You are on page 1of 81

Atlas Copco

Spare Parts Catalogue and Overhaul kits
Hydraulic Rock Drills
COP 1838ME, COP 1838HD kit
E-version

Atlas Copco Rock Drills AB
Örebro, Sweden
©Atlas Copco Rock Drills AB, 2010, All rights reserved

No. 9853 6667 20i

Use Atlas Copco genuine parts only.
Any damage or mailfunction caused by the
use of unauthorized parts is not covered by
warranty or product liability.

Använd alltid Atlas Copco originaldelar.
Skador och driftstörningar orsakade av ej
godkända reservdelar täcks ej av garanti
och produktsäkerhetsåtaganden.

This publication refers only to the mentioned
product.

Denna publikation gäller endast för
nämnda produkt.

When ordering spare parts, please state part
number (not the ref no) and the quantity.

Vid beställning av reservdelar, var god ange
detaljnummer (ej ref nr) samt antal.

© Copyright 2010, Atlas Copco Rock Drills AB, Sweden
Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.
Obehörigt utnyttjande eller kopiering av innehållet eller del därav är förbjudet.
Detta gäller speciellt varumärken, modellbeteckningar, reservdelsnummer och ritningar.

Atlas Copco Rock Drills AB
SE-70191 Örebro, Sweden

Table of Content / Innehållsförteckning
1. ROCK DRILL / BERGBORRMASKIN .................................................... 5
2. CROSS REFERENCE LIST..................................................................... 73

3

4

ROCK DRILL / BERGBORRMASKIN
LIST OF CONTENTS
Part no
Detaljnr

Description

Benämning

See page
Se sida

8311 1247 43

ROCK DRILL

BERGBORRMASKIN

11

3115 2950 80

– FRONT HEAD COMP

– UNDERDEL KOMPL

17

3115 2950 83

– FRONT HEAD COMP

– UNDERDEL KOMPL

19

3115 2950 85

– FRONT HEAD COMP

– UNDERDEL KOMPL

21

3115 3018 82

– FRONT PART COMP

– FRONTDEL KOMPL.

23

3115 3451 81

– ACCUMULATOR

– ACKUMULATOR

25

3115 3511 81

– ACCUMULATOR

– ACKUMULATOR

27

3115 2615 91

– RETURN ACCUM.

– RETURACKUMULAT.

29

Remarks
Anmärkning
FOR SHANK GUIDE D=38

AW DESIGN

3115 3473 80

– HYDRAULIC MOTOR

– HYDRAULMOTOR

31

MSQ 80 SH

3115 3473 81

– HYDRAULIC MOTOR

– HYDRAULMOTOR

33

MSQ 100 SH

3115 3473 82

– HYDRAULIC MOTOR

– HYDRAULMOTOR

35

MSQ 125 SH

3115 3473 83

– HYDRAULIC MOTOR

– HYDRAULMOTOR

37

MSQ 160 SH

3115 3473 85

– HYDRAULIC MOTOR

– HYDRAULMOTOR

39

MSQ 250 SH

3115 9153 90

– O-RING SET

– O-RINGSSATS

41

COP 1638-2560

3115 9150 96

– SEAL KIT

– TÄTNINGSSATS

43

COP 1838ME

3115 9153 90

– – O-RING SET

– – O-RINGSSATS

41

COP 1638-2560

3115 9169 95

– SEAL KIT

– TÄTNINGSSATS

45

1838AW

3115 9153 90

– – O-RING SET

– – O-RINGSSATS

41

COP 1638-2560

3115 9169 96

– OVERHAUL KIT

– RENOVERINGSSATS

47

400 IMPACT HOURS (AW)

3115 9169 95

– – SEAL KIT

– – TÄTNINGSSATS

45

1838AW

3115 9153 90

– – – O-RING SET

– – – O-RINGSSATS

41

COP 1638-2560

3115 9169 97

– OVERHAUL KIT

– RENOVERINGSSATS

51

1838AW

3115 9169 96

– – OVERHAUL KIT

– – RENOVERINGSSATS

47

400 IMPACT HOURS (AW)

3115 9169 95

– – – SEAL KIT

– – – TÄTNINGSSATS

45

1838AW

3115 9153 90

– – – – O-RING SET

– – – – O-RINGSSATS

41

COP 1638-2560

3115 9238 90

– OVERHAUL KIT

– RENOVERINGSSATS

53

400 IMPACT HOURS COP1838ME

3115 9150 96

– – SEAL KIT

– – TÄTNINGSSATS

43

COP 1838ME

5

Part no
Detaljnr

Description

Benämning

3115 9153 90

– – – O-RING SET

– – – O-RINGSSATS

41

COP 1638-2560

3115 2118 90

– REPAIR SET

– REPARATIONSSATS

57

COP 1838ME-T38

3115 9238 90

– – OVERHAUL KIT

– – RENOVERINGSSATS

53

400 IMPACT HOURS COP1838ME

3115 9150 96

– – – SEAL KIT

– – – TÄTNINGSSATS

43

COP 1838ME

3115 9153 90

– – – – O-RING SET

– – – – O-RINGSSATS

41

COP 1638-2560

3115 2119 90

– REPAIR SET

– REPARATIONSSATS

59

COP 1838ME-T45

3115 9238 90

– – OVERHAUL KIT

– – RENOVERINGSSATS

53

400 IMPACT HOURS COP1838ME

3115 9150 96

– – – SEAL KIT

– – – TÄTNINGSSATS

43

COP 1838ME

3115 9153 90

– – – – O-RING SET

– – – – O-RINGSSATS

41

COP 1638-2560

3115 3425 80

– CHARGIN DEVICE

– LADDN.UTRUSTN.

61

FOR ACCUMULATORS

3115 3018 92

– CONVERSION KIT

– OMBYGGNADSSATS

63

1838 TO 1838AW

3115 3018 82

– – FRONT PART COMP

– – FRONTDEL KOMPL.

23

AW DESIGN

3115 5042 90

– CONVERSION KIT

– OMBYGGNADSSATS

65

COP 1838ME TO COP 1838HD

3115 5035 81

– – GEAR HOUSING

– – VÄXELHUS

67

COMPLETE INCL ITEM 103-111

– – COVER GROUP

– – LOCKGRUPP

69

– – FRONT PART COMP

– – FRONTDEL KOMPL.

71


3115 5042 80

See page
Se sida

6

Remarks
Anmärkning

7

ROCK DRILL / BERGBORRMASKIN

8311 1247 43

ROCK DRILLBERGBORRMASKIN

Fig. 1 of 3

B0040558

8

ROCK DRILL / BERGBORRMASKIN

8311 1247 43

Fig. 2 of 3

8311 1247 43 011D

9

ROCK DRILL / BERGBORRMASKIN

8311 1247 43

Fig. 3 of 3

B0040528

10

ROCK DRILL / BERGBORRMASKIN

8311 1247 43

(Sheet 1 of 5)
Ref
no
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
19
21
21
24

Part no
Detaljnr
3115 1944 80

0259 0311 00
0259 0011 00
0259 2061 00
3115 1825 00
0686 6447 04
0661 1034 00
3115 1165 00
3115 2112 00
3115 2766 80

3115 0970 00
0663 6136 00
3115 1671 00
3115 2129 00
3115 3634 00
3115 2772 80

Qty
Antal
1
1
1
4
3
1
2
2
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Description

Benämning

CYLINDER
CYLINDER
THREAD INSERT
THREAD INSERT
THREAD INSERT
PLUG
PLUG
SEAL WASHER
STUD
GUIDE
SEAL HOUSE COMP
SEAL HOUSING
SEAL KIT
O-RING
PISTON GUIDE
PISTON
PISTON
SEAL HOUSE COMP

CYLINDER
CYLINDER
GÄNGINSATS
GÄNGINSATS
GÄNGINSATS
RÖRPROPP
PROPP
TÄTNINGSBRICKA
PINNSKRUV
STYRNING
TÄTN. HUS KOMPL
TÄTNINGSHUS
TÄTNINGSSATS
O-RING
KOLVSTYRNING
KOLV
KOLV
TÄTN. HUS KOMPL

25
26
27
29
31
32
33
34
35
36
37
38
45


3115 1156 00
0663 6135 00
3115 1680 00
3115 1765 00
3115 2077 03
3115 2076 05
0147 1438 03
3115 3291 00
3115 3214 00
3115 1697 00
3115 3245 00
0663 6134 01

1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1

SEAL HOUSING
SEAL KIT
O-RING
PISTON GUIDE
VALVE PISTON
VALVE COVER
VALVE COVER
SCREW, HEX HEAD
REG. PLUG
NUT
SEAL WASHER
SEAL RING
O-RING

TÄTNINGSHUS
TÄTNINGSSATS
O-RING
KOLVSTYRNING
VENTILKOLV
VENTILGAVEL
VENTILGAVEL
SKRUV, SEXKANT
REGLERPROPP
BOTTENMUTTER
TÄTNINGSBRICKA
TÄTNINGSRING
O-RING

8311 1247 43 011D

11

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
COMPLETE INCL.POS 3-12
NOT DELIVERY SEPARATELY
HELI-COIL M 20X2 X 1,5 D
HELI-COIL M 14 X 1,5 D
HELI-COIL M 16 X 1,5 D
M 22X1,5 - STEEL 5.8
22,7 / 30 X 2 TREDO

INCL. POS 15-17
NOT DELIVERY SEPARATELY
59,5 X 3 70 SHORE

HEAVY DUTY
REAR INCL.POS 25-27
INCL. SEAL KIT AND O-RING
NOT DELIVERY SEPARATELY
54,5 X 3 70 SHORE

M 14 X 30 - 8.8 FZB

GM 1000
49,5 X 3 90 SHORE

ROCK DRILL / BERGBORRMASKIN

8311 1247 43

(Sheet 2 of 5)
Ref
no
46
47
48
52
53
54
55
56

Part no
Detaljnr
0663 6134 01
0663 2133 01
0663 2133 01
3115 2583 81
3115 2583 45

0686 6442 00
0661 1020 00

Qty
Antal
1
1
1
1
1
1
1
1

57
58
59
60
66
67
68
69
70
71
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
92

0259 2061 00
0259 0068 00
3115 1746 06
3115 2401 00
3115 3474 00
3115 3744 00
0335 3500 10
0663 2105 96
0663 2104 94
3115 1746 06
3115 2384 00
3115 2383 00
0663 2129 01
3115 3455 00
0211 1960 84
0663 2100 62
3115 2988 00
0663 6143 00
3115 1879 00
3115 1880 00
3115 2971 00
0686 9110 00
3115 3481 00

4
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Description

Benämning

O-RING
O-RING
O-RING
INTERM. COMPL.
INTERMED. PART
INTERMED. PART
PLUG
SEAL WASHER

O-RING
O-RING
O-RING
MELLANDEL,KOMPL
MELLANDEL
MELLANDEL
PROPP
TÄTNINGSBRICKA

THREAD INSERT
THREAD INSERT
NOZZLE
PLUG
LINER
BUSHING
LOCK RING
O-RING
O-RING
NOZZLE
VALVE SEAT
VALVE CONE
O-RING
CONNECT. PLATE
SCREW
O-RING
SEAL RING
O-RING
SEAL KIT
SEAL KIT
DAMPING PISTON
PROTECTION PLUG
BACK HEAD

GÄNGINSATS
GÄNGINSATS
MUNSTYCKE
RÖRPROPP
FODER
BUSSNING
LÅSRING
O-RING
O-RING
MUNSTYCKE
VENTILSÄTE
VENTILKÄGLA
O-RING
ANSLUTN.PLATTA
SKRUV
O-RING
TÄTNINGSRING
O-RING
TÄTNINGSSATS
TÄTNINGSSATS
DÄMPKOLV
SKYDDSPROPP
BAKSTYCKE

B0040528

12

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
49,5 X 3 90 SHORE
39,2 X 3 90 SHORE
39,2 X 3 90 SHORE
INCL.POS 53-60,66-71
INCL. POS 54-60
NOT DELIVERY SEPARATELY
G 1/4 TYPE B - STEEL 5.8
13,7 / 20,6 X 2,1 - FZ ST
TREDO 1/4
HELI-COIL M 16 X 1,5 D
HELI-COIL M 12 X 1,5 D
M8X8, D=1,7

80 X 3,2 DIN 7993 B
89,5 X 3 90 SHORE
99,5 X 3 90 SHORE
M8X8, D=1,7

29,2 X 3 90 SHORE
MC6S M 12 X 35 -12.9
24,2 X 3 90 SHORE
94,5 X 3 70 SHORE

9,3 / 10,9 X 9

ROCK DRILL / BERGBORRMASKIN

8311 1247 43

(Sheet 3 of 5)
Ref
no
93
94
102
103
104
105
106
107
108
109
116
117
118
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
152
8311 1247 43 011D

Part no
Detaljnr
0663 6138 00
0147 1481 03
3115 2340 80

0686 4201 03
0653 9038 00
0544 2162 00
0666 7188 01
0335 2169 00
3115 0273 00
3115 1732 81

3115 1881 00
0509 0221 00
0509 0223 00
3115 0274 00
0516 1504 01
3115 0823 00
0516 1538 00
3115 0824 00
0667 1206 00
3115 2742 00
3115 0821 00
3115 1582 00
3115 2968 00
3115 1457 00
3115 3245 00
0663 2133 01
0663 2120 00
3115 0297 01
3115 0297 02
3115 0297 03
3115 2949 81

Qty
Antal
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Description

Benämning

O-RING
SCREW, HEX HEAD
GEAR HOUSING
GEAR HOUSING
PLUG
GASKET
GREASE NIPPLE
RADIAL LIP SEAL
CIRCLIP
WASHER
ROT.CHUCK
ROT.CHUCK
BUSHING
ROLLER BEARING
ROLLER BEARING
GEAR WHEEL
NEEDLE BEARING
WASHER
NEEDLE BEARING
SLEEVE
SEAL
GUIDE SLEEVE
SHAFT
DRIVER
ROT.CH.BUSHING
SIDE BOLT
SEAL RING
O-RING
O-RING
SHIM
SHIM
SHIM
COVER COMPL.

O-RING
SKRUV, SEXKANT
VÄXELHUS
VÄXELHUS
PROPP
PACKNING
SMÖRJNIPPEL
RADIALTÄTNING
SPÅRRING
BRICKA
BORRHYLSA
BORRHYLSA
BUSSNING
RULLAGER
RULLAGER
KUGGHJUL
NÅLLAGER
BRICKA
NÅLLAGER
HYLSA
TÄTNING
STYRHYLSA
AXEL
MEDBRINGARE
BORRBUSSNING
SIDOBULT
TÄTNINGSRING
O-RING
O-RING
SHIMS
SHIMS
SHIMS
LOCK KOMPL.

13

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
69,5 X 3 70 SHORE
M 16 X 60 - 8.8 FZB
COMPLETE INCL ITEM 103-109
NOT DELIVERY SEPARATELY
10 / 13,5 X 1 -11 4010 14
ISO 7 - R 1/8 TYPE AH
80 / 100 X 7
SGH 100 X 3 DIN 472
INCL.POS 117,118
NOT DELIVERY SEPARATELY
32016
90 / 140 X 32
22 / 34 X 16
28 / 45 X 17
28 / 44 X 8 90 NBR/108

39,2 X 3 90 SHORE
13,3 X 2,4 70 SHORE
0,10 MM
0,15 MM
0,5 MM
COMPLETE INCL ITEM 153-157

ROCK DRILL / BERGBORRMASKIN

8311 1247 43

(Sheet 4 of 5)
Ref
no
153
154
155
156
157
161
162
163
164
171
171
171
171
211
221
231
241
241
241
241
241
246
247
248
249
251
252
261
262
291
292

Part no
Detaljnr

0666 7190 01
0335 2173 00
0661 1026 00
0686 3716 06
3115 2113 00
0102 0473 00
3115 3245 00
0663 6151 00
3115 2950 80
3115 2950 83
3115 2950 85
3115 3018 82
3115 3451 81
3115 3511 81
3115 2615 91
3115 3473 80
3115 3473 81
3115 3473 82
3115 3473 83
3115 3473 85
3115 3548 00
3115 0327 00
3115 0277 00
0335 2130 00
3115 0286 00
3115 0287 00
3176 6514 00
3176 6512 00
3115 3164 00
3115 3308 00
0686 9250 26

Qty
Antal
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
4
1
2
1
1
2

Description

Benämning

COVER
RADIAL LIP SEAL
CIRCLIP
SEAL WASHER
PLUG
SIDE BOLT
PIN
SEAL RING
O-RING
FRONT HEAD COMP
FRONT HEAD COMP
FRONT HEAD COMP
FRONT PART COMP
ACCUMULATOR
ACCUMULATOR
RETURN ACCUM.
HYDRAULIC MOTOR
HYDRAULIC MOTOR
HYDRAULIC MOTOR
HYDRAULIC MOTOR
HYDRAULIC MOTOR
NUT
GASKET
COUPLING
CIRCLIP
DOME NUT
WASHER
NIPPLE
NIPPLE
LABEL
LABEL
PLUG

LOCK
RADIALTÄTNING
SPÅRRING
TÄTNINGSBRICKA
PROPP
SIDOBULT
PINNE
TÄTNINGSRING
O-RING
UNDERDEL KOMPL
UNDERDEL KOMPL
UNDERDEL KOMPL
FRONTDEL KOMPL.
ACKUMULATOR
ACKUMULATOR
RETURACKUMULAT.
HYDRAULMOTOR
HYDRAULMOTOR
HYDRAULMOTOR
HYDRAULMOTOR
HYDRAULMOTOR
MUTTER
PACKNING
KOPPLING
SPÅRRING
KUPOLMUTTER
BRICKA
NIPPEL
NIPPEL
DEKAL
DEKAL
PROPP

B0040528

14

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
NOT DELEVERY SEPARATELY
SIMRIT 90 / 110 X 7
SGH 110 X 4 DIN 472
TREDO G 3/8
R 3/8 - STEEL 5.8
CP 12M6 X 60 - 11 1922 04

Page 17
Page 19
Page 21
Page 23
Page 25
Page 27
Page 29
Page 31
Page 33
Page 35
Page 37
Page 39

134,5 X 3 70 SHORE
FOR SHANK GUIDE D=38

AW DESIGN

MSQ 80 SH
MSQ 100 SH
MSQ 125 SH
MSQ 160 SH
MSQ 250 SH

SGH 28 X 1,2 DIN 472

UNF 7/8 - R 3/8
UNF 3/4 - G 3/8
ATLAS COPCO
SKRUVPLUGG G 1/2'

ROCK DRILL / BERGBORRMASKIN

8311 1247 43

(Sheet 5 of 5)
Ref
no

8311 1247 43 011D

Part no
Detaljnr
0686 9250 27
3115 9153 90
3115 9150 96
3115 9169 95
3115 9169 96
3115 9169 97
3115 9238 90
3115 2118 90
3115 2119 90
3115 1603 91
0909 1071 00
3115 3425 80
3363 0345 67
9106 1015 40
9106 1015 41
3115 3018 92
3115 3519 90
3115 5042 90

Qty
Antal
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Description

Benämning

PLUG
O-RING SET
SEAL KIT
SEAL KIT
OVERHAUL KIT
OVERHAUL KIT
OVERHAUL KIT
REPAIR SET
REPAIR SET
NIPPLE SET
LUBRICAT.GUN
CHARGIN DEVICE
GREASE PUMP
TORQUE KEY
TORQUE KEY
CONVERSION KIT
CONVERSION KIT
CONVERSION KIT

PROPP
O-RINGSSATS
TÄTNINGSSATS
TÄTNINGSSATS
RENOVERINGSSATS
RENOVERINGSSATS
RENOVERINGSSATS
REPARATIONSSATS
REPARATIONSSATS
NIPPELSATS
SMÖRJSPRUTA
LADDN.UTRUSTN.
FETTPUMP
MOMENTNYCKEL
MOMENTNYCKEL
OMBYGGNADSSATS
OMBYGGNADSSATS
OMBYGGNADSSATS

15

See page
Se sida
Page 41
Page 43
Page 45
Page 47
Page 51
Page 53
Page 57
Page 59

Remarks
Anmärkning
SKRUVPLUGG G 3/4'
COP 1638-2560
COP 1838ME
1838AW
400 IMPACT HOURS (AW)
1838AW
400 IMPACT HOURS COP1838ME
COP 1838ME-T38
COP 1838ME-T45

Page 61

VOL 525 D 56
FOR ACCUMULATORS

Page 63
Page 65

1/2' 10-100NM
1/2' 75-400NM
1838 TO 1838AW
D=38 TO D=45
COP 1838ME TO COP 1838HD

FRONT HEAD COMP / UNDERDEL KOMPL

3115 2950 80

FRONT HEAD COMPUNDERDEL KOMPL

B0040556

16

FOR SHANK GUIDE D=38

FRONT HEAD COMP / UNDERDEL KOMPL

Ref
no
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
185
190
191
192
193
195

