I

l'Dosare ::

Page 1 of1

/

]{umt} unic doean

6230132712009 plSngere lmpotrtva rezoluliilor sau ordonanllelor procuro.rulul de netrlmltere ln Judecatl (art.
Penal

Slectdcan
Stadiu

inrcgrt*atln ds dc:
Hatirla turidicB PEIA

31.12.2009

proceral:

Recurs

€lreornryrn

RSMANA PEe{TRu PRSTEC1IA

9I CONTROLUL ANIMATELOR CRAISVA

(FRPCA)

TULCEA: Recurent EJIPA cEzAR : rntlmat

Elcosren cosrEl : Intlmat
DE'U9ECTTEI

'ENHEIIE

Solutib

Dctalii

dp.27. Admite recursul declarat {e petent6 ?mpotriva incheiere sp.tL54l27,LL 2OO9 a Judec.Tulcea. Caseazi in totalltate hotErarea atacati 9l rejudecSnd , Admlte pl6ngerea formulatS de petente FRPCA. DesflinteazE rezolulia nr.494Pl2g09 din 26.05.2009 a Parchetului de pe l6ngi Tribunalul Tulcea 9l trimite cauza procurorulul ln vederea lnceperli u'p' fatE de Jipa Cezar gl Co*ea Costel sub aspectul comlteril lnfractiunilor de abuz in servlclu gl omorirea cu inten$e a anlmalelor, Cheltulelile judlclare rlmin in
sarclna statulul. Defl nitlvE.

htp//portaljust.ro/InstantaDosar.aspx?idlnstitutirSS&d:Md3MDAwMDAwMDAwM...

0310212010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful