You are on page 1of 1

Bordeaux

Bordeaux este un oraș în sud-vestul Franței, prefectura departamentului Gironde și capitala regiunii Aquitania. Orașul este traversat de fluviul Garonne. Centrul istoric vechi al orașului Bordeaux a fost înscris în anul !!" pe lista patrimoniului cultural mondial #$%&CO. 'n urm( cu aproximativ ! !!! - )! !!! de ani, *ona pe care se afl( amplasat orașul Bordeaux a fost locuit( de c(tre Omul de $eanderthal, a c(ror r(m(șite au fost g(site în faimoasa peșter( cunoscut( su+ numele de ,air-non-,air, l-ng( Bourg sur Gironde, la nord de Bordeaux. Ca timp istoric, în prea.ma anului )!! î./r., un tri+ Celtic pe nume Bituriges 0ivisci, ce au denumit așe*areaBurdigala, pro+a+il de origine Aquitanian(, s-au așe*at aici. $umele de Bourde r(m-ne și ast(*i denumirea r-ului ce traversea*(orașul. Orașul a mai fost folosit de c(tre romani în prea.ma anului 1! î. /r., importanța comercial( +a*-ndu-se pe resursele de staniu șiplum+. 2ai t-r*iu, așe*area a devenit capitala 3omei Aquitaniene, cu o mare înflorire în perioada 4inastiei &everane 5&ecolul al 666-lea7. 'n 81 a fost devastat( de c(tre 0andali. Alte devast(ri au fost provocate de aceeași 0andali în anul 9!:, apoi de 0i*igoți în9;9 și de Franci în 9:<, condamn-nd orașul la o perioad( de o+scuritate. =a sf-rșitul secolului al 06-lea, orașul revine la titlul de &caun al ț(rii și ca arhiepiscopie a 3egatului 2erovingian a Francilor, dar puterea regal( a francilor nu a fost niciodat( st(ruitoare. Orașul a început s( .oace un rol de centru ur+an în *ona regional( a noului ducat franc format, 4ucatul 0asconiei. Orașul a fost .efuit de c(tre trupele lui A+d er-3ahman în 8) , dup( atacarea 4ucelui %udes la B(t(lia de pe Garonne de l-ng( Bordeaux, dup( ce fostul a fost omor-t în =upta >ours-ului din ;! octom+rie. 'n 8)1, ducele aquitanian /unald va conduce o re+eliune, dup( moartea tat(lui s(u, %udes, la care Charles va r(spunde prin trimiterea unei expediții ce va captura Bordeaux-ul. Bordeaux este situat în apropiere de coasta %uropean( cu Oceanul Atlantic, în sudvestul Franței și nordul 3egiunii Aquitania. 4istanța dintre acest oraș și capitala statului, ,aris, este de "!! de ?m. Bordeaux este construit pe o cotitur( a r-ului Garonne și este divi*at în dou( p(rți@ 2alul drept este partea de est, iar 2alul st-ng în partea de vest. 2alul st-ng este mult mai de*voltat din punct de vedere istoric. ,lasarea Bordeaux-ului pe Garonne face posi+il accesul navelor de linie din port spre ocean. 'n același timp, malul st-ng are adesea o altitudine sc(*ut(, c-teodat( înt-lnindu-se și *one ml(știnoase. Climatul orașului Bordeaux este oceanicA totuși, verile tind s( fie mai calde, iar iernile s( fie mai +l-nde dec-t în orice *on( cu același climat. 'ns(, ploile su+stanțiale din timpul verii sunt factorul pentru care climatul din *on( nu este mediteranean. 6ernile sunt +l-nde datorit( predominanței v-nturilor de vest venite dinspre Atlantic. 0erile sunt lungi și calde datorit( influențeiGolfului BiscaBa 5temperaturile de suprafaț( a.ung la ; spre CC sau 8! spre 8 CF. >emperatura medie a se*onului de iarn( este de 1.") CC 59).8" CF7, dar, recent, iernile au început s( fie mai cal*i ca înainte. >emperatura medie a se*onului de var( este de ;:."; CC 518.; CF7, dar fiecare var( din deceniul ce a început în anul !!; a dep(șit aceast( medie. 0ara lui !!) a înregistrat o temperatur( record cu o medie de temperatur( de ).) CC 58).: CF7.