3115 2950 80 005K

Part no
Detaljnr
3115 2950 00
3115 3031 00
3115 2120 00
3115 2333 00
3115 5190 00
3115 5152 00
0147 1401 03
3315 0195 08
0665 1000 12
3115 3245 00
3115 2122 00
0663 2145 01
0663 2145 01
0663 2145 01
0663 2143 00
0663 2145 01

Qty
Antal
1
1
1
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1

3115 2950 80

Description

Benämning

FRONT PART
GUIDE
FLUSHING HEAD
CUP SEAL
CUP SEAL
CONNECT. PLATE
SCREW, HEX HEAD
LOCK WASHER
SEAL
SEAL RING
STOP RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING

FRONTDEL
STYRNING
SPOLHUVUD
U-MANSCHETT
U-MANSCHETT
ANSLUTN.PLATTA
SKRUV, SEXKANT
LÅSBRICKA
TÄTNING
TÄTNINGSRING
STOPPRING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING

17

FOR SHANK GUIDE D=38

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
KOMPOCIT MATERIAL

M 12 X 30 - 8.8 FZB
13,0/19,5 X 2,6 HRC50 FZB
AUN 25 - 40

89,1 X 5,7
89,1 X 5,7
89,1 X 5,7
79,2 X 5,7
89,1 X 5,7

90 SHORE
90 SHORE
90 SHORE
70 SHORE
90 SHORE

FRONT HEAD COMP / UNDERDEL KOMPL

3115 2950 83

FRONT HEAD COMPUNDERDEL KOMPL

B0040556

18

FRONT HEAD COMP / UNDERDEL KOMPL

Ref
no
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
185
190
191
192
193
300
300
300

3115 2950 83 004D

Part no
Detaljnr
3115 2950 00
3115 2119 00
3115 2121 00
3115 2386 00
3115 2693 00
3115 5152 00
0147 1401 03
3315 0195 08
0665 1000 12
3115 3245 00
3115 2123 80
0663 2145 01
0663 2145 01
0663 2145 01
0663 2143 00
7490 5161 58
7490 5161 84
7490 5162 06
3115 2231 00
3115 2232 00

Qty
Antal
1
1
1
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3115 2950 83

Description

Benämning

FRONT PART
GUIDE
FLUSHING HEAD
CUP SEAL
CUP SEAL
CONNECT. PLATE
SCREW, HEX HEAD
LOCK WASHER
SEAL
SEAL RING
STOP RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
SHANK ADAPTER
SHANK ADAPTER
SHANK ADAPTER
DRILL COLLAR
DRILL COLLAR

FRONTDEL
STYRNING
SPOLHUVUD
U-MANSCHETT
U-MANSCHETT
ANSLUTN.PLATTA
SKRUV, SEXKANT
LÅSBRICKA
TÄTNING
TÄTNINGSRING
STOPPRING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
NACKADAPTER
NACKADAPTER
NACKADAPTER
BORRMANSCHETT
BORRMANSCHETT

19

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
BRONCE MATERIAL

M 12 X 30 - 8.8 FZB
13,0/19,5 X 2,6 HRC50 FZB
AUN 25 - 40

89,1 X 5,7 90 SHORE
89,1 X 5,7 90 SHORE
89,1 X 5,7 90 SHORE
79,2 X 5,7 70 SHORE
R32E (SECOROC 90516158)
T38E (SECOROC 90516184)
T45E (SECOROC 90516206)
R28/R32/R38/T38 ADAPTER
T45 ADAPTER

FRONT HEAD COMP / UNDERDEL KOMPL

3115 2950 85

FRONT HEAD COMPUNDERDEL KOMPL

B0040556

20

FRONT HEAD COMP / UNDERDEL KOMPL

Ref
no
172
173
174
175
177
178
179
180
181
185
190
191
192
193
195
300
300

3115 2950 85 002D

Part no
Detaljnr
3115 2950 00
3115 3518 00
3115 3519 00
3115 2385 00
3115 5152 00
0147 1401 03
3315 0195 08
0665 1000 12
3115 3245 00
3115 3520 00
0663 2145 01
0663 2145 01
0663 2145 01
0663 2143 00
0663 2145 01
7490 5156 66
7490 5161 30
3115 2232 00

Qty
Antal
1
1
1
3
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3115 2950 85

Description

Benämning

FRONT PART
GUIDE
FLUSHING HEAD
CUP SEAL
CONNECT. PLATE
SCREW, HEX HEAD
LOCK WASHER
SEAL
SEAL RING
RETAINING RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
SHANK ADAPTER
SHANK ADAPTER
DRILL COLLAR

FRONTDEL
STYRNING
SPOLHUVUD
U-MANSCHETT
ANSLUTN.PLATTA
SKRUV, SEXKANT
LÅSBRICKA
TÄTNING
TÄTNINGSRING
STOPPRING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
NACKADAPTER
NACKADAPTER
BORRMANSCHETT

21

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning

M 12 X 30 - 8.8 FZB
13,0/19,5 X 2,6 HRC50 FZB
AUN 25 - 40

89,1 X 5,7 90 SHORE
89,1 X 5,7 90 SHORE
89,1 X 5,7 90 SHORE
79,2 X 5,7 70 SHORE
89,1 X 5,7 90 SHORE
TC45E (SECOROC 90515666)
TC45 (SECOROC 90516130)
T45 ADAPTER

FRONT PART COMP / FRONTDEL KOMPL.

3115 3018 82

FRONT PART COMPFRONTDEL KOMPL.

B0040548

22

AW DESIGN

FRONT PART COMP / FRONTDEL KOMPL.

Ref
no
172
173
174
175
176
177
178
181
185
190
191
192
193
300
300
300

3115 3018 82 003D

Part no
Detaljnr
3115 3018 10
3115 3019 01
3115 3022 01
3115 2333 00
3115 3024 00
3115 3021 01
0102 0482 00
3115 3245 00
3115 3020 01
0663 2143 00
0663 2143 00
0663 2143 00
0663 2143 00
7490 5161 01
7490 5161 22
7490 5161 85
3115 2231 00

Qty
Antal
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3115 3018 82

Description

Benämning

FRONT PART
GUIDE
FLUSHING HEAD
CUP SEAL
WIPER
SPACER
PIN
SEAL RING
STOP RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
SHANK ADAPTER
SHANK ADAPTER
SHANK ADAPTER
DRILL COLLAR

FRONTDEL
STYRNING
SPOLHUVUD
U-MANSCHETT
AVSTRYKARE
DISTANS
PINNE
TÄTNINGSRING
STOPPRING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
NACKADAPTER
NACKADAPTER
NACKADAPTER
BORRMANSCHETT

23

AW DESIGN

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
AW-AGGRESIVE WATER
COMPOSITE GUIDE
FLUSHING HEAD(COMPOSITE)

SPACER
CP 12M6 X 100 -11 1922 04

79,2 X 5,7 70 SHORE
79,2 X 5,7 70 SHORE
79,2 X 5,7 70 SHORE
79,2 X 5,7 70 SHORE
R38 (SECOROC 90516101)
T38 (SECOROC 90516122)
T38E (SECOROC 90516185)
R28/R32/R38/T38 ADAPTER

ACCUMULATOR / ACKUMULATOR

3115 3451 81

ACCUMULATORACKUMULATOR

B0049708

24

ACCUMULATOR / ACKUMULATOR

Ref
no
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14

3115 3451 81 001K

Part no
Detaljnr
3115 1870 00


3115 1822 01
3115 0262 00
3115 2196 81
3115 2714 90
3115 2702 10
3310 4076 00
0663 9056 00
0663 6121 00
0663 2110 00

Qty
Antal
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

3115 3451 81

Description

Benämning

PROTECTION PLUG
DIAPHRAGM COVER
DIAPHRA.HOUSING
DIAPHRAGM
VALVE
TEST VALVE
LABEL SET
SCREW
CAP
O-RING
O-RING
O-RING

SKYDDSPROPP
MEMBRANLOCK
MEMBRANHUS
MEMBRAN
VENTIL
KONTROLLVENTIL
DEKALSATS
SKRUV
HUV
O-RING
O-RING
O-RING

25

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning

COMPLETE
COMPLETE

14 X 1,78 70 SHORE
14,1 X 1,6 70 SHORE
10,3 X 2,4 70 SHORE

ACCUMULATOR / ACKUMULATOR

3115 3511 81

ACCUMULATORACKUMULATOR

B0049703

26

ACCUMULATOR / ACKUMULATOR

Ref
no
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14

3115 3511 81 001K

Part no
Detaljnr
3115 1870 00


3115 1822 01
3115 0262 00
3115 2196 81
3115 2715 90
3115 2702 10
3310 4076 00
0663 9056 00
0663 6121 00
0663 2110 00

Qty
Antal
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

3115 3511 81

Description

Benämning

PROTECTION PLUG
DIAPHRAGM COVER
DIAPHRA.HOUSING
DIAPHRAGM
VALVE
TEST VALVE
LABEL SET
SCREW
CAP
O-RING
O-RING
O-RING

SKYDDSPROPP
MEMBRANLOCK
MEMBRANHUS
MEMBRAN
VENTIL
KONTROLLVENTIL
DEKALSATS
SKRUV
HUV
O-RING
O-RING
O-RING

27

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning

COMPLETE
COMPLETE

14 X 1,78 70 SHORE
14,1 X 1,6 70 SHORE
10,3 X 2,4 70 SHORE

RETURN ACCUM. / RETURACKUMULAT.

3115 2615 91

RETURN ACCUM.RETURACKUMULAT.

B0040550

28

RETURN ACCUM. / RETURACKUMULAT.

Ref
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
20
21
22
23
24

3115 2615 91 003D

Part no
Detaljnr

3115 2615 20
3115 2885 00
3115 2886 00
3115 2889 00
0663 2109 37
0663 2129 01
3115 2618 00
0663 2128 00
3115 1926 02
3115 2617 20
9125 6191 00
0661 1038 00
3176 6528 00
3115 2275 80
3115 2275 00
3115 2276 00
0147 1328 03
0291 1128 19

Qty
Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

3115 2615 91

Description

Benämning

RETURN ACCUM.
TUBE
TUBE COVER
PIPE
PRESSURE SCREW
O-RING
O-RING
END PIECE
O-RING
DIAPHRAGM
PLUG
O-RING
SEAL WASHER
NIPPLE
HOLDER SET
CLAMP
HOLDER
SCREW, HEX HEAD
LOCK NUT

RETURACKUMULAT.
RÖR
RÖRGAVEL
RÖR
TRYCKSKRUV
O-RING
O-RING
GAVEL
O-RING
MEMBRAN
PROPP
O-RING
TÄTNINGSBRICKA
NIPPEL
HÅLLARE KOMPL.
KLAMMA
HÅLLARE
SKRUV, SEXKANT
LÅSMUTTER

29

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning

25 X 2 90 SHORE
29,2 X 3 90 SHORE
26,2 X 3 70 SHORE

14,1 X 1,6 90 SHORE
27 / 35 X 2,5 FZ ST.
UNF 1 1/16 - G 3/4

M 8 X 40 - 8.8 FZB
M 8 - 8 FZB / ISO 7043

HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR

3115 3473 80

HYDRAULIC MOTORHYDRAULMOTOR

B0040501

30

MSQ 80 SH

HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR

Ref
no

3115 3473 80 002K

Part no
Detaljnr
3115 3473 90

Qty
Antal
1

3115 3473 80

Description

Benämning

SEAL KIT

TÄTNINGSSATS

31

MSQ 80 SH

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
INCL. POS 2,4,5,10,18,19,25

HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR

3115 3473 81

HYDRAULIC MOTORHYDRAULMOTOR

B0040501

32

MSQ 100 SH

HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR

Ref
no

3115 3473 81 002K

Part no
Detaljnr
3115 3473 90

Qty
Antal
1

3115 3473 81

Description

Benämning

SEAL KIT

TÄTNINGSSATS

33

MSQ 100 SH

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
INCL. POS 2,4,5,10,18,19,25

HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR

3115 3473 82

HYDRAULIC MOTORHYDRAULMOTOR

B0040501

34

MSQ 125 SH

HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR

Ref
no

3115 3473 82 001K

Part no
Detaljnr
3115 3473 90

Qty
Antal
1

3115 3473 82

Description

Benämning

SEAL KIT

TÄTNINGSSATS

35

MSQ 125 SH

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
INCL. POS 2,4,5,10,18,19,25

HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR

3115 3473 83

HYDRAULIC MOTORHYDRAULMOTOR

B0040501

36

MSQ 160 SH

HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR

Ref
no

3115 3473 83 003K

Part no
Detaljnr
3115 3473 90

Qty
Antal
1

3115 3473 83

Description

Benämning

SEAL KIT

TÄTNINGSSATS

37

MSQ 160 SH

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
INCL. POS 2,4,5,10,18,19,25

HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR

3115 3473 85

HYDRAULIC MOTORHYDRAULMOTOR

B0040501

38

MSQ 250 SH

HYDRAULIC MOTOR / HYDRAULMOTOR

Ref
no

3115 3473 85 003K

Part no
Detaljnr
3115 3473 90

Qty
Antal
1

3115 3473 85

Description

Benämning

SEAL KIT

TÄTNINGSSATS

39

MSQ 250 SH

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
POS. 2,5,10,18,19,25

O-RING SET / O-RINGSSATS

3115 9153 90

O-RING SETO-RINGSSATS

B0040518

40

COP 1638-2560

O-RING SET / O-RINGSSATS

Ref
no

3115 9153 90 018K

Part no
Detaljnr
0663 2100 62
0663 2104 94
0663 2105 96
0663 2109 37
0663 2110 00
0663 2115 00
0663 2120 00
0663 2128 00
0663 2129 01
0663 2133 01
0663 2134 00
0663 2143 00
0663 2144 00
0663 2145 01
0663 6121 00
0663 6134 01
0663 6135 00
0663 6135 01
0663 6136 00
0663 6138 00
0663 6143 00
0663 6144 00
0663 6151 00
0663 9056 00
0663 9104 01
0663 9158 00
3115 2988 00
3115 3245 00
9125 6191 00
9900 0003 00

3115 9153 90

Qty
Antal
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
1
1
4
2
2
1
2
1
1
2
1
2
3
2
1
2
5
1
1

Description

Benämning

O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
SEAL RING
SEAL RING
O-RING
PLASTIC BAG

O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
O-RING
TÄTNINGSRING
TÄTNINGSRING
O-RING
PLASTPÅSE

41

COP 1638-2560

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
24,2 X 3 90 SHORE
99,5 X 3 90 SHORE
89,5 X 3 90 SHORE
25 X 2 90 SHORE
10,3 X 2,4 70 SHORE
8,3 X 2,4 70 SHORE
13,3 X 2,4 70 SHORE
26,2 X 3 70 SHORE
29,2 X 3 90 SHORE
39,2 X 3 90 SHORE
42,2 X 3 70 SHORE
79,2 X 5,7 70 SHORE
84,1 X 5,7 70 SHORE
89,1 X 5,7 90 SHORE
14,1 X 1,6 70 SHORE
49,5 X 3 90 SHORE
54,5 X 3 70 SHORE
54,5 X 3 90 SHORE
59,5 X 3 70 SHORE
69,5 X 3 70 SHORE
94,5 X 3 70 SHORE
99,5 X 3 70 SHORE
134,5 X 3 70 SHORE
14 X 1,78 70 SHORE
23,47X 2,62 90 SHORE
56,7 X 3 70 SHORE

14,1 X 1,6 90 SHORE

SEAL KIT / TÄTNINGSSATS

3115 9150 96

SEAL KITTÄTNINGSSATS

B0040518

42

COP 1838ME

SEAL KIT / TÄTNINGSSATS

3115 9150 96

Ref
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Part no
Detaljnr
3115 9153 90
3115 1880 90
0666 7190 01
0686 4201 03
0653 9038 00
0544 2162 00
0666 7188 01
0667 1206 00
0661 1020 00

Qty
Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3115 0970 00
3115 1697 00
0661 1034 00
3115 1156 00
3115 0327 00
0665 1000 12
3115 2333 00
3115 5190 00
3115 2386 00
3115 2693 00
0663 2128 00
0661 1038 00
9125 6191 00
0663 2109 37
0663 2129 01

2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

3115 9150 96 004K

Description

Benämning

O-RING SET
SEAL KIT
RADIAL LIP SEAL
PLUG
GASKET
GREASE NIPPLE
RADIAL LIP SEAL
SEAL
SEAL WASHER

O-RINGSSATS
TÄTNINGSSATS
RADIALTÄTNING
PROPP
PACKNING
SMÖRJNIPPEL
RADIALTÄTNING
TÄTNING
TÄTNINGSBRICKA

SEAL KIT
SEAL WASHER
SEAL WASHER
SEAL KIT
GASKET
SEAL
CUP SEAL
CUP SEAL
CUP SEAL
CUP SEAL
O-RING
SEAL WASHER
O-RING
O-RING
O-RING

TÄTNINGSSATS
TÄTNINGSBRICKA
TÄTNINGSBRICKA
TÄTNINGSSATS
PACKNING
TÄTNING
U-MANSCHETT
U-MANSCHETT
U-MANSCHETT
U-MANSCHETT
O-RING
TÄTNINGSBRICKA
O-RING
O-RING
O-RING

43

COP 1838ME

See page
Se sida
Page 41

Remarks
Anmärkning
COP 1638-2560
FOR DAMPING PISTON
SIMRIT 90 / 110 X 7
10 / 13,5 X 1 -11 4010 14
ISO 7 - R 1/8 TYPE AH
80 / 100 X 7
28 / 44 X 8 90 NBR/108
13,7 / 20,6 X 2,1 - FZ ST
TREDO 1/4
GM 1000
22,7 / 30 X 2 TREDO

AUN 25 - 40

26,2 X 3 70 SHORE
27 / 35 X 2,5 FZ ST.
14,1 X 1,6 90 SHORE
25 X 2 90 SHORE
29,2 X 3 90 SHORE

SEAL KIT / TÄTNINGSSATS

3115 9169 95

SEAL KITTÄTNINGSSATS

B0040518

44

1838AW

SEAL KIT / TÄTNINGSSATS

3115 9169 95

Ref
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Part no
Detaljnr
3115 9153 90
3115 1880 90
0666 7190 01
0686 4201 03
0653 9038 00
0544 2162 00
0666 7188 01
0667 1206 00
0661 1020 00

Qty
Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3115 0970 00
3115 1697 00
0661 1034 00
3115 1156 00
3115 0327 00
3115 3024 00
3115 2333 00
0663 2143 00
0663 2128 00
0661 1038 00
9125 6191 00
0663 2109 37
0663 2129 01

2
2
2
2
1
2
3
3
1
1
1
1
1

3115 9169 95 001K

Description

Benämning

O-RING SET
SEAL KIT
RADIAL LIP SEAL
PLUG
GASKET
GREASE NIPPLE
RADIAL LIP SEAL
SEAL
SEAL WASHER

O-RINGSSATS
TÄTNINGSSATS
RADIALTÄTNING
PROPP
PACKNING
SMÖRJNIPPEL
RADIALTÄTNING
TÄTNING
TÄTNINGSBRICKA

SEAL KIT
SEAL WASHER
SEAL WASHER
SEAL KIT
GASKET
WIPER
CUP SEAL
O-RING
O-RING
SEAL WASHER
O-RING
O-RING
O-RING

TÄTNINGSSATS
TÄTNINGSBRICKA
TÄTNINGSBRICKA
TÄTNINGSSATS
PACKNING
AVSTRYKARE
U-MANSCHETT
O-RING
O-RING
TÄTNINGSBRICKA
O-RING
O-RING
O-RING

45

1838AW

See page
Se sida
Page 41

Remarks
Anmärkning
COP 1638-2560
FOR DAMPING PISTON
SIMRIT 90 / 110 X 7
10 / 13,5 X 1 -11 4010 14
ISO 7 - R 1/8 TYPE AH
80 / 100 X 7
28 / 44 X 8 90 NBR/108
13,7 / 20,6 X 2,1 - FZ ST
TREDO 1/4
GM 1000
22,7 / 30 X 2 TREDO

79,2 X 5,7 70 SHORE
26,2 X 3 70 SHORE
27 / 35 X 2,5 FZ ST.
14,1 X 1,6 90 SHORE
25 X 2 90 SHORE
29,2 X 3 90 SHORE

OVERHAUL KIT / RENOVERINGSSATS

3115 9169 96

OVERHAUL KITRENOVERINGSSATS

B0040518

46

400 IMPACT HOURS (AW)

OVERHAUL KIT / RENOVERINGSSATS

3115 9169 96

400 IMPACT HOURS (AW)

(Sheet 1 of 2)
Ref
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
3115 9169 96 002K

Part no
Detaljnr
3115 9169 95
3115 1822 01
3115 0262 00
3115 1926 02
0335 2173 00
3115 0297 01
3115 0297 02
3115 0297 03
0509 0223 00
0509 0221 00
0335 2169 00
0516 1504 01
0516 1538 00
0335 3500 10
0211 1960 84
0335 2130 00
3115 3548 00
0147 1481 03
3115 2702 10
3115 2617 10
3115 1457 00
3115 3023 00
3115 0286 00
3115 0287 00
3115 3308 00
3115 2714 90
3115 3597 00
3315 0195 08
0147 1401 03
0147 1438 03
3115 3164 00
9853 6667 20

Qty
Antal
1
2
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
3
4
1
1
2
4
4
1
1
1
4
4
4
1
1

Description

Benämning

SEAL KIT
DIAPHRAGM
VALVE
DIAPHRAGM
CIRCLIP
SHIM
SHIM
SHIM
ROLLER BEARING
ROLLER BEARING
CIRCLIP
NEEDLE BEARING
NEEDLE BEARING
LOCK RING
SCREW
CIRCLIP
NUT
SCREW, HEX HEAD
SCREW
PLUG
SIDE BOLT
SIDE BOLT
DOME NUT
WASHER
LABEL
LABEL SET
LABEL SET
LOCK WASHER
SCREW, HEX HEAD
SCREW, HEX HEAD
LABEL
SPARE PART.LIST

TÄTNINGSSATS
MEMBRAN
VENTIL
MEMBRAN
SPÅRRING
SHIMS
SHIMS
SHIMS
RULLAGER
RULLAGER
SPÅRRING
NÅLLAGER
NÅLLAGER
LÅSRING
SKRUV
SPÅRRING
MUTTER
SKRUV, SEXKANT
SKRUV
PROPP
SIDOBULT
SIDOBULT
KUPOLMUTTER
BRICKA
DEKAL
DEKALSATS
DEKALSATS
LÅSBRICKA
SKRUV, SEXKANT
SKRUV, SEXKANT
DEKAL
RESERVDELSLISTA

47

See page
Se sida
Page 45

Remarks
Anmärkning
1838AW
COMPLETE
SGH 110 X 4 DIN 472
0,10 MM
0,15 MM
0,5 MM
90 / 140 X 32
32016
SGH 100 X 3 DIN 472
22 / 34 X 16
28 / 45 X 17
80 X 3,2 DIN 7993 B
MC6S M 12 X 35 -12.9
SGH 28 X 1,2 DIN 472
M 16 X 60 - 8.8 FZB

AW FRONT

ACCUMULATOR
13,0/19,5 X 2,6 HRC50 FZB
M 12 X 30 - 8.8 FZB
M 14 X 30 - 8.8 FZB
ATLAS COPCO

OVERHAUL KIT / RENOVERINGSSATS

3115 9169 96

(Sheet 2 of 2)
Ref
no
9
10
11

Part no
Detaljnr
9853 1091 01
0018 4635 75
0690 1132 00

Qty
Antal
1
1
1

Description

Benämning

OVERH. INSTRUC.
PLYWOOD BOX
PLATE

REP.INSTRUKTION
PLYWOODLÅDA
SKYLT

B0040518

48

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
750 280 195 KITTLÅDA
320 X 160 SVART TEXT

OVERHAUL KIT / RENOVERINGSSATS

3115 9169 96 002K

3115 9169 96

49

OVERHAUL KIT / RENOVERINGSSATS

3115 9169 97

OVERHAUL KITRENOVERINGSSATS

B0040518

50

1838AW

OVERHAUL KIT / RENOVERINGSSATS

Ref
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3115 9169 97 002K

Part no
Detaljnr
3115 9169 96
3115 2968 00
3115 1881 00
3115 1582 00
3115 2971 00
3115 3744 00
3115 1671 00
3115 1680 00
3115 2129 00
3115 3019 01
3115 3020 01

Qty
Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3115 9169 97

Description

Benämning

OVERHAUL KIT
ROT.CH.BUSHING
BUSHING
DRIVER
DAMPING PISTON
BUSHING
PISTON GUIDE
PISTON GUIDE
PISTON
GUIDE
STOP RING

RENOVERINGSSATS
BORRBUSSNING
BUSSNING
MEDBRINGARE
DÄMPKOLV
BUSSNING
KOLVSTYRNING
KOLVSTYRNING
KOLV
STYRNING
STOPPRING

51

1838AW

See page
Se sida
Page 47

Remarks
Anmärkning
400 IMPACT HOURS (AW)

COMPOSITE GUIDE

OVERHAUL KIT / RENOVERINGSSATS

3115 9238 90

OVERHAUL KITRENOVERINGSSATS

B0040518

52

400 IMPACT HOURS COP1838ME

OVERHAUL KIT / RENOVERINGSSATS

3115 9238 90

400 IMPACT HOURS COP1838ME

(Sheet 1 of 2)
Ref
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
3115 9238 90 007K

Part no
Detaljnr
3115 9150 96
3115 1822 01
3115 0262 00
3115 1926 02
0335 2173 00
3115 0297 01
3115 0297 02
3115 0297 03
0509 0223 00
0509 0221 00
0335 2169 00
0516 1504 01
0516 1538 00
0335 3500 10
0211 1960 84
0335 2130 00
3115 3548 00
0147 1481 03
3115 2702 10
3115 2617 10
3115 1457 00
3115 2113 00
3115 0286 00
3115 0287 00
3115 3308 00
3115 2714 90
3115 3597 00
3315 0195 08
0147 1401 03
0211 1960 84
0147 1438 03
9853 6202 50

Qty
Antal
1
2
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
3
4
1
1
2
4
4
1
1
1
4
4
2
4
1

Description

Benämning

SEAL KIT
DIAPHRAGM
VALVE
DIAPHRAGM
CIRCLIP
SHIM
SHIM
SHIM
ROLLER BEARING
ROLLER BEARING
CIRCLIP
NEEDLE BEARING
NEEDLE BEARING
LOCK RING
SCREW
CIRCLIP
NUT
SCREW, HEX HEAD
SCREW
PLUG
SIDE BOLT
SIDE BOLT
DOME NUT
WASHER
LABEL
LABEL SET
LABEL SET
LOCK WASHER
SCREW, HEX HEAD
SCREW
SCREW, HEX HEAD
SPARE PART.LIST

TÄTNINGSSATS
MEMBRAN
VENTIL
MEMBRAN
SPÅRRING
SHIMS
SHIMS
SHIMS
RULLAGER
RULLAGER
SPÅRRING
NÅLLAGER
NÅLLAGER
LÅSRING
SKRUV
SPÅRRING
MUTTER
SKRUV, SEXKANT
SKRUV
PROPP
SIDOBULT
SIDOBULT
KUPOLMUTTER
BRICKA
DEKAL
DEKALSATS
DEKALSATS
LÅSBRICKA
SKRUV, SEXKANT
SKRUV
SKRUV, SEXKANT
RESERVD.LISTA

53

See page
Se sida
Page 43

Remarks
Anmärkning
COP 1838ME
COMPLETE
SGH 110 X 4 DIN 472
0,10 MM
0,15 MM
0,5 MM
90 / 140 X 32
32016
SGH 100 X 3 DIN 472
22 / 34 X 16
28 / 45 X 17
80 X 3,2 DIN 7993 B
MC6S M 12 X 35 -12.9
SGH 28 X 1,2 DIN 472
M 16 X 60 - 8.8 FZB

ACCUMULATOR
13,0/19,5 X 2,6 HRC50 FZB
M 12 X 30 - 8.8 FZB
MC6S M 12 X 35 -12.9
M 14 X 30 - 8.8 FZB

OVERHAUL KIT / RENOVERINGSSATS

3115 9238 90

(Sheet 2 of 2)
Ref
no
9
10
11

Part no
Detaljnr
9853 1091 01
0690 1132 00
0018 4635 75

Qty
Antal
1
1
1

Description

Benämning

OVERH. INSTRUC.
PLATE
PLYWOOD BOX

REP.INSTRUKTION
SKYLT
PLYWOODLÅDA

B0040518

54

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning
320 X 160 SVART TEXT
750 280 195 KITTLÅDA

OVERHAUL KIT / RENOVERINGSSATS

3115 9238 90 007K

3115 9238 90

55

REPAIR SET / REPARATIONSSATS

3115 2118 90

REPAIR SETREPARATIONSSATS

B0040518

56

COP 1838ME-T38

REPAIR SET / REPARATIONSSATS

Ref
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3115 2118 90 004K

Part no
Detaljnr
3115 9238 90
3115 2968 00
3115 1881 00
3115 1582 00
3115 2971 00
3115 3744 00
3115 1671 00
3115 1680 00
3115 2129 00
3115 3031 00
3115 2122 00

Qty
Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3115 2118 90

Description

Benämning

OVERHAUL KIT
ROT.CH.BUSHING
BUSHING
DRIVER
DAMPING PISTON
BUSHING
PISTON GUIDE
PISTON GUIDE
PISTON
GUIDE
STOP RING

RENOVERINGSSATS
BORRBUSSNING
BUSSNING
MEDBRINGARE
DÄMPKOLV
BUSSNING
KOLVSTYRNING
KOLVSTYRNING
KOLV
STYRNING
STOPPRING

57

COP 1838ME-T38

See page
Se sida
Page 53

Remarks
Anmärkning
400 IMPACT HOURS COP1838ME

KOMPOCIT MATERIAL

REPAIR SET / REPARATIONSSATS

3115 2119 90

REPAIR SETREPARATIONSSATS

B0040518

58

COP 1838ME-T45

REPAIR SET / REPARATIONSSATS

Ref
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3115 2119 90 004K

Part no
Detaljnr
3115 9238 90
3115 2968 00
3115 1881 00
3115 1582 00
3115 2971 00
3115 3744 00
3115 1671 00
3115 1680 00
3115 2129 00
3115 2119 00
3115 2123 80

Qty
Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3115 2119 90

Description

Benämning

OVERHAUL KIT
ROT.CH.BUSHING
BUSHING
DRIVER
DAMPING PISTON
BUSHING
PISTON GUIDE
PISTON GUIDE
PISTON
GUIDE
STOP RING

RENOVERINGSSATS
BORRBUSSNING
BUSSNING
MEDBRINGARE
DÄMPKOLV
BUSSNING
KOLVSTYRNING
KOLVSTYRNING
KOLV
STYRNING
STOPPRING

59

COP 1838ME-T45

See page
Se sida
Page 53

Remarks
Anmärkning
400 IMPACT HOURS COP1838ME

BRONCE MATERIAL

CHARGIN DEVICE / LADDN.UTRUSTN.

3115 3425 80

CHARGIN DEVICELADDN.UTRUSTN.

B0039310

60

FOR ACCUMULATORS

CHARGIN DEVICE / LADDN.UTRUSTN.

Ref
no

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Part no
Detaljnr

9851 2518 01
9852 1797 01
3115 3425 01
3115 3425 02
3115 3425 03
3115 3425 04
3115 3425 05
3115 3425 06
3115 3425 07
3115 3425 08
3115 3425 09

Qty
Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17

3115 3425 10


3115 3425 17
3115 3425 18
3115 3425 19
3115 0262 00
3310 4076 00

1
1
1
1
1
1
1
2

3115 3425 80 007K

3115 3425 80

Description

Benämning

PICTURE
DESCRIPTION
INSTRUCTIONS
O-RING
BOTTLE CONNECT
HOSE
MANOMETER
MANOMETER
MANOMETER
REGULATOR
NEEDLE VALVE
HOSE

BILD
BESKRIVNING
INSTRUKTION
O-RING
FLASKANSLUTNING
SLANG
MANOMETER
MANOMETER
MANOMETER
REGULATOR
NÅLVENTIL
SLANG

CONNECTION
LABEL SET
HOSE
GASKET
SET SCREW
HEX.SOCKET KEY
VALVE
CAP

ANSLUTNING
DEKALSATS
SLANG
PACKNING
STOPPSKRUV
HÅLNYCKEL 6KANT
VENTIL
HUV

61

FOR ACCUMULATORS

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning

FÖR FLASKANSLUTNING
TO NITROGEN DIN10
1/8' L=2000MM
63MM SS 0-400BAR
63MM SS 0-250BAR
63MM SS 0-25BAR
RS200/1 200BAR
FÖR EVAKUERING
COMPLETE WITH CONNECTIONS
1/8' L=2500MM
TILL MEMBRAN I SS

COMPLETE

CONVERSION KIT / OMBYGGNADSSATS

3115 3018 92

CONVERSION KITOMBYGGNADSSATS

B0040596

62

1838 TO 1838AW

CONVERSION KIT / OMBYGGNADSSATS

Ref
no
1
2

3115 3018 92 001K

Part no
Detaljnr
3115 3018 82
3115 3023 00

Qty
Antal
1
2

3115 3018 92

Description

Benämning

FRONT PART COMP
SIDE BOLT

FRONTDEL KOMPL.
SIDOBULT

63

1838 TO 1838AW

See page
Se sida
Page 23

Remarks
Anmärkning
AW DESIGN
AW FRONT

CONVERSION KIT / OMBYGGNADSSATS

3115 5042 90

CONVERSION KITOMBYGGNADSSATS

B0049700

64

COP 1838ME TO COP 1838HD

CONVERSION KIT / OMBYGGNADSSATS

Ref
no

19
21
83
102
151
171
251
252

3115 5042 90 005K

Part no
Detaljnr
9853 1189 01
9853 6667 20
3115 5050 01
3115 3635 00
3115 5146 01
3115 5035 81

3115 5042 80
3115 0286 00
3115 0287 00

Qty
Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6

3115 5042 90

Description

Benämning

OVERH. INSTRUC.
SPARE PART.LIST
PISTON GUIDE
PISTON
SEAL RING
GEAR HOUSING
COVER GROUP
FRONT PART COMP
DOME NUT
WASHER

REP.INSTRUKTION
RESERVDELSLISTA
KOLVSTYRNING
KOLV
TÄTNINGSRING
VÄXELHUS
LOCKGRUPP
FRONTDEL KOMPL.
KUPOLMUTTER
BRICKA

65

COP 1838ME TO COP 1838HD

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning

HEAVY DUTY
Page 67
Page 69
Page 71

COMPLETE INCL ITEM 103-111

GEAR HOUSING / VÄXELHUS

3115 5035 81

GEAR HOUSINGVÄXELHUS

B0049718

66

COMPLETE INCL ITEM 103-111

GEAR HOUSING / VÄXELHUS

Ref
no
103
104
105
106
107
108
109
111

3115 5035 81 002K

Part no
Detaljnr

0686 4201 03
0653 9038 00
0544 2162 00
0666 7188 01
0335 2169 00
3115 0273 00
3115 3613 00

3115 5035 81

Qty
Antal
1
1
1
1
1
1
1
4

Description

Benämning

GEAR HOUSING
PLUG
GASKET
GREASE NIPPLE
RADIAL LIP SEAL
CIRCLIP
WASHER
STUD

VÄXELHUS
PROPP
PACKNING
SMÖRJNIPPEL
RADIALTÄTNING
SPÅRRING
BRICKA
PINNBULT

67

COMPLETE INCL ITEM 103-111

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning

10 / 13,5 X 1 -11 4010 14
ISO 7 - R 1/8 TYPE AH
80 / 100 X 7
SGH 100 X 3 DIN 472

COVER GROUP / LOCKGRUPP
COVER GROUPLOCKGRUPP

B0049717

68

COVER GROUP / LOCKGRUPP

Ref
no
152
161
162
163
164

3115 5036 60 001K

Part no
Detaljnr
3115 5036 80
3115 5040 00
0102 0473 00
3115 3245 00
0663 6151 00

Qty
Antal
1
2
1
1
1

Description

Benämning

COVER COMPL.
SIDE BOLT
PIN
SEAL RING
O-RING

LOCK KOMPL.
SIDOBULT
PINNE
TÄTNINGSRING
O-RING

69

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning

CP 12M6 X 60 - 11 1922 04
134,5 X 3 70 SHORE

FRONT PART COMP / FRONTDEL KOMPL.

3115 5042 80

FRONT PART COMPFRONTDEL KOMPL.

B0049716

70

FRONT PART COMP / FRONTDEL KOMPL.

Ref
no
172
174
175
176
177
178
181
185
186
188
189
190
192
193
195

3115 5042 80 002K

Part no
Detaljnr
3115 5042 00
3115 5044 00
3115 2333 00
3115 5190 00
3115 5045 01
3115 3024 00
3115 3245 00
3115 2122 00
3115 5043 00
0147 1479 03
3315 0195 10
3115 3445 00
3115 3289 17
0663 2143 00
0663 2145 01

Qty
Antal
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1

3115 5042 80

Description

Benämning

FRONT PART
FLUSHING HEAD
CUP SEAL
CUP SEAL
GUIDE
WIPER
SEAL RING
STOP RING
CONNECT. PLATE
SCREW, HEX HEAD
LOCK WASHER
SEAL RING
SEAL RING
O-RING
O-RING

FRONTDEL
SPOLHUVUD
U-MANSCHETT
U-MANSCHETT
STYRNING
AVSTRYKARE
TÄTNINGSRING
STOPPRING
ANSLUTN.PLATTA
SKRUV, SEXKANT
LÅSBRICKA
TÄTNINGSRING
TÄTNINGSRING
O-RING
O-RING

71

See page
Se sida

Remarks
Anmärkning

M 16 X 50 - 8.8 FZB
17/25,4 X 3,7 HRC50 FZB

79,2 X 5,7 70 SHORE
89,1 X 5,7 90 SHORE

72

CROSS REFERENCE LIST
Part no
Detaljnr

Description

Ref
no

See page
Se sida

54

0335 2130 00

CIRCLIP

249

14

10

48

0335 2130 00

CIRCLIP

16

53

PIN

162

14

0335 2169 00

CIRCLIP

11

53

PIN

162

69

0335 2169 00

CIRCLIP

108

13

178

23

0335 2169 00

CIRCLIP

108

67

Part no
Detaljnr

Description

Ref
no

See page
Se sida

0018 4635 75

PLYWOOD BOX

11

0018 4635 75

PLYWOOD BOX

0102 0473 00
0102 0473 00
0102 0482 00

PIN

0147 1328 03

SCREW, HEX HEAD

23

29

0335 2169 00

CIRCLIP

11

47

0147 1401 03

SCREW, HEX HEAD

178

21

0335 2173 00

CIRCLIP

155

14

0147 1401 03

SCREW, HEX HEAD

5

53

0335 2173 00

CIRCLIP

5

47

CIRCLIP

5

53

0147 1401 03

SCREW, HEX HEAD

178

17

0335 2173 00

0147 1401 03

SCREW, HEX HEAD

178

19

0335 3500 10

LOCK RING

14

47

0147 1401 03

SCREW, HEX HEAD

5

47

0335 3500 10

LOCK RING

68

12

0147 1438 03

SCREW, HEX HEAD

6

47

0335 3500 10

LOCK RING

14

53

ROLLER BEARING

121

13

0147 1438 03

SCREW, HEX HEAD

7

53

0509 0221 00

0147 1438 03

SCREW, HEX HEAD

34

11

0509 0221 00

ROLLER BEARING

10

47

0147 1479 03

SCREW, HEX HEAD

188

71

0509 0221 00

ROLLER BEARING

10

53

0147 1481 03

SCREW, HEX HEAD

18

47

0509 0223 00

ROLLER BEARING

9

53

ROLLER BEARING

122

13

0147 1481 03

SCREW, HEX HEAD

94

13

0509 0223 00

0147 1481 03

SCREW, HEX HEAD

18

53

0509 0223 00

ROLLER BEARING

9

47

0211 1960 84

SCREW

15

53

0516 1504 01

NEEDLE BEARING

12

53

0211 1960 84

SCREW

6

53

0516 1504 01

NEEDLE BEARING

12

47

NEEDLE BEARING

124

13

0211 1960 84

SCREW

80

12

0516 1504 01

0211 1960 84

SCREW

15

47

0516 1538 00

NEEDLE BEARING

13

47

0259 0011 00

THREAD INSERT

6

11

0516 1538 00

NEEDLE BEARING

126

13

0259 0068 00

THREAD INSERT

58

12

0516 1538 00

NEEDLE BEARING

13

53

GREASE NIPPLE

106

67

0259 0311 00

THREAD INSERT

5

11

0544 2162 00

0259 2061 00

THREAD INSERT

57

12

0544 2162 00

GREASE NIPPLE

106

13

0259 2061 00

THREAD INSERT

7

11

0544 2162 00

GREASE NIPPLE

6

45

0291 1128 19

LOCK NUT

24

29

0544 2162 00

GREASE NIPPLE

6

43

47

0653 9038 00

GASKET

5

45

0335 2130 00

CIRCLIP

16

73

Part no
Detaljnr

Description

Ref
no

See page
Se sida

Part no
Detaljnr

Description

0653 9038 00

GASKET

105

0653 9038 00

GASKET

5

0653 9038 00

GASKET

0661 1020 00

67

0663 2128 00

O-RING

43

0663 2128 00

O-RING

105

13

0663 2128 00

O-RING

9

29

SEAL WASHER

56

12

0663 2129 01

O-RING

78

12

0661 1020 00

SEAL WASHER

9

43

0663 2129 01

O-RING

22

45

0661 1020 00

SEAL WASHER

9

45

0663 2129 01

O-RING

7

29

0661 1026 00

SEAL WASHER

156

14

0663 2129 01

O-RING

0661 1034 00

SEAL WASHER

12

43

0663 2129 01

O-RING

24

43

0661 1034 00

SEAL WASHER

10

11

0663 2133 01

O-RING

48

12

0661 1034 00

SEAL WASHER

12

45

0663 2133 01

O-RING

0661 1038 00

SEAL WASHER

19

45

0663 2133 01

O-RING

135

13

0661 1038 00

SEAL WASHER

21

43

0663 2133 01

O-RING

47

12

0661 1038 00

SEAL WASHER

13

29

0663 2134 00

O-RING

41

0663 2100 62

O-RING

41

0663 2143 00

O-RING

41

0663 2100 62

O-RING

81

12

0663 2143 00

O-RING

192

23

0663 2104 94

O-RING

70

12

0663 2143 00

O-RING

190

23

0663 2104 94

O-RING

41

0663 2143 00

O-RING

191

23

0663 2105 96

O-RING

69

12

0663 2143 00

O-RING

193

23

0663 2105 96

O-RING

41

0663 2143 00

O-RING

17

45

0663 2109 37

O-RING

23

43

0663 2143 00

O-RING

193

19

0663 2109 37

O-RING

41

0663 2143 00

O-RING

193

17

0663 2109 37

O-RING

6

29

0663 2143 00

O-RING

193

71

0663 2109 37

O-RING

21

45

0663 2143 00

O-RING

193

21

0663 2110 00

O-RING

14

27

0663 2144 00

O-RING

0663 2110 00

O-RING

41

0663 2145 01

O-RING

190

21

0663 2110 00

O-RING

14

25

0663 2145 01

O-RING

192

19

0663 2115 00

O-RING

41

0663 2145 01

O-RING

191

19

0663 2120 00

O-RING

41

0663 2145 01

O-RING

190

19

0663 2120 00

O-RING

136

13

0663 2145 01

O-RING

191

21

0663 2128 00

O-RING

20

43

0663 2145 01

O-RING

192

21

74

Ref
no

See page
Se sida

18

45
41

41

41

41

Part no
Detaljnr

Description

Ref
no

See page
Se sida

Part no
Detaljnr

Description

Ref
no

See page
Se sida

0663 2145 01

O-RING

195

0663 2145 01

O-RING

195

21

0663 9158 00

O-RING

17

0665 1000 12

SEAL

180

17

0663 2145 01

O-RING

195

71

0665 1000 12

SEAL

15

43

0663 2145 01

O-RING

192

17

0665 1000 12

SEAL

180

21

0663 2145 01

O-RING

0663 2145 01

O-RING

191

17

0665 1000 12

SEAL

180

19

190

17

0666 7188 01

RADIAL LIP SEAL

107

13

0663 2145 01

O-RING

41

0666 7188 01

RADIAL LIP SEAL

7

45

0663 6121 00

O-RING

41

0666 7188 01

RADIAL LIP SEAL

107

67

0663 6121 00

O-RING

13

27

0666 7188 01

RADIAL LIP SEAL

7

43

0663 6121 00

O-RING

13

25

0666 7190 01

RADIAL LIP SEAL

3

45

0663 6134 01

O-RING

45

11

0666 7190 01

RADIAL LIP SEAL

154

14

0663 6134 01

O-RING

41

0666 7190 01

RADIAL LIP SEAL

3

43

0663 6134 01

O-RING

12

0667 1206 00

SEAL

8

45

0663 6135 00

O-RING

41

0667 1206 00

SEAL

8

43

0663 6135 00

O-RING

11

0667 1206 00

SEAL

128

13

0663 6135 01

O-RING

41

0686 3716 06

PLUG

157

14

0663 6136 00

O-RING

11

0686 4201 03

PLUG

104

67

0663 6136 00

O-RING

41

0686 4201 03

PLUG

4

45

0663 6138 00

O-RING

13

0686 4201 03

PLUG

104

13

0663 6138 00

O-RING

41

0686 4201 03

PLUG

4

43

0663 6143 00

O-RING

12

0686 6442 00

PLUG

55

12

0663 6143 00

O-RING

41

0686 6447 04

PLUG

9

11

0663 6144 00

O-RING

41

0686 9110 00

PROTECTION PLUG

87

12

0663 6151 00

O-RING

164

69

0686 9250 26

PLUG

0663 6151 00

O-RING

41

0686 9250 27

PLUG

0663 6151 00

O-RING

164

14

0690 1132 00

PLATE

11

48

0663 9056 00

O-RING

12

25

0690 1132 00

PLATE

10

54

0663 9056 00

O-RING

12

27

0909 1071 00

LUBRICAT.GUN

0663 9056 00

O-RING

41

3115 0262 00

VALVE

4

27

0663 9104 01

O-RING

41

3115 0262 00

VALVE

4

25

46
27
17
93
83

75

41

14
15

15

Part no
Detaljnr

Description

Ref
no

See page
Se sida

Part no
Detaljnr

Description

Ref
no

See page
Se sida

3115 0262 00
3115 0262 00

VALVE

3

VALVE

3

53

3115 0970 00

47

3115 0970 00

SEAL KIT

16

11

SEAL KIT

10

45

3115 0262 00

VALVE

16

61

3115 0970 00

SEAL KIT

10

43

3115 0273 00

WASHER

109

13

3115 1156 00

SEAL KIT

13

43

3115 0273 00

WASHER

3115 0274 00

GEAR WHEEL

109

67

3115 1156 00

SEAL KIT

26

11

123

13

3115 1156 00

SEAL KIT

13

45

3115 0277 00

COUPLING

248

14

3115 1165 00

STUD

11

11

3115 0286 00

DOME NUT

251

65

3115 1457 00

SIDE BOLT

21

53

3115 0286 00

DOME NUT

23

47

3115 1457 00

SIDE BOLT

21

47

3115 0286 00

DOME NUT

23

53

3115 1457 00

SIDE BOLT

133

13

3115 0286 00

DOME NUT

251

14

3115 1582 00

DRIVER

131

13

3115 0287 00

WASHER

24

47

3115 1582 00

DRIVER

4

57

3115 0287 00

WASHER

252

65

3115 1582 00

DRIVER

4

59

3115 0287 00

WASHER

24

53

3115 1582 00

DRIVER

4

51

3115 0287 00

WASHER

252

14

3115 1603 91

NIPPLE SET

3115 0297 01

SHIM

6

53

3115 1671 00

PISTON GUIDE

19

11

3115 0297 01

SHIM

137

13

3115 1671 00

PISTON GUIDE

7

59

3115 0297 01

SHIM

6

47

3115 1671 00

PISTON GUIDE

7

51

3115 0297 02

SHIM

7

53

3115 1671 00

PISTON GUIDE

7

57

3115 0297 02

SHIM

138

13

3115 1680 00

PISTON GUIDE

8

51

3115 0297 02

SHIM

7

47

3115 1680 00

PISTON GUIDE

8

59

3115 0297 03

SHIM

8

53

3115 1680 00

PISTON GUIDE

29

11

3115 0297 03

SHIM

8

47

3115 1680 00

PISTON GUIDE

8

57

3115 0297 03

SHIM

139

13

3115 1697 00

SEAL WASHER

37

11

3115 0327 00

GASKET

14

43

3115 1697 00

SEAL WASHER

11

45

3115 0327 00

GASKET

14

45

3115 1697 00

SEAL WASHER

11

43

3115 0327 00

GASKET

247

14

3115 1732 81

ROT.CHUCK

116

13

3115 0821 00

SHAFT

130

13

3115 1746 06

NOZZLE

59

12

3115 0823 00

WASHER

125

13

3115 1746 06

NOZZLE

71

12

3115 0824 00

SLEEVE

127

13

3115 1765 00

VALVE PISTON

31

11

76

15

Part no
Detaljnr

Description

Ref
no

See page
Se sida

Part no
Detaljnr

Description

Ref
no

See page
Se sida

3115 1822 01
3115 1822 01

DIAPHRAGM

3

DIAPHRAGM

3

25

3115 2122 00

STOP RING

185

71

27

3115 2122 00

STOP RING

185

17

3115 1822 01

DIAPHRAGM

2

47

3115 2122 00

STOP RING

11

57

3115 1822 01

DIAPHRAGM

2

53

3115 2123 80

STOP RING

185

19

3115 1825 00

PLUG

8

11

3115 2123 80

STOP RING

11

59

3115 1870 00

PROTECTION PLUG

25

3115 2129 00

PISTON

9

57

3115 1870 00

PROTECTION PLUG

27

3115 2129 00

PISTON

21

11

3115 1879 00

SEAL KIT

84

12

3115 2129 00

PISTON

9

59

3115 1880 00

SEAL KIT

85

12

3115 2129 00

PISTON

9

51

3115 1880 90

SEAL KIT

2

43

3115 2196 81

TEST VALVE

5

27

3115 1880 90

SEAL KIT

2

45

3115 2196 81

TEST VALVE

5

25

3115 1881 00

BUSHING

118

13

3115 2231 00

DRILL COLLAR

23

3115 1881 00

BUSHING

3

51

3115 2231 00

DRILL COLLAR

19

3115 1881 00

BUSHING

3

59

3115 2232 00

DRILL COLLAR

21

3115 1881 00

BUSHING

3

57

3115 2232 00

DRILL COLLAR

19

3115 1926 02

DIAPHRAGM

4

47

3115 2275 00

CLAMP

3115 1926 02

DIAPHRAGM

10

29

3115 2275 80

HOLDER SET

20

29

3115 1926 02

DIAPHRAGM

4

53

3115 2276 00

HOLDER

22

29

3115 1944 80

CYLINDER

2

11

3115 2333 00

CUP SEAL

175

71

3115 2076 05

VALVE COVER

33

11

3115 2333 00

CUP SEAL

16

43

3115 2077 03

VALVE COVER

32

11

3115 2333 00

CUP SEAL

175

23

3115 2112 00

GUIDE

12

11

3115 2333 00

CUP SEAL

175

17

3115 2113 00

SIDE BOLT

22

53

3115 2333 00

CUP SEAL

16

45

3115 2113 00

SIDE BOLT

161

14

3115 2340 80

GEAR HOUSING

102

13

3115 2118 90

REPAIR SET

15

3115 2383 00

VALVE CONE

77

12

3115 2119 00

GUIDE

173

19

3115 2384 00

VALVE SEAT

76

12

3115 2119 00

GUIDE

10

59

3115 2385 00

CUP SEAL

175

21

3115 2119 90

REPAIR SET

15

3115 2386 00

CUP SEAL

175

19

3115 2120 00

FLUSHING HEAD

174

17

3115 2386 00

CUP SEAL

18

43

3115 2121 00

FLUSHING HEAD

174

19

3115 2401 00

PLUG

60

12

77

21

29

Part no
Detaljnr

Description

Ref
no

See page
Se sida

Part no
Detaljnr

Description

Ref
no

See page
Se sida

3115 2583 45

INTERMED. PART

53

12

3115 2950 85

FRONT HEAD COMP

171

14

3115 2583 81

INTERM. COMPL.

52

12

3115 2968 00

ROT.CH.BUSHING

132

13

3115 2615 20

TUBE

2

29

3115 2968 00

ROT.CH.BUSHING

2

57

3115 2615 91

RETURN ACCUM.

231

14

3115 2968 00

ROT.CH.BUSHING

2

59

3115 2617 10

PLUG

20

47

3115 2968 00

ROT.CH.BUSHING

2

51

3115 2617 10

PLUG

20

53

3115 2971 00

DAMPING PISTON

86

12

3115 2617 20

PLUG

11

29

3115 2971 00

DAMPING PISTON

5

51

3115 2618 00

END PIECE

8

29

3115 2971 00

DAMPING PISTON

5

57

3115 2693 00

CUP SEAL

176

19

3115 2971 00

DAMPING PISTON

5

59

3115 2693 00

CUP SEAL

19

43

3115 2988 00

SEAL RING

3115 2702 10

SCREW

19

47

3115 2988 00

SEAL RING

3115 2702 10

SCREW

19

53

3115 3018 10

3115 2702 10

SCREW

10

25

3115 2702 10

SCREW

10

27

3115 2714 90

LABEL SET

2

3115 2714 90

LABEL SET

3115 2714 90
3115 2715 90
3115 2742 00

GUIDE SLEEVE

3115 2766 80

41
82

12

FRONT PART

172

23

3115 3018 82

FRONT PART COMP

171

14

3115 3018 82

FRONT PART COMP

1

63

47

3115 3018 92

CONVERSION KIT

9

25

3115 3019 01

GUIDE

10

51

LABEL SET

2

53

3115 3019 01

GUIDE

173

23

LABEL SET

9

27

3115 3020 01

STOP RING

185

23

129

13

3115 3020 01

STOP RING

11

51

SEAL HOUSE COMP

14

11

3115 3021 01

SPACER

177

23

3115 2772 80

SEAL HOUSE COMP

24

11

3115 3022 01

FLUSHING HEAD

174

23

3115 2885 00

TUBE COVER

3

29

3115 3023 00

SIDE BOLT

2

63

3115 2886 00

PIPE

4

29

3115 3023 00

SIDE BOLT

22

47

3115 2889 00

PRESSURE SCREW

5

29

3115 3024 00

WIPER

178

71

15

3115 2949 81

COVER COMPL.

152

13

3115 3024 00

WIPER

176

23

3115 2950 00

FRONT PART

172

19

3115 3024 00

WIPER

15

45

3115 2950 00

FRONT PART

172

21

3115 3031 00

GUIDE

10

57

3115 2950 00

FRONT PART

172

17

3115 3031 00

GUIDE

173

17

3115 2950 80

FRONT HEAD COMP

171

14

3115 3164 00

LABEL

291

14

3115 2950 83

FRONT HEAD COMP

171

14

3115 3164 00

LABEL

7

47

78

Part no
Detaljnr

Description

Ref
no

See page
Se sida

Part no
Detaljnr

Description

36

Ref
no

See page
Se sida

11

3115 3445 00

SEAL RING

190

71

41

3115 3451 81

ACCUMULATOR

211

14

79

12

3115 3214 00

NUT

3115 3245 00

SEAL RING

3115 3245 00

SEAL RING

181

17

3115 3455 00

CONNECT. PLATE

3115 3245 00

SEAL RING

181

23

3115 3473 80

HYDRAULIC MOTOR

241

14

3115 3245 00

SEAL RING

181

19

3115 3473 81

HYDRAULIC MOTOR

241

14

3115 3245 00

SEAL RING

163

69

3115 3473 82

HYDRAULIC MOTOR

241

14

3115 3245 00

SEAL RING

134

13

3115 3473 83

HYDRAULIC MOTOR

241

14

3115 3245 00

SEAL RING

38

11

3115 3473 85

HYDRAULIC MOTOR

241

14

3115 3245 00

SEAL RING

163

14

3115 3473 90

SEAL KIT

37

3115 3245 00

SEAL RING

181

71

3115 3473 90

SEAL KIT

35

3115 3245 00

SEAL RING

181

21

3115 3473 90

SEAL KIT

31

3115 3289 17

SEAL RING

192

71

3115 3473 90

SEAL KIT

33

3115 3291 00

REG. PLUG

35

11

3115 3473 90

SEAL KIT

3115 3308 00

LABEL

1

53

3115 3474 00

LINER

66

12

3115 3308 00

LABEL

292

14

3115 3481 00

BACK HEAD

92

12

3115 3308 00

LABEL

1

47

3115 3511 81

ACCUMULATOR

221

14

3115 3425 01

O-RING

1

61

3115 3518 00

GUIDE

173

21

3115 3425 02

BOTTLE CONNECT

2

61

3115 3519 00

FLUSHING HEAD

174

21

3115 3425 03

HOSE

3

61

3115 3519 90

CONVERSION KIT

3115 3425 04

MANOMETER

4

61

3115 3520 00

RETAINING RING

3115 3425 05

MANOMETER

5

61

3115 3548 00

3115 3425 06

MANOMETER

6

61

3115 3548 00

3115 3425 07

REGULATOR

7

61

3115 3425 08

NEEDLE VALVE

8

3115 3425 09

HOSE

3115 3425 10

CONNECTION

3115 3425 17

GASKET

3115 3425 18

39

15
185

21

NUT

17

47

NUT

17

53

3115 3548 00

NUT

246

14

61

3115 3597 00

LABEL SET

3

47

9

61

3115 3597 00

LABEL SET

10

61

3115 3613 00

STUD

13

61

3115 3634 00

SET SCREW

14

61

3115 3425 19

HEX.SOCKET KEY

15

3115 3425 80

CHARGIN DEVICE

3

53

111

67

PISTON

21

11

3115 3635 00

PISTON

21

65

61

3115 3744 00

BUSHING

67

12

15

3115 3744 00

BUSHING

6

57

79

Part no
Detaljnr

Description

Ref
no

See page
Se sida

Part no
Detaljnr

Description

3115 3744 00
3115 3744 00

BUSHING

6

BUSHING

6

3115 5035 81

GEAR HOUSING

3115 5036 80

51

3115 9238 90

OVERHAUL KIT

59

3115 9238 90

OVERHAUL KIT

102

65

3176 6512 00

NIPPLE

262

14

COVER COMPL.

152

69

3176 6514 00

NIPPLE

261

14

3115 5040 00

SIDE BOLT

161

69

3176 6528 00

NIPPLE

14

29

3115 5042 00

FRONT PART

172

71

3310 4076 00

CAP

11

25

3115 5042 80

FRONT PART COMP

171

65

3310 4076 00

CAP

17

61

3115 5042 90

CONVERSION KIT

15

3310 4076 00

CAP

11

27

3115 5043 00

CONNECT. PLATE

186

71

3315 0195 08

LOCK WASHER

4

53

3115 5044 00

FLUSHING HEAD

174

71

3315 0195 08

LOCK WASHER

179

17

3115 5045 01

GUIDE

177

71

3315 0195 08

LOCK WASHER

179

19

3115 5050 01

PISTON GUIDE

19

65

3315 0195 08

LOCK WASHER

4

47

3115 5146 01

SEAL RING

83

65

3315 0195 08

LOCK WASHER

179

21

3115 5152 00

CONNECT. PLATE

177

19

3315 0195 10

LOCK WASHER

189

71

3115 5152 00

CONNECT. PLATE

177

21

3363 0345 67

GREASE PUMP

3115 5152 00

CONNECT. PLATE

177

17

7490 5156 66

SHANK ADAPTER

300

21

3115 5190 00

CUP SEAL

176

17

7490 5161 01

SHANK ADAPTER

300

23

3115 5190 00

CUP SEAL

176

71

7490 5161 22

SHANK ADAPTER

300

23

3115 5190 00

CUP SEAL

17

43

7490 5161 30

SHANK ADAPTER

300

21

3115 9150 96

SEAL KIT

15

7490 5161 58

SHANK ADAPTER

300

19

3115 9150 96

SEAL KIT

53

7490 5161 84

SHANK ADAPTER

300

19

3115 9153 90

O-RING SET

15

7490 5161 85

SHANK ADAPTER

300

23

3115 9153 90

O-RING SET

1

45

7490 5162 06

SHANK ADAPTER

300

19

3115 9153 90

O-RING SET

1

43

9106 1015 40

TORQUE KEY

1

Ref
no

See page
Se sida

1

59
15

15

15

3115 9169 95

SEAL KIT

15

9106 1015 41

TORQUE KEY

3115 9169 95

SEAL KIT

1

47

9125 6191 00

O-RING

3115 9169 96

OVERHAUL KIT

1

51

9125 6191 00

O-RING

3115 9169 96

OVERHAUL KIT

15

9125 6191 00

O-RING

20

15

9125 6191 00

O-RING

12

57

9851 2518 01

DESCRIPTION

3115 9169 97

OVERHAUL KIT

3115 9238 90

OVERHAUL KIT

1

80

15
22

43
41
45
29
61

Part no
Detaljnr

Description

9852 1797 01

INSTRUCTIONS

9853 1091 01

OVERH. INSTRUC.

9

54

9853 1091 01

OVERH. INSTRUC.

9

48

9853 1189 01

OVERH. INSTRUC.

9853 6202 50

SPARE PART.LIST

9853 6667 20

SPARE PART.LIST

9853 6667 20

SPARE PART.LIST

9900 0003 00

PLASTIC BAG

Ref
no

See page
Se sida
61

65
8

53
65

8

47
41

81