DIAVOLUL Şl BUNUL DUMNEZEU

Piesa in trei acte şi unsprezece tablouri

PERSONAJELE
în ordinea intrării în scenă: Piesa DIA OL!L "I #!N!L D!$NE%E! a &ost reprezentată pentru pri'a dată pe scena Teatrului Antoine, la ( iunie )*+), AR-IEPIS.OP!L SER I/OR!L .OLONEL!L LINE-AR/ -EIN% S.-$ID/ NAS/0 1ERLA.#AN.-ER!L O 2E$EIE -EINRI.PRO2E/!L !N #!R1-E% EPIS.OP!L !N O$ DIN POPOR -ER$ANN 1OE/% .A/-ERINE .3PI/AN!L 2RAN% 4ARL !N $O"NEA1 /E/%EL !N PREO/ LEPROS!L -ILDA INS/R!./OAREA O 2E$EIE /5N3R3 R3JI/OAREA O&i6eri7 solda6i7 călu8ări7 oa'eni din popor,

Actul întîi /A#LO!L I
La stingă, între pămînt şi cer, o sală din Palatul Anhiepiscopului; la dreapta, casa Episcopului şi zidul de apărare prevăzut cu metereze. Numai sala palatului e luminată deocamdată. estul scenei e cu!undat în întuneric.

Scenă unică
AR-IEPIS.OP!L "la !ereastră#$ Oare9o să :ie; Doa'ne7 de8etele supuşilor 'ei 'i9au tocit c<ipul de pe 8albenii bătu6i de 'ine7 iar de8etele tale straşnice 'i9au tocit &a6a= nu 'ai sînt decît u'bra unui ar<iepiscop, De9ar &i ca seara acestei zile s>9'i aducă ştirea în&rîn8erii 'ele7 o să a?un8 stră:eziu7 atît :oi &i de tocit= şi ce9ai să &aci7 Doa'ne7 cu un slu?itor stră:eziu; "%ntră servitorul.# .olonelul Line<art; SER I/OR!L: Nu, E banc<erul 2oucre, ă roa8ă,,, AR-IEPIS.OP!L: O clipă, "Pauză.# .e tot &ace Line<art; De ce n9o &i sosit cu :eşti proaspete; "Pauză.# Se :orbeşte de bătălie pe la bucătării; SER I/OR!L: Nu'ai despre asta se :orbeşte7 $onseniore, AR-IEPIS.OP!L: .e spun oa'enii; SER I/OR!L: .ă încăierarea a pornit de 'inune7 .onrad e încol6it între &lu:iu şi 'unte7 că,,,
zuo / &ean'raui oarire

AR-IEPIS.OP!L: "tiu7 ştiu, Dar cînd te ba6i7 po6i &i şi bătut, SER I/OR!L: $onseniore,,, AR-IEPIS.OP!L: Pleacă, "(ervitorul iese.# De ce9ai în8ăduit9o7 Doa'ne; Duş'anul 'i9a cotropit p>'înturile şi bunul 'eu oraş @or's s9a răsculat î'potri:a 'ea, în ti'p ce 'ă lupta' cu .onrad7 'i9a dat o lo:itură de pu'nal pe la spate, Nu ştia'7 Doa'ne7 că '9ai ales pentru lucruri atît de 'ari: :a trebui oare să u'blu cerşind din uşă în uşă7 orb7 călăuzit de un copil; #ineîn6eles7 sînt la ordinele tale7 dacă 6ii

într9ade:ăr să se &acă :oia ta, Dar 6ine sea'ă7 ro8u9te7 că nu 'ai a' douăzeci de ani şi că n9a' a:ut niciodată :oca6ie de 'artir, (e aud în depărtare strigăte de )*ictorie+ *ictorie+, (trigatele se apropie. Arhiepiscopul trage cu urechea şi'şi apasă nuna pe inimă. SER I/OR!L "intiînd#$ ictorieA ictorieA A noastră e :ictoria7 $onseniore, Iat>9l pe colonelul Line<art, .OLONEL!L "intrînd#$ ictorie7 $onseniore, ictorie totală7 în toată re8ula, !n 'odel de bătălie7 o zi istorică: duş'anul pierde şase 'ii de oa'eni B căsăpi6i sau îneca6i B7 restul &u8e în dezordine, i AR-IEPIS.OP!L: $ul6u'escu96i tie7 Doa'ne, "i .onrad; .OLONEL!L: E printre 'or6i, AR-IEPIS.OP!L: Doa'ne7 'ul6u'escu96i, "Pauză.# Dacă a 'urit7 îl iert, "-ătre Linehart.# Pe tine te binecu:întez, Du9te şi răspîndeşte ştirea, .OLONEL!L "recti!icîndu'şi pozi.ia#$ Pu6in ti'p după răsăritul soarelui7 a' zărit un nor de pra&,,, AR-IEPIS.OP!L "întrerupîndu'l#$ Nu7 nuA 2ără a'ănunteC, 2ără nici un a'ănunt, O :ictorie po:estită în a'ănunt7 nu 'ai ştii cu' s9o deosebeşti de9o în&rîn8ere, Dar bare' e într9ade:ăr o :ictorie; .OLONEL!L: O 'inune de :ictorie: ele8an6a însăşi, AR-IEPIS.OP!L: Du9te, A' să 'ă ro8 acu', "-olonelul iese. Arhiepiscopul începe să danseze.# A' cîşti8atA A' cîşti8atA "/îna pe inimă.# AuA "(e aşază în genunchi pe scăunelul pentru rugăciune.# -ai să ne ru8ă', 0 parte a scenei se luminează în dreapta; se văd meterezele, drumul patrulelor de pază. 1einz şi (chmidt stau apleca.i peste creneluri. -EIN%: Nu e cu putin6ă,,, nu e cu putin6ă: Du'nezeu n9a în8ăduit să se întî'ple, S.-$ID/: Aşteaptă7 o să înceapă iar, !it>9te, !nu9doi9trei,,, trei,,, şi unu9doi9trei9patru9cinci,,, NAS/0 "apare pe zidul de apărare#$ Ei7 ce9i cu :oi; S.-$ID/: NastDA "tirile sînt &oarte proaste, NAS/0: "tirile nu sînt niciodată proaste pentru cel pe care Du'nezeu l9a ales, -EIN%: De 'ai bine de o oră ne uită' la &ocurile ce le aprind ca să ne dea de :este, Din 'inut în 'inut se repetă aceleaşi se'nale, Ia7 uită9teA !n9doi9trei şi cinci, "îi arată muntele.# Ar<iepiscopul a cîşti8at bătălia, NAS/0: "tiu, S.-$ID/: N9a:e' nici o năde?de de scăpare, Stă' în @or's ca9ntr9o capcană7 &ără alia6i7 &ără pro:izii, Ne spuneai că 1oetz o să se lase pă8ubaş7 că pînă la ur'ă asediul :a &i ridicat7 iar .onrad o să9l stri:ească pe Ar<iepiscop, Ei7 :ezi7 de 'urit a 'urit .onrad7 şi oastea Ar<iepiscopului o să se unească cu oastea lui 1oetz în &a6a zidurilor noastre şi n9o să ne 'ai ră'în> decît să 'uri', 1ERLA.- "intră în !ugă#$ .onrad a &ost bătut, Pri'arele şi consilierii orăşeneşti s9au întrunit în Palatul Pri'ăriei şi 6in s&at, S.-$ID/: /e credA îşi bat capul cu' să se predea, NAS/0: 9a6i păstrat credin6a7 &ra6ilor; /OEI: Da7 NastD7 da, NAS/0: Atunci7 nu :ă &ie tea'ă, în&rîn8erea lui .onrad e un se'n, S.-$ID/: !n se'n;

NAS/0: !n se'n pe care 'i9l dă Du'nezeu, Du9te7 1erlac<7 alear8ă pînă la Palatul Pri'ăriei şi caută să a&li ce9a <otărît consiliul, 2idul de apărare dispare în noapte. AR-IEPIS.OP!L "ridicîndu'se în picioare#$ -eiA "(ervitorul intră.# Po&teşte9l pe banc<erA "3ancherul intră.# Stai ?os7 banc<erule, Eşti plin de noroi: de unde :ii; #AN.-ER!L: A' călătorit treizeci şi şase de ore pentru a :ă i'piedica să să:îrşi6i o &aptă nesăbuită, AR-IEPIS.OP!L: Nesăbuită; #AN.-ER!L: Sînte6i pe cale să tăia6i o 8ăină care :ă ouă în &iecare an cîte un ou de aur, AR-IEPIS.OP!L: Despre ce :orbeşti; #AN.-ER!L: Despre oraşul s&in6iei9:oastre7 @or's, A' auzit că9l î'presura6i, Dacă cetele s&in6iei9 :oastre îl &ac pra&7 :ă ruina6i şi 'ă ruina6i şi pe 'ine, $ai sînte6i oare la :îrsta la care să &ace6i pe căpitanul de oştire; AR-IEPIS.OP!L: Nu eu l9a' pro:ocat pe .onrad, #AN.-ER!L: Nu l9a6i pro:ocat7 nu zic nu, Dar cine 'ă încredin6ează că nu l9a6i pro:ocat să :ă pro:oace; AR-IEPIS.OP!L: Era :asalul 'eu şi era dator să9'i dea ascultare, Dar Dia:olul i9a su&lat la urec<e să9

şi a6î6e ca:alerii la răz:rătire şi să li se pună în &runte, #AN.-ER!L: De ce nu i9a6i dat ce :oia pînă a nu se supăra; AR-IEPIS.OP!L: oia tot, #AN.-ER!L: #ine7 să9l lăsă' pe .onrad, Desi8ur7 el e a8resorul7 de :re'e ce e în:ins, Dar oraşul s&in6iei9:oastre7 @or's,,, AR-IEPIS.OP!L: @or's7 8iu:aerul 'eu7 @or's7 dra8ostea 'ea7 @or's7 in8ratul7 s9a răsculat î'potri:a 'ea c<iar din ziua în care .onrad a călcat 8rani6a, #AN.-ER!L: E o :ină 'are, Dar trei s&erturi din :eniturile s&in6iei9:oastre pro:in din @or's, .ine9o să plătească dările7 cine9o să9'i dea înapoi banii î'pru'uta6i dacă :ă ucide6i cetă6enii ca un bătrîn /iberiu; AR-IEPIS.OP!L: $i9au bat?ocorit preo6ii şi i9au silit să se înc<idă în 'ănăstiri7 'i l9au acoperit de in?urii pe episcop şi l9au oprit să iasă din episcopie, #AN.-ER!L: .opilăriiA Nu s9ar &i bătut niciodată dacă nu i9a6i &i silit, iolen6a e bună nu'ai pentru cine n9are ce pierde, AR-IEPIS.OP!L: "i tu 9 ce :rei; #AN.-ER!L: Iertare pentru ei, Să plătească o a'endă pe cinste7 şi 8ata: să nu 'ai :orbi' de asta, AR-IEPIS.OP!L: ai7 :aiA #AN.-ER!L: De ce :ai; AR-IEPIS.OP!L: Ein la @or's7 banc<erule= l9aş ierta cu dra8ă ini'ă c<iar şi &ără pedeapsă în bani, #AN.-ER!L: Păi atunci; AR-IEPIS.OP!L: Nu eu îl î'presor, #AN.-ER!L: Dar cine; AR-IEPIS.OP!L: 1oetz, #AN.-ER!L: .ine e acest 1oetz; 2ratele lui .onrad; AR-IEPIS.OP!L: Da, .el 'ai bun căpitan de oşti din toată 1er'ania, #AN.-ER!L: .e caută sub zidurile cetă6ii s&in6iei9:oastre; Nu e un duş'an; AR-IEPIS.OP!L: Să spun drept7 nu prea ştiu ce este, A &ost întîi aliatul lui .onrad şi duş'anul 'eu= după aceea7 aliatul 'eu şi duş'anul lui .onrad= iar acu',,, e ca' sc<i'b>cios din &ire7 ca să nu zic 'ai rău, #AN.-ER!L: La ce bun nişte alia6i atît de îndoielnici; AR-IEPIS.OP!L: A:ea' de ales; .onrad şi cu el au nă:ălit î'preună în 6inutul 'eu, Din &ericire7 a' a&lat că dezbinarea s9a strecurat între ei7 aşa că i9a' &ă8ăduit lui 1oetz7 în taină7 pă'înturile &ratelui său7 de se :a uni cu noi, Dacă nu l9aş &i despăr6it de .onrad7 de 'ult aş &i pierdut războiul, #AN.-ER!L: Aşadar7 a trecut cu trupele de partea s&in6iei9:oastre, Pe ur'ă; AR-IEPIS.OP!L: I9a' încredin6at paza do'eniilor din spatele cî'purilor de bătălie, De bună sea'ă s9 a plictisit= se :ede că nu9i place :ia6a de 8arnizoană: într9o bună zi şi9a condus oştirea în &a6a zidurilor de apărare ale oraşului şi a început asediul &ără s>9l ro8 eu, #AN.-ER!L: Porunci6i9i,,, "Arhiepiscopul zîm4eşte trist şi dă din umeri.# Nu :ă ascultă; AR-IEPIS.OP!L: !nde9ai auzit du'neata ca un 8eneral în plină ca'panie să asculte de un şe& de stat; #AN.-ER!L: Prin ur'are7 sînte6i în 'îrnile lui; AR-IEPIS.OP!L: Da, (e luminează zidul de apărare. 1ERLA.- "intrind#$ .onsiliul a <otărît să tri'ită soli care să 'i?locească în:oiala cu 1oetz, -EIN%: Ei7 po&ti'A "Pauză.# $işeiiA 1ERLA.-: Sin8ura noastră scăpare ar &i ca 1oetz să pună condi6ii prea 8rele ca să cadă la îndoială, Dacă e aşa cu' se spune7 nu :a :oi să pri'ească nici 'ăcar capitularea necondi6ionată, #AN.-ER!L: Poate că :a cru6a bunurile, AR-IEPIS.OP!L: Nici 'ăcar :ie6ile o'eneşti7 'i9e tea'ă, S.-$ID/ "către 5erlach#$ Dar de ce; De ce; AR-IEPIS.OP!L: E un nele8iuit şi încă de soiul cel 'ai rău: prin 'a'ă, îi place să &acă nu'ai rău, 1ERLA.-: E un ne'ernic7 un bastard: îi place să &acă rău, Dacă :rea să prade @or'sul7 :a trebui ca cetă6enii să se apere cu 8<earele şi cu din6ii, S.-$ID/: Dacă are de 8înd să radă oraşul de pe &a6a p>'întu9 lui7 n9o să aibă nai:itatea s9o spună, O să ceară s>9l lase să intre7 &ă8ăduind că nu se :a atin8e de ni'ic, #AN.-ER!L "indignat#$ Oraşul î'i datorează treizeci de 'ii de 8albeni: trebuie să stă:ili' nu'aidecît ce se pre8ăteşte, Da6i ordin să pornească trupele î'potri:a lui 1oetz, AR-IEPIS.OP!L "copleşit#$ $i9e tea'ă să nu 'i le bată,

(ala din Arhiepiscopie dispare în 4eznă. -EIN% "către Nast6#$ Ei; Sînte' într9ade:ăr pierdu6i; NAS/0: Du'nezeu e cu noi7 &ra6ilor: nu pute' &i în&rîn6i, Noaptea asta o să ies din @or's şi o să încerc s> 'ă strecor prin tabără ca s> a?un8 la @aldor&= o s>ptă'înă :a a?un8e ca să adun zece 'ii de 6ărani înar'a6i, S.-$ID/: .u' a' putea 6ine piept o săptă'înă; Nu :ede6i că sînt în stare să9i desc<idă por6ile încă din seara asta; NAS/0: /rebuie s>9i î'piedică' să le desc<idă, -EIN%: rei să pui 'îna pe putere; NAS/0: Nu, Situa6ia e prea nesi8ură, -EIN%: "i9>tunci; NAS/0: /rebuie să9i co'pro'ite' pe orăşeni în aşa &el încît s> se tea'ă că :or plăti cu capul, /OEI: .u'; NAS/0: Printr9un '>cel, "(cena se luminează la piciorul zidului de apărare. 0 !emeie stă cu ochii pironi.i în gol, rezemată de scara care duce sus, la metereze. Are treizeci şi cinci de ani, e îm4răcată în zdren.e. Trece un preot cu ochii în 4reviar.# ,,,.ine e preotul asta; De ce n9o &i înc<is î'preună cu ceilal6i; -EIN%: Nu9l recunoşti; NAS/0: AA E -einric<, .u' s9a sc<i'bat, N9are a &ace7 ar &i trebuit s>9l înc<idă, -EIN%: Săracii 6in la el &iindcă trăieşte ca şi ei= nu l9au înc<is ca să nu9i ne'ul6u'ească pe săraci, NAS/0: Dar e cel 'ai periculos dintre to6i, 2E$EIA "zărindu'l pe preot#$ Părinte7 părinteA "Preotul !uge. Ea strigă.# încotro te 8răbeşti aşa de tare; -EINRI.- "oprindu'se#$ Nu 'ai a' ni'icA Ni'icA Ni'icA A' dat tot, 2E$EIA: Nu9i un 'oti: s9o rupi la &u8ă cînd te stri8a cine:a, -EINRI.- "întorcîndu'se spre ea, o4osit#$ Ei9e &oa'e; 2E$EIA: Nu, -EINRI.-: Atunci7 ce :rei; 2E$EIA: reau să 'ă lă'ureşti, -EINRI.- "vehement#$ Nu pot să lă'uresc ni'ic, 2E$EIA: Nici nu ştii despre ce :reau să :orbesc, -EINRI.-: Ei bine7 <aiA Dar repede, în le8ătură cu ce să te lă'uresc; 2E$EIA: De ce9a 'urit copilul; -EINRI.-: .are copil; 2E$EIA "rizînd pu.in#$ Al 'eu, Păi bine7 părinte7 doar ieri l9ai în'or'întat: a:ea trei ani şi a 'urit de &oa'e, -EINRI.-: Sînt obosit7 surioară7 şi nu te 'ai recunosc, ă :ăd pe toate cu acelaşi c<ip şi cu aceiaşi oc<i, 2E$EIA: De ce9a 'urit; -EINRI.-: Nu ştiu, 2E$EIA: Eşti preot7 totuşi, -EINRI.-: Da7 sînt, 2E$EIA: Atunci7 cine o să 'ă lă'urească dacă tu nu po6i; "Pauză.# Dacă 'i9aş da dru'ul şi aş 'uri acu'7 ar &i păcat; -EINRI.- "cu convingere#$ Da, $are păcat, 2E$EIA: Aşa 'ă 8îndea' şi eu, "i totuşi7 tare9'i :ine s9o &ac, ezi bine că trebuie să 'ă lă'ureşti, Tăcere. 1einrich îşi trece nuna. peste !runte şi !ace un e!ort violent. -EINRI.-: Ni'ic nu se întî'pl> &ără :oia lui Du'nezeu7 iar Du'nezeu este bunătatea însăşi= deci7 orice se întî'pl> e lucrul cel 'ai bun, 2E$EIA: Nu în6ele8, -EINRI.-: Du'nezeu ştie 'ai 'ulte decît tine: ceea ce 6ie 6i se pare un rău7 în oc<ii lui este un bine7 pentru că i9a cînt>rit toate ur'ările, 2E$EIA: /u po6i să în6ele8i asta; -EINRI.-: NuA NuA Nu în6ele8A Nu în6ele8 ni'icA Nu pot şi nu :reau să în6ele8, /rebuie să creziA Să creziA Să creziA 2E$EIA "cu un rîs scurt#$ Spui că trebuie să crezi şi nu pari deloc să crezi în ceea ce spui, -EINRI.-: .eea ce spun7 surioară7 a' repetat9o de9atîtea ori de trei luni încoace7 încît nu 'ai ştiu dacă o spun din con:in8ere sau din obişnuin6ă, Dar asta să nu te înşele: cred7 cred din toate puterile 'ele şi din toată ini'a 'ea, Du'nezeule7 î'i eşti 'artor că nici o clipă îndoiala nu 'i9a tulburat ini'a, "Pauză.# 2e'eie7 copilul tău e în cer şi9l :ei re8ăsi acolo, "1einrich îngenunchează.# 2E$EIA: Da7 părinte7 si8ur, Dar copilul,,, asta9i altce:a, "i apoi7 sînt aşa de obosită că nu :oi 'ai a:ea niciodată destulă putere ca să 'ă bucur, Nici c<iar acolo sus, -EINRI.-: Surioară7 iartă9'ă, 2E$EIA: De ce te9aş ierta7 bunule părinte; /u nu 'i9ai &ăcut ni'ic, -EINRI.-: Iart>9'ă, Iartă9i în persoana 'ea pe to6i preo6ii7 pe cei care sînt bo8a6i ca şi pe cei care sînt săraci,

2E$EIA "amuzată#$ /e iert cu dra8ă ini'ă, î6i &ace plăcere; -EINRI.-: Da, Acu'a7 surioară7 ne :o' ru8a î'preună Do'nului= să ne ru8ă' să ne redea năde?dea, în timpul ultimelor replici, Nast6 co4oară încet treptele zidului de apărare. 2E$EIA "zărindu'l pe Nast6, se întrerupe cu 4ucurie#$ NastDA NastDA NAS/0: .e :rei; 2E$EIA: #rutarule7 copilul 'eu a 'urit, /u trebuie să ştii pentru ce7 tu care le ştii pe toate, NAS/0: Da7 ştiu, -EINRI.-: NastD7 îndură9te şi taci, ai de cel care e prile? de poticnire pentru aproapele său, NAS/0: A 'urit pentru că bur8<ezii bo8a6i ai oraşului nostru s9au răsculat î'potri:a Ar<iepiscopului7 seniorul lor &oarte bo8at, .înd bo8a6ii se războiesc între ei7 'or săracii, 2E$EIA: Oare Du'nezeu le9a în8ăduit să poarte acest război; NAS/0: Du'nezeu a oprit cu străşnicie s>9l poarte, 2E$EIA: !ite7 ăsta spune că ni'ic nu se întî'plă &ără :oia lui, NAS/0: Ni'ic7 a&ară de r>ul care se naşte din răutatea oa'enilor, -EINRI.-: $in6i7 brutarule7 a'esteci ade:ărul cu 'inciuna în aşa &el încît să înşeli su&letele, NAS/0: Ai să pretinzi că Du'nezeu în8ăduie atîta doliu şi atîta su&erin6ă zadarnică; Eu7 unul7 zic că nu e :ino:at de ele, 1einrich tace. 2E$EIA: a să zică7 Du'nezeu nu :oia să9'i 'oară copilul; NAS/0: Dacă ar &i :rut să 'oară7 i9ar 'ai &i dat :ia6ă; 2E$EIA "cu uşurare#$ Pre&er aşa, "-ătre preot.# ezi7 aşa 'ai în6ele8, Atunci7 e trist bunul Du'nezeu cînd :ede că 'ă doare; NAS/0: E întristat de 'oarte, 2E$EIA: "i nu poate să &acă ni'ic pentru 'ine; NAS/0: #a da7 cu' să nu, O să96i redea copilul, 2E$EIA "decep.ionată#$ Da, "tiuA în cer, NAS/0: Nu în cer7 pe pă'înt, 2E$EIA "mirată#$ Pe p>'înt; NAS/0: trebuie să treci întîi prin urec<ile acului şi să rabzi şapte ani de nenorociri7 şi apoi :a începe î'pără6ia lui Du'nezeu pe p>'înt: 'or6ii ne :or &i da6i înapoi7 toată lu'ea o sa iubească pe toată lu'ea şi ni'eni nu :a 'ai &i &l>'înd, 2E$EIA: De ce trebuie să aşteptă' şapte ani; NAS/0: Pentru că ne trebuie şapte ani de lupte ca să scăpă' de cei răi, 2E$EIA: O să &ie 'ult de lucru, NAS/0: /oc'ai de aceea Do'nul are ne:oie de a?utorul tău, 2E$EIA: Do'nul atotputernic are ne:oie de a?utorul 'eu7 al 'eu; NAS/0: Da7 surioară, /i'p de şapte ani7 du<ul răului :a 'ai do'ni pe pă'înt= dar dacă &iecare dintre noi luptă cu năde?de7 cu to6ii ne :o' 'întui pe noi înşine şi pe Du'nezeu o dată cu noi, $ă crezi; 2E$EIA "ridicîndu'se#$ Da7 NastD7 te cred, NAS/0: 2iul tău nu este în cer7 &e'eie7 e în pîntecul tău7 şi9l :ei purta ti'p de şapte ani7 iar după ce :or &i trecut7 :a u'bla alături de tine7 îşi :a pune 'îna în 'îna ta şi9l :ei &i născut a doua oară, 2E$EIA: /e cred7 NastD7 te cred, "%ese.# -EINRI.-: O î'pin8i spre pierzanie, NAS/0: Dacă eşti încredin6at7 de ce nu '9ai întrerupt; -EINRI.-: A<7 pentru că părea 'ai pu6in ne&ericită, "Nast6 dă din umeri şi iese.# Doa'ne7 n9a' a:ut cura?ul s>9i înc<id 8ura= a' păcătuit, Dar cred7 Doa'ne7 cred în atotputernicia ta7 cred în s&înta ta biserică7 a noastră 'a'ă7 trup sacru al lui Iisus7 al cărui 'ădular sînt= cred că toate se întî'plă prin :oia ta7 c<iar şi 'oartea unui copil7 şi că toate sînt bune, .red7 pentru că este absurdA AbsurdA AbsurdA Toată scena s'a luminat. 0răşenii şi so.iile lor stau aduna.i în &urul Palatului Episcopiei şi aşteaptă. $!LEI$EA: 9 S9a 'ai a&lt ce:a; 9 Nici o ştire,,, 9 .e &ace' aici; 9 Aşteptă',,, 9 .e aşteptă'; 9 Ni'ic,,, 9A6i :ăzut;,,, 9 Spre dreapta, 9Da, 9 .e 'utre &ioroase, 9 .înd răscoleşti apa7 se ridică nă'olul, 9 Nu 'ai eşti la tine acasă pe străzile oraşului, 9 /rebuie să ispră:i' războiul7 s>9i pune' capăt repede, Alt&el

EPIS. /urmure. $!LEI$EA: EpiscopulA EPIS. !N #!R1-E%: Sta6i7 sta6i. !nde este le8iunea în8erilor care trebuia să risipească oastea duş'ană. 2ără 'ine7 #iserica ar &i absentă7 @or'sul ar &i lăsat &ără apărare7 pradă ereziei7 şi oa'enii ar 'uri ca nişte cîini. .e9o să se 'ai întî'ple.ine te9a crescut.imii. O O. -EINRI. Eşti al #isericii în pri'ul rind. 7n om iese din mul. -EINRI. se repede pînă la !a. ei asculta de episcopul tău.ime. PRO2E/!L: P>'întul scoate 'ires'e. dar cu vocea !ermă#$ Sînt al #isericii în pri'ul rînd: $onseniore7 :ă :oi da ascultare.ine te9a &ăcut preot. EPIS.OP!L "cu tărie#$ Al #isericii în pri'ul rînd. "5emete în mul. "i nu '9a' alăturat de bună:oie celorlal6i preo6i7 ca să 'ai &ie cine:a care să slu?ească altarul şi să î'partă s&intele taine în acest oraş pierdut. . 2ru'osul 'eu păr de aur atîrn> în bale8ă. 9 De cînd e înc<is aici7 po6i s>9l zăreşti cîteodat> la &ereastră7 ridică perdeaua şi se uită a&ară. O. -EINRI.OP!L: A' să :orbesc către oa'enii aceştia.ine te9a în:ă6at să citeşti..onrad.OP!L: îi datorezi totul.. Al #isericii în pri'ul rînd7 dar. -EINRI.ine. .-: $9au lăsat în libertate pentru că ştiu cît îi iubesc. -EINRI. Doa'neA :reau să 'ă stin8. E prea 'îniat. -EINRI.. $onseniore7 nu le răpi6i cura?ulA EPIS.. 8ereastra Episcopiei se deschide. . Potoli6i9:ăA E nu'ai un proroc.# Răspunde6iA -EINRI. .. EPIS. 9 Nu pare a &i pornit pe blînde6e. De ce îi spri?ini. . Dacă stăruie cu îndărătnicie în 8reşelile lor şi dacă :or să ră'înă şi 'ai departe răz:răti6i7 î6i poruncesc să te alături slu?itorilor #isericii7 ade:ăra6ilor tăi &ra6i7 şi să te înc<izi cu ei la $ănăstirea $ini'ilor sau la Se'inar. -EINRI. 9 Poate că a pri'it :reo :este.OP!L: . De ce nu eşti înc<is laolaltă cu noi. !N O$ DIN POPOR: Nu ne părăsi7 -einric<7 tu eşti preotul săracilor7 eşti al nostru. ai 'ie7 zice soarele.OP!L: Atunci7 ce cau6i în 'i?locul lor. Episcopul apare pe 4alcon în mare ..-: Nu sînt Iuda. Soarele s9a plîns bunului Du'nezeu. 9 Episcopul.I DIN $!LEI$E: Preas&inte7 preas&inte7 arată9teA B S&ătuieşte9ne. Răsar ca ciupercile. A?un8eA Să tacă. B . $!LEI$EA: încă unul..-: Nu le răpi6i cura?ul. -aide7 cetă6eni ai oraşului @or's7 răspunde6i= dacă e plăcut în oc<ii lui Du'nezeu s>9i înc<izi slu?itorii7 atunci Do'nul de ce :9a părăsit.-: Da. $9a' săturat de9atîta putre8ai.u cît îl încălzesc7 cu atîta pute 'ai rău.OP!L: în8<ite96i li'ba7 preot apostat. Preas&înta noastră 'a'ă.. (trigăte şi început de panică.e :re6i să :ă spună Episcopul..ine.ine 6i9a dat cunoştin6ele pe care le ai. 9 N9o să se arate.ine te9a <rănit..ine :orbeşte.OP!L: .-: Eu7 -einric<7 paro< la Saint91il<au. !nde sînt ca:alerii. . !N #!R1-E% "lovindu'l#$ 1uraA Pro!etul cade.e &olos că ne9a' înc<is popii.o să &ie :ai de noi. PRO2E/!L: Lu'ea se duce pe copcăA Pe copcăA Să ne biciui' <oiturileA Lo:i6i7 lo:i6i7 lo:i6i.inuta. EPIS. -EINRI. î'i 'urdăreşte :îr&ul razelor.-: Dacă :9au 8reşit cu ce:a7 $onseniore7 ierta6i9le 8reşeala aşa cu' :ă iert eu aceste ocări.-: Sînt al #isericii în pri'ul rînd7 dar sînt &ratele lor. EPIS."copleşit.ime....E: E s&îrşitul lu'ii..OP!L: !nde sînt ar'atele lui . îndrăzneşti să96i pri:eşti episcopul în &a6ă. .-: #iserica.OP!L: IudaA Iuda IscariotulA Du9te de te spînzură. se pomeneşte şezînd pe &os. 9 .. EPIS. Sînte6i sin8uri7 &ără de prieteni7 &ără de năde?de şi bleste'a6i. Du'nezeu e aici.ada Episcopiei şi se spri&ină cu spatele de perete. EPIS. 1einrich se depărtează de el şi se alătură mul. 9 Aş :rea s>9l :ăd pe Episcop7 aş :rea să9l :ăd pe Episcop.. 9 .

"Pauză. 1oetz apar6ine Dia:olului. Ascultă în tăcere. /urmur de voci printre oamenii din popor. Dar cine îndrăzneşte să pretindă că Du'nezeu ne9a părăsit.EPIS.OP!L: /u7 colo7 sus7 oricine ai &i7 î6i poruncesc. !N #!R1-E%: . N9a:e6i de pri'it porunci de la ni'eni7 a&ară de căpeteniile pe care :i le9a6i ales.OP!L: Iar pe9a ta7 &ireşte7 6i9a pus9o deoparte şi 6i9o păstrează caldă7 aşteptînd să :ii să 6i9o ieiA în clipa asta se bucură auzindu9te cu' îi ?i8neşti preotul. "-ătre ceilal.OP!L: Locuitori ai oraşului @or's7 uita6i9:ă bine la oraşul :ostru alb şi bine populat7 pri:i6i9l pentru ulti'a oară: :a de:eni lăcaşul spurcat al &oa'etei şi al ciu'ei= iar la ur'ă7 săracii şi bo8a6ii se :or 'ăcelări între ei. !N #!R1-E%: "i dacă nu :rea să audă. EPIS.# Doa'ne7 Du'nezeule7 iartă9ne nouă 8reşelile noastre şi potoleşte 'înia Ar<iepiscopului. /u7 să 'ă spo:edeşti.OP!L: S&înta #iserică.# -einric<A N9ai de 8înd să în8enunc<ezi. !N #!R1-E% "către so.ă. 0amenii din popor rămîn în picioare. NAS/0 "arătînd poarta palatului#$ Poarta asta e 'încată de cari7 s9ar dărî'a de9a' pune u'ărul şi9a' î'pin8e doar o dată.onrad7 propriul său &rate7 şi totuşi l9a :îndut. . NAS/0: . EPIS. "Tăcere. NAS/0: în8erul <olerei şi în8erul ciu'ei= în8erul &oa'etei şi al deznăde?dii. Apoi. EPIS. or ridica asediul.# Ostaşii sînt cu noi= a' pus oa'eni de pază la por6ile oraşului.# Nu :ede6i că s9au în6eles cu to6ii: Episcopul7 .are în8eri. Au &ăcut ce9au putut ca să :ă îndoi6i de în8eri.OP!L: Locuitori ai oraşului @or's7 cei ce :or asculta de acest ereziarc :or cunoaşte iadul= 'ă pun c<ezaş cu partea 'ea de rai. Izb>:eşte9neA EPIS. "1einrich îngenunchează. EPIS. Nast6 a apărut pe zidul de apărare. /u7 să9'i ier6i păcatele. Noi7 între ti'p7 :o' ieşi în procesiune în întî'pinarea lui 1oetz ca s>9l înduplecă' să :ă cru6e. Dacă :ă &ă8ăduieşte azi că :ă laşă ne:ătă'a6i7 o să &i6i atît de proşti s>9l crede6i pe cu:înt. EPIS. NAS/0: .OP!L: în 8enunc<i7 bur8<ezi în8î'&a6i7 şi cere6i iertare lui Du'nezeuA "3urghezii îngenunchează unul după altul.ine eşti tu ca să9'i porunceşti. oiA eşnic :oiA -ai7 scula6i9:ă7 &ra6ilorA /rebuie să ucizi ca să cucereşti cerul. NAS/0: 1oetz nu e al Ar<iepiscopului. NAS/0: #iserica ta e o cur:ă: îşi :inde &a:orurile bo8a6ilor. A:eau o sin8ură cale de scăpare şi acu' le9ai răpit9o. "i cine :a plăti pentru to6i dacă9l predau. 9e cîtă va vreme.OP!L: $ai presus de 1oetz este Ar<iepiscopul. AL/!L "către !iul său#$ RepedeA Să 'er8e' să tra8e' obloanele pră:ăliei şi să ne baricadă' în casă.# e6i slobozi întîi preo6ii şi călu8ării7 apoi :e6i desc<ide por6ile oraşului: :e6i în8enunc<ea în pia6a din &a6a catedralei şi :e6i aştepta pocăi6i.i. "Pauză.# Eu pot să :ă izbă:esc7 d>r trebuie să şti6i să 'ă înduioşa6i.OP!L: Dar pe tine7 'ă ro87 cine te9a ales7 'în?itule. $!LEI$EA: Doa'ne7 Du'nezeule7 iartă9ne nouă 8reşelile noastre şi potoleşte 'înia Ar<iepiscopului.OP!L: Du'nezeule7 î'i eşti 'artor c9a' &ăcut tot ce9a' putut ca să sal:ez acest popor. Eine6i9:> tari: oraşul nu poate &i luat cu asalt. Judecata lui :a &i părintească.OP!L: -uoA -uoA -uoA Anate'ăA îi aruncă punga din chimir în !a. EPIS. E părintele nostru al tuturor.OP!L: . NAS/0: Dacă n9ar 'ai &i nici o năde?de7 aş &i pri'ul care :9aş s&ătui să :ă preda6i.# .ine te9a &ăcut preot.onsiliul7 bo8a6ii= :or să predea oraşul pentru că li9e &rică de :oi. O. "i :oi7 de ce9a6i &i ne:oi6i să9i da6i ascultare.ia sa#$ inoA -ai să ne întoarce' acasă.ura?7 nenorocitule7 du9i la pieire. De :a a:ea cine:a de 8înd să le desc<idă7 la 'oarte cu el.e răbdurii sînte6i7 &ra6ilor. Spune6i şi :oi aşa.înd solda6ii lui 1oetz :or pătrunde în oraş7 nu :or 8ăsi decît leşuri şi dărî'>turi. "Pauză. co4oară două trepte. NAS/0: Partea ta de rai7 Du'nezeu de 'ult a dat9o cîinilor. oi 'uri &ără părere de r>u7 în sla:a ta7 căci ştiu acu' că 'înia ta se :a abate asupra .ILE: Izb>:eşte9ne7 $onseniore.OP!L: A'inA Scula6i9:>. Du'nezeu ne a?ută. 2ra6ilor7 în8erii sînt aici. I9a ?urat credin6ă lui . EPIS. EPIS. Su&letul tău e plin de pecin8ine7 Du'nezeu scrîşneşte din din6i cînd îl :ede. Nu7 nu ridica6i oc<ii7 cerul e 8ol. după ultima replică.. NAS/0: Săracii. EPIS. EPIS. în8erii sînt la lucru pe pă'înt= se în:erşunează î'potri:a taberei duş'ane. -ătre oamenii din popor. 2ra6ilor7 nu9i ne:oie de preo6i: to6i oa'enii pot boteza7 to6i oa'enii pot ierta păcatele7 to6i oa'enii sînt prooroci7 ori Du'nezeu nu eFistă..

Poate că nu ticluieşti 'inciuni7 dar nu spui ade:ărul.. -EINRI. -EINRI. NAS/0: Spar8e6i poartaA 0amenii se năpustesc asupra por. O să9l crede6i pe cu:înt.ii. EPIS. -EINRI.-: Sînt alături de :oi cînd su&eri6i7 î'potri:a :oastră cînd :re6i să :ărsa6i sîn8ele #isericii. -EINRI. Dar de ce. Nici tu nu &aci 'ai 'ulte parale decît ceilal6i.. -EINRI.-: Du'nezeu nu în8ăduie :iolen6ă= o pri:eşte cu scîrbă şi întristare. -EINRI.-: Sînt &a6ă bisericească7 NastD. O$!L "strigînd#$ -ai la $ănăstirea $ini'ilorA -ai spre 'ănăstireA . -EINRI. Dar &iii noştri :or apuca să :adă î'pără6ia sa pe pă'înt. "i dacă Du'nezeu îi iubeşte pe săraci7 ade:ărul nostru o să şi9l însuşească în ziua Judecă6ii. NAS/0: Dar iadul.# Du'nezeule7 dacă 'ai îndră8eşti oa'enii7 dacă nu 6i s9a &ăcut silă de to6i7 î'piedică această :ărsare de sîn8eA EPIS.. -EINRI. /o6i cei care au 'urit de &oa'e la picioarele . NAS/0: Eşti pentru noi cînd ne o'oară 'işeleşte7 şi î'potri:a noastră cînd îndrăzni' să ne apără'. NAS/0: Ne9ai &ăcut că eşti popă7 şi că un popă ră'îne popă orice9ar &ace.-: O<A EPIS. NAS/0: N9a :enit încă :re'ea dra8ostei.ii#$ a trebui să 'ă o'orî6i. /u7 în sc<i'b7 porneşti înte'eierea obştii tale printr9un 'asacru. . /o6i. -EINRI."apropiindu'se de Nast6#$ NastDA NAS/0: /u ce :rei. NAS/0: . Dacă :rei să96i scapi &ra6ii de asuprire şi 'inciună7 de ce începi prin a9i 'in6i. 3urghezii se retrag în gra4ă. NAS/0 "către (chmidt#$ Ei7 acu'7 să 'ai încerce orăşenii să predea oraşul. -ai7 pleacă. -EINRI. -EINRI.. -EINRI.. Episcopul se pră4uşeşte pe 4alcon. NAS/0: #ătr>nul ăsta :ă 'ănîncă de :ii. "tii că abia 'ănîncă7 şi că9şi dă partea lui săracilor.-: $in6i: nu sînt bucate în <a'barele lui.@or'sului şi9l :a &ace una cu pă'întul.OP!L "cu voce tare#$ $in6i. Este aur şi sînt 8iu:aeruri în bisericile lui.ristoşilor lui de 'ar'ură şi ale 2ecioarelor lui de &ildeş7 eu zic că el le9a pricinuit 'oartea. Dar nu :ărsa sîn8ele #isericii.# Nu pe Episcop7 NastD7 nu pe EpiscopA Pe 'ine7 dacă :rei7 dar nu pe Episcop.-: Nu e acelaşi lucru.-: "tii bine că <a'barele9i sînt 8oale.el ce scoate sabia. .rezi că osîndi6ilor nu li se &ace :iolen6ă. NAS/0: De ce nu. -a'barele 'i9s 8oale şi o ştii prea bine. -EINRI. NAS/0: Nu cunosc decît o sin8ură #iserică: obştea oa'enilor. Dreptul de9a ne iubi îl :o' cu'păra :ărsînd sîn8e. 2iindcă în&ulecă zdra:ăn..-: $9a6i lo:itA ă iubea' 'ai 'ult decît î'i iubesc su&letul7 '9a6i lo:itA "(e ridică de &os şi se îndreaptă spre Nast6.e :9a' &ăcut. 1einrich cade în genunchi. -EINRI."aruncîndu'se în !a. Numai oamenii din popor rămîn cu Nast6. NAS/0: Nu spun ade:ărul tău. 0amenii îl %o vesc pe 1einrich şi'l do4oară la pămînt. -EINRI. . NAS/0: însea'nă că le9au ascuns în $ănăstirea 2ra6ilor $ini'i.OP!L: N9a' ne:oie de ru8ăciunile tale7 -einric<A Pe :oi to6i care nu şti6i ce &ace6i7 :ă iertA Dar pe tine7 preot apostat7 te bleste'.-: Dar atunci a tuturor oa'enilor: a tuturor creştinilor le8a6i prin dra8oste.e9'i pasă. E dintre cei care în&o'etează poporul. -EINRI. NAS/0: Ei bine7 asta do:edeşte doar că eşti un trădător7 atîta tot.. -EINRI. !N O$ DIN POPOR "apărlnd în poartă#$ Nu erau bucate în <a'bare.u' se &ace că :ocea9i e atît de plină.-: "tii bine că nuA "tii bine. Episcopul se roagă !ără glas.. NAS/0: Duce6i9:>7 &ra6ilor. Sărac şi copil de o' sărac.-: Sînt de9al :ostru. îl spun pe9al nostru.-: Du'nezeu a zis: . NAS/0: Eu nu 'int niciodată. NAS/0: Eşti alături de noi sau î'potri:a noastră."strigînd#$ Au spart poartaA "Poarta a cedat într'adevăr şi oamenii dau năvală în palat.OP!L: AleluiaA AleluiaA AleluiaA -î. Ei7 bine7 da7 :o' pieri de sabie.-: NăstDA NastDA De ce nu 'ă iubeşti.-: Dac9o &i aşa7 lasă în sea'a lui să9l ?udece pe Episcop. în picioare. NAS/0: De sabie :a pieri. !N O$ DIN POPOR: Să te o'orî'.a por..iva oameni îl lovesc. Ia da6i o raită prin <a'barele lui: o să 8ăsi6i destule ca să <răneşti un re8i'ent ti'p de şase luni. Duce6i9:> şi :ede6i.

