Bucuresti

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 Municipiul Bucureşti
Nr. crt.
1 2 3 4

Cod LMI 2004
B-I-s-B-17858 B-I-s-B-17859 B-I-s-B-17860 B-I-s-B-17861

Denumire
Chitila - Aşezare Chitila - Străuleşti Lac - Aşezare Chitila - Livada - Aşezare Străuleşti Pod

Adresă
Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Chitila, la cca. 300 m V de str. Aeroportului; carou cadastral 1' - 0; UT şi SR(*) Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Străuleşti, la cca. 300 m. E de str. Aeroportului; carou cadastral 1' - 0; SR(*) Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Străuleşti; carou cadastral 3' - 2' şi 1' - 0; SR(*) Cartierul Străuleşti, între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti, la cca. 150 m E de intersecţia Bd. Bucureştii Noi cu Şos. Bucureşti-Târgovişte şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; PO şi NM(*) Cartierul Străuleşti, între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti, la cca. 150 m E de intersecţia Bd. Bucureştii Noi cu Şos. Bucureşti-Târgovişte şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; PO şi NM(*) Cartierul Străuleşti, între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti, la cca. 150 m E de intersecţia Bd. Bucureştii Noi cu Şos. Bucureşti-Târgovişte şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; PO şi NM(*) Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*) Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

Datare
sec. VI-VII p. Chr. sec. VI-VII p. Chr. sec. VI-VII p. Chr.

5

B-I-m-B-17861.01

Aşezare

sec. VI-VII p. Chr.

6

B-I-m-B-17861.02

Aşezare

sec. II-IV p. Chr.

7 8

B-I-s-A-17862 B-I-m-A-17862.01

Străuleşti - Măicăneşti Necropolă

sec. XV-XVI

1

Nr. crt.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cod LMI 2004
B-I-m-A-17862.02 B-I-m-A-17862.03 B-I-m-A-17862.04 B-I-m-A-17862.05 B-I-m-A-17862.06 B-I-m-A-17862.07 B-I-m-A-17862.08 B-I-s-B-17863 B-I-s-B-17864 B-I-m-B-17864.01 B-I-m-B-17864.02 B-I-m-B-17864.03 B-I-s-B-17865

Denumire
Necropolă Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Băneasa - Vatra Nouă - Aşezare Băneasa - La Stejar Aşezare Aşezare Aşezare Bucureştii Noi - Ştrand

Adresă
Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*) Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*) Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*) Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*) Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*) Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*) Între malul nordic al Lacului Griviţa şi Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*) Cartierul Băneasa, la N şi S de Şos. Gh. Ionescu-Siseşti; carou cadastral 3' - 2'; LK(*) Cartierul Băneasa, pe malul nordic al Lacului Griviţa; carou cadastral 3' - 2' şi 1' - 0; LK(*) Cartierul Băneasa, pe malul nordic al Lacului Griviţa; carou cadastral 3' - 2' şi 1' - 0; LK(*) Cartierul Băneasa, pe malul nordic al Lacului Griviţa; carou cadastral 3' - 2' şi 1' - 0; LK(*) Cartierul Băneasa, pe malul nordic al Lacului Griviţa; carou cadastral 3' - 2' şi 1' - 0; LK(*) Cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral 1' - 0; NM şi LK(*)

Datare
sec. XIV-XV sec. XV-XVI sec. X sec. VI-VII p. Chr. sec. II-IV p. Chr. Epoca bronzului cultura Tei Epoca bronzului cultura Glina III sec. IX-XI

sec. VI-VII p. Chr. Hallstatt Epoca bronzului cultura Tei

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

2

Nr. crt.
22 23 24 25

Cod LMI 2004
B-I-m-B-17865.01 B-I-m-B-17865.02 B-I-m-B-17865.03 B-I-s-B-17866

Denumire
Aşezare Aşezare Aşezare Dămăroaia

Adresă
Cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral 1' - 0; NM şi LK(*) Cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral 1' - 0; NM şi LK(*) Cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral 1' - 0; NM şi LK(*) Cartierul Dămăroaia, între malul sudic al Lacului Griviţa, str. Neajlovului la S, str. Elocinţei la V şi Cimitirul Dămăroaia la E; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; LK(*) Cartierul Dămăroaia, între malul sudic al Lacului Griviţa, str. Neajlovului la S, str. Elocinţei la V şi Cimitirul Dămăroaia la E; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; LK(*) Cartierul Dămăroaia, între malul sudic al Lacului Griviţa, str. Neajlovului la S, str. Elocinţei la V şi Cimitirul Dămăroaia la E; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; LK(*) Cartierul Dămăroaia, între malul sudic al Lacului Griviţa, str. Neajlovului la S, str. Elocinţei la V şi Cimitirul Dămăroaia la E; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; LK(*) Cartierul Dămăroaia, între Şos. Străuleşti la E, str. Coralilor la S şi malul Lacului Griviţa la V; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH(*) Cartierul Dămăroaia, între Şos. Străuleşti la E, str. Coralilor la S şi malul Lacului Griviţa la V; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH(*) Cartierul Dămăroaia, între Şos. Străuleşti la E, str. Coralilor la S şi malul Lacului Griviţa la V; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH(*) Cartierul Băneasa, la intersecţia Bd. Ion Ionescu de la Brad cu str. C. Dobrogeanu Gherea; carou cadastral 1' - 0; IH şi GF(*) Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*)

Datare
sec. XIV-XVI Latene, cultura getodacică Neolitic

26

B-I-m-B-17866.01

Aşezare

sec. XVIII

27

B-I-m-B-17866.02

Aşezare

sec. VI p. Chr.

28

B-I-m-B-17866.03

Aşezare

sec. II-I a. Chr. Latene, cultura getodacică

29 30 31 32 33

B-I-s-B-17867 B-I-m-B-17867.01 B-I-m-B-17867.02 B-I-s-B-17868 B-I-s-B-17869

Dămăroaia - Pod Aşezare Aşezare Băneasa Sat - aşezare Băneasa Lac

Latene, cultura getodacică Epoca bronzului sec. IX-XI

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

3

Nr. crt.
34

Cod LMI 2004
B-I-m-B-17869.01

Denumire
Aşezare

Adresă
Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*) Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*) Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*) Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*) Cartierul Dămăroaia, pe malul sudic al Lacului Băneasa; suprapus de str. Liliacului, Nufărului şi Bujorului; carou cadastral 1' - 0 şi 1 - 2; IH şi GF(*) Cartierul Băneasa, între Lacul Băneasa şi str. Gârlei la NE; carou cadastral 1 - 2; GF(*) Cartierul Băneasa, între Lacul Băneasa şi str. Gârlei la NE; carou cadastral 1 - 2; GF(*) Cartierul Băneasa, între Lacul Băneasa şi str. Gârlei la NE; carou cadastral 1 - 2; GF(*) La N de triajul Gării Băneasa, având la NV Şos. Străuleşti şi str. Băiculeşti şi la E Lacul Băneasa; carou cadastral 1 - 2; GF(*) Cartierul Băneasa, pe malul sudic al Lacului Băneasa, între Şos. Bucureşti - Ploieşti la E şi Aleea Mateloţilor la NV; carou cadastral 1 2; GF(*) La circa 75 m est de Şos. Nordului

Datare
sec. IX-XI

35

B-I-m-B-17869.02

Aşezare

sec. VI-VII p. Chr.

36

B-I-m-B-17869.03

Aşezare

sec. III-IV p. Chr.

37

B-I-m-B-17869.04

Aşezare

Epoca bronzului

38

B-I-m-B-17869.05

Locuire

Paleolitic

39 40 41 42 43

B-I-s-B-17870 B-I-m-B-17870.01 B-I-m-B-17870.02 B-I-s-B-17871 B-I-s-B-17872

Băneasa Aşezare Aşezare Vestigiile curţii Văcăreştilor Pivniţa Palatului Bibescu

sec. VI p. Chr. Latene, cultura getodacică sec. XVIII-XIX prima jum. sec. XIX

44

B-I-s-B-17873

Pepiniera Nordului

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

4

pe malul sud-vestic al Lacului Tei. CB(*) Cartierul Tei. suprapus de str. Tuzla. carou cadastral 3 .8. carou cadastral 5 . Neolitic 52 B-I-m-B-17876. Caroieni.02 B-I-s-B-17874 B-I-s-B-17875 B-I-m-B-17875. Nordului Parcul Herăstrău. Lacul Herăstrău. Tuzla. B'C'(*) Cartierul Tei.01 B-I-m-B-17875. având la N. 7 . Chr. Glodeni şi Olteţului.6.4. Chr. Chr. pe malul sud-vestic al Lacului Tei. carou cadastral 5 . 45 46 47 48 49 50 51 Cod LMI 2004 B-I-m-B-17873. AA' şi B'C'. suprapus de str.6.01 Necropolă sec. pe malul sud-vestic al Lacului Tei. AA' şi B'C'. B'C'(*) Cartierul Tei.03 Aşezare 55 B-I-m-B-17876. Caroieni. AA' şi B'C'. Caroieni. Caroieni.6. Caroieni. pe malul sud-vestic al Lacului Tei. crt. pe malul sud-vestic al Lacului Tei. Tuzla.6. Tuzla. Glodeni şi Olteţului.8. Dante Aligheri.6. MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 5 .6.01 B-I-m-B-17873. Nordului La circa 75 m est de Şos. 7 . 7 . B'C'(*) Cartierul Tei. Dante Aligheri. V şi S. 7 . între malul sudic al Lacului Floreasca şi str. GF şi ED(*) Parcul Floreasca. 53 B-I-m-B-17876. Glodeni şi Olteţului. B'C'(*) Cartierul Tei. Glodeni şi Olteţului. carou cadastral 5 . carou cadastral 5 . VI p.8. suprapus de str.8.02 Necropolă Latene. CB(*) Parcul Floreasca. Tuzla. II-IV p. CB(*) Parcul Floreasca.8.04 Aşezare sec. VI p. AA' şi B'C'.Nr. între malul sudic al Lacului Floreasca şi str. între malul sudic al Lacului Floreasca şi str. carou cadastral 5 . cultura getodacică sec. B'C'(*) Datare Latene Epoca bronzului Paleolitic sec.02 B-I-s-B-17876 Denumire Aşezare Aşezare Herăstrău . carou cadastral 5 . 54 B-I-m-B-17876.6. suprapus de str. suprapus de str. carou cadastral 5 . Dante Aligheri. III p. Chr. Glodeni şi Olteţului. 7 .6. AA' şi B'C'. carou cadastral 5 .locuire Bordei Aşezare Aşezare Lacul Tei (Debarcader) Adresă La circa 75 m est de Şos.

crt.04 B-I-m-B-17878. cultura getodacică Epoca bronzului. Marian Cristescu şi Drăguşin Deleanu. Latene. B'C'(*) Cartierul Tei.2 şi 3 . Bucureşti-Constanţa şi la V de str. D'E'(*) Pe malul estic al văii Saulei.F. Marian Cristescu şi Drăguşin Deleanu.10.02 B-I-m-B-17878.01 B-I-m-B-17878. Bucureşti-Constanţa şi la V de str. 7 . cultura Tei Epoca bronzului 57 B-I-m-B-17876. la S de C.2 şi 3 . carou cadastral 9 .F. Soldat Ghivan Nicolae Aşezare Aşezare sec. AA' şi B'C'.4. Latene.F.8. Gherghiţei. carou cadastral 3 .6. carou cadastral 5 . D'E'(*) Pe malul estic al văii Saulei. AA' şi B'C'. Marian Cristescu şi Drăguşin Deleanu. carou cadastral 9 . Bucureşti-Constanţa şi la V de str. Gherghiţei. Bucureşti-Constanţa şi la V de str. carou cadastral 1 .4. carou cadastral 1 . suprapus de str. D'E'(*) Pe malul sudic al Lacului Fundeni. Bucureşti-Constanţa. la S de C.F.01 B-I-m-B-17879.06 Aşezare 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 B-I-s-B-17877 B-I-s-B-17878 B-I-m-B-17878. sec. IV p. Caroieni.Chr. 7 .10.05 B-I-s-B-17879 B-I-m-B-17879. IX-XI sec. E'G'(*) Datare Latene. la S de C.2 şi 3 .4.2 şi 3 . Tuzla. Bucureşti-Constanţa şi la V de str. Caroieni. III-IV p. în zona str. carou cadastral 1 . Gherghiţei.8. carou cadastral 1 .03 B-I-m-B-17878. Tuzla.F. carou cadastral 1 .02 Pepiniera Toboc . 56 Cod LMI 2004 B-I-m-B-17876. la S de C. E'G'(*) Pe malul sudic al Lacului Fundeni. Chr.4. D'E'(*) Pe malul estic al văii Saulei. B'C'(*) Pe malul vestic al văii Saulei. la S de C.05 Denumire Aşezare Adresă Cartierul Tei.aşezare Pipera . D'E'(*) Pe malul estic al văii Saulei.Andronache Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Str. la S de C. pe malul sud-vestic al Lacului Tei. în zona str. pe malul sud-vestic al Lacului Tei.F. cultura getodacică Hallstatt Epoca bronzului sec.F.4. în zona str.6.4. Bucureşti-Constanţa şi la V de str. Gherghiţei. Gherghiţei. carou cadastral 9 . E'G'(*) Pe malul sudic al Lacului Fundeni. II-I a. suprapus de str.2 şi 3 .Nr. D'E'(*) Pe malul estic al văii Saulei. Glodeni şi Olteţului. Chr.2 şi 3 .10. carou cadastral 5 . D'E'(*) Pe malul estic al văii Saulei.4. Gherghiţei. Glodeni şi Olteţului. la S de C. carou cadastral 1 . cultura getodacică MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 6 .

14.14. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Cod LMI 2004 B-I-m-B-17879. 500 m de intersecţia acesteia cu Şos.Pantelimon şi cu Bd. carou cadastral 11' . carou cadastral 11' .04 B-I-m-B-17880. Gării Căţelu.12'. Biruinţei.12'. R'S'(*) Datare Epoca bronzului sec. O'P' şi 13 . O'P'. 500 m de intersecţia acesteia cu Şos.01 B-I-m-B-17881.05 B-I-m-B-17880. O'P'. O'P' şi 13 . crt.03 B-I-s-B-17880 B-I-m-B-17880.06 B-I-s-B-17881 B-I-m-B-17881. la cca. la cca. Chr. Marian Cristescu şi Drăguşin Deleanu.02 B-I-s-B-17882 Denumire Aşezare Ziduri-între-vii Fundaţii palat Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Fundenii Doamnei Aşezare Aşezare Parcul Pantelimon Adresă Pe malul sudic al Lacului Fundeni. III-IV p.Nr. carou cadastral 9 . în zona str. cultura getodacică Epoca bronzului Neolitic Paleolitic Epoca migraţiilor Epoca bronzului 80 B-I-m-B-17882. între lac şi Şos.02 B-I-m-B-17880. Biruinţei. între lac şi Şos. E'G'(*) Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Pe malul nordic al lacului Fundeni Pe malul nordic al lacului Fundeni Pe malul nordic al lacului Fundeni Pe malul sudic al Lacului Pantelimon.01 B-I-m-B-17880. MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 7 .Pantelimon şi cu Bd.10.01 Aşezare sec.03 B-I-m-B-17880. XVII Epoca migraţiilor Latene. Gării Căţelu. R'S'(*) Pe malul sudic al Lacului Pantelimon.

carou cadastral 13 .4.07 B-I-s-A-17884 Căţelu Nou Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Mănăstirea Chiajna Giuleşti sec. Gării Căţelu.14.14. carou cadastral 3 . Chr. Gării Căţelu.14. cultura getodacică Hallstatt Epoca bronzului. O'P' şi 13 . R'S'(*) Pe malul sudic al Lacului Pantelimon. Poiana Trestiei.12'. cultura Glina III 82 B-I-m-B-17882. Gării Căţelu. R'S'(*) Pe malul sudic al Lacului Pantelimon. carou cadastral 11' .Pantelimon şi cu Bd. O'P'. între lac şi Şos. Biruinţei. Gării Căţelu. la cca.02 B-I-m-B-17883. R'S'(*) Pe malul sudic al Lacului Pantelimon. suprapus de Şoseaua de centură şi de str.Nr. Gării Căţelu. carou cadastral 13 . între lac şi Şos. carou cadastral 13 .14. Chr.01 Ruinele mănăstirii Chiajna sec. cultura Boian 92 B-I-m-A-17884. Chr.4. Poiana Trestiei. R'S'(*) Pe malul sudic al Lacului Pantelimon. Gării Căţelu. UT(*) Datare sec.05 B-I-m-B-17883.01 B-I-m-B-17883. între lac şi Şos. R'S'(*) Pe malul sudic al Lacului Pantelimon. carou cadastral 13 . Latene.Pantelimon şi cu Bd.06 B-I-m-B-17883. UT(*) Cartierul Giuleşti. carou cadastral 13 . Gării Căţelu. XVIII MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 8 . Latene. 81 Cod LMI 2004 B-I-m-B-17882.03 Aşezare 83 84 85 86 87 88 89 90 91 B-I-s-B-17883 B-I-m-B-17883.04 B-I-m-B-17883. R'S'(*) Pe malul sudic al Lacului Pantelimon. între lac şi Şos. O'P'.14.14. VI-VII p.03 B-I-m-B-17883. cultura Tei Epoca bronzului. Biruinţei. crt. carou cadastral 13 . O'P' şi 13 .14. cultura Glina III Neolitic.14. între lac şi Şos. carou cadastral 11' . sec. R'S'(*) Pe malul sudic al Lacului Pantelimon. R'S'(*) Cartierul Giuleşti. la cca. între lac şi Şos. pe malul nordic al Dâmboviţei. carou cadastral 13 . suprapus de Şoseaua de centură şi de str. 500 m de intersecţia acesteia cu Şos. Gării Căţelu. între lac şi Şos.14. II-III p. II-I a. Gării Căţelu.02 Denumire Aşezare Adresă Pe malul sudic al Lacului Pantelimon. pe malul nordic al Dâmboviţei. 500 m de intersecţia acesteia cu Şos.14. carou cadastral 3 . între lac şi Şos. carou cadastral 13 . între lac şi Şos. între lac şi Şos. R'S'(*) Pe malul sudic al Lacului Pantelimon. R'S'(*) Pe malul sudic al Lacului Pantelimon. Gării Căţelu.12'. cultura getodacică Epoca bronzului.

carou cadastral 3 .10 şi 11 . UT(*) Cartierul Giuleşti.04 Aşezare sec. PO şi NM(*) Cartierul Militari. Pomilor şi baza de antrenament a clubului Rapid. 96 B-I-m-A-17884. Poiana Trestiei. Chr.12.05 Aşezare Epoca bronzului. NM(*) Cartierul Militari. pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa. cultura Boian 97 B-I-m-A-17884. suprapus de Şoseaua de centură şi de str. Crinului. carou cadastral 9 .4. străpuns de canalul Argeş spre V.10 şi 11 .8. Dâmboviţei la S. pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa.aşezare sec. pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa.4. UT(*) Cartierul Giuleşti.12. între Aleea Lacul Morii la N şi str. UT(*) Cartierul Giuleşti. pe malul nordic al Dâmboviţei. carou cadastral 9 . Dâmboviţei la S. străpuns de canalul Argeş spre V. carou cadastral 3 . XVIII-XIX 101 B-I-m-A-17886. UT(*) Cartierul Giuleşti. PO 11 . între Aleea Lacul Morii la N şi str. carou cadastral 7 . cultura Tei Neolitic. Chr.02 Aşezare sec.12. între str. Dâmboviţei la S. străpuns de canalul Argeş spre V. PO 11 . 99 B-I-s-A-17886 Militari . suprapus de Şoseaua de centură şi de str. Chr. străpuns de canalul Argeş spre V. MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 9 . IX 102 B-I-m-A-17886.02 Denumire Aşezare Adresă Cartierul Giuleşti. NM(*) Cartierul Militari. PO 11 . XVIII 94 B-I-m-A-17884. carou cadastral 3 . pe malul nordic al Dâmboviţei.12. carou cadastral 3 . Dâmboviţei la S. Poiana Trestiei. Poiana Trestiei.4. între Aleea Lacul Morii la N şi str. carou cadastral 3 . carou cadastral 9 . între Aleea Lacul Morii la N şi str.4. pe malul nordic al Dâmboviţei. PO 11 .10 şi 11 . IX-XI 95 B-I-m-A-17884. pe malul nordic al Dâmboviţei.10 şi 11 . VI-VII p. pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa. NM(*) Datare sec.12.Câmpul Boja 100 B-I-m-A-17886. 93 Cod LMI 2004 B-I-m-A-17884.06 Aşezare 98 B-I-s-B-17885 Institutul Pasteur . carou cadastral 9 . pe malul nordic al Dâmboviţei.12.01 Aşezare sec.03 Aşezare sec.4. pe malul nordic al Lacului Dâmboviţa. suprapus de Şoseaua de centură şi de str. crt. II-IV p. NM(*) Cartierul Militari. UT(*) Cartierul Giuleşti. suprapus de Şoseaua de centură şi de str.12. Poiana Trestiei. III-IV p. suprapus de Şoseaua de centură şi de str.12. Poiana Trestiei.Nr.03 Aşezare sec.

NM(*) Cartierul Militari. pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa. cultura Tei Epoca bronzului.02 Aşezare sec. NM(*) Cartierul Militari. NM(*) Cartierul Militari. Virtuţii la E. între acesta. între acesta.10 şi 11 . carou cadastral 11 12. str. între Aleea Lacul Morii la N şi str.01 Aşezare sec.10 şi 11 .12. pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa. NM(*) Cartierul Militari. XVI-XVII 110 B-I-m-A-17887. crt. între Aleea Lacul Morii la N şi str. PO 11 . Virtuţii la E. VI-VII 112 B-I-m-A-17887. străpuns de canalul Argeş spre V. Dâmboviţei la S. Dâmboviţei la S. carou cadastral 9 . pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa.12. Virtuţii la E. între Aleea Lacul Morii la N şi str. pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa. carou cadastral 9 . străpuns de canalul Argeş spre V. Virtuţii la E.12.12. străpuns de canalul Argeş spre V. PO 11 . între acesta. pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa. străpuns de canalul Argeş spre V. între acesta. 104 B-I-m-A-17886. str. carou cadastral 9 .04 Aşezare Latene. Virtuţii la E. între Aleea Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţa la S şi Şos. str.10 şi 11 . Dâmboviţa la S şi Şos. NM(*) Cartierul Militari. Dâmboviţei la S. carou cadastral 11 12. Chr. NM(*) Cartierul Militari. cultura getodacică Epoca bronzului. Chr.12. NM(*) Cartierul Militari. PO 11 . PO 11 . NM(*) Cartierul Militari.12. pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa. IX-XI 111 B-I-m-A-17887. carou cadastral 11 12. cultura Glina III Neolitic 105 B-I-m-A-17886. pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa. pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa. Dâmboviţei la S. pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa. carou cadastral 11 12. PO 11 . carou cadastral 11 12.06 Aşezare 106 B-I-m-A-17886. Dâmboviţa la S şi Şos.12.12.07 Aşezare 107 B-I-m-A-17886. Latene.12. 103 Cod LMI 2004 B-I-m-A-17886. pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa. străpuns de canalul Argeş spre V. NM(*) Cartierul Militari. carou cadastral 9 . Dâmboviţa la S şi Şos.Nr. III p. NM(*) Datare sec.10 şi 11 . între acesta. între Aleea Lacul Morii la N şi str. cultura getodacică MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 10 . carou cadastral 9 . str.03 Aşezare sec. str.12. Dâmboviţa la S şi Şos.08 Aşezare 108 B-I-s-A-17887 Dealul Ciurel 109 B-I-m-A-17887. Dâmboviţei la S.04 Denumire Aşezare Adresă Cartierul Militari.05 Aşezare sec.10 şi 11 . IV-III a.

14. Virtuţii la E. crt. între acesta. între str. carou cadastral 9 .03 B-I-s-B-17889 B-I-s-B-17890 Universitatea Politehnică din Bucureşti Necropolă Aşezare Aşezare Tunel de refugiu al Conacului Golescu Grant Vatra satului Cotroceni sec. Grozăveşti la E. pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa. carou cadastral 13 .06 Aşezare Epoca bronzului. Universitatea Politehnică la N şi str.14. între acesta.14. cultura Glina III 115 116 117 118 119 120 B-I-s-B-17888 B-I-m-B-17888. Iuliu Maniu şi Vasile Milea la S şi Şos. LK(*) str. XVII-XVIII sec.14. CB(*) În Piaţa Unirii. Baia de Arieş la V. LK(*) Între bd.01 B-I-m-B-17888. pe malul sud-estic al Lacului Dâmboviţa. carou cadastral 13 . CB(*) Datare Hallstatt 114 B-I-m-A-17887. IH(*) Cartierul Cotroceni. carou cadastral 13 .Nr. carou cadastral 15 . CB(*) În Piaţa Unirii. carou cadastral 13 .16. între Bd. XVI-XVIII sec. XVI 121 122 123 124 B-I-s-B-17891 B-I-s-B-17892 B-I-m-B-17892. carou cadastral 15 . Zinica Golescu şi str.16. XVI-XVIII Epoca bronzului sec.16. Ţibleş 64.10.14. Dâmboviţa la S şi Şos. NM(*) Între Bd.necropolă Piaţa Unirii Vestigiile Palatului Brâncoveanu Aşezare sec. Iuliu Maniu la S. Iuliu Maniu la S. XVIII-XIX sec. carou cadastral 11 12. carou cadastral 13 . Dâmboviţa la S şi Şos. IH(*) Între str.16. Universitatea Politehnică la N şi str.01 B-I-m-B-17892.02 Mănăstirea Antim . IX-XI MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 11 . George Georgescu şi Antim Ivireanu. pe malul stâng al Dâmboviţei. str. Virtuţii la E. NM(*) Cartierul Militari. Universitatea Politehnică la N şi str. Iuliu Maniu la S. Iuliu Maniu la S. carou cadastral 15 . XVIII-XIX sec.05 Denumire Necropolă Adresă Cartierul Militari. LK(*) Între bd.02 B-I-m-B-17888. 113 Cod LMI 2004 B-I-m-A-17887. Baia de Arieş la V. Baia de Arieş la V. pe malul drept al Dâmboviţei. Adrian Fulga. LK(*) Între bd. CB(*) În Piaţa Unirii. carou cadastral 15 . str. Justiţiei. carou cadastral 11 12. Baia de Arieş la V. Universitatea Politehnică la N şi str.

carou cadastral 13 . carou cadastral 13 . 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Cod LMI 2004 B-I-s-B-17893 B-I-m-B-17893. I.14.01 B-I-m-B-17894. str. CB(*) Sub carosabilul Bd. Lipscani. Franceză. Lipscani.14.14. Covaci şi str. nr. Băniei şi Cavafii Vechi. Gheorghe Nou" Curtea Veche Ruinele Palatului domnesc Fundaţiile cetăţii Bucureştilor Adresă În Piaţa Universităţii. I. XVII-XVIII sec. Brătianu şi în curtea Spitalului Colţea.14. Brătianu. I.01 B-I-m-A-17896. C. carou cadastral 13 . crt. I. Lipscani.14. Brătianu şi în curtea Spitalului Colţea. Brătianu. CB(*) În Piaţa Universităţii. carou cadastral 13 . CB(*) În Piaţa Universităţii. carou cadastral 13 . I. Covaci şi str. str. CB(*) Sub carosabilul Bd. C. carou cadastral 13 . XV MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 12 .Nr. Băniei şi Cavafii Vechi. carou cadastral 13 . str.14. carou cadastral 13 .14. Lipscani. Covaci şi str.03 B-I-s-A-17896 B-I-m-A-17896.14.02 Denumire Piaţa Universităţii Fundaţiile ansamblului "Sf. carou cadastral 13 . CB(*) Între str.14.01 B-I-m-B-17895. I. Franceză. Brătianu.02 B-I-s-B-17894 B-I-m-B-17894. Brătianu. AA'(*) Între Bd. XVIII-XIX Epoca medievală sec. C. AA'(*) Între Bd. CB(*) Datare sec. C.14.14. carou cadastral 13 . Gheorghe Nou Necropolă Fundaţiile caselor egumeneşti Fundaţiile hanului "Sf. CB(*) Sub carosabilul Bd. XVI-XVII sec. I. C. 1 Fundaţiile turnului Colţea Necropolă Biserica Sf. carou cadastral 13 . XV-XVIII sec.01 B-I-m-B-17893.14. Băniei şi Cavafii Vechi.02 B-I-s-B-17895 B-I-m-B-17895. Brătianu şi în curtea Spitalului Colţea. I. CB(*) Între Bd. XVII sec. Franceză. AA'(*) Între Bd. AA'(*) Între str. C. carou cadastral 13 . str. carou cadastral 13 . C. CB(*) Între str. Sava" Necropolă Bd. Brătianu.02 B-I-m-B-17895.14. C. XVII sec. Băniei şi Cavafii Vechi.

între Bd.14. XVIII 146 B-I-m-B-17898. Patriarhiei. Şepcari şi str.01 Necropolă sec. CB(*) Între str. Covaci şi str.04 B-I-m-A-17896. suprapus de Aleea Dealul Mitropoliei şi de str. la E de Bd.02 Aşezare Epoca bronzului. Covaci şi str. Covaci şi str. CB(*) Pe malul drept al Dâmboviţei. Patriarhiei. Mărăşeşti. Franceză. Regina Maria. Covaci şi str. CB(*) Pe malul drept al Dâmboviţei. CB(*) Între str. carou cadastral 13 . suprapus de Aleea Dealul Mitropoliei şi de str.16. Oiţelor. crt. Franceză. CB(*) Între str. CB(*) Pe malul drept al Dâmboviţei. la E de Bd. cultura getodacică Epoca bronzului Neolitic prima jum.14. CB(*) Între str. AA'(*) Datare sec.01 Dealul Radu Vodă Necropolă sec.16. carou cadastral 13 . carou cadastral 15 . Covaci şi str. carou cadastral 15 . CB(*) Între str. carou cadastral 13 . Regina Maria. carou cadastral 15 . VI-VII sec.16.14. Anton Dealul Patriarhiei Adresă Între str. Splaiul Unirii şi str. Covaci şi str. AA'(*) Pe malul drept al Dâmboviţei. Franceză. cultura Glina III 148 149 B-I-s-B-17899 B-I-m-B-17899. carou cadastral 15 . sec.08 B-I-s-B-17897 B-I-s-B-17898 Denumire Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Piaţa de Flori . Regina Maria.14. Franceză. CB(*) Între str. III-IV Latene. între Bd. carou cadastral 13 .16. carou cadastral 13 .14. 138 139 140 141 142 143 144 145 Cod LMI 2004 B-I-m-A-17896.07 B-I-m-A-17896.14. la E de Bd.05 B-I-m-A-17896. carou cadastral 13 . Splaiul Unirii şi str.03 B-I-m-A-17896. Franceză. Franceză. Franceză.14. Oiţelor. Patriarhiei. CB(*) Pe malul drept al Dâmboviţei.fundaţiile Bisericii Sf. suprapus de Aleea Dealul Mitropoliei şi de str.06 B-I-m-A-17896. IX-XI sec.Nr. carou cadastral 15 . Mărăşeşti.16. XV-XVIII MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 13 . XVII-XIX 147 B-I-m-B-17898. carou cadastral 13 .

Oiţelor. Mărăşeşti. Mărăşeşti. Oiţelor. carou cadastral 13 14. carou cadastral 15 . Splaiul Unirii şi str. între Bd. XVI sec. între Bd. AA'(*) Între Calea Moşilor. carou cadastral 15 .16. Splaiul Unirii şi str. Oiţelor. carou cadastral 15 .16. la intersecţia Bd. Mărăşeşti cu Bd. la intersecţia Bd. str. carou cadastral 13 14. 3. Leon Vodă.01 B-I-m-B-17901. AA'(*) Pe malul drept al Dâmboviţei.04 B-I-m-B-17899. Oiţelor. Latene.02 B-I-m-B-17901. carou cadastral 15 . Dimitrie Cantemir şi Calea Şerban Vodă. AA'(*) Pe malul drept al Dâmboviţei.01 B-I-m-B-17900. Mărăşeşti. AA'(*) Pe malul drept al Dâmboviţei. între Bd. carou cadastral 15 . nr. VI-VII sec.06 B-I-m-B-17899. la intersecţia Bd. la intersecţia Bd. CB(*) str. IX-XI sec.16. str. Dimitrie Cantemir şi Calea Şerban Vodă. Dimitrie Cantemir şi Calea Şerban Vodă. nr. IV p.16. Chr.16.07 B-I-s-B-17900 B-I-m-B-17900. între Bd. AA'(*) Între Calea Moşilor. Splaiul Unirii şi str. Leon Vodă. CB(*) str.16.16. Cavafii Vechi şi Florescu. 3. Mărăşeşti. cultura getodacică Epoca bronzului. Splaiul Unirii şi str. XVII-XIX sec. Leon Vodă. Oiţelor. XV sec. între Bd. AA'(*) Între Calea Moşilor.02 B-I-s-B-17901 B-I-m-B-17901. carou cadastral 13 14. carou cadastral 15 . XVII-XIX sec. Splaiul Unirii şi str. XVII-XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 14 . Mărăşeşti cu Bd. nr. AA'(*) Pe malul drept al Dâmboviţei. Dimitrie Cantemir şi Calea Şerban Vodă. între Bd. carou cadastral 15 . nr.Nr. str. Cavafii Vechi şi Florescu.02 B-I-m-B-17899. carou cadastral 15 . AA'(*) str. Mărăşeşti cu Bd. carou cadastral 15 . 3. Mărăşeşti. crt. 3. XV-XVI sec. carou cadastral 15 . Mărăşeşti cu Bd. 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Cod LMI 2004 B-I-m-B-17899.03 Denumire Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare Biserica Răzvan Necropolă Aşezare meşteşugărească Biserica Slobozia Mormântul colectiv al bătăliei din 1631. Cavafii Vechi şi Florescu. cultura Glina III sec. Splaiul Unirii şi str.16. Leon Vodă. CB(*) str. condusă de Matei Aga din Brâncoveni Necropolă Aşezare Adresă Pe malul drept al Dâmboviţei.16. AA'(*) Pe malul drept al Dâmboviţei. CB(*) Datare a doua jum. sec.16.03 B-I-m-B-17899. Mărăşeşti. Oiţelor.05 B-I-m-B-17899.

Stanciu şi Piscului. AA'(*) Parcul Tineretului. Foişorului cu Reîntregirii. V. str.01 Necropolă sec. carou cadastral 19 . XVII-XIX sec. V. la intersecţia str. V. AA'(*) Parcul Tineretului. Stanciu şi Piscului. III-IV 174 B-I-m-A-17904.18. str. spre str. B'C'(*) Pe malul stâng al Dâmboviţei.18. spre str. Dâmbului la S. XVIII-XIX sec. pe malul drept al Dâmboviţei. carou cadastral 19 . Foişorului cu Reîntregirii. spre str.02 B-I-s-A-17904 Denumire Foişorul Mavrocordaţilor Fundaţiile casei Mavrocordaţilor Necropolă Aşezare Aşezare Biserica Dobroteasa Necropolă Aşezare Dealul Piscului Adresă Pe malul stâng al Dâmboviţei. Brânduşelor. între Lacul Tineretului la NV.20 şi 21 22. pe malul drept al Dâmboviţei. carou cadastral 17 . Dâmbului la S.01 B-I-m-B-17902.18. XVI-XVIII sec. AA'(*) Între Calea Văcăreşti. pe malul drept al Dâmboviţei. carou cadastral 17 18. la intersecţia str. B'C'(*) Pe malul stâng al Dâmboviţei. spre str.20 şi 21 22. AA'(*) Între Calea Văcăreşti. str. carou cadastral 19 . B'C'(*) Pe malul stâng al Dâmboviţei. la intersecţia str. XVI-XVIII 172 B-I-m-A-17904. Stanciu şi Piscului.18.03 B-I-m-B-17902. AA'(*) Parcul Tineretului. XIV-XVI 173 B-I-m-A-17904. Brânduşelor.01 B-I-m-B-17903. între Lacul Tineretului la NV. str. carou cadastral 17 .18.03 Aşezare sec. carou cadastral 17 18. Brânduşelor. între Lacul Tineretului la NV.02 Necropolă sec. spre str. la intersecţia str. Dâmbului la S. carou cadastral 17 .04 B-I-s-B-17903 B-I-m-B-17903.20 şi 21 22. pe malul drept al Dâmboviţei. carou cadastral 17 . Foişorului cu Reîntregirii. IX-XI MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 15 . Foişorului cu Reîntregirii. la intersecţia str. carou cadastral 17 . Dâmbului la S. VI-VII sec. B'C'(*) Între Calea Văcăreşti. Foişorului cu Reîntregirii.20 şi 21 22.Nr. str. Brânduşelor. XVIII sec. carou cadastral 17 18. AA'(*) Parcul Tineretului. crt. Brânduşelor. str. AA'(*) Datare sec. str.02 B-I-m-B-17902. carou cadastral 19 . între Lacul Tineretului la NV. B'C'(*) Pe malul stâng al Dâmboviţei. 163 164 165 166 167 168 169 170 171 Cod LMI 2004 B-I-s-B-17902 B-I-m-B-17902.

Dâmbului la S.20 şi 21 22. str. B'C'(*) Pe malul drept al Dâmboviţei. pe malul drept al Dâmboviţei. carou cadastral 23 . Săvineşti. Săvineşti. str. str. între Lacul Tineretului la NV. Mărţişor şi Simigiului. D'E'(*) Pe malul drept al Dâmboviţei.20 şi 21 22. B'C'(*) Cartierul Văcăreşti. între Calea Văcăreşti. Mărţişor şi Simigiului. cultura getodacică sec. XVIII-XIX sec. Chr. AA'(*) Parcul Tineretului. str. între Calea Văcăreşti. carou cadastral 21 .02 B-I-m-B-17905. pe malul drept al Dâmboviţei.22.06 Aşezare 178 179 180 181 182 183 184 185 186 B-I-s-B-17905 B-I-m-B-17905. carou cadastral 19 .02 B-I-m-B-17906.24. D'E'(*) Pe malul drept al Dâmboviţei.24. str.22. B'C'(*) Cartierul Văcăreşti.24. crt. AA'(*) Cartierul Văcăreşti. imediat la N de str. carou cadastral 23 . D'E'(*) Pe malul drept al Dâmboviţei. carou cadastral 21 . imediat la N de str. pe malul drept al Dâmboviţei.22. carou cadastral 21 . Dâmbului la S.05 Aşezare 177 B-I-m-A-17904. imediat la N de str. Epoca bronzului.04 Mărţişor Necropolă Aşezare Aşezare Lunca Bârzeşti Aşezare Aşezare Aşezare Aşezare sec. D'E'(*) Datare Latene. pe malul drept al Dâmboviţei. între Calea Văcăreşti. carou cadastral 21 . între Lacul Tineretului la NV. VI p. Chr. carou cadastral 19 . imediat la N de str. pe malul drept al Dâmboviţei. sec. 175 Cod LMI 2004 B-I-m-B-17904.20 şi 21 22. imediat la N de str. Săvineşti.04 Denumire Aşezare Adresă Parcul Tineretului.01 B-I-m-B-17905. str.24. pe malul drept al Dâmboviţei. AA'(*) Parcul Tineretului. Săvineşti. între Lacul Tineretului la NV.03 B-I-s-B-17906 B-I-m-B-17906. XVIII Latene. cultura Tei MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 16 . Mărţişor şi Simigiului. între Calea Văcăreşti.03 B-I-m-B-17906. cultura Tei Neolitic 176 B-I-m-A-17904. Mărţişor şi Simigiului.01 B-I-m-B-17906. carou cadastral 19 . B'C'(*) Cartierul Văcăreşti.Nr. carou cadastral 23 . carou cadastral 23 . XVIII sec. Săvineşti. str. Dâmbului la S. D'E'(*) Pe malul drept al Dâmboviţei. cultura getodacică Epoca bronzului.24.22. carou cadastral 23 . pe malul drept al Dâmboviţei. II-IV p.

Carol (până la intersecţia cu str. Poştei colţ cu str.Bd.str. Dudeşti. Grigore Alexandrescu . Libertăţii Bd. Laminorului .str.24.str. Triumfului . 187 Cod LMI 2004 B-I-s-B-17907 Denumire CET Dudeşti Adresă Cartierul Titan. Berzei .E. Polonă . XVI .02 Aşezare Epoca bronzului.Bd. Dudeşti. AA' şi B'C'(*) Cartierul Titan. Bd. Drumul Lunca Veche.XX 192 B-II-s-B-17910 Sit I 193 B-II-s-B-17911 Sit II 194 195 B-II-s-B-17912 B-II-s-B-17913 Sit III Parcelarea Bazilescu sf. carou cadastral 23 . carou cadastral 23 .24. Neajlovului .str. Drumul Mierii şi Drumul Malul Spart. Elisabeta (de la intersecţia cu Calea Victoriei).Piaţa Gării Filaret . sec. Gloriei . Vasile Pârvan . Chitila Datare 188 B-I-m-B-17907. Unirii . Gazelei .Piaţa Unirii .01 Aşezare Latene.Bd.str. suprapus de str. C. suprapus de str. Drumul Lunca Dochiei. AA' şi B'C'(*) Cartierul Titan.Bd.str.T.str. la Est str.str.str. Drumul Lunca Dochiei. Drumul Lunca Cetăţii.24. Corneliu Splaiul Independenţei .Bd. Coralilor . Drumul Lunca Cetăţii. Sevastopol . crt.Nr.T. Mitropolit Filaret . Libertăţii .Bd. la E de C. pe malul stâng al Dâmboviţei. Elocinţei . Dr. suprapus de str.str. Mandolinei . Dimitrie Cantemir Piaţa Unirii . Drumul Mierii şi Drumul Malul Spart. cultura getodacică 189 B-I-m-B-17907. Mărăşeşti . Drumul Lunca Cetăţii. la E de C. la E de C.str. sec. XIX .Şos.Bd. Lăstărişului . pe malul stâng al Dâmboviţei.Piaţa Libertăţii . Drumul Lunca Veche.str. Renaşterii .str. Drumul Mierii şi Drumul Malul Spart. Mihai Eminescu Splaiul Independenţei .E.str.Piaţa Maria . Hristo Botev). Fabrica de Cărămidă -str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 17 . AA' şi B'C'(*) str.prima jum. Halelor Splaiul Independenţei .str.Bd. cultura Glina III 190 191 B-I-m-B-17908 B-II-s-A-17909 Ruinele Hanului Stavropoleos Centrul istoric 1722-1724 sec. Istrati . Hristo Botev (de la intersecţia cu Bd.T. Carol până la intersecţia cu Bd.str. George Coşbuc . Stavropoleos delimitare: la Nord . Dudeşti. Corneliu Coposu). Drumul Lunca Dochiei. Piatra Morii . Buzeşti str.str.E.str. pe malul stâng al Dâmboviţei. carou cadastral 23 .Bd. Drumul Lunca Veche. la Sud .

sec. Giuleşti . Laurenţiu Claudian str. Dr. Fabrica de Chibrituri . Mihai Bravu Şos. Vatra Luminoasă . Grădiştea Floreştilor str. Sarafineşti . Jean Monet .str. Baicului .str. Colţei . Gheorghe Sterian . Ermil Pangratti . lt. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 18 .str.str.str. XIX 1848 prima jum. Iancului . Iancu de Hunedoara .str.Nr. Chibzuinţei str. Glucozei . sec.str.Bd. Pogoanelor .str. Regiei . XX prima jum. Iancului str.str.str. Aviator Gh.Bd. Gheorghe Folescu .Drumul Bercenarului str.Calea Dorobanţilor .C. Arh. Cerceluş . Dumitru Botez . Gara Obor .Şos. Larisa . Eufrosin Poteca Calea Floreasca .str. XX sf. Armindenului . Ferdinand . Vatra Luminoasă .Şos. Cavafii Vechi . mr. Amazoanei . Viilor (parţial) . Rahmaninov .str.Intr. Viilor . Aviatorilor Bd. Demetriade . Maior Coravu . sec.str.Piaţa Aviatorilor str. Victor Manu. sec.str. Brătianu str.str. C.str. Dristor . XX prima jum.Şos.str.B. Pieptănari . Negoiu Piaţa Eudoxiu Hurmuzachi .Bd. Ion Băiculescu . sec.Şos. Aviatorilor . 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 Cod LMI 2004 B-II-s-B-17914 B-II-s-B-17915 B-II-s-B-17916 B-II-s-B-17917 B-II-s-B-17918 B-II-s-B-17919 B-II-s-B-17920 B-II-s-B-17921 B-II-s-B-17922 B-II-s-B-17923 B-II-s-A-17924 B-II-s-B-17925 B-II-s-B-17926 Denumire Parcelarea Grant Parcelarea Progresul Parcelarea Dristor Parcelarea Călăraşi-Hârjeu Parcelarea Iancului Parcelarea Iancului Parcelarea Gara Obor. Cristian Pascal .Bd. XX 1915-1919 1926 1913 prima jum.str. Învoirii str.Bd. XX înc. sec.str. XX prima jum.Intr.Bd. Hârjeu . Aurel Botea . Diligenţei . Basarabia . Constantin Mănescu.str. Arh.str.str. D. crt.Bd. Lt.str. Turnu Măgurele .Şos. Orhideelor Şos.str. sec. Băniei . I.) Parcelarea Dorobanţi Parcelarea Pieptănari Adresă Şos. Alizeului .Bd.str. Tudor Dragu Datare 1912 prima jum.Bd. Stoica Vizitiul .str. Mircea Eliade .str. fostă Ferdinand I Parcelarea Negroponte Parcelarea Fabrica de Chibrituri Parcelarea Villacrosse Parcelarea Jianu-Bordei (U. Dr. sec.str.str.str.str. Caloian Judeţul . Giurgiului .

Verzişori Str. XIX . soldat Ilie Şerban .prima jum. XX înc.Nr. XIX sf.prima jum. Alecsandri Vasile 8 sector 1 Str. XIX . XIX . sec. sec. Cantacuzino Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Calea Şerban Vodă . XIX . sec. sec. sec. 11 iunie 2 sector 4 Str. sec.Dintr-o zi“ Casă Casă Casa Gh. sec.str. sec. Alecsandri Vasile 7 sector 1 Str. Alecsandri Vasile 9 sector 1 Datare prima jum. XX sf. Afluentului 30 sector 1 Str.str. sec. sec. crt. Academiei 22 sector 1 Str. 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Cod LMI 2004 B-II-s-B-17927 B-II-s-B-17928 B-II-m-B-17929 B-II-m-B-17930 B-II-m-A-17931 B-II-m-B-17932 B-II-m-B-17933 B-II-m-B-17939 B-II-m-B-17940 B-II-m-B-17941 B-II-m-B-17942 B-II-m-B-17943 B-II-m-B-17944 Denumire Parcelarea Şerban Vodă Parcelarea Verzişori Casa Nifon Mitropolitul Imobil (PMB) Biserica "Sf. sec.prima jum. XX sf. XIX . XX sf. sec.sec.XIX sf. Nicolae .prima jum. Alecsandri Vasile 1 -3 sector 1 Str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 19 . Nicopole str. Alecsandri Vasile 5 sector 1 Str. XX sf. sec. Academiei 3 -5 sector 1 Str. XIX 1702. XX 1935 sf. 1915 1900 prima jum. Alecsandri Vasile 6 sector 1 Str.prima jum. Albac 25 sector 1 Str. sec.

Alexandrescu Grigore 28 sector 1 Str. sec. XX sf. Alexandrescu Grigore 39 sector 1 Datare sf. Alexandrescu Grigore 32 -34 sector 1 Str. sec.prima jum. Alexandrescu Grigore 14 sector 1 Str. sec. sec.Nr. sec. XIX . Alexandrescu Grigore 26 sector 1 Str. XX sf. XIX . crt. Alexandrescu Grigore 6 sector 1 Str. sec. sec. Alexandrescu Grigore 12 sector 1 Str. XIX . sec. XX sf. XX sf. Alecsandri Vasile 18 sector 1 Str. XX sf. Alecsandri Vasile 20 sector 1 Str. XX sf.prima jum. XIX .prima jum. sec. XX sf.prima jum. XIX . Alecsandri Vasile 10 sector 1 Str. sec. XIX . sec. sec. XIX . sec. XIX . sec.prima jum. Alecsandri Vasile 16 sector 1 Str. XIX . XIX .prima jum. sec. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 20 . sec. 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 Cod LMI 2004 B-II-m-B-17945 B-II-m-B-17946 B-II-m-B-17947 B-II-m-B-17948 B-II-m-B-17949 B-II-m-B-17950 B-II-m-B-17951 B-II-m-B-17952 B-II-m-B-17953 B-II-m-B-17954 B-II-m-B-17955 B-II-m-B-17956 B-II-m-B-17957 Denumire Casă Casă Muzeul Frederick şi Cecilia Cuţescu Storck Casă Casă Casa Iulia Constantinescu Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str.prima jum.prima jum. XX sf. sec. Alecsandri Vasile 13 sector 1 Str. sec. XIX .prima jum. sec. XX sf. XX 1900 1914 sf.prima jum.prima jum. sec. sec. Alexandrescu Grigore 10 sector 1 Str.

XX prim. jum. jum. jum. jum. jum. sec. sec. sec. XX prim. sec. sec. XX prim. jum. XX prim. jum. sec. sec. jum. crt. jum. XX prim. sec. jum.Nr. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 21 . jum. sec. XX prim. XX prim. 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 Cod LMI 2004 B-II-m-B-17958 B-II-m-B-17959 B-II-m-B-17960 B-II-m-B-17961 B-II-m-B-17962 B-II-m-B-17963 B-II-m-B-17964 B-II-m-B-17965 B-II-m-B-17966 B-II-m-B-17967 B-II-m-B-17968 B-II-m-B-17969 B-II-m-B-17970 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Aleea Alexandru 4 sector 1 Aleea Alexandru 5 sector 1 Aleea Alexandru 6 sector 1 Aleea Alexandru 7 sector 1 Aleea Alexandru 8 sector 1 Aleea Alexandru 14 sector 1 Aleea Alexandru 19 sector 1 Aleea Alexandru 22 sector 1 Aleea Alexandru 23 sector 1 Aleea Alexandru 33 sector 1 Aleea Alexandru 34 sector 1 Aleea Alexandru 35 sector 1 Aleea Alexandru 37 sector 1 Datare prim. XX prim. jum. XX prim. sec. sec. sec. XX prim. jum. XX prim. XX prim. sec.

XX sf. XX sf. XX prim. jum. jum.prima jum. sec.prima jum. jum. XX sf. sec. sec. sec. XIX . XX prim.prima jum.prima jum. XIX sf. jum. jum. Alexe Marin 2 sector 1 Intr. sec. XX prim. sec. XX sf. sec. Alexe Marin 8 sector 1 Str. XIX . sec. crt. Aman Theodor pictor 2 sector 1 Datare prim. sec. XX prim. XX prim.Nr. jum. sec. sec. 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Cod LMI 2004 B-II-m-B-17971 B-II-m-B-17972 B-II-m-B-17973 B-II-m-B-17974 B-II-m-B-17975 B-II-m-B-17976 B-II-m-B-17977 B-II-m-B-17978 B-II-m-B-17979 B-II-m-B-17980 B-II-m-B-17981 B-II-m-B-17982 B-II-m-B-17983 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Aleea Alexandru 38 sector 1 Aleea Alexandru 40 sector 1 Aleea Alexandru 41 sector 1 Aleea Alexandru 43 sector 1 Aleea Alexandru 44 sector 1 Aleea Alexandru 45 sector 1 Aleea Alexandru 47 sector 1 Intr. XX sf. jum. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 22 . sec. sec. sec. Alexe Marin 6 sector 1 Intr. sec. XX prim. sec. Alexe Marin 5 sector 1 Intr. Aman Theodor pictor 1 sector 1 Str. XIX . XIX . sec.

XIX sf. Aman Theodor pictor 23 -25 sector 1 Str. sec. sec. XIX sf. Aman Theodor pictor 10 sector 1 Str. sec. XIX sf. crt. XIX sf. sec. sec. Aman Theodor pictor 31 sector 1 Str. sec. XIX sf. Aman Theodor pictor 16 sector 1 Str. 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 Cod LMI 2004 B-II-m-B-17984 B-II-m-B-17985 B-II-m-B-17986 B-II-m-B-17987 B-II-m-B-17988 B-II-m-B-17989 B-II-m-B-17990 B-II-m-B-17991 B-II-m-B-17992 B-II-m-B-17993 B-II-m-B-17994 B-II-m-B-17995 B-II-m-B-17996 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa Theodor Aman Casă Casă Casă Adresă Str. sec. Aman Theodor pictor 27 sector 1 Str. Aman Theodor pictor 38 sector 1 Datare sf. Aman Theodor pictor 4 sector 1 Str. sec. Aman Theodor pictor 9 A sector 1 Str. Aman Theodor pictor 3 -5 sector 1 Str. sec. Aman Theodor pictor 6 sector 1 Str. Aman Theodor pictor 30 sector 1 Str. Aman Theodor pictor 8 sector 1 Str. XIX sf. sec. XIX sf. XIX sf. sec. XIX sf.Nr. Aman Theodor pictor 18 sector 1 Str. sec. XIX sf. sec. XIX sf. XIX sf. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 23 .

Armenească 10 sector 2 Str.prima jum. sec. XIX . XX sf. Ankara 2 sector 1 Str.n. sec. sec.prima jum. Andrič Ivo 3 sector 3 Str.prima jum.prima jum. sec.sec.XX prim. sec. 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 Cod LMI 2004 B-II-m-B-17997 B-II-m-B-19101 B-II-m-B-19102 B-II-m-B-19103 B-II-m-B-19104 B-II-m-B-19105 B-II-m-B-17998 B-II-m-B-17999 B-II-m-A-18000 B-II-m-A-18001 B-II-m-B-18002 B-II-m-B-18003 B-II-m-B-18004 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa Oprea Soare Arcul de Triumf Imobil Casă Casa Dimitrie Gusti Adresă Str. sec. sec. Andrič Ivo 4 sector 3 Str. sec. sec. Aman Theodor pictor 40 sector 1 Str. jum. Apolodor 1 sector 5 Piaţa Arcul de Triumf f. XIX . sec. XX sf.prima jum. sec. XX prim.Nr. XIX .XX 1914 1936 sf. XX sf. XX sf.sec. XIX . XIX . sec. XIX . sec. sec. Armenească 35 sector 2 Str. jum. XX sf. sec.prima jum.prima jum. Armindenului 4 sector 1 Datare sf. crt. XX sf. XIX .prima jum. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 24 . Andrič Ivo 1 sector 3 Str. sector 1 Str. XIX sf. sec. XIX . Ankara 4 sector 1 Str. sec. Andrič Ivo 5 sector 3 Str. Andrič Ivo 2 sector 3 Str.

XIX . 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18005 B-II-m-B-18006 B-II-m-B-18007 B-II-m-B-18008 B-II-m-B-18009 B-II-m-B-18010 B-II-m-B-18011 B-II-m-B-18012 B-II-m-B-18013 B-II-m-B-18014 B-II-m-B-18015 B-II-m-B-18016 B-II-m-B-18017 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Vilă Vilă Vilă Adresă Str. XX sf. sec. sec. sec. sec. sec. sec. sec.prima jum.prima jum. Atelierului 19 sector 1 Str.prima jum. XIX . Armindenului 12 sector 1 Str. XX sf. Atelierului 14 sector 1 Str. XX sf.prima jum. XX sf. XIX .prima jum. sec. XX sf. XX sf. Atena 2 bis sector 1 Str. Atelierului 24 sector 1 Str. XX sf. Atena 3 sector 1 Str. XIX .prima jum. XIX .prima jum. Atelierului 20 sector 1 Str. Atelierului 16 sector 1 Str. XX sf. sec. sec. Atelierului 18 sector 1 Str. Atelierului 22 sector 1 Str. sec. sec. crt. sec. sec. sec. sec. Atelierului 21 sector 1 Str.prima jum. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 25 . Atena 4 sector 1 Datare sf. XIX . sec. sec. XIX . sec.Nr.prima jum. sec. sec. XX sf. sec. XX sf. XIX . XX sf. XX sf. XIX . Atelierului 12 sector 1 Str. sec.prima jum. XIX .

n. sec. Aviatorilor 1 sector 1 Bd. sec. 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18018 B-II-m-B-18019 B-II-m-B-18020 B-II-m-B-18021 B-II-m-B-18022 B-II-m-B-18023 B-II-m-B-18024 B-II-m-B-18025 B-II-a-B-18026 B-II-m-B-18027 B-II-m-B-18028 B-II-m-B-18029 B-II-m-B-18030 Denumire Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Centrul de Plasament "Sfânta Ecaterina" Restaurantul Pescăruş Institutul de Istorie "Nicolae Iorga“ Casă Casă Adresă Str. XX sf. jum. sec. sec. XX sf. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 26 . Averescu Al. XIX-prim. sec. XX sf.prima jum. Atena 12 sector 1 Str. Atena 8 sector 1 Str. XX prima jum. XX sf.Nr. XIX . XIX-prim. Atena 20 sector 1 Str. Aviatorilor 5 sector 1 Datare sf. XX prima jum. sec. Aviatorilor 3 sector 1 Bd. XX sf. XX sf. sec. mareşal 17 sector 1 Bd. sector 1 (în incinta Parcului Herăstrău) Bd. Aviatorilor f. Atena 22 sector 1 Str. Atena 18 sector 1 Str. sec. Atena 24 -26 sector 1 Bd. XX sf. XX sf. sec. XX sf. sec. jum. sec. sec. sec. crt. sec. sec. sec. Atena 6 sector 1 Str. Atena 16 sector 1 Str. XX sf.

Aviatorilor 9 sector 1 Bd. XIX-prim. XX sf. jum. jum. sec. Aviatorilor 42 sector 1 Bd. Aviatorilor 51 -53 sector 1 Datare sf. XIX-prim. XIX-prim. XIX-prim. jum. jum. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 27 . XIX-prim. XX sf. XX sf. sec. XX sf. sec. sec. sec. sec. sec. sec. XIX-prim. sec. XIX-prim. jum. sec. jum. sec. 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18031 B-II-m-B-18032 B-II-m-B-18033 B-II-m-B-18034 B-II-m-B-18035 B-II-m-B-18036 B-II-m-B-18037 B-II-m-B-18038 B-II-m-B-18039 B-II-m-B-18040 B-II-m-B-18041 B-II-m-B-18042 B-II-m-B-18043 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Fostul garaj regal Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Bd. Aviatorilor 50 sector 1 Bd. Aviatorilor 11 sector 1 Bd. XIX-prim. XX sf. XIX-prim. jum. sec. sec. Aviatorilor 7 sector 1 Bd. Aviatorilor 8 sector 1 Bd. Aviatorilor 32 sector 1 Bd. XX sf. Aviatorilor 24 sector 1 Bd. XX sf. XIX-prim. Aviatorilor 46 sector 1 Bd. Aviatorilor 13 sector 1 Bd. XX sf. XIX-prim. sec. sec. sec. sec. XIX-prim. sec. XX sf. XX sf. sec. jum. Aviatorilor 40 sector 1 Bd. XX sf. sec. XX sf. Aviatorilor 16 sector 1 Bd.Nr. sec. sec. jum. sec. sec. jum. jum. XIX-prim. jum. jum. crt. sec. sec.

sec. 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18044 B-II-m-B-18045 B-II-m-B-18046 B-II-m-B-18047 B-II-m-B-18048 B-II-m-B-18049 B-II-m-B-18050 B-II-m-B-18051 B-II-m-B-18052 B-II-m-B-18053 B-II-m-B-18054 B-II-m-B-18055 B-II-a-B-18056 Denumire Casă Casă Fost cinematograf Casă Fosta Fabrică de vopsele Casă Imobil Casă Casă Casă Casă Casa George Bacovia Ansamblul de arhitectură "Str. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. crt. XX sf. Avram Iancu 1 sector 2 Str. Baia de Fier sector 3 Datare sf. jum. sec. sec. sec. Avrig 18 sector 2 Str. Bacovia George 63 sector 4 Str. sec. sec. XX prima jum. XX prima jum. Axinte Uricariul 23 sector 1 Str. XX sf. Avrig 78 sector 2 Str. Avrig 80 A sector 2 Str. XX prima jum. XX prima jum. jum. XX prima jum. XIX-prim. sec. Avrig 5 sector 2 Str. Baia de Fier nr. XIX-prim. Avrig 3 sector 2 Str. XX prima jum. sec. 1-7" Adresă Str.Nr. Avram Iancu 5 -5A sector 2 Str. Avrig 1 sector 2 Str. Axinte Uricariul 25 -27 sector 1 Str. sec. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 28 . sec. sec. sec. XIX-prim. sec. XX prima jum. jum. XX sf. sec. Avrig 6 sector 2 Str.

Baldovin Pârcălabul 14 sector 1 Datare sf. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 29 . XIX sf. Balaban Emil 8 sector 1 Str. Baia de Fier 3 sector 3 Str. XIX sf. Balaban Emil 11 sector 1 Str. Baia de Fier 4 sector 3 Str. Baldovin Pârcălabul 1 sector 1 Str. Baia de Fier 1 A sector 3 Str. sec. Balaban Emil 6 sector 1 Str. XIX . sec. XX sf. sec. Baia de Fier 8 sector 3 Str. sec. sec. sec. Baia de Fier 10 sector 3 Str. sec. sec. sec. Baia de Fier 6 sector 3 Str.Nr. 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18057 B-II-m-B-18058 B-II-m-B-18059 B-II-m-B-18060 B-II-m-B-18061 B-II-m-B-18062 B-II-m-B-18063 B-II-m-B-18064 B-II-m-B-18065 B-II-m-B-18066 B-II-m-B-18067 B-II-m-B-18068 B-II-m-B-18069 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Imobil Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. XIX sf. XIX sf.XX înc. sec. Balaban Emil 9 sector 1 Str. XIX sf. XIX înc. crt. sec. XIX .XX înc.prima jum. sec.prima jum. sec.XX înc. sec. Baia de Fier 5 sector 3 Str. XIX sf.XX sf. sec.

Batiştei 13 sector 2 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 30 . sec. sec. Baldovin Pârcălabul 16 sector 1 Str. Barasch Iuliu dr.1929 sf. între str. 1834. sec.prima jum. Basarabia 256 sector 3 Bd. Jean Louis Calderon şi str. XX sf.1938 sf.prima jum. Banul Manta 9 sector 1 Datare sf. Baldovin Pârcălabul 18 sector 1 Str. XX 1933 1936 . sec. 1940 sf. sec. Nicolae .prima jum. XIX . XIX sf. sec. Banului 2 sector 1 107) Casă Biserica "Sf. Barierei 39 sector 1 Bd. sec. sec. XIX . XX 1927 . Calea Victoriei nr. XIX Clădire (anexă Palat Ştirbei.Udricani“ Casă Casă Halele Uzinei Malaxa Fabrica de ţevi "Republica“ Ansamblul de arhitectură "Str. XX sf. 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18070 B-II-m-B-18071 B-II-m-B-18072 B-II-m-B-18073 B-II-m-B-18074 B-II-m-B-18075 B-II-m-A-18076 B-II-m-B-18077 B-II-m-B-18078 B-II-a-A-18091 B-II-a-A-18092 B-II-a-B-18093 B-II-m-B-18094 Denumire Casă Casă Casă Primăria Sectorului 1 Adresă Str. XIX . Vasile Lascăr sector 2 Str. sec. 15 sector 3 Str. Barasch Iuliu dr.prima jum. Basarabia 256 A sector 3 Str. crt. Baldovin Pârcălabul 20 sector 1 Bd. sec.Nr. XIX 1735. Batiştei .prima jum. XIX . sec. sec. 11 sector 3 Str. XIX sf. Str. XX sf. sec. Batiştei" Casa Nicolae Filipescu Str. sec. Banului 3 sector 1 Str. XIX .

Băcani 4 sector 3 Str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 31 . sec. sec. C. sec. Băcani 3 sector 3 Str. Rosetti şi str.Batişte“ Casa Marmorosch-Blank Casă Ansamblul de arhitectură "Str. XIX prima jum. XX prima jum. Băcani sector 3 Str. Bălcescu Nicolae . sec. Batiştei sector 1 Bd. XX prima jum. XIX sf.Italiană Adresă Str. sec. A. Bălcescu Nicolae 24 sector 1 Bd. Băcani 6 sector Str. sec. XX prima jum. Bălăcescu Costache 7 sector 1 Bd. XIX sf. Bălcescu Nicolae 28 sector 1 Datare 1764. 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 Cod LMI 2004 B-II-m-A-18095 B-II-m-B-18096 B-II-m-B-18097 B-II-a-B-18098 B-II-m-B-18099 B-II-m-B-18100 B-II-m-B-18101 B-II-m-B-18102 B-II-a-B-18103 B-II-m-B-18104 B-II-m-B-18105 B-II-m-B-18106 B-II-m-A-18107 Denumire Biserica "Sf. sec. sec. Batiştei 24 A sector 2 Str. Băcani" Casă Prăvălie Prăvălie Casă Ansamblul de arhitectură "Bd.XIX 1900 1897-1911 sf. sec. Bălcescu Nicolae 7 -9 sector 1 Bd. între str. crt. XIX sf. XX prima jum. Nicolae Bălcescu" Imobil Imobil Imobil Biserica "Prea Sfântul Mântuitor" . XIX sf. Batiştei 39 sector 2 Str. sec. Nicolae . sec. Bălcescu Nicolae 26 sector 1 Bd. Batiştei 21 sector 2 Str.Nr.

sec. sec. XX sf. Băniei 11 sector 3 Str. sec. Bălcescu Nicolae 35 -35 A sector 1 Str. 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18108 B-II-m-B-18109 B-II-a-B-18110 B-II-m-B-18111 B-II-m-B-18112 B-II-m-B-18113 B-II-m-B-18114 B-II-m-B-18115 B-II-m-B-18116 B-II-m-B-18117 B-II-m-B-18118 B-II-m-B-18119 B-II-m-B-18120 Denumire Bloc Malaxa-Burileanu Casă Ansamblul de arhitectură "Str. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 32 . sec. sec.prima jum. Bărăţiei 27 sector 3 Str. sec. XIX sf. Băniei 15 sector 3 Str. XIX sec. sec. Bărăţiei 33 sector 3 Str. XIX sf. Băniei 3 sector 3 Str. XIX . Băniei" Casă cu prăvălie Casă Casă Casă Casă Casă Casă Biserica "Sf. Băneasa Ancuţa 5 sector 2 Str. crt. XVII. XIX sf. XIX sf. Băniei 21 sector 3 Str. Băniei 19 sector 3 Str. sec. Bărăţiei 46 -48 sector 3 Datare 1935 .Nr.1937 sf. Băniei 17 sector 3 Str. XIX sf. 1828 sec. XIX sf. Maria a Darurilor" . sec. Băniei sector 3 Str. XIX sec. sec. XIX sf. Băniei 23 sector 3 Str.Bărăţiei Bazarul Nirescher Case Adresă Bd.

sec. XX prima jum. Berthelot H.Nr.prima jum. XX prima jum. sec. sec. Berthelot H. g-ral 18 sector 1 Datare prima jum.prima jum. Berthelot H. Iosif“ Casă Adresă Str. Berthelot H. M. M. XIX sf. sec. M. Berthelot H. g-ral 17 sector 1 Str. Belgrad 4 sector 1 Str. XX 1875-1880 sf. g-ral 5 sector 1 Str. XX prima jum. crt. M. sec. Berthelot H. g-ral 7 sector 1 Str. 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18121 B-II-m-B-18122 B-II-m-B-18123 B-II-m-B-18124 B-II-m-B-18125 B-II-m-B-18126 B-II-m-B-18127 B-II-m-B-18128 B-II-m-B-18129 B-II-m-B-18130 B-II-m-B-18131 B-II-m-A-18132 B-II-m-B-18133 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa C. M. Fonilescu Casă Casa Robescu Catedrala romano-catolică "Sf. XIX sf. sec. Belgrad 8 sector 1 Str. M. sec. Belgrad 10 -12 sector 1 Str. XIX . Berthelot H. sec. sec. M. sec. sec.prima jum. g-ral 8 A sector 1 Str. XIX . XIX sf. g-ral 12 sector 1 Str. XX prima jum. sec. sec. sec. g-ral 10 sector 1 Str. M. sec. sec. g-ral 8 sector 1 Str. XX sf. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 33 .prima jum. XX sf. Berechet 10 A sector 2 Str. XIX . XIX . Berthelot H. XX sf. Belgrad 14 sector 1 Str.

XX sf. XIX . sec. Berthelot H. sec. sec. Berzei 42 sector 1 Str. XIX . M. crt. Berthelot H. M. XX sf. XX sf. XX sf. XIX . 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18134 B-II-m-B-18135 B-II-m-B-18136 B-II-m-B-18137 B-II-m-B-18138 B-II-m-B-18139 B-II-m-B-18140 B-II-m-B-18141 B-II-m-B-18142 B-II-m-B-18143 B-II-m-B-18144 B-II-m-B-18145 B-II-m-A-18146 Denumire Palatul Mitropolitan Romano-Catolic Palatul Ministerului Cultelor şi Artelor. azi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Imobil Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Aşezămintele I.prima jum. sec. sec. sec. XX sf. sec. sec. g-ral 90 sector 1 Str. sec. g-ral 28 -30 sector 1 Str. Brătianu Casă Casa Miţa Biciclista Adresă Str.prima jum. Biserica Amzei 5 -7 sector 1 Str. Berzei 46 sector 1 Str. Berzei 58 sector 1 Str. XIX . XIX . g-ral 19 sector 1 Str. M. sec.prima jum.prima jum. sec. sec. g-ral 36 sector 1 Str. XX 1908 sf. sec. XIX . sec.prima jum.prima jum. C. XX sf. XIX 1900 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 34 . XIX . Berzei 81 sector 1 Str. sec. XX 1935 sf. Biserica Amzei 9 sector 1 Datare 1925 prima jum. sec. Berzei 89 sector 1 Str. Biserica Amzei 6 sector 1 Str.prima jum. M. sec. XIX sf. Berthelot H. Berzei 44 sector 1 Str.Nr. Berthelot H.

Arhangheli Mihail şi Gavril" Turn clopotniţă Adresă Str. Biserica Mărcuţa 8 sector 2 Datare sf. XIX sf.Nr. 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18147 B-II-m-B-18148 B-II-m-B-18149 B-II-m-B-18150 B-II-m-B-18151 B-II-m-B-18152 B-II-m-B-18153 B-II-m-B-18154 B-II-m-B-18155 B-II-m-A-18156 B-II-a-A-18157 B-II-m-A-18157. sec. Biserica Enei 1 sector 1 Str. Biserica Amzei 13 -15 sector 1 Str.1927 sec.02 Denumire Casă Biserica Amzei Ambasada Republicii Franceze Casă Casă Casă Casa Oteteleşanu Casă Casă Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" . XIX sf.XVI . XIX sf. sec. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 35 . sec. XIX sf. Biserica Amzei 12 sector 1 Str. sec. sec. Biserica Amzei 10 sector 1 Str.01 B-II-m-A-18157. crt.corpul vechi Mănăstirea Mărcuţa Biserica "Sf. sec. XIX sf. Biserica Amzei 22 sector 1 Str. Biserica Amzei 16 -18 sector 1 Str. sec. Biserica Amzei 20 sector 1 Str. Biserica Mărcuţa 8 sector 2 Str. XIX 1898-1901 sf. sec. XIX sf. XVI . Biserica Amzei 14 sector 1 Str.XVIII 1587. Biserica Mărcuţa 8 sector Str. sec. Biserica Amzei 21 -23 sector 1 Str.XVIII sec. Biserica Amzei 24 sector 1 Str. XIX 1912 .

XIX sf. Blank Louis arh.XX 1898 înc.sec. sec. Blank Louis arh. Blank Louis arh. sec. 32 sector 1 Str. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 36 . 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 Cod LMI 2004 B-II-m-A-18157. sec. Blănari 2 sector 3 Str.Nr. Biserica Răsvan 3 sector 3 Intr. 22 sector 1 Str. Bitolia 5 sector 1 Str. Biserica Răsvan 3 sector Intr. Blănari 1 sector 3 Str. Blănari 3 sector 3 Datare sec. "Sf.Răsvan Casa parohială Casă Casă Casa George Murnu Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. 9 A sector 1 Str. XIX sec.sec. 28 sector 1 Str. XVIII 1847 a doua jum. Biserica Răsvan 3 sector 3 Intr.XX 1898 1898 1916 sf. Biserica Mărcuţa 8 sector 2 Intr. Blank Louis arh. XIX prima jum. 8 sector 1 Str. sec.01 B-II-m-B-18158. XIX sf. Filofteia“ .03 B-II-a-B-18158 B-II-m-B-18158. Blank Louis arh. XVIII înc. crt. sec.02 B-II-m-B-18159 B-II-m-B-18160 B-II-m-B-18161 B-II-m-B-18162 B-II-m-B-18163 B-II-m-B-18164 B-II-m-B-18165 B-II-m-B-18166 B-II-m-B-18167 Denumire Chilii Ansamblul Bisericii Răsvan Biserica "Adormirea Maicii Domnului“.

XIX sf.XX 1699-1700. sec. sec.sec. sec. Bocşa 5 sector 2 Str. Blănari 8 sector 3 Str. XX sf. sec. sec. XIX . Blănari 10 -12 sector 3 Str. sec. XIX sf. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 37 .XVIII XIX sf. XIX . XIX prima jum.prima jum. Blănari 6 sector 3 Str. XIX sf. Nicolae“ . Bocşa 7 sector 2 Str. sec. Blănari 4 sector 3 Str.sec. Bocşa 2 sector 2 Str. crt.XIX sec. Bolliac Cezar 12 sector 3 Datare sf. sec. XIX sf.prima jum. Blănari 16 sector 3 Str. Blănari 14 sector 3 Str. sec. XX 1815 sf. Blănari 9 sector 3 Str. 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18168 B-II-m-B-18169 B-II-m-B-18170 B-II-m-B-18171 B-II-m-B-18172 B-II-m-B-18173 B-II-m-B-18174 B-II-m-B-18175 B-II-m-B-18176 B-II-m-B-18177 B-II-m-B-18178 B-II-m-B-18179 B-II-m-B-18180 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Imobil (Clubul Arhitecţilor) Biserica "Sf. sec. sec. XIX . sec.Şelari Casă Casă Casă Casă Casă de târgoveţ Casa Theodor Speranţia Adresă Str. sec.prima jum.prima jum. Bocşa 4 sector 2 Str. XIX sf. sec. XX sf.Nr. Blănari 16 sector 3 Str. XIX .

XIX sf. crt.Nr. XIX sf.prima jum. Botev Hristo 4 sector 3 Bd. Botev Hristo 2 sector 3 Bd. sec. Botev Hristo 7 sector 3 Bd. Boteanu 3 . Botev Hristo 12 sector 3 Datare prima jum. XIX 1900 sf. 3 B sector 1 Piaţa Botescu Haralambie 1 sector 1 Bd. XIX . sec. sec. sec. Botev Hristo sector 3 Bd. Botev Hristo 9 sector 3 Bd. sec. Hristo Botev" Blocul Societatea "Locuinţe ieftine" Blocul Societatea "Astra Română“ Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Adresă Str. XIX sf. 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18181 B-II-m-B-18182 B-II-a-B-18183 B-II-m-B-18184 B-II-m-B-18185 B-II-m-B-18186 B-II-m-B-18187 B-II-m-B-18188 B-II-m-B-18189 B-II-m-B-18190 B-II-m-B-18191 B-II-m-B-18192 B-II-m-B-18193 Denumire Imobil Hala Matache Măcelaru Ansamblul de arhitectură "Bd. Botev Hristo 11 sector 3 Bd. 3 A. Botev Hristo 6 sector 3 Bd. Botev Hristo 1 sector 3 Bd. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 38 . sec. XX 1926 sf. Botev Hristo 8 sector 3 Bd. sec. sec. XIX sf. Botev Hristo 3 sector 3 Bd. sec. XX 1887 sf. sec. sec. XIX sf. XIX sf.

Botev Hristo 28 sector 3 Datare sf. sec. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 39 . XIX sf. sec. XIX sf. XIX 1889 sf.Nr. XIX prima jum. sec. XX prima jum. XX sf. sec. sec. sec. sec. Botev Hristo 13 sector 3 Bd. Botev Hristo 14 sector 3 Bd. XX sf. crt. sec. Kreţulescu" Imobil Imobil Imobil Imobil Casă Imobil Imobil Casă Adresă Bd. sec. Botev Hristo 25 sector 3 Bd. sec. Botev Hristo 15 sector 3 Bd. Botev Hristo 27 sector 3 Bd. Botev Hristo 20 sector 3 Bd. 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18194 B-II-m-B-18195 B-II-m-B-18196 B-II-m-B-18197 B-II-m-B-18198 B-II-m-B-18199 B-II-m-B-18200 B-II-m-B-18201 B-II-m-B-18202 B-II-m-B-18203 B-II-m-B-18204 B-II-m-B-18205 B-II-m-B-18206 Denumire Imobil Imobil Imobil Imobil Şcoala Comercială "N. Botev Hristo 24 sector 3 Bd. XIX sf. sec. Botev Hristo 15 A sector 3 Bd. XIX sf. sec. Botev Hristo 21 sector 3 Bd. XIX prima jum. XX prima jum. Botev Hristo 22 sector 3 Bd. Botev Hristo 17 -19 sector 3 Bd. Botev Hristo 26 sector 3 Bd.

sec.sec. XIX 1935 înc. sec.sec. Botev Hristo 29 sector 3 Bd. Brădeşti 22 sector 2 Str. Botev Hristo 34 sector 3 Bd.XX sf. Botev Hristo 36 sector 3 Bd. Botev Hristo 44 sector 3 Str.sec. sec.sec.Nr. XIX sf. sec. sec. XIX înc. Brădeşti 3 sector 2 Str. sec. Brădeşti 18 sector 2 Str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 40 . XX înc. XX sf.XX înc. Botez Corneliu 3 sector 2 Str. XIX sf. Brăiliţa 28 sector 3 Datare sf. XIX . XIX .XX înc. XX sec. 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18207 B-II-m-B-18208 B-II-m-B-18209 B-II-m-B-18210 B-II-m-B-18211 B-II-m-B-18212 B-II-m-B-18213 B-II-m-B-18214 B-II-m-B-18215 B-II-m-B-18216 B-II-m-B-18217 B-II-m-B-18218 B-II-m-B-18219 Denumire Casă Imobil Blocul "Gold" Casă Casă Imobil Casă Casă Casă Casă Casă Casă Fosta Secţie Amidon "Fulgerul“ Bragadiru Adresă Bd. sec. Brădeşti 21 sector 2 Str. sec.prima jum.XX înc.prima jum. Botev Hristo 30 sector 3 Bd. Botev Hristo 40 sector 3 Bd. crt. Botev Hristo 38 sector 3 Bd. sec.

Nr. crt.
495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507

Cod LMI 2004
B-II-m-B-18561 B-II-m-B-18562 B-II-m-B-18563 B-II-m-B-18564 B-II-m-B-18565 B-II-m-B-18566 B-II-m-B-18567 B-II-m-B-18568 B-II-a-A-18220 B-II-m-A-18220.01 B-II-m-A-18220.02 B-II-m-A-18221 B-II-m-B-18222

Denumire
Imobil Casă Casă Casă Casă Vila Mihaela Casă Casă Ansamblul Colţea Biserica "Trei Ierarhi“ - Colţea Spitalul Colţea Palatul Suţu Imobil

Adresă
Str. Brătianu Gheorghe 7 sector 1 Str. Brătianu Gheorghe 26 sector 1 Str. Brătianu Gheorghe 28 sector 1 Str. Brătianu Gheorghe 38 sector 1 Str. Brătianu Gheorghe 42 sector 1 Str. Brătianu Gheorghe 44 sector 1 Str. Brătianu Gheorghe 46 sector 1 Str. Brătianu Gheorghe 48 sector 1 Bd. Brătianu I. C. 1 sector 3 Bd. Brătianu I. C. 1 sector 3 Bd. Brătianu I. C. 1 sector 3 Bd. Brătianu I. C. 2 sector 3 Bd. Brătianu I. C. 10 sector 3

Datare
prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX 1927 prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX sec. XVIII 1702 1887 1830, sf. sec.XIX sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

41

Nr. crt.
508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520

Cod LMI 2004
B-II-m-B-18223 B-II-m-B-18224 B-II-m-A-18225 B-II-m-B-18226 B-II-m-B-18227 B-II-m-B-18228 B-II-m-B-18229 B-II-m-B-18230 B-II-m-B-18231 B-II-m-B-18232 B-II-m-A-18233 B-II-m-A-18234 B-II-a-B-18235

Denumire
Imobil Imobil Biserica "Sf. Gheorghe Nou“ Casă Casă Casă Imobil Casă Clubul Diplomaţilor Podul Băneasa Pivniţele Casei Văcărescu Biserica "Sf. Nicolae“ - Băneasa Ansamblul de arhitectură "Strada General Constantin Budişteanu "

Adresă
Bd. Brătianu I. C. 18 sector 3 Bd. Brătianu I. C. 21 sector 3 Bd. Brătianu I. C. 49 sector 3 Str. Brezoianu Ion 1 sector 1 Str. Brezoianu Ion 5 sector 1 Str. Brezoianu Ion 12 sector 1 Str. Brezoianu Ion 53 sector 1 Str. Bucur 5 sector 4 Şos. Bucureşti-Ploieşti f.n. sector 1 (în incinta Parcului Herăstrău) Şos. Bucureşti-Ploieşti f.n. sector 1 Şos. Bucureşti-Ploieşti 2 sector 1 Şos. Bucureşti-Ploieşti 6 -8 sector 1 Str. Budişteanu C-tin g-ral sector 1

Datare
sf. sec. XIX sf. sec. XIX sec. XVI-XX 1705 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 1935-1940 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX sec. XVIII 1792 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

42

Nr. crt.
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533

Cod LMI 2004
B-II-m-A-18236 B-II-m-B-18237 B-II-m-B-18238 B-II-m-B-18239 B-II-m-B-18240 B-II-m-B-18241 B-II-m-B-18242 B-II-m-B-18243 B-II-m-B-18244 B-II-m-B-18245 B-II-m-B-18246 B-II-m-B-18247 B-II-m-B-18248

Denumire
Biserica "Sf.Nicolae“ - Manea Brutaru Casă (foste atenanse ale Palatului Ştirbei, Calea Victoriei nr. 107) Casă Casă Casă Casa Lahovary Casa Crissovelloni - Cantacuzino Muzeul Cornel Medrea Casa g-ral Constantin Budişteanu Casă Casă Casă Casă

Adresă
Str. Budişteanu C-tin g-ral 4 -6 sector 1 Str. Budişteanu C-tin g-ral 7 sector 1 Str. Budişteanu C-tin g-ral 8 sector 1 Str. Budişteanu C-tin g-ral 10 sector 1 Str. Budişteanu C-tin g-ral 12 -14 sector 1 Str. Budişteanu C-tin g-ral 13 sector 1 Str. Budişteanu C-tin g-ral 15 sector 1 Str. Budişteanu C-tin g-ral 16 sector 1 Str. Budişteanu C-tin g-ral 20 sector 1 Str. Budişteanu C-tin g-ral 28 sector 1 Str. Budişteanu C-tin g-ral 28 bis sector 1 Str. Burghelea dr. 1 sector 2 Str. Burghelea dr. 3 sector 2

Datare
1787 sf. sec. XIX sf. sec. XIX sf. sec. XIX 1894 sf. sec. XIX sf. sec. XIX sf. sec. XIX sf. sec. XIX sf. sec. XIX 1895 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

43

Nr. crt.
534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546

Cod LMI 2004
B-II-m-B-18249 B-II-m-B-18250 B-II-m-B-18251 B-II-m-B-18252 B-II-m-B-18253 B-II-m-B-18254 B-II-m-B-18255 B-II-m-B-18256 B-II-m-B-18257 B-II-m-B-18258 B-II-m-B-18259 B-II-m-B-18260 B-II-m-B-18261

Denumire
Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Hotel Marna Casa în care a locuit Mihai Eminescu Casă Casa Nicolae Iorga

Adresă
Str. Burghelea dr. 5 sector 2 Str. Burghelea dr. 13 sector 2 Str. Burghelea dr. 14 sector 2 Str. Burghelea dr. 15 sector 2 Str. Burghelea dr. 16 sector 2 Str. Burghelea dr. 17 sector 2 Str. Burghelea dr. 19 sector 2 Str. Burghelea dr. 22 sector 2 Str. Buzeşti 2 -4 sector 1 Str. Buzeşti 3 sector 1 Str. Buzeşti 5 sector 1 Str. Buzeşti 32 sector 1 Str. Buzeşti 36 sector 1

Datare
sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX sf. sec. XIX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

44

XIX prima jum. Calomfirescu Radu sector 3 Str. sec. XIX . XX prima jum. Buzeşti 55 sector 1 Str. Caimatei 20 sector 2 Str. XX 1935 1913-1919 prima jum. sec. sec. XX sf.prima jum. sec. Caimatei 3 sector 2 Str. sec. Calomfirescu Radu 1 sector 3 Datare sf. 10-16" Casă Adresă Str.Nr. Caimatei 10 sector 2 Str. sec.XIX sf. Buzeşti 46 sector 1 Str. Nicolae“ . XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 45 .prima jum. 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18262 B-II-m-B-18263 B-II-m-B-18264 B-II-m-B-18265 B-II-m-B-18266 B-II-m-B-18267 B-II-m-B-18268 B-II-m-B-18269 B-II-m-B-18270 B-II-m-B-18271 B-II-m-B-18272 B-II-a-B-18273 B-II-m-B-18274 Denumire Casă Casă Biserica "Sf. XIX . crt. Calderon Jean Louis 16 sector 2 Str. Caimatei 1 sector 2 Str. sec. XIX sf. sec. Caimatei 2 sector 2 Str. sec. sec. XIX . XX prima jum. XX prima jum. XIX sf.Buzeşti Casă Casă Casă Imobil Casă Casă Casă Casă Ansamblul de arhitectură "Str. 9-15. XX sf.înc. sec. Calderon Jean Louis 7 -9 sector 2 Str. Caimatei 8 sector 2 Str. Buzeşti 44 sector 1 Str. sec. sec. Radu Calomfirescu nr.

Nr. Calomfirescu Radu 15 sector 3 Casă Str. XIX 1861 sf. XIX sf. sec. Calomfirescu Radu 6 sector 3 Str. XIX sf. sec. XIX sf. crt. Calomfirescu Radu 3 sector 3 Str. L. Calomfirescu Radu 7 sector 3 Str. 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18275 B-II-m-B-18276 B-II-m-B-18277 B-II-m-B-18278 B-II-m-B-18279 B-II-m-B-18280 B-II-m-B-18281 B-II-m-B-18282 B-II-m-B-18283 B-II-m-B-18284 B-II-m-B-18285 B-II-m-B-18286 B-II-m-B-18287 Denumire Casă Casă Casă Casă Bloc locuinţe Casă Casă Casă Casa arh. sec. Calomfirescu Radu 13 sector 3 Str. Calomfirescu Radu 5 sector 3 Str. Calomfirescu Radu 12 sector 3 Str. XIX Casa "cu geamuri bombate". XIX sf. sec. sec. XIX sf. Calomfirescu Radu 16 sector 3 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 46 . sec. XIX sf. sec. XIX sf. XIX sf. casa N. sec. Paulescu Str. Calomfirescu Radu 9 sector 3 Str. Calomfirescu Radu 11 sector 3 Str. Negresco Casă Casă Adresă Str. sec. Calomfirescu Radu 14 sector 3 Datare sf. sec. XIX 1931 sf. sec. Calomfirescu Radu 10 sector 3 Str. Calomfirescu Radu 4 bis sector 3 Str.

sec. sec. XIX .Bd. Dumbrava Roşie) Datare sf.prima jum. Cameliei 36 sector 1 Str.prima jum. sec. XIX . Cameliei 12 sector 1 Str. Cameliei 30 sector 1 Str. XIX . XX sf. XIX . sec. Polonă . sec. sec.prima jum.prima jum. XIX . XX sf.prima jum. XX sf. sec. Cameliei 24 sector 1 Str. sec. sec. Cameliei 10 sector 1 Str. XX sf. sec. XX sf. sec. XIX .prima jum. XIX . sec. XIX . f. sec. sec.n. Cameliei 34 sector 1 Str. Cameliei 16 sector 1 Str. sec. crt.prima jum.Nr. sec. sec.XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 47 . XIX .str. 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18288 B-II-m-B-18289 B-II-m-B-18290 B-II-m-B-18291 B-II-m-B-18292 B-II-m-B-18293 B-II-m-B-18294 B-II-m-B-18295 B-II-m-B-18296 B-II-m-B-18297 B-II-m-B-18298 B-II-m-B-18299 B-II-a-A-18300 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Parcul Ioanid Adresă Str. sec. Cameliei 1 sector 1 Str. XX sf. sec.prima jum. sec. XX sf. XIX . sec. sec. sec. XX sf.prima jum. XX sf. Cameliei 14 sector 1 Str. XX sf. XIX .prima jum. XIX .prima jum.înc. XIX . Dacia . XX sf. sector 2 (delimitat de str. XX sf. Cameliei 38 sector 1 Piaţa Cantacuzino Gh. Cameliei 18 sector 1 Str.prima jum. sec. Cameliei 22 sector 1 Str. sec.

sec. sec.sec. 32 sector 2 Bd. Xenopol . XIX sf.înc. XX sf. Carol I 8 sector 3 Bd.n. sector 2 (delimitată de str. XIX sf. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 48 . 10 sector 1 Str. XIX .str. sec.sec.sec. XX 1896 sf. 8 sector 1 Str. 13 sector 1 Str. XIX . dr. Caragiale I. sec. Carol I 4 sector 3 Bd. Caragiale Casă Palatul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor Casă Casă Casă Fostul Imobil "Astra“ Adresă Piaţa Cantacuzino Gh.XIX înc. 3 sector 1 Str. crt.str.XIX înc. Dimitrie Gerota) Str. Caracaş C-tin dr. sec. 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 Cod LMI 2004 B-II-a-B-18301 B-II-m-B-18302 B-II-m-B-18303 B-II-m-B-18304 B-II-m-B-18305 B-II-m-B-18306 B-II-m-B-18307 B-II-m-B-18308 B-II-m-A-18309 B-II-m-B-18310 B-II-m-B-18311 B-II-m-B-18312 B-II-m-B-18313 Denumire Grădina Icoanei Casă Casă Casă Casă Banca de Comerţ Exterior Casa I. sec. Carada Eugeniu 1 -3 sector 3 Str.prima jum. sec. Caragiale I. Caracaş C-tin dr. pictor Arthur Verona . Caracaş C-tin dr. sec.Nr.XIX 1910 1910 sf. 3 sector 3 Str.prima jum. XIX . sec. L.A. D.XX înc. L. Caracaş C-tin dr. f. Carol I 6 sector 3 Bd. L. Carol I 12 sector 3 Datare sf. Carol I 10 sector 3 Bd. XIX înc.

XX prima jum. sec. sec. Carol I 43 sector 2 Bd. sec. XIX . XIX . Carol I 64 sector 2 Bd. XIX înc. XX înc.prima jum. crt. XX prima jum. sec. Carol I 31 -33 sector 2 Bd. Carol I 55 sector 2 Bd. XX sf. sec.XX sf. XX prima jum. XX 1911 prima jum. XX prima jum. Carol I 43 sector 2 Bd. sec.Nr. XX prima jum. Carol I 37 sector 2 Bd. sec. Carol I 25 sector 2 Bd. Carol I 43 sector Bd. Carol I 27 sector 2 Bd. Carol I 66 sector 2 Datare prima jum. Carol I 39 sector 2 Bd. XX înc. 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18314 B-II-m-B-18315 B-II-m-B-18316 B-II-m-B-18317 B-II-m-B-18318 B-II-a-B-18319 B-II-m-B-18320 B-II-m-B-18321 B-II-m-B-18322 B-II-m-B-18323 B-II-m-B-18324 B-II-m-B-18325 B-II-m-B-18326 Denumire Imobil Imobil Fostul Hotel Naţional. azi ASIROM Imobil Imobil Ansamblul Biserica Armenească Biserica Armenească Biblioteca Armenească Imobil Imobil Imobil Casă Casă Adresă Bd. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 49 . sec.înc. sec. sec. Carol I 59 sector 2 Bd.XX sf. sec. Carol I 53 sector 2 Bd. sec.sec. sec.

XX sf. sec. XX sf.XX Ansamblul de arhitectură "Bd. Catargiu Lascăr 54 sector 1 Bd. Catargiu Lascăr 56 sector 1 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 50 . sec. sec. Catargiu Lascăr 50 sector 1 Bd. XIX . XIX . sec. XIX . XIX . sec. XX sf. XX sf. Catargiu Lascăr 39 sector 1 Bd. Catargiu Lascăr sector 1 Casă Casa Dinu Lipatti Casa g-ral Arion Casa Amiral Vasile Urseanu Casă Casa Henry Coandă Fosta casă I.Nr. XX sf. sec. XIX sf. XIX . XX sf.înc. Catargiu Lascăr 8 sector 1 Bd. XIX . sec. sec.prima jum. Catargiu Lascăr 15 sector 1 Bd. Vasilescu Casă Bd. XX sf. sec.prima jum. sec. sec.înc. 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18327 B-II-a-B-18328 B-II-m-B-18329 B-II-m-B-18330 B-II-m-B-18331 B-II-m-B-18332 B-II-m-B-18333 B-II-m-B-18334 B-II-m-B-18335 B-II-m-B-18336 B-II-m-B-18337 B-II-m-A-18338 B-II-m-B-18339 Denumire Imobil Adresă Bd. Carol I 72 sector 2 Datare sf.înc. sec. XIX .înc. XIX . sec. Catargiu Lascăr 29 sector 1 Bd. sec. Catargiu Lascăr 12 sector 1 Bd.înc. sec. XIX . crt. sec. sec.înc. Dobrovici Casă Casa Ing. sec. sec. sec. XX sf. sec. XX sf. XIX . sec. XIX . Catargiu Lascăr 21 sector 1 Bd. Catargiu Lascăr 29 sector 1 Bd. XIX .înc. sec.înc. XX sf. XX sf. sec. Catargiu Lascăr 40 sector 1 Bd.înc. Lascăr Catargiu" Bd.înc. Cămărăşescu Casa Dr.

XX prima jum. XX prima jum. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 51 . sec. XIX . Catargiu Lascăr 58 sector 1 Str.prima jum. crt. sec. Cavafii Vechi 11 sector 3 Str. XX prima jum. XX prima jum. sec. sec. sec. sec. sec. sec. XX prima jum. sec. 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18340 B-II-m-B-18341 B-II-m-B-18342 B-II-m-B-18343 B-II-m-B-18344 B-II-m-B-18345 B-II-m-B-18346 B-II-m-B-18347 B-II-m-B-18348 B-II-m-B-18349 B-II-m-B-18350 B-II-m-B-18351 B-II-m-B-18352 Denumire Casă Casă Casă Casă Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Casă Casă Adresă Bd. XX sf. sec. XIX . XX sf. sec. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec.prima jum. XIX . Căderea Bastiliei 90 sector 1 Calea Călăraşilor 34 sector 3 Calea Călăraşilor 36 sector 3 Calea Călăraşilor 36 A sector 3 Calea Călăraşilor 38 sector 3 Calea Călăraşilor 42 sector 3 Calea Călăraşilor 44 sector 3 Calea Călăraşilor 46 sector 3 Calea Călăraşilor 48 sector 3 Calea Călăraşilor 54 sector 3 Datare sf.prima jum. sec. XX sf.Nr.XX sf. sec. XIX . Cavafii Vechi 13 sector 3 Str. XIX .prima jum. XX sf. sec.înc.

sec. sec.Nr. sec. XIX sf. 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18353 B-II-m-B-18354 B-II-m-B-18355 B-II-m-B-18356 B-II-m-B-18357 B-II-m-B-18358 B-II-m-B-18359 B-II-m-B-18360 B-II-m-B-18361 B-II-m-B-18362 B-II-m-B-18363 B-II-m-B-18364 B-II-m-B-18365 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Calea Călăraşilor 57 sector 3 Calea Călăraşilor 57 A sector 3 Calea Călăraşilor 58 sector 3 Calea Călăraşilor 59 sector 3 Calea Călăraşilor 61 sector 3 Calea Călăraşilor 62 sector 3 Calea Călăraşilor 64 sector 3 Calea Călăraşilor 66 sector 3 Calea Călăraşilor 67 sector 3 Calea Călăraşilor 69 sector 3 Calea Călăraşilor 72 sector 3 Calea Călăraşilor 74 sector 3 Calea Călăraşilor 77 sector 3 Datare sf. sec. XIX sf. XIX sf. XIX sf. XIX sf. sec. sec. sec. sec. sec. XIX sf. crt. XIX sf. sec. sec. sec. XIX sf. XIX sf. XIX sf. XIX sf. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 52 . sec. XIX sf.

XIX sf. XIX 1768 sf. sec. sec. XIX sf. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 53 . XIX sf. XIX-XX sf. XIX sf. sec. sec. XIX sf. crt. sec. sec. sec.Călăraşi Casă Imobil Imobil Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă de târgoveţ Adresă Calea Călăraşilor 78 sector 3 Calea Călăraşilor 82 sector 3 Calea Călăraşilor 83 sector 3 Calea Călăraşilor 84 sector 3 Calea Călăraşilor 85 sector 3 Calea Călăraşilor 87 sector 3 Calea Călăraşilor 88 sector 3 Calea Călăraşilor 89 sector 3 Calea Călăraşilor 91 sector 3 Calea Călăraşilor 92 sector 3 Calea Călăraşilor 93 sector 3 Calea Călăraşilor 96 sector 3 Calea Călăraşilor 97 sector 3 Datare sf. sec. sec. XIX sf. XIX sf.Nr. XIX sec. XIX sf. sec. sec. Ştefan“ . 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18366 B-II-m-B-18367 B-II-m-A-18368 B-II-m-B-18369 B-II-m-B-18370 B-II-m-B-18371 B-II-m-B-18372 B-II-m-B-18373 B-II-m-B-18374 B-II-m-B-18375 B-II-m-B-18376 B-II-m-B-18377 B-II-m-B-18378 Denumire Casă Casă Biserica "Sf.

sec. XIX sf. XIX sf.Nr. XIX sf. XIX sf. crt. sec. XIX sf. sec. sec. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 54 . XIX sf. sec. sec. XIX sf. XIX sf. 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18379 B-II-m-B-18380 B-II-m-B-18381 B-II-m-B-18382 B-II-m-B-18383 B-II-m-B-18384 B-II-m-B-18385 B-II-m-B-18386 B-II-m-B-18387 B-II-m-B-18388 B-II-m-B-18389 B-II-m-B-18390 B-II-m-B-18391 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Calea Călăraşilor 101 sector 3 Calea Călăraşilor 103 sector 3 Calea Călăraşilor 105 sector 3 Calea Călăraşilor 106 sector 3 Calea Călăraşilor 107 sector 3 Calea Călăraşilor 108 sector 3 Calea Călăraşilor 109 sector 3 Calea Călăraşilor 110 sector 3 Calea Călăraşilor 111 sector 3 Calea Călăraşilor 124 sector 3 Calea Călăraşilor 126 sector 3 Calea Călăraşilor 129 sector 3 Calea Călăraşilor 130 sector 3 Datare sf. XIX-XX sf. XIX 1895 sf. sec. sec. sec. sec. sec. XIX sec.

sec. XIX prima jum. sec. sec. XIX sf. XIX . sec. XIX sf. XX sf.Nr. sec. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 55 . XIX . sec. crt.prima jum. 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18392 B-II-m-A-18393 B-II-m-B-18394 B-II-m-B-18395 B-II-m-B-18396 B-II-m-B-18397 B-II-m-B-18398 B-II-m-B-18399 B-II-m-B-18400 B-II-m-B-18401 B-II-m-B-18402 B-II-m-B-18403 B-II-m-B-18404 Denumire Casă Hala Traian Casă Casă Imobil Casă Casă Casă Imobil Casă Imobil Imobil Imobil Adresă Calea Călăraşilor 132 sector 3 Calea Călăraşilor 133 sector 3 Calea Călăraşilor 134 sector 3 Calea Călăraşilor 136 sector 3 Calea Călăraşilor 137 sector 3 Calea Călăraşilor 139 sector 3 Calea Călăraşilor 141 sector 3 Calea Călăraşilor 142 sector 3 Calea Călăraşilor 144 sector 3 Calea Călăraşilor 146 sector 3 Calea Călăraşilor 148 sector 3 Calea Călăraşilor 149 sector 3 Calea Călăraşilor 151 sector 3 Datare sf. XX prima jum. XIX . XIX prima jum. XIX 1909 sf. XX sf. sec. sec.prima jum. sec. sec. sec.prima jum. XX 1896 sf. sec. XX sf. sec.

XX prima jum.prima jum. XX sf. XIX . sec. sec. sec. XX prima jum. sec. Căuzaşi 26 sector 3 Str. sec.Nr. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 56 . XIX . XIX . XIX . sec. XX sf. sec. sec. sec. XIX . Călinescu George 53 sector 1 Str.prima jum. XIX .prima jum. Căldărari" Casa George Călinescu Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Calea Călăraşilor 152 sector 3 Calea Călăraşilor 153 sector 3 Calea Călăraşilor 155 sector 3 Calea Călăraşilor 163 sector 3 Calea Călăraşilor 255 sector 3 Str. sec. Căuzaşi 38 sector 3 Str. XX sf. sec. sec.prima jum. XIX .prima jum. XX sf. Căuzaşi 31 sector 3 Str. XX prima jum. XX sf. Căldărari sector 3 Str. Căuzaşi 33 sector 3 Str. crt.prima jum. XX sf. sec. Căuzaşi 29 sector 3 Str.prima jum. 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18405 B-II-m-B-18406 B-II-m-B-18407 B-II-m-B-18408 B-II-m-B-18409 B-II-a-B-18410 B-II-m-B-18411 B-II-m-B-18412 B-II-m-B-18413 B-II-m-B-18414 B-II-m-B-18415 B-II-m-B-18416 B-II-m-B-18417 Denumire Imobil Fostul Cinematograf "Arta" Casă Casă Casă Ansamblul de arhitectură "Str. sec. XX sf. sec. sec. sec. XX sf. sec. sec. XX prima jum.prima jum. Căuzaşi 40 sector 3 Datare prima jum. XIX . sec.

Chile 10 sector 1 Str. sec. sec. sec. Clemenceau Georges 2 sector 1 Datare sf. XX înc. Câmpineanu Ion 28 sector 1 Str. sec. sec.XX 1890 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 57 . Chile" Casă Casă Casă Casă Imobil Imobil Adresă Str. sec.prima jum. XX sf. XIX jum. XX sf. XX prima jum. crt.prima jum. Câmpineanu Ion 20 sector 1 Str. Câmpineanu Ion 2 sector 1 Str.sec. Chile 8 sector 1 Str. Chiristigiilor 22 sector 2 Str. XX 1927 1920 prima jum. Câmpia Turzii 12 sector 1 Str. sec. XX prima jum. sec. XIX .Nr. XX prima jum. Chiristigiilor 24 sector 2 Str. Chile 4 sector 1 Str. XX prima jum. Căuzaşi 43 sector 3 Str. sec. Câmpineanu Ion 16 sector 1 Str. Chile sector 1 Str. 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18418 B-II-m-B-18419 B-II-m-B-18420 B-II-m-B-18421 B-II-m-B-18422 B-II-m-B-18423 B-II-a-B-18429 B-II-m-B-18430 B-II-m-B-18431 B-II-m-B-18432 B-II-m-B-18433 B-II-m-B-18434 B-II-m-B-18435 Denumire Casă Casa Mătăsaru Imobil Fostul Hotel Negoiu Blocul Adriatica Sala Palatului Ansamblul de arhitectură "Str. sec. XIX .

str. sec. Colţei 1 sector 3 Str. sec. XIX sf. Colţei 3 sector 3 Str. Coandă Henri 22 sector 1 Str. Florescu Casa Maria şi George Severeanu Casa Argetoianu Parcul Plumbuita Imobil Imobil Casă Casă Adresă Str.n.Lacul Plumbuita) Str. Fabrica de Gheaţă . XIX sf. Coandă Henri sector 1 Str. sec. XIX sf. XIX sf. XIX sf. sec. XX sf. Coandă Henri 11 sector 1 Str. sec. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 58 . sec. sec. Clopotarii Vechi 4 sector 1 Str. sec. 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18436 B-II-m-B-18437 B-II-m-B-18438 B-II-a-B-18439 B-II-m-B-18440 B-II-m-B-18441 B-II-m-B-18442 B-II-m-B-18443 B-II-a-B-18444 B-II-m-B-18445 B-II-m-B-18446 B-II-m-B-18447 B-II-m-B-18448 Denumire Casă Casă Casa George Oprescu Ansamblul de arhitectură "Str. Colţei 2 sector 3 Str. Henri Coandă" Casa Macca . Colentina f. Doamna Ghica . crt. XIX sf. Colţei 4 sector 3 Datare sf. XIX sf. sec.Nr. 16 sector 5 Str. Clunet dr. Clemenceau Georges 5 sector 1 Str. XIX sf. sector 2 (delimitat de str. sec. XIX sf. Coandă Henri 26 sector 1 Str. Coandă Henri 36 sector 1 Şos.Şos.Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Casa Alex. sec. Colentina . sec. sec. XIX prima jum. XIX sf. G.

sec. Colţei 20 sector 3 Str. sec. sec. Colţei 9 sector 3 Str. Colţei 25 sector 3 Str. XIX sf. Colţei 16 sector 3 Str. crt. Colţei 24 sector 3 Str. sec. XIX sf. XIX sf. sec. sec. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 59 . sec. Colţei 18 sector 3 Str. XIX 1848 sf. Colţei 8 sector 3 Str. Colţei 5 sector 3 Str. sec. XIX sf. XIX cca. Colţei 21 sector 3 Str. Colţei 7 sector 3 Str. XIX sf. XIX sf. Colţei 22 sector 3 Str. sec. Colţei 26 sector 3 Datare sf. sec. faţadă 1848 Imobil Casă Casă Casă Casă Casă Fostul magazin Star & Cohn Imobil Imobil Adresă Str. XIX sf.Nr. sec. XIX sf. 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18449 B-II-m-B-18450 B-II-m-B-18451 B-II-m-B-18452 B-II-m-B-18453 B-II-m-B-18454 B-II-m-B-18455 B-II-m-B-18456 B-II-m-B-18457 B-II-m-B-18458 B-II-m-B-18459 B-II-m-B-18460 B-II-m-B-18461 Denumire Casă Casă Casă Locuinţă cu prăvalie. 1865 sf. Colţei 6 sector 3 Str.

Nr. XIX sf. Colţei 40 B sector 3 Str. XIX sf. XIX sf. XIX sf. sec. Colţei 48 sector 3 Str. sec. Colţei 42 sector 3 Str. sec. XIX sf. sec. sec. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 60 . sec. Colţei 44 sector 3 Str. XIX prima jum. Colţei 52 sector 3 Pasajul Comercial . XIX 1900 sf. Constantinescu Al. Colţei 40 sector 3 Str. sec. sec. XIX sf. Lipscani sector 3 Str. Colţei 46 sector 3 Str. 34 sector 1 Datare sf. Gabroveni şi str. XIX sf. Colţei 27 sector 3 Str. sec. Colţei 38 sector 3 Str. Colţei 34 sector 3 Str. Colţei 50 sector 3 Str. sec. între str. XIX sf. crt. sec. XIX sf. 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18462 B-II-m-B-18463 B-II-m-B-18464 B-II-m-B-18465 B-II-m-B-18466 B-II-m-B-18467 B-II-m-B-18468 B-II-m-B-18469 B-II-m-B-18470 B-II-m-B-18471 B-II-m-B-18472 B-II-a-B-18473 B-II-m-B-18474 Denumire Imobil Casă Casă Casă Casă Imobil Imobil Imobil Casă Casă Casă Ansamblul de arhitectură "Pasajul Comercial" Casă Adresă Str.

36 sector 1 Str. sec. XX sf.prima jum. sec. XIX . Constantinescu Al. 55 sector 1 Str. 3 sector 3 Str. Constantinescu Al. XX sf. Constantinescu M. XIX . XX sf. XX sf. sec. sec. Coposu Corneliu 37 sector 3 Datare prima jum. Constantinescu M. sec. XIX . 38 sector 1 Str. sec. sec. 7 sector 3 Bd. XIX . 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18475 B-II-m-B-18476 B-II-m-B-18477 B-II-m-B-18478 B-II-m-B-18479 B-II-m-B-18480 B-II-m-B-18481 B-II-m-B-18482 B-II-m-B-18483 B-II-m-B-18484 B-II-m-B-18485 B-II-m-B-18486 B-II-m-B-18487 Denumire Casă Casă Casă Casă Vila Vernescu Vila Sava Goiu Casă Casă Casă Casă Imobil Imobil Casă Adresă Str.prima jum. 42 sector 1 Str. sec. XX sf. Constantinescu Al.prima jum. sec. sec. sec. XX prima jum. XIX . 5 sector 3 Str. sec. Constantinescu Al. 1 sector 3 Str. Coposu Corneliu 35 sector 3 Bd. sec. XX sf. XX prima jum. prof.Nr.înc. Constantinescu Al. sec. XX prima jum. sec. prof. prof. crt. sec. prof. Constantinescu M.înc. 51 sector 1 Str. XIX . Constantinescu M. sec. XX prima jum.prima jum. XX prima jum. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 61 . sec. Constantinescu Al. Coposu Corneliu 33 sector 3 Bd. sec. XX sf. 63 sector 1 Str.

XIX . sec. sec. XIX . XX sf.înc. XIX . Coşbuc George 11 sector 4 Bd. 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18488 B-II-m-B-18489 B-II-m-B-18490 B-II-m-B-18491 B-II-m-B-18492 B-II-m-B-18493 B-II-m-B-18494 B-II-m-B-18495 B-II-m-B-18496 B-II-m-B-18497 B-II-m-B-18498 B-II-m-B-18499 B-II-m-B-18500 Denumire Imobil Imobil Imobil Casă Liceul "Emil Racoviţă“ Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Fostul Seminar Teologic. Coşbuc George 13 sector 4 Bd.înc. Coposu Corneliu 39 A sector 3 Bd. Coposu Corneliu 41 B sector 3 Bd. XX sf. XX sf. XX sf.înc. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 62 . sec. Coşbuc George 31 -37 sector 5 Bd. sec. XIX . sec. XIX 1940-1946 sec. sec. sec. sec. Coravu Ion maior 2 sector 2 Str. sec. Costache Aristia 29 sector 1 Bd.înc. azi Institutul Tehnic Militar Adresă Bd. sec. XX înc. XIX . sec. Coşbuc George 15 A sector 4 Bd. Coşbuc George 15 sector 4 Bd. sec. Coşbuc George 39 -49 sector 5 Datare prima jum.înc. Coşbuc George 3 sector 4 Bd. XIX . crt. sec. Coposu Corneliu 55 sector 3 Str. XX sf. XIX . XIX . sec.înc. XX sf.înc. sec. sec.Nr.înc. Coposu Corneliu 39 B sector 3 Bd. sec. XX sf. XX sec. XX sf.

Coşbuc George 71 sector 5 Şos. Dimitrie Brândză) Str. XIX . Coşbuc George 50 sector 5 Bd. sec.Şos. sec.înc. XX sf. XX sf. Coşbuc George 69 sector 5 Bd. XX sf. XX sf. crt.înc.înc. Credinţei 2 A sector 3 Str. XIX . sec. XX sf. Covaci sector 3 Str. sec. XIX . Covaci 16 sector 3 Str. sec. XIX înc. sec.înc. Grozăveşti .înc. Coşbuc George 67 sector 5 Bd. XIX jum. Cristian Radu 3 sector 2 Datare sf. Coşbuc George 51 -61 sector 5 Bd. XIX . XIX . 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18501 B-II-m-B-18502 B-II-m-B-18503 B-II-m-B-18504 B-II-m-B-18505 B-II-m-B-18506 B-II-m-B-18507 B-II-a-B-18508 B-II-a-B-18509 B-II-m-B-18510 B-II-m-B-18511 B-II-m-B-18512 B-II-m-B-18513 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Grădina Botanică Ansamblul de arhitectură "Str. XIX .Nicolae“-Dudeşti Casă Casă Adresă Bd. sec. sec. sec. XX sf. XIX . Covaci" Cafeneaua veche Biserica "Sf.prima jum.înc. XX sf. XIX 1900 sf.înc. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 63 . Coşbuc George 52 sector 5 Bd. sec. sec. Cotroceni . Coşbuc George 40 sector 5 Bd. sec. sec. XX sf. sec.Nr.înc. sec. Cristian Radu 2 sector 2 Str. Cotroceni 62 sector 5 (delimitată de Şos. XIX . sec. XIX .Splaiul Independenţei . sec. sec. sec. sec. sec.str.

Cristian Radu 5 sector 2 Str. crt. Cuza Alexandru Ioan 19 sector 1 Str. XIX . între str. între str.XX sf. XX 1863 sf. sec.sec. sec.XVIII . sec. Aurel Vlaicu. Polonă şi str. Dacia 56 sector 1 Bd. Icoanei sector 2 Bd. Dacia . XX sec. sec.înc. XIX sf. Cristian Radu 7 sector 2 Str. sec. Dacia 58 sector 1 Datare înc.Nr. Aurel Vlaicu şi str. XIX . azi Muzeul Literaturii Române Casă Casă Adresă Str. Dacia 12 sector 1 Bd. sec. XIX . XIX . XX sf. Cristian Radu 8 sector 2 Str. sec.sec.prima jum. sec. Dacia" Casa Kreţulescu. Cuza Alexandru Ioan 21 sector 1 Str.înc. sec. XIX sf.prima jum. Cuţitul de Argint 1 sector 4 Str. sec. XX sf. Cuza Alexandru Ioan 17 sector 1 Str. XIX . XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 64 . 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18514 B-II-m-B-18515 B-II-m-B-18516 B-II-m-A-18517 B-II-m-A-18518 B-II-m-B-18519 B-II-m-B-18520 B-II-m-B-18521 B-II-m-B-18522 B-II-a-B-18523 B-II-m-A-18524 B-II-m-B-18525 B-II-m-B-18526 Denumire Imobil Casa arh. XIX sf. sec. Arghir Culina Casă Biserica "Schimbarea la Faţă" . XIX sf. sec. sec. sec. Cuza Alexandru Ioan 24 sector 1 Bd.înc.Cuţitul de Argint Observatorul astronomic Bosianu Casă Casă Casă Casă Ansamblul de arhitectură "Bd.XIX 1906 1908 sf. Cuţitul de Argint 3 -5 sector 4 Str.

înc. XX prima jum. sec. XX prima jum. Dacia 61 sector 1 Bd. Dacia 82 sector 2 Bd. XX prima jum. sec. Dacia 60 sector 1 Bd. crt. XX prima jum. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 65 . sec. sec. XX prima jum. Prager Casă Imobil locuinţe . Dacia 79 sector 1 Bd. 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18527 B-II-m-B-18528 B-II-m-B-18529 B-II-m-B-18530 B-II-m-B-18531 B-II-m-B-18532 B-II-m-B-18533 B-II-m-B-18534 B-II-m-B-18535 B-II-m-B-18536 B-II-m-B-18537 B-II-m-B-18538 B-II-m-B-18539 Denumire Casă Imobil locuinţe . XX prima jum. Dacia 66 sector 1 Bd. XX prima jum. sec. XIX . Dacia 74 sector 2 Bd. sec. sec. Dacia 69 sector 1 Bd. sec. XX prima jum. sec. Dacia 62 sector 2 Bd. XX prima jum. Dacia 78 sector 2 Bd. sec. Nicolau Casă Imobil locuinţe .Th. Dacia 67 sector 1 Bd. XX prima jum. Dacia 83 sector 1 Datare sf. Dacia 72 sector 2 Bd. XX prima jum.ing. Dacia 75 sector 1 Bd.Nr. sec. sec. E. XX prima jum.Margittay Imobil Imobil Casă Imobil Casă Imobil Casă Adresă Bd. sec. sec.

sec. sec. XX 1925 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 66 . C. Dacia 96 sector 2 Bd. Dacia 85 sector 2 Bd. Dacia 91 sector 2 Bd. sec. Dacia 103 sector 2 Bd. Dacia 84 sector 2 Bd. Dacia 89 sector 2 Bd. A. sec. Dacia 86 sector 2 Bd. Dacia 101 sector 2 Bd. XX prima jum. 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18540 B-II-m-B-18541 B-II-m-B-18542 B-II-m-B-18543 B-II-m-B-18544 B-II-m-B-18545 B-II-m-B-18546 B-II-m-B-18547 B-II-m-B-18548 B-II-m-B-18549 B-II-m-B-18550 B-II-m-B-18551 B-II-m-B-18552 Denumire Imobil Imobil Casă Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Muzeul C. Dacia 117 sector 2 Datare prima jum. sec. XX prima jum. XX prima jum. sec. Nottara Casă Liceul "Dimitrie Cantemir“ Adresă Bd. XX prima jum. Dacia 95 sector 2 Bd. şi C. XX prima jum. Dacia 85 sector 2 Bd. XX prima jum. sec. XIX prima jum.Nr. XX prima jum. sec. XX 1900 prima jum. Dacia 105 sector 2 Bd. sec. sec. Dacia 107 sector 2 Bd. sec. crt. XX sf.

XX prima jum. dr. Gh. sec. XX prima jum. Dascălu Nicolae serg.Nr. XX prima jum. crt. 6 sector 1 Intr. sec. Kiseleff. 2 sector 1 Intr. Dascălu Nicolae serg. sec. Davila Carol dr. Împăraţi Constantin şi Elena" prima jum. Nicolescu Parcul Herăstrău Adresă Str. 833 834 835 836 837 838 839 840 841 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18553 B-II-a-B-18554 B-II-m-B-18555 B-II-m-B-18556 B-II-m-B-18557 B-II-m-B-18558 B-II-m-B-18559 B-II-m-B-18560 B-II-a-A-18802 Denumire Imobil locuinţe-prof.Şos. Sergent Nicolae Dascălu" Imobil Imobil Imobil Imobil Casa Ion Barbu Casa M.Şos.XX 1654-1658 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 67 . Davila Carol dr. 4 sector 1 Intr. sec. sec. sec. XX 842 843 844 845 B-II-m-B-18569 B-II-m-B-18570 B-II-a-A-18571 B-II-m-A-18571. Dascălu Nicolae serg. sector 1 Intr. Bucureşti-Ploieşti . Nordului . sec. XX prima jum. XX prima jum. mareşal . Dascălu Nicolae serg. sec. Danielopol Gheorghe 3 sector 4 Intr. Dascălu Nicolae serg. 8 sector 5 Piaţa De Gaulle Charles f.01 Casa Gheorghe Costaforu Casa arh. 8 sector 1 Str.n. sec. 4 sector 5 Str. XX prima jum. Prezan Constantin. sector 1 (delimitat de Bd. sec. Simotta Ansamblul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române Catedrala Patriarhală "Sf.str. Marinescu Ansamblul de arhitectură "Intr. Elena Văcărescu . XVII . Aviatorilor) Aleea Dealul Mitropoliei 7 sector 4 Aleea Dealul Mitropoliei 15 sector 4 Aleea Dealul Mitropoliei 21 -25 sector 4 Aleea Dealul Mitropoliei 21 sector 4 Datare prima jum. XX sec.Bd. sec. XX prima jum. XX prima jum. Şos. XX prima jum.

sec.sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 68 . sec. 16 sector 1 Str. sec. cpt. Demetriade Gh. XX prima jum. Demetriade Gh. XX prima jum. XIX . XX sf. Demarat Zossima prof. 1 -3 sector 1 Str. XX prima jum. sec. sec. 6 sector 3 Str. Demarat Zossima prof. sec. XVIII sec. sec. Doamna Chiajna 160 sector 3 Datare sec.prima jum. Doamna Chiajna 24 sector 3 Str. sec.prima jum. 8 sector 3 Str. sec. XIX . Demarat Zossima prof. XIX . cpt. 2 sector 3 Str. XX prima jum.Nr.prima jum. sec. sec. sec. XX sf. Decebal 5 sector 3 Str. XX sf. fostul sediu al Camerei Deputaţilor Casă Casă Casă Casă Capela "Sacre Coeur" Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Aleea Dealul Mitropoliei 21 sector 4 Aleea Dealul Mitropoliei 21 sector 4 Aleea Dealul Mitropoliei 25 sector 4 Str. XX sf. crt.02 B-II-m-A-18571. sec. XVIII înc. XX prima jum.04 B-II-m-B-18572 B-II-m-B-18573 B-II-m-B-18574 B-II-m-B-18575 B-II-m-B-18576 B-II-m-B-18577 B-II-m-B-18578 B-II-m-B-18579 B-II-m-B-18580 B-II-m-B-18581 Denumire Turn clopotniţă Paraclis şi Reşedinţă Patriarhală Palatul Patriarhal. XIX . av.prima jum. av. Doamna Chiajna 25 sector 3 Str.03 B-II-m-B-18571. 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 Cod LMI 2004 B-II-m-A-18571. Doamna Chiajna 26 sector 3 Str. sec. XX prima jum.

sec.Nr. Doamnei 9 sector 3 Str. Doamnei 6 -10 sector 3 Str. XIX prima jum. sec.Tei Aşezămintele Nifon Biserica "Intrarea Maicii Domnului în Biserică" . Doamnei 14 -16 sector 3 Str. sec. sec. Doamnei 15 sector 3 Datare încep. Doamnei 5 sector 3 Str. XIX 1683 prima jum. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 69 .XX mijl.Tei Palatul Grigore Ghica . sec."Înălţarea Domnului" Ghica . Doamna Ghica 5 sector 2 Str. Doamnei 2 sector 3 Str. Doamnei 3 sector 3 Str. Doamnei 12 sector 3 Str. fostă clădirea Creditul Funciar Urban Adresă Str. Doamna Ghica 3 sector 2 Str. XX 1923 prima jum. sec. Doamna Ghica 3 -5 sector 2 Str.XIX 1822 sf. sec.XIX . Göbl Universitatea "Spiru Haret“. crt.Doamnei Imobil Banca Marmorosch . sec. Doamnei 2 sector 3 Str. XX sf.01 B-II-m-B-18583 B-II-m-A-18584 B-II-m-B-18585 B-II-m-A-18586 B-II-m-B-18587 B-II-m-A-18588 B-II-m-B-18589 B-II-m-B-18590 B-II-m-B-18591 B-II-m-B-18592 Denumire Ansamblul Palatul Ghica . Doamnei 4 sector 3 Str. XX sf. XVIII . XX prima jum.02 B-II-m-A-18582.Blank Imobil Banca Naţională a României (corp nou) Cinema Doina (Terra) Sediu bancă Casele F. 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 Cod LMI 2004 B-II-a-A-18582 B-II-m-A-18582. sec.Tei Biserica . XIX prima jum. sec.

azi Biblioteca Str. XIX sf. Doamnei 18 sector 3 Str. Dem 1 sector 1 Centrală Universitară (corp vechi) Casă. Docenţilor 10 sector 1 Str. azi Biblioteca Centrală Universitară Casă.02 B-II-m-B-18595 B-II-m-B-18596 B-II-m-B-18597 B-II-m-B-18598 B-II-m-B-18599 B-II-m-B-18600 B-II-m-B-18601 B-II-m-B-18602 B-II-m-B-18603 Denumire Casă Ansamblul Bisericii Bulgare Casa parohială Biserica Bulgară Casă Creditul Rural Casă Adresă Str.XX sf. Doamnei 20 sector 3 Str. XX prima jum. XVIII . Doamnei 20 sector 3 Str.01 B-II-m-B-18594. XIX sec. XX Palatul Fundaţiei Regale Carol I. XIX 1884 1891-1895 sf. Dem 3 sector 1 Str. Dobrescu I. Doamnei 22 sector 3 Str. sec. 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18593 B-II-a-B-18594 B-II-m-B-18594. Sediul Uniunii Arhitecţilor din România Fosta Legaţie austro-ungară Casă Casă Str. Dem 5 sector 1 Str. sec. sec. Dobrescu I.Nr. Dobrescu I. Doamnei 21 sector 3 Str. XIX 1884 prima jum. Docenţilor 20 sector 1 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 70 . XIX 1725 sf. sec. sec. Doamnei 23 sector 3 Datare sf. Dobrescu I. Doamnei 20 sector 3 Str. XIX 1914 sec. Dem 7 -11 sector 1 Str. crt. sec. sec.

Nr. crt.
885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897

Cod LMI 2004
B-II-a-B-18604 B-II-m-B-18605 B-II-m-B-18606 B-II-m-B-18607 B-II-m-B-18608 B-II-m-B-18609 B-II-m-B-18610 B-II-m-B-18611 B-II-m-B-18612 B-II-m-B-18613 B-II-m-B-18614 B-II-m-B-18615 B-II-m-B-18616

Denumire
Ansamblul de arhitectură "Str. Domniţa Anastasia" Fosta Judecătorie a Ocolului 1 Casă Casa Gheorghe Tattarăscu Casă Casă Casa Av. Lenş Casa G-ral Lahovary Casa Pan Halipa Casa Elie Radu Blocul Zodiac Casa Maria Lahovary Casa J. Al. Steriadi

Adresă
Str. Domniţa Anastasia , între str. Brezoianu şi str. Lipscani (numere impare) sector 5 Str. Domniţa Anastasia 1 sector 5 Str. Domniţa Anastasia 5 sector 5 Str. Domniţa Anastasia 7 sector 5 Str. Domniţa Anastasia 9 sector 5 Str. Domniţa Anastasia 11 sector 5 Str. Donici Alexandru 23 sector 2 Str. Donici Alexandru 28 sector 2 Str. Donici Alexandru 32 sector 2 Str. Donici Alexandru 40 sector 2 Calea Dorobanţilor 36 -40 sector 1 Calea Dorobanţilor 39 sector 1 Calea Dorobanţilor 49 sector 1

Datare
sf. sec. XIX sf. sec. XIX sf. sec. XIX sf. sec. XIX sf. sec. XIX sf. sec. XIX 1892 sf. sec. XIX sf. sec. XIX sf. sec. XIX prima jum. sec. XX 1889 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

71

Nr. crt.
898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910

Cod LMI 2004
B-II-m-B-18617 B-II-m-B-18618 B-II-m-B-18619 B-II-m-B-18620 B-II-m-B-18621 B-II-m-B-18622 B-II-m-B-18623 B-II-m-B-18624 B-II-m-B-18625 B-II-m-B-18626 B-II-m-B-18627 B-II-m-B-18628 B-II-m-B-18629

Denumire
Casa P. P. Carp Casă Casa "Poetului" Casă Şcoala primară "C. Bosianu" Cămin cultural "C. Bosianu" Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă

Adresă
Calea Dorobanţilor 72 sector 1 Str. Drobeta 11 sector 2 Str. Drossu Niculaie cpt. av. 19 sector 1 Str. Drossu Niculaie cpt. av. 33 sector 1 Calea Dudeşti 1 sector 3 Calea Dudeşti 1 sector 3 Calea Dudeşti 98 sector 3 Calea Dudeşti 101 A sector 3 Calea Dudeşti 102 sector 3 Calea Dudeşti 105 sector 3 Calea Dudeşti 107 sector 3 Calea Dudeşti 111 sector 3 Calea Dudeşti 113 sector 3

Datare
sf. sec. XIX - înc. sec. XIX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX sf. sec. XIX sf. sec. XIX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

72

Nr. crt.
911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923

Cod LMI 2004
B-II-m-B-18630 B-II-m-B-18631 B-II-m-B-18632 B-II-m-B-18633 B-II-m-B-18634 B-II-m-B-18635 B-II-m-B-18636 B-II-m-B-18637 B-II-m-B-18638 B-II-m-B-18639 B-II-m-B-18640 B-II-m-B-18641 B-II-m-B-18642

Denumire
Casă Casă Casă Casă Casă Liceul industrial "Timpuri Noi" Casă Casă Farmacie Casă Casă Casă Casă

Adresă
Calea Dudeşti 115 sector 3 Calea Dudeşti 117 sector 3 Calea Dudeşti 117 bis sector 3 Calea Dudeşti 119 A sector 3 Calea Dudeşti 123 A sector 3 Calea Dudeşti 127 sector 3 Calea Dudeşti 129 sector 3 Calea Dudeşti 131 sector 3 Calea Dudeşti 133 sector 3 Calea Dudeşti 134 sector 3 Calea Dudeşti 135 sector 3 Calea Dudeşti 139 sector 3 Calea Dudeşti 141 sector 3

Datare
prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX sf. sec. XIX prima jum. sec. XX sec. XIX - XX sf. sec. XIX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX sf. sec. XIX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

73

Nr. crt.
924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936

Cod LMI 2004
B-II-m-B-18643 B-II-m-B-18644 B-II-m-B-18645 B-II-m-B-18646 B-II-m-B-18647 B-II-m-B-18648 B-II-m-B-18649 B-II-a-B-18650 B-II-m-B-18651 B-II-m-B-18652 B-II-m-B-18653 B-II-m-B-18654 B-II-m-B-18655

Denumire
Casă Casă Casă Casă Casă Întreprinderea de mătase "Select" Fabrica de ţesături "7 Noiembrie" Ansamblul de arhitectură "Str. Dumbrava Roşie nr. 1-11; 2-16" Casă Casă Casă Casă Casă

Adresă
Calea Dudeşti 142 sector 3 Calea Dudeşti 147 sector 3 Calea Dudeşti 155 B sector 3 Calea Dudeşti 161 sector 3 Calea Dudeşti 182 A sector 3 Calea Dudeşti 186 sector 3 Calea Dudeşti 188 sector 3 Str. Dumbrava Roşie sector 2 Str. Dumbrava Roşie 1 sector 2 Str. Dumbrava Roşie 2 sector 2 Str. Dumbrava Roşie 3 sector 2 Str. Dumbrava Roşie 4 sector 2 Str. Dumbrava Roşie 5 sector 2

Datare
prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX sf. sec. XIX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - înc. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

74

XX sf. sec. XIX . 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18656 B-II-m-B-18657 B-II-m-B-18658 B-II-m-B-18659 B-II-m-B-18660 B-II-m-B-18661 B-II-m-B-18662 B-II-m-B-18663 B-II-m-B-18664 B-II-m-B-18665 B-II-m-B-18666 B-II-m-B-18667 B-II-a-B-18668 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str.prima jum. crt. Eftimiu Victor 9 sector 1 Victor Eftimiu Ansamblul de arhitectură "Str. XX sf.prima jum. XIX . sec. sec.prima jum. sec. Dumbrava Roşie 8 sector 2 Str.prima jum.prima jum. sec. sec. XX sf. XIX . sec. sec. sec.prima jum. sec. XX sf. Elias Jacques sector 3 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 75 . Eforiei 2 sector 5 Datare sf. XIX . sec. sec. Dumbrava Roşie 26 sector 2 Str. Dumbrava Roşie 12 sector 2 Str. sec. sec.prima jum. sec.prima jum.prima jum.prima jum. XIX . Dumbrava Roşie 7 sector 2 Str. sec. Dumbrava Roşie 14 sector 2 Str. Dumbrava Roşie 9 sector 2 Str. Dumbrava Roşie 11 sector 2 Str. Dumbrava Roşie 10 sector 2 Str.prima jum. XIX . Dumbrava Roşie 6 sector 2 Str. XIX Imobil în care au locuit arh. XX sf. XIX . Jacques Elias" Str. XIX . sec. XX sf. XX sf. sec. Petre Antonescu şi Intr. XIX . XX sf. sec. XX sf. XX sf.Nr. sec. Dumbrava Roşie 16 sector 2 Str. sec. XIX . sec. XIX . XX prima jum. XX sf. sec. sec.

sec. crt. sec. XX prima jum. sec. XIX sf.Nr. Elisabeta 29 -31 sector 5 Datare sf. Brătianu şi Bd. 5 Bd. Elisabeta 21 sector 5 Bd. sec. Elisabeta 9 sector 3 Bd. 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18669 B-II-m-B-18670 B-II-m-B-18671 B-II-a-B-18672 B-II-m-A-18673 B-II-m-A-18674 B-II-m-A-18675 B-II-m-B-18676 B-II-m-B-18677 B-II-m-A-18678 B-II-m-B-18679 B-II-m-B-18680 B-II-m-B-18681 Denumire Casă Casă Casă Ansamblul de arhitectură "Bd. XIX sf. sec. între Bd. C. sec. Elisabeta" Imobil cu birouri de raport Universitatea Bucureşti Banca Comercială Română. faţada principală Adresă Str. Elias Jacques 3 sector 1 Str. Elisabeta 5 sector 3 Bd. Elias Jacques 2 sector 1 Str. XX 1867 prima jum. XX 1886. Schitu Măgureanu sector 3. XX 1935 1869 1906 prima jum. sec. XIX sf. fostul Palat al Societăţii de Asigurări "Generala" Imobil de raport Imobil "Grand Hotel du Boulevard" Imobil Cinema Bucureşti Palatul Fostei Eforii a Spitalelor Civile Primăria Sectorului 5. I. sec. sec. Elisabeta 4 -14 sector 1 Bd.prima jum. Elisabeta 25 sector 5 Bd. XIX . Elisabeta . 1935 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 76 . Elisabeta 3 sector 3 Bd. Elias Jacques 4 sector 1 Bd. Elisabeta 15 -19 sector 3 Bd. XX prima jum. Elisabeta 26 sector 5 Bd.

înc. sec. XX sf. Elisabeta 47 sector 5 Datare prima jum. Elisabeta 36 sector 5 Bd. sec. Elisabeta 41 sector 5 Bd. sec. XIX .Nr. sec. azi Palatul administrativ al Municipiului Bucureşti Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr“ Arhivele Naţionale Casa Corpului Didactic Ministerul Justiţiei Casă Casă Adresă Bd. Elisabeta 37 sector 5 Bd. sec. sec. sec. 963 964 965 966 967 968 969 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18682 B-II-m-B-18683 B-II-m-B-18684 B-II-m-B-18685 B-II-m-B-18686 B-II-m-B-18687 B-II-m-A-18688 Denumire Imobil Cinema Capitol Imobil Imobil Imobil Imobil. Elisabeta 39 sector 5 Bd. XX prima jum. XX prima jum. Elisabeta 52 sector 5 Bd. sec. Eminescu Mihai 97 sector 2 1890 prima jum.1910 970 971 972 973 974 975 B-II-m-B-18689 B-II-m-B-18690 B-II-m-B-18691 B-II-m-B-18692 B-II-m-B-18693 B-II-m-B-18694 Bd. sec. Elisabeta 33 sector 5 Bd. XX prima jum. XIX . XX sf. crt. XX sf. XX prima jum. XX 1930 prima jum. Eminescu Mihai 93 sector 2 Str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 77 . XX 1906 . Elisabeta 49 sector 5 Bd. sec. sec. sec.înc. Elisabeta 48 sector 5 Bd. XIX . Elisabeta 45 sector 5 Bd. fost Clubul Austro-Ungar Fostul Palat al Ministerului Lucrărilor Publice.prima jum. Elisabeta 53 sector 5 Str. sec.

Eminescu Mihai 103 sector 2 Str.prima jum. sec. Eminescu Mihai 136 sector 2 Str. Episcopul Radu 53 -55 sector 2 Bd. azi Universitatea de Medicină şi Farmacie Casă Adresă Str. Eminescu Mihai 134 sector 2 Str. Episcopul Radu 29 sector 2 Str. Enescu George 38 sector 1 Str. XIX 1933 sf. sec. XIX . sec. XIX . XIX 1900 . sec. sec. XX sf. Eroii Sanitari 12 sector 5 Datare prima jum. sec. sec. XIX . XX sf. Episcopiei 1 sector 1 Str.Nr. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 78 . Eminescu Mihai 144 sector 2 Str. XX sf. XX sec. Eroii Sanitari 8 sector 5 Bd. sec. sec. XX sf.1903 prima jum. crt.prima jum. sec. Eminescu Mihai 149 sector 2 Str. 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18695 B-II-m-B-18696 B-II-m-B-18697 B-II-m-B-18698 B-II-m-B-18699 B-II-m-B-18700 B-II-m-B-18701 B-II-m-B-18702 B-II-m-B-18703 B-II-m-B-18704 B-II-m-B-18705 B-II-m-A-18706 B-II-m-B-18707 Denumire Imobil Casa D. XX prima jum.prima jum.prima jum. XIX 1914 sf. XX sec. sec. Panaitescu-Perpessicius Casă Casă Casă Casă Casa Henrieta Delavrancea Casa Săulescu Hotel Athenée Palace Casă Casă de birjar Fosta Facultate de Medicină. XIX . Eminescu Mihai 122 sector 2 Str. sec. sec. Eminescu Mihai 138 sector 2 Str.

sec. XX prima jum. Ferdinand I 3 sector 2 Bd. Eroii Sanitari 59 sector 5 Bd. 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18708 B-II-m-B-18709 B-II-m-B-18710 B-II-m-B-18711 B-II-m-B-18712 B-II-m-B-18713 B-II-m-B-18714 B-II-m-B-18715 B-II-m-B-18716 B-II-m-B-18717 B-II-m-B-18718 B-II-m-B-18719 B-II-m-B-18720 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa Maria Budişteanu Casa Flechtenmacher Adresă Bd. sec. XX prima jum. sec.Nr. Eroii Sanitari 73 sector 5 Bd. Eroii Sanitari 61 sector 5 Bd. Ferdinand I 15 sector 2 Datare prima jum. sec. sec. sec. XX 1897 1897 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 79 . crt. XX prima jum. XX prima jum. Eroii Sanitari 89 sector 5 Str. sec. XX prima jum. 66 sector 1 Bd. Eroii Sanitari 71 sector 5 Bd. sec. Eroii Sanitari 18 sector 5 Bd. Ferdinand I 13 sector 2 Bd. sec. Eroii Sanitari 75 sector 5 Bd. Felix Iacob dr. 51 sector 1 Str. XX prima jum. Eroii Sanitari 69 sector 5 Bd. sec. XX prima jum. Felix Iacob dr. sec. XX prima jum. XX prima jum. XX prima jum.

sec. Fetiţelor 4 sector 3 Str. sec.prima jum.prima jum. sec. XX sf. XIX .prima jum. Filipescu Nicolae 45 sector 2 Str. sec. sec. sec.Nr. XIX . Ferdinand I 31 sector 2 Bd. sec. sec. Filipescu Nicolae 61 sector 2 Str. sec. Fetiţelor 2 sector 3 Str. sec. XIX prima jum. Petrini-Galaţi Casă Casă Casa Grigoraş Dinicu Casă Casă Adresă Bd. XIX sf. sec. XX sf. crt. XX sf. Ferdinand I 33 sector 2 Bd. XIX sf. XX sf. Fetiţelor 6 sector 3 Str. XIX . XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 80 . sec. sec. Filipescu Nicolae 31 sector 2 Str. XX sf. XIX 1889 prima jum. sec. XX prima jum. XX prima jum. 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18721 B-II-m-B-18722 B-II-m-B-18723 B-II-m-B-18724 B-II-m-B-18725 B-II-m-B-18726 B-II-m-B-18727 B-II-m-B-18728 B-II-m-B-18729 B-II-m-B-18730 B-II-m-B-18731 B-II-m-B-18732 B-II-m-B-18733 Denumire Casă Foişorul de Foc Administraţia Financiară Sector 2 Casă Casă Casă Casă Casa dr. Ferdinand I 89 A sector 2 Str. sec. Finlanda 10 sector 1 Calea Floreasca 23 sector 1 Calea Floreasca 33 sector 1 Datare sf.prima jum. Fetiţelor 7 sector 3 Str. XIX . sec.

XVIII prima jum. XX sf. sec. XX sf. sec. XX prima jum. sec. sec. XIX înc.prima jum. Florescu Ion g-ral 8 sector 3 Str. sec.prima jum. sec. XX sf. Florescu Ion g-ral 9 sector 3 Str. XIX . sec. sec. XX sf. sec. 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18734 B-II-m-B-18735 B-II-m-B-18736 B-II-m-B-18737 B-II-m-B-18738 B-II-m-B-18739 B-II-m-B-18740 B-II-m-B-18741 B-II-m-B-18742 B-II-m-B-18743 B-II-m-B-18744 B-II-m-B-18745 B-II-m-B-18746 Denumire Casă Biserica "Sf. XIX sf.Nr. Florescu Ion g-ral 12 sector 3 Str. xix înc. crt. Sofia“ . XIX sf. Florescu Ion g-ral 19 sector 3 Str. XX sec.Floreasca Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Calea Floreasca 200 sector 1 Calea Floreasca 216 sector 1 Calea Floreasca 221 sector 1 Calea Floreasca 226 sector 1 Str. sec. Florescu Ion g-ral 21 sector 3 Datare prima jum. XX prima jum. sec. Florescu Ion g-ral 17 sector 3 Str. Florescu Ion g-ral 6 sector 3 Str. Florescu Ion g-ral 15 sector 3 Str. sec. Florescu Ion g-ral 1 sector 3 Str. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 81 . sec. XIX .

sec. XX sf. XX prima jum. sec.prima jum. sec. XX sf.prima jum. XIX .prima jum. Fluviului 17 sector 1 Str. Fluviului 5 sector 1 Str. XX jum. 56 sector 3 Str. Fluviului 15 sector 1 Str. sec. XX sf. XIX . sec. Fluviului 10 sector 1 Str.prima jum. XIX . Foişorului 119 sector 3 Datare sf. sec. sec. Fluviului 9 sector 1 Str. sec.Nr. sec.prima jum.prima jum.prima jum. XIX . XX sf. Foişorului 118 sector 3 Str. sec. XIX . XX sf. sec. XIX . sec. sec. sec. sec. XIX . XX sf. sec. Fluviului 6 sector 1 Str. Fluviului 12 sector 1 Str. sec.prima jum.prima jum. XX sf. XIX . sec. 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18747 B-II-m-B-18748 B-II-m-B-18749 B-II-m-B-18750 B-II-m-B-18751 B-II-m-B-18752 B-II-m-B-18753 B-II-m-B-18754 B-II-m-B-18755 B-II-m-B-18756 B-II-m-B-18757 B-II-a-A-18758 B-II-m-A-18759 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa Mihail Foişoreanu Cămin cultural Şcoala comercială Casă Fostului Palat Mavrocordat Biserica "Naşterea Maicii Domnului“ . XX sf. sec. sec. XIX . XVIII 1745 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 82 .prima jum. Foişorului 106 sector 3 Str. XX sf. Foişorului 119 sector 3 Str. sec. crt. Foişoreanu Mihail lt.Foişor Adresă Str. sec. Foişorului 106 sector 3 Str. XIX .

Franceză 12 sector 3 Str. crt. Franceză 13 sector 3 Str. XIX sf. Franceză 2 -4 sector 3 Str. XIX sf. XX sf. XIX sf. Franceză sector 3 Str. 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 Cod LMI 2004 B-II-m-A-18760 B-II-m-B-18761 B-II-m-B-18762 B-II-m-B-18763 B-II-a-B-18764 B-II-a-B-18765 B-II-m-B-18766 B-II-m-B-18767 B-II-m-B-18768 B-II-m-B-18769 B-II-m-B-18770 B-II-m-B-18771 B-II-m-B-18772 Denumire Ruinele foişorului Casă Casă Casă Ansamblul de arhitectură "Pasajul Francez" Ansamblul de arhitectură "Strada Franceză" Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. XIX .prima jum. sec.prima jum. sec. XIX sf. sec. sec. XX sf. Foişorului 128 sector 3 Pasajul Francez . sec. Franceză 9 sector 3 Str. sec. sec. sec. sec. sec. între str. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 83 . Foişorului 121 sector 3 Str. sec.prima jum. XX sf. Franceză 14 sector 3 Datare 1745 sf. sec. Covaci şi str. Gabroveni sector 3 Str. sec. XIX .Nr. Foişorului 119 sector 3 Str. Franceză 8 sector 3 Str. XIX sf. Foişorului 124 sector 3 Str. XIX sf. sec. XIX sf. Franceză 11 sector 3 Str. XIX . sec. XIX sf.

sec. sec.02 B-II-m-B-18782 B-II-m-B-18783 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Ansamblul medieval Curtea Veche Casă Ansamblul Bisericii Curtea Veche Biserica "Buna Vestire" . Franceză 20 sector 3 Str.sec. Franceză 33 sector 3 Str. XIX sec. XV-XVIII sec. XIX sf. Franceză 31 sector 3 Str. sec.Curtea Veche Casă parohială Casă Casă Adresă Str. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 84 . XIX sf. XVI-XVIII . Franceză 28 sector 3 Str. Franceză 18 sector 3 Str. sec. crt.Nr. XIX 1892 sf. Franceză 30 sector 3 Str. XIX sf. XIX sf. XIX sf. XVI-XVIII 1935 sf. Franceză 33 sector 3 Str. Franceză 16 sector 3 Str. sec. sec. Franceză 34 sector 3 Str. XIX sec. sec. Franceză 36 sector 3 Datare sf. Franceză 17 sector 3 Str.01 B-II-m-A-18781. sec. Franceză 32 sector 3 Str. XX sec. Franceză 33 sector 3 Str. 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18773 B-II-m-B-18774 B-II-m-B-18775 B-II-m-B-18776 B-II-m-B-18777 B-II-m-B-18778 B-II-a-A-18779 B-II-m-B-18780 B-II-a-A-18781 B-II-m-A-18781.

XX sf. XIX sf. Franklin Benjamin 1 -3 sector 1 Str. XIX . Franceză 62 sector 3 Str. sec. Frumoasă 39 sector 1 Str. 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18784 B-II-m-B-18785 B-II-m-B-18786 B-II-m-B-18787 B-II-m-A-18788 B-II-m-A-18789 B-II-m-B-18790 B-II-m-B-18791 B-II-m-B-18792 B-II-m-B-18793 B-II-m-B-18794 B-II-m-B-18795 B-II-m-B-18796 Denumire Casă Casă Casă Casă Hanul lui Manuc Ateneul Român Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. sec. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 85 . Franceză 48 sector 3 Str.înc. Frumoasă 15 sector 1 Str. sec. XX sf. crt. XX sf. Frumoasă 16 sector 1 Str. XIX 1808 1886 .1888 sf. XIX . XX 1910 sf. Frumoasă 33 sector 1 Str.Nr. sec. sec. sec. sec. XIX .înc.înc.înc. sec. Frumoasă 24 sector 1 Str. Frumoasă 19 sector 1 Str. Franceză 42 sector 3 Str. XIX sf. Frumoasă 40 sector 1 Datare sf. XX sf. sec. XIX . sec. sec. XIX . Franceză 44 sector 3 Str. sec. XIX . sec. Franceză 40 sector 3 Str.înc. sec. XIX sf. sec.înc.

sec. Gabroveni" Casa Gala Galaction Gara Filaret Gara Obor Gara de Nord Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. sec.prima jum. XX sf. 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18797 B-II-a-B-18798 B-II-m-B-18799 B-II-m-A-18800 B-II-m-B-18801 B-II-m-B-18803 B-II-m-B-18804 B-II-m-B-18805 B-II-m-B-18806 B-II-m-B-18807 B-II-m-B-18808 B-II-m-B-18809 B-II-m-B-18810 Denumire Casă Ansamblul de arhitectură "Str. Georgescu Mihail dr. XIX . sec. Frumoasă 47 sector 1 Str. sec. sec. XIX . XX prima jum. sec. crt. XIX . 10 sector 2 Str. sec.Nr. sec.înc. Gabroveni sector 3 Str. sec. XX 1869 prima jum. 20 sector 2 Str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 86 . Georgescu Mihail dr. 9 sector 2 Str. XX sf. Georgescu Mihail dr. sec. Gala Galaction 51 sector 1 Piaţa Gara Filaret 1 sector 4 Bd.prima jum. XX 1872 1910 1895 1910 sf. sec. 21 sector 2 Str. sec. XIX . Georgescu Mihail dr. sec. XX sf. Georgescu Mihail dr. 24 sector 2 Datare sf. 11 sector 2 Str.înc. XIX .prima jum. XIX . Gara Obor 1 -3 sector 2 Piaţa Gării de Nord 1 sector 1 Str. Georgescu Mihail dr. XX sf. sec.prima jum. Georgescu Mihail dr. 23 sector 2 Str.

XIX . XIX . sec. sec. XX sf. azi Biblioteca Naţională a României Imobil locuinţe Imobil locuinţe Biserica "Sf. sec. sec. XX sf. XX sf. sec. sec. sec.prima jum. sec.prima jum. Ghica Tei 67 -69 sector 2 Bd. Gladiolelor 12 A sector 4 Datare 1907 sf. XIX . Ghica Ion 7 sector 3 Str. XIX . XX înc.prima jum. XX sf. XIX . XX 1904 sf. XX sf. XIX . Ghica Ion 11 sector 3 Bd. sec. Ghica Tei 125 sector 2 Bd. Ghica Ion 5 sector 3 Str. XIX . XX sf. sec.Rusă Fosta Bancă franco-română Casă Casă Casă Casă Casă Fabrica de ţigarete "Belvedere“ Casă de târgoveţ Casă Adresă Str. sec. sec. Ghica Tei 77 sector 2 Bd. sec. sec.prima jum.Nicolae“ . sec. 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 Cod LMI 2004 B-II-m-A-18811 B-II-m-B-18812 B-II-m-B-18813 B-II-m-A-18814 B-II-m-B-18815 B-II-m-B-18816 B-II-m-B-18817 B-II-m-B-18818 B-II-m-B-18819 B-II-m-B-18820 B-II-a-B-18821 B-II-m-B-18822 B-II-m-B-18823 Denumire Fostul Palat al Bursei.înc.Nr. Ghica Ion 9 sector 3 Str.prima jum. XX sf. sec. Giuleşti 208 sector 6 Str. XX prima jum. crt.înc. sec. Ghica Ion 4 sector 3 Str.prima jum. XIX . sec.înc. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 87 . Ghica Tei 127 sector 2 Şos. Giuleşti 1 -3 sector 6 Str. Ghica Tei 125 A sector 2 Bd. sec. sec. XIX .

Gladiolelor 12 sector 4 Bd.prima jum. sec. Grigorescu Eremia g-ral 26 sector 1 Calea Griviţei . sec. Grădinarilor 20 A sector 3 Str. XX prima jum. XIX . XX sf. sec. sec.înc. sec. crt. Grădinarilor 12 sector 3 Str.înc. sec.înc. XX prima jum. XIX . XIX . XIX . Grigorescu Eremia g-ral 16 sector 1 Str. sec. XIX . Grigorescu Eremia g-ral 12 sector 1 Str. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 88 . sec. sec. XX sf. Grădinarilor 20 sector 3 Str. XX prima jum. XX sf. Golescu Dinicu 16 sector 1 Bd. Grigorescu Eremia g-ral 14 sector 1 Str.înc. sec. XX sf. XX prima jum. Grădinarilor 40 sector 3 Str. sec. XX sf. sec. sec. XX sf. sec. XIX . Golescu Dinicu 38 sector 1 Str. între Calea Victoriei şi str. Golescu Nicolae 1 sector 1 Str.prima jum. XIX . 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18824 B-II-m-B-18825 B-II-m-B-18826 B-II-m-B-18827 B-II-m-B-18828 B-II-m-B-18829 B-II-m-B-18830 B-II-m-B-18831 B-II-m-B-18832 B-II-m-B-18833 B-II-m-B-18834 B-II-m-B-18835 B-II-a-B-18836 Denumire Casă Casă Palatul Căilor Ferate Române Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa Barbu Ştefănescu Delavrancea Ansamblul de arhitectură "Calea Griviţei" Adresă Str. Atelierului sector 1 Datare sf. XX 1936-1947 sf. XIX .Nr. sec. sec. sec.înc.prima jum. sec. sec.

XX sf.înc. sec. XIX . XX sf. sec. XX sf. crt. XX sf. sec.înc. sec. sec. XIX . Carol Davila" Casa Suţu (Lahovary) Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Calea Griviţei 2 sector 1 Calea Griviţei 4 sector 1 Calea Griviţei 7 sector 1 Calea Griviţei 9 sector 1 Calea Griviţei 11 sector 1 Calea Griviţei 13 sector 1 Calea Griviţei 21 sector 1 Calea Griviţei 23 sector 1 Calea Griviţei 28 sector 1 Calea Griviţei 30 sector 1 Calea Griviţei 32 sector 1 Calea Griviţei 33 sector 1 Calea Griviţei 34 sector 1 Datare sf. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 89 . azi imobil aparţinând Academiei de Ştiinţe Economice Fostul sediu al Curţii de Conturi.înc. sec. sec. sec. XIX . sec. XIX .înc. XIX . XIX .înc. XIX . sec. XX sf. sec. sec. XIX . XX sf. sec. sec. sec. XIX .înc. XX sf. sec. XIX . sec.înc. XX 1885 sf. XX sf. sec. sec. XIX . XIX .Nr. sec. XX sf. azi Spitalul "Dr. XX sf. sec. sec.înc.înc.înc. sec.înc.înc.înc. sec. XIX . 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18837 B-II-m-B-18838 B-II-m-B-18839 B-II-m-B-18840 B-II-m-B-18841 B-II-m-B-18842 B-II-m-B-18843 B-II-m-B-18844 B-II-m-B-18845 B-II-m-B-18846 B-II-m-B-18847 B-II-m-B-18848 B-II-m-B-18849 Denumire Casă. sec. sec. XX sf.

sec. sec. XIX . crt. XX sf. XX 1888 sf.înc. sec. XIX . 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18850 B-II-m-B-18851 B-II-m-B-18852 B-II-m-B-18853 B-II-m-B-18854 B-II-m-B-18855 B-II-m-B-18856 B-II-m-B-18857 B-II-m-B-18858 B-II-m-B-18859 B-II-m-B-18860 B-II-m-B-18861 B-II-m-B-18862 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa Elsner Casă Casă Casă Casă Adresă Calea Griviţei 36 sector 1 Calea Griviţei 37 sector 1 Calea Griviţei 39 sector 1 Calea Griviţei 40 sector 1 Calea Griviţei 41 sector 1 Calea Griviţei 42 sector 1 Calea Griviţei 46 sector 1 Calea Griviţei 47 sector 1 Calea Griviţei 48 sector 1 Calea Griviţei 49 sector 1 Calea Griviţei 50 sector 1 Calea Griviţei 52 sector 1 Calea Griviţei 53 sector 1 Datare sf. XIX .Nr. sec.înc. sec. XX 1926 sf. XIX .înc. sec. sec. XIX sf.înc. XIX 1908 sf. sec. sec.înc. sec. sec. XX sf. sec.înc. XX sf. sec. XIX . sec. XIX sf. sec. sec. XIX . XIX . XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 90 . XX sf.înc. XX sf. sec. sec. XX sf. sec.înc. sec. XIX .

XIX . XX sf. XX sf. sec. XX sf.prima jum. XX 1908 1927 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 91 . Georgescu Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Calea Griviţei 54 sector 1 Calea Griviţei 55 -57 sector 1 Calea Griviţei 59 sector 1 Calea Griviţei 60 sector 1 Calea Griviţei 63 -65 sector 1 Calea Griviţei 69 sector 1 Calea Griviţei 70 sector 1 Calea Griviţei 71 sector 1 Calea Griviţei 73 sector 1 Calea Griviţei 74 sector 1 Calea Griviţei 75 sector 1 Calea Griviţei 77 sector 1 Calea Griviţei 79 B sector 1 Datare sf. XIX .prima jum. sec. sec.prima jum. crt. sec.Nr. sec.prima jum. XIX . XX sf. sec.prima jum. XX sf. sec.prima jum. sec. sec. XX sf. sec. sec. XIX . XIX . sec.prima jum. sec. XIX . sec. XX sf.prima jum. XIX . XIX . 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18863 B-II-m-B-18864 B-II-m-B-18865 B-II-m-B-18866 B-II-m-B-18867 B-II-m-B-18868 B-II-m-B-18869 B-II-m-B-18870 B-II-m-B-18871 B-II-m-B-18872 B-II-m-B-18873 B-II-m-B-18874 B-II-m-B-18875 Denumire Casă Casa Th. sec. XIX 1884 1887 sf. sec. sec.

XIX . sec. XIX . sec. sec. XIX .prima jum. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 92 .prima jum. XX sf. XX sf.prima jum. sec. sec. XX sf. sec.prima jum. XX sf. sec. XX sf. sec.prima jum.prima jum. crt. XIX . XIX .prima jum. sec. sec. sec. sec. sec. XX sf.prima jum. sec. XX sf. sec. sec. XIX . sec. sec. XIX . XIX .prima jum.prima jum. XIX . XX sf. XX sf. sec. XX sf.Nr. XIX . sec. sec. XIX sf. sec. XIX . 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18876 B-II-m-B-18877 B-II-m-B-18878 B-II-m-B-18879 B-II-m-B-18880 B-II-m-B-18881 B-II-m-B-18882 B-II-m-B-18883 B-II-m-B-18884 B-II-m-B-18885 B-II-m-B-18886 B-II-m-B-18887 B-II-m-B-18888 Denumire Casa C-tin Rădulescu Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa Dimitrie Petrescu Casă Casă Casă Casă Adresă Calea Griviţei 80 sector 1 Calea Griviţei 85 sector 1 Calea Griviţei 89 sector 1 Calea Griviţei 91 sector 1 Calea Griviţei 93 sector 1 Calea Griviţei 95 -97 sector 1 Calea Griviţei 105 sector 1 Calea Griviţei 113 sector 1 Calea Griviţei 115 sector 1 Calea Griviţei 121 sector 1 Calea Griviţei 123 sector 1 Calea Griviţei 127 sector 1 Calea Griviţei 129 sector 1 Datare sf. sec.prima jum. sec. sec. XIX .prima jum. XX sf.

sec. Hagi Moscu Maria 28 -30 sector 1 Str. sec. sec. XX prima jum. XX sf. sec. sec. XX prima jum.prima jum. Hagi Moscu Maria 16 sector 1 Str. Halelor" Adresă Calea Griviţei 131 sector 1 Calea Griviţei 137 sector 1 Str. Halelor sector 3 Datare sf. XX prima jum. Hagi Moscu Maria 23 sector 1 Str. sec. XX prima jum. XX prima jum. sec. Haga 1 sector 1 Str. XX prima jum. Haga 3 sector 1 Str. Gutenberg 19 sector 5 Str. 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18889 B-II-m-B-18890 B-II-m-B-18891 B-II-m-B-18892 B-II-m-B-18893 B-II-m-B-18894 B-II-m-B-18895 B-II-m-B-18896 B-II-m-B-18897 B-II-m-B-18898 B-II-m-B-18899 B-II-m-B-18900 B-II-a-B-18901 Denumire Casă Cinematograful Marconi Blocul "Tinerimea Română" Vilă Vilă Vilă Vilă Fostă clădire industrială Locuinţă cu atelier Casă Casă Casă Ansamblul de arhitectură "Str. sec. XX prima jum. crt. sec. sec. Hagi Moscu Maria 24 sector 1 Str. XX 1929 prima jum. sec. XIX . Hagi Moscu Maria 5 sector 1 Str. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 93 . XX prima jum.Nr. Haga 7 sector 1 Str. sec. Haga 9 sector 1 Str. XX prima jum. sec.

Halmeu 1 sector 2 Str. XIX . XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 94 . XX prima jum. Halmeu 25 sector 2 Str. Negulescu Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. sec. XX prima jum. XX sf. Haşdeu Iulia 5 sector 1 Datare prima jum. sec.înc. sec. sec. XX prima jum. Haşdeu Iulia 3 sector 1 Str. Haret Spiru 8 sector 1 Str. XX sf. XIX . Haşdeu Iulia 1 sector 1 Str. XIX sf. sec. XIX . XIX . Haşdeu Iulia 4 sector 1 Str. sec. Halmeu 5 sector 2 Str. sec. XX sf. sec. sec.Nr. crt. sec. Halmeu 17 sector 2 Str. XX sf. 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18902 B-II-m-B-18903 B-II-m-B-18904 B-II-m-B-18905 B-II-m-B-18906 B-II-m-B-18907 B-II-a-B-18908 B-II-m-B-18909 B-II-m-B-18910 B-II-m-B-18911 B-II-m-B-18912 B-II-m-B-18913 B-II-m-B-18914 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Ansamblul de arhitectură "Str. sec. XX prima jum. XX sf. sec.înc. sec. sec. Hanul cu Tei" Casa P. XIX . P. sec. Haşdeu Iulia 2 sector 1 Str.înc. Halmeu 7 sector 2 Str. sec. sec. Halmeu 11 -13 sector 2 Str. XX sf. sec. sec. XX prima jum. XIX .înc.înc.înc. Hanul cu Tei sector 3 Str.

XIX .înc. Iancu de Hunedoara 48 sector 1 Bd.înc.înc. Icoanei 56 sector 2 Str. sec.1785 prima jum. XIX . sec. sec. XX Biserica "Adormirea Maicii Domnului" . Iancu de Hunedoara 58 -60 sector 1 Şos. sec. XX sf. Haşdeu Iulia 13 sector 1 Str. XX prima jum. XIX . sec. sec. Haşdeu Iulia 14 sector 1 Str. Icoanei 12 sector 2 Imobil Imobil Str. XIX prima jum. Haşdeu Iulia 15 sector 1 Str. XX prima jum.Icoanei Str. XX sf. XIX . XIX . Icoanei 57 sector 2 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 95 . Haşdeu Iulia 12 sector 1 Str. sec.înc. XX sf. Haşdeu Iulia 6 sector 1 Str. Haşdeu Iulia 16 sector 1 Bd. sec.înc. XX sf. crt. sec. sec. sec. sec. XX prima jum. sec. 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18915 B-II-m-B-18916 B-II-m-B-18917 B-II-m-B-18918 B-II-m-B-18919 B-II-m-B-18920 B-II-m-B-18921 B-II-m-B-18922 B-II-m-B-18923 B-II-m-A-18924 B-II-m-B-18925 B-II-m-B-18926 B-II-m-B-18927 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Tipografia "Cartea Românească“ Casă Şcoala Centrală de Fete Adresă Str. Iancului 3 sector 2 Str. sec. XX 1890 1784 . XX sf. sec. Icoanei 3 -5 sector 2 Datare sf. sec.Nr.

Tichirleşti Imobil Casă Conacul Cantacuzino. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 96 . sec. XX prima jum. Icoanei 58 sector 2 Str. XIX 1773 sf. sec. Ilioara 15 sector 3 Splaiul Independenţei 1 sector 5 Splaiul Independenţei 2 K sector 3 Splaiul Independenţei 2 J sector 3 Splaiul Independenţei 2 H-L sector 3 Datare prima jum. sec. XX sf. Curţile Dudeşti-Cioplea Imobil Palatul Societăţii "Adriatica" Imobil locuinţe Casă Adresă Str. XX prima jum. crt. XIX . Icoanei 62 sector 2 Str. sec. sec. XIX sf. sec. sec. 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18928 B-II-m-B-18929 B-II-m-B-18930 B-II-m-B-18931 B-II-m-B-18932 B-II-m-B-18933 B-II-m-B-18934 B-II-m-B-18935 B-II-m-A-18936 B-II-m-B-18937 B-II-m-B-18938 B-II-m-B-18939 B-II-m-B-18940 Denumire Imobil Imobil Casă Casă Casă Biserica Dichiu . Icoanei 60 sector 2 Str. XVIII-XIX 1927 prima jum. Icoanei 72 sector 2 Str. XIX sf. sec. Icoanei 64 sector 2 Str. XIX sf.Nr. XX sf. Ilfov 3 sector 5 Str. Icoanei 80 sector 2 Str.înc. sec. XIX sec. sec. sec. Icoanei 63 sector 2 Str.

Institutul Medico-Militar 1 -7 sector 1 Str. XIX . sec. sec. sec. XX sf. Ionescu Tache 25 sector 2 Datare 1890 . XIX . sec. 34 sector 2 Str. XX sf. sec. XIX . arh. Ionescu Grigore.înc.înc. XIX . Ionescu Grigore.înc. XX sf. crt. sec. XX sf. sec. XIX sf. arh. XIX . 52 sector 2 Str. sec.înc. 28 sector 2 Str. sec. Ionescu Grigore. XIX . XX sf. sec.înc. arh. XIX . arh.înc. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 97 .înc. sec. 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 Cod LMI 2004 B-II-m-A-18941 B-II-m-B-18942 B-II-m-B-18943 B-II-m-B-18944 B-II-m-B-18945 B-II-m-B-18946 B-II-m-B-18947 B-II-m-B-18948 B-II-m-B-18949 B-II-m-B-18950 B-II-m-B-18951 B-II-m-B-18952 B-II-m-B-18953 Denumire Palatul Justitiei Căminul Institutului medico-farmaceutic Casă Facultatea de Medicină Veterinară Casă Casă Staţia de Pompare Grozăveşti Institutul Medico-Militar Casă Casă Casă Casă Casa Tache Ionescu Adresă Splaiul Independenţei 5 sector 4 Splaiul Independenţei 46 -48 sector 5 Splaiul Independenţei 66 sector 5 Splaiul Independenţei 105 sector 5 Splaiul Independenţei 114 sector 5 Splaiul Independenţei 195 sector 5 Splaiul Independenţei 235 -237 sector 6 Str. XIX . XIX sf.1895 sf. sec. XIX sf. sec. sec. Ionescu Grigore. 40 sector 2 Str. sec. XX sf. sec.înc. sec. sec. XX sf.Nr. sec. XX sf. sec.

P. sec. Nicolae Iorga" Casa Grădişteanu Casa Slătineanu-Kreţulescu Casa Pillat Casa Ollănescu Casa g-ral Arion (sediul U.prima jum.înc. Ionescu-Gion Gh. XX sf. XIX sf. XX sf.Nr. sec. XIX sf. prof. sec. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 98 . sec. XX sf. sec. 17 sector 3 Str. sec. sec. XIX sf.A. XX sf. sec. Iorga Nicolae 8 sector 1 Str. Iorga Nicolae 1 sector 1 Str. sec.înc. XX sf. Ionescu-Gion Gh. sec. XX sf.) Adresă Str. sec. Iorga Nicolae sector 1 Str. Iorga Nicolae 5 -7 sector 1 Str. Ionescu Tache 27 sector 1 Str. XIX . prof.înc. XIX . XIX înc. prof. 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18954 B-II-m-B-18955 B-II-m-B-18956 B-II-m-B-18957 B-II-m-B-18958 B-II-m-B-18959 B-II-m-B-18960 B-II-a-B-18961 B-II-m-B-18962 B-II-m-B-18963 B-II-m-B-18964 B-II-m-B-18965 B-II-m-B-18966 Denumire Casa Xenie Casă Casă Casă Casă Casă Casă Ansamblul de arhitectură "Str. 3 sector 3 Str. Iorga Nicolae 19 sector 1 Str. 6 sector 3 Str. XIX . prof. sec. sec. sec. XIX .înc. Ionescu Tache 29 sector 1 Str. XIX . sec. XX sf. Iorga Nicolae 21 sector 1 Datare sf. sec. 17 A sector 3 Str.înc. 1 sector 3 Str. Ionescu-Gion Gh. Ionescu-Gion Gh. XIX . crt. Ionescu-Gion Gh. sec. sec. XIX sf. prof. sec.

02 B-II-m-A-18971. XX sec.Schitul Maicilor Ansamblul de arhitectură "Str. sec. Ivireanu Antim mitropolit 29 sector Str.XX 1714 1715 jum.04 B-II-m-A-18971.Nr. sec. XIX sec. Italiană 3 sector 2 Str. Ivireanu Antim mitropolit 29 sector 5 Str.XIX 1715 jum. Ivireanu Antim mitropolit 29 sector 5 Str. Ispravnicului 39 sector 2 Str. sec. Ivireanu Antim mitropolit 29 sector 5 Str.prima jum. Ivireanu Antim mitropolit 29 sector 5 Str. XIX sec. crt. Justiţiei 36 sector 4 Datare prima jum.03 B-II-m-A-18971. XIX . sec. Ispravnicului 31 sector 2 Str. Ivireanu Antim mitropolit 47 sector 5 Str. 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18967 B-II-m-B-18968 B-II-m-B-18969 B-II-m-B-18970 B-II-a-A-18971 B-II-m-A-18971. XX prima jum. sec. Italiană 21 sector 2 Str. XIX sf.XIX 1726 sf. XVIII . Învoirii" Casă Adresă Str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 99 .01 B-II-m-A-18971. sec.05 B-II-m-A-18972 B-II-a-B-18973 B-II-m-B-18974 Denumire Casă Casă Casă Casă Ansamblul Mănăstirii Antim Biserica "Toţi Sfinţii" Paraclis Casă egumenească Cuhnie Clopotniţă Biserica "Buna Vestire" . sec. Învoirii sector 5 Str. Ivireanu Antim mitropolit 29 sector 5 Str.

XX sf. XIX . Kiseleff Pavel Dimitrievici 5 sector 1 Datare sf. Kiriţescu Constantin 10 -12 sector 2 Str. XIX . sec. sec. XIX . XIX . Aviatorilor) Şos. sec. sec.n. XX sf.prima jum. Kiseleff .prima jum.Nr. XIX sf.prima jum. XX sf. sec. XIX . Kiseleff Pavel Dimitrievici f. sec. XX sf. Kiriţescu Constantin 16 sector 2 Str. XX sf. sec. XIX 1912 . sec.str. Monetăriei .prima jum. XX sf. Kiriţescu Constantin 11 sector 2 Str. XIX 1270 1271 1272 1273 1274 B-II-m-A-18983 B-II-m-B-18984 B-II-m-A-18985 B-II-m-A-18986 B-II-m-B-18987 Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa“ Muzeul Naţional de Geologie Muzeul Ţăranului Român Bufetul de la Şosea Şcoala Generală nr. sec. 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18975 B-II-m-B-18976 B-II-m-B-18977 B-II-m-B-18978 B-II-m-B-18979 B-II-m-B-18980 B-II-m-B-18981 B-II-a-B-18982 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa Constantin Kiriţescu Parcul Kiseleff Adresă Str. Kiriţescu Constantin 21 sector 2 Str. Kiseleff Pavel Dimitrievici 1 sector 1 Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 4 sector 1 Şos. I. XX sf.Şos. sec.prima jum.prima jum. Kiriţescu Constantin 15 sector 2 Str.str. sector 1 (delimitat de str. Kiseleff Pavel Dimitrievici 2 sector 1 Şos.Bd. sec. Barbu Delavrancea . crt. sec. Kiseleff Pavel Dimitrievici 3 sector 1 Şos. arh. sec. Mincu . sec. XIX . sec. sec. Kiriţescu Constantin 41 sector 2 Şos.prima jum. Kiriţescu Constantin 6 sector 2 Str. sec. XIX . 11 sf.1938 1892 1900 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 100 .

Kiseleff Pavel Dimitrievici 47 sector 1 Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 9 sector 1 Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 53 sector 1 Datare prima jum. sec. azi Hotel Prezident Casă Palatul Elisabeta Casă Ansamblul Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti“ Casă Casă Casă Casa Nicolae Titulescu Casa farmacistului Chihăescu Casă Adresă Şos. XX prima jum. sec. sec. Kiseleff Pavel Dimitrievici 35 -37 sector 1 Şos. XX prima jum. XX prima jum. Kiseleff Pavel Dimitrievici 49 sector 1 Şos. sec. sec. Kiseleff Pavel Dimitrievici 28 -30 sector 1 Şos. XX 1930-1931 prima jum. Kiseleff Pavel Dimitrievici 25 sector 1 Şos. XX prima jum. sec. sec. crt. Kiseleff Pavel Dimitrievici 27 sector 1 Şos. XX prima jum. Kiseleff Pavel Dimitrievici 10 sector 1 Şos. XX prima jum. XX prima jum. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 101 . Kiseleff Pavel Dimitrievici 12 sector 1 Şos. sec. Kiseleff Pavel Dimitrievici 43 sector 1 Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 31 sector 1 Şos. sec. sec. XX 1926 prima jum. sec. Kiseleff Pavel Dimitrievici 26 sector 1 Şos.Nr. 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18988 B-II-m-A-18989 B-II-m-B-18990 B-II-m-B-18991 B-II-m-B-18992 B-II-m-B-18993 B-II-a-A-18994 B-II-m-B-18995 B-II-m-B-18996 B-II-m-B-18997 B-II-m-A-18998 B-II-m-A-18999 B-II-m-B-19000 Denumire Casă Casa Toma Stelian Blocul funcţionarilor BNR. XX prima jum.

sec. azi Casa Oamenilor de Ştiinţă Casa Ev. sec. sec. XX 1928 sec.1935 1953 sf. Kogălniceanu Mihail 50 sector 5 Str. şi H. XX 1895 sf. Lebedei 8 sector 1 Datare prima jum.prima jum. XX prima jum.Nr. Kiseleff Pavel Dimitrievici 57 sector 1 Bd. Labirint 108 sector 3 Str. XIX 1935 1914 1890 sf. Lascăr Vasile 32 sector 2 Str. XIX . sec. sec. Gheorghieff Imobil cu farmacie Casa Dumitru Stoenescu Casă Adresă Şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici 55 sector 1 Şos. sec. Universitatea Bucureşti Opera Română Casă Casă Casă Imobil locuinţe Casa Asan. sec. Lascăr Vasile 34 sector 2 Str. XIX . XIX-XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 102 . XX 1933 . crt. Lacul Gorgova 2 sector 2 Piaţa Lahovary Alexandru 1 sector 1 Piaţa Lahovary Alexandru 5 A sector 1 Piaţa Lahovary Alexandru 9 sector 1 Str. Kogălniceanu Mihail 36 -46 sector 5 Bd.prima jum. 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19001 B-II-m-B-19002 B-II-m-A-19003 B-II-m-B-19004 B-II-m-B-19005 B-II-m-B-19006 B-II-m-B-19007 B-II-m-B-19008 B-II-m-B-19009 B-II-m-B-19010 B-II-m-B-19011 B-II-m-B-19012 B-II-m-B-19013 Denumire Casă Casă Facultatea de Drept. Lascăr Vasile 34 sector 2 Str.

sec. Cuţitul de Argint . Jacques Elias sector 3. Leon Vodă 3 sector 4 Str.Calea Şerban Vodă . 5 Str.str. sec. XIX 1883 . Lipscani 28 sector 3 Datare 1743 prima jum. Lipscani 25 sector 3 Str. XIX sf. sec.Slobozia Casa Gheorghe Anghel Parcul Carol Adresă Str. Lipscani 26 sector 3 Str. Lipscani . Lipscani 17 -23 sector 3 Str.1885 sf. Lipscani 16 sector 3 Str. XIX prima jum. XIX sec. XIX sf.Nr. XX sf. dr. XIX 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 B-II-a-B-19017 B-II-m-B-19018 B-II-m-A-19019 B-II-m-B-19020 B-II-m-A-19021 B-II-m-B-19022 B-II-m-A-19023 B-II-m-B-19024 B-II-m-B-19025 B-II-m-B-19026 Ansamblul de arhitectură "Strada Lipscani" Vama Poştei Banca Chrissoveloni Case cu prăvălii Palatul fostei Societăţi de asigurări Dacia România Casă cu prăvălie Banca Naţională a României. XX sf.n. Lipscani 1 sector 5 Str.prima jum. g-ral Candiano Popescu . Levănţicăi 13 sector 3 Piaţa Libertăţii f. crt. sec. corp vechi Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 103 . între Calea Victoriei şi str. sec. sec. Lipscani 27 sector 3 Str. sec. sec. XIX sf. sec.1927 sf. Lipscani 24 sector 3 Str. Dumitru“ . sec. sec. XX 1925 . Lipscani 18 -20 sector 3 Str. sector 4 (delimitat de P-ţa Libertăţii . XX 1913 prima jum.str. 1301 1302 1303 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19014 B-II-m-B-19015 B-II-a-A-19016 Denumire Biserica "Sf. XIX .str. Constantin Istrati) Str.

Lipscani 42 sector 3 Str. Lipscani 54 sector 3 Datare sf. crt. sec. sec. sec. Lipscani 51 sector 3 Str. Lipscani 32 sector 3 Str. XIX sf. XIX sf. XIX sf. sec. sec. Lipscani 34 sector 3 Str. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 104 . sec. XIX sf. Lipscani 30 sector 3 Str. sec. XIX sf. sec. Lipscani 41 sector 3 Str. Lipscani 36 sector 3 Str. Lipscani 52 sector 3 Str. sec. sec. Lipscani 45 sector 3 Str. 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19027 B-II-m-B-19028 B-II-m-B-19029 B-II-m-B-19030 B-II-m-B-19031 B-II-m-B-19032 B-II-m-B-19033 B-II-m-B-19034 B-II-m-B-19035 B-II-m-B-19036 B-II-m-B-19037 B-II-m-B-19038 B-II-m-B-19039 Denumire Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Adresă Str. XIX sf. sec. sec. Lipscani 43 sector 3 Str. Lipscani 47 sector 3 Str. sec. XIX sf. XIX sf. XIX sf. Lipscani 40 sector 3 Str. XIX sf. XIX sf. XIX sf.Nr.

Lipscani 80 sector 3 Str. 6 sector 5 Str. Lister dr. sec. XX prima jum. 8 sector 5 Str. XIX sf. sec. crt. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 105 . 17 sector 5 Str. Lipscani 77 sector 3 Str. XIX sf.Nr. XX prima jum. sec. sec. 21 sector 5 Datare sf. XIX 1900 sf. Lipscani 55 sector 3 Str. sec. Lipscani 78 sector 3 Str. Lipscani 74 sector 3 Str. XIX 1739 prima jum. 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19040 B-II-m-B-19041 B-II-m-B-19042 B-II-m-B-19043 B-II-m-B-19044 B-II-m-B-19045 B-II-m-B-19046 B-II-m-B-19047 B-II-m-A-19048 B-II-m-B-19049 B-II-m-B-19050 B-II-m-B-19051 B-II-m-B-19052 Denumire Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Magazinul "Voaleta" Casă cu prăvălie Casă cu prăvălie Hanul Gabroveni Vilă Vilă Vilă Vilă Adresă Str. Lipscani 66 sector 3 Str. sec. sec. Lister dr. Lipscani 86 -88 sector 3 Str. Lipscani 76 sector 3 Str. Lipscani 72 sector 3 Str. sec. sec. XIX 1900 sf. Lister dr. XIX sf. XX prima jum. sec. Lister dr.

XIX . crt. sec. Lizeanu 5 sector 2 Str. sec. sec. XIX .prima jum. XIX . sec. 25 sector 5 Str. Lister dr. sec. Lizeanu 25 sector 2 Datare prima jum. Lister dr.prima jum.prima jum. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 106 . sec. sec. XIX . sec. 29 sector 5 Str. Lizeanu 13 sector 2 Str. sec. sec. XIX . XX sf. sec. XIX . XX prima jum. XX sf.prima jum. sec. Lizeanu 17 sector 2 Str. XIX .prima jum. XX sf. Lizeanu 14 sector 2 Str. sec. Lizeanu 19 sector 2 Str. 27 sector 5 Str. XX sf. sec. XX prima jum. XX prima jum. Lizeanu 21 sector 2 Str.prima jum. sec. XIX . Lister dr. XX sf. 32 sector 5 Str. sec. Lizeanu 20 sector 2 Str.prima jum.Nr. XX sf. 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19053 B-II-m-B-19054 B-II-m-B-19055 B-II-m-B-19056 B-II-m-B-19057 B-II-m-B-19058 B-II-m-B-19059 B-II-m-B-19060 B-II-m-B-19061 B-II-m-B-19062 B-II-m-B-19063 B-II-m-B-19064 B-II-m-B-19065 Denumire Vilă Vilă Vilă Vilă Casa Ion Ţuculescu Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. Lizeanu 22 -24 sector 2 Str. sec. sec.prima jum. XX sf. sec. sec. XIX . sec. XX sf. XX sf. sec.prima jum. Lister dr.

Lizeanu 30 sector 2 Str. XIX . sec. XX sf. XIX . Logofătul Udrişte 15 sector 3 Str. sec. sec.prima jum. XIX . XX sf. Nicolae. XX sec. sec. sec. sec. XX sf. sec. XX sf. sec.prima jum. Logofătul Udrişte 14 sector 3 Str. XIX .Popa Chiţu Str. XIX . sec. sec. XIX . sec. sec. XVIII . sec. Logofătul Luca Stroici 33 A sector 2 Biserica "Sf. XIX . XVIII .prima jum.Nr. Logofătul Udrişte 21 sector 3 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 107 . XIX . sec. Spiridon" . Sf.prima jum. Logofătul Udrişte 10 sector 3 Str. XIX . Logofătul Udrişte 11 sector 3 Str. XX sf. sec. Lizeanu 37 sector 2 Str. 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19066 B-II-m-B-19067 B-II-m-B-19068 B-II-m-B-19069 B-II-m-B-19070 B-II-m-B-19071 B-II-m-B-19072 B-II-m-B-19073 B-II-m-B-19074 B-II-m-B-19075 B-II-m-B-19076 B-II-m-B-19077 B-II-m-B-19078 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. Lizeanu 39 sector 2 Str.XIX 1879-1935 înc.prima jum. sec. sec. crt. Logofătul Udrişte 6 -8 sector 3 Str. sec.prima jum. Nicolae" . sec. XX Biserica "Sf.prima jum. sec. Lizeanu 46 sector 2 Datare sf. XX sf. sec. sec. sec. Lizeanu 35 sector 2 Str.prima jum.prima jum. Lizeanu 40 sector 2 Str. sec. XIX . Sf. XX sf. XX sf.înc.Lucaci Casă Casă Casă Casă Casă Str.înc. Stelian.XIX 1847-1853 sf.prima jum.prima jum. XX sf. sec. XIX .

sec. XX prima jum. Londra 13 sector 1 Str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 108 . Londra 33 sector 1 Str. crt. Londra 10 sector 1 Str. sec. sec. sec. sec. sec. sec.Nr. Londra 19 sector 1 Str. Londra 16 sector 1 Str. Londra 17 sector 1 Str. sec. Londra 20 sector 1 Str. Londra 15 sector 1 Str. XX prima jum. XX prima jum. Londra 34 sector 1 Str. sec. sec. XX prima jum. XIX . sec. Londra 18 sector 1 Str. XX prima jum. Londra 23 sector 1 Str. Londra 35 sector 1 Datare sf.prima jum. sec. XX prima jum. XX prima jum. sec. XX prima jum. XX prima jum. XX prima jum. Logofătul Udrişte 23 sector 3 Str. 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19079 B-II-m-B-19080 B-II-m-B-19081 B-II-m-B-19082 B-II-m-B-19083 B-II-m-B-19084 B-II-m-B-19085 B-II-m-B-19086 B-II-m-B-19087 B-II-m-B-19088 B-II-m-B-19089 B-II-m-B-19090 B-II-m-B-19091 Denumire Casă Vilă Vilă Vilă Imobil Vilă Imobil Vilă Imobil Vilă Vilă Vilă Vilă Adresă Str. sec. XX prima jum. XX prima jum.

Londra 42 sector 1 Str. Londra 36 sector 1 Str. XX prima jum. sec. Londra 48 sector 1 Str. sec. Londra 47 sector 1 Str. Londra 43 -45 sector 1 Str. XX prima jum. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 109 . sec. 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19092 B-II-m-B-19093 B-II-m-B-19094 B-II-m-B-19095 B-II-m-B-19096 B-II-m-B-19097 B-II-m-B-19098 B-II-m-B-19099 B-II-m-B-19100 B-II-m-B-19106 B-II-m-A-19107 B-II-m-B-19108 B-II-m-B-19109 Denumire Vilă Vilă Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi Vila Elena Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Casa prof. Lupu Dionisie 37 sector 1 Str. Londra 46 sector 1 Str. sec. sec. dr. Lupu Dionisie 49 sector 1 Str. sec. Lupu Dionisie 68 sector 1 Datare prima jum. XX prima jum. XX prima jum.Nr. XX 1930 prima jum. Londra 39 sector 1 Str. Londra 49 sector 1 Str. XX sf. sec. Lupu Dionisie 46 sector 1 Str. sec. XIX mijl. crt. Londra 37 sector 1 Str. sec. XIX sf. sec. XX prima jum. Turnescu Casa Librecht .Filipescu. sec. XIX sf. azi Casa Universitarilor Casă Casa Averescu Adresă Str. XX prima jum. sec.

prima jum. XIX . crt. sec. XX sf. sec. XIX sf. sec. sec.prima jum.1937 1931 .Patria Palatul Societăţii de Gaz şi Electricitate Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. C. General Gheorghe Magheru" Garajul Ciclop Hotel Ambasador Blocul ARO .Nr. XX sf. sec. Lupu Dionisie 74 sector 1 Str. Luterană 14 sector 1 Bd. XIX . sec. XIX sf. sec. XIX . 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19110 B-II-m-B-19111 B-II-m-B-19112 B-II-a-A-19113 B-II-m-B-19114 B-II-m-B-19115 B-II-m-A-19116 B-II-m-B-19117 B-II-m-B-19118 B-II-m-B-19119 B-II-m-B-19120 B-II-m-B-19121 B-II-m-B-19122 Denumire Casa Dimitrie Cuclin Casa Gheorghe Ţiţeica Casă Ansamblul de arhitectură "Bd. Magheru Gheorghe g-ral 10 sector 1 Bd. XX sf. sec. Maica Domnului 15 sector 2 Str.1933 1935 sf. Magheru Gheorghe g-ral 12 -14 sector 1 Bd. sec. Maica Domnului 19 sector 2 Str. sec. Lupu Dionisie 80 sector 1 Str. Rosetti sector 1 Bd. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 110 . A. XIX prima jum.prima jum. Magheru Gheorghe g-ral 33 sector 1 Str. sec. Maica Domnului 21 -23 sector 2 Datare sf.prima jum. sec. XX 1923 1936 . Maica Domnului 11 sector 2 Str. XIX . Maica Domnului 6 sector 2 Str. XIX . între str. XX sf. Pictor Verona şi str.prima jum. Magheru Gheorghe g-ral . Magheru Gheorghe g-ral 8 sector 1 Bd. sec.

sec. XX sf. XX sf. XIX . Manu Gheorghe g-ral 9 sector 1 Str.prima jum.prima jum. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 111 . XIX . 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19123 B-II-m-B-19124 B-II-m-B-19125 B-II-m-B-19126 B-II-m-B-19127 B-II-m-B-19128 B-II-m-B-19129 B-II-m-B-19130 B-II-m-A-19131 B-II-m-B-19132 B-II-m-B-19133 B-II-m-B-19134 B-II-m-B-19135 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Fost pavilion militar . sec. sec.prima jum. XX sf. sec.prima jum. Maica Domnului 49 bis sector 2 Str. sec. Maica Domnului 49 B sector 2 Str. XIX . Manu Gheorghe g-ral 19 sector 1 Str. Maria 6 -10 sector 4 Datare sf. XX sf. XIX . sec. XX sf. XIX sf. sec.prima jum.prima jum. crt. XX sf. Maica Domnului 49 sector 2 Str. XX sf.prima jum. sec. Manu Gheorghe g-ral 12 sector 1 Str. XIX . sec. sec. Maniu Iuliu 9 sector 6 Str. Manu Gheorghe g-ral 31 sector 1 Bd. sec. XIX . sec. XX sf.prima jum. XIX . sec. XX sf. XIX .prima jum. XIX . Maica Domnului 29 sector 2 Str. sec. Maica Domnului 51 sector 2 Str. sec. Manu Gheorghe g-ral 7 sector 1 Str. sec. XIX 1936 sf.Nr. sec. XIX . sec. sec. sec. sec.Dorobanţu Imobil locuinţe Casa Trubeţkoi Casa Theodor Rogalschi Casă Adresă Str.A Casa Spiru Haret Casa Niculescu . sec. Maica Domnului 63 sector 2 Bd.prima jum.

sec. sec.prima jum. XX sf. Maria 34 sector 4 Bd. sec. sec.prima jum. Maria 68 -70 sector 4 Datare sf.prima jum. Maria 32 sector 4 Bd. XIX . sec. sec. sec. XX sf. XIX . Maria 54 sector 4 Bd. 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19136 B-II-m-B-19137 B-II-m-B-19138 B-II-m-B-19139 B-II-m-B-19140 B-II-m-B-19141 B-II-m-B-19142 B-II-m-B-19143 B-II-m-B-19144 B-II-m-B-19145 B-II-m-B-19146 B-II-m-B-19147 B-II-m-B-19148 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Bd. XX sf. sec. XX sf. crt. sec. Maria 66 sector 4 Bd. XIX . XIX . Maria 50 sector 4 Bd.prima jum.Nr.prima jum. Maria 40 sector 4 Bd. sec. XIX .prima jum. XX sf. XIX . XX sf. XX sf. sec. sec. sec. XX sf.prima jum.prima jum. XIX . XIX . XIX . sec.prima jum. XIX . sec. XIX . Maria 60 sector 4 Bd. XX sf. sec. XX sf. Maria 36 -38 sector 4 Bd. sec. sec. sec.prima jum. sec. XIX . Maria 62 sector 4 Bd. sec. XIX .prima jum.prima jum.prima jum. XX sf. Maria 12 sector 4 Bd. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 112 . sec. sec. XX sf. sec. Maria 16 sector 4 Bd. sec. Maria 18 sector 4 Bd.

sec. sec. sec. XX sf. XIX .prima jum. sec. XIX . sec. dr. 1893. XIX . dr. Masaryk Thomas 26 sector 2 Str. sec. Marinescu Gh.prima jum. XX sf. sec. XIX . XIX .prima jum.prima jum. sec. XIX . Masaryk Thomas 34 sector 2 Str. sec. Marinescu Gh. sec. XVII. XX sf. Maşina de Pâine 47 sector 2 Str.Administraţia Prezidenţială Casa Ion Minulescu Casă Casă Casa Prof. dr. XX a doua jum. XIX . XIX .prima jum. sec.prima jum. sec. sec. Maria 80 sector 4 Bd. 2 sector 5 Str. Masaryk Thomas 28 sector 2 Str. prof. Marinescu Casă Casă Casă Fosta Manutanţă Colentina Casă Adresă Bd. sec. crt. Maria 76 sector 4 Bd. Masaryk Thomas 27 sector 2 Str. sec. sec.prima jum. sec. sec. Maşina de Pâine 51 sector 2 Datare sf.Nr. XX sf.prima jum. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 113 . Masaryk Thomas 29 sector 2 Str. XIX sf. Maria 86 -88 sector 4 Bd. 19 sector 5 Str. XX 1913 sf. sec. XIX . prof. sec. sec. Masaryk Thomas 25 sector 2 Str. XX sf. Gh.prima jum. XX prima jum. sec. XX prima jum. XX sf. 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19149 B-II-m-B-19150 B-II-m-B-19151 B-II-a-A-19152 B-II-m-B-19153 B-II-m-B-19154 B-II-m-B-19155 B-II-m-B-19156 B-II-m-B-19157 B-II-m-B-19158 B-II-m-B-19159 B-II-m-B-19160 B-II-m-B-19161 Denumire Casă Casă Casă Palatul Cotroceni .

1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19162 B-II-a-B-18079 B-II-m-B-18079. Matei Basarab 54 sector 3 Str. XX sf. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 114 . sec. sec.prima jum. sec. XIX . Matei Basarab 59 sector 3 Datare sf.prima jum. Matei Basarab 58 sector 3 Str. XIX . sec. XX sf. XX sf. Matei Basarab 51 sector 3 Str. XIX . XX sf. sec.Nr. Matei Basarab 46 sector 3 Str. XIX . Matei Basarab 49 sector 3 Str. Maşina de Pâine 135 sector 2 Str. Matei Basarab 50 sector 3 Str. XIX . crt.prima jum.prima jum.prima jum. XX 1883 1928 sf.prima jum. XIX . XX sf. sec. sec.prima jum. sec. sec. XX sf. XIX . Matei Basarab 48 sector 3 Str.02 B-II-m-B-18080 B-II-m-B-18081 B-II-m-B-18082 B-II-m-B-18083 B-II-m-B-18084 B-II-m-B-18085 B-II-m-B-18086 B-II-m-B-18087 B-II-m-B-18088 Denumire Casă Ansamblul Colegiul Naţional "Matei Basarab“ Corp central Corp lateral Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. Matei Basarab 32 -34 sector 3 Str. XIX .prima jum. XIX . sec. sec. sec. sec. XIX . sec.prima jum. sec. sec. XX sf.01 B-II-m-B-18079. sec. XX sf. sec. sec. Matei Basarab 52 sector 3 Str. Matei Basarab 32 -34 sector 3 Str. sec. sec. Matei Basarab 32 -34 sector 3 Str. XX sf.prima jum. XIX . sec.prima jum.

sec.prima jum.prima jum. XIX sf. XIX prima jum. sec. sec. sec. sec. Matei Basarab 61 sector 3 Str. Mavrogheni Nicolae 8 bis sector 3 Str.prima jum. XX sf. XIX sf. Matei Voievod 31 sector 2 Str. sec. Mavrogheni Nicolae 2 sector 3 Str. sec. sec.prima jum. XIX .prima jum. XIX . Matei Voievod 32 sector 2 Str. sec.prima jum. Matei Voievod 33 A sector 2 Str. Mavrogheni Nicolae 13 sector 3 Str. XIX . XX sf. XIX . sec. sec. XIX .prima jum. XIX . Mămulari 3 sector 3 Datare sf. sec. Matei Voievod 22 A sector 2 Str. XIX sf. sec. XX sf. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 115 . XX sf. Matei Basarab 63 sector 3 Str. Matei Voievod 33 sector 2 Str. XIX sf. sec. XX sf. Matei Voievod 35 sector 2 Str. XX sf. sec.Nr.Templul "Unirea Sfântă" Adresă Str. sec. crt. XX sf. sec. sec. Mavrogheni Nicolae 6 sector 3 Str. sec. XIX . sec. 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18089 B-II-m-B-18090 B-II-m-B-19163 B-II-m-B-19164 B-II-m-B-19165 B-II-m-B-19166 B-II-m-B-19167 B-II-m-B-19168 B-II-m-B-19169 B-II-m-B-19170 B-II-m-B-19171 B-II-m-B-19172 B-II-m-A-19173 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Muzeul de Istorie al Comunităţii Evreieşti din România .

1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19174 B-II-a-B-19175 B-II-m-B-19176 B-II-m-B-19177 B-II-m-B-19178 B-II-m-A-19179. sec. XIX .02 B-II-m-B-19180 B-II-m-B-19181 B-II-m-B-19182 B-II-m-B-19183 B-II-m-B-19184 B-II-m-B-19185 Denumire Casa Tudor Arghezi Ansamblul de arhitectură "Str. Mântuleasa 19 sector 2 Str. sec. sec. sec. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 116 .Nr. sec. Mântuleasa 34 sector 2 Str. crt. sec. sec. XIX . XX sf. XIX . XX sf.01 B-II-m-A-19179. Mărţişor 26 sector 4 Str. sec. 3 Str. XIX . sec. XIX . 29 sector 1 Datare prima jum. XIX sf. I. XX 1734. Mântuleasa 17 sector 2 Str. sec. Mântuleasa 25 sector 2 Str. XX 1733. XX sf. Mântuleasa sector 2. Mântuleasa" Casa Zentler Casă Casă Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" Mântuleasa Casă parohială Casă Casă Casa arh.prima jum.prima jum. XIX . Mecet 49 sector 2 Str. sec. sec.înc. Mântuleasa 23 sector 2 Str. 1924-1930 1910 sf. sec.înc. XX sf.înc. sec. sec. Mântuleasa 20 sector 2 Str. Mântuleasa 21 sector 2 Str. Paul Smărăndescu Casă Casă de târgoveţ Casa Ştefan Luchian Adresă Str.înc. Mântuleasa 20 sector 2 Str. Mendeleev D. XX 1902 1815 sf. Mântuleasa 10 sector 2 Str. 1924 -1930 sf.

XIX . Mendeleev D. sec. sec. sec.prima jum. XX sf. 34 sector 1 Str. sec. sec.prima jum. 35 sector 1 Str. XX sf. sec. XIX . sec. XIX .înc.înc. XX sf. XIX .înc. Mihai Vodă 13 sector 5 Str. sec. XX sf. XIX . sec. crt. Mihai Vodă 5 sector 5 Str. XX sf. sec. I. XX sf. sec. XX sf. XIX . sec. Mendeleev D.Nr. XIX . XX sf. XIX sf. XX sf. sec. XIX . XIX sf. sec. sec.înc.prima jum. sec. XIX . Mihai Vodă 15 sector 5 Bd. sec. sec. Mihai Vodă 11 sector 5 Str. I.prima jum.prima jum.prima jum. Michelet Jules 24 sector 1 Str. sec. XX sf. sec. Mihai Vodă 9 sector 5 Str. sec. Mihalache Ion 12 sector 1 Bd. sec. Mihai Vodă 7 sector 5 Str. Mihalache Ion 14 sector 1 Bd. XIX .prima jum. 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19186 B-II-m-B-19187 B-II-m-B-19188 B-II-m-B-19189 B-II-m-B-19190 B-II-m-B-19191 B-II-m-B-19192 B-II-m-B-19193 B-II-m-B-19194 B-II-m-B-19195 B-II-m-B-19196 B-II-m-B-19197 B-II-m-B-19198 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. sec. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 117 . Mihalache Ion 16 sector 1 Datare sf. Mihalache Ion 10 sector 1 Bd. XIX .

Minulescu Ion 49 sector 3 Str. sec. XX sf. sec. Minovici" Casă Casă Casă Casă Adresă Bd. sec. Minovici. Minovici Nicolae dr. sec. Mihalache Ion 20 sector 1 Bd. 11 sector 1 Str. crt. Mihalache Ion 22 sector 1 Str. sec. Minulescu Ion 51 sector 3 Datare sf. sec. azi Muzeul de Artă Populară "Prof. Mincu Ion arh.sec. Mille Constantin 13 sector 1 Str.XX înc. Minulescu Ion 38 sector 3 Str. XIX . XX sf.înc.XX 1940 înc. 1 sector 1 Str. sec. Nicolae Minovici“ Muzeul de Artă Medievală "Ing. sec. XX sf. Minulescu Ion 46 sector 3 Str. XIX .prima jum. XIX .prima jum. Antoniu" Casă Vila Dr.XX 1910 1910 sf.înc. sec.prima jum. XIX . Mille Constantin 18 sector 1 Str. sec. Minovici Nicolae dr. XIX .prima jum.sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 118 . Dr. XX sf. XIX . D.sec. 5 -7 sector 1 Str. Mincu Ion arh. sec. Mille Constantin 1 sector 1 Str. 3 sector 1 Str.Nr. 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19199 B-II-m-B-19200 B-II-m-A-19201 B-II-m-B-19202 B-II-m-B-19203 B-II-m-B-19204 B-II-m-B-19205 B-II-m-A-19206 B-II-m-A-19207 B-II-m-B-19208 B-II-m-B-19209 B-II-m-B-19210 B-II-m-B-19211 Denumire Casă Casă Cercul Militar Naţional Grădina Cinema Capitol Hotel Palace Fostul Sanatoriu "Dr. sec. XX 1912 înc.

XX 1863 sf.Dobroteasa Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. Mircea Vodă 35 B sector 3 Str. crt. Mircea cel Bătrân 16 sector 5 Bd. sec. sec. sec.XX înc. Mircea Vodă 5 sector 5 Bd. XX sf. XVIII 1887-1892 înc.XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 119 . pictor 2 sector 1 Str. sec. sec.XX înc. 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19212 B-II-m-B-19213 B-II-m-B-19214 B-II-m-B-19215 B-II-m-B-19216 B-II-m-A-19217 B-II-m-B-19218 B-II-m-B-19219 B-II-m-B-19220 B-II-m-B-19221 B-II-m-B-19222 B-II-m-B-19223 B-II-m-B-19224 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casa Eliad Casă Biserica "Buna Vestire" . XX sf. XIX . Minulescu Ion 55 sector 3 Str. XIX . sec. D. XIX . Minulescu Ion 61 sector 3 Str.Nr. Minulescu Ion 100 sector 3 Str. XX sf. sec.prima jum. Mirea G. XX sf.prima jum. Mircea Vodă 28 sector 3 Bd. pictor 18 sector 1 Datare sf. D. sec. pictor 4 sector 1 Str. Mirea G.XX înc. XIX . sec.XX înc.prima jum.prima jum. D. pictor 10 sector 1 Str.sec. Mirea G.sec. sec.sec. XX sec. D.sec. Minulescu Ion 53 sector 3 Str.prima jum. Mirea G. sec.sec. D.prima jum. XIX . pictor 9 sector 1 Str. sec. Mirea G. XIX .

sec. XIX . 3 Calea Moşilor 19 sector 3 Calea Moşilor 21 sector 3 Calea Moşilor 23 sector 3 Calea Moşilor 25 sector 3 Datare prima jum. sec. Carol I sector 2. 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19225 B-II-m-B-19226 B-II-m-B-19227 B-II-m-B-19228 B-II-m-B-19229 B-II-m-B-19230 B-II-m-B-19231 B-II-m-B-19232 B-II-a-B-19233 B-II-m-B-19234 B-II-m-B-19235 B-II-m-B-19236 B-II-m-B-19237 Denumire Vilă Vila Aurelia Vilă Vilă Vilă Casă Biserica "Izvorul Tămăduirii" . sec. sec. sec. Brătianu şi Bd. sec. sec. între Bd. crt. sec.prima jum. XX sf. sec. XIX sf. XX prima jum. C. sec. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 120 .Nr. XX prima jum. sec. Mirinescu Mihail dr. Monetăriei 4 sector 1 Str. XX 1785 . XIX sf. XX prima jum. Monetăriei 2 sector 1 Str. XIX sf.Mavrogheni Casă Ansamblul de arhitectură "Calea Moşilor" Casă Casă Casă Casă Adresă Str. sec. I. Monetăriei 6 sector 1 Calea Moşilor . Mirinescu Mihail dr.prima jum. sec. 2 sector 5 Str. XIX sf. sec. XIX .1787 sf. XX sf. 4 sector 5 Aleea Modrogan 1 sector 1 Aleea Modrogan 2 sector 1 Aleea Modrogan 6 sector 1 Str. XX prima jum.

XIX sf. sec. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 121 .XIX sf. XIX sf. sec. sec. sec.Nr. sec. XIX sf. sec. crt. sec. 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19238 B-II-m-B-19239 B-II-m-B-19240 B-II-m-A-19241 B-II-m-B-19242 B-II-m-B-19243 B-II-m-B-19244 B-II-m-B-19245 B-II-m-B-19246 B-II-m-B-19247 B-II-m-B-19248 B-II-m-B-19249 B-II-m-B-19250 Denumire Casă Magazinul "Vulturul de Mare" Casă Biserica "Sf. XIX sf. XIX sf. XIX sf. sec. sec. sec. XIX sf. XIX sf. sec. XIX sf.prima jum. XIX . Gheorghe Vechi“ Casă Casă Casă Casă Case Casă Casă Casă Casă Adresă Calea Moşilor 27 sector 3 Calea Moşilor 32 sector 3 Calea Moşilor 34 sector 3 Calea Moşilor 36 sector 3 Calea Moşilor 38 sector 3 Calea Moşilor 40 sector 3 Calea Moşilor 44 sector 3 Calea Moşilor 46 sector 3 Calea Moşilor 62 -68 sector 3 Calea Moşilor 71 sector 3 Calea Moşilor 73 sector 3 Calea Moşilor 74 sector 3 Calea Moşilor 75 sector 3 Datare sf. XVII . XIX sec. XX sf. sec. sec.

sec. crt. XIX Biserica "Intrarea Maicii Domnului în Biserică". 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19251 B-II-m-A-19252 B-II-m-B-19253 B-II-m-B-19254 B-II-m-B-19255 B-II-m-B-19256 B-II-m-B-19257 B-II-m-B-19258 B-II-m-B-19259 B-II-m-B-19260 B-II-m-B-19261 B-II-m-B-19262 B-II-m-B-19263 Denumire Casă Adresă Calea Moşilor 77 sector 3 Datare sf. XIX sf.Nr. sec. XIX 1894 sf. sec. XIX 1894 sf.Calea Moşilor 79 sector 3 cu Sfinţi Casă Casă Casă Casă Casă Casa Sofia Popp Casă Fosta casă Popp şi Bunescu Casa Bercovici Hanul Solacolu Casă Calea Moşilor 82 sector 3 Calea Moşilor 84 sector 3 Calea Moşilor 86 sector 3 Calea Moşilor 88 sector 3 Calea Moşilor 90 sector 3 Calea Moşilor 91 sector 3 Calea Moşilor 92 sector 3 Calea Moşilor 122 sector 3 Calea Moşilor 128 sector 3 Calea Moşilor 132 -134 sector 3 Calea Moşilor 136 -138 sector 3 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 122 . sec. XIX sf. sec. sec. XX 1728 sf.înc. sec. XIX sf. XIX 1864 sf. sec. XIX . sec. sec. XIX sf.

XX sf. Mureşanu Andrei poet 16 sector 1 Str. sec. Mureşanu Andrei poet 24 sector 1 Str. sec. XX sf.prima jum.prima jum.prima jum.prima jum. nr.Str. azi corp al Spitalului Cantacuzino Casa Sofia Cavaleru Casă Muzeul Victor Babeş Casa Tudor Vianu Casă Casă Adresă Str. Negustori 1 A sector 2 Str. XX sf. sec.prima jum.Nr. sec. sec. Negustori sector 2 19. sec. Munţii Tatra 6 sector 1 Str. 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19264 B-II-m-B-19265 B-II-m-B-19266 B-II-m-B-19267 B-II-m-B-19268 B-II-m-B-19269 B-II-m-B-19270 B-II-a-B-19271 B-II-m-B-19272 B-II-m-B-19273 B-II-m-B-19274 B-II-m-B-19275 B-II-m-B-19276 Denumire Casa G-ral Lahovary. 1. Munţii Tatra 2 sector 1 Str. XIX . crt. sec. Negustori 6 -8 sector 2 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 123 . Negustori 1 B sector 2 Str. azi Comisia Zonei Montane Casă Casă Intreprinderea de produse ortopedice Str. sec. XIX . XIX . Mureşanu Andrei poet 14 A sector 1 Str. Movilă Ion 5 sector 2 Str. Negustori. XX sf. Negustori 3 sector 2 Str. Negustori 5 sector 2 Str. sec. XX Ansamblul de arhitectură "Str. XX sf. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. sec. Negulescu Ştefan 20 -22 sector 1 Datare 1884 . sec. XX prima jum. sec. sec. XIX . XIX . XIX . XX prima jum. XX sf. sec. sec.prima jum.1886 prima jum. XX prima jum. 6-16" Casa Negroponte Casă.

XX sf. Negustori 7 sector 2 Str.prima jum. sec. sec. sec.prima jum. XX sf. XX sf.prima jum. XIX . sec. sec. sec. Nopţii" Imobil Adresă Str. XIX .prima jum. XIX . Negustori 28 sector 2 Str.prima jum. XX sf.prima jum.prima jum. Nopţii 1 sector 1 Datare sf. XIX . sec. sec.prima jum. Negustori 11 -11 bis sector 2 Str. 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19277 B-II-m-B-19278 B-II-m-B-19279 B-II-m-B-19280 B-II-m-B-19281 B-II-m-B-19282 B-II-m-B-19283 B-II-m-B-19284 B-II-m-B-19285 B-II-m-B-19286 B-II-m-B-19287 B-II-a-B-19288 B-II-m-B-19289 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa Vlădescu Casa Dimitrie Bolintineanu Casă Casă Casă Ansamblul de arhitectură "Intr. Negustori 10 sector 2 Str. XX sf.prima jum.prima jum. sec. Negustori 30 sector 2 Str. XX sf. XIX . sec.prima jum. XIX . sec. XX sf. sec.prima jum. XX sf. sec. sec. sec.Nr. XIX . XIX . XIX . sec. Negustori 12 sector 2 Str. Negustori 32 sector 2 Intr. Negustori 15 sector 2 Str. XX sf. sec. sec. XIX . XIX . XIX . XIX . XX sf. crt. sec. sec. Nopţii sector 1 Intr. XX sf. Negustori 16 sector 2 Str.prima jum. sec. Negustori 14 sector 2 Str. sec. Negustori 9 sector 2 Str. sec. sec. sec. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 124 . XX sf.

Occidentului 8 -10 sector 1 Str. sec. sec. Nopţii 3 sector 1 Şos. Nottara Constantin 8 sector 3 Str. sec.prima jum.sec. sec. Nopţii 2 sector 1 Intr. XIX . sector 1 (în incinta Parcului Herăstrău) Str. sec. Nottara Constantin 31 sector 3 Str. Nottara Constantin 9 sector 3 Str. crt. sec. Occidentului 11 sector 1 Datare sf.Nr.prima jum. sec.n. sec. XX sf. XX prima jum.prima jum. XX prima jum. Nottara Constantin 33 sector 3 Str. Anghel Saligny Casă cu pictură exterioară Adresă Intr. XX prima jum. XX prima jum. sec. sec. XX înc. sec. Nottara Constantin 15 sector 3 Str. sec. sec. XX prima jum. XIX . XX prima jum. Nottara Constantin 13 sector 3 Str. Nottara Constantin 11 sector 3 Str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 125 . XX prima jum. 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19290 B-II-m-B-19291 B-II-m-B-19292 B-II-m-B-19293 B-II-m-B-19294 B-II-m-B-19295 B-II-m-B-19296 B-II-m-B-19297 B-II-m-B-19298 B-II-m-B-19299 B-II-m-B-19300 B-II-m-B-19301 B-II-m-B-19302 Denumire Imobil Imobil Clubul Nautic Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa ing. XX prima jum. Nordului f. XX prima jum. sec. Nottara Constantin 19 sector 3 Str. XIX .XX sf. sec.

prima jum. sec. XIX . Orhideelor 26 B sector 6 Şos. sec. XIX sf. sec.prima jum. sec. Orhideelor 64 sector 6 Str. Olteni 5 sector 3 Str. XIX sf. XIX . Nicolae. Oteşani 28 sector 2 Datare sf. Orbescu Dimitrie 14 sector 2 Şos.prima jum. sec. sec. XIX sf. Orbescu Dimitrie 12 sector 2 Str. Olimpului 17 sector 4 Str. Adormirea Maicii Domnului" ."Luther" Casă de târgoveţ Casă Adresă Str. 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19303 B-II-m-A-19304 B-II-m-B-19305 B-II-m-A-19306 B-II-m-B-19307 B-II-m-B-19308 B-II-m-B-19309 B-II-m-B-19310 B-II-m-B-19311 B-II-m-B-19312 B-II-m-B-19313 B-II-m-A-19314 B-II-m-B-19315 Denumire Casă Biserica "Sf. Olteni 1 sector 3 Str. XIX . XIX 1758 1893 1782 sf. Olari 8 sector 2 Str. Olteni 9 sector 3 Str. XX 1935 sf. sec.Nr. sec. Olari 6 sector 2 Str. crt. sec. XX 1869 1859 sf. Orzari 63 sector 2 Str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 126 . Occidentului 14 sector 1 Str. sec.Olari Casă Biserica "Adormirea Maicii Domnului“ Flămânda Casă Casă Casă Casă Imobil locuinţe Casă Fabrica de bere .

sec.Nr. sec. sec. XIX .1870 prima jum. sec. XX prima jum.prima jum. sec. XX prima jum. 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19316 B-II-m-B-19317 B-II-m-B-19318 B-II-m-B-19319 B-II-m-A-19320 B-II-m-B-19321 B-II-a-A-19322 B-II-m-A-19323 B-II-m-A-19324 B-II-m-B-19325 B-II-m-B-19326 B-II-m-B-19327 B-II-m-B-19328 Denumire Vila Matilda Biserica "Sfinţii Voievozi" . Pangratti Ermil ing. Pangratti Ermil ing. sec. sec. sec. Panduri 62 -68 sector 5 Şos. Oţetari 4 sector 2 Str. crt. sec.Oţetari Casă Casă Academia Militară Întreprinderea "Uzinele Chimice Române“ Ansamblul fostului Azil "Elena Doamna" Capela Elisabeta Doamna Azilul Elena Doamna Casă Casă Casă Casă Adresă Str. 18 sector 1 Str.1870 1865 . 2 sector 1 Str. Oţetari 2 sector 2 Str.prima jum. XIX sf. Panduri 28 sector 5 Şos. Panduri 90 -92 sector 5 Str. 15 sector 1 Str. Paleologu 12 sector 2 Şos. Pangratti Ermil ing. Panduri 90 -92 sector 5 Şos. 20 sector 1 Datare sf. Panduri 90 -92 sector 5 Şos. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 127 . sec. Panduri 71 -75 sector 5 Şos. XX sf. XX 1865 . Pangratti Ermil ing. XIX . sec.XIX sf. XX prima jum. XIX 1757. XIX 1937-1939 sf.

Pann Anton 9 sector 3 Str. Pann Anton 12 sector 3 Str. sec. XX sf. sec.prima jum. Parfumului 11 sector 3 Str. XIX . sec. sec. XX sf. sec.prima jum. XIX .prima jum. XIX . sec. Parfumului 12 sector 3 Str. Parfumului 24 sector 3 Str. sec.prima jum.prima jum. XX sf. Parfumului" Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa în care a locuit Ilarie Voronca Casă Casă Adresă Str. sec. XX sf. XIX . XIX . sec. XIX . sec. Pann Anton 20 sector 3 Intr. Parfumului sector 3 Str. sec. sec. Parfumului 31 sector 3 Datare sf.prima jum. XX sf.prima jum. XIX . sec. XIX . Parfumului 13 sector 3 Str. sec. sec.prima jum. Parfumului 20 sector 3 Str. sec. XIX . sec. XX sf. Parfumului 14 sector 3 Str. 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19329 B-II-m-B-19330 B-II-m-B-19331 B-II-a-B-19332 B-II-m-B-19333 B-II-m-B-19334 B-II-m-B-19335 B-II-m-B-19336 B-II-m-B-19337 B-II-m-B-19338 B-II-m-B-19339 B-II-m-B-19340 B-II-m-B-19341 Denumire Casă Casă Casa Anton Pann Ansamblul de arhitectură "Intr. XX sf. crt. Parfumului 16 sector 3 Str. XX sf.prima jum. XX sf. sec. XIX .prima jum. sec. sec. sec.prima jum. XX sf.Nr. sec. XIX . XIX . XX sf. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 128 . sec. sec. XIX sf. Parfumului 6 sector 3 Str.prima jum.

Paris 34 sector 1 Str. XX prima jum. Paris 7 sector 1 Str. 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19342 B-II-m-B-19343 B-II-m-B-19344 B-II-m-B-19345 B-II-m-B-19346 B-II-m-B-19347 B-II-m-B-19348 B-II-m-B-19349 B-II-m-B-19350 B-II-m-B-19351 B-II-m-B-19352 B-II-m-B-19353 B-II-m-B-19354 Denumire Casă Casă Casă Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Adresă Str. Paris 25 sector 1 Str. XX prima jum.prima jum. Paris 14 A sector 1 Str. Paris 35 sector 1 Datare sf. sec. sec. XX prima jum. sec. XX sf. sec. sec. sec. sec. XX sf. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 129 . XX prima jum.Nr. sec. sec. Parfumului 35 sector 3 Str. XX prima jum. sec. Paris 21 sector 1 Str. Paris 5 sector 1 Str. Parfumului 33 sector 3 Str. XX prima jum. Paris 19 -19bis sector 1 Str. sec. XIX . sec. XX prima jum. XX prima jum. sec. XIX . crt. Paris 13 sector 1 Str. XX prima jum. sec. sec. XX prima jum.prima jum. Paris 27 sector 1 Str.prima jum. XIX . Parfumului 37 sector 3 Str.

XIX sf. Părintele Stăniloaie sector 2 Str. XX prima jum. 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19355 B-II-m-B-19356 B-II-m-B-19357 B-II-m-B-19358 B-II-m-B-19359 B-II-m-B-19360 B-II-m-B-19361 B-II-m-B-19362 B-II-m-B-19363 B-II-m-B-19364 B-II-a-B-19365 B-II-m-B-18424 B-II-m-B-18425 Denumire Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Imobil Vilă Casă Hotel Patria . XIX sf. sec. sec. sec. Paris 40 A sector 1 Str. Părintele Stăniloaie 2 sector 2 Datare prima jum. XX sf.Elias Ansamblul de arhitectură "Str. XIX . XX prima jum. Părintele Stăniloaie" Casă cu prispă Casă Adresă Str. Paris 41 sector 1 Str. sec. Patrichi Gina 10 sector 1 Str.înc. XIX sf. sec. sec. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 130 . XX prima jum. Paris 46 sector 1 Str. Părintele Stăniloaie 1 A sector 2 Str. Paris 50 sector 1 Str. sec. XX prima jum. Patriei 3 sector 3 Str. sec. sec. crt. Paris 55 sector 1 Str. XX prima jum.Nr. XX prima jum. XX sec. sec. sec. XX prima jum. sec. Paris 53 sector 1 Str. Paris 37 sector 1 Str. sec. Paris 47 sector 1 Str.

Pârvan Vasile 12 sector 1 Datare sf. sec. Pătraşcu Vodă 12 sector 3 Str. crt. Pătraşcu Vodă 8 sector 3 Str.Nr. XIX sf. XIX sf. sec. XIX sf. XIX sf. Pătraşcu Vodă 3 bis sector 3 Str. sec. sec. Pătraşcu Vodă 14 sector 3 Str. sec. XIX sf. XIX sf. Pătraşcu Vodă 5 sector 3 Str. XIX 1925 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 131 . sec. XIX sf. sec. 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 Cod LMI 2004 B-II-m-B-18426 B-II-m-B-18427 B-II-m-B-18428 B-II-a-B-19366 B-II-m-B-19367 B-II-m-B-19368 B-II-m-B-19369 B-II-m-B-19370 B-II-m-B-19371 B-II-m-B-19372 B-II-m-B-19373 B-II-m-B-19374 B-II-m-B-19375 Denumire Casă şi pavilion metalic Casă Casă Ansamblul de arhitectură "Str. Pătraşcu Vodă sector 3 Str. sec. Părintele Stăniloaie 7 sector 2 Str. Pătraşcu Vodă 7 sector 3 Str. XIX sf. Părintele Stăniloaie 5 sector 2 Str. sec. sec. Pătraşcu Vodă 3 sector 3 Str. sec. XIX sf. sec. Pătraşcu Vodă" Casă cu prăvălie Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa Maria Filotti Adresă Str. XIX sf. XIX sf. Părintele Stăniloaie 4 sector 4 Str. Pătraşcu Vodă 10 sector 3 Str.

Philippide Alexandru 6 sector 2 Str. Philippide Alexandru 4 sector 2 Str. sec. sec. Philippide Alexandru 13 sector 2 Str.XX 1857-1863. sec. XX prima jum. Philippide Alexandru 15 sector 2 Str. sec. XX prima jum. crt. sec. 19231929 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 132 . sec. XX prima jum. Philippide Alexandru 20 sector 2 Str. Philippide Alexandru 3 sector 2 Str. XX jum. Dimitrie" Adresă Str. sec.Nr. Mare Mucenic Gheorghe. sec. Philippide Alexandru 11 sector 2 Str. Philippide Alexandru 8 sector 2 Str. XX prima jum. 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19376 B-II-m-B-19377 B-II-m-B-19378 B-II-m-B-19379 B-II-m-B-19380 B-II-m-B-19381 B-II-m-B-19382 B-II-m-B-19383 B-II-m-B-19384 B-II-m-B-19385 B-II-m-B-19386 B-II-a-B-19387 B-II-m-B-19387.XIX . XX prima jum. XX prima jum. Piscului 1 -3 sector 4 Str. XX prima jum. sec. XX prima jum.01 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Ansamblul Bisericii Cărămidarii de Jos Biserica "Sf. Sf. Philippide Alexandru 5 sector 2 Str. Philippide Alexandru 14 sector 2 Str. sec. Piscului 1 -3 sector 4 Datare prima jum. XX prima jum. Philippide Alexandru 17 sector 2 Str. sec. XX prima jum. sec.

02 B-II-m-B-19388 B-II-m-B-19389 B-II-m-B-19390 B-II-m-B-19391 B-II-m-B-19392 B-II-m-B-19393 B-II-m-B-19394 B-II-m-B-19395 B-II-m-B-19396 B-II-m-B-19397 B-II-m-B-19398 B-II-m-B-19399 Denumire Clădirea fostului cămin cultural Casă Casă Casă Casă Casă Casă Garaj Biserica "Sf. sec. XX prima jum. XX sf. Plantelor 56 -58 sector 2 Calea Plevnei 26 sector 1 Calea Plevnei 30 sector 1 Calea Plevnei 40 sector 1 Calea Plevnei 46 sector 1 Calea Plevnei 52 sector 1 Calea Plevnei 54 sector 1 Datare sf. XX sf. sec. Plantelor 54 sector 2 Str. XX prima jum. sec. XX sf. XIX . 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19387. sec. XX 1785 prima jum.prima jum. XIX . sec. XIX . sec.prima jum. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 133 . sec. sec.Nr. crt. sec. Plantelor 4 sector 2 Str. Împăraţi Constantin şi Elena“ Casa George Coşbuc Casă Casă Casa prof. XIX . XX prima jum. sec. sec. Plantelor 37 sector 2 Str. XIX .prima jum. sec. XIX . sec. sec. Nicolae Clinciu Adresă Str. sec. sec. Plantelor 40 sector 2 Str. sec. XIX . sec. XX sf.prima jum. Plantelor 48 sector 2 Str. XX sf. sec. XX sf. XIX sf.prima jum.prima jum. Piscului 1 -3 sector 4 Str.prima jum.

F. sec. sec. sec. sec.R. sec. XX prima jum. XX sf. sec. XX 1906 sec. Gheorghe“ Casă Spitalul Militar Casă Spitalul Witing . Casă Fosta Manutanţă a Armatei Adresă Calea Plevnei 58 sector 1 Calea Plevnei 72 sector 1 Calea Plevnei 80 sector 1 Calea Plevnei 82 sector 1 Calea Plevnei 84 sector 1 Calea Plevnei 86 sector 1 Calea Plevnei 122 sector 1 Calea Plevnei 131 sector 1 Calea Plevnei 134 sector 6 Calea Plevnei 135 sector 1 Calea Plevnei 136 sector 1 Calea Plevnei 137 sector 1 Calea Plevnei 143 sector 1 Datare prima jum. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 134 . 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19400 B-II-m-B-19401 B-II-m-B-19402 B-II-m-B-19403 B-II-m-B-19404 B-II-m-B-19405 B-II-m-B-19406 B-II-m-B-19407 B-II-m-B-19408 B-II-m-B-19409 B-II-m-B-19410 B-II-m-B-19411 B-II-m-B-19412 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Biserica "Sf. XX sec.prima jum. sec. sec.C.prima jum. sec. sec. XX sf. XX prima jum. crt. XIX . XX prima jum. sec. XX sf.Nr. sec. XIX . XX prima jum. XX prima jum. XX prima jum.

XX sf. azi Universitatea Politehnică Adresă Calea Plevnei 145 sector 1 Calea Plevnei 224 sector 1 Calea Plevnei 224 A sector 1 Calea Plevnei 230 sector 1 Calea Plevnei 232 sector 1 Calea Plevnei 244 sector 1 Str. sec. sec. Poiana Florilor 15 sector 4 Str.prima jum. XIX . crt. XX prima jum.XX sec. XX sf. XX sec.prima jum. XVIII . sec. Polizu Gheorghe 1 -7 sector 1 Datare sf. sec. sec. sec. sec. Plumbuita 58 sector 2 Str. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 135 . XVI . Plumbuita 58 sector 2 Str. sec. sec.02 B-II-m-A-19419. Plumbuita 58 sector 2 Str. Plumbuita 58 sector 2 Str. XX sf. sec. Plumbuita 58 sector 2 Str.prima jum. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul" Palat domnesc Turn clopotniţă Chilii Casă Palatul Şcoalei Politehnice. sec. sec. 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19413 B-II-m-B-19414 B-II-m-B-19415 B-II-m-B-19416 B-II-m-B-19417 B-II-m-B-19418 B-II-a-A-19419 B-II-m-A-19419. XIX . XIX . sec. XIX .prima jum.01 B-II-m-A-19419. XVIII sec. XIX sf.Nr. XVI 1647 prima jum. XX sf.prima jum.04 B-II-m-B-19420 B-II-m-B-19421 Denumire Fabrica de pâine Casă Casă Casă Casă Farmacie Ansamblul Mănăstirii Plumbuita Biserica "Naşterea Sf. XX sf. sec.03 B-II-m-A-19419. XIX . sec.

sec. sec. Polonă 17 sector 1 Datare sf. Polonă 15 sector 1 Str.prima jum. XX sf. sec. Polonă 10 sector 1 Str. sec.prima jum.prima jum. crt. sec. sec. XX sf. XIX . Polonă 12 sector 1 Str. sec. sec. sec.prima jum. XX sf.Nr. Polizu Gheorghe 38 -52 sector 1 Str.prima jum. XIX 1925 sf. sec.prima jum. Polonă 13 sector 1 Str. sec. sec.prima jum. XX sf. sec. XX sf. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 136 . sec. XIX .prima jum. XIX . sec. XX 1923-1924 sf. Polonă 4 sector 1 Str. Polonă 9 sector 1 Str.prima jum. XX sf. XIX . XIX . 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19422 B-II-m-B-19423 B-II-m-B-19424 B-II-m-B-19425 B-II-m-B-19426 B-II-m-B-19427 B-II-m-B-19428 B-II-m-B-19429 B-II-m-B-19430 B-II-m-B-19431 B-II-m-B-19432 B-II-m-B-19433 B-II-m-B-19434 Denumire Vechea Şcoală de meserii. Polonă 2 sector 1 Str. Polonă 16 sector 1 Str. sec. XX sf.prima jum. XIX . Polonă 6 sector 1 Str. Polizu Gheorghe 1 -7 sector 1 Str. azi Universitatea Politehnică Maternitatea Polizu Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. XIX . XIX . XIX . sec. sec. sec. sec. XIX . XX sf. Polonă 8 sector 1 Str.

prima jum. XIX .Nr. sec. XX sf. XX sf. sec. XX sf. Polonă 51 sector 1 Str. sec. XIX . sec. sec. XIX . XX sf. XIX . sec.prima jum.prima jum. sec. XX sf. sec. XIX .prima jum. Polonă 19 sector 1 Str. sec. Polonă 46 sector 1 Str. XIX .prima jum. sec. XX sf. sec.prima jum. Polonă 64 sector 1 Str. XIX . sec. Polonă 49 sector 1 Str. Polonă 61 sector 1 Str. sec. sec. sec. Polonă 76 sector 1 Datare sf. sec.prima jum. sec. Polonă 31 sector 1 Str. sec. XX sf. Polonă 30 sector 1 Str. XIX . sec. Polonă 28 sector 1 Str. XX sf. sec. XX sf. XX sf.prima jum. 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19435 B-II-m-B-19436 B-II-m-B-19437 B-II-m-B-19438 B-II-m-B-19439 B-II-m-B-19440 B-II-m-B-19441 B-II-m-B-19442 B-II-m-B-19443 B-II-m-B-19444 B-II-m-B-19445 B-II-m-B-19446 B-II-m-B-19447 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. sec. crt. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 137 . XIX . sec.prima jum. XX sf. sec. XIX . sec. Polonă 55 sector 1 Str. sec. XIX .prima jum. XIX . Polonă 38 sector 1 Str. XIX .prima jum.prima jum. XX sf.prima jum. Polonă 22 sector 1 Str. sec.

sec. XIX . XX sf. sec. crt. Popa Soare 1 bis sector 3 Str. XIX .prima jum. sec. XIX .Nr.prima jum. Popa Soare 56 sector 2 Str. XX sf. sec. sec. XIX 1910-1918 sf. Popa Soare 60 sector 2 Datare sf. XX sf. sec. sec. sec. Împăraţi Constantin şi Elena" Popa Nan Ansamblul de arhitectură "Str. XX sf. sec. Popa Soare 4 sector 3 Str. Popa Soare 55 sector 3 Str. 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19448 B-II-m-B-19449 B-II-m-B-19450 B-II-a-B-19451 B-II-m-B-19452 B-II-m-B-19453 B-II-m-B-19454 B-II-m-B-19455 B-II-m-B-19456 B-II-m-B-19457 B-II-m-B-19458 B-II-m-B-19459 B-II-m-B-19460 Denumire Imobil Imobil Biserica "Sf. Polonă 105 sector 1 Str. XIX . sec. Popa Nan 47 bis sector 2 Str.prima jum. Popa Soare" Casele Bacaloglu Casă Casă Casa Mircea Vulcănescu Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. XIX . XIX .XX sf. sec. XIX . sec.prima jum. sec. Popa Soare 16 A sector 2 Str. sec. Popa Soare 2 sector 3 Str. sec.prima jum. XVIII . sec. Popa Soare 52 sector 3 Str. sec. XX 1887 sf.prima jum. XX sf. 3 Str. sec.prima jum. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 138 .prima jum. Polonă 103 sector 1 Str. XX înc. Popa Soare sector 2. XIX .sec.prima jum.prima jum. sec. XIX .sec. sec. XX sf. XX sf. sec. Popa Soare 54 sector 2 Str. XIX .

R.XX 1904 1904 sf. XIX .Nr.02 B-II-m-A-19464. sec. XIX . sec. Popescu Candiano g-ral 2 sector 4 Str. XX prima jum. David Praporgescu Casă Adresă Str. XX sf. crt. Ansamblul Bisericii Stavropoleos Biserica "Sf. sec. XIX . Poştei 6 sector 3 Str.T. Principatele Unite 63 sector 4 Datare sf. sec. sec. Sf.T. Athanasie cel Mare" Casă parohială şi lapidarium Turn clopotniţă Casa Rosetti .Soleşti Vilă Vilă Vilă Casa gen.03 B-II-m-B-19465 B-II-m-B-19466 B-II-m-B-19467 B-II-m-B-19468 B-II-m-B-19469 B-II-m-B-19470 Denumire Uzina electrică Filaret Biserica "Sf. înc. sec.01 B-II-m-A-19464. Arhangheli Mihail şi Gavril. Praporgescu David g-ral 17 sector 2 Str. Poştei 6 sector 3 Str. Poştei 6 sector 3 Str. Poştei 4 sector 3 Str.prima jum. Praga 11 sector 1 Str.prima jum. Poştei 6 sector 3 Str. sec. XX prima jum. Praga 4 sector 1 Str. Praga 2 sector 1 Str. sec. Poştei 2 sector 3 Str. sec. XX 1724.prima jum. XVII-XIX sf. XIX sec. sec.de jurământ" Spitalul P. XX sec. Povernei 60 sector 1 Str. 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19461 B-II-m-A-19462 B-II-m-B-19463 B-II-a-A-19464 B-II-m-A-19464. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 139 . XX prima jum.sec. Dumitru .

XX înc. Protopopescu Pache 11 sector 2 Bd. Protopopescu Pache 2 sector 2 Bd. azi Ambasada Republicii Elene Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Casa Elena Lupescu Adresă Bd. sec. XX înc. XX înc. sec. XX înc. Protopopescu Pache 1 -3 sector 2 Bd. XX 1900 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 140 .Nr. XX înc. Protopopescu Pache 18 sector 2 Bd. Protopopescu Pache 7 sector 2 Bd. Protopopescu Pache 4 sector 2 Bd. Protopopescu Pache 1 -3 sector 2 Bd. Protopopescu Pache 10 sector 2 Bd. sec. Protopopescu Pache 6 sector 2 Bd. sec. sec. XX înc. Protopopescu Pache 51 sector 2 Datare înc. sec. XX înc. XX înc. XX înc. sec. 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 Cod LMI 2004 B-II-a-A-19471 B-II-m-A-19472 B-II-m-A-19473 B-II-m-B-19474 B-II-m-B-19475 B-II-m-B-19476 B-II-m-B-19477 B-II-m-B-19478 B-II-m-B-19479 B-II-m-B-19480 B-II-m-B-19481 B-II-m-B-19482 B-II-m-B-19483 Denumire Ansamblul Bisericii Greceşti Biserica "Buna Vestire" Fostul Palat al Legaţiei Elene. Protopopescu Pache 5 sector 2 Bd. Protopopescu Pache 1 -3 sector 2 Bd. sec. XX înc. XX înc. sec. sec. sec. crt. sec. Protopopescu Pache 14 sector 2 Bd.

XX prima jum. sec. XX înc.prima jum. sec.XX 1911 înc. sec. XX înc. Puţul cu Plopi 10 sector 1 Str. sec. XX prima jum. 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19484 B-II-m-B-19485 B-II-m-B-19486 B-II-m-B-19487 B-II-m-B-19488 B-II-m-B-19489 B-II-m-B-19490 B-II-m-B-19491 B-II-m-B-19492 B-II-m-B-19493 B-II-m-B-19494 B-II-m-B-19495 B-II-m-B-19496 Denumire Colegiul Naţional "Mihai Viteazu“ Imobil Imobil Imobil Imobil Casa Constantin Tănase Casa Cornel Medrea Vilă Vilă Vilă Vilă Casa Candiano Vilă Adresă Bd. XX înc.Nr. sec. colţ cu Bd. XX înc. Pache Protopopescu nr. sec. Puţul de Piatră 5 sector 1 Str. XX prima jum. XX prima jum. Rabat 7 sector 1 Str. sec. XX sf. Rabat 16 sector 1 Str. crt. Rabat 19 sector 1 Str. sec. Rabat 5 sector 1 Str.XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 141 . Protopopescu Pache 62 sector 2 Piaţa Protopopescu Pache 3 sector 2 Piaţa Protopopescu Pache 9 . Rabat 1 sector 1 Str.sec.sec. Rabat 20 sector 1 Datare înc. sec. 2 sector 2 Piaţa Protopopescu Pache 13 sector 2 Piaţa Protopopescu Pache 14 sector 2 Str. sec. XX înc. XIX . sec.

sec. Radu Vodă 24 A sector 4 Str. sec. sec. XIX . Radu Vodă 33 sector 4 Calea Rahovei 147 -159 sector 5 Calea Rahovei 163 sector 5 Calea Rahovei 169 sector 5 Calea Rahovei 171 sector 5 Calea Rahovei 173 sector 5 Calea Rahovei 181 sector 5 Datare sf.03 B-II-m-B-19499 B-II-m-A-19500 B-II-m-B-19501 B-II-m-B-19502 B-II-m-B-19503 B-II-m-B-19504 B-II-m-B-19505 B-II-m-B-19506 Denumire Casa Simion Mehedinţi Ansamblul Mănăstirii Radu Vodă Biserica "Sf. XIX .XIX sec. sec. crt. XX sf. XVIII 1894 . Atanasie şi Chiril" .XIX sec. Radu Vodă 24 A sector 4 Str. sec.02 B-II-m-A-19498. sec. XIX sec.prima jum. XIX .prima jum.XIX sec.Nr.prima jum. XX sf. XX sf.01 B-II-m-A-19498. XX sec.prima jum. sec. Radu Vodă 24 A sector 4 Str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 142 . XVI . XIX .prima jum. XX sf. sec. XIX . Troiţă“ .Bucur Palatul şi Fabrica de bere-" Bragadiru" Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str.Radu Vodă Case domneşti-ruine Turn clopotniţă Casă Biserica "Sf. sec. Racoviţă Dimitrie 12 sector 4 Str. Radu Vodă 26 sector 4 Str.1895 sf. XVI sec. sec.prima jum. 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19497 B-II-a-A-19498 B-II-m-A-19498. sec. Radu Vodă 24 A sector 4 Str. sec. XVI . XIX . XVII .

sec. sec. sec. sec. XIX . XX sf. Rădulescu Heliade Ion 33 sector 2 Str. XX sf. sec. sec. crt. XIX . XX sf.prima jum. sec. XX înc. 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19507 B-II-m-B-19508 B-II-m-B-19509 B-II-m-B-19510 B-II-m-B-19511 B-II-m-B-19512 B-II-m-B-19513 B-II-m-B-19514 B-II-m-B-19515 B-II-m-B-19516 B-II-m-B-19517 B-II-m-B-19518 B-II-a-B-19519 Denumire Casă Vama antrepozite Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Fostele grajduri regale Ansamblul de arhitectură "Str.prima jum. sec. XX sf. Rădulescu Heliade Ion 27 sector 2 Str. sec. sec. sec. sec. XIX . XX sf.prima jum. XIX . XX sf. Naum Râmniceanu" Adresă Calea Rahovei 189 sector 5 Calea Rahovei 196 sector 5 Calea Rahovei 200 sector 5 Calea Rahovei 216 sector 5 Calea Rahovei 218 sector 5 Calea Rahovei 220 sector 5 Calea Rahovei 222 sector 5 Calea Rahovei 232 sector 5 Str. XIX . XIX . Răzoare 2 sector 5 Str. sec. XX sf. sec. Rădulescu Heliade Ion 15 sector 2 Str.prima jum.prima jum. Râmniceanu Naum sector 1 Datare sf.prima jum. XIX . XX înc. XX sf.prima jum. sec. XX prima jum. sec. sec. sec. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 143 . sec. sec. XX înc.Nr.prima jum.prima jum. sec. XIX . XIX .

sec. crt. XX prima jum. Râmniceanu Naum 3 sector 1 Str. Râmniceanu Naum 2 sector 1 Str. sec. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 144 . XX prima jum. sec. sec. XX prima jum. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. sec. Râmniceanu Naum 11 sector 1 Str. sec. sec. XX prima jum. Râmniceanu Naum 6 sector 1 Str. XX prima jum. XX prima jum. XX prima jum. sec. Râmniceanu Naum 4 sector 1 Str. Râmniceanu Naum 1 sector 1 Str. Râmniceanu Naum 5 sector 1 Str. XX prima jum. Râmniceanu Naum 7 sector 1 Str. Râmniceanu Naum 8 sector 1 Str. Râmniceanu Naum 13 sector 1 Datare prima jum. Râmniceanu Naum 12 sector 1 Str. XX prima jum.Nr. Râmniceanu Naum 9 sector 1 Str. sec. sec. Râmniceanu Naum 10 sector 1 Str. 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19520 B-II-m-B-19521 B-II-m-B-19522 B-II-m-B-19523 B-II-m-B-19524 B-II-m-B-19525 B-II-m-B-19526 B-II-m-B-19527 B-II-m-B-19528 B-II-m-B-19529 B-II-m-B-19530 B-II-m-B-19531 B-II-m-B-19532 Denumire Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Adresă Str. XX prima jum.

10 sector 5 Str. Robescu C.F. XIX . 12 sector 5 Str. 1 -1bis sector 3 Datare prima jum. Râmniceanu Naum 16 sector 1 Str. sec. Râureanu dr. XX sf. XIX . sector 3 Str. Râmniceanu Naum 14 sector 1 Str. XX sf. sec. Râmniceanu Naum 17 sector 1 Str. Remus 6 sector 3 Str. XX sf. sec. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 145 . XX prima jum. sec. crt. sec. XX prima jum. XX prima jum. XX prima jum. Râmniceanu Naum 15 sector 1 Str. Ritmului 1 sector 2 Str. sec. Râureanu dr. XX 1912 înc. sec. sec. sec. sec. XIX . XX sf. sec. C. sec. F.XX sf.sec.Nr. 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19533 B-II-m-B-19534 B-II-m-B-19535 B-II-m-B-19536 B-II-m-B-19537 B-II-m-B-19538 B-II-m-B-19539 B-II-m-B-19540 B-II-m-B-19541 B-II-m-A-19542 B-II-m-B-19543 B-II-a-B-19544 B-II-m-B-19545 Denumire Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Imobil Casă Casă Casă Casa Stanovici Imobil Ansamblul de arhitectură "Str.prima jum. Râureanu dr. sec. Robescu C. 4 sector 5 Str. sec. Robescu" Casă Adresă Str. Râmniceanu Naum 18 sector 1 Str.prima jum. XX prima jum.prima jum.prima jum. Râmniceanu Naum 20 sector 1 Str. XIX . sec. F.

XIX sf. Robescu C. sec. F. XIX sf. 13 sector 3 Str. XIX sf. F. 12 sector 3 Str. 3 sector 3 Str. XIX sf. sec. 12 A sector 3 Str. sec. Robescu C. Robescu C. XX sf. F. XX sf. F. Robescu C. F. 10 sector 3 Str. Robescu C. 7 sector 3 Str. sec. XIX sf. F. XIX sf. Robescu C. Robescu C. Robescu C. sec. sec. F. 11 sector 3 Str. XIX sf. Robescu C. 9 sector 3 Str. 8 sector 3 Str. F. 2 sector 3 Str. F. Robescu C. sec. Robescu C. 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19546 B-II-m-B-19547 B-II-m-B-19548 B-II-m-B-19549 B-II-m-B-19550 B-II-m-B-19551 B-II-m-B-19552 B-II-m-B-19553 B-II-m-B-19554 B-II-m-B-19555 B-II-m-B-19556 B-II-m-B-19557 B-II-m-B-19558 Denumire Imobil Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă cu prăvălie Casă Casă Adresă Str. XIX sf. F. sec. sec. F. sec. sec. 5 sector 3 Str. sec. XIX sf. crt. F. 15 sector 3 Datare prima jum. XIX înc. 6 sector 3 Str. Robescu C. F. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 146 .Nr. Robescu C. sec.

Robescu C. 17 sector 3 Str. Robescu C. XIX prima jum. XX prima jum. sec.XIX sf. 18 sector 3 Str. Roma 28 sector 1 Str. 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19559 B-II-m-B-19560 B-II-m-B-19561 B-II-m-B-19562 B-II-m-B-19563 B-II-m-B-19564 B-II-m-B-19565 B-II-m-B-19566 B-II-m-B-19567 B-II-m-B-19568 B-II-m-B-19569 B-II-m-B-19570 B-II-m-B-19571 Denumire Casă Casă Casă Biserica "Sf. sec. crt. Mina" Casă Casă Administraţia Financiară Sector 1 Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Adresă Str. 18 A sector 3 Str. Robescu C. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 147 . sec. Robescu C. Roma 14 sector 1 Str. 21 sector 3 Str. F. Robescu C. sec. Roma 15 sector 1 Str. sec. XX prima jum. sec. sec. XIX sf. F. XIX sf. XIX sf. Roma 30 A sector 1 Datare sf. sec. XX prima jum. Roma 22 sector 1 Str. XIX sf. Roma 7 sector 1 Str. F. sec. sec.Nr. XX prima jum. F. XX prima jum. sec. Roma 20 sector 1 Str. sec. Robescu C. XX prima jum. 19 sector 3 Str. F. F. 16 sector 3 Str.

sec.prima jum. sec. XX prima jum.prima jum. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 148 . sec. sec. XX sf.sec.prima jum. XIX . Roma 54 -56 sector 1 Piaţa Romană 1 sector 1 Piaţa Romană 5 sector 1 Piaţa Romană 6 sector 1 Piaţa Romană 8 sector 1 Str. XX prima jum.prima jum.prima jum. Roma 35 sector 1 Str.Nr. sec. Romano Giulio pictor 10 sector 2 Str. sec. sec. XX sf. XIX . XX sf. sec. Romano Giulio pictor 15 sector 2 Str. XIX . sec.XX sf. XX sf. XIX . Romano Giulio pictor 16 sector 2 Datare prima jum. sec. crt. XX sf. 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19572 B-II-m-B-19573 B-II-m-B-19574 B-II-m-B-19575 B-II-m-B-19576 B-II-m-B-19577 B-II-m-B-19578 B-II-m-B-19579 B-II-m-B-19580 B-II-m-B-19581 B-II-m-B-19582 B-II-m-B-19583 B-II-m-B-19584 Denumire Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Casă Casa Gheorghe Petraşcu Academia de Studii Economice Casa geolog Sabba Ştefănescu Casă Casă Casă Casă Adresă Str. Roma 48 sector 1 Str. sec. sec. Romano Giulio pictor 8 sector 2 Str. XIX . sec.prima jum. XX sf. sec. sec. XIX . XX 1904 înc. sec. Roma 43 -45 sector 1 Str. sec. XX prima jum.prima jum. sec. Roma 37 sector 1 Str. XX prima jum. XIX .

prima jum. sec. sec. sec. XIX . XX sf.prima jum. Romulus 7 sector 3 Str. XX sf. Romulus 15 -17 sector 3 Datare sf. sec.prima jum. XIX . 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19585 B-II-m-B-19586 B-II-m-B-19587 B-II-m-B-19588 B-II-m-B-19589 B-II-m-B-19590 B-II-a-B-19591 B-II-m-B-19592 B-II-m-B-19593 B-II-m-B-19594 B-II-m-B-19595 B-II-m-B-19596 B-II-m-B-19597 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Ansamblul de arhitectură "Str. XIX sf. sec. sec. sec. sec.Nr. Romulus 2 sector 3 Str. 3 Str. Romulus sector 2. Romulus" Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. Romano Giulio pictor 21 sector 2 Str. Romano Giulio pictor 20 sector 2 Str. sec. sec. XIX sf. XIX . crt. Romano Giulio pictor 22 sector 2 Str. Romano Giulio pictor 19 sector 2 Str. Romulus 4 sector 3 Str. sec. XIX . sec. XIX . XIX sf. XIX sf. sec. XX sf. sec.prima jum. Romulus 1 sector 3 Str. Romano Giulio pictor 26 sector 2 Str. XX sf. XX sf. XIX sf.prima jum. sec. XIX . sec.prima jum. Romano Giulio pictor 28 sector 2 Str. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 149 . Romulus 9 sector 3 Str. XX sf. sec. sec. sec. XIX sf.

sec. sec. Romulus 20 sector 3 Str.sec. Romulus 35 sector 3 Str. 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19598 B-II-m-B-19599 B-II-m-B-19600 B-II-m-B-19601 B-II-m-B-19602 B-II-m-B-19603 B-II-m-B-19604 B-II-m-B-19605 B-II-m-B-19606 B-II-m-B-19607 B-II-m-B-19608 B-II-m-B-19609 B-II-m-B-19610 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casa Ionel Teodoreanu Casă Casele M. Romulus 39 sector 3 Str. XIX . Romulus 19 sector 3 Str. XX 1894 sf. sec. XIX sf. crt. sec.prima jum. XIX sf.prima jum. Romulus 18 sector 3 Str. XIX sf. XX sf. Romulus 55 sector 3 Str. XIX sf. Romulus 57 sector 3 Datare sf. Demetrescu Casă Adresă Str. XX înc. Romulus 53 sector 3 Str. sec. XIX . sec. sec. sec.prima jum. sec. XIX .prima jum. XX sf. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 150 . Romulus 22 sector 3 Str.Nr. sec. Romulus 56 sector 3 Str. sec. sec.prima jum. sec. Romulus 32 A sector 3 Str. sec. XIX sf. sec. XIX .prima jum. XIX .XX sf. XX sf. I. sec. Romulus 37 sector 3 Str. XIX . sec. Romulus 40 sector 3 Str.

sec. Rosetti C. 3 sector 1 Str. XIX 1896 sf. XIX sf. XIX 1920 sf. sec. Rosetti C. sec. 8 sector 1 Str. sec. Romulus 63 sector 3 Str. Romulus 77 sector 3 Str. sec. 26 sector 2 Datare sf.Nr. Romulus 69 sector 3 Str. XIX sf. 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19611 B-II-m-B-19612 B-II-m-B-19613 B-II-m-B-19614 B-II-m-B-19615 B-II-m-B-19616 B-II-m-B-19617 B-II-m-B-19618 B-II-m-B-19619 B-II-m-B-19620 B-II-m-A-19621 B-II-m-B-19622 B-II-m-B-19623 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Imobil . Romulus 72 sector 3 Str. Romulus 87 sector 3 Piaţa Rosetti C. XIX sf. 13 sector 1 Str. sec. sec. XIX sf. A. Romulus 66 sector 3 Str. Romulus 59 sector 3 Str. XIX sf. Rosetti C. sec. sec. XIX sf. XIX sf. Romulus 79 sector 3 Str. sec. A. Rosetti C. sec. crt. A. XIX sf. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 151 .Societatea de Locuinţe Ieftine Restaurantul Cina Muzeul Theodor Aman Casa Angelescu Imobil Adresă Str. 7 sector 2 Str. A. A.

A. XX prima jum. 36 sector 2 Str. Sandu-Aldea Constantin 16 sector 1 Str. XIX . Russo Alecu 7 sector 2 Str.XX înc. Rosetti Maria 36 sector 2 Str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 152 . XX prima jum. sec. A. sec. Sandu-Aldea Constantin 21 sector 1 Datare sf. 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19624 B-II-m-B-19625 B-II-m-B-19626 B-II-m-B-19627 B-II-m-B-19628 B-II-m-B-19629 B-II-m-B-19630 B-II-m-B-19631 B-II-m-B-19632 B-II-m-B-19633 B-II-m-B-19634 B-II-m-B-19635 B-II-m-B-19636 Denumire Casă Casă Casa Vasiliu Bolnavu Imobil locuinţe Imobil Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. sec.prima jum. Russo Alecu 11 sector 2 Str. 33 sector 2 Str.sec. Rosetti C. Russo Alecu 5 sector 2 Str. sec. Russo Alecu 9 sector 2 Str. sec. sec. XIX . Rosetti Maria 15 sector 2 Str. Russo Alecu 3 sector 2 Str. XIX sf.prima jum. XIX-XX înc. XIX .XX sf. 35 sector 2 Str. sec.prima jum. XX prima jum. XX sf. sec. Sandu-Aldea Constantin 14 sector 1 Str.sec. crt. Rosetti C. A. XIX sec.prima jum.Nr. sec. XX sf. XIX sf. sec. sec. sec. sec. XX sf. XIX . Rosetti C. sec.

Nr. crt.
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

Cod LMI 2004
B-II-m-B-19637 B-II-m-B-19638 B-II-m-B-19639 B-II-m-B-19640 B-II-m-B-19641 B-II-m-B-19642 B-II-m-B-19643 B-II-a-A-19644 B-II-m-A-19644.01 B-II-m-A-19644.02 B-II-m-B-19645 B-II-m-B-19646 B-II-m-B-19647

Denumire
Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Ansamblul Bisericii Mihai Vodă Biserica "Sf. Ierarh Nicolae" - Mihai Vodă Turn clopotniţă Biserica "Adormirea Maicii Domnului“ Sapienţei Casă Casă

Adresă
Str. Sandu-Aldea Constantin 28 sector 1 Str. Sandu-Aldea Constantin 35 sector 1 Str. Sandu-Aldea Constantin 37 sector 1 Str. Sandu-Aldea Constantin 39 sector 1 Str. Sandu-Aldea Constantin 63 A sector 1 Str. Sandu-Aldea Constantin 84 sector 1 Str. Sandu-Aldea Constantin 96 sector 1 Str. Sapienţei 4 sector 5 (ansamblu translatat din Dealul Mihai Vodă) Str. Sapienţei 4 sector 5 Str. Sapienţei 4 sector 5 Str. Sapienţei 5 sector 5 Str. Sarmisegetusa 3 sector 3 Str. Sarmisegetusa 4 sector 3

Datare
prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX sec. XVI - sec. XIX 1591, sec.XIX - XX 1591, sec.XIX - XX sec. XVIII sf. sec. XIX sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

153

Nr. crt.
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Cod LMI 2004
B-II-m-B-19648 B-II-m-B-19649 B-II-m-A-19650 B-II-m-A-19654 B-II-m-B-19651 B-II-m-B-19652 B-II-m-B-19653 B-II-a-A-19655

Denumire
Casă Casă Ruinele Mănăstirii "Chiajna" de la Giuleşti

Adresă
Str. Sarmisegetusa 6 sector 3 Str. Sarmisegetusa 8 sector 3 Drumul Săbăreni f.n. sector 6

Datare
sf. sec. XIX sf. sec. XIX sec. XVIII 1705 prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX sec. XIX

Biserica "Adormirea Maicii Domnului“ - Scaune Str. Scaune 2 sector 3 Casă Casa Dr. Cecil Popa Fundeni Casă Grădina Cişmigiu Str. Scărlătescu 20 sector 1 Str. Scărlătescu 48 sector 1 Str. Scărlătescu 51 sector 1 Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 (delimitată de Bd. Schitu Măgureanu - str. Ştirbei Vodă - str. Poiana Narciselor - str. Ion Brezoianu - Bd. Elisabeta) Str. Schitul Darvari 3 sector 2 Str. Serghiescu Marin 12 sector 2 Intr. Sevastopol 1 sector 1 Intr. Sevastopol 4 sector 1 Str. Sevastopol 5 sector 1

1972 1973 1974 1975 1976

B-II-m-B-19656 B-II-m-B-19657 B-II-m-B-19658 B-II-m-B-19659 B-II-m-B-19660

Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" Schitul Dârvari Casă, azi Institutul Cervantes Casă Casă Casă

sec. XIX-XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

154

Nr. crt.
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Cod LMI 2004
B-II-m-B-19661 B-II-m-B-19662 B-II-m-B-19663 B-II-m-B-19664 B-II-m-B-19665 B-II-m-B-19666 B-II-m-B-19667 B-II-m-B-19668 B-II-m-B-19669 B-II-m-A-19670 B-II-m-B-17934 B-II-m-B-17935 B-II-m-B-17936

Denumire
Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Biserica "Sf. Ecaterina" Casă Casă Casă

Adresă
Str. Sevastopol 8 sector 1 Str. Sevastopol 10 sector 1 Str. Sevastopol 12 sector 1 Str. Sevastopol 14 sector 1 Str. Sevastopol 18 sector 1 Str. Sevastopol 19 sector 1 Str. Sevastopol 21 sector 1 Str. Sevastopol 28 sector 1 Str. Sevastopol 32 sector 1 Str. Sfânta Ecaterina 3 sector 4 Str. Sfânta Treime 30 sector 2 Str. Sfânta Treime 51 sector 2 Str. Sfânta Treime 53 sector 2

Datare
sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 1852 prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

155

Nr. crt.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Cod LMI 2004
B-II-m-B-17937 B-II-m-B-17938 B-II-m-B-19671 B-II-m-A-19672 B-II-m-B-19673 B-II-m-B-19674 B-II-m-A-19675 B-II-m-B-19676 B-II-m-B-19677 B-II-m-B-19678 B-II-m-B-19679 B-II-a-B-19680 B-II-a-A-19681

Denumire
Casă Casă Imobil Templul Coral Clădirea Electrecord Biserica "Sf. Elefterie Nou“ Biserica "Sf. Elefterie Vechi“ Casa actorului V. Maximilian Casă Casă Casa Cerchez Ansamblul de arhitectură "Str. şi P-ţa Sf. Ştefan" Ansamblul Bisericii "Sf. Apostoli“

Adresă
Str. Sfânta Treime 55 sector 2 Str. Sfânta Treime 57 sector 2 Str. Sfânta Vineri 7 sector 3 Str. Sfânta Vineri 9 sector 3 Str. Sfânta Vineri 13 sector 3 Str. Sfântul Elefterie 1 sector 5 Str. Sfântul Elefterie 15 B sector 5 Str. Sfântul Elefterie 54 sector 5 Intr. Sfântul Sava 21 sector 1 Intr. Sfântul Sava 21 bis sector 1 Piaţa Sfântul Ştefan 13 A sector 2 Str. Sfântul Ştefan , inclusiv Piaţa Sfântul Ştefan sector 2 Str. Sfinţii Apostoli 1 sector 5

Datare
prima jum. sec. XX prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sec. XX 1744 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 1926 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX sec. XVI - XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

156

Sfinţilor 7 sector 2 Str. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cod LMI 2004 B-II-m-A-19681. sec. XIX .01 B-II-m-A-19681. sec.Domniţa Bălaşa Str. sec.1890 sf. sec. Sfinţilor 13 sector 2 Str. sec. XX sf. XIX . Sfinţilor 9 sector 2 Str. XVI 1885 . XX prima jum. XIX . XVII-XVIII Biserica "Înălţarea Domnului" . XX prima jum. Sfinţilor 11 sector 2 Str. XX sec. Sfinţii Apostoli 1 sector 5 Str.prima jum. Sihleanu Alexandru sector 3 Str.prima jum. sec. Alexandru Sihleanu" Biserica "Sf.Nr. XVII .XX sf. XIX .prima jum. sec. sec. crt. sec. sec. XX sf. XX sec.prima jum.02 B-II-m-A-19681.03 B-II-m-A-19682 B-II-m-B-19683 B-II-m-B-19684 B-II-m-B-19685 B-II-m-B-19686 B-II-m-B-19687 B-II-m-B-19688 B-II-m-B-19689 B-II-a-B-19690 B-II-m-A-19691 Denumire Biserica "Sf. sec. Sfinţilor 12 sector 2 Str. XIX . XX sf. sec. Ilie“ Gorgani Str. Sfinţii Apostoli 1 sector 5 Datare sec. sec.prima jum. sec. sec. Sfinţilor 6 sector 2 Str.prima jum. XX sf. Sfinţii Apostoli 1 sector 5 Str. sec. Sfinţii Apostoli 60 sector 5 Casă Casă Vilă Casă Casă Casă Casă cu gang Ansamblul de arhitectură "Str. XX sf. Silfidelor 3 -7 sector 5 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 157 . Sfinţilor 1 sector 2 Str. Apostoli" Casă parohială Fundaţiile Mănastirii Târnovului Adresă Str. XIX .prima jum. XIX .

XVIII 1838 1906-1908 sf. Slănic 4 sector 3 Str. Ilie“ . Silvestru 36 sector 2 Str. sec. sec. Slănic 8 sector 3 Str. Slănic 6 sector 3 Str.Rahova Casa Kalinderu Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. Slănic 12 sector 3 Datare 1853 sec. Sion Vasile dr. sec.XX sec. sec.prima jum. XIX . sec.prima jum.prima jum. XIX 1907 1879 jum. XX sf. XIX sf. sec. Slănic 10 sector 3 Str. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Cod LMI 2004 B-II-m-A-19692 B-II-m-B-19693 B-II-a-B-19694 B-II-m-B-19694. XIX .prima jum. Episcopul Romei" Turn cu ceas Biserica "Sf. sec. XIX .02 B-II-m-B-19695 B-II-m-B-19696 B-II-m-B-19697 B-II-m-B-19698 B-II-m-B-19699 B-II-m-B-19700 B-II-m-B-19701 B-II-m-B-19702 Denumire Moara lui Assan Casa Iuliu Zane Ansamblul Bisericii Silvestru Biserica "Sfântul Silvestru. 2 -4 sector 3 Str. XX sf. XX sf. XIX sec. Silvestru 12 sector 2 Str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 158 .prima jum. XX sf. Silozului 25 sector 2 Str. crt.Nr. Silvestru Constantin 79 sector 5 Str. XIX . Silvestru 36 sector 2 Str. sec. Silvestru 36 sector 2 Str. XIX . Slănic 2 sector 3 Str. sec. sec. XIX . sec. sec.01 B-II-m-B-19694.

sec. Soarelui" Curtea Sticlarilor Curtea Veche-Baia turcească Vilă Vilă Vilă Adresă Str. Sofia 1 sector 1 Str. sec.sec. Slănic 24 sector 3 Str.Nr. Smârdan 3 sector 3 Str. Sofia 2 sector 1 Str. 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19703 B-II-m-B-19704 B-II-m-B-19705 B-II-m-B-19706 B-II-m-B-19707 B-II-m-B-19708 B-II-m-B-19709 B-II-a-B-19710 B-II-m-B-19711 B-II-m-B-19712 B-II-m-B-19713 B-II-m-B-19714 B-II-m-B-19715 Denumire Casă Fosta Bancă Agricolă Biblioteca Finanţe Credit Casă Casă Hotel Concordia Casă Ansamblul de arhitectură "Str.XIX prima jum.XX prima jum. XIX sf. sec. XIX sf. Smârdan 39 sector 3 Str. Soarelui sector 3 Str. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 159 . XIX înc. XIX sf. Smârdan 9 sector 3 Str. sec.sec.XIX înc. XX sf. Smârdan 43 sector 3 Str. Smârdan 5 sector 3 Str. sec. sec. XX prima jum. Soarelui 3 -5 sector 3 Str.sec. sec. XIX înc. Smârdan 11 sector 3 Str. Sofia 5 sector 1 Datare sf. sec. crt.XIX înc. Soarelui 2 -4 sector 3 Str. sec. XX prima jum.sec.

sec. Stahi Constantin pictor 5 -7 sector 1 Ansamblul de arhitectură "Str.XX sf. XIX înc. 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19716 B-II-m-B-19717 B-II-m-B-19718 B-II-m-B-19719 B-II-m-B-19720 B-II-m-B-19721 B-II-m-B-19722 B-II-m-A-19723 B-II-m-B-19724 B-II-m-A-19725 B-II-a-B-19726 B-II-m-B-19727 B-II-m-B-19728 Denumire Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Casa fizicianului C. Sofia 24 sector 1 Str. Spătarului 22 sector 2 Str. XX sf. sec. sec. sec. Stavropoleos sector 3 Str. Sofia 11 sector 1 Str.sec. Sofia 22 sector 1 Str. Speranţei 42 -46 sector 2 Datare prima jum. XIX . XIX Palatul Nunţiaturii Apostolice a Sfântului Scaun Str. Spătarului 3 sector 2 Str. crt. sec. XX prima jum. XIX sf. XX prima jum.prima jum. XX prima jum. sec. Stavropoleos" Imobil Clădirea "Carul cu bere" Str. sec. sec. Spătarului 19 sector 2 Str. XIX 1760 sec. Niculescu Casă Casa Melik. azi Muzeul Theodor Pallady Casă Adresă Str. sec. XX sf. Sofia 20 sector 1 Str. XIX sf. Stavropoleos 3 sector 3 Str. XX prima jum. sec. sec. Stavropoleos 5 sector 3 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 160 . Sofia 7 sector 1 Str.Nr.

XX 1880 sf. sec. sec. Stavropoleos 7 sector 3 Datare sf. XX sf. sec. XX 1935 sf. sec. Stelea Spătarul sector 3 Casă Casă Imobil locuinţe Casă Imobil locuinţe Casa Breslelor Casă Casă Casă Casă Str. Stelea Spătarul 9 sector 3 Str. Stelea Spătarul" Str. Stelea Spătarul 10 sector 3 Str. 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19729 B-II-m-B-19730 B-II-a-B-19731 B-II-m-B-19732 B-II-m-B-19733 B-II-m-B-19734 B-II-m-B-19735 B-II-m-B-19736 B-II-m-B-19737 B-II-m-B-19738 B-II-m-B-19739 B-II-m-B-19740 B-II-m-B-19741 Denumire Banca Creditul Român Banca Societăţii de asigurări "Dacia România“ Adresă Str. Stelea Spătarul 16 sector 3 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 161 . Stelea Spătarul 3 A sector 3 Str. Stelea Spătarul 6 sector 3 Str. XX sf. XIX sf.prima jum.prima jum. XIX . XIX sf. XIX . sec. XIX . sec. XIX Ansamblul de arhitectură "Str. sec. Stelea Spătarul 10 A sector 3 Str. Stelea Spătarul 8 sector 3 Str. sec. sec. XIX . XIX sf.prima jum. sec. sec.prima jum. sec. sec. Stelea Spătarul 11 B sector 3 Str. Stelea Spătarul 14 sector 3 Str.prima jum. XX 1933 sf. XIX sf. sec. XIX .Nr. Stavropoleos 6 sector 3 Str. crt. sec. Stelea Spătarul 12 sector 3 Str.

sec. XIX sf. 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19742 B-II-m-B-19743 B-II-m-B-19744 B-II-m-B-19745 B-II-m-B-19746 B-II-m-B-19747 B-II-m-B-19748 B-II-m-B-19749 B-II-m-A-19750 B-II-m-A-19751 B-II-m-B-19752 B-II-m-B-19753 B-II-m-B-19754 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă de târgoveţ Casă Biserica "Sf. Stelea Spătarul 20 sector 3 Str.1925 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 162 . XIX sec. XVIII 1864 jum. sec. sec. Spiridon Nou“ Casă de târgoveţ. XIX sf. Stelea Spătarul 22 sector 3 Str.înc. crt. sec. XIX 1852-1858 sf.XX 1812 1920 .Alexe Liceul "Gheorghe Şincai“ Adresă Str. XIX sf.Nr. sec. XIX . sec. sec. XIX sf. Vasile 1 -3 sector 2 Str. sec. sec. XIX sf. azi sediu al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice Şcoalele primare "Ienăchiţă Văcărescu" Biserica "Adormirea Maicii Domnului" . Stelea Spătarul 18 sector 3 Str. XIX sf. Stroiescu V. Şelari 20 -22 sector 3 Calea Şerban Vodă 29 sector 4 Calea Şerban Vodă 33 sector 4 Calea Şerban Vodă 64 sector 4 Calea Şerban Vodă 123 sector 4 Calea Şerban Vodă 167 sector 4 Datare sf. Stelea Spătarul 24 sector 3 Str. Stelea Spătarul 23 sector 3 Str. Stelea Spătarul 21 sector 3 Str.

8 sector 2 Str.prima jum. Ştefan“ . sec. Ştirbei Vodă 97 sector 1 Str. Ştirbei Vodă 35 -37 sector 1 Str. sec. XIX . sec. XIX . XIX . sec.prima jum. sec. Arhangheli Mihail şi Gavril" Manu Cavafu Casă Casă Casă Biserica "Sf. XX sf. Ştirbei Vodă 39 sector 1 Str. XIX . Ştirbei Vodă . XIX .prima jum. Berzei sector 1 Str. Ştirbei Vodă 18 sector 1 Str.prima jum. sec. Ştefanescu Teodor 2 sector 3 Str. Nicolae“ . Ştirbei Vodă 152 sector 2 Str. sec. XVIII sf. XVIII prima jum. Teleajen 15 sector 2 Str. Şincai Gheorghe 4 sector 4 Str. crt. sec. sec. Ştefănescu Teodor 5 sector 3 Str. Ştirbei Vodă" Imobil Conservatorul "Ciprian Porumbescu".prima jum. XX sf. Tell Cristian g-ral 9 sector 1 Datare sec. sec.prima jum.Cuibu' cu Barză Casa Ioan Slavici Casă de târgoveţ Casă Adresă Bd. XX sf.Negustori Ansamblul de arhitectură "Str. corp vechi Casa Kreţulescu Biserica "Sf. sec. sec.Nr. Schitu Măgureanu şi str. Şomoiog Constantin serg. XX 1725-1726 sf. între Bd. sec. sec. XX 1850 sf. 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19755 B-II-m-B-19756 B-II-m-B-19757 B-II-m-B-19758 B-II-m-A-19759 B-II-a-B-19760 B-II-m-B-19761 B-II-m-B-19762 B-II-m-B-19763 B-II-m-B-19764 B-II-m-B-19765 B-II-m-B-19766 B-II-m-B-19767 Denumire Biserica "Sf. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 163 . XX sf. XX 1903 sec. XIX . Ştefănescu Teodor 4 sector 3 Str.

Toneanu Vasile 48 sector 3 Str. sec. Temişana 2 -4 sector 1 Str. XX prima jum. sec. Toneanu Vasile 50 sector 3 Datare sec. XX prima jum. XX prima jum. sec.Nr. sec. XIX-XX prima jum. XX înc. sec. Tokio 3 sector 1 Str. Tirana 1 sector 1 Str. XX prima jum. XX prima jum. sec. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 164 . XX prima jum. Toamnei 83 sector 2 Str. sec. Tokio 12 sector 1 Str. crt. Tokio 11 sector 1 Str. sec. Toneanu Vasile 31 sector 3 Str. Tokio 14 sector 1 Str. XX prima jum. Toneanu Vasile 9 sector 3 Str. Tokio 10 sector 1 Str. XX prima jum. sec. sec. 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19768 B-II-m-B-19769 B-II-m-B-19770 B-II-m-B-19771 B-II-m-B-19772 B-II-m-B-19773 B-II-m-B-19774 B-II-m-B-19775 B-II-m-B-19776 B-II-m-B-19777 B-II-m-B-19778 B-II-m-B-19779 B-II-m-B-19780 Denumire Casă Vilă Casa Gheorghe Petrescu Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Casă Casă Templu mozaic Casă Adresă Str. XX prima jum. sec. Tokio 8 sector 1 Str. XX prima jum.

XX sf. Traian 110 sector 3 Str. sec.prima jum. sec. Traian 121 sector 3 Str. Traian 122 -124 sector 3 Datare sf. sec. sec. XIX . XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 165 . XIX . Traian 119 sector 3 Str. Traian 85 sector 3 Str. sec. XX 1899 sf. sec. XIX . XIX . XIX . sec.prima jum. XX sf. Traian 97 sector 3 Str.prima jum. sec. XIX .prima jum.prima jum. Traian 118 sector 3 Str. XIX . sec. sec. XX sf. Traian 95 sector 3 Str. XIX . sec. XIX . XX sf. sec. 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19781 B-II-m-B-19782 B-II-m-B-19783 B-II-m-B-19784 B-II-m-B-19785 B-II-m-B-19786 B-II-m-B-19787 B-II-m-B-19788 B-II-m-B-19789 B-II-m-B-19790 B-II-m-B-19791 B-II-m-B-19792 B-II-m-B-19793 Denumire Imobil Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str.prima jum. sec. XX sf.prima jum. Traian 115 sector 3 Str. XIX . Traian 93 sector 3 Str.prima jum. sec. XX sf. sec. Traian 75 sector 3 Str. sec. sec.prima jum.prima jum. XX sf. sec. sec. XIX . sec. sec. sec.Nr. XX sf. Traian 107 sector 3 Str.prima jum. XX 1899 sf. crt. Traian 112 sector 3 Str.

sec. XIX . Traian 145 sector 3 Str.prima jum. XIX . sec. sec. Traian 127 sector 3 Str. sec. sec. sec. sec. Traian 137 sector 3 Str. sec. XIX .prima jum. sec. sec. XIX . XX sf.prima jum. sec. XX sf. sec. XX sf. XIX . crt. sec. XX sf. XIX . sec. XIX . sec. sec. Traian 166 sector 3 Str. Traian 153 sector 3 Str. XX sf. Traian 160 sector 3 Str. sec.prima jum.prima jum. sec. sec. Traian 164 sector 3 Str. sec. XX sf. Traian 168 sector 3 Datare sf. sec.prima jum.prima jum.prima jum. XIX . Traian 142 sector 3 Str. Traian 165 sector 2 Str. Traian 157 sector 3 Str. XIX .prima jum. sec. XX sf. XX sf. XIX .prima jum. XIX . Traian 123 sector 3 Str. sec. sec. XX sf. 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19794 B-II-m-B-19795 B-II-m-B-19796 B-II-m-B-19797 B-II-m-B-19798 B-II-m-B-19799 B-II-m-B-19800 B-II-m-B-19801 B-II-m-B-19802 B-II-m-B-19803 B-II-m-B-19804 B-II-m-B-19805 B-II-m-B-19806 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Liceul Economic Casă Casă Adresă Str. XX sf. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 166 . Traian 154 sector 3 Str.prima jum.prima jum. XX sf. XIX .prima jum. XX sf.Nr. sec. XIX .

XIX .Oboru Vechi Casă Casă Casă Adresă Str. sec. Traian 173 sector 3 Str. Traian 204 sector 2 Str. Traian 170 sector 3 Str.prima jum. Traian 169 sector 3 Str. 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19807 B-II-m-B-19808 B-II-m-B-19809 B-II-m-B-19810 B-II-m-B-19811 B-II-m-B-19812 B-II-m-B-19813 B-II-m-B-19814 B-II-m-B-19815 B-II-m-A-19816 B-II-m-B-19817 B-II-m-B-19818 B-II-m-B-19819 Denumire Casă Imobil Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Biserica "Sf. XX sf. XIX . XIX . Tuberozelor 4 sector 1 Datare sf. Traian 171 sector 3 Str. sec. Traian 208 sector 2 Str.prima jum. sec. Traian 175 sector 3 Str. sec.prima jum. Traian 180 sector 3 Str. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 167 .prima jum. XX sf. sec. Traian 178 sector 3 Str. XX sf. XIX .prima jum. XIX sf. sec. XX sf.prima jum. sec. XX prima jum. Traian 176 sector 2 Str. XX prima jum. sec. Ioachim şi Ana“ . sec.Nr. sec. XX 1780 sf. sec. XX sf. sec. XX sf. sec. XIX .prima jum. XIX . sec. sec. XX sf. XIX . sec. Traian 198 sector 2 Str. crt. sec. XIX . Tuberozelor 2 sector 1 Str.prima jum. sec. sec.prima jum. XIX . sec.

sec. sec. Venezuela 6 sector 1 Str. XIX sec. sec.prima jum. XX sf. crt.prima jum. XIX . XX sf. 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19820 B-II-m-B-19821 B-II-m-B-19822 B-II-m-B-19823 B-II-m-B-19824 B-II-m-B-19825 B-II-m-B-19826 Denumire Casă Casa Principelui Nicolae Casă de târgoveţ Uzinele Timpuri Noi Casă Casă Casa Ienachiţă Văcărescu. XIX sf. 1 sector 5 Str. Ţepeş Vodă 86 sector 2 Splaiul Unirii 165 sector 3 Splaiul Unirii 173 sector 3 Str. Vânători 4 sector 5 Str. Văcărescu Ienăchiţă 16 sector 4 Datare prima jum. XVIII prima jum.prima jum. Tuberozelor 6 sector 1 Str.prima jum. XX sf. XIX . sec. XIX sec. XIX . XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 168 . XX 2153 2154 2155 2156 2157 2158 B-II-m-B-19827 B-II-m-B-19828 B-II-m-B-19829 B-II-m-B-19830 B-II-m-B-19831 B-II-m-B-19832 Calea Văcăreşti 35 -41 sector 3 Calea Văcăreşti 141 B sector 3 Calea Văcăreşti 143 sector 3 Str. Turnescu Nicolae dr. Venezuela 10 sector 1 sf. sec. sec. Unităţii 82 sector 3 Str. sec. sec.Nr. sec. sec. XIX . XX sf. sec. sec. sec. azi sediul central al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice şi al Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice Casă Casă Biserica "Sfinţii Apostoli“ Casa Florescu Vilă Vilă Adresă Str. XX prima jum. XX prima jum. sec.

XIX 1927 sf. Văcărescu . crt. Sturdza Casa arh. Ion Mincu Imobil Ansamblul de arhitectură "Pasajul MaccaVillacrosse" Ansamblul de arhitectură "Calea Victoriei" Palatul "Agricola . sec.Prager Imobil "Societatea de Asigurări Agricole" Fostul Palat al Poştelor. sec. XX prima jum. 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 Cod LMI 2004 B-II-m-A-19833 B-II-m-B-19834 B-II-m-B-19835 B-II-m-B-19836 B-II-a-A-19837 B-II-a-A-19838 B-II-m-B-19839 B-II-m-B-19840 B-II-m-B-19841 B-II-m-B-19842 B-II-m-A-19843 B-II-m-B-19844 B-II-m-A-19845 Denumire Biserica "Învierii" . Mare Calea Victoriei 12 bis sector 3 Mucenic Gheorghe" . sec. XX sf. XIX . Dacia şi str. XX 1900 sec. XIX . XIX . XIX . sec.prima jum.sec.Zlătari Palatul Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni Calea Victoriei 13 sector 3 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 169 .prima jum. Mare Mucenic Dimitrie şi Sf. Vespasian 18 sector 1 Calea Victoriei 16-20 sector 3 Calea Victoriei . General Gheorghe Manu sector 1 Calea Victoriei 2 sector 3 Calea Victoriei 7 sector 3 Calea Victoriei 9 sector 3 Calea Victoriei 11 sector 3 Calea Victoriei 12 sector 3 Datare înc. XIX . între Bd. azi Muzeul Naţional de Istorie a României Adresă Str. A.sec.Anglicană Casa D. Verona Arthur pictor 13 sector 1 Str. sec.prima jum. sec. XIX sf. XVIII-XIX 1903 1896-1900 Biserica "Sf. sec. sec.Nr. Verona Arthur pictor 3 sector 1 Str. sec. XX sf.XIX sf. XX înc. XX 1888-1890 sf. sec.prima jum. Verona Arthur pictor 19 sector 1 Str. sec. sec.prima jum.Fonciera" Imobil Fostele case I.

sec. sec. sec. XIX .prima jum. crt. XX sf.prima jum.prima jum. XIX .XX prima jum. fost La Fayette Banca de Comerţ Exterior Imobil Imobil Imobil "Frascati" Casa Capşa Palatul Telefoanelor Imobil "Sala Comedia" Biserica "Adormirea Maicii Domnului“ Kreţulescu Palatul Regal. XIX .prima jum. sec.prima jum. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 170 . sec. XIX . sec. sec. XX 1848 1933 sf. 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19846 B-II-m-B-19847 B-II-m-B-19848 B-II-m-B-19849 B-II-m-B-19850 B-II-m-B-19851 B-II-m-B-19852 B-II-m-B-19853 B-II-m-B-19854 B-II-m-A-19855 B-II-m-A-19856 B-II-m-B-19857 B-II-m-B-19858 Denumire Palatul Dacia Magazinul Victoria. sec. XX sf. XIX . sec. XX 1722 1928-1937-1947 sf. sec. XX sf. sec.sec. azi Muzeul Naţional de Artă al României Imobil locuinţe Hotel Continental Adresă Calea Victoriei 14 sector 3 Calea Victoriei 17 sector 3 Calea Victoriei 22 sector 3 Calea Victoriei 23 sector 3 Calea Victoriei 26 sector 3 Calea Victoriei 33 sector 3 Calea Victoriei 36 sector 1 Calea Victoriei 37 sector 1 Calea Victoriei 42 -44 sector 1 Calea Victoriei 47 sector 1 Calea Victoriei 49 -53 sector 1 Calea Victoriei 50 sector 3 Calea Victoriei 56 sector 1 Datare 1874 sf.Nr. sec. XIX .prima jum. XX înc.

XIX . XX sf. XIX 1883 1887 1927 sf. sec.prima jum. XIX . sec.1938 1833-1835 1715.Albă Palatul Romanit . XX sf.Muzeul Colecţiilor Casa Monteoru Blocul Societăţii Politehnice Casa Algiu . sec. XVIII-XIX sf. sec. crt.prima jum.02 B-II-m-B-19867 B-II-m-A-19868 B-II-m-A-19869 Denumire Blocul ARO Palatul Ştirbei Biserica "Sf. XIX . 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19859 B-II-m-A-19860 B-II-m-A-19861 B-II-m-B-19862 B-II-m-A-19863 B-II-m-B-19864 B-II-m-B-19865 B-II-a-A-19866 B-II-m-A-19866. Nicolae“ . sec. XX 1935-1937 1871 1889 1890 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 171 .01 B-II-m-A-19866. sec. sec.Toma Stelian Ansamblul Academiei Române Academia Română Biblioteca Academiei Române Casa Hristu Casa Vernescu Palatul Cantacuzino Adresă Calea Victoriei 91 -93 sector 1 Calea Victoriei 107 sector 1 Calea Victoriei 110 sector 1 Calea Victoriei 111 -113 sector 1 Calea Victoriei 115 sector 1 Calea Victoriei 118 sector 1 Calea Victoriei 120 sector 1 Calea Victoriei 121 -127 sector Calea Victoriei 121 -127 sector 1 Calea Victoriei 121 -127 sector 1 Calea Victoriei 129 sector 1 Calea Victoriei 133 sector 1 Calea Victoriei 141 sector 1 Datare 1937 . sec.Nr.prima jum.

Manu Casa Nenciu Casa Dissescu. sec. sec.Nr. Vistierilor 5 sector 5 Calea Vitan 142 sector 3 Datare sf.fosta Legaţie germană Casa Florescu . XIX 1934-1941 sf. sec. XX 1878 1896 1797 1820 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 172 .1912 sec. crt.Târcă Adresă Calea Victoriei 151 sector 1 Calea Victoriei 152 sector 1 Calea Victoriei 174 sector 1 Calea Victoriei 192 sector 1 Calea Victoriei 194 sector 1 Calea Victoriei 196 sector 1 Calea Victoriei 202 sector 1 Piaţa Victoriei 1 sector 1 Str.prima jum. XIX prima jum. Visarion Vechi“ Casă Biserica "Înălţarea Domnului“ . XIX . 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19870 B-II-m-A-19871 B-II-m-B-19872 B-II-m-A-19873 B-II-m-A-19874 B-II-m-A-19875 B-II-m-B-19876 B-II-m-A-19877 B-II-m-B-19878 B-II-m-B-19879 B-II-m-B-19880 B-II-m-B-19881 B-II-m-B-19882 Denumire Casa Cesianu Palatul Monopolurilor Statului Casa Cesianu . Visarion 4 -6 sector 1 Str. Visarion 14 sector 1 Str. azi Institutul de Istoria Artei "George Oprescu" Casa cu cariatide Palatul Victoria Casa Ortansa Paciurea Casă Biserica "Sf. Viitorului 94 sector 2 Str. XX 1843 1886 1905 . sec.

sec. sec. Vlad Judeţul 33 sector 3 Str. Vlad Judeţul 18 sector 3 Str. Vlad Judeţul 19 sector 3 Str. 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19883 B-II-m-B-19884 B-II-m-B-19885 B-II-m-B-19886 B-II-m-B-19887 B-II-m-B-19888 B-II-m-B-19889 B-II-m-B-19890 B-II-m-B-19891 B-II-m-B-19892 B-II-m-B-19893 B-II-m-B-19894 B-II-m-B-19895 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. crt. XX prima jum. Vlad Judeţul 28 sector 3 Str. XX prima jum. Vlad Judeţul 16 sector 3 Str. XX prima jum. sec. Vlad Judeţul 51 sector 3 Bd. Vlad Judeţul 34 sector 3 Str. sec. XX prima jum. Vlaicu Aurel 19 sector 2 Datare prima jum. Vladimirescu Tudor 15 sector 5 Bd. XX 1920 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 173 . Vlaicu Aurel 16 sector 2 Str. Vladimirescu Tudor 23 sector 5 Str. sec. sec. XX prima jum. XX prima jum. sec. sec. XX prima jum. XX prima jum.Nr. XX prima jum. XX prima jum. Vlad Judeţul 27 sector 3 Str. Vlad Judeţul 39 sector 3 Str. sec. XX prima jum. sec. sec. sec.

Voinicului 2 bis sector 3 Str.prima jum. Vlaicu Aurel 41 sector 2 Intr. sec. sec. XX prima jum. XX prima jum. Voicu Ion 4 sector 2 Str. XX prima jum. sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 174 . sec. sec. XIX prima jum. XX prima jum. Voinescu Ion 24 sector 3 Str. XX prima jum. sec. sec. crt. Voinescu Ion 19 sector 3 Str. Voinescu Ion 13 sector 3 Str. Voinescu Ion 20 sector 3 Str. sec. Vuia Traian 5 sector 2 Str. XIX . 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19896 B-II-m-B-19897 B-II-m-B-19898 B-II-m-B-19899 B-II-m-B-19900 B-II-m-B-19901 B-II-m-B-19902 B-II-m-B-19903 B-II-m-B-19904 B-II-m-B-19905 B-II-m-B-19906 B-II-m-B-19907 B-II-m-B-19908 Denumire Casă Casa Ion Voicu Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. sec. sec. XX prima jum. XX prima jum. Voinescu Ion 16 sector 3 Str. XX sf. sec. Vulcan Judeţul 21 sector 3 Datare 1899 sf. Vulcan Judeţul 9 sector 3 Str. sec. XX prima jum.Nr. XX prima jum. Voinescu Ion 17 sector 3 Str. sec. Vulcan Judeţul 16 sector 3 Str.

sec. XIX . XX sf. Vulcănescu Mircea 16 sector 1 Str. Vulcănescu Mircea 24 sector 1 Str. Vulcănescu Mircea 26 sector 1 Datare sf. sec.prima jum. XIX . XIX . Vulcănescu Mircea 19 sector 1 Str. XX sf.prima jum. sec. XX sf. sec. Vulcănescu Mircea 7 sector 1 Str.prima jum. XX sf. XIX . sec. sec. XX sf. 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19909 B-II-m-B-19910 B-II-m-B-19911 B-II-m-B-19912 B-II-m-B-19913 B-II-m-B-19914 B-II-m-B-19915 B-II-m-B-19916 B-II-m-B-19917 B-II-m-B-19918 B-II-m-B-19919 B-II-m-B-19920 B-II-m-B-19921 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. sec.Nr. sec. sec.prima jum. sec. XX sf. sec. sec. sec.prima jum. Vulcănescu Mircea 14 sector 1 Str. sec. sec. Vulcănescu Mircea 23 sector 1 Str. XX sf. XIX . XIX . XIX .prima jum. Vulcănescu Mircea 6 sector 1 Str. sec. sec.prima jum.prima jum. XIX . XIX . XX sf. XX sf. XIX . XX sf.prima jum. sec. sec. XX sf. Vulcănescu Mircea 10 sector 1 Str. sec. sec.prima jum. sec. sec. sec. crt. XX sf. Vulcănescu Mircea 12 sector 1 Str. XIX . sec. XIX .prima jum.prima jum.prima jum. Vulcănescu Mircea 17 sector 1 Str. XIX . sec. XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 175 . Vulcănescu Mircea 25 sector 1 Str. Vulcănescu Mircea 21 sector 1 Str.

sec. Vulcănescu Mircea 38 sector 1 Str. XX sf. sec. sec. sec. sec. Vulcănescu Mircea 28 sector 1 Str. Vulcănescu Mircea 37 sector 1 Str. sec. XIX . sec. sec.prima jum. XIX . crt.prima jum. sec. Vulcănescu Mircea 41 sector 1 Str. XX sf. XX sf. XX sf. sec. sec. sec. sec. XIX . Vulcănescu Mircea 33 sector 1 Str. XX sf.prima jum. Vulcănescu Mircea 27 sector 1 Str. XX sf. sec. sec. Vulcănescu Mircea 39 sector 1 Str.prima jum. 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19922 B-II-m-B-19923 B-II-m-B-19924 B-II-m-B-19925 B-II-m-B-19926 B-II-m-B-19927 B-II-m-B-19928 B-II-m-B-19929 B-II-m-B-19930 B-II-m-B-19931 B-II-m-B-19932 B-II-m-B-19933 B-II-m-B-19934 Denumire Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Casă Adresă Str. Vulcănescu Mircea 29 sector 1 Str. XX 1888 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 176 . XIX . sec. XIX . sec. XIX . Vulcănescu Mircea 39 bis sector 1 Str.prima jum.prima jum. XIX . XIX .prima jum.prima jum. Vulcănescu Mircea 43 sector 1 Datare sf. XIX . XIX . sec. XX sf. sec.Nr. Vulcănescu Mircea 35 sector 1 Str. sec. XIX .prima jum. sec.prima jum. Vulcănescu Mircea 30 sector 1 Str. sec. XX sf. sec. XX sf. Vulcănescu Mircea 31 sector 1 Str. XIX . XX sf. XX sf. sec.prima jum.prima jum.

Zamfirescu Duiliu 7 sector 1 Str. Zamfirescu Duiliu 10 sector 1 Str. Vulcănescu Mircea 117 sector 6 Str. XX sf. XX prima jum.prima jum. Chiriac Casă Casa George Georgescu Vilă Vilă Vilă Vilă Vilă Halele Centrale Obor Adresă Str.prima jum.Nr.prima jum. sec. Zamfirescu Duiliu 5 sector 1 Str. XX sf. Vulcănescu Mircea 44 sector 1 Str. sec. Vulcănescu Mircea 114 sector 1 Str. XX 1937-1950 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 177 . sec. XX prima jum. 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19935 B-II-m-B-19936 B-II-m-B-19937 B-II-m-B-19938 B-II-m-B-19939 B-II-m-B-19940 B-II-m-B-19941 B-II-m-B-19942 B-II-m-B-19943 B-II-m-B-19944 B-II-m-B-19945 B-II-m-B-19946 B-II-m-B-19947 Denumire Casă Casă Casă Casă Casa D. sec. sec. Washington 9 sector 1 Str. XIX . crt. XX sf. sec. Ziduri Moşi 3 -5 sector 2 Datare sf. XX sf. sec. XIX . Vulcănescu Mircea 57 sector 1 Str. sec. Vulturilor 3 sector 3 Str. XX prima jum. sec. Washington 30 sector 1 Str. sec. sec. XX prima jum.prima jum. sec. sec. XX prima jum. XIX . Vulcănescu Mircea 59 sector 1 Str. XIX . XIX . Washington 32 sector 1 Str. XX prima jum. sec. XIX .prima jum. sec. sec. XX sf.prima jum. sec. sec.

Banu Manta f.n. XX prima jum.n.n.n. XX sf. Zola Emile 6 sector 1 Str. Berceni 10 sector 4 Str. Alexandru Obregia Fântână de piatră Bustul lui Haralambie Botescu Adresă Str. Zola Emile 2 sector 1 Str. sec.n. sec.XX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 178 . L. Aviatorilor 1 sector 1 Piaţa Aviatorilor f.Nr. sector 5 Piaţa 22 Decembrie 1989 f. sector 5 Str. Iorga Monumentul Aviatorilor Monumentul Eroilor Sanitari Bustul lui Nicolae Titulescu Bustul dr. crt. 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 Cod LMI 2004 B-II-m-B-19948 B-II-m-B-19949 B-II-m-B-19950 B-II-a-A-19179 B-III-m-B-19951 B-III-m-B-19952 B-III-m-B-19954 B-III-m-A-19953 B-III-m-B-19955 B-III-m-B-19956 B-III-m-B-19959 B-III-m-B-19960 B-III-m-B-19961 Denumire Vilă Vilă Casă Ansamblul Bisericii Mântuleasa Monumentul pompierilor din Dealul Spirii Statuia lui I. sector 1 Piaţa Babeş Victor f. XIX sec.n. Caragiale Bustul lui N. sector 1 Bd. sec. 80 sector 1 Str. sector 1 Şos. Mântuleasa 20 sector 2 Calea 13 Septembrie f. sector 1 Datare prima jum. XVIII . Zorileanu Mircea av. Biserica Amzei 12 sector 1 în curtea Bisericii Amzei Piaţa Botescu Haralambie f.

1 sector 3 în curtea Spitalului Colţea Bd. sector 4 Bd.Nr. C. sector 5 Şos. sector 1 Piaţa Cantacuzino Gh. 1 sector 3 pe zidul Spitalului Colţea Bd. f. D. Cazzavilan Luigi f. D.n. sector 2 în Grădina Icoanei Bd. Brătianu I.n. Bucureşti-Ploieşti f. C.n. 1 sector 3 pe zidul Spitalului Colţea Bd. Cotroceni 62 sector 5 în Grădina Botanică Datare MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 179 .n. crt. C. Gr. 27 sector 3 în curtea Bisericii Sf. sector 1 Şos. Brătianu I. Cotroceni 62 sector 5 în Grădina Botanică Şos. sector 1 Şos. Cantacuzino Bustul lui Dimitrie Cantemir Monumentul G-ral Andranic Monumentul şi fântâna Luigi Cazzavilan Monumentul infanteristului 1916-1918 Bustul dr.n. 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 Cod LMI 2004 B-III-m-B-19962 B-III-m-B-19963 B-III-m-B-19964 B-III-m-A-19965 B-III-m-A-19966 B-III-m-B-19967 B-III-m-B-19968 B-III-m-B-19969 B-III-m-B-19970 B-III-m-B-19971 B-III-m-B-19972 B-III-m-B-19973 B-III-m-B-19974 Denumire Statuia spătarului Mihail Cantacuzino Placă comemorativă (1) Placă comemorativă (2) Statuia lui Constantin Brâncoveanu Fântâna Mioriţa Monumentul "Ultimul străjer al capitalei" Monumentul lui Gh. Gheorghe Vechi Şos. Brătianu I. C. Cotroceni f. Grecescu Bustul prof. Carol I 43 sector 2 în curtea Bisericii Armeneşti Str. Cantemir Dimitrie f.n. Bucureşti-Ploieşti f. Brătianu I. Brândză (1) Adresă Bd.

Carol Davila Monumentul Eroilor Patriei Statuia lui Mihai Eminescu Statuia "Centaurul" Statuia "Prometeu" Monumentul eroilor C. Duca Adresă Şos. D. sector 5 Str.Nr.R.F.n. Brândză (2) Bustul prof.n. Vasile Şuteu Bustul lui Victor Eftimiu Statuia dr. Gh. sector 1 în Parcul Herestrău Piaţa Gaulle Charles de f. Cotroceni 62 sector 5 în Grădina Botanică Şos. Nottara Bd. Dacia 105 sector 2 în curtea Muzeului C. Franklin Benjamin 1 -3 sector 1 în Grădina Ateneului Piaţa Gaulle Charles de f. Cotroceni 62 sector 5 în Grădina Botanică Şos.n. Nottara Bustul prof. I. sector 1 în Parcul Herestrău Piaţa Gării de Nord f. C.-isti Monumentul ing. Cotroceni 62 sector 5 în Grădina Botanică Bd. Dacia 117 sector 2 în curtea Liceului "Dimitrie Cantemir" Intr. 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 Cod LMI 2004 B-III-m-B-19975 B-III-m-B-19976 B-III-m-B-19977 B-III-m-B-19978 B-III-m-B-19979 B-III-m-B-19980 B-III-m-B-19981 B-III-m-A-19982 B-III-m-B-19983 B-III-m-B-19984 B-III-m-B-19985 B-III-m-B-19986 B-III-m-B-19987 Denumire Bustul prof.n. sector 1 Piaţa Gării de Nord f. Eroii Sanitari 8 sector 5 Bd. sector 1 Datare MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 180 . crt. C.n. dr. Eftimiu Victor 9 sector 1 Bd. Teodorescu Placă marcând revoluţia lui Tudor Vladimirescu Bustul lui C. Em. Eroilor f.

n. Victor Babeş Bustul dr. Kiseleff Pavel Dimitrievici 2 sector 1 în curtea Institutului Geologic Bd. Kiseleff Pavel Dimitrievici f.Nr. sector 1 în Parcul Kiseleff Şos. Golescu Dinicu f. sector 1 Splaiul Independenţei 103 sector 5 în curtea Institutului Cantacuzino Splaiul Independenţei 103 sector 5 în curtea Institutului Cantacuzino Str. dr.n. Lacul Tei 120 sector 2 Piaţa Lahovari Alexandru f. Kiseleff Pavel Dimitrievici f. sector 1 Datare MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 181 . sector 1 în Parcul Kiseleff Şos. Giuleşti 16 sector 6 Bd.n. Cantacuzino Monumentul Medicilor Militari Bustul lui Nicolae Leonard Bustul lui Barbu Ştefanescu Delavrancea Bustul lui Ovidiu Bustul prof. Kiseleff Pavel Dimitrievici f. Munteanu-Murgoci Statuia lui George Enescu Statuia lui Mihail Kogălniceanu Bustul Emiliei Irza Statuia lui Alexandru Lahovary Adresă Şos. Institutul Medico-Militar 3 -5 sector 1 în curtea Institutului Şos. crt. sector 1 în Parcul Kiseleff Şos. I.n. 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 Cod LMI 2004 B-III-m-B-19988 B-III-m-B-19989 B-III-m-B-19990 B-III-m-B-19991 B-III-m-B-19992 B-III-m-B-19993 B-III-m-B-19994 B-III-m-B-19995 B-III-m-B-19996 B-III-m-B-19998 B-III-m-A-19997 B-III-m-B-19999 B-III-m-B-20000 Denumire Două statui "Muncitori" Statuia lui Dinicu Golescu Bustul prof. sector 5 Bd.n.n. Gh. Kogălniceanu Mihail 50 sector 5 în Parcul Operei Naţionale Piaţa Kogălniceanu Mihail f.

sector 4 în Parcul Carol Str.n. T.Leul Monumentul lui Panait Donici Obelisc George Caranda Bustul lui Matei Basarab Adresă Str..Nr. 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 Cod LMI 2004 B-III-m-B-20001 B-III-m-B-20002 B-III-m-A-20003 B-III-m-A-20004 B-III-m-A-20005 B-III-m-A-20006 B-III-m-B-20007 B-III-m-B-20008 B-III-m-B-20009 B-III-m-B-20010 B-III-m-B-20011 B-III-m-B-20012 B-III-m-B-19957 Denumire Statuia lui Vasile Lascăr Bustul lui A. sector 1 Bd. sector 4 în Parcul Carol Piaţa Libertăţii f.n. I. Logofătul Udrişte 6 -8 sector 3 în curtea Bisericii Lucaci Str. T.n. crt. Laurian Fântâna Zodiac Fântâna Gheorghe Grigore Cantacuzino Statuia "Gigantul" (1) Statuia "Gigantul" (2) Statuia dr. Geniului sector 6 Bd. sector 3 Piaţa Libertăţii f. sector 4 în Parcul Carol Piaţa Libertăţii f. Istrati Bustul lui Anton Pann Fântâna cu copii Monumentul eroilor din arma geniului . Maniu Iuliu 1 -3 sector 6 Str. colţ cu Bd. sector 2 Piaţa Laurian A.n. Lascăr Vasile f. sector 4 în Parcul Carol Piaţa Libertăţii f. Maniu Iuliu 1 -3 sector 6 Bd.n.n. sector 4 Piaţa Libertăţii f. C. Matei Basarab 32 -34 sector 3 în curtea Colegiului Naţional "Matei Basarab" Datare MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 182 . f.n. Lupu Dionisie f.n.n. Maniu Iuliu f.

Zaharia Petrescu Bust dr. Constantin Caracaş Bustul gen. I.n. Mihalache Ion 1 -5 sector 1 în curtea Spitalului Filantropia Bd. sector 1 Bd. 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 Cod LMI 2004 B-III-m-B-19958 B-III-m-B-20013 B-III-m-B-20014 B-III-m-B-20015 B-III-m-B-20016 B-III-m-B-20017 B-III-m-B-20018 B-III-m-B-20019 B-III-m-B-20020 B-III-m-B-20021 B-III-m-B-20022 B-III-m-B-20023 B-III-m-B-20024 Denumire Placă comemorativă Monumentul "Avântul Ţării" Bustul dr. dr. Mihalache Ion 1 -5 sector 1 în curtea Spitalului Filantropia Str. Mihalache Ion 1 -5 sector 1 în curtea Spitalului Filantropia Bd. Panduri 90 -92 sector 5 în incinta Institutului Pedagogic Calea Plevnei 134 sector 6 în curtea Spitalului Militar Calea Plevnei 134 sector 6 în curtea Spitalului Militar Calea Plevnei 134 sector 6 în curtea Spitalului Militar Calea Plevnei 134 sector 6 în curtea Spitalului Militar Calea Plevnei 134 sector 6 în curtea Spitalului Militar MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 183 . Matei Basarab 32 -34 sector 3 pe zidul corpului central al Colegiului Naţional "Matei Basarab" Piaţa Mărăcineanu Walter f. Pallady Theodor f.n. Kutuzov Bustul lui Emil Racoviţă Adresă Str.Nr. dr. crt. M. Carol Davila Şos. Atanase Demosthen Monumentul eroilor regimentului I-IV-linie Bustul prof. Merişanu Monumentul gen. Moxa Mihail 9 sector 1 Datare Monumentul eroilor căzuţi în primul şi al doilea Bd. Constantin Danielopol Bustul dr. farmacist C. sector 3 război mondial Monumentul Anei Davila Bustul col.

Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd.n. A.n. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd. f. Caragiale Bustul lui Ion Creangă Bustul lui George Coşbuc Bustul lui Mihai Eminescu Adresă Str. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd. f.n. sector 2 Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd. A. Rosetti Bustul lui Constantin Dobrogeanu-Gherea Bustul lui Vasile Alecsandri Bustul lui Nicolae Bălcescu Bustul lui I. crt.n.n. 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 Cod LMI 2004 B-III-m-B-20025 B-III-m-B-20026 B-III-m-B-20027 B-III-m-B-20028 B-III-m-B-20029 B-III-m-A-20030 B-III-m-B-20031 B-III-m-B-20032 B-III-m-B-20033 B-III-m-B-20034 B-III-m-B-20035 B-III-m-B-20036 B-III-m-B-20037 Denumire Monumentul lui Tudor Vladimirescu Monumentul Aerului (Mircea Zorileanu) Bustul lui Dimitrie Bolintineanu Monument în cinstea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 Statuia "Lupoaica Romei" Monumentul lui C. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Datare MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 184 . sector 1 Piaţa Rosetti C. sector 2 Str. sector 1 Piaţa Romană f.n. L. A. sector 2 Piaţa Quito f. sector 1 Calea Rahovei 355 sector 5 în curtea Liceului "Dimitrie Bolintineanu" Piaţa Revoluţiei f.Nr. Precupeţii Vechi f. Rosetti C. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd.

Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Datare MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 185 . Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd. O. crt. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd. 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 Cod LMI 2004 B-III-m-B-20038 B-III-m-B-20039 B-III-m-B-20040 B-III-m-B-20041 B-III-m-B-20042 B-III-m-B-20043 B-III-m-B-20044 B-III-m-B-20045 B-III-m-B-20046 B-III-m-B-20047 B-III-m-B-20048 B-III-m-B-20049 B-III-m-B-20050 Denumire Bustul lui Bogdan Petriceicu Haşdeu Bustul lui Şt. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd. Iosif Bustul lui Titu Maiorescu Bustul lui Alexandru Odobescu Bustul lui Alexandru Vlahuţă Bustul lui Duiliu Zamfirescu Bustul lui Theodor Şerbănescu Bustul lui Gheorghe Panu Monumentul lui Traian Demetrescu Monumentul Elenei Pherechide Bustul Maica Smara Monumentul eroilor francezi Izvorul Sissi Adresă Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd.Nr. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd. Schitu Măgureanu 37 sector 1 în Grădina Cişmigiu Bd.

n. Uverturii f.Boteanu Adresă Str. sector 3 Bd. Dealul Ţugulea Calea Victoriei 142 -146 sector 1 Str. sector 4 în faţa Liceului "Gheorghe Şincai" Str. Silvestru 34 -36 sector 2 Str. Sfinţii Apostoli 60 sector 5 în curtea Bisericii Domniţa Bălaşa Str.n.n. 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 Cod LMI 2004 B-III-m-B-20051 B-III-m-B-20052 B-III-m-B-20053 B-III-m-B-20054 B-III-m-B-20055 B-III-m-B-20056 B-III-m-A-20057 B-III-m-A-20058 B-III-m-A-20059 B-III-m-A-20060 B-III-m-B-20061 B-III-m-B-20062 B-IV-m-B-20063 Denumire Bustul lui Barbu Constantinescu Monumentul Domniţei Bălaşa Monumentul eroilor din 1916-1918 Statuia lui Theodor Pallady Monumentul lui Gheorghe Şincai Bustul generalului Alexandru Cernat Statuia lui Mihai Viteazul Statuia lui Ion Heliade Rădulescu Statuia lui Gheorghe Lazăr Statuia lui Spiru Haret Monumentul eroilor căzuţi în primul război mondial Statuia "Alergătorii" Pisania Bisericii Bradu . Ştirbei Vodă 75 sector 1 Piaţa Universităţii f. sector 3 Piaţa Universităţii f. sector 6 la intersecţia cu str. crt.n.Nr.n. Sfânta Ecaterina 3 sector 4 Str. sector 3 Piaţa Universităţii f.n. Boteanu 8 sector 1 pe zidul Bisericii Boteanu Datare MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 186 . sector 3 Piaţa Universităţii f. Spătarului 121 sector 2 în curtea Casei Melik Calea Şerban Vodă f.

Ana Davila Str.n. sector 5 în spaţiul verde de la intersecţia cu str.n. sector 4 Aleea Dealul Mitropoliei f. XIX MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 187 . sector 5 Datare 1814 1677 1584 1617 1708 1843-1844 prim. sector 1 liziera Pădurii Băneasa Str. f. sector 1 Şos. Carol Davila şi al Anei Davila Piatra de mormânt a domnitorului Grigore Ghica IV Monument funerar Grigore Ghica Monumentul eroilor căzuţi în primul război mondial Adresă Şos.n.Doamna Ghica Bd. Cuţitul de Argint 1 sector 4 în curtea Bisericii Cuţitul de Argint Aleea Dealul Mitropoliei f. sector 4 Aleea Dealul Mitropoliei f. Doamna Ghica 3 sector 2 în curtea Bisericii "Înălţarea Domnului" . Bucureşti-Ploieşti f.n.Nr.Doamna Ghica Str. Bucureşti-Ploieşti f. Doamna Ghica 3 sector 2 în curtea Bisericii "Înălţarea Domnului" . sec.n.n. 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 Cod LMI 2004 B-IV-m-B-20064 B-IV-m-B-20065 B-IV-m-B-20066 B-IV-m-B-20067 B-IV-m-B-20068 B-IV-m-B-20069 B-IV-m-B-20070 B-IV-m-B-20071 B-IV-m-B-20072 B-IV-m-B-20073 B-IV-m-A-20074 B-IV-m-A-20075 B-IV-m-B-20076 Denumire Monumentul eroilor din comuna Băneasa căzuţi în primul război mondial Placă memorială în cinstea eroilor căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989 Placă memorială marcând locul luptelor din august 1944 Cruce de piatră Crucea lui Antonie Vodă Ruset Crucea comisului Balea Crucea logofătului Stoica Stâlp funerar Cruce de piatră Mormântul dr. Bucureşti-Ploieşti f.n. Elocinţei f.n. Demosthen Atanase dr. sector 1 Şos. sector 4 Aleea Dealul Mitropoliei f. jum. Budişteanu C-tin g-ral 4 -6 sector 1 în curtea bisericii Manea Brutaru Str.n. sector 4 Str. crt.

Nr. Fr. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic Şos. 1 Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic Şos.n. Graf şi Gr. XIX 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 B-IV-m-B-20081 B-IV-m-B-20082 B-IV-m-B-20083 B-IV-m-B-20084 B-IV-m-B-20085 B-IV-m-B-20086 B-IV-m-B-20087 B-IV-m-B-20088 B-IV-m-B-20089 Bd. Luther Monumentul funerar al familiei Fr. crt. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic Şos. Eroii Sanitari f. fig U bis Bd. Kaiser Monumentul funerar al familiei F. cimitirul eroilor cazuţi în primul război mondial Mormântul eroilor ucişi la 8 noiembrie 1945 Mormântul lui Nicolae Tonitza Monumentul funerar Rudolf Biscabon Monumentul funerar Fr. Zeidner Monumentul funerar S. Grefu Monumentul funerar dr. Foişorului 119 sector 3 în curtea Bisericii "Naşterea Maicii Domnului" Bd. Ferdinand 89 sector 2 Str. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic Şos. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea Militar Datare 1855 sec. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea Militar. Nirescher Adresă Bd. sector 5 Bd. Ghencea 20 sector 6 Cimitirul Ghencea Militar. 2406 2407 2408 2409 Cod LMI 2004 B-IV-m-B-20077 B-IV-m-B-20078 B-IV-m-B-20079 B-IV-m-B-20080 Denumire Placa memorială Armand Călinescu Cruce de piatră Cruce de piatră Complex funerar: osuar şi morminte individuale. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic Şos. fig. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 188 . Broehm Monumentul funerar dr. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic Şos.

Nr. crt.
2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431

Cod LMI 2004
B-IV-m-B-20090 B-IV-m-B-20091 B-IV-m-B-20092 B-IV-m-B-20093 B-IV-m-B-20094 B-IV-m-B-20095 B-IV-m-B-20096 B-IV-m-B-20097 B-IV-m-B-20098 B-IV-m-B-20099 B-IV-m-B-20100 B-IV-m-B-20101 B-IV-m-B-20102

Denumire
Monumentul funerar M. Stoher Monumentul funerar Karl Storck Monumentul funerar pictor Fr. Şirato Monumentul funerar Traugot Witting Mormântul lui C. Aristia Mormântul lui I. Brezeanu Mormântul lui N. Leonard Mormântul lui Vl. Maximilian Mormântul lui C-tin Nottara Mormântul Luciei Sturdza-Bulandra şi al lui Toni Bulandra Mormântul Elenei Teodorini Mormântul lui George Vraca Monumentul funerar al gen. E. Odobescu

Adresă
Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic Şos. Giurgiului 4 sector 4 Cimitirul Evanghelic Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 11 Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 5 Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 10 Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 9 Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 10 Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 15 Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 1 Calea Griviţei 202 sector 1 Cimitirul Sf. Vineri, fig. 10 Str. Icoanei 12 sector 2 în curtea Bisericii Icoanei

Datare

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

189

Nr. crt.
2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444

Cod LMI 2004
B-IV-m-B-20103 B-IV-m-B-20104 B-IV-m-A-20105 B-IV-m-B-20106 B-IV-m-B-20107 B-IV-m-B-20108 B-IV-m-B-20109 B-IV-m-B-20110 B-IV-m-B-20111 B-IV-m-B-20112 B-IV-m-B-20113 B-IV-m-B-20114 B-IV-m-B-20115

Denumire
Mormântul prof. dr. Victor Babeş Crucea lui Leon Vodă Mormântul Ostaşului Necunoscut Piatra de mormânt a lui Anton Pann Mormântul poetului Tudor Arghezi Mormântul Dr. Iuliu Barasch Monumentul eroilor din 1916-1918 Placă memorială - Conferinţa PCR 1932 Mormântul lui I. Heliade Rădulescu Cruce de piatră Cruce în memoria eroilor sanitari căzuţi în primul război mondial Monumentul funerar al Zoiţei Doamna Monumentul funerar al Domniţei Bălaşa

Adresă
Splaiul Independenţei 103 sector 5 în curtea Institutului Cantacuzino Str. Leon Vodă 3 sector 4 în curtea Bisericii Slobozia Piaţa Libertăţii f.n. sector 4 în Parcul Carol Str. Logofătul Udrişte 6 -8 sector 3 în curtea Bisericii Lucaci Str. Mărţişor 26 sector 4 Bd. Mihalache Ion 87 -89 sector 1 Cimitirul Israelit Filantropia Bd. Mihalache Ion 87 -89 sector 1 Cimitirul Israelit Filantropia Str. Mitropolitul Grigore 69 sector 4 Str. Monetăriei 4 sector 1 în curtea Bisericii Mavrogheni Şos. Pantelimon f.n. sector 2 intersecţia cu str. Chiristigii Calea Plevnei 134 sector 6 în curtea Spitalului Militar Str. Sfinţii Apostoli 60 sector 5 în curtea Bisericii Domniţa Bălaşa Str. Sfinţii Apostoli 60 sector 5 în curtea Bisericii Domniţa Bălaşa

Datare

1665

1877

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

190

Nr. crt.
2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457

Cod LMI 2004
B-IV-m-B-20116 B-IV-a-B-20117 B-IV-a-B-20118

Denumire
Placă memorială - Tipografia PCR 1941-1944 Cimitirul eroilor căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989 Ansamblul "Cimitirul Şerban Vodă - Bellu"

Adresă
Str. Şcoala Floreasca 34 sector 1 Calea Şerban Vodă 233 -235 sector 4 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 28 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 19 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 32 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 79/12 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 40/53 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 63/48 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 115 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 61 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 114

Datare

1859

B-IV-m-B-20118.001 Mormântul lui Grigore Alexandrescu B-IV-m-B-20118.002 Monument funerar aviator Th. Alimănescu B-IV-m-B-20118.003 Mormântul lui Theodor Aman B-IV-m-B-20118.004 Monumentul funerar D. N. Amira B-IV-m-B-20118.005 Monumentul funerar George Angelescu B-IV-m-B-20118.006 Monumentul funerar George Asan B-IV-m-B-20118.007 Mormântul lui Jean Athanasiu B-IV-m-B-20118.008 Mormântul lui G. Bacovia B-IV-m-B-20118.009 Mormântul lui Nic. Băltăţeanu B-IV-m-B-20118.010 Mormântul lui Ion Barbu (Dan Barbilian)

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

191

Nr. crt.
2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470

Cod LMI 2004

Denumire

Adresă
Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 65/34 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 52 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 115 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 9 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 9 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 84 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 54/7 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 84 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 2/5 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 96 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu, fig. 29

Datare

B-IV-m-B-20118.011 Mormântul lui Gr. Vasiliu-Birlic B-IV-m-B-20118.012 Monumentul funerar Katalina Boschott B-IV-m-B-20118.013 Mormântul prof. D. Brândză B-IV-m-B-20118.014 Mormântul lui Alexandru Brătescu Voineşti B-IV-m-A-20118.015 Mormântul lui I. L. Caragiale B-IV-m-B-20118.016 Mormântul lui Jules Cazaban B-IV-m-A-20118.017 Mormântul lui George Călinescu B-IV-m-B-20118.018 Mormântul lui Panait Cerna B-IV-m-B-20118.019 Monumentul funerar gen. Alex. Cernat B-IV-m-B-20118.020 Mormântul lui Ilarie Chendi B-IV-m-B-20118.021 Monumentul funerar Maria Cârlova B-IV-m-B-20118.022 Mormântul lui Ştefan Ciubotăraşu B-IV-m-B-20118.023 Monumentul funerar Th. Coandă

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

192

fig. 114 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. D. fig.034 Mormântul compozitorului Th.Nr. 44 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.035 Mormântul lui George Coşbuc B-IV-m-B-20118. fig.033 Mormântul compozitorului Constantin Dumitrescu B-IV-m-B-20118. 44 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 96 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.036 Mormântul lui Gh. 44 bis Datare B-IV-m-B-20118. fig. 44 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.032 Mormântul compozitorului Gheorghe Danga B-IV-m-B-20118. 44 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. Creţeanu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Cocea B-IV-m-B-20118.028 Mormântul compozitorului Alfons Castaldi B-IV-m-B-20118. 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 Cod LMI 2004 Denumire Adresă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Fucs B-IV-m-A-20118. 10 bis MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 193 . 44 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 44 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.024 Mormântul Soniei Cluceru B-IV-m-B-20118. 44 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. 9 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 44 bis B-IV-m-B-20118. fig. fig. fig. fig.031 Mormântul compozitorului Gheorghe Cucu B-IV-m-B-20118. fig. crt.030 Mormântul compozitorului Paul Constantinescu Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.026 Mormântul compozitorului Alfred Alessandrescu B-IV-m-B-20118.025 Mormântul lui N. fig.027 Mormântul compozitorului Gheorghe Breazu B-IV-m-B-20118.029 Mormântul compozitorului Dumitru Chiriac B-IV-m-B-20118.

fig.041 Mormântul lui Dim. 5 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.046 Mormântul lui Mihai Eminescu B-IV-m-B-20118. 16 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.047 Monumentul funerar C-tin Esarcu B-IV-m-B-20118. 9 bis/8 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.Nr. 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 Cod LMI 2004 Denumire Adresă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. 52 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.039 Mormântul lui Aristide Demetriad B-IV-m-B-20118. Fălcoianu B-IV-m-B-20118. 96 Datare B-IV-m-B-20118.045 Monumentul funerar Eliad B-IV-m-A-20118. Dinicu B-IV-m-B-20118. fig. fig. 2 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 22/8 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. 103/5 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.043 Monumentul funerar Alex. Macri B-IV-m-B-20118. Constantinescu Burduc B-IV-m-B-20118. 4 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Don B-IV-m-B-20118.042 Monumentul funerar al fam. 40/35 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 34 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.044 Monumentul funerar Victor Eftimiu şi A.048 Monumentul funerar Alex. fig. fig. fig. fig.049 Mormântul Mariei Filotti MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 194 .038 Mormântul Haricleei Darclée şi Ion Hartulari Darclée B-IV-m-B-20118. fig.040 Mormântul lui Ovid Densuşianu B-IV-m-B-20118.037 Monumentul funerar Ion Dalles B-IV-m-B-20118. 34/9 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 9 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. crt.

Georgescu B-IV-m-B-20118.053 Mormântul lui G.054 Mormântul lui I.061 Monumentul funerar Iulia Haşdeu B-IV-m-B-20118. 50 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. Flechtenmacher B-IV-m-B-20118. 18 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.062 Monumentul funerar prof. 75 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 75 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Folescu B-IV-m-B-20118. fig. fig. dr. Gh. 3 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. fig. fig. 11 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 Cod LMI 2004 Denumire Adresă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 99/10. 11 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. crt. 11 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.056 Monumentul funerar Gh. Georgescu B-IV-m-B-20118. fig. 65 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.060 Mormântul lui Spiru Haret B-IV-m-B-20118. 15/12 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.Nr. fig.058 Monumentul funerar Em.059 Mormântul lui Dimitrie Gusti B-IV-m-B-20118.057 Mormântul lui Emil Gârleanu B-IV-m-B-20118. 25/22 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Gugiu B-IV-m-B-20118.050 Mormântul lui Alex. 102 Datare B-IV-m-B-20118. Florescu B-IV-m-B-20118.051 Monumentul funerar Alex. fig. fig. N. 15 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.055 Monumentul funerar Avram Gheorghiu B-IV-m-B-20118. fig. Adam Ghermani B-IV-m-B-20118. fig.052 Mormântul lui G. Hortolomei MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 195 .

84 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.070 Mormântul lui Petre Ispirescu B-IV-m-B-20118.065 Monumentul funerar Alex. Constantin Istrati B-IV-m-B-20118. fig. fig. 39 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.074 Monumentul funerar Luiza Şerban-Jianu B-IV-m-B-20118. I. 17 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.073 Monumentul funerar Alex. 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 Cod LMI 2004 Denumire Adresă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 6/22 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. O. fig.072 Monumentul funerar Panait Istrati B-IV-m-B-20118. Iosif B-IV-m-B-20118. fig. fig.068 Mormântul lui Nicolae Iorga B-IV-m-B-20118. Ionescu-Călinescu B-IV-m-B-20118. Izvoranu B-IV-m-B-20118. Ionescu B-IV-m-B-20118.064 Monumentul funerar Georgică Gh. Iliescu B-IV-m-B-20118. 73/20 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. fig.069 Mormântul lui Şt. 17/25 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.Nr. fig. 37 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 8/9 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 3/18 Datare B-IV-m-B-20118. fig. fig. 2 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.071 Monumentul funerar dr. 24 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.063 Monumentul funerar aviator Dumitru Hubert B-IV-m-B-20118. fig. fig.067 Monumentul funerar George Ionescu-Gion B-IV-m-A-20118. crt. 8 bis /2 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.075 Monumentul funerar Zerliva Jianu MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 196 . 4/26 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.066 Monumentul funerar M.

şi Maria Lespezeanu B-IV-m-B-20118.076 Monumentul funerar dr. fig.085 Mormântul lui Titu Maiorescu B-IV-m-B-20118. 6 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Lecca şi al soţiei sale B-IV-m-B-20118. fig. fig. Manole Manolescu MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 197 . 16 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. 32 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Treboniu Laurian B-IV-m-B-20118.078 Monumentul funerar Aug. Kiriazi B-IV-m-B-20118. 114 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. O. fig. fig. 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 Cod LMI 2004 Denumire Adresă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 33 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.082 Mormântul poetului Nicolae Labiş B-IV-m-B-20118. 17/19 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 7/37 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 71/38 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 7/38 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 40 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.086 Monumentul funerar Vasile şi Adrian Maniu B-IV-m-B-20118. fig.084 Monumentul funerar Gheorghe Magheru B-IV-m-A-20118. fig. 11/48 Datare B-IV-m-B-20118. crt. fig.088 Monumentul funerar I. D.077 Monumentul funerar al familiei Kretzulescu B-IV-m-B-20118.080 Monumentul funerar Şt. fig. 96 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 23/21 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Manolescu B-IV-m-B-20118.081 Monumentul funerar Petre Liciu B-IV-m-B-20118.087 Mormântul lui I.079 Monumentul funerar al pict.Nr.083 Mormântul lui Alexandru Macedonschi B-IV-m-B-20118. fig.

091 Monumentul funerar Grig. fig. Marinescu B-IV-m-B-20118.090 Monumentul funerar dr. 96/9 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. fig. Neculuţă B-IV-m-B-20118.092 Mormântul lui Cornel Medrea B-IV-m-B-20118. 48 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 Cod LMI 2004 Denumire Adresă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 78/57 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.100 Monumentul funerar Radu Negulici B-IV-m-B-20118.098 Monumentul funerar Mărioara Motaş B-IV-m-B-20118.096 Mormântul lui Ion Minulescu şi Claudiei Millian B-IV-m-B-20118. fig.099 Mormântul lui Th. fig. Marinescu B-IV-m-B-20118. fig. fig. crt.101 Mormântul lui Tr.Nr. 114 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 81 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. fig. Mărculescu B-IV-m-B-20118. 28 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. fig.093 Monumentul funerar Constantin Mille B-IV-m-B-20118.094 Mormântul lui Matei Millo B-IV-m-A-20118.097 Monumentul funerar Ion Mirescu B-IV-m-B-20118.089 Monumentul funerar pictor Dim. Negrescu MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 198 . 114 Datare B-IV-m-B-20118. 115 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 100 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Gh. 73 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. 2/12 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.095 Mormântul lui Ion Mincu B-IV-m-B-20118. fig. 114 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 45 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.

fig. fig. fig.114 Monumentul funerar Ekaterina Pascal MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 199 .104 Monumentul funerar acad. 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 Cod LMI 2004 Denumire Adresă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.112 Mormântul lui Dimitrie Paciurea B-IV-m-B-20118.110 Mormântul lui Alexandru Odobescu B-IV-m-B-20118.113 Mormântul lui Mihail Pascaly B-IV-m-B-20118. 124/27 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. 26 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Nicolau B-IV-m-B-20118.103 Monumentul funerar N. Nicolescu B-IV-m-B-20118. Gh. Constantin Niţescu B-IV-m-B-20118. Niculcea B-IV-m-B-20118.Nr. Nichita B-IV-m-B-20118. fig. crt. 112 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 6/6 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.107 Mormântul lui G.102 Monumentul funerar al familiei Nicolescu B-IV-m-B-20118. fig. fig. 11/25 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. ing. fig. fig. Niculescu B-IV-m-B-20118. 45/32 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. 27/23 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. prof.105 Monumentul funerar Mihai şi dr. 27/39 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 32/10. 5 Datare B-IV-m-B-20118. 11 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. fig.109 Monumentul funerar dr.111 Monumentul funerar Margareta Oprescu B-IV-m-A-20118.108 Monumentul funerar Luca P. 96 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 96 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. 61 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.106 Monumentul funerar Maria I. Niculescu-Basu B-IV-m-B-20118.

fig.120 Mormântul lui Camil Petrescu B-IV-m-B-20118.119 Mormântul lui Alex. fig. 1 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 23 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 3 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 23 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. fig.122 Mormântul pictorului Ion Andreescu B-IV-m-A-20118. 23 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. C. 26 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 115 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. univ. 4/31 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.Nr. crt. dr. fig. N.121 Mormântul lui Cezar Petrescu B-IV-m-A-20118. 23 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.124 Mormântul pictorului Theodor Pallady B-IV-m-A-20118. P.127 Monumentul funerar V. fig. Paulescu B-IV-m-B-20118. 7/20 Datare B-IV-m-B-20118. 15/10 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Petrescu B-IV-m-B-20118. fig.118 Monumentul funerar Eugen Petrini-Galaţi B-IV-m-B-20118. fig. fig. fig. 23/59 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.115 Mormântul prof.123 Mormântul pictorului Ştefan Luchian B-IV-m-A-20118. 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 Cod LMI 2004 Denumire Adresă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.125 Mormântul pictorului Gheorghe Petraşcu B-IV-m-A-20118. fig.126 Mormântul lui Vasile Pârvan B-IV-m-B-20118. Polizu-Micşuneşti MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 200 .117 Monumentul funerar prof. şi Z. fig. 101 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Panaitescu B-IV-m-B-20118. P.116 Monumentul funerar Cincinat Pavelescu B-IV-m-B-20118.

I. fig. 72 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Rasty B-IV-m-B-20118. Popovici B-IV-m-B-20118.135 Monumentul funerar N. 8 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.131 Monumentul funerar Maria Th.132 Monumentul funerar al Eufrosinei Bolintineanu B-IV-m-B-20118. 12 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 91 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. fig. 6/8 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 7 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. Robescu B-IV-m-A-20118. 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 Cod LMI 2004 Denumire Adresă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.136 Mormântul lui I. 9 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.133 Monumentul funerar gen. fig. 114 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.140 Mormântul pictorului Camil Ressu MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 201 . Pache Protopopescu B-IV-m-B-20118. Popescu B-IV-m-B-20118.129 Mormântul lui V. fig.134 Monument funerar al fam.130 Mormântul lui Şt. fig. crt. fig. Prodanof B-IV-m-B-20118.Nr.139 Monumentul funerar Liviu Rebreanu B-IV-m-B-20118. fig.128 Mormântul lui Marin Preda B-IV-m-B-20118. 114 Datare B-IV-m-B-20118. fig. 21 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. F. fig. Ralea B-IV-m-B-20118. 9 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.138 Monumentul funerar C. M. fig. 48 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Praporgescu B-IV-m-B-20118. Popa B-IV-m-B-20118. 1 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. D.137 Monumentul funerar gen.

fig. fig. Rosetti şi Eliza Rosetti B-IV-m-A-20118. Sceopol si D. 9 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 1 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Stephănescu B-IV-m-A-20118. Severeanu B-IV-m-B-20118. Stolojan B-IV-m-B-20118.146 Monumentul funerar pictor Petre Serafim B-IV-m-B-20118.144 Mormântul lui Tr. fig. 9 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.142 Monumentul funerar C. fig. fig.150 Mormântul lui Gh.153 Monumentul funerar al familiei Stănescu MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 202 . fig. A. Serurie B-IV-m-B-20118. 55/17 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. 63/39 Datare B-IV-m-B-20118.152 Mormântul lui Zaharia Stancu B-IV-m-B-20118. 1 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. Davidescu B-IV-m-B-20118. 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 Cod LMI 2004 Denumire Adresă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. 74/25 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 61 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.143 Mormântul lui Mihail Sadoveanu B-IV-m-B-20118.Nr.145 Monumentul funerar Mih. 52 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.149 Mormântul lui Anastase Simu B-IV-m-B-20118. 26/21 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.151 Monumentul funerar al fam. 11/23 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.148 Mormântul lui Gh.141 Mormântul lui Elie Radu B-IV-m-A-20118.147 Monumentul funerar Gr. Săvulescu B-IV-m-B-20118. fig. crt. 30-31 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 9 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.

Nr.158 Mormântul lui Gheorghe Tattarescu B-IV-m-B-20118. 56 Datare B-IV-m-B-20118. 116 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.157 Mormântul Mariei Tănase B-IV-m-B-20118. fig.155 Monumentul funerar Paul Străjescu B-IV-m-B-20118. fig. fig. 46 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.162 Mormintele lui Ienăchiţă şi Iancu Văcărescu B-IV-m-B-20118. fig. 13 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 17 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. crt. 31 bis Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. fig. 29 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. 101/58 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.161 Monumentul funerar Mihai Vasilescu B-IV-m-B-20118. Tocilescu B-IV-m-B-20118. fig. fig. Vivescu MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 203 . 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 Cod LMI 2004 Denumire Adresă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.163 Mormântul lui Nicolae Vermont B-IV-m-B-20118. 21 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 21/36 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.154 Monumentul funerar Maria Stăncescu B-IV-m-B-20118. fig. 43 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 96 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.160 Mormântul lui Gr.164 Monumentul funerar Gh. Vernescu B-IV-m-B-20118. 15 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.166 Monumentul funerar Gen.159 Monumentul funerar al pictorului Theodorescu Sion B-IV-m-B-20118.156 Mormântul lui Constantin Tănase B-IV-m-B-20118.165 Mormântul lui Tudor Vianu B-IV-m-B-20118.

21 Str. fig.169 Monumentul funerar Elisabeta Vlădeanu B-IV-m-B-20118. 51 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 6/10 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.173 Monumentul funerar al fam. 83 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu.Nr. P. 40 B-IV-m-A-20118. Cireşului 1852 MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 204 . 37 bis/1-2 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig. fig. 6/11 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. Ţepeş Vodă f.n. fig.176 Cavoul familiei Ghica B-IV-m-A-20118. crt.175 Cavoul familiei Gheorghe Grigore Cantacuzino Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 Cod LMI 2004 Denumire Adresă Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 43 bis Datare B-IV-m-B-20118. Vlădescu B-IV-m-B-20118. fig. fig.170 Monumentul funerar Alex. fig. fig. 48 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.171 Monumentul funerar Dr.167 Mormântul lui Alexandru Vlahuţă B-IV-m-B-20118. Vasile Vlădescu B-IV-m-B-20118.177 Cavoul Gheorghieff B-IV-m-A-20118. 40 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. 1 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.168 Mormântul lui Aurel Vlaicu B-IV-m-B-20118.178 Cavoul Linche de Moissac B-IV-m-B-20119 Cruce de piatră Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu. fig.174 Mormântul lui Alexandru Xenopol B-IV-m-A-20118. fig. Tarpo B-IV-m-A-20118.172 Mormântul lui Traian Vuia B-IV-m-B-20118. 71 Calea Şerban Vodă 249 sector 4 Cimitirul Bellu Militar. sector 3 la intersecţia cu str.

2627 Cod LMI 2004 B-IV-m-B-20120 Denumire Cruce de piatră Adresă Str.Nr. XVIII (*) .C. crt. 269/2000 .G. sec.B. nr.Siturile se identifică după traseele marcate în Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti aprobat prin H.M.Planşa "Delimitarea siturilor arheologice" MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 205 . 62-64 Datare înc. Ţepeş Vodă 62 -64 sector 3 în dreptul caselor de la nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful