i gennemsnit 6 beboere pr. gang. Deltagerne kommer bde fra Skovvejen og Skovparken og har forskellig etnicitet. Der er fokus p at hverve frivillige som skal viderefre aktiviteten. Der har vret afholdt pskefrokost, hvor der i alt deltog 53 beboere. 2 frivillige stod for aktiviteten. Ingen har p nuvrende tidspunkt benyttet sig af den lokale motionsven. 1 har benyttet sig af Besgsvensordningen men er ikke matchet endnu. Det vurderes, at ca. halvdelen af mlgruppen (voksne beboere 50+) har deltaget i en eller flere aktiviteter. 01.01.14 Vivi O. Andersen Der har i det sidste halvr vret afholdt 4 arrangementer/forlb for ldre og der er 5 faste aktiviteter. Gtursholdet gr stadig 1. gang om ugen. Der kommer ca. 2 pr. gang fra Skovvejen. I alt er ca. 7 aktive p holdet. Der har i perioden vret ca. 2 forskellige beboere fra Skovvejen, som har benyttet sig af Vrestedet i Skovparken. Beboercafen p Skovvejen har fortsat bent 2 gange om ugen. Der er 5 frivillige tilknyttet cafen. Der kommer i gennemsnit 14 personer om mandagen og 6 personer om onsdagen. Cafen har stet for en sommerfest hvor der deltog 25 beboere julehygge, hvor der deltog 17 voksne og 5 brn og julefrokost med 17 voksne deltagere. Til banko hjlper 5-8 frivillige beboere. Der deltager mellem 35-48 pr. gang. Banko har 90 medlemmer. I kvindecafen deltager der i gennemsnit 24 pr. gang. 1 Frivillig str for aktiviteten. Til dart deltager der mellem 8-12 pr. gang. 2 frivillige str for aktiviteten. Til Zumba har der deltaget 9 beboere i gennemsnit. 15 forskellige beboere har deltaget i aktiviteten. Deltagerne kommer bde fra Skovparken/Skovvnget og Skovvejen og er af forskellig etnicitet. Indsatsen er forankret sledes, at der er indkbt projektor og DVD

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

37

afspiller, s deltagerne selv frivilligt kan viderefre aktiviteten. Dette vil forsges i det nye r. Der har vret afholdt et arrangement med Hjerteforeningen. Her deltog i alt 19, hvoraf de 6 beboere var fra Skovvejen. Der er afholdt Nem-ID kursus med i alt 12 deltagere. Heraf var 2 fra Skovvejen. Der er afholdt EDB i ro og mag (grundkursus) med i alt 11 deltagere, heraf var 2 fra Skovvejen. Der er afholdt julefrokost for Skovvejens beboere. 17 beboere deltog. Der var 5 frivillige.

Udviklingen i naboskabsundersgelsen fra 2008 til 2013 viser, at en fjerdedel af beboerne vurderer mngden af ressourcer og aktiviteter i boligomrdet som positivt. Der er dog sket et mindre fald p 4 % sammenlignet med 2008. Fig. Ressourcer og aktiviteter i boligomrdet

57% 15% 28% 2008

59%

17% 24% 2013

Udviklingen fra 2008 til 2013 i forhold til synet p naboskabet viser, at beboerne opfatter naboskabet mindre positivt. Der er blevet en mindre andel positive svarpersoner. Fig: Naboskabet i afdelingen
16%

29%

37% 29%

47%

42%

2008

2013

Der har i gennemsnit deltaget 2 beboere fra Skovvejen i cafdagene i Vrestedet. Der har deltaget ca. 20 beboere i et arrangement i Vrestedet svarende til 11 % af mlgruppen. Der har i hele projektperioden vret igangsat 8 aktiviteter og 14 arrangementer, svarende til 5 arrangementer pr. r. Beboerne har vret involveret i og selv taget initiativ til de aktiviteter, der er i gang.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

38

Velkomst for nye beboere Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Naboskabet Velkomst for nye beboere At nye beboere fler sig velkomne i afdelingen At de nye beboere fr kendskab til de aktiviteter der er i omrdet At mindske fraflytningsprocenten Mindst 50 % af tilflytterne har fet en rundvisning i afdelingen i projektperioden. 50 % af tilflytterne har taget imod et velkomstbesg i projektperioden. At fraflytningsprocenten er faldet med 5 % i 2015 i forhold til i 2011. Nytilflyttede beboere (iflge KS 2009: 132 tilflyttere) 2011-2015: Der er afsat kr. 100.000 til indsatsen Evnen til godt naboskab i helhedsplanen, der ogs dkker en miljindsats, tryghedskampagne, oversttelse af husordenen og familiearrangementer. Afdelingsbestyrelsen, ejendomsfunktionrer, kommunikationsmedarbejder, evt. tolk Feb. 2011 Folder om helhedsplanen udarbejdet Juli 2011 Status Okt. 2011 velkomstfolder og aktivitetskalender udarbejdet Jan. 2012 velkomst af nye beboere pbegyndt Jan. 2012 Status Juli 2012 Status Dec. 2012 Husordenen oversat til engelsk Jan. 2013 Status Juli 2013 Status og delevaluering Jan 2014 Status og delevaluering Jan. 2014 Plan for fremadrettet indsats foreligger 2015 Husordenen er oversat til andet sprog end dansk Juli 2015 Forankringsplan foreligger Nov. 2015 Slutevaluering Velkomst for nye beboere med rundvisning i afdelingen. Husordenen skal oversttes til andet sprog end dansk. 01.07.11 Pernille Hansen Siden februar har ejendomsfunktionrerne vist nye beboere rundt i afdelingen samt udleveret en folder om helhedsplanen. Der arbejdes p en velkomstfolder til nye beboere med plan over aktiviteter i omrdet. 01.01.12 Pernille Hansen Det er sammen med afdelingsbestyrelsen blevet besluttet i november 2011, at den boligsociale projektleder fra januar 2012 vil byde nye beboere velkomne i afdelingen. Der er udarbejdet en velkomstfolder og en aktivitetsfolder, som vil blive uddelt til tilflytterne. Der vil p sigt arbejdes p at f frivillige beboere til at fungere som opgangsambassadrer. Fraflytningsprocenten 2011: 117 (ud af 475 boliger) fraflytninger svarende til 24,6 %. 01.07.12 Pernille Hansen Den boligsociale projektleder er pbegyndt velkomsten af nye beboere. Indtil videre er 30 (ud af 51 indflytninger) budt velkomne med en blomst og en velkomstfolder, svarende til 59 %. Det vurderes at vre en god mde at mde de nye beboere p og samtidig bliver de informeret om aktiviteter i omrdet. Efter velkomstordningen er opstartet henvender flere af de nye beboere sig til projektlederen med evt. sprgsml.

Mlgruppe Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

39

01.01.13 Pernille Hansen Den boligsociale projektleder byder nye beboere velkomne i afdelingen. 81 beboere er budt velkomne ud af 98 indflytninger, hvad der svarer til 83 % af indflytningerne. Husordenen er blevet oversat til engelsk og vil fremadrettet blive omdelt ved indflytningssyn af ejendomsfunktionrerne sammen med den danske udgave. Fraflytningsprocenten 2012 er p 23,4 % (111 ud af 475 boliger). Fraflytningsprocenten er faldet fra 24,6 % i 2011 til 23,4 % i 2012, dvs. 1,2 %. 01.07.13 Vivi O. Andersen Pga. ressourcer har det ikke vret muligt at tage p velkomstbesg hos tilflytterne i omrdet. Der er i stedet udarbejdet et brev, som alle fr ved indflytning, hvor man, som ny i omrdet, bliver budt velkommen. Man fr tilbud om at komme forbi i beboerrdgivningen og f en velkomstfolder og chokolade og hre om de mange aktiviteter, der er i Skovhuset. Dette har 9 ud af de 58 tilflyttere benyttet sig af. 9 ud af 58 indflyttere, svarende til 15 % har benyttet tilbuddet om en velkomstgave i beboerrdgivningen. 01.01.14 - Vivi O. Andersen 10 ud af 69 indflyttere, svarende til 15 %, har vret forbi beboerrdgivningen i andet halvr af 2013. 1 har herefter brugt beboerrdgivningen.

Antal fraflytninger
130 125 120 115 110 2011

2012

2013

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

40

Fraflytninger i %
27 26 25 24 23 2011 2012 2013

47% af indflytterne er i projektperioden blevet budt velkomne i afdelingen. Fraflytningsprocenten 2013 er p 26,7% (127 ud af 475 boliger). Der ses en stigning i fraflytningen fra omrdet set i forhold til 2011 (fra 24,6 % til 26,7 %). Tallet er gldende bde for familieog ungdomsboliger. Ser man udelukkende p fraflytningen fra familieboliger ses en meget lille fald (fra 19,8% til 19%).

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

41

Miljindsats Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Naboskabet Miljindsats At skabe en miljbevidst adfrd blandt beboerne Dec. 2014 Ejendomsmester-teamets tid til oprydning er nedsat med mindst 75 % (15 timer). Dec. 2015 Vandforbruget er faldet med mindst 10 %. Alle beboere, men primrt voksne beboere (KS 2010: 717 beboere) 2011-2015: Der er afsat kr. 100.000 til indsatsen naboskab i helhedsplanen, der ogs dkker en tryghedskampagne, velkomst for nye beboere, familiearrangementer samt oversttelse af husordenen. Ejendomsfunktionrer, Bydelsmdre, afdelingsbestyrelsen Jan. 2011 Opstart af frste hold bydelsmdre Juni 2011 Frste hold bydelsmdre uddannet Juli 2011 Status Sep. 2011 Andet hold bydelsmdre opstartet Jan. 2012 Status Jan. 2012 Andet hold bydelsmdre uddannet Feb. 2012 Tredje hold bydelsmdre opstartet Juni 2012 Tredje hold bydelsmdre uddannet Aug. 2012 Infomde om deltagelse i flles affaldsindsamlingsdag i omrdet Okt. 2012 Affaldsindsamlingsdag Jan. 2013 Status Feb. 2013 Miljmde Juli 2013 Status Nov. 2013 Miljmde Jan. 2014 Status og delevaluering Jan. 2014 Ramme for fremadrettet indsats foreligger Dec. 2015 Slutevaluering Deltagelse i projektet den grnne gren, et miljprojekt blandt alle afdelinger med helhedsplaner i Kolding. Projektet skal uddanne milj-ambassadrer i afdelingerne. Projektet P den grnne gren sger ekstern finansiering til at igangstte projektet. Bydelsmdrene undervises i milj og klima. Informationsmder om milj. 01.07.11 Pernille Hansen Projektet den grnne gren blev ikke bevilget og gennemfres derfor ikke. Bydelsmdrene har modtaget 1 undervisningsmodul om indeklima og 1 om vand. 2 beboere har modtaget information om indeklima (bydelsmdre). Ca. timer ejendomsfunktionrerne bruger til oprydning: 3 ejendomsfunktionrer x 1,5 time = 4,5 time dagligt 01.01.12 Pernille Hansen Bydelsmdrene har modtaget 1 undervisningsmodul om indeklima og 1 om vand. 1 beboer har modtaget information om indeklima (bydelsmdre). Miljindsatsen er opstartet som en del af bydelsmdreprojektet. 3 beboere har modtaget information om milj.

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

42

01.07.12 Pernille Hansen Som del af bydelsmdreprojektet har 1 beboer modtaget information om milj det forgangne halve r. Ca. timer ejendomsfunktionrerne bruger til oprydning: 3 ejendomsfunktionrer x 1,5 time = 4,5 time dagligt 01.01.13 Pernille Hansen Bestyrelsen fra Skovvejen har vret inviteret til et informationsmde om en flles affaldsindsamlingsdag i omrdet, men der var ikke tilslutning til at deltage p selve dagen. Enkelte beboere var ude at samle skrald p dagen i nabolaget. Ca. timer ejendomsfunktionrerne bruger til oprydning: 3 ejendomsfunktionrer x 1,5 time = 4,5 time dagligt 01.07.13 Vivi O. Andersen Der har ikke vret nye tiltag i forhold til miljindsatsen i 1. halvr af 2013. Indsatsen er sat i bero pga. manglende ressourcer. 01.01.14 Pernille Hansen Der har ikke vret nye tiltag i forhold til miljindsatsen i lbet af 2. halvr af 2013 pga. manglende ressourcer. Ca. timer ejendomsfunktionrerne bruger til oprydning: 3 ejendomsfunktionrer x 1,5 time = 4,5 time dagligt Dette har vret konstant siden projektstart.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

43

Tryghed i boligomrdet (indsatsen afsluttet 31.12.13) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Naboskabet Tryghed i boligomrdet At naboskabet bliver styrket At trygheden i afdelingen ges Naboskabet/ tryghed har vret p dagsordenen hvert r i 2012-2015. Naboskabet er styrket i 2015 sammenlignet med naboskabsundersgelsen i 2009. Trygheden er get i 2015 sammenlignet med naboskabsundersgelsen i 2009. Dec. 2012 Der er dannet 1 projektgruppe med henblik p tryghed. Beboerne p Skovvejen (KS 2010: 717 beboere) 2011-2015: Der er afsat 100.000 kr. til indsatsen Evnen til godt naboskab, hvorunder tryghed i boligomrdet" indgr. Afdelingsbestyrelsen, SSP, politi, ejendomsfunktionrer, boligsociale medarbejdere Skovparken, HOTSPOT, opsgende medarbejdere. Jan. 2011 Dialogmde i samarbejde med HOTSPOT Maj 2011 Dialogmde i samarbejde med HOTSPOT Juli 2011 Status Jan. 2012 Status Juni 2012 Dialogmder mellem politi og beboergrupper Juli 2012 Status Nov. 2012 Dialogmde i samarbejde med HOTSPOT Juli 2013 Status og delevaluering Jan. 2014 Status og delevaluering Jan. 2014 Ramme for fremtidig indsats foreligger Nov. 2015 Slutevaluering Afholdelse af beboermder med fokus p utrygheden. P baggrund af disse mder skal de reelle behov for tryghedsskabende tiltag konkretiseres og det skal afklares, hvilke der skal gennemfres. Dialogmder mellem politi og beboergrupper. 01.07.11 Pernille Hansen Startmling p utryghed i Naboskabsundersgelsen 2008: N Er det trygt eller utrygt at bo i det omrde? Er du tryg eller utryg ved at bo i dette boligomrde? 108 107 Meget trygt 6% 8% Trygt 56 % 60 % Hverken eller 18 % 18 % Utrygt 17,5 % 10 % Meget utrygt 4% 4%

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Startmling p naboskabet i Naboskabsundersgelsen 2008: N Vil du beskrive dette boligomrde som et sted, hvor beboere med forskellig baggrund (hvad angr uddannelse, alder, etnisk baggrund osv.) kommer godt 108 Ja, i hj grad 16 % Ja, i nogen grad 61 % Nej, kun i mindre grad 19 % Nej, slet ikke 4%

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

44

ud af det med hinanden? Der samarbejdes med Hotspot om at forebygge utryghed. Der har vret afholdt 2 dialogmder i januar og maj i dette regi, hvor beboerdemokrater, unge og ejendomsfunktionrer samt vrige aktrer fra omrdet har deltaget. 01.01.12 Pernille Hansen Der samarbejdes med den kommunale opsgende medarbejder og Hotspot- medarbejderen, der orienteres hvis der er ballade i omrdet. Temaet p det rlige kvarternetvrksseminar var Tryghed i boligomrder. Projektlederen deltager ligeledes i SSP mder for omrdet ca. en gang i mneden. Der er desuden opsat kameraer i afdelingen, hvilket vurderes at have get flelsen af tryghed blandt beboerne. 01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt 3 mder med de 3 store etniske grupper i omrdet (somaliere, arabere, afghanere) efter uroligheder og optjer mellem politi og unge i slutningen af maj mned. Der deltog reprsentanter fra politiet, Socialforvaltningen og de boligsociale medarbejdere i omrdet. Mlet var at forklare politiets rolle samt afstemme forventninger til hinanden hvis der skal ske optjer igen. Mderne flges op fremadrettet med besg af politiet i de enkelte etniske foreninger. Her vil der ogs forsges at udvide antallet af etniske grupper. 01.01.13 Pernille Hansen Der har vret afholdt mde i samarbejde med HOTSPOT vedrrende tryghed i omrdet. 01.07.13 Vivi O. Andersen I forbindelse med et par episoder ved omrdets butikscenter i april, opstod en del utryghed i lokalomrdet. I samarbejde med HotSpot og Kolding kommune, blev der ivrksat en rkke initiativer. F. eks. opsgende arbejde, sms-kde, og temamde. I maj mned blev der lavet en ny naboskabsundersgelse p Skovvejen. Mlingen p tryghed viser flgende: Er du tryg eller utryg ved at bo i dette boligomrde? Antal besvarelser 107 59 Meget trygt 8% 22 % Trygt 60 % 47 % Hverken eller 18 % 14 % Utrygt 10 % 12 % Meget utrygt 4% 5%

2008 2013

Undersgelsen viser, at flere fler sig meget trygge, og meget f fler sig utrygge/meget utrygge. Dette er interessant i forhold til de frnvnte episoder i lokalomrdet. Udviklingen fra 2008 til 2013 i forhold til naboskabet tyder p, at beboerne opfatter naboskabet mindre positivt. Der er blevet en mindre andel positive svarpersoner.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

45

Figur: Naboskabet i afdelingen


16%

29%

37% 29%

47%

42%

2008

2013

Der samarbejdes fortsat med Hotspot om at forebygge utryghed. Der er afholdt et mde i april, hvor beboerdemokrater, unge og ejendomsfunktionrer samt vrige aktrer fra omrdet har deltaget. Der har i projektperioden vret afholdt 7 mder i samarbejde med HotSpot med det forml at ge trygheden i hele boligomrdet. 01.01.14 Pernille Hansen Der samarbejdes fortsat med Hotspot om at forebygge utryghed. Der er afholdt et mde i april, hvor beboerdemokrater, unge og ejendomsfunktionrer samt vrige aktrer fra omrdet har deltaget. Succeskriterierne fra indsatsen vedrrende en stigning i naboskabet og trygheden overfres til sociale netvrk for voksne og fdre for ro. Dialogmderne afholdes fremadrettet i HOTSPOT. Indsatsen afsluttes derfor. Der har i projektperioden vret afholdt 8 dialogmder i samarbejde med HotSpot med det forml at ge trygheden i hele boligomrdet. Trygheden i boligomrdet er steget 1 % i 2013 sammenlignet med 2009. Naboskabet i boligomrdet er faldet med 5 % i 2013 sammenlignet med 2009. Indsatsen afsluttet.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

46

Graffiti og hrvrk ud af Skovvejen (indsatsen afsluttet 31.12.13) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Naboskabet Graffiti og hrvrk ud af Skovvejen At udarbejde en model for mling af kriminalitet og hrvrk p afdelingens drift At mindske udgifterne til graffiti og hrvrk i boligomrdet At ejendomsfunktionrerne bidrager aktivt til aktiviteten. At aktiviteten har skabt integration mellem driften i afdelingen og helhedsplanen. Dec. 2012 Andelen af graffiti hrvrk er faldet med 25 %. Dec. 2013 Andelen af graffiti hrvrk er faldet med 40 %. Dec. 2014 Andelen af graffiti hrvrk er faldet med 60 %. Dec. 2015 Udgifterne p graffiti og hrvrk er reduceret med mindst 75 %. Brn og unge (KS 2010: antal af brn og unge mellem 0-17 r: 89) Kr. 25.000 over 5 r Ejendomsfunktionrerne, boligsocial projektleder, HOTSPOT medarbejdere Marts 2011 Nul-tolerance er opstartet og der foretages opgrelser over mngden af hrvrk i omrdet Juli 2011 Status Jan. 2012 Status Juli 2012 Status Jan. 2013 Status Juli 2013 Status og delevaluering Nov. 2013 Indsatsen er afsluttet Jan. 2014 Status og delevaluering Nul-tolerance mod graffiti. Graffitien fjernes senest 1 dag efter, den er tegnet. 2 gange rligt opgres udgifter og antallet af graffiti-malerier. 01.07.11 Pernille Hansen Der er indget samarbejde med Kolding Kommune omkring HOTSPOTindsats i omrdet Skovparken og Skovvejen samt i Munkebo. Fra marts 2011 er der lavet et udkast til registrering af udgifter til hrvrk. Der registreres: antal hndelser antal arbejdstimer brugt til genopretning udgifter til hrvrk og graffiti Opgrelse over hrvrk fra marts til juni 2011 Antal hndelser: 15, hvoraf de 5 har vret indbrud eller forsg herp. Der har vret 2 graffitihndelser. Udgift i forbindelse med genopretning: kr. 29.790. Antal timer til genopretning: ingen, da genopretningen er udfrt af eksterne parter. 01.01.12 Pernille Hansen Opgrelse over hrvrk fra juli til december 2011 Antal hndelser:7, hvoraf der ikke har vret indbrud eller forsg herp.

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

47

Udgift i forbindelse med genopretning: kr. 27.550. Antal timer til genopretning: ingen, da genopretningen er udfrt af eksterne parter.

01.07.12 Pernille Hansen Der har det sidste halve r vret flere forsg p at brnde miljhusene ned samt at delgge de opsatte kameraer, hvilket ogs har medfrt en hj pris i forbindelse med genopretning. Opgrelse over hrvrk fra januar til juni 2012 Antal hndelser: 9, hvoraf de 3 har vret indbrud eller forsg herp. Der har vret 1 graffitihndelse. Antal timer p genoprettelse: 5 Udgift i forbindelse med genopretning: kr. 118.010 inkl. moms. 01.01.13 Pernille Hansen Opgrelse over hrvrk fra juli-december 2012 Antal hndelser med graffiti og hrvrk: 6, heraf 2 indbrud/indbrudsforsg Antal timer brugt til genopretning: 1.5 Udgift i forbindelse med genopretning: 11.400 kr. 01.07.13 Vivi O. Andersen Opgrelse over hrvrk/graffiti fra januar til juni 2013 Antal hndelser: 4 hndelser med hrvrk, ingen graffiti Antal timer brugt til genopretning: 0 Udgift i forbindelse med genopretning: Kr. 9800,01.01.14 Pernille Hansen Opgrelse over graffiti og hrvrk i perioden juli-december 2013: Antal hndelser med hrvrk: ingen Antal timer p genopretning: ingen Totale omkostninger til genopretning: ingen I forhold til udviklingen i antallet af hrvrk i omrdet er der en klar nedadgende tendens. Antallet af hndelser er faldet fra 22 hndelser i 2011 til 4 hndelser i 2013 svarende til et fald p 82 %. Udgiften til genoprettelse er ligeledes faldet betydeligt i 2013 set i forhold til 2011. Med en udgift p 57.340 kr. i 2011 til en udgift p 9.800 kr. i 2013. Det svarer til et fald p 83 %.

25 20 antal hndelser 15 10 5 0

Udviklingen i antal hrvrk p Skovvejen

2011

2012

2013

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

48

Udgift i forbindelse med genopretning


150.000 100.000 50.000 0 2011 2012 2013

Antallet af hrvrk er i 2012 faldet med 32 % fra 22 hndelser i 2011 til 15 hndelser i 2012. Antallet af hrvrk er i 2013 faldet med 82 % fra 22 hndelser til 4 hndelser i 2013. Ejendomsfunktionrerne bidrager aktivt til aktiviteten med afholdelse af lommepengeprojektet. Aktiviteten har skabt integration mellem driften i afdelingen og helhedsplanen.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

49

Opkvalificering og uddannelse af beboerdemokratiet/ejendomsmester Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Naboskabet Opkvalificering og uddannelse af beboerdemokratiet At skabe ejerskab og engagement i helhedsplanen At skabe dialog mellem Skovvejen og Skovparkens bestyrelser Dec. 2011 Beboerdemokraterne, ejendomsfunktionrerne og boligsocial projektleder har drftet, hvordan helhedsplanen og driften kan sammentnkes. Dec. 2012 Der er afholdt mindst et fllesmde om ledelse af helhedsplaner p Skovvejen for alle nglepersoner i projektet. Dec. 2015 Beboerdemokraterne har gennemget kursus om styring af helhedsplaner, kursus i kommunikation og konflikthndtering. Beboerdemokraterne har i projektperioden deltaget i mindst 90 % af alle fllesmder med beboerdemokrater fra de vrige helhedsplaner i Kolding. Ejendomsmesteren har deltaget i mindst et kursus om helhedsplaner i projektperioden. Beboerdemokrater Skovvejen og Skovparken, ejendomsfunktionrer, boligsociale medarbejdere Skovvejen og Skovparken 2011-2015: Uddannelse af beboerdemokrater: kr. 65.000 Beboerdemokrater i afdelingen samt vrige afdelinger med helhedsplaner, ejendomsmester-teamet, boligsociale medarbejdere Marts 2011 ByLivKolding afholder fllesseminar om beboerdemokrati Juni 2011 Fllesmde mellem bestyrelserne fra Skovvejen/Skovparken Juli 2011 Status Nov. 2011 Statusmde om helhedsplanens fremdrift Dec. 2011 Fllesmde om ledelse af helhedsplan Jan. 2012 Status Maj 2012 Planlgning af lokal beboerdemokratikursus Juni 2012 Fllesarrangement for afdelingsbestyrelser i omrdet Juli 2012 Status Nov. 2012 Lokalt beboerdemokratikursus opstarter Dec. 2012 Fllesmde om helhedsplanens fremdrift Jan. 2013 Status Jan. 2013 Afholdelse af beboerdemokratikursus Juni 2013 Fllesarrangement for afdelingsbestyrelser i omrdet Juni 2013 Fllesarrangement for ejendomsfunktionrer Juli 2013 Status og delevaluering Jan. 2014 Status og delevaluering Jan. 2014 Rammer for fremadrettet indsats foreligger Nov. 2015 Slutevaluering Opkvalificering af beboerdemokrater Afholdelse af fllesmde mellem Skovparkens og Skovvejens bestyrelser. 01.07.11 Pernille Hansen ByLivKolding har afholdt fllesseminar om beboerdemokratiet i marts 2011. 2 deltagere fra Skovvejens bestyrelse deltog. Der har i juni 2011 vret afholdt fllesmde mellem Skovparkens og Skovvejens bestyrelser. 2 deltog fra Skovvejens bestyrelse.

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

50

01.01.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt mde mellem afdelingsbestyrelsen, ejendomsmesteren, driftschefen og projektlederen om status p helhedsplanens fremdrift. Det blev vedtaget at der fremadrettet vil blive afholdt statusmder ca. en gang i kvartalet. Afdelingsformanden har vret p BL kursus i Afdelingsbestyrelsens rolle i de udsatte boligomrder. Ydermere var sammentnkning af drift og helhedsplanen p dagsordenen. Beboerdemokraterne, ejendomsfunktionrerne og boligsocial projektleder har drftet, hvordan helhedsplanen og driften kan sammentnkes. Afdelingsbestyrelsen har vret reprsenteret p 5 ud af 6 fllesmder i 2011 (kvarternetvrk, ByLivKoldings rskonference, fllesmde) svarende til 83 %. 01.07.12 Pernille Hansen Muligheden for en flles, lokal uddannelse af beboerdemokrater er under udarbejdelse. Der har vret afholdt et statusmde mellem afdelingsbestyrelsen, driftschef, ejendomsmester og boligsocial projektleder i februar. Der har vret afholdt fllesarrangement mellem afdelingsbestyrelserne i omrdet i juni 2012. Der deltog medlemmer fra 4 ud 5 afdelingsbestyrelser i omrdet, da den ene afdeling ikke nsker at deltage i samarbejdet pt. Der deltog 4 (af 5) beboerdemokrater fra Skovvejen. Afdelingsbestyrelsen har vret reprsenteret ved 3 ud af 4 fllesmder i det frste halvr (kvarternetvrk, ByLivKoldings rskonference og fllesarrangement), svarende til 75 %. Manglende deltagelse i ByLivKoldings rskonference skyldes sammenfald med arrangement i BDK for afdelingsbestyrelser. 01.01.13 Pernille Hansen Der er sammensat en lokal uddannelse af beboerdemokrater for hele omrdet, der vil forlbe sig over 3 gange fra november til januar. 2 deltog fra Skovvejens afdelingsbestyrelse ved det frste seminar. Der har vret afholdt fllesarrangement for alle nglepersoner i projektet, hvor alle reprsentanter fra afdelingsbestyrelsen deltog. Afdelingsbestyrelsen har vret reprsenteret ved 5 ud af 6 fllesmder i 2012 (kvarternetvrksseminar, ByLivKoldings rskonference, fllesarrangement og seminar for bestyrelser samt fllesarrangement for nglepersoner) svarende til 83 %. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der har vret afholdt et fllesarrangement for ejendomsfunktionrer i omrdet. SKPerne deltog og fortalte om deres arbejde, s ejendomsfunktionrerne ved hvem de fremadrettet skal henvende sig til, hvis de er bekymret for en beboer. Det lokale uddannelses forlb for beboerdemokrater er afsluttet. Afdelingsbestyrelsen for Skovvejen har vret reprsenteret med 1-2 personer pr. gang. Kursusforlbet har bidraget til, at skabe netvrk blandt de lokale bestyrelser. Der har vret afholdt en informationsaften om beboerdemokrati, hvor 14 beboere deltog.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

51

Der har vret afholdt fllesmde for alle afdelingsbestyrelser i omrdet. Temaet for mdet var den netop gennemfrte naboskabsundersgelse. Der har vret afholdt workshop i kvarternetvrket i forbindelse med den flles helhedsplan. Afdelingsbestyrelsen har vret reprsenteret ved 4 ud 4 fllesmder i frste halvr af 2013. 01.01.14 Pernille Hansen Afdelingsbestyrelsen har vret reprsenteret ved 1 ud af 1 fllesmder. Kvarternetvrksseminar vedrrende rammerne for den flles helhedsplan. Beboerdemokraterne, ejendomsfunktionrer og boligsocial projektleder har drftet, hvordan helhedsplanen og driften kan sammentnkes. Der har vret afholdt 2 fllesmder om ledelse af helhedsplaner for omrdets afdelingsbestyrelser. I hele projektperioden har afdelingsbestyrelsen vret reprsenteret ved 15 ud af 17 fllesmder svarende til 88 % af fllesmderne.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

52

Beskftigelse og uddannelse
Opkvalificerende uddannelsestilbud Indsatsomrde Indsats Forml Beskftigelse og uddannelse Opkvalificerende uddannelsestilbud At ge trivslen i boligomrdet At opkvalificere beboernes kundskaber At flere voksne beboere fr tilknytning til arbejdsmarkedet At ge beskftigelsen for borgere med anden etnisk baggrund end dansk Mindst 6 beboere har i 2012-2015 deltaget i et udbudt kursus om ret. Der er udbudt mindst 1 opkvalificerende tilbud om ret. Unge og voksne beboere fra Skovvejen og Skovparken KS 2010: 628 beboere over 18 r p Skovvejen 2012-2015: Kr. 25.000 over 5 r Ekstra midler kan tilfres via aktivitetsmidlerne VUC Kolding, boligsociale medarbejdere Skovparken, ByLivKolding, AOF Jan. 2012 Der er etableret samarbejde med VUC Kolding samt indget samarbejde med Skovparken om uddannelsestiltag for bde unge og voksne Marts 2011 Opstart af FVU dansk og EDB Juni 2011 FVU dansk og EDB afsluttet Juli 2011 Status Sep. 2011 Fortstterhold i FVU dansk og dansk med EDB opstartet Nov. 2011 Forldrekursus om uddannelse Dec. 2011 Delevaluering og detailplanlgning Dec. 2012 Der er etableret samarbejde med VUC Kolding samt indget samarbejde med Skovparken om uddannelsestiltag for bde unge og voksne Jan. 2012 Status Jan. 2012 FVU hold i dansk og FVU i matematik 2012 Der er opstartet kurser Maj 2012 AOF undervisning i EDB Juni 2012 Delevaluering og detailplanlgning Juli 2012 Status Sep. 2012 FVU i dansk Nov. 2012 VUC undervisning i jobsgning Jan. 2013 Status Jan. 2013 FVU fortstterdansk Jan. 2013 FVU matematik Feb. 2013 AOF undervisning i EDB Juli 2013 Status og delevaluering Sept. 2013 Dansk Sept. 2013 EDB Sept. 2013 NemID Jan. 2014 Status og delevaluering Jan. 2014 Rammer for fremadrettet indsats foreligger Nov. 2015 Slutevaluering Opkvalificerende undervisning i boligomrdet. 01.07.11 Pernille Hansen Der er gennemfrt 2 undervisningsforlb i samarbejde med helhedsplanen i Skovparken: FVU dansk Edb Der har vret tilmeldt 9 beboere fra Skovvejen. 01.01.12 Pernille Hansen Der er gennemfrt 2 undervisningsforlb i samarbejde med helhedsplanen i Skovparken:

Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

53

FVU dansk Edb Der har vret tilmeldt 4 beboere fra Skovvejen, den ene p begge hold. 01.07.12 Pernille Hansen Der er gennemfrt 2 undervisningsforlb i samarbejde med helhedsplanen i Skovparken og VUC: Dansk med 2 deltagere fra Skovvejen. Matematik. Ingen deltagere fra Skovvejen. Der er gennemfrt 1 undervisningsforlb i samarbejde med helhedsplanen i Skovparken og AOF: EDB med 1 deltager fra Skovvejen. VUC kan ikke tilbyde EDB undervisning i boligomrder mere, hvor mlgruppen primrt er ldre borgere. Der er derfor indget aftale med AOF i samarbejde med Skovparkens helhedsplan om udbydelse af EDB 2 gange over det nste r. 01.01.13 Pernille Hansen Der er gennemfrt 1 undervisningsforlb i samarbejde med helhedsplanen i Skovparken og VUC: Dansk med 5 deltagere fra Skovvejen. 01.07.14 Vivi O. Andersen Der er gennemfrt 2 undervisningsforlb: Dansk i samarbejde med VUC og helhedsplanen i Skovparken. Der deltog 6 beboere fra Skovvejen. EDB i samarbejde med AOF og helhedsplanen i Skovparken. Der deltog 8 beboere fra Skovvejen. 01.01.14 Pernille Hansen Der er gennemfrt 3 undervisningsforlb: Dansk i samarbejde med VUC og helhedsplanen i Skovparken. Der deltog 1 fra Skovvejen. EDB i samarbejde med AOF og helhedsplanen i Skovparken. Der deltog 4 fra Skovvejen. NemID i samarbejde med AOF og helhedsplanen i Skovparken. Der deltog 3 fra Skovvejen. Der har i hele projektperioden vret gennemfrt 13 undervisningsforlb svarende til 4 pr. r. I alt 43 beboere fra Skovvejen har modtaget undervisning svarende til at der pr. r har deltaget 14 beboere i et opkvalificerende tilbud.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

54

Lommepengeprojekt Indsatsomrde Indsats Forml Brn og unge Lommepengeprojekt At de unge fra Skovvejen opnr viden om arbejdsmarkedet At de unge opnr kendskab til hvad det vil sige at bo alment At de unge fr ansvarsflelse over for omrdet og bliver et godt forbillede for andre unge i omrdet. Der gennemfres lommepengeprojekt hvert r i 2012-2015. 3-5 unge har deltaget rligt i projektet i perioden 2012-2015. Hrvrk og graffiti er reduceret med 75 % i projektperioden. Ejendomsfunktionrerne har vret inddraget i projektet. Juli 2012 4 unge har sgt job i projektet. Sept. 2014 4 unge har gennemfrt projektet pr. r. Sept. 2015: 2 unge har fet et ordinrt fritidsjob et r efter deltagelse i projektet. Unge mellem 13 og 17 r bosiddende p Skovvejen, sekundrt Skovparken I KS-tallene for 2010 udgr antallet af 7-17-rige 48 beboere. Et lst estimat er derfor at halvdelen (24) er i mlgruppen. konomi 2012-2015: Lommepenge kr. 200.000 svarende til kr. 40.000 om ret Instruktr kr. 145.000 svarende til kr. 29.000 om ret Frikb af ejendomsfunktionrer: 12.000 kr. rligt Medfinansiering fra Ungdomsskolen: 1 t/uge a kr. 300 Ejendomsfunktionrerne, Juniorklubben, SSP, HOTSPOT, opsgende medarbejder, UU med flere April 2011 De ansvarlige ejendomsfunktionrer er fundet og arbejdsopgaver er konkretiseret Juli 2011 Status Sept. 2011 Frste hold opstartet Okt. 2011 Selvevaluering indsendt Jan. 2012 Status Marts 2012 Frste hold afsluttes April 2012 Evaluering af frste hold gennemfrt. Der er opgjort, hvor mange der har fet andet fritidsjob eller har planer om at pbegynde uddannelse April 2012 Andet hold opstartet Maj 2012 Opstart af Rent Omrde Maj 2012 Opstart af Budbringerne Juli 2012 Status og optlling over antal af unge, der har sgt jobbet Sept. 2012 Samarbejdsaftale indget med Dansk Flygtningehjlp vedrrende mentorer Okt. 2012 Selvevalueringsskema udfyldt og indsendt til LBF Nov. 2012 Delevaluering af lommepengeprojekterne i Juniorklubben. Ny aftale for 2013 Dec. 2012 Andet hold lommepenge afsluttet. Delevaluering og planlgning af nste hold. Jan. 2013 Delevaluering af lommepengeprojekterne i Juniorklubben Jan. 2013 Nyt hold lommepengeunge ansttes Jan. 2013 Status Juli 2013 Status og delevaluering Okt. 2013 Selvevalueringsskema udfyldt og indsendt til LBF

Succeskriterier

Mlgruppe

Ressourcer

Samarbejdspartnere Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

55

Aktiviteter

Nov. 2013 Lommepengeholdet stopper Jan. 2014 Status og delevaluering Jan. 2014 Rammer for fremtidig indsats foreligger Okt. 2014 Selvevalueringsskema udfyldt og indsendt til LBF Juli 2015 Forankring af lommepengeprojektet diskuteret og strategi formuleret Okt. 2015 Selvevalueringsskema udfyldt og indsendt til LBF Nov. 2015 Slutevaluering De unge fra omrdet ansttes for et halvt r hos ejendomsfunktionrerne. Ejendomsfunktionrerne skal fungere som mentorer i forhold til, hvad det vil sige at vre i arbejde. De unge skal blandt andet hjlpe med flgende arbejdsopgaver: storskrald, grsslning, feje, fjerne ukrudt, rengring af vaskeri, kontorer, tjekke opgange m.m. Undervejs i forlbet stttes de unge videre i deres arbejdssgning eller uddannelsesvalg. Projekt Rent Omrde: 2 brn fra Skovvejen med tilknytning til Skovparkens Juniorklub vil blive ansat til at srge for at boligomrdet er pnt og ryddeligt. De vil arbejde 1 gang om ugen 1 time med mulighed for flere timer i sommerferieperioden og ved arrangementer i omrdet. En medarbejder fra Skovparkens Junior- og Ungdomsklub er til stede ved hvert arbejdstrk. Der vil blive optjent point efter et system, som administreres af Skovparkens Junior- og Ungdomsklub. Skovparkens Junior- og Ungdomsklub administrerer ligeledes udbetalingen af pointene, som kan udbetales af flere omgange i mindre portioner. Pointene kan ikke udbetales, men kan bruges til at finansiere fx arrangementer og udflugter for de unge, der er tilknyttet projektet. Budbringerne: De unge fra Skovparkens Juniorklub omdeler opslag, nyhedsbreve med mere i boligomrdet. Der vil blive optjent point efter et system, som administreres af Skovparkens Junior- og Ungdomsklub. Skovparkens Junior- og Ungdomsklub administrerer ligeledes udbetalingen af pointene, som kan udbetales af flere omgange i mindre portioner. Pointene kan ikke udbetales, men kan bruges til at finansiere fx arrangementer og udflugter for de unge, der er tilknyttet projektet. 01.07.11 Pernille Hansen Der har vret afholdt opstartsmder vedrrende lommepengeprojektet med ejendomsfunktionrerne, der ligeledes har vret medbestemmende i de unges arbejdsopgaver. 2 har meldt sig som faste mnd for de unge. Frste hold med 2 unge forventes i gang til september. Startmling p hrvrk: Fra marts 2011 registrerer ejendomsmesteren mngden af hrvrk i omrdet ud fra antal hndelser samt udgiften til hrvrk. Opgrelse over hrvrk marts-juni 2011 Antal hndelser: 15, hvoraf de 5 har vret indbrud eller forsg herp. 01.01.12 Pernille Hansen Det frste forlb af lommepengeprojektet er igangsat pr. september 2011. Forlbet vil vare indtil udgangen af marts 2012. Der er ansat 3 unge i projektet; de 2 er ansat under 2 faste ejendomsfunktionrer og arbejder 2 timer ugentligt med disse. Den 3. er ansat til rengring af projektlederens kontor og diverse andre opgaver p projektlederens kontor (ssom ophngning af opslag). Projektet er blevet beskrevet i Budstikken i oktober 2011: http://www.e-

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

56

pages.dk/budstikken/1205 Der str pr. 31.12.11 fem unge fra omrdet p venteliste til projektet. Antal hndelser med hrvrk fra juli til december 2011 7 hndelser, hvoraf der ikke har vret indbrud eller forsg herp. 01.07.12 Pernille Hansen De tre frste unge ansat i lommepengeprojektet stoppede ved udgangen af marts 12. 2 af dem har fet ordinrt job i Bilka, mens den tredje har valgt ikke at ville have et andet job p nuvrende tidspunkt. Der er blevet ansat 2 nye i projektet i april. Forlbet vil kre til udgangen af december 2012. 5 unge str p venteliste til lommepengeprojektet. Der er indget to nye lommepengeprojekter i maj 2012 i samarbejde med Skovparkens Juniorklub: Projekt Budbringerne og Rent Omrde. Der er ansat 2 i projektet, 1 i hvert projekt. Ydermere er der ansat en ung fra Skovvejen som ungmedarbejder i Juniorklubben. Opflgning p hrvrk januar-juni 2012: 9 hndelser p Skovvejen, hvoraf de 3 har vret indbrud eller forsg herp. Der har vret 1 graffitihndelse. 01.01.13 Pernille Hansen Der er indget aftale med Dansk Flygtningehjlp angende mentorordning, s de unge, der har deltaget i lommepengeprojektet fremadrettet vil f tilknyttet en frivillig mentor, der kan sttte og vejlede dem videre i et ordinrt fritidsjob og vejlede dem om uddannelse. Der har vret ansat 2 unge i lommepengeprojektet i perioden majdecember. De vil blive tilknyttet en mentor. 12 unge str p venteliste til lommepengeprojektet. Der har vret 2 unge ansat i projektet Rent Omrde, hvor de har get mindst 1 gang ugentligt i omrdet og samlet skrald. De har vret p tur til kolariet, hvor de fik viden om milj og affaldshndtering. 8 forskellige brn fra omrdet har vret rundt med opslag i projekt Budbringerne. De har optjent en gokarttur Opgrelse over hrvrk for juli-december 2012: Antal hndelser med graffiti og hrvrk: 6, heraf 2 indbrud/indbrudsforsg 01.07.13 Vivi O. Andersen I januar startede 3 nye unge op i lommepengeprojektet. 1 fra Skovparken og 2 fra Skovvejen. De er ansat frem til okt. 2013. En af de unge, som stoppede i projektet i december 2012 har via Dansk Flygtningehjlps Mentornet fet en mentor, og er samtidig blevet ungmedarbejder i Juniorklubben. Den anden nskede ikke en mentor, og har ikke fundet et fritidsjob. Der har i 1. halvr af 2013 vret ansat 2 unge i projektet rent omrde og 4 unge i projekt budbringerne. De har i perioden optjent point og skal selv vre med til at vlge, hvad de kunne tnke sig at bruge dem til.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

57

Opgrelse over hrvrk/graffiti for perioden d. 01.01.13 01.07.2013 Antal hndelser: 4 01.01.14 Pernille Hansen De 3 lommepengeunge, der blev ansat i januar er stoppet efter endt periode. 2 er blevet ansat i ordinrt arbejde og 2 har fet en mentor. Der er 8 unge p venteliste. Der har i 2. halvr af 2013 vret ansat 10 unge i projekterne rent omrde og budbringerne, 5 i hvert projekt. De har i perioden optjent point og skal selv vre med til at vlge, hvad de kunne tnke sig at bruge dem til. Opgrelse over hrvrk i perioden juli-december 2013 Antal hndelser: ingen

25 20 antal hndelser 15 10 5 0

Udviklingen i antal hrvrk p Skovvejen

2011

2012

2013

Der har rligt vret gennemfrt et lommepengeprojekt. Der har deltaget 8 unge i lommepengeprojektet svarende til 3 om ret. Alle har gennemfrt forlbet. Juli 12 havde 8 unge sgt job i projektet. 5 unge har fet fritidsjob efter endt forlb og 3 har fet tilknyttet en mentor. Ejendomsfunktionrerne har vret inddraget i processen. I forhold til udviklingen i antallet af hrvrk i omrdet er der en klar nedadgende tendens. Antallet af hndelser er faldet fra 22 hndelser i 2011 til 4 hndelser i 2013 svarende til et fald p 82%.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

58

Juniorpdagoger (projektet nedlagt 01.01.13) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Brn og unge Juniorpdagoger At unge drenge fr arbejdserfaringer og gode oplevelser At ge trivslen i boligomrdet 5-10 juniorpdagoger uddannet i 2013-2015 Alle juniorpdagoger gennemfrer et 24 timers kursus inden de starter i institutionen Dec. 2012 2-3 juniorpdagoger er uddannet Drenge Unge i alderen 13-16 r bosiddende p Skovvejen, sekundrt Skovparken I KS-tallene for 2010 udgr antallet af 7-17-rige 48 beboere. Et lst estimat er derfor at under 20 beboere er i mlgruppen. 2012-2015: kr. 225.000 Konsulentbistand 30 timer a kr. 300 Ungdomsskolen 1 t/uge a kr. 300 Ungdomsskolen, Kolding Kommune, boligsociale medarbejdere AAB, opsgende medarbejdere, institutioner i Kolding, UCsyd, BUF Juni 2011 Indledende mde afholdt Juli 2011 Status Aug. 2011 Opflgende mde afholdt Dec. 2011 Projektet tages op p styregruppemde Jan. 2012 Status og plan for indsatsen foreligger Juli 2012 Status Sept. 2012 Indhente tal for mlgruppe Okt. 2012 Projektet tages op p styregruppemde Dec. 2012 Projektet tages op p styregruppemde Dec. 2012 Projektet nedlagt Jan. 2013 Status Juli 2013 Status og delevaluering Nov. 2015 Slutevaluering Drengene De unge skal gennemfre et 24 timers kursus p Ungdomsskolen, hvor de lrer om, hvad det indebrer at arbejde i en institution. De modtager diplom efter endt uddannelse. Herefter skal de i praktik i en daginstitution i 10 uger, 6 timer om ugen. Der skrives kontrakt med den enkelte unge. Efter endt praktikperiode modtager de en bonus svarende til kr. 50 pr. time. Der foretages evaluering af projektet efter frste r. 01.07.11 - Pernille Hansen Indledende mde afholdt med Socialforvaltningen og BUF. 01.01.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt mder mellem Socialforvaltningen, BUF (Brn- og Ungeforvaltningen) og den boligsociale projektleder fra Skovvejen. P mderne er der forsgt at skabe rammer for et juniorpdagogprojekt i Kolding, hvilket nedenstende beskrivelse viser en opsummering af. Der har fra daginstitutionsomrdet (vuggestuer og brnehaver) i Kolding ikke vret et nske om at deltage i projektet, da de har vanskeligt ved at se, hvordan de kan lfte opgaven. Det blev derfor besluttet at inddrage SFOerne i projektet. Den lokale skole (Dronning Dorothea skolen, tidligere Dyrehaveskolen) har det sidste r gennemget strukturelle ndringer og rummer nu kun 0.-6. Klasse, hvilket som konsekvens betyder, at der ikke er elever i de store trin til at kunne indg i et juniorpdagogprojekt i SFOen. Brn og unge fra Skovvejen er derfor ogs fordelt p flere forskellige skoler i kommunen. Derfor mtte den oprindelige plan om et

Mlgruppe

Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

59

juniorpdagogprojekt i nromrdet fraviges og i stedet blev flere SFOer inddraget. Fem SFOer i Kolding meldte sig positive i forhold til projektet. For at juniorpdagogerne kan n at f fri fra skole og n p arbejde i den enkelte SFO inden for bningstiden, er det ndvendigt at juniorpdagogen er tilknyttet den skole, som SFO jobbet er tilknyttet. Endvidere betyder ndringen fra et brnehaveprojekt til et SFO projekt, at alderen p den involverede mlgruppe skal stige for at juniorpdagogen har en vis pondus i forhold til SFO brnene. Fra de fem SFOer er der kun 4 elever (bde piger og drenge) bosiddende p Skovvejen i 9. klasserne. I 8. klasse er der 0 elever. Det vurderes derfor, at der ikke er nok brn og unge i mlgruppen til at starte et s ressourcetungt projekt op. Styregruppen besluttede derfor i december 2011, at projektet ud fra ovenstende vurdering ikke kan gennemfres samt at midlerne fra juniorpdagogprojektet henlgges indtil sommeren 2012, hvorefter punktet igen kan tages op til overvejelse. I den tidsperiode vil det vre muligt at se, hvor midlerne eventuelt vil kunne bruges bedst muligt. Ved en eventuel ndring af indsatsen vil det krve Landsbyggefondens godkendelse. Projektet er henlagt til sommeren 2012. 01.07.12 - Pernille Hansen Projektet tages op til genovervejelse efter sommerferien 2012. 01.01.13 Pernille Hansen Der er 4 brn/unge fra Skovvejen i mlgruppen fordelt p 3 forskellige skoler. Projektet har vret p dagsordenen til styregruppemde, hvor det er besluttet at nedlgge projektet, da det forekommer urealiserbart. Midlerne til projektet vil blive omprioriteret i den kommende flles helhedsplan. Projektet er nedlagt.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

60

Skovvejen i job Indsatsomrde Indsats Forml Beskftigelse og uddannelse Skovvejen i job At flere voksne beboere fr tilknytning til arbejdsmarkedet At opkvalificere gruppen af ledige At ge beskftigelsen for borgere med anden etnisk baggrund end dansk At ge trivslen i boligomrdet Nov. 2013 10 personer kommer i job i forhold til aftale med Jobcenteret. Dec. 2015 Antallet af ledige med mere end 3 mneders sammenhngende ledighed er nedbragt med min. 5 % i forhold til 2009. Antallet af kontant- og starthjlpsmodtagere, der har get passive i mindst et r, er nedbragt med 5 % i forhold til 2009 (tallene kan ikke indhentes). Unge og voksne beboere p Skovvejen 2012-2015: Voksne i job:125.000 kr. Unge og uddannelse: 25.000 kr. Erhvervslivet, Jobcenteret, lokale uddannelsesinstitutioner Juli 2011 Status Sep. 2011 Jobcenteret bner jobbutik i Centeret Dec. 2011 Samarbejde etableret med jobcenteret. Den konkrete mlgruppe for indsatsen samt selve indsatsen er konkretiseret Jan. 2012 Status Feb. 2012 Dialog med Kolding Kommune om en kommende indsats pbegyndt April 2012 Koordineringsmde afholdt med det lokale jobcenter Dec. 2012 Mde med jobcenteret om kommende beskftigelsesindsats Dec. 2012 Der er udarbejdet en konkret handleplan for beskftigelsesindsatsen i samarbejde med Kolding Kommune for rene 2012-2015 2013 Dec. 2012 Der foreligger en projektplan med Jobcenteret 2012 Der er etableret samarbejde med relevante virksomheder Jan. 2013 Status Jan. 2013 Projekt opstarter i samarbejde med Jobcenteret Juli 2013 Status og delevaluering Okt. 2013 Projekt afsluttes og evalueres Jan. 2014 Status og delevaluering Jan. 2014 Ramme for fremadrettet indsats foreligger Nov. 2015 Slutevaluering Koordineret beskftigelsesindsats mellem boligafdelingen, erhvervslivet og jobcenteret. Mentorordning for de unge. Jobcenteret skal bidrage til at opsge de langvarige og sygemeldte kontanthjlpsmodtagere i omrdet og i samarbejde med boligsocial projektleder sttte op om at f borgerne i beskftigelse eller uddannelse. De ledige skal rdgives gennem afholdelse af for eksempel jobbankdage, etablering af stttegrupper, flles kontakt til omrdets virksomheder mm. Projekt, der skal f 10 beboere fra Skovvejen i job via et intensivt forlb over 10 mneder (frikb af personale i Jobcenteret: 63.500 kr.). 01.07.11 Pernille Hansen Projektet er ikke igangsat p nuvrende tidspunkt, da det afventer

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

61

opstart af lokal kommunal beskftigelsesindsats. 01.01.12 Pernille Hansen I august 2011 bnede kommunen et lokalt jobcenter i boligomrdet, der som udgangspunkt skal kre 1 r. Herefter afholdes der lbende samarbejdsmder mellem de 2 jobkonsulenter og de boligsociale medarbejdere fra Skovvejen og Skovparken. Der har vret afholdt 2 mder i september og november. 01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt et samarbejdsmde mellem de 2 jobkonsulenter og de boligsociale medarbejdere fra Skovvejen og Skovparken i april. Der er pbegyndt en dialog med Kolding Kommune om beskftigelsesindsatsen i omrdet. Der samarbejdes med HOTSPOT om fritidsjobs til de unge, der har deltaget i lommepengeprojektet. 01.01.13 Pernille Hansen Det lokale jobcenter er blevet forlnget for en 2-rig periode indtil udgangen af 2014. Der har vret afholdt mde mellem Socialforvaltningen, Jobcenteret, ejendomsmesteren fra BSK og den boligsociale projektleder angende udarbejdelse af en beskftigelsesindsats p Skovvejen. Der vil arbejdes p via et intensivt forlb at f 10 beboere p Skovvejen i arbejde eller uddannelse i samarbejde med det lokale jobcenter. Der er lavet en samarbejdsaftale med Jobcenteret. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der er indget samarbejdsaftale med Jobcentret. Aftalen indebrer et intensivt forlb for 10 beboere fra Skovvejen, med henblik p at de kommer i beskftigelse/uddannelse. Indsatsen lber i perioden januar til oktober 2013. Forlbet baseres p motivationsarbejde og relationsarbejde. Der vil samtidig skabes et netvrk for de involverede beboere, sledes at kan sttte hinanden i jobsgningen. De beboere, der er i praktik, vil blive indkaldt, hvor det blandt andet drftes, hvordan praktikken forlber. Der er pt. ingen af de 10, der er kommet i ordinr beskftigelse. 01.01.14 Pernille Hansen Beskftigelsesprojektet er netop blevet evalueret. Iflge tovholderen p projektet har det vret gavnligt med den nre kontakt til borgeren. Slutresultatet vurderes dog ikke at vre vsentligt anderledes i forhold til den ordinre indsats p beskftigelsesomrdet. Derimod er det vurderingen, at hvis der i stedet havde vret mlt p jobparathed, s vil effekten af projektet have rykket flere beboere i forhold til deres udgangspunkt. 5 ud af 10 borgere er kommet i gang med uddannelse, ordinrt arbejde eller lntilskud. Jobcenteret vurderer, at alle er blevet mere jobparate, selvom de ikke alle er kommet i beskftigelse.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

62

Samarbejde p tvrs
Samarbejde og netvrk (indsatsen afsluttet 31.12.13) Indsatsomrde Indsats Forml Succeskriterier Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan Samarbejde p tvrs Samarbejde og netvrk At styrke samarbejdet og netvrket i omrdet Der gennemfres rligt min. 2 fllesarrangementer med andre aktrer i omrdet Alle aktrer i omrdet 2011-2015: kr. 10.000 Alle aktrer i omrdet, BylivKolding Jan. 2011 Planlgning af mder med AAB og ByLivKolding hver 14. Dag Feb. 2011 Planlgning og afholdelse af kvarternetvrk Marts 2011 Fastelavn Maj 2011 Planlgning og afholdelse af kvarternetvrk Maj 2011 Afholdelse af kaffe/kage dag Maj 2011 Afholdelse af fodboldkamp med politiet Juli 2011 Status Sept. 2011 Eid Sept. 2011 Fllesarrangement for ejendomsfunktionrerne Okt. 2011 Fllesseminar for kvarternetvrk Jan. 2012 Status Feb. 2012 Fastelavn Feb. 2012 Kvarternetvrk Feb. 2012 ByLivKoldings rskonference Maj 2012 Kvarternetvrk Juni 2012 Kaffe-kagedag Juni 2012 Fodboldturnering og Skt. Hans Juli 2012 Status Aug. 2012 Eid Sept. 2012 Kvarternetvrk internat Sept. 2012 En dag i Skoven Okt. 2012 Frivillig Fredag Nov. 2012 Fllesarrangement for ejendomsfunktionrerne Nov. 2012 Kvarternetvrk Jan. 2013 Status Feb. 2013 Fastelavn Juni 2013 Workshop m. kvarternetvrk Juni 2013 Kaffe/kage dag Juli 2013 Status og delevaluering Sept. 2013 Eid Nov. 2013 Kvarternetvrksseminar Jan. 2014 Status og delevaluering Jan. 2014 Rammer for fremtidig indsats foreligger Planlgning og afholdelse af kvarternetvrk 4 gange rligt, hvoraf det ene afholdes som seminar. Inddragelse af lokale aktrer. Planlgning af tvrgende indsatser. 01.07.11 Pernille Hansen Der har vret afholdt 2 kvarternetvrksmder. Der samarbejdes p tvrs med Lejerbo Munkebo om projektet Venskabsfamilier. Der er gennemfrt 3 fllesarrangementer (fastelavn, fodbold med politiet og kaffe/kage-dag). Der samarbejdes i bred forstand med aktrerne i kvarternetvrket om blandt andet forldreinddragelse, sundhed og undervisning.

Aktiviteter

Status

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

63

Samarbejdet med isr AAB Skovparken er effektivt, hvorved planlgning og udfrelse af de forskellige indsatser i Skovvejens helhedsplan skal ses effektueret via dette samarbejde. 01.01.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt 1 kvarternetvrksinternat. Der er afholdt fllesarrangement for ejendomsfunktionrerne fra Skovvejen og Skovparken. Der er gennemfrt 1 fllesarrangement: Der er afholdt eid i samarbejde med Brnekontakten, Juniorklubben og den boligsociale helhedsplan i Skovparken. Der samarbejdes i bred forstand med aktrerne i kvarternetvrket om blandt andet forldreinddragelse, sundhed og undervisning. 01.07.12 Pernille Hansen Der har vret afholdt 2 kvarternetvrksmder. Der samarbejdes p tvrs med Lejerbo Munkebo om projektet Venskabsfamilier. Der er gennemfrt 3 fllesarrangementer (fastelavn, fodboldturnering med Skt. Hans og kaffe/kage-dag). Der samarbejdes i bred forstand med aktrerne i kvarternetvrket om blandt andet forldreinddragelse, sundhed, ferieaktiviteter og undervisning. 01.01.13 Pernille Hansen Der har vret afholdt 1 kvarternetvrksseminar. Der samarbejdes p tvrs med Lejerbo Munkebo om projektet Venskabsfamilier. Der er gennemfrt 1 fllesarrangement (eid). Der har vret afholdt fllesarrangement for ejendomsfunktionrerne fra omrdet ByLivKolding har afholdt Frivillig Fredag, hvor frivillige fra alle de almene boligomrder var inviteret p kaffe og kage. 7 deltog fra Skovvejen. Der har vret afholdt En dag i Skoven, arrangement der er foranlediget af Initiativaftalen. Der samarbejdes i bred forstand med aktrerne i kvarternetvrket om blandt andet forldreinddragelse, sundhed, ferieaktiviteter og undervisning. 01.07.13 Vivi O. Andersen Der har vret afholdt 1 workshop for kvarternetvrket. Der er gennemfrt 2 fllesarrangementer (fastelavn kaffe-kagedag) Der har vret afholdt 1 fllesarrangement for ejendomsfunktionrerne fra omrdet med fokus p Kolding Kommunes opsgende arbejde i forhold til udsatte. Der er gennemfrt en flles naboskabsundersgelse for alle boligafdelingerne i kvarteret. Der samarbejdes i bred forstand med aktrerne i kvarternetvrket om blandt andet forldreinddragelse, sundhed, ferieaktiviteter og undervisning. 01.01.14 Pernille Hansen Der er afholdt eid i samarbejde med Ambassaden, Brnekontakten, Juniorklubben og boligafdelingen Skovparken. der deltog 450-500

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

64

beboere p dagen. 3 frivillige fra Skovvejen deltog. Der har vret arrangeret kvarternetvrksseminar med henblik p at f konkretiseret indsatserne i den flles helhedsplan for ByLivKolding. Der har i hele projektperioden vret afholdt 11 fllesarrangementer svarende til 4 arrangementer rligt. Der samarbejdes i bred forstand med aktrerne i kvarternetvrket om blandt andet forldreinddragelse, sundhed, ferieaktiviteter og undervisning.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

65

Image og branding
Styrket Image Indsatsomrde Indsats Forml Image og branding Styrket image At forbedre Skovvejens image At der bliver udarbejdet en imagestrategi, som beboerne flger ejerskab for At beboerne bliver stolte over at bo i omrdet At Koldings borgere ser Skovvejen som et attraktivt boligomrde Der er skrevet mindst 2 positive pressemeddelelser pr. r i 2012-2015. Skovvejen har vret omtalt positivt i lokale medier mindst 1 gang om ret i 2012-2015. Nov. 2011 10 beboere har deltaget i temamdet vedrrende image. Sept. 2014 Der har vret 6 positive omtaler fra Skovvejen de sidste 3 r. Sept. 2015 Ventelisten er steget med 5 % i forhold til 2011. Dec. 2015 Beboernes tilfredshed med at bo i afdelingen er steget i 2015 set i forhold til 2009. Beboernes stolthed over at bo i afdelingen er steget i 2015 set i forhold til 2009 (mlt p beboernes lyst til at blive boende, hvor mindst 60 % skal svare ja i 2015). Beboerne p Skovvejen (KS 2010: 717 beboere) Beregningsgrundlag: 475 boliger, heraf 84 ungdomsboliger 2012-2015: Image og branding inkl. konsulentbistand og tolkning: kr. 100.000 Afdelingsbestyrelsen, kommunikationsmedarbejder, beboerne, Omrdesekretariatet, den somaliske radio, boligsociale medarbejdere Skovparken April 2011 Der er udarbejdet logo for Boligselskabet Kolding Juli 2011 Status Okt. 2011 Selvevaluering udfyldes og indsendes til LBF Dec. 2011 Beboermde vedrrende beboerblad Nov. 2011 Afholdelse af temamde vedrrende image Dec. 2012 Nedsttelse af projektgruppe Jan. 2012 Status Maj 2012 Nyhedsbrev Juni 2012 Nyhedsbrev Juli 2012 Status Okt. 2012 Selvevaluering udfyldes og indsendes til LBF Nov. 2012 Nyhedsbrev Nov. 2012 Imagekampagnen er planlagt Dec. 2012 Nyhedsbrev Dec. 2012 Afholdelse af temamde vedrrende image Imageworkshop Dec. 2012 Der er udarbejdet en plan for uddannelse af beboerjournalister i det kommende r Jan. 2013 Status Juli 2013 Status og delevaluering Okt. 2013 Selvevaluering udfyldes og indsendes til LBF Nov. 2013 Beboerjournalistuddannelse Jan. 2014 Status og delevaluering

Succeskriterier

Mlgruppe Ressourcer Samarbejdspartnere Tidsplan

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

66

Aktiviteter

Jan. 2014 Rammerne for fremtidig indsats foreligger Okt. 2014 Selvevaluering udfyldes og indsendes til LBF Okt. 2015 Selvevaluering udfyldes og indsendes til LBF Nov. 2015 Slutevaluering Der skal ivrksttes en imagekampagne, der henvender sig bde internt og eksternt. Dvs. den skal henvende sig til beboerne, lokalomrdet og Kolding Kommunes borgere. Beboerne i afdelingen skal vre med til at definere imagekampagnens temaer. Indsatsen skal koordineres med de tiltag omrdesekretariatet har planlagt i forbindelse med deres indsats inden for information og kommunikation. Der er mulighed for at indhente ekstern konsulenthjlp. Halvrlig status p tomgang, fraflytning, venteliste samt positive og negative omtaler. 01.07.11 Pernille Hansen Startmling p tilfredshed (Naboskabet 2009): N Hvor tilfreds eller utilfreds er du med at bo i dette boligomrde? Hvor ofte oplever du, at du er rigtig glad for at bo i dette boligomrde? 110 Meget tilfreds 28 % Tilfreds 52 % Hverken eller 13 % Utilfreds 7% Meget utilfreds 0%

Status

110

17 %

45 %

23 %

10 %

5%

Der er udarbejdet logo for Boligselskabet Kolding. Startmling p ventelisten: 30-06.2010 stod der 2 p ventelisten; 31.12.10 stod der 2 p ventelisten. Tomgangslejligheder pr. 30.06.11: 1 rum: 3 2 rum: 2 3 rum: 5 Fraflytninger i perioden 01.01.11-30.06.11: 68 Heraf ungdomsboliger: 28 Heraf familieboliger: 40 Antal personer p venteliste: 2 aktive. Der har vret bragt flgende 2 positive historier i medierne: Jyske Vestkysten: Skovparken str bag kaffe/kage-dag Jyske Vestkysten: Skovparken er styrtdykket p indbruds-hitlisten Der har vret bragt flgende 19 negative historier i medierne: Jyske Vestkysten: To mnd anholdt for Aldi-rveriet i Nr. Bjert ved Kolding Jyske Vestkysten: Ny kbmand i Skovparken opdagede ti tyve p bningsdag

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

67

vrigt: i alt 17 artikler vedrrende et mystisk ddsfald i bde lokale og landsdkkende aviser samt indslag i TV bde lokalt og p landsplan.

01.01.12 Pernille Hansen Der er p nuvrende tidspunkt ikke afholdt et temamde vedrrende image. Dette vil blive afholdt i lbet af forret 2012. Tomgangslejligheder pr. 31.12.2011: 1 rum: 0 2 rum: 1 3 rum: 3 Fraflytninger i perioden 01.07 - 31.12.2011: 63 Heraf ungdomsboliger: 25 Heraf familieboliger: 38 Antal personer p venteliste: 10 aktivt sgende. Der har vret bragt flgende 3 positive historier i medierne: Nevrkslokomotivet: Frivillig danskundervisning i nromrdet er et hit i Kolding KUA: Ungdomsskolen vil nu flytte over jorden Budstikken: Mona fr mudder under neglene Der har vret bragt flgende 2 negative historier i medierne: Jyske Vestkysten: ldre mand overfaldet af unge drenge Jyske Vestkysten: Indbrud i lejlighed Ventelisten er steget fra 2 i 2010 til 10 i 2011. Der har vret 5 positive historier i 2011. Der er udarbejdet 2 pressemeddelelser. 01.07.12 Pernille Hansen Der er p nuvrende tidspunkt ikke afholdt et temamde vedrrende image. Dette skyldes at fokus i starten af projektperioden er at styrke imaget indadtil. Derfor er der igangsat udgivelsen af et nyhedsbrev 4 gange rligt. Det frste udkom maj 12. Tomgangslejligheder pr. 30.06.2012: 1 rum: 0 2 rum: 3 3 rum: 3 Ungdomsboliger: 3 Fraflytninger i perioden 01.01.2012-30.06.2012: 49 Heraf ungdomsboliger: 16 Familieboliger: 33 Antal personer p venteliste: 31 aktivt sgende. Der har vret bragt 47 historier fra januar til juni 2012 Der har vret bragt 19 positive historier: 4 artikler om bydelsmdre 3 artikler om demokrati-ambassadrer 1 artikel om sundhedsambassadrer 15 artikler om aktiviteter, der er gennemfrt i omrdet

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

68

1 artikel om beboer i omrdet 1 artikel om udviklingen i omrdet

Der har vret bragt 22 negative historier: 22 artikler om udviklingen i omrdet 01.01.13 Pernille Hansen Der har vret afholdt imageworkshop. Der deltog 7 beboere. Beboerne kom med input til, hvad der gr Skovvejen til et godt sted at bo og med forslag til gode historier, der udgr en idkasse til fremtidige pressemeddelelser. Tomgangslejligheder pr. 31.12.2012: 1 rum: 0 2 rum: 5 3 rum: 5 4 rum: 1 Ungdomsboliger: 1 Fraflytninger i perioden 01.07.12 - 31.12.12: 62 Heraf ungdomsboliger: 25 Familieboliger: 37 Antal personer p venteliste: 77 aktivt sgende. Der har vret bragt 28 historier fra juli til december 2012 Der har vret bragt 12 positive historier: 5 artikler om jobcenteret 3 artikler om aktiviteter, der er gennemfrt i omrdet 2 artikler om beboere i omrdet 2 artikler om udviklingen i omrdet Der har vret bragt 16 negative historier: 8 artikler om knivdrab 8 artikler om udviklingen i omrdet Der har i hele projektperioden vret bragt 36 positive historier fra omrdet. Der er udarbejdet 4 pressemeddelelser. Ventelisten er fra 2011 til 2012 steget 73 %. 01.07.13 Vivi O. Andersen Tomgangslejligheder pr. 01.07.13:1 Heraf 1-rums: 0 2-rums: 0 3 rums: 1 Ungdomsboliger: 0 Fraflytninger i perioden 01.01.13 - 01.07.13: 57 Heraf ungdomsboliger: 21 familieboliger:36 (heraf 6 interne) Antal personer p venteliste til afdeling 2: 136, heraf 26 aktivt boligsgende. Der er bragt i alt 11 historier fra januar til juni 2013.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

69

Der har vret bragt 1 positiv historie: Hder til nye demokratiambassadrer Der har vret bragt 10 negative historier: 1 om hrvrk mod butikscenteret 1 om spritkrsel p knallert 1 om betjent der bliver svinet til 1 om tyveri 1 om overfald af tre i trappeopgang 1 om overfald p avisbud 4 om drab p kreste Der har vret lavet en ny mling p, hvor tilfreds beboerne er med, at bo i afdelingen/omrdet via naboskabsundersgelse. Den viser flgende: Hvor tilfreds eller utilfreds er du med at bo i dette boligomrde? Antal besvarelser 110 60 Tilfreds 80 % 75 % Hverken eller 13 % 18 % Utilfreds 7% 7%

2009 2013

Tilfredsheden er faldet, men der er ikke flere utilfredse. Derimod er besvarelserne blevet indifferent, et hverken/eller. Undersgelsen faldt sammen med rockerrelaterede begivenheder ved Centeret. Dette kan have haft indflydelse p besvarelserne. I samme periode er antallet af tomgangslejligheder reduceret fra 12 tomgangslejligheder i 2012 til 1 i frste halvr af 2013. 01.01.14 Pernille Hansen Der har vret afholdt beboerjournalistkursus for interesserede beboere. Der deltog 4 beboere. De har efterflgende givet udtryk for, at de gerne vil st for nyhedsbrevet og regner med, at frste nyhedsbrev udkommer i det nye r. Tomgangslejligheder pr. 31.12.13: 4 Heraf 1-rums: 0 2-rums: 1 3 rums: 2 4 rums: 1 Ungdomsboliger: 0 Fraflytninger i perioden 01.07.13 - 31.12.13: 70 Heraf ungdomsboliger: 31 familieboliger:39 Antal personer p venteliste til afdeling 2: 244, heraf 27 aktive boligsgende.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

70

*Den store stigning kan skyldes sammenlgning med Boligselskabet Flexbo.

Periode 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2013

Opnoterede 174 204 253 319 435 554 136 244

aktive 2 2 2 10 31 77 * 26 27

Der er bragt i alt 37 historier fra juli til december 2013. Der har vret bragt 5 positive historier 2 om flles boligsocial indsats 3 om historier fra omrdet Der har vret bragt 32 negative historier: 5 om ghettoomrde 3 narko 16 om skolelukning 1 om indbrud 3 om drab 1 om daginstitution 1 om vold 2 om ulovligt fyrvrkerisalg Der har i hele projektperioden vret bragt i alt 42 positive historier fra omrdet, svarende til 14 positive historier om ret. Der er udarbejdet 4 pressemeddelelser i perioden 2012-2013 svarende til 2 om ret. Tilfredsheden med at bo i omrdet er faldet med 5% i 2013 sammenlignet med 2009. Faldet skyldes dog ikke at flere er blevet utilfredse men derimod at flere er blevet hverken/eller. Ventelisten er steget fra 2 opnoterede i 2011 til 27 opnoterede i 2013, en stigning p over 100 %. Der ses en stigning i fraflytningen fra omrdet set i forhold til 2011 (fra 24,6 % til 26,7 %). Tallet er gldende bde for familieog ungdomsboliger. Ser man udelukkende p fraflytningen fra familieboliger ses en meget lille fald (fra 19,8% til 19%). Antal tomgangslejligheder er faldet fra 14 i 2011 til 5 i 2013, et fald p 64%.

Status for ByLivKolding Et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune PALMEALL 2B, 1. SAL 6000 KOLDING WWW.BYLIVKOLDING.DK

71