.# . Asta r>'îne să <otărăsc eu7 la ur'a ur'ei sînt &a6ă bisericească."dă să intre în palat. Două sute de preo6i7 ori douăzeci de 'ii de oa'eni 9 'ă laşi pe 'ine să ale8.er intră numaidecît după primul. E zdra:ănă.. AL DOILEA O2IEER: Aştepta6i. A' :rut să î'părtăşesc cu ei sărăcia7 să su&ăr de &ri8ul lor7 de &oa'ea lor7 dar ei 'ureau totuşi7 nu9i aşa. "Episcopul rîde. OA$ENI DIN POPOR: -ai la 'ănăstireA -ai la 'ănăstireA NAS/0 "către (chmidt#$ L> noapte :oi încerca să 'ă strecor printre liniile oştenilor.. A sacristiei. -aideA "Pauză.ime de oameni ies în !ugă. !şa catedralei.# PRO2E/!L: Să ne biciui' <oiturileA #iciui6i7 biciui6i7 Du'nezeu e de &a6aA /A#LO!L II în apropierea ta4erei lui 5oetz. îi 'in6ea' prin tăcerea 'ea. "Episcopul încearcă să vor4ească. PRI$!L O2IEER: La 8îrlă cu elA Nu'aidecîtA AL DOILEA O2IEER: E cu':a. Scena I O2IEERII7 -ER$ANN AL DOILEA O2IEER: .# De ce rîzi. Dar spune9'i cu' de izbutesc s>9i trădez şi pe unii şi pe al6ii în acelaşi ti'p.# . "Episcopul reuşeşte să arunce o cheie pe &os. Primul o!i. Iartă9l7 Doa'ne7 cu' l9a' iertat şi eu.. ia6a lor e în 'îinile tale. Douăzeci de 'ii e un nu'ăr 'ult 'ai 'are decît două sute7 &ireşte. Apare un o!i.# îi iubea'7 dar îi şi 'in6ea'. Nu.OP!L: A&ară. Iată7 era şi ăsta un 'od de a9i trăda: îi &ăcea' să creadă că #iserica e săracă. se uită în&ur. oraşul. Da. Nu9'i spuneA Dă7 Doa'ne7 să 'ori înainte de a9'i spuneA EPIS. AşaA NuA NuA NuA " idică cheia de &os. -EINRI.u buzele strînse7 cu din6ii încleşta6i: ei crăpau ca 'uştele7 iar eu tăcea'. 7n alt o!i. Nu.rezi că9i bună de 'încat7 crucea.înd :oiau pîine7 eu :enea' cu crucea.. O să reziste pînă di'inea6a..are duce unde. "Episcopul rîde întruna. .-: . PRI$!L O2IEER: $ă uit lă oraş: ce9ar &i să prindă aripi şi să dispară într9o bună zi. "Tăcere.e &aci. EPIS. Nu te bizui pe 'ine pentru treaba asta. rei să ies ca să dau de 1oetz. N9o să a:e' norocul ăsta. /ăcea'A /ăcea'A .. -EINRI.ain: 2acă9se :oia ta.# Dar ce :rei să &ac.0 mul. 1einrich se ridică. Nu. î6i 'ul6u'esc7 bunule Episcop7 î6i 'ul6u'escA Săracii îi :or 'ăcelari pe preo6i7 sau 1oetz îi :a 'ăcelări pe săraci. Ei7 şi. E pentru uşa criptei.-: N9a' s9o ridic.e9i asta. AL DOILEA O2IEER "către primul#$ N9o să zboare. %es. Ranc<iuna e o po:ara7 e pă'înteasc>7 las9o pe pă'înt7 'ori cu su&letul uşor. -EINRI. Aceea care9i 'ereu înc<isă.e zici.-: A<aA a să zică asta te &ăcea să rîzi.. -EINRI. "întorcîndu'se 4rusc. PRI$!L O2IEER: E7 ce e. "i ei 'ă &ac trădător7 ştii. îl zăreşte pe Episcop.# A&ară de cazul că 'or ca tine7 cu 'înia9n su&let. Acu' i9a cuprins 'înia şi au ucis7 au apucat pe calea pierzaniei= le :a &i &ost dat să cunoască nu'ai şi nu'ai iadul7 întîi în :ia6a asta7 şi pe ur'ă în cea de apoi.e9i cu c<eia asta.. /u ai în8ăduit ca oa'enii să aibă ini'a c<inuită7 ca :rerea lor să &ie putredă7 ca &aptele lor să se desco'pună şi să du<nească: &ac>9se :oia taA 2acă9se :oia taA "%ese. -ei doi in!irmieri se opresc. PRI$!L O2IEER: Ne8ru. Nu vor4esc.. care'l priveşte. E singur cu Pro!etul. #ună &arsă. "Episcopul se pră4uşeşte. Să9l aduc prin 8aleria subterană în oraş. . Pauză.ul ca să'l oprească#$ N9a' să intru. cu ochii larg deschişi.. Da7 da= 6i9ai înc<eiat socotelile7 noapte bună. EPIS. în !und.er se apropie de targa. 3olnavul geme. Doa'ne7 cît îi iubescA "Pauză.# O 8alerie subterană porneşte din criptă şi duce a&ară din oraş. . Dacă n9ai 'urit încă de tot7 încearcă să ier6i.# Pia6a 'işună de lu'e= lo:esc cu nişte bănci în poarta 'ănăstirii. Nu7 n9a' s9o ridic: preo6ii aceştia se :or duce drept în rai. . Lasă bra6ul în ?os7 lasă9l. E noapte.ain şi pe copiii lui . "(e duce pînă'n !und şi se uită spre stradă. "Episcopul rosteşte cîteva cuvinte de neîn.eles.er şi priveşte oraşul. -ei doi in!irmieri se pun în mişcare...u' să9i î'piedic.# $9au bătut7 cu toate c>9i iubesc. Da7 da7 desi8ur. Nu pot să &ac ni'ic.OP!L: Subterană. Episcopul întinde 4ra. A criptei. întrebarea care se pune e: cî6i oa'eni &ac cît un preot. N9a' s9o ridic.. ridică cearşa!ul şi'l lasă să cadă.# .e uşă desc<ide. 9oi oameni trec ducînd pe o targa un corp acoperit cu un cearşa!..-: Doa'ne7 Du'nezeule7 tu l9ai bleste'at pe . Pauză.. O uşă din palatul tău.OP!L: Două sute de preo6i. A<7 lasă bra6ul7 <aide că doar sînte' co'plici. Ni'icA Ni'icA -ai7 înc<ide 8ura7 'ori cu de'nitate.# PRO2E/!L "care s'a sculat de pe &os#$ Doa'ne7 Du'nezeule7 &acă9se :oia taA Lu'ea se duce pe copcăA &acă9se :oia taA -EINRI.# Sînt un trădător.

Nici 'ăcar că solda6ii duc lipsă de pîine. AL /REILEA O2IEER: N9a' încredere în trădători.rucea Albastră. Iată7 ce :ă spunea'. -ER$ANN: Nu 6i9a cerut ni'eni ni'ic. $ar6i.# "i cînd :re6i să ridic asediul. DeA EFistă oa'eni care se culcă de:re'e pentru că :or să se scoale 'îine de:re'e. AL DOILEA O2IEER: -'A 1OE/%: . -ER$ANN: A&ară de cazul c9ar crăpa el. 1OE/%: "tiu: nutreşti :ise &ru'oase. "3rusc. . Nu'ai că nu tu co'anzi. .A/-ERINE: $ai bine douăzeci de 'ii decît unul de care 6i9e 8roază. "Tăcere. %n!irmierii schim4ă priviri 4at&ocoritoare. "-ătre o!i. . PRI$!L O2IEER: El. Ei bine7 dra8ii 'ei7 nu :a &i nici 'ar6i7 nici ?oi7 nici du'inică ziua în care :oi lua oraşul cu asalt7 ci :a &i în noaptea asta.A/-ERINE: . -ER$ANN: De <oleră sau de altce:a.. -ER$ANN "intrînd#$ #a patru.er împingîndu'l înainte pe preot.# !n preot a scăpat din @or's şi pretinde că :rea să ne introducă în oraş.er se întoarce supărat spre in!irmieri.AL DOILEA O2IEER: E :iu. . împreună cu un soldat.A/-ERINE: A7 nuA 1OE/%: "i :ezi bine că nu '9ai o'orît. Nici 'ăcar că trupa :a &i deci'ată de <oleră. PRI$!L O2IEER: Nu :reau să ştiu. .e putere7 Du'nezeule7 oraşul ăsta e al 'eu şi 6i9l dăruiescA . aşază targa cu muri4undul pe &os şi aşteaptă. De <oleră. AL /REILEA O2IEER: Dacă aş co'anda eu7 a' ridica asediul încă în noaptea asta. AL DOILEA O2IEER: N9>ş putea. Tăcere.# . La 8îrlăA AL DOILEA O2IEER "către in!irmieri#$ Din ce re8i'ent. scoate !urios sa4ia şi o in!ige în trupul 4olnavului. "7itîndu'sela oraş.e9'i place 'ie la tine e 8roaza pe care 6i9o inspir. PRI$!L O2IEER: $ort sau :iu7 dac>9l lăsă' printre noi o să u'ple toată ar'ata de <oleră. Tăcere. !ite altele. De ieri pînă azi7 trei. Du'inică. !nul s9a prăbuşit adineauri în 'i?locul taberei. %ntră un o!i. Duce6i9l. 1OE/%: Dar tu 6ii le 'ine. "i douăzeci de 'ii de oa'eni e ni6el prea 'ult7 c<iar şi pentru tine. Al doilea o!i. Nici 'ăcar să ridic asediul ca să preîntî'pin o catastro&ă.ăpitanul !lric< îl cercetează. . "-ătre o!i. (e privesc. PRI$!L O2IEER: Nici eu7 'ă scîrbeşte în aşa <al că 'i9ar &i 8roază să9i &ac :reun r>u. %ntră 5oetz şi -atherine.urînd a' să9i dau &oc întru sla:a ta.. Nu prea lu'inoasa7 dar cu o puzderie de stele: în curînd :a răsări luna. Decît să taci şi să laşi treaba în sea'a celor ce sînt 'ai pu6in scîrbi6i decît tine. Dacă ne cru6ă <olera7 o să ne în?un8<ie trupele noastre. -ER$ANN: De acord. AL DOILEA O2IEER: Oa'enii l9au :ăzut. AL DOILEA O2IEER: Atunci ne9a' dus draculuii. -ER$ANN: în 'i?locul taberei7 î6i spun.erul e atît de senin încît inspiră încredere7 noaptea asta le apar6ine. Scena II A. "Tăcere. -ER$ANN: "i cine să :orbească.eri. Ei7 a' :ăzut9o stin8îndu9se a suta una şi ulti'a oară.# /rei.# a să zică :ă e c<iar aşa de &rică de 'ine.# $i s9a tri'is :orbă că Ar<iepiscopul n9ar :edea 'oartea lui cu oc<i răi. "-ei doi in!irmieri ies. PRI$!L O2IEER: Eşti nebunA La 8îrlăA AL DOILEA O2IEER: N9a' să dau :oie ca oa'enii 'ei să &ie îneca6i ca nişte pisoi. #ună seara: n9ai încotro7 trebuie să ucizi ce iubeşti. Stîn8a9'pre?ur.# . -aideA Arunca6i9l în 8îrl>A IN2IR$IER!L: 1e'e.# E o lu'ină albastră acolo7 o :ede6i. "i nu :a &i nici un 'îine. 2ru'oasă noapte7 nu. 1OE/%: .A/-ERINE: Nu &iindcă n9aş &i :rut. în &iecare seară o pri:esc7 şi în &iecare seară7 c<iar la ora asta7 se stin8e. Dar n9a' nici o 8ri?ă: din clipa 'or6ii 'ele te9ar răs&ă6a douăzeci de 'ii de oa'eni. Au pre:ăzut tot7 au acceptat tot7 c<iar şi 'asacrul: dar nu pentru noaptea asta. AL DOILEA O2IEER: -ei7 e al 'eu. N9a:e6i ni'ic de cerut.eri. PRI$!L O2IEER: Ei7 atunci trebuie să :orbi' cu el. AL DOILEA O2IEER: N9o să 'ai 8ea'ă.e9i. alte lu'ini care dispar. "Pauză. Joi. 7itîndu'sela ei. Pauză.A/-ERINE 1OE/% "intrînd#$ N9a:e6i ni'ic de raportat.EIA"I7 1OE/%7 . AL /REILEA O2IEER "intrind#$ "i dacă nu de <oleră7 o să &ie cuprinsă de panică. IN2IR$IER!L: . 1OE/%: Eu7 însă7 îi ador. "Tăcere. 1OE/%: 2oarte curînd.# O să &ace6i tot ce trebuie. E toc'ai 8enul de noapte în care nu se întî'plă ni'ic.u' se uită la tine7 odoruleA Oa'enii ăştia nu 6in la tine delocA "i nu '9aş 'iră să te 8ăsi' într9o zi întins pe spate cu un cu6it 'are în burtă. AL DOILEA O2IEER: în noaptea asta.

1OE/%: Da. . . -EINRI.a s>9i scap de 'oarte pe preo6ii pe care norodul :rea să9i ucidă. .a să :ezi ce se întî'plăA Nu'ai ca să :ezi.-: în cu:întul tăul "(e uită mai 4ine la el.ipînd#$ /aciA "îşi recîştigă stăpînirea de sine. -EINRI.eilal6i su&eră7 nu eu.Scena III A.e9o să &acă poporul cu preo6ii. .. -EINRI. -EINRI.# Pleca6i7 to6i.erii şi -atherine ies. "1einrich tace. 1OE/%: .-: Oa'eni.# /u eşti 1oetz. -EINRI. 1OE/% "mirat#$ în cu:întul 'eu."căzînd la picioarele lui 5oetz#$ Sc<in8iui6i9'>A S&îrteca6i9'i un8<iileA Jupui6i9'ă de :iuA 5oetz iz4ucneşte în rîs. Pauză.-: Nu destul. "Pauză. . "i :oia' să le cer acestor oa'eni să cru6e al6i oa'eni. -EINRI.-: #a da7 înainte de9ă te &i :ăzut. 2ie că &u87 &ie că 'ă o'or7 n9a' rezol:at ni'ic. . 1OE/% "se apropie de 1einrich#$ De ce. 1OE/%: Nu erai 8ata să 'ă crezi.-: orbesc sin8ure. 1OE/% "pe un ton detaşat#$ . 1OE/%: Ei şi. -EINRI.-: Nu :reau această putere. O să9i spînzure de cîrli8ele 'ăcelarilor.-: Nici la noapte7 nici altă dată.# Astea sînt 8roză:iile războiului. 1OE/%: AşA AşA /o6i solda6ii sea'ănă între ei.ît su&eriA -ENRI.. "1einrich !uge de ei.ine9i ăsta.# De ce :oiai să ne predai oraşul. De ce te ui6i la 'ine. 1OE/%: Ei7 şi.# -ei7 ce &aci.redeai deci în cu:întul 'eu. -EINRI.-: Nu9i ade:ăratA /u 6i9ai trădat &ratele. -EINRI.-: A' :ăzut 'utrele solda6ilor :oştri. AL /REILEA O2IEER: Răz8înditA 1ri?ania 'ă9sii. -EINRI. "îi priveşte zîm4ind. -EINRI. 1OE/% "tot cu oarecare duioşie#$ A' a:ut şi eu 'utra asta de &ă6arnic. 1OE/% "iz4ucneşte în rîs#$ Ei da7 ştiu: cine 'ă :ede nu prea se încrede în cu:întul 'eu: pese'ne că par prea deştept ca să 'ă 6in de el. -ai7 încearcă9'> cu tertipul încrederii i'becileA oi7 preo6ii7 n9a:e6i oare 'enirea s>9i ispiti6i pe cei răi cu #inele.e9ar &i să ?ur pe #iblie. . Eu nu sînt decît un biet preot7 neputincios să le î'piedic.e spun. 1OE/%: "i de ce te9ai răz8îndit. Astea sînt două &eluri de9a păstra tăcerea. în8eri.3PI/AN!L: Nu 'ai :rea să :orbească. 0!i.EIA"I7 -EINRI. 1OE/%: Pre&ăcutuleA în noaptea asta ai puterea să <otărăşti :ia6a sau 'oartea a douăzeci de 'ii de oa'eni.-: .-: S&ărî'a6i9'i 'ăselele.3PI/AN!L: %ice pur şi si'plu că s9a răz8îndit. Du'nezeu 'i9a în8ăduit să &iu obsedat de su&erin6a altora &ără s9o si't eu însu'i :reodată. Sînt alesul lui Du'nezeu. Scena I 1OE/%7 -EINRI..-: Să te ispitesc cu #inele7 pe tine.-: "i ai :rea să te cred. Dacă &u8i7 ai şi <otărît.-: $ă. 1OE/%: . 1OE/%: Ai să9i trădezi c<iar în noaptea asta.e turbatA "-ătre1einrich.# . 1OE/%: N9o :rei7 dar o ai.". se uită în ochii lui şi începe să rîdă. 1OE/%: /otuşi7 ai 'ai :ăzut soldă6oi. Ar &i intrat în oraş dacă s9ar &i le8at cu ?ură'înt c9o să9i lase pe to6i locuitorii în :ia6ă. E de la Dia:ol.-: . "-ătre căpitan. -EINRI.e credeai că ai să 8ăseşti aici. S&>rî'a6i9i 'ăseleleA Rupe6i9i şira spinăriiA -EINRI.-7 . . 1einrich se întoarce.1OE/% "cu un !el de duioşie#$ Ai năduşit.. Dar ascultă: crede9'ă pe cu:înt. -EINRI. Prea 6i9ar &i pe placA 1OE/%: $ă cunoşti.# Ei9l dau..# Ei7 acu' s9a spart 8<ea6a. 'ă 8îndea' că pot să 'ă9ncred. -EINRI. . 1OE/%: %i 'ai bine că eşti prins ca un şobolan în capcană.-: Ai dreptate. La ur'a ur'elor7 sînt creştin. -EINRI.3PI/AN!L -EINRI. 1OE/% "căzînd la picioarele preotului#$ Scoate6i9'i 'a6eleA /ra8e6i9'ă pe roatăA S&îrteca6i9'ă în patruA "(e ridică în picioare.. Rupe6i9'i şira spinăriiA 1OE/%: .# Dacă ne desc<izi o intrare în oraş7 î6i ?ur că locuitorii :or scăpa cu :ia6ă. -EINRI. Eu n9a' să9'i trădez &ra6ii.3PI/AN!L: E -einric<7 preotul din @or's care trebuia să ne predea oraşul.ă aş dezlăn6ui un 'ăcel :rînd să î'piedic cîte:a o'oruri.-: 3ştia sînt 'ai răi decît al6ii. $ă uit la tine7 dar de 'ine 'i9e 'ilă: sînte' plă'ădi6i din acelaşi aluat. "i ştiai că n9au un aer bla?in.

. "Pauză. /otul e real. î6i cunoşti rolul. De ce su&eră totdeauna 'ult 'ai 'ult decît aş putea su&eri eu :reodată. Nu răutatea înscrisă pe &e6ele :oastre '9a &ăcut să 'ă răz8îndesc7 ci realitatea lor. Eşti crea6ia 'ea7 eu î6i insu&lu toate 8îndurile.# Aş7 a' 'in6it: nu sînt alesul lui. 1OE/%: Sea'ănă cu 'ine. -EINRI. Dar săracii.e odi<nitorA 1OE/%: %i9i înainte7 popo7 zi9i înainte. -EINRI. /otul nu e decît o ispită &oarte obişnuită şi nici 'ăcar nu pare aie:ea.eea ce ştiu bine e că a' să dau cu oc<ii de Dia:ol: cînd se pre8ăteşte să9'i arate sc<i'ele pe care le &ace7 spectacolul începe cu năluciri.# Spune9'i cu' se intră în cetate.-: De ce9'i întorc spatele cînd eu întind bra6ele spre ei."murmurînd#$ !nde a' să 'ă trezesc. -EINRI. Iată7 luna răsare şi cetatea ta dia:olească iese din beznă: uit>9te la ea7 este ea o nălucire.-: /u nu eFişti. Sau7 atunci7 de ce nu '9ai &ăcut călu8ăr. "-ătre 5oetz. Sînt din carne şi oase.e. Ade:ărul e că '9a' ales sin8ur.ăcăciosule7 ale8e9o pe cea 'ai năprasnică.. "tiu tot ce :ei spune7 î6i pre:ăd toate 8esturile. Al 'eu e de a spune nu. .-: $ai des decît ai :ăzut9o tu pe 'aică9ta.# A' cîşti8at. "i orice ai &ace7 n9a' să trădez. Acu' s9a stins şi ulti'a lu'ină: a dispărut nălucirea dia:olească a @or'sului. -EINRI. isez7 totul e 'ort şi aerul are iz de so'n. într9o 'ănăstire aş &i nu'ai al tău. Noapte7 noapte peste tot.-: /u nu eFişti. "Pauză. Dacă 'or în noaptea asta înainte de a9şi ucide preo6ii7 îşi păstrează 'îinile nepătate. 1OE/%: .e 'ăscărici. "tii ce au de cîşti8at.-: . Nu e :orba ca tu să <otărăşti 'oartea sau :ia6a lor7 ci doar să ale8i pentru ei un soi de 'oarte din două. -EINRI. "Arată oraşul. crezi c9o să supra:ie6uiască. Da7 da7 &rate9'eu7 î'i aduc a'inte: cu' ai 'ai :rea să &aci ca noaptea asta toată să &ie în capul tăuA . 1OE/%: Dar dacă ar &i :oia lui Du'nezeu să ne desc<izi por6ile. "Pauza. -EINRI. NuA NuA NuA NuA /u nu spui ni'ic. -aideA Ai să dispari şi tu la rîndul tău7 şi ispitirea asta cara8<ioasă :a lua s&îrşit.e caută oraşul acolo7 de :re'e ce eu sînt înăuntrul lui. R>'îne de a&lat care dintre noi doi . 1OE/%: O'ul trădează cînd e trădător: :ei trăda. De ce9aş &i. . ..u' a' 'ai :rut9o şi euA -EINRI. Iar tu7 tu eşti un trădător ade:ărat. Dar cu' să &iu nu'ai al tău atîta :re'e cît :or 'ai &i oa'eni care 'or de &oa'e. -aide7 o'ule iscusit la :orbă7 ?oacă96i co'edia. "Pauză. /u eşti 'ăscăriciul.-EINRI. Aş :rea să 6i9o scurtez.-: Atunci7 '9a' răz8îndit: n9ai să intri în oraş. Iar dacă se9ntî'plă di'potri:ă7 să le dai cîte:a săptă'îni de :ia6ă7 îi tri'i6i 'în?i6i de sîn8e în iad. N9a' să ridic asediul= peste o lună7 toată lu'ea :a &i 'urit de &oa'e la @or's.înd a' :enit să96i cer cru6are pentru &ra6ii 'ei7 era' încredin6at dinainte că n9a' s9o ob6in. Doa'ne7 de ce9ai în8ăduit să &ie săraci pe lu'e. 1OE/%: Ei7 şi9atunci. "tii că9i urăsc pe săraci.# enise' să 6i9i dau pe 'înă pe to6i şi nădă?duia' că9i :ei stîrpi7 ca să pot uita că au &ost pe lu'e :reodată. "-ătre 5oetz.-: întotdeauna e şi un 'ăscărici. .-: A' cîşti8at. 1OE/%: Da7 ştiu.-: O'ul e trădător cînd trădează. /o6i se :or re8ăsi în cer.ine '9a silit să ies din oraş. -EINRI. -aide7 preotule: Dia:olul e cel care96i su&lă la urec<e să cru6i :ie6ile lor pă'înteşti ca să le laşi :re'e pentru &apta ce aduce osînda Iadului.# E pe unde:a o ispită7 dar nu ştiu unde e. Ei <ai7 popo7 eşti de pe acu' un trădător: două tabere :ră?'aşe se în&runtă şi tu pretinzi că &aci parte şi din una şi din cealaltă. Rolul lui e să 'ă cicălească. -EINRI. 1OE/%: în cazul ăsta :isez şi eu7 căci pre:ăd tot ce :ei &ace atît de a'ănun6it7 încît 'ă şi plictiseşti. -EINRI. 1OE/% "iz4ucneşte în rîs#$ Eşti treaz7 pre&ăcutule7 şi o ştii bine. Ascultă9'ă pu6in: dacă taci7 preo6ii 'or în noaptea asta= ceea ce e neîndoielnic.ine 'i9a dat î'puternicirea să :in la tine. 1OE/% "4lînd#$ Iată 'o'entul a8oniei.# Doa'ne7 Du'nezeule7 de ce eu. -EINRI. 1OE/%: L9ai 'ai :ăzut deci. 1OE/%: .-: E acelaşi lucru: un ales e un o' pe care de8etul lui Du'nezeu îl 6ine strîns în &a6a unui zid. Pri:eşte9'ă7 pune 'îna pe 'ine.e9aş căuta eu în tabăra lui 1oetz. orbele tale 'or înainte de a pătrunde în urec<ile 'ele7 &a6a ta nu e din acelea pe care le întîlneşti la lu'ina zilei. -EINRI.# De9ar putea să se stin8ă lu'inile asteaA . Lasă9'ă să te a?ut. -aida9deA Sînt stînci ade:ărate7 ziduri de întăritur> ade:ărate7 un oraş ade:ărat cu locuitori ade:ăra6i. Joci deci un ?oc dublu7 8îndeşti deci în două li'bi: su&erin6a săracilor o nu'eşti încercare în latina bisericească7 iar pe ne'6eşte .-: Să 'ă a?u6i7 tu7 cînd Du'nezeu tace. î'i a'intesc de tot ce :ei spune.-: N9a' ieşit din oraşA Nici n9a' ieşitA Jucă' o piesă în &a6a unei pînze :opsite. Acu' un an. isa' să &ac R>ul şi cînd :9a' :ăzut7 'i9a' dat sea'a că era' pe cale de a9l &ace cu ade:ărat.trăieşte în :isul celuilalt. .. "Pauză.# .u tine7 biet 'uritor. 1OE/%: -ai.

e anu'e.# Si8ur că bastarzii trădează7 ce :rei să &acă. . 1OE/%: #ine. -EINRI.erul vrea să'i spună ceva la ureche.-: .. O2IEER!L: A sosit tri'isul Ar<iepiscopului.er.ia 5oetz.rezi c9ai &ost 'ai răs&ă6at de soartă. "i ce po6i să9'i &aci.# Acu'a e a 'ea7 nu'ai a 'ea. 1einrich se uită aten. Eu7 unul7 sînt a8ent dublu din naştere: 'a'a 'ea s9a dăruit unui calic7 şi sînt &ăcut din două ?u'ătă6i care nu se alipesc una de alta: &iecăreia îi e silă de cealaltă.-: #astarduleA 1OE/%: $ăi7 popo7 '>i7 &ii serios.-: Eşti în&loritor pentru că 6i9ai ur'at &irea. Dar eu nu sînt bastard.. Nu 'ă sili să96i tai urec<ile: dar nu 6i9ar &olosi la ni'ic7 &iindcă 6i9aş lăsa li'ba. 1OE/%: "i &ratele 'eu. "îl îm4ră..-: .işează pe neaşteptate. 1OE/%: O lo:itură de sabie. A' să:îrşit nele8iuirea cea 'ai cu'plită şi Du'nezeul dreptă6ii nu 'ă poate pedepsi: sînt 'ai bine de cincisprezece ani de cînd ISKJIVll VF ->".# $ort nespo:edit= lupii i9au 'încat &a6a7 dar :ezi7 zî'besc.« ."se apropie de el#$ EineA "(coate o cheie din 4uzunar şi i'o o!eră.# 1OE/%: . Sînt lupi. $ăi popo7 eu '9a' &ăcut sin8ur= bastard era' din naştere7 dar &ru'osul titlu de &ratricid îl datorez nu'ai 'eritelor 'ele.asa se'in6iei -eidensta''. O2IEER!L: Da.1 / '9a osîndit.OE/%: Să :ină. -EINRI. ▼ JCiui-rmu !n trădător care trădează e un trădător care se î'pacă cu el însuşi.-: O c<eie.redea' că nu'ai eu sin8ur a' să9l :ăd pe Dia:ol în noaptea asta7 dar acu'a cred c9o să9l :ede' a'îndoi. . O ?u'ătate de popă cu o ?u'ătate de o' sărac n9o să dea niciodată un o' între8. . /o6i bastarzii trădează7 asta se ştie. !ită9 te bine lă 'ine7 popo7 sînt un ca:ou de &a'ilie. ei de:eni trădătorul care erai7 atît.onrad a 'urit. S9a 8ăsit trupul. 1OE/%: . -EINRI. 1OE/%: A?un8e. De ce rîzi.e :rei.# Salut7 &r>6ioareA /e salut ca pe un &rate ce9'i eşti întru nele8iuire. "%ntră un o!i. O2IEER!L: Pădurea de la Arn<ei'. Pauză. /o6i copiii le8iui6i se pot bucura de cele pă'înteşti &ără să plătească. Du9teA "0!i. Nu socot de de'nitatea 'ea să a' de9a &ace cu altcine:a decît cu Du'nezeu= 'onştrii şi s&in6ii atîrnă nu'ai de el. O2IEER!L: Aduce :eşti= duş'anul a lăsat şapte 'ii de 'or6i pe cî'pul de bătaie şi &u8e care încotro. RăspundeA O2IEER!L: Des&i8urat. 1OE/%: 2iindcă sînt un trădător. "Pauză. A' s> beau. "Pauza."cu 4lînde. /u nu7 eu nu. -EINRI. . 1OE/%: . Nu'ai să înc<ei socoteala asta de aici7 şi9apoi pornesc î'potri:a lor cu toată oştirea= a' să ?upoi to6i lupii de la Arn<ei'. Ei da7 e ade:ărat7 Doa'ne7 l9a' ucis.# .e c<eie. -EINRI. Noi nu sîntem şi nu avem ni'ic. -EINRI. O2IEER!L: .e lupi. O2IEER!L: Lupii. -EINRI.# Eu a' parcurs bucata de dru' care 6ie96i 'ai r>'îne de străbătut şi totuşi7 uită9te la 'ine: n9a' o în&ă6işare în&loritoare.onrad7 ulti'ul 'oştenitor de parte bărbătească. De 'ic copil 'ă uit la lu'e prin 8aura c<eii: e un ou &ru'uşel şi roto&ei în care &iecare ocupă locul ce i9a &ost <ărăzit7 dar &ii încredin6at că noi nu sînte' înăuntrul lui. A&arăA Respin8e această lu'e care nu :rea să ştie de tineA 2ă ce e r>u: şi ai să :ezi ce uşor te :ei si'6i. 1OE/% "îi vine să'l lovească.a să te ză'islească7 clerul s9a culcat cu 'izeria7 ce su'bră :oluptateA "Pauză. Du'nezeu 'ă :ede7 'ăi popo7 el ştie că 'i9a' ucis &ratele şi ini'a lui sîn8erează.. -ai7 a?un8e pentru azi: e zi de sărbătoare. 1OE/%: Pentru că9'i plac lucrurile de&initi:e. apoi se stăpîneşte#$ De obicei cine 'ă &ace bastard nu 'ai apucă s9o spună a doua oară.# Nu te apropia şi :orbeşte tare. 1OE/%: Pu6in î'i pasă de Dia:olA El pri'eşte su&letele7 dar nu le osîndeşte. 2iindcă şi tu eşti nele8iuitA .u' de le ştii pe toate astea dacă nu eu sînt cel ce96i su&lă cu:intele.e 6i se :a 'ai întî'pla pe deasupra dacă 'ă a?u6i să intru în cetate.e9i asta.erul iese. 1OE/%: în ce stare.-: . 9e acum înainte. S9a zis cu ei7 -eiden9sta''ii sînt lic<ida6i7 îi adun pe to6i în 'ine7 începînd cu Alberic7 înte'eietorul spi6ei7 şi pînă la .nedreptate.e#$ De ce l9ai trădat. "0!i. 1OE/%: . -EINRI.

D>9'i c<eia. -EINRI.A/-ERINE "care de cîtăva vreme se uită a!ară#$ Atunci nu96i ra'îne alta decît s>9i cazi în 8enunc<i şi să cerşeşti îndurare: uite9l. Scena II 1OE/%7 . %ese.A/-ERINE 1ermann intră şi încearcă să se ascundă îndărătul patului de campanie. . . O2IEER!L: /oată po:estea asta nu9'i 'iroase a bine. Nu în6ele8i că R>ul e rostul 'eu pe lu'e. Eşti nebună. -EINRI. /A#LO!L!I -ortul lui 5oetz.A/-ERINE: Dacă :rea să ră'în7 n9ai să te atin8i de el.e să &acă el cu tine. Peste pu6in7 cînd o să :ină7 o să9l întreb ce are de 8înd cu 'ine. Nu9'i place ca o treabă pe care o întreprind să depindă de un cur de 'uiere. Scena I -ER$ANN7 .e9o s> 'ă &ac dacă 'oare. L9ai :ăzut pe . 1OE/%: Nu lua în sea'ă: î'i se'eni într9atît că te9a' con&undat cu 'ine.-: Pe . Ai auzit...# în noaptea asta oraşul :a &i luat. Dar în cele din ur'ă7 totuşi7 ai trădat. . Acu' e rîndul tău s> ale8i. -apul şi corpul dispar.u' o să te 'ai binecu:întezeA -EINRI. -EINRI. Dar 6i9i încredin6ez pe săracii 'ei7 bastardule. -EINRI. /o6i o să tabere pe 'ine.. 1OE/%: . imens. .onrad. Ea se dă înapoi rîzînd. .onrad. Dar ca să te las să9l în?un8<ii. . 1OE/%: A?un8e pentru azi7 a' zis..A/-ERINE: O să9'i da6i bani. 1OE/%: "i ce :ezi acu'. O2IEER!L: O să te a?ută' să &u8i. Prin ea intri într9o 8alerie subterană şi7 'er8înd înainte7 dai de o uşă care se desc<ide cu c<eia asta. Nu96i cer decît tăcere. 1OE/%: E ade:ărat7 dar nu te bizui pe astaA $i9e 8roază de 'ine de cincisprezece ani.A/-ERINE: Atunci e ăl tău. -ai7 <otărăşte9te. Eu sînt pierdut. "0 ia.-: La capătul acestei rîpe e o stînc> 'are7 albă. 1îndeai c9ai 8ăsit un tertip ca să96i 'asc<ezi trădarea.A/-ERINE: Dacă stri8 eşti prins şi 1oetz te spînzură7 'ai bine s> stă' de :orbă. O2IEER!L: O să96i dă' ce:a bani. se apropie de el şi'i dă un picior.. La poalele ei7 ascunsă de tu&ăriş7 se a&lă o 8aură. O2IEER!L "rîzînd#$ La 'ănăstire7 tuA Dacă :rei să trăieşti într9o co'unitate7 te9aş s&ătui 'ai de8rabă să ale8i bordelul: cu talentul pe care9l ai în coapse7 o să a8oniseşti o a:ere. O2IEER!L: 1oetz să :rea să ră'îi cu el. . Ei şi. depinde. se zăreşte în depărtare oraşul la lumina lunii. Dar pe 'ine '9a &ăcut să &iu cur:ă= asta e ce:a 'ai 8reu de dres. 1ermann se repede să se ascundă. Dacă :rea să ră'în cu el. Dacă stri8: G/u ai :rut aşaAH7 ieşi din ascunzătoare şi :ei &ace cu el după bunul tău plac.A/-ERINE7 -ER$ANN7 ascuns . nui se mai vede decît posteriorul. 1OE/%: Spuneai adineaori că a?un8e să9'i :ezi 'utra. !n &rate7 dă9o draculuiA Nu96i în8ropi &ratele în &iecare zi: pot şi eu să9'i iau un concediu pînă 'îine..A/-ERINE: Interesele noastre nu sînt aceleaşi7 căpitane. Onoarea bărbatului se poate dre8e cu :îr&ul săbiei..A/-ERINE: în pri:in6a tăcerii7 po6i să te bizui pe 'ine: oricu'7 n9a' să te dau pe 'îna lui.ît o să te 'ai iubească săracii tăiA .-EINRI. -ai7 du9te şi te pli'bă şi 'ul6u'eş9te9i lui Du'nezeu c> e cine:a care ia asupră9şi treaba asta în locul tău.. AL /REILEA O2IEER7 -ER$ANN: Dacă stri8i. Prin deschizătură."înaintează spre el#$ LaşuleA 1OE/% "se opreşte#$ Dacă iau c<eia asta7 dau &oc la toate. -EINRI. .e9a' să9i &ac eu7 tîr&ă7 i9o &ăceai tu de 'ult7 dacă ai &i a:ut sîn8e9n :ine. "Pauză.A/-ERINE: Da6i9'i o zestre ca să intru la 'ănăstire. . . O2IEER!L: "i dacă te alun8ă. -atherine intră.-: ăd că 6i9e 8roază de tine. 1ermann se ridică aiurit.A/-ERINE: .. O2IEER!L: De ce depinde. -atherine rîde. .# Ei bine7 preotule7 te :ei &i 'in6it pîn> lă capăt.-: N9o :ăzuse' destul de bine.-: Nu 'ă 'ai pri:eşte.e9ai s>9i &aci. Războiul s9a ispră:it7 toată lu'ea pleacă. O2IEER!L: .-: A oraşului @or's.

$îine plec pe 'oşia 'ea.A/-ERINE: Eu7 dra8ul 'eu7 eu.# .# !it>9te la 'ine7 .u' a' să 'ai dăruiesc eu de acu' înainteA . 1OE/%: Aşa de curînd. 1OE/%: Atît.A/-ERINE: $ă iei cu tine. Ni'icA 1OE/%: De cît:a ti'p nu 'ai eşti aceeaşi.# a să zică7 dră8u6ule7 e al tău ceea ce î6i iei tu sin8ur. Asta e o uşurare pentru 'ine. Du'nezeii 'ă9sii de treabă7 e sărbătoare.# #ea şi tu. 1OE/%: Pentru că a' tot pri'it 'ereu.# De ce 6ii 'ereu să s'ul8i ceea ce 6i s9ar da poate cu plăcere.A/-ERINE: Popa. E:eni'entul se cere sărbătorit.ine. .# Ei7 a :orbit. .onrad a 'urit. .e9'i ascunzi.onrad nici nu s9a răcit încă. 1OE/%: #ea.A/-ERINE: %ău aşa7 cabotinule7 ce te9ai &ace &ără public. ea se !ereşte dîndu'se înapoi rîzînd. "5oetz iz4ucneşte în ris şi dă să'i tragă o palmă. 1OE/%: .1OE/% "întind#$ De ce rizi.A/-ERINE: 2ru'oasă sărbătoare care a început cu un 'asacru şi se :a ispră:i cu un 'ăcel. Nu '9ai luat cu de9a sila.A/-ERINE "agitată#$ Eu. "Pauză.at<erine.A/-ERINE: Rîdea' de :isele 'ele: te :edea' 'ort cu un pu'nal în&ipt în spate. încetezi să 'ai &ii bastard nu'ai &iindcă 6i9ai asasinat &ratele.A/-ERINE: N9a' po&tă. 1OE/%: De ce7 tîr&ă.e ai de 8înd să &aci cu 'ine. . 1OE/%: .A/-ERINE: Să96i trăiască pă'înturileA "i castelulA 1OE/%: "i noaptea s>9i &ie coridoarele pline de sta&ii indi8nate.A/-ERINE: De cîte:a ori pe noapte.are popă.A/-ERINE: De ce. cînd trupul lui .# Nu te si'6i bine. 1OE/%: Per&ect.A/-ERINE: "i :a &i la noapte.# . O<A . Să ciocni'A " idică şi ea paharul !ără o vor4ă.I. . 1OE/%: Să intreA Scena III A. . "Pauză. . . 1OE/% "se uită la ea şi re!lectează#$ Ei bine7 te iau cu 'ine.ea 'ai &ru'oasă sărbătoare a :ie6ii 'ele.# Pă'înturile se trans'it prin 'oştenire. N9a' să 'ai aştept nici o zi. #eau în sănătatea sta&iilor. 1OE/%: . 1OE/%: .# Spune: în cinstea 'oşiilor taleA . A<7 daA Si8ur că da7 &ireşte.A/-ERINE: Asta da7 &oarte tareA 1OE/%: /ot 'ai :isezi că 'ă ucizi. .A/-ERINE: Dar.A/-ERINE: Nici 8înd. .# .I / .# #eau în cinstea 'oşiei 'ele şi a castelului 'eu.A/-ERINE: A<A $ă iei cu tine cu de9a sila.A/-ERINE: Atunci7 a&ară de casa seniorală şi de 'oşie 'a ai în stăpînirea ta o co'oară nepre6uită de care nu pari să l sinc<iseşti..u' a' să 'ai dăruiescA 2RI/% "intrind#$ /ri'isul EFcelen6ei9sale e aici.a să culc o cur:ă în patul 'a'ei 'ele. . "Ea i le scoate. .e te pri:eşte.A/-ERINE: î'i dau &iori. . " idică paharul. Sînt treizeci de ani de cînd :isez s9o &ac.EIA"I7 #AN. 1OE/%: Pentru a &i si8ur că 'i se :a da cu neplăcere.A/-ERINE: Nu. .e co'oară. 1OE/%: Ar &i trebuit să 'ă plătească scu'p ca să le pri'esc ca 'oştenire. . "(e ": apropie de ea.A/-ERINE "impresionată#$ Aşa de curînd.# De i 'ă iei cu tine. 1OE/%: . 1OE/%: Sînt treizeci de ani de cînd e a 'ea în taină.A/-ERINE "stăpînindu'se#$ $i9e nu ştiu cu' să te aud :orbind de 'oşia ta. Si-j^J^J lj/-i TI / i . -otărăşte. 1OE/%: "i9 'i rabzi 'în8îierile cu scîrb>.-ER!L: Sînt 2oucre. 1OE/%: Dă9'i să beau. $i9ar &i ruşine să te ur'ez de bună:oie.a să aşezi o cur:ă într9un castel istoric. . . . Scoate9'i ciz'ele. . 1OE/%: Nu ui6i7 bare'7 că te9a' pîn8ărit şi te9a' în?osit. "Pauză. E al 'eu ceea ce î'i iau.-ER!L #AN. . 1OE/%: Nu :reau să 'ai pri'esc ni'ic7 nici 'ăcar &a:orurile unei &e'ei. "Pauză. . . "7m4lă cu paşi şovăitori. . /i'p de douăzeci de ani7 totul 'i9a &ost dat din bună:oin6ă7 pînă şi aerul pe care9l respira'= un bastard trebuie să sărute 'îna care9l <răneşte. i yi i IVI i v i . 1OE/%: .A/-ERINE: Pentru că nu sînt ale tale. Dacă nu :reau să te ur'ez. $ă deteşti tot 'ai tare7 nu9i aşa. Dacă te9ai apuca să cazi în eFtaz în bra6ele 'ele7 te9aş alun8a pe loc. 1OE/%: Nădă?duiesc c<iar să nu :rei. "-atherine pare tul4urată.A/-ERINE: "i dacă zic nu.A/-ERINE: "tiu7 toată tabăra ştie. . -aide7 înc<ină sau 'ă supăr.. "Ea îl serveşte.^. "Pauză.

at<erine7 nu te :rea. "(trigă.-ER!L: Eu.-ER!L: E'inen6a9sa a <otărît deci să celebreze re:enirea la starea de pace prin 'ăsuri de cle'en6ă eFcep6ionale.-ER!L: NuA NuA Nu :reau nici un băiatA Nu :reau nici un băiatA Ru.# Dacă asinul acela bătrîn nu l9ar &i scos din toate răbdările.-ER!L: E <ot>rît să nu 6ină sea'a cu neînduplecare de rătăcirea lor trecătoare.înd a:e6i de 8înd să ridica6i asediul. "i cine :a ne8ocia cu ei.-ER!L: O<A O<A ai7 nu. .. Eu. 1OE/%: "i cei bo8a6i.e9a6i zice de un lăncier.-ER!L: De ce.. #AN. "i cei bo8a6i.-ER!L: ă sînt îndatorat7 dar aş dori să :orbi' între patru oc<i.înd.-ER!L: O doreşte7 desi8ur. 1OE/%: . e6i 8ăsi unul c<iar în seara asta în cortul du'nea:oastră. . E a du'nea:oastră. 1OE/%: Atunci o să :ă o&eri' 8lorie...U 1OE/% "mirat#$ "i ce &ace' de cînd a6i intrat. #AN. Atît de repede. Dacă ar'ata du'nea:oastră 'ai ră'îne cîte:a zile în &a6a zidurilor7 ne8ocierile ar &i înlesnite. #AN.E.-ER!L: $or6i to6i. !ita6i ce a' spus acu'7 dar '9a6i îndatora dacă l9a6i lăsa pe &ratele 'eu în a&ara acestor c<estiuni.-ER!L: Aduc trei :eşti eFcelente. #AN.-ER!L: $or6i.-ER!L: încîntat să salut un căpitan atît de 'are. 1OE/%: 2oarte bine7 asta e o ideea eFcelentă. E un ani'al do'estic7 :orbi6i nestin8<erit. 1OE/%: .. 1OE/%: 2ratele 'euA "8oarte violent. . 1OE/%: "i eu să salut un banc<er atît de bo8at.. #AN. $oşia lui e a 'ea... ede6i c<eia asta. 1OE/%: $or6i to6i.u neputin6ă. #AN.-ER!L: /o6i..-ER!L: EFact. #AN. 1OE/%: /o6i. .-ER!L: N9a' ce &ace cu ea.A/-ERINE: Si8ur că da7 iubituleA 1OE/%: Spune9i tu. #AN.£.A/-ERINE: $îine7 banc<erule7 to6i oa'enii ăştia :or &i 'or6i. E c<eia cetă6ii. A<7 nuA 1OE/%: Doreşte s>9i iert de pedeapsă pe solda6ii pe care i9a' conda'nat. . La noapte.. Ai ?ura că e Poli&e'.-ER!L: A' &i oare de acord. 1OE/%: A<A A<A #AN.# Pre&era6i băie6ii.at<erine. în de&initi:7 sînt în doliu după el. Asta e. Dar a'nistia pe care o are în :edere are un caracter 'ai lar8. 1OE/%: Ar<iepiscopul e :ictorios7 &ratele 'eu e 'ort. #AN. Peste o oră începe' 'ăcelul. #AN.-ER!L: Por6ile înc<isorilor. re6i să be6i.-ER!L: $îine. "-ătre 4ancher. 1OE/%: #iata 'ea .-ER!L: E'inen6a9sa a &ost întotdeauna paşnică şi şti6i că răposatul du'nea:oastră &rate poartă răspunderea pentru acest război.-ER!L: Sto'acul 'eu nu 'ai suportă :inul. 1OE/%: #ra:oA a desc<ide por6ile înc<isorilor.# 2ranzA "Apare 8ranz. E'inen6a9sa doreşte să intre în tratati:e cu asedia6ii.-ER!L: a să zică totul e per&ect= sînte6i un o' de în6eles. #AN.at<erine7 să9i spune'..-ER!L: Do'nule.1OE/%: Eu sînt 1oetz şi iat9o pe . Ei bine7 eu.u totul de acord. #AN. #AN. #AN. Eu nu îndrăznesc7 se :a 'î<ni prea tare.. #AN..-ER!L: $îine7 e prea de ti'puriu7 totuşi. rea s9 o eFtindă asupra supuşilor săi din @or's. 1OE/%: re6i &ata asta &ru'oasă. 1OE/%: . 1OE/%: Să le sărbători'. 1OE/%: în6ele8. "8ranz iese.# 2ranz7 s>9l pli'bi pe do'nul prin tabără şi ai 8ri?ă ca solda6ii să stri8e G/răiască banc<erulAH z:îrlindu9şi pălăriile în aer. 3ancherul îşi !reacă manile. A' unul înalt de :reo şase picioare7 cu toată &a6a păroasă. #AN. 1OE/%: ..# A<7 asta. 1OE/%: $îine totul :a &i ispră:it. Sînt prea b>trîn. 1OE/%: Da. #AN.# #AN. yULs UU1V11VF. #AN. 1OE/%: . #AN. #AN. #AN. "Arătînd spre -atherine.

. 1OE/%: #ie6ii oa'eni.u du'nea:oastră o'ul trebuie să înainteze pas cu pas.-ER!L: Atunci sînte' în6eleşi.. 1OE/%: Să cuceresc oraşul şi să9l ni'icesc.# #AN. Apoi.-ER!L: Atunci ce :re6i. E destul. "i se pricepe să9şi pună treburile la cale.9 1OE/%: E prea 'ult. 1OE/%: . 1OE/%: $i le9a6i şi dat.-ER!L "înmărmurit#$ Se :ede că '9a' înşelat. #AN. 1OE/%: Ni'ica toată: spiritul de &a'ilie.-ER!L: Dar adineauri a6i încu:iin6at cle'en6a Ar<iepiscopului. . -atherine şi apoi 5oetz rid şi ei. #AN..e9i aia. Nu7 nu7 eu sînt 'ilitar7 deci ucid con&or' cu &unc6ia 'ea7 iar Ar<iepiscopul îi :a ierta con&or' cu a sa. 1OE/%: SăraculA "îşi !ace cruce.-ER!L: Să9l cuceri6i7 treacă 'ear8ă. El e cel ?i8nit7 şi e preot: iată două 'oti:e ca să ierte.-ER!L: A idealiştilor. /rei 'ii.-ER!L "rizînd#$ ă place să ride6i. $ai departe nu 'er8. "i unii şi al6ii sînt realişti7 sînt oa'eni cu care te po6i în6ele8e. Pri'ii :or să păstreze ce au7 interesul lor e să 'en6ină ordinea= cei din a doua :or să ia ceea ce nu au: interesul lor e să distru8ă ordinea actuală şi să stabilească alta7 care să le &ie lor de &olos. Eine6i 'inte însă că le datora6i bunătă6ii E'inen6ei9sale.ine :9o cere. 1OE/%: Dar ostaşii 'ei.-ER!L: Două 'ii de 8albeni ca :enit. #AN. #AN. 1OE/%: . #AN.e9'i o&eri6i. . Dar eu7 de ce9aş ierta. #AN.-ER!L: /recîndu9i într9o altă cate8orie socială. #AN. Pauză. A' auzit oa'enii ?usti&icîndu9şi &aptele prin 'oti:ele cele 'ai nobile. .-ER!L: Al6i o 'ie de 8albeni de. Du'nea:oastră &ace6i parte dintr9o cate8orie 8reu de 'înuit.-ER!L: !n :enit anual de o 'ie de 8albeni. #AN. Dacă nu se în:oiesc să plece cu 'îinile 8oale. #AN. #AN. 1OE/% "rizînd#$ Doar astă î'i place.A/-ERINE: 2oarte spiritual7 nu9i aşa.u' pot &i lecui6i.. #AN. 1OE/%: Nu.-ER!L: ede6i7 eu î'part oa'enii în trei cate8orii: cei care au 'ul6i bani7 cei care nu au de loc şi cei care au pu6ini.onrad. a să zică a:ea datorii. Aceştia sînt idealiştii. #AN.ăuta6iA -ai7 căuta6iA Dar 8răbi6i9 :ă= trebuie s>9l 8ăsi6i în răsti'p de o oră= dacă pînă atunci n9a6i descoperit s&orile care pun 'arioneta în 'işcare7 a' să pun să :ă pli'be pe străzile oraşului şi9o să pri:i6i cu' se aprind pe rînd &ocarele incendiului. E interesul creditorilor săi. #AN. în al treilea rînd :in cei care :or să răstoarne orînduirea socială ca să pună 'îna pe ce nu au7 şi în acelaşi ti'p s9o 'en6ină7 ca să nu li se ia ceea ce au.-ER!L: 2oarte. 1OE/%: Deci7 &ăce6i9'ă bo8at. 1OE/%: . .are e. 1OE/%: Nu e în interesul 'eu7 deoarece n9a:ea' de 8înd să le recunosc. Dac>9i î'bo8ă6eşti7 :or apără ordinea stabilită. Dar de ce dracuC 6ine6i să9l ni'ici6i. îi asculta' cu o urec<e şi9'i spunea': caută interesulA 1OE/%: "i cînd îl descoperea6i. Locuitorii oraşului @or's nu '9au ?i8nit.-ER!L: Atunci stătea' de :orbă..#AN. 1OE/%: Interesul 'eu l9a6i 8ăsit. 1OE/%: Păi daA N9a6i ştiut să9'i dibui6i interesulA Ia să :ede'7 care e. 1OE/%: Pentru că toată lu'ea :rea să9l cru6. #AN.-ER!L: A' putea să le plăti'.-ER!L: încetişor.-ER!L: 2ratele du'nea:oastră a:ea datorii. #AN.-ER!L: $oşiile lui .-ER!L: Păi cu' nuA 1OE/%: . #AN.î'păr6it trupei. 7n hohot de plîns nervos. #AN. #AN. #AN. Apoi 3ancherul iz4ucneşte în rîs. 1OE/%: O încu:iin6ez şi acu'.e este.-ER!L: De treizeci de ani7 'ă călăuzesc după un principiu7 şi anu'e că interesul 'în> lu'ea. Atunci 'en6in de &apt ceea ce răstoarnă cu 8îndul7 sau ni'icesc de &apt ceea ce se pre&ac că 'en6in.-ER!L: .e cate8orie.. 1OE/%: . #AN.-ER!L: Aşa9i. .e treburi. 1OE/%: 2i6i încredin6at că nu uit.

#AN.# La ur'a ur'ei şi &elul 'eu de9a &iCtrebuie să &ie pre:izibil.-ER!L: Su&ăr de un reu'atis' cu'plit7 &rîn8<iile :oastre o să 'ă o'oare. re6i să9'i dau cu:întul dezonoare că nu părăsesc cortul. 1OE/%: Eşti tare decep6ionată.A/-ERINE: Nici nu prea credea' c9o să de:in. . Dar nu sînt c<iar atît de si8ur că o'ul ac6ionează din interes.înd. 1OE/%: Nu96i pară r>u de ni'icA Ne9a' &i plictisit acolo de 'oarte.e este. v "<L7L =l ti7((7L 97/NE2E7 I J+) "Pauză. 1OE/%: Si8ur că nu..# A<A Nu trebuia să 'ă des&idăA .u:întul tău.. #AN. Să &ie 8ata să 'ă ur'eze într9o ?u'ătate de oră. !nde. .# Răul7 păi răul trebuie să &acă rău oricui. "%ntră căpitanul.# Adio7 'oşiiA Adio7 o8oare şi rîuriA Adio7 castelA .ine l9a &ăcut.. . "Pauză.A/-ERINE: . Du9te7 2ranz7 şi strîn8e nodurile zdra:ăn.A/-ERINE: Dar de ce. . Interesul 'eu7 banc<erule7 era să le a' şi să trăiesc pe acele p>'înturi. E interesul tău să 'i9l dai7 dar peste pu6in ti'p7 interesul tău :a &i să nu te 6ii de el.e i'becil bătrinA "Pauză.# Probabil că 6i9ai &ăcut şi tu nişte idei despre &elul în care trebuie să ştii să 'ă iei: 'ă obser:i7 'ă pri:eşti.A/-ERINE: "i de ce &aci Răul.-ER!L: NuA NuA NuA NuA 1OE/%: . 1OE/%: /u.ă#$ /u7 'ă cunoşti. Di'inea6a a' dat asaltul.-ER!L: Dacă distru8e6i oraşul7 n9o să pri'i6i pă'în9turile lui .# .A/-ERINE: /e necă?eşte. "Pauză..A/-ERINE: !n cîine se uită şi el la un episcop. 1OE/% "cu violen. 2ie7 păstra6i9le şi E'inen6a9sa n9are decît să se aşeze cu curul pe ele.onrad. Sar pe cal şi pe9aci ti9e dru'ul. . încredere. 2ace6i totul pe întuneric şi &ără z8o'ot.# Deci7 dră8u6ă7 n9ai să de:ii castelană. 1OE/%: Păstra6i9le. 1OE/%: De ce. Era o noapte ase'ănătoare cu asta7 stătea' la intrarea cortului şi 'ă uită' la turnul de peste 'etereze. 8ranz şi 4ancherul ies.A/-ERINE: .# 2ranzA "Apare 8ranz. "(e întrerupe şirîde. uL!.# -eiA . 1OE/%: Dacă nu l9aş lua7 ai de:eni castelană. .A/-ERINE: La ce te ui6i. Pînă la s!îrşitul actului se vor auzi zgomotele în!undate ale pregătirilor. "i în pri'ul rînd celui care9l &ace.A/-ERINE: Nu 'ă 8îndea' la asta. .A/-ERINE: Pentru că te cunosc. 1OE/%: Anul trecut7 cînd 'ă pre8ătea' să iau cu asalt oraşul -alle. 1OE/%: $îine7 înainte de prînz7 şi &ără să anun6 pe ni'eni. 1OE/%: Pentru că &ac rău. !oarte aproape. "Pauză. /o6i sînte6i la &el7 :oi realiştii: cînd nu 'ai şti6i ce să zice6i7 î'pru'uta6i li'ba?ul idealiştilor..# Ia9l pe realistul ăsta b>trîn7 :e8<ează să i se dea onorurile7 şi cînd :a &i în cortul lui7 lea8ă9l bine de 'îini şi de picioare.A/-ERINE: Ai să. pleci. "(trigă. . 1OE/%: A trăda. . apoi tot mai departe şi mai sla4.# $ă întreb dacă şi atunci era o noapte cu lună. 1OE/%: . "(e apropie de ea. #AN. Eine9te de nas şi roa8>9te ca :întul să nu su&le încoace.ît despre do'eniul -eidensta''7 Ar<iepiscopul n9are decît să se retra8ă la 'oşie şi să se consacre a8riculturii7 o să aibă ne:oie7 căci în6ele8 să9l sărăcesc în noaptea asta. 1OE/%: Du'nezeu /atăl.A/-ERINE "timid#$ "i dacă n9ai lua oraşul. .onrad= :or &i pîr?oli6i în cinstea lui. 1OE/%: La oraş.A/-ERINE: "i eu. 1OE/%: Pentru că #inele e 8ata &ăcut. Scena I 1OE/%7 . Restul trupelor în stare de alar'ă.-ER!L: /răda6i încrederea Ar<iepiscopului. .ăpitanul Sc<oene. "-ăpitanul iese.A/-ERINE: $ă te' şi eu. $i9a' sacri&icat &ratele pentru Ar<iepiscop şi :re6i să cru6 douăzeci de 'ii de 'itocani. .e te pri:eşte.A/-ERINE "rîzînd#$ Adio7 'oşiiA Adio7 castelA Adio7 portrete de &a'ilie. Jert&esc locuitorii din @or's du<ului lui . . "Pauză. . Atunci bucur>9te: o să9l iau. .# în orice caz7 a' s9o şter8 pînă nu începe să 'iroasă urît.# Două 'ii de oa'eni cu ar'ele pre8ătite: re8i'entul lui @ol&'ar şi al lui !lric<.A/-ERINE7 -ER$ANN ascuns 1OE/%: /răiască banc<erulA "%z4ucneşte în rîs. (e aud îndată strigăte de )Trăiască 4ancherul. 1OE/%: .#AN. "> :ină îndatăA 5oetz rămîne la intrarea cortului şi se uită a!ară. Eu nu i'it7 in:entez.

Eu ce &el de cap a'. Pleacă7 spurcăciune7 Nu :reau să pro&ite ni'eni de 'ine. /u nu eşti.A/-ERINE: Eu pot să &iu douăzeci de &e'ei7 o sută7 dacă doreşti7 toate &e'eile. 1OE/%: De unde :rei să ştiu.ipînd#$ 1oetzA 1oetzA Nu 'ă alun8aA Nu 'ai a' pe ni'eni pe lu'eA 5oetz încearcă s'o dea a!ară din cort.A/-ERINE: /u eşti de :ină7 1oetz7 tu ai :rut aşa.A/-ERN#E: "i dacă nu9'i place.# Sînt 'ul6i printre ostaşii 'ei cărora li se usucă 8ura cînd te :ăd trecînd. Pre&er aşa= î'i place 'ult 'ai 'ult.e9ai să9i &aci. .. 1OE/%: /oate &e'eile sînt la &el. reau să &iu bordelul tău.# 1OE/%: . "0 ia de 4ăr4ie. O să9i <otărăsc soarta ce:a 'ai tîrziu. De peşte. "(e lipeşte de el. "7n timp.A/-ERINE: Nu. . .A/-ERINE: ino7 da7 sînt a ta.A/-ERINE: începînd de 'îine. 1OE/%: $ă rean8a?ez.ă de manile lui.itul ridicat. te dăruiesc lor. 1OE/%: Ade:ărat7 trebuie să te pedepsesc.A/-ERINE: Adică tîr&ă..A/-ERINE "4rusc#$ Nu :reau.A/-ERINE "rugătoare#$ 1oetzA 1OE/%: N9a' să rabd să te ui6i la 'ine cu ase'enea oc<i. După aceea7 dacă 'ai trăieşti7 o să ale8e' un bădăran oarecare cît se poate de c<ior şi de ciupit de :ărsat7 şi popa din @or's o să :ă cunune.tl2<47 (olda. A' să.i' 5oetz rîde. $ă duc să izbesc în ei.# Duce6i9l. 77/l. De porc. 1OE/%: Nu pot &i supărat pe nişte oa'eni care încearcă să 'ă o'oare.# Pleacă.înd.# Nici atît de zorit. . 3rusc. . Sînt si8urăA . Sînt si8ură. 1OE/%: N9ai de 8înd să pleci odată. De cîine. =l aui67L.A/-ERINE: Sînt zile în care o să ai ne:oie de o &e'eie= cînd :a &i clar de lună :ei &i obli8at să cucereşti o cetate7 şi96i :a &i &rică şi te :ei si'6i îndră8ostit. îl smuceşte de acolo şi se aşaz> în locul lui. . cu cu. . 2ă9te ce :rei. N9ai s9o &aci. .A/-ERINE ". "El o ia de umăr. "(e duce şi se aşaz> pe pat. $i9ar &i ruşine în locul tău. . -ER$ANN "către -atherine#$ Scîrnă:ieA PîrîtoareA 1OE/% "către -atherine#$ Erai co'plice. "1ermann iese din ascunzătoare şi se repede. .e scîrnă:ie trebuie să &ii ca să îndrăzneşti să 'ă iubeşti după tot ce 6i9a' &ăcut.erul ascuns. . 1OE/%: Nu.iva solda..A/-ERINE: "i 'ie7 ce9ai să9'i &aci. .A/-ERINE: Nu te cred. 1OE/%: 1ăseşte un nătărău care să te ia de ne:astă.A/-ERINE: Nu te9a' :ăzut niciodată dîndu9'i atîta zor. A' să pun s>9i dea cep pur şi si'plu7 ca unui butoi 'are ce este.e te9a apucat. Dacă 'ă iubeşti7 toată plăcerea :a &i pentru tine. "i9apoi &rica din tine te îndea'nă la dra8oste.A/-ERINE: . Pauză. 1OE/%: La ce.# -ai7 :inoA -atherine se duce la el. "(e uită la ea. 1OE/%: #a da. îi în6ele8 prea bine. Oa'enii 'ei o s>9'i aducă cu duzinile cînd o să 'ă apuce po&ta. Ea se aga.A/-ERINE ". Se zice că -usi6ii n9au astî'păr. .. 1OE/%: .A/-ERINE: Ia9'ă cu tine. . 1OE/%: 1oetzul cu cap de porc î'i &ace se'n.A/-ERINE: /u ce ai să &aci. . . "Pauză. .ii ies ducîndu'l pe 1ermann. .# AA Păzeşte9teA 1OE/% "se întoarce şi'% prinde pe 1ermann de încheietura mîinii#$ 2ranzA "%ntră cî. El şi cu 'ine :re' să ne a'estecă'. 1OE/%: Nu :rei. . 1OE/%: Da.1OE/%: Da7 dar :ede un episcop cu cap de cîine. cu spatele spre o!i.A/-ERINE: Nu. (e uită la ea. . Dar spune9'i întîi ce9a' să 'ă &ac eu. . Ia9'ă pe crupa calului7 nici n9o să 'ă si'6i7 sînt cît un &ul8. 1OE/%: ino7 î6i spun7 :reau să &ace' dra8oste.# -ai pe pat .A/-ERINE: Ei9e &rică.e9'i trebuie 'ie să &iu iubit.ipînd#$ Nu te iubescA î6i ?urA Iar dacă te9aş iubi7 n9ai a&la niciodatăA "i ce96i pasă că te iubeşte cine:a7 dacă nu 6i9o spuneA 1OE/%: .A/-ERINE: Nu trebuie neapărat.# A' izbutit totuşi s>9l scot 'ăcar pe unul din tpate răbdările. .e ai. 1OE/%: Păi7 'i se pare solu6ia cea 'ai bună7 nu.

EIA"I7 NAS/0 Nast6 intră. De alt&el7 pentru ce '9aş 'ilo8i7 eu7 care nu :oi a:ea 'ilă . NAS/0: Nu sînt plin de :irtu6i.a să caut a?utoare şi să te atac pe la spate.# Ocupă9te de 'ireasă7 2ranzA 2RAN%: . A' :ăzut cortul lu'inîndu9se pu6in şi u'bre u'blînd de colo9colo. 1OE/%: #un. Ei7 dar tu7 răspunde la întrebările pe care 6i le pun şi caută să nu spui c<iar tot şi întru totul7 alt&el nu 'ai ispră:i'. NAS/0: N9ai pus tu 'îna pe 'ine7 '9a' predat sin8ur. Atunci sînt şi eu proroc. NAS/0: . 1OE/%: "i atunci. 1OE/%: A' pus 'îna pe o pradă bună7 pe le8ea 'ea. Oare Du'nezeu te9a pre:enit. 1OE/%: Dacă :rei= dar rezultatul e acelaşi. NAS/0: NastD7 brutarul.ei care se rese'nează 9 'or de &oa'e7 cei care nu se rese'nează B 'or prin ştrean8. 1OE/% "către solda. 1OE/%: Se spunea că eşti la @or's. 1OE/%: . în clipa aceea a' pri'it 'andat să :in la tine şi să96i :orbesc. A' ştiut dintotdeauna cu' :oi s&îrşi. 1OE/%: -ei7 bădărane7 ce &aci.ine :rei să &ie.. . NAS/0: A' ieşit. 1OE/%: Per&ect. 1OE/%: A' în6eles7 eşti un prorocA NAS/0: .# 2ranzA 2ranzA "%ntră 8ranz şi doi solda. Al dracului de neplăcut. încă de la :îrsta de doisprezece ani po6i să96i dai sea'a dacă te rese'nezi ori ba.e 'ireasă. se duce la 5oetz şi'i dă o palmă peste ureche. NAS/0: Pentru ce. Du'nezeu 'ă copleşeşte azi cu darurile sale. "îl priveşte.a toată lu'ea.. A' şi eu7 înc<ipuieşte96i 9 po&ti'7 de pildă de a incendia @or'sul.. 1OE/%: Ai trăit probabil un s&ert de ceas ca' neplăcut. &cmi'rmu &muc 1OE/%: într9ade:ăr7 cine. 1OE/%: $andatul acesta cine 6i l9a dat.apul tău e pus la pre6. NAS/0: Ei9a' tras una peste urec<e. NAS/0: Nu: tu n9ai îndurare7 şi nici Du'nezeu.# Iată9l deci pe NastD7 î'păratul tuturor calicilor din 1er'ania Eşti aşa cu' 'i te înc<ipuia': depri'ant ca :irtutea. "?inîndu'l imo4ilizat.a să :orbeşti cu 'ine. 1OE/%: într9ade:ăr7 &iind proroc. O 'ări6i întîi cu to6i7 cu 'are alai7 după aceea. SOLDAEII: Da7 el e.a să9'i ceri îndurare7 presupun. 1OE/%: A' si'6it. NAS/0: Orice :orbă e o 'ărturie despre Du'nezeu= orice :orbă spune tot despre toate.ine eşti.# Oare Du'nezeu 6i9a poruncit să9'i tra8i una peste urec<e. NAS/0: Nu e ne:oie să &ii proroc: pentru noi7 ăştia7 nu sînt decît două soiuri de 'oarte. "Pauză. Scena A. NAS/0: Da. 1OE/%: DraceA a trebui să 'ă supra:e8<ez cînd :orbesc. NAS/0: "edea' pe o piatră îndărătul cortului. Poate ca să se dezlipească ceara care 6i9o astupă şi te î'piedică să auzi.i#$ E NastD. NAS/0: .at<erine. 2ericit o': ai 'andate şi ştii cine 6i le9a dat. NAS/0: Da. NAS/0: /recînd prin tabără7 a' a&lat că un trădător a dat oraşul pe 'îna :oastră. 1OE/%: în noaptea asta. NAS/0: Nu ştiu.i.# . NAS/0: Da7 sînt. "(trigă. 1OE/%: .. 1OE/%: %ău.1OE/%: N9a' s9o &ac. Ei bine7 cazi în 8enunc<i în &a6a 'ea. NAS/0: Da. 1OE/%: De ce. NAS/0: Nu era ne:oie ca Du'nezeu să 'ă pre:ină. 8ranz îi pune cizmele. Oare Du'nezeu nu 6i9a poruncit să &aci aşa. Deci7 tu eşti NastD7 proroc şi brutar. 1OE/%: . 1OE/%: EFcelentă idee: ce te9a &ăcut să te r>z8îndeşti. NAS/0: La ce bun. Dar &iii noştri :or &i7 dacă :ărsă' destul sîn8e ca să le dă' dreptul de a &i :irtuoşi. 1OE/%: . Nu te :ei putea î'piedica să spui tot. Dar nu reuşesc să a&lu cine 'i l9a încredin6at.

1OE/%: Dar eu7 eu ce :oi &i în ciorba asta. .# îi a' pe to6i în 'înă7 pe to6i: pe asta care :oia să 'ă asasineze7 pe tri'isul Ar<iepiscopului şi pe tine7 re8ele calicilor= de8etul lui Du'nezeu a des&ăcut un co'plot şi a de'ascat :ino:a6ii: 'ai 'ult c<iar7 unul dintre slu?itorii lui 'i9a adus7 din partea lui7 c<eile oraşului. NAS/0: a &i ti'pul să clădi' cetatea lui Du'nezeu.e ştii tu. 1OE/% "ridicîndu'se#$ Atunci ce 'a'a dracului cau6i aici. 1OE/%: O<7 ce noapte 'inunată7 totul e în 'işcare7 Du'nezeu u'blă pe pă'înt7 cortul 'eu e un cer plin de stele căzătoare şi iată 'inună6ia cea 'ai 'are: NastD7 proroc de brutărie7 :ine să9'i desc<idă oc<ii. într9un cerc7 nu96i &aci r>u decît 6ie. Nu. 1OE/%: . 1OE/%: Noaptea7 cînd :isezi că e soare7 cine96i do:edeşte că e zi. NAS/0: Oa'enii lui Du'nezeu ni'icesc sau clădesc7 tu însă păstrezi.ine :a tra8e &oloasele. Dacă :rei să distru8i cu ade:ărat7 să razi de pe &a6a pă'întului palatele şi catedralele clădite de Satana7 să dobori statuile obscene ale pa8inilor7 să arzi 'iile de căr6i care răspîndesc o ştiin6a diabolică7 să supri'i aurul şi ar8intul7 :ino cu noi. 1OE/%: Eu. 1OE/%: Deci7 &ac contrariul a ceea ce :reau.ei 'ari. f KJ1YL1 wf . 1OE/%: în cetatea :oastră nu se :a rîde în &iecare zi. Ai. Iar dezordinea e cea 'ai bună slu?nică a ordinii stabilite. 1OE/%: O<A O nouă trădare. 1OE/%: "i cînd îl :o' alun8a pe Ar<iepiscop. 1OE/%: . 1OE/%: "i cu nobilii. NAS/0 "cu vocea schim4ată. .e9'i propui tu. . . NAS/0: E8alul tuturor oa'enilor sau :aletul tuturor principilor. NAS/0: O nouă alian6ă.e dră8u6 din partea ta: cu asta 'ăcar '9a' în:ă6at7 n9o să &ie o sc<i'bare prea 'are. NAS/0: /o6i oa'enii sînt e8ali şi &ra6i7 to6i sînt în Du'nezeu şi Du'nezeu e în to6i9 S&întul Du< :orbeşte prin 8ura oricăruia7 to6i oa'enii sînt preo6i şi proroci7 &iecare poate boteza7 cununa7 propo:ădui E:an8<elia şi ierta păcatele= &iecare :ie6uieşte în obşte pe pă'înt în &a6a tuturor7 iar sin8uratic în su&letul său7 în &a6a lui Du'nezeu. Dar dacă şi eu l9a' :ăzut pe Du'nezeu. . Le8ea :a &i iubirea. NAS/0: Le :o' tăia capul. Ai slăbit ca:aleri'ea întrea8ă tr>dîndu9l pe . poruncitoare şi scurtă#$ !nul dintre slu?itorii lui. 1OE/%: Dar cu preo6ii. Dar dacă nu trebuie să cad la în:oială nici cu bur8<ezii7 nici cu ca:alerii7 nici cu principii7 nu prea :ăd cu cine trebuie să 'ă aliez. Nu'ai că iată: săracii 'ă plictisesc de 'oarte= urăsc tot ce9 'i place 'ie. NAS/0: . "-u ironie. biciul lui Du'nezeu. NAS/0: . De &apt7 brutarule7 cine96i do:edeşte că nu eşti :icti'a înşelăciunilor dia:oleşti.e96i pasă7 de :re'e ce :ei 'uri. "Pauză. A<A ar &i soare contra soare. . NAS/0: Le :o' lua bunurile7 ca s>9i î'brăcă' pe cei 8oi şi să9i <răni' pe cei &l>'înzi.u tine. NAS/0: Po6i să rîzî de cei pe care9i iubeşti. NAS/0: A' :enit să96i desc<id oc<ii7 &rate. NAS/0: .are. 1OE/%: Pe ce te'elii.u săracii7 daA .el 'ult :iespoiul lui. 2ără noi7 te9n:îrteşti. 1OE/%: Propunerea ta e cinstită7 brutarule.# Din &ericire7 Du'nezeu te9a tri'is ca să 'ă lu'inezi. Ale8e. .de ni'eni7 cînd :a :eni ziua.u noi7 :ei &i.1 . /u nu eşti o'ul lui Du'nezeu.y .u plebea oraşelor şi a satelor.1 / NAS/0: "i ce anu'e î6i place. 1OE/%: "i dacă nu9'i place să &iu e8alul :ostru. .înd soarele te scaldă în lu'ina lui orbitoare7 cine96i do:edeşte că nu e noapte. NAS/0: 2aci dezordine.onrad şi :ei slăbi bur8<ezia distru8înd @or'sul. NAS/0: E8alul tuturor. îi ser:eşti pe cei 'ari7 1oetz7 şi9i :ei ser:i orice ai &ace= căci orice distru8ere anapoda îi slăbeşte pe cei slabi7 îi î'bo8ă6eşte pe cei bo8a6i7 'ăreşte puterea celor puternici. -aide7 recunoaşte că Du'nezeu e cu 'ine.e9o să &ace6i cu bur8<ezii. 1OE/%: . . 1OE/%: .ine9ar &i crezut că cerul şi pă'întul se :or osteni atîta pentru un oraş de douăzeci şi cinci de 'ii de su&lete. 1OE/% "înmărmurit#$ rei să 'ă aliez cu săracii.iudată propunereA NAS/0: Sînt alia6ii tăi &ireşti. NAS/0: Intră în oraş7 'ăcelăreşte bo8a6ii şi preo6ii7 d>ruieşte9l apoi săracilor7 ridică o oştire de 6ărani şi iz8oneşte9l pe Ar<iepiscop= 'îine toată 6ara :a &i cu tine. NAS/0: îi :o' tri'ite înapoi la Ro'a.

"-ătre to. NAS/0: Ni'ic nu9i oprit cînd e :orba să9i 'întui pe oa'eni. De ce trebuie să9l spo:edesc. "9ă să iasă. Lasă9'ă.# Ei7 ce e.# Spune7 putea' s>9i las. î6i spun c9o ştiu dintot9deauna.-EINRI. "-ătre 8ranz. 1OE/%: Ne&olositor7 da. 1OE/%: $i se pare7 prorocule7 că Du'nezeu te9a &ăcut să cazi într9o cursă.1OE/%: /ot ceea ce :re6i să distru8e6i: statuile7 luFul7 războiul. 1OE/%: Să te pun să lucrezi în 'eseria ta..# . Pe Du'nezeu îl :oi răsti8ni în noaptea asta prin tine şi prin douăzeci de 'ii de oa'eni pentru că su&erin6a lui e in&inita şi9l &ace in&init pe cel care9l &ace să su&ere. NAS/0: a să zică ai să te 'ul6u'eşti de9acu' înainte să &aci doar tărăboi şi să &ii ne&olositor. 1OE/% "pre!ăcindu'se mirat#$ ă cunoaşte6i. Si8ur că da7 o'ule7 î6i :oi da un du<o:nicA E datoria 'ea de creştin... a pieri în &lăcări: su&letul Do'nului este o 8alerie de o8linzi7 &ocul se :a r>s&rîn8e în 'ilioane de o8linzi. Ar &i o noapte polară. în curînd7 :oi înainta în:ăluit în &rica şi în 'înia lui. Atunci :oi şti că sînt un 'onstru cu totul pur. 1OE/%: "edea în întuneric şi dădea din cap.# A' lăsat oraşul 'eu pradă 'ăcelului din răutate şi ură7 'erit dispre6ul tuturor.-: Repede atunci7 repedeA Spînzura6i9l cît 'ai repedeA "i pentru spo:edanie7 8ăsi6i alt preot. -EINRI. NAS/0: Luna nu9i a ta7 eşti un o' tras pe s&oară7 şi te lup6i pentru ca nobilii să se poată bucura de ea. -EINRI. EFistă Du'nezeu7 eu şi &anto'ele. Scena I A. E bună.. "Pauză. NAS/0: Sc<in8iuire şi ştrean87 da. 1OE/%: NastDA O :orbă de 8eniu. (e întoarce şi porneşte spre 5oetz. în clipa asta îi e &rică7 o si't= îi si't pri:irea pe 'îinile 'ele7 îi si't su&lul pe părul 'eu7 în8erii lui plîn8. 1OE/%: #a nu7 ori tu7 ori ni'eni.# Du9te să9'i aduci un preot.# /u7 ostaşule7 .# "tii ce9 ai să pă6eşti. Dar nu :reau să 'i9i spînzura6i pe to6i.redea' că n9ai :oie să te 'ilo8eşti. -EINRI. sc<in8iuire şi ştrean87 ce 'onotonA Necazul7 în ceea ce pri:eşte Răul7 e că te obişnuieşti cu el7 ai ne:oie de 8eniu ca să in:entezi. 1OE/% "pro!und convins şi sincer#$ Dar îi iubesc pe nobili.# 1OE/%: -oA -oA "1einrich se opreşte. Plîn8e6i7 plîn8e6i7 în8erilor: :oi îndrăzni. NAS/0: Nu :oi în8ădui să 'ă spurce un papistaş. NAS/0: /u.A/-ERINE: Nu po6i să9l laşi să 'oară &ără iertăciune. "-ătre Nast6.# A<A. 2e'eia asta trebuie 'ăritată nu'aidecîL ...-: NuA Nu7 nuA 1OE/%: Popă7 nu 6i9e ruşine să 'in6i. -EINRI.A/-ERINE: Dă9i un du<o:nic. De ce :9aş a?uta să stin8e6i soarele şi toate &ăcliile pă'înteşti. Oraşul ăsta :a pieri în &lăcări. -EINRI. 2rate7 8reşeala 'ea nu cade asupra #isericii7 iar păcatele în nu'ele #isericii 6i le :oi iertaA rei să 'ă spo:edesc în public.i. 1OE/%: Pentru că :a &i spînzurat. "îl zăreşte pe Nast6. NAS/0: El e deci slu?itorul Do'nului care 6i9 a dat c<eia aceea.ru6ă9i pe săraci. %ntră 1einrich. 1OE/%: AşA îi asasinez ni6el7 din cînd în cînd7 pentru că &e'eile lor sînt &ecunde şi &ac cîte zece în locul unuia pe care9l o'or. NAS/0: $ă ro8 de tine în 8enunc<i. /u îi asasinezi. îşi spune: G1oetz nu :a îndrăzni7 poateH 9ca şi cu' ar &i doar un o'.-: .-: Deci ni'eni. "-ătreNast6. Ne&olositor pentru oa'eni. -EINRI. Noaptea asta nu 'ă si't deloc inspirat. Dar ce9'i pasă 'ie de oa'eni.. "Nast6 nu se mişcă.# îl po6i lăsa să 'oară nespo:edit...# Nu :rei. -EINRI."întorcîndu'se încet înapoi#$ Nu7 'ăscăriciule7 nu= ai dreptate: nu pot. .. 1OE/%: !n. "-ătre8ranz.# Nu putea' să las ca preo6ii să &ie 'ăcelări6i. 9umnezeu 'ă aude7 lui Du'nezeu îi spar8 urec<ile7 şi asta9'i a?un8e7 căci el e sin8urul duş'an de'n de 'ine.# Iată o &aptă cu' î'i place 'ie. $intea nu9i poate da de capăt. NAS/0: "i9atunci. "i apoi î6i rezer: o surpriză.-: Pe ăsta. NAS/0 "cu vocea schim4ată#$ . 1OE/%: A' şi eu 'andatul 'eu. Du'nezeu ştie.entironul.-: NastDA "Nast6 nici nu se uită la el. "Nast6 dă din umeri. "Nast6 nu răspunde.EIA"I7 -EINRI. "0 pauză. 1OE/%: ei &i sc<in8iuit pînă te :ei spo:edi7 e spre #inele tău.. Ar<iepiscopul e bo8at7 po6i să te des&e6i săr>cindu9l7 dar ne:oiaşii7 1oetz7 n9are nici un <az să9i &aci să su&ere. 1OE/%: Sc<in8iuire şi ştrean8..-: $i9ai &ăcut tot răul pe care puteai să 'i9l &aci. 1OE/%: O<7 nu7 n9are nici un <az.ît despre ăsta7 îl :ei spo:edi şi9l :ei 8ri?i.# în8enunc<e. E rea. 1OE/%: . Scuipă9'>9n obraz şi 8ata. 1einrich se apropie de el.e :rei de la 'ine. .

. 1OE/% "îngăduitor#$ Scuip>9l7 băiatule7 de ce să nu petreci ni6el. N9a' uitat ni'ic. "%% sărută pe gura. .. LasăA LasăA Spai'a e bună.scuipă9'>A 2RAN% "înveselit. "0!i. Răul B îl crezi doar pe ur'ă. Nu credeai că a' s9o &ac.-: EuA EuA EuA Dar n9aş &i &ăcut9o niciodată dacă nu9l asasinai pe Episcop. 1OE/%: în &ond7 nu credea' nici eu însu'i.# . "-ătre 8ranz. Ostaşii sînt înşira6i de9a lun8ul rîpei7 în spatele carelor.ine9a trădat. $ul6u'esc pentru &e'eile :iolate7 'ul6u'esc pentru copiii traşi în 6eapă7 'ul6u'esc pentru oa'enii decapita6i. /u sau eu. /o6iA /o6iA DaA DaA Pretindeai că ştii să9i iubeşti pe săraci7 iar eu nu= ei7 :ezi: tu le9ai &ăcut 'ai 'ult rău decît 'ine. către 5otz#$ S>9l scuip. "Pauză. care se va schim4a progresiv într'o e@altare !actice#$ A :enit clipa să ne luă' ră'as bun.e blînd> 6i9e &a6aA $ă uit la ea şi si't că :or 'uri douăzeci de 'ii de oa'eni. îl loveşte 4rusc. 1OE/%: Aşa de repedeA "Pauză.# Ai 8ri?ă să9l 6ii de 'în> cu blînde6e în ti'p ce i se aplică cleştele. "Pauză. -EINRI. . "-ătre1einrich.-: Iată7 s9a &ăcut. Iată clipa.# Du9teA Je&uieşte şi 'ăcelăreşteA #ună searaA 1OE/% "cu mare o4oseală. 1OE/%: oi to6i.# A<A $ireasaA 2ranz7 te :ei duce să c<e'i 8ră?darii şi9i :ei prezenta doa'nei. "8ranz o ia şi o aruncă pe pat. arătînd spre Nast6.-: în8erii. "-a şi cum şi'ar !i adus aminte de e@isten. .# . NAS/0: Du'nezeu 'i9a poruncit s>9l răpun pentru că9i în&o'eta pe săraci.i tresar. -EINRI. To.red că asta9i tot.ă.înd 'ă :oi întoarce7 :oi &i 'în?it de sîn8e şi cortul 'eu :a &i 8ol. "i atunci 'ă ispiteşte7 pe ascuns7 &ăcînd să se i:ească prile?uri7 &ără să se co'pro'ită. !n preot oarecare: în &a6a lui trebuie să în8e9nunc<ezi. I9a' cerut9o eu cu':a.. NuA . NAS/0: $ai 'ult decît tine7 8unoi ce eştiA "(e năpusteşte asupra lui 1einrich. NAS/0: Păi7 da7 într9ade:ăr7 puteai7 'ai po6i şi9acu'.. . . /e iubesc. "8ranz îl scuipă.# -einric< &rate7 nu s9a zis încă totul: a' <otărît să iau @or'sul7 dar dacă Du'nezeu e cu tine7 se poate întî'pla ce:a care să 'ă9'piedice. De ce '9a sortit să 'er8 spre pierzanie7 dacă pe tine te 'întuie.-: Dacă este cu ei7 cu' se &ace că re:oltele lor ies tot ti'pul prost. "9upă o clipă de aşteptare. Ai :ăzut în noaptea asta: cu' tra8e de 'ine tri'i6îndu9şi în8erii pe capul 'eu. Nedreptatea ar &i prea 'are.# Dar po:estea cu c<eia. cu convingere#$ Se :a întî'pla ce:a.# Dacă pri'eşte să se spo:edească7 înceta6i nu'aidecît cu tortura= îndată ce :a &i dezle8at de păcate7 îl spînzura6i. NAS/0 "vor4indîn!undat. -EINRI. Iată spai'a şi zbuciu'ul7 şi ardoarea de sîn8e. -ai7 răspundeA RăspundeA Răspunde odatăA Nu po6i.eruliese. . A ră'as preotul.# Du9te7 spune9i căpitanului !lric< că :in.i îi despart.er.# Asta e. /u ştii ce :rea7 &ireşte= să9i scap popi'ea şi călu8ări6ele. "-ătre Nast6 şi 1einrich. -ei'ic< a 'urit de ruşine.-: Du'nezeu7 într9ade:ăr.# -EINRI. Asta e.A/-ERINE: Nu7 1oetz7 nu credea'. -EINRI.e si'plu e: atunci Du'nezeu 'i9a poruncit să9i trădez pe săraci pentru că :oiau s>9i 'ăcelărească pe călu8ăriA NAS/0: Du'nezeu nu poate porunci să9i trădezi pe săraci7 el este cu ei.u' se &ace că a în8ăduit c<iar astăzi ca re:olta ta să se s&îrşească în deznăde?de.# "i tot nu s9a întî'plat nici o 'inune: încep să cred că Du'nezeu î'i dă 'în> liberă. "Ea îi cuprinde genunchii. Nici nu bănuia' eFisten6a acestei c<ei: dar iată că l9a însărcinat pe unul dintre preo6ii săi să 'i9o aducă.at<erine este &ără îndoială un în8er. Dacă sînt prins7 îi ră'îne dreptul de9a se dezice de 'ine: în de&initi:7 putea' să arunc c<eia în rîpă. 5oetz se aruncă pe un scaun. "i tu..# Dac9aş :rea să9'i dau dru'ul la 8urăA "tiu 'ulte7 &ă6arniculeA Ascultă7 NastD7 a' să96i :înd un secret: 9umnezeu se serveşte de mine.-: DaA DaA Din :ina taA Ai :rut să &aci pe prorocul şi iată9te în:ins7 prizonier7 bun de spînzurat7 şi to6i care s9au încrezut în tine :or 'uri. "i banc<erul la &el. . -eilal. 1OE/%: Iată.# AsasinuleA /rebuie să &iu nebun să 'ă u'ilesc în &a6a ta7 cînd totul s9a întî'plat din :ina taA NAS/0: Din :ina 'ea. O2IEER!L: /otul e 8ata.# e6i petrece noaptea î'preună7 ca o perec<e de îndră8osti6i. . Păcat7 'ă obişnuise' cu :oi. Dacă Du'nezeu ur'a să &acă o 'inune7 de ce n9a &ăcut9o înainte de trădarea 'ea.a -atherinei. "5oetz îşi trece mîna peste !a.A/-ERINE: Iată96i 'inunea7 dră8u6ule.# 2ranz7 descotoroseş9te9'ă de ea. -EINRI. %ntră un o!i."strigînd#$ Ni'icA Absolut ni'icA Ni'ic nu se :a întî'pla. -EINRI. Să &acă ce :or cu ea7 dar să n9o o'oare. "întorcîndu'se spre Nast6. $ul6u'esc7 Doa'ne7 î6i 'ul6u'esc.A/-ERINE "se aruncă 4rusc la picioarele lui#$ 1oetzA îndurareA Nu astaA Nu 8roză:ia astaA îndurareA 1OE/% "se dă înapoi mirat#$ /are &ăceai pe 8roza:a adineauri.

-EINRI.are era răul cel 'ai 'ic. Dar nu te stin8<ereşte pu6in7 'ăcar un pic7 să9l osîndeşti pe cel care 6i9a &ost o' la toate. Du'nezeu a :rut ca #inele să &ie cu neputin6ă pe p>'în6. Nu. -EINRI. Nu :rei asta7 Du'nezeule7 e9ade:ărat.-: De către Du'nezeu însuşi. Lu'ea e nele8iuire= dacă o accep6i7 eşti co'plice7 dacă o sc<i'bi7 eşti călău.i. $ă duc7 'ă duc: ostaşii aşteaptă7 c<eia cea bună 'ă 'înă înainte7 :reau să9şi re8ăsească broasca natală.# Iată :izionarul cel 'ai ciudat: un o' care crede că nu'ai el sin8ur &ace rău. Dar cînd se :a ispră:i7 iar se :a 6ine de nas scîrbit şi :a spune în 8ura 'are că n9a :rut asta. 1OE/%: Pentru că nu pot să &iu altul7 ci nu'ai eu. -EINRI.e preten6ii ai.# -aA Pă'întui du<neşte pînă la stele.e K putea' &ace eu. se întoarce. -ătre ceilal. -EINRI. Ei9l acord. 1OE/%: . 1OE/%: "i de ce nu l9aş iubi7 dacă aşa 'ă taie capul. !cid în zilele de lucru7 iar du'inica se spo:edesc7 cu 'odestie. Dacă :rei să 'eri6i iadul7 a?un8e să stai în patul tău.-: A7 nuA Nu to6iA "Pauză. Dra8ostea 9 cu neputin6ă.# /răiesc întru credin6ă7 Doa'ne7 Du'nezeul 'eu7 trăiesc întru credin6ă.i ceilal6i. . "La ieşire.ine toată replica.-: La ce bun să şti' pricina7 dacă e stabilit că nu po6i &ace decît R>ul.-: To. 1einrich iz4ucneşte în ris. Dreptatea 9 cu neputin6ă. -EINRI. Nu pretind ca cerul să se prăbuşească peste capul 'eu7 un scuipat ar &i de a?uns: călcînd pe el aş putea aluneca7 'i9aş putea rupe un picior7 şi s9a zis cu ziua de azi. !nde era binele7 bastardule.# . . #ine7 bine7 nu stărui.eri dreptul de a &i osîndit la 'uncile iadului. AdioA "9ă să iasă. !ră şi slăbiciune7 :iolen6ă7 'oarte7 supărare7 astea :in nu'ai de la o'= acestea sînt î'pără6ia 'ea7 şi sînt sin8ur în ea: ce se petrece aici nu 'i se poate i'puta decît 'ie. !nde se 8ăsea. în &iecare noapte7 pă'întul 1er'aniei e lu'inat de &ăclii :ii= noaptea asta7 ca în toate nop6ile7 oraşele ard cu zecile şi căpitanii de oştiri care le pustiesc nu &ac atîtea 'o&turi.# Sînte' cu to6ii la &el de :ino:a6i7 bastardule7 cu to6ii deopotri:ă . -EINRI. NAS/0: De ce nu.ît despre 'îini7 ce să 'ai zice'A . Pri:irea ta este lu'ină şi sc<i'bă totul în lu'ină: cu' ai putea cunoaşte penu'bra din ini'a 'ea. 1OE/%: E stabilit. "Pauză. 1OE/%: Răutatea 'ea nu este răutatea lor= ei &ac Răul din :iciu sau din interes: eu &ac R>ul de dra8ul R>ului. Iar 'intea ta atotcuprinzătoare cu' ar putea pătrunde în tiparele 'in6ii 'ele &ără a le spar8e. în 'ine i se &ace 8roază lui Du'nezeu de sine însuşiA EFistă douăzeci de 'ii de nobili7 treizeci de ar<iepiscopi7 cincisprezece re8i7 s9au :ăzut trei î'păra6i în acelaşi ti'p7 un papă şi un antipapă7 dar ar>ta6i9'i un alt 1oetzA !neori î'i înc<ipui in&ernul ca un pustiu care 'ă aşteaptă nu'ai pe 'ine. Ia încearcă să96i iubeşti aproapele7 şi să9'i spui pe ur'ă cu' 6i9a 'ers. 1OE/%: Deci7 to6i căde' sub osînd>. #un7 bun7 iau toată răspunderea asupra 'ea şi nu zic ni'ic7 în ziua ?udecă6ii7 o să tac ca peştele7 a' şi eu 'îndria 'ea7 o să 'ă las osîndit &ără să su&lu o :orbă. Ia uită9te7 NastD7 la c<eia asta: e ce:a bun7 o c<eie7 ce:a util. 1OE/% "despre Nast6#$ !ite7 ăsta iubea ne:oiaşii.# Dacă tu eşti Dia:olul7 'ăscăriciule7 ce sînt eu7 care sus6inea' că9i iubesc pe ne:oiaşi şi care 6i9i dau pe 'înă. "-ătre 5oetz. 5oetz se uită la el oarecum !ascinat cît . Atunci o c<eie într9o 'înă nu poate &i ce:a rău: s>9l lăudă' pe Do'nul pentru toate 'îinile care 6in nişte c<ei în această clipă în toate 6inuturile din lu'e. 1OE/%: .are ceilal6i. 1OE/%: .-: "i ceilal6i. In&ernul e destul de 'are ca să nu te întîlnesc acolo. "-ătre 5oetz. -EINRI. Era' ne:ino:at7 şi &ărădele8ea s9a năpustit asupra 'ea ca un tîl<ar. 1OE/%: De către cine.-: 2iindcă e de9a?uns ca un sin8ur o' să urască un alt ) o'7 pentru ca ura să se întindă de la unul la altul peste ? o'enirea întrea8ă. Dar ăsta se ia drept Dracul în persoană pentru că9şi îndeplineşte datoria de soldat. Po&ti'7 a' să &ac o baie bună de sîn8e ca să9i &ac un ser:iciu.e este. Nu to6i au norocul de a ucide7 dar to6i au po&tă s9o &acă. -EINRI. Atunci 'ai e ti'p să te pui î'potri:ă.-: Da7 'ăscăriciule7 e stabilit. . "Pauză. . " îzînd.# î6i dai 'ultă osteneală pentru ni'ic7 lăudărosule care te &ăleşti cu :iciul.# $ai cunoaşte6i pe cine:a ca 'ine.ZOJ 1OE/%: Ei7 asta9i7 în8eraşule: ştii bine că nu pot.-: .# .-: îi 'in6ea cu bună ştiin6ă7 a6î6a po'irile lor cele 'ai ?osnice7 i9a silit să asasineze un o' bătrîn.u totul şi cu totul.u neputin6ă. Sînt o'ul care9l tulbură pe Du'nezeul cel Atotputernic. Da7 Du'nezeule7 eşti ne:ino:ă6ia însăşi: cu' ai putea concepe neantul7 tu care eşti plenitudinea.ît despre ce &ace 'îna cu c<eia7 Do'nul se leapădă de orice răspundere7 asta nu9l 'ai pri:eşte7 săracul.-: In&ernul e un bîlci7 nătărăuleA "5oetz se opreşte şi se uită la el. -EINRI.e lucru 'inunatA /rebuie să9i 'ul6u'esc lui Du'nezeu că ni le9a dat. N9a' să cad în păcatul deznăde?dii: sînt putred pîn>9n 'ădu:a oaselor7 dar ştiu că 'ă :ei 'întui7 dacă aşa e :oia ta. -EINRI. La urmă îşi revine.

îşti8 eu7 însea'nă că triu'&ă RăulA Dacă pierd. 1OE/%: Iată zorile.-: 2ir de pai netrebnic7 cu' ai putea lupta î'potri:a 'ilei sale.A/-ERINE: !nu şi unu..A/-ERINE: S>rută9'ă.-: .. "Aruncă zarurile.# Eu pun ră'ăşa8 c>9l &ac.-: Dacă pariez7 eşti pierdut dinainte7 ne8<iobule. Dar te :oi ur'ări7 n9 a:ea 8ri?ă7 te :oi L ur'ări pas cu pas7 ziua şi noaptea= po6i să te bizui pe 'ine dacă e :orba să96i cînt>resc &aptele.u' ai putea cur'a nes&îrşita lui rădbare. "i &ii încredin6at7 peste un an şi o zi7 oriunde te9ai duce7 :oi &i la întîlnire.# Aruncă9le. -EINRI. "îi dă zarurile. A' &ost un nele8iuit7 'ă sc<i'b= &ac stîn8a9'pre9?ur şi pariez că a?un8 un s&înt. Dacă desc<ide6i por6ile de cu' se arată zorile7 daca preo6ii ies din @or's ne:ătă'a6i şi :in să se pună sub paza 'ea7 :oi ridica asediul la a'iază.# De ce nu. 1OE/%: E treaba ta s9o re8ăseşti. "0 trece un !ior. Du9teA Du9te să ni'iceşti @or'sul prin &oc şi sabie7 du9te să ?e&uieşti şi să ucizi= î6i pierzi :re'ea şi osteneala: într9o zi te :ei po'eni în pur8atoriu ca toată lu'ea. NastDA NAS/0: Nu. Nu îndrăzneşti7 laşuleA Pre&eri să &ii spînzurat. A<7 dacă pierd7 nici nu bănuiesc 'ăcar ce9a' să &ac. . "0 sărută. 1OE/%: N9o să 'ă ierte în po&ida :oin6ei 'ele.-: /oată lu'ea. .e are a &ace dacă s9a întî'plat. Inten6ia 'ea7 ea a:ea înse'nătate.A/-ERINE: EuA 1OE/%: /u7 . /e :a lua cu de8etele sale7 dac>9i :a &i :oia7 ca să te ridice în raiul său= î6i :a &rîn8e cu un bobîrnac :oin6a ta păcătoasă7 î6i :a descleşta &ălcile şi te :a îndopa cu bună:oin6a sa7 şi te :ei si'6i de:enind bun &ără să :rei. -EINRI.# 2ranz7 du9te şi spune9i căpitanului !lric< să9şi tri'ită ostaşii la cui9 care. Ai să &aci #inele ca să cîşti8i o prinsoare. /e prinzi cu 'ine. 1OE/%: Ei da7 si8ur7 e nele8iuit.sînte' :rednici de 'uncile iadului7 dar Du'nezeu iartă cînd aşa îi e placul.# Eşti strîns cu uşa7 Doa'ne. 1OE/%: Ei9ai re8ăsit credin6a7 prorocule. /u7 NastD7 întoarce9te în oraş7 'ai e ti'p să opreşti <aita.-: Ni'eni. -EINRI.ine să ?udece. NAS/0: Dacă :rei să &aci #inele7 n9ai decît să <otărăşti c9ai să9l &aci7 e &oarte si'plu. -EINRI. . NAS/0: E ce:a nele8iuit. 1OE/%: reau să9l strîn8 cu uşa pe Du'nezeu.# . .-: Le redai libertatea7 le redai :ia6a şi speran6a.. De data asta e ori da7 ori ba: dacă 'ă &ace să cîşti87 oraşul :a arde7 şi răspunderea lui :a &i bine stabilită. . NAS/0: De acord.. . NAS/0: Nu 'i9o pierduse' nici o clipă. -EINRI.# Adio7 1oetzA 1OE/%: Ia pun8a asta şi du9te unde :rei.. . Ei.. Dar 'ie7 cîine7 'ie7 după ce '9ai silit să trădez7 î'i :ei reda puritatea. De acord. AdioA %ese. -EINRI. $ai sînt încă r>u. "Pune zarurile în păhărel. 1OE/%: /u7 peste un an şi o zi.-: . 1OE/%: Deci toată lu'ea co'ite Răul. 1OE/%: NorocosuleA -EINRI. Pu6in î'i pasă7 de alt&el7 nu sînt pus să9l ?udec7 ci să9l &ac.ine îndrăzneşte. 50ET2$ #inele.ine :ă spune că 6in să pierd. Ai pierdutA 1OE/%: oi &ace după :oia lui Du'nezeu. 1OE/%: . N9ai decît să pariezi."dă din umeri#$ Nu7 bastardule7 nu 'ă prind deloc. 1OE/%: De ce nu. "-ătre 8ranz.ine &ace o partidă cu 'ine. 1OE/%: "i ni'eni n9a &ăcut niciodată #inele.-: .. Poate că #inele te dezn>d>?duieşte. A a?utat zarurile ca să piardăA -ortina . "%ntră în cort. -aide7 ?oacă: dacă Du'nezeu e cu tine7 nu trebuie să96i &ie &rică.at<erineA .at<erine.# O să96i &ie 8reu să pierzi. -EINRI. %orile şi cu #inele au intrat în cortul 'eu şi nu 'ai sînte' :eseli: iat9o pe asta plîn8înd în <o<ote7 ăstălalt 'ă urăşte= ai zice că e a doua zi după catastro&ă. 1OE/%: Rău &aci= î'i ară6i că #inele este cu neputin6ă7 pariez deci că :oi &ace #inele: e cea 'ai bună cale din toate pentru a &i si8ur. La ur'a ur'elor7 nu s9a întî'plat nici o nenorocire.A/-ERINE "tîzînd cu lacrimi#$ A trişatA L9a' :ăzut7 l9a' :ăzut.A/-ERINE "aruncînd zarurile#$ Doi şi unu. 1OE/%: Per&ect. 1OE/%: E dreptA Ei7 atunci să ?ucă' zaruri. Adio7 . -EINRI. Păi bine7 brutarule7 ce96i înc<ipui.ă &aci ce. A :enit 'o'entul să ?oci cu căr6ile pe &a6ă. "(e uită la ea. -atheiine iz4ucneşte în ris.

e 'ai zbiară ăia dinăuntru. 4ARL: Nici o pri'e?die= e încăpă6înat ca un catîr. ii să stai de :orbă cu 1oetz şi apoi ne s&ătuieşti să nu ne răscul>': cine9'i do:edeşte că n9ai luat bani pentru asta. "%ntră Nast6. Scena I 1OE/%7 NAS/07 #ARONII 5oetz intră de'a'ndăratelea. rizînd şi 4ătindu'se cu palmele peste coapse. NAS/0: Dacă încerci 'îrş>:ia asta7 a' să pun să te spînzure. $ori de dra8ul 'euAH %ese ducînd tava şi paharele.ine9'i do:edeşte că n9ai luat bani ca să &aci să izbucnească prea de:re'e răscoala care 'ocneşte pentru ca să &ie înăbuşită de seniori. O să &ie spînzurat pentru c> 'i9a zis &rate7 şi cînd o să9i pun ştrean8ul de 8ît7 a' s>9l sărut pe buze şi a' să9i spun: GNoapte bună7 &ră6ioare. 4aronii (chulheim. Duce6i9:>. S. Răspîndi6i pînă9n cel 'ai 'ic cătun :estea: G1oetz dă 6ăranilor pă'întul casei -eidensta''H. . Scena III 4ARL şi NAS/0 NAS/0: 1oetz a tri'is să 'ă c<e'e.# 1oetz7 scu'pul 'eu &rate7 ai să :ezi cu' o să96i 'ai stric eu &aptele tale cele bune. Dă de bănuit. 1OE/% şi 4ARL 1OE/%: 2rate9'eu7 :rei să9'i aduci o cara&ă de :in. PRI$!L E3RAN: 3sta bărbat. rizînd. PRI$!L E3RAN: DraceA 4ARL "se întoarce#$ Po&ti' ordinele. 5oetziese. 4ARL: ezi să nu &ii tu cel spînzurat. . PRI$!L E3RAN: Dar dacă i se &ace &rică şi se lasă.> 6ăranii noştri o să turbeze de9a binelea dacă nu le dă' pe loc pă'înturile7 aurul7 pîn> şi că'ăşile noastre şi binecu:>ntarea noastră pe deasupra. 4ARL: Satele n9au ce &ace cu ordinele pri'ite din oraş.# E un cu:înt care 'ă ustur>9n 8ură şi scuip ori de cîte ori îl spun. rei nu'ai să ne duci de rîpă. 4ARL: !ite9l pe 1oetz. Ascunde6i9:ă7 iacătă9l.-!L-EI$: /u nu ştii c9o să :ină să ne asalteze în . "%es. Ieri s9a distrat spălîndu9'i picioarele. 4ARL: De dra8ul tău o &ac7 &rate.-!L-EI$: rei să speli cu sîn8ele nostru cur:ăsăriile 'ă9tii. 4ARL: îl cunoşti pe 1oetz. /rei pa<are a?un8: eu nu beau. "Pauză.H #ate6i9i la cap7 &ace96i9i să turbeze de &urie7 se'ăna6i răz'eri6a peste tot. NOSSA4: Eăranii. NossaA. Dă96i 'oşiile7 <ai7 d>9le: într9o zi o să96i pară rău c> n9ai 'urit înainte de9a le da. I NAS/0: Lasă asta. îi lăsa6i s>9şi :in>9n &ire7 apoi le spune6i: GDacă el7 cur:arul7 bastardul7 îşi dăruieşte 'oşiile7 de ce înaltul do'n de Sc<ul<ei' nu :i le dă şi el pe ale lui.i Actul al doilea /A#LO!L I Scena I 4ARL7 doi E3RANI PRI$!L E3RAN: . Pu6in î6i pasă de ei. NOSSA4: "i să te &aci 8roparul nobili'ii 8er'ane.e :rei. RIE/S.# "tiu ce plănuieşti7 4arl. NAS/0: . 4ARL "aşezînd paharele pe o tavă#$ /o6i ser:itorii sînt &ra6i. Seniorul prietenos7 bunul &rate. 2ru'oase le8ături ai. 2ă9o de dra8ul 'eu. ietschel îl încon&oară z4ierînd. %ice că ne iubeşte7 ne 'ă8uleşte7 ne 'în8îie7 uneori ne sărută. Pe ăsta nu9l prosteşte ni'eni.# IubireA în &iecare zi te î'brac şi te dezbrac7 î6i :ăd buricul7 de8etele de la picioare7 curul7 şi 'ai :rei să te iubesc. Ar &i 'ai cu'inte să stai liniştit şi să aştep6i ordinele 'ele. " îde.# .-EL: /u nu ştii că prin 8estul tău dai &oc butoiului cu pra& de puşcă. 4ARL: NastDA NAS/0 "recunoscîndu'l#$ /u eşti. 1OE/%: 2ra6ilor7 &ra6ii 'ei dra8i7 nici nu ştiu 'ăcar despre ce :orbi6i. 4ARL: Sînt baronii: e uşor de înc<ipuit că sînt nebuni de &urie. Străbate6i 'oşiile lui NossaM şi Sc<ul<ei'. E3RANII: 2rate7 &rate9'eu7 &ră6ioareA NaA Eine7 de dra8ul tăuA îşi dau palme. AL DOILEA E3RAN: A' auzit că ştie să citească. ?ăranii ies din ascunziş. PtiuA "(cuipă. Scena II E3RANII7 ascunşi. S. întîi şi întîi7 ce cau6i aici. A' să96i arăt cu dra8oste.onrad era aspru şi brutal7 dar pc>rile lui 'ă ?i8neau 'ai pu6in decît bunătatea ta.

Al doilea: pe acest p>'înt7 or8anizez pri'a co'unitatea creştină7 to6i să &ie e8aliA A<A NastD7 sînt ostaş: dau bătălia #inelui şi a' de 8înd s9o cîşti8 nu'aidecît7 şi &>r> :ărsare de sîn8e. 1OE/%: Nu 'ă lo:i6i7 :9a6i 'urdări. .# Sînt un cîine de bastard7 un 8unoi7 un trădător7 ru8a6i9:> pentru 'ine.-EL: -aide7 ne pierde' :re'ea.i dau înapoi.-!L-EI$: 2ără :orbărie şi &loriceleA O laşi baltă. Sînt &ericit că te re:ăd. S. 1OE/%: Da7 &rate7 ca toată lu'ea. "(e ridică de &os. 1OE/%: Dra8ii 'ei &ra6i7 ierta6i9'>7 răspunsul e nu.-EL: . î'i :ăd calea aşa cu' te :ăd pe tine.. Ar &i trebuit să pre:ăd că :oi scandaliza su&letul tău strî't şi îndîr?it. NOSSA4: Nu ştii.-EL "amenin. A<7 catîruleA A<A î'i strici bucuriaA . RIE/S. 1OE/%: a să zică şi tu crezi că 6ăranii se :or răscula.ine te9a ru8at să le dai. Ine8alitatea condi6iilor7 ser:itutea7 'izeria. 1OE/%: O<A . to. Scena NAS/07 1OE/%7 4ARL 5oetz vine spre Nast6 1OE/% "vesel#$ Salutare7 NastD.e :ină î'i 'ai 8ăseşti. #inele e iubire7 aşa= dar ade:ărul este că oa'enii nu se iubesc= şi ce oare îi î'piedică. NAS/0: Dar cine te9a ru8at. NAS/0: .ător#$ Renun6i. 1OE/%: "tiu că trebuie să le dau.îtă dreptate trebuie să a' ca să 6ipa6i aşa de tare. î'i tai 'îna dreaptă dacă :rea să lo:ească. S. Ei bine7 NastD7 îl cunosc. întîi las pă'înturile 'ele 6ăranilor. EFistă bo8ătaşi7 asta9i tot. î'preună7 noi doi :o' re&ace Paradisul7 căci Do'nul '9a ales ca să şter8 păcatul nostru stră'oşesc. /e salut7 &rate. NAS/0: . Ei uite7 o pri'esc. 1OE/%: "i ce 'ă &ac eu dacă 'i se răpesc 'i?loacele de9a &ace #inele. înaintează spre el. A?ută9'>7 :rei. NAS/0: Nu eFistă bo8ătaşi răi. /u ştii cu' să :orbeşti cu ne:oiaşii. apoi se îndreaptă. 1OE/%: Ar &i trebuit să bănuiesc. 1OE/%: A?utor7 în8erilorA A?uta6i9'ă să 'ă în:in8A "Tremură tot. .-!L-EI$ "lovindu'l#$ Renun6i.# N9a' să lo:esc. Nici nu9i de 'iFare: 'i9a' însuşit doar în:ă6ăturile tale. 1OE/%: "tiu eu7 î6i spun. RIE/S.-!L-EI$: 1unoiuleA Scîrnă:ia pă'întuluiA îi dă un pumn în o4raz.e e.-!L-EI$: !n bastardA 1OE/%: Da7 ca Isus . NAS/0: Nu96i &ace 8ri?i pentru ei= o să se 'întuie sin8uri.e proroc 'inunat eştiA /reizeci de 'ii de 6ărani 'or de &oa'e7 eu î'i prăpădesc a:erea ca s> le aduc alinare şi tu î'i :esteşti liniştit că Du'nezeu 'ă opreşte să9i scap de ne:oi. 1OE/%: "i cine9i :a 'întui. NAS/0: Ai ce &ace7 8ospodăreşte96i a:utul7 sporeşte9l7 iată destul ca să u'ple o :ia6ă de o'.-!L-EI$: Eşti un asasin. S. 5oetz se clatină. Du'nezeu î'i î'pru'ută lu'ina lui. 9eodată 5oetz se aruncă pe &os cît e de lung.# /randa&iri7 ploaie de roze7 'în8îieri7 cît 'ă iubeşte Du'nezeuA Pri'esc tot. NAS/0: Nu cred7 ştiu. Astea trebuie deci înlăturate. "(e zvîrcoleşte pe &os. 1OE/%: a trebui7 deci7 ca să96i &iu pe plac7 să de:in un bo8ătaş rău. Da7 NastD7 '9a' 8îndit 'ult la tine în ulti'ul ti'p. 1OE/%: 2ra6ii 'ei dra8i. NAS/0: /u7 să9i a?u6i pe săraci. /u nu po6i decît s>9i strici.castelele noastre. La @or's7 în &a6a zidurilor7 acu' două luni7 'i9ai propus alian6a ne:oiaşilor.ristos. NAS/0: Păstrează96i pă'înturile. Stai liniştit şi 'ai ales nu te atin8e de ni'ic. Aşteaptă: se cu:ine să :orbesc eu întîi= a' să96i dau :eşti bune.-!L-EI$: Du'nezeii '>9tiiA RIE/S.etatea Soarelui.. !ite7 a' 8ăsit un nu'e pentru &alansterul 'eu: se :a c<e'a . Pînă aici sînte' de acord7 nu9i aşa. S. 1OE/%: Doa'ne7 izb>:eşte9'> de în8rozitoarea po&tă de a rîdeA S. Ei bine7 asta 'ă încura?eazăA Le :oi dărui aceste pă'înturi7 şi încă cu'A #inele se :a &ace î'potri:a tuturor. înainte de a &ace #inele7 'i9a' zis7 trebuie să9l cunoşti7 şi a' stat şi '9a' 8îndit 'ult. . 1OE/%: Să9'i păstrez pă'înturileA "i tu7 NastD7 eşti acela care 'i9o ceriA $ă aştepta' la orice7 nu'ai la asta nuA NAS/0: Păstrează9le7 dacă ne :rei binele. Nu'ai că tu7 tu :rei să a'îni pentru 'ai tîrziu î'pără6ia lui Du'nezeu7 iar eu7 eu sînt 'ai iste6: a' 8ăsit o cale ca să înceapă nu'aidecît7 cel pu6in într9 un col6 de 6ară7 aici. (chulheim îi dă un picior.. Răspunde prin da sau nu. Porcii ăştia7 adineauri7 iar acu'a tu. S.înd Du'nezeu tace7 po6i pretinde că spune ceea ce :rei tu.ă însea'nă pierzanie pentru noi dacă pri'i'7 şi 'oarte dacă re&uză'..

o6carule7 :rei să9i &aci să rabde pînă la Judecata de apoi. NAS/0: Sînt două &eluri de săraci7 cei care sînt săraci laolaltă şi cei care sînt săraci de unul sin8ur.# Oricît ar &i de în8î'&a6i boierii care 'ă urăsc7 :oi sînte6i şi 'ai în8î'&a6i şi o să9'i &ie 'ai pu6in 8reu să intru în casta lor decît în a :oastră. NAS/0: î6i cer şapte ani. Eu 'ă :oi statornici într9unui din satele tale.1OE/%: NastD7 sînt de9al :ostru. NAS/0: Slu?i' #inele ca nişte ostaşi7 1oetz7 şi unde e ostaşul care cîşti8ă un război de unul sin8ur. Pri'ii sînt cei cu ade:ărat săraci7 ceilal6i sînt nişte bo8a6i care n9au a:ut noroc.ei care7 petrecîndu9şi :ia6a în ură şi &rică7 :or crăpa deznădă?dui6i.e9'i propui. Po6i să ne &aci ser:icii nepre6uite. S'erit7 cît po&teşti7 dar nu 'odestA $odestia e :irtutea celor căldicei. NAS/0 "schim4înd tonul. Iar tu :rei să &ac din el un cuib de asasini. 1OE/%: Asta depinde de ceea ce ai să9'i propui. #inele nu poate ză'isli Răul. 1OE/%: N9a' &ost sărac toată :ia6a 'ea. "Pauză. NAS/0: Dacă le păstrezi7 ele pot ser:i ca loc de azil şi ca loc de adunare. NAS/0: "i tu :ei &i o'ul acela. NAS/0: /ri'ite9i acasă7 1oetz. "tiu că #inele e 'ai ane:oios decît Răul. . 1OE/%: Nu. NAS/0: Peste şapte ani7 :o' &i pre8ăti6i s> începe' războiul s&înt. 9%A*0L7L =% 37N7L 97/NE2E7 I J(N 1OE/%: Nu. . J(O I <ean'Paul (artre NAS/0: N9ai să :erşi sîn8e. De acolo7 poruncile 'ele ar porni ca razele peste toată întinderea 1er'aniei7 de acolo7 peste şapte ani7 :a &i dat se'nalul pentru începerea războiului. Răul7 asta era' doar eu. .# . NAS/0 "mai 4lînd#$ Daca ne iubeşti7 renun6ă la ce 6i9ai pus în 'inte. Sînt un cărbune aprins7 su&lul Do'nului . #inele e totul. . Ruşine 6ie7 NastD7 care osîndeşti un creştin &ără drept de recurs. 1OE/%: #ine însea'nă să &ac să dăinuie su&erin6a ne:oiaşilor. NAS/0: Re&uzi. "5oetz nu răspunde. 1OE/%: N9a' s> &ac #inele cu 6îrîită. Pă'întul trebuie încălzit7 şi9l :oi încălzi. 1OE/% "către Barl#$ Roa8ă9i să aştepte7 &rate. Eu :reau să clădesc pe do'eniul 'eu .etatea Soarelui.# Ascultă7 dacă :rei să9i a?u6i cu ade:ărat7 să ştii că po6i. Datorită 'ie7 înainte de a se s&îrşi anul7 &ericirea7 iubirea şi :irtutea :or do'ni pe zeci de 'ii de po8oane de pă'înt. "Barliese. 1OE/%: "apte aniA "i9apoi peste şapte ani :or ur'a şapte ani de război7 şi9apoi şapte ani de ispăşire7 pentru că :or trebui reclădite cele d>rî'ate7 şi cine ştie ce :a 'ai ur'a după aceea= un nou război poate şi o nouă ispăşire7 şi noi proroci care :or cere şapte ani de răbdare. -einric< spunea: GA?un8e ca doi oa'eni să se urască7 pentru ca ura să se întindă de la unul la altul peste lu'ea întrea8ăH. NAS/0: Nu7 ei sînt nişte &oşti bo8a6i. a s> zică nu '9ai în6eles7 NastD. "(e plim4ă agitat. începe prin a &i 'odest. NAS/0: Nu. Dacă arunci 6ăranii astăzi în &ocul bătăliei7 nu le dau nici şapte zile pînă :or &i 'ăcelări6i. Dar nu înainte.# De ce te9aş a?uta să pre8ăteşti un război. NAS/0: Du'nezeu să9i ierte. Du'nezeu 'i9a dat însărcinarea să strălucesc7 şi :oi străluci7 :oi sîn8era lu'ină. Dar nu 'i9e tea'ă. Du'nezeu a oprit :ărsarea de sîn8e şi tu :rei să însîn8erez 1er'aniaA Nu :oi &i co'plicele tău. #ine7 dă96i tu pă'înturile7 d>96i castelul şi ai s> :ezi dacă pă'întul 1er'aniei nu :a începe să sîn8ere. NAS/0: #inele nu ză'isleşte Răul7 &ie= deoarece dărnicia ta s'intită :a da naştere unui 'ăcel7 ia sea'a deci că nu &aci #inele. mai insistent#$ Ascultă7 a' ne:oie de şapte ani. Iar eu zic7 şi ade:ăr 8răiesc: a?un8e ca un o' s> iubească to6i oa'enii cu o iubire neîn?u'ătă6ită7 pentru ca această iubire să se întindă de la unul la altul peste toată o'enirea. 1OE/%: Atunci7 a' pierdut dinainte. "i ce ai distrus într9o săptă'înă7 î6i :a trebui 'ai bine de o ?u'ătate de secol ca să re&aci. Iubirea 'ea :a &ace să se prăbuşească zidurile su&letului tău îndărătnic= :a dezar'a ar6a8ul ne:oiaşilor. 1OE/%: Nu :a sîn8era. 1OE/%: Da7 :oi &i7 cu a?utorul lui Du'nezeu. 1OE/%: N9a' să &iu 'odest. ă iubesc7 NastD7 :ă iubesc pe to6i. RăbdareA $ul6u'escu96i7 Doa'ne: îi :oi iubi deci &ără răsplata iubirii lor.e zici. Eu zic că #inele se poate &ace zilnic7 la orice oră7 c<iar în clipa asta: :oi &i cel care &ace #inele nu'aidecît. 1OE/%: Dar cei care :or 'uri pînă atunci. 1OE/%: Iar bo8a6ii care şi9au dăruit bunurile nu sînt nici ei nişte săraci7 î'i înc<ipui. 4ARL: Au sosit 6ăranii7 stăpîne. NAS/0: î6i :ei păstra pă'înturile. 1OE/%: Pentru ce.

. $O"NEA1!L: Da7 stăpîne. Oa'enii s9au ascuns prin pi:ni6i7 î'i înc<ipui. %i9'i &rate7 auzi. pe celălalt un !luier. 7nii îşi !ac cruce.. "îşi dă gluga pe spate. 1OE/%: î6i por. 1OE/%: 2oarte bine.a unei 4iserici de . 1OE/%: Pleacă7 eşti prea b>trîn.# Dac9aş &i încă st>pînul tău şi dacă 6i9aş porunci să9i alun8i pe cei trei călu8ări7 ai &ace aşa. NAS/0: I'postoruleA 1OE/%: Nu 'ă tulburiA ăd7 ştiu7 e ziua în a'iaza 'are: :oi proroci. 1OE/%: . NAS/0: Da7 dacă9'i stai în cale. A' să le dau pă'înturile 'ele. NAS/0: 1oetz7 dacă9'i stai în cale7 te dobor.# Răspunde tu. 1OE/%: Apropie9te. ?ăranii se uită la ei în tăcere. sunet de !luier.# . $O"NEA1!L: 2ratele /etzel a sosit de la @or's cu doi călu8ări ca să ne :îndă <îrtii de iertare a păcatelor. Dar răbdare. /A#LO!L în !a.ălu8ării. "/oşneagul tace.ît>:a :re'e 'ai lăsă' toate rînduielile cu' au &ost. 1rînele :or 'uce8ai.ăran.# . 1OE/%: E un proroc 'incinos şi un tri'is al Satanei cel care spune: piară întîi lu'ea şi apoi :o' :edea dacă #inele e cu putin6ă. 9%A*0L7L =% 37N7L 97/NE2E7 C 20 ??AS/0: E un proroc 'incinos şi un tri'is ăl Satanei cel care spune: :oi &ace cu' cred că e bine7 'ăcar de9ar &i să piară lu'ea.ară. 7 1OE/%: De ce.scoate :ăpaie din ?ar7 şi ard de :iu. 3ătrînul se desprinde din ceată şi se îndreaptă spre el.i. $O"NEA1!L: . în tinda.# De ce 'ă ur'ezi.. "(trigăte.in chercheli. . 1OE/%: Ai putea să 'ă o'ori7 tu7 NastD. Pe un ton tot mai poruncitor. care poartă o targa cu statuia de ghips a unei s!inte. 1OE/%: Nu 'ai sînt stăpînul :ostrul. "(e întoarce 4rusc spre Nast6.# "i ce zice6i de noua rînduială. "Arătînd cu degetul pe un .ăranilor. "Pauză. S9a ispră:it cu di?'ele şi cu cîşti8urile.ine9i căpetenia. $O"NEA1!L: Do'nia9ta î'i eşti &rate cît îi :rea7 dar eu nu96i sînt &rate. $O"NEA1!L: Da7 aş &ace precu' zici. 1OE/%: Nu sînt călu8ăr. Pe unul e o to4ă. "Arătînd !luierul şi to4a. $O"NEA1!L: O' trăi şi9o' 'ai :edea. $O"NEA1!L: .rezi oare că Du'nezeu îşi :inde iertarea ca un 8ea'baş. 1OE/%: Atunci7 pentru ulti'a oară7 st>pînul tău e cel care96i porunceşte să. Scena I 1OE/% şi NAS/07 apoi E3RANII 1OE/% "intră strigînd#$ -eiA -eiA Nici 6ipenie de o' cale de treizeci de le8<e: au intrat în p>'înt. !N $O"NEA1 "ursuz#$ Eu.# .# Ei. $O"NEA1!L: Nu :orbi' de ea7 st>pîne. 1OE/%: Eu n9aş putea: soarta 'ea e iubirea. 1OE/%: 1oetz7 da7 1oetz7 8o8ori6aA 1oetz9Atila care şi9a dăruit 'oşiile din 'ilă creştinească. 1OE/% "amar#$ De asta :a să zică atîta :eselie. 1OE/%: Spune9'i: a' :ăzut saci de 8rîu în pătulele boiereşti. Astăzi pun piatra de te'elie a cetă6ii 'ele.ărani pu..înată din partea . NAS/0: .i.# La naibaA Nu :reau de astea pe9aici. $O"NEA1!L: Nu 'ai eşti stăpînul nostru.# Indul8en6ele astea nu &ac doi bani.e9s astea. Oi &i arătînd c<iar aşa de te'ut. Să pun 'îna nu'ai pe :reo ?u'ătate de duzină şi9ai să :ezi dacă nu 'ă pricep să9i con:in8. /e ro8. "îl împinge. "3rusc. 1OE/%: Ei7 <ai7 o să te în:e6i. !N E3RAN: 2erit9a s&întul7 bunule călu8ăr. "Pauză. sare pe o treaptă a tindei şi se adresează tuturor. 1OE/%: Sînt călu8ări pe aici. "%ntră un alai de . Apropia6i9:ă: :reau să :ă :orbesc. oi &i 'artor7 'artir şi ispită..e9i asta.e :eseli sînte6iA Sărbători6i dărnicia &ostului :ostru senior.# E3RANII: 1oetzA (e dau înapoi speria. "Pauză. 1OE/%: Sînt &ratele tău7 î6i zic. Asta nu.e aştepta6i. Apropia6i9:ăA "Tăcere încăpă. două scaune. $O"NEA1!L: !n &luier şi o tobă.# .a să &iu de &a6ă cînd :ei &i în&rînt. . $O"NEA1!L: Nu. a să zică nu '9a6i în6eles. 2iecare la locul lui7 st>pîne. 1OE/%: N9o s> &iu în&rînt. #rutăriile7 sînt bolna: de boala #inelui7 şi :reau ca boala asta să &ie 'olipsitoare.# 9a6i întrebat 'ăcar de ce :9a' dăruit pă'înturile 'ele. #unătatea 'ea s9a re:ărsat peste ei ca o ur8ie. Ne8<iobi.ine se &oloseşte de ele.

/ot urîcioase. E3RANII: Ei7 'ă ro8. !nde se :a duce. 2E$EIA: Nu ne9a' 8îndit.# -aide7 Peter7 scoate pun8a. . E3RAN!L: .# $ul6u'esc. "%a cei doi taleri ai lui Peter. E3RAN!L: $ai 'ult decît pe 'a'a.3L!13RI şi un PREO/ -ei doi călugări iau instrumentele muzicale de pe scaune. "?ăranii rîd.# A<7 puişorii 'ei7 8lu'a ca 8lu'a7 dar să 'ai :orbi' şi de lucruri serioase. Păi7 ar trebui întîi s9o a:e'.# Să tot 'unceşti7 ni'ic 'ai bine şi 'ai &ru'os= dar uneori te 'ai reze'i în coada sapei7 te ui6i în depărtare şi9 6i zici: G. -ai7 du9te acasă şi nu 'ai păcătui.. Eu a' :rut să nu 'ai a:e6i nici o pricină de dez:ino:ă6ire. P>'întul e bun.# Ei7 ăsta7 &ra6ilor7 este un dar din 'ila bunului . /E/%EL: Iată dar că Du'nezeu e nedu'erit: GO'ul ăsta7 îşi zice el7 se c<ea'ă că nu e rău7 n9aş prea a:ea po&tă să9l ur8isesc.ine 'ai :rea. 1OE/%: O s9o a:e6i7 n9a:ea 8ri?ă. $uzicaA "To4a şi !luierul. Nu'ai că iată: pîn> acu'a n9a &ost cu putin6ă..u &ericirea.e9o să 'i se9ntî'ple după 'oarte. /E/%EL: Aşteaptă ni6el. !neltele şi pă'întul în de:ăl'ăşie7 nu 'ai sînt nici săraci7 nici bo8a6i7 nu 'ai e nici o le8e a&ară de le8ea iubirii. Renun6 să &iu stăpîn peste trupurile :oastre7 dar nu'ai pentru a :ă călăuzi su&letele7 căci Du'nezeu 'ă lu'inează7 sînt 'eşterul zidar7 iar :oi sînte6i 'uncitorii: toate să &ie ale tuturor. A' să :ă pun să9i iubi6i pe to6i oa'enii.# ..a în tot locul. 2ra6ilor7 Du'nezeu e 8ata s>9nc<eie cu el un tîr8 de necrezut: raiul pentru doi taleri= unde e z8îrcitul7 unde e z8îrie9brînz> care n9ar da doi taleri pentru :ia6a cea de :eci. 2iecare dintre ei s9a în:rednicit de răsplata raiului de o sută de 'ii de ori7 dar ce &olos7 nu poate a?un8e în rai decît o dată.# Sau în rai. "Pauză. 1OE/% "către o !emeie#$ Dar tu. $!LEI$EA: !ite9i7 uite9iA 1OE/% "întorcîndu'se..u' o 'ai duce6i pe9aici. -ai7 spune7 nu 'in6iA E3RAN!L: Păi7 'i se 'ai întî'plă. Peter ăsta cel cu'secade7 dacă o să cu'pere o indul8en6ă de la &ratele /etzel7 :a intra în raiul 'eu cu unul din biletele de in:ita6ie ale S&întului $artinH. -ai7 oa'eni buni7 &ace' încercarea.# Oa'eni buni7 :ă da6i sea'a că Du'nezeu şi9a pus şi el întrebarea asta. A' să :ă &ac roto&ei şi 8raşi şi :e6i iubi oa'enii7 'a'a ei de treabă. "/ul. E3RAN!L: Peter. /E/%EL: "i totuşi 6i9e tea'ă de .# în s&îrşit7 în s&îrşit7 î'i zî'bi6i. 1OE/%: $9a' 8îndit eu pentru :oi. /E/%EL: Ei7 nenişorilorA Apropia6i9:>. "Aclama. îşi &ace atîtea 8ri?i pentru :oi7 bunul Du'nezeu7 încît i9a pierit so'nul. se agită.imea ride.E3RAN!L: Nu ştiu. o' &i o pildă pentru toată 1er'ania.e a:e6i de 8înd să &ace6i. .înd beau. "i ce9o să &ace6i cu ea. "8luierul. /E/%EL: Dar ne:asta7 6i9o ba6i. " idică în sus un alt pergament.el9de9Sus. Nici nu şti' bine ce9i aia. PREO/!L: Sînt silit7 aşa e. A născocit una bună7 nu. Iacă7 aici :9a' adus o 'ar&ă de 'are &olos: sulul astă7 dac>9l da6i paro<ului :ostru7 îl sileşte să :ă ierte cîte un păcat de 'oarte7 la ale8ere. "Tăcere.H Nu e totul să ai un 'or'înt &ru'os cu &lori 'ulte: su&letul nu sălăşluieşte în el.e zice6i. /E/%EL: Dar ne:estele. $ai ieri7 &ra6ilor7 era6i prea ne&erici6i ca să poată &i :orba să :i se ceară iubire. E3RAN!L "întristat#$ Din păcate. Dar în8erii7 &ra6ilor7 în8erii dau de bănuitA "/ul!imea zîm4eşte. Tetzel pune un sul de pergament pe masă.# "ti6i bine că Du'nezeu ne9a poruncit să ne iubi'. E3RANII: Nu9i r>u. 2E$EIA "şovăind#$ Poate &iindcă. 2E$EIA "speriată#$ .# Nu 'ă dau în lături să :ă sperii pu6in la început: ni'ic nu96i potoleşte 'ai bine te'erile decît un :ec<i dia:ol cunoscut.ii.EIA"I7 /E/%EL7 doi . Atunci7 ce şi9a zis bunul Du'nezeu. îl zăreşte pe Tetzel. Aşa e7 părinte. -u ciudă#$ Dracul să9i ia pe călu8ăriA Scena II A. "To4a. Dar dacă a păcătuit7 n9a' ce &ace7 trebuie să9l pedepsescH. /E/%EL: Ei7 Peter7 ia spune7 'ai bei şi tu un pă<ărel acolo7 peste ce96i prieşte7 'ăcar din cînd în cînd. E3RAN!L: O7 da7 &rateA /E/%EL: Dar pe S&înta 2ecioară7 o iubeşti. "i9a zis aşa: GIntrările neîntrebuin6ate de ce să le lăsă' să se piardă7 a' să le î'part acelora care nu s9au în:rednicit de nici una. &iindcă ai :rut să ne &aci &erici6i. /E/%EL: Nu :ă plîn8e6i: ele :ă apără de Dia:ol pentru că sînt 'ai date dracului decît el. (e aduce o masă care se aşază pe treapta de sus a intrării în 4iserică. /E/%EL: Iar ăsta. Noroc că 'ai sînt şi s&in6ii. -aiA . suspină. în iad. Iacă7 tu de colo7 cu' te c<ea'ă. Dar &ericirea e doar un 'i?loc. Apropia6i9:ăA N9a' 'încat usturoi. . 1OE/%: #un răspunsA Da7 asta a' :rut.

ine9i ăsta. /E/%EL "către .ostă doi taleri pentru &iecare su&let 'utat: iar 'utarea se &ace nu'aidecît. /E/%EL: "i9l laşi pe bietul unc<iu9tău în pur8atoriu. !ug în capătul celălalt al scenei. "Tetzel I t clătină din cap că nu vrea.. 5oetz se apropie de Lepros.# . /E/%EL "către preot#$ .u' ar putea s>9i iubească unul ca tine7 care9i dispre6uieşte într9atît încît le :inde raiul. lui Tetzel#$ Sărut>9lA /E/%EL: . "Aplauze. PREO/!L: E &ostul lor senior. Ni'ic de te'ut.ărani#$ Eu7 'ieluşeii 'ei7 eu :ă dispre6uiesc. . Eu îl iubesc 'ai 'ult decît tine. #iserica e 'a'a noastră a tuturor7 prin 'i?locirea călu8ărilor şi a preo6ilor ei ea î'parte tuturor &iilor ei7 celor dez'oşteni6i cît şi celor ocroti6i de soartă7 aceeaşi dra8oste de 'a'ă. Pauză.# Pe curîndA Pe curîndA Ru8a6i9:> pentru noi şi duce6i salutările noastre tuturor s&in6ilor. -aideA .Du'nezeuA Indul8en6ele înscrise aici au &ost socotite după 'ultă c<ibzuin6ă7 cu osebire pentru cei care au rude în pur8atoriu. Apare leprosul.# /u7 pentru ne:astă şi pentru bunică. -aide7 băie6i7 un 'ic salut pentru cele două su&lete7 dră8u6ele de ele. Nu po6i să te &aci s&înt cînd 'unceşti şaisprezece ore pe zi. /E/%EL: . Dacă da6i banii trebuincioşi7 toate nea'urile :oastre îşi :or întinde aripile şi :or zbura către cer. 1OE/% "arătînd spre Lepros. . . /E/%EL: Ia9le năde?deaA Ia9le credin6aA -ai7 îndrăzneşteA "i ce le dai în loc. /OEI: O<A /E/%EL: Eu7 puişorii 'ei7 eu nu :ă iubesc.u'pără din cînd în cînd nişte indul8en6e şi Du'nezeu se :a 'ilosti:i.# Iisus l9ar &i luat în bra6e.ime. . 1OE/%: -ai7 cu'p>ră9i 'ar&a de c<ilipir. (unet de !luier.# Plăti6iA Plăti6iA 1OE/%: La o parteA umoare în mul.e ştii tu despre iubire. /E/%EL: Pe 'aică9ta7 atît. (e duce spre Lepros.î<A 1OE/%: Dacă #iserica iubeşte &ără scîrbă şi s&ială pe cel 'ai dez'oştenit dintre &iii ei7 ce aştep6i ca s>9l săru6i. E3RANII: #a da7 ba daA Ne iubeşti.# !nulA "Al doilea sunet de !luier.. -ai9de9<aideA Ia scoate9'i patru taleriA "îiia şi'i pune deasupra căldăruşei.# "i doiA Iată9i7 iată9 iA 2îl&îie din aripi deasupra capetelor :oastre ca doi &luturi albiA "8luier.# Aten6ie7 băie6i7 aten6ie: cînd talerii au picat7 su&letele şi9au luat zborul.ine :rea. Pentru sora ta. /e pune să9i dai doi taleri pentru dreptul de a96i păstra păcătoşenia7 dar Du'nezeu n9o să întărească tîr8ulA /e îndrep6i cu paşi 'ari spre iad. E3RAN!L "şovăind#$ îl 'ai a' şi pe uica. "Lasă să cadă talerii unul cîte unul în căldăruşă. /u7 pe cine ai pierdut. "8luier ' de !iecare dată. 1OE/%: S'inti6ilor7 care crede6i că :ă răscu'păra6i cu o po'ană= oare 'ucenicii au pri'it să &ie arşi de :ii ca :oi să intra6i în rai ca într9o 'oară.ăran#$ /aci7 'ă prostule7 nu 6i se cere atîta.ine :rea. . PE/%EL "către acest . !N E3RAN: Pe 'a'a.# . /E/%EL: Sînt o' al #isericii7 &ra6ilor= iar în a&ara #isericii nu eFistă iubire.e este. "-lopo.ine9i la rînd. E3RANII "arătîndu'l pe lepros cu degetul#$ !ite7 uite= ia sea'aA LeprosulA /E/%EL "îngrozit#$ S&inte IisuseA Pauză. cuprinşi de panică.ei şi huruitoare. La :îrsta ta ai pierdut9o nu'ai pe ea.ît despre s&in6i 9 nu :ă :e6i 'întui cu'părînd păr6i din răsplata lor7 ci dobîndind :irtu6ile lorA !N E3RAN: Atunci 'ai bine 'ă spînzur7 lasC să 'ă osîndească nu'aidecît. 1OE/%: Iubirea. Preotul şi călugării se re!ugiază în 4iserică. . ?ăranii. "?ăranii se apropie în număr mare. 1OE/%: Dar tu ce ştii.

ine :orbeşte. Pentru &eciorul tău7 pri'ul născut. -EINRI. Să96i adăpi ura. apoi apare 1einrich în pragul 4isericii. în costum laic. 1OE/%: . /u. "în. ?ăranii intră şi eu ducînd s!înta de ipsos pe targa. .# Nu pe 8urăA "5oetz îl sărută.. LEPROS!L: Ne spune' po:eşti cu leproşi. LEPROS!L: Păi7 de. /o6i sînt la &el: s9ar zice că bunul Du'nezeu 'i9a dat lepra dinadins ca să le o&ere prile?ul de9a dobîndi raiul.# .e pre&eri. 1OE/%: A' spus7 şi 'ai spun.# De ce9ai :enit. Eine.# Pentru 'ătuşile tale care te9au crescut. /E/%EL: Acu'a pleacă repede. Leprosul iese.# ezi această &ru'oasă indul8en6ă nou9nou6ă. "(e opreşte.ăranii tăcu. !it>9te la el cu' îşi şter8e buzele. 1OE/% "întorcîndu'se 4rusc#$ .at<erine e pe 'oarte: pri'ul tău seceriş.a zidului 4isericii.# Dacă ti9e în ?oc 'întuirea7 nu pot să te respin87 dar &ă9o repede. -EINRI.-: 1rădinarul poate <otărî ce e bine pentru 'orco:i7 dar ni'eni nu poate ale8e binele altora în locul lor. -EINRI. /E/%EL: Ei7 bra:oA LEPROS!L: E ade:ărat că a:e6i de :înzare. -EINRI.# Nu rîde7 năt>r>uleA ezi bine că nu ştii să rîzî. LEPROS!L: ."pe un ton de scuză#$ Se strî'b> la 'ine.-: G. 1OE/% "se ridici şi'şi aruncă gluga pe spate#$ Era' si8ur c9arn să te re:ăd la pri'ul 'eu pas 8reşit. Acesta le !ace cu ochiul şi îşi duce degetul la 4uze ca să le ceară să tacă şi. -EINRI. le arată uşa 4isericii. "Pauză. 1OE/%: . Scena III -EINRI.# O<A O<A O<A Ruşine 'ieA Nu ştiu să le :orbesc. /E/%EL: !nde trăieşti.el pu6in nu eşti sin8ur. 1OE/%: E prea ti'puriu pentru roade. Ai spus9o tu7 nu9i aşa. Pentru 'aică9ta. LEPROS!L: A' :enit să :ăd dacă aş putea pescui o indul8en6ă. îşi trage gluga peste ochi şi cade în genunchi în !a.e :rei să &ac.ine. e un dar din partea s&intei tale 'a'e7 #iserica. se uită la . 1OE/%: . LEPROS!L: N9a' nici un s&an6. Pauză. Să 6i9o dau7 sau să te sărut pe 8ură. -EINRI. către . -einric<. /E/%EL: Ia spune6i9'i7 cine9l iubeşte cu ade:ărat. 9ispar to.ăranii se uită la Tetzel. 0 clipă de tăcere. LEPROS!L: /răiască #isericaA Tetzel îi aruncă hîrtia. /E/%EL: Po&ti'7 8ratis7 pro 9eo.elege. Pauză..-: Da. "8luier. 1OE/%: E pe 'oarte. -EINRI. Doa'ne7 &ă9'> să 8ăsesc calea spre ini'ile lorA ?ăranii se uită la el.# A<A "întorcîndu'se spre 1einrich. "1einrich ride. E 'ai pu6in lepros ca înainte. Spune9'i7 leprosule7 cu' stă' cu :ia6a.ă.î<A "(e şterge. Tetzel zîm4eşe. $!LEI$EA: /u..-: Nu prea.LEPROS!L "printre din. . /E/%EL "trium!ător. LEPROS!L: A' sta 'ai bine dacă ar &i 'ai pu6ini oa'eni sănătoşi şi 'ai 'ul6i leproşi.i şi ostili. 1OE/%: Apropie9te7 &rate. . . "5oetz se apropie să'l sărute. !raA /răiască /etzelA /E/%EL: Ei <ai7 &ra6ilor7 cine9i la rînd.ine :orbeşte. /E/%EL: De ce9ai coborît în sat. Pentru părin6ii tăi.el care sea'ănă #inele :a cule8e #ineleH.ristos i9a iz8onit pe :înzătorii din /e'plu. cu o mişcare a capului. Pentru sora ta care a 'urit pe pă'înt străin.# .i#$ încă unul care9o să9'i ?oace scena cu sărutul leprosului.i.-: /u iei su&letele drept :erde6uri. /E/%EL: "i ce &ace6i toată ziua.-: . Ale8e. Plăti6iA Plăti6iA Plăti6iA 1OE/%: Ja:relorA "Loveşte cu pumnul în masă şi mătură tava care se rostogoleşte pînă'n &osul treptelor. LEPROS!L: Asta eA "(e apropie !ără 4unăvoin. Du'nezeu s>9i aibă su&letul în pază. LEPROS!L: Păi7 de7 'i9ar părea 'ai bine să 'i9o dai.# Nu zău7 da nu :ă 'ai despăr6i6iA -EINRI.ei şi uruitoare.# /E/%EL "iz4ucneşte în ris#$ Ei7 ce zici.-7 1OE/%7 NAS/0 1einrich co4oară spre 5oetz !ără să'l zărească pe Nast6. gemînd. Eşti 'ul6u'it. Leprosul o prinde din z4or. -lopo. /E/%EL: $ă ro87 a' să &ac ce :rei tu. /E/%EL: Doi taleri bucata.ărani#$ Pri:i6iA "-ătre Lepros.u al6i leproşi7 în pădure. %ntră în 4iserică în vîr!ul picioarelor.-: A' :enit să96i aduc roadele.

# #ine7 a' s9o 8ăsesc sin8ur. -EINRI.-: Pe do'eniile tale. -EINRI.-: Per&ect. %ntră Nast6.-EINRI. "i9apoi7 într9o bună zi7 ai &ost dăruit cu <ar7 atunci ai pus o pun8ă de bani în 'îna .-: Dacă ră'îneai cu ea7 poate o izbă:eai şi te izbă:eai şi pe tine. !nul :iu care &ace #inele şi unul 'ort care &ăcea Răul. "(e înclină în partea dinspre 9iavol.-: Nu 'ă :oi 'ai întoarce niciodată la @or's şi nu :oi 'ai slu?i nici o litur8<ie.-: EFistă deci doi 1oetz. 1OE/%: De ce 'oare. Nu'ai că nu 'ortul e pe cale de9a ucide &ata7 ci &ru'osul 1oetz cu desă:îrşire curat care şi9a înc<inat :ia6a iubirii. apropiindu'se de 1einrich. $ai repede :ei izbuti să ciopîr6eşti şi să :inzi cu bucă6elele Q /rei'ea cerească decît să tai în trei păr6i /rei'ea noastră.-: Nu era o cri'ă. 1OE/%: Aşa 'ăcar ai ispăşit. $9a' suit în a':on şi '9a' spo:edit în &a6a tuturor: 'i9a' 'ărturisit iubirea de ar8in6i7 piz'a7 neascultarea şi po&tele cărnii. -EINRI. 1OE/% "4rusc#$ !nde e.# .ristos presc<i'ba apa în :in. 3rusc. -EINRI. 1OE/% "apropiindu'se de 1einrich#$ -einric<. Nu 'ai sînt cleric7 'ăscări9 ciule.-: îi putrezeşte sîn8ele7 trupul îi e acoperit de buboaie. #oala ei de 'oarte eşti tu.-: "i 6i9ai în8ropat păcatele o dată cu 'ortul. -EINRI. 1OE/%: Putea' să trăiesc cu o cur:>. 1OE/%: Asta a &ost anul trecut7 şi nu recunosc 8reşelile din anul trecut. De trei săptă'îni nu 'ai doar'e şi nu 'ai 'ănîncă.-: Ei şi. !urios#$ A' să. -EINRI. 1OE/%: $in6eai.-: Să te iert7 ca să u'bli lăudîndu9te în tot locul c9ai sc<i'bat ura în iubire7 aşa cu' . -EINRI. -EINRI. 1OE/%: E o 'inciună ?osnică. "Pauză. Din asta i se tra8e 'oartea. rămînînd în !und. oi plăti pentru 8reşeala asta în lu'ea cealaltă şi în :eşnicie. -EINRI. -EINRI."trecîndu'şi mîna peste !a."cu vocea schim4ată. ca şi cum altcineva ar vor4i prin gura lui#$ în nu'ele /atălui şi al 2iului şi al S&întului Du<. -EINRI. -EINRI. !n 1oetz se poate în?osi la atîta lucru.-: Nu 6i9o spun: i9ai &ăcut destul r>u. Dar în lu'ea asta7 s9a ispră:it7 nu a' nici o clipa de pierdut. -EINRI. Pîn8arind9o7 i9ai dat 'ult 'ai 'ult decît a:eai tu însu6i.at<erine. îi e 8roază de trupul ei pentru că atîtea 'îini de bărba6i l9au cunoscut.-: "tii bine că nu ispăşeşti niciodatăA 1OE/%: E ade:ărat. /rebuia să născocesc o pricină ca #iserica să se poată lepăda de 'ine. /atăl sînt eu7 Dia:olul e &iul 'eu7 ura S&întul Du<. -EINRI. -EINRI.# Respectele 'ele. 1OE/%: Da.. -EINRI.-: N9 a' ce &ace cu ea7 şi nici ea cu 'ine. 1OE/%: /rebuie în8ri?ită. -EINRI. -EINRI. 1OE/% "ridicîndpumnul. 1OE/%: !ra ta î'i apar6ine. Dacă 6i9a' 8reşit7 iartă9'>.at<erinei şi ai alun8at9o. Ni'ic nu şter8e ni'ic.-: Da. Adio7 -einric<.-: Nu se poate :indeca7 trebuie să 'oară..-: . Să 'întui un su&let7 unul sin8ur. Du9te să96i slu?eşti litur8<iile la @or's7 şi la re:edere peste nouă luni. BUlWLs UUMJMiZiiU 1OE/%: Atunci7 bună seara. $i s9a luat dreptul de9a slu?i altarul şi de9a î'păr6i S&intele /aine.e s9a întî'plat cu .-: De ruşine. Ade:ărul e că te iubea7 nu ştiu de ce. "i9apoi Răul ă doborît/o în dru'.. Dar cu'. -EINRI.."mişcat#$ NastDA .-: $inciuna asta eu a' scornit9o.# -ai7 NastDA -EINRI. îi e şi 'ai scîrb> de ini'a ei7 pentru că a ră'as în ea c<ipul tău. 1OE/%: $in6iA 1oetz rău&ăcătorul e cel care a co'is cri'a.-: Da7 din 'o'ent ce tu ai &ăcut9o să &ie ce este.. 1OE/%: Dar ce :ină 6i9au 8ăsit. în tot oraşul se :orbea că #iserica pri:eşte cu oc<i răi pe ne:oiaşi şi că 'i9a dat poruncă să slobozesc ur8ia asupra lor. 1OE/%: /rebuia să 'ă lepăd de #ine sau să 'ă lepăd de ea. "(e întoarce spreNast6. 1OE/%: De ce n9ai ră'as lîn8ă ea.. A' să te scap de ea şi de Dia:ol. 1OE/%: Da7 sînt doi.ă#$ E obositor.. -EINRI.ă a' &ost plătit ca să trădez oraşul. 1OE/%: oia deci să 'ă re:adă. Rî:nea la lucruri 'ari. 1OE/%: !nde. "(epotoleşte.

NAS/0: Iarăşi ?ocul de9a iertarea. NAS/0: . Asta ne dă un ră8az de cîte:a zile. Spune7 o doreşti..i$ 4olnavii şi in!irmii au !ost şi ei aduşi în 4iserică.-: Nu7 NastD= aş lăsa să9'i scape iertarea cerului în sc<i'bul iertării p>'întului.-: $ă oboseşti.-: NastD7 '> ro8 de tine stăruitor7 spune9'i c9ai să 'ă ier6i7 dacă încercarea izbuteşte. N9a' nici o cădere7 nici să osîndesc7 nici să ridic păcatele: e treaba lui Du'nezeu. -EINRI.. NAS/0: .ele#$ N9ai să treci &ără să9'i &i răspuns. -EINRI.Nast6 vrea să'l urmeze pe 5oetz. NAS/0: Pă'întul nu iartă. acolo dorm. NAS/0 şi -EINRI.# Nu 'ă a?u6i să9'i :ină 'ai uşor= sînt înde'nat la ură7 NastD= sînt înde'9 nat la ură şi tu nu9'i :ii în a?utor. -EINRI. Nast6 scutură din cap.# Bun. Pot să ridic în două zile un ză8az î'potri:a :alurilor 'ării."întinzînd 4ra. StaiA /rebuie să :orbesc cu tine. NAS/0: Popii tăi sînt neputincioşi: lu'ea de aici îi îndră8eşte7 e ade:ărat7 dar dacă ar :orbi î'potri:a răscoalei7 ar predica în deşert. -EINRI.-: Eu pot. -EINRI. ?:&AS/0 "uitîndu'se la ei#$ Dacă e cu putin6ă7 se :a &ace. -EINRI.ine calea. NAS/0: E ce:a ce se poate în&ăptui. culca. -EINRI. -EINRI. or începe tratati:e cu baronii. "tiu.-: /otul e pre8ătit. : #ine. Deci ascultă. . "îşi !ace cruce de trei ori. -EINRI.. înc<ipuieşte96i: într9o bună zi7 sculîndu9se de di'inea6ă7 sătenii 8ăsesc uşa bisericii desc<isă şi biserică 8oală: pasărea > zburat. 7nii gem şi se zvîrcolesc la picioarele amvonului. Nast6 şi 1einrich se uită la ei cum se roagă. Sînt 8ata s9o spun. Apoi7 du'inica :iitoare7 la Ri8<i7 să9l răpească în plină litur8<ie pe preot7 să9l tîrască cu ei în pădure şi să se întoarcă cu spadele pătate de sîn8e. Lasă9'> să trec.-: Dacă Du'nezeu '9ar pune să ale8 între iertarea lui şi a ta7 aş ale8e9o pe a ta. To..e zici. "Pauză.# NastD7 te căuta'. NAS/0: La ce :rei să9l &oloseşti.# E un ?oc care 'ă plictiseşte7 nu sînt părtaş. ??EINRI.i sătenii s'au re!ugiat acolo şi nu mai vor să iasă. NAS/0: Proastă ale8ere= să laşi să96i scape raiul în sc<i'bul unei :orbe de o'."arătînd spre 4iserică#$ I9ai :ăzut= sînt 8ata să9şi pună pielea la sara'ură pentru #iserică= e 'ai 'ultă e:la:ie prin satele de aici decît în restul 1er'aniei.-: Să străbată 6>ra şi să urle 'ai tare decît ceilal6i7 <ulind cele bisericeşti7 'ai ales.-: Nu :orbea' cu tine.-: Nu pe cu:întările lor '9ăş bizui7 ci pe tăcerea lor. Acolo mănîncă. NAS/0: . NAS/0: /e pri:eşte.-: Răscoala asta7 tu o doreşti. Ni'eni în &a6a altarului7 ni'eni în sacristie7 nici în criptă7 ni'eni la paro<ie. A' străbătut 'oşia lui Sc<ul<ei': 'ocneşte răscoala7 NAS/0: Lasă9'ă să trec. apoi se hotărăşte.opiii nu :or 'ai &i boteza6i7 păcatele nu :or 'ai &i iertate şi bolna:ii se :or te'e să nu 'oară nespo:edi6i. în clipa asta se roagă. ă4u!nesc sunete de orgă. două săptămîni mai tîrziu. Ai oa'eni pe aici.NAS/0 "vor4ind singur#$ Nu 'ai pot s>9i ăudA ăi şi a'arA N9a:e6i ni'ic al :ostru a&ară de 'înie şi9a' su&lat peste ea . Repede. -EINRI. Scena I ?ăranii rugîndu'se. 1einrich îi a. Eăranii se or8anizează. în sc<i'b7 NastD7 aş :rea să 'ă ier6i. -EINRI. /A#LO!L I %nteriorul unei 4iserici. NAS/0 "pe gînduri#$ Este cu putin6ă.. pe &os."timid#$ NastDA "/ai tare. acu' sînt liniştit un ti'p..-7 NAS/0 -EINRI. 2rica :a înăbuşi răscoală.ă o doresc sau nu7 ni'eni n9o poate î'piedica. ?ăranii ies ducînd statuia pe targa..i şi !emei. începînd de luni7 Du'nezeu se urcă înapoi în cer. Să stîrnească indi8nare şi 8roază. 7şa 4isericii se deschide.î6i:a. Dispre6uieşte9'ă cît :rei7 dar ascultă9'ă. Nast6 se uită lung la el. Nenorocirea e că ştiu cine eşti. 3ăr4a. Scena I -EINRI. "-ătre Nast6. /o6i preo6ii 6inutului îşi :or părăsi pe &uriş satele în noaptea ur'ătoare şi se :or duce la castelul $arMstein7 unde :or &i aştepta6i.

EIA"I7 -ILDA7 apoi 1OE/% PRI$A 2E$EIE: -ildaA E -ildaA A DO!A 2E$EIE: î6i ducea' dorul. uşurat. $ai bine ru8ăciune decît plînsete7 &ace 'ai pu6in z8o'ot.i tresar şi se uită la ea. NAS/0: Dia:olul e &ăptura lui Du'nezeu= dacă Du'nezeu :rea aşa7 Dia:olul î'i :a da ascultare.. 9ispare înapoia unui stîlp.e spui.-. "Arată spre locul unde zăcuse pînă atunci. #3/R5NA "smiorcăindu'se#$ ai7 &ata 'eaA "tii bine că are toate drepturile. -ILDA: Năde?dea în ce.. Ei7 dar nu să te ro8i şi să plîn8i în acelaşi ti'pA "îi şterge ochii cu 4atista ei.# E<A PRI$A 2E$EIE: -ildaA .. apoi descreşte. în ce zi sînte'.at<erineA .# Din :ina 'ea. $ă &aci să pierd două săptă'îni= a' străbătut do'eniul 'eu de zece ori ca s9o 8ăsesc şi a&lu că era aici în ti'p ce9o căuta' la dracu. -ILDA "cu violen.e se petrece pe a&ară.ărănci.. Aici7 bolna:ă7 culcată pe piatră din :ina 'ea. Scena II -EINRI.ca s9o stin8. 2E$EIA: /e pricepeai aşa de bine să ne redai năde?dea. -EINRI. NAS/0: Nu. cu scîr4ă. ia mătăniile şi i le aruncă în poală#$ EineA "(e domoleşte. O$!L: E o di'inea6ă de du'inică şi e ora şapte. Doar tru&ie cur8e din toate rănile 'ele: de treizeci şi cinci de ani crap de tru&ie7 ăsta e &elul 'eu de9a 'uri de ruşine. (e aude cum strigă în continuare. -ILDA: Nu ştiu. -EINRI. "Nast6 îl loveşte. !N O$ ADOR$I/ "care era culcat pe &os.# AşaA AşaA Su&lă nasul. urmată de două .. . O O.-: Nu eşti 'ul6u'it. E3RAN!L: Atunci7 la naibaA Ador' iarA Să 'ă trezi6i cînd o &i Judecata de apoi. de paie. uitîndu'se la !iecare şi strigînd. "Acelaşi &oc. . E linişte peste tot7 nu'ai :itele zbiară pentru că le e &rică. a trebui să sc<i'bă' treaba asta. Apoi.ă#$ Dac9ar a:ea dreptul să pedepsească pe ne:ino:a6i7 '9aş dărui nu'aidecît Dia:olului.# .# A' adus paie ca să le aşterne' pentru bolna:i. aducînd un 4ra. %ntră 1ilda. "3rusc.EA: Nu te9ai uitat la cer. -ILDA: Nu. 2E$EIA: -ilda7 dacă96i pierzi năde?dea7 o pierde' şi noi.ît e ceasul. NAS/0: Ni'ic. -EINRI. Oare te îndoieşti de tine7 prorocule.îineA Orice 'i?loc 6i se pare potri:it ca să cîşti8i prin9soarea.# . . Ni'ic7 'ă ciocănesc şi sun a 8ol.şi NAS/0 se îndreaptă spre ieşire.E: E :re'e &ru'oasă. -EINRI.#$ $ăt>niile 'ele7 uite colo. Scena I A. Ia po:esteşte. -ILDA: Ni'ic. 1OE/%: .ime.-: . " idică împreună un 4olnav şi'l aşază pe un pat de paie.# $ă bucur deci şi pentru tine. -EINRI.# E rîndul ei. care aduc şi ele paie. mai 4lînd.-: Ei9e &rică.# -ILDA "/ăritată. "To. rei să :ezi ruşine7 nu a'.# .e a' &ăcut7 a' &ăcut9o pentru tine şi cu con9si'6ă'întul tău. "3rusc. O. 7n ceasornic 4ate de şapte ori.ăranilor care se roagă creşte. Acu'a pe ăsta.# A?uta6i9 'ă.# . -EINRI. ămîne cîtva timp cu privirea în gol. NAS/0: E pri'a oară cînd îi &ac să cadă în 8enunc<i ca s>9i î'piedic să se apere= e pri'ă oară cînd 'ă în:oiesc cu supersti6ia şi înc<ei le8ă'înt cu Dia:olul. "1einrich se desprinde şi iese cu Nast6. idică pătura care o înveleşte şi o lasă să cadă.at<erineA "înaintează prin mul. -ai7 bunicu6ă7 dacă te apuci de plîns7 o să plîn8ă to6i cu tine. 9 Ne9a lăsat zilele s>pt>'înii7 zilele bleste'ate ale 'uncii şi ale &oa'ei.-: . "Nast6 nu răspunde.e ai.# $ă înăbuş în biserica asta7 <ai să pleca'. "Nast6 dă din umeri. 5oetz repetă pentru sine. " idică o !emeie 4ătrînă care iz4ucneşte în plîns..-: Peste tot 'ul6i'ile se9n8<esuie în biserici7 sînt 'unci6i de &rică7 şi re:oltă ă &ost ucisă în &aşă...e te9ă apucat.ărănci. Nu7 nu e du'inică.at<erineA "(e apropie de o !ormă întunecată întinsă pe lespezi. 9 S9a ispră:it cu du'inicile7 s9a ispră:it7 n9o să 'ai &ie niciodată7 preotul nostru le9a luat cu el. O 2E$EIE: Să ne ru8ă'.# Nu plîn8e7 te ro8 &ru'os= nu9i descura?a.at<erineA 9%A*0L7L =% 37N7L 97/NE2E7 I J*) Scena III E3RANII singuri.# Scoate9'i cu8etulA Scoate9'i9lA 2>9'ă să uitA Pre&ă9'ă în 8în8anieA A'inA "/urmurul .# Aşa.-: Nu :rei să 'ă bucur de :ictoria noastră.# Doar nu pentru pri'a oară îi 'in6i.# Roa8ă9te7 roa8ă9 teA. 1ataA Nu 'ai plîn8e7 î6i spun: nu sînte' :ino:a6i şi Du'nezeu n9are dreptul să ne pedepsească. 1OE/% intră valvîrte& şi se duce spre -EINRI. se trezeşte speriat#$ . -ILDA: Nu9i ni'ic de po:estit. în cine..e 'ai :rei. NAS/0: Nu :reau să te bucuri c9ai reuşit să pui nişte oa'eni cu botul pe labe. "Pauză. deodată. Ea dă din umeri şi se duce să se spri&ine de stîlp. NAS/0: Dacă te bucuri7 î6i rup oasele. ca o4sedată de o amintire. "-ătre cele două . #3/R5NA "plîngăre.

a. 1OE/% "cu amărăciune#$ O asculta6i ca pe un oracol. Sînte6i sin8ura căldură în lu'e. care a rămas rezemată de stîlp. Deodată s9a ridicat în capul oaselor7 a spus ce :ede şi apoi a 'urit.at<erine. -ILDA: în s&îrşitA . $ă întorc la ea nu'aidecît. -ILDA: Să ne &ie cald. este aşa că trebuie s9o iubeşti. 8emeia se scoală şi se apropie de ea.# îl iubea.. E3RAN!L: Asta9i -ilda.# E &ri8. " îs scurt. Nu lua6i în sea'ă ce spun.# #ună ziuaA O cunoşti pe .ime#$ Să ne ru8ă'7 &ra6ilor.e9o &i a:înd bastardul ăsta.rezi că 'ii de ani de paradis '9ar &ace să uit 8roaza din oc<ii ei. (e îndepărtează şi îngenunchează. -OLDA: Da.a o călu8ări6ăA Dar eu. "(e depărtează.e să aşteptă'. Pentru tot aurul din lu'e.EA: Du'nezeu s>9l bată pe bastardA J<s !ll"# CIU$ 1OE/% "ride scurt#$ Ei po&ti'7 ori că &ac rău7 ori că &ac bine7î izbutesc să9i &ac să 'ă urască. -ILDA: #ine. 1OE/%: #ine7 bine7 toate astea ştiu să le &ac şi eu. . -ILDA "cu glas scăzut#$ Să96i cere' îndurareA Dar ce ai de iertat. 2E$EIA: Nu. 1OE/%: .# . E3RAN!L: -ilda Le''.# Dacă :re6i să :ă ru8a6i7 cere6i ca sîn8ele :ărsat la Ri8<i să cadă asupra lui 1oetzA O O. /rebuie să 'ai &ie ce:a7 <ai.# -ILDA: A :ăzut iadul cu oc<ii înainte de9a 'uri. /atăl ei e cel 'ai bo8at 'orar din sat. Ar &i rîndul tău să ne ceri iertare nouă. 9a spus să :ă ru8a6i î'potri:a lui 1oetz şi :ă :ăd pe to6i în8enunc<ea6i. 1OE/%: Eine6i la ea. "(e uită la ea cu ciudă. " umoare în mul. Apare 5oetz şi se uită la 1ilda. E3RAN!L: Ni'ic7 după cîte ştiu. Să cere' îndurare pentru biata 'oartă care a :ăzut iadul cu oc<ii şi care e9n pri'e?die de pierzanie. 1OE/%: Răspunde9'i.i. "(e în!ioară. 2E$EIA: -ildaA .# Nu :rea să ştie de ea. $ul6u'esc7 o'ule7 '9ai lă'urit.. /oată noaptea l9a stri8at. -'A E3RAN!L: Este. Lasă9'ă nu'ai pu6in să 'ă încălzesc. O cunoşti. -ILDA: Nu. 1OE/%: Da7 eu sînt. O cunosc. "(e apropie de ea. /urmurul monoton al rugăciunii. "(e întoarce 4rusc spre ceilal. 1OE/% "ride#$ /rebuie s9o iubeşti. 1OE/%: Ni'ic.ime. Eu nu trăiesc ca un călu8ăr. . rei să te duci tu.e9a &ăcut ea pe care să nu9l &i &ăcut şi eu.# A 'urit. E3RAN!L: /răieşte ca o călu8ări6ă7 se lipseşte de toate7 a?ută pe toată lu'ea.ine eşti.u' &ace ca s9o iubi6i.# Dacă9i ade:ărat că &ace #inele7 'ă bucur7 Doa'ne7 'ă bucur aşa cu' trebuie= să :ină î'pără6ia ta7 ce are a &ace dacă prin ea sau prin 'ine. E3RAN!L: Nu 'ai e bo8ată. "7nui . .# "i pe tine te cunosc7 cu toate că nu te9a' :ăzut niciodată. Ni9e &oa'e şi sete7 ni9e &rică şi ne doare7 dar sin8urul lucru care contează e să ne &ie cald. O O. E bo8ată şi 6ine6i la ea. 2E$EIA: Ei7 <ai atunci7 :ino lîn8ă 'ine7 :inoA "1ilda nu se mişcă. uisi *7%T7L şi 17N7L uu/<Nt.u C i6EF 2E$EIA: Du'nezeu s9o odi<nească. E3RAN!L: Ei7 &iindcă 6ine' 'uM la ea. 1OE/%: -ilda şi 'ai cu'. Eşti 1oetz.. Eu7 una7 nu ştiu ce ai pre8ătit pentru 'ine7 şi abia o cunoştea'7 dar dacă o osîndeşti7 n9a' ne:oie de raiul tău.4. -ILDA: Da7 da.-ILDA: #ine.u' îndrăzneşti să spui aşa ce:a. 2E$EIA: Ni'eni n9o pri:e8<ează.# . "-u un gest 4rusc. -ILDA "tresare#$ De ce 'ă9ntrebi.. -ILDA: Du'nezeu. 2E$EIA "întorcîndu'se spre mul.ăran.E: . dă gluga lui 5oetz pe spate şi'i descoperă !a. N9a' decît dispre6 pentru aleşii tăi ne8<iobi cărora le arde să se bucure cînd 'ai eFistă osîndi6i în In&ern şi ne:oiaşi pe pă'înt.D. /rebuie să :ă strîn8e6i laolaltă şi să aştepta6i. Anul trecut ur'a să se călu8ărească şi apoi7 în ti'pul &oa'etei7 n9a 'ai &ăcut ?ur>rnîntul7 ci a :enit să stea cu noi.ine e &ata asta. .E: A lui 1oetzA -ILDA: El e :ino:atulA O. Eu sînt de partea oa'enilor şi n9a' să &iu niciodată de partea altcui:a= 'ă po6i sili să 'or &ără preot şi să 'ă c<e'i pe nepusă 'asă în &a6a scaunului ?udecă6ii tale: :o' :edea noi cine pe cine ?udecăA "Pauză.

-ILDA: . . -ILDA: /u nu po6i în6ele8e asta. "îi aruncă mina cu violen. Pentru că au ne:oie de tine. 1OE/%: î6i :orbea de un alt 1oetz. !nde e îndrăzneala. cu un zîm4et de mînie. -ILDA: Nu '9a' întrebat niciodată. !ite aşa. E ca şi cu' ai spune că sînt oa'eni care se nasc osîndi6i. Nişte carne cu ce:a păr deasupra.rezi că nu :a 'ai su&eri :ăzîndu9te. -ILDA: Eu te cunosc. -ILDA: Da7 e ade:ărat.# e6i aştepta a'îndoi.îşti8i sau pierzi dinainte7 ti'pul şi strădania nu dau ni'ic.e au. ouă7 celor de teapa ta7 :ă plac &e'eile &ru'oase pentru că n9a:e6i de lucru şi pentru că 'înca6i bucate pipărate. Ee :edea peste tot şi a?unsese' în cele din ur'ă să te :ăd şi eu. 1OE/%: De ce. (e uită unul la altul !ascina.înd 'ă uit la tine7 :ăd iubirea lor.rezi că are c<e& să su&ere cinci 'inute în plus. -ILDA: Ai s9o :ezi7 nu e nici o 8rabă.# Ei7 ce9or &i a:înd de8etele astea. 1OE/%: Nu. -ILDA: 3ştia sînt ai 'ei7 şi eu sînt a lor= nu9i a'esteca pe ei în i încurcăturile tale.at<erine. 1OE/% "!ără a'şi lua ochii de la ea#$ /u 'i9ai &urat iubirea lor. -ILDA: . -ildaA /e ro8 &ru'osA Nu &i duş'ana 'eaA -ILDA: . 2ra6ii 'ei 'uncesc toată ziua şi le e &oa'e: n9au oc<i pentru &ru'use6ea &e'eilor. "i a' trăit tustrei laolaltă. Era' trei în ca'eră7 ea7 eu7 tu. şi aumuL 97/NE2E7 I J*( . 1OE/% "ai>tînd spre . Altădată :edea' li'pede şi departe7 pentru că Răul e si'plu7 dar 'i s9a î'păien?enit :ederea şi lu'ea s9a u'plut de lucruri pe care nu le în6ele8.at<erinei. "(e uită la el. 1OE/%: De ce.ă.<iar şi sînt: . .ărani#$ în oc<ii lor 'i9ai &ăcut. -ILDA: Nu'aidecît7 da. 1OE/%: Atunci7 de ce. 1OE/%: . "3rusc.i. "i7 :ai7 unde e deşteptăciunea.# Du'nezeu nu poate să :rea asta: e o nedreptate. -ILDA: $ai de8rabă pentru că a' eu ne:oie de ei.at<erinei7 ce i9ai &ăcut. 1OE/%: Ei7 pentru că eşti &ru'oasăA -ILDA: Nu7 căpitane.ă eşti &ru'os7 deştept7 cura?os7 că eşti îndrăzne6 şi crud7 că o &e'eie nu te poate :edea &ără să te iubească.at<erine7 de pildă. 1OE/% "!ără s'o asculte#$ .ă sînt brutal7 8rosolan7 respin8ător.e spunea. -ILDA: Nu. -ILDA: Să 'ă &i uitat la tine în :oie. 1OE/% "aproptindu'se de ea#$ /e9au iubit nu'aidecît. -ILDA: /ot ce trebuia ca să9'i &ie scîrbă şi 8roază de tine. !nde e cruzi'ea.e are a &ace că sînt sau nu7 de :re'e ce nu96i pot &ace rău. . De zeci de ori pe noapte se desc<idea uşa şi intrai tu. /e uitai la ea cu un aer de lene şi de în&u'urare şi9i 'în8îiai cea&a cu două de8ete. 1OE/%: E ade:ărat că ei te iubesc. 1OE/% "către sine însuşi#$ E aşa cu' '9a' 8îndit: nu'aidecît sau niciodată. -ILDA: . Nu se poate să nu le &i &ăcut ni'ic7 ca să izbuteşti unde eu a' dat 8reş. 1OE/%: Dar uită9te la 'ine cu oc<ii tăi. -ILDA: Dar tu7 ca să iei 'in6ile .e le9ai &ăcut7 :ră?itoa&eo.1OE/%: !nde e . "îl ia de mină cu 4rutalitate. 1ilda se uită la el !ără să răspundă.# 1OE/%: . 1OE/%: De unde ştii. -ILDA: De cinci zile şi cinci nop6i stau de :e8<e la căpătîiul . Pauză. 1OE/%: NebunoA Nu te cunosc şi nici nu :reau să te cunosc. 1OE/%: . 1OE/%: o' aştepta ce. Ai pe piept un s'oc de păr cre67 s9ar zice de cati&ea nea8ră= la stin8<ia stin8ă ai o :în> albastră care se u'&lă cînd &aci dra8oste7 deasupra şalelor un se'n 'are cît o căpşună. -ILDA: Nu e decît unul.

în :isul ei: ea '9a tîrît în po:estea asta. ci îngînă.. Do'nul &ie lăudat7 te :ăd. Scena A.ipete în !undul 4isericii.. /ul.at<erinei7 că ai î'pins9o la deznăde?de.inci nop6i la rînd '9ai posedat prin :iclenie şi prin :iolen6ă. %UJVVJs LJUlVllVC/LjCIJ : N!. umoarea creşte şi apoi apar1einrich şiNast6. "El o apucă de 4ra. -ILDA: Adineauri.# PutoareA $9ai 'in6it. "/ul.at<erinei şi 'ă în8rozeşte.ine s>9i iubească pe ne:oiaşi dacă ne:oiaşii nu se iubesc între ei. Dar su&ăr în toate trupurile7 pal'ele peste to6i obra?ii pe 'ine 'ă lo:esc7 'or de 'oartea tuturor= toate &e'eile pe care le9ai luat cu de9a sila7 în carnea 'ea le9ai :iolat.# ei &i pri'aA -ILDA: Pri'a. /e :ăd la lu'ina zilei şi 'ă izbă:esc. -ILD: "i te în:ino:ă6esc7 în nu'ele 'eu7 că te9ai culcat cu 'ine î'potri:a :oin6ei 'ele.imea se dă la o parte în tăcere. apoi .at<erine a 'urit. S9a ru8at de noi s9o aduce' la picioarele crucii. 1einrich şi Nast6 duc targa la picioarele cruci!i@ului..# . Eu7 de abia î'i si't trupul7 nu ştiu unde începe şi unde s&îrşeşte :ia6a 'ea şi nu răspund întotdeauna cînd 'ă stri8ă7 aşa de 'ult 'ă 'iră uneori că a' un nu'e. Eipa în bra6ele 'ele7 dar ce are a &ace: nu 'i s9a întî'plat ni'ic7 de :re'e ce nu 'i9ai atins nici sînii7 nici 8ura.. 50ET2$ De ce 'ă în:ino:ă6eşti. 0 clipă de aşteptare. (e apleacă peste -atherine. -ILDA: Ni'ic. Ea încetează 4rusc să rîdă şi se uită la el cu răutate. 1OE/% "trium!ător#$ în s&îrşitA "1ilda se uită la el surprinsă. nu.at<erineA "-ătre 1ilda.A/-ERINE . N9a' de dat socoteală unei &e'ei. -ILDA: Eu. Absolut ni'ic. Era în :is.A/-ERINE "nu mai strigă. %iua nu 'ai eşti tu însu6i.I: NuA NuA E bleste'atăA Ieşi6i de9aiciA A&arăA A&ară nu'aidecît. 1OE/%: Ei <ai7 trezeşte9te7 totul s9a petrecut în capul tău= nu te9a' atins= pîn> adineauri nu te9a' :ăzut niciodată= nu 6i s9a întî'plat ni'ic. -ILDA: /e în:ino:ă6esc în nu'ele acestor &e'ei şi al acestor bărba6i că ai aruncat pa'întul tău asupra noastră cu cotiu8ile şi că ne9ai în8ropat sub el. pe &umătate ridicată#$ NuA NuA NuA NuA NuA 1OE/% "strigînd#$ . . -ILDA: A :ăzut iadul. Iubeşti în 'ine dra8ostea pe care 'i9o purta . Tăcere. . . 1OE/% "rîzînd#$ trebuie s9o &i &ăcut în :isA -ILDA: In :is7 da.imea îi în!runtă amenin.G nu te9a' 'in6it7 1oetz7 ini'a ei încetase să 'ai bată. 1OE/%: Drace7 sînte6i nişte cîini.-7 NAS/0 şi . 1OE/%: Pri'a care 'ă :a iubi. 1OE/% "stupe!iat#$ $9a' culcat cu tine. A' să :ă în:ă6 eu 'ila creştineascăA -ILDA: /aci: ştii să &aci nu'ai rău. 1OE/% "clătinîndu'se#$ A 'uritA -ILDA: î6i scapă7 <ai. " lde. "i pe :oi :ă pîndeşte Dia:olul. ?ăranii se scoală şi se întorc spre intrarea 4isericii.at<erine7 iar eu în tine iubesc dra8ostea ăstora de aici. 1OE/%: "i. $ă :ei iubi. 1OE/%: Dar nu te pri:eşte..# Duce6i9o la picioarele $întuitorului de :re'e ce :9o cere.# .. "-ătre . Ei drace7 &ru'osul 'eu căpitan7 eşti sin8ur ca un bo8ătaş şi nu te9au durut niciodată decît rănile pe care le9ai pri'it7 asta9i nenorocirea ta. -ILDA: Dacă ar &i ca oc<ii 'ei să te pri:ească :reodată cu duioşie7 'i i9aş scoate îndată.. /e9a' 6inut în bra6ele 'ele cinci nop6i la rînd şi 'i9a' pus pe tine pecetea. 1OE/%: Du9te9n. Ia du9te să9i 'ai 'în8îi cea&a.ine să se îndure de :oi dacă :oi n9a:e6i îndurare pentru ea.înd.ărani.# 1OE/%: $ă iubeşti încă de pe acu'.# E un leş= su&letul se a8a6ă încă de el &iindcă e încon?urat de dia:oli.-ILDA: Eu7 cînd 'ă uit la tine7 :ăd dra8ostea . -ILDA: /e în:ino:ă6esc în nu'ele . "i dacă ei sînt ai tăi7 cu' pretinzi7 :or trebui să 'ă iubească şi pe 'ine prin tine. 1OE/%: A 'uritA "E ca lovit în creştet. aducînd'o pe -atherine pe targa. : I9a' auzit 6ipetele de pe dru': zice că Dia:olul o pîndeşte.EIA"I7 -EINRI.ătoare. -ILDA: . a su&erit. O. A' :rut să rabd su&erin6ele ei7 aşa cu' le su&ăr pe ale ăstora7 dar a &ost o capcană= &iindcă a trebuit să te iubesc cu dra8ostea ei.

apoi în coastă.A/-ERINE "mai sla4#$ 1oetzA A?utorA 1OE/%: $ă ascul6i7 Du'nezeule surd.. . Scena I 1OE/%7 . "1ilda vrea s'o silească să se culce la loc. Nu 'ă lăsa sin8ură.A/-ERINE: Da7 dra8ostea 'ea7 a' să te cred.# Lasă9'>A Las>9'>A 1OE/% "către sine#$ O<7 dacă aş putea.<9ă'mi'le+.# Dă9'i9 leA Dă9'i9leA Dă9'i9leA " epetă în neştire . .ît ai &i de z8îrcit cu 'inunile tale7 de astă dată :a trebui să &aci un> pentru 'ine.A/-ERINE: Da..A/-ERINE: E aici. 1OE/%: Dar astea sînt năluciri7 -einric<A -EINRI. 1OE/% "apropiindu'se#$ . .# Eşti surd. Stropi6i9i cu >p> s&in6ită. 1OE/%: $ă duc să 'ă ro8: dacă 'ă9ntorc spre tine cu &a6ă 'încată de lepră sau de putreziciune7 ai să 'ă crezi. " îde.a cruci!i@ului. 1OE/% "rugător#$ -einric<A -EINRI.ele şi încearcă s'o culce la loc pe targa.ine.ipe din nou. /rebuie să 'ori din nou. se apleacă şi mîn&eşte cu sînge pieptul ăstignitului.ristos să9'i dea 'ie păcatele tale.u' ai să &aci.A/-ERINE: 1oetzA 1oetzA 1oetzA 1OE/%: A<A Nu 'ai pot răbda :ocea astaA "(e urcă în amvon. Su&letul tău :a &i curat ca în ziua în care te9ai născut.at<erineA .A/-ERINE: !nde se duc. .ă doar nu eşti preot. . Dă9'i înapoi ce e al 'euA N9ai dreptul să osîndeşti &e'eia asta de :re'e ce eu sînt sin8urul :ino:at. Auzi. .A/-ERINE: El e. 5oetz se depărtează. şi'l în!ige în palma stingă. 1ilda şovăie. 1OE/%: $ă9ncarc cu ele în locul tău.i ies încet.imea 1OE/%: Acu' te9a' încol6it. .at<erine7 nu7 dra8ostea 'ea7 te :oi 'întui. Dar prost 'ai sînt7 a?ută9te sin8ur şi Du'nezeu te :a a?utaA "(coate pumnalul de la 4rîu.-: La ce bun7 de :re'e ce :a re8ăsi 8roază dincolo de 'oarte. Dar :ezi: oa'enii păti'esc.ă. N9ai să respin8i sc<i'bul pe care 6i9l cer7 căci este drept. " umoare. "To. 2ă să9'i &ie obra?ii 'înca6i7 &ă ca păcatele ei să &ie urdori ce cur8 din oc<ii 'ei şi din urec<ile 'ele7 să9'i roadă spinarea7 coapsele şi 'ădularul ca o apă tare.imea intră. 1OE/%: A' să 'ă ro8 de .# eni6i cu to6iiA "/ul..A/-ERINE7 mai tîrziu mul. Nast6 dă din umeri şi !ace un gest de neputin. 1OE/%: Eu sînt7 dra8ostea 'ea.rezi.A/-ERINE: Du9te sâ-l c<e'i. 1OE/%: !nde.# Ai 'urit pentru oa'eni7 da sau ba. Nast6 îl trage după el pe 1einrich. 5oetz ridică mîinile. Dacă 'ă iubeşti7 scapă9'ăA 1ilda o cuprinde cu 4ra. . Dă9'i lepra7 <olera7 ciu'a7 dar izbă:eşte9oA .# 2e'eia asta s9a pierdut din :ina 'ea şi :a &i izbă:ită tot prin 'ine. apoi cu mîna stingă în palma dreaptă. -ILDA: .# .u' o să ştiu dacă 6i9a ascultat ru8ăciunea.A/-ERINE: Preotul.# Scapă9'ă7 1oetz7 scapă9'ă7 tu ai &ăcut tot7 eu nu sînt :ino:ată.redea' că e preotul "începe să .ime.A/-ERINE: /u. "(e decide deodată şi se întoarce spre mul.A/-ERINE: Peste tot. ca un !el de descîntec. Iată bra6ele 'ele7 iată &a6ă 'ea şi pieptul 'eu. Pleca6i.# reau un preot7 aduce6i9l repede= nu :reau să 'or nespo:edităA 1OE/%: . "începe să . Dacă ai &ace se'nul crucii pe &runtea ei7 ai scăpa9o de 8roază.ipă. . .A/-ERINE "!ără să'i !i auzit#$ Dar nu :ede6i că sînt pe 'oarte..A/-ERINE: . $ă piz'uieşti.. Dă9'i sti8'atele taleA Dă9'i9leA "întinde 4ra.A/-ERINE: . 9upă aceea aruncă pumnalul în dosul altarului.-: Nu 'ai sînt clericA 1OE/%: Dar ea nu ştie. -EINRI.. D>9'iA Dă9'i rănile taleA Dă9'i ur'ă suli6ei în coastăA Dă9'i cele două 8ăuri din 'îinile taleA dacă un du'nezeu a putut să păti'ească pentru ei7 de ce nu şi un o'..ele în cruce în !a. 1OE/%: Păcatele astea sînt ale 'ele7 doar ştii.# "i tu7 -ilda.at<erineA N9ai de ce te te'e= n9o să96i &acă nici un rău= prea ai su&erit 'ult pe pă'înt.# . . . $ai curat decît dacă te9ar &i dezle8at de ele un preot. RepedeA $ă 6in tare pînă :ine. -atherine se z4ate şi . . .ipe.A/-ERINE: î6i spun c>9i :ăd.# 1OE/%: NastD7 tu care pretinzi că to6i oa'enii sînt preo6i. -ILDA: încă nu. JU1 1OE/%: Nu7 . A<A .ristos a sîn8erat.-: . covîrşit.

o' clădi .ă. 5oetz se clatină şi se reazemă de un stîlp. INS/R!./OAREA: Nu sco6i o :orbă7 dar ne pri:eşti şi şti' că nu încu:iin6ezi ceea ce &ace'.A/-ERINE: Sîn8ele tău7 1oetz7 sîn8ele tău../OAREA: NuA AL/ E3RAN: #..e literă e asta. AL/ E3RAN: !n !.a cu sîngele lui.E.are este &irea noastră cea dintîi. INS/R!. ?ine un 4aston cu care arată nişte litere scrise în . "To.A/-ERINE: Nu. -ILDA: Eu.ă la AltGeiler Scena I ?ărani strînşi în &urul unei . "0 mîn&eşte cu sînge pe !a. .# Nu te 'ai te'e de ni'ic7 dra8ostea 'ea..ura?7 &ra6ilorA în curînd :e6i şti să citi6i.imea se scurge încet.R./OAREA: . Din 'îinile 'ele se scur8e sîn8ele lui .# Preo6ii :oştri sînt nişte cîini7 dar nu :ă te'e6i7 r>'în în 'i?locul :ostru7 şi atîta :re'e cît :a cur8e sîn8ele lui . L9ai dat pentru 'ine. îl prinde de mînă şi'şi mîn&eşte !a. AL/ E3RAN: Iubire.. !N E3RAN: E uni.e e.A/-ERINE: Sîn8ele tău. INS/R!.I.# A<A -ildaA. INS/R!. "Pauză./OAREA: . rei să ni te alături. 1OE/%: $ori în pace.EA /5NRR3.ristos din 'îinile astea7 nici o ur8ie nu se :a abate asupra :oastră7 întoarce6i9:ă la casele :oastre şi bucura6i9:>7 e zi de sărbătoare. -ILDA: #a da7 dar în &elul 'eu. Acu'7 răspunde9'i7 tu de colo.E. . !N E3RAN "acelaşi &oc#$ Era păcătoasă.ăranii arată spre ea.etatea Soarelui.3 "răspunzînd ca la lec. 1OE/S: Sînt ai 'ei7 în s&îrşit. O E3RAN.ia de catehism#$ Pri'a noastră &ire este &irea pe care o a:ea' înainte de a9l cunoaşte pe 1oetz. INS/R!. INS/R!.ede6i7 în 'ila sa7 a în8ăduit să9i port sti8'atele.. 1ilda pleacă.I. INS/R!./OAREA: . 1ilda rămîne la urmă. /ai tîrziu 4ARL şi 2E$EIA . INS/R!. INS/R!.# Surioară7 ne stin8<ereşti./OAREA: .. -ILDA: Să nu le &aci r>u.3: Deprinzîndu9ne trupul cu &aptele iubirii.ristos7 &ra6ilor7 sîn8ele lui ./OAREA "o !emeie cu în!ă.i îngenunchează.at<erineA . !N E3RAN: Nu7 &aptele iubirii nu sînt însăşi. INS/R!./OAREA: Dar asta. ./OAREA: a să zică nu ne por6i iubire.P./OAREA: Nu te bucuri de &ericirea noastră. 1îndurile &iecăruia apar6in tuturor. "(eîntoarce. care însă n'o vede. -ILDA: .u' trebuie s9o în:in8e'.ristosA "-o4oară din amvon şi se apropie de -atherine. 0 !emeie trece pe lingă 5oetz./OAREA: Nu7 -ilda..# 1OE/%: în8enunc<ea6i cu to6ii. INS/R!./OAREA: Dar astea patru. se apropie de 5oetz. Pauză.. O E3RAN. -ortina Actul al treilea /A#LO!L II 0 pia. /ul.ărănd care'i instruieşte. î6i atin8 &runtea7 oc<ii şi 8ura cu sîn8ele lui Iisus.# îi 'ai :ezi./OAREA: 2aptele iubirii sînt însăşi iubirea. "/oare.ristos7 . e6i deosebi binele de rău şi ade:ărul de neade:ăr.. Astăzi începe pentru to6i î'pără6ia lui Du'nezeu.u' &ăuri' în noi o a doua &ire.. /OEI E3RANII: Iubire7 iubire. 5oetz nu răspunde.işare 4linda.u' să :ă stin8<eresc= nu scot o :orbă. INS/R!. . -ILDA: NuA INS/R!.u' era aceasta &ire.arină#$ . A<A &ra6ii 'ei7 a6i păti'it atîta= dacă sînte6i &erici6i7 . !N E3RAN: 2ăurindu9ne o a doua &ire. %ntră 1ilda. !N E3RAN: #. 1OE/%: Sîn8ele lui . INS/R!./OAREA: .în tăcere. -ILDA: N9a' :oie să 8îndesc ce :reau./OAREA: Iar cu:întul între8. INS/R!.. Aici &iecare 8îndeşte la lu'ina zilei şi cu :oce tare.

/OAREA: ./OAREA: re' să înceteze din însăşi :oin6a baronilor. . .etatea Soarelui. Aşa că sînte' sili6i să ne iubi' nu'ai noi între noi. E aici. O E3RAN. 4ARL: Dacă socoti6i :rednică de osîndă :iolen6a &ra6ilor :oştri7 încu:iin6a6i deci &aptele baronilor. 4ARL: /o6i spun că &ericirea :oastră a &ăcut ca necazurile lor săC nu 'ai poată &i răbdate. !N E3RAN: Ni'eni nu bea.3: Ne :o' ru8a.# E<A A:e6i dreptate să nu :ă pese: cîte:a picături de sîn8e căzute pe &ericirea :oastră7 ce 'are lucruA Nu e prea scu'p plătităA INS/R!.e se :orbeşte. Ne9a spus9o 1oetz. !ra7 'ăcelurile7 sîn8ele celorlal6i sînt <rana trebuitoare &ericirii :oastre. !N E3RAN: Nu trece o zi &ără să sîn8ereze. 4ARL "aşezîndu'se#$ A<7 ce buni sînte6iA !N E3RAN: Aici toată lu'ea e bună. 4ARL: E ade:ărat că 'îinile9i sîn8erează. !N E3RAN: . Eşti nebun.e păcat că nu po6i :edea ce bine arată to6i. INS/R!.e dori6i. /oată lu'ea e &ericită. O E3RAN. 4ARL: Dacă sînt răi7 oare nu e drept ca cei asupri6i de ei să se răscoale. O E3RAN. 4ARL: #a aşa trebuie să &ie7 de :re'e ce nu :re6i ca ele să înceteze. 4ARL "aşezîndu'se pe 4ancă#$ Nu'ai să ră'înă aşa. 2E$EIA .ine sînte6i. 4ARL: A<A $i9e tea'ă c9o să :ă :ede6i sili6i să :ă da6i de partea unora sau a altora. INS/R!./OAREA: Dacă9i aşa7 nu ne pri:eşte. INS/R!. ?ăranii dau 4uzna să'i primească. 4ARL: E ade:ărat că &ace 'inuni.3: Ne pare rău de ei că sînt răi.etatea Soarelui. !N E3RAN: E oprit ca părin6ii să9şi bată copiii.cu' să nu &iu şi eu./OAREA: Pe p>'înturile lui -eidensta''.unosc nea'uri între8i care 'or de &oa'e şi care se :or bucura să a&le că sînte6i &erici6i şi pentru ei. -ai7 aşeza6i9:ă. Nu :re' răul ni'ănui şi 'enirea noastră e să &ace' să do'nească iubirea.înd '9oi întoarce în satul 'eu7 :oi :esti în tot locul :estea cea bună.3: A<A ai ni'erit bine. De aceea :enirea ta ne u'ple de bucurie. /e :a tă'ăduiA 4ARL: .EA /5N3R3: . 4ARL: $ă ro87 spun şi eu ce se :orbeşte peste tot.ăută' . %ntră Barl legat la ochi. !N E3RAN: O r>'îne cît o :rea Du'nezeu. AL/ E3RAN: Dar pe :re'urile astea tulburi nu prea 'ai plecă' la dru'.e noroc pe :oi că a:e6i un ase'enea o'A "i nu 'ai &ace6i rele deloc. 2E$EIA ./OAREA: iolen6a e nele8iuită de oriunde ar porni.3: 2ace şi încă 'ereu. E3RANII: #ie6ii dru'e6iA ă e sete. INS/R!. Eăranii şi baronii se :or încaieră. 4ARL: . ă e &oa'e. O E3RAN. 2E$EIA . Noi sînte' 'ărturia în &a6a tuturor şi pentru to6i că &ericirea e cu putin6ă. 4ARL: #ra:oA L>sa6i9i deci să se o'oare între ei. "?ăranii tac. condus de o !emeie tînără./OAREA: /oate războaiele sînt păcătoase. Satul acesta este un lăcaş s&înt7 şi to6i 6ăranii ar trebui s>9şi întoarcă oc<ii spre noi7 aşa cu' creştinii îşi întorc pri:irea către Eara S&întă. $ai spun că deznăde?dea i9a î'pins să ia <otărîrile cele 'ai 8roza:e. INS/R!. /e9ai bucura.i./OAREA: De ce suspini.# "i ce :e6i &ace7 oa'eni buni7 dacă izbucneşte războiul. !N E3RAN: . 4ARL: "i cine le :a da :oin6a aceasta. încurca./OAREA: . INS/R!.e tot spui. ?NS/R!.# INS/R!.EA /5N3R3: Dori' să9l :ede' pe o'ul cu 'îinile sîn8erînde. "Pauză.3: /e încălzeşte la ini'ă să po6i răs&ă6a un străin. /OEI E3RANII: Ne pare rău de ei./OAREA: Asta nuA /OEI E3RANII: NuA NuA NuA 4ARL: Dar nu9i oare un război s&înt cel pe care9l poartă robii7 :iind să intre în rîndul oa'enilor. . 4ARL: St>pînii ?e&uiesc7 siluiesc7 îi o'oară pe &ra6ii :oştri la por6ile :oastre7 şi :oi nu9i urî6i./OAREA: 2ericirea noastră e s&întă.EA /5N3R3 "către Bari#$ Era' 8ata să pun ră'ăşa8./OAREA: Nu7 nicidecu'. INS/R!. AL/ E3RAN: E oprit ca bărbatul s>9şi bata &e'eia. 4ARL: Nu7 dar prin î'pre?uri'i. Ni'eni nu &ură. O E3RAN. . 4ARL: Atunci aş :rea să9'i pună un pic de sîn8e pe bie6ii 'ei oc<i şi să9'i redea :ederea. Noi ră'îne' păzitorii iubirii şi 'ucenicii păcii. Las9o în sea'a lui.ăci nu sînte' &erici6i nu'ai pentru noi7 ci pentru to6i. INS/R!. 4ARL: $ititica a :ăzut peste tot oa'eni înar'a6i. 4ARL: O&A "(uspină. .

!N E3RAN: 1oetz7 uite. 4arl e un cîine7 căci :ă îndea'nă la război.etatea :oastră a Soarelui e clădită pe strî'torarea celorlal6i: pentru ca baronii s9o rabde7 6ăranii lor trebuie să se rese'neze la robie. 1OE/%: De ce.e9i cu c<ipurile astea a'enin6ătoare. 2ra6ilor7 nu :ă &ac 'ustrare că :9a6i dobîndit &ericirea7 dar 'ă si'6ea' 'ai în :oie cînd era' ne&erici6i laolaltă7 căci ne&ericirea noastră era a tuturor oa'enilor.3 "zîm4ind#$ /e9a ocărit7 1oetz7 şi te9a &ăcut pro9 roc 'incinos. 1OE/%: orbeşte.# ezi bine.ărani. Sîn8ele acestor oa'eni să cadă asupra taA 1OE/%: Aşa să &ie.EIA"I7 1OE/% 1OE/%: . %ntră 5oetz./OAREA: Să se supună7 să aştepte şi să se roa8e.# $ai a:e6i ne:oie de 'ine./OAREA: . Noi 6ine' &oarte 'ult la ea7 dar ne stin8<ereşte7 nu e de aceeaşi părere cu tine. INS/R!. 4ARL: /rădătorilorA iată7 :9a6i de'ascat: n9a:e6i altă iubire decît de :oi înşi:ă7 dar lua6i sea'a7 dacă războiul izbucneşte7 :i se :a cere socoteală şi nu :i se :a ierta că a6i stat deoparte în ti'p ce &ra6ii :oştri cădeau sub sabie. !N E3RAN: N9o să ne bate' nicidecu'. /rebuie să şti' cu' să ascultă' :orbele de ură.etă6ii Soarelui7 ca să :ă pedepsească pentru că i9a6i trădat.îtă :re'e :ie6ui'7 ne ră'îne o ieşire: pri'i' să pieri'7 dar cînd :o' &i 'urit7 ne :o' cuibări în su&letele :oastre7 iar :ocile noastre :ă :or răsuna în urec<i.EA /5N3R3: re6i să da6i într9un orb7 :oi care zice6i că trăi6i întru iubire. 4ARL: Atunci o să :ă bată al6ii.i. înso6i6i9l pînă la capul satului7 da6i9i 'erinde şi sărutul păcii.e9i drept7 da= destul de tare. 1oetz în sc<i'b :rea să clădească. !N E3RAN "smulgînd legătura de pe ochii lui Barl#$ . 2E$EIA . : . %es Barl şi 8emeia cea tînără. La ce le9aş &i de &olos de :re'e ce te au pe tine. /OEI E3RANII: NoiA NoiA 4ARL: "i pînă una7 alta7 ce trebuie să &acă 6ăranii. -ILDA: Pentru că sînte6i &erici6i. 1OE/% "surprins#$ Pleci./OAREA: o' săruta 'îna care ne lo:eşte7 :o' 'uri ru8îndu9ne pentru cei ce ne ucid./OAREA: 1oetz7 e ce:a care ne tulbură. -ILDA: 1oetz al :ostru e un înşelător.rezi. A'in.u pri:ire la -ilda.EA /5N3R3 1OE/%: Să ne ru8ă' pentru ei.# Ei7 ce e. O E3RAN. 4ARL: /oate astea se :or s&îrşi cu un 'ăcel7 1oetz.ît despre boieri7 dacă în:in87 nu :or în8ădui ca un pă'înt boieresc7 să r>'înă pe 'îinile ioba8ilor. INS/R!. Scena III A. . %î'bi6i întîi7 şi :orbi' pe ur'ă. 1OE/%: însea'nă că n9a' ştiut să 'ă &ac iubit: iart>9'>. -ILDA: Oa'enilor &erici6i nu le sînt de nici un &olos. -ILDA: Nu'aidecît. 1OE/%: /aciA Nu 'ai :reau să :ăd &run6i încruntate. Ini'a lui e putredă de ură şi u'blă prin 6ară de săptă'îni de9a rindul ca să predice dezbinarea şi răz'eri6a. E ade:ărat7 &ra6ii 'ei7 că . "(e întoarce spre . "?ăranii tac încurca.e :ă pasă7 de :re'e ce plec. 1OE/%: "tiu. INS/R!. 1OE/%: #unul 'eu 4arl7 'ă urăşti atît de tare. Scena II A. ./OAREA: Noi. R>'îne6i cu bine. 1OE/%: O s9o lăsa6i să plece &ără o :orbă. " umoare. 1OE/%: $ai au ne:oie de tine. E3RANII: S>9l spînzură'A -ILDA: . INS/R!. 4ARL: $>i7 că tare bine :9a6i în:ă6at lec6iaA Ei7 dar nu sînte6i :oi cei 'ai :ino:a6i= de neiertat este prorocul 'incinos care9a pus în oc<ii :oştri această blînde6e rătăcită.e9i7 'ieluşeilor7 a6i turbat.e aştepta6i ca să 'ă bate6i şi să 'ă spînzura6i..INS/R!. -ILDA: . -ILDA: .e 'ai orbA !ita6i9:ă bineA E 4arl7 slu8a de la castel. -ILDA: Aşa e7 aşa e. Pe pă'întul ăsta care sîn8ereaz>7 orice bucurie e neruşinată7 iar oa'enii &erici6i sînt sin8uri. 1OE/%: Ei te iubesc. .EIA"I7 !ără 4ARL şt 2E$EIA . E3RANII: îl oc>r>şti pe 1oetz al nostruA (e apropie de el amenin. 1OE/%: Ei şi. -ai7 zî'bi6iA !N E3RAN "zîm4ind#$ O'ul ăsta :ine să ne predice răscoalaA 1OE/%: 2oarte bine7 e o încercare. Dacă 6ăranii ies în:in8ători7 tre'ura6i să nu dea &oc . La ar'e7 băie6i7 la ar'eA Dacă nu :re6i să :ă bate6i din &ră6ie7 &ace6i9o 'ăcar pentru &olosul :ostru: &ericirea trebuie apărată. !N E3RAN: Ia taciA Eie96i place nu'ai sărăcia şi necazul.ător.. Dar se :or 'în8îia. . Dar e ade:ărat ce spune şi nu :ă dau :oie să :ă atin8e6i de cel ce spune ade:ărul7 de oriunde9ar :eni.

"1ilda nu pleacă.u bine. Da. . "tiu c> nu le 'ai e &oa'e şi că nu 'ai 'uncesc din 8reu= dacă ei :or această 'ul6u'ire de oaie7 trebuie s9o :reau şi eu cu ei. 1OE/%: /u.. Dar nu pot7 nu pot s9o :reau.ărani#$ Lăsa6i9ne.# -ilda7 te ro87 nu 'ă părăsi. NAS/0: Oa'enii sînt surzi.. -ILDA: 1eloasă.# Răscoala a izbucnit. NastDA. De ce te ui6i aşa la 'ine. Oriunde te9ai duce7 de orice te9ai apuca7 &aci să răsară răul în su&lete.are răscoală. "Pauză. -ILDA "cu o violen. "-u disperare. !ita6i9'ă7 uita6i9'ă repede= cu cît 'ai repede7 cu atît 'ai bine. $9ai &urat de8eaba. Scena I 1OE/%7 -ILDA 1OE/%: !nde :rei să te duci. Stai colea7 te ui6i la ei7 îi atin8i cu 'îna7 eşti căldură7 eşti lu'ină7 şi nu eşti eu 9 e de neînduratA Nu în6ele8 de ce noi doi sînte' doi7 şi aş :rea să de:in tu ră'înînd eu însu'i. 1OE/%: .ă#$ Eu una nu potA 2ru'oasă bucurieA #e<ăie ca oile. -ILDA: Pentru 'ine7 ni'ic.e aştep6i. $or de 8elozie. Asta9i ce:a nou. Nu pute' să ne şi bucură' de bucuria lor. oia' să 'ă &ac stîlp şi să 6in bolta cerească. 1OE/%: Ea este eu. Dar sînt proroci ai 'îniei7 care propo:ăduiesc răzbunarea. 1OE/%: .u bine. Asta9i :ia6a 'ea. NAS/0: #ine.# O7 1oetz7 de cînd eşti printre noi7 sînt parcă duş'anca su&letului 'eu.erul e o 8aură.# A' &ăcut 8esturile iubirii7 dar iubirea n9a :enit= se :ede că nu sînt înzestrat. "3rusc. orbeşte sau caută96i de dru'. De sărăcie nu e lipsă nicăieri. 1OE/%: ->i7 acu'a :orbeşte. 1OE/%: Du'nezeu te pune la încercare ca pe oricine. 1OE/%: . "i totuşi 'i9e 8roază de su&erin6ă.# N9a' &ăcut9o euA Nu9i din :ina 'ea Să se o'oare între ei7 n9a' nici un a'estec în treaba asta.Nerecunoscători ce sînte6i7 cine :9a scăpa de deznăde?de cînd era6i obidi6i.# ezi7 e ti'pul să plec= '9ai otră:it..u cît oa'enii ăştia 'ă iubesc 'ai 'ult7 cu atît sînt 'ai sin8ur. INS/R!.# Ei7 ce e. Ar trebui să9i pot iubi cu ini'a ta. 1OE/%: O<7 nu dra8ostea lor trebuia s> 6i9o răpesc7 ci pe a ta. ?ăranii pleacă. Sînt cerul lor7 dar eu n9a' cer.# . -ILDA "!ără răutate#$ /u7 tu care 'i9ai luat tot ce a:ea'7 tu 'ă ro8i pe 'ine s> nu te părăsesc. NAS/0: Da. Să te :ede' cu' scapi cu &a6a curata. "Pauză. -IDLA: Oriunde. 1OE/%: $ereu sărăciaA $ereu ne&ericireaA Nu 'ai eFistă ni'ic altce:a.it despre :oi7 :ouă :ă poruncesc să9i da6i din nou iubirea :oastră. . %ntră Nast6. Ră'îi7 -ilda7 în nu'ele lor te ro8. . Surzi la :ocea ta. -ILDA: Nu7 nuA $9a6i iubit dintr9o pornire &irească a ini'ilor :oastre= acu' s9a ispră:it7 să nu 'ai :orbi' despre asta. "Pauză.e ai. 1OE/%: Na9tiA "îi trage o palmă. NAS/0 "arătînd spre1ilda#$ Spune9i s> plece. Nu 'ă :oi îndoi de el şi nici de c<e'area 'ea= iar dacă el se îndoieşte de 'ine7 însea'nă că e nebun. -ILDA: Nici 'ăcar nu9i iubeai. $ă întreb c<iar unde o &i locuind Du'nezeu. 1OE/%: Surzi. 1OE/%: /rebuie să păti'i' 'ereu de păti'irea lor. "1ilda rîde. 1OE/%: "i totuşi e lucrarea 'ea. E ce:a nou.# . . #a da7 a' şi eu un cer: pe acesta7 uită9te ce departe e. "Ea dă să plece. !ite7 î6i in:idiez pînă şi 8elozia. Nu. NAS/0: îi oprea doar &rica de #iserică= tu le9ai do:edit că pot să se lipsească de preo6i= acu' 'işună prorocii..# Oi &i rea./OAREA: Ră'îi7 -ilda7 dacă aşa :rea el. NAS/0: Da.ine9i. NAS/0: Să 'ă încerce Du'nezeu cît o :rea. Ei9ai 8ăsitA . 1OE/% "către . Eşti 8eloasă. Scena 1OE/%7 -ILDA7 NAS/0 NAS/0 "cu vocea scăzută#$ 1oetzA 1oetzA 1oetzA 1OE/% "întorcîndu'se#$ . Pese'ne că sînt o di<anie ciudată: îi iubesc 'ai pu6in de cînd su&eră 'ai pu6in. "9upă un timp. îi :o' da ascultare7 î6i &ă8ăduiesc7 şi te :o' iubi cu' ne porunceşte O'ul cel S&înt care ne conduce.ă su4ită#$ Păstrează96i totA $i9ai &urat pun8a7 dar n9ai să96i &aci po'ană cu 'ine din banii 'ei.înd î'i :orbeşte7 'i9e ruşine de ce spune.. -ILDA "cu violen. Eu le sînt acoperişul7 dar eu n9 a' acoperiş.

oi doi sînte6i nişte conducători7 eu nu sînt decît o &e'eie. Spînzurători. 1OE/%: a trebui de ase'enea să 'ă &ac casap7 căci n9a:e6i nici ar'e7 nici pricepere= sin8ura :oastră &or6ă e nu'ărul.. De ce9'i dai putere de :ia6ă şi de 'oarte asupra &ra6ilor 'ei. "tii tu ce însea'nă asta.. 1OE/%: NastD7 :a trebui s> spînzur>' oa'eni ne:ino:a6i. 1OE/%: "i care9i rolul 'eu. 1OE/%: Nu'ai în tine a' încredere. Nu pri'iA 1OE/%: Luă' această <otărîre î'preună. " îs sec. $îrşa: războiA NAS/0: ei ?ert&i douăzeci de 'ii de oa'eni ca să scapi o sută de 'ii.etatea ?ucărie7 cetatea ta 'odel. Du'nezeii ei de treabă7 a' altele de &ăcut. "(e apropie iar de Nast6. 1OE/%: $ai 'ult decît în 'ine însu'i. Nu 'ai e :re'e să dă' înapoi. NAS/0: "tiu. 1OE/%: A?ută9'ă. Astăzi nu pot stă:ili răscoala= peste trei luni însă da. 1OE/%: #are' de9aş &i si8urA NastD7 po6i să 'ă crezi pe cu:înt7 ştiu ce9i aia o bătălie: dac9o porni' pe asta7 sor6ii de izbîndă :or &i unul la o sută. NAS/0: 2ie. Peste cîte:a zile :or începe în&rîn8erile7 peste cîte:a luni :o' &i 'ăcelări6i. -OLDA: /u7 un sărac.# Ei <aideA . /o6i sînt ne:ino:a6i.# Lipseşte disciplina= :a trebui s9o creez.# Să dre8A $ereu nu'ai s> dre8A $ă &ace6i să9'i pierd :re'ea de po'ană7 to6i cî6i sînte'. ouă n9a' ce :ă da.# A<A Ai cîşti8at. -ILDA: Nu :oi &i niciodată în locul tău şi nici nu :reau s> &iu.# Nu96i dau :oie să :erşi sîn8e. NAS/0: Ni'eni altul decît 'ine n9are dreptul să :orbească în nu'ele lor. NAS/0: 2iindcă sînt unul dintre ei. 1OE/% "se uită la el. E necesar. $îine7 dacă sînt căpetenia lor7 în oc<ii 'ei nu 'ai sînt decît :ino:a6i şi nu 'ai pricep ni'ic: spînzur.e :rei. Ar'e n9a:e'7 bani n9a:e'7 căpetenii de oştire n9a:e'7 iar 6ăranii noştri sînt prea pu6in deprinşi cu disciplina ca să &ie nişte buni ostaşi. Pauză. -ILDA: Da7 î'preună.e :rei să9'i ceri. NAS/0: /u po6i s> î'piedici cea 'ai 'are nenorocire. O7 1oetz n9a' să 'ai pot dor'i niciodatăA "Pauză. "Pauză.e bun era R>ul= putea' să &ac 'oarte de o'A "7m4lă cîtva timp de colo pînă colo.# Ei7 ce zici. 1OE/%: Eu.NAS/0: Lo:eşteA -ai7 lo:eşteA 1OE/%: -aA "(e învîrteşte pe loc. 1OE/%: "i ur'ările le :o' lua asupra noastră î'preună. . S>9i spînzură' la întî'plare7 pentru a ser:i drept pildă: pe ne:ino:at laolaltă cu :ino:atul. Să cîşti8>' nu'ai o bătălie în toată le8ea7 una sin8ură7 şi baronii :or &i bucuroşi s> &acă pace. .# Eu îs cu deoc<iul7 năt>răuleA . -ILDA: De ce oare. NAS/0: N9a' încotro. N9ai să scapi de război7 :a :eni el pîn> aici să te caute. NAS/0 "către 1ilda#$ De ce te încu'e6i. -aideA Orice9ar a:ea de 8înd Du'nezeu7 noi sînte' aleşii lui7 eu îi sînt prorocul7 iar tu <in8<erul.u' de îndrăzneşti să te &oloseşti de 'ine. 1OE/%: Pentru că te iubesc. Astăzi sînt &rate cu ei şi :ăd că sînt ne:ino:a6i. a trebui să &ace' risipă de :ie6i. "Tăcere din partea lui 5oetz. Pri'eşti. NAS/0: Eşti nebun. NAS/0: Ne 'ai ră'îne o ieşire. 1OE/%: -ildaA -ILDA: . E 'ult de . 1OE/%: Satul e o arcă7 a' adăpostit în ea iubirea. apoi întoarce capul#$ A<A "Tăcere.# .e9are a &ace că e potop7 dacă iubirea a' pus9o la adăpost. -ILDA: /aci.e9ai &ace în locul 'eu. NAS/0: "i ai să9i laşi pe to6i să se căsăpească unii pe al6ii7 nu'ai ca să po6i clădi . $9ai &ăcut să trec de cealaltă parte a baricadei= era' cu cei care păti'esc7 acu' sînt cu cei care <otărăsc păti'irile lor. -ILDA: î'preună7 orice s9ar întî'pla.e zici. -ILDA: în 'ine. 1OE/%: Deci. -ILDA: De ce :rei să 'ă &aci părtaşa &ărădele8ilor tale. NAS/0: $ă :oi bizui deci pe această sin8ură şansă. NAS/0: /u eşti cel 'ai bun căpitan de oaste din 1er'ania. -ILDA: orbesc în nu'ele săracilor. De ce 'ă sileşti să <otărăsc în locul tău. 1OE/%: Stai7 'ai încetişor. .

I: -uoA -uoA -uoA O. 1OE/%: O şansă la o 'ie7 &ieA Dar ai dreptul să nu încerci.# -ei7 băie6i7 auzi6i că nu ştiu să 'ă bat. 1OE/%: Dar dacă le spun eu. E noapte. Scena I 1OE/%7 NAS/07 4ARL7 E3RANII O. 1OE/% "prinzînd'o de umeri#$ Nu96i &ie tea'ă7 de data asta Du'nezeu e cu noi. . îi dă un pumn care'l aruncă la cinci paşi de el. "(trigă. E pentru binele obştii. OINI.# eziA eziA eziA La ce96i ser:eşte puterea. -ILDA: Să ne ru8ă'. 5oetz şi Nast6 stau în picioare pe o stîncă şi domină mul. " îsete în mul.# Să ne ru8ă' ca iubirea să în:in8ă războiul. 1OE/%: . "Pauză.ăran. ?ăranii tac mira.# Sînt lupte peste tot.# re6i să :ă spun de ce nu :ă te'e6i de 'oarte. Na96iA L(( miruie. 5oetz era cu!undat în gînduri şi n'a auzit nimic. apoi continuă.in !ăclii.EA L!I 1OE/% "dominînd tumultul#$ e6i 'uri cu to6ii.ime şi înaintează spre el. 1OE/%: Eu a' credit în oc<ii lor &iindcă sînt proroc şi &iindcă 'i9a' î'păr6it a:erile.# Acu'a7 &rate7 iar9tă9'>7 a' să te cio'ă8esc ni6eluş. 1roaznică :edenieA A<7 :ai şi a'ar de :oiA .# Dă9'i bîta asta.# Dar iată că 'ă întorc către Du'nezeu7 /atăl nostru7 şi9i spun: Doa'ne7 dacă :rei ca eu să9i a?ut pe oa'enii ăştia7 &ă9 'i un se'n ca să9i cunosc pe cei ce :or pieri în acest război.e ne &ace' &ără tine. 1OE/%: Pe cît se :ede7 &rate9'eu ăl 'are7 eşti de trei ori 'ai tare decît 'ine. 1OE/%: De ce să nu le spune' ade:ărul. "9eodată se pre!ace că e îngrozit. în 8ardă. NAS/0: Pentru că9l :or o'orî pe acela care le :a spune aşa. 7n .E: Ade:ărul e că eşti un trădătorA 1OE/%: Ade:ărul7 &ra6ilor7 ade:ărul care sare în oc<i e că nu şti6i să lupta6i.!L: Eu nu ştiu să 'ă lupt. umoare. -ILDA: Nu te duce. Al. /A#LO!RILE III "I IP Ta4ăra . ino. Iat9o pe -ilda. E3RANII "îngenunchea. strigăte în întuneric.ăranilor. /OEI E3RANII: aiA 1oetz7 nu ne părăsi. O O. idică deodată capul. NAS/0: /u. "i la ce9i bun creditul7 dacă nu9l pui la bătaie.# eni6i cu to6iiA "?ăranii intră. ai7 &ra6ilor7 ce :ă aşteaptă. O. 1OE/%: $ă :oi întoarce7 &ra6ilor= aici e Du'nezeul 'eu7 aici 'i9e &ericirea7 aici 'i9e iubirea= 'ă :oi întoarce.# Dulce Iisuse7 iertareA "*oinicul se pră4uşeşte. A'inA (cena se întunecă şi primele replici ale ta4loului următor urmează imediat după ultima replică a 1ildei. Dacă în lipsa 'ea :a să :ă ia la oaste deoparte sau de alta7 nu pri'i6i să :ă lupta6i. .i#$ Dă7 Doa'ne7 ca iubirea să în:in8ă războiul. Scena I A. -aide7 în6eapă7 taie7 retează7 î'pun8eA "Parează toate loviturile. NAS/0: . "i dacă :ă a'enin6ă7 răspunde6i a'enin6ărilor prin iubire. -ILDA "în picioare#$ 2ă ca iubirea 'ea să în:in8ă războiul. 5oetz se 4ucură o clipă de victoria sa. î6i prind un taur de coarne şi9i sucesc 8îtul. 7nii cu să4ii. "(e 4at.!L: Eu7 &ră6ioare.I: La 'oarte cu elA La 'oarteA "(e !ace lumină.e :ăd. 2aci să 8ea'ă doar du<urile din :ăzdu< şi să sîn8ere :întul. N9a' dreptul.# 9a6i încredin6at.# Iar tu7 ia9o pe asta. "-ătre *oinic.ii . Era 'ai tare decît 'ine7 iar eu sînt departe de a &i cel 'ai iscusit luptător.ă nu ştiu să lupte şi că sînt pierdu6i dacă pornesc războiul. "-ătre un . Azi7 'îine7 toată 1er'ania :a &i în &lăcări. OINI.EIA"I7 !ără 1OE/% şi NAS/0 E3RANII: "i dacă nu se 'ai întoarce. ă încredin6ez ei. ?ăranii cu 4îte şi !urci. Eşti o căpetenie. Pleacă cu Nast6.# O<A O<A O<A O<A .# -uoA -uoA -uoA 1OE/%: #ie6i oa'eni7 n9a:e6i nici 'ăcar îndrăzneala să pri:i6i ade:ărul în &a6ă. 5oetz sare de pe stîncă şi se apropie de el. 7n luminiş în pădure. Tăcere.imea.ime.ăran croit ca un 1ercule se desprinde din mul. Pentru că &iecare se 8îndeşte că 'oartea o să9l ni'erească pe :ecinul lui.are ade:ăr. NAS/0: O şansă la o 'ie. "Pauză.obor printre oa'eni ca să 'întui pacea. "Tăcere.cînd nu 'ai eşti. Eine6i 'inte7 &ra6ilor7 6ine6i 'inte: iubirea :a în:in8e războiul. IsIAS/0: Nu. 1OE/%: $inunat.i.

# O'ul ăsta z8îrie cu un8<iile nişte răni :ec<i ca să iasă cîte:a picături de puroi. L(( arată cu degetul şi cu o voce cumplită. SARL "trium!ător#$ S9a trădat7 &ra6ilorA Ne 'inteA !ita6i9:ă la 'utra 'ea şi spune6i9'i cu' se poate să 'ă iubească.!N E3RAN "neliniştit#$ . 1OE/%: O slu8ă proroc7 ce cara8<ios. Tăcere. Iar :oi7 băie6i7 :oi to6i7 crede6i că sînte6i :rednici de a &i iubi6i. dar îndoindu'se încă#$ . "(coate un iepure de casă din pălăria sa.e ştie să &acă un sca'ator7 să ştie şi un proroc. 4ARL: într9ade:ăr7 de ce. E3RANII: Du'nezeu e de &a6ăA Du'nezeu :a :orbi. -ătre Nast6. 1LAS!RI: Da.# Dar asta.# "i tuA "i tuA "i tuA . 1OE/%: Netot ce eştiA Dacă nu i9aş iubi7 de ce le9aş &i dat pă'înturile 'ele. "îşi ridică manile. "(e încon&oară cu un nor de !um. 1OE/%: NerecunoscătoruleA Din dra8oste pentru tine şi &ra6ii tăi '9a' lipsit de tot a:utul 'eu.i#$ încă nu. 1OE/%: Du'nezeu nu :rea răz'eri6ă şi 'i9i arată pe cei care9şi :or pierde :ia6a. NAS/0 "printre din. 1OE/%: Da7 &rate7 te iubesc.# Ia sea'a7 ăsta9i cel 'ai :îrtos la cap. ..# /uA "Tăcere.. E3RAN!L: . "Le e@aminează. 2ra6ilor7 a' &ost căpetenie de oşti înainte de a &i proroc. Eşti 4arl7 slu8a 'ea. ele încep să sîngereze. 4ARL: . 4ARL: Din dra8oste pentru 'ine.# Arată9ne ce ştii să &aci. 4ARL: Nu 'ai 'ult decît un 8<eneral9proroc.ur8e un pic de sîn8e din 'îinile lui.u :oia du'itale. Acu' e :orba de război: dacă nu9'i da6i crezare ca proroc7 a:e6i încredere în căpitanul de oşti. !N E3RAN: . 4ARL: E sin8ura cale care duce spre iubire.ine7 de pildăA 1OE/%: . 4ARL: O7 &ra6ilor prea încrezători7 cînd oare :ă :e6i deprinde cu neîncrederea. idică manile în sus. "(e apropie Barl. SARL: $ă iubeşti deci. "3rusc.<iar şi astăzi încă a?un8e ca cine:a să :ă :orbească cu o :oce de st>pîn7 ca să pleca6i capetele. 1OE/%: Astea sînt sca'atorii pe care le9a' :ăzut de sute de ori pe la bîlciuri. Barl se apucă să scoată răcnete îngrozitoare.# Dar asta.# Du'nezeuleA Du'nezeule care cercetezi rărunc<ii şi ini'ile7 a?utorA orbeşte prin trupul 'eu şi prin 8ura 'ea7 spune9ne de ce şi9a dăruit 1oetz pă'înturile. 4ARL: ă :e6i dărui încrederea căpitanului de oşti cînd :a do:edi că nu e trădător.e este. 1OE/%: Du'nezeu :a topi carnea de pe :oi ca ceara= nu 'ai :ăd decît oaseA S&întă NăscătoareA Nu'ai sc<elete. 4ARL: Arată9le pe ale tale. Asta9i întrebarea. 1OE/%: /u cine eşti. . 1OE/% "co4orînd treptele#$ Arat>96i 'îinileA "Le întoarce.# Ia te uită7 o'ul ăsta 6inea în 'îini nişte băşici u'plute cu sîn8e. 1OE/%: Prea pu6in credincioşilorA Dacă :re6i do:ezi7 uita6i9:> la sîn8ele acesta.e 'are lucruA Dacă trebuie ca cine:a să sîn8ereze ca să :ă con:in8ă7 :oi sîn8era şi eu.ine. Sînte6i atît de blînzi şi bla?ini că nu şti6i să urî6iA .e dan6 'acabruA !N E3RAN "zguduit. 1OE/%: Proroc al urii. 4ARL: "tii să &aci asta. E3RANII: .e :ezi. da. 4ARL: Proroc ca şi tine... .e :rea s>9nse'ne asta7 după tine.ine ne do:edeşte că eşti proroc. "%a o ramură uscată şi o !ace să în!lorească. "i ce are. -aide7 &ra6ilor7 pune6i9ne la încercare şi <ot>rî6i care dintre noi e proroc. 1OE/%: N9a' să 'ă iau la întrecere7 ca &ăcător de 'inuni7 cu :aletul 'eu.# A' cîşti8at. . 1OE/%: Da7 pentru tine care 'ă urăşti. Eu nu sînt sca'ator. 1OE/%: Dar te recunosc.

$i9a' dat pă'înturile pentru ca to6i oa'enii să &ie e8ali. Prin :iolen6ă ne :o' căli.îngenunchează. Lsirr v B<<77L. Orice ar &ace un do'n7 el nu :a &i niciodată de o sea'ă cu :oi. arătîndu'l pe .ăci a6i &ost robi şi el :9a robit. Iubirea 'ea. 4ARL: Iubirea ta purcede de la Dia:ol şi &ace să putrezească tot ce atin8e. 1OE/%: De ce ne9a creat după c<ipul şi ase'ănarea lui. E3RAN!L: Du'nezeu7 asta9i altce:a.. E3RANII: Du'nezeu ride. RăspundeA 1OE/%: . E3RANII "amenin. 4ARL "acelaşi &oc#$ 1oetzA 1oetzA De ce le9 ai dat pă'înturile tale. Dacă Du'nezeu e dărnicie şi iubire7 o'ul7 &ăptura lui7 trebuie să &ie iubire şi dărnicieA 2ra6ilor7 :ă ro8 cu stăruin6ă7 pri'i6i darurile 'ele şi prietenia 'ea. Darul de a'iază 'are 9 supărare Darul de a'ur8 B belelele cur8.ăranul cu ultima replică#$ !ite unul care a priceput. . 4ARL "acelaşi &oc#$ Eu sînt cel ce sînt. Iată de ce :ă cer tuturor să9l o'orî6i. O<7 &ra6ilor7 de i9a6i :edea pe băie6ii din AltUeiler: trei luni au &ost de a?uns ca să &acă din ei nişte scopi6i. Nu :ă cer recunoştin6ă7 o<7 nuA Aş :rea doar atît7 să nu :ă lepăda6i de dra8ostea 'ea ca de o ticăloşie şi să nu9'i socoti6i darurile ca pe nişte &ărădele8i. ouă7 nu lui. Dar :oi7 putea6i să nu pri'i6i. Lua6i9leA Lua6i9le şi &ace6i 'oarte de o' dacă :re6i să de:eni6i oa'eni. 4ARL "acelaşi &oc#$ 1oetz e aici. Atît de tare :ă :a iubi că :a tăia toate coaiele din 6ară ca să le înlocuiască cu brebenoci..ăci a6i &ost u'ili6i şi el :9a u'ilit şi 'ai tare. E3RAN-: Doa'ne7 'iluieşte9ne. . !N E3RAN: Da7 Părinte7 la dreapta7 pu6in 'ai la spatele tău. 4ARL "acelaşi &oc#$ $in6i7 1oetz7 îl 'in6i pe Du'nezeul tău.ători#$ -uoA -uoA RăspundeA RăspundeA 1OE/%: ouă7 &ra6ilor7 :ă răspund. Barlrîde. Du'nezeu e cu el. Nu :ă lăsa6i7 era6i ca :itele7 şi ura :9a sc<i'bat în oa'eni7 dacă :i se ia ura7 o să căde6i iarăşi în patru labe şi o să re8ăsi6i ne&ericirea 'ută a :itelor.e urî6i sînte6iA Popor de stri8oi şi de lar:e7 îi 'ul6u'esc lui Du'nezeu că 'i9a arătat su&letele :oastre= a' . Dar :oi7 &e6ii 'ei7 asculta6i. Pă'înturile sînt ale :oastre= cel care se laudă că :i le dă :ă păcăleşte7 căci dă ce nu e al lui. Dar :oi7 pute6i să i le da6i pe ale :oastre.. Nast6 a co4orit treptele şi s'a oprit în spatele lui 5oetz..u cine a' onoarea să :orbesc. 77/T(tiJ-7 / JTl E3RAN: Dă din 8ură cît :rei: eu unul zic că nu9'i plac 'ilosteniile. Darul de di'inea6ă 9 8rea6ă. străină#$ O7 <oA <oA Pă'întulA E3RANII: O<oA <oA 4ARL "acelaşi &oc#$ Aici e Du'nezeu7 :ă :ăd: oa'enilor7 :ă :ăd. 1OE/% "înmărmurit#$ NastDA E3RANII: PleacăA pleacăA Du9teA La dracuA 1OE/% "stăpînit de !urie#$ Plec7 nu :ă &ie tea'ă. "cu vocea lui !irească. 1OE/%: 2ru'oasă predică7 n9a' ce ziceA Dar cine :9a dăruit :ia6ă şi lu'ină. Du'nezeu rîde. Acesta :9a dat p>'înturile lui. 1OE/%: #ine7 dacă eşti acela care eşti7 ştii bine şi trebuie să ştii pentru ce a' &ăcut ceea ce a' &ăcut. 4ARL "a închis ochii şi vor4eşte cu o voce ciudată. Aler8a6i spre 'oarte= dac9o să crăpa6i7 eu o să dăn6ui. 1OE/%: Nu eFistă decît ura7 &ra6ilor. HI 97nui'. Ni'icA Prin ur'are: trebuie să9l urî6i pe Du'nezeu. Pe cel care :ă sărută sau :ă lo:eşte îl răsplăti6i cu un sărut sau cu o lo:itură. El putea să alea8ă: să le dea sau să le păstreze. "i ce pute6i să9i da6i în s<i'b7 :oi care sînte6i doar pulbere şi 6arină. Du'nezeu= darul e le8ea lui7 orice ar &ace7 dăruieşte 'ereu. Dar celui care dăruieşte &ără s>9i pute6i întoarce darul7 Da6i9i toată ura din ini'ile :oastre7 . 1OE/%: NastDA A?ută9'ăA NAS/0 "arătîndu'l pe Barl#$ Pricina s9a ?udecat. 1OE/%: Doa'neA Asta 'ai lipsea.

"Pauză. 2ieA Să porni' deci spre #ine înainte7 spre AltUeiler= pentru 'ine nu e altă cale: ori 'ă spînzur7 ori &ac #inele. $ă :oi s'eri ca să &iu 'ai pre?os decît oricare7 iar tu7 Doa'ne7 'ă :ei prinde în plasele nop6ii tale şi 'ă :ei înăl6ă deasupra lor. "(e întoarce şi zăreşte AltGeiler în ruine. Spune9'i= tu eşti noaptea7 nu9i aşa.ipăt de !emeie în depărtare. %ese. $ă aşteaptă copiii 'ei7 claponii 'ei7 scopi6ii 'ei7 în8ereştile 'ele orătănii= pentru ei sosirea 'ea :a &i o sărbătoare. Nast6 o ia în mină şi dă să plece. !ra aceasta &a6ă de o'7 dispre6ul acesta &a6a de 'ine însu'i7 nu le9a' căutat oare încă de pe :re'ea cînd era' rău. E9n re8ulă. NAS/0: Pentru că ai dat 8reş.u' po6i ră'îne cu ei.red şi euA Nici un supra:ie6uitor9 era 'ult 'ai si'plu. -ILDA: î'i pare rău şi 'ie. -ILDA: î6i pare r>u.# . "%z4ucneşte în ris.i iată7 Doa'ne Du'nezeule7 sînte' iarăşi &a6ă9n &a6ă7 ca pe :re'urile bune de odinioară cînd &ăcea' răul. NAST ! /oată iubirea pă'întului este în ei.ăci tu eşti cel care e prezent în uni:ersala absen6ă7 cel care aude cînd totul e tăcere7 cel care se arată cînd o'ul nu 'ai :ede ni'ic. NAS/0: Pleacă7 1oetz7 pleacă iuteA 1OE/%: NastDA NastDA de ce '9ai părăsit. . Dar cît 'ă plictisesc bie6ii7 Du'nezeuleA Pe ceilal6i îi iubesc: pe lupi. "-u voce tare şi în!ricoşată. 1OE/%: !nde sînt ceilal6i. Era bine. Au 'urit. Eu unul n9a' :ăzut ni'ic. Sin8urătatea pe care o dă #inele7 cu' s9o deosebesc de sin8urătatea pe care 6i9o dă Răul. apoi o lumină sla4ă pe 5oetz. Noapte. 1OE/%: . E3RANII "vor să se arunce asupra lui#$ La 'oarteA La 'oarteA 1OE/% "smulgînd o sa4ie de la un . 1OE/%: NastD7 ăştia sînt nişte lupi. 1OE/%: Atunci au dat &oc satului. în:ă6a6i să :ă 6ine6i de cu:înt7 c<iar şi &a6ă de :ră?'aş. 5oetz strigă. A' sărit. Scena II 1OE/%7 singur 1OE/%: e6i crăpa7 cîini ce sînte6i. De :re'e ce trebuie s> stărui în po&ida în&rîn8erii7 &ă ca orice în&rîn8ere să9'i &ie un se'n7 orice nenorocire un noroc7 orice ur8ie un <ar7 să9'i &ie dată buna &olosire a nenoroacelor 'ele. NAS/0: E ade:ărat7 1oetz7 tu n9ai :ăzut ni'ic. -ILDA: La ur'a7 s9a desc<is o &ereastră. Dacă ai izbutit să 8ăseşti un &iricel de iubire în 'or'anele astea de băle8ar însea'nă că ai :ederea a8eră. 2ii binecu:întat că9'i dai lu'ină: :oi :edea li'pede. A<A nu trebuia să duc 8ri?a oa'enilor7 ei sînt &ăcu6i să stîn?eneasc>. cu capul în mîini. Doa'ne7 căci cred7 :reau să cred că ai lăsat s> 'ă duc de9a rosto8olul pînă a' ieşit din <otarele lu'ii pentru că 'ă :rei cu totul al tău. 1ilda stă pe o grămadă de pietroaie şi de pietriş.# Se arată zorile7 a' trecut prin noaptea ta. "Porneşte.# A &ost o 8lu'ă. Pîn> ce nu :oi &i 8ustat din toate7 ni'ic nu9'i :a 'ai &i pe plac= pîn> ce nu :oi a:ea totul7 ni'ic nu :oi 'ai st>pîni. 7ltima !ăclie e prinsă de stîncă. -ILDA: Au :enit nişte 6ărani din @als<ei'7 cu ar'e= ne9au cerut să ne alătură' lor7 iar noi n9a' :rut.# -eiA Scena III 1OE/%7 -ILDA -ILDA "înal. -ILDA: Da.# Ne9au înc<is într9o casă şi i9au dat &oc. Ni'ic întru ni'ic :oi &i pînă nu :oi &i totul.ăran#$ eni6i de 'ă lua6iA NAS/0 "ridicînd mîna#$ DestulA "Tăcere desăvîrşită.ă capul şi se uită în&ur#$ în s&îrşit. 1OE/%: Da7 era bine7 era &oarte bine. "Pauză. .# De ce n9ai 'urit î'preună cu ceilal6i. in spre tine7 Doa'ne7 :in7 u'blu prin noaptea ta: d>9'i 'îna.# Acu'a7 Doa'ne7 călăuzeşte9'> tu prin noapte şi beznă. Sînt ca nişte 'ărăcini pe care trebuie să9i dai la o parte din dru'ul ce duce spre tine.u' s9a întî'plat. 1OE/%: în ei. A' să :> aran?ez eu de9o să 'ă 6ine6i 'inte. "Pauză. un . 1OE/%: Redă9'i noaptea 'ea= ascunde9'i oa'enii. Noaptea7 absen6a s&îşietoare a tuturor lucrurilorA . "(e luminează încetul cu încetul de zi.în6eles7 în s&îrşit7 că '9a' înşelat= e drept ca nobilii să stăpînească pă'întul7 căci au su&lete 'îndre= e drept să u'bla6i în patru labe7 calicilor7 &iindcă sînte6i nişte porci. întoarce9te7 :ec<ea 'ea răutate7 :ino şi &ă9'> din nou neî'po:ărat. 2iidcă n9au pri'it să lupte. reau despuierea7 :reau ruşinea şi sin8urătatea dispre6ului7 căci o'ul e &ăcut ca s> ni'icească o'ul din el şi s> se desc<idă ca &e'eia7 să &ie pătruns de 'arele trup ne8ru al nop6ii. #inele 'i9a spălat su&letul7 n9a 'ai ră'as nici o picătură de :enin.# O'ul acesta s9a bizuit pe cu:întul :ostru. $oartea 9 . 2gomotele se îndepărtează. Stră:ec<e noapte7 'are noapte de pe cînd nu erau &iin6e7 noapte a neştiin6ei7 noapte a ur8iei şi a ne&ericirii7 ascunde9'ă7 s&îşie trupul 'eu spurcat7 strecoar>9te între su&letul 'eu şi 'ine şi roade9'ă. De ce.# Du'nezeul 'euA Du'nezeul 'euA E :oia ta oare. (cena se goleşte cu încetul şi se întunecă.

Dacă nu era' eu7 ei ar 'ai &i în :ia6ă. (e o4servă deodată că a zărit pe cineva venind.# . -ILDA: . 2ii binecu:întat pentru că 'i9ai destăinuit răutatea oa'enilor. lîngă ea. -ai7 uita9te la 'ine7 atin8e9'> cu 'îna. "-ătre 1ilda.eea ce iei drept iubire este de &apt ură. -EINRI. 1OE/%: LasăA 2ă ca 'ineA Spală9te pe 'îini de tot sîn8ele :ărsat. 1OE/%: /u.nu9'i prea păsa de ea7 dar :oia' să te re:ăd. 2ără tine7 poate.# -EINRI. "-ătre 9iavol. Noi nu sînte' ni'ic7 nu a:e' nici o putere asupra nici unui lucru. "Ea nu se mişcă.-: Iată7 a' sosit. Nu :oi a:ea oc<i decît pentru pă'înt şi pietre. -EINRI. -ILDA: N9o să a?un8e' în cer7 1oetz7 şi c<iar dacă a' intra a'îndoi pe poarta raiului7 n9a' a:ea oc<i să ne :ede'7 nici 'îini să ne atin8e'. -EINRI. Ia96i buc<etul înapoi şi pleacă. A' cules &lori în dru'= e un buc<et de ani:ersare.-: Nu trebuie să te te'i de oa'enii &erici6i. Pleacă7 du9te să cau6i în altă parte calicia şi :ia6a. O'ul :isează că &ăptuieşte7 dar Du'nezeu e &ăptuitorul.. O7 1oetz7 cu ce drept a' ales pentru ei. Altădată slu?ea' altarul7 acu' trăiesc din 'ilostenii.ît oi trăi n9oi 'ai pri:i o &a6ă de o'. -ILDA: GA' luat <otărîrea î'preună şi :o' suporta ur'ările î'preună. "Pauză. -ILDA: Da7 'ai de 'ult. -ILDA: Nu te aşteaptă.H Adu96i a'inte. Ai :rut să 'ă 'ai :ezi.# Du9te7 c<ea'ă9l.-: Nici eu. . #ine= acu' du9te.(tînd în acelaşi loc ca în ta4loul precedent. -aide7 surioară7 zî'beşte9'i: port iubire tuturor oa'enilor7 în a&ară de unul7 şi :reau ca toată lu'ea să &ie 'ul6u'ită. "(e întoarce spre un persona& nevăzut.ine 6i9a spus. . -ILDA: Lasă9'ă cu Dia:olul tău7 nu cred în el. 1OE/%: Ei bine7 &ie. 1OE/%: Eu nu9l iubesc pe Du'nezeu şi nu 'ai sînt pe pă'înt. 1ilda se uită spre drum.# Pe 'ine 'ă c<ea'ă -einric<. -ILDA: A trecut un an şi o zi7 nu9i aşa. "Le pune &os.-: . /A#LO!LP (atul în ruine. 1OE/%: Deoarece crezi că i9a' ucis pe ai tăi. Sînte' prieteni7 el şi cu 'ine7 şi pun ră'ăşa8 că s9a dic<isit ca să 'ă pri'ească. Acesta era poporul 'eu: un popor 'ic de tot7 un sin8ur sat7 aproape o &a'ilie. 1OE/%: La ce bun. %ntră 1einrich.înd 'iroase a 'oarte7 se si'te la el acasă. "i nici tu nu 'ă iubeşti.ra6ă9l. -ILDA: De ce te9aş urî. (e ridică Stli pe &umătate şi aşteaptă. Sc&enaI -ILDA7 apoi -EINRI. -EINRI. şase luni mai tîrziu. -ILDA: Atunci7 pe 'ine nu 'ă iubeşti. -EINRI. oi pedepsi 8reşelile lor în propria 'ea ca'e7 :oi c<inui trupul acesta prin &oa'e7 &ri8 şi bici: îl :oi ucide cu încetul7 &oarte cu încetul. -ILDA: Eu a' &ost cea care a spus nu. Aici :oi ra'îne. Dar carnea asta şi :ia6a asta7 le iubesc. oi ni'ici o'ul7 căci l9ai zidit ca să &ie ni'icit.-: 2ru'oasă zi7 aşa9i. -ILDA: A' nu'ărat zilele. "*ine la el să'l atingă cu mina. ."către 9iavol#$ Auzi. 1OE/%: Nu sînte' î'preună. "3rusc. !n an şi o zi de cînd cu @or's.# /e9a' întrebat7 Doa'ne7 şi 'i9ai răspuns. -EINRI.# $ai eşti aici.olo sus7 &iecare îşi :ede doar de Du'nezeu. -ILDA: Eu i9a' ucis. $9ai &i re:ăzut în cer.-: ElA $ă surprinde. -ILDA: /u nu eşti &ericit. -EINRI.# -ILDA: Nu9'i trebuie. Supuşii 'ei au 'urit7 iar eu7 cel :iu7 :oi &i 'ort pentru lu'e şi9'i :oi trece :ia6a7 cîtă 'i9a 'ai ră'as de trăit7 cu8etînd despre 'oarte.# -aideA Nu9l &ace să aştepte.-: Ei s9a :orbit despre 'ine. Dar nu 6i9ar o'orî o 'uscă. 1OE/%: Nu.# Eşti aici: un pic de carne prăpădită7 aspră7 ne'ernică 9 o :ia6ă9 o biată :ia6ă. Dorea' să &ie 'ai de8rabă 'or6i decît uci8aşi. "-ătre 1ilda.el 'ai slab7 cel 'ai calic7 tu eşti: lîn8ă tine 'i9e locul. cu !lori la pălărie şi un 4uchet în mină. "l'l întinde. -ILDA: . ino9ncoace.-: I6i spun c>9i zi de sărbătoare= noaptea asta a' dor'it. Eu n9a' nici un a'estec. "-ătre 1ilda. .# Scoate96i căciula. -EINRI.# !nde &u8i. Nu po6i iubi decît pe pă'înt şi decît î'potri:a lui Du'nezeu. -ILDA: Nu7 1oetz7 nu.

"către 9iavol#$ O crezi. !lciorul7 plescăitul apei7 aceste buze arse7 cu pieli6i albicioase7 le ştiu pe toate pe de rost. 1OE/%: . Scena II -ILDA7 1OE/% 5oetz intră.# . -ILDA: Iartă9i 8reşelile şi Du'nezeu 6i le :a ierta pe ale tale. .e zi şi ce lună.erul să :ă &ie oaspete în 8îtle?urile :oastre de aur. -EINRI. =l 37N7L 97/NE2E7 I NJ* -ILDA: Des&ată9te7 răz8îie96i po&tele. /u cau6i un o' şi :ei 8ăsi un alt o'. 1OE/%: . Apoi. 1OE/%: Nu 'ai ştiu. -EINRI. -ILDA: Da. 1OE/%: De unde9s &lorile astea. "Pauză. în ce zi sînte'.rezi că 6in socoteala zilelor. 1oetzA 1oetzA 1oetzA -ILDA: Nu e aici.-: !nde e. .. 1OE/%: Nu 6i se întî'plă des să cule8i &lori. 1OE/%: Oprit.# Spune. 1OE/%: $ă :oi 6ine tare pîn> 'îine di'inea6ă. 1ilda rămîne singură şi'l urmăreşte cu pri Knvirea. Nu sînt încă în iăd şi totuşi 'i9a' dobîndit de pe acu' 'icile obişnuin6e de acolo. nu 'ai e c<ip..# 2lorilor le e sete. Po&ti'.-: oi lua ce 8ăsesc. -ILDA: N9ai reuşit niciodată să te 6ii tare pînă la capăt de ce 6i9ai pus în 8înd7 &iindcă96i i'pui încercări prea lun8i.e <azliu. A' să9l c<e' deci eu.-: îl iubeşti.el ce 6i9a 8reşit nu 'ai este= e 'ort pentru lu'e. -EINRI. El te iubeşte.# Da.# Iată7 nu 'ai e c<ip să beau. . -ILDA: La douăzeci şi cinci de le8<e. "Pauză.. Arată istovit. Da. -ILDA: . /u eşti un ceasornic oprit care arată 'ereu aceeaşi oră.-: Dacă te iubeşte7 o să9'i pară 'ai pu6in r>u de su&erin6a ta. "(cutură ulciorul. P>'întul şi plantele î'i pri'esc darurile= nu'ai oa'enii 'i le respin8.-ILDA: Atunci. !neori stă acolo săpt>'îni de9a rîndul. -ILDA: .inînd un 4ici în mîna dreaptă. Ai să scuturi ulciorul ăsta pînă o să cazi.-: Du'nezeu să te aibă în pază7 surioară. -ILDA: O7 1oetz7 e cu putin6ă să crezi că trăieşti această zi pentru pri'a oară. Agită ulciorul. -EINRI. Da. -EINRI. 1OE/%: /rei zile.# Nu 'ai e c<ip. "2îm4eşte viclean.-: Dar n9a' po&tă deloc să 'ă ierte Du'nezeu. Nu :rei. "închide ochii şi ascultă ce'i şopteşte 9iavolul. Atîta tot. "Ea tace. -ILDA: $9a iubit cîtă :re'e s9a iubit pe sine însuşi. Eu '9a' în:ă6at. -ILDA: . -ILDA: .ine. Să bei cînd 6i9e sete ar &i prea si'pluA Dacă n9ai între6ine 'ereu o ispită în su&letul tău7 ai &i în pri'e?die de9a uita de tine. uuG7L7L =l 37N7L 97/NE2E7 I NJ( -EINRI. 1OE/% "rîzînd cu un aer idiot#$ -aA -aA /rebuieA /rebuieA "Pauză. -ILDA: Săr'anul de tineA -EINRI. un ulcior în nuna stingă.# în ce zi sînte'. /o:arăşul tău o să ştie să te călăuzească.ît despre 'ine7 au încercat 'ai 'ul6i.-: a să zică poate &i iubit. -EINRI. I9a' auzit :ocea. -EINRI. " îde şi repetă cu greutate. " ăstoarnă ulciorul.-: Nici nu 'ă 8îndesc să96i &ac rău= î'i placi &oarte 'ult -ILDA: Prin &iecare rană pe care ai să i9o &aci7 :oi sîn8era eu. /rebuie să 'ă 6in tare pînă 'îine. Dar &ără să reuşească. -ILDA: Le9a' cules.# Atunci7 cu' pot să9l 8ăsesc. Nu 'ai este decît una sin8ură7 'ereu aceeaşi care reîncepe: ne e dată în zori şi ne e luată noaptea.# A &ost cine:a aici şi '9a stri8at. " îde..ine:a trebuia să :ină în toa'na asta.u' aş putea să 'ă în:in8 dacă nu '9aş ispiti. "i cînd o să &ii întins pe ?os7 a' să96i dau eu să bei.ine 'ă stri8ă. De ce9ai :rea să9'i &aci rău 'ie7 care nu 6i9a' &ăcut ni'ic.. -ILDA: întotdeauna auzi :oci cînd posteşti.-: Departe de aici.aută7 bunule preot7 caută. Osînda îşi are păr6ile ei bune7 totul e să te în:e6i cu ele. -ILDA: . "înclină ulciorul. Ai. 50ET2$ .. . E <--7%:'i aus ucu. -ILDA: . . Nu cunosc un z8o'ot 'ai neplăcut pentru un o' care 'oare de sete.ît e de cînd n9ai 'ai băut.# -ai7 să 'er8e'A Pleacă. Nu7 sînt înainte.# Auzi. Apa &ace o 'uzică în8erească: în 8îtle? a' iadul7 iar în urec<i a' raiul. Nici 'ăcar nu te9ar recunoaşte= şi nici tu7 ştiu bine7 nu l9ai recunoaşte. -ILDA: De ce pînă 'îine. -EINRI. -ILDA: De ce '>9ntrebi.# -ai7 c<ea'ă9l.ru6ă9l7 te ro8 din ini'ă. /u nu ştii ce ur'ează să 6i se întî'ple. 1OE/%: rei să :ezi ce:a nou. "Pauză. "-ătre 9iavol. #e6i7 &loricelelor7 be6i9'i apa. -ILDA: In pădure.. ezi cu' renasc. "1ilda nu răspunde.# Pleosc7 pleosc."mînios#$ NuA NuA NuA Nu sînt săr'anA Sînt &ericit7 î6i spun că sînt &ericit. -EINRI. Plescăie. -EINRI.# E 'ai bine să9l c<e'i tu: îl :a surprinde să 'ă :adă. ."ride#$ -aA -aA -aA Eşti o copilă.e zi a anului e astăzi.

1OE/%: Dacă '9ăş arunca asupra ta. "Pauză.. -ILDA: !it>9te la 'ine7 pri:eşte9'> bine7 :ezi9'i oc<ii7 buzele7 pieptul şi bra6ele: sînt eu păcat. "(e uită la ea. -ILDA: Dra8ostea e o ast&el de noapte: pe oa'enii care se iubesc Du'nezeu nu9i 'ai :ede.# -ai7 beaA 1OE/%: Abia 'îine. apoi se dă înapoi. Eşti 'ul6u'it7 Doa'ne. NuA A<7 bestie7 de ce. 5oetz şovăie. "i cunoşti oare 'ai 'are ticăloşie decît a 'ea. 1OE/% "cu mînie#$ Nu ?oci după toate re8ulile. -ILDA: Sînt a ta: de ce să &ac din trupul 'eu o unealtă de sc<in8iuire.. în el e un între8 sabat în care tu eşti toate :ră?itoarele. 1OE/% "punînd ulciorul &os#$ $i9a trecut setea= 'ă si't 8olit.# -ILDA "îl priveşte cu răceală. /rebuie să ni'ici' o'ul7 nu9i aşa. "Ea nu se mişcă. "Pauză. "Aruncă ulciorul.# Dac9aş şti unde:a o noapte destul de adîncă pentru a ne ascunde de pri:irea lui. 1OE/%: "i totuşi :rei să beau. 1OE/%: Nu7 de :re'e ce 'i9e so'n. /e scîrbesc7 ai. . 1OE/%: . 1OE/%: Eşti &ru'oasă. : De aceea şi ră'în. -ILDA: Dor'i. apoi începe să rida#$ Puteai să96i înc<ipui că a' întotdeauna apă pusă deoparte: te cunosc. Lasă7 totul 'er8e după tipic7 ca la litur8<ie: ai să răcneşti în?urături şi 'ăscări şi apoi7 pînă la ur'ă7 ai să te biciuieşti. 1OE/%: Si8ur că da. 1OE/%: Dacă te9ăş lua în bra6e7 '9ai respin8e. 1OE/%: Dac9ai :edea ce9i în 'ine7 'i9ai zdrobi capul. -ILDA: #a da7 &iindcă sînt bunul tău cel 'ai de pre6. -ILDA: Du'nezeu te :rea s'intit şi za<arisit7 dar nu 'ort.. 1OE/%: Aş :rea să &ii o :ită ca să te9ncalec ca o :ităA -ILDA: . #eaA 1OE/% "luînd ulciorul#$ încă o în&r>n8ere. "-ade. -ILDA: Pentru că te iubesc.-ILDA: Oare9i :oia lui Du'nzeu să te za<ariseşti. 1OE/%: /re'ură 1er'ania de &rica 'ea şi iată9'> întins pe spate ca un su8aci pe 'îna unei dădace. Nu7 nu9'i plac or8iile în trei. 1OE/%: Nu 'ai sînt si8ur de ni'ic. se întoarce cu el. -ILDA: Dacă îndrăzneşti să te apropii de 'ine7 însea'nă că ini'ă 6i9e curată. 5oetz se ridică cu greu. "(e apropie de ea. Se lasă seara= în a'ur8 trebuie să ăi :ederea a8eră ca să9l deosebeşti pe #unul Du'nezeu de Dia:ol. -ILDA "liniştită#$ Nu7 de :re'e ce te iubesc. -ILDA: Nu7 nu ?oc după toate re8ulile. 1OE/%: Nu :ezi că încerc să te în?osesc. O'ul e o iluzie optică. 1OE/%: -ilda7 cu' se pot iubi oa'enii &ără ruşine. Păcatul des&rinăiii e cel 'ai urît. -ILDA: Nu. /rebuie să bei deci..# Să 'ă culc cu tine sub oc<iul lui Du'nezeu. $ Atîta :re'e cît :ei ră'îne alături de 'ine7 nu 'ă :oi si'6i cu totul spurcat. 1OE/%: în&ierbîntă96i dra8ostea ca &ierul roşu7 în&i8e9'i9l în ini'ă7 să s&îrîie şi să &u'e8eA Dacă 'ă iubeşti7 trebuie să 'ă sc<in8iuieşti. ▼ JC&iii-r'ui t -ILDA: Da7 ştiu7 ?ocul cel 'are7 ispita cărnii: ai să :rei să te culci cu 'ine.# $i9e so'n.# -ai7 arată9'i9i7 ispiteşte9'ă= &ă9'ă să9'i ies din 'in6i de dorin6ă. ridică capul lui 5oetz. o atinge cu nuna şi se depărtează 4rusc. -ILDA: Eşti si8ur. "3ea. 1OE/%: Dă9'i oc<ii linFului din #eo6ia pentru ca pri:irea 'ea să pătrundă sub această piele. Stricăciune 6i9e su&letul.ît su&eri că eşti o'A 1OE/%: Nu sînt o'7 nu sînt ni'ic. 2ru'use6ea e Răul. -ILDA: Da.# /rupul e o stricăciune.# Dacă9'i potolesc dorin6ele7 păcătuiesc7 dar 'ă slobozesc de ele= dacă le în&rînez7 ele 'i se9ntind ca putre8aiul peste su&letul între8. -ilda7 tu care le pre:ezi pe toate7 ştii ce ur'ează după ce 'i9a' potolit setea. "(e duce să aducă un ulcior cu apă. -ILDA: în starea în care eşti. -ILDA "rizînd#$ /e lauzi. Nu'ai Du'nezeu este. "Pauză. Eu care 'ă scîrbesc de orice atin8ere cu 8unoiul7 cu' pot dori să strîn8 în bra6e însuşi sacul cu 8unoaie.# -ILDA: /rupul e bun.# Ei7 'ai dă9'i să beau acu'7 să te :ede'.# Arat>96i sînii.<iar dacă :in spre tine cu ini'a plină de scîrboşenii. "3ea. Arată9'i ce se ascunde în aceste nări şi în aceste urec<i.

O<7 1oetz7 '9ai 'in6it. -EINRI.# .# Dînsa :oia să ne î'piedice ? s> ne re:ede'. -ătre 1ilda. "Adună 4uchetul de &os.# "i7 bineîn6eles7 'i se pun toate în cîrc>.# -EINRI. Eşti 8eloasă7 aşa9i. A' încetat oare s> te iubesc.-: La 'ul6i ani7 1oetzA 1OE/%: La 'ul6i ani7 -einric<A -EINRI.# La dracuA Ne9a' născut ca s> 'uri'. $9a' :ăzut silit să :in &u8a ca să le9o iau înainte. "(e cu!undă în gnduri.-: Da7 pentru tine. -EINRI. -ILDA: N9ai decît să :orbeşti de &a6ă cu 'ine7 n9a' s>9l părăsesc. 1OE/%: Ade:ărat.at<erinei7 tinere6ea ta pierdută şi pe to6i oa'enii care au pierit în &lăcări din pricina 'ea. -ILDA: Ar înse'na să '>sluieşti căr6ile. -EINRI.-EINRI. 1OE/%: Să plec7 unde.. Douăzeci şi cinci de 'ii de 'or6i= cei ra'aşi sînt puşi pe &u8ă. -ILDA: Le nu'ărai. "(e apropie. Peste două7 trei luni răscoala :a &i înăbuşită.-: /reaba asta 'ă pri:eşte şi pe 'ine. N9ai dreptul s>9i laşi să te o'oare. Pricina asta nu trebuie ?udecată în :ăzul lu'ii. De ce. Pe el nu9l înşal> ni'eni7 ştii bine.-: /e caută nişte 6ărani ca să te o'oare.e e. v 7L'7i.-: Joia trecută7 în cî'pi> de la 1unsbac<7 baronii au ciopîr6it oştirea lui NastD. !rîciunea şi 'urdăria cărnii sînt în su&letul tău. "(e uită la el.e#$ 1oetzA "îşi pune mîna pe 4ra.# 1oetzA 1OE/% "tresare#$ EiA .# -ai7 biciuieşte9'ă7 răzbună prin 'ine 'oartea ."arătind spre 1ilda#$ Spune9i să plece. 1OE/%: E bucuria re:ederii.iudată bucurie= o s>96i &acă tot r>ul de care e în stare7 ? uiD.-: #iciui6iA #iciui6iA 2ace6i ca şi cu' n9aş &i de &a6ă. -EINRI.are pricină. -ILDA "cu 4lînde.# -ai7 începe96i rec<izitoriul= acu' e 'o'entul potri:it7 sînt copt. 1OE/% "întinzîndu'i 4iciul#$ #iciuieşte9'ă. /otul trebuie plătit7 nu. =l 3717L 97/NE2E7 I NNN 50ET2$ E o do:adă că 'ă iubeşte. "-ătre 1einrich.. "Ea nu răspunde. "1ilda dă din umeri.. -ILDA: Nu po6i să 'ai ră'îi aici. 1OE/%: Are dreptate7 -ilda. /u.-: Oriunde7 nu'ai să &ii la adăpost. N9a' 'ăsluit căr6ile toată :ia6a 'ea. -EINRI. -EINRI. E ade:ărat că nu 'ă aşteptai.. -ILDA "iz4ucnind în ris#$ Da7 a' să te biciuiesc7 călu8ăr a&urisit7 a' să te biciuiesc7 pentru c9ai distrus dra8ostea noastră.-: Da. 1OE/%: A7 da7 să le '>sluiesc. Eu n9a' ne:oie de pri:irea linFului= te9arn în8ri?it7 te9a' spălat7 a' cunoscut 'irosul tău cînd a:eai &ri8uri. -EINRI. 1OE/%: Dar NastD. -EINRI. 1OE/%: Du9te9n. 1OE/%: Eu. Scena III A..ă#$ în su&letul tău sînt 'ai 'ulte scîrn>:ii decît în trupul 'eu. 1OE/%: "i de ce nu. NeroziiA Ar &i trebuit. 5oetz se întoarce spre1einrich. -ILDA: Nu ai de plătit ni'ic= nu eşti :ino:at. Ei7 şi ce. 1OE/% "cu violen.EIA"I7 -EINRI. $ort. Prins. 1OE/%: Peste oc<i7 -ild>7 peste oc<i.# 2lorile astea7 tu le9ai cules. -ILDA: .ine le9a spus. Dacă 'ori7 'ă :oi întinde lîn8ă tine şi :oi ră'îne alături de tine pîn> la ur'ă7 &ără 'încare7 &ără băutură7 :ei putrezi în bra6ele 'ele şi te :oi iubi ca <oit= căci nu iubeşti ni'ic dacă nu iubeşti tot. "i de ce :or să 'ă o'oare.-ILDA "cu violen.# -ILDA: Eăranii ştiu că e aici. "-ătre 5oetz. -EINRI. -EINRI. DraceA î'i &ac 'are cinste7 credea' că sînt cu desă:îrşire uitat. 2ii 'ul6u'it7 eşti o'ul cel 'ai urît din 1er'ania. . 1oetz7 trebuie să pleci. 1OE/%: $ul6u'esc. "Pauză. Oc<ii96i strălucesc7 nu 'ai eşti acelaşi.u &iecare zi ce trece se'eni 'aiC 'ult cu stîr:ul ce :ei &i şi tot te iubesc.-: Ei zic c> tu ai &i î'piedicat 'ăcelul dacă pri'eai să te pui în &runtea oştirii.ei ai. E pe &u8ă. "(e potoleşte..-: Probabil că :ei 'uri în noaptea asta. .ul lui. -ILDA: .. 1OE/%: Să 'ă o'oare.-: 1<iceşte.. Nu'ăra' zilele.ă#$ Douăzeci şi cinci de 'ii de 'or6iA Nu trebuia s> de> bătălia asta.# /o:arăşul 'i9a su&lat la urec<e să dau o raită şi apoi să '>9ntorc încetişor. 1OE/%: Nu9ti bă8a nasul unde nu96i &ierbe oala."arătînd spre 9iavol#$ Nu eu= el. %a 4iciul. 1OE/%: Nu. -ILDA: .

A<7 preotule7 tu 'ă scarpini unde 'ă 'ănîncă. Alun8>9l pe preotul ăsta şi apoi să plecă' din sat...-: Nu9'i :a :eni 8reu. "i apoi. Dar inten6ia7 totuşi. 1OE/%: A' ridicat pe bra6ele întinse :ec<iul do'eniu al -eidensta''ilor. Roade din ea. -ai7 atacă inten6ia. 1OE/%: Ai pus de8etul pe ranăA Nu 'i9a a?uns c> l9a' asasinat pe 'oştenitor.L B<%J7L< HI <07i6uL..-: E deci ade:ărat că :rei să pierzi. /rebuia să te 8ăsesc cu o cunună de tranda&iri7 cu oc<ii triu'&ători= 6i9aş &i dat ?os cununa şi 6i9aş &i ciopîr6it triu'&ul= la ur'ă ai &i căzut în 8enunc<i. -EINRI. 1OE/%: A' &ăcut rău că le9a' dat..# Aşteaptă: a' un 8ol în 'e'orie.-: Păi deA I9ai urît dintotdeauna. Aşadar7 totul n9a &ost decît 'inciună şi co'edie. /otuşi7 preotule7 dacă e ade:ărat c> nu 'i9a' dat pă'înturile7 e ade:ărat şi că 6ăranii nu le9au pri'it... 1OE/%: Da7 dacă9'i cîşti8 procesul. E din :ina ta. A' citit în public un act de dona6ie7 asta9i tot.# L(%(. .. 1OE/%: $ai adau8ă c> aceşti 'or6i erau ne:oiaşi= c<iar aceiaşi cărora '9a' pre&ăcut c> le dăruiesc a:utul lui ."molipsit de !renezia lui 5oetz#$ Ai dăruit ca să ni'iceşti. Doar că9'i place 'ai 'ult deznăde?dea decît îndoiala.ura?7 -einric<7 e o treabă uşoară. -EINRI. !nde 6i9e în8î'&area ta obraznică.# A<A Nu sînt încă destul de r>u.-: Pă'înturile.e ai de răspuns.. -ILDA: "tii bine că eşti <otărît să9l pierzi."acelaşi &oc#$ "i ai dat cu el de pă'înt7 ca s> se &acă 6ăndări. îl sărută şi iese..-: Ei atunci. Ei <ai7 î6i pierzi su&lul ca' repede. -ILDA: Ia oc<ii 'ei.1OE/%: A 'ea.-: Nu9i nici o clipă de pierdut. 1OE/%: Ei bra:oA Nici date7 nici pri'ite: aşa e 'ai si'plu. -EINRI. N9a' dat ni'ic. Adio7 1oetzA "(e duce la el. Dar nu le9ai dat= nu po6i s> dai decît ceea ce ai.u' nu puteai să te bucuri de aceste bunuri7 ai :rut să te ridici deasupra lor7 pre&ăcîndu9te c> te despoi de ele. : "i ai izbutit: douăzeci şi cinci de 'ii de cada:reA într9o sin8ură zi de :irtute ai &ăcut 'ai 'ul6i 'or6i decît în treizeci şi cinci de ani de păcătoşenie..# Su&l>9'i7 su&lă9'i= a?ut>9'ă s>9l urăsc de aproape. -EINRI. 1OE/%: LasC că9?i su&lu eu. 1OE/%: O7 :oce de bronz7 :esteşte7 :esteşte9'i 8îndurile. -ai7 cerce9teaz>9'ă pînă9n &iin6a 'ea7 de :re'e ce &iin6a 'ea e în cauză. -EINRI.. "7m4lă de colo pînă colo. ..-: A<7 pă'înturile. Eşti pe ?u'ătate 'ort.. "i apoi. Nu9'i 'ai :ăd su&letul &iindcă stau cu nasul în el= trebuie ca cine:a să9'i î'pru'ute oc<ii lui. . -EINRI. 1OE/%: -ilda7 a' ne:oie să &iu ?udecat. Nu eşti aşa cu' ar trebui să &ii.. 1OE/%: . -einric< nu 'ă poate su&eri7 deci 'ă poate con:in8e= cînd 8îndurile 'ele :or ieşi din 8ura lui7 o să cred în ele. în &iecare zi7 în &iecare ceas 'ă osîndesc sin8ur7 dar nu izbutesc să9'i do:edesc ni'ic7 pentru că 'ă cunosc prea bine ca să 'ă încred în 'ine. $i se întî'plă să a' ase'enea clipe de uitare= o să9'i aduc a'inte. Ju'ătate din 'ine e părtaşă cu tine î'potri:a celeilalte ?u'ătă6i.. -EINRI. -EINRI. 1OE/% "rîzînd#$ Eşti încordat7 -einric<7 destinde9te7 ia96i ră8azul necesar. !nde 6i9e tru&ia. .# Pă'înturile. 1OE/%: . 1OE/%: Nici tu nu 'ă 'ai :ezi: 'ă iubeşti.1OE/% "aruncă 4uchetul#$ Repede7 apucă9te de treabăA 2ă9'i tot răul de care eşti în stare. "-ătre9iavol. "Plîngăre. .ă bine ziciA Posesiunea e o prietenie între o' şi lucruri= dar în 'îna 'ea toate lucrurile urlau.-: Nu le9au pri'it7 de :re'e ce nu le pot păstra.e zici. 1OE/%: A' :rut ca bunătatea 'ea să &ie 'ai pustiitoare decît năra:urile 'ele."privindu'l#$ Nu 'i te înc<ipuia' aşa. -ILDA: î'i &ă8ăduieşti că7 dacă plec acu'7 ai să &u8i cu 'ine pe ur'ă.onrad în castelul -eidensta''ilor7 ce :a &i ră'as din toată nălucirea.. 1OE/%: Nu7 nu96i &ie &rică. Dacă a' a:ut într9ade:ăr inten6ia să &ac bine7 nici Du'nezeu7 nici Dia:olul n9ar putea să 'i9o răpească. -EINRI. "Pauză.# Nu9i niciodată aici cînd are o'ul ne:oie de el."acelaşi &oc#$ Ai :rut să se alea8ă pra&ul din 'oştenire. -EINRI.. Nu 'ai ştiu dacă te ascult pe tine sau dacă :orbesc eu. î6i spun că :in în ur'a 'ea.onradA -EINRI.e a 'ai &ăcut 'ăscăriciul. -EINRI.înd baronii :or &i nă:ălit peste între8 do'eniul şi :or &i aşezat un tînăr :ăr de9al lui . .77<*7*M2<I7 V NF Scena I 1OE/%7 -EINRI. "-u !urie. "Pauză. N9a' &ăptuit: a' &ăcut 8esturi.# "i totuşi î'i luase' toate precau6iile= azi9di'inea6ă a' re:ăzut totul în capul 'eu.e plăcere :rei să9'i &acă să96i dau lo:itura de 'oarte. . #ăncu6ele Dia:olului se sc<i'bau în &runze 'oarte cînd oa'enii :oiau să le c<eltuiască7 aşa zice bas'ul= bine&acerile 'ele sea'ănă cu ele= cînd le iei în 'în>7 se sc<i'bă în leşuri. -ILDA: De ce în8ădui să &ii ?udecat.

îineA "(e opreşte şi începe să rida.<inuieşte9i pe cei slabi sau sc<in8iuieşte9te pe tine7 sărută buzele unei des&rinate sau ale unui lepros. $i9a' pierdut procesul7 -einric<. După aceea ai ieşit de la stri'toare printr9o aruncătură de zaruri. A' întins9o şi s9a sc<i'bat într9o adiere.# Nu 6i9ai sc<i'bat pielea7 1oetz7 6i9ai sc<i'bat doar :orbele. Poruncile pe care te pre&aci că le pri'eşti7 sin8ur 6i le dai. O să9'i întind 8ru'azul să 'i9l taie7 şi totul se :a s&îrşi: bună descotorosire pentru toată lu'ea. !rii de oa'eni i9ai zis iubire7 şi po&tei turbate de a ni'ici i9ai zis dărnicie. 1OE/%: "i de ce această tăcere.-: De ce te pre&aci că9i :orbeşti. Daca n9ai în8ăduit să de:in bun7 cu' se &ace că 'i9ai luat po&ta de a 'ai &i rău.# Doa'ne7 dacă nu :rei să ne dărui putin6a de a să:îrşi #inele7 de ce ai sădit în noi rî:na asta apri8ă de a9l &ace. 1OE/% "!>cînd pe măscăriciul#$ Eu.# Doa'ne7 'ărturisesc că ade:ăr 8răieşte în:ino:>6itul7 îşi recunoaşte :ina. 1OE/%: /otul :a continua şi pentru 'ine. -aideA .-: Nu."ar>tînd spre 9iavol#$ 3sta o să9'i dea destul de &urcă.1OE/% "ridicînd pumnul#$ . -EINRI. Ascultă7 popă: trădase' pe toata lu'ea7 şi pe &ratele 'eu7 dar po&ta 'ea de trădare nu se potolise: atunci7 într9o noapte7 în &a6a zidurilor @or'sului7 a' născocit ce:a nou: să trădez Răul7 iată toată po:estea.e aproape 'i se părea #inele cînd era' nele8iuit.erul ca s> scap de dispre6ul oa'enilor.# E ciudat totuşi că nu e nici o ieşire. 1OE/%: Atunci cine e luat în sea'ă. $ori de pri:a6iuni sau de :oluptate: lui Du'nezeu nici c>9i pasă. Altădată siluia' su&letele prin sc<in8iuire7 acu' le siluiesc &ăcînd #inele. N9a:ea' decît să întind 'îna după el. -EINRI. 1OE/%: Ni'ic. " eluîndu'şi vocea !irească. 1OE/%: Eşti si8ur cel pu6in că :or să 'ă o'oare. N9o să a' ti'p să 'ă 8îndesc la tine. Dar ai ră'as acelaşi7 acelaşi: ni'ic alta decît un bastard.# Da7 ai trişat7 . O ştiai cînd ai aruncat zarurile.. $ă ru8a'7 'ă 'ilo8ea' să9'i dea . Era noapte7 rîdeai uitîndu9te la 'ine7 spuneai: GEşti prins ca un şobolan în capcanăH. El care s9a arătat 'ă8ări6ei pro9rocului7 de ce re&uză să 'i se arate 'ie..-: Ni'eni= o'ul e neant."mirat#$ Ei bine7 da7 tu însu6i.-: N9o să &ie nici o sc<i'bare: doar eşti şi acu' în iad.e oa'eni cu'secade. a să zică nu9i decît o nălucire. "%mitîndu'l pe 1einrich. -a7 <aA Iată unde 'ă apasă sa'arul7 dă9i înainteA în:inuieşte9'> c> 'i9au &ost urî6i ne:oiaşii şi că '9a' &olosit de recunoştin6a lor ca să9i robesc. Nu'ai că7 :ezi tu7 cu Răul nu te ?oci7 nu se las> el trădat aşa de uşor= din pă<ărelul cu zaruri n9a ieşit #inele7 ci un R>u şi 'ai r>u. $oartea e o 8lu'ă nătîn8> bună de păcălit &a'ilia răposatului7 pentru el însă totul continuă.u'ătrul '9a în:ă6at "arătînd spre 9iavol# că pă'întul e părelnic: eFistă Raiul şi Iadul7 şi cu asta punct.-: Ai să ieşi de la st&î'toare. . A7 da7 'ai e iadul. N9a' să ies.-: Pentru că nu eşti de luat în sea'ă. "i a' răspuns: nu. Eu sin8ur. . "7m4lă de colo pînă colo. "tii bine că nu96i răspunde. O să96i lipsesc.# 1OE/%: . -EINRI. 1OE/%: . Da. -EINRI. 1OE/% "ridicînd capul#$ Eu sin8ur7 'ăi popă7 ai dreptate.e aştep6i. -EINRI. orbeşteA A7 e ade:ărat7 nu :rei să :orbeşti= căci a ta e :ocea care9 'i iese 'ie din 8ură. -EINRI.e ai să &aci cînd :oi &i 'urit. /e :ei bucura de tine toată :eşnicia. -EINRI.e :eselă ani:ersareA Acu' un an şi o zi 'i9ai pus aceeaşi întrebare.-: Ni'ic nu se s&îrşeşte niciodată.e tristă eA 1OE/%: . "(e clatină şi se reazemă de zid. #ie6ii oa'eni7 ei 'ă 'ai'u6ăreau7 iar eu 'ai'u6ărea' :irtutea= au 'urit ca nişte 'ucenici &ără rost7 &ără s> ştie de ce. "Pauză. Spune7 -einric<7 spune c> era' nebun de ruşine şi a' :rut s> se 'inuneze . -EINRI. -EINRI.at<erine te9a :ăzut: 6i9ai ridicat :ocea ca să acoperi tăcerea lui Du'nezeu.-: O7 Doa'ne7 asta s> &ie oare izbînda 'ea. -EINRI.-: Da7 î6i spun. Dar ce are a &aceA $onstru sau s&înt7 pu6in î'i păsa ce era'7 nu'ai neo' s> &i &ost. Nu &ace pe 'iratul: ai ştiut9o dintotdeauna.-: Si8ur. 1OE/% "pe gînduri#$ Da7 eu.-: /otul. -EINRI. 1OE/%: Eşti 8reu de 'ul6u'it. "5oetz vrea să vor4ească. Eşti 'ul6u'it. 1OE/% "încetînd să mai !acă pe măscăriciul#$ Nu. .-: .# A' :rut s> te lo:esc= e se'n că spui ade:ărat.# -EINRI. -EINRI. "7m4lă de colo pînă colo. -einric<7 -einric<7 #inele este oare cu putin6ă. Ei bine7 iată: e noapte7 o noapte cu totul ase'ănătoare7 şi cine e prins în capcană. 1OE/% "acelaşi &oc#$ Eu sin8ur. -EINRI. Dacă nu7 la ce9ai 'ai &i trişat. A' &ăcut din satul acesta un buc<et de su&lete o&ilite. Ei bine7 o să &ie o sc<i'bare pentru 'ine.

un se'n7 tri'itea' :orbă în cer: nici un răspuns. 1OE/%: A plecat.# Drace7 dacă unul dintre noi trebuie să 'oară7 apoi să &ii tu acela. (e apropie cîteva !ăclii. S9au dus 'onştrii7 s9au dus s&in6ii. "Pauză. -ILDA: O să te o'oare. "(e năpusteşte asupra lui. 5oetz ride su4 lovituri şi strigă. -ILDA: Iat>9i= :inA 1OE/%: A' să9i aştept..-: /aciA 1OE/%: Dar nici nu ştii încă ce :reau să96i spun.# -einric<7 nu 'i9a' pierdut procesul: din lipsă de ?udecător7 n9a a:ut loc. Eu sînt cel care a 'ăsluit căr6ile7 care a &ăcut 'inuni7 care se în:ino:ă6eşte astăzi7 eu sin8ur sînt cel care poate să 'ă ierte= eu7 o'ul. 1OE/%: -einric<7 a' să96i destăinui o păcăleală 8roza:ă: Du'nezeu nu eFistă. . Nu eFistă decît oa'eni. -EINRI. -ILDA: $ort sau :iu7 n9are a &aceA E 'ult de cînd nu 'ă 'ai sinc<isesc de el. 1OE/%: E<A cine ştieA "Pauza. Dacă Du'nezeu nu eFistă7 nu 'ai e c<ip să scăpă' de oa'eni. 1OE/%: Procesul n9a a:ut loc: î6i spun că Du'nezeu a 'urit. Scena -ILDA7C1OE/% ('a lăsat noaptea. E tot Du'nezeu. "în!ige un cu.# Nu 'ai a:e' 'artori7 sînt sin8urul care î6i :ede părul şi &runtea. 8ăcliile se apropie. 1OE/%: Du'nezeu a 'urit. Doa'ne7 o'ul acesta a <ulit7 eu cred în tine7 credA /atăl nostru care eşti în ceruri7 'ai bine să &iu ?udecat de către o &iin6ă eternă decît de se'enii 'ei.# #a ştii.. încearcă în zadar să'l respingă. NAS/0 "intrînd#$ . "1einrich se repede la el şi'l loveşte.e iei de la capăt.it în el.u cine :orbeşti.EI DOI E3RANI7 apoi NAS/0 *ră&itoarea !reacă . !nde &u8i. Ai spus adineauri că e surd.# în s&îrşit7 sin8uriA Lumini.# -EINRI.# -EINRI. Acu'a ştiu răspunsul: ni'ic.-: Ar &i prea uşor. 1OE/%: Aşteaptă7 popă7 a' să te &ac să rîzi. cu puterile slă4ite. Pri:eşte9'>7 pri:eşte9'ă tot ti'pul7 lu'ea a orbit= dacă 6i9ai întoarce capul7 'i9ar &i tea'ă că 'ă risipesc în neant. Nu 'ai e Rai7 nu 'ai e Iad: doar Pă'întul. 50ET2$ Lasă9'>. ezi 8roapa asta în p>'înt. Dacă Du'nezeu eFistă7 o'ul este neant= dacă o'ul eFistă. "0 ia în 4ra. #ucurie7 lacri'i de bucurieA AleluiaA NebunuleA Nu 'ai da: Eu descătuşez oa'enii.# Nu :a 'ai &i ni'ic7 ni'ic7 ni'ic. "1einrich se uită la el în tăcere. 1OE/%: ia6a.-: Oa'eni care nu :or să ştie de tine7 bastardule. "/oare. S9a ispră:it: trebuie să înc<ei socotelile încă de astăzi. -EINRI.# Iau totul de la capăt.# Nu eFistă. "Pauză. !nde e -einric<.# N9ai s9o iei de la capăt.# -ilda7 -ilda.# Nu 'ai e c<ip să scăpă' de oa'eni. Du'nezeu e sin8urătatea oa'enilor. Iar tu7 'îrne7 :ei :edea lu'ina zilei. /otul e sc<i'bat7 :reau să trăiesc. -EINRI.# Ră'îne' aici7 si't ne:oia sa :ăd oa'eni.# . ezi tu 8olul ăsta deasupra capetelor noastre.o'edia #inelui s9a înc<eiat cu o cri'ă= cu atît 'ai bine7 cel pu6in nu 'ai pot da înapoi. Ni'eni nu96i :ă duce lipsa. "(e z4ate. "(e z4ate.# $ Ai 'urit şi lu'ea ră'îne la &el de plină.e noroc că :rei să trăieşti: ai să crapi deznădă?duitA "5oetz. Nu era' decît eu: sin8ur a' <otărît R>ul= sin8ur a' născocit #inele. -EINRI..e..ăranilor Scena I 4ARL7 R3JI/OAREA7 .e &aci acolo.-: -aA "Pauză. /ăcerea este Du'nezeu. $ă întreba' în &iecare clipă ce9aş putea să !iu în oc<ii Do'nului. " îde.# 2ie ca toată partea ta de in&ern să încapă în această ulti'ă clipă. 1OE/%: ."stringîndu'l de gît#$ !nde 6i9e puterea7 1oetz7 unde 6i9e puterea."tresărind#$ .erul nu9'i ştie nici 'ăcar nu'ele. 1OE/%: Lasă9'>7 -einric<7 lasă9'ă. Du'nezeu nu 'ă :ede7 Du'nezeu nu 'ă aude7 Du'nezeu nu 'ă cunoaşte.ei pe care9i &rec cu 'îna asta de le'n de:in . "-ade. -EINRI. "(trigă. 4rusc. R3JI/OAREA: . "(e uită la el şi.. -ILDA: Ei9ai cîşti8at procesul. Acesta e Du'nezeu. S9a dus tru&ia.# Nu :reau să încetez să urăsc7 nu :reau să încetez să su&ăr..ăranii cu o mînă de lemn. -EINRI.-: A<A Să 'ă osîndească de o sută de ori7 de o 'ie de ori7 nu'ai să eFiste. /A#LO!L PI Ta4ăra ."strigînd#$ Nu e ade:ăratA Nu ştiu ni'ic7 nu :reau să ştiu ni'ic. Absen6a este Du'nezeu. . 1OE/%: E<A A' să 'ă descurc eu.-: Plec= nu 'ai :reau să a' de9a &ace cu tine. 1oetz7 oa'enii au spus că sînte' trădători şi bastarzi7 şi ne9au osîndit.ît eşti de adevărată de cînd nu 'ai e el. "%a !lorile şi le aruncă peste cadavru.. ezi tu spărtura asta în uşă. . Acesta e Du'nezeu. -EINRI.

"Pauză. 4ARL: Se poate7 dar de :re'e ce nu l9ai putut î'piedica7 însea'nă că Du'nezeu nu era cu tine. 1OE/%: "i încă cu'A A' pierdut pe cine:a care 'i9era dra8.i NAS/0 "!ără mirare#$ a s> zică a6i :enit.onducătorii sînt sin8uri: eu :reau să &ie oa'eni peste tot7 în ?urul 'eu7 peste . NAS/0 "privindu'l#$ /e9ai sc<i'bat.# Nu '9a' născut ca să co'and. reau să 'ă supun.. 1OE/%: NastDA NAS/0: . NAS/0: Atîta tot. oia' nu'ai iubirea7 pură: o ne8<iobie. NAS/0: Proroc al înşelăciunii şi al 'îrşă:iei ce eştiA 4ARL: Ei bine7 da7 sînt un proroc 'incinos.# -aide7 arunc9oA "*ră&itoarea se ascunde după Barl.e :rei să &aci.e :rei să &ac cu un sin8ur soldat cînd pierd cincizeci pe zi. NAS/0 "către . 1OE/%: Da. 4ARL: $ai bine :ite care în&runtă 'oartea7 decît oa'eni care şter8 putina. 1OE/%: Pe cine:a pe care nu9l cunoşti. Nu 'ai e ni'ic7 NastD7 ni'ic: a:e' doar o :ia6ă.in:ulnerabili: î'part lo:ituri7 dar nu pri'esc nici una. 1OE/%: "tiu: e lucrul cel 'ai 8reu. oia' #inele= o prostie= pe pă'întul ăsta şi în :re'urile astea7 #inele şi Răul sînt de nedespăr6it: pri'esc să &iu r>u ca să de:in bun.# 4arlA Ai :reun a'estec în treaba asta. "Pauză. NAS/0: Nu accept. /rebuie s> opri' <e'ora8ia.er să ser:esc sub ordinele tale ca si'plu soldat. 1OE/%: NastD7 sînt rese'nat să ucid7 sînt 8ata să 'or dacă trebuie7 dar nu :oi tri'ite pe ni'eni la 'oarte: acu'a ştiu ce însea'nă să 'ori. 1OE/%: A' ne:oie de :oi. "?ăranii ies.# rei s> lup6i în rîndurile noastre. ei co'anda oştirea. NAS/0: Lăsa6i9ne.# reau să &iu un o' printre oa'eni. 8reşelile şi zice că :rea să lupte în rîndurile noastre. : Să dau ordin tuturor să se lase &reca6i de această &ru'oasă copilă. Las9o în :oia ei.ri'a. Atunci iacă: 6i9l aduce'. De aceea trebuie să încep cu începutul. NAS/0: . NAS/0: . Dacă se cred in:ulnerabili7 n9o să 'ai &u8ă.# . NAS/0: Aruncă 'îna aiaA "(e îndreaptă spre ea. ?ăranii ies. Supune9te.# De un an şi o zi7 locul tău te aşteaptă= ia96i9l. Dar tu7 tu ce eşti. 4ARL: Da. 1OE/%: . 1OE/%: NuA "Pauză.. 1OE/%: . !N E3RAN "ar>tîndu'l pe 5oetz#$ îl căuta' ca să9i &ace' ni6eluş sea'a.# . 4ARL: Atunci ostaşii o să se prăpădească laolaltă cu căpeteniile. 4ARL: NastD7 tu şo:ăi şi :isezi7 şi între ti'p tot 'ai 'ul6i dezertează. A iubi însea'nă a urî acelaşi duş'an: :oi î'părtăşi deci ura :oastră.# Da7 Du'nezeule7 '9ai înşelat7 căci '9ai lăsat să cred că sînt alesul tău= dar cu' aş putea să te în:ino:ă6esc de 'inciună &a6ă de &ăpturile tale7 şi cu' '9aş îndoi de iubirea ta7 eu care port &ra6ilor 'ei iubirea pe care le9o port şi îi 'int aşa cu' îi 'int. Dar astăzi :ă spun că eu a' ne:oie de :oi7 şi dacă 'ă respin8e6i7 :a &i pe nedrept7 căci e nedrept să alun8i cerşetorii. NAS/0: 2oarte bineA Atunci î6i poruncesc să te pui în &runtea noastră. NAS/0: 2ăcuse' din ei oa'eni7 tu îi sc<i'bi în :ite. NAS/0: Nu te respin8. "i n9a:e' dreptul să &i' 'o&turoşi cu pri:ire la 'i?loacele pe care le întrebuin6ă'. "Barl iese cu *ră&itoarea. NAS/0: Nu sînt un proroc 'incinos7 ci un o' pe care Du'nezeu l9a înşelat. Dar nu 'ai e acelaşi o': îşi recunoaşte . NAS/0: Pe cine. "-ătre Nast6. Scena II NAS/07 1OE/%7 -ILDA7 trei E3RANI înarma.are e începutul. Oa'enii de azi se nasc uci8aşi7 trebuie să9'i re:endic partea 'ea din cri'ele lor dacă :reau să9'i dobîndesc partea din iubirea lor şi din :irtu6ile lor. -ILDA "impunîndu'i tăcere#$ 1oetzA /aciA 1OE/% "către 1ilda#$ Da.înd a' :enit spre :oi7 'îndru ca un bo8ătaş7 '9a6i respins7 şi pe bună dreptate7 căci sus6inea' că a:e6i ne:oie de 'ine. 0 pauză. Oastea îşi pierde ostaşii7 aşa cu' un rănit îşi pierde sîn8ele. NAS/0: Eu n9a' :rut acest război.ărani#$ "ter8e6i9o de aici. NAS/0: De ce. "Pauză. 2ă ce :rei. Barl se apropie de Nast6. NAS/0: Atîta :re'e cît co'and eu7 căpeteniile nu9şi :or 'in6i ostaşii.

e să se sc<i'be. . 1OE/%: a să zică7 îi dispre6uieşti. "-ătre 5oetz. Ea îl !reacă. "Nast6 se uită la el. -ILDA: oi &i cu tine..ăranii împingînd înaintea lor *ră&itoarea. NAS/0: ...e să se sc<i'be7 <ai. -ILDA: Ai. ?ăranii aplaudă.# . . ?s&AS/0: Dar eşti oricine. NAS/0: Doar pe 'ine 'ă dispre6uiesc. %ntră un soldat.. 1OE/%: Nu. 2ă repede. NAS/0 "cu voce tare#$ $> ro8. NAS/0: Să intre. 1OE/%: L9a' ucis pe Du'nezeu pentru că 'ă despăr6ea de oa'eni7 şi iată că 'oartea lui 'ă însin8urează încă şi 'ai tare.u 'ult 'ai sin8ur.3PE/ENIE: NastD7 trebuie să ştii să pui capăt unui război. NAS/0: O să :orbeşti cînd o să96i dau cu:întul. 1OE/%: /u7 eşti eu.3PE/ENIE: . -ILDA "rîzînd#$ Peste un an7 nu zău7 :o' &i cu to6ii 'or6i.3PE/ENIE: 1oetzA Acu' se sc<i'bă lucrurile. 1OE/%: !ite7 -ilda7 o'ul ăsta e la &el de sin8ur ca şi 'ine. NAS/0: Du9te dracului. O .'ine7 şi să9'i ascundă cerul.ăpeteniile :or să96i :orbească. dreptate să le răpeşti încrederea.# . NastD7 dă9'i :oie să &iu oricine. "i dacă o să căde6i la în6ele8ere7 :a &i printr9o neîn6ele8ere.. Ea îl !reacă.# O să9'i spună că încrederea a pierit şi că nu 'ai au nici o autoritate. /reizeci şi şase de ani de sin8urătate î'i a?un8. R3JI/OAREA: ă ?ur că n9o să :ă doară.1OE/%: Nu. La capătul unui an de răbdare. Pri'esc să conduc oastea. 1oetz7 n9a' cunoscut nici sin8urătatea7 nici în&rîn8erea7 nici spai'a şi sînt &ără apărare î'potri:a lor. O . O .e să :ăd. I R3JI/OAREA "cu glas scăzut#$ Din partea lui 4arl: lasă9te în :oia 'ea că de nu7 totul se duce pe copcă. E3RANII: /e9o' crede dacă î6i dă :oie şi NastD s>9l &reci. %ntră căpeteniile şi Barl.e#$ 1oetzA 1OE/%: 2reacă7 &ru'oasă 'ea copilă7 &reacă tare de tot. . %ntră . NAS/0: Da. N9a' să rabd ca acest leş uriaş să9'i otră:ească prieteniile o'eneşti: la ne:oie o să9'i dau dru'ul la 8ură. ?ăranii pleacă. 1OE/%: Pîn> aici ai a?uns7 NastD. "Pauză. 1OE/%: Apropie9teA NăstD '9a nu'it căpitan de oaste. . 50ET2 "cu voce puternică#$ Nu. o' &i sin8uri î'preună.# Su&erin6a7 spai'a7 re'uşcările sînt bune pentru 'ine. "Pauză. E un trădător. Dacă :ă &reacă 'îna asta7 :ă &eresc de orice :ătă'are. Nici 'ai bun7 nici 'ai rău7 dar alt&el. *ră&itoarea se apropie de Nast6. 1OE/%: -uideoA -ILDA "cu 4lînde. Oa'enii 'ei.. Să :ede6i nu'ai dacă n9o să :ă &acă să căde6i într9o cursă ne'aipo'enită.3PE/ENIILE: 1oetzA 4ARL: 1oetzA Drace. 1OE/%: .3PE/ENIE: Pe acest călu8ăr. !N E3RAN: 2reacă9l şi pe călu8ăr. 1OE/%: Orice a&ară de călu8ărA "îşi aruncă rasa şi apare îm4răcat ca ostaş. 1OE/%: Dacă nu este Du'nezeu7 de ce sînt sin8ur7 eu care aş :rea să trăiesc laolaltă cu to6i. 0 . NAS/0 "cu violen. SOLDA/!L: . Dar tu7 dacă su&eri7 se stin8e ulti'a lu'ini6a: se &ace noapte.ă#$ Pleca6i cu to6ii. -ILDA: Nu :ei &i niciodată la &el ca ei. -ILDA: Ei :ezi. Ai să te supui. 1OE/%: A' s>9i pre8ătesc încetul cu încetul. -ILDA "către 5oetz#$ Pri'eşte. -ILDA "cu glas scăzut#$ Dacă eşti ostaş printre ostaşi7 ai să le spui că Du'nezeu a 'urit.unoşti :reun cara8<ioslîc 'ai ciudat decît ăsta: eu7 care urăsc 'inciuna7 î'i 'int &ra6ii ca să le insu&lu cura?ul de a 'uri într9un război pe care îl urăsc.# ă anun6 o :este care &ace cît o :ictorie: a:e' un conducător7 şi anu'e7 pe cel 'ai 'are căpitan de oşti al 1er'aniei. Dacă nu :rei să co'anzi7 pleacă. /u ai &ost aşa întotdeauna7 dar eu7 eu era' o sută de 'ii şi nu 'ai sînt decît eu.rezi că un co'andant :alorează 'ai 'ult decît un alt o'.

esti6i îndată că orice oştean care :a încerca să &u8ă :a &i spînzurat pe loc. $îine î'i :e6i cunoaşte planurile. 1OE/%: Atunci crapă7 &rateA "îl în&unghie.. -ortina .# litră. 5oetz împinge mortul cu piciorul. o' &i si8uri de izbîndă cînd oa'enii :oştri se :or te'e de 'ine 'ai rău decît de duş'an. reau să a' pînă di9sear> situa6ia întrea8ă a trupelor7 ar'elor şi pro:iziilor= :e6i răspunde cu capul pentru toate.# NAS/0 "punîndu'i mina pe umăr#$ 1oetz. 1OE/%: Nu96i &ie tea'ă7 a' să 'ă 6in tare. :oi7 asculta6iA Pri'esc conducerea î'potri:a dorin6ei 'ele= dar n9o dau din 'înă.O .# Iată că începe î'pără6ia o'ului.# Nu7 nici un cu:înt7 duce6i9:ă. "*or să vor4ească. 2ru'os început..rede6i9'ă7 dacă eFistă :reo putin6ă de9a cîşti8a acest război7 îl :oi cîşi8a. .3PE/ENIE: $ai bine crap. "Are un moment de slă4iciune. O să le inspir 8roază7 de :re'e ce nu e alt c<ip de9a le purta iubire= a' să le dau porunci7 de :re'e ce nu e alt c<ip de a 'ă supune7 :oi ră'îne sin8ur cu cerul 8ol deasupra capului7 de :re'e ce nu a' altă cale de a &i cu :oi. "-ăpeteniile ies. 2ie7 NastD7 :oi &i călău şi casap. Războiul ăsta trebuie &ăcut7 şi9l :oi &ace.